P. 1
Albinele Si Cresterea Lor de J. Louveaux 44pag

Albinele Si Cresterea Lor de J. Louveaux 44pag

|Views: 157|Likes:
Published by Fraitoru Crystyan

More info:

Published by: Fraitoru Crystyan on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/23/2013

pdf

text

original

Capitolul III

APICULTURA ~I APICULTORII
Be uita uneori ca apicultura este inainte de teate 0 rarnura a agriculturii. Cad albinele se cresc pentru produsele lor de interes economic. Apicultorul este un crescator, un "baci de albine", dupa 0 expresie consacrata, ~i el este sclav al stupilor sai tot astfel, cum este baciul pentru aile sale, chtar daca nu este nevoit sa se tngrijeasca zilnic, ca acesta, de tirana lor. Multe deztluzli se datoresc ignorarii acestor realitati. Apicultura nu este nici 0 modalitate de a face avere, nici 0 stare idilica, sursa de bucurii fara cornpensatie. Este 0 meserie dura, care cere multe calitAti fizice $i morale. Lumea apicola este Ioarte eterogena. Printre cei 0 suta de mii de proprietari de stupi care trroese in Franta exista reprezentanti ai tuturor categoriilor sociale. Cei care poseda ~i exploateaza mai putin de douazeci-treizeei de stupi - 91 sint foarte numerosi - nu asteapta, in general, de la apicultura decit 0 distractie placuta sau 0 mica eompletare a venitur ilor lor, 'in anii mal buni. Pentru ei, apicultura nu constituie 0 meserie, chiar daca cunostintele lor teoretice $i practice Ii fac excelenti practicieni, Dar pentru aceia care vor sa traiasca de pe urma ei, sau cel putin sa-~i creeze 0 parte importanta din mijloacele de existenta, apieultura este realmente 0 profesie agricola cu toate obligaaile si nea[unsui-ile pe care le comports aceasta, Amator, serni-profesionist sau profesionist, cum devil apicultor?

Amatorul Cercetind motivattile apicultorilor, totdeauna se gase~te Ia ongme un element pasional. Viata albinelor exercita asupra celui care le observa 0 adevarata fascinatie, e dorinta de a intelege si de a actiona, Primul contact este 0 lectura, dar de cele mai multe ori este sfatul unui apicultor, al carui entuziasm se comunica celor care-I asculta si-I privesc muncind, cu un sentiment de profunda adrniratie. Urrneaza dorlnta de a avea un stup, pe urma mai multi, pe urma 0 stupina. Dorinta ce se va realiza sau nu, in Iunctte de Irnprejurart. Se cunosc apicultori "in camera" care stiu totul despre albine, dar in viata lor nu au fast In stare sa aiba un

~/

138

APICUl.TURA

stup, Altii invata sing uri si ajung sa inventeze un nou stup. Caci pasiunea pentru apicultura nu apare fara un oarecare gust pentru cereetare si inovatie, Pentru a deveni apicultor este nevoie de unels mijloaee materiale. Trebuie sa fii proprietarul sau locatarul unui mic teren corespunzator ,eonditiilor legale pentru a instala stupi. Este nevoie, de asemenea, de un spatiu pentru lucru ~i pentru magazie. Trebuie sa dispui de oarecare libertate, caci albinele reclama ingrijire asidua si interventii Ia momentul oportun. De aceea sint mai multi apicultori amatori in rindul liber-profesionistilor, al profesorilor si al meseriasilor decit in rrndul muncitorilor sau al functionarilor, limitati de orarul riguros de rnunca. Crearea unei mid stu pine familiale este deci, la 0 prima analiza, satisfacerea unei pasiuni inascute, inlesnita de conditii materiale favorabile. Viata cotidiana, cu tracasarile sale, te face sa cauti 0 modalitate de evadare ~i izolare. A-ti regasi mica stupina, a repara intr-un mic atelier, a citi in timpul iernii reviste de apiculture si Iucrari de specialitate, a nota zi de zi greutatea unui stup, a incerca noi metode, toate acestea fac parte dintr-un amatorism traditional sl care se manifests in 1 acelasi fel oricare ar fi obiectul pasiunii. Mai trebuie adaugate la aceasta satisf'actia recoltei de miere, bucuria farniliei si a prietenilor ~i multumirea la vinzarea surplusului, ceea ce-i permite apicultorului sa acopere in parte cheltuielile facute. Nu toate pasiunile de amatori au acest avantaj.
Semi -profesionistul

Amatarismul are limitele sale. 0 vatra de stupina suporta greu rnai mult de treizeci de colonii, patruzeci maximum in zonele foarte favorabile. Dincolo de aceasta cifra se constata 0 scadere a randarnentului ; coloniile se stinjenesc, manipularea devine dificila ~i Iucrul mai greu. Timpul necesar ingrijirii stupilor poate si el sa devina un factor limitant. Spatiul pentru depozitarea utilajelor necesare pentru extractia ~i arnbalarea mierii, demersurile pentru ,a vinde rnierea in cele mai bune conditii, toate acestea incep sa puna probleme serioase din momentul cind se ajunge 1(-1 treizeci de stupi. Intr-un an bun trebuie vlndute 600-800 kg de miere ; care trebuie sa fi fast extrasa si onditionata - ceea ce este 0 joaca daca dispui de unelte de profesionist f7i de spatiu adecvat dar, ell mijloacele rudimentare ale stupinei familiale totul devine munca grea. Trecerea 1a stadiul de semi-profesionism cere deja un stu diu de rentabilitate. De fapt, rentabilitatea apiculturii trece prin paliere succesiva. Ea este maxima pentru 0 stupina situata aproape de casa, eu 0 mina de lucru exclusiv familiala ~i eu vinzarea produselor catre 0 ellentela Iocala. In aceste condi tii ideals, cheltuiellie de exploatare sint minime ; totul poate fi amortizat in citlva ani de productie. Odata ce vatra devine lnsuficienta se atinge un prim palier. Un al doilea arnplasament implica cheltuieli de transport; este necesar un vehicul echipat pentru apicultura, Inventarul de exploatare se complica, caci el trebuie sa fie mal eficace : timpul petrecut 1a stupina trebuie sa ramina in limite acceptabile, dici semi-profesionistul i~i imparte acti vitatile, timpul lui este prejios. .

APJCULTURA

$1 APlCULTORlI

139

Este greu sa fixam palierele de rentabilitate in mod uniform, pentru taate regiunile Ili pentru toate situatiile personale. Obligat sa taca pastoral de conditiile locale, semi-profesionistul trebuie sa tinii insa cant de ele, pentru a calcula dimensiunea optima a septelului pe care s<1-1 intretina. Acest ideal ar putea depinde, de exernplu, de capacitatile sale de transport sau de timpul pe care-I poate consacra apiculturii, In tot cazul, se poate consider a ca trecerea amatorului la serni-profeslcnism necesita a schirnbare a scarfi si di 0 buna rentabilitate nu se poate obVine dedt cu un septel sUficient si un echipament care sa perrnita econornisirea orelor de lucru, Cifra optima va putea sa se situeze in jurul a 0 suta de stupi, dar eu 0 buna organizare a muncil s-ar putea ajunge la doua sau trei sute, fara ca numarul orelor de lueru sa devinii excesiv. De fapt, seml-profesionistul nu poate atinge 0 buna rentabilitate decit adoptind aceleasi metode ca ~i profesionistul. Profesionistul Stadiul de profesionism este atins In momentul cind rnunca depuintr-un an msurneaza intre doua mii si doua rnii patru sute de ore. Repartitia pe lunile anului f'iind ine gala., trebuie adrnis ca apicultorul profesionist are nevoie de rrrina de lueru ocazionala, Exploatarea profesionista care sa asigure unei familit ce traieste ra tara mijloaeele de trai norrnale, nu poate sa fie mai mica de :;;asesute de stupi. Dar si in acest caz este foarte dificil a fixa norme valabile pentru toti si peste tot. Studiile econornice Care au putut fi realizate pe un anumit numar de exploatari au aratat cil. factorul personal are 0 mare importanta. Conditille nu sint deloc aceleasi, rnai ales cA Hecate are conceptia sa in privinta cornercializarii produselor sale. Producatorul nu va obtine rentabilitatea stupinei sale decit prin cresterea septeluIui ~i prin rationalizarea rnuncii. eel care prefera sa-~i indrepte eforturile ditre comercializare, va trebui sa-~i diversifice produsele ~i sa le valorifice printr-o prezentare mai atractiva. Astfel trecerea de la amatorisrn la semi-profesionism sl profesionism nu este un lucru simplu : trebuie sa decurga progresiv si prudent. Avem putine exernple de exploatari apicole importante, care au fast create direct, pornind de la un capital investit in cumpararea de stupi. D~ltar~ea ~ne~ _exploatari nu poate fi dedt progresiza pentru ca. ~i f'ormarea profesionala a apicultorului nu Se face dedt progresiv. Ingrijirea a citeva sute de stupi nu este usoara, este plina de responsabilita{i. In vremea noastra nu se poate vorbi despre improvizarea apicultorului profesionist, Desigur, meseria de apieultor a devenit din ce in ce mai transparenta ; pretinsele "secrete" detinute de vechii apicultori nu mai stnt secrete, de multa vreme. In schimb, necesitatile vietii rnoderne fac ca apicultorul profesionist sa fie un om instruit, care stie sa se mformeze ~i sa analizeze inforrnatia care i-a fast oferita. El stie, de asernenea, sa calculeze, ~i cunoaste atit legile cit ~i subtilltatile sistemului bancar, Acesta este adevaratul agricultor.

sa

140

APICULTURA

STUPUL Diferite tip uri de stupi Se dfsting, traditional, doua marl categorii de si stupil cu rame mobile.
Stupii ficsi

stupi : stupi "fiqi"

Se poate cali fica drept stup fix un obiect gal, eu 0 capacitate de 35-45 I si .care nu are decit 0 deschidere pentru trecerea albinelor. Un stup fix: poate fi Ia fel de bine un trunchi de pluta asezat orizontal ~;;i inchis la eele doua capete eu cite 0 scindura (Africa de Nord), un vas de Iut, un trunchi de arbore gaunos (Cevennes), 0 cosnita de paie Irnpletite (destul de raspindita in Franta), un CO!? de plata (paner), un cufar, a Uidita sau un butcias. Albinele accepta orice adaposturi care le pot proteja de ploaie si de frig, precum 9i de dusrnanii naturali, In acestea 1$i cladesc 'in voie fagurii de ceara, in care i:~1organizeaza cuibul de puiet, ~~
~ .. /

,~_,,:;:,_F'

.".J~/' :','-:;.'?: i;-,;- ';~
';.
>,

,,':r]-

K;~:~

~r51~~-:t
<.

I

~";;: ~
,_;t

;':';;;~.-J' './
r· .:,-,,>
-it j.,
_ ,;!:v

,,_f:;~(; ~.:: ::~;~;! "'/:p:

_~ r ' ~~

....-; ";;"W

..,).")
I

proviziile

terea rea (.

Stupii fiqi sint pe cale de disparitie, aproape peste tot in Franta. Ei srnt marturia unei aP.icultU.ri ta.-ra.n.e9.ticare a fost foarte productive timp de secole, beneficiind de 0 flora spontana mult mai bogata decit cea pe care 0 cunoastern acum : policultura, cresplantelor salbatice in culturi, taate contribuiau la diversificaaprovlzlOnarn albinelor animalelor,' abundenta

de

miere.

~~_hR~6

pe tot parcursul anului, Ele puteau prospera fara tehnici apicole complicate~i aproape fara interventia omuluL Acele timpuri s-au dus. Apicultura

f'icsista se mai intilneste in ta~ rile in curs de dezvoltare, dar pentru cit tirnp inca ? Stupii ell rame mobile

2 Stupul fix traditk,nal
(1).

SectiL1ne schematica

(2)

Stupii ell rame mobile au fast inventati in secolul trecut. Principiul lor este simplu : in loc de a Iasa albinele sa-si construiasca dupa plaeul lor fagurii, _Ii se impun rams mobile, ceea ce permite de-

foarte simplificate. se paate afirma di ele se adapteaza Ioarte bine la materialul standard si ca nu-l deosebesc de eel studiat special pentru "coniartul" lor. un anumit tip de rama sau de stup prezinta avantaje sau incoveniente pentru albine ~i pentru apicultar. In acest spirit vom aborda descrierea sumara a unui model de stup. preeum ~i schimburile. Stupul Dadant Stupul Dadant poarta numele inventatorului sau. De-o parte este libertatea albinelor. de cealalta. Cataloagele marilor fabricanti de material apical nu mai mentioneaza dectt trei sau patru modele. Terna stupului eu rame mobile per mite infinite variatii. in functie de regiunile climatice. industrializarea fabricarii stupilor duce prpgresiv la uniformizare.. ci numai apicultori nepriceputi . Concsptia stupului cu rame mobile se opune categoric celei a stupului cu faguri Iicsi. Se poate parafraza un proverb eelebru spunind ci'i nu exista stup prost. incit toate elementele sa poata fi usor incarcate Iritr-un vehicul fara a pierde spatiu. fara a aduce avantaje substantiale. . sa-l aduca un maximum de servicii si cu care albinele sa se acomodeze. De aceea este greu de inteles ca anumiti apicultori folosesc inca stupii cu rarne mobile ca pe niste stupi Iicsl. Putem sa ne intrebam daca aceasta abundenta corespunde unei necesitati sau daca nu este eventual posibil sa ne punem de acord eu privire la niste modele convenabile tuturor. nu. Ar fi bine sa ne Iimitam Ia un numar mie de modele de rame. Practic. Asemenea atitudine este ilogica si inutil costisitoare. Acoperisurile "stH cabana". ca si stupi de trei si cinci rame.dad. Acest stup Ioloseste a rama ale caret dimensiuni interioare sint 27X 42 em. astfel incit sa permita fabricarea in serii foarte marl. Pentru nevoile apiculturii pastorale s-a simplificat stupul Dadant in asa fel. Schimbati numarul ramelor. In ceea ce priveste albinele. eel mai raspindit. s-a inteles ca multe din "irnbunatlitirile" aduse stupilor de catre spirite inventive nu au fast conf'irrnate de practica. Bineinteles. forma 9i dimensiunile lor si veti obtine un nurnar absolut astronomic de combinatii posibile. totdeauna prezente la apicultorii arnatori care nu fac . Conceptiile in materie de stupi eu rame evolueaza mai degraba catre simplificare si eliminare a tot ceea ce costa prea mult. nementionlndu-le pe celelalte decit pentru a anita dif'erentele pe care Ie prezinta in raport cu rnodelul eel mai oblsnuit.. Dealtfel. ca el trebuie sa eonvina albinelor . Stupul eu rame mobile trebuie sa fie U90r de manevrat de apieultor. DU este mai putin adevarat ca. Exista stupi Dadant cu zece sau douasprezece rame. nu va fi uri stup bun. aservirea lor fata de apicultor. un american de origine franceza (1817-1902). standardizate ia mai putin de 1 rnrn. dar sa pastram a anumita marja de manevrare in ceea ce priveste numarul rarnelor din stup.STUPUL 141 montarea in lntregime a unui stup pentru a-I verifica sl pentru a interveni In viata lui privata daca se poate spune astf'el.

un corp de stup putind contine zece rame la distante de 37 rnrn centru Ia centru.!?iforma ramelor (rame Hoffman). ponta nedorita in acest Ioc . p nu Insa si in magazine. ansamblu de scinduri impreunate prin incadrarea Intr-o rams unica : podisorul inchide stupul Ia partea superioara . el este acoperit cu tabla galvanizata sau de aluminiu. intorcind planseta se reduce inaltimea urdinisului. Fiecare prezinta avantaje 9i dezavantaje. Trecerea de la un sistern de suspendare a ramelor la altul impiedica interschimbarea. Exista si sisterne de sprijinire a rarnelor cu ajutorul unor euie batute acolo unde se gasef?te In mod normal urnerasul. Stupul Dadant. suprimat. intr-o ferrna/stupina este foarte important sa se stabileasca odata pentru totdeauna un mod de suspend are sl acesta sa nu mal fie schimbat. in magazinele de stup Dadant pe zece fame nu se pun in general dectt opt-nona rarne .un podisor. .unul sau mai multe etaje care sint magazinele de miere folosite de apicultor pentru a mari stupul pe timpul sezonului. care rezulta Insa din insa. Suportul neted nu asigura aceasta distanta. tot atit de mult ca si diferentele de dimensiuni. Este cert insa di propolisul ajunge totdeauna sa are . dealtfel. caci Ia transport ele nu prczinta decit inconveniente.Y\sel}te uietul. care acopera stupul cuprinztndu-I pe inaltirne pe citiva centirnetri . planseta poate avea 0 mica deschidere acoperita cu plasa de sirma de 15X 15 em. Rastelul rostul de a mentine distant a standard intre rame. . au dispiirut din toate exploatarile care deplaseaza freevent stupii.' impiedica ponta Stupul Dadant ~i elementele mateii. care asigura aerisirea stupului In timpul transportului . Diferitele solutii propuse sint toate motivate de grija de a Iasa ramele cit mai mobile in ciuda propollzari! de catre albine. Rarnele au urnerase cu ajutorul carora sint suspendate in interiorul corpului de stup. Ele se sprijina de fiecare Iatura pe 0 parte metalica care poate fi neteda sau in forma de rastel. . ceea ce este util in perioada de iarna . sale componente fagurii de magazin foarte grosi S1-lit mai usor de descapacit . aceasta spatiere este cea care permite albinelor sa construiasca fa\'a sa f'aca faguri paraziti : ea trebuie neaparat respectata cu stricteta in zona un de se g.142 APICULTURA transhumanta. .un capac. el are o gaura in partea centrala prin care se stabileste contactul eu un hranitor cu sirop de zahar . distanta standard este astfel obtinuta prln stringerea ramelor una l1nga alta. aceasta spatiere. tntr-o oareeare ruasura. . De aceea. rnai mare dedt in corpul de hazel permite constructii mai adinci care. de forma plata. tip "pastoral" se compune din urmatoarele elemente su prapuse : 0 planseta care constituie fundul stupului si cuprinde un urdinis .

fara transhumanta. fie magazin. Alti stupi ell rame Stupul Langstroth. Pentru aplicultura pastorals. se alege un stup mare Iucrat Ingrijit.5 9i respectiv 13. Are zece fame si magazine . In regiunile de munte. lungirnea ramelor fiind aproape aceeasi. este un stup cubic a carui rama masoara In interior 33 X 33 em. Stupul Langstroth 20 X 43 em. retine 0 eantitate importanta de miere in parte a de sus. stupul Dadant de zeee rame 9i stupul Langstroth au ea avantaje greutatea redusa isi simplitatea rninuirii.5 em). eel doi stupi sint practic verticali In varianta de zece rame. imposibile intr-un stup eu magazin. In magazine. dupa numele inventatorului sau. arnericanul Lorenzo Lorraine Langstroth (1810-1895). Stupul Voirnot. este tot un stup standard. ci numai elements standard care sint fie cuib depuiet. spatierea Hoffman are ineonvenientul ca ineornodeazii descapacirea. Dar rarna Voirnot. Alegerea unui model de stup Alegerea unui model de stup este conditionata de felul de apicultura pe care doreste fiecare sa-l practice si de clima regiunii unde urrneaza a fi instalat.STVPVL 143 Iipeasca intre ele exaet ramele pe care apicultorul Ie-ar dori perfect mobile.model inalt!?i model [os (16. Ei . dupa numele inventatorului. acolo unde se f'ormeaza ghemul de iernare. In rest stupul Langstroth nu se deosebeste esential de stupul Dadant. un franeez. este joasa. Stupul Vojrnot. Rama sa de dimensiuni Stupul Dadant. acesti stupi au avantajul di se pot lasa ell rezerve mari de hrana. fadi: un interes deosebit pentru manipularile albinelor. Un Dadant de douasprezece rarne sau un Voirnot este foarte bun pentru regiuni eu iarna nu prea blinda sau ell prirnavara tirzie. abatele Voirnot (18441900). Atractia stupului Langstroth consta in uniformitatea ramelor care permit numeroase rnanevrari. EI nu are magazine. considerat ca parintele apliculturii amer-icane. In aplietura de amator.

avind inconvenientul unei rupturi intre eele doua. capacele plate sint smulse daca nu se pune pe ele 0 piatra grea Pentru a imbina avantajele suportului de inaljime convenabila pentru apicultor eu inconvenientele lui pentru albine. Pozitia apicultorului aplecat pe stupul pe care il controleaza. se pot pune stupti pe parnint nITa inconveniente. acolo uncle iarba creste repede 91 deasa se VOl' utiliza suporti. or. a adeverata boala prof'esionala. In rezumat. bine. Dimpotriva. etans si albinele sa aiba user acres la el. 0 rnatca buna i~i depune ponta pe doua corpuri. care poate inlocui podi- . Prtncipiul hraottorutut in podisor Hriimito rul Hranitorul este un accesoriu practic indispensabil al stupului cu rame.. adica de condftiile locale de mediu si de tipul de aplcultura pe care dorim sa a practicam. caci au rezerve mai mici pentru iarna. Interesul este deci sa vedem in perspectiva. cad cumpararea de stupi este 0 investitie destul de mare. Cind sint destul de inalti suportfi prezinta marele avantaj dt permit apicultorului sa lucreze fara sa se apIece. Este greu sa te debarasezi de un material pe care doresti sa-l inlocuiesti. se poate adopta 0 solutie intermediara : un suport de 15-20 em inaltirne.144 APIC-ULTDHA stnt buni in regiunile fara mari probleme de iernare. Aceasta remarca 0 implica pe urmatoarea : in regiunile unde suflA vinturi violente (rnai ales mistralul). sta la originea durerilor de rinichi. Accesorlile Suportii stupului In teren foarte uscat. Trebuie sa fie de capacitate mare. foarte obositoare. se poate spune ca alegerea unui stup trebuie bine gindita. cu bataie in viitor. tar curnpararea de ocazie nu este prea interesanta in aplicultura. pe sol gal.iI. stupii pe suport inalt sint usor rasturnati . sa ne informam bine 91 sa nu tinern cant decit de ceea ce este esential. Dimpotriva. in stupul Langstroth. Hrariitor in po d. In apiculture pasterala se folosesc suporti de stop metalici care se imblna unul in altul £ii nu ocupa prea mult loc in vehicul. Corpul de stup Dadant si corpul Voirnot permit matcii sa-~i etaleze normal puietul. Alegerea trebuie facuta. Hranitorul din lemn parafinat de5 1. Cer mar multa supraveghere decit stupii mari. care pot fi de lemnsau me tali ci.

irnpregnarea la cald ell ceruri microeristaline. Mai mult.ritii cu sirma de fier cositor-ita. care nu au inca vechime. 0 operatie delicata care cere multa grija. se folosesc cuie. dar nu . Pregatirearamelor Cind icumparam un stup gal. el este adeseori livrat cu rame din elemente detasabile sau cu rame goale in care trebuie montati Iagurii artificiali. care rezista bine afara. Ceara . Vopselele glicero-ftalice dau cele mai bune rezul tate . dar nurnai din motive eeonomice. Se prefera bradul. conditie pentru a fi efieace . Micile accesorii Printre reductoare1e micile accesorii cu care stupul poate fi inzestrat semnalam de urdinis care Impiedica patrunderea soarecilor in stup. stupii nu trebuie sa fie lasati siara fadi. Carbonilul protejeazii lemnul contra parazitilor dar nu constituie un mijloc de prevenire a deformarilor provenite in urma alternantelor de uscaciune ~i umiditate. de aserneni.5 mm diametru. protectie buna. carbonilul sau cerurile microcristaline. totl stupii sint construiti din lemn. vopsele ell pigment de alurniniu. Esentele tari nu intra in discutie pentru ca sint fragile :ji se deIorrneaza. Trebuie alese vopsele de foarte buna calitate si.STUPUL 145 sorul. Iernnul de esenta moale dar care permite prelucrari de precizie. hranitoare de forma [oasa. Exista. este din ce in ce mai folosit pentru administrarile masive de sirop de zahar. pinul din Landes 9i in general. si. Gratiile separatoare trebuie sa raspunda la doua cerinte esentiale : sa fie perfect regulate. din contra. Pentru a da ramei suficienta rigiditate trebuie inta. care se pun intr-un magazin gol. Montarea fagurilor este. trebuie sa fie robuste did slnt supuse la eforturi destul de violente atunci cind apicultorul trebuie sa Ie scoata din irnbracamintea lor de propolis. Asamblarsa ramelor din piese detasabile nu pune probleme. De felul cum se pune fagurele va depinde reguiaritatea constructiei de catre albine 'li soliditatea ramei. Foaia de fagure se prinde bine de armAtura prin Incalzire punctata. de asernenea. sa fie netede pentru a nu rani lucratoarele Ia traversare.~ a lucratoarelor. Protectia lemnului stupilor Lasind la 0 parte stupii din material plastic. Gratia separatoare Gratia separatoare este un dispozitiv care se plaseaza intre corpul stupului 1}1 magazin sau intre doua corpuri de stup pentru a interzics trecerea matcii. metalice sau din material plastic. Se poate folosi vopseaua. de 0. Principiile sint simple. mal ales. Pentru rame se alege citeodata plopul. Expusi in permanenta intemperiHor. Se utilizeaza numai lemn fara noduri:?i fara ra~ina.

Rama $i s irrnii fixata In V succesiv de inlocuire integrala a constructiilor. I 2 4 5 6 . imbracind sirma.3_ ~i faguri artificiali arrnati. la care nu mal este nevoie de rnunca de intindere a firului de srrma. sau se pot numara celulele pe Iungirne de zece em pe Inaltirnea si pe lungimea fagurelui. precum ~i r ame din material plastic turnat. numarul celulelor pe dm. De la un producator Ia altul. produpatrat al unei foi de fagure artificial aid: 18. fagurele armat. Sa semnalarn si numegurilor artificiali. se folosea. un pinten cu rozeta eu care ~ urmarsa traseul sirmei. Pentru a sti eu precizie aeest nurnar se rnasoara atent lungimea a: zece celule.5X21. S-8. munca est. dar nu perfecta. formate din doua parti sirnetr ice care se rmbfna . este de aproape opt sute. In medie.146 APlCULTURA se topests timp de citeva secunde : se solidifies din nou. B 9 10 1\ 12 1 14 15 16 \7 16 . Incalzlrea este obtinuta Ioarte simplu.peate varia U!? r. 0 dispunere in V-uri 5UCcesive constitute 0 solutie usoara. . Calculul numarului de celule pe decirnatr u Voirnot.e astfel simplif'icata Ia extrem. 1 kg de ceara artificiala furnizeaza zece foi.U studiat. Munca de fixare a fagurelui fiind atit de plictisitcare. la cald.5X 2=795. Altadata. este prins intre cele doua jumatati .5 catorul poate taia ceara 10 cerere in foi de format diferit. 4 3 Fagurele artificial este comercializat In foi taiate dupa f'ormatul tipurilor de rarne J J obisnuite : Dadant. cit ~i deIicata 5-au imaginat 0 multime de solutii pentru a 0 simplifica $i pentru a imbunatati tinuta fade asemeni. albinelor. si eele rnai bune metode pentru rnsirmarea ramei. caci duce Ia deforrnari ale fagurelui. ell faguri turnati din material plastic. Pe Iormatul ramei Dadant (26X41 em cam 1 em mai putin fata de dimensiunea interioara a ramer). Binernteles. rqasele incercari Inca Iipseste experienta necesara pentru a Iua 0 hotarire def'initiva asupra aceste] solutii care este a priori foarte atragatoare. (Nu trebuie uitat cit cifrele indicate tin cont de ambele fete ale fagurelui). Exist. facind sa treaca prin sirrna un curent electric de voltaj redus. Langstroth.

panta. evident si indispensabil. de harti ale vegetatiei. rationernentul va fi invers. pe cele def'avorabile albinelor. Accesul eu masina trebuie sa fie posibil in orice anotlmp: suprafata stupinei trebuie sa fie sufieienta pentru a per mite circulatia ~i pentru a evita ingramadirea coloniilor. insorirea trebuie privite ell alt oehi Ia altitudine sau Ia nivelul marii. apicultorul trebuie sa se gindeasca ~i la conditiile in care va munci el stupii instalati. In plus. Alegerea va incerca totdeauna sa. Este bine ca in timpul prospectarii unei regiuni pentru vatra. nu au fost facute special pentru apicultura. Se vor evita deci alinierile riguroase ~i nu trebuie eliminate sisternatic toate punctele de reper utile albinelor. acestia trebuie apreciati in funetie de clima general! a regiunii. vetre fa.ri!i valoare. expuse avantajos . cum ar Ii arbustii. ~i microclimat. Daca un astfel de punct lip- . in vest sau in sud. Pe linga aceste considerente de ordin ecologic. Resursele meIifer€ cele mal apropiate au a mare importanta caci ele sint folosibile pe timp mai putin favorabil. este bine ca stupii sa fie astfel instalati incit sa fie urnbriti mal rnult dupa arniaza decit dimineata. In privinta faetorilor rnicroclimatici. Asezarea stupilor pe terenul aLes trebuie totdeauna sa se faca tinlnd cent de riscurile de ratacire. Flora poate fi cunoscuta printr-un examen rapid a1 'terenului pe 0 raza de 1000-1500 m. Este bine sa verificarn daca exista in imediata apropierc un punet de apa unde albinele pot sa se adape usor. Din pacate. caci reguli definitive dupa care sa stii dinainte ce surprize poate oferi 0 vatra nu exista. adapostul.1 insortte. Distants intre stupi sl drumul public sau proprietatile vecine este fixata de catre prefecti. Orientarea. prevazute in normele interne. cornpenseze excesele clirnatului local: in regiunile recif?i umede se vor cauta vetre uscate :. ca ~i excesul de urniditate.STUPINA 14'7 STUPINA Alegerea unei vetre Alegerea unei vetre este 0 decizie foarte Importanta. care i?i pierd timpul Facind acest drum. De ea depinde viitorul. Ele ofera. daca exista. did exists putine sanse ea ele sa devina bune vreodata. Trebuie sa stii sa le parasest. trebuie. in timp ee cele mal indepartate sint vizitate doar pe timp foarte bun si in conditii putin econornicoase pentru albine. daca ameninta calduri excesive. tinut eont de legile si regulamentele in vigoare cad instalarea unei stupine presupune anumite obligatii. Valoarea unei stupine depinde de multe ori de alegerea [udieiossa a vetrelor. In sfirsit. care favorizeaza ratscirC8. apicultura de transhumanta are reglernentarile ei proprii. informatii foarte inte res ante cui stie sa le interpreteze. Sint vetre bune *i. sa ne ajutam de harti de teren sl. adesea €xperienta este singura care perrnite aceasta apreciere. La modul foarte general ne vom aminti cit si cutenth de aer sint nccivi.. dar asta nu inseamna eft trebuie neglijate. In aJegerea unei vetre bune trebuie tinut cont de doi factori : flora. In eazul unor posibile calduri marl vara.

se deschide cutia evitind scuturarea albinelor. ea trebuie sa fie in masura sa ierneze fara probleme. exista garantia ca rnatca oua. Sosita la destinatie. 5e aduce roiul astfel atirnat. Este totdeauna bine sa se ofere roiului nou instalat intr-un stup citiva litri de sirap de zahar care. Roiul-pachet este expediat de fapt sub regim de .. lucru care se face intr-un mod foarte sirnplu. se trag afara cele trei-patru rame din centru . Catre seara se poate pune in In stup. care trebuie sa fie perfect grupatesi suspendate pe capac. Popularea stupilor Se numeste roi-pachet un grup de albine in jur de 1500 g cu matca in cusca ~i un mic bulgare de zahar candi.8 APICULTURA seste. in cazul in care nu se prefera ca albinele sa 0 faea. Se desehide stupul complet. it Val' ajuta sa-sl cladeasca f'agurele. cutia este pusa la rece ~i la intuneric timp de citeva are. Se mai pot popula stupii cu roi pe rame.. Un inconveniental sistemului provine de Ia diferentele dintre diversele modele de rarne . . deasupra locului liber printre rame !i'i se scutura printr-o lovire brusca Albinele pun stapinire imediat pe rarne . ca provizii pentru drum. desi in principiu de acelasi model sint Inutiltzabile din cauza unor abated fata de cotele standardizate. Este vorba de colonii nou formate. provizri ~i puiet.14. pentru a permite albinelor sa se calmeze. rozind dopul de candi care sste In cusca rnatcii. ridicind podisorul . care va fi schimbata la fiecare vizita. pentru a ne asigura ea ea se dezvolta. trebuie prevazut un rezervor eu apa. se repun la lac . trebuie vizitata frecvent. Se poate utiliza un cauciuc de camion taiat pe circumferinlit Cele doua [umatati constituie doua adapatoare care se umplu cu muschi pentru a evlta inecarea albinelor. Coloniile pe rame au avantajul unui oareAsezarsa cosurIlor tn vederea transvazarli care avans. Ea va fi eliberata a doua zi. cu mates.amala care au fast scoase ~i se fixeaza intre doua rame eusca care continea matca. cu 0 capacitate de 5-6 1. Colonia pe rame trebuie sa fie hranita . se risca cumpararea unor rame care.animale vii" intr-o cone eu patru fe~ de piasa de sirma. Primita in mal sau Iunie. singure.

EXlstau mai multe tehnici pentru utilizarea cosnitelor. in contact eu cosnita care trebuie golita. avind puiet Tehnicile de populare descrise sint cele aplicabile Ia crearea unei stupine pornind de la curnpararea din afara. Odata cu matca trecuta. cosnitele erau batuts usor eli palma. Se obtineau astfel roiuri eu matca . Datorita puietului sau si a culegatoarelor care revin de Ia cimp. se putea pune cosnita la loeul ei. dar mai ales toarnna. Una dintre ele consta in a goni albinele din ele primavara.sau nurnai presupus . Pentru a goni albinele. Ia diseretie.se arata pe 0 raza de dJiva metri. De preterlnta pe vreme frumoasa. putin inainte de roire. In secttune (2). E_l dispune pentru . din stupinele tarane!1ti. MANIPULAREA Materialul necesar La fel ca automobilistul care trebuie totdeauna sa fie stapin pe viteza. Supravegherea nu slabeste decit atunci cind recolta de miere este foarte bogata. Ei stnt gata sa intervina daca vreun dusALBINELOn t"mar. Stupul este in perrnanenta aparare : paznicii inspecteaza noile sositesl fac poUtie Ia urdlnis.. in euforia unei recolte abundente. iar rolul prins se punea Ia lac rece ~i intunecos. formarea noilor colonii se face adesea prin roirea artificiala a celor existente deja in stupina. Vorn vedea mai departe tehnicile de roire artificiala.. De fapt. se putea observa treeerea rnatcii. se rasturna cosnita din care trebuiau alungate albinele. cosnita se putea refaee sl inca IoIosi. albinele i~i refaeeau imediat 0 matca. Masci! apicolii man . se foloseau ca niste paehete cu mates . se irnobiliza in pozttie rasturnata si se batea usor cu palma sau eu un bat. Nu exista nici un aport exterior. Afumator (1). Bineinteles. Cu rnulta atentie si cu 0 lumina buna. apicultorul trebuie sa-~i stapineasca albinele.MAJIIJPULAREA ALBINELOR 149 Popularea stupilor din cosnitele obisnuite este 0 practica care va dispare odata cu aeeste cosnite care altadata se puteau cumpara.ceea ce faceaalbinele sa se urce Intr-o cosni~a goala pusa chiar deasupra. Apicultorul nu-si poate face treaba decit tinind tot timpul la respect populatla stupului pe care U Inspecteaza. primavara.

Cad actiunea de afumare trebuie sa fie intretinuta pe tot tirnpul vizitei Ie stup. nu stim inca prea bine cum actioneaza furnul. Dirijind fumul asupra albinelor.. in lirnita posibilitatilor. ele intra in stup. Se va evita purtarea curenta a manusilor. Intepaturile primite Ja rata slnt cele mai dezagreabile . In loc de a zbura si de a ataca apicultorul. lVIanu~ile de apicultor sint din piele rnoale. iarba uscata etc. Nu se face apicultura fara intepaturi : este mai bine sa accepti citeva intepaturi in rniini deeit sa muncesti incoDupa iala 9i rmrm. dar destul n de marcarea unei matci daca par? manusi din piele. Se poate adauga In sfirl1it 0 perie pentru. Se introduce in cibndru un combustibil convenabil (sac de luta vechi. se trimite aer proaspat la combustibil ~i se provoaca o emisie de fum prin deschiderea superioara. atentia apicultorului nu trebuie sa slabeasca. ele sa nu il poata treee. se poate renunta la ea daca se eontrolcaza colonii foarte putin agresive. Actionind foalele.-. dar acest instrument pune uneori alblnele in alerta si e mai bine sa se evite folosirea ei daca este posihil. Nici nu se poate vorbi Datta apicoHi. albine. Afumatorul clasic se cornpune dintr-un cilindru metalic a carui parte superioara formeaza un doc i?i care la baza comunica cu un suflator. Se poate renunta la ea cind albinele stnt Iinistite. lor si ele gasesc Joeul acesta fcarte repede cind sint agresive. mod 91 deei iritat. 0 astfel de tinuta este greu de supcrtat timp de mai multe ore. unead este foarte necesara. Perie apicola Echlpamentul de apicultor mai cuprinde 0 dalti:i. Dar este tot atit de adevarat ca. 0 masca. acestea se calrneaza. Cind este eald. Fats se prctejeaza ell ajutorul unei masti. in principiu. apicola. Fara acest instrument. Partea de jos a pantalonului permito trecerea albine-. eel putin pentru un timp. Cu toate ca protectia data de afumare este Ioarte eficace.i cele mai dureroase.) ~i se aprinde. adica punind intre albine 9i apicultor un obstacol pe care. dar exista situatil dod apicultorul eel mai calit este obligat sa recurga la ea. ace de pin. de groase si incomcdeaza lucrarile mai delicate. apicultura nu ar ceea ce este. carton ondulat. pe timp frumos.1150 APICULTURA aceasta de afumator. o salopeta eu fermoar si sireturi care se string in jurul gleznelor ~i al incheieturil pumnilor : manusi ~i indiltaminte montanta a carer terminatie se uneste cu salopeta. partile corpului cele mai expuse i'ntepaturllor sint gleznele. . Nu este ruci a rusine pentru un apicultor daca poarta a masca pentru lucru . $i cu toate acestea. o protectie mai putin necesara in general decit cea a Ietei. este cea a miinilor. instrument indispensabil in desprinderea propolisului. este cert. este adesea necesar sa te aped de intepaturi intr-o maniera pasiva. si se VOl' Iolosi numai In situatii critice. Echipamentul complet de apleultor cornporta 0 sapca.

mirosurile animale si parfumurile declanseaza usor reactii agresive. . ale albinelor straine atita agresivitatea·stupului controlat. 0 nefndemlnare. toate ramele s€ reaseaza la locul lor. foarte regu111 at. *i . Numai astfel poti fi sigur ca respecti ordinea cuibului. chiar in situatil dificile. este foarte greu sa fad 0 munca buna sub 0 grindina de ' atacuri. Ele reactioneaza mai putin la culoarea la )J. Scoaterea podisorului trehuie insotita de citeva jeturi de fum date printre rame pentru a impra9t~a masa de albine care.calm. ell exceptia cazurflor in care exista vreun motiv special pentru a proceda altfel." ei albinele. strivirea albinelor . aceste tentative de furtisag . citeva albine strivite in manipularea ramelor. Ia scoaterea lor. se ridica podisorul. Se in cepe prin asigurarea unei bune functionari a afurnatorului care trebuie sa f'urnizeze 0 afumare suficient de deasa si de rece. dar uneori este mai pliicut sa aiba un ajutor care sa se ocupe de afumator in timpul controlului ramelor.. Se invata foarte repede cum sa clistingi comportamentul de aiac al unei albins si schirnbarile dispoaitiei unei colonii. r• Este de recomandat totdeauna ca apicultorul sa_fie . Miscarile ample pentru alungarea unel fllbine sint mutile. Experienta arata ca albinele reactioneaza prin comportament agresiv Ia mirosuri :. situatia poate deveni greu de stapinit. scoasa la inceputul operatiei. scoats mai intil prima rama. atertate.hiLd~i. pe urma ell ajutoru! daltii.t la culori jnchise . totdeauna lipit ell mult propolis atunci cind stupul este puternic. se neglijeaza aceasta precautie. Circula 0 multime de basme referitoare la apicultori Ia feIul in care "farmed. Se desface capacul.01 culori. sint suficients pentru a provcca 0 reactie foarte puternicf ·stupului. citeva fumuri. Nu trebuie uitat niciodata ca stupul deschis poate provoca veclnii Ia furtisag . Ceea ce s-a spus despre manipularea albinelor -este suf'icient pentru a explica ortginea acestor basrne. loc rama margina.~a. se. sa se trimita. Trebuie deci. mal putin Ia bumbac decit la Hna. Chiar perfect protejat contra intepaturilor. Apicultorul trebuie sa poata Iucra singur in r vstupina. Se spune uneori ca ele 19i "cunosc" stapjnul~i nu-l inteapa. care restabilesc calmul. fara a le intoarce .MANIPtTLAREA ALBfNELOR 151 Inspectarea unui stup Controlul unui stup nu trebuie f'acut in graba chiar daca este verba doar de un exameri superficial. La inceput de sezon ea este mal totdeauna goa1a. Dupa terminarea controlului se pune 18. Pentru un control cornplet. In prineipiu. se reped sa inttmpine agresorul. Daca. Locul astfel degajat va permite glisarea "I:Clmelor evitindu-se.. ceea ce are 0 mare importanta.

sa fie capabil sa-si adapteze munca la schirnbarile meteorologice.152 APICULTURA PRINCIP ALELE OPERATIUNI APICOLE EXECUTATE IN CURSUL UNUI AN Calendarul apicol Exploatarea apicola. Dar stim cu totil ca mediile slnt doar medii 91 ca nu exista doi ani care sa se asemene intru-totul. furnizeaza excelente repere fenologice care ne permit sA stirn daca 0 Iocalitate este timpurie. apicultorul trebuie deci. calculate pe treizeci de ani.ORLY ORANGE .OE. •••• AVIGNON 600 300 ~. ci nurnal ani exceptionali. pe de 0 parte. . mica. s-a constatat ca este posibil peste tot sase traseze curbe anuale care dau Inforrnatii valabile asupraelimatului general. Coloniile de albine se dezvolta el regreseaza in functie de sezoane. pe de aWi parte. -' . In tot cazul. ca orice exploatare agricola.J FMAMJ.DE _MARSM.. infrunzirea stejarului.. normala sau tnttrztata In raport cu Iocalitatile vecine. Pentru organizarea muncii sale.MARSAN PARIS. trebuie sa fie tratata. cum ar fi.J AsnND Medille temperaturilor lunare pentru trci 10calltati dIn Franta (Documentatia Media precip~tatiUor cumulate pentru trei localttati din Franta. __ •• _ PARIS.. tnflorirea margaritarului.. primul cintee al cucului. . Exista aproape totdeauna.. 9i apicultorul nu poate decit sa urmareasca acest ritm pentru realizarea operatiilor indispensabile bunului mers al muncii sale. sa cunoasca bine caracteristicile esentiale ale mediului in care l!iii exploateaza stupii si. mijlocie sau mare. trebuie sa renunte la stabilirea unui calendar apicol national intr-o tara ca Franta. In ceea ce priveste factorii meteorologici.ORLY 15 10 /' \\ ~ --*. De asemenea observarea regulata a unui numar de fenomene. mm ::100 _ MONT . de ploaie. de timp Insorit etc. aceasta ne face sa spunem citeodata Ca nu exista an normal.. dupa un calendar care sa tina cont de principalele caraeteristici (climatice ~i floristiee) ale mediului.. EC mJ. care se intinde pe 1.. . Pe baza mediilor de temperatura. .. 0 distanta sensibila intre media lor pe treizeci de ani ~i valorile constatate in cursul unui anumit an.000 km de la nord 1a sud si de la est la vest ~i unde altitudinea utila pentru apicultura merge de Ia nivelul marii pina la lirnitele posibllisatilor de ier25 "c __ • MONT.

d de evantaiul de infloriri importante.400 m.OPERATIUNf APICOLE tpoqllC moyenne de Ia feuil. dupa observatiile personale. reluarea pontei matcli pare. in jur de 1. ca !?i har~ile de vegetatie ~i mai cu searna sa se orienteze an de an. le 10 mai ~ tl~ • •••• dulOau2Qrnai 140: Ie 20 mai apres Ie 20 mal Perioada medie de inflorie a steiarului comun (dupli "AtIasui FTantei") nare ale stupilor. Primavara Iernarea Iunga san scurta. chiar pe fri- gatllra . de altitudine $.e ») • ' du 3 au 10 avril 100 : Ie 10 avril If!lmllTIl du 10 au 20 avril IlllllillUl 110 : Ie 20 avril rr _._colonia se pregatefite sa-~i reia actlvitatea.ile climatologice care ii intereseaza.laIson du chi:ne commun (q'apru 1'« Atlas de FrQllI.. Este mult mai prof'itabil sa-i sffttuim pe apieultori sft consulte har1. a Ii in leeu cresterea duratei zilei. Odata trecut sols~tiul_d. care Ie vor per mite sa-~i constituie propriul lor calendar apical in Iunctie de climatul local. chiar sub zapada. _: 120: Ie 30 avril r----l du 3{) avril au 10 mai L____j 130 .e~iar:na.~ du 20 au 30 avril _ ~~.

ceea ce nu 0 impiedica sa se dezvolte exploziv in momentul in care conditiile devin Iavorabile. Atit cit este flig. Acest puiet trebuie sa fie compact. ~ Primul mare control are totdeauna multa importanta. Rezervele eonsistente de polen constituie 0 garantie pentru dezvoltarea coloniei . dar atunci cind apieultorul poate sa-~i permita sa deschida stupii. Este preferabila desfiintarea ei prin unificarea cu 0 colonie normala.. Albina carnica. dar care nu oua. sau constituie un indiciu de consangvinitate excesiva. Acest exarnen urrnareste cantiatea de albina adulta. este preferabil sa le eliminam rapid. dar nu este imposibil un examen rapid. Ponta ramine limitata. poate lerna cu populatii adulte toarte slabe. proviziile (miere si polen). temperatura exterioara fiind favorabila (eel putin 10°C). starea materialului si. intinderea cuibului de puiet. in toti stupii buni. dar trebuie ca acest polen sa fie in stare de conservarc excelenta. Nucleul lucratoarelor care subzista trebuie sa ocupe mai multe rame dar trebuie stiut ca diferitele rase de albine si diferitele populatii locale pot prezenta comportamente foarte variate. De obicei se peate evalua starea rezervelor cintarind stupul. el trebuie exarninat ell grija. . Poate proveni de la 0 matca de proasta calitate. este de preferat ca albinele sa nu fie deranjate.154 APICULTURA gul eel mal mare. de exernplu.. Provizille Starea proviziilor stupului se examineaza eu cea mal mare gnJa. Dar prirnul mare control va permits un bilant in urma unui exarncn detaliat al stupilor. Daca este lacunar. starea sanitara.de 0 boala a puietului. . Rezervele de polen situate prea departe de ghernul iernind sfirsesc prin a se aeoperi eu -mucegai ~i nu mai sint bune pentru consum . pe multe rarne. Sfir~itul iernarii este 0 perioada de mare consum ~i acesta se face aproape exclusiv din rezervele de miere. exista riscul ca in cursul anului colonia sa fie neproductiva. Mortalitatea naturala nu este compensata de nasteri. Examenul ramelor permite estimarea mai corecta a rezervelor de hrana. Absenta totala a puietului este aproape intotdeauna rezultat al pierderii matcil in cursul iernii ~i chiar daca stupul are 0 matca.. Intlnderea cuibului de puiet Este obligatorie prezenta pe mai multe rarne a puietului in toate stadiile. dar in acest caz ar trebui sa se"gaseasca larve moarte pe fundul celulelor. . el gase!1te deja puiet. el este necesar uneori daca iernarea pune probleme. Cantitatea de albina adults In timpul iernarii populatia adulta scade. dealtfel. Mai poate fi verba . in sfirsit.

Inlocuirile trebuie sa se f'aca prin marginile libere. Pentru un cules tirnpuriu ca rapita (apri~-mai. ca toamna coloniile de albine sa fie aprovizionate.5pargerea" eu 0 rama goala sau eu un fagure artificial. de fapt. trebuie stu pi puternici Ia "rriomefifii oportun. Se pun placi de candi Ia care albinele sa aiba acces direct. tara a fi nevoie sa se deplaseze in interiorul stupului. Mortalitatile de iarna constituie un fenomen normal. apicultorul va urrnari in continuare evolutia vrernii ~i a inflorirtlor. Se ridica capacul stupului ~i se razuieste pentru indepartarea deseurilor diverse care s-au strins in timpul iernii. Hranirrle tlrzii Ie pot salva. sa stirn ca rezervele oxcesive pot impiedica dezvoltarea coloniei blocind ponta. se evita.e principale asteptate. bineinteles. dar se stie di 0 buns dezvoltare primavara nu se poate obtine decit cu rezerve abundente. Trebuie. v Starea materialulul Se prefita adesea de prirnul control pentru a face 0 curatenie generala. Atita timp cit temperatura exterioara ramine scazuta. In momehtul In care unificarea este efectiva se poate Iua stupul gal si recupera echipamentul. pe de alta parte. ca proviziile prea departate de ghemul de albine nu sint utilizato decit daca temperatura exterioara permite acestuia sa se disloce. in cele mai multe regiuni). cele doua colonii fiind separate una de alta printr-o foaie de ziar in care se fac citeva perforatii mid. Populatiile stupilor orfani pot fi recuperate prin unificari. Inf'ometarea si absenta rnatcii sint princlpalele cauze ale mortalitatii. Este in orice caz preferabil. De asemenea. de foamete. Aeestea pot fi foarte timpurii sau din contra. este necesara fn-anirea. relativ lntlraiate. In caz de indoiala. Cele doua populatil iau citeva zile acelasi mires l'ji se regrupeaza.i acarioza slut bolile care se manifcsta Multa atentie la orice mortalitate Munca apicultorului Prirnul control de fond avind lac cit mai devreme in sezon. Starea sanitara a albinelor care nu este cauzata cu mai multa intensitate la sflrsitul iernii.OPERATrUNI APICQLE 155 Dad! proviziile sint insuficiente. Coloniile care abia se vor dezvolta pe seama cnlesu- . Nosemoza ::. a cuibului de puiet in curs de form are. in timp ce reflecteaza Ia culesuriJ. in aceasta perioada . vom lua esantioane de albine moarte pentru un examen de laborator. dar care teoretic nu trebuie sa depaseasca 5-10% din efectiv.. Metoda cea mai slmpla si cea mai sigura consta in asezarea stupului orfan deasupra unuia normal. se profita de control pentru a inlccui ramele deteriorate. Se stie. administrarea hranei Iichide nu este buna.

Exlsta numeroase metode de roire-artiflciala in al carer detaliu nu este necesar sa intram.156 APlCUL'1'URA lui vor face rniere putina. Dimpotriva. Numai experienta personala permite aprecierea rnomentului oportun. dar atita timp cit conditiile nu stnt destul de favorabile. Dar. pornind de la un stup. Asezate prea devrerne. Boirea artlficiala Perrcada de primavara. in stup. esential fiind intelegerea principiilor generale care se aplica. este cea care ofera cele mai rnulte posibilitati pentru operatiile de crestere. daca se pun prea tirziu. ceea ce presupuneca este deja foarte puternica. dat regulat in cantitati mid. Scopul roirii artificiale este obtinerea. Asezarea magazinelor In timp de citeva saptamini. a doua sau mai multe colonii noi. I se furnizeaza ramele cladite de care are nevoie.este rsi ea delicata. se produc transformari profunde si apicultorul urrnareste crteodata cu greu ritmul de dezvoltare al coloniei. se risca 0 roire 9i pierderea unei parti din recolta de miere. care se terrnina la solstitiul de vara. Acest sirop de hranire simuleaza un cules ~i favorizeaza ponta matcii. Se foloseste un sirop slab (1 kg de zahar Ia 1 1 de apa). nu se intercaleaza foi de fagure artificial. Boteile . In absenta unui cules timpuriu este inutil sa Iortezi coloniile sa creasca prematur. care Val' permite obtinerea de noi colonii 1'. Hranirea Pregatirea coloniilor pentru un cules timpuriu se face prin hrarun stimulative. Dar pentru a-i permits extinderea pcntei trebuie ca matca sa aiba rntotdeauna spatiul necesar. magazinele pot cauza 0 racire excesiva a stupului in caz de schirnbare a timpului. indispensabile pentru recuperarea pierderilor din iarna. Numai coloniile bine pregatite vor fi In masura sa umple magaziriele in timpul scurtei perioade de inflorire. Se procedeaza Ia roiri artificiale fji Ia cresteri de matci. Nucleul de albine batrine care ies din iarna face loc unei populatii tinere si dina mice care ocupa progresiv tot spatiul disponibil. Alegerea momentului corect pentru aceasta operatie. Atunci trebuie intervenit pentru marirea stupului prin asezarea rnagazinelor.Ii de matci tinere pentru a inlocui pe cele batrine. in tunctie de cunostintele pe care le are fiecare asupra climatului ~i a infloririlor. Aceasta operatis trebuie sa fie rezervata pentru perioadele mai tirzii cind colonia accepta lesne sa construiasca. Primul dintre aceste doua principii : un stup orfan in care exista puiet foarte tinar (oua sau Iarve de mai putln de trei zile) in cepe fara intrrziere 0 crestere de matca.

administrindu-i sirop timp de eiteva zile. una sau mal multe botci dipacite. COlonia mama este cornplet desfiintata. se divide 0 colonie prin repartizarea ramelor ell tot ell albineIe de pe e1e in doi stupi diferiti. D [J / ~ Rooirea artiticiala. ea dispare (punctat). Metoda evantaiuhil (d'Upd Jean-Prost) . populatia se reface curind. r--~--' I 8 I I I t . C. Daca. Pentru a compensa plerderea matcii se lasa coloniei orf'ane toate culegatoarele. Dupa ce aceasta matca se va imperechea VOl' fi clouacolanii in lac de una. Jean-Prost) L Diviziunea coloniei de baza in doua pih1i A~iB. Roirea arttftciala (dupa P. Colonia de baza este folositii pentru a forma patru roi . Colonia orfana avind puiet foarte tinar i~i poate reface matca.OPERATIUNI APICOLE 15'1 as tel crescute se numesc botci de salvare.~ ~ !. Culegatoarele se repertfzeaza intre eel patru rot care ocupa locul cclcniei de ba:d.~----__. Partea cu matca se rnuta mai departe. in mornentul cind se Iae divizarile sa se poata introduce in fiecare nucleu. Partea A ramine pe locul colonlei.. P. Pentru a ct'*tiga timp ~i pentru a evita riscul de orfanizare accidentala a nucleilor. nucieli. parnind de la aceste principii. culegatoarele se repartizeaza usor intre ei. est€' indepiirtat ~i ~i pierde eulegatoarele in avautajul lui B. B ia locul lui C. se obtine obligatoriu 0 colonie oriana ~i: 0 colonie cu mates. culegatoarele revin totdeauna Ia amplasamentul ell care ele sint obisnuite. AI doHea principiu : avind 0 memorie fidela a locurilor. se face 0 erestere de rnatci in colonia mama in astfel de conditti tnctt. Va fi ajutaU sa. In loe sa ne limitarn la crearea unei noi colonii putem diviza un stup Ioarte puternic in 4 elemente care se numesc nuclei. 2.. Pentru a obliga albinele sa se reorienteze trebuie ca stupul lor sa fie deplasat la rnai multi kilometri. raminind unii tiuga altli. dispusi in evan tal . aceasta memorie este Ioarte precisa ~i deplasarea unui stup ell citiva zed de metri provoaca 0 serioasa perturbare. ea ~i va pierde cu siguran~ culegatoarele dar. avind matca. compenseze pierderea culegatoarelor. Este suficient pentru aceasta sa 0 lasam pe locul coloniei de la care s-a pornit aceasta operatie.

se pune in locul lor placa fenica. asupra operatiunilor de crestere a matcilor. pl~Ci fenicate buna organizare a muncii $1 utilizarea unui numar suficient de permit reeoltarea rnult mai rapida decit eu mijloace obisl1111te.magazine este dipacita ea poate fi recoltata. Vom reveni. . o afumare relativ prelungita permite albinelor sa coboare din magazine catre corpul stupului. ce s-ar fi luat eu fagurii la locul extractiei. iar timpul suficient. Dar eel mai bine. putin 80-90% din mierea din . Se ridica capacul stupului si podisorul . ctnct exista timp suticient. Vara In functie de regiune. Aeeasta este 0 operatic uneori dificila. In alte parti trebuie asteptat inceputul toamnei. cit mal ales pentru ca apicultorul trebuie sa f'aca fata stu pilot" inca foarte populati..158 APICULTORA Cind cresterea de matci se face separat. Dimpotriva. nu este 0 problema. dupa afumare se scot rarnele de magazin una cite una. ca cele de iarba-neagra sau de Iavanda sau chiar de brad. recoltarea citorva sute de magazine. 9i chiar agresivi deoarece culesul este terminat 9i 19i vad atacate proviziile . in timp limitat. vaporii acestui produs fiind faarte neplacuti pentru albine. Recoltarea mierii cind stupii sint numai citiva. In regiunile ce1e mai putin Iavorabile in privinta culesurilor cle vara S8 poate considera ca ultimele recolte trebuie sa fie f'acute inainte de luna august. inceperea unei perioade marcata de culesuri importante. mai departe. Becoltarea mierii Oricare ar fi momentul reccltarii totdeauna se procedeaza in acedi eel. 1n apicultura prof'esionista se utilizeaza din ce 'in ce rnai frecvent o placa prevazuta in interior cu 0 bucata de iuta irnbibata cu solutie de acid fenic. d. se obtine un numar mare de bctci ajunse 1a maturrtate. Etc 58 pot Iolosi pentru forrnarea de noi colonii parnind de la un pachet de albirie sail de Ia un nucleu pe doua sau trei rame. ele parasesc magazinele in citeva minute. Se evita astf'el pierderea a numeroase albine. este 0 problema. care fac parte integranta din sistemele de selectie.in contra. Radiatia solara absorbita de tabla neagra incalzeste solutia de acid Ienic. se scutura si se perie cu peria speciala. nu numai din canza sarcinilor ce se manipuleaza. Partea exterioara a placii este din tabla vopsita in negru. Cu toate acestea folosirea placilor impune precautii atit pentru o . pentru a izgoni ultimele culegatoare. Acestea se pot lua acurn fara· alte Iasi fel. eeea ce se face prin ridicarea magazinelor. Cind s-a constatat manipulari. inceputul verii poate anunta practic sfirsitul perioadei active sau.

) 1.i se pune pe sol. Acesta este mornentul Iolosirii siropurilor ccncentrate 91 a hranitoarelor de mare capacitate. Aceste nevoi sint . Or. Din mai multe puncto de vedere se poate spune ca daca toamnaeste sezonul de pregatire a iernarii. Albinele sint mdepar-tate iika a Ie vatama. Proviziile de miere oeupa partes de sus a ramelor si partile Iaterate. depinde starea coloniilor In anul urmator. caci. In caz de lipsa de cules prclungita.OPERATIUNI AP'lCOLE 159 apicultor. in general. In exploatarile mari se incearca rationalizarea rnuncii de recoltare a mierii!?i reducerea efortului fizic.. Este foarte important ca apicultorul sa cunoasca cu mare precizie nevoile normale ale coloniilor pe vatra unde se . In acest seep se utilizeaza vehicule echlpate eu mijloace de ridicare-Incarcare a teancurilor de magazine. Toamna Cu toarnna vine sf'Irsitul sezonului activo Progresiv. in timp ce albinele incep 5a-~i ocupe spatiul de iernare. Aceste siropuri de completare trebuie sa fie trase rapid. aerul care iese din aparat este dirijat printre ramele magazinului. Ia ora actuala. albinele nu se mai pot deplasa Ja hranitoare. poate fi necesara 0 hranire stirnulenta. Proviziile nu slnt totdeauna suficiente!?i trebuie ca apicultorul sa Ie completeze tnainte sa fie prea tirziu pentru albine Ele preiau !?i inrnagazineaza siropurile. de calitatea matcilor. Albineic nascute intre [umatatea lui august sl mornentul cind matca Inccteaza ponta sint. muncilnr de vara In timpul prirnelor saptamini ale verii. curentul puternic de aer furnizat de un aspirator de praf (sc scoate filtrul de aer]. in 10cu1 acidului fenic. De citva timp se utilizeazs tot pentru alungarea albinelor din magazine.. daca se instaleaza frigul. Se preconizeazii. Magazinele din care s-a rccoltat mierea slnt dir ijate catrc cladircu sa anexa a stupinei. se creasca matci !?i sa se Iaca roi artificiali. albine de iarna. care au ded viata lunga. fiziclogic. Cu ajutorul unui tub. 'I'rebuio sa fie suficient de numeroase. Dar izgonirca trtntorilor poate surveni destul de devrerne in sezon ceea ce pericliteaza irnperccherea tinerelor rnatci. de muncile de vara depind rezultatele anului urrnator Trr-buitsa lasam in orice caz stupilor provizii dupa recoltarea mierii. Pentru aceasta operatie. mai este posibil. continind eel putin . De unde. in anul urma:Lo~. se ridica magazinul. Folosirea paletilor tinde Importanta sa se generalizeze.afla. anhidrida propionica. cresterea de' puiet se res tringe . uneori 9i nitrobenzenul (benzina de Mirbana) sau aldehida benzoica. cit si pentru albine !?i pentru calitatea mier-ii. Le von! gasi pina In rnartiasi chiar in aprflie sau mai. ideea de a nu lasa eoloniile sa Incheie crestsrea prea devreme vara. adica de buna lor imperochere.

foarte eficiente (atita timp cit stupii nu au magazine !?i nu depasese 35-40 kg) pentru ca.160 APlCULTURA toarte variabile. In sfirsit. el cintareste la mina stupii ~i evalueaza suprafetele de fagure pline ell miere.consumul se anunta prea ridieat in cursul toamnei. Este deci un dLnamometru i?i nu 0 balanta. Fresnage materialul apicol. Sa nu uitarn di iarna este sezonul cind se consuma cea rnai multa miere. Daca .i pentru operatiile de conditionare (ambalare). De asemenea. De aceea se fac unlficarile care se impun. . stupii nu cer decit 0 supraveghere discreta asteptind venirea prlmaverli. Au fast puse Ia punct aparate de cintiirire rapida. ell toate ea dif'erentele sezoniere sint mai recluse in zilele noastre ca altadata. !iii se stocheaza materialul eliberat.. Nurnai nucleii eei mai bine dezvoltati si care sint deja pe 5 rame pot suporta iernarea in regiuni in care anotimpul nu este prea aspru. va trebui intervenit la timp cornpletindu-Ie proviziile cu 0 placa de candi. Elementul de cintartre consta din arcuri este perioada Iecturii. o data pusi la iernat. Dar pentru orlce experiment serios este necesara cintarirea. sint expeditive. Nu este recomandabil sa se puna la iernat colonii care. J. Apicultorul profesionist se multnmeste ell 0 estimare globala . nu vor putea trece iama din cauza populatiei slabe. in estul tariL Cintarirea stupilor la punerea la iernat este 0 precautie utila pentru apieul toru I mai putin experimentat.i al pregatirti sezonului urmator.. Dar apicultorul care-si vinde mierea eu amanuntul va trebui sa-si rezerve timp :. dupa toate evidentele. stupului ridlclndu-l pe suport. al revopsitului. Este perioaOperatorul poate citi direct greutatea da revizuirilor. in regiunile eele mai favorizate 0 buna iernare poate sa fie asigurata eu rnai putin de 10 kg de miere este nevoie de aproape dublu in regiunile mai dif'icile cum ar fi Ia munte. al reparatiilor. telilor :. muneile apicultorului au ea obiect mai ales Ci'ntaru1 de stuplnji al lui lb. protejati frig printr-o perna izolanta pusa deasupra podisorului 1?i bine aprovizionati. .ii ia vacanta linistit. iarna este singurul anotimp cind apicultorul poate sa-l. de Iarna Iarna. al socoetalonate. Dace.

Intr-un an bun.CONSl'RrICPl APICOLE 161 CONSTR-UCfII APICOLE : CLADIREA ANEXA A STUPINEI Necesltatea unui local Marimea Iocalurilor in apicultura profesionista de care trebuie sa apicultorul este in functie de numarul de stupi exploatati si de modul de exploatare. citeva corpuri de stup de rezerva. apicultorul i~i adapteaza cit mai bine Jocalurile existente. apicultorul are nevoie de un rmmmum de spatiu pentru a-si extrage si a-f?i stoea recolta de miere. de preferinta mtr-un local racoros 9i unde este posibila folosirea far a pericol a produselor . Acest arnator va trebui sa adaposteasca peste iarna 0 suta de magazine goale. atit pentru asociatiile cooperatiste. sa 0 Iirnpezeasca (decanteze) sa 0 stocheze i'Ji eventual sa 0 conditioneze.500 kg miere. dar dupa sfrrsitul celui de-al doilea razboi mondial. unde au fast ridicate constructii speciale pentru conditionarea mierii pe scara mare. Rezistentele stnt in interiorul lamei destinate combaterii acestui parazit.000-1. La fel se Intimpla si in dornenlul industrial. apicultorul nostru va trebui sa extraga iritr-o repriza sau mai muIte 1. de cele mai multe ori. Tot acest dispuna Suport pentru descapacire Cutit de descapacire electric. Amator sau profesionist. rame si stupiscri ~i eventual nuclei de imperechere dad este crescator. material trebuie pastrat la adapost de molia cerii. cit 9i in domeniul cornertului. Sa luam ca exernplu 0 baza de 50 stupi. Sint inca rare localurile construite special pentru uz apical. au fost infiintate la stupine constructii adecvate nevoilor lor. de amator. eeea ce eorespunde unei stupine relativ mare.

Utilaje pentruextragerea mierii Un punct de extractie a mierii.noastre exploatari putem sa le apreciern dupa cum urmeaza. 0 centrifuga radials de douasprezece rame de magazin Dadant este suftcienta pentru o stupina ca aceea analizata. de un vehicul si deci de un garaj. Operatiile sint urmatoarele : ramele scoase din magazine sint deseapacite pe arnbele fete eu ajutorul unui cutit special. La iesirea din centrifuga mierea curge tntr-un hac de receptie prevazu U 0 sita care retine impuritatile grosiere. 0 putem considera ca foarte sufi cientii . are nevoie. Ramele descapaeite sint puse Ia asteptare. Camera de stoeare a magazinelor pe tirnpul iernii poate fi utilizata vara pentru prelncalzirea acelorasi magazine inaintea extractiei. care poate fi simplu sau fudilzit electric. Maturat. In anii obisnuiti. de exemplu).$i rnaturatcarele. Cladirea anexa a stupinei propriu-zisa. este pref'erabil sa existe mai multe maturatoaro de capacitati medii (200 kg. cuprinzind pastul de extractie . Sint suficienti 10 m2• Cam tot atit pentru birou. cutitul de descapacit. Materialulsi utilajul corespunzator acestor activitati trehuie depozitate 91 ele. Avind cel putin doua vetre. in timp ce atelierul va cere maximum . se paate incarca centrifuga. montarea ramelor~i insirmarea fagurilor artif'iciali. un om sa extraga in jur de 700-800 kg de miere Intr-o zi de 8-10 ore. cuprinde eel putin un bac pentru descapacit eu un stativ 91 0 centrttuga. munca de timplaris 9i de vopsitorie cer si ele un spatiu. Apicultorul aseaza pe stativ ramele si descapaeeala cade in bac unde se scurge. rnacar in principiu.oarele Exista maturatoare de diferite capacitati. Daca recapitularn nevoile de localuri ale midi . Ea ar putea face fata unui numar dublu de colonii. Acest instrument reduce pierderile de miere si econorniseste tirnp o astfel de instalatie permite ca in conditii favorabile. Cind numarul ramelor descapacite este suficient. redus numai la elementeie Indispensabile. Urnplerea lor se poate face prin intermediul unei pompe racordata la iesirea din baeul de receptie de la centrifuga. dici apicultorul cuncaste si el ca fiecare dintre noi.pentru nevoile unei exploatari de cincizeci de stupi. invazia luerarilor scrise sau imprimate. ocupa 0 suprafata de aproape 30 m''. dar pentru 0 stupina mica se poate foarte bine renunta la el !}i sa se transvazeze mierea eli ajutorul unei galeti· Un echlpament ceva mai complet cuprinde 0 centi-ifuga de capacele. topirea cerii.162 APICULTURA Prepararea siropului de zahar pentru hraniri. Sii nu uitiim 9i un rnic birou. Mierea care se scurge din fagurele descapacit se uneste ell cea provenita de Ia descapacit. Pentru a putea separa mieri de calitati diferite. pe un suport special care poate fi incorporat in bac. de la 50 kg la 2 tone.

b. Centrifugile de mare capacitate cuprind patruzeci de rame. Borneck. pompa) . sa t N 3 Planul 1. eentTifuga. Dar operatule de baza rarnin aceleasi. In acest sens. . tane de desciipaeire' e. cu A: camera de preincdlzire.974) colonii us. 1. CameTa de extraoere a m'ierii. Ceea ce caracterizeaza exploatarile profesioniste este mecanizarea mai accentuata 9i capacitate a de lucru a instalatiilor. Utilizarea pompelor. nu este atinsa 1a vremea prirnelor recolte. fara a mai vorbi de modelele mai performante . It. bineinteles.. e. a centrifugelor de dip acele . Grupul sanitar unei cladird ariexe convenabrla pentru 0 stupina de 200-300 m . de mieri de primavara. Un cintar este 9i el foarte util in cladirea anexa.CONSTRUCf'II APICOLE 163 20 m2. Atelier cu spatiu pentru depo~itarea maga. Garaj. Ramele eu miere trebuie sa fie descapacite si trecute In centrifuga. Trebuie sa fie pardosita si U90r de spalat prin inundare. desigur. B: bateri. au transformat profund conditiile de munca ale apicultorului profesionist.puse Ia punct in Australia si Noua Zeelanda. 2.ineloT (A). tane de r€ceptie ~i de deotLntar€ . chiar daca urrneaza a fi apoi arnbalata in butoaie de 300 kg. paletizarea In toate operatiile care presupun deplasarea rapida a unor sarcini mari. 0 suprafata de teren pentru depozitarea materialelor goale. caci munca de extractle cere 0 temperatura ridicata (daca este posibil. se utilizeaza din ce In ce rnai mult masinile de descapacit. d. sa. 0 curte poate rezolva problema dar este de dorit sa aibe 0 copertina de protectia contra ploii. C: eentrijuga (a. peste 22°C) care. elevator pentru magazine.a de rncturatoaTe. Exploatari profesioniste Stupinele prof'esioniste de 500 stupi sau mai multi nu pot. 6 rn) (dupd R. In total trebuie 70 m? suprafata acoperita : trebuie sa rnai adaugam. 3. sa aiba 0 chiuveta eu apa rece sl calda. de randarnent mare. Cladirea anexa trebuie sa fie tratata ca orice local destinat prepararii produselor alirnentare. la exterior. se multurneasca eu localul 9i cu materialul suficiente apicultorului arnator. 4. Cele mai perfectionate iau direct patru magazine Dadant. poata fi incalzita.care pot ajunge pina la douasprezcce magazine . Mierea trebuie sa stea in rnaturator. 15 .

totdeauna vreme buna Ia momentul oportun. Se admite di trebuie In medie patru-cinei are de munca pe an la un stup. se poate spune ca factorii de mediu Inconjurator fiind In esenta necontrolabili. de prima importanta. comportind operatii delicate !iii repetate. nu au fast puse Is punet decit In funetie de conditii locale foarte specifice.!'ji sporeasca sansele practicind pastoralul. in final. Munca sa este mai complicate pentru eil. el poate. La fel de irnportanta este si alegerea tehnicilor de exploatare. dar nu se poate spune cit cantitatea de miere produsa va fi in raport direct cu tirnpul consacrat fiecarei colonii In aeeste conditii este necesar a cauta factorii care. pun in evidenta marea variabilitate a productivitatii de la 0 exploatare la alta ~i importanta miinii de Iucru. .cind 0 alegere [udieioasa a materialului. Nu exista albine universal valabile. a tehnicilor i?i a septelului. el are uneori ocazia sa-. In acelasi tlmp. se adapteze. el trebuie sa.. clima ~i flora. neo-zeelandezi. sa-. Ii vom examina pe rind. factori legati de septel ~i f'aetori urnani. Se pot desprinde Ia prima analiza trei mari categorii de factori de randament: Iactori legati de mediu. in apicultura. Alegerea unui model de stup este un Iucru esential. fac ca apicultorul sa se adapteze fa.i unei clime Ioarte f'avorabila pentru secretia neetarifera. desi intr-o mssura mai mica.l datorita florei supraabundente s. rentabilitatea exploatiirilor. Influenteaza eel mai mult randamentul si. intr-o oarecare masura. ale carer colonii de albine pot sa se sature de miere in padurile de salcim. FACTORII LEGAl'1 DE MEDIU Clima si flora Elemente esentialc ale rnediului. Ele e!?ueaza atunci cind se transpun intr-un mediu diferit din punct de vedere al florei ~i al clirnei. Vorn reveni mai departe asupra lor. coincide cu unul din culesurile principale. Aeeasta adaptare se manifesta in primul rind la alegerea echipamentului. pentru apicultorii din Europa centrala. Se pot face consideratii analoage :.II permite apicultorului sa.!ii revina cind a perioada cu vrerne frumoasa. Multe dintre metodele zise de apiculture intensive. In rezumat.. depuna efort pentru a compensa efectele nefavorabile ale conditiilor clirnatice n eregulat e. Foarte buns ounoastere a factorilor mediului mconjurator. Apicultorii australieni. mexieani sau canadieni beneficiaza de o situatie mai bun. Apicultorul frances trebuie sa. ceea ce se numeste "intretinea stupilor". reprezmta indiscutabil factori limitan-p. La fel. Din fericire.164 APJCULTUful Factorii randamentului in apieultura Rarele studii economice serioase care au fast facute asupra apicul turfi . stabila.i cu privire Ia albinele care se folosesc. se multumeasca cu resurse rnelifere mai modeste si sa se acomodeze unei clime care nu-l ofera.

cu urdinisurile deschise. Circuitele pentru transhumanta nu sint stabilite Ia mtimplare. ditre padurile de brazl sau eatre marile intinderi de iarba-neagra care mai exlsta in eentrul si sud-vestul Frantei. Este cert ca pastoralul prelungind perioada de activitate a albinelor. inca din luna septembrie. Lavandele din sud-est nu sint nici ele uitate. a devenit astazi 0 necesitate pentru apicultor . alta iniati!?are ~i a atins alta scara odata ell dezvoltarea rnijloacelor de transport rutier. Populatiile de albine epuizate dupa munca din vara se refac rapid. eel putin pina tirziu toamna ~i foarte timpurie primavara. Transhumanta a capatat. se mai contureaza 0 cteplasare. Acumularile de polen sint suficiente pentru Jungi perioade pentru a face ea dezvoltarea sa fie. Sudul rnediteranean este bun pentru iernare . care urmeaza infloririIe din Florida sau California pina in Canada. in timp foarte scurt sl cu un personal redus. apoi a salcimului si a pajistilor naturale din valea Ronului.1Iolosirea dispozltivelcr de rnanipulare permit instalarea in citeva zile a sutslor de stupi indispensabili unei bune polenizari in imensele livezi monovarfetale de· meri sau de peri. Dar ele nu sint nici pe departe comparabile cu cele acoperite de apieultorii profesionisti americani. nu este noua : ea s-a practicat din antichitate. Infloririle arborilor fructiferi provoaca la rindul lor deplasari de stupi la polenizare. in decursul ultimilor treizeci de ani.lCTORl! DE RANDAMENT 165 Pastoralul sau transhumanta Ideea de a deplasa stupii pentru a Ie permite sa exploateze suecesiv mai rnulte culesuri.convenabil. arborescenta. Transportul se face noaptea. Se poate spune ca transhumanta. Vara. Distantele parcurse de apicultori in pastoral in cursul unui an ar putea sa para lungi. favorabila in general pentru reluarea cresterii. rnecanizarea :. Dealtfel. pe rosmarin . daca nu continua.F. Acest lucru ne face sa ne gindim la a doua grupa de factori de randarnent in aptcultura. Dezvoltarea transhumantei este legata de multiple cauze. Culesurile de nectar importante. Circuitul se incheie prin retntoarcerea la vetrele de iernare. mtre octombrie ~i martie. sa nu mai fie 0 performanta tehnica ci 0 operatic de rutina pentru profesioni!?tii mai bine organizati.dad nu cumva criza de energie va contrazice acest pronostic. Ele sint precedate !?i urmate de lungi perioade de serni-foamete care se compenseaza cu eostisitoare hraniri ale albinelor cind nu produe nimic. Ea este desigur slaba cind se face la rntimplare. fara metoda ~i fara material . de indata ce se anunta inflorirea rapitei. albinele nu Slot niclodata total inactive ~i mai culeg pe iarba-neagra.. cele ce umplu magazine Ie sint din ce in ce mai stabile.. Vetrele de iarna sint rapid _panisite. Se pot pune intrebari privind rentabilital:ea pastoralului. sau simpla curiozitate Iocala. ~i in muIte tari in cursul ultimelor secole. Ie supune unui regim dur care cere matci excelente. dar praeticata rationalsi eu cclonii puternice este satisfacatoare. progresele transporturifor rutiere si ale mijlcacelor de manipulare a produselor fac ca deplasarea mai multor sute de stupi pe distanta lungi.. altadata exceptie. $1 in aeest eaz. . Nu mai este 0 problema sa traversezi din Proventa in regiunea Iioneza sau in Jura cu camioane semiremorca mcarcate eu patru sute de stupi.

. Valoarea unei rnatci depinde. Florida. Deficientele fenotipice ale unei matci nu sint totdeauna user de abservat. asupra numarului de ovadole. de fecunditatea ei. Dar trebuie facuta aici 0 distinctie tndispensabila. ci91 de conditiile in care ea s-a dezvoltat . legate nu numai de ereclitate. Matca de crescatorie are eu atit mal multa valoare cucit este abt. Anumite metode sint adaptate 1a pro ducerea . Este imposibil sa intram in detaliul tuturor acestor metode. capabile de a inlocui rnatcile imbatrinite sau de a forma noi colonii destinate sa ia locul celor disparute sau vindute. Alte rnetode vizeaza. de caracterele ee Ie va transmite descendentilor ei :. dar pot fi confundate eu accidents fiziologice datorate Imbatrinirii. 0 singura daUI in cursul unu] anotirnp.... Se poate adauga laaceasta 9i faptul di starea fiziologica a unei matci depinde de virsta sa.:']i nu ca matca intr-o colonie de productie.. cu cit a fast crescuta mai aproape de momentul optim al ciclului biologic 011 coloniei. Fara a dori sa dam 0 regula absoluta. distinctie datorWi careia eonstatam ca cele doua au praetie aceeasi importanta.. Cresterea mateilor Scopul cresterilor este de a pune Ia dispozitia apicultorului matci prolifice de buna cali tate.166 APlCU.i conditiile de dezvoltare. a unui nurnar restrins de rnatci . California . ceea ce explica pentru ce marii crescatori se gasesc mai ales acolo unde iarna este scurta (!talia. sau sa creascsseptelul. Fiecare corespunde rnodului specific de ingrijire a stupllor. intre genotipul unei rnatci ~i fenotipul el. din contra producerea industrials de indivizi destinati vinzarii in cantitati mari. de valoarea matcii. asupra longevitaW ei. de vigoarea ei.i C8!'e stnt Insct-ise in egala rnasura.LTURA .FACTORII LEGATI DE ~EPTEL Matca Toti apicultorii sint de acord si afirma ca valoarea unui stup tine. fenomenele de malnutritie a Iarvelor de rnatci pot antrena malforrnatii sau deficiente grave. rnatca are cu aut mai rnulte sanse de a fi fenotipie de buna calitate. Ele se manifesta in ponta. In primul rind. Ne vom multumi sa prezentam in Iinii mari 0 . se poate considera ea.. Prea precoce sau prea tardiva. care dealtfel sint descrise in amanuntime in Iucrarl de speciaIitate. a matca de peste doi ani nu a1' mai trebui sa fie pastratii decit ca genitor . La extrema. 'I'rebuie sa tinern seama ~i de maladiile specifice de care poate fi atinsa mates §i care afecteaza valoarea ei in trinseca. unui anumit material sau cresterti unei rase de alhine al carei cornportament pune probleme. bineinteles.inuta mal devreme. se poate intimpla sa fie mal putin buns . ). Toate observatiile care au fast facute asupra greutatii rnatcii 1a nastere. au dernonstrat cil exista 0 corelatie intre aceste caractere :. ele convin amatorilor. Exista un mare numar de metode de crestere a matdlor.

Ea poate astf'el sa-s! inceapa munca sa intr-c colonie norrnala.~ U Rama de crestere cu hotel dipiicite. Catre a sasea zi. 0 0 II . Transferul tinerelor larve de Ia colonia de prasila la colonia dcica se face eu ajutorul unui rnic instrument (picking-spatula pentru transvazarea larvelor) curbat . ceea ce va perrnite sa. Celulele neacceptate au ramas la stadlul botdi artificial!.i perfect lustrurt care permite "culegerea" larvei fara a 0 vatama. aplicindu-i-se pe torace 0 vopsea celulozica.nu Jipsita de pericol .FACTORH DE RAN"DAMENT 167 crestere capabila de a furniza rnatci de buna calitate. Se procedeaza Ia marcarea sa. fie gasita si identif'icata usor. din . treaca si prin proba . separat de primul printr-ogratie separatore. Colonia doica este 0 colonie foarte puternica instalata pe :. Aceasta introducere trebuie sa se faca dupa tehnici precise care permit 0 familiarizare progresiva.. Rama de crestere este pe locul dol dupa gratia separatoare in compartimentul din dreapta .. din care unul contine matea ouatoare in activitate norrnala iar ce lala It. Botcile gata de a ecloziona sint luate de apicultor care Ie pune pe f'iecare in cite un nucleu de imperechere format in prealabil. grupate pe un suport avlnd mai multe leaturi.a introducerii in noul stup.i fara ca noua matca sa se do cneasca de 0 populatie straina care poate sa 0 primeasca eli ostilitate.n ?4-I L . Aceasta operatie poarta numele de transvazare . De asemenea.. In nucleul de imperechere se naste tinara matea. II Q II ~~ n. de Colonie creseatcars Matea este izolatA In compartimentuI din stinga In spatele gratiei separatoare. Botcile primesc tinerele larve scoase din colonia nurnita "de prasila". rezulta o bctca ce trebuie asteptata sa ajunga Ia maturitate. Aceasta crestere este pregatita de apicultor in botci artificiale de ceara sau de material plastic.fiecare dintre ele. In nurnar mare si pentru 0 perioada destul de lunga. In primul rind trebuie deosebita colonia doica de colonia care va furniza tinere Iarve provenind din ponta matcii ai carel urrnasi se VOl' obtine.aptesprezece rame Dadant. dupa aceea incepe ponta. ea iese pentru a se imperechea. eonstituie spatiul de crestere a rnatcilor.. Rama de crestere avind trei Ieaturi poate primi treizeci de botci artificiale ... Iuata in crestere in spatiul special al coloniei dcica. ea cuprinde doua compartimente. va trebui sa.

moderat prolifica. Aceasta variabilitate se manifests prin existenta numeroaselor rase geografice case ocupa teritorii mai mult sau mai putin intinse. dar di cea mai importantii pentru noi. fie cronometrate. consta in a face 0 prima transvazare cu Iarve fara mare valoare genetic-a. eu peri lungi. . este depusa intr-o botca artificiula Formarea si intretinerea nucleilor de imperechere oonstituie punctul delicat al metodei. Prelevarea Iarvei de pe fundul unei eelule de Iucratoare se face cu ajutorul unui instrument numlt "spatula pentru transvazarea larvelor" (picking).168 APICULTURA o metoda mal perfectionata. sensibila la bolile puietului. Interesul metodelor de crestere a matcilor prin transvazare de larve este de a permits obtinerea unui numar mare de matci surori sau semisur ori . zisa de dubla transvazare. cit !?i ca instrument indispensabil oriearei operatii de selectie. S-a demonstrat ca zborurile de imperechere cer participarea activa a Iucratoarelor. Astfel. 0 Intirziere de citeva ore in recoltarea boteilor pentru a provoca pierderea unei serii de crestere. fiicele unei excelente matci. de exemplu. un numar prea mic de lucratoare sint ineapabile sa poarte de grija tinerei matei. pentru a nu cita decit caracterele asupra carora specialistii nostrf sint deacord. care se gase~te in cea mai mare parte a Europei Occidentale !. prezinta 0 variabifitate genetica foarte mare. Este suficienta. dar in cazuri limita. Este 0 albina de culoare inch is a. prima fiind sacrificata. did prima matca eclosionata se gdibe!?te sa-~i distruga rivalele in leagan. Larva prelevatil. Este rnai greu sa intretii pentru ele nurnarul corespunzator de nuclei. in acest fel. Operatia de "transvazare" consta in a pune 0 larva foarte tinara l!n fiecare botcs artificiaHi de ceara Gall de material plastic pentru a obtme 0 botca.Ii septentrionale. Este relativ user sa obtii un numar mare de botci naturale de buna calitate. albina comuna din tara noastra apartine rasel 1"fl£llifica. Apis melliiica. Pe aceasta provizie se depune larva definitiva. cu limba scurta. Toate operatiile trebuie sa. Se ineearca sa fie cit mai mici. destul de agresiva. Aceste Iarve prlmesc din partea Iucratoarelor crescatoare 0 abundenta provizie de laptisor de mate-a. Intretinerea unei cresditorii mari de matci necesita intocmirea unui plan riguros. Se realizeaza. reprezentind 0 mai buns garantie a calitatii viitoarei matci. conditii optime de hranire a Iarvelor. care prin comportamentul lor fa~a de rnatca contribuie la reusita zborurilor. Cresterea de matci poate fi deci considerate atit ca mijloc de tntinerire a septelulni. Factoriigenetici Am vazut mai inainte di genul Apis nu cuprinde decit patru speeii.

[oaca barierele naturale._----.FACTORII DE RANDAMENT 169 Aceasta albin a este de regula usor de identificat intre albinele apartinind alter rase geografice. ca ele s-au format in rnediu genetic mai putin deschis.toarele i!ii schirnba matea in an ul urmator.-. albine apartinind unei populatii din bazinul parizian tind sa-si pastreze ciclul biologic anual scurt care Ie este obisnuit. in padurea de Iandji. Aceasta lipsa de adaptare impiedica deci ccloniilc deplasate sa profite cit mal mult de resursele melifere locale.. Se admite. conservarea unui Ritmul dansului in 8 este 0 trasatudi. in interiorul aeeleiasl rase geografice se poate evidentia existenta unor populatii locale care difera unele de altele prin caractere rnorfologice destul de discrete.. sa se incruciseze fara nici a dificul ta teo Dealtfel. inadaptare care se traduce printr-un decalaj intre ritmul de dezvoltare al ccloniilor cleplasate si ritmul infloririlor locale. Pilla acurn studiul popu. gura speciei consiedrate in ansambul sau.portamentului care preztnta 0 mare variabiI rantie adaptare Ia situatii noi. sub influenta selectiei naturale care a favorizat coloniile eele mai bine adaptate Ia climat ~i la ritrnul in floriril or. in general.-.~ Albina orfentala carntotiana . albina carmoliana are un rttm mai rapid decit albina italianii(dupii Lin. __ -- In practica..6 o. Astfel. ga. Multe dintre ele dispar rapid.Alblnan. ceea ce presupune ca ea a reusit sa se adapteze unor eonditri de viata total noi pentru ea..t daca se fac studii biometriee foarte amanuntite. eu care ea poate. Iatiile locale~i rolul pe care-I 3 .distanta in m Albmll.-. Aceste diferente nu apar dar ded. Sa nu uitarn ca in citeva secole albina domestica a cucerit Lumea Noua !?i Australia. care irnpune un ciclu estival intirziat in raport cu inflorirea ericaceelor din covorul piidudi. burile genetice mtre popu~. mai ales daca se censidera .-. atunci cind stnt obligate sa trruasdi. dau(rr.. Seleetia albinelor a unei posibilitati de o specie laalta genetica : el variaza nu numai de la dar ~i de la 0 rasa geografica la alta. 1975) pe verticala ~ numarul de ture in fraqitmea de 15 secunda pe orrzontala . Se intimpla rar ca stupii unei aceleiasi stupine sa fie comparabili din toate punctele de vedere. a comnumar important de gene. de unde decurge avantajul lor de a asi200 1050 100 400 6 Om. variabilitatea genetica a populatiilor de albine are conseeinte importante._·--Alblnll.. Populatiile se disting mai ales in planu! adaptarti.llscutliIn India litate . ~tim putirie lucruri des6 pre modul in care se fae schim5. l!al1a. Experientele constind in stramutarea coloniilor de albine in mediu care Ie este strain au evidsntiat intotdeauna 0 inadaptare a albinelor La acest mediu nou pentru eIe.-Albina gigant din India --·_··"-. Iatiilor de albine a fost foarte limitat. Se pare ca acestea nu sint intot1 deauna de netrecut.&. __ . Aproape toate supravte10 tui.

(J. (Hed"-.o Trifofh. In acest caz diferentele fata de medie ale productillor pot fi considerabile. ~~~~~SA~~~l~E~S=i'L/~S£¢~/X~_~V~is~. De asemenea. in care apicultorul nu intervine decit pentru recolta si eventual pentru a-i hrani. ... OCT..!l!""'__--j 25 (Bros sic« _ RaphtJII(! $' _ "Sinapis rorrutl1cl. Recolta nu a fost continua. Crucife'r"s) I I TRE FL£S I (Trifolium reptlRS '" r.opqver TII/olium _Rubu$' J 50 . I I I I O~ __+FEV. de propollzare etc. sa remarca ponderea polenurllor de cruclfere (in special de l"api~a). pra1eRSt! CrucifiJre$..!.!Jej\£. Crep/$' Of71b~lIifht1$'J 75 U""'-~'rl GNER (CqSlaRt10 _P.-r<ll... de comportament pe Iagure. ...' tl-E. Recolta de polen a colonillor de alblne din Bazinul paraztan. de agresivitate.ver_ Plo". eel mai bun stup putind da de zeee ori mai rnulta miere decit eel mai slab.o. fie cii este verba de tendinta de roire.. I AOUT SEPT.!liO. se remarca diferenta marl de comportarnent. .. fara sa mai vorbim de rezisterrta la boli... La sfir~itul lunii iulie.::LI ER RE ....f7I. ~"""=:t:::=-_. Popo.coloniile de alblne au recoltat pnaetic aproape tntreaga cantltate de polen a anului.c~u~m~_~~~~~~~~~~~~--~-+-+-r-p~~ 15 10 20 ~5 35 40 45 MARS I AVRIL MAl JUIN JUIt.R"b<l sl vrer«. % 100 =-"-.170 APICULTURA o exploatare de tip extensiv.lm..

.-~ Planfa{/o_ R!"'mn~s_ Jasione .Er ica: C'lIcite'.onlnemum. _.:.._6raminou) I O!-~~~~~~M-~~~~~~A~J~O~N~C~I~(~U/~I1~~~_S~O~/~~~_~C~a~r'~x~_~8~e/~U~lq~_~~~O~r~ox~a~c~u~m~j~~~~~~ t o FEV 10 MARS I 15 AVRIL I 20 MAl 25 r JUIN 30 JUIL I AOUT 35 SEPT 40 OCT 45 Evnlutia recoltei de polen in Landurile Gasconiei.ls _U/I'J/_ Rllm'~_ . (comparati eu figura precedenta) ..C~R:..E:::. Prin cresterea de matci el va putea obtine numeroase fiice ale aceleiasi marne eu calitati deosebite si sa elimine indivizii tara valoare. Vlcio. La sfirsitul lunii julie albinele nu au recoltat dedt [umatate din polenul anului.(I t I I I Trifolium . Infloririle timpurii slnt mai putin importante. ceea ce nU este posibil decit facind crestera de matci.ER:. Cunoscind perf'ormantele coloniilor sale ~i caracterele lor esentiale apicultorul crescator l!?i propune sa nu pastrezs ca reproducatoare decrt Indiviaii cei rnai buni din toate punctele de vedere.J (Bro$sico . % 100 "'1 I I I I I J I 75 ~ALLUNE ()..F:::..:..FACTORII DE RANDAMENT 171 Este deci normal ca apicultorul preocupat a-si arneliora randamentul stupinei sa practice 0 selectie.I..:.:U~C:.l1S _ Ulu) t I I t I I J I I I I I I I I I ._..S::. RiJlJus_ Asparagus : casraneo : Hel. I I I I I I I I (Colluno_Ulexj 1 I I \ I I ~ (Zea_ RicinlJs_ Planfogll :50 .Ouercl.

De retinut ca albina este faarte sensibila Ia consanguinitate si di imperecherfle intre indivizi prea inruditi conduc la 0 scadere foarte importanUi a viabilitatii puietuluL Orice efort de selectic care nu tine cont de aceasta particularitate ajunge in mod fatal la rezulcresterea randamentelor. Numai insamlntarea artificiala permite un control riguros al imperecherilor. Trebuie sa mai amintim sl ca matca este imperecheata de sase pina la zece trintori In rnedie. . nu este inflorita. Avind ea obiect principal sint practic fara valoare. Cintartrea rnierii recoltate din frecare stup furnizeaza un rezultat brut POINTS tate eontrare celor asteptate. eresterea puietului . Cele mal bune statiuni de. din punct de vedere genetic cornpiica datele problemei. (dupa J. Trebuie deci sa admitem di 0 seleetie 200 100 10 F M ExperJenta 15 A 20 M 15 J A s o deplasarti coloniilor de albine. Coloniils de origme Iocala (conturul intrerupt ~i hasurat) aproape nu mail au puiet in septembrie in timp ce coloniile aduse din Lande (conturul conttnuu.datele masurarti aces tor supratete. LOlLveaux. ceea ce. Suprafetele cenusli sau hasurate corespund spatiulul de vartetie iotre coloniile fiecarui Jot. se face sau nu unefort pentru a ajuta imperecherile dori:te. Elementul rnascul este partial sau total neglijat dupa cum in natura. 1966) Pe verticala .172 APICULTURA In realitate. lucrurile sint mult rnai putin simple dedt s-ar crede din mai multe motive.imperechere sint imperfects : cele:}i aceasta lalte efectuata fara ajutorul insamintarti artificiale nu actioneaza decit asupra femelelor. este neaparat nevoie ca selectia sa dispuna de 0 metoda usoara de apreciere a acestora.lnceteaza. foarte devreme. In Bazinul partztan.suprafata de puiet (dupd Fresnuye) Pe ortzontala . cemrsiu) i9i rnentin cresterea chiar ~i clod iarba neagni.

Cclcnule aduse din Bazinul parizjan i~i pastreaza rttmul de dezvottare . De asemenea. trebuie sa tinern seama nu numai de rnicrea recoltata. o selectie corecta presupune in final depasirea unor conditii greu de intrunit. suprafata cenusie) 1. colorriile locale (contur plin.. sau vigoare hibrida. Se intirnpla destul de des ca produsii tncrucisarii a doua rase geagrafice sau a doua populatil indepartate din punct de vedere genetic sa se distinga printr-o productivitate mult peste medie. Orice crescator care nu ra in considerare decit randamentul de rniere este tentat sa aleaga drept colonie de prasila una din aceste colonii hibride. hasur ati. caracterele alese trebuie sa aiba un suport genetic. In 'flr::. . . Ele nu sint specifics albinei. recalta obtinuta de. de fapt.FACTORlI DE fi .1continua cresteril e in mod intensiv PU1a in. (du-pa . Louveau. dar si de rezerve. 0 reeolta mare poate masca 0 absenta de rezerve si sa duca Ia rezultate eronate. J966} In Lande. deci sa fie dotate eu 0 oarecare eritabilitate.T.. pre Cum si de hraniri.l neagrii (can tur d Isconti nu u. "e1e mu sint adaptate lnflori'rf lcr tirzii de iarb. la albina. In plus. octornhrie. dar in apiculture au a importanta deosebita. pun 0 problema. aipcultor nu este decit 0 rezultanta a multiplelor actiuni dintre care cele mai importante sint exterioare stupului.. caci 'in generatiile ulterioare se constata 0 foarte mare eterogenitate a re- 200 100 O~~~~~~tT~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10 15 20 25 J F M 30 J A 35 S 40 0 45 A M Experien~a deplasiuii coloniilor de albine.it.x. Este totdeauna foarte dificil de judecat 0 recolta fara a tine seama de factorul "vatra stupinei" ~i de factorul "an". nu se poate face 0 selectie sustinuta pe mai rnulte caractere. De fapt este 0 eroare. Fenomenele de tieterozis.NDAMENT 1 173 care trebuie corijat . Nu se poate selectiona decit pe baza de masuratori sau de notatii rigufoase.

Un astfel de plan nu este utopic dar presupune 0 actiune riguros pregatita rntre apicultorii din aceeasi regiune.:i"" I 70 I I generatle 2 Hlbrizli I genera tie 3 suselor 61. ill fine. selectia se face diferit de cea obisnuita.ri artif'iciaJe. se paate spune eii 1a albine. Ea cornporta totdeauna un aspect negativ in sensul ell tinde sa secatuiasca rezerva geneticii a unei populatii. tlnind cant de particularitatile biologice ale speciei. Cind selectia scade. Nu trebuie fikuta selectia declt in interiorul unei pcpulatii din care hibrizii evidenti au fast eliminati. . ecologice ~i etologice sa fie binecunoscute.ereditatea slaba a unui caracter ca productivitatea care. de eel pur fenotipic care rezulta din folosirea unor matci tinere ~i perfect sanatcase.. " Rezumind. 9i folosirea permanenta a unei metode de control al pedormant~lor perrnitind aprecierea progresului genetic realizat. De asemenea. Selectia impune sa se porneasca de la efective mari si sa se utilizeze metode riguroase. nu depinde nurnai de un factor genetic sirnplu de tip mendelian.174 APICULTURA zultatelor.actiunea rapid nef'asta a consanguinitatii . Planul implica inegala masura un control riguros al imperecherilor. Hiri'i sfirsit. ea trebuie urmatita permanent. Selectia nu poate crea ceva ce nu exista. ca si sprijinul geneticienilor care cunosc bine problemele deosebite ale apiculturii. Nu se pot selectiona albinele conform unei scheme copiate dupa una apllcabila 1a alte anirnale domestice. sa tinem seama ca nu se poate selectiona decit eeea ce in populatia initiala exista. Obstacolele : ' . Trebuie. De fapt. ne reintoarcern la 0 populatie oarecare. Pentru aceasta rezerva de gene trebuie facute cautan pentru a se obtine noi ameliorart. Folosirea . Tabd VII ACtiunea cons.irnportanta efectelor mediului.c. apare 0 proportie rtdicata de colanii fara valoare. Singurul rnijloc de a evita un astfel de e~ec este veriticarea minutioasa a caracterelor biometrice ale coloniilor folosite pentru cresteri. l.angninitatii Ia albjne (Plass 1953) (Cantitatea de puiet i1n procente) consangutnnate Martorl gener atte 1{}0 1 '. de altfel. este obllgatoriu a separa sporul de productivitate datorat selectiei. care due Ia scaderea eritabilitatii . iar earacteristicile ei biometrice. . Pe linga indivizi sxoalerrti.5 I 50 I 105 Planul de selectie Un plan de selectie in rnasura de a da rezultate satisfacatoare Intr-un interval de timp rezonabil cere ca populatia de pornire in sinul careia se face seleetia sa alba un efectiv suficient de mare (mai multe mii de colonii probabil). daca este posibil prin insamrnV\...

mai blinda. Mai mult. Obti• nerea de matci neimperecheate . Efeetul heterozis nu se obtine sistematic cu toate incrucisarile de rase geografice. aUt din punet de vedere al aparaturii ca !?i eel al tehnicilor de Iucru. carnica.ellifica X ligustica sau ligustica X caucasica etc .: _II' . -rio 'I • . . si ea. (dupii J.. ~j chiar a populatiilor locale. Se desernneaza ca hibrizi. nu reprezinta decit a foarte o scurta faza a procesului. socotind col. nu poate fi practicata deeit in interiorul unei echlpe expertmentate..JlII\ st de trintori in cantitatl suficients. efeete defavorabile. din contra. Exista in strainatate suse de albine selectionate de decenii si care dau excelente rezultate in regiunea lor de origine sau In regiuni ('U climat si flora asernanatoare.issa .rnllrkii • syrillcll organizare. Dificultatile seleetiei ~i caracterul . Fresnaye) etc" nu poate sa se f'aca dedt in interiorul unei populatii in care exista deja caracterele de selectionat. Mai mult productia de trintori fecunzi si de origine strict cunoscuta presupune. acceptarea apoi a matci..:. .. Ea poate fi practicata de orice persoana pricepuUi !?i dotata cu 0 vedere Ioarte buna. Hibridarea ~ destul de limitat al avantajelor Ia care se poate spera fac ca multi apicultori sa se orienteze catre utilizarea hibrizilor. o ligustica " iltlerm. de regula. T otdeauna tre bIDe insistat d 0 Clluca. 0 buna • melli/jell vla. in prezent. Pe de alta parte.FACTORII DE HANDAMENT 175 sistematica a insamintiirit artificiale pentru realizarea tmperecherilor dorite nu mal constituie un obstacolcad este bine pusa Ia punet..:. me/lifictl des Landes vederea obtinerii unei albine Analiza principalelor componente ale caracmai productive. cu terelor biometrice ale albinelor permite 0 separare fcarte nets. Selectia nu va putea niciodata ajunge Ia obtinerea unor albine bune pentru toate scopurile ~i In toate mediile. Astfel de incruci~ari nu pot fi obtinute decit prin tnsammtare artificiela. de exemplu m. s-a constatat ('a in interiorul marilor rase geografice exista populatii a earor incrucisare eu 0 alta rasa este cu totul interesanta. caci insamintarea propriu-zisa b I. fenomenele de heterozis pot da rezultate foarte bune si foarte rapide. in afara mediului lor.. Anurnite incrucisari au. Aceste albine ne de ceptioneaza.If) \ lor insamintate in nuclei ~i uti(I lizarea lor in stupina constituie un Ian] de operatii care trebuie sjncronizate~i planificate. a marilar rase geografiee o tendinta mai mica la roire. albine care rezulta din incrueisarea a doua rase geografice distincte. la albine.sicll :} hybrides asupra faptului ca selects in .

aceasta capacitate nu poate fi prevazuta.---------------------------------------~ 176 APICULTURA Hibridarea l1U este deci un panaceu universal. sint ded indispensabile incercari de eombinatu pentru a Ie gasi pe eele care dau rezultate bune. matci de rasa italiana pura ~j trintori de rasa caucaziana. Este vorba de productia de hibrizi tripli practicata la INRA. Acest procedeu are avantajul de furniza indivizi care ben eflciaza . Susele sint pastrate prin insamintari artificiale. Fiicele lor sint hibrrzi din mama italiana sl tata caucazian. Se poate deci spune ca hlbridarea este mal mult cornplementara selectier decit antagonists. Se folosesc genitori. eu capacitate de combinate. Se obtin in acest fel matd care nu sint folosite pentru productie. Aparat pentru insamfntarea artificiala a rnatciler. la nivelul matcii si Ia eel al lucratorelor. Se Iasa aceste fiiee sa se imperecheze libel' in natura ell trintori din populatia Iocala. In stadia} actual al cunostintelor noastre. de efectul heterosis corijat prin caracterele paterne ale rasei locale. Ignorarea aeestor aspeete produce adesea deceptii apicnltorilor care se lanseaza in hibridari. Pentru a face hlbridari rentabile este inclispensabila pregatirea ca parinti a unor suse deja selectionate. Lucratoarele fiice ale acostor matci sint hibrizi tripli in masura in care populatia Iocala de albine este din rasa meUiJica. . Ne orientarn acum catre 0 formula deja vcrificata. Ea nu da rezultate bune decit :in masura in care genitorii utilizati au 0 buna capacitate de COO1binare. dar care servesc numai la erestere.

7 10.57 (limitii.0 177 ':"!f.9 33. 14.5 272 100 22.86 (Iimita 1%) 14.stica X caueasica) X meUifiCil I (Ugusnca X ca uc asica) X mellijtca II martori mellifica (Hgusnca eaucasica) 7 9 33.86 (limita 1%) 77.~.0 35.2 12.0 28.26 Oimitii..:::- 1=:1:::: >S~ s..2 54.PACTORIl DE RANDAMENT 177 Tabd VIII Rezultatelc de bibrizi expertentelor fi!."'t.I} 44. (limitii. 1%) 10 10 I 11 12 -~.8 33.3% 39. Lavie . cupl'wzind grupe (ligustlca X caucasica) X melliftca ~i de martori meHifica (populalie locala din Provence) (Dupa J. martori mdHjica (Ugustica .0 48.4 24.6 361 100 195 100 188 100 281 100 1974 r :2 (Ugustica X caucasica) X me Hifica martori mellifica I 2 2.2 25.28>7.21 168 ~~ 100 UI73 I (ligUstic.' tabei 1 19.1976) Numar d\) stu_pi Ran damerit bllitate de ran- c s.63>8.4 29. 61.s:ica) X mellifioo.0 36..0 1 1 1971 1 1 I (ligustica X C(l'Uca.25 (limitii.. 1 c.5% 1975 . .4 I 30.0 11.- 1 1 2 2 1 1 2 2 2.. Varia- An 't..0 45. Frcsnaye ~i P. 1° ~) 12.9 30.8 kg 18.2 7 iI I Numar total de stupi Randamentu1 mediu de hibrizi (Ugustica X caucasiea) X melli/ica Randamentul mediu al martorilor (mellifica) .86 (limltii. X caucasica) X melli/tea martori mel!ifica (Ugu.0 46.22>5.85>5.j 1972 meHifioo martori me!lifica X X 17 10 6 13 .3 19.50 ..92>8.a X caueasica) X mellifica mal'tori.9 28.72>8.0 46..4 21.2 15.0 15.4 41.6 59.a (ligustica X eaucasica) X meUi1ica I Higustica X ea'ucasica) X II memfica martort meIUfica 183 100 15.8 21. meUifio. I. 1%) 157 100 I 9 8 11 324 .'1'"-:.9 28.02>8.0 dament V% .2 I I I 11.234.9 kg 229% 23..I catuu}' lat I r. . I I (Ugustica X caucasiea) X mellifiea martori mellifica (ligustica X eaueasicaj X menifica martori mellifiea 10 13 5 11 30. 10.8 26.l%) 933. Procentajul mediu al hibrizilor eomparati eu rnartorlt Coeficientul de variatte CVO/o) media hlbrizilor Coeficientul de varia tie (vo!o) media martorUor Toate rezultatele srnt date statistic cu probabilitate de 1% 1% .0 29.8 14.a d 55.1 55.cnte timp de 6 am In Provence.~.0 l. "" ~ Cornblnatll gan et.02 (limita 1%) .7 39.92>3.ice iolosite rnedru (kg) 0' .~.66>8.0 46. 1%) 23.86 (Iimi ta 10/0) 209 40.

Nu se poate concepe nici utilizarea rationala a resurselor melifere. pentru a-i produce trebuie sa se asigure in prealabil pastrarea unor rezervoare genetice pentru populatiile locale practie "salbatice". 1n1ocuirea rnatcilor hibride este deci indispensabUi. de la un producater specializat. In mod obligatoriu eI trebuie sa-~i procure serninte obtinute prin hibridare. Ele trebuie sa fie inlocuite cu regularitate. S-a admis uneori di este posibil sa devil apicultor prin propriile mijloace sau luind citeva . Unul din avantajele esentiale este scaderea variabilitatii recoltelor de miere. Problemele cresterii in apiculture nu se vor putea rezolva decit prmtr-o actiune coordonata. De asemenea. selectia ajunge la 0 pierdere de gene tot atit de daunatoare. Regasim aid un procedeu foarte general. nici actiunea asupra potentialului genetic 0.. eli alte matci obtinute in aceleasi conditii. Daca vrem sa faeem fata unor dif'icultati neasteptate. AI' apare deei riscul de a nu mal gasi. modlfica fondul genetic. a fondului genetic al populatiilor locale de albine.. Utilizarea matcilor hibrids presupune din partea apicultorului 0 oarecare tehnicitate. sa nu uitam ca folosirea generalizata a hibrizilor are ca efect modificarea intr-o maniera destul de sensiblla. Dupa cum am subliniat deja.3. Agricultorul producator de porurnb hibrid stie de la bun inceput ca nu poate folosi Ia insamintari· boabele pe care le-a recoltat. altfel spus.1albinelor fara ca oamenii care exploateaza stupina tarii noastre sa fi fest instruiti corespunzator. Iactorul uman este probabil ('el mai important. Daca utilizarea hi brizilor aduce avantaje incontestabile. de care va fi nevoie totdeauna. in prim-planuJ.178 A. Cautarea ~i introducerea matcilor cere un minimum de cunostlnte si de practice. preocuparilor noastre trcbuie sa fie pastrarea unei variabilitati genetice satlsfacatcare. de care este nevoie pentru a obtine hibrizii tripli. trebuie inteles faptul ca. dupa citva tirnp. za Factorul umao Dintre toti factorii care influenteaza randarnentul in apicultura. trintori de rasa 10ca1. se obtin randamente superioare ~i mai regulate dif'erentele intre colonii fiind atenuate. In an de productie slabs recoltele hlbrizilor pot fi de aproape trei ad mal mari dedt cele ale martorilor. Formarea profesionala Neccsitatea unei Iormari prof'esionale in aplcultura a atras atentia celor ce au responsabilitati in agricultura noastra.P1CULTURA Rezultatele obtinute In rnai rnulte regiuni ale Frantei demonstreasuperioritatea neta a hibrizilor tripli. Dealtfel. Nu se va preconiza deci genera1izarea tehnicilor de hibridare pe fondul unei apiculturi care inca mai cuprinde un numar mare de stupine extensive. vigoarea hibridului nu se transrnitc generatrilor ulterioare. Intr-un an foarte bun diferentale de productie fata de martorii din rasa Iocala sint mai mid decit intr-un an mediocru. daca hibridarea generalizata. Regasim Ia albin a aceleasi probleme care se pun ~i pentru aIte animals domestiee.

Q:!9 ..~ 5#3 • i 50 4030 20 " - ~.~ ~~ .. O.4. de asernenea. L. aso100 90 tOO . ~5 SO 70 60 7~ . rnasina de descapacit E.. se poate cultiva salata si fara diploma de inginer horticultor.. Desigur. Exists... cutit obisnuit M.1..!..6. cutit electric V.. Acurn.FACTORII DE RAl'IDAMENT 179 Iectii de la un coleg sau 'in cadrul demonstratiilor organizate de catre societatile de apicultura pentru initierea tinorilor in minuirea afurnatoarelor si a daltilor apiccle..- ~' '_ 8~J-. formarea profesionala apicola este aslgurata in cadrul invatamintului agricol. centrifuga ell ax vertical H.j 10 '-'_ '--. Dar meseria de apicultor pune multe problems tehnice. econornice sau juridice. in Centrele de formare profesionala sl de promctie agricola (CFPPA) specializate in apicultura Unelo asemenea centre elibreaza un brevet profesional apical cu care se asigura inf'iintarea mai usor a unei stupine prin acordarea de credit.. pentru solution area carora o buna Iorrnare profesionala se dovedeste foarte utila. In definitiv.::2. Productivitatea relativa in functie de diferitele metode utilizate (dupii J. detinerea citorva stupi pentru pura placers duminicala nu irnplica 0 pregatire deosebita. Piel-DesrtLisseaux. Cunoasterea citorva retete este suf'icienta.110 ~. 1965).::::~o. L t j PERSONNEL DEsOPERCULER EXTRAIRE J 2 E H 1 E 2 0 4 E 3 E I 0 2 E I E 1 0 3 0 3 0 - 2 0 2 H 1 H 4 2 V 1 V 3 V 3 H I 2M M 3M M M 2 M2 M H H 2H2V H V vv 2V H V H Organizarea sti irrtifica a muncri de extractte a mier ii..BI:I) dubla .9!= - 5... centrifugii cu ax orizontal Se constata cii cea mal buna organizare are productivitate (100) praetic decit cea rnai slaba (50.

Din piicate. apicu1torul nu poate sa fie multurnit ell ceea ce a dobindlt in cadrul unui curs limitat la esential. botanica. In apicultura si-a dovedit deja utiIitatea practlca . altfel va Ii repede depasit. precum frecventa!iii distanta deplasarilor ~ a transporturilor. IDvata. Dar datorita evolutiei rapide a cunostintelor stiintifice ca si a situatiilor economice. ap1icatc in apiculture. a infarmare elaborata eu multa grija j. . in miisura mijloacelor sale. economia $i dreptul.. studiile stiintifice In rnaterie de organizare a rnuncii in apiculture sint inca putine. Trebuie sa se informeze continua. Oficiu~ pentru iniormare 9i documentare in apicultura (OPIDA). asigura.80 APICULTURA ciatii particulare care organizeaza un invatarnint sezonier contribuind 11:1 formarea tinerilor apicultori. in dorneniul formarii pennanente mai trebuie facute ef'orturi rnari. Ar fi de dorit ca specialistii sa se ocupe din nou de aceasta problema. Totul asigurindper:sonalului maximum de conforf 9i de securitate. S-a putut deterrnina de asemeni. organizarea muncii de extractie a mieriL Studiul locurilor de muneasi a tirnpilor necesari pentru executarea fiecarei operatii a aratat caeste posibUa stabili cele rnai rationale tipuri de aranjament al utilajelor ~i materialului tirund seama de caracteristlcile acestui material ~i de efectivul de mina de lucru folosit. Din pacate. S-a putut preciza. pozitiile respective ale operatorilor 9i masinilor 18 fiecare loc de munca.1. actiunea sa se extinde progresiv dar ramine inca prea limitata. Dealtfel evolutia materialului modifies an de an conditiile rnuncii alit in localu1 deextragere si depozitare a mierii crt ~i in stupina. E1 cuplinde$i biologia albinelor. Ea priveste in special industria.mintul din CFPPA nu se Iimiteeza la practice apicola. suprafata minima de incaperi (local). dar i:?i gase~te terensi in domeniul agricol. pentru fiecare caz in parte. Organizarea l'tiin!ificaa muncii Organtzarea ~tiintificii a rnuncii este 0 diseiplina al earei cimp de aplicare este deosebit de vast.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->