Sunteți pe pagina 1din 166

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

GHIDULSOLICITANTULUI
SPRIJINFINANCIARACORDATPENTRUINTEGRAREA NTREPRINDERILOR NLANURILEDEFURNIZORISAUCLUSTERE

MAI2012
1

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Prezentulghidseadreseazentitilordemanagementalclusterelorilanurilordevaloareinovative sau emergente, n scopul orientrii lor n accesarea finanrilor nerambursabile pentru acest apel de proiecte n cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 2007 2013, Axa prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient, Domeniul Major de Intervenie 1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului, Operaiunea 1.3.3 Sprijin pentru integrareantreprinderilornlanuriledefurnizorisauclustere. Acest ghid prezint regulile pentru pregtirea, ntocmirea i depunerea proiectelor i descrie modalitateadeselecie,aprobareiimplementareaacestora. PRECIZM C ACEST DOCUMENT NU EXONEREAZ SOLICITANII DE RESPECTAREA LEGISLAIEI NAIONALE ICOMUNITAREDINDOMENIU.

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

INTRODUCERE ......................................................................................................................................... 5 I.Informaiigenerale............................................................................................................................... 6 I.1. ProgramulOperaionalSectorialCretereaCompetitivitiiEconomice20072013................... 6 I.2Operaiunea1.3.3Sprijinpentruintegrareantreprinderilornlanuriledefurnizorisau clustere .............................................................................................................................................. 7 I.2.1Definiiiiprecizrimetodologice....................................................................................... 7 I.2.2Abordareaspecificacereriidepropunerideproiectepentruprezentaoperaiune...... 12 II.Criteriideeligibilitatepentrusolicitani............................................................................................ 14 III.Criteriideeligibilitatepentruproiecte............................................................................................. 18 IV.Activitieligibile.............................................................................................................................. 19 V.Cheltuielileeligibile ........................................................................................................................... 23 VI.Regulialeajutoarelordestataplicabileoperaiunii1.3.3 ............................................................... 29 VI.1Schemadeajutordeminimis..................................................................................................... 29 VI.2SchemadeajutordestatconformRegulamentuluiCE800/2008............................................. 31 VI.3Determinareacontribuieipropriiiavaloriitotaleaproiectului............................................. 33 VI.4Duratacontractului(perioadadeexecuie) .............................................................................. 34 VII.INSTRUCIUNIDECOMPLETAREACERERILORDEFINANARE ...................................................... 35 VII.1Aspecteimportanteprivindcompletareacereriidefinanare ................................................. 35 VII.2Documenteaferenteclusteruluiiproiectului ......................................................................... 37 VII.3ConinutuldosaruluiaferentcereriidefinanareiDepunereacereriidefinanare............... 38 VIII.PROCESULDEEVALUAREISELECIE ............................................................................................ 40 VIII.1.Verificareaconformitiiadministrativeacereriidefinanareiaeligibilitiisolicitantuluii aproiectului....................................................................................................................................... 40 VIII.2.Evaluareatehnicifinanciaraproiectului .......................................................................... 41 VIII.3Contestaii ................................................................................................................................ 43 VIII.4Seleciaproiectelor .................................................................................................................. 43 IX.ncheiereaContractului .................................................................................................................... 45 X.Implementare.................................................................................................................................... 46 X.1.Achiziii ....................................................................................................................................... 46 X.2.Prefinanareaproiectelor........................................................................................................... 46 X.3.Rambursareacheltuielilor .......................................................................................................... 48 X.4Returnareafinanriinerambursabile......................................................................................... 49 X.5Monitorizare................................................................................................................................ 50 X.5.1.Verificareadocumentelor ............................................................................................... 51 X.5.2.Vizitademonitorizare ..................................................................................................... 51 X.6Auditicontrol ........................................................................................................................... 51 X.7Drepturileiobligaiilebeneficiarului ......................................................................................... 54 X.7.1AmendamentelaContractuldeFinanare....................................................................... 54 X.7.2Asigurareacofinanriiiacheltuielilorneeligibile ......................................................... 55 X.8Informare,publicitateipstrareadocumentelor...................................................................... 56 Anexa1Cerereadefinanare......................................................................................................... 57 Anexa1ModelA:Scrisoaredenaintare ....................................................................................... 81 Anexa1ModelB:Scrisoaredemputernicirepentrudepunereaproiectului ............................... 83 3

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexa1FormularC ........................................................................................................................ 84 Anexa1FormularC1 ...................................................................................................................... 87 Anexa1FormularD ........................................................................................................................ 90 Anexa1ModelD1 .......................................................................................................................... 92 Anexa1ModelEDeclaraiasolicitantuluiprivindsituaiaEntitiideMangementalClusterului ........................................................................................................................................................... 95 Anexa1ModelFScrisoaredeconfort ....................................................................................... 107 Anexa1ModelulGStructuraminimaplanuluidedezvoltareaclusterului............................ 110 Anexa1ModelHCurriculumVitae ........................................................................................... 112 Anexa1ModelIFiadeidentificare ......................................................................................... 115 Anexa2OPISDocumente.............................................................................................................. 116 ANEXA3.INSTRUCIUNIPRIVINDCHELTUIELILESALARIALEPENTRUACTIVITIDECERCETARE DEZVOLTARENCADRULPROIECTELORDINCADRULOPERAIUNII1.3.3...................................... 119 Anexa4CoduriCAENpentruceleminim10IMMproductivedincadrulclusterului .................. 122 Anexa5GRILEDEVERIFICARE......................................................................................................... 124 5.1Griladeverificareacriteriilordedepunereapachetuluiintegrat ........................................... 124 5.2Griladeverificareaconformitiiadministrative ..................................................................... 125 5.3Griladeverificareaeligibilitiisolicitantuluiiproiectului ..................................................... 126 Anexa6:Griledeevaluaretehnicofinanciar ................................................................................ 128 6.1Griladeevaluaretehnicofinanciarpentruproiecteledestinateclustereloremergente..... 128 6.2Griladeevaluaretehnicofinanciarpentruproiecteledestinateclusterelorinovative........ 132 Anexa7RegulamentulCE800/2008Anexa1:DefiniiaIMM................................................... 138 Anexa8Contractdefinanare(variantinformative) ................................................................. 143 ARTICOLUL7TAXAPEVALOAREAADUGAT(TVA)................................................................... 151 a)ObligaiileBeneficiarului ............................................................................................................. 151 ARTICOLUL9CONFIDENIALITATE............................................................................................... 157 ARTICOLUL10DREPTULDEPROPRIETATE/UTILIZAREAREZULTATELORIECHIPAMENTELOR . 158 ARTICOLUL11CESIUNEA.............................................................................................................. 158 ARTICOLUL14INFORMAREIPUBLICITATE................................................................................. 159 ARTICOLUL16MODIFICRIICOMPLETRILACONTRACT ......................................................... 160

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

INTRODUCERE
PrezentulghidoferinformaiilenecesaresolicitanilornvedereapregtiriiitransmiteriiCererilor de finanare i reunete instruciunile, procedurile i criteriile ce trebuie respectate n cadrul acestui apel pentru accesarea fondurilor publice nerambursabile alocate pentru Programul Operaional SectorialCreterea Competitivitii Economice,n cadrul Axei Prioritare 1Un sistem de producie inovativ i ecoeficient, Domeniul Major de Intervenie 1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului, Operaiunea 1.3.3 Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizorisauclustere. Autoritatea responsabil pentru implementarea operaiunii 1.3.3 Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere este Ministerul Economiei, Comerului i MediuluideAfaceriprinOrganismulIntermediarpentruntreprinderi MiciiMijlocii(OIIMM),n conformitatecuOrdinulMECMAnr.2170/2010dedelegaredeatribuiispecificeireglementarea relaiilorOIIMMcuAutoritateadeManagementpentruPOSCCE. Ghidul se adreseaz aglomerrilor de tip cluster existente sau care urmeaz s se dezvolte pe teritoriulRomniei. Pentru aceast operaiune funcioneaz un birou de informare (help desk) ce va funciona att pe perioadaanterioarlansriiapeluluideproiecte,ctipeperioadancareapeluldeproiecteesteactiv. Pentruperioadaanterioarlansriiapeluluideproiecte,oricruipotenialbeneficiarcarevaapelalaacest serviciu i se vor oferi informaii privind documentele de programare elaborate, prevederile regulamentelorcomunitareileciilenvatedinexperienaeuropeanndomeniulclusterelor. Pentruperioadancareapeluldeproiecteesteactiv,sevorasiguraclarificriiinformaiicuprivirela GhidulSolicitantului(cuprivirelacompletareacereriidefinanareiadocumentelorsuport,cuprivirela eligibilitateasolicitanilor,cheltuielilor). PentruclarificarearapidaoricroraspectelegaledeOperaiunea1.3.3,potenialiibeneficiaripotadresa ntrebrilelor laurmtoareaadresdeemail:clustere@geaconsulting.ro sau prinfaxlanumrul:0318053591.

ntrebrilei rspunsurile carepot fi relevantei pentruali poteniali solicitani,vorfi publicate pepaginawebaOIIMMhttp://oiimm.mimmcma.ro/.

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

I.Informaiigenerale
I.1. ProgramulOperaionalSectorialCretereaCompetitivitiiEconomice20072013 Aderarea la Uniunea European presupune noi provocri pentru ntreprinderile romneti, impuse de cerinele Pieei Unice, dar n acelai timp creeaz noi oportuniti de dezvoltare prin accesul acestoralaasistenafinanciarnerambursabildinFonduriStructurale. Avnd n vedere prioritile identificate pentru creterea competitivitii economice, precum i eligibilitatea Romniei pentru finanarea din Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR), n cadrulPOSCCEaufostidentificateurmtoareleaxeprioritare: AxaPrioritar1Unsistemdeproducieinovativiecoeficient; AxaPrioritar2Cercetare,dezvoltaretehnologiciinovarepentrucompetitivitate; AxaPrioritar3Tehnologiainformaieiicomunicaiilorpentrusectoareleprivatipublic; Axa Prioritar 4 Creterea eficienei energetice i a securitii furnizrii, n contextul combateriischimbrilorclimatice; AxaPrioritar5Asistentehnic. Textul integral al Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 2007 2013segsetepesiteulhttp://amposcce.minind.ro/. ObiectivulgeneralalPOSCCEestecretereaproductivitiintreprinderilorromneti,cuasigurarea principiilor dezvoltrii durabile i reducerea decalajelor fa de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel nct Romnia s ating, pn n anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoareamedieaproductivitiidinUE. ObiectivelespecificealePOSCCEsunt: Consolidareaidezvoltareadurabilasectoruluiproductiv; Creareaunuimediufavorabildezvoltriidurabileantreprinderilor; Creterea capacitii de cercetaredezvoltare (C&D), stimularea cooperrii ntre instituii de cercetaredezvoltare i inovare (CDI) i ntreprinderi, precum i creterea accesului ntreprinderilorlaCDI; Valorificarea potenialului tehnologiei informaiei i comunicaiilor i aplicarea acestuia n sectorulpublic(administraie)icelprivat(ntreprinderi,ceteni); Cretereaeficieneienergeticeidezvoltareadurabilasistemuluienergeticprinintermediul surselorregenerabiledeenergie.

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

I.2Operaiunea1.3.3Sprijinpentruintegrareantreprinderilornlanuriledefurnizorisau clustere Operaiunea susmenionat face parte din Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient,DomeniulMajordeIntervenie1.3Dezvoltareadurabilaantreprenoriatuluiieste implementat de ctre Organismul Intermediar pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, din cadrul AutoritiideManagementpentruPOSCCE. Operaiunea are ca obiectiv general ncurajarea dezvoltrii unor structuri de afaceri n jurul unor activitiproductivecuscopuldeaproducebunuricuvaloareadugatctmaimare,competitive attpepiaanaional,cticeainternaional. Sprijinulacordatintegrriintreprinderilornlanuriledevaloaresauclusterearecascopstimularea concentrrilor economice prin finanarea de proiecte implementate n parteneriat de ntreprinderi mici i mijlocii, institute de cercetare, universiti, ONG i/sau autoriti publice locale care s conduc la accelerarea procesului de creare i/sau dezvoltare a ntreprinderilor/activitilor inovative,cupotenialridicatdeinteraciune,nscopulcreteriinumruluidefurnizoriiclieni. I.2.1Definiiiiprecizrimetodologice Operaiunea1.3.3Integrareantreprinderilornlanuridefurnizorisauclustereareuncaractercomplex datdenaturapotenialilorbeneficiari(entitateademanagementaclusterelor)idenaturaproiectelor eligibile(proiectecomunepentrutoimembriiclusterului). Caurmare,pentrusimplificareanelegeriispecificitiloracesteioperaiuni,seimpunoseriededefiniiii deprecizrimetodologice.

1. 2.

Activecorporale Activenecorporale

Terenuri,cldiri,instalaii,echipamente,utilaje,maini Active care rezult dintrun transfer de tehnologie sub forma unei achiziiei de drepturi de brevet, licene, knowhow sau cunotine tehnicenebrevetate Activitidemarketing,promovare,management,trainingceaucascop mbuntirea imaginii clusterului ca entitate i a cooperrii ntre membriiclusterului. Activiti de implementare a unei noi metode de organizare a

3.

Activitideanimarea clusterului Activitideinovare

4.

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

ntreprinderii,practicilorcomerciale,organizriilaloculdemuncsaua relaiilorexterne1. 5. Administratorulschemelorde ajutordestat Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri (MECMA) prin Organismul Intermediar pentru IMM (OI IMM), direcia abilitat prin atribuiidelegatepentruimplementareasigestionareaoperaiunii1.3.3 dincadrulDMI1.3alAxeiprioritare1aPOSCCE Entitate cu personalitate juridic, constituit n baza Ordonanei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2005, format din membrii clusteruluiconformunuicontractdeparteneriatncheiatspecialpentru apeluldepropunerideproiecte. Actvoluntarcearelabazunacorddeparteneriatntredousaumai multeentitijuridicedincadrulunuiclusterpentrurealizareancomun aunuiproiect. Entitatejuridiccareprimeteajutordestatncadrulacesteischemen bazaunuicontractdefinanarecuAdministratorul/Furnizorulschemei Cercetarea planificat ce are ca scop obinerea de noi cunotine i capacitipentrudezvoltareadenoiproduse,procesesauservicii Formular completat de ctre solicitant, pentru a obine finanare n cadrulprezenteischeme. Cheltuielirealizatedectreunbeneficiar,aferenteproiectelorfinanate n cadrul programelor operaionale, care pot fi finanate att din instrumente structurale, ct i din bugetul de stat i/sau contribuia proprie a beneficiarului, conform reglementrilor legale comunitare i naionalenvigoare.Categoriiledecheltuielieligibilencadrulprezentei operaiunisuntstabiliteprinOrdinul.....nr/2012. Reprezint cheltuieli inerente realizrii proiectelor finanate din instrumentele structurale n cadrul programelor operaionale, care nu pot fi finanate din fonduri structurale sau de stat, conform reglementrilorcomunitareinaionale Valoarea total care trebuie pltit efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locurile de munc create prin proiect sau n legtur direct cu acesta.

6.

Asociaie

7.

Asociere

8. 9.

Beneficiar Cercetareindustrial

10. Cereredefinanare 11. Cheltuielieligibile

12. Cheltuielineeligibile

13. Cheltuielisalariale

Schimbrilenpracticiledeafaceri,organizarealaloculdemuncsaurelaiileexternecaresebazeazpemetodeorganizaionaledeja utilizatenntreprindere,schimbrilenstrategiidemanagement,fuziuniiachiziii,schimbrilerezultatenumaidinmodificareapreurilor practicate,personalizarea,modificrileregulatesezonieresauciclice,comercializareadeprodusenoisaumbuntitesemnificativnusunt considerateinovaii


1

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

14. Cluster 15. Clusteremergent

Concentrare geografic de firme interconectate, furnizori, instituii i organizaiiconexe,carecreeazsinergiidirecteiindirectentreele2. Aglomerare de ntreprinderi, inclusiv IMM, universiti i institute de cercetaredezvoltare, administraii publice locale care se afl ntrun stadiuincipientdecolaborarei/sauorganizareinstituional. Unclustercuactiviticolaborativeavansate,cearecascopstimularea activitii de inovare prin promovarea de interaciuni susinute ntre membrii si (schimb de faciliti, de knowhow i expertiz) i prin contribuia efectiv la transferul tehnologic, networking i diseminarea deinformaiintremembriiclusterului. Deinerea ori expunerea n vederea vnzrii, oferirea spre vnzare, livraresauoricealteformedeintroducerepepia,cuexcepiaprimei vnzridectreunproductorprimarctrerevnztorisauoperatori,a oricreiactiviticonstndnpreparareaunuiprodusnvedereaprimei vnzri; o vnzare de ctre un productor primar ctre consumatorii finali este considerat comercializare n cazul n care se desfoar n localuridistincte,rezervateacesteiactiviti.

16. Clusterinovativ

17. Comercializareaproduselor agricole

18. Contribuiapropriea Diferena dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului i totalul beneficiaruluilavaloareaeligibil finanriinerambursabileacordate aproiectului 19. Dezvoltareexperimental Obinerea, combinarea, modelarea i folosirea cunotinelor tiinifice, tehnologice i de afaceri existente sau a altor cunotine i capabiliti relevantecuscopuldeacrea/obineproduse,procesesauserviciinoi, modificatesaumbuntite. Structurainstituionalinternaclusteruluicreatnmodasociativcare are ca scop reprezentarea, promovarea i dezvoltarea clusterului ca ntregintrireacooperriidintremembriiclusteruluirespectiv. Entitate care contribuie la dezvoltarea clusterului (spre exemplu, n regimdesubcontractare:ADR,CamerdeComer,consultanietc.). MinisterulEconomiei,ComeruluiiMediuluideAfaceri(MECMA),prin Autoritatea de Management a Programului Operaional Sectorial "CretereaCompetitivitiiEconomice" Orice entitate care desfoar o activitate economic, indiferent de forma juridic a acesteia. Sunt incluse n aceast categorie, n special, persoanele care exercit activiti independente i asociaiile familiale implicate n activiti de artizanat i n alte activiti, precum i parteneriatele sau asociaiile implicate n mod regulat ntro activitate

20. Entitateademanagemental clusterului 21. Facilitatorextern 22. Furnizorulschemelordeajutor destat 23. ntreprindere

2 naccepiuneaacestuiGhid,termeniideclusterilandefurnizorisuntinterschimbabili,nsensulcsevaacceptaexcepiadelacerina
localizriiIMMurilornaceeaizongeografic,dacsedemostreazcontribuiaIMMurilorlalanuldevaloarepredominantal aglomerrii.

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

economic(Anexanr.1laRegulamentulCE800/2008) 24. IMMaflatndificultate O ntreprindere mic sau mijlocie, care ndeplinete urmtoarele condiii: 1. ncazuluneisocieticurspunderelimitat,atuncicndmaimult de jumtate din capitalul social a disprut, peste un sfert din acest capitalfiindpierdutnultimele12luni;sau 2. ncazuluneisocietincarecelpuinopartedinasociairspunde nelimitat pentru datoriile ntreprinderii, atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul propriu a disprut, aa cum reiese din contabilitateasocietii,pesteunsfertdinacestcapitalfiindpierdutn ultimele12luni;sau 3. Indiferent de tipul societii, cnd respectiva ntreprindere ntrunete condiiile prevzute de legislaia naional privind procedurainsolvenei; 4. O IMM cu o vechime de mai puin de 3 ani nu se consider a fi n dificultatenaceastperioadnsensulprezenteischeme,cuexcepia cazuluincarendeplinetecondiiileprevzutelapct.3. 25. IMMproductiv ntreprinderemicsaumijlocie,nfiinatconformlegii346/2004privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, al crei principal cod CAEN este dinsectorulproductiv. valoarea actualizat a ajutorului exprimat ca procent din valoarea actualizatacheltuieliloreligibilealeinvestiiei ntreprinderecarearesub50deangajaiiacreicifrdeafacerianual i/saualcreitotalalbilanuluianualnudepete10milioaneEUR,n conformitatecuprevederileRegulamentului(CE)800/2008Anexa1 ntreprindericarenusencadreazndefiniiaIMMurilor. ntreprinderi asa cum sunt definite n Anexa nr. 1 la Regulamentul 800/2008. ntreprinderemicsaumijlocie,carendeplineteurmtoarelecondiii: a. ncazuluneisocieticurspunderelimitat,atuncicndmaimult dejumtatedincapitalulsocialadisprut,pesteunsfertdinacest capitalfiindpierdutnultimele12luni;sau b. ncazuluneisocietincarecelpuinopartedinasociairspunde nelimitat pentru datoriile ntreprinderii, atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul propriu a disprut, aa cum reiese din contabilitateasocietii,pesteunsfertdinacestcapitalfiindpierdut nultimele12luni;sau c. Indiferent de tipul societii, cnd respectiva ntreprindere

26. Intensitateaajutoruluidestat 27. ntreprinderemic

28. ntreprinderimari 29. ntreprinderimiciimijlociisau IMM 30. IMMaflatndificultate

10

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

31. ntreprinderemareaflatn dificultate

32. Landevaloare

ntrunete condiiile prevzute de legislaia naional privind procedurainsolvenei; d. O IMM cu o vechime de mai puinde 3ani nu seconsider a fi n dificultate n aceast perioad n sensul prezentei scheme, cu excepiacazuluincarendeplinetecondiiileprevzutelapct.3. ntreprindere mare care fie se regsete n una dintre situaiile prevzute la lit. f) pct. 1, 2 sau 3, fie prezint simultan simptome obinuitealeuneintreprinderiaflatendificultate,cumarfi:creterea pierderilor, scderea cifrei de afaceri, creterea volumului stocurilor, supracapacitate, scderea fluxului de numerar, ndatorare crescut, creterea sarcinilor financiare i scderea sau dispariia valorii activului net. Fluxulprocesuluidecrearedevaloareadugataunuibunsauserviciu, de la materiile prime, producie, comercializare i distribuie la consumatoriisauutilizatoriifinali(integrareverticalamonteaval) ntreprindereacarearesub10angajaiiacreicifrdeafacerianual i/saualcreitotalalbilanuluianualnudepete2milioaneeuro,n conformitatecuprevederileAnexeinr.1laRegulamentul800/2008. Oentitate,precumouniversitatesauuninstitutdecercetare,indiferent de statutul su juridic (organizat conform dreptului public sau privat) sau de modul su de finanare, al crei scop principal este de a realiza cercetare fundamental, cercetare industrial sau dezvoltare experimental i de ai face cunoscute rezultatele prin predare, publicaresautransferdetehnologie;toateprofituriletrebuiereinvestite n aceste activiti, n difuzarea rezultatelor sau n predare; ntreprinderile care pot exercita influen asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de acionari sau membri ai organismului, nu se bucur de acces preferenial la capacitile de cercetare ale organismului n cauz sau la rezultatele cercetrilor acestuia. Organismele/organizaiile de cercetare care desfoar att activitieconomice,ctiactivitinoneconomice,suntcalificatedrept ntreprinderi n cazul n care nu in contabilitate separat pentru cele douactiviti. Viziunea,obiectiveleiactivitilededezvoltareaclusteruluipetermen mediu(25ani). Produsele enumerate n anexa nr. 1 la Tratatul CE, cu excepia produselorpescreti Proiecte de interes comun pentru membrii clusterului care prevd activitideanimareaclusteruluirespectiv. Proiecte de interes comun pentru membrii clusterului care prevd activitideanimareaclusteruluirespectiv,precumiactivitispecifice

33. Microntreprinderea

34. Organism/organizaiede cercetare

35. Plandedezvoltare 36. Produseagricole 37. Proiectedestinateclusterelor emergente 38. Proiectedestinateclusterelor inovative

11

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

deCDI. 39. Ratadeactualizare RatacalculatconformComunicriiComisieiprivindrevizuireametodei destabilirearatelordereferinidescont,publicatnJurnalulOficial alUniuniiEuropenenr.C14din19ianuarie2008. O operaiune asupra produsului agricol n urma creia rezult de asemenea un produs agricol, cu excepia activitilor agricole necesare preparriiunuiprodusanimalsauvegetalpentruprimavnzare

40. Transformarea(procesarea) produseloragricole

I.2.2Abordareaspecificacereriidepropunerideproiectepentruprezentaoperaiune Beneficiarii poteniali ai finanrii n cadrul acestei operaiuni sunt entitile de management al clusterelor(Ref.CapII) Doutipurideproiectevorfieligibilencadrulacesteioperaiuni,fiecaredintreeleadresnduseunui anumittipdecluster. Proiectele destinate clusterelor emergente se adreseaz clusterelor emergente i cuprind activiti eligibiledeanimareaclusterului.Finanareamaximnerambursabilestede200.000euro,dincarese potfinananntregimecheltuielileeligibile(schemadeajutordestattipdeminimis). Proiectele destinate clusterelor inovative se adreseaz clusterelor inovative i finanarea maxim nerambursabilestede1.000.000euro.Pentruacesttipdeproiecteseaplicdouschemedeajutorde stat:schematipdeminimisischemadeajutordestatbazatpeRegulamentulCE800/2008. Ambeletipurideproiectetrebuiespropunactivitideinterescomunmembrilorclusteruluirespectiv. DetaliilelegatedeceledoutipuridefinanriseregsescncapitoleleIIIiIV. Pentru Axa Prioritar 1, sunt prevzui, n cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, indicatori de realizare i de rezultat specifici pentru monitorizarea i evaluareaprogramului. AcetiindicatorivorfiluaincalculdectreSolicitanincompletareacererilordefinanarepentru proiectelepropuse,pentruevideniereacontribuieiacestoralaatingereaobiectivelorspecificeale axei prioritare/ domeniului major de intervenie. (Ref. Anexa 1 Cererea de finanare, Seciunea 2.7). Dupseleciacererii definanare, EntitateadeManagementalClusterului va semnauncontractde finanare cuOrganismulIntermediarpentruntreprinderiMiciiMijlocii(OIIMM).(Ref.Cap.IX). Pentru fiecare dintre cele dou tipuri de proiecte va exista cte o cerere de propuneri de proiecte, cu termenlimitdedepunereicuselecienfunciedeierarhizareaproiectelorconformpunctajuluiobinut defiecareproiect,nurmaetapeideevaluare(asevedeaigriladeevaluaretehnicofinanciar).

12

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Alocareafinanciartotalpentruaceastcereredepropunerideproiecteestede20milioaneeuro. Informaiileprezentatenacestghidsereferstrictlaoperaiuneasusmenionatisuntdestinate clusterelor/lanurilordevaloare,conformdefiniiilordemaisus. Avndnvedereelementelespecificedemaisus,prezentulghidestestructuratastfel: Un capitol dedicat eligibilitii beneficiarilor, acoperind condiiile comune i condiiile specifice petipuridebeneficiari; Uncapitoldedicateligibilitiiproiectelor,acoperindcondiiilecomuneicondiiilespecificepe tipurideproiecte; Uncapitoldedicatactivitiloreligibile,petipurideproiecteibeneficiari; Uncapitoldedicatcheltuieliloreligibile,petipurideproiecteibeneficiari; Uncapitoldedicatdescrieriischemelordeajuordestataplicabileacesteioperaiuni; Capitole comune tuturor tipurilor de proiecte cu referire la: detalii privind completarea cererilor de finanare i documentele justificative anex la acestea, depunerea documentelor, procesuldeevaluareiselecie,ncheiereacontractuluidefinanare,implementareaproiectelor; Anexelelaghidulsolicitantului.

13

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

II.Criteriideeligibilitatepentrusolicitani
Solicitanii eligibili sunt entitile de management al clusterelor (EMC), ce vor depune proiecte n numele clusterelor pe care le reprezint. Se va face distincia ntre entitile de management al clustereloremergenteientitiledemanagementalclusterelorinovative. Entitile de management al clusterelor vor fi asimilate cu o ntreprindere (conform definiiilor din Anexa1laRegulamentulCE800/2008)nscopulacordriiajutoruluidestat(asevedeaAnexa7la prezentulGhid) nfunciedemrimeantreprinderii(mic,mijlocie,mare)cucarevafiasimilatEMCsevoraplica criterii diferite n ceea ce privete activitile eligibile, cheltuielile eligibile i intensiti diferite ale ajutoruluidestat(asevedeaCap.IV,ViVI). ATENIE: Prevederile statutare ale EMC privind repartizarea drepturilor de vot ntre membri (de exemplu dac exist un membru cu peste 25% din drepturile de vot) influeneaz direct mrimea ntreprinderiicucarevafiasimilatEMCnscopulacordriiajutoruluidestat. EMCtrebuiesndeplineascurmtoarelecondiiideeligibilitate:
1. EMCemergente EMCInovative Este entitate cu personalitate juridic ce desfoar activitate economic i care reprezint asociereamembrilorclusterului,constituitnbazaOrdonaneiGuvernuluinr.26/2000cuprivirela asociaiiifundaiiaprobatcumodificrileicompletrileulterioare. ATENIElacriteriilespecificepentruceledoutipurideEMC(punctele911). 2. Criteriicomune EMCtrebuiesaibncomponen(caasociaicudrepturidepline)minim10ntreprinderimicii mijlocii,dindomeniulproductiv(conformclasificriiCAENasevedeaAnexa4),cuurmtoarele meniuni: a. b. c. fiecareIMMtrebuiesaibcelpuinunbilandepus; fiecareIMMtrebuiesdovedeascccelpuin50%dincifradeafaceridinunuldinultimii3 anifinanciari(2009,2010sau2011)provinedinactivitiproductive; estedepreferatcaIMMurilesfieconcentrategeografic,darsuntacceptateiIMMuridin alte zone ale rii dac se demonstreaz contribuia lor la lanul de valoare predominant al aglomerriidincarefacparte.

3.

n cazul n care proiectul este acceptat pentru finanare, EMC trebuie s prezinte la semnarea contractului o Decizie a Adunrii Generale care s stipuleze urmtoarele condiii de guvernan, valabilespecificpentrudeciziiledeimplementareaproiectuluiaprobatsprefinanare: a. b. niciunuldintremembriientitiidemanagementnuaremaimultde15%dinvoturi; totalul voturilor IMMurilor productive s fie cel puin 75% din totalul voturilor tuturor membrilor.

14

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

4.

Indiferentdeformajuridicdeorganizare,EMCtrebuiesndeplineasccondiiiledeeligibilitate stabilite prin Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene nr. 1.605/2002nart.93,respectiv: a. nu se afl n stare de faliment sau nu fac obiectul unei proceduri de lichidare ori de administrare special, nu a ncheiat concordate, nu ia suspendat activitatea economic sau nufaceobiectuluneiprocedurinurmaacestorsituaiiorinuseaflnsituaiisimilarenurma uneiprocedurideaceeainaturprevzutedelegislaiasaudereglementrilenaionale; nu a fost condamnat printro hotrre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduitasaprofesional; nuacomisnconduitasaprofesionalgreeligrave,demonstrateprinoricemijloacepecare autoritateacontractantlepoatejustifica; nuareobligaiideplatnetecedepesc1/12dintotalulobligaiilordatoratenultimele12 luni,ncazulcertificatuluideatestarefiscalemisdeAgeniaNaionaldeAdministrareFiscal iarobligaiiledeplatctreautoritilelocalenudepesc1/6dintotalulobligaiilordatorate nultimulsemestru; nu a fost condamnat printro hotrre cu valoare de res judicata pentru fraud, corupie, participarelaoorganizaiecriminalsaulaoricealteactivitiilegalendetrimentulintereselor financiarealeComunitilorEuropene; nurmaalteiprocedurideachiziionaresaunurmauneiproceduridealocareauneisubvenii finanate de la bugetul comunitar, nu a fost gsit vinovat de nclcarea grav a contractului datoritnerespectriiobligaiilorcontractuale; reprezentantul legal i/sau reprezentanii partenerilor asociai nu au fost subiectul unei judeci n cadrul creia o instan judectoreasc a pronunat o hotrre definitiv i irevocabil de condamnare pentru fraud, corupie, implicarea n organizaii criminale sau n alteactivitiilegale,ndetrimentulintereselorfinanciarealeUniuniiEuropene; n urma unei proceduri de acordare a unei finanri nerambursabile din fonduri publice comunitarei/saunaionale,nuafostgsitvinovatprintrohotrrejudectoreascdefinitiv iirevocabildenclcareacontractuluidincauzanerespectriiobligaiilorcontractuale; solicitantulgsitvinovatprintrohotrrejudectoreascdefinitiviirevocabildenclcarea unuiasaumaimultorcontractefinanatedinfonduripublicecomunitarei/saunaionaledin cauzanerespectriiobligaiilorcontractualesaucarearecunoscutdebitulstabilitnsarcinasa de ctre autoritatea contractant va putea s depun cerere pentru a fi finanat n cadrul prezentei scheme, cu condiia achitrii acestui debit, precum i a penalitilor aferente i s fac dovada achitrii acestora, precum i a ndeplinirii, la momentul depunerii proiectului, a oricror msuri stabilite n sarcina sa de ctre instana judectoreasc i/sau de ctre autoritateacontractant.

b. c. d.

Criteriicomune

e.

f.

g.

h.

i.

Acelaicriteriuseaplicicelorminim10IMMurilordincomponenaclusterului. 5. Criterii comune Ladatadepuneriicereriidefinanare,EMC(ncazulncarearedejaoformlegaldeconstituire) sifindeplinitobligaiiledeplataimpozitelor,taxeloricontribuiilordeasigurrisocialectre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoarenRomnia. Acelaicriteriuseaplicicelorminim10IMMurilordincomponenaclusterului

15

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

6. 7.

EMC(ncazulncarearedejaoformlegaldeconstituire)sfienregistratnRomnia.Acelai criteriuseaplicicelorminim10IMMuridincomponenaclusterului. EMC are capacitatea operaional i administrativ de a implementa proiectul, dovedit prin capacitatea de a asigura resurse umane suficiente i resurse materiale materiale necesare proiectului. EMC are capacitatea financiar de a asigura resursele necesare acoperirii contribuiei proprii la valoarea cheltuielilor neeligibile (dac este cazul) i resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n condiiile rambursrii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. NB1: La momentul depunerii proiectului La depunerea proiectului, EMC trebuie s fie (cererii de finanare), EMC trebuie fie s formalconstituit. demonstreze fie c este legal constituit, fie s demonstreze intenia de constituire prin prezentarea unui acord n form autentic ntre membrii clusterului ce stipuleaz nfiinarea EMC. n acest din urm caz, dac proiectul este selectat pentru a fi finanat, EMC trebuie s devin legal constituit n timputilpentruaseputeasemnaContractul definanarecuAutoritateaContractant; NB2: n cazul n care n cadrul clusterului exist deja o asociaie nonprofit care este recunoscut de membrii clusterului drept entitate de management, aceasta este eligibil pentru depunerea de proiecte n cadrul acestei operaiuni, cu condiia s ndeplineasccerineledelapuncteledemai jos.

8.

9.

Criteriispecifice

10

EMCtrebuiesaibncomponencaasociatcel puin o instituie de cercetareinovare dezvoltare, sau trebuie s fac dovada unui parteneriat (n form autentic) cu minim o instituiedeCDIpentruimplementareaproiectului ce se dorete a fi finanat n cadrul acestei operaiuni. Statutul EMC trebuie s prevad n mod explicit cEMCderuleazactivitideCDI.

11

Pentru justificarea ndeplinirii condiiilor de eligibilitate, solicitantul va depune documente justificativeconformCERINELORDINCAP.VII.

16

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

SolicitaniiaicrorproiecteaufostselectatepentrufinanaredobndesccalitateadeBENEFICIARI isemneazcuAMPOSCCE/OIIMMcontractedefinanare,fiindresponsabilicuimplementarea optimaproiectelor.

17

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

III.Criteriideeligibilitatepentruproiecte
ncadrulacesteioperaiunipotfidepusedoutipurideproiecte:proiectepentruclustereleemergentei proiectepentruclustereleinovative. Celedoutipurideproiectetrebuiesrespecteurmtoarelecriteriideeligibilitate:
1. Criteriicomune 2. 3. 4. 5. Criteriispecifice 6. Proiectepentruclustereemergente Proiectepentruclustereinovative Scopuliobiectiveleproiectelortrebuiesfienconformitatecuobiectivelespecificealeaxeiprioritare, domeniuluimajordeintervenie,operaiuniiiaplanuluidedezvoltareaclusterului Proiectele finanate prin prezenta schema vizeaz activiti desfurate n beneficiul clusterului n ansamblulsu Activitilepropusesprefinanarencadrulproiectelornuaumaifostfinanatedinfonduripublicen ultimii3aniinubeneficiazdefonduripublicedinaltesursedefinanare Durataproiectelornutrebuiesdepeasc24delunideladatasemnriicontractului Proiecteletrebuiesrespectelegislaiacomunitaraplicabilndomeniulajutoarelordestat,egalitii deanse,protecieimediuluiieficieneienergetice. Proiectul trebuie s cuprind cel puin o component de cercetaredezvoltareinovare, derulat de EMC n interesul comun al clusterului, ce conine una sau mai multe activiti care s contribuie la dezvoltarea caracteruluiinovativalclusterului.

18

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

IV.Activitieligibile
Celedoutipuridesolicitani(EMCEmergenteiEMCInovative)potalegeunasaumaimulteactiviti eligibiledinmeniuldemaijos,cucondiiasserespecteeligibilitateaactivitilornfunciedetipulde beneficiar, aa cum este detaliat n tabelul de mai jos. Activitile eligibile sunt grupate n funcie de schemadeajutordestataplicabil. ATENIE:EMCtrebuiesseasigurecstatutullorlepermitesdesfoareactvitilepecarelepropun prinproiect.
Activitieligibile pentru EMC Emergente pentruEMC Inovative

SCHEMADEMINIMIS 1. Asigurareadeserviciideconsultan DA 1.1 Consultannmanagementulclusterului,realizareadestudiide DA piaiplanuridemarketing,consultanndezvoltareapieelor, cretereaproductivitii,dezvoltareaproduselor,implementarea desistemedemanagement(pregtireaproceduriloripoliticilor, certificarea i organizarea de audituri), promovarea vnzrilor, stimularea i facilitarea transferului tehnologic, asisten n obinerea de fonduri pentru dezvoltare, promovarea parteneriateloricretereabazeideclieniifurnizori ATENIE: Pentru a fi eligibile serviciile n cauz nu trebuie s reprezinte o activitate continu sau periodicinicinusuntlegatedecosturiledeexploatareobinuitealentreprinderii,cumarfiserviciile normaledeconsultanfiscal,serviciilejuridicecucaracterperiodicsaupublicitatea. DA 2. Activitidemarketing(realizatedeentitateademanagement DA a clusterului /lanului de valoare, fr servicii tere de consultan) 2.1 Elaborareadestudii,analize,strategiidedezvoltare DA DA 2.2 Elaborarea de strategii de promovare i derularea de activiti DA depromovareaclusterului(inclusivcomunicareaipromovarea facilitilor clusterului disponibile pentru uzul membrilor, atragereadenoimembrii,dezvoltareadepaginiweb/portaluri, etc) 2.3 ActivitilelegatedeparticipareaIMMurilorlatrguri,expoziii DA i misiuni economice (activiti privind organizarea standurilor, DA

DA

19

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

producereaidiseminareadematerialepromoionale,contacte deafacericuprilejulparticipriilaacesteevenimente). 2.4 Activiti de marketing a rezultatelor proiectelor implementate decluster/lanuldevaloare 2.5 Facilitarea dezvoltrii de idei i propuneri de proiecte n fazele primarealeacestora 3. Activitiaferenteorganizriidesesiunideformare(training)i /sauevenimentepentrufacilitareaschimbuluideexperin 3.1 Organizarea de cursuri de formare adresate personalului membrilorclusterului; DA DA DA DA DA DA DA DA DA

3.2 Organizareadesesiunidementoring/coachingpesubiectede DA interes pentru membrii clusterului / lanului de valoare n concordancuPlanuldedezvoltareaclusterului; 3.3 Organizarea de evenimente cu scopul facilitrii schimbului de DA experien(knowledgetransfer),ntririincrederiintremembrii clusterului/lanuluidevaloare 3.4 Organizarea de / participarea la evenimente / simpozioane / conferine, sau alte tipuri de evenimente similare pentru asimilareadebunepracticepeplannaionaliinternaionale. 4. Activitilegatedeasigurareamanagementuluiclusterului 4.1 Activiti de coordonare, monitorizare i raportare privind implementarea coordonat i coerent a proiectelor i implementarea planului de dezvoltare a clusterului sau lanului devaloare 4.2 Activitiprivindfuncionareaclusterului 4.3 Organizareadereele(networks)ipunctedecontact DA

DA

DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA DA

DA 4.4 Activiti ce contribuie la optimizarea implementrii proiectelor DA i respectiv a strategiilor de dezvoltare la nivelul clusterului / lanuluidevaloarecumarfi:comunicare,construiredeimagine (branding)lanivelnaionalieuropean,mediatizareaproiectelor i a rezultatelor, ntrirea cooperrii cu parteneri interni i europeni 5. Activitilegatedeachiziii DA DA 5.1 Achiziiadeactivecorporale,alteledectcldiriiterenuri DA DA 5.2 Achiziiadeactivenecorporale DA DA 5.3 Achiziiadeobiectedeinventar DA DA 5.4 Alteachiziii DA DA AJUTOAREPENTRUCONSULTANNFAVOAREAIMM(RegulamentCE800/2008)

20

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

DA numai EMC asimilate cuunIMM ATENIE: Pentru a fi eligibile serviciile n cauz nu trebuie s reprezinte o activitate continu sau periodicinicinusuntlegatedecosturiledeexploatareobinuitealentreprinderii,cumarfiserviciile normaledeconsultanfiscal,serviciilejuridicecucaracterperiodicsaupublicitatea. AJUTOAREPENTRUPROIECTEDECERCETAREIDEZVOLTARE(RegulamentCE800/2008) DA 7. Activitidecercetareidezvoltarecaresencadreazintegraln NU unadintrecategoriiledecercetare: cercetareindustrial; dezvoltareexperimental. AJUTOAREPENTRUSTUDIIDEFEZABILITATETEHNICE(RegulamentCE800/2008) DA 8. Activitile legate de realizarea studiilor de fezabilitate tehnice NU pregtitoare pentru activiti de cercetare industrial sau dezvoltareexperimental AJUTOAREPENTRUSERVICIIDECONSULTANNDOMENIULINOVRIIISERVICIIDESPRIJINIREA INOVRII(RegulamentCE800/2008) 9. Activiti de consultan n domeniul inovrii i servicii de NU DA numai sprijinireainovrii EMC asimilate cuunIMM 9.1 Consultan managerial, asisten tehnologic, transfer de DA numai tehnologie,formare EMC asimilate cuunIMM DA numai 9.2 Consultannmateriedeachiziie,protejareicomercializarea NU EMC asimilate drepturilor de proprietate intelectual i pentru acordurilor de cuunIMM acordarealicenelor 9.3 Activitideconsilierereferitoarelautilizareastandardelor NU DA numai EMC asimilate cuunIMM 9.4 Servicii de sprijinire a inovrii (spaii de lucru, bnci de date, NU DA numai biblioteci tehnice, studii de pia, utilizarea laboratoarelor, EMC asimilate etichetarea,testareaicertificareacalitii cuunIMM AJUTOAREPENTRUNCHIRIEAREADEPERSONALCUNALTCALIFICARE(RegulamentCE800/2008) DA numai 10 Activitilegatederecrutareaidetaareapersonaluluicunalt NU EMC asimilate calificare,cucondiiacapersonaluldetaatsefectuezeactiviti cuunIMM de cercetare industrial, dezvoltare experimental i inovare n cadrulEMCInovativ,beneficiaralajutorului Atenie:ncazulEMCInovative,anumiteactiviti(spreexempluconsultanaextern)sunteligibile pe ambele scheme de ajutor de stat (de minimis i cea conform cu Regulamentul CE 800/2008).

6.

Activitideconsultanfurnizatedeconsultaniexterni

NU

21

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Solicitantul poate folosi ambele scheme doar respectnd regulile de cumul prevzute n cele dou schemedeajutordestat.

22

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

V.Cheltuielileeligibile
Indiferentdetipulproiectelor,toatecheltuielilerealizatencadrulacestoratrebuiesrespectesimultan urmtoarelecondiiigeneraledeeligibilitate,conformHGnr.759/2007cumodificrileicompletrile ulterioare: s fie nsoite de facturi, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale, sau de alte documentecontabilecuvaloareprobatorie,echivalentfacturilor,pebazacroracheltuielile spoatfiidentificateiauditate; srespecteclauzelecontractuluidefinanarencheiatcuAutoritateadeManagement; s fie efectuate cu respectarea strict a Ordinului privind cheltuielile eligibile n cadrul prezenteioperaiuni; s respecte regulile de ajutor de stat aplicabile proiectelor finanate n cadrul acestei operaiuni; srespecteplafoaneledetaliatentabeluldemaijos. sfienconcordancuprevederilelegislaieinaionaleicomunitare. Atenie: Eligibilitatea unei activiti nu este echivalent cu eligibilitatea tuturor cheltuielilorefectuatepentrurealizareaaceleiactiviti. n funcie de tipul solicitantului i a meniului de activiti eligibile ales, cheltuielile eligibile sunt detaliatentabeluldemaijos,nfunciedeschemadeajutordestataplicabil.
Cheltuielieligibile pentru EMC Emergente pentruEMC Inovative

SCHEMADEMINIMIS 1. Cheltuielicuachiziiadeserviciideconsultan 1.1 Cheltuieli de consultan pentru elaborarea Planului de DA DA Dezvoltareaclusterului 1.2 Cheltuieli de consultan pentru elaborarea raportului de NU DA 3 evaluareabunurilorcefacobiectulaportuluinnatur ATENIE:CheltuieliledeconsultancuelaborareaPlanuluidedezvoltareaclusteruluiiaraportuluide evaluare a bunurilor ce fac obiectul aportului n natur nu trebuie s depeasc 10% din cheltuielile eligibilealeproiectului.
3

AportulnnaturconstdoarnaceleactivecaresuntnproprietateaEMCicaresuntfolositedirectpentrurealizareaproiectului (cldiri,echipamenteetc).Cuantumulaportuluinnaturestedeciechivalentcuamortizareaactivelormenionateanterior,doarpedurata deimplementareaproiectului.

23

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

ATENIE: Pentru a fi eligibile serviciile n cauz nu trebuie s reprezinte o activitate continu sau periodicinicinusuntlegatedecosturiledeexploatareobinuitealentreprinderii,cumarfiserviciile normaledeconsultanfiscal,serviciilejuridicecucaracterperiodicsaupublicitatea! 1.3 Cheltuielideconsultanpentrumanagementulclusterului DA DA 1.4 Cheltuielideconsultanpentrurealizareadestudiidepia, DA DA promovareavnzrilor,studiideprefezabilitateifezabilitate, etc 1.5 Cheltuieli de consultan pentru dezvoltarea pieelor, DA DA creterea productivitii i / sau dezvoltarea produselor clusterului/lanuluidevaloare 1.6 Cheltuieli de consultan pentru proiectarea, documentarea, DA DA implementarea i certificarea sistemelor de management (inclusivorganizareadeaudituridesupraveghere) 1.7 Cheltuieli de consultan pentru stimularea i facilitarea DA DA transferuluitehnologicntre membriiclusterului/lanului de valoareintreacestaialteclustere/lanuridevaloare 1.8 Asisten specializat pentru identificarea i atragerea de DA DA resurse financiare pentru dezvoltare, promovarea parteneriateloricretereaportofoliuluideclieniifurnizori 2. Cheltuielipentruactivitiledemarketing 2.1 Cheltuielicurealizareadeplanuridemarketingipromovarea DA DA vnzrilor 2.2 Cheltuielicuelaborareadestrategiiicampaniidepromovare DA DA a clusterului i a proiectului pe piaa intern sau internaional, campanii de promovare a facilitilor clusterului: organizarea de seminarii de promovare, mese rotunde,etc 2.3 Cheltuieli cu promovarea offline a rezultatelor proiectelor DA DA implementatedecluster DA 2.4 Cheltuieli cu promovarea online pe perioada de DA implementarea a proiectului: dezvoltarea / optimizarea paginii web a clusterului n limba romn i o limb de circulaie internaional, taxa de domeniu, taxe legate de gzduirea paginii de web a clusterului pe perioada de implementare a proiectului, achiziia de spaiu publicitar n cotidiene online pentru promovarea unor evenimente sau aciuni ale clusterului din perioada de implementare a proiectului, publicarea de articole privind obiectivele, rezultateleiimpactulateptatalproiectului,platataxelorde membru pentru nregistrarea pe platforme / reele online specializateinternaionaledeimpact,networkingonline 2.5 Cheltuieli cu participarea la trguri, expoziii i misiuni DA DA

24

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

economice organizate n ar sau strintate (cheltuieli cu taxadeparticipare,deplasarea,cazarea,organizareastandului propriu / nchirierea standului, producerea i diseminarea de materialepromoionale(prezentri,pliante,brouri,CD,DVD, i alte material promoionale), transportul i depozitarea mostrelornecesarepromovrii) 2.6 Cheltuieli pentru servicii de identificare de noi furnizori i / DA DA sau clieni externi: programe "Hosted Buyers" pentru atragerea, n Romnia, a importatorilor / cumprtorilor / potenialilor clieni pentru companiile romneti, prin participareaacestor"hostedbuyers"ncalitatedevizitatorila trguri,expoziiiimisiunieconomiceorganizatenRomnia: transportuldinararespectivnRomniairetur,cazarean Romnia 3. Cheltuielipentruorganizareadesesiunideformare(training) i / sau evenimente pentru facilitarea schimbului de experien 3.1 Cheltuieli cu organizarea de cursuri de formare adresate DA DA personaluluimembrilorclusterului/lanuluidevaloare 3.2 Cheltuieli cu organizarea de sesiuni de mentoring / coaching DA DA cu tematic adaptat atingerii obiectivelor Planului de dezvoltareaclusterului/networking 3.3 Cheltuieli cu organizarea de workshopuri / seminarii cu DA DA scopul facilitrii schimbului de experien (knowledge transfer)icreteriincrederiintremembriiclusterului 3.4 Cheltuieli cu organizarea de i / sau participarea la DA DA evenimente / simpozioane / conferine pentru asimilarea de bunepracticenaionalesauinternaionale 4. Cheltuielicumanagementulclusterului Atenie:Cheltuielilecumanagementulclusteruluinutrebuiesdepeasc50%dincheltuielileeligibile aleproiectului 4.1 Cheltuielicucoordonarea,monitorizareairaportareaprivind DA DA implementarea coordonat i coerent a proiectelor implementate de cluster i a planului de dezvoltare a clusteruluisaulanuluidevaloare 4.2 Cheltuieli cu chirii, cheltuieli de personal (cheltuieli salariale DA DA pentru personalul entitii de management care asigur managementul proiectului: permanent i temporar) utiliti aferente funcionrii clusterului (energia electric, ap, canalizare,salubritate,energietermic,gazenaturale) 4.3 Cheltuieli cu serviciile de comunicaii (internet, telefon, DA DA conexiuneinternet,serviciipotaleidecurierat)aleentitii

25

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

demanagemetaclusteruluipentruperioadadeimplementare aproiectului 4.4 Cheltuieli cu activiti de optimizare a implementrii DA DA proiecteloristrategiilordedezvoltarelanivelulclusterului/ lanului de valoare cum ar fi: comunicare, construire de imagine (branding) (realizarea de materiale de promovare a clusterului), mediatizarea proiectelor i a rezultatelor, ntrireacooperriicuparteneriinterniiexterni 5. Achiziii 5.1 Cheltuieli de achiziionare de active corporale altele dect DA DA cldiri i terenuri: achiziia de aparatur birotic, mobilier, echipamenteiperifericedecalcul 5.2 Cheltuielideachiziionaredeactivenecorporale:aplicaii DA DA informatice,breveteialtedrepturideproprietate intelectual 5.3 Cheltuielideachiziionaredeobiectedeinventarimateriale DA DA consumabile 5.4 Cheltuielipentrualteachiziii:publicaii,crirelevante,n DA DA formattipriti/sauelectronic,abonamentelelapublicaii relevantepentruobiectuldeactivitate,precumicotizaiilela asociaiiinternaionale ATENIE:Cheltuielilecuactivelecorporale,alteledectcldiriiterenurisunteligibiledac: activelesuntnoi; suntexploatateninteresulcomunalmembrilorclusterului. suntconsideratedreptactiveamortizabile. sunt achiziionate de la teri n condiiile pieei, fr ca achizitorul s fie n msur s i exercitecontrolul,nsensularticolului3dinRegulamentul(CE)nr.139/2004alConsiliului2, asupravnztoruluisauviceversa. Nusunteligibilecheltuielileculeasingulfinanciar. AjutoarepentruconsultannfavoareaIMMurilor((RegulamentCE800/2008)) 6. Cheltuielileeligibilesuntcheltuielileconsultaneiaferente NU DA numai serviciilorfurnizatedeconsultaniexterni EMC asimilate cuunIMM ATENIE: Pentru a fi eligibile serviciile n cauz nu trebuie s reprezinte o activitate continu sau periodicinicinusuntlegatedecosturiledeexploatareobinuitealentreprinderii,cumarfiserviciile normaledeconsultanfiscal,serviciilejuridicecucaracterperiodicsaupublicitatea! Ajutoarepentruproiectedecercetareidezvoltare(RegulamentCE800/2008) 7.1 Cheltuielidepersonal(cercettori,tehnicieniialimembriai NU DA personaluluiauxiliar,nmsurancareacetiasuntangajain componentadecercetareaproiectului) ATENIE:CheltuielilesalarialepentruactivitideCDIsuntplafonateprinHG475/2007(asevedeai

26

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

anexa3) 7.2 Cheltuielideutilizareainstrumentelorialechipamentelor,n NU DA msuraipeduratautilizriiacestorancadrulactivitilorde cercetaredinproiect;dacacesteinstrumenteiechipamente auoduratdefuncionaremaimaredectdurataproiectului decercetare,sunteligibiledoarcheltuieliledeamortizarepe durataproiectului,calculatepebazabunelorpractici contabile; 7.3 Cheltuieliledeutilizareacldirilor,nmsuraipedurata NU DA utilizriiacestorancadrulactivitilordecercetaredin proiectului;suntconsiderateeligibiledoarcheltuielilede amortizarecarecorespunddurateiproiectuluidecercetare, calculatepebazabunelorpracticicontabile 7.4 Cheltuielipentrucercetarecontractual,pentruachiziiide NU DA cunotinetehniceidebrevetesaudedrepturideutilizarea acestoradinsurseexternelapreulpieei,ncazulncare tranzaciaafostrealizatobiectivinuexistniciunelement denelegeresecretimplicat,precumicheltuieliaferente serviciilordeconsultaniserviciilorechivalentefolosite exclusivpentruactivitateadecercetare 7.5 Cheltuielideregiesuplimentareimplicatedirectdeactivitile NU DA decercetaredinproiect 7.6 Altecheltuielideexploatare,inclusivcheltuielilematerialelor, NU DA consumabilelorialealtorprodusesimilaresuportatedirect carezultatalactivitiidecercetare ATENIE: Toate cheltuielile eligibile trebuie s fie alocate unei categorii/activiti specifice de cercetareindustrialsaudezvoltareexperimental. Ajutoarepentrustudiidefezabilitatetehnice(RegulamentCE800/2008) 8. Cheltuielilepentrurealizareadestudiitehnicepregtitoare NU DA pentruactivitidecercetareindustrialsaudezvoltare experimental Ajutoarepentruserviciideconsultanndomeniulinovriiiserviciidesprijinireainovrii (RegulamentCE800/2008) 9.1 nceeacepriveteserviciiledeconsultanndomeniul NU DA numai inovrii,cheltuielilecu:consultanamanagerial,asistena EMC asimilate tehnologic,serviciiledetransferdetehnologie,formare, cuunIMM consultananmateriedeachiziia,protejareai comercializareadrepturilordeproprietateintelectuali pentruacorduriledeacordarealicenelor,activitilede consilierereferitoarelautilizareastandardelor 9.2 nceeacepriveteserviciiledesprijinireainovrii,cheltuielile NU DA numai deconsilierelegatede:spaiiledelucru,bncilededate, EMC asimilate

27

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

biblioteciletehnice,studiiledepia,utilizarealaboratoarelor, cuunIMM etichetarea,testareaicertificareacalitii ATENIE: n scopul identificrii cu exactitate i a monitorizrii corecte a cheltuielilor eligibile i a ajutoarelordestat,entitateademanagementalclusteruluivaineoevidencontabildistincta cheltuielilorcuactivitatea decercetaredezvoltare,separatdeevidena contabilgeneral privind activitateadegestionareaclusterelorinovative Ajutoarepentrunchiriereadepersonaldenaltcalificare(RegulamentCE800/2008) 10. Cheltuieliledepersonalaferentenchirieriiincadrriin NU DA numai muncapersonaluluicunaltcalificare,inclusivcheltuielile EMC asimilate aferentefolosiriiuneiageniiderecrutareiindemnizaiade cuunIMM deplasarepentrupersonaluldetaat ATENIE:Personaluldetaatnutrebuiesnlocuiascalisalariai,citrebuiesfiencadratpeun post noucreat n cadrul ntreprinderii beneficiare i s fi lucrat cel puin doi ani pentru organismul/organizaiadecercetaresaupentruntreprindereamarecaredetaeazpersonalul ATENIE:Cheltuielilesalarialepentrupersonaluldenaltcalificarevortrebuisrespecteplafoaneledin HG475/2007(asevedeaianexa3). ATENIE: n scopul identificrii cu exactitate i a monitorizrii corecte a cheltuielilor eligibile i a ajutoarelordestat,entitateademanagementalclusteruluivaineoevidencontabildistincta cheltuielilor cu activitatea de cercetaredezvoltareinovare (7.1 7.6, 8, 9.1 9.2, 10), separat de evidenacontabilgeneralprivindactivitateadegestionareaclusterelorinovative

28

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

VI.Regulialeajutoarelordestataplicabileoperaiunii1.3.3
ncadrulacesteoperaiuniajutorulfinanciarnerambursabilseacordnconformitatecu: Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea i implementarea operaiunii1.3.3Sprijinpentru integrareantreprinderilornlanuriledefurnizorisauclustereaProgramuluiOperaionalSectorial CretereaCompetitivitiiEconomice(POSCCE)nr,publicatnMonitorulOficialnr.. Schema de ajutor pentru sprijinirea i implementarea operaiunii 1.3.3 Sprijin pentru integrarea ntreprinderilornlanuriledefurnizorisauclustereaProgramuluiOperaionalSectorialCreterea CompetitivitiiEconomice(POSCCE)nr..,publicatnMonitorulOficialnr... VI.1Schemadeajutordeminimis ncadrulprezenteischeme,sprijinulfinanciarseacordpentru: a. asigurareadeserviciideconsultan; b. activitidemarketing(realizatedeentitateademanagementalclusterului/lanuluide valoare,frserviciiteredeconsultan); c. activitiaferenteorganizriidesesiunideformare(training)i/sauevenimentepentru facilitareaschimbuluideexperin; d. activitilegatedeasigurareamanagementuluiclusterului/lanuluidevaloare; e. achiziiadeactivecorporale,alteledectcldiriiterenuri,activenecorporale,obiecte deinventarialtele. Schemavizeaznprincipalntrireacapacitiiinstituionaleaclusterelor,mbuntireacoerenei proiectelor i strategiilor de dezvoltare a lor i crearea premiselor pentru ca aceste structuri s se dezvoltencadrulclimatuluieconomiceuropean. Att clusterele emergente, ct i cele inovative sunt eligibile pentru schema de minimis. Pentru clustereleinovativens,schemademinimisestecomplementarschemeideajutordestatconform RegulamentuluiCE800/2008,nsensulcoferfinanareadebazpentruntrireaEMCntimpce schemaumbrelseconcentreazpeconsultanexterniactivitideCDI. Schemademinimisvafinanaaceleactivitieligibilenfavoareaclustereloremergenteiinovative carenuaumaifostfinanatenultimii3anidinaltesursepublicenaionalesaucomunitare.

29

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Tipdeajutor Schemademinimis Intensitateamaximaajutorului (%dincheltuielileeligibile) 100% Plafonulmaximal ajutorului 200.000euro

Valoarea total a ajutorului de minimis acordat unei entiti de management al clusterului nu va depi200.000europeoperioadde3anifiscali.Acesteplafoanesevoraplicaindiferentdeforma ajutoruluideminimissaudeobiectivulurmritiindiferentdacajutorulacordatdestatulmembru estefinanatparialsautotaldinresursecomunitare. Plafonulstabilitvafiexprimatnnumerar,cavaloarebrut,naintedededucereataxelorsauaaltor obligaiifiscale. ncadrulprezenteischeme,ajutoruldeminimissevaacordasubformadefinanarenerambursabil, ealonat,peetapedeimplementareaproiectului.Valoareaajutoruluivafiactualizatfolosinduseo rat egal cu rata de referin stabilit de Comisia European la momentul acordrii ajutorului de minimis. Regulileprivindcumululajutoarelorseaplicncazulncareseacordmsuridenaturaajutoruluide minimis aceluiai beneficiar, indiferent de sursa de provenien a acestora, respectiv surse locale, regionale,naionalesaucomunitare,pentrufinanareaaceloraicosturieligibile. Ajutorul de minimis se poate cumula cu ajutoare de stat acordate beneficiarului pentru aceleai costurieligibile,cucondiiacaacestcumulsnuconduclaointensitateaajutoruluicaredepete nivelul stabilit pentru circumstanele specifice fiecrui caz de un regulament de exceptare pe categoriisaudeodecizieadoptatdectreComisie. ncazulncarevaloareatotalaajutoarelordeminimisacordatunuibeneficiarpeoperioadde3 ani fiscali consecutivi (indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmrit i indiferent dac ajutorul a fost acordat din surse naionale ori comunitare), cumulat cu valoarea alocrii financiare acordate n conformitate cu prevederile prezentei scheme, depete pragul de minimis menionat mai sus (200.000 euro), solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei, nicichiarpentruaceafraciedinajutorcarenudepeteacesteplafoane. Pentrurespectarearegulilordecumul,beneficiarulajutoruluideminimisvaprezentaodeclaraiepe propriarspundere,nformscrissauelectronic,referitoarelaoricealtajutordeminimisdecare aceasta a beneficiat n ultimele dou exerciii fiscale i n exerciiul fiscal curent. Administratorul schemeideminimisvaacordaajutoruldeminimisnumaidupcevaverifica,pebazadeclaraieipe propria rspundere a solicitantului, c prin acordarea finanrii nerambursabile n cadrul prezentei schemeinusedepetepraguldeminimis.

30

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

VI.2SchemadeajutordestatconformRegulamentuluiCE800/2008 ncadrulacesteischemeseacordurmtoareletipurideajutoare: a. AjutoarepentruconsultannfavoareaIMMurilor; b. Ajutoarepentruproiectedecercetareidezvoltare; c. Ajutoarepentrustudiidefezabilitatetehnice; d. Ajutoare pentru serviciile de consultan n domeniul inovrii i serviciile de sprijinire a inovrii; e. Ajutoarepentrunchiriereadepersonalcunaltcalificare. Scopulschemeiestesprijinireandeosebiaactivitilorinovativecomunelaniveldecluster.ncadrul clusterelor inovative, se urmrete creterea interaciunilor dintre firme, instituii din mediul academicitiinificialteentitiimplicatenorientareasectoruluiprivatctreinovareitransfer tehnologic. Toate acestea vor determina creterea productivitii i reducerea decalajelor fa de UniuneaEuropean.
Tipdeajutor Ajutoarepentru consultannfavoarea IMM Ajutoarepentruproiecte decercetareidezvoltare Intensitateamaximaajutorului (%dincheltuielileeligibile) AjutorulseacordnumaiIMM 50% Pentruntreprinderimari: 50%pentrucercetareaindustrial 25%pentrudezvoltareaexperimental Pentruntreprinderimici: 70%pentrucercetareindustrial 45%pentrudezvoltareexperimental Pentruntreprinderimijlocii: 60%pentrucercetareindustrial 35%pentrucercetareexperimental Sepoateadugaoprimde15%pnlaointensitate maximaajutoruluide80%ncondiiileprevzutede Art.31alin.4literabdinReg.CEnr.800/2008. Pentruntreprinderimari: 65%pentrustudiipregtitoarepentruactivitide cercetareindustrial 40%pentrustudiipregtitoarepentruactivitide dezvoltareexperimental Plafonulmaximal ajutorului 100.000Euro/ beneficiar/proiect 400.000euro/ beneficiar/proiect

Ajutoarepentrustudiide fezabilitatetehnice

100.000 Euro/beneficiar/studiu

31

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Tipdeajutor

Ajutoarepentruserviciile deconsultanndomeniul inovriiiserviciilede sprijinireainovrii Ajutoarepentrunchirierea depersonalcunalt calificare

Intensitateamaximaajutorului (%dincheltuielileeligibile) PentruIMM: 75%pentrustudiipregtitoarepentruactivitide cercetareindustrial50%pentrustudiipregtitoare pentruactivitidedezvoltareexperimental AjutorulseacordnumaiIMM 100%ncazulncareprestatoruldeservicii beneficiazdeocertificarenaionalsaueuropean 75%ncazulncareprestatoruldeserviciinu beneficiazdeocertificarenaionalsaueuropean AjutorulseacordnumaiIMM 50%peoperioadmaximde3anipentrufiecare ntreprindereipersoanangajattemporar

Plafonulmaximal ajutorului

200.000 Euro/beneficiar/ perioadde3ani fiscaliconsecutivi 200.000Euro/ beneficiar/proiect

Valoareaajutoruluiacordatn tranevafiactualizatfolosinduseorategalcurata dereferin stabilitdeComisiaEuropeanlamomentulacordriiajutorului. Acordareaajutoarelorprinprezentaschemsevafacenumaicurespectareaurmtoarelorcondiii: Valoareatotalaajutorului,caechivalentsubveniebrut nuva depipragurilestabilitela art.6dinRegulamentul(CE)nr.800/2008. n vederea calculrii intensitii ajutorului, toate cifrele utilizate sunt cele crora nu li sau aplicatdeducerifiscalesaualtetaxe. Beneficiariideajutorvoracoperidinsursepropriivaloareacheltuielilorneeligibileiacelor conexe. Contribuia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantatedestat,aportalacionarilor,aliidectorganismealestatului,saudinaltesurse private. Nu sunt considerate contribuie proprie fondurile obinute din msuri de sprijin financiardinparteastatuluisaucaresuntobinutecaefectalunorastfeldemsuri. Contribuia n natur a beneficiarilor este considerat eligibil n cadrul prezentei scheme. Valoareabunurilorcarefacobiectulaportuluinnatursevastabiliprinexpertizlegaliva fiacceptatsubrezervaaprobriidectreAdministratorulschemei;

Regulileprivindcumululajutoarelorseaplicncazulncareseacordmsuridenaturaajutoruluide minimis aceluiai beneficiar, indiferent de sursa de provenien a acestora, respectiv surse locale, regionale,naionalesaucomunitare,pentrufinanareaaceloraicosturieligibile.Plafonulmaximal intensitiiajutoruluidestatstabilitnprezentaschemtrebuierespectat,indiferentdacfinanarea provinedinsurselocale,regionale,naionalesaucomunitare. Pentrurespectarearegulilordecumul,beneficiaruldeajutordestatprezintodeclaraiepepropria rspundere,dincaresreiasdacamaibeneficiatsauestencursdesolicitareaaltorajutoarede

32

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

stat ori ajutoare de minimis pentru aceleai cheltuieli eligibile. Administratorul schemei va monitorizasumelepentruanudepiintensitateamaximadmis. VI.3Determinareacontribuieipropriiiavaloriitotaleaproiectului Contribuia proprie a solicitantului reprezint diferena dintre valoarea total a proiectului i valoareafinanriinerambursabileacordate. Valoareatotalaproiectuluireprezintsumacheltuieliloreligibile(determinateconformcriteriilor de eligibilitate menionate la Capitolul V) i a celor neeligibile (inclusiv TVA aferent tuturor cheltuielilor). n Bugetul proiectului (Seciunea 4 din Anexa 1 Formularul cererii de finanare) se va evidenia eligibilitateacategoriilordecheltuieli. n tabelul Surse de finanare (seciunea 4 din Anexa 1 Formularul cererii de finanare), linia III Valoareaeligibilaproiectuluireprezintsumacheltuieliloreligibile,liniaIIValoareaneeligibila proiectului reprezint suma cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA aferent tuturor cheltuielilor, eligibilei/sauneeligibile. Valoarea finanrii nerambursabile se determin ca procent din valoarea eligibil a proiectului (suma cheltuielilor eligibile), care va fi acoperit din FEDR i, respectiv, bugetul de stat. Procentul respectiv reprezint intensitatea ajutorului de stat stabilit n funcie de tipul de ajutor, locul de implementareaproiectuluiprecumidetipulsolicitantului. ntoatecazurile,pelngcontribuiaproprielavaloareaeligibilaproiectului,solicitantulvasuporta toate cheltuielile neeligibile ale proiectului, precum i cheltuielile suplimentare (conexe) ce vor apreantimpulimplementriiproiectului. Contribuiaproprieasolicitantuluipoateprovenidinsurseproprii,creditebancarenegarantatede stat, aport al acionarilor (alii dect organisme ale statului), sau din alte surse private. Nu sunt consideratecontribuiepropriefondurileobinutedinmsuridesprijinfinanciardinparteastatului saucaresuntobinutecaefectalunorastfeldemsuri; Contribuia n natur a beneficiarilor, ca parte a contribuiei proprii, este considerat eligibil n cadrul prezentei scheme i const doar n acele active care sunt n proprietatea EMC i care sunt folositedirectpentrurealizareaproiectului(cldiri,echipamenteetc).Cuantumulaportuluinnatur este echivalent cu amortizarea activelor menionate anterior, doar pe durata de implementare a proiectului.Valoareabunuriloracroramortizarefaceobiectulaportuluinnatursevastabiliprin expertizlegalncondiiilerespectriilegislaieinaionaleicomunitarenvigoare.

33

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

VI.4Duratacontractului(perioadadeexecuie) Durata de implementare a contractului nu trebuie s depeasc 24 de luni de la data semnrii contractului de finanare de ctre ultima din cele dou pri semnatare (Beneficiar i Autoritatea Contractant).

34

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

VII.INSTRUCIUNIDECOMPLETAREACERERILORDEFINANARE
VII.1Aspecteimportanteprivindcompletareacereriidefinanare Pentru obinerea finanrii nerambursabile, solicitantul fiecruia dintre proiectele componente ale pachetuluiintegratareobligaiascompletezeCerereadefinanare,conformformularuluistandard dinAnexa1laprezentulGhid. Cererea de finanare se completeaz prin tehnoredactare n limba romn, respectnd strict instruciunile de completare prevzute la fiecare capitol din formular i marcate cu culoarea roie, ntreparantezeptrate.Dupcompletareacererii,acesteinstruciunivorfiterse. Modificarea modelului standard al Cererii de finanare Anexa 1 (eliminarea, renumerotarea seciunilor,necompletareatuturordatelorsolicitateetc.)ducelarespingereaCereriidefinanarepe motiv de neconformitate administrativ. La fiecare paragraf necompletat se vor preciza motivele necompletrii(deexemplunuseaplic/nuestecazul). Indicatoriiproiectului: Solicitaniitrebuiestratezecuatenieindicatoriinbazacrorasevafacemonitorizareaproiectului, indicatori care vor trebui menionai i cuantificai n mod obligatoriu n Cererea de finanare i n documenteleanexeundeestecazul. Solicitantul va trebui s acorde importana cuvenit fiecrui tip de indicatori, avnd n vedere c acetia vor fi monitorizai separat: indicatorii de realizare vor fi monitorizai pe perioada de implementare,iarceiderezultatvorfimonitorizaidelasfritulacesteiperioade,timpde3ani. SolicitaniivortrebuisacordeatenieiinformaiilorcevorfitrecutenCerereadefinanareisunt extrase din alte documente anexate (dup caz: plan de dezvoltare, CV, bilan contabil etc.). Necorelarea acestor informaii sau prezentarea unor informaii incomplete (inclusiv n urma unor eroridetehnoredactare)seconstituienmotivededepunctaresaurespingereafinanrii. n completarea Seciunii 4 Bugetul proiectului/Surse de finanare din Cererea de finanare, solicitantul va ine cont de criteriile de eligibilitate a cheltuielilor i de modalitatea de stabilire a contribuieiproprii,detaliatencapitoleleanterioare. Atenie! Att rata cofinanrii din fonduri structurale, ct i categoriile de cheltuieli ce vor fi recunoscutecaeligibilesuntdiferitenfunciedetipuldeproiectitipuldeajutordestataplicabil, aacumsuntdetaliatencapitoleleanterioare.

35

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Pentruperioadancareapeluldeproiecteesteactiv,sevorasiguraclarificriiinformaiicuprivirela GhidulSolicitantului(cuprivirelacompletareacereriidefinanareiadocumentelorsuport,cuprivirela eligibilitateasolicitanilor,cheltuielilor). PentruclarificarearapidaoricroraspectelegaledeOperaiunea1.3.3,potenialiibeneficiaripotadresa ntrebrilelor laurmtoareaadresdeemail:clustere@geaconsulting.ro sau prinfaxlanumrul:0318053591.

ntrebrilei rspunsurile carepot fi relevantei pentruali poteniali solicitani,vorfi publicate pepaginawebaOIIMMhttp://oiimm.mimmcma.ro/. Atenie! n conformitate cuprevederileOrdonaneide Urgen nr.66din29iunie2011privindprevenirea, constatareaisancionareanereguliloraprutenobinereaiutilizareafonduriloreuropenei/saua fondurilorpublicenaionaleaferenteacestora,autoritilecucompetenengestionareafondurilor europeneauobligaia,printrealtele,antreprinderiimsurilornecesarepentruaseasiguraattde rezonabilitateavalorilorcuprinsenbugeteleorientativedincontractele/acordurile/ordinele/deciziile de finanare, de realitatea i regularitatea ofertelor prezentate n cadrul procedurilor de achiziie utilizate, ct i de rezonabilitatea preurilor cuprinse n contractele de achiziii de lucrri, bunuri i servicii. ConformHotrriiGuvernuluinr.875din31august2011pentruaprobareaNormelormetodologice deaplicareaprevederilorOrdonantei deUrgenaGuvernului nr.66/2011,analizarezonabilitii valorilor cuprinse n bugetele orientative care vor sta la baza contractelor/ acordurilor/ ordinelor/ deciziilordefinanarereprezint: a)oanalizbazatpeprincipiulutilizriieficienteafonduriloreuropenei/sauafondurilorpublice aferente acestora, respectiv al asigurrii unui raport corect ntre rezultatul obinut i resursele financiarealocate;i b) o analiz a corectitudinii estimrii resurselor financiare necesare pentru realizarea proiectului propusafifinanatdinfondurieuropene. Modalitilederealizareaanalizeiprevzutemaisussunturmtoarele: a) analizarea justificrii/fundamentrii valorii solicitate la finanare, care s cuprind preurile orientative ceaustatlabazaacesteifundamentrii/sauoanalizcostbeneficiu detaliat,pentru proiectelecareaulabazoanalizcost/beneficiu; b) verificarea rezonabilitii preurilor din bugetul orientativ prin consultarea bazelor de date existentepeinterneti/sauprinsolicitareaefectivdeofertedepredelafirmedespecialitate;o alternativ a acestei metode este aceea de a solicita potenialului beneficiar s furnizeze aceste

36

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

oferte de pre, situaie n care realitatea i regularitatea acestor oferte sunt verificate de ctre autoritatea cu competene n gestionarea fondurilor europene; de asemenea, se pot aplica i alte metodeidentificateistabiliteprinprocedurileautoritilorcucompetenengestionareafondurilor europene. [...]ncazulncareseconstatcbugetulprevzutlaalin.(1)nuestefundamentatnmodadecvat, respectiv c valorile cuprinse n acesta nu sunt susinute de o justificare corect nici n ceea ce privete nivelul preurilor utilizate i nici n ceea ce privete raportul dintre investiia realizat i rezultatulateptat,sesolicitbeneficiaruluiomicorarecorespunztoareabugetuluiorientativ. VII.2Documenteaferenteclusteruluiiproiectului CerereadefinanaretrebuiesfiensoitdedocumentelemenionatenAnexa1ModeleleAH, mpreun cu Opisul documentelor aferente Cererii de finanare, conform Anexei 2, partea B. Cu excepiaCVurilorechipeideproiectifielordepost,documentesuntobligatorii,nsensulclipsa lorconstituieunmotivderespingereaproiectuluidinmotivullipseideconformitateadministrativ. Pentrutoatedocumentelesolicitate,ncazulncarenusuntredactatenlimbaromn,sevoranexa traducerilelegalizate,nsoitedecopiadocumentuluioriginal. OI IMM i rezerv dreptul de a verifica, prin sondaj, informaiile cu privire la eligibilitatea i capacitateafinanciardeclaratedectresolicitani.Responsabilitateaprivindconinutul,integritatea icorectitudineadocumentelordepuserevinentotalitatesolicitantului. Atenie: n cazul proiectelor destinate clusterelor inovative la care contribuia eligibil proprie a beneficiaruluiestemaimaresauegalcuechivalentulnleia100.000europentruasigurareaunei implementri corespunztoare a proiectului, OI IMM cere ca solicitantul s obin o scrisoare de confortangajantdinparteauneibnci.(VeziAnexa1,ModelulF.)Valabilitateaacesteiatrebuies fiede90dezile,cuposibilitatedeprelungire.Inexistenascrisoriideconfortvaducelarespingerea Cereriidefinanarelacapitolulprivindverificareaconformitiiadministrative. LaCerereadefinanaresevaataaocopieascrisoriideconfort,iaroriginalulsevatransmiteodat cucelelaltedocumentesolicitatelacontractare.OIIMMnuiasumrspundereancazuldepunerii scrisorii n original odat cu Cererea de finanare i va solicita din nou scrisoarea de confort la contractare. Atenie:Solicitaniialecrorproiectesuntselectatepentrufinanarevortrebuisiamsuradease prezenta la bnci, dup selectarea proiectului pentru finanare, pentru prelungirea perioadei de valabilitate a Scrisorii de confort n cazul n care aceast perioad expir nainte de semnarea contractuluidefinanare.

37

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

VII.3ConinutuldosaruluiaferentcereriidefinanareiDepunereacereriidefinanare Acolo unde este cazul, modelele documentelor ce trebuie depuse ca parte a dosarului de propuneredeproiectsuntataateprezentuluiGhid. A.Documenteaferentedosaruluiproiectului: 1. Opisuldosarului(veziAnexa2); 2. Scrisoaredenaintare(veziAnexa1,ModelulA); 3. mputernicirepentrupersoanacaredepunedosarul(veziAnexa2,ModelulB) 4. Declaraiadeeligibilitateaentitiidemanagementalclusterului(veziAnexa1,modelulC); 5. DeclaraiadeeligibilitateaIMMproductivedincadrulclusterului(veziAnexa1,modelulC1) 6. Declaraiedeangajamentaentitiidemanagement(veziAnexa1,modelulD); 7. Declaraiepeproprierspundere(veziAnexa1,ModelD1) 8. DeclaraieprivindsituaiaEMC(veziAnexa1,ModelE) 9. Scrisoaredeconfortangajant(dacestecazul)COPIE;originalulseprezintlasemnarea contractului,ncazulncareproiectulesteselectatpentrufinanare(veziAnexa1,Modelul F). 10. Formulardeidentificareasolicitantului(veziAnexa1,ModelI) 11. Pentru entitile de management al clusterelor deja nfiinate sub form de asociaie non profit documentele legale de nfiinare a clusterului: act constitutiv, statut, certificat de gref(originalsaucopiilegalizatesaucopiiconformcuoriginalul)asevedeaicapitolele II.1iIII.1aleGhidului. 12. ncazulncarencadrulclusteruluiexistdejaoasociaienonprofitcareesterecunoscut de membrii clusterului drept entitate de management: act constitutiv, statut, certificat de gref (original sau copii legalizate sau copii conform cu originalul), acordul de parteneriat princareserecunoateroluldeentitatedemanagementasevedeaicapitoleleII.1iIII.1 aleGhidului. 13. Pentruclusterelecarencnuauoentitatedemanagementorganizatesuboformlegal: acord n form autentic ntre membrii clusterului ce stipuleaz nfiinarea EMC, cu meniunea c dac proiectul este propus pentru finanare, la semnarea contractului se vor depunedocumenteleceatestnfiinareaEMCconformcerinelorGhiduluiSolicitantului); 14. CazierfiscalpentruEMC(dacestecazul); 15. CazierjudiciaralreprezentatuluilegalalEMC.

38

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

B.Documenteaferenteproiectului: 1. Opisulcereriidefinanare 2. Cerereadefinanare(Anexa1) 3. DocumenteAnexlaCerereadeFinanare: a. Plandedezvoltareaclusteruluipetermenmediu(5ani)(Structuraminimal conformAnexa1,modelG); b. CV ale membrilor echipei de proiect (dac este cazul) lipsa acestor documente NU duce la descalificarea cererii de finanare (format Europass Anexa1,ModelH) c. Fiedepostpentrumembriiechipeideproiect(dacestecazul)lipsaacestor documenteNUduceladescalificareacereriidefinanare Documenteletrebuieprezentateastfel: Cerereadefinanarempreuncudocumentelesuplimentaresolicitateideclaraiile(organizatesub form de trei dosare (un original i dou fotocopii, cu meniunea pe plic ORIGINAL, respectiv COPIE1iCOPIE2)vorfiintrodusentreiplicuriseparate,sigilateivorfitrimisensoitedeun al patrulea plic coninnd un singur CD inscripionat cu varianta electronic a Cererii de finanare (Anexa1)mpreuncutoatedocumentelesolicitateidepuseconformopis,scanatenformatpdf. PeacelaiCDvafiinscripionatobligatoriuiFormularuldeidentificareaSolicitantului(veziModel I),nformat.doc. Este necesar completarea opisului (Anexa 2), ce va fi introdus apoi n fiecare plic. Coletul se transmite prin pot recomandat, curier sau se depune personal la sediul OI IMM nsoit de o adresdenaintare(separatdecolet)dinparteaSolicitantului(originalplusofotocopie). nainte de a fi introduse n plic, toate documentele vor fi semnate de ctre reprezentantul legal/mputernicit(larubricileindicate)iapoitampilatepefiecarepaginnparteadreapt,njosul paginii. Se vor numerota manual toate paginile n ordine cresctoare tot n partea dreapt jos a fiecreipagini. ncazuldepuneriipersonalelasediulOIIMM,coletulvafinsoitnmodobligatoriudeScrisoareade naintareModelDiActuldemputernicire,noriginal,pentrupersoanacaredepunedosarul. Toate cele 4 plicuri sigilate cu coninutul mai sus menionat din colet, inclusiv coletul trebuie s poarte,nmodobligatoriucteoetichetcuurmtoareleinformaii: CereredefinanarepentruProgramulOperaionalSectorialCretereaCompetitivitiiEconomice 20072013

39

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Axaprioritar DomeniulMajordeIntervenie Operaiunea

Unsistemdeproducieinovativiecoeficient Dezvoltareadurabilaantreprenoriatului

Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanuriledefurnizorisauclustere AutoritateadeManagement Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri Autoritatea de Management POS CCE Solicitant <DenumireaiadresasediuluiSolicitantului> Proiectul <Titlulproiectului> Bugetultotalalproiectului SumatotalnLei(frTVA) Valoareafinanriinerambursabile nLei(frTVA) Localizareaproiectului ANUSEDESCHIDENAINTEDEVERIFICAREACONFORMITIIADMINISTRATIVE

VIII.PROCESULDEEVALUAREISELECIE
Procesuldeevaluarevacuprindeurmtoareleaspecte: A.Conformitateaadministrativ B.Eligibilitatea: a.solicitanilor b.proiectelor C.Calitatea: a.tehnicifinanciaraproiectelor VIII.1.Verificareaconformitiiadministrativeacereriidefinanareiaeligibilitiisolicitantuluii aproiectului naceastetapsevorverifica: existena, forma i valabilitatea documentelor transmise n cadrul dosarului cererii de finanare,nconformitatecucerineleprezentatenGhid(sevafolosigrila5.2dinAnexa5) ndeplinireacriteriilordeeligibilitatespecificatenGhidcuprivirelaSolicitantiproiect(se

40

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

vafolosigriladingrila5.3,dinAnexa5). Sistemul de verificare a conformitii administrative a cererii de finanare i a eligibilitii Solicitantului i proiectului este de tipul DA sau NU. Numai Cererile de finanare conforme din punctdevedereadministratividinpunctdevederealeligibilitiiSolicitantuluiiproiectului(care au obinut DA la toate criteriile din Grilele de verificare a conformitii administrative i a eligibilitiiSolicitantuluiiproiectului)suntadmisenurmtoareaetapaprocesuluideevaluare,de verificaretehnicifinanciar. n anumite cazuri (cum ar fi pri lips din documente, lips semntur, tampil sau copii ilizibile etc.),AutoritateadeManagementPOSCCEpoatesolicitaclarificrilegatedeacestedocumentesau transmiterea acestora din nou n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data solicitrii. Deponentul este obligat s transmit clarificrile n condiiile i termenul limit specificate n solicitareadeclarificri;ncazcontrar,pachetulintegratvafirespins. Pe perioada derulrii procesului de evaluare, Autoritatea de Management mai poate solicita informaii/documentesuplimentarenlegturcudocumenteledepuse. Numai proiectele conforme din punct de vedere administrativ i eligibile (care au obinut DA la toate criteriile din Grilele de verificare a conformitii administrative ) sunt admise n urmtoarea etapaprocesuluideevaluare VIII.2.Evaluareatehnicifinanciaraproiectului EvaluareatehnicifinanciaresterealizatdectreexperidesemnaideOIIMM,cusprijinulunui grupdeexperiindependeni,selectaideOIIMMnbazaunuicontractdeserviciincheiatconform legiiachiziiilorpublice. Evaluareatehnicifinanciarpermiteaprecierearelevaneiproiectuluiprinprismagraduluincare proiectul rspunde obiectivelor POS CCE ale axei prioritare, domeniului major de intervenie i ale operaiunii, a calitii, coerenei i claritii proiectului propus, a maturitii proiectului propus, a sustenabilitii i durabilitii proiectului, precum i a capacitii beneficiarilor de a implementa proiectul. GrileledeevaluaretehnicifinanciarpentruceledoutipurideproiectesuntprezentatenAnexa 6,Grilele6.1i6.2,ataateprezentuluiGhid. ncursulevaluriitehniceifinanciare,bugetulproiectuluipoatesuferimodificrinsensulreducerii cheltuieliloreligibilecuvaloareacheltuielilorconsiderateneeligibile.Diferenaastfelrezultatvafi transferat n totalitate la capitolul cheltuieli neeligibile ale proiectului, cu pstrarea tuturor activitilor prevzute iniial n proiect. Evaluatorii au competena s considere anumite cheltuieli neeligibile, sau s aprecieze c unele cheltuieli sunt nejustificate sau disproporionate n raport cu obiectiveleproiectului,ncazulncare:

41

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

nusuntaferenteactivitiieconomicespecificeproiectului; nu sunt respectate prevederile ordinelor cu privire la eligibilitatea cheltuielilor si/sau schemeledeajutordestataplicabile; suntsupradimensionatefadenivelulpieeisaufadeactivitileproiectului; nuaulegturdirectcuproiectulpropus.

Pentru proiectele care se depun n cadrul cererii de proiecte deschis n prezent, Autoritatea de ManagementrecomandSolicitanilorsianconsiderare,pentrutoatperioadadeimplementarea proiectului,implicaiilefinanciarealeevoluieiprincipalilorindicatorimacroeconomiciisrealizeze bugetectmairealiste. n cadrul fiecrei linii bugetare beneficiarii vor estima n lei valoarea bunurilor i serviciilor care presupuncheltuielinvalut,utilizndcursulvalutaraferentmomentuluiestimatpentruefectuarea cheltuielii(conformpreviziunilordecursdeschimbmediuanualaleComisieiNaionaledePrognoz, valabilelamomentullansriicereriideproiecte).Beneficiarulpoatesolicitamodificridemaximum 10%ntreliniilebugetareexistente,framodificansvaloareatotalabugetului. n anumite cazuri, Autoritatea de Management POS CCE poate solicita clarificri sau informaii suplimentare legate de proiect, n scopul realizrii evalurii tehnicofinanciare. Clarificrile vor fi solicitatedoarncazurilencaredatelemenionatenproiectprezintneclaritipentruevaluatori sausuntmenionateincomplet.Nusevorsolicitaclarificrincazulnecorelrilordedatesauncazul lipsei de informaii n Cererea de finanare sau documentele suport. Aceste clarificri vor trebui transmite de ctre Solicitant n termen de maximum 5 zile de la data solicitrii. Solicitantul este obligat s transmit clarificrile n condiiile i termenul limit specificate n solicitarea de clarificri; n caz contrar, Cererea de finanare respectiva va fi evaluat i punctat doar n baza informaiilorexistente. n urma evalurii tehnice i financiare, proiectul primete un punctaj ntre 0 i 100 puncte. n procesuldeevaluare,evaluatoriipotacordapunctajulmaxim,minimsauintermediar,cujustificare adecvat n funcie de calitatea informaiilor prezentate n cererea de finanare i documentele suport.Punctajulrezultatvafimenionatnraportuldeevaluare,raportcevafintocmitdefiecare evaluatornparte. NOT: Pentruafiacceptatlafinanare,proiectultrebuiesnuprimeasc0laniciunuldintrecriteriile sausubcriteriiledingriladeevaluaretehnicofinanciar. Punctajulrezultatvafimenionatnraportuldeevaluare,raportcevafintocmitdefiecareevaluator nparte. SolicitantulvafinotificatnscrisasuprarezultatuluievaluriitehnicofinanciaredectreOIIMMprin faxlanumruldefaxindicatdeSolicitantnCerereadefinanarelarubricaPersoanade contact(obligatoriunumrdefaxdinRomniafuncional).Solicitantulareobligaiadeatransmite

42

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

nscrisconfirmareanotificrii,ntermende5zilecalendaristicedeladataprimiriinotificrii.ncaz contrar, OI IMM consider c Solicitantul a primit notificarea i nu poate fi fcut responsabil de eventualele erori de primire a notificrii. Odat cu scrisoarea de informare, solicitantul va primi i griladeevaluaretehnicofinanciar,cupunctajulobinut. VIII.3Contestaii Dupprimireascrisoriiderespingere(fienfazadeeligibilitate,fiedupfinalizareaevaluriitehnico financiar),Solicitaniiauladispoziie10zilecalendaristicedelaprimireaacesteiapentrudepunerea eventualelor contestaii. Contestaiile trimise dup expirarea termenului prevzut vor fi automat respinse. ContestaiasevantocmintrunsingurexemplarisepoatedepunepersonallasediulOIIMM(unde afostdepusiCerereadefinanare)saupoatefitransmisprinpotrecomandatsaucurierlaOI IMM,subsemnturapersoaneiautorizate(reprezentantlegal/mputernicit)dinparteaSolicitantului. La depunere, contestaiile vor primi un numr de nregistrare. Pentru cele transmise prin pot/curier, Solicitanii vor putea verifica depunerea contestaiei prin numrul de nregistrare, numrcepoateficomunicatdeOIIMM. Contestaiiletransmiseprinfaxnuvormaifiluatenconsiderare. Obiectul contestaiei va fi strict legat de Cererea de finanare depus de Solicitant i cu referire la motivaiaprezentatnscrisoareaderespingereinconformitatecucriteriileanunatenprezentul Ghid.nacestsens,contestaiapoatefipunctual(cureferirelapunctajulobinutlaunelecriteriisau subcriterii)saugeneral,ncaresepoatecerereevaluareaproiectului. Oricealttipdecontestaiesauoricealttipdeinformaiisuplimentare,introdusencontestaiefa deceledincerereadefinanare,nuvorfiluatenconsiderare. VIII.4Seleciaproiectelor Dup finalizarea evalurii tehnice i financiare i ntocmirea raportului de evaluare, Comitetul de selecie(desemnatlanivelulAutoritiideManagement)primeteraportulconsolidati,dupcaz, rapoarteledeevaluaresauraportulcomisieidecontestaii. Comitetul de selecie va analiza rapoartele prezentate i va valida lista cu proiectele ce ntrunesc condiiile spre a fi finanate, n ordinea descresctoare a punctajelor acordate, pn la epuizarea bugetuluiapelului. n cazul egalitii de puncte ntre ultimele pachete de pe list, se aplic criteriile de departajare (respectiv)aplicatesuccesiv.

43

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

nplus,nbazaverificriibugetuluipropusdectresolicitantncerereadefinanare,comitetulpoate decide reducerea finanrii nerambursabile, prin reevaluarea cheltuielilor eligibile propuse de solicitant.Diferena astfel rezultat va fi transferat n totalitate la capitolul cheltuieli neeligibile aleproiectului,cupstrareatuturoractivitilorprevzuteiniialnproiect Decizia privind aprobarea finanrii nerambursabile (iniial sau redus) este definitiv i va fi comunicatnumaisolicitanilorcaresegsescpelistadeproiecteaprobatesprefinanare. Decizia privind aprobarea finanrii nerambursabile este definitiv i va fi comunicat solicitanilor mpreuncupunctajulobinutlaevaluareatehnicofinanciar. Dupaprobare,listafinalsevapublicapewebsiteulAutoritiideManagementPOSCCEipesite ulOrganismuluiIntermediarpentruIMM. n cazul n care Cererea de finanare este respins, Solicitantului i se va transmite o scrisoare de respingerecarevaconineimotivaiarespingerii. Lista cu proiecte propuse spre finanare va fi transmis spre aprobare conducerii Autoritii de Management.Dupaprobare,listafinalsevapublicapewebsiteulAutoritiideManagementPOS CCE.Olistdeproiecteaflatenrezerv(proiecteleaflatepelistintrunindcelpuin60puncte, darnafarabugetuluialocatapelului)vafintocmitncontinuarealisteideproiecteaprobatespre finanare.Solicitaniiaflaipeaceastlistderezervvorfinotificaidoarncazulncare,nurma contractrii,seconstatcfondurilealocatenuaufostintegralcheltuite,saudupceuneleproiecte selectatenusaufinalizatcusemnareacontractelor. Solicitantul va fi notificat n scris de ctre Autoritatea de Management asupra rezultatului final al evaluriiproiectuluipropussprefinanaresaurespins(cumenionareamotivelorrespingerii). Deregul,ntreagaduratdeevaluareiselecieaproiectelornuvadepi90dezile(calculatedela termenul limit prevzut pentru depunerea cererilor de finanare pn la anunarea Solicitantului asupradeciziei,fraluancalculperioadaderezolvareacontestaiilordepuse). Dac se vor solicita clarificri, durata evalurii i seleciei proiectelor se va prelungi corespunztor. Dup primirea scrisorii din partea Autoritii de Management POS CCE, prin care Solicitantul este anunat c Cererea sa de finanare este acceptat (scrisoare n care sunt menionate toate informaiileicondiiilenecesare,nscopulntocmiriicontractuluidefinanare),acestavatransmite n scris acordul su privind ncheierea contractului (n maximum 5 zile calendaristice de la data ntiinrii). Pentruomaibunicorectevaluare,dupntrunireaComitetuluideselecie,sepotorganizavizite lafaaloculuipentruproiectelepropusesprefinanare.Solicitaniivorfianunaicu5zilenaintede aceastvizit(lacarevorparticiparesponsabiluldeproiectiunulsaumaimulievaluatoriexterni),

44

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

iar Solicitantul este obligat s furnizeze toate informaiile solicitate de ctre cei care efectueaz aceastvizit,nlegturcuproiectulpropus.nurmaviziteisevantocmiunraportcevafinaintat conduceriiAutoritiideManagement.ncazulncare,nurmavizitei,seconstatcSolicitantula furnizat informaii false n legtur cu proiectul, n raport se vor meniona aceste aspecte iar AutoritateadeManagementpoatedeciderespingereafinanriinerambursabile.

IX.ncheiereaContractului
ncazulncareproiectulesteacceptatpentrufinanare(iSolicitantulatransmisacordulnscris),se vancheiauncontractdefinanarecuAutoritateadesolicitantfiindobligatsprezintenoriginalsau copielegalizat/copiesimpl,dupcazdocumentemenionatenAnexa2Opis,ParteaC. Documentelemenionatetrebuiesfieeliberatedectreautoritileemitentenintervalulcuprins ntredatadepuneriiCereriidefinanareidatasemnriicontractuluidefinanare. Nedepunereanformai/saulatermenulprevzutaoricruidocumentdintrecelesolicitatepoate atragerespingereafinanrii(dupoprealabilnotificareaSolicitantului)fracreanicioobligaie dinparteaAutoritiideManagement. Depunerea scrisorilor de confort emise de ctre banc (n original), precum i depunerea certificatelordeatestarefiscalvorfifcutenmodobligatoriuntermende60dezilecalendaristice deladataprimiriiscrisoriidentiinareprivindaprobareafinanrii. Dac, din analiza documentelor prezentate, se constat c n perioada scurs de la depunerea Cererii de finanare i pn la semnarea contractului de finanare, societatea a suferit fuziuni, divizri sau ia schimbat denumirea, Autoritatea de Management va rezilia automat aprobarea finanrii,cunotificareaSolicitantului. Solicitantulseobligcatoatedocumenteletransmisesfienvigoareladatadepuneriiacestora,n cazcontrartrebuindsasigureprelungirealornmodcorespunztor. Numaidupceseconstatndeplinireatuturorcondiiilorsolicitate(descrisemaisus)imeninerea tuturor criteriilor de eligibilitate, poate fi demarat procedura de ncheiere a Contractului de finanare.LantocmireaContractuluidefinanare,AutoritateadeManagementirezervdreptulde amaiefectuaoverificaresuplimentaracheltuieliloreligibile. n cazul n care, n urma cererilor Autoritii de Management, Solicitanii amn nejustificat semnareacontractelorsaudepunereacelorlaltedocumentemenionatemaisus,peoperioadmai lung de 45 zile de la data solicitrii n scris a acestora, Autoritatea de Management poate decide respingereafinanrii,fracreanicioobligaiedinparteaAutoritiideManagement. ContractuldefinanarevafincheiatntreMinisterulEconomiei,ComeruluiiMediuluideAfaceri,n calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaional Sectorial Creterea CompetitivitiiEconomice,pedeoparteifiecareSolicitantnparte(careastfeldevinbeneficiari), pedealtparte.

45

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

n scopul cunoaterii n detaliu a prevederilor contractuale, precum i a obligaiilor Beneficiarului, obligaii care sunt monitorizate pe toat perioada derulrii proiectului i pe perioada definit de postimplementare(3ani),serecomandcaSolicitaniisciteasccuateniemodeluldecontract prevzutnAnexa8aprezentuluiGhid.

X.Implementare
nvedereaimplementriinbunecondiiiaproiectului,beneficiarulareobligaiasrespectetoate regulileaplicabileproiectuluiiprevederilecontractuale. SerecomandconsultareatextuluiintegralalContractuluidefinanare(Anexa8laprezentulghid), precumiacelorlalteanexealeacestuighid. X.1.Achiziii Atribuirea contractelor de achiziii necesare implementrii proiectului se va realiza n conformitate culegislaianvigoareicuinstruciunileprevzutenAnexaVIIlaContractuldefinanare. Documentaiadeatribuire(dosaruldeachiziii)noriginal,sevapstradectrebeneficiar(petoata perioada de monitorizare) i va fi disponibil pentru verificare/control la solicitarea Autoritii de Management/altor instituii abilitate. Beneficiarul are obligaia de a informa Autoritatea de Management despre orice modificare/act adiional ncheiat la contractele de furnizare (prin menionareaacestoranrapoarteletrimestriale),subsanciuneanerambursriisumelorncauz. Beneficiarulrspundederespectareatuturorprevederilorndomeniulachiziiilor.ncazulncarese constat nclcarea prevederilor legale, cheltuielile aferente achitrii bunurilor/serviciilor/lucrrilor astfelachiziionatevorficonsiderateneeligibileinuvorfirambursate. X.2.Prefinanareaproiectelor Solicitantul are posibilitatea de a opta prin Cererea de finanare pentru prefinanarea cheltuielilor eligibilealeproiectului.Valoareatotalaprefinanriiestedemaximum35%dinvaloareasprijinului financiar nerambursabil aprobat iar solicitantul poate opta pentru prefinanare, o singur dat, indiferentdecuantumulacesteia. a)Moduldeacordare nconformitatecuRegulamenteleCEilegislaianaionalesteposibilacordareaprefinanrii.

46

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Prefinanareaseacord,conformprevederilorcontractuluidefinanare,acelorbeneficiaricareau optatpentruaceastfacilitate. Opiunea final, valoarea prefinanrii i graficul de rambursare se definitiveaz la semnarea contractuluidefinanare. Astfel,conformO.U.G.nr.64/2009,prefinanareareprezintsumeletransferatedinbugetuldestat saudininstrumentestructurale(FEDR)ctreunbeneficiarprinplatdirectsauprinplatindirect, n stadiul iniial de implementare a proiectelor, n baza contractului de finanare ncheiat ntre beneficiar i Autoritatea de Management, n vederea asigurrii derulrii corespunztoare a proiectelor. Sumele aferente prefinanrii vor fi transferate Beneficiarului, prin intermediul Unitii de plataAutoritiideManagement. Pentru proiectele care intr sub incidena ajutorului de stat/de minimis, prefinanarea se acord n procent de maximum 35% din valoarea total a finanrii ce poate fi acordat beneficiarului conform contractului de finanare. Prefinanarea, cu ncadrarea n limita procentuluimaisusmenionat,sepoateacordaintegral,nfunciedepreviziuneafluxuluide pliaprobatprincontractinbazauneiscrisoridegaraniebancar.

Prefinanareapentruproiectelecareintrsubincidenaajutoruluidestat/deminimisvafijustificat, ulterior, de cheltuieli efectiv realizate conform prevederilor art. 78, alin 2 din Regulamentul Consiliuluinr.1083/2006. b)Moduldesolicitare Dup ncheierea unui prim contract cu prestatorul de servicii/executantul de lucrri/furnizorul de echipamente, Beneficiarul care opteaz pentru aceast facilitate poate solicita acordarea prefinanrii. Beneficiarul poate opta pentru cuantumul procentului de prefinanare de maximum 35%,iaraceastopiunesevafaceosingurdat,lancheiereacontractuluidefinanarecuOIIMM. n vederea obinerii prefinanrii, beneficiarul are obligaia de a transmite OI IMM urmtoarele documente: contractul de achiziie (indiferent de valoare) ncheiat ntre beneficiar i un operator economic,careconinecelpuinocheltuialeligibil; cerereadeprefinanareabeneficiarului,conformcontractuluidefinanarencheiatntreOI IMMibeneficiar(nformatulstandardsolicitatprincontract); scrisoaredegaraniebancarpentrusumaaferentprefinanriisolicitate.

c)Utilizareaprefinanrii SumaaferentprefinanriiacordatbeneficiarilorproiectelorfinanatencadrulPOSCCE,n condiiileprevzutedeO.U.G.nr.64/2009ideNormeledeaplicareaacesteia,poatefiutilizat pentruplatacheltuieliloreligibileiTVAaferent.

47

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

d)Recuperareaprefinanrii ConformNormelordeaplicareaO.U.G.nr.64/2009,sumaacordatunuibeneficiarsubforma prefinanriiserecupereazprogresiv,prinaplicareaunuiprocentdinvaloareafiecreicereride rambursarentocmitedebeneficiari,stabilitprincontractdupcumurmeaz: Prefinanareaserecupereazprogresivprinaplicareaunuiprocentdinvaloareafiecrei Cereriderambursareintermediare,nfunciedevaloareatotalaacestora,pnla recuperareasaintegral; Recuperarea se efectueaz ncepnd cu prima Cerere de rambursare, astfel nct suma aferentprefinanriisserecuperezeintegralnaintedeultimaCererederambursare;n consecin, prefinanarea nu se poate acorda n cazul contractelor care prevad o singur cererederambursare; Beneficiarulvatrebuisrestituieprefinanareadacnuadepusniciocererederambursare caresjustificeachiziiadebunuri,serviciisauexecuiadelucrri,ntermende6lunidela dataprimiriiacesteia(cuexcepiacazurilorjustificate); Garaniabancarseelibereazduprecuperareaintegralaprefinanriiacordate

X.3.Rambursareacheltuielilor Plilesuntefectuate,prinrambursare,dupexecuiaparialaproiectului,conformtermenelori condiiilorstabilitencontractuldefinanare,nfunciedevaloareaidurataproiectului. Numrulmaximalcererilorderambursare,nfunciedetipulproiectului,vafispecificatncontractul definanare. Beneficiarulpoatesolicitalarambursareacheltuielilorifacturideavans,cucondiiacaacesteasafie nsoite de scrisori de garanie bancar din partea furnizorilor, scrisori care sa acopere contravaloareaavansuluiacordat. Ladepunereacererilorderambursarebeneficiariivorfacedovadacheltuielilorefectuateprecumia conformitiiacestoracucerineleproiectului.Toatecererilederambursaretrebuiesfiesusinute prin facturi i ordine de plat sau prin alte documente de valoare probativ echivalent precum i altedocumentejustificativeconformprevederilorcontractuluidefinanare.nplus,beneficiarulva prezentainotelecontabilecaresatestezeluareanevidencontabilabunurilorachiziionate. Cererilederambursare,mpreuncudocumentelejustificative,suntdepusedebeneficiarlaOIIMM, pentruverificarefizicifinanciariautorizareaplilor. OI IMM autorizeaz plile i ramburseaz beneficiarului, prin Unitatea de Plat, procentul din cheltuielileeligibile,aacumesteprevzutncontract. Pentru a eficientiza procesul rambursrilor, beneficiarii vor urmri n mod constant informaiile

48

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

postatepewebsiteulAMPOSCCE/OIIMM,cuprivirelainstruciunilepublicateactualizate. Beneficiarulareobligaiasdepunurmtoareledocumente: documentele justificative de plat n fotocopii certificate de ctre solicitant conform cu originalul:facturi,ordinedeplat,dispoziiideplatextern,filCEC,chitaneiextrasede cont . nainte de a realiza fotocopiile acestor documente n vederea depunerii, solicitantul este obligat s aplice pe fiecare document original o tampil care s ateste c produsele, serviciilesaulucrrilelacarefacreferiredocumentelerespectivesuntfinanatedinfondurile POS CCE. Facturile trebuie s menioneze detaliat, bunul achiziionat, serviciul prestat sau lucrareaefectuat. alte documente justificative n fotocopii certificate de ctre solicitant conform cu originalul: note contabile, balane analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare n cauz, fie de cont pentru conturile analitice utilizate n evidena contabil distinct a proiectului, balane de verificare) care cuprind att valoarea contribuiei proprii, ct i valoarea finanrii nerambursabile, precum i dovada efecturii investiiei.

DocumenteledoveditoarepredatelaOIIMMnuvorfireturnate. n cazul n care proiectul necesit elaborarea unor studii i folosete serviciile unei firme de consultan, este necesar ca la decontare s se prezinte studiul elaborat de ctre firma de consultan,fotocopieafacturiiemisedefirmadeconsultan,dovadapliiefectuatedebeneficiar i aprobarea beneficiarului pentru documentele remise n cadrul serviciilor de consultan. Dac studiulfaceobiectuldreptuluideautorinupoatefiprezentat,atuncisevaaduceundocumentde atestare a lucrrii emis de ctre firma de consultan, la care se anexeaz un rezumat al studiului, ambelesemnateitampilate. Pentrucheltuielidepersonalbeneficiarultrebuiesprezintefoiledeprezenistateledeplat. Petoatperioadadeimplementareaproiectuluibeneficiarulvatransmitepreviziuniprivindfluxurile financiarepentrutrimestrulurmtornconformitatecugraficulmenionatanterior.Beneficiariipot optapentrudepunereauneisingurecereriderambursare,lafinalizareaimplementriiproiectului. X.4Returnareafinanriinerambursabile Returnareafinanriinerambursabilesevarealizadectrebeneficiar,nurmtoarelesituaii: ncazulncarebeneficiaruldodeclaraiefalsprivindcondiiilederealizareaproiectului; lipsajustificriiefecturiicorecte/realeacheltuielilor; n cazul nerespectrii principiilor unui management financiar riguros (nerezonabilitatea costurilor) nerespectareaprevederilorcontractuluiprivindinformareaipublicitatea; refuzulmonitorizrii;

49

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

delocalizareainvestiieinafaraRomniei,nmaipuinde3anidelancheiereaproiectului nchidereantreprinderiinmaipuinde3anidelafinalizareaproiectului; meninerea investiiei mai puin de 3 ani de la data finalizrii proiectului (nstrinarea, vnzareasaugajareaactivelorachiziionateprinproiect); neatingereaobiectivelormenionatencerereadefinanare(proporional); nerealizareaactivitilor/proiectuluimenionatenCerereadefinanare; altecazuriprevzutencontractuldefinanaresaunprezentulghid.

X.5Monitorizare Monitorizarea proiectelor se face de OI IMM, prin compartimentul specializat, n vederea urmririi ndepliniriiindicatorilorstabiliiprincontractipentruasigurareaobineriirezultatelorprevzute. Monitorizarea const n urmrirea progresului fizic nregistrat n implementarea proiectului/contractuluiincolectareaiintroducereanSistemulUnicdeManagementInformatic (SMIS)atuturorinformaiilorlegatedeproiect/contract. Procesuldemonitorizarencepedinmomentulsemnriicontractuluidefinanareiseterminla3 anidupfinalizareaimplementriiactivitilorproiectului. BeneficiarultrebuiecapetoatperioadadederulareaproiectuluiscomuniceAMPOSCCEtoate modificrilecarepotsurvenicuprivireladatelesaledincontact(adres,numeiprenume,statutul juridicalfirmei,etc). Beneficiarul trebuie s furnizeze AM POS CCE toate informaiile solicitate de acesta n scopul implementriiproiectului.nacestsens,beneficiarulareobligaiadeantocmirapoarteintermediare i un raport final, care s cuprind informaii despre implementarea aciunilor/ activitilor proiectuluiconformcalendaruluiasumat. Beneficiarulesteobligatsprezinteurmtoarelerapoarte: A.Peparcursulimplementriiproiectului: rapoartetrimestrialedeprogres,pedatade10aluniiurmtoareperioadeideraportare; raportfinaldeimplementare; B.Pentruperioadapostimplementare(timpdecincianidelafinalizareaactivitilorproiectului): rapoarte privind durabilitatea investiiei (conform Anxei IVc la Contractul de finanare), anual,ladatade15ianuariealanuluiurmtorpentruanulanteriorderaportare,timpdetrei anidupfinalizareaactivitilorproiectului. Larapoarteletrimestrialedeprogres/raportulfinaldeimplementare,beneficiarultrebuiesprezinte idocumentecaresateste/certificeinformaiilefurnizate. BeneficiarultrebuiesinoevidencontabildistinctpeconturianaliticepentruProiect.Sistemul

50

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

contabilutilizatvafinconformitateculegislaianaionalnvigoare. Beneficiarultrebuiesrespecteobligaiiledeinformareipublicitatepentruproiect,conformAnexei IIlaContractuldefinanare. Beneficiarul are obligaia de a notifica Autoritii de Management orice modificare intervenit n bugetulprevizionatalProiectului,ntermende10zilelucrtoaredeladataapariieimodificrii,cu menionareamotivelorcareauconduslaaceasta. Beneficiarulesteobligatspstrezeinvestiiapeoperioaddecelpuincincianideladatancheierii proiectului. Contribuia din fondurile publice (naionale i comunitare) poate fi redus i/sau Autoritatea de Management poate cere napoierea, n totalitate sau parial, a sumelor deja pltite, precum i a dobnziiaferenteacestorsume,dacbeneficiarulnurespecttermeniicontractuali. Pentru realizarea monitorizrii fizice a proiectelor Autoritatea de Management va desfura urmtoareleactiviti: verificarea coninutului documentelor de raportare elaborate i transmise de beneficiar (activitidesfurate/progresulfizic); vizitedemonitorizarecareipropunverificareastadiuluifizicalimplementrii proiectuluilafaalocului/sediulbeneficiarului(anunateiadhoc).

X.5.1.Verificareadocumentelor Verificrile documentelor vor asigura c rapoartele de progres elaborate de ctre beneficiar sunt complete i corecte, c respect modelele din anexele Contractului de finanare, c proiectul este implementatnconformitateculegilecomunitareinaionale.Deasemenea,vorurmrievoluian timpaindicatorilorstabiliiprinContractuldefinanare,realizrilefadeintelepropuse,etc. X.5.2.Vizitademonitorizare Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la fa locului realizarea fizic a unui proiect, sistemul de management al proiectului i de a permite echipei de monitorizare s colecteze unele date suplimentare fa de cele cuprinse n rapoartele de progres, n vederea aprecierii valorii indicatorilorfadeintelepropuseiaacurateeiinformaieifurnizatedebeneficiar. X.6Auditicontrol Beneficiarultrebuiesinocontabilitateanaliticaproiectului,sinregistreexacteiperiodice, precum i nregistrri contabile separate i transparente ale implementrii proiectului. Beneficiarul trebuie s pstreze toate nregistrrile/registrele timp de trei ani de la data nchiderii oficiale5 a

51

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

ProgramuluiOperaionalSectorialCretereaCompetitivitiiEconomice20072013. Beneficiarul are obligaia de a pstra i de a pune la dispoziia organismelor abilitate, inventarul activelor dobndite prin fondurile alocate prin intermediul POS CCE pe o perioad de 3 ani, dup finalizareaperioadeideimplementareaPOSCCE. Beneficiarulareobligaiasacordedreptuldeacceslalocurileispaiileundeseimplementeazsau afostimplementatproiectul,inclusivacceslasistemeleinformatice,precumilatoatedocumentele ifiiereleinformaticeprivindgestiuneatehnicifinanciaraproiectului.Documenteletrebuies fie uor accesibile i arhivate astfel nct s permit verificarea lor. Beneficiarul este obligat s informezeOIIMMcuprivirelalocularhivriidocumentelor. Beneficiarul are obligaia s asigure toate condiiile pentru efectuarea verificrilor, punnd la dispoziie, la cerere i n termen, documentele solicitate i asigurnd disponibilitatea i prezena personaluluiimplicatnimplementareaproiectului,precumiamanageruluiproiectuluiverificatsau auditat,pentreagadurataverificrilor. Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice informaii de natur tehnic sau financiar legate de proiect solicitate de ctre OI IMM, Autoritatea de Management, Autoritatea de Plat/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia European sau orice alt organism abilitat s verifice sau s realizeze auditulasupramoduluideimplementareaproiectelorcofinanatedininstrumentestructurale. Beneficiarulareobligaiadealuatoatemsurilenecesarecaresofereposibilitateareprezentanilor Autoritii de Management, ai Comisiei Europene, ai Biroului European AntiFraud i ai Curii EuropeneaAuditorilorsverificedocumenteleoriginalelegatedeproiect. n cazul neregulilor constatate, beneficiarul are obligaia s restituie debitul constatat, precum i accesoriileacestuia,respectivdobnzi,penalitidentrziereialtepenaliti,precumicosturile bancare. n cazul nerespectrii obligaiei de restituire a debitului, OI IMM va sesiza organele competente n vederea declanrii executrii. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatatesevarealizaconformprevederilorlegale. Notreferitoarelaconflictuldeinterese: Conflictul de interese reprezint situaia n care exist legturi ntre structurile acionariatului beneficiarului i ofertanii acestuia, ntre membrii comisiei de evaluare i ofertani sau atunci cnd ofertantul ctigtor deine pachetul majoritar de aciuni n dou firme participante pentru acelai tipdeachiziiencadrulachiziiilorrealizatedesolicitaniiprivaiaifondurilornerambursabile. Paragraful(25)dinRegulamentulFinanciarnr.1605/2002prevedePentruaprevenineregulileia combatefraudaicorupiaiapromovabunaieficientagestiune,candidaiiiofertaniicaresefac vinovaideasemeneaactesauceicareseaflntrosituaiedeconflictdeinteresetrebuieexcluide laadjudecareacontractelor. Art.52 din Regulamentul Financiar nr.1605/2002, cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom)nr.1995/2006alConsiliuluidin13.12.2006,prevedefaptulc:

52

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

alin.(1) Tuturor actorilor financiari i oricrei alte persoane implicate n execuia, gestionarea, auditarea sau controlul bugetului le este interzis s ia msuri care pot genera un conflict ntre propriile lor interese i cele ale Comunitilor. Dac survine un astfel de caz, persoana n cauz trebuiesseabindelaastfeldemsuriisprezintesituaiaautoritiicompetente. alin.(2)Unconflictdeinteresesurvinencazulncareexercitareaimparialiobiectivafunciilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane, menionate la alineatul (1), este compromis din motivecareimplicfamilia,viaasentimental,afinitilepoliticesaunaionale,interesuleconomic sauoricealtinterescomuncucelalbeneficiarului. DepartamentulpentruLuptaAntifraudDLAFasigurproteciaintereselorfinanciarealeUniunii Europene n Romnia. Departamentul are atribuii de control al fondurilor comunitare, fiind coordonatorulnaionalallupteiantifraud. DLAF efectueaz controale operative la faa locului, din oficiu ori n urma sesizrilor primite de la autoritile cu competene n gestionarea asistenei financiare comunitare, de la alte instituii publice,delapersoanefizicesaujuridice,massmedia,OLAF,precumicelelalteStateMembre. Potrivit prevederilor Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupiecumodificrileicompletrileulterioare,precizmurmtoarele: ART.18^1 (1)Folosireasauprezentareadedocumenteorideclaraiifalse,inexactesauincomplete,careareca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugeteleadministratedeacesteaorinnumelelor,sepedepsetecunchisoaredela3la15anii interzicereaunordrepturi. (2)Cuaceeaipedeapssesancioneazomisiuneadeafurniza,cutiin,datelecerutepotrivitlegii pentru obinerea de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administratedeacesteaorinnumelelor,dacfaptaarecarezultatobinereapenedreptaacestor fonduri. (3)Dacfapteleprevzutelaalin.(1)i(2)auprodusconsecinedeosebitdegrave,pedeapsaeste nchisoareadela10la20deaniiinterzicereaunordrepturi. ART.18^2 (1) Schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei fondurilor obinute din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor se pedepsetecunchisoaredela6lunila5ani. (2) Dac fapta prevzut la alin. (1) a produs consecine deosebit de grave, pedeapsa este nchisoareadela5la15aniiinterzicereaunordrepturi. (3)Schimbarea,frrespectareaprevederilorlegale,adestinaieiunuifoloslegalobinut,dacfapta arecarezultatdiminuareailegalaresurselordinbugetulgeneralalComunitilorEuropenesaudin bugeteleadministratedeacesteaori nnumelelor,sesancioneazcupedeapsaprevzutlaalin.

53

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

(1). ART.18^3 (1)Folosireasauprezentareadedocumenteorideclaraiifalse,inexactesauincomplete,careareca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugeteleadministratedeacesteaorinnumelelor,sepedepsetecunchisoaredela3la15anii interzicereaunordrepturi. (2) Cu aceeai pedeaps se sancioneaz omisiunea de a furniza, cu tiin, datele cerute potrivit legii,dacfaptaarecarezultatdiminuareailegalaresurselordinbugetulgeneralalComunitilor Europenesaudinbugeteleadministratedeacesteaorinnumelelor. (3)Dacfapteleprevzutelaalin.(1)i(2)auprodusconsecinedeosebitdegrave,pedeapsaeste nchisoareadela10la20deaniiinterzicereaunordrepturi. Oricesesizareprivindneregulii/sauposibilefraudenacordareasauutilizareafondurilorcomunitare poate fi adresat Departamentului pentru Lupta Antifraud: www.antifrauda.gov.ro, antifrauda@gov.ro. X.7Drepturileiobligaiilebeneficiarului Prin semnarea contractului de finanare, beneficiarul accept termenii i condiiile n care va primi finanareanerambursabiliseangajeazsimplementezepepropriarspundereproiectulpentru careprimetefinanare,curespectarealegislaieinaionaleicomunitare. Beneficiarulareobligaiadeaimplementaproiectulpentrucareasemnatuncontractdefinanare dinPOSCCEnconformitatecuprevederiledinCerereadefinanareaprobat.Dacbeneficiarulnu reuete s pun n aplicare proiectul n condiiile asumate i stipulate n contractul de finanare, acestatrebuiesiasumeeeculparialsautotalnrealizareaobligaiilor.nacestcaz,OIIMMi rezervdreptuldeantrerupeplile. X.7.1AmendamentelaContractuldeFinanare Beneficiarulpoatesolicitaamendamentelacontractpeduratadevalabilitateaacestuia,ncondiiile prevzutencontractuldefinanare. Beneficiarul trebuie s cunoasc faptul c dac pe perioada de valabilitate a contractului intervin modificri de natur s afecteze obiectivul proiectului, sau modificri care afecteaz condiiile de eligibilitate prevzute pentru apelul de proiecte n cadrul cruia sa obinut finanarea nerambursabil,proiectulpoatefideclaratneeligibilpentrufinanare,finanareanerambursabilse va sista, iar sumele acordate pn n acel moment se vor recupera n conformitate cu legislaia naionaliprevederilecontractuale. Beneficiarulpoateefectuamodificriasuprabugetului,dacacestanuafecteazscopulprincipalal

54

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

proiectuluiiimpactulfinanciarselimiteazlatransferulamaximum10%dinsumanscrisiniialn cadrul fiecrei linii bugetare, n cadrul aceluiai capitol de cheltuieli eligibile, fr a se modifica valoarea total eligibil a proiectului. Beneficiarul transmite Autoritii de Management bugetul astfelmodificatntermendemaximum10zilelucrtoaredeladatamodificrii. OricemodificarelaContractsevafacecuacordulambelorpri. Beneficiarul trebuie s informeze OI IMM despre orice situaie care poate determina ntrzierea executrii Contractului n termen de 10 zile calendaristice de la data lurii la cunotin despre aceasta.Beneficiarulpoatecere,cucelpuin30dezilecalendaristicenaintedesfritulperioadeide implementareaProiectului,prelungireadurateideimplementare.Beneficiarulvatransmitecererea nsoit de documente justificative. Durata de implementare a proiectului se poate prelungi corespunztordoarnurmaaprobriiOIIMM. n cazul schimbrii adresei, sediului social, contului bancar, al nlocuirii reprezentantului legal, a persoaneidecontactsauapersoaneiresponsabilecuoperaiunilefinanciare,BeneficiarulnotificOI IMM n termen de cel mult 10 (zece) zile lucrtoare de la data operrii modificrii. Notificarea va constituianexlacontract,framaifinecesarncheiereaunuiactadiional. Pentru schimbarea contului i /sau a bncii creditoare, dac Beneficiarul a solicitat credit bancar pentrucofinanareaProiectului,notificareavafinsoitdeacordulscrisalbnciicreditoare.ncazul schimbrii persoanei responsabile cu operaiunile financiare, Beneficiarul va transmite OI IMM numelenoiipersoanedesemnateprecumidatelesaledecontact,mputernicireaispecimenulde semntur. Notificarea va constitui anex la prezentul contract, fr a mai fi necesar ncheierea unuiactadiional. Beneficiarulvatrebuisiasumeintegralrspundereapentruprejudiciilecauzateterilordinculpa sa, pe parcursul implementrii proiectului, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale relevante. X.7.2Asigurareacofinanriiiacheltuielilorneeligibile Beneficiariiauobligaiasasigure: contribuiapropriencadrulcheltuieliloreligibilealeproiectului; sumelepentruacoperireacheltuielilorneeligibileiconexealeproiectului; sumelepentruacoperireacofinanriidinfondurileprogramuluincadrulproiectului;aceste sumevorficheltuitenavansdectrebeneficiaripnlarambursareacheltuielilordectre OIIMM.

Fundamentareabugetuluipropriualproiectuluisevafacenfunciedeobiectiveleceurmeazafi realizateprinproiect,idecheltuielileeligibileineeligibile. Beneficiarulpoateefectuamodificriasuprabugetului,dacaacestanuafecteazscopulprincipalal

55

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

proiectuluiiimpactulfinanciarselimiteazlarealocareafinanciarantreliniilebugetareale proiectuluiamaximum10%dinsumanscrisiniialncadrulfiecreiliniibugetareaproiectului. X.8Informare,publicitateipstrareadocumentelor (AsevedeaAnexaIIlaContractuldefinanare) Beneficiarulareobligaiasasigureovizibilitateiopromovareadecvateaobiectivelor,rezultatelor obinute, etc n conformitate cu prevederile contractuale i instruciunile cuprinse n Manualul de Identitate Vizual, (Sectiunea Informative Reguli de identitate vizual) care se gseste pe siteul www.fonduriue.ro. Beneficiarulvadescriencadrulrapoartelordeprogrestoateactivitiledeinformareipublicitate desfurate,aferenteproiectuluiivaataalaraport:fotocopiiduparticoleledepres,fotografii ale locaiei proiectului din care s reias amplasarea panoului (n timpul executrii lucrrilor) i o plac explicativ (dup finalizarea lucrrilor), fotografii ale evenimentelor organizate n cadrul proiectului, din care sa reias respectarea cerinelor de informare i publicitate, fotocopii dup publicaii,etc. Pentrutoateechipamenteleachiziionateprinproiect,beneficiarultrebuiesaplicelalocvizibilun autocolant/plcu, dup caz, n care s se menioneze elementele prevzute n Anexa II la Contractuldefinanare. Nerespectarea obligaiilor privind informarea i publicitatea are drept consecin efectuarea unor coreciifinanciare,sistareafinanriiirecuperareasumelordejapltite. Beneficiarul trebuie s pstreze toat documentaia legat de implementarea proiectului, inclusiv inventarul asupra bunurilor dobndite precum i documentele contabile privind activitile i cheltuielile eligibile (inclusiv notele contabile ce atest nregistrarea n gestiunea beneficiarului a bunuriloriserviciilorachiziionatencadrulproiectului)prinfinanareanerambursabil,timpde3 anideladatanchideriioficialeaPOSCCE.

56

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexa1Cerereadefinanare FORMULARULCERERIIDEFINANARE [Este foarte important ca formatul Cererii de finanare s fie pstrat ca atare; nu se admit modificri sau eliminri de paragrafe; la completarea cererii de finanare se vor terge toate informaiilemarcatenculoarearoientreparanteze.] INSTRUMENTELESTRUCTURALEALEUE FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL CRETEREA COPETITIVITII ECONOMICE NREGISTRAREACERERIIDEFINANARE SecompleteazdectreOIIMM Numeleclusterului Datanregistrrii..

Numrdenregistrare..

Numrcereredeproiecte TITLULPROIECTULUI . [Titlul proiectului trebuie s fie relevant pentru operaiune i n concordan cu activitile preconizate.] 0.INFORMAIIPRIVINDTIPULASISTENEIFINANCIARENERAMBURSABILESOLICITATE Tipulasisteneicomunitarenerambursabile:FEDR [Nusevormaifacealtecompletri] 1.INFORMAIIPRIVINDSOLICITANTUL

Numele i prenumele persoanei care nregistreaz .. Semnturapersoaneicarenregistreaz.. .

57

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

1.1SOLICITANT [Datelesevorcompletacuatenie,oricemodificarenefiindpermisulteriordepuneriidectprin notificarescrisctreAMPOSCCE.] [Solicitantul va completa cu atenie toate datele, fr omisiuni sau greeli, aceste date fiind criteriulaevaluareaadministrativ.] Numeleclusterului:.. DenumireaEntitiideManagementalClusterului.. Coddenregistrarefiscal:......(dacestecazul) Codunicdenregistrare:............................... Adresapotal:.. Adresapotelectronic:.(dacestecazul) 1.2TIPULSOLICITANTULUI: [Sevabifancsuacorespunztoare.] Tipulsolicitantului Bifai Clusteremergent Clusterinovativ 1.3DATEDESPRECOMPONENACLUSTERULREPREZENTATDESOLICITANT 2011 2010 2009 NumrdeIMM productive Cifradeafaceri cumulataIMM productive NumrangajainIMM productive 1.4REPREZENTATULLEGAL [Persoana care are dreptul, conform actelor de constituire a Entitii de Management s semnezeisreprezinteorganizaia]

58

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Nume: .. Funcia .. Numrdetelefon .. Numrdefax .. Adresemail .. 1.5PERSOANDECONTACT [Persoanacarevainelegturacutoateinstituiileimplicate] Nume: .. Funcia .. Numrdetelefon .. Numrdefax .. Adresemail .. 1.5Bancasolicitantului Banca: .. Sucursala .. Adres .. CodIBAN .. 1.6.SPRIJINPRIMITNPREZENTSAUANTERIORDINFONDURIPUBLICE Aibeneficiatdeasistennerambursabildinfonduripublicesaudemprumutdinpartea InstituiilorFinanciareInternaionalenultimiitreiani? DaNu [Dac da, se va complete n detaliu cu tipul asistenei i menionarea n clar a instituiei de la caresaobinutfinanarea] Daca da, v rugm specificai urmtoarele informaii pentru 3 proiecte (cele 3 proiecte vor fi selectatenordineadescresctoareaanuluicalendaristicncaresasemnatcontractul): Titlulproiectuluiinr.dereferin

59

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Stadiul implementrii proiectului, rezultateobinute Valoarea proiectului (n lei) [fr TVA] Sursadefinanare Proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare a mai beneficiat de sprijin financiardinfonduripublice,inclusivfonduriUE,nultimii3ani? DaNu Dacada,vrugmspecificaiurmtoareleinformaii: Titlulproiectuluiinr.dereferin Valoareaproiectului(nlei) Sursadefinanare 1.7EXPERIENARELEVANTASOLICITANTULUIPENTRUDOMENIULPROIECTULUI [Descrieisuccintactivitilei/sauproiecteledesfuratepnladepunereacereriidefinanare de ctre Solicitant pe care le considerai relevante pentru obiectivele, rezultatele i activitile prezenteicereridefinanare.Numaimultde1pagin.] 1.8ROLULSOLICITANTULUINIMPLEMENTAREAPROIECTULUI [DescrieisuccintrolulSolicitantuluinunasaumaimultedintreetapeleurmtoare:dezvoltarea ideii proiectului/ implementarea activitilor/ asigurarea finanrii proiectului / asigurarea sustenabilitii. Descriei succint activitatea sau activitile din cadrul proiectului de care rspundeSolicitantul.Numaimultdejumtatedepagin] 2.DESCRIEREAPROIECTULUI TITLULPROIECTULUI . 2.1AXAPRIORITARAPROGRAMULUIOPERAIONALIDOMENIULMAJORDEINTERVENIE PROGRAMULOPERAIONALSECTORIALCRETEREACOMPETITIVITIIECONOMICE AXAPRIORITARUnsisteminovativiecoeficientdeproducie

60

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

DOMENIULMAJORDEINTERVENIE1.3Dezvoltareadurabilaantreprenoriatului OPERAIUNEA 1.3.3 Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere 2.2LOCAIAPROIECTULUI [Se va completa n clar, fr prescurtri i cu atenie. Se vor indica regiunea/regiunile i judeul/judeelencaresevororganizaactivitileprincipale.] ara Romnia Regiunea Judeul Localitatea Adresa 2.3DESCRIEREAPROIECTULUI 2.3.1Obiectivulproiectului [Se vor prezenta obiectivul general i obiectivele specifice ale proiectului; de asemenea se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare, precum i la realizarea obiectivului general al Programului Operaional Sectorial Creterea CompetitivitiiEconomice.] [SerecomandcitireacuatenieaGhiduluiiacordareauneiateniideosebitepentruncadrarea activitiloriobiectivelorproiectuluipropusncerineleprogramuluiprincorelareaobiectivelor proiectuluicucelealeprogramului.] 2.3.2Context [Se va preciza dac proiectul pentru care se solicit finanarea este o component a unei operaiunicomplexe,explicndusedacacesteasuntindependentedinpunctdevederetehnic ifinanciaricecriteriisaufolositladepartajarealor.] [Numaimultde1pagin.SevacorelacuPlanuldedezvoltareaclusterului.] 2.3.3Justificareanecesitiiimplementriiproiectului [Seva precizade ceeste necesar acestproiect pentruatingerea obiectivelor clusterului i care estevaloareasaadugat.] [Numaimultde1pagin.SevacorelacuPlanuldedezvoltareaclusterului.] Specificaidacproiectulesteunproiectfundamentalpentrurealizareaplanuluidedezvoltare aclusterului

61

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

DaNu 2.3.4.Efectulstimulativ [Descrieti succinct efectul stimulativ al proiectului. Analiza efectului stimulativ trebuie s se bazezepeocomparaieasituaiilorcuifrfinanarenerambursabil] a)Vacretesubstanialdimensiuneaproiectuluiprinacordareafinanrii? DaNu Dacda,specificaitipuldecretere: cretereacosturilortotalealeproiectului(frdiminuareacheltuielilorsuportatedectre beneficiardinfonduripropriiodatcuprimireafinanrii) cretereanumruluideangajainIMMproductive altceva:..................................................................................................................................

b)Vacretesubstanialdomeniuldeaplicarealproiectuluiprinacordareafinanrii? DaNu Dacda,specificaitipuldecretere: creterea numrului de rezultate obinute pe proiect (brevete, publicaii tiinifice, produse,proceseiserviciinoi/mbuntite,etc.) realizareaunuiproiectmaiambiioscaracterizatdeoprobabilitatemaimaredeimpact tiinificsautehnologic,darideoprobabilitatemaimaredeeec altceva:.................................................................................................................................. c)Vacretesubstanialvaloareatotalacheltuielilorsuportatedebeneficiarpentruproiectprin acordareafinanrii? DaNu Dacda,specificaitipuldecretere: cretereacheltuielilortotalealebeneficiarului 62

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

d)Vacretesubstanialritmuldefinalizareaproiectuluiprinacordareafinanrii? DaNu Dacda,specificaicucttimpsevaterminamairepedeproiectulncomparaiecucazulncare nusarprimifinanarenerambursabil:................................................. 2.3.5.Activitiprevizionateaserealiza [Sevorprezentaactivitileisubactivitileicorelareacucalendarulactivitilorprevzutla punctul2.6] [Numaimultdeopagin.Anuseconfundacucalendarulachiziiilor.] 2.3.6.Resurselematerialeimplicatenrealizareaproiectului [Sevorprecizasediul/sediileaferenteactivitilorprevzuteprinproiect,dotrile,echipamente ITdeinuteiutilizatepentruimplementareaproiectuluicefaceobiectulcereriidefinanareetc.] [Numaimultdeopagin.] 2.3.7.Rezultateanticipate [Sevordescrierezultateleanticipatedinfiecareactivitateisubactivitatemenionatanteriorla pct.2.3.5.] Nr. Activitate/subactivitate Rezultate Modalitatea de exprimare/ cuantificarearezultatului 2.3.8.Potenialiibeneficiariaiproiectului/grupulint [Sevorindicagrupurile/entitilecarevorbeneficia/vizatederezultateleproiectului,directsau indirect.Vrugmscuantificaidacesteposibil.] [Numaimultdeopagin.] 2.4.MANAGEMENTULPROIECTULUI

creterea bugetului angajat pentru proiect (fr o scdere corespunztoare n bugetul altorproiecte) cretereacheltuieliloralebeneficiaruluicaprocentdincifratotaldeafaceri altceva:..................................................................................................................................

63

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

2.4.1Metodologiadeimplementareaproiectului [Precizaimodulncarevafirealizatafiecareactivitate/subactivitate,persoaneleresponsabile, rezultatelepreconizate,gestionareamonitorizarea,evaluareaicontrolulproiectuluiiaspectele cheiealeimplementrii.] 2.4.2Personalulechipeideimplementareaproiectului [Sevaprezentapersonalulcurolimportantnimplementareaproiectului(max.10persoane)]: Nr. Nume/prenume Funcia Responsabiliti n cadrul proiectului 1 2 . [n cazul n care managementul proiectului se externalizeaz, acest lucru trebuie detaliat, prezentnd: cerineleminime(experienasimilar,expertizaetc.)pecaresolicitantullevaincludencaietul desarcinideachiziionareaserviciilordemanagementalproiectului, activitile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de managementalproiectului, modulncaresolicitantulipersoaneleangajatealeacestuiavorverifica/monitorizaactivitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului (CV, fiele de post corespunztoare,rolnorganizaie,atribuiietc).] 2.4.3Riscuri [Sevorprezentaprincipaleleriscurilegatedeimplementareaproiectului,precumimsurilede reducereaacestora.] 2.5DURATAPROIECTULUI [Precizaidurataimplementriiproiectuluiexprimatnluni(fractivitipreliminare)] 2.6.CALENDARULACTIVITILOR [Completaitabeluldemaijoscuactivitilecareauavutlocpnlamomentuldepuneriicererii de finanare (dac este cazul) i cele previzionate a se realiza n vederea implementrii proiectului, precum i datele la care acestea sau realizat / se vor realiza, corelate cu metodologiadeimplementareaproiectului.]

64

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Activitate

1. 2. .

Dela. Pnla. (nr lun de la nceperea (nr lun de la nceperea proiectului) proiectului)

65

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

2.7INDICATORI [Completaivaloareaprognozataindicatorilordintable,nfunciedeactivitileeligibileinclusenproiect.] Indicator/Activitateaaplicabil Valoarelanceputul Valoareestimatla perioadeide sfritulperioadeide implementare(an2012) implementare(%) (an2014)

Valoareestimatla sfritulperioadeide meninereobligatorie ainvestiiei5ani(%) (an2017)

Indicatoriderealizareimediat 1. Nr.zile/omexpertizexterncontractat(Act.1.1,6,9.19.4, 10) 2. Nr.studii,analize,strategii(Act.2.1,2.2) 3. Nr.activitidepromovareimplementate(Act.2.2) 4. Nr.participrilatrguri,expoziiiimisiunieconomice(Act.2.3) 5. Nr.activitidemarketingrealizate(Act.2.4) 6. Nr.proiectedezvoltate(Act.2.5) 7. Nr. cursuri / sesiuni de formare / mentoring / coaching organizate(Act.3.1,3.2) 8. Nr. evenimente pentru schimb de experien organizate (Act. 3.3) 9. Nr. evenimente pentru asimilarea de bune practici organizate (Act.3.4)

66

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

10. Nr.participani(Act.3.1,3.2,3.3,3.4) 11. Nr. zile/om expertiz intern angajat (personal propriu) (Act. 4.1,4.2,4.4) 12. Nr.reeledezvoltate(Act.4.3) 13. Nr.punctedecontactdezvoltate(Act.4.3) 14. Nr.materialepromoionale(Act.4.4) 15. Nr.activecorporaleachiziionate(alteledectcldiriiterenuri) (Act.5.1) 16. Nr.activenecorporaleachiziionate(Act.5.2) 17. Nr.obiectedeinventarachiziionate(Act.5.3) 18. Nr.alteachiziii(Act.5.4) 19. Nr.breveteachiziionate(Act.7) 20. Nr.proiecteCDIderulate(Act.7) 21. Nrechipamenteutilizatenproiect(Act.7) 22. Nr.studiidefezabilitatetehnicerealizate(Act.8) Indicatoriderezultat 23. NumrdeIMMproductiveatrasencluster 24. Numrproiecteinternaionaledecolaborare 25. CifradeafacericumulataIMMproductivedincluster(miiRON, anual) 26. Valoarea exporturilor IMM productive din cluster (mii RON, anual)

67

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

27. Investiii nete atrase ca urmare a dezvoltrii clusterului (mii RON,anual) 28. Numrul locuri de munc net create n cadrul IMM productive dincluster(anual) 29. Numrarticolemediadesprecluster 30. CheltuielicuCDI*(miiRON,anual) 31. NumrIMMproductivedinclustercareauintrodusinovarede proces* 32. NumrIMMproductivedinclustercareauintrodusinovarede produs* 33. Finanriexterneatraseprinproiectedecolaborare 34. Numrvizitatoriunicisitecluster 35. Numr de brevete rezultate ca urmare a activitii de CDI din cadrulclusterului** 36. Numrdecercettoripermanentatraincluster* *indicatoriceseaplicnumaipentruproiecteledestinateclusterelorinovative **diferitdenumaruldebrevetedejaexistenteachiziionate/seaplicnumaipentruproiecteledestinateclusterelorinovative

68

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

2.8TAXAPEVALOAREAADUGAT OrganizaiaestepltitoaredeTVA? DaNu Existactivitincadrulproiectuluipentrucaresolicitaifinanareconformprezenteicereri, pentrucareorganizaiaestepltitoaredeTVA? DaNu Dacda,vrugmsprezentaicoduldepltitordeTVApentruactivitiledesfurate. 2.9SUSTENABILITATEAPROIECTULUI [Precizaimodulncareproiectulsevaautosusinefinanciardupncetareafinanriisolicitate prinprezentacereredefinanare,capacitateadeaasiguraoperareaintreinereainvestiiei/ sustenabilitatearezultatelordupfinalizare(entitiresponsabile,fonduri,activiti,orizontde timp)]. [Numaimultdeopagin] 2.10 IMPACTUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTRII PROIECTULUI Asistenafinanciarnerambursabilpecareosolicitaivaavearoluls: a)accelerezeimplementareaproiectului DaNu DacDa,vrugmsdetaliai(obligatoriu). b)esteesenialpentruimplementareaproiectului DaNu DacDa,vrugmsdetaliai(obligatoriu).. [Se va completa cu informaii privind felul n care asistena nerambursabil va contribui la implementareaproiectului.]

69

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

[Numaimultdeopagin] 2.11INFORMAREIPUBLICITATE [Prezentai detalii privind msurile propuse de informare i publicitate n legtur cu asistena financiarnerambursabil,nvederearespectriilegislaieicomunitarenvigoare] Nr. Activitatea de informare i Durataestimat/Perioada Costuriestimate publicitate (vrugmdescriei,pescurt) 1 2 3.CONCORDANACUPOLITICILEUEILEGISLAIANAIONAL [Descrieimodulncareputeisfaceidovadarespectriiaspectelorreferitoarelaegalitateade anse,nediscriminareidezvoltaredurabil.] 3.1MODULNCAREPROIECTULVARESPECTAPRINCIPIULPOLUATORULPLTETE(dac estecazul) [Se va face referire la legislaia n vigoare cu motivrile corespunztoare. Nu mai mult de jumtatedepagin.] 3.2DEZVOLTAREADURABIL [Explicai modul n care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabil. Se va descrie modul n care proiectul corespunde necesitilor prezentului fr a influena calitateafactorilordemediuicumcontribuielacretereaeficieneienergetice,dacestecazul. Numaimultdeopagin.] 3.3EGALITATEADEANSE [Subliniai modul n care principiul privind egalitatea de anse a fost integrat n elaborarea i implementareaproiectului,fienactiviti,fienmanagementulproiectului,inclusivlancheierea contractelordeachiziii/servicii,menionndoricecomponentspecificcearatacestlucru.Nu maimultdeopagin.] 70

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

3.4ACHIZIII [Tabelulprivindprogramulachiziiilorsevacompletacunr.lunii(ex.atreialundelasemnarea acorduluidefinanare).] ACHIZIIIDEMARATE/EFECTUATEPNLADEPUNEREACERERIIDE FINANARE Nr. Obiectulcontractului/ Valoarea Procedura Data nceperii Datafinalizrii Crt. Acorduluicadru real(lei) aplicat procedurii procedurii/Sta pentru realizarea diul proiectului procedurii

ACHIZIIIPRECONIZATEDUPDEPUNEREACERERII DEFINANARE Nr. Obiectul Valoarea Procedura Crt. contractului/Acordului estimat(lei) aplicat cadrupentrurealizarea proiectului

Data estimat pentru nceperea procedurii

Data estimat pentru finalizarea procedurii

4.BUGETULPROIECTULUI/SURSEDEFINANARE [Se vor completa cheltuielile previzionate de Solicitant, n conformitate cu lista cheltuielilor eligibile stabilite n Lista cheltuielilor eligibile aprobat prin Ordinul Ministrului Economiei,

71

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

ComeruluiiMediuluideafaceri..CheltuielilevorfidetaliateOBLIGATORIUpefiecarelinie bugetaraproiectului. CheltuielilevorfidetaliateOBLIGATORIUpefiecareliniebugetaraaproiectului. Fiecare linie bugetara din cadrul proiectului va fi detaliata pe fiecare componenta din cadrul linieibugetare. Nerespectarea acestui aspect implic depunctarea la punctul referitor la Structura bugetului proiectuluidingriladeevaluaretehnicifinanciar. Pentrufiecarecategoriedecheltuielimenionatentabelul4.1.sevorestimavaloareaacestora, procentuleligibilivaloareaeligibil. Deasemenea,trebuiemenionatecheltuielileconexeiceleneeligibilencadrulproiectului.]

72

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

4.1DETALIEREACOSTURILORPROIECTULUIPEFIECARECATEGORIEDECHELTUIAL
Valoarea totala cheltuielii cuTVA (Ron) Valoarea total eligibila cheltuielii (Ron) 3=6+7 Finanareanerambursabil Prevederile legale Procentul Valoarea (intensitatea aplicat finanrii ajutorului (%) nerambursabile destat) (%) (lei) 4 5 6 Contribuiaproprie la Cheltuieli valoarea conexei eligibila neeligibile cheltuielii (lei) (lei) 7 8

Nr crt

Denumireacheltuielii

0 1 2=3+8 CHELTUIELIELIGIBILECONFORMSCHEMELORDEAJUTORDESTAT 1.AJUTORDEMINIMIS Cheltuielideconsultan 1.1 ElaborareaPlanuluideDezvoltareaclusterului Elaborarea raportului de evaluare a bunurilor ce fac 1.2 obiectulaportuluinnatur; 1.3 Consultannmanagementulclusterului Realizarea de studii de pia, promovarea vnzrilor, 1.4 studiideprefezabilitateifezabilitate,etc Consultan n dezvoltarea pieelor, creterea 1.5 productivitii i / sau dezvoltarea produselor clusterului/lanuluidevaloare; Proiectarea, documentarea, implementarea i 1.6 certificarea sistemelor de management (inclusiv

73

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

1.7

1.8 1.9

1. 10

1. 11 1. Cheltuielipentrupromovareaonline 12 1. Cheltuielicuparticiparealatrguri,expoziiiimisiuni 13 economice 1. Cheltuielipentruserviciideidentificaredenoifurnizori 14 i/sauclieniexterni Cheltuielideformareischimbdeexperien

organizareadeaudituridesupraveghere); Stimularea i facilitarea transferului tehnologic ntre membriiclusterului/lanuluidevaloareintreacesta ialteclustere/lanuridevaloare; Asisten specializat pentruidentificarea iatragerea de resurse financiare pentru dezvoltare, promovarea parteneriatelor i creterea portofoliului de clieni i furnizori Cheltuielipentruactivitidemarketing Realizarea de planuri de marketing i promovarea vnzrilor Elaborarea de strategii i campanii de promovare a clusterului i a proiectului pe piaa intern sau internaional, campanii de promovare a facilitilor clusterului: organizarea de seminarii de promovare, meserotunde,etc Cheltuieli cu promovarea offline a rezultatelor proiectelorimplementatedecluster

74

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

1. 15

Cheltuieli cu organizarea de cursuri de formare adresatepersonaluluimembrilorclusterului Cheltuieli cu organizarea de sesiuni de mentoring / 1. coaching cu tematic adaptat atingerii obiectivelor 16 Planuluidedezvoltareaclusterului/networking Organizaredeworkshopuri/seminariicuscopul 1.17 facilitriischimbuluideexperien(knowledge transfer)icreteriincrederiintremembriiclusterului Cheltuielicuorganizareadei/sauparticipareala evenimente/simpozioane/conferinepentru 1.18 asimilareadebunepracticenaionalesau internaionale Cheltuielicumanagementulclusterului Coordonarea, monitorizarea i raportarea privind implementarea coordonat i coerent a proiectelor 1.19 implementate de cluster i a planului de dezvoltare a clusterului Chirii,cheltuielidepersonal(cheltuielisalarialepentru personalul entitii de management care asigur managementul proiectului: permanent i temporar) 1. utiliti aferente funcionrii clusterului (energia 20 electric, ap, canalizare, salubritate, energie termic, gazenaturale); Cheltuieli cu servicii de comunicaii (internet, telefon, 1.21 conexiune internet, servicii potale i de curierat) ale entitii de managemet a clusterului pentru perioada

75

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

deimplementareaproiectului Cheltuieli cu activiti de optimizare a implementrii 1.22 proiectelor i respectiv a strategiilor de dezvoltare la nivelulclusterului Cheltuielicuachiziii 1.23 Activecorporalealteledectcldiriiterenuri 1.24 Activenecorporale 1.25 Obiectedeinventar,furniruriimaterialeconsumabile 1.26 Alteachiziii 2.AJUTOAREPENTRUCONSULTANNFAVOAREAIMM 2.1 Serviciideconsultanfurnizatedeconsultaniexterni 3.AJUTOAREPENTRUPROIECTEDECERCETARESIDEZVOLATRE 3.1 Cheltuielidepersonal Costulinstrumentelorialechipamentelornmsurai 3.2 peduratautilizriiacestoranproiect Cheltuielipentrucldirinmsuraipeduratautilizrii 3.3 acestoranproiect 3.4 Cheltuielipentrucercetarecontractual 3.5 Cheltuielideregie 3.6 Altecheltuielideexploatare 4.AJUTORPENTRUSTUDIIDEFEZABILITATETEHNICE elaborarea de studii de fezabilitate tehnice 4.1 pregtitoare pentru activiti de cercetare industrial saudezvoltareexperimental 5.AJUTOAREPENTRUSERVICIIDECONSULTANTAINDOMENIULINOVARIISISERVICIIDESPRIJINIREAINOVARII

76

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Cheltuieli cu achiziia de servicii de consultan, asistentehnologic,transferdetehnologie,formare, consultana n materie de achiziie, protejarea i 5.1 comercializareadrepturilordeproprietateintelectual i pentru acordurile de acordare a licenelor, activitile de consiliere referitoare la utilizarea standardelor Cheltuieli cu: spaiile de lucru, bncile de date, bibliotecile tehnice, studiile de pia, utilizarea 5.2 laboratoarelor, etichetarea, testarea i certificarea calitii AJUTOAREPENTRUINCHIRIEREADEPERSONALCUINALTACALIFICARE Cheltuieli de personal, cheltuieli cu recrutarea, 5.3 indemnizatiadedeplasare TOTALPARIAL CHELTUIELINEELIGIBILE Taxapevaloareadugat Cheltuielipentruinformareipublicitateprivind proiectul Cheltuieliaferenteserviciuluiderealizarearaportului independentdeauditfinal .. TOTALPARIAL TOTALGENERAL (Total

(Total

(Total

valoare

77

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

buget proiect)

valoare eligibil)

asisten nerambursabil)

78

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

4.2SURSEDEFINANAREAPROIECTULUI [Prezentaidetaliereasurselordefinanarealeproiectului,conformtabelului. NR. SURSEDEFINANARE VALOARE(lei) CRT. I VALOAREATOTALAPROIECTULUI II VALOAREANEELIGIBILAPROIECTULUI III VALOAREAELIGIBILAPROIECTULUI 1 ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT 2 CONTRIBUIASOLICITANTULUI 2.1 Contribuiannumerar 2.2 mprumut 5.DECLARAIE Confirmcinformaiileinclusenaceastcerereidetaliileprezentatendocumenteleanexatesunt corecteiasistenafinanciarpecareosolicitestenecesarproiectuluipentruasederulaconform descrierii. De asemenea, confirm c nu am la cunotin, la data depunerii prezentei cereri, despre niciun motivpentrucareproiectularputeasnusederulezesauarputeafintrziat. neleg c dac cererea de finanare (cuprinznd i documentele anexate la cerere) nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele solicitate, inclusiv aceast seciune, proiectul ar puteafirespins,fracreanicioobligaiedinparteaAutoritiideManagementsauaaltorinstituii implicate. Prezentacerereafostcompletatnconformitatecuprevederileart.292dinCodulPenalcuprivire lafalsndeclaraii. DATANTOCMIRII: NUMEIPRENUME: [Sevaspecificanclarnumeleifuncia] SEMNTURAAUTORIZAT 6.ANEXEICERTIFICAREACERERIIDEFINANAREINFORMATIV

79

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

[Pentruconformitateacucerineleobligatoriipentrucaocereredefinanaresfieacceptat,este obligatoriedepunereaodatcucerereadefinanareatuturordocumentelormenionatenANEXA2 Opis,parteaB]

80

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexa1ModelA:Scrisoaredenaintare [ANTETDEPONENT] Scrisoaredenaintare Deponentul, <denumirea complet a Entitii de Management al Clusterului>, cu sediul n str. ................................. ..... ....................., CUI................................., prin persoana mputernicit.......................................................... cu funcia de ..............................., depunem cerereadefinanaredinPOSCCE20072013. V naintm: 3 exemplare (1 original i 2 fotocopii) i 1 CD cu documentele n format electronic aferentecereriidefinanare. Semntura: <SemnturareprezentantuluilegalalEMC> Data:

81

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

<zz/ll/aaaa>

82

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexa1ModelB:Scrisoaredemputernicirepentrudepunereaproiectului [ANTETDEPONENT] Scrisoaredemputernicire Entitatea de Management al Clusterului, <denumirea complet a Entitii de Management al Clusterului>, cu sediul n str. ................................. ..... ....................., CUI................................., prin prezenta mputernicim pe dl/dna .. identificat cu CI nr. ., seria.., da depun n numele clusteruluicerereadefinanaredinPOSCCE20072013. Semntura: <SemnturareprezentantuluilegalalEMC> Data: <zz/ll/aaaa>

83

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexa1FormularC

DECLARAIADEELIGIBILITATEaEntitiideManagementalClusterului Subsemnatul<nume,prenume>posesoralCIseria<...>nr.<....>,eliberatde<organismalemitent>, CNP <...> / paaport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, n calitate de <funcie> al <denumirea complet a Entitii de Management al Clusterului>, cunoscnd c falsul n declaraii estepedepsitdelegeapenal,declarpepropriarspunderec: (denumirea EMC) depune Cererea de finanare, din care aceast declaraie face parte integrant,ncadrulPOSCCE20072013; <denumireaEMC>reprezintasociereamembrilorclusterului(denumireaclusterului)ieste constituitsubforma: (sevaalegesituaiaexistent): b. unei entiti cu personalitate juridic ce desfoar activiti economice i este constituit n baza Ordonanei Guvernului nr. 26/2007 cu privire la asociaii i fundaii aprobatcumodificrileicompletrileulterioare c.asocieripebazaunuiacordnformautenticcestipuleazviitoareanfiinareaEMCca entitatecupersonalitatejuridic,pebazaOrdonaneiGuvernuluinr.26/2007cuprivirela asociaiiifndaiiaprobatcumodificrileicompletrileulterioare c.afost constituit de ctre <numrmembri>persoanejuridice membreale clusterului, n baza<denumireactdeconstituire,nr,data>,conformlisteiataate,astfel: (se vor lista membrii lcusterului specificnduse situaia fiecrui membru ntreprindere, organism/organizaie de cercetare, universitate etc. Se vor indica 10 IMM productive din cadrulclusterului) <denumireaEMC>sencadreaz/nusencadreazndefiniiadeIMMAnexei1laRegulamentul 800/2008(sevaalegevariantacarereflectsituaiaexistent) nuidesfoaractivitateansectoareleexceptateprevzutedeRegulamentul(CE)nr.800/2008 84

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

pentruaplicareaart.87i88dinTratatulprivindRegulamentulgeneraldeexceptarepecategoriide ajutoare; (denumireaEMC)nuseaflnniciunadinsituaiiledemaijos: a) este n stare de insolven, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenei,cumodificrileicompletrileulterioare; b) esten stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de unadministratorjudiciar sau activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditoriisauestentrosituaiesimilarcuceleanterioare,reglementatprinlege; c) faceobiectuluneiprocedurilegalepentrudeclarareasanunadinsituaiileprevzutela lit.b); d) obligaiiledeplatnetedepesc1/12dintotalulobligaiilordatoratenultimele12luni, ncazulcertificatuluideatestarefiscalemisdeAgeniaNaionaldeAdministrareFiscal; e) obligaiile de plat depesc 1/6 din totalul obligaiilor datorate n ultimul semestru, n cazul certificatului de atestare fiscal emis de autoritile publice locale (conform prevederilorlegale)pentrutoatepuncteledelucrunscrisencertificatulconstatator; f) este declarat ntro situaie grav de nclcare contractual pentru nendeplinirea obligaiilorproveninddintroprocedurdeachiziiisaudintroaltfinanaredinfondurile ComisieiEuropene; g) afostsubiectulunuiordinderecuperareaunuiajutordestatcaurmareauneideciziia ConsiliuluiConcureneiiacestordinnuafostncexecutat; h) mpotriva ei a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei deciziianterioareiaracestordinnuafostncexecutat; i) estendificultate,nconformitatecuLiniileDirectoareComunitarecuprivirelaajutorulde stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor n dificultate, publicate n Jurnalul OficialalComunitilorEuropenenr.C244/01.10.2004; Reprezentantullegal: 1. nu a suferit condamnri definitive din cauza unei conduite profesionale ndreptate mpotrivalegii,decizieformulatdeoautoritatedejudecatcearefordelucrujudecat (resjudicata); 2. nu a fost subiectul unei judeci de tip res judicata pentru fraud, corupie, implicarea n organizaii criminale sau n alte activiti ilegale, n detrimentul intereselor financiare ale ComunitiiEuropene; 3. n urma altei proceduri de achiziionare sau n urma unei proceduri de alocare a unei 85

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

subvenii finanate de la bugetul comunitar, nu a fost gsit vinovat de nclcarea grav a contractuluidatoritnerespectriiobligaiilorcontractuale

Activitilepropusencadrulproiectuluinuaubeneficiat,nultimii3aniinubeneficiazn prezentdefinanarepublic; Activitile propuse n cadrul proiectului sunt de uz i interes comun pentru membrii clusterului.

neleg c dac orice informaie pe care o furnizez nu corespunde realitii, acest fapt va duce la respingereacereriidefinanaresaureziliereacontractuluiireturnareasumelorrambursate,fra crea nicio obligaie din partea Autoritii de Management / Organismului Intermediar pentru ntreprinderiMiciiMijlocii. Data Semnturai tampila

86

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexa1FormularC1

DECLARAIADEELIGIBILITATEaIMM Subsemnatul<nume,prenume>posesoralCIseria<...>nr.<....>,eliberatde<organismalemitent>, CNP <...> / paaport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, n calitate de <funcie> al <denumirea complet a IMM>, cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, declarpepropriarspunderec: (denumireaIMM)estemembrcudrepturideplineaEntitiideManagementalClusterului; estepartesemnataraacorduluisubformautenticprezentatdectreEMCladepunerea cereriidefinanare;(sevaalegesituaiaexistent): (denumireaIMM)sencadreaz/nusencadreazndefiniiadeIMMAnexei1laRegulamentul 800/2008(sevaalegevariantacarereflectsituaiaexistent) (denumireaIMM)idesfoaractivitatenRomniandomeniulproduciei; (denumirea IMM) nu i desfoar activitatea n sectoarele exceptate prevzute de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 pentru aplicarea art. 87 i 88 din Tratatul privind Regulamentul generaldeexceptarepecategoriideajutoare; (denumireaIMM)arecelpuinunbilandepus; cel puin 50% din cifra de afaceri pe ultimii trei ani (2009, 2010, 2011) a (denumirea IMM) provinedinactivitateadeproducie. (denumireaIMM)nuseaflnniciunadinsituaiiledemaijos: j) este n stare de insolven, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenei,cumodificrileicompletrileulterioare; k) esten stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de unadministratorjudiciar sau activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditoriisauestentrosituaiesimilarcuceleanterioare,reglementatprinlege;

87

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

l) faceobiectuluneiprocedurilegalepentrudeclarareasanunadinsituaiileprevzutela lit.b); m) obligaiiledeplatnetedepesc1/12dintotalulobligaiilordatoratenultimele12luni, ncazulcertificatuluideatestarefiscalemisdeAgeniaNaionaldeAdministrareFiscal; n) obligaiile de plat depesc 1/6 din totalul obligaiilor datorate n ultimul semestru, n cazul certificatului de atestare fiscal emis de autoritile publice locale (conform prevederilorlegale)pentrutoatepuncteledelucrunscrisencertificatulconstatator; o) este declarat ntro situaie grav de nclcare contractual pentru nendeplinirea obligaiilorproveninddintroprocedurdeachiziiisaudintroaltfinanaredinfondurile ComisieiEuropene; p) afostsubiectulunuiordinderecuperareaunuiajutordestatcaurmareauneideciziia ConsiliuluiConcureneiiacestordinnuafostncexecutat; q) mpotriva ei a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei deciziianterioareiaracestordinnuafostncexecutat; r) estendificultate,nconformitatecuLiniileDirectoareComunitarecuprivirelaajutorulde stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor n dificultate, publicate n Jurnalul OficialalComunitilorEuropenenr.C244/01.10.2004; Reprezentantullegal: 4. nu a suferit condamnri definitive din cauza unei conduite profesionale ndreptate mpotrivalegii,decizieformulatdeoautoritatedejudecatcearefordelucrujudecat (resjudicata); 5. nu a fost subiectul unei judeci de tip res judicata pentru fraud, corupie, implicarea n organizaii criminale sau n alte activiti ilegale, n detrimentul intereselor financiare ale ComunitiiEuropene; 6. n urma altei proceduri de achiziionare sau n urma unei proceduri de alocare a unei subvenii finanate de la bugetul comunitar, nu a fost gsit vinovat de nclcarea grav a contractuluidatoritnerespectriiobligaiilorcontractuale

neleg c dac orice informaie pe care o furnizez nu corespunde realitii, acest fapt va duce la respingereacereriidefinanaresaureziliereacontractuluiireturnareasumelorrambursate,fra crea nicio obligaie din partea Autoritii de Management / Organismului Intermediar pentru ntreprinderiMiciiMijlocii.

88

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Data Semnturai tampila

89

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexa1FormularD

DECLARAIADEANGAJAMENT Subsemnatul<nume,prenume>posesoralCIseria<...>nr.<....>,eliberatde<organismalemitent>, CNP <...> / paaport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, n calitate de <funcie> al <denumireacompletaEMC>, Solicitant de finanare pentru realizarea proiectului (titlul proiectului), pentru care am depus prezentaCereredefinanaremangajez:

sfurnizezcontribuiapropriecemirevinedincosturileeligibileaferenteproiectului; sfinaneztoatecosturileneeligibile(inclusivcosturileconexe)aferenteproiectului; s mputernicesc organele fiscale s transmit AM /OI, la solicitarea acestora, informaii privindsituaiafiscalasocietii; s asigur resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n condiiile rambursrii/decontriiulterioareacheltuielilordininstrumentestructurale; s pstrez bunurile achiziionate ca urmare a obinerii finanrii prin POS CCE, pe o perioadde3anidelafinalizareaproiectului; srespect,peduratapregtiriiproiectuluiiaimplementriiacestuia,prevederilelegislaiei comunitareinaionalendomeniulegalitiideanse,nediscriminrii,protecieimediului, achiziiilorpublice,ajutoruluidestat,iprevederiledeinformare/publicitate; sasigurcapacitateaoperaional(administrativ)aproiectului; sntrunesctoatecondiiileimpusedeOrganismulIntermediarcuprivirelastatutulEMC; cobligaiiledeplatnetenudepesc1/12dintotalulobligaiilordatoratenultimele12 luni, n cazul certificatului de atestare fiscal emis de Agenia Naional de Administrare Fiscal; c obligaiile de plat nete nu depesc 1/6 din totalul obligaiilor datorate n ultimul semestru, n cazul certificatului de atestare fiscal emis de autoritile publice locale (conform prevederilor legale) pentru toate punctele de lucru nscrise n certificatul constatator; sprezint,lamomentulsemnriicontractuluidefinanaretoatedocumentelesolicitatede OrganismulIntermediarIMMiprecizatenGhidulsolicitantului.

90

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

neleg c dac orice informaie pe care o furnizez nu corespunde realitii, acest fapt va duce la respingereacereriidefinanaresaureziliereacontractuluiireturnareasumelorrambursate.

Data Semnturai tampila

91

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexa1ModelD1

DECLARAIEPEPROPRIARSPUNDERE Subsemnatul<nume,prenume>posesoralCIseria<...>nr.<....>,eliberatde<organismalemitent>, CNP <...> / paaport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, n calitate de <funcie> al <denumireacompletaEMC>,declarpepropriarspundereurmtoarele: Declar c ntreprinderea (Entitatea de Management a Clusterului) nu se afl n dificultate, n conformitatecuprevederileLiniilordirectoarecomunitareprivindajutoruldestatpentrusalvarea irestructurareantreprinderilorndificultate(publicatenJurnalulOficialalUEnr.C244/2004); Declarpepropriarspunderecactivitilepentrucaresolicit finanareafac/nufacobiectulaltuiajutordeminimissauorice Da alttipdesubveniencadrulaltorprograme/subprogramecu finanarepublic. Deasemeneadeclarpepropriarspunderecnultimii3(trei) Da anifiscali,inclusivanulncurs,am/nuambeneficiatde ajutoaredestat. Dacda,completaitabeluldemaijos: Nr. crt. 1 Anul acordrii ajutorului destat Instituia finanatoare Programulprincaresa beneficiatdefinanare Cuantumulajutorului acordat(euro)

Nu

Nu

92

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

2 3

Deasemenea,declarpepropriarspunderecnultimii3 (trei)anifiscali,inclusivanulncurs,am/nuambeneficiatde ajutoaredeminimis. Dacda,completaitabeluldemaijos: Nr. crt. 1 2 3 Anul acordrii ajutorului deminimis Instituia finanatoare

Da

Nu

Programulprincaresa beneficiatdefinanare

Cuantumul ajutoruluiacordat (euro)

nconformitatecuprevederileRegulamentuluiCEnr.1998/2006privindaplicareaispoziiilorart.87i88dinTratatulCEprivindajutorul deminimis,publicatnJurnalulOficialalUEL379/5/28.12.2006.

Declarpepropriarspunderectoateinformaiilefurnizateiconsemnatenprezentacereresunt corecteicompleteinelegcoriceomisiunesauincorectitudinenprezentareainformaiilorn scopuldeaobineavantajepecuniareestepedepsitconformlegii.

Datasemnrii Numeiprenume Funcia Semntura

93

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

autorizat itampila solicitantului

94

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexa1ModelEDeclaraiasolicitantuluiprivindsituaiaEntitiideMangementalClusterului DECLARAIEPRIVINDSITUAIAEMC [Aceast declaraie se va completa de ctre reprezentantul legal al EMC doar n cazul n care solicitantulndeplinetetoatecriteriilemenionate.Sevorcompletaianexelelalegeanr.346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii cu modificrile i completrileulterioare,caresuntataateacesteideclaraii.] Subsemnatul<nume,prenume>posesoralCIseria<...>nr.<....>,eliberatde<organismulemitent>, CNP <...> / paaport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, n calitate de <funcie> al <denumirea complet a EMC>, cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, declarpepropriarspunderec: <denumireaEMC>depunecerereadefinanaredinPOSCCE20072013,<titlulproiectului>, dincareaceastdeclaraiefaceparteintegrant;(Sevaalegevariantacarereflectsituaia existent.SevaadaugaAnexa2cf.Legiinr.346/2004.) <denumireaEMC>sencadreaz/nusencadreazndefiniiadeIMMconformAnexei1a RegulamentuluiCE800/2008 <denumirea EMC> se ncadreaz / nu se ncadreaz n definiia de ntreprinderilor mari conformAnexei1aRegulamentuluiCE800/2008. neleg c dac orice informaie pe care o furnizez nu corespunde realitii, acest fapt va duce la respingereacereriidefinanaresaureziliereacontractuluiireturnareasumelorrambursate,fra crea nicio obligaie din partea Autoritii de Management / Organismului Intermediar pentru ntreprinderiMiciiMijlocii. Semntura: <SemnturareprezentantuluilegalalSolicitantului> Data: <zz/ll/aaaa> 95

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexanr.1lalegeanr.346/2004privindstimulareanfiinriiidezvoltriintreprinderilormicii mijlociicumodificrileicompletrileulterioare. DECLARAIE privindncadrareaEntitiideManagementaClusteruluincategoriantreprinderilormicii mijlocii I. DatedeidentificareaEMC a.DenumireaEMC: b.Adresasediuluisocial: c.Codunicdenregistrare: d.Numeleifunciapersoaneiautorizate(preedinteleconsiliuluideadministraie,director generalsauechivalent): II. Tipulntreprinderii: Indicai,dupcaz,tipulntreprinderii: ntreprindereautonomnacestcaz,dateledintabeluldemaijossuntpreluatedoar dinsituaiaeconomicofinanciarantreprinderiisolicitante.Sevacompletadoar Declaraia,frAnex. ntreprinderepartenersevacompletatabeluldemaijospebazarezultatelor calculeloreffectuateconformAnexei,precumiafieloradiionalecaresevorataala Declaraie. ntreprinderelegatsevacompletatabeluldemaijospebazarezultatelorcalculelor efectuateconformAnexei,precumiafieloradiionalecaresevorataalaDeclaraie. III. Dateutilizatepentruasestabilicategoriantreprinderii4 Exerciiulfinanciardereferin5 Numrulmediuanualde Cifradeafacerianualnet Activetotale(miilei/mii salariai (miilei/miieuro) euro)
Datelesuntcalculatenconformitatecuprevederileart.6dinLegeanr.346/2004privindstimulareanfiinriiidezvoltrii ntreprinderilormiciimijlocii,publicatnMonitorulOficialnr.681/2004 5 Datelecuprivirelanumrulmediuanualdesalariai,cifradeafacerianualnetiactiveletotalesuntcelerealizatenultimulexerciiu financiarraportatensituaiilefinanciareanualeaprobatedeacionarisauasociai.ncazulntreprinderilornounfiinatedatelecuprivire lanumrulmediuanualdesalariai,cifradeafacerianualnetiactiveletotalesedeterminisedeclarpepropriarspundere
4

96

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

IMPORTANT: Precizai dac, fa de exerciiul financiar anterior, datele financiare au nregistrat modificri care determin ncadrarea ntreprinderii ntro alt categorie (respectiv micro ntreprindere,ntreprinderemic,mijlociesaumare). NU DA (n acest caz, se va completa i se va ataa o declaraie referitoare la exerciiul financiar anterior) Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu realitatea. Semntura(numeleifunciasemnatarului,autorizatsreprezintentreprinderea) ANEXANR.2LALEGEAnr.346/2004privindstimulareanfiinriiidezvoltriintreprinderilor miciimijlociicumodificrileicompletrileulteriore CALCULUL pentruntreprinderileparteneresaulegate Seciunilecaretrebuieincluse,dupcaz: Calcululpentrutipuriledentreprinderiparteneresaulegate Perioadadereferin Numrmediu desalariai Cifradeafaceri anualnet(mii lei/miieuro) Active totale(mii lei/mii euro) seciuneaA(precumioricefieadiionale),dacntreprindereasolicitantarecelpuino ntreprinderepartener; seciuneaB(precumioricefieadiionale),dacntreprindereasolicitantestelegatcucel puinontreprindere

97

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

1.Datele6ntreprinderiisolicitantesaudin situaiilefinanciareanualeconsolidate(sevor introducedateledintabelulB1dinseciunea B7) 2.Datelecumulate8nmodproporionalale tuturorntreprinderilorpartenere,daceste cazul(sevorintroducedateledinseciuneaA) 3.Datelecumulatealetuturorntreprinderilor legate9(dacexist)dacnuaufostdeja incluseprinconsolidarelapct.1dinacest tabel(sevorintroducedateledintabelulB2 dinseciuneaB).

FIADEPARTENERIAT I.Datedeidentificareantreprinderii 1 2 3 Denumireantreprinderii: Adresasediuluisocial: Codunicdenregistrare:

4 Numeleifunciapersoaneiautorizate(preedinteleconsiliuluideadministraie,director generalsauechivalent):
Datelecuprivirelanumrulmediuanualdesalariai,cifradeafacerianualnetiactiveletotalesuntcelerealizatenultimulexerciiu financiarraportatensituaiilefinanciareanualeaprobatedeacionarisauasociai.ncazulntreprinderilornounfiinatedatelecuprivire
11 6

lanumrulmediuanualdesalariai,cifradeafacerianualnetiactiveletotalesedeterminisedeclarpepropriarspundere 7 Datelentreprinderii,inclusivnumrulmediuanualdesalariai,suntdeterminatepebazasituaiilorfinanciareanualeiadatelor ntreprinderiisau,atuncicndestecazul,pebazasituaiilorfinanciareanualeconsolidatealentreprinderiioriasituaiilorfinanciare anualeconsolidatencarentreprindereaesteinclus.Dateleinclusenseciunea"Total"dintabeltrebuieintrodusentabelul"Date utilizatepentruasestabilicategoriantreprinderii"dinDeclaraie. 8 Idem 9 Idem

98

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

II.Datereferitoarelantreprinderealegat Perioadadereferin Numr mediu anual de Cifradeafacerianual Activetotale(miilei/ net (mii lei / mii miieuro) salariai10 euro)

Total

NOT:Acestedaterezultdinconturilesaualtedatealentreprinderiipartenere,consolidate,dac exist. La acestea se adaug ntrun procent de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate de aceastntreprinderepartener,dacdateledinconturileconsolidatealentreprinderilorlegateau fost deja incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii partenere. Dac este necesar, se va aduga "fia ntreprinderii legate" pentru ntreprinderile care nu au fost nc incluse prin consolidare. III.Calcululproportional (a)Indicaiexactproporiadeinut11dentreprindereasolicitant(saudentreprinderealegatprin intermediul creia se stabilete legtura de parteneriat), n ntreprinderea partener la care se referaceastfi: Indicai,deasemenea,proporiadeinutdentreprindereapartener,lacaresereferaceastfi, dincapitalulsocialalntreprinderiisolicitante(saunntreprinderealegat): (b)Introduceintabeluldemaijosrezultatulcalcululuiproporionalobinutprinaplicareaceluimai maredintreprocentelelacaresefacereferirelalit.a)ladateleintrodusentabeluldelapct.1. TabeluldeparteneriatA.2 TABELULDEPARTENERIATA.2 ncazulncarensituaiilefinanciareanualeconsolidatenuexistdateprivindnumruldepersonal,calcululsefaceprincumularea datelordelantreprinderilelegate
10
11

procentdincapitalulsocialsaudindrepturiledevotdeinute,oricaredintreacesteprocenteestemaimare.Laacestatrebuiecumulat proporiadeinutdefiecarentreprinderelegatnaceeaintreprinderepartener

99

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Procent

Numrulmediu anualdesalariai

Cifradeafaceri Activetotale anualnet(miilei/ (miilei/miieuro) miieuro)

Valoarerezultatnurmaaplicriiceluimai mareprocentla dateleintrodusen tabelul delapct.1. AcestedatesevorintroducentabelulA.1. SeciuneaA ntreprinderipartenere

Pentrufiecarentreprinderepentrucareafostcompletat"fiadeparteneriat"[cteofipentru fiecarentreprinderepartenerantreprinderiisolicitanteipentruoricentreprinderepartenera oricrei ntreprinderi legate, ale crei date nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale acelei ntreprinderi legate], datele din aceast fi de parteneriat trebuie s fie introdusentabeluldemaijos.

100

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

1.Datedeidentificareidatefinanciarepreliminare TabelulA.1. Numelesau denumirea ntreprinderii NTREPRINDEREAPARTENERDATEDEIDENTIFICARE Activetotale (miilei/mii euro)

Adresasediuluisocial

CodUnicde nregistrare

Numeleiprenumele Cifradeafaceri Numrulmediu preedinteluiconsiliuluide anualnet anualde administraie,director (miilei/mii salariai generalsauechivalent euro)

A B C D E F G

101

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

TOTAL

NOT:Acestedatesuntrezultatulunuicalculproporionalefectuatpebaza"fieideparteneriat",pentrufiecarentreprinderecucarentreprindereasolicitantestedirect sauindirectpartener.Dateleintrodusenseciunea"Total"vorfiintroduselapct.2dintabelul"Calcululpentrutipuriledentreprinderiparteneresaulegate"(referitorla ntreprinderile partenere). Aceste date rezult din situaiile financiare anuale consolidate i din alte date ale ntreprinderii partenere, dac exist, la care se adaug n proporiede100%datele ntreprinderilorcaresuntlegatecuaceastntreprinderepartener,ncazulncareacesteanuaufostdejainclusensituaiilefinanciareanualeconsolidatealentreprinderii partenere.Dacestenecesar,adugai"fieprivindlegturadintrentreprinderi"pentruntreprinderilecarenuaufostdejainclusensituaiilefinanciareanualeconsolidate.

102

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

SeciuneaB ntreprinderilegate 1. Determinarea situaiei aplicabile ntreprinderii care solicit ncadrarea n categoria ntreprinderilormiciimijlocii: Cazul1ntreprindereasolicitantinesituaiifinanciareanualeconsolidatesauesteinclusn situaiilefinanciareanualeconsolidatealeuneialtentreprinderi(tabelulB1) Cazul 2 ntreprinderea solicitant sau una ori mai multe ntreprinderi legate nu ntocmete/ntocmesc ori nu este / nu sunt inclus/incluse n situaiile financiare anuale consolidate(tabelulB2) NOT:Datelentreprinderilorlegatecuntreprindereasolicitantderivdinsituaiilefinanciare anualei dinalte datealeacestora,consolidate daceste cazul. La acesteaseadaug nmod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere a acelei ntreprinderi legate, situatimediatnavalsaunamonte,dacnuafostdejainclusprinconsolidare. 1.Metodedecalculpentrufiecarecaz Cazul 1 Situaiile financiare anuale consolidate reprezint baza de calcul. Se va completa tabelulB.1demaijos TabelulB.1 TABELULB1 Numrulmediuanual desalariai Cifradeafacerianual Activetotale net(miilei/mii (miilei/miieuro) euro)

TOTAL

ncazulncarensituaiilefinanciareanualeconsolidatenuexistdateprivindnumruldepersonal,calcululsefaceprincumularea datelordelantreprinderilelegate. Dateleintrodusenseciunea"Total"dintabeluldemaisussevorintroducelapct.1dintabelul"Calcululpentrutipurilede ntreprinderiparteneresaulegate"

103

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

A B C D E ntreprinderealegat (denumire/datede identificare)

IDENTIFICAREANTREPRINDERILORINCLUSEPRINCONSOLIDARE Adresasediuluisocial CodUnicdenregistrare Numeleiprenumelepreedinteluiconsiliului deadministraie,directorgeneralsau echivalent

NOT: ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate, care nu au fost nc incluse n situaiile financiare anualeconsolidate,suntconsiderateparteneredirectealentreprinderiisolicitante.Dateleaferenteacestoraio"fi departeneriat"trebuieadugatelaseciuneaA.

Cazul2Pentrufiecarentreprinderelegat(inclusivprinintermediulaltorntreprinderilegate), sevacompletao"fiprivindlegturadintrentreprinderi"isevoradugadateledinsituaiile financiareanualealetuturorntreprinderilorlegate,princompletareatabeluluiB2demaijos. Tabelul B.2. (Ataai cte o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" pentru fiecare ntreprindere,conformmodelului) TABELULB2 Cifradeafaceri ntreprinder Numrulmediuanual anualnet(miilei/ eanumrul desalariai miieuro) 1 2 3 4 5 Activetotale (miilei/miieuro)

104

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

TOTAL

NOT: Datele rezultate n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentrutipuriledentreprinderiparteneresaulegate"(privindntreprinderilelegate).

FIA privindlegturadintrentreprinderinr.dintabelulB.2,seciuneaB (numaipentruntreprinderilelegatecarenusuntinclusensituaiilefinanciareanuale consolidate) I.Datedeidentificareantreprinderii 1 2 3 Denumireantreprinderii: Adresasediuluisocial: Codunicdenregistrare:

4 Numeleifunciapersoaneiautorizate(preedinteleconsiliuluideadministraie, directorgeneralsauechivalent): II.Datereferitoarelantreprindere DateletrebuieintrodusentabelulB2dinseciuneaB. NOT: Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant sunt extrase din situaiile financiareanualeidinaltedateaferenteacestora,consolidatedacestecazul.Laacestease adaugnmodproporionaldateleoricreieventualentreprinderipartenerealentreprinderii legate,situatimediatnavalsaunamontedeaceasta,dacnuaufostdejainclusensituaiile financiare anuale consolidate. Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderidirectpartenerecuntreprindereasolicitant.Dateleaferenteacestorai"fiade parteneriat"trebuieintrodusenseciuneaA. n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal,calcululsefaceprincumulareadatelordelantreprinderilelegate

105

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

PERIOADADEREFERIN Numrulmediuanual desalariai Cifradeafacerianual Activetotale net(miilei/mii (miilei/miieuro) euro)

TOTAL

106

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexa1ModelFScrisoaredeconfort Banca[antetbanc] Nr................................................. CTRE:......................................(dateidentificaresolicitantscrisoaredeconfort) SPRE TIIN : Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, Autoritatea de ManagementpentruProgramulOperaionalCretereaCompetitivitiiEconomice SCRISOAREDECONFORTANGAJANT Prin prezenta, Banca, cu sediul n ................. nregistrat cu J/.................. i CUI....................reprezentat prin dl./dna. ................................................... n calitate de ............................., confirmm c pentru <numele firmei solicitante>, sa/sau aprobat o facilitate / facilitile de creditare n sum total de .......... RON/EUR [numit n continuare ,,Facilitatea"/Facilitile](F1 n valoare de ................. pe termen de .... luni, F2 n valoare de ..........petermende....luni,etc.)pentrurealizareaproiectului....................................,propus pentru finanare n cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Axa Prioritar 1,,Un sistem de producie inovativ i ecoeficient.", Domeniul Major de Intervenie 1.3 ,,Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului', 0peratiunea Sprijin pentru integrareantreprinderilornlanuriledefurnizorisauclustere. Facilitatea/facilitilede creditareva/vorfi pus/puse ladispoziiaclientului dup prezentarea de ctre acesta la Banc a Contractului de Finanare semnat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice pentru acordarea asistenei financiare nerambursabile pentru proiectul anterior menionat, conform termeniloricondiiilorcontractuluidecreditcaresencheientreBanciClient. ncondiiilencare,ntredataemiteriiprezenteiScrisorideconfortidataprezentriidectre

107

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

client a Contractului de Finanare semnat cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediarintervinsituaiidenatura: schimbrilanivelulsituaieipatrimoniale,modificrilaniveluldatelorfinanciarealesocietii (numaicorespundcriteriilordeeligibilitatealebnciintermeniderentabilitate/solvabilitate /graddendatorare/lichiditate,etc.), modificrisemnificativelanivelulstructuriiacionariatuluisaumanagementului,etc. modificrimajorenparametriiproiectului, imposibilitatea constituirii garaniilor agreate iniial cu banca i nici a unei alte structuri de garanii agreate de Banc, care s fac inacceptabil pentru Banc punerea la dispoziie a Facilitii/Facilitilor, Banca va notifica Autoritatea de Management/Organismul Intermediar............... i Solicitantul n cel mai scurt timp asupra refuzului acordrii Facilitii/Facilitilor. Prezenta Scrisoare de confort servete ca document justificativ care atest capacitatea de cofinanareaSolicitantuluipentruproiectulanteriormenionat. O copie a Contractului de Finanare semnat cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar ....................................pentru acordarea asistenei financiare nerambursabile va fi remisBnciidectreSolicitantntermendecelmultcincizilelucrtoaredeladatancheierii acestuia. Valabilitatea acestei Scrisori de confort este de 90 de zile calendaristice, cu posibilitatea de prelungire. Semntura Data InstruciuniprivindsolicitareascrisoriideconfortncazulbeneficiarilorprivaiaiPOSCCE Scrisoarea de confort este angajant nc de la depunerea dosarului cererii de finanare, urmndcaeasfiereconfirmatiprelungitdesolicitaniialecrorproiectesuntselectaten urmaevaluriiAM/OI; ObligativitateaprezentriiuneiScrisorideconfortvafiintrodusncepndcuprimeleCereride proiecte lansaten anul2011pentru proiectecareintrsubincidenta ajutorului destat /de

108

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

minimis,cuexcepiacererilordeproiectedepeAxa2aPOSCCE,pentrucarebeneficiariisunt entitidetipstartupispinoff; Facilitatea/facilitile de creditare pot acoperi i valoarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului; Valoarea minim a facilitii/facilitilor de creditare pentru care se emite Scrisoarea de confortesteegalcucontribuiaeligibilproprieabeneficiaruluilaproiect; Nu se limiteaz valoarea maxim a facilitii/ facilitilor de creditare pentru care se emite Scrisoareadeconfort; Obligaia prezentrii unei Scrisori de confort este valabil numai pentru proiectele la care contribuia eligibil proprie a beneficiarului este mai mare sau egal cu echivalentul n lei a 100.000euro(pentruoabordareunitar,lacereriledeproiectelansaten2011,echivalentuln leivaficonsideratncuantumde420.000lei); Ghidurile solicitantului aferentecererilorde proiecte estenecesar s cuprindprecizri clare privind: o ModelulunicdeScrisoaredeconfort; o Posibilitatea instituirii de ipoteci/gajuri n conformitate cu prevederile HG nr.60612010; o Atenionarea beneficiarului asupra necesitii de a se prezenta la bnci, dup selectareaproiectuluipentrufinanare,pentruprelungireaperioadeidevalabilitatea Scrisorii de confort n cazul n care aceast perioad expir nainte de semnarea contractuluidefinanare.

109

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexa1ModelulGStructuraminimaplanuluidedezvoltareaclusterului PLANULDEDEZVOLTAREACLUSTERULUI Seciunea1Prezentareaclusterului 1.1.Descrieresuccintaclusterului(nume,teritoriu,sectorpredominantdeactivitate) 1.2.Istoriculclusterului;aciuni/proiecteimplementate,parteneriatelanivelnaional/ internaional,relevanteritorial 1.3.Managementulclusterului(Entitateademanagementaclusterului)moddeconstituire, serviciioferitemembrilor,structurademanagement,caracterizareaangajamentelorasumatede membri Seciunea2Analizaclusterului 2.1.Descriereasectoruluincareactiveazclusterulsituaiacurentiperspective 2.2Analizalanuluidevaloare 2.3Analizainteraciunilorexistentencluster 2.4Hartaclusterului 2.4Deschidereexternivizibilitateinternaional 2.5AnalizaPESTEL/SWOT Seciunea3Viziuneiobiective 3.1Viziuneadedezvoltareaclusterului 3.2Obiectivestrategice 3.3Obiectiveoperaionale Seciunea4Concordanaplanuluicucadruldepoliticipublicenaionalieuropean 4.1ConcordanacuobiectivelePOSCCE 4.2ConcordanacupoliticileUEpentrusectoruldereferin 4.3Concordanacupoliticilenaionalepentrusectoruldereferin 110

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

4.4ConcordanacupoliticileorizontalenaionaleiUE 4.5Corelareacupoliticilededezvoltareregional/coeziuneteritorialrelaiacupolide cretere Seciunea5Activiti,monitorizareisustenabilitate 5.1.Descriereaactivitilorprevzutepetermenscurtimediu(25ani) 5.2.Corelareaactivitiobiectiveanaliz 5.3.Indicatoriimonitorizare Seciunea6Bugetisursedefinanare 6.1Detaliereabugetuluipeactivitiitipuridecheltuieli 6.2Planuldesustenabilitateaclusterului

111

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexa1ModelHCurriculumVitae CURRICULUMVITAE Informaiipersonale Nume/Prenume Adres(e) Telefon Fax(uri) Email(uri) Naionalitate Datanaterii Sex Nume,Prenume Numestrad,Numrimobil,codpotal,localitate,ar Mobil:

Loculdemunc/ Domeniulocupaional Experienaprofesional Perioada Funciasaupostul ocupat Activitii responsabiliti principale Numeleiadresa angajatorului Menionaiseparatfiecareexperienprofesionalrelevant,ncepndcuceamai recentdintreacestea.

112

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Tipulactivitiisau sectoruldeactivitate Educaieiformare Perioada Calificarea/diploma obinut

Menionaiseparatfiecareformadenvmntiprogramdeformareprofesional absolvite,ncepndcucelmairecent.

Disciplineleprincipale studiate/competene profesionaledobndite Numeleitipul instituieide nvmnt/ furnizoruluideformare Nivelulnclasificarea naionalsau internaional

Aptitudinii competenepersonale Limbamatern Autoevaluare Niveleuropean(*) Limba Precizailimbamatern nelegere Ascultare Citire Vorbire Participarela conversaie Discursoral Scriere Exprimare scris

Limbistrinecunoscute

113

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Limba

(*)NivelulCadruluiEuropeanComundeReferinPentruLimbiStrine

Competeneiabiliti Descrieiacestecompeteneiindicaicontextulncareaufostdobndite. sociale Competenei aptitudini organizatorice Competenei aptitudinitehnice Descrieiacestecompeteneiindicaicontextulncareaufostdobndite.

Descrieiacestecompeteneiindicaicontextulncareaufostdobndite.

Descrieiacestecompeteneiindicaicontextulncareaufostdobndite. Competenei aptitudinideutilizarea calculatorului Competenei aptitudiniartistice Altecompetenei aptitudini Descrieiacestecompeteneiindicaicontextulncareaufostdobndite. Descrieiacestecompeteneiindicaicontextulncareaufostdobndite.

Permis(e)deconducere Menionaidacdeineiunpermisdeconducereicategoria. Informaiisuplimentare Includeiaicioricealteinformaiiutile,carenuaufostmenionateanterior,de exemplu:persoanedecontact,referineetc. Anexe EnumeraidocumenteleanexateCVului.

114

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexa1ModelIFiadeidentificare FORMULARULDEIDENTIFICAREASOLICITANTULUI[Sevacompletadoarnformat.docise vacopiapeCDalturidecelelaltedocumentesolicitate] ELEMENTEGENERALE NumeleSolicitantului TitlulProiectului Obiectuldeactivitate CodulCAENpentrucaresesolicitfinanare Codulfiscal Statutullegal Regiunea Judet Localitate Obiectuldeactivitate BUGETULPROIECTULUI Valoareatotalaproiectului Valoareatotalacheltuieliloreligibile Valoareafinanriinerambursabile ALTEINFORMATII Numelereprezentantuluilegal Funcia Adresa/SediulsocialSolicitant CodulPostal Telefon Fax Email OBSERVAII locaiaproiectului,dacdiferdesediulsocial datepersoandecontact/managerdeproiect

115

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexa2OPISDocumente
ParteaA Nr. Tipdocument crt. Original/copie Perioadade Nr.Pag. valabilitate (dela... pnla...) DAsau NA

1.

Scrisoareadenaintaresemnatde ctrereprezentantullegalal deponentuluiconformModelA mputernicirepentrupersoanacare depuneproiectuldirectlasediulOI IMMconformModelB DeclaraiadeeligibilitateaEntitiide managementalclusterului(conform ModelC) DeclaraiadeeligibilitateaIMM (conformModelC1)(fiecareIMM productivdincomponenaclusterului vacompletecteodeclaraie) DeclaraiedeangajamentaEMC (conformModelD) Declaraiepeproprierspundere (conformModelD1) DeclaraieprivindsituaiaEMC (conformmodelE) Scrisoaredeconfortangajant(dac estecazul)(conformModelF)

Original

NA

2.

Original

NA

3.

Original

permanent

4.

5.

Original

6.

Original

7.

Original

8.

Copie

116

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

9.

Fiadeidentificareasolicitantului (conformModelI)

Original

10. ActconstitutivalEMC(dacestecazul) Copieconform cuoriginalul 11. StatutulEMC(dacestecazul) Copieconform cuoriginalul Copieconform cuoriginalul Copieconform cuoriginalul

12. CertificatdegrefpentruEMC(dac estecazul) 13. Acorddeparteneriatprincarese recunoatestatutulEMC(daceste cazul) 14. Acordnformautenticntre membriiclusteruluincarese stipuleaznfiinareaEMC(daceste cazul) ParteaB Nr. Tipdocument crt.

Copieconform cuoriginalul

Original/copie Perioadade Nr.Pag. valabilitate (dela... pnla...)

DAsau NA

1. 2.

Cerereadefinanare Plandedezvoltareaclusterului (conformModelG) CValemembrilorechipeideproiect (conformModelH)lipsaacestor documenteNUduceladescalificarea cereriidefinanare

Original Original

3.

Original

117

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Fiedepostpentrumembriiechipeide Original proiectlipsaacestordocumenteNU duceladescalificareacereriide finanare

Subsemnatul(a) < nume, prenume reprezentant legal al Solicitantului > n calitate de reprezentant legal al <denumire Solicitant> declar pe propria rspundere c documentele depusesuntntotalconcordancucerineleprevzutenGhidulsolicitantului. Suntcontientdefaptulcoricenepotrivirentredocumenteleexistentenplicuriledepusei situaia real poate duce automat la respingerea cererii de finanare/rezilierea contractului i returnareasumelorrambursate,fracreanicioobligaiedinparteaOIIMM. Semntura: <SemnturareprezentantuluilegalalSolicitantului> Data: <zz/ll/aaaa>

118

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

ANEXA3.INSTRUCIUNIPRIVINDCHELTUIELILESALARIALEPENTRUACTIVITIDE CERCETAREDEZVOLTARENCADRULPROIECTELORDINCADRULOPERAIUNII1.3.3 1. Conform Ordinului de cheltuieli eligibile aprobate pentru operaiunea 1.3.3 din cadrul Axei Prioritare 1 a POSCCE, cheltuielile salariale (acolo unde astfel de cheltuieli sunt eligibile) se cumuleaz per persoan cu toate veniturile salariale directe obinute din contractele de finanarencheiatedinfondurilePOSCCEidinfondurilebugetarealocatePlanuluiNaionalde CDI II 20072013 i nu pot depi plafoanele prevzute n Anexa 3 la HG nr. 475/2007 privind aprobareaPlanuluiNaionaldeCDI20072013. 2.CuantumulcheltuielilorgeneraledeadministraieeligibilesecalculeazconformMetodeide calculstabilitdectreAutoritateadeManagementaPOSCCEpentrucalcululprorateipentru decontareacheltuielilorgeneraledeadministraie,anexlacontractuldefinanare.ncazuln care cheltuielile generale de administraie cuprind i cheltuieli salariale pentru personalul administrativ, aceste cheltuieli nu sunt supuse plafoanelor prevzute n Anexa 3 la HG nr. 475/2007, ci sunt determinate de politica salarial a instituiei beneficiare de proiect pentru personalul administrativ i sunt luate n consideraie la decontarea global a cheltuielilor generaledeadministraieconformMetodeidecalculmenionate. 3.PlafoaneleprevzutenAnexa3laHGnr.475/2007suntexprimateneuro/om/lunlanorm delucruntreag,adic8orepezi,40deorepesptmnpentruoricepersoannvrstde peste 18 ani, conform Codului Muncii. Dac o persoan lucreaz pe proiect cu jumtate de norm,deexemplu,plafonullunarmaximcorespunztorfuncieisale/graduluisuprofesional se reduce la jumtate. Durat maxim a timpului de munc pe proiect trebuie s respecte, evident,prevederileCoduluiMuncii,iarorelesuplimentareseramburseazrespectndplafonul orarcerevinefunciei/graduluiprofesional. 4. Acolo unde sunt eligibile cheltuieli salariale, directorul de proiect este asimilat funciei directordeprogram/proiectlanr.crt.1dintabelulprevzutnAnexa3laHGnr.475/2007. 5. Cheltuielile salariale pentru managementul de proiect, acolo unde acestea sunt eligibile, trebuie s respecte plafoanele din Anexa 3 la HG nr. 475/2007 conform funciilor/gradelor profesionaledeinutedemembriiechipeidemanagement,iarpentrupersoanelecarenudein astfeldefuncii/gradeprofesionaleseaplicplafonulcorespunztoractivitilorsuport. 6.Pentrutoibeneficiariifinanaicantreprinderi,printroschemdeajutordestatdeCDIsau printro schem de ajutor de minimis (care permit rambursarea de cheltuieli salariale pentru activiti de cercetare), salarizarea membrilor echipelor de cercetare se stabilete de ctre

119

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

reprezentantul legal al beneficiarului i trebuie s respecte indicativ plafoanele din Anexa 3 la HG nr. 475/2007, corelnd activitatea depus de acetia pe proiect cu categoriile de activiti cuprinsentabelulprevzutnAnexa3laHGnr.475/2007. ANEXA3 LA HOTRREA Nr. 475 din 23 mai 2007 privind aprobarea Planului naional de cercetare dezvoltareiinovareII,pentruperioada20072013publicatnMONITORULOFICIALNR.371 din31mai2007 PLAFOANELEpebazacrorasecalculeazcosturilesalarialedirectelacontracteledefinanare ncheiatencepndculunamai2007dinfonduribugetarealocatePlanuluinaionalII: Nr. Categoriadeactiviti crt 1. Nivelul studiilor Funcia/gradulprofesional Limit maxima n euro/om/lun 4.300

Activiti ce presupun nivel Superioare nalt al creativitii i/ sau CSI,CSII,IDTI,IDTII, experien i abilitate de profesoruniversitar, conducere confereniaruniversitar, directorprogram/proiect Activiticepresupun cunoatereaaprofundata metodelordeanalizi sintez,precumiabiliti deutilizareaacestora Superioare CSIII,IDTIII,CS,IDT, lectoruniversitar,asistent universitar,ef program/proiect, responsabilproiect

2.

2.900

3.

Activiticepresupun cunoatereametodelorde analizisintezia metodologiilorcercetrii, precumiabilitide

Superioare Asistentdecercetare, doctorand,masterand

1.900

120

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

utilizareaacestora 4. Activitisuport NOT: Limitamaximcuprindetoatetaxeleiimpoziteledatoratedeangajatiseaplictuturor veniturilorrealizatedectreopersoanpentruparticiparealaunulsaumaimulteproiecten cadrulPlanuluinaionalII. Superioare TI,TII,TIII,TS,altele i/saumedii 1.000

121

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexa4CoduriCAENpentruceleminim10IMMproductivedincadrulclusterului Eligibilitatea EMC presupune ca minim 10 IMM membre ale EMC s i desfoare activitatea conformcodurilorCAENeligibiledecrisentabeluldemaijos,careclarificcaracterulproductiv alacestorairespectlegislaiaeuropean.SevorluancalculattcodulCAENprincipalcti celesecundare. Verificareaacesteicondiiisevafaceprindeclaraiapeproprierspundere(Anexa1ModelC1) pecarefiecaredintrecele10IMMtrebuiesocompleteze.
SECIUNEA A Diviziunea toate 05,06 07 08 09 10,11,12 13,14,15,16,17,18 19 20 21,22,23 24 C 25 251,252,253,255,256 257,2592,2593,2594, 2599 toate 302,303,309 toate 383 CODURIELIGIBILE 0710,0729 0811,0812,0891,0893 0899 toate 201,202,203,204,2052 2053,2059 toate 244,2453,2454 CODURI NEELIGIBILE toate toate 0721 0892 toate toate toate 2051,206 241,242,243, 2451,2452 254,2591

D E

26,27,28,29 30 31,32 33 35 36,37 38 39

301,304 toate toate toate 381,382 toate

122

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

F G,H,I,J,K,L M,N,O,P,Q R,S,T,U

41 42,43 toate

412 toate

411 toate

123

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexa5GRILEDEVERIFICARE 5.1Griladeverificareacriteriilordedepunereapachetuluiintegrat DA NU Coletulafostdepuslatermenulprevzut Coletulconine: - 1 plicuri sigilate i prevzute cu etichet: 1 original,2copii,1CD - Actul de mputernicire pentru depunerea pachetuluiprindelegatdacestecazul(ataatn original) ncazulncarerspunsullaoricaredinntrebriesteNU,descrieimotivul: ................................................................................................................................................. Ofierdeproiect Nume Semntura Data

124

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

5.2Griladeverificareaconformitiiadministrative
Cerine CerereadefinanareesteconformcerinelorGhiduluiSolicitantului ToatedocumenteledindosarulCereriidefinanaresuntnumerotate,semnate itampilateconformcerinelordinGhidulSolicitantului Actuldemputernicire(ModelB)pentrudepunereacereriidefinanare(n original)esteataat DeclaraiadeeligibilitateaEMC(ModelC)estenformatulcerut DA NU Acceptat /respins

DeclaraiiledeeligibilitateaIMMproductive(ModelC1)suntnformatulcerut (cteodeclaraiepentrufiecaredincele10IMMproductivemembreale clusterului) Declaraiadeangajament(ModelD)estenformatulcerut Declaraiapeproprierspundere(ModelD1)estenformatulcerut DeclaraiaprivindsituaiaEMC(ModelE)estenformatulcerut Scrisoaredeconfortcedovedetecapacitateafinanciaraasolicitantului (copie)(ModelF) Planuldedezvoltare(ModelG)esteanexatCereriidefinanare Dupcaz: ActconstitutivalEMC StatutulEMC Certificatdegref AcorddeparteneriatprincareserecunoatestatutulEMC Acordnformautenticntremembriiclusteruluicestipuleaznfiinarea EMC Rezultatfinal

125

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

5.3Griladeverificareaeligibilitiisolicitantuluiiproiectului
Cerine DA NU Acceptat /respins

Solicitantul ndeplinete criteriile de eligibilitate stipulate n Ghidul Solicitantului(cap.II) Scopuliobiectiveleproiectuluisuntnconformitatecuobiectivelespecifice aleaxeiprioritare,domeniuluimajordeintervenieioperaiunii ProiectulpropussencadreazntipuriledeproiectemenionatenGhidul Solicitantului(cap.III) Activitilepropusencadrulproiectuluisedesfoarnbeneficiulclusteruluin ansamblulsu ProiectulpropusestelocalizatpeteritoriulRomniei Duratacontractuluiestedecelmult24luni. Activitileproiectului,nuaufostfinanatenultimii3anisaunusunt finanatenprezent,parialsauntotalitate,dinfondurinerambursabile comunitaresaudinaltesursepublice Activitileproiectuluirespectlegislaianaionalicomunitarndomeniul protecieimediului,ajutoruluidestat,egalitiideanse,achiziiilorpublice, saudupcaz,anormelorinternedeachiziiiiinformrii/publicitii. Dimensiuneafinanriinerambursabilesolicitatesencadreazn limitelemenionatenprezentulGhid. SolicitantulnuseaflntrunadinsituaiileenumeratelaSeciunea "CriteriideeligibilitateaSolicitantului"dinGhidulsolicitantuluiprivind insolvena,obligaiiledeplatacontribuiilorlaasigurrilesociale,nclcarea gravaobligaiilorasumateprintruncontract/acorddefinanaredinfonduri publice,dificultateaacumestedefinitepotrivitregulilordeajutordestat, recuperareaunuiajutordestat ReprezentantullegalalSolicitantuluinuseaflntrunadinsituaiile enumeratelaSeciunea"CriteriideeligibilitateaSolicitantului"dinGhidul solicitantuluiprivindcondamnridefinitivedatorateuneiconduite profesionalendreptatmpotrivalegii,cazuridefraud,corupie,implicaren organizaiicriminalesaunalteactivitiilegale,ndetrimentulintereselor

126

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

financiarealeComunitiiEuropene. Solicitantulnuareobligaiideplatnetelabugetelepublice,maimaride1/12 (respectiv1/6labugetelelocale)dinobligaiiledeplatpeultimele12luni Activitileproiectuluinuderivinuimplicdelocalizareaunei activitisimilaredinaltstatmembru Rezultatfinal

127

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexa6:Griledeevaluaretehnicofinanciar 6.1Griladeevaluaretehnicofinanciarpentruproiecteledestinateclustereloremergente EtapadeevaluareestesubsecventEtapeideselecie,ncadrulcreiaseverificmaintidac sunt ndeplinite criteriile de eligibilitate ale Solicitantului i Proiectului. Etapa de evaluare presupuneevaluareatehnicifinanciaraproiectului,pebazaCereriidefinanare,aanexelor acesteiaiadocumentelorsuport,completateirespectivprezentate,nacordcusolicitrilei condiiiledescrisenGhidulsolicitantului.Evaluareatehnicifinanciaraproiecteloracceptate dupetapaprealabildeverificareaconformitiiadministrativeiaeligibilitii(careinclude eligibilitateasolicitantuluiirespectiv,eligibilitateaproiectului),sevaface,pentrufiecaredintre criteriile/subcriteriiledeevaluaredescrisenprezentagril,prinacordareadepuncte,numere ntregi,nlimitelemaximealeprevzute,nsoitedejustificareaalegeriipunctajuluiacordat.Nu sevoracordapunctajecuzecimale. 5criterideevaluare13subcriterii: Criteriiledeevaluare Punctajmaxim 1. Impactulproiectului(relevanapentruobiectivelePOSCCE) 20 2. Calitateaicoerenaproiectului 30 3. CapacitateaSolicitantuluideaimplementaproiectul 20 4. MaturitateaSolicitantuluiiaProiectului 10 5. SustenabilitateaProiectului 20 Punctajmaxim: 100 Atenie:Unproiectcareafostnotatcu0punctelaoricaredintresubcriteriiledeevaluarevafi declaratrespins! 1. Impactulproiectului(punctajmaxim20puncte)

128

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Subcriteriu 1.1Impactulasupra competitivitii economice

Descriere Sevaevaluamsurancareproiectulvaaveaunimpact pozitivasupradezvoltriicompetitiveaeconomiei romneti.Sevaevaluaimpactulntermenide: atrageredeinvestiii; cretereexporturi; cretereproductivitateamuncii; crearelocuridemunc; creterevaloareadugatbrut Sevaevaluadacincemsurrezultateleproiectului vorcontribuiladezvoltareaclusterului/lanuluide valoareprincelpuinurmtoarele: atragereadenoiIMMproductivencluster; creareadebranduriinternaionale; creterearelaiilorcomercialeidecolaborarentre membriiclusterului; creareadenoicompanii; integrareadelanuridevaloare; cretereacapacitiidemanagementiplanificarea clusterului. Sevorevaluaaciunilepropusedeproiectpentru: susinereadezvoltriidurabile(respectarea legislaieiprivindprotejareaiconservareamediului nconjurator,includereadeactiviti/msuride cretereacalitiimediuluinconjurtor (implementareadestandardespecific,cumarfi ISO14001,EMAS,etc) respectareaprincipiuluiegalitiideanse (solicitantulrespectcerineleminimelegalen domeniu,proiectulidentificaspectpoteniale legatedediversetipuridediscriminareipropune msurirelevantepentrueliminareaeventualelor cazuridediscriminare,cumarfi:accespersoanecu disabiliti,angajarepecriteriidecompeteneinu degensaureligie,etc)

Punctaj maxim

10

1.2Contribuia proiectuluila dezvoltareaclusterului

1.3Msurileprivind dezvoltareadurabili respectareaegalitii deanse

129

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

2. Calitateaicoerenaproiectului(punctajmaxim30puncte) Subcriteriu 2.1Claritateai coerenaproiectului Descriere Punctaj maxim

Sevorevaluaurmtoareleelementeimoduldecorelare pentruatingereaobiectiveloriobinerearezultatelor scontate: Obiectiveleproiectuluisuntclare,pertinentei fezabileavndnvedereperioadadeimplementare, resurseleumaneitehniceibugetulpropus Obiectiveleproiectuluisuntcorelatecurezultatelei indicatoriiasumai Metodologiadeimplementareesteclar,fezabili binejustificat:Solicitantulpropuneunsetcoerentde activiti(iinstrumente)detaliatepesubactiviti, resursenecesare(timp,financiare,umane,tehnice), responsabiliirezultate. Metodologiadeimplementareestecorelatcuun calendardelucrurealist 2.2Structurai Sevaevaluamsurancare: fezabilitatea Bugetulestecompleticorelatcuactivitile bugetuluiproiectului prevzute,resurselealocate/estimateicudevizul generalipeobiecte. Costurilesuntrealiste(corectestimateijustificate corespunztorprindocumentaiadepreanexatla buget)inecesarepentruimplementareaproiectului. Cheltuielileaufostcorectncadratencategoriacelor eligibilesauneeligibile. 2.3Managementul Sevaevaluamsurancareproiectul: riscurilor identificriscurilepotenialecarepotaprean perioadadeimplementareaproiectului descriemsuriledereducere/eliminareaacestora,cu numirearesponsabiluluiitermenuluiderezolvare 2.4Corelareacu Sevaevaluamsurancareproiectulcontribuiela politiciledecoeziune atingereaobiectivelorpoliticiidedezvoltareregional economici (apartenenalapolidecretere,conexiuneacuplanurile teritorial integratededezvoltareurban)

12

10

130

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

3. Capacitateasolicitantuluideaimplementaproiectul(punctajmaxim20puncte) Punctaj Subcriteriu Descriere maxim 3.1Asigurarea Sevaevaluacalitateaformeideguvernana managementuluicalitii clusterului:transparena,organizareaintern, 5 calitateacomunicriintreentitateademanagement imembriiclusteruluiiexterior) 3.2Calitateai Sevorevaluaurmtoareleelemente: capacitateaechipeide - Calificareaiexpertizaechipeidemanagement/ management implementareaproiectului(inclusivrelevana 10 acestorafadeobiectiveleirezultatele ateptatealeproiectului) - Corelarearesponsabilitilorechipeide managementcuactivitilepropusenproiect 3.3Calitatearesurselor Sevaevaluacalitateainfrastructuriiinivelul dejaexistenteiutilizate resurselorfinanciarepuseladispoziiedemembrii ncomunnproiect clusteruluipentruafiutilizatencomunpentru 5 implementareaproiectuluiiatingerearezultatelor acestuia. 4. Maturitateasolicitantuluiiaproiectului(punctajmaxim10puncte) Subcriteriu Descriere Punctaj maxim 4.1Maturitatea Sevorevaluaurmtoareleelemente: solicitantului - Dimensiuneaclusterului:numruldemembri, pondereaneconomialocal/regional/ naional; - Calitateacooperriiactuale/recententre 5 membriiclusterului - Performanaindividualamembrilorclusterului dedezvoltare(profitabilitate,tendinede dezvoltare,talie) 4.2Maturitatea Sevaevalua: 5

131

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

proiectului

capacitateaSolicitantuluideademaraimediat proiectul(activitipregtitoarepentrufacilitarea implementriiimediate)

5. Sustenabilitateaproiectului(punctajmaxim20puncte) Subcriteriu 5.1Capacitatea solicitantuluidea continuaproiectuldup finalizareaacestuia 5.2Capacitatea solicitantuluidea menineiconsolida echipademanagementa clusterului Descriere Sevaevaluacapacitateasolicitantuluideaatrage resursefinanciarepentruacontinuaimplementarea Planuluidedezvoltaredupfinalizareaproiectului Sevaevaluacapacitateasolicitantuluideaasigura meninereaiatragereaderesurseumanepentru EMC,inclusivpregtireaviitoareaacestorapentru coordonareaidezvoltareaclusterului Punctaj maxim 15

6.2Griladeevaluaretehnicofinanciarpentruproiecteledestinateclusterelorinovative EtapadeevaluareestesubsecventEtapeideselecie,ncadrulcreiaseverificmaintidac sunt ndeplinite criteriile de eligibilitate ale Solicitantului i Proiectului. Etapa de evaluare presupuneevaluareatehnicifinanciaraproiectului,pebazaCereriidefinanare,aanexelor acesteia a documentelor suport, care trebuie s fie completate i/sau prezentate n acord cu cerinele i condiiile descrise n Ghidul solicitantului. Evaluarea tehnic i financiar a proiectelor acceptate dup etapa prealabil de verificare a conformitii administrative i a eligibilitii (careincludeeligibilitateasolicitantuluiirespectiv,eligibilitateaproiectului),seva face, pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile de evaluare descrise n prezenta gril, prin acordareade puncte,, numere ntregi,n limitele maximeale prevzute,nsoite dejustificarea alegeriipunctajuluiacordat.Nusevoracordapunctajecuzecimale. 5criteriideevaluare13subcriterii: Criteriiledeevaluare Punctaj(Puncte) 6. Impactulproiectului(relevanapentruobiectivelePOSCCE) 20

132

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

7. Calitateaicoerenaproiectului 30 8. CapacitateaSolicitantuluideaimplementaproiectul 20 9. MaturitateaSolicitantuluiiaProiectului 10 10.SustenabilitateaProiectului 20 Punctajmaxim: 100 Atenie:Unproiectcareafostnotatcu0punctelaoricaredintresubcriteriiledeevaluarevafi declaratrespins! 6. Impactulproiectului(maxim20depuncte) Subcriteriu Descriere Punctaj maxim 6.1Impactulasupra Sevaevaluamsurancareproiectulvaaveaun competitivitii impactpozitivasupradezvoltriicompetitivea economice economieiromneti.Sevaevaluaimpactuln termenide: atrageredeinvestiii,nspecialnCDI; cretereexporturi,nspecialdetehnologie 10 medienalt; cretereproductivitateamuncii; crearelocuridemunc,nspecialpentru cercettori/fordemuncnaltcalificat; cretereacheltuielilordeCDI; creterevaloareadugatbrut. Sevaevaluadacincemsurrezultatele 6.2Contribuia proiectuluivorcontribuiladezvoltareaclusterului/ proiectuluila lanuluidevaloareprincelpuinurmtoarele: dezvoltareaclusterului atragereadenoiIMMproductivencluster; creareadebranduriinternaionale; 7 creterearelaiilorcomercialeidecolaborare ntremembriiclusterului,nspecialrelaiide transfertehnologic; cretereanumruluidebrevete; creareadenoicompaniiinovative(spinoff); integrareadelanuridevaloare;

133

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

6.3Msurileprivind dezvoltareadurabili respectareaegalitii deanse

cretereacapacitiidemanagementi planificareaclusterului; cretereanumruluideproiecteinternaionale deCDI. Sevorevaluaaciunilepropusedeproiectpentru: susinereadezvoltriidurabile(respectarea legislaieiprivindprotejareaiconservarea mediuluinconjurator,includereade activiti/msuridecretereacalitiimediului nconjurtor(implementareadestandarde specific,cumarfiISO14001,EMAS,etc) respectareaprincipiuluiegalitiideanse (solicitantulrespectcerineleminimelegalen domeniu,proiectulidentificaspectpoteniale legatedediversetipuridediscriminarei propunemsurirelevantepentrueliminarea eventualelorcazuridediscriminare,cumarfi: accespersoanecudisabiliti,angajarepe criteriidecompeteneinudegensaureligie, etc)

7. Calitateaicoerenaproiectului(maxim30depuncte) Subcriteriu 7.1Claritateai coerenaproiectului Descriere Sevorevaluaurmtoareleelementeimodulde corelarepentruatingereaobiectiveloriobinerea rezultatelorscontate: Obiectiveleproiectuluisuntclare,pertinentei fezabileavndnvedereperioadade implementare,resurseleumaneitehnicei bugetulpropus Obiectiveleproiectuluisuntcorelatecu rezultateleiindicatoriiasumai Obiectiveletiinificealeproiectului(privind Punctaj maxim

15

134

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

activitateadeCDI)suntinovativelanivelnaional /internaional(activitidefrontiertiinifici tehnologic) Metodologiadeimplementareesteclar,fezabil ibinejustificat:Solicitantulpropuneunset coerentdeactiviti(iinstrumente)detaliatepe subactiviti,resursenecesare(timp,financiare, umane,tehnice),responsabiliirezultate. Metodologiadeimplementareestecorelatcu uncalendardelucrurealist 7.2Structurai Sevaevaluamsurancare: fezabilitatea Bugetulestecompleticorelatcuactivitile bugetuluiproiectului prevzute,resurselealocate/estimateicu devizulgeneralipeobiecte. Costurilesuntrealiste(corectestimatei justificatecorespunztorprindocumentaiade preanexatlabuget)inecesarepentru implementareaproiectului. Cheltuielileaufostcorectncadratencategoria celoreligibilesauneeligibile. 7.3Managementul Sevaevaluamsurancareproiectul: riscurilor identificriscurilepotenialecarepotaprean perioadadeimplementareaproiectului descriemsuriledereducere/eliminarea acestora,cunumirearesponsabiluluii termenuluiderezolvare 7.4Corelareacu Sevaevaluamsurancareproiectulcontribuiela politiciledecoeziune atingereaobiectivelorpoliticiidedezvoltareregional economici (apartenenalapolidecretere,conexiuneacu teritorial planurileintegratededezvoltareurban) 8. Capacitateasolicitantuluideaimplementaproiectul(maxim20puncte) Subcriteriu Descriere

10

Punctaj maxim

135

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

8.1Asigurarea managementuluicalitii

Sevaevaluacalitateaformeideguvernana clusterului:transparena,organizareaintern, calitateacomunicriintreentitateade managementimembriiclusteruluiiexterior) Sevorevaluaurmtoareleelemente: Calificareaiexpertizaechipeide management/implementareaproiectului (inclusivrelevanaacestorafade obiectiveleirezultateleateptateale proiectului) Corelarearesponsabilitilorechipeide managementcuactivitilepropusen proiect; Calitateatiiificaechipeidemanagement/ implementareaproiectului(experienan domeniultransferuluidetehnologieiCDI)

8.2Calitateai capacitateaechipeide management

10

8.3Calitatearesurselor si/sauafacilitilordeja existenteiutilizaten comunnproiect

SevaevaluacalitateainfrastructuriideCDIi nivelulresurselorfinanciarepuseladispoziiede membriiclusteruluipentruafiutilizatencomun pentruimplementareaproiectuluiiatingerea rezultateloracestuia.

9. Maturitateasolicitantuluiiproiectului(maxim10puncte) Subcriteriu 9.1Maturitatea solicitantului Descriere Sevorevaluaurmtoareleelemente: - Dimensiuneaclusterului:numrulde membri,pondereaneconomialocal/ regional/naional,numrdecercettori, numrdebrevete; - Calitateacooperriiactuale/recententre membriiclusterului,nspecialacooperriin domeniuCDI - Performanaindividualamembrilor Punctaj maxim

136

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

9.2Maturitatea proiectului

clusteruluidedezvoltare(profitabilitate, tendinededezvoltare,talie,activitide CDI) Sevaevalua: capacitateaSolicitantuluideademaraimediat proiectul(activitipregtitoarepentrufacilitarea implementriiimediate);

10. Sustenabilitateaproiectului(maxim20puncte) Subcriteriu 10.1 Capacitatea solicitantuluidea continuaproiectuldup finalizareaacestuia 10.2 Capacitatea solicitantuluidea menineiconsolida echipademanagementa clusterului Descriere Sevaevaluacapacitateasolicitantuluideaatrage resursefinanciarepentruacontinua implementareaPlanuluidedezvoltaredup finalizareaproiectului Sevaevaluacapacitateasolicitantuluideaasigura meninereaiatragereaderesurseumanepentru EMC,inclusivpregtireaviitoareaacestorapentru coordonareaidezvoltareaclusterului Bazade Punctaj evaluare maxim (CF/PD) PD 15

PD

137

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexa7RegulamentulCE800/2008Anexa1:DefiniiaIMM Articolul1 ntreprindere Esteconsideratntreprindereoriceentitatecaredesfoaroactivitateeconomic,indiferent deformajuridicaacesteia. Suntinclusenaceastcategorie,nspecial,persoanelecareexercitactivitiindependentei asociaiile familiale implicate n activiti de artizanat i n alte activiti, precum i parteneriatelesauasociaiileimplicatenmodregulatntroactivitateeconomic. Articolul2 Numrul de angajai i plafoanele financiare pe baza crora se stabilesc categoriile de ntreprinderi 1. Categoria microntreprinderi, ntreprinderi mici i mijlocii (IMMuri) este format din ntreprindericareausub250deangajaiiacrorcifranualdeafacerinudepete50de milioaneEURi/saualcrortotalalbilanuluianualnudepete43demilioaneEUR. 2.ncadrulcategorieiIMMurilor,ontreprinderemicestedefinitcafiindontreprinderecare aresub50deangajaiiacreicifrdeafacerianuali/saualcreitotalalbilanuluianualnu depete10milioaneEUR. 3. n cadrul categoriei IMMurilor, o microntreprindere este definit ca fiind o ntreprindere carearesub10angajaiiacreicifrdeafacerianuali/saualcreitotalalbilanuluianualnu depete2milioaneEUR. Articolul3 Tipurile de ntreprinderi luate n considerare la calcularea numrului de angajai i a plafoanelorfinanciare 1. ntreprindere autonom este orice ntreprindere care nu este clasificat ca ntreprindere partenernsensulalineatului(2)saucantreprindereafiliatnsensulalineatului(3).

138

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

2. ntreprinderi partenere sunt toate ntreprinderile care nu sunt clasificate ca ntreprinderi afiliate n sensul alineatului (3) i ntre care exist urmtoarea relaie: o ntreprindere (ntreprindereadinamonte)deine,individualsaumpreuncuunasaumaimultentreprinderi afiliatensensulalineatului(3),25%saumaimultdincapitalulsaudindrepturiledevotalealtei ntreprinderi(ntreprinderedinaval). Totui, o ntreprindere poate fi clasificat ca autonom i, aadar, ca neavnd ntreprinderi partenere,chiardacpragulde25%ncauzesteatinssaudepitdeurmtoriiinvestitori,cu condiia ca investitorii respectivi s nu fie afiliai, n sensul alineatului (3), nici individual, nici mpreun,lantreprindereancauz: (a)societipublicedeinvestiii,societicucapitalderisc,persoanesaugrupuridepersoane caredesfoarnmodregulat activitideinvestiiin capital de risci careinvestesc capital propriu n ntreprinderi necotate la bursa (investitori provideniali), cu condiia ca investiia totalainvestitorilorprovidenialinaceeaintreprinderesfiemaimicde1250000EUR; (b)universitisaucentredecercetarenonprofit; (c)investitoriinstituionali,inclusivfonduridedezvoltareregional; (d)autoritilocaleautonomecuunbugetanualmaimicde10milioaneEURiopopulaiemai micde5000delocuitori. 3.ntreprinderiafiliatesuntntreprinderilentrecareexistoricaredintreurmtoarelerelaii: (a)ontreprinderedeinemajoritateadrepturilordevotaleacionarilorsaualeasociailoraltei ntreprinderi; (b)ontreprinderearedreptuldeanumisaudearevocamajoritateamembrilordinorganele administrative,deconduceresaudesupravegherealealteintreprinderi; (c)ontreprinderearedreptuldeaexercitaoinfluendominantasupraalteintreprinderin temeiul unui contract ncheiat cu ntreprinderea n cauz sau n temeiul unei prevederi din contractuldesocietatesaudinstatutulacesteia; (d)ontreprindere,careesteacionar sauasociatalalteintreprinderi,controleazsingur,n temeiul unui contract cu ceilali acionari sau asociai ai ntreprinderii n cauz, majoritatea drepturilordevotaleacionarilorialeasociailorntreprinderiincauz. Seconsidercnuexistinfluendominantncazulncareinvestitoriimenionailaalineatul (2)aldoileaparagrafnuseimplic,directsauindirect,nconducereantreprinderiincauz,fr aaduceatingeredrepturilorlordeacionarisauasociai. ntreprinderile ntre care exist oricare dintre relaiile descrise la primul paragraf prin

139

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

intermediuluneiasaualmaimultorntreprinderisaualoricruiadintreinvestitoriimenionaila alineatul(2)sunt,deasemenea,consideratecafiindafiliate. ntreprinderilentrecareexistoricaredintreacesterelaiiprinintermediuluneipersoanefizice sau al unui grup de persoane fizice care acioneaz solidar sunt, de asemenea, considerate ntreprinderi afiliate dac i desfoar activitatea sau o parte din activitate pe aceeai pia relevantsaupepieeadiacente. Piaadiacentesteopiadeprodusesauserviciisituatimediatnamontesaunavalde piaarelevant. 4.Cuexcepiacazurilorprevzutelaalineatul(2)aldoileaparagraf,ontreprinderenupoatefi consideratIMMdac25%saumaimultdincapitalulsaudindrepturiledevotaleacesteiasunt controlate, direct sau indirect, solidar sau individual, de unul sau de mai multe organisme publice. 5.ntreprinderilepotfaceodeclaraieprivindstatutuldentreprindereautonom,ntreprindere partener sau ntreprindere afiliat, incluznd date privind pragurile prevzute la articolul 2. Declaraia poate fi fcut chiar i n cazurile n care distribuia capitalului nu permite s se determine cu exactitate de ctre cine este deinut; n astfel de cazuri ntreprinderea poate declara pe proprie rspundere c se poate presupune, n mod legitim, c nu este deinut n proporiede25%saumaimultdeontreprinderesausolidardemaimultentreprinderiafiliate ntre ele. Declaraiile de acest tip sunt efectuate independent de controalele i verificrile prevzutededispoziiilenaionalesaucomunitare. Articolul4 Datele folosite pentru calcularea numrului de angajai, a sumelor financiare i perioada de referin 1.Datelefolositepentrucalculareanumruluideangajaiiaplafoanelorfinanciaresuntdatele aferenteultimuluiexerciiufinanciaraprobatisecalculeazanual.Dateleseiaunconsiderare de la data nchiderii conturilor. Valoarea cifrei totale de afaceri reinut se calculeaz fr a includetaxapevaloareaadugat(TVA)ialtetaxeiimpoziteindirecte. 2.Dac,ladatanchideriiconturilor,ontreprindereconstatc,peobazanual,adepitsau sa situat sub plafoanele privind numrul de angajai sau pragurile financiare prevzute la articolul2,ntreprindereancauznupierdesaudobndetestatutuldentreprinderemicsau mijlociesaudemicrontreprindere,cuexcepiacazuluincarepragurilerespectivesuntdepite peparcursuladouexerciiifinanciareconsecutive.

140

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

3.ncazulntreprinderilornouconstituitealecrorconturinuaufostncaprobate,suntluate n considerare datele care fac obiectul unei estimri realizate pe proprie rspundere de ctre acesteapeparcursulexerciiuluifinanciar. Articolul5 Numruldeangajai Numruldeangajaicorespundenumruluideunitianualedemunc(UAM),adicnumrului depersoanecareaumuncitcunormntreagnntreprindereancauzsaupentruaceastape parcursulntreguluiandereferinncauz. Munca persoanelor care nu au muncit pe parcursul ntregului an, a celor care au prestat o munccufraciunedenorm,indiferentdeperioadapeparcursulcreiaaumuncit,precumi munca lucrtorilor sezonieri sunt luate n considerare ca fraciuni de UAM. Personalul este formatdin: (a)angajai; (b) persoane care lucreaz pentru ntreprindere fiindui subordonate acesteia i care sunt considerateangajatenconformitateculegislaianaional; (c)directoriproprietari; (d) parteneri care desfoar o activitate n mod regulat n cadrul ntreprinderii i care beneficiazdeavantajefinanciaredinparteantreprinderii. Stagiarii sau studenii implicai n activiti de formare profesional pe baza unui contract de stagiusaudeformareprofesionalnufacpartedinpersonal.Durataconcediilordematernitate sauparentalenuseianconsiderare. Articolul6 Stabilireadateloruneintreprinderi 1.ncazulntreprinderilorautonome,datele,inclusivnumruldeangajai,sedeterminexclusiv pebazaconturilorntreprinderiirespective. 2. Datele, inclusiv numrul de angajai, privind ntreprinderile care au ntreprinderi partenere sauntreprinderiafiliate, sedeterminpebaza conturilori acelorlalte date alentreprinderii sau, dac exist, pe baza conturilor consolidate ale ntreprinderii sau pe baza conturilor consolidatencarentreprindereaesteinclusprinconsolidare.

141

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

La datele prevzute la primul paragraf se adaug datele oricrei ntreprinderi partenere ale ntreprinderii n cauz situate imediat n aval sau n amonte de aceasta. Agregarea se face proporional cu participarea procentual la capital sau la drepturile de vot (lunduse n calcul valoareaceamaimaredintreceledou).ncazulparticiprilorncruciate,seaplicprocentul maimare. La datele menionate la primul i al doilea paragraf se adaug, n proporie de 100%, datele oricreintreprindericareesteafiliatdirectsauindirectlantreprindereancauz,cuexcepia cazurilorncaredatelencauzaufostdejaincluseprinconsolidarenconturi. 3.nsensulaplicriialineatului(2),datelentreprinderilorpartenerealentreprinderiincauz se deduc din conturile acestora i din celelalte date ale acestora, consolidate, dac exist. La acesteaseadaug,nproporiede100%,datelentreprinderilorafiliatelaacestentreprinderi partenere,cuexcepiacazurilorncaredateleprivindconturileacestoraaufostdejaincluseprin consolidare. nsensulaplicriiaceluiaialineat(2),datelentreprinderilorcaresuntafiliatelantreprinderea n cauz se deduc din conturile acestora i din celelalte date ale acestora, consolidate, dac exist.Laacesteaseadaug,proporional,dateleoricreieventualentreprinderipartenereale ntreprinderii afiliate respective, situat imediat n amonte sau n aval de aceasta, cu excepia cazurilor n care acestea au fost deja incluse n conturile consolidate n procent cel puin proporionalcuprocentulstabilitnconformitatecualineatul(2)aldoileaparagraf. 4. Atunci cnd n conturile consolidate nu figureaz date privind personalul unei ntreprinderi, numrul de angajai se calculeaz prin agregarea proporional a datelor de la ntreprinderile partenere ale acesteia i prin adunarea datelor privind ntreprinderile la care este afiliat ntreprindereancauz.

142

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Anexa8Contractdefinanare(variantinformative) CodSMIS CONTRACTDEFINANARE Variantinformativ Nr................................/................................... ntre: Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, n calitate de Organism Intermediar pentru ntreprinderi Micii Mijlocii,cusediulnCaleaVictoriei,nr.152,sector1, Bucureti, tel./fax 021/20.25.115, email fonduristructurale@mimmc.ro, cod de nregistrare fiscal 2 4 9 3 1 4 9 9 , reprezentat legal de Domnul, n funcia de Ministru, denumit n continuareOrganismulIntermediarpentruIMM(OIIMM),pedeopartei Asociaia (Entitatea de Management a Clusterului).. nfiinat la data de .., Cod Unic de nregistrare , Nr. de nregistrare la Registrul Asociailor i Fundaiilor PJ , cu sediul n , ora ., Str. ., judeul .,codpostal.,Tel.,Fax...,email.., reprezentatprincufunciadeAdministrator,identificatprinC.I.Seria, Nr.,CNP..,ncalitatedeBeneficiar,pedealtparte, auconvenitncheiereaprezentuluiContractpentruacordareafinanriinerambursabilenbaza CereriideFinanarenr..,nurmtoarelecondiii: ARTICOLUL1OBIECTULCONTRACTULUI (1) Obiectul prezentului Contract l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre AutoritateadeManagementpentruProgramulOperaionalSectorialCretereaCompetitivitii Economice (AM POS CCE), pentru implementarea Proiectului nr. intitulat: .,denumitncontinuareProiect.

143

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

(2) Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite n prezentulContractinanexelecarefacparteintegrantdinacesta,pecareBeneficiaruldeclar clecunoateileacceptlasemnareaacestora. (3) Cererea de finanare depus de Beneficiar, astfel cum a rezultat n urma verificrilor, modificrilor i completrilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare i selecie, devine anexlaprezentulContract,fcndparteintegrantdinacesta. (4)BeneficiarulacceptfinanareanerambursabiliseangajeazsimplementezeProiectulpe propriarspundere,nconformitatecuprevederilecuprinsenprezentulContracticulegislaia naionalicomunitaraplicabile. ARTICOLUL2DURATACONTRACTULUI (1)Contractulintrnvigoareladatasemnriiluidectreambelepri. (2) Perioada de implementare a Proiectului este de doi ani de la data semnrii prezentului contract,reprezentndfinalizareatuturoractivitilorproiectuluiidepunereaultimeicereride rambursare. (3) Calendarul de implementare a proiectului reprezint activitile care au avut loc pn la momentul depunerii cererii de finanare i/sau cele care sunt previzionate a se realiza n procesul i n perioada de implementare a proiectului, precum si datele la care acestea sau realizat i/sau se vor realiza corelate cu metodologia de implementare a proiectului, aa cum suntprevzutelapunctul2.6alcereriidefinanare. (4)DatanceperiiimplementriiProiectuluiesteziuaurmtoareintrriinvigoareaprezentului contract. (5) Contractuli nceteazvalabilitatea lacinci ani de la data nchideriioficiale/parialea POS CCE,conformreglementrilornaionaleicomunitarenvigoare. (6)Termenelecurgfrluareancalculazileicndaunceput,darculuareancalculazileicnd sesfresc,cuexcepiacelorprevzutelaalin.(1). (7)ContractulrmnenvigoaretimpdecincianideladatancheieriioficialeaPOSCCEpentru obligaiileprevzutelaart.7lit.a)alin.(27),(28),(29)i(30). ARTICOLUL3VALOAREAPROIECTULUI

144

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

(1) Valoarea total a Proiectului care face obiectul finanrii nerambursabile este lei ():
1 Valoarea total a Proiectului, dincare: (lei) 2 Valoarea total eligibil a Proiectului, din care: (lei) 3+6

valoaretotaleligibilnvaloaredelei valoareneeligibilnvaloaredelei
3 Valoarea eligibil nerambursabil, dincare:(lei) 4 Valoarea eligibil nerambursabil finanat din FEDR(lei) 5 Valoarea eligibil nerambursabil finanat din bugetul national (lei) 6 7 8 Cofinanarea Rata de Valoarea ne a eligibil a cofinanare a eligibil Proiectului Beneficiarului beneficiarului (lei) din valoarea (lei) total eligibil a Proiectului (%) 23 6/2x100 12

2+8

4+5

3x86%

3x14%

(2) OI IMM se angajeaz n numele AM POS CCE, s acorde o finanare nerambursabil de maximum ..lei (litere), din care 86% FEDR i 14 % Buget de stat, echivalent cu maxim70%dinvaloareatotaleligibilaProiectuluispecificatlaart.3alin.(1).ncazulncare, la sfritul Proiectului, valoarea total eligibil este mai mic dect valoarea total eligibil contractat,sumaacordatdeAutoritateadeManagementsevareducecorespunztor. (3) Beneficiarul poate efectua modificri asupra bugetului, dac acestea nu afecteaz scopul principalalproiectuluiiimpactulfinanciarselimiteazlatransferuldemaximum10%dinsuma nscrisiniialncadrulfiecreicheltuielieligibile,ncadrulaceleiaicategorii,frasemodifica valoareatotaleligibilaproiectului.BeneficiarulvatransmiteOIIMMbugetulastfelmodificat, ntermendemaximum10zilelucrtoaredeladatamodificriiacestuia. (4)Valoareaeligibilnerambursabilaprobatprinprezentulcontractnupoatefimodificatn sensulmajorriiacesteia. (5) n cazul n care valoarea Proiectului i implicit valoarea eligibila a acestuia crete fa de valoarea convenita prin prezentul contract de finanare, diferena rezultat fa de finanarea nerambursabilmaximmenionatlaalin.(2)estesuportatanntregimedeBeneficiar. ARTICOLUL4ELIGIBILITATEACHELTUIELILOR

145

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

(1) Sunt eligibile acele cheltuieli, realizate n conformitate cu prevederile HG nr. 759/2007 cu completrileimodificrileulterioare,iOrdinulcomunalMinistruluiEconomiei,Comeruluii MediuluideAfaceri,MinistruluiFinanelorPubliceiMinistruluiAfacerilorEuropenecunumrul MECMAxxx/2012,numrulMFPxxx/2012inumrulMAEURxxx/2012privindaprobareaListei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanate n cadrul Programului Operaional Sectorial "Creterea Competitivitii Economice" (POS CCE) 20072013, axa prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient, domeniul major de intervenie 1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului, operaiunea: Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. xxx/2.04.2012, cu respectareacerinelorlegaleaplicabilendomeniulachiziiilorpublice. (2)Cheltuielilesuntconsiderateeligibile,inclusivceleefectuatenperioadacuprinsntredata confirmrii scrise a eligibilitii Proiectului i data semnrii contractului de finanare, dac respectprevederilelegalenaionaleicomunitarendomeniu,cuprecderecelereferitoarela achiziiilepublice. (3)Cheltuielilepentruobiectivelerealizatenregieproprienusunteligibile. (4) Asigurarea sumelor necesare plii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea beneficiarilordeproiectefinanatedinInstrumenteleStructurale. (5) Pentrua fi eligibiletoate cheltuieliletrebuie s fierealizate (facturate i efectivpltite) de Beneficiar n perioada de implementare prevzut la art.2 alin.(2) din prezentul contract; excepiefaccazurilencarecontractuldeachiziieprevedeuntermendeplatdemaxim90zile deladatafacturrii,culivrareairecepianperioadadeimplementare ARTICOLUL5PREFINANAREA (1)Prefinanareaseacordintegral,conformprevederilorprezentuluiContract,nconformitate cugraficuldeprefinanareprevzutntabeluldemaijos,nbazauneicererideprefinanaredin parteaBeneficiarului(conformAnexei9),nsoitdeunulsaumaimultecontractedefurnizare de bunuri/prestare de servicii/execuie de lucrri ncheiat(e) ntre Beneficiar i unul sau mai muli operatori economici a crui/cror valoare cumulat s fie de minim 5% din valoarea eligibilaProiectului. (2)BeneficiarulcaresolicitprefinanareareobligaiadeafurnizaAMPOSCCEuninstrument degarantareemisncondiiilelegiideosocietatebancarsaudeosocietatedeasigurripentru suma aferent prefinanrii solicitate. n condiiile prevzute n Anexa 9 instrumentul de garantare trebuie s fie irevocabil, necondiionat, indivizibil i pltibil la prima cerere scris a beneficiaruluigaraniei.

146

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

(3)Valoareaprefinanriiestede......................lei(.........................lei)reprezentnd35%din valoareanerambursabilaproiectuluiacordatdinfonduripublice. (4)Cerereadeprefinanareidocumentelensoitoareprevzutelaalin.(1)i(2)vorfidepuse laOIIMMcurespectareagraficuluideprefinanaredintabeluldemaijos. Cereredeprefinanarenr . (5) a) Plata prefinanrii se va efectua de ctre Unitatea de Plat din cadrul AM POS CCE, n maxim 45 de zile de la data depunerii cererii, n lei, n urmtorul cont dedicat exclusiv prefinanrii: 1.codIBAN:; 2.titularcont:; 3.denumire/adresaBancacomercial:. b) Diferena dintre dobnda acumulat n contul prevzut la alin. (5) lit. a), corespunztoare sumelor de prefinanare rmase disponibile n cont i valoarea impozitelor aferente i a comisioanelor de gestionare a contului respectiv se raporteaz AM POS CCE i se deduce de aceastadinsumelerambursateBeneficiarului,pnlaplatafinal,inclusiv. (6)Operaiunilederulateprincontuldedicatexclusivprefinanriivorrespectastrictprevederile legislaieinvigoarecuprivirelaprefinanare. (7) Sumele existente n contul de prefinanare se vor utiliza pentru cheltuielile proiectului (eligibileineeligibile). (8)Recuperareaseefectueazncepndcuprimacererederambursare,prindeducereaaminim 30%dinvaloareafiecreicereriderambursareintermediare,conformgraficuluiderambursare a cheltuielilor din prezentul Contract astfel nct suma aferent prefinanrii s se recupereze integralnaintedeultimacererederambursare. (9)Prinexcepiedelaalin.(8)procentuldededucerepoatefimaimicde30%ncazurilencare cuantumulprefinanriirmasederecuperat reprezint mai puinde30%dinvaloarea cererii derambursarerespective. (10) Prefinanarea acordat se restituie de ctre Beneficiar dac nicio cerere de rambursare, caresjustificeachiziiadebunurioriserviciisauexecuiadelucrri,nuafostdepusdeacesta ntermenulstabilitconformgraficuluiderambursaredinprezentulContract. Sumaestimativ Datadepunerii

147

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

(11)Dacprefinanareanupoatefirecuperatintegralpnlaultimacererederambursare,ca urmareadiminuriivaloriieligibile,diferenadeprefinanaresevarestituidectreBeneficiarn contulAMPOSCCE,ntermendemaximum30deziledelanotificareatransmisacestuia. (12) n cazul nerespectrii clauzelor contractuale, garania se execut corespunztor sumei de recuperat. ARTICOLUL6RAMBURSAREACHELTUIELILOR (1) AM POS CCE va autoriza cererile de rambursare n urma verificrii de ctre OI IMM a documentelorjustificativeprezentatedeBeneficiar,nmaximum80dezilecalendaristicedela data depunerii acestora la OI IMM, care, la rndul su, va informa Beneficiarul cu privire la sumeleautorizatelaplat,dupntiinareaprimitdelaAMPOSCCE. (2)RambursareasevaefectuadectreUnitateadePlatpentruPOSCCE,ntermende10zile calendaristicedeladatalacareBeneficiarulafostinformatcuprivirelasumaautorizat,nlein urmtorulcont: 1.codIBAN:; 2.titularcont:; 3.denumire/adresaBancacomercial:. (3) AM/OI poate prelungi termenul menionat la alin. (1), cu informarea in prealabil a Beneficiarului,nsituaiijustificatedesolicitareadedocumenteiclarificri,precuminsituaia organizriiunormisiunidemonitorizareicontrolanterioareautorizriiplii. (4) Pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, Beneficiarul va depune la OI IMM urmtoarele documente:
Cererederambursare(AnexaIII2)4exemplare; Raportdeprogres(AnexaIVI)2exemplare; Documentedeplatnoriginalifotocopiecertificat"conformcuoriginalul":facturi,ordinede plat,filCECiextrasedecont,notecontabile,balaneanaliticedeverificareaferenteperioadei deraportarepentrucerereaderambursarencauz,altedocumentejustificative.Larapoartele trimestrialedeprogres/raportulfinal de implementare, n cazul achiziionrii echipamentelor i tehnologiilor, Beneficiarul trebuie s prezinte i certificatele acelor echipamente care s ateste noutateatehnologiei; Pentru procedura de achiziii: dovada publicrii, criterii de selecie, raport de atribuire a contractului1exemplar;

148

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

Pentruinformareipublicitate:fotografii,anunuri,comunicate,documentepentruevidenierea pliipublicitiiradio/TV; Pentru prestri servicii: aprobarea Beneficiarului pentru documentele remise n cadrul consultanei,foideprezenlacursuri,fiedeevaluarentocmitedectreparticipaniilacursuri, stateledeplataletrainerilor(fotocopiicertificate); Pentrucheltuielidepersonal:foideprezen,statedeplat.

(5) Facturile trebuie s menioneze detaliat bunul achiziionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuat. Documentele doveditoare vor fi napoiate dup ce pe original se va aplica tampila care atest c sunt finanate din fondurile POS CCE pentru evitarea dublei finanri. Pentru evitarea dublei finanri, toate facturile vor fi inscripionate pe fa, sub semntura reprezentantuluilegalalBeneficiarului,cuPOSCCE,AxaPrioritar(),denumireaProiectuluii numrulcontractuluidefinanare. (6)ncazulncheieriidectreBeneficiaraunorcontractecufurnizoriexterni,cndpotaprea diferene de curs valutar ntre momentul emiterii facturii i momentul efecturii plii, Beneficiarul va solicita prin cererea de rambursare valoarea corespunztoare cursului valutar valabilladataefecturiiplii. (7)AMPOSCCE/OIIMMare/audreptuldeasolicitadocumentesuplimentarepentruelucidarea eventualelorneclariti. (8)Cerereaderambursaresepoatedepunepentrufiecareprestaredeserviciidupaacceptarea rezultateloracestoradecatreBeneficiar. (9)Beneficiarulpoateoptapentrudepunereauneisingurecereriderambursare,lafinalizarea tuturoractivitilorproiectului. (10)Numrultotaldecereriderambursareestedemaximtreiisevareliefanurmtorulgrafic derambursare: Cerere rambursarenr. 1 TOTALBUGET de Activitate/subactivitate Sumaestimativ Datadepunerii

149

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

(11)DacBeneficiarulnudepuneultimacererederambursareladatamenionatngraficinu justific n scris motivele nerespectrii acesteia, OI IMM are dreptul de a rezilia contractul cu recuperareaintegralasumelorrambursate. (12)Platafinalapebazaultimeicereriderambursaresevaefectua,dacanuseconvinealtfel, numaidacsedovedetendeplinireaindicatorilorasumaiprincontract. (13) n cazul n care Beneficiarul nu ndeplinete integral indicatorii de realizare asumai prin contractiobiectivulproiectuluinuesteatins,finanareanerambursabilavafiretrasintegral. Indicatoriderealizare*: *Rezultateimediateaciunidepromovarelacareaparticipatsauorganizatedectre beneficiar (participri la trguri internaionale, participri la misiuni economice, materiale informativerealizate,paginiwebrealizate),pieeinternaionalepecareserealizeazactivitatea de internaionalizare, participani la programe Hosted Buyers, ntlniri de afaceri pentru identificaredenoiclieni. Indicatoriderealizareasumaincadrulcontractului Valoarea indicatorului stabilit n contract conform cererii de finanare UM (2) Cantitate (3)

Indicator

Indicatoriiderealizare (1)

(1) OIIMM/AMPOSCCEpoate/potsuspenda,aprobaparialsaurespingelaplatocererede rambursare n cazul detectrii unei/unor cheltuieli neeligibile sau n cazul nerespectrii prevederilorcontractualesaulegaleaplicabile.

150

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

ARTICOLUL7TAXAPEVALOAREAADUGAT(TVA)

(1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugat nedeductibil, potrivit legii, este eligibil pentru toate programele operaionale finanate din instrumente structurale., conform prevederilor HG 1135/2011. (2) Asigurarea sumelor necesare plii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea exclusiv a Beneficiarului.

ARTICOLUL8OBLIGAIILEPRILOR
a)ObligaiileBeneficiarului

(1) BeneficiarultrebuiesasigureimplementareaProiectuluinconformitatecuceleasumate prinCerereadefinanareaprobat.BeneficiarulvafisingurulrspunztornfaaOIIMMi aAMPOSCCEpentruimplementareaProiectului. (2) Plata finala pe baza ultimei cereri de rambursare se va efectua, daca nu se convine altfel, numai dac se dovedete ndeplinirea indicatorilor de realizare asumai prin contract. n situaia n care Beneficiarul nu realizeaz integral indicatorii de realizare asumai prin contract, dar obiectivul proiectului este atins, finanarea nerambursabil acordat va fi redusnmodproporional,cuexcepiacazurilortemeinicjustificate. (3) Beneficiarul are obligaia s raporteze ndeplinirea indicatorilor de rezultat pe toata perioada de durabilitate a proiectului, ncepnd cu anul urmtor celui n care sa finalizat proiectul, asigurnduse ca la sfritul perioadei de durabilitate toi indicatorii de rezultat asumaiprin contractvor fiatini,ncazcontrarAMPOSCCE/OIIMM putndssolicite Beneficiarului proiectului returnarea sumelor primite proporional cu procentul de nerealizarealacestorindicatori,cuexcepiacazurilortemeinicjustificate. Indicatoriderezultat*: * Beneficiile obinute, efectele imediate ale realizrilor. Furnizeaz informaii despre schimbri (comportamentul, capacitatea sau performana beneficiarului). Pot fi fizici sau financiari(cretereacifreideafaceri(%),numrullocurilordemunccreate/meninute,accesri

151

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

ale paginii web realizat prin proiect, precontracte/ contracte ncheiate cu paarteneri externi, tipurideproduse/serviciivndute). Indicatoriderezultatasumaincadrulcontractului Valoarea stabilit conform finanare UM (2) indicatorului n contract cererii de Cantitate (3)

Indicator

Indicatoriiderezultat (1)

(4) ncazulsubcontractriintotsaunparteamanagementuluideproiect,responsabilitatea revinenexclusivitateBeneficiarului. Implementare (5) BeneficiarultrebuiesimplementezeProiectulcumaximumdeprofesionalism,eficieni vigilen n conformitate cu cele mai bune practici n domeniul vizat i n concordan cu prevederileacestuiContract. (6) Beneficiarulivaasumaintegralrspundereapentruprejudiciilecauzateterilordinculpa sapeparcursulimplementriiProiectului.OIIMMiAMPOSCCEvorfidegrevatedeorice responsabilitatepentruprejudiciilecauzateterilordinculpaBeneficiarului. (7) BeneficiarulareobligaiadeasolicitaOIIMMaprobareapentruoricemodificareintervenit nbugetulprevizionatalProiectuluiiaprobatprinprezentulContract,ntermende10zile lucrtoare de la data apariiei modificrii, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta. (8) Beneficiarulareobligaiadeamenineinvestiiafinanatprinprezentulcontractcelpuin treianidupfinalizareaimplementriiproiectului.

152

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

(9) Pe toat perioada de implementare a Proiectului, Beneficiarul va transmite OI IMM , la fiecaretreiluni,previziunileprivindfluxurilefinanciarepentrutrimestrulurmtor,nsituaia ncaresuntdiferenefadegraficulderambursareprevzutncontract. ControliAudit (10)Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice informaii de natur tehnic sau financiar legatedeProiectsolicitatedectreAMPOSCCE,OIIMM,AutoritateadeCertificareiPlat, Autoritatea de Audit, Comisia European sau orice alt organism abilitat s verifice sau s realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanate din instrumentestructurale. (11)Beneficiarulareobligaiasasiguretoatecondiiilepentruefectuareaverificrilor,punnd ladispoziie,lacerereintimputil,documentelesolicitateisasiguredisponibilitateai prezena personalului implicat n implementarea proiectului, precum i a managerului proiectuluiverificatsauauditat,pentreagadurataverificrilor. (12)Beneficiarulseangajeazsasigureisacordedreptuldeacceslalocurileispaiileunde seimplementeazsauafostimplementatProiectul,inclusivacceslasistemeleinformatice, precum i la toate documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i financiaraProiectului. Politicicomunitareinaionale (13)Beneficiarulesteobligatsrespecteprevederilecuprinsencerereadefinanarereferitoare laasigurareaconformitiicupoliticileUniuniiEuropeneinaionale,nspecialceleprivind achiziiilepublice,ajutoruldestat,egalitateadeanse,dezvoltareadurabil,informareai publicitatea. Achiziii (14)Pentru implementarea prezentului Proiect, Beneficiarul are obligaia de a respecta prevederile legislaiei naionale n domeniul achiziiilor publice dac se ncadreaz n

153

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

prevederileart.8sau,dupcaz,nprevederileart.9,lit.c)ic)dinOUG34/2006privind atribuireacontractelordeachiziiepublic,acontractelordeconcesiunedelucrripublicei acontractelordeconcesiunedeservicii,cumodificrileicompletrileulterioare. (15)BeneficiariiPOSCCEcarenuintrasubincidentaprevederilorOUG34/2006cumodificrilei completrile ulterioare au obligaia s respecte Instruciunile de achiziii prevzute n NormeleinternedeachiziiiAnexanr.Vlaprezentulcontract. (16)Beneficiarul are obligaia, n situaia n care contractul este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai puin de 50%, de ctre o autoritate contractant, s asigure o utilizare eficient a fondurilor n procesul de atribuire, s promoveze concurena dintre operatoriieconomici,precumisgarantezenediscriminarea,transparena,recunoaterea reciproc i tratamentul egal al operatorilor economici care particip la atribuirea contractului,nconformitatecuprevederileAnexeiVlaprezentulcontract. (17)PentruachiziiileaferenteproiectuluiBeneficiarultrebuiesntocmeascispstrezecte undosaralfiecreiachiziii,conformcerinelordinAnexaValprezentuluicontract. (18)Beneficiarulcarenusencadreaznprevederileart.8dinOUGnr.34/2006,cumodificrile icompletrileulterioarearedreptuldeaachiziionadirectproduse,serviciisaulucrricnd valoareaachiziieinudepeteechivalentulnleia15.000euro,calculatlacursulBNRdin ziua lansrii achiziiei, pentru fiecare achiziie de produse, servicii sau lucrri. n acest caz achiziia se realizeaz pe baza de document justificativ care se consider a fi contract de achiziie. Asigurareacofinanriiiacheltuielilorneeligibile
(19) Beneficiarul este obligat s asigure cheltuielile legate de finanarea implementrii proiectului: cheltuielileeligibilerambursabile,cofinanareaicheltuielileneeligibile. (20) Capacitatea de finanare/cofinanare a proiectului reprezint confirmarea capacitii de plat a Beneficiarului, respectiv certificarea existenei i disponibilitii fondurilor necesare implementrii Proiectului. Capacitatea de finanare/cofinanare a Proiectului va putea fi dovedit prin oricare dintre urmtoareledocumente: scrisoaredeconfort, extrasdecont, contractdecredit,

154

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

liniedecreditpentruinvestiii emise de o instituie financiar bancar, care va acoperi cel puin valoarea finanrii proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanare din cheltuielile eligibile i, n totalitate, cheltuielile neeligibilealeproiectului. (21) n cazul n care, urmare transmiterii primului raport trimestrial de progres se constat de ctre OI IMMfaptulcnuafostdemaratproceduradeachiziieprevzutncalendarulactivitilorasumat prin contract, Beneficiarul are obligaia dovedirii capacitii de finanare/cofinanare a proiectului prin prezentarea ctre OI IMM n termen de maxim cinci luni de la data intrrii n vigoare a ContractuluideFinanare,subsanciunearezilieriiacestuia,aoricruiadintredocumenteleprevzute laalin.(20).

EvaluareaProgramului/Proiectului (22)BeneficiaruliasumobligaiadeafurnizaOIIMM,AMPOSCCE,ComisieiEuropenei/sau agenilor lor autorizai orice document sau informaie, n termenul solicitat, n vederea realizrii evalurii POS CCE i/sau a Proiectului implementat. Cu acordul Autoritii de Management,rezultatulevaluriivafipusladispoziiaBeneficiaruluidectreOIIMM. Evidencontabildistinct (23)Beneficiarultrebuiesinoevidencontabildistinct,folosindconturianaliticedistincte pentruProiect. (24)Beneficiarul este obligat s informeze OI IMM cu privire la modul n care se realizeaz evidenacontabildistinctprivindproiectul,transmindOIIMM,ntermende30dezile calendaristice de la ncheierea contractului, o notificare conform anexei VII la prezentul contract. (25)Beneficiarul trebuie s transmit AM POS CCE/OI IMM, odat cu cererea de rambursare, fieledecont pentru conturileanaliticeutilizaten evidenacontabil aproiecteloralturi deNotacontabiliBalanadeverificare. (26)nvedereaefecturiireconcilieriicontabilentreconturilecontabilealeAMPOSCCEicele aleBeneficiaruluipentruoperaiunilegestionatencadrulprezentuluicontract,Beneficiarul are obligaia transmiterii Formularului 9 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilorOUGnr.64/2009privindgestionareafinanciarainstrumentelorstructuralei 155

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

utilizareaacestorapentruobiectivulconvergen,dincaresrezultesumeleprimite/pltite dela/ctreAMPOSCCE. Pstrareadocumentelor (27)Beneficiarul are obligaia de a pstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile privindactivitileicheltuielileeligibile nvederea asigurriiunei pistedeaudit adecvate,nconformitatecuregulamentelecomunitareinaionale.Toatedocumentelevor fipstrateinclusivpeoperioaddecincianidelanchidereaoficial/parialaPOSCCE. (28)Documenteletrebuiesfieuoraccesibileipstrateastfelnctspermitverificarealor. (29)Beneficiarul este obligat s informeze OI IMM cu privire la locul pstrrii documentelor, transmindacestuiantermende30dezilecalendaristicedelancheiereacontractului,o notificareconformanexeiVIIlaprezentulcontract. (30)PnlancetareavalabilitiicontractuluiBeneficiarulareobligaiadeapstraideapune la dispoziia OI IMM, AM POS CCE, Autoritii de Certificare i Plat, Autoritii de Audit, ComisieiEuropeneioricruialtorganismabilitatdeaefectuaverificriasupramoduluide utilizare a finanrii nerambursabile, toate documentele aferente Proiectului, inclusiv inventarulasupraactivelordobnditeprinInstrumenteleStructurale. Modificrisubstaniale (31)Beneficiarul este obligat s nu fac modificri substaniale ale proiectului sub sanciunea rezilieriicontractuluicurecuperareaintegralafinanriicontractate.Dacpeperioadade valabilitateacontractuluiintervineomodificaresubstanial,aacumestedefinitmaijos, deladataapariieiacesteiaarelocsistareafinanriinerambursabile,iarsumeleacordate pnnacelmomentsevorrecuperanconformitateculegislaianaional. (32)Modificrilesubstanialelaunproiectsuntaceleacare: afecteaz major natura i condiiile de implementare sau ofer unui ter un avantaj necuvenit;

156

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

rezultdintroschimbareanaturiiproprietiiunuiarticoldeinfrastructur,oncetare sauschimbarenlocalizareainvestiieisauncetareauneiactivitideproducie(dup caz,undeseaplic). (33)BeneficiarulareobligaiadeainformaOIIMMntermende15dezilecalendaristicedela dataapariieioricreimodificridenaturacelorartatelaalin.(32). (34)Finanareanerambursabilacordatvafirecuperatintegralincazuln careobiectivele finanatenusuntfolosite conformscopuluidestinat,precumincazulncareacesteaau fost vndute, nchiriate sau nstrinate sub orice form ntro perioad de trei ani dup finalizareaimplementriiProiectului. b)ObligaiileOrganismuluiIntermediar (1) OI IMM va informa Beneficiarul despre data nchiderii oficiale/pariale a Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice prin intermediul mijloacelor publicedeinformare. (2) OIIMM are obligaiade ainformaBeneficiarulcu privirela orice decizieluatcare poate afectaimplementareaProiectului. (3) OI IMM are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile i recomandrile formulate de ctre AM POS CCE, Comisia European i alte organisme abilitatecareauunimpactasupraProiectuluiacestuia. (4) OIIMMareobligaiadeasprijiniBeneficiarulprinfurnizareainformaiilorsauclarificrilor pecareleconsidernecesarepentruimplementareaProiectului.
ARTICOLUL9CONFIDENIALITATE

(1) OI IMM, AM POS CCE i Beneficiarul se angajeaz s pstreze confidenialitatea documentelor, materialelor, datelor i informaiilor n legtur cu Proiectul i care sunt stabilitedectrepricafiindconfideniale. (2) Nupotfideclarateconfidenialedocumentele,materialele,dateleiinformaiilefolositen scop publicitar pentru informarea i promovarea utilizrii Instrumentelor Structurale,

157

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

precumicelerezultatedinobligaiaBeneficiaruluidearespectamsuriledeinformarei publicitateconformAnexeinr.IIMsuriledeinformareipublicitate. (3) Nerespectareaobligaieideconfidenialitateddreptulpariivtmatespretinddaune interesepriinculp.

ARTICOLUL10DREPTULDEPROPRIETATE/UTILIZAREAREZULTATELORIECHIPAMENTELOR

(1) Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectual, att industrial(ex.brevetedeinvenie,deseneimodeleindustriale,mrci),ctidreptulde autor asupracreaiilorrezultatedinimplementarea Proiectuluisunt drepturi exclusive ale Beneficiarului,curespectarealegislaieinvigoare.
ARTICOLUL11CESIUNEA

(1) PrezentulContractnintegralitateasaprecumitoatedrepturileiobligaiiledecurgnddin implementareaacestuianupotfaceobiectulcesiunii. ARTICOLUL12NEREGULI (1) Prin neregul se nelege orice nclcare a unei dispoziii a legislaiei comunitare i/sau naionale,carerezultdintroaciunesaudintroomisiuneaunuioperatoreconomic,care aresauarputeaaveacaefectprejudiciereabugetuluigeneralalUniuniiEuropenei/saua bugetelordincareprovinecofinanareapublicaferent.Suntasimilatenereguliloriorice altenclcrialeprezentuluicontractdefinanare. (2) n nelesul prezentului contract noiunea de operator economic este cea definit de RegulamentulComisieinr.1828/2006. (3) OI IMM va lua msurile necesare pentru identificarea neregulilor, constatarea creanelor bugetarerezultatedinnereguli,stingereaacestoraprinrecuperareadebituluiivadispune toate msurile pe care le consider necesare pentru eliminarea sau diminuarea

158

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

consecinelorasupraimplementriiProiectului,msuricarepotvizainclusivsuspendarea executriiContractuluii/saureziliereaacestuia. (4) Constituieobiectalrecuperrii,debitulconstatat,individualizatntitluldecreanpotrivit prevederilorlegislaieindomeniu. (5) Termenulde plat pentrusumele carefacobiectul recuperriise stabiletenfunciede datacomunicriititluluidecrean,potrivitlegii,termendelaexpirareacruiaBeneficiarul va datora majorri de ntrziere, calculate conform prevederilor Codului de procedur fiscalnvigoare. (6) n cazul n care creanele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin plata voluntarsauprindeducereadinurmtoarelecereriderambursare,AMPOSCCEvasesiza autoritateacompetentnvedereadeclanriiproceduriideexecutaresilit. (7) ncazulneregulilorconstatateulteriorfinalizriiimplementriiProiectului,Beneficiarulare obligaia s restituie, n termenul prevzut la alin. (5), debitul individualizat n titlul de crean. n cazul nerespectrii obligaiei de restituire a debitului, AM POS CCE va sesiza organelecompetentenvedereadeclanriiexecutriisilite. (8) OriceplatexcedentarefectuatdectreUnitateadePlatconstituieplatnecuvenit, iarBeneficiarulareobligaiadearestituisumelerespectiveAMPOSCCE. (9) Recuperarea sumelor pltite excedentar de ctre Unitatea de Plat se face conform prevederiloralin.(3)(7). (10)ComisioanelebancareocazionatederambursareactreUnitateadePlatpentruPOSCCE a sumelor datorate cad n sarcina exclusiv a Beneficiarului, cu excepia plilor excedentare,cndcomisioanelecadnsarcinaAMPOSCCEsauUnitiidePlat. ARTICOLUL13MONITORIZAREICONTROL (1) MonitorizareaicontrolulprivindimplementareaProiectuluisuntrealizatedectreOIIMM iAMPOSCCE.BeneficiarulseobligsrespecteprevederilemenionatenAnexanr.Ila prezentulcontractMsuridemonitorizareicontrol.
ARTICOLUL14INFORMAREIPUBLICITATE

159

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

(1) ToatemsuriledeinformareipublicitatevorfirealizatedectreBeneficiarnconformitate cuAnexanr.IIlaprezentulcontract. ARTICOLUL15PERSOANEDECONTACTIADRESE (1) Reprezentantul legal al Beneficiarului este ., Administrator, Tel.., Fax. ,email..,conformHotrriiAGAnr..aS.C... S.R.L. (2) Director de proiect este ., Administrator, Tel., Fax. .., e mail (3) Persoana de contact a Beneficiarului este .., in calitate de .., tel. ..,fax:.,email..... (4) Persoana responsabila cu operaiunile financiare este ., Administrator, Tel..,Faxemail.. (5) ntreaga coresponden legat de prezentul Contract se va face n scris, cu menionarea numrului i titlului Proiectului precum i a codului SMIS nsoite de un opis i se va transmitelaurmtoareleadrese: (6) Pentru Beneficiar: S.C . S.R.L., Loc. ., Str. .., judeul ., cod potal.. (7) Pentru OI IMM: Organismul Intermediar pentru IMM, Calea Victoriei nr.152, sector 1 Bucureti,codpotal010096.
ARTICOLUL16MODIFICRIICOMPLETRILACONTRACT

(1) OricemodificarelaContractsevafacecuacordulambelorpri. (2) OricecompletaresaumodificareaContractuluitrebuiefcutnscrisprintrunactadiional ncheiat n aceleai condiii i termene ca i Contractul iniial, cu excepia modificrilor aduse anexelor I, II, III, IV a,b,c, V, VI, VII, VIII, IX, care vor fi notificate de ctre OI IMM Beneficiarului,atuncicndnecesitateamodificriiacestoraeste determinatdeschimbri alelegislaieinaionaleoricomunitare; (3) Actul adiional nu poate s vizeze o modificare substanial a proiectului aa cum este definitaceastanprezentulcontractlaart.7lit.a)alin.(32).

160

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

(4) Beneficiarul trebuie s transmit OI IMM, n vederea aprobrii, solicitarea justificat de modificareacalendaruluideimplementarealProiectului,dupcumurmeaz: a. n termen de 10 zile de la luarea la cunotin a motivelor care determin aceast solicitare, n cazul n care nu se modific termenul final i data la care va fi depus cerereaderambursarefinal, b. cucelpuin20dezilecalendaristicenaintedeexpirareatermenuluifinalalacestuia,n cazul n care se modific termenul final i data la care va fi depus cererea de rambursarefinal. (5) ncazulncaretermenulfinalderealizareaultimeiactiviti,respectivdepunereaultimei cereri de rambursare conform calendarului de implementare prevzut la punctul 2.6 al cererii de finanare se suprapune cu finalul perioadei de implementare a proiectului prevzutart.2,alin.(2),OIIMMnuvaacceptaprelungireacalendaruluideimplementare. (6) n cazul schimbrii adresei, sediului social, contului bancar, al nlocuirii reprezentantului legal sau tehnic, a persoanei de contact sau a persoanei responsabile cu operaiunile financiare, Beneficiarul va notifica modificarea corespunztoare OI IMM n termen de cel mult cinci zile lucrtoare de la data efecturii acesteia. n cazul n care notificarea este acceptat de OI IMM, aceasta va constitui anex la prezentul contract, fr a mai fi necesarncheiereaunuiactadiional. (7) Pentru schimbarea contului i/sau a bncii creditoare, dac Beneficiarul a solicitat credit bancarpentrucofinanareaProiectului,notificareacorespunztoarevafinsoitdeacordul scris al bncii creditoare. n cazul schimbrii persoanei responsabile cu operaiunile financiare, Beneficiarul va transmite OI IMM numele noii persoane desemnate precum i datelesaledecontact,mputernicireaispecimenuldesemntur.Notificareavaconstitui anexlaprezentulcontract,framaifinecesarncheiereaunuiactadiional. ARTICOLUL17FORAMAJOR (1) Prin for major se nelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil i imposibil de nlturat independent de voina prilor intervenit dup data semnrii Contractului, care mpiedic executarea n tot sau n parte a Contractului i care exonereaz de rspundere parteacareoinvoca. (2) Potconstituicauzedeformajorevenimentecumarfi:calamitinaturale(cutremure, inundaii,alunecrideteren),rzboi,revoluie,embargoetc.

161

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

(3) Partea care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri cazul de for major, n termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariiei i de al dovedi, n termen de celmult15(cincisprezece) zile calendaristice. De asemenea, areobligaia dea comunicadatancetriicazuluideformajor,ntermende5(cinci)zilecalendaristice. (4) Prile au obligaia de a lua orice msuri care le stau la dispoziie n vederea limitrii consecineloraciuniiforeimajore. (5) Dac partea care invoca fora major nu procedeaz la notificarea nceperii i ncetrii cazului de fora major, n condiiile i termenele prevzute, va suporta toate daunele provocateceleilaltepriprinlipsadenotificare. (6) Executarea Contractului va fi suspendat de la data apariiei cazului de for major pe perioadadeaciuneaacesteia,fraprejudiciadrepturilecesecuvinprilor. (7) n cazul n care fora major i/sau efectele acesteia oblig la suspendarea executrii prezentului Contract pe o perioada mai mare de trei luni, prile pot solicita ncetarea Contractului. ARTICOLUL18INCETAREACONTRACTULUI (1) Prezentulcontractnceteazdedreptncondiiileprevzutelaart.2alin.(5)precumin cazulprevzutlaart.17alin.(7). (2) Contractulseconsiderreziliatdedreptfraltformalitatesaupunerenntrziere(pact comisoriu de grad IV), n condiiile n care Beneficiarul nu face dovada capacitii de finanare/cofinanare a proiectului prin prezentarea ctre OI IMM a oricruia dintre documentele prevzute la art. 8 lit.a) alin. (20), n termen de maxim cinci luni de la data intrriinvigoareaContractuluideFinanare,ncondiiileartatelaart.8lit.a)alin.(21). (3) Contractulseconsiderreziliatdedreptfraltformalitatesaupunerenntrziere(pact comisoriudegradIV),urmnd caBeneficiarulsrestituiesumelerambursatepnlaacel moment,ncazulncare: a) seconstat neconcordanantre stareadefaptdovedit iceledeclaratedectre Beneficiar n cererea de finanare, referitor la faptul c Proiectul nu face obiectul altei finanri din alte fonduri publice naionale sau comunitare sau c nu a mai beneficiatdefinanaredinalteprogramenaionalesaucomunitare;

162

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

b) n cazul intervenirii modificrilor substaniale sau a nclcrii obligaiei privind meninereainvestiieinconformitatecucelemenionatenart.8lit.a)alin.(32i (34); c) n cazulncareobiectivelefinanatenusuntfolosite conformscopuluiprevzutn AnexaVI,; d) ncazulcesiuniicontractului,nconformitatecuart.11; e) n cazul n care Beneficiarul, dup ncheierea contractului, face obiectul unei proceduri de insolven, dizolvare prin reorganizare fr acordul prealabil al OI IMM, administrare juridic sau sub controlul altei autoriti, ia suspendat activitatea sau se afl ntro situaie asemntoare rezultnd dintro procedur similar reglementat de legislaia sau reglementrile la nivel naional sau comunitar. (4) Contractul se consider reziliat, dup punerea n ntrziere, printro notificare scris, fr nicioaltformalitate(pactcomisoriudegradIII),urmndcaBeneficiarulsrestituiesumele rambursatepnnacelmomentnurmtoarelesituaii: a) Beneficiarul nu a nceput implementarea Proiectului n termen de ase luni de la data ncheierii Contractului din motive imputabile acestuia. OI IMM va notifica Beneficiarul cu minim 30 zile calendaristice nainte de expirarea termenului de la carecontractulesteconsideratreziliat. b) dac Beneficiarul nu respect graficul de implementare al Proiectului prevzut n prezentulcontract; c) dacBeneficiarulnurespect graficulderambursaresaunudepuneultimacerere de rambursare la data menionat n grafic, cu respectarea condiiilor art. 6, alin. (10); d) dac Beneficiarul nu respect termenul prevzut la art. 16, alin. (4) pentru depunereasolicitriideprelungireacalendaruluideimplementareaproiectului; e) n cazul descoperirii unor nereguli, de natura celor prevzute la art. 12, care fac imposibilderulareancontinuareacontractului; f) ncazulnerespectriiobligaiilorcuprivirelacontroliaudit;

g) n alte cazuri de nclcare de ctre Beneficiar a prevederilor contractului de finanare care fac imposibil implementarea n condiiile asumate prin cererea de finanare,dacOIIMMdecidenacestsens.

163

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

(5)Beneficiarulpoatesolicitadinproprieiniiativncetareacontractuluicurestituireasumelor rambursatepnlamomentulsolicitrii. (6) Anterior rezilierii Contractului, OI IMM este ndreptit s suspende plile, cu notificareaBeneficiarului.OIIMMnuvafiresponsabildeniciopagubcauzatBeneficiaruluica urmareasuspendrii. (7) Contractul va fi declarat nul, n cazul n care, dup ncheierea Contractului, se constat nendeplinirea unor condiii de eligibilitate care nu au putut fi identificate de ctre OI IMM naintedencheiereacontractuluidefinanare. ARTICOLUL19CONFLICTULDEINTERESE (1)Conflictuldeinteresereprezintsituaiancareexistlegturintrestructurileacionariatului Beneficiarului i ofertanii acestuia, ntre membrii comisiei de evaluare i ofertani sau atunci cndofertantulctigtordeinepachetulmajoritardeaciunindoufirmeparticipantepentru acelaitipdeachiziiencadrulachiziiilorrealizatedectreBeneficiar. (2)Beneficiarulseobligca,peparcursulimplementriiproiectului,snusegseasc,nsituaia deconflictdeinterese,aacumesteneleasidefinitdelegislaiacomunitarinaional nvigoare. ARTICOLUL20LEGEAAPLICABIL (1) Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, nelese i aplicate n conformitate cu legislaianaionali/sauceacomunitarinvigoare. (2) PrezentulContractobligprilesrespectentocmaiicubuncredinfiecaredispoziie aacestuianconformitatecuprincipiulobligativitiicontractuluintrepri. (3) Contractulesteguvernatdelegearomn.

164

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

ARTICOLUL21Anexe (1) Urmtoarele documente sunt Anexe ale prezentului Contract i fac parte integrant din acesta: AnexaI: AnexaII: AnexaIII: Msuridemonitorizareicontrol, Msurideinformareipublicitate, Formularulcereriiderambursare,

AnexaIV: Formulareledemonitorizare(Raportuldeprogres,RaportulFinal,Raportulde durabilitateainvestiiei), AnexaV: AnexaVI: Normeinternedeachiziii, CerereadefinanarecompletatiaprobatdeOIIMM,

AnexaVII: Notificare privind modul de pstrare al documentelor i al evidenei contabile legatedeproiect, AnexaVIII: mputernicire i specimen de semntura a persoanei responsabile cu operaiunilefinanciare, AnexaIX: ARTICOLUL22DISPOZIIIFINALE (1) neventualitateaunuilitigiuntreOIIMM/AMPOSCCEiBeneficiar,survenitnexecutarea acestuiContract,sevancercasoluionareaacestuiapecaleamiabil.nsituaiancarenu sepoateajungelaonelegerepecaleamiabil,litigiulvafisoluionatdectreinstanele judectoreticompetente. (2) PrezentulContractconstituietitluexecutoriu. Prefinanareaproiectelor.

165

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Sprijin pentru integrarea ntreprinderilor n lanurile de furnizori sau clustere

(3) ncheiatntreiexemplareoriginalenlimbaromn,fiecareavndaceeaivaloarejuridic, un exemplar pentru OI IMM, un exemplar pentru AM POS CCE i un exemplar pentru Beneficiar. OIIMM Semntura Data BENEFICIAR Semntura Data

166