Sunteți pe pagina 1din 3

Roluri manageriale ale directorului-medierea conflictelor n scoala

Prezentare de caz 1: Medierea unui conflict de relaionare aprut in cadrul grupului de elevi al clasei a-V-a. 1.Situatia conflictuala: Mihai C., elev nou venit in colectivul de elevi al clasei a-V-a, grup cu o sintalitate bine definita, este marginalizat de colegii de clasa, intampinind chiar o atitudine ostila din parte acestora. Drept urmare, elevul Mihai C. se autoizoleaza, refuza sa mai participe la activitatile de grup,manifesta o receptivitate cognitiv-motivaionala scazuta si la celelalte activitati de invatare, ce risca sa-i afecteze randamentul si rezultatele scolare. 2.Medierea conflictului: In urma identificrii coflictului de ctre profesorul diriginte si interventiei acestuia impreuna cu profesorul consilier al scolii, prin aplicarea unor programe specializate de mediere a conflictelor s-a obtinut o ameliorare a relatiilor elevului Mihai C.cu colegii sai si o detensionare a atmosferei din clasa. In ciuda acestei ameliorari, elevul a continuat sa acuze atitudinea ostila a colegilor si dificultatea integrarii in colectivul clasei, fapt care a orientat rezolvarea conflictului catre directorul scolii. Medierea conflictului de catre directorul scolii a vizat urmatoarele aspecte: -facilitarea dialogului intre cele doua parti aflate in conflict: grupul de elevi si elevul marginalizat; -mentinerea echilibrului si a unei bune comunicari pe tot parcusul medieri conflictului; -orientarea celor doua parti aflate in conflict catre gasirea celor mai bune solutii, prin propunerea si coordonarea unui program educational de mediere a conflictelor, avand urmatoarea structura: TIMP DE LUCRU AFECTAT: 3ore (cate o activitate pe ora) OBIECTIVUL CADRU URMARIT: Rezolvarea conflictului din cadrul grupului de elevi al clasei a-V-a prin integrarea elevului marginalizat Mihai C. in grupul majoritar al clasei. Pentru atingerea acestui obiectiv, directorul a colaborat cu profesorul diriginte si profesorul consilier coordonand activitatea acestora de aplicare si indeplinire, impreuna cu cele doua parti aflate in conflict a urmatoarelor obiective intermediare: 1-diminuarea comunicarii negative in grupul de elevi(clasa); 2-fiecare elev sa-si construiasca o identitate de sine pozitiva; 3-elevii sa devina costienti de diferentele firesti dintre oameni si de faptul ca fiecare este unic; 4-dezvoltarea si exersarea comunicarii empatice; 5-construirea unei relatii interumane calde intre elevi; 6-elevii sa rezolve conflictul interindividual existent in clasa; RESURSE UMANE IMPLICATE: -directorul scolii-coordonator -profesorul diriginte -profesorul consilier -elevii clasei a-V-a DESFASURAREA PROGRAMULUI Prezentare de caz 2: Medierea unui conflict de interrelationare profesori-elev.

Situatia coflictuala: Viorel F., elev in clasa a-VIII-a, cunoscut ca fiind unul dintre elevii dificili ai clasei, cu tendinte comportamentale deviante, este acuzat de profesori pentru comportamentul total inadecvat mediului scolii si statutului de elev, fiind invocat negativismul comportamental, tendintele agresive la adresa colegilor si chiar a profesorilor, perturbarea desfasurarii orelor de curs, randamentul scolar scazut, absenteism, comportamente infractionale si vagabondaj, indisciplina si impolitete in relatiile cu profesorii. Atitudinea elevului Viorel F. in fata tuturor acestor acuzatii este una de aparare considerand ca toate aceste comportamente sunt provocate de atitudinea ostila si agresiva a profesorilor care -sustine el- il cearta si il bat fara motiv. Medierea conflictului de catre directorul scolii: Initiativa profesorilor de a informa conducerea scolii si implicarea fireasca a directorului in medierea si solutionarea acestui conflict prin indeplinirea urmatoarelor roluri: 1-oferirea cadrului necesar unei bune comunicari intre partile aflate in conflict prin convocarea in cabinetul directorului a celor implicati: profesorii, elevul Viorel F. si parintii acestuia; 2.facilitarea dialogului intre partile implicate prin oferirea posibilitatii fiecaruia de a-si expune viziunea personala asupra problemei; 3.mentinerea echilibrului in dialog astfel incat nici una dintre parti sa nu fie dezavantajata in detrimentul celeilalte; 4.orientarea partilor implicate catre gasirea solutiilor de iesire din conflict prin oferirea urmatoarelor repere de lucru: -analiza propriului comportament in vederea observarii si constientizarii calitatilor si defectelor acestuia, dezvoltarii si valorificarii primelor, controlarii si ameliorarii celor din urma, in ceea ce-l priveste pe elev; -costintizarea parintilor in legatura cu riscurile scolare, dar si de dezvoltare si integrare sociala la care se expune copilul lor prin perseverarea in astfel de atitudini si comportamente; -invitatia facuta profesorilor de a-si analiza si revizui propriile stiluri didactice si educationale in vederea adaptarii lor la personalitatea elevilor si evitarii acuzatiilor din partea acestora, in cazul in care aceste acuzatii sunt intemeiate; -recomandarea adresata profesorilor de a nu tolera conduitele deviante in clasa si de a anunta imediat conducerea scolii, profesorii diriginti si profesorul consilier, dar si parintilor de a se implica mai mult si mai eficient in educarea atitudinilor si comportamentelor scolare si sociale ale copilului lor; 5.sugerarea rolului de mediator prin masurile luate, astfel incat cei implicati sa inteleaga si sa-si asume rolurilor ce le revin in solutionarea conflictului si sa nu astepte rezolvarea exclusiva a acestuia din partea directorului

Rezumat-generic al studiului de caz in consiliere: