Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE, Unitatea .............., cu sediul in .............. cerem ANULAREA EXECUTARII PEDEPSEI LA LOCUL DE MUNCA, privind pe condamnatul(a) ............

, domiciliat(a) in ................ care, prin hotararea nr. .......... din ............. pronuntata de ............., in dosarul penal nr. ........., in baza art. ......., a fost condamnat(a) la ............. cu executarea pedepsei la locul de munca, respectiv in unitatea noastra, pentru motivul prevazut de art. 8610 alin. 1 C. pen. Motivele cererii: In fapt, condamnatul(a) a mai savarsit o infractiune la data de ........ deci inainte de ramanerea definitiva a hotararii pe care o executa si pentru ca nu sunt intrunite cerintele prevazute de art. 86 C. pen., va rugam sa hotarati anularea executarii pedepsei executata la locul de munca. Din pedeapsa pe care o executa la locul de munca, a executat ........ si mai are de executat ...... zile. In drept, ne intemeiem cererea pe dispozitiile art. 8610 alin. 1 C. pen. raportat la art. 4471 C. proc. pen. Dovada o facem cu actele pe care le anexam. Data depunerii .............. Semnatura, .......... DOMNULUI PRESEDINTE AL ......................