Capitolul 3: Aerul umed

1. lnstalatii de ventilare si climatizare
acesteia, amestecului, rezulta masa 28,9645 J/kg·K J/kmol·K a gazelor. a vaporilor sl astfel J/kg'K de apa constanta (3.1.2) a aerului 287 8314,41 moleculara si constanuscat a Pentru da Wexter poate umed parte. Astfel: - pentru - pentru - pentru aer umed aer uscat (amestec) calcule (1983). de stare sau fiecarui a gazelor amestecului constituent perfecte de aer In fi aplicata mai exacte stabilite de se recomanHyland si

3.1. Compozltla aerului umed
Aerul cantitatea te mica maximum 42,41 portant glkg atmosferic de vapori (Ia presiunea 3,82 glkg la 30°C), este un amestec binar de aer uscat si vapori de de apa, Desi 101,325 kPa,

Ma =

relatiile Ecuatia

ta caracteristica

Ra

=

RIMa

de apa din aer esla 0 °C si maximum ea joaca fizice, un rol imfiziologitransforpoae-

unde constanta Masa este

R

=

Ra:
(3.1.1) este

=

universala rnoleculara

Mv = 18,015

atat prin efectele

caracteristica

a vaporilor

R» rezulta:

ce sl meteorologice de cal dura vehiculate rnarilor luantilor, rului termodinamice. a caror poate Dupa a aerului

cat sl prin cantitatile In timpul Cu exceptia cornpozitia

Rv = RIMv = 461,5

pV = nRT p« V = naRT = maRa T pvV
unde:

(3.2.1) (3.2.2) (3.2.3)
[m3]; [K]. uscat,

partlcipatie

este variapractic

bila In timp uscat constants. normals din tabelul

si In spatiu,

3.2. Legile gazelor perfecte aplicate la studlul aerului umed
In aplicatille umed suficient poate de inqineresti fi tratat, buna, ca curente, un gaz aerul cu 0 aproxirnatie perfect.

=

vapori

nvRT

=

de apa

mvRv T

fi conslderata Harrison curat, uscat

compozitla este cea

p - presiunea [Pal; V - volumul n - numar de moli; T - temperatura
Indicele

2.1.1.

Corespunzator

"a" se refera

la aerul

Tabelul 3.3.1 Parametrii aerului umed
Simbol Denumire Temperatura uscata UM cC K

Deflnitle
Parametru termodinamic. Se mascara cu ajutorul unui termometru bulbul ferit de radiatie. Temperatura de saturatie izobara si cu

Helatil de calcul

t
T

adlabatca. tu
Temperatura umeda CC Se mascara aproximativ cu termometrul umed (bulbullnvelit de aer). Temperatura de saturate de umiditate constant. izobara la continut unei supratete pe In tifon umed, In curent

(3.3.1) h + (x, - x) . hapa = hs (3.3.2) hapa = 4,186 . tu Xs si hs se calculeaza la temperatura tu. (din relatiile 3.2.5. ~i 3.2.6): pentru pv 2: 610,7 Pa:

Se deduce

din:

tr

Temperatura de roua

punctului °C

Este egala cu temperatura

tr

=

3928,5/(23,3693

- Inpv) - 231,667
(3.3.3)

care vaporii de apa din aerul umed

condenseaza,

pentru pv

tr
Raportul dintre masa vaporilor de apa si x Continutul de umiditate kgv/kga masa aerului uscat dintr-un volum de aero

=

<

610,7 Pa:

6150,6/(28,9165

- Inpv) - 273,33
(3.3.4) (3.3.5) (3.3.6) (3.3.7)

x=mvlma x = 0,622·pv I (p - pv)
la saturatie: Xs

=

0,622·,bs 1 (p - ps)

Raportul dintre masa vaporilor de apa dintr-

rp

Umiditatea

relativa

%

un volum de aer sl masa maxima a vaporilor din acel volum, la saturate, temperatura sl presiune. Raportul dintre masa vaporilor de apa si la aceeasi

rp = m, 1 m«

=

Pv I Ps

=

p, 1 p«

(3.3.8)

X

Concentratia (umiditate

de umiditate kgv/kg

masa totals de aer (umed) dintr-un volum dat (sau continutul de va pori de apa dintr-un kilogram de aer umed).

specifica) absoluta

X= mvl m X = x 1(1 + x) X = 0,622·pv 1 (p - 0,378·pv)

(3.3.9) (3.3.10) (3.3.11) (3.3.12)

a

Umiditatea

kg/m3

Masa vaporilor de apa dintr-un metru cub de aer umed. Raportul dintre continutul de umiditate al maxim de

a

= = = =

Pv

!1

Grad de saturare

-

aerului umed si continutul si presiune.

Jl

xl

Xs

(3.3.13)

umiditate la saturatie, la aceeasi temperatura

p cp

Densitatea

aerului umed

kg/m3

Masa unui metru cub de aer umed.

P p

Cal dura masica (Ia presiune constants) a kJ/(kg'K)" aerului umed Caldura necesara pentru a obtine izobar, Caldura necesara unui kilogram de aer umed pentru a-si ridica temperatura cu 1 "C.

mN = (ma+mv)/V = Pa + Pv plRa·r - (pv/T)-(1IRa-1/Rv) = 0,00348 pIT - 0,00132'pvlT cp = (Cpa + x,cpv)/(1+x) cp = Cpa + x-cpv

(3.3.14) (3.3.15) (3.3.16) (3.3.17) (3.3.18) (3.3.19) (3.3.20)

se aproximeaza (raportata

=

cu: 1+ 1,86'x

h h h

=

la 1 kg de aer uscat) cu:

[cpa"t + (cpvt + r)·x] / (1 + x) Cpa·t + (cpv·t + r)·x 1,0·t + (1,86·t + 2501)·x
la 1 kg de aer uscat)

(1+x) kg de aer umed de temperatura t, h
Entalpia kJ/kg plecand de la 1 kg de aer uscat si de la x kg de apa avand temperatura vaporilor de apa. de "C. Suma dintre ental pia aerului uscat si a

se aproximeaza

°

= =

(raportata

199 kg/m3.x.3.7 este Xs = 0.Diagrame psihrometrice ps=1.5 sunt date marirnile caracteristice ale aerului umed nesaturat si saturat. Citirea parametrilor aerului umed in diagrama h-x. Fig. Exemplul de calcul1 Se deterrnina grafic si analitic parametrii aerului umed avand starea definita prin temperatura uscata t = 20°C ~i umiditatea relativa cp = 50 %.1 010·e'+23\667 -3928.79= 41.I. ale vaporilor de apa contlnuti in aerul umed. 3.3.20 este: h = 38.3. = 3.3.caldura latenta de vaporizare/ condensare a apei (r = 2501 kJ/kg). Aceste rnarirni sunt cuprinse in tabelul 3.79 kJ/kgapa.pentru t > 0 °C -8150. hapa .presiunea partiala a vaporilor la saturatie [Pal.6) 3.3.. In tabelele 3. calculata cu relatia 3.15 este: p = 1.3. Fiecare diaqrama este construita pentru 0 presiune data si permite citirea tuturor parametrilor pentru 0 stare a aerului definita prin doua rnarimi (careia Ii corespunde un punct In planul diagramei). notatille: m« .1. Folosind relatlile date In tabelul 3.2 . Presiunea barornetrlca este p = 101325 Pa '" 1.1.1 devine: 25+2547.74 Pa. folosind relatia 3. • continutul de vapori calculat cu relatia 3.3.4 este tr = 9. 0 °C calculate cu relatia 3. RelaJii de calcul Pentru definirea starii aerului umed sl pentru a urmari evolutia lui in diferite transforrnari termodinamice. ps . Legea lui Dalton exprlrna relatia dintre presiunile partiale ale constituentiler si presiunea total a a amestecului: p = pa + p. 3. • entalpia aerului saturat la 15°C. el+273. presiunea partial a a vapori lor .74 Pa.entalpia apei [kJ/kg].01066-x)·62.6.3. precum si densitatea aerului umed.:'I' XA Fig. [Pal (3..10-3 kg/kga. cunoscand presiunea amestecului si oricare alte doua rnarimi caracteristice se pot determina toate celelalte. Citirea parametrilor aerului umed in diagrama t-x. Parametrii aerului umed 3.3. • continutul de umiditate la saturatie.2. devine eqala cu presiunea de saturatie. • entalpia apei de 15°C rezulta din relatia 3.5 (3. • relatia 3. .3. cu 0 eroare neqlijabila.013 bar. • presiunea partiala a vaporilor de apa rezulta pe baza relatiei 3.2. [kg vapori apa/kg aer uscat].. 3.2.5'x kJ/kg. tu = 15°C.3. • densitatea aerului calculata cu relatia 3. presiunea barornetrica se considers p =101325 Pa '" 1. se utilizeaza parametrii de stare sl alte rnarimi caracteristice ale amestecului.20 este hs = 41.4) La saturatie.61633. = Cp·ps = 1172 Pa.18 sau 3.3. la presiunea de 1 bar (105 Pal.pentru t:::.6_ este: 3 x = 7.3.6 rezulta p« = 1707.010663 kg/kga.2.8: p.4.1. Marimile fara indice se refera la aerul umed (Ia amestecul format din aer uscat si vapori de apa). Raza procesului in diagrama t . ".3. Raza procesului in diagrama h-x.3. 3.3.3.1012. pentru 0 presiune partiala a vaporilor p« = 1707. doua exemple de calcul. lnstalatii de ventilare ~i climatizare indicele "v" la vaporii de apa.continutul de vapori la saturatie.6 (3.3. Exemplul de calcul2 Se calculeaza continutul de vapori x al aerului umed a carui stare este caracterizata de temperatura uscata.2.96 din care rezulta continutul de umiditate x = 6. • presiunea de saturate (lzobara sl adiabatica) corespunzatoare temperaturii umede de 15°C. p« In domeniul de temperaturi (-40 .2.3 °C.57.3.4.. Fig. 3.965 kJ/kga. In continuare. In tabelul 3.3.1 s-au folosit. se folosesc tabele de valori sau diagrame psihrometrice.masa vaporilor saturati [kg). Se determine: • entalpia aerului la 25°C In functie de x si t (relatia 3.1.4097 4.1..2. Se procedeaza dupa cum urrneaza: • presiunea la saturatie se calculeaza cu relatia 3. Helatille de calcul au rezultat din definitii si din aplicarea legilor gazelor perfecte prezentate anterior.20) este: h = 25 + 2547. pentru situatiile practice.013 bar. • temperatura punctului de roua Reprezentarea grafica a relatlilor dintre caracteristicile aerului umed este foarte raspandita datorita poeibilitatllor de calcul rapid. r . cu un continut de umiditate.28 g/kga. t = 25 °C sl temperatura urneda. PvA t'A -tUA tA Fig.. Xs.3.33 . 3. Xs . rezultand ps = 2343 Pa.28'10 kg/kga = 7.5 % cu una din relatiile: ..1. Exlsta numeroase variante In functie de alegerea axelor de coord onate si de zona de parametri care se doreste a fi reprezentata cu 0 buna lizibilitate. x».3. • entalpia aerului umed calculata cu formula 3. 150°C) presiunea de saturatie se poate determina cu 0 eroare mai mica de 0. 3. p. pentru a facilita calculul rapid.2: hapa = 62.2. Tabele de valori p.5·x+(O.5) In practica inginereasca. Pentru ilustrare se prezinta. in plus. calcu- Capitolul 3: Aerul umed lata cu relatia 3.48 kJ/kg.

1x Q . 3. Proces de incalzire: a . a tM t2 t-x.4.Tn diagrama b Fig. b . reprezinta debitul de A'--7I~Xl lL'1o::"+--t--1X2 X1=X2 a x.4.ln diagrama h-x.4.Tn diagrama t-x.Tn diagrama b-x.3. • Procese simple prezentate in diagramele psihrometrice Pentru a facilita specialistilor urrnarlrea evolutiei aerului ln diagramele psihrometrice. caldura. Raza procesului.4.4. 3. rnarirne ce caracterizeaza transformarea termodinarnlca a aerului umed este raza procesului (de preluare simultan a a caldurii ~i urnidltatii) denurnita sl raport de termoumiditate. asa cum se arata si ln tabelul 3. este notata direct pe dreptele oblice de h = constant. construlta Tn coordonate entalpie-continut de umiditate (h-x) care fac Tntre ele un unghi la 135 In Romania este cunoscuta sub numele de diagrama i-x. In realitate. respectiv. In Franta si Tn Statele Unite ale Americii se utilizeaza 0 dlaqrarna h-x care are axele de coordonate inversate fata de diagrama Mollier. reprezentari ale razei procesului.1. a t2 b Fig. Diagrama h-x la presiunea de 1013 mbar este reprezentata Tn figura 3. 3. 3.3.7 Proces adiabatic: a . Tratarea aerului este realizata prin Tnserierea unor procese simple care sunt prezentate In tabelul 3.ln diagrama h-x. Citirile se fac Tn zona de aer nesaturat. lnstalatii de ventilare si climatizare curba de umiditate relativa rp = 100 % pe care se citesc marimlle corespunzatoare saturatiei. Pe axa orizontala se citeste continutul de umiditate (ce a fost proiectat de pe axa de coordonate oblica) iar pe axa vertical a (ln stanqa) se clteste temperatura uscata. Transtorrnarl simple ale aerului umed • Probleme generale Aerul introdus ln Incaperile ventilate (climatizate) este. de umiditate preluate/cedate de aer ln procesul de transformare.4. respectiv.Tn diagrama h-x.3.ln diagrama t-x.2) Fiind 0 marirne ce reflecta direct rnodul Tn care s-a produs transformarea starii aerului. deasupra curbei de saturatie .3. t. Aceasta marirne se poate stab iii atat pentru procesele de tratare a aerului cat sl pentru a urrnari evolutia lui Tn incaperl. In tabel sunt date si relatiile de calcul curente necesare pentru alegerea aparatelor de tratare.4.4.4. 3.1h.4. X2 Fig. Fig. pentru a respecta notatille internationale.4. b . . ln diferite forme grafice.3 . 3. t-x. este definita prin raportul: o £=-=q.2) se urrnareste evolutia aerului Tntre 0 stare lnltiala 1 sl 0 stare flnala 2 si modul Tn care este utillzata raza procesului. b .variatla de entalpie. aceasta diaqrama va fi denurnita t-x.1x . 3.4. £0. Pentru diagramele curent folosite (fig. iar pe axa verticala (Tndreapta) se citeste continutul de umiditate.Tn diagrama a Fig. Diferitele procese de tratare sirnpla cuprinse In tabelul 3. Planul unei diagrame psihrometrice este Irnpartit Tn doua zone prin 0. de umiditate Tntre starea initiala si finala ale transforrnarii (fig. .In diagrama t-x. I. t. x..4. Proces de raelre urneda: a .3.1.8 Amestec a doua debite de aer: a . tratat pentru a se obtine 0 stare ce corespunde functiel pe care 0 are In procesele din incapere.Tndiagrama t-x. Proces de raclre uscata: a . Deoarece pe axa orizontala se citeste temperatura uscata.6 Proces izotermic: a . . majoritatea cuprind.4.4. 3. h. de obicei. respectiv.In diagrama h-x.1h [kJ/kg 1 Tn care: Q. b .8. b . 3. din i Tn h.. .Tn diagrama h-x. dreptele t = constant nu sunt paralele Tntre ele ci constituie un fascicui de drepte. Entalpia. 3. t2 a b tl=t2 Fig. Orice proces caracterizat printr-o valoare £0 a razei procesului este reprezentat printr-o dreapta paralela cu £0 = constant.4. Gv.1.1 sunt reprezentate ln diagramele psihrometrice din figurile 3.Capitolul 3: Aerul umed In tarile Europei de Est ~i Tn Germania se utilizeaza diagrama cunoscuta sub numele de "diagrama Mollier". b . Citirea parametrilor aerului urned Tn aceste diagrame este ilustrata schematic ln figurile 3. 3. ea este evaluata frecvent. In lucrarea de fata s-a schimbat notatia pentru entalpie.5.2.1 si 3.1 si 3.4.rp = 100 %.

38 I I I i I Iii I II .34 10 1.3. .I.36 15 Conversia unitatilor de miisurii 1 kcal/h = 4. Instala~ii de ventilare ~i climatizare Capitolul 3: Aerul umed 30 f\ kcal 23.28 - ./11 " IIV 1/ ['\. I I I I j I Iii i I I rg ~ME . / II\.TT --r-if:! L / .26 5 1.. Diagrama h-x. pentru aerul umed. I I II I I i I I I I I II I iii I I I I II I I I II I .t IUV s»: Raza procesului E=L1h! [kJ/kg] 8x 1. .3.. t .9-- kJ 100 90 20 80 10 1.30 0 '" L'LI '/ -fiJ1 fJ 'I 'IL 1.32 ~ -v JllLl u 1. 3. la presiunea de 1013 mbar. ~ 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Presiunea vaporilor de apa p [mbar] Fig.~ ~ ~ ~ttI~ 8l 0.1868 kJ/h 1 kW = 860 kcallh 1 kW = 3600 kJ/h 10 0-'.L / \/1"1/ / II I / r Y'L-'tls::.0 E 1.

X1 I ~ . avand debitele L 1.. lnstalatii de ventilare . QBI = L·(t2 . respectiv real: Gv = L'(X3 .X1) (1 sl 2 sunt starile aerului care se amesteca. tBR < 1. h~ x2.X1) PC apa recirculata 6. aproximativ. X2 injectle vapori I ~ t1• h1~ L CD' '6 ~ J (sau apa cu t=t1) e I Debitul de vapori preluat de aer: Gv = L'(X2 . 1/ tBR2: 1. Transformari Transformarea t: ..t2) 3. respectiv L2) L I I + r d I I IL t2.1 2. Q . teoretic.11 condensat c L I I t1•Ih1. Incalzlre uscata (proces 1-2) £= +00 Se realizeaza cu 0 baterie de lncalzire L I I + r a ~X1'<P1 Q) X agent de racire L agent termic primar Debitul de cal dura preluat de aer.debit de caldura [kW]. X1 Q)~ h" t1. h2(x2. q>2 10 Debitul de vapori preluat de aer: aproximativ: Gv ~ L'(X2 . respectiv cedat de bateria de incalzire: ~ t2.Capitolul 3: Aerul umed I.·L+hr4 L+4 x.X1) Debitul de cal dura preluat de aer: Q = L·(h2 .i climatizare Tabelul 3. -- I IL ®t2'1 h2.[kJlkg) simple ale aerului umed Helatii de calcul Schema realizare proces 1. hm ~i continutul de umiditate Xm: ~X1.debit de aer [kg/s).= Xm= h.<1>2 QBI = L·(h2 .4.h1) I t2.t1) I I IL ® t~ - 2.186 kJlkg (caldera rnasica a apei la presiune constanta).1 b agent de racire I I IL @t~2' . ta (proces 1-3) Cp apa = 4.h2) sau aproximativ QBI = L ·(t1 .<j>2 Starea finala a aerului amestecat M va avea entalpia.·L+X2·4 L+4 Notatii: L .X2) 4. Gv . Umidificare adiabatlca.1.debit de vapori [kg/s) . Raclre cu uscare (proces 1-2) £>0 Se realizeaza cu 0 baterie de racre avand tBR < tr1 L I I. Se realizeaza prin pulverizarea de apa in circuit inchls cand temperatura apei ta = tu ~ Q) . Umidificare lzoterrnlca (proces 1-2) £ = hv Se realizeaza prin injectie de abur saturat (sau prin pulverizare de apa cu temperatura t) 5. Racire uscata (proces 1-2) £ = -00 Se realizeaza cu 0 baterie de racre avand temperatura medie tBR 2: tn L I I CDt1' h]. X1 I :: :: - It H (5) ~ I I IL t2•lh2• X2 Debitul de cal dura preluat de la aer: QBR = L·(h1 .X1).<I>1 Q) X ~ L agent termic primar ® hr. Proces real t: = cp apa . e = 0 (proces 1-2). Amestec de aer £ = (h2 . X2 Debitul de cald4ra extras aerului supus racirf si preluat de bateria de racire: QBR = L·(h1 .h1) / (X2 .h2) Debitul de vapori de apa condensate Gv = L'(X1 . h2.h1) sau.

. (4. filtre.. ventilatoare $i diverse accesorii care sa asigure realizarea unor procese simple de tratare a aerului. apa racita). Pierderea de sarcina la trecerea aerului printr-un strat granular de grosime x se deterrnina..6. (4. de natura procesului pe care urrneaza sa-l sufere aerul si economicitatea procedeului.Lexe + L.5) unde: Le = Lp este debitul de aer proaspat In situatia de calcul [kg/s] sau [kg/h]. transpunerea In diagrama h-x a proceselor simple In succesiunea lor loqica. pe de alta parte. alcatuirea constructiva a agregatului de climatizare capabil sa realizeze procesele amintite..) pentru a fi introdus In Incaperi. z . operatie care consta In trecerea unui curent de aer. din aerul ce strabate stratul granular este mult mai accentuat.1. 10 % la silicagel si 4 . In primul rand. 110 °C fiind necesara racirea acestuia Inainte de a fi utilizat din nou.debitul de aer tratat [kg/h].1.1 s-a Incercat 0 sintetizare a posibilitatilor practice si economice de tratare a aerului prin diverse procedee.Lp .densitatea aerului [kg/m3].4. cu evolutii dupa directii diferite fiecare. care dureaza un timp egal cu cel de adsorbtie. 4. unul In functiune si unul In regenerare. lnstalatii de ventilare si climatizare electrica). situata la intersectia unei paralele la raza procesului iarna.viteza aerului raportata la suprafata frontala a stratului granular.. Practic. energie V=L1x z ep. Starea finala poate sa rezulte In diferite zone ale diagramei h-x. rezulta volumul necesar de substanta desicanta: I. de debitul de aer tratat.6.starea aerului interior: I (ti. In paralel. pa ..Qi/L [kJ/kg] (4. In care t este temperatura finala a aerului supus tratarll.5. are drept urmare evaporarea apei din capilare. de frig (apa rece.50 m/s (Voptim = 0. Xe). . cu relatia: AH = (35 .. 10 % la alumogel. atat pentru situatia de iarna cat sl pentru cea de vara (ca limite extreme Intre care variaza parametrii aerului In tot timpul anului). gaze de ardere filtrate sau abur supraincalzit avand 0 temperatura de 150 .1 Punctul de amestec M este situat deasupra curbei de saturaJie 4. v . ca urmare. ca urmare. de sarcinile termice (de racire $i de Incalzire) pe care trebuie sa Ie realizeze. 4. bineinteles. pe de 0 parte. Capacitatea de retinere (raportata la greutatea materialului uscat) este de 8 . un numar mai mare sau mai mic de procese simple a carer alegere presupune 0 analiza tehnico-econornlca sl faptul ca instalatia Tn care este implementat agregatul functioneaza tot timpul anului..15 .. 4.4) (4. Hezulta urrnatoarea succesiune de procese sl aparataje necesare pentru .4. = L . In timpul reqenerarf are loc incalzlrea stratului pana la circa 100 .. L = L. Considerand umiditatea (vaporii de apa) extrasa din aer L·!ix [kg]. Qi .200 °C.6.+L.1. Gi -sarcina de umiditate iarna [g/s]. Procesele cuprinse In evantaiul AF pot fi realizate prin pulverizare de apa In circuit deschis si. Marimea agregatului de climatizare este deterrninata. ei cu unul din parametrii xc sau he. cpi).timpul de adsorbtie [h]. apa calda. 10 ore) materialul adsorbant trebuie regenerat.starea punctului de roua corespunzatoare starii finale a aerului R. Pentru ca instalatia sa functioneze continuu se prevad 2 uscatoare. pe de 0 parte.cantitatea lirnita de vapori adsorbiti la saturatia adsorbantului [kg apa/kg adsorbant]. de apa si electricitate. de regula.6) Oupa un timp de functionare (pana la 8 . situata la lntersectia dreptei IE cu unul din parametrii Xm sau hm.40)xv2 [Pal (4.. deci un proces de usc are adiabatica.starea aerului exterior: E (te. Sinteza posibilitalilor de tratare a aerulul Trecerea In revista a modalitatilor de tratare a aerului arata ca exista multiple posibilitati de modificare a parametrilor acestuia. pe de alta parte. Astfel daca se utilizeaza substante desicante aerul evolueaza de la I la H.. Procese de tratare cornplexa a aerului iarna Se analizeaza procesele In functle de anotimp. camere de pulverizare.Gi/L [g/kg] (4. x . iar.. h. la anumite dlrectli.Capitolul 4: Procedee de tratare a aerului aceeasi temperatura.sarcina terrnica de lama [kW].1) he = hi .. In figura s-a notat cu I starea initiala a aerului care urmeaza sa fie tratat.1.6.Xi m- L. umiditate.3) In care: L este debitul de aer tratat [kg/s]. usor controlabile si reglabile cu ajutorul carora se aduce aerul la starea necesara (temperatura. .5) In care: a .starea P rezulta la intersectia dreptelor Xm $i hr. proces ce se desfasoara dupa h = constant.95.4 mrn. In functie de procedeul adoptat. a echipamentului.1 Schema de ventilare "sus-jos" Pentru constructia proceselor se cunose sau urrneaza a fi stabilite puncteIe de stare determinante. dimensiunile 2 . apa fierbinte. folosind. p . La condensarea vaporilor de apa se elibereaza caldura latenta de vaporizare sl. Tratarea cornplexa a aerului de climatizare Se presupune realizarea unor agregate alcatuite din cam ere de amestec. cu cresterea temperaturii. are loc 0 tncalzlre atat a aerului cat $i a stratului granular.2) ei = Qi/Gi [kJ/kg] (4. aspecte care trebuie avute In vedere la alcatulrea proceselor de tratare cornplexa $i la care se adauqa si cele legate de reglarea proceselor.starea aerului amestecat M. pozitia punctului de amestec tata de curba de saturatie $i de schema de ventilare. xc = Xi . procesul de condensare a vaporilor de apa . respectiv. procesele din diagrama h-x pot evolua dupa orice directle. dupa caz. Se cunosc: . se recurge Insa la un nurnar mai restrans. Regenerarea.starea aerului climatizat C.. si. entalpie etc.9-0.4. Modificarea starf aerului In interiorul agregatului de climatizare poate fi reallzata In multe feluri. Temperaturile de lucru sunt circa 25°C la alumogel sl circa 35°C la silicagel. . se considera ca procesul decurge la e = 0 (similar procesului de umidificare adiabatica): In realitate. 4.. Adoptarea unui anumit procedeu este leqata. Aparatajul din cornponenta agregatelor necesita surse de cal dura (abur.6. In mod aproximativ. proces ce se poate considera ca dec urge aproximativ la entalpie constanta. el decurge dupa 0 directie e = t.debitul de aer recirculat [kg/s] sau [kg/h]. Materialele desicante se prezinta sub forma de granule avand.6. care rezulta la intersectla dreptei Xc cu cP = 0.2 m/s).6. Se deterrnina: . . Rezolvarea tratarli complexe presupune.densitatea adsorbantului [kq/m'']. eqala cu 0. trecerea de la 0 stare la alta fiind de cele mai multe ori mai usor de obtinut (mai economic) $i de stapanit prin 2-3 procese.6. In practice. Teoretic.4) In care: L . baterii de Incalzire si racire. Supratata frontala a stratului granular adsorbant este data de relatia: A = U(3600·vp) [m2] (4. iar.0. In figura 4. intr-o anurnita ordine. cu conditia ca temperatura de strop ire sa fie superioara celei de 0 °C.5. deci la parametri ai aerului exterior cu varlatii foarte mari.6.

Sinteza posibilitafilor de tratare a aerului: 1 .5 98 30.10-3 kg/s.>M .38 12. E (te = -15°C.tratare directa cu aqenti frigorifici.1.tratare cu abur saturat uscat. indicate In figura 4.idem. 7 . de multe ori. Schema tehnoloqica a agregatului indicat In partea de jos a figurii 4.5 4.75 7. Tratarea cornplexa a aerului iarna.5 28. Xe = 0.camera de amestec.8 g/kg).4. 2 .1. . L.1.idem umidificat. Gi = 7. la aducerea incaperii In stare de regim. F . qJi = 55 %).reincalzirea aerului. importanta. Qi = 58.ventilator de intro ducere.tratare.tratarea cu abur supraincalzit: 4 .35 62. din cons iderente economice. constituie ipotezele principale pentru dimensionarea tuturor elementelor componente. lrnpreuna cu debitul de aer tratat. realizat prin trecerea aerului amestecat printr-o baterie BPI. M .17 13.45 56.. sarcina termlca.57 9.8 -13 80 M 2.52 30. + h 8 45 . C . I--~-r--~--~--~------_L--~------~----------~~oo ____. 6 . RiC .idem.idem. de asemenea. exterior.idem.8 90 P P1 14. P .65 10. debitul de aer proaspat. amestecat.65 35.evolutia aerului interior iarna ca urmare a preluarii simultane de caldura si umiditate. 4.1 este indicat sl cazul Tn care nu este perrnisa recircularea aerului interior.starea aerului in terior. prevazuta cu jaluzele reglabile pe cele doua racorduri. 4. T . CI . sarcina de umiditate.pornpa de circulatie: VTC . Capitolul 4: Procedee de tratare a aerului Exemplul de calcul 1 a . camera de pulverizare CP etc.1 kg/s si debitul de aer recirculat.25 38 90 58. In locul punctului P apare starea P1. 5 .camera de pulverizare.baterii de incalzire. cu apa In circuit deschis.56 100 19.6.6. realizata cu bateria BRI. 15 E Q) l- i 10 5 25' 0 15' 10' 5' -5 2500 o· -5''------'.proces de amestec.44 67. preincalzit: Ri .1.tratarea cu substante absorb ante sau adsorbante. deoarece ea constituie locul de acces pentru scoaterea elementelor filtrante Tn vederea curatirti lor si.5.Se traseaza procesul de tratare complexa a aerului iarna cunoscanduse urrnatoarele date: starile: I (ti = 20°C. racit $i uscat.8 10.__ ''---'~ _ ___''___ ~ -10 -15 Fig. In figura 4.5 9.5 53 50 10._.Se reprezinta procesele In cazul cand lntreq debitul de aer este preluat din exterior si se com para debitele de Elementele comune (bateria de relncalzire BRI. PROCES VARA E 31. BPI . pentru a se evita colmatarea acesteia.8 30.14 35.3 kW. la care se adauqa intotdeauna un filtru de praf F.26 41 55 PROCES IARNA C 15.45 0.temperatura teoretica apei de racire sau a agentului frigorific. = 4.45 R 11. pastreaza ~i racordul de recirculare folosit. E .baterie de preincalzire CP .tratare cu apa recirculata.4 7. Lp = 5.x [g/kg] Fig. deoarece acestia. MP .baterii de racire alimentate cu apa rece sau racita.umidificare adiabatica obtinuta Tn camera de pulverizare CP prin pulverizarea apei Tn circuit Tnchis.25 M 29 R E -15 0.baterie de reincalzire: VI .9 kg/so b .52 40 I"" t x h <p I 26 C 20 9.6. tratat. Tnscrierea parametrilor punctelor de stare pe figura este. 3 . PRi . Rv . 8 . BRI . Lipsa amestecului (punctul M) nu atrage dupa sine obligativitatea disparitiel camerei de amestec CA.) se dirnensioneaza pentru situatia cea mai defavorabila si se verifica pentru cea favorabila.venti I cu trei cal: I .6.8 31 4 35 30 25 ~ '5 Qj <U ::J "S 20 ~ 1ii Qj \ c.filtru de praf. cazul in care punctul M este situat deasupra curbei de saturatle: CA .5 4.8 35.7 ---T I 20 8. I+E---.5 41.2 43. Inaintea bateriei de preincalzlre BPI. rezultata la intersectia dreptelor hr si Xe. realizat Intr-o camera de amestec CA. lnstalatii de ventilare si climatizare realizarea lor. rezultata ca surna a elernentelor comune si necomune din procesele de tratare iarna sl vara.1. PC .proces de preincalzire.idem. situatie Tn care tot debitul de aer este preluat din exterior.

84'15.a)·Oi pana la evacuarea .La intersectia dreptei Xc =7. C ~i Ri se stabilese la fel ca in cazul anterior. Ofs= [J·Gi (4. ce soar Intarnpla daca pentru aceeasl temperatura a aerului interior soar considera 0 alta umiditate relatlva.Se reprezinta starea punctului de amestec M. Puncsi care se determina cu relatiile: tul C1 va avea tc1 = 15. calculandu-se hc si xe.9) acesta si.55 kJ/kg Procesele ~i schema tehnoloqica ale Nolle consumuri vor fi: agregatului. . calculandu-se Xm si hm cu relatiile: 4. . pentru care obtinern: tp = 19.6 g/kg si hi1 = 36.52 g/kg cu qJ = 0. diterita de cea considerata (55 %). iar preluarea de umiditate tratarea aerului. Aceste puncte sunt reprezentate in figura 4.6.6 . cesele de tratare cornplexa.La intersectla dreptelor hr = 30. cu precizarea ca paraOro' .6. cu Xc = 7.17 . Un rationarnent analog arata ca prin rnarlrea umiditatii relative cresc ~i consumurile energetice (caldura sl apa).6.92 kg/h.In cazul cand nu este perm is amestecul.6.44) = 217. 217.1. cu rnentiunea ca.0.75 °C. aceasta zona: GrGr .6. Acest lucru este expliin zona de sedere se considera neglicabil deoarece odata cu deplasarea punctului / se deplaseaza si punctul C jabila. L = 10 kgls ~i luarii lui.8+4.2 Schema de ventilare "jos-sus" .--o-n-a-s-u-p-e""'ri--cu rnentiunea ca.Pentru trasarea proceselor se reprezinta.75+2 500}·5. a celui de apa cu circa 54 %. Repartizarea celor doua sarcini.6) Gr 30.fiind sarcinile totale.Se reprezlnta starea aerului C.[J)·Gi Raza procesului: e [kJ/kg] €i = Oil Gi = L(hc .3 ' valabili la nivelul zonei de sedere sau de lucru.52 .9 rezulta punctul Ri.1.1 kW G = L(Xc1 .2-30.Xp1} = terrnina pe baza caldurii si urniditatf = 10'(7.1. la.3: Xc = 8.5 °C ~i qJp = 31 %. . De exemplu.26)110 = 4.02 '" -13 kJ/kg. Repartizarea de caldura $i umiditate in principiu.4 °C.86 . duce la modificarea consumuOfs se poate determina si prin bilant lui de caldura si apa necesare pentru termic direct.2 sunt. xs) care intra in amestec Xi1 = 6.84'28.45 rezulta starea P.1.3.6.hm} = =10'(5.52 g/kg reqaseste valoarea hc = 35. recuperarea caldurii contlnuta de Ofs = «o.8'10-3 = 30. Caldura: [kW] OfS = a-O. dusa prin I.6.8) = preluate in zona de lucru sau de ~ede=67.8 sl Xm = 4. rnarimile xe. 1. de umiditate ale lncaperll.1. folosindu-se doar ca verificare.11) Xc1 = 6. pentru reducerea Oi si Gi . iar prin calcul: he = -15+[1.7) cfs = Ofsi Gfs [kJ/kg] (4.3 kW. pentru salile aglomerate peraturi. x citite si calculate. in intregime.7 kW deci un spor de circa 121.Ofsi L [kJ/kg] (4. hc sl €i cu relatiile: 4. c . citindu-se totodata si ceilalti parametri inscrisi in tabelul din figura 4.13.8) Din compararea rezultatelor de mai Caldura ~i umiditatea preluate in zosus se impune concluzia ca recirculana de sedere sau de lucru se determirea aerului evacuat este solutia cea na folosind coeficientii de preluare a mai eflcienta sl cea mai simpla pentru caldur]! a sl.5 °C. Starea P1 rezulta la intersectla dreptelor Xe = 0.52 kg/h In ipoteza utilizaril aceluiasl debit total de aer.15 kJ/kg.75 °C sl qJm1 = 4 %.10) form relatiei 4. debitul de cal dura preluat de aer va fi: 02 4.5 %.8 g/kg ~i hr = 30. respectiv. qJm = 98 %.6. dupa c .26 . 4. tri = 11.9'41]/10 = 13. .6.Alegerea unei umlditatl relative schema de circulatie a aerului se urrnamai mici sau mai mari decat cea initiareste in tabelul 4. pentru care corespund hr = 30.4. respectiv a umiditatii [J. E.58. o = L(hc1 .75+(1.6. .6.4.17 kJ/kg €i = 58.1: Xs = Xi + G7IL [g/kg] (4.4. pentru care se calculeaza.100= 67. deci una din conditii este suplirnentara.hm) = = o e. din diagrama h-x rezultand lm = 2.2 g/s = 241.8'10-3= = -13. in diagrama h-x.75+(1.6. Exemplu de citire: he = -13 kJ/kg. respectiv.52 glkg hc = 41 . dar in locul parametrilor constant.44} = 171.86 g/kg Punctele R sl P se stabilesc analog hn = 15. deci Gfs 0 ~i Gj = G.1.7 % fata de cazul anterior: = OEP1+0RC = L(hp1-he)+L(hc-hr} = = 10'(30.8 kJ/kg pentru care obtinern !P1 = 28.41 10 = 5. b .deasupra acesteia. in tabelul de la partea superioara. iar I-Is . in prealabil.sus-jos" Schema "jos-sus" dent.6.45) = = 30. iar parametrii punctelor de stare.xp) = = 10'(7.84'(-15)+2 500]'0. Tabelul 4.hm} = =10 (35. aceleasi ca in cazul preceSchema .8 kJ/kg. indicate in figura 4.7-217.6. Verificare: hp1 = 28.--o-n-a-d""'e-~e---T'---=Z.7 g/s = 100. punctele I.Se anallzeaza. din diagrama h-x rezulta incaperf Is (hs. sau folosind.3/10 = 35.1'(-13)+4.6.Starea aerului climatizat C se deG2 = L(Xri . re. Rezolvare a .6.he} = =10'[35.7 kJ/kg.4/10 = 7. reducerea debitului de cal dura este de circa 21 % si.17 . sub aspect energetic. qJc = 67.8 kJ/kg.Statile E si I se stabilesc analog cazului anterior.8'8. daca umiditatea hi si Xi se folosesc cei corespunzatori soar micsora de la 55 la 45 % in puncstarii aerului de la partea superioara a tul /1.86·10-3= cazului anterior. 4.Debitul de caldura preluat de aer este: 01 = OMP+ORC = L(hp-hm) + L(hc-hr) = = L(hc . 0 citire cat mai exacta presupune asigurarea coretarii permanente a rnarirnilor t.6.10-3 = 7 878 kJ/kg lntersectia unei paralele cu €i = 7 878.Debitul de umiditate preluat din aer este: G1 = GPR = L(xr .5: Xm = (5.6. in conditlile rnentinerii aceleiasi temIn particular.5.4 sl 4. din exterior.55 . adica un consum suplimentar de apa suplimentar. Umiditate: [kg/s1 GfS = [J·Gi Gl = (1 .37 g/kg hm = [5.(-13)] = 481. Ol = (1 . 4. cresterea urniditatii relative a aerului interior se poate face prin alte procedee mai putin costisitoare.6.2. Din diagrama h-x citim: tc = 15. lar consumul de umiditate: .din incapere.4. .100=1217% metrii aerului pentru punctul I sunt 0.1'0. in general.1.3/7.7 ' hc = hi .75+2 500}'0. pentru multe incaperi. ambele procente nefiind deloc de neglijat.46 kJ/kg lntersectia lor da punctul M situat pe dreapta IE.Capitolul 4: Procedee de tratare a aerului caldura si umiditate preluate de aer in cele doua situatii. aici. terrnica necesarului de caldura si apa in prosi. dreapta CI --l Milrlmea reprezinta evolutia aerului in zona de totale dere/lucru oara sedere.75 °C si conhs = hi + Q'jIL [kJ/kg] (4.1 g/s Fata de rezultatele obtinute la punctul b. h.13.52 . lnstalatil de ventilare ~i climatizare In cazul folosirii amestecului: .7. . starlle I si E cu valorile indicate.45} = 14. raza procesului pentru de 118. Sarcini f--::Z.6.100 481.Gfsi L [g/kg] (4.Stabilirea parametrilor aerului amescare rarnane intotdeuna pe para lela la tecat M se face tot pe baza relatiilor €i dusa prin punctul / deci sl tc rarnane 4. = 30.7 :100=118 9 % Xc = Xi .7.9 %.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful