Sunteți pe pagina 1din 48

arfvrdf fE

Multiple Choice Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.
c ____

1. Fie A = (1,2] [3,7) . Atunci, interiorul multimii A este: c. (1,2) (3,7) a. (1,2) d. {1,2,3,7} b. [1,2] [3,7]

____

____

21 2 1 , ) [ ,5] . Aderenta, sau inchiderea lui A este: 11 9 3 c. a. 21 21 2 1 2 1 [ , ) [ ,5] ( , ) ( ,5) 11 11 9 3 9 3 b. d. 21 2 1 2 1 21 [ , ] [ ,5] { , , ,5} 11 9 3 9 3 11 3. Fie A = ( 2,1] ( 2,3] . Complementara lui A este a. (,2] ( 1,2) (3, ) b. (,2] ( 1,2] (3, ) c. (,2) [ 1,2) [3, )
2. Fie A = [ 4. Fie A = (1,2] [3,7) . Atunci frontiera lui A este: c. {1,7} a. {1,2,3,7} b. {2,3} d. alt raspuns 5. Fie A= (0,1] {3} . Atunci multimea punctelor de acumulare ale lui A este: c. [0,1] a. [0,1) d. [0,1] {3} b. (0,1) 6. Fie Q, multimea numerelor rationale; atunci interiorul lui Q este a. N, multimea numerelor naturale c. Q, multimea numerelor rationale b. Z, multimea numerelor intregi d. 7. Fie Z, multimea numerelor intregi; atunci interiorul lui Z este c. Q, multimea numerelor rationale a. N, multimea numerelor naturale b. Z, multimea numerelor intregi d. 8. Fie A = ( 2,4] (5,6) {7,10} . Atunci interiorul ei este c. (2,4) (5,6) a. (2,4) (5,6) {7,10} d. {2,4,5,6,7,10} b. [ 2,4] [5,6] {7,10} 9. Fie A= | n N * . Multimea punctelor de acumulare a lui A este c. {0} d.

____
c

____

____

____

____

____

1 n a. R, multimea numerelor reale b. Q, multimea numerelor rationale.

____ 10. Fie A=

n +1 | n N * . Multimea punctelor de acumulare a lui A este n

a. {1} b. { }

c. {0} d.

____ 11. Fie A o multime de numere reale. Aderenta lui A, este a. cea mai mare multime inchisa care contine A b. cea mai mare multime inchisa continuta in A c. cea mai mica multime deschisa care contine A d. cea mai mica multime inchisa care contine A ____ 12. Fie topologia asociata spatiului metric (E,d). Atunci a. E , b. reuniunea unei familii oarecare de multimi din , este tot o multime din c. o intersectie arbitrara de multimi din apartine lui d. alt raspuns a ____ 13. O multine D a unui spatiu metric E este deschisa daca: a. orice punct al sau este punct interior b. orice punct al sau este punct de acumulare c. orice punct al sau este punct aderent d. alt raspuns ____ 14. O multime F a unui spatiu metric este inchisa daca: c. coincide cu multimea punctelor a. orice punct al sau este punct interior
a c

b. complementara sa este tot inchisa

aderente d. alt raspuns

____ 15. Aderenta unei multimi A este a. reuniunea tuturor multimilor inchise continute in A b. intersectia tuturor multimilor deschise care contin pe A c. intersectia tuturor multimilor inchise care contin pe A d. multimea punctelor interioare ale lui A ____ 16. Seria armonica
c

n
n =1

1
c. este divergenta d. este serie alternata
n

a. este convergenta b. are suma


d

____ 17. Seria geometrica

q
n =1

a. este divergenta pentru orice q b. converge pentru q 1


b

c. diverge pentru 1 < q < 1 d. converge pentru 1 < q < 1

____ 18. Seria geometrica

q
n =1

a. diverge pentru 1 < q < 1 b. 1

are suma

1 q

cand 1 < q < 1

c. converge pentru q 1 d. 1

are suma

1 q

cand q 1

____ 19. Seria armonica generalizata

n
n =1

unde R
c. este divergenta pentru 1

a. este convergenta pentru orice R

____ 20. Sirul de numere reale (a n ) nN este convergent daca a. are limita finita c. are limita infinita b. nu are limita b ____ 21. Sirul de numere reale (a n ) nN se numeste divergent daca c. are limita finita sau infinita a. are limita finita b. nu are limita sau are linita infinita
b

b. are suma

d. este serie alternata

____ 22. Pentru orice sir marginit exista un subsir ________ . a. divergent c. care nu are limita d. ce tinde la 0 b. convergent ____ 23. Fie xn R , n N . Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta? a. Daca seriile x si | x | sunt divergente, atunci seria x
n n n0 n 0 n0

este o serie

semiconvergenta b. Daca seria xn este o serie convergenta, atunci seria


n0

| x
n 0 n0

| este o serie

semiconvergenta c. Daca seria | xn | este o serie convergenta, atunci seria


n 0

este o serie

semiconvergenta d. Daca seriile xn si


n0

| x
n 0

| sunt serii convergente, atunci seria

x
n0

este o serie

semiconvergenta e. Daca seria x este convergenta si seria n


n0

| x
n 0

| este divergenta, atunci seria

x
n0

este o serie semiconvergenta.

____ 24. Suma dintre o serie convergenta si o serie divergenta este o serie _______. a. convergenta b. divergenta c. semiconvergenta d. absolut convergenta e. alternata ____ 25. Criteriul lui DAlembert (al raportului)
d

xn +1 _____ , atunci seria este convergenta. xn n 0 Spatiul lasat liber in enuntul de mai sus trebuie completat cu: a. 1 b. 1 c. =1 d. < 1 e. > 1 b ____ 26. Criteriul lui DAlembert (al raportului)

Se considera seria

x ,x
n

> 0, n N . Daca lim

Se considera seria

x ,x
n n 0

0, n N . Daca n0 N astfel incat

xn+1 1, n n0 , atunci seria xn

este______________. Spatiul liber din enuntul de mai sus trebuie completat cu a. convergenta b. divergenta c. semiconvergenta d. absolut convergenta e. criteriul nu duce la nici o concluzie b ____ 27. Criteriul lui Cauchy (al radacinii) Se considera seria xn , xn R, n 0 , pentru care exista lim n | xn | . Daca lim n | xn | > 1 atunci
n 0

seria este ____________. Spatiul liber trebuie completat cu a. convergenta b. divergenta c. semiconvergenta d. absolut convergenta e. criteriul nu duce la nici o concluzie
a

____ 28. Fie

x
n =1

o serie convergenta de numere reale si ( a n ) n un sir monoton si marginit de numere reale.

Atunci
a. b.

seria seria

a x
n =1

n n

este convergenta; este absolut

c.

seria

a x
n =1

n n

este semiconvergenta.

a x
n =1

n n

convergenta; ____ 29. Se considera sirurile de numere reale ( xn ) n si ( y n ) n cu proprietatile ca ( xn ) n este convergent si ( y n ) n este divergent. Atunci
b

a. sirul ( x n + y n ) n este convergent; b. sirul ( x n + y n ) n este divergent;


b

c. sirul ( x n + y n ) n nu are limita.

____ 30. Fie ( xn ) n un sir convergent de numere reale. Atunci a. ( xn ) n este monoton; c. ( xn ) n este monoton si marginit. b. ( xn ) n este marginit;
a

____ 31. Fie a.


b

x
n =1

o serie convergenta de numere reale. Atunci


c. seria este absolut convergenta.

lim xn = 0 ;
n

b. seria este semiconvergenta; ____ 32. Fie f : R R o functie derivabila intr-un punct x0 R . Atunci a. f nu este continua in x0 ;

b. f are derivate laterale care sunt egale in x0 ; c. f are derivate laterale care nu sunt egale in x0 .

____ 33. Fie f : R R si g : R R doua functii derivabile si cu proprietatea ca g ( x ) 0 , pentru orice

x R . Atunci: f functia este derivabila; g b. f functia este monotona; g


a.

c.

functia

f este strict monotona. g

____ 34. Alege raspunsul care completeaza cel mai bine spatiul liber din enuntul urmator. Fie un interval necompact si functia . Spunem ca functia f este ..................... daca , este integrabila. a. b. c. d. a ____ 35. Fie a. b. c. ; d. .
d

liber integrabila; local integrabila; global integrabila; continua. . Spunem ca f este integrabila impropriu daca exista si este finita ; ;

____ 36. Fie

un interval necompact si functia

local integrabila. Spunem ca

este absolut

convergenta daca a. este convergenta; b. c. d.


b

este divergenta; este semiconvergenta; este convergenta. doua functii integrabile Riemann. Atunci: este continua; este integrabila Riemann; este derivabila. . Spunem ca f este integrabila impropriu daca exista si este finita limita: ;

____ 37. Fie a. functia b. functia c. functia c ____ 38. Fie a.

b. ; c. ; d.
c

. o functie integrabila Riemann. Atunci are proprietatea lui Darboux; este continua; este marginita. , o functie continua cu proprietatea ca integrala improprie este convergenta.

____ 39. Fie a. b. c.


a

____ 40. Fie Atunci: a.

este absolut convergenta; b. este semiconvergenta;


c

c.

. si functii continue cu proprietatea ca pentru orice si

____ 41. Fie

este convergenta. Atunci: a. este convergenta; b. este convergenta; c. este convergenta.

True/False Indicate whether the sentence or statement is true or false.


a

____ 42. Daca seria

a
n =1

este convergenta, atunci lim a n = 0 .


n

____ 43. Daca lim a n = 0 , atunci seria


n

a
n =1

este convergenta.

____ 44. Fie f : R R si l R . Atunci lim f ( x) = l > 0 si > 0 astfel incat pentru x R \ {a}

cu | x a |< | f ( x) l |< .
f a

xa

____ 45. Orice sir marginit este convergent. ____ 46. Limita unui sir convergent este unica.
f

____ 47. Sirul ( xn ) nN este convergent exista x R si pentru o anumita vecinatate V a lui x, exista

n0 N astfel incat pentru orice n n0 xn V .


f

____ 48. Exista siruri convergente nemarginite. ____ 49. Fie


a

v
f

u
n

si

v v v

doua serii cu proprietatea ca n0 astfel incat 0 < u n vn ()n n0 . Daca

este convergenta, atunci


n

u
n

este convergenta.

____ 50. Fie

v
____ 51. Fie
f

u
n

si

doua serii cu proprietatea ca n0 astfel incat 0 < u n vn ()n n0 . Daca

este divergenta, atunci


n

u v

este divergenta.

u
f

u
n

si

doua serii cu proprietatea ca n0 astfel incat 0 < u n vn ()n n0 . Daca


n

este divergenta, atunci


n

este divergenta.
an+1 . Daca l < 1 atunci n a n an+1 . Daca l > 1 atunci n a n

____ 52. Fie


a

a a u

o serie cu termeni pozitivi si l = lim o serie cu termeni pozitivi si l = lim

a a
n

este divergenta.

____ 53. Fie


a

este divergenta.

____ 54. Fie

cu proprietatea ca exista lim n | u n | = . Daca < 1 seria


n

este absolut

convergenta.
____ 55. . Fie
a f a

cu proprietatea ca exista lim n | u n | = . Daca > 1 seria


n

este divergenta.

____ 56. Orice functie continua


a

are proprietatea lui Darboux.

____ 57. Orice functie continua este uniform continua. ____ 58. Fie functia , , a) f este continua pe b) f este derivabila pe c) atunci exista cel putin un punct
a

. Daca

astfel incat . Daca

____ 59. Fie functia , a) f este continua pe b) f este derivabila pe

atunci exista cel putin un punct

astfel incat

Multiple Choice Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.
D 3

____

b 1

____

x + 3 , x 0 . Pentru ca f sa fie continua a trebuie sa fie x x>0 ae c. -3; a. 0; b. 1; d. 3. sin 2 x 2. Calculeaza limita: lim x 0 x a. limita nu exista; c. 2; b. 1; d. 0.
1. Fie functia f ( x) = 3. Calculeaza limita: lim a. 0; b. ;
x0

b inf ____

4x 1 x
c. 4; d. ln4.

____

4. Fie funcia f : R ( R \ {0}) R, data prin f ( x, y ) = a. b.

( x , y )(1, 2 )
( x , y )(1, 2 )

lim

lim

1 ; 2 f ( x, y ) = 4 ; f ( x, y ) =
f : R 2 R , data prin f ( x, y ) = 10 ;

x2 . Atunci: y c. nu exist lim f ( x, y ) ;


( x , y )(1, 2 )

d.
3

( x , y )(1, 2 )

lim

f ( x, y ) =

1 . 4

____

5. Fie funcia a. lim b.

f ( x, y ) = x + y 2
c.

( x , y )( 1, 3)

( x , y )( 1, 3)

. Atunci lim f ( x, y ) = 8 ;

( x , y )( 1, 3)

lim

f ( x, y ) = 10 ;

d. f(x,y) este discontinu pe R 2 .

C a=b=0

____

6. Fie a si b numere reale. Se defineste functia

prin

b (n+1)! ____

____

ax + b, daca x < 0 . Atunci: f ( x) = 2 daca x 0 x a. functia f nu este derivabila; b. functia f este derivabila daca si numai daca a=1 si b=0; c. functia f este derivabila daca si numai daca a=b=0. 1 7. Fie f : (0, ) R data prin f ( x) = 2 si fie n un numar natural nenul. Atunci: x a. f ( n ) ( x ) = ( 1) n +1 n! x n 2 pentru orice x R ; b. f ( n ) ( x ) = ( 1) n (n + 1)! x n 2 pentru orice x R ; c. f este derivabila de doua ori si nu este derivabila de trei ori. 8. Fie f : R R , definita prin f ( x ) =| x | . Atunci: a. functia f este derivabila;

b. functia f este derivabila in orice punct x0 0 ; c. functia f este derivabila in x0 = 0 .


c -1

____

9. Calculeaza a. 1 b. 0 c. -1 d.

c n/m ____

10. Calculeaza a. 0, daca m>n, respectiv b. 1 c. d. alt raspuns daca m<n

d alt

____ 11. Calculeaza a. b. 0 c. d. alt raspuns

c inf ____

12. Calculeaza a. b. 0 c. d. alt raspuns

a -inf ____

13. Calculeaza a. b. 0 c. 1 d.

c inf

____ 14. Calculeaza

a. 0 b. 1 c. d. alt raspuns a 0 ____ 15. Calculeaza a. 0 b. 1 c. d.

c 2/3

____ 16. Calculeaza a. 1 b. c. d.

d lim nu exi

____ 17. Calculeaza a. 1 b. c. d. limita nu exista

, daca

b b-a ____

18. Calculeaza a. a-b b. b-a c. d. 0

c 2

____ 19. Sa se determine a. 0 b. 1 c. 2

astfel incat functia

sa fie continua. unde

c 2

____ 20. Sa se determine a. 0 b. 1 c. 2

astfel incat functia

sa fie continua. unde

b 1

____ 21. Sa se determine a. 0 b. 1 c. 2

astfel incat functia

sa fie continua. unde

a 0

____ 22. Sa se determine

astfel incat functia

sa fie continua. unde

a. 0 b. 1 c. 2

c 3/2 ____

23. Calculeaza a. 0 b. 1 c. d.

b 1

____ 24. Calculeaza a. b. c. d. 0 1 e alt raspuns

b 1

____ 25. Sa se determine

astfel incat functia

sa fie continua. unde

a. 0 b. 1 c. 2
c 5

____ 26. Sa se determine

astfel incat functia

sa fie continua. unde

a. 0 b. 1 c. 5 b 1 ____ 27. Sa se determine

astfel incat functia

sa fie continua. unde

a. 0 b. 1 c. 2

c a

____ 28. Sa se determine

astfel incat functia

sa fie continua, unde

si

a. 1 b. a-1 c. a
a

____ 29. Se considera functia a. b. c.


b

. Derivata sa este

____ 30. Se considera functia a. b. c.

. Derivata sa este

c 1/9(... 31. ____

Se considera functia a.

. Derivata sa este

b.

c.

b -2/(x-1)\2 ____ 32.

Se considera functia a. b. c.

. Derivata sa este

a1-x\2/(1+

____ 33. Se considera functia a. b. c.

. Derivata sa este

____ 34. Se considera functia a. b. c.

. Derivata sa este

____ 35. Se considera functia a. b. c.

. Derivata sa este

____ 36. Se considera functia a. b. c.

. Derivata sa este

____ 37. Se considera functia a.

.Derivata sa este

b. c.

____ 38. Se considera functia a. b. c.

.Derivata sa este

____ 39. Se considera functia a. b. c.

.Derivata sa este

____ 40. Se considera functia a. b. c.

.Derivata sa este

____ 41. Se considera functia a. b. c.

.Derivata sa este

____ 42. Se considera functia a. b. c.

.Derivata sa este

____ 43. Se considera functia a. b. c. ____ 44. Se considera functia a. b. c.

. Atunci

, definita prin

. Atunci

____ 45. Se considera functia a. b. c.

. Atunci

b =16

____ 46. Se considera functia a. b. c.

. Atunci

____ 47. Se considera functia a. b.

. Atunci

c.
b

____ 48. Se considera functia a. b. c.


a y = x

. Atunci

____ 49. Fie functia a. b. c. ____ 50. Fie functia a. b. c.

. Ecuatia tangentei la graficul lui f in origine este

. Derivata sa este

c y-8=9(x-1)

____ 51. Se considera functia

. Atunci ecuatia tangentei la graficul lui f in punctul de

este abscisa a. b. c. b cosx-sinx 52. Se considera functia ____ a. b. c.


a

. Derivata sa este

____ 53. Se considera functia a. b. c.

. Derivata sa este

____ 54. Se considera functia a. b. c.


a xcosx

. Derivata sa este

____ 55. Se considera functia a. b. c. ____ 56. Se considera functia a. b. c.

. Atunci derivata sa este

. Derivata sa este

c ____

57. Se considera functia a. b. c.

. Derivata sa este

____ 58. Se considera functia a. b. c.

. Derivata sa este

____ 59. Se considera functia a. b. c.


c

. Derivata sa este

____ 60. Se considera functia a. b. c.

. Derivata sa este

____ 61. Se considera functia a. b. c.


a

. Derivata sa este

____ 62. Se considera functia a. b. c.


b

. Derivata sa este

____ 63. Se considera functia a. b. c.


c

. Derivata sa este

____ 64. Se considera functia a. b. c.


b

. Derivata sa este

____ 65. Se considera functia a. b. c.


a

. Derivata sa este

____ 66. Se considera functia a. b. c. a ____ 67. Alegeti relatia corecta a. b. c. ____ 68. Alegeti relatia corecta a. b.
b

. Derivata sa este

c.
a

____ 69. Alegeti relatia corecta a. b. c. ____ 70. Alegeti relatia corecta a. b. c.
a c

____ 71. Se considera functia a. b. c.


b

. Derivata sa este

____ 72. Se considera functia a. b. c.


b

. Derivata sa este

____ 73. Se considera functia a.

. Derivata sa este

b.

c.

____ 74. Se considera functia a. 0 b. c.


a

. Derivata sa este

____ 75. Se considera functia

. Derivata sa este

a. b. c.
c

____ 76. Se considera functia a. b. c.


b

. Derivata sa este

____ 77. Se considera functia a.

. Derivata sa este

b.

c.

____ 78. Se considera functia a. b. c.


b ____ 79. Se considera functia a.

. Derivata sa este

. Derivata sa este

b. c. a ____ 80. Se considera functia a.

. Derivata sa este

b. c.
c

____ 81. Se considera functia a. b. c.

. Derivata sa este

____ 82. Se considera functia a. b. c. ____ 83. Se considera functia a. b. c.


a c

. Derivata sa este

. Derivata sa este

____ 84. Se considera functia a. b. c.


b

. Derivata sa este

____ 85. Se considera functia a. b. c.


c

. Derivata sa este

____ 86. Se considera functia a. b.

. Derivata sa este

c.
a

____ 87. Se considera functia a. b. c.


b

. Derivata sa este

____ 88. Se considera functia a. b. c.


b

. Derivata sa este

____ 89. Se considera functia a. b. c.


c

. Derivata sa este

____ 90. Se considera functia a. b. c.


a ____ 91. Se considera functia

. Derivata sa este

. Derivata sa este

a. b. c.
b

____ 92. Se considera functia a. b. c. ____ 93. Se considera functia


b

. Derivata sa este

. Derivata sa este

a. b. c. ____ 94. Se considera functia a.


c

. Derivata sa este

b. c.
b

____ 95. Se considera functia a. b. c. ____ 96. Se considera functia a.


c

. Derivata sa este

. Derivata sa este

b.

c.

____ 97. Se considera functia a. b. c. ____ 98. Se considera functia a.


a

. Derivata sa este

. Derivata sa este

b.

c.

____ 99. Fie a.

. Se considera functia

. Derivata sa este

b.
b

c. , . Derivata sa este

____ 100. Se considera functia a. b. c.


c ____ 101. Se considera functia a.

. Derivata sa este

b. c.

____ 102. Se considera functia a. b. c.


b

. Derivata sa este

____ 103. Se considera functia a. b. c.

. Derivata sa este

____ 104. Valoarea integralei a. b. c.


c

este

; ; . este

____ 105. Valoarea integralei

a. b. c. d.

; ; ; .

____ 106. Valoarea integralei definite

este:

a. b. c. d.

-1; 0; 1; 2. . Valoarea integralei este:

____ 107. Se considera integrala improprie a. b. c. ; ; .

____ 108. Valoarea integralei a. 1; b. e; c. e-1.

este

____ 109. Valoarea integralei improprii a. 1; b. 2; c. .


b

este:

____ 110. Valoarea integralei a. ;

este

b. c. 2; d.

b ____

111. Fie a.

un numar natural, ;

. Valoarea integralei

este

b. c.
b

; . este

____ 112. Valoarea integralei a. ; b. ; c. .


d

____ 113. Uilizand integrala definita rezulta ca limita a. p; b. p+1; c. 1; d. .

cu

, este egala cu

c ____ 114. Valoarea integralei

este

a. ln4+ln3; b. ln6; c. ; d. 1 ____ 115. Valoarea integralei a. ;


c

este

b. c.

; ;

d.

____ 116. Valoarea integralei a. ; b. ; c. 1.


c

este

____ 117. Valoarea integralei a. e; b. ; c. ln2; d. 0.


a

este

____ 118. Valoarea integralei este a. ; b. 1; c. .

este

____ 119. Folosind integrala definita, se obtine ca limita a. b. c. d. ; ; ; .

este

____ 120. Folosind integrala definita, se obtine ca limita a. b. c.


b

este

; ; . . Valoarea integralei este

____ 121. Se considera integrala improprie a. ;

b. 1; c. e-1.
c

____ 122. Valoarea integralei a. 0 b. 1 c.


c

este

____ 123. Valoarea integralei a. 30 b. 40 c. 50


a____

este

124. Valoarea integralei a. 2a b. 4a c. 6a

este

____ 125. Valoarea integralei a. b. c.

este

____ 126. Valoarea integralei a.

este

b. c.
b

____ 127. Valoarea integralei a. b. c.


b

este

____ 128. Valoarea integralei a. 31,4 b. 31,5 c. 31,6


b

este

____ 129. Valoarea integralei a. b. c.

este

____ 130. Valoarea integralei a. 0 b. 2 c. 4


a

este

____ 131. Valoarea integralei a. 0 b. 1 c. 2


a

este

____ 132. Valoarea integralei a.

este

b.

c. 0
c

____ 133. Valoarea integralei a. -15 b. 0 c. 52


b ____ 134. Valoarea integralei

este

este

a. 1000 b. c. -45
a ____ 135. Fie

. Valoarea integralei

este

a. b. c.

____ 136. Valoarea integralei a. b. c.


b

este

____ 137. Valoarea integralei a. 0 b. 1 c. 2


c

este

____ 138. Valoarea integralei a. b. c.

este

____ 139. Valoarea integralei a. b. c.


a

este

____ 140. Calculeaza integrala a. b. c.


b

____ 141. Calculeaza integrala a.

b.

c.

____ 142. Calculeaza integrala a. b. c.


a ____ 143. Calculeaza integrala

a. b. c.

b ____ 144. Calculeaza integrala

a. b. c.
a

____ 145. Calculeaza integrala a. b. c.


a ____ 146. Calculeaza integrala

a. b. c.
c

____ 147. Calculeaza integrala a. b. c. ____ 148. Calculeaza integrala a. b.


a b

c.

____ 149. Calculeaza integrala a. b. c.


b

____ 150. Calculeaza integrala

a. b. c.

____ 151. Calculeaza integrala a. b. c.


b

____ 152. Calculeaza integrala a. b. c.


b

____ 153. Calculeaza integrala a. b. c.

a ____ 154. Calculeaza integrala

a. b. c.
a

____ 155. Calculeaza integrala a.

b. c.
b

____ 156. Calculeaza integrala a. b. c.


a

____ 157. Calculeaza integrala a. b. c.


b

____ 158. Calculeaza integrala a. b. c.

____ 159. Calculeaza integrala a. b. c. ____ 160. Calculeaza integrala a. b. c.


b a

____ 161. Daca

, calculeaza

a. b. c.

a ____ 162. Calculeaza integrala

a. b. c.
d altr

____ 163. Seria

2n 5n n =1 a. este divergenta
are suma 5 3

b.

3 5 d. alt raspuns are suma

c.

d altr

____ 164. Seria geometrica

(1) n 4n n =1 a. este divergenta


are suma 4 3

b.

4 5 d. alt raspuns are suma

c.

b diverg ____

3n 165. Seria geometrica n n =1 ( 1) a. 1 are suma 2 b. este divergenta

c. are suma 2 d. alt raspuns

c ser alt

____ 166. Seria

2 +3 5n n =1 a. 25 are suma 6 b. este divergenta

c. este serie alternata d.

are suma

5 3

b 0

____ 167. Calculeaza lim a. nu exista b. 0

1 n
c. d.

a 2

____ 168. Calculeaza lim a. 2 b. 0

2n 2 + n + 1 n n2 + 7
c. d.

1 2

b 0

____ 169. Calculeaza lim a. 1 b. 0

n + 23 n n + 7 n 3 11
8

c. nu exista d. +
n

c +

2 ____ 170. Calculeaza lim ( 4n + n 1 n)

a. b.
c 1

0
n

c. + d. alt raspuns

2 ____ 171. Calculeaza lim ( 4n + 4n 1 2n)

a. b.
c +

+
n

c. 1 d. 4

3 2 ____ 172. Calculeaza lim (3 64 n 3n + 3 5n)

a. 0 b.
b o ____

c. + d. alt raspuns

7 4 n 11 3n 173. Calculeaza lim n 2 5 n + 13 2 n a. nu exista


b. 0

c. d.

7 2 4 5

____ 174. Calculeaza lim tg


n

a. + b. 0
b 0
n

1 n
c. nu exista d. alt raspuns

____ 175. Calculeaza lim n tg a. 1 b. 0

1 n
c. d.

1 2

____ 176. Calculeaza lim a. 0 b. +

n
c. nu exista d. 1

c 1/n

____ 177. Aplicand criteriul clestelui calculeaza limita sirului an =

1 1 1 + 2 + ... + 2 n +1 n + 2 n +n
2

a. 0 b. 1
b 0

c.

1 n d. ( a n ) n nu are limita.

____ 178. Seria

9n
n =1

1
2

are suma
c. d.

1 9 b. 0

a.

1 2

c ser ____ te+

2n 2 9n 2 1 n =1 a. 2 are suma 9 b. converge la 0 c. este divergenta deoarece este serie cu termeni strict pozitivi d. este divergenta deoarece termenul general nu tinde la 0 converg 2 ____ 180. Seria n arcsin n cu termenul general an = n 2 arcsin n 2 2 n =1 c. a. a a este divergenta deoarece lim n+1 > 1 este convergenta deoarece lim n+1 > 1 n a n a n n d. b. an +1 an +1 <1 <1 este divergenta deoarece lim este convergenta deoarece lim n a n a n n
179. Seria

d converg

n2 n2 ____ 181. Seria n , cu termenul general an = n 2 n=1 2 c. a. a a este divergenta deoarece lim n+1 > 1 este convergenta deoarece lim n+1 > 1 n a n a n n d. b. an +1 an +1 <1 <1 este divergenta deoarece lim este convergenta deoarece lim n a n a n n
182. Seria

b diverg ____

1 n n =1 c. are suma 3 a. este convergenta b. este divergenta d. alt raspuns 2 diverg n ____ 183. Seria ( 1) n+5 +2 n =1 a. este divergenta, deoarece termenul general nu tinde la 0 b. este convergenta, din criteriul radicalului c. este convergenta, din criteriul lui Leibniz d. alt raspuns

arcsin

b converg 184. ____

1 n n =1 a. este divergenta, din criteriul raportului c. este divergenta din criterul radicalului b. este convergenta din criteriul lui d. este divergenta din criteriul lui Leibniz Leibniz

Seria

(1)

tg

a converg ____

2n n! n=0 c. este o serie alternata a. este convergenta din criteriul raportului b. este divergenta din criteriul radicalului d. alt raspuns n converg ____ 186. Seria n n =1 2 a. este divergenta din criteriul radicalului c. este convergenta din criteriul raportului b. este convergenta din criteriul lui d. este serie alternata Leibniz
185. Seria

c converg

2 n (n + 1) n! n=1 a. este divergenta din criteriul lui Leibniz c. este convergenta din criteriul raportului d. este divergenta din criteriul raportului b. este convergenta din criteriul lui Leibniz 1 converg 188. Seria ____ n 3n n =1 a. este convergenta din criteriul c. este convergenta din criteriul lui raportului Leibniz b. este divergenta din criteriul radicalului d. alt raspuns
____ 187. Seria

c converg ____

189. Seria

(n! ) 2 (2n)! n =1 a. este o serie alternata

c. este convergenta din criteriul

raportului
b. este convergenta din criteriul lui d. este divergenta din criteriul raportului

Leibniz
a convrad

____ 190. Seria

(ln n)
n =2

a. este convergenta din criteriul

c. este convergenta din criteriul lui

radicalului
a convrad

Leibniz
n2

b. este divergenta din criteriul radicalului d. este serie alternata

1 ____ 191. Seria 1 + n n =1 a. este convergenta din criteriul

c. are suma negativa

radicalului
b. este divergenta din criteriul radicalului d. este serie alternata
a convrad ____

192. Seria

n n+1 (2n + 1) n n =1 c. are suma 1 a. este convergenta din criteriul radicalului b. este divergenta din criteriul radicalului d. este convergenta din criteriul lui Leibniz

b convrada ____

193. Seria

(arctg n)
n =1

a. este serie alternata

c. este convergenta din criteriul lui

Leibniz
b. este convergenta din criteriul radacinii d. este divergenta din criteriul raportului
c convrada ____

194. Seria

(ln n) n n n =2 a. este divergenta din criteriul raportului c. este convergenta din criteriul radacinii d. alt raspuns b. este serie alternata

aaconvdiver 195. ____

Fie seria
a. b. c. d.

n
n =1

unde R . Atunci

seria este convergenta pentru | |< 1 si divergenta pentru | | 1 este serie alternata pentru orice R seria este divergenta pentru | |< 1 si convergenta pentru | | 1 are suma 0

____ 196. Se considera sirul de numere reale ( xn ) nN * cu termenul general xn =

k!, n N * .
k =1

Sirul ( xn ) nN * are urmatoarele proprietai: a. este strict crescator, marginit superior, divergent b. este strict crescator, marginit superior, convergent c. este strict descrescator, marginit superior, convergent d. este strict descrescator, marginit inferior, convergent e. este strict crescator, marginit inferior, convergent.
e

____ 197. Se considera sirul de numere reale ( xn ) nN * cu termenul general xn =

1 + ( 1) n+1 , n N *. n

Sirul ( xn ) nN * are urmatoarele proprietai: a. este monoton, este marginit, este divergent b. nu este monoton, nu este marginit, este convergent c. nu este monoton, este marginit, este convergent d. este monoton, este marginit, este convergent e. nu este monoton, este marginit, este divergent. ____ 198. Se considera sirul de numere reale ( xn ) nN * cu termenul general

sin 1 sin 2 sin n + 2 + ... + 2 , n N * . Sirul ( xn ) nN * are urmatoarele proprietai: 2 1 2 n a. nu este un sir Cauchy (sir fundamental), este un sir convergent b. este un sir Cauchy (sir fundamental), este un sir convergent c. este un sir Cauchy (sir fundamental), este un sir divergent d. nu este un sir Cauchy (sir fundamental), este un sir divergent. ____ 199. Se considera sirul de numere reale ( xn ) nN * cu termenul general 1 1 1 xn = 1 + + + ... + , n N * . Sirul ( xn ) nN * are urmatoarele proprietai: 2 3 n a. nu este un sir Cauchy (sir fundamental), este un sir convergent b. este un sir Cauchy (sir fundamental), este un sir convergent c. este un sir Cauchy (sir fundamental), este un sir divergent d. nu este un sir Cauchy (sir fundamental), este un sir divergent. xn =
200. Se considera sirul de numere reale ( xn ) nN * cu termenul general xn =

a conv____ =0

cos 2 n , n N * . Sirul n

( xn ) nN * are urmatoarele proprietai:


a. este un sir convergent, lim xn = 0
n

b. este un sir divergent, nu exista lim xn


n

c. este un sir divergent, exista lim xn = +


n

d. este un sir convergent, lim xn = 1


n

d conv =1 ____

201. Se considera sirul de numere reale ( xn ) nN * cu termenul general

n +1 n +2 n +n a. este un sir convergent, lim xn = 0


2 2 2

xn =

+ ... +

, n N * . Aplicand criteriul clestelui rezulta ca sirul ( xn ) nN *

b. este un sir divergent, nu exista lim xn


n

c. este un sir divergent, exista lim xn = +


n

d. este un sir convergent, lim xn = 1


n

b divnuelim 202. ____

Se considera sirul de numere reale ( xn ) nN * cu termenul general n , n N * . Sirul ( xn ) nN * xn = (1 + cos n ) n +1 a. este un sir convergent, lim xn = 0
n

b. este un sir divergent, nu exista lim xn


n

c. este un sir divergent, exista lim xn = +


n

d. este un sir convergent, lim xn = 1


n

c dsnda <=2 203. ____

Fie a un numar real. Se considera sirul ( xn ) n dat prin xn =


a. sirul este convergent daca si numai daca a=2 b. sirul este convergent daca si numai daca a 2 c. sirul este convergent daca si numai daca a 2 .

na . Atunci n2 + 1

a 1

____ 204. Suma seriei a. 1; b. e;

n(n + 1)
n =1

este:
c. 0.

a 1/3____

205. Se considera sirul ( xn ) n dat prin xn =

1 ; n 3 b. 1 lim xn = ; n 6 lim xn =
b co dnda>1 206. ____

a.

12 + 2 2 + ... + n 2 . Atunci n3 c. sirul este divergent.

(1) n n a . Atunci n=1 a. seria este convergenta pentru orice valoare a lui a ; b. seria este convergenta daca si numai daca a > 1 ; c. seria este absolut convergenta daca si numai daca a > 1 .
Fie a un numar real. Se considera seria

c 0

____ 207. Valoarea limitei sirului ( xn ) n dat prin xn = n + 100 n este c. 0. a. 100; b. -1; 208. Seria

c diverg ____

sin n este 2 n =1 n a. absolut convergenta; b. semiconvergenta;

c. divergenta.

b 2/3

____ 209. Calculeaza a. 0 b. c.

b 5/11 ____

210. Calculeaza a. 0 b. c.

a 1

____ 211. Calculeaza a. 1 b. 0 c.

b 5/6 ____

212. Calculeaza a. 0 b. c.

a 0

____ 213. Calculeaza a. 0 b. 1 c. n

b 0 ____

214. Calculeaza a. 1 b. 0 c. -1

b 0

____ 215. Calculeaza a. nu exista limita b. 0 c.

a 0

____ 216. Calculeaza a. 0 b. 1 c.

a 0

____ 217. Calculeaza a. 0 b. 1 c.

c 0

____ 218. Calculeaza a. n b. c. 0

a 0

____ 219. Calculeaza a. 0 b. n c.

b 0

____ 220. Calculeaza a. nu exista limita b. 0 c.

cand

a 0

____ 221. Calculeaza a. 0 b. 1 c. -1 d.

daca

____ 222. Calculeaza a. nu exista limita b. 0 c. 1 d.

, daca

a 0

____ 223. Calculeaza a. 0 b. 1 c.

daca

a 0

____ 224. Calculeaza a. 0 b. 1 c. 3 d.

a 0

____ 225. Calculeaza a. 0 b. 1 c.

daca

a 0

____ 226. Calculeaza a. 0 b. n c.

c inf

____ 227. Calculeaza

a. 0 b. 4 c.
c inf ____

228. Calculeaza

a. 1 b. c. c inf ____ 229. Calculeaza a. 0 b. n c.


c inf

____ 230. Calculeaza a. 1 b. c.

c inf

____ 231. Calculeaza a. 0 b. c.

c inf

____ 232. Calculeaza a. b. 0 c.

a 0 ____

233. Determina limita sirului a. 0 b. 1,75 c.

b ____ 40

234. Determina limita sirului a. 0 b. 40 c.

b 3/rad e 235. ____

Determina limita sirului

a. 0

b. c.

b e

____ 236. Determina limita sirului a. 1 b. e c.

b 1/e ____

237. Determina limita sirului a. 0 b. c.

b e

____ 238. Determina limita sirului a. 1 b. e c.

b e ____

239. Determina limita sirului a. 0 b. e c.

e\2____

240. Determina limita sirului a. 1 b. c.

b e\3 ____

241. Determina limita sirului a. 0 b. c.

a a\2/beta 242. ____

Determina limita sirului

a. b. c.