Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de nvmnt ___________________________ Adresa_____________________ Telefon_____________________

Anexa 1a APROBAT, Director, L.S.

CERERE DE NSCRIERE
Subsemnatul(a)____________________________________________, absolvent() al/a ________________________________,anul colar___________, forma de nvmnt______, filiera________________,profilul ,specializarea/calificarea _______________________, avnd C.N.P. aprobai nscrierea la examenul de bacalaureat ______________________, la care voi susine urmtoarele probe: I. 1) Probe de certificare a competenelor: A) prob de evaluare a competenelor lingvistice de comunicare oral n limba romn B) prob de evaluare a competenelor lingvistice de comunicare oral n limba matern, liceale ntr-o limb a minoritilor naionale). C) prob de evaluare a competenei lingvistice ntr-o limb de circulaie internaional studiat pe parcursul unui numr de (pentru elevii care au urmat studiile , v 2010, rog s sesiunea

________ore sptmnal n perioada nvmntului liceal. D) prob de evaluare a competenelor digitale 2) Probe scrise de nvmntului liceal: evaluare a competenelor formate pe durata

E) a) Prob scris la limba i literatura romn E) b) Prob scris la limba i literatura matern (pentru elevii care au urmat studiile liceale ntr-o limb a minoritilor naionale) E) c) Proba scris, difereniat n funcie de filier, profil i specializare: (i) matematic1 (ii) istorie2 E) d) Prob scris la una din disciplinele: (i) fizic, chimie, biologie, informatic3 dintre care optez pentru:

pentru profilul real din filiera teoretic, pentru toate profilurile din filiera tehnologic i pentru profilul militar i profilul pedagogic specializarea nvtori-educatoare, din filiera vocaional; 2 pentru profilul umanist din filiera teoretic i pentru toate profilurile i specializrile din filiera vocaional, cu excepia celor menionate la punctul 1); 3 pentru profilul real din filiera teoretic, pentru profilul tehnic i profilul resurse naturale i protecia mediului din filiera tehnologic i pentru profilul militar din filiera vocaional; Pagina 4 din 9

sau

sociologie4

(ii) geografie, filosofie, logic i argumentare, economie, psihologie dintre care optez pentru: . Tipul de program / nivelul/limbajul de programare5 Tip 1 Tip 2 Tip 3 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Limbajul Pascal Limbajul C/C++

II. Solicit recunoaterea probelor promovate la examenul de bacalaureat ________ sesiunea__________________________ i echivalarea acestora cu cele de mai jos:

1) Probe orale6: A) prob de evaluare a competenelor lingvistice de comunicare oral n limba romn B) prob de evaluare a competenelor lingvistice de comunicare oral n limba matern, (pentru elevii care au urmat studiile liceale

ntr-o limb a minoritilor naionale) C) prob de evaluare a competenelor lingvistice ntr-o limb de circulaie internaional liceal 2) Probe scrise: E) a) Prob scris la limba i literatura romn E) b) Prob scris la limba i literatura matern (pentru elevii care au urmat studiile liceale ntr-o limb a minoritilor naionale) E) c) Proba scris, difereniat n funcie de filier, profil i specializare: (i) matematic7 (ii) istorie8 studiat pe parcursul nvmntului

pentru profilul umanist din filiera teoretic, pentru profilul servicii din filiera tehnologic i pentru toate profilurile i specializrile din filiera vocaional, cu excepia celui menionat la punctul 3). 5 Tipul de program este valabil doar pentru disciplinele matematic, biologie, chimie,informatic. Secretarul va rspunde de legalitatea nscrierii i va stabili tipul de program respectiv nivelul n funcie de filier i specializare conform O.M.E.C.I. nr. 5508 / 06 X 2009. 6 Conform Anexei 2 la O.M.E.C.I. nr. 5507 / 06 X 2009. 7 pentru profilul real din filiera teoretic, pentru toate profilurile din filiera tehnologic i pentru profilul militar i profilul pedagogic specializarea nvtori-educatoare, din filiera vocaional; 8 pentru profilul umanist din filiera teoretic i pentru toate profilurile i specializrile din filiera vocaional, cu excepia celor menionate la punctul 7);

Pagina 5 din 9

E) d) Prob scris: (i) fizic, chimie, biologie sau informatic9

(ii) geografie, filosofie, logic i argumentare, economie, psihologie sau sociologie10 . Anexez, prezentei cereri, adeverina nr.___________________, eliberat de _______________________________________________, prin care se confirm notele obinute la examenul de bacalaureat _________, sesiunea______________________, la centrul de examen ______________,din localitatea ____________________, judeul _________________________. III. Solicit echivalarea probei scrise________________ la disciplina: , ca urmare a premiilor obinute la concursuri /olimpiade colare internaionale. Anexez prezentei cereri copia legalizat a diplomei/diplomelor eliberate de prin care se confirm premiul/ premiile la aceste concursuri/olimpiade internaionale.

Am luat la cunotin de drepturile prevzute n Legea nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulaie a acestor date i sunt de acord cu prelucrarea lor n aplicaia electronic Bacalaureat 2010 i mi asum responsabilitatea pentru opiunile scrise n formular.

Data, _________________

Semntura candidatului, _________________________________

Avizat, Profesor diriginte11 ______________________ Secretar12 _______________________

pentru profilul real din filiera teoretic, pentru profilul tehnic i profilul resurse naturale i protecia mediului din filiera tehnologic i pentru profilul militar din filiera vocaional; 10 pentru profilul umanist din filiera teoretic, pentru profilul servicii din filiera tehnologic i pentru toate profilurile i specializrile din filiera vocaional, cu excepia celui menionat la punctul 9). 11 Doar pentru candidaii din seria curent, sesiunea I, profesorul diriginte rspunde de corectitudinea completrii fiei cu datele de identificare i cu opiunile candidatului, conform Anexei 2 la O.M.E.C.I. nr. 5507 / 06 X 2009. 12 Secretarul va rspunde de legalitatea nscrierii i va stabili tipul de program n funcie de filier i specializare.

Pagina 6 din 9

Unitatea de nvmnt ___________________________ Adresa_____________________ Telefon_____________________

Anexa 1b APROBAT, Director, L.S.

CERERE DE RECUNOATERE I ECHIVALARE A REZULTATELOR OBINUTE LA EXAMENE CU RECUNOATERE INTERNAIONAL PENTRU CERTIFICAREA COMPETENELOR LINGVISTICE N LIMBI STRINE
Subsemnatul(a)____________________________________________, absolvent(a) al/a ________________________________,anul colar___________, forma de nvmnt______, ,specializarea/calificarea filiera________________,profilul _______________________, avnd C.N.P. , v rog s aprobai recunoaterea i echivalarea rezultatelor obinute la examene cu recunoatere internaional pentru certificarea competenelor lingvistice n limbi strine pentru examenul de bacalaureat 2010, sesiunea ______________________.

Solicit echivalarea probei ,

de certificare a competenelor lingvistice la limba: ca urmare a susinerii examenului

. Anexez prezentei cereri copia legalizat a diplomei/diplomelor eliberate13 de , certificarea internaional i nivelul/ punctajul obinut prin care se confirm .

Am luat la cunotin de drepturile prevzute n Legea nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulaie a acestor date i sunt de acord cu prelucrarea lor n aplicaia electronic Bacalaureat 2010 i mi asum responsabilitatea pentru opiunile scrise n formular. Data, _________________ Semntura candidatului, _________________________________ Avizat, Profesor diriginte14 ______________________ Secretar15 _______________________

13 -depunerea documentelor menionate se face n perioada 1-14 mai,pentru sesiunea I, respectiv n perioada 5-9 iulie pentru a doua sesiune sau, n cazuri excepionale, cu repectarea prevederilor Anexei 1 a O.M.E.C.I. 5794/ 29 X 2009 14 Doar pentru candidaii din seria curent, sesiunea I, profesorul diriginte rspunde de corectitudinea completrii fiei cu datele de identificare i cu opiunile candidatului, conform Anexei 2 la O.M.E.C.I. nr. 5507 / 06 X 2009. 15 Secretarul va rspunde de legalitatea nscrierii i va stabili tipul de program n funcie de de filier i specializare.

Pagina 7 din 9

Unitatea de nvmnt ___________________________ Adresa_____________________ Telefon_____________________

Anexa 1c APROBAT, Director, L.S.

CERERE DE RECUNOATERE I ECHIVALARE A REZULTATELOR OBINUTE LA EXAMENE CU RECUNOATERE EUROPEAN PENTRU CERTIFICAREA COMPETENELOR DIGITALE
Subsemnatul(a)_____________________________________________, absolvent al/(a) ________________________________,anul colar___________, forma de nvmnt______, filiera________________,profilul ,specializarea/calificarea _______________________, avnd C.N.P. , v rog s aprobai recunoaterea i echivalarea rezultatelor obinute la examene cu recunoatere european pentru certificarea competenelor digitale pentru examenul de bacalaureat 2010, sesiunea ______________________.

Solicit echivalarea probei de certificare a competenelor digitale. Anexez prezentei cereri diploma/diplomele_____________________________, n copie legalizat, eliberate de prin care se confirm certificarea competenelelor digitale16. ,

Am luat la cunotin de drepturile prevzute n Legea nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulaie a acestor date i sunt de acord cu prelucrarea lor n aplicaia electronic Bacalaureat 2010 i mi asum responsabilitatea pentru opiunile scrise n formular. Data, _________________ Semntura candidatului, _________________________________ Avizat, Profesor diriginte17 ______________________ Secretar18 _______________________

16

depunerea documentelor menionate se face n perioada 29 martie -5 aprilie, pentru sesiunea I, respectiv n perioada 5-9 iulie pentru a doua sesiune sau, n cazuri excepionale, cu respectarea prevederilor Anexei 3 a O.M.E.C.I. 5794/ 29 X 2009 17 Doar pentru candidaii din seria curent, sesiunea I, profesorul diriginte rspunde de corectitudinea completrii fiei cu datele de identificare i cu opiunile candidatului, conform Anexei 2 la O.M.E.C.I. nr. 5507 / 06 X 2009. 18 Secretarul va rspunde de legalitatea nscrierii i va stabili tipul de program n funcie de de filier i specializare.

Pagina 8 din 9