Nume ______________________

Clasa___________

Expoziţiunea / situaţia iniţială este partea de început
a unei naraţiuni, în care se prezintă..................
...................

Intriga / cauza acţiunii este întâmplarea
care ....................................evenimentele.

...................

Momentele subiectului
Desfăşurarea acţiunii este momentul

Punctul culminant / situaţia dificilă

...........................................................

este momentul de ...................................

şi conţine ...................................... evenimentelor.
Deznodământul / situaţia finală reprezintă
......................................................................

Nume ______________________

Clasa___________

Expoziţiunea / situaţia iniţială este partea de început
a unei naraţiuni, în care se prezintă..................
...................

Intriga / cauza acţiunii este întâmplarea
care ....................................evenimentele.

...................

Momentele subiectului
Desfăşurarea acţiunii este momentul

Punctul culminant / situaţia dificilă

...........................................................

este momentul de ...................................

şi conţine ...................................... evenimentelor.
Deznodământul / situaţia finală reprezintă
......................................................................