Sunteți pe pagina 1din 1

SISTEME DE OPERARE

- TEMATICA PENTRU EXAMEN 1. Sisteme de operare: Definitie, rol, functii 2. Tehnici de exploatare a sistemelor de calcul; Monoprogramarea 3. Tehnici de exploatare a sistemelor de calcul; Multiprogramarea 4. Tehnici de exploatare a sistemelor de calcul; Tehnica spooling 5. Tehnici de exploatare a sistemelor de calcul; Tehnica cu divizarea timpului 6. Tehnici de exploatare a sistemelor de calcul; Multiprelucrare 7. Gestiunea resurselor unui sistem de calcul 8. Gestiunea proceselor 9. Gestiunea memoriei 10. Conceptul de memorie virtuala 11. Moduri de organizare a memoriei virtuale 12. Structura sistemului UNIX 13. Nucleul UNIX, rol, componente 14. Administrarea de catre nucleu a sistemului de fisiere UNIX 15. Administrarea de catre nucleu a memoriei in sistemul de operare UNIX 16. Planificarea si executarea joburilor de catre nucleul UNIX 17. UNIX-Shell 18. Caracteristici generale ale unui shell 19. Organizarea fisierelor si directorilor in sistemul UNIX 20. Tipuri de fisiere UNIX 21. Nivele de securitate in sistemul UNIX 22. Mediul shell UNIX 23. Lucrul cu comenzi in UNIX; Sintaxa, optiuni, argumente 24. Comenzi interne shell 25. Analiza unei linii de comanda shell 26. Redirectari si conducte in sistemul de operare UNIX 27. Folosirea semnelor ? si *; Expresii [ ] UNIX 28. Expandarea variabilelor 29. Substituirea comenzilor 30. Transferarea parametrilor comenzilor UNIX 31. Partitiile de disc UNIX 32. Permisiunile de fisier UNIX 33. Procesul init 34. Monitorizarea proceselor; Comenzile ps, kill si who 35. Arhitectura procesorului Intel; Procesorul 80286 36. Arhitectura procesorului Intel; Procesorul 80386 37. Windows; Memoria virtuala 38. Windows; Protectia memoriei 39. Windows; Protectia sistemului de operare 40. Windows; Protectia de dispozitiv 41. Windows; Masini virtuale 42. Windows; Modele multitasking 43. Windows; Suport API 44. Windows; Legarea dinamica