Sunteți pe pagina 1din 2

OMFP nr.

1121/2006, privind aplicarea Standardelor Interna ionale de Raportare Financiar


Publicat In Monitorul Oficial nr. 602 din 12.07.2006

Art. 1. - (1) Avnd n vedere necesitatea asigurrii conformit ii reglementrilor na ionale n domeniul contabilit ii cu reglementrile Uniunii Europene, n exerci iul financiar al anului 2007, n Romnia se continu implementarea gradual a Standardelor Interna ionale de Raportare Financiar (IFRS). (2) n n elesul prezentului ordin, prin Standarde Interna ionale de Raportare Financiar se n elege Standardele Interna ionale de Raportare Financiar (IFRS), Standardele Interna ionale de Contabilitate (IAS) i Interpretrile aferente (Interpretrile SIC-IFRIC), amendamentele ulterioare la acele standarde i interpretrile aferente, standardele i interpretrile viitoare aferente, aa cum sunt aprobate de Uniunea European, traduse i publicate n limba romn. (3) Societ ile comerciale ale cror valori mobiliare la data bilan ului sunt admise la tranzac ionare pe o pia reglementat i care ntocmesc situa ii financiare consolidate au obliga ia ca, ncepnd cu exerci iul financiar al anului 2007, s aplice Standardele Interna ionale de Raportare Financiar. (4) Institu iile de credit continu s aplice Standardele Interna ionale de Raportare Financiar la ntocmirea situa iilor financiare consolidate. (5) Pia a reglementat are n elesul prevzut la art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind pia a de capital, cu modificrile i completrile ulterioare. (6) Entit ile prevzute la alin. (3) pot ntocmi i un set distinct de situa ii financiare anuale ob inute prin aplicarea Standardelor Interna ionale de Raportare Financiar, destinate utilizatorilor de informa ii, al ii dect institu iile statului. (7) Situa iile financiare ob inute prin aplicarea Standardelor Interna ionale de Raportare Financiar fac obiectul auditului financiar, potrivit legii. Art. 2. - Pentru anul 2007, celelalte entit i de interes public definite conform Ordinului ministrului finan elor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplic reglementri contabile conforme cu Standardele Interna ionale de Raportare Financiar, respectiv reglementri contabile conforme cu directivele europene, pot aplica Standardele Interna ionale de Raportare Financiar (IFRS) la ntocmirea situa iilor financiare individuale sau consolidate, pentru necesit i proprii de informare. Art. 3. - Toate entit ile care au obliga ia s aplice sau au optat pentru aplicarea Standardelor Interna ionale de Raportare Financiar trebuie s asigure continuitatea aplicrii acestora.

Art. 4. - n rela ia cu institu iile statului, toate entit ile, inclusiv cele care aplic Standardele Interna ionale de Raportare Financiar, ntocmesc situa ii financiare anuale conforme cu directivele europene. Art. 5. - Prevederile art. 3 lit. c) din Ordinul ministrului finan elor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplic reglementri contabile conforme cu Standardele Interna ionale de Raportare Financiar, respectiv reglementri contabile conforme cu directivele europene, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 597 din 11 iulie 2005, se modific dup cum urmeaz: "c) societ ile de servicii de investi ii financiare, societ ile de administrare a investi iilor i organismele de plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Na ional a Valorilor Mobiliare;". Art. 6. - Direc ia de reglementri contabile din cadrul Ministerului Finan elor Publice, Banca Na ional a Romniei, Comisia de Supraveghere a Asigurrilor i Comisia Na ional a Valorilor Mobiliare vor lua msuri pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentului ordin Art. 7. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

S-ar putea să vă placă și