P. 1
1 Bibliografie aer umed

1 Bibliografie aer umed

|Views: 82|Likes:
Published by Ganea Marius Bogdan

More info:

Published by: Ganea Marius Bogdan on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

Capitolul 3: Aerul umed

1. lnstalatii de ventilare si climatizare
acesteia, amestecului, rezulta masa 28,9645 J/kg·K J/kmol·K a gazelor. a vaporilor sl astfel J/kg'K de apa constanta (3.1.2) a aerului 287 8314,41 moleculara si constanuscat a Pentru da Wexter poate umed parte. Astfel: - pentru - pentru - pentru aer umed aer uscat (amestec) calcule (1983). de stare sau fiecarui a gazelor amestecului constituent perfecte de aer In fi aplicata mai exacte stabilite de se recomanHyland si

3.1. Compozltla aerului umed
Aerul cantitatea te mica maximum 42,41 portant glkg atmosferic de vapori (Ia presiunea 3,82 glkg la 30°C), este un amestec binar de aer uscat si vapori de de apa, Desi 101,325 kPa,

Ma =

relatiile Ecuatia

ta caracteristica

Ra

=

RIMa

de apa din aer esla 0 °C si maximum ea joaca fizice, un rol imfiziologitransforpoae-

unde constanta Masa este

R

=

Ra:
(3.1.1) este

=

universala rnoleculara

Mv = 18,015

atat prin efectele

caracteristica

a vaporilor

R» rezulta:

ce sl meteorologice de cal dura vehiculate rnarilor luantilor, rului termodinamice. a caror poate Dupa a aerului

cat sl prin cantitatile In timpul Cu exceptia cornpozitia

Rv = RIMv = 461,5

pV = nRT p« V = naRT = maRa T pvV
unde:

(3.2.1) (3.2.2) (3.2.3)
[m3]; [K]. uscat,

partlcipatie

este variapractic

bila In timp uscat constants. normals din tabelul

si In spatiu,

3.2. Legile gazelor perfecte aplicate la studlul aerului umed
In aplicatille umed suficient poate de inqineresti fi tratat, buna, ca curente, un gaz aerul cu 0 aproxirnatie perfect.

=

vapori

nvRT

=

de apa

mvRv T

fi conslderata Harrison curat, uscat

compozitla este cea

p - presiunea [Pal; V - volumul n - numar de moli; T - temperatura
Indicele

2.1.1.

Corespunzator

"a" se refera

la aerul

Tabelul 3.3.1 Parametrii aerului umed
Simbol Denumire Temperatura uscata UM cC K

Deflnitle
Parametru termodinamic. Se mascara cu ajutorul unui termometru bulbul ferit de radiatie. Temperatura de saturatie izobara si cu

Helatil de calcul

t
T

adlabatca. tu
Temperatura umeda CC Se mascara aproximativ cu termometrul umed (bulbullnvelit de aer). Temperatura de saturate de umiditate constant. izobara la continut unei supratete pe In tifon umed, In curent

(3.3.1) h + (x, - x) . hapa = hs (3.3.2) hapa = 4,186 . tu Xs si hs se calculeaza la temperatura tu. (din relatiile 3.2.5. ~i 3.2.6): pentru pv 2: 610,7 Pa:

Se deduce

din:

tr

Temperatura de roua

punctului °C

Este egala cu temperatura

tr

=

3928,5/(23,3693

- Inpv) - 231,667
(3.3.3)

care vaporii de apa din aerul umed

condenseaza,

pentru pv

tr
Raportul dintre masa vaporilor de apa si x Continutul de umiditate kgv/kga masa aerului uscat dintr-un volum de aero

=

<

610,7 Pa:

6150,6/(28,9165

- Inpv) - 273,33
(3.3.4) (3.3.5) (3.3.6) (3.3.7)

x=mvlma x = 0,622·pv I (p - pv)
la saturatie: Xs

=

0,622·,bs 1 (p - ps)

Raportul dintre masa vaporilor de apa dintr-

rp

Umiditatea

relativa

%

un volum de aer sl masa maxima a vaporilor din acel volum, la saturate, temperatura sl presiune. Raportul dintre masa vaporilor de apa si la aceeasi

rp = m, 1 m«

=

Pv I Ps

=

p, 1 p«

(3.3.8)

X

Concentratia (umiditate

de umiditate kgv/kg

masa totals de aer (umed) dintr-un volum dat (sau continutul de va pori de apa dintr-un kilogram de aer umed).

specifica) absoluta

X= mvl m X = x 1(1 + x) X = 0,622·pv 1 (p - 0,378·pv)

(3.3.9) (3.3.10) (3.3.11) (3.3.12)

a

Umiditatea

kg/m3

Masa vaporilor de apa dintr-un metru cub de aer umed. Raportul dintre continutul de umiditate al maxim de

a

= = = =

Pv

!1

Grad de saturare

-

aerului umed si continutul si presiune.

Jl

xl

Xs

(3.3.13)

umiditate la saturatie, la aceeasi temperatura

p cp

Densitatea

aerului umed

kg/m3

Masa unui metru cub de aer umed.

P p

Cal dura masica (Ia presiune constants) a kJ/(kg'K)" aerului umed Caldura necesara pentru a obtine izobar, Caldura necesara unui kilogram de aer umed pentru a-si ridica temperatura cu 1 "C.

mN = (ma+mv)/V = Pa + Pv plRa·r - (pv/T)-(1IRa-1/Rv) = 0,00348 pIT - 0,00132'pvlT cp = (Cpa + x,cpv)/(1+x) cp = Cpa + x-cpv

(3.3.14) (3.3.15) (3.3.16) (3.3.17) (3.3.18) (3.3.19) (3.3.20)

se aproximeaza (raportata

=

cu: 1+ 1,86'x

h h h

=

la 1 kg de aer uscat) cu:

[cpa"t + (cpvt + r)·x] / (1 + x) Cpa·t + (cpv·t + r)·x 1,0·t + (1,86·t + 2501)·x
la 1 kg de aer uscat)

(1+x) kg de aer umed de temperatura t, h
Entalpia kJ/kg plecand de la 1 kg de aer uscat si de la x kg de apa avand temperatura vaporilor de apa. de "C. Suma dintre ental pia aerului uscat si a

se aproximeaza

°

= =

(raportata

3 °C.96 din care rezulta continutul de umiditate x = 6. Citirea parametrilor aerului umed in diagrama t-x.199 kg/m3.013 bar.3. • densitatea aerului calculata cu relatia 3.2.965 kJ/kga.. precum si densitatea aerului umed. ps .6_ este: 3 x = 7. x». Tabele de valori p.masa vaporilor saturati [kg).x.3. ".4097 4. • presiunea partiala a vaporilor de apa rezulta pe baza relatiei 3. • continutul de vapori calculat cu relatia 3. Citirea parametrilor aerului umed in diagrama h-x. Parametrii aerului umed 3. Fig. Aceste rnarirni sunt cuprinse in tabelul 3. cu un continut de umiditate.1.3.2.3. • presiunea de saturate (lzobara sl adiabatica) corespunzatoare temperaturii umede de 15°C.pentru t > 0 °C -8150.48 kJ/kg. calculata cu relatia 3.5 (3.1 010·e'+23\667 -3928. pentru a facilita calculul rapid..3.4. 0 °C calculate cu relatia 3.5) In practica inginereasca.6) 3.3. se utilizeaza parametrii de stare sl alte rnarimi caracteristice ale amestecului.3. 3.presiunea partiala a vaporilor la saturatie [Pal. pentru 0 presiune partiala a vaporilor p« = 1707.5·x+(O.1..74 Pa. Pentru ilustrare se prezinta. cu 0 eroare neqlijabila. presiunea partial a a vapori lor . Legea lui Dalton exprlrna relatia dintre presiunile partiale ale constituentiler si presiunea total a a amestecului: p = pa + p. Xs . doua exemple de calcul.2: hapa = 62.3.20 este hs = 41.3.:'I' XA Fig.5 % cu una din relatiile: .010663 kg/kga.28'10 kg/kga = 7.79 kJ/kgapa. [kg vapori apa/kg aer uscat]. Fig.. Raza procesului in diagrama t .3.5 sunt date marirnile caracteristice ale aerului umed nesaturat si saturat.3.013 bar.pentru t:::. Exlsta numeroase variante In functie de alegerea axelor de coord onate si de zona de parametri care se doreste a fi reprezentata cu 0 buna lizibilitate. folosind relatia 3. Exemplul de calcul1 Se deterrnina grafic si analitic parametrii aerului umed avand starea definita prin temperatura uscata t = 20°C ~i umiditatea relativa cp = 50 %. Folosind relatlile date In tabelul 3.1012.6 rezulta p« = 1707. 3. 3. In tabelele 3.2.20) este: h = 25 + 2547. • continutul de umiditate la saturatie. • relatia 3.01066-x)·62. Helatille de calcul au rezultat din definitii si din aplicarea legilor gazelor perfecte prezentate anterior. cunoscand presiunea amestecului si oricare alte doua rnarimi caracteristice se pot determina toate celelalte.1. 3. la presiunea de 1 bar (105 Pal. devine eqala cu presiunea de saturatie. 3.20 este: h = 38. • temperatura punctului de roua Reprezentarea grafica a relatlilor dintre caracteristicile aerului umed este foarte raspandita datorita poeibilitatllor de calcul rapid.3.1. t = 25 °C sl temperatura urneda.2.2 . • entalpia apei de 15°C rezulta din relatia 3. .2.61633.8: p.3.5'x kJ/kg.3.entalpia apei [kJ/kg]. Marimile fara indice se refera la aerul umed (Ia amestecul format din aer uscat si vapori de apa).6 (3.caldura latenta de vaporizare/ condensare a apei (r = 2501 kJ/kg). Se procedeaza dupa cum urrneaza: • presiunea la saturatie se calculeaza cu relatia 3. Presiunea barornetrlca este p = 101325 Pa '" 1. pentru situatiile practice. Raza procesului in diagrama h-x. in plus..4.10-3 kg/kga.1. p. [Pal (3. RelaJii de calcul Pentru definirea starii aerului umed sl pentru a urmari evolutia lui in diferite transforrnari termodinamice.3. Exemplul de calcul2 Se calculeaza continutul de vapori x al aerului umed a carui stare este caracterizata de temperatura uscata. hapa .7 este Xs = 0. = Cp·ps = 1172 Pa.Diagrame psihrometrice ps=1.3.28 g/kga.74 Pa.3.I. PvA t'A -tUA tA Fig. • entalpia aerului saturat la 15°C. p« In domeniul de temperaturi (-40 .1 s-au folosit.3. • entalpia aerului umed calculata cu formula 3.2.3. Xs.2. 3.. ale vaporilor de apa contlnuti in aerul umed.3.33 .4) La saturatie.2.18 sau 3. el+273.6.4 este tr = 9. In continuare.57. se folosesc tabele de valori sau diagrame psihrometrice.3. = 3.1. notatille: m« .. calcu- Capitolul 3: Aerul umed lata cu relatia 3.3. presiunea barornetrica se considers p =101325 Pa '" 1. rezultand ps = 2343 Pa.continutul de vapori la saturatie.15 este: p = 1. tu = 15°C. r .79= 41. lnstalatii de ventilare ~i climatizare indicele "v" la vaporii de apa.1 devine: 25+2547. In tabelul 3. Se determine: • entalpia aerului la 25°C In functie de x si t (relatia 3. 150°C) presiunea de saturatie se poate determina cu 0 eroare mai mica de 0. Fiecare diaqrama este construita pentru 0 presiune data si permite citirea tuturor parametrilor pentru 0 stare a aerului definita prin doua rnarimi (careia Ii corespunde un punct In planul diagramei). 3.

tratat pentru a se obtine 0 stare ce corespunde functiel pe care 0 are In procesele din incapere.. dreptele t = constant nu sunt paralele Tntre ele ci constituie un fascicui de drepte. reprezinta debitul de A'--7I~Xl lL'1o::"+--t--1X2 X1=X2 a x. caldura. Deoarece pe axa orizontala se citeste temperatura uscata. din i Tn h.3 . 3.5. t2 a b tl=t2 Fig.2) se urrnareste evolutia aerului Tntre 0 stare lnltiala 1 sl 0 stare flnala 2 si modul Tn care este utillzata raza procesului. Transtorrnarl simple ale aerului umed • Probleme generale Aerul introdus ln Incaperile ventilate (climatizate) este. Citirile se fac Tn zona de aer nesaturat.3. . Entalpia.Tn diagrama h-x.8 Amestec a doua debite de aer: a .1 si 3. 3. I. In realitate.ln diagrama h-x. In Franta si Tn Statele Unite ale Americii se utilizeaza 0 dlaqrarna h-x care are axele de coordonate inversate fata de diagrama Mollier.2) Fiind 0 marirne ce reflecta direct rnodul Tn care s-a produs transformarea starii aerului.8.Tn diagrama b Fig. b . Fig.4.variatla de entalpie.4. lnstalatii de ventilare si climatizare curba de umiditate relativa rp = 100 % pe care se citesc marimlle corespunzatoare saturatiei. aceasta diaqrama va fi denurnita t-x.4. de umiditate Tntre starea initiala si finala ale transforrnarii (fig. t.1.4.1.Tn diagrama t-x. respectiv. a tM t2 t-x.6 Proces izotermic: a . 3. pentru a respecta notatille internationale. asa cum se arata si ln tabelul 3.4. t. . majoritatea cuprind.Capitolul 3: Aerul umed In tarile Europei de Est ~i Tn Germania se utilizeaza diagrama cunoscuta sub numele de "diagrama Mollier".1 si 3. a t2 b Fig. 3.1 sunt reprezentate ln diagramele psihrometrice din figurile 3. 3. de obicei.3.3. b . 3.1x Q . iar pe axa verticala (Tndreapta) se citeste continutul de umiditate.4. b . 3.Tn diagrama b-x.4. Diagrama h-x la presiunea de 1013 mbar este reprezentata Tn figura 3. Planul unei diagrame psihrometrice este Irnpartit Tn doua zone prin 0. ln diferite forme grafice. 3. Proces de raelre urneda: a .ln diagrama h-x. h.4. respectiv.Tn diagrama a Fig. x.3.Tn diagrama h-x.In diagrama t-x. £0. t-x. 3. 3.3. reprezentari ale razei procesului. Pe axa orizontala se citeste continutul de umiditate (ce a fost proiectat de pe axa de coordonate oblica) iar pe axa vertical a (ln stanqa) se clteste temperatura uscata.In diagrama h-x. respectiv..Tndiagrama t-x.4. Gv. construlta Tn coordonate entalpie-continut de umiditate (h-x) care fac Tntre ele un unghi la 135 In Romania este cunoscuta sub numele de diagrama i-x. . ea este evaluata frecvent.rp = 100 %.1h [kJ/kg 1 Tn care: Q. Raza procesului.1h.1.7 Proces adiabatic: a . In lucrarea de fata s-a schimbat notatia pentru entalpie. b .4.4. este notata direct pe dreptele oblice de h = constant. 3. Tratarea aerului este realizata prin Tnserierea unor procese simple care sunt prezentate In tabelul 3.1x . deasupra curbei de saturatie . . Citirea parametrilor aerului urned Tn aceste diagrame este ilustrata schematic ln figurile 3. Proces de raclre uscata: a . de umiditate preluate/cedate de aer ln procesul de transformare. X2 Fig. Proces de incalzire: a .4.4. • Procese simple prezentate in diagramele psihrometrice Pentru a facilita specialistilor urrnarlrea evolutiei aerului ln diagramele psihrometrice. b .2.4. Diferitele procese de tratare sirnpla cuprinse In tabelul 3. In tabel sunt date si relatiile de calcul curente necesare pentru alegerea aparatelor de tratare. Aceasta marirne se poate stab iii atat pentru procesele de tratare a aerului cat sl pentru a urrnari evolutia lui Tn incaperl. rnarirne ce caracterizeaza transformarea termodinarnlca a aerului umed este raza procesului (de preluare simultan a a caldurii ~i urnidltatii) denurnita sl raport de termoumiditate.4. Pentru diagramele curent folosite (fig.4.4. Orice proces caracterizat printr-o valoare £0 a razei procesului este reprezentat printr-o dreapta paralela cu £0 = constant. b . este definita prin raportul: o £=-=q.ln diagrama t-x.

3.3.1868 kJ/h 1 kW = 860 kcallh 1 kW = 3600 kJ/h 10 0-'. .0 E 1. pentru aerul umed.28 - . t .t IUV s»: Raza procesului E=L1h! [kJ/kg] 8x 1.36 15 Conversia unitatilor de miisurii 1 kcal/h = 4. 3.9-- kJ 100 90 20 80 10 1..I.30 0 '" L'LI '/ -fiJ1 fJ 'I 'IL 1. / II\. I I II I I i I I I I I II I iii I I I I II I I I II I .32 ~ -v JllLl u 1. la presiunea de 1013 mbar.. Diagrama h-x. ~ 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Presiunea vaporilor de apa p [mbar] Fig. .TT --r-if:! L / . I I I I j I Iii i I I rg ~ME . Instala~ii de ventilare ~i climatizare Capitolul 3: Aerul umed 30 f\ kcal 23.34 10 1.38 I I I i I Iii I II ./11 " IIV 1/ ['\.26 5 1.~ ~ ~ ~ttI~ 8l 0.L / \/1"1/ / II I / r Y'L-'tls::.

e = 0 (proces 1-2).. h2(x2. teoretic. Se realizeaza prin pulverizarea de apa in circuit inchls cand temperatura apei ta = tu ~ Q) . respectiv real: Gv = L'(X3 . ta (proces 1-3) Cp apa = 4.h1) I t2. lnstalatii de ventilare .186 kJlkg (caldera rnasica a apei la presiune constanta). X2 injectle vapori I ~ t1• h1~ L CD' '6 ~ J (sau apa cu t=t1) e I Debitul de vapori preluat de aer: Gv = L'(X2 . X1 I :: :: - It H (5) ~ I I IL t2•lh2• X2 Debitul de cal dura preluat de la aer: QBR = L·(h1 .= Xm= h. Raclre cu uscare (proces 1-2) £>0 Se realizeaza cu 0 baterie de racre avand tBR < tr1 L I I..i climatizare Tabelul 3. tBR < 1. h2.11 condensat c L I I t1•Ih1. respectiv cedat de bateria de incalzire: ~ t2.4. Umidificare lzoterrnlca (proces 1-2) £ = hv Se realizeaza prin injectie de abur saturat (sau prin pulverizare de apa cu temperatura t) 5.h1) sau.<I>1 Q) X ~ L agent termic primar ® hr.t1) I I IL ® t~ - 2. q>2 10 Debitul de vapori preluat de aer: aproximativ: Gv ~ L'(X2 . -- I IL ®t2'1 h2.h1) / (X2 .h2) sau aproximativ QBI = L ·(t1 . hm ~i continutul de umiditate Xm: ~X1. h~ x2. Gv . Transformari Transformarea t: . X1 Q)~ h" t1. QBI = L·(t2 .1.t2) 3.debit de caldura [kW]. Amestec de aer £ = (h2 .X1) (1 sl 2 sunt starile aerului care se amesteca.X2) 4.X1) Debitul de cal dura preluat de aer: Q = L·(h2 .[kJlkg) simple ale aerului umed Helatii de calcul Schema realizare proces 1. Incalzlre uscata (proces 1-2) £= +00 Se realizeaza cu 0 baterie de lncalzire L I I + r a ~X1'<P1 Q) X agent de racire L agent termic primar Debitul de cal dura preluat de aer.debit de vapori [kg/s) .X1) PC apa recirculata 6.·L+X2·4 L+4 Notatii: L . avand debitele L 1. X2 Debitul de cald4ra extras aerului supus racirf si preluat de bateria de racire: QBR = L·(h1 .1 2.X1).<1>2 QBI = L·(h2 . 1/ tBR2: 1.debit de aer [kg/s).·L+hr4 L+4 x. Q .<j>2 Starea finala a aerului amestecat M va avea entalpia. Umidificare adiabatlca. X1 I ~ . Proces real t: = cp apa .1 b agent de racire I I IL @t~2' . respectiv L2) L I I + r d I I IL t2. aproximativ.h2) Debitul de vapori de apa condensate Gv = L'(X1 .Capitolul 3: Aerul umed I. Racire uscata (proces 1-2) £ = -00 Se realizeaza cu 0 baterie de racre avand temperatura medie tBR 2: tn L I I CDt1' h].

alcatuirea constructiva a agregatului de climatizare capabil sa realizeze procesele amintite.6. Supratata frontala a stratului granular adsorbant este data de relatia: A = U(3600·vp) [m2] (4. procesele din diagrama h-x pot evolua dupa orice directle. Hezulta urrnatoarea succesiune de procese sl aparataje necesare pentru . 10 % la alumogel.1 Punctul de amestec M este situat deasupra curbei de saturaJie 4.starea aerului exterior: E (te. Aparatajul din cornponenta agregatelor necesita surse de cal dura (abur. . operatie care consta In trecerea unui curent de aer. Marimea agregatului de climatizare este deterrninata. (4. trecerea de la 0 stare la alta fiind de cele mai multe ori mai usor de obtinut (mai economic) $i de stapanit prin 2-3 procese.6.4) In care: L . atat pentru situatia de iarna cat sl pentru cea de vara (ca limite extreme Intre care variaza parametrii aerului In tot timpul anului).6.Gi/L [g/kg] (4.4 mrn. de regula. ventilatoare $i diverse accesorii care sa asigure realizarea unor procese simple de tratare a aerului. Modificarea starf aerului In interiorul agregatului de climatizare poate fi reallzata In multe feluri. .starea aerului interior: I (ti. care rezulta la intersectla dreptei Xc cu cP = 0.densitatea adsorbantului [kq/m''].+L. transpunerea In diagrama h-x a proceselor simple In succesiunea lor loqica. ca urmare. In care t este temperatura finala a aerului supus tratarll. 10 % la silicagel si 4 . el decurge dupa 0 directie e = t. (4. bineinteles. In timpul reqenerarf are loc incalzlrea stratului pana la circa 100 . Astfel daca se utilizeaza substante desicante aerul evolueaza de la I la H. Qi . apa racita). Tratarea cornplexa a aerului de climatizare Se presupune realizarea unor agregate alcatuite din cam ere de amestec. v . pa . Practic.debitul de aer tratat [kg/h]. care dureaza un timp egal cu cel de adsorbtie. se recurge Insa la un nurnar mai restrans. Regenerarea.Xi m- L. filtre.1.6. unul In functiune si unul In regenerare. Rezolvarea tratarli complexe presupune. Teoretic. Capacitatea de retinere (raportata la greutatea materialului uscat) este de 8 .. Sinteza posibilitalilor de tratare a aerulul Trecerea In revista a modalitatilor de tratare a aerului arata ca exista multiple posibilitati de modificare a parametrilor acestuia. pe de 0 parte. 10 ore) materialul adsorbant trebuie regenerat. iar. L = L.40)xv2 [Pal (4.. rezulta volumul necesar de substanta desicanta: I.starea P rezulta la intersectia dreptelor Xm $i hr. Procesele cuprinse In evantaiul AF pot fi realizate prin pulverizare de apa In circuit deschis si.. = L .starea aerului amestecat M.Lexe + L.. de sarcinile termice (de racire $i de Incalzire) pe care trebuie sa Ie realizeze.Capitolul 4: Procedee de tratare a aerului aceeasi temperatura. folosind.4. aspecte care trebuie avute In vedere la alcatulrea proceselor de tratare cornplexa $i la care se adauqa si cele legate de reglarea proceselor. de debitul de aer tratat. dupa caz.6. In practice. camere de pulverizare. Procese de tratare cornplexa a aerului iarna Se analizeaza procesele In functle de anotimp.15 . procesul de condensare a vaporilor de apa ..1 Schema de ventilare "sus-jos" Pentru constructia proceselor se cunose sau urrneaza a fi stabilite puncteIe de stare determinante. h.. In primul rand. deci la parametri ai aerului exterior cu varlatii foarte mari.1. lnstalatii de ventilare si climatizare electrica). entalpie etc.9-0. xc = Xi . Xe). iar.. are loc 0 tncalzlre atat a aerului cat $i a stratului granular. un numar mai mare sau mai mic de procese simple a carer alegere presupune 0 analiza tehnico-econornlca sl faptul ca instalatia Tn care este implementat agregatul functioneaza tot timpul anului.5. ei cu unul din parametrii xc sau he. 4.50 m/s (Voptim = 0. Pierderea de sarcina la trecerea aerului printr-un strat granular de grosime x se deterrnina.3) In care: L este debitul de aer tratat [kg/s]. 4. proces ce se poate considera ca dec urge aproximativ la entalpie constanta.starea punctului de roua corespunzatoare starii finale a aerului R. Pentru ca instalatia sa functioneze continuu se prevad 2 uscatoare. baterii de Incalzire si racire. se considera ca procesul decurge la e = 0 (similar procesului de umidificare adiabatica): In realitate.starea aerului climatizat C. x . pe de 0 parte.6. gaze de ardere filtrate sau abur supraincalzit avand 0 temperatura de 150 .2 m/s).Lp .6. . apa calda. intr-o anurnita ordine. pe de alta parte. Temperaturile de lucru sunt circa 25°C la alumogel sl circa 35°C la silicagel..1. pozitia punctului de amestec tata de curba de saturatie $i de schema de ventilare. ca urmare. de apa si electricitate.6.timpul de adsorbtie [h]. din aerul ce strabate stratul granular este mult mai accentuat. Gi -sarcina de umiditate iarna [g/s].. 110 °C fiind necesara racirea acestuia Inainte de a fi utilizat din nou. de natura procesului pe care urrneaza sa-l sufere aerul si economicitatea procedeului. In functie de procedeul adoptat. Materialele desicante se prezinta sub forma de granule avand. In paralel.2) ei = Qi/Gi [kJ/kg] (4..debitul de aer recirculat [kg/s] sau [kg/h]. p . Se deterrnina: . cu evolutii dupa directii diferite fiecare. Considerand umiditatea (vaporii de apa) extrasa din aer L·!ix [kg]. cu relatia: AH = (35 .. energie V=L1x z ep. In mod aproximativ.200 °C.densitatea aerului [kg/m3].5.6. situata la lntersectia dreptei IE cu unul din parametrii Xm sau hm. La condensarea vaporilor de apa se elibereaza caldura latenta de vaporizare sl. deci un proces de usc are adiabatica. Starea finala poate sa rezulte In diferite zone ale diagramei h-x.) pentru a fi introdus In Incaperi. a echipamentului.sarcina terrnica de lama [kW]. .. dimensiunile 2 .5) unde: Le = Lp este debitul de aer proaspat In situatia de calcul [kg/s] sau [kg/h].. eqala cu 0. are drept urmare evaporarea apei din capilare. 4.4) (4.cantitatea lirnita de vapori adsorbiti la saturatia adsorbantului [kg apa/kg adsorbant].4. cu conditia ca temperatura de strop ire sa fie superioara celei de 0 °C.0. apa fierbinte. usor controlabile si reglabile cu ajutorul carora se aduce aerul la starea necesara (temperatura..1. cu cresterea temperaturii. In figura s-a notat cu I starea initiala a aerului care urmeaza sa fie tratat. pe de alta parte. Se cunosc: .Qi/L [kJ/kg] (4. la anumite dlrectli. si.1 s-a Incercat 0 sintetizare a posibilitatilor practice si economice de tratare a aerului prin diverse procedee. 4. In figura 4.. respectiv.5) In care: a .95. umiditate. Adoptarea unui anumit procedeu este leqata.1) he = hi . cpi). proces ce se desfasoara dupa h = constant. de frig (apa rece.. situata la intersectia unei paralele la raza procesului iarna.4.viteza aerului raportata la suprafata frontala a stratului granular.6) Oupa un timp de functionare (pana la 8 . z .

5 53 50 10. realizat prin trecerea aerului amestecat printr-o baterie BPI. Qi = 58.26 41 55 PROCES IARNA C 15.56 100 19.proces de amestec.Se traseaza procesul de tratare complexa a aerului iarna cunoscanduse urrnatoarele date: starile: I (ti = 20°C.6. 4.camera de amestec.pornpa de circulatie: VTC . cu apa In circuit deschis.1 este indicat sl cazul Tn care nu este perrnisa recircularea aerului interior. F .65 35. M .1 kg/s si debitul de aer recirculat.tratarea cu substante absorb ante sau adsorbante.5.1.35 62. racit $i uscat.25 38 90 58.52 30.) se dirnensioneaza pentru situatia cea mai defavorabila si se verifica pentru cea favorabila. la care se adauqa intotdeauna un filtru de praf F.evolutia aerului interior iarna ca urmare a preluarii simultane de caldura si umiditate.filtru de praf. 2 . realizata cu bateria BRI. 15 E Q) l- i 10 5 25' 0 15' 10' 5' -5 2500 o· -5''------'. indicate In figura 4.45 0. Gi = 7.1.6.tratare.tratarea cu abur supraincalzit: 4 .44 67.25 M 29 R E -15 0.idem.idem. PC .52 40 I"" t x h <p I 26 C 20 9.tratare directa cu aqenti frigorifici.5 4.proces de preincalzire.5 98 30.4 7. la aducerea incaperii In stare de regim.14 35.9 kg/so b .venti I cu trei cal: I .5 41. realizat Intr-o camera de amestec CA.10-3 kg/s. C .8 10.starea aerului in terior. Rv .baterii de incalzire. Inaintea bateriei de preincalzlre BPI.tratare cu abur saturat uscat. de asemenea.4.tratare cu apa recirculata.17 13.__ ''---'~ _ ___''___ ~ -10 -15 Fig. rezultata ca surna a elernentelor comune si necomune din procesele de tratare iarna sl vara.idem.8 31 4 35 30 25 ~ '5 Qj <U ::J "S 20 ~ 1ii Qj \ c. BRI . E (te = -15°C. = 4. debitul de aer proaspat.idem. In figura 4.65 10. prevazuta cu jaluzele reglabile pe cele doua racorduri.reincalzirea aerului. MP .8 30.6. BPI ..75 7._. qJi = 55 %). E . 4.umidificare adiabatica obtinuta Tn camera de pulverizare CP prin pulverizarea apei Tn circuit Tnchis. + h 8 45 . situatie Tn care tot debitul de aer este preluat din exterior. 3 . Lipsa amestecului (punctul M) nu atrage dupa sine obligativitatea disparitiel camerei de amestec CA. deoarece ea constituie locul de acces pentru scoaterea elementelor filtrante Tn vederea curatirti lor si.1. lrnpreuna cu debitul de aer tratat. P .idem umidificat.temperatura teoretica apei de racire sau a agentului frigorific. Tratarea cornplexa a aerului iarna. sarcina de umiditate. deoarece acestia. 8 . exterior.camera de pulverizare. 5 . PRi .2 43. Lp = 5.6.57 9. T .1.x [g/kg] Fig. I--~-r--~--~--~------_L--~------~----------~~oo ____. In locul punctului P apare starea P1. constituie ipotezele principale pentru dimensionarea tuturor elementelor componente. din cons iderente economice. camera de pulverizare CP etc. Tnscrierea parametrilor punctelor de stare pe figura este. 6 . CI .baterii de racire alimentate cu apa rece sau racita.idem.38 12. Sinteza posibilitafilor de tratare a aerului: 1 . Schema tehnoloqica a agregatului indicat In partea de jos a figurii 4.7 ---T I 20 8. rezultata la intersectia dreptelor hr si Xe. Capitolul 4: Procedee de tratare a aerului Exemplul de calcul 1 a . de multe ori. I+E---.45 R 11. lnstalatii de ventilare si climatizare realizarea lor.8 -13 80 M 2. L. sarcina termlca.5 4. pastreaza ~i racordul de recirculare folosit.Se reprezinta procesele In cazul cand lntreq debitul de aer este preluat din exterior si se com para debitele de Elementele comune (bateria de relncalzire BRI. importanta. amestecat. .baterie de preincalzire CP .45 56.3 kW. Xe = 0.>M . tratat.8 90 P P1 14. preincalzit: Ri . cazul in care punctul M este situat deasupra curbei de saturatle: CA .8 35.5 28. 7 .ventilator de intro ducere.5 9. PROCES VARA E 31.baterie de reincalzire: VI . RiC . pentru a se evita colmatarea acesteia.8 g/kg).1.

7.Alegerea unei umlditatl relative schema de circulatie a aerului se urrnamai mici sau mai mari decat cea initiareste in tabelul 4.75 °C si conhs = hi + Q'jIL [kJ/kg] (4. .75+(1. cresterea urniditatii relative a aerului interior se poate face prin alte procedee mai putin costisitoare.52 glkg hc = 41 . debitul de cal dura preluat de aer va fi: 02 4.8 g/kg ~i hr = 30.Se anallzeaza.7.2. pentru salile aglomerate peraturi. o = L(hc1 .6.5 %.4. 217. Umiditate: [kg/s1 GfS = [J·Gi Gl = (1 . c .3/7.9 rezulta punctul Ri. pentru care obtinern: tp = 19.1'0.8 kJ/kg.a)·Oi pana la evacuarea .La intersectia dreptei Xc =7. deci una din conditii este suplirnentara.[J)·Gi Raza procesului: e [kJ/kg] €i = Oil Gi = L(hc .86·10-3= cazului anterior.75+2 500}'0. 1.52 g/kg cu qJ = 0. Exemplu de citire: he = -13 kJ/kg.(-13)] = 481. pentru reducerea Oi si Gi . in tabelul de la partea superioara.8) Din compararea rezultatelor de mai Caldura ~i umiditatea preluate in zosus se impune concluzia ca recirculana de sedere sau de lucru se determirea aerului evacuat este solutia cea na folosind coeficientii de preluare a mai eflcienta sl cea mai simpla pentru caldur]! a sl.he} = =10'[35.86 .Xp1} = terrnina pe baza caldurii si urniditatf = 10'(7. h. ambele procente nefiind deloc de neglijat. lnstalatil de ventilare ~i climatizare In cazul folosirii amestecului: . Ol = (1 .Stabilirea parametrilor aerului amescare rarnane intotdeuna pe para lela la tecat M se face tot pe baza relatiilor €i dusa prin punctul / deci sl tc rarnane 4.1'(-13)+4.deasupra acesteia.2 sunt.5: Xm = (5.4. .45 rezulta starea P. tri = 11. ce soar Intarnpla daca pentru aceeasl temperatura a aerului interior soar considera 0 alta umiditate relatlva. x citite si calculate. De exemplu. in intregime.Debitul de caldura preluat de aer este: 01 = OMP+ORC = L(hp-hm) + L(hc-hr) = = L(hc . in diagrama h-x.5. in prealabil.3: Xc = 8. la.7) cfs = Ofsi Gfs [kJ/kg] (4. E. .3 kW. .2 Schema de ventilare "jos-sus" . .17 kJ/kg €i = 58.6 g/kg si hi1 = 36. 4.7 ' hc = hi . recuperarea caldurii contlnuta de Ofs = «o. Caldura: [kW] OfS = a-O.2-30.hm) = = o e. din diagrama h-x rezultand lm = 2. dusa prin I. xs) care intra in amestec Xi1 = 6.17 . Tabelul 4. 4.8 sl Xm = 4. raza procesului pentru de 118.6.Se reprezlnta starea aerului C. starlle I si E cu valorile indicate. lar consumul de umiditate: . pentru care corespund hr = 30.7-217. dreapta CI --l Milrlmea reprezinta evolutia aerului in zona de totale dere/lucru oara sedere.Se reprezinta starea punctului de amestec M. Rezolvare a . indicate in figura 4.45) = = 30.6.1.1: Xs = Xi + G7IL [g/kg] (4.46 kJ/kg lntersectia lor da punctul M situat pe dreapta IE.4 sl 4.3. punctele I. . b .7 kJ/kg. reducerea debitului de cal dura este de circa 21 % si.7 g/s = 100.xp) = = 10'(7.8+4.In cazul cand nu este perm is amestecul.6) Gr 30.8) = preluate in zona de lucru sau de ~ede=67.52 g/kg reqaseste valoarea hc = 35. calculandu-se Xm si hm cu relatiile: 4.6. 4.3/10 = 35.52 .9) acesta si. = 30.75 °C. Din diagrama h-x citim: tc = 15.1.41 10 = 5. C ~i Ri se stabilese la fel ca in cazul anterior. dar in locul parametrilor constant.1 kW G = L(Xc1 .02 '" -13 kJ/kg.6 .1.8 kJ/kg. 0 citire cat mai exacta presupune asigurarea coretarii permanente a rnarirnilor t.75+2 500}·5. sau folosind. citindu-se totodata si ceilalti parametri inscrisi in tabelul din figura 4. Verificare: hp1 = 28.6.52 .84'15.hm} = =10 (35. aceasta zona: GrGr .13.9 %. hc sl €i cu relatiile: 4. deci Gfs 0 ~i Gj = G. Acest lucru este expliin zona de sedere se considera neglicabil deoarece odata cu deplasarea punctului / se deplaseaza si punctul C jabila. cu Xc = 7.9'41]/10 = 13.6. respectiv.1. folosindu-se doar ca verificare. iar preluarea de umiditate tratarea aerului. de umiditate ale lncaperll.52 kg/h In ipoteza utilizaril aceluiasl debit total de aer. Puncsi care se determina cu relatiile: tul C1 va avea tc1 = 15.100=1217% metrii aerului pentru punctul I sunt 0. din exterior.6.84'28.La intersectla dreptelor hr = 30. Starea P1 rezulta la intersectla dreptelor Xe = 0.4/10 = 7. re.6. aceleasi ca in cazul preceSchema .Capitolul 4: Procedee de tratare a aerului caldura si umiditate preluate de aer in cele doua situatii.6. L = 10 kgls ~i luarii lui. duce la modificarea consumuOfs se poate determina si prin bilant lui de caldura si apa necesare pentru termic direct.26)110 = 4.fiind sarcinile totale.4 °C.100 481.6. pentru multe incaperi. iar I-Is . Un rationarnent analog arata ca prin rnarlrea umiditatii relative cresc ~i consumurile energetice (caldura sl apa).84'(-15)+2 500]'0.6.75+(1. pentru care se calculeaza. Repartizarea de caldura $i umiditate in principiu. iar parametrii punctelor de stare.6.8'10-3 = 30. Repartizarea celor doua sarcini.6.17 . adica un consum suplimentar de apa suplimentar.Statile E si I se stabilesc analog cazului anterior. cu rnentiunea ca.100= 67.1.--o-n-a-s-u-p-e""'ri--cu rnentiunea ca.44) = 217. diterita de cea considerata (55 %).55 .5 °C ~i qJp = 31 %.din incapere.6.2 g/s = 241. daca umiditatea hi si Xi se folosesc cei corespunzatori soar micsora de la 55 la 45 % in puncstarii aerului de la partea superioara a tul /1.26 .hm} = =10'(5. qJm = 98 %.7 % fata de cazul anterior: = OEP1+0RC = L(hp1-he)+L(hc-hr} = = 10'(30.5 °C. in conditlile rnentinerii aceleiasi temIn particular. iar prin calcul: he = -15+[1. in general.8 kJ/kg pentru care obtinern !P1 = 28. qJc = 67.0. cesele de tratare cornplexa.7 kW deci un spor de circa 121. sub aspect energetic.75 °C sl qJm1 = 4 %.8'10-3= = -13.Starea aerului climatizat C se deG2 = L(Xri .6.Ofsi L [kJ/kg] (4. respectiv a umiditatii [J.13.4.6.1.44} = 171.3 ' valabili la nivelul zonei de sedere sau de lucru.86 g/kg Punctele R sl P se stabilesc analog hn = 15. din diagrama h-x rezulta incaperf Is (hs.4.7 :100=118 9 % Xc = Xi .Pentru trasarea proceselor se reprezinta.11) Xc1 = 6. calculandu-se hc si xe. rnarimile xe. terrnica necesarului de caldura si apa in prosi. Aceste puncte sunt reprezentate in figura 4.--o-n-a-d""'e-~e---T'---=Z.Debitul de umiditate preluat din aer este: G1 = GPR = L(xr .58.Gfsi L [g/kg] (4.1 g/s Fata de rezultatele obtinute la punctul b. . cu precizarea ca paraOro' .10-3 = 7 878 kJ/kg lntersectia unei paralele cu €i = 7 878.1.sus-jos" Schema "jos-sus" dent.37 g/kg hm = [5. a celui de apa cu circa 54 %. Ofs= [J·Gi (4.45} = 14. dupa c .10) form relatiei 4.92 kg/h.6.6.6. Sarcini f--::Z.15 kJ/kg. aici.6.55 kJ/kg Procesele ~i schema tehnoloqica ale Nolle consumuri vor fi: agregatului.8'8. respectiv.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->