Sunteți pe pagina 1din 9

COMPLETION 1) Sistemele de asistare a deciziei orientate pe date lucreaza cu date ce sunt stocate in _________ _____ ____________ al organizatiei.

depozitul de date

2) Sistemul este o colectie de parti (elemente) organizate si ______________, privite ca un intreg, pentru indeplinirea unui anumit scop.

interconectate 3) Sistemul este o colectie de parti (elemente) ___________________ si interconectate, privite ca un intreg, pentru indeplinirea unui anumit scop. organizate 4) Sistemul, in plan conceptual, este expresia abstractizarii unor fapte, fenomene, procese, obiecte din universul real pe baza unei ______________ logice predefinite. structuri 5) Evolutia tehnologiilor informatiei si ale comunicatiilor, IT&C influenteaza evolutia procesului managerial prin oferta de mijloace si instrumente din ce in ce mai performante pentru rezolvarea sarcinilor managerilor, sintetizate in ESS, MIS, __________, KWS, OAS, TPS.

DSS

6) Sistemele informatice ofera un nivel rapid de obtinere, analiza si interpretare a unei mari cantitati de date si informatie, ajutand la o adaptare rapida a ______________intr-un mediu economic in permanenta dinamica. decidentilor 7) Decizia se poate defini si ca fiind rezultatul unor activitati constiente de alegere a unei _______ de actiune, dintr-o multime cunoscuta decidentului, alegere care presupune alocarea unor resurse.

cai 8) In organizatia economica, resursele alocate sunt ____________, materiale, financiare si informationale. umane 9) O clasificare a deciziilor poate fi facuta in functie de ____________de care dispune decidentul referitoare la evolutia problemei pe care o are de rezolvat. cunostintele

10) Procesul decizional este ansamblul de activitati executat de o persoana/grup de persoane care sunt puse in fata unui fenomen care poate genera mai multe variante de actiune si avand drept obiectiv alegerea uneia dintre ele care sa raspunda cel mai bine sistemului de valori ale persoanei, grupului de persoane sau _____________in ansamblul sau. organizatiei 11) Alegerea este etapa de baza pentru adoptarea ______________deoarece in cadrul ei se concretizeaza rezultatele obtinute in celelalte etape.

deciziei

12) Decidentul alege o singura actiune din multitudinea existenta in functie de criteriul de ________ propus si de modelul decizional pe care l-a ales.

selectie 13) Decidentul alege intre posibilitati in functie de solutionarea definitiva a_______________de selectarea celei mai adecvate alternative si tot el selecteaza planul pentru implementare.

modelului 14) Metodele analitice sunt utilizate in asistarea deciziei datorita utilizarii formulelor ________________pentru a gasi solutia optima. matematice

15) In practica curenta, utilizarea metodelor analitice in asistarea deciziei este _________________de natura problemelor de rezolvat, iar acestea trebuie sa fie structurate.

restrictionata 16) Se pot aplica metode analitice pentru probleme de gestiune a stocurilor sau de alocare a _____________________. resurselor

17) In functie de semnificatia sa, un sistem informatic de asistare a deciziei este o________________________abordata unitar, care presupune un dialog permanent cu utilizatorul, dar decizia finala este adoptata de utilizator si nu de sistem. arhitectura 18) In cadrul SIAD, subsistemul de gestiune a cunostintelor, cu inglobarea de sisteme expert, ofera solutii pentru aspectele ______________________. calitative nestructurate 19) Simularea prezinta avantaje deoarece modelul este obtinut de obicei din perspectiva decidentului; este unica metoda din cadrul SIAD care se poate utiliza pentru problemele nestructurate, surprinde complexitatea reala a problemei si se poate aplica unor mari diversitati de _________________manageriale. probleme

20) In SIAD, modelele predictive au ca scop anticiparea evolutiei viitoare a sistemului considerat in functie de evolutiile sale ____________________. anterioare 21) In SIAD, predictia are un caracter limitat fata de ___________________(prognoza) care inseamna depasirea cadrului statistic permis de modelele de regresie. previziune 22) In SIAD, programarea euristica conduce la generarea unei solutii ___________________pentru probleme complexe de obicei nestructurate.

aproximate 23)In SIAD, in cazul programarii euristice, evaluarea rezultatelor se realizeaza cu ajutorul functiei de __________________care depinde de stare si de informatiile referitoare la acea stare. evaluare 24) In SIAD, tehnicile de observare analitica a datelor se regasesc intr-o tehnologie moderna denumita ____________Mining.

Data 25) In SIAD, datele care formeaza suportul pentru tranzactiile primare sunt prelucrate pentru a se obtine informatii de ________________ necesare planificarii si luarii deciziilor si sunt tratate de instrumentele SGBD.

sinteza 26) In SIAD, depozitul de date se construieste _______________________adica el permite completari si dezvoltari ulterioare.

progresiv 27) In SIAD, popularea depozitelor de date se face prin preluare din sisteme tranzactionale, dar care vor fi supuse unor procese complexe de _________________________care sa corespunda structurii depozitului care a fost proiectat.

transformare 28) In SIAD, in exploatarea curenta a depozitului de date, frecvent vor apare noi cerinte informationale care vor duce neaparat la extinderea structurii, la popularea cu extensii cuprinzand date____________, precum si la integrarea noilor date incorporate in aplicatii de analiza. istorice 29) In SIAD, in exploatarea curenta a depozitului de date, frecvent vor apare noi cerinte informationale care vor duce neaparat la extinderea structurii, la popularea cu extensii cuprinzand date istorice, precum si la __________________noilor date incorporate in aplicatii de analiza.

integrarea

30) In SIAD, in etapa de conceptie a unui depozit de date se folosesc modele ________________ care grupeaza datele din tabelele relationale in scheme de tip stea sau fulg de zapada. dimensionale 31) In SIAD, in etapa de conceptie a unui depozit de date se folosesc modele dimensionale care grupeaza datele din tabelele relationale in scheme de tip _______________sau fulg de zapada.

stea

32) In SIAD, la depozitele de date, criteriile de agregare sunt denumite ______________________. dimensiuni 33) In SIAD, la depozitele de date, schemele de tip stea, fulg de nea sau constelatie sunt modele conceptuale ____________________________ale acestor depozite, avand ca rol organizarea datelor pe subiecte necesare procesului de decizie.

multidimensionale 34) In SIAD, tehnica OLAP presupune ca analiza datelor (care pot fi de tip numeric sau statistic) poate fi ____________ de cel care creeaza aplicatia sau chiar de utilizatorul final.

predefinita

predeterminata 35) In SIAD, in tehnica OLAP, privita din punct de vedere multidimensional, datele sunt reprezentate in ______________de date, prin extinderea celui tridimensional la cel n-dimensional.

hipercuburi 36) In SIAD, baza de date multidimensionala este formata din doua structuri: structura datelor in care se stocheaza masurile activitatilor preluate din tabela de fapte a depozitului de date. Datele vor fi prezentate utilizatorului in celulele tabelelor pivot; structura ___________________care este formata din totalitatea dimensiunilor si membrilor acestora precum si din structurile ierarhice ale dimensiunilor. Utilizatorul poate vizualiza aceasta structura ca nume de coloane si linii care reprezinta informatiile de pe axele cuburilor. metadatelor 37) In SIAD, la un hipercub OLAP, nivelul de detaliu (granularitatea) reprezinta numarul de ___________ ai unei dimensiuni. membri 38) In SIAD, ajustarea nivelului de _______________ este realizata de OLAP prin exploatarea ierarhiilor dimensiunilor prin comasari si descompuneri ale masurilor prin proceduri care poarta numele de roll-up si drill-down. ANS:

granularitate

39) In SIAD, in Data Mining, clasificarea are ca scop plasarea obiectelor prelucrate intr-un grup limitat de ____________predefinite. clase