P. 1
elemente de executie

elemente de executie

|Views: 200|Likes:

More info:

Published by: Cristina Crăciunescu on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2015

pdf

text

original

Tehnologie generală

ECHIPAMENTE ELECTRONICE DE AUTOMATIZARE
1.1 CONSIDERAŢII GENERALE Sistemele automate fac parte, din punct de vedere 1.1.1 teoretic, din categoria mai largă de sisteme.Este dificil SISTEM de dat o definiţie riguroasă noţiunii de sistem. O definiţie posibilă ar fi aceea care precizează că sistemul este un model fizic realizabil al unui ansamblu de obiecte naturale sau create artificial în care unele mărimi reprezintă cauza, iar altele, efectul. cauze

Sisteme

efecte

Terminale (legături cu exteriorul) Figura 1.1 Sistemul – conform noţiunii de “black-box”

1.1.2

REGLARE, MĂRIME REGLATĂ, MĂRIME DE REFERINŢĂ

Reglarea, într-un proces tehnologic, are rolul de a aduce şi a menţine o mărime fizică la o anumită valoare. Mărimea fizică asupra căreia se intervine, numită mărime reglată, poate fi de orice natură : • presiune; • nivel; • turaţie; • curent; • debit; • temperatură; • tensiune; Valoarea la care trebiue adusă mărimea reglată este numită mărime de referinţă. Într-o instalaţie tehnologică procesele nu se desfăşoară niciodată în stare de echilibru. Ele sunt continuu perturbate, fiind necesar în permanenţă să se facă reglarea în vederea compensării efectului perturbaţiilor. Perturbaţiile care introduc dezechilibre într-un proces pot fi din interiorul procesului sau din exteriorul acestuia.În procesul de reglare mărimea reglată este măsurată şi comparată prin diferenţă cu mărimea de referinţă. În cazul în care această diferenţă este diferită de zero, în procesul reglat are loc o corectare, ce va avea ca efect obţinerea egalităţii între mărimea reglată şi mărimea prescrisă.

Autor – Prof. Dr. Ing. Adriana Trifu

1

Echipamente electronice de automatizare Când corectarea se face de către un operator , reglarea este numită manuală; dacă operaţiile care conduc la restabilirea echilibrului sunt efectuate numai de către dispozitive prevăzute în acest scop, reglarea este numită automată. Sistemul automat reprezintă reuniunea a două 1.1.3 subsisteme : SISTEM 1. instalaţia tehnplogică (procesul automatizat) (IT) AUTOMAT 2. dispozitivul de automatizare (DA) Dispozitivul de automatizare stabileşte algoritmul de conducere a procesului, eliminând astfel intervenţia directă a omului în desfăşurarea procesului tehnologic.

Pi
r u y

DA
yr

PROCES

Fig 1.2. Reprezentarea simbolică a unui proces automat cu o singură intrare şi o singură ieşire.

Notaţiile din fig. 1.2. au următoarea ssemnificaţie : r –mărimea de referinţă sau programul sistemului y – mărimea de ieşire u – mărimea de comandă sau de conducere a yr – mărimea de reacţie procesului PI – mărimea perturbatoare Într-un sistem automat, esenţială este prezenţa reacţiei.. Reacţia este legătura inversă dintre procesul automatizat şi dispozitivul de automatizare. Se aduc astfel, în permanenţă, la cunştinţa dispozitivului de automatizare, informaţii cu privire la valoarea mărimii de ieşire y. Pe baza acestor informaţii dispozitivul de automatizare ia decizii. .În absenţa acestor informaţii sistemul în ansamblu nu poate reliza corelaţia necesară r – y. Mărimile perturbatoare PI care afectează procesul se datoresc: 1. Sarcinilor variabile cu care lucrează procesul tehnologic 2. Influenţei factorilor externi asupra elementelor 3. Uzurii şi procesului de îmbătrânire a elementelor Într-un proces de producţie automatizat (fig. 1.2) 1.2 mărimea de ieşire y poate fi modificată după dorinţă, AVANTAJELE în conformitate cu anumite cerinţe impuse, în AUTOMATIZĂRII condiţiile în care se urmăreşte eliminarea intervenţiei directe a omului. 2

Tehnologie generală Se conturează astfel principalele avantaje ale automatizării: ♦ Creşterea calităţii produselor ♦ Economisirea energiei consumate ♦ Funcţionarea continuă a instalaţiei ♦ Reducerea efortului (intelectual şi tehnologice la aceeaşi precizie chiar fizic) depus de oameni în cadrul ♦ Creşterea productivităţii muncii unui proces de producţie
Observaţie ! În cadrul unui proces cu reglare manuală operatorul efectuează operaţii de citire (la intervale destul de dese), comparare, memorare, calcul mintal sau execută manevrări ale elementelor de reglare (care solicită forţa sa fizică)

1.3

ELEMENTELE COMPONENTE ALE UNUI SISTEM DE REGLARE AUTOMATĂ (SRA)

Pentru studierea unui sistem de reglare automată este utilă schema sa bloc în care sunt indicate elementele componente (reprezentate individual sau grupate), legăturile între aceste elemente, mărimile care se transmit prin aceste legături şi sensul de transmitere.
Fig. 1.3. Schema bloc a unui SRA

P1 e

Pm

r1

Tr1

+

R

u

EE

m

IT

y

Tr
În figura 1.3. este dată schema bloc a unui sistem de reglare automată, în care:
Tr1- este traductorul de intrare (necesar în situaţiile în care mărimea de referinţă este o mărime neelectrică). El converteşte mărimea de referinţă neelectrică (r1) în mărime electrică (r); EC- este elementul de comparaţie; el are două intrări pe care se aplică mărimea de intrare r şi respectiv mărimea de reacţie yr; mărimea de ieşire din EC şe numeşte mărime de acţionare (e); elementul de comparaţie face diferenţa dintre r şi yr. RA - este regulatorul automat; el asigură o anumită dependenţă în timp u = f (e) astfel încât variaţia în timp a mărimii de ieşire să tindă cât mai mult către cea dorită; în principal, regulatorul înlocuieşte operatorul din sistemele de reglare manuală; în realizările constructive, regulatorul şi elementul de comparaţie formează de obicei o unitate care are ca mărimi de intrare mărimile r şi yr şi ca mărime de ieşire mărimea u. EE -este elementul de execuţie; mărimea de comandă se aplică la intrarea elementului de execuţie EE; mărimea de ieşire a EE, denumită mărime de execuţie (m) se aplică procesului (IT) pentru a

Autor – Prof. Dr. Ing. Adriana Trifu

3

Echipamente electronice de automatizare
controla desfăşurarea acestuia; mărimea de ieşire din proces (y) va putea fi modificată, compensându-se efectul perturbaţiilor. IT -este instalaţia tehnologică; Tr2- este traductorul de ieşire; el transformă mărimea de ieşire (y) – în caz general de natură neelectrică – în mărimea de reacţie yr.

CLASIFICAREA SISTEMELOR AUTOMATE
Tabelul 1 CRITERIUL 1. După numărul mărimilor de comandă şi al parametrilor reglaţi 2. După modul de variaţie în timp a mărimii (sau mărimilor ) de referinţă 3. După dependenţa legii de variaţie y = f ( r ) de valoarea mărimilor electrice din sistem 4. După modul de variaţie în timp a mărimilor electrice principale

Sistemele automate pot fi clasificate după diferite criterii. Majoritatea sistemelor automate pot fi încadrate conform criteriilor stabilite de tabelul 1.

5. După viteza de variaţie a mărimilor electrice din interiorul SRA 6. După gradul de adaptare a sistemului la parametrii instslaţiei tehnologice 7.După caracteristicile constructive

TIPUL SISTEMULUI AUTOMAT ♦ SRA monovariabile (cu o singură intrare şi o singură ieşire) ♦ SRA multivariabile (cu mai multe intrări şi mai multe ieşiri) ♦ Sisteme de stabilizare la care r este const. ♦ Sisteme cu program la care r variază după un program prestabilit ♦ Sisteme cu urmărire la care mărimea r variază arbitrar ♦ SRA liniare (legea de variaţie y=f(r) este independentă de valoarea mărimilor r, e, u, y, ♦ SRA neliniare (legea de variaţie y = f(r ) se modifică o dată cu creşterea mărimilor menţionate ♦ SRA continue (mărimile electrice care se transmit de la un bloc la altul sunt diferite de zero pe toată axa timpului) ♦ SRA discrete (mărimile electrice care se transmit de la un bloc la altul iau valori diferite de zero doar pentru anumite valori ale timpului) ♦ SRA pentru procese lente ♦ SRA pentru procese rapide ♦ ♦ SRA cu acordare fixă SRA cu acordare automată (autoadaptive)

8. După natura elementelor constructive folosite

♦ SRA specializate ( destinate unui anumit proces tehnologic sau unei clase restrânse de procese tehnologice) ♦ SRA unificate (construite din elemente de automatizare care se pot interconecta în mai multe moduri deoarece semnalele – mărimile electrice – la intrarea şi la ieşirea lor variază în aceeaşi gamă) ♦ SRA electronice ♦ SRA pneumatice ♦ SRA hidraulice ♦ SRA mixte (electrohidraulice, electropneumatice)

4

Regimul normal de funcţionare al unui SRA este regimul staţionar. temperatura fluidului A). este importantă cunoaşterea procesului tranzitoriu. cămaşă prin care circulă fluidul încălzitor B 3.5 1.Tehnologie generală Având ca date iniţiale structura şi parametrii elementelor componente ale unui sistem se pot determina REGIMURILE DE FUNCŢIONARE performanţele acestui sistem. Schimbător de căldură Autor – Prof. Acesta este definit ca regimul în care mărimile y şi r au aceeaşi formă de variaţie în timp. – schimbarea debitului sau a temperaturii fluidului A impune creşterea sau scăderea debitului de lichid B pentru a se readuce. 1. Pe durata regimului tranzitoriu mărimile reglate pot avea valori şi variaţii nepermise.6 PERTURBAŢII CARE APAR ÎN DESFĂŞURAREA PROCESELOR Perturbaţiile pot avea caracteristici foarte diferite şi care nu pot fi prevăzute. Un sistem automat care are propietatea da a restabili prin acţiunea sa un nou regim staţionar atunci când a fost scos dintr-un regim staţionar anterior (datorită variaţiei mărimii de intrare sau a unei perturbări) este un sistem stabil.4. robinet cu care se modifică debitul fluidului B A 4 B 1 2 3 Fig. robinet cu care se modifică debitul fluidului A 4. Perturbaţiile pot fi de mai multe feluri: a) schimbări de sarcină (de exemplu într-un schimbător de căldură – fig. care pot afecta instalaţia tehnologică comandată. rezervor prin care circulă fluidul A care trebuie încălzit 2. Ing. Adriana Trifu 5 . Dr. În practică sunt utilizabile numai sistemele automate stabile. la valoarea prescrisă. 1.4. A – fluid de încălzit B – fluid încălzitor 1. Pentru a se putea stabili din proiectare măsurile necesare pentru protejarea instalaţiei şi procesului tehnologic. 1. ALE SISTEMELOR DE REGLAJ Este necesară cunoaşterea variaţiei AUTOMAT în timp a mărimii de ieşire ca urmare a variaţiei mărimii de intrare sau a mărimilor perturbatoare pentru a putea determina performanţele staţionare şi tranzitorii ale SRA (corespunzătoare celor două regimuri posibile de funcţionare ale unui SRA).

Perturbaţiile de sarcină sunt mai greu de corectat în timp util (mai ales dacă perturbaţia acţionează mai aproape de punctul în care se face măsurarea parametrului reglat). TRADUCTOARE 1. Dacă perturbaţiile importante sunt de primul tip.5) are în general următoarele elemente: ♦ elementul sensibil (ES) sau detectorul (specific mărimii măsurate) 1. c) Schimbări în condiţiile ambiante (de exemplu variaţiile temperaturii în jurul utilajelor în care are loc o reglare de temperatură). d) Schimbări în caracteristicile interne ale procesului (de exemplu desfăşurarea procesului într-un reactor de polimerizare: la început este necesar un debit de abur pentru a încălzi reactorul.4.1 6 . modificarea debitului sau temperaturii fluidului încălzitor B constituie modificări în alimentarea cu energie a procesului (ele apar la intrarea proceului). Un traductor (fig. Modificarea debitului sau temperaturii fluidului încălzit A constituie perturbaţii în sarcina procesului (apar în interiorul procesului). 1. va fi necesară creşterea debitului pentru atingerea temperaturii prescrise). este mai uşor de obţinut un sistem de reglare satisfăcător. iar ulterior este necesară apă de răcire pentru a menţine temperatura la valoarea prescrisă) e) Modificarea mărimii de referinţă : o perturbare exterioară procesului este introdusă în mod voit pentru ca mărimea reglată să satisfacă anumite cerinţe Observaţii: 1 – Nu au fost menţionate perturbaţiile care pot apare în alimentarea sau funcţionarea elementelor dispozitivului de automatizare. care pot fi neglijate dacă elementele de automatizare alese au o fiabilitate şi o precizie care să corespundă cerinţelor procesului reglat 2 – Influenţa unei perturbaţii asupra mărimii reglate depinde şi de locul unde acţionează perturbaţia.7 Traductorul este echipamentul care transformă mărimea de măsurat (parametrul reglat) într-o altă mărime (de obicei o mărime electrică) în Definiţie. Pentru procesul din figura 1. dacă temperatura acestuia scade.7.Echipamente electronice de automatizare b) schimbări în caracteristicile agentului cu care se realizează reglarea (de exemplu într-o reglare de temperatură în care agentul încălzitor este aburul. clasificare vederea prelucrării de către elementele de automatizare sau de sisteme de prelucrare automată a datelor.

Dr. 2. caracteristic unui circuit electric. Ing. putere. Tabelul 1. ca urmare a măsurării unei succesiuni de impulsuri codificate) Autor – Prof. nivelului. Adriana Trifu 7 . curent.2 CRITERIUL 1. 3. etc ex: traductoare de poziţie şi deplasare. etc. După natura mărimii măsurate ♦ ♦ traductoare pentru mărimi electrice traductoare pentru mărimi neelectrice ex: tensiune. frecvenţă. După forma mărimii de la ieşire ♦ traductoare analogice ( dependenţa dintre mărimea fizică măsurată şi mărimea rezultată la ieşire este o funcţie continuă – liniară sau neliniară) ♦ traductoare cu impulsuri (mărimea de ieşire este o succesiune de impulsuri modulate în amplitudine. traductoare piezoelectrice. 1.Tehnologie generală ♦ adaptorul (A) – are rolul de a prelucra şi converti semnalul furnizat de ES într-o mărime utilizabilă direct în SRA ES Fig. vitezelor şi acceleraţiilor etc. dar cele mai importante sunt cele corespunzătoare tabelului 1. durată sau frecvenţă. sub acţiunea mărimii de măsurat) ex: termorezistenţe. După principiul de funcţionare a elementului sensibil TIPUL TRADUCTORULUI ♦ traductoare generatoare (funcţionarea se bazează pe transformarea directă a energiei mărimii de măsurat într-o energie asociată mărimii de ieşire – de obicei o mărime electrică) Ex: termocupluri.5 Traductorul Element de legătură şi transmisie A Adaptor u Element sensibil (detector ) y Surse auxiliare de energie Clasificarea traductoarelor poate fi făcută după mai multe criterii. traductoare pentru măsurarea forţrlor şi cuplurilor.2. capacitive. traductoare rezistive. ♦ traductoare parametrice (funcţionarea se bazează pe modificarea unui anumit parametru. traductoare pentru măsurarea temperaturii. presiunii. în funcţie de mărimea de intrare) ♦ traductoare numerice (rezultatul măsurării este prezentat sub formă numerică.

Exemplu:: Pentru o termorezistenţă 0 – 2500 C. cu atât traductorul este mai bun. c [ %] = (Δuad / uM – um)* 100 8 .1 – 2 %.2 CARACTERISTICI GENERALE Principalele caracteristici ale unui traductor sunt: ♦ liniaritatea ♦ pragul de sensibilitate ♦ caracteristicile dinamice ♦ domeniul de măsurare ♦ puterea de rezoluţie ♦ sensibilitatea ♦ clasa de precizie a)liniaritatea presupune proporţionalitatea între mărimile de la intrarea şi ieşirea traductorului pe tot domeniul de măsurare. Liniaritatea se referă la caracteristica statică a traductorului (care poate fi liniară sau neliniară). Sensibilitatea (S) se exprimă ca raportul dintre variaţia semnalului de la ieşire şi variaţia S=Δy/Δu semnalului de intrare: Observaţie Pentru o caracteristică liniară S = K = ct. ♦ um – reprezintă valoarea minimă a mărimii de intrare. Puterea de rezoluţie (prag de sensibilitate relativă) exprimă propietatea traductorului de a distinge două valori cât mai apropiate una de alta ale mărimii de măsurat. g) Clasa de precizie a unui traductor se exprimă ca raportul dintre eroarea Observaţie Valorile uzuale ale clasei de precizie sunt 0. d) Pragul de sensibilitate reprezintă variaţia minimă a mărimii de măsurat care determină o variaţie a mărimii de ieşire cel puţin egală cu eroarea admisibilă a traductorului.7. Observaţie: Cu cât domeniul de liniaritate al unui traductor este mai mare. c) Sensibilitatea unui traductor este calitatea acestuia de a determina variaţii mari ale mărimii de ieşire la apariţia unor variaţii reduse la intrare.Echipamente electronice de automatizare 1. f) Puterea de rezoluţie a unui traductor se obţine dacă se raportează pragul de sensibilitate la domeniul de măsurat. b)domeniul de măsurare se exprimă prin intervalul în cadrul căruia se face corect măsurarea Δu = uM – um ♦ uM – reprezintă valoarea maximă a mărimii de intrare.

Durata regimului tranzitoriu (tt) sau timpul de răspuns reprezintă intervalul de u Fig.05 yst şi 0. Ing.7 Răapunsul unui SRA la o intrare treaptă unutară σ y 1. timpul de întârziere (tI).7).5%. 1. Timpul de creştere (tc) reprezintă intervalul de timp în care mărimea de ieşire evoluează între 0. limita fixată este de +/. Suprareglajul (σ) reprezintă depăşirea maximă de către mărimea de ieşire a Fig 1. 1.6 Semnalul treaptă timp dintre începutul procesului 1 tranzitoriu şi momentul în care valoarea absolută a diferenţei (y -–yst) scade sub o t anumită limită fixată.00 tc ti tt timp mărimii de regim staţionar (yst). fără a mai depăşi ulterior această limită.05 0. 1. Adriana Trifu 9 .Tehnologie generală admisibilă Δ uad carese produce în regim static de funcţionare şi domeniul de măsurare: f) Caracteristicile dinamice se exprimă prin principalele performanţe ataşate răspunsului tranzitoriu al traductorului pentru semnal treaptă la intrare (fig. timpul de creştere (tc).6) : durata răspunsului tranzitoriu (tt).95 yst.5 0. Observaţie: de regulă.05 Legendă 1. Autor – Prof. Timpul de întârziere (tI) reprezintă timpul neccesar ca mărimea să evolueze între valoarea zero şi valoarea corespunzătoare regimului staţionar (yst). Dr. Observaţie: O valoare prea mare a suprareglajului poate determina o înrăutăţire a calităţii răspunsului tranzitoriu şi o deteriorare a procesului tehnologic. suprareglajul (σ ) etc (fig.95 0.

8 Traductoarele rezistive pot fi: a) Traductoarele rezistive cu contact utilizează modificarea valorii rezistenţei sub acţiunea mărimii de măsurat (poziţie.1 TRADUCTOARE REZISTIVE Traductoarele rezistive sunt caracterizate prin faptul că sub acţiunea mărimii de măsurat are loc variaţia (în trepte sau continuu) rezistenţei unuui circuit electric.8 b). Unele dintre ele pot fi utilizate atât ca traductoare de poziţie cât şi ca traductoare ale deplasării. Principalele tipuri de traductoare pentru măsurarea poziţiei – deplasărilor sunt traductoarele: ♦ Rezistive ♦ De tip transformator ♦ Inductive ♦ Numerice absolute şi incrementale ♦ Capacitive 1. Traductoarele de poziţie măsoară poziţia (deci implicit şi deplasarea). etc.Echipamente electronice de automatizare 1. Rezistenţa totală a traductorului este de ordinul (Ω − ΚΩ).3. de regulă prin închiderea în trepte a unor contacte care scurtcircuitează porţiuni ale rezistenţei.7. deplasare).De regulă modificarea rezistenţei se face printr-o intervenţie macanică.3 TRADUCTOARE PENTRU MĂSURAREA POZIŢIEI ŞI DEPLASĂRILOR Nu există o delimitare precisă între traductoarele de poziţie şi traductoarele de deplasare. fără să indice în principiu şi poziţia obiectululi.7. de semnalizare a poziţiei. 1. 1. Acest tip de traductoare este utilizar în scheme de acţionare discontinuă simplă. b) Traductoarele rezistive reostatice sunt rezistenţe bobinate speciale pe care se pote deplasa un cursor acţionat de mărimea de măsurat (fig. pe când traductoarele de deplasare măsoară numai deplasările. ♦ cu contacte ♦ reostatice Fig. α + Uy b Ui 10 . În general traductoarele de poziţie (liniare sau unghiulare) diferă faţă de cele de deplasare.

10 Traductor cu miez mobil Autor – Prof.2 TRADUCTOARE INDUCTIVE Funcţionarea traductoarelor inductive se bazează pe variaţia impedanţei unei bobine sub acţiunea mărimii de măsurat (poziţie sau deplasare). Ing. Ex. Observaţie: Traductoarele rezistive se utilizează.3. Dr. cu miez mobil L a) Traductoare cu întrefier variabil Mărimea de măsurat (poziţie N ~ sau deplasare) modifică întrefierul unui electromagnet x prin modificarea distanţei x dintre armături sau a suprafeţei comune Sc dintre cele două armături ale electromagnetului (fig. 1. 1. 1. de regulă. Sc ~ Bobină L N x Miez mobil x x Fig.8 Traductoare rezistive Is R Rx x a Rs Uy Materialele folosite la relizarea bobinajului au variaţii mici ale rezistenţei cu temperatura.9) b) Traductoare cu miez mobil Mărimea de măsurat. Adriana Trifu 11 . determină modificarea reluctanţei magnetice a circuitului. 1. etc.9 2. crom.Sunt traductoare parametrice. pentru măsurarea poziţieideplasărilor liniare de ordinul mm – cm şi unghilare (grade sau zeci de grade).Tehnologie generală + Ui Fig.7. Sunt traductoare de tip parametric. prin modificarea poziţiei miezului mobil (fig.10).nichel. 1. cu întrefier variabil Traductor cu întrefier variabil x Fig 1. respectiv a inductanţei lui.: constantan. Din punct de vedere constructiv există două tipuri de traductore inductive: 1.

1.Înfăşurările pot fi reallizate fiecare sub formă monofazată.3 TRADUCTOARE CAPACITIVE În cazul traductoarelor capacitive mărimea de măsurat (poziţie sau deplasare) acţionează asupra unui condensator.c) x x x C C Ac x C a x b x c x Fig. x).reprezintă distanţa dintre ermături C= ε⋅A d (1. modificându-i capacitatea.4 TRADUCTOARE DE TIP TRANSFORMATOR (SELSIN ŞI INDUCTOSIN) Selsinul este un transformator rotativ. Funcţionarea sa se bazează pe fenomenul de inducţie electromagnetică. 12 . Selsinul este des utilizat ca traductor de poziţie unghiulară în echipamentele de măsură şi control ale maşinilor unelte.7.7. trifazată sau polifazată. iar pentru rotor – înfăşurare monofazată.b) ♦ cu dielectricul variabil (1.11 Traductoare capacitive 1.Echipamente electronice de automatizare 1. 1. bifazată.5) se controlează valoarea capacităţii (ε. În funcţie de parametrul prin care ε . El este asemănător constructiv cu o maşină electrică şi este alcătuit din două înfăşurări: stator şi rotor.3.11.3.reprezintă permitivitatea dielectricului A – reprezintă suprafaţa armăturilor x . Cea mai utilizată combinaţie este: pentru stator trifazat în stea.a) ♦ cu suprafaţa comună Ac variabilă (fig.11. (1. A. există trei variante principale de realizare a traductorilor capacitivi (şi respsctiv a caracteristicilor lor statice): ♦ cu distanţa x între armături variabilă fig.11.

fără utilizarea convertoarelor Autor – Prof. 1.5 TRADUCTOARE NUMERICE INCREMENTALE ŞI ABSOLUTE Traductoarele numerice permit prelucrarea simplă a informaţiei furnizând forma numerică a mărimii măsurate (poziţie.7. ceea ce a determinat utilizarea lor ca traductoare de poziţie.6) care va determina un flux magnetic variabil în timp. Dezavantajul utilizării selsinelor constă în convertirea univocă a poziţiei în tensiune şi numai într-un domeniu relativ mic. Se consideră că se aplică statorului o tensiune alternativă: es = E1 sin ωt (1. Inductosinul trebuie alimentat cu tensiuni de frcvenţe mari (de regulă 1 – 20 KHz). Acesta va induce în rotor o tensiune eR de aceeaşi frecvenţă.Tehnologie generală Principiul de funcţionare al unui selsin poaate fi studiat considerând statorul şi rotorul cu înfăşurări monofazice (fig. fără miez de fier şi care poate fi utilizat în mod direct pentru a măsura poziţia sau deplasarea fără a fi necesară transformarea mişcării rectilinii în mişcare unghiulară.3. această gamă este sub 300). 1. es es θ Fig. Inductosinul liniar este de fapt tot un selsin.2 %. a cărei valoare va depinde de cuplajul înfăşurărilor rotorului cu fluxul statorului. fiind necesară transformarea mişcării rectilinii în mişcare de rotaţie. Dr. tensiunea indusă va fi: Avantajele selsinelor sunt legate de simplitatea lor constructivă şi siguranţa în funcţionare.12 Funcţionarea unui selsin E1 ωt E2 cos θ eR eR ωt – 1500. Ing.12). dar desfăşurat în plan. Adriana Trifu 13 . apare un alt dezavantaj al selsinelor. (Gama de lucru este în general de 1100 În cazul măsurării poziţiei sau deplasărilor rectilinii. eR = (E2 sin ωt ) cos θ (1. deplasare).7) Dacă rotorul este rotit cu unghiul θ faţă de stator. pentru obţinerea uneiliniarităţi de +/. 1.

Principiul va fi ilustrat cu un sistem pentru măsurarea poziţiei şi a deplasărilor saniei unei maşini unelte (fig. fiecărei poziţii P1 – PI îi vor corespunde un număr N de cuante de deplasare. Există două tipuri de traductoare numerice pentru măsurarea poziţiei şi deplasărilor: ♦ incrementale ♦ absolute a) Traductoare numerice incrementale se bazează pe folosirea metodei de măsurae incrementală (numită şi metoda creşterilor).. 14 . Precizia. în acest caz depinde de numărul de cifre cu care este aproximată mărimea reală. Această metodă presupune împărţirea unei distanţe D . date.motor de acţionare 5. Impulsurile individuale sunt adunate sau scăzute din conţinutul numărătorului după cum sania se îndepărtează sau se apropie de poziţia de zero. – riglă de măsurare incrementală 4. Soluţia cea mai utilizată pentru citire este citirea fotoelectrică. în cuante de deplasare Δd. 1. 4 NI 1 Fig 1. În comanda numerică a maşinilor unelte şi în alte aplicaţii forma numerică a mărimii măsurate este obţinută direct.Echipamente electronice de automatizare analog-numerice. care are o reţea de linii divizată în cuante (Δd) este citită de către un dispozitiv de citire. 2. Imaginea numerică a deplasării însumate într-un număr de impulsuri. Sistemele de măsurare incrementală pot lucra atât liniar cât şi rotativ. 3. oferind avantaje economice cât şi legate de precizia echipamentului. Dispozitivul transformă fiecare diviziune într-un impuls eelectric. 1.13). astfel încât fixându-se o poziţie de zero (0). Măsurarea deplasărilor se face prin însumarea deplasărilor parţiale efectuate.. b) Traductoarele numerice absolute folosesc codificarea directă a poziţiei în dispozitivul de măsurare (pe disc sau riglă).13 Sistem pentru măsurarea poziţiei şi deplasărilor saniei unei maşini unelte 1– sanie.cuantă de deplasare Δd Rigla. – şurub de avans. Numărătorul de impulsuri utilizat de dispozitivul de citire este reversibil.13 2 5 O P1 P2 Pi 3 Fig. oferind astfel posibilitatea de a sesiza şi direcţia deplasării. astfel încât fiecărei poziţii îi corespunde un număr binar (de obicei cod Gray).

1 sau alternativ) a căror tensiune la borne este TRADUCTOARE DE INDUCŢIE DE TIP TAHOGENERATOR proporţională cu turaţia rotorului.7. Ea este de regulă precizată prin panta sa.m.7. Traductorul pentru măsurarea vitezelor determină viteza unghiulară (turaţia) unei mişcări de rotaţie. Dr. pe măsurarea unei succesiuni de impulsuri electrice sau electro-optice (în cazul tahometrelor cu impulsuri) etc. Ing. K2 – reprezintă constante de proporţionalitate Observaţie: În cazul unui tahogenerator de curent continuu. Vitezele liniare pot fi măsurate printr-o metodă indirectă (determinând viteza 1. În cazul tahogeneratoarelor de curent alternativ poate fi utilizată pentru măsurarea turaţiei şi dependenţa dintre aceasta şi frecvenţa tensiunii induse.reprezintă fluxul magnetic produs de magnetul permanent sau sursa externă ♦ Ω. pe efectul stroboscopic. indusă ♦ Φ. Sistemele de măsurare numerică pot lucra.4 TRADUCTOARE PENTRU MĂSURAREA VITEZELOR unghiulară sau pe alte principii).Tehnologie generală Este o metodă mai costisitoare decât metoda incrementală. Datorită câmpului magnetic permanent creat de magneţii permanenţi ai statorului. a cărei E = Ke Φ Ω = Κ1 Ω= Κ2 n (1. K1. Adriana Trifu 15 . partea electronică de prelucrare a semnalelor fiind mult mai complicată. Rotorul este antrenat de elementul căruia trebuie să i se măsoare turaţia.reprezintă viteza unghiulară ♦ n – turaţia (rot/min) ♦ Ke.Liniaritatea se menţine până la o anumită turaţie (de câteva ori turaţia nominală). Tahogeneratoare sunt considerate toate tipurile de generatoare de curent (continuu 1. după care saturaţia miezurilor magnetice înrăutăţesc caracteristica.8) amplitudine depinde (practic liniar) de turaţia rotorului: ♦ e – reprezintă t. caracteristica statică este liniară. Funcţionarea traductoarelor de turaţie se bazează pe fenomenul de inducţie electromagnetică (în cazul tahogeneratoarelor de curent continuu şi curent alternativ). Codul Gray nu poate fi folosit ulterior în calcule şi de aceea sunt necesare convertoare de cod (de exemplu din codul Gray în cod binar). Autor – Prof.e.4. în înfăşurările rotorului se induce o t.e. ca şi cele incrementale atât liniar cât şi rotativ. (Exemplu: 60V / 3000 rot/min).m.

– disc cu fante impulsuri luminoase obţinute prin intermediul unui disc cu fante. utilizate frecvent în practică sunt: ♦ tensometrice rezistive ♦ magnetostrictive ♦ piezoelectrice ♦ rezistive cu rondele de grafit Traductoarele tensometrice rezistive .Echipamente electronice de automatizare Măsurarea vitezei de rotaţie (turaţia) este realizată în cazul traductoarelor cu impulsuri pe baza măsurării unui parametru ataşat 1. reprezintă o soluţie simplă şi de aceea 1.2 unui tren de impulsuri (frecvenţă. TENSIOMETRICE REZISTIVE 16 .1 frecvent utiilizată pentru măsurarea forţelor TRADUCTOARE şi cuplurilor. să se ataşeze traductorului un element elastic (un resort).7. succesiunea de 2 1 i u R EF Ea Fig.4. 3. 1. 2. este transformată într-o succesiune de impulsuri electrice. 1. Fotodioda va produce în circuit un curent i . Impulsurile pot fi electrice sau electro TRADUCTOARE CU – optice.5 TRADUCTOARE PENTRU MĂSURAREA FORŢELOR ŞI CUPLURILOR Măsurarea forţelor poate fi făcută în principiu cu orice traductor parametric de măsură a deplasărilor. IMPULSURI În cazul metodei electrooptice.7. În serie cu forţa ce trebuie determinată este necesar. a cărui valoare medie este dependentă de turaţia discului (prin intermediul frecvenţei trenului de impulsuri). în acest caz. – sursă de lumină. Traductorele pentru măsurarea forţelor.14 3 Metoda electrooptică de deterrminare a vitezei de rotaţie 1– lentile.7. Această forţă (F) poate fi măsurată prin intermediul organului mobil al traductorului de deplasare. Forţa ce trebuie măsurată acţionează asupra resortului deformându-l între anumite limite (proporţional cu valoarea forţei).5. număr de impulsuri). Transformarea o realizează un element fotoelectric (EF) (de exemplu o fotodiodă).

15. Fenomenul piezoelectric constă în apariţia unor sarcini electrice pe două suprafeţe ale unui cristal.b). Elemantul elastic se va deforma sub acţiunea forţei F (odată cu deplasarea x).15. (Polaritatea este diferită în funcţie de solicitare: tracţiune sau compresiune).5. Ing. 1. pe direcţii diferite.2 Autor – Prof.9) Parametri traductoarelor tensometrice rezistive au ca valori uzuale: K = 1.6 (fir de constantan) K = 100 – 150 (materiale semiconductoare) R = 100 – 300 Ω 1 2 T F 3 E x Fig. în acelaşi timp. Această deplasare determină.Fir conductor subţire. Adriana Trifu 17 . Această variaţie este pusă în evidenţă. în anumite condiţii. 1. 1. cu un circuit în punte Wheatstone (alimentată în curent continuu sau alternativ).Tehnologie generală Traductoarele tensometrice rezistive (mărci tensometrice) sunt formate dintr-un fir conductor subţire. Traductorul (T) este lipit pe un element elastic (E) (fig.15 Traductor tensiometric rezistiv 1.a).7. Suport de hârtie sau material izolant 3. 1.9 – 2. când acesta este supus unei forţe TRADUCTOARE mecanice. PIEZOELECTRICE Sarcinile electrice apar dacă cristalul este supus uneia dintre următoarele solicitări: ♦ presiune ♦ flexiune ♦ forfecare ♦ tracţiune ♦ torsiune Este important să nu fie solicitat cristalul la mai multe eforturi. 2. de obicei. o variaţie Δl a lungimii firului conductor şi implicit o variaţie a rezistenţei sale electrice: ΔR Δl =K R l (1. Dr. lipit pe un suport de hârtie sau material izolant (fig.Axa deformaţiei Măsura forţei F cu care este acţionat elementul elastic este variaţia rezistenţei.

Fenomenul de magnetostricţiune este reversibil. (Exemplu: firele de racord. Fenomenul de magnetostricţiune este caracterizat de deformarea unor materiale magnetice sub acţiunea unor stări de magnetizare. cuarţ: ♦ nu sunt influenţate de temperatură δ = 2. datorită unor solicitări (forţe) macanice aplicate din exterior (fig. ce se modifică permanent. Aceste influenţe pot fi micşorate prin luarea unor măsuri speciale.reprezintă constanta dielectrică a apare pe cristal cristalului C – reprezintă capacitatea electrică a ν = δ / ε [V m / N] – reprezintă cristalului factorul de calitate al cristalului F – reprezintă forţa ce acţionează A – reprezintă aria δ = Q / F [ C / N] – reprezintă constanta piezoelectrică a cristalului De regulă capacitatea cristalului este de ordinul 40 – 1000 pF. etc. Aceste influenţe sunt imprecis determinate şi dependente de o serie de factori (forma firelor. ce apar între ele. 1. pentru realizarea traductoarelor piezoelectrice este cristalul de cuarţ. Acest dezavantaj este însă minor în raport cu avantajele prezentate de această metodă în măsurarea forţelor.Echipamente electronice de automatizare Dacă între plăcile unui condensator se plasează un astfel de cristal (ca dielectric). (Alte materiale utilizate sunt Sarea Seignette şi titanatul de bariu). Funcţionarea traductoarelor magnetostrictive se bazează pe variaţia permeabilităţii magnetice (μ) TRADUCTOARE a unor materiale feromagnetice în funcţie de MAGNETOSTRICTIVE tensiunile mecanice (σ). tensiunea indusă E va fi: E= Q δ ⋅ F δ ⋅ Fd ν ⋅ F ⋅ d = = = C C ε⋅A A (1. amplificatorul. etc.) asupra măsurării. a parametrilor vibraţiilor mecanice: ♦ viteză de răspuns foarte bună (aceste Pentru un cristal de traductoare nu au practic constantă de timp).16). 18 .06 * 10-11 F / m ♦ nu prezintă histerezis ♦ permit măsurări până la frecvenţe de ordinul 109 Hz Cel mai bun cristal. umiditate.10) în care: Q – reprezintă sarcina electrică ce ε . Marele dezvantaj al acestor traductoare constă în influenţa pe care o exercită circuitul exterior al cristalului.).25 * 10-12 C / N 3 2 ♦ suportă eforturi mari ( 10 daN / m ) ε = 4. având coeficienţi piezoelectrici mari.

Dacă materialul feromagnetic se află în interiorul unei bobine (fig.17). 1. Funcţionarea traductoarelor cu termorezistenţă se 1. Metodele de măsurare a temperaturii sunt extrem de variate.Tehnologie generală B Br0 σ =0 σ >0 H Fig 1.6 TRADUCTOARE PENTRU MĂSURAREA TEMPERATURII Temperatura este o mărime de stare. Ing.7. traductoarele pentru temperatură sunt protejate cu una sau chiar două teci: una pentru protecţie contra contaminării şi una pentru protecţie mecanică şi contra coroziunii. În automatizări se folosesc traductoarele cu termorezistenţă. Materialele utilizate pentru realizarea termorezistenţelor au coeficient de temperatură cât mai mare şi valori reproductibile ale rezistenţei într-o gamă cât mai mare de temperatură. De obicei. 1. Fig. odată cu variaţia permeabilităţii miezului bobinei are loc variaţia reactanţei inductive a înfăşurării. Domeniul principal de măsură este între 1000 C şi 5000C. datorită unor forţe mecanice exterioare. 1. Dr.6.17 Variante constructive de traductoare magnetostrictive a) pentru măsurarea forţelor de apăsare b) pentru măsurarea eforturilor de torsiune a b Observaţie: Sensibilitatea traductorului este mai mare cu cât lungimea circuitului magnetic este mai mare. Adriana Trifu 19 . etc. cu termistoare. variaţie care este TERMOREZISTENŢĂ sesizată şi transformată în semnal electric.1 bazează pe variaţia rezistenţei electrice a unui TRADUCTOARE CU conductor cu temperatura. Autor – Prof.7. aliaje de nichel şi alumuniu. aliaje de fier şi cobalt . cu termocuplu.16 Materialele feromagnetice utilizate poat fi: nichel(Ni). iar pentru măsurarea temperaturilor înalte ( mai mari de 10000 C) sau în puncte greu accesibile sunt utilizate pirometre de radiaţie.

2 TRADUCTOARE Efectul termoelectric constă în apariţia unei CU TERMOCUPLU tensiuni electromotoare între capetele libere a două fire sau benzi metalice diferite. de forma: RT = RT0 [1 + α(T – T0) + β(T – T0)2 ] (1.588 *10-6 7.3 Materialul Gama de temperatuă 0……600 0……200 α [grad ] 3.2000 C la + 6000 C).reprezintă coeficienţi ce depind de natura materialului R[Ω] Nichel Platină . Dacă mediul măsurat este agitat. sudate sau lipite la un capăt.Prin măsurarea t.100 0 100 200 300 400 500 600 T[oC] Fig 1.46 Ω.e. Funcţionarea traductoarelor cu termocuplu se bazează pe efectul termoelectric.m.11) 300 200 100 RT . şi cunoscând temperatura capetelor neâncălzite (reci) se poate determina temperatura locului de sudură. nichelul (-600 C la 1800 C) şi mai rar cuprul şi aliaje din aur şi argint. 20. Caracteristicile statice ale termorezistenţelor de platină şi nichel sunt neliniare.43 *10 -3 -1 β [grad-2] 0. atunci când locul de sudare este încălzit.18 Caracteristica statică a termorezistenţelor din platină şi nichel Tabelul 1. β . Valorile uzuale ale termorezistenţelor la 00 C sunt: 100 Ω. transferul de căldură se face mai uşor ceea ce echivalează cu o reducere a constantei de timp.85 *10-6 Platină (Pt) Nichel (Ni) 60 s Observaţii : 10. Caracteristica dinamică se precizează de obicei prin constanta de timp T Exemplu: Temorezistenţa Pt100 are constanta de timp T = 30. dar pot fi aproximate prin relaţii de ordinul doi.Echipamente electronice de automatizare Materialele folosite sunt: platina (. 1.200 . 10 Ω.reprezintă rezistenţa conductorului la temperatura T0 C RT0 – reprezintă rezistenţa la temperatura de bază (de regulă 00 C) α.7.6. 50 Ω. 20 .911*10-3 5.

aliaje (cromel. 1. Aur 8 Prin micşorarea diametrului şi Cromel 31. Adriana Trifu 21 .2 timp poate deveni de ordinul Constantan -35 secundelor sau chiar mai puţin. platină. Ing. invariabilă în timp şi cât mai Tabelul 1.Iridiu 13 Inerţia temocuplurilor este mare Manganin 8 (constanta de timp poate ajunge până la 1 – 2 min). Platin .3 grosimii peretelui de protecţie sau chiar înlăturarea acestuia. etc. Termistoarele sunt semiconductoare cu TRADUCTOARE CU coeficient de variaţie cu temperatura negativ TERMISTOARE 1.75 min (la temperatura finală de 9500 C) din cauza importanţei radiaţiei la temperaturi înalte. Dr. cupru.7 min (la temperatura finală de 2500 C) la 1.6.).3 Autor – Prof. 0 Metal Materialele utilizate la realizarea μV / C electrozilor pot fi: fier. 1. 1.Tehnologie generală Tensiunea termoelectrică (E) a materialelor din care sunt realizate termocuplurile trebuie să fie cât mai mare. rodiu. brusc într-un cuptor (care poate avea diferite temperaturi). cum se poate deduce din fig.19).4 proporţională cu temperatura. constanta de timp scade de la 5. alumel. Platină 9 constantan. Valoarea constantei de tempratură depinde şi de temperatura finală (fig. Tuburile de protecţie sunt metalice (pentru temperaturi maxime între 4250 C şi 12500 C) sau ceramice (pentru % din temperatura finală 100 623 950 o C 950 o C 250 o C 650 o C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 t[min] Fig. iridiu. constanta de Alumel .7.19 Răspunsul unui termocuplu pentru diferite temperaturi temperaturi maxime între 10500 C şi 16500 C). nichel. la introducerea unui termocuplu.19. aur.10.

1. ♦ este necesară măsurarea temperaturii medii a unei suprafeţe mari. de domeniul restrâns de temperatură în care fincţionează (-700 C la +3000 C) şi de neliniaritatea caracteristicii (fig.Echipamente electronice de automatizare (este de aproximativ de 10 ori mai mare decât cel al termorezistenţelor uzuale). 1. RT [Ω] 104 10 3 Fig. Observaţii: 1.5 – 0.7 TRADUCTOARE PENTRU MĂSURAREA PRESIUNILOR Traductoarele pentru presiuni conţin piese şi fluide în mişcare.20 Caracteristica statică a termustorului 102 10 100 200 300 400 500 600 T [o C] Observaţie: O anumită îmbunătăţire a caracteristicii statice (liniarizare pe un anumit domeniu) se poate obţine prin montarea unei rezistenţe în paralel cu termistorul. Pirometrele de radiaţie sunt întrebuinţate în următoarele cazuri: ♦ mediul contaminează termocuplurile sau le limitează durata de funcţionare ♦ temperatura care trebuie măsurată e mai mare decât cea limită indicată pentru termocupluri.7.7. 22 .75 s). traductoarele cu termistoare mai au următoarele avantaje: ♦ pot fi executate cu rezistenţă ♦ dimensiuni mult mai mici electrică mare (ceea ce permite fire de ♦ sunt mult mai rapăide conexiune mai lungi între punctul de ♦ au sensibilitate mare măsură şi celelalte elemente ale SRA) Dezavantajele traductoarelor cu termistoare sunt legate de împrăştierea mare a valorilor rezistenţelor nominale şi ale coeficientului de temperatură. ♦ corpul este în mişcare.4 PIROMETRE DE RADIAŢIE Funcţionarea acestor elemente se bazează pe măsurarea temperaturii unui corp cu ajutorul cantităţii şi caracteristicilor energiei pe care o radiază.20). Faţă de traductoarele cu termorezistenţă. Pirometrele de radiaţie au constantă de timp mică (în multe cazuri 0. 1. 1.6. Precizia măsurării cu pirometrele de radiaţie este redusă 2.

Fig 1.7.2.1 TRADUCTOARE CU MEMBRANĂ ELASTICĂ Sunt traductoare de presiune cu element elastic (fig.7.1. Sensibilitatea traductorului cu silfon este cu atât mai mare cu cât este mai mare numărul de ondulaţii. Adriana Trifu 23 . prevăzută cu o membrană elastică.21) Sunt realizate dintr-o cameră (ce p este pusă în legătură cu presiunea de măsurat). Ing. Autor – Prof. traductoare de presiune diferenţială cu lichide (sunt utilizate traductoare cu tub în formă de U. Dr. de tip clopot sau inelare. care măsoară diferenţa a două presiuni. Asamblând mai multe R membrane se obţine o capsulă P0 P manometrică. 1.22).Tehnologie generală 1.Acestea sunt ataşate unui Fig 1.23 elastic este silfonul (un tub metalic cu pereţi subţiri.7. Observaţie: Constanta de timp este proporţională cu lungimea tubului de legătură dintre proces şi traductorul de presiune. 1.22 Traductor de presiune cu burduf P şi resort R . aceaasta fiind transformată în deplasarea unei coloane de lichid) etc. Aceasta se deformează sub acţiunea presiunii de măsurat.23). ondulat pe suprafaţa laterală) (fig. 1.1. Este utilizat împreună cu traductoare de deplasare. Se poate considera că pentru lungimi mici ale conductei până la aproximativ 100 m acest timp mort este neglijabil. Săgeata este dependentă de presiunea aplicată membranei. Fig. trapezoidal. rezervor etc. Elementul Fig 1. cu profil sinusoidal.2 TRADUCTOARE CU SILFOANE Sunt traductoare cu element elastic. Prin asamblarea mai multor capsule se obţine un P “burduf”. Observaţie: Metodele de măsurare a presiunilor sunt mult mai variate: traductoare cu tuburi Bourdon (tub sub formă de arc de cerc care se deformează sub acţiunea presiunii din interiorul său).21 Traductor cu membrană elastică Membranele utilizate pot fi gofrate.22 traductor de deplasare (fig.

7. Forţele provin din împingerea pe care o exercită fluidul în mişcare asupra flotorului. Metodele de măsurare a nivelului pot fi directe sau indirecte. Ea apare sub acţiunea unui câmp magnetic creat de un electromagnet exterior.m. este proporţională cu debitul de fluid (prin intermediul vitezei medii de deplasare a fluidului). Funcţionarea traductoarelor de debit cu secţiune 1. Tensiunea electromotoare va fi indusă chiar în fluidul care se deplasează în conductă. Lichidul.e. Împingerea este proporţională cu diferenţa de presiune de dinainte şi de după flotor. existând pentru construcţii speciale precizii chiar mai bune. Prin utilizarea şi a unui traductor de deplasare se poate construi un traductor de debit care să furnizeze informaţia într-un SRA: 1.8. Prin intermediul a doi electrozi cufundaţi în fluid poate fi măsurată t.8. atunci DE TRECERE când în calea sa există o variaţie de secţiune. 24 .Echipamente electronice de automatizare TRADUCTOARE PENTRU MĂSURAREA DEBITELOR 1.m. Poziţia flotorului va caracteriza astfel debitul fluidului.2 TRADUCTOARE DE DEBIT BAZATE PE PRINCIPII ELECTROMAGNETICE Funcţionarea traductoarelor de debit electromagnetice se bazează pe faptul că întrun conductor care se mişcă în câmp magnetic apare o tensiune electrică. Unul dintre cele mai întrebuinţate traductoare de acest tip este ROTAMETRUL cu flotor şi tub conic. T.7. care are conductibilitate electrică (chir dacă aceasta este foarte mică) se va comporata ca un conductor în mişcare. Debitmetrul este direct gradat în funcţie de poziţia flotorului. ceea ce impune condiţii deosebite legate de constanta de timp a traductoarelor pentru debite.1 de trecere variabilă se bazează pe dependenţa între debit (QV) şi variaţia presiunii statice a unui TRADUCTOARE DE DEBIT CU SECŢIUNE fluid care se scurge printr-o conductă.7.e. indusă.8 Procesele pentru reglările de debite au constante de timp foarte mici. VARIABILĂ Precizia de măsurare este de aproximativ 2 % din debitul maxim. Flotorul stă într-o poziţie de echilibru între greutatea sa şi forţele care îl împing în sus.

care va forma cel de-al doilea electrod. deducându-se apoi înălţimea lichidului (deasupra punctului de măsurare).5 s) Metoda capacităţii are avantaje faţă de celelalte metode de măsurare a nivelului: ♦ piesele au construcţie simplă ♦ nu există piese în mişcare ♦ poate fi aplicată într-un domeniu larg de temperatură şi presiune a lichidului ♦ poate exista prin construcţie prottecţie antiexplozivă ♦ constantele de timp sunt mici (sub 1 s) 1. contacte cu suprafaţa variabilă sau reflexie sonică. Ing. Fenomenele care facilitează măsurarea pot fi de plutire. cele mai folosite metode se bazează pe măsurarea presiunii hidrostatice şi pe capacitatea electrică. Metoda poate fi aplictă şi pentru măsurarea debitului în cazuri dificile: ♦ acizi corozivi ♦ lichide cu vâscozitate mare ♦ lichide cu suspens Avantajele metodei constau în: ♦ ♦ ♦ ♦ precizie mare calibrare stabilă gamă foarte largă (poate măsura cu o precizie satisfăcătoare debite mici) ♦ constantă de timp mică (sub 0.7. magnetice.7.10 TRADUCTOARE PENTRU MĂRIMI ELECTRICE Alegerea unui traductor de curent şi tensiune este legată atât de parametrii tehnici cât şi economici. 1. În czul măsurării nivelului lichidelor conductoare.Tehnologie generală În cazul metodelor directe traductorul este direct influenţat de poziţia suprafeţei lichidului. Dr. În cazul metodelor indirecte. capacitatea fiind proporţională cu nivelul lichidului între cei doi electrozi. La măsurarea presiunii hidrostatice se măsoară presiunea într-un punct al incintei cu lichid. Adriana Trifu ♦ constrângerile mecanice 25 .9 TRADUCTOARE PENTRU MĂSURAREA NIVELULUI Metoda de măsurare se bazează pe măsurarea capacităţii între un electrod cufundat în lichid şi pereţii rezervorului sau alt electrod. Printre parametrii tehnici trebuie în special menţionaţi: ♦ constrângerile electrice Autor – Prof. electrodul este izolat şi scufundat în lichid.

Un traductor Hall va da la ieşire o tensiune electrică proporţională cu câmpul magnetic. 3. 5. 2.1 primar IP de măsurat şi este proporţională cu el în TRADUCTOARE CU EFECT zona liniară a ciclului de histerezis. ceea ce va determina o diferenţă de potenţial numită tensiune Hall. care pot fi considerate standarde în domeniul măsurărilor.interferenţe electromagnetice. perturbaţii mecanice (vibraţii.24 26 . Câmpul magnetic B generează o forţă Lorentz FL. traductoare în buclă închisă tip C. traductoare cu efect Hall în buclă deschisă (tip H). Numeroasele modele utilizate la ora actuală pot fi împărţite în 5 grupe principale: 1. traductoare flexibile pentru curent alternativ. traductoare cu efect Hall în buclă închisă (tip L).Echipamente electronice de automatizare ♦ constrângerile termice ♦ condiţiile de mediu Pentru o aplicaţie de o complexitate ridicată. VH: K ⋅ I C⋅ B (1. 1. Aceaasta va provoca o modificare a numărului de purtători de sarcină de pe ambele feţe ale plăcuţei. HALL ÎN BUCLĂ DESCHISĂ Curentul IC este asigurat de o sursă de curent constant. Inducţia magnetică B este generată de curentul 1. 4. sunt necesare informaţii suplimentare pentru a definitiva selecţia. Există o gamă largă de traductoare de curent şi tensiune izolate galvanic. d d grosimea plăcuţei. 1.24).10.12) VH = Unde K reprezintă constanta Hall. fronturi tranzitorii repide. perpendiculară pe direcţia purtătorilor de sarcină mobili ce compun curentul. Presupunem o placă subţire de material semiconductor traversată longitudinal de un curent de control IC (fig.7. traductoare în buclă închisă tip IT. atunci când acesta este supus unui câmp magnetic perpendicular pe direcţia curentului. şocuri) etc. B Efectul Hall Ic VH Efectul Hall este cauzat de forţa Lorentz care acţionează asupra purtătorilor de sarcină mobili dintr-un conductor. Fig. care implică o combinaţie a diverselor elemente de mediu: perturbaţii magnetice. iar B este inducţia câmpului magnetic.

proporţional cu VH. temperatura de lucru este de la –250 C până la +700 C.2 care performaţele traductorului se TRADUCTOARE DE CURENT îmbunătăţesc.25 + Ip Ic B = K1 IP (1. Dr.10. redus cu raportul spirelor este mult mai mic decât curentul primar.13) VH = K IC K1 IP / d (1. timpul de răspuns este mai mic de 3 – 7 μs.000 A.16) deci curentul secundar. În cazul unor creşteri mari ale curentului poate apare o eroare numită offset magnetic. prin 1. au un circuit de compensare integrat. CU EFECT HALL ÎN BUCLĂ ÎNCHISĂ Traductoarele în buclă închisă furnizează un curent secundar (IS).15) Traductoarele de tip H se impun prin consum mic. Autor – Prof. care acţionează ca o reacţie pentru compensarea inducţiei creată de curentul primar (BS = BP ).7. numite şi cu flux zero.Tehnologie generală Conversia curentului primar într-o tensiune de ieşire Fig. 0 banda de frecvenţă: 0 – 25KHz. Ing. Adriana Trifu 27 . 1. Se poate scrie relaţia: IS = NP IP / NS (1. rezistenţa la suprasarcini de curent şi un preţ relativ scăzut. sisteme de conducere energetice. Domeniul de măsură (de curent) la traductoarele de tip H este de 0–18. Printre aplicaţiile tipice pot fi menţionate echipamente de sudură electrică. echipamente de electroliză. Aceste traductoare. vehicule electrice. precizia la 25 C este de (+ / -) 1 %. dimensiuni şi greutate reduse.14) VH = K2 IP (1. surse de energie neîntreruptibile (UPS). care este maximă dacă circuitul magnetic a fost saturat.

Printre aplicaţiile tipice. în afara celor prrezentate la traductoarele în buclă deschisă. TRADUCTOARE DE Traductoarele de tensiune cu efect Hall sunt TENSIUNE CU EFECT HALL alcătuite dintr-un ansamblu traductor de curenţi ÎN BUCLĂ ÎNCHISĂ . domeniul de măsură 0 – 15.5 %). liniaritate foarte bună. Valoarea acesteia trebuie aleasă între valorile indicate în catalog pentru a respecta puterea disipată în circuitul electronic (RM min) şi a evita saturaţia circuitului magnetic (RM max). Puterea instalată va fide 3 – 4 ori puterea nominală calculată: 28 . IPN este curentul primar nominal (din catalog). Rezistenţa R1 poate fi externă sau integrată în construcţia traductorului. se poate face cu relaţia: R1 = (VPN / IPN) – RP.3 alimentare specifice pentru radare. 1. iar RP este rezistenţa primară internă (din catalog).10. Principalele limitări sunt date de consumul de la sursa de alimentare şi preţul mult mai mare decât echivalentele în tehnologia cu bucla deschisă.000 A. (1. bandă largă de frecvenţă (0 – 200 KHz). Calculul rezistenţei R1.Echipamente electronice de automatizare Principiul de operare al traductorului în buclă închisă + + Ip Ic Is Fig. externe. Curentul secundar de la ieşire poate fi transformat în tensiune printr-o rezistenţă de măsură RM.7. derivă scăzută cu temperatura. timp de răspuns redus (mai mic de 1μs).17) Unde VPN este tensiunea nominală de măsurat.o rezistenţă primară R1.26 VH 0V - Traductorul tip L se caracterizează printr-o excelentă precizie (+ /. nu introduc pierderi în circuitul de măsurat şi suportă depăşiri de curent fără să se strice.0. surse de 1. prin care se extrage din tensiunea de măsurat un curent primar echivalent. mai pot fi menţionate convertoare pentru servomotoare în robotică.

Traductoarele tip C permit măsurarea 1. protecţie împotriva depăşirii curentului primar. banda de frecvenţe este 0 – 100 KHz. Traductoarele cu rezistenţa R1 încorporată au avantajul calibrării din fabrică la valoarea nominală de tensiune. Adriana Trifu 29 . măsurarea curenţilor diferenţiali în echipamentele de tracţiune electrice (ca o funcţie de siguranţă).0. Pentru evitarea saturaţiei se impune limitarea curentului principal la o valoare maximă. bandă largă de frecvenţe BUCLĂ ÎNCHISĂ TIP C (0 – 250 / 500) KHZ în cazul măsurărilor de curent şi (0 – 400 / 700) KHz în cazul măsurărilor de tensiune) şi deriva cu temperatura redusă. Gama da măsură este limitată la 1. protecţie la scurtcircuit.1 %).10. Traductoarele CV pot fi folosite atât pentru măsurarea tensiunilor alternative în invertoare de putere cât şi în instrumente de măsurare de laborator. iar timpul de răspuns este de 10 …100 μs. timpul de răspuns este de Autor – Prof. instrumente de măsurare de laborator. Traductorele tip IT permit măsurarea curenţilor cu o foarte mare acurateţe. sisteme de încălzire inductive. posibilitatea de reglare externă a nivelului curentului diferenţial de măsurat. TIP IT precizia este de 2 ppm. Traductoarele din seria C furnizează la ieşire o tensiune de până la 10 V.18).1%.5 înaltă stabilitate. a curenţilor diferrenţiali (CD) şi a tensiunilor (CT) şi se caracterizează prin TRADUCTOARE ÎN precizie (+/.10. Domeniul de măsură al acestor traductoare poate fi 0 – 9500 V. Traductoarele de tip C sunt prevăzute cu un sistem de compensare a spirelor – amper folosind un oscilator electronic. monitoriza şi regla tensiuni.7. liniaritate şi cu o 1. pentru o bandă de frecvenţe de câţiva KHz.Tehnologie generală PN =I2 PN * R1 (1. Traductoarele CT au o rezistenţă foarte mare la suprasarcină.4 curenţilor (CT). detecta. Printre aplicaţii pot fi enumerate: măsurarea curentului de magnetizare în transformatoarele de putere sau detecţia componentei de curent continuu pentru a evita saturaea (echipamente industriale şi tracţiune electrică). nivele de izolaţie foarte mari şi performanţe excelente împotriva descărcărilor parţiale. Traductoarele de tensiune se folosesc în multe aplicaţii industriale pentru a măsura.7. Aplicaţiile tipice ale traductoarelor CD sunt: măsurarea şi detectarea curenţilor de scurgere la pământ. Ing. Dr. 0 Precizia la 25 C este de +/. Domeniul de măsură este 0 – TRADUCTOARE ÎN 600 A.5 VPN. Traductoarele CD au o rezoluţie diferenţială foarte bună. BUCLĂ ÎNCHISĂ.

Tensiunea indusă este proporţională cu variaţia curentului Δ i / Δ t. FLEXIBILE DE CURENT Paretea principală a unui astfel de traductor este ALTERNATIV capul de măsură care. analiza armonicelor.7.1 Definiţie. măsurări foarte precise de laborator şi metrologie.6 alternativi mono sau trifazici şi a curenţilor TRADUCTOARE pulsatorii. din punct de vedere constructiv regulatorul şi elementul de comparaţie formea ză o singură unitate. Criteriile de clasificare a regulatoarelor automate sunt foarte diverse. astefel că pentru a reproduce adevărata formă a curentului este necesară integrarea acestei tensiuni.3) şi produce la ieşire mărimea de comandă u. Aceste informaţii sunt prelucrate de RA după o lege care defineşte algoritmul de reglare automată (de regulă de tip proporţional – integral – derivativ = PID). În tabela 1. măsurări de putere. cu semnalul de eroare yr – fig1. controlat de un modul electronic. Traductorul de reacţie oferă informaţiile asupra desfăşurării procesului tehnologic. Spirele amper din primar sunt compensate de curentul secundar IC multiplicat cu numărul de spire al înfăşurării secundare. neproducând nici o tensiune. Traductoarele flexibile de curent alternativ sunt destinate măsurării comode a curenţilor 1. UPS. r.5 sunt selectate câteva din aceste criterii: 30 .10. Ca aplicaţii pot fi menţionate: echipamente de încălzire inductive.8 1. funcţie care poate fi realizată de un mic modul electronic. De regulă. Curentul continuu nu poate fi măsurat.3 μs.Echipamente electronice de automatizare 0. Sistemul constă dintr-un cap de măsură a curentului. după care cele două terminale se conectează mecanic. instalaţii de distribuţie de medie putere.8. pentru a efectua măsurarea se poziţionează în jurul conductorului (-ilor). clasificare Regulatorul automat primeşte la intrare mărimea de acţionare (semnal obţinut în urma comparaţiei mărimii de intrare. convvertizoare de frecvenţă. Aplicaţiile tipice sunt: controlul precis al curentului în amplificatoare de gradient pentru imagine în medicină. Tensiunea analogică la ieşire permite conectarea la majoritatea instrumentelor. REGULATOARE AUTOMATE 1.

electropneumatice) .8. După natura purtătorului de informaţie TIPUL RA .27 Schema bloc a unui RA Autor – Prof.24. După construcţia blocului regulator şi a semnalelor folosite 5. tipică pentru majoritatea regulatoarelor industriale.regulatoare cu acţiune continuă (liniare sau neliniare) . 1.2 STRUCTURA REGULATOARELOR AUTOMATE O structură a RA. Fig 1.5 CRITERIUL DE CLASIFICARE 1.regulatoare cu acţiune discretă (cu impulsuri modulate sau numerice) . După tipul acţiunii regulatorului automat 4.Tehnologie generală Tabelul 1.regulatoare pentru procese lente .regulatoare pentru procese rapide . După tipul reacţiei folosite 1.regulatoare pneumatice . După viteza de răspuns a instalaţiei tehnologice 2.27 Bloc indicare şi afişare Comutatorul semnalului de referinţă De la calculator yr Calculul erorii Unitatea de reglare Comutare automat manual Spre EE Semnalizare optică şi acustică Blocuri de limitare Echilibrare Comandă manuală Fig.regulatoare specilizate regulatoare cu reacţie după mărimea de ieşire regulatoare cu estimare de stare 3. Dr. poate fi considerată cea din figura 1.regulatoare mixte (electrohidraulice. Adriana Trifu 31 .regulatoare hidraulice .regulatoare electronice .regulatoare unificate . Ing.

flux magnetic). etc. ♦ constanţă în timp a parametrului reglat. facilitează producţia de serie. dar sistemul va putea şi să indice. etc. ♦ viteze (liniare şi de rotaţie). construcţia regulatoarelor electronice este foarte diversificată.3 conduce la o tipizare şi o uniformizare a REGULATORE panourilor de automatizare. să permită comutarea automat – manual. Variantele constructive ale regulatoarelor electronice sunt foarte multe.8. Varianta unificată este foarte folosită deoarece 1. Criteriul determinant al configuraţiei lor este legat de dinamica procesului tehnologic. ♦ nivel redus al semnalelor de la intrare. 32 .8. Particularităţile proceselor rapide impun următorele condiţii regulatorelor electronice: ♦ viteză mare de răspuns (sub 100 ms). ♦ mărimi de poziţie (unghiuri şi distanţe). Procese rapide sunt considerate cele din domeniul acţionărilor electrice şi echipamentelor electroenergetice. permite o mare ELECTRONICE flexibilitate în realizarea unor scheme foarte complexe. ♦ precizie mare a reglării (1 % sau chiar 0. ♦ Eroarea este calculată atât în blocul de calcul al erorii cât şi în unitatea de reglare. ♦ Circuitul de echilibrare face ca trecerea sistemului de la un regim la altul să se facă fără variaţii bruşte ale semnalului de comandă.1 %).4 REGULATORE PENTRU PROCESE RAPIDE Procesele rapide sunt procesele tehnologice caracterizate prin constante de timp sub 10 s. tensiune. să semnalizeze depăşirea valorilor normale. Mărimile reglate în aceste procese tehnologice sunt: ♦ mărimi electrice (curent. ♦ Blocurile de limitare menţin semnalele din interiorul regulatorului în limitele admisibile.Echipamente electronice de automatizare Părţile componente ale RA sunt interconectate astfel încât să fie îndeplinită funcţia de reglare propiuzisă. 1. Aceste regulatore trebuie să fie compatibile cu elementele de execuţie specifice acestor procese. deci de consatantele de timp impuse. ♦ Semnalul de referinţă poate fi prescris de un operator manual sau poate fi furnizat de la un alt regulator sau de la calculator. Dinamica tehnologiilor de realizare a circuitelor integrate a permis relizarea unor regulatoare analogice şi mai ales numerice cu performanţe ce înglobează funcţiile unor microcalculatoare. ♦ gamă largă de variaţie a mărimii reglate. În funcţie de destinaţia lor (pentru procese rapide sau lente).

) cât şi sistemul de prelucrare a informaţiei (regulatoarele) precum şi dispozitivele de comandă a organelor de execuţie electrice. 1.28) cuprinde elementul de comparaţie (format din rezistenţele R0 şi R0’) un amplificator diferenţial A (realizat cu tranzistoare cu siliciu) şi circuitul de reacţie format din impedanţele Z1. şi c. 1. Z2. 1. Dr. de viteză. Z3 dictează legea de reglare (fig.29). Structura circuitului operaţional şi configuraţia reţelei Z1. C din circuitele de corecţie. ♦ Rezistenţa Rs este cea corespunzătoare rezistenţei de intrare a elementului de execuţie comandat.Tehnologie generală Pentru asigurarea legilor de reglare se folosesc aceleaşi scheme de principiu ca şi în cazul proceselor lente (diferă valorile elementelor pasive R. Z2. Z1 Ro Ur Ro’ Uy A + Z2 Z3 U Rs Fig. Pentru exemplificare este prezentat sistemul de reglare unuficat pentru procese rapide UNIDIN . Ing.28 Schema bloc a regulatorului UNIDIN ♦ Cu (+) şi (-) au fost notate intrarea neinversoare. curent -. Adriana Trifu 33 . Acest sistem cuprinde atât aparatura de măsurare (traductoare pentru mărimi electrice – tensiune. respectiv inversoare a amplificatorului diferenţial. Schema bloc a regulatorului UNIDIN (fig.) există variante constructive atât pentru elemente de reglaj automat unificate cât şi regulatoare specializate (destinate unui anume element de xecuţie). etc. ♦ Tensiunile Ur şi Uy sunt cele corespunzătoare semnalului de referinţă r(t) şi respectiv sesmnalului de la ieşirea căii de reacţie. mărimea de ieşire din regulator este U. Pentru domeniul acţionărilor electrice (cu motaore de c.a. yr. deoarece constantele de timp sunt diferite în cazul celor două tipuri de procese). de poziţie .c. Z3. Autor – Prof.

Din cauza vitezelor mici de variaţie a semnalelor în cazul proceselor lente.5 REGULATOARE constantele de timp iau valori mari.8. vapori corozivi şi radiaţii termice. curenţi de intrare foarte mici – pA – şi cu variaţii foarte mici în timp Pentru a limita efectele zgomotelor sunt prevăzute filtrări ale semnalelor. Calitatea componentelor pasive (rezistoare şi condensatoare) din circuitul de reacţie al A. Condensatoarele sunt cu film plastic sau cu hârtie metalizată. praf. influenţează precizia legii de reglare şi comportarea regulatorului UNIDIN. 1. 1. Regulatoarele utilizate trebuie să aibă constante de timp reglabile în limite largi. c – PD.Q. b – PI. Dacă în locul în care este amplasat aparatul atmosfera ambiantă conţine praf. PENTRU PREOCESE condensatoarele şi amplificatoarele operaţionale LENTE utilizate trebuie să fie de bună calitate şi cu caracteristici invariante în timp. vapori sau gaze.29 Regulatoare electronice a – P .Rezistoarele. Un exemplu îl poate constitui sistemul de reglare pentru procese lente (fig.Semnalul de ieşire al oricărui regulator din 34 . interiorul aparatului trebuie ventilat în permanenţă cu aer curat. Rezistoarele utilizate sunt bobinate sau cu peliculă metalică (de mare precizie).30) Blocurile de reglare au fost realizate cu amplificatoare electronice integrate având performanţe ridicate (impedanţă deintrare foarte mare. d – PID. Locul de amplasare al regulatoarelor electronice trebuie ferit de vibraţii. Procesele lente sunt procesele tehnologice caracterizate prin constante de timp mai mari de 10s. gaze.Echipamente electronice de automatizare R1 Ro Ro R1 C R2 C2 U U a R1 Ro C Ro R1 c R2 C3 U U b d Fig. 1.

Dr. 1. înmulţirea. Regulatoarele numerice sunt recomandate pentru automatizarea instalaţiilor tehnologice cu un grad mare de complexitate. Autor – Prof. Performanţele regulatoarelor numerice sunt ridicate dacă sunt utilizate μC (microcalculatoarele) pentru implementarea diverselor funcţii de reglare. după care rezultanta este trecută prin două blocuri succesive de tip P şi PI. Schema bloc a unui SRA 1-Modul adaptor de intrare 2-Modul D 3. Ec r e 1 + 3 4 y 2 Fig.Modul P+PI 4. penreu sisteme unificate electronice. 1…5 mA. ♦ Modulul de ieşire asigură semnalului de comandă o variaţie în gama unificată 4…20 mA. Ele au multiple posibilităţi de memorare a datelor. Informaţiile (mărimile) culese din proces sunt convertite în mărimi numerice şi sunt prelucrate prin intermediul calculatorului. Exemplu: 2…10 mA. Adriana Trifu 35 . Mărimile de ieşire ale traductoarelor şi mărimile de intrare şi de ieşire din celelalte elemente au aceeaşi natură fizică şi variază pe un domeniu cu aceleaşi limite (sunt unificate). Regulatoarele cu semnale unificate fac parte dintr-un ansamblu de elemente (un grup unitar) denumit sistem unificat.30. ♦ Modulul P + PI însumează abaterea e(t) şi semnalul corespunzător mărimii reglate. 4…20 mA c. ♦ Modulul D serveşte derivării semnalului y. Realizarea diverşilor algoritmi de reglare pe cale numerică implică utilizarea unor module funcţionale care realizează: adunarea.Tehnologie generală sistemul electronic de reglaj automat din figura 1. Avantaje foarte mari prezintă regulatoarele numerice.c.30 este un semnal unificat de 4…20 mA curent continuu.Modul convertor de ieşire ♦ Modulul adaptor de intrare conţine elementul de comparaţie EC (care va calcula semnalul de eroare) şi un bloc de filtrare (prin care trece numai semnalul de reglat y). de folosire pentru mai multe bucle de reglare şi de realizare a unor algoritmi de conducere evoluaţi. Ing. ♦ Regulatorul este prevăzut cu elemente de interfaţă cu calculatorul şi poate fi folosit în regim de supraveghere directă dar şi în conducerea numerică directă. derivarea şi integrarea.

după ce în prealabil a fost realizată conversia digital-analogică a mărimii de comandă. şi alte sarcini: ♦ alarme ♦ verificarea că valorile unor parametri se menţin în limitele ♦ înregistrări stabilite etc. Echipamentul de calcul preia. folosind pentru configurare un calculator personal. conectat prin transmisie serială RS – 232 C. Operatorul are şi posibilitatea de a configura diverse structuri de bucle de reglare cu diverşi algoritmi de reglare (implementaţi în memoria calculatorului). ♦ calcule de optimizare Utilizarea regulatoarelor numerice permite o flexibilitate mai mare faţă de regulatoarele analogice. practic regulatoarele analogice sunt înlocuite de regulatoarele numerice cu microprocesor încorporat. Sistemul modern de reglare din figura 1. în afară de sarcinile regulatoarelor electronice. 36 . Operatorul are posibilitatea de a urmări evoluţia parametrilor de interes din cadrul buclelor de reglare cu ajutorul unui sistem de afişare de tip DYSPLAY.Echipamente electronice de automatizare Rezultatul prelucrării este transmis spre proces.31 perrmite combinarea flexibilă a până la 200 de blocuri funcţionale. algoritmul de reglare poate fi uşor modificat în cazul în care se modifică desfăşurarea procesuluiLa ora actuală.

Dr. Adriana Trifu 37 . Ing.Tehnologie generală Compensarea caracteristicilor dinamice Funcţii aritmetice Limitarea valorii de ieşire Reglare Selectare valoare Acordare auromată PID Liniarizare Compensare -Temperatură -Presiune -Debit Alarme Calculul valorii de ieşire Numărător şi temporizator Comparator Funcţii logice Ieşiri Algoritm PID Autor – Prof.

acesta fiind capabil să comande un element de execuţie (un contactor). temperatură.c. care poate fi utilizat ca detector de polaritate.1 EXEMPLE DE RELEE DE TENSIUNE CONTINUĂ A. orice curent (c.19) ♦ Practic.9. ♦ Releele de curent sunt aplicaţii ale releelor de tensiune. de tensiune alternativă 1. Releul electronic compară permanent valoarea tensiunii de intrare cu valoarea prestabilită a acestei tensiuni. Circuitul din figura 1.) şi este capabil să-şi modifice starea la o anumită valoare a mărimii supravegheate. releele de tensiune pot sta la baza construirii de relee de curent de orice fel. timp.a. etc. din punct de vedere al tensiunii u de la intrare. de tensiune continuă 2. măsurarea unor valori (care pot fi reglabile) 2. sau c. Releele electronice au două funcţii importante: 1.Echipamente electronice de automatizare 1. ♦ Conform legii lui Ohm. pot fi: 1. Depăşirea acestui prag se manifestă ŞI CURENT prin trecerea circuitului de ieşire într-o altă stare.32 este un releu de tensiune continuă cu un singur prag. ♦ Releele de tensiune. supravegherea şi controlul – în cazul în care releul electronic face parte dintrun sistem automat de urmărire şi reglare a unei mărimi fizice (releul este parte integrantă a regulatorului) Releele electronice pot fi clasificate după natura mărimii fizice pe care o sesizează traductorul: ♦ de tensiune ♦ magnetice ♦ de curent ♦ capacitive. ♦ fotoelectronice ♦ de temperatură Releele de tensiune sunt circuite electronice destinate sesizării depăşirii unui prag de RELEE DE TENSIUNE tensiune. 38 .9 RELEE ELECTRONICE Releul electronic este un circuit prevăzut cu un traductor (destinat urmăririi unei mărimi fizice: tensiune.) care trece printr-o rezistenţă generează la bornele acesteia o tensiune proporţională cu curentul: ♦ ux = R ix (1. flux luminos. etc.

1.Pentru a creşte nivelul de tensiune de la 0. în baza tranzistorului T poate fi +Ec a R1 Ui I1 +Ec Re T Fig.6 V la o valoare mai mare.N.) Creşterea în continuare a tensiunii UI va determina intrarea în regimul de saturaţie a trnzistorului şi limitarea curentului de colector la valoarea ICS = EC / RC (1. În figura 1. Ui Releu detector de Când Ui > 0.A. tranzistorul intră polaritate în conducţie (în R. ♦ Tranzistorul va intra în conducţie atunci când Ui > UZ (releul este acţionat) (1.6 V.6 – 0.21) ♦ Pentru Ui < UZ releul este neacţionat (1.Tehnologie generală Tranzistorul va fi blocat atât timp cât UI este mai mic decât 0. Ing.24) Autor – Prof.22) Aceste relaţii sunt aproximative. 1.6 V (are Fig 1.. Dr. iar pentru tensiuni pozitive este acţionat. Pentru tensiuni negative el este neacţionat.7 V.20).32 Re valori negative sau pozitive.30-b dioda Zener este conectată în emitorul tranzistorului.23) în cazul b: IC = (EC – VZ ) / Re (1.33 Relee de tensiune cu diodă Zener a – în bază . dar mai mici decât tensiunea de deschidere a RB iB joncţiunii BE a tranzistorului T bipolar utilizat). Deosebirea între cele două variante de circuite constă în valoarea curentului releului (curentul de colector al tranzistorului): ♦ ♦ în cazul a: IC = E / Re (1. Adriana Trifu 39 . Acest detector de polaritate are o eroare de 0. b – în emitor introdusă o diodă Zener.33 +Ec Re R1 I1 R3 T Ui b Fig.

8 mA.). V+ R1 UIN Vo UREF R2 Fig. Tensiunea de alimentare de la o sursă simplă este 2 – 36 V. în funcţie de relaţia de inegalitate stabilită între Ui şi UP. MOS şi CMOS.34. La ieşirea comparatorului.35 b Circuitul integrat βM 339 în montaj comparator Rs 40 . Intrarea de referinţă este caracterizată prin tensiunea Up (tensiune de prag) – fig. Circuitul integrat βM 339 din figură conţine 4 comparatoare independente şi un etaj Timpul de răspuns mare. 1.34 Comparatorul analogic Uo UoH Up Ui C Uo UoL Ui a b Fig 1.25) ♦ UI > UP. DTL.3 μs. ECL.Echipamente electronice de automatizare B. Circuitul analogic de comutaţie care semnalizează prin tensiunea de ieşire relaţia care există între tensiunile pe cele două intrări (dintre care una este de Fig. rezultă U0 = U0L (1.34 a-schema de principiu b – caracteristica statică de transfer referinţă). poartă numele de comparator. diferite de două nivele distincte de tensiune: Ieşire 3 Ieşire 4 VIN 4+ In 4IN 3+ IN 3- 14 13 12 11 10 9 8 ♦ UI < UP. oscilatoare controlate în tensiune. 1. există următoarele stări. rezultă U0 = U0H (1. Curentul de alimentare este de 0. independent de tensiunea de βM 339 1 Ieşire2 2 Ieşire 3 V+ 4 IN 1- 5 In 1+ 6 IN 2- 7 IN 2+ comun de alimentare. de 0. satisface cerinţele de compatibilitate cu circuitele TTL în cazul aplicaţiilor industriale (comparatoare de limită. multivibratoare. interfaţă cu circuitele CMOS etc. Ieşirea este compatibilă cu circuitele TTL.26) Orice amplificator operaţional poate fi utilizat ca un comparator. 1.

determinat de elementele circuitului). 2 1 Ui R1 A C E 2 E 1 U2 U2 t R2 t a b Fig. Exemple de relee de timp A. Ing. Releu de timp cu A.9.O.27 elementelor schemei: E. este presupus ideal. Schema.2 aplicarea unui semnal de comandă) şi o stare RELEE DE TIMP instabilă (în care evoluează în urma aplicării semnalului de comandă şi care durează un interval de timp bine definit. În consideraţiile următoare A. Când comutatoarele sunt pe poziţia 1. Tensiunea de ieşire va avea o dependenţă liniar E ⋅t variabilă cu timpul şi influenţată de mărimea U2 = − 1. condensatorul este descărcat. Observaţie: Un scurtcircuit între ieşire şi V+ produce încălzirea excesivă şi chiar distrugerea tranzistoarelor de ieşire. reacţia negativă se realizează prin condensatorul C. curentul prin R1 este egal cu curentul de încărcare a condensatorului. 1. de durată fixă. El este utilizat ca inversor. A. Dr. etc. R1 ⋅ C Autor – Prof.Tehnologie generală alimentare. curenţi de polarizare nuli. iar tensiunea la ieşire este zero. C.Semnalul de ieşire este un impuls. Releele de timp sunt circuite electronice care au două stări: o stare stabilă (din care comută la 1. Formele de undă Când comutatoarele sunt trecute pe poziţia 2. Punctul A reprezintă un punct virtual de masă (este la potenţial zero). Semnalul de comandă este de regulă un impuls foarte scurt. b.36 Releu de timp cu A.O. (Integrator Miller) a. aplicat la intrare .O.O. fiind considerat ideal (impedanţă de intrare infinită. R1.). Adriana Trifu 41 .

Prag sus 2.3 RELEE FOTOELECTRICE Releele fotoelectrice sunt circuite electronice care sesizează depăşirea unui prag prestabilit al intensităţii luminoase. ♦ Ieşirea poate comanda circuite TTL. ♦ βE 555 poate fi utilizat pentru temporizări de precizie. Condensatorul se va + încărca până la 2/3 V când comparatorul de sus aduce ieşirea în zero şi descarcă condensatorul prin tranzistorul de descărcare din integrat (montat în paralel). V+ Desc. generare de impulsuri.38). Circuitul este declanşat la aplicarea unui impuls 1 μF + negativ de tensiune pe ALO V intrarea PRAG JOS (mai Desc Ieşire mic decât 1 / 3 V+ ). Prag suss Control 8 7 6 5 βE 555E 1 Masa 2 Prag jos 3 Ieţire 4 Etalonare Fig. iar ieşirea trece în starea “sus”. 1. Releul fotoelectric este alcătuit din două blocuri funcţionale: 42 . se pot face următoarele aprecieri legate de funcţionarea circuitului: 1. 1.37 Configuraţia pinilor circuitului βe 555 Considerând aplicaţia tipică a circuituului βM 555 ca monostabil (fig. 1. generare de întârzieri de timp. etc. ♦ Circuitul poate poate realiza temporizări de la microsecunde până la ore. ♦ Tensiunea de alimentare este de 18 V.9. Temporizatorul integrat βE 555 este un circuit integrat monolitic care generează întârzieri de timp declanşate sau oscilaţii libere.38 Monostabil realizat cu βE555 3.Condensatorul de 1 μF (imediat lângă capsulă) are rolul de a micşora vârfurile rapide ce pot apare pe alimentare sau pe masă datorită basculării acestui circuit. B RELEE DE TIMP INTEGRATE Circuitele integrate care permit obţinerea de intervale de timp precise poartă numele de temporizatoare integrate. Fig 1. Condensatorul se va Control încărca exponenţial prin Prag jos 10 nF declanşare R. 4.Echipamente electronice de automatizare Această tensiune va fi folosită într-un detector de nivel care acţionează releul propiu-zis. poate lucra fie ca astabil fie ca monostabil. ♦ Este prevăzut cu terminale auxiliare de control pentru declanşare sau aducere la zero pe frontul de cădere.

etc. traductorul optoelectronic 2. fototiristorul.39 Barieră optică cu raze infraroşii Impulsurile sunt transmise prin LED (în infraroşu) şi sunt detectate de către receptorul optic prin intermediul fototranzistorului FT. EXEMPLU: BARIERA OPTICĂ Barierele optice sunt instalaţii care au ca scop sesizarea interpunerii unui obiect în calea unei lumini unidirecţionale. Circuitul basculant monostabil va trece în starea stabilă la ieşire. 1. Ing. Dr. fotodioda. becuri cu incandescenţă.Tehnologie generală 1. etc. Releele fotosensibile pot avea numeroase aplicaţii practice: circuite de separare galvanică. În procese rapide poate fi utilizată fotodioda care este rapidă. Interpunerea unui obiect şi întreruperea fasciculului de raze infraroşii determină blocarea FT. Funcţionarea acestora se bazează pe efectul fotoelectric intern. capabile să-şi modifice anumiţi parametri sub acţiunea luminii. Adriana Trifu 43 . dar are sensibilitate mică. Impulsurile regăsite în colectorul acestuia vor declanşa permanent CBM (circuit basculant monostabil) în starea instabilă. fototranzistorul. Sursele de lumină pot fi: diode electroluminiscente. este foarte sensibilă. Elementele fotosensibile ce pot fi utilizate sunt: fotorezistenţa. CBM are un timp de întârziere (T > T0 ) mai mare decât perioada impulsurilor primite. lumina solară. R2 R1 E1 E2 CBM ieşire Generator impulsuri scurte Emiţător Receptor Fig. descărcări în gaze. circuite pentru supravegherea flăcării în instalaţii care lucrează cu foc. circuitul de prelucrare a informaţiei primite de la traductor (amplificare şi comparare) Traductoarele optoelectronice sunt dispozitive fotosensibile. Autor – Prof. Fotorezistenţa poate fi folosită doar pentru procese lente. dar are o inerţie mare. Cel mai sensibil şi mai rapid fotoelement este fototranzistorul. dioda LASER. bariere optice.

38) a) traductorul de temperatură.4 transmit un semnal de comandă. informaţia furnizată de comparator este prezentată la ieşire într-un anumit mod în urma prelucrării adecvate realizată de circuitul de comandă-ieşire (CI).9. acesta este format dintr-un element termosensibil (ET) care îşi modofică anumiţi parametri cu temperatura şi un amplificator (A). Releele de temperatură sunt circuite electronice care sesizează o anumită temperatură de lucru şi 1. Există o modificare accentuată a inductivităţii atunci când liniile de câmp magnetic. RELEE DE Schema bloc a unui releu de temperatură conţine TEMPERATURĂ următoarele elemente (fig 1.Echipamente electronice de automatizare Pentru a nu întârzia prea mult declanşarea semnalului de comandă valorile T şi T0 trebuie să fie apropiate. 1. termistoare (NTC şi PTC) şi cu elemente cu joncţiune semiconductoare. 44 . se poate atrage sau respinge un corp metalic. care are eventual anexate şi nişte contacte) Un alt exemplu se bazează pe efectul corpurilor metalice de a închide liniile de câmp magnetic. creat de spirele unei bobine sunt închise de un material feromagnetic (fig.5 RELEE MAGNETICE Releele magnetice sunt acele relee la care acţionarea se face pe baza unor efecte ale câmpurilor magnetice. U Comandă e ET Traductor A C CI Releu de tensiune Up Fig.8.39). 1. Principalele tipuri de releu de temperatură sunt realizate cu termorezistenţe (RTD). dând informaţii asupra relaţiei stabilite între cele două tensiuni (U este sub sau peste nivelul de referinţă). Un prim exemplu îl constituie releul electromagnetic (sub acţiunea unei tensiuni electrice asupra unei bobine.40 Schema bloc a unui releu de temperatură 1. care măreşte nivelul de tensiune în vederea prelucrării ulterioare b) releul de tensiune acesta conţine un comparator de tensiune (C) care compară tensiunea de intrare cu o tensiune de referinţă (Up).

dependentă de distanţa dintre armăturile condensatorului.tensiune va indica o anumită tensiune. circuitul TCA 105N are: ♦ frecvenţe de sesizare a stimulului 40 KHz. compatibile TTL. 1. Ca valori limită în frecvenţă.6 există obiecte metalice plate.42). Un exeplu ar fi circuitul integrat TCA 105N (fig. care se deplasează ( DETECTOARE jucând rolul armăturii metalice a condensatorului CAPACITIVE ).41 i2 Modificarea inductivităţii datorită miezului magnetic Folosirea unei astfel de inductivităţi într-un oscilator a reprezentat soluţia constructivă pentru un tip de releu. Circuitul TCA 105N conţine un etaj oscilator. prin intermediul unui covertor frecvenţă. Autor – Prof. ♦ frecvenţa de oscilaţie 5 MHz Detectoarele capacitive se folosesc acolo unde 1. frecvenţa de la ieşirea din oscilator va avea o anumită fluctuaţie care.42 b Senzor inductiv de proximitate În funcţie de valoarea inductivităţii oscilaţiile vor fi de amplitudine mai mică sau mai mare. numit senzor de proximitate (sesizează în vecinătatea bobinei prezenţa unui obiect metalic).1. Ing. Dr. În funcţie de această valoare. Principiul este asemănător cu cel al detectorului magnetic prezentat anterior.5V şi 20 V V+ = 12V R1 RL V+ Ieşire 2 Ieşire 1 NC 8 7 6 5 Miez feromagnetic 1 2 3 4 8 7 6 5 TCA 105N 1 Masa 2 INB 3 INE 4 NC Fig. 1. Adriana Trifu 45 . 1. la care trebuie ataşată bobina. Există astfel de senzori şi sub formă de circuit integrat. Tensiunea de alimentare poate avea valori între 4. În funcţie de amplitudinea oscilaţiilor este comandată starea tranzistoarelor de ieşire (cele două ieşiri aflate în antifază). Starea de oscilaţie se modifică se astă dată prin modificarea unei capacităţi.Tehnologie generală i N Fig. Oscilaţiile sunt redresate şi apoi semnalul este aplicat unui comparator.9. un comutator cu detector de prag şi două ieşiri în antifază.42 a Configuraţia pinilor circuitului ΤCA 105N Fig.

etc.Echipamente electronice de automatizare C Obiect metalic plat Circuit oscilant LC Convertor frecvenţă tensiune Co Fig. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE. reostat.10.3). în general. Mărimea de intrare în EE este mărimea de comandă (u) şi mărimea de ieşire este mărimea de execuţie (m) prin care este influenţată desfăşurarea procesului (fig. CLASIFICARE 1. pe modificarea cantităţii de substanţă (energie) produsă de o sursă sau pe variaţia unui debit de fluid prin modificarea secţiunii de trecere. După modul cum EE acţionează asupra procesului sunt două posibilităţi: ♦ ♦ 46 cu acţiune continuă cu acţiune discontinuă . Caracteristicile funcţionale ale unui EE au în vedere: ♦ siguranţa în funcţionare ♦ durata de funcţionare ♦ caracteristicile statice şi dinamice ♦ domeniul de liniaritate ♦ precizia ♦ viteza de răspuns ♦ corelarea dintre puterea dezvoltată de elementul de acţionare şi cea necesară organului de reglare DEFINIŢIE. în alegerea lor neexistând prea multe grade de libertate.1 Elementul de execuţie reprezintă blocul prin care regulatorul acţionează asupra instalaţiei tehnologice sau procesului reglat.) ♦ motorul de execuţie (servomotorul) Principiul de funcţionare a elementelor de execuţie se bazează. întrerupător.10 ELEMENTE DE EXECUŢIE Clasificarea elementelor de execuţie poate fi făcută după mai multe criterii. 1. clapetă. 1. Elementele de execuţie (EE) care comandă nemijlocit instalaţiile tehnologice sunt dependente de acestea.43 Principiul sesizorului de prezenţă 1. Un element de execuţie este format din : ♦ organul de execuţie (ventil.

în majoritatea cazurilor cu reductoare de turaţie. Elementele de acţionare de curent alternativ sunt utilizate în regim de viteză constantă. Autor – Prof.Tehnologie generală După viteza de variaţie a mărimilor reglate există: ♦ elemente de execuţie pentru procese rapide ♦ elemente de execuţie pentru procese lente După natura sursei de energie pentru alimentarea motoarelor de execuţie există elemente de execuţie: ♦ electrice ♦ pneumatice ♦ hidraulice 1.2 ELEMENTE DE ACŢIONARE ELECTRICE Elementele de acţionare electrice pot fi cu motor electri cde curent continuu (de obicei cu excitaţie separată) sau cu motor electric de curent alternativ (monofazate serie cu colector.Re Comanda motoarelor de curent b Fig. 1. Motoarele de curent continuu oferă posibilitatea reglării vitezei unghiulare în limite largi. Ing. Tipul de motor utilizat este determinat de puterea necesară. Dr. Adriana Trifu 47 . bifazat sau trifazat). Comanda acestora poate fi făcută prin modificarea tensiunii de alimentare sau prin modificarea tensiunii de excitaţie. io Fig. 1. Reglarea vitezei acestor motoare poate fi făcută prin reglarea frecvenţei tensiunii de alimentare (care se poate reliza utilizând tehnica numerică).10.θm J ie. cerute de acţionarea organelor de reglare sunt utilizate motoare electrice asincrone trifazate.44 comanda motoarelor de curent continuu a) comanda pe indus b) comanda pe excitaţie ) d i i Observaţie: Comanda pe indus este utilizată când motorul lucrează în regim intermitent. Ele sunt prevăzute. În cazul puterilor mici sunt preferate motoarele bifazate. Pentru puteri mai mari. Ω.44 iA = ct Uo ie J a Ue M.

durata de viaţă este foarte mare. tjă 3. reglabile într-o plajă foarte ACŢIONARE 1. arc b.Elemente de acţionare cu membrană 1. industria chimică.4 mare de valori cu precizie ridicată. ca şi elemente de execuţie pneumatice. Elementele de ELEMENTE DE execuţie cu piston sunt utilizate în aplicaţiile ACŢIONARE PNEUMATICE care necesită puteri maari pentru acţionarea organelor de execuţie. elementele hidraulice pot fi utilizate în medii explozive sau inflamabile.8 elemente mecanice cu pârghii 6 element de acţionare pneumatic cu piston Elementele de acţionare hidraulice sunt utilizate în cadrul sistemelor automate care necesită puteri ELEMENTE DE foarte mari la ieşire. utilizarea elementelor de execuţie pneumatice. dsc de rigidizare 3. dezvoltă forţe de acţionare mult mai mari la acelaşi gabarit (datorită presiunii de ulei care poate fi mult mai mare). constantele de timp sunt mici. Arc 4.sensul de mişcare poate fi uşor inversat. Domeniile industriale unde există pericol de incendiu şi explozie (industria petrolieră.10.Element de acţionare cu piston 1. Faţă de elementele pneumatice. domeniul de viteze este foarte larg şi uşor reglabil. Elementele de execuţie pneumatice pot fi cu 1. industria minieră) impun ca soluţie unică pentru problemele de automatizare.3 membrană sau cu piston. 2 4 5 2 1 a 3 b 1 8 7 6 3 Fig.element elastic 2.7. Ele au o construcţie simplă şi o durată foarte mare de funcţionare.Echipamente electronice de automatizare Elementele de acţionare pneumatice pot dezvolta puteri mari la ieşire. 1. tjă 4. HIDRAULICE Ele folosesc ca agent motor un lichid sub presiune (de regulă uleiul).45 Elemente de execuţie pneumatice a. membrană elastică 2.folosesc ca sursă de energie aerul comprimat. 48 . amplificator de putere cu sertar 5.10.

Adriana Trifu 49 . cu piston etc. se poate considera că există două tipuri de elemente de execuţie hidraulice. cu membrană. Ing. Autor – Prof. Ele pot fi. Dr. cu mişcare de translaţie şi cu mişcare de rotaţie. ca şi cele pneumatice.Tehnologie generală Constructiv.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->