Sunteți pe pagina 1din 2

Silogism Silogismul este tipul fundamental de inferenta deductiva mediate alcatuita din numai trei propozitii categorice din

care doua sunt premise iar a treia este concluzia. Legile silogismului 1. Un silogism valid exista 3 si numai trei termini:S,P,M 2. Termenul mediu apare distribuit cel putin intr-o premise. 3. Oricare din termini extremi apare distribuit in concluzie doar daca a fost distribuit si in premise. Legile referitoare la calitatea premiselor: 4.Intr-un silogism valid,din premise affirmative rezulta o concluzie afirmativa. 5.Dintr-o premise afirmativa si una negative rezulta o concluzie negative. 6.Cel putin o premise trebuie sa fie afirmativa. Legile referitoare la cantitatea premiselor: 7.Cel putin o remisa trebuie sa fie universal(a sau e). 8.Dintr-o premise universal si una particulara rezulta o concluzie particulara. Rationamente Rationamentele sunt forme logice complexe cat si operatii logice cu propozitii categorice. Rationamentul este o operatie logica prin intermediul caruia din propoziitii date numite premise se obtine o concluzie.