P. 1
Studiu de Caz Privind Managementul Unei Firme

Studiu de Caz Privind Managementul Unei Firme

|Views: 1,913|Likes:

More info:

Published by: Liliana-dorina Orosan on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

INTRODUCERE

În prezenta cercetare ne-am propus se demonstrăm că orice firmă depinde de acţiunile şi activităţile de management aplicate la un nivel cât mai ridicat şi cât mai actualizat. Începând cu planul de afaceri elaborat de către un manager şi/sau echipa condusă de acesta, în orice firmă departamentul de management sau marketing are o influenţă radicală, elaborând strategii şi modalităţi cât mai complexe pentru buna funcţionare a firmei respective. Făcând un studiu de caz în cadrul firmei SC KENVELO ROMÂNIA SRL neam propus să demonstrăm că în cadrul acestei firme cea mai mare influenţă o are departamentul de marketing deoarece aceştia elaborează ideile de promovare a brandului şi a noilor linii de îmbrăcăminte apărute anual, stabilesc promoţii şi concursuri care să fie în avantajul clienţilor etc. Aplicând metoda chestionarului am dorit să stabilim cât de puternic a fost apariţia brandului pe piaţa românească şi cât de cunoscută este în prezent.

CAPITOLUL I. CONCEPTUALIZARE.
Managementul reprezintă un proces conştient de conducere şi coordonare a acţiunilor şi activitătilor individuale şi de grup, precum şi de mobilizare şi alocare a resurselor organizaţiei în vederea îndeplinirii obiectivelor acesteia în concordanţă cu misiunea, finalităţile şi resposabilităţile sale economice şi social.

Caracteristicile principale ale managementului:
este un proces de conducere a unui sau unor grupuri organizat(e) de persoane, dar termenul “a conduce” nu trebuie confundat cu a avea persoane în subordine priveşte şi se concentrează asupra îndeplinirii obiectivelor organizaţiei, prin concentrarea eforturilor întregului colectiv.

Bazele teoretice ale managementului îşi propun să dezvăluie legile, principiile, metodele, tehnicile, procedeele şi regulile acţiunii eficiente. Managerul trebuie să aibă calitatea de a transpune această teorie în practică. Managerul este socotit ca fiind omul cerinţelor de dezvoltare a societăţii. Aceasta presupune un grad ridicat de cunoştinţe şi practici, a căror însuşire cere un lung şi complex proces de formare şi perfecţionare. Funcţiile managerilor se identificã cu acelea ale procesului managerial şi anume: planificarea, organizarea, comanda, coordonarea şi controlul.

1. Planificarea
Este funcţia cea mai importantã a managementului, deoarece reprezintã activitatea de luare a deciziilor. Se stabilesc obiectivele şi cele mai adecvate cãi (strategii) pentru atingerea lor. Celelalte funcţii derivã din aceasta şi conduc la îndeplinirea obiectivelor. Rezultatele planificãrii sunt reflectate în planurile de activitate. Planificarea se face la orice 1

nivel al organizaţiei, de cãtre manageri. Prin planurile lor, aceştia schiţeazã ceea ce firma trebuie sã întreprindã pentru a avea succes. Chiar dacã planurile au obiective diferite, toate sunt orientate cãtre îndeplinirea obiectivului principal, pe care sã-l atingã într-un timp mai scurt sau mai lung. Planificarea este aceea care decide - în avans - ce se va face, cum se va face, când se va face şi cine o va face. Ea este puternic implicatã în introducerea ,,noului" în organizaţie. Prin planurile elaborate, managerii oferã primele ,,unelte" care ajutã firma sã fie pregãtitã pentru orice schimbare ce i s-ar impune de cãtre mediul în care îşi desfãşoarã activitatea.

2. Organizarea
Odatã stabilite obiectivele şi cãile prin care acestea vor fi atinse, managerii trebuie sã proiecteze sau sã reproiecteze structura care sã fie capabilã sã le îndeplineascã. Astfel, scopul organizãrii este sã creeze o structurã, care sã îndeplineascã sarcinile propuse şi sã cuprindã relaţiile ierarhice necesare. În cadrul organizãrii, managerii preiau sarcinile identificate în timpul planificãrii şi le repartizeazã indivizilor, grupurilor de persoane şi sectoarelor din firma respectivã care le pot îndeplini. De asemenea, ei stabilesc şi regulamentul funcţionãrii organizaţiei şi asigurã aplicarea lui. Sintetizând, se poate spunã cã, în cadrul acestei funcţii, managerii, pe diferite niveluri ierarhice, realizeazã: - determinarea activitãţilor ce reclamã îndeplinirea obiectivelor; - gruparea acestor activitãţi şi repartizarea lor pe departamente sau secţii; - delegarea de autoritate, când este cazul, pentru a le realiza; - pregãtirea coordonãrii activitãţilor, autoritãţii şi informarea orizontalã şi verticalã în structura organizaţionalã. Scopul structurii organizatorice este de a permite obţinerea de cãtre personalul firmei a cât mai multor performanţe. Structura trebuie sã defineascã şi sã acopere sarcinile pentru a fi îndeplinite, sã proiecteze regulile relaţiilor umane. Determinarea unei structuri organizatorice este o problemã, deloc uşoarã, pentru management, deoarece ea trebuie sã defineascã tipurile de activitãţi ce trebuie sã se desfãşoare precum şi personalul care sã le poatã face cât mai bine.

3. Comanda
Dupã ce s-au fixat obiectivele, s-a proiectat structura organizatoricã şi s-a definitivat personalul, organizaţia trebuie sã înceapã sã lucreze. Aceastã misiune revine funcţiei de comandã ce presupune transmiterea sarcinilor şi convingerea membrilor organizaţiei de a fi cât mai performanţi în strategia aleasã pentru atingerea obiectivelor. Astfel, toţi managerii trebuie sã fie conştienţi cã cele mai mari probleme le ridicã personalul; dorinţele şi atitudinile sale, comportamentul individual sau de grup, trebuie sã fie luate în considerare 2

Cu ani în urmã. Mintzbergi caracterizează situaţiile în care managerul. aceastã funcţie intervine în .acţiunea pentru a corecta abaterile care apar. managerul încearcă să îşi motiveze subalternii devenindu-le mentor. aprecierea şi selectarea candidaţilor pentru diferite posturi. În realitate ele nu se desfãşoarã decât cel mult la înfiinţarea unei organizaţii. fiecare funcţie managerialã contribuie într-o anumitã mãsurã la conducere.aducerea la acelaşi numitor" a interpretãrilor respective.umplerea" şi pãstrarea în continuare a structurii proiectate de cãtre funcţia organizatoricã. 5.).. Indiferent de tipul organizaţiei (de producţie. Ca lider.informaţia care indicã diferenţele dintre nivelul de performanţã atins şi cel planificat. pragului) performanţei.stabilirea standardului (limitei. în interacţiunea lui cu ceilalţi. În acest domeniu este foarte important contactul managerului cu ceilalţi. ce reclamã trei elemente: . fiecare individ interpreteazã în felul sãu bunul mers al companiei. . .armonizarea" intereselor individuale sau de grup cu scopurile organizaţiei.. Astfel. include inventarierea. un anumit stil de conlucrare cu oamenii şi de comunicare în organizaţie.. 4. Acum. determinându-l pe manager să imprime energie şi entuziasm viziunii pe care doreşte să o transmită oamenilor. comercialã. Coordonarea Funcţia de coordonare permite . Comanda managerialã implicã motivare. lider sau liant. Mintzberg consideră că leadership-ul reprezintă un rol foarte important al managerului. îndeplineşte rolul de reprezentare. managerul trebuie sã verifice dacã performanţa actualã a firmei este conformã cu cea planificatã. deoarece implică interacţiunea cu ceilalţi. ajutându-i în rezolvarea problemelor şi integrând nevoile indivizilor cu obiectivele organizaţiei în aşa fel încât să le asigure satisfacerea. Managerul acţionează în primul rând ca o resursă aflată la 3 . existã o multitudine de combinaţii în desfãşurarea lor. De regulã. Scopul controlului este sã menţinã firma pe drumul pe care va atinge obiectivul propus. Funcţia de personal presupune . Ca atare. Lider. aceastã funcţie a devenit o specializare a managementului sub denumirea de managementul resurselor umane. financiarã etc. Controlul În final. unii autori adãugau managementului functia de personal (staffing). Trebuie fãcutã precizarea cã procesul de management nu înseamnã patru-cinci funcţii separate ca activitãţi izolate. Acest fapt este realizat prin funcţia de control a managementului. plasându-le pe direcţia atingerii obiectivelor de bazã ale organizaţiei. Ea precizeazã îndatoririle fiecãrui post.pentru ca oamenii sã poatã fi îndrumaţi şi ajutaţi sã execute cât mai bine sarcinile.

sunt copleşiţi de un volum foarte mare de informaţii care le consumă un timp foarte preţios şi iau decizii inadecvate. subordonaţii nu înţeleg către ce se îndreaptă organizaţia iar superiorii săi nu află care sunt preocupările. O mare varietate de situaţii solicită ca managerul să reprezinte entitatea organizatorică pe care o conduce: şedinţe. grijile şi opiniile angajaţilor. Pentru a avea putere şi influenţă şi în afara unităţii pe care o conduce. 4 . Managerul trebuie să acţioneze ca o placă turnantă a comunicaţiilor din cadrul unei organizaţii. întâlniri diverse care alcătuiesc un fel de smog informaţional. reviste de specialitate. Reprezentare. Managerul acţionează ca un dispecer al informaţiilor din cadrul organizaţiilor. opinii sau valori (speranţe. Această activitate este centrată pe calitatea de simbol a managerului. Diseminare. Managerul foloseşte de asemenea puterea pe care i-o conferă poziţia. El transmite informaţii fapte. Liant. el este critic pentru funcţionarea în bune condiţii a organizaţiei. corespondenţă. rapoarte. ei trebuie să decidă ce informaţii trebuie reţinute şi folosite în luarea deciziilor şi ce informaţii trebuie ignorate. Acest rol solicită prezenţa managerului nu atât ca resursă. telefoane. atât de sus în jos cât şi de jos în sus în cadrul organizaţiei. Puterea managerială este deţinută doar în condiţiile în care managerul o poate exercita ca urmare a recunoaşterii şi primirii unui sprijin din partea celorlalţi. Chiar dacă acest rol nu este foarte important în procesele de schimbare şi dezvoltare organizaţională. analize şi minute ale şedinţelor. Managerii care nu reuşesc să îndeplinească acest rol în mod corect se lasă influenţaţi de surse de informaţii care nu sunt de încredere. o foarte mare parte a timpului său de lucru fiind utilizată în recepţionarea sau furnizarea de informaţii. Mintzberg împarte acest rol în trei domenii: Monitorizare. Cum managerii sunt bombardaţi cu o multitudine de date . zvonuri. idealuri. aspiraţii) din interiorul sau din afara organizaţiei. participarea la o serbare organizată de companie etc. mass media. cât în virtutea poziţiei pe care o ocupă în cadrul organizaţiei. ţinerea unui discurs cu ocazia pensionării unui angajat. bârfe.dispoziţia grupului pe care îl conduce. Rolul de liant se referă la acţiunea managerului de a menţine relaţii de cooperare cu oameni şi structuri din afara unităţii organizatorice pe care o conduce. pentru crearea unui climat favorizant. Dacă managerul nu îşi îndeplineşte acest rol. competenţa şi caracterul său pentru a-i influenţa pe oameni să lucreze împreună pentru binele companiei. este important să aibă legături puternice şi sprijin din partea celorlalţi.

1980. Rolul managerilor este acela de a lua decizii în legătură cu utilizarea timpului. managerul trebuie să îşi stabilească o anumită direcţie de urmat în situaţiile de criză. Mintzberg identifică patru roluri în această categorie: Întreprinzător. managerul trebuie să identifice oportunităţi şi să ia decizii care presupun asumarea unor riscuri şi realizarea unor schimbări. Englewood Clifs. nu toţi managerii îndeplinesc toate aceste roluri. dacă managerul decide să acţioneze într-un nou domeniu sau să demareze un nou proiect. el poate decide să delege responsabilitatea pentru o parte a acestei noi activităţi unei alte persoane. În acest rol. Cea mai importantă activitate managerială este luarea deciziilor. rezolvării conflictelor. În aceste momente critice managerul trebuie să ia decizii şi să acţioneze. managerului i se poate cere de asemenea să ia decizii cu privire la negocieri diverse. Abilitatea de a aloca resurse reprezintă pentru mulţi baza puterii manageriale. Aceste decizii privesc organizaţia şi includ situaţii de genul negocierii contractelor colective de muncă.The nature of Managerial Work. abilitatea managerului de a-şi îndeplini rolurile este substanţial redusă. echipament.1. grevele). pierderea clienţilor.The nature of Managerial Work. fuziunilor sau achiziţiilor. NJ: Prentice Hall. Negociator. de natura sarcinilor şi de etapa în care se află cariera managerului. în mediul acesteia.1 Sursa: Henry Mintzberg. Rezolvare crize. Evident. de a stabili programe de alocare şi utilizare a resurselor.i Henry Mintzberg. Alocare resurse. Mixul rolurilor pentru fiecare manager depinde de nivelul pe care managerul îl ocupă în cadrul organizaţiei. Purtător de cuvânt. În orice organizaţie apar evenimente neprevăzute care declanşează crize sau dereglări în organizaţie. Deoarece este practic imposibilă anticiparea eventualelor dereglări (de exemplu defectarea echipamentelor. Englewood Clifs. Strâns legat de rolurile sale de reprezentare. purtător de cuvânt şi de a aloca resurse. negocierii de contracte diverse. Fig. incendiile. timp. De exemplu. NJ: . de a autoriza acţiuni. forţă de muncă şi spaţiu. În lipsa dreptului de a aloca resurse. În acest rol managerul furnizează informaţii în afara organizaţiei. deoarece această activitate implică alocarea de bani.

cît şi în dezvoltarea carierei personale a managerului.2 Bonciu Cătălina “Instrumente manageriale psihosociologice”.1. pe de altă parte. bogăţia referinţelor bibliografice pe care se sprijină şi indicarea implicaţiilor practice ale fiecăruia dintre conceptele şi instrumentele prezentate. subordonînd-o însă finalităţii economice a activităţii. I. să revalorizeze rolul factorului uman într-o organizaţie. Editura RAI.România. folosite cu profesionalism. 453 p. 1. oferind managerilor un set de pîrghii manageriale care.3 Marchiş Monica. Manolescu Aurel “Managementul Resurselor Umane” Bucureşti. Capitolul şapte al lucrării “Managementul carierei” poate fi util atît în lucrul cu personalul. 210) pot fi utilizate şi în managementul educaţional.Prentice Hall.1. 1998. 158). Editura ALL 2000 BECK. aşa cum l-am descoperit noi în interacţiunea cu participanţii la PROGramul de dezvoltare a RESurselor umane. Părerea autorilor este că la nivelul conducerilor trebuie gîndite. I.1. dar numai prin antrenarea tuturor sau majorităţii lucrătorilor şi în aşa fel încît să se poată obţine o deplină motivare a acestora. spijinindu-se pe ele însă. înseamnă că orice manager – fără excepţie – este dator să dea dovadă de o infinită flexibilitate în comportamentul faţă de subalterni.1. România. prin această lucrare. Diferenţierea raporturilor manageri-subordonaţi îşi realizează funcţia motivaţională dacă are la bază corecta interpretare a accepţiunii psiho-socioogice a organizaţiei. Centrul de Dezvoltare Managerială. pot determina creşterea comptetitivităţii organizaţiei. 1980. finanţat de . metodele de planificare a resurselor umane (p. Autorul este convins că succesul. 2000 Cartea de faţă încearcă să caute dincolo de teorii. în permanenţă. şi în înţelegerea aspiraţiilor şi trebuinţelor acestora. Petean Florin “Managementul strategic al resurselor umane – o perspectivă românească”. măsuri de realizare a scopurilor întreprinderilor. Bucureşti. Cum fiecare persoană reprezintă o fiinţă unică. claritatea demersului ştiinţific. performanţa şi competitivitatea organizaţiilor depind în mare măsură de conţinutul şi calitatea managementului resurselor umane. STUDIU BIBLIOGRAFIC AL TEMEI I. Clij-Napoca. I. Lucrarea este impresionantă prin conţinutul generos. realitatea românească a managementului strategic al resurselor umane. care cuprinde temele majore ale domeniului abordat. pe de o parte. Autorii îşi propun. Metodele şi tehnicile de analiză a posturilor (p.

CAPITOLUL II. cartea dezbate probleme privind: activităţile de personal din cadrul unităţilor economice. asupra performanţei organizaţionale? I. analiza şi proiectarea postului. Noua colecţie Kenvelo se lansează de 2 ori pe an şi reflectă ultimele tendinţe în modă ale sezoanelor respective: colecţia . cu o extindere rapidă a tuturor brandurilor sport-wear în Europa Centrală. protecţia şi securitatea muncii şi altele. NATURA CAPITALULUI SOCIAL : 100 % PRIVAT 6. evoluţia şi dezvoltarea carierei profesionale.în magazine specializate. NUMELE FIRMEI : SC KENVELO ROMANIA SRL 2. Dintre acestea. recrutarea şi selecţia personalului. orientarea. de origine cehă.4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor. comportament organizaţional. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI. Iaşi.1. Istoria sa a început în 1989. programarea. dacă există vreunul. FORMA JURIDICĂ DE CONSTITUIRE : SRL 4. pregătirea şi dezvoltarea profesională a personalului. COD UNIC DE ÎNREGISTRARE : 15103845 3. Kenvelo operează cu 270 magazine din 19 ţări ale lumii. Prodan Adriana “Managementul resurselor umane” România.1 DATE DE IDENTIFICARE : 1 . Cartea poate constitui un ghid de lucru pentru a face un management al resurselor umane de bună calitate şi nu unul improvizat cu rezultate nefaste. comunicarea interpersonală şi organizaţională. fie cel al resurselor umane? Şi dacă da. VALOAREA CAPITALULUI : NESPECIFICAT 2. 301 p. disciplina muncii. planificarea strategică a resurselor umane.2 SCURT ISTORIC Kenvelo este o companie internaţională. 2. Ea nu oferă modele bune sau rele. starea de sănătate a personalului. Ce este acest lucru numit MRU strategic? Pare a fi o parte dn această “bravă lume nouă” a managementului strategic şi a managementului resurselor umane. Această carte vine ca un sprijin şi un sfătuitor în construirea propriei strategii de resurse umane. 5. Dar au aceşti termeni vreun înţeles real în firmele româneşti? Pun oamenii de fapt în practică fie managementul strategic.4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei.4 Rotaru Anton. evaluarea performanţelor personalului. cum se petrec lucrurile şi cu ce impact. este deosebit de importantă pentru managerii şi specialiştii în domeniul resurselor umane. . motivarea personalului pentru muncă. 1998. Editura Sedcom Libris.Comunitatea Europeană şi prin programele de consultanţă desfăşurate în anii trecuţi pentru firmele care acţionează în România. drepturile şi obligaţiile personalului. având ca manageri executivi pe Dahan şi Giorgio Margutti. Cunoaşterea problemelor multiple şi complexe privitoare la folosirea eficientă a resurselor umane. ACTIVITATEA PRINCIPALĂ A SOCIETĂŢII ŞI CODUL CAEN AL ACTIVITĂŢII PRINCIPALE : . Ea prezintă activităţile din managementul resurselor umane făcute profesionist şi cu simţ de răspundere.

Colecţia de bază Kenvelo e permanent îmbogăţită de noi elemente. B’Kriz Wear şi D&D. respectiv SUXESS. SIA MIA şi ELEMENTS care aduc pe piaţă un nou stil care se adresează tuturor genurilor de cumpărători. În 2004. organisme bancare şi financiare sau chiar statul. acţionarii actuali sau salariaţii. Abia în 2001 se introduce un alt logo. Firma are următoarea organigramă ( vezi anexa 2. lansează noi linii de colecţii. Obiectivul urmărit în acest caz este de a detecta eventuale situaţii de dezechilibru financiar şi de a adopta noi decizii de gestionare a întreprinderii. ANALIZA INDICATORILOR . 2. DEPARTAMENT VANZARI. Lamalo. Pe baza acestui diagnostic are loc elaborarea unei noi strategii de menţinere şi dezvoltare în mediul specific economiei locale. “NO” (lo).3 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ . ceasuri sau parfumuri. DEPARTAMENT IT. Când problema este pusă din exteriorul întreprinderii (diagnostic financiar extern) utilizatorii pot fi analiştii financiari. brand-ul se schimbă în Kenvelo. bijuterii. În sens general. deschizând la Bratislava un “Kenvelo Fashion Café”.Evoluţia brand-ului are ca punct de pornire deschiderea în 1989 la Praga a unei organizaţii care se intitulează „Himi’s jeans” al cărei logo era “YES”. Când problema diagnosticului este pusă din interiorul întreprinderii (diagnostic financiar intern) utilizatorii pot fi conducătorii. Scopul diagnosticului financiar este de a aprecia situaţia financiară a întreprinderii. “AND” (ve). compania Kenvelo îşi lărgeşte aria de activitate. K.). Produsele colecţiei pot fi recunoscute după următoarele sigle: Kenvelo. finalitatea diagnosticului financiar constă în oferirea de informaţii financiare atât celor din interiorul întreprinderii. iar pe de altă parte. cât şi celor interesaţi din afara acesteia. iar logo-ul rămâne neschimbat .3. În 2009 Kenvelo. KVL. Obiectivul . DEPARTAMENT RESURSE UMANE.CIFRA DE AFACERI Diagnosticul financiar constă într-un ansamblu de instrumente şi metode care permit aprecierea situaţiei financiare şi a performanţelor unei întreprinderi.1. DEPARTAMENT FINANCIAR / CONTABIL.primăvară / vară şi toamnă / iarnă. DEPARTAMENT LOGISTICĂ / DISTRIBUŢIE. compania a fost principalul dressmaker pentru echipele Jocurilor Olimpice de la Atena. acţionarii potenţiali.DEPARTAMENTELE Societatea este organizată pe următoarele departamente : DEPARTAMENT MARKETING. Aceste decizii se bazează pe identificarea originii şi cauzelor dezechilibrelor. pe de o parte. 2. care este menţinut şi astăzi: “Kenvelo anywhere”. în limba cehă “Kenvelo” însemnând “YES” (ken). pe stabilirea măsurilor de remediere a dezechilibrelor. În anul 1996.4 . Din 2002. precum lenjerie intimă.

Independent de rezultatele înregistrate de întreprindere sau de desfăşurarea evenimentelor. 3. managementul întreprinderii (informaţii dependente de întreprinderi).Aceşti indicatori se pot calcula la nivel de firmă . precum şi valoarea întreprinderii. rezultatul activitatii de exploatare. anexa la bilanţ. fie pentru luarea deciziilor de pătrundere în capitalul unei întreprinderi (acţionari potenţiali sau alte întreprinderi). De cele mai multe ori utilizatorii externi au nevoie de un diagnostic financiar fie pentru acordarea de credite întreprinderilor (în special băncile). contul de profit şi pierdere. diagnosticul financiar permite aprecierea situaţiei financiare trecută şi actuală.urmărit este capacitatea financiară a întreprinderii de a genera profit. 2. Analiza contului de profit şi pierdere cuprinde un set minim de informaţii . în final. Indicatorii sunt expresia eficienţei şi performanţei activităţilor economico . competitivitatea acesteia. .şi anume: 1. costurile de finantare. Folosind metode şi tehnici specifice. a sectorului de activitate). De obicei. Diagnosticul financiar identifică factorii favorabili si nefavorabili care vor afecta activitatea viitoare a întreprinderii. partea din profit sau pierdere aferenta întreprinderilor asociate si în participatie contabilizata prin metoda punerii în echivalenta.veniturile din activitatile curente. În funcţie de rezultatele obţinute prin tabloul indicatorilor economici se pot lua decizii pentru realizarea obiectivelor generale ale firmei. capacitatea întreprinderii de a-şi onora obligaţiile pe termen scurt sau lung (lichiditatea şi solvabilitatea întreprinderii). 4. elaborarea unui diagnostic financiar trebuie să aibă loc periodic. diagnosticul este efectuat numai în caz de grave dificultăţi sau când cineva cere o astfel de lucrare. Toate aceste elemente influenţează performanţele financiare ale întreprinderii determinând. potenţial comercial şi juridic. cheltuielile cu impozitul pe profit. Informaţiile necesare pentru efectuarea diagnosticului financiar sunt preluate din situaţiile financiare simplificate care cuprind: bilanţul. 5. pe baza informaţiilor furnizate pentru luarea deciziilor de către conducere acesta vizează viitorul. fie la nivel de centre de responsabilitate sau centre de cost.financiare previzionate şi/ sau realizate. De cele mai multe ori informaţiile diagnosticului financiar trebuie completate cu informaţii referitoare la mediul extern al întreprinderii (starea economiei. analiza riscului şi analiza valorii întreprinderii. informaţii referitoare la potenţialul tehnic şi uman. Atât analiza pe plan intern cât şi cea externă au ca obiectiv aprecierea performanţelor întreprinderii şi a riscurilor la care aceasta este pusă şi urmăresc: analiza rentabilităţii.

6.3. pe baza căruia se analizează starea de echilibru/ dezechilibru financiar în care se situează compania din punctul de vedere a alocarilor ( sub formă de active). Bilanţul financiar reprezintă o prelucrare simplificată a bilanţului financiar . interesul minoritar. se va calcula fondul de rulment (FR). NFR = stocuri + creanţe – datorii pe termen scurt NFR exploatare = stocuri şi creanţe din activitatea de exploatare – datorii legate de activitatea de exploatare INDICATORI DE RENTABILITATE rentabilitatea comercială = profit net / cifra de afaceri rentabilitatea financiară = profit net / capital propriu rentabilitatea economică = profit brut / capital investit rentabilitatea activelor = cifra de afaceri / total active INDICATORI DE LICHIDITATE . FR total = total capitaluri permanente – total utilizări pe termen lung = ( capitaluri proprii + împrumuturi pe termen lung) – active imobilizate FR propriu = capitaluri proprii – active imobilizate 2. 7.1.Dacă fondul de rulment este pozitiv . elemente extraordinare. profitul net sau pierderea neta a perioadei. un rezultat negativ poate semnala o situaţie nefavorabilă în perioada următoare. 9. se va calcula necesarul de fond de rulment (NFR).4. profitul sau pierderea activitatii curente. Analiza activelor si pasivelor pe termen lung. 2. Analiza bilantului financiar. acest lucru certifică o stare de echilibru financiar . 2. 8. trebuie să fie respectate următoarele corelaţii: -activele pe termen lung să fie finanţate din surse atrase pe termen lung -activele pe termen scurt să fie finanţate din surse atrase pe termen scurt.contabil .4.2.4. Analiza activelor şi pasivelor pe scurt În vederea analizei echilibrului financiar pe termen scurt . Pentru a se asigura echilibrul financiar. În vederea analizei echilibrului financiar pe termen lung . respectiv al surselor de finanţare ( sub formă de pasive) pe termen lung şi scurt.

2.durata medie de încasare a clientilor = sold mediu creanţe comerciale / cifra de afaceri cu TVA * 360 zile . concurrere = a concura. lichiditate şi de îndatorare.5.durata medie de plată a furnizorilor = sold mediu datorii comerciale / cheltuieli cu furnizorii cu TVA * 360 zile . existenţa unui singur producător devine practic imposibilă.durata medie de rotaţie a stocurilor = sold mediu stocuri / cheltuieli cu marfa. materii prime şi consumabile * 360 zile Analizele economice şi diagnosticul financiar sunt elemente de management financiar sau altfel spus de contabilitate managerială. care reprezintă "starea de sanatate" a companiei. intermediari. MEDIUL CONCURENŢIAL 2. sport. Criterii de clasificare: .lichiditatea generală = active circulante / datorii pe termen scurt lichiditatea rapidă = (active circulante – stocuri) / datorii pe termen scurt lichiditatea imediată = active de trezorerie / datorii pe termen scurt INDICATORI DE SOLVABILITATE rata solvabilităţii generale = active totale / datorii totale situaţia netă = capitaluri proprii = total active – total datorii INDICATORI DE GESTIUNE . natură. Aceşti indicatori se calculează şi se analizează lunar.1 ANALIZA CONCURENŢILOR. Este un mod de manifestare a economiei de piaţă. Problema concurenţei prezintă interes pentru toţi actorii pieţei: producători. Concurenţa – componentă a pieţei Concurenţa: lat. drept. în care pentru un bun omogen şi substitutele sale.5. consumatori. semnificaţii diferite în : economie. În general se urmăresc indicatorii de profitabilitate. Managerii interesaţi de dezvoltarea şi consolidarea afacerilor sunt extrem de interesaţi de interpretarea indicatorilor economici.

paneluri etc. o o o o .propriul personal. Anticiparea reacţiilor concurenţilor. Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe. -consultanţi etc. • concurenţă la nivel de industrie. -de noii angajaţi de la firmele concurente. Identificarea concurenţilor. campanii promoţionale etc. • comerciale: cataloage ale concurenţilor. oligopson. un concurent nou. 3. consulate etc. Surse interne: informaţii deţinute de : . Stabilirea obiectivelor concurenţilor. Identificarea concurenţilor Gama concurenţilor efectivi sau potenţiali este foarte largă. Sursele de informare pentru identificarea concurenţilor sunt: Surse externe: a) Surse informale: • clienţi comuni cu concurenţii. b) Surse formale: • publice: organizaţii profesionale. monopson. • profesionale: presa de specialitate. Determinarea strategiilor concurenţilor. • parteneri publici. -stagiari.o o o o o I) În funcţie de numărul de concurenţi şi gradul de diferenţiere al produselor întâlnim: • Concurenţa perfectă. 5. 2. • Concurenţă indirectă: • concurenţă formală. Identificarea concurenţilor ce vor fi atacaţi şi a celor ce vor fi evitaţi. Pentru orice firmă este important să îşi cunoască atât clienţii cât şi concurenţii. târguri şi expoziţii. ministere. oligopol. 4. II) În funcţie de nevoile satisfăcute întâlnim: • Concurenţă directă: • concurenţă de marcă. Identificarea concurenţilor constă în alcătuirea unei liste cu concurenţi. concurenţă monopolistă. anuare. 6. Paşii pe care trebuie să îi parcurgă o firmă pentru a analiza concurenţa sunt: 1. • Concurenţa imperfectă – forme: monopol. • concurenţă generică. o tehnologie nouă pot fi mai ameninţătoare.

• examinarea lor în ceea ce priveşte: o credibilitatea sursei folosite o actualitate informaţiei • elaborarea unui model de analiză a firmelor concurente. Clienţii 3. . Principalii concurenţi ai întreprinderii: 1. • politica de confidenţialitate aplicată. Furnizorii 2. Concurenţii direcţi 5. b) Prelucrarea informaţiilor presupune: • alegerea informaţiilor utile. Întreprinderea trebuie sa-şi fixeze obiectivele pe care le ţinteşte ( înainte de a realiza selecţia furnizorilor): • Creşterea profitului • Satisfacerea cerinţelor consumatorului • Creşterea cotei de piaţă • Creşterea fluxului de numerar • Progresul tehnologic. Concurenţii potenţiali 4. Îmbunătăţirea poziţiei pe piaţă a unei firme ( nivelul de calitate al produselor achiziţionate la costuri mai mici îndeplineşte cerinţele firmei). Forţe sociale şi politice 6. d) Utilizarea informaţiilor şi reacţia inversă presupune elaborarea de acţiuni: • pe termen scurt ( acţiuni promoţionale). Probleme ce pot să apară în decursul acestei etape: • costurile • disponibilitatea informaţiilor. • pe termen lung ( formarea personalului).Identificarea concurenţilor presupune parcurgerea următoarelor etape: a) Colectarea informaţiilor: Unele informaţii pot fi obţinute prin observare. c) Difuzarea informaţiilor se face în funcţie de: • relaţiile existente în cadrul firmei. Substituenţi de produse. discuţii cu clienţii în timp ce pentru altele este necesară organizarea unei cercetări.

. 3.Cele cinci forţe care acţionează asupra concurenţei pe o piaţă sunt: 1. Gradul de rivalitate: • Barierele la părăsirea pieţei • Concurenţii diverşi • Identitatea mărcii etc. Ameninţările substituenţilor: • Numărul alternativelor • Eficienţa economică a alternativelor • Sensibilitatea la preţ a clienţilor etc. Criterii de selecţie a furnizorilor: • Reputaţia sau imaginea • Publicitatea cumulativă • Aspectul exterior al unui produs • Ambalajul şi etichetele • Vechimea în domeniul de activitate • Cota de piaţă • Lista clienţilor preţurile practicate. Puterea cumpărătorilor: • Gradul de informare al cumpărătorilor • Produse substituente • Diferenţele dintre produse etc. 2. 4. Puterea furnizorilor – dată de : • Volumul producţiei furnizorilor • Identitatea mărcii • Costurile de redirecţionare etc. Criterii de selecţie a ofertelor furnizorilor: • Nivelul preţurilor • Caracteristicile produselor • Materialele folosite • Ambalajul • Performanţa produsului • Produse şi servicii sau echipament auxiliar. 5. Barierele la intrarea pe piaţă: • Economii de scară • Accesul la reţeaua de distribuţie • Politicile guvernamentale etc.

• Urmărirea dezvoltării tehnologiei. • Modificarea în timp a valorii contractelor acordate furnizorilor. . Metode şi tehnici de formare şi perfecţionare a personalului: • Rezolvarea de probleme • Studiile de caz • Prezentările • Demonstraţia • Filmele şi tehnica video • Discuţia în cadrul grupului • Exerciţii de lucru cu documente • Interpretarea de roluri • Jocurile • Incidentele critice • Simulările • Învăţarea experienţială out-door. de oferte de la furnizori noi. • Solicitarea. din când în când . • Instruirea tehnică. = încasări – cheltuieli curente). • Programele de investiţii • Capacitatea tehnică şi de producţie • Siguranţa livrării • Servicii de reparaţii.P • Pregătirea lor pentru evoluţia viitoare a locurilor de muncă. Perfecţionarea angajaţilor diferă de la individ la altul: • Pentru a-şi actualiza abilităţile. Aprecierea credibilităţii furnizorilor se face pe baza următoarelor informaţii: • Cifra de afaceri • Cota de piaţă • Rentabilitatea • Cash-flow ( reprezintă fluxul de lichidităţi al unei afaceri. • Creşterea puterii de negociere ( menţinerea unui număr de surse suficient de mare pentru a asigura concurenţa). aprecierea şi facilitarea dezvoltării competenţelor acestora. permiţând indivizilor să performeze sarcini aferente unor posturi prezente sau viitoare. Obiectivele formării şi perfecţionării angajaţilor sunt: • Atingerea unui maxim de performanţă în realizarea muncii lor. Formarea şi perfecţionarea angajaţilor Scop: identificarea.Politici de aprovizionare prin întărirea puterii de negociere cu furnizorii: • Alegerea furnizorilor care sunt competitivi. • Stimularea abilităţilor interpersonale sau cognitive.

studierea obiectivelor strategice ale firmei 3. echitabile şi motivante. Sistemul de recompense: 1. precedată de o evaluare a posturilor şi persoanelor care le ocupă. realizarea de consultări la toate nivelele structurii organizatorice 5. aplicarea şi reevaluarea permanentă a strategiei motivaţionale. elaborarea variantelor de strategii motivaţionale 4. Motivarea personalului Scop: stimularea angajaţilor în obţinerea de performanţe. prin recompense financiare şi nonfinanciare consistente. Etapele necesare elaborării unei strategii privind motivaţia personalului: 1.• o o Planificarea instruirii: să fie integrată în politica generală a firmei . Recompense indirecte: a) Programe de protecţie:  Asigurări medicale  Asigurări viaţă  Asigurări accidente  Pensii  Ajutor şomaj  Prime de pensionare b) Plata timpului nelucrat:  Concedii odihnă  Sărbători legale  Concedii medicale  Aniversări  Stagiul militar  Pauza de masă  Timpul de deplasare c) Servicii şi alte recompense:  Facilităţi pentru petrecerea timpului liber  Maşină de serviciu  Plata şcolarizării  Concedii fără plată  Echipament protecţie  Mese gratuite 2. analiza teoriilor motivaţionale 2. Recompense directe: a) Salariul de bază b) Salariul de merit c) Sistemul de stimulente: .

Pricipiul salariilor minime. renatibilitatea. 5. asigurarea competiţiei intraorganizaţionale între indivizi şi grupuri. Pricipiul liberalizării salariilor. • Premiile. Pricipiul la muncă egală. organizatorice şi a celor legate de condiţiile de muncă. realizarea situaţiilor concurenţiale de muncă. Caracterul confidenţial al salariului. salariu egal. 3. Pricipiul stabilirii salariului prin mecanismele pieţei. calitatea muncii. 4. Salarizare după: cantitatea. 2. realizarea unui climat de valorizare a muncii bine făcute. construirea unor finaluri de carieră constructive. 2. 5. Pricipiul negocierii salariilor. 4. . • Beneficiile. Analiza atentă a contului de rezultate este indispensabilă pentru efectuarea analizei financiare. Cele mai folosite tipuri de recompense includ: • Banii. • Sistemul de participare la împărţirea profitului. nivelul de calificare. Premii  Comisioane  Salariul pe bucată  Sporuri la salariu  Cumpărarea de acţiuni  Participarea la profit d) Plata amânată:  Planuri de economii  Participare la profit  Circuite de întrajutorare  Cumpărarea de acţiuni. Motivarea nonfinanciară include acţiuni cum sunt: 1. Ea investighează două domenii importante: echilibrul financiar. 7. eliminarea barierelor birocratice. 3. • Gratuităţile. Principiile sistemelor de salarizare: 1. Analiza financiară are ca obiect evaluarea politicii financiare a întreprinderii într-o perioadă trecută şi facilitarea luării în cadrul acesteia a unor decizii viitoare. 6. condiţii de muncă.

spre deosebire de bilanţul contabil operează cu o concentrare a anumitor conturi. motivarea personalului. procedându-se la eliminarea nonvalorilor. calitatea echipei de conducere. În cazul activelor se cuprind imobilizarile necorporale. creanţele de exploatare valorile mobiliare de plasament şi disponibilităţile. respectiv pentru a-i asigura solvabilitatea.Astfel. imobilizarile corporale. Pe lângă un studiu strict al conturilor şi bilanţului. datoriile pe termen mediu şi lung. performanţele şi tehnologia aplicată. provizioanele pentru riscuri şi accidente. În ceea ce priveşte pasivul bilanţului. În ceea ce priveşte activul bilanţului este necesar ca toate elementele înscrise la acest capitol să reprezinte o valoare reală a activului. Prezentarea conturilor de activ şi pasiv se face după criteriul omogenităţii. Echilibrul financiar este apreciat prin confruntarea gradului de lichiditate a activelor cu gradului de exigibilitate a elementelor pasivului. Fondul de rulment reprezintă marja de securitate ce masoară echilibrul financiar şi se poate aprecia fie ca diferenţa între capitalurile permanente şi activul imobilizat. stocurile. Echilibrul financiar al întreprinderii se apreciază în cea mai mare parte utilizând datele din bilanţul întreprinderii care.dar utilizează şi alte surse de informare. imobilizarile financiare. Analiza financiară trebuie să aprecieze daca gradul lichidităţii activelor întreprinderii este suficient de ridicat pentru a-i permite acesteia să facă faţă în orice moment angajamentelor pe care şi le-a asumat. Criteriile de bază utilizate în elaborarea bilanţului financiar sunt: lichiditatea. fie ca diferenţa ţntre activul . analiza financiară se sprijină pe documentele întreprinderii . regularizările. analiza financiară se efectuează asupra unui bilanţ la care sa realizat repartizarea veniturilor. Rezultatele acestei analize pot fi utilizate fie în interiorul întreprinderii şi serveşte conducerii acesteia. fie în exteriorul întreprinderii. exigibilitate. atunci când este solicitată de către partenerii acestuia. analiza financiară urmăreşte specificul activităţii întreprinderii. primele pentru rambursarea obligaţiunilor. Pentru realizarea acestei analize pot fi utilizate ca instrumente: fondul de rulment şi indicatorii de structură. În pasiv intră: capitalurile proprii.

Era producţiei de masă. PREZENTAREA TEMEI LA FIRMA. devenind elementul fundamental al mentinerii şi dezvoltării firmei. constrângerile şi oportunităţile cu cele ale mediului în care evoluează. care îi prelungeşte şi îi conexează obiectivele. Creşterea fondului de rulment devine o restricţie pentru dezvoltarea întreprinderi. În ceea ce priveste situaţia trezoreriei. este de domeniul trecutului. firma a fost obligată să adopte o viziune care îi depăşeşte frontierele. a creşterilor şi a profiturilor sigure. cître mediul intern al firmei. 1. obiect de activitate şi localizare – se caracterizează prin mutaţii profunde. Anii '70-'80 au reprezentat o ruptură dramatică faţă de anii prosperităţii glorioase ce au urmat celui de al doilea război mondial. Dificultăţile trezoreriei survin frecvent în cazul în care trezoreria înregistrează o creştere a activităţii mărindu-şi vânzările şi sporind nevoia de fond de rulment. urmatoarele : stabilirea pe structură a necesităţilor reale de resurse materiale pentru consum( deci a cererilor reale de consum). a produselor standardizate. Utilizarea fondului de rulment a fost şi este contestată. era ce a caracterizat sistemele de producţie organizate după modelul fordian. STRATEGII DE APROVIZIONARE Prin strategia de aprovizionare trebuie să se contureze o poziţie active de acţiune pe piaţa furnizorilor şi de creştere a aportului acestei activităţi la realizarea produsului finit. Situaţia trezoreriei mai poate fi determinată şi ca o diferenţă între fondul de rulment şi nevoia de fond de rulment. III. CAPITOLUL III. aceasta reprezintă diferenţa între nivelul totalurilor valorilor din casa şi a nivelului contribuţiilor bancare curente şi a soldurilor creditoare ale băncii. Managementul firmelor este supus multiplelor influenţe ale mediului în care acţionează. în general. Managementul strategic înlocuieste viziunea clasică a managementului întors exclusiv cître propria persoanî. al benzii rulante. . Principalele obiective care se au în vedere în contextual strategiei de aprovizionare sunt. Contextul actual în care evoluează firmele – indiferent de mărime. Multe întreprinderi folosesc din ce în ce mai mult un credit pe termen scurt ce se reînnoieşte continuu şi capătă caracter permanent.circulant şi datoriile pe termen scurt. În această situaţie fondul de rulment devine o marjă de securitate inutilă. pentru ca o finanţare la nivel înalt şi pe termen lung urmează unei dezvoltari a întreprinderii. Pentru a face faţă complexităţii mediului şi transformărilor profunde din sistemele economice. Fondul de rulment poate avea valori pozitive sau negative. Atragerea unor resurse de lunga durată într-o asemenea situaţie nu se poate realiza imediat. iar în perioadele dificile de activitate ale întreprinderii sau ale băncii un asemenea credit poate să nu mai fie reînnoit creându-se disfuncţionalităţi întreprinderii.

OPORTUNITĂŢI THREATS . STRENGHT – PUNCTE FORTEWEAKNESS – PUNCTE SLABEBrand recunoscutDeschiderea unui magazin necesită un capital iniţial şi capital pentru susţinerea rulajuluiAwareness în piaţă ( grad de constientizare) Termenul de rotaţie a mărfii este foarte scurtDiversitate de servicii conexe acordate clientuluiNu există un sistem performant de identificare a stocurilor Aspect commercial modern. Menţinerea ritmului aprovizionarilor programate . Conservarea raţională a resurselor materialelor aprovizionate pe durata depozitării/stocării. comerţ civilizatAngajaţii nu sunt stimulaţiMarfă nouă tot timpul. avntajând magazinele ce practică un comerţ civilizat într-un ambient plăcutAmploarea fenomenului de . plăcut. Metoda de analiză a mediului. pe placul publicului. autoanaliza firmei şi a forţei ei competitive. a suprastocarii.a situaţiei interne a firmei pentru a evalua capacitatea ei de a face faţă schimbărilor. a echipamnetelor tehnice care răspund cel mai bine caracteristicilor cererilor pentru consum. managementul de vârf al firmei poate anticipa schimbările şi elabora. a competitivităţii şi a firmei pe care o prezint în continuare. analiza competiţiei.Prin intermediul său şi (sau) al altor analize cum ar fi: analiza situaţiei industriei şi a atractivităţii acesteia.AMENINŢĂRIExigenţele şi obiceiurile de consum ale clientului român se schimbă. a mediului extern al firmei pentru a anticipa sau sesiza la timp schimbările din cadrul acestuia iar pe de altă parte. în esenţă. Metodele de analiză a mediului. a competitivităţii şi a firmei pot folosi şi eventualilor investitori pentru a-şi plasa investiţiile sau firmelor de consultanţă financiară. a formării de stocuri cu mişcare lentă şi fără mişcare. MĂSURI DE PERFECŢIONARE. completă şi complexă a cererilor pentru consum în condiţiile antrenării unor costuri minime de achiziţionare . este analiza SWOT. analiza continuă. care să asigure acoperirea ritmică. Formarea unor stocuri minim necesare . a dinamicii stocurilor efective în limitele maxime şi minime estimate.- - aprovizionarea resurselor materiale şi echipamentelor tehnice de la cele mai avantajoase surse de furnizare . Aprovizionarea resurselor materiale . a consumurilor în limitele normale. aducere şi depozitare a resurselor materiale. Prevenirea lipsei de resurse materiale în stoc . CAPITOLUL IV.Sisteme de promovare inovatoarePublicitate mediatizatăPreţuri de achiziţie ce permit o marjă comercială decentăStandarde şi proceduri de operare bine definite şi eficientePersonal bine instruit OPPORTUNITIES . Managementului strategic îi este specifică. implementa strategia optimă pentru a asigura prosperitatea firmei. pe de o parte. de la cei mai economici şi credibili furnizori.

Printre responsabilitatile managerului de proiect se numără: planificarea proiectului. o condiţie esenţială este aceea ca managerul de proiect sa deţină calităţi excepţionale de lider care îl pot ajuta să înţeleagă proiectul în întregimea sa. Ştiinţă . respectarea condiţiilor contractuale. CONCLUZII. managerul de proiect este reprezentantul clientului. utilizarea corectă a resurselor disponibile etc.concepte.IV. Analiza SWOT. de la început până la sfârsit. Din acest motiv. având în acelaşi timp şi abilitatea de a transforma viziunile în realizări măsurabile. succesul unui manager de proiect depinde de capacitatea acestuia de a gestiona întregului proiect de la începutul şi până la finalul său. Detinând un rol cheie în succesul proiectului. coordona şi controla resursele şi echipele de lucru. În cadrul acestui proiect au fost prezentate măsuri de perfecţionare a calităţilor produselor manageriale aplicate în cadrul firmei SC KENVELO SRL . Termenul de management cuprinde două sensuri acela de ştiinţă şi acela de artă. foarte importante de altfel pentru buna funcţionare a firmei. de a conduce. antrenarea participanţilor în realizarea proiectului. În urma completării chestionarelor de către 20 de clienţi ai magazinului nostru putem concluziona că datorită excelentelor abilităţi de manageri ai firmei noastre SC KENVELO ROMÂNIA SRL este un brand recunoscut înca din 1989 odată cu apariţia firmei în România. principii.Datorită strategiilor de promovare . managerul are responsabilitatea de a asigura în permanenţă derularea acestuia în parametrii stabiliţi iniţial. trebuie să cunoască tehnologia utilizată. De asemenea. cel mai important. bazându-se pe buna cunoaştrere a organizaţiei acestuia. coordonarea echipei implicate în proiect. Artă măiestria managerului de a aplica la realităţile diferitelor situaţii . Ceea ce ne-am propus la începutul lucrării a fost demonstrat prin intermediul chestionarelor şi prin faptul că am avut acces la anumite informaţii din cadrul firmei. cu rezultate bune. să fie familiarizat cu activităţile din fiecare departament pe care îl conduce şi.De cele mai mult ori. controlul şi evaluarea acestuia. el trebuie să deţină puternice abilităţi de comunicare interpersonală.ansamblu organizat şi coerent de cunoştinţe .falsuri pe piata romaneascaPretenţiile crescute ale publicului ce doreşte să fie în pas cu tendinţele internaţionale Viteza cu care se extend firmele concurenteAlinierea la cerinţele internaţionale a legislaţieiDezvoltarea magazinelor virtuale pe internet din domeniul comertuluiAvantajul primului sositTab.1. El determină şi implementează ceea ce clientul doreşte. În altă ordine de idei. organizarea proiectului. metode şi tehnici – prin care se explică fenomenele şi procesele ce se produc în conducerea organizaţiilor. organiza. cunoştinţele ştiinţifice. în condiţii de eficienţă .

.Romania.Teora. iar aceasta face ca firma să beneficieze de clienţi fideli şi un profit continuu. 2) Bacanu.Romania.elaborate de departamentul de marketing al firmei noastre clienţii sunt la curent cu noile apariţii. 1998. 4) Manolescu.Romania. BIBLIOGRAFIE : 1) Androniceanu. Prodan.Valorificrea potentielului creativ si resurselor umane.Bucuresti.Editura RAI. Iasi. 6) Rotaru.Adriana. 3) Bonciu.Editura ALL BECK. Cluj – Napoca. Editura Sedcom Libris. 5) Marchis. „ Management strategic”.Bucuresti. Aurel.301 p.1998. B.453 p.Monica. 1998.Bucuresti. 2000.”Bucuresti. 2000. 1999.” Managementul resurselor umane”. Catalina.”Managementul resurselor umane”.A. Anton.” Managementul strategic al resurselor umane – o perspectiva romaneasca”.Petean.” Instrumente manageriale psihosociologice”.Editura ALL Educational.” Managementul schimbarilor.Florin. Centrul de Dezvoltare Manageriala.

...................4.....CUPRINS CAPITOLUL I ................. Scurt istoric....................................................13 2....................8 2.5............2..................................................... Măsuri de perfecţionare................... Structura organizatorică – Departamente..........................24 ANEXE...................1....................22 CAPITOLUL IV................... Strategii de aprovizionare .........11 2..... 3...........................5............... Mediul concurenţial............................... CONCEPTUALIZARE.............................................................11 2.4.................................................... Analiza concurenţilor....... Date de identificare...................................................................... Analiza activelor şi pasivelor pe termen scurt................................ PREZENTAREA TEMEI LA FIRMĂ............4................22 CONCLUZII ..9 2............. 2..............................................4......... PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI.........6 CAPITOLUL II...................................25 BIBLIOGRAFIE....................2.. 1 ........................................... Analiza bilanţului financiar..................1..................1......................................................................................25 ...............................................................................................8 2................... Analiza activelor şi pasivelor pe termen lung......8 2.........................13 CAPITOLUL III........................................................... Analiza indicatorilor – cifra de afaceri……………………………………………….......... Studiu bibliografic al temei ............3.....................................................................................3.......1..............................1..........11 2.................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->