P. 1
Cetatean European

Cetatean European

|Views: 674|Likes:
Published by Cristian Guiu

More info:

Published by: Cristian Guiu on May 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2014

pdf

text

original

http://www.geopolitics.ro/spatii/ue/3167.html http://www.form-ecd.ro/assets/files/3_CetateniaEU_IB_.

pdf

Conceptul de cetăţean european
Conceptul de “cetăţenie europeană” a fost introdus în anul 1992 prin Tratatul de la Maastricht si a fost dezvoltat în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii, ceea ce i-a oferit şi un caracter supranaţional. Criza economică, şomajul şi zguduirea unuia dintre simbolurile UE – moneda EURO - par să afecteze şi coeziunea din interiorul UE. Ce înseamnă, de fapt, „cetăţenia europeană” şi ce valenţă a căpătat conceptul la începutul anului 2012? În ce măsură îşi interiorizează cetăţenii statelor membre ale UE acest concept? Între 5 ianuarie şi 20 ianuarie 2011, echipa Expoll a realizat o cercetare care a avut ca scop investigarea modului în care cetăţenii statelor membre UE se percep sau nu cetăţeni ai UE. Doar 8% îşi asumă identitatea europeană, în timp ce 69,33% se raportează doar la propria naţionalitate. 20% dintre respondenţi se consideră în egală măsura cetăţenii propriului stat, dar şi cetăţeni ai UE, iar 2.64% au răspuns că sunt cetăţeni ai planetei Pământ [1]. Rezultatele sunt influenţate într-o mare măsura şi de modul în care valorile, obiectivele şi principiile specifice UE sunt răspândite în statul respectiv şi cunoscute de cetăţeni. Pe de altă parte, evenimentele din prim-planul vieţii sociale şi politice dintr-un stat au impact asupra mentalului colectiv. În versiunea consolidată a tratatului privind UE, este specificat faptul că cetăţean al UE este orice persoană care deţine cetăţenia unui stat membru al Uniunii şi că această calitate nu înlocuieşte cetăţenia naţională, ci se adaugă acesteia. La nivelul statelor membre nu sunt cunoscute, însă, şi drepturile şi obligaţiile care decurg din această calitate. În Tratatul de la Maastricht se specifica şi că un cetăţean european are dreptul la libera circulaţie şi rezidenţă în oricare din statele membre UE, dreptul de a alege şi de a fi reprezentat în Parlamentul European, dreptul la protecţie diplomatică într-un start terţ, în cazul în care statul din care provine acesta nu are o reprezentanţă consulară, drept de petiţie la Parlamentul European şi dreptul de a se adresa Ombudsman-ului [2]. În ultima vreme, date fiind evenimentele de la sfârşitul anului 2011, este vehiculată ideea conform căreia statutul de cetăţean multiplu sau calitatea de „cetăţean european” nu fac decât să complice activităţile oficialităţilor şi să reprezinte un pericol la adresa securităţii unui stat. Odată cu propagarea crizei economice, statele au început să privească avantajele cetăţeniei europene mai degrabă ca pe o ameninţare. Libera circulaţie a persoanelor în interiorul UE, unul

reabilitând. Maros Sefcovic este de părere că acest nou „instrument” reprezintă un pas important pentru evoluţia vieţii democratice a UE şi că va incuraja dezbaterile despre viaţa UE. Analizând perspectivele de început de 2012. dincolo de orice graniţă [4]. ci mai degrabă viziuni diferite. Identitatea şi unitatea . iar interesele statelor sunt. mai ales într-o perioadă în care discursul politic are întâietate. iar valorile europene sunt umbrite de aceasta criză care demonstrează că după ani de reforme ale tratatelor. acţionând în consecinţă. Ce se pare că scapă aceştia din vedere este faptul că realitatea economică şi cea socială se întrepatrund şi depind în mare măsura una de cealalta. În această situaţie conceptul de „cetăţean european” îşi pierde din semnificaţie pentru că întâietate are statul. Astfel. Nivelul de încredere al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene în valorile propuse de aceasta scade cu cât sunt conştientizate mai mult problemele cu care se confruntă. Vice-preşedintele UE. cetăţenii din statele membre UE pot deveni mult mai uniţi. prin faptul că îşi pot face vocea auzită. încă avem „o Uniune Europeană fără europeni”[3]. modalităţi diferite de acţiune nu se va putea ajunge nici la un consens în ceea ce priveşte soluţionarea problemelor. Cetăţenii resimt aceste dificultăţi şi le percep ca pe o îngrădire a drepturilor lor. Statul este încă cel mai important actor internaţional. atâta timp cât identitatea europeană este serios afectată de concentrarea liderilor UE asupra problemelor de natura economică. Până la urmă. Începutul anului 2012 găseşte UE în cumpănă. Elementele care construiesc „identitatea europeană” nu mai sunt la fel de bine definite. Atâta timp cât la nivelul UE nu exista un nivel de cooperare consolidată. astfel conceptul de „cetăţean european”. la 1 aprilie se va înfiinţa un sistem de petiţii online. care le ofera cetăţenilor UE şansa de a-şi face vocea auzită. este din ce în ce mai îngrădită din cauza faptului că unele state tind să reintroducă controlul la frontiere. Democraţia europeană este greu de conceput în condiţiile în care calitatea de „cetăţean european” nu este reafirmată. în acest caz mai presus de interesele Uniunii.dintre aceste avantaje. Mai mult decât atât. iar coeziunea din interiorul său depinde în mare măsură de o mobilizare de facto a tuturor statelor membre. având şi posibilitatea de a seta agenda UE. de adoptarea unor măsuri menite să consolideze identitatea europeană. lipsa unităţii este cea care îngreunează rezolvarea problemelor la nivel european. se poate afirma că „unitatea în diversitate” nu mai reprezintă o realitate. Până la urmă sistemul propus de Uniune nu este unul infailibil – criza euro o dovedeşte – iar întârzierea identificării unor soluţii afectează imaginea Uniunii la nivel internaţional.

are dreptul să voteze şi să candideze atât la alegerile locale din ţara în care îşi are reşedinţa. Conştiinţa apartenenţei la Uniunea Europeană se va dezvolta în timp.europeană sunt elemente de baza care ajută şi la construirea unei poziţii europene comune. euro. cetăţenii statelor membre pot să călătorească. steagul şi imnul UE I. El este un cetăţean al Uniunii Europene şi. EUROPA CETĂȚ ENILOR Datorită Uniunii Europene. În viaţa de zi cu zi. Conform Tratatului de la Maastricht. de asemenea. În absenţa unei poziţii unitare. Există deja simboluri care reprezintă o identitate europeană comună.). . Orice persoană care are naţionalitatea unuia din statele membre UE se bucură de dreptul de a munci în domeniul sănătăţii. Într-adevăr. II. să locuiască şi să muncească oriunde pe teritoriul comunitar. UE încurajează şi finanţează programe care să-i apropie pe cetăţeni. emis de către autorităţile naţionale. Cum se pot bucura cetăţenii de drepturile lor Europeanul nu este doar un consumator sau doar un actor al vieţii economice şi sociale. al educaţiei sau în oricare alt sector al serviciilor publice cu excepţia anumitor activităţi care intră sub incidenţa autorităţilor publice (poliţie. cât şi la alegerile pentru Parlamentul European . Această directivă se aplică în cazul tuturor formărilor la nivel universitar cu o durată de cel puţin trei ani şi se bazează pe principiul încrederii reciproce în calitatea sistemelor naţionale de educaţie şi de formare. Statele membre au adoptat o directivă care instituie un sistem de recunoaştere reciprocă a diplomelor din învăţământul superior. se bucură de anumite drepturi politice. Tratatul de la Maastricht a consfinţit acest drept în capitolul referitor la cetăţenie. afaceri externe etc. dar există. A călători. indiferent de naţionalitate. munci şi locui oriunde pe teritoriul Uniunii Europene. cetăţenii europeni care călătoresc pe teritoriul Uniunii pot obţine un card european de asigurări sociale de sănătate. ce poate fi mai normal decât ca un profesor britanic să fie solicitat să predea engleza la Roma sau ca un tânăr absolvent belgian să-şi încerce şansele la un concurs pentru un post în administraţie publică în Franţa? Începând din anul 2004. forţe armate. în special în domeniul educaţiei şi culturii. prin urmare. Cel mai cunoscut este moneda unică. datorită rezultatelor concrete şi succeselor acesteia. statele membre nu vor putea găsi o soluţie viabilă pentru problemele cu care se confrunta UE. a locui şi a munci în Europa Primul drept al cetăţeanului european este acela de a putea călători. care facilitează acoperirea costurilor medicale eventuale pe durata călătoriei. fiecare cetăţean al Uniunii.

III. dreptul lucrătorilor la informare şi consultare. Europa: cultură şi educaţie Sentimentul unui destin comun şi al apartenenţei la aceeaşi colectivitate nu poate fi creat în mod artificial. În această privinţă. dreptul la viaţă. Libertăţile. Solidaritatea. a contribuit la consolidarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor europeni. de asemenea. programele educaţionale şi de formare ale UE au un rol important. ci şi asupra educaţiei. a fost extinsă la sex. Justiţia — Carta conţine 54 de articole care definesc valorile fundamentale ale Uniunii. dreptul la concilierea vieţii de familie şi a vieţii profesionale. politice. dreptul la protecţia mediului. Primele articole se referă la demnitatea umană. precum şi drepturile civile. dreptul la libertatea de exprimare şi de conştiinţă. culturii şi drepturilor cetăţenilor. limitată până atunci la naţionalitate. De asemenea. drepturile copilului şi ale persoanelor în vârstă şi dreptul la o bună administrare. Tratatul de la Amsterdam a îmbunătăţit politica de transparenţă a Uniunii şi le-a permis cetăţenilor un acces mai larg la documentele oficiale ale instituţiilor europene. religie. aria de aplicare a principiului non-discriminării. interzicerea practicilor de eugenie şi de clonare umană în scopul reproducerii. În concluzie. să participe la activităţi şcolare transnaţionale. reprezentanţi ai guvernelor statelor membre şi un membru al Comisiei Europene. Cetăţenia europeană completează şi nu înlocuieşte cetăţenia naţională”. prin proclamarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Angajamentul Uniunii Europene în favoarea drepturilor cetăţenilor a fost subliniat în mod solemn în anul 2000. Egalitatea. dreptul la „integritate a persoanei”. Drepturile fundamentale Tratatul de la Amsterdam. vârstă şi orientare sexuală. Carta promovează.Aceste drepturi sunt o dovadă a apropierii Uniunii de cetăţenii săi. Această Cartă a fost elaborată de către o Convenţie formată din membri ai parlamentelor naţionale şi ai Parlamentului European. IV. care a intrat în vigoare în 1999. Doar o conştiinţă culturală comună poate da naştere acestui sentiment. egalitatea între bărbaţi şi femei şi proclamă dreptul la protecţia datelor cu caracter personal. rasă. Drepturile cetăţenilor. de aceea Uniunea Europeană trebuie să-şi concentreze atenţia nu numai asupra chestiunilor economice. Acesta a introdus o procedură de sancţionare a statelor membre care violează drepturile fundamentale ale cetăţeanului. să înveţe noi limbi etc. la Nisa. dreptul la asistenţă medicală. economice şi sociale ale cetăţenilor europeni. Alcătuită din şase capitole — Demnitatea. Cetăţenia europeană este consfinţită prin Tratat: „Este cetăţean al Uniunii orice persoană care are naţionalitatea unui stat membru. Organizarea şcolilor şi a . Capitolul Solidaritatea este inovator prin faptul că asociază drepturile sociale şi economice după cum urmează: • • • • dreptul la grevă. securitate socială şi asistenţă socială pretutindeni pe teritoriul Uniunii. Acestea promovează programe de schimb care le permit studenţilor să călătorească în străinătate.

precum şi conţinutul exact al programelor sunt încă decise la nivel naţional sau local. VI. Domeniul Învăţământ şcolar Numele programului UE Comenius Obiective 5% din elevii Uniunii Europene participă la activităţi educative comune Învăţământ superior Erasmus Trei milioane de studenţi au posibilitatea să studieze la universităţi din străinătate. programele europene „Cultura” şi „Media” stimulează cooperarea între realizatorii de programe.sistemelor de învăţământ. Tratatul de la Maastricht a creat o nouă instituţie. cunoscută şi sub denumirea de Mediator European. organismele de radiodifuziune şi artiştii din diferite ţări. Aceasta se va dezvolta prin popularizarea şi multiplicarea simbolurilor unei identităţi europene comune. Permisul de conducere european există în toate . Formare profesională Leonardo da Vinci În fiecare an 80 000 de persoane au posibilitatea să facă stagii în companii şi centre de formare într-o altă ţară europeană. V. un cerc format din 12 stele aurii pe fond albastru. Studii de integrare europeană Jean Monnet Susţinere pentru cercetarea academică şi învăţământul în domeniul integrării europene. Ombudsmanul European şi dreptul la petiţie Pentru a apropia Uniunea de cetăţenii săi. Dreptul la petiţie către Parlamentul European de care beneficiază orice persoană care domiciliază pe teritoriul Uniunii reprezintă un alt factor important de apropiere a cetăţenilor de instituţiile europene. Implicarea cetăţenilor Ideea unei Europe a cetăţenilor este foarte nouă. Rolul Ombudsmanului este de a investiga plângerile privind administrarea defectuoasă din instituţiile şi organismele Uniunii Europene. iar durata mandatului său este egală cu cea a Parlamentului. promotorii acestora. Orice cetăţean al Uniunii sau orice persoană fizică sau juridică cu domiciliul sau sediul într-un stat membru al UE poate înainta o plângere către Ombudsman. Acesta încearcă încheierea unui acord amiabil între reclamant şi instituţia sau organismul european vizat. „Oda bucuriei” compusă de Beethoven şi steagul european. Există deja paşaportul european. Acestea contribuie la creşterea producţiei de filme şi programe de televiziune europene şi la restabilirea echilibrului dintre producţiile europene şi cele americane. Programele UE de formare continuă: cifre estimative pentru perioada 2007 – 2013 În domeniul culturii. Ombudsmanul European. în uz din 1985. Învăţământ pentru adulţi Grundtvig În fiecare an 7 000 de persoane au posibilitatea de a beneficia de activităţi educative în străinătate. imnul european. Acesta este desemnat de Parlamentul European.

De asemenea.ca locuitor al unei tari mult mai slab dezvoltate. conjunctura . astfel incat ti se limiteaza automat dreptul de a locui acolo . Punerea în circulaţie a monedei unice. Insa sunt si avantaje. Si ca sa raman in domeniu.ca si contribuabil trebuie sa finantezi nu doar administratia tarii tale. de asemenea. a fost adoptat motto-ul european „Uniţi în diversitate”.statele Uniunii din 1996. regenerabile. prin încurajarea participării cetăţenilor la elaborarea politicilor europene prin intermediul organizaţiilor non-guvernamentale şi a asociaţiilor de voluntariat. castravetii o anumita forma samd) . „Nu coalizăm state. În prezent. fiind fortati sa utilizam becuri economice care costa de 25 de ori mai mult. chiar daca unora nu le simti lipsa: . consumatorii au posibilitatea de a compara preţurile la bunuri şi servicii în diferite ţări ale Uniunii. euro.ca si producator nu poti vinde anumite produse.in curand vom plati penalitati pentru ca nu producem suficienta energie din surse alternative. un important impact psihologic. Un exemplu ar fi energiile alternative . http://www. Datorită monedei unice. mai mult de două treimi din cetăţenii Uniunii îşi gestionează bugetul personal şi economiile în euro. care nici macar nu au legatura cu calitatea (de exemplu rosiile comercializate trebuie sa aiba anumite dimensiuni. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la Uniunea Europeană şi implicarea cetăţenilor în activităţile acesteia reprezintă marea provocare la care trebuie să facă faţă instituţiile europene în prezent. ba mai mult. . indiferent de pret si de calitate. trebuie sa te aliniezi unor standarde foarte ridicate. Caracterul democratic al UE ar putea fi consolidat prin sporirea rolului Parlamentului. care inghite fonduri uriase .la nivel macroeconomic s-au pierdut unele parghii de sprijinire a producatorilor interni si implicit niste surse importante de venit la bugetul de stat.ro/turism/care-sunt-dezavantajele-unei-cetatenii-europene/ Dezavantaje ale cetăț eniei europene Ca si european iti sunt ingradite multe drepturi.tpu. afirma Jean Monnet în 1952. prin eliminarea taxelor vamale si accizelor la import Bineinteles ca exemplele ar putea continua. iar 9 mai a fost desemnată Ziua Europei. iar cel mai elocvent exemplu este laptele .nu poti cumpara multe produse naturale doar pentru ca acestea nu indeplinesc anumite standarde. în anul 2002. desi noi avem inca sate neconectate la o retea de electricitate. Eliminarea controalelor vamale în statele membre ale Uniunii care au semnat Acordul Schengen (la care ar trebui să adere treptat toate statele UE) a creat cetăţenilor europeni sentimentul că aparţin unui spaţiu unitar. ci si pe cea europeana. a avut. practic trebuie sa faci in doi trei ani pasi pe care aceste tari le-au facut in 50 de ani. nu mai putem cumpara becuri de 100W. Introducerea alegerilor directe pentru Parlamentul European în 1979 a contribuit la sporirea legitimităţii democratice a integrării europene prin implicarea voinţei populare.chiar daca ai dreptul de a circula (relativ) liber in alte state europene. ba mai sunt si incompatibile cu intrerupatoarele cu potentiometru sau cu senzor de miscare. in multe nu ai dreptul de a munci. prin crearea unor adevărate partide politice europene. ci unim oameni”.

Europa este o mare familie in care relatiitle dintre oameni s-au stabilit de-a lungul istoriei.chiar daca prin Uniunea Europeana cetateanul unei tari a cunoscut si o noua identitate:aceea de cetatean european.internationala lasa foarte des posibilitatea de a alege. reduceri la haine. fără a se substitui. făcând posibilă exercitarea unora dintre drepturile cetăţeanului Uniunii pe teritoriul statului membru în care locuieşte (şi nu numai în ţara din care provine. orice persoană care are naţionalitatea unuia dintre statele membre. Totodata U. au jucat mereu un singur rol :al vietii.com/2009/05/cum-va-imaginati-cetateanul-european-al.In acest sens. cu vecini puternici la rasarit.sau ca actorii ce au jucat pe scena trecutului ei istoric. Argumentele mele pro-acestei afirmatii sunt cuprinse in urmatoarele cuvinte: ne punem deseori intrebarea ce inseamna sa fii cetatean european.E. aşa cum se întâmpla înainte).blogspot. http://seminaruldorohoi. incaltaminte si mancare ? Faptul ca am fost acceptati in Uniune nu ne schimba cu nimic! Practic principalul scop al U.. cu atat mai mult cu cat esti o economie slaba. simplu si primitor. cetăţenia europeană va completa şi se va adăuga la drepturile conferite de . indispensabil pentru existenta sa.E.Consider ca Uniunea Europeana −rodul comunicarii dintre oameni a urmarit si un alt scop bun . cetăţeniei naţionale). ne arata mai intai importanta faptului ca noi suntem cetateni in tara din care provenim dar pe langa aceasta stabileste si importanta faptului de a fi cetatean european. Concluziile sunt clare: mai întâi este necesar ca o persoană să aibă cetăţenia unui stat membru pentru a putea beneficia de cetăţenia Uniunii. si anume atunci cand oamenii aveau nevoie unii de altii pentru a depasi momentele de criza. cauza Europei a angajat mereu oameni intr-o lupta a caror scopuri au fost mereu aceleasi :libertatea.acela al impulsionarii omului de a se intoarce si a recunoaste mereu rolul principal al tarii si al locului din care provine. Ce inseamna oare sa fii cetatean european? Cu totii stim ce este un cetăţean al Uniunii Europene. Cetăţenia Uniunii Europene vine în completarea cetăţeniei naţionale (ea se suprapune. sau ca istoria ei este pe cat de zbuciumata pe atat de glorioasa . Inseamna ca sunt mai destept decat sunt inainte ca am mai multi bani.demnitatea si valorile fiintei umane. conform legilor în vigoare în statul respectiv.. cu o tara extraordinar de frumoasa. este acela de a ne arata ca tot acelasi popor iubitor am ramas.html Putem spune ca Europa este mai mult decat un continent cu peisaje mirifice ce te incanta in orice loc si in orice timp.

Uniunea poate să îi impună sancţiuni politice ori economice Una din condiţiile care trebuie îndeplinite pentru aderarea la Uniunea Europeană este respectarea acestor drepturi fundamentale. U. intrat în vigoare la 1 mai 1999. Carta Socială Europeană (1962) sau Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor (1996). precum si drepturi . şi decurge din drepturile fundamentale ale omului şi drepturile specifice acordate cetăţanului european (drepturi de liberă circulaţie şi drepturi civice). De ce numai Uniunea si statele membre sunt obligate sa respecte aceste drepturi? De ce nu toate tarile? Doar nu sunt oameni numai in Uniune! Cu totii suntem oameni!! Toti trebuie sa avem parte de ceea ce se cuvine omului: demnitate. libertate. cetatenie si justitie. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948). având sediul într-un stat membru are drept de acces la documentele Parlamentului european. precum Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (1950). Drepturile fundamentale ale omului si valorile democratice sunt respectate in statele membre ale Uniunii Europene. Uniunea şi statele sale membre sunt deci obligate să respecte aceste valori. organismele care veghează la respectarea lor fiind tribunalele naţionale şi Curtea Europeană de Justiţie. Dacă un stat membru încalcă drepturile fundamentale şi valorile democratice în mod flagrant şi sistematic. Acestea definesc valorile fundamentale ale unei uniuni. în Tratatul de la Amsterdam este specificat că orice cetăţean european şi orice persoană fizică sau juridică. Tratatul de la Amsterdam.E. Sunt semnatare ale unor texte. descrise în Tratat. Cu privire la dreptul la informaţie. Informarea cetăţeanului este considerată o prioritate de către instituţiile europene. principiul respectării drepturilor omului şi al libertăţilor fundamentale şi principiul statului de drept. pune accentul in primul rand pe drepturile fundamentale si respectarea valorilor. condamnă orice formă de discriminare şi recunoaşte dreptul la informaţie şi protecţia consumatorilor. egalitate.Ca cetatean european ar trebuie sa am la baza princiipile comune ale statelor membre incluse in Tratatul de la Amsterdam: principiul libertăţii. în limita raţiunilor de interes public sau privat.cetăţenia statală. principiul democraţiei. întăreşte protecţia drepturilor fundamentale. ale Consiliului Uniunii Europene. solidaritate.

economice si sociale. Dreptul de petiţie în faţa Parlamentului european. Legislaţia Uniunii stabileşte însă numeroase condiţii pentru exercitarea acestor drepturi. dar in acelasi timp sunt incantat. Toti cetatenii din lume ar trebui sa avem parte de aceste drepturi. 5. dreptul la muncă şi studiu în celelalte state membre ale Uniunii. Intrarea pe teritoriul altui stat membru nu poate fi interzisă decât din raţiuni de securitate şi sănătate publică.civile. nu numai noi europenii. ca cetatean europen sunt magulit de cate drepturi am. Ar trebui sa ma simt nationalist? Ma simt simt . dreptul la sejur. Tratatul de la Maastricht instituie 5 categorii de drepturi supranaţionale. iar interzicerea trebuie justificată. politice. complementare cetăţeniei naţionale: 1. are rolul de a veghea la respectarea tratatelor (denumită în doctrină "Gardianul Tratatelor"). fie el si non-european. Comisia europeană. Deci. de stabilire. Dreptul de a beneficia pe teritoriul unui stat terţ (stat care nu este membru al Uniunii Europene) de protecţie consulară din partea autorităţilor diplomatice ale unui alt stat membru. Dreptul de vot şi dreptul de a candida la alegerile pentru Parlamentul european şi la alegerile locale în statul de rezidenţă. dreptul la viata. la libera exprimare si dreptul la libertatea de constiinta ale unui cetatean . 3. Cetăţenia Uniunii Europene oferă drepturi cetăţenilor statelor membre şi consolidează protecţia intereselor acestora. supraveghează aplicarea prevederilor legate de cetăţenia europeană şi elaborează rapoarte periodice asupra progreselor realizate şi asupra dificultăţilor întâlnite. în aceleaşi condiţii cu cetăţenii statului respectiv . 2. Dreptul la libera circulaţie. Dreptul de a apela la Ombudsman-ul european (Avocatul Poporului) pentru examinarea cazurilor de administrare defectuoasă din partea instituţiilor şi organismelor comunitare. la integrarea persoanei. Pentru un sejur mai lung de 3 luni este necesar un certificat de sejur. în cazul în care ţara din care provine nu are reprezentanţă diplomatică ori consulară în statul terţ respectiv 4.

formata si slefuita in milenii. cu trasaturile lor specifice. cu personalitatea lor. . popoarele ar avea sansa ca libere si netulburate sa-si urmeze firesc calea proprie pe spirala progresului”.bine in postura mea de cetatean european dar la fel de bine ma simt si in prima mea postura de cetatean roman pentru ca:”Protejate pe propriul teritoriu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->