Sunteți pe pagina 1din 3

Grila la Gospodarirea Apelor

1. Cheia limnimetrica este relatia dintre:


- debit si nivel

2.Casa Vanelor este amplasata fata de Castelul de echilibru:


- in aval

3. Cumpana apelor este:


- linia care delimiteaza bazinul hidrografic

4. Curba de durata a debitelor este reprezentarea debitelor:


- descrescator

5. Curba de capacitate a lacului de acumulare este reprezentarea:


- nivelului in functie de volum

6.Folosintele de apa pot fi :


- atat energetice si neenergetice.

7.Avand aceeasi probabilitate care este ordinea de alimentare cu apa?


- populatie ,irigatii,hidroenergetica.

8.Unde se pune problema aparitiei de remu?


- la coada lacului.

9.Valoarea de primit la sfarsitul unei perioade de depunere de T ani se calculeaza cu relatia:


- Vt=Vo(1+r)^t

10.Ce este stocul mediu anual?


- volumul strans timp de un an.

11.Resursele de apa sunt:


- neuniform distribuite in timp si spatiu.

12.Resursele de apa sunt :


- inepuizabile in timp si spatiu. (se refac in mod ciclic).

13.Randamentul unei amenajari hidroenergetice este dat de :


-aductiune ,turbina,generator,transormator.

14)Curba de durata a debitelor este data de :


-Debite in timp.

15)Ce reprezinta un punct de pe graficul dispecer?


-Volumul cumulat .

16)Cand se foloseste graficul dispecer?


-in exploatarea lacului de acumulare; -in proiectarea lacului de acumulare.

17)Transformarea din Jouli in KWh:


1/3600000

18)Cat reprezinta apele din rauri si fluvii din vol total de apa?
-0.00027%

19)Ce cuprinde Hidrosfera?


-apa in stare solida ,lichida si gazoasa.

20)Ce reprezinta talvegul?


-linia care uneste punctele de cel mai jos nivel.

21)Care este volumul total de ape de pe TERRA?


-1.4 miliarde Km^3

22)Ce se intelege prin regularizarea debitelor?


-realocarea debitelor in timp

23) Liniile GD se pot suprapune?


- DA

24) Cum se construieste curba integrala?


- debitul cumulate-debitul mediu/luna*t (sec.)/luna

25) Cum se calculeaza profitul economic (rentabilitatea).


-minim daca reprezinta cheltuieli -maxim daca reprezinta venituri -minim daca reprezinta debite livrate

26) Ce se intelege prin folosinta complexa? -alimentarea mai multor consumatori din aceeasi sursa. 27) Necesarul de apa - Qn=Qp+Qr

28) Ce se intelege prin optimizare?


- toate 3 variantele

29) Ce inseamna gospodarirea calitativa si cantitativa


-laturi indisolubil legate ale unui singur tip de proces

30) Folosintele pot fi


-consumatoare -neconsumatoare

31)Gospodarirea apelor contine urmatoarele sau ceva de ganul asta


-gospodarirea apelor de suprafata, ghetarilor si subterane

32)Ce se da initial pt calculul unui grafic dispecer?


-un sir de debite afluente, FA cu debitele corespunzatoare si probabilitatile

33) Ce are in component graficul dispecer?


-linii caracteristice

-Suprafete caracteristice
-Volume caracteristice