Sunteți pe pagina 1din 6

Norma din 14 iunie 2004 (Norma din 2004)

privind limitele admisibile de perisabilitate pentru produsele din unitatile sanitare din reteaua
Ministerului Sanatatii
Art. 1. - Prin perisabilitati, in sensul prezentelor norme, se intelege scazamintele care se produc in
timpul transportului, manipularii, depozitarii si desfacerii marfurilor, determinate de procese
naturale, cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliza, racire, inghetare, topire,
oxidare, aderare la peretii vagoanelor sau vaselor in care sunt transportate, descompunere,
scurgere, imbibare, ingrosare, imprastiere, faramitare, spargere, inclusiv procese de fermentare sau
alte procese biofizice, in procesul de comercializare in reteaua de distributie (depozite cu ridicata,
unitati comerciale cu amanuntul si de alimentatie publica).
Art. 2. - Nu constituie perisabilitati pierderile incluse in normele de consum tehnologic, cele
produse prin neglijenta si sustrageri, precum si cele produse de alte cauze imputabile persoanelor
vinovate sau cele determinate de cauze de forta majora.
Art. 3. - Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate la marfuri, precum si conditiile in
care se acorda, potrivit prevederilor art. 1, sunt prevazute in anexele nr. 1- 3 care fac parte
integranta din prezentele norme, dupa cum urmeaza:
a) anexa nr. 1, pentru produse alimentare si nealimentare;
b) anexa nr. 2, pentru produse medicamentoase de uz uman;
c) anexa nr. 3, pentru produse farmaceutice si alte produse de uz veterinar.
Art. 4. - Perisabilitatile produse in conditiile mentionate la art. 1 se aproba de catre ordonatorul
de credite, la nivelul cantitatilor efectiv constatate ca pierderi naturale cu ocazia receptionarii
marfurilor transportate, a inventarierii sau a predarii gestiunii, pana la limitele prevazute la art. 3,
pe baza procesului-verbal de constatare inregistrat la registratura unitatii; procesul-verbal trebuie
sa poarte viza de control financiar preventiv intern.
Art. 5. - Limitele maxime de perisabilitate pentru marfurile ambalate in recipiente din sticla se
aplica si pentru ambalajele respective.
Art. 6. (1) Perisabilitatile pot fi acordate numai dupa o verificare faptica a cantitatilor de produse
existente in gestiune, stabilite prin cantarire, numarare, masurare si prin alte asemenea procedee, si
dupa efectuarea compensarilor conform prevederilor legale in vigoare.
(2) Pentru valorile materiale la care sunt acceptate scazaminte, in cazul compensarii lipsurilor cu
plusurile stabilite la inventariere, scazamintele se calculeaza numai in situatia in care cantitatile
lipsa sunt mai mari decat cantitatile constatate in plus. In aceasta situatie cotele de scazaminte se
aplica in primul rand la valorile materiale la care s-au constatat lipsurile. Daca in urma aplicarii
scazamintelor respective mai raman diferente cantitative in minus, cotele de scazaminte se pot
aplica si asupra celorlalte valori materiale admise la compensare, la care s-au constatat plusuri sau
la care nu au rezultat diferente. Diferenta stabilita in minus in urma compensarii si aplicarii tuturor
cotelor de scazaminte, reprezentand prejudiciu pentru unitate, se recupereaza de la persoanele
vinovate, in conformitate cu dispozitiile legale. Normele de scazaminte nu se aplica anticipat, ci
numai dupa constatarea existentei efective a lipsurilor si numai in limita acestora. De asemenea,
normele de scazaminte nu se aplica automat, aceste norme fiind considerate maxime. Pentru
pagubele constatate in gestiune raspund persoanele vinovate de producerea lor. Imputarea acestora
se face la valoarea de inlocuire.
(3) Lipsurile constatate la inventariere, care provin din vina gestionarului sau a altor persoane,
cele care se produc in timpul transportului, constatate ca provin din vina furnizorului, carausului
1

sau a altor persoane, precum si cele care se datoreaza altor cauze decat cele care determina
perisabilitate urmeaza a fi recuperate sau scazute potrivit dispozitiilor legale.
(4) Perisabilitatile care depasesc limitele legale stabilite in anexele la prezentul ordin vor fi
imputate gestionarilor sau vor fi scazute din evidente, dupa caz, potrivit dispozitiilor legale in
vigoare.
Art. 7. - Limitele maxime de perisabilitate admise la depozitare si desfacere se stabilesc la
nivelul intregii unitati, prin aplicarea coeficientului stabilit pentru grupa de produse la pretul de
inregistrare al produselor intrate.
Art. 8. - Aceleasi limite maxime de perisabilitate se acorda si pentru marfurile din stoc.
Art. 9. - Limitele maxime de perisabilitate in timpul transportului se aplica o singura data pentru
cantitatile de produse efectiv intrate sau, dupa caz, livrate, in functie de conditia de livrare stabilita
intre furnizor si beneficiar.
ANEXA Nr. 1
la norme
Se aproba,
Ordonator principal de credite
LIMITELE ADMISIBILE
de perisabilitate pentru produse alimentare si nealimentare
+----+------------------------+--------------+---------------------------------+
|
|
|
|
Limita maxima de
|
|Nr. |
Denumirea grupei,
|
Felul
|
perisabilitate (%)
|
|crt.|subgrupei sau produsului| ambalajului +---------+-----------+-----------+
|
|
|
|Transport|Depozitare |Manipulare |
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
| 1. |Carne, slanina, organe |vrac, tavi,
| 0,15
|
0,25
|
0,45
|
|
|si subproduse
|navete, saci |
|
|
|
|
|comestibile (de ovine, |
|
|
|
|
|
|porcine, bovine, pasari,|
|
|
|
|
|
|vanat) - proaspete si
|
|
|
|
|
|
|refrigerate (exclusiv
|
|
|
|
|
|
|cele preambalate in
|
|
|
|
|
|
|gramaj fix si carnea de |
|
|
|
|
|
|miel)
|
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
| 2. |Carne de miel |vrac, tavi,
|
|
0,25
|
0,45
|
|
|proaspata si refrigerata|navete, saci |
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
| 3. |Carne congelata
|vrac, tavi,
|
|
0,25
|
1,20
|
|
|
|navete
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
| 4. |Preparate din carne (cu |navete, tavi, | 0,20
|
0,30
|
0,75
|
|
|exceptia celor crude,
|saci
|
|
|
|
|
|uscate si a celor
|
|
|
|
|
|
|preambalate in gramaj
|
|
|
|
|
|
|fix)
|
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
| 5. |Preparate din carne
|navete, tavi, | 0,10
|
0,27
|
0,75
|
|
|crude, uscate (cu
|saci
|
|
|
|
|
|exceptia celor
|
|
|
|
|
|
|preambalate in gramaj
|
|
|
|
|
|
|fix)
|
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
| 6. |(Branzeturi si produse |navete,
|
|
|
|
|
|lactate proaspete
|putini,
|
|
|
|
|
|
|butoaie,
|
|
|
|
|
|
|bidoane,
|
|
|
|
|
|
|lazi, cutii
|
|
|
|
|
|a) Fermentate sau
|
|
|
|
|
|
|framantate
|
|
|
|
|
|
|- parafinate sau
|lazi, cutii
| 0,24
|
0,50
|
1,25
|
|
|acoperite cu folie
|
|
|
|
|
|
|- neparafinate sau
|lazi, cutii
| 0,40
|
0,50
|
1,25
|
|
|neacoperite cu folie
|
|
|
|
|
|
|b) Topite si afumate
|navete,
| 0,40
|
0,15
|
1,25
|
|
|
|lazi, cutii
|
|
|
|
|
|c) Branzeturi proaspete |navete, lazi, |
|
|
|
|
|
|putini, cutii |
|
|
|

|
|- cas de oaie proaspat; |
| 1,00
|
1,50
|
1,25
|
|
|- unt de masa bloc;
|
|
|
0,05
|
0,60
|
|
|- urda;
|
| 1,00
|
1,50
|
1,25
|
|
|- branza de vaci;
|
| 1,00
|
0,25
|
1,25
|
|
|d) Branzeturi in
|butoaie,
| 1,50
|
0,35
|
1,25
|
|
|saramura (telemea,
|bidoane,
|
|
|
|
|
|Fetta, etc.) - pastrate |putini
|
|
|
|
|
|in frigider
|
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
| 7. |Lapte de consum
|butelii din
| 0,10
|
0,20
|
0,45
|
|
|
|sticla si din |
|
|
|
|
|
|plastic, pungi|
|
|
|
|
|
|din plastic, |
|
|
|
|
|
|cutii, bidoane|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
| 8. |Peste:
|cisterne,
|
|
|
|
|
|
|lazi, butoaie,|
|
|
|
|
|
|cutii
|
|
|
|
|
|- viu
|
| 0,80
|
0,30
|
0,55
|
|
|- proaspat si refrigerat|
| 0,80
|
0,30
|
0,55
|
|
|- congelat
|
| 0,30
|
0,30
|
0,55
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
| 9. |Peste afumat, sarat,
|lazi, cutii, | 0,10
|
0,20
|
0,30
|
|
|subproduse precum si
|butoaie,
|
|
|
|
|
|preparate si
|borcane
|
|
|
|
|
|semipreparate din peste,|
|
|
|
|
|
|inclusiv icre (exclusiv |
|
|
|
|
|
|portionat in gramaj fix)|
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|10. |Oua
|lazi, cofraje | 0,50
|
0,30
|
1,50
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|11. |Ulei comestibil
|butoaie,
| 0,20
|
0,07
|
0,10
|
|
|
|cisterne
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|12. |Faina, gris si produse |saci, pachete,| 0,06
| 0,025
|
0,08
|
|
|decorticate
|boxpalete
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|13. |Orez
|saci, pachete,| 0,06
|
0,30
|
0,07
|
|
|
|boxpalete
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|14. |Arpacas, faina de porumb|saci, pachete | 0,06
| 0,025
|
0,08
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|15. |Produse de panificatie |lazi, navete, | 0,10
|
0,02
|
0,08
|
|
|(paste fainoase,
|saci, pungi, |
|
|
|
|
|biscuiti, pesmet)
|cutii
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|16. |Cozonac, pateuri,
|lazi, navete | 0,10
|
0,02
|
0,28
|
|
|placinte
|
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|17. |Zahar
|saci, lazi,
| 0,08
|
0,08
|
0,10
|
|
|
|cutii,
|
|
|
|
|
|
|boxpalete
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|18. |Dulciuri, produse de
|cutii, lazi, | 0,10
|
0,02
|
0,10
|
|
|bombonerie (bomboane,
|boxpalete
|
|
|
|
|
|jeleuri, rahat, halvita)|
|
|
|
|
|
|- exclusiv preambalate |
|
|
|
|
|
|in gramaj fix
|
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|19. |Halva
|cutii, lazi, | 0,10
|
0,50
|
0,10
|
|
|
|navete
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|20. |Prajituri (inclusiv
|tavi, cutii, | 0,10
|
|
0,25
|
|
|napolitane, fursecuri, |lazi, navete |
|
|
|
|
|turta dulce) - exclusiv |
|
|
|
|
|
|preambalate in gramaj
|
|
|
|
|
|
|fix
|
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|21. |Apa minerala
|boxpalete,
|
|
|
|
|
|
|navete,
|
|
|
|
|
|
|butelii din
|
|
|
|
|
|
|sticla,
| 1,00
|
0,50
|
0,30
|
|
|
|butelii din
|
|
|
|
|
|
|plastic
| 0,05
| 0,005
|
0,02
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|22. |Conserve de legume si
|navete,
| 0,10
|
0,10
|
0,10
|
|
|fructe
|boxpalete,
|
|
|
|
|
|
|ladite, cutii,|
|
|
|
|
|
|borcane
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|23. |Marmelada, magiun
|ladite,
| 0,10
|
0,50
|
0,10
|
|
|
|borcane
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|24. |Legume - proaspete
|lazi, ladite, | 0,20
|
0,30
|
1,3
|

|
|
|navete, cutii,|
|
|
|
|
|
|plase,
|
|
|
|
|
|
|casolete
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|25. |Fructe - proaspete
|lazi, ladite, | 0,20
|
0,40
|
1,3
|
|
|
|navete, cutii,|
|
|
|
|
|
|plase,
|
|
|
|
|
|
|casolete
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|26. |Legume si fructe |lazi, navete, | 0,05
|
0,10
|
0,30
|
|
|uscate, deshidratate
|casolete
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|27. |Legume si fructe |butoaie
| 0,10
|
0,30
|
1,3
|
|
|semiindustrializate
|
|
|
|
|
|
|(lacto-fermentate in
|
|
|
|
|
|
|saramura, otet, pulpe, |
|
|
|
|
|
|marcuri, sucuri
|
|
|
|
|
|
|concentrate)
|
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|28. |Ceai (exclusiv
|saci, cutii
| 0,10
|
0,03
|
0,10
|
|
|preambalat in gramaj
|
|
|
|
|
|
|fix)
|
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|29. |Miez de nuca si seminte |saci
|
|
|
1,00
|
|
|de dovleac (exclusiv
|
|
|
|
|
|
|preambalate in gramaj
|
|
|
|
|
|
|fix)
|
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|30. |Preparate culinare si
|tavi, navete, |
|
|
0,45
|
|
|semipreparate
|cutii,
|
|
|
|
|
|
|casolete
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|31. |Alte produse alimentare:|
|
|
|
|
|
|- sare (bulgari si
|saci
| 0,20
|
0,30
|
0,05
|
|
|macinata);
|
|
|
|
|
|
|- otet - vrac;
|butoaie
| 0,10
| 0,006
|
0,05
|
|
|- miere si produse
|bidoane,
| 0,02
|
0,05
|
0,30
|
|
|apicole; (exclusiv
|borcane, lazi |
|
|
|
|
|preambalate in gramaj
|
|
|
|
|
|
|fix)
|
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|32. |Produse de uz casnic,
|
|
|
|
|
|
|menaj, decorative din
|
|
|
|
|
|
|sticla, cristal, sticla |
|
|
|
|
|
|termorezistenta:
|
|
|
|
|
|
|- produse pentru menaj |
| 0,15
|
0,05
|
0,10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|- borcane, baloane
|palete, vrac | 1,50
|
1,00
|
1,00
|
|
|- produse din sticla
|
|
|
|
|
|
|(fiole pachete,
|
|
|
|
|
|
|eprubete, pipete
|
|
|
|
|
|
|termometre)
|
|
|
2,00
|
|
|
|- geamuri;
|vrac, palete, | 2,50
|
0,50
|
1,00
|
|
|
|stelaje
|
|
|
|
|
|- oglinzi;
|pachete,
| 0,80
|
0,15
|
0,50
|
|
|
|cutii, stelaje|
|
|
|
|
|- globuri si abajururi; |cutii, vrac, | 0,50
|
0,15
|
1,00
|
|
|
|pachete
|
|
|
|
|
|- globuri si ornamente |cutii
| 0,50
|
0,50
|
1,80
|
|
|pentru pom;
|
|
|
|
|
|
|- becuri electrice si
|cutii
| 0,10
|
0,05
|
1,00
|
|
|tuburi fluorescente
|
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|33. |Produse din portelan,
|
|
|
|
|
|
|faianta, ceramica,
|
|
|
|
|
|
|- produse pentru menaj |cutii, vrac
| 0,40
|
0,10
|
0,40
|
|
|si decorative;
|
|
|
|
|
|
|- produse sanitare;
|vrac, cutii
| 0,15
|
0,05
|
0,10
|
|
|- placi de faianta,
|cutii
| 0,10
|
0,05
|
0,15
|
|
|gresie, ceramica
|
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|34. |Produse de menaj din
|vrac, cutii, | 0,55
|
|
0,50
|
|
|argila glazurata
|pachete
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|35. |Tigle, coame, olane
|vrac, paleti | 0,30
|
0,05
|
0,10
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|36. |Caramizi si materiale de|vrac, cutii, | 0,20
|
|
0,10
|
|
|zidarie asimilabile
|paleti
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|37. |Ciment, ipsos, var
|vrac, saci
| 0,03
|
0,02
|
0,10
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|38. |Huma
|vrac, saci
| 0,05
|
0,45
|
1,20
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|39. |Produse chimice
|
|
|
|
|

|
|- lichide
|flacoane din | 0,50
|
0,10
|
0,10
|
|
|
|sticla,
|
|
|
|
|
|
|plastic
|
|
|
|
|
|- praf, bulgari
|vrac, saci,
|
|
0,05
|
|
|
|
|cutii
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|40. |Detergenti
|pungi plastic,| 0,80
|
0,10
|
0,20
|
|
|
|hartie, cutii,|
|
|
|
|
|
|saci
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
|41. |Lemn de foc
|vrac
| 0,40
|depozitare si desfacere|
|
|
|
|
+-----------------------+
|
|
|
|
|7,0 - la o durata
|
|
|
|
|
|medie de depozitare de |
|
|
|
|
|90 de zile; limita
|
|
|
|
|
|maxima de
|
|
|
|
|
|perisabilitate de 7,0 |
|
|
|
|
|se aplica proportional |
|
|
|
|
|cu durata efectiva de |
|
|
|
|
|depozitare raportata
|
|
|
|
|
|la o perioada de 90 de |
|
|
|
|
|zile
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------------------+
|42. |Carbuni: lignit, carbune|vrac
| 0,30
|depozitare si desfacere|
|
|brun, huila, brichete
|
|
+-----------------------+
|
|(exclusiv subgranulat) |
|
|1,5 - la o durata
|
|
|
|
|
|medie de depozitare de |
|
|
|
|
|90 de zile; limita
|
|
|
|
|
|maxima de
|
|
|
|
|
|perisabilitate de 1,5 |
|
|
|
|
|se aplica proportional |
|
|
|
|
|cu durata efectiva de |
|
|
|
|
|depozitare raportata
|
|
|
|
|
|la o perioada de 90 de |
|
|
|
|
|zile
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------------------+
|43. |Carbune marunt
|vrac
| 0,50
|depozitare si desfacere|
|
|(subgranulat)
|
|
+-----------------------+
|
|
|
|
|5,0 - la o durata
|
|
|
|
|
|medie de depozitare de |
|
|
|
|
|90 de zile; limita
|
|
|
|
|
|maxima de
|
|
|
|
|
|perisabilitate de 5,0 |
|
|
|
|
|se aplica proportional |
|
|
|
|
|cu durata efectiva, de |
|
|
|
|
|depozitare raportata
|
|
|
|
|
|la o perioada de 90 de |
|
|
|
|
|zile
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------------------+

ANEXA Nr. 2
la norme
Se aproba,
Ordonator principal de credite
LIMITELE ADMISIBILE
de perisabilitate pentru produse medicamentoase de uz uman
+----+------------------------+--------------+---------------------------------+
|
|
|
|
Limita maxima de
|
|Nr. |
Denumirea grupei,
|
Felul
|
perisabilitate (%)
|
|crt.|subgrupei sau produsului| ambalajului +---------+-----------+-----------+
|
|
|
|Transport|Depozitare | Desfacere |
|
|
|
|
|
|in farmacii|
|
|
|
|
|
|
si
|
|
|
|
|
|
| drogherii |
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
| 1. |Substante farmaceutice |
|
|
|
|
|
|lichide:
|
|
|
|
|
|
|a) apoase
|flacon sticla/| 0,30
|
0,50
|
2,00
|
|
|
|canistra PVC |
|
|
|
|
|b) alcoolice
|flacon sticla/| 0,30
|
0,50
|
1,00
|
|
|
|canistra PVC |
|
|
|
|
|c) volatile
|flacon sticla/| 0,30
|
0,50
|
2,50
|
|
|
|canistra PVC |
|
|
|
|
|d) foarte volatile
|flacon sticla | 0,30
|
1,00
|
3,00
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|e) acizi si substante
|flacon sticla | 0,30
|
1,00
|
2,00
|
|
|uleioase
|
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
| 2. |Substante farmaceutice |borcan sticla/| 0,25
|
1,00
|
2,50
|
|
|de consistenta moale
|cutii PVC
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
| 3. |Substante farmaceutice |pungi PVC/
| 0,20
|
0,50
|
2,00
|
|
|de consistenta solida
|pungi hartie |
|
|
|
|
|(pulberi)
|
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
| 4. |Produse vegetale
|punga
| 0,20
|
0,50
|
1,00
|
|
|(ceaiuri medicinale)
|hartie/carton |
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+
| 5. |Medicamente specialitati|fiole,
| 0,40
|
|
0,20
|
|
|in ambalaj comercial
|flacoane,
|
|
|
|
|
|(fiole, flacoane, cutii |cutii carton |
|
|
|
|
|etc.)
|
|
|
|
|
+----+------------------------+--------------+---------+-----------+-----------+

ANEXA Nr. 3
la norme
Se aproba,
Ordonator principal de credite
LIMITELE ADMISIBILE
de perisabilitate pentru produse farmaceutice si alte
produse de uz veterinar
+----+------------------------+----------------+-------------------------------+
|Nr. |
Denumirea grupei,
|
Felul
|
Limita maxima de
|
|crt.|subgrupei sau produsului| ambalajului
|
perisabilitate (%)
|
|
|
|
+---------+----------+----------+
|
|
|
|Transport|Depozitare|Desfacere |
+----+------------------------+----------------+---------+----------+----------+
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
+----+------------------------+----------------+---------+----------+----------+
| 1. |Produse farmaceutice de uz veterinar
|
+----+------------------------+----------------+---------+----------+----------+
|
|Injectabile:
|
|
|
|
|
|
|a) solutii apoase
|flacoane sticla,|
0,3
|
0,5
|
2,0
|
|
|
|plastic
|
|
|
|
|
|b) solutii uleioase
|flacoane sticla,|
0,3
|
0,5
|
2,0
|
|
|
|plastic
|
|
|
|
|
|c) suspensii apoase
|flacoane sticla,|
0,3
|
0,5
|
2,0
|
|
|
|plastic
|
|
|
|
|
|Pulberi
|pungi, saci,
|
0,3
|
0,5
|
2,0
|
|
|
|cutii
|
|
|
|
|
|Bujiuri, ovule,
|cutii plastic
|
0,3
|
0,5
|
2,0
|
|
|supozitoare
|
|
|
|
|
|
|Antiparazitare:
|
|
|
|
|
|
|a) externe sub forma
|bidoane plastic |
0,3
|
0,5
|
2,0
|
|
|de emulsie apoasa
|
|
|
|
|
|
|b) externe sub forma
|bidoane plastic |
0,3
|
0,5
|
2,0
|
|
|de emulsie uleioasa
|
|
|
|
|
|
|c) interne (per os)
|cutii plastic
|
0,3
|
0,5
|
1,0
|
|
|d) injectabile
|flacoane sticla,|
0,3
|
0,5
|
2,0
|
|
|
|plastic
|
|
|
|
+----+------------------------+----------------+---------+----------+----------+
| 2. |Dezinfectante
|bidoane/
|
0,3
|
0,5
|
2,0
|
|
|
|butoaie plastic |
|
|
|
+----+------------------------+----------------+---------+----------+----------+
| 3. |Antiseptice
|bidoane plastic |
0,3
|
0,5
|
2,0
|
+----+------------------------+----------------+---------+----------+----------+
| 4. |Raticide
|cutii plastic
|
0,3
|
0,5
|
2,0
|
+----+------------------------+----------------+---------+----------+----------+