Sunteți pe pagina 1din 11

PROCEDUR PENTRU APLICAREA NORMELOR

METODOLOGICE DE AGREERE A PERSOANELOR


JURIDICE I FIZICE PENTRU PROIECTARE,
CONSULTAN, EVALUARE I INSTRUIRE N DOMENIUL
SISTEMULUI CALITII N CONSTRUCII
Indicativ IM 013

1. SCOP
1.1. Prezenta procedur are ca scop stabilirea regulilor pentru
aplicarea prevederilor Normelor metodologice de agreere a persoanelor
juridice i fizice pentru proiectarea, consultana, evaluarea i instruirea n
domeniul sistemului de conducere i asigurare a calitii n construcii.
1.2. De asemenea, procedura precizeaz atribuiile i
responsabilitile factorilor din MLPTL i ale persoanelor implicate n toate
fazele procesului de agreere, specificate la pct.3.1.1. din Normele
metodologice de agreere.

2. DOMENlU DE APLICARE
2.1. Prevederile prezentei proceduri se aplic n activitatea de
agreere a persoanelor juridice i a persoanelor fizice, conform prevederilor
Normelor metodologice menionate la pct.1.1. de ctre factorii i persoanele
implicate n aceasta activitate i anume:
a) Direcia General Tehnic n Construcii - DGTC din MLPTL
b) Comisia de agreere, instituit de MLPTL
c) Persoanele juridice i fizice, care solicit agreerea

3. DEFINIII I PRESCURTRI
3.1. Normele metodologice de agreere a persoanelor juridice i
fizice pentru proiectarca, consultana. evaluarea i instruirea n domeniul
sistemului de conducere i asigurare a calitii n construcii se va denumii
prescurtat Norme metodologice de agreere.
3.2. Definiiile sunt conform Normelor metodologice de agreere i
Glosarului de termeni privind sistemul calitii n construcii, INCERC 1998.

4. DOCUMENTE DE REFERIN
4.1 Regulamentul privind conducerea i asigurarea calitii n
construcii, aprobat prin H.G. nr.766/1997
4.2 Norme metodologice de agreere a persoanelor juridice i fizice
pentru proiectarea, consultana, evaluarea i instruirea n domeniul

sistemului de conducere i asigurare a calitii n construcii, aprobate cu


Ordinul MLPAT nr.204/22.09.2000.

5. REGULI DE PROCEDUR
5.1. Prevederi generale
5.1.1. n decursul procesului de agreere a persoanelor juridice i
fizice, pentru prestarea de servicii n domeniul calitii n construcii, se
desfoar urmtoarele faze, conform specificaiei de la pct. 3.1.1. din
Normele metodologice de agreere :
a) Iniierea agreerii
b) Evaluarea preliminar. Verificarea ndeplinirii criteriilor
eliminatorii
c) Determinarea ndeplinirii criteriilor de evaluare pentru agreere d)
Decizia de agreere i eliberarea certiticatului de agreere
c) Supravegherea pcrsoanelor juridice i fizice agreate
f) Modificri n statutul agreerii
5.1.2. n cadrul fazelor menionate, se efectueaz operaiile i se
aplic regulile de procedur descrise la punctele 5.2 ... 5.8 de mai jos.
5.2. Iniierea agreerii
5.2.1. Operaiile din faza de iniiere a agreerii se declaneaz odat
cu solicitarea agreerii, de ctre persoanele juridice sau fizice interesate, prin
depunerea la secretariatul Comisiei de agreere din MLPTL, a cererii de
agreere i a dosarului tehnic, cu documentele probatorii, n conformitate cu
specificarea din Mapa de documente informative pentru agreere, din anexa
A la Normele metodologice de agreere.
5.2.2. Secretariatul Comisiei de agreere nregistreaz cererea de
agreere i dosarul tehnic aferent, ntr-un registru special de eviden a
activitii de agreere (anexa 1), acordnd pentru fiecare solicitant, un cod
numeric separat; totodat pentru fiecare solicitant se deschide un dosar de
agreere, purtnd numrul de cod acordat, n care se introduc cererea i
documentele din dosarul tehnic al solicitantului, urmnd ca, n continuare, n
acelai dosar de agreere s se introduc toate documentele legate de
procesul de agreere pentru solicitantul respectiv.
5.2.3. Dosarul de agreere al solicitantului este prezentat
Preedintelui Comisiei de agreere de ctre secretarul acesteia.
Preedintele comisiei desemneaz trei membri ai comisiei, dintre care unul
este numit responsabil de lucrare, repartizndu-i dosarul de agreere al
solicitantului respectiv, pentru instrumentarea agreerii .
5.3. Evaluarea preliminar. Verificarea ndeplinirii criteriilor
eliminatorii
5.3.1. n cadrul acestei faze, responsabilul de lucrare efectueaz o
prim examinare a cererii de agreere i a documentelor din dosarul de

agreere al solicitantului, sub aspectul completitudinii acestora . Dac este


cazul, comisia de evaluare, prin responsabilul de lucrare, solicit
completarea informaiilor (datelor) i a documentelor din dosar, ntr-un
termen determinat .
5.3.2. Dup completarea informaiilor (datelor) i a documentelor
din dosar, responsabilul de lucrare, pe baza rspunsurilor din chestionarul
de informare i autoevaluare preliminar, completat de solicitant i a unui
eventual interviu cu acesta, verific ndeplinirea criteriilor eliminatorii
specificate n Normele metodologice de agreere, la pct. 2.2.2.1. pentru
persoane juridice i la pct.2.2.3.1. pentru persoane fizice.
n urma acestei verificri, responsabilul de lucrare, ntocmete un
raport de verificare a criteriilor eliminatorii (anexa 2), n care menioneaz dup caz - ndeplinirea sau nendeplinirea criteriilor eliminatorii, raport pe
care il prezint Preedintelui Comisiei de agreere.
5.3.3. Pentru solicitanii care ndeplinesc criteriile eliminatorii,
Preedintele Comisiei de agreere aprob cererea de agreere i dispune
continuarea activitii de evaluare.
5.3.4. n cazul solicitanilor care nu ndeplinesc criteriile eliminatorii,
aciunea de agreere se stopeaza, solicitanii respectivi fiind eliminati din
competitie, n urma ncheierii unui proces-verbal al comisiei de agreere
(anexa 3), aprobat de DGTC.
Secretariatul comisiei comunic solicitantului n cauz, hotrrea
Comisiei de agreere, acesta putnd face contestaie la decizia de eliminare,
ctre DGTC, in termen de 15 zile de la priniirea comunicarii.
5.4. Stabilirea punctajului criteriilor de evaluare pentru agreere
5.4.1 Operaiile din aceasta faz constau, n principal, n acordarea
punctajelor (notelor) pentru criteriile de evaluare specificate n Normele
metodologice de agreere, la pct.2.2.2.2. pentru persoane juridice i la pct.
2.2.3.2. pentru persoane fizice, n conformitate cu prevederile din paragraful
2.4. al acelorai norme i luarea deciziei privind agreerea solicitantului.
Pentru persoanele fizice se va proceda i la efectuarea unui
interviu privind cunoaterea standardelor SR ISO EN familia 9000.
5.4.2. Operaia de acordare a punctajelor se efectueaz de ctre
ceilali doi membri ai comisiei de agreere desemnai (n afar de
responsabilul de lucrare) pentru dosarul n cauz, care completeaz fiecare
ca evaluator, fia de punctare a criteriilor de evaluare pentru agreere (anexa
4), specificnd - n conformitate cu prevederile din Normele metodologice
de agreere - punctajul acordat pentru fiecare criteriu i punctajul total
rezultat; la stabilirea punctajului pentru criterii exprimate prin mai multi
indicatori, se va proceda conform prevederilor de la pct.2.4.2. din Normcle
metodologice.
5.4.3. Pe baza fielor de punctare, intocmite de cei doi membri ai
comisiei de agreere, responsabilul de lucrare ntocmete un raport privind

ndeplinirea criteriilor de evaluare pentru agreere (anexa 5) de ctre


solicitantul n cauz, raport n care consemneaz punctajele totale din cele
dou fie de determinare i media aritmetic a acestora, care reprezint
punctajul final obinut de solicitantul respectiv.
Acest raport este analizat ntr-o reuniune a comisiei de agreere,
ncheindu-se un proces-verbal de evaluare final a solicitantului (anexa 6).
n caz de neccsitate, la apreeicrea Preedintelui comisiei, acesta
poate efectua un interviu suplimentar cu solicitantul, nainte de evaluarea
final.
5.4.4. Procesul-verbal de evaluare final al comisiei de agreere
trebuie s conin propuneri de admitere sau respingere a agreerii, potrivit
punctajului total rezultat, n raport cu valoarea minim de admitere de 75
puncte, precizat la pct. 2.4.3. din Normele metodologice de agreere.
Procesul-verbal de evaluare final, mpreun cu fiele de
determinare a criteriilor de evaluare i cu raportul privind ndeplinirea
criteriilor de evaluare al responsabilului de lucrare, se introduc n dosarul de
agreere al solicitantului respectiv.
5.5. Decizia pentru agreere i eliberarea certificatului de agreere
5.5.1. Dosarul de agreere completat cu toate documentele
aferente, inclusiv procesul-verbal de evalulare final ntocmit de Comisia de
agreere, se transmite la DGTC, pentru aprobarea, de ctre Directorul
General al acesteia, a recomandrii Comisiei de agreere.
5.5.2. n urma acestei aprobri, respectiva deciziei de agreere
secretariatul Comisiei de agreere completeaz certificatele de agreere,
pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice (anexele 5a sau 5b din
Normele metodologice de agreere) - dup caz - care se semneaze, n dou
exemplare, de ctre Preedintele comisiei de agreere. Un exemplar al
certiticatului se pred solicitantului, iar cellalt se pune n dosarul de
agreere respectiv, care se pstreaz n arhiva DTC. Durata de valabilitate a
certiticatului este de 3 ani.
5.5.3. n cazul respingerii agreerii, pe baza motivrii deciziei
respective, n procesul verbal de evalure final, aceasta se comunic de
ctre secretariat solicitantului, care poate depune contestaie, ctre DGTC,
n termen de 15 zile de la comunicare.
5.5.4. n cazul aprobarii agreerii, solicitantul este convocat la
secretariatul Comisiei de agreere pentru:
a) semnarea unui angajament (anexa 7) privind respectarea
drepturilor i obligaiilor persoanelor agreate, stabilite la paragraful 2.7. din
Normele metodologice de agreere
b) semnarea codului deontologic n cazul persoanelor fizice agreate
(anexa 4 din Normele metodologice de agreere)
c) nmnarea certiticatului de agreere i a modelului pentru
tampila de persoan agreat

d) informare privind obligaiile persoanelor agreate n perioada de


supraveghere i programul aciunii de supraveghere
5.6. Supravegherea persoanelor juridice i fizice agreate
5.6.1. n perioada de valabilitate a certificatului de agreere,
persoanele juridice i fizice agreate sunt supuse unui proces de
supraveghere, de ctre Comisia de agreere, prin responsabilul de lucrare,
n scopul verificrii c aceste persoane se conformeaz, n continuare,
condiiilor i criteriilor de agreere.
5.6.2. n cursul perioadei de supraveghere, persoanele agreate au
urmtoarele obligaii:
a) S transmit, secretariatului Comisiei de agreere, anual, pn la data
de 15 februarie a anului urmtor, un raport de activitate privind serviciile - pentru
care a obinut agreerea - prestate n anul anterior (anexa 8).
b) S participe la eventuale ntruniri convocate de Comisia de
agreere ocazionate de modificarea condiiilor i a criteriilor de agreere i de
meninere a agreerii.
c) S accepte verificarea prin sondaj, de ctre Comisia de agreere,
a respectrii criteriilor de agreere i a principiilor din codul deontologic .
5.6.3. La sfritul fiecrui an al perioadei de supraveghere,
rapoartele anuale de activitate ale persoanelor agreate sunt supuse unei
verificri i evaluri de ctre Comisia de agreere, prin responsabilul de
lucrare, care ntocmete un raport de evaluare (anexa 9), privind
respectarea criteriilor de evaluare pentru agreere i de meninere a agreerii,
inclusiv a principiilor din codul deontologic. Raportul de evaluare este vizat
de Preedintele Comisiei de agreere i se introduce n dosarul de agreere
al solicitantului.
5.6.4. n cazul constatrii unor abateri de la condiiile i criteriile
specificate sau a nerespectrii obligaiilor asumate prin angajamentul
semnat la primirea certiticatului de agreere, acestea sunt aduse la
cunotin persoanelor agreate respective de ctre responsabilul de
lucrare, n vederea remedierii deficienelor ntr-un termen stabilit de comun
acord. Rezolvarea deficienelor semnalate, se comunic secretariatului
comisiei, de ctre persoanele n cauz, la termenul specificat i se verific
de ctre responsabilul de lucrare, care face meniunea pe raportul de
verificare.
5.6.5. n cazul unor abateri grave de la condiiile i criteriile agreerii,
sau a nelurii msurilor de remediere a deficienelor constatate la
termenele stabilite, Comisia de agreere procedeaz la modificri n statutul
agreerii, conform prevederilor de la pct. 5.7. din prezenta procedur.
5.7. Modificri n statutul agreerii
5.7.1. n uema verificrilor i evalurilor anuale, efectuate de
Comisia de agreere n decursul perioadei de supraveghere, conform pct.
5.6. de mai sus, pot interveni o serie de modificri n statutul agreerii

persoanelor juridice i fizice, stabilite de Comisia de agreere, aa cum se


arat la pct. 3.1.7. din Normele metodologice de agreere. Aceste modificri
se proceseaz conform indicaiilor de mai jos.
5.7.2. n cazul unor abateri de la ndeplinirea condiiilor, criteriilor i
obligaiilor specificate n Normele metodologice de agreere, aprute n
decursul perioadei de supraveghere, Comisia de agreere poate recomanda,
la propunerea responsabilului de lucrare, una din urmtoarele modificri n
statutul agreerii:
a) Suspendarea agreerii, n urmtoarele situaii i intervale de timp:
- pe durata de timp pn la efectuarea remedierii deficienelor
constatate care nu au fost nlturate n termenul stabilit iniial;
- pe durata investigaiilor necesare pentru rezolvarea unor
reclamaii referitoare la activitatea persoanelor agreate.
Suspendarea agreerii poate fi ridicat, dup nlturarea situaiilor
menionate mai sus.
b) Retragerea agreerii, provizorie sau definitiv, in funcie de
gravitatea deficientelor constatate cu privire la:
- nendeplinirea unor condiii sau criterii de meninere a agreerii ;
- reclamaii fundamentate, referitoare la activitatea persoanelor
agreate, incompatibile cu codul deontologie, care se dovedesc reale;
- utilizarea abuziv a agreerii, demonstrata prin dovezi obiective.
c) Restrngerea agreerii prin eliminarea, din certificat, a domeniilor
de competen, pentru care nu pot fi ndeplinite criteriile specificate
Recomandrile Comisiei de agreere privind suspendarea,
retragerea sau restrngerea agreerii se comunic persoanelor juridice i
fizice respective, de ctre secretariatul Comisiei de agreere. Aceste
persoane au dreptul s fie audiate nainte de luarea deciziei.
5.7.3. Decizia de suspendare, retragere sau restrngere a agreerii,
se consemneaz n procesul-verbal al Comisiei de agreere (anexa 10), se
aprob de Directorul General al DGTC i se comunic persoanelor n cauz
care pot face contestaie, n termen de 15 zile de la primirea comunicrii
respective, ctre DGTC.
5.7.4. La solicitarea documentat a persoanelor agreate, DGTC
poate aprob, pe baza propunerii Comisiei de agreere, extinderea agreerii,
cu noi domenii de competen, fa de cele acordate iniial, dac s-a
constatat ndeplinirea criteriilor de evaluare aferente.
5.7.5. La sfritul perioadei de valabilitate a certificatului de
agreere, agreerea este considerat expirat, dac persoana n cauz nu a
solicitat meninerea (rennoirea) acesteia.
5.7.6. Persoanele agreate pot renuna la agreere, chiar nainte de
expirarea perioadei de valabilitate, anunnd n scris, secretariatul Comisiei
de agreere.

5.7.7. n situaia de retragere a agreerii, expirare a agreerii, sau


renunare la agreere, persoanele n cauz pot solicita o nou agreere,
respectiv rennoirea sau meninerea agreerii, prin prezentarea la
secretariatul Comisiei de agreere a unei cereri, nsoit de documentele
probatorii, privind ndeplinirea criteriilor pentru meninerea (rennoirea)
agreerii, n conformitate cu prevederile din paragraful 2.3. al Normelor
metodologiei de agreere.
n situaia de expirare a agreerii, persoanele agreate, care
intenioneaz s-i menin statutul de agreere, trebuie s depun la
secretariatul Comisiei de agreere, cu trei luni nainte de expirarea
valabilitii certficatelor de agreere, cererea de rennoire a agreerii nsoit
de documentele probatorii respective
5.7.8. n termen de 15 zile dup verificarea ndeplinirii criteriilor de
meninere (rennoire) a agreerii, Comisia de agreere ntocmete, pe baza
raportului responsabilului de lucrare (anexa 9), un proces-verbal (anexa 10)
cu propunerea de rennoire a agreerii solicitate, care se aprob de ctre
Directorul General al DGTC i secretariatul elaboreaz un nou certificat pe
o perioad de 3 ani, conform prevederilor prezentelor proceduri.
5.7.9. Comisia de agreere, autosesizat sau sesizat de
factori/persoane externe, de utilizarea abuziv a agreerii de ctre
persoanele juridice sau fizice, n perioadele de ncetare a agreerii (expirare,
renunare, suspendare, restrngere) sau prin utilizarea acesteia n alte
domenii, dect cele pentru care au fost agreate, intreprind msurile de
sancionare sau de sesizare a justitiei, n conformitate cu prevederile
paragrafului 2.9. din Normele metodologice de agreere.
5.8. Tratarea contestaiilor i reclamaiilor
5.8.1 Contestaiile i reclamaiile privind aciunea de agreere se
nregistreaz la DGTC
5.8.2. n vederea soluionrii contestaiilor i reclamaiilor primite,
Directorul General al DGTC desemneaz un membru al Comisiei de
agreere (altul dect cei care au instrumentat agreerea respectiv), pentru
efectuarea unei anchete, n condiii de etic profesional i confidenialilate,
cu privire la obiectul contestaiei sau reclamaiei.
5.8.3. n urma anchetei efectuate, membrul comisiei de agreere
nsrcinat cu anchetarea, ntocmete un raport (anexa II) pe care il susine
ntr-o reuniune a Comisiei de agreere.
5.8.4. Comisia de agreere analizeaz raportul i documentele
probatorii i face propuneri de soluionare, care sunt supuse aprobrii
Directorului General al DGTC Deciziile luate sunt operate de ctre
secretariat, care comunic cele stabilite, solicitanilor.

6.
ATRIBUII
I
RESPONSABILITI
PRIVIND
PROCESAREA ACTIVITILOR PRIVIND AGREEREA

6.1. DGTC - Director General


a) - Aproba recomandrile Comisiei de agreere, privind acordarea
respingerea agreerii.
b) - Aprob recomandrile Comisiei de agreere privind modificrile
intervenite n statutul agreerii .
c) - Aprob recomandrile Comisiei de agreere, privind
soluionarea cazurilor de contestaii i reclamaii, cu privire la aciunea de
agreere i dispune msurile necesare.
6.2. Comisia de agreere
6.2.1 Preedintele comisiei de agreere
a) Asigur coordonarea i ndrumarea lucrrilor de instrumentare i
evaluare a agreerii persoanelor juridice i fizice.
b) Desemneaza ca responsabil de lucrare pe unul din membrii
comisiei, pentru fiecare solicitant al agreerii, n vederea instrumentrii cererii
i documentclor depuse de acesta, precum i ali doi membri ai comisiei, ca
evaluatori.
c) Aprob recomandare; privind continuarea evaluarii solicitanilor
care ndeplinesc criteriile eliminatorii n vederea agreerii.
d) Asigur analizarea, n cadrul comisiei de agreere, a tuturor
documentelor aferente aciunii de evaluare i supraveghere conform
prevederilor din prezenta instruciune i semneaz procesele-verbale
aferente, cu propuneri de admitere/respingere a agreerii, sau de modificare
a statutului acesteia, pe care le prezint la DGTC.
e) Asigur anchetarea contestaiilor i reclamaiilor primite, prin
membrii comisiei, fcnd propuneri de soluionare, pe care le inainteaz la
DGTC.
6.2.2. Responsabilul de lucrare
a) - Instrumenteaz cererea de agreere i documentele aferente
depuse de solicitant, din dosarul ce i-a fost repartizat de preedintele
Comisiei.
b) - Verific ndeplinirea criteriilor de evaluare pentru agreere, pe
baza fielor de evaluare ntocmite de ceilali membri ai Comisiei.

c) - Efectueaz supravegherea ntocmind rapoartele aferente care


se supun analizei n Comisie i face propuneri privind statutul certificatului
de agreere.
6.2.3 Membrii Comisiei de agreere
a) - Particip la edinele Comisiei.
b) - Particip la operaia de punctare a criteriilor de evaluare a
solicitanilor, prin ntocmirea fielor i acordarea punctajelor aferente,

conform prevederilor Normelor metodologiei de agreere i ale prezentei


proceduri.
c) - Efectueaz anchetarea contestaiilor i reclamaiilor primite,
privind aciunea de agreere, pentru care au primit nsrcinri din partea
Preedintelui Comisiei i ntocmesc raportul asupra anchetei.
6.3. Secretariatul Comisiei de agreere :
a) - nregistreaz cererile de agreere i documentele anexe ale
solicitanilor i deschide dosarele de agreere respective, pe care le codific
i le ine la zi, completndu-le cu toate documentele produse n decursul
aciunii de agreere, punndu-le la dispoziia Preedintelui Comisiei de
agreere, i a Directorului General al DGTC.
- Asigur toate lucrrile de secretariat ale aciunii de agreere.
c) - Intocmete procesele-verbale ale Comisiei de agreere, n toate
fazele procesului de agreere.
d) - Redacteaz documentele aciunii de agreere i completeaz
certificatele de agreere.
e) - Asigur corespondena cu persoanele juridice i fizice
solicitante sau agreate.
f) - Asigur publicarea documentelor de agreere .

7.12. Raport de verificare privind ndeplinirea criteriilor de evaluare


pentru agreere sau meninerea agreerii n perioada de supraveghere
(anexa 9)
7.13. Proces verbal al Comisiei de agreere privind respectarea
criteriilor de evaluare pentru meninerea agreerii (anexa 10).
7.14. Raport de anchetare privind contestaia/reclamaia (anexa 11).

7. DOCUMENTE I NREGISTRRI (modele) :


7.1. Registru de eviden a aciunilor de agreere (anexa 1)
7.2. Raport de verificare a criteriilor eliminatorii (anexa 2)
7.3. Proces-verbal al comisiei de agreere privind eliminarea
solicitanilor care nu ndeplinesc criteriile eliminatorii (anexa 3)
7.4. Fie de punctare a criteriilor de evaluare pentru agreere (anexa
4)
7.5. Raport privind ndeplinirea criteriilor de evaluare pentru agreere
(anexa 5)
7.6.
Proces-verbal al comisiei de agreere pentru evaluarea
finala a solicitantului (anexa 6)
7.7. Certificat de agreere pentru persoane juridice (anexa 5a din
Normele metodologice de agreere)
7.8. Certificat de agreere pentru persoane fizice (anexa 5b din
Normele metodologice de agreere)
7.9. Angajament privind respectarea drepturilor i obligaiilor
persoanelor agreate, conform pct. 2.7 din Normele metodologice de agreere
(anexa 8)
7.10. Codul deontologie (anexa 4 din Normele metodologice de
agreere)
7.11. Raport de activitate a persoanelor agreate privind serviciile
tehnice prestate n perioada de supraveghere (anexa 8)

ANEXA 1

MLPTL
DGTC
Comisia de

REGISTRUL DE EVIDEN A ACIUNILOR DE


AGREERE

Observaii

Responsabil de lucrare

Activiti domenii de competen


pentru care se cere agreerea

telefonAdresa

Persoana juridic/fizic solocitant

Data nregistrrii

Nr. cod

agreere

............................................................
............................................................
(Prenume, nume, data i semntura)

RAPORT DE VERIFICARE
A CRITERIILOR ELIMINATORII PENTRU AGREERE
1. Denumirea persoanei juridice/ numele i prenumele
persoanei fizice solicitante i adresa, ..................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2. Nr. cod dosar tehnic i data nregistrrii ..............................
3. Activiti (domenii de competen) pentru care cere agreerea
: ...................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
4. Situaia ndeplinirii criteriilor eliminatorii
DA/NU
a) Criteriul .................................................................................
b) Criteriul .................................................................................
c) Criteriul ..................................................................................
d) Criteriul .................................................................................
e) Criteriul .................................................................................
5. Concluzii privind ndeplinirea/nendeplinirea criteriilor
eliminatorii
........................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Responsabil de lucrare
.....................................................
.....................................................
(Prenume, nume, data i semntura)

Anexa 2
APROBAT
Preedintele Comisiei de agreere :

Anexa 3
APROBAT
Director General DGTC

..............................................
..............................................

A CRITERIILOR DE EVALUARE PENTRU AGREERE

(Prenume, nume, data i semntura)

1. Evaluator:
- Numele si prenumele ..........................................................................
- Pregtirea profesional n domeniul calitii .......................................
- Funcia de baz i locul de munc .....................................................

PROCES VERBAL AL COMISIEI DE AGREERE


Nr. ..........din .....................
Comisia de agreere a persoanelor juridice i fizice, formata din:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
ntrunit n edin a analizat raportul de verificare a criteriilor eliminatorii
pentru agreere, ntocmit de responsabilul de lucrare ..................................
(nume i prenume)

nr. ............ la data de ...................... pentru solicitantul ..........................


(denumire/ nume i prenume)

din ...............................................................................................................
(adresa)

nr. cod dosar ......................................... a constatat c aceast persoan


nu ndeplinete criteriile eliminatorii pentru agreere i n consecin este
eliminat din competiia pentru obinerea agreerii .

2. Persoana juridic/ fizic evaluat:


- Denumire/ nume i prenume ..............................................................
- Adresa ................................................................................................
- Cod dosar tehnic ................................................................................
3. Punctarea criteriilor de evaluare pentru agreere
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea criteriilor de evaluare

Punctaj obinut

PUNCTAJ TOTAL REZULTAT


Preedintele Comisiei de agreere
..........................................
..........................................
Data: .............................

(prenume, nume, semntura i tampila)

Evaluator
................................................
(prenume, nume, semntur)

Anexa 5

Anexa 4
RAPORT
FIA DE PUNCTARE

PRIVIND NDEPLINIREA CRITERIILOR DE EVALUARE PENTRU


AGREERE
1. Denumirea persoanei juridice/ numele i prenumele persoanei fizice
solicitante i adresa
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
2. Numr cod dosar tehnic i data nregistrrii: ...............................
3. Activiti (domenii de competen) pentru care cere agreerea
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
4. Punctaje rezultate din fiele de determinare (anexa 4)
Punctaj total
- Fia evaluatorului ..............................................................................
(nume i prenume)

Director General DGTC


..............................................
..............................................
(Prenume, nume, data semntura i tampila)

PROCES VERBAL AL COMISIEI DE AGREERE PENTRU


EVALUAREA FINAL A SOLICITANTULUI
Nr. ............din ..........................
Comisia de agreere a persoanelor juridice i fizice, format din:
...............................................
..............................................
.............................................., ntrunit n edin a analizat raportul privind
ndeplinirea criteriilor de evaluare pentru agreere, ntocmit de responsabilul
de lucrare ................................................. , nr. ......................
(numele i prenumele)

- Fia evaluatorului ..............................................................................

Ia data de ........................... pentru solicitantul .............................................

(nume i prenume)

(denumire/ nume i prenume)

din .................................................................................................................
------------------------------Punctaj final obinut ...........
(media aritmetic)

(adresa)

cu nr. cod dosar ..................... i n urma interviului efectuat cu solicitantul, a


constatat c acesta ndeplinete/ nu ndeplinete, condiiile i criteriile de
evaluare pentru agreere, ntrunind un total de ............ puncte.

5. Situaia SAC propriu* ........................................


6. Punctaj obinut la interviul privind cunoaterea standardelor SR ISO
EN familia 9000** ............................................
Data .............................
Responsabil de lucrare
........................................
.......................................
(prenume, nume i semntura)
_________________________
* Pentru persoane juridice
** Pentr persoane fizice. Se va anexa chestionarul folosit, cu rspunsurile solicitantului.

Preedintele Comisiei de agreere


......................................................
......................................................
(prenume, nume, semntura i tampila)

Anexa 6
APROBAT

Anexa 7
ANGAJAMENT *)

PRIVIND RESPECTAREA DREPTURILOR I OBLIGAIILOR


PERSOANELOR AGREATE

RAPORT DE ACTIVITATE A PERSOANEI AGREATE


PE PERIOADA ................................

Persoana juridic/ fizic agreeat .............................................................


(denumire/ nume i prenume)

din ..................... avnd certificatul de agreere nr.................. din ................


(adresa)

(data)

a) Se angajeaz s respecte ntocmai drepturile i obligaiile


stabilite la paragraful 2.7. din Normele metodologice de agreere.
b) Declar c a luat cunotin de faptul c nerespectarea
prezentului angajament atrage dup sine sanciuni din partea autoritii de
agreere, conform prevederilor din Normele metodologice de agreere .
Data:.....................
Director general
al organizaiei, persoan juridic agreat
..............................................................
..............................................................

Persoana juridic/ fizic, agreat ............................................................


(denumire/ nume i prenume)

din ..............................., cu certificatul de agreere nr. ...............................


din .......................................... a desfasurat urmatoarele activitati, privind
(adresa)

prestarea de servicii tehnice n domeniul calitii, pe perioada menionat:


a) ...............................................................................................
.................................................................................................................
b) ...............................................................................................
.................................................................................................................
c) ................................................................................................
.................................................................................................................
d) ...............................................................................................
.................................................................................................................

(prenume, nume, semntura i tampila)

L.S.

Data ............................

(stampila de persoan agreat)**

sau:
Prenumele i numele
persoanei fizice agreate i semntura
...............................................
...............................................

Director general
al organizaiei, persoan juridic agreat
................................................................
...............................................................
(prenume, nume, semntura i tampila)

sau:
Prenumele i numele
persoanei fizice agreate i semntura
...........................................................

____________________
* Prezentul angajament se semneaz la data nmnrii certificatului de agreere.
** tampila confecionat conform modelului (Anexa 5c din Normele metodologice
de agreere) se pune imediat dup confecionarea ei.

Anexa 8

Anexa 9
VIZAT
Preedintele Comisiei de Agreere

.....................................................

............................................................
............................................................

(prenume, nume, data, semntura)

(Prenume, nume, data, semntura i tampila)

RAPORT DE VERIFICARE
PRIVIND NDEPLINIREA CRITERIILOR DE EVALUARE PENTRU
AGREERE SAU PENTRU MENINEREA AGREERII N PERIOADA DE
SUPRAVEGHERE

PROCES VERBAL AL COMISIEI DE AGREERE PRIVIND MENINEREA


AGREERII
Nr. .................... din .........................

1. Denumirea persoanei juridice/ numele i prenumele persoanei fizice


agreate i adresa:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
2. Nr. cod dosar agreere ............................................................................
3. Perioada de verificare ...........................................................................
4. Situaia respectrii criteriilor de evaluare pentru meninerea agreerii
Nr.
crt.
Denumirea criteriilor de evaluare
DA/NU
1.
2.
3.
4.
5. Situaia respectrii obligaiilor asumate prin angajamentul semnat la
nmnarea certificatului de agreere.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
6. Situaia remedierii deficienelor constatate
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Deficiena
semnalat

Data ............................

Termen pentru
remediere

Constatri privind
remedierea

Comisia de agreere a persoanelor juridice i fizice, format din:


.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
ntrunit n edin a analizat raportul de verificare privind ndeplinirea
criteriilor de meninere a agreerii, ntocmit de responsabilul de
lucrare .............................................................................................................
.....
(numele i prenumele)

nr. ..........................., la data de ................................pentru persoana


juridic/ fizic agreat ..............................................................................
(denumire/ nume i prenume)
din ..............................., cu nr. cod dosar ..........................................a
constatat c aceasta nu ndeplinete condiiile i criteriile de evaluare
pentru meninerea agreerii .
De asemenea, comisia menioneaz c nu a constatat/ a constatat
deficiene n respectarea obligaiilor asumate de persoana agreat, prin
angajamentul semnat la primirea certificatului de agreere nr ...............
din ..........................n ce privete:
...............................................................................................................
............................................................... n urma acestei constatri
comisia propune (meninerea/suspendarea/retragerea/restrngerea
agreerii) ................................................................................................
..............................................................................................................

Responsabil de lucrare
.......................................
......................................

Preedintele Comisiei de agreere


......................................................
......................................................

(prenume, nume i semntura)

(prenume, nume, semntura)

Anexa 10
SE APROB
Director General DGTC

ANEXA 11

SE APROB

Director General DGTC


............................................................
............................................................
(Prenume, nume, data, semntura i tampila)

RAPORT
PRIVIND CONTESTAIA/RECLAMAIA
Pentru soluionarea contestaiei/reclamaiei efectuat de
.....................................................................................................................
(denumire/nume i prenume)

din ........................... privind ................................... nregistrat la DGTC


(adresa)

sub nr. ............... din ......................... subsemnatul.....................................


(nume i prenume)

membr al comisiei de agreere, am efectuat o ancheta la .............................


constnd n urmtoarele:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Data ..................................
Semntura
.....................................
Propuneri
ale
Comisiei
de
agreere
pentru
soluionarea
contestaiei/reclamaiei:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Data ..........................

Preedintele Comisiei de agreere


.......................................................
.......................................................
(prenume, nume, semntura)