Sunteți pe pagina 1din 573

PARLAMENTUL ROMNIEI

CAMERA DEPUTAILOR SENATUL


Lege privind Codul civil
Parlamenul Rom!niei adop" pre#ena lege$
1
TITLU PRELIMINAR % De&pre legea civil"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ art.1-24
Capitolul I - Dispoziii generale............... art.1-5
Capitolul II - Aplicarea legii civile.............. art.6-8
Capitolul III - Interpretarea i eectele legii civile............... art.!-16
Capitolul I" - #u$licitatea %repturilor& a actelor i a aptelor 'uri%ice art.1(-24
CARTEA I % De&pre per&oane''''''''''''''''''''$$$$$$$$$$$$$$ art.25-2(4
TITLUL I % Di&po#i(ii generale'''''''''''''''''''''''$ art.25-))
TITLUL II % Per&oana )i#ic"''''''''''''''''''''''''$ art.)4-11)
Capitolul I - Capacitatea civil* a persoanei izice art.)4-5(
+eciunea 1 - Capacitatea %e olosin*. art.)4-)6
+eciunea a 2-a - Capacitatea %e e,erciiu.............. art.)(-48
+eciunea a )-a - Declararea 'u%ec*toreasc* a -orii.............. art.4!-5(
Capitolul II - .espectul iinei u-ane i al %repturilor ei inerente............... art.58-!1
+eciunea 1 - Dispoziii co-une............... art.58-6/
+eciunea a 2-a - Drepturile la via*& la s*n*tate i la integritate ale persoanei
izice. art.61-(6
+eciunea a )-a - .espectul vieii private i al %e-nit*ii persoanei
u-ane art.((-8(
+eciunea a 4-a - .espectul %atorat persoanei i %up* %ecesul s*u art.88-!1
Capitolul III - I%entiicarea persoanei izice art.!2-11)
+eciunea 1 0 1u-ele............... art.!2-!5
+eciunea a 2-a - Do-iciliul i ree%ina. art.!6-1/(
+eciunea a )-a - Actele %e stare civil*. art.1/8-11)
TITLUL III % Ocroirea per&oanei )i#ice'''''''''''''''''''$ art.114-1!5
Capitolul I - Dispoziii generale............... art.114-11!
Capitolul II - 2utela -inorului. art.12/-1(2
+eciunea 1 - Desc3i%erea tutelei. art.12/-121
+eciunea a 2-a 0 2utorele art.122-1)2
+eciunea a )-a - Consiliul %e a-ilie.............. art.1))-141
+eciunea a 4-a - 4,ercitarea tutelei. art.142-15!
5.1 Dispoziii generale art.142-144
5.2 4,ercitarea tutelei cu privire la persoana -inorului.............. art.145-148
5.) 4,ercitarea tutelei cu privire la $unurile -inorului art.14!-15!
+eciunea a 5-a - Controlul e,ercit*rii tutelei............... art.16/-165
+eciunea a 6-a - 6ncetarea tutelei. art.166-1(2
Capitolul III - 7crotirea interzisului 'u%ec*toresc art.1()-186
Capitolul I" 0 Curatela art.18(-1!5
TITLUL I* % Per&oana +uridic"''''''''''''''''''''''' art.1!6-261
Capitolul I - Dispoziii generale............... art.1!6-2/2
Capitolul II - 6niinarea persoanei 'uri%ice.. art.2/)-21)
+eciunea 1 - Dispoziii co-une............... art.2/)-2/4
+eciunea a 2-a - 1ulitatea persoanei 'uri%ice.. art.2/5-2/8
+eciunea a )-a - 6nregistrarea persoanei 'uri%ice. art.2/!-21)
Capitolul III - Capacitatea civil* a persoanei 'uri%ice.. art.214-2)4
+eciunea 1 - Capacitatea %e olosin* a persoanei 'uri%ice.. art.214-21(
+eciunea a 2-a - Capacitatea %e e,erciiu i uncionarea persoanei
'uri%ice.. art.218-2)4
51. Capacitatea %e e,erciiu.. art.218-22/
52. 8uncionarea persoanei 'uri%ice.. art.221-2)/
2
5). Dispoziii speciale............... art.2)1-2)4
Capitolul I" - I%entiicarea persoanei 'uri%ice. art.2)5-241
Capitolul " - .eorganizarea persoanei 'uri%ice............... art.242-25)
Capitolul "I - 6ncetarea persoanei 'uri%ice.. art.254-261
+eciunea 1 - Dispoziii generale.. art.254
+eciunea a 2-a - Dizolvarea persoanei 'uri%ice............... art.255-25!
+eciunea a )-a - Dispoziii speciale. art.26/-261
TITLUL * % Ap"rarea drepurilor neparimoniale''''''''''''''' art.262-2(4
CARTEA A II%A % De&pre )amilie''''''''''''''''''''''$ art. 2(5-551
TITLUL I % Di&po#i(ii generale''''''''''''''''''''''' art.2(5-282
TITLUL II , C"&"oria''''''''''''''''''''''''''$$ art.28)-41!
Capitolul I 0 9ogo%na............... art.28)-28(
Capitolul II - 6nc3eierea c*s*toriei............... art.288-)/5
+eciunea 1 - Con%iiile %e on% pentru :nc3eierea c*s*toriei.
art.288-2!)
+eciunea a 2-a - 8or-alit*ile pentru :nc3eierea c*s*toriei..
art.2!4-)/5
Capitolul III - 8or-alit*i ulterioare :nc3eierii c*s*toriei art.)/6-)/8
Capitolul I" - 1ulitatea c*s*toriei.. art.)/!-)21
+eciunea 1 - 1ulitatea a$solut* a c*s*toriei art.)/!-)12
+eciunea a 2-a - 1ulitatea relativ* a c*s*toriei art.)1)-)18
+eciunea a )-a - 4ectele nulit*ii c*s*toriei art.)1!-)21
Capitolul " - Drepturile i :n%atoririle personale ale soilor art.)22-)26
Capitolul "I - Drepturile i o$ligaiile patri-oniale ale soilor.. art.)2(-)8(
+eciunea 1 - Dispoziii co-une... art.)2(-)5)
51. Despre regi-ul -atri-onial :n general.. art.)2(-))5
52. 9ocuina a-iliei. art.))6-))!
5). C3eltuielile c*s*toriei. art.)4/-)4)
54. Alegerea regi-ului -atri-onial art.)44-)5)
+eciunea a 2-a - .egi-ul co-unit*ii legale. art.)54-)(4
+eciunea a )-a - .egi-ul separaiei %e $unuri.............. art.)(5-)8/
+eciunea a 4-a - .egi-ul co-unit*ii convenionale. art.)81-)8)
+eciunii a 5-a - ;o%iicarea regi-ului -atri-onial. art.)84-)8(
51.;o%iicarea convenional*............. art.)84
52. ;o%iicarea 'u%iciar*......................... art.)85-)8(
Capitolul "II - Desacerea c*s*toriei..... art.)88-41!
+eciunea 1 - Cazurile %e %ivor.. art.)88-)!6
51. Dispoziii generale. art.)88
5 2.Divorul prin acor%ul soilor pe cale 'u%iciar* art.)8!
5 ). Divorul prin acor%ul soilor pe cale a%-inistrativ*...................... art.)!/-)!)
5 4. Divorul %in culp*.. art.)!4-)!5
55. Divorul %in cauza st*rii s*n*t*ii unui so.. art.)!6
+eciunea a 2-a - 4ectele %ivorului. art.)!(-41!
51. Data %esacerii c*s*toriei art.)!(
52. 4ectele %ivorului cu privire la raporturile nepatri-oniale %intre
soi. art.)!8-)!!
5). 4ectele %ivorului cu privire la raporturile patri-oniale %intre
soi..... art.4//-41/
I. 4ecte cu privire la regi-ul -atri-onial............... art.4//-4/2
II. Dreptul la %esp*gu$iri.. art.4/)
)
III. 7$ligaia %e :ntreinere :ntre otii soi.............. art.4/4
I". #restaia co-pensatorie.. art.4/5-41/
54. 4ectele %ivorului cu privire la raporturile %intre p*rini
i copiii lor -inori.. Art.411-41!
TITLUL III , Rudenia''''''''''''''''''''''''''$ art.42/-4!!
Capitolul I - Dispoziii generale.. art.42/-422
Capitolul II 0 8iliaia............... art.42)-46(
+eciunea 1 - +ta$ilirea iliaiei art.42)-456
51. Dispoziii generale. art.42)-428
52. #rezu-ia %e paternitate. art.42!-4)/
5). .ecunoaterea copilului.. art.4)1-4)6
54. Aciuni privin% iliaia art.4)(-456
I. Contestarea iliaiei............... art.4)(
II. Aciunea :n sta$ilirea iliaiei a* %e -a-* art.4)8-4)!
III. Aciunea :n sta$ilirea paternit*ii %in aara
c*s*toriei art.44/-444
I". Aciuni privin% iliaia a* %e tat*l %in c*s*torie... art.445-44!
". Dispoziii co-une privin% aciunile reeritoare la
iliaie art.45/-456
+eciunea a 2-a - .epro%ucerea u-an* asistat* -e%ical cu ter
%onator.................. art.45(-464
+eciunea a )-a - +ituaia legal* a copilului.. art.465-46(
Capitolul III 0 A%opia. art.468-4!!
+eciunea 1 - Dispoziii generale.. art.468-4(1
+eciunea a 2-a - Con%iiile %e on% ale a%opiei. art.4(2-484
51. #ersoanele care pot i a%optate............... art.4(2-4(5
52. #ersoanele care pot a%opta.. art.4(6-4(!
5). Consi-*-<ntul la a%opie. art. 48/-485
+eciunea a )-a - 4ectele a%opiei. art.486-4!1
+eciunea a 4-a - 6ncetarea a%opiei. art.4!2-4!!
TITLUL I* % Auoriaea p"rinea&c"''''''''''''''''''''$ art.5//-52!
Capitolul I - Dispoziii generale............... art.5//-5/)
Capitolul II - Drepturile i :n%atoririle p*rinteti art.5/4-51!
Capitolul III - 4,ercitarea responsa$ilit*ii p*rinteti.. art.52/-524
Capitolul I" - Dec*%erea %in e,erciiul %repturilor p*rinteti.. art.525-52!
TITLUL * - O-liga(ia de .nre(inere'''''''''''''''''$$$$$$$$$$$$$$$ art.5)/-551
Capitolul I - Dispoziii generale............... art.5)/-5)2
Capitolul II - #ersoanele :ntre care e,ist* o$ligaia %e :ntreinere i or%inea :n care
aceasta se %atoreaz*. art.5))-54/
Capitolul III - Con%iiile o$ligaiei %e :ntreinere art.541-545
Capitolul I" % +ta$ilirea i e,ecutarea o$ligaiei %e :ntreinere.. art.546-551
CARTEA a III%a % De&pre -unuri''''''''''''''''''''''$ art.552-!66
TITLUL I % /unurile 0i drepurile reale .n general''''''''''''''' art.552-5(1
Capitolul I - Despre $unuri :n general. art.552-56(
+eciunea 1 - Despre %istincia $unurilor. art.552-56)
+eciunea a 2-a - #ro%usele $unurilor............... art.564-56(
Capitolul II - Drepturile reale :n general.. art.568-5(1
TITLUL II % Proprieaea priva"'''''''''''''''''''''' art.5(2-(/!
Capitolul I - Dispoziii generale.. art.5(2-58)
4
+eciunea 1 - Coninutul& :ntin%erea i stingerea %reptului %e proprietate
privat*... art.5(2-5(!
+eciunea a 2-a - Ap*rarea %reptului %e proprietate privat*. art.58/-58)
Capitolul II 0 Accesiunea. art.584-61!
+eciunea 1 - Dispoziii generale.. art.584-585
+eciunea a 2-a - Accesiunea i-o$iliar* natural*. art.586-5!)
+eciunea a )-a - Accesiunea i-o$iliar* artiicial*.. art.5!4-615
5.1 Dispoziii co-une.............. art.5!4-5!6
5.2 .ealizarea lucr*rii cu -aterialele altuia. art.5!(
5.) .ealizarea unei lucr*ri autono-e asupra i-o$ilului altuia art.5!8-5!!
5.4 .ealizarea unei lucr*ri a%*ugate asupra i-o$ilului altuia. art.6//-6/2
5.5 6nelesul unor ter-eni art.6/)-6/4
5.6 Dispoziii speciale............. art.6/5-615
+eciunea a 4-a - Accesiunea -o$iliar*.. art.616-61!
Capitolul III - 9i-itele 'uri%ice ale %reptului %e proprietate privat*.. art.62/-648
+eciunea 1 - 9i-ite legale.............. art. 62/-64)
5.1 Dispoziii co-une.............. art.62/-621
5.2 8olosirea apelor............. art.622-628
5.) #ic*tura streinii. art.62!
5.4 Distana i lucr*rile inter-e%iare cerute pentru anu-ite
construcii& lucr*ri i plantaii............... art.6)/-6)1
5.5"e%erea asupra propriet*ii vecinului.. art.6)2-6)4
5.6 Dreptul %e trecere art.6)5-6)8
5.( Alte li-ite legale. art.6)!-64)
+eciunea a 2-a - 9i-ite convenionale art.644-64(
+eciunea a )-a - 9i-ite 'u%iciare. art.648
Capitolul I" - #roprietatea co-un*. art. 64!-(/)
+eciunea 1 - Dispoziii generale.. art.64!-651
+eciunea a 2-a - Despre coproprietatea o$inuit* art.652-66)
+eciunea a )-a - Coproprietatea orat*............... art.664-665
5.1 Dispoziii co-une............... art.664-665
5.2 Coproprietatea asupra p*rilor co-une %in cl*%irile cu -ai -ulte
eta'e sau aparta-ente............................... art.666-6((
I. #*rile co-une.............. art.666-6(/
II Drepturile i o$ligaiile coproprietarilor.. art.6(1-6(6
III. Asociaia %e proprietari.............. art.6((
5.) Coproprietatea asupra %esp*riturilor co-une art.6(8-684
+eciunea a 4-a - #roprietatea co-un* :n %ev*l-*ie.. art.685-686
+eciunea a 5-a 0 #arta'ul. art.68(-(/)
Capitolul " - #roprietatea perio%ic* art.(/4-(/!
TITLUL III % De#mem-r"minele drepului de proprieae priva"''''$$$$$$$$$$$$$$ art.(1/-(8(
Capitolul I 0 +upericia art.(1/-(1!
Capitolul II - Despre uzuruct.............. art.(2/-(6)
+eciunea 1 - Dispoziii generale. art.(2/-(25
+eciunea a 2-a - Drepturile i o$ligaiile uzuructuarului i ale nu%ului
proprietar............................................................................................................ art.(26-(6/
5.1 Drepturile uzuructuarului i ale nu%ului proprietar art.(26-()!
5.2 7$ligaiile uzuructuarului i nu%ului proprietar. art.(4/-(5)
5.) Dispoziii speciale............... art.(54-(6/
+eciunea a )-a - +tingerea uzuructului art.(61-(6)
5
Capitolul III - =zul i a$itaia art. (64-(6!
Capitolul I" 0 +ervituile.. art.((/-(8(
+eciunea 1 - Dispoziii generale............... art.((/-((!
+eciunea a 2-a - Drepturile i o$ligaiile proprietarilor art.(8/-(84
+eciunea a )-a - +tingerea servituilor. art.(85-(8(
TITLUL I* , 1iducia''''''''''''''''''''''''''' art.(88-8/6
TITLUL * % Admini&rarea -unurilor aluia'''''''''''''''''$$ art.8/(-8(2
Capitolul I - Dispoziii generale............... art.8/(-8/!
Capitolul II - 8or-ele %e a%-inistrare. art.81/-816
+eciunea 1 - A%-inistrarea si-pl*.. art.81/-814
+eciunea a 2-a - A%-inistrarea %eplin*............... art.815-816
Capitolul III - .egulile a%-inistr*rii art.81(-86/
+eciunea 1 - 7$ligaiile a%-inistratorului a* %e $eneiciar.. art.81(-82(
+eciunea a 2-a - 7$ligaiile a%-inistratorului i ale $eneiciarului :n
raporturile cu terii art.828-8)2
+eciunea a )-a - Inventar& garanii i asigurare art.8))-8)!
+eciunea a 4-a - A%-inistrarea colectiv* i %elegarea art.84/-845
+eciunea a 5-a - #lasa-entele consi%erate sigure............... art.846-851
+eciunea a 6-a - .epartiia proiturilor i a pier%erilor art.852-856
+eciunea a (-a - Darea %e sea-* anual*.. art.85(-86/
Capitolul I" - 6ncetarea a%-inistr*rii............... art.861-8(2
+eciunea 1 - Cauzele %e :ncetare art.861-864
+eciunea a 2-a - Darea %e sea-* i pre%area $unurilor............... art.865-8(2
TITLUL *I % Proprieaea pu-lic"'''''''''''''''''''''' art. 8()-8!/
Capitolul I - Dispoziii generale art.8()-88/
Capitolul II - Drepturile reale corespunz*toare propriet*ii pu$lice.. art.881-8!/
+eciunea 1 - Dispoziii generale............... art.881
+eciunea a 2-a - Dreptul %e a%-inistrare. art.882-885
+eciunea a )-a - Dreptul %e concesiune art.886-888
+eciunea a 4-a - Dreptul %e olosin* cu titlu gratuit.. art.88!-8!/
TITLUL *II % Carea )unciar"'''''''''''''''''''''''$ art.8!1-!2!
Capitolul I - Dispoziii generale............... art.8!1-8!!
Capitolul II - 6nscrierea %repturilor ta$ulare art.!//-!15
Capitolul III - 1otarea unor %repturi& apte i raporturi 'uri%ice.. art.!16-!2/
Capitolul I" - .ectiicarea :nscrierilor %e carte unciar*. art.!21-!2!
TITLUL *III , Po&e&ia''''''''''''''''''''''''''$ art.!)/-!66
Capitolul I - Dispoziii generale art.!)/-!)5
Capitolul II - "iciile posesiei............... art.!)6-!41
Capitolul III - 4ectele posesiei art.!42-!62
+eciunea 1 - Dispoziii generale. art.!42-!4)
+eciunea a 2-a - =zucapiunea i-o$iliar*. art.!44-!48
+eciunea a )-a - Do$<n%irea propriet*ii -o$iliare prin posesia %e $un*-
cre%in*. art.!4!-!54
+eciunea a 4-a 0 7cupaiunea............... art.!55-!61
+eciunea a 5-a - Do$<n%irea ructelor prin posesia %e $un*-cre%in*. art.!62
Capitolul I" - Aciunile posesorii.............. art.!6)-!66
Carea a I*,a % De&pre mo0enire 0i li-erali"(i. art. !6( - 11()
TITLUL I % Di&po#i(ii re)erioare la mo0enire .n general. art. !6( - !(6
Capitolul I - Dispoziii generale... art. !6( - !(/
6
Capitolul II - Con%iiile generale ale %reptului %e a -oteni............... art. !(1 - !(6
TITLUL II % Mo0enirea legal" art. !(( - !!(
Capitolul I - Dispoziii generale... art. !(( - !(8
Capitolul II

- .eprezentarea succesoral*.. art. !(! - !8)
Capitolul III - ;otenitorii legali. art. !84 - !!(
+eciunea 1 - +oul supravieuitor... art. !84 - !88
+eciunea a 2-a - Descen%enii %eunctului.. art. !8!
+eciunea a )-a - Ascen%enii privilegiai i colateralii privilegiai... art. !!/ - !!5
+eciunea a 4-a - Ascen%enii or%inari............... art. !!6
+eciunea a 5-a - Colateralii or%inari art. !!(
TITLUL III , Li-erali"(ile .. art. !!8 - 111/
Capitolul I - Dispoziii co-une.... art. !!8 - 1/24
+eciunea 1 - Dispoziii preli-inare. art. !!8 - 1///
+eciunea a 2-a - Capacitatea.... art. 1//1 - 1//6
+eciunea a )-a - +u$stituiile.. art. 1//( - 1/14
+eciunea a 4-a - 9i$eralit*ile rezi%uale.. art. 1/15 - 1/1!
+eciunea a 5-a - .evizuirea con%iiilor i sarcinilor............... art. 1/2/ -1/22
+eciunea a 6-a - Dispoziii speciale. art. 1/2) - 1/24
Capitolul II 0 Donaia ..... art. 1/25 - 1/45
+eciunea 1 - 6nc3eierea contractului.... art. 1/25 - 1/2!
+eciunea a 2-a - 4ectele %onaiei.... art. 1/)/ 0 1/)2
+eciunea a )-a - .evocarea %onaiei............... art. 1/)) - 1/42
51. Dispoziii co-une... art. 1/)) - 1/)5
52. .evocarea pentru ingratitu%ine.............. art. 1/)6 - 1/)!
5). .evocarea pentru nee,ecutarea sarcinii.. art. 1/4/ - 1/42
+eciunea a 4-a 0 Donaiile *cute viitorilor soi :n ve%erea c*s*toriei i
%onaiile :ntre soi..................... art. 1/4) -1/45
Capitolul III - 2esta-entul............... art. 1/46 - 1/!6
+eciunea 1 - Dispoziii generale.. art. 1/46 -1/51
+eciunea a 2-a - 8or-ele testa-entului.............. art. 1/52 - 1/61
+eciunea a )-a - .evocarea voluntar* a testa-entului art. 1/62 - 1/64
+eciunea a 4-a - 9egatul.. art. 1/65 - 1/84
51. Categorii................. art. 1/65 -1/68
52.4ecte... art. 1/6! - 1/(8
5).Ineicacitatea legatelor..... art. 1/(! -1/84
+eciunea a 5-a - Dez-otenirea....... art. 1/85 - 1/8(
+eciunea a 6-a - 4,ecuiunea testa-entar*.. art. 1/88 - 1/!6
Capitolul I" - .ezerva succesoral*& cotitatea %isponi$il* i re%uciunea
li$eralit*ilor e,cesive.. art. 1/!( - 111/
+eciunea 1 0 .ezerva succesoral* i cotitatea %isponi$il*.. art. 1/!( - 11/1
+eciunea a 2-a - .e%uciunea li$eralit*ilor e,cesive.. art. 11/2 - 111/
TITLUL I* % Tran&mi&iunea 0i para+ul mo0enirii... art. 1111 - 11()
Capitolul I - 2rans-isiunea -otenirii................ art. 1111 - 1144
+eciunea 1 - Dispoziii generale.. art. 1111 - 1116
+eciunea a 2-a - Acceptarea -otenirii............... art. 111( 0 112!
+eciunea a )-a - .enunarea la -otenire art. 11)/ - 11)4
+eciunea a 4-a - +ezina.... art. 11)5 - 11)!
+eciunea a 5-a 0 #etiia %e ere%itate art. 114/- 1141
+eciunea a 6-a 0 Certiicatul %e -otenitor art. 1142 - 1144
Capitolul II - ;otenirea vacant*... art. 1145 - 115/
(
Capitolul III - A-intirile %e a-ilie. art. 1151 - 1152
Capitolul I" - #arta'ul succesoral i raportul... art. 115) - 11()
+eciunea 1 - Dispoziii generale reeritoare la parta'ul succesoral. art. 115) - 1155
+eciunea a 2-a - .aportul %onaiilor............... art. 1156 - 116!
+eciunea a )-a - #arta'ul %e ascen%ent... art. 11(/ -11()
CARTEA a *%a , De&pre o-liga(ii'''''''''''''''''''''' art.11(4 - 25/8
TITLUL I % Di&po#i(ii generale'''''''''''''''''''''''$ art.11(4 -11(5
TITLUL II , I#voarele o-liga(iilor''''''''''''''''''$$$$$$$$$$$$$$$ art.11(6-14/(
Capitolul I 0 Contractul................ art.11(6 - 1))6
+eciunea 1 0 Dispoziii generale..... art.11(6 - 118/
+eciunea a 2-a - Dierite categorii %e contracte.................. art. 1181- 1186
+eciunea a )-a 0 6nc3eierea contractului..... art.118( - 1258
5.1 Dispoziii preli-inare. art.118( - 1188
5.2 Capacitatea p*rilor................ art.118! - 11!/
5.) Consi-*-<ntul. art.11!1 - 12)6
I. 8or-area contractului art.11!1 - 1215
II. "ala$ilitatea consi-*-<ntului art.1216 - 121(
III."iciile consi-*-<ntului. art.1218 - 12)6
5.4 7$iectul contractului... art.12)( - 1246
5.5 Cauza.. art.124( - 1251
5.6 8or-a................. art.1252 - 1258
I. Dispoziii generale........................ art.1252 - 1255
II. 8or-a contractelor electronice................ art.1256 - 1258
+eciunea a 4-a 0 1ulitatea contractului.............. art.125! - 12(8
5.1 Dispoziii generale...... art.125! - 1262
5.2 Cauzele %e nulitate................. art.126) - 1266
5.) 4ectele nulit*ii...... art.126( - 12()
5.4 "ali%area contractului..... art.12(4 - 12(8
+eciunea a 5-a - Interpretarea contractului. art.12(! - 1282
+eciunea a 6-a 0 4ectele contractului. art.128) - 1)/(
5.1 4ectele :ntre p*ri... art.128) - 12!2
5.2 4ectele a* %e teri.... art.12!) - 1)/(
I. Dispoziii generale. art.12!) - 12!5
II. #ro-isiunea aptei altuia.. art.12!6
III. +tipulaia pentru altul.. art.12!( - 1)/1
I". +i-ulaia. art.1)/2 - 1)/(
+eciunea a (- a 0 .eprezentarea.. art.1)/8 - 1)2(
+eciunea a 8-a 0 Cesiunea contractului............... art.1)28 - 1)))
+eciunea a !-a 0 6ncetarea contractului............... art. 1))4- 1))6
Capitolul II 0 Actul 'uri%ic unilateral... art.1))( - 1)42
+eciunea 1 - Dispoziii generale.. art.1))( - 1))!
+eciunea a 2-a 0 Actul unilateral ca izvor %e o$ligaii............... art.1)4/ - 1)42
Capitolul III 0 8aptul 'uri%ic licit. art.1)4) - 1)61
+eciunea 1 0 >estiunea %e aaceri.............. art.1)4) - 1)5)
+eciunea a 2-a 0 #lata ne%atorat* art.1)54 - 1)5(
+eciunea a )-a 0 6-$og*irea *r* 'ust* cauz*. art.1)58 - 1)61
Capitolul I" 0 .*spun%erea civil*............... art.1)62 - 14/(
+eciunea 1 0 Dispoziii generale. art.1)62 - 1)6)
+eciunea a 2-a 0 Cauze %e e,onerare %e r*spun%ere............... art.1)64 - 1)68
8
+eciunea a )-a 0 .*spun%erea pentru apta proprie.. art.1)6! - 1)8)
+eciunea a 40a 0 .*spun%erea pentru apta altuia. art.1)84 - 1)86
+eciunea a 5-a 0 .*spun%erea pentru pre'u%iciul cauzat %e ani-ale sau %e
lucruri art.1)8( - 1)!2
+eciunea a 6-a 0 .*spun%erea pre'u%iciului :n cazul r*spun%erii
%elictuale............... art.1)!) - 14/(
TITLUL III , Modali"(ile o-liga(iilor'''''''''''''''''''' art.14/8 - 14)2
Capitolul I 0 Dispoziii generale.............. art.14/8- 141/
Capitolul II 0 Con%iia.. art.1411 - 1422
Capitolul III 0 2er-enul... art.142) - 14)2
TITLUL I* , O-liga(iile comple2e'''''''''''''''''''''$$ art.14)) - 148/
Capitolul I 0 7$ligaiile %ivizi$ile i o$ligaiile in%ivizi$ile art.14)) - 1445
Capitolul II0 7$ligaiile soli%are.. art.1446 - 14(2
+eciunea 1 0 7$ligaiile soli%are :ntre cre%itori.. art.1446 - 1454
+eciunea a 2-a 0 7$ligaiile soli%are :ntre %e$itori. art.1455 - 14(2
5.1 Dispoziii generale. art.1455 - 1458
5.2 4ectele soli%arit*ii :n raporturile %intre cre%itor i %e$itorii
soli%ari.................................................................................................. art.145! - 146(
I. 4ectele principale :n raporturile %intre cre%itor i %e$itorii
soli%ari.. art.145! - 1465
II. 4ectele secun%are :n raporturile %intre cre%itor i %e$itorii
soli%ari... art.1466 - 146(
5.) 4ectele soli%arit*ii :n raporturile %intre %e$itori.. art.1468 - 14(2
Capitolul III 0 7$ligaiile alternative i acultative.. art.14() - 148/
+eciunea 1 0 7$ligaiile alternative. art.14() - 14(!
+eciunea a 2-a 0 7$ligaiile acultative............... art.148/
TITLUL * , E2ecuarea o-liga(iilor''''''''''''''''''''' art.1481 - 15(6
Capitolul I 0 #lata. art.1481 - 1525
+eciunea 1 0 Dispoziii generale. art.1481 - 148)
+eciunea a 2-a 0 +u$iectele pl*ii art.1484 - 14!1
+eciunea a )-a 0 Con%iiile pl*ii. art.14!2 - 151/
+eciunea a 4-a 0 Dova%a pl*ii art.1511 - 1516
+eciunea a 5-a 0 I-putaia pl*ii. art.151( - 151!
+eciunea a 6-a 0 6nt<rzierea cre%itorului. art.152/- 1525
Capitolul II 0 4,ecutarea silit* a o$ligaiilor............... art.1526 - 1568
+eciunea 1 0 Dispoziii generale. art.1526 - 15)/
+eciunea a 2-a 0 #unerea :n :nt<rziere a %e$itorului............... art.15)1 - 15)6
+eciunea a )-a 0 4,ecutarea silit* :n natur* art.15)( - 15)!
+eciunea a 4-a 0 4,ecutarea prin ec3ivalent.............. art.154/ - 1558
5.1 Dispoziii generale. art.154/
5.2 #re'u%iciul.............. art.1541 - 1556
I. 4valuarea pre'u%iciului. art.1541 - 154(
II. Clauza penal* i arvuna art.1548 - 1556
5) Culpa %e$itorului. art.155( - 1558
+eciunea a 5-a 0 .ezoluiunea& rezilierea i re%ucerea prestaiilor. art.155! - 1564
+eciunea a 6-a 0 Cauze 'ustiicate %e nee,ecutare a o$ligaiilor
contractuale............................................................................................... art.1565 - 1568
Capitolul III 0 ;i'loacele %e protecie a %repturilor cre%itorului..... art.156! - 15(6
+eciunea 1 0 ;*surile conservatorii art.156! - 15(/
+eciunea a 2-a 0 Aciunea o$lic*. art.15(1 - 15(2
!
+eciunea a )-a 0 Aciunea revocatorie art.15() - 15(6
TITLUL *I ,Tran&mi&iunea 0i ran&)ormarea o-liga(iilor'$$$'''''''''' art.15(( - 1625
Capitolul I 0 Cesiunea %e crean*. art.15(( - 16/)
+eciunea 1 0 Cesiunea %e crean* :n general............... art.15(( - 15!(
+eciunea a 2-a 0 Cesiunea unei creane constatate printr-un titlu no-inativ&
la or%in sau la purt*tor.. art.15!8 - 16/)
Capitolul II 0 +u$rogaia.. art.16/4 - 16/!
Capitolul III 0 #reluarea %atoriei.................. art.161/ - 161!
+eciunea 1 0 Dispoziii generale. art.161/ - 1615
+eciunea a 2-a 0 #reluarea %atoriei prin contract :nc3eiat cu
%e$itorul art.1616 - 161!
Capitolul I" 0 1ovaia. art.162/ - 1625
TITLUL *II , Singerea o-liga(iilor''''''''''''''''''''' art.1626 - 1645
Capitolul I 0 Dispoziii generale............... art.1626
Capitolul II 0 Co-pensaia............... art.162( -16)4
Capitolul III 0 Conuziunea.. art.16)5 -16)!
Capitolul I" 0 .e-iterea %e %atorie. art.164/ - 1644
Capitolul " 0 I-posi$ilitatea ortuit* %e e,ecutare. art.1645
TITLUL *III , Re&iuirea pre&a(iilor'''''''''''''''''''$ art.1646 - 166/
Capitolul I 0 Dispoziii generale.............. art.1646 - 164!
Capitolul II 0 ;o%alit*ile %e restituire art.165/ - 1658
Capitolul III 0 4ectele restituirii a* %e teri.. art.165!- 166/
TITLUL I3 % Di)erie conrace &peciale''''''''''''''''''' art.1661-228(
Capitolul I - Contractul %e v<nzare.. art.1661-1((1
+eciunea 1 - Despre v<nzare :n general............... art.1661-1(4!
5.1 Do-eniu %e aplicare.. art.1661-1662
5.2 Cine poate cu-p*ra sau vin%e art.166)-166(
5.) 7$iectul v<nz*rii. art.1668-16((
5.4 #actul %e opiune privin% contractul %e v<nzare i pro-isiunea
%e v<nzare. art.16(8-168/
5.5 7$ligaiile v<nz*torului.. art.1681-1(28
I. Dispoziii generale. art.1681-1682
II. 2rans-iterea %reptului v<n%ut. art.168)-16!4
III. Despre pre%area $unului. art.16!5-1(/4
I". >arania contra eviciunii art.1(/5-1(16
". >arania contra viciilor $unului v<n%ut............... art.1(1(-1(25
"I. Despre garania pentru $una uncionare art.1(26-1(28
5.6 7$ligaiile cu-p*r*torului art.1(2!-1()8
5.( Dreptul %e pree-piune.................. art.1()!-1(4!
+eciunea a 2-a - "<nzarea $unurilor i-o$ile.. art.1(5/-1(55
5.1 .eguli speciale aplica$ile v<nz*rii i-o$ilelor art.1(5/-1(54
52. "<nzarea terenurilor orestiere....................................................... art.1(55
+eciunea a )-a - "<nzarea -otenirii.. art.1(56-1(6)
+eciunea a 4-a 0 Alte variet*i %e v<nzare... art.1(64-1((1
51. "<nzarea cu plata preului :n rate i rezerva propriet*ii art.1(64-1(66
5.2 "<nzarea cu opiune %e r*scu-p*rare............................................ art.1(6(-1((1
Capitolul II - Contractul %e sc3i-$............................................................................. art.1((2-1((4
Capitolul III - Contractul %e urnizare. art.1((5-1(8/
Capitolul I" - Contractul %e report...................... art.1(81-1(85
Capitolul " - Contractul %e locaiune........................................................................... art.1(86-185!
1/
+eciunea 1- Dispoziii generale....................................................................... art.1(86-18)2
51. Cuprinsul contractului.................................................................... art.1(86-1(!4
52. 7$ligaiile locatorului..................................................................... art.1(!5-18/4
5). 7$ligaiile locatarului..................................................................... art.18/5-181)
54 +u$locaiunea i cesiunea contractului %e locaiune........................ art.1814-181(
55. 4,pirarea ter-enului i tacita relocaiune....................................... art.1818-181!
56. 6nstr*inarea $unului %at :n locaiune............................................... art.182/-1824
5(. 6ncetarea contractului...................................................................... art.1825-18)2
+eciunea a 2-a 0 .eguli particulare :n -ateria :nc3irierii locuinelor art.18))-1844
+eciunea a )-a - .eguli particulare :n -ateria aren%*rii................................. art.1845-185!
Capitolul "I - Contractul %e antrepriz*....................................................................... art.186/-188!
+eciunea 1 - .eguli co-une privin% contractul %e antrepriz*........................ art.186/-1882
51. Dispoziii generale......................................................................... art.186/-1865
52. 7$ligaiile p*rilor.......................................................................... art.1866-18(8
5). 6ncetarea contractului..................................................................... art.18(!-1882
+eciunea a 2-a - Contractul %e antrepriz* pentru lucr*ri %e construcii art.188)-188!
Capitolul "II - Contractul %e societate........................................................................ art.18!/-1!6)
+eciunea 1 - Dispoziii generale...................................................................... art.18!/-18!!
+eciunea a 2-a - +ocietatea si-pl*.................................................................. art.1!//-1!58
51. 6nc3eierea contractului %e societate art.1!//-1!/)
52. 4ectele contractului %e societate art.1!/4-1!)4
I. Drepturile i o$ligaiile asociailor :ntre ei art.1!/4-1!22
II. A%-inistrarea societ*ii art.1!2)-1!2!
III. 7$ligaiile asociailor a* %e teri.............. art.1!)/-1!)4
5). #ier%erea calit*ii %e asociat art.1!)5-1!)!
54. 6ncetarea contractului %e societate i %izolvarea societ*ii art.1!4/-1!5/
55. 9ic3i%area societ*ii art.1!51-1!58
+eciunea a )-a - Asocierea :n participaie............... art.1!5!-1!6)
Capitolul "III - Contractul %e transport.. art.1!64-2/1(
+eciunea 1 - Dispoziii generale. art. 1!64-1!6!
+eciunea a 2-a - Contractul %e transport %e $unuri. art.1!(/-2/1/
+eciunea a )-a - Contractul %e transport %e persoane i $aga'e.............. art.2/11-2-1(
Capitolul I?- Contractul %e -an%at art.2/18-2/8/
+eciunea 1- Dispoziii co-une.............. art.2/18-2/21
+eciunea a 2-a - ;an%atul cu reprezentare.. art.2/22-2/4(
51. 8or-a i :ntin%erea -an%atului.. art.2/22-2/25
52. 7$ligaiile -an%atarului................................................ art.2/26-2/))
5). 7$ligaiile -an%antului. art.2/)4-2/)8
54. 6ncetarea -an%atului.............. art.2/)!-2/4(
+eciunea a )-a- ;an%atul *r* reprezentare art.2/48-2/8/
51. Dispoziii generale.. art.2/48-2/51
52. Contractul %e co-ision...................................
art.2/52-2/62
5). Contractul %e consignaie.................................... art.2/6)-2/(2
54. Contractul %e e,pe%iie.................................. art.2/()-2/8/
Capitolul ? - Contractul %e agenie art.2/81-21/4
Capitolul ?I - Contractul %e inter-e%iere art.21/5-2111
Capitolul ?II - Contractul %e %epozit.......................... art.2112-2152
+eciunea 1 - .eguli co-une privin% contractul %e %epozit. art.2112-21)2
5 1. Dispoziii generale art.2112-2115
5 2. 7$ligaiile %epozitarului art.2116-21)/
11
5 ). 7$ligaiile %eponentului art.21)1-21)2
+eciunea a 2-a - Depozitul necesar. art.21))-21)5
+eciunea a )-a-Depozitul 3otelier art.21)6-2146
+eciunea a -4-a 0 +ec3estrul convenional.. art.214(-2152
Capitolul ?III - Contractul %e :-pru-ut...................... art.215)-21(!
+eciunea 1- Dispoziii generale.. art.215)-2154
+eciunea a 2-a - 6-pru-utul %e olosin*... art.2155-2166
+eciunea a )-a - 6-pru-utul %e consu-aie....................... art.216(-21(!
51. Dispoziii co-une.............. art.216(-21(5
52.6-pru-utul cu %o$<n%*............... art.21(6-21(!
Capitolul ?I"- Contractul %e cont curent art.218/-21!)
Capitolul ?" - Contul $ancar curent i alte contracte $ancare art.21!4-22/8
+eciunea 1-Contul $ancar curent. art.2184-22//
+eciunea a 2-a- Depozitul $ancar art.22/1-22/2
+eciunea a )-a- 8acilitatea %e cre%it art.22/)-22/5
+eciunea a 4-a- 6nc3irierea casetelor %e valori art.22/6-22/8
Capitolul ?"I - Contractul %e asigurare...................... art.22/!-225/
+eciunea 1- Dispoziii co-une art.22/!-2222
+eciunea a 2-a- Asigurarea %e $unuri.. art.222)-222!
+eciunea a )-a - Asigur*rile %e cre%ite i garanii asigur*rile %e pier%eri
inanciare.. art.22)/-22)1
+eciunea a 4-a- Asigurarea %e r*spun%ere civil*............... art.22)2-22)5
+eciunea a 5-a- Asigurarea %e persoane.. art.22)6-224(
+eciunea a 6-a- Coasigurarea& reasigurarea i retrocesiunea............... art.2248-225/
Capitolul ?"II 0 Contractul %e rent* viager*................. art.2251-2262
Capitolul ?"III - Contractul %e :ntreinere.. art.226)-22(2
Capitolul ?I? - @ocul i prinsoarea.. art.22()-22(5
Capitolul ?? 02ranzacia. art.22(6-228(
TITLUL 3 , 4aran(iile per&onale'''$$$''''''''''''''''''$ art.2288-2))1
Capitolul I 0 Dispoziii generale................... art.2288
Capitolul II 0 8i%eiusiunea............... art.228!-2)2!
+eciunea 1 0 Dispoziii generale..... art.228!-2)/1
+eciunea a 2-a - 4ectele i%eiusiunii..... art.2)/2-2)22
5.1 4ectele i%eiusiunii :ntre cre%itor i i%eiusor art.2)/2-2)1)
5.2 4ectele i%eiusiunii :ntre %e$itor i i%eiusor. art.2)14-2)21
5.) 4ectele i%eiusiunii :ntre -ai -uli i%eiusori............... art.2)22
+eciunea a )-a 0 6ncetarea i%eiusiunii.. art.2)2)-2)2!
Capitolul III 0 >araniile autono-e... art.2))/-2))1
TITLUL 3I , Privilegiile 0i garan(iile reale'''''''''''''''''' art.2))2-25/8
Capitolul I 0 Dispoziii generale.............. art.2))2-2)41
Capitolul II 0 #rivilegiile. art.2)42-2)51
+eciunea 1 0 Dispoziii co-une.. art.2)42-2)46
+eciunea a 2-a 0 #rivilegiile generale. art.2)4(
+eciunea a )-a 0 #rivilegiile speciale. art.2)48-2)5/
+eciunea a 4-a 0 Concursul privilegiilor :ntre ele i concursul :ntre
privilegii i ipoteci............................................................................................ art.2)51
Capitolul III 0 Ipoteca.. art.2)52-24)(
+eciunea 1 0 Dispoziii generale. art.2)52-2)85
5.1 Dispoziii co-une.............. art.2)52-2)5(
5.2 7$iectul i :ntin%erea ipotecii. art.2)58-2)68
12
5.) 4ectele ipotecii a* %e teri....... art.2)6!-2)()
5.4 Ipotecile convenionale............... art.2)(4-2)85
+eciunea a 2-a 0 Ipoteca i-o$iliar*..... art.2)86-2)!5
5.1 Constituirea ipotecii i-o$iliare.............. art.2)86-2)!2
5.2 Drepturile i o$ligaiile p*rilor.. art.2)!)-2)!4
5.) Ipotecile legale.... art.2)!5
+eciunea a )-a 0 Ipoteca -o$iliar*.. art.2)!6-2428
5.1 Dispoziii generale.. art.2)!6-24/6
I. Constituirea ipotecii............... art.2)!6-24/2
II. Drepturile i o$ligaiile p*rilor art.24/)-24/6
5.2 Ipotecile asupra creanelor.. art.24/(-241(
I. Dispoziii co-une.. art.24/(-2411
II. Drepturile i o$ligaiile p*rilor art.2412-241(
5.) #erectarea ipotecilor -o$iliare...................... art.2418-2421
5.4 6nscrierea ipotecilor -o$iliare............................ art.2422-2428
+eciunea a 4-a 0 Concursul :ntre cre%itorii ipotecari.. art.242!-24)6
+eciunea a 5-a 0 +tingerea ipotecii. art.24)(
Capitolul I" 0 4,ecutarea ipotecii............... art.24)8-2488
+eciunea 1 0 Dispoziii generale. art.24)8-244)
+eciunea a 2-a 0 4,ecutarea ipotecii -o$iliare............... art.2444-2486
5.1 4,ecutarea ipotecii asupra $unurilor -o$ile corporale.. art.2444-24(2
I. Depose%area %e$itorului................ art.2444-245)
II. "<nzarea $unului ipotecat art.2454-2468
III. #reluarea $unului ipotecat............... art.246!-24(2
5.2 4,ecutarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative art.24()
5.) 4,ecutarea ipotecii asupra creanelor........ art.24(4-24(6
5.4 #reluarea $unului :n ve%erea a%-inistr*rii......... art.24((-2482
5.5 +anciuni......... art.248)-2486
+eciunea a )-a 0 4,ecutarea ipotecii i-o$iliare.................. art.248(-2488
Capitolul " 0 >a'ul.. art.248!-25/)
+eciunea 1 0 Constituirea ga'ului.... art.248!-24!5
+eciunea a 2-a 0 Drepturile i o$ligaiile cre%itorului ga'ist .. art.24!6-25/)
Capitolul "I 0 Dreptul %e retenie.... art.25/4-25/8
CARTEA A *I%A 0 De&pre pre&crip(ia e2inciv"5 dec"derea 0i calculul
ermenelor''''''''''''''''''''''''''''$$$$$$$$$$$$$$ art.25/!-2565
TITLUL I , Pre&crip(ia e2inciv"'''''''''''''''''''''' art.25/!-255)
Capitolul I 0 Categorii generale............... art.25/!-2525
Capitolul II 0 2er-enul prescripiei e,tinctive art.2526-25)1
Capitolul III 0 Cursul prescripiei e,tinctive art.25)2-2552
+eciunea 1 0 6nceputul prescripiei e,tinctive............... art.25)2-254/
+eciunea a 2-a 0 +uspen%area prescripiei e,tinctive art.2541-2545
+eciunea a )-a 0 6ntreruperea prescripiei e,tinctive. art.2546-2552
Capitolul I" 0 6-plinirea prescripiei. art.255)
Tilul II , Regimul general al ermenelor de dec"dere'''''''''''''$$ art.2554-255!
Tilul III , Calculul ermenelor''''''''''''''''''''''' art.256/-2565
CARTEA A *II%A % Di&po#i(ii de drep inerna(ional priva........ art. 2566-26(1
TITLUL I % Di&po#i(ii generale. art. 2566-258/
TITLUL II % Con)lice de legi art. 2581-26(1
1)
Capitolul I 0 #ersoane. art. 2581-25!)
+eciunea 1 - #ersoana izic*.. art. 2581-2588
+eciunea a 2-a - #ersoana 'uri%ic* art. 258!-25!)
Capitolul II 0 8a-ilia.. art. 25!4-262/
+eciunea 1 0 C*s*toria... art. 25!4-261/
51. 6nc3eierea c*s*toriei.. art. 25!4-25!(
52. 4ectele c*s*toriei art. 25!8-26/5
5). Desacerea c*s*toriei. art. 26/6-261/
+eciunea a 2-a 0 8iliaia art. 2611-2618
5 1. 8iliaia copilului %in c*s*torie.. art. 2611-2612
5 2. 8iliaia copilului %in aara c*s*toriei. art. 261)-2614
5 ). A%opia.. art. 2615-2618
+eciunea a )-a - Autoritatea p*rinteasc*. #rotecia copiilor. art. 261!
+eciunea a 4-a - 7$ligaia %e :ntreinere art. 262/
Capitolul III 0 Aunurile.. art. 2621-264/
+eciunea 1 - Dispoziii generale art. 2621-2624
+eciunea a 2-a - Aunurile -o$ile corporale.. art. 2625-262(
+eciunea a )-a - ;i'loacele %e transport art. 2628-262!
+eciunea a 4-a - 2itlurile %e valoare.. art. 26)/-26)1
+eciunea a 5-a - Aunurile necorporale............... art. 26)2-26))
+eciunea a 6-a - 8or-ele %e pu$licitate. art. 26)4
+eciunea a (-a - Ipotecile -o$iliare.. art. 26)5-264/
Capitolul I" 0 ;otenirea... art. 2641-2644
Capitolul " - Actul 'uri%ic.. art. 2645-264(
Capitolul "I 0 7$ligaiile............... art. 2648-2654
Capitolul "II - Ca-$ia& cecul& $iletul la or%in.. art. 2655-2666
+eciunea 1 - Dispoziii generale art. 2655-2658
+eciunea a 2-a - Ca-$ia i $iletul la or%in... art. 265!-2662
+eciunea a )-a 0 Cecul. art. 266)-2666
Capitolul "III 0 8i%ucia. art. 266(-26(/
Capitolul I? - #rescripia e,tinctiv*.. art. 26(1
Di&po#i(ii )inale''''''''''''''''''''''''''$$$$$$$$$$$$$$$ art. 26(2
TITLU PRELIMINAR
De&pre legea civil"
Capiolul I
Di&po#i(ii generale
O-iecul Codului
civil
Ar$6 , Dispoziiile prezentului co% regle-enteaz* raporturile
patri-oniale i nepatri-oniale %intre persoane& ca su$iecte %e %rept
civil.
Con(inuul Codului
civil
Ar$7 , #rezentul co% este alc*tuit %intr-un ansa-$lu %e reguli care
constituie %reptul co-un pentru toate %o-eniile la care se reer* litera
14
sau spiritul %ispoziiilor sale.
Aplicarea general"
a Codului civil
Ar$8 , B1C Dispoziiile prezentului co% se aplic* i raporturilor %intre
proesioniti& precu- i raporturilor %intre acetia i orice alte su$iecte
%e %rept civil.
B2C +unt consi%erai proesioniti toi cei care e,ploateaz* o
:ntreprin%ere.
B)C Constituie e,ploatarea unei :ntreprin%eri e,ercitarea
siste-atic*& %e c*tre una sau -ai -ulte persoane& a unei activit*i
organizate ce const* :n pro%ucerea& a%-inistrarea ori :nstr*inarea %e
$unuri sau :n prestarea %e servicii& in%ierent %ac* are sau nu ca scop
o$inerea %e proit.
Aplicarea
prioriar" a
raaelor
inerna(ionale
privind drepurile
omului
Ar$9 0 6n -ateriile regle-entate %e prezentul co%& %ispoziiile
privin% %repturile i li$ert*ile persoanelor vor i interpretate i
aplicate :n concor%an* cu Constituia& Declaraia =niversal* a
Drepturilor 7-ului& cu pactele i cu celelalte tratate la care .o-<nia
este parte.
B2C Dac* e,ist* neconcor%ane :ntre pactele i tratatele privitoare
la %repturile un%a-entale ale o-ului& la care .o-<nia este parte& i
prezentul co%& au prioritate regle-ent*rile internaionale& cu e,cepia
cazului :n care prezentul co% conine %ispoziii -ai avora$ile.
Aplicarea
prioriar" a
drepului
comuniar
Ar$: , 6n -ateriile regle-entate %e prezentul co%& nor-ele %reptului
co-unitar se aplic* :n -o% prioritar& in%ierent %e calitatea sau
statutul p*rilor.
Capiolul II
Aplicarea legii civile
Aplicarea .n imp a
legii civile
Ar$; 0 9egea civil* este aplica$il* c<t ti-p este :n vigoare. 4a nu are
putere retroactiv*.
Teriorialiaea legii
civile
Ar$< , B1C Actele nor-ative a%optate %e autorit*ile i instituiile
pu$lice centrale se aplic* pe :ntreg teritoriul *rii& aar* %e cazul :n
care se preve%e altel.
B2C Actele nor-ative a%optate& :n con%iiile legii& %e autorit*ile
i instituiile a%-inistraiei pu$lice locale se aplic* nu-ai :n raza lor
%e co-peten* teritorial*.
E2raeriorialiaea
legii civile
Ar$= , 6n cazul raporturilor 'uri%ice cu ele-ent %e e,traneitate&
%eter-inarea legii civile aplica$ile se ace in<n%u-se sea-a %e
nor-ele %e %rept internaional privat cuprinse :n Cartea "II %in
prezentul co%.
Capiolul III
15
Inerprearea 0i e)ecele legii civile
Inerprearea legii Ar$> , B1C Cel care a a%optat nor-a civil* este co-petent s* ac* i
interpretarea ei oicial*.
B2C 1or-a interpretativ* pro%uce eecte nu-ai pentru viitor.
B)C Interpretarea legii %e c*tre instan* se ace nu-ai :n scopul
aplic*rii ei :n cazul %e%us 'u%ec*ii.
U#an(ele 0i
principiile generale
Ar$6? , B1C 6n cazurile neprev*zute %e lege& se aplic* uzanele& iar :n
lipsa acestora& %ispoziiile legale privitoare la situaii 'uri%ice
ase-*n*toare sau& %up* caz& principiile generale ale %reptului civil.
B2C 6n -ateriile regle-entate prin lege& uzanele pro%uc eecte
nu-ai :n -*sura :n care sunt recunoscute ori a%-ise :n -o% e,pres %e
lege.
B)C =zanele pu$licate :n culegeri ela$orate %e c*tre entit*ile
co-petente :n %o-eniu se prezu-* c* e,ist*& p<n* la pro$a contrar*.
B4C 6n sensul prezentului co%& prin uzane se :nelege o$iceiul
locului i uzurile proesionale.
Aplicarea unor
caegorii de legi
Ar$66 0 B1C 9egile care %erog* %e la o %ispoziie general*& care
restr<ng e,erciiul unor %repturi civile sau care prev*% sanciuni civile
se aplic* nu-ai :n cazurile anu-e ar*tate.
B2C 1u se poate %eroga prin convenii sau acte 'uri%ice
unilaterale %e la legile care intereseaz* or%inea pu$lic* sau %e la
$unele -oravuri.
Li-era circula(ie a
-unurilor
Ar$67 , B1C 7ricine poate %ispune li$er %e $unurile sale& %ac* nu este
oprit :n -o% e,pres %e lege.
B2C 1i-eni nu poate :ns* %ispune cu titlu gratuit %ac* este
insolva$il.
/una%credin(" Ar$68 , B1C #ersoanele izice i persoanele 'uri%ice participante la
raporturile 'uri%ice civile tre$uie s* :i e,ercite %repturile i s* :i
e,ecute o$ligaiile cu $un*-cre%in*& :n acor% cu or%inea pu$lic* i
$unele -oravuri.
B2C Auna-cre%in* se prezu-* p<n* la pro$a contrar*.
A-u#ul de drep Ar$69 0 1iciun %rept nu poate i e,ercitat :n scopul %e a v*t*-a sau
p*gu$i pe altul ori& %up* caz& :ntr-un -o% e,cesiv i nerezona$il&
contrar $unei-cre%ine.
*inov"(ia Ar$6: , B1C Dac* prin lege nu se preve%e altel& persoana r*spun%e
nu-ai pentru aptele sale s*v<rite cu intenie sau %in culp*.
B2C 8apta este s*v<rit* cu intenie c<n% autorul preve%e
rezultatul aptei sale i ie ur-*rete pro%ucerea lui prin inter-e%iul
aptei& ie& %ei nu o ur-*rete& accept* posi$ilitatea pro%ucerii acestui
rezultat.
B)C 8apta este s*v<rit* %in culp* c<n% autorul ie preve%e
rezultatul aptei sale& %ar nu :l accept*& socotin% *r* te-ei c* nu se va
pro%uce& ie nu preve%e rezultatul aptei& %ei tre$uia s* :l preva%*.
16
Culpa este grav* atunci c<n% autorul a acionat cu o negli'en* sau
i-pru%en* pe care nici persoana cea -ai lipsit* %e %i$*cie nu ar i
-aniestat-o a* %e propriile interese.
B4C Atunci c<n% legea con%iioneaz* eectele 'uri%ice ale unei
apte %e s*v<rirea sa %in culp*& con%iia este :n%eplinit* i %ac* apta
a ost s*v<rit* cu intenie.
Eroarea comun" 0i
invinci-il"
Ar$6; , B1C 1i-eni nu poate coneri altuia -ai -ulte %repturi %ec<t are
el :nsui.
B2C Cu toate acestea& c<n% cineva& :-p*rt*in% o cre%in*
co-un* i invinci$il*& a consi%erat c* o persoan* are un anu-it %rept
sau o anu-it* calitate 'uri%ic*& instana 'u%ec*toreasc*& in<n% sea-a
%e :-pre'ur*ri& va putea 3ot*r: c* actul :nc3eiat :n aceast* stare va
pro%uce& a* %e cel alat :n eroare& aceleai eecte ca i c<n% ar i
vala$il& aar* %e cazul :n care %esiinarea lui nu i-ar cauza nici un
pre'u%iciu.
B)C 4roarea co-un* i invinci$il* nu se prezu-*.
B4C Dispoziiile prezentului articol nu sunt aplica$ile :n -aterie
%e carte unciar* i nici :n alte -aterii :n care legea regle-enteaz* un
siste- %e pu$licitate.
Capiolul I*
Pu-liciaea drepurilor5 a acelor 0i a )apelor +uridice
O-iecul pu-lici"(ii Ar$6< , B1C Drepturile& actele i aptele privitoare la starea i
capacitatea persoanelor& cele :n leg*tur* cu $unurile care aparin
acestora& precu- i orice alte raporturi 'uri%ice sunt supuse pu$licit*ii
:n cazurile anu-e prev*zute %e lege.
B2C #u$licitatea se realizeaz* prin cartea unciar*& Ar3iva
4lectronic* %e >aranii .eale ;o$iliare& %enu-it* :n continuare
ar3iv*& registrul co-erului& precu- i prin alte or-e %e pu$licitate
prev*zute %e lege.
Condi(ii de
pu-liciae
Ar$6= , B1C #roce%ura i con%iiile %e pu$licitate se sta$ilesc prin
lege.
B2C 6n%eplinirea or-alit*ii %e pu$licitate poate i cerut* %e
orice persoan*& c3iar %ac* este lipsit* %e capacitatea %e e,erciiu.
B)C 7rice renunare sau restr<ngere a %reptului %e a :n%eplini o
or-alitate %e pu$licitate& precu- i orice clauz* penal* sau alt*
sanciune stipulat* pentru a :-pie%ica e,ercitarea acestui %rept sunt
consi%erate nescrise.
B4C 1i-eni nu poate invoca aptul c* nu a cunoscut %reptul& actul
sau aptul supus pu$licit*ii& %ac* or-alitatea %e pu$licitate a ost
legal :n%eplinit*.
E)ecele pu-lici"(ii Ar$6> , B1C #u$licitatea asigur* opoza$ilitatea %reptului& actului sau
aptului supus pu$licit*ii& sta$ilete rangul acestora i& %ac* legea
preve%e :n -o% e,pres& con%iioneaz* eectele lor 'uri%ice.
B2C 6ntre p*ri sau succesorii lor& universali ori cu titlu universal&
1(
%up* caz& %repturile& actele sau aptele 'uri%ice pro%uc %epline eecte&
c3iar %ac* nu au ost :n%eplinite or-alit*ile %e pu$licitate& aar* %e
cazul :n care prin lege se %ispune altel.
Ale e)ece ale
pu-lici"(ii
Ar$7? , B1C #u$licitatea nu vali%eaz* %reptul& actul sau aptul supus
ori a%-is la pu$licitate. Cu toate acestea& :n cazurile i con%iiile
anu-e prev*zute %e lege& ea poate pro%uce eecte ac3izitive :n
avoarea terilor %o$<n%itori %e $un*-cre%in*.
B2C #u$licitatea nu :ntrerupe cursul prescripiei e,tinctive& aar*
%e cazul :n care prin lege se %ispune altel.
Pre#um(ii Ar$76 , B1C Dac* un %rept& act sau apt a ost :nscris :ntr-un registru
pu$lic& se prezu-* c* el e,ist*& c<t ti-p nu a ost ra%iat sau -o%iicat.
B2C 6n cazul :n care un %rept& act sau apt a ost ra%iat& se
prezu-* c*& %e la %ata ra%ierii& c* el nu e,ist*.
Lip&a pu-lici"(ii$
Sanc(iuni
Ar$77 , B1C Dac* or-alitatea %e pu$licitate nu a ost realizat*& iar
aceasta nu era prev*zut* %e lege cu caracter constitutiv& %repturile&
actele& aptele sau alte raporturi 'uri%ice supuse pu$licit*ii sunt
inopoza$ile terilor& aar* %e cazul :n care se %ove%ete c* acetia le-
au cunoscut pe alt* cale.
B2C Atunci c<n% legea preve%e c* si-pla cunoatere %e apt nu
suplinete lipsa %e pu$licitate& a$sena acesteia poate i invocat* %e
orice persoan* interesat*& inclusiv %e terul care a cunoscut& pe alt*
cale& %reptul& actul& aptul sau raportul 'uri%ic supus pu$licit*ii.
B)C 6n toate cazurile :ns*& si-pla cunoatere a %reptului& actului&
aptului sau raportului 'uri%ic nu suplinete lipsa %e pu$licitate a* %e
alte persoane %ec<t terul care& :n apt& le-a cunoscut.
Concur&ul dinre
)ormele de
pu-liciae
Ar$78 , Dac* un %rept& act sau apt este supus :n acelai ti-p unor
or-alit*i %e pu$licitate %ierite& neeectuarea unei cerine %e
pu$licitate nu este acoperit* %e :n%eplinirea alteia.
Con&ularea
regi&relor pu-lice
Ar$79 , 7rice persoan*& c3iar *r* a 'ustiica un interes& poate& :n
con%iiile legii& s* consulte registrele pu$lice privitoare la un %rept&
act& apt sau o anu-it* situaie 'uri%ic* i s* o$in* e,trase sau copii
certiicate %e pe acestea& cu plata ta,elor legale.
CARTEA I
De&pre per&oane
TITLUL I
Di&po#i(ii generale
Su-iecele de drep
civil
Ar$7: , B1C +u$iectele %e %rept civil sunt persoanele izice i
persoanele 'uri%ice.
B2C #ersoana izic* este o-ul& privit in%ivi%ual& ca titular %e
%repturi i %e o$ligaii civile.
B)C #ersoana 'uri%ic* este orice or-* %e organizare care&
18
:ntrunin% con%iiile cerute %e lege& este titular* %e %repturi i %e
o$ligaii civile.
Recunoa0erea
drepurilor civile
Ar$7; 0 Drepturile civile ale persoanelor izice i ale persoanelor
'uri%ice sunt ocrotite i garantate %e lege.
Ce"(enii &r"ini 0i
apari#ii
Ar$7< - B1C Cet*enii str*ini i apatrizii sunt asi-ilai& :n con%iiile
legii& cu cet*enii ro-<ni& :n ceea ce privete %repturile lor civile.
B2C Asi-ilarea se aplic* :n -o% corespunz*tor i persoanelor
'uri%ice str*ine.
Capaciaea civil" Ar$7= 0 B1C Capacitatea civil* este recunoscut* tuturor persoanelor.
B2C 7rice persoan* are capacitate %e olosin* i& :n aar* %e
cazurile prev*zute %e lege& capacitate %e e,erciiu.
Limiele capaci"(ii
civile
Ar$7> 0 B1C 1i-eni nu poate i :ngr*%it :n capacitatea %e olosin*
sau lipsit& :n tot sau :n parte& %e capacitatea %e e,erciiu& %ec<t :n
cazurile i con%iiile prev*zute e,pres %e lege.
B2C 1i-eni nu poate renuna& :n tot sau :n parte& la capacitatea
%e olosin* sau la capacitatea %e e,erciiu.
Egaliaea .n )a(a
legii civile
Ar$8? 0 .asa& culoarea& naionalitatea& originea etnic*& li-$a&
religia& v<rsta& se,ul sau orientarea se,ual*& opinia& convingerile
personale& apartenena politic*& sin%ical*& la o categorie social* ori la
o categorie %eavorizat*& averea& originea social*& gra%ul %e cultur*&
precu- i orice alt* situaie si-ilar*& nu au nici o inluen* asupra
capacit*ii civile.
Parimoniul Ar$86 0 B1C 7rice persoan* izic* sau persoan* 'uri%ic* este titular*
a unui patri-oniu.
B2C Acesta poate ace o$iectul unei %iviziuni sau aectaiuni&
:ns* nu-ai :n cazurile i con%iiile prev*zute %e lege. Atunci c<n% o
ase-enea %iviziune sau aectaiune e,ist*& transerul %repturilor i
o$ligaiilor %intr-o -as* patri-onial* :n alta se ace cu respectarea
con%iiilor prev*zute %e lege i *r* a pre'u%icia %repturile
cre%itorilor asupra iec*rei -ase patri-oniale.
B)C 6n toate cazurile prev*zute la alin. B2C& transerul %repturilor
i o$ligaiilor %intr-o -as* patri-onial* :n alta nu constituie o
:nstr*inare.
Parimoniul de
a)eca(iune
Ar$87 , +unt patri-onii %e aectaiune -asele patri-oniale
i%uciare& constituite potrivit %ispoziiilor 2itlului I" al C*rii III& cele
aectate e,ercit*rii unei proesii autorizate& precu- i alte patri-onii
astel %eter-inate %e lege.
Parimoniul
pro)e&ional
individual
Ar$88 , B1C Constituirea -asei patri-oniale aectate e,ercit*rii :n
-o% in%ivi%ual a unei proesii autorizate se sta$ilete prin actul
:nc3eiat %e titular& cu respectarea con%iiilor %e or-* i %e
pu$licitate prev*zute %e lege.
B2C Dispoziiile alin.B1C se aplic* :n -o% corespunz*tor i :n
1!
cazul -*ririi& -icor*rii sau lic3i%*rii patri-oniului proesional
in%ivi%ual.
TITLUL II
Per&oana )i#ic"
Capiolul I
Capaciaea civil" a per&oanei )i#ice
Sec(iunea 6
Capaciaea de )olo&in("
No(iune Ar$89 0 Capacitatea %e olosin* este aptitu%inea persoanei %e a
avea %repturi i o$ligaii civile.
Duraa capaci"(ii de
)olo&in("
Ar$8: 0 Capacitatea %e olosin* :ncepe la naterea persoanei i
:nceteaz* o%at* cu -oartea acesteia.
Drepurile copilului
concepu
Ar$8; 0 Drepturile copilului sunt recunoscute %e la concepiune&
:ns* nu-ai %ac* el se nate via$il. Dispoziiile art.42( reeritoare la
ti-pul legal al concepiunii sunt aplica$ile.
Sec(iunea a 7%a
Capaciaea de e2erci(iu
No(iune Ar$8< 0 Capacitatea %e e,erciiu este aptitu%inea persoanei %e a
:nc3eia singur* acte 'uri%ice civile.
@ncepuul capaci"(ii
de e2erci(iu
Ar$8= 0 B1C Capacitatea %e e,erciiu %eplin* :ncepe la %ata c<n%
persoana %evine -a'or*.
B2C #ersoana %evine -a'or* la :-plinirea v<rstei %e 18 ani.
Siua(ia minorului
c"&"ori
Ar$8> 0 B1C ;inorul %o$<n%ete& prin c*s*torie& capacitatea %eplin*
%e e,erciiu.
B2C 6n cazul :n care c*s*toria este anulat*& -inorul care a ost
%e $un*-cre%in* la :nc3eierea c*s*toriei p*streaz* capacitatea
%eplin* %e e,erciiu.
Capaciaea de
e2erci(iu anicipa"
Ar$9? 0 #entru -otive te-einice& instana tutelar* poate recunoate
-inorului care a :-plinit v<rsta %e 16 ani capacitatea %eplin* %e
e,erciiu. 6n acest scop& vor i ascultai i p*rinii sau tutorele
-inorului& lu<n%u-se& c<n% este cazul& i avizul consiliului %e a-ilie.
Capaciaea de
e2erci(iu re&r!n&"
Ar$96 0 B1C ;inorul care a :-plinit v<rsta %e 14 ani are capacitatea
%e e,erciiu restr<ns*.
B2C Actele 'uri%ice ale -inorului cu capacitate %e e,erciiu
restr<ns* se :nc3eie %e c*tre acesta& cu :ncuviinarea p*rinilor sau&
%up* caz& a tutorelui& iar :n cazurile prev*zute %e lege& i cu
2/
autorizarea instanei tutelare. 6ncuviinarea sau autorizarea poate i
%at*& cel -ai t<rziu& :n -o-entul :nc3eierii actului.
B)C Cu toate acestea& -inorul cu capacitate %e e,erciiu
restr<ns* poate ace singur acte %e conservare& acte %e a%-inistrare
care nu :l pre'u%iciaz*& precu- i acte %e %ispoziie %e -ic* valoare&
cu caracter curent i care se e,ecut* la %ata :nc3eierii lor.
Acele minorului
care a .mplini 6: ani
Ar$97 , A6B ;inorul care a :-plinit 15 ani poate s* :nc3eie acte
'uri%ice reeritoare la -unca& la :n%eletnicirile artistice sau sportive
ori la proesia sa& cu :ncuviinarea p*rinilor sau a tutorelui& precu-
i cu respectarea %ispoziiilor legii speciale& %ac* este cazul.
B2C 6n acest caz& -inorul e,ercit* singur %repturile i e,ecut* tot
astel o$ligaiile izvor<te %in aceste acte i poate %ispune singur %e
veniturile %o$<n%ite.
Lip&a capaci"(ii de
e2erci(iu
Ar$98 0 B1C 6n aara altor cazuri prev*zute %e lege& nu au capacitate
%e e,erciiuD
aC -inorul care nu a :-plinit v<rsta %e 14 aniE
$C interzisul 'u%ec*toresc.
B2C #entru cei care nu au capacitate %e e,erciiu& actele
'uri%ice se :nc3eie& :n nu-ele acestora& %e reprezentanii lor legali& :n
con%iiile prev*zute %e lege.
B)C Cu toate acestea& persoana lipsit* %e capacitatea %e
e,erciiu poate :nc3eia singur* actele anu-e prev*zute %e lege& actele
%e conservare& precu- i actele %e %ispoziie %e -ic* valoare& cu
caracter curent i care se e,ecut* la -o-entul :nc3eierii lor.
B4C Actele care pot i :nc3eiate singur %e c*tre -inor pot i
*cute i %e reprezentantul s*u legal& aar* %e cazul :n care legea ar
%ispune altel sau natura actului nu i-ar per-ite acest lucru.
Sanc(iunea Ar$99 0 Actele *cute %e persoana lipsit* %e capacitate %e e,erciiu
sau cu capacitate %e e,erciiu restr<ns*& altele %ec<t cele prev*zute la
art.41 alin.B)C i la art.4) alin.B)C& precu- i actele *cute %e tutore
*r* autorizarea instanei tutelare& atunci c<n% aceast* autorizare este
cerut* %e lege& sunt lovite %e nulitate relativ*& c3iar *r* %ove%irea
unui pre'u%iciu.
1rauda comi&" de
incapa-il
Ar$9: 0 1ulitatea relativ* nu este :nl*turat* %e si-pla %eclaraie a
celui lipsit %e capacitate %e e,erciiu sau cu capacitate %e e,erciiu
restr<ns* c* este capa$il s* contracteze. Dac* :ns* a olosit -anopere
%olosive& instana& la cererea p*rii in%use :n eroare& poate consi%era
vala$il contractul atunci c<n% apreciaz* c* aceasta ar constitui o
sanciune a%ecvat*.
Regimul nuli"(ii Ar$9; 0 B1C Cel lipsit %e capacitate %e e,erciiu sau cu capacitate %e
e,erciiu restr<ns* poate invoca i singur& :n ap*rare& nulitatea actului
pentru incapacitatea sa rezultat* %in -inoritate ori %in punerea su$
inter%icie 'u%ec*toreasc*.
B2C #ersoanele capa$ile %e a contracta nu pot opune -inorului
sau celui pus su$ inter%icie 'u%ec*toreasc* incapacitatea acestuia.
21
B)C Aciunea :n anulare poate i e,ercitat* %e reprezentantul
legal& %e -inorul care a :-plinit 14 ani& precu- i %e ocrotitorul
legal.
B4C Atunci c<n% actul s-a :nc3eiat *r* autorizarea instanei
tutelare& necesar* potrivit legii& aceasta va sesiza procurorul :n
ve%erea e,ercit*rii aciunii :n anulare.
Limiele o-liga(iei de
re&iuire
Ar$9< 0 #ersoana lipsit* %e capacitate %e e,erciiu sau cu capacitate
%e e,erciiu restr<ns* nu este o$ligat* la restituire& %ec<t :n li-ita
olosului realizat. Dispoziiile art.16)8-1652 se aplic* :n -o%
corespunz*tor.
Con)irmarea acului
anula-il
Ar$9= 0 ;inorul %evenit -a'or poate conir-a actul *cut singur :n
ti-pul -inorit*ii& atunci c<n% el tre$uia s* ie reprezentat sau asistat.
Dup* %esc*rcarea tutorelui& el poate& %e ase-enea& s* conir-e actul
*cut %e tutorele s*u *r* respectarea tuturor or-alit*ilor cerute
pentru :nc3eierea lui vala$il*. 6n ti-pul -inorit*ii& conir-area
actului anula$il se poate ace nu-ai :n con%iiile art.1268-126!.
Sec(iunea a 8%a
Declararea +udec"orea&c" a mor(ii
Ca#ul general Ar$9> 0 B1C 6n cazul :n care o persoan* este %isp*rut* i e,ist*
in%icii c* a :ncetat %in via*& aceasta poate i %eclarat* -oart* prin
3ot*r<re 'u%ec*toreasc*& la cererea oric*rei persoane interesate& %ac*
au trecut cel puin patru ani %e la %ata pri-irii ulti-elor tiri %in care
rezult* c* era :n via*.
B2C Dac* %ata pri-irii ulti-elor tiri %espre cel %isp*rut nu se
poate sta$ili cu e,actitate& ter-enul prev*zut :n alin.B1C se socotete
%e la s<ritul lunii :n care s-au pri-it ulti-ele tiri& iar :n cazul :n
care nu se poate sta$ili nici luna& %e la s<ritul anului calen%aristic.
Ca#uri &peciale Ar$:? 0 B1C Cel %isp*rut :n :-pre'ur*ri %eose$ite& cu- sunt
inun%aiile& cutre-urul& catastroa %e cale erat* ori aerian*&
nauragiul& :n cursul unor apte %e r*z$oi sau :ntr-o alt* :-pre'urare
ase-*n*toare& ce :n%rept*ete a se presupune %ecesul& poate i
%eclarat -ort& %ac* au trecut cel puin ase luni %e la %ata
:-pre'ur*rii :n care a avut loc %ispariia.
B2C Dac* ziua :n care a intervenit :-pre'urarea c<n% a avut loc
%ispariia nu poate i sta$ilit*& sunt aplica$ile& :n -o% corespunz*tor&
%ispoziiile art.4! alin.B2C.
B)C Atunci c<n% este sigur c* %ecesul s-a pro%us& %ei ca%avrul
nu poate i g*sit sau i%entiicat& -oartea poate i %eclarat* prin
3ot*r<re 'u%ec*toreasc* *r* a se atepta :-plinirea vreunui ter-en
%e la %ispariie.
Procedura de
declarare a mor(ii
Ar$:6 0 +oluionarea cererii %e %eclarare a -orii se ace potrivit
%ispoziiilor Co%ului %e proce%ur* civil*.
22
Daa pre#uma" a
mor(ii celui di&p"ru
Ar$:7 0 B1C Cel %eclarat -ort este socotit c* a :ncetat %in via* la
%ata pe care 3ot*r<rea r*-as* %einitiv* a sta$ilit-o ca iin% aceea a
-orii. Dac* 3ot*r<rea nu arat* i ora -orii& se socotete c* cel
%eclarat -ort a :ncetat %in via* :n ulti-a or* a zilei sta$ilite ca iin%
aceea a -orii.
B2C 6n lipsa unor in%icii :n%estul*toare& se va sta$ili c* cel
%eclarat -ort a :ncetat %in via* :n ulti-a or* a celei %in ur-* zile a
ter-enului prev*zut %e art.4! sau art.5/& %up* caz.
B)C Instana 'u%ec*toreasc* poate rectiica %ata -orii sta$ilit*
potrivit %ispoziiilor alin.B1C i B2C& %ac* se %ove%ete c* nu era
posi$il ca persoana %eclarat* -oart* s* i %ece%at la acea %at*. 6n
acest caz& %ata -orii este cea sta$ilit* prin 3ot*r<rea %e rectiicare.
Pre#um(ie Ar$:8 0 Cel %isp*rut este socotit a i :n via*& %ac* nu a intervenit o
3ot*r<re %eclarativ* %e -oarte r*-as* %einitiv*.
Anularea Co"r!rii
de declarare a mor(ii
Ar$:9 0 B1C Dac* cel %eclarat -ort este :n via* se poate cere&
oric<n%& anularea 3ot*r<rii prin care s-a %eclarat -oartea.
B2C Cel care a ost %eclarat -ort poate cere& %up* anularea
3ot*r<rii %eclarative %e -oarte& :napoierea $unurilor sale :n natur*&
iar %ac* aceasta nu este cu putin*& restituirea lor prin ec3ivalent. Cu
toate acestea& %o$<n%itorul cu titlu oneros nu este o$ligat s* le
:napoieze %ec<t %ac*& su$ rezerva %ispoziiilor :n -aterie %e carte
unciar*& se va ace %ova%a c* la %ata %o$<n%irii tia ori tre$uia s*
tie c* persoana %eclarat* -oart* este :n via*.
De&coperirea
ceri)icaului de
dece&
Ar$:: % 7rice persoan* interesat* poate cere oric<n% anularea
3ot*r<rii %eclarative %e -oarte& :n cazul :n care se %escoper*
certiicatul %e %eces al celui %eclarat -ort.
Plaa )"cu"
mo0eniorilor
aparen(i
Ar$:; 0 #lata *cut* -otenitorilor legali sau legatarilor unei
persoane& care reapare ulterior 3ot*r<rii %eclarative %e -oarte& este
vala$il* i li$eratorie& %ac* a ost *cut* :nainte %e ra%ierea %in
registrul %e stare civil* a -eniunii privitoare la %eces& cu e,cepia
cazului :n care cel care a *cut plata a cunoscut aptul c* persoana
%eclarat* -oart* este :n via*.
Drepurile
mo0eniorului
aparen
Ar$:< 0 ;otenitorul aparent care al* c* persoana care a ost
%eclarat* %ece%at* prin 3ot*r<re 'u%ec*toreasc* este :n via*
p*streaz* posesia $unurilor i %o$<n%ete ructele acestora& c<t ti-p
cel reap*rut nu solicit* restituirea lor.
CAPITOLUL II
Re&pecul )iin(ei umane 0i al drepurilor ei inerene
Sec(iunea 6
Di&po#i(ii comune
Drepurile Ar$:= 0 B1C 7rice persoan* are %reptul la via*& la s*n*tate& la
2)
per&onali"(ii integritate izic* i psi3ic*& la onoare i reputaie& precu- i la
respectarea vieii sale private.
B2C Aceste %repturi sunt incesi$ile.
Ari-uele de
ideni)icare
Ar$:> 0 De ase-enea& orice persoan* are %reptul la nu-e& la
%o-iciliu& la ree%in*& precu- i la o anu-it* stare civil*& %o$<n%ite
:n con%iiile legii.
Drepul de a di&pune
de &ine .n&u0i
Ar$;?

0 #ersoana izic* are %reptul s* %ispun* %e sine :ns*i& %ac*
nu :ncalc* %repturile i li$ert*ile altora& or%inea pu$lic* sau $unele
-oravuri.
Sec(iunea a 7%a
Drepurile la via("5 la &"n"ae 0i la inegriae ale per&oanei )i#ice
4aranarea
drepurilor inerene
)iin(ei umane
Ar$;6 , B1C "iaa& s*n*tatea i integritatea izic* i psi3ic* a oric*rei
persoane sunt garantate i ocrotite :n -o% egal %e lege.
B2C Interesul i $inele iinei u-ane tre$uie s* pri-eze asupra
interesului unic al societ*ii sau al tiinei.
Iner#icerea pracicii
eugenice
Ar$;7 , B1C 1i-eni nu poate a%uce atingere speciei u-ane.
B2C 4ste interzis* orice practic* eugenic* prin care se tin%e la
organizarea seleciei persoanelor.
Inerven(iile a&upra
caracerelor geneice
Ar$;8 , B1C +unt interzise orice intervenii -e%icale asupra
caracterelor genetice av<n% %rept scop -o%iicarea %escen%enei
persoanei& cu e,cepia celor care privesc prevenirea i trata-entul
-ala%iilor genetice.
B2C 4ste interzis* orice intervenie av<n% %rept scop crearea
unei iine u-ane genetic i%entice unei alte iine u-ane vii sau
-oarte& precu- i crearea %e e-$rioni u-ani :n scopuri %e cercetare.
B)C =tilizarea te3nicilor %e procreaie asistat* -e%ical nu este
a%-is* pentru alegerea se,ului viitorului copil %ec<t :n scopul
evit*rii unei $oli ere%itare grave legate %e se,ul acestuia.
Inviola-iliaea
corpului uman
Ar$;9 , B1C Corpul u-an este inviola$il.
B2C 7rice persoan* are %reptul la integritatea sa izic* i psi3ic*.
1u se poate a%uce atingere integrit*ii iinei u-ane& %ec<t :n caz %e
necesitate terapeutic* i nu-ai :n acest scop.
E2amenul
caraceri&icilor
geneice
Ar$;: , B1C 4,a-enul caracteristicilor genetice ale unei persoane nu
poate i :ntreprins %ec<t :n scopuri -e%icale sau %e cercetare
tiiniic*& eectuate :n con%iiile legii.
B2C I%entiicarea unei persoane pe $aza a-prentelor sale
genetice nu poate i eectuat* %ec<t :n ca%rul unei proce%uri 'u%iciare
civile sau penale& %up* caz& sau :n scopuri -e%icale ori %e cercetare
tiiniic*& eectuate :n con%iiile legii.
Iner#icerea unor Ar$;; , 7rice acte care au ca o$iect conerirea unei valori
24
ace parimoniale patri-oniale corpului u-an& ele-entelor sau pro%uselor sale sunt
lovite %e nulitate a$solut*& cu e,cepia cazurilor e,pres prev*zute %e
lege.
Inerven(iile a&upra
unei per&oane
ma+ore$ Condi(ii
Ar$;< , B1C 1icio persoan* nu poate i supus* e,perienelor& testelor&
prelev*rilor& trata-entelor sau altor intervenii :n scop terapeutic sau
:n scop %e cercetare tiiniic*& %ec<t %up* ce aceasta i-a %at
consi-*-<ntul :n scris& :n -o% li$er i :n cunotin* %e cauz*& i
nu-ai %ac* nu i se a%uce atingere vieii sau integrit*ii sale izice i
psi3ice.
B2C #ersoana :n cauz* tre$uie s* ie :n preala$il i :n -o%
corespunz*tor inor-at* cu privire la scopul& natura& consecinele i
riscurile interveniei -e%icale.
B)C #<n* :n -o-entul interveniei -e%icale consi-*-<ntul
poate i revocat oric<n%& c3iar i ver$al& %ac*& %up* :-pre'ur*ri&
revocarea scris* nu era cu putin*.
B4C Cel care a suerit %aune ne'ustiicate :n ur-a unei
intervenii are %reptul la o reparaie ec3ita$il* care s* co-penseze
pier%erile sau constr<ngerile izice i psi3ice suerite. In%e-nizaia
se sta$ilete %e co-un acor%& iar :n lips*& %e c*tre instana
'u%ec*toreasc*.
Con&im("m!nul
e2prima anerior
inerven(iei medicale
Ar$;= , 6n cazurile e,cepionale& c<n% persoana :n cauz* nu-i poate
%a consi-*-<ntul la eectuarea unei intervenii terapeutice& poate i
luat* :n consi%erare& %up* :-pre'ur*ri& voina anterior e,pri-at* %e
c*tre aceasta.
Inerven(ia medical"
)"cu" .n &are de
nece&iae
Ar$;> , B1C 6n cazul :n care este a-eninat* grav viaa& s*n*tatea sau
integritatea unei persoane alate :n i-posi$ilitate %e a-i e,pri-a
consi-*-<ntul :n ti-p util& aceasta poate i supus* unor trata-ente
sau intervenii :n scop terapeutic& cu con%iia ca ele s* ie eectuate :n
$eneiciul s*u %irect.
B2C Cu toate acestea& este interzis* olosirea %e trata-ente&
intervenii sau te3nici neo-ologate ori ale c*ror consecine ar i
intolera$ile pentru persoana :n cauz*& %up* caz.
Inerven(iile .n &cop
erapeuic a&upra
unui minor
Ar$<? , B1C Interveniile :n scop terapeutic asupra -inorului care nu
a :-plinit v<rsta %e 14 ani sau asupra unei persoane lipsite %e
%iscern*-<nt %in cauza unui 3an%icap& unei tul$ur*ri -intale grave
sau %intr-un alt -otiv si-ilar se pot eectua nu-ai cu
consi-*-<ntul reprezentantului& al ocrotitorului legal sau& %up* caz&
al -an%atarului ori curatorului& precu- i cu autorizarea instanei
tutelare %ac* interveniile respective prezint* un risc serios pentru
s*n*tatea persoanei ori %ac* ar putea avea eecte grave i ireversi$ile.
Dispoziiile art.6( alin.B2C i B)C se aplic* :n -o% corespunz*tor.
B2C ;inorul care a :-plinit v<rsta %e 14 ani poate consi-i
singur la eectuarea interveniilor :n scop terapeutic. Cu toate
acestea& este necesar i consi-*-<ntul p*rinilor sau& %up* caz& al
ocrotitorului legal& precu- i autorizarea instanei tutelare %ac*
intervenia :n scop terapeutic prezint* un risc serios pentru s*n*tatea
25
-inorului ori %ac* aceasta ar putea avea eecte grave i ireversi$ile.
B)C Dac* -inorul care a :-plinit v<rsta %e 14 ani reuz* s*-i
%ea consi-*-<ntul& interveniile nu se pot ace %ec<t cu autorizarea
preala$il* a instanei tutelare& :n con%iiile art.(4& cu e,cepia
cazurilor urgente :n care viaa sau integritatea izic* a -inorului este
grav a-eninat*& situaie :n care consi-*-<ntul p*rinilor sau& %up*
caz& al ocrotitorului legal este suicient.
Inerven(iile .n &cop
de cerceare
0iin(i)ic" a&upra
unui minor
Ar$<6 , B1C Interveniile :n scop %e cercetare tiiniic* asupra unui
-inor sau asupra unei persoane lipsite %e %iscern*-<nt %in cauza
unui 3an%icap& unei tul$ur*ri -intale grave sau %intr-un alt -otiv se
pot eectua& :n con%iiile legii& nu-ai cu consi-*-<ntul
reprezentantului& al ocrotitorului s*u legal sau& %up* caz& al
-an%atarului ori curatorului. Dispoziiile art.6( alin.B2C i B)C se
aplic* :n -o% corespunz*tor.
B2C .euzul -inorului sau al persoanei lipsite %e %iscern*-<nt
:-pie%ic* eectuarea acestor operaii.
Condi(iile generale
ale inerven(iilor .n
&cop de cerceare
0iin(i)ic"
Ar$<7 , Interveniile :n scop %e cercetare tiiniic* pot i eectuate
nu-ai %ac* nu e,ist* o alt* -eto%* cu eecte co-para$ile& %ac*
riscurile pentru persoana :n cauz* nu sunt %isproporionate :n raport
cu avanta'ele posi$ile ale cercet*rii i %ac* intervenia este
accepta$il* %in punct %e ve%ere tiiniic i al eticii -e%icale.
Condi(iile
inerven(iilor .n &cop
de cerceare
0iin(i)ic" a&upra
unui minor
Ar$<8 , Interveniile :n scop %e cercetare tiiniic* asupra unui
-inor sau asupra unei persoane lipsite %e %iscern*-<nt %in cauza
unui 3an%icap -intal& unei tul$ur*ri -intale grave sau %intr-un alt
-otiv si-ilar& se pot eectua nu-ai %ac*& pe l<ng* con%iiile
prev*zute la art.(2 rezultatele previzi$ile sunt %e natur* ie s* a%uc*
un $eneiciu real i %irect s*n*t*ii sale& ie s* contri$uie :n -o%
se-niicativ i cu un risc -ini- pentru persoana :n cauz*& la
%ezvoltarea tiinei -e%icale.
Auori#area
in&an(ei
+udec"ore0i
Ar$<9 , B1C Instana tutelar* va putea autoriza& la cererea persoanei
interesate& eectuarea operaiilor :n scop terapeutic sau %e cercetare
tiiniic*& %ac* persoanele al c*ror consi-*-<nt este cerut %e lege
sunt :n i-posi$ilitate %e a-i e,pri-a voina sau reuz* :n -o%
ne'ustiicat s*-i %ea acor%ul.
B2C Instana va a%-inistra orice pro$* a%-is* %e lege i va
putea asculta -e-$ri ai a-iliei& ru%e& aini sau alte persoane& in<n%
sea-a %e relaiile personale i interesul pe care :l -aniest* a* %e
cel :n cauz*.
Prelevarea 0i
ran&planul de la
per&oanele .n via("
Ar$<: ,

B1C #relevarea i transplantul %e organe& esuturi i celule %e
origine u-an* %e la %onatori :n via* se ace nu-ai :n cazurile i
con%iiile prev*zute %e lege.
B2C +e interzice prelevarea %e organe& esuturi i celule %e
origine u-an* %e la -inori& precu- i %e la persoanele alate :n
via*& lipsite %e %iscern*-<nt %in cauza unui 3an%icap -intal& unei
tul$ur*ri -intale grave sau %intr-un alt -otiv si-ilar& :n aara
26
cazurilor e,pres prev*zute %e lege.
Se&i#area in&an(ei
+udec"ore0i
Ar$<; , 9a cererea persoanei interesate& instana poate lua toate
-*surile necesare pentru a :-pie%ica sau a ace s* :nceteze orice
atingere ilicit* a%us* integrit*ii corpului u-an& precu- i pentru a
%ispune repararea& :n con%iiile prev*zute art.262-2()& a %aunelor
-ateriale i -orale suerite.
Sec(iunea a 8%a
Re&pecul vie(ii privae 0i al demni"(ii per&oanei umane
Drepul la via(a
priva"
Ar$<< , B1C 7rice persoan* are %reptul la respectarea vieii sale
private.
B2C 1i-eni nu poate i supus vreunor i-i,tiuni :n viaa inti-*&
personal* sau %e a-ilie& nici :n %o-iciliul sau corespon%ena sa& *r*
s* e,iste consi-*-<ntul s*u ori *r* ca legea s* per-it* acest lucru.
Drepul la demniae Ar$<= , B1C 7rice persoan* are %reptul la respectarea %e-nit*ii sale.
B2C 4ste interzis* orice atingere a%us* i-aginii& onoarei i
reputaiei unei persoane& *r* consi-*-<ntul acesteia sau *r* ca
legea s* per-it* acest lucru.
Pu-liciaea vie(ii
privae
Ar$<> , B1C 4ste interzis* utilizarea& :n -o% pu$lic& a :nregistr*rilor
i-aginii sau vocii unei persoane& *r* acor%ul acesteia.
B2C 4ste& %e ase-enea& interzis* utilizarea& :n -o% pu$lic& a
corespon%enei& -anuscriselor sau altor %ocu-ente personale&
precu- i a inor-aiilor %in viaa privat* a unei persoane& *r*
acor%ul acesteia& %ac* sunt %e natur* s* a%uc* atingere i-aginii sau
reputaiei sale.
B)C 8ac e,cepie %e la preve%erile alin. B1C i B2C cazurile :n care
utilizarea este per-is* prin lege sau c<n% prezint* un interes pu$lic
'ustiicat.
Aingeri adu&e vie(ii
privae &au
repua(iei
Ar$=? , #ot i :n%eose$i consi%erate ca atingeri a%use vieii privateD
aC intrarea *r* %rept :n locuin* sau luarea %in aceasta a
oric*rui o$iect *r* acor%ul celui care o ocup* :n -o% legalE
$C interceptarea *r* %rept a unei convor$iri private s*v<rite
prin orice -i'loace te3niceE
cC captarea ori utilizarea i-aginii sau a vocii unei persoane&
%ac* aceasta nu se al* :ntr-un loc pu$licE
%C %iuzarea %e i-agini ale persoanei& il-at* :n propria
locuin* sau :n orice alte locuri private& *r* acor%ul acesteiaE
eC %iuzarea %e i-agini care prezint* interioare sau aspecte
e,terioare ale locuinei private& *r* acor%ul celui care o ocup* :n
-o% legalE
C inerea vieii private su$ o$servaie& prin orice -i'loace& :n
aar* %e cazurile prev*zute e,pres %e legeE
gC %iuzarea %e tiri& %ez$ateri& anc3ete sau %e reporta'e scrise
sau au%iovizuale privin% viaa inti-*& personal* sau %e a-ilie& *r*
2(
acor%ul persoanei :n cauz*E
3C %iuzarea %e -ateriale conin<n% i-agini privin% o
persoan* alat* la trata-ent :n unit*ile %e asisten* -e%ical*& precu-
i a %atelor cu caracter personal privin% starea %e s*n*tate&
pro$le-ele %e %iagnostic& prognostic& trata-ent& circu-stane :n
leg*tur* cu $oala i cu alte %iverse apte& inclusiv rezultatul autopsiei&
*r* acor%ul persoanei :n cauz*& iar :n cazul :n care aceasta este
%ece%at*& *r* acor%ul a-iliei sau al persoanelor :n%rept*iteE
iC utilizarea nu-elui& i-aginii& vocii sau ase-*n*rii cu o alt*
persoan* :n alt scop %ec<t inor-area legiti-* a pu$liculuiE
'C %iuzarea sau utilizarea corespon%enei& -anuscriselor sau a
altor %ocu-ente personale& inclusiv a %atelor privin% %o-iciliul&
ree%ina& precu- i nu-erele %e teleon ale unei persoane sau ale
-e-$rilor a-iliei sale& *r* acor%ul persoanei c*reia acestea :i
aparin sau care& %up* caz& are %reptul %e a %ispune %e ele.
Pre#um(ia de
con&im("m!n
Ar$=6 , C<n% :nsui cel la care se reer* o inor-aie sau un
-aterial le pune la %ispoziia unei persoane izice ori persoane
'uri%ice %espre care are cunotin* c* :i %es*oar* activitatea :n
%o-eniul inor-*rii pu$licului& consi-*-<ntul pentru utilizarea
acestora este prezu-at& neiin% necesar un acor% scris.
Prelucrarea daelor
per&onale
Ar$=7 , B1C 7rice prelucrare a %atelor cu caracter personal& prin
-i'loace auto-ate sau neauto-ate& se poate ace nu-ai :n cazurile i
con%iiile prev*zute %e lege.
B2C 6n sensul prezentului articol& prin %ate cu caracter personal
se :nelege orice inor-aie reeritoare la o persoan* izic*
i%entiicat* sau& %up* caz& care poate i i%entiicat*& :n -o% %irect ori
in%irect& prin reerire la un nu-*r %e i%entiicare sau la unul ori -ai
-ulte ele-ente speciice i%entit*ii sale izice& iziologice& psi3ice&
econo-ice& culturale& sociale sau politice.
Do&arele per&onale Ar$=8 , B1C 1icio persoan*& autoritate sau instituie pu$lic* av<n%
atri$uii %e prelucrare a %atelor cu caracter personal nu poate
:ntoc-i& %eine sau %istruge un %osar privitor la o anu-it* persoan*
%ec<t :n cazurile i :n con%iiile prev*zute prin lege.
B2C 6n toate cazurile& ea nu poate a%una i conserva %ec<t acele
inor-aii ce corespun% scopului pentru care s-a constituit %osarul.
Acce&ul la do&arul
aluia
Ar$=9 , 1i-eni nu are %reptul ca& *r* acor%ul persoanei cu privire
la care s-a constituit %osarul sau *r* autorizarea prev*zut* %e lege&
s* co-unice %ate %in acel %osar terilor i nici s* oloseasc*
inor-aiile pe care le %eine :n alte scopuri %ec<t cele prev*zute :n
art.8) alin.B2C.
Acce&ul la propriul
do&ar
Ar$=: , B1C Cel care %eine un %osar privin% o alt* persoan* nu :i
poate interzice acesteia %in ur-* accesul la acel %osar %ec<t %ac*
'ustiic* un interes serios i legiti-.
B2C Accesul la inor-aiile cu caracter personal prelucrate sau
%einute %e o alt* persoan*& autoritate sau instituie pu$lic*& %up* caz&
28
este gratuit.
Drepul de
inerven(ie a&upra
daelor per&onale
Ar$=; , 7rice persoan* are %reptul& :n -o% gratuit& s* veriice i s*
cear*& :n con%iiile legii& rectiicarea sau actualizarea %atelor
ine,acte& inco-plete sau ec3ivoce %in %osarul s*u& ra%ierea %atelor
peri-ate sau ne'ustiicate prin o$iectul acelui %osar& precu- i s*
or-uleze& c<n% este cazul& co-entarii sau o$servaii cu privire la
inor-aiile pe care acesta le conine.
Drepul de a &e
adre&a +u&i(iei
Ar$=< , B1C Dac* legea nu preve%e con%iiile i -o%alit*ile %e
e,ercitare a %reptului la consultarea sau rectiicarea unui %osar&
acestea vor i %eter-inate %e instana 'u%ec*toreasc*& la cererea
persoanei interesate.
B2C 6n toate cazurile& %reptul la %aune-interese al persoanei
care a suerit un pre'u%iciu :n ur-a unei prelucr*ri %e %ate cu
caracter personal sau a inerii unui %osar& eectuate *r* acor%ul
persoanei interesate ori cu nerespectarea %ispoziiilor legale& r*-<ne
neatins i poate i valoriicat :n con%iiile %reptului co-un. 7rice
clauz* contrar* este consi%erat* nescris*.
Sec(iunea a 9%a
Re&pecul daora per&oanei 0i dup" dece&ul &"u
Re&pecul daora
per&oanei decedae
Ar$== , #ersoanei %ece%ate i se %atoreaz* respect cu privire la
-e-oria sa& precu- i cu privire la corpul s*u.
Iner#icerea aingerii
memoriei per&oanei
decedae
Ar$=> , B1C 4ste interzis a se a%uce atingere -e-oriei persoanei
%ece%ate prin cuvinte& gesturi& prin e,punere la $at'ocur* ori prin
atri$uirea unui %eect& a unei $oli sau inir-it*i care& c3iar %ac* ar i
ost reale& nu ar i tre$uit s* ie relevate.
B2C Constituie atingere a%us* -e-oriei unei persoane %ece%ate
i air-area sau i-putarea :n pu$lic& prin orice -i'loace& a unei apte
%eter-inate privitoare la acea persoan*& care& %ac* ar i ost
a%ev*rat*& ar i e,pus acea persoan*& :n ti-pul vieii& la o sanciune
penal*& a%-inistrativ* sau %isciplinar*& ori %ispreului pu$lic.
B)C #ro$a verit*ii celor air-ate sau i-putate este a%-isi$il*
%ac* air-area sau i-putarea au ost s*v<rite pentru ap*rarea unui
interes legiti-.
Re&pecarea voin(ei
per&oanei decedae
Ar$>? , B1C 7rice persoan* poate %eter-ina elul propriilor uneralii
i poate %ispune cu privire la corpul s*u %up* -oarte. 6n cazul celor
lipsii %e capacitate %e e,erciiu sau al celor cu capacitate %e
e,erciiu restr<ns* este necesar i consi-*-<ntul scris al p*rinilor
sau& %up* caz& al tutorelui.
B2C 6n lipsa %orinei e,prese a persoanei %ece%ate& va i
respectat*& :n or%ine& voina soului& p*rinilor& %escen%enilor&
ru%elor :n linie colateral* p<n* la al patrulea gra% inclusiv& legatarilor
universali sau cu titlu universal ori %ispoziia pri-arului co-unei&
2!
oraului& -unicipiului sau a sectorului -unicipiului Aucureti :n a
c*rui raz* teritorial* a avut loc %ecesul.
Prelevarea de la
per&oanele decedae
Ar$>6 , #relevarea %e organe& esuturi i celule u-ane& :n scop
terapeutic sau tiiniic& %e la persoanele %ece%ate se eectueaz*
nu-ai :n con%iiile prev*zute %e lege.
Capiolul III
Ideni)icarea per&oanei )i#ice
Sec(iunea 6
Numele
Drepul la nume Ar$>7 0 7rice persoan* are %reptul la nu-ele sta$ilit sau %o$<n%it&
potrivit legii.
Srucura numelui Ar$>8 0 1u-ele cuprin%e nu-ele %e a-ilie i prenu-ele.
Do-!ndirea numelui Ar$>9 0 B1C 1u-ele %e a-ilie se %o$<n%ete prin eectul iliaiei i
se -o%iic* prin eectul sc3i-$*rii st*rii civile& :n con%iiile
prev*zute %e lege.
B2C #renu-ele se sta$ilete la %ata :nregistr*rii naterii& pe
$aza %eclaraiei %e natere i poate i alc*tuit %in cel -ult trei
cuvinte. 4ste interzis* :nregistrarea %e c*tre oierul %e stare civil* a
prenu-elor anteziste& in%ecente& ri%icole i a altor ase-enea& %e
natur* a aecta or%inea pu$lic* i $unele -oravuri ori interesele
copilului& %up* caz.
B)C 1u-ele %e a-ilie i prenu-ele copilului g*sit& n*scut %in
p*rini necunoscui& precu- i cele ale copilului care este p*r*sit %e
c*tre -a-* :n spital& iar i%entitatea acesteia nu a ost sta$ilit* :n
ter-enul prev*zut %e lege& se sta$ilesc prin %ispoziia pri-arului
co-unei& oraului& -unicipiului sau a sectorului -unicipiului
Aucureti :n a c*rui raz* teritorial* a ost g*sit copilul ori& %up* caz&
s-a constatat p*r*sirea lui& :n con%iiile legii speciale.
ScCim-area numelui
pe cale
admini&raiv"
Ar$>: 0 Cet*enii ro-<ni pot o$ine& :n con%iiile legii& sc3i-$area
pe cale a%-inistrativ* a nu-elui %e a-ilie i a prenu-elui sau
nu-ai a unuia %intre acestea.
Sec(iunea a 7%a
Domiciliul 0i re0edin(a
Drepul la domiciliu
0i re0edin("
Ar$>; , B1C Cet*enii ro-<ni au %reptul s*-i sta$ileasc* ori s*-i
sc3i-$e& :n -o% li$er& %o-iciliul sau ree%ina& :n ar* sau :n
str*in*tate& cu e,cepia cazurilor anu-e prev*zute %e lege.
B2C Dac* prin lege nu se preve%e altel& o persoan* izic* nu
poate s* ai$* :n acelai ti-p %ec<t un singur %o-iciliu i o singur*
ree%in*& c3iar i atunci c<n% %eine -ai -ulte locuine.
)/
Domiciliul Ar$>< , Do-iciliul persoanei izice& :n ve%erea e,ercit*rii
%repturilor sale civile& este :n locul un%e :i are principala aezare.
Re0edin(a Ar$>= , .ee%ina persoanei izice este :n locul un%e :i are locuina
o$inuit*.
Sa-ilirea 0i
&cCim-area
domiciliului
Ar$>> , B1C +ta$ilirea sau sc3i-$area %o-iciliului se ace cu
respectarea %ispoziiilor legii speciale.
B2C +ta$ilirea sau sc3i-$area %o-iciliului nu opereaz* %ec<t
atunci c<n% cel care ocup* sau se -ut* :ntr-un anu-it loc a *cut-o
cu intenia %e a avea o aezare principal*.
B)C Dova%a inteniei rezult* %in %eclaraiile persoanei *cute
la organele a%-inistrative co-petente s* opereze sta$ilirea sau
sc3i-$area %o-iciliului& iar :n lipsa acestor %eclaraii& %in orice alte
:-pre'ur*ri %e apt.
Pre#um(ia de
domiciliu
Ar$6?? 0 B1C .ee%ina va i consi%erat* %o-iciliu c<n% acesta nu
este cunoscut.
B2C 6n lips* %e ree%in*& persoana izic* este consi%erat* c*
%o-iciliaz* la locul un%e ea se g*sete& iar %ac* acesta nu se
cunoate& la locul ulti-ului %o-iciliu.
Dovada Ar$6?6 0 B1C Dova%a %o-iciliului i a ree%inei se ace cu
-eniunile cuprinse :n cartea %e i%entitate.
B2C 6n lipsa acestor -eniuni ori atunci c<n% acestea nu
corespun% realit*ii& sta$ilirea sau sc3i-$area %o-iciliului ori a
ree%inei nu va putea i opus* altor persoane.
Domiciliul minorului
0i al celui pu& &u-
inerdic(ie
+udec"orea&c"
Ar$6?7 - B1C Do-iciliul -inorului care nu a %o$<n%it capacitate
%eplin* %e e,erciiu :n con%iiile prev*zute %e lege este la p*rinii s*i
sau la acela %intre p*rini la care el locuiete :n -o% statornic.
B2C 6n cazul :n care p*rinii au %o-icilii separate i nu se :neleg
la care %intre ei va avea %o-iciliul copilul& instana tutelar*&
ascult<n% pe p*rini& precu- i pe copil& %ac* acesta a :-plinit v<rsta
%e 1/ ani& va %eci%e in<n% sea-a %e interesele copilului. #<n* la
r*-<nerea %einitiv* a 3ot*r<rii 'u%ec*toreti& -inorul este prezu-at
c* are %o-iciliul la p*rintele la care locuiete :n -o% statornic.
B)C 6n situaiile prev*zute %e lege& %o-iciliul -inorului poate i
la $unici& la alte ru%e ori persoane %e :ncre%ere& cu consi-*-<ntul
acestora& ori& %up* caz& la o instituie %e ocrotire.
B4C Do-iciliul -inorului& :n cazul :n care nu-ai unul %intre
p*rinii s*i :l reprezint* ori :n cazul :n care se al* su$ tutel*& precu-
i %o-iciliul persoanei puse su$ inter%icie 'u%ec*toreasc*& este la
reprezentantul legal.
Ca#uri &peciale Ar$6?8 0 Do-iciliul copilului lipsit& te-porar sau %einitiv& %e
ocrotirea p*rinilor s*i i supus unor -*suri %e protecie special*& :n
cazurile prev*zute %e lege& se al* la a-ilia sau la persoanele c*rora
le-a ost %at :n plasa-ent ori :ncre%inat& %up* caz.
)1
Domiciliul per&oanei
pu&e &u- curael"
Ar$6?9 - 6n cazul :n care s-a instituit o curatel* asupra $unurilor
celui care a %isp*rut& acesta are %o-iciliul la curator& :n -*sura :n
care acesta este :n%rept*it s*-l reprezinte.
Domiciliul la cu&ode
&au curaor
Ar$6?: % Dac* a ost nu-it un custo%e sau un curator pentru
a%-inistrarea $unurilor succesorale& cei c3e-ai la -otenire au
%o-iciliul la custo%e sau& %up* caz& la curator& :n -*sura :n care
acesta este :n%rept*it s* :i reprezinte.
Domiciliul
pro)e&ional
Ar$6?; 0 Cel care e,ploateaz* o :ntreprin%ere are %o-iciliul i la
locul acelei :ntreprin%eri& :n tot ceea ce privete o$ligaiile
patri-oniale ce s-au n*scut sau ur-eaz* a se e,ecuta :n acel loc.
Alegerea de
domiciliu
Ar$6?< 0 B1C #*rile unui act 'uri%ic pot s* aleag* un %o-iciliu :n
ve%erea e,ercit*rii %repturilor sau a e,ecut*rii o$ligaiilor n*scute
%in acel act.
B2C Alegerea %o-iciliului nu se prezu-*& ci tre$uie *cut* :n
scris.
Sec(iunea a 8%a
Acele de &are civil"
Sarea civil" Ar$6?= , +tarea civil* este %reptul persoanei %e a se in%ivi%ualiza&
:n a-ilie i societate& prin calit*ile strict personale care %ecurg %in
actele i aptele %e stare civil*.
Dovada &"rii civile Ar$6?> , B1C +tarea civil* se %ove%ete prin actele %e natere&
c*s*torie i %eces :ntoc-ite& potrivit legii& :n registrele %e stare civil*&
precu- i prin certiicatele %e stare civil* eli$erate pe $aza acestora.
B2C Actele %e stare civil* sunt :nscrisuri autentice i ac %ova%a
p<n* la :nscrierea :n als& pentru ceea ce reprezint* constat*rile
personale ale oierului %e stare civil* i& p<n* la pro$a contrar*&
pentru celelalte -eniuni.
B)C Fot*r<rea 'u%ec*toreasc* %at* cu privire la starea civil* a
unei persoane este opoza$il* oric*rei alte persoane c<t ti-p printr-o
nou* 3ot*r<re nu s-a sta$ilit contrariul.
B4C Dac* printr-o 3ot*r<re 'u%ec*toreasc* s-a sta$ilit o anu-it*
stare civil* a unei persoane& iar printr-o 3ot*r<re 'u%ec*toreasc*
ulterioar* este a%-is* o aciune prin care s-a contestat starea civil*
astel sta$ilit*& pri-a 3ot*r<re :i pier%e eectele la %ata r*-<nerii
%einitive a celei %e a %oua 3ot*r<ri.
Anularea5
complearea5
modi)icarea &au
reci)icarea acelor
de &are civil"
Ar$66? 0 B1C Anularea& co-pletarea sau -o%iicarea actelor %e stare
civil* i a -eniunilor :nscrise pe acestea se poate ace nu-ai :n
te-eiul unei 3ot*r<ri 'u%ec*toreti %einitive.
B2C .ectiicarea actelor %e stare civil* i a -eniunilor :nscrise
pe -arginea acestora se poate ace& %in oiciu sau la cerere& nu-ai :n
te-eiul %ispoziiei pri-arului %e la pri-*ria care are :n p*strare actul
)2
%e stare civil*.
B)C +tarea civil* poate i -o%iicat* :n $aza unei 3ot*r<ri %e
anulare& co-pletare sau -o%iicare a unui act %e stare civil* ori& %up*
caz& a unei %ispoziii %e rectiicare a unui act %e stare civil* nu-ai
%ac* a ost or-ulat* i o aciune %e -o%iicare a st*rii civile& care a
ost a%-is* printr-o 3ot*r<re 'u%ec*toreasc* r*-as* %einitiv*.
B4C Fot*r<rea 'u%ec*toreasc* prin care se %ispune anularea&
co-pletarea& -o%iicarea sau& %up* caz& rectiicarea unui act %e stare
civil*& precu- i :nregistrarea *cut* :n te-eiul unei ase-enea
3ot*r<ri sunt opoza$ile oric*rei alte persoane c<t ti-p printr-o nou*
3ot*r<re nu s-a sta$ilit contrariul.
@n&crierea
men(iunilor pe acul
de &are civil"
Ar$666 % Anularea& co-pletarea& -o%iicarea i rectiicarea unui act
%e stare civil* sau a unei -eniuni :nscrise pe acesta& %ispuse prin
3ot*r<re 'u%ec*toreasc* r*-as* %einitiv* ori& %up* caz& prin
%ispoziie a pri-arului& se :nscrie nu-ai prin -eniune pe actul %e
stare civil* corespunz*tor. 6n acest scop& 3ot*r<rea 'u%ec*toreasc*
r*-as* %einitiv* se co-unic* %e :n%at*& %in oiciu& %e c*tre instana
care s-a pronunat ulti-a asupra on%ului.
Acele .nocmie de
un o)i(er de &are
civil" necompeen
Ar$667 , Actele %e stare civil* :ntoc-ite %e o persoan* care a
e,ercitat :n -o% pu$lic atri$uiile %e oier %e stare civil*& cu
respectarea tuturor preve%erilor legale& sunt vala$ile& c3iar %ac* acea
persoan* nu avea aceast* calitate& aar* %e cazul :n care $eneiciarii
acestor acte au cunoscut& :n -o-entul :ntoc-irii lor& lipsa acestei
calit*i.
Ale mi+loace de
dovad" a &"rii civile
Ar$668 0 +tarea civil* se poate %ove%i& :naintea instanei
'u%ec*toreti& prin orice -i'loace %e pro$*& %ac*D
aC nu au e,istat registre %e stare civil*E
$C registrele %e stare civil* s-au pier%ut ori au ost %istruse& :n tot
sau :n parteE
cC nu este posi$il* procurarea %in str*in*tate a certiicatului %e
stare civil* sau a e,trasului %e pe actul %e stare civil*E
%C :ntoc-irea actului %e stare civil* a ost o-is* sau& %up* caz&
reuzat*.
TITLUL III
Ocroirea per&oanei )i#ice
CAPITOLUL I
Di&po#i(ii generale
Inere&ul per&oanei
ocroie
Ar$669 , B1C 7rice -*sur* %e ocrotire a persoanei izice se sta$ilete
nu-ai :n interesul acesteia.
B2C 9a luarea unei -*suri %e ocrotire& tre$uie s* se in* sea-a
%e posi$ilitatea persoanei izice %e a-i e,ercita %repturile i %e a-i
:n%eplini o$ligaiile cu privire la persoana i $unurile sale.
))
Per&oanele ocroie Ar$66: , +unt supui unor -*suri speciale %e ocrotire -inorii i cei
care& %ei capa$ili& %in cauza $*tr<neii& a $olii sau a altor -otive
prev*zute %e lege nu pot s*-i a%-inistreze $unurile i nici s*-i
apere interesele :n con%iii corespunz*toare.
M"&uri de ocroire Ar$66; 0 B1C 7crotirea -inorului se realizeaz* prin p*rini& prin
instituirea tutelei& prin %area :n plasa-ent sau& %up* caz& prin alte
-*suri %e protecie special* anu-e prev*zute %e lege.
B2C 7crotirea -a'orului are loc prin punerea su$ inter%icie
'u%ec*toreasc* sau prin instituirea curatelei& :n con%iiile prev*zute
%e prezentul co%.
In&an(a uelar" Ar$66< 0 #roce%urile prev*zute %e prezentul co% privin% ocrotirea
persoanei prin tutel* i curatel* sunt %e co-petena instanei tutelare
i %e a-ilie sta$ilite potrivit legii& %enu-it* :n continuare instan*
tutelar*.
Ocroirea per&oanei
prin uel"
Ar$66= - B1C 7crotirea persoanei prin tutel* se realizeaz* %e c*tre
tutore& %ese-nat sau nu-it& :n con%iiile prezentului co%& precu- i
%e c*tre consiliul %e a-ilie& ca organ consultativ.
B2C Consiliul %e a-ilie poate i constituit %e c*tre instana
tutelar* nu-ai la cererea persoanelor interesate.
B)C 6n cazul :n care nu se constituie consiliul %e a-ilie&
atri$uiile acestuia vor i e,ercitate %e c*tre instana tutelar*.
Ocroirea per&oanei
prin curael"
Ar$66> 0 7crotirea persoanei prin curatel* are loc nu-ai :n cazurile
i con%iiile prev*zute %e lege.
CAPITOLUL II
Tuela minorului
Sec(iunea 6
De&cCiderea uelei
Ca#uri de in&iuire Ar$67? 0 2utela -inorului se instituie atunci c<n% a-$ii p*rini
sunt& %up* caz& %ece%ai& necunoscui& %ec*zui %in e,erciiul
%repturilor p*rinteti sau li s-a aplicat pe%eapsa penal* a interzicerii
%repturilor p*rinteti& pui su$ inter%icie 'u%ec*toreasc*& %isp*rui
ori %eclarai 'u%ec*torete -ori& precu- i :n cazul :n care& la
:ncetarea a%opiei& instana 3ot*r*te c* este :n interesul -inorului
instituirea unei tutele.
Per&oanele o-ligae
&" .n0iin(e#e
in&an(a uelar"
Ar$676 0 Au o$ligaia ca& :n ter-en %e cel -ult cinci zile %e la %ata
c<n% al* %e e,istena unui -inor lipsit %e :ngri'ire p*rinteasc* :n
cazurile prev*zute :n art.12/& s* :ntiineze instana tutelar*D
aC persoanele apropiate -inorului& precu- i a%-inistratorii i
locatarii casei :n care locuiete -inorulE
$C serviciul %e stare civil*& cu prile'ul :nregistr*rii -orii unei
persoane& precu- i notarul pu$lic& cu prile'ul %esc3i%erii unei
)4
proce%uri succesoraleE
cC instanele 'u%ec*toreti& reprezentanii ;inisterului #u$lic i ai
poliiei& cu prile'ul pronun*rii& lu*rii sau e,ecut*rii unei -*suri
privative %e li$ertateE
organele a%-inistraiei pu$lice locale& instituiile %e ocrotire& precu-
i orice alt* persoan*.
Sec(iunea a 7%a
Tuorele
Per&oana care poae
)i numi" uore
Ar$677 , B1C #oate i tutore o persoan* izic* sau soul i soia&
:-preun*& %ac* nu se al* :n vreunul %in cazurile %e inco-pati$ilitate
prev*zute %e prezentul co%.
B2C 6n cazul :n care& :n situaia prev*zut* la art.12/ se al* -ai
-uli -inori care sunt rai sau surori& se nu-ete& %e regul*& un
singur tutore.
Per&oanele care nu
po )i numie uore
Ar$678 0 B1C 1u poate i tutoreD
aC -inorul& persoana pus* su$ inter%icie 'u%ec*toreasc* sau
cel pus su$ curatel*E
$C cel %ec*zut %in e,erciiul %repturilor p*rinteti sau %eclarat
incapa$il %e a i tutoreE
cC cel c*ruia i s-a restr<ns e,erciiul unor %repturi politice sau
civile& ie :n te-eiul legii& ie prin 3ot*r<re 'u%ec*toreasc*& precu- i
cel cu rele purt*riE
%C cel care& e,ercit<n% o tutel*& a ost :n%ep*rtat %in aceastaE
eC cel alat :ntr-o stare %e insolva$ilitate :n%eo$te cunoscut*E
C cel care& %in cauza intereselor potrivnice cu cele ale
-inorului& nu ar putea :n%eplini sarcina tuteleiE
gC cel :nl*turat prin :nscris autentic sau prin testa-ent %e
c*tre p*rintele care e,ercita singur& :n -o-entul -orii& autoritatea
p*rinteasc*.
B2C Dac* una %in :-pre'ur*rile prev*zute la alin.B1C survine sau
este %escoperit* :n ti-pul tutelei& tutorele va i :n%ep*rtat&
respect<n%u-se aceeai proce%ur* ca i la nu-irea lui.
De&emnarea
uorelui de c"re
p"rine
Ar$679 0 B1C #*rintele poate %ese-na& prin act unilateral sau prin
contract %e -an%at& :nc3eiate :n or-* autentic*& ori& %up* caz& prin
testa-ent& persoana care ur-eaz* a i nu-it* tutore al copiilor s*i.
B2C Dese-narea *cut* %e p*rintele care :n -o-entul -orii era
%ec*zut %in %repturile p*rinteti sau pus su$ inter%icie
'u%ec*toreasc*& este lipsit* %e eecte.
B)C Dese-narea *cut* :n con%iiile prezentului articol poate i
revocat* oric<n% %e c*tre p*rinte& c3iar i printr-un :nscris su$
se-n*tur* privat*.
De&emnarea mai
mulor uori
Ar$67: 0 6n cazul :n care au ost %ese-nate -ai -ulte persoane ca
tutore& *r* vreo preerin*& ori e,ist* -ai -ulte ru%e& aini sau
prieteni ai a-iliei -inorului :n stare s* :n%eplineasc* sarcinile
)5
tutelei i care :i e,pri-* %orina %e a i tutore& instana tutelar* va
3ot*r: in<n% sea-a %e con%iiile lor -ateriale& precu- i %e
garaniile -orale necesare %ezvolt*rii ar-onioase a -inorului.
M"&uri provi#orii Ar$67; 0 B1C Cel c3e-at la tutel* :n conor-itate cu %ispoziiile
art.124 nu poate i :nl*turat *r* acor%ul s*u& %ec<t %ac* se al* :n
vreunul %in cazurile prev*zute la art.12) sau %ac* prin nu-irea sa
interesele -inorului ar i periclitate.
B2C 6n cazul :n care cel c3e-at la tutel* este nu-ai te-porar
:-pie%icat :n e,ercitarea atri$uiilor ce i-au ost conerite& instana
tutelar*& %up* :ncetarea :-pie%ic*rii& :l nu-ete tutore la cererea sa&
%ar nu -ai t<rziu %e ase luni %e la %esc3i%erea tutelei. #<n* atunci&
instana %ese-neaz* un tutore provizoriu.
B)C Dup* trecerea celor ase luni& %ac* persoana %ese-nat* nu a
cerut nu-irea sa ca tutore& cel nu-it provizoriu tutore r*-<ne s*
:n%eplineasc* :n continuare sarcinile tutelei p<n* la nu-irea unui
tutore :n con%iiile art.12(.
Numirea uorelui de
c"re in&an(a
uelar"
Ar$67< 0 6n lipsa unui tutore %ese-nat& instana tutelar*& nu-ete cu
prioritate ca tutore& %ac* nu se opun -otive :nte-eiate& o ru%* sau
un ain ori un prieten al a-iliei -inorului& :n stare s* :n%eplineasc*
aceast* sarcin* in<n% sea-a %e relaiile personale& %e apropierea
%o-iciliilor& %e con%iiile -ateriale i %e garaniile -orale pe care le
prezint* cel c3e-at la tutel*.
Procedura de
numire
Ar$67= 0 B1C 1u-irea tutorelui se ace& cu acor%ul acestuia& %e c*tre
instana tutelar* :n ca-era %e consiliu prin :nc3eiere %einitiv*.
Atunci c<n% %ese-narea tutorelui s-a *cut prin contract %e -an%at&
cel %ese-nat tutore nu poate reuza nu-irea %ec<t pentru -otivele
prev*zute la art.12! alin.B2C.
B2C Ascultarea -inorului care a :-plinit v<rsta %e 1/ ani este
o$ligatorie.
B)C 6n lipsa unui tutore %ese-nat& %ac* instana tutelar* a
constituit consiliul %e a-ilie& nu-irea tutorelui se ace& potrivit alin.
B1C& cu consultarea consiliului %e a-ilie.
B4C 6nc3eierea %e nu-ire se co-unic* :n scris tutorelui i se
aieaz* la se%iul instanei tutelare i la pri-*ria %e la %o-iciliul
-inorului.
B5C Drepturile i :n%atoririle tutorelui :ncep %e la %ata
co-unic*rii :nc3eierii %e nu-ire.
B6C 6ntre ti-p& instana tutelar* poate lua -*suri provizorii
cerute %e interesele -inorului& put<n% c3iar s* nu-easc* un curator
special.
Re)u#ul coninu"rii
uelei
Ar$67> 0 B1C Cel nu-it tutore este %ator s* continue :n%eplinirea
sarcinilor tutelei.
B2C #oate reuza continuarea tuteleiD
aC cel care are v<rsta %e 6/ %e ani :-pliniiE
$C e-eia :ns*rcinat* sau -a-a unui copil -ai -ic %e opt aniE
cC cel care crete i e%uc* %oi sau -ai -uli copiiE
)6
%C cel care& %in cauza $olii& a inir-it*ii& a elului :n%eletnicirii& a
%ep*rt*rii %o-iciliului %e locul un%e se al* $unurile -inorului sau
%in alte -otive :nte-eiate& nu ar -ai putea s* :n%eplineasc* aceast*
sarcin*.
@nlocuirea uorelui Ar$68? 0 Dac* vreuna %intre :-pre'ur*rile ar*tate :n art.12! survine
:n ti-pul tutelei& tutorele poate cere s* ie :nlocuit. Cererea %e
:nlocuire se a%reseaz* instanei tutelare& care va 3ot*r: %e urgen*.
#<n* la soluionarea cererii sale %e :nlocuire& el este o$ligat s*
continue e,ercitarea atri$uiilor.
Caracerul per&onal
al uelei
Ar$686 0 B1C 2utela este o sarcin* personal*.
B2C Cu toate acestea& instana tutelar*& cu avizul consiliului %e
a-ilie5 poate& in<n% sea-a %e -*ri-ea i co-punerea
patri-oniului -inorului& s* %eci%* ca a%-inistrarea patri-oniului ori
%oar a unei p*ri a acestuia s* ie :ncre%inat*& potrivit legii& unei
persoane izice sau 'uri%ice specializate.
4rauiaea uelei Ar$687 0 B1C 2utela este o sarcin* gratuit*.
B2C Cu toate acestea& tutorele poate i :n%rept*it& pe perioa%a
e,ercit*rii sarcinilor tutelei& la o re-uneraie al c*rei cuantu- va i
sta$ilit %e instana tutelar*& cu avizul consiliului %e a-ilie& in<n%
sea-a %e -unca %epus* :n a%-inistrarea averii i %e starea -aterial*
a -inorului i a tutorelui& %ar nu -ai -ult %e 1/G %in veniturile
$unurilor -inorului. Instana tutelar*& cu avizul consiliului %e
a-ilie& va putea -o%iica sau supri-a aceast* re-uneraie& potrivit
:-pre'ur*rilor.
Sec(iunea a 8%a
Con&iliul de )amilie
Rolul con&iliului de
)amilie
Ar$688 , B1C Consiliul %e a-ilie se constituie pentru a supraveg3ea
-o%ul :n care tutorele :i e,ercit* %repturile i :i :n%eplinete
:n%atoririle cu privire la persoana i $unurile -inorului.
B2C 6n cazul ocrotirii -inorului prin p*rini& prin %area :n
plasa-ent sau& %up* caz& prin alte -*suri %e protecie special*
prev*zute %e lege nu se va institui consiliul %e a-ilie.
Mem-rii con&iliului
de )amilie
Ar$689 0 B1C Instana tutelar* poate constitui un consiliu %e a-ilie&
co-pus %in trei ru%e sau aini& in<n% sea-a %e gra%ul %e ru%enie i
%e relaiile personale cu a-ilia -inorului. 6n lips* %e ru%e sau aini
pot i nu-ite i alte persoane care au avut leg*turi %e prietenie cu
p*rinii -inorului sau care -aniest* interes pentru situaia acestuia.
B2C +oul i soia nu pot i& :-preun*& -e-$ri ai aceluiai
consiliu %e a-ilie.
B)C 6n aceleai con%iii& instana tutelar* nu-ete i %oi
supleani.
B4C 2utorele nu poate i -e-$ru :n consiliul %e a-ilie.
)(
Ale di&po#i(ii
aplica-ile con&iliului
de )amilie
Ar$68: 0 Dispoziiile art.12)& art.12! alin.B1C i alin.B2C lit.%C&
art.1)/ i art.156 se aplic* :n -o% corespunz*tor i -e-$rilor
consiliului %e a-ilie.
Modi)icarea
con&iliului de )amilie
Ar$68; 0 6n aar* %e cazul prev*zut la art.14/& alc*tuirea consiliului
%e a-ilie nu se poate -o%iica :n ti-pul tutelei& aar* nu-ai %ac*
interesele -inorului ar cere o ase-enea sc3i-$are sau %ac*& prin
-oartea sau %ispariia unuia %intre -e-$ri& ar i necesar*
co-pletarea.
Con&iuirea
con&iliului de )amilie
Ar$68< 0 B1C 6n ve%erea constituirii consiliului %e a-ilie&
persoanele care :n%eplinesc con%iiile pentru a i -e-$ri sunt
convocate la %o-iciliul -inorului %e c*tre instana tutelar*& %in
oiciu sau la sesizarea -inorului& %ac* acesta a :-plinit 14 ani& a
tutorelui %ese-nat& a oric*ror altor persoane care au cunotin*
%espre situaia -inorului.
B2C 1u-irea -e-$rilor consiliului %e a-ilie se ace& cu
acor%ul acestora.
B)C ;inorul care a :-plinit v<rsta %e 1/ ani va i ascultat.
Modul de lucru Ar$68= 0 B1C Consiliul %e a-ilie este convocat cu cel puin 1/ zile
:nainte %e %ata :ntrunirii& la solicitarea oric*ruia %intre -e-$rii
acestuia& a -inorului care a :-plinit v<rsta %e 14 ani& a tutorelui sau a
instanei tutelare.
B2C Cei convocai sunt o$ligai s* se prezinte personal la locul
in%icat :n actul %e convocare. 6n cazul :n care acetia nu se pot
prezenta& ei pot i reprezentai %e persoane care sunt ru%e sau aini cu
p*rinii -inorului& %ac* aceste persoane nu sunt %ese-nate sau
convocate :n nu-e propriu ca -e-$ri ai consiliului %e a-ilie. +oii
se pot reprezenta reciproc.
B)C He%inele consiliului %e a-ilie se in la %o-iciliul
-inorului sau& %up* caz& la se%iul instanei tutelare.
Ari-u(ii Ar$68> 0 B1C Consiliul %e a-ilie %* avize consultative& la solicitarea
tutorelui sau a instanei tutelare i ia %ecizii& :n cazurile prev*zute %e
lege. Avizele consultative i %eciziile se iau :n -o% vala$il cu votul
-a'orit*ii -e-$rilor s*i& consiliul iin% prezi%at %e persoana cea
-ai :naintat* :n v<rst*.
B2C 9a luarea %eciziilor& -inorul care a :-plinit v<rsta %e 1/ ani
va i ascultat& %ispoziiile art.281 iin% aplica$ile :n -o%
corespunz*tor.
B)C Deciziile consiliului %e a-ilie vor i -otivate i
conse-nate :ntr-un registru special constituit.
@nlocuirea con&iliului
de )amilie
Ar$69? 0 2utorele poate cere instituirea unui nou consiliu& %ac* :n
pl<ngerile or-ulate potrivit prezentului co%& instana a 3ot*r<t %e cel
puin %ou* ori& :n -o% %einitiv& :-potriva %eciziilor consiliului %e
a-ilie.
Impo&i-iliaea Ar$696 0 Dac* :n cazul prev*zut la art.1)! nu este posi$il*
)8
con&iuirii
con&iliului de )amilie
constituirea unui nou consiliu& ca i :n cazul contrariet*ii %e interese
%intre -inor i toi -e-$rii consiliului %e a-ilie i supleani&
tutorele poate cere instanei tutelare autorizaia %e a e,ercita singur
tutela.
Sec(iunea a 9%a
E2erciarea uelei
D$6 Di&po#i(ii generale
E2erciarea uelei .n
inere&ul minorului
Ar$697 0 2utela se e,ercit* nu-ai :n interesul -inorului at<t :n ceea
ce privete persoana& c<t i $unurile acestuia.
Con(inuul uelei Ar$698 0 B1C 2utorele are :n%atorirea %e a :ngri'i %e -inor.
B2C 4l este o$ligat s* asigure :ngri'irea copilului& s*n*tatea i
%ezvoltarea lui izic* i -ental*& %e e%ucarea& :nv**tura i preg*tirea
proesional* a acestuia& potrivit cu aptitu%inile lui.
Tuela e2ercia" de
am-ii &o(i
Ar$699 0 B1C 6n cazul :n care tutori sunt %oi soi& acetia r*spun%
:-preun* pentru e,ercitarea atri$uiilor tutelei. Dispoziiile privin%
autoritatea p*rinteasc* sunt aplica$ile :n -o% corespunz*tor.
B2C 6n cazul :n care unul %intre soi intro%uce aciunea %e %ivor&
instana& %in oiciu& va :ntiina instana tutelar* pentru a %ispune cu
privire la e,ercitarea tutelei.
D$ 7 E2erciarea uelei cu privire la per&oana minorului
Avi#ul con&iliului de
)amilie
Ar$69: 0 ;*surile privin% persoana -inorului se iau %e c*tre tutore&
cu avizul consiliului %e a-ilie& cu e,cepia -*surilor care au
caracter curent.
Domiciliul minorului Ar$69; , ;inorul pus su$ tutel* are %o-iciliul la tutore. 1u-ai cu
:ncuviinarea instanei tutelare -inorul poate avea i o ree%in*.
1elul .nv"("urii &au
al preg"irii
pro)e&ionale
Ar$69< 0 B1C 8elul :nv**turii sau al preg*tirii proesionale pe care
-inorul care nu a :-plinit 14 ani o pri-ea la %ata instituirii tutelei nu
poate i sc3i-$at %e acesta& %ec<t cu :ncuviinarea instanei tutelare.
B2C Instana tutelar* nu poate& :-potriva voinei -inorului care
a :-plinit 14 ani& s* sc3i-$e elul :nv**turii acestuia& 3ot*r<t* %e
p*rini sau pe care -inorul o pri-ea la %ata instituirii tutelei.
B)C .eligia :n care a ost e%ucat copilul nu se poate sc3i-$a
%ec<t :n cazuri e,cepionale& cu :ncuviinarea instanei tutelare.
A&cularea
minorului care a
.mplini 6? ani
Ar$69= , Instana tutelar* nu poate 3ot*r: *r* ascultarea -inorului&
%ac* acesta a :-plinit v<rsta %e 1/ ani.
)!
D$8 E2erciarea uelei cu privire la -unurile minorului
Invenarul -unurilor
minorului
Ar$69> 0 B1C Dup* nu-irea tutorelui i :n prezena acestuia i a
-e-$rilor consiliului %e a-ilie& un %elegat al instanei tutelare& va
veriica la aa locului toate $unurile -inorului& :ntoc-in% un
inventar& care va i supus apro$*rii instanei tutelare.
B2C Cu prile'ul inventarierii& tutorele i -e-$rii consiliului %e
a-ilie sunt inui s* %eclare& la :ntre$area e,pres* a %elegatului
instanei tutelare& creanele& %atoriile sau alte pretenii pe care le au
a* %e -inor.
B)C 2utorele sau -e-$rii consiliului %e a-ilie care&
cunosc<n% creanele sau preteniile proprii a* %e -inori& nu le-au
%eclarat& %ei au ost so-ai s* le %eclare& sunt prezu-ai c* au
renunat la ele. Dac* tutorele sau -e-$rii consiliului %e a-ilie nu
%eclar* %atoriile pe care le au a* %e -inor& %ei au ost so-ai s* le
%eclare& pot i :n%ep*rtai %in uncie.
B4C Creanele :-potriva -inorului ale tutorelui sau vreunuia %in
-e-$rii consiliului %e a-ilie& soului& ale unei ru%e :n linie %reapt*
ori ale railor sau surorilor acestora pot i pl*tite nu-ai cu
autorizarea instanei tutelare.
Acele )"cue .n lip&a
invenarului
Ar$6:? 0 6nainte %e :ntoc-irea inventarului& tutorele nu poate ace&
:n nu-ele -inorului& %ec<t acte %e conservare i acte %e a%-inistrare
ce nu suer* :nt<rziere.
Admini&rarea
-unurilor minorului
Ar$6:6 0 B1C 2utorele are :n%atorirea %e a a%-inistra cu $un*-
cre%in* $unurile -inorului. 6n acest scop& tutorele acioneaz* :n
calitate %e a%-inistrator :ns*rcinat cu si-pla a%-inistrare a $unurilor
-inorului& %ispoziiile 2itlului I" %in Cartea III aplic<n%u-se :n -o%
corespunz*tor& aar* %e cazul :n care prin prezentul capitol se %ispune
altel.
B2C 1u sunt supuse a%-inistr*rii $unurile %o$<n%ite %e -inor
cu titlu gratuit& %ac* testatorul sau %onatorul nu a stipulat altel.
Aceste $unuri sunt a%-inistrate %e curatorul ori cel %ese-nat prin
actul %e %ispoziie sau& %up* caz& nu-it %e c*tre instana tutelar*.
Repre#enarea
minorului
Ar$6:7 0 2utorele are :n%atorirea %e a reprezenta pe -inor :n actele
civile& %ar nu-ai p<n* c<n% acesta :-plinete v<rsta %e 14 ani.
Regimul +uridic al
acelor de di&po#i(ie
Ar$6:8 0 B1C 2utorele nu poate& :n nu-ele -inorului& s* ac* %onaii
i nici s* garanteze o$ligaia altuia. 8ac e,cepie %arurile o$inuite&
potrivite cu starea -aterial* a -inorului.
B2C 2utorele nu poate& *r* avizul consiliului %e a-ilie i
autorizarea instanei tutelare& s* ac* acte %e :nstr*inare& :-p*real*&
ipotecare ori %e grevare cu alte sarcini reale a $unurilor -inorului& s*
renune la %repturile patri-oniale ale acestuia& precu- i s* :nc3eie
:n -o% vala$il orice alte acte ce %ep*esc %reptul %e a%-inistrare.
B)C Actele *cute cu :nc*lcarea %ispoziiilor cuprinse :n alin.B1C
i B2C sunt lovite %e nulitate relativ*. 6n aceste cazuri& aciunea :n
anulare poate i e,ercitat* %e tutore& %e consiliul %e a-ilie sau %e
oricare -e-$ru al acestuia& precu- i %e c*tre procuror& %in oiciu
4/
sau la sesizarea instanei tutelare.
B4C Cu toate acestea& tutorele poate :nstr*ina& *r* avizul
consiliului %e a-ilie i *r* autorizarea instanei tutelare& $unurile
supuse pieirii& %egra%*rii& alter*rii ori %eprecierii& precu- i cele
%evenite neolositoare pentru -inor.
Auori#area
in&an(ei uelare
Ar$6:9 0 B1C Instana tutelar* acor%* tutorelui autorizarea& nu-ai
%ac* actul r*spun%e unei nevoi sau prezint* un olos ne:n%oielnic
pentru -inor.
B2C Autorizarea se va %a pentru iecare act :n parte& sta$ilin%u-
se& c<n% este cazul& con%iiile %e :nc3eiere a actului.
B)C 6n caz %e v<nzare& autorizarea va ar*ta %ac* v<nzarea se va
ace prin acor%ul p*rilor& prin licitaie pu$lic* sau :n alt -o%.
B4C 6n toate cazurile& instana tutelar* poate in%ica tutorelui
-o%ul :n care se :ntre$uineaz* su-ele %e $ani o$inute.
@ncuviin(area 0i
auori#area acelor
minorului care a
.mplini 69 ani
Ar$6:: 0 B1C ;inorul care a :-plinit v<rsta %e 14 ani :nc3eie actele
'uri%ice cu :ncuviinarea scris* a tutorelui sau& %up* caz& a
curatorului.
B2C Dac* actul pe care -inorul care a :-plinit v<rsta %e 14 ani
ur-eaz* s*-l :nc3eie ace parte %intre acelea pe care tutorele nu le
poate ace %ec<t cu autorizarea instanei tutelare i cu avizul
consiliului %e a-ilie& va i necesar* at<t autorizarea acesteia& c<t i
avizul consiliului %e a-ilie.
B)C ;inorul nu poate s* ac* %onaii& altele %ec<t %arurile
o$inuite potrivit st*rii lui -ateriale& i nici s* garanteze o$ligaia
altuia.
B4C Actele *cute cu :nc*lcarea %ispoziiilor alin.B1C-B)C sunt
lovite %e nulitate relativ*& %ispoziiile art.15) alin.B)C iin% aplica$ile
:n -o% corespunz*tor.
Iner#icerea unor
ace +uridice
Ar$6:; 0 B1C 4ste interzis*& su$ sanciunea nulit*ii relative&
:nc3eierea %e acte 'uri%ice :ntre tutore sau soul& o ru%* :n linie
%reapt* ori raii sau surorile tutorelui& pe %e o parte& i -inor& pe %e
alt* parte.
B2C Cu toate acestea& oricare %in persoanele ar*tate la alin.B1C
poate cu-p*ra la licitaie pu$lic* un $un al -inorului& %ac* are o
garanie real* asupra acestui $un ori :l %eine :n coproprietate cu
-inorul& %up* caz.
Suma anual"
nece&ar" penru
.nre(inerea
minorului
Ar$6:< 0 B1C Consiliul %e a-ilie sta$ilete su-a anual* necesar*
pentru :ntreinerea -inorului i a%-inistrarea $unurilor sale i poate
-o%iica& potrivit :-pre'ur*rilor& aceast* su-*.
B2C C3eltuielile necesare pentru :ntreinerea -inorului i
a%-inistrarea $unurilor sale se acoper* %in veniturile acestuia. 6n
cazul :n care veniturile -inorului nu sunt :n%estul*toare& instana
tutelar* va %ispune v<nzarea $unurilor -inorului& prin acor%ul
p*rilor sau prin licitaie pu$lic*.
B)C 7$iectele ce au valoare aectiv* pentru a-ilia -inorului
sau pentru -inor nu vor i v<n%ute %ec<t :n -o% e,cepional.
41
B4C Dac* -inorul este lipsit %e $unuri i nu are p*rini sau alte
ru%e care sunt o$ligate prin lege s*-i acor%e :ntreinere ori aceasta nu
este suicient*& -inorul are %reptul la asisten* social*& :n con%iiile
legii.
Con&iuirea de
depo#ie -ancare
Ar$6:= 0 B1C +u-ele %e $ani care %ep*esc nevoile :ntreinerii
-inorului i ale a%-inistr*rii $unurilor sale& precu- i instru-entele
inanciare& o$ligaiunile sau alte titluri %e valoare se %epun& pe
nu-ele -inorului& la o $anc* in%icat* %e consiliul %e a-ilie& :n
ter-en %e cel -ult o lun* %e la %ata :ncas*rii lor.
B2C 2utorele poate %ispune %e aceste su-e i titluri nu-ai cu
autorizarea preala$il* a instanei tutelare.
B)C 4l nu va putea olosi& :n nici un caz& su-ele %e $ani i
titlurile %e valoare prev*zute la alin. B1C pentru :nc3eierea& pe nu-ele
-inorului& a unor tranzacii pe piaa %e capital& c3iar %ac* ar i
o$inut autorizarea instanei tutelare.
B4C 2utorele poate %epune i su-ele necesare :ntreinerii& tot pe
nu-ele -inorului. Acestea se trec :ntr-un cont separat i pot i
ri%icate %e tutore& *r* autorizarea instanei tutelare.
Ca#uri de numire a
curaorului &pecial
Ar$6:> 0 B1C 7ri %e c<te ori :ntre tutore i -inor se ivesc interese
contrare& care nu sunt %intre cele ce tre$uie s* %uc* la :nlocuirea
tutorelui& instana tutelar* va nu-i un curator special.
B2C De ase-enea& %ac* %in cauza $olii sau %in alte -otive&
tutorele este :-pie%icat s* :n%eplineasc* un anu-it act :n nu-ele
-inorului pe care :l reprezint* sau ale c*rui acte le :ncuviineaz*&
instana tutelar* va nu-i un curator special.
Sec(iunea a :%a
Conrolul e2erci"rii uelei
Conrolul in&an(ei
uelare
Ar$6;? 0 B1C Instana tutelar* va eectua un control eectiv i
continuu asupra -o%ului :n care tutorele i consiliul %e a-ilie :i
:n%eplinesc atri$uiile cu privire la -inor i $unurile acestuia.
B2C 6n :n%eplinirea activit*ii %e control& instana tutelar* va
putea cere cola$orarea autorit*ilor a%-inistraiei pu$lice& a
instituiilor i serviciilor pu$lice specializate pentru protecia
copilului sau a instituiilor %e ocrotire& %up* caz.
Darea de &eam" Ar$6;6 0 B1C 2utorele este %ator s* prezinte anual instanei tutelare o
%are %e sea-* %espre -o%ul cu- s-a :ngri'it %e -inor& precu- i
%espre a%-inistrarea $unurilor acestuia.
B2C Darea %e sea-* se va prezenta instanei tutelare :n ter-en
%e )/ %e zile %e la s<ritul anului calen%aristic.
B)C Dac* averea -inorului este %e -ic* :nse-n*tate& instana
tutelar* poate s* autorizeze ca %area %e sea-* privin% a%-inistrarea
$unurilor -inorului s* se ac* pe ter-ene -ai lungi& care nu vor
%ep*i :ns* trei ani.
B4C 6n aar* %e %area %e sea-* anual*& tutorele este o$ligat& la
42
cererea instanei tutelare& s* %ea oric<n% %*ri %e sea-* %espre elul
cu- s-a :ngri'it %e -inor& precu- i %espre a%-inistrarea $unurilor
acestuia.
De&c"rcarea
uorelui
Ar$6;7 0 Instana tutelar* va veriica socotelile privitoare la
veniturile -inorului i la c3eltuielile *cute cu :ntreinerea acestuia i
cu a%-inistrarea $unurilor sale i& %ac* sunt corect :ntoc-ite i
corespun% realit*ii& va %a %esc*rcare tutorelui.
Iner#icerea
di&pen&ei de a da
&ocoeal"
Ar$6;8 0 Dispensa %e a %a socoteal*& acor%at* %e p*rini sau %e o
persoan* care ar i *cut -inorului o li$eralitate este consi%erat* ca
nescris*.
4aran(ii Ar$6;9 0 Instana tutelar* poate 3ot*r:& %in oiciu sau la cererea
consiliului %e a-ilie& ca tutorele s* %ea garanii reale sau personale
%ac* interesele -inorului cer o astel %e -*sur*. 6n acest caz& ea
sta$ilete potrivit cu :-pre'ur*rile elul i :ntin%erea garaniilor.
Pl!ngerea .mporiva
uorelui
Ar$6;: 0 B1C ;inorul care a :-plinit 14 ani& consiliul %e a-ilie&
oricare -e-$ru al acestuia& precu- i toi cei prev*zui :n art.121 pot
ace pl<ngere la instana tutelar* cu privire la actele sau aptele
tutorelui p*gu$itoare pentru -inor.
B2C #l<ngerea se soluioneaz* %e urgen*& prin :nc3eiere
e,ecutorie& %e c*tre instana tutelar* cu citarea p*rilor i a -e-$rilor
consiliului %e a-ilie. ;inorul care a :-plinit 14 ani va i ascultat&
%ac* instana tutelar* consi%er* c* este necesar.
Sec(iunea a ;%a
@ncearea uelei
Ca#uri de .nceare Ar$6;; 0 B1C 2utela :nceteaz* :n cazul :n care nu se -ai -enine
situaia care a %us la instituirea tutelei& precu- i :n cazul -orii
-inorului.
B2C 8uncia tutorelui :nceteaz* prin -oartea acestuia& prin
:n%ep*rtarea %e la sarcina tutelei sau prin :nlocuirea tutorelui.
Moarea uorelui Ar$6;< , B1C 6n cazul -orii tutorelui& -otenitorii s*i au %atoria %e
a :ntiina instana tutelar*.
B2C #<n* la nu-irea unui nou tutore& ei vor prelua sarcinile
tutelei. Dac* sunt -ai -uli -otenitori& acetia pot %ese-na& prin
procur* special*& pe unul %intre ei& s* :n%eplineasc* :n -o%
provizoriu sarcinile tutelei.
B)C Dac* -otenitorii sunt -inori& :ntiinarea instanei tutelare
se poate ace %e orice persoan* interesat*& precu- i %e cele ar*tate
la art.121. 6n acest caz& -otenitorii tutorelui nu vor prelua sarcinile
tutelei& ci instana tutelar* va nu-i %e urgen* un curator special& care
poate i e,ecutorul testa-entar.
@ndep"rarea Ar$6;= - 6n aara altor cazuri prev*zute %e lege& tutorele este
4)
uorelui :n%ep*rtat %ac* s*v<rete un a$uz& o negli'en* grav* sau alte apte
care :l ac ne%e-n %e a i tutore& precu- i %ac* nu :i :n%eplinete :n
-o% corespunz*tor sarcina.
Numirea curaorului
&pecial
Ar$6;> 0 #<n* la preluarea unciei %e c*tre noul tutore& :n cazurile
prev*zute %e art.16( i 168& instana tutelar* poate nu-i un curator
special.
Darea de &eam"
general"
Ar$6<? 0 B1C 9a :ncetarea %in orice cauz* a tutelei& tutorele sau&
%up* caz& -otenitorii acestuia sunt %atori ca& :n ter-en %e cel -ult
)/ %e zile& s* prezinte instanei tutelare o %are %e sea-* general*.
2utorele are aceeai :n%atorire i :n caz %e :n%ep*rtare %e la tutel*.
B2C Aunurile care au ost :n a%-inistrarea tutorelui vor i
pre%ate& %up* caz& ostului -inor& -otenitorilor acestuia sau noului
tutore.
De&c"rcarea de
ge&iune
Ar$6<6 0 B1C Dup* pre%area $unurilor& veriicarea socotelilor i
apro$area lor& instana tutelar* va %a tutorelui %esc*rcare %e gestiunea
sa.
B2C C3iar %ac* instana tutelar* a %at tutorelui %esc*rcare %e
gestiune& acesta r*spun%e pentru pre'u%iciul cauzat %in culpa sa.
B)C 2utorele care :nlocuiete un alt tutore are o$ligaia s* cear*
acestuia repararea pre'u%iciilor pe care le-a cauzat -inorului %in
culpa sa& su$ sanciunea %e a i o$ligat el :nsui %e a repara aceste
pre'u%icii.
Amenda civil" Ar$6<7 , B1C 6n cazul reuzului %e a continua sarcina tutelei& :n alte
cazuri %ec<t cele prev*zute la art.12! alin.B2C& tutorele poate i
sancionat cu a-en%* civil*& :n olosul statului& care nu poate %ep*i
valoarea unui salariu -ini- pe econo-ie. A-en%a poate i repetat*
%e cel -ult trei ori& la interval %e c<te ( zile& %up* care se va nu-i un
alt tutore.
B2C De ase-enea& %ac* tutorele& %in culpa sa& :n%eplinete
%eectuos sarcina tutelei& va i o$ligat la plata unei a-enzi civile& :n
olosul statului& care nu poate %ep*i trei salarii -e%ii pe econo-ie.
B)C A-en%a civil* se aplic* %e c*tre instana tutelar*& prin
:nc3eiere e,ecutorie.
CAPITOLUL III
Ocroirea iner#i&ului +udec"ore&c
Condi(ii Ar$6<8 0 B1C #ersoana care nu are %iscern*-<ntul necesar pentru a
se :ngri'i %e interesele sale& %in cauza alienaiei ori %e$ilit*ii -intale&
va i pus* su$ inter%icie 'u%ec*toreasc*.
B2C #ot i pui su$ inter%icie 'u%ec*toreasc* i -inorii cu
capacitate %e e,erciiu restr<ns*.
Per&oanele care po
cere punerea &u-
Ar$6<9 0 Inter%icia poate i cerut* %e persoanele prev*zute :n
art.121 care este aplica$il :n -o% corespunz*tor.
44
inerdic(ie
De&emnarea
uorelui
Ar$6<: , 7rice persoan* care are capacitatea %eplin* %e e,erciiu
poate %ese-na prin act unilateral sau contract %e -an%at& :nc3eiate :n
or-* autentic*& persoana care ur-eaz* a i nu-it* tutore pentru a se
:ngri'i %e persoana i $unurile sale :n cazul :n care ar i pus* su$
inter%icie 'u%ec*toreasc*. Dispoziiile art.124 alin.B)C se aplic* :n
-o% corespunz*tor.
Numirea unui
curaor &pecial
Ar$6<; 0 6n caz %e nevoie i p<n* la soluionarea cererii %e punere
su$ inter%icie 'u%ec*toreasc*& instana tutelar* va putea nu-i un
curator special pentru :ngri'irea i reprezentarea celui a c*rui
inter%icie a ost cerut*& precu- i pentru a%-inistrarea $unurilor
acestuia.
Procedura Ar$6<< 0 +oluionarea cererii %e punere su$ inter%icie
'u%ec*toreasc* se ace potrivit %ispoziiilor Co%ului %e proce%ur*
civil*.
Opo#a-iliaea
inerdic(iei
Ar$6<= 0 B1C Inter%icia :i pro%uce eectele %e la %ata c<n%
3ot*r<rea 'u%ec*toreasc* a r*-as %einitiv*.
B2C Cu toate acestea& lipsa %e capacitate a celui interzis nu va
putea i opus* unei tere persoane %ec<t %e la %ata :n%eplinirii
or-alit*ilor %e pu$licitate prev*zute %e Co%ul %e proce%ur* civil*&
aar* nu-ai %ac* cel %e-al treilea a cunoscut punerea su$ inter%icie
pe alt* cale.
Comunicarea
Co"r!rii de punere
&u- inerdic(ie
+udec"orea&c"
Ar$6<> 0 B1C Fot*r<rea %e punere su$ inter%icie va i co-unicat*&
:n con%iiile legii& instanei tutelare& care va %ese-na %e :n%at* un
tutore pentru ocrotirea celui pus su$ inter%icie 'u%ec*toreasc*.
Dispoziiile art.124-12! se aplic* :n -o% corespunz*tor.
B2C De ase-enea& 3ot*r<rea %e punere su$ inter%icie r*-as*
%einitiv* va i co-unicat* i autorit*ilor %e s*n*tate pu$lic*
teritoriale& pentru ca acestea s* instituie asupra celui interzis& potrivit
legii& o supraveg3ere -e%ical* per-anent*.
Aplicarea regulilor
de la uel"
Ar$6=? , .egulile privitoare la tutela -inorului care nu a :-plinit
v<rsta %e 14 ani se aplic* i :n cazul tutelei celui pus su$ inter%icie
'u%ec*toreasc*& :n -*sura :n care legea nu %ispune altel.
Acele .ncCeiae de
cel pu& &u-
inerdic(ie
+udec"orea&c"
Ar$6=6 0 Actele 'uri%ice :nc3eiate %e persoana pus* su$ inter%icie
'u%ec*toreasc*& altele %ec<t cele prev*zute %e art.4) alin.B)C& sunt
lovite %e nulitate relativ*& c3iar %ac* la %ata :nc3eierii lor aceasta ar
i lucrat cu %iscern*-<nt.
@nlocuirea uorelui Ar$6=7 0 2utorele celui pus su$ inter%icie 'u%ec*toreasc* este :n
%rept s* cear* :nlocuirea sa %up* trei ani %e la nu-ire.
O-liga(iile uorelui Ar$6=8 0 B1C 2utorele este %ator s* :ngri'easc* %e cel pus su$
inter%icie 'u%ec*toreasc*& spre a-i gr*$i vin%ecarea i a-i :-$un*t*i
45
con%iiile %e via*. 6n acest scop& se vor :ntre$uina veniturile i& la
nevoie& toate $unurile celui pus su$ inter%icie 'u%ec*toreasc*.
B2C Instana tutelar*& lu<n% avizul consiliului %e a-ilie i
consult<n% un -e%ic %e specialitate& va 3ot*r:& in<n% sea-a %e
:-pre'ur*ri& %ac* cel pus su$ inter%icie 'u%ec*toreasc* va i :ngri'it
la locuina lui sau :ntr-o instituie sanitar*.
B)C C<n% cel pus su$ inter%icie 'u%ec*toreasc* este c*s*torit& va
i ascultat i soul acestuia.
Li-erali"(ile primie
de de&cenden(ii
iner#i&ului
+udec"ore&c
Ar$6=9 0 Din $unurile celui pus su$ inter%icie 'u%ec*toreasc*&
%escen%enii acestuia pot i gratiicai sau :nzestrai %e c*tre tutore cu
avizul consiliului %e a-ilie i cu autorizarea instanei tutelare& *r*
:ns* s* se poat* %a scutire %e raport.
Minorul pu& &u-
inerdic(ie
+udec"orea&c"
Ar$6=: 0 B1C ;inorul care& la %ata punerii su$ inter%icie
'u%ec*toreasc*& se ala su$ ocrotirea p*rinilor& r*-<ne su$ aceast*
ocrotire p<n* la %ata c<n% %evine -a'or& *r* a i se nu-i un tutore.
Dispoziiile art.18) sunt aplica$ile i situaiei prev*zute :n prezentul
alineat.
B2C Dac* la %ata c<n% -inorul %evine -a'or acesta se al* :nc*
su$ inter%icie 'u%ec*toreasc*& instana tutelar* nu-ete un tutore.
B)C 6n cazul :n care& la %ata punerii su$ inter%icie
'u%ec*toreasc*& -inorul se ala su$ tutel*& instana tutelar* va 3ot*r:
%ac* ostul tutore al -inorului p*streaz* sarcina tutelei sau %ac*
tre$uie nu-it un nou tutore.
Ridicarea
inerdic(iei
+udec"ore0i
Ar$6=; 0 B1C Dac* au :ncetat cauzele care au provocat inter%icia&
instana 'u%ec*toreasc* va pronuna ri%icarea ei.
B2C Cererea se poate intro%uce %e cel pus su$ inter%icie
'u%ec*toreasc*& %e tutore& precu- i %e cei prev*zui :n art.121.
B)C Fot*r<rea prin care se pronun* ri%icarea inter%iciei
'u%ec*toreti :i pro%uce eectele %e la %ata c<n% a r*-as %einitiv*.
B4C Cu toate acestea& :ncetarea %reptului %e reprezentare al
tutorelui nu va putea i opus* %ec<t :n con%iiile art.1(8 alin.B2C& care
se aplic* :n -o% corespunz*tor.
Capiolul I*
Curaela
Ca#uri de in&iuire Ar$6=< 0 6n aar* %e cazurile prev*zute %e lege& instana tutelar*
poate institui curatelaD
aC %ac*& %in cauza $*tr<neii& a $olii sau a unei inir-it*i izice& o
persoan*& %ei capa$il*& nu poate& personal& s*-i a%-inistreze
$unurile sau s*-i apere interesele :n con%iii corespunz*toare i& %in
-otive te-einice& nu-i poate nu-i un reprezentant sau
a%-inistratorE
$C %ac* %in cauza $olii sau %in alte -otive o persoan*& %ei capa$il*&
nu poate& nici personal& nici prin reprezentant& s* ia -*surile necesare
:n cazuri a c*ror rezolvare nu suer* a-<nareE
46
cC %ac* o persoan*& iin% o$ligat* s* lipseasc* vre-e :n%elungat* %e
la %o-iciliu& nu a l*sat un -an%atar sau a%-inistrator generalE
%C %ac* o persoan* a %isp*rut *r* a e,ista inor-aii %espre ea i nu a
l*sat un -an%atar sau a%-inistrator general.
Compeen(a
in&an(ei uelare
Ar$6== 0 Instana tutelar* co-petent* esteD
aC :n cazul prev*zut la art.18( lit.aC& instana %e la %o-iciliul
persoanei reprezentateE
$C :n cazul prev*zut la art.18( lit.$C& ie instana %e la
%o-iciliul persoanei reprezentate& ie instana %e la locul
un%e tre$uie luate -*surile urgenteE
cC :n cazurile prev*zute la art.186 lit.cC sau %C& instana %e la
ulti-ul %o-iciliu %in ar* al celui lips* ori al celui
%isp*rut.
Per&oana care poae
)i numi" curaor
Ar$6=> 0 #oate i nu-it curator orice persoan* :n -*sur* s*
:n%eplineasc* aceast* sarcin*.
B2C C<n% cel interesat a %ese-nat& prin act unilateral sau prin
contract %e -an%at& :nc3eiate :n or-* autentic*& o persoan* care s*
ie nu-it* curator& aceasta va i nu-it* cu prioritate. Dispoziiile
art.124-12! se aplic* :n -o% corespunz*tor.
E)ecele curaelei Ar$6>? , 6n cazurile prev*zute la art.18(& instituirea curatelei nu
a%uce nicio atingere capacit*ii celui pe care curatorul :l reprezint*.
Procedura de
in&iuire
Ar$6>6 0 B1C Curatela se poate institui la cererea celui care ur-eaz*
a i reprezentat& a soului s*u& a ru%elor sau a celor ar*tai :n art.121.
B2C Curatela nu se poate institui %ec<t cu consi-*-<ntul
celui reprezentat& :n aar* %e cazurile :n care consi-*-<ntul nu
poate i %at.
B)C 1u-irea curatorului se ace %e instana tutelar*& cu acor%ul
celui %ese-nat& printr-o :nc3eiere care se co-unic* :n scris
curatorului i se aieaz* la se%iul instanei tutelare& precu- i la
pri-*ria %e la %o-iciliul celui reprezentat.
Con(inuul curaelei Ar$6>7 0 B1C 6n cazurile :n care se instituie curatela& se aplic*
regulile %e la -an%at& cu e,cepia cazului :n care& la cererea
persoanei interesate ori %in oiciu& instana tutelar* va 3ot*r: c* se
i-pune :nvestirea curatorului cu %repturile i o$ligaiile unui
a%-inistrator :ns*rcinat cu si-pla a%-inistrare a $unurilor altuia.
B2C Dac* sunt aplica$ile regulile %e la -an%at& instana tutelar*
poate sta$ili li-itele -an%atului i poate %a instruciuni curatorului&
:n locul celui reprezentat& :n toate cazurile :n care acesta %in ur-* nu
este :n -*sur* s* o ac*.
@nlocuirea
curaorului
Ar$6>8 0 Curatorul este :n %rept s* cear* :nlocuirea sa %up* trei ani
%e la nu-ire.
@ncearea curaelei Ar$6>9 0 Dac* au :ncetat cauzele care au provocat instituirea
curatelei& aceasta va i ri%icat* %e instana tutelar* la cererea
4(
curatorului& a celui reprezentat sau a celor prev*zui :n art.121.
Di&po#i(ii &peciale Ar$6>: 0 Dispoziiile prezentului capitol nu se aplic* i curatorului
special prev*zut %e art.15!& art.16! i art.1(6. 6n aceste %in ur-*
cazuri& %repturile i o$ligaiile sta$ilite %e lege :n sarcina tutorelui se
aplic*& :n -o% corespunz*tor& i curatorului special.
TITLUL I*
Per&oana +uridic"
CAPITOLUL I
Di&po#i(ii generale
Elemenele
con&iuive$ Condi(ii
Ar$6>; 0 7rice persoan* 'uri%ic* tre$uie s* ai$* o organizare %e
sine st*t*toare i un patri-oniu propriu& aectat realiz*rii unui anu-it
scop licit i -oral& :n acor% cu interesul general.
Caliaea de
per&oan" +uridic"
Ar$6>< , +unt persoane 'uri%ice entit*ile anu-e prev*zute %e lege&
precu- i orice alte organizaii care :n%eplinesc con%iiile prev*zute
la art.1!6.
Caegorii de
per&oane +uridice
Ar$6>= , #ersoanele 'uri%ice sunt %e %rept pu$lic sau %e %rept
privat.
Per&oana +uridic" de
drep priva
Ar$6>> 0 #ersoanele 'uri%ice %e %rept privat se pot constitui& :n -o%
li$er& :ntr-una %in or-ele prev*zute %e lege.
Per&oana +uridic" de
drep pu-lic
Ar$7?? 0 B1C #ersoanele 'uri%ice %e %rept pu$lic se :niineaz* prin
lege.
B2C #rin %erogare %e la preve%erile alin.B1C& :n cazurile anu-e
prev*zute %e lege& persoanele 'uri%ice %e %rept pu$lic se pot :niina
prin acte ale autorit*ilor a%-inistraiei pu$lice centrale sau locale ori
prin alte -o%uri prev*zute %e lege.
Regimul +uridic
aplica-il
Ar$7?6 0 #ersoanele 'uri%ice legal :niinate se supun %ispoziiilor
aplica$ile categoriei %in care ac parte& precu- i celor cuprinse :n
prezentul co%& %ac* prin lege nu se preve%e altel.
E)ecele
per&onali"(ii
+uridice
Ar$7?7 , B1C #ersoana 'uri%ic* legal :niinat* particip* :n nu-e
propriu la circuitul civil i r*spun%e pentru o$ligaiile asu-ate cu
$unurile proprii& aar* %e cazul :n care prin lege s-ar %ispune altel.
B2C 1i-eni nu poate invoca :-potriva unei persoane %e $un*-
cre%in* calitatea %e su$iect %e %rept a unei persoane 'uri%ice& %ac*
prin aceasta se ur-*rete ascun%erea unei rau%e& a unui a$uz %e
%rept sau a unei atingeri a%use or%inii pu$lice.
CAPITOLUL II
@n)iin(area per&oanei +uridice
Sec(iunea 6
48
Di&po#i(ii comune
Moduri de .n)iin(are Ar$7?8 0 B1C #ersoana 'uri%ic* se :niineaz*D
aC prin actul %e :niinare al organului co-petent& :n cazul
autorit*ilor i al instituiilor pu$lice& al unit*ilor
a%-inistrativ-teritoriale& precu- i al agenilor econo-ici
care se constituie %e c*tre stat sau %e c*tre unit*ile
a%-inistrativ-teritoriale. 6n toate cazurile& actul %e :niinare
tre$uie s* preva%* :n -o% e,pres %ac* autoritatea pu$lic* sau
instituia pu$lic* este persoan* 'uri%ic*E
$C prin actul %e :niinare al celor care o constituie& autorizat& :n
con%iiile legiiE
cC :n orice alt -o% prev*zut %e lege.
B2C Dac* prin lege nu se %ispune altel& prin act %e :niinare se
:nelege actul %e constituire a persoanei 'uri%ice i& %up* caz& statutul
acesteia.
Duraa per&oanei
+uridice
Ar$7?9 0 #ersoana 'uri%ic* se :niineaz* pe %urat* ne%eter-inat*
%ac* prin lege& actul %e constituire sau statut nu se preve%e altel.
Sec(iunea a 7%a
Nuliaea per&oanei +uridice
Cau#ele de nuliae Ar$7?: , B1C 1ulitatea unei persoane 'uri%ice poate i constatat* sau&
%up*& caz& %eclarat* %e instana 'u%ec*toreasc* nu-ai atunci c<n%D
aC lipsete actul %e :niinare sau nu a ost :nc3eiat :n or-a
autentic* :n situaiile anu-e prev*zute %e legeE
$C toi on%atorii sau asociaii au ost& potrivit legii& incapa$ili& la
%ata :niin*rii persoanei 'uri%iceE
cC o$iectul %e activitate este ilicit& contrar or%inii pu$lice ori
$unelor -oravuriE
%C lipsete autorizaia a%-inistrativ* necesar* pentru :niinarea
acesteiaE
eC actul %e :niinare nu preve%e %enu-irea& se%iul sau o$iectul
%e activitateE
C actul %e :niinare nu preve%e aporturile on%atorilor sau ale
asociailor ori capitalul social su$scris i v*rsatE
gC s-au :nc*lcat %ispoziiile legale privin% patri-oniul iniial
-ini-& su$scris i v*rsatE
3C nu s-a respectat nu-*rul -ini- %e on%atori sau asociai
prev*zut %e legeE
iC au ost nesocotite alte %ispoziii legale i-perative prev*zute
su$ sanciunea nulit*ii actului %e :niinare a persoanei
'uri%ice.
B2C 1erespectarea %ispoziiilor alin.B1C lit. aC& cC& %C& eC& C i gC
se sancioneaz* cu nulitatea a$solut*.
A&pece &peciale
privind regimul
Ar$7?; , B1C 1ulitatea relativ* a persoanei 'uri%ice poate i invocat*
:n ter-en %e un %e la %ata :niin*rii acesteia.
4!
nuli"(ii B2C 1ulitatea a$solut* sau relativ* a persoanei 'uri%ice se
acoper* :n toate cazurile& %ac*& p<n* la :nc3i%erea %ez$aterilor :n aa
pri-ei instane %e 'u%ecat*& cauza %e nulitate a ost :nl*turat*.
E)ecele nuli"(ii Ar$7?< , B1C De la %ata la care 3ot*r<rea 'u%ec*toreasc* %e %eclarare
a nulit*ii a %evenit %einitiv*& persoana 'uri%ic* :nceteaz* *r* eect
retroactiv i intr* :n lic3i%are.
B2C #rin 3ot*r<rea 'u%ec*toreasc* %e constatare sau %eclarare a
nulit*ii se nu-esc i lic3i%atorii.
B)C Fot*r<rea 'u%ec*toreasc* %einitiv* se co-unic*& %in oiciu&
spre a i notat* :n toate registrele pu$lice :n care persoana 'uri%ic*
usese :nregistrat* sau& %up* caz& -enionat*.
B4C 6n toate cazurile& on%atorii sau asociaii r*spun%& :n
con%iiile legii& pentru o$ligaiile persoanei 'uri%ice care s-au n*scut
:n sarcina acesteia %e la %ata :niin*rii ei i p<n* la %ata not*rii :n
registrele pu$lice prev*zute %e lege a 3ot*r<rii 'u%ec*toreti ar*tate la
alin.B)C.
Regimul acelor
+uridice .ncCeiae cu
er(ii
Ar$7?= , B1C Constatarea sau& %up* caz& %eclararea nulit*ii nu a%uce
atingere actelor :nc3eiate anterior :n nu-ele persoanei 'uri%ice %e
c*tre organele %e a%-inistrare& %irect sau prin reprezentare& %up* caz.
B2C 1ici persoana 'uri%ic* i nici on%atorii sau asociaii nu pot
opune terilor nulitatea acesteia& :n aar* %e cazul :n care se
%ove%ete c* acetia cunoteau cauza %e nulitate la -o-entul
:nc3eierii actului.
Sec(iunea a 8%a
@nregi&rarea per&oanei +uridice
@nregi&rarea
per&oanei +uridice
Ar$7?> 0 B1C #ersoanele 'uri%ice sunt supuse :nregistr*rii& %ac*
legile care le sunt aplica$ile prev*% aceast* :nregistrare.
B2C #rin :nregistrare se :nelege :nscrierea& :n-atricularea sau&
%up* caz& orice alt* or-alitate %e pu$licitate prev*zut* %e lege&
*cut* :n scopul %o$<n%irii personalit*ii 'uri%ice sau al lu*rii :n
evi%en* a persoanelor 'uri%ice legal :niinate& %up* caz.
B)C 6nregistrarea se ace la cerere sau& :n cazurile anu-e
prev*zute %e lege& %in oiciu.
O-liga(ia de
veri)icare a
documenelor
pu-licae
Ar$76? , #ersoana 'uri%ic* este o$ligat* s* veriice i%entitatea %intre
te,tul %epus la registru i cel ap*rut :ntr-o pu$licaie oicial* sau :n
pres*. 6n caz %e neconcor%an*& terii pot opune persoanei 'uri%ice
oricare %intre aceste te,te& :n aar* %e cazul :n care se ace %ova%a c*
ei cunoteau te,tul %epus la registru.
Lip&a .nregi&r"rii Ar$766 , B1C Dac* :nregistrarea persoanei 'uri%ice are caracter
constitutiv& persoana 'uri%ic* nu se consi%er* legal :niinat*& c<t ti-p
:nregistrarea nu a ost eectuat*.
B2C Dac* :ns* :nregistrarea este cerut* nu-ai pentru
opoza$ilitate a* %e teri& actele sau aptele 'uri%ice *cute :n nu-ele
5/
sau :n contul persoanei 'uri%ice& pentru care nu s-a eectuat
pu$licitatea prev*zut* :n acest scop %e lege& nu pot i opuse terilor&
:n aar* %e cazul :n care se ace %ova%a c* acetia cunoteau c*
pu$licitatea nu a ost :n%eplinit*.
R"&punderea penru
nee)ecuarea
)ormali"(ilor de
.nregi&rare
Ar$767 , 8on%atorii& asociaii& reprezentanii persoanei 'uri%ice
supuse :nregistr*rii& precu- i pri-ii -e-$ri ai organelor %e
con%ucere& %e a%-inistrare i %e control ale acesteia r*spun%
neli-itat i soli%ar pentru pre'u%iciul cauzat prin ne:n%eplinirea
or-alit*ilor %e :nregistrare a persoanei 'uri%ice& %ac* aceste
or-alit*i tre$uia s* ie cerute %e aceste persoane.
@nregi&rarea
modi)ic"rilor adu&e
acului de .n)iin(are
Ar$768 , Dispoziiile art.2/!-212

sunt aplica$ile i :n cazul
:nregistr*rii -o%iic*rilor a%use actului %e :niinare a persoanei
'uri%ice realizate cu respectarea con%iiilor prev*zute %e lege sau %e
actul %e :niinare al acesteia& %up* caz.
CAPITOLUL III
Capaciaea civil" a per&oanei +uridice
Sec(iunea 6
Capaciaea de )olo&in(" a per&oanei +uridice
Daa do-!ndirii
capaci"(ii de
)olo&in("
Ar$769 - B1C #ersoanele 'uri%ice care sunt supuse :nregistr*rii pot
avea %repturi i o$ligaii %e la %ata :nregistr*rii lor.
B2C Celelalte persoane 'uri%ice pot avea %repturi i o$ligaii&
%up* caz& potrivit art.2/)& %e la %ata actului %e :niinare& %e la %ata
autoriz*rii constituirii lor sau %e la %ata :n%eplinirii oric*rei alte
cerine prev*zute %e lege.
B)C Cu toate acestea& persoanele 'uri%ice ar*tate la alin.B1C pot&
c3iar %e la %ata actului %e :niinare& s* %o$<n%easc* %repturi i s*-i
asu-e o$ligaii& :ns* nu-ai :n -*sura necesar* pentru ca persoana
'uri%ic* s* ia iin* :n -o% vala$il.
B4C 8on%atorii& asociaii& reprezentanii i orice alte persoane
care au lucrat :n nu-ele unei persoane 'uri%ice :n curs %e constituire
r*spun% neli-itat i soli%ar a* %e teri pentru actele 'uri%ice
:nc3eiate :n contul acesteia cu :nc*lcarea %ispoziiilor alin. B)C& :n
aar* %e cazul :n care persoana 'uri%ic* nou creat*& %up* ce a
%o$<n%it personalitate 'uri%ic*& le-a preluat asupra sa. Actele astel
preluate sunt consi%erate a i ale persoanei 'uri%ice :nc* %e la %ata
:nc3eierii lor i pro%uc eecte %epline.
Con(inuul
capaci"(ii de
)olo&in("
Ar$76: 0 B1C #ersoana 'uri%ic* poate avea orice %repturi i o$ligaii
civile& aar* %e acelea care& prin natura lor sau potrivit legii& nu pot
aparine %ec<t persoanei izice.
B2C Cu toate acestea& persoanele 'uri%ice *r* scop patri-onial
nu pot avea %ec<t acele %repturi i o$ligaii civile care sunt necesare
pentru realizarea o$iectului %e activitate& sta$ilit prin lege& actul %e
constituire sau statut.
51
B)C Actul 'uri%ic :nc3eiat cu :nc*lcarea %ispoziiilor alin.B1C i
B2C este lovit %e nulitate a$solut*.
De&)"0urarea
acivi"(ilor
auori#ae
Ar$76; , B1C 6n cazul activit*ilor care tre$uie autorizate %e organele
co-petente& %reptul %e a %es*ura ase-enea activit*i se nate
nu-ai %in -o-entul o$inerii autorizaiei respective& %ac* prin lege
nu se preve%e altel.
B2C Actele i operaiunile s*v<rite *r* autorizaiile prev*zute
%e lege sunt lovite %e nulitate a$solut*& iar persoanele care le-au *cut
r*spun% neli-itat i soli%ar pentru toate pre'u%iciile cauzate&
in%epen%ent %e aplicarea altor sanciuni prev*zute %e lege.
Capaciaea de a
primi li-erali"(i
Ar$76< 0 #rin e,cepie %e la preve%erile art.214 alin.B)C i %ac* prin
lege nu se %ispune altel& orice persoan* 'uri%ic* poate pri-i
li$eralit*i :n con%iiile %reptului co-un& c3iar %e la %ata actului %e
:niinare sau& :n cazul un%aiilor testa-entare& %in -o-entul
%esc3i%erii -otenirii testatorului& c3iar i :n cazul :n care
li$eralit*ile nu sunt necesare pentru ca persoana 'uri%ic* s* ia iin*
:n -o% vala$il.
Sec(iunea a 7%a
Capaciaea de e2erci(iu 0i )unc(ionarea per&oanei +uridice
D 6$ Capaciaea de e2erci(iu
Daa do-!ndirii
capaci"(ii de
e2erci(iu
Ar$76= 0 B1C #ersoana 'uri%ic* :i e,ercit* %repturile i :i
:n%eplinete o$ligaiile prin organele sale %e a%-inistrare& %e la %ata
constituirii lor.
B2C Au calitatea %e organe %e a%-inistrare& :n sensul alin.B1C&
persoanele izice sau persoanele 'uri%ice care prin lege& actul %e
constituire sau statut& sunt %ese-nate s* acioneze& :n raporturile cu
terii& in%ivi%ual sau colectiv& :n nu-ele i pe sea-a persoanei
'uri%ice.
B)C .aporturile %intre persoana 'uri%ic* i cei care alc*tuiesc
organele sale %e a%-inistrare sunt supuse& prin ase-*nare& regulilor
-an%atului& %ac* nu s-a prev*zut altel prin lege& actul %e constituire
sau statut.
Lip&a organelor de
admini&rare
Ar$76> - B1C #<n* la %ata constituirii organelor %e a%-inistrare&
e,ercitarea %repturilor i :n%eplinirea o$ligaiilor care privesc
persoana 'uri%ic* se ac %e c*tre persoanele izice sau persoanele
'uri%ice %ese-nate :n acest scop.
B2C Actele 'uri%ice :nc3eiate %e c*tre persoanele %ese-nate cu
%ep*irea puterilor conerite potrivit legii& actului %e constituire ori
statutului& pentru :niinarea persoanei 'uri%ice& precu- i actele
:nc3eiate %e alte persoane ne%ese-nate o$lig* persoana 'uri%ic* :n
con%iiile gestiunii %e aaceri.
B)C Cel care contracteaz* pentru persoana 'uri%ic* r*-<ne
personal inut a* %e teri %ac* aceasta nu se :niineaz* ori %ac* nu
52
:i asu-* o$ligaia contractat*& :n aara cazului c<n% prin contract a
ost e,onerat %e aceast* o$ligaie.
Incapaci"(i 0i
incompai-ili"(i
Ar$77? 0 B1C 1u pot ace parte %in organele %e a%-inistrare i %e
control ale persoanei 'uri%ice incapa$ilii& cei cu capacitate %e
e,erciiu restr<ns*& cei %ec*zui %in %reptul %e a e,ercita o uncie :n
ca%rul acestor organe& precu- i cei %eclarai prin lege sau prin actul
%e constituire inco-pati$ili s* ocupe o astel %e uncie.
B2C Actele :nc3eiate cu :nc*lcarea %ispoziiilor alin. B1C sunt
lovite %e nulitate relativ*. Cu toate acestea& ele nu pot i anulate
pentru si-plul apt c* persoanele care ac parte %in aceste organe
sunt incapa$ile ori inco-pati$ile& %up* caz& sau pentru c* acestea au
ost nu-ite cu :nc*lcarea %ispoziiilor legale ori statutare.
D7$ 1unc(ionarea per&oanei +uridice
Acele emi&e de
organele per&oanei
+uridice
Ar$776 , B1C Fot*r<rile i %eciziile luate %e organele %e con%ucere i
a%-inistrare :n li-itele legii& actului %e constituire sau statutului sunt
o$ligatorii c3iar pentru cei care nu au luat parte la %eli$erare sau au
votat :-potriv*.
B2C 8a* %e teri 3ot*r<rile i %eciziile luate& :n li-itele legii&
actului %e constituire sau statutului pro%uc eecte nu-ai %e la %ata
pu$lic*rii lor& :n con%iiile prev*zute %e lege& :n aar* %e cazul :n care
se ace %ova%a c* acetia le cunoteau pe alt* cale.
O-liga(iile
mem-rilor organelor
de admini&rare
Ar$777 , B1C Cei care ac parte %in organele %e a%-inistrare a unei
persoane 'uri%ice tre$uie s* acioneze cu pru%en* i %iligen*.
B2C 4i tre$uie& %e ase-enea& s* acioneze cu cinste i loialitate
:n interesul persoanei 'uri%ice.
Separarea
parimoniilor
Ar$778 , B1C Cei care ac parte %in organele %e a%-inistrare au
o$ligaia s* asigure i s* -enin* separaia %intre $unurile persoanei
'uri%ice i propriile lor $unuri.
B2C 4i nu pot olosi :n proitul lor sau al unor teri $unurile
persoanei 'uri%ice ori inor-aiile pe care le o$in :n virtutea unciei
lor& aar* %e cazul :n care ar i autorizai :n acest scop %e c*tre cei
care i-au nu-it.
Conrarieaea de
inere&e
Ar$779 , B1C 4ste lovit %e nulitate relativ* actul 'uri%ic :nc3eiat :n
rau%a intereselor persoanei 'uri%ice %e un -e-$ru al organelor %e
a%-inistrare %ac* acesta %in ur-*& soul& ascen%enii sau
%escen%enii lui& ru%ele :n linie colateral* sau ainii s*i p<n* la gra%ul
al patrulea inclusiv aveau vreun interes s* se :nc3eie acel act i %ac*
partea cealalt* a cunoscut sau tre$uia s* cunoasc* acest lucru.
B2C Atunci c<n% cel care ace parte %in organele %e a%-inistrare
ale persoanei 'uri%ice ori una %intre persoanele prev*zute la alin.B1C
are interes :ntr-o c3estiune supus* 3ot*r<rii acestor organe& tre$uie s*
:ntiineze persoana 'uri%ic* i s* nu ia parte la nici o %eli$erare
privitoare la aceast* c3estiune. 6n caz contrar& el r*spun%e pentru
5)
%aunele cauzate persoanei 'uri%ice& %ac* *r* votul lui nu s-ar i putut
o$ine -a'oritatea cerut*.
Nuliaea acelor
emi&e de organele
per&oanei +uridice
Ar$77: , B1C Fot*r<rile i %eciziile contrare legii& actului %e
constituire sau statutului pot i atacate :n 'ustiie %e oricare %intre
-e-$rii organelor %e con%ucere i a%-inistrare care nu au participat
la %eli$erare sau care au votat :-potriv* i au cerut s* se insereze
aceasta :n procesul-ver$al %e e%in*& :n ter-en %e 15 zile %e la %ata
c<n% li s-a co-unicat copia %e pe 3ot*r<rea sau %ecizia respectiv* ori
%e la %ata c<n% a avut loc e%ina& %up* caz.
B2C A%-inistratorii nu pot :ns* ataca 3ot*r<rea privitoare la
revocarea lor %in uncie. 4i au nu-ai %reptul %e a i %esp*gu$ii&
%ac* revocarea a ost ne'ustiicat* sau inte-pestiv* i au suerit astel
un pre'u%iciu.
B)C Cererea %e anulare se soluioneaz* :n ca-era %e consiliu
%e c*tre instana co-petent* :n circu-scripia c*reia persoana
'uri%ic* :i are se%iul& :n contra%ictoriu cu persoana 'uri%ic* :n cauz*&
reprezentat* prin a%-inistratori. Fot*r<rea instanei este supus*
nu-ai apelului.
B4C Dac* 3ot*r<rea este atacat* %e toi a%-inistratorii&
persoana 'uri%ic* este reprezentat* :n 'ustiie %e persoana %ese-nat*
%e pree%intele instanei %intre -e-$rii acesteia& care va :n%eplini
-an%atul cu care a ost :ns*rcinat* p<n* c<n% organul %e con%ucere
co-petent& convocat :n acest scop& va alege o alt* persoan*.
B5C Fot*r<rea %einitiv* %e anulare va i -enionat* :n
registrul pu$lic :n care este :nregistrat* persoana 'uri%ic*& iin%
opoza$il* %e la aceast* %at* a* %e orice persoan*& inclusiv a* %e
-e-$rii acelei persoane 'uri%ice.
B6C Dac* se invoc* -otive %e nulitate a$solut*& %reptul la
aciunea :n constatarea nulit*ii este i-prescripti$il& iar cererea poate
i or-ulat* %e orice persoan* interesat*. Dispoziiile alin.B)C-B5C
r*-<n aplica$ile.
Su&pendarea acelor
aacae
Ar$77; , B1C 7%at* cu intentarea aciunii :n anulare& recla-antul
poate cere instanei& pe cale %e or%onan* pree%inial*& suspen%area
e,ecut*rii 3ot*r<rii sau a %eciziei atacate.
B2C #entru a :ncuviina suspen%area& instana& poate o$liga pe
recla-ant s* %epun* o cauiune& :n con%iiile legii.
Pariciparea la
circuiul civil
Ar$77< - B1C Actele 'uri%ice *cute %e organele %e a%-inistrare ale
persoanei 'uri%ice& :n li-itele puterilor ce le-au ost conerite& sunt
actele persoanei 'uri%ice :nsei.
B2C 6n raporturile cu terii& persoana 'uri%ic* este anga'at* prin
actele organelor sale& c3iar %ac* aceste acte %ep*esc puterea %e
reprezentare conerit* prin actul %e constituire sau statut& :n aar* %e
cazul :n care ea %ove%ete c* terii o cunoteau la %ata :nc3eierii
actului. +i-pla pu$licare a actului %e constituire sau a statutului
persoanei 'uri%ice nu constituie %ova%a cunoaterii acestui apt.
B)C Clauzele sau %ispoziiile actului %e constituire ori ale
statutului& precu- i 3ot*r<rile organelor statutare ale persoanei
54
'uri%ice care li-iteaz* sau l*rgesc puterile conerite e,clusiv %e lege
acestor organe sunt consi%erate nescrise& c3iar %ac* au ost pu$licate.
O-liga(ia er(ilor de
a &e in)orma
Ar$77= 0 +i-pla %eclaraie a organelor %e a%-inistrare ale
persoanei 'uri%ice c* acioneaz* :n li-itele puterilor ce le-au ost
conerite nu e,onereaz* pe teri %e o$ligaia %e a veriica aceste
puteri.
R"&punderea penru
)ape +uridice
Ar$77> , B1C 8aptele licite sau ilicite s*v<rite %e organele persoanei
'uri%ice o$lig* :ns*i persoana 'uri%ic*& :ns* nu-ai %ac* ele au
leg*tur* cu atri$uiile sau cu scopul unciilor :ncre%inate.
B2C 8aptele ilicite atrag i r*spun%erea personal* i soli%ar* a
celor care le-au s*v<rit& at<t a* %e persoana 'uri%ic*& c<t i a* %e
teri.
R"&punderea
mem-rilor organelor
per&oanei +uridice
Ar$78? , B1C Aciunea :n r*spun%ere :-potriva a%-inistratorilor&
cenzorilor& %irectorilor i altor persoane care au acionat :n calitate %e
-e-$ri ai organelor persoanei 'uri%ice& pentru pre'u%iciile cauzate
persoanei 'uri%ice %e c*tre acetia prin :nc*lcarea :n%atoririlor
sta$ilite :n sarcina lor& aparine& :n nu-ele persoanei 'uri%ice&
organului %e con%ucere co-petent care va %eci%e cu -a'oritatea
cerut* %e lege& iar :n lips*& cu -a'oritatea cerut* %e preve%erile
statutare.
B2C Fot*r<rea poate i luat* c3iar %ac* pro$le-a r*spun%erii
persoanelor ar*tate la alin. B1C nu igureaz* pe or%inea %e zi.
B)C 7rganul %e con%ucere co-petent %ese-neaz* cu aceeai
-a'oritate persoana :ns*rcinat* s* e,ercite aciunea :n 'ustiie.
B4C Dac* s-a 3ot*r<t intro%ucerea aciunii :n r*spun%ere
:-potriva a%-inistratorilor& -an%atul acestora :nceteaz* %e %rept i
organul %e con%ucere co-petent va proce%a la :nlocuirea lor.
B5C 6n cazul :n care aciunea se intro%uce :-potriva %irectorilor&
acetia sunt suspen%ai %e %rept %in uncie p<n* la r*-<nerea
%einitiv* a 3ot*r<rii 'u%ec*toreti.
D8$ Di&po#i(ii &peciale
R"&punderea
per&oanelor +uridice
de drep pu-lic
Ar$786 0 Dac* prin lege nu se %ispune altel& persoanele 'uri%ice %e
%rept pu$lic sunt r*spunz*toare %e aptele licite sau ilicite s*v<rite
%e organele lor& :n aceleai con%iii ca persoanele 'uri%ice %e %rept
privat.
Independen(a
parimonial"
Ar$787 0 #ersoana 'uri%ic* av<n% :n su$or%ine o alt* persoan*
'uri%ic* nu r*spun%e pentru o$ligaiile acesteia %in ur-* i nici
persoana 'uri%ic* su$or%onat* nu r*spun%e pentru persoana 'uri%ic*
a* %e care este su$or%onat*& %ac* prin lege nu se %ispune altel.
Saul 0i uni"(ile
admini&raiv%
erioriale
Ar$788 0 B1C 6n raporturile civile :n care se :n*ieaz* ne-i'locit& :n
nu-e propriu& ca su$iect %e %repturi i o$ligaii& statul particip* prin
;inisterul 8inanelor #u$lice& aar* %e cazul :n care legea sta$ilete
55
un alt organ :n acest sens.
B2C Dispoziiile alin.B1C sunt aplica$ile :n -o% corespunz*tor i
unit*ilor a%-inistrativ-teritoriale care particip* la raporturile civile
:n nu-e propriu& prin organele prev*zute %e lege.
R"&punderea civil" a
&aului 0i a
uni"(ilor
admini&raiv%
erioriale
Ar$789 0 B1C Dac* prin lege nu se %ispune altel& statul nu r*spun%e
%ec<t :n -o% su$si%iar pentru o$ligaiile organelor& autorit*ilor i
instituiilor pu$lice& care sunt persoane 'uri%ice. De ase-enea& nici
una %intre aceste persoane 'uri%ice nu r*spun%e pentru o$ligaiile
statului.
B2C Dispoziiile alin. B1C sunt aplica$ile :n -o% corespunz*tor i
unit*ilor a%-inistrativ-teritoriale care nu r*spun% %ec<t :n -o%
su$si%iar pentru o$ligaiile organelor& instituiilor i serviciilor
pu$lice %in su$or%inea acestora atunci c<n% acestea au personalitate
'uri%ic*.
CAPITOLUL I*
Ideni)icarea per&oanei +uridice
Na(ionaliaea
per&oanei +uridice
Ar$78: 0 +unt %e naionalitate ro-<n* toate persoanele 'uri%ice al
c*ror se%iu& potrivit actului %e constituire& este sta$ilit :n .o-<nia.
Denumirea
per&oanei +uridice
Ar$78; 0 B1C #ersoana 'uri%ic* poart* %enu-irea sta$ilit* :n
con%iiile legii prin actul %e constituire sau prin statut.
B2C 7%at* cu :nregistrarea persoanei 'uri%ice& se va trece :n
registru %enu-irea ei i celelalte atri$ute %e i%entiicare.
Sediul per&oanei
+uridice
Ar$78< 0 B1C +e%iul persoanei 'uri%ice se sta$ilete potrivit actului
%e constituire sau statutului.
B2C 6n uncie %e o$iectul %e activitate& persoana 'uri%ic* poate
avea -ai -ulte se%ii cu caracter secun%ar pentru sucursalele sau
reprezentanele sale teritoriale. Dispoziiile art.1/( sunt aplica$ile :n
-o% corespunz*tor.
ScCim-area
denumirii 0i &ediului
Ar$78= 0 #ersoana 'uri%ic* poate s*-i sc3i-$e %enu-irea sau
se%iul& :n con%iiile prev*zute %e lege.
Dovada denumirii 0i
&ediului
Ar$78> , B1C 6n raporturile cu terii& %enu-irea i se%iul se %ove%esc
cu -eniunile *cute :n registrele %e pu$licitate sau %e evi%en*
prev*zute %e lege pentru persoana 'uri%ic* respectiv*.
B2C 6n lipsa acestor -eniuni& sta$ilirea sau sc3i-$area
%enu-irii i a se%iului nu va putea i opus* altor persoane.
Ale ari-ue de
ideni)icare
Ar$79? 0 6n uncie %e speciicul o$iectului %e activitate& persoana
'uri%ic* -ai poate avea i alte atri$ute %e i%entiicare& cu- sunt
nu-*rul %e :nregistrare :n registrul co-erului sau :ntr-un alt registru
pu$lic& co%ul unic %e :nregistrare& contul $ancar.
Men(iuni o-ligaorii Ar$796 0 2oate %ocu-entele care e-an* %e la persoana 'uri%ic*
56
tre$uie s* cuprin%* %enu-irea i se%iul& precu- i alte atri$ute %e
i%entiicare& :n cazurile prev*zute %e lege& su$ sanciunea pl*ii %e
%aune-interese persoanei pre'u%iciate.
CAPITOLUL *
Reorgani#area per&oanei +uridice
No(iune Ar$797 0 .eorganizarea persoanei 'uri%ice este operaiunea 'uri%ic*
ce i-plic* una sau -ai -ulte persoane 'uri%ice i care pro%uce eecte
creatoare& -o%iicatoare ori %e :ncetare a lor.
Modurile de
reorgani#are
Ar$798 0 B1C .eorganizarea persoanei 'uri%ice se realizeaz* prin
uziune& prin %ivizare sau prin transor-are.
B2C .eorganizarea se ace cu respectarea con%iiilor prev*zute
pentru %o$<n%irea personalit*ii 'uri%ice& :n aar* %e cazurile :n care
prin lege& actul %e constituire sau statut se %ispune altel.
1u#iunea Ar$799 0 8uziunea se ace prin a$sor$ia unei persoane 'uri%ice %e
c*tre o alt* persoan* 'uri%ic* sau prin contopirea -ai -ultor
persoane 'uri%ice pentru a alc*tui o persoan* 'uri%ic* nou*.
E)ecele )u#iunii Ar$79: 0 B1C 6n cazul a$sor$iei& %repturile i o$ligaiile persoanei
'uri%ice a$sor$ite trec asupra persoanei 'uri%ice care o a$soar$e.
B2C 6n cazul contopirii persoanelor 'uri%ice& %repturile i
o$ligaiile acestora trec asupra noii persoane 'uri%ice astel :niinate.
Divi#area Ar$79; 0 B1C Divizarea poate i total* sau parial*.
B2C Divizarea total* se ace prin :-p*rirea :ntregului
patri-oniu al unei persoane 'uri%ice :ntre %ou* sau -ai -ulte
persoane 'uri%ice care e,ist* sau care iau& astel& iin*.
B)C Divizarea parial* const* :n %esprin%erea unei p*ri %in
patri-oniul unei persoane 'uri%ice& care-i -enine iina& i :n
trans-iterea acestei p*ri c*tre una sau -ai -ulte persoane 'uri%ice
care e,ist* sau care se :niineaz* :n acest el.
E)ecele divi#"rii Ar$79< 0 B1C #atri-oniul persoanei 'uri%ice care a :ncetat %e a avea
iin* prin %ivizare se :-parte :n -o% egal :ntre persoanele 'uri%ice
%o$<n%itoare& %ac* prin actul ce a %ispus %ivizarea nu s-a sta$ilit o
alt* proporie.
B2C 6n cazul %iviz*rii pariale& c<n% o parte %in patri-oniul
unei persoane 'uri%ice se %esprin%e i se trans-ite unei singure
persoane 'uri%ice e,istente sau care ia astel iin*& :-p*rirea
patri-oniului se ace :n proporia p*rii %esprinse i trans-ise.
B)C 6n cazul :n care partea %esprins* se trans-ite -ai -ultor
persoane 'uri%ice e,istente sau care iau astel iin*& :-p*rirea
patri-oniului :ntre persoana 'uri%ic* a* %e care s-a *cut
%esprin%erea i persoanele 'uri%ice %o$<n%itoare se va ace potrivit
%ispoziiilor alin.B2C& iar :ntre persoanele 'uri%ice %o$<n%itoare&
:-p*rirea p*rii %esprinse se va ace potrivit %ispoziiilor alin.B1C& ce
5(
se vor aplica :n -o% corespunz*tor.
@ninderea
r"&punderii .n ca# de
divi#are
Ar$79= 0 B1C 6n cazul %iviz*rii& iecare %intre persoanele 'uri%ice
%o$<n%itoare va r*spun%eD
aC pentru o$ligaiile legate %e $unurile care or-eaz* o$iectul
%repturilor %o$<n%ite sau p*strate integralE
$C pentru celelalte o$ligaii ale persoanei 'uri%ice %ivizate&
proporional cu valoarea %repturilor %o$<n%ite sau p*strate& socotit*
%up* sc*%erea o$ligaiilor prev*zute la lit. aC.
B2C Dac* o persoan* 'uri%ic* :niinat* :n con%iiile art.2/) alin.
B1C lit.aC este supus* %iviz*rii prin actul %e reorganizare se va putea
sta$ili i un alt -o% %e :-p*rire a o$ligaiilor %ec<t acela prev*zut :n
prezentul articol.
Repari#area
conracelor .n ca#
de divi#are
Ar$79> 0 6n caz %e %ivizare& contractele se vor repartiza& cu
respectarea %ispoziiilor art.215 alin.B2C& 24( i 248& astel :nc<t
e,ecutarea iec*ruia %intre ele s* se ac* :n :ntregi-e %e c*tre o
singur* persoan* 'uri%ic* %o$<n%itoare& aar* nu-ai %ac* aceasta nu
este cu putin*.
@ncearea unor
conrace
Ar$7:? , A6B 6n cazul contractelor :nc3eiate :n consi%erarea calit*ii
persoanei 'uri%ice supuse reorganiz*rii& acestea nu :i :nceteaz*
eectele& cu e,cepia cazului :n care p*rile au stipulat e,pres
contrariul sau -eninerea ori repartizarea contractului este
con%iionat* %e acor%ul p*rii interesate.
B2C Dac* -eninerea sau repartizarea contractului este
con%iionat* %e acor%ul p*rii interesate& aceasta va i notiicat* sau&
%up* caz& :ntiinat* prin scrisoare reco-an%at*& cu conir-are %e
pri-ire& pentru a-i %a ori nu consi-*-<ntul :n ter-en %e 1/ zile
lucr*toare %e la co-unicarea notiic*rii sau :ntiin*rii. 9ipsa %e
r*spuns :n acest ter-en ec3ivaleaz* cu reuzul %e -eninere sau
preluare a contractului %e c*tre persoana 'uri%ic* succesoare.
Tran&)ormarea
per&oanei +uridice
Ar$7:6 0 2ransor-area persoanei 'uri%ice intervine :n cazurile
prev*zute %e lege& atunci c<n% o persoan* 'uri%ic* :i :nceteaz* iina&
conco-itent cu crearea& :n locul ei& a unei alte persoane 'uri%ice.
B2C 6n cazul transor-*rii& %repturile i o$ligaiile persoanei
'uri%ice care i-a :ncetat e,istena trec asupra persoanei 'uri%ice nou
create& cu e,cepia cazului :n care prin actul prin care s-a %ispus
transor-area se preve%e altel. 6n aceste %in ur-* cazuri&
%ispoziiile art.24!& 25/ i 25) r*-<n aplica$ile.
Daa ran&mierii
drepurilor 0i
o-liga(iilor
Ar$7:7 0 B1C 6n cazul reorganiz*rii persoanelor 'uri%ice supuse
:nregistr*rii& trans-iterea %repturilor i o$ligaiilor se realizeaz* at<t
:ntre p*ri& c<t i a* %e teri& nu-ai prin :nregistrarea operaiunii i
pe %ata acesteia.
B2C 6n ceea ce privete celelalte persoane 'uri%ice nesupuse
:nregistr*rii& trans-iterea %repturilor i o$ligaiilor& :n cazurile
prev*zute %e alin.B1C& se realizeaz* at<t :ntre p*ri& c<t i a* %e teri
nu-ai pe %ata apro$*rii %e c*tre organul co-petent a inventarului& a
58
$ilanului conta$il :ntoc-it :n ve%erea pre%*rii-pri-irii& a evi%enei i
a repartiz*rii tuturor contractelor :n curs %e e,ecutare& precu- i a
oric*ror altor ase-enea acte prev*zute %e lege.
B)C 6n cazul $unurilor i-o$ile care ac o$iectul trans-isiunii&
%reptul %e proprietate i celelalte %repturi reale se %o$<n%esc nu-ai
prin :nscrierea :n cartea unciar*& :n $aza actului %e reorganizare i&
%ac* e cazul& a certiicatului %e :nregistrare a noii persoane 'uri%ice&
eli$erat :n con%iiile legii.
Opo#i(ii Ar$7:8 0 B1C Actele prin care s-a 3ot*r<t reorganizarea pot i atacate&
%ac* prin lege nu se %ispune altel& prin opoziie& %e c*tre cre%itori i
orice alte persoane interesate :n ter-en %e )/ %e zile %e la %ata c<n%
au luat cunotin* %e apro$area reorganiz*rii& %ar nu -ai t<rziu %e un
an %e la %ata apro$*rii acesteia %e c*tre organul co-petent& potrivit
legii.
B2C 7poziia suspen%* e,ecutarea a* %e oponeni p<n* la
r*-<nerea %einitiv* a 3ot*r<rii 'u%ec*toreti& :n aar* %e cazul :n
care persoana 'uri%ic* %e$itoare ace %ova%a pl*ii %atoriilor sau
oer* garanii acceptate %e cre%itori ori :nc3eie cu acetia un acor%
pentru plata %atoriilor.
B)C 7poziia se 'u%ec* :n ca-era %e consiliu& cu citarea
p*rilor& %e c*tre instana co-petent*.
B4C Fot*r<rea pronunat* asupra opoziiei este supus* nu-ai
apelului.
CAPITOLUL *I
@ncearea per&oanei +uridice
Sec(iunea 6
Di&po#i(ii generale
Modurile de .nceare Ar$7:9 0 #ersoana 'uri%ic* :nceteaz*& %up* caz& prin constatarea ori
%eclararea nulit*ii& prin uziune& %ivizare total*& transor-are&
%izolvare sau %esiinare& ori printr-un alt -o% prev*zut %e lege.
Sec(iunea a 7%a
Di#olvarea per&oanei +uridice
Ca#uri de di#olvare Ar$7:: 0 #ersoanele 'uri%ice %e %rept privat se %izolv*D
aC %ac* ter-enul pentru care au ost constituite s-a :-plinitE
$C %ac* scopul a ost realizat ori nu -ai poate i :n%eplinitE
cC %ac* scopul pe care :l ur-*resc sau -i'loacele :ntre$uinate pentru
realizarea acestuia au %evenit contrare legii sau or%inii pu$lice& ori
ur-*resc un alt scop %ec<t cel %eclaratE
%C prin 3ot*r<rea organelor co-petente ale acestoraE
eC prin orice alt -o% prev*zut %e lege& actul %e constituire sau statut.
Di#olvarea Ar$7:; , #ersoanele 'uri%ice %e %rept pu$lic se %izolv* nu-ai :n
5!
per&oanelor +uridice
de drep pu-lic
cazurile i con%iiile anu-e prev*zute %e lege.
Opo#i(ii Ar$7:< 0 6n cazul :n care persoana 'uri%ic* se %izolv* prin 3ot*r<rea
organului co-petent& cre%itorii sau orice alte persoane interesate pot
ace opoziie& %ispoziiile art.25) aplic<n%u-se :n -o% corespunz*tor.
LicCidarea Ar$7:= 0 B1C #rin eectul %izolv*rii persoana 'uri%ic* intr* :n
lic3i%are :n ve%erea valoriic*rii activului i a pl*ii pasivului.
B2C #ersoana 'uri%ic* :i p*streaz* capacitatea civil* pentru
operaiunile necesare lic3i%*rii p<n* la inalizarea acesteia.
B)C Dac* :ncetarea persoanei 'uri%ice are loc prin uziune&
transor-are sau prin %ivizare total* nu se %eclaneaz* proce%ura
lic3i%*rii.
De&ina(ia -unurilor
r"ma&e dup"
licCidare
Ar$7:> 0 B1C 7ricare ar i cauzele %izolv*rii& $unurile persoanei
'uri%ice r*-ase %up* lic3i%are vor pri-i %estinaia in%icat* prin actul
%e constituire sau statut& ori %estinaia in%icat* %e 3ot*r<rea organului
co-petent luat* :nainte %e %izolvare.
B2C 6n lipsa unei ase-enea preve%eri :n actul %e constituire sau
statut ori :n lipsa unei 3ot*r<ri luate :n con%iiile alin.B1C& precu- i
:n cazul :n care preve%erea sau 3ot*r<rea este contrar* legii sau
or%inii pu$lice& la propunerea lic3i%atorului $unurile r*-ase %up*
lic3i%are se atri$uie %e instana co-petent*& prin 3ot*r<re supus*
nu-ai apelului& %e instana co-petent* unei persoane 'uri%ice cu
scop i%entic sau ase-*n*tor& %ac* prin lege nu se preve%e altel.
Atunci c<n% e,ist* -ai -ulte astel %e persoane 'uri%ice& lic3i%atorul
propune cel puin trei persoane 'uri%ice& caz :n care $unurile se
atri$uie prin tragere la sori.
B)C 6n cazul :n care persoana 'uri%ic* a ost %izolvat* pentru
-otivele prev*zute %e art.255 lit.%C& precu- i :n cazul :n care nicio
persoan* 'uri%ic* nu este %e acor% cu preluarea $unurilor r*-ase
%up* lic3i%are :n con%iiile alin. B2C& acestea sunt preluate %e co-una&
oraul sau -unicipiul :n a c*rui raz* teritorial* se al* $unurile.
B4C 6n toate cazurile& trans-iterea %reptului %e proprietate
asupra $unurilor r*-ase %up* lic3i%are are loc la %ata prelu*rii lor %e
c*tre $eneiciari& %ac* prin lege nu se preve%e altel. #rocesul-ver$al
%e pre%are-pri-ire i 3ot*r<rea 'u%ec*toreasc* r*-as* %einitiv*& :n
cazurile prev*zute %e alin.B2C ori B)C& constituie titlu %e proprietate
sau& %up* caz& poate servi %rept te-ei 'uri%ic pentru inta$ularea :n
cartea unciar*.
Sec(iunea a 8%a
Di&po#i(ii &peciale
De&)iin(area unor
per&oane +uridice
Ar$7;? 0 B1C #ersoanele 'uri%ice :niinate %e c*tre autorit*ile
pu$lice centrale sau locale& nesupuse %izolv*rii& pot i %esiinate prin
3ot*r<rea organului care le-a :niinat.
B2C 6n acest caz& %ac* organul co-petent nu a %ispus altel&
6/
%repturile i o$ligaiile persoanei 'uri%ice %esiinate trec asupra
persoanei 'uri%ice %o$<n%itoare& proporional cu valoarea $unurilor
trans-ise acesteia& in<n%u-se :ns* sea-a i %e natura o$ligaiilor
respective.
Daa .nce"rii
per&onali"(ii
+uridice
Ar$7;6 0 B1C #ersoanele 'uri%ice supuse :nregistr*rii :nceteaz* la
%ata ra%ierii %in registrele :n care au ost :nscrise.
B2C Celelalte persoane 'uri%ice :nceteaz* %e la %ata actului prin
care s-a %ispus :ncetarea sau& %up* caz& %e la %ata :n%eplinirii oric*rei
alte cerine prev*zute %e lege.
TITLUL *
Ap"rarea drepurilor neparimoniale
Ocroirea
per&onali"(ii umane
Ar$7;7 , B1C #ersonalitatea u-an* este ocrotit* :n -o% egal %e lege.
B2C 7rice persoan* izic* are %reptul la ocrotirea valorilor str<ns
legate %e iina u-an*& cu- sunt viaa& s*n*tatea& integritatea izic*&
%e-nitatea& inti-itatea vieii private& creaia tiiniic*& artistic*&
literar* sau te3nic*& precu- i a oric*ror altor %repturi
nepatri-oniale.
Mi+loace de ap"rare Ar$7;8 0 B1C #ersoana izic* ale c*rei %repturi nepatri-oniale au
ost :nc*lcate ori sunt a-eninate poate cere oric<n% instaneiD
aC interzicerea s*v<ririi aptei ilicite& %ac* aceasta este
i-inent*E
$C :ncetarea :nc*lc*rii i interzicerea pentru viitor& %ac*
aceasta %ureaz* :nc*E
cC constatarea caracterului ilicit al aptei s*v<rite& %ac*
tul$urarea pe care a pro%us-o su$zist*.
B2C 2oto%at*& cel care a suerit o :nc*lcare a unor ase-enea
%repturi poate cere instanei s*-l o$lige pe autorul aptei s*
:n%eplineasc* orice -*suri socotite necesare %e c*tre instan* spre a
a'unge la resta$ilirea %reptului atins& cu- suntD
aC sec3estrarea& %istrugerea& coniscarea sau retragerea %in
circulaie a $unurilor ori a -i'loacelor care au servit sau au ost
%estinate s* serveasc* la s*v<rirea aptei pre'u%icia$ileE
$C o$ligarea autorului& pe c3eltuiala sa& la pu$licarea 3ot*r<rii
%e con%a-nare sau la plata unei su-e %e $ani :n olosul unei
persoane 'uri%ice *r* scop patri-onial care %es*oar* o activitate
%e $ineacereE
cC orice alte -*suri necesare pentru repararea pre'u%iciului
cauzat i :ncetarea atingerilor ilicite a%use personalit*ii.
B)C In%epen%ent %e aceasta& persoana pre'u%iciat* poate cere
%esp*gu$iri sau& %up* caz& o reparaie patri-onial* pentru
pre'u%iciul& c3iar nepatri-onial& ce i-a ost cauzat& %ac* v*t*-area
este i-puta$il* autorului aptei pre'u%icia$ile. 6n aceste cazuri&
%reptul la aciune este supus prescripiei e,tinctive.
Drepul la replic" Ar$7;9 , B1C 7rice persoan* ale c*rei %repturi sau interese legiti-e
61
au ost lezate :n -o% %irect prin prezentarea :n presa scris* sau
au%iovizual* a unor apte nea%ev*rate $eneiciaz* %e %reptul la
replic*.
B2C 1u e,ist* %rept la replic* :n cazul repro%ucerii i%ele a
%ez$aterilor pu$lice %in ca%rul unei autorit*i sau instituii la care
persoana care se consi%er* lezat* a participat. De ase-enea& nu e,ist*
%rept la replic* atunci c<n% prezentarea contestat* repro%uce :n -o%
i%el un -aterial care e-an* %irect %e la aceast* persoan*.

Con(inuul 0i )orma
r"&pun&ului
Ar$7;: , B1C .*spunsul tre$uie s* ie concis i s* se li-iteze la
o$iectul prezent*rii contestate.
B2C 4l tre$uie s* ie or-ulat :n scris.
B)C 6n cazul -aterialelor %iuzate :n ca%rul unei e-isiuni
au%iovizuale& r*spunsul poate& la alegerea persoanei ce se consi%er*
lezat*& s* ie or-ulat :n scris ori poate i :nregistrat pe un suport
au%io sau vi%eo& cu respectarea stan%ar%elor te3nice utilizate %e
instituia %e pres* care a %iuzat prezentarea contestat*. De
ase-enea& %ac* instituia sesizat* este %e acor%& r*spunsul poate i
or-ulat i %irect :n ca%rul unei intervenii pe post a persoanei care
se consi%er* lezat*.
Re)u#ul r"&pun&ului Ar$7;; % .*spunsul poate i reuzat %ac* este :n -o% v*%it ine,act
sau %ac* este contrar legii ori $unelor -oravuri.
Procedur" Ar$7;< , B1C Autorul r*spunsului se poate a%resa instituiei %e pres*
:n ter-en %e cel -ult 2/ %e zile %e la %ata la care a luat cunotin* %e
prezentarea pe care o contest*& %ar nu -ai t<rziu %e ) luni %e la %ata
pu$lic*rii ori %iuz*rii acesteia.
B2C Instituia %e pres* sesizat* tre$uie s* inor-eze pe autorul
r*spunsului& :n ter-en %e cel -ult %ou* zile %e la %ata pri-irii cererii
%e replic*& %espre %ata& ora i e-isiunea c<n% se va pu$lica ori %iuza
r*spunsul sau& :n cazul c<n% se solicit* intervenia %irect* pe post&
%ac* va per-ite i asigura eectuarea acesteia. Atunci c<n% instituia
%e pres* reuz* ie pu$licarea ori %iuzarea replicii& ie intervenia
%irect* pe post& se vor co-unica %e :n%at* -otivele acestui reuz.
Modaliaea de
pu-licare &au
di)u#are
Ar$7;= , B1C .*spunsul tre$uie s* ie pu$licat sau %iuzat :n aa el
:nc<t s* ating* :ntr-o -*sur* c<t este posi$il %e -are pu$licul care a
luat cunotin* %e prezentarea ce este contestat*. 6n acest scop&
r*spunsul se pu$lic* ori %iuzeaz* :n acelai -o% i :n acelai loc cu
prezentarea contestat*& %e :n%at*& %ar nu -ai t<rziu %e ) zile %e la
%ata apro$*rii pu$lic*rii ori %iuz*rii lui.
B2C 6n ca%rul e-isiunilor au%iovizuale& r*spunsul tre$uie s* ie
prezentat :n ca%rul aceluiai interval orar& al aceleiai e-isiuni& :n
li-itele aceleiai %urate i cu precizarea e-isiunii :n care s-a pro%us
lezarea. Dac* e-isiunea :n care s-a pro%us lezarea este progra-at*
:ntr-un interval -ai :n%ep*rtat %e ( zile& r*spunsul se %iuzeaz* :n
ter-en %e ) zile& :n acelai interval orar i cu precizarea e-isiunii :n
care s-a pro%us lezarea.
B)C .*spunsul tre$uie pu$licat sau %iuzat integral i *r* s* ie
62
alterat& trunc3iat& reor-ulat ori -o%iicat. Instituia %e pres* sesizat*
nu poate s* a%auge ori s* ac* i-e%iat vreun co-entariu& :n aara
unei %eclaraii prin care in%ic* %ac* :i -enine prezentarea aptelor
ori anun* sursele care au stat la $aza :ntoc-irii sau %iuz*rii
acesteia.
B4C 6n toate cazurile& pu$licarea sau %iuzarea r*spunsului este
gratuit*. 7rice convenie sau clauz* contrar* este consi%erat*
nescris*.
Ac(iunea .n +u&i(ie Ar$7;> , B1C Dac* cel sesizat :-pie%ic* e,ercitarea acestor %repturi&
reuz* pu$licarea ori %iuzarea sau nu o realizeaz* :n -o% corect&
persoana ce se consi%er* lezat* se poate a%resa instanei 'u%ec*toreti
co-petente. Instana se va pronuna %e :n%at* pe $aza pro$elor
a%-inistrate& prin or%onan* pree%inial*.
B2C 4,ercitarea sau& %up* caz& nee,ercitarea %reptului la replic*
nu i-plic* renunarea persoanei lezate la %reptul %e a o$ine :n
con%iiile legii o reparaie ec3ita$il* a pre'u%iciului suerit.
B)C Dispoziiile alin.B1C nu e,clu% %reptul persoanei care se
consi%er* lezat* %e a recurge i la proce%uri a%-inistrative
%es*urate :n $aza legii sau regle-entate %e organizaiile
proesionale %in %o-eniul presei.
Drepul la reci)icare Ar$7<? , B1C 7rice persoan* ale c*rei %repturi sau interese legiti-e
au ost lezate prin prezentarea :n presa scris* sau au%iovizual* a unor
apte ine,acte $eneiciaz* %e %reptul la rectiicarea inor-aiilor
greite.
B2C Dispoziiile art.265-26! se aplic*& :n -o% corespunz*tor& i
:n cazul rectiic*rii unor inor-aii ine,acte co-unicate prin presa
scris* ori au%iovizual*.
Ap"rarea drepului
la nume
Ar$7<6 , B1C Cel al c*rui nu-e este contestat poate s* cear*
instanei 'u%ec*toreti recunoaterea %reptului s*u la acel nu-e.
B2C De ase-enea& cel care este lezat prin uzurparea& :n tot sau :n
parte& a nu-elui s*u poate s* cear* oric<n% instanei 'u%ec*toreti s*
%ispun* :ncetarea acestei atingeri nelegiti-e.
B)C Dispoziiile prezentului articol se aplic*& :n -o%
corespunz*tor& i ap*r*rii %reptului la pseu%oni-.
M"&uri provi#orii Ar$7<7 , B1C Dac* acela care se consi%er* lezat :n %repturile sale
nepatri-oniale ace %ova%a cre%i$il* c* este o$iectul unei atingeri
ilicite& actuale sau i-inente& %up* caz& i c* aceast* atingere risc* s*-i
cauzeze un pre'u%iciu %iicil %e reparat& poate s* cear* instanei
'u%ec*toreti luarea unor -*suri provizorii.
B2C Instana 'u%ec*toreasc* poate s* %ispun* :n specialD
aC interzicerea :nc*lc*rii sau :ncetarea ei provizorieE
$C luarea -*surilor necesare pentru a asigura conservarea
pro$elor.
B)C Cu toate acestea& :n cazul atingerii a%use prin -i'loacele
%e pres* scris* sau au%iovizual* perio%ic*& instana 'u%ec*toreasc* nu
poate s* %ispun* :ncetarea cu titlu provizoriu a acesteia %ec<t %ac*
6)
atingerea este %e natur* s* cauzeze un pre'u%iciu grav recla-antului
i nu este :n -o% evi%ent 'ustiicat*& iar -*sura luat* %e instan* nu
apare ca iin% %isproporionat* :n raport cu atingerea a%us*.
B4C Instana soluioneaz* cererea potrivit %ispoziiilor privitoare
la or%onana pree%inial*& care se aplic* :n -o% corespunz*tor. 6n
cazul :n care cererea este or-ulat* :nainte %e intro%ucerea aciunii
%e on%& prin 3ot*r<rea prin care s-a %ispus -*sura provizorie se va
i,a i ter-enul :n care aciunea :n on% tre$uie s* ie intro%us*& su$
sanciunea :ncet*rii %e %rept a acelei -*suri. Dispoziiile alin.B6C sunt
aplica$ile.
B5C Dac* -*surile luate sunt %e natur* s* pro%uc* un pre'u%iciu
p*rii a%verse& instana poate o$liga pe recla-ant s* %ea o cauiune :n
cuantu-ul i,at %e aceasta& su$ sanciunea :ncet*rii %e %rept a
-*surii %ispuse.
B6C ;*surile luate potrivit prezentului articol anterior
intro%ucerii aciunii :n 'ustiie pentru ap*rarea %reptului
nepatri-onial :nc*lcat :nceteaz* %e %rept %ac* recla-antul nu a
sesizat instana :n ter-enul i,at %e aceasta& %ar nu -ai t<rziu %e )/
%e zile %e la luarea acestora.
B(C .ecla-antul este inut s* repare& la cererea p*rii interesate&
pre'u%iciul cauzat prin -*surile provizorii luate& %ac* aciunea %e
on% este respins* ca ne:nte-eiat*. Cu toate acestea& %ac*
recla-antul nu a ost :n culp* ori a avut o culp* uoar*& instana& :n
raport cu circu-stanele concrete& poate ie s* reuze o$ligarea sa la
%esp*gu$irile cerute %e partea a%vers*& ie s* %ispun* re%ucerea
acestora.
B8C Dac* partea a%vers* nu solicit* %aune-interese& instana va
%ispune eli$erarea cauiunii& la cererea recla-antului& prin 3ot*r<re
%at* cu citarea p*rilor. Cererea se 'u%ec* potrivit %ispoziiilor
privitoare la or%onana pree%inial*& care se aplic* :n -o%
corespunz*tor. 6n cazul :n care p<r<tul se opune la eli$erarea
cauiunii& instana va i,a un ter-en :n ve%erea intro%ucerii aciunii
%e on%& care nu poate i -ai lung %e )/ %e zile %e la %ata pronun*rii
3ot*r<rii& su$ sanciunea :ncet*rii %e %rept a -*surii %e
in%isponi$ilizare a su-ei %epuse cu titlu %e cauiune.
Dece&ul iularului
drepului
neparimonial
Ar$7<8 0 B1C Aciunea pentru resta$ilirea %reptului nepatri-onial
:nc*lcat poate i continuat* sau pornit*& %up* -oartea persoanei
v*t*-ate& %e c*tre soul supravieuitor& %e oricare %intre ru%ele :n
linie %reapt* ale persoanei %ece%ate& precu- i %e oricare %intre
ru%ele sale colaterale p<n* la gra%ul al patrulea inclusiv.
B2C Aciunea pentru resta$ilirea integrit*ii -e-oriei unei
persoane %ece%ate poate i pornit* %e cei prev*zui la alin.B1C.
Ap"rarea
drepurilor
neparimoniale ale
per&oanei +uridice
Ar$7<9 - Dispoziiile prezentului titlu se aplic* prin ase-*nare i
%repturilor nepatri-oniale ale persoanelor 'uri%ice& cu- sunt %reptul
la %enu-ire& la se%iu i altele ase-enea.

Carea a II%a
64
De&pre )amilie
Tilul I
Di&po#i(ii generale
1amilia Ar$7<: , B1C 8a-ilia se :nte-eiaz* pe c*s*toria li$er consi-it* :ntre
soi& pe egalitatea acestora& precu- i pe %reptul i :n%atorirea
p*rinilor %e a asigura creterea i e%ucarea copiilor lor.
B2C 8a-ilia are %reptul la ocrotire %in partea societ*ii i a
statului.
B)C +tatul este o$ligat s* spri'ine& prin -*suri econo-ice i
sociale& :nc3eierea c*s*toriei& precu- i %ezvoltarea i consoli%area
a-iliei.
C"&"oria Ar$7<; - B1C A*r$atul i e-eia au %reptul %e a se c*s*tori :n scopul
%e a :nte-eia o a-ilie.
B2C C*s*toria religioas* poate i cele$rat* nu-ai %up* :nc3eierea
c*s*toriei civile.
B)C Con%iiile %e :nc3eiere i cauzele %e nulitate ale c*s*toriei se
sta$ilesc prin prezentul co%.
B4C C*s*toria :nceteaz* prin %ecesul sau prin %eclararea
'u%ec*toreasc* a -orii unuia %intre soi.
B5C C*s*toria poate i %es*cut* prin %ivor& :n con%iiile legii.
Egaliaea .n
drepuri a copiilor
Ar$7<< 0 Copiii %in aara c*s*toriei sunt egali :n aa legii cu cei %in
c*s*torie& precu- i cu cei a%optai.
@ndaorirea
p"rin(ilor
Ar$ 7<= 0 #*rinii sunt cei care au& :n pri-ul r<n%& :n%atorirea %e
cretere i e%ucare a copiilor lor -inori.
Rela(iile dinre
p"rin(i 0i copii
Ar$7<> % B1C Copilul nu poate i separat %e p*rini :-potriva voinei
lor& cu e,cepia cazurilor prev*zute %e lege.
B2C Copilul care nu locuiete la p*rinii s*i sau& %up* caz& la unul
%intre ei are %reptul %e a avea leg*turi personale cu acetia.
Principiul
inere&ului &uperior
al copilului
Ar$7=? , B1C 7rice -*sur* privitoare la copil& in%ierent %e autorul
ei& tre$uie s* ie luat* cu respectarea interesului superior al copilului.
B2C #entru rezolvarea cererilor care se reer* la copii& autorit*ile
co-petente sunt %atoare s* %ea toate :n%ru-*rile necesare pentru ca
p*rile s* recurg* la -eto%ele %e soluionare a conlictelor pe cale
a-ia$il*.
B)C #roce%urile reeritoare la relaiile :ntre p*rini i copii
tre$uie s* garanteze c* %orinele i interesele p*rinilor ireti
reeritoare la copii pot i a%use la cunotina autorit*ilor i c* acestea
in cont %e ele :n 3ot*r<rile pe care le iau.
B4C #roce%urile privitoare la copii tre$uie s* se %es*oare :ntr-
un ti-p rezona$il& astel :nc<t interesul superior al copilului i relaiile
%e a-ilie s* nu ie aectate.
B5C 6n sensul preve%erilor legale privin% protecia copilului& prin
copil se :nelege persoana care nu a :-plinit 18 ani i nici nu a
65
%o$<n%it capacitatea %eplin* %e e,erciiu& potrivit legii.
A&cularea copilului Ar$7=6 , B1C 6n proce%urile a%-inistrative sau 'u%iciare care :l
privesc& ascultarea copilului care a :-plinit v<rsta %e 1/ ani este
o$ligatorie. Cu toate acestea& poate i ascultat i copilul care nu a
:-plinit v<rsta %e 1/ ani& %ac* autoritatea co-petent* consi%er* c*
acest lucru este necesar pentru soluionarea cauzei.
B2C Dreptul %e a i ascultat presupune posi$ilitatea copilului %e a
cere i a pri-i orice inor-aie& potrivit cu v<rsta sa& %e a-i e,pri-a
opinia i %e a i inor-at asupra consecinelor pe care le poate avea
aceasta& %ac* este respectat*& precu- i asupra consecinelor oric*rei
%ecizii care :l privete.
B)C 7rice copil poate cere s* ie ascultat& potrivit preve%erilor
alin.B1C i alin.B2C. .espingerea cererii %e c*tre autoritatea co-petent*
tre$uie -otivat*.
B4C 7piniile copilului ascultat vor i luate :n consi%erare :n
raport cu v<rsta i cu gra%ul s*u %e -aturitate.
B5C Dispoziiile legale speciale privin% consi-*-<ntul sau
prezena copilului& :n proce%urile care :l privesc& precu- i
preve%erile reeritoare la %ese-narea %e c*tre instan* a unui
reprezentant :n caz %e conlict %e interese& r*-<n aplica$ile$
In&an(a uelar" Ar$7=7 2oate -*surile %ate prin prezenta carte :n co-petena
instanei 'u%ec*toreti& precu- i toate litigiile privin% aplicarea
%ispoziiilor prezentei c*ri sunt %e co-petena instanei tutelare
prev*zute la art.11(.

Tilul II
C"&"oria
Capiolul I
Logodna
@ncCeierea logodnei Ar$7=8 , B1C 9ogo%na este pro-isiunea reciproc* %e a :nc3eia
c*s*toria.
B2C Dispoziiile privin% con%iiile %e on% pentru :nc3eierea
c*s*toriei sunt aplica$ile :n -o% corespunz*tor& cu e,cepia avizului
-e%ical i a autoriz*rii organului a%-inistrativ co-petent.
B)C 6nc3eierea logo%nei nu este supus* nici unei or-alit*i i
poate i %ove%it* cu orice -i'loc %e pro$*.
B4C 6nc3eierea c*s*toriei nu este con%iionat* %e :nc3eierea
logo%nei.
Ruperea logodnei Ar$7=9 0 B1C 9ogo%nicul care rupe logo%na nu poate i constr<ns s*
:nc3eie c*s*toria.
B2C Clauza penal* stipulat* pentru ruperea logo%nei este
consi%erat* nescris*.
Re&iuirea Ar$7=: , A1C 6n cazul ruperii logo%nei& sunt supuse restituirii %arurile
66
darurilor pe care logo%nicii le-au pri-it :n consi%erarea logo%nei sau& pe %urata
acesteia& :n ve%erea c*s*toriei& cu e,cepia %arurilor o$inuite.
B2C Darurile se restituie :n natur* sau& %ac* aceasta nu -ai este
cu putin*& :n -*sura :-$og*irii.
B)C 7$ligaia %e restituire nu e,ist* %ac* logo%na a :ncetat prin
-oartea unuia %intre logo%nici.
R"&punderea
penru ruperea
logodnei
Ar$7=; 0 B1C 9ogo%nicul care rupe logo%na :n -o% a$uziv poate i
o$ligat la %esp*gu$iri pentru c3eltuielile *cute sau contractate :n
ve%erea c*s*toriei& :n -*sura :n care au ost potrivite cu :-pre'ur*rile&
precu- i pentru orice alte pre'u%icii cauzate.
B2C 9ogo%nicul care& :n -o% culpa$il& l-a %eter-inat pe cel*lalt
s* rup* logo%na poate i o$ligat la %esp*gu$iri :n con%iiile alin.B1C.
Termen de
pre&crip(ie
Ar$7=< , Dreptul la aciune :nte-eiat pe %ispoziiile art.285 i 286
se prescrie :ntr-un an %e la ruperea logo%nei.
Capiolul II
@ncCeierea c"&"oriei
Sec(iunea 6
Condi(iile de )ond penru .ncCeierea c"&"oriei
Con&im("m!nul la
c"&"orie
Ar$7== 0 C*s*toria se :nc3eie :ntre $*r$at i e-eie prin
consi-*-<ntul personal i li$er al acestora.
*!r&a
marimonial"
Ar$7=> 0 B1C C*s*toria se poate :nc3eia %ac* viitorii soi au :-plinit
v<rsta %e 18 ani.
B2C #entru -otive te-einice& -inorul care a :-plinit v<rsta %e 16
ani se poate c*s*tori :n te-eiul unui aviz -e%ical& cu :ncuviinarea
p*rinilor s*i& sau& %up* caz& a tutorelui& i cu autorizarea instituiei
pu$lice specializate pentru protecia copilului :n a c*rei raz* teritorial*
-inorul :i are %o-iciliul.
B)C Dac* unul %intre p*rini este %ece%at sau se al* :n
i-posi$ilitatea %e a-i -aniesta voina ori reuz* s* :ncuviineze
c*s*toria& :ncuviinarea celuilalt p*rinte este suicient*.
B4C De ase-enea& :n con%iiile art.41)& este suicient*
:ncuviinarea p*rintelui care e,ercit* autoritatea p*rinteasc*.
B5C Dac* nu e,ist* nici p*rini& nici tutore care s* poat*
:ncuviina c*s*toria& este necesar* :ncuviinarea persoanei sau a
autorit*ii care a ost a$ilitat* s* e,ercite %repturile p*rinteti.
/igamia Ar$7>? - 4ste interzis* :nc3eierea unei noi c*s*torii %e c*tre persoana
care este c*s*torit*.
Iner#icerea
c"&"oriei .nre rude
Ar$7>6 - B1C 4ste interzis* :nc3eierea c*s*toriei :ntre ru%ele :n linie
%reapt*& precu- i :ntre cele :n linie colateral* p<n* la al patrulea gra%
inclusiv.
B2C #entru -otive te-einice& c*s*toria :ntre ru%ele :n linie
6(
colateral* %e gra%ul al patrulea poate i autorizat* %e pree%intele
consiliului 'u%eean sau& %up* caz& %e pri-arul general al -unicipiului
Aucureti& :n a c*rui raz* teritorial* :i are %o-iciliul cel care cere
:ncuviinarea.
B)C Dispoziiile alin.B1C i B2C sunt aplica$ile i :n cazul ru%eniei
%in a%opie.
Iner#icerea
c"&"oriei .nre
uore 0i per&oana
minor"
Ar$7>7 0 6n ti-pul tutelei& c*s*toria este oprit* :ntre tutore i
persoana -inor* care se al* su$ tutela sa.
Aliena(ia 0i
de-iliaea minal"
Ar$7>8 - 4ste interzis s* se c*s*toreasc* alienatul -intal i %e$ilul
-intal.
Sec(iunea a 7%a
1ormali"(ile penru .ncCeierea c"&"oriei
Comunicarea &"rii
de &"n"ae
Ar$7>9 , C*s*toria nu se :nc3eie %ac* viitorii soi nu %eclar* c* i-au
co-unicat reciproc starea s*n*t*ii lor. Dispoziiile legale prin care
este oprit* c*s*toria celor suer* %e anu-ite $oli r*-<n aplica$ile.
Locul .ncCeierii
c"&"oriei
Ar$7>: 0 C*s*toria se cele$reaz* %e c*tre oierul %e stare civil*& la
se%iul pri-*riei :n a c*rei raz* teritorial* :i are %o-iciliul sau
ree%ina oricare %intre viitorii soi.
Declara(ia de
c"&"orie
Ar$7>; 0 B1C Cei care vor s* se c*s*toreasc* vor ace personal
%eclaraia %e c*s*torie5 potrivit legii& la pri-*ria un%e ur-eaz* a se
:nc3eia c*s*toria.
B2C 6n cazurile prev*zute %e lege& %eclaraia %e c*s*torie se
poate ace i :n aara se%iului pri-*riei.
B)C Atunci c<n% viitorul so este -inor& p*rinii sau& %up* caz&
tutorele vor ace personal o %eclaraie prin care :ncuviineaz*
:nc3eierea c*s*toriei. Dispoziiile art.28! alin. B5C r*-<n aplica$ile.
B4C Dac* unul %intre viitorii soi& p*rinii sau tutorele nu se al*
:n localitatea un%e ur-eaz* a se :nc3eia c*s*toria& ei pot ace
%eclaraia la pri-*ria :n a c*rei raz* teritorial* :i au %o-iciliul sau
ree%ina& care o trans-ite& :n ter-en %e 48 %e ore& la pri-*ria un%e
ur-eaz* a se :nc3eia c*s*toria.

Con(inuul
declara(iei de
c"&"orie
Ar$7>< 0 B1C 6n %eclaraia %e c*s*torie& viitorii soi vor ar*ta c* nu
e,ist* niciun i-pe%i-ent legal la c*s*torie i vor -eniona nu-ele %e
a-ilie pe care :l vor purta :n ti-pul c*s*toriei& precu- i regi-ul
-atri-onial ales.
B2C 7%at* cu %eclaraia %e c*s*torie& ei vor prezenta %ovezile
cerute %e lege pentru :nc3eierea c*s*toriei& precu- i& %up* caz& un
e,e-plar original al conveniei -atri-oniale& care se p*streaz* :ntr-un
registru special& constituit potrivit legii.
68
Alegerea numelui
de )amilie
Ar$ 7>= 0 "iitorii soi pot conveni s*-i p*streze nu-ele %inaintea
c*s*toriei& s* ia nu-ele oric*ruia %intre ei sau nu-ele lor reunite. De
ase-enea& un so poate s*-i p*streze nu-ele %e %inaintea c*s*toriei&
iar cel*lalt s* poarte nu-ele lor reunite.
Pu-liciaea
declara(iei de
c"&"orie
Ar$7>> % B1C 6n aceeai zi cu pri-irea %eclaraiei %e c*s*torie& oierul
%e stare civil* %ispune pu$licarea acesteia& prin aiarea :n e,tras& :ntr-
un loc special a-ena'at& la se%iul pri-*riei un%e ur-eaz* s* se
:nc3eie c*s*toria i& %up* caz& la se%iul pri-*riei un%e cel*lalt so :i
are %o-iciliul sau ree%ina.
B2C 4,trasul %in %eclaraia %e c*s*torie cuprin%e& :n -o%
o$ligatoriuD %ata ai*rii& %atele %e stare civil* ale viitorilor soi i&
%up* caz& :ncuviinarea p*rinilor sau a tutorelui& precu- i
:ntiinarea c* orice persoan* poate ace opoziie la c*s*torie& :n
ter-en %e 1/ zile %e la %ata ai*rii.
B)C C*s*toria se :nc3eie %up* 1/ zile %e la aiarea %eclaraiei %e
c*s*torie& ter-en :n care se cuprin% at<t %ata ai*rii& c<t i %ata
:nc3eierii c*s*toriei.
B4C #ri-arul -unicipiului& al sectorului -unicipiului Aucureti&
al oraului sau al co-unei un%e ur-eaz* a se :nc3eia c*s*toria poate
s* :ncuviineze& pentru -otive te-einice& :nc3eierea c*s*toriei :nainte
%e :-plinirea ter-enului prev*zut la alin.B)C.
Re.nnoirea
declara(iei de
c"&"orie
Ar$8?? 0 6n cazul :n care c*s*toria nu s-a :nc3eiat :n ter-en %e )/ %e
zile %e la %ata ai*rii %eclaraiei %e c*s*torie sau %ac* viitorii soi
%oresc s* -o%iice %eclaraia iniial*& tre$uie s* se ac* o nou*
%eclaraie %e c*s*torie i s* se %ispun* pu$licarea acesteia.
Opo#i(ia la
c"&"orie
Ar$8?6 0 B1C 7rice persoan* poate ace opoziie la c*s*torie& %ac*
e,ist* un i-pe%i-ent legal sau %ac* alte cerine ale legii nu sunt
:n%eplinite.
B2C 7poziia la c*s*torie se ace nu-ai :n scris& cu ar*tarea
%ovezilor pe care se :nte-eiaz*.
Re)u#ul cele-r"rii
c"&"oriei
Ar$8?7 0 7ierul %e stare civil* reuz* s* cele$reze c*s*toria %ac*&
pe $aza veriic*rilor pe care este o$ligat s* le eectueze& a opoziiilor
pri-ite sau a inor-aiilor pe care le %eine& :n -*sura :n care acestea
%in ur-* sunt notorii& constat* c* nu sunt :n%eplinite con%iiile
prev*zute %e lege.
Cele-rarea
c"&"oriei
Ar$8?8 0 B1C "iitorii soi sunt o$ligai s* se prezinte :-preun*& la
se%iul pri-*riei& pentru a-i %a consi-*-<ntul la c*s*torie :n -o%
pu$lic& :n prezena a %oi -artori& :n aa oierului %e stare civil*.
B2C Cu toate acestea& :n cazurile prev*zute %e lege& oierul %e
stare civil* poate cele$ra c*s*toria i :n aara se%iului serviciului %e
stare civil*& cu respectarea celorlalte con%iii -enionate la alin.B1C.
Marorii la
c"&"orie
Ar$8?9 0 B1C ;artorii atest* aptul c* soii i-au e,pri-at
consi-*-<ntul potrivit art.)/) .
B2C 1u pot i -artori la :nc3eierea c*s*toriei incapa$ilii& precu-
6!
i cei care %in cauza unei %eiciene psi3ice sau izice nu sunt api s*
ateste aptele prev*zute la alin.B1C.
B)C ;artorii pot i ru%e sau aini& in%ierent %e gra%& cu oricare
%intre viitorii soi.
Momenul
.ncCeierii c"&"oriei
Ar$8?: 0 C*s*toria este :nc3eiat* :n -o-entul :n care& %up* ce ia
consi-*-<ntul iec*ruia %intre viitorii soi& oierul %e stare civil* :i
%eclar* c*s*torii.
Capiolul III
1ormali"(i ulerioare .ncCeierii c"&"oriei
Acul de c"&"orie Ar$8?; 0 Dup* :nc3eierea c*s*toriei& oierul %e stare civil*
:ntoc-ete& %e :n%at*& :n registrul actelor %e stare civil*& actul %e
c*s*torie& care se se-neaz* %e c*tre soi& %e cei %oi -artori i %e c*tre
oierul %e stare civil*.
1ormali"(i privind
regimul
marimonial
Ar$8?< , 7ierul %e stare civil* ace -eniune pe actul %e c*s*torie
%espre regi-ul -atri-onial ales. 4l are o$ligaia ca& %in oiciu i %e
:n%at*& s* co-unice la registrul prev*zut la art.)4! alin.B1C o copie %e
pe actul %e c*s*torie i& %ac* este cazul& o copie certiicat* %e el %e pe
convenia -atri-onial*.
Dovada c"&"oriei Ar$8?= 0 B1C C*s*toria se %ove%ete prin actul %e c*s*torie i prin
certiicatul %e c*s*torie eli$erat pe $aza acestuia.
B2C Cu toate acestea& :n situaiile prev*zute %e lege& c*s*toria se
poate %ove%i cu orice -i'loc %e pro$*.
CAPITOLUL I*
Nuliaea c"&"oriei
Sec(iunea 6
Nuliaea a-&olu" a c"&"oriei
Ca#uri de nuliae
a-&olu"
Ar$8?> , B1C 4ste lovit* %e nulitate a$solut* c*s*toria :nc3eiat* cu
:nc*lcarea %ispoziiilor prev*zute la art.288& art.2!/& 2!1& 2!) i )/)
alin.B1C.
B2C 6n cazul :n care soul unei persoane %eclarate -oarte s-a
rec*s*torit i& %up* aceasta& 3ot*r<rea %eclarativ* %e -oarte este
anulat*& noua c*s*torie r*-<ne vala$il*& %ac* soul celui %eclarat -ort
a ost %e $un*-cre%in*. #ri-a c*s*torie se consi%er* %es*cut* pe %ata
:nc3eierii noii c*s*torii.
Lip&a v!r&ei
marimoniale
Ar$86? 0 B1C C*s*toria :nc3eiat* %e -inorul care nu a :-plinit v<rsta
%e 16 ani este lovit* %e nulitate a$solut*.
B2C Cu toate acestea& nulitatea c*s*toriei se acoper* %ac*& p<n* la
r*-<nerea %einitiv* a 3ot*r<rii 'u%ec*toreti& a-$ii soi au :-plinit
(/
v<rsta %e 18 ani sau %ac* soia a n*scut ori a r*-as :ns*rcinat*.
C"&"oria )iciv" Ar$866 0 C*s*toria :nc3eiat* :n alte scopuri %ec<t acela %e a :nte-eia
o a-ilie este lovit* %e nulitate a$solut*.
B2C Cu toate acestea& nulitatea c*s*toriei se acoper* %ac*& p<n* la
r*-<nerea %einitiv* a 3ot*r<rii 'u%ec*toreti& a intervenit convieuirea
soilor& soia a n*scut sau a r*-as :ns*rcinat* ori au trecut %oi ani %e la
:nc3eierea c*s*toriei.
Per&oanele care po
invoca nuliaea
a-&olu"
Ar$867 0 7rice persoan* interesat* poate intro%uce aciunea :n
constatarea nulit*ii a$solute a c*s*toriei. Cu toate acestea& procurorul
nu poate intro%uce aciunea %up* :ncetarea sau %esacerea c*s*toriei&
cu e,cepia cazului :n care ar aciona pentru ap*rarea %repturilor
-inorilor sau a persoanelor puse su$ inter%icie.
Sec(iunea a 7%a
Nuliaea relaiv" a c"&"oriei
Lip&a
.ncuviin("rilor
cerue de lege
Ar$868 - B1C 4ste lovit* %e nulitate relativ* c*s*toria :nc3eiat* *r*
:ncuviin*rile sau autorizarea prev*zute %e art.28! alin.B2C i B4C.
B2C 1ulitatea poate i invocat* nu-ai %e cel a c*rui :ncuviinare
ori autorizare era necesar*.
Acoperirea nuli"(ii Ar$869 0 B1C 6n cazurile prev*zute la art. 28! alinB2C i B4C& nulitatea
relativ* a c*s*toriei se acoper* %ac*& p<n* la r*-<nerea %einitiv* a
3ot*r<rii 'u%ec*toreti& s-au o$inut :ncuviin*rile i autorizarea cerute
%e lege.
B2C 6n toate cazurile& nulitatea c*s*toriei se acoper* %ac*& :ntre
ti-p& a-$ii soi au :-plinit v<rsta %e 18 ani sau %ac* soia a n*scut ori
a r*-as :ns*rcinat*.
*iciile de
con&im("m!n
Ar$86: 0 B1C C*s*toria poate i anulat* la cererea soului al c*rui
consi-*-<nt a ost viciat prin eroare& prin %ol sau prin violen*.
B2C 4roarea constituie viciu %e consi-*-<nt nu-ai atunci c<n%
privete i%entitatea izic* a viitorului so sau calit*ile eseniale ale
acestuia& :n lipsa c*rora soul alat :n eroare nu ar i :nc3eiat c*s*toria.
Lip&a
di&cern"m!nului
Ar$86; 0 4ste lovit* %e nulitate relativ* c*s*toria :nc3eiat* %e
persoana lipsit* vre-elnic %e acult*ile -intale.
Termen de
pre&crip(ie
Ar$86< - B1C Anularea c*s*toriei poate i cerut* :n ter-en %e 6 luni.
B2C 6n cazul prev*zut la art.)1)& ter-enul curge %e la %ata la care
cei a c*ror :ncuviinare sau autorizare era necesar* pentru :nc3eierea
c*s*toriei au luat cunotin* %e aceasta.
B)C 6n cazul nulit*ii pentru vicii %e consi-*-<nt ori pentru
lipsa %iscern*-<ntului& ter-enul curge %e la %ata :ncet*rii violenei
sau& %up* caz& %e la %ata la care cel interesat a cunoscut %olul& eroarea
ori lipsa vre-elnic* a acult*ilor -intale.
B4C Cu toate acestea& c*s*toria nu poate i anulat* %ac* soii au
(1
convieuit ti-p %e 6 luni %e la %ata :ncet*rii violenei sau %e la %ata
%escoperirii %olului& a erorii ori a lipsei vre-elnice a acult*ilor
-intale.
Caracerul per&onal
al ac(iunii
Ar$86= 0 Dreptul la aciunea :n nulitate relativ* nu se trans-ite
-otenitorilor. Cu toate acestea& %ac* aciunea a ost pornit* %e c*tre
unul %intre soi& ea poate i continuat* %e c*tre oricare %intre
-otenitorii s*i.
Sec(iunea a 8%a
E)ecele nuli"(ii c"&"oriei
C"&"oria puaiv" Ar$86> 0 B1C +oul %e $un*-cre%in* la :nc3eierea unei c*s*torii nule
sau anulate p*streaz*& p<n* la %ata c<n% 3ot*r<rea 'u%ec*toreasc*
r*-<ne %einitiv*& situaia unui so %intr-o c*s*torie vala$il*.
B2C 6n acest caz& raporturile patri-oniale %intre otii soi sunt
supuse& prin ase-*nare& %ispoziiilor privitoare la %ivor.
Siua(ia copiilor Ar$ 87? 0 B1C 1ulitatea c*s*toriei nu are niciun eect :n privina
copiilor& care p*streaz* situaia %e copii %in c*s*torie.
B2C 6n ceea ce privete %repturile i o$ligaiile %intre p*rini i
copii se aplic*& prin ase-*nare& %ispoziiile privitoare la %ivor.
Opo#a-iliaea
Co"r!rii
+udec"ore0i
Ar$876 - B1C Fot*r<rea 'u%ec*toreasc* %e constatare a nulit*ii sau %e
anulare a c*s*toriei este opoza$il* terelor persoane& :n con%iiile legii.
Dispoziiile art.)/(& )4! i )5/ sunt aplica$ile :n -o% corespunz*tor.
B2C Cu toate acestea& nulitatea c*s*toriei nu poate i opus* unei
tere persoane :-potriva unui act :nc3eiat anterior %e aceasta cu unul
%intre soi& aar* %e cazul :n care au ost :n%eplinite or-alit*ile %e
pu$licitate prev*zute %e lege cu privire la aciunea :n nulitate sau
terul a cunoscut& pe alt* cale& :nainte %e :nc3eierea actului& cauza %e
nulitate a c*s*toriei.
CAPITOLUL *
Drepurile 0i .ndaoririle per&onale ale &o(ilor
Reglemenarea
raporurilor
per&onale dinre
&o(i
Ar$877 0 Dispoziiile prezentului capitol se aplic* raporturilor
personale %intre soi& oricare ar i regi-ul lor -atri-onial.
Luarea deci#iilor de
c"re &o(i
Ar$878 , B1C +oii 3ot*r*sc %e co-un acor% :n tot ceea ce privete
c*s*toria.
B2C 6n caz %e ne:nelegere& ei pot sesiza instana tutelar*. Instana
sesizat* rea-intete soilor :n%atoririle lor reciproce& :ncearc* s* :i
concilieze i :i :n%ru-* c*tre un -e%iator& potrivit legii speciale.
B)C Dac* :ncerc*rile %e conciliere i -e%iere eueaz*& instana
tutelar* 3ot*r*te :n interesul a-iliei& :n con%iiile legii.
(2
@ndaoririle &o(ilor Ar$879 01C +oii :i %atoreaz* reciproc respect& i%elitate i spri'in
-oral.
B2C 4i au :n%atorirea %e a locui :-preun*. Cu toate acestea&
pentru -otive te-einice& ei pot 3ot*r: s* locuiasc* separat.
Independen(a
&o(ilor
Ar$87: , =n so nu are %reptul s* cenzureze corespon%ena& relaiile
sociale sau alegerea proesiei celuilalt so.
ScCim-area
numelui de )amilie
Ar$87; 0 B1C +oii sunt o$ligai s* poarte nu-ele %eclarat la
:nc3eierea c*s*toriei.
B2C Dac* soii au convenit s* poarte :n ti-pul c*s*toriei un
nu-e co-un i l-au %eclarat potrivit %ispoziiilor art.2!(& unul %intre
soi nu poate cere sc3i-$area acestui nu-e pe cale a%-inistrativ*&
%ec<t cu consi-*-<ntul celuilalt so.
CAPITOLUL *I
Drepurile 0i o-liga(iile parimoniale ale &o(ilor
Sec(iunea 6
Di&po#i(ii comune
D6$ De&pre regimul marimonial .n general
Regimurile
marimoniale
Ar$87< 0 B1C "iitorii soi pot alege ca regi- -atri-onialD
co-unitatea legal*& separaia %e $unuri sau co-unitatea
convenional*.
B2C In%ierent %e regi-ul -atri-onial ales& nu se poate %eroga
%e la %ispoziiile prezentei seciuni& %ac* prin lege nu se preve%e
altel.
E)ecele regimului
marimonial
Ar$87= - B1C 6ntre soi& regi-ul -atri-onial pro%uce eecte nu-ai %in
ziua :nc3eierii c*s*toriei.
B2C 8a* %e teri& regi-ul -atri-onial este opoza$il %e la %ata
:n%eplinirii or-alit*ilor %e pu$licitate prev*zute %e lege& aar* %e
cazul :n care acetia l-au cunoscut pe alt* cale.
B)C 1e:n%eplinirea or-alit*ilor %e pu$licitate ace ca soii s*
ie consi%erai& :n raport cu terii %e $un*-cre%in*& ca iin% c*s*torii
su$ regi-ul -atri-onial al co-unit*ii legale.
Mandaul
conven(ional
Ar$87> 0 =n so poate s* %ea -an%at celuilalt so s*-l reprezinte
pentru e,ercitarea %repturilor pe care le are potrivit regi-ului
-atri-onial.
Mandaul +udiciar Ar$88? 0 B1C 6n cazul :n care unul %intre soi se al* :n i-posi$ilitate
%e a-i -aniesta voina& cel*lalt so poate cere instanei tutelare
:ncuviinarea %e a-l reprezenta pentru e,ercitarea %repturilor pe care le
are potrivit regi-ului -atri-onial. #rin 3ot*r<rea pronunat* se
sta$ilesc con%iiile& li-itele i perioa%a %e vala$ilitate a acestui
()
-an%at.
B2C 6n aara altor cazuri prev*zute %e lege& -an%atul :nceteaz*
atunci c<n% soul reprezentat nu se -ai al* :n situaia prev*zut* la
alin.B1C sau c<n% este nu-it un tutore ori& %up* caz& un curator.
B)C Dispoziiile art.)61 i )62 sunt aplica$ile :n -o%
corespunz*tor.
Acele de di&po#i(ie
care pun .n pericol
grav inere&ele
)amiliei
Ar$886 , B1C 6n -o% e,cepional& %ac* unul %intre soi :nc3eie acte
'uri%ice prin care pune :n pericol grav interesele a-iliei& cel*lalt so
poate cere instanei tutelare ca& pentru o %urat* %eter-inat*& %reptul %e
a %ispune %e anu-ite $unuri s* poat* i e,ercitat nu-ai cu
consi-*-<ntul s*u e,pres. Durata acestei -*suri poate i prelungit*&
*r* :ns* a se %ep*i :n total %oi ani. Fot*r<rea %e :ncuviinare a
-*surii se co-unic* :n ve%erea eectu*rii or-alit*ilor %e pu$licitate
i-o$iliar* sau -o$iliar*& %up* caz.
B2C Actele :nc3eiate cu nerespectarea 3ot*r<rii 'u%ec*toreti sunt
lovite %e nulitate relativ*. Dreptul la aciune se prescrie :n ter-en %e
un an& care :ncepe s* curg* %e la %ata c<n% soul v*t*-at a luat
cunotin* %e e,istena actului.
B)C Dispoziiile art.)61 i 262 sunt aplica$ile :n -o%
corespunz*tor.
Independen(a
parimonial" a
&o(ilor
Ar$887 , B1C Dac* prin lege nu se preve%e altel& iecare so poate s*
:nc3eie orice acte 'uri%ice cu cel*lalt so sau cu tere persoane.
B2C 8iecare so poate s* ac* singur& *r* consi-*-<ntul
celuilalt& %epozite $ancare& precu- i orice alte operaiuni :n leg*tur*
cu acestea.
B)C 6n raport cu societatea $ancar*& soul titular al contului are&
c3iar i %up* %esacerea sau :ncetarea c*s*toriei& %reptul %e a %ispune
%e on%urile %epuse& %ac* prin 3ot*r<re 'u%ec*toreasc* e,ecutorie nu
s-a %ecis altel.
Drepul la
in)ormare
Ar$888 % B1C 8iecare so poate s* :i cear* celuilalt s* :l inor-eze cu
privire la $unurile& veniturile i %atoriile sale& iar :n caz %e reuz
ne'ustiicat se poate a%resa instanei tutelare.
B2C Instana poate s* :l o$lige pe soul celui care a sesizat-o sau
pe orice ter s* urnizeze inor-aiile cerute i s* %epun* pro$ele
necesare :n acest sens.
B)C 2erii pot s* reuze urnizarea inor-aiilor cerute atunci
c<n%& potrivit legii& reuzul este 'ustiicat %e p*strarea secretului
proesional.
B4C Atunci c<n% inor-aiile solicitate %e un so pot i o$inute&
potrivit legii& nu-ai la cererea celuilalt so& reuzul acestuia %e a le
solicita nate prezu-ia relativ* c* susinerile soului recla-ant sunt
a%ev*rate.
@ncearea regimului
marimonial
Ar$889 , A1C .egi-ul -atri-onial :nceteaz* prin constatarea
nulit*ii& anularea& %esacerea sau :ncetarea c*s*toriei.
B2C 6n ti-pul c*s*toriei& regi-ul -atri-onial poate i -o%iicat&
:n con%iiile legii.
(4
LicCidarea
regimului
marimonial
Ar$88: 0 6n caz %e :ncetare sau %e sc3i-$are& regi-ul -atri-onial
se lic3i%eaz* potrivit legii.
D7$ Locuin(a )amiliei
No(iune Ar$88; 0 B1C 9ocuina a-iliei este locuina co-un* a soilor sau& :n
lips*& locuina soului la care se al* copiii.
B2C 7ricare %intre soi poate cere notarea :n cartea unciar* a
unui i-o$il ca locuin* a a-iliei& c3iar %ac* nu este proprietarul
i-o$ilului.
Regimul unor ace
+uridice
Ar$88< - B1C 1ici unul %intre soi& c3iar %ac* este proprietar e,clusiv&
nu poate %ispune *r* consi-*-<ntul scris al celuilalt so %e
%repturile asupra locuinei a-iliei.
B2C De ase-enea& un so nu poate %eplasa %in locuin* $unurile
ce -o$ileaz* sau %ecoreaz* locuina a-iliei i nu poate %ispune %e
acestea *r* consi-*-<ntul scris al celuilalt so.
B)C 6n cazul :n care consi-*-<ntul este reuzat *r* un -otiv
legiti-& cel*lalt so poate s* sesizeze instana tutelar*& pentru ca
aceasta s* autorizeze :nc3eierea actului.
B4C +oul care nu i-a %at consi-*-<ntul la :nc3eierea actului
poate cere anularea lui :n ter-en %e un an %e la %ata la care a luat
cunotin* %espre acesta& %ar nu -ai t<rziu %e un an %e la %ata
:ncet*rii regi-ului -atri-onial.
B5C 6n lipsa not*rii locuinei a-iliei :n cartea unciar*& soul care
nu i-a %at consi-*-<ntul nu poate cere anularea actului& ci nu-ai
%aune-interese %e la cel*lalt so& cu e,cepia cazului :n care terul
%o$<n%itor a cunoscut& pe alt* cale& calitatea %e locuin* a a-iliei .
B6C Dispoziiile alin.B5C se aplic* :n -o% corespunz*tor actelor
:nc3eiate cu :nc*lcarea preve%erilor alin.B2C.
Drepurile &o(ilor
a&upra locuin(ei
.ncCiriae
Ar$88= 0 B1C 6n cazul :n care locuina este %einut* :n te-eiul unui
contract %e :nc3iriere& iecare so are un %rept locativ propriu& c3iar
%ac* nu-ai unul %intre ei este titularul contractului ori contractul este
:nc3eiat :nainte %e c*s*torie.
B2C Dispoziiile art.))( sunt aplica$ile :n -o% corespunz*tor.
Ari-uirea
-ene)iciului
conracului de
.ncCiriere
Ar$88> 0 B1C 9a %esacerea c*s*toriei& %ac* nu este posi$il* olosirea
locuinei %e c*tre a-$ii soi i acetia nu se :neleg& $eneiciul
contractului %e :nc3iriere poate i atri$uit unuia %intre soi& in<n%
sea-a& :n or%ine& %e interesul superior al copiilor -inori i %e culpa :n
%esacerea c*s*toriei.
B2C +oul c*ruia i s-a atri$uit $eneiciul contractului %e :nc3iriere
este %ator s* pl*teasc* celuilalt so o in%e-nizaie pentru acoperirea
c3eltuielilor %e instalare :ntr-o alt* locuin*& cu e,cepia cazului :n
care %ivorul a ost pronunat %in culpa e,clusiv* a acestuia %in ur-*.
Dac* e,ist* $unuri co-une& in%e-nizaia se poate i-puta& la parta'&
(5
asupra cotei cuvenite soului c*ruia i s-a atri$uit $eneiciul
contractului %e :nc3iriere.
B)C Atri$uirea $eneiciului contractului %e :nc3iriere se ace cu
citarea locatorului i pro%uce eecte a* %e acesta %e la %ata c<n%
3ot*r<rea 'u%ec*toreasc* a r*-as %einitiv*.
D8$ CCeluielile c"&"oriei
Conri-u(ia &o(ilor Ar$89? % B1C +oii sunt o$ligai s*-i acor%e spri'in -aterial reciproc.
B2C 4i sunt o$ligai s* contri$uie& :n raport cu -i'loacele
iec*ruia& la c3eltuielile c*s*toriei& %ac* prin convenie -atri-onial*
nu s%a prev*zut altel.
B)C 7rice convenie care preve%e c* suportarea c3eltuielilor
c*s*toriei revine %oar unuia %intre soi este consi%erat* nescris*.
Munca .n
go&pod"rie
Ar$896 0 ;unca oric*ruia %intre soi :n gospo%*rie i pentru
creterea copiilor reprezint* o contri$uie la c3eltuielile c*s*toriei.
*eniurile din
pro)e&ie
Ar$897 , 8iecare so este li$er s* e,ercite o proesie i s* %ispun*& :n
con%iiile legii& %e veniturile :ncasate& cu respectarea o$ligaiilor ce-i
revin privin% c3eltuielile c*s*toriei.
Drepul la
compen&a(ie
Ar$898 , +oul care a participat eectiv la activitatea proesional* a
celuilalt so poate o$ine o co-pensaie& :n -*sura :-$og*irii
acestuia %in ur-*& %ac* participarea sa a %ep*it li-itele o$ligaiei %e
spri'in -aterial i ale o$ligaiei %e a contri$ui la c3eltuielile c*s*toriei.
D9$ Alegerea regimului marimonial
Conven(ia
marimonial"
Ar$899 0 Alegerea unui alt regi- -atri-onial %ec<t cel al
co-unit*ii legale se ace prin :nc3eierea unei convenii -atri-oniale.
@ncCeierea
conven(iei
marimoniale
Ar$89: 0 B1C +u$ sanciunea nulit*ii a$solute& convenia
-atri-onial* se :nc3eie prin :nscris autentiicat %e notarul pu$lic& cu
consi-*-<ntul tuturor p*rilor& e,pri-at personal sau prin -an%atar
cu procur* autentic*& special* i av<n% coninut pre%eter-inat.
B2C Convenia -atri-onial* :nc3eiat* :nainte %e c*s*torie
pro%uce eecte nu-ai %e la %ata :nc3eierii c*s*toriei.
B)C Convenia :nc3eiat* :n ti-pul c*s*toriei pro%uce eecte %e la
%ata prev*zut* %e p*ri sau& :n lips*& %e la %ata :nc3eierii ei.
Simula(ia
conven(iei
marimoniale
Ar$89; , Actul secret& prin care se alege un alt regi- -atri-onial
sau se -o%iic* regi-ul -atri-onial pentru care sunt :n%eplinite
or-alit*ile %e pu$licitate prev*zute %e lege& pro%uce eecte nu-ai
:ntre soi i nu poate i opus terilor %e $un*-cre%in*.
O-iecul conven(iei
marimoniale
Ar$89< 0 B1C #rin convenia -atri-onial* nu se poate %eroga& su$
sanciunea nulit*ii a$solute& %e la %ispoziiile legale privin% regi-ul
(6
-atri-onial ales& %ec<t :n cazurile anu-e prev*zute %e lege.
B2C De ase-enea& convenia -atri-onial* nu poate a%uce
atingere egalit*ii %intre soi& autorit*ii p*rinteti sau %evoluiunii
succesorale legale.
Clau#a de precipu Ar$89= 0 B1C #rin convenie -atri-onial* se poate stipula ca soul
supravieuitor s* preia *r* plat*& :nainte %e parta'ul -otenirii& unul
sau -ai -ulte %in $unurile co-une& %einute :n %ev*l-*ie sau :n
coproprietate.
B2C Clauza %e preciput nu este supus* raportului %onaiilor& ci
nu-ai re%uciunii& :n con%iiile legii.
B)C Clauza %e preciput nu a%uce nicio atingere %reptului
cre%itorilor co-uni %e a ur-*ri& c3iar :nainte %e :ncetarea co-unit*ii&
$unurile ce ac o$iectul clauzei.
B4C Clauza %e preciput %evine ca%uc* atunci c<n% co-unitatea
:nceteaz* :n ti-pul vieii soilor sau c<n% $unurile care au *cut
o$iectul ei au ost v<n%ute la cererea cre%itorilor co-uni.
B5C 4,ecutarea clauzei %e preciput se ace :n natur* sau& %ac*
acest lucru nu este posi$il& prin ec3ivalent.
Pu-liciaea
conven(iei
marimoniale
Ar$89> , B1C #entru a i opoza$ile terilor& conveniile -atri-oniale
se :nscriu :n .egistrul naional al regi-urilor -atri-oniale& inut :n
or-at electronic %e =niunea 1aional* a 1otarilor #u$lici %in
.o-<nia& potrivit legii.
B2C Dup* autentiicarea conveniei -atri-oniale potrivit art.)45&
notarul pu$lic e,pe%iaz*& %in oiciu& un e,e-plar al conveniei la
=niunea 1aional* a 1otarilor #u$lici %in .o-<nia.
B)C Dispoziiile alin.B2C nu e,clu% %reptul oric*ruia %intre soi %e
a solicita :n%eplinirea or-alit*ilor %e pu$licitate.
B4C 9a cererea oric*ruia %intre soi i in<n% sea-a %e natura
$unurilor& conveniile -atri-oniale se vor nota :n cartea unciar*& se
vor :nscrie :n registrul co-erului& precu- i :n alte registre %e
pu$licitate prev*zute %e lege. 6n toate aceste cazuri& ne:n%eplinirea
or-alit*ilor %e pu$licitate speciale nu poate i acoperit* prin
:nscrierea *cut* :n registrul naional -enionat la alin.B1C.
B5C 7rice persoan*& *r* a i inut* s* 'ustiice vreun interes&
poate cerceta registrul special -enionat la alin.B1C& precu- i
registrul conveniilor -atri-oniale %e la locul :nc3eierii c*s*toriei&
inut potrivit art.)/(&

i poate solicita& :n con%iiile legii& eli$erarea %e
e,trase certiicate sau& %up* caz& %e copii legalizate %e pe conveniile
-atri-oniale.
Inopo#a-iliaea
conven(iei
marimoniale
Ar$8:? 0 B1C Convenia -atri-onial* nu poate i opus* terilor cu
privire la actele :nc3eiate %e acetia cu unul %intre soi& %ec<t %ac* au
ost :n%eplinite or-alit*ile %e pu$licitate prev*zute la art.)4! sau
%ac* terii au cunoscut-o pe alt* cale.
B2C De ase-enea& convenia -atri-onial* nu poate i opus*
terilor cu privire la actele :nc3eiate %e acetia cu oricare %intre soi
:nainte %e :nc3eierea c*s*toriei.
((
Modi)icarea
conven(iei
marimoniale
Ar$8:6 - B1C Convenia -atri-onial* poate i -o%iicat* :nainte %e
:nc3eierea c*s*toriei& cu respectarea con%iiilor prev*zute la art.)45 i
)4(. Dispoziiile art.)4! i )5/ sunt aplica$ile.
@ncCeierea
conven(iei
marimoniale de
c"re minor
Ar$8:7 , A1C ;inorul care a :-plinit v<rsta -atri-onial* poate
:nc3eia sau -o%iica o convenie -atri-onial* nu-ai cu :ncuviinarea
ocrotitorului s*u legal i cu autorizarea instanei tutelare.
B2C 6n lipsa :ncuviin*rii sau a autoriz*rii prev*zute la alin. B1C&
convenia :nc3eiat* %e -inor poate i anulat* :n con%iiile art. 46& care
se aplic* :n -o% corespunz*tor.
B)C Aciunea :n anulare nu poate i or-ulat* %ac* a trecut un an
%e la :nc3eierea c*s*toriei.
Nuliaea conven(iei
marimoniale
Ar$8:8 , 6n cazul :n care convenia -atri-onial* este lovit* %e
nulitate& :ntre soi se aplic* regi-ul co-unit*ii legale& *r* a i
aectate %repturile %o$<n%ite %e terii %e $un*-cre%in*.
Sec(iunea a 7%a
Regimul comuni"(ii legale
/unurile comune Ar$8:9 0 B1C Aunurile %o$<n%ite :n ti-pul regi-ului co-unit*ii
legale %e oricare %intre soi sunt& %e la %ata %o$<n%irii lor& $unuri
co-une :n %ev*l-*ie ale soilor.
B2C Dispoziiile art.)4! alin. B4C i ale art.)5/ sunt aplica$ile :n
-o% corespunz*tor.
/unuri proprii Ar$8:: 0 1u sunt $unuri co-une& ci $unuri proprii ale iec*rui soD
aC $unurile %o$<n%ite prin -otenire legal*& legat sau %onaie& cu
e,cepia cazului :n care %ispun*torul a prev*zut& :n -o% e,pres& c* ele
vor i co-uneE
$C $unurile %e uz personalE
cC $unurile %estinate e,ercit*rii proesiei unuia %intre soi& %ac* nu
sunt ele-ente ale unui on% %e co-er care ace parte %in co-unitatea
%e $unuriE
%C Bost c
1
C %repturile patri-oniale %e proprietate intelectual* asupra
creaiilor sale i asupra se-nelor %istinctive pe care le-a :nregistratE
eC Bost %C $unurile %o$<n%ite cu titlu %e pre-iu sau reco-pens*&
-anuscrisele tiiniice sau literare& sc3iele i proiectele artistice&
proiectele %e invenii i alte ase-enea $unuriE
C Bost eC in%e-nizaia %e asigurare i %esp*gu$irile pentru orice
pre'u%iciu -aterial sau -oral a%us unuia %intre soiE
gC Bost C $unurile& su-ele %e $ani sau orice valori care :nlocuiesc un
$un propriu& precu- i $unul %o$<n%it :n sc3i-$ul acestora.
3C Bost gC ructele $unurilor proprii.
*eniurile din
munc" 0i cele
a&imilae ace&ora
Ar$8:; % "eniturile %in -unc*& su-ele %e $ani cuvenite cu titlu %e
pensie :n ca%rul asigur*rilor sociale i altele ase-enea& precu- i
veniturile cuvenite :n te-eiul unui %rept %e proprietate intelectual*
sunt $unuri co-une& in%ierent %e %ata %o$<n%irii lor& :ns* nu-ai :n
(8
cazul :n care creana privin% :ncasarea lor %evine sca%ent* :n ti-pul
co-unit*ii.
Regimul +uridic al
-unurilor proprii
Ar$8:< , 8iecare so poate olosi& a%-inistra i %ispune li$er %e
$unurile sale proprii.
Dovada -unurilor
&o(ilor
Ar$8:= % B1C Calitatea %e $un co-un nu tre$uie s* ie %ove%it*.
B2C Dova%a c* un $un este propriu se poate ace :ntre soi prin
orice -i'loc %e pro$*. 6n cazul prev*zut la art. )55 lit. aC& %ova%a se
ace :n con%iiile legii.
B)C #entru $unurile -o$ile %o$<n%ite anterior c*s*toriei se
:ntoc-ete un inventar :nainte %e :nc3eierea acesteia. 6n lipsa
inventarului& se prezu-*& p<n* la pro$a contrar*& c* $unurile sunt
co-une.
1ormali"(i de
pu-liciae
Ar$8:> , 7ricare %intre soi poate cere s* se ac* -eniune :n cartea
unciar* ori& %up* caz& :n alte registre %e pu$licitate prev*zute %e lege
%espre apartenena unui $un la co-unitate.
Acele de
con&ervare5 de
)olo&in(" 0i de
admini&rare
Ar$8;? - B1C 8iecare so are %reptul %e a olosi $unul co-un *r*
consi-*-<ntul e,pres al celuilalt so. Cu toate acestea& sc3i-$area
%estinaiei $unului co-un nu se poate ace %ec<t prin acor%ul soilor.
B2C De ase-enea& iecare so poate :nc3eia singur acte %e
conservare& acte %e a%-inistrare cu privire la oricare %intre $unurile
co-une& precu- i acte %e %o$<n%ire a $unurilor co-une.
B)C 6n -*sura :n care interesele sale legate %e co-unitatea %e
$unuri au ost pre'u%iciate printr-un act 'uri%ic& soul care nu a
participat la :nc3eierea actului nu poate pretin%e %ec<t %aune-interese
%e la cel*lalt so& *r* a i aectate %repturile %o$<n%ite %e teri.
Acele de
.n&r"inare 0i de
grevare
Ar$8;6 0 B1C Actele %e :nstr*inare sau %e grevare cu %repturi reale
av<n% ca o$iect $unurile co-une nu pot i :nc3eiate %ec<t cu acor%ul
a-$ilor soi.
B2C Cu toate acestea& oricare %intre soi poate %ispune singur& cu
titlu oneros& %e $unurile -o$ile co-une a c*ror :nstr*inare nu este
supus*& potrivit legii& anu-itor or-alit*i %e pu$licitate. Dispoziiile
art.)6/ alin.B)C r*-<n aplica$ile.
B)C +unt& %e ase-enea& e,ceptate %e la preve%erile alin.B1C
%arurile o$inuite.
Nuliaea relaiv" Ar$8;7 0 Actul :nc3eiat *r* consi-*-<ntul e,pres al celuilalt so&
atunci c<n% el este necesar potrivit legii& este lovit %e nulitate relativ*.
B2C 2erul %o$<n%itor care a %epus %iligena necesar* pentru a
se inor-a cu privire la natura $unului este ap*rat %e eectele nulit*ii.
Dispoziiile art. )6/ alin.B)C r*-<n aplica$ile.
Aporul de -unuri
comune
Ar$8;8 0 B1C Aunurile co-une pot ace o$iectul unui aport la
societ*i& asociaii sau un%aii& :n con%iiile legii& %ispoziiile art.)61
alin.B1C i )62 aplic<n%u-se :n -o% corespunz*tor.
B2C #entru e,ercitarea %repturilor ce le revin ca asociai soii
(!
tre$uie s* %ese-neze un reprezentant co-un& :n con%iiile legii.
Regimul
aporurilor de
-unuri comune
Ar$8;9 - B1C +u$ sanciunea prev*zut* %e art.)62& nici unul %intre soi
nu poate singur& *r* acor%ul celuilalt so& s* %ispun* %e $unurile
co-une ca aport la o societate civil* ori co-ercial* sau pentru
%o$<n%irea %e p*ri sociale ori& %up* caz& %e aciuni. 6n cazul
societ*ilor co-erciale ale c*ror aciuni sunt tranzacionate pe o pia*
organizat*& soul care nu i-a %at acor%ul la :ntre$uinarea $unurilor
co-une nu poate pretin%e %ec<t %aune-interese %e la cel*lalt so& *r*
a i aectate %repturile %o$<n%ite %e teri.
B2C 6n toate cazurile& p*rile sociale sau& %up* caz& aciunile sunt
$unuri co-une. Cu toate acestea& soul care a %evenit asociat e,ercit*
singur toate %repturile ce %ecurg %in aceast* calitate.
Di&po#i(iile
e&amenare
Ar$8;: 0 8iecare so poate %ispune prin legat %e partea ce i s-ar
cuveni& la :ncetarea c*s*toriei& %in co-unitatea %e $unuri.
Daoriile comune
ale &o(ilor
Ar$8;; 0 +oii r*spun% cu $unurile co-une pentruD
aC o$ligaiile n*scute :n leg*tur* cu conservarea& a%-inistrarea sau
%o$<n%irea $unurilor co-uneE
$C o$ligaiile pe care le-au contractat :-preun*E
cC o$ligaiile asu-ate %e oricare %intre soi pentru acoperirea
c3eltuielilor o$inuite ale c*s*toriei.
%C repararea pre'u%iciului cauzat prin :nsuirea& %e c*tre unul %intre
soi& a $unurilor aparin<n% unui ter& :n -*sura :n care& prin aceasta&
au sporit $unurile co-une ale soilor.
R"&punderea
&u-&idiar" penru
daoriile comune
Ar$8;< 0 B1C 6n -*sura :n care o$ligaiile co-une nu au ost
acoperite prin ur-*rirea $unurilor co-une& soii r*spun% soli%ar& cu
$unurile proprii. 6n acest caz& cel care a pl*tit %atoria co-un* se
su$rog* :n %repturile cre%itorului pentru ceea ce a suportat peste cota-
parte ce i-ar reveni %in co-unitate %ac* lic3i%area s-ar ace la %ata
pl*ii %atoriei.
B2C +oul care a pl*tit %atoria co-un* :n con%iiile alin.B1C are
un %rept %e retenie asupra $unurilor celuilalt so p<n* la acoperirea
integral* a creanelor pe care acesta i le %atoreaz*.
Urm"rirea
-unurilor comune
Ar$8;= 0 B1C Aunurile co-une nu pot i ur-*rite %e cre%itorii
personali ai unuia %intre soi.
B2C Cu toate acestea& %up* ur-*rirea $unurilor proprii ale soului
%e$itor& cre%itorul s*u personal poate cere parta'ul $unurilor co-une&
:ns* nu-ai :n -*sura necesar* pentru acoperirea creanei sale.
B)C Aunurile astel :-p*rite %evin $unuri proprii.
Urm"rirea
veniurilor din
pro)e&ie
Ar$8;> % "eniturile %in -unc* ale unui so& precu- i cele asi-ilate
acestora nu pot i ur-*rite pentru %atoriile co-une asu-ate %e c*tre
cel*lalt so& cu e,cepia celor prev*zute la art.)66 lit.cC.
LicCidarea
regimului
Ar$8<? 0 B1C 9a :ncetarea co-unit*ii& acesta se lic3i%eaz*.
B2C #<n* la inalizarea lic3i%*rii& co-unitatea su$zist* at<t :n
8/
comuni"(ii privina $unurilor& c<t i :n privina o$ligaiilor.
B)C C<n% co-unitatea :nceteaz* ca ur-are a :ncet*rii
c*s*toriei& lic3i%area se ace :ntre soul supravieuitor i -otenitorii
soului %ece%at. 6n acest caz& o$ligaiile soului %ece%at se %ivi% :ntre
-otenitori proporional cu cotele ce le revin %in -otenire.
E)ecele .nce"rii
regimului
comuni"(ii
Ar$8<6 0 Dac* regi-ul co-unit*ii %e $unuri :nceteaz* prin
%esacerea c*s*toriei& otii soi r*-<n coproprietari :n %ev*l-*ie
asupra $unurilor co-une p<n* la sta$ilirea cotei-p*ri ce revine
iec*ruia.
LicCidarea
comuni"(ii$
Para+ul
Ar$8<7 - B1C 6n ca%rul lic3i%*rii co-unit*ii& iecare %intre soi preia
$unurile sale proprii& %up* care se va proce%a la parta'ul $unurilor
co-une.
B2C 6n acest scop& se %eter-in* -ai :nt<i cota-parte ce revine
iec*rui so& pe $aza contri$uiei sale at<t la %o$<n%irea $unurilor
co-une& c<t i la :n%eplinirea o$ligaiilor co-une. #<n* la pro$a
contrar*& se prezu-* c* soii au avut o contri$uie egal*.
B)C Dispoziiile art.)(! alin. B2C se aplic* :n -o% corespunz*tor.
Para+ul -unurilor
comune .n impul
regimului
comuni"(ii
Ar$8<8 0 B1C 6n ti-pul regi-ului co-unit*ii& $unurile co-une pot i
:-p*rite& :n tot sau :n parte& prin $un* :nvoial* ori pe cale
'u%ec*toreasc*.
B2C #reve%erile art.)(2 alin.B2C se aplic* :n -o% corespunz*tor.
B)C Aunurile atri$uite iec*rui so prin parta' %evin $unuri
proprii& iar $unurile ne:-p*rite r*-<n $unuri co-une.
B4C .egi-ul co-unit*ii nu :nceteaz* %ec<t :n con%iiile legii&
c3iar %ac* toate $unurile co-une au ost :-p*rite potrivit acestui
articol.
Conven(ii conrare
regimului
comuni"(ii legale
Ar$8<9 - 7rice convenie contrar* %ispoziiilor prezentei seciuni este
lovit* %e nulitate a$solut*& :n -*sura :n care nu este co-pati$il* cu
regi-ul co-unit*ii convenionale.
Sec(iunea a 8%a
Regimul &epara(iei de -unuri
Regimul -unurilor Ar$8<: 0 8iecare %intre soi este proprietar e,clusiv :n privina
$unurilor %o$<n%ite :nainte %e :nc3eierea c*s*toriei& precu- i a celor
pe care le %o$<n%ete :n nu-e propriu %up* aceast* %at*.
Invenarul
-unurilor mo-ile
Ar$8<; 0 B1C 9a a%optarea acestui regi-& soii tre$uie s* :ntoc-easc*
un inventar al $unurilor -o$ile ce aparin iec*ruia %intre ei la %ata
:nc3eierii c*s*toriei.
B2C +e poate :ntoc-i un inventar i pentru $unurile -o$ile
%o$<n%ite :n ti-pul separaiei %e $unuri.
B)C 6n toate cazurile& inventarul se ane,eaz* la convenia
-atri-onial* supun<n%u-se& pentru opoza$ilitate a* %e teri& la
81
aceleai or-alit*i %e pu$licitate ca i aceasta.
B4C 6n lipsa inventarului se prezu-*& p<n* la pro$a contrarie&
c* %reptul %e proprietate e,clusiv* aparine soului posesor.
B5C Dac* $unul a ost %o$<n%it printr-un act 'uri%ic supus&
potrivit legii& unei con%iii %e or-*& %e vali%itate ori %e pu$licitate&
%reptul %e proprietate e,clusiv* nu se poate %ove%i %ec<t prin :nscrisul
care :n%eplinete or-ele cerute %e lege. Dispoziiile privin%
:nregistr*rile :n cartea unciar* r*-<n aplica$ile.
/unurile
proprieae comun"
pe coe%p"r(i
Ar$8<< 0 B1C Aunurile %o$<n%ite :-preun* %e soi aparin acestora :n
proprietate co-un* pe cote-p*ri& :n con%iiile legii.
B2C Dova%a copropriet*ii se ace :n con%iiile art.)(6& care se
aplic* :n -o% corespunz*tor.
1olo&in(a -unurilor
celuilal &o(
Ar$8<= 0 B1C +oul care se olosete %e $unurile celuilalt so *r*
:-potrivirea acestuia %in ur-* are o$ligaiile unui uzuructuar& cu
e,cepia celor prev*zute %e art. (4/& (4) si (44. 4l este %ator s*
restituie nu-ai ructele e,istente la %ata solicit*rii lor %e c*tre cel*lalt
so sau& %up* caz& la %ata :ncet*rii ori sc3i-$*rii regi-ului
-atri-onial.
B2C Dac* unul %intre soi :nc3eie singur un act prin care
%o$<n%ete un $un olosin%u-se& :n tot sau :n parte& %e $unuri
aparin<n% celuilalt so& acesta %in ur-* poate alege& :n proporia
$unurilor proprii olosite *r* acor%ul s*u& :ntre a recla-a pentru sine
proprietatea $unului ac3iziionat i a pretin%e %aune-interese %e la
soul %o$<n%itorE proprietatea nu poate i :ns* recla-at* %ec<t :nainte
ca soul %o$<n%itor s* %ispun* %e $unul %o$<n%it.
R"&punderea
penru o-liga(iile
per&onale
Ar$8<> 0 B1C 1ici unul %intre soi nu poate i inut %e o$ligaiile
n*scute %in acte s*v<rite %e cel*lalt so.
B2C Cu toate acestea& soii r*spun% soli%ar pentru o$ligaiile
asu-ate %e oricare %intre ei pentru acoperirea c3eltuielilor o$inuite
ale c*s*toriei i a celor legate %e creterea i e%ucarea copiilor.
Drep de reen(ie Ar$8=? 0 9a :ncetarea regi-ului separaiei %e $unuri& iecare %intre
soi poate reine $unurile celuilalt p<n* la acoperirea integral* a
%atoriilor pe care le au unul a* %e cel*lalt.
Sec(iunea a 9%a
Regimul comuni"(ii conven(ionale
Domeniul de
aplicare
Ar$8=6 , .egi-ul co-unit*ii convenionale se aplic* atunci c<n%& :n
con%iiile i li-itele prev*zute :n prezenta seciune& se %erog*& prin
convenie -atri-onial*& %e la %ispoziiile privin% regi-ul co-unit*ii
legale.
O-iecul conven(iei
marimoniale
Ar$8=7 0 6n cazul :n care se a%opt* co-unitatea convenional*&
convenia -atri-onial* se poate reeri la unul sau -ai -ulte %in
ur-*toarele aspecteD
82
aC inclu%erea :n co-unitate a unor $unuri proprii %o$<n%ite :nainte
sau %up* :nc3eierea c*s*toriei& cu e,cepia celor prev*zute %e art.)55
lit.$C i cCE
$C restr<ngerea co-unit*ii la $unurile anu-e %eter-inate :n
convenia -atri-onial*& in%ierent %ac* sunt %o$<n%ite :nainte sau :n
ti-pul c*s*torieiE
cC o$ligativitatea acor%ului a-$ilor soi pentru :nc3eierea anu-itor
acte %e a%-inistrareE :n acest caz& %ac* unul %in soi se al* :n
i-posi$ilitate %e a-i e,pri-a voina sau se opune :n -o% a$uziv&
cel*lalt so poate s* :nc3eie singur actul& :ns* nu-ai cu :ncuviinarea
preala$il* a instaneiE
%C inclu%erea clauzei %e preciputE e,ecutarea clauzei %e preciput se
ace :n natur* sau& %ac* acest lucru nu este posi$il& prin ec3ivalent& %in
valoarea activului net al co-unit*ii.
Ale di&po#i(ii
aplica-ile
Ar$8=8 0 6n -*sura :n care prin convenie -atri-onial* nu se
preve%e altel& regi-ul 'uri%ic al co-unit*ii convenionale se
co-pleteaz* cu %ispoziiile legale privin% regi-ul co-unit*ii legale.
Sec(iunii a :%a
Modi)icarea regimului marimonial
D6 Modi)icarea conven(ional"
Condi(ii Ar$8=9% B1C Dup* cel puin un an %e la :nc3eierea c*s*toriei& soii pot&
ori %e c<te ori %oresc& s* :nlocuiasc* regi-ul -atri-onial e,istent cu
un alt regi- -atri-onial ori s* :l -o%iice& cu respectarea con%iiilor
prev*zute %e lege pentru :nc3eierea conveniilor -atri-oniale.
B2C Dispoziiile art. )/(& )4! i )5/ sunt aplica$ile :n -o%
corespunz*tor.
B)C Cre%itorii pre'u%iciai prin sc3i-$area sau lic3i%area
regi-ului -atri-onial pot or-ula aciunea revocatorie :n ter-en %e
un an %e la %ata la care au ost :n%eplinite or-alit*ile %e pu$licitate
sau& %up* caz& %e c<n% au luat cunotin* %e aceste :-pre'ur*ri pe alt*
cale.
B4C Cre%itorii prev*zui la alin.B)C pot invoca oric<n%& pe cale %e
e,cepie& inopoza$ilitatea -o%iic*rii sau lic3i%*rii regi-ului
-atri-onial *cute :n rau%a intereselor lor.
D7 Modi)icarea +udiciar"
Separa(ia +udiciar"
de -unuri
Ar$8=: 0 B1C Dac* regi-ul -atri-onial al soilor este cel al
co-unit*ii legale sau convenionale& instana& la cererea unuia %intre
soi& poate pronuna separaia %e $unuri& atunci c<n% cel*lalt so
:nc3eie acte care pun :n pericol interesele patri-oniale ale a-iliei.
B2C 2oto%at*& instana ace aplicarea art. )(2 .
B)C Dispoziiile art. )/(& )4! i )5/ se aplic* :n -o%
corespunz*tor.
8)
E)ece .nre &o(i Ar$8=; % B1C +eparaia %e $unuri pronunat* %e c*tre instan* ace ca
regi-ul -atri-onial anterior s* :nceteze& iar soilor li se aplic*
regi-ul -atri-onial prev*zut %e art. )(5 -)8/.
B2C 6ntre soi& eectele separaiei se pro%uc %e la %ata or-ul*rii
cererii& cu e,cepia cazului :n care instana& la cererea oric*ruia %intre
ei& %ispune ca aceste eecte s* li se aplice %e la %ata %esp*ririi :n apt.
E)ece )a(" de er(i Ar$ 8=< , B1C Cre%itorii soilor nu pot cere separaia %e $unuri& %ar
pot interveni :n cauz*.
B2C Dispoziiile art. )84 alin. B)C i B4C se plic* :n -o%
corespunz*tor.
CAPITOLUL *II
De&)acerea c"&"oriei
Sec(iunea 6
Ca#urile de divor(
D6$ Di&po#i(ii generale
Moivele de divor( Ar$8== 0 Divorul poate avea locD
aC prin acor%ul soilor& la cererea a-$ilor soi sau a unuia %intre soi
acceptat* %e cel*lalt soE
$C atunci c<n%& %in cauza unor -otive te-einice& raporturile %intre
soi sunt grav v*t*-ate i continuarea c*s*toriei nu -ai este
posi$il*E
cC la cererea unuia %intre soi& %up* o separare :n apt care a %urat
cel puin cinci aniE
%C la cererea oric*ruia %intre soi& %ac* starea s*n*t*ii unuia
%intre ei ace i-posi$il* continuarea c*s*toriei.
D 7$Divor(ul prin acordul &o(ilor pe cale +udiciar"
Condi(ii Ar$8=> , B1C Divorul prin acor%ul soilor poate i pronunat
in%ierent %e %ata :nc3eierii c*s*toriei i in%ierent %ac* e,ist* sau nu
copii -inori rezultai %in c*s*torie.
B2C Divorul prin acor%ul soilor nu poate i a%-is %ac* unul
%intre soi este pus su$ inter%icie.
B)C Instana este o$ligat* s* veriice e,istena consi-*-<ntului
li$er i neviciat al iec*rui so.
D 8$ Divor(ul prin acordul &o(ilor pe cale admini&raiv"
Condi(ii Ar$8>? 0 B1C Dac* soii sunt %e acor% cu %ivorul& i nu au copii
-inori& n*scui %in c*s*torie sau a%optai& oierul %e stare civil* %e la
locul c*s*toriei sau al ulti-ei locuine co-une a soilor poate constata
%esacerea c*s*toriei prin acor%ul soilor& eli$er<n%u-le un certiicat %e
84
%ivor& potrivit legii.
B2C Dispoziiile art.)8! alin.B2C r*-<n aplica$ile$
Procedur" Ar$8>6 , A1C Cererea %e %ivor se %epune %e soi :-preun*. 7ierul
%e stare civil* :nregistreaz* cererea& le %* soilor saturi %e :-p*care i
le acor%* un ter-en %e %ou* luni :n acest scop.
B2C 9a e,pirarea acestui ter-en& oierul %e stare civil* veriic*
%ac* soii st*ruie s* %ivoreze i %ac*& :n acest sens& consi-*-<ntul
lor este li$er i neviciat.
B)C Dac* soii st*ruie :n %ivor& oierul %e stare civil* eli$ereaz*
certiicatul %e %ivor *r* s* ac* vreo -eniune cu privire la culpa
soilor.
B4C Dispoziiile art. )!8 alin.B1C i alin.B)C se aplic* :n -o%
corespunz*tor. Dac* soii nu se :neleg asupra nu-elui %e a-ilie pe
care s* :l poarte %up* %ivor& oierul %e stare civil* e-ite o %ecizie %e
respingere a cererii %e %ivor i :n%ru-* soii s* se a%reseze instanei
%e 'u%ecat*& potrivit preve%erilor art. )8!.
B5C +oluionarea cererilor privin% alte eecte ale %ivorului&
asupra c*rora soii nu se :neleg& sunt %e co-petena instanei
'u%ec*toreti.
Men(iunea .n acul
de c"&"orie
Ar$ 8>7

0 B1C C<n% cererea %e %ivor este %epus* la pri-*ria un%e s-a
:nc3eiat c*s*toria& oierul %e stare civil*& %up* e-iterea certiicatului
%e %ivor& ace cuvenita -eniune :n actul %e c*s*torie.
B2C 6n cazul %epunerii cererii la o alt* pri-*rie& potrivit art. )!/
alin.B1C& oierul %e stare civil* e-ite certiicatul %e %ivor i
:nainteaz*& %e :n%at*& o copie certiicat* %e pe acesta la pri-*ria
locului un%e s-a :nc3eiat c*s*toria& spre a se ace -eniune :n actul %e
c*s*torie.
Re)u#ul o)i(erului
de &are civil"
Ar$ 8>8 0 B1C Dac* nu sunt :n%eplinite con%iiile art. )!/ oierul %e
stare civil* e-ite o %ecizie %e respingere a cererii %e %ivor.
B2C 6-potriva reuzului oierului %e stare civil* nu e,ist* cale %e
atac& %ar soii se pot a%resa cu cererea %e %ivor instanei %e 'u%ecat*&
pentru a %ispune %esacerea c*s*toriei prin acor%ul lor sau :n $aza
unui alt te-ei prev*zut %e lege.
B)C #entru %aunele suerite prin reuzul a$uziv al oierului %e
stare civil* %e a constata %esacerea c*s*toriei prin acor%ul soilor i
%e a e-ite certiicatul %e %ivor& oricare %intre soi se poate a%resa& pe
cale separat*& instanei co-petente$
D 9$ Divor(ul din culp"
Condi(iile
divor(ului din culp"
Ar$ 8>9 0 B1C 6n cazul prev*zut %e art. )88 lit. $C& %ivorul se poate
pronuna %ac* instana sta$ilete culpa soului p<r<t :n %estr*-area
c*s*toriei. Cu toate acestea& %ac* %in pro$ele a%-inistrate rezult*
culpa a-$ilor soi& instana poate pronuna %ivorul %in culpa lor
co-un*& c3iar %ac* nu-ai unul %intre ei a *cut cerere %e %ivor.
B2C 6n cazul prev*zut %e art. )88 lit. cC& %ivorul se pronun* %in
85
culpa e,clusiv* a soului recla-ant& cu e,cepia cazului :n care p<r<tul
se %eclar* %e acor% cu %ivorul& c<n% %ivorul se pronun* *r* a se
ace -eniune %espre culpa soilor.
Coninuarea
ac(iunii de divor(
Ar$8>: 0 B1C 6n cazul prev*zut %e art. )!4 alin. B1C& %ac* soul
recla-ant %ece%eaz* :n ti-pul procesului& -otenitorii s*i pot
continua aciunea %e %ivor.
B2C Aciunea continuat* %e -otenitori este a%-is* nu-ai %ac*
instana constat* culpa e,clusiv* a soului p<r<t.
D:$ Divor(ul din cau#a &"rii &"n""(ii unui &o(
Condi(iile
divor(ului
Ar$ 8>; 0 B1C 6n cazul prev*zut %e art. )88 lit. %C& %esacerea
c*s*toriei se pronun* *r* a se ace -eniune %espre culpa soilor.
B2C Cu toate acestea& c*s*toria nu poate i %es*cut* %in cauza
st*rii s*n*t*ii soului p<r<t %ac* %ivorul ar putea pro%uce pentru
acesta consecine grave& care s* necesite spri'inul celuilalt so i&
astel& s* i-pun* -eninerea c*s*toriei.
Sec(iunea a 7%a
E)ecele divor(ului
D6$ Daa de&)acerii c"&"oriei
Daa de&)acerii
c"&"oriei
Ar$ 8>< - B1C C*s*toria este %es*cut* %in ziua c<n% 3ot*r<rea prin
care s-a pronunat %ivorul a r*-as %einitiv*.
B2C #rin e,cepie& %ac* aciunea %e %ivor este continuat* %e
-otenitorii soului recla-ant& potrivit art. )!5& c*s*toria se socotete
%es*cut* la %ata %ecesului.
B)C 6n cazul prev*zut %e art. )!/& c*s*toria este %es*cut* pe %ata
eli$er*rii certiicatului %e %ivor.
D7$ E)ecele divor(ului cu privire la raporurile neparimoniale dinre &o(i
Numele de )amilie
dup" c"&"orie
Ar$8>= , B1C 9a %esacerea c*s*toriei prin %ivor& soii pot conveni s*
p*streze nu-ele purtat :n ti-pul c*s*toriei. Instana ia act %e aceast*
:nelegere prin 3ot*r<rea %e %ivor.
B2C #entru -otive te-einice& 'ustiicate %e interesul unuia %intre
soi sau %e interesul superior al copilului& instana poate s*
:ncuviineze ca soii s* p*streze nu-ele purtat :n ti-pul c*s*toriei&
c3iar :n lipsa unei :nelegeri :ntre ei.
B)C Dac* nu a intervenit o :nelegere sau %ac* instana nu a %at
:ncuviinarea& iecare %intre otii soi poart* nu-ele %inaintea
c*s*toriei.
Drepurile &o(ului
divor(a
Ar$8>> 0 B1C Divorul este consi%erat pronunat :-potriva soului %in
a c*rui culp* e,clusiv* s-a %es*cut c*s*toria.
B2C +oul :-potriva c*ruia a ost pronunat %ivorul pier%e
86
%repturile pe care legea sau conveniile :nc3eiate anterior cu terii le
atri$uie soului %ivorat.
B)C Aceste %repturi nu sunt pier%ute :n cazul culpei co-une sau
al %ivorului prin acor%ul soilor.
D8$ E)ecele divor(ului cu privire la raporurile parimoniale dinre &o(i
I$ E)ece cu privire la regimul marimonial

@ncearea regimului
marimonial
Ar$9?? 0 B1C .egi-ul -atri-onial :nceteaz* :ntre soi la %ata
intro%ucerii cererii %e %ivor.
B2C Cu toate acestea& oricare %intre soi sau a-<n%oi& :-preun*&
:n cazul %ivorului prin acor%ul lor& pot cere instanei %e %ivor s*
constate c* regi-ul -atri-onial a :ncetat %e la %ata separaiei :n apt.
B)C #reve%erile acestui articol se aplic* :n -o% corespunz*tor i
:n cazul %ivorului prev*zut %e art. )!/.
Acele .ncCeiae .n
)rauda celuilal &o(
Ar$9?6 0 B1C Actele -enionate la art. )61 alin. B2C& precu- i actele
%in care se nasc o$ligaii :n sarcina co-unit*ii& :nc3eiate %e unul
%intre soi %up* %ata intro%ucerii cererii %e %ivor sunt lovite %e
nulitate relativ*& %ac* au ost *cute :n rau%a celuilalt so.
B2C Dispoziiile art. )6/ alin. B)C r*-<n aplica$ile.
Opo#a-iliaea )a("
de er(i
Ar$9?7 0 B1C Fot*r<rea 'u%ec*toreasc* prin care s-a pronunat
%ivorul i& %up* caz& certiicatul %e %ivor& prev*zut %e art.)!/

sunt
opoza$ile a* %e teri& :n con%iiile legii.
B2C Dispoziiile art.)/(, )4! i )5/ sunt aplica$ile :n -o%
corespunz*tor& inclusiv :n cazul prev*zut %e art.)!/.
II$ Drepul la de&p"gu-iri
Acordarea
de&p"gu-irilor
Ar$9?8 0 +oul nevinovat& care suer* un pre'u%iciu -aterial sau
-oral prin %esacerea c*s*toriei& poate cere soului vinovat s*-l
%esp*gu$easc*. Instana tutelar* soluioneaz* cererea prin 3ot*r<rea
%e %ivor.
III$ O-liga(ia de .nre(inere .nre )o0ii &o(i
O-liga(ia de
.nre(inere
Ar$9?9 0 B1C #rin %esacerea c*s*toriei& o$ligaia %e :ntreinere :ntre
soi :nceteaz*.
B2C +oul %ivorat are %reptul la :ntreinere& %ac* se al* :n
nevoie %in pricina unei incapacit*i %e -unc* survenite :nainte %e
c*s*torie& ori :n ti-pul c*s*torieiE el are %rept la :ntreinere i atunci
c<n% incapacitatea se ivete :n %ecurs %e un an %e la %esacerea
c*s*toriei& :ns* nu-ai %ac* incapacitatea se %atoreaz* unei :-pre'ur*ri
:n leg*tur* cu c*s*toria.
B)C 6ntreinerea %atorat* potrivit %ispoziiilor alin.B2C se
sta$ilete p<n* la o p*tri-e %in venitul net al soului o$ligat la plata
8(
ei& :n raport cu -i'loacele sale i cu starea %e nevoie a soului
cre%itor. Aceast* :ntreinere& :-preun* cu :ntreinerea %atorat*
copiilor& nu va putea %ep*i o trei-e %in venitul net al soului o$ligat
la plat*.
B4C C<n% %ivorul este pronunat %in culpa e,clusiv* a unuia
%intre soi& acesta nu $eneiciaz* %e preve%erile alin.B2C i B)C %ec<t
ti-p %e un an %e la %esacerea c*s*toriei.
B5C 6n aara altor cazuri prev*zute %e lege& o$ligaia %e
:ntreinere :nceteaz* prin rec*s*torirea soului :n%rept*it sau :n cazul
:n care soul :n%rept*it tr*iete :n stare notorie %e concu$ina'.
I*$ Pre&a(ia compen&aorie
Condi(iile pre&a(iei
compen&aorii
Ar$9?: 0 B1C 6n cazul :n care %ivorul este pronunat %in culpa
co-un* a soilor sau *r* a se sta$ili culpa lor& oricare %intre ei poate
$eneicia %e o prestaie co-pensatorie& care s* co-penseze& :n -*sura
:n care este posi$il& %ierenele i-portante pe care %ivorul le-ar
%eter-ina :n -o%ul %e via* al celui care o solicit*E %e ase-enea&
prestaia co-pensatorie poate i cerut* %e soul recla-ant atunci c<n%
%ivorul se pronun* %in culpa e,clusiv* a soului p<r<t.
B2C +oul care solicit* prestaia co-pensatorie nu poate cere %e
la ostul s*u so i pensie %e :ntreinere& :n con%iiile art. 4/4 .
Sa-ilirea pre&a(iei
compen&aorii
Ar$9?; 0 B1C #restaia co-pensatorie nu se poate solicita %ec<t o%at*
cu %esacerea c*s*toriei.
B2C 9a sta$ilirea prestaiei co-pensatorii se ine sea-a at<t %e
resursele soului care o solicit*& c<t i %e -i'loacele celuilalt so %in
-o-entul %ivorului& %e eectele pe care le are sau le va avea
lic3i%area regi-ului -atri-onial& precu- i %e orice alte :-pre'ur*ri
previzi$ile %e natur* s* le -o%iice& cu- ar i v<rsta i starea %e
s*n*tate a soilor& contri$uia la creterea copiilor -inori pe care a
avut-o i ur-eaz* s* o ai$* iecare so& preg*tirea proesional*&
posi$ilitatea %e a %es*ura o activitate pro%uc*toare %e venituri i
altele ase-enea.
1orma pre&a(iei
compen&aorii
Ar$9?< 0 B1C #restaia co-pensatorie poate i sta$ilit* :n $ani& su$
or-a unei su-e glo$ale sau a unei rente viagere& ori :n natur*& su$
or-a uzuructului asupra unor $unuri -o$ile sau i-o$ile care aparin
%e$itorului.
B2C .enta poate i sta$ilit* :ntr-o cot* procentual* %in venitul
%e$itorului sau :ntr-o su-* %e $ani %eter-inat*.
B)C .enta i uzuructul se pot constitui pe toat* %urata vieii celui
care solicit* prestaia co-pensatorie sau pentru o perioa%* -ai scurt*&
care se sta$ilete prin 3ot*r<rea %e %ivor.
4aran(ii Ar$9?= , Instana& la cererea soului cre%itor& poate o$liga pe soul
%e$itor s* constituie o garanie real* sau s* %ea cauiune pentru a
asigura e,ecutarea rentei.
88
Modi)icarea
pre&a(iei
compen&aorii
Ar$9?> 0 B1C Instana poate -*ri sau -icora prestaia
co-pensatorie& %ac* se -o%iic*& :n -o% se-niicativ& -i'loacele
%e$itorului i resursele cre%itorului.
B2C 6n cazul :n care prestaia co-pensatorie const* :ntr-o su-*
%e $ani& aceasta se in%e,eaz* %e %rept& tri-estrial& :n uncie %e rata
inlaiei.
@ncearea pre&a(iei
compen&aorii
Ar$96? , #restaia co-pensatorie :nceteaz* prin %ecesul unuia %intre
soi& prin rec*s*torirea soului cre%itor& precu- i atunci c<n% acesta
o$ine resurse %e natur* s* :i asigure con%iii %e via* ase-*n*toare
celor %in ti-pul c*s*toriei.
D9$ E)ecele divor(ului cu privire la raporurile dinre p"rin(i 0i copiii lor minori
Raporurile dinre
p"rin(ii divor(a(i 0i
copiii lor minori
Ar$966 - B1C Instana tutelar* 3ot*r*te& o %at* cu pronunarea
%ivorului& asupra raporturilor %intre p*rinii %ivorai i copiii lor
-inori& in<n% sea-a %e interesul superior al copiilor& %e concluziile
raportului %e anc3et* psi3o-social*& precu- i& %ac* este cazul& %e
:nvoiala p*rinilor& pe care :i ascult*.
B2C Ascultarea copilului care a :-plinit v<rsta %e 1/ ani este
o$ligatorie& %ispoziiile art.281 iin% aplica$ile.
E2erciarea
auori"(ii
p"rine0i de c"re
am-ii p"rin(i
Ar$ 967 , Dup* %ivor& autoritatea p*rinteasc* revine :n co-un
a-$ilor p*rini& aar* %e cazul :n care instana %eci%e altel.
E2erciarea
auori"(ii
p"rine0i de c"re
un &ingur p"rine

Ar$ 968 % A6B Dac* e,ist* -otive :nte-eiate& av<n% :n ve%ere interesul
superior al copilului& instana 3ot*r*te ca autoritatea p*rinteasc* s* ie
e,ercitat* nu-ai %e c*tre unul %intre p*rini.
B2C Cel*lalt p*rinte p*streaz* %reptul %e a veg3ea asupra
-o%ului %e cretere i e%ucare a copilului& precu- i %reptul %e a
consi-i la a%opia sau la c*s*toria acestuia.
E2erciarea
auori"(ii
p"rine0i de c"re
ale per&oane
Ar$ 969 0 B1C 6n -o% e,cepional& instana tutelar* poate 3ot*r:
plasa-entul copilului la o ru%* sau la o alt* a-ilie ori persoan*& cu
consi-*-<ntul acestora sau :ntr-o instituie %e ocrotire. Acestea
e,ercit* nu-ai %repturile i :n%atoririle care revin p*rinilor cu privire
la persoana copilului.
B2C Instana sta$ilete %ac* %repturile cu privire la $unurile copilului se
e,ercit* %e c*tre p*rini :n co-un sau revin unuia %intre ei.
Locuin(a copilului
dup" divor(
Ar$96: 0 B1C 6n lipsa :nelegerii %intre p*rini sau %ac* aceasta este
contrar* interesului superior al copilului& instana tutelar* sta$ilete& o
%at* cu pronunarea %ivorului& locuina copilului -inor la p*rintele cu
care locuiete :n -o% statornic.
B2C Dac* p<n* la %ivor copilul a locuit cu a-$ii p*rini& instana
8!
:i sta$ilete locuina la unul %intre ei& in<n% sea-a %e interesul s*u
superior.
B)C 6n -o% e,cepional& i nu-ai %ac* este :n interesul superior
al copilului& instana poate sta$ili locuina acestuia la $unici sau la alte
ru%e ori persoane& cu consi-*-<ntul acestora& ori la o instituie %e
ocrotire. Acestea e,ercit* supraveg3erea copilului i :n%eplinesc toate
actele o$inuite privin% s*n*tatea& e%ucaia i :nv**tura sa.
Drepurile
p"rinelui &epara
de copil
Ar$ 96; % B1C 6n cazurile prev*zute %e art.415& p*rintele sau& %up* caz&
p*rinii separai %e copilul lor& au %reptul %e a avea leg*turi personale
cu acesta.
B2C 6n caz %e ne:nelegere :ntre p*rini& instana tutelar* %eci%e cu
privire la -o%alit*ile %e e,ercitare a acestui %rept. Ascultarea
copilului este o$ligatorie& art.281 iin% aplica$il.
Sa-ilirea
conri-u(iei
p"rin(ilor
Ar$ 96< , B1C Instana tutelar*& prin 3ot*r<rea %e %ivor& sta$ilete
contri$uia iec*rui p*rinte la c3eltuielile %e cretere& e%ucare&
:nv**tur* i preg*tire proesional* a copiilor.
B2C Dispoziiile 2itlului " privin% o$ligaia %e :ntreinere se
aplic* :n -o% corespunz*tor.
Modi)icarea
m"&urilor luae cu
privire la copil
Ar$ 96= - 6n cazul sc3i-$*rii :-pre'ur*rilor& instana tutelar* poate
-o%iica -*surile cu privire la %repturile i :n%atoririle p*rinilor
%ivorai a* %e copii lor -inori& la cererea oric*ruia %intre p*rini sau
a unui alt -e-$ru %e a-ilie& a copilului& a instituiei %e ocrotire& a
instituiei pu$lice specializate pentru protecia copilului sau a
procurorului.
Raporurile dinre
p"rin(i 0i copiii lor
minori .n ale
ca#uri
Ar$ 96> , 6n cazul prev*zut %e art. )/! alin.B2C& instana 3ot*r*te
asupra raporturilor %intre p*rini i copiii lor -inori& %ispoziiile
art.411-418 iin% aplica$ile :n -o% corespunz*tor.
TITLUL III
Rudenia
CAPITOLUL I
Di&po#i(ii generale
No(iune Ar$ 97? 0 B1C .u%enia ireasc* este leg*tura $azat* pe %escen%ena
unei persoane %intr-o alt* persoan* sau pe aptul c* -ai -ulte
persoane au un ascen%ent co-un.
B2C .u%enia civil* este leg*tura rezultat* %in a%opia :nc3eiat*
:n con%iiile prev*zute %e lege.

Rudenia .n linie
dreap" &au
Ar$ 976 - B1C .u%enia este :n linie %reapt* :n cazul %escen%enei unei
persoane %intr-o alt* persoan* i poate i ascen%ent* sau %escen%ent*.
!/
colaeral" B2C .u%enia este :n linie colateral* atunci c<n% rezult* %in aptul
c* -ai -ulte persoane au un ascen%ent co-un.
B)C >ra%ul %e ru%enie se sta$ilete astelD
aC :n linie %reapt*& %up* nu-*rul naterilorD astel& copiii i p*rinii
sunt ru%e %e gra%ul :nt<i& nepoii i $unicii sunt ru%e %e gra%ul al
%oileaE
$C :n linie colateral*& %up* nu-*rul naterilor& urc<n% %e la una %intre
ru%e p<n* la ascen%entul co-un i co$or<n% %e la acesta p<n* la
cealalt* ru%*E astel& raii sunt ru%e %e gra%ul al %oilea& unc3iul sau
-*tua i nepotul %e gra%ul al treilea& verii pri-ari %e gra%ul al
patrulea.
A)iniaea Ar$ 977 0 B1C Ainitatea este leg*tura %intre un so i ru%ele celuilalt
so.
B2C .u%ele soului sunt& :n aceeai linie i acelai gra%& ainii
celuilalt so.
CAPITOLUL II
1ilia(ia
Sec(iunea 6
Sa-ilirea )ilia(iei
D6$ Di&po#i(ii generale
Modurile de
&a-ilire a )ilia(iei
Ar$ 978 0 B1C 8iliaia a* %e -a-* rezult* %in aptul nateriiE ea se
poate sta$ili i prin recunoatere sau prin 3ot*r<re 'u%ec*toreasc*.
B2C 8iliaia a* %e tat*l %in c*s*torie se sta$ilete prin eectul
prezu-iei %e paternitate.
B)C 8iliaia a* %e tat*l %in aara c*s*toriei se sta$ilete prin
recunoatere sau prin 3ot*r<re 'u%ec*toreasc*& %up* caz.
Dovada )ilia(iei Ar$ 979 , B1C 8iliaia se %ove%ete prin actul %e natere :ntoc-it :n
registrul %e stare civil*& precu- i cu certiicatul %e natere eli$era pe
$aza acestuia.
B2C 6n cazul copilului %in c*s*torie& %ova%a se ace prin actul %e
natere i prin actul %e c*s*torie al p*rinilor& trecute :n registrele %e
stare civil*& precu- i prin certiicatele %e stare civil*
corespunz*toare.
Po&e&ia de &a Ar$ 97: , B1C #osesia %e stat este starea %e apt care in%ic* leg*turile
%e iliaie i ru%enie %intre copil i a-ilia %in care se pretin%e c* ace
parte. 4a const*& :n principal& :n ur-*toarele :-pre'ur*riD
aC o persoan* se co-port* a* %e un copil ca iin% al s*u&
:ngri'in%u-se %e creterea i e%ucarea sa& iar copilul se co-port* a*
%e aceast* persoan* ca iin% p*rintele s*uE
$C copilul este recunoscut %e c*tre a-ilie& :n societate i& c<n%
este cazul& %e c*tre autorit*ile pu$lice& ca iin% al persoanei %espre
care se pretin%e c* este p*rintele s*uE
cC copilul poart* nu-ele persoanei %espre care se pretin%e c*
!1
este p*rintelui s*u.
B2C #osesia %e stat tre$uie s* ie continu*& panic*& pu$lic* i
neec3ivoc*.
Po&e&ia de &a
con)orm" cu acul
de na0ere
Ar$ 97; , B1C 1ici o persoan* nu poate recla-a o alt* iliaie a* %e
-a-* %ec<t aceea ce rezult* %in actul s*u %e natere i posesia %e stat
conor-* cu acesta.
B2C 1i-eni nu poate contesta iliaia a* %e -a-* a persoanei
care are o posesie %e stat conor-* cu actul s*u %e natere.
B)C Cu toate acestea& %ac* printr-o 3ot*r<re 'u%ec*toreasc* s-a
sta$ilit c* a avut loc o su$stituire %e copil ori c* a ost :nregistrat* ca
-a-* a unui copil o alt* e-eie %ec<t aceea care l-a n*scut& se poate
ace %ova%a a%ev*ratei iliaii cu orice -i'loc %e pro$*.
Timpul legal al
concep(iunii

Ar$97< % B1C Intervalul %e ti-p cuprins :ntre a trei suta i a o sut*
optzecea zi %inaintea naterii copilului este ti-pul legal al
concepiunii. 4l se calculeaz* zi cu zi.
B2C #rin -i'loace %e pro$* tiiniice se poate ace %ova%a
concepiunii copilului :ntr-o anu-it* perioa%* %in intervalul %e ti-p
prev*zut la alin.B1C sau c3iar :n aara acestui interval.
Ce &e .n(elege prin
copil
Ar$97= , #rin %erogare %e la %ispoziiile art. 28/ alin. B1C& :n
prezentul capitol prin copil se :nelege& %up* caz& i persoana -a'or* a
c*rei iliaie este cercetat*.
D7$ Pre#um(ia de paerniae
Pre#um(ia de
paerniae
Ar$97> 0 B1C Copilul n*scut sau conceput :n ti-pul c*s*toriei are ca
tat* pe soul -a-ei.
B2C #aternitatea poate i t*g*%uit*& %ac* este cu neputin* ca
soul -a-ei s* ie tat*l copilului.
Con)lice de
paerniae
Ar$98? , B1C 6n cazul copilului conceput :n ti-pul unei c*s*torii& %ar
n*scut :n ti-pul altei c*s*torii a -a-ei sale& ulterioare& tat*l copilului
este consi%erat soul -a-ei %in c*s*toria :n care el s-a n*scut.
B2C Dac* paternitatea sta$ilit* potrivit alin.B1C este :nl*turat* prin
3ot*r<re 'u%ec*toreasc*& tat* al copilului este consi%erat soul %in
c*s*toria :n ti-pul c*reia a avut loc concepia.
B)C 6n caz %e $iga-ie& tat*l copilului este consi%erat soul %in
ulti-a c*s*torie a -a-ei& %ac* s-a n*scut %up* :nc3eierea ei. Dac*
aceast* paternitate este :nl*turat* prin 3ot*r<re 'u%ec*toreasc*& tat*l
copilului este consi%erat soul -a-ei %in c*s*toria :nc3eiat* -ai :nt<i.
D8$ Recunoa0erea copilului
1elurile
recunoa0erii
Ar$ 986 0 B1C Dac* naterea nu a ost :nregistrat* :n registrul %e stare
civil* sau copilul a ost trecut :n registrul %e stare civil* ca n*scut %in
p*rini necunoscui& -a-a :l poate recunoate pe copil.
!2
B2C Copilul conceput i n*scut :n aara c*s*toriei poate i
recunoscut %e c*tre tat*l s*u.
B)C Dup* -oartea copilului& acesta poate i recunoscut nu-ai
%ac* a l*sat %escen%eni ireti.
1ormele
recunoa0erii
Ar$987 - B1C .ecunoaterea poate i *cut* prin %eclaraie la serviciul
%e stare civil*& prin :nscris autentic sau prin testa-ent.
B2C Dac* recunoaterea este *cut* prin :nscris autentic& o copie
a ace&uia este tri-is* %in oiciu serviciului %e stare civil* co-petent&
pentru a se ace -eniunea corespunz*toare :n registrele %e stare
civil*.
B)C .ecunoaterea& c3iar %ac* a ost *cut* prin testa-ent& este
irevoca$il*.
Recunoa0erea de
c"re minorul
nec"&"ori
Ar$988 0 ;inorul nec*s*torit poate recunoate singur pe copilul s*u&
%ac* are %iscern*-<nt la -o-entul recunoaterii.
Nuliaea a-&olu"
a recunoa0erii
Ar$ 989 0 .ecunoaterea este lovit* %e nulitate a$solut* %ac*D
aC a ost recunoscut un copil a c*rui iliaie& sta$ilit* potrivit legii& nu
a ost :nl*turat*. Cu toate acestea& %ac* iliaia anterioar* a ost
:nl*turat* prin 3ot*r<re 'u%ec*toreasc*& recunoaterea este
vala$il*E
$C a ost *cut* %up* %ecesul copilului& iar acesta nu a l*sat
%escen%eni iretiE
cC a ost *cut* :n alte or-e %ec<t cele prev*zute %e lege.
Nuliaea relaiv" a
recunoa0erii
Ar$98: 0 B1C .ecunoaterea poate i anulat* pentru eroare& %ol sau
violen*.
B2C #rescripia %reptului la aciune :ncepe sa curg* %e la %ata
:ncet*rii violentei ori& %up* caz& a %escoperirii erorii sau %olului.
Cone&area
recunoa0erii de
)ilia(ie
Ar$98; - B1C .ecunoaterea care nu corespun%e a%ev*rului poate i
contestat* oric<n% i %e orice persoan* interesat*.
B2C Dac* recunoaterea este contestat* %e cel*lalt p*rinte& %e copilul
recunoscut sau %e %escen%enii acestuia& %ova%a iliaiei este :n sarcina
autorului recunoaterii sau a -otenitorilor s*i.
D9$ Ac(iuni privind )ilia(ia
I$ Cone&area )ilia(iei
Ac(iunea .n
cone&a(ia )ilia(iei
Ar$98< , B1C 7rice persoan* interesat* poate contesta oric<n%& prin
aciune :n 'ustiie& iliaia sta$ilit* printr-un act %e natere ce nu este
conor- cu posesia %e stat.
B2C 6n acest caz& iliaia se %ove%ete prin certiicatul -e%ical
constatator al naterii& prin e,pertiza -e%ico-legal* %e sta$ilire a
iliaiei sau& :n lipsa certiicatului ori :n cazul i-posi$ilit*ii eectu*rii
e,pertizei& prin orice -i'loc %e pro$*& inclusiv prin posesia %e stat.
!)
B)C Cu toate acestea& %ova%a iliaiei nu se ace prin -artori %ec<t
:n cazul prev*zut la art.426 alin.B)C sau atunci c<n% e,ist* :nscrisuri
care ac %e-n* %e crezare aciunea or-ulat*.
II$ Ac(iunea .n &a-ilirea )ilia(iei )a(" de mam"
Ac(iunea .n
&a-ilirea
maerni"(ii
Ar$98= , 6n cazul :n care& %in orice -otiv& %ova%a iliaiei a* %e
-a-* nu se poate ace prin certiicatul constatator al naterii ori :n
cazul :n care se contest* realitatea celor cuprinse :n certiicatul
constatator al naterii& iliaia a* %e -a-* se poate sta$ili printr-o
aciune :n sta$ilirea -aternit*ii& :n ca%rul c*reia pot i a%-inistrate
orice -i'loace %e pro$*.
Regimul +uridic al
ac(iunii .n &a-ilirea
maerni"(ii
Ar$98> 0 A6B Dreptul la aciunea :n sta$ilirea iliaiei a* %e -a-*
aparine copilului i se pornete& :n nu-ele acestuia& %e c*tre
reprezentantul s*u legal.
B2C Aciunea poate s* ie pornit* sau& %up* caz& continuat* i %e
-otenitorii copilului& :n con%iiile legii.
B)CAciunea poate i intro%us* i :-potriva -otenitorilor
pretinsei -a-e.
B4C Dreptul la aciune este i-prescripti$il.
B5C Dac*& :ns*& copilul a %ece%at :nainte %e a intro%uce aciunea&
-otenitorii s*i pot s* o intro%uc* :n ter-en %e un an %e la %ata
%ecesului.
III$ Ac(iunea .n &a-ilirea paerni"(ii din a)ara c"&"oriei
Sa-ilirea
paerni"(ii prin
Co"r!re
+udec"orea&c"
Ar$99? , Dac* tat*l %in aara c*s*toriei nu :l recunoate pe copil&
paternitatea acestuia se poate sta$ili prin 3ot*r<re 'u%ec*toreasc*.
Ac(iunea .n
&a-ilirea
paerni"(ii
Ar$996 0 B1C Aciunea :n sta$ilirea paternit*ii %in aara c*s*toriei
aparine copilului i se pornete :n nu-ele lui %e c*tre -a-*& c3iar
%ac* este -inor*& sau %e c*tre reprezentantul lui legal.
B2C 4a poate i pornit* sau& %up* caz& continuat* i %e
-otenitorii copilului& :n con%iiile legii.
B)C Aciunea :n sta$ilirea paternit*ii poate i pornit* i :-potriva
-otenitorilor pretinsului tat*.
Pre#um(ia )ilia(iei
)a(" de prein&ul
a"
Ar$997 , B1C #aternitatea se prezu-* %ac* se %ove%ete c* pretinsul
tat* a convieuit cu -a-a copilului :n perioa%a ti-pului legal al
concepiunii.
B2C #rezu-ia este :nl*turat* %ac* pretinsul tat* %ove%ete c* este
e,clus ca el s* :l i conceput pe copil.
Termen de
pre&crip(ie
Ar$998 , B1C Dreptul la aciunea :n sta$ilirea paternit*ii nu se
prescrie :n ti-pul vieii copilului.
!4
B2C Dispoziiile art. 4)! alin.B5C se aplic* :n -o% corespunz*tor.
De&p"gu-iri Ar$999 0 B1C ;a-a copilului poate cere pretinsului tat* s* :i
pl*teasc*D
aC c3eltuielile naterii i ale le3uzieiE
$C c3eltuielile *cute cu :ntreinerea ei ti-p %e patru s*pt*-<ni
:nainte %e natere i patru s*pt*-<ni %up* natere.
B2C ;a-a poate solicita aceste %esp*gu$iri c3iar i atunci c<n%
copilul s-a n*scut -ort sau a -urit :nainte %e pronunarea 3ot*r<rii
privin% sta$ilirea paternit*ii.
B)C Dreptul la aciune al -a-ei se prescrie :n ter-en %e trei ani
%e la naterea copilului.
B4C ;a-a nu poate cere aceste %esp*gu$iri %ac* nu a or-ulat i
aciune pentru sta$ilirea paternit*ii.
B5C 6n aara c3eltuielilor prev*zute la alin.B1C& -a-a i
-otenitorii ei au %reptul la %esp*gu$iri pentru orice alte pre'u%icii&
potrivit %reptului co-un.
I*$ Ac(iuni privind )ilia(ia )a(" de a"l din c"&"orie
Ac(iunea .n "gada
paerni"(ii
Ar$99: , B1C Aciunea :n t*ga%a paternit*ii poate i pornit* %e soul
-a-ei& %e -a-*& precu- i %e copilE ea poate i pornit* sau& %up* caz&
continuat* i %e -otenitorii acestora& :n con%iiile legii.
B2C Aciunea se intro%uce %e c*tre soul -a-ei :-potriva
copiluluiE c<n% acesta este %ece%at& aciunea se pornete :-potriva
-a-ei sale i& %ac* este cazul& a altor -otenitori ai s*i.
B)C Dac* soul este pus su$ inter%icie& aciunea poate i pornit*
%e tutore& iar :n lips*& %e un curator nu-it %e instana tutelar*.
B4C ;a-a sau copilul intro%uce aciunea :-potriva souluiE %ac*
acesta este %ece%at& aciunea se pornete :-potriva -otenitorilor lui.
T"g"duirea
paerni"(ii de c"re
&o(ul mamei
Ar$99; , B1C +oul -a-ei poate intro%uce aciunea :n t*g*%uirea
paternit*ii :n ter-en %e ) ani& care curge ie %e la %ata la care soul a
cunoscut c* este prezu-at tat* al copilului& ie %e la o %at* ulterioar*&
c<n% a alat c* prezu-ia nu corespun%e realit*ii.
B2C 2er-enul nu curge :-potriva soului pus su$ inter%icie
'u%ec*toreasc* i& c3iar %ac* aciunea nu a ost pornit* %e tutore& ea
poate i intro%us* %e so :n ter-en %e ) ani %e la %ata ri%ic*rii
inter%iciei.
B)C Dac* soul a -urit :nainte %e :-plinirea ter-enul ar*tat la
alin. B1C& *r* a porni aciunea& aceasta poate i pornit* %e c*tre
-otenitori :n ter-en %e un an %e la %ata %ecesului.
T"g"duirea
paerni"(ii de c"re
mam"
Ar$99< , B1C Aciunea :n t*g*%uirea paternit*ii poate i pornit* %e
c*tre -a-* :n ter-en %e ) ani %e la %ata naterii copilului.
B2C Dispoziiile art. 445 alin.B)C i 446 alin.B2C i B)C se aplic* :n
-o% corespunz*tor.
T"g"duirea Ar$99= 0 B1C Aciunea :n t*ga%a paternit*ii se pornete %e copil& :n
!5
paerni"(ii de c"re
copil
ti-pul -inorit*ii sale& prin reprezentantul s*u legal.
B2C Dreptul la aciune nu se prescrie :n ti-pul vieii copilului.
B)C Dispoziiile art.4)! alin.B5C i 445 alin.B)C se aplic* :n -o%
corespunz*tor.
Cone&area )ilia(iei
)a(" de a"l din
c"&"orie
Ar$99> , 7rice persoan* poate cere& oric<n%& instanei s* constate c*
nu sunt :ntrunite con%iiile pentru ca prezu-ia %e paternitate s* se
aplice unui copil :nregistrat :n actele %e stare civil* ca iin% n*scut %in
c*s*torie.
*$ Di&po#i(ii comune privind ac(iunile re)erioare la )ilia(ie
Siua(ia copilului
nevia-il
Ar$9:? , 1ici o aciune privin% iliaia nu este pri-it* :n cazul unui
copil care nu s-a n*scut via$il.
1ilia(ia legal
&a-ili"
Ar$9:6 , B1C At<ta ti-p c<t o leg*tur* %e iliaie legal sta$ilit* n-a
ost contestat* :n 'ustiie& nu se poate sta$ili& pe nici o cale& o alt*
iliaie.
B2C Dispoziiile art.1/! alin.B4C r*-<n aplica$ile.
Ciarea p"rin(ilor 0i
a copilului
Ar$9:7 0 #*rinii i copilul vor i citai :n toate cauzele reeritoare la
iliaie& c3iar i atunci c<n% nu au calitatea %e recla-ant sau %e p<r<t.
Inadmi&i-iliaea
renun("rii
Ar$9:8 0 B1C 6n aciunile privitoare la iliaie nu se poate renuna la
%rept.
B2C De ase-enea& cel care intro%uce o aciune privitoare la
iliaie :n nu-ele unui copil sau interzis& precu- i copilul -inor care
a intro%us singur& potrivit legii& o astel %e aciune& nu pot renuna la
'u%ecarea ei.
Siua(ia copilului Ar$9:9 , B1C C<n% a%-ite o aciune :n sta$ilirea iliaiei& instana ace
aplicarea art.46(.
B2C C<n% a%-ite o aciune :n contestarea iliaiei& instana poate
sta$ili& %ac* e cazul& -o%ul :n care copilul p*streaz* leg*turi personale
cu acela care l-a crescut.
Ac(iunea )ormula"
.mporiva &aului
Ar$9:: , 6n cazul :n care o aciune privitoare la iliaie poate i
pornit* :-potriva -otenitorilor& iar acetia nu e,ist* ori au renunat la
-otenire& aciunea poate i pornit* :-potriva statului. ;otenitorii
renun*tori vor i citai& %ac* sunt& pentru a-i valoriica eventualele
%repturi.
E)ecele &a-ilirii
)ilia(iei a&upra unui
proce& penal
Ar$9:; 6n cazul inraciunilor a c*ror s*v<rire presupune e,istena
unui raport %e iliaie care nu este legal sta$ilit& 3ot*r<rea penal* nu
poate i pronunat* :nainte %e r*-<nerea %einitiv* a 3ot*r<rii civile
pronunat* asupra raportului %e iliaie.
Sec(iunea a 7%a
!6
Reproducerea uman" a&i&a" medical cu er( donaor
Regimul )ilia(iei Ar$9:< , B1C .epro%ucerea u-an* asistat* -e%ical& cu ter %onator&
nu %eter-in* nici o leg*tur* %e iliaie :ntre copil i %onator.
B2C 6n acest caz& nici o aciune :n r*spun%ere nu poate i pornit*
:-potriva %onatorului.
Condi(ii Ar$9:= , B1C #*rinii care& pentru a avea un copil& %oresc s* recurg* la
repro%ucerea asistat* -e%ical cu ter %onator tre$uie s* :i %ea
consi-*-<ntul :n preala$il& :n con%iii care s* asigure %eplina
coni%enialitate& :n aa unui notar pu$lic care s* le e,plice& :n -o%
e,pres& consecinele actului lor cu privire la iliaie.
B2C Consi-*-<ntul r*-<ne *r* eect :n cazul %ecesului& al
or-ul*rii unei cereri %e %ivor sau al %esp*ririi :n apt& survenite
anterior repro%ucerii u-ane asistate -e%ical. 4l poate i revocat
oric<n%& :n scris& inclusiv :n aa -e%icului c3e-at s* asigure asistena
pentru repro%ucerea cu ter %onator.
Cone&area )ilia(iei Ar$9:> 0 B1C 1i-eni nu poate contesta iliaia copilului pentru
-otive ce in %e repro%ucerea asistat* -e%ical i nici copilul astel
n*scut nu poate contesta iliaia sa.
B2C Cu toate acestea& soul -a-ei poate t*g*%ui paternitatea
copilului& :n con%iiile legii& %ac* nu a consi-it la repro%ucerea
asistat* -e%ical realizat* cu a'utorul unui ter %onator.
B)C 6n cazul :n care copilul nu a ost conceput :n acest -o%&
%ispoziiile privin% t*g*%uirea paternit*ii r*-<n aplica$ile.
R"&punderea
a"lui
Ar$9;? , Cel care& %up* ce a consi-it la repro%ucerea asistat*
-e%ical cu ter %onator& nu recunoate copilul astel n*scut :n aara
c*s*toriei& r*spun%e a* %e -a-* i a* %e copil. 6n acest caz&
paternitatea copilului este sta$ilit* pe cale 'u%ec*toreasc* :n con%iiile
art.426 i 4)!.
Iner#icerea unor
conven(ii
Ar$9;6 0 7rice convenie av<n% %rept scop procrearea sau purtarea
sarcinii pentru alt* persoan* este lovit* %e nulitate a$solut*.
Con)iden(ialiaea
in)orma(iilor
Ar$9;7 - B1C 7rice inor-aii privin% procrearea asistat* -e%ical
sunt coni%eniale.
B2C Cu toate acestea& :n cazul :n care& :n lipsa unor astel %e
inor-aii& e,ist* riscul unui pre'u%iciu grav pentru s*n*tatea unei
persoane astel concepute sau a %escen%enilor acesteia& instana poate
autoriza trans-iterea lor& :n -o% coni%enial& -e%icului sau
autorit*ilor co-petente.
B)C De ase-enea& oricare %in %escen%enii persoanei astel
concepute poate s* se prevaleze %e acest %rept& %ac* aptul %e a i
privat %e inor-aiile pe care le cere poate s* pre'u%icieze grav
s*n*tatea sa ori pe cea a unei persoane care :i este apropiat*.
Raporurile dinre
a" 0i copil
Ar$9;8 0 2at*l are aceleai %repturi i o$ligaii a* %e copilul n*scut
prin repro%ucere asistat* -e%ical cu ter %onator ca i a* %e un copil
!(
n*scut prin concepiune natural*.
Reguli aplica-ile Ar$9;9 0 .epro%ucerea u-an* asistat* -e%ical cu ter %onator&
regi-ul s*u 'uri%ic& asigurarea coni%enialit*ii inor-aiilor care in
%e aceasta& precu- i -o%ul %e trans-itere a lor se sta$ilesc prin lege
special*.
Sec(iunea a 8%a
Siua(ia legal" a copilului
Egaliaea .n
drepuri a copiilor
Ar$9;: 0 Copilul %in aara c*s*toriei a c*rui iliaie a ost sta$ilit*
potrivit legii are& a* %e iecare p*rinte i ru%ele acestuia& aceeai
situaie ca i aceea a unui copil %in c*s*torie.

Numele copilului
din c"&"orie
Ar$9;; - B1C Copilul %in c*s*torie ia nu-ele %e a-ilie co-un al
p*rinilor s*i.
B2C Dac* p*rinii nu au un nu-e co-un& copilul ia nu-ele
unuia %intre ei sau nu-ele lor reunite. 6n acest caz nu-ele copilului se
sta$ilete prin acor%ul p*rinilor i se %eclar*& o%at* cu naterea
copilului& la serviciul %e stare civil*.
B)C 6n lipsa acor%ului p*rinilor& 3ot*r*te instana tutelar*& care
co-unic* %e :n%at* 3ot*r<rea r*-as* %einitiv* la serviciul %e stare
civil* un%e a ost :nregistrat* naterea.
Numele copilului
din a)ara c"&"oriei
Ar$9;< - B1C Copilul %in aara c*s*toriei ia nu-ele %e a-ilie al
aceluia %intre p*rini a* %e care iliaia a ost -ai :nt<i sta$ilit*.
B2C 6n cazul :n care iliaia a ost sta$ilit* ulterior i a* %e
cel*lalt p*rinte& copilul& prin acor%ul p*rinilor& poate lua nu-ele %e
a-ilie al p*rintelui a* %e care i-a sta$ilit iliaia ulterior sau nu-ele
reunite ale acestora. 1oul nu-e %e a-ilie al copilului se %eclar*& %e
c*tre p*rini& :-preun*& la serviciul %e stare civil* la care a ost
:nregistrat* naterea. 6n lipsa acor%ului p*rinilor se aplic* %ispoziiile
art.466 alin.B)C.
B)C 6n cazul :n care copilul i-a sta$ilit iliaia :n acelai ti-p a*
%e a-$ii p*rini& se aplic* :n -o% corespunz*tor %ispoziiile art.466
alin.B2C i B)C.
CAPITOLUL III
Adop(ia
Sec(iunea 6
Di&po#i(ii generale
No(iune
Ar$9;= 0 B1C A%opia este operaiunea 'uri%ic* prin care se creeaz*
leg*tura %e iliaie intre a%optator si a%optat& precu- i leg*turi %e
ru%enie :ntre a%optat i ru%ele a%optatorului.
!8
Principiile adop(iei Ar$9;> , A%opia este supus* ur-*toarelor principiiD
aC principiul interesului superior al copiluluiE
$C principiul necesit*ii %e a asigura creterea i e%ucarea copilului
:ntr-un -e%iu a-ilialE
cC principiul continuit*ii creterii i e%uc*rii copilului& in<n%u-se
sea-a %e originea sa etnic*& lingvistic* i cultural*.
Adop(ia
inerna(ional"
Ar$9<? 0Con%iiile i proce%ura a%opiei internaionale& ca i eectele
acesteia asupra cet*eniei copilului& se sta$ilesc prin lege special*.
Procedura adop(iei Ar$9<6 0 A%opia se :ncuviineaz* %e c*tre instana tutelar*.
#roce%ura a%opiei este regle-entat* prin lege special*.
Sec(iunea 7
Condi(iile de )ond ale adop(iei
D6$ Per&oanele care po )i adopae
*!r&a adopaului Ar$9<7 , B1C Copilul poate i a%optat p<n* la %o$<n%irea capacit*ii
%epline %e e,erciiu.
B2C Cu toate acestea& poate i a%optat*& :n con%iiile legii& i
persoana care a %o$<n%it capacitate %eplin* %e e,erciiu& %ac* a ost
crescut* :n ti-pul -inorit*ii %e c*tre cel care %orete s* o a%opte.
Adop(ia )ra(ilor Ar$9<8 , A%opia railor %e c*tre persoane sau a-ilii %ierite se
poate ace nu-ai %ac* acest lucru este :n interesul lor superior.
Iner#icerea
adop(iei .nre )ra(i
Ar$9<9 A%opia :ntre rai este interzis*.
Siua(ia &o(ilor Ar$9<: 0 A%opia a %oi soi sau oti soi %e c*tre acelai a%optator
sau a-ilie a%optatoare& precu- i a%opia :ntre soi sau oti soi sunt
interzise.
D7$ Per&oanele care po adopa
Capaciaea 0i
&area de &"n"ae
Ar$9<; ,#ersoanele care nu au capacitate %eplin* %e e,erciiu&
precu- i cele cu $oli psi3ice sau 3an%icap -intal nu pot a%opta.
Di)eren(a de v!r&" Ar$9<< , A1C A%optatorul tre$uie s* ie cu 18 ani -ai :n v<rst* %ec<t
a%optatul.
B2C #entru -otive te-einice& instana tutelar* poate :ncuviina
a%opia c3iar %ac* %ierena %e v<rst* %intre a%optat i a%optator este
!!
-ai -ic* %ec<t 18 ani& %ar nu -ai puin %e 15 ani.
Condi(ii morale 0i
maeriale
Ar$9<= 0 B1C A%optatorul sau a-ilia a%optatoare tre$uie s*
:n%eplineasc* garaniile -orale i con%iiile -ateriale necesare
creterii& e%uc*rii i %ezvolt*rii ar-onioase a copilului.
B2C 6n%eplinirea con%iiilor prev*zute la alin.B1C se atest* %e c*tre
autorit*ile co-petente& potrivit legii speciale.
Adop(ia &imulan"
&au &ucce&iv"
Ar$9<> , B1C Dou* persoane nu pot a%opta :-preun*& nici si-ultan i
nici succesiv& cu e,cepia cazului :n care sunt so i soie.
B2C Cu toate acestea& o nou* a%opie poate i :ncuviinat* atunci
c<n%D
aC a%optatorul sau soii a%optatori au %ece%atE :n acest caz& a%opia
anterioar* se consi%er* %es*cut* pe %ata r*-<nerii %einitive a
3ot*r<rii 'u%ec*toreti %e :ncuviinare a noii a%opiiE
$C a%opia anterioar* a :ncetat %in orice alt -otiv.
D8$ Con&im("m!nul la adop(ie
Per&oanele care
con&im la adop(ie
Ar$9=? 0 B1C #entru :nc3eierea unei a%opii este necesar
consi-*-<ntul ur-*toarelor persoaneD
aC p*rinii ireti ai a%optatului -inor sau cel care e,ercit* autoritatea
p*rinteasc*& %ac* p*rinii sunt necunoscui& -ori& %eclarai -ori sau
pui su$ inter%icie 'u%ec*toreasc*E
$C a%optatul care a :-plinit 1/ aniE
cC a%optatorul sau& %up* caz& soii %in a-ilia a%optatoareE
%C soul celui care a%opt*& cu e,cepia cazului :n care este :n
i-posi$ilitate %e a-i -aniesta voina.
B2C 1u este vala$il consi-*-<ntul %at :n consi%erarea
pro-isiunii sau o$inerii eective a unor oloase& in%ierent %e natura
acestora.
Siua(ii &peciale
privind
con&im("m!nul
p"rin(ilor
Ar$9=6 B1C Dac* unul %intre p*rinii ireti este necunoscut& -ort&
%eclarat -ort& precu- i %ac* se al*& %in orice -otiv& :n i-posi$ilitate
%e a-i -aniesta voina& consi-*-<ntul celuilalt p*rinte este
:n%estul*tor. C<n% a-$ii p*rini se al* :ntr-una %in aceste situaii&
a%opia se poate :nc3eia *r* consi-*-<ntul lor.
B2C #*rintele sau p*rinii %ec*zui %in e,erciiul %repturilor
p*rinteti ori c*rora li s-a aplicat pe%eapsa interzicerii %repturilor
p*rinteti p*streaz* %reptul %e a consi-i la a%opia copilului. 6n aceste
cazuri& consi-*-<ntul celui care e,ercit* autoritatea p*rinteasc* este
i el o$ligatoriu.
B)C #ersoana c*s*torit* care a a%optat un copil tre$uie s*
consi-t* la a%opia aceluiai copil %e c*tre soul t*u.
1//
Li-eraea
con&im("m!nului
p"rin(ilor
Ar$9=7 0 #*rinii ireti ai copilului sau& %up* caz& cel care e,ercit*
autoritatea p*rinteasc*& tre$uie s* consi-t* la a%opie :n -o% li$er&
necon%iionat i nu-ai %up* ce au ost inor-ai :n -o% corespunz*tor
asupra consecinelor a%opiei& :n special asupra :ncet*rii leg*turilor %e
ru%enie ale copilului cu a-ilia sa %e origine.
Daa 0i revocarea
con&im("m!nului
p"rin(ilor
Ar$9=8 0 B1C Consi-*-<ntul la a%opie al p*rinilor ireti sau& %up*
caz& al tutorelui poate i %at nu-ai %up* trecerea unui ter-en %e 6/ %e
zile %e la %ata naterii copilului.
B2C Consi-*-<ntul %at :n con%iiile alin. B1C poate i revocat :n
ter-en %e )/ %e zile %e la %ata e,pri-*rii lui.
Re)u#ul p"rin(ilor
de a%0i da
con&im("m!nul
Ar$9=9 6n -o% e,cepional& instana tutelar* poate trece peste
reuzul p*rinilor ireti sau al tutorelui %e a consi-i la a%opie& %ac*
se %ove%ete& cu orice -i'loc %e pro$*& c* acesta este a$uziv i
instana apreciaz* c* a%opia este :n interesul copilului& in<n% sea-a
i %e consi-*-<ntul acestuia& %at :n con%iiile legii.
Condi(iile
e2prim"rii
con&im("m!nului
Ar$9=: Con%iiile :n care :i e,pri-* consi-*-<ntul persoanele
c3e-ate s* consi-t* la a%opie sunt regle-entate prin lege special*.
Sec(iunea a 8%a
E)ecele adop(iei
Daa adop(iei Ar$9=; , A%opia pro%uce eecte %e la %ata r*-<nerii %einitive a
3ot*r<rii 'u%ec*toreti prin care a ost :ncuviinat*.
E)ece a&upra
rudeniei
Ar$9=< , B1C #rin a%opie se sta$ilesc iliaia :ntre a%optat i cel care
a%opt*& precu- i leg*turi %e ru%enie :ntre a%optat i ru%ele
a%optatorului.
B2C .aporturile %e ru%enie :nceteaz* :ntre a%optat i %escen%enii
s*i& pe %e o parte& i p*rinii ireti i ru%ele acestora& pe %e alt* parte.
B)C C<n% a%optator este soul p*rintelui iresc sau a%optiv&
leg*turile %e ru%enie a a%optatului :nceteaz* nu-ai :n raport cu
p*rintele iresc i ru%ele p*rintelui iresc care nu este c*s*torit cu
a%optatorul.
Raporurile dinre
adopaor 0i
adopa
Ar$9== , B1C A%optatorul are a* %e copilul a%optat %repturile i
:n%atoririle p*rintelui a* %e copilul s*u iresc.
B2C 6n cazul :n care cel care a%opt* este soul p*rintelui iresc al
a%optatului& %repturile i :n%atoririle p*rinteti se e,ercit* %e c*tre
a%optator i p*rintele iresc c*s*torit cu acesta.
B)C A%optatul are a* %e a%optator %repturile i :n%atoririle pe
1/1
care le are orice persoan* a* %e p*rinii s*i ireti.
Dec"derea
adopaorului din
e2erci(iul
drepurilor
p"rine0i
Ar$9=> , Dac* a%optatorul este %ec*zut %in e,erciiul %repturilor
p*rinteti& instana& in<n% sea-a %e interesul superior al copilului&
poate ie s* re%ea p*rinilor ireti e,erciiul %repturilor p*rinteti& ie
s* 3ot*rasc* instituirea tutelei. Ascultarea copilului este o$ligatorie&
%ispoziiile art.2/2 iin% aplica$ile.
Numele adopaului Ar$9>? B1C Copilul a%optat %o$<n%ete prin a%opie nu-ele %e
a-ilie al celui care a%opt*.
B2C Dac* a%opia se ace %e c*tre %oi soi ori %e c*tre soul care
a%opt* pe copilul celuilalt so& iar soii au nu-e co-un& copilul
a%optat poart* acest nu-e. 6n cazul :n care soii nu au nu-e %e a-ilie
co-un& ei sunt o$ligai s* %eclare instanei care :ncuviineaz* a%opia&
nu-ele pe care acesta ur-eaz* s*-l poarte. Dac* soii nu se :neleg&
3ot*r*te instana. Dispoziiile art.281 r*-<n aplica$ile.
B)C #entru -otive te-einice& instana& :ncuviin<n% a%opia& la
cererea a%optatorului sau a a-iliei a%optatoare i cu consi-*-<ntul
copilului care a :-plinit 1/ ani& poate %ispune sc3i-$area prenu-elui
copilului a%optat.
B4C 6n cazul a%opiei unei persoane c*s*torite& care poart* un
nu-e co-un cu cel*lalt so& soul a%optat poate lua nu-ele
a%optatorului& cu consi-*-<ntul celuilalt so& %at :n aa instanei care
:ncuviineaz* a%opia.
B5C #e $aza 3ot*r<rii %einitive %e :ncuviinare a a%opiei&
serviciul %e stare civil* co-petent :ntoc-ete& :n con%iiile legii& un
nou act %e natere al copilului& :n care a%optatorii vor i trecui ca
iin% p*rinii s*i ireti. "ec3iul act %e natere se p*streaz*&
-enion<n%u-se pe -arginea acestuia :ntoc-irea noului act.
In)orma(ii cu
privire la adop(ie
Ar$9>6 0 Inor-aiile cu privire la a%opie sunt coni%eniale. ;o%ul
:n care a%optatul este inor-at cu privire la a%opie i la a-ilia sa %e
origine& precu- i regi-ul 'uri%ic general al inor-aiilor privin%
a%opia se sta$ilesc prin lege special*.
Sec(iunea a 9%a
@ncearea adop(iei
@ncearea adop(iei Ar$9>7 A%opia :nceteaz* prin %esacere sau ca ur-are a anul*rii
ori a %eclar*rii nulit*ii sale.
De&)acerea de drep
a adop(iei
Ar$9>8 0 A%opia este %es*cut* %e %rept :n cazul prev*zut %e art.4(!
alin.B2C lit.aC.
De&)acerea adop(iei
la cererea
adopaorului
Ar$9>9 B1C A%opia poate i %es*cut* la cererea a%optatorului sau a
a-iliei a%optatoare& %ac* a%optatul a atentat la viaa lor sau a
ascen%enilor ori %escen%enilor lor& precu- i atunci c<n% a%optatul s-
a *cut vinovat a* %e a%optatori %e apte penale pe%epsite cu o
1/2
pe%eaps* privativ* %e li$ertate %e cel puin 2 ani.
B2C Dac* a%optatorul a %ece%at ca ur-are a aptelor a%optatului&
a%opia poate i %es*cut* la cererea celor care ar i venit la -otenire
:-preun* cu a%optatul sau :n lipsa acestuia.
De&)acerea adop(iei
la cererea
adopaului
Ar$9>: A%opia poate i %es*cut* la cererea a%optatului %ac*
a%optatorul s-a *cut vinovat a* %e a%optat %e aptele prev*zute %e
art.4!4.
Anularea adop(iei Ar$ 9>; 0 B1C A%opia poate i anulat* la cererea oric*rei persoane
c3e-ate s* consi-t* la :nc3eierea ei i al c*rei consi-*-<nt a ost
viciat prin eroare asupra i%entit*ii a%optatului& %ol sau violen*.
B2C Aciunea poate i or-ulat* :n ter-en %e 6 luni %e la
%escoperirea erorii sau a %olului ori %e la %ata :ncet*rii violenei& %ar
nu -ai t<rziu %e %oi ani %e la :nc3eierea a%opiei.
Nuliaea a-&olu"
a adop(iei
Ar$ 9>< , A1C 4ste nul* a%opia ictiv*& precu- i cea :nc3eiat* cu
:nc*lcarea con%iiilor %e or-* sau %e on%& %ac*& :n acest %in ur-*
caz& legea nu o sancioneaz* cu nulitatea relativ*.
B2C A%opia este ictiv* %ac* a ost :nc3eiat* :n alt scop %ec<t cel
al ocrotirii interesului superior al copilului.
B)C Aciunea :n constatarea nulit*ii a%opiei poate i or-ulat*
%e orice persoan* interesat*.
Men(inerea
adop(iei
Ar$ 9>= 0 Instana poate respinge cererea privin% nulitatea %ac*
-eninerea a%opiei este :n interesul celui a%optat. Acesta este
:ntot%eauna ascultat& %ispoziiile art.281 r*-<n<n% aplica$ile.
E)ecele .nce"rii
adop(iei
Ar$9>> 0 B1C 9a :ncetarea a%opiei& p*rinii ireti ai copilului
re%o$<n%esc %repturile i :n%atoririle p*rinteti& cu e,cepia cazului
c<n% instana 3ot*r*te c* este :n interesul superior al copilului s*
instituie tutela sau o alt* -*sur* %e protecie a copilului& :n con%iiile
legii.
B2C De ase-enea& a%optatul re%o$<n%ete nu-ele %e a-ilie i&
%up* caz& prenu-ele avut :nainte %e :ncuviinarea a%opiei. Cu toate
acestea& pentru -otive te-einice& instana poate :ncuviina ca acesta s*
p*streze nu-ele %o$<n%it prin a%opie.
B)C A%optatul este :ntot%eauna ascultat& %ispoziiile art.281
r*-<n<n% aplica$ile.
TITLUL I*
Auoriaea p"rinea&c"
CAPITOLUL I
Di&po#i(ii generale
Auoriaea
p"rinea&c"
Ar$:?? 0 B1C Autoritatea p*rinteasc* este ansa-$lul %e %repturi i
:n%atoriri& care privesc at<t persoana& c<t i $unurile copilului i
aparin :n -o% egal a-$ilor p*rini.
1/)
B2C #*rinii e,ercit* autoritatea p*rinteasc* nu-ai :n interesul
superior al copilului& cu respectul %atorat persoanei acestuia& i :l
asociaz* pe copil la toate %eciziile care :l privesc& in<n% cont %e v<rsta
i %e gra%ul s*u %e -aturitate.
B)C A-$ii p*rini r*spun% pentru creterea copiilor lor -inori.
Duraa auori"(ii
p"rine0i
Ar$:?6 Autoritatea p*rinteasc* se e,ercit* p<n* la %ata c<n% copilul
%o$<n%ete capacitatea %eplin* %e e,erciiu.
@ndaorirea de
re&pec
Ar$:?7 0 Copilul %atoreaz* respect p*rinilor s*i in%ierent %e v<rsta
sa.
Ne.n(elegerile .nre
p"rin(i
Ar$:?8 , 7ri %e c<te ori e,ist* ne:nelegeri :ntre p*rini cu privire la
e,erciiul %repturilor sau la :n%eplinirea :n%atoririlor p*rinteti&
instana tutelar*& %up* ce ascult* pe p*rini i lu<n% :n consi%erare
concluziile raportului reeritor la anc3eta psi3osocial*& 3ot*r*te
potrivit interesului superior al copilului. Ascultarea copilului este
o$ligatorie& %ispoziiile art.281 iin% aplica$ile.
CAPITOLUL II
Drepurile 0i .ndaoririle p"rine0i
Con(inuul
auori"(ii
p"rine0i
Ar$ :?9 0 #*rinii au %reptul i :n%atorirea %e a crete copilul&
:ngri'in% %e s*n*tatea i %ezvoltarea lui izic*& psi3ic* i intelectual*&
%e e%ucaia& :nv**tura i preg*tirea proesional* a acestuia& potrivit
propriilor lor convingeri i :nsuirilor copiluluiE ei sunt %atori s* %ea
copilului orientarea i saturile necesare e,ercit*rii corespunz*toare a
%repturilor pe care legea le recunoate acestuia.
@ndaoriri &peci)ice Ar$ :?:0 B1C #*rinii au :n%atorirea %e a crete copilul :n con%iii care
s* asigure %ezvoltarea sa izic*& -ental*& spiritual*& -oral* i social*
:n -o% ar-onios.
B2C 6n acest scop& p*rinii sunt o$ligaiD
aC s* coopereze cu copilul i s* :i respecte viaa inti-*& privat* i
%e-nitateaE
$C s* inor-eze copilul %espre toate actele i aptele care l-ar putea
aecta i s* ia :n consi%erare opinia acestuiaE
cC s* ia toate -*surile necesare pentru prote'area i realizarea
%repturilor copiluluiE
%C s* coopereze cu persoanele izice i persoanele 'uri%ice cu atri$uii
:n %o-eniul :ngri'irii& e%uc*rii i or-*rii proesionale a copilului.
M"&uri di&ciplinare Ar$:?; , ;*surile %isciplinare nu pot i luate %e p*rini %ec<t cu
respectarea %e-nit*ii copilului. +unt interzise pe%epsele izice&
precu- i orice alte -*suri care pot aecta %ezvoltarea izic*& psi3ic*
sau starea e-oional* a copilului.
Drepurile
p"rinelui minor
Ar$ :?< 0 B1C #*rintele -inor care a :-plinit v<rsta %e 14 ani are
nu-ai %repturile i :n%atoririle p*rinteti cu privire la persoana
1/4
copilului.
B2C Drepturile i :n%atoririle cu privire la $unurile copilului revin
tutorelui sau& %up* caz& altei persoane& :n con%iiile legii.
Religia copilului Ar$ :?= 0 B1C #*rinii 3ot*r*sc cre%ina religioas* a copilului.
B2C Cre%ina religioas* a copilului care a :-plinit 14 ani nu
poate i sc3i-$at* *r* consi-*-<ntul acestuia.
B)C Copilul care a :-plinit v<rsta %e 16 ani are %reptul s*-i
aleag* singur cre%ina religioas*.
Numele copilului Ar$:?> % #*rinii aleg prenu-ele i& c<n% e cazul& nu-ele %e a-ilie
al copilului& :n con%iiile legii.
SupravegCerea
copilului
Ar$ :6? , #*rinii au %reptul i :n%atorirea %e supraveg3ere a
copilului -inor.

Rela(iile &ociale ale
copilului
Ar$:66 , #*rinii nu pot& :n aara unor -otive te-einice& s*
:-pie%ice corespon%ena i leg*turile personale ale copilului cu
$unicii s*i ori cu raii i surorile sale sau cu orice alte persoane& c3iar
%ac* nu sunt ru%e cu el. 7rice ne:nelegeri se soluioneaz* %e c*tre
instana tutelar*& cu ascultarea copilului& %ispoziiile art.281 iin%
aplica$ile.
@napoierea
copilului de la ale
per&oane
Ar $:67 - B1C #*rinii pot cere oric<n% instanei tutelare :napoierea
copilului %e la orice persoan* care :l ine *r* %rept.
B2C Instana tutelar* poate respinge cererea nu-ai %ac*
:napoierea este v*%it contrar* interesului copilului.
B)C Ascultarea copilului este o$ligatorie& %ispoziiile art.281
iin% aplica$ile.
Locuin(a copilului Ar$:68 , B1C Copilul -inor locuiete la p*rinii s*i.
B2C Dac* p*rinii nu locuiesc :-preun*& acetia vor sta$ili& %e
co-un acor%& locuina copilului.
B)C 6n caz %e ne:nelegere :ntre p*rini& instana tutelar*
3ot*r*te& lu<n% :n consi%erare concluziile raportului %e anc3et*
psi3osocial* i ascult<n%u-i pe p*rini i pe copil& %ac* a :-plinit 1/
ani. Dispoziiile art. 281 r*-<n aplica$ile.
B4C Copilul -inor nu poate p*r*si locuina sta$ilit* potrivit
acestui articol& *r* acor%ul p*rinilor& %ec<t :n cazurile prev*zute
e,pres %e lege.
ScCim-area
locuin(ei copilului
Ar$:69 , B1C Dac* aecteaz* e,erciiul autorit*ii sau al unor %repturi
p*rinteti& sc3i-$area locuinei copilului& :-preun* cu p*rintele la
care locuiete& nu poate avea loc %ec<t cu acor%ul preala$il al celuilalt
p*rinte.
B2C 6n caz %e ne:nelegere :ntre p*rini& 3ot*r*te instana tutelar*
potrivit interesului superior al copilului& lu<n% :n consi%erare
concluziile raportului %e anc3et* psi3osocial* i ascult<n%u-i pe
p*rini. Ascultarea copilului este o$ligatorie& %ispoziiile art.281 iin%
aplica$ile.
1/5
ScCim-area )elului
.nv"("urii ori al
preg"irii
pro)e&ionale
Ar$:6: % B1C Copilul care a :-plinit v<rsta %e 14 ani poate cere
p*rinilor s* :i sc3i-$e elul :nv**turii sau al preg*tirii proesionale
ori locuina necesar* %es*v<ririi :nv**turii ori preg*tirii sale
proesionale.
B2C Dac* p*rinii se opun& copilul poate sesiza instana tutelar*&
iar aceasta 3ot*r*te pe $aza raportului %e anc3et* psi3osocial*.
Ascultarea copilului este o$ligatorie& %ispoziiile art.281 iin%
aplica$ile.
O-liga(ia de
.nre(inere
Ar$:6; - B1C 2at*l i -a-a sunt o$ligai& :n soli%ar& s* %ea :ntreinere
copilului lor -inor& asigur<n%u-i cele necesare traiului& precu- i
e%ucaia& :nv**tura i preg*tirea sa proesional*.
B2C Dac* -inorul are un venit propriu care nu este :n%estul*tor&
p*rinii au o$ligaia %e a-i asigura con%iiile necesare pentru creterea&
e%ucarea i preg*tirea sa proesional*.
B)C #*rinii sunt o$ligai s*-l :ntrein* pe copilul %evenit -a'or&
%ac* se al* :n continuarea stu%iilor& p<n* la ter-inarea acestora& %ar
*r* a %ep*i v<rsta %e 26 %e ani.
B4C 6n caz %e ne:nelegere& :ntin%erea o$ligaiei %e :ntreinere&
elul i -o%alit*ile e,ecut*rii& precu- i contri$uia iec*ruia %intre
p*rini se sta$ilesc %e instana tutelar* pe $aza raportului %e anc3et*
psi3osocial*.
Independen(a
parimonial"
Ar$:6< % #*rintele nu are nici un %rept asupra $unurilor copilului i
nici copilul asupra $unurilor p*rintelui& :n aar* %e %reptul la
-otenire i la :ntreinere.
Admini&rarea
-unurilor copilului
Ar$:6= - B1C #*rinii au %reptul i :n%atorirea %e a a%-inistra $unurile
copilului lor -inor& precu- i %e a-l reprezenta :n actele 'uri%ice civile
ori %e a-i :ncuviina aceste acte& %up* caz.
B2C Dup* :-plinirea v<rstei %e 14 ani -inorul :i e,ercit*
%repturile i :i e,ecut* o$ligaiile singur& :n con%iiile legii& :ns*
nu-ai cu :ncuviinarea p*rinilor i& %up* caz& a instanei tutelare.
Ale di&po#i(ii
aplica-ile
Ar$ :6> B1C Drepturile i :n%atoririle p*rinilor cu privire la $unurile
copilului& sunt aceleai cu cele ale tutorelui& %ispoziiile care
regle-enteaz* tutela iin% aplica$ile :n -o% corespunz*tor.
B2C Cu toate acestea& nu se :ntoc-ete inventarul prev*zut %e
art.14!& :n cazul :n care copilul nu are alte $unuri %ec<t cele %e uz
personal.
CAPITOLUL III
E2erciarea auori"(ii p"rine0i
Modul de
e2erciare a
auori"(ii
Ar$:7? 0 B1C #*rinii e,ercit* :-preun* i :n -o% egal autoritatea
p*rinteasc*.
B2C 8a* %e terii %e $un*-cre%in*& oricare %intre p*rini& care
1/6
p"rine0i :n%eplinete singur un act curent pentru e,ercitarea %repturilor i
:n%eplinirea :n%atoririlor p*rinteti& este prezu-at c* are i
consi-*-<ntul celuilalt p*rinte.
E2erciarea
auori"(ii
p"rine0i .n ca# de
divor(
Ar$:76 0 Dac* p*rinii sunt %ivorai& autoritatea p*rinteasc* se
e,ercit* potrivit %ispoziiilor reeritoare la eectele %ivorului :n
raporturile %intre p*rini i copii.
Copilul din a)ara
c"&"oriei
Ar$:77 , B1C 6n cazul copilului %in aara c*s*toriei a c*rui iliaie a
ost sta$ilit* conco-itent sau& %up* caz& succesiv& a* %e a-$ii
p*rini& autoritatea p*rinteasc* se e,ercit* :n co-un i :n -o% egal& %e
c*tre p*rini& %ac* acetia convieuiesc.
B2C Dac* p*rinii copilului %in aara c*s*toriei nu convieuiesc&
-o%ul %e e,ercitare a autorit*ii p*rinteti se sta$ilete %e c*tre
instana tutelar*& iin% aplica$ile prin ase-*nare %ispoziiile privitoare
la %ivor.
B)C Instana sesizat* cu o cerere privin% sta$ilirea iliaiei& este
o$ligat* s* %ispun* asupra -o%ului %e e,ercitare a responsa$ilit*ii
p*rinteti& iin% aplica$ile prin ase-*nare %ispoziiile privitoare la
%ivor.
@nvoiala p"rin(ilor Ar$:78 Cu :ncuviinarea instanei tutelare p*rinii se pot :nelege cu
privire la e,ercitarea autorit*ii p*rinteti sau cu privire la luarea unei
-*suri %e protecie a copilului& %ac* este respectat interesul superior al
acestuia. Ascultarea copilului este o$ligatorie& %ispoziiile art. 281
iin% aplica$ile.
E2erciarea
auori"(ii
p"rine0i de c"re
un &ingur p"rine
Ar$:79 , Dac* unul %intre p*rini este %ece%at& %eclarat -ort prin
3ot*r<re 'u%ec*toreasc*& pus su$ inter%icie& %ec*zut %in e,erciiul
%repturilor p*rinteti sau %ac*& %in orice -otiv& se al* :n neputin* %e
a-i e,pri-a voina& cel*lalt p*rinte e,ercit* singur autoritatea
p*rinteasc*.
CAPITOLUL I*
Dec"derea din e2erci(iul drepurilor p"rine0i
Condi(ii Ar$:7: 0 B1C Instana tutelar*& la cererea autorit*ilor a%-inistraiei
pu$lice cu atri$uii :n %o-eniul proteciei copilului& poate pronuna
%ec*%erea %in e,erciiul %repturilor p*rinteti %ac* p*rintele pune :n
pericol viaa& s*n*tatea sau %ezvoltarea copilului prin relele trata-ente
aplicate acestuia& prin consu-ul %e alcool sau stupeiante& prin purtare
a$uziv* ori prin negli'ena grav* :n :n%eplinirea o$ligaiilor p*rinteti.
1/(
B2C Cererea se 'u%ec* %e urgen*& cu citarea p*rinilor i pe $aza
raportului %e anc3et* psi3osocial*. #articiparea procurorului este
o$ligatorie.
@ninderea
dec"derii
Ar$:7; , B1C Dec*%erea %in e,erciiul %repturilor p*rinteti este total*
i se :ntin%e asupra tuturor copiilor n*scui la %ata pronun*rii
3ot*r<rii.
B2C Cu toate acestea& instana poate %ispune %ec*%erea nu-ai cu
privire la anu-ite %repturi p*rinteti ori la anu-ii copii& %ar nu-ai
%ac*& :n acest el& nu sunt pri-e'%uite creterea& e%ucarea& :nv**tura i
preg*tirea proesional* a copiilor.
O-liga(ia de
.nre(inere
Ar$:7< - Dec*%erea %in e,erciiul %repturilor p*rinteti nu scutete
p*rintele %e o$ligaia sa %e a %a :ntreinere copilului.
In&iuirea uelei Ar$:7= - 6n cazul :n care& %up* %ec*%erea %in e,erciiul %repturilor
p*rinteti& copilul se al* :n situaia %e a i lipsit %e :ngri'irea a-$ilor
p*rini& se instituie tutela.
Redarea
e2erci(iului
drepurilor
p"rine0i
Ar$:7> % B1C Instana re%* p*rintelui e,erciiul %repturilor p*rinteti&
%ac* au :ncetat :-pre'ur*rile care au %us la %ec*%erea %in e,erciiul
acestora i %ac* p*rintele nu -ai pune :n pericol viaa& s*n*tatea i
%ezvoltarea copilului.
B2C #<n* la soluionarea cererii& instana poate :ng*%ui p*rintelui
s* ai$* leg*turi personale cu copilul& %ac* aceasta este :n interesul
superior al copilului.
TITLUL *
O-liga(ia de .nre(inere
CAPITOLUL I
Di&po#i(ii generale
Caracerul legal al
o-liga(iei de
.nre(inere
Ar$:8? , 7$ligaia %e :ntreinere e,ist* nu-ai :ntre persoanele
prev*zute %e lege. 4a se %atoreaz* nu-ai %ac* sunt :ntrunite con%iiile
cerute %e lege.
Caracerul
per&onal al
o-liga(iei de
.nre(inere
Ar$:86 , B1C 7$ligaia %e :ntreinere are caracter personal.
B2C 4a se stinge prin -oartea %e$itorului sau a cre%itorului
o$ligaiei %e :ntreinere& %ac* prin lege nu se preve%e altel.
B)C Dreptul la :ntreinere nu poate i ce%at i nu poate i ur-*rit
%ec<t :n con%iiile prev*zute %e lege.
Inadmi&i-iliaea Ar$:87 , 1i-eni nu poate renuna pentru viitor la %reptul s*u la
1/8
renun("rii la
.nre(inere
:ntreinere.
Capiolul II
Per&oanele .nre care e2i&" o-liga(ia de .nre(inere 0i ordinea .n care acea&a &e
daorea#"
Su-iecele o-liga(iei
de .nre(inere
Ar$:88 - B1C 7$ligaia %e :ntreinere e,ist* :ntre so i soie& ru%ele :n
linie %reapt*& :ntre rai i surori& precu- i :ntre celelalte persoane
anu-e prev*zute %e lege.
B2C Dispoziiile alin.B1C privin% o$ligaia %e :ntreinere :ntre
ru%ele :n linie %reapt*& precu- i :ntre rai i surori sunt aplica$ile i
:n cazul a%opiei.
B)C 7$ligaia %e :ntreinere e,ist* :ntre otii soi& :n con%iiile
prev*zute %e lege.
@nre(inerea
copilului de c"re
&o(ul p"rinelui &"u
Ar$:89 0 B1C +oul care a contri$uit la :ntreinerea copilului celuilalt
so este o$ligat s* continue a %a :ntreinere copilului c<t ti-p acesta
este -inor& :ns* nu-ai %ac* p*rinii s*i ireti au -urit& sunt %isp*rui
ori sunt :n nevoie.
B2C 9a r<n%ul s*u& copilul poate i o$ligat s* %ea :ntreinere
celui care l-a :ntreinut astel ti-p %e 1/ ani.
O-liga(ia de
.nre(inere
apar(in!nd
mo0eniorilor
Ar$:8: - B1C ;otenitorii persoanei care a ost o$ligat* la :ntreinerea
unui -inor sau care i-a %at :ntreinere *r* a avea o$ligaia legal* sunt
inui& :n -*sura valorii $unurilor -otenite& s* continue :ntreinerea&
%ac* p*rinii -inorului au -urit& sunt %isp*rui sau sunt :n nevoie& :ns*
nu-ai c<t ti-p cel :ntreinut este -inor.
B2C 6n cazul :n care sunt -ai -uli -otenitori& o$ligaia este
soli%ar*& iecare %intre ei contri$uin% la :ntreinerea -inorului
proporional cu valoarea $unurilor -otenite.
Ordinea de pla" a
.nre(inerii
Ar$:8; 0 6ntreinerea se %atoreaz* :n or%inea ur-*toareD
aC soii i otii soi :i %atoreaz* :ntreinere :naintea celorlali o$ligaiE
$C%escen%entul este o$ligat la :ntreinere :naintea ascen%entului& iar&
%ac* sunt -ai -uli %escen%eni sau -ai -uli ascen%eni& cel :n gra%
-ai apropiat :naintea celui -ai :n%ep*rtatE
cC raii i surorile :i %atoreaz* :ntreinere %up* p*rini& :ns* :naintea
$unicilor.
@nre(inerea .n
ca#ul de&)acerii
adop(iei
Ar$:8< , Dup* :ncetarea a%opiei& a%optatul poate cere :ntreinere
nu-ai %e la ru%ele sale ireti sau& %up* caz& %e la soul s*u.
Pluraliaea de
de-iori
Ar$:8= 0 B1C 6n cazul :n care -ai -ulte %intre persoanele prev*zute
la art.5)) sunt o$ligate s* :ntrein* aceeai persoan*& ele vor contri$ui
la plata :ntreinerii& proporional cu -i'loacele pe care le au.
B2C Dac* p*rintele are %rept la :ntreinere %e la -ai -uli copii&
el poate& :n caz %e urgen*& s* porneasc* aciunea nu-ai :-potriva
1/!
unuia %intre ei. Cel care a pl*tit :ntreinerea se poate :ntoarce
:-potriva celorlali o$ligai pentru partea iec*ruia.
O-liga(ia
&u-&idiar"
Ar$:8> - 6n cazul :n care cel o$ligat :n pri-ul r<n% la :ntreinere nu
are -i'loace :n%estul*toare pentru a acoperi nevoile celui care o cere&
instana tutelar* poate o$liga pe celelalte persoane :n%atorate la
:ntreinere s* o co-pleteze& :n or%inea sta$ilit* la art.5)6.
Divi#i-iliaea
.nre(inerii
Ar$:9? 0 C<n% cel o$ligat nu poate presta& :n acelai ti-p& :ntreinere
tuturor celor :n%rept*ii s* o cear*& instana tutelar*& in<n% sea-a %e
nevoile iec*reia %intre aceste persoane& poate 3ot*r: ie ca :ntreinerea
s* se pl*teasc* nu-ai uneia %intre ele& ie ca :ntreinerea s* se :-part*
:ntre -ai -ulte sau toate persoanele :n%rept*ite s* o cear*. 6n acest
caz& instana 3ot*r*te& toto%at*& -o%ul :n care se :-parte :ntreinerea
:ntre persoanele care ur-eaz* a o pri-i.
CAPITOLUL III
Condi(iile o-liga(iei de .nre(inere
Crediorul
.nre(inerii
Ar$ :96 % Are %rept la :ntreinere nu-ai cel care se al* :n nevoie&
neput<n%u-se :ntreine %in -unca sau %in $unurile sale.
Drepul la
.nre(inere al
minorului
Ar$:97 - B1C ;inorul care cere :ntreinere %e la p*rinii s*i se al* :n
nevoie %ac* nu se poate :ntreine %in -unca sa& c3iar %ac* ar avea
$unuri.
B2C Cu toate acestea& :n cazul :n care p*rinii n-ar putea presta
:ntreinerea *r* a-i pri-e'%ui propria lor e,isten*& instana tutelar*
poate :ncuviina ca :ntreinerea s* se asigure prin valoriicarea
$unurilor pe care acesta le are& cu e,cepia celor %e strict* necesitate.
Comporamenul
necore&pun#"or
Ar$:98 0 B1C 1u poate pretin%e :ntreinere acela care s-a *cut vinovat
a* %e cel o$ligat la :ntreinere %e apte grave& contrare legii sau
$unelor -oravuri.
B2C Acela care se al* :n stare %e nevoie %in culpa sa& poate cere
nu-ai :ntreinerea %e strict* necesitate.
De-iorul
.nre(inerii
Ar$:99 0 B1C #oate i o$ligat la :ntreinere nu-ai cel care are
-i'loacele pentru a o pl*ti sau are posi$ilitatea %e a %o$<n%i aceste
-i'loace.
B2C 9a sta$ilirea -i'loacelor celui care %atoreaz* :ntreinerea se
ine sea-a %e veniturile i $unurile acestuia& precu- i %e posi$ilit*ile
%e realizare a acestoraE %e ase-enea& vor i avute :n ve%ere celelalte
o$ligaii ale sale.
Dovada &"rii de
nevoie
Ar$:9: % +tarea %e nevoie a persoanei :n%rept*ite la :ntreinere&
precu- i -i'loacele celui care %atoreaz* :ntreinere pot i %ove%ite
prin orice -i'loc %e pro$*.
11/
CAPITOLUL I*
Sa-ilirea 0i e2ecuarea o-liga(iei de .nre(inere
Cuanumul
.nre(inerii
Ar$:9; 0 B1C 6ntreinerea este %atorat* potrivit cu nevoia celui care o
cere i cu -i'loacele celui care ur-eaz* a o pl*ti.
B2C C<n% :ntreinerea este %atorat* %e p*rinte& ea se sta$ilete
p<n* la o p*tri-e %in venitul s*u lunar net pentru un copil& o trei-e
pentru %oi copii i o 'u-*tate pentru trei sau -ai -uli copii.
B)C Cuantu-ul :ntreinerii %atorate copiilor& :-preun* cu
:ntreinerea %atorat* altor persoane& potrivit legii& nu poate %ep*i
'u-*tate %in venitul net lunar al celui o$ligat.
Modali"(ile de
e2ecuare
Ar$:9< - B1C 7$ligaia %e :ntreinere se e,ecut* :n natur*& prin
asigurarea celor necesare traiului i& %up* caz& a c3eltuielilor pentru
e%ucare& :nv**tur* i preg*tire proesional*.
B2C Bost 1
1
C Dac* o$ligaia %e :ntreinere nu se e,ecut* %e $un*
voie& :n natur*& instana tutelar* %ispune e,ecutarea ei prin plata unei
pensii %e :ntreinere& sta$ilit* :n $ani.
B)C Bost 2C #ensia %e :ntreinere se poate sta$ili su$ or-a unei
su-e i,e sau :ntr-o cot* procentual* %in venitul net lunar al celui care
%atoreaz* :ntreinere. Dispoziiile art.546 alin.B2C i B)C r*-<n
aplica$ile.
Modi)icarea 0i
.ncearea pen&iei de
.nre(inere
Ar$:9= , B1C Dac* se ivete o sc3i-$are :n ceea ce privete
-i'loacele celui care presteaz* :ntreinerea i nevoia celui care o
pri-ete& instana tutelar*& potrivit :-pre'ur*rilor& poate -*ri sau
-icora pensia %e :ntreinere sau poate 3ot*r: :ncetarea pl*ii ei.
B2C #ensia %e :ntreinere sta$ilit* :ntr-o su-* i,* se in%e,eaz*
%e %rept& tri-estrial& :n uncie %e rata inlaiei.
Daa de la care &e
daorea#" pen&ia de
.nre(inere
Ar$:9> , B1C #ensia %e :ntreinere se %atoreaz* %e la %ata cererii %e
c3e-are :n 'u%ecat*.
B2C Cu toate acestea& pensia poate i acor%at* i pentru o perioa%*
anterioar*& %ac* intro%ucerea cererii %e c3e-are :n 'u%ecat* a ost
:nt<rziat* %in culpa %e$itorului.
Plaa pen&iei de
.nre(inere

Ar$::? B1C #ensia %e :ntreinere se pl*tete :n rate perio%ice& la
ter-enele convenite %e p*ri sau& :n lipsa acor%ului lor& la cele sta$ilite
prin 3ot*r<re 'u%ec*toreasc*.
B2C C3iar %ac* cre%itorul :ntreinerii a %ece%at :n perioa%a
corespunz*toare unei rate& :ntreinerea este %atorat* :n :ntregi-e
pentru acea perioa%*.
B)C De ase-enea& p*rile pot conveni sau& %ac* sunt -otive
te-einice& instana tutelar* poate 3ot*r: ca :ntreinerea s* se e,ecute
prin plata anticipat* a unei su-e glo$ale care s* acopere nevoile %e
:ntreinere ale celui :n%rept*it pe o perioa%* -ai :n%elungat* sau pe
:ntreaga perioa%* :n care se %atoreaz* :ntreinerea.
Re&iuirea
.nre(inerii
Ar$::6 , Dac*& %in orice -otiv& se %ove%ete c* :ntreinerea prestat*&
%e $un*voie sau ca ur-are a unei 3ot*r<ri 'u%ec*toreti& nu era
111
nedaorae %atorat*& cel care a e,ecutat o$ligaia poate s* cear* restituirea %e la
cel care a pri-it-o sau %e la cel care avea& :n realitate& o$ligaia s* o
presteze& :n acest %in ur-* caz& pe te-eiul :-$og*irii *r* 'ust* cauz*.
CARTEA a III%a
De&pre -unuri
Tilul I
/unurile 0i drepurile reale .n general
Capiolul I
De&pre -unuri .n general
Sec(iunea 6
De&pre di&inc(ia -unurilor
Lucrurile 0i
-unurile
Ar$::7 0 +unt $unuri lucrurile& corporale sau incorporale& care
constituie o$iectul unui %rept patri-onial.
/unuri mo-ile 0i
imo-ile
Ar$::8 - Aunurile sunt -o$ile sau i-o$ile.
/unuri imo-ile Ar$::9 0 +unt i-o$ile terenurile& izvoarele i cursurile %e ap*&
plantaiile prinse %e r*%*cini& construciile i orice alte lucr*ri i,ate
:n p*-<nt cu caracter per-anent& plator-ele i alte instalaii %e
e,ploatare a resurselor su$-arine situate pe platoul continental&
precu- i tot ceea ce& :n -o% natural sau artiicial& este :ncorporat :n
acestea cu caracter per-anent.
/unuri care r"m!n
&au devin imo-ile
Ar$::: 0 B1C .*-<n $unuri i-o$ile -aterialele separate :n -o%
provizoriu %e un on%& pentru a i %in nou :ntre$uinate& at<t ti-p c<t
sunt p*strate :n aceeai or-*& precu- i p*rile integrante ale unui
i-o$il care sunt te-porar %etaate %e acesta& %ac* sunt %estinate spre
a i rea-plasate.
B2C ;aterialele a%use pentru a i :ntre$uinate :n locul celor
vec3i %evin $unuri i-o$ile.
/unuri mo-ile Ar$::; - B1C Aunurile pe care legea nu le consi%er* i-o$ile sunt
$unuri -o$ile.
B2C +unt $unuri -o$ile i un%ele electro-agnetice& precu- i
energia %e orice el captate& :n con%iiile legii& %e orice persoan* i
puse :n serviciul s*u& in%ierent %e caracterul -o$iliar sau i-o$iliar
al sursei acestora.
/unuri mo-ile prin
anicipa(ie
Ar$::< - B1C Aog*iile %e orice natur* ale solului i su$solului&
ructele prinse %e r*%*cini& plantaiile i construciile :ncorporate :n
sol %evin -o$ile prin anticipaie& atunci c<n%& prin voina p*rilor&
sunt privite :n natura lor in%ivi%ual* :n ve%erea %eta*rii lor.
B2C #entru opoza$ilitate a* %e teri& este necesar* notarea :n
112
cartea unciar*.
Univer&aliaea de
-unuri
Ar$::= , B1C Constituie o universalitate %e $unuri ansa-$lul
lucrurilor care aparin aceleiai persoane i au o %estinaie co-un*
sta$ilit* prin voina acesteia sau prin lege.
B2C Aunurile care alc*tuiesc universalitatea pot s* ac* o$iectul
unor acte sau raporturi 'uri%ice %istincte.
Reguli aplica-ile
drepurilor pur!nd
a&upra -unurilor
Ar$::> 0 B1C Dac* nu se preve%e altel& sunt supuse regulilor
reeritoare la $unurile i-o$ile i %repturile reale asupra acestora.
B2C Celelalte %repturi patri-oniale sunt supuse& :n li-itele
prev*zute %e lege& regulilor reeritoare la $unurile -o$ile.
/unuri )ungi-ile 0i
-unuri ne)ungi-ile
Ar$:;? - B1C Aunurile sunt ungi$ile sau neungi$ile.
B2C +unt ungi$ile $unurile %eter-ina$ile %up* nu-*r& -*sur*
sau greutate& astel :nc<t pot i :nlocuite unele prin altele :n
e,ecutarea unei o$ligaii.
B)C #rin act 'uri%ic& un $un ungi$il prin natura sa poate i
consi%erat ca neungi$il.
/unuri
con&umpi-ile 0i
-unuri
necon&umpi-ile
Ar$:;6 - B1C Aunurile sunt consu-pti$ile sau neconsu-pti$ile.
B2C +unt consu-pti$ile $unurile -o$ile a c*ror :ntre$uinare
o$inuit* i-plic* :nstr*inarea sau consu-area su$stanei.
B)C =n $un consu-pti$il prin natura sa poate %eveni
neconsu-pti$il %ac*& prin act 'uri%ic& i se sc3i-$* :ntre$uinarea.
/unuri divi#i-ile 0i
-unuri indivi#i-ile
Ar$:;7 - B1C Aunurile sunt %ivizi$ile sau in%ivizi$ile.
B2C Aunurile care nu pot i :-p*rite :n natur* *r* a li se
sc3i-$a %estinaia sunt $unuri in%ivizi$ile.
B)C #rin act 'uri%ic& un $un %ivizi$il prin natura lui poate i
consi%erat in%ivizi$il.
/unuri principale 0i
-unuri acce&orii
Ar$:;8 0 B1C Aunul care a ost %estinat& :n -o% sta$il i e,clusiv&
:ntre$uin*rii econo-ice a altui $un este $un accesoriu at<t ti-p c<t
satisace aceast* utilizare.
B2C Destinaia co-un* poate s* ie sta$ilit* nu-ai %e
proprietarul a-$elor $unuri.
B)C Dac* nu se preve%e altel& $unul accesoriu ur-eaz* situaia
'uri%ic* a $unului principal& inclusiv :n caz %e :nstr*inare sau %e
grevare a $unului principal.
B4C 6ncetarea calit*ii %e $un accesoriu nu poate i& :ns*& opus*
unui ter care a %o$<n%it anterior %repturi privitoare la $unul
principal.
B5C +epararea te-porar* a unui $un accesoriu %e $unul principal
nu-i :nl*tur* aceast* calitate.
B6C Drepturile unui ter privitoare la un $un nu pot i :nc*lcate
prin transor-area acestuia :n $un accesoriu.
Sec(iunea a 7%a
11)
Produ&ele -unurilor
Produ&ele -unurilor Ar$:;9 0 #ro%usele $unurilor sunt ructele i pro%uctele.
1rucele Ar$:;: 0 B1C 8ructele reprezint* acele pro%use care %eriv* %in
olosirea unui $un& *r* a %i-inua su$stana acestuia. 8ructele suntD
naturale& in%ustriale i civile. 8ructele civile se nu-esc i venituri.
B2C 8ructele naturale sunt pro%usele %irecte i perio%ice ale unui
$un& o$inute *r* intervenia o-ului& cu- ar i acelea pe care
p*-<ntul le pro%uce %e la sine& pro%ucia i sporul ani-alelor.
B)C 8ructele in%ustriale sunt pro%usele %irecte i perio%ice ale
unui $un& o$inute ca rezultat al interveniei o-ului& cu- ar i
recoltele %e orice el.
B4C 8ructele civile sunt veniturile rezultate %in olosirea $unului
%e c*tre o alt* persoan* pe te-eiul unui act 'uri%ic& precu- c3iriile&
arenzile& %o$<nzile& venitul rentelor i %ivi%en%ele.
Producele Ar$:;; - #ro%uctele sunt oloasele o$inute %intr-un $un& prin
consu-area sau %i-inuarea su$stanei acestuia& precu- copacii unei
p*%uri& piatra %intr-o carier* i altele ase-enea.
Do-!ndirea
)rucelor 0i a
producelor
Ar$:;< , B1C 8ructele i pro%uctele se cuvin proprietarului& %ac*
prin lege nu se %ispune altel.
B2C Dreptul %e proprietate asupra ructelor naturale i in%ustriale
se %o$<n%ete la %ata separ*rii %e $unul care le-a pro%us.
B)C Dreptul %e proprietate asupra ructelor civile se %o$<n%ete
zi cu zi.
B4C Cel care& *r* acor%ul proprietarului& avanseaz* c3eltuielile
necesare pentru pro%ucerea i culegerea ructelor& respectiv a
veniturilor sau pro%uctelor poate cere restituirea c3eltuielilor.
B5C 6n acest caz& pro%usele sau contravaloarea acestora pot i
reinute p<n* la restituirea c3eltuielilor. Cu toate acestea& proprietarul
poate cere o$ligarea posesorului la pre%area pro%uselor ori a
contravalorii acestora %ac* urnizeaz* o garanie :n%estul*toare.
Capiolul II
Drepurile reale .n general
Drepurile reale Ar$ :;= 0 +unt %repturi realeD
1. %reptul %e proprietate E
2. %reptul %e supericieE
). %reptul %e uzuructE
4. %reptul %e uzE
5. %reptul %e a$itaieE
6. %reptul %e servituteE
(. %reptul %e a%-inistrareE
8. %reptul %e concesiuneE
!. %reptul %e olosin*E
1/. %repturile reale %e garanieE
114
11. alte %repturi c*rora legea le recunoate acest caracter.
1ormele de
proprieae
Ar$:;> 0 #roprietatea este pu$lic* sau privat*.
Proprieaea priva" Ar$:<? , B1C +unt o$iect al propriet*ii private toate $unurile %e uz
sau %e interes privat aparin<n% persoanelor izice& persoanelor
'uri%ice %e %rept privat sau %e %rept pu$lic& inclusiv $unurile care
alc*tuiesc %o-eniul privat al statului i al unit*ilor a%-inistrativ-
teritoriale.
B2C ;otenirile vacante i i-o$ilele cu privire la care s-a
renunat la %reptul %e proprietate conor- art.5(! alin.B2C se
%o$<n%esc& *r* :nscriere :n cartea unciar*& %e co-un*& ora sau
-unicipiu& %up* caz& i intr* :n %o-eniul privat al acestora.
B)C Aunurile o$iect al propriet*ii private& in%ierent %e titular&
sunt i r*-<n :n circuitul civil& %ac* prin lege nu se %ispune altel. 4le
pot i :nstr*inate& pot ace o$iectul unei ur-*riri silite i pot i
%o$<n%ite pe orice cale prev*zut* %e lege.
Proprieaea pu-lic" Ar$:<6 , B1C Aunurile statului i ale unit*ilor a%-inistrativ-
teritoriale care& prin natura lor sau prin %eclaraia legii& sunt %e uz sau
%e interes pu$lic or-eaz* o$iectul propriet*ii pu$lice& :ns* nu-ai
%ac* au ost legal %o$<n%ite %e c*tre acestea.
B2C Dac* prin lege nu se preve%e altel& %ispoziiile aplica$ile
%reptului %e proprietate privat* se aplic* i %reptului %e proprietate
pu$lic*& :ns* nu-ai :n -*sura :n care sunt co-pati$ile cu acesta %in
ur-*.
Tilul II
Proprieaea priva"
Capiolul I
Di&po#i(ii generale
Sec(iunea 6
Con(inuul5 .ninderea 0i &ingerea drepului de proprieae priva"
Con(inuul
drepului de
proprieae priva"
Ar$:<7 0 B1C #roprietatea privat* este %reptul titularului %e a pose%a&
olosi i %ispune :n -o% li$er i co-plet %e un $un& :n li-itele
sta$ilite %e lege.
B2C 6n con%iiile legii& %reptul %e proprietate privat* este
suscepti$il %e -o%alit*i i %ez-e-$r*-inte& %up* caz.
Limiele maeriale 0i
limiele +uridice ale
e2erci"rii drepului
de proprieae
priva"
Ar$:<8

, B1C Dreptul %e proprietate poate i e,ercitat :n li-itele
-ateriale ale o$iectului s*u. Acestea sunt li-itele corporale ale
$unului care or-eaz* o$iectul %reptului %e proprietate& cu :ngr*%irile
sta$ilite prin lege.
B2C #rin lege poate i li-itat* e,ercitarea atri$utelor %reptului %e
proprietate.
115
B)C Aceast* li-itare se poate ace i prin convenie& cu
e,cepiile prev*zute %e lege.
Do-!ndirea
drepului de
proprieae
Ar$:<9 0 B1C Dreptul %e proprietate se poate %o$<n%i& :n con%iiile
legii& prin convenie& testa-ent& -otenire legal*& accesiune&
uzucapiune& ca eect al posesiei %e $un*-cre%in* :n cazul $unurilor
-o$ile i al ructelor& prin ocupaiune& tra%iiune, precu- i prin
3ot*r<re 'u%ec*toreasc*& atunci c<n% ea este translativ* %e proprietate
prin ea :ns*i.
B2C 6n cazurile prev*zute %e lege& proprietatea se poate %o$<n%i
prin eectul unui act a%-inistrativ.
B)C #rin lege se pot regle-enta i alte -o%uri %e %o$<n%ire a
%reptului %e proprietate.
B4C 6n cazul $unurilor i-o$ile& %reptul %e proprietate se
%o$<n%ete prin :nscriere :n cartea unciar*& cu e,cepia cazurilor
anu-e prev*zute %e lege.
Ri&cul pieirii
-unului
Ar$:<: , #roprietarul suport* riscul pieirii $unului& %ac* acesta n-a
ost asu-at %e o alt* persoan* sau %ac* prin lege nu se %ispune altel.
@ninderea drepului
de proprieae
a&upra erenurilor
Ar$:<; , B1C #roprietatea terenului se :ntin%e i asupra su$solului i
a spaiului %e %easupra terenului& cu respectarea li-itelor legale.
B2C #roprietarul poate ace& %easupra i :n su$solul terenului&
toate construciile& plantaiile i lucr*rile ce g*sete %e cuviin*& :n
aar* %e e,cepiile sta$ilite %e lege& i poate trage %in ele toate
oloasele ce acestea ar pro%uce. 4l este inut s* respecte& :n con%iiile
i :n li-itele %eter-inate %e lege& %repturile terilor asupra resurselor
-inerale ale su$solului& izvoarelor i apelor su$terane& lucr*rilor i
instalaiilor su$terane i altora ase-enea.
B)C Apele %e supraa* i al$iile acestora aparin proprietarului
terenului pe care se or-eaz* sau curg& :n con%iiile prev*zute %e
lege. #roprietarul unui teren are& %e ase-enea& %reptul %e a apropria i
%e a utiliza& :n con%iiile legii& apa izvoarelor i a lacurilor alate pe
terenul respectiv& apa reatic*& precu- i apele pluviale.
O-liga(ia de
gr"ni(uire
Ar$:<< , #roprietarii terenurilor :nvecinate sunt o$ligai s*
contri$uie la gr*niuire prin reconstituirea 3otarului i i,area
se-nelor corespunz*toare& suport<n%& :n -o% egal& c3eltuielile
ocazionate %e aceasta.
O-liga(ia de
.ngr"dire
Ar$:<= , B1C 7rice proprietar este %ator a-i :ngr*%i proprietatea&
suport<n%& :n con%iiile legii& c3eltuielile ocazionate.
B2C 7$ligaia %e :ngr*%ire nu e,ist* pentru terenurile situate :n
e,travilan& :n aara cazurilor prev*zute %e lege.
Singerea drepului
de proprieae
Ar$:<> , B1C Dreptul %e proprietate privat* nu se stinge prin neuz. 4l
poate i :ns* %o$<n%it %e altul& prin uzucapiune sau :ntr-un alt -o%& :n
cazurile i con%iiile anu-e %eter-inate %e lege.
B2C #roprietarul poate a$an%ona $unul s*u -o$il sau poate
renuna la %reptul %e proprietate asupra $unului i-o$il :nscris :n
116
cartea unciar*. Dreptul se stinge :n -o-entul p*r*sirii $unului
-o$il& iar %ac* $unul este i-o$il& prin :nscrierea :n cartea unciar*& :n
con%iiile legii& a %eclaraiei %e renunare.
B)C 4,proprierea se poate ace nu-ai pentru o cauz* %e utilitate
pu$lic* sta$ilit* potrivit legii& cu 'ust* i preala$il* %esp*gu$ire&
i,at* %e co-un acor% :ntre proprietar i e,propriator sau& :n caz %e
%ivergen*& pe cale 'u%ec*toreasc*.
B4C 1u pot i supuse conisc*rii %ec<t $unurile %estinate sau
olosite pentru s*v<rirea unei inraciuni ori contravenii sau cele
rezultate %in acestea.
Sec(iunea a 7%a
Ap"rarea drepului de proprieae priva"
Ac(iunea .n
revendicare
Ar$:=? , B1C #roprietarul unui $un are %reptul %e a-l reven%ica %e la
posesor sau %e la alt* persoan* care :l %eine *r* %rept. 4l are& %e
ase-enea& %reptul la %esp*gu$iri& %ac* este cazul.
B2C Dreptul la aciunea :n reven%icare este i-prescripti$il& cu
e,cepia cazurilor :n care prin lege se %ispune altel.
B)C Fot*r<rea 'u%ec*toreasc* prin care s-a a%-is aciunea :n
reven%icare intro%us* :-potriva posesorului este opoza$il* i celui
care %eine $unul pentru posesor& put<n% i e,ecutat* %irect :-potriva
acestuia. Fot*r<rea 'u%ec*toreasc* prin care s-a a%-is aciunea :n
reven%icare :-potriva celui care %eine lucrul pentru posesor nu este
opoza$il* posesorului& %ac* acesta nu a ost intro%us :n cauz*.
Ac(iunea negaorie Ar$:=6 B1C #roprietarul poate intenta aciunea negatorie contra
oric*rei persoane care pretin%e c* este titularul vreunui %rept& altul
%ec<t cel %e proprietate& asupra $unului s*u.
B2C Dreptul la aciunea negatorie este i-prescripti$il.
Pro-a drepului de
proprieae a&upra
imo-ilelor .n&cri&e
.n carea )unciar"
Ar$:=7 , 6n cazul i-o$ilelor :nscrise :n cartea unciar*& %ova%a
%reptului %e proprietate se ace cu e,trasul %e carte unciar*.
E)ecele admierii
ac(iunii .n
revendicare
Ar$:=8 , B1C #<r<tul va i o$ligat la restituirea $unului sau la
%esp*gu$iri %ac* $unul a pierit %in culpa sa ori a ost :nstr*inat. 6n
aceleai con%iii& p<r<tul va i o$ligat la restituirea pro%uctelor sau a
contravalorii acestora. 6n toate cazurile& %esp*gu$irile vor i evaluate
:n raport cu -o-entul restituirii.
B2C #osesorul %e rea-cre%in* sau %etentorul precar va i o$ligat&
la cerere& i la restituirea ructelor pro%use %e $un p<n* la :napoierea
acestuia c*tre proprietar.
B)C #roprietarul poate i o$ligat& la cerere, s* restituie
posesorului c3eltuielile necesare pe care acesta le-a *cut.
B4C C3eltuielile utile se restituie& la cerere& :n li-ita sporului %e
valoare& %ac* prin lege nu se preve%e altel.
B5C De ase-enea& proprietarul va putea i o$ligat& la cerere& la
11(
restituirea c3eltuielilor necesare pentru pro%ucerea i culegerea
ructelor sau a pro%uctelor.
B6C #<r<tul are un %rept %e retenie asupra pro%uselor p<n* la
restituirea c3eltuielilor *cute pentru pro%ucerea i culegerea
acestora& cu e,cepia cazului :n care proprietarul urnizeaz* p<r<tului
o garanie :n%estul*toare.
B(C Dreptul %e retenie nu poate i e,ercitat :n nici un caz asupra
$unului rugier sau c<n% intrarea :n st*p<nirea -aterial* a $unului s-
a *cut prin violen* ori rau%* sau c<n% pro%usele sunt $unuri
perisa$ile ori sunt supuse& ca ur-are a trecerii unei perioa%e scurte %e
ti-p& unei sc*%eri se-niicative a valorii lor.
B8C #roprietarul nu este %ator s* acopere c3eltuielile voluptuare.
#osesorul are %reptul %e a-i :nsui lucr*rile eectuate cu aceste
c3eltuieli nu-ai %ac* prin aceasta $unul nu se %eterioreaz*.
Capiolul II
Acce&iunea
Sec(iunea 6
Di&po#i(ii generale
Do-!ndirea
drepului de
proprieae prin
acce&iune
Ar$:=9 0 #roprietarul unui $un %evine proprietarul a tot ce se unete
cu $unul ori se :ncorporeaz* :n acesta& %ac* legea nu preve%e altel.
1elurile acce&iunii Ar$:=: 0 Accesiunea este natural* c<n% unirea sau :ncorporarea este
ur-area unui eveni-ent natural ori artiicial* c<n% rezult* %in apta
proprietarului ori a unei alte persoane.
Sec(iunea a 7%a
Acce&iunea imo-iliar" naural"
Aluviunile Ar$:=; 0 A%*ugirile %e teren la -alurile apelor curg*toare revin
proprietarului on%ului riveran& nu-ai %ac* ele se or-eaz* treptat.
Terenul l"&a de
apele curg"oare
Ar$:=< , #roprietarul on%ului riveran %o$<n%ete& %e ase-enea&
terenul l*sat %e apele curg*toare care s-au retras treptat %e la *r-ul
respectiv.
Terenul l"&a de
apele &""oare
Ar$:== , B1C #roprietarul terenului :ncon'urat %e 3eleteie& iazuri&
canale i alte ase-enea ape st*t*toare& nu %evine proprietarul
terenurilor ap*rute prin sc*%erea te-porar* a acestor ape su$
:n*li-ea %e scurgere.
B2C 2ot astel& proprietarul acestor ape nu %o$<n%ete nici un
%rept asupra terenului acoperit ca ur-are a unor rev*rs*ri spora%ice.
Avul&iunea Ar$:=> 0 #roprietarul terenului %e la care o ap* curg*toare a s-uls
118
$rusc o parte i-portant* %e teren& alipin%-o la terenul altuia& nu
pier%e %reptul %e proprietate asupra p*rii %esprinse %ac* o reven%ic*
:n ter-en %e un an %e la %ata intr*rii :n posesie.
Al-iile r!urilor5
in&ulele 0i
prundi0urile
Ar$:>? , B1C Al$iile r<urilor aparin proprietarilor riverani& cu
e,cepia acelora care& potrivit legii& ac o$iectul propriet*ii pu$lice.
B2C Insulele i prun%urile care nu sunt :n leg*tur* cu terenurile
av<n% -alul la nivelul -e%iu al apei revin proprietarului al$iei.
B)C Dac* insula aparine proprietarilor riverani i trece peste
'u-*tatea apei& iecare %intre ei are %reptul %e proprietate asupra
p*rii %e insul* ce se :ntin%e spre el pornin% %e la 'u-*tatea apei.
Drepul de
proprieae a&upra
in&ulelor nou
)ormae
Ar$:>6 0 6n cazul :n care o ap* curg*toare& or-<n%u-i un $ra nou&
:ncon'oar* terenul unui proprietar riveran& el r*-<ne proprietar
asupra insulei astel create.
Al-iile p"r"&ie de
apele curg"oare
Ar$:>7 , Al$ia p*r*sit* %e o ap* curg*toare care i-a or-at un nou
curs va avea regi-ul 'uri%ic sta$ilit :n legea special*.
Acce&iunea naural"
a&upra animalelor
Ar$:>8 , B1C Ani-alele %o-estice r*t*cite pe terenul altuia revin
acestuia %in ur-* %ac* proprietarul nu le reven%ic* :n ter-en %e %ou*
luni %e la %ata %eclaraiei *cute la pri-*rie %e c*tre proprietarul
terenului.
B2C #oru-$eii& iepurii& petii i alte ase-enea ani-ale care trec
pe on%ul altui proprietar aparin acestuia c<t ti-p r*-<n pe on%& cu
e,cepia cazului :n care trecerea a ost provocat* prin rau%* sau prin
artiicii.
B)C .oiul %e al$ine trecut pe terenul altuia revine proprietarului
acestuia nu-ai %ac* proprietarul roiului nu :l ur-*rete sau :nceteaz*
s* :l ur-*reasc* ti-p %e %ou* zile.
Sec(iunea a 8%a
Acce&iunea imo-iliar" ari)icial"
D$6 Di&po#i(ii comune
Do-!ndirea lucr"rii
de c"re
propriearul
imo-ilului
Ar$:>9 % B1C Construciile& plantaiile i orice alte lucr*ri eectuate
asupra unui i-o$il& %enu-ite :n continuare Ilucr*riJ, revin
proprietarului acelui i-o$il %ac* prin lege sau act 'uri%ic nu se
preve%e altel.
B2C Dreptul %e proprietate asupra lucr*rii se nate :n avoarea
proprietarului i-o$ilului %in -o-entul :nceperii lucr*rii& pe -*sura
realiz*rii ei, %ac* prin lege sau act 'uri%ic nu se preve%e altel.
Caegorii de lucr"ri Ar$:>: , B1C 9ucr*rile pot i autono-e sau a%*ugate& cu caracter
%ura$il sau provizoriu.
B2C 9ucr*rile autono-e sunt construciile& plantaiile i orice alte
lucr*ri cu caracter %e sine st*t*tor realizate asupra unui i-o$il.
11!
B)C 9ucr*rile a%*ugate nu au caracter %e sine st*t*tor. 4le pot iD
aC necesare& atunci c<n% :n lipsa acestora i-o$ilul ar pieri sau
s-ar %eterioraE
$C utile& atunci c<n% sporesc valoarea econo-ic* a i-o$iluluiE
cC voluptuare& atunci c<n% sunt *cute pentru si-pla pl*cere a
celui care le-a realizat& *r* a spori valoarea econo-ic* a i-o$ilul.
Pre#um(ii .n
)avoarea
propriearului
imo-ilului
Ar$:>; , B1C 7rice lucrare este prezu-at* a i *cut* %e proprietarul
i-o$ilului& cu c3eltuiala sa i c* este a lui& p<n* la pro$a contrar*.
B2C #ro$a contrar* se poate ace c<n% s-a constituit un %rept %e
supericie& c<n% proprietarul i-o$ilului nu i-a inta$ulat %reptul %e
proprietate asupra lucr*rii noi sau :n alte cazuri prev*zute %e lege.
D$7 Reali#area lucr"rii cu maerialele aluia
Regim +uridic Ar$:>< % B1C 6n cazul :n care a realizat lucrarea cu -aterialele altuia&
proprietarul i-o$ilului %evine proprietarul lucr*rii& neput<n% i
o$ligat la %esiinarea acesteia i nici la restituirea -aterialelor
:ntre$uinate.
B2C #roprietarul -aterialelor are nu-ai %reptul la contravaloarea
-aterialelor& precu- i la repararea& :n con%iiile legii& a oric*ror alte
pre'u%icii cauzate.
D$8 Reali#area unei lucr"ri auonome a&upra imo-ilului aluia
Lucr"ri auonome
cu caracer dura-il
e)ecuae cu -un"%
credin("
Ar$:>= , 6n cazul :n care autorul lucr*rii autono-e cu caracter
%ura$il este %e $un*-cre%in*& proprietarul i-o$ilului are %reptulD
aC s* cear* instanei s* %ispun* :nscrierea sa :n cartea unciar* ca
proprietar al lucr*rii& pl*tin%& la alegerea sa& autorului lucr*rii& ie
valoarea -aterialelor i a -anoperei& ie sporul %e valoare a%us
i-o$ilului prin eectuarea lucr*rii sau
$C s* cear* o$ligarea autorului lucr*rii s* cu-pere i-o$ilul la
valoarea %e circulaie pe care acesta ar i avut-o %ac* lucrarea nu s-ar
i eectuat.
Lucr"ri auonome
cu caracer dura-il
e)ecuae cu rea%
credin("
Ar$:>> % B1C 6n cazul :n care autorul lucr*rii autono-e cu caracter
%ura$il este %e rea-cre%in*& proprietarul i-o$ilului are %reptulD
aC s* cear* instanei s* %ispun* :nscrierea sa :n cartea unciar* ca
proprietar al lucr*rii& cu plata& la alegerea sa& c*tre autorul lucr*rii& a
K %in valoarea -aterialelor i a -anoperei ori %in sporul %e valoare
a%us i-o$ilului sau
$C s* cear* o$ligarea autorului lucr*rii la %esiinarea acesteia sau
cC s* cear* o$ligarea autorului lucr*rii s* cu-pere i-o$ilul la
valoarea %e circulaie pe care acesta ar i avut-o %ac* lucrarea nu s-ar
i eectuat.
B2C Desiinarea lucr*rii se ace& cu respectarea %ispoziiilor
legale :n -aterie& pe c3eltuiala autorului acesteia& care este inut&
toto%at*& s* repare orice pre'u%icii cauzate& inclusiv pentru lipsa %e
12/
olosin*.
D$9 Reali#area unei lucr"ri ad"ugae a&upra imo-ilului aluia
Lucr"ri ad"ugae
nece&are
Ar$;?? , B1C #roprietarul i-o$ilului %o$<n%ete %reptul %e
proprietate asupra lucr*rii a%*ugate necesare %in -o-entul eectu*rii
acesteia& pl*tin% autorului c3eltuielile rezona$ile *cute %e acesta&
c3iar %ac* i-o$ilul nu -ai e,ist*.
B2C 6n cazul :n care lucrarea a ost eectuat* cu rea-cre%in*& %in
su-a %atorat* %e proprietarul i-o$ilului se va putea %e%uce valoarea
ructelor i-o$ilului %i-inuat* cu costurile necesare o$inerii
acestora.
Lucr"ri ad"ugae
uile
Ar$;?6 , B1C 6n cazul :n care autorul lucr*rii utile este %e $un*-
cre%in*& proprietarul i-o$ilului %evine proprietarul lucr*rii %in
-o-entul eectu*rii acesteia& cu plata& la alegerea saD
aC a valorii -aterialelor i a -anoperei sau
$C a sporului %e valoare a%us i-o$ilului.
B2C 6n cazul :n care autorul lucr*rii utile este %e rea-cre%in*&
proprietarul i-o$ilului are %reptulD
aC s* %evin* proprietarul lucr*rii& *r* :nscriere :n cartea unciar*&
pl*tin%& la alegerea sa& autorului lucr*rii ie K %in valoarea
-aterialelor i a -anoperei& ie K %in sporul %e valoare a%us
i-o$ilului& sau
$C s* cear* o$ligarea autorului lucr*rii la %esiinarea acesteia& cu
repunerea i-o$ilului :n situaia anterioar* i plata %e %aune-interese.
B)C 6n a-$ele cazuri& c<n% valoarea lucr*rii este consi%era$il*&
proprietarul i-o$ilului poate cere o$ligarea autorului s* :l cu-pere la
valoarea %e circulaie pe care i-o$ilul ar i avut-o %ac* lucrarea nu s-
ar i eectuat.
Lucr"ri ad"ugae
volupuare
Ar$;?7 , B1C 6n cazul lucr*rii voluptuare& proprietarul i-o$ilului are
%reptulD
aC s* %evin* proprietarul lucr*rii& *r* :nscriere :n cartea unciar* i
*r* nicio o$ligaie c*tre autorul lucr*riiE
$C s* cear* o$ligarea autorului %e rea-cre%in* a lucr*rii la
%esiinarea acesteia& cu rea%ucerea i-o$ilului :n situaia anterioar* i
plata %e %aune-interese.
B2C Autorul %e $un*-cre%in* al lucr*rii poate s* o ri%ice :nainte
%e restituirea i-o$ilului c*tre proprietar& cu con%iia %e a rea%uce
i-o$ilul :n situaia anterioar*.
D$ : @n(ele&ul unor ermeni
No(iunea de auor al
lucr"rii
Ar$;?8 0 Drepturile i o$ligaiile prev*zute pentru autorul lucr*rii nu
sunt aplica$ile %ec<t aceluia care a realizat lucrarea pentru sine.
/una%credin(" a Ar$;?9 % B1C Autorul lucr*rii este %e $un*-cre%in* %ac* se
121
auorului lucr"rii :nte-eiaz* ie pe cuprinsul c*rii unciare :n care& la %ata realiz*rii
lucr*rii& era :nscris ca proprietar al i-o$ilului& ie pe un -o% %e
%o$<n%ire nesupus :nscrierii :n cartea unciar*& %ac*& :n a-$ele
cazuri& nu rezulta %in cartea unciar* i nu a cunoscut pe nicio alt*
cale viciul titlului s*u.
B2C Cu toate acestea& nu poate invoca $una cre%in* cel care
construiete :n lipsa sau cu nerespectarea autorizaiilor cerute %e lege.
B)C Dispoziiile alin.B1C i B2C sunt aplica$ile i autorului
lucr*rii care se :nte-eiaz* pe un %rept %e supericie sau pe orice alt
%rept care& potrivit legii& :i per-ite& realiz<n% o lucrare asupra
i-o$ilului altuia& s* %evin* proprietarul acesteia.
D$; Di&po#i(ii &peciale
Lucr"ri reali#ae
par(ial a&upra
imo-ilului auorului
Ar$;?: % B1C 6n cazul lucr*rii cu caracter %ura$il realizate cu $un*-
cre%in* parial asupra i-o$ilului autorului i parial pe terenul
proprietarului vecin& acesta %in ur-* poate cere :nscrierea :ntr-o nou*
carte unciar* a unui %rept %e coproprietate al vecinilor asupra
i-o$ilului rezultat& incluz<n% terenul aerent& :n raport cu valoarea
contri$uiei iec*ruia.
B2C Dac* lucrarea a ost realizat* cu rea-cre%in*& proprietarul
terenului vecin poate opta :ntre a cere ri%icarea lucr*rii %e pe teren& cu
o$ligarea autorului acesteia la plata %e %aune-interese& %ac* este
cazul& i a cere :nscrierea :n cartea unciar* a unui %rept %e
coproprietate al vecinilor. 9a sta$ilirea cotelor-p*ri& se va ine sea-a
%e valoarea terenului proprietarului vecin i %e K %in valoarea
contri$uiei autorului lucr*rii.
B)C 6n caz %e ne:nelegere :ntre p*ri& instana %e 'u%ecat* va
sta$ili valoarea contri$uiei iec*reia la i-o$ilul rezultat& respectiv a
cotelor-p*ri %in %reptul %e proprietate.
Lucr"ri provi#orii Ar$;?; , C<n% lucrarea are caracter provizoriu& :n a$sena unei
:nelegeri contrare& autorul ei va i o$ligat s* o %esiineze& cu
respectarea %ispoziiilor legale :n -aterie& i& %ac* este %e rea-
cre%in*& s* pl*teasc* %esp*gu$iri pentru pre'u%iciile cauzate& inclusiv
pentru lipsa %e olosin*.
@n&crierea drepului
de proprieae .n
carea )unciar"
Ar$;?< , 7ri %e c<te ori %o$<n%irea %reptului %e proprietate&
e,clusiv* sau pe cote-p*ri& este con%iionat*& potrivit regle-ent*rilor
%in aceast* seciune& %e :nscrierea :n cartea unciar*& :nscrierea se
ace :n te-eiul conveniei p*rilor sau& %up* caz& al 3ot*r<rii
'u%ec*toreti.
Drepul auorului
lucr"rii la ridicarea
maerialelor
Ar$;?= 0 B1C #<n* la %ata :nc3eierii conveniei sau a intro%ucerii
aciunii %e c*tre cel :n%rept*it la :nscrierea :n cartea unciar*& autorul
lucr*rii :i poate ri%ica -aterialele.
B2C Dac* lucrarea a ost eectuat* cu rea-cre%in*& autorul
acesteia va putea i o$ligat& %ac* este cazul& la plata %e %aune-
interese.
122
Reguli privind
e2erciarea
drepului auorului
lucr"rii la
indemni#a(ie
Ar$;?> , B1C #rescripia %reptului la aciune al autorului lucr*rii
privin% plata in%e-nizaiei nu curge c<t ti-p el este l*sat %e
proprietar s* %ein* i-o$ilul.
B2C Autorul lucr*rii %e $un*-cre%in* are& :n con%iiile art.2)!5&
un %rept %e ipotec* legal* asupra i-o$ilului p<n* la plata
in%e-nizaiei.
Reguli privind
o-ligarea auorului
lucr"rii la
cump"rarea
imo-ilului
Ar$;6? , B1C 7ri %e c<te ori proprietarul opteaz* pentru o$ligarea
autorului lucr*rii la cu-p*rarea i-o$ilului& :n a$sena :nelegerii
p*rilor& proprietarul poate cere instanei 'u%ec*toreti sta$ilirea
preului i pronunarea unei 3ot*r<ri care s* in* loc %e contract %e
v<nzare-cu-p*rare.
B2C #roprietarul iniial al i-o$ilului are un %rept %e ipotec*
legal* asupra acestuia pentru plata preului %e c*tre autorul lucr*rii.
Pa&iviaea
propriearului pe
duraa reali#"rii
lucr"rii
Ar$;66 , Autorul lucr*rii %e rea-cre%in* nu poate s* opun*
proprietarului terenului pasivitatea pe care ar i v*%it-o pe %urata
realiz*rii lucr*rii.
Auorul lucr"rii
care )olo&e0e
maerialele aluia
Ar$;67 , Dac* nu sunt :n%eplinite con%iiile legale pentru
%o$<n%irea $unurilor -o$ile prin posesia %e $un*-cre%in*& cel care
realizeaz* o lucrare asupra i-o$ilului altuia olosin% -aterialele unui
ter este o$ligat la plata contravalorii -aterialelor& precu- i la
repararea& :n con%iiile legii& a oric*ror alte pre'u%icii cauzate.
Sa-ilirea
indemni#a(iei &au a
de&p"gu-irii
Ar$;68 , 7ri %e c<te ori& :n aplicarea unei %ispoziii %in prezenta
seciune& instana este :nvestit* s* sta$ileasc* :ntin%erea in%e-nizaiei
sau a %esp*gu$irii& ea va ine sea-a %e valoarea %e circulaie a
$unului calculat* la %ata 3ot*r<rii 'u%ec*toreti.
Ca#uri &peciale de
acce&iune
Ar$;69 , B1C 2itularul %reptului %e supericie ori al altui %rept real
asupra i-o$ilului altuia care :i per-ite s* %o$<n%easc* proprietatea
asupra lucr*rii realizate asupra acelui i-o$il va avea& :n caz %e
accesiune& :n -o% corespunz*tor& %repturile i o$ligaiile
regle-entate pentru proprietarul i-o$ilului& %ac* nu s-a prev*zut
altel :n -o-entul constituirii %reptului real.
B2C Dispoziiile art.5!! i 6/5 alin.B2C se aplic*& :n -o%
corespunz*tor& i lucr*rilor autono-e cu caracter %ura$il eectuate %e
titularul unui %rept real asupra i-o$ilului altuia care nu :i per-ite s*
%o$<n%easc* proprietatea asupra lucr*rii realizate asupra acelui
i-o$il.
B)C #entru lucr*rile a%*ugate eectuate %e titularul unui %rept
real asupra i-o$ilului altuia care nu :i per-ite s* %o$<n%easc*
proprietatea lucr*rii realizate asupra acelui i-o$il se aplic*& :n -o%
corespunz*tor& %ispoziiile art.())& :n lipsa unei preve%eri contrare.
Lucr"ri e)ecuae de
un deenor precar
Ar$;6: , B1C 9ucr*rile *cute %e un %etentor precar sunt supuse& :n
-o% corespunz*tor& regulilor aplica$ile posesorului %e rea-cre%in*.
12)
B2C Detentorul precar nu poate i :ns* o$ligat s* cu-pere
i-o$ilul.
Sec(iunea a 9%a
Acce&iunea mo-iliar"
Acce&iunea
mo-iliar"
Ar$;6; - B1C Aunul -o$il pro%us cu -aterialele altuia aparine celui
care l-a conecionat sau& %up* caz& proprietarului -aterialelor& :n
uncie %e raportul %intre -anoper* i valoarea -aterialelor&
%eter-inat la %ata conecion*rii $unului.
B2C #roprietarul $unului %atoreaz* %esp*gu$iri egale cu
valoarea -anoperei sau& %up* caz& cu valoarea -aterialelor.
Raporul dinre
valoarea manoperei
0i valoarea
maerialelor
Ar$;6< - 6n toate cazurile :n care valoarea -aterialelor este egal* cu
-anopera sau e,ist* o %ieren* nese-niicativ*& proprietatea asupra
$unului este co-un* i se e,ercit* :n con%iiile +eciunii a 2-a a
Capitolului " %in prezentul titlu.
Unirea a dou"
-unuri mo-ile
Ar$;6= - 6n cazul :n care se unesc %ou* $unuri -o$ile av<n%
proprietari %ierii& iecare poate pretin%e separarea $unurilor %ac*
prin aceasta cel*lalt proprietar nu ar sueri un pre'u%iciu -ai -are %e
o zeci-e %in valoarea $unului s*u.
Reguli aplica-ile .n
ca#ul impo&i-ili"(ii
de &eparare a
-unurilor unie
Ar$;6> - Dac* nu se poate o$ine separarea $unurilor -o$ile unite
sunt aplica$ile& :n -o% corespunz*tor& %ispoziiile art.616 i 61(.
CAPITOLUL III
Limiele +uridice ale drepului de proprieae priva"
Sec(iunea 6
Limie legale
D$6 Di&po#i(ii comune
Inere&ul pu-lic 0i
inere&ul priva
Ar$;7? - B1C 9egea poate li-ita e,ercitarea %reptului %e proprietate
ie :n interes pu$lic& ie :n interes privat.
B2C 9i-itele legale :n interes privat pot i agravate& -o%iicate
ori %esiinate te-porar prin acor%ul p*rilor. #entru opoza$ilitate a*
%e teri este necesar* :n%eplinirea or-alit*ilor %e pu$licitate
prev*zute %e lege.
Reguli privind
proec(ia mediului 0i
-una vecin"ae
Ar$;76 % Dreptul %e proprietate o$lig* la respectarea sarcinilor
privin% protecia -e%iului i asigurarea $unei vecin*t*i& precu- i la
respectarea celorlalte sarcini care& potrivit legii sau o$iceiului& revin
proprietarului.
124
D$ 7 1olo&irea apelor
Reguli privind
curgerea )irea&c" a
apelor
Ar$;77 - B1C #roprietarul on%ului inerior nu poate :-pie%ica :n nici
un el curgerea ireasc* a apelor provenite %e pe on%ul superior.
B2C Dac* aceast* curgere cauzeaz* pre'u%icii on%ului inerior&
proprietarul acestuia poate cere autorizarea 'ustiiei spre a ace pe
on%ul s*u lucr*rile necesare sc3i-$*rii %ireciei apelor& suport<n%
toate c3eltuielile ocazionate.
B)C 9a r<n%ul s*u& proprietarul on%ului superior este o$ligat s*
nu eectueze nici o lucrare %e natur* s* agraveze situaia on%ului
inerior.
Reguli privind
curgerea provoca"
a apelor
Ar$;78 - B1C #roprietarul on%ului inerior nu poate :-pie%ica nici
curgerea provocat* %e proprietarul on%ului superior sau %e alte
persoane& aa cu- este cazul apelor care <nesc pe acest %in ur-*
on% %atorit* unor lucr*ri su$terane :ntreprinse %e proprietarul
acestuia& al apelor provenite %in secarea terenurilor -l*tinoase& al
apelor olosite :ntr-un scop casnic& agricol sau in%ustrial& :ns* nu-ai
%ac* aceast* curgere prece%* v*rsarea :ntr-un curs %e ap* sau :ntr-un
an.
B2C 6n acest caz& proprietarul on%ului superior este o$ligat s*
aleag* calea i -i'loacele %e scurgere %e natur* s* a%uc* pre'u%icii
-ini-e on%ului inerior& r*-<n<n% %ator la plata unei %esp*gu$iri
'uste i preala$ile c*tre proprietarul acestui %in ur-* on%.
B)C Dispoziiile prezentului articol nu se aplic* atunci c<n% pe
on%ul inerior se al* o construcie& :-preun* cu gr*%ina i curtea
aerent*& sau un ci-itir.
CCeluieli
re)erioare la iriga(ii
Ar$;79 0 B1C #roprietarul care vrea s* oloseasc* pentru irigarea
terenului s*u apele naturale i artiiciale %e care poate %ispune :n -o%
eectiv& are %reptul ca& pe c3eltuiala sa e,clusiv*& s* ac* pe terenul
riveranului opus lucr*rile necesare pentru captarea apei.
B2C Dispoziiile art.62) alin.B2C i B)C se aplic* :n -o%
corespunz*tor.
O-liga(ia
propriearului
c"ruia .i pri&o&e0e
apa
Ar$;7: 0 B1C #roprietarul c*ruia :i prisosete apa pentru necesit*ile
curente este o$ligat ca& :n sc3i-$ul unei 'uste i preala$ile
%esp*gu$iri& s* oere acest surplus pentru proprietarul care nu i-ar
putea procura apa necesar* pentru on%ul s*u %ec<t cu o c3eltuial*
e,cesiv*.
B2C #roprietarul nu poate i scutit %e o$ligaia prev*zut* la alin.
B1C pretinz<n% c* ar putea acor%a surplusului %e ap* o alt* %estinaie
%ec<t satisacerea necesit*ilor curente. 4l poate :ns* cere %esp*gu$iri
supli-entare proprietarului alat :n nevoie& cu con%iia %e a %ove%i
e,istena real* a %estinaiei pretinse.
@nre-uin(area
i#voarelor
Ar$;7; 0 B1C #roprietarul poate acor%a orice :ntre$uinare izvorului
ce ar e,ista pe on%ul s*u& su$ rezerva %e a nu a%uce atingere
%repturilor %o$<n%ite %e proprietarul on%ului inerior.
125
B2C #roprietarul on%ului pe care se al* izvorul nu poate s*-i
sc3i-$e cursul %ac* prin aceast* sc3i-$are ar lipsi locuitorii unei
localit*i %e apa necesar* pentru satisacerea nevoilor curente.
De&p"gu-iri
daorae
propriearului
i#vorului
Ar$;7< 0 B1C #roprietarul izvorului poate cere repararea pre'u%iciilor
cauzate %e persoana care& prin lucr*rile eectuate& a secat& a -icorat
ori a alterat apele sale.
B2C Dac* starea %e apt o per-ite& proprietarul poate pretin%e
resta$ilirea situaiei anterioare atunci c<n% apa era in%ispensa$il*
pentru e,ploatarea on%ului s*u.
Reguli &peciale
privind )olo&irea
apelor
Ar$;7= % Dispoziiile prezentului paragra se co-pleteaz* cu
regle-ent*rile speciale :n -ateria regi-ului apelor.
D8$ Pic"ura &re0inii
Pic"ura &re0inii Ar$;7> 0 #roprietarul este o$ligat s* :i ac* streaina casei sale
astel :nc<t apele provenin% %e la ploi s* nu se scurg* pe on%ul
proprietarului vecin.
D9$ Di&an(a 0i lucr"rile inermediare cerue penru anumie con&ruc(ii5 lucr"ri 0i
plana(ii
Di&an(a minim"
)a(" de linia de
Coar
Ar$;8? % 7rice construcii& lucr*ri sau plantaii se pot ace %e c*tre
proprietarul on%ului nu-ai cu respectarea unei %istane -ini-e a*
%e linia %e 3otar& conor- legii& regula-entului %e ur$anis- sau& :n
lips*& o$iceiului locului& astel :nc<t s* nu se a%uc* atingere
%repturilor proprietarului vecin.
Sanc(iuni Ar$;86 % B1C 6n lipsa unor %ispoziii cuprinse :n lege& regula-entul
%e ur$anis- sau a o$iceiului locului& ar$orii tre$uie s*%ii la o
%istan* %e cel puin %oi -etri %e linia %e 3otar& cu e,cepia acelora
-ai -ici %e %oi -etri& a plantaiilor i a gar%urilor vii.
B2C 6n caz %e nerespectare a %istanei& proprietarul vecin este
:n%rept*it s* cear* scoaterea ori& %up* caz& t*ierea& la :n*li-ea
cuvenit*& a ar$orilor& plantaiilor ori a gar%urilor vii& pe c3eltuiala
proprietarului on%ului pe care acestea sunt ri%icate.
B)C #roprietarul on%ului peste care se :ntin% r*%*cinile sau
ra-urile ar$orilor aparin<n% proprietarului vecin are %reptul %e a le
t*ia& precu- i %reptul %e a p*stra ructele c*zute :n -o% natural pe
on%ul s*u.
D:$ *ederea a&upra proprie"(ii vecinului
1erea&ra &au
de&cCiderea .n #idul
Ar$;87 % 1u este per-is s* se ac* ereastr* sau %esc3i%ere :n zi%ul
co-un.
126
comun
Di&an(a minim"
penru )erea&ra de
vedere
Ar$;88 % B1C 4ste o$ligatorie p*strarea unei %istane %e cel puin %oi
-etri :ntre on%ul& :ngr*%it sau ne:ngr*%it& aparin<n% proprietarului
vecin& i ereastra pentru ve%ere& $alconul ori alte ase-enea lucr*ri ce
ar i orientate c*tre acest on%.
B2C "e%erile piezie spre on%ul :nvecinat sunt interzise la o
%istan* -ai -ic* %e un -etru.
B)C Distana se calculeaz* %e la punctul cel -ai apropiat %e linia
%e 3otar& e,istent pe aa zi%ului :n care s-a %esc3is ve%erea sau& %up*
caz& pe linia e,terioar* a $alconului& p<n* la linia %e 3otar.
1erea&ra de lumin" Ar$;89 0 Dispoziiile art.6)) nu e,clu% %reptul proprietarului %e a-i
%esc3i%e& *r* li-it* %e %istan*& erestre %e lu-in* %ac* sunt astel
construite :nc<t s* :-pie%ice ve%erea spre on%ul :nvecinat.
D;$ Drepul de recere
Drepul de recere Ar$;8: 0 B1C #roprietarul on%ului care este lipsit %e acces la calea
pu$lic* are %reptul s* cear* trecerea pe locul vecinului s*u pentru
e,ploatarea on%ului propriu.
B2C 2recerea tre$uie s* se ac* :n con%iii %e natur* s* a%uc* o
-ini-* st<n'enire e,ercit*rii %reptului %e proprietate asupra on%ului
ce are acces la calea pu$lic*. #roprietarul on%ului :nun%at este
o$ligat la plata unei 'uste %esp*gu$iri.
B)C Dreptul %e trecere este i-prescripti$il. 4l se stinge :n
-o-entul :n care on%ul %o-inant %o$<n%ete un alt acces la calea
pu$lic*.
E2erciarea
drepului de recere
.n &iua(ii &peciale
Ar$;8; 0 B1C Dac* lipsa accesului provine %in v<nzare& sc3i-$&
:-p*real* sau %intr-un alt act 'uri%ic& trecerea nu va putea i cerut*
%ec<t celor care au %o$<n%it partea %e teren pe care se *cea anterior
trecerea.
B2C C<n% lipsa accesului este i-puta$il* proprietarului care
pretin%e trecerea& aceasta poate i sta$ilit* nu-ai cu consi-*-<ntul
proprietarului on%ului care are acces la calea pu$lic* i cu plata
%u$lului %esp*gu$irii.
@ninderea 0i modul
de &a-ilire a
&erviu(ii de recere
Ar$;8< , 6ntin%erea i -o%ul %e e,ercitare a servituii %e trecere sunt
%eter-inate prin :nelegerea p*rilor& prin 3ot*r<re 'u%ec*toreasc* sau
printr-o olosin* continu* pe ti-p %e zece ani.
Pre&crip(ia ac(iunii
.n de&p"gu-ire 0i
re&iuirea
de&p"gu-irii
.nca&ae
Ar$;8= , B1C 2er-enul %e prescripie pentru %reptul la aciunea :n
%esp*gu$ire pe care o are proprietarului on%ului aservit :-potriva
proprietarului on%ului %o-inant :ncepe s* curg* %in -o-entul
sta$ilirii servituii %e trecere.
B2C 6n cazul :n care :nceteaz* %reptul %e trecere& proprietarul
on%ului aservit este %ator s* restituie %esp*gu$irea :ncasat*& cu
%e%ucerea pagu$ei suerite :n raport cu %urata eectiv* a servituii.
12(
D<$ Ale limie legale
Drepul de recere
penru uili"(i
Ar$;8> 0 B1C #roprietarul este o$ligat s* per-it* trecerea prin on%ul
s*u a con%uctelor %e ap*& gaz sau altele ase-enea& a irelor electrice
su$terane ori aeriene& precu- i a oric*ror alte instalaii sau -ateriale
ce %eservesc on%uri :nvecinate sau %in aceeai zon*.
B2C Aceast* o$ligaie su$zist* nu-ai pentru situaia :n care
trecerea prin alt* parte ar i i-posi$il*& periculoas* sau oarte
costisitoare.
B)C 6n toate cazurile& proprietarul are %reptul la plata unei
%esp*gu$iri 'uste. Dac* este vor$a %espre utilit*i noi& %esp*gu$irea
tre$uie s* ie i preala$il*.
B4C Cl*%irile& curile i gr*%inile acestora sunt e,ceptate %e la
aceast* servitute& %ac* ea are ca o$iect con%ucte i canale& su$terane&
:n cazul :n care acestea sunt utilit*i noi.
Drepul de recere
penru e)ecuarea
unor lucr"ri
Ar$;9? 0 B1C De ase-enea& proprietarul este o$ligat s* per-it*
olosirea on%ului s*u pentru eectuarea unor lucr*ri necesare
on%ului :nvecinat& precu- i accesul vecinului pe terenul s*u pentru
t*ierea crengilor i culegerea ructelor& :n sc3i-$ul unei %esp*gu$iri
%ac* este cazul.
B2C Dispoziiile art.6)! alin.B2C sunt aplica$ile.
Drepul de recere
penru reinrarea .n
po&e&ie
Ar$;96 % B1C #roprietarul unui on% nu poate :-pie%ica accesul altuia
pentru a re%o$<n%i posesia unui $un al s*u& a'uns :nt<-pl*tor pe
on%ul respectiv& %ac* a ost :ntiinat :n preala$il.
B2C 6n toate cazurile& proprietarul on%ului are %reptul la o 'ust*
%esp*gu$ire pentru pre'u%iciile ocazionate %e reintrarea :n posesie&
precu- i pentru cele pe care $unul le-a cauzat on%ului.
Sarea de nece&iae Ar$;97 0 B1C 6n cazul :n care o persoan* a olosit sau a %istrus un
$un al altuia pentru a se ap*ra pe sine ori pe altul %e un pericol
i-inent& proprietarul $unului are %reptul s* cear* o %esp*gu$ire
ec3ita$il* nu-ai %e la cel care a ost salvat.
B2C 1u poate pretin%e nici o %esp*gu$ire proprietarul care a
provocat sau a avorizat apariia pericolului.
Reguli &peciale Ar$;98 , 6ngr*%irile cuprinse :n prezenta seciune se co-pleteaz* cu
%ispoziiile legilor speciale privin% regi-ul 'uri%ic al anu-itor
$unuri& cu- ar i terenurile i construciile %e orice el& p*%urile&
$unurile %in patri-oniul naional-cultural& $unurile sacre ale cultelor
religioase& precu- i altele ase-enea.
Sec(iunea a 7%a
Limie conven(ionale
Limiarea drepului Ar$;99 % #roprietarul poate s* consi-t* la li-itarea %reptului s*u
128
de proprieae prin
ace +uridice
prin acte 'uri%ice %ac* nu :ncalc* or%inea pu$lic* i $unele -oravuri.
Clau#a de
inaliena-iliae$
Condi(ii$ Domeniu
de aplicare
Ar$;9: 0 B1C #rin convenie sau testa-ent se poate interzice
:nstr*inarea unui $un, :ns* nu-ai pentru o %urat* %e cel -ult (5 %e
ani i %ac* e,ist* un interes serios i legiti-.
B2C 1ulitatea clauzei %e inaliena$ilitate stipulate :ntr-un contract
atrage nulitatea :ntregului contract %ac* a ost %eter-inant* la
:nc3eierea acestuia. 6n contractele cu titlu oneros& caracterul
%eter-inant se prezu-*& p<n* la pro$a contrar*.
B)C Clauza %e inaliena$ilitate este su$:neleas* :n conveniile
%in care se nate o$ligaia %e a trans-ite :n viitor proprietatea c*tre o
persoan* %eter-inat* sau %eter-ina$il*.
B4C 2rans-iterea $unului pe cale %e succesiune nu poate i
oprit* prin stipularea inaliena$ilit*ii.
Condi(ii de
opo#a-iliae
Ar$;9; 0 B1C Clauza %e inaliena$ilitate nu poate i invocat*
:-potriva %o$<n%itorilor $unului sau a cre%itorilor proprietarului care
s-a o$ligat s* nu :nstr*ineze %ec<t %ac* este vala$il* i :n%eplinete
con%iiile %e opoza$ilitate.
B2C #entru opoza$ilitate& clauza %e inaliena$ilitate tre$uie s* ie
supus* or-alit*ilor %e pu$licitate prev*zute %e lege& %ac* este cazul.
B)C 6n cazul $unurilor -o$ile& sunt aplica$ile& :n -o%
corespunz*tor& regulile prev*zute pentru %o$<n%irea propriet*ii prin
posesia %e $un*-cre%in*.
B4C 6n cazul :n care clauza %e inaliena$ilitate a ost prev*zut*
:ntr-un contract cu titlu gratuit& ea este opoza$il* i cre%itorilor
anteriori ai %o$<n%itorului.
B5C 1e:n%eplinirea con%iiilor %e opoza$ilitate nu :l lipsete pe
cre%itorul o$ligaiei %e a nu :nstr*ina %e %reptul %e a pretin%e %aune-
interese proprietarului care nu se conor-eaz* acestei o$ligaii.
Sanc(iuni penru
nere&pecarea
clau#ei de
inaliena-iliae
Ar$;9< 0 B1C Clauza %e inaliena$ilitate nu poate i invocat*
:-potriva %o$<n%itorilor $unului sau a cre%itorilor proprietarului care
s-a o$ligat s* nu :nstr*ineze %ec<t %ac* este vala$il* i :n%eplinete
con%iiile %e opoza$ilitate.
B2C 6nstr*in*torul poate s* cear* rezoluiunea contractului :n
cazul :nc*lc*rii clauzei %e inaliena$ilitate %e c*tre %o$<n%itor.
B)C At<t :nstr*in*torul& c<t i terul& %ac* inaliena$ilitatea s-a
stipulat :n avoarea acestuia& pot s* cear* anularea actului %e
:nstr*inare su$secvent :nc3eiat cu nerespectarea clauzei.
B4C 1u pot i supuse ur-*ririi $unurile pentru care s-a stipulat
inaliena$ilitatea& c<t ti-p clauza pro%uce eecte& %ac* prin lege nu se
preve%e altel.
Sec(iunea a 8%a
Limie +udiciare
Dep"0irea Ar$;9= 0 B1C Dac* proprietarul cauzeaz*& prin e,ercitarea %reptului
12!
inconvenienelor
normale ale
vecin""(ii
s*u& inconveniente -ai -ari %ec<t cele nor-ale :n relaiile %e
vecin*tate& instana %e 'u%ecat* poate& %in consi%erente %e ec3itate& s*
:l o$lige la %esp*gu$iri :n olosul celui v*t*-at& precu- i la
resta$ilirea situaiei anterioare atunci c<n% acest lucru este posi$il.
B2C 6n cazul :n care pre'u%iciul cauzat ar i -inor :n raport cu
necesitatea sau utilitatea %es*ur*rii activit*ii pre'u%icia$ile %e c*tre
proprietar& instana va putea :ncuviina %es*urarea acelei activit*i.
Cel pre'u%iciat va avea :ns* %reptul la %esp*gu$iri.
B)C Dac* pre'u%iciul este i-inent sau oarte pro$a$il& instana
poate s* :ncuviineze& pe cale %e or%onan* pree%inial*& -*surile
necesare pentru prevenirea pagu$ei.
CAPITOLUL I*
Proprieaea comun"
Sec(iunea 6
Di&po#i(ii generale
No(iune Ar$;9> 0 Dispoziiile prezentului capitol se aplic* ori ce c<te ori& :n
te-eiul unui act 'uri%ic sau al altui -o% %e %o$<n%ire prev*zut %e
lege& %reptul %e proprietate privat* are %oi sau -ai -uli titulari.
Ca#uri Ar$;:? , B1C #roprietatea co-un* poate i proprietate pe cote-p*ri
BcoproprietateC sau :n %ev*l-*ie.
B2C Coproprietatea poate i o$inuit* sau orat*.
B)C Coproprietatea orat* nu poate :nceta prin parta' 'u%iciar.
Pre#um(ia de
coproprieae
Ar$;:6 - Dac* $unul este st*p<nit :n co-un& coproprietatea se
prezu-*& p<n* la pro$a contrar*.
Sec(iunea a 7%a
De&pre coproprieaea o-i0nui"
@ninderea coelor%
p"r(i
Ar$;:7 0 B1C 8iecare coproprietar este titularul e,clusiv al unei cote-
p*ri %in %reptul %e proprietate i poate %ispune :n -o% li$er %e
aceasta :n lips* %e stipulaie contrar*.
B2C Cotele-p*ri sunt prezu-ate a i egale& p<n* la pro$a
contrar*. Dac* $unul a ost %o$<n%it prin act 'uri%ic& pro$a contrar*
nu se va putea ace %ec<t prin :nscrisuri.
Repari#area
-ene)iciilor 0i a
&arcinilor .nre
coproprieari
Ar$;:8 0 Coproprietarii vor :-p*ri $eneiciile i vor suporta
sarcinile coproprietarii& proporional cu cota lor parte.
E2erciarea .n
comun a drepului
de )olo&in("
Ar$;:9 0 B1C 8iecare coproprietar are %reptul %e a olosi $unul
co-un :n -*sura :n care nu sc3i-$* %estinaia i nu a%uce atingere
%repturilor celorlali coproprietari.
1)/
B2C Cel care& :-potriva voinei celorlali proprietari& e,ercit* :n
-o% e,clusiv olosina $unului co-un poate i o$ligat la %esp*gu$iri.
1rucele -unului
comun
Ar$;:: 0 8ructele pro%use %e $unul co-un se cuvin tuturor
coproprietarilor& proporional cu cota lor parte.
Drepul la
re&iuirea
cCeluielilor
Ar$;:; 0 B1C Coproprietarul care a suportat singur c3eltuielile
pro%ucerii sau culegerii ructelor are %reptul la restituirea acestor
c3eltuieli %e c*tre coproprietari& :n proporie cu cotele lor p*ri.
B2C 8ructele naturale sau ructele in%ustriale ale $unului co-un
:nsuite %e un coproprietar ac parte %in -asa parta'a$il* c<t ti-p ele
nu au ost consu-ate ori :nstr*inate sau nu au pierit i pot i
i%entiicate %istinct. 6n caz contrar& coproprietarul interesat are %reptul
la %esp*gu$iri& cu e,cepia cazului :n care ructele au pierit :n -o%
ortuit. Dreptul la aciunea :n %esp*gu$iri este supus prescripiei&
potrivit %reptului co-un.
B)C Dreptul %e a recla-a ructele civile ale $unului co-un
:nsuite %e un coproprietar este supus prescripiei& potrivit %reptului
co-un.
Modul de )olo&ire a
-unului comun
Ar$;:< - ;o%ul %e olosire a $unului co-un se sta$ilete prin acor%ul
coproprietarilor& iar :n caz %e ne:nelegere& prin 3ot*r<re 'u%ec*toreasc*.
Acele de con&ervare Ar$;:= 0 8iecare coproprietar poate s* ac* acte %e conservare cu
privire la $unul co-un *r* acor%ul celorlali coproprietari.
Acele de
admini&rare 0i de
di&po#i(ie
Ar$;:> 0 B1C Actele %e a%-inistrare& precu- :nc3eierea sau
%enunarea unor contracte %e locaiune& cesiunile %e venituri
i-o$iliare i altele ase-enea cu privire la $unul co-un pot i *cute
nu-ai cu acor%ul -a'orit*ii coproprietarilor i a cotelor-p*ri.
B2C Actele %e a%-inistrare care li-iteaz* :n -o% su$stanial
posi$ilitatea unui coproprietar %e a olosi $unul co-un :n raport cu
cota sa parte ori care i-pun acestuia o sarcin* e,cesiv* prin raportare
la cota sa parte sau la c3eltuielile suportate %e c*tre ceilali
coproprietari nu vor putea i eectuate %ec<t cu acor%ul acestuia.
B)C Coproprietarul sau coproprietarii interesai pot cere instanei
s* suplineasc* acor%ul coproprietarului alat :n i-posi$ilitate %e a-i
e,pri-a voina sau care se opune :n -o% a$uziv la eectuarea unui
act %e a%-inistrare in%ispensa$il -eninerii utilit*ii sau valorii
$unului.
B4C 7rice acte 'uri%ice %e %ispoziie cu privire la $unul co-un&
actele %e olosin* cu titlu gratuit& cesiunile %e venituri i-o$iliare i
locaiunile :nc3eiate pe ter-en -ai -are %e trei ani& precu- i actele
care ur-*resc e,clusiv :nru-usearea $unului nu se pot :nc3eia
%ec<t cu acor%ul tuturor coproprietarilor. 7rice act 'uri%ic cu titlu
gratuit va i consi%erat act %e %ispoziie.
Sanc(iuni Ar$;;? 0 B1C Actele 'uri%ice *cute cu nerespectarea regulilor
prev*zute la art.65! sunt inopoza$ile coproprietarului care nu a
consi-it& e,pres ori tacit& la :nc3eierea actului.
1)1
B2C Coproprietarului v*t*-at i se recunoate %reptul ca& :nainte
%e :-p*real*& s* e,ercite aciunile posesorii :-potriva terului care ar
i intrat :n posesia $unului co-un :n ur-a :nc3eierii actului. 6n acest
caz& restituirea posesiei $unului se va ace :n olosul tuturor
coproprietarilor& cu %aune-interese& %ac* este cazul& :n sarcina celor
care au participat la :nc3eierea actului.
Ac(iunile .n +u&i(ie Ar$;;6 0 B1C 8iecare coproprietar poate sta singur :n 'ustiie&
in%ierent %e calitatea procesual*& :n orice aciune privitoare la
coproprietate& inclusiv :n cazul aciunii :n reven%icare.
B2C Fot*r<rile 'u%ec*toreti pronunate :n olosul
copropriet*ii proit* tuturor coproprietarilor. Fot*r<rile
'u%ec*toreti potrivnice unui coproprietar nu sunt opoza$ile celorlali
coproprietari.
B)C C<n% aciunea nu este intro%us* %e toi coproprietarii&
p<r<tul poate cere instanei %e 'u%ecat* intro%ucerea :n cauz* a
celorlali coproprietari :n calitate %e recla-ani& :n ter-enul i
con%iiile prev*zute :n Co%ul %e proce%ur* civil* pentru c3e-area :n
'u%ecat* a altor persoane.
Conracele de
admini&rare a
coproprie"(ii
Ar$;;7 0 B1C +e poate %eroga %e la %ispoziiile art.65)& 654 alin.B1C
i B2C& 65! i 66/ alin.B1C printr-un contract %e a%-inistrare a
copropriet*ii :nc3eiat cu acor%ul tuturor coproprietarilor.
B2C 6n cazul :n care oricare %intre coproprietari %enun*
contractul %e a%-inistrare& acesta :i :nceteaz* e,istena& r*-<n<n%
aplica$ile regulile %in prezenta seciune.
B)C 6n cazul :n care& printre $unurile alate :n coproprietate& se
al* i $unuri i-o$ile& contractele %e a%-inistrare a copropriet*ii i
%eclaraiile %e %enunare a acestora vor i notate :n cartea unciar*& la
cererea oric*ruia %intre coproprietari.
Reguli aplica-ile .n
ca#ul coiularilor
alor drepuri reale
Ar$;;8 0 Dispoziiile prezentei seciuni se aplic* :n -o%
corespunz*tor i :n cazul e,ercit*rii :-preun*& %e c*tre %ou* sau -ai
-ulte persoane& a unui alt %rept real principal.
Sec(iunea a 8%a
Coproprieaea )or(a"
D$6 Di&po#i(ii comune
Ca#uri de
coproprieae
)or(a"
Ar$;;9 , +e al* :n coproprietate orat*D
1. $unurile prev*zute :n art.66(& 6(8& (/4 i 1151E
2. $unurile co-une necesare sau utile pentru olosirea a %ou* i-o$ile
vecine& situate pe linia %e 3otar :ntre acestea& cu- sunt potecile&
<nt<nile& %ru-urile i izvoareleE
). $unurile co-une aectate utiliz*rii a %ou* sau -ai -ulte on%uri&
cu- ar i o central* ter-ic* sau alte instalaii care %eservesc %ou* sau
-ai -ulte cl*%iri& un %ru- co-un :ntr-un cartier %e locuine sau alte
ase-enea $unuriE
1)2
4. orice alt $un co-un prev*zut %e lege.
Regim +uridic
general
Ar$;;: , B1C 8iecare coproprietar poate e,ercita olosina $unului
co-un& cu con%iia s* respecte %estinaia acestuia i s* per-it*
e,ercitarea olosinei %e c*tre ceilali coproprietari.
B2C C<n% $unul co-un are caracter accesoriu :n raport cu un
$un principal& iecare coproprietar poate s* %ispun* cu privire la cota
sa parte %in %reptul %e proprietate asupra $unului co-un nu-ai o%at*
cu e,ercitarea %reptului %e %ispoziie asupra $unului principal.
B)C C3eltuielile pentru :ntreinerea i conservarea $unului
co-un se suport* :n -o% proporional cu cota parte %in %rept a
iec*rui coproprietar. C<n% $unul co-un are caracter accesoriu& :n
a$sena unei convenii contrare& cota-parte %in %rept a iec*rui
coproprietar se sta$ilete :n uncie %e :ntin%erea $unului principal.
D$7 Coproprieaea a&upra p"r(ilor comune din cl"dirile cu mai mule ea+e &au
aparamene
I$ P"r(ile comune
No(iune Ar$;;; 0 A6B Dac* :ntr-o cl*%ire e,ist* spaii cu %estinaie %e
locuin* sau cu alt* %estinaie av<n% proprietari %ierii& p*rile %in
cl*%ire care& iin% %estinate :ntre$uin*rii spaiilor respective& nu pot
i olosite %ec<t :n co-un sunt o$iectul unui %rept %e coproprietate
orat*.
B2C #*rile co-une sunt $unuri accesorii :n raport cu spaiile
locative& care constituie $unurile principale :n sensul art.56).
P"r(ile comune Ar$;;< - +unt consi%erate p*ri co-une& :n -*sura :n care prin lege
ori prin act 'uri%ic nu se preve%e altelD
aC terenul pe care se al* cl*%irea& co-pus at<t %in supraaa
construit* c<t i %in cea neconstruit* necesar*& potrivit naturii sau
%estinaiei construciei& pentru a asigura e,ploatarea nor-al* a
acesteiaE pentru e,ce%ent& proprietarii sunt titularii unei copropriet*i
o$inuiteE
$C un%aia& curtea interioar*& structura %e rezisten*& acoperiul&
terasele& courile %e u-& sc*rile i casa sc*rilor& 3olurile& pivniele i
su$solurile& rezervoarele %e ap*& centralele ter-ice proprii i
ascensoareleE
cC canalele pluviale& paratr*snetele& antenele colective& instalaiile
%e teleon& instalaiile electrice& con%uctele %e ap*& %e :nc*lzire i %e
gaze p<n* la punctul %e %istri$uie c*tre p*rile alate :n proprietate
e,clusiv*& precu- i alte ase-enea p*riE
%C alte $unuri care& potrivit legii sau voinei p*rilor& sunt :n
olosin* co-un*.
Ari-uirea .n
)olo&in(a e2clu&iv" a
p"r(ilor comune
Ar$;;= - B1C #*rile co-une pot i atri$uite coproprietarilor :n
olosin* e,clusiv* nu-ai %ac* prin aceasta nu sunt lezate %repturile
celorlali coproprietari.
1))
B2C Decizia %e atri$uire :n olosin* e,clusiv* tre$uie a%optat* cu
o -a'oritate %e L %in nu-*rul coproprietarilor i al cotelor-p*ri. 6n
cl*%irile un%e sunt constituite asociaii %e proprietari& %ecizia se a%opt*
%e c*tre a%unarea general*& cu aceeai -a'oritate.
Acele +uridice
privind coele%p"r(i
Ar$;;> 0 Cota-parte %in %reptul %e proprietate asupra p*rilor
co-une are caracter accesoriu :n raport cu %reptul %e proprietate
asupra spaiului %in cl*%ire care constituie $unul principalE
:nstr*inarea sau ipotecarea cotei-p*ri nu se va putea ace %ec<t o%at*
cu %reptul asupra spaiului care constituie $unul principal.
Sa-ilirea coelor%
p"r(i
Ar$;<? 0 6n lipsa unei stipulaii contrare e,istente :n titlurile %e
proprietate& cotele-p*ri se sta$ilesc prin raportarea iec*rui spaiu
locativ la totalul spaiilor locative %in cl*%ire.
II Drepurile 0i o-liga(iile copropriearilor
E2erciarea
drepului de
)olo&in("
Ar$;<6 0 8iecare coproprietar poate olosi& :n con%iiile acor%ului %e
asociere& at<t spaiul care constituie $unul principal& c<t i p*rile
co-une& *r* a a%uce atingere %repturilor celorlali proprietari i *r*
a sc3i-$a %estinaia cl*%irii.
CCeluielile legae de
.nre(inerea5
repararea 0i
e2ploaarea p"r(ilor
comune
Ar$;<7 0 B1C 6n lips* %e preve%ere legal* sau :nelegere contrar*&
iecare coproprietar suport* c3eltuielile legate %e :ntreinerea&
repararea i e,ploatarea p*rilor co-une& :n proporie cu cota sa parte.
B2C Cu toate acestea& c3eltuielile legate %e p*rile co-une
olosite e,clusiv %e c*tre unii %intre coproprietari ca% :n sarcina
acestora %in ur-*.
O-liga(ia de
men(inere a cl"dirii
.n &are -un"
Ar$;<8 0 #roprietarul este o$ligat s* asigure :ntreinerea spaiului
care constituie $unul principal& astel :nc<t cl*%irea s* se -enin* :n
stare $un*.
O-liga(ia de a
permie acce&ul .n
&pa(iile care
con&iuie -unurile
principale
Ar$;<9 0 B1C Coproprietarii sunt o$ligai s* per-it* accesul :n
spaiile care constituie $unuri principale pentru eectuarea lucr*rilor
necesare conserv*rii cl*%irii i :ntreinerii p*rilor co-une.
B2C 6n aceast* situaie& pentru pre'u%iciile cauzate& ei vor i
%esp*gu$ii %e c*tre asociaia %e proprietari& sau& %up* caz& %e c*tre
proprietarul :n interesul c*ruia au ost eectuate lucr*rile.
Reguli aplica-ile .n
ca#ul di&rugerii
cl"dirii
Ar$;<: 0 6n cazul :n care cl*%irea a ost %istrus* :n :ntregi-e ori
:ntr-o proporie -ai -are %e 'u-*tate %in valoarea ei& orice
coproprietar poate& :n lipsa unei :nelegeri contrare& s* solicite
v<nzarea la licitaie pu$lic* a terenului i a -aterialelor %e construcie
care au rezultat.
Reguli aplica-ile .n
ca#ul di&rugerii
unei p"r(i mai mici
Ar$;<; 0 6n caz %e %istrugere a unei p*ri -ai -ici& proprietarii vor
contri$ui la reacerea p*rilor co-une& proporional cu cotele-p*ri.
Dac* unul sau -ai -uli coproprietari nu %oresc s* participe la
1)4
din cl"dire reacere& ei sunt o$ligai s* ce%eze %repturile lor celorlali
coproprietari. #reul se sta$ilete %e p*ri ori& :n caz %e ne:nelegere&
%e c*tre instana 'u%ec*toreasc*.
III$ A&ocia(ia de proprieari
Con&iuirea
a&ocia(iilor de
proprieari
Ar$;<< 0 6n cazul cl*%irilor cu -ai -ulte eta'e sau aparta-ente& se
constituie asociaia %e proprietari care se organizeaz* i uncioneaz*
:n con%iiile legii.
D$8 Coproprieaea a&upra de&p"r(iurilor comune
Pre#um(ia de
coproprieae
a&upra
de&p"r(iurilor
comune
Ar$;<= 0 B1C 7rice zi%& an sau alt* %esp*ritur* :ntre %ou* on%uri
alate :n intravilan este prezu-at* a i :n proprietatea co-un* a
vecinilor& %ac* nu rezult* contrariul %in titlul %e proprietate& %intr-un
se-n %e neco-unitate ori %ac* proprietatea co-un* nu a %evenit
proprietate e,clusiv* prin uzucapiune& :n con%iiile legii.
B2C Dispoziiile art.66! sunt aplica$ile :n -o% corespunz*tor.
Semne de
necomuniae
Ar$;<> - B1C 4,ist* se-n %e neco-unitate a zi%ului atunci c<n%
cul-ea acestuia este %reapt* i perpen%icular* spre un on% i
:nclinat* spre cel*lalt on%. Mi%ul este prezu-at a i :n proprietatea
e,clusiv* a proprietarului on%ului c*tre care este :nclinat* coa-a
zi%ului.
B2C 4,ist* se-n %e neco-unitate a anului atunci c<n%
p*-<ntul este aruncat ori :n*lat e,clusiv pe o parte a anului. Hanul
este prezu-at a i :n proprietatea e,clusiv* a proprietarului on%ului
pe care este aruncat p*-<ntul.
B)C "or i consi%erate se-ne %e neco-unitate orice alte se-ne
care ac s* se prezu-e c* zi%ul a ost construit e,clusiv %e unul %intre
proprietari.
O-liga(ia de
con&ruire a
de&p"r(iurilor
comune
Ar$;=? 0 B1C 7ricare %intre vecini poate o$liga pe proprietarii
on%urilor :nvecinate s* contri$uie la construirea unei %esp*rituri
co-une.
B2C 6n lipsa unor %ispoziii legale& a regula-entului %e ur$anis-
sau a o$iceiului locului& :n*li-ea zi%ului co-un va i sta$ilit* %e
p*ri& %ar *r* a %ep*i 2 -etri& socotin%u-se i coa-a zi%ului.
CCeluielile de
.nre(inere 0i
reparare a
de&p"r(iurilor
comune
Ar$;=6 0 B1C Coproprietarii sunt inui s* suporte c3eltuielile
ocazionate %e :ntreinerea i repararea %esp*riturii co-une&
proporional cu %reptul iec*ruia.
B2C Cu toate acestea& iecare coproprietar poate s* nu participe
la c3eltuielile %e :ntreinere i reparare& renun<n% la %reptul s*u %e
proprietate asupra %esp*riturii co-une& %ispoziiile :n -aterie %e
carte unciar* iin% aplica$ile. Coproprietarul nu va putea i ap*rat %e
a participa la c3eltuieli& :n cazul :n care are o construcie spri'init* %e
zi%ul co-un ori :n cazul :n care trage un alt olos %in e,ploatarea
1)5
%esp*riturii co-une.
Con&ruc(ii 0i
in&ala(ii a)lae .n
leg"ur" cu #idul
comun
Ar$;=7 0 B1C 7ricare %intre coproprietari are %reptul s* spri'ine
construcii ori s* instaleze grinzi :n zi%ul co-un cu o$ligaia %e a l*sa
6 centi-etri spre cel*lalt coproprietar i *r* a aecta %reptul acestuia
%e a spri'ini construciile sale ori %e a instala propriile grinzi :n zi%ul
co-un.
B2C =n coproprietar va avea %reptul %e a scurta grinzile puse %e
vecinul s*u p<n* :n 'u-*tatea zi%ului& :n cazul :n care ar %ori s*
instaleze el :nsui grinzi ori s* construiasc* un co %e u- :n acelai
loc.
@n"l(area #idului
comun
Ar$;=8 0 B1C 7ricare %intre coproprietari poate s* :nale zi%ul& cu
:n%atorirea %e a suporta singur c3eltuielile %e :n*lare peste li-ita
zi%ului co-un& precu- i c3eltuielile %e reparare a p*rii co-une a
zi%ului ca ur-are a :n*l*rii acestuia.
B2C 6n cazul :n care zi%ul nu poate rezista :n*l*rii& proprietarul
care %orete s* ac* aceast* :n*lare este %ator s* reconstruiasc* zi%ul
:n :ntregi-e lu<n% %in on%ul s*u supraaa pentru a asigura grosi-ea
necesar* zi%ului nou ri%icat.
B)C "ecinul care nu a contri$uit la :n*lare poate %o$<n%i
coproprietatea& pl*tin% 'u-*tate %in valoarea actualizat* a
-aterialelor i -anoperei olosite& precu- i& %ac* este cazul&
'u-*tate %in valoarea terenului :ntre$uinat pentru :ngroarea zi%ului.
Do-!ndirea
coproprie"(ii
a&upra
de&p"r(iurilor
Ar$;=9 0 "ecinul care nu a contri$uit la realizarea %esp*riturii
co-une poate %o$<n%i coproprietatea %esp*riturii& pl*tin% 'u-*tate
%in valoarea actualizat* a -aterialelor i -anoperei olosite i& %up*
caz& 'u-*tate %in valoarea terenului pe care %esp*ritura a ost
construit*. Dispoziiile :n -aterie %e carte unciar* r*-<n aplica$ile.
Sec(iunea a 9%a
Proprieaea comun" .n dev"lm"0ie
Proprieaea
comun" .n
dev"lm"0ie
Ar$;=: 0 4,ist* proprietate %ev*l-a* atunci c<n%& prin eectul legii
sau :n te-eiul unui act 'uri%ic& %reptul %e proprietate aparine
conco-itent -ai -ultor persoane *r* ca vreuna %intre acestea s* ie
titularul unei cote-p*ri %eter-inate %in %reptul %e proprietate asupra
$unului sau $unurilor co-une.

Regulile aplica-ile
proprie"(ii
dev"lma0e
Ar$;=; 0 B1C Dac* se nate prin eectul legii& proprietatea %ev*l-a*
este supus* %ispoziiilor acelei legi& care se co-pleteaz*& :n -o%
corespunz*tor& cu cele privin% regi-ul co-unit*ii legale.
B2C 6n cazul :n care izvorul %ev*l-*iei este un act 'uri%ic&
%ispoziiile privitoare la regi-ul co-unit*ii legale se aplic* :n -o%
corespunz*tor.
Sec(iunea a :%a
1)6
Para+ul
Impre&cripi-iliaea
ac(iunii de
.mp"r(eal"
Ar$;=< , 6ncetarea copropriet*ii prin parta' poate i cerut* oric<n%
%ac* nu s-a sta$ilit altel prin lege& act 'uri%ic ori 3ot*r<re
'u%ec*toreasc*.
1elurile para+ului Ar$;== 0 #arta'ul poate i *cut prin $un* :nvoial* sau prin 3ot*r<re
'u%ec*toreasc*& :n con%iiile legii.
@mp"r(eala p"r(ilor
comune ale
cl"dirilor
Ar$;=> 0 B1C #arta'ul este ina%-isi$il :n cazurile prev*zute %e
+eciunile a )-a i a 4-a %in prezentul capitol& precu- i :n alte cazuri
prev*zute %e lege.
B2C Cu toate acestea& parta'ul poate i cerut :n cazul p*rilor
co-une %in cl*%irile cu -ai -ulte eta'e sau aparta-ente atunci c<n%
aceste p*ri :nceteaz* %e a -ai i %estinate olosinei co-une.
B)C 6n cazul propriet*ii perio%ice i a celorlalte cazuri %e
coproprietate orat*& parta'ul este posi$il nu-ai prin $un* :nvoial*.
Conven(iile
privioare la
am!narea .mp"r(elii
Ar$;>? 0 Conveniile privin% a-<narea :-p*relii nu pot i :nc3eiate
pentru o perioa%* -ai -are %e cinci ani. 6n cazul i-o$ilelor&
conveniile tre$uie :nc3eiate :n or-* autentic* i supuse
or-alit*ilor %e pu$licitate prev*zute %e lege.
Am!narea
.mp"r(elii prin
Co"r!re
+udec"orea&c"
Ar$;>6 0 De ase-enea& instana poate %ispune& pentru cel -ult un
an& a-<narea :-p*relii pentru a nu se a%uce pre'u%icii grave
intereselor celorlali coproprietari. Dac* pericolul acestor pre'u%icii
este :nl*turat :nainte %e :-plinirea ter-enului& instana& la cererea
p*rii interesate& va reveni asupra -*surii.
Condi(ii &peciale
privind capaciaea
de e2erci(iu
Ar$;>7 0 Dac* un coproprietar este lipsit %e capacitatea %e e,erciiu
ori are capacitate %e e,erciiu restr<ns*& parta'ul va putea i *cut prin
$un* :nvoial* nu-ai cu autorizare instanei tutelare& precu- i& %ac*
este cazul& a ocrotitorului legal.
Inadmi&i-iliaea
para+ului .n ca#ul
u#ucapiunii
Ar$;>8 0 #arta'ul poate i cerut c3iar atunci c<n% unul %intre
coproprietari a olosit e,clusiv $unul& aar* %e cazul c<n% acesta l-a
uzucapat& :n con%iiile legii.
Reguli privioare la
modul de .mp"r(ire
Ar$;>9 0 B1C #arta'ul $unurilor co-une se va ace :n natur*&
proporional cu cota-parte a iec*rui coproprietar.
B2C Dac* $unul este in%ivizi$il ori nu este co-o% parta'a$il :n
natur*& parta'ul se va ace :ntr-unul %in ur-*toarele -o%uriD
aC atri$uirea :ntregului $un& :n sc3i-$ul unei sulte& :n avoarea
unuia ori a -ai -ultor coproprietari& la cererea acestoraE
$C v<nzarea $unului :n -o%ul sta$ilit %e coproprietari ori& :n caz %e
ne:nelegere& la licitaie pu$lic*& :n con%iiile legii& i %istri$uirea
preului c*tre coproprietari proporional cu cota-parte a iec*ruia
%intre ei.
Daoriile n"&cue .n Ar$;>: - B1C 7ricare %intre coproprietari poate cere stingerea %atoriilor
1)(
leg"ur" cu -unul
comun
n*scute :n leg*tur* cu coproprietatea i care sunt sca%ente ori %evin
sca%ente :n cursul anului :n care are loc parta'ul.
B2C +u-a necesar* pentru stingerea acestor o$ligaii va i
preluat*& :n lipsa unei stipulaii contrare& %in preul v<nz*rii $unului
co-un cu ocazia parta'ului i va i suportat* %e c*tre coproprietari
proporional cu cota-parte a iec*ruia.
E2ecuarea &ili"
privioare la -unul
comun
Ar$;>; - B1C Cre%itorii unui coproprietar pot ur-*ri silit cota lui parte
%in %reptul asupra $unului co-un sau pot cere instanei :-p*reala
$unului& caz :n care ur-*rirea se va ace asupra p*rii %e $un sau&
%up* caz& asupra su-ei %e $ani cuvenite %e$itorului.
B2C 6n cazul v<nz*rii silite a unei cote-p*ri %in %reptul %e
proprietate asupra unui $un& e,ecutorul 'u%ec*toresc va notiica pe
ceilali coproprietari cu cel puin 2 s*pt*-<ni :nainte %e %ata sta$ilit*
pentru v<nzare& :ntiin<n%u-i %espre ziua& ora i locul licitaiei. 9a pre
egal& coproprietarii vor i preerai la a%'u%ecarea cotei-p*ri.
B)C Cre%itorii care au un %rept %e garanie asupra $unului co-un
ori cei a c*ror crean* s-a n*scut :n leg*tur* cu conservarea sau
a%-inistrarea acestuia au %reptul s* ur-*reasc* silit $unul& :n -<inile
oricui s-ar g*si& at<t :nainte& c<t i %up* parta'.
B4C Conveniile %e suspen%are a :-p*relii pot i opuse cre%itorilor
nu-ai %ac*& :nainte %e naterea creanelor& au %o$<n%it %at* cert* :n
cazul $unurilor -o$ile sau au ost autentiicate i au ost :n%eplinite
or-alit*ile %e pu$licitate prev*zute %e lege& :n cazul $unurilor
i-o$ile.
Drepurile
crediorilor per&onali
ai copropriearului
Ar$;>< - B1C Cre%itorii personali ai unui coproprietar vor putea& %e
ase-enea& s* intervin*& pe c3eltuiala lor& :n parta'ul cerut %e
coproprietari ori %e un alt cre%itor. 4i nu pot :ns* s* atace un parta'
eectuat& aar* nu-ai %ac* acesta s-a *cut :n lipsa lor i *r* s* se in*
sea-a %e opoziia ce au *cut-o& precu- i :n cazurile c<n% parta'ul a
ost si-ulat ori s-a *cut astel :nc<t cre%itorii nu au putut s* intervin*
:n proces.
B2C Dispoziiile alin.B1C sunt aplica$ile i :n cazul cre%itorilor
care au un %rept %e garanie asupra $unului co-un ori cei a c*ror
crean* s-a n*scut :n leg*tur* cu conservarea sau a%-inistrarea
acestuia.
E)ecele +uridice ale
para+ului
Ar$;>= - B1C 8iecare coproprietar %evine proprietarul e,clusiv al
$unurilor sau& %up* caz& al su-elor %e $ani ce i-au ost atri$uite nu-ai
cu :ncepere %e la %ata parta'ului.
B2C 6n cazul i-o$ilelor& eectele 'uri%ice ale parta'ului se pro%uc
nu-ai %ac* actul %e parta' a ost :nscris :n cartea unciar*.
B)C Dispoziiile :n -aterie %e carte unciar* r*-<n aplica$ile.
Opo#a-iliaea
acelor .ncCeiae cu
privire la -unul
comun 0i garan(iile
con&iuie a&upra
Ar$;>> - B1C Actele :nc3eiate& :n con%iiile legii& %e un coproprietar
cu privire la $unul co-un& r*-<n vala$ile i sunt opoza$ile celui care a
%o$<n%it $unul :n ur-a parta'ului.
B2C >araniile constituite %e un coproprietar asupra cotei sale p*ri
se str*-ut* %e %rept asupra $unului atri$uit acestuia sau& %up* caz& a
1)8
coei%p"r(i din ace&a su-elor %e $ani care i-au ost atri$uite prin parta'.
4aran(ia penru
evic(iune &i vicii
a&cun&e
Ar$<?? - B1C Coproprietarii :i %atoreaz*& :n li-ita cotelor-p*ri&
garanie pentru eviciune i vicii ascunse& %ispoziiile legale privitoare
la o$ligaia %e garanie a v<nz*torului aplic<n%u-se :n -o%
corespunz*tor.
B2C 8iecare este o$ligat s* %esp*gu$easc* pe coproprietarul
pre'u%iciat prin eectul eviciunii sau al viciului ascuns. Dac* unul
%intre coproprietari este insolva$il& partea %atorat* %e acesta se va
suporta& proporional& %e c*tre ceilali coproprietari& inclusiv %e
coproprietarul pre'u%iciat.
B)C Coproprietarii nu %atoreaz* garanie %ac* pre'u%iciul este
ur-area aptei s*v<rite %e un alt coproprietar sau %ac* au ost scutii
prin actul %e parta'.
De&)iin(area
para+ului
Ar$<?6 - B1C #arta'ul prin $un* :nvoial* poate i %esiinat pentru
aceleai cauze ca i contractele.
B2C #arta'ul *cut *r* participarea tuturor
coproprietarilor este lovit %e nulitate a$solut*.
B)C #arta'ul este :ns* vala$il c3iar %ac* nu cuprin%e toate $unurile
co-uneE pentru $unurile o-ise se poate ace oric<n% un parta'
supli-entar.
@n&r"inarea
-unurilor ari-uie
Ar$<?7 - 1u poate invoca nulitatea relativ* a parta'ului prin $un*-
:nvoial* coproprietarul care& cunosc<n% cauza %e nulitate& :nstr*ineaz*
:n tot sau :n parte $unurile atri$uite.
Reguli aplica-ile
-unurilor a)lae .n
coproprieae 0i .n
dev"lm"0ie
Ar$<?8 - #reve%erile prezentei seciuni sunt aplica$ile $unurilor
alate :n coproprietate& in%ierent %e izvorul s*u& precu- i celor
alate :n %ev*l-*ie.
CAPITOLUL *
Proprieaea periodic"
Proprieaea
periodic"
Ar$<?9 0 Dispoziiile prezentului capitol se aplic*& :n a$sena unei
regle-ent*ri speciale& ori %e c<te ori -ai -ulte persoane e,ercit*
succesiv atri$utul olosinei speciic %reptului %e proprietate asupra
unui $un -o$il sau i-o$il& :n intervale %e ti-p %eter-inate& egale
sau inegale.
Temeiul proprie"(ii
periodice
Ar$<?: - #roprietatea perio%ic* se nate :n te-eiul unui act 'uri%ic&
%ispoziiile :n -aterie %e carte unciar* aplic<n%u-se :n -o%
corespunz*tor.
*ala-iliaea acelor
.ncCeiae de
copropriear
Ar$<?; - B1C 6n privina intervalului %e ti-p ce :i revine& orice
coproprietar poate :nc3eia& :n con%iiile legii& acte precu- :nc3irierea&
v<nzarea& ipotecarea i altele ase-enea.
B2C Actele %e a%-inistrare sau %e %ispoziie privin% cota-parte
1)!
%in %reptul %e proprietate aerent* unui alt interval %e ti-p sunt
inopoza$ile titularului cotei-p*ri respective. Dispoziiile art.66/ alin.
B2C i 661 se aplic* :n -o% corespunz*tor.
B)C 6n raporturile cu terii cocontractani %e $un*-cre%in*& actele
%e a%-inistrare sau %e %ispoziie -enionate la alin.B2C sunt lovite %e
nulitate relativ*.
Drepurile 0i
o-liga(iile
copropriearilor
Ar$<?< - B1C 8iecare coproprietar este o$ligat s* ac* toate actele %e
conservare& :n aa el :nc<t s* nu :-pie%ice ori s* :ngreuneze
e,ercitarea %repturilor celorlali coproprietari. #entru reparaiile -ari&
coproprietarul care avanseaz* c3eltuielile necesare are %reptul la
%esp*gu$iri :n raport cu valoarea %repturilor celorlali coproprietari.
B2C Actele prin care se consu-* :n tot sau :n parte su$stana
$unului pot i *cute nu-ai cu acor%ul celorlali coproprietari.
B)C 9a :ncetarea intervalului& coproprietarul este %ator s* pre%ea
$unul coproprietarului :n%rept*it s* :l oloseasc* :n ur-*torul
interval.
B4C Coproprietarii pot :nc3eia un contract %e a%-inistrare&
%ispoziiile art.662 alin.B2C aplic<n%u-se :n -o% corespunz*tor.
O-liga(ia de
de&p"gu-ire 0i
e2cluderea
Ar$<?= 0 B1C 1erespectarea o$ligaiilor prev*zute :n prezentul capitol
atrage plata %e %esp*gu$iri.
B2C 6n cazul :n care unul %intre coproprietari tul$ur* :n -o% grav
e,ercitarea propriet*ii perio%ice& acesta va putea i e,clus& prin
3ot*r<re 'u%ec*toreasc*& la cererea coproprietarului v*t*-at.
B)C 4,clu%erea va putea i %ispus* nu-ai %ac* unul %intre ceilali
coproprietari sau un ter cu-p*r* cota-parte a celui e,clus.
B4C 6n acest scop& se va pronuna& -ai :nt<i& o :nc3eiere %e
a%-itere :n principiu a cererii %e e,clu%ere prin care se va sta$ili c*
sunt :n%eplinite con%iiile e,clu%erii& :nc3eiere care va putea i atacat*
cu recurs pe cale separat*.
B5C Dup* r*-<nerea %einitiv* a :nc3eierii %e a%-itere :n
principiu& :n a$sena :nelegerii p*rilor& se va sta$ili preul v<nz*rii
silite pe $az* %e e,pertiz*. Dup* conse-narea preului la $anca sta$ilit*
%e instan*& se va pronuna 3ot*r<rea care va ine loc %e contract %e
v<nzare-cu-p*rare.
B6C Dup* r*-<nerea %einitiv* a acestei 3ot*r<ri& %o$<n%itorul :i
va putea :nscrie %reptul :n cartea unciar*& iar trans-i*torul va putea s*
ri%ice su-a conse-nat* la $anca sta$ilit* %e instan*.
@ncearea
proprie"(ii periodice
Ar$<?> - #roprietatea perio%ic* :nceteaz* prin ra%iere %in cartea
unciar* :n te-eiul %o$<n%irii %e c*tre o singur* persoan* a tuturor
cotelor-p*ri %in %reptul %e proprietate perio%ic*& precu- i :n alte
cazuri prev*zute %e lege.
TITLUL III
De#mem-r"minele
drepului de proprieae priva"
14/
CAPITOLUL I
Super)icia
No(iune Ar$<6? % B1C +upericia este %reptul %e a avea sau %e a e%iica o
construcie pe terenul altuia& %easupra ori :n su$solul acelui teren.
B2C Dreptul %e supericie se %o$<n%ete :n te-eiul unui act 'uri%ic&
precu- i prin uzucapiune sau prin alt -o% prev*zut %e lege. Dispoziiile
:n -aterie %e carte unciar* r*-<n aplica$ile.
B)C +upericia se poate :nscrie i :n te-eiul unui act 'uri%ic prin care
proprietarul :ntregului on% a trans-is e,clusiv construcia ori a trans-is
terenul i construcia& :n -o% separat& c*tre %ou* persoane& c3iar %ac* nu
s-a stipulat e,pres constituirea supericiei.
B4C 6n situaia :n care s-a construit pe terenul altuia& supericia se
poate :nscrie pe $aza renun*rii proprietarului terenului la %reptul %e
accesiune :n avoarea constructorului. De ase-enea& ea se poate :nscrie :n
avoarea unui ter pe $aza cesiunii %reptului %e accesiune.
Duraa drepului de
&uper)icie
Ar$<66 , Dreptul %e supericie se poate constitui pe o %urat* %e cel -ult
!! %e ani. 9a :-plinirea ter-enului& %reptul %e supericie poate i re:nnoit.
@ninderea 0i
e2erciarea drepului
de &uper)icie
Ar$<67 , B1C Dac* nu se preve%e altel& e,ercitarea %reptului %e
supericie este %eli-itat* %e :ntin%erea corpului %e carte unciar* alc*tuit
%in terenul pe care ur-eaz* s* se construiasc* sau& %up* caz& %in teren i
construcie.
B2C 6n cazul prev*zut :n art.(1/ alin.B)C& :n a$sena unei stipulaii
contrare& titularul %reptului %e supericie nu poate -o%iica structura
construciei. 4l o poate :ns* %e-ola& %ar cu o$ligaia %e a o reconstrui :n
or-a iniial*.
B)C 6n cazul :n care supericiarul -o%iic* structura construciei&
proprietarul terenului poate s* cear*& :n ter-en %e trei ani& :ncetarea
%reptului %e supericie sau repunerea :n situaia anterioar*. 6n al %oilea
caz& curgerea ter-enului %e prescripie %e trei ani este suspen%at* p<n* la
e,pirarea %uratei supericiei.
B4C 2itularul poate %ispune :n -o% li$er %e %reptul s*u. C<t ti-p
construcia e,ist*& %reptul %e olosin* asupra terenului se poate :nstr*ina
ori ipoteca nu-ai o%at* cu %reptul %e proprietate asupra construciei.
Ac(iunea con)e&orie
de &uper)icie
Ar$<68 % B1C Aciunea conesorie %e supericie poate i intentat*
:-potriva oric*rei persoane care :-pie%ic* e,ercitarea %reptului& c3iar i a
proprietarului terenului.
B2C Dreptul %e la aciune este i-prescripti$il.
Evaluarea pre&a(iei
&uper)iciarului
Ar$<69 % B1C 6n cazul :n care supericia s-a constituit cu titlu oneros& %ac*
nu s-au prev*zut ele-entele necesare pentru evaluarea prestaiei
supericiarului& titularul %reptului %e supericie %atoreaz*& su$ or-* %e
rate lunare& o su-* egal* cu c3iria sta$ilit* pe piaa li$er*& in<n% sea-a
%e natura terenului& %e %estinaia construciei :n cazul :n care aceasta
e,ist*& %e zona :n care se al* terenul& precu- i %e orice alte criterii %e
%eter-inare a contravalorii olosinei.
B2C 6n caz %e ne:nelegere :ntre p*ri& su-a %atorat*
141
proprietarului terenului va i sta$ilit* pe cale 'u%ec*toreasc*.
Ca#urile de .nceare a
&uper)iciei
Ar$<6: 0 Dreptul %e supericie se stinge prin ra%ierea %in cartea unciar*&
pentru una %in ur-*toarele cauzeD
aC la e,pirarea ter-enuluiE
$C prin consoli%are& %ac* terenul i construcia %evin proprietatea aceleiai
persoaneE
cC prin pieirea construciei& %ac* e,ist* stipulaie e,pres* :n acest sensE
%C :n alte cazuri prev*zute %e lege.
E)ecele .nce"rii
&uper)iciei prin
e2pirarea ermenului
Ar$<6; , B1C 6n cazul prev*zut :n art.(15 lit.aC& :n a$sena unei stipulaii
contrare& proprietarul terenului %o$<n%ete %reptul %e proprietate asupra
construciei e%iicate %e supericiar prin accesiune& cu o$ligaia %e a pl*ti
valoarea acesteia.
B2C C<n% construcia nu e,ista :n -o-entul constituirii %reptului %e
supericie& iar valoarea acesteia este egal* sau -ai -are %ec<t aceea a
terenului& proprietarul terenului poate cere o$ligarea constructorului s*
cu-pere terenul la valoarea %e circulaie pe care acesta ar i avut-o %ac*
nu ar i e,istat construcia. Constructorul poate reuza s* cu-pere terenul
%ac* ri%ic*& pe c3eltuiala sa& construcia cl*%it* pe teren i repune terenul
:n situaia anterioar*.
B)C 6n a$sena unei :nelegeri contrare :nc3eiate cu proprietarul
terenului& %ez-e-$r*-intele consi-ite %e supericiar se sting :n
-o-entul :ncet*rii %reptului %e supericie. Ipotecile care greveaz* %reptul
%e supericie se str*-ut* %e %rept asupra su-ei pri-ite %e la proprietarul
terenului :n cazul prev*zut :n alin.B1C& se e,tin% %e %rept asupra terenului
:n cazul prev*zut :n alin.B2C& teza I sau se str*-ut* %e %rept asupra
-aterialelor& :n cazul prev*zut :n alin.B2C& teza a II-a.
B4C Ipotecile n*scute cu privire la teren pe %urata e,istenei
supericiei nu se e,tin% cu privire la :ntregul i-o$il :n -o-entul :ncet*rii
%reptului %e supericie :n cazul prev*zut la alin.B1C. 4le se str*-ut* %e
%rept asupra su-ei %e $ani pri-ite %e proprietarul terenului :n cazul
prev*zut :n alin.B2C& teza I sau se e,tin% %e %rept cu privire la :ntregul teren
:n cazul prev*zut :n alin.B2C& teza a II-a.
E)ecele .nce"rii
&uper)iciei prin
con&olidare
Ar$<6< , B1C 6n cazul :n care %reptul %e supericie s-a stins prin
consoli%are& :n a$sena unei stipulaii contrare& %ez-e-$r*-intele
consi-ite %e supericiar se -enin pe %urata pentru care au ost
constituite& %ar nu -ai t<rziu %e :-plinirea ter-enului iniial al supericiei.
B2C Ipotecile n*scute pe %urata e,istenei supericiei se -enin iecare
:n uncie %e o$iectul asupra c*rora s-au constituit.
E)ecele .nce"rii
&uper)iciei prin
pieirea con&ruc(iei
Ar$<6= , B1C 6n cazul stingerii %reptului %e supericie prin pieirea
construciei& %repturile reale care greveaz* %reptul %e supericie se sting&
%ac* legea nu preve%e altel.
B2C Ipotecile n*scute cu privire la nu%a proprietate asupra terenului
pe %urata e,istenei %reptului %e supericie se -enin asupra %reptului %e
proprietate re:ntregit.
Ale di&po#i(ii Ar$<6> % Dispoziiile prezentului capitol sunt aplica$ile i :n cazul altor
142
aplica-ile lucr*ri autono-e cu caracter %ura$il.
CAPITOLUL II
De&pre u#u)ruc
Sec(iunea 6
Di&po#i(ii generale
No(iune Ar$<7? % =zuructul este %reptul %e a olosi $unul altei persoane i %e a
culege ructele acestuia& :ntoc-ai ca proprietarul& :ns* cu :n%atorirea %e a-i
conserva su$stana.
Con&iuirea
u#u)rucului
Ar$<76 - B1C =zuructul se poate constitui prin act 'uri%ic& uzucapiune
sau alte -o%uri prev*zute %e lege& %ispoziiile :n -aterie %e carte unciar*
iin% aplica$ile.
B2C =zuructul se poate constitui nu-ai :n avoarea unei
persoane e,istente.
Ac(iunea con)e&orie
de u#u)ruc
Ar$<77 % Dispoziiile art.(1) alin.BlC se aplic* uzuructului :n -o%
corespunz*tor.
O-iecul u#u)rucului Ar$<78 % #ot i %ate :n uzuruct orice $unuri -o$ile sau i-o$ile&
corporale ori incorporale& inclusiv o -as* patri-onial*& o universalitate %e
apt ori o cot*-parte %in acestea.
Acce&oriile
-unurilor ce
)ormea#" o-iecul
u#u)rucului
Ar$<79 - =zuructul poart* asupra tuturor accesoriilor $unului %at :n
uzuruct& precu- i asupra a tot ce se unete sau se :ncorporeaz* :n
acesta.
Duraa u#u)rucului Ar$<7: % B1C =zuructul :n avoarea unei persoane izice este cel -ult
viager.
B2C =zuructul constituit :n avoarea unei persoane 'uri%ice poate
avea %urata %e cel -ult )/ %e ani. Atunci c<n% este constituit cu %ep*irea
acestui ter-en& uzuructul se re%uce %e %rept la )/ %e ani.
B)C Dac* nu s-a prev*zut %urata uzuructului& se prezu-* c* este
viager sau& %up* caz& c* este constituit pe o %urat* %e )/ %e ani.
B4C =zuructul constituit p<n* la %ata la care o alt* persoan* va
a'unge la o anu-it* v<rst* %ureaz* p<n* la acea %at*& c3iar %ac* acea
persoan* ar -uri :nainte %e :-plinirea v<rstei sta$ilite.
Sec(iunea a 7%a
Drepurile 0i o-liga(iile u#u)rucuarului 0i ale nudului propriear
D$ 6 Drepurile u#u)rucuarului 0i ale nudului propriear
Drepurile
u#u)rucuarului
Ar$<7; % 6n lips* %e stipulaie contrar*& uzuructuarul are olosina
e,clusiv* a $unului& inclusiv %reptul %e a culege ructele acestuia.
14)
1rucele naurale 0i
indu&riale
Ar$<7< % 8ructele naturale i in%ustriale percepute %up* constituirea
uzuructului aparin uzuructuarului& iar cele percepute %up*
stingerea uzuructului revin nu%ului proprietar& *r* a putea pretin%e unul
altuia %esp*gu$iri pentru c3eltuielile ocazionate %e pro%ucerea lor.
1rucele civile Ar$<7= , 8ructele civile se cuvin uzuructuarului proporional cu %urata
uzuructului& %reptul %e a le pretin%e %o$<n%in%u-se zi cu zi.
Cva&iu#u)rucul Ar$<7> % Dac* uzuructul cuprin%e& printre altele& i $unuri
consu-pti$ile& cu- ar i $ani& gr<ne& $*uturi& uzuructuarul are %reptul %e
a %ispune %e ele& :ns* cu o$ligaia %e a restitui $unuri %e aceeai cantitate&
calitate i valoare sau& la alegerea proprietarului& contravaloarea lor la %ata
stingerii uzuructului.
U#u)rucul a&upra
-unurilor
necon&umpi-ile
Ar$<8? - B1C Dac* uzuructul poart* asupra unor $unuri care& *r* a i
consu-pti$ile& se uzeaz* ca ur-are a utiliz*rii lor& uzuructuarul are
%reptul %e a le olosi ca un $un proprietar i potrivit %estinaiei lor.
B2C 6n acest caz& el nu va i o$ligat s* le restituie %ec<t :n starea
:n care se vor ala la %ata stingerii uzuructului.
B)C =zuructuarul poate s* %ispun*& ca un $un proprietar& %e $unurile
care& *r* a i consu-pti$ile& se %eterioreaz* rapi% prin utilizare. 6n acest
caz& la s<ritul uzuructului& uzuructuarul va restitui valoarea pe care ar i
avut-o $unul la aceast* %in ur-* %at*.
Ce&iunea
u#u)rucului
Ar$<86 % A1C 6n a$sena unei preve%eri contrare& uzuructuarul poate ce%a
%reptul s*u unei alte persoane *r* acor%ul nu%ului proprietar& %ispoziiile
:n -aterie %e carte unciar* iin% aplica$ile.
B2C =zuructuarul r*-<ne %ator e,clusiv a* %e nu%ul proprietar
nu-ai pentru o$ligaiile n*scute :nainte %e cesiune. #<n* la notiicarea
cesiunii& uzuructuarul i cesionarul r*spun% soli%ar pentru :n%eplinirea
tuturor o$ligaiilor a* %e nu%ul proprietar.
B)C Dup* notiicarea cesiunii& cesionarul este %ator a* %e nu%ul
proprietar pentru toate o$ligaiile n*scute %up* notiicarea cesiunii. 6n
acest caz& uzuructuarului i se aplic*& :n -o% corespunz*tor& %ispoziiile
legale %in -ateria i%eiusiunii.
B4C Dup* cesiune& %reptul %e uzuruct continu*& %up* caz& p<n* la
:-plinirea ter-enului iniial sau p<n* la %ecesul uzuructuarului iniial.
Conracele de
loca(iune
Ar$<87 % B1C =zuructuarul are %reptul %e a :nc3iria sau& %up* caz& %e
a aren%a $unul %at :n uzuruct.
B2C 9ocaiunile %e i-o$ile :nc3eiate %e uzuructuar& :nscrise :n cartea
unciar*& sunt opoza$ile proprietarului sau -otenitorilor acestuia& %up*
stingerea uzuructului prin %ecesul sau %izolvarea uzuructuarului& p<n* la
:-plinirea ter-enului lor& %ar nu -ai -ult %e ) ani %e la :ncetarea
uzuructului.
B)C .e:nnoirile %e :nc3irieri %e i-o$ile sau %e aren%*ri *cute %e
uzuructuar i :nscrise :n cartea unciar* :nainte %e e,pirarea contractelor
iniiale sunt opoza$ile proprietarului i -otenitorilor s*i pe o perioa%* %e
cel -ult 6 luni ori& %up* caz& %e un an& %ac* la %ata stingerii uzuructului
144
nu au ost puse :n e,ecutare. 6n niciun caz& locaiunile nu pot %ura -ai
-ult %e trei ani %e la %ata stingerii uzuructului.
B4C 6n cazul :n care uzuructul s-a stins prin e,pirarea ter-enului&
locaiunile :nceteaz*& :n toate cazurile& o%at* cu stingerea uzuructului.
Lucr"rile 0i
.m-un""(irile
Ar$<88 , B1C 9a :ncetarea uzuructului& uzuructuarul nu poate pretin%e
vreo %esp*gu$ire pentru lucr*rile a%*ugate unui $un i-o$il& cu e,cepia
celor necesare& sau pentru :-$un*t*irile a%use unui $un -o$il& c3iar
atunci c<n% prin acestea s-a sporit valoarea $unului.
B2C Dac* lucr*rile sau :-$un*t*irile au ost *cute *r* :ncuviinarea
proprietarului& acesta poate cere o$ligarea uzuructuarului la ri%icarea lor
i la rea%ucerea $unului :n starea :n care i-a ost :ncre%inat.
B)C =zuructuarul va putea cere o in%e-nizaie ec3ita$il* pentru
lucr*rile a%*ugate necesare. De ase-enea& el va putea cere o in%e-nizaie
ec3ita$il* i pentru celelalte lucr*ri a%*ugate sau pentru :-$un*t*irile
*cute cu :ncuviinarea proprietarului& %ac*& prin acestea& s-a sporit
valoarea $unului.
B4C 6n cazul lucr*rilor autono-e *cute %e uzuructuar asupra unui
$un i-o$il& vor i aplica$ile& :n -o% corespunz*tor& :n lips* %e stipulaie
sau %ispoziie legal* contar*& %ispoziiile %in -ateria accesiunii
i-o$iliare artiiciale.
E2ploaarea
p"durilor inere
Ar$<89 % B1C Dac* uzuructul cuprin%e p*%uri tinere %estinate %e
proprietarul lor unor t*ieri perio%ice& uzuructuarul este %ator s* p*streze
or%inea i c<ti-ea t*ierii& potrivit regulilor sta$ilite %e lege& proprietar sau
o$iceiul locului& *r* ca uzuructuarul s* poat* pretin%e vreo %esp*gu$ire
pentru p*rile l*sate net*iate :n ti-pul uzuructului.
B2C Ar$orii care se scot %in pepiniere *r* %egra%area acestora nu
ac parte %in uzuruct& %ec<t cu o$ligaia uzuructuarului %e a se
conor-a %ispoziiilor legale i o$iceiului locului :n ce privete
:nlocuirea lor.
E2ploaarea
p"durilor .nale
Ar$<8: % B1C =zuructuarul poate& conor-<n%u-se %ispoziiilor legale
i olosinei o$inuite a proprietarului& s* e,ploateze p*rile %e p*%uri
:nalte care au ost %estinate t*ierii regulate& ie c* aceste t*ieri se ac
perio%ic pe o :ntin%ere %e p*-<nt %eter-inat*& ie c* se ac nu-ai
pentru un nu-*r %e ar$ori alei pe toat* supraaa on%ului.
B2C 6n celelalte cazuri& uzuructuarul nu poate t*ia ar$orii :naliE
va putea :ns* :ntre$uina& pentru a ace reparaiile la care este o$ligat&
ar$ori c*zui acci%entalE :n acest scop poate c3iar s* taie ar$orii
tre$uincioi& cu :n%atorirea :ns* %e a constata& :n prezena nu%ului
proprietar& aceasta tre$uin*.
Ale drepuri ale
u#u)rucuarului
a&upra p"durilor ce
)ac o-iecul
u#u)rucului
Ar$<8; % =zuructuarul poate lua %in p*%uri araci pentru viiE poate&
%e ase-enea& lua pro%usele anuale sau perio%ice ale ar$orilor& cu
respectarea o$iceiului locului i a olosinei o$inuite a proprietarului.
Drepul a&upra Ar$<8< % #o-ii ce se usuc* i cei c*zui acci%ental se cuvin
145
pomilor )ruci)eri uzuructuarului cu :n%atorirea %e a-i :nlocui cu alii.
Drepul a&upra
carierelor de piar"
0i ni&ip a)lae .n
e2ploaare
Ar$<8= % 6n con%iiile legii& uzuructuarul se olosete :ntoc-ai ca
nu%ul proprietar %e carierele %e piatr* i %e nisip ce sunt :n e,ploatare
la constituirea %reptului %e uzuruct.
Siua(ia carierelor de
piar" 0i ni&ip
nede&cCi&e &i a
comorilor
Ar$<8> % =zuructuarul nu are nici un %rept asupra carierelor
ne%esc3ise :nc* i nici asupra co-orii ce s-ar putea %escoperi :n
ti-pul uzuructului.
D$7 O-liga(iile u#u)rucuarului 0i nudului propriear
Invenarierea
-unurilor
Ar$<9? % B1C =zuructuarul preia $unurile :n starea :n care se al* la %ata
constituirii uzuructuluiE acesta nu va putea intra :ns* :n po&e&ia lor %ec<t
%up* inventarierea $unurilor -o$ile i constatarea st*rii :n care se al*
i-o$ilele& cu e,cepia cazului :n care uzuructul unui $un -o$il este
%o$<n%it prin uzucapiune.
B2C Inventarul se :ntoc-ete nu-ai :n prezena nu%ului
proprietar ori %up* notiicarea acestuia.
Re&pecarea
de&ina(iei -unurilor
Ar$<96 % 6n e,ercitarea %reptului s*u& uzuructuarul este inut s* respecte
%estinaia %at* $unurilor %e nu%ul proprietar& cu e,cepia cazului :n care se
asigur* o cretere a valorii $unului sau cel puin nu se pre'u%iciaz* :n nici
un el interesele proprietarului.
R"&punderea
u#u)rucuarului
penru pre+udicii
Ar$<97 % =zuructuarul este o$ligat s*-1 %esp*gu$easc* pe nu%ul
proprietar pentru orice pre'u%iciu cauzat prin olosirea
necorespunz*toare a $unurilor %ate :n uzuruct.
Con&iuirea
garan(iei penru
.ndeplinirea
o-liga(iilor
u#u)rucuarului
Ar$<98 % B1C 6n lipsa unei stipulaii contrare& uzuructuarul este
o$ligat s* %epun* o garanie pentru :n%eplinirea o$ligaiilor sale.
B2C +unt scutii s* %epun* garanie v<nz*torul i %onatorul care
i-au rezervat %reptul %e uzuruct.
B)C 6n cazul :n care uzuructuarul este scutit %e garanie&
instana poate %ispune %epunerea unei garanii sau luarea unei -*suri
conservatorii atunci c<n% uzuructuarul& prin apta sa ori prin starea %e
insolva$ilitate :n care se ala& pune :n pericol %repturile nu%ului
proprietar.
Numirea
admini&raorului
Ar$<99 % B1C Dac* uzuructuarul nu poate oeri o garanie& instana& la
cererea nu%ului proprietar& va nu-i un a%-inistrator al i-o$ilelor i va
%ispune ca ructele civile :ncasate i su-ele ce reprezint* contravaloarea
ructelor naturale i in%ustriale percepute s* ie %epuse la Casa %e
4cono-ii i Conse-naiuni sau la o alt* $anc* aleas* %e p*ri. 6n acest
caz& uzuructuarul va :ncasa nu-ai %o$<nzile aerente.
B2C 1u%ul proprietar poate cere v<nzarea $unurilor ce se uzeaz*
prin olosin* i %epunerea su-elor la Casa %e 4cono-ii i
146
Conse-naiuni sau la o alt* $anc* aleas* %e p*ri. Do$<nzile pro%use
:n cursul uzuructului revin uzuructuarului.
B)C Cu toate acestea& uzuructuarul va putea cere s* :i ie l*sate o
parte %in $unurile -o$ile necesare olosinei sale sau a-iliei sale& cu
o$ligaia %e a le restitui la stingerea uzuructului.
@n!r#ierea .n
depunerea garan(iei
Ar$<9: - 6nt<rzierea :n %epunerea garaniei nu aecteaz* %reptul
uzuructuarului %e a percepe ructele care i se cuvin %e la %ata
constituirii uzuructului.
Modul de &uporare
a repara(iilor de
c"re u#u)rucuar &i
nudul propriear
Ar$<9; - B1C =zuructuarul este o$ligat s* eectueze reparaiile %e
:ntreinere a $unului.
B2C .eparaiile -ari sunt :n sarcina nu%ului proprietar.
B)C +unt reparaii -ari acelea ce au ca o$iect o parte
i-portant* %in $un i care i-plic* o c3eltuial* e,cepional*& cu- ar i
cele reeritoare la :nlocuirea sau repararea grinzilor& a zi%urilor %e
rezisten*& a acoperiului& a siste-ului %e instalaii electrice& ter-ice
ori sanitare& a -otorului ori caroseriei unui
auto-o$il sau a unui siste- electronic :n ansa-$lul s*u.
B4C .eparaiile -ari sunt :n sarcina uzuructuarului atunci c<n%
sunt %eter-inate %e neeectuarea reparaiilor %e :ntreinere.
E)ecuarea
repara(iilor mari
Ar$<9< % B1C =zuructuarul este o$ligat s*-1 :ntiineze pe nu%ul
proprietar %espre necesitatea reparaiilor -ari.
B2C Atunci c<n% nu%ul proprietar nu eectueaz* la ti-p reparaiile
-ari& uzuructuarul le poate ace pe c3eltuiala sa& nu%ul proprietar
iin% o$ligat s* restituie contravaloarea acestora la stingerea
uzuructului.
Di&rugerile daorae
vecCimii ori ca#ului
)orui
Ar$<9= % =zuructuarul i nu%ul proprietar nu sunt o$ligai s*
reconstruiasc* ceea ce s-a %istrus %atorit* vec3i-ii ori %intr-un caz
ortuit.
U#u)rucul cu ilu
paricular
Ar$<9> - =zuructuarul cu titlu particular nu este o$ligat la plata
%atoriilor pentru care on%ul este ipotecat& iar %ac* le va pl*ti& are aciune
contra nu%ului proprietar.
Suporarea
&arcinilor &i a
cCeluielilor .n ca#
de liigiu
Ar$<:? % B1C =zuructuarul suport* toate sarcinile i c3eltuielile
ocazionate %e litigiile privin% olosina $unului& culegerea ructelor ori
:ncasarea veniturilor.
B2C Dac* $unul este asigurat& pe %urata uzuructului pri-ele %e
asigurare sunt pl*tite %e uzuructuar.
@n0iin(area nudului
propriear
Ar$<:6 % =zuructuarul este o$ligat s* a%uc* %e :n%at* la cunotina
nu%ului proprietar orice uzurpare a on%ului i orice contestare a %reptului
%e proprietate& su$ sanciunea o$lig*rii la plata %e %aune-interese.
Suporarea
&arcinilor 0i a
cCeluielilor
Ar$<:7 % B1C C3eltuielile i sarcinile propriet*ii revin nu%ului
proprietar.
B2C Atunci c<n% sarcinile i c3eltuielile proprietarului au ost
14(
proprie"(ii suportate %e uzuructuar& nu%ul proprietar este o$ligat la ra-$ursarea
acestora& iar c<n% uzuructul este cu titlu gratuit& nu%ul proprietar
%atoreaz* acestuia i %o$<n%a legal*.
O-liga(iile .n ca# de
pieire a urmei
Ar$<:8 % B1C Dac* tur-a %at* :n uzuruct a pierit :n :ntregi-e %in
cauze nei-puta$ile uzuructuarului acesta va restitui nu-ai pieile ori
valoarea acestora.
B2C Dac* tur-a nu a pierit :n :ntregi-e& uzuructuarul este
o$ligat s* :nlocuiasc* ani-alele pierite cu cele %e pr*sil*.
D$8 Di&po#i(ii &peciale
Opo#a-iliaea
u#u)rucului a&upra
crean(elor
Ar$<:9 % =zuructul asupra unei creane este opoza$il terilor :n
aceleai con%iii ca si cesiunea %e crean*.
Drepurile 0i
o-liga(iile .n ca#ul
u#u)rucului a&upra
crean(elor
Ar$<:: % B1C =zuructuarul are %reptul s* perceap* %o$<nzile creanei
i s* :n%eplineasc* toate actele necesare pentru conservarea ori
:ncasarea %o$<nzilor. 2itularul %reptului %e crean* poate ace toate
actele %e %ispoziie care nu a%uc atingere %repturilor uzuructuarului.
B2C Dup* plata creanei& uzuructul continu* asupra
capitalului& cu o$ligaia uzuructuarului %e a-1 restitui
cre%itorului la stingerea uzuructului.
B)C =zuructuarul suport* toate c3eltuielile i sarcinile reeritoare
la %o$<nzi.
U#u)rucul renei
viagere
Ar$<:; % =zuructuarul rentei viagere are %reptul %e a percepe& pe
%urata uzuructului s*u& veniturile %o$<n%ite zi cu zi. Acesta va i
o$ligat nu-ai la restituirea veniturilor :ncasate cu anticipaie.
U#u)rucul
ac(iunilor ori al
p"r(ilor &ociale
Ar$<:< % B1C Dreptul %e vot aerent p*rilor sociale sau aciunilor %ate
:n uzuruct se e,ercit* %e c*tre nu%ul proprietar :n a%unarea general*
e,traor%inar* i %e c*tre uzuructuar :n a%unarea general* or%inar*&
:n lipsa %e preve%ere contrar*.
B2C Divi%en%ele a c*ror %istri$uire a ost apro$at* %e a%unarea
general* :n ti-pul uzuructului se cuvin uzuructuarului.
O-liga(ia nudului
propriear de a
re&iui &umele
avan&ae de
u#u)rucuar
Ar$<:= % B1C Dac* uzuructuarul universal ori cu titlu universal pl*tete
%atoriile aerente -asei patri-oniale sau p*rii %in -asa patri-onial* %ate
:n uzuruct& nu%ul proprietar tre$uie s* restituie su-ele avansate& la
stingerea uzuructului& *r* nici o %o$<n%*.
B2C 6n cazul :n care uzuructuarul nu pl*tete %atoriile prev*zute
la alin.BlC& nu%ul proprietar poate& la alegere& s* le pl*teasc* el :nsui
sau s* v<n%* o parte suicient* %in $unurile %ate :n uzuruct. Dac* :ns*
nu%ul proprietar pl*tete aceste %atorii& uzuructuarul %atoreaz*
%o$<nzi pe toata %urata uzuructului.
B)C Cu toate acestea& cel care -otenete un uzuruct av<n% ca o$iect
o -as* patri-onial* sau o raciune %intr-o -as* patri-onial* este o$ligat
s* ac3ite& :n proporie cu o$iectul uzuructului i *r* nici un %rept %e
148
restituire& legatele cu titlu particular av<n% ca o$iect o$ligaii %e :ntreinere
sau& %up* caz& rente viagere.
Drepul crediorilor
a&upra -unurilor
u#u)rucului
Ar$<:> % Dac* plata %atoriilor nu se va ace :n -o%ul ar*tat la
art.(58& cre%itorii pot s* ur-*reasc* $unurile %ate :n uzuruct.
U#u)rucul )ondului
de comer(
Ar$<;? % =zuructuarul unui on% %e co-er poate& :n lips* %e
stipulaie contrar*& s* %ispun* %e $unurile ce-1 co-pun& cu o$ligaia
%e a le :nlocui cu altele si-ilare i %e valoare egal*.
Sec(iunea a 8%a
Singerea u#u)rucului
Ca#urile de &ingere
a u#u)rucului
Ar$<;6 % B1C =zuructul se stinge pe cale principal* prin una %in
ur-*toarele cauzeD
aC -oartea uzuructuarului ori& %up* caz& %izolvarea persoanei
'uri%iceE
$C a'ungerea la ter-enE
cC consoli%are& atunci c<n% calitatea %e uzuructuar i %e nu%
proprietar se :ntrunesc :n aceeai persoan*E
%C renunarea la uzuructE
eC neuzul ti-p %e 1/ %e ani.
B2C =zuructul se stinge prin -oartea uzuructuarului ori& %up*
caz& prin %izolvarea persoanei 'uri%ice c3iar %ac* ter-enul nu s-a
:-plinit sau& %up* constituire& %reptul %e uzuruct a ost ce%at unui
ter.
B)C 6n cazul i-o$ilelor sunt aplica$ile %ispoziiile :n -aterie %e
carte unciar*.
Singerea
u#u)rucului .n ca#
de a-u# de )olo&in("
Ar$<;7 % B1C =zuructul poate :nceta la cererea nu%ului proprietar
atunci c<n% uzuructuarul a$uzeaz* %e olosina $unului& a%uce
stric*ciuni acestuia ori :l las* s* se %egra%eze.
B2C Cre%itorii uzuructuarului pot interveni :n proces pentru
conservarea %repturilor lorE ei se pot anga'a s* repare stric*ciunile i
pot oeri garanii pentru viitor.
B)C Instana poate %ispune& %up* :-pre'ur*ri& ie stingerea
uzuructului& ie preluarea olosinei $unului %e c*tre nu%ul proprietar
cu o$ligaia acestuia %e a pl*ti uzuructuarului o rent* pe %urata
uzuructului. C<n% $unul este i-o$il& pentru garantarea rentei& instana
va %ispune :nscrierea unei ipoteci :n cartea unciar*.
Singerea
u#u)rucului .n ca#
de pieire a -unului
Ar$<;8 % B1C =zuructul se stinge :n cazul :n care $unul a ost %istrus
:n :ntregi-e %intr-un caz ortuit. C<n% $unul a ost %istrus :n parte&
uzuructul continu* asupra p*rii r*-ase.
B2C 6n toate cazurile& uzuructul va continua asupra %esp*gu$irii
pl*tite %e ter sau& %up* caz& asupra in%e-nizaiei %e asigurare& %ac*
aceasta nu este olosit* pentru repararea $unuluiE %ispoziiile art.(2!
se aplic* :n -o% corespunz*tor.
14!
CAPITOLUL III
U#ul 0i a-ia(ia
Drepul de u# Ar$<;9 % =zul este %reptul unei persoane %e a olosi lucrul altuia i %e a-i
culege ructele naturale i in%ustriale nu-ai pentru nevoile proprii i ale
a-iliei sale.
Drepul de a-ia(ie Ar$<;: % 2itularul %reptului %e a$itaie are %reptul %e a locui :n locuina
nu%ului proprietar :-preun* cu soul i copiii s*i& c3iar %ac* nu a ost
c*s*torit sau nu avea copii la %ata la care s-a constituit a$itaia& precu- i
cu p*rinii alai :n :ntreinere.
Con&iuirea u#ului
0i a a-ia(iei
Ar$<;; % =zul i a$itaia se constituie :n te-eiul unui act 'uri%ic sau
prin alte -o%uri prev*zute %e lege.
Limiele drepului
de u# &i a-ia(ie
Ar$<;< % Dreptul %e uz ori %e a$itaie nu poate i ce%at& iar $unul ce
ace o$iectul acestor %repturi nu poate i :nc3iriat sau& %up* caz&
aren%at.
O-liga(ia u#uarului 0i
a iularului drepului
de a-ia(ie
Ar$<;= % B1C Dac* titularul %reptului %e uz sau %e a$itaie este :n%rept*it
s* perceap* toate ructele naturale i in%ustriale pro%use %e $un ori& %up*
caz& s* ocupe :ntreaga locuin*& este %ator s* pl*teasc* toate c3eltuielile %e
cultur* i reparaiile %e :ntreinere :ntoc-ai ca i uzuructuarul.
B2C Dac* titularul %reptului %e uz sau %e a$itaie nu este :n%rept*it s*
perceap* %ec<t o parte %in ructe ori s* ocupe %ec<t o parte %in locuin*& va
suporta c3eltuielile %e cultur* sau %e :ntreinere :n proporie cu partea %e
care se olosete.
Ale di&po#i(ii
aplica-ile
Ar$<;> - Dispoziiile prezentului capitol se co-pleteaz*& :n -o%
corespunz*tor& cu cele privitoare la uzuruct.
CAPITOLUL I*
Serviu(ile
Sec(iunea 6
Di&po#i(ii generale
No(iune Ar$<<? - B1C +ervitutea este sarcina i-pus* unui i-o$il& pentru uzul
sau utilitatea i-o$ilului unui alt proprietar.
B2C =tilitatea rezult* %in %estinaia econo-ic* a on%ului
%o-inant sau const* :ntr-o sporire a conortului acestuia.
Con&iuirea
&erviu(ii
Ar$<<6 % +ervitutea se poate constitui :n te-eiul unui act 'uri%ic ori
prin uzucapiune& %ispoziiile :n -aterie %e carte unciar* r*-<n<n%
aplica$ile.
Ac(iunea con)e&orie Ar$<<7 % Dispoziiile art.(1) alin.BlC se aplic* :n -o% corespunz*tor.
15/
de &erviue
Con&iuirea
&erviu(ii .n vederea
uili"(ii viioare
Ar$<<8 - +ervitutea se poate constitui :n ve%erea unei utilit*i viitoare
a on%ului %o-inant.
O-liga(ii .n &arcina
propriearului
)ondului a&ervi
Ar$<<9 % B1C #rin actul %e constituire se pot i-pune :n sarcina
proprietarului on%ului aservit anu-ite o$ligaii pentru asigurarea
uzului si utilit*ii on%ului %o-inant.
B2C 6n acest caz& su$ con%iia not*rii :n cartea unciar*& o$ligaia
se trans-ite %o$<n%itorilor su$secveni ai on%ului aservit.
Serviu(ile aparene
0i neaparene
Ar$<<: % B1C +ervituile sunt aparente sau neaparente.
B2C +ervituile aparente sunt acelea a c*ror e,isten* este
atestat* %e un se-n vizi$il %e servitute& cu- ar i o u*& o ereastr*& un
ape%uct.
B)C +ervituile neaparente sunt acelea a c*ror e,isten* nu este
atestat* %e vreun se-n vizi$il %e servitute& cu- ar i servitutea %e a nu
construi ori %e a nu construi peste o anu-it* :n*li-e.
Serviu(ile coninue
0i neconinue
Ar$<<; - B1C +ervituile sunt continue sau necontinue.
B2C +ervituile continue sunt acelea al c*ror e,erciiu este sau
poate i continuu *r* a i necesar aptul actual al o-ului& cu- ar i
servitutea %e ve%ere ori servitutea %e a nu construi.
B)C +ervituile necontinue sunt acelea pentru a c*ror e,isten*
este necesar aptul actual al o-ului& cu- ar i servitutea %e trecere cu
piciorul ori cu -i'loace %e transport.
Serviu(ile po#iive 0i
negaive
Ar$<<< % B1C +ervituile pozitive sunt acelea prin care proprietarul
on%ului %o-inant e,ercit* o parte %in prerogativele %reptului %e
proprietate asupra on%ului aservit& cu- ar i servitutea %e trecere.
B2C +ervituile negative sunt acelea prin care proprietarul
on%ului aservit este o$ligat s* se a$in* %e la e,ercitarea unora %in
prerogativele %reptului s*u %e proprietate& cu- ar i servitutea %e a nu
construi.
Do-!ndirea &erviu(ii
prin u#ucapiune
Ar$<<= % 1u-ai servituile pozitive se pot %o$<n%i prin uzucapiune
ta$ular*& :n con%iiile legii.
Ale di&po#i(ii
aplica-ile
Ar$<<> % ;o%ul %e e,erciiu al servituii se %o$<n%ete :n aceleai
con%iii ca i %reptul %e servitute.
Sec(iunea a 7%a
Drepurile 0i o-liga(iile propriearilor
Reguli privind
e2erciarea 0i
con&ervarea
&erviu(ii
Ar$<=? % B1C 6n lipsa vreunei preve%eri contrare& proprietarul on%ului
%o-inant poate lua toate -*surile i poate ace& pe c3eltuiala sa& toate
lucr*rile pentru a e,ercita i conserva servitutea.
B2C C3eltuielile legate %e conservarea acestor lucr*ri revin celor
151
%oi proprietari& proporional cu avanta'ele pe care le o$in& :n -*sura
:n care lucr*rile eectuate pentru e,erciiul servituii sunt necesare i
proit* inclusiv on%ului aservit.
E2onerarea de
r"&pundere
Ar$<=6 - 6n toate cazurile :n care c3eltuielile lucr*rilor necesare pentru
e,ercitarea i conservarea servituilor revin proprietarului on%ului aservit&
acesta se va putea e,onera %e o$ligaie renun<n% la %reptul %e proprietate
asupra on%ului aservit :n :ntregi-e sau asupra p*rii %in on%ul aservit
necesare pentru e,ercitarea servituii :n avoarea proprietarului on%ului
%o-inant. Dispoziiile :n -aterie %e carte unciar* r*-<n aplica$ile.
ScCim-area locului
de e2erciare a
&erviu(ii
Ar$<=7 % B1C #roprietarul on%ului aservit este o$ligat s* se a$in* %e
la orice act care li-iteaz* ori :-pie%ic* e,erciiul servituii. Astel& el
nu va putea sc3i-$a starea locurilor& ori str*-uta e,ercitarea
servituii :n alt loc.
B2C Dac* are un interes serios i legiti-& proprietarul on%ului
aservit va putea sc3i-$a locul prin care se e,ercit* servitutea :n
-*sura :n care e,ercitarea servituii r*-<ne la el %e co-o%* pentru
proprietarul on%ului %o-inant.
O-liga(ia de a nu
agrava &iua(ia
)ondului a&ervi
Ar$<=8 % #roprietarul on%ului %o-inant nu poate agrava situaia
on%ului aservit i nu poate pro%uce pre'u%icii proprietarului on%ului
aservit prin e,ercitarea servituii.
E2erciarea
&erviu(ii .n ca# de
.mp"r(ire a
)ondurilor
Ar$<=9 % B1C Dac* on%ul %o-inant se :-parte& servitutea va putea i
e,ercitat* pentru uzul i utilitatea iec*rei p*ri& *r* ca situaia
on%ului aservit s* poat* i agravat*.
B2C Dac* on%ul aservit se :-parte& servitutea se poate e,ercita&
pentru uzul i utilitatea on%ului %o-inant& pe toate p*rile rezultate
%in :-p*rire& su$ rezerva preve%erilor art.(8).
B)C Cu toate acestea& %ac* servitutea este e,ercitat* pentru uzul i
utilitatea e,clusiv* a uneia %intre p*rile %esp*rite %in on%ul
%o-inant ori nu se poate e,ercita %ec<t pe una %in p*rile %esp*rite
%in on%ul aservit& servitutea asupra celorlalte p*ri se stinge.
Sec(iunea a 8%a
Singerea &erviu(ilor
Cau#ele de &ingere a
&erviu(ilor
Ar$<=: % B1C +ervituile se sting pe cale principal* prin ra%ierea lor %in
cartea unciar* pentru una %in ur-*toarele cauzeD
aC consoli%area& atunci c<n% a-$ele on%uri a'ung s* ai$* acelai
proprietarE
$C renunarea proprietarului on%ului %o-inantE
cC a'ungerea la ter-enE
%C r*scu-p*rareaE
eC i-posi$ilitatea %einitiv* %e e,ercitareE
C neuzul ti-p %e 1/ %e aniE
gC %ispariia oric*rei utilit*i a acestora.
B2C +ervitutea se stinge& %e ase-enea& prin e,proprierea on%ului
152
aservit& %ac* servitutea este contrar* utilit*ii pu$lice c*reia :i va i
aectat $unul e,propriat.
Singerea &erviu(ii
prin neu#
Ar$<=; % B1C 2er-enul %e 1/ %e ani va curge %e la %ata ulti-ului act
%e e,erciiu al servituilor necontinue ori %e la %ata unui act contrar
servituilor continue.
B2C 4,ercitarea servituii %e c*tre un coproprietar ori %e c*tre
uzuructuar proit* i celorlali coproprietari& respectiv nu%ului
proprietar.
R"&cump"rarea
&erviu(ii de recere
Ar$<=< % B1C +ervitutea %e trecere va putea i r*scu-p*rat* %e
proprietarul on%ului aservit %ac* e,ist* o %isproporie v*%it* :ntre
utilitatea care o procura on%ului %o-inant i inconvenientele sau
%eprecierea provocat* on%ului aservit.
B2C 6n caz %e ne:nelegere :ntre p*ri& instana poate suplini
consi-*-<ntul proprietarului on%ului %o-inant. 9a sta$ilirea
preului %e r*scu-p*rare& instana va ine cont %e vec3i-ea servituii
i %e sc3i-$area valorii celor %ou* on%uri.
TITLUL I*
1iducia
No(iune Ar$<== , 8i%ucia este operaia 'uri%ic* prin care unul sau -ai -uli
constituitori transer* %repturi reale& %repturi %e crean*& garanii ori
alte %repturi patri-oniale sau un ansa-$lu %e ase-enea %repturi&
prezente ori viitoare& c*tre unul sau -ai -uli i%uciari care le
a%-inistreaz* cu un scop %eter-inat& :n olosul unuia sau al -ai
-ultor $eneiciari. Aceste %repturi alc*tuiesc o -as* patri-onial*
autono-*& %istinct* %e celelalte %repturi i o$ligaii %in patri-oniile
i%uciarilor.
I#voarele )iduciei Ar$<=> , B1C 8i%ucia este sta$ilit* prin lege sau prin contract. 4a
tre$uie s* ie e,pres*.
B2C 9egea :n te-eiul c*reia este sta$ilit* i%ucia se co-pleteaz*&
su$ rezerva inco-pati$ilit*ii& cu %ispoziiile prezentului titlu.
Inerdic(ia
li-erali"(ii indirece
Ar$<>? , Contractul %e i%ucie este lovit %e nulitate a$solut* %ac*
prin el se realizeaz* o li$eralitate in%irect* :n olosul $eneiciarului.
P"r(ile conracului
de )iducie
Ar$<>6 , 7rice persoan* izic* sau 'uri%ic* poate i constituitor :n
contractul %e i%ucie. 1u-ai instituiile %e cre%it& societ*ile %e
servicii %e investiii inanciare& societ*ile %e asigurare i %e
reasigurare legal :niinate pot avea calitatea %e i%uciari :n acest
contract.
/ene)iciarul )iduciei Ar$<>7 , Aeneiciarul i%uciei poate i constituitorul& i%uciarul sau
o ter* persoan*.
Repre#enarea Ar$<>8 , 6n a$sena unei stipulaii contrare& constituitorul poate& :n
15)
inere&elor
con&iuiorului
orice -o-ent& s* %ese-neze un ter care s* :i reprezinte interesele :n
e,ecutarea contractului i care s* :i e,ercite %repturile n*scute %in
contractul %e i%ucie.
Con(inuul
conracului de
)iducie
Ar$<>9 , Contractul %e i%ucie tre$uie s* -enioneze& su$
sanciunea nulit*ii a$soluteD
aC %repturile reale& %repturile %e crean*& garaniile i orice alte
%repturi patri-oniale transerateE
$C %urata transerului& care nu poate %ep*i treizeci i trei %e ani
:ncep<n% %e la %ata :nc3eierii saleE
cC i%entitatea constituitorului sau a constituitorilorE
%C i%entitatea i%uciarului sau i%uciarilorE
eC i%entitatea $eneiciarului sau a $eneiciarilor ori cel puin regulile
care per-it %eter-inarea acestoraE
C scopul i%uciei i :ntin%erea puterilor %e a%-inistrare i %e
%ispoziie ale i%uciarului ori ale i%uciarilor.
@nregi&rarea )i&cal" Ar$<>: , B1C +u$ sanciunea nulit*ii a$solute& contractul %e i%ucie
i -o%iic*rile sale tre$uie s* ie :nregistrate& :n ter-en %e o lun* %e
la %ata :nc3eierii lor& la organul iscal co-petent s* a%-inistreze
su-ele %atorate %e i%uciar $ugetului general consoli%at.
B2C C<n% -asa patri-onial* i%uciar* cuprin%e %repturi reale
i-o$iliare& acestea sunt :nregistrate& :n con%iiile prev*zute %e lege&
su$ aceeai sanciune& la co-parti-entul %e specialitate al autorit*ii
a%-inistraiei pu$lice locale co-petent pentru a%-inistrarea su-elor
%atorate $ugetelor locale ale unit*ilor a%-inistrativ-teritoriale :n raza
teritorial* a c*rora se al* i-o$ilul& %ispoziiile %e carte unciar*
r*-<n<n% aplica$ile.
B)C Dese-narea ulterioar* a $eneiciarului& :n cazul :n care
acesta nu este precizat c3iar :n contractul %e i%ucie& tre$uie s* ie
*cut*& su$ aceeai sanciune& printr-un act scris :nregistrat :n aceleai
con%iii.
B4C Dac* pentru trans-iterea unor %repturi este necesar*
:n%eplinirea unor cerine speciale %e or-*& se va :nc3eia un act
separat cu respectarea cerinelor legale. 6n aceste cazuri& lipsa
:nregistr*rii iscale atrage aplicarea sanciunilor a%-inistrative
prev*zute %e lege.
Regi&rul na(ional al
)iduciilor
Ar$<>; , B1C =n registru naional al i%uciilor i -o%alit*ile %e
:nscriere a acestora vor i regle-entate prin 3ot*r<re a >uvernului.
B2C Contractul %e i%ucie este opoza$il terilor nu-ai %up*
:nscrierea :n acest registru.
B)C Inta$ularea %repturilor reale i-o$iliare care ac o$iectul
contractului %e i%ucie se poate ace nu-ai %up* :nscrierea
contractului %e i%ucie :n registrul naional al i%uciilor& precu- si la
co-parti-entul %e specialitate al autorit*ii a%-inistraiei pu$lice
locale.
Preci#area cali"(ii
)iduciarului
Ar$<>< , B1C C<n% i%uciarul acioneaz* :n contul -asei
patri-oniale i%uciare& el tre$uie s* ac* -eniune e,pres* :n acest
154
sens.
B2C De ase-enea& c<n% -asa patri-onial* i%uciar* cuprin%e
%repturi a c*ror trans-itere este supus* pu$licit*ii& :n registrul %e
pu$licitate tre$uie s* se -enioneze %enu-irea i%uciarului i
calitatea :n care acioneaz*. 6n caz contrar& %ac* actul este p*gu$itor
pentru constituitor& se va consi%era c* el a ost :nc3eiat actul %e
i%uciar :n nu-e propriu.
O-liga(ia de a da
&ocoeal"
Ar$<>= , Contractul %e i%ucie tre$uie s* cuprin%* con%iiile :n care
i%uciarul %* socoteal* constituitorului cu privire la :n%eplinirea
o$ligaiilor sale. De ase-enea& i%uciarul tre$uie s* %ea socoteal*& la
intervale precizate :n contractul %e i%ucie& $eneiciarului i
reprezentantului constituitorului& la cererea acestora.
Puerile 0i
remunerarea
)iduciarului
Ar$<>> , B1C 6n raporturile cu terii& se consi%er* c* i%uciarul are
puterile cele -ai largi asupra -asei patri-oniale i%uciare& cu
e,cepia cazului :n care se %ove%ete c* terii aveau cunotin* %e
li-itarea acestor puteri.
B2C 8i%uciarul va i re-unerat potrivit :nelegerii p*rilor& iar :n
lipsa acesteia& potrivit regulilor care c<r-uiesc a%-inistrarea
$unurilor altuia.
Limiarea
r"&punderii
)iduciarului .n ca#
de in&olven("
Ar$=?? , Desc3i%erea proce%urii insolvenei :-potriva i%uciarului
nu aecteaz* -asa patri-onial* i%uciar*.
Limiarea
r"&punderii .n
)unc(ie de &epara(ia
ma&elor
parimoniale
Ar$=?6 , B1C Aunurile %in -asa patri-onial* i%uciar* pot i
ur-*rite& :n con%iiile legii& %e titularii %e creane n*scute :n leg*tur*
cu aceste $unuri sau %e acei cre%itori ai constituitorului care au o
garanie real* asupra acestuia a c*ror opoza$ilitate este %o$<n%it*&
potrivit legii& anterior sta$ilirii i%uciei. Dreptul %e ur-*rire poate i
e,ercitat i %e ceilali cre%itori ai constituitorului& :ns* nu-ai :n
te-eiul 3ot*r<rii 'u%ec*toreti %einitive %e a%-itere a aciunii prin
care a ost %esiinat contractul %e i%ucie :nc3eiat :n rau%a %reptului
lor %e crean*.
B2C 2itularii creanelor n*scute :n leg*tur* cu $unurile %in -asa
patri-oniala i%uciara nu pot ur-*ri %ec<t aceste $unuri& cu e,cepia
cazului :n care& prin contractul %e i%ucie& s-a prev*zut o$ligaia
i%uciarului sauNi a constituitorului %e a r*spun%e pentru o parte sau
pentru tot pasivul i%uciei. 6n acest caz& va i ur-*rit -ai :nt<i activul
-asei patri-oniale i%uciare& iar apoi& %ac* este necesar& $unurile
i%uciarului sauNi ale constituitorului& :n li-ita i :n or%inea
prev*zute :n contractul %e i%ucie.
R"&punderea
)iduciarului penru
pre+udiciile cau#ae
Ar$=?7 , #entru pre'u%iciile cauzate prin actele %e conservare sau
a%-inistrare a -asei patri-oniale i%uciare& i%uciarul r*spun%e
nu-ai cu celelalte %repturi cuprinse :n patri-oniul s*u.
@nlocuirea Ar$=?8 , B1C Dac* i%uciarul nu :i :n%eplinete o$ligaiile sau pune
155
)iduciarului :n pericol interesele care i-au ost :ncre%inate& constituitorul&
reprezentantul s*u sau $eneiciarul poate cere :n 'ustiie :nlocuirea
i%uciarului i nu-irea unui a%-inistrator provizoriu al -asei
patri-oniale i%uciare. ;an%atul a%-inistratorului provizoriu
:nceteaz* :n -o-entul :nlocuirii i%uciarului sau :n -o-entul
respingerii %einitive a cererii %e :nlocuire.
B2C 1u-irea noului i%uciar i a a%-inistratorului provizoriu
poate i %ispus* %e instana %e 'u%ecat* nu-ai cu acor%ul acestora.
B)C 6n cazul :n care instana %e 'u%ecat* a nu-it un nou i%uciar&
acesta va avea toate %repturile i o$ligaiile prev*zute :n contractul %e
i%ucie.
B4C Constituitorul& reprezentatul acestuia& noul i%uciar sau
a%-inistratorul provizoriu poate s* :nregistreze aceast* -o%iicare a
i%uciei& aplic<n%u-se :n -o% corespunz*tor %ispoziiile art.(!5 i
art.(!6. 6nlocuirea i%uciarului se pro%uce nu-ai %up* aceast*
:nregistrare.
Denun(area5
modi)icarea 0i
revocarea
conracului de
)iducie
Ar$=?9 , B1C C<t ti-p nu a ost acceptat %e c*tre $eneiciar&
contractul %e i%ucie poate i %enunat unilateral %e c*tre constituitor.
B2C Dup* acceptarea %e c*tre $eneiciar& contractul nu poate i
-o%iicat sau revocat %e c*tre p*ri ori %enunat unilateral %e c*tre
constituitor %ec<t cu acor%ul $eneiciarului sau& :n a$sena acestuia&
cu autorizarea instanei 'u%ec*toreti.
@ncearea
conracului de
)iducie
Ar$=?: , B1C Contractul %e i%ucie :nceteaz* prin :-plinirea
ter-enului sau prin realizarea scopului ur-*rit c<n% aceasta intervine
:nainte %e :-plinirea ter-enului.
B2C 4l :nceteaz*& %e ase-enea& :n cazul :n care toi $eneiciarii
renun* la i%ucie& iar :n contract nu s-a precizat cu- vor continua
raporturile i%uciare :ntr-o ase-enea situaie. Declaraiile %e
renunare sunt supuse acelorai or-alit*i %e :nregistrare ca i
contractul %e i%ucie. 6ncetarea se pro%uce la %ata inaliz*rii
or-alit*ilor %e :nregistrare pentru ulti-a %eclaraie %e renunare.
B)C Contractul %e i%ucie :nceteaz* i :n -o-entul :n care s-a
%ispus %esc3i%erea proce%urii insolvenei :-potriva i%uciarului sau
:n -o-entul :n care se pro%uc& potrivit legii& eectele reorganiz*rii
persoanei 'uri%ice.
E)ecele .nce"rii
conracului de
)iducie
Ar$=?; , B1C C<n% contractul %e i%ucie :nceteaz*& -asa
patri-onial* i%uciar* e,istent* :n acel -o-ent se transer* la
$eneiciar& iar :n a$sena acestuia& la constituitor.
B2C Contopirea -asei patri-oniale i%uciare :n patri-oniul
$eneiciarului sau al constituitorului se va pro%uce nu-ai %up* plata
%atoriilor i%uciare.
Tilul *
Admini&rarea -unurilor aluia
Capiolul I
156
Di&po#i(ii generale
Caliaea de
admini&raor al
-unurilor aluia
Ar$=?< , B1C #ersoana care este :-puternicit*& prin legat sau
convenie& cu a%-inistrarea unuia sau -ai -ultor $unuri& a unei -ase
patri-oniale sau a unui patri-oniu care nu :i aparine are calitatea %e
a%-inistrator al $unurilor altuia.
B2C 6-puternicirea prin legat pro%uce eecte %ac* este acceptat*
%e a%-inistratorul %ese-nat.
B)C #reve%erile prezentului titlu sunt aplica$ile oric*rei
a%-inistr*ri a $unurilor altuia& cu e,cepia cazului :n care legea& actul
constitutiv sau :-pre'ur*rile concrete i-pun aplicarea unui alt regi-
'uri%ic %e a%-inistrare.
B4C A%-inistratorul persoan* izic* tre$uie s* ai$* capacitate
%eplin* %e e,erciiu.
Remunera(ia
admini&raorului
Ar$=?= % B1C Cu e,cepia cazului :n care& potrivit legii& actului
constitutiv sau :nelegerii ulterioare a p*rilor ori :-pre'ur*rilor
concrete& a%-inistrarea se realizeaz* cu titlu gratuit& a%-inistratorul
are %reptul la o re-uneraie sta$ilit* prin actul constitutiv sau prin
:nelegerea ulterioar* a p*rilor& prin lege ori& :n lipsa& prin 3ot*r<re
'u%ec*toreasc*E :n acest ulti- caz& se va ine sea-a %e o$iceiul
locului i& :n lipsa unui ase-enea criteriu& %e valoarea serviciilor
prestate %e a%-inistrator.
B2C #ersoana care acioneaz* *r* a avea acest %rept sau *r* a i
autorizat* :n acest sens nu are %reptul la re-uneraie& r*-<n<n%
aplica$ile& %aca este cazul& regulile %e la gestiunea %e aaceri.
Norm" de rimiere Ar$=?> , 6n a$sena unor nor-e 'uri%ice speciale& %ispoziiile
prezentului titlu se aplic* :n toate cazurile %e a%-inistrare a $unurilor
altuia.
Capiolul II
1ormele de admini&rare
Sec(iunea 6
Admini&rarea &impl"
No(iune Ar$=6? % #ersoana :-puternicit* cu a%-inistrarea si-pl* este inut*
s* eectueze toate actele necesare pentru conservarea $unurilor&
precu- i actele utile pentru ca acestea s* poat* i olosite conor-
%estinaiei lor o$inuite.
Ari-u(iile
admini&raorului
Ar$=66 % B1C Cel :-puternicit cu a%-inistrarea si-pl* este inut s*
culeag* ructele $unurilor i s* e,ercite %repturile aerente
a%-inistr*rii acestora.
B2C A%-inistratorul :ncaseaz* plata pentru creanele
a%-inistrate& eli$er<n% :n -o% vala$il c3itanele corespunz*toare& i
e,ercit* %repturile aerente valorilor -o$iliare pe care le are :n
a%-inistrare& precu- %reptul %e vot& %e conversie i %e r*scu-p*rare.
15(
Men(inerea
de&ina(iei -unurilor
Ar$=67 % A%-inistratorul este o$ligat s* continue -o%ul %e olosire
sau %e e,ploatare a $unurilor rugiere *r* a sc3i-$a %estinaia
acestora& cu e,cepia cazului :n care este autorizat %e c*tre $eneiciar
sau& :n caz %e :-pie%icare a acestuia& %e c*tre instana 'u%ec*toreasc*.
Inve&irea &umelor
de -ani
Ar$=68 , B1C A%-inistratorul este o$ligat s* investeasc* su-ele %e
$ani alate :n a%-inistrarea sa :n conor-itate cu %ispoziiile
prezentului titlu reeritoare la plasa-entele consi%erate pru%ente.
B2C A%-inistratorul poate& toto%at*& s* -o%iice investiiile
eectuate anterior %o$<n%irii %e c*tre acesta a calit*ii sale ori
eectuate %e el :nsui :n calitate %e a%-inistrator.
Auori#area acelor
de di&po#i(ie
Ar$=69 % B1C C<n% a%-inistrarea are ca o$iect un $un in%ivi%ual-
%eter-inat& a%-inistratorul va putea s* :nstr*ineze cu titlu oneros
$unul sau s*-l greveze cu o garanie real*& atunci c<n% este necesar
pentru conservarea valorii $unului& ac3itarea %atoriilor ori -eninerea
-o%ului %e olosin* potrivit %estinaiei o$inuite a $unului nu-ai cu
autorizarea $eneiciarului sau& :n caz %e :-pie%icare a acestuia sau :n
cazul :n care acesta nu a ost :nc* %eter-inat& a instanei
'u%ec*toreti.
B2C =n $un supus pericolului %eprecierii sau pieirii i-e%iate
poate i :nstr*inat *r* aceast* autorizare.
B)C C<n% a%-inistrarea are ca o$iect o -as* patri-onial* sau un
patri-oniu& a%-inistratorul poate s* :nstr*ineze un $un in%ivi%ual-
%eter-inat sau s* :l greveze cu o garanie real* ori %e c<te ori este
necesar pentru $una a%-inistrare a universalit*ii. 6n celelalte cazuri&
este necesar* autorizarea preala$il* a $eneiciarului sau& %up* caz& a
instanei 'u%ec*toreti.
B4C 6nc3eierea actului %e :nstr*inare :n lipsa autoriz*rii
preala$ile cerute potrivit prezentului articol atrage& :n cazul :n care
cauzeaz* pre'u%icii& o$ligaia %e reparare integral* i reprezint* -otiv
%e :nlocuire a a%-inistratorului.
Sec(iunea a 7%a
Admini&rarea deplin"
Ari-u(iile
admini&raorului
Ar$=6: % #ersoana :-puternicit* cu a%-inistrarea %eplin* este inut*
s* conserve i s* e,ploateze :n -o% proita$il $unurile& s* sporeasc*
patri-oniul sau s* realizeze aectaiunea -asei patri-oniale& :n
-*sura :n care aceasta este :n interesul $eneiciarului.
@ninderea puerilor
admini&raorului
Ar$=6; % #entru a%ucerea la :n%eplinire a o$ligaiilor sale&
a%-inistratorul va putea s* :nstr*ineze& cu titlu oneros& $unurile sau
s* le greveze cu un %rept real ori c3iar s* le sc3i-$e %estinaia&
precu- i s* eectueze orice alte acte necesare sau utile& inclusiv
orice or-* %e investiie.
158
Capiolul III
Regulile admini&r"rii
Sec(iunea 6
O-liga(iile admini&raorului )a(" de -ene)iciar
Limiele r"&punderii
admini&raorului
Ar$=6< % B1C A%-inistratorul $unurilor altuia acioneaz* nu-ai :n
li-itele puterilor ce :i sunt conerite i este inut& :n e,ercitarea
atri$uiilor sale& s* respecte o$ligaiile ce-i incu-$* potrivit legii&
actului constitutiv sau :nelegerii ulterioare a p*rilor.
B2C A%-inistratorul nu va i r*spunz*tor pentru pieirea $unurilor
pricinuit* %e ora -a'or*& vec3i-ea sau natura perisa$il* a $unurilor
ori %e olosirea o$inuit* i autorizat* a acestora.
O-liga(ia de
diligen("5 one&iae
0i loialiae
Ar$=6= % B1C A%-inistratorul tre$uie s* acioneze cu %iligena pe
care $un proprietar o %epune :n a%-inistrarea $unurilor sale.
B2C A%-inistratorul tre$uie& toto%at*& s* acioneze cu onestitate
i loialitate :n ve%erea satisacerii opti-e a intereselor $eneiciarului
sau a scopului ur-*rit.
Eviarea con)licului
de inere&e
Ar$=6> % B1C A%-inistratorul nu :i poate e,ercita atri$uiile :n
interesul s*u propriu sau al unei tere persoane.
B2C A%-inistratorul este o$ligat s* evite apariia unui conlict
:ntre interesul s*u propriu i o$ligaiile sale %e a%-inistrator.
B)C 6n -*sura :n care a%-inistratorul :nsui este i $eneiciar& el
este inut s*-i e,ercite atri$uiile :n interesul co-un al tuturor
$eneiciarilor& prin acor%area unui trata-ent egal interesului s*u i
celui al celorlali $eneiciari.
Anun(area
con)licului de
inere&e
Ar$=7? % A%-inistratorul este o$ligat s* :l anune pe $eneiciar %e
:n%at* %espre orice interes pe care :l %o$<n%ete :ntr-o anu-it*
activitate i care este %e natur* s* :l pun* :ntr-o situaie %e conlict %e
interese& precu- i %repturile pe care le-ar putea invoca :-potriva
$eneiciarului sau a $unurilor a%-inistrate& in%ic<n%& %up* caz& natura
i valoarea %repturilor respective& cu e,cepia intereselor i
%repturilor n*scute %in actul constitutiv al a%-inistr*rii.
Inerdic(ia
do-!ndirii de
drepuri .n leg"ur"
cu -unurile
admini&rae
Ar$=76 % B1C 6n ti-pul e,ercit*rii calit*ii sale& a%-inistratorul nu va
putea %eveni parte la nici un contract av<n% ca o$iect $unurile
a%-inistrate sau s* %o$<n%easc*& altel %ec<t prin succesiune& orice
el %e %repturi asupra $unurilor respective sau :-potriva
$eneiciarului.
B2C #rin e,cepie %e la %ispoziiile alin.B1C& a%-inistratorul va
putea :nc3eia actele -enionate& cu :-puternicirea e,pres* a
$eneiciarului sau& :n caz %e :-pie%icare a acestuia sau :n cazul :n
care acesta nu a ost :nc* %eter-inat& a instanei 'u%ec*toreti.
Separa(ia -unurilor
admini&rae
Ar$=77 % A%-inistratorul este o$ligat s* in* o evi%en* %istinct* a
$unurilor sale proprii %e $unurile preluate :n a%-inistrare. Aceasta
15!
o$ligaie su$zist* i :n cazul :n care& la preluarea $unurilor
$eneiciarului a%-inistr*rii& nu a ost :ntoc-it un inventar.
Inerdic(ia )olo&irii
-unurilor
admini&rae .n
inere& propriu
Ar$=78 % 6n a$sena acor%ului $eneiciarului sau a :-puternicirii
conerite prin lege& prin actul constitutiv ori prin :nelegerea
ulterioar* a p*rilor& a%-inistratorul este o$ligat s* nu oloseasc* :n
propriul s*u avanta' $unurile a%-inistrate sau inor-aiile care :i
parvin :n virtutea a%-inistr*rii.
Inerdic(ia acelor
de di&po#i(ie cu ilu
graui
Ar$=79 % A%-inistratorul nu va putea %ispune cu titlu gratuit %e
$unurile sau %repturile care :i sunt :ncre%inate& cu e,cepia cazului :n
care natura :ns*i a a%-inistr*rii sale o i-pune.
Drepul de a
repre#ena .n +u&i(ie
Ar$=7: % A%-inistratorul poate sta :n 'ustiie pentru orice cerere sau
aciune reeritoare la a%-inistrarea $unurilor i poate interveni :n
orice cerere sau aciune av<n% %rept o$iect $unurile a%-inistrate.
Pluraliaea
-ene)iciarilor
Ar$=7; % Dac* e,ist* -ai -uli $eneiciari& conco-iteni sau
succesivi& a%-inistratorul este inut s* acioneze cu i-parialitate&
in<n% cont %e %repturile i interesele iec*ruia %intre ei.
Aenuarea
r"&punderii
admini&raorului
Ar$=7< % 6n aprecierea li-itelor r*spun%erii a%-inistratorului i a
%esp*gu$irilor %atorate %e acesta& instana 'u%ec*toreasc* va putea
re%uce cuantu-ul acestora& in<n% cont %e circu-stanele asu-*rii
a%-inistr*rii sau %e caracterul gratuit al serviciului a%-inistratorului.
Sec(iunea a 7%a
O-liga(iile admini&raorului 0i ale -ene)iciarului .n raporurile cu er(ii
R"&punderea
per&onal" a
admini&raorului
Ar$=7= % B1C A%-inistratorul care :i asu-* o$ligaii :n nu-ele
$eneiciarului sau al i%uciarului& pentru -asa patri-onial* i%uciar*&
:n li-itele puterilor conerite& nu va i inut personal r*spunz*tor a*
%e terii contractani.
B2C A%-inistratorul este personal r*spunz*tor a* %e terii cu
care contracteaz* %ac* se o$lig* :n nu-e propriu& su$ rezerva
%repturilor %einute %e acetia :-potriva $eneiciarului sau& %up* caz&
a i%uciarului& pentru -asa patri-onial* i%uciar*.
R"&punderea
per&onal" a
admini&raorului .n
ca#ul dep"0irii
puerilor con)erie
Ar$=7> , A%-inistratorul care-i %ep*ete puterile este inut
personal a* %e terii cu care a contractat& :n -*sura :n care acetia
nu au cunoscut aptul %ep*irii puterilor ori $eneiciarul nu a ratiicat
:n -o% e,pres sau tacit actul :nc3eiat %e a%-inistrator cu %ep*irea
puterilor conerite.
E2erciarea
individual" a
puerilor
.ncredin(ae mai
mulor per&oane
Ar$=8? % B1C +e consi%er* o %ep*ire a puterilor conerite aptul
a%-inistratorului %e a e,ercita :n -o% in%ivi%ual atri$uiile pe care
tre$uie s* le e,ercite :-preun* cu altcineva.
B2C #rin %erogare la preve%erile alin.B1C& nu constituie o
:nc*lcare a puterilor e,ercitarea acestora :ntr-un -o% cel puin la el
16/
%e avanta'os ca acela i-pus prin actul %e :-puternicire.
Limiarea
r"&punderii
-ene)iciarului )a("
de er(i
Ar$=86 % B1C Aeneiciarul r*spun%e a* %e teri pentru pre'u%iciile
pricinuite :n -o% culpa$il %e a%-inistrator :n e,ercitarea atri$uiilor
sale nu-ai p<n* la concurena c<tigului o$inut.
B2C #reve%erile alin.B1C se aplic*& :n -o% corespunz*tor& :n cazul
-asei patri-oniale i%uciare.
Admini&raorul
aparen
Ar$=87 , 7rice persoan* care& av<n% capacitate %eplin* %e e,erciiu&
creeaz* aparena %espre o alt* persoan* c* este a%-inistratorul
$unurilor sale& va i inut* %e toate contractele pe care aceast*
persoan* le :nc3eie cu terii %e $un*-cre%in*.
Sec(iunea a 8%a
Invenar5 garan(ii 0i a&igurare
I#vorul o-liga(iei
privind invenarul5
garan(iile 0i
a&igurarea
Ar$=88 , B1C A%-inistratorul nu este o$ligat s* ac* inventarul& s*
su$scrie o poli* %e asigurare sau s* urnizeze o alt* garanie pentru
$una e,ecutare a :n%atoririlor sale& :n a$sena unei clauze a actului
constitutiv& a :nelegerii ulterioare a p*rilor& a unei %ispoziii legale
contrare sau a unei 3ot*r<ri 'u%ec*toreti pronunate la cererea
$eneiciarului sau a oric*rei persoane interesate.
B2C 6n cazul :n care o ase-enea o$ligaie a ost sta$ilit*& in
sarcina a%-inistratorului& prin actul constitutiv& :nelegerea ulterioar*
a p*rilor sau 3ot*r<re 'u%ec*toreasc*& a%-inistratorul va putea
solicita instanei 'u%ec*toreti& :ns* nu-ai pentru -otive te-einice&
s* ie %ispensat %e :n%eplinirea ei.
Crierii penru
aprecierea moivelor
emeinice
Ar$=89 , B1C 6n soluionarea cererilor prev*zute :n articolul
prece%ent& instana 'u%ec*toreasc* va ine sea-a %e valoarea
$unurilor& %e situaia p*rilor& precu- i %e alte circu-stane.
B2C Instana nu va putea a%-ite cererea %e sta$ilire a o$ligaiei
a%-inistratorului privin% inventarul& garaniile sau asigurarea& %ac*
pe aceast* cale s-ar :nc*lca o clauz* contrar* %in actul constitutiv sau
%in :nelegerea ulterioar* a p*rilor.
Cuprin&ul
invenarului
Ar$=8: , B1C 6n cazurile :n care a%-inistratorul este o$ligat s*
:ntoc-easc* un inventar& acesta tre$uie s* cuprin%* o enu-erare
co-plet* a $unurilor :ncre%inate sau a coninutului -asei
patri-oniale ori a patri-oniului supus a%-inistr*rii.
B2C Inventarul conine& ori %e c<te ori este cazulD
aC %atele %e i%entiicare a $unurilor i-o$ile i %escrierea
$unurilor -o$ile& cu in%icarea valorii acestora& iar :n cazul
unei universalit*i %e $unuri -o$ile& o i%entiicare
corespunz*toare a universalit*ii respectiveE
$C i%entiicarea su-elor %e $ani i a celorlalte valori -o$iliareE
cC lista celorlalte instru-ente inanciare.
B)C De ase-enea& :n cazul a%-inistr*rii unei -ase patri-oniale
sau a unui patri-oniu& inventarul cuprin%e lista %atoriilor i se
161
:nc3eie cu o recapitulare a activului i pasivului.
B4C A%-inistratorul are o$ligaia s* notiice $eneiciarului& prin
scrisoare reco-an%at* cu conir-are %e pri-ire& %ata i locul
:ntoc-irii inventarului.
B5C Inventarul se :ntoc-ete ie prin :nscris autentic& ie prin
:nscris su$ se-n*tur* privat* cuprinz<n% %ata i locul :ntoc-irii& i
se-nat %e autor i %e $eneiciar& iar :n a$sena acestuia %in ur-* %e
%oi -artori. Constat*rile cu privire la care $eneiciarul nu a *cut
o$ieciuni au %eplin* or* pro$anta ata %e acesta %in ur-*.
/unurile de u#
per&onal
Ar$=8; , 6n -*sura :n care patri-oniul a%-inistrat cuprin%e $unuri
%e uz personal ale titularului sau& %up* caz& ale %eunctului& :n
inventar se ace o -eniune %e or%in general cu privire la acestea&
%escriin%u-se %oar o$iectele %e :-$r*c*-inte& :nscrisurile personale&
$i'uteriile sau o$iectele %e uz curent a c*ror valoare in%ivi%ual*
%ep*ete ec3ivalentul :n lei al su-ei %e 1// euro.
Sarea -unurilor
indicae .n invenar
Ar$=8< , Aunurile in%icate :n inventar sunt prezu-ate :n $un* stare
la %ata :ntoc-irii acestuia& cu e,cepia cazului :n care inventarul
cuprin%e o -eniune contrar* agreat* %e $eneiciar sau& :n a$sena
acor%ului $eneiciarului& :nsoit* %e un %ocu-ent %ove%itor.
Comunicarea 0i
cone&area
invenarului
Ar$=8= , B1C 7 copie a inventarului va i pre%at* %e a%-inistrator
persoanei care l-a %ese-nat i $eneiciarului& precu- i oric*rei alte
persoane interesate %espre care acesta are cunotin*.
B2C Inventarul va i *cut pu$lic nu-ai :n cazurile i potrivit
proce%urii prev*zute %e lege.
B)C 7rice persoan* interesat* va putea contesta :n 'ustiie
inventarul sau oricare %in -eniunile coninute %e acesta i va putea
solicita :ntoc-irea unui nou inventar& cu participarea unui e,pert
'u%iciar.
A&igurarea
)aculaiv"
Ar$=8> , B1C C3iar :n a$sena unei o$ligaii sta$ilite prin lege& prin
actul constitutiv sau prin :nelegerea p*rilor ori prin 3ot*r<re
'u%ec*toreasc*& a%-inistratorul va putea asigura $unurile
:ncre%inate :-potriva riscurilor o$inuite& precu- urtul sau
incen%iul& pe c3eltuiala $eneiciarului sau a patri-oniului i%uciar.
B2C A%-inistratorul va putea su$scrie& toto%at*& o poli* %e
asigurare proesional* pentru $una e,ecutare a o$ligaiilor sale.
B)C C3eltuielile prile'uite %e asigurarea prev*zut* la alin.B2C sunt
:n sarcina $eneiciarului sau ale patri-oniului i%uciar& :n cazul :n
care a%-inistrarea este eectuat* cu titlu gratuit.
Sec(iunea a 9%a
Admini&rarea coleciv" 0i delegarea
Adoparea
Co"r!rilor
Ar$=9? , 6n cazul :n care sunt %ese-nate -ai -ulte persoane :n
calitate %e a%-inistratori& %ac* legea sau actul %e %ese-nare nu
preve%e altel& 3ot*r<rile se iau prin voina -a'orit*ii acestora.
162
Adoparea
Co"r!rilor .n
&iua(ii &peciale
Ar$=96 , B1C A%-inistratorii vor putea eectua :n -o% in%ivi%ual
acte %e conservare.
B2C 6n cazul :n care nu se pot lua 3ot*r<ri :n -o% vala$il %in
cauza opunerii constante a unora %intre a%-inistratori& celelalte acte
%e a%-inistrare a $unurilor altuia vor putea i *cute& :n caz %e
urgen*& cu autorizarea instanei 'u%ec*toreti.
B)C 6n -*sura :n care ne:nelegerile %intre a%-inistratori
persist*& iar a%-inistrarea este serios aectat*& instana va putea
%ispune& la solicitarea oric*rei persoane interesate& una sau -ai -ulte
%intre ur-*toarele -*suriD
aC sta$ilirea unui -ecanis- si-pliicat %e a%optare a 3ot*r<rilorE
$C repartizarea atri$uiilor :ntre a%-inistratoriE
cC conerirea votului %ecisiv& :n caz %e paritate %e voturi& unuia %intre
a%-inistratoriE
%C :nlocuirea a%-inistratorului sau& %up* caz& a a%-inistratorilor
c*rora le este i-puta$il* situaia creat*.
R"&punderea
&olidar"
Ar$=97 , B1C A%-inistratorii sunt r*spunz*tori :n -o% soli%ar pentru
:n%eplinirea atri$uiilor lor.
B2C Cu toate acestea& :n cazul :n care atri$uiile sunt repartizate
prin lege& actul %e %ese-nare sau 3ot*r<re 'u%ec*toreasc*& iar
repartizarea a ost respectat*& iecare a%-inistrator este r*spunz*tor
%oar pentru partea sa %e a%-inistrare.
Pre#um(ia de
apro-are a
Co"r!rilor
Ar$=98 , B1C +e prezu-* c* a%-inistratorul a apro$at toate
3ot*r<rile a%optate %e ceilali a%-inistratori i va r*spun%e pentru
acestea :n soli%ar cu ei :n -*sura :n care nu s-a opus :n -o-entul
a%opt*rii 3ot*r<rii i nu a notiicat aceast* opoziie $eneiciarului :ntr-
un ter-en rezona$il.
B2C +e prezu-* c* a%-inistratorul a apro$at 3ot*r<rea a%optat*
:n a$sena sa :n -*sura :n care nu-i ace cunoscut* opoziia celorlali
a%-inistratori i $eneiciarului :ntr-un ter-en rezona$il %e la %ata la
care a luat cunotin* %e 3ot*r<rea respectiv*.
B)C A%-inistratorul nu va r*spun%e :n situaia :n care nu a putut&
pentru -otive te-einice& s* notiice opoziia sa :n con%iiile alin.B1C.
Delegarea Ar$=99 , B1C A%-inistratorul :i poate %elega parial atri$uiile sau
poate :-puternici un ter s* :l reprezinte la :nc3eierea unui act
%eter-inat.
B2C A%-inistratorul nu poate %elega unei tere persoane
a%-inistrarea general* sau e,erciiul unei puteri %iscreionare& cu
e,cepia cazului :n care %elegarea se ace c*tre un coa%-inistrator.
B)C A%-inistratorul r*spun%e pentru aptele celui su$stituit :n
-*sura :n care $eneiciarul nu a autorizat :n -o% e,pres su$stituirea&
iar :n cazul :n care autorizarea e,ist*& r*spun%e nu-ai pentru lipsa %e
%iligen* :n alegerea i :n%ru-area :nlocuitorului.
R"&punderea
repre#enanului
Ar$=9: , B1C Actele prin care reprezentantul a%-inistratorului a
:nc*lcat preve%erile actului %e %ese-nare sau uzanele sunt
16)
admini&raorului inopoza$ile $eneiciarului.
B2C De ase-enea& $eneiciarul se va putea :n%repta :-potriva
reprezentantului pentru pre'u%iciile suerite& c3iar %ac*
a%-inistratorul era autorizat e,pres s* :ncre%ineze reprezentarea.
Sec(iunea a :%a
Pla&amenele con&iderae &igure
Caegorii de
pla&amene
con&iderae &igure
Ar$=9; %

+unt prezu-ate a i sigure plasa-entele av<n% %rept o$iect
ur-*toareleD
1. titluri %e proprietate asupra $unurilor i-o$ileE
2. valori -o$iliare e-ise sau garantate %e statul ro-<n sau %e
unit*ile a%-inistrativ-teritoriale ale acestuia ori %e oricare
%intre statele -e-$re ale =niunii 4uropene& +tatele =nite ale
A-ericii sau oricare %intre statele -e-$re& Aanca
Internaional* %e .econstrucie i Dezvoltare sau Aanca
4uropean* %e InvestiiiE
). valori -o$iliare e-ise %e c*tre o persoan* 'uri%ic* care
e,ploateaz* un serviciu pu$lic :n .o-<nia i este autorizat*
s* i,eze tarie pentru utilizarea serviciului respectivE
4. valori -o$iliare garantate %e stat sau %e unit*ile
a%-inistrativ-teritoriale ale acestuia :n avoarea i%uciarului&
:n sensul anga'a-entului %e a %isponi$iliza resursele
inanciare necesare pentru ac3itarea %o$<nzilor i a capitalului
la %ata sca%enei iec*ruia %intre acesteaE
5. valori -o$iliare e-ise %e o societate co-ercial*& :n -*sura :n
care acesteaD
aC sunt garantate cu o ipotec* %e rangul :nt<i asupra unui
i-o$il sau cu valori -o$iliare prezu-ate ca iin%
sigureE
$C sunt garantate cu o garanie real* %e rangul :nt<i
asupra ec3ipa-entului societ*ii& iar societatea i-a
ac3itat %o$<nzile aerente :-pru-uturilor contractate
:n %ecursul prece%enilor zece ani sau
cC sunt e-ise %e o societate ale c*rei aciuni or%inare sau
preereniale sunt consi%erate plasa-ente sigure.
6. valori -o$iliare e-ise %e o instituie %e cre%it autorizat* %e
Aanca 1aional* a .o-<niei& :n -*sura :n care activitatea
principal* a respectivei instituii %e cre%it const* :n acor%area
%e :-pru-uturi garantate cu ipotec* %e rang :nt<i asupra
$unurilor i-o$ile situate :n .o-<niaE
(. creane garantate cu ipotec* asupra i-o$ilelor situate :n
.o-<niaD
aC :n cazul :n care plata capitalului i a %o$<nzilor este
garantat* personal sau real %e stat sau %e unit*ile
a%-inistrativ-teritoriale ale acestuiaE
$C :n cazul :n care valoarea creanei nu %ep*ete (5G
%in valoarea i-o$ilului care garanteaz* plata& %up*
%e%ucerea su-elor reprezent<n% creane garantate cu
164
acelai i-o$il i av<n% rang egal sau superior creanei
respectiveE
cC :n cazul :n care su-a cu care valoarea creanei
%ep*ete (5G %in valoarea i-o$ilului care
garanteaz* plata& %up* %e%ucerea su-elor
reprezent<n% creane garantate cu acelai i-o$il i
av<n% rang egal sau superior creanei respective& este
garantat* personal sau real %e c*tre stat& %e unit*ile
a%-inistrativ-teritoriale ale acestuia& %e Agenia
1aional* pentru 9ocuine& sau& %up* caz& printr-o
poli* %e asigurare ipotecar* e-is* %e o societate %e
asigurare-reasigurare autorizat* :n con%iiile legii.
8. aciuni preereniale integral li$erate& e-ise %e o societate
co-ercial* ale c*rei aciuni or%inare sunt consi%erate
plasa-ente sigure sau care a %istri$uit& :n %ecursul celor cinci
e,erciii inanciare prece%ente& %ivi%en%ele stipulate pentru
toate aciunile sale preerenialeE
!. aciuni or%inare& e-ise %e o societate co-ercial* care i-a
:n%eplinit& pe o perioa%* prece%ent* %e trei ani consecutivi&
o$ligaia %e inor-are continu* prev*zut* %e %ispoziiile
legale care regle-enteaz* valorile -o$iliare& :n -*sura :n
careD
aC aceste aciuni sunt cotate la o $urs* autorizat* %e
Co-isia 1aional* a "alorilor ;o$iliare i
$C capitalizarea $ursier* a societ*ii respective&
e,cluz<n% aciunile preereniale i pac3etele %e
aciuni -ai -ari %e 1/G %in capitalul social&
%ep*ete valoarea sta$ilit* :n acest sens %e Co-isia
1aional* a "alorilor ;o$iliare.
1/. aciuni ale unei societ*i %e investiii sau titluri %e participare
la un on% %esc3is %e investiii sau la o i%ucie& :n -*sura :n
care -ini-u- 6/G %in portooliul acestor entit*i reprezint*
plasa-ente prezu-ate ca iin% sigure& %ac* societatea& on%ul
sau& %up* caz& i%ucia respectiv* i-au :n%eplinit& :n ulti-ii trei
ani& o$ligaia %e raportare prev*zut* %e legea privin%
organis-ele %e plasa-ent colectiv :n valori -o$iliare.
Limiele pruden(iale
ale e)ecu"rii
pla&amenelor
Ar$=9< % B1C A%-inistratorul 3ot*r*te cu privire la eectuarea
plasa-entelor :n uncie %e ran%a-ent i %e creterea esti-at* a
valoriiE a%-inistratorul va c*uta s* realizeze un portooliu
%iversiicat& care s* pro%uc* venituri i,e i& respectiv& varia$ile& :ntr-
o proporie sta$ilit* :n uncie %e con'unctura econo-ic*.
B2C A%-inistratorul nu va putea ac3iziiona -ai -ult %e 5G %in
aciunile aceleiai societ*i co-erciale i nici nu va putea ac3iziiona
aciuni& o$ligaiuni sau alte valori -o$iliare ale unei persoane 'uri%ice
care nu i-a :n%eplinit o$ligaia %e plat* a %ivi%en%elor sau %o$<nzilor
sau acor%a :-pru-uturi persoanei 'uri%ice respective.
Pla&area &umelor de
-ani
Ar$=9= % B1C A%-inistratorul va putea %epozita su-ele %e $ani care
:i sunt :ncre%inate la o instituie %e cre%it sau %e asigurare ori la un
165
organis- %e plasa-ent colectiv& :n -*sura :n care %epozitul este
ra-$ursa$il la ve%ere sau :n ur-a unui aviz %e -a,i-u- )/ %e zile.
B2C A%-inistratorul va putea eectua& toto%at*& %epuneri pe
perioa%e -ai lungi :n -*sura :n care acestea sunt garantate integral
%e 8on%ul %e garantare a %epozitelor :n siste-ul $ancar sau& %up*
caz& %e 8on%ul %e prote'are a asigurailor.
B)C 6n lipsa garaniei prev*zute la alin.B2C& a%-inistratorul nu va
putea eectua %epuneri pe perioa%e -ai lungi& cu e,cepia cazului :n
care instana :l autorizeaz* :n acest sens i :n conor-itate cu regulile
%eter-inate %e aceasta.
Men(inerea
pla&amenelor
anerioare
Ar$=9> % B1C A%-inistratorul va putea -enine plasa-entele
e,istente la %ata prelu*rii unciei c3iar %ac* acestea nu sunt
consi%erate sigure.
B2C A%-inistratorul va putea& toto%at*& s* %ein* valori
-o$iliare care le :nlocuiesc pe cele %einute anterior ca ur-are a
reorganiz*rii& lic3i%*rii sau uziunii persoanei 'uri%ice e-itente.
O-liga(ia de
reparare a
pre+udiciului penru
pla&amenele
ne&igure
Ar$=:? % B1C +e prezu-* c* un a%-inistrator acioneaz* pru%ent
%ac* :i :n%eplinete atri$uiile :n conor-itate cu preve%erile
prezentei seciuni.
B2C A%-inistratorul care eectueaz* un alt plasa-ent %ec<t cele
-enionate :n art.846 i care nu a ost autorizat e,pres %e c*tre
$eneiciar va i inut s* repare pre'u%iciul rezultat *r* a se ine sea-a
%e e,istena vreunei culpe.
O-liga(ia
admini&raorului de
a%0i ar"a caliaea
Ar$=:6 ,

B1C A%-inistratorul tre$uie s* in%ice calitatea sa i
persoana $eneiciarului pentru plasa-entele *cute :n cursul
a%-inistr*rii.
B2C 6n caz contrar& plasa-entul i proitul aerent vor reveni tot
$eneiciarului. Dac* plasa-entele sunt nerenta$ile& a%-inistratorul
va acoperi personal pier%erile cauzate $eneiciarului.
Sec(iunea a ;%a
Repari(ia pro)iurilor 0i a pierderilor
Repari(ia pro)iului
0i a pierderilor
Ar$=:7 % B1C .epartiia proitului i a pier%erilor :ntre $eneiciarul
ructelor i cel al capitalului se va realiza :n conor-itate cu
preve%erile actului constitutiv.
B2C 6n lipsa unei in%icaii suiciente :n act& repartiia se ace c<t
-ai ec3ita$il posi$il& in<n% sea-a %e o$iectul a%-inistr*rii& %e
circu-stanele care au %at natere la a%-inistrare& precu- i %e
practicile conta$ile general acceptate.
De-iarea conului
de veniuri
Ar$=:8 - B1C Contul %e venituri se va %e$ita cu su-ele reprezent<n%
ur-*toarele c3eltuieli i alte c3eltuieli %e natur* si-ilar*& :n
ur-*toarea or%ineD
aC pri-ele %e asigurare& costurile reparaiilor -inore& precu- i
celelalte c3eltuieli o$inuite ale a%-inistr*riiE
166
$C 'u-*tate %in re-uneraia a%-inistratorului i %in c3eltuielile
rezona$ile eectuate %e acesta pentru a%-inistrarea co-un* a
capitalului i %o$<nzilorE
cC i-pozitele i ta,ele pl*tite& aerente $unurilor a%-inistrateE
%C c3eltuielile eectuate pentru conservarea %repturilor
$eneiciarului ructelor i 'u-*tate %in costurile prile'uite %e
%esc*rcarea 'u%iciar* %e gestiune& :n -*sura :n care instana
'u%ec*toreasc* nu %ispune altelE
eC costurile a-ortiz*rii $unurilor& cu e,cepia celor utilizate :n
scop personal %e c*tre $eneiciar.
B2C A%-inistratorul va putea repartiza c3eltuielile i-portante pe
o perioa%* %e ti-p rezona$il*& pentru a -enine veniturile la un nivel
constant.
De-iarea conului
de capial
Ar$=:9 % B1C Contul %e capital se va %e$ita cu su-ele reprezent<n%
c3eltuieli care nu sunt trecute :n %e$itul contului %e venituri& precu-
c3eltuielile reeritoare la investiiile %e capital& :nstr*inarea %e $unuri&
conservarea %repturilor $eneiciarului capitalului sau a %reptului %e
proprietate a $unurilor a%-inistrate.
B2C Contul %e capital se va %e$ita& toto%at*& cu su-ele
reprezent<n% ta,e i i-pozite pl*tite asupra c<tigurilor %in capital&
c3iar i atunci c<n% legea special* le caliic* i-pozite pe venit.
Momenul na0erii
drepului
-ene)iciarului la
veniul ne
Ar$=:: % Aeneiciarul ructelor este :n%rept*it la venitul net rezultat
%in a%-inistrarea $unurilor :ncep<n% cu %ata prev*zut* :n actul
constitutiv sau& :n lipsa unei ase-enea %ate& %e la -o-entul :nceperii
a%-inistr*rii ori& %up* caz& al %ecesului testatorului.
Do-!ndirea
)rucelor
Ar$=:; % B1C C<n% $eneiciarul este proprietarul $unului rugier&
ructele se %o$<n%esc potrivit regulilor prev*zute :n art.56( alin.B2C i
B)C. 6n cazul :n care $eneiciarul este o ter* persoan*& se aplic* :n
-o% corespunz*tor& regulile prev*zute :n art.(2( i art.(28.
B2C Divi%en%ele i %istri$uiile unei persoane 'uri%ice se
%atoreaz* %e la %ata in%icat* :n 3ot*r<rea %e %istri$uie sau& :n lipsa
acesteia& %e la %ata 3ot*r<rii respective. Aeneiciarul nu va avea
%reptul la plata %ivi%en%elor sta$ilite ulterior -o-entului :ncet*rii
%reptului s*u.
Sec(iunea a <%a
Darea de &eam" anual"
O-liga(ia privind
darea de &eam"
Ar$=:<

% Cel puin o %at* pe an a%-inistratorul :i va prezenta
$eneiciarului o %are %e sea-* su-ar* a gestiunii sale.
Con(inuul 0i
audiarea d"rii de
&eam"
Ar$=:= - B1C Darea %e sea-* tre$uie s* cuprin%* toate inor-aiile
necesare veriic*rii e,actit*ii acesteia.
B2C 7rice persoan* interesat* va putea s* solicite instanei
'u%ec*toreti& la -o-entul prezent*rii %*rii %e sea-*& %ese-narea
unui e,pert pentru au%itarea acesteia.
16(
Darea de &eam" .n
ipoe#a .n care &un
mai mul(i
admini&raori
Ar$=:> , Dac* sunt -ai -uli a%-inistratori& acetia vor :ntoc-i o
singur* %are %e sea-*& cu e,cepia cazului :n care atri$uiile lor au
ost repartizate prin lege& prin actul constitutiv sau %e c*tre instana
'u%ec*toreasc*& iar aceast* repartizare a ost respectat*.
E2aminarea
regi&relor
Ar$=;? % A%-inistratorul este o$ligat s*-i per-it* $eneiciarului& :n
orice -o-ent& e,a-inarea registrelor i a %ocu-entelor 'ustiicative
ce au leg*tur* cu gestiunea sa.
CAPITOLUL I*
@ncearea admini&r"rii
Sec(iunea 6
Cau#ele de .nceare
Ca#uri de .nceare Ar$=;6 % A%-inistrarea :nceteaz*D
aB prin stingerea %reptului $eneiciarului asupra $unurilor
a%-inistrateE
-B prin e,pirarea ter-enului sau :-plinirea con%iiei stipulate
:n actul constitutivE
cB prin :n%eplinirea scopului a%-inistr*rii sau prin :ncetarea
cauzei care a %at natere a%-inistr*riiE
dB prin %enunarea %e c*tre $eneiciar a actului %e %ese-nare&
ca ur-are a solicit*rii co-unicate a%-inistratorului& prin
scrisoare reco-an%at* cu conir-are %e pri-ire& %e a restitui
$unurile %e :n%at*E
eB prin :nlocuirea a%-inistratorului %e c*tre $eneiciar sau %e
c*tre instana 'u%ec*toreasc*& la cererea altei persoanei
interesateE
)B prin %ecesul& punerea su$ inter%icie& renunarea
a%-inistratorului ori supunerea acestuia la o proce%ur* %e
reorganizare 'u%iciar* i ali-entE
gB prin punerea su$ inter%icie a $eneiciarului sau supunerea
acestuia la o proce%ur* %e reorganizare 'u%iciar* i ali-ent&
:n -*sura :n care aceasta aecteaz* $unurile a%-inistrate.
Noi)icarea
renun("rii
Ar$=;7 % B1C A%-inistratorul poate renuna la atri$uiile sale& pe
$aza notiic*rii a%resate& prin scrisoare reco-an%at* cu conir-are %e
pri-ire& $eneiciarului i& %up* caz& celorlali a%-inistratori sau
persoanei :-puternicite s* %ese-neze un :nlocuitor.
B2C 1otiicarea va cuprin%e un ter-en %e preaviz rezona$il
pentru ca $eneiciarul s* nu-easc* un alt a%-inistrator sau s* preia el
:nsui a%-inistrarea $unurilor.
B)C 6n caz contrar& a%-inistratorul va repara pre'u%iciul cauzat
prin renunarea sa inte-pestiv*.
B4C .enunarea a%-inistratorului pro%uce eecte %e la %ata
e,pir*rii ter-enului %e preaviz.
Moarea &au Ar$=;8 % B1C ;oartea sau punerea su$ inter%icie a a%-inistratorului
168
punerea &u-
inerdic(ie a
admini&raorului
va i co-unicat* $eneiciarului i& %up* caz& celorlali a%-inistratori&
%e c*tre -otenitorii acestuia sau e,ecutorul testa-entar& ori %e c*tre
tutorele a%-inistratorului.
B2C ;otenitorii& e,ecutorul testa-entar i tutorele& %up* caz&
sunt o$ligai s* :ntreprin%*& :n privina oric*rei aaceri :ncepute& orice
-*sur* i-e%iat* care este necesar* pentru prevenirea pro%ucerii unei
pier%eri& precu- i s* %ea socoteal* i s* pre%ea $unurile c*tre
persoana :n%rept*it*.
O-liga(iile a&umae
ulerior .nce"rii
admini&r"rii
Ar$=;9

% B1C 7$ligaiile asu-ate a* %e teri& ulterior :ncet*rii
a%-inistr*rii& %e un a%-inistrator %e $un*-cre%in* sunt pe %eplin
vala$ile i :l o$lig* pe $eneiciar sau& %up* caz& pe i%uciar.
B2C #reve%erile alin.B1C se aplic* i :n cazul o$ligaiilor asu-ate
%e a%-inistrator ulterior :ncet*rii a%-inistr*rii& atunci c<n% aceasta
este o consecin* necesar* sau o -*sur* necesar* pentru prevenirea
pier%erilor.
B)C Aeneiciarul sau i%uciarul este %e ase-enea inut %e
o$ligaiile asu-ate a* %e terii care nu au cunoscut aptul :ncet*rii
a%-inistr*rii.
B4C 8i%uciarul r*spun%e nu-ai :n li-itele activului -asei
patri-oniale i%uciare.
Sec(iunea a 7%a
Darea de &eam" 0i predarea -unurilor
Darea de &eam"
)inal"
Ar$=;: % B1C 9a :ncetarea raporturilor %e a%-inistrare&
a%-inistratorul va prezenta o %are %e sea-* inal* $eneiciarului i&
%up* caz& a%-inistratorului :nlocuitor sau celorlali a%-inistratori. 6n
cazul :ncet*rii si-ultane a raporturilor %e a%-inistrare a -ai -ultor
a%-inistratori& acetia vor prezenta o singur* %are %e sea-*& cu
e,cepia cazului :n care atri$uiile acestora sunt separate.
B2C Darea %e sea-* va cuprin%e toate %atele necesare pentru a
per-ite veriicarea e,actit*ii saleE registrele i celelalte %ocu-ente
'ustiicative vor putea i consultate %e persoanele interesate.
B)C Acceptarea %*rii %e sea-* %e c*tre $eneiciar :l %escarc* pe
a%-inistrator.
De&c"rcarea
+udiciar" de
ge&iune
Ar$=;; , B1C 6n cazul :n care oricare %intre $eneiciari reuz* %area
%e sea-*& a%-inistratorul poate cere instanei 'u%ec*toreti s* o
:ncuviineze.
B2C 7ri %e c<te ori este necesar& instana 'u%ec*toreasc* va
%ispune eectuarea unei e,pertize %e specialitate.
Locul pred"rii
-unurilor
Ar$=;< , 6n a$sena unei stipulaii contrare& a%-inistratorul pre%*
$unurile a%-inistrate la locul un%e se g*sesc acestea.
@ninderea o-liga(iei
de re&iuire
Ar$=;= % B1C A%-inistratorul este o$ligat s* pre%ea tot ce a pri-it :n
e,ercitarea atri$uiilor sale& c3iar %ac* plata pri-it* %e la ter este
ne%atorat* $eneiciarului sau& %up* caz& i%uciarului& pentru -asa
16!
patri-onial* i%uciar*.
B2C 4l este& %e ase-enea& o$ligat s* restituie orice proit sau
orice alt avanta' patri-onial& realizat :n olos personal& prin olosirea&
*r* per-isiune& a inor-aiilor o$inute :n virtutea calit*ii sale.
B)C A%-inistratorul care a olosit& *r* per-isiune& un $un& este
o$ligat s*-l in%e-nizeze pe $eneiciar sau& %up* caz& pe i%uciar& :n
contul -asei patri-oniale i%uciare cu ec3ivalentul olosinei
$unului.
Suporarea
cCeluielilor
admini&r"rii
Ar$=;> % B1C C3eltuielile a%-inistr*rii& inclusiv cele ocazionate %e
prezentarea %*rii %e sea-* i %e pre%area $unurilor& sunt :n sarcina
$eneiciarului sau& %up* caz& a i%uciarului& pentru -asa patri-onial*
i%uciar*.
B2C 6n cazul renun*rii& %enun*rii actului %e %ese-nare sau al
:nlocuirii a%-inistratorului& $eneiciarul sau i%uciarul& :n contul
-asei patri-oniale i%uciare& are :n sarcin*& pe l<ng* c3eltuielile
-enionate la alin.B1C& i plata re-uneraiei cuvenite
a%-inistratorului :n raport cu %urata activit*ii sale.
Daa curgerii
do-!n#ilor a&upra
&oldului
Ar$=<? % B1C A%-inistratorul %atoreaz* %o$<nzi asupra sol%ului %e la
%ata accept*rii ori a :ncuviin*rii 'u%iciare a %*rii %e sea-* sau& %up*
caz& %e la %ata so-aiei& co-unicate prin inter-e%iul e,ecutorului
'u%ec*toresc& prin care este pus :n :nt<rziere pentru prezentarea
acesteia.
B2C Aeneiciarul sau i%uciarul& pentru -asa patri-onial*
i%uciar*& %atoreaz* %o$<nzi %oar %e la punerea :n :nt<rziere.
Deducerea
remunera(iei
Ar$=<6 % B1C A%-inistratorul va putea %e%uce %in sol%ul
a%-inistr*rii re-uneraia care :i este %atorat* %e $eneiciar sau %e
i%uciar& :n contul -asei patri-oniale i%uciare& pentru activitatea sa.
B2C A%-inistratorul va putea toto%at* reine $unul a%-inistrat
p<n* la plata integral* a %atoriei a* %e el.
Solidariaea
-ene)iciarilor
Ar$=<7 % 6n caz %e pluralitate %e $eneiciari& acetia sunt inui
soli%ar la :n%eplinirea o$ligaiilor a* %e a%-inistrator.
Tilul *I
Proprieaea pu-lic"
Capiolul I
Di&po#i(ii generale
De)ini(ia drepului de
proprieae pu-lic"
Ar$=<8 % #roprietatea pu$lic* este %reptul %e proprietate ce aparine
statului sau unei unit*i a%-inistrativ-teritoriale asupra $unurilor care& prin
natura lor sau prin %eclaraia legii& sunt %e uz sau %e interes pu$lic& cu
con%iia s* ie %o$<n%ite printr-unul %in -o%urile prev*zute %e lege.
O-iecul proprie"(ii
pu-lice$ Delimiarea
Ar$=<9 % B1C Constituie o$iect e,clusiv al propriet*ii pu$lice
$og*iile %e interes pu$lic ale su$solului& spaiul aerian& apele cu
1(/
de domeniul priva potenial energetic valoriica$il %e interes naional& pla'ele& -area
teritorial*& resursele naturale ale zonei econo-ice i ale platoului
continental& precu- i alte $unuri sta$ilite prin lege organic*.
B2C Celelalte $unuri care aparin statului ori unit*ilor a%-inistrativ-
teritoriale ac parte& %up* caz& %in %o-eniul pu$lic sau %in %o-eniul
privat al acestora& :ns* nu-ai %ac* au ost& la r<n%ul lor& %o$<n%ite printr-
unul %in -o%urile prev*zute %e lege.
Domeniul pu-lic
na(ional5 +ude(ean 0i
local
Ar$=<: % B1C Aunurile proprietate pu$lic* ac parte %in %o-eniul
pu$lic naional& 'u%eean sau& %up* caz& local.
B2C Deli-itarea %intre %o-eniul pu$lic naional& 'u%eean i local
se ace :n con%iiile legii.
B)C Aunurile care or-eaz* o$iectul e,clusiv al propriet*ii pu$lice a
statului sau a unit*ilor a%-inistrativ-teritoriale potrivit unei legi organice
nu pot i trecute %intr-un %o-eniu pu$lic :ntr-altul %ec<t ca ur-are a
-o%iic*rii legii organice. 6n celelalte cazuri& trecerea unui $un %in
%o-eniul pu$lic al statului :n %o-eniul pu$lic al unit*ii a%-inistrativ-
teritoriale i invers se ace :n con%iiile legii.
Caracerele
drepului de
proprieae pu-lic"
Ar$=<; % B1C Aunurile proprietate pu$lic* sunt inaliena$ile&
i-prescripti$ile i insesiza$ile c<t ti-p ac parte %in %o-eniul pu$lic
al statului sau al unit*ilor a%-inistrativ-teritoriale.
B2C #roprietatea asupra acestor $unuri nu se stinge prin neuz i
nu poate i %o$<n%it* %e teri prin uzucapiune sau& %up* caz& prin
posesia %e $un*-cre%in* asupra $unurilor -o$ile.
B)C 6n con%iiile legii& $unurile proprietate pu$lic* pot i %ate :n
a%-inistrare& :n olosin*& concesionate sau :nc3iriate.
Limiele drepului
de proprieae
pu-lic"
Ar$=<< % B1C Dreptul %e proprietate pu$lic* este suscepti$il %e orice
li-ite regle-entate %e lege sau %e prezentul co% pentru %reptul %e
proprietate privat*& :n -*sura :n care acestea sunt co-pati$ile cu uzul sau
interesul pu$lic c*ruia :i sunt %estinate $unurile aectate.
B2C Inco-pati$ilitatea se constat* prin acor%ul :ntre titularul
propriet*ii pu$lice i persoana interesat* sau& :n caz %e %ivergen*& pe
cale 'u%ec*toreasc*.
B)C 6n aceste cazuri& persoana interesat* are %reptul la o 'ust* i
pro-pt* %esp*gu$ire %in partea titularului propriet*ii pu$lice.
Ca#urile de
do-!ndire a drepului
de proprieae
pu-lic"
Ar$=<= % Dreptul %e proprietate pu$lic* se %o$<n%eteD
aC prin ac3iziie pu$lic*& eectuat* :n con%iiile legiiE
$C prin e,propriere pentru cauz* %e utilitate pu$lic*& :n con%iiile legiiE
cC prin %onaie sau legat& acceptat :n con%iiile legii& %ac* $unul& prin
natura lui sau prin voina %ispun*torului& %evine %e uz sau %e interes
pu$licE
%C prin convenie cu titlu oneros& %ac* $unul& prin natura lui sau prin
voina %o$<n%itorului& %evine %e uz sau %e interes pu$licE
eC prin transerul unui $un %in %o-eniul privat al statului :n %o-eniul
pu$lic al acestuia sau %in %o-eniul privat al unei unit*i a%-inistrativ-
teritoriale :n %o-eniul pu$lic al acesteia& :n con%iiile legiiE
C prin alte -o%uri sta$ilite %e lege.
1(1
Singerea drepului
de proprieae
pu-lic"
Ar$=<> % Dreptul %e proprietate pu$lic* se stinge %ac* $unul a pierit
ori a ost trecut :n %o-eniul privat& %ac* a :ncetat uzul sau interesul
pu$lic& cu respectarea con%iiilor prev*zute %e lege.
Ap"rarea drepului
de proprieae
pu-lic"
Ar$==? % B1C 7$ligaia ap*r*rii :n 'ustiie a propriet*ii pu$lice revine
titularului.
B2C 2itularii %repturilor corespunz*toare propriet*ii pu$lice sunt
o$ligaiD
aC s* :l inor-eze pe proprietar cu privire la orice tul$urare a%us*
%reptului %e proprietate pu$lic*E
$C s* :l intro%uc* :n proces pe titularul %reptului %e proprietate
pu$lic*& :n con%iiile prev*zute %e Co%ul %e proce%ur* civil*.
B)C Dispoziiile art.58/ se aplic* :n -o% corespunz*tor.
CAPITOLUL II
Drepurile reale core&pun#"oare proprie"(ii pu-lice
Sec(iunea 6
Di&po#i(ii generale
Drepurile reale
core&pun#"oare
proprie"(ii pu-lice
Ar$==6 , Drepturile reale corespunz*toare propriet*ii pu$lice sunt
%reptul %e a%-inistrare& %reptul %e concesiune i %reptul %e olosin* cu
titlu gratuit.
Sec(iunea a 7%a
Drepul de admini&rare
Con&iuirea
drepului de
admini&rare
Ar$==7 % B1C Dreptul %e a%-inistrare se constituie prin 3ot*r<re a
>uvernului& a consiliului 'u%eean sau& %up* caz& a consiliului local.
B2C Autorit*ile prev*zute la alin.BlC controleaz* -o%ul %e e,ercitare
a %reptului %e a%-inistrare.
E2erciarea drepului
de admini&rare
Ar$==8 % B1C Dreptul %e a%-inistrare aparine regiilor autono-e sau&
%up* caz& autorit*ilor a%-inistraiei pu$lice centrale sau locale i altor
instituii pu$lice %e interes naional& 'u%eean ori local.
B2C 2itularul %reptului %e a%-inistrare poate olosi i %ispune %e
$unul %at :n a%-inistrare :n con%iiile sta$ilite %e lege i& %ac* este cazul&
%e actul %e constituire.
Singerea drepului
de admini&rare
Ar$==9 % Dreptul %e a%-inistrare :nceteaz* o%at* cu :ncetarea %reptului
%e proprietate pu$lic* sau prin actul %e revocare e-is& :n con%iiile legii&
%ac* interesul o i-pune& %e organul care l-a constituit.
Ap"rarea drepului
de admini&rare
Ar$==: % A6B Ap*rarea :n 'ustiie a %reptului %e a%-inistrare revine
titularului %reptului.
B2C Dispoziiile art.(1) alin.B1C se aplic* :n -o% corespunz*tor.
1(2
Sec(iunea a 8%a
Drepul de conce&iune
Con(inuul drepului
de conce&iune
Ar$==; % B1C Concesionarul are %reptul i& :n acelai ti-p& o$ligaia %e
e,ploatare a $unului& :n sc3i-$ul unei re%evene i pentru o %urat*
%eter-inat*& cu respectarea con%iiilor prev*zute %e lege i a
contractului %e concesiune.
B2C Calitatea %e concesionar o poate avea orice persoan* izic*
sau persoan* 'uri%ic*.
B)C #roce%ura %e concesionare& precu- i :nc3eierea& e,ecutarea
i :ncetarea contractului %e concesiune sunt supuse con%iiilor
prev*zute %e lege.
E2erciarea
drepului de
conce&iune
Ar$==< % B1C Concesionarul poate eectua orice acte -ateriale sau
'uri%ice necesare pentru a asigura e,ploatarea $unului. Cu toate
acestea& su$ sanciunea nulit*ii a$solute& concesionarul nu poate
:nstr*ina i nici greva $unul %at :n concesiune sau& %up* caz& $unurile
%estinate sau rezultate %in realizarea concesiunii i care tre$uie& potrivit
legii sau actului constitutiv& s* ie pre%ate conce%entului la :ncetarea&
%in orice -otive& a concesiunii.
B2C 8ructele& precu- i& :n li-itele prev*zute %e lege i :n actul %e
constituire& pro%uctele $unului concesionat revin concesionarului.
B)C 6n toate cazurile& e,ercitarea %reptului %e concesiune este
supus* controlului %in partea conce%entului& :n con%iiile legii i ale
contractului %e concesiune.
Ap"rarea drepului
de conce&iune
Ar$=== % B1C Ap*rarea :n 'ustiie a %reptului %e concesiune revine
concesionarului.
B2C Dispoziiile art.(1) alin.B1C se aplic* :n -o% corespunz*tor.
Sec(iunea a 9%a
Drepul de )olo&in(" cu ilu graui
Con(inuul &i limiele
drepului de )olo&in("
cu ilu graui
Ar$==> % B1C Dreptul %e olosin* asupra $unurilor proprietate pu$lic*
se acor%*& cu titlu gratuit& pe ter-en li-itat& :n avoarea instituiilor %e
utilitate pu$lic*.
B2C 6n lipsa unei %ispoziii contrare :n actul %e constituire& titularul nu
$eneiciaz* %e ructele $unului.
B)C Dispoziiile privin% :ncetarea %reptului %e a%-inistrare se
aplic* :n -o% corespunz*tor.
Ap"rarea drepului
de )olo&in(" cu ilu
graui
Ar$=>? , B1C Ap*rarea :n 'ustiie a %reptului %e olosin* cu titlu gratuit
revine titularului %reptului.
B2C Dispoziiile art.(1) alin.B1C se aplic* :n -o% corespunz*tor.
TITLUL *II
Carea )unciar"
1()
CAPITOLUL I
Di&po#i(ii generale
Scopul c"r(ii
)unciare 0i
drepurile care &e
.n&criu .n carea
)unciar"
Ar$=>6 % B1C Cartea unciar* %escrie i-o$ilele i arat* %repturile
reale ce au ca o$iect aceste $unuri.
B2C 6n cazurile prev*zute %e lege pot i :nscrise :n cartea
unciar* i alte %repturi& apte sau raporturi 'uri%ice %ac* au leg*tur*
cu i-o$ilele cuprinse :n cartea unciar*.
B)C #rin i-o$il :n sensul prezentului titlu se :nelege parcela %e
teren cu sau *r* construcii care aparine aceluiai proprietar i c*reia
:i este atri$uit un nu-*r ca%astral unic.
Drepurile a-ulare Ar$=>7 , Drepturile reale i-o$iliare :nscrise :n cartea unciar* sunt
%repturi ta$ulare. 4le se %o$<n%esc& -o%iic* i sting nu-ai cu
respectarea regulilor %e carte unciar*.
Corpul )unciar Ar$=>8 , B1C I-o$ilul& %einit la art.8!1 alin.B)C& alc*tuiete prin
:nscrierea :n cartea unciar* corpul %e carte unciar*& %enu-it :n
continuare Icorp unciarJ& care nu poate s* ie -o%iicat %ec<t cu
respectarea regulilor %e carte unciar*.
B2C Dou* sau -ai -ulte i-o$ile pot i reunite :ntr-un corp
unciar& la cererea proprietarului i in<n% sea-a %e natura sau
%estinaia lor co-un*.
B)C Aceeai carte unciar* nu poate cuprin%e -ai -ulte corpuri
unciare.
Modi)icarea
corpului )unciar
Ar$=>9 0 B1C Corpul unciar se va putea -o%iica prin alipiri& %ac*
-ai -ulte i-o$ile se unesc :ntr-un singur corp unciar sau %ac* se
a%aug* un nou i-o$il la corpul unciar ori& %up* caz& se -*rete
:ntin%erea unui i-o$il.
B2C De ase-enea& corpul unciar se -o%iic* i prin %ezlipiri
%ac* se %esparte un i-o$il %e un corp unciar sau se -icoreaz*
:ntin%erea acestuia. Dezlipirea unui i-o$il sau a unei p*ri %intr-un
i-o$il& care ace parte %intr-un corp unciar& se ace& :n lipsa unei
convenii contrare& :-preun* cu sarcinile i not*rile care :l greveaz*.
I-o$ilul care este grevat cu sarcini nu poate i alipit la un alt corp
unciar& ci va or-a& :n caz %e %ezlipire& un corp unciar separat.
B)C 7peraiunile %e -o%iicare a corpului unciar& prin alipiri
sau %ezlipiri& au caracter -aterial i nu i-plic* nici un transer %e
proprietate.
B4C #roprietarii unor i-o$ile :nvecinate sau alate pe teritoriul
aceleiai localit*i pot& %e ase-enea& s* cear* $iroului %e ca%astru i
pu$licitate i-o$iliar* co-asarea acestora& %ac* se arat* parcelele care
se vor atri$ui iec*ruia& :n $aza unei %ocu-entaii ca%astrale&
:ntoc-ite :n con%iiile legii. Dac* i-o$ilele sunt grevate cu sarcini
reale& operaia %e co-asare nu se poate ace %ec<t cu acor%ul
titularilor acestor sarcini. .euzul titularilor sarcinilor care greveaz*
i-o$ilele care ac o$iectul co-as*rii nu tre$uie s* ie a$uziv& el
put<n% i cenzurat %e c*tre instana 'u%ec*toreasc*.
1(4
Tran&crierile .n ca#
de alipire &au
de#lipire de imo-ile
Ar$=>: 0 B1C 6n caz %e alipire sau %ezlipire& se vor eectua
transcrieri& %ac* un i-o$il trece %intr-o carte unciar* :n alta sau %ac*&
%ezlipin%u-se o construcie sau o parcel*& aceasta se va trece :ntr-o
alt* carte unciar* ca un corp unciar %e sine st*t*tor sau ca un i-o$il
al unui alt corp unciar& cu -enionarea noului nu-*r ca%astral& %ac*
este cazul.
B2C Dac* se transcrie o parte %in i-o$il :ntr-o alt* carte unciar*&
restul se re:nscrie :n vec3ea carte unciar*& cu -enionarea noului
nu-*r ca%astral& %up* caz& i a %atelor %in %ocu-entaia ca%astral*
te3nic*& iar %ac* toate i-o$ilele :nscrise :n cartea unciar* au ost
transcrise& aceasta se va :nc3i%e i nu va -ai putea i re%esc3is*
pentru noi :nscrieri.
B)C 6n cazul co-as*rii unor i-o$ile& la cererea proprietarilor&
pentru parcelele %e teren care revin iec*ruia se vor %esc3i%e noi c*ri
unciare cu ar*tarea %repturilor ce se cuvin acestora i& eventual& a
sarcinilor care greveaz* noile i-o$ile. ;ai -uli proprietari vor i
:nscrii :n aceeai carte unciar* nu-ai %ac* au 3ot*r<t s* r*-<n* :n
coproprietate& caz :n care se va ar*ta i cota in%iviz* a iec*ruia& cu
e,cepia %reptului %e proprietate %ev*l-a*.
1elurile .n&crierilor Ar$=>; 0 B1C 6nscrierile sunt %e trei eluriD inta$ularea& :nscrierea
provizorie i notarea.
B2C Inta$ularea i :nscrierea provizorie au ca o$iect %repturile
ta$ulare& iar notarea se reer* la :nscrierea altor %repturi& acte& apte
sau raporturi 'uri%ice :n leg*tur* cu i-o$ilele cuprinse :n cartea
unciar*.
B)C 6nscrierea provizorie i notarea se ac nu-ai :n cazurile
anu-e prev*zute %e lege.
@n&crierea
drepurilor reale
a)ecae de
modali"(i
Ar$=>< - B1C Drepturile reale su$ con%iie suspensiv* sau rezolutorie
nu se inta$uleaz*. 4le se pot :ns* :nscrie provizoriu.
B2C 2er-enul e,tinctiv sau sarcina li$eralit*ii se va putea ar*ta
at<t :n cuprinsul inta$ul*rii& c<t i al :nscrierii provizorii.
Cercearea c"r(ii
)unciare
Ar$=>= 0 B1C 7rice persoan*& *r* a i inut* s* 'ustiice vreun
interes& poate cerceta orice carte unciar*& precu- i celelalte
%ocu-ente cu care aceasta se :ntregete& potrivit legii& cu e,cepia
evi%enelor privitoare la sigurana naional*. ;apa cu :nscrisurile
care au stat la $aza eectu*rii :nscrierilor :n cartea unciar* poate i
consultat* nu-ai %e partea interesat*.
B2C 9a cerere& se vor eli$era e,trase& certiicate sau copii
certiicate& conor-e cu originalul& %e pe c*rile unciare i planurile
ca%astrale& cu plata ta,elor legale. 1u-ai p*rile interesate pot o$ine
eli$erarea %e copii certiicate %e pe :nscrisurile care au stat la $aza
:nscrierilor eectuate :n cartea unciar*.
B)C 1i-eni nu va putea invoca aptul c* nu a avut cunotin* %e
e,istena vreunei :nscrieri eectuate :n cartea unciar* sau& %up* caz& a
unei cereri %e :nscriere :nregistrate la $iroul %e ca%astru i pu$licitate
i-o$iliar*.
1(5
Sa-ilirea procedurii
de .n&criere
Ar$=>> 0 #roce%ura %e :nscriere :n cartea unciar* se va sta$ili prin
lege special*.
CAPITOLUL II
@n&crierea drepurilor a-ulare
Momenul
do-!ndirii 0i
&ingerii drepurilor
reale a&upra
imo-ilelor
Ar$>?? , B1C +u$ rezerva unor %ispoziii legale contrare& %repturile
reale asupra i-o$ilelor cuprinse :n cartea unciar* se %o$<n%esc& at<t
:ntre p*ri& c<t i a* %e teri& nu-ai prin :nscrierea lor :n cartea
unciar*& pe $aza actului sau aptului care a 'ustiicat :nscrierea.
B2C Drepturile reale se vor pier%e sau stinge nu-ai prin ra%ierea
lor %in cartea unciar* cu consi-*-<ntul titularului. Acest
consi-*-<nt nu este necesar %ac* %reptul se stinge prin :-plinirea
ter-enului ar*tat :n :nscriere ori prin %ecesul sau& %up* caz& prin
:ncetarea e,istenei 'uri%ice a titularului& %ac* acesta era o persoan*
'uri%ic*.
B)C Dac* %reptul ce ur-eaz* s* ie ra%iat este grevat :n olosul
unei tere persoane& ra%ierea se va ace cu p*strarea %reptului acestei
persoane& cu e,cepia cazurilor anu-e prev*zute %e lege.
B4C Fot*r<rea 'u%ec*toreasc* %einitiv* sau& :n cazurile
prev*zute %e lege& actul autorit*ii a%-inistrative& va :nlocui acor%ul
%e voine sau& %up* caz& consi-*-<ntul titularului.
Modi)icarea
drepurilor reale
a&upra imo-ilelor
Ar$>?6 , ;o%iicarea unui %rept real i-o$iliar se ace potrivit
regulilor sta$ilite pentru %o$<n%irea sau stingerea %repturilor reale&
%ac* prin lege nu se %ispune altel.
Do-!ndirea unor
drepuri reale )"r"
.n&criere
Ar$>?7 0 B1C Drepturile reale se %o$<n%esc *r* :nscriere :n cartea
unciar* c<n% provin %in -otenire& accesiune natural*& v<nzare silit*&
e,propriere pentru cauz* %e utilitate pu$lic*& precu- i :n alte cazuri
e,pres prev*zute %e lege.
B2C Cu toate acestea& :n cazul v<nz*rii silite& %ac* ur-*rirea
i-o$ilului nu a ost :n preala$il notat* :n cartea unciar*& %repturile
reale astel %o$<n%ite nu vor putea i opuse terilor %o$<n%itori %e
$un*-cre%in*.
B)C 6n cazurile prev*zute la alin.B1C& titularul %repturilor astel
%o$<n%ite nu va putea :ns* %ispune %e ele prin cartea unciar* %ec<t
%up* ce s-a *cut :nscrierea.
Renun(area la
drepul de
proprieae
Ar$>?8 0 B1C #roprietarul poate renuna la %reptul s*u printr-o
%eclaraie :nregistrat* la $iroul %e carte unciar* pentru a se :nscrie
ra%ierea %reptului.
B2C 6n acest caz& co-una& oraul sau -unicipiul& %up* caz& poate
cere :nscrierea %reptului %e proprietate :n olosul s*u& c<t ti-p o alt*
persoan* nu a solicitat :nscrierea :n te-eiul uzucapiunii.
Daa producerii
e)ecelor .n&crierilor
Ar$>?9 , B1C 6nscrierile :n cartea unciar* :i vor pro%uce eectele %e
la %ata :nregistr*rii cererilor& in<n%u-se :ns* cont %e %ata& ora i
1(6
-inutul :nregistr*rii acestora :n toate cazurile :n care cererea a ost
%epus* personal ori& %up* caz& prin telea,& e-ail sau prin alte
-i'loace ce asigur* trans-iterea te,tului i conir-area pri-irii
cererii %e :nscriere cu toate %ocu-entele 'ustiicative.
B2C 6n cazul %repturilor %e ipotec*& or%inea :nregistr*rii cererilor
va %eter-ina i rangul acestora.
B)C Dac* -ai -ulte cereri s-au pri-it :n aceeai zi prin pot*
sau curier& %repturile %e ipotec* vor avea acelai rang& iar celelalte
%repturi vor %o$<n%i nu-ai provizoriu rang egal& ur-<n% ca instana
s* se pronune& la cererea oric*rei persoane interesate& asupra rangului
i& %ac* va i cazul& asupra ra%ierii :nscrierii nevala$ile.
B4C 6n cazul :n care %ou* sau -ai -ulte %repturi au pri-it
provizoriu rang egal& potrivit %ispoziiilor alin.B)C& va i preerat&
in%ierent %e %ata cert* a titlurilor alate :n concurs& cel care a ost pus
:n posesia $unului sau& %up* caz& cel a* %e care %e$itorul i-a
e,ecutat cel %int<i o$ligaiile ce :i incu-$*& cu e,cepia %repturilor %e
ipotec* care vor avea acelai rang. 6n situaia :n care nici unul %in
%o$<n%itori n-a ost pus :n posesia $unului sau& %up* caz& %e$itorul
nu i-a e,ecutat o$ligaiile a* %e niciunul %intre ei& va i preerat cel
care a sesizat cel %int<i instana %e 'u%ecat* :n te-eiul %ispoziiilor
prezentului articol.
B5C Dispoziiile alin. B)C i B4C se aplic* i atunci c<n% :n aceeai
zi o cerere %e :nscriere a ost pri-it* personal& iar alta prin pot* sau
curier.
Con)licul dinre
er(ii do-!ndiori de
la un auor comun
Ar$>?: , 6n cazul :n care %ou* sau -ai -ulte persoane au ost
:n%rept*ite s* %o$<n%easc*& prin acte :nc3eiate cu acelai autor&
%repturi asupra aceluiai i-o$il care se e,clu% reciproc& cel care i-a
:nscris pri-ul %reptul va i socotit titularul %reptului ta$ular&
in%ierent %e %ata titlului :n te-eiul c*ruia s-a s*v<rit :nscrierea :n
cartea unciar*.
Siua(ia er(ului
do-!ndior de rea%
credin("
Ar$>?; , B1C Cel care a ost :n%rept*it& printr-un act 'uri%ic vala$il
:nc3eiat& s* :nscrie un %rept real :n olosul s*u poate cere ra%ierea %in
cartea unciar* a unui %rept concurent sau& %up* caz& acor%area %e
rang preerenial a* %e :nscrierea eectuat* %e alt* persoan*& :ns*
nu-ai %ac* sunt :ntrunite ur-*toarele trei con%iiiD
aC actul 'uri%ic :n te-eiul c*ruia se solicit* ra%ierea s* ie
anterior aceluia :n $aza c*ruia terul i-a :nscris %reptulE
$C %reptul recla-antului i cel al terului %o$<n%itor s*
provin* %e la un autor co-unE
cC :nscrierea %reptului :n olosul recla-antului s* i ost
:-pie%icat* %e terul %o$<n%itor prin violen* sau viclenie& %up* caz.
B2C .a%ierea sau acor%area rangului preerenial poate i cerut*
i %ac* violena ori viclenia a provenit %e la o alt* persoan* %ec<t
terul %o$<n%itor& %ar nu-ai %ac* acesta %in ur-* a cunoscut sau&
%up* caz& tre$uia s* cunoasc* aceast* :-pre'urare la %ata :nc3eierii
contractului :n $aza c*ruia a %o$<n%it %reptul inta$ulat :n olosul s*u.
B)C Dreptul la aciune se prescrie :n ter-en %e ) ani %e la %ata
:nscrierii %e c*tre ter a %reptului :n olosul s*u.
1((
Per&oanele
.mporiva c"rora &e
poae )ace .n&crierea
drepurilor a-ulare
Ar$>?< - 6nscrierea unui %rept se poate eectua nu-aiD
aC :-potriva aceluia care& la %ata :nregistr*rii cererii& este :nscris
ca titular al %reptului asupra c*ruia :nscrierea ur-eaz* s* ie *cut*E
$C :-potriva aceluia care& :nainte %e a i ost :nscris& i-a grevat
%reptul& %ac* a-<n%ou* :nscrierile se cer %eo%at*.
@n&crierea
drepurilor reale .n
ca#ul acelor
+uridice &ucce&ive
Ar$>?= , 6n cazul :n care un %rept supus :nscrierii :n cartea unciar*
a *cut o$iectul unor cesiuni succesive *r* ca :nscrierile s* i ost
eectuate& cel %in ur-* :n%rept*it nu va putea cere :nscrierea
%reptului :n olosul s*u %ec<t %ac* solicit*& o%at* cu :nscrierea
acestuia& i :nscrierea %o$<n%irilor succesive anterioare pe care le va
%ove%i cu :nscrisuri originale sau copii legalizate& %up* caz.
@n&crierile
.nemeiae pe
o-liga(iile
de)uncului
Ar$>?> , 6nscrierile :nte-eiate pe o$ligaiile %eunctului se vor
putea s*v<ri i %up* ce %reptul a ost :nscris pe nu-ele
-otenitorului& :ns* nu-ai :n -*sura :n care -otenitorul este inut
%e aceste o$ligaii.
Ac(iunea .n pre&a(ie
a-ular"
Ar$>6? , B1C 6n cazurile :n care cel o$ligat s* trans-it*& s* constituie
ori s* -o%iice :n olosul altuia un %rept real asupra unui i-o$il nu
:i e,ecut* o$ligaiile necesare pentru :nscrierea :n cartea unciar*& se
va putea cere instanei 'u%ec*toreti s* %ispun* :nscriereaE %reptul la
aciune este prescripti$il :n con%iiile legii.
B2C Dac* aciunea :n prestaie ta$ular* a ost notat* :n cartea
unciar*& 3ot*r<rea 'u%ec*toreasc* se va e,ecuta& %in oiciu& i
:-potriva acelora care au %o$<n%it vreun %rept ta$ular %up* notare.
E)ecele ac(iunii .n
pre&a(ie a-ular"
)a(" de er(ul
do-!ndior de rea%
credin("
Ar$>66 , B1C Aciunea :n prestaie ta$ular* se va putea :n%repta i
:-potriva terului %o$<n%itor :nscris anterior :n cartea unciar*& %ac*
actul 'uri%ic invocat %e recla-ant este anterior celui :n te-eiul c*ruia
a ost :nscris %reptul terului %o$<n%itor& iar acesta a ost %e rea-
cre%in* la %ata :nc3eierii actului.
B2C Dreptul la aciune :-potriva terului se prescrie :n ter-en %e
) ani %e la %ata :nscrierii %e c*tre acesta a %reptului :n olosul s*u& cu
e,cepia cazului :n care %reptul la aciune al recla-antului contra
antecesorului ta$ular s-a prescris -ai :nainte.
@n&crierea
provi#orie
Ar$>67 0 6n aara altor cazuri prev*zute %e lege& :nscrierea
provizorie :n cartea unciar* se va putea cereD
1. %ac* %reptul real %o$<n%it este aectat %e o con%iie
suspensiv* ori rezolutorie sau %ac* privete ori greveaz* un $un
viitorE :n cazul :nscrierii provizorii av<n% ca o$iect un $un viitor&
'ustiicarea acesteia se ace :n con%iiile legiiE
2. %ac*& :n te-eiul unei 3ot*r<ri care nu este :nc* %einitiv*&
partea c*zut* :n pretenii a ost o$ligat* la str*-utarea& constituirea
sau stingerea unui %rept ta$ular ori cel care a%-inistreaz* $unurile
unei alte persoane a ost o$ligat s* %ea o garanie ipotecar*E
). %ac* %e$itorul a conse-nat su-ele pentru care a ost :nscris*
ipotecaE
1(8
4. %ac* se %o$<n%ete un %rept ta$ular :nscris provizoriu.
5. %ac* a-$ele p*ri consi-t %oar pentru eectuarea unei
:nscrieri provizorii.
E)ecele .n&crierii
provi#orii
Ar$>68 - B1C 6nscrierea provizorie are ca eect %o$<n%irea&
-o%iicarea sau stingerea unui %rept ta$ular %e la %ata :nregistr*rii
cererii& su$ con%iia i :n -*sura 'ustiic*rii ei.
B2C @ustiicarea unei :nscrieri provizorii se ace cu
consi-*-<ntul celui :-potriva c*ruia s-a eectuat :nscrierea
provizorie sau :n te-eiul unei 3ot*r<ri 'u%ec*toreti %einitive.
B)C @ustiicarea ra%ierii %reptului %e ipotec* se ace :n te-eiul
3ot*r<rii 'u%ec*toreti %e vali%are r*-ase %einitiv*.
B4C @ustiicarea unei :nscrieri provizorii :i :ntin%e eectul asupra
tuturor :nscrierilor care s-au *cut con%iionat %e 'ustiicarea eiE
ne'ustiicarea unei :nscrieri provizorii atrage& la cererea celui
interesat& ra%ierea ei i a tuturor :nscrierilor care s-au *cut
con%iionat %e 'ustiicarea ei.
Pre#um(ia e2i&en(ei
&au ine2i&en(ei unui
drep a-ular
Ar$>69 % B1C Dac* :n cartea unciar* s-a :nscris un %rept real :n
olosul unei persoane& se prezu-* c* %reptul e,ist* :n olosul ei.
B2C Dac* un %rept real s-a ra%iat %in cartea unciar*& se prezu-*
c* acel %rept nu e,ist*.
B)C Dova%a contrar* se poate ace nu-ai :n cazurile prev*zute
la art. !/2& precu- i pe calea aciunii :n rectiicare.
Do-!ndirea cu
-un"%credin(" a
unui drep a-ular
Ar$>6: 0 B1C +u$ rezerva unor %ispoziii legale contrare& oricine a
%o$<n%it cu $un*-cre%in* vreun %rept real :nscris :n cartea unciar*&
:n te-eiul unui act 'uri%ic cu titlu oneros& va i socotit titularul
%reptului :nscris :n olosul s*u& c3iar %ac*& la cererea a%ev*ratului
titular& %reptul autorului s*u este ra%iat %in cartea unciar*.
B2C 2erul %o$<n%itor este consi%erat %e $un*-cre%in* nu-ai
%ac*& la %ata :nregistr*rii cererii %e :nscriere a %reptului :n olosul
s*u& sunt :n%eplinite ur-*toarele con%iiiD
aC nu a ost :nregistrat* nicio aciune prin care se contest*
cuprinsul c*rii unciareE
$C %in cuprinsul c*rii unciare nu rezult* nicio cauz* care s*
'ustiice rectiicarea acesteia :n avoarea altei persoaneE i& :n s<rit&
cC nu a cunoscut& pe alt* cale& ine,actitatea cuprinsului c*rii
unciare.
B)C Dispoziiile prezentului articol sunt aplica$ile i terului care
a %o$<n%it cu $un*-cre%in* un %rept %e ipotec* :n te-eiul unui act
'uri%ic :nc3eiat cu titularul %e carte unciar* ori cu succesorul s*u :n
%repturi& %up* caz.
B4C Dispoziiile prezentului articol nu pot i :ns* opuse %e o
parte contractant* celeilalte i nici %e succesorii lor universali sau cu
titlu universal& %up* caz.
CAPITOLUL III
Noarea unor drepuri5 )ape 0i raporuri +uridice
1(!
Acele &au )apele
&upu&e no"rii
Ar$>6; 0 B1C Drepturile& aptele sau alte raporturi 'uri%ice prev*zute
la art.8!1 alin. B2C %evin opoza$ile terelor persoane e,clusiv prin
notare& %ac* nu se %ove%ete c* au ost cunoscute pe alt* cale& :n aara
cazului :n care %in lege rezult* c* si-pla cunoatere a acestora nu
este suicient* pentru a suplini lipsa %e pu$licitate. 6n caz %e conlict
%e %repturi care provin %e la un autor co-un& %ispoziiile art.!/4-!/6&
!1/ i !11 se aplic* :n -o% corespunz*tor.
B2C 6n aara altor cazuri prev*zute %e lege& sunt supuse not*rii :n
cartea unciar*D
1. punerea su$ inter%icie 'u%ec*toreasc* i ri%icarea acestei -*suriE
2. cererea %e %eclarare a -orii unei persoane izice& 3ot*r<rea
'u%ec*toreasc* %e %eclarare a -orii i cererea %e anulare sau %e
rectiicare a 3ot*r<rii 'u%ec*toreti %e %eclarare a -oriiE
). calitatea %e $un co-un a unul i-o$ilE
4. convenia -atri-onial*& precu- i -o%iicarea sau& %up* caz&
:nlocuirea eiE
5. %estinaia unui i-o$il %e locuin* a a-ilieiE
6. locaiunea i cesiunea %e venituriE
(. aportul %e olosin* la capitalul social al unei societ*iE
8. inter%icia convenional* %e :nstr*inare sau %e grevare a unui %rept
:nscrisE
!. v<nzarea *cut* cu rezerva %reptului %e proprietateE
1/. %reptul %e a revoca sau %enuna unilateral contractulE
11. pactul co-isoriu i %eclaraia %e rezoluiune sau %e reziliere
unilateral* a contractuluiE
12. antecontractul i pactul %e opiuneE
1). %reptul %e pree-piune n*scut %in conveniiE
14. intenia %e a :nstr*ina sau %e a ipotecaE
15. sc3i-$area rangului ipotecii& poprirea& ga'ul sau constituirea altei
garanii reale asupra creanei ipotecareE
16. %esc3i%erea proce%urii insolvenei& ri%icarea %reptului %e
a%-inistrare al %e$itorului supus acestei -*suri& precu- i :nc3i%erea
acestei proce%uriE
1(. sec3estrul& ur-*rirea i-o$ilului& a ructelor ori veniturilor saleE
18. aciunea :n prestaie ta$ular*& aciunea :n 'ustiicare i aciunea :n
rectiicareE
1!. aciunile pentru ap*rarea %repturilor reale :nscrise :n cartea
unciar*& aciunea :n parta'& aciunile :n %esiinarea actului 'uri%ic
pentru nulitate& rezoluiune ori alte cauze %e ineicacitate& aciunea
revocatorie& precu- i orice alte aciuni privitoare la alte %repturi&
apte alte raporturi 'uri%ice :n leg*tur* cu i-o$ilele :nscriseE
2/. punerea :n -icare a aciunii penale pentru o :nscriere s*v<rit*
printr-o apt* prev*zut* %e legea penal*.
B)C 6n sensul prezentului articol& prin teri se :nelege orice
persoan* care a %o$<n%it un %rept real sau un alt %rept :n leg*tur* cu
i-o$ilul :nscris :n cartea unciar*.
Ace &au )ape care
po )i noae .n
Ar$>6< 0 +e vor putea nota :n cartea unciar* *r* :ns* ca
opoza$ilitatea a* %e teri s* %epin%* %e aceast* :nscriereD
18/
carea )unciar" 1. incapacitatea sau restr<ngerea& prin eectul legii& a capacit*ii
%e e,erciiu ori %e olosin*E
2. %eclaraia %e utilitate pu$lic* a e,proprierii unui i-o$ilE
). orice alte apte sau raporturi 'uri%ice prev*zute :n acest scop
%e lege.
Noarea inen(iei de
a .n&r"ina &au de a
ipoeca
Ar$>6= 0 B1C #roprietarul unui i-o$il poate cere ca intenia sa %e a
:nstr*ina sau %e a ipoteca :n olosul unei anu-ite persoane s* ie
notat*& ar*t<n% :n acest %in ur-* caz i su-a ce corespun%e o$ligaiei
garantate.
B2C 6n cazul prev*zut %e alin. B1C se va eli$era nu-ai un singur
e,e-plar original %e pe :nc3eierea prin care s-a a%-is notarea.
B)C Dac* :nstr*inarea sau ipotecarea se realizeaz*& %reptul
:nscris va avea rangul not*rii& :nscrierea %reptului cu acest rang
*c<n%u-se nu-ai %ac* cel :n%rept*it va :n*ia i e,e-plarul
original %e pe :nc3eierea ar*tat* la alin. B2C.
Pierderea e)ecului
no"rii
Ar$>6> 0 B1C 1otarea inteniei %e a :nstr*ina sau %e a ipoteca :i
pier%e eectul prin trecerea unui ter-en %e trei luni %e la %ata
:nregistr*rii cererii.
B2C Anul& luna i ziua :n care notarea :i pier%e eectul vor i
-enionate at<t :n notare& c<t i :n :nc3eierea ce a %ispus-o.
Noarea
aneconracelor 0i a
pacelor de op(iune
Ar$>7? 0 B1C #ro-isiunea %e a :nc3eia un contract av<n% ca o$iect
%reptul %e proprietate asupra i-o$ilul sau un alt %rept :n leg*tur* cu
acesta se poate nota :n cartea unciar*& %ac* pro-itentul este :nscris
:n cartea unciar* ca titularul %reptului care ace o$iectul pro-isiunii&
iar antecontractul& su$ sanciunea respingerii cererii %e notare&
preve%e ter-enul :n care ur-eaz* a i :nc3eiat contractul. 1otarea se
poate eectua oric<n% :n ter-enul stipulat :n antecontract pentru
e,ecutarea sa& %ar nu -ai t<rziu %e 6 luni %e la e,pirarea lui.
B2C #ro-isiunea se va putea ra%ia& %ac* cel :n%rept*it nu a
cerut instanei pronunarea unei 3ot*r<ri care s* in* loc %e contract&
:n ter-en %e 6 luni %e la trecerea ter-enului i,at pentru :nc3eierea
lui sau %ac*& :ntre ti-p& i-o$ilul a ost %einitiv a%'u%ecat :n ca%rul
v<nz*rii silite %e c*tre un ter care nu este inut s* r*spun%* %e
o$ligaiile pro-itentului.
B)C .a%ierea se va %ispune %in oiciu& %ac*& p<n* la e,pirarea
ter-enului %e 6 luni prev*zut la alin. B2C& n-a ost cerut* :nscrierea
%reptului care a *cut o$iectul pro-isiunii& cu e,cepia cazului c<n%
cel :n%rept*it a cerut notarea :n cartea unciar* a aciunii prev*zute la
alin. B2C. De ase-enea& pro-isiunea se va ra%ia %in oiciu :n toate
cazurile c<n%& p<n* la :nc3eierea contractului a-intit -ai sus ori p<n*
la soluionarea %einitiv* a aciunii prev*zute la alin. B2C& i-o$ilul a
ost %einitiv a%'u%ecat :n ca%rul v<nz*rii silite %e c*tre un ter care
nu este inut s* r*spun%* %e o$ligaiile pro-itentului.
B4C Dispoziiile prezentului articol se aplic* prin ase-*nare i
pactelor %e opiune notate :n cartea unciar*. 6n aceste cazuri& %ac*&
p<n* la e,pirarea ter-enului stipulat :n contract pentru e,ercitarea
opiunii& $eneiciarul pactului nu solicit*& :n $aza %eclaraiei %e
181
opiune i a %ovezii co-unic*rii sale c*tre cealalt* parte& inta$ularea
%reptului ce ur-eaz* a i %o$<n%it& se va %ispune %in oiciu ra%ierea
pactului :nscris :n olosul s*u.
CAPITOLUL I*
Reci)icarea .n&crierilor de care )unciar"
No(iune Ar$>76 0 B1C C<n% o :nscriere *cut* :n cartea unciar* nu
corespun%e cu situaia 'uri%ic* real*& se poate cere rectiicarea
acesteia.
B2C #rin rectiicare se :nelege ra%ierea& :n%reptarea sau
corectarea oric*rei :nscrieri ine,acte eectuate :n cartea unciar*.
B)C +ituaia 'uri%ic* real* tre$uie s* rezulte %intr-o recunoatere
scris* *cut* %e titularul :nscrierii a c*rei rectiicare se solicit* ori
%intr-o 3ot*r<re 'u%ec*toreasc* %einitiv* pronunat* :-potriva
acestuia& prin care s-a a%-is aciunea %e on%. Aciunea %e on% poate
i& %up* caz& o aciune :n nulitate& rezoluiune& re%uciune sau orice
alt* aciune :nte-eiat* pe o cauz* %e ineicacitate a actului.
Reci)icarea
ina-ul"rii &au
.n&crierii provi#orii
Ar$>77 , B1C 7rice persoan* interesat* poate cere rectiicarea unei
inta$ul*ri sau :nscrieri provizorii& %ac*D
1. :nscrierea& :nc3eierea sau& %up* caz& actul :n te-eiul c*ruia
s-a %ispus :nscrierea nu este vala$ilE
2. %reptul :nscris a ost greit caliicatE
). nu -ai sunt :ntrunite con%iiile %e e,isten* a %reptului
:nscris sau au :ncetat eectele actului 'uri%ic :n te-eiul c*ruia s-a
*cut :nscriereaE
4. :nscrierea :n cartea unciar* nu -ai este& %in orice alte
-otive& :n concor%an* cu situaia 'uri%ic* real* a i-o$ilului.
B2C .ectiicarea :nscrierilor :n cartea unciar* se poate ace ie
pe cale a-ia$il*& prin %eclaraie autentic* sau& %up* caz& *cut* la
$iroul %e ca%astru i pu$licitate i-o$iliar*& %e c*tre titularul %reptului
ce ur-eaz* a i ra%iat ori -o%iicat& ie& :n caz %e litigiu& prin 3ot*r<re
'u%ec*toreasc* %einitiv*.
B)C C<n% %reptul :nscris :n cartea unciar* ur-eaz* a i
rectiicat& titularul lui este o$ligat s* pre%ea celui :n%rept*it
:nscrisurile necesare rectiic*rii& iar :n caz contrar& persoana interesat*
va putea solicita instanei s* %ispun* :nscrierea :n cartea unciar*. 6n
acest %in ur-* caz& 3ot*r<rea instanei %e 'u%ecat* va suplini
consi-*-<ntul la :nscriere al p*rii care are o$ligaia %e a pre%a
:nscrisurile necesare rectiic*rii.
B4C Aciunea :n rectiicare poate i intro%us* conco-itent sau
separat& %up* ce a ost a%-is* aciunea %e on%. 4a poate i or-ulat*
at<t :-potriva %o$<n%itorului ne-i'locit& c<t i :-potriva terilor
%o$<n%itori& cu titlu oneros sau gratuit& :n con%iiile prev*zute %e
art.!15& cu e,cepia aciunii :nte-eiate pe %ispoziiile alin.B1C& pct.) i
4& care nu poate i pornit* :-potriva terilor care i-au :nscris vreun
%rept real& %o$<n%it cu $un*-cre%in* i printr-un act 'uri%ic cu titlu
oneros sau& %up* caz& :n te-eiul unui contract %e ipotec*& :nte-ein%u-
182
se pe cuprinsul c*rii unciare.
Termene de
e2erciare a ac(iunii
.n reci)icare
Ar$>78 0 B1C +u$ rezerva prescripiei %reptului la aciunea :n on%&
aciunea :n rectiicare este i-prescripti$il* a* %e %o$<n%itorul
ne-i'locit& precu- i a* %e terul care a %o$<n%it cu rea-cre%in*
%reptul :nscris :n olosul s*u. Dac* aciunea %e on% intro%us* pe cale
separat* a ost a%-is*& aciunea :n rectiicare este& %e ase-enea&
i-prescripti$il* at<t :-potriva celor care au ost c3e-ai :n 'u%ecat*&
c<t i :-potriva terilor care au %o$<n%it un %rept real %up* ce
aciunea %e on% a ost notat* :n cartea unciar*.
B2C 8a* %e terele persoane care au %o$<n%it cu $un*-cre%in*
un %rept real prin %onaie sau legat cu titlu particular& aciunea :n
rectiicare& su$ rezerva prescripiei %reptului la aciunea %e on%& nu
se va putea intro%uce %ec<t :n ter-en %e 5 ani& socotii %e la
:nregistrarea cererii lor %e :nscriere.
B)C De ase-enea& su$ rezerva prescripiei %reptului la aciunea
:n on%& aciunea :n rectiicare& :nte-eiat* e,clusiv pe %ispoziiile
art.!22 alin.B1C& pct.1 i 2& se va putea :n%repta i :-potriva terelor
persoane care i-au :nscris vreun %rept real& %o$<n%it cu $un*-
cre%in* i printr-un act 'uri%ic cu titlu oneros sau& %up* caz& :n
te-eiul unui contract %e ipotec*& :nte-ein%u-se pe cuprinsul c*rii
unciare. 6n aceste cazuri& ter-enul va i %e ) ani& socotii %e la %ata
:nregistr*rii cererii %e :nscriere or-ulate %e c*tre %o$<n%itorul
ne-i'locit al %reptului a c*rui rectiicare se cere& cu e,cepia cazului
c<n% :nc3eierea& prin care s-a or%onat :nscrierea care ace o$iectul
aciunii :n rectiicare& a ost co-unicat* celui :n%rept*it& caz :n care
ter-enul va i %e un an %e la co-unicarea acesteia.
B4C 2er-enele prev*zute la alin.B2C i B)C sunt ter-ene %e
%ec*%ere.
E)ecele admierii
ac(iunii .n
reci)icare
Ar$>79 - B1C Fot*r<rea prin care se a%-ite rectiicarea unei :nscrieri
nu va a%uce atingere %repturilor :nscrise :n olosul celor care nu au
ost p*ri :n cauz*.
B2C Dac* :ns* aciunea :n rectiicare a ost notat* :n cartea
unciar*& 3ot*r<rea 'u%ec*toreasc* %e a%-itere se va e,ecuta& %in
oiciu& i :-potriva acelora care au %o$<n%it vreun %rept ta$ular %up*
notare& care se va ra%ia o%at* cu %reptul autorului lor.
Reci)icarea no"rii
.n carea )unciar"
Ar$>7: 0 B1C 6n lipsa consi-*-<ntul titularului& orice persoan*
interesat* va putea cere rectiicarea unei not*ri :n cazurile prev*zute
%e art.!22& precu- i ori %e c<te ori& %in alte cauze& notarea nu este
sau a :ncetat s* ie e,act*.
B2C .ectiicarea se va :ncuviina :n te-eiul unei 3ot*r<ri
'u%ec*toreti %einitiveE %reptul la aciune este i-prescripti$il.
B)C Dispoziiile art.!24 r*-<n aplica$ile.
Radierea
drepurilor
condi(ionale
Ar$>7; , B1C Dreptul aectat %e o con%iie suspensiv* se va ra%ia %in
oiciu& %ac* nu se %ove%ete :n%eplinirea con%iiei care aecteaz*
%reptul& :n ter-en %e 5 ani %e la :nscriere.
B2C 2ot astel& se va ra%ia con%iia rezolutorie& %ac* nu s-a cerut&
18)
:n te-eiul ei& ra%ierea %reptului :nscris su$ o ase-enea -o%alitate&
ti-p %e 1/ ani %e la :nscriere.
@ndreparea erorilor
maeriale
Ar$>7< - 4rorile -ateriale s*v<rite cu prile'ul :nscrierilor eectuate
:n cartea unciar*& altele %ec<t cele care constituie cazuri %e
rectiicare& se pot :n%repta la cerere sau %in oiciu. Dispoziiile
ar$>78%>7: sunt aplica$ile :n -o% corespunz*tor.
Modi)icarea
de&crierii imo-ilului
Ar$>7= 0 #roprietarul i-o$ilului :nscris :n cartea unciar* va putea
cere oric<n% -o%iicarea -eniunilor %in cartea unciar* privitoare la
%escrierea i %estinaia acestuia.
R"&punderea penru
(inerea de)ecuoa&"
a c"r(ii )unciare
Ar$>7> , B1C Cel pre'u%iciat printr-o apt* s*v<rit*& c3iar %in culp*&
:n inerea c*rii unciare va putea cere %esp*gu$ire& :n soli%ar&
oiciului teritorial %e ca%astru i pu$licitate i-o$iliar* %e la locul
situ*rii i-o$ilului i persoanei r*spunz*toare %e pre'u%iciul astel
cauzat.
B2C Dreptul la aciune se prescrie :ntr-un ter-en %e un an&
socotit %in ziua :n care cel v*t*-at a cunoscut aptul p*gu$itor& :ns*
nu -ai t<rziu %e ) ani %e la %ata c<n% s-a s*v<rit apta prin care s-a
cauzat pre'u%iciul. #rescripia este suspen%at* prin e,ercitarea
aciunilor i c*ilor %e atac prev*zute %e lege pentru :nl*turarea
eectelor aptei p*gu$itoare.
Tilul *III
Po&e&ia
CAPITOLUL I
Di&po#i(ii generale
No(iune Ar$>8? - B1C #osesia este e,ercitarea :n apt a prerogativelor %reptului
%e proprietate asupra unui $un %e c*tre persoana care :l st*p<nete i
care se co-port* ca un proprietar.
B2C Dispoziiile prezentului titlu se aplic*& :n -o% corespunz*tor&
i :n privina posesorului care se co-port* ca un titular al altui %rept
real& cu e,cepia %repturilor reale %e garanie.
E2erciarea po&e&iei Ar$>86 - B1C #osesorul poate e,ercita prerogativele %reptului %e
proprietate asupra $unului ie :n -o% ne-i'locit& prin putere proprie&
ie prin inter-e%iul unei alte persoane.
B2C #ersoanele lipsite %e capacitate %e e,erciiu i persoanele
'uri%ice e,ercit* posesia prin reprezentantul lor legal.
Ca#urile care nu
con&iuie po&e&ie
Ar$>87 - B1C 1u constituie posesie st*p<nirea unui $un %e c*tre un
%etentor precar& precu-D
aC locatarul& co-o%atarul& %epozitarul& cre%itorul ga'istE
$C titularul %reptului %e supericie& uzuruct& uz& a$itaie sau servitute&
a* %e nu%a proprietateE
cC iecare coproprietar& :n proporie cu cotele-p*ri ce revin celorlali
184
coproprietariE
%C orice alt* persoan* care& %ein<n% te-porar un $un al altuia& este
o$ligat* s* :l restituie sau care :l st*p<nete cu :ng*%uina acestuia.
B2C Detentorul precar poate invoca eectele recunoscute posesiei
nu-ai :n cazurile i li-itele prev*zute %e lege.
Pre#um(ia de po&e&ie
0i pre#um(ia de
proprieae
Ar$>88 - B1C #<n* la pro$a contrar*& acela care st*p<nete $unul este
prezu-at posesor.
B2C Detenia precar*& o %at* %ove%it*& este prezu-at* c* se
-enine p<n* la pro$a intervertirii sale.
B)C #<n* la pro$a contrar*& posesorul este consi%erat proprietar&
cu e,cepia i-o$ilelor :nscrise :n cartea unciar*.
Inerverirea
precari"(ii .n po&e&ie
Ar$>89 - Intervertirea %eteniei precare :n posesie nu se poate ace
%ec<t :n ur-*toarele cazuriD
aC %ac* %etentorul precar :nc3eie cu $un*-cre%in* un act translativ %e
proprietate cu titlu particular cu alt* persoan* %ec<t proprietarul
$unului.
$C %ac* %etentorul s*v<rete :-potriva posesorului acte %e rezisten*
neec3ivoce :n privina inteniei sale %e a :ncepe s* se co-porte ca un
proprietarE :n acest caz& intervertirea nu se va pro%uce :ns* -ai :nainte
%e :-plinirea ter-enului prev*zut pentru restituirea $unuluiE
cC %ac* %etentorul precar :nstr*ineaz* $unul& printr-un act translativ %e
proprietate cu titlu particular& cu con%iia ca %o$<n%itorul s* ie %e
$un*-cre%in*.
B2C 6n cazul i-o$ilelor :nscrise :n cartea unciar*& %o$<n%itorul
este %e $un*-cre%in* %ac* :nscrie %reptul :n olosul s*u :nte-ein%u-se
pe cuprinsul c*rii unciare. 6n celelalte cazuri& este %e $un*-cre%in*
%o$<n%itorul care nu cunotea i nici nu tre$uia& %up* :-pre'ur*ri& s*
cunoasc* lipsa calit*ii %e proprietar a celui %e la care a %o$<n%it
$unul.
@ncearea po&e&iei Ar$>8: - #osesia :nceteaz* prinD
aC transor-area sa :n %etenie precar*E
$C :nstr*inarea $unuluiE
cC a$an%onarea $unului -o$il sau :nscrierea :n cartea unciar* a
%eclaraiei %e renunare la %reptul %e proprietate asupra unui $un
i-o$ilE
%C pieirea $unuluiE
eC trecerea $unului :n proprietate pu$lic*E
C :nscrierea %reptului %e proprietate al co-unei& oraului sau
-unicipiului& %up* caz& conor- art.!/) alin.B2CE
gC %epose%are& %ac* posesorul r*-<ne lipsit %e posesia $unului -ai
-ult %e un an.
CAPITOLUL II
*iciile po&e&iei
*iciile po&e&iei Ar$>8; % B1C 6n aara situaiilor prev*zute %e lege& nu poate pro%uce
185
eecte 'uri%ice %ec<t posesia util*.
B2C 1u este util* posesia %iscontinu*& tul$urat* sau clan%estin*.
#<n* la pro$a contrar*& posesia este prezu-at* a i util*.
Di&coninuiaea Ar$>8< - #osesia este %iscontinu* at<t ti-p c<t posesorul o e,ercit* cu
inter-itene anor-ale :n raport cu natura $unului.
*iolen(a Ar$>8= - #osesia este tul$urat* at<t ti-p c<t este %o$<n%it* sau
conservat* prin acte %e violen*& izic* sau -oral*& care nu au ost
provocate %e o alt* persoan*.
Clande&iniaea Ar$>8> - #osesia este clan%estin*& %ac* se e,ercit* astel :nc<t nu
poate i cunoscut*.
Invocarea viciilor
po&e&iei
Ar$>9? - B1C Discontinuitatea poate i opus* posesorului %e c*tre
orice persoan* interesat*.
B2C 1u-ai persoana a* %e care posesia este tul$urat* sau
clan%estin* poate invoca aceste vicii.
@ncearea viciilor
po&e&iei
Ar$>96 - #osesia viciat* %evine util* :n%at* ce viciul :nceteaz*.
Capiolul III
E)ecele po&e&iei
Sec(iunea 6
Di&po#i(ii generale
U#ucapiunea 0i
do-!ndirea
)rucelor
Ar$>97 - 6n con%iiile prezentului capitol& posesorul poate %o$<n%i i
proprietatea asupra $unului pose%at sau& %up* caz& asupra ructelor
pro%use %e acesta.
/unurile care nu po
)i u#ucapae
Ar$>98 - 1u pot i uzucapate $unurile care& :nainte sau %up* intrarea
:n posesie& au ost %eclarate prin lege inaliena$ile.
Sec(iunea a 7%a
U#ucapiunea imo-iliar"
U#ucapiunea
e2raa-ular"
Ar$>99 % B1C Dreptul %e proprietate asupra unui i-o$il i
%ez-e-$r*-intele sale pot i :nscrise :n cartea unciar*& :n te-eiul
uzucapiunii& :n olosul celui care l-a pose%at ti-p %e 1/ ani %ac*D
aC proprietarul :nscris :n cartea unciar* a %ece%at ori& %up* caz& i-a
:ncetat e,istenaE
$C a ost :nscris* :n cartea unciar* %eclaraia %e renunare la
proprietateE
cC i-o$ilul nu era :nscris :n nici o carte unciar*.
B2C 6n toate cazurile& uzucapantul poate %o$<n%i %reptul nu-ai
%ac* i-a :nregistrat cererea %e :nscriere :n cartea unciar* :nainte ca o
186
ter* persoan* s* :i i :nregistrat propria cerere %e :nscriere a %reptului
:n olosul s*u& pe $aza unei cauze legiti-e& :n cursul sau c3iar %up*
:-plinirea ter-enului %e uzucapiune.
U#ucapiunea
a-ular"
Ar$>9: - B1C Drepturile celui care a ost :nscris& *r* cauz* legiti-*&
:n cartea unciar*& ca proprietar al unui i-o$il sau titular al unui alt %rept
real& nu -ai pot i contestate c<n% a pose%at i-o$ilul cu $un*-cre%in*&
ti-p %e 5 ani %up* -o-entul :nregistr*rii cererii %e :nscriere& %ac*
posesia sa a ost neviciat*.
B2C 4ste suicient ca $una-cre%in* s* e,iste :n -o-entul
:nregistr*rii cererii %e :nscriere i :n -o-entul intr*rii :n posesie.
Curgerea ermenului
u#ucapiunii
Ar$>9; - B1C 6n cazurile prev*zute la art.!44 alin.BlC lit.aC i $C&
ter-enul uzucapiunii nu :ncepe s* curg* :nainte %e %ata %ecesului sau&
%up* caz& a :ncet*rii e,istenei proprietarului& respectiv :nainte %e %ata
:nscrierii %eclaraiei %e renunare la proprietate& c3iar %ac* intrarea :n
posesie s-a pro%us la o %at* anterioar*.
B2C "iciile posesiei suspen%* cursul uzucapiunii.
Fonc(iunea po&e&iilor Ar$>9< - B1C 8iecare posesor este consi%erat c* :ncepe :n persoana sa o
nou* posesie in%ierent %ac* $unul a ost trans-is cu titlu universal sau
particular.
B2C Cu toate acestea& pentru a invoca uzucapiunea& posesorul
actual poate s* uneasc* propria posesie cu aceea a autorului s*u.
Ale di&po#i(ii
aplica-ile
Ar$>9= - Dispoziiile prezentei seciuni se co-pleteaz*& :n -o%
corespunz*tor& cu cele privitoare la prescripia e,tinctiv*.
Sec(iunea a 8%a
Do-!ndirea proprie"(ii mo-iliare prin po&e&ia de -un"%credin("
Pre#um(ia de ilu de
proprieae
Ar$>9> % 7ricine se al* la un -o-ent %at :n posesia unui $un -o$il
este prezu-at c* are un titlu %e %o$<n%ire a %reptului %e proprietate
asupra $unului.
Opo#a-iliaea )a("
de er(i
Ar$>:? , Cu e,cepia cazurilor prev*zute %e lege& posesia %e $un*-
cre%in* a $unului -o$il asigur* opoza$ilitatea a* %e teri a actelor
'uri%ice constitutive sau translative %e %repturi reale.
Do-!ndirea
proprie"(ii mo-iliare
prin po&e&ia de
-un"%credin("
Ar$>:6 - B1C #ersoana care& cu $un*-cre%in*& :nc3eie cu un
neproprietar un act translativ %e proprietate cu titlu oneros av<n% ca
o$iect un $un -o$il %evine proprietarul acelui $un %in -o-entul
lu*rii sale :n posesie eectiv*.
B2C Cu toate acestea& $unul pier%ut sau urat poate i reven%icat
%e la posesorul %e $un*-cre%in*& %ac* aciunea este intentat*& su$
sanciunea %ec*%erii& :n ter-en %e ) ani %e la %ata la care proprietarul a
pier%ut st*p<nirea -aterial* a $unului.
B)C Dac* $unul pier%ut sau urat a ost cu-p*rat %intr-un loc ori %e
la o persoan* care vin%e :n -o% o$inuit $unuri %e acelai el ori %ac* a
18(
ost a%'u%ecat la o licitaie pu$lic*& iar aciunea :n reven%icare a ost
intro%us* :n*untrul ter-enului %e trei ani& posesorul %e $un*-cre%in*
poate reine $unul p<n* la in%e-nizarea sa integral* pentru preul pl*tit
v<nz*torului.
B4C Dispoziiile prezentului articol nu se aplic* $unurilor -o$ile
care sunt accesorii unui i-o$il.
B5C Dispoziiile prezentului articol se aplic* :n -o%
corespunz*tor i :n leg*tur* cu %o$<n%irea %reptului %e uzuruct i a
%reptului %e uz asupra unui $un -o$il.
/una%credin(" Ar$>:7 - B1C 4ste %e $un*-cre%in* posesorul care nu cunotea i nici
nu tre$uia& %up* :-pre'ur*ri& s* cunoasc* lipsa calit*ii %e proprietar a
:nstr*in*torului.
B2C Auna-cre%in* tre$uie s* e,iste la %ata intr*rii :n posesia
eectiv* a $unului.
Do-!ndirea -unului
mo-il .n emeiul
u#ucapiunii
Ar$>:8 - Acela care pose%* $unul altuia ti-p %e 1/ ani& :n alte
con%iii %ec<t cele prev*zute :n seciunea %e a*& poate %o$<n%i
%reptul %e proprietate& :n te-eiul uzucapiunii. Dispoziiile art.!46
alin.B2C& !4( i !48 se aplic* :n -o% corespunz*tor.
Po&e&ia ilurilor la
pur"or
Ar$>:9 - Dispoziiile prezentei seciuni se aplic* i titlurilor la
purt*tor& :n -*sura :n care prin legi speciale nu se %ispune altel.
Sec(iunea a 9%a
Ocupa(iunea
Do-!ndirea -unului
prin ocupa(iune
Ar$>:: - B1C #osesorul unui lucru -o$il care nu aparine ni-*nui
%evine proprietarul acestuia& prin ocupaiune& %e la %ata intr*rii :n
posesie.
B2C +unt lucruri *r* st*p<n $unurile -o$ile a$an%onate& precu-
i $unurile care& prin natura lor& nu au un proprietar& cu- sunt
ani-alele s*l$atice& petele i resursele acvatice vii %in $azinele
piscicole naturale& ructele %e p*%ure& ciupercile co-esti$ile %in lora
spontan*& plantele -e%icinale i aro-atice i altele ase-enea& :ns*
nu-ai %ac* intrarea :n posesie se ace :n con%iiile legii.
B)C 9ucrurile -o$ile %e valoare oarte -ic* sau oarte
%eteriorate care sunt l*sate :ntr-un loc pu$lic& inclusiv pe un %ru-
pu$lic sau :ntr-un -i'loc %e transport :n co-un& sunt consi%erate
lucruri a$an%onate.
Proprieaea -unului
g"&i
Ar$>:; - B1C Aunul -o$il pier%ut continu* s* aparin* proprietarului
s*u.
B2C >*sitorul $unului este o$ligat ca& :n ter-en %e 1/ zile& s*-1
restituie proprietarului ori %ac* acesta nu poate i cunoscut& s*-1
pre%ea organului %e poliie %in localitatea :n care a ost g*sit. Acesta
are o$ligaia %e a p*stra $unul ti-p %e 6 luni& iin% aplica$ile :n acest
sens %ispoziiile privitoare la %epozitul necesar.
B)C 7rganul %e poliie va aia la se%iul s*u un anun privitor la
188
pier%erea $unului& cu -enionarea tuturor ele-entelor %e %escriere a
acestuia.
Proprieaea a&upra
-unului g"&i .n loc
pu-lic
Ar$>:< - Dac* $unul a ost g*sit :ntr-un loc pu$lic& el va i pre%at& pe
$az* %e proces-ver$al& persoanei care %eine un titlu& altul %e c<t titlul
%e proprietate pu$lic*& asupra locului respectiv. :n ter-en %e ) zile %e
la %ata prelu*rii $unului pier%ut& aceast* persoan* este o$ligat* s*-l
pre%ea& pe $az* %e proces-ver$al& organelor %e poliie %in localitate. 6n
acelai ter-en& anunul -enionat la art.!56 alin.B)C se va aia la locul
un%e a ost g*sit $unul.
*!n#area -unului
g"&i
Ar$>:= - Dac*& %atorit* :-pre'ur*rilor sau a naturii $unului&
p*strarea sa tin%e s*-i %i-inueze valoarea ori %evine prea costisitoare&
el va i v<n%ut prin licitaie pu$lic*& conor- legii. 6n acest caz&
%repturile i o$ligaiile legate %e $un se vor e,ercita :n leg*tur* cu
preul o$inut :n ur-a v<nz*rii.
Re&iuirea -unului
g"&i c"re propriear
Ar$>:> % B1C Aunul sau preul o$inut %in valoriicarea lui se va re-ite
proprietarului& %ac* acesta :l pretin%e& su$ sanciunea %ec*%erii& :n
ter-enul -enionat la art.!56 alin.B2C teza a II-a& :ns* nu -ai :nainte
%e a se ac3ita c3eltuielile legate %e p*strarea $unului.
B2C De ase-enea& :n cazul $unurilor cu valoare co-ercial*&
proprietarul este o$ligat s* pl*teasc* g*sitorului o reco-pens*
reprezent<n% a zecea parte %in pre sau %in valoarea actual* a $unului.
7$ligaia %e plat* a reco-pensei nu e,ist* :n cazul prev*zut la art.!5(
%ac* g*sitorul este persoana care %eine spaiul ori un reprezentant sau
un anga'at al acesteia.
B)C 6n cazul :n care proprietarul a *cut o oert* pu$lic* %e
reco-pens*& g*sitorul are %reptul %e a opta :ntre su-a la care s-a
o$ligat proprietarul prin aceasta oert* i reco-pensa i,at* %e lege ori
sta$ilit* %e c*tre instana 'u%ec*toreasc*.
B4C Dac* $unul ori preul nu este pretins %e proprietarul originar&
el va i consi%erat lucru *r* st*p<n i re-is g*sitorului pe $az* %e
proces-ver$al. 6n acest caz& g*sitorul %o$<n%ete %reptul %e proprietate
prin ocupaiune. Dova%a ocupaiunii se poate ace prin procesul
ver$al -enionat sau prin orice alt -i'loc %e pro$*.
B5C Dac* g*sitorul reuz* s* preia $unul sau preul& acesta revine
co-unei& oraului sau -unicipiului pe teritoriul c*ruia a ost g*sit i
intr* :n %o-eniul privat al acesteia.
Drepurile a&upra
e#aurului g"&i
Ar$>;? - B1C 2ezaurul este orice $un -o$il ascuns sau :ngropat& c3iar
involuntar& :n privina c*ruia ni-eni nu poate %ove%i c* este
proprietar.
B2C 2ezaurul %escoperit :ntr-un on% sau :ntr-un $un -o$il
aparine :n coproprietate& :n cote egale& proprietarului on%ului sau al
$unului -o$il :n care a ost %escoperit i %escoperitorului. Acestuia %in
ur-* nu i se cuvine :ns* ni-ic %ac* a p*truns pe on% ori a c*utat :n
$unul -o$il *r* consi-*-<ntul proprietarului.
B)C Dispoziiile prezentului articol nu se aplic* $unurilor -o$ile
culturale& %eter-inate :n con%iiile legii& care sunt %escoperite ortuit
18!
sau ca ur-are a unor cercet*ri ar3eologice siste-atice& ori altor
$unuri care& potrivit legii& ac o$iectul propriet*ii pu$lice.
Ale di&po#i(ii
aplica-ile
Ar$>;6 - Dispoziiile prezentei seciuni se aplic* :n -o%
corespunz*tor i persoanelor care& pe un alt te-ei& au %reptul la
restituirea $unului pier%ut.
Sec(iunea a :%a
Do-!ndirea )rucelor prin po&e&ia de -un"%credin("
Condi(iile do-!ndirii
)rucelor -unului
po&eda
Ar$>;7 - B1C #osesorul %e $un*-cre%in* %o$<n%ete %reptul %e
proprietate asupra ructelor $unului pose%at.
B2C #osesorul tre$uie s* ie %e $un*-cre%in* la %ata perceperii
ructelor. 8ructele civile percepute anticipat revin posesorului :n
-*sura :n care $una sa cre%in* se -enine la %ata sca%enei acestora.
B)C 6n cazul ructelor pro%use %e i-o$ile :nscrise :n cartea
unciar*& $una-cre%in* se apreciaz* :n raport cu con%iiile cerute
terilor %o$<n%itori pentru a respinge aciunea :n rectiicare.
B4C 6n celelalte cazuri& posesorul este %e $un*-cre%in* atunci c<n%
are convingerea c* este proprietarul $unului :n te-eiul unui act
translativ %e proprietate ale c*rui cauze %e ineicacitate nu le cunoate
i nici nu ar tre$ui& %up* :-pre'ur*ri& s* le cunoasc*. Auna-cre%in*
:nceteaz* %in -o-entul :n care cauzele %e ineicacitate :i sunt
cunoscute.
B5C #osesorul %e rea-cre%in* tre$uie s* restituie ructele
percepute& precu- i contravaloarea acelora pe care a o-is s* le
perceap*.
CAPITOLUL I*
Ac(iunile po&e&orii
Ac(iunile po&e&orii Ar$>;8 - B1C Cel care a pose%at un $un cel puin un an poate solicita
instanei %e 'u%ecat* prevenirea ori :nl*turarea oric*rei tul$ur*ri a
posesiei sale sau& %up* caz& restituirea $unului. De ase-enea&
posesorul este :n%rept*it s* pretin%* %esp*gu$iri pentru pre'u%iciile
cauzate.
B2C 4,erciiul aciunilor posesorii este recunoscut i
%etentorului precar.
Per&oanele .mporiva
c"rora &e po
inroduce ac(iunile
po&e&orii
Ar$>;9 - B1C Aciunile posesorii pot i intro%use i :-potriva
proprietarului.
B2C Aciunea posesorie nu poate i :ns* intro%us* :-potriva
persoanei a* %e care e,ist* o$ligaia %e restituire a $unului.
Termenul de
e2erciare a ac(iunii
po&e&orii
Ar$>;: - B1C 6n caz %e tul$urare ori %e %epose%are& panic* sau
violent*& aciunea se intro%uce :n ter-enul %e prescripie %e un an %e
la %ata tul$ur*rii sau %epose%*rii.
B2C Dac* tul$urarea ori %epose%area este violent*& aciunea
1!/
poate i intro%us* i %e cel care e,ercit* o posesie viciat*& in%ierent %e
%urata posesiei sale.
Luarea m"&urilor
penru con&ervarea
-unului po&eda
Ar$>;; - B1C Dac* e,ist* -otive te-einice s* se consi%ere c* $unul
pose%at poate i %istrus ori %eteriorat %e un lucru alat :n po&e&ia unei
alte persoane sau ca ur-are a unor lucr*ri& precu- ri%icarea unei
construcii& t*ierea unor ar$ori ori eectuarea unor s*p*turi pe on%ul
:nvecinat& posesorul poate s* cear* luarea -*surilor necesare pentru
evitarea pericolului sau& %ac* este cazul& :ncetarea lucr*rilor.
B2C #<n* la soluionarea cererii& posesorul ori& %up* caz& cealalt*
persoan* poate i o$ligat* la plata unei cauiuni& l*sate la aprecierea
instanei& nu-ai :n ur-*toarele situaiiD
aC %ac* instana %ispune& :n -o% provizoriu& %eplasarea lucrului ori
:ncetarea lucr*rilor& cauiunea se sta$ilete :n sarcina posesorului astel
:nc<t s* se poat* repara pre'u%iciul ce s-ar cauza p<r<tului prin aceast*
-*sur*E
$C %ac* instana :ncuviineaz* -eninerea lucrului :n starea sa actual* ori
continuarea lucr*rilor& cauiunea se sta$ilete :n sarcina p<r<tului astel
:nc<t s* se asigure posesorului su-ele necesare pentru resta$ilirea
situaiei anterioare.
Carea a I* % a
De&pre mo0enire 0i li-erali"(i
Tilul I
Di&po#i(ii re)erioare la mo0enire .n general
Capiolul I
Di&po#i(ii generale
No(iune Ar$>;< % ;otenirea este trans-iterea patri-oniului unei persoane
izice %ece%ate c*tre una sau -ai -ulte persoane :n iin*.
De&cCiderea
mo0enirii
Ar$>;= , B1C ;otenirea unei persoane se %esc3i%e :n -o-entul
%ecesului acesteia.
B2C ;otenirea se %esc3i%e la ulti-ul %o-iciliu al %eunctului.
Dova%a ulti-ului %o-iciliu se poate ace prin orice -i'loc %e pro$*.
B)C Dac* ulti-ul %o-iciliu al %eunctului nu este cunoscut sau
nu se al* pe teritoriul .o-<niei& -otenirea se %esc3i%e la locul %in
ar* alat :n circu-scripia pri-ului notar pu$lic sesizat& cu con%iia
ca :n aceast* circu-scripie s* e,iste cel puin un $un i-o$il al celui
care las* -otenirea. 6n cazul :n care :n patri-oniul succesoral nu
e,ist* $unuri i-o$ile& locul %esc3i%erii -otenirii este :n
circu-scripia pri-ului notar pu$lic sesizat& cu con%iia ca :n aceast*
circu-scripie s* se ale $unuri -o$ile ale celui ce las* -otenirea.
B4C Dispoziiile alin.B)C se aplic* :n -o% corespunz*tor atunci
c<n% pri-ul organ sesizat :n ve%erea %es*ur*rii proce%urii
succesorale este instana 'u%ec*toreasc*.
1!1
1elurile mo0enirii Ar$>;> , B1C #atri-oniul %eunctului se trans-ite prin -otenire
legal*& :n -*sura :n care acela care las* -otenirea nu a %ispus altel
prin testa-ent.
B2C 7 parte %in patri-oniul %eunctului se poate trans-ite prin
-otenire testa-entar*& iar cealalt* parte prin -otenire legal*.
Acele +uridice
a&upra mo0enirii
nede&cCi&e
Ar$><? % Dac* prin lege nu se preve%e altel& sunt lovite %e nulitate
a$solut* actele 'uri%ice av<n% ca o$iect %repturi eventuale asupra unei
-oteniri ne%esc3ise& precu- actele prin care se accept* -otenirea
sau se renun* la aceasta& :nainte %e %esc3i%erea ei& ori actele prin care
se :nstr*ineaz* sau se pro-ite :nstr*inarea unor %repturi care s-ar
putea %o$<n%i la %esc3i%erea -otenirii.
Capiolul II
Condi(iile generale ale drepului de a mo0eni
Capaciaea de a
mo0eni
Ar$><6 , B1C 7 persoan* poate -oteni %ac* e,ist* la -o-entul
%esc3i%erii -otenirii. Dispoziiile art.)6& 5) i 21( sunt aplica$ile.
B2C Dac*& :n cazul -orii -ai -ultor persoane& nu se poate sta$ili
c* una a supravieuit alteia& acestea nu au capacitatea %e a se -oteni
una pe alta.
Nedemniaea
a-&olu"
Ar$><7 0 B1C 4ste %e %rept ne%e-n* %e a -oteniD
aC persoana con%a-nat* penal pentru s*v<rirea unei inraciuni
cu intenia %e a-l uci%e pe cel care las* -otenireaE
$C persoana con%a-nat* penal pentru s*v<rirea& :nainte %e
%esc3i%erea -otenirii& a unei inraciuni cu intenia %e a-l uci%e pe un
alt succesi$il care& %ac* -otenirea ar i ost %esc3is* la %ata s*v<ririi
aptei& ar i :nl*turat sau ar i restr<ns vocaia la -otenire a
*ptuitorului.
B2C 6n cazul :n care con%a-narea pentru aptele -enionate la
alin. B1C este :-pie%icat* prin %ecesul autorului aptei& prin a-nistie
sau prin prescripia r*spun%erii penale& ne%e-nitatea opereaz* %ac*
acele apte au ost constatate printr-o 3ot*r<re 'u%ec*toreasc* civil*
%einitiv*.
B)C 1e%e-nitatea a$solut* poate i constatat* oric<n%& la cererea
oric*rei persoane interesate sau %in oiciu %e c*tre instana %e 'u%ecat*
ori %e c*tre notarul pu$lic& pe $aza 3ot*r<rii 'u%ec*toreti %in care
rezult* ne%e-nitatea.
Nedemniaea
+udiciar"
Ar$><8 0 B1C #oate i %eclarat* ne%e-n* %e a -oteniD
aB persoana con%a-nat* penal pentru s*v<rirea& cu intenie&
:-potriva celui care las* -otenirea a unor apte grave %e violen*&
izic* sau -oral*& ori& %up* caz& a unor apte care au avut ca ur-are
-oartea victi-eiE
-B persoana care& cu rea-cre%in*& a ascuns& a alterat& a %istrus sau
a alsiicat testa-entul %eunctuluiE
cB persoana care& prin %ol sau violen*& l-a %eter-inat sau& %up*
1!2
caz& l-a :-pie%icat pe cel care las* -otenirea s* :ntoc-easc*& s*
-o%iice sau s* revoce testa-entul.
B2C +u$ sanciunea %ec*%erii& orice succesi$il poate cere instanei
'u%ec*toreti s* %eclare ne%e-nitatea :n ter-en %e un an %e la %ata
%esc3i%erii -otenirii. Intro%ucerea aciunii constituie un act %e
acceptare tacit* a -otenirii %e c*tre succesi$ilul recla-ant.
B)C Dac* 3ot*r<rea %e con%a-nare pentru aptele prev*zute la
alin.B1C lit. aC se pronun* ulterior %atei %esc3i%erii -otenirii&
ter-enul %e un an se calculeaz* %e la %ata r*-<nerii %einitive a
3ot*r<rii %e con%a-nare.
B4C Atunci c<n% con%a-narea pentru aptele -enionate la alin.
B1C lit. aC este :-pie%icat* prin %ecesul autorului aptei& prin a-nistie
sau prin prescripia r*spun%erii penale& ne%e-nitatea se poate %eclara
%ac* acele apte au ost constatate printr-o 3ot*r<re 'u%ec*toreasc*
civil* %einitiv*. 6n acest caz& ter-enul %e un an curge %e la apariia
cauzei %e :-pie%icare a con%a-n*rii& %ac* aceasta a intervenit %up*
%esc3i%erea -otenirii.
B5C 6n cazurile prev*zute la alin.B1C lit. $C i cC& ter-enul %e un
an curge %e la %ata c<n% succesi$ilul a cunoscut -otivul %e
ne%e-nitate& %ac* aceast* %at* este ulterioar* %esc3i%erii -otenirii.
B6C Co-una& oraul sau& %up* caz& -unicipiul :n a c*rui raz*
teritorial* se alau $unurile la %ata %esc3i%erii -otenirii poate
intro%uce aciunea prev*zut* la alin.B2C& :n cazul :n care& cu e,cepia
autorului uneia %intre aptele prev*zute la alin. B1C& nu -ai e,ist* ali
succesi$ili. Dispoziiile alin.B2C0B5C se aplic* :n -o% corespunz*tor.
E)ecele
nedemni"(ii
Ar$><9 % B1C 1e%e-nul este :nl*turat at<t %e la -otenirea legal*& c<t
i %e la cea testa-entar*.
B2C #osesia e,ercitat* %e ne%e-n asupra $unurilor -otenirii
este consi%erat* posesie %e rea-cre%in*.
B)C Actele %e conservare& precu- i actele %e a%-inistrare :n
-*sura :n care proit* -otenitorilor& :nc3eiate :ntre ne%e-n i teri&
sunt vala$ile. De ase-enea& se -enin i actele %e %ispoziie cu titlu
oneros :nc3eiate :ntre ne%e-n i terii %o$<n%itori %e $un*-cre%in*&
regulile %in -ateria c*rii unciare iin% :ns* aplica$ile.
@nl"urarea
e)ecelor
nedemni"(ii
Ar$><: - B1C 4ectele ne%e-nit*ii a$solute sau 'u%iciare pot i
:nl*turate e,pres prin testa-ent sau printr-un act autentic %e c*tre cel
care las* -otenirea. 8*r* o %eclaraie e,pres*& nu constituie
:nl*turare a eectelor ne%e-nit*ii legatul l*sat ne%e-nului %up*
s*v<rirea aptei care atrage ne%e-nitatea.
B2C 4ectele ne%e-nit*ii nu pot i :nl*turate prin rea$ilitarea
ne%e-nului& a-nistie intervenit* %up* con%a-nare& graiere sau prin
prescripia e,ecut*rii pe%epsei penale.
*oca(ia la mo0enire Ar$><; - #entru a putea -oteni& o persoan* tre$uie s* ai$* calitatea
cerut* %e lege sau s* i ost %ese-nat* %e c*tre %eunct prin testa-ent.
1!)
Tilul II
Mo0enirea legal"
Capiolul I
Di&po#i(ii generale
Mo0eniorii legali Ar$><< % B1C ;otenirea se cuvine& :n or%inea i %up* regulile
sta$ilite :n prezentul titlu& soului supravieuitor i ru%elor %eunctului&
i anu-e %escen%enilor& ascen%enilor i colateralilor acestuia& %up*
caz.
B2C Descen%enii i ascen%enii au vocaie la -otenire in%ierent
%e gra%ul %e ru%enie cu %eunctul& iar colateralii nu-ai p<n* la gra%ul
al patrulea inclusiv.
B)C 6n lipsa -otenitorilor legali sau testa-entari& patri-oniul
%eunctului se trans-ite co-unei& oraului sau& %up* caz&
-unicipiului :n a c*rui raz* teritorial* se alau $unurile la %ata
%esc3i%erii -otenirii.
Principiile generale
ale devolu(iunii
legale a mo0enirii
Ar$><= - B1C .u%ele %eunctului vin la -otenire :n ur-*toarea
or%ineD
aC clasa :nt<iD %escen%eniiE
$C clasa a %ouaD ascen%enii privilegiai i colateralii privilegiaiE
cC clasa a treiaD ascen%enii or%inariE
%C clasa a patraD colateralii or%inari.
B2C Dac* :n ur-a %ez-otenirii ru%ele %eunctului %in clasa cea
-ai apropiat* nu pot culege :ntreaga -otenire& atunci partea r*-as*
se atri$uie ru%elor %in clasa su$secvent* care :n%eplinesc con%iiile
pentru a -oteni.
B)C 6n*untrul iec*rei clase& ru%ele %e gra%ul cel -ai apropiat cu
%eunctul :nl*tur* %e la -otenire ru%ele %e gra% -ai :n%ep*rtat& cu
e,cepia cazurilor pentru care legea %ispune altel.
B4C 6ntre ru%ele %in aceeai clas* i %e acelai gra%& -otenirea
se :-parte :n -o% egal& %ac* legea nu preve%e altel.
Capiolul II
Repre#enarea &ucce&oral"
No(iune Ar$><> 0 #rin reprezentare succesoral*& un -otenitor legal %e un
gra% -ai :n%ep*rtat& nu-it reprezentant& urc*& :n puterea legii& :n
%repturile ascen%entului s*u& nu-it reprezentat& pentru a culege partea
%in -otenire ce i s-ar i cuvenit acestuia %ac* nu ar i ost ne%e-n
a* %e %eunct sau %ece%at la %ata %esc3i%erii -otenirii.
Domeniu de
aplicare
Ar$>=? , B1C #ot veni la -otenire prin reprezentare succesoral*
nu-ai %escen%enii copiilor %eunctului i %escen%enii railor sau
surorilor %eunctului.
B2C 6n li-itele prev*zute la alin.B1C i %ac* sunt :n%eplinite
con%iiile -enionate la art.!81& reprezentarea opereaz* :n toate
1!4
cazurile& *r* a %eose$i %up* cu- reprezentanii sunt ru%e %e acelai
gra% ori %e gra%e %ierite :n raport cu %eunctul.
Condi(ii Ar$>=6 , B1C #oate i reprezentat* persoana lipsit* %e capacitatea %e a
-oteni& precu- i ne%e-nul& c3iar alat :n via* la %ata %esc3i%erii
-otenirii i c3iar %ac* renun* la -otenire.
B2C #entru a veni prin reprezentare succesoral* la -otenirea
%eunctului& reprezentantul tre$uie s* :n%eplineasc* toate con%iiile
generale pentru a-l -oteni pe acesta.
B)C .eprezentarea opereaz* c3iar %ac* reprezentantul este
ne%e-n a* %e reprezentat sau a renunat la -otenirea lui ori a ost
%ez-otenit %e acesta.
E)ecul general al
repre#en"rii
&ucce&orale
Ar$>=7 , B1C 6n cazurile :n care opereaz* reprezentarea succesoral*&
-otenirea se :-parte pe tulpin*.
B2C #rin tulpin* se :nelegeD
- :n*untrul clasei :nt<i& %escen%entul %e gra%ul :nt<i care culege
-otenirea sau este reprezentat la -otenireE
- :n*untrul clasei a %oua& colateralul privilegiat %e gra%ul al
%oilea care culege -otenirea sau este reprezentat la -otenire.
B)C Dac* aceeai tulpin* a pro%us -ai -ulte ra-uri& :n ca%rul
iec*rei ra-uri su$%ivizarea se ace tot pe tulpin*& partea cuvenit*
%escen%enilor %e acelai gra% %in aceeai ra-ur* :-p*rin%u-se :ntre
ei :n -o% egal.
E)ecul paricular al
repre#en"rii
&ucce&orale
Ar$>=8 , B1C Copiii ne%e-nului concepui :nainte %e %esc3i%erea
-otenirii %e la care ne%e-nul a ost e,clus vor raporta la -otenirea
acestuia %in ur-* $unurile pe care le-au -otenit prin reprezentarea
ne%e-nului& %ac* vin la -otenirea lui :n concurs cu ali copii ai s*i&
concepui %up* %esc3i%erea -otenirii %e la care a ost :nl*turat
ne%e-nul. .aportul se ace nu-ai :n cazul i :n -*sura :n care
valoarea $unurilor pri-ite prin reprezentarea ne%e-nului a %ep*it
valoarea pasivului succesoral pe care reprezentantul a tre$uit s*-l
suporte ca ur-are a reprezent*rii.
B2C .aportul se ace potrivit %ispoziiilor prev*zute :n +eciunea
2 a Capitolului I" %in 2itlul I" al prezentei C*ri.
Capiolul III
Mo0eniorii legali
Sec(iunea 6
So(ul &upravie(uior
Condi(ii Ar$>=9- +oul supravieuitor :l -otenete pe soul %ece%at %ac*& la %ata
%esc3i%erii -otenirii& nu e,ist* o 3ot*r<re %e %ivor %einitiv*.
*oca(ia la mo0enire
a &o(ului
&upravie(uior
Ar$>=: , B1C +oul supravieuitor este c3e-at la -otenire :n concurs
cu oricare %intre clasele %e -otenitori legali.
B2C 6n a$sena persoanelor ar*tate la alin.B1C sau %ac* niciuna
1!5
%intre ele nu vrea ori nu poate s* vin* la -otenire& soul
supravieuitor culege :ntreaga -otenire.
Coa &ucce&oral" a
&o(ului
&upravie(uior
Ar$>=; , B1C Cota soului supravieuitor este %eD
aC un sert %in -otenire& %ac* vine :n concurs cu %escen%enii
%eunctuluiE
$C o trei-e %in -otenire& %ac* vine :n concurs at<t cu
ascen%eni privilegiai& c<t i cu colaterali privilegiai ai %eunctuluiE
cC o 'u-*tate %in -otenire& %ac* vine :n concurs ie nu-ai cu
ascen%eni privilegiai& ie nu-ai cu colaterali privilegiai ai
%eunctuluiE
%C trei serturi %in -otenire& %ac* vine :n concurs ie cu
ascen%eni or%inari& ie cu colaterali or%inari ai %eunctului.
B2C Cota soului supravieuitor :n concurs cu -otenitori legali
aparin<n% unor clase %ierite se sta$ilete ca i c<n% acesta ar i venit
:n concurs nu-ai cu cea -ai apropiat* %intre ele.
B)C Dac*& :n ur-a c*s*toriei putative& %ou* sau -ai -ulte
persoane au situaia unui so supravieuitor& cota sta$ilit* potrivit alin.
B1C i B2C se :-parte :n -o% egal :ntre acestea.
Drepul de a-ia(ie
al &o(ului
&upravie(uior
Ar$>=< - B1C +oul supravieuitor care nu este titular al nici unui %rept
%e a olosi o alt* locuin* corespunz*toare nevoilor sale& $eneiciaz*
%e un %rept %e a$itaie asupra casei :n care a locuit p<n* la %ata
%esc3i%erii -otenirii& %ac* aceast* cas* ace parte %in $unurile
-otenirii.
B2C Dreptul %e a$itaie este gratuit& inaliena$il i insesiza$il.
B)C 7ricare %intre -otenitori poate cere ie restr<ngerea
%reptului %e a$itaie& %ac* locuina nu este necesar* :n :ntregi-e
soului supravieuitor& ie sc3i-$area o$iectului a$itaiei& %ac* pune la
%ispoziia soului supravieuitor o alt* locuin* corespunz*toare.
B4C Dreptul %e a$itaie se stinge la parta'& %ar nu -ai %evre-e %e
un an %e la %ata %esc3i%erii -otenirii. Acest %rept :nceteaz*& c3iar
:nainte %e :-plinirea ter-enului %e un an& :n caz %e rec*s*torire a
soului supravieuitor.
B5C 2oate litigiile cu privire la %reptul %e a$itaie regle-entat
prin prezentul articol se soluioneaz* %e c*tre instana co-petent* s*
'u%ece parta'ul -otenirii& care va 3ot*r: %e urgen*& :n ca-era %e
consiliu.
Drepul &pecial de
mo0enire al &o(ului
&upravie(uior
Ar$>== - B1C C<n% nu vine :n concurs cu %escen%enii %eunctului&
soul supravieuitor -otenete& pe l<ng* cota sta$ilit* potrivit art.!86&
-o$ilierul i o$iectele %e uz casnic care au ost aectate olosinei
co-une a soilor.
Sec(iunea a 7%a
De&cenden(ii de)uncului
Drepul de
mo0enire al
Ar$>=> % B1C Descen%enii sunt copiii %eunctului i ur-aii lor :n
linie %reapt* la nes<rit.
1!6
de&cenden(ilor B2C Descen%enii %eunctului :nl*tur* -otenitorii %in celelalte
clase i vin la -otenire :n or%inea pro,i-it*ii gra%ului %e ru%enie.
Dispoziiile art.!(8 alin.B2C se aplic* :n -o% corespunz*tor.
B)C 6n concurs cu soul supravieuitor& %escen%enii %eunctului&
in%ierent %e nu-*rul lor& culeg :-preun* trei serturi %in -otenire.
B4C ;otenirea sau partea %in -otenire care li se cuvine
%escen%enilor se :-parte :ntre acetia :n -o% egal& c<n% vin la
-otenire :n nu-e propriu& ori pe tulpin*& c<n% vin la -otenire prin
reprezentare succesoral*.
Sec(iunea a 8%a
A&cenden(ii privilegia(i 0i colaeralii privilegia(i
*oca(ia la mo0enire
a a&cenden(ilor
privilegia(i 0i a
colaeralilor
privilegia(i
Ar$>>? % B1C Ascen%enii privilegiai sunt tat*l i -a-a %eunctului.
B2C Colateralii privilegiai sunt raii i surorile %eunctului& precu-
i %escen%enii acestora& p<n* la al patrulea gra% inclusiv cu %eunctul.
B)C Ascen%enii privilegiai i colateralii privilegiai vin la
-otenire %ac* %escen%enii nu :n%eplinesc con%iiile necesare pentru
a -oteni. Dispoziiile art.!(/ alin.B2C se aplic* :n -o% corespunz*tor.
@mp"r(irea
mo0enirii .nre
&o(ul &upravie(uior5
a&cenden(ii
privilegia(i 0i
colaeralii
privilegia(i
Ar$>>6 % B1C Dac* soul supravieuitor vine la -otenire :n concurs
at<t cu ascen%eni privilegiai& c<t i cu colaterali privilegiai ai
%eunctului& partea cuvenit* clasei a %oua este %e %ou* trei-i %in
-otenire.
B2C Dac* soul supravieuitor vine la -otenire :n concurs ie
nu-ai cu ascen%eni privilegiai& ie nu-ai cu colaterali privilegiai ai
%eunctului& partea cuvenit* clasei a %oua este %e o 'u-*tate %in
-otenire.
@mp"r(irea
mo0enirii .nre
a&cenden(ii
privilegia(i 0i
colaeralii
privilegia(i
Ar$>>7 % ;otenirea sau partea %in -otenire cuvenit* ascen%enilor
privilegiai i colateralilor privilegiai se :-parte :ntre acetia :n
uncie %e nu-*rul ascen%enilor privilegiai care vin la -otenire&
%up* cu- ur-eaz*D
aC :n cazul :n care la -otenire vine un singur p*rinte& acesta va
culege un sert& iar colateralii privilegiai& in%ierent %e nu-*rul lor&
vor culege trei serturiE
$C :n cazul :n care la -otenire vin %oi p*rini& acetia vor
culege :-preun* o 'u-*tate& iar colateralii privilegiai& in%ierent %e
nu-*rul lor& vor culege cealalt* 'u-*tate.
A-&en(a
a&cenden(ilor
privilegia(i &au a
colaeralilor
privilegia(i
Ar$>>8 % B1C 6n cazul :n care colateralii privilegiai nu :n%eplinesc
con%iiile necesare pentru a -oteni& ascen%enii privilegiai vor
culege -otenirea sau partea %in -otenire cuvenit* clasei a %oua.
B2C 6n cazul :n care ascen%enii privilegiai nu :n%eplinesc
con%iiile necesare pentru a -oteni& colateralii privilegiai vor culege
-otenirea sau partea %in -otenire cuvenit* clasei a %oua.
@mp"r(irea
mo0enirii .nre
a&cenden(ii
Ar$>>9 , ;otenirea sau partea %in -otenire cuvenit* ascen%enilor
privilegiai se :-parte :ntre acetia :n -o% egal.
1!(
privilegia(i
@mp"r(irea
mo0enirii .nre
colaeralii
privilegia(i
Ar$>>: , B1C ;otenirea sau partea %in -otenire cuvenit*
colateralilor privilegiai se :-parte :ntre acetia :n -o% egal.
B2C 6n cazul :n care colateralii privilegiai vin la -otenire prin
reprezentare succesoral*& -otenirea sau partea %in -otenire ce li se
cuvine se :-parte :ntre ei pe tulpin*.
B)C 6n cazul :n care colateralii privilegiai sunt ru%e cu %eunctul
pe linii colaterale %ierite& -otenirea sau partea %in -otenire ce li se
cuvine se :-parte :ntre ei pe linii. 6n ca%rul iec*rei linii& sunt
aplica$ile %ispoziiile alin.B1C i B2C.
B4C 6n ipoteza prev*zut* la alin.B)C& colateralii privilegiai care
sunt ru%e cu %eunctul pe a-$ele linii vor culege& pe iecare %intre
acestea& partea %in -otenire ce li se cuvine.
Sec(iunea a 9%a
A&cenden(ii ordinari
Drepul de
mo0enire al
a&cenden(ilor
ordinari
Ar$>>; - B1C Ascen%enii or%inari sunt ru%ele :n linie %reapt*
ascen%ent* ale %eunctului& cu e,cepia p*rinilor acestuia.
B2C Ascen%enii or%inari vin la -otenire %ac* %escen%enii&
ascen%enii privilegiai i colateralii privilegiai nu :n%eplinesc
con%iiile necesare pentru a -oteni. Dispoziiile art.!(8 alin.B2C se
aplic* :n -o% corespunz*tor.
B)C Ascen%enii or%inari vin la -otenire :n or%inea gra%elor %e
ru%enie cu %eunctul.
B4C 6n concurs cu soul supravieuitor& ascen%enii or%inari ai
%eunctului& in%ierent %e nu-*rul lor& culeg :-preun* un sert %in
-otenire.
B5C ;otenirea sau partea %in -otenire cuvenit* ascen%enilor
or%inari %e acelai gra% se :-parte :ntre acetia :n -o% egal.
Sec(iunea a :%a
Colaeralii ordinari
Drepul de
mo0enire al
colaeralilor
ordinari
Ar$>>< % B1C Colateralii or%inari sunt ru%ele colaterale ale %eunctului
p<n* la gra%ul al patrulea inclusiv& cu e,cepia colateralilor
privilegiai.
B2C Colateralii or%inari vin la -otenire %ac* %escen%enii&
ascen%enii privilegiai& colateralii privilegiai i ascen%enii or%inari
nu :n%eplinesc con%iiile necesare pentru a -oteni. Dispoziiile
art.!(8 alin.B2C se aplic* :n -o% corespunz*tor.
B)C Colateralii or%inari vin la -otenire :n or%inea gra%elor %e
ru%enie cu %eunctul.
B4C 6n concurs cu soul supravieuitor& colateralii or%inari ai
%eunctului& in%ierent %e nu-*rul lor& culeg :-preun* un sert %in
-otenire.
B5C ;otenirea sau partea %in -otenire cuvenit* colateralilor
1!8
or%inari %e acelai gra% se :-parte :ntre acetia :n -o% egal.
Tilul III
Li-erali"(ile
Capiolul I
Di&po#i(ii comune
Sec(iunea 6
Di&po#i(ii preliminare
No(iune 0i caegorii Ar$>>= , B1C 9i$eralitatea este actul 'uri%ic prin care o persoan*
%ispune cu titlu gratuit %e $unurile sale& :n tot sau :n parte& :n avoarea
unei alte persoane.
B2C 1u se pot ace li$eralit*i %ec<t prin %onaie sau prin legat
cuprins :n testa-ent.
Dona(ia Ar$>>> Donaia este contractul prin care& cu intenia %e a gratiica&
o parte& nu-it* %onator& %ispune :n -o% irevoca$il %e un $un :n
avoarea celeilalte p*ri& nu-ite %onatar.
Legaul Ar$6??? , 9egatul este %ispoziia testa-entar* prin care testatorul
stipuleaz* ca& la %ecesul s*u& unul sau -ai -uli legatari s*
%o$<n%easc* :ntregul s*u patri-oniu& o raciune %in acesta sau
anu-ite $unuri %eter-inate.
Sec(iunea a 7%a
Capaciaea
Capaciaea de
)olo&in("
Ar$6??6 0 B1C 7rice persoan* este capa$il* %e a %a i pri-i prin
li$eralit*i& cu respectarea regulilor privin% capacitatea.
B2C Con%iia capacit*ii %e a %ispune prin li$eralit*i tre$uie
:n%eplinit* la %ata la care %ispun*torul :i e,pri-* consi-*-<ntul.
B)C Con%iia capacit*ii %e a pri-i o %onaie tre$uie :n%eplinit*
la %ata la care %onatarul accept* %onaia.
B4C Con%iia capacit*ii %e a pri-i un legat tre$uie :n%eplinit* la
%ata %esc3i%erii -otenirii testatorului.
Lip&a capaci"(ii
depline de e2erci(iu
a di&pun"orului
Ar$6??7 0 B1C Cel lipsit %e capacitate %e e,erciiu sau cu capacitate
%e e,erciiu restr<ns* nu poate %ispune %e $unurile sale prin
li$eralit*i& cu e,cepia cazurilor prev*zute %e lege.
B2C +u$ sanciunea nulit*ii relative& nici c3iar %up* %o$<n%irea
capacit*ii %epline %e e,erciiu persoana nu poate %ispune prin
li$eralit*i :n olosul celui care a avut calitatea %e reprezentant ori
ocrotitor legal al s*u& :nainte ca acesta s* i pri-it %e la instana
tutelar* %esc*rcare pentru gestiunea sa. +e e,cepteaz* situaia :n care
reprezentantul ori& %up* caz& ocrotitorul legal este ascen%entul
%ispun*torului.
1!!
De&emnarea
-ene)iciarului
li-erali"(ii
Ar$6??8 , B1C +u$ sanciunea nulit*ii a$solute& %ispun*torul tre$uie
s* :l %eter-ine pe $eneiciarul li$eralit*ii ori cel puin s* preva%*
criteriile pe $aza c*rora acest $eneiciar s* poat* i %eter-inat la %ata
la care li$eralitatea pro%uce eecte 'uri%ice.
B2C #ersoana care nu e,ist* la %ata :ntoc-irii li$eralit*ii poate
$eneicia %e o li$eralitate %ac* aceasta este *cut* :n avoarea unei
persoane capa$ile& cu sarcina pentru aceasta %in ur-* %e a trans-ite
$eneiciarului o$iectul li$eralit*ii :n%at* ce va i posi$il.
B)C +u$ sanciunea nulit*ii a$solute& %ispun*torul nu poate l*sa
unui ter %reptul %e a-l %ese-na pe $eneiciarul li$eralit*ii sau %e a
sta$ili o$iectul acesteia. Cu toate acestea& repartizarea $unurilor
trans-ise prin legat unor persoane %ese-nate %e testator poate i
l*sat* la aprecierea unui ter.
B4C 4ste vala$il* li$eralitatea *cut* unei persoane %ese-nate %e
%ispun*tor& cu o sarcin* :n avoarea unei persoane alese ie %e
gratiicat& ie %e un ter %ese-nat& la r<n%ul s*u& tot %e c*tre
%ispun*tor.
Incapaci"(i
&peciale
Ar$6??9 0 B1C +unt lovite %e nulitate relativ* li$eralit*ile *cute
-e%icilor& ar-acitilor sau altor persoane& :n perioa%a :n care& :n -o%
%irect sau in%irect& :i acor%au :ngri'iri %e specialitate %ispun*torului
pentru o $oal* consi%erat* -ortal*.
B2C +unt e,ceptate %e la preve%erile alin.B1CD
aC li$eralit*ile *cute soului& ru%elor :n linie %reapt* sau
colateralilor privilegiaiE
$C li$eralit*ile *cute altor ru%e p<n* la al patrulea gra%
inclusiv& %ac*& la %ata li$eralit*ii& %ispun*torul nu are so i nici ru%e
:n linie %reapt* sau colaterali privilegiai.
B)C Dispoziiile alin.B1C i B2C sunt aplica$ile i :n privina
preoilor sau a altor persoane care acor%au asisten* religioas* :n
ti-pul $olii consi%erate -ortale.
B4C Dac* %ispun*torul a %ece%at %in cauza $olii& ter-enul %e
prescripie a aciunii :n nulitate relativ* curge %e la %ata la care
-otenitorii au luat cunotin* %e e,istena li$eralit*ii.
B5C 6n cazul :n care %ispun*torul s-a resta$ilit& legatul %evine
vala$il& iar aciunea :n anularea %onaiei poate i intro%us* :n ter-en
%e ) ani %e la %ata la care %ispun*torul s-a resta$ilit.
Incapaci"(i
&peciale .n maeria
legaelor
Ar$6??:

% +unt lovite %e nulitate relativ* legatele :n avoareaD
aC notarului pu$lic care a autentiicat testa-entulE
$C interpretului care a participat la proce%ura %e autentiicare a
testa-entuluiE
cC -artorilor& :n cazurile prev*zute la art.1/55 alin.B2C i art.1/58 alin.
B)CE
%C agenilor instru-entatori :n cazurile prev*zute %e art.1/5!E
eC persoanelor care au acor%at asisten* 'uri%ic* la re%actarea
testa-entului.

Simula(ie Ar$6??; 0B1C +anciunea nulit*ii relative prev*zute %e art.1//2 alin.
2//
B2C& art.1//4 i art.1//5 se aplic* i li$eralit*ilor %eg3izate su$ or-a
unui contract cu titlu oneros sau *cute unei persoane interpuse.
B2C +unt prezu-ate p<n* la pro$a contrar* ca iin% persoane
interpuse ascen%enii& %escen%enii i soul persoanei incapa$ile %e a
pri-i li$eralit*i& precu- i ascen%enii i %escen%enii soului acestei
persoane.
Sec(iunea a 8%a
Su-&iu(iile
No(iune Ar$6??< % Dispoziia prin care o persoan*& nu-it* instituit& este
o$ligat* s* conserve $unul care constituie o$iectul li$eralit*ii i s*-l
trans-it* unui ter& nu-it su$stituit& %ese-nat %e %ispun*tor& nu
pro%uce eecte %ec<t :n cazul :n care este per-is* %e lege.
Su-&iu(ia
)ideicomi&ar"
Ar$6??= % 7 li$eralitate poate i grevat* %e o sarcin* care const* :n
o$ligaia instituitului& %onatar sau legatar& %e a conserva $unurile care
constituie o$iectul li$eralit*ii i %e a le trans-ite& la %ecesul s*u&
su$stituitului %ese-nat %e %ispun*tor.
E)ece cu privire la
-unuri
Ar$6??> %B1C +arcina prev*zut* la art.1/// pro%uce eecte nu-ai cu
privire la $unurile care au constituit o$iectul li$eralit*ii i care la %ata
%ecesului instituitului pot i i%entiicate i se al* :n patri-oniul s*u.
B2C Atunci c<n% li$eralitatea are ca o$iect valori -o$iliare&
sarcina pro%uce eecte i asupra valorilor -o$iliare care le :nlocuiesc.
B)C Dac* li$eralitatea are ca o$iect %repturi supuse or-alit*ilor
%e pu$licitate& sarcina tre$uie s* respecte aceleai or-alit*i. 6n cazul
i-o$ilelor& sarcina este supus* not*rii :n cartea unciar*.
Drepurile
&u-&iuiului
Ar$6?6? % B1C Drepturile su$stituitului se nasc la -oartea
instituitului.
B2C +u$stituitul %o$<n%ete $unurile care constituie o$iectul
li$eralit*ii %e la %ispun*tor.
B)C +u$stituitul nu poate i supus o$ligaiei %e conservare i %e
trans-itere a $unurilor.
4aran(ii 0i
a&igur"ri
Ar$6?66 - 6n ve%erea e,ecut*rii sarcinii& %ispun*torul poate i-pune
instituitului constituirea %e garanii i :nc3eierea unor contracte %e
asigurare.
Impuarea &arcinii
a&upra coi"(ii
di&poni-ile
Ar$6?67 %

Dac* instituitul este -otenitor rezervatar al
%ispun*torului& sarcina nu poate :nc*lca rezerva sa succesoral*.
Acceparea dona(iei
dup" dece&ul
di&pun"orului
Ar$6?68 % 7erta %e %onaie *cut* su$stituitului poate i acceptat* %e
acesta i %up* %ecesul %ispun*torului.
Ine)icaciaea Ar$6?69

% Atunci c<n% su$stituitul pre%ece%eaz* instituitului sau
2/1
&u-&iu(iei renun* la $eneiciul li$eralit*ii& $unul revine instituitului& cu
e,cepia cazului :n care s-a prev*zut ca $unul va i cules %e
-otenitorii su$stituitului ori a ost %ese-nat un al %oilea su$stituit.

Sec(iunea a 9%a
Li-erali"(ile re#iduale
No(iune Ar$6?6: % Dispun*torul poate stipula ca su$stituitul s* ie gratiicat
cu ceea ce r*-<ne& la %ata %ecesului instituitului& %in %onaiile sau
legatele *cute :n avoarea acestuia %in ur-*.
Drepul de
di&po#i(ie al
in&iuiului
Ar$6?6; % 9i$eralitatea rezi%ual* nu :l :-pie%ic* pe instituit s*
:nc3eie acte cu titlu oneros i nici s* rein* $unurile ori su-ele
o$inute :n ur-a :nc3eierii acestora.
Inerdic(ia de a
di&pune cu ilu
graui
Ar$6?6<

,

B1C Instituitul nu poate %ispune prin testa-ent %e $unurile
care au constituit o$iectul unei li$eralit*i rezi%uale.
B2C Dispun*torul poate interzice instituitului s* %ispun* %e
$unuri prin %onaie. Cu toate acestea& atunci c<n% este -otenitor
rezervatar al %ispun*torului& instituitul p*streaz* posi$ilitatea %e a
%ispune prin acte :ntre vii sau pentru cauz* %e -oarte %e $unurile care
au constituit o$iectul %onaiilor i-putate asupra rezervei sale
succesorale.
Independen(a
parimonial" a
in&iuiului
Ar$6?6=
%
Instituitul nu este inut s* %ea socoteal* %ispun*torului ori
-otenitorilor acestuia.
Aplicarea regulilor
&u-&iu(iei
)ideicomi&are
Ar$6?6>

-

Dispoziiile prev*zute la art.1//!& 1/1/ alin.B2C& 1/11&
art.1/1) i 1/14 sunt aplica$ile li$eralit*ilor rezi%uale.
Sec(iunea a :%a
Revi#uirea condi(iilor 0i &arcinilor
Domeniu de
aplicare
Ar$6?7? - Dac*& %in cauza unor situaii i-previzi$ile i nei-puta$ile
$eneiciarului& survenite accept*rii li$eralit*ii& :n%eplinirea con%iiilor
sau e,ecutarea sarcinilor care aecteaz* li$eralitatea a %evenit e,tre-
%e %iicil* ori e,cesiv %e oneroas* pentru $eneiciar& acesta poate cere
revizuirea sarcinilor sau a con%iiilor.
2/2
Solu(ionarea cererii
de revi#uire
Ar$6?76 0 B1C Cu respectarea& pe c<t posi$il& a voinei %ispun*torului&
instana %e 'u%ecat* sesizat* cu cererea %e revizuire poate s* %ispun*
-o%iic*ri cantitative sau calitative ale con%iiilor sau ale sarcinilor
care aecteaz* li$eralitatea ori s* le grupeze cu acelea si-ilare
provenin% %in alte li$eralit*i.
B2C Instana %e 'u%ecat* poate autoriza :nstr*inarea parial* sau
total* a o$iectului li$eralit*ii& or%on<n% ca preul s* ie olosit :n
scopuri conor-e cu voina %ispun*torului& precu- i orice alte
-*suri care s* -enin* pe c<t posi$il %estinaia ur-*rit* %e acesta.
@nl"urarea
e)ecelor revi#uirii
Ar$6?77 0 Dac* -otivele care au %eter-inat revizuirea con%iiilor
sau a sarcinilor nu -ai su$zist*& persoana interesat* poate cere
:nl*turarea pentru viitor a eectelor revizuirii.
Sec(iunea a ;%a
Di&po#i(ii &peciale
Clau#e ne&cri&e Ar$6?78 0 B1C 4ste consi%erat* nescris* clauza prin care& su$
sanciunea %esiin*rii li$eralit*ii sau restituirii o$iectului acesteia&
$eneiciarul este o$ligat s* nu conteste vali%itatea unei clauze %e
inaliena$ilitate ori s* nu solicite revizuirea con%iiilor sau a sarcinilor.
B2C De ase-enea& este consi%erat* nescris* %ispoziia
testa-entar* prin care se preve%e %ez-otenirea ca sanciune pentru
:nc*lcarea o$ligaiilor -enionate la alin.B1C sau pentru contestarea
%ispoziiilor %in testa-ent care a%uc atingere %repturilor
-otenitorilor rezervatari ori sunt contrare or%inii pu$lice sau $unelor
-oravuri.
Con)irmarea
li-erali"(ilor
Ar$6?79 0 Conir-area unei li$eralit*i %e c*tre -otenitorii
universali ori cu titlu universal ai %ispun*torului atrage renunarea la
%reptul %e a opune viciile %e or-* sau orice alte -otive %e nulitate&
*r* ca prin aceast* renunare s* se pre'u%icieze %repturile terilor.
Capiolul II
Dona(ia
Sec(iunea 6
@ncCeierea conracului
1orma dona(iei Ar$6?7: 0 B1C Donaia se :nc3eie prin :nscris autentic& su$ sanciunea
nulit*ii a$solute.
B2C 1u sunt supuse acestei %ispoziii %onaiile in%irecte& cele
%eg3izate i %arurile -anuale.
B)C Aunurile -o$ile care constituie o$iectul %onaiei tre$uie
enu-erate i evaluate :ntr-un :nscris& c3iar su$ se-n*tur* privat*& su$
sanciunea nulit*ii a$solute a %onaiei.
B4C Dac* sunt %e valoare re%us*& $unurile -o$ile corporale pot i
%onate prin %ar -anual. Darul -anual se :nc3eie vala$il prin acor%ul
2/)
%e voine al p*rilor :nsoit %e tra%iiunea $unului %e la %onator la
%onatar. 6n aprecierea valorii re%use a $unurilor care constituie
o$iectul %arului -anual se ine sea-a %e starea -aterial* a
%onatorului.
1ormarea
conracului
Ar$6?7; - B1C 7erta %e %onaie poate i revocat* c<t ti-p oertantul
nu a luat cunotin* %e acceptarea %estinatarului. Incapacitatea sau
%ecesul oertantului atrage ca%ucitatea accept*rii.
B2C 7erta nu -ai poate i acceptat* %up* %ecesul %estinatarului
ei. ;otenitorii %estinatarului pot :ns* co-unica acceptarea *cut* %e
acesta.
B)C 7erta %e %onaie *cut* unei persoane lipsit* %e capacitate
%e e,erciiu se accept* %e c*tre reprezentantul legal.
B4C 7erta %e %onaie *cut* unei persoane cu capacitate %e
e,erciiu restr<ns* poate i acceptat* %e c*tre aceasta cu :ncuviinarea
ocrotitorului legal.
Promi&iunea de
dona(ie
Ar$6?7< 0 B1C #ro-isiunea %e %onaie este supus* or-ei scrise& su$
sanciunea nulit*ii a$solute.
B2C 6n caz %e nee,ecutare %in partea pro-itentului& pro-isiunea
%e %onaie nu coner* $eneiciarului %ec<t %reptul %e a pretin%e
%aune-interese ec3ivalente cu c3eltuielile pe care le-a *cut i
avanta'ele pe care le-a acor%at terilor& :n consi%erarea pro-isiunii.
Principiul
irevoca-ili"(ii
Ar$6?7= % B1C Donaia nu este vala$il* atunci c<n% cuprin%e clauze ce
per-it %onatorului s* o revoce prin voina sa.
B2C Astel& este lovit* %e nulitate a$solut* %onaia careD
aC este aectat* %e o con%iie a c*rei realizare %epin%e e,clusiv %e
voina %onatoruluiE
$C i-pune %onatarului plata %atoriilor pe care %onatorul le-ar
contracta :n viitor& %ac* valoarea -a,i-* a acestora nu este
%eter-inat* :n contractul %e %onaieE
cC coner* %onatorului %reptul %e a %enuna unilateral contractulE
%C per-ite %onatorului s* %ispun* :n viitor %e $unul %onat& c3iar
%ac* %onatorul -oare *r* s* i %ispus %e acel $un. Dac* %reptul %e a
%ispune vizeaz* %oar o parte %in $unurile %onate& nulitatea opereaz*
nu-ai :n privina acestei p*ri.
@noarcerea
conven(ional"
Ar$6?7> 0 B1C Contractul poate s* preva%* :ntoarcerea $unurilor
%*ruite& ie pentru cazul c<n% %onatarul ar pre%ece%a %onatorului& ie
pentru cazul c<n% at<t %onatarul& c<t i %escen%enii s*i ar pre%ece%a
%onatorului.
B2C 6n cazul :n care %onaia are ca o$iect $unuri supuse unor
or-alit*i %e pu$licitate& at<t %reptul %onatarului& c<t i %reptul %e
:ntoarcere sunt supuse acestor or-alit*i.
Sec(iunea a 7%a
E)ecele dona(iei
2/4
R"&punderea
donaorului
Ar$6?8? 0 6n e,ecutarea %onaiei& %ispun*torul r*spun%e nu-ai
pentru %ol i culp* grav*.
4aran(ia conra
evic(iunii
Ar$6?86 0 B1C Donatorul nu r*spun%e pentru eviciune %ec<t %ac* a
pro-is e,pres garania sau %ac* eviciunea %ecurge %in apta sa ori
%intr-o :-pre'urare care aecteaz* %reptul trans-is& pe care a
cunoscut-o i nu a co-unicat-o %onatarului la :nc3eierea contractului.
B2C 6n cazul %onaiei cu sarcini& :n li-ita valorii acestora&
%onatorul r*spun%e pentru eviciune ca i v<nz*torul.
4aran(ia conra
viciilor a&cun&e
Ar$6?87 0 B1C Donatorul nu r*spun%e pentru viciile ascunse ale
$unului %onat.
B2C 2otui& %ac* a cunoscut viciile ascunse i nu le-a a%us la
cunotina %onatarului la :nc3eierea contractului& %onatorul este inut
s* repare pre'u%iciul cauzat %onatarului prin aceste vicii.
B)C 6n cazul %onaiei cu sarcini& :n li-ita valorii acestora&
%onatorul r*spun%e pentru viciile ascunse ca i v<nz*torul.
Sec(iunea a 8%a
Revocarea dona(iei
D6$ Di&po#i(ii comune
Cau#e de revocare Ar$6?88 0 Donaia poate i revocat* pentru ingratitu%ine i pentru
nee,ecutarea culpa$il* a sarcinilor la care s-a o$ligat %onatarul.
Mod de operare Ar$6?89 0 .evocarea pentru ingratitu%ine i pentru ne:n%eplinirea
sarcinilor nu opereaz* %e %rept.
Revocarea
promi&iunii de
dona(ie
Ar$6?8:

, B1C #ro-isiunea %e %onaie se revoc* %e %rept %ac*
anterior e,ecut*rii sale se ivete unul %intre cazurile %e revocare
pentru ingratitu%ine prev*zute %e art.1/)6.
B2C De ase-enea& pro-isiunea %e %onaie se revoc* %e %rept i
atunci c<n% anterior e,ecut*rii sale situaia -aterial* a pro-itentului
s-a %eteriorat :ntr-o ase-enea -*sur* :nc<t e,ecutarea pro-isiunii a
%evenit e,cesiv %e oneroas* pentru acesta ori pro-itentul a %evenit
insolva$il.
D7$ Revocarea penru ingraiudine
Ca#uri Ar$6?8; 0 Donaia se revoc* pentru ingratitu%ine :n ur-*toarele
cazuriD
aC %ac* %onatarul a atentat la viaa %onatorului& a unei persoane
apropiate lui sau& tiin% c* alii intenioneaz* s* atenteze& nu l-a
:ntiinatE
$C %ac* %onatarul se ace vinovat %e apte penale& cruzi-i sau
in'urii grave a* %e %onatorE
cC %ac* %onatarul reuz* :n -o% ne'ustiicat s* asigure ali-ente
2/5
%onatorului a'uns :n nevoie& :n li-ita valorii actuale a $unului care a
constituit o$iectul %onaiei.
Cererea de revocare Ar$6?8< 0 B1C Dreptul la aciunea prin care se solicit* revocarea
pentru ingratitu%ine se prescrie :n ter-en %e un an %in ziua :n care
%onatorul a tiut c* %onatarul a s*v<rit apta %e ingratitu%ine.
B2C Aciunea :n revocare pentru ingratitu%ine poate i e,ercitat*
nu-ai :-potriva %onatarului. Dac* %onatarul -oare %up* intro%ucerea
aciunii& aceasta poate i continuat* :-potriva -otenitorilor.
B)C Cererea %e revocare nu poate i intro%us* %e -otenitorii
%onatorului& cu e,cepia cazului :n care %onatorul a %ece%at :n
ter-enul prev*zut la alin.B1C *r* s*-l i iertat pe %onatar. De
ase-enea& -otenitorii pot intro%uce aciunea :n revocare :n ter-en
%e un an %e la %ata -orii %onatorului& %ac* acesta a %ece%at *r* s* i
cunoscut cauza %e revocare.
B4C Aciunea pornit* %e %onator poate i continuat* %e
-otenitorii acestuia.
E)ecele generale
ale revoc"rii
Ar$6?8= 0 B1C 6n caz %e revocare pentru ingratitu%ine& %ac* restituirea
:n natur* a $unului %onat nu este posi$il*& %onatarul va i o$ligat s*
pl*teasc* valoarea acestuia& socotit* la %ata soluion*rii cauzei.
B2C 6n ur-a revoc*rii %onaiei pentru ingratitu%ine& %onatarul va
i o$ligat s* restituie ructele pe care le-a perceput :ncep<n% cu %ata
s*v<ririi aptei %e ingratitu%ine.
E)ecele &peciale ale
revoc"rii
Ar$6?8> 0 .evocarea pentru ingratitu%ine nu are niciun eect :n
privina %repturilor reale asupra $unului %onat %o$<n%ite %e la
%onatar& cu titlu oneros& %e c*tre terii %e $un*-cre%in* i nici asupra
garaniilor constituite :n avoarea acestora. 6n cazul $unurilor supuse
unor or-alit*i %e pu$licitate& %reptul terului tre$uie s* i ost :nscris
anterior :nregistr*rii cererii %e revocare :n registrele %e pu$licitate
aerente.
D8$ Revocarea penru nee2ecuarea &arcinii
Ac(iuni .n ca# de
nee2ecuare a
&arcinii
Ar$6?9? 0 B1C Dac* %onatarul nu :n%eplinete sarcina la care s-a
o$ligat& %onatorul sau succesorii s*i :n %repturi pot cere ie e,ecutarea
sarcinii& ie revocarea %onaiei.
B2C 6n cazul :n care sarcina a ost stipulat* :n avoarea unui ter&
acesta poate cere nu-ai e,ecutarea sarcinii.
B)C Dreptul la aciunea prin care se solicit* e,ecutarea sarcinii
sau revocarea %onaiei se prescrie :n ter-en %e ) ani %e la %ata la care
sarcina tre$uia e,ecutat*.
@ninderea
o-liga(iei de
e2ecuare
Ar$6?96 0 Donatarul este inut s* :n%eplineasc* sarcina nu-ai :n
li-ita valorii $unului %onat& raportat* la %ata la care sarcina tre$uia
:n%eplinit*.
E)ece Ar$6?97 0 C<n% %onaia este revocat* pentru ne:n%eplinirea
2/6
sarcinilor& $unul reintr* :n patri-oniul %onatorului li$er %e orice
%repturi constituite :ntre ti-p asupra lui& su$ rezerva %ispoziiilor
art.165!.
Sec(iunea a 9%a
Dona(iile )"cue viiorilor &o(i .n vederea c"&"oriei 0i dona(iile .nre &o(i
Revoca-iliaea
dona(iei .nre &o(i
Ar$6?98 0 7rice %onaie :nc3eiat* :ntre soi este revoca$il* nu-ai :n
ti-pul c*s*toriei.
Nuliaea dona(iei
.nre &o(i
Ar$6?99

% 1ulitatea c*s*toriei atrage nulitatea %onaiei *cute soului
%e rea-cre%in*.
Dona(iile &imulae Ar$6?9: 0 B1C 4ste lovit* %e nulitate orice si-ulaie :n care %onaia
reprezint* contractul secret :n scopul %e a elu%a revoca$ilitatea
%onaiilor :ntre soi.
B2C 4ste prezu-at* relativ persoan* interpus* orice ru%* a
%onatarului la a c*rei -otenire acesta ar avea vocaie :n -o-entul
%onaiei i care nu a rezultat %in c*s*toria cu %onatorul.
Capiolul III
Te&amenul
Sec(iunea 6
Di&po#i(ii generale
No(iune Ar$6?9; 0 2esta-entul este actul unilateral& personal i revoca$il
prin care o persoan*& nu-it* testator& %ispune& :ntr-una %in or-ele
cerute %e lege& pentru ti-pul c<n% nu va -ai i :n via*.
Con(inuul
e&amenului
Ar$6?9< 0 2esta-entul conine %ispoziii reeritoare la patri-oniul
succesoral sau la $unurile ce ac parte %in acesta& precu- i la
%ese-narea %irect* sau in%irect* a legatarului. Al*turi %e aceste
%ispoziii sau c3iar i :n lipsa unor ase-enea %ispoziii& testa-entul
poate s* conin* %ispoziii reeritoare la parta'& revocarea %ispoziiilor
testa-entare anterioare& %ez-otenire& nu-irea %e e,ecutori
testa-entari& sarcini i-puse legatarilor sau -otenitorilor legali i alte
%ispoziii care pro%uc eecte %up* %ecesul testatorului.
Te&amenul
reciproc
Ar$6?9= 0 +u$ sanciunea nulit*ii a$solute a testa-entului& %ou* sau
-ai -ulte persoane nu pot %ispune& prin acelai testa-ent5 una :n
avoarea celeilalte sau :n avoarea unui ter.
Pro-a
e&amenului
Ar$6?9> 0 B1C 7rice persoan* care pretin%e un %rept ce se :nte-eiaz*
pe un testa-ent tre$uie s* %ove%easc* e,istena i coninutul lui :n
una %in or-ele prev*zute %e lege.
B2C Dac* testa-entul a %isp*rut printr-un caz ortuit sau %e or*
-a'or* ori prin apta unui ter& ie %up* -oartea testatorului& ie :n
2/(
ti-pul vieii sale& :ns* *r* ca acesta s*-i i cunoscut %ispariia&
vala$ilitatea or-ei i cuprinsul testa-entului vor putea i %ove%ite
prin orice -i'loc %e pro$*.
Con&im("m!nul
e&aorului
Ar$6?:? - B1C 2esta-entul este vala$il nu-ai %ac* testatorul a avut
%iscern*-<nt i consi-*-<ntul s*u nu a ost viciat.
B2C Dolul poate atrage anularea testa-entului c3iar %ac*
-anoperele %olosive nu au ost s*v<rite %e $eneiciarul %ispoziiilor
testa-entare i nici nu au ost cunoscute %e c*tre acesta.
Inerprearea
e&amenului
Ar$6?:6 - B1C .egulile %e interpretare a contractelor sunt aplica$ile i
testa-entului& :n -*sura :n care sunt co-pati$ile cu caracterele
'uri%ice ale acestuia.
B2C 4le-entele e,trinseci :nscrisului testa-entar pot i olosite
nu-ai :n -*sura :n care se spri'in* pe cele intrinseci.
B)C 9egatul :n avoarea cre%itorului nu este prezu-at a i *cut :n
co-pensaia creanei sale.
Sec(iunea a 7%a
1ormele e&amenului
1ormele
e&amenului
ordinar
Ar$6?:7 0 2esta-entul poate i ologra sau autentic.
Te&amenul ologra) Ar$6?:8 0 +u$ sanciunea nulit*ii a$solute& testa-entul ologra
tre$uie scris :n :ntregi-e& %atat i se-nat %e -<na testatorului.
De&cCiderea
e&amenului
ologra)
Ar$6?:9 0 B1C 6nainte %e a i e,ecutat& testa-entul ologra se va
prezenta notarului pu$lic :n a c*rui raz* teritorial* s-a %esc3is
-otenirea.
B2C Acesta va constata %e :n%at*& prin proces-ver$al& %esc3i%erea
testa-entului i starea :n care se g*sete i :l va %epune la %osarul
succesoral.
B)C Cei interesai pot pri-i& pe c3eltuiala lor& copii legalizate ale
testa-entului ologra.
B4C Dup* inalizarea proce%urii succesorale& originalul
testa-entului se pre%* legatarilor potrivit :nvoielii %intre ei& iar :n
lipsa acesteia& r*-<ne spre p*strare :n ar3iva notarului pu$lic.
Te&amenul
auenic
Ar$6?:: 0 B1C 2esta-entul este autentic %ac* a ost autentiicat %e un
notar pu$lic sau %e un alt uncionar co-petent& potrivit legii.
B2C Cu ocazia autentiic*rii& testatorul poate i asistat %e unul sau
%e %oi -artori.
@nocmirea
e&amenului
auenic
Ar$6?:; 0 B1C 2estatorul :i %icteaz* %ispoziiile :n aa notarului&
care se :ngri'ete %e scrierea actului i apoi i-l citete sau& %up* caz& i-l
%* s*-l citeasc*& -enion<n%u-se e,pres :n%eplinirea acestor
or-alit*i. Dac* %ispun*torul :i re%actase %e'a actul %e ulti-*
2/8
voin*& testa-entul autentic :i va i citit %e c*tre notar.
B2C Dup* citire& %ispun*torul tre$uie s* %eclare c* actul e,pri-*
ulti-a sa voin*.
B)C 2esta-entul este apoi se-nat %e c*tre testator& iar :nc3eierea
%e autentiicare %e c*tre notar.
Aueni)icarea .n
&iua(ii pariculare
Ar$6?:< 0 B1C 6n cazul :n care testatorul nu poate se-na& :n act se va
ace o -eniune corespunz*toare& ar*t<n%u-se i cauza %e :-pie%icare.
;eniunea va i citit* testatorului %e c*tre notar& :n prezena a %oi
-artori& aceast* or-alitate suplinin% a$sena se-n*turii testatorului.
B2C Declaraia %e voin* a sur%ului& -utului sau sur%o-utului&
tiutori %e carte& se va %a :n scris :n aa notarului pu$lic& prin
:nscrierea %e c*tre parte& :naintea se-n*turii& a -eniunii Oconsi-t la
prezentul act& pe care l-a- cititO.
B)C Dac* sur%ul& -utul sau sur%o-utul este& %in orice -otiv& :n
i-posi$ilitate %e a scrie& %eclaraia %e voin* se va lua prin interpret&
%ispoziiile alin.B1C aplic<n%u-se :n -o% corespunz*tor.
B4C #entru a lua consi-*-<ntul unui nev*z*tor& notarul pu$lic
va :ntre$a %ac* a auzit $ine c<n% i s-a citit cuprinsul testa-entului&
conse-n<n% acestea :n :nc3eierea %e autentiicare.
Te&amenele
privilegiae
Ar$6?:= 0 B1C +e poate re%acta :n -o% vala$il un testa-ent :n
ur-*toarele situaii specialeD
aC :n aa unui uncionar co-petent al autorit*ii civile locale&
:n caz %e epi%e-ii& catastroe& r*z$oaie sau alte ase-enea :-pre'ur*ri
e,cepionaleE
$C :n aa co-an%antului vasului sau a celui ce-l :nlocuiete&
%ac* testatorul se al* la $or%ul unui vas su$ pavilionul .o-<niei& :n
cursul unei c*l*torii -ariti-e sau luviale. 2esta-entul :ntoc-it la
$or%ul unei aeronave este supus acelorai con%iiiE
cC :n aa co-an%antului unit*ii -ilitare ori a celui care :l
:nlocuiete& %ac* testatorul este -ilitar sau& *r* a avea aceast*
calitate& este salariat sau presteaz* servicii :n interesul orelor ar-ate
ale .o-<niei i nu se poate a%resa unui notar pu$licE
%C :n aa %irectorului& -e%icului e al instituiei sanitare sau a
-e%icului e al serviciului ori& :n lipsa acestora& :n aa -e%icului %e
gar%*& c<t ti-p %ispun*torul este internat :ntr-o instituie sanitar* :n
care notarul pu$lic nu are acces.
B2C 6n toate cazurile %e la alin.B1C este o$ligatoriu ca testa-entul
s* se :ntoc-easc* :n prezena a %oi -artori.
B)C 2esta-entul privilegiat se se-neaz* %e testator& %e agentul
instru-entator i %e cei %oi -artori. Dac* testatorul sau unul %intre
-artori nu poate se-na se va ace -eniune %espre cauza care l-a
:-pie%icat s* se-neze.
B4C Dispoziiile alin.B)C sunt prev*zute su$ sanciunea nulit*ii
a$solute.
B5C #reve%erile art.1/54 se aplic* :n -o% corespunz*tor i :n
privina testa-entului privilegiat.
Caduciaea Ar$6?:> , B1C 2esta-entul privilegiat %evine ca%uc la 15 zile %e la
2/!
e&amenelor
privilegiae
%ata c<n% %ispun*torul ar i putut s* testeze :n vreuna %in or-ele
or%inare. 2er-enul se suspen%* %ac* testatorul a a'uns :ntr-o stare :n
care nu-i este cu putin* s* testeze.
B2C #reve%erile alin.B1C nu se aplic* %ispoziiei testa-entare prin
care se recunoate un copil.
Te&amenul
&umelor 0i valorilor
depo#iae
Ar$6?;? 0 Dispoziiile testa-entare privin% su-ele %e $ani& valorile
sau titlurile %e valoare %epuse la instituii specializate sunt vala$ile :n
or-ele si-pliicate prev*zute %e legile speciale aplica$ile acestor
instituii.
Conver&iunea
)ormei e&amenare
Ar$6?;6 0 =n testa-ent nul %in cauza unui viciu %e or-* pro%uce
eecte %ac* :n%eplinete con%iiile prev*zute %e lege pentru alt* or-*
testa-entar*.
Sec(iunea a 8%a
Revocarea volunar" a e&amenului
Revocarea
volunar" e2pre&"
Ar$6?;7 0 B1C =n testa-ent nu poate i revocat e,pres& :n tot sau :n
parte& %ec<t printr-un act autentic sau printr-un testa-ent ulterior.
B2C 2esta-entul care revoc* un testa-ent anterior poate i
:ntoc-it :ntr-o or-* %ierit* %e aceea a testa-entului revocat.
Revocarea
volunar" aci"
Ar$6?;8 0 B1C 2estatorul poate revoca testa-entul ologra i prin
%istrugerea& ruperea sau tergerea sa. Htergerea unei %ispoziii a
testa-entului ologra %e c*tre testator i-plic* revocarea acelei
%ispoziii.
B2C Distrugerea& ruperea sau tergerea testa-entului ologra&
cunoscut* %e testator& atrage %e ase-enea revocarea& cu con%iia ca
acesta s* i ost :n -*sur* s*-l reac*.
B)C 2esta-entul ulterior nu-l revoc* pe cel anterior %ec<t :n
-*sura :n care conine %ispoziii contrare sau inco-pati$ile cu acesta.
4ectele revoc*rii nu sunt :nl*turate :n caz %e ca%ucitate sau revocare
a testa-entului ulterior.
Reracarea
revoc"rii
Ar$6?;9 0 B1C Dispoziia revocatorie poate i retractat* :n -o% e,pres
prin act autentic sau prin testa-ent.
B2C .etractarea unei %ispoziii revocatorii :nl*tur* eectele
revoc*rii& cu e,cepia cazului :n care testatorul i-a -aniestat voina
:n sens contrar sau %ac* aceast* intenie a testatorului rezult* %in
:-pre'ur*rile concrete. Dispoziiile art.1/55 alin.B)C r*-<n aplica$ile.
Sec(iunea a 9%a
Legaul
D6$ Caegorii
Cla&i)icarea Ar$6?;: - B1C 9egatele sunt universale& cu titlu universal sau cu titlu
21/
legaelor particular.
B2C 9egatul poate i pur i si-plu& cu ter-en& su$ con%iie sau cu
sarcin*.
Legaul univer&al Ar$6?;; 0 9egatul universal este %ispoziia testa-entar* care coner*
uneia sau -ai -ultor persoane vocaie la :ntreaga -otenire.
Legaul cu ilu
univer&al
Ar$6?;< 0 B1C 9egatul cu titlu universal este %ispoziia testa-entar*
care coner* uneia sau -ai -ultor persoane vocaie la o raciune a
-otenirii.
B2C #rin raciune a -otenirii se :nelegeD
aC ie proprietatea unei cote-p*ri %in aceasta&
$C ie un %ez-e-$r*-<nt al propriet*ii asupra totalit*ii sau a unei
cote-p*ri %in -otenire&
cC ie proprietatea sau un %ez-e-$r*-<nt asupra totalit*ii ori asupra
unei cote-p*ri %in universalitatea $unurilor %eter-inate %up* natura
sau proveniena lor.
Legaul cu ilu
paricular
Ar$6?;= 0 7rice legat care nu este universal sau cu titlu universal
este un legat cu titlu particular.
D7$E)ece
1rucele -unurilor
ce con&iuie
o-iecul legaului
Ar$6?;> 0 9egatarul are %reptul la ructele $unurilor -otenirii care i
se cuvin %in ziua %esc3i%erii -otenirii sau %in ziua :n care legatul
pro%uce eecte :n privina sa& cu e,cepia cazului :n care cel care a
pose%at $unurile ce constituie o$iectul legatului a ost %e $un*-
cre%in*.
Drepurile
legaarului cu ilu
paricular
Ar$6?<? 0 B1C 9egatarul cu titlu particular al unui $un in%ivi%ual
%eter-inat %o$<n%ete proprietatea acestuia %e la %ata %esc3i%erii
-otenirii.
B2C 9egatarul cu titlu particular al unor $unuri %e gen este
titularul unei creane asupra -otenirii. Dac* testatorul nu a prev*zut
altel& cel :ns*rcinat cu e,ecutarea acestui legat este o$ligat a pre%a
$unuri %e calitate -e%ie.
Sarcina e2ce&iv" a
legaului cu ilu
paricular
Ar$6?<6 0 B1C Dac* legatarul nu poate :n%eplini sarcina cu care este
grevat legatul s*u *r* a %ep*i valoarea $unurilor pri-ite :n te-eiul
acestuia& se va putea li$era pre%<n% $eneiciarului sarcinii $unurile ce
i-au ost l*sate prin legat sau valoarea lor.
B2C "aloarea $unurilor l*sate prin legat i a sarcinilor va i aceea
%e la %ata %esc3i%erii -otenirii.
Acce&oriile -unului
care con&iuie
o-iecul unui lega
cu ilu paricular
Ar$6?<7 0 B1C Aunul care constituie o$iectul unui legat cu titlu
particular se pre%* cu accesoriile sale& :n starea :n care se g*sete la
%ata %esc3i%erii -otenirii.
B2C 9egatul cuprin%e i aciunea :n %esp*gu$ire pentru
pre'u%iciul a%us $unului %e c*tre un ter %up* :ntoc-irea
211
testa-entului.
B)C 9egatul unui $un care& %up* :ntoc-irea testa-entului& a
cunoscut creteri cantitative& calitative sau valorice prin alipire& lucr*ri
autono-e& lucr*ri a%*ugate sau ac3iziionarea altor $unuri :n ca%rul
unei universalit*i se prezu-* a viza :ntreg $unul ori universalitatea
rezultat*.
Legaul renei
viagere &au al unei
crean(e de
.nre(inere
Ar$6?<8 0 C<n% o$iectul legatului cuprin%e o rent* viager* sau o
crean* %e :ntreinere& e,ecutarea acestuia este %atorat* %in ziua
%esc3i%erii -otenirii.
Legaul alernaiv Ar$6?<9 0 6n cazul :n care legatarului cu titlu particular i-a ost l*sat
ie un $un& ie altul& %reptul %e alegere revine celui inut s* e,ecute
legatul& %ac* testatorul nu a conerit acest %rept legatarului sau unui
ter.
Legaul -unului
aluia
Ar$6?<: 0 B1C C<n% $unul in%ivi%ual %eter-inat care a *cut o$iectul
unui legat cu titlu particular aparine unei alte persoane %ec<t
testatorul i nu este cuprins :n patri-oniul acestuia la %ata %esc3i%erii
-otenirii& atunci se aplic* %ispoziiile prezentului articol.
B2C Dac*& la %ata :ntoc-irii testa-entului& testatorul nu a tiut c*
$unul nu este al s*u& legatul este lovit %e nulitate relativ*.
B)C 6n cazul :n care testatorul a tiut c* $unul nu este al s*u& cel
:ns*rcinat cu e,ecutarea legatului este o$ligat& la alegerea sa& s* %ea
ie $unul :n natur*& ie valoarea acestuia %e la %ata %esc3i%erii
-otenirii.
Legaul con+unciv Ar$6?<; 0 B1C 9egatul cu titlu particular este prezu-at a i con'unctiv
atunci c<n% testatorul a l*sat& prin acelai testa-ent& un $un
%eter-inat in%ivi%ual sau generic& -ai -ultor legatari cu titlu
particular& *r* a preciza partea iec*ruia.
B2C 6n cazul legatului con'unctiv& %ac* unul %intre legatari nu
vrea sau nu poate s* pri-easc* legatul& partea lui va proita celorlali
legatari.
B)C #reve%erile alin.B2C se aplic* i atunci c<n% o$iectul legatului
con'unctiv :l constituie un %ez-e-$r*-<nt al %reptului %e proprietate.
CCeluielile pred"rii
legaului
Ar$6?<< 0 6n lipsa unei %ispoziii testa-entare sau legale contrare&
c3eltuielile pre%*rii legatului sunt :n sarcina -otenirii& *r* ca prin
aceasta s* se a%uc* atingere rezervei succesorale.
Drepul de
pre)erin(" al
crediorilor
mo0enirii )a(" de
legaari
Ar$6?<= % B1C Cre%itorii -otenirii au %reptul s* ie pl*tii cu
prioritate a* %e legatari.
B2C Dac* legatele cu titlu particular %ep*esc activul net al
-otenirii& ele vor i re%use :n -*sura %ep*irii& la cererea cre%itorilor
-otenirii sau a celui care este o$ligat s* le e,ecute.J
B)C 6n cazul :n care& *r* a se cunoate anu-ite %atorii sau sarcini
ale -otenirii& a ost e,ecutat un legat& -otenitorul legal sau
testa-entar& cre%itorii sau orice persoan* interesat* poate solicita
212
restituirea %e la legatarul pl*tit& :n -*sura :n care legatul ur-eaz* a i
re%us.
D8$Ine)icaciaea legaelor
Revocarea
volunar" a
legaului
Ar$6?<> 0 B1C 9egatele sunt supuse %ispoziiilor privin% revocarea
voluntar* a testa-entului.
B2C 7rice :nstr*inare a $unului ce constituie o$iectul unui legat
cu titlu particular& consi-it* %e c*tre testator& c3iar %ac* este aectat*
%e -o%alit*i& revoc* i-plicit legatul pentru tot ceea ce s-a :nstr*inat.
B)C Ineicacitatea :nstr*in*rii nu aecteaz* revocarea& %ec<t %ac*D
aC este %eter-inat* %e incapacitatea sau vicierea voinei testatorului
ori
$C :nstr*inarea reprezint* o %onaie :n avoarea $eneiciarului legatului
i nu s-a *cut su$ con%iii sau cu sarcini su$stanial %ierite %e acelea
care aecteaz* legatul.
B4C Distrugerea voluntar* %e c*tre testator a $unului ce constituie
o$iectul legatului cu titlu particular revoc* i-plicit legatul.
Revocarea
+udec"orea&c"
Ar$6?=? 0 B1C .evocarea 'u%ec*toreasc* a legatului poate i cerut* :n
caz %e ne:n%eplinire culpa$il* a sarcinii instituite %e testator.
1e:n%eplinirea ortuit* a sarcinii poate atrage revocarea nu-ai %ac*&
potrivit voinei testatorului& eicacitatea legatului este con%iionat* %e
e,ecutarea sarcinii.
B2C .evocarea 'u%ec*toreasc* a legatului poate i solicitat* i
pentru ingratitu%ine :n ur-*toarele cazuriD
aC %ac* legatarul a atentat la viaa testatorului& a unei persoane
apropiate lui sau& tiin% c* alii intenioneaz* s* atenteze& nu l-a
:ntiinatE
$C %ac* legatarul se ace vinovat %e apte penale& cruzi-i sau
in'urii grave a* %e testator ori %e in'urii grave la a%resa -e-oriei
testatorului.
Termenul de
pre&crip(ie
Ar$6?=6 0 Dreptul la aciunea :n revocarea 'u%ec*toreasc* a
legatului se prescrie :n ter-en %e un an %e la %ata la care -otenitorul
a cunoscut apta %e ingratitu%ine sau& %up* caz& %e la %ata la care
sarcina tre$uia e,ecutat*.
Caduciaea
legaului
Ar$6?=7 0 7rice legat %evine ca%uc atunci c<n%D
aC legatarul nu -ai este :n via* la %ata %esc3i%erii -oteniriiE
$C legatarul este incapa$il %e a pri-i legatul la %ata %esc3i%erii
-oteniriiE
cC legatarul este ne%e-nE
%C legatarul renun* la -otenireE
eC legatarul %ece%eaz* :naintea :-plinirii con%iiei suspensive ce
aecteaz* legatul& %ac* aceasta avea un caracter pur personalE
C $unul ce or-eaz* o$iectul legatului cu titlu particular a pierit
:n totalitate %in -otive care nu in %e voina testatorului& :n ti-pul
vieii testatorului sau :naintea :-plinirii con%iiei suspensive ce
21)
aecteaz* legatul.
Drepul de
acre&c"m!n
Ar$6?=8 , Ineicacitatea legatului %in cauza nulit*ii& revoc*rii&
ca%ucit*ii sau %esiin*rii pentru nerealizarea con%iiei suspensive ori
pentru :n%eplinirea con%iiei rezolutorii proit* -otenitorilor ale
c*ror %repturi succesorale ar i ost -icorate sau& %up* caz& :nl*turate
prin e,istena legatului sau care aveau o$ligaia s* e,ecute legatul.
Regimul legaului%
&arcin"
Ar$6?=9 , Cu e,cepia cazului prev*zut %e art.1/82 lit.C& ca%ucitatea
sau revocarea 'u%ec*toreasc* a unui legat grevat cu un legat-sarcin* :n
avoarea unui ter nu atrage ineicacitatea acestui %in ur-* legat.
;otenitorii care $eneiciaz* %e %reptul %e acresc*-<nt sunt o$ligai
s* e,ecute legatul-sarcin*.
Sec(iunea a :%a
De#mo0enirea
No(iune Ar$6?=:

, B1C Dez-otenirea este %ispoziia testa-entar* prin care
testatorul :i :nl*tur* %e la -otenire& :n tot sau :n parte& pe unul sau
-ai -uli %intre -otenitorii s*i legali.
B2C Dez-otenirea este %irect* atunci c<n% testatorul %ispune
prin testa-ent :nl*turarea %e la -otenire a unuia sau -ai -ultor
-otenitori legali i in%irect* atunci c<n% testatorul instituie unul sau
-ai -uli legatari.
E)ece Ar$6?=; % B1C 6n cazul %ez-otenirii soului supravieuitor&
-otenitorii %in clasa cu care acesta vine :n concurs culeg partea %in
-otenire r*-as* %up* atri$uirea cotei cuvenite soului supravieuitor
ca ur-are a %ez-otenirii.
B2C Dac*& :n ur-a %ez-otenirii& pe l<ng* soul supravieuitor&
vin la -otenire at<t cel %ez-otenit& c<t i acela care $eneiciaz* %e
%ez-otenire& acesta %in ur-* culege partea r*-as* %up* atri$uirea
cotei soului supravieuitor i a cotei celui %ez-otenit.
B)C Atunci c<n%& :n ur-a %ez-otenirii& un -otenitor pri-ete o
cot* inerioar* cotei sale legale& -otenitorul cu care vine :n concurs
culege partea care ar i revenit celui %ez-otenit.
B4C Dac*& :n ur-a %ez-otenirii& o persoan* este :nl*turat* total
%e la -otenire& cota ce i s-ar i cuvenit se atri$uie -otenitorilor cu
care ar i venit :n concurs sau& :n lipsa acestora& -otenitorilor
su$secveni.
B5C Dispoziiile prev*zute la alin.B1C-B4C nu pot proita
persoanelor incapa$ile %e a pri-i legate.
Nuliae Ar$6?=<

, B1C Dispoziia testa-entar* prin care -otenitorii legali au
ost %ez-otenii este supus* cauzelor %e nulitate& a$solut* sau
relativ*& prev*zute %e lege.
B2C 2er-enul %e prescripie a aciunii :n anula$ilitate curge %e la
%ata la care cei %ez-otenii au luat cunotin* %e %ispoziia
testa-entar* prin care au ost :nl*turai %e la -otenire& %ar nu -ai
214
%evre-e %e %ata %esc3i%erii -otenirii.
Sec(iunea a ;%a
E2ecu(iunea e&amenar"
De&emnarea 0i
mi&iunea
e2ecuorului
Ar$6?== 0 B1C 2estatorul poate nu-i una sau -ai -ulte persoane&
conerin%u-le :-puternicirea necesar* e,ecut*rii %ispoziiilor
testa-entare. 4,ecutorul testa-entar poate i %ese-nat i %e c*tre un
ter %eter-inat prin testa-ent.
B2C Dac* au ost %ese-nai -ai -uli e,ecutori testa-entari&
oricare %intre ei poate aciona *r* concursul celorlali& cu e,cepia
cazului :n care testatorul a %ispus altel sau le-a :-p*rit atri$uiile.
B)C #uterile e,ecutorului testa-entar pot i e,ercitate %e la %ata
accept*rii -isiunii prin %eclaraie autentic* notarial*.
Capaciaea
e2ecuorului
Ar$6?=> 0 #ersoana lipsit* %e capacitate %e e,erciiu sau cu
capacitate %e e,erciiu restr<ns* nu poate i e,ecutor testa-entar.
Drepul de
admini&rare
Ar$6?>? , B1C 4,ecutorul testa-entar are %reptul s* a%-inistreze
patri-oniul succesoral pe o perioa%* %e cel -ult %oi ani %e la %ata
%esc3i%erii -otenirii& c3iar %ac* testatorul nu i-a conerit :n -o%
e,pres acest %rept.
B2C #rin testa-ent& %reptul %e a%-inistrare poate i restr<ns %oar
la o parte %in patri-oniul succesoral sau la un ter-en -ai scurt.
B)C 2er-enul %e %oi ani poate i prelungit %e instana %e
'u%ecat*& pentru -otive te-einice& prin acor%area unor ter-ene
succesive %e c<te un an.
Puerile
e2ecuorului
Ar$6?>6 0 B1C 4,ecutorul testa-entarD
aC va cere punerea sigiliilor& %ac* printre -otenitori sunt i
-inori& persoane puse su$ inter%icie sau %isp*rute.
$C va st*rui a se ace inventarul $unurilor -otenirii :n prezena
sau cu citarea -otenitorilor.
cC va cere instanei s* :ncuviineze v<nzarea $unurilor& :n lips* %e
su-e suiciente pentru e,ecutarea legatelor. Instana va putea
:ncuviina v<nzarea i-o$ilelor succesorale nu-ai %ac* nu e,ist*
-otenitori rezervatari.
%C va %epune %iligene pentru e,ecutarea testa-entului& iar :n caz
%e contestaie pentru a ap*ra vali%itatea sa.
eC va pl*ti %atoriile -otenirii %ac* a ost :-puternicit :n acest
sens prin testa-ent. 6n lipsa unei ase-enea :-puterniciri& e,ecutorul
testa-entar va putea ac3ita %atoriile nu-ai cu :ncuviinarea instanei.
C va :ncasa creanele -otenirii.
B2C 2estatorul poate %ispune ca e,ecutorul testa-entar s*
proce%eze la parta'area $unurilor -otenirii. #arta'ul pro%uce eecte
nu-ai %ac* proiectul prezentat %e c*tre e,ecutor a ost apro$at %e toi
-otenitorii.
Tran&mierea Ar$6?>7 0 B1C #uterile e,ecutorului testa-entar nu pot i trans-ise.
215
e2ecu(iunii B2C ;isiunea e,ecutorului testa-entar nu-it :n consi%erarea
unei uncii %eter-inate poate i continuat* %e c*tre persoana care
preia acea uncie.
O-liga(ia de a da
&ocoeal" 0i
r"&punderea
e2ecuorului
Ar$6?>8 0 B1C 9a s<ritul iec*rui an i la :ncetarea -isiunii sale&
e,ecutorul testa-entar este o$ligat s* %ea socoteal* pentru gestiunea
sa& c3iar %ac* nu e,ist* -otenitori rezervatari. Aceast* o$ligaie se
trans-ite -otenitorilor e,ecutorului.
B2C 4,ecutorul testa-entar r*spun%e ca un -an%atar :n leg*tur*
cu e,ecutarea %ispoziiilor testa-entare.
B)C Dac* au ost %ese-nai -ai -uli e,ecutori testa-entari&
r*spun%erea acestora este soli%ar*& cu e,cepia cazului :n care
testatorul le-a :-p*rit atri$uiile i iecare %intre ei s-a li-itat la
-isiunea :ncre%inat*.
Remunera(ia
e2ecuorului
Ar$6?>9 0 ;isiunea e,ecutorului testa-entar este gratuit*& %ac*
testatorul nu a sta$ilit o re-uneraie :n sarcina -otenirii.
Suporarea
cCeluielilor
Ar$6?>: 0 C3eltuielile *cute %e e,ecutorul testa-entar :n
e,ercitarea puterilor sale sunt :n sarcina -otenirii.
@ncearea
e2ecu(iunii
Ar$6?>; 0 4,ecuiunea testa-entar* poate :ncetaD
aC prin :n%eplinirea sau i-posi$ilitatea a%ucerii la :n%eplinire a
-isiunii pri-iteE
$C prin renunare :n or-a unei %eclaraii autentice notarialeE
cC prin %ecesul e,ecutorului testa-entarE
%C prin punerea su$ inter%icie a e,ecutorului testa-entarE
eC prin revocarea %e c*tre instan* a e,ecutorului testa-entar care
nu :i :n%eplinete -isiunea ori o :n%eplinete :n -o%
necorespunz*torE
C prin e,pirarea ter-enului :n care se e,ercit* %reptul %e
a%-inistrare& aar* %e cazul :n care instana %eci%e prelungirea
ter-enului.
Capiolul I*
Re#erva &ucce&oral"5 coiaea di&poni-il" 0i reduc(iunea li-erali"(ilor e2ce&ive
Sec(iunea 6
Re#erva &ucce&oral" 0i coiaea di&poni-il"
No(iunea de re#erv"
&ucce&oral"
Ar$6?>< 0 .ezerva succesoral* este partea %in $unurile -otenirii la
care -otenitorii rezervatari au %reptul :n virtutea legii& c3iar
:-potriva voinei %eunctului& -aniestat* prin li$eralit*i ori
%ez-oteniri.
Mo0eniorii
re#ervaari
Ar$6?>= , +unt -otenitori rezervatari soul supravieuitor&
%escen%enii i ascen%enii privilegiai ai %eunctului.
@ninderea re#ervei Ar$6?>> 0 .ezerva succesoral* a iec*rui -otenitor rezervatar este
216
&ucce&orale %e 'u-*tate %in cota succesoral* care& :n a$sena li$eralit*ilor sau
%ez-otenirilor& i s-ar i cuvenit ca -otenitor legal.
No(iunea de coiae
di&poni-il"
Ar$66?? , Cotitatea %isponi$il* este partea %in $unurile -otenirii
care nu este rezervat* prin lege i %e care %eunctul poate %ispune :n
-o% ne:ngr*%it& inclusiv prin li$eralit*i.
Coiaea
di&poni-il" &pecial"
a &o(ului
&upravie(uior
Ar$66?6 0 B1C 9i$eralit*ile neraporta$ile *cute soului
supravieuitor& care vine la -otenire :n concurs cu %escen%eni care
nu provin %in c*s*toria sa cu %eunctul& nu pot %ep*i un sert %in
-otenire i nici partea %escen%entului care a pri-it cel -ai puin.
B2C Dac* %eunctul nu a %ispus prin li$eralit*i %e %ierena
%intre cotitatea %isponi$il* sta$ilit* potrivit art.11// i cotitatea
%isponi$il* special*& atunci aceast* %ieren* revine %escen%enilor.
B)C Dispoziiile alin.B1C i B2C se aplic* :n -o% corespunz*tor
atunci c<n% %escen%entul -enionat la alin.B1C a ost %ez-otenit
%irect& iar %e aceast* %ez-otenire ar $eneicia soul supravieuitor.
Sec(iunea a 7%a
Reduc(iunea li-erali"(ilor e2ce&ive
Sa-ilirea re#ervei
&ucce&orale 0i a
coi"(ii di&poni-ile
Ar$66?7 , B1C "aloarea -asei succesorale& :n uncie %e care se
%eter-in* rezerva succesoral* i cotitatea %isponi$il*& se sta$ilete
astelD
aC %eter-inarea activului $rut al -otenirii& prin :nsu-area
valorii $unurilor e,istente :n patri-oniul succesoral la %ata
%esc3i%erii -oteniriiE
$C %eter-inarea activului net al -otenirii& prin sc*%erea
pasivului succesoral %in activul $rutE
cC reunirea ictiv*& %oar pentru calcul& la activul net& a valorii
%onaiilor *cute %e cel care las* -otenirea.
B2C 6n ve%erea aplic*rii alin.B1C lit. cC& se ia :n consi%erare
valoarea la %ata %esc3i%erii -otenirii a $unurilor %onate& in<n%u-se
:ns* cont %e starea lor :n -o-entul %onaiei& %in care se sca%e
valoarea sarcinilor asu-ate prin contractele %e %onaie. Dac* $unurile
au ost :nstr*inate %e %onatar& se ine sea-a %e valoarea lor la %ata
:nstr*in*rii. Dac* $unurile %onate au ost :nlocuite cu altele& se ine
cont %e valoarea& la %ata %esc3i%erii -otenirii& a $unurilor intrate :n
patri-oniu i %e starea lor la -o-entul %o$<n%irii. 2otui& %ac*
%evalorizarea $unurilor intrate :n patri-oniu era inevita$il* la %ata
%o$<n%irii& :n virtutea naturii lor& :nlocuirea $unurilor nu este luat* :n
consi%erare. 6n -*sura :n care $unul %onat sau cel care l-a :nlocuit pe
acesta a pierit ortuit& in%ierent %e %ata pieirii& %onaia nu se va
supune reunirii ictive. +u-ele %e $ani sunt supuse in%e,*rii :n raport
cu in%icele inlaiei& corespunz*tor perioa%ei cuprinse :ntre %ata
intr*rii lor :n patri-oniul %onatarului i %ata %esc3i%erii -otenirii.
B)C 1u se va ine sea-a :n sta$ilirea rezervei %e %arurile
o$inuite& %e %onaiile re-uneratorii i& :n -*sura :n care nu sunt
e,cesive& nici %e su-ele c3eltuite pentru :ntreinerea sau& %ac* este
21(
cazul& pentru or-area proesional* a %escen%enilor& a p*rinilor sau a
soului i nici %e c3eltuielile %e nunt*.
B4C #<n* la %ova%a contrar*& :nstr*inarea cu titlu oneros c*tre un
%escen%ent ori un ascen%ent privilegiat sau c*tre soul supravieuitor
este prezu-at* a i %onaie %ac* :nstr*inarea s-a *cut cu rezerva
uzuructului& uzului ori a$itaiei sau :n sc3i-$ul :ntreinerii pe via*
ori a unei rente viagere. #rezu-ia opereaz* nu-ai :n avoarea
%escen%enilor& ascen%enilor privilegiai i a soului supravieuitor ai
%eunctului& %ac* acetia nu au consi-it la :nstr*inare.
B5C .ezerva succesoral* i cotitatea %isponi$il* se calculeaz* :n
uncie %e valoarea sta$ilit* potrivit alin.B1C. 9a sta$ilirea rezervei nu
se ine sea-a %e cei care au renunat la -otenire& cu e,cepia celor
o$ligai la raport potrivit art.115( alin.B2C.
Mod de operare Ar$66?8 0 Dup* %esc3i%erea -otenirii& li$eralit*ile care :ncalc*
rezerva succesoral* sunt supuse re%uciunii& la cerere.
Per&oanele care po
cere reduc(iunea
Ar$66?9 0 .e%uciunea li$eralit*ilor e,cesive poate i cerut* nu-ai
%e c*tre -otenitorii rezervatari& %e succesorii lor& precu- i %e c*tre
cre%itorii c3irograari ai -otenitorilor rezervatari.
C"ile de reali#are a
reduc(iunii
Ar$66?:

%

B1C .e%uciunea li$eralit*ilor e,cesive se poate realiza prin
$una :nvoial* a celor interesai.
B2C 6n lipsa unei ase-enea :nvoieli& re%uciunea poate i invocat*
:n aa instanei %e 'u%ecat* pe cale %e e,cepie sau pe cale %e aciune&
%up* caz.
B)C 6n cazul pluralit*ii %e -otenitori rezervatari& re%uciunea
opereaz* nu-ai :n li-ita cotei %e rezerv* cuvenite celui care a cerut-o
i proit* nu-ai acestuia.
Termenul de
pre&crip(ie
Ar$66?;

%

B1C Dreptul la aciunea :n re%uciune a li$eralit*ilor
e,cesive se prescrie :n ter-en %e trei ani %e la %ata %esc3i%erii
-otenirii sau& %up* caz& %e la %ata la care -otenitorii rezervatari au
pier%ut posesia $unurilor care or-eaz* o$iectul li$eralit*ilor.
B2C 6n cazul li$eralit*ilor e,cesive a c*ror e,isten* nu a ost
cunoscut* %e -otenitorii rezervatari& ter-enul %e prescripie :ncepe
s* curg* %e la %ata c<n% au cunoscut e,istena acestora i caracterul
lor e,cesiv.
B)C 4,cepia %e re%uciune este i-prescripti$il* e,tinctiv.
Ordinea reduc(iunii Ar$66?< 0 B1C 9egatele se re%uc :naintea %onaiilor.
B2C 9egatele se re%uc toate %eo%at* i proporional& aar* %ac*
testatorul a %ispus c* anu-ite legate vor avea preerin*& caz :n care
vor i re%use -ai :nt<i celelalte legate.
B)C Donaiile se re%uc succesiv& :n or%inea invers* a %atei lor&
:ncep<n% cu cea -ai nou*.
B4C Donaiile conco-itente se re%uc toate %eo%at* i
proporional& aar* %ac* %onatorul a %ispus c* anu-ite %onaii vor
avea preerin*& caz :n care vor i re%use -ai :nt<i celelalte %onaii.
B5C Dac* $eneiciarul %onaiei care ar tre$ui re%us* este
218
insolva$il& se va proce%a la re%uciunea %onaiei anterioare.
E)ecele reduc(iunii Ar$66?= , B1C .e%uciunea are ca eect ineicacitatea legatelor sau&
%up* caz& %esiinarea %onaiilor :n -*sura necesar* :ntregirii rezervei
succesorale.
B2C 6ntregirea rezervei& ca ur-are a re%uciunii& se realizeaz* :n
natur*.
B)C .e%uciunea se realizeaz* prin ec3ivalent :n cazul :n care&
:nainte %e %esc3i%erea -otenirii& %onatarul a :nstr*inat $unul ori a
constituit asupra lui %repturi reale& precu- i atunci c<n% $unul a
pierit %intr-o cauz* i-puta$il* %onatarului.
B4C C<n% %onaia supus* re%uciunii a ost *cut* unui -otenitor
rezervatar care nu este o$ligat la raportul %onaiei& acesta va putea
p*stra :n contul rezervei sale partea care %ep*ete cotitatea
%isponi$il*.
B5C Dac* %onatarul este un succesi$il o$ligat la raport& iar
o$iectul %onaiei este un i-o$il i partea supus* re%uciunii reprezint*
-ai puin %e 'u-*tate %in valoarea i-o$ilului& %onatarul rezervatar
poate p*stra i-o$ilul& iar re%uciunea necesar* :ntregirii rezervei
celorlali -otenitori rezervatari se va ace prin luare -ai puin sau
prin ec3ivalent $*nesc.
B6C 6n cazul :ntregirii rezervei :n natur*& gratiicatul p*streaz*
ructele p*rii %in $un care %ep*ete cotitatea %isponi$il* percepute
p<n* la %ata la care cei :n%rept*ii au cerut re%uciunea.
Reduc(iunea unor
li-erali"(i &peciale
Ar$66?> 0 B1C Dac* %onaia sau legatul are ca o$iect un uzuruct& uz
ori a$itaie sau o rent* ori :ntreinere viager*& -otenitorii rezervatari
au acultatea ie %e a e,ecuta li$eralitatea astel cu- a ost stipulat*&
ie %e a a$an%ona proprietatea cotit*ii %isponi$ile :n avoarea
$eneiciarului li$eralit*ii& ie %e a solicita re%uciunea potrivit
%reptului co-un.
B2C Dac* -otenitorii rezervatari nu se :neleg asupra opiunii&
re%uciunea se va ace potrivit %reptului co-un.
Impuarea
li-erali"(ilor
Ar$666? 0 B1C Dac* $eneiciarul li$eralit*ii nu este -otenitor
rezervatar& li$eralitatea pri-it* se i-put* asupra cotit*ii %isponi$ile&
iar %ac* o %ep*ete este supus* re%uciunii.
B2C Dac* gratiicatul este -otenitor rezervatar i li$eralitatea nu
este supus* raportului& ea se i-put* asupra cotit*ii %isponi$ile. Dac*
este cazul& e,ce%entul se i-put* asupra cotei %e rezerv* la care are
%reptul gratiicatul i& %ac* o %ep*ete& este supus re%uciunii.
B)C Dac* gratiicatul este -otenitor rezervatar i li$eralitatea
este supus* raportului& ea se i-put* asupra rezervei celui gratiicat&
iar& %ac* e,ist*& e,ce%entul se i-put* asupra cotit*ii %isponi$ile& aar*
%e cazul :n care %ispun*torul a stipulat i-putarea sa asupra rezervei
glo$ale. 6n acest ulti- caz& nu-ai partea care e,ce%e rezervei glo$ale
se i-put* asupra cotit*ii %isponi$ile. 6n toate cazurile& %ac* se
%ep*ete cotitatea %isponi$il*& li$eralitatea este supus* re%uciunii.
B4C Dac* e,ist* -ai -ulte li$eralit*i& i-putarea se ace potrivit
alin.B1C 0 B)C& in<n% sea-a i %e or%inea re%uciunii li$eralit*ilor
21!
e,cesive.
Tilul I*
Tran&mi&iunea 0i para+ul mo0enirii
Capiolul I
Tran&mi&iunea mo0enirii
Sec(iunea 6
Di&po#i(ii generale
No(iunile de
op(iune &ucce&oral"
0i de &ucce&i-il
Ar$6666 0 Cel c3e-at la -otenire :n te-eiul legii sau al voinei
%eunctului poate accepta -otenirea sau poate renuna la ea.
B2C #rin succesi$il se :nelege persoana care :n%eplinete
con%iiile pentru a putea -oteni& %ar care nu i-a e,ercitat :nc*
%reptul %e opiune succesoral*.
Caracere +uridice
ale op(iunii
Ar$6667 0 +u$ sanciunea nulit*ii a$solute& opiunea succesoral* este
in%ivizi$il* i nu poate i aectat* %e nicio -o%alitate.
*oca(ia mulipl" la
mo0enire
Ar$6668 , B1C ;otenitorul care& :n $aza legii sau a testa-entului&
cu-uleaz* -ai -ulte vocaii la -otenire are& pentru iecare %intre
ele& un %rept %e opiune %istinct.
B2C 9egatarul c3e-at la -otenire i ca -otenitor legal :i va
putea e,ercita opiunea :n oricare %intre aceste calit*i. Dac*& %ei nu a
ost :nc*lcat* rezerva& %in testa-ent rezult* c* %eunctul a %orit s*
%i-inueze cota ce i s-ar i cuvenit legatarului ca -otenitor legal&
acesta %in ur-* poate opta %oar ca legatar.
Termenul de
op(iune &ucce&oral"
Ar$6669 % B1C Dreptul %e opiune succesoral* se e,ercit* :n ter-en %e
un an %e la %ata la care cel ce :n%eplinete con%iiile pentru a -oteni
a cunoscut %esc3i%erea -otenirii i calitatea lui %e succesi$il.
B2C 6n cazul %eclar*rii 'u%ec*toreti a -orii& ter-enul %e opiune
succesoral* curge %e la %ata la care succesi$ilul a cunoscut 3ot*r<rea
'u%ec*toreasc* %eclarativ* %e -oarte r*-as* %einitiv*.
B)C 2er-enului prev*zut la alin. B1C i se aplic* preve%erile
cuprinse :n Cartea a "I-a %in prezentul co% reeritoare la suspen%area
i repunerea :n ter-enul %e prescripie e,tinctiv*.
Prorogarea
ermenului
Ar$666: % B1C 6n cazul :n care succesi$ilul a cerut :ntoc-irea
inventarului anterior e,ercit*rii %reptului %e opiune succesoral*&
ter-enul %e opiune nu se va :-plini -ai %evre-e %e 2 luni %e la %ata
la care i se co-unic* procesul-ver$al %e inventariere.
B2C #e %urata eectu*rii inventarului& succesi$ilul nu poate i
consi%erat -otenitor& cu e,cepia cazului :n care a acceptat
-otenirea.
Reran&mierea
drepului de
Ar$666; , B1C ;otenitorii celui care a %ece%at *r* a i e,ercitat
%reptul %e opiune succesoral* :l e,ercit* separat& iecare pentru partea
22/
op(iune sa& :n ter-enul aplica$il %reptului %e opiune privin% -otenirea
autorului lor.
B2C 6n cazul prev*zut la alin.B1C& partea succesi$ilului care
renun* proit* celorlali -otenitori ai autorului s*u.
Sec(iunea a 7%a
Acceparea mo0enirii
Li-eraea
accep"rii
mo0enirii
Ar$666< % 1i-eni nu poate i o$ligat s* accepte o -otenire ce i se
cuvine.
Acceparea
mo0enirii de c"re
crediori
Ar$666=

% Cre%itorii succesi$ilului pot accepta -otenirea& pe cale
o$lic*& :n li-ita :n%estul*rii creanei lor.
1elurile accep"rii Ar$666> 0 B1C Acceptarea poate i e,pres* sau tacit*.
B2C Acceptarea este e,pres* c<n% succesi$ilul :i :nsuete
e,plicit titlul sau calitatea %e -otenitor printr-un :nscris autentic sau
su$ se-n*tur* privat*.
B)C Acceptarea este tacit* c<n% succesi$ilul ace un act sau apt
pe care n-ar putea s*-l ac* %ec<t :n calitate %e -otenitor.
Ace cu valoare de
accepare aci"
Ar$667? 0 B1C Actele %e %ispoziie 'uri%ic* privin% o parte sau
totalitatea %repturilor asupra -otenirii atrag acceptarea tacit* a
acesteia. +unt astel %e acteD
aC :nstr*inarea& cu titlu gratuit sau oneros& %e c*tre succesi$il a
%repturilor asupra -oteniriiE
$C renunarea& c3iar gratuit*& :n olosul unuia sau -ai -ultor
-otenitori %eter-inaiE
cC renunarea la -otenire cu titlu oneros& c3iar :n avoarea tuturor
co-otenitorilor sau -otenitorilor su$secveni.
B2C De ase-enea& pot avea valoare %e acceptare tacit* a
-otenirii actele %e %ispoziie& a%-inistrare %einitiv* ori olosin* a
unor $unuri %in -otenire .
B)C Actele %e conservare& supraveg3ere i %e a%-inistrare
provizorie nu valoreaz* acceptare& %ac* %in :-pre'ur*rile :n care
acestea s-au eectuat nu rezult* c* succesi$ilul i-a :nsuit prin ele
calitatea %e -otenitor.
B4C +unt consi%erate a i %e a%-inistrare provizorie actele %e
natur* urgent* a c*ror :n%eplinire este necesar* pentru nor-ala punere
:n valoare& pe ter-en scurt& a $unurilor -otenirii.
Declara(ia de
neaccepare
Ar$6676 - +uccesi$ilul care intenioneaz* s* :n%eplineasc* un act ce
poate avea se-niicaia accept*rii -otenirii& %ar care %orete ca prin
aceasta s* nu ie consi%erat acceptant& tre$uie s* solicite autorizarea
preala$il* a instanei 'u%ec*toreti %e la locul %esc3i%erii -otenirii&
potrivit regulilor aplica$ile proce%urii necontencioase.
221
E2pirarea
ermenului de
op(iune
Ar$6677

% +uccesi$ilul care nu a renunat la -otenire :n ter-enul %e
opiune succesoral* este consi%erat c* a acceptat :n -o% tacit
-otenirea.
Reducerea
ermenului de
op(iune
Ar$6678 - B1C #entru -otive te-einice& la cererea oric*rei persoane
interesate& un succesi$il poate i o$ligat prin or%onan* pree%inial*
s* :i e,ercite %reptul %e opiune succesoral* :n*untrul unui ter-en
sta$ilit %e instana 'u%ec*toreasc*& -ai scurt %ec<t cel prev*zut la
art.1114.
B2C +uccesi$ilul care nu opteaz* :n ter-enul sta$ilit %e instana
'u%ec*toreasc* este consi%erat c* a renunat la -otenire.
E)ecele accep"rii Ar$6679 0 B1C Acceptarea consoli%eaz* trans-isiunea -otenirii
realizat* %e plin %rept la %ata %ecesului.
B2C ;otenitorii legali i legatarii universali sau cu titlu
universal r*spun% pentru %atoriile i sarcinile -otenirii nu-ai cu
$unurile %in patri-oniul succesoral& proporional cu cota iec*ruia.
B)C 9egatarul cu titlu particular nu este o$ligat s* suporte
%atoriile i sarcinile -otenirii. #rin e,cepie& el r*spun%e pentru
pasivul -otenirii& :ns* nu-ai cu $unul sau $unurile ce or-eaz*
o$iectul legatului& %ac*D
a) testatorul a %ispus :n -o% e,pres :n acest sensE
b) %reptul l*sat prin legat are ca o$iect o universalitate& cu- ar i
o -otenire culeas* %e c*tre testator i nelic3i%at* :nc*;
c) celelalte $unuri ale -otenirii sunt insuiciente pentru plata
%atoriilor i sarcinilor -otenirii.
B4C 6n cazul :nstr*in*rii $unurilor -otenirii %up* %esc3i%erea
acesteia& $unurile intrate :n patri-oniul succesoral prin eectul
su$rogaiei pot i aectate stingerii %atoriilor i sarcinilor -otenirii.
@nocmirea
invenarului
Ar$667: , B1C +uccesi$ilii& cre%itorii -otenirii i orice persoan*
interesat* pot cere notarului co-petent s* %ispun* eectuarea unui
inventar al $unurilor %in patri-oniul succesoral& toate c3eltuielile care
se vor ace :n acest scop iin% :n sarcina -otenirii.
B2C Dac* succesi$ilii sau persoanele care %ein $unuri %in
patri-oniul succesoral se opun& eectuarea inventarului este %ispus*
%e c*tre instana 'u%ec*toreasc* %e la locul %esc3i%erii -otenirii.
B)C Inventarul se eectueaz* %e c*tre persoana %ese-nat* prin
acor%ul succesi$ililor i al cre%itorilor sau& :n lipsa unui ase-enea
acor%& %e c*tre persoana %ese-nat* ie %e notar& ie& %up* caz& %e
instana %e 'u%ecat* co-petent*.
Proce&ul%ver-al de
invenariere
Ar$667; 0 B1C #rocesul-ver$al %e inventariere cuprin%e enu-erarea&
%escrierea i evaluarea provizorie a $unurilor ce se alau :n posesia
%eunctului la %ata %esc3i%erii -otenirii.
B2C Aunurile a c*ror proprietate este contestat* se vor -eniona
separat.
B)C 6n inventar se cuprin% -eniuni privin% pasivul succesoral.
B4C Aunurile -otenirii care se g*sesc :n posesia altei persoane
vor i inventariate cu precizarea locului un%e se al* i a -otivului
222
pentru care se g*sesc acolo.
B5C 6n cazul :n care& cu ocazia inventarierii& se va g*si vreun
testa-ent l*sat %e %eunct& acesta va i vizat spre nesc3i-$are i va i
%epus :n %epozit la $iroul notarului pu$lic.
Inventarul se se-neaz* %e cel care l-a :ntoc-it& %e succesi$ilii alai la
locul inventarului& iar :n lipsa acestora sau :n cazul reuzului lor %e a
se-na& inventarul va i se-nat %e %oi -artori.
M"&uri &peciale de
con&ervare a
-unurilor
Ar$667< 0 B1C Dac* e,ista pericol %e :nstr*inare& pier%ere& :nlocuire
sau %istrugere a $unurilor& notarul va putea pune $unurile su$ sigiliu
sau le va pre%a unui custo%e.
B2C #oate i nu-it custo%e& cu acor%ul tuturor celor interesai&
unul %intre succesi$ili& iar :n caz contrar o alt* persoan* aleas* %e
c*tre notar.
B)C 6n cazul :n care conservarea $unurilor -otenirii necesit*
anu-ite c3eltuieli& acestea vor i *cute& cu :ncuviinarea notarului& %e
c*tre custo%ele prev*zut la alin.B1C sau& :n lipsa custo%elui& %e un
curator special& nu-it %e notar pentru a%-inistrarea $unurilor.
B4C Aunurile %ate :n custo%ie sau :n a%-inistrare se pre%au pe
$aza %e proces-ver$al se-nat %e notar i %e custo%e sau curator. Dac*
pre%area are loc conco-itent cu inventarierea& se va ace -eniune :n
procesul-ver$al& un e,e-plar al acestuia pre%<n%u-se custo%elui sau
curatorului.
B5C Custo%ele sau curatorul este o$ligat s* restituie $unurile i s*
%ea socoteal* notarului asupra c3eltuielilor %e conservare sau
a%-inistrare a acestor $unuri la inalizarea proce%urii succesorale sau
atunci c<n% notarul consi%er* necesar.
M"&uri &peciale
privind &umele de
-ani 0i ale valori
Ar$667= 0 B1C Dac* :n ti-pul eectu*rii inventarului se vor g*si su-e
%e $ani& 3<rtii %e valoare& cecuri sau alte valori& se vor %epune :n
%epozitul notarial sau la o instituie specializat*& *c<n%u-se -eniune
%espre aceasta i :n procesul-ver$al %e inventariere.
B2C Din su-ele %e $ani g*site la inventariere& se vor l*sa
-otenitorilor sau celor care locuiau cu %eunctul i gospo%*reau
:-preun* cu acesta su-ele necesare pentruD
aC :ntreinerea persoanelor ce erau :n sarcina celui %ece%at& pentru
-a,i-u- 6 luniE
$C plata su-elor %atorate :n $aza contractelor in%ivi%uale %e -unc*
sau pentru plata asigur*rilor socialeE
cC acoperirea c3eltuielilor pentru conservarea i a%-inistrarea
$unurilor -otenirii.
Acceparea )or(a" Ar$667> 0 B1C +uccesi$ilul care& cu rea-cre%in*& a sustras ori a
ascuns $unuri %in patri-oniul succesoral sau a ascuns o %onaie
supus* raportului sau re%uciunii este consi%erat c* a acceptat
-otenirea& c3iar %ac* anterior renunase la ea. 4l nu va avea :ns*
niciun %rept cu privire la $unurile sustrase sau ascunse i& %up* caz& va
i o$ligat s* raporteze sau s* re%uc* %onaia ascuns* *r* a participa la
%istri$uirea $unului %onat.
B2C ;otenitorul alat :n situaia prev*zut* la alin. B1C este inut
22)
s* pl*teasc* %atoriile i sarcinile -otenirii proporional cu cota sa %in
-otenire& inclusiv cu propriile sale $unuri.
Sec(iunea a 8%a
Renun(area la mo0enire
1orma renun("rii Ar$668? 0 B1C .enunarea la -otenire nu se presupune.
B2C Declaraia %e renunare se ace :n or-* autentic* la orice
notar pu$lic sau& %up* caz& la -isiunile %iplo-atice i oiciile
consulare ale .o-<niei& precu- i la alte instituii care :ntoc-esc acte
notariale& :n con%iiile i li-itele prev*zute %e lege.
B)C #entru inor-area terilor& %eclaraia %e renunare se va
:nscrie& pe c3eltuiala renun*torului& :ntr-un registru special& potrivit
legii.
E)ecele renun("rii Ar$6686 0 B1C +uccesi$ilul care renun* este consi%erat c* nu a ost
nicio%at* -otenitor.
B2C #artea renun*torului proit* -otenitorilor pe care i-ar i
:nl*turat %e la -otenire sau celor a c*ror parte ar i %i-inuat-o %ac*
ar i acceptat -otenirea.
Renun(area
)rauduloa&"
Ar$6687 0 B1C Cre%itorii succesi$ilului care a renunat la -otenire :n
rau%a lor pot cere instanei revocarea renun*rii :n ceea ce :i privete&
:ns* nu-ai :n ter-en %e trei luni %e la %ata la care au cunoscut
renunarea.
B2C A%-iterea aciunii :n revocare pro%uce eectele accept*rii
-otenirii %e c*tre succesi$ilul %e$itor nu-ai :n privina cre%itorului
recla-ant i :n li-ita creanei acestuia.
Revocarea
renun("rii
Ar$6688 0 B1C 6n tot cursul ter-enului %e opiune& renun*torul poate
revoca renunarea& %ac* -otenirea nu a ost %e'a acceptat* %e ali
succesi$ili care au vocaie la partea care i-ar reveni& %ispoziiile
art.11)/ aplic<n%u-se :n -o% corespunz*tor.
B2C .evocarea renun*rii valoreaz* acceptare& $unurile
-otenirii iin% preluate :n starea :n care se g*sesc i su$ rezerva
%repturilor %o$<n%ite %e teri asupra acelor $unuri.
Termenul de
pre&crip(ie
Ar$6689 - Dreptul la aciunea :n anularea accept*rii sau renun*rii se
prescrie :n ter-en %e 6 luni& calculat :n caz %e violen* %e la :ncetarea
acesteia& iar :n celelalte cazuri %in -o-entul :n care titularul %reptului
la aciune a cunoscut cauza %e nulitate relativ*.
Sec(iunea a 9%a
Se#ina
No(iune Ar$668: 0 #e l<ng* st*p<nirea %e apt e,ercitat* asupra patri-oniului
succesoral& sezina le coner* -otenitorilor i %reptul %e a a%-inistra
acest patri-oniu i %e a e,ercita %repturile i aciunile %eunctului.
224
Mo0eniorii
&e#inari
Ar$668; - B1C +unt -otenitori sezinari soul supravieuitor& precu-
i -otenitorii legali %in pri-ele %ou* clase.
B2C ;otenitorii sezinari %o$<n%esc %e %rept st*p<nirea
-otenirii *r* a i necesar* atestarea preala$il* a calit*ii %e
-otenitor.
Do-!ndirea &e#inei
de c"re
mo0eniorii legali
ne&e#inari
Ar$668< % ;otenitorii legali nesezinari intr* :n st*p<nirea -otenirii
nu-ai prin eli$erarea certiicatului %e -otenitor& :ns* :n -o%
retroactiv %in ziua %esc3i%erii -otenirii.
B2C #<n* la intrarea :n st*p<nirea -otenirii& -otenitorul legal
nesezinar nu poate i ur-*rit :n calitate %e -otenitor.
Inrarea legaarului
univer&al &au cu
ilu univer&al .n
&"p!nirea
mo0enirii
Ar$668= - B1C 9egatarul universal poate cere intrarea :n st*p<nirea
-otenirii %e la -otenitorii rezervatari. Dac* ase-enea -otenitori
nu e,ist* sau reuz*& legatarul universal intr* :n st*p<nirea -otenirii
prin eli$erarea certiicatului %e -otenitor.
B2C 9egatarul cu titlu universal poate cere intrarea :n st*p<nirea
-otenirii %e la -otenitorii rezervatari sau& %up* caz& %e la legatarul
universal intrat :n st*p<nirea -otenirii ori %e la -otenitorii legali
nerezervatari care au intrat :n st*p<nirea -otenirii& ie %e %rept& ie
prin eli$erarea certiicatului %e -otenitor. Dac* ase-enea
-otenitori nu e,ist* sau reuz*& legatarul cu titlu universal intr* :n
st*p<nirea -otenirii prin eli$erarea certiicatului %e -otenitor.
Predarea legaului
cu ilu paricular
Ar$668> 0 9egatarul cu titlu particular intr* :n posesia o$iectului
legatului %in ziua :n care acesta i-a ost pre%at %e $un*voie sau& :n
lips*& %in ziua %epunerii la instan* a cererii %e pre%are.
Sec(iunea a :%a
Pei(ia de erediae
Per&oanele care po
o-(ine
recunoa0erea
cali"(ii de
mo0enior
Ar$669? 0 ;otenitorul cu vocaie universal* sau cu titlu universal
poate o$ine oric<n% recunoaterea calit*ii sale %e -otenitor contra
oric*rei persoane care& pretinz<n% c* se :nte-eiaz* pe titlul %e
-otenitor& pose%* toate sau o parte %in $unurile %in patri-oniul
succesoral.
E)ecele
recunoa0erii
cali"(ii de
mo0enior
Ar$6696 0 B1C .ecunoaterea calit*ii %e -otenitor o$lig* pe
%ein*torul *r* titlu al $unurilor %in patri-oniul succesoral la
restituirea acestor $unuri cu aplicarea regulilor prev*zute la art.1646 0
166/.
B2C 6n privina actelor 'uri%ice :nc3eiate :ntre %ein*torul *r*
titlu al $unurilor succesorale i teri& %ispoziiile art.!(4 alin.B)C se
aplic* :n -o% corespunz*tor.
Sec(iunea a ;%a
Ceri)icaul de mo0enior
225
No(iune Ar$6697 % Certiicatul %e -otenitor se eli$ereaz* %e c*tre notarul
pu$lic i cuprin%e constat*ri reeritoare la patri-oniul succesoral&
nu-*rul i calitatea -otenitorilor i cotele ce le revin %in acest
patri-oniu& precu- i alte -eniuni prev*zute %e lege.
E)ece Ar$6698 - Certiicatul %e -otenitor ace %ova%a calit*ii %e
-otenitor& precu- i a cotei sau $unurilor care se cuvin iec*rui
-otenitor :n parte.
Anulare Ar$6699 - Cei care se consi%er* v*t*-ai :n %repturile lor prin
eli$erarea certiicatului %e -otenitor pot cere instanei 'u%ec*toreti
constatarea sau& %up* caz& %eclararea nulit*ii acestuia i sta$ilirea
%repturilor lor& conor- legii.
Capiolul II
Mo0enirea vacan"
No(iune Ar$669: , B1C Dac* nu sunt -otenitori legali sau testa-entari&
-otenirea este vacant*.
B2C Dac* prin legat s-a atri$uit nu-ai o parte a -otenirii i nu
e,ist* -otenitori legali ori vocaia acestora a ost restr<ns* ca eect al
testa-entului l*sat %e %eunct& partea %in -otenire r*-as* neatri$uit*
este vacant*.
Admini&rarea
provi#orie a
-unurilor
mo0enirii
Ar$669; 0 Dac* e,ist* in%icii c* -otenirea ur-eaz* a i %eclarat*
vacant*& notarul :ncunotineaz* organul care reprezint* co-una&
oraul sau& %up* caz& -unicipiul& iar acest organ are o$ligaia s*
:ncre%ineze& %e :n%at*& a%-inistrarea provizorie a $unurilor %in
patri-oniul succesoral unui curator special %ese-nat.
Somarea
&ucce&i-ililor
Ar$669< 0 B1C Dac* :n ter-en %e un an %e la %esc3i%erea -otenirii
nu s-a :n*iat niciun succesi$il& notarul& la cererea oric*rei persoane
interesate& va so-a pe toi succesi$ilii& printr-o pu$licaie *cut* la
locul %esc3i%erii -otenirii& la locul un%e se al* i-o$ilele %in
patri-oniul succesoral& precu- i :ntr-un ziar %e larg* circulaie& pe
c3eltuiala -otenirii& s* se :n*ieze la $iroul s*u :n ter-en %e cel
-ult %ou* luni %e la pu$licare.
B2C Dac* niciun succesi$il nu se prezint* :n ter-enul i,at :n
pu$licaie& notarul va constata c* -otenirea este vacant*.
Drepul de a culege
mo0enirea vacan"
Ar$669= 0 ;otenirile vacante revin co-unei& oraului sau& %up* caz&
-unicipiului %e la locul %esc3i%erii -otenirii i intr* :n %o-eniul lor
privat. 4ste consi%erat* nescris* orice %ispoziie testa-entar* care&
*r* a stipula trans-iterea $unurilor -otenirii& ur-*rete s* :nl*ture
aceast* regul*.
Inrarea .n
&"p!nirea
Ar$669> 0 B1C Co-una& oraul sau& %up* caz& -unicipiul intr* :n
st*p<nirea -otenirii %e :n%at* ce toi succesi$ilii cunoscui au
226
mo0enirii vacane
0i r"&punderea
penru pa&iv
renunat la -otenire ori& la :-plinirea ter-enului %e opiune
succesoral*& %ac* niciun -otenitor nu este cunoscut. ;otenirea se
%o$<n%ete retroactiv %e la %ata %esc3i%erii sale.
B2C Co-una& oraul sau& %up* caz& -unicipiul suport* pasivul
-otenirii vacante nu-ai :n li-ita valorii $unurilor %in patri-oniul
succesoral.
De&)iin(area
vacan(ei mo0enirii
Ar$66:? 0 Dac*& %ei s-a constatat vacana -otenirii& e,ist*
-otenitori& atunci acetia pot e,ercita petiia %e ere%itate :-potriva
co-unei& oraului sau& %up* caz& -unicipiului.
Capiolul III
Aminirile de )amilie
/unuri care
con&iuie aminiri
de )amilie
Ar$66:6 0 B1C Constituie a-intiri %e a-ilie $unurile ce au aparinut
-e-$rilor a-iliei i stau -*rturie istoriei acesteia.
B2C +unt incluse :n aceast* categorie $unuri precu-
corespon%ena purtat* %e -e-$rii a-iliei& ar3ivele a-iliale&
%ecoraii& ar-e %e colecie& portrete %e a-ilie& %ocu-ente& precu- i
orice alte $unuri cu se-niicaie -oral* %eose$it* pentru respectiva
a-ilie.
Regimul +uridic al
aminirilor de
)amilie
Ar$66:7 0 B1C ;otenitorii pot iei %in in%iviziune cu privire la
$unurile care constituie a-intiri %e a-ilie nu-ai prin parta' voluntar.
B2C 6n cazul :n care nu se realizeaz* parta'ul voluntar& $unurile
care constituie a-intiri %e a-ilie r*-<n :n in%iviziune.
B)C #e %urata in%iviziunii& prin acor%ul -otenitorilor sau& :n
lipsa acestuia& prin 3ot*r<rea instanei& a-intirile %e a-ilie sunt
%epozitate :n interesul a-iliei la unul ori -ai -uli %intre -otenitori
sau :n locul convenit %e ei.
B4C ;otenitorul %ese-nat ca %epozitar poate reven%ica $unurile
care constituie a-intiri %e a-ilie %e la cel care le %eine pe ne%rept&
%ar nu le poate :nstr*ina& :-pru-uta sau %a :n locaiune *r* acor%ul
unani- al coin%ivizarilor.
Capiolul I*
Para+ul &ucce&oral 0i raporul
Sec(iunea 6
Di&po#i(ii generale re)erioare la para+ul &ucce&oral
Sarea de
indivi#iune
Ar$66:8 0 B1C 1i-eni nu poate i o$ligat a r*-<ne :n in%iviziune.
;otenitorul poate cere oric<n% ieirea %in in%iviziune& c3iar i atunci
c<n% e,ist* convenii sau clauze testa-entare care prev*% altel.
B2C Dispoziiile art.68( 0 (/) se aplic* i parta'ului succesoral :n
-*sura :n care nu sunt inco-pati$ile cu acesta.
Para+ul volunar Ar$66:9 0 B1C Dac* toi -otenitorii sunt prezeni i au capacitate %e
22(
e,erciiu %eplin*& parta'ul se poate realiza prin $un*-:nvoial*& :n or-a
i prin actul pe care p*rile le convin. Dac* printre $unurile
succesorale se al* i-o$ile& convenia %e parta' tre$uie :nc3eiat* :n
or-* autentic*& su$ sanciunea nulit*ii a$solute.
B2C Dac* nu sunt prezeni toi -otenitorii sau %ac* printre ei se
al* -inori sau persoane puse su$ inter%icie ori persoane %isp*rute&
atunci se vor pune sigilii pe $unurile -otenirii :n cel -ai scurt
ter-en& iar parta'ul voluntar se va realiza cu respectarea regulilor
reeritoare la protecia persoanelor lipsite %e capacitate %e e,erciiu
sau cu capacitate %e e,erciiu restr<ns* ori privitoare la persoanele
%isp*rute.
M"&uri
con&ervaorii
Ar$66:: 0 Aunurile -otenirii pot s* ac* o$iectul unor -*suri
conservatorii& :n tot sau :n parte& la cererea persoanelor interesate& :n
con%iiile legii.
Sec(iunea a 7%a
Raporul dona(iilor
No(iune Ar$66:; , B1C .aportul %onaiilor este o$ligaia pe care o au :ntre ei
soul supravieuitor i %escen%enii %eunctului care vin eectiv i
:-preun* la -otenirea legal*& %e a rea%uce la -otenire $unurile care
le-au ost %onate *r* scutire %e raport %e c*tre cel ce las* -otenirea.
B2C 6n lips* %e stipulaie contrar* %in partea %onatorului& cei
-enionai la alin.B1C sunt o$ligai la raport nu-ai %ac* ar i avut
vocaie concret* la -otenirea %eunctului :n cazul :n care aceasta s-ar
i %esc3is la %ata %onaiei.
Scuirea de rapor a
renun("orului la
mo0enirea legal"
Ar$66:< % 6n caz %e renunare la -otenirea legal*& %escen%entul sau
soul supravieuitor nu -ai are o$ligaia %e raport& put<n% p*stra
li$eralitatea pri-it* :n li-itele cotit*ii %isponi$ile.
B2C #rin stipulaie e,pres* :n contractul %e %onaie& %onatarul
poate i o$ligat la raportul %onaiei i :n cazul renun*rii la -otenire.
6n acest caz& %onatarul va rea%uce la -otenire nu-ai valoarea
$unului %onat care %ep*ete partea %in $unurile %eunctului la care ar
i avut %reptul ca -otenitor legal.
Per&oanele care po
cere raporul
dona(iei
Ar$66:= % Dreptul %e a cere raportul :l au nu-ai %escen%enii i soul
supravieuitor& precu- i& pe cale o$lic*& cre%itorii personali ai
acestora.
Caracerul per&onal
al o-liga(iei de
rapor
Ar$66:> % B1C ;otenitorul %atoreaz* raportul nu-ai pentru %onaiile
pe care le-a pri-it personal %e la %onator.
B2C Dac* %escen%entul %onatarului vine :n nu-e propriu la
-otenirea %onatorului& nu este o$ligat s* raporteze %onaia *cut*
ascen%entului s*u& c3iar %ac* a acceptat -otenirea acestuia %in ur-*.
B)C Descen%entul care vine la -otenire prin reprezentare
succesoral* este o$ligat s* raporteze %onaia pri-it* %e la %eunct %e
c*tre ascen%entul s*u pe care :l reprezint*& c3iar %ac* nu l-a -otenit
228
pe acesta %in ur-*.
E2cep(ii de la
o-liga(ia de rapor
Ar$66;? - B1C 1u sunt supuse raportuluiD
aC %onaiile pe care %eunctul le-a *cut cu scutire %e raport.
+cutirea poate i *cut* prin c3iar actul %e %onaie sau printr-un act
ulterior& :ntoc-it :ntr-una %in or-ele prev*zute pentru li$eralit*iE
$C %onaiile %eg3izate su$ or-a unor :nstr*in*ri cu titlu oneros
sau eectuate prin persoane interpuse& cu e,cepia cazului :n care se
%ove%ete c* cel care a l*sat -otenirea a ur-*rit un alt scop %ec<t
scutirea %e raportE
cC %arurile o$inuite& %onaiile re-uneratorii i& :n -*sura :n care
nu sunt e,cesive& su-ele c3eltuite pentru :ntreinerea sau& %ac* este
cazul& pentru or-area proesional* a %escen%enilor& a p*rinilor sau
a soului i nici c3eltuielile %e nunt*& :n -*sura :n care cel care las*
-otenirea nu a %ispus altelE
d) ructele culese& veniturile sca%ente p<n* :n ziua %esc3i%erii
-otenirii i ec3ivalentul $*nesc al olosinei e,ercitate %e %onatar
asupra $unului %onat.
B2C De ase-enea& raportul nu este %atorat nici :n cazul :n care
$unul %onat a pierit *r* culpa %onatarului. Cu toate acestea& %ac*
$unul a ost reconstituit prin olosirea unei in%e-nizaii :ncasate ca
ur-are a pieirii sale& %onatarul este inut s* ac* raportul $unului :n
-*sura :n care in%e-nizaia a servit la reconstituirea acelui $un. 6n
cazul :n care in%e-nizaia nu a ost utilizat* :n acest scop& ea :ns*i
este supus* raportului. Dac* in%e-nizaia rezult* %intr-un contract %e
asigurare& aceasta se raporteaz* nu-ai :n -*sura :n care %ep*ete
cuantu-ul total al pri-elor pl*tite %e %onatar.

Modul de e)ecuare
a raporului
Ar$66;6 % B1C .aportul se ace prin ec3ivalent. 4ste consi%erat* ca
nescris* %ispoziia care i-pune %onatarului raportul :n natur*.
B2C Cu toate acestea& %onatarul poate eectua raportul :n natur*
%ac* la %ata cererii %e raport este :nc* proprietarul $unului i nu l-a
grevat cu o sarcin* real* i nici nu l-a %at :n locaiune pentru o
perioa%* -ai -are %e ) ani.
B)C .aportul prin ec3ivalent se poate realiza prin preluare& prin
i-putaie sau :n $ani.
B4C .aportul prin preluare se realizeaz* prin luarea %in -asa
succesoral* %e c*tre -otenitorii :n%rept*ii la raport a unor $unuri&
pe c<t posi$il %e aceeai natur* i calitate cu cele care au or-at
o$iectul %onaiei& in<n% sea-a %e cotele succesorale ale iec*ruia.
B5C 6n cazul raportului prin i-putaie& valoarea %onaiei se sca%e
%in partea -otenitorului o$ligat la raport.
B6C 6n cazul raportului :n $ani& cel o$ligat la raport va %epune la
%ispoziia celorlali -otenitori o su-* %e $ani care reprezint*
%ierena %intre valoarea $unului %onat i partea %in aceast* valoare ce
corespun%e cotei sale succesorale.
C"i de reali#are a
raporului$
Pre&crip(ia
Ar$66;7 0 B1C .aportul se poate realiza prin $un* :nvoial* sau pe cale
'u%ec*toreasc* ie printr-o aciune separat*& ie printr-o cerere
inci%ental* or-ulat* :n ca%rul procesului %e parta'.
22!
B2C .aportul cerut %e unul %intre -otenitori proit* i celorlali
-otenitori :n%rept*ii s* solicite raportul& cu e,cepia celor care au
renunat :n -o% e,pres la raport.
B)C Dreptul la aciunea prin care se solicit* raportul se prescrie :n
ter-en %e ) ani %e la %ata la care cel :n%rept*it s* cear* raportul a
cunoscut %onaia& %ar nu -ai %evre-e %e %ata %esc3i%erii -otenirii
sau %e %ata la care $unul %onat i-a ost pre%at celui o$ligat la raport&
%ac* aceast* %at* este ulterioar* %esc3i%erii -otenirii.
Evaluarea -unului
.n ca#ul raporului
prin ecCivalen
Ar$66;8 0 B1C 6n ve%erea eectu*rii raportului prin ec3ivalent& se ia :n
consi%erare valoarea $unului %onat la -o-entul 'u%ec*ii& in<n%u-se
:ns* cont %e starea lui :n -o-entul %onaiei& %in care se sca%e
valoarea& la -o-entul 'u%ec*ii& a sarcinilor asu-ate prin contractul
%e %onaie.
B2C Dac* $unul a ost :nstr*inat %e %onatar anterior cererii %e
raport& se ine sea-a %e valoarea lui la %ata :nstr*in*rii. Dac* $unul
%onat a ost :nlocuit cu altul& se ine cont %e valoarea& la %ata
raportului& a $unului intrat :n patri-oniu i %e starea lui la -o-entul
%o$<n%irii. 2otui& %ac* %evalorizarea $unului intrat :n patri-oniu era
inevita$il* la %ata %o$<n%irii& :n virtutea naturii sale& :nlocuirea
$unului nu este luat* :n consi%erare.
B)C +u-ele %e $ani sunt supuse in%e,*rii :n raport cu in%icele
inlaiei& corespunz*tor perioa%ei cuprinse :ntre %ata intr*rii lor :n
patri-oniul %onatarului i %ata realiz*rii raportului.
Amelior"rile 0i
degrad"rile -unului
dona .n ca#ul
raporului .n
naur"
Ar$66;9 0 B1C Donatarul are %reptul s* recupereze& proporional cu
cotele succesorale& c3eltuielile rezona$ile pe care le-a *cut cu
lucr*rile a%*ugate& precu- i cu lucr*rile autono-e necesare i utile
p<n* la %ata raportului.
B2C 2oto%at*& %onatarul este r*spunz*tor %e toate %egra%*rile i
%eterior*rile care au -icorat valoarea $unului ca ur-are a aptei sale
culpa$ile.
B)C Donatarul poate reine $unul p<n* la plata eectiv* a su-elor
ce-i sunt %atorate pentru c3eltuielile prev*zute la alin.B1C& aar* %e
cazul :n care creana lui se co-penseaz* cu %esp*gu$irile pe care le
%atoreaz* potrivit alin.B2C.
Plaa pa&ivului$
E2cep(ii de la
divi#area de drep a
pa&ivului mo0enirii
Ar$66;: 0 B1C ;otenitorii universali i cu titlu universal contri$uie
la plata %atoriilor i sarcinilor -otenirii proporional cu cota
succesoral* la care au vocaie.
B2C 6nainte %e parta'ul succesoral& cre%itorii ale c*ror creane
provin %in conservarea sau %in a%-inistrarea $unurilor -otenirii ori
s-au n*scut :nainte %e %esc3i%erea -otenirii pot cere s* ie pl*tii %in
$unurile alate :n in%iviziune. De ase-enea& ei pot solicita e,ecutarea
silit* asupra acestor $unuri.
B)C .egula %iviz*rii %e %rept a pasivului succesoral nu se aplic*
%ac*D
aC o$ligaia este in%ivizi$il*E
$C o$ligaia are ca o$iect un $un in%ivi%ual %eter-inat ori o
prestaie %eter-inat* asupra unui astel %e $unE
2)/
cC o$ligaia este garantat* cu o ipotec* sau o alt* garanie real*&
caz :n care -otenitorul care pri-ete $unul aectat garaniei va i
o$ligat pentru tot& :ns* nu-ai :n li-ita valorii acelui $un& iar
participarea sa la restul pasivului -otenirii se re%uce corespunz*torE
unul %intre -otenitori este :ns*rcinat& prin titlu& s* e,ecute singur
o$ligaia. 6n acest caz& %ac* titlul :l reprezint* testa-entul& scutirea
celorlali -otenitori constituie o li$eralitate& supus* re%uciunii %ac*
este cazul.
Siua(ia crediorilor
per&onali ai
mo0eniorilor
Ar$66;; , B1C 6nainte %e parta'ul succesoral& cre%itorii personali ai
unui -otenitor nu pot ur-*ri partea acestuia %in $unurile -otenirii.
B2C Cre%itorii personali ai -otenitorilor i orice persoan* ce
'ustiic* un interes legiti- pot s* cear* parta'ul :n nu-ele %e$itorului
lor& pot pretin%e s* ie prezeni la parta'ul prin $un* :nvoial* sau pot s*
intervin* :n procesul %e parta'.
B)C Ceilali -otenitori pot o$ine respingerea aciunii %e parta'
intro%use %e c*tre cre%itor pl*tin% %atoria :n nu-ele i pe sea-a
-otenitorului %e$itor.
B4C Cre%itorii pot solicita revocarea parta'ului *r* a i o$ligai s*
%ove%easc* rau%a cop*rtailor nu-ai %ac*& %ei au cerut s* ie
prezeni& parta'ul s-a realizat :n lipsa lor i *r* s* i ost convocai. 6n
toate celelalte cazuri& aciunea :n revocarea parta'ului r*-<ne supus*
%ispoziiilor art.15().
B5C Din $unurile -otenirii atri$uite la parta'& precu- i %in cele
care le iau locul :n patri-oniul -otenitorului& cre%itorii -otenirii
vor i pl*tii cu preerin* a* %e cre%itorii personali ai -otenitorului.
B6C Dispoziiile alin.B5C sunt aplica$ile i legatarilor cu titlu
particular ori %e c<te ori o$iectul legatului nu const* :ntr-un $un
in%ivi%ual %eter-inat.
Regre&ul .nre
mo0eniori$
In&olva-iliaea
unuia dinre
mo0eniori
Ar$66;< 0 B1C ;otenitorul universal sau cu titlu universal care& %in
cauza garaniei reale sau %in orice alt* cauz*& a pl*tit %in %atoria
co-un* -ai -ult %ec<t partea sa& are %rept %e regres :-potriva
celorlali -otenitori& :ns* nu-ai pentru partea %in %atoria co-un* ce
revenea iec*ruia& c3iar i atunci c<n% -otenitorul care a pl*tit
%atoria ar i ost su$rogat :n %repturile cre%itorilor.
B2C C<n% unul %in -otenitorii universali sau cu titlu universal
este insolva$il& partea lui %in pasivul -otenirii se :-parte :ntre toi
ceilali :n proporie cu cotele succesorale ale iec*ruia.
B)C ;otenitorul are %reptul %e a cere plata creanelor pe care le
are a* %e -otenire %e la ceilali -otenitori& ca orice alt cre%itor al
-otenirii. 6n privina p*rii %in %atorie care :i revine ca -otenitor&
%ispoziiile art.16)5-16)! sunt aplica$ile.
Raporul daoriilor Ar$66;= 0 B1C Dac*& la %ata parta'ului succesoral& un -otenitor are o
%atorie cert* i lic3i%* a* %e -otenire& aceasta se lic3i%eaz* prin
luare -ai puin.
B2C Dac* -otenitorul are -ai -ulte %atorii a* %e -otenire
care nu sunt acoperite cu partea sa %in $unurile -otenirii& aceste
%atorii se sting proporional prin raport :n li-ita p*rii respective.
2)1
B)C .aportul nu opereaz* :n privina creanei pe care un
-otenitor o are a* %e -otenire. 6ns*& -otenitorul care este at<t
cre%itor& c<t i %e$itor al -otenirii se poate prevala %e co-pensaia
legal*& c3iar %ac* nu ar i :ntrunite con%iiile acesteia.
B4C #rin acor%ul tuturor -otenitorilor& raportul %atoriilor se
poate realiza i :nainte %e parta'ul succesoral.
Tilurile e2ecuorii
o-(inue .mporiva
de)uncului
Ar$66;> 0 2itlurile e,ecutorii o$inute :-potriva %eunctului pot i
e,ecutate i :-potriva -otenitorilor s*i& :n con%iiile prev*zute %e
Co%ului %e proce%ur* civil*.
Sec(iunea a 8%a
Para+ul de a&cenden
Su-iece Ar$66<? 0 Ascen%enii pot ace parta'ul $unurilor lor :ntre
%escen%eni.
1orme Ar$66<6 0 B1C #arta'ul %e ascen%ent se poate realiza prin %onaie sau
prin testa-ent& cu respectarea or-elor& con%iiilor i regulilor
prev*zute %e lege pentru aceste acte 'uri%ice.
B2C #arta'ul realizat prin %onaie nu poate avea ca o$iect %ec<t
$unurile prezente.
Cuprin& Ar$66<7 0 Dac* :n parta'ul %e ascen%ent nu au ost cuprinse toate
$unurile -otenirii& $unurile necuprinse se vor parta'a conor- legii.
Ine)icaciae Ar$66<8 0 B1C 4ste lovit %e nulitate a$solut* parta'ul :n care nu s-au
cuprins toi %escen%enii care :n%eplinesc con%iiile pentru a veni la
-otenire& ie :n nu-e propriu& ie prin reprezentare succesoral*.
B2C Dispoziiile alin.B1C nu se aplic* parta'ului :n care nu a ost
inclus un %escen%ent care vine la -otenire prin reprezentare
succesoral* :ns* a ost cuprins acela pe care :l reprezint*.
B)C Dac* prin parta'ul %e ascen%ent se :ncalc* rezerva
succesoral* a vreunui %escen%ent sau a soului supravieuitor& sunt
aplica$ile %ispoziiile privitoare la re%uciunea li$eralit*ilor e,cesive.
Carea a *%a
De&pre o-liga(ii
Tilul I
Di&po#i(ii generale
Con(inuul
o-liga(iei
Ar$66<9 - 6n te-eiul unei o$ligaii& %e$itorul este inut s* %ea& s* ac*
sau nu ac* ceva& iar cre%itorul are %reptul s* cear* prestaia %atorat*.
I#voarele
o-liga(iilor
Ar$66<: 0 7$ligaiile izvor*sc %in contract& act unilateral& gestiunea
%e aaceri& :-$og*irea *r* 'ust* cauz*& plata ne%atorat*& apta ilicit*&
precu- i %in orice alt act sau apt %e care legea leag* naterea unei
2)2
o$ligaii.
Tilul II
I#voarele o-liga(iilor
Capiolul I
Conracul
Sec(iunea 6
Di&po#i(ii generale
No(iune Ar$66<; 0 Contractul este acor%ul %e voine :ntre %ou* sau -ai -ulte
p*ri cu intenia %e a constitui& -o%iica sau stinge un raport 'uri%ic.
Regulile aplica-ile
conracelor
Ar$66<< 0 B1C 2oate contractele se supun regulilor generale %in
prezentul capitol.
B2C .egulile particulare privitoare la anu-ite contracte sunt
prev*zute :n prezentul co% sau :n legi speciale.
Regulile aplica-ile
conracelor
nenumie
Ar$66<= , Contractelor neregle-entate %e lege li se aplic*
preve%erile prezentului capitol& iar %ac* acestea nu sunt
:n%estul*toare& regulile speciale privitoare la contractul cu care se
asea-*n* cel -ai -ult.
Li-eraea de a
conraca
Ar$66<> , #*rile sunt li$ere s* :nc3eie orice contracte i s*
%eter-ine coninutul acestora& :n li-itele i-puse %e lege& %e or%inea
pu$lic* i %e $unele -oravuri.
/una%credin(" Ar$66=? , B1C #*rile tre$uie s* acioneze cu $un*-cre%in*& at<t la
negocierea i :nc3eierea contractului& c<t i pe tot ti-pul e,ecut*rii
sale.
B2C 4le nu pot :nl*tura sau li-ita aceast* o$ligaie.
Sec(iunea a 7%a
Di)erie caegorii de conrace
Conracul
&inalagmaic 0i
conracul
unilaeral
Ar$66=6 , B1C Contractul este sinalag-atic atunci c<n% o$ligaiile
n*scute %in acesta sunt reciproce i inter%epen%ente.
B2C 6n caz contrar& contractul este unilateral c3iar %ac*
e,ecutarea lui presupune o$ligaii :n sarcina a-$elor p*ri.
Conracul cu ilu
onero& 0i conracul
cu ilu graui
Ar$66=7 0 B1C Contractul prin care iecare parte %orete s* :i procure
un avanta' :n sc3i-$ul o$ligaiilor asu-ate sunt cu titlu oneros.
B2C Contractul cu titlu gratuit este acela prin care una %intre p*ri
ur-*rete s* procure celeilalte p*ri un $eneiciu& *r* a o$ine :n
sc3i-$ vreun avanta'.
2))
Conracul
comuaiv 0i
conracul aleaoriu
Ar$66=8 , B1C 4ste co-utativ contractul :n care& la -o-entul
:nc3eierii sale& e,istena %repturilor i o$ligaiilor p*rilor este cert*&
iar :ntin%erea acestora este %eter-inat* sau %eter-ina$il*.
B2C 4ste aleatoriu contractul care& prin natura lui sau prin voina
p*rilor& oer* iec*rei p*ri at<t ansa unui c<tig& c<t i riscul unei
pier%eri& ce %epin% %e un eveni-ent viitor i incert.
Conracul de
ade#iune
Ar$66=9 0 Contractul este %e a%eziune atunci c<n% clauzele sale
eseniale sunt i-puse ori sunt re%actate %e una %in p*ri& pentru
aceasta sau ca ur-are a instruciunilor sale& astel :nc<t aceste clauze
nu au putut i negociate :n -o% li$er %e p*ri.
Conracul%cadru Ar$66=: 0 B1C Contractul-ca%ru este acor%ul prin care p*rile convin
s* negocieze& s* :nc3eie sau s* -enin* raporturi contractuale ale
c*ror ele-ente eseniale sunt %eter-inate %e acesta.
B2C ;o%alitatea %e e,ecutare a contractului-ca%ru& :n special
ter-enul i volu-ul prestaiilor& precu- i& %ac* este cazul& preul
acestora sunt precizate prin convenii ulterioare.
Conracul .ncCeia
cu con&umaorii
Ar$66=; 0 Contractul :nc3eiat cu consu-atorii este supus legilor
speciale i& :n co-pletare& %ispoziiilor prezentului co%.
Sec(iunea a 8%a
@ncCeierea conracului
D6$ Di&po#i(ii preliminare
Li-eraea )ormei Ar$66=< , Dac* prin lege nu se preve%e altel& nicio or-alitate nu
este cerut* pentru :nc3eierea vala$il* a contractului.
Condi(iile e&en(iale
penru validiaea
conracului
Ar$66== , B1C Con%iiile eseniale pentru vali%itatea unui contract
suntD
1. capacitatea %e a contractaE
2. consi-*-<ntul vala$il al p*rilorE
). un o$iect %eter-inat& posi$il i licitE
4. o cauz* vala$il* a o$ligaiilor.
B2C 6n -*sura :n care legea preve%e o anu-it* or-* a
contractului& aceasta tre$uie respectat*& su$ sanciunea prev*zut* %e
%ispoziiile legale aplica$ile.
D7$ Capaciaea p"r(ilor
Capaciaea
p"r(ilor
Ar$66=> 0 #oate contracta orice persoan* care nu este %eclarat*
incapa$il* %e lege i nici oprit* s* :nc3eie anu-ite contracte.
Reguli aplica-ile Ar$66>? , .egulile privitoare la capacitatea %e a contracta sunt
regle-entate :n principal :n Cartea I.
2)4
D8$ Con&im("m!nul
I$ 1ormarea conracului
@ncCeierea
conracului
Ar$66>6 0 B1C Contractul se :nc3eie prin acceptarea unei oerte %e a
contracta.
B2C 4ste suicient ca p*rile s* se pun* %e acor% asupra
ele-entelor eseniale ale contractului& c3iar %ac* las* unele ele-ente
secun%are spre a i convenite ulterior ori :ncre%ineaz* %eter-inarea
acestora unei alte persoane.
B)C 6n con%iiile prev*zute la alin.B2C& %ac* p*rile nu a'ung la un
acor% asupra ele-entelor secun%are ori persoana c*reia i-a ost
:ncre%inat* %eter-inarea lor nu ia o %ecizie& instana va %ispune& la
cererea oric*reia %intre p*ri& co-pletarea contractului& in<n% sea-a&
%up* :-pre'ur*ri& %e natura acestuia i %e intenia p*rilor.
Elemene de care
depinde .ncCeierea
conracului
Ar$66>7

- Atunci c<n%& :n ti-pul negocierilor& o parte insist* s* se
a'ung* la un acor% asupra unui anu-it ele-ent sau asupra unei
anu-ite or-e& contractul nu se :nc3eie p<n* nu se a'unge la un acor%
cu privire la acestea.
Momenul 0i locul
.ncCeierii
conracului
Ar$66>8 0 B1C Contractul se :nc3eie :n -o-entul i :n locul :n care
acceptarea a'unge la oertant& c3iar %ac* acesta nu ia cunotin* %e ea
%in -otive care nu :i sunt i-puta$ile.
B2C De ase-enea& contractul se consi%er* :nc3eiat :n
-o-entul :n care %estinatarul oertei s*v<rete un act sau un apt
conclu%ent& *r* a-l :ntiina pe oertant& %ac*& :n te-eiul oertei& al
practicilor sta$ilite :ntre p*ri& al uzanelor sau potrivit naturii aacerii&
acceptarea se poate ace :n acest -o%.
1orma o)erei 0i a
accep"rii
Ar$66>9 0 7erta i acceptarea tre$uie e-ise :n or-a cerut* %e lege
pentru :nc3eierea vala$il* a contractului.
O)era de a
conraca
Ar$66>: , B1C 7 propunere constituie oert* %e a contracta %ac* este
suicient %e precis* i e,pri-* intenia oertantului %e a se o$liga :n
cazul accept*rii ei %e c*tre %estinatar.
B2C 7erta poate proveni %e la persoana care are iniiativa
:nc3eierii contractului& care :i %eter-in* coninutul sau& %up*
:-pre'ur*ri& care propune ulti-ul ele-ent esenial al contractului.
Propunerea
adre&a" unor
per&oane
nedeerminae
Ar$66>; 0 B1C #ropunerea a%resat* unor persoane ne%eter-inate&
c3iar %ac* este precis*& nu valoreaz* oert* ci& %up* :-pre'ur*ri&
solicitare %e oert* sau intenie %e negociere.
B2C Cu toate acestea& propunerea valoreaz* oert* %ac* aceasta
rezult* astel %in lege& %in uzane ori& :n -o% ne:n%oielnic& %in
:-pre'ur*ri. 6n aceste cazuri& revocarea oertei a%resate unor persoane
ne%eter-inate pro%uce eecte nu-ai %ac* este *cut* :n aceeai or-*
2)5
cu oerta :ns*i sau :ntr-o -o%alitate care per-ite s* ie cunoscut* :n
aceeai -*sur* cu aceasta.
Soliciarea de o)ere Ar$66>< % +olicitarea %e a or-ula oerte& a%resat* uneia sau -ai
-ultor persoane %eter-inate& nu constituie& prin ea :ns*i& oert* %e a
contracta.
O)era irevoca-il" Ar$66>= % B1C 7erta este irevoca$il* %e :n%at* ce autorul ei se o$lig*
s* o -enin* un anu-it ter-en. 7erta este& %e ase-enea& irevoca$il*
atunci c<n% poate i consi%erat* astel :n te-eiul acor%ului p*rilor& al
practicilor sta$ilite :ntre acestea& al negocierilor& al coninutului oertei
ori al uzanelor.
B2C Declaraia %e revocare a unei oerte irevoca$ile nu pro%uce
niciun eect.
Termenul de
accepare
Ar$66>> 2er-enul %e acceptare curge %in -o-entul e,pe%ierii
oertei. Data in%icat* pe oert* se consi%er* a i %ata e,pe%ierii& %ac*
%in :-pre'ur*ri nu rezult* altel.
O)era revoca-il" Ar$67?? 0 B1C 7erta *r* ter-en %e acceptare& a%resat* unei
persoane care nu este prezent*& tre$uie -eninut* un ter-en rezona$il&
%up* :-pre'ur*ri& pentru ca %estinatarul s* o pri-easc*& s* o analizeze
i s* e,pe%ieze acceptarea.
B2C #<n* la :nc3eierea contractului& aceast* oert* poate i
revocat* oric<n%& :ns* revocarea nu :-pie%ic* :nc3eierea contractului
%ec<t %ac* a'unge la %estinatar :nainte ca acesta s* i e,pe%iat
acceptarea sau& :n cazurile prev*zute %e art.11!) alin.B2C& :naintea
s*v<ririi actului sau aptului care %eter-in* :nc3eierea contractului.
B)C 7ertantul r*spun%e pentru pre'u%iciul cauzat prin revocarea
oertei :naintea e,pir*rii ter-enului prev*zut la alin.B1C.
O)era )"r" ermen
adre&a" unei
per&oane pre#ene
Ar$67?6 0 B1C 7erta *r* ter-en %e acceptare& a%resat* unei
persoane prezente r*-<ne *r* eecte %ac* nu este acceptat* %e :n%at*.
B2C Dispoziiile alin.B1C se aplic* i :n cazul oertei trans-ise
prin teleon sau prin alte ase-enea -i'loace %e co-unicare la
%istan*.
Caduciaea o)erei Ar$67?7 , B1C 7erta %evine ca%uc* %ac*D
aC acceptarea nu a'unge la oertant :n ter-enul sta$ilit sau& :n lips*&
:n ter-enul prev*zut %e art.12// alin. B1CE
$C %estinatarul reuz*.
B2C Decesul sau incapacitatea oertantului atrage ca%ucitatea
oertei irevoca$ile nu-ai atunci c<n% natura aacerii sau :-pre'ur*rile
o i-pun.
Acceparea o)erei Ar$67?8 , B1C 7rice act sau apt al %estinatarului constituie acceptare
%ac* in%ic* :n -o% ne:n%oielnic acor%ul s*u cu privire la oert*& astel
cu- aceasta a ost or-ulat*& i a'unge la ti-p la cunotina autorului
oertei. Dispoziiile art.11!) alin.B2C r*-<n aplica$ile.
B2C 2*cerea nu valoreaz* acceptare %ec<t atunci c<n% aceasta
2)6
rezult* %in lege& %in acor%ul p*rilor& %in practicile sta$ilite :ntre
acestea& %in uzane sau %in alte :-pre'ur*ri.
Ca#uri a&imilae cu
lip&a accep"rii
Ar$67?9 0 B1C .*spunsul %estinatarului nu constituie acceptare atunci
c<n%D
aC cuprin%e -o%iic*ri sau co-plet*ri care nu corespun% oertei
pri-iteE
$C nu respect* or-a cerut* anu-e %e oertantE
cC a'unge la oertant %up* ce oerta a %evenit ca%uc*.
B2C Acest r*spuns poate i consi%erat& %up* :-pre'ur*ri& ca o
nou* oert*.
Acceparea ardiv" Ar$67?: 0Acceptarea tar%iv* pro%uce eecte nu-ai %ac* autorul
oertei :l :ntiineaz* %e :n%at* pe acceptant %espre :nc3eierea
contractului.
Reragerea o)erei
&au a accep"rii
Ar$67?; 0 7erta sau acceptarea poate i retras* %ac* retragerea
a'unge la cealalt* persoan* anterior ori conco-itent cu oerta sau&
%up* caz& cu acceptarea.
Comunicarea
o)erei5 accep"rii 0i
revoc"rii
Ar$67?< , 7erta& acceptarea& precu- i revocarea acestora pro%uc
eecte nu-ai %in -o-entul :n care a'ung la %estinatar& c3iar %ac*
acesta nu ia cunotin* %e ele %in -otive care nu :i sunt i-puta$ile.
Reaua%credin(" .n
negocieri
Ar$67?= % B1C 7ricine este li$er s* negocieze i nu va i inut s*
r*spun%* %ac* nu se a'unge la un acor%.
B2C Cu toate acestea& cel care& cu rea-cre%in*& negociaz* sau
:ntrerupe negocierile este o$ligat s* repare pre'u%iciul cauzat celeilalte
p*ri. #entru sta$ilirea acestui pre'u%iciu se va ine sea-a %e
c3eltuielile anga'ate :n ve%erea negocierilor& %e renunarea %e c*tre
cealalt* parte la alte oerte i %e orice alte ase-enea :-pre'ur*ri.
O-liga(ia de
con)iden(ialiae
Ar$67?> - Cel care& :n cursul negocierilor& pri-ete cu titlu
coni%enial o inor-aie %e la cealalt* parte& este o$ligat s* nu o
%ivulge i s* nu o oloseasc* pentru scopuri str*ine %e :nc3eierea
contractului& su$ sanciunea repar*rii tuturor pre'u%iciilor cauzate&
precu- i a pl*ii unei co-pensaii& care va i %eter-inat* in<n%
sea-a %e $eneiciile o$inute ca ur-are a :nc*lc*rii o$ligaiei %e
coni%enialitate.
Clau#e e2erne Ar$676? 0 Dac* prin lege nu se preve%e altel& p*rile sunt inute %e
clauzele e,terne la care contractul ace tri-itere.
Clau#e &andard Ar$6766

% B1C +u$ rezerva preve%erilor art.1212-1215& %ispoziiile
prezentei seciuni se aplic* :n -o% corespunz*tor i atunci c<n% la
:nc3eierea contractului sunt utilizate clauze stan%ar%.
B2C +unt clauze stan%ar% stipulaiile sta$ilite :n preala$il %e una
%intre p*ri pentru a i utilizate :n -o% general i repetat i care sunt
incluse :n contract *r* s* i ost negociate cu cealalt* parte.
2)(
Clau#e neu#uale Ar$6767 0 B1C 7 clauz* stan%ar% cu privire la care cealalt* parte nu se
putea atepta :n -o% rezona$il s* ie inclus* :n contract nu poate i
invocat*& cu e,cepia cazului :n care o astel %e clauz* a ost acceptat*
:n -o% e,pres.
B2C Clauzele stan%ar% care prev*% :n olosul celui care le
propune li-itarea r*spun%erii& %reptul %e a %enuna unilateral
contractul& %e a suspen%a e,ecutarea o$ligaiilor sau care prev*% :n
%etri-entul celeilalte p*ri %ec*%erea %in %repturi ori %in ter-ene&
li-itarea %reptului %e a opune e,cepii& restr<ngerea li$ert*ii %e a
contracta cu alte persoane& re:nnoirea tacit* a contractului& legea
aplica$il*& clauze co-pro-isorii sau prin care se %erog* %e la nor-ele
privitoare la co-petena instanelor 'u%ec*toreti nu pro%uc eecte
%ec<t %ac* sunt acceptate& :n -o% e,pres& :n scris& %e cealalt* parte.
Clau#e ili#i-ile &au
neineligi-ile
Ar$6768 0 7 clauz* stan%ar% nu poate i invocat* %ac* cealalt* parte&
:n -o% rezona$il& nu o poate citi sau :nelege& aar* %e cazul :n care
partea care a propus clauza %ove%ete c*& :naintea :nc3eierii
contractului& i-a e,plicat celeilalte p*ri at<t natura& c<t i eectele
acestei clauze.
Anularea clau#elor
&andard
Ar$6769 0 B1C #artea care a acceptat :nc3eierea contractului prin
integrarea unor clauze stan%ar% poate cere anularea unei clauze
stan%ar% care& contrar $unei-cre%ine& creeaz* :n %etri-entul s*u un
%ezec3ili$ru se-niicativ :ntre %repturile i o$ligaiile p*rilor. #entru
a %eter-ina e,istena acestui %ezec3ili$ru se vor avea :n ve%ere natura
prestaiilor& ansa-$lul clauzelor contractului i :-pre'ur*rile :n care
acesta a ost :nc3eiat.
B2C Dispoziiile prezentului articol nu sunt aplica$ile clauzelor
care %einesc o$iectul principal al contractului i nici ec3ili$rului
valoric al prestaiilor.
Prioriaea
clau#elor negociae
Ar$676: 0 Clauzele negociate au prioritate a* %e clauzele stan%ar%.
II$ *ala-iliaea con&im("m!nului
Condi(ii Ar$676; 0 Consi-*-<ntul p*rilor tre$uie s* ie serios& li$er i
e,pri-at :n cunotin* %e cauz*.
Lip&a
di&cern"m!nului
Ar$676< 0 B1C 4ste anula$il contractul :nc3eiat %e o persoan* care& la
-o-entul :nc3eierii acestuia& se ala& ie i nu-ai vre-elnic& :ntr-o
stare care o punea :n neputin* %e a-i %a sea-a %e ur-*rile aptei
sale.
B2C Contractul :nc3eiat %e o persoan* pus* ulterior su$
inter%icie poate i anulat %ac*& la -o-entul c<n% actul a ost *cut&
cauzele punerii su$ inter%icie e,istau i erau :n%eo$te cunoscute.
III$ *iciile con&im("m!nului
2)8
Ca#uri Ar$676= , B1C Consi-*-<ntul este viciat c<n% este %at %in eroare&
surprins prin %ol sau s-uls prin violen*.
B2C De ase-enea& consi-*-<ntul poate i viciat :n caz %e leziune.
Eroarea Ar$676> 0 B1C #artea care& la -o-entul :nc3eierii contractului& se
ala :ntr-o eroare esenial* poate cere anularea acestuia& %ac* cealalt*
parte tia sau& %up* caz& tre$uia s* tie c* aptul asupra c*ruia a purtat
eroarea era esenial pentru :nc3eierea contractului.
B2C 4roarea este esenial*D
1. c<n% poart* asupra naturii sau o$iectului contractuluiE
2. c<n% poart* asupra i%entit*ii o$iectului prestaiei sau asupra
unei calit*i a acestuia ori asupra unei alte :-pre'ur*ri consi%erate
eseniale %e c*tre p*ri :n a$sena c*reia contractul nu s-ar i :nc3eiatE
). c<n% poart* asupra i%entit*ii persoanei sau asupra unei
calit*i a acesteia :n a$sena c*reia contractul nu s-ar i :nc3eiat.
B)C 4roarea %e %rept este esenial* atunci c<n% privete o nor-*
'uri%ic* %eter-inant*& potrivit voinei p*rilor& pentru :nc3eierea
contractului.
B4C 4roarea care privete %oar si-plele -otive ale contractului
nu este esenial*.
Eroarea ne&cu#a-il" Ar$677? 0 4roarea care& %up* :-pre'ur*ri& putea i cunoscut* cu
%iligene rezona$ile nu atrage anularea contractului.
Eroarea a&uma" Ar$6776

% 1u atrage anularea contractului eroarea care poart* asupra
unui ele-ent cu privire la care riscul %e eroare a ost asu-at %e cel
care o invoc* sau& %up* :-pre'ur*ri& tre$uia s* ie asu-at %e acesta.
Eroarea de calcul Ar$6777

% +i-pla eroare %e calcul nu atrage anularea contractului. 4a
tre$uie corectat* la cererea oric*reia %intre p*ri.
Eroarea de
comunicare &au de
ran&miere
Ar$6778 % Dispoziiile privitoare la eroare se aplic* :n -o%
corespunz*tor i atunci c<n% eroarea poart* asupra %eclaraiei %e
voin* ori c<n% %eclaraia a ost trans-is* ine,act prin inter-e%iul
unei alte persoane sau prin -i'loace %e co-unicare la %istan*.
Invocarea erorii cu
-un"%credin("
Ar$6779

- B1C #artea care este victi-a unei erori nu se poate prevala
%e aceasta contrar e,igenelor $unei-cre%ine.
B2C 4a r*-<ne& :n orice caz& legat* %e contractul pe care a :neles
s* :l :nc3eie& %ac* cealalt* parte se %eclar* %ispus* s* :l e,ecute.
Dolul Ar$677: , B1C Consi-*-<ntul este viciat prin %ol atunci c<n% partea
s-a alat :ntr-o eroare provocat* %e -anoperele rau%uloase ale
celeilalte p*ri ori c<n% aceasta %in ur-* a o-is& :n -o% rau%ulos& s*-
l inor-eze pe contractant asupra unor :-pre'ur*ri pe care se cuvenea
s* i le %ezv*luie.
B2C #artea al c*rei consi-*-<nt a ost viciat prin %ol poate cere
anularea contractului& c3iar %ac* eroarea :n care s-a alat nu a ost
esenial*.
2)!
B)C Contractul este anula$il i atunci c<n% %olul e-an* %e la
reprezentantul& prepusul ori gerantul aacerilor celeilalte p*ri.
B4C Dolul nu se presupune. 4l tre$uie s* rezulte ne:n%oielnic %in
apte grave.
Dolul inciden Ar$677; - Contractul este vala$il %ac* -otivele asupra c*rora a
purtat %olul nu au ost eseniale pentru :nc3eierea contractului& c3iar
%ac* partea& :n lipsa %olului& s-ar i o$ligat :n alte con%iii %ec<t cele :n
care s-a :nc3eiat contractul. 6n acest caz& contractantul %e rea-cre%in*
va r*spun%e :ns* pentru %aunele ce ar rezulta.
Dolul comi& de un
er(
Ar$677<- B1C #artea care este victi-a %olului unui ter nu poate cere
anularea& %ec<t %ac* cealalt* parte a cunoscut sau& %up* caz& ar i
tre$uit s* cunoasc* %olul la :nc3eierea contractului.
B2C In%epen%ent %e anularea contractului& autorul %olului
r*spun%e pentru %aunele ce ar rezulta.
*iolen(a Ar$677= % B1C #oate cere anularea contractului partea care a
contractat su$ i-periul unei te-eri 'ustiicate in%use& *r* %rept& %e
cealalt* parte sau %e un ter.
B2C 4,ist* violen* c<n% te-erea insulat* este %e aa natur*
:nc<t partea a-eninat* putea s* crea%*& %up* :-pre'ur*ri& c*& :n lipsa
consi-*-<ntului s*u& viaa& persoana& onoarea sau $unurile sale ar i
e,puse unui pericol grav i i-inent.
B)C "iolena poate atrage anularea contractului i atunci c<n%
este :n%reptat* :-potriva unei persoane apropiate& precu- soul& soia&
ascen%enii ori %escen%enii p*rii al c*rei consi-*-<nt a ost viciat.
B4C 6n toate cazurile& e,istena violenei se apreciaz* in<n%
sea-a %e v<rsta& starea social*& s*n*tatea i caracterul celui asupra
c*ruia s-a e,ercitat violena& precu- i %e orice alt* :-pre'urare ce a
putut inluena starea acestuia la -o-entul :nc3eierii contractului.
Amenin(area cu
e2erci(iul unui
drep
Ar$677> , Constituie violen* i te-erea insulat* %e e,erciiul unui
%rept sau %e a-eninarea cu e,erciiul unui %rept *cut* cu scopul %e a
o$ine avanta'e :n -o% v*%it e,cesive.
Sarea de nece&iae Ar$678? 0 Contractul :nc3eiat %e o parte alat* :n stare %e necesitate
nu poate i anulat %ec<t %ac* cealalt* parte a proitat %e aceast*
:-pre'urare.
Temerea
reveren(iar"
Ar$6786 % +i-pla te-ere izvor<t* %in respect& *r* s* i ost violen*&
nu atrage anularea contractului.
*iolen(a &"v!r0i"
de un er(
Ar$6787 0 "iolena atrage anularea contractului i atunci c<n% este
e,ercitat* %e un ter& :ns* nu-ai %ac* partea al c*rei consi-*-<nt nu
a ost viciat cunotea sau& %up* caz& ar i tre$uit s* cunoasc* violena
s*v<rit* %e c*tre ter.
B2C In%epen%ent %e anularea contractului& autorul violenei
r*spun%e pentru %aunele ce ar rezulta.
24/
Le#iunea Ar$6788 0 B1C 4,ist* leziune atunci c<n% una %intre p*ri& proit<n%
%e starea %e nevoie& %e lipsa %e e,perien* ori %e lipsa %e cunotine a
celeilalte p*ri& stipuleaz* :n avoarea sa ori a unei alte persoane o
prestaie %e o valoare consi%era$il -ai -are& la %ata :nc3eierii
contractului& %ec<t valoarea propriei prestaii.
B2C 4,istena leziunii se apreciaz* i :n uncie %e natura i
scopul contractului.
B)C 9eziunea poate e,ista i atunci c<n% -inorul :i asu-* o
o$ligaie e,cesiv* prin raportare la starea sa patri-onial*& la
avanta'ele pe care le o$ine %in contract ori la ansa-$lul
circu-stanelor.
Sanc(iune Ar$6789 , B1C #artea al c*rei consi-*-<nt a ost viciat prin leziune
poate cere& la alegerea sa& anularea contractului sau re%ucerea
o$ligaiilor sale cu valoarea %aunelor-interese la care ar i :n%rept*it*.
B2C Cu e,cepia cazului prev*zut %e art.12)) alin.B)C& aciunea :n
anulare este a%-isi$il* nu-ai %ac* leziunea %ep*ete 'u-*tate %in
valoarea pe care o avea& la -o-entul :nc3eierii contractului& prestaia
pro-is* sau e,ecutat* %e partea lezat*. Disproporia tre$uie s*
su$ziste p<n* la %ata cererii %e anulare.
B)C 6n toate cazurile& instana poate s* -enin* contractul %ac*
cealalt* parte oer*& :n -o% ec3ita$il& o re%ucere a propriei creane
sau& %up* caz& o -a'orare a propriei o$ligaii.
Termen de
pre&crip(ie
Ar$678: , Dreptul la aciunea :n anulare sau :n re%ucerea o$ligaiilor
pentru leziune se prescrie :n ter-en %e un an %e la %ata :nc3eierii
contractului.
Inadmi&i-iliaea
le#iunii
Ar$678; 0 1u pot i atacate pentru leziune contractele aleatorii&
tranzacia& precu- i alte contracte anu-e prev*zute %e lege.
D9$ O-iecul conracului
O-iecul
conracului
Ar$678< , B1C 7$iectul contractului :l reprezint* operaiunea 'uri%ic*&
precu- v<nzarea& locaiunea& :-pru-utul i altele ase-enea&
convenit* %e p*ri& astel cu- aceasta reiese %in ansa-$lul %repturilor
i o$ligaiilor contractuale.
B2C 7$iectul contractului tre$uie s* ie %eter-inat i licit& su$
sanciunea nulit*ii a$solute.
B)C 7$iectul este ilicit atunci c<n% este pro3i$it %e lege sau
contravine or%inii pu$lice ori $unelor -oravuri.
O-iecul o-liga(iei Ar$678= 0 B1C 7$iectul o$ligaiei este prestaia la care se anga'eaz*
%e$itorul.
B2C +u$ sanciunea nulit*ii a$solute& el tre$uie s* ie %eter-inat
sau cel puin %eter-ina$il i licit.
Impo&i-iliaea
ini(ial" a o-iecului
Ar$678> 0 Contractul este vala$il c3iar %ac*& la -o-entul :nc3eierii
sale& una %intre p*ri se al* :n i-posi$ilitate %e a-i e,ecuta o$ligaia&
241
o-liga(iei aar* %e cazul :n care prin lege se preve%e altel.
/unurile viioare Ar$679? , 6n lipsa unei preve%eri legale contrare& contractele pot
purta i asupra $unurilor viitoare.
/unurile care nu
&un .n comer(
Ar$6796 , 1u-ai $unurile care sunt :n co-er pot ace o$iectul unei
prestaii contractuale.
/unurile care
apar(in aluia
Ar$6797 0 Dac* prin lege nu se preve%e altel& $unurile unui ter pot
ace o$iectul unei prestaii& %e$itorul iin% o$ligat s* le procure i s* le
trans-it* cre%itorului sau& %up* caz& s* o$in* acor%ul terului. 6n
cazul nee,ecut*rii o$ligaiei& %e$itorul r*spun%e pentru pre'u%iciile
cauzate.
Deerminarea
cali"(ii o-iecului
Ar$6798 - Atunci c<n% nu poate i sta$ilit* potrivit contractului&
calitatea prestaiei sau a o$iectului acesteia tre$uie s* ie rezona$il*
sau& %up* :-pre'ur*ri& cel puin %e calitate -e%ie.
Deerminarea
o-iecului de c"re
un er(
Ar$6799 0 B1C Atunci c<n% preul sau orice alt ele-ent al contractului
ur-eaz* s* ie %eter-inat %e un ter& acesta tre$uie s* acioneze :n
-o% corect& %iligent i ec3i%istant.
B2C Dac* terul nu poate sau nu %orete s* acioneze ori
aprecierea sa este :n -o% -aniest nerezona$il*& instana& la cererea
p*rii interesate& va sta$ili& %up* caz& preul sau ele-entul
ne%eter-inat %e c*tre p*ri.
Ca# &pecial de
deerminare a
pre(ului
Ar$679: 0 Dac* un contract :nc3eiat :ntre proesioniti nu sta$ilete
preul i nici nu in%ic* o -o%alitate pentru a-l %eter-ina& se presupune
c* p*rile au avut :n ve%ere preul practicat :n -o% o$inuit :n
%o-eniul respectiv pentru aceleai prestaii realizate :n con%iii
co-para$ile sau& :n lipsa unui ase-enea pre& un pre rezona$il.
Raporarea la un
)acor de re)erin("
Ar$679; 0 Atunci c<n%& potrivit contractului& preul se %eter-in* prin
raportare la un actor %e reerin*& iar acest actor nu e,ist*& a :ncetat
s* -ai e,iste ori nu -ai este accesi$il& el se :nlocuiete& :n a$sena
unei convenii contrare& cu actorul %e reerin* cel -ai apropiat.
D$: Cau#a
No(iune Ar$679< 0 Cauza este -otivul care %eter-in* iecare parte s* :nc3eie
contractul.
Condi(ii Ar$679= , B1C Cauza tre$uie s* e,iste i s* ie licit*.
B2C Cauza este ilicit* c<n% este contrar* legii& or%inii pu$lice sau
$unelor -oravuri.
1rauda la lege Ar$679> - Cauza este ilicit* i atunci c<n% contractul este %oar
-i'locul pentru a elu%a aplicarea unei nor-e legale i-perative.
242
Sanc(iune Ar$67:? 0 B1C 9ipsa cauzei atrage nulitatea relativ* a contractului& cu
e,cepia cazului :n care contractul a ost greit caliicat i poate
pro%uce alte eecte 'uri%ice.
B2C Cauza ilicit* atrage nulitatea a$solut* a contractului %ac*
este co-un* sau& :n caz contrar& %ac* cealalt* parte a cunoscut-o sau&
%up* :-pre'ur*ri& tre$uia s-o cunoasc*.
Pro-a cau#ei Ar$67:6 - B1C Contractul este vala$il c3iar atunci c<n% cauza nu este
e,pres prev*zut*.
B2C 4,istena unei cauze vala$ile se prezu-* p<n* la pro$a
contrar*.
D;$ 1orma conracului
I$ Di&po#i(ii generale
1ormele de
e2primare a
con&im("m!nului
Ar$67:7 0 B1C "oina %e a contracta poate i e,pri-at* ver$al sau :n
scris.
B2C "oina poate i -aniestat* i printr-un co-porta-ent care&
potrivit legii& conveniei p*rilor& practicilor sta$ilite :ntre acestea sau
uzanelor& nu las* nicio :n%oial* asupra inteniei %e a pro%uce eectele
'uri%ice corespunz*toare.
1orma &cri&" Ar$67:8 0 6nscrisul care constat* :nc3eierea contractului poate i su$
se-n*tur* privat* sau autentic& av<n% ora pro$ant* prev*zut* %e
lege.
Cerin(ele )ormei
&cri&e
Ar$67:9 0 B1C 4ste lovit %e nulitate contractul :nc3eiat :n lipsa or-ei
pe care& :n c3ip ne:n%oielnic& legea o cere pentru :nc3eierea sa
vala$il*.
B2C Dac* p*rile s-au :nvoit ca un contract s* ie :nc3eiat :ntr-o
anu-it* or-*& pe care legea nu o cere& contractul se socotete vala$il
c3iar %ac* or-a nu a ost respectat*.
B)C 7rice -o%iicare a contractului este supus* con%iiilor %e
or-* cerute %e lege pentru :nc3eierea sa.
1orma ceru"
penru .n&crierea .n
carea )unciar"
Ar$67:: 0 6n aara altor cazuri prev*zute %e lege& tre$uie s* ie
:nc3eiate prin :nscris autentic& su$ sanciunea nulit*ii a$solute&
conveniile care str*-ut* sau constituie %repturi reale care ur-eaz* a
i :nscrise :n cartea unciar*.
II$ 1orma conracelor elecronice
Condi(ii generale Ar$67:; , B1C 7ricine oer*& cu titlu proesional& pe cale electronic*&
urnizarea %e $unuri sau prestarea %e servicii& tre$uie s* pun* la
%ispoziia %estinatarului con%iiile contractuale aplica$ile& :ntr-o
-anier* care s* per-it* conservarea i repro%ucerea lor. Dac* nu s-a
prev*zut altel :n con%iiile -enionate :n oert*& autorul acesteia
24)
r*-<ne anga'at prin e-iterea ei c<t ti-p aceasta este accesi$il* pe
cale electronic*.
B2C 7erta tre$uie s* cuprin%*& :ntre altele& ur-*toarele
ele-enteD
aC etapele te3nice care tre$uie ur-ate pentru a se :nc3eia
contractulE
$C -i'loacele te3nice care per-it %estinatarului& :nainte %e
:nc3eierea contractului& s* i%entiice erorile co-ise :n
intro%ucerea %atelor i s* le corectezeE
cC li-$a :n care se va :nc3eia contractulE
%C :n caz %e ar3ivare a contractului& -o%alit*ile acestei ar3iv*ri
%e c*tre autorul oertei i con%iiile %e acces la contractul
ar3ivatE
eC %ac* este cazul& -i'loacele %e a consulta pe cale electronic*
regulile %e con%uit* proesional* pe care autorul oertei
:nelege s* le respecteE
C orice alte con%iii i-puse potrivit %ispoziiilor legale :n
vigoare.
Cerin(e de )orm" Ar$67:< , B1C #entru a i vala$il :nc3eiat contractul& %estinatarul
oertei tre$uie s* ai$* posi$ilitatea %e a veriica :n %etaliu co-an%a sa
i preul total al acesteia& :nainte %e a o conir-a pentru a-i e,pri-a
acor%ul.
B2C Autorul oertei tre$uie s* conir-e& pe cale electronic*&
pri-irea co-enzii& :ntr-un ter-en rezona$il.
B)C Co-an%a& conir-area %e acceptare a oertei i conir-area
pri-irii acesteia se consi%er* pri-ite atunci c<n% %estinatarii acestora
pot s* ai$* acces la ele.
E2cep(ii Ar$67:= , Dispoziiile art.1256 alin.B2C i 125( alin.B1C i B2C nu se
aplic* :n cazul contractelor %e urnizare %e $unuri sau prest*ri %e
servicii care sunt :nc3eiate e,clusiv prin pot* electronic* sau prin alte
-i'loace %e co-unicare in%ivi%ual* ec3ivalente.
B2C De la %ispoziiile alin.B2C al art.1256 i 125( se poate
%eroga i prin convenii :nc3eiate :ntre proesioniti.
Sec(iunea a 9%a
Nuliaea conracului
D6$ Di&po#i(ii generale
Nuliaea Ar$67:> , B1C 7rice contract :nc3eiat cu :nc*lcarea con%iiilor cerute
%e lege pentru :nc3eierea sa vala$il* este lovit %e nulitate& %ac* prin
lege nu se preve%e o alt* sanciune.
B2C 1ulitatea poate i a$solut* sau relativ*.
Nuliaea a-&olu" Ar$67;? , B1C 4ste nul contractul :nc3eiat cu :nc*lcarea unei
%ispoziii legale instituite pentru ocrotirea unui interes general.
B2C 1ulitatea a$solut* poate i invocat* %e orice persoan*
244
interesat*& pe cale %e aciune sau %e e,cepie.
B)C Instana este o$ligat* s* invoce %in oiciu nulitatea a$solut*.
B4C Contractul lovit %e nulitate a$solut* nu este suscepti$il %e
conir-are %ec<t :n cazurile prev*zute %e lege.
Nuliaea relaiv" Ar$67;6 , B1C Contractul :nc3eiat cu :nc*lcarea unei %ispoziii legale
instituite pentru ocrotirea unui interes particular este anula$il.
B2C 1ulitatea relativ* poate i invocat* nu-ai %e cel al c*rui
interes este ocrotit prin %ispoziia legal* :nc*lcat*. Cealalt* parte poate
invoca nulitatea relativ* nu-ai %ac* %ove%ete c* nu a cunoscut cauza
%e nulitate& iar -eninerea contractului i-ar cauza un pre'u%iciu serios.
B)C 1ulitatea relativ* nu poate i invocata %in oiciu %e instana
'u%ec*toreasc*.
B4C Contractul lovit %e nulitate relativ* este suscepti$il %e
conir-are.
Pre&crip(ia Ar$67;7 - B1C Dac* prin lege nu se preve%e altel& nulitatea a$solut*
poate i invocat* oric<n%& ie pe cale %e aciune& ie pe cale %e
e,cepie.
B2C 1ulitatea relativ* poate i invocat* pe cale aciune nu-ai :n
ter-enul %e prescripie sta$ilit %e lege. Cu toate acestea& partea c*reia
i se cere e,ecutarea contractului poate opune oric<n% nulitatea relativ*
a contractului& c3iar i %up* :-plinirea ter-enului %e prescripie a
%reptului la aciunea :n anulare.
D7$ Cau#ele de nuliae
Cau#ele de nuliae
a-&olu"
Ar$67;8 , Contractul este lovit %e nulitate a$solut* :n cazurile
anu-e prev*zute %e lege& precu- i atunci c<n% rezult* ne:n%oielnic
%in lege c* interesul ocrotit este unul general.
Cau#ele de nuliae
relaiv"
Ar$67;9 , Contractul este lovit %e nulitate relativ* c<n% au ost
nesocotite %ispoziiile legale privitoare la capacitatea %e e,erciiu&
c<n% consi-*-<ntul uneia %intre p*ri a ost viciat& precu- i :n alte
cazuri anu-e prev*zute %e lege.
Pre#um(ia de
nuliae relaiv"
Ar$67;: , 6n cazurile :n care natura nulit*ii nu este %eter-inat* ori
nu reiese :n c3ip ne:n%oielnic %in lege& contractul este lovit %e nulitate
relativ*.
Nuliaea virual" Ar$67;; , 6n aara cazurilor :n care legea preve%e sanciunea
nulit*ii& contractul se %esiineaz* i atunci c<n% sanciunea nulit*ii
a$solute sau& %up* caz& relative tre$uie aplicat* pentru ca scopul
%ispoziiei legale :nc*lcate s* ie atins.
D8$ E)ecele nuli"(ii
De&)iin(area Ar$67;< , B1C Contractul lovit %e nulitate este consi%erat a nu i ost
245
reroaciv" a
conracului
nicio%at* :nc3eiat.
B2C C3iar i :n cazul :n care contractul este cu e,ecutare
succesiv*& iecare parte tre$uie s* restituie celeilalte& :n natur* sau prin
ec3ivalent& prestaiile pri-ite& potrivit %ispoziiilor art.165/-1658 .
Nuliaea par(ial" Ar$67;= 0 B1C Clauzele contrare legii& or%inii pu$lice sau $unelor
-oravuri i care nu sunt consi%erate nescrise& atrag nulitatea
contractului :n :ntregul s*u nu-ai %ac* sunt& prin natura lor& eseniale
sau %ac*& :n lipsa acestora& contractul nu s-ar i :nc3eiat. 6n cazul :n
care contractul este -eninut :n parte& clauzele respective sunt
:nlocuite %e %rept cu %ispoziiile legale i-perative& neput<n% :ns*
pro%uce niciun eect :n lipsa acestora %in ur-*.
B2C #reve%erile alin.B1C se aplic* :n -o% corespunz*tor i
clauzelor care contravin unor %ispoziii legale i-perative i sunt
consi%erate %e lege nescrise.
Nuliaea
conracului
plurilaeral
Ar$67;> , 6n cazul contractelor cu -ai -ulte p*ri :n care prestaia
iec*rei p*ri este *cut* :n consi%erarea unui scop co-un& nulitatea
contractului :n privina uneia %intre p*ri nu atrage %esiinarea :n
:ntregi-e a contractului& aar* %e cazul :n care participarea acesteia
este esenial* pentru e,istena contractului.
Daune%inere&e$
Reducerea
pre&a(iilor
Ar$67<? 0 6n caz %e violen* sau %ol& cel al c*rui consi-*-<nt este
viciat are %reptul %e a pretin%e& :n aar* %e anulare& i %aune-interese
sau& %ac* preer* -eninerea contractului& %e a solicita nu-ai
re%ucerea prestaiei sale cu valoarea %aunelor-interese la care ar i
:n%rept*it.
Anularea
conracului
auenic
Ar$67<6 - 6n cazul anul*rii contractului :nc3eiat :n or-* autentic*&
ca ur-are a unei cauze %e nulitate a c*rei e,isten* rezult* c3iar %in
coninutul contractului& partea pre'u%iciat* poate cere o$ligarea
notarului pu$lic la repararea tuturor pre'u%iciilor suerite.
Re)acerea
conracului nul
Ar$67<70 Contractul nul poate i re*cut& :n tot sau :n parte& cu
respectarea tuturor con%iiilor prev*zute %e lege la %ata reacerii lui.
6n toate cazurile& contractul re*cut nu va pro%uce eecte %ec<t pentru
viitor& iar nu i pentru trecut.
Conver&iunea
conracului nul
Ar$67<8 - B1C =n contract lovit %e nulitate a$solut* va pro%uce&
totui& eectele actului 'uri%ic pentru care sunt :n%eplinite con%iiile %e
on% i %e or-* prev*zute %e lege.
B2C Cu toate acestea& %ispoziiile alin.B1C nu se aplic* %ac*
intenia %e a e,clu%e aplicarea conversiunii este stipulat* :n contractul
lovit %e nulitate sau reiese& :n c3ip ne:n%oielnic& %in scopurile ur-*rite
%e p*ri la %ata :nc3eierii contractului.
D9 $ *alidarea conracului
Cau#e de validare Ar$67<9 , B1C Contractul lovit %e nulitate este vali%at atunci c<n%
246
nulitatea este acoperit*.
B2C 1ulitatea poate i acoperit* prin conir-are sau prin alte
-o%uri anu-e prev*zute %e lege.
Con)irmarea
conracului
Ar$67<: , B1C Conir-area unui contract anula$il rezult* %in voina&
e,pres* sau tacit*& %e a renuna la %reptul %e a invoca nulitatea.
B2C "oina %e a renuna tre$uie s* ie cert*.
Condi(iile
con)irm"rii
Ar$67<; , B1C =n contract anula$il poate i conir-at %ac* :n
-o-entul conir-*rii con%iiile sale %e vali%itate sunt :ntrunite.
B2C #ersoana care poate invoca nulitatea poate conir-a
contractul nu-ai cunosc<n% cauza %e nulitate i& :n caz %e violen*&
nu-ai %up* :ncetarea acesteia.
B)C #ersoana c3e-at* %e lege s* :ncuviineze actele -inorului
poate& :n nu-ele i :n interesul acestuia& cere anularea contractului
*cut *r* :ncuviinarea sa ori s* conir-e contractul atunci c<n%
aceast* :ncuviinare era suicient* pentru :nc3eierea vala$il* a
acestuia.
B4C Dispoziiile alin.B)C se aplic* :n -o% corespunz*tor i :n
cazul actelor :nc3eiate *r* autorizarea instanei tutelare.
B5C 6n lipsa conir-*rii e,prese& este suicient ca o$ligaia s* ie
e,ecutat* :n -o% voluntar la %ata la care ea putea i vala$il conir-at*
%e c*tre partea interesat*.
B6C Contractele anula$ile pentru leziune nu pot i conir-ate.
B(C Cel care tre$uie s* conir-e poate s* ie pus :n :nt<rziere&
printr-o notiicare prin care partea interesat* s*-i solicite ie s*
conir-e contractul anula$il& ie s* e,ercite aciunea :n anulare& :n
ter-en %e ase luni %e la notiicare& su$ sanciunea %ec*%erii %in
%reptul %e a cere anularea contractului.
Cuprin&ul acului
con)irmaiv
Ar$67<< 0 #entru a i vala$il& actul conir-ativ tre$uie s* cuprin%*
o$iectul& cauza i natura o$ligaiei i s* ac* -eniune %espre -otivul
aciunii :n nulitate& precu- i %espre intenia %e a repara viciul pe care
se :nte-eia acea aciune.
E)ecele con)irm"rii Ar$67<= , B1C Conir-area :i pro%uce eectele %in -o-entul
:nc3eierii contractului i atrage renunarea la -i'loacele i e,cepiile
ce puteau i opuse& su$ rezerva :ns* a %repturilor %o$<n%ite i
conservate %e terii %e $un*-cre%in*.
B2C C<n% iecare %intre p*ri poate invoca nulitatea contractului
sau -ai -ulte p*ri o pot invoca :-potriva alteia& conir-area *cut*
%e una %intre acestea nu :-pie%ic* invocarea nulit*ii %e c*tre
celelalte p*ri.
B)C Conir-area unui contract anula$il pentru vicierea
consi-*-<ntului prin %ol sau violen* nu i-plic* prin ea :ns*i
renunarea la %reptul %e a cere %aune-interese.
Sec(iunea a :%a
Inerprearea conracului
24(
Inerprearea dup"
voin(a concordan"
a p"r(ilor
Ar$67<> , B1C Contractele se interpreteaz* %up* voina concor%ant* a
p*rilor& iar nu %up* sensul literal al ter-enilor.
B2C 9a sta$ilirea voinei concor%ante se va ine sea-a& :ntre
altele& %e scopul contractului& %e negocierile purtate %e p*ri& %e
practicile sta$ilite :ntre acestea i %e co-porta-entul lor ulterior
:nc3eierii contractului.
Inerprearea
&i&emaic"
Ar$67=? 0 Clauzele se interpreteaz* unele prin altele& %<n% iec*reia
:nelesul ce rezult* %in ansa-$lul contractului.
Inerprearea
clau#elor
.ndoielnice
Ar$67=6 0 B1C Clauzele suscepti$ile %e -ai -ulte :nelesuri se
interpreteaz* :n sensul ce se potrivete cel -ai $ine naturii i
o$iectului contractului.
B2C Clauzele :n%oielnice se interpreteaz* in<n% sea-a& :ntre
altele& %e :-pre'ur*rile :n care a ost :nc3eiat contractul& %e sensul
atri$uit :n general %e uzane i :n %o-eniu clauzelor i e,presiilor %in
contract.
B)C Clauzele se interpreteaz* :n sensul :n care pot pro%uce
eecte& iar nu :n acela :n care nu ar putea pro%uce nici unul.
B4C Contractul nu cuprin%e %ec<t lucrul asupra c*ruia p*rile i-
au propus a contracta& oric<t %e generali ar i ter-enii olosii.
B5C Clauzele %estinate s* e,e-pliice sau s* :nl*ture orice
:n%oial* asupra aplic*rii contractului la un caz particular nu-i restr<ng
aplicarea :n alte cazuri care nu au ost e,pres prev*zute.
Reguli &u-&idiare de
inerpreare
Ar$67=7 0 B1C Dac*& %up* aplicarea regulilor %e interpretare&
contractul r*-<ne neclar& acesta se interpreteaz* :n avoarea celui care
se o$lig*.
B2C +tipulaiile :nscrise :n contractele %e a%eziune sau :n cele
:nc3eiate prin integrarea unor clauze stan%ar% se interpreteaz*
:-potriva celui care le-a propus.
Sec(iunea a ;%a
E)ecele conracului
D6$ E)ecele .nre p"r(i
1or(a o-ligaorie Ar$67=8 0 B1C Contractul vala$il :nc3eiat are putere %e lege :ntre
p*rile contractante.
B2C Contractul se -o%iic* sau :nceteaz* nu-ai prin acor%ul
p*rilor sau %in cauze autorizate %e lege.
B)C Contractul tre$uie e,ecutat cu $un*-cre%in*.
Imprevi#iunea Ar$67=9

, B1C #*rile sunt inute s*-i e,ecute o$ligaiile& c3iar %ac*
e,ecutarea lor a %evenit -ai oneroas*.
B2C Cu toate acestea& p*rile sunt o$ligate s* negocieze :n
ve%erea a%apt*rii contractului sau :ncet*rii acestuia %ac* e,ecutarea
%evine e,cesiv %e oneroas* pentru una %intre p*ri %in cauza unei
248
sc3i-$*ri a :-pre'ur*rilorD
aC care a survenit %up* :nc3eierea contractuluiE
$C care nu putea i avut* :n ve%ere :n -o% rezona$il :n -o-entul
:nc3eierii contractuluiE
cC i cu privire la care partea lezat* nu tre$uie s* suporte riscul
pro%ucerii.
B)C Dac* :ntr-un ter-en rezona$il& p*rile nu a'ung la un acor%&
instana poate s* %ispun*D
aC a%aptarea contractului pentru a %istri$ui :n -o% ec3ita$il :ntre
p*ri pier%erile i $eneiciile ce rezult* %in sc3i-$area
:-pre'ur*rilorE
$C :ncetarea contractului la -o-entul i :n con%iiile pe care le
sta$ilete.
@ninderea
o-liga(iilor
Ar$67=: - B1C Contractul vala$il :nc3eiat o$lig* nu nu-ai la ceea ce
este e,pres stipulat& %ar i la toate ur-*rile ce legea& o$iceiul sau
ec3itatea %* o$ligaiei& %up* natura sa.
B2C Clauzele o$inuite :ntr-un contract se su$:neleg& %ei nu
sunt stipulate :n -o% e,pres.
Con&iuirea 0i
ran&)erul
drepurilor reale
Ar$67=; 0 B1C Drepturile reale se constituie i se trans-it prin
acor%ul %e voine al p*rilor& c3iar %ac* $unurile nu au ost pre%ate&
%ac* acest acor% poart* asupra unor $unuri %eter-inate ori prin
in%ivi%ualizarea $unurilor& %ac* acor%ul poart* asupra unor $unuri %e
gen.
B2C 8ructele $unului sau %reptului trans-is se cuvin
%o$<n%itorului %e la %ata transerului propriet*ii $unului ori& %up*
caz& a cesiunii %reptului& aar* %e cazul :n care prin lege sau prin
voina p*rilor se %ispune altel.
B)C Dispoziiile :n -aterie %e carte unciar*& precu- i
%ispoziiile reeritoare la transerul anu-itor categorii %e $unuri
-o$ile r*-<n aplica$ile.
Ri&cul .n conracul
ran&laiv de
proprieae
Ar$67=< 0 B1C C<t ti-p $unul nu este pre%at& riscul pieirii ortuite
r*-<ne :n sarcina %e$itorului o$ligaiei %e pre%are& c3iar %ac*
proprietatea a ost transerat* %o$<n%itorului. 6n cazul pieirii ortuite a
$unului& %e$itorul o$ligaiei %e pre%are pier%e %reptul la
contraprestaie& iar %ac* a pri-it-o& este o$ligat s* o restituie.
B2C Cu toate acestea& cre%itorul pus :n :nt<rziere preia riscul
pieirii ortuite a $unului. 4l nu se poate li$era c3iar %ac* ar %ove%i c*
$unul ar i pierit i %ac* o$ligaia %e pre%are ar i ost e,ecutat* la
ti-p.
Tran&mierea
&ucce&iv" a unui
-un mo-il
Ar$67== 0 B1C Dac* cineva a trans-is succesiv c*tre -ai -ulte
persoane proprietatea unui $un -o$il& cel care a %o$<n%it cu $un*-
cre%in* posesia eectiv* a $unului este titular al %reptului& c3iar %ac*
titlul s*u are %at* ulterioar*.
B2C 4ste %e $un*-cre%in* %o$<n%itorul care& la %ata intr*rii :n
posesie& nu a cunoscut i nici nu putea s* cunoasc* o$ligaia asu-at*
anterior %e :nstr*in*tor.
24!
B)C Dac* nici unul %intre %o$<n%itori nu a o$inut posesia
eectiv* a $unului -o$il& va i preerat cel al c*rui titlu are %at* cert*
anterioar*.
Denun(area
unilaeral"
Ar$67=> 0 B1C Dac* %reptul %e a %enuna contractul este recunoscut
uneia %intre p*ri& acesta poate i e,ercitat at<t ti-p c<t e,ecutarea
contractului nu a :nceput.
B2C 6n contractele cu e,ecutare succesiv* sau continu*& acest
%rept poate i e,ercitat cu respectarea unui ter-en rezona$il %e
preaviz& c3iar i %up* :nceperea e,ecut*rii contractului& :ns*
%enunarea nu pro%uce eecte :n privina prestaiilor e,ecutate sau
care se al* :n curs %e e,ecutare.
B)C Dac* s-a stipulat o prestaie ca ec3ivalent pentru %enunare&
aceasta pro%uce eecte nu-ai atunci c<n% prestaia este e,ecutat*.
B4C Dispoziiile prezentului articol se aplic* :n lips* %e convenie
contrar*.
Conracul pe
dura"
nedeermina"
Ar$67>? 0 Contractul :nc3eiat pe %urat* ne%eter-inat* poate i
%enunat unilateral %e oricare %intre p*ri cu respectarea unui ter-en
rezona$il %e preaviz. 7rice clauz* contrar* sau stipularea unei
prestaii ca ec3ivalent pentru %enunarea contractului se consi%er*
nescris*.
Pacul de op(iune Ar$67>6 0 B1C Atunci c<n% p*rile convin ca una %intre ele s* r*-<n*
legat* %e propria %eclaraie %e voin*& iar cealalt* s* o poat* accepta
sau reuza& acea %eclaraie se consi%er* o oert* irevoca$il* i pro%uce
eectele prev*zute la art.11!8.
B2C Dac* p*rile nu au convenit un ter-en pentru acceptare&
acesta poate i sta$ilit %e instan* prin or%onan* pree%inial*& cu
citarea p*rilor.
B)C #actul %e opiune tre$uie s* conin* toate ele-entele
contractului pe care p*rile ur-*resc s*-l :nc3eie& astel :nc<t acesta s*
se poat* :nc3eia prin si-pla acceptare a $eneiciarului opiunii.
B4C Contractul se :nc3eie prin e,ercitarea opiunii :n sensul
accept*rii %e c*tre $eneiciar a %eclaraiei %e voin* a celeilalte p*ri&
:n con%iiile convenite prin pact.
B5C At<t pactul %e opiune& c<t i %eclaraia %e acceptare tre$uie
:nc3eiate :n or-a prev*zut* %e lege pentru contractul pe care p*rile
ur-*resc s*-l :nc3eie.

Promi&iunea de a
conraca
Ar$67>7 , B1C #ro-isiunea %e a contracta tre$uie s* conin* toate
acele clauze ale contractului pro-is& :n lipsa c*rora p*rile nu ar putea
e,ecuta pro-isiunea.
B2C 6n caz %e nee,ecutare a pro-isiunii $eneiciarul are %reptul
la %aune-interese.
B)C De ase-enea& %ac* pro-itentul reuz* s* :nc3eie contractul
pro-is& instana& la cererea p*rii care i-a :n%eplinit propriile
o$ligaii& poate s* pronune o 3ot*r<re care s* in* loc %e contract&
atunci c<n% natura contractului o per-ite& iar cerinele legii pentru
vali%itatea acestuia sunt :n%eplinite. #reve%erile prezentului alineat nu
sunt aplica$ile :n cazul pro-isiunii %e a :nc3eia un contract real& %ac*
25/
prin lege nu se preve%e altel.
B4C Convenia prin care p*rile se o$lig* s* negocieze :n ve%erea
:nc3eierii sau -o%iic*rii unui contract nu constituie pro-isiune %e a
contracta.
D7$ E)ecele )a(" de er(i
I$ Di&po#i(ii generale
Relaiviaea
e)ecelor
conracului
Ar$67>8 , Contractul pro%uce eecte nu-ai :ntre p*ri& %ac* prin lege
nu se preve%e altel.
Opo#a-iliaea
e)ecelor
conracului
Ar$67>9 , Contractul este opoza$il terilor& care nu pot a%uce
atingere %repturilor i o$ligaiilor n*scute %in contract. 2erii se pot
prevala %e eectele contractului& :ns* *r* a avea %reptul %e a cere
e,ecutarea lui& cu e,cepia cazurilor prev*zute %e lege.
Tran&mi&iunea
drepurilor 0i
o-liga(iilor c"re
&ucce&ori
Ar$67>: 0 B1C 9a -oartea unei p*ri& %repturile i o$ligaiile
contractuale ale acesteia se trans-it succesorilor s*i universali sau cu
titlu universal& %ac* %in lege& %in stipulaia p*rilor ori %in natura
contractului nu rezult* contrariul.
B2C Drepturile contractuale accesorii unui $un sau care sunt
str<ns legate %e acesta se trans-it& o%at* cu $unul& succesorilor cu
titlu particular ai p*rilor.
II$ Promi&iunea )apei aluia
E)ece Ar$67>; , B1C Cel care se anga'eaz* la a %eter-ina un ter s* :nc3eie
sau s* ratiice un act este inut s* repare pre'u%iciul cauzat %ac* terul
reuz* s* se o$lige sau& atunci c<n% s-a o$ligat i ca i%eiusor& %ac*
terul nu e,ecut* prestaia pro-is*.
B2C Cu toate acestea& pro-itentul nu r*spun%e %ac* asigur*
e,ecutarea o$ligaiei terului& *r* a se pro%uce vreun pre'u%iciu
cre%itorului.
B)C Intenia pro-itentului %e a se anga'a nu se prezu-*& ci
tre$uie s* reias* ne:n%oielnic %in contract sau %in :-pre'ur*rile :n care
acesta a ost :nc3eiat.
III$ Sipula(ia penru alul
E)ece Ar$67>< - B1C 7ricine poate stipula :n nu-ele s*u& :ns* :n $eneiciul
unui ter.
B2C #rin eectul stipulaiei& $eneiciarul %o$<n%ete %reptul %e a
cere %irect pro-itentului e,ecutarea prestaiei.
Condi(ii privind Ar$67>= , Aeneiciarul tre$uie s* ie %eter-inat sau& cel puin&
251
er(ul -ene)iciar %eter-ina$il& la %ata :nc3eierii stipulaiei i s* e,iste :n -o-entul :n
care pro-itentul tre$uie s* :i e,ecute o$ligaia. 6n caz contrar&
stipulaia proit* stipulantului& *r* a agrava :ns* sarcina
pro-itentului.
Acceparea
&ipula(iei
Ar$67>> 0 B1C Dac* terul $eneiciar nu accept* stipulaia& %reptul s*u
se consi%er* a nu i e,istat nicio%at*.
B2C +tipulaia poate i revocat* c<t ti-p acceptarea $eneiciarului
nu a a'uns la stipulant sau la pro-itent. +tipulaia poate i acceptat* i
%up* %ecesul stipulantului sau al pro-itentului.
Revocarea
&ipula(iei
Ar$68?? 0 B1C +tipulantul este singurul :n%rept*it s* revoce
stipulaia& cre%itorii sau -otenitorii s*i neput<n% s* o ac*.
+tipulantul nu poate :ns* revoca stipulaia *r* acor%ul pro-itentului
%ac* acesta %in ur-* are interesul s* o e,ecute.
B2C .evocarea stipulaiei pro%uce eecte %in -o-entul :n care
a'unge la pro-itent. Dac* nu a ost %ese-nat un alt $eneiciar&
revocarea proit* stipulantului sau -otenitorilor acestuia& *r* a
agrava :ns* sarcina pro-itentului.
Mi+loacele de
ap"rare ale
promienului
Ar$68?6 0 #ro-itentul poate opune $eneiciarului nu-ai ap*r*rile
:nte-eiate pe contractul care cuprin%e stipulaia.
I*$ Simula(ia
E)ece .nre p"r(i Ar$68?7 0 B1C Contractul secret nu pro%uce eecte %ec<t :ntre p*ri i&
%ac* %in natura contractului ori %in stipulaia p*rilor& nu rezult*
contrariul& :ntre succesorii lor universali sau cu titlu universal.
B2C Cu toate acestea& contractul secret nu pro%uce eecte nici
:ntre p*ri %ac* nu :n%eplinete con%iiile %e on% cerute %e lege
pentru :nc3eierea sa vala$il*.
E)ece )a(" de er(i Ar$68?8 0 B1C +i-ulaia nu poate i invocat* %e p*ri& %e c*tre
succesorii lor universali& cu titlu universal sau cu titlu particular i nici
%e c*tre cre%itorii :nstr*in*torului aparent :-potriva terilor care&
:nte-ein%u-se cu $un*-cre%in* pe contractul pu$lic& au %o$<n%it
%repturi %e la ac3izitorul aparent.
B2C 2erii pot invoca si-ulaia :-potriva p*rilor& atunci c<n%
aceasta le vat*-* %repturile.
Raporurile cu
crediorii
Ar$68?9 0 B1C +i-ulaia nu poate i opus* %e p*ri cre%itorilor
%o$<n%itorului aparent care& cu $un*-cre%in*& au notat :nceperea
ur-*ririi silite :n cartea unciar* sau au o$inut sec3estru asupra
$unurilor care au *cut o$iectul si-ulaiei.
B2C Dac* e,ist* un conlict :ntre cre%itorii :nstr*in*torului
aparent i cre%itorii %o$<n%itorului aparent& sunt preerai cei %int<i&
%ac* creana lor este anterioar* si-ulaiei.
252
Pro-a &imula(iei Ar$68?: 0 Dova%a si-ulaiei poate i *cut* %e teri sau %e cre%itori
cu orice -i'loc %e pro$*. #*rile pot %ove%i i ele si-ulaia cu orice
-i'loc %e pro$* atunci c<n% pretin% c* aceasta are caracter ilicit.
Acele unilaerale Ar$68?; , Dispoziiile reeritoare la si-ulaie se aplic* :n -o%
corespunz*tor i actelor 'uri%ice unilaterale %estinate unei persoane
%eter-inate& care au ost si-ulate prin acor%ul %intre autorul actului i
%estinatarul s*u.
Acele
neparimoniale
Ar$68?< 0 Dispoziiile reeritoare la si-ulaie nu se aplic* actelor
'uri%ice nepatri-oniale.
Sec(iunea a <%a
Repre#enarea
Temeiul
repre#en"rii
Ar$68?= 0 #uterea %e a reprezenta poate rezulta ie %in lege& ie %intr-
un act 'uri%ic ori %intr-o 3ot*r<re 'u%ec*toreasc*& %up* caz.
E)ece Ar$68?> 0 Contractul :nc3eiat %e reprezentant& :n li-itele
:-puternicirii& :n nu-ele reprezentatului pro%uce eecte %irect asupra
acestuia %in ur-*.
Nedivulgarea
cali"(ii de
repre#enan
Ar$686? 0 B1C Contractul :nc3eiat %e reprezentant :n li-ita puterilor
conerite& atunci c<n% terul nu cunotea i nici nu ar i tre$uit sa
cunoasc* aptul c* reprezentantul aciona :n aceast* calitate& o$lig*
nu-ai pe reprezentant i pe ter& %ac* prin lege nu se preve%e altel.
B2C Cu toate acestea& %ac* reprezentantul& atunci c<n%
contracteaz* cu terul :n li-ita puterilor conerite& pe sea-a unei
:ntreprin%eri& pretin%e c* este titularul acesteia& terul care %escoper*
ulterior i%entitatea a%ev*ratului titular poate s* e,ercite i :-potriva
acestuia %in ur-* %repturile pe care le are :-potriva reprezentantului.
Capaciaea
p"r(ilor
Ar$6866 , 6n cazul reprezent*rii convenionale& at<t reprezentatul& c<t
i reprezentantul tre$uie s* ai$* capacitatea %e a :nc3eia actul pentru
care reprezentarea a ost %at*.
*iciile de
con&im("m!n
Ar$6867 , Contractul este anula$il atunci c<n% consi-*-<ntul
reprezentantului este viciat. Dac* :ns* viciul %e consi-*-<nt privete
ele-ente sta$ilite %e reprezentat& contractul este anula$il nu-ai %ac*
voina acestuia %in ur-* a ost viciat*.
/una%credin(" Ar$6868 0 B1C Aar* %e cazul :n care sunt relevante pentru ele-entele
sta$ilite %e reprezentat& $una sau reaua-cre%in*& cunoaterea sau
necunoaterea unei anu-ite :-pre'ur*ri se apreciaz* :n persoana
reprezentantului.
B2C .eprezentatul %e rea-cre%in* nu poate invoca nicio%at*
$una-cre%in* a reprezentantului.
25)
1orma
.mpuernicirii
Ar$6869 0 6-puternicirea nu pro%uce eecte %ec<t %ac* este %at* cu
respectarea or-elor cerute %e lege pentru :nc3eierea vala$il* a
contractului pe care reprezentantul ur-eaz* s* :l :nc3eie.
Fu&i)icarea puerii
de a repre#ena
Ar$686: , Contractantul poate :ntot%eauna cere reprezentantului s*
ac* %ova%a puterilor :ncre%inate %e reprezentat i& %ac* reprezentarea
este cuprins* :ntr-un :nscris& s* :i re-it* o copie a :nscrisului& se-nat*
pentru conor-itate.
Con)licul de
inere&e
Ar$686; 0 Contractul :nc3eiat %e un reprezentant alat :n conlict %e
interese cu reprezentatul poate i anulat la cererea reprezentatului&
atunci c<n% conlictul era cunoscut sau tre$uia s* ie cunoscut %e
contractant la %ata :nc3eierii contractului.
Conracul cu &ine
.n&u0i 0i du-la
repre#enare
Ar$686< , Contractul :nc3eiat %e reprezentant cu sine :nsui& :n nu-e
propriu sau ca reprezentant al unei alte p*ri& este anula$il nu-ai la
cererea reprezentatului& cu e,cepia cazului :n care reprezentantul a
ost :-puternicit :n -o% e,pres :n acest sens sau cuprinsul
contractului nu a ost %eter-inat :n ase-enea -o% :nc<t s* e,clu%*
posi$ilitatea unui conlict %e interese.
@ncearea
.mpuernicirii
Ar$686=

- #uterea %e reprezentare :nceteaz* prin renunarea %e c*tre
reprezentant sau revocarea acesteia %e c*tre reprezentat.
Modi)icarea 0i
revocarea
.mpuernicirii
Ar$686> 0 ;o%iicarea i revocarea :-puternicirii tre$uie a%use la
cunotina terilor prin -i'loace corespunz*toare. 6n caz contrar&
acestea nu sunt opoza$ile terilor& %ec<t %ac* se %ove%ete c* acetia le
cunoteau ori puteau s* le cunoasc* :n -o-entul :nc3eierii
contractului.
Ale cau#e de
.nceare a puerii de
a repre#ena
Ar$687? 0 B1C #uterea %e a reprezenta :nceteaz* prin %ecesul sau
incapacitatea reprezentantului ori a reprezentatului& %ac* %in
convenie ori %in natura aacerii nu rezult* contrariul.
B2C Dac* reprezentantul sau reprezentatul este persoan*
'uri%ic*& puterea %e a reprezenta :nceteaz* la %ata la care persoana
'uri%ic* :i :nceteaz* e,istena.
B)C 6n cazul %esc3i%erii proce%urii insolvenei asupra
reprezentantului sau reprezentatului puterea %e a reprezenta :nceteaz*
:n con%iiile prev*zute %e lege.
B4C 6ncetarea puterii %e a reprezenta nu pro%uce eecte :n
privina terilor care& :n -o-entul :nc3eierii contractului& nu
cunoteau i nici nu tre$uiau s* cunoasc* aceast* :-pre'urare.
O-liga(iile
repre#enanului la
.ncearea
.mpuernicirii
Ar$6876 0 B1C 9a :ncetarea puterilor :ncre%inate& reprezentantul este
o$ligat s* restituie reprezentatului :nscrisul care constat* aceste puteri.
B2C .eprezentantul nu poate reine acest :nscris %rept garanie a
creanelor sale :-potriva reprezentatului& %ec<t %ac* acesta %in ur-*
reuz* s* :i re-it* o copie certiicat* %e pe :nscris cu -eniunea c*
puterea %e reprezentare a :ncetat.
254
Lip&a &au dep"0irea
puerii de
repre#enare
Ar$6877 , B1C Contractul :nc3eiat %e persoana care acioneaz* :n
calitate %e reprezentant& :ns* *r* a avea :-puternicire sau cu
%ep*irea puterilor conerite& nu pro%uce eecte :ntre reprezentat i
ter.
B2C Dac* :ns*& prin co-porta-entul s*u& reprezentatul l-a
%eter-inat pe terul contractant s* crea%* :n -o% rezona$il c*
reprezentantul are puterea %e a-l reprezenta i c* acioneaz* :n li-ita
puterilor conerite& reprezentatul nu se poate prevala a* %e terul
contractant %e lipsa puterii %e a reprezenta.
R"&punderea
repre#enanului
Ar$6878 0 Cel care :nc3eie un contract ca reprezentant& neav<n%
:-puternicire ori %ep*in% li-itele puterilor care i-au ost
:ncre%inate& r*spun%e pentru pre'u%iciile cauzate terului contractant
care s-a :ncrezut& *r* culp*& :n :nc3eierea vala$il* a contractului.
Rai)icarea Ar$6879 , B1C 6n cazurile prev*zute %e art.1)22& cel :n nu-ele c*ruia
s-a :nc3eiat contractul poate s* :l ratiice& respect<n% or-ele cerute
%e lege pentru :nc3eierea sa vala$il*.
B2C 2erul contractant poate& printr-o notiicare& s* acor%e un
ter-en rezona$il pentru ratiicare& %up* a c*rui :-plinire contractul nu
-ai poate i ratiicat.

E)ecele rai)ic"rii Ar$687: 0 .atiicarea are eect retroactiv& *r* a aecta :ns* %repturile
%o$<n%ite %e teri :ntre ti-p.
Tran&mi&iunea
)acul"(ii de a
rai)ica
Ar$687; 0 8acultatea %e a ratiica se trans-ite -otenitorilor.
De&)iin(area
conracului
.nainea rai)ic"rii
Ar$687< 0 2erul contractant i cel care a :nc3eiat contractul ca
reprezentant pot conveni %esiinarea contractului c<t ti-p acesta nu a
ost ratiicat.
Sec(iunea a =%a
Ce&iunea conracului
No(iune Ar$687= 0 B1C 7 parte poate s*-i su$stituie un ter :n raporturile
n*scute %intr-un contract nu-ai %ac* prestaiile nu au ost :nc*
integral e,ecutate& iar cealalt* parte consi-te la aceasta.
B2C +unt e,ceptate cazurile anu-e prev*zute %e lege.
1orma ce&iunii Ar$687> 0 Cesiunea contractului i acceptarea acesteia %e c*tre
contractantul ce%at tre$uie :nc3eiate :n or-a cerut* %e lege pentru
vali%itatea contractului ce%at.
Momenul ce&iunii Ar$688? 0 B1C Dac* o parte a consi-it :n -o% anticipat ca partea
cealalt* s* :i poat* su$stitui un ter :n raporturile n*scute %in contract&
cesiunea pro%uce eecte a* %e acea parte %in -o-entul :n care
su$stituirea :i este notiicat* ori& %up* caz& %in -o-entul :n care o
255
accept*.
B2C 6n cazul :n care toate ele-entele contractului rezult* %intr-un
:nscris :n care este cuprins* clauza Ila or%inJ sau o alt* -eniune
ec3ivalent*& girarea :nscrisului pro%uce eectul su$stituirii giratarului
:n toate %repturile i o$ligaiile girantului.
B)C Dispoziiile :n -aterie %e carte unciar*& precu- i
%ispoziiile reeritoare la transerul ori pu$licitatea anu-itor categorii
%e $unuri -o$ile r*-<n aplica$ile.
Li-erarea
cedenului
Ar$6886 , B1C Ce%entul este li$erat %e o$ligaiile sale a* %e
contractantul ce%at %in -o-entul :n care su$stituirea :i pro%uce
eectele a* %e acesta.
B2C 6n cazul :n care a %eclarat c* nu li$ereaz* pe ce%ent&
contractantul ce%at se poate :n%repta :-potriva acestuia atunci c<n%
cesionarul nu :i e,ecut* o$ligaiile. 6n acest caz& contractantul ce%at
tre$uie s* notiice ce%entului nee,ecutarea o$ligaiilor %e c*tre
cesionar :n 15 zile %e la %ata nee,ecut*rii.
E2cep(iile
conracanului
ceda
Ar$6887 0 Contractantul ce%at poate opune cesionarului toate
e,cepiile ce rezult* %in contract. Contractantul ce%at nu poate invoca
:ns* a* %e cesionar vicii %e consi-*-<nt&