Sunteți pe pagina 1din 12

Pasi premergatori, acte si formulare necesare infiintari P.F.A.

NFIINTARE P.F.A.

Infiintare persoana fizica autorizata, intreprindere individuala si intreprindere familiala Ordonanta de urgenta nr. 44/2008 este actul normativ care reglementeaza desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate,intreprinderile individualesiint reprinderile familiare . Astfel, persoanele fiziceau obligatia de a se inregistra si de a autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice.

Conditiile ce trebuie indeplinite pentru desfasurarea de activitati economice ca persoana fizica autorizata sunt: - a implinit varsta de 18 ani; - are calificarea - pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia; - sa aiba un sediu profesional; - nu a fost condamnat penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

1 / 12

Pasi premergatori, acte si formulare necesare infiintari P.F.A.

1. Pasul I - Rezervare denumire PFA

Rezervarea se face la Registrul Comertului completand Cererea de verificare disponibilitate si/sau rezervare denumire impreuna cu o copie dupa actul de identitate. ( descarca )

Vezi exemplu de completare a cererii: ( exemplu)

1.1 - Stabilire sediu profesional

Dovada stabilirii sediului profesional se face cu unul din urmatoarele: - Contract de comodat ( descarca ), in original, in forma autentica sau sub semnatura privata, insotit de actul doveditor al proprietarului, intabulat, sau - Contract de inchiriere ( descarca ) inregistrat la Administratia Finantelor Publice, pentru cel incheiat intre persoane fizicesi persoane juridice ori intre persoane fizice, sau Certificat de rol fiscal/rol agricol, in termen de valabilitate, sau Contract de vanzare-cumparare, intabulat, sau Contract de schimb, intabulat, sau Contract de subinchiriere, sau Contract de concesiune, intabulat, sau Contract de leasing imobiliar, sau Contract de donate, in forma autentica, intabulat, sau Contract de uz, sau Contract de uzufract, sau Extras de carte funciara, in termen de valabilitate la depunere, sau

2 / 12

Pasi premergatori, acte si formulare necesare infiintari P.F.A.

- Certificat de mostenitor, sau - Act notarial de iesire din indiviziune sau de delimitate a proprietatii, intabulat, sau - Hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea (intabulata*) sau folosinta/uzufructul, sau - Hotarare judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune, intabulata, sau - Proces verbal de receptie a constractiei, intabulat, sau - Act de adjudecare a imobilului vandut in cadrul executarii silite.

1.2 - Completare Avizului asociatiei de proprietari (dupa caz)

Se completeaza in cazul in care Sediul profesional este intr-un imobil de locuinte de tip bloc,( d escarca ).

Vezi exemplu de completare a Avizului asociatiei de proprietari : exemplu

1.3 - Specimen de semnatura

Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate poate fi dat in fata notarului public, in forma legalizata, ori direct la Registrul Comertului in fata directorului ORC sau a inlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura.( Descarca ) formarul pentru specimen semnatura la Registrul Comertului ATENTIE - poate fi completat dar nu trebuie semnat decat la Registrul comertului.

3 / 12

Pasi premergatori, acte si formulare necesare infiintari P.F.A.

2. Registru comertului

2.1 Acest pas nu este obligatoriu pentru Profesiile liberale.

-Acest pas este obligatoriu pentru cei care vor desfasura activitati independente ca PFA, Intreprindere Indivduala (II) sau Intreprindere Familiala (IF) pentru a obtine autorizare. Acest pas NU este necesar pentru cei care desfasoara activitati independente prin Profesiile liberale (doctori, avocati etc.) intrucat acestia obtin autorizatia din partea asociatiilor profesionale.

2.2 Dosar cu sina

-Este obligatoriu ca actele sa fie introduse intr-un dosar cu sina si dupa ce il aveti complet se numeroteaza filele de la sfarsit la inceput (cel mai bine faceti acest pas dupa ce vede un referent de la Registrul comertului dosarul).

2.3 Cerere de inregistrare ( descarca )

Pentru a fi mai usor este mai bine sa o completati inainte de a merge la Registrul Comertului.

4 / 12

Pasi premergatori, acte si formulare necesare infiintari P.F.A.

Model completat al cererii de nregistrare( exemplu ).

2.4 Formular pentru inregistrare fiscala ( descarca )

Acest formular este o anexa la cererea de inregistrare prin care definiti tipurile de impozite si taxe catre stat, inclusiv opiunea n legtur cu TVA-ul.

Model cerere de nregistrare fiscal ( exemplu )

2.5 Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei

Se obtine de inainte de a depune toate documentele, de obicei in 2 ore, de la Registrul Comertului completand Cererea de verificare disponibilitate si/sau rezervare denumire ( descar ca ) impreuna cu o copie dupa actul de identitate.

Mod de completare a cererii: MODEL Cerere de verificare disponibilitate si/sau rezervare denumire( exemplu )

2.6 Copie act de identitate sau pasaport

5 / 12

Pasi premergatori, acte si formulare necesare infiintari P.F.A.

-Copiile trebuie sa aiba specificatia "Conform cu originalul" data de titular.

2.7 Documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional/punctelor de lucru - Contract de comodat ( descarca ), in original, in forma autentica sau sub semnatura privata, insotit de actul doveditor al proprietarului, intabulat, sau - Contract de inchiriere ( descarca ) inregistrat la Administratia Finantelor Publice, pentru cel incheiat intre persoane fizicesi persoane juridice ori intre persoane fizice, sau - Certificat de rol fiscal/rol agricol, in termen de valabilitate, sau - Contract de vanzare-cumparare, intabulat, sau - Contract de schimb, intabulat, sau - Contract de subinchiriere, sau - Contract de concesiune, intabulat, sau - Contract de leasing imobiliar, sau - Contract de donate, in forma autentica, intabulat, sau - Contract de uz, sau - Contract de uzufract, sau - Extras de carte funciara, in termen de valabilitate la depunere, sau - Certificat de mostenitor, sau - Act notarial de iesire din indiviziune sau de delimitate a proprietatii, intabulat, sau - Hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea (intabulata*) sau folosinta/uzufructul, sau - Hotarare judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune, intabulata, sau - Proces verbal de receptie a constractiei, intabulat, sau - Act de adjudecare a imobilului vandut in cadrul executarii silite.

2.8 Avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta (daca este cazul).

Se completeaza in cazul in care Sediul profesional este intr-un imobil de locuinte de tip bloc. Formularul il gasiti aici.( descarca )

6 / 12

Pasi premergatori, acte si formulare necesare infiintari P.F.A.

Un model gasiti aici.( exemplu )

2.9 Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate (original)

Specimenul de semnatura al persoanei fizice autorizate poate fi dat in fata notarului public, in forma legalizata, ori in fata directorului ORC sau a inlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura. Aici gasiti formarul ( descarca ) - ATENTIE - poate fi completat dar nu trebuie semnat decat la Registrul comertului. 2.10 Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare

Declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protecjiei muncii (model 1 sau model 2, dupa caz).

Modelul 1 ( descarca ) se foloseste in cazul in care nu se incepe activitatea imediat dupa infiintare, deci obiectul de activitate nu este autorizat, ( exemplu ) formular completare.

La inceperea activitatii se solocita autorizarea depunand Formularul de modificare al declaratiei initiale ( descarca ).

Model 2 (descarca ) se foloseste pentru autorizarea imediata a obiectului de activitate.

2.11 Documentele care atesta pregatirea profesionala (daca este cazul)

7 / 12

Pasi premergatori, acte si formulare necesare infiintari P.F.A.

Pentru a fii autorizat pentru domeniul de activitate ales trebuie sa dovediti ca sunteti calificat in acest sens.

Copii cu specificatia "Conform cu originalul" data de titular. - diploma; - certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant; - certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in condittile legii in vigoare la data eliberarii acestuia; - certificatul de competenta profesionala (cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfaura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit, in cazul meseriilor traditionale artizanale); - atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate; - atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant; - orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

2.12 In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European - copii dupa autorizare. Este nevoie de documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere autorizata in limba Romana legalizata de un notar) 3 Administratia financiara 3.1 Acest pas este obligatoriu pentru orice activitate comerciala desfasurata. 3.2 Dosar sina Unele Administratii financiare va cer si un dosar sina impreuna cu actele.

8 / 12

Pasi premergatori, acte si formulare necesare infiintari P.F.A.

3.3 Cerere de inregistrare formularul 070 ( descarca ) Se completeaz de contribuabilii persoane fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere care nu sunt autorizate de Registrul Comertului (caz in care inregistrarea la Administratia financiara s-a facut automat). Sunt exceptai contribuabilii care desfoar exclusiv activiti ntr-o form de asociere. Declaraia se depune direct sau prin mputernicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la pot prin scrisoare recomandat. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se nregistreaz direct sau prin mputernicit:organul fiscal n a crui raz teritorial i are domiciliul fiscal contribuabilul sau, n cazul depunerii declaraiei de meniuni, organul fiscal n a crui raz teritorial se afl sursa de venit; pentru contribuabilii care se nregistreaz prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal. 3.4 Declaratia privind veniturile estimate formular 220 ( descarca ) Declaraia se completeaz in 2 exemplare de ctre persoanele fizice care realizeaz venituri n bani i/sau n natur, provenind din activiti independente, cedarea folosinei bunurilor, activiti agricole impuse n sistem real, venituri din cedarea folosinei bunurilor calificate n categoria venituri din activiti independente. Nu depun contribuabilii care realizeaz venituri din arendare. Cei care obin venituri din mai multe surse depun cte o declaraie pentru fiecare surs. n situaia nchirierii bunurilor deinute n comun, fiecare coproprietar completeaz i depune cte o declaraie corespunztor cotei care i revine din proprietate. Se completeaz de mn, n dou exemplare, din care unul rmne la contribuabil. Declaraia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul potal, prin scrisoare recomandat. 3.5 Autorizatie de functionare (copie) Copie dupa Autorizatia de functionare sau Certificatul de inregistrare fiscala 3.6 Copie act de identitate 3.7 Inregistrare Regsitrul-jurnal de incasari si plati si Registrul inventar

Acestea trebuie numerotate pe fiecare fila si apoi stampilate si semnate pe sigiliul de pe spatele ultimei foi. La depundere se completeaza si o cerere ( descarca ).

9 / 12

Pasi premergatori, acte si formulare necesare infiintari P.F.A.

De obicei se gasesc de cumparat la orice librarie.

Completarea lor este obligatorie conform legii. In cazul Registrului-jurnal de incasari si plati, daca evidenta se tine cu ajutorul tehnicii de calcul este necesar sa treceti in Registru totalurile lunare.

4 Casa de pensii 4.1 Inregistrarea la Casa de pensii este obligatorie doar daca nu sunteti angajat cu contract de munca.

Persoanele care desfasoara una sau mai multe activitati independente sunt scutite de depunerea declaratiei de asigurare daca beneficiaza de o categorie de pensie sau sunt intr-una din urmatoarele situatii:

1. angajat cu contract de munca

2. someri

4.2 Dosar cu sina

4.3 Declaratie tip ( descarca ) 4.4 Copie act de identitate

10 / 12

Pasi premergatori, acte si formulare necesare infiintari P.F.A.

4.5 Autorizatie de functionare (copie) Copie Certificat de inregistrare sau Autorizatie de functionare. 4.6 Carnet de munca (copie) Copia nu trebuie sa fie conformata cu originalul de catre angajator. In cazul in care nu aveti carte de munca se pot prezenta si adeverinte de vechime avizate de Inspectoratul Teritorial de Munca. 5.Casa de asigurari de sanatate 5.1 Declaratie sanatate ( descarca ) Declaratia trebuie completata si depusa impreuna cu celelalte acte la Casa de asigurari de sanatate de care apartineti. 5.2 Copie act de identitate 5.3 Autorizatie de functionare (copie) Copie Autorizatie de functionare sau Certificat de inregistrare 5.4 Carnet de munca (copie) Copia dupa Carnetul de munca nu trebuie conformata cu originalul de catre angajator. In cazul in care nu aveti Carnet de munca puteti depune si Copii dupa Adeverintele de vechime vizate de Inspectoratul teritorial de munca. 5.5 Decizia de impunere privind platile anticipate (copie)

11 / 12

Pasi premergatori, acte si formulare necesare infiintari P.F.A.

Aceasta o primiti prin posta dupa ce mergeti la Administratia Financiara.

Consexpert Auditor va doreste succes in afaceri, Sa auzim de bine !!!

12 / 12