Sunteți pe pagina 1din 1

Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente:

-actele necesare angajarii: -copie CI/BI, -copie certificate de nastere, -copie acte studii, -copie certificat de casatorie; -cazier judiciar, - adeverinta medic familie, - CV, - nota de lichidare de la ultimul loc de munca, - declaratie pentru persoanele aflate in intretinere la care se ataseaza actele de identificare ale acestora, -recomandare de la ultimul loc de munca,