Sunteți pe pagina 1din 9

Academia de studii economice Finante,Asigurari,Banci si Bursa de valori

BILANT BRD

Petrica Andreea-Ioana Paraschiv Carmen-Stefania

Bucuresti 2010

BILANT BRD 2008

Disponibilitati Conturi la Banca Centrala Conturi curente si depozite la banci Active disponibile pentru vanzare Credite,net Creante din leasing Investitii in asociatii Imobilizari corporale,net Fond comercial,net Imobilizari necorporale,net Impozitul amanat activ,net Alte active Total active

91,375 13,312,740 583,786 865,616 31,934,749 1,365,857 82,787 1,211,052 50,151 55,414 6,506 478,641 50,919,603

Depozite la vedere si conturi curente Depozite la termen Imprumuturi Datoria cu impozitul curent Alte datorii Total pasive

17,260,919 19,686,109 9,071,189 123,189 510,573 46,651,979

Capital social Rezerve privind activele disponibile pentru vanzare Rezultatul reportat Interes minoritar Total capitaluri proprii Total datorii si capitaluri proprii

2,515,622 99 1,714,545 47,357 4,267,624 50,919,603

BILANT BRD 2009


Disponibilitati Creante asupra Bancii Centrale Creante asupra institutiilor financiare Instrumente financiare derivate Credite si avansuri acordate clientelei Creante din leasing financiar Active financiare disponibile pentru vanzare Investitii in asociatii Imobilizari corporale Fond comercial Imobilizari necorporale Impozitul amanat activ Alte active Total active 312,292 48,290,508 631,571 9,219,118 584,867 90,166 32,680,245 1,082,128 2,275,135 79,271 1,205,783 50,151 79,781

Depozite la vedere si conturi curente Depozite la termen Imprumuturi atrase Instrumente financiare derivate Datoria cu impozitul curent Impozitul amanat datorie Alte datorii Total datorii

14,618,902 21,100,342 7,136,577 63,418 13 90,018 337,093 43,346,363

Capital social Rezerve privind activele disponibile pentru vanzare Rezultat reportat Interes minoritar Total capitaluri proprii Total datorii si capitaluri proprii

2,515,622 34,808 2,353,250 40,465 4,944,145 48,290,508

Rezultate bilant BRD 2008


Disponibilitati(%) Conturi la Banca Centrala(%) Conturi curente si depozite la banci(%) Active disponibile pentru vanzare(%) Credite,net(%) Creante din leasing(%) Investitii in asociatii(%) Imobilizari corporale,net(%) Fond comercial,net(%) Imobilizari necorporale,net(%) Impozitul amanat activ,net(%) Alte active(%) 0.17945 26.14463 1.146486 1.699966 62.71602 2.68238 0.162584 2.378361 0.098491 0.108826 0.012777 0.939994

2.378361 0.162584 2.68238

0.098491

0.108826 0.012777

0.939994 0.17945

Disponibilitati(%) 26.14463 Conturi la Banca Centrala(%) Conturi curente si depozite la banci(%) Active disponibile pentru vanzare(%) Credite,net(%) Creante din leasing(%) 1.699966 Investitii in asociatii(%) Imobilizari corporale,net(%) Fond comercial,net(%)

1.146486

62.71602

Depozite la vedere si conturi curente(%) Depozite la termen(%) Imprumuturi(%) Datoria cu impozitul curent(%) Alte datorii(%)

36.99933 42.1978 19.44438 0.26406 1.094429

0.26406

1.094429 Depozite la vedere si conturi curente(%)

19.44438 36.99933

Depozite la termen(%) Imprumuturi(%) Datoria cu impozitul curent(%) Alte datorii(%)

42.1978

Capital social(%) Rezerve privind activele disponibile pentru vanzare(%) Rezultatul reportat(%) Interes minoritar(%)

4.94038 0.000194 3.367161 0.093003

0.093003

Capital social(%)

3.367161 4.94038

Rezerve privind activele disponibile pentru vanzare(%) Rezultatul reportat(%)

0.000194

Interes minoritar(%)

Rezultate BRD 2009


Disponibilitati(%) Creante asupra Bancii Centrale(%) Creante asupra institutiilor financiare(%) Instrumente financiare derivate(%) Credite si avansuri acordate clientelei(%) Creante din leasing financiar(%) Active financiare disponibile pentru vanzare(%) Investitii in asociatii(%) Imobilizari corporale(%) Fond comercial(%) Imobilizari necorporale(%) Impozitul amanat activ(%) Alte active(%) 1.307857 19.09095 1.211143 0.186716 67.67426 2.240871 4.71135 0.164154 2.496936 0.103853 0.165211 0.646694

0.164154 4.71135 2.240871

0.103853 2.496936

0.165211 0 0.646694 1.307857 Disponibilitati(%) 19.09095 1.211143 0.186716 Creante asupra Bancii Centrale(%) Creante asupra institutiilor financiare(%) Instrumente financiare derivate(%) Credite si avansuri acordate clientelei(%)

67.67426

Depozite la vedere si conturi curente(%) Depozite la termen(%) Imprumuturi atrase(%) Instrumente financiare derivate(%) Datoria cu impozitul curent(%) Impozitul amanat datorie(%) Alte datorii (%)

33.72579 48.67846 16.46407 0.146305 3.00E-05 0.207671 0.777673

0.146305239 16.46407335

3.00E-05

0.207671403 0.777673089 Depozite la vedere si conturi curente(%) 33.72578687 Depozite la termen(%) Imprumuturi atrase(%)

48.67846006

Instrumente financiare derivate(%) Datoria cu impozitul curent(%)

Capital social(%) Rezerve privind activele disponibile pentru vanzare(%) Rezultat reportat(%) Interes minoritar(%)

5.209351 0.07208 4.873111 0.083795

0.083794935

Capital social(%)

4.873110881 5.209350873

Rezerve privind activele disponibile pentru vanzare(%) Rezultat reportat(%)

Interes minoritar(%) 0.072080418

INTERPRETARI:

Intr-o economie bancile(institutiile de credit in general) au un dublu rol : cel de intermediere financiara in relatia economisire-investire, o relatie decisiva pentru cresterea economica. Altfel spus, bancile atrag resurse si le plaseaza in economie in principal prin distribuirea de credite. Cel mai important element din bilantul BRD pentru anul 2008 a fost reprezentat de credite,net cu un procent de 62.71% din totalul activelor crestere datorata scaderii inflatiei,cresterii PIB(2007: 404,7 miliarde RON, 2008: 503,9 miliarde RON),cat si unui deficit de cont curent ridicat. A crescut gradul de intermediere bancara(ponderea creditelor in PIB este de aprox. 40%) creditele reprezentand operatiunea de baza a bancilor. In ceea ce priveste pasivul cea mai mare pondere o au depozitele la vedere si conturile curente cu un procent de 37% intrucat principala functie a bancilor o reprezinta colectarea de lichiditati(atragerea de resurse) si distribuirea de credite. Pentru anul 2009 in bilantul BRD cea mai mare pondere o au tot creditele si avansurile acordate clientelei cu un procent de 67.67% inregistrandu-se o crestere fata de anul 2008 unde procentul a fost de 62.71%,crestere datorata unui nivel relativ ridicat de solvabilitate si lichiditate,scaderii inflatiei intrucat BNR tinteste o rata de inflatie cat mai mica(valoarea actuala fiind de 7.77% tinta fiind de 3.5% atat in 2009 cat si in 2010).Un alt indicator imporatnt in ceea ce priveste cresterea crediteleor il reprezinta rata dobanzii care regleaza inainte de orice aspecte legate de risc, inflatie sau lichiditate relatia intre bunurile (inclusiv banii) prezente si cele viitoare, semnificatia sa pe piata creditului putand fi redata, simplificat, astfel: rata dobanzii arata cat de

dispusa e populatia sa astepte, renuntand la consum prezent in favoarea unuia viitor anticipat mai mare, nefiind altceva decat pretul acestei asteptari. Cea mai mare pondere in contul de pasiv al BRD pentru anul 2009 l-au reprezentat depozitele la termen cu un procent de 48.67% un element semnificativ in cresterea acestora reprezentand-o rezerva fractionara. Rezerva fractionara inseamna procentul minim din sumele depuse la vedere in banci pe care acestea sunt obligate sa le pastreze. Regulile actuale ale activitatii bancare permit imprumutarea de catre banci si din aceste resurse, in limita unui procent stabilit de banca centrala (rata rezervelor minime obligatorii). De aici si ideea ca se opereaza cu rezerve fractionare.