P. 1
Cetatean European

Cetatean European

|Views: 674|Likes:
Published by Cristian Guiu

More info:

Published by: Cristian Guiu on May 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2014

pdf

text

original

http://www.geopolitics.ro/spatii/ue/3167.html http://www.form-ecd.ro/assets/files/3_CetateniaEU_IB_.

pdf

Conceptul de cetăţean european
Conceptul de “cetăţenie europeană” a fost introdus în anul 1992 prin Tratatul de la Maastricht si a fost dezvoltat în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii, ceea ce i-a oferit şi un caracter supranaţional. Criza economică, şomajul şi zguduirea unuia dintre simbolurile UE – moneda EURO - par să afecteze şi coeziunea din interiorul UE. Ce înseamnă, de fapt, „cetăţenia europeană” şi ce valenţă a căpătat conceptul la începutul anului 2012? În ce măsură îşi interiorizează cetăţenii statelor membre ale UE acest concept? Între 5 ianuarie şi 20 ianuarie 2011, echipa Expoll a realizat o cercetare care a avut ca scop investigarea modului în care cetăţenii statelor membre UE se percep sau nu cetăţeni ai UE. Doar 8% îşi asumă identitatea europeană, în timp ce 69,33% se raportează doar la propria naţionalitate. 20% dintre respondenţi se consideră în egală măsura cetăţenii propriului stat, dar şi cetăţeni ai UE, iar 2.64% au răspuns că sunt cetăţeni ai planetei Pământ [1]. Rezultatele sunt influenţate într-o mare măsura şi de modul în care valorile, obiectivele şi principiile specifice UE sunt răspândite în statul respectiv şi cunoscute de cetăţeni. Pe de altă parte, evenimentele din prim-planul vieţii sociale şi politice dintr-un stat au impact asupra mentalului colectiv. În versiunea consolidată a tratatului privind UE, este specificat faptul că cetăţean al UE este orice persoană care deţine cetăţenia unui stat membru al Uniunii şi că această calitate nu înlocuieşte cetăţenia naţională, ci se adaugă acesteia. La nivelul statelor membre nu sunt cunoscute, însă, şi drepturile şi obligaţiile care decurg din această calitate. În Tratatul de la Maastricht se specifica şi că un cetăţean european are dreptul la libera circulaţie şi rezidenţă în oricare din statele membre UE, dreptul de a alege şi de a fi reprezentat în Parlamentul European, dreptul la protecţie diplomatică într-un start terţ, în cazul în care statul din care provine acesta nu are o reprezentanţă consulară, drept de petiţie la Parlamentul European şi dreptul de a se adresa Ombudsman-ului [2]. În ultima vreme, date fiind evenimentele de la sfârşitul anului 2011, este vehiculată ideea conform căreia statutul de cetăţean multiplu sau calitatea de „cetăţean european” nu fac decât să complice activităţile oficialităţilor şi să reprezinte un pericol la adresa securităţii unui stat. Odată cu propagarea crizei economice, statele au început să privească avantajele cetăţeniei europene mai degrabă ca pe o ameninţare. Libera circulaţie a persoanelor în interiorul UE, unul

Până la urmă sistemul propus de Uniune nu este unul infailibil – criza euro o dovedeşte – iar întârzierea identificării unor soluţii afectează imaginea Uniunii la nivel internaţional. Atâta timp cât la nivelul UE nu exista un nivel de cooperare consolidată. prin faptul că îşi pot face vocea auzită. În această situaţie conceptul de „cetăţean european” îşi pierde din semnificaţie pentru că întâietate are statul. se poate afirma că „unitatea în diversitate” nu mai reprezintă o realitate. Vice-preşedintele UE. Începutul anului 2012 găseşte UE în cumpănă. ci mai degrabă viziuni diferite. având şi posibilitatea de a seta agenda UE. de adoptarea unor măsuri menite să consolideze identitatea europeană. iar coeziunea din interiorul său depinde în mare măsură de o mobilizare de facto a tuturor statelor membre. iar interesele statelor sunt. mai ales într-o perioadă în care discursul politic are întâietate. iar valorile europene sunt umbrite de aceasta criză care demonstrează că după ani de reforme ale tratatelor. Analizând perspectivele de început de 2012. Democraţia europeană este greu de conceput în condiţiile în care calitatea de „cetăţean european” nu este reafirmată. Cetăţenii resimt aceste dificultăţi şi le percep ca pe o îngrădire a drepturilor lor. Elementele care construiesc „identitatea europeană” nu mai sunt la fel de bine definite. reabilitând. Identitatea şi unitatea . atâta timp cât identitatea europeană este serios afectată de concentrarea liderilor UE asupra problemelor de natura economică. Până la urmă. cetăţenii din statele membre UE pot deveni mult mai uniţi. Maros Sefcovic este de părere că acest nou „instrument” reprezintă un pas important pentru evoluţia vieţii democratice a UE şi că va incuraja dezbaterile despre viaţa UE. care le ofera cetăţenilor UE şansa de a-şi face vocea auzită. acţionând în consecinţă. astfel conceptul de „cetăţean european”. este din ce în ce mai îngrădită din cauza faptului că unele state tind să reintroducă controlul la frontiere. Nivelul de încredere al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene în valorile propuse de aceasta scade cu cât sunt conştientizate mai mult problemele cu care se confruntă. Astfel. lipsa unităţii este cea care îngreunează rezolvarea problemelor la nivel european. Ce se pare că scapă aceştia din vedere este faptul că realitatea economică şi cea socială se întrepatrund şi depind în mare măsura una de cealalta. Statul este încă cel mai important actor internaţional. încă avem „o Uniune Europeană fără europeni”[3]. în acest caz mai presus de interesele Uniunii. Mai mult decât atât. la 1 aprilie se va înfiinţa un sistem de petiţii online. modalităţi diferite de acţiune nu se va putea ajunge nici la un consens în ceea ce priveşte soluţionarea problemelor. dincolo de orice graniţă [4].dintre aceste avantaje.

cetăţenii europeni care călătoresc pe teritoriul Uniunii pot obţine un card european de asigurări sociale de sănătate. munci şi locui oriunde pe teritoriul Uniunii Europene. Există deja simboluri care reprezintă o identitate europeană comună. în special în domeniul educaţiei şi culturii. Într-adevăr.). UE încurajează şi finanţează programe care să-i apropie pe cetăţeni. cetăţenii statelor membre pot să călătorească. Cum se pot bucura cetăţenii de drepturile lor Europeanul nu este doar un consumator sau doar un actor al vieţii economice şi sociale. a locui şi a munci în Europa Primul drept al cetăţeanului european este acela de a putea călători. euro. de asemenea. să locuiască şi să muncească oriunde pe teritoriul comunitar. Cel mai cunoscut este moneda unică. El este un cetăţean al Uniunii Europene şi. datorită rezultatelor concrete şi succeselor acesteia. Această directivă se aplică în cazul tuturor formărilor la nivel universitar cu o durată de cel puţin trei ani şi se bazează pe principiul încrederii reciproce în calitatea sistemelor naţionale de educaţie şi de formare. se bucură de anumite drepturi politice. ce poate fi mai normal decât ca un profesor britanic să fie solicitat să predea engleza la Roma sau ca un tânăr absolvent belgian să-şi încerce şansele la un concurs pentru un post în administraţie publică în Franţa? Începând din anul 2004. forţe armate. Statele membre au adoptat o directivă care instituie un sistem de recunoaştere reciprocă a diplomelor din învăţământul superior. afaceri externe etc. EUROPA CETĂȚ ENILOR Datorită Uniunii Europene. indiferent de naţionalitate. emis de către autorităţile naţionale. Conform Tratatului de la Maastricht.europeană sunt elemente de baza care ajută şi la construirea unei poziţii europene comune. al educaţiei sau în oricare alt sector al serviciilor publice cu excepţia anumitor activităţi care intră sub incidenţa autorităţilor publice (poliţie. Tratatul de la Maastricht a consfinţit acest drept în capitolul referitor la cetăţenie. care facilitează acoperirea costurilor medicale eventuale pe durata călătoriei. dar există. În viaţa de zi cu zi. are dreptul să voteze şi să candideze atât la alegerile locale din ţara în care îşi are reşedinţa. . fiecare cetăţean al Uniunii. steagul şi imnul UE I. În absenţa unei poziţii unitare. cât şi la alegerile pentru Parlamentul European . Conştiinţa apartenenţei la Uniunea Europeană se va dezvolta în timp. Orice persoană care are naţionalitatea unuia din statele membre UE se bucură de dreptul de a munci în domeniul sănătăţii. A călători. prin urmare. II. statele membre nu vor putea găsi o soluţie viabilă pentru problemele cu care se confrunta UE.

Libertăţile. de asemenea. Europa: cultură şi educaţie Sentimentul unui destin comun şi al apartenenţei la aceeaşi colectivitate nu poate fi creat în mod artificial. economice şi sociale ale cetăţenilor europeni. aria de aplicare a principiului non-discriminării. Organizarea şcolilor şi a . egalitatea între bărbaţi şi femei şi proclamă dreptul la protecţia datelor cu caracter personal. Capitolul Solidaritatea este inovator prin faptul că asociază drepturile sociale şi economice după cum urmează: • • • • dreptul la grevă. Drepturile fundamentale Tratatul de la Amsterdam. dreptul la viaţă. Acesta a introdus o procedură de sancţionare a statelor membre care violează drepturile fundamentale ale cetăţeanului.Aceste drepturi sunt o dovadă a apropierii Uniunii de cetăţenii săi. Justiţia — Carta conţine 54 de articole care definesc valorile fundamentale ale Uniunii. drepturile copilului şi ale persoanelor în vârstă şi dreptul la o bună administrare. religie. Primele articole se referă la demnitatea umană. Acestea promovează programe de schimb care le permit studenţilor să călătorească în străinătate. În această privinţă. dreptul la concilierea vieţii de familie şi a vieţii profesionale. dreptul la libertatea de exprimare şi de conştiinţă. dreptul la protecţia mediului. a fost extinsă la sex. de aceea Uniunea Europeană trebuie să-şi concentreze atenţia nu numai asupra chestiunilor economice. Doar o conştiinţă culturală comună poate da naştere acestui sentiment. a contribuit la consolidarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor europeni. precum şi drepturile civile. Cetăţenia europeană este consfinţită prin Tratat: „Este cetăţean al Uniunii orice persoană care are naţionalitatea unui stat membru. limitată până atunci la naţionalitate. care a intrat în vigoare în 1999. Cetăţenia europeană completează şi nu înlocuieşte cetăţenia naţională”. dreptul la asistenţă medicală. să participe la activităţi şcolare transnaţionale. ci şi asupra educaţiei. interzicerea practicilor de eugenie şi de clonare umană în scopul reproducerii. politice. la Nisa. Această Cartă a fost elaborată de către o Convenţie formată din membri ai parlamentelor naţionale şi ai Parlamentului European. vârstă şi orientare sexuală. programele educaţionale şi de formare ale UE au un rol important. Solidaritatea. Egalitatea. culturii şi drepturilor cetăţenilor. să înveţe noi limbi etc. rasă. dreptul lucrătorilor la informare şi consultare. dreptul la „integritate a persoanei”. IV. De asemenea. Drepturile cetăţenilor. Alcătuită din şase capitole — Demnitatea. securitate socială şi asistenţă socială pretutindeni pe teritoriul Uniunii. prin proclamarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Tratatul de la Amsterdam a îmbunătăţit politica de transparenţă a Uniunii şi le-a permis cetăţenilor un acces mai larg la documentele oficiale ale instituţiilor europene. Carta promovează. reprezentanţi ai guvernelor statelor membre şi un membru al Comisiei Europene. III. În concluzie. Angajamentul Uniunii Europene în favoarea drepturilor cetăţenilor a fost subliniat în mod solemn în anul 2000.

Aceasta se va dezvolta prin popularizarea şi multiplicarea simbolurilor unei identităţi europene comune. precum şi conţinutul exact al programelor sunt încă decise la nivel naţional sau local. promotorii acestora. Ombudsmanul European. Programele UE de formare continuă: cifre estimative pentru perioada 2007 – 2013 În domeniul culturii. V. Implicarea cetăţenilor Ideea unei Europe a cetăţenilor este foarte nouă. în uz din 1985. un cerc format din 12 stele aurii pe fond albastru. VI. imnul european. Acesta încearcă încheierea unui acord amiabil între reclamant şi instituţia sau organismul european vizat. Orice cetăţean al Uniunii sau orice persoană fizică sau juridică cu domiciliul sau sediul într-un stat membru al UE poate înainta o plângere către Ombudsman. Formare profesională Leonardo da Vinci În fiecare an 80 000 de persoane au posibilitatea să facă stagii în companii şi centre de formare într-o altă ţară europeană. cunoscută şi sub denumirea de Mediator European. Permisul de conducere european există în toate . Studii de integrare europeană Jean Monnet Susţinere pentru cercetarea academică şi învăţământul în domeniul integrării europene. Ombudsmanul European şi dreptul la petiţie Pentru a apropia Uniunea de cetăţenii săi. Învăţământ pentru adulţi Grundtvig În fiecare an 7 000 de persoane au posibilitatea de a beneficia de activităţi educative în străinătate. organismele de radiodifuziune şi artiştii din diferite ţări. Există deja paşaportul european. Rolul Ombudsmanului este de a investiga plângerile privind administrarea defectuoasă din instituţiile şi organismele Uniunii Europene. Domeniul Învăţământ şcolar Numele programului UE Comenius Obiective 5% din elevii Uniunii Europene participă la activităţi educative comune Învăţământ superior Erasmus Trei milioane de studenţi au posibilitatea să studieze la universităţi din străinătate. Tratatul de la Maastricht a creat o nouă instituţie. programele europene „Cultura” şi „Media” stimulează cooperarea între realizatorii de programe. „Oda bucuriei” compusă de Beethoven şi steagul european. Acesta este desemnat de Parlamentul European. iar durata mandatului său este egală cu cea a Parlamentului.sistemelor de învăţământ. Dreptul la petiţie către Parlamentul European de care beneficiază orice persoană care domiciliază pe teritoriul Uniunii reprezintă un alt factor important de apropiere a cetăţenilor de instituţiile europene. Acestea contribuie la creşterea producţiei de filme şi programe de televiziune europene şi la restabilirea echilibrului dintre producţiile europene şi cele americane.

http://www. În prezent. castravetii o anumita forma samd) .ca si contribuabil trebuie sa finantezi nu doar administratia tarii tale. fiind fortati sa utilizam becuri economice care costa de 25 de ori mai mult. Datorită monedei unice. „Nu coalizăm state. care inghite fonduri uriase . a fost adoptat motto-ul european „Uniţi în diversitate”. Insa sunt si avantaje. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la Uniunea Europeană şi implicarea cetăţenilor în activităţile acesteia reprezintă marea provocare la care trebuie să facă faţă instituţiile europene în prezent. ci si pe cea europeana. Eliminarea controalelor vamale în statele membre ale Uniunii care au semnat Acordul Schengen (la care ar trebui să adere treptat toate statele UE) a creat cetăţenilor europeni sentimentul că aparţin unui spaţiu unitar. ba mai sunt si incompatibile cu intrerupatoarele cu potentiometru sau cu senzor de miscare.la nivel macroeconomic s-au pierdut unele parghii de sprijinire a producatorilor interni si implicit niste surse importante de venit la bugetul de stat. mai mult de două treimi din cetăţenii Uniunii îşi gestionează bugetul personal şi economiile în euro. Un exemplu ar fi energiile alternative . prin încurajarea participării cetăţenilor la elaborarea politicilor europene prin intermediul organizaţiilor non-guvernamentale şi a asociaţiilor de voluntariat. Caracterul democratic al UE ar putea fi consolidat prin sporirea rolului Parlamentului. iar 9 mai a fost desemnată Ziua Europei. Punerea în circulaţie a monedei unice.chiar daca ai dreptul de a circula (relativ) liber in alte state europene.nu poti cumpara multe produse naturale doar pentru ca acestea nu indeplinesc anumite standarde. practic trebuie sa faci in doi trei ani pasi pe care aceste tari le-au facut in 50 de ani. in multe nu ai dreptul de a munci.statele Uniunii din 1996. indiferent de pret si de calitate.tpu. conjunctura . ci unim oameni”. euro.in curand vom plati penalitati pentru ca nu producem suficienta energie din surse alternative. De asemenea. trebuie sa te aliniezi unor standarde foarte ridicate. chiar daca unora nu le simti lipsa: . nu mai putem cumpara becuri de 100W. astfel incat ti se limiteaza automat dreptul de a locui acolo . afirma Jean Monnet în 1952.ro/turism/care-sunt-dezavantajele-unei-cetatenii-europene/ Dezavantaje ale cetăț eniei europene Ca si european iti sunt ingradite multe drepturi. care nici macar nu au legatura cu calitatea (de exemplu rosiile comercializate trebuie sa aiba anumite dimensiuni. prin eliminarea taxelor vamale si accizelor la import Bineinteles ca exemplele ar putea continua. un important impact psihologic. ba mai mult. în anul 2002. desi noi avem inca sate neconectate la o retea de electricitate.ca locuitor al unei tari mult mai slab dezvoltate. . Introducerea alegerilor directe pentru Parlamentul European în 1979 a contribuit la sporirea legitimităţii democratice a integrării europene prin implicarea voinţei populare. regenerabile. Si ca sa raman in domeniu. iar cel mai elocvent exemplu este laptele .ca si producator nu poti vinde anumite produse. de asemenea. a avut. prin crearea unor adevărate partide politice europene. consumatorii au posibilitatea de a compara preţurile la bunuri şi servicii în diferite ţări ale Uniunii.

conform legilor în vigoare în statul respectiv. au jucat mereu un singur rol :al vietii. cetăţeniei naţionale).html Putem spune ca Europa este mai mult decat un continent cu peisaje mirifice ce te incanta in orice loc si in orice timp. făcând posibilă exercitarea unora dintre drepturile cetăţeanului Uniunii pe teritoriul statului membru în care locuieşte (şi nu numai în ţara din care provine.. cu o tara extraordinar de frumoasa.chiar daca prin Uniunea Europeana cetateanul unei tari a cunoscut si o noua identitate:aceea de cetatean european. cetăţenia europeană va completa şi se va adăuga la drepturile conferite de .E. cu vecini puternici la rasarit.sau ca actorii ce au jucat pe scena trecutului ei istoric. Totodata U. sau ca istoria ei este pe cat de zbuciumata pe atat de glorioasa . simplu si primitor. Argumentele mele pro-acestei afirmatii sunt cuprinse in urmatoarele cuvinte: ne punem deseori intrebarea ce inseamna sa fii cetatean european.acela al impulsionarii omului de a se intoarce si a recunoaste mereu rolul principal al tarii si al locului din care provine. fără a se substitui. incaltaminte si mancare ? Faptul ca am fost acceptati in Uniune nu ne schimba cu nimic! Practic principalul scop al U. cu atat mai mult cu cat esti o economie slaba. orice persoană care are naţionalitatea unuia dintre statele membre. Inseamna ca sunt mai destept decat sunt inainte ca am mai multi bani. Ce inseamna oare sa fii cetatean european? Cu totii stim ce este un cetăţean al Uniunii Europene. este acela de a ne arata ca tot acelasi popor iubitor am ramas. Concluziile sunt clare: mai întâi este necesar ca o persoană să aibă cetăţenia unui stat membru pentru a putea beneficia de cetăţenia Uniunii. cauza Europei a angajat mereu oameni intr-o lupta a caror scopuri au fost mereu aceleasi :libertatea.E.demnitatea si valorile fiintei umane.blogspot.com/2009/05/cum-va-imaginati-cetateanul-european-al. ne arata mai intai importanta faptului ca noi suntem cetateni in tara din care provenim dar pe langa aceasta stabileste si importanta faptului de a fi cetatean european. reduceri la haine.Europa este o mare familie in care relatiitle dintre oameni s-au stabilit de-a lungul istoriei.. si anume atunci cand oamenii aveau nevoie unii de altii pentru a depasi momentele de criza.internationala lasa foarte des posibilitatea de a alege.Consider ca Uniunea Europeana −rodul comunicarii dintre oameni a urmarit si un alt scop bun .In acest sens. aşa cum se întâmpla înainte). indispensabil pentru existenta sa. http://seminaruldorohoi. Cetăţenia Uniunii Europene vine în completarea cetăţeniei naţionale (ea se suprapune.

condamnă orice formă de discriminare şi recunoaşte dreptul la informaţie şi protecţia consumatorilor. Cu privire la dreptul la informaţie. precum Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (1950). precum si drepturi . organismele care veghează la respectarea lor fiind tribunalele naţionale şi Curtea Europeană de Justiţie. în Tratatul de la Amsterdam este specificat că orice cetăţean european şi orice persoană fizică sau juridică.cetăţenia statală. cetatenie si justitie. Dacă un stat membru încalcă drepturile fundamentale şi valorile democratice în mod flagrant şi sistematic.E. principiul respectării drepturilor omului şi al libertăţilor fundamentale şi principiul statului de drept. egalitate. pune accentul in primul rand pe drepturile fundamentale si respectarea valorilor. Tratatul de la Amsterdam. ale Consiliului Uniunii Europene. întăreşte protecţia drepturilor fundamentale. Acestea definesc valorile fundamentale ale unei uniuni. descrise în Tratat. în limita raţiunilor de interes public sau privat. Carta Socială Europeană (1962) sau Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor (1996). Drepturile fundamentale ale omului si valorile democratice sunt respectate in statele membre ale Uniunii Europene. Sunt semnatare ale unor texte. având sediul într-un stat membru are drept de acces la documentele Parlamentului european. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948). şi decurge din drepturile fundamentale ale omului şi drepturile specifice acordate cetăţanului european (drepturi de liberă circulaţie şi drepturi civice). Uniunea şi statele sale membre sunt deci obligate să respecte aceste valori. libertate. solidaritate. De ce numai Uniunea si statele membre sunt obligate sa respecte aceste drepturi? De ce nu toate tarile? Doar nu sunt oameni numai in Uniune! Cu totii suntem oameni!! Toti trebuie sa avem parte de ceea ce se cuvine omului: demnitate. U. Informarea cetăţeanului este considerată o prioritate de către instituţiile europene. principiul democraţiei. intrat în vigoare la 1 mai 1999. Uniunea poate să îi impună sancţiuni politice ori economice Una din condiţiile care trebuie îndeplinite pentru aderarea la Uniunea Europeană este respectarea acestor drepturi fundamentale.Ca cetatean european ar trebuie sa am la baza princiipile comune ale statelor membre incluse in Tratatul de la Amsterdam: principiul libertăţii.

la integrarea persoanei. Intrarea pe teritoriul altui stat membru nu poate fi interzisă decât din raţiuni de securitate şi sănătate publică. 5. economice si sociale. Pentru un sejur mai lung de 3 luni este necesar un certificat de sejur. Dreptul la libera circulaţie. politice. complementare cetăţeniei naţionale: 1. Cetăţenia Uniunii Europene oferă drepturi cetăţenilor statelor membre şi consolidează protecţia intereselor acestora. 3. 2. nu numai noi europenii.civile. Deci. Toti cetatenii din lume ar trebui sa avem parte de aceste drepturi. iar interzicerea trebuie justificată. la libera exprimare si dreptul la libertatea de constiinta ale unui cetatean . dreptul la muncă şi studiu în celelalte state membre ale Uniunii. fie el si non-european. Dreptul de a beneficia pe teritoriul unui stat terţ (stat care nu este membru al Uniunii Europene) de protecţie consulară din partea autorităţilor diplomatice ale unui alt stat membru. în aceleaşi condiţii cu cetăţenii statului respectiv . de stabilire. Tratatul de la Maastricht instituie 5 categorii de drepturi supranaţionale. Dreptul de petiţie în faţa Parlamentului european. supraveghează aplicarea prevederilor legate de cetăţenia europeană şi elaborează rapoarte periodice asupra progreselor realizate şi asupra dificultăţilor întâlnite. dreptul la viata. Comisia europeană. Dreptul de a apela la Ombudsman-ul european (Avocatul Poporului) pentru examinarea cazurilor de administrare defectuoasă din partea instituţiilor şi organismelor comunitare. ca cetatean europen sunt magulit de cate drepturi am. în cazul în care ţara din care provine nu are reprezentanţă diplomatică ori consulară în statul terţ respectiv 4. Legislaţia Uniunii stabileşte însă numeroase condiţii pentru exercitarea acestor drepturi. dreptul la sejur. Ar trebui sa ma simt nationalist? Ma simt simt . are rolul de a veghea la respectarea tratatelor (denumită în doctrină "Gardianul Tratatelor"). dar in acelasi timp sunt incantat. Dreptul de vot şi dreptul de a candida la alegerile pentru Parlamentul european şi la alegerile locale în statul de rezidenţă.

cu personalitatea lor. formata si slefuita in milenii. popoarele ar avea sansa ca libere si netulburate sa-si urmeze firesc calea proprie pe spirala progresului”.bine in postura mea de cetatean european dar la fel de bine ma simt si in prima mea postura de cetatean roman pentru ca:”Protejate pe propriul teritoriu. cu trasaturile lor specifice. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->