Sunteți pe pagina 1din 1

Intrebare: Cum se face retinerea la sursa si plata pe teritoriul Romaniei a impozitului pe venit pentru persoane nerezidente?

Raspuns ANAF: Conform art. 40 alin. (1) lit. c), d) si e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, in cazul persoanelor fizice nerezidente impozitul pe venit se aplica asupra urmatoarelor categorii de venituri: venitul net atribuibil sediului permanent, obtinut din desfasurarea unei activitati independente prin intermediul unui sediu permanent in Romania; venitul salarial net, obtinut din desfasurarea unei activitati dependente; venitul ce corespunde altor categorii de venituri decat cele mentionate mai sus. n situatia in care persoanele fizice nerezidente desfasoara o activitate independenta, conform art. 93 acestea sunt impozitate la venitul net din activitatea independenta ce este atribuibil unui sediu permanent. Acest venit se determina conform art. 87 din aceeasi lege, in urmatoarele conditii: in veniturile impozabile se includ numai veniturile ce sunt atribuite sediului permanent; in cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile aferente realizarii acestor venituri. n situatia in care persoanele fizice nerezidente desfasoara o activitate dependenta, conform art. 88, acestea sunt impozitate numai daca indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii: persoana nerezidenta este prezenta in Romania timp de una sau mai multe perioade de timp care, in total, depasesc 183 de zile din oricare perioada de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic in cauza; veniturile salariale sunt platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident; veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent in Romania. n situatia in care persoanele fizice nerezidente obtin alte venituri decat cele prevazute in articolele de mai sus sau alte venituri obtinute din Romania de nerezidenti, asa cum sunt prevazute in Titlul V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aceste venituri se determina pe fiecare sursa, potrivit regulilor specifice fiecarei categorii de venit, impozitul fiind final. Cu exceptia platii impozitului pe venit prin retinere la sursa, contribuabilii persoane fizice nerezidente, care realizeaza venituri din Romania, au obligatia sa declare si sa plateasca impozitul corespunzator fiecarei surse de venit, direct sau prin reprezentant fiscal. Mentionam ca, in conformitate cu art. 40 alin. (2), persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) si c) timp de 3 ani consecutiv (adica: centrul intereselor vitale este amplasat in Romania; este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat) vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu al patrulea an fiscal.