P. 1
04. Matrice Rare

04. Matrice Rare

|Views: 392|Likes:
Published by tazzzuu

More info:

Published by: tazzzuu on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2015

pdf

text

original

5.

Matrice rare Matricele rare îşi găsesc aplicabilitatea în modelarea unor procese de natură industrială, economică, tehnică, socială etc. Materialul de faţă îşi propune să trateze modalităţile de reprezentare în structuri de date a matricelor rare, precum şi principalele operaţii matriceale implementate într-un limbaj orientat pe obiecte. În final este prezentată o aplicaţie concretă – estimarea parametrilor unei regresii statistice. 1. Introducere În rezolvarea multor probleme de natură economică, tehnică, socială, a diverselor probleme de optimizare, precum şi în modelarea unor procese industriale şi tehnologice este necesar să se determine modelul matematic care descrie funcţionarea procesului respectiv. Descrierea acestor sisteme fizice conduce la obţinerea unor modele matematice care fie în mod direct, prin modelare, fie prin metoda de rezolvare implică sisteme de ecuaţii algebrice liniare sau probleme de programare liniară a căror matrice a coeficienţilor este rară ( sparse ), în sensul că ponderea elementelor nenule în totalul elementelor matricei este mică. Din punct de vedere practic trebuie remarcat faptul că analiza sistemelor mai sus amintite conduce la obţinerea unor modele matematice de mari dimensiuni care implică sisteme de ecuaţii algebrice liniare de mii de ecuaţii, pentru a căror rezolvare sunt necesare resurse mari de memorie şi timp de calcul. În multe cazuri practice, cum ar fi sistemele în timp real, timpul de calcul este o resursă critică, căreia nu-I este permis să depăşească o valoare limită. Modelele matematice ale proceselor reale implică un număr foarte mare de variabile şi restricţii care prezintă fenomenul de raritate ( sparsity ), adică de slabă interconectare a elementelor sale. Luarea în consideraţie a fenomenului de raritate furnizează un nou mod de abordare foarte eficient, ce implică în dezvoltarea aplicaţiilor informatice folosirea unor structuri de date speciale, care să conducă la reducerea resurselor de memorie şi a timpului de calcul. elemente nenule τ , adică τ << n . Cantitativ, matricele rare sunt caracterizate de ponderea numărului de elemente nenule în totalul de elemente, pondere ce defineşte gradul de umplere al matricei. În aplicaţiile curente se întâlnesc matrice rare cu grade de umplere între 0,15% şi 3%.
2

În general, o matrice (n, n) - dimensională este rară dacă conţine un număr mic de

2. Memorarea matricelor rare. Se consideră matricea:

1 0 0  0 0 −2 A=  0 0 0  0 −1 0 
de 20.

0 0 0 0

0  4 0  0 

Matricea A este un exemplu de matrice rară, ea conţinând 16 elemente nule din totalul Se defineşte gradul de umplere (densitatea) unei matrice prin raportul dintre numărul elementelor nenule şi numărul total al elementelor sale:

G=
unde:

p × 100 (%) n×m (1)

p – numărul de elemente nenule; n – numărul de linii; m – numărul de coloane. Se acceptă, în general, că o matrice este rară dacă densitatea sa este de cel mult 3%. Densitatea

% matricei A este G( A) = 20 , ea fiind prezentată aici în scopul ilustrării conceptului de matrice rară. Structura de date “clasică” folosită pentru manipularea matricelor obişnuite – tablou de dimensiune ( n, m ) alocat la compilare – se dovedeşte a fi ineficientă în cazul în care ,matricea este rară. Un prim avantaj este legat de folosirea neeconomică a spaţiului de memorie prin alocarea de zone mari pentru memorarea elementelor nule, care nu sunt purtătoare de informaţie. Ocuparea unor zone de memorie cu elemente nule nu se justifică deoarece acestea

nu contribuie la formarea rezultatului operaţiilor cu matrice (adunare, înmulţire, etc) ducând totodată şi la mărirea duratei de realizare a acestor operaţii prin ocuparea procesorului cu adunări şi înmulţiri scalare cu zero. Acest inconvenient se manifestă cu atât mai pregnant cu cât dimensiunea matricei este mai mare. Prin urmare, pentru probleme de dimensiuni mari, s-a căutat găsirea unor modalităţi de reprezentare compactă a matricelor rare, în care să se renunţe la memorarea elementelor nule. În acest caz este necesar ca tehnicile de memorare să încorporeze îe lângă elementele nenule şi mijloacele de identificare a poziţiilor acestor elemente în matrice. Sunt prezentate în continuare câteva posibilităţi de memorare compactă a MR. Se face de asemeni o analiză a oportunităţii folosirii fiecărei tehnici în parte, în funcţie de densitatea matricei. Memorarea prin identificare binară se bazează pe natura binară a sistemului de calcul, constând în memorarea numai a elementelor nenule ale matricei într-o zonă primară ZP având tipul de bază corespunzător tipului elementelor matricei şi dimensiunea egală cu numărul elementelor nenule. Structura matricei este indicată printr-o secvenţă binară memorată într-o zonă secundară ZS. Matricea A prezentată anterior se memorează astfel: Zona primară Locaţie 1 2 3 4 Valoare 1 -2 4 -1 Zona secundară Locaţie 1 Valoare 1 0 Locaţie 11 Valoare 0 0 5 0 0 0 15 0 0 0 6 0 16 0 10 0 1 1 0 20 1

Matricea A a fost memorată în ordinea liniilor, dar se poate imagina o altă posibilitate de memorare, în ordinea coloanelor. Zona secundară prezentată mai sus poate fi memorată chiar la nivel de bit. Dacă matricea B ( m, n ) – dimensională are densitatea G şi dacă tipul de bază al matricei (tipul fiecăruia dintre elemente nenule ale matricei) este reprezentat printr-un cuvânt de b octeţi, atunci zona primară va necesita mnG cuvinte de b octeţi iar zona secundară mn/8b cuvinte. Numărul total de cuvinte necesare memorării matricei B prin intermediul celor două zone este mnG + mn/8b. Întrucât pentru memorarea matricei în forma clasică sunt necesare mn cuvinte, raportul dintre cerinţele de memorie ale structurii de mai sus şi a celei standard este: (2) În relaţia (2) s-a considerat că memorarea zonei secundare se face la nivel de bit. Considerând că elementele matricei A sunt reale şi se reprezintă pe 4 octeţi, rezultă:

c1 = G + 1 / 8b

c1A = 0,2 + 1/ 32= 0,23

adică memorarea matricei A conform acestei structuri ocupă de circa 4 ori mai puţină memorie decât cea standard. Folosind relaţia (2) în care se egalează 1 se determină limita superioară a densităţii unei matrice pentru care această structură necesită mai puţină memorie decât cea standard:

c =1

Glim = 1 − 1 / 8b

(3)

Pentru matricea A:

Glim = 1− 1/ 32= 0,96= 96 %

Această structură de memorare diferă de altele prin aceea că în zona secundară este alocată memorie şi pentru elementele nule ale matricei (un singur bit). Structura este mai puţin eficientă pentru matricele de mari dimensiuni foarte rare. Principala dificultate constă în complexitatea programelor de implementare a operaţiilor matriciale. O altă modalitate de memorare prin identificare binară se obţine prin modificarea informaţiilor din zona secundară. Această zonă va conţine pe jumătăţi de cuvânt indicii de coloană ai elementelor nenule din matrice, precum şi anumite informaţii de control pentru identificarea rapidă a poziţiei elementelor nenule în matrice. Structura ZS pe cuvinte este următoarea: Numărul cuvântului Jumătatea stângă Jumătatea dreaptă

cu ceva mai puţin (0. Pentru o matrice rară (100. Raportul dintre cerinţele de memorie ale acestei structuri de identificare binară şi a celei standard este: (4) Pentru o matrice pătrată (m = n). treilea element memorat … … Indicele de coloană al ultimului element memorat 5 1 3 5 6 2 Pentru matricea A. Întrucât densitatea elementelor nenule ale unei matrice rare este de obicei între 1% şi 3%. Prin structura de memorare prezentată mai sus se pot memora matrice a căror dimensiune maximă este de 9999 de linii sau coloane cu numărul de elemente nenule memorate de 10 8 – 1. ) Numărul total de cuvinte necesare zonei secundare va fi (5 + m+ mnG / 2 rotunjit la cel mai mare întreg. este posibil ca matricea să fie memorată în ordine aleatoare. Matricea A se memorează astfel: Locaţia Valoare Indice linie Indice coloană 1 1 1 1 2 -2 2 3 3 4 2 5 4 -1 4 2 .6%) de 10.1 2 3 4 … k k+1 k+2 … j Numărul de linii Numărul de coloane Numărul de elemente nenule Numărul de elemente nenule în Numărul de elemente nenule în linia1 linia 2 Numărul de elemente nenule în etc linia 3 … … Numărul de elemente nenule în ultima linie Indicele de coloană al primului Indicele de coloană al celui de-al element memorat doilea element memorat Indicele de coloană al celui de-al etc. Deoarece fiecare element nenul al matricei este identificat individual.100) – dimensională cu o medie de 66 elemente nenule pe linie.6% 3 2m 2  (5) În relaţia (5) se ajunge la acelaşi rezultat în cazul unei matrice nepătratice pentru care se trece la limită pentru n → ∞ şi m→ ∞ . Se face observaţia că în cazul matricelor pătrate în primul cuvânt din ZS se va memora dimensiunea matricei.000 cuvinte necesare pentru memorarea standard. Memorarea compactă aleatoare constă în utilizarea unei zone primare ZP. Numărul total de cuvinte necesar memorării unei matrice prin ) intermediul celor două zone ZP şi ZS este (5 + m+ 3mnG / 2. Structura se dovedeşte a fi deosebit de eficientă. conţinând numai elementele nenule ale matricei şi a două zone secundare conţinând indicii de linie şi de coloană corespunzătoare elementelor nenule.666 = 66. ZS are următoarea structură: Locaţie 1 2 3 4 Valoare 4 5 4 1 2 0 1 În reprezentarea de mai sus s-a considerat că elementele nenule sunt reprezentate pe 4 octeţi astfel că o jumătate de cuvânt în zona secundară se reprezintă pe 2 octeţi. structura de mai sus necesită un total de 6600 + ( 5 + 100 + 6600 )/2 = 9952 cuvinte. egalând c2 = 1 în (4) şi trecând la limită pentru m→ ∞ rezultă valoarea maximă a densităţii unei matrice rare pentru care structura prezentată este eficientă: c2 = 3G 5 + m + 2 2mn Glimm →∞ 2 5+ m 1 −  = 0.

este suficient ) pentru identificarea elementului în matrice. un element zero în ZS marchează prezenţa unui element fals şi acesta specifică în ZP numărul liniei elementelor de la dreapta locaţiei. Utilizând acest artificiu. singur. ne putwem dispersa de indicii de linie. a ≠0 i + ( j − 1 n. De exemplu.n ) – dimensionale este în acest caz 3mn. unde n este numărul de coloane a matricei.Avantajele memorării compacte aleatoare constau în faptul că noi elemente nenule ale matricei pot fi adăugate la sfârşitul zonelor de memorare fără a perturba celelalte elemente. Astfel. memorarea în acestă formă este următoarea: Locaţia 1 2 3 4 5 6 7 8 ZP 1 1 2 -2 4 4 -1 0 ZS 0 1 0 3 5 0 2 0 c4 = 2G . fiind în schimb mai puţin rapidă în ce priveşte manevrarea datelor. Şi în acest caz se pot imagina mai multe structuri de memorare. precum şi a elementelor nenule situate pe această diagonală. fiecărui element din zona primară i se ataşează în zona secundară un număr întreg din care se pot determina indicii de linie şi de coloană. Avantajul acestei structuri de memorare constă în faptul că necesită mai puţină memorie decât cea precedentă. Acest număr. respectiv de coloană. care conţine indicii de coloană ale elementelor nenule din matricea considerată. Dacă elementul ij este memorat în locaţia k a zonei primare atunci în zona secundară se va memora numărul G = 333% . însă se cere specificarea începutului fiecărei linii. Numărul total de cuvinte necesare memorării unei matrice ( m. matricea A se memorează astfel: Locaţia Valoare Indice agregat 1 1 1 2 -2 12 3 4 22 4 -1 9 Pentru a regăsi indicele de linie şi de coloană al oricărui element memorat în locaţia k se utilizează următoarea tehnică de calcul: . precum şi o manevrabilitate rapidă a datelor. . conţinând simultan informaţii asupra indicilor de linie şi de coloană. Pentru o memorare în ordinea liniilor. În cazul matricelor simetrice această structură de memorare se poate simplifica prin memorarea numai a elementelor nenule de deasupra diagonalei principale. Raportul dintre cerinţele de memorie ale acestei structuri şi a celei standard este (7) Valoarea limită a densităţii matricei pentru care această structură este eficientă este: G = 50%. Numărul total de cuvinte necesar memorării matricei este 2mnG. Pentru matricea A. Memorarea compactă sistematică presupune că elementele nenule ale unei matrice rare sunt memorate într-o anumită ordine (pe linii sau pe coloane). Sfârşitul matricei este marcat prin prezenţa în ZP a unui element fals cu valoarea zero. În acest caz nu este necesar să se memoreze în zonele secundare indicii de linie. Raportul dintre cerinţele de memorie ale acestei structuri şi a celei standard este: c3 = 3G (6) Egalând relaţia (6) cu unitatea se determină valoarea limită a densităţii matricei pentru rare această structură este eficientă: lim .linia i este determinată astfel: i = Indice agregat (k) – ( j – 1 ) n.coloana j este obţinută ca: j este mai mic întreg ≥ Indice agregat (k)/n. În structura de mai sus pentru identificarea elementelor nenule ale matricei rare au fost folosite două zone secundare corespunzătoare indicelui de linie şi de coloană. precum şi elemente false care indică începutul fiecărei linii şi sfârşitul memorării întregii matrice. Cea prezentată în continuare este caracterizată prin faptul că utilizează o singură zonă secundară ZS. Se prezintă în continuare o altă posibilitate de memorare în care se va utiliza o singură zonă secundară de dimensiune egală cu numărul de elemente nenuşle ale matricei.

Pentru reprezentarea matricelor s-a ales memorarea compactă aleatoare. de a salva memorie şi timp de calcul. În acest caz memorarea standard. În timpul operaţiilor de inversare a matricelor rare noi elemente nenule sunt continuu generate iar altele sunt anulate şi deci structurile de memorare trebuie să fie capabile să execute aceste modificări într-un mod eficient.) memora o matrice rară ( m. De aceea structurile de memorare bazate pe această tehnică sunt folosite pentru memorarea şi manipularea matricelor rare de mari dimensiuni. Structura propusă utilizează o zonă principală ZP pentru memorarea elementelor nenule şi trei zone secundare. programare şi analiză numerică. destructorul. ZSC – pentru indicii de coloană şi ZSU pentru memorarea adresei următorului element al matricei. Principiul fundamental de programare cu matrice rare constă în memorarea şi manipularea numai a elementelor nenule. conţinând constructorii. Este prezentată în continuare o parte a clasei MR. cerinţe care de cele mai multe ori sunt contradictorii. . De aceea tehnica de programare trebuie să realizeze o proporţie convenabilă între timpul de calcul şi memoria utilizată. 3. Matricea A se memorează după cum urmează: Locaţia ZP ZSL ZSC ZSU 1 1 1 1 &2 2 -2 2 3 &3 3 4 2 5 &4 4 -1 4 2 NULL unde prin “&2” se înţelege adresa celei de-a doua locaţii. În general. datorită flexibilităţii în manevrarea datelor. Raportul dintre cerinţele de memorare ale acestei structuri şi a celei standard este: c6 = 4G (9) Prin urmare această structură de memorare este eficientă pentru memorarea matricelor cu o densitate a elementelor nenule de maximum 25%. n ) – dimensională este 2(mnr+ m+ 1 . Software orientat spre lucrul cu matrice rare Metodele de calcul cu matrice rară pentru a fi eficiente trebuie să beneficieze de proporţia mare de elemente nule din aceste matrice. O cerinţă esenţială în programarea matricelor rare constă în memorarea şi executarea operaţiilor numerice numai cu elementele nenule ale matricei. câteva dintre funcţiile şi operatorii implementaţi şi secţiunea privată. Memorarea cu ajutorul listelor reprezintă o extensie a memorării compacte aleatoare. de evitare a buclelor complete. este abandonată şi înlocuită cu metode de memorare adecvate. În scopul ilustrării principalelor operaţii efectuate asupra matricelor rare s-a făcut implementarea acestora în limbajul VisualC++. ceea ce creează necesitatea considerării unor tehnici speciale de memorare. câteva dintre acestea fiind prezentate în paragraful anterior. este recunoscută necesitatea unei anumite de structuri de memorare a datelor şi o anumită tehnică de manipulare a acestora în cadrul unui algoritm în care sunt implicate matricele rare. Un program de calcul cu matrice rare este cu atât mai eficient cu cât timpul de calcul şi cerinţele de memorie necesare sunt mai reduse faţă de acelea ale unui program readiţional. Raportul de memorare este: Pentru această structură de memorare numărul maxim de cuvinte necesar pentru a c5 = 2G + 2( m + 1) / ( mm ) (8) Se constată că structura este eficientă pentru memorarea matricelor rare cu o densitate a elementelor nenule de maximum 50%. astfel: ZSL pentru memorarea indicilor de linie ai elementelor nenule. de sortare şi ordonare în structuri speciale în vederea menţinerii structurii de matrice rară şi a stabilităţii numerice. devenind ineficientă.

înmulţirea şi inversarea. ( voidInsert ). void Generate(int. datorate numărului finit de octeţi în care se face reprezentarea diverselor tipuri de date în calculator. n este dimensiunea matricei. * int c. având impusă în schimb valoarea gradului de umplere. ~ ( virtual MR ). & * MR operator (float). Aceste elemente cu valoare nesemnificativă sunt rezultatul erorilor sistematice introduse prin rotunjiri. float). transpunerea. * int l. & * & MR operator (MR x). principalele operaţii matriceale: adunarea. () float Tras * tip Full(int &). * void FileWrite (const char ). void Zero (float). .classMr { public . ( void Write ). scrierea şi citirea din fişiere. S-a realizat de asemeni o funcţie (Generate(float)) care să construiască o matrice rară cu elemente aleatoare. int. MR (int. & & MR operator (MR x). vizualizarea lor. label reprezintă o etichetă ce serveşte pentru identificarea matricei. & !( MR operator ). }. long dim. l şi c sunt pointeri la masive de întregi reprezentând linia. iar e este pointer la un masiv având tipul de bază tip (tipul de bază al elementelor matricei).. int n. ( void Change ). void Read(const char *). În continuare se face o prezentare detaliată a operatorilor care implementează principalele operaţii matriceale: adunarea. int). înmulţirea şi inversarea. &I MR (int). scăderea. ( void Delete ). ( MR ). respectiv coloana elementelor nenule. Pe parcursul dezvoltării clasei MR s-a dovedit necesară implementarea unei funcţii ( void Zero (float) ) care să elimine dintr-o matrice acele elemente care sunt foarte mici (cu câteva ordine de mărime mai mici decât restul elementelor). ( long Find ). scăderea. Softul realizat vizează principalele operaţii necesare manipulării matricelor rare: construirea acestora (prin introducerea datelor de la tastatură). * tip e. În cadrul secţiunii private.. + & & MR operator (MR x). : private int label. transpunerea. void One (float). dim serveşte pentru memorarea numărului de elemente nenule.

> n! = x. structurată conform paşilor prezentaţi mai sus. for (i = 0.1[i]. if (this.n) return * this. MR * p. this. D. pentru a conferi o mai mare putere de sugestie operaţiilor matriceale implementate.p->e.txt”). else { p->1[k]=x.dim. D = x. } } Sortare(p->1. p-> e[i]=this->e[i]. } k=this->dim.this->dim. p-> c[i]=this->c[i]. this->FileWrite(“this.txt”).dim.p->c.-. i ++) { p-> 1[i]=this->1[i].e[i]. i++) { D=Found(x.label). k. Adunarea.dim. for(i=0. x. scăderea şi transpunerea Adunarea matricelor rare presupune parcurgerea câtorva paşi: • determinarea numărului de elemente nenule ale matricei sumă. this->c).c[i].e[i].thois->1.c[i]. this − > c)) D . { . MR & MR :: operator + (MR & x ) { int i. • determinarea elementelor comune celor două matrice. • determinarea elementelor din cea de-a doua matrice care nu au corespondent în prima şi adăugarea lor la matricea sumă.> 1.label).FileWrite(“x. p->FileWrite(“p. p = new MR (this ->n. Este prezentat în continuare operatorul care implementează operaţia de adunare.4. Funcţia Found ( ) este definită în afara clasei MR şi serveşte pentru găsirea elementelor comune celor două matrice. tis ->label+x. x.1[i]. x. Pentru implementare s-a folosit suprascrierea operatorilor.p->dim). AfxMessage Box ("\nAdunar e : %d + %d" . i < x. însumarea lor şi adăugarea la matricea sumă.> dim. p->c[k]=x. Prin “elemente comune” au fost desemnate acele elemente caracterizate prin indicii de linie şi de coloană care sunt nenule în ambele matrice. p->e[k]=x. D. • alocarea memoriei corespunzătoare acestui număr.> label. if(D) p->e[D-1]+=x. i<x.txt”).c[i]. k++. • determinarea acelor elemente din prima matrice care nu au corespondent în cea de-a doua şi adăugarea lor la matricea sumă. i + + ) if (Found ( x. x. this. i <this-> dim. D + = this. return *p.1[i]. for (i = 0.

în locul adunării. printf (“\nÎnmulţire : &d * *d”.dim. p=new MR(this->n. x. x. for(i=0. Acest principiu este utilizat în implementarea operatorului de înmulţire a matricelor rare din cadrul clasei MR prezentate în paragraful anterior. p->c). D this->label * x. p->c[R]=x. if (this ->n!=x.this->c=p. j++) if(this->c[i] ==x. R. R++. până la determinarea completă a liniei i a matricei C. (l. considerând influenţa liniilor matricei A asupra matricei produs C.e[j]’ else // se face iniţializarea { p->1 [R]=this->1[i]. În cazul de faţă se inversează pointeriii la masivele de întregi reprezentând liniile. j.label). D. k.this->1=this->c.j<x.1[j] { T=Found(this->1[i]. (m. return *this. i++) for (j=0. label). se utilizează o modificare a procedurii standard.n) – dimensională. . constând în inversarea indicilor de linie şi coloană între ei. AfxessageBox(“\nTraspunere. Transpunerea matricelor rare este similară celei efectuate pe structră tablou.Implementarea operatorului de scăderea este absolut similară celui de adunare. Procedura standard de înmulţire se modifică astfel încât în bucla internă să se execute toate operaţiile corespunzătoare unui element al matricei A. } else . * q. prin coloanele matricei B. . p->e[R]=this->e[i] *x.dim. // pas 2 : Calcul efectiv. Întrucât elementul aik al matricei A poate conntribui la formarea tuturor elementelor liniei i a matricei C. p -> e[i] trebuie să fie (şi sunt) nule după iniţializare R=0. long T. se determină mai întâi această contribuţie după care se continuă cu următorul element al liniei i a matricei A. cu matricea rară B.e[j].1[j]) D++.n) return *this. p->1.c[j]. if(T) if(p->e[T-1]) // deja iniţializat p->[T-1]+=this->e[i]*x. singura diferenţă fiind accea că în cazul elementelor comune se face scaderea lor. n) – dimensională. 1) – dimensională. // Sunt cel mult D. i<this->dim. // Se ia fiecare element din A şi se înmulţeşte cu tot ce // se poate din B // Elem. j++) if(this->c[i]==x. tip S. this->label. // Pas 1 : Câte elemente va avea matricea finală? D=0. for (i =0. } 5. i++) for(j=0.”). (m. p=this->1.c[j]. Implementarea şi inversarea matricelor rare Pentru înmulţirea matricei rare A.D. respectiv coloanele elementelor nenule: MR&MR::operator ++() { int*p. Mr *p. i<this->dim. MR& operator * (MR &x) int i. Se prezintă în continuare acest operator. j<x.

de aici rezultă inversa matricei A: A-1 = pn * Bn-1 (10) Se prezintă în continuare operatorul de inversare a matricelor rare care implementează algoritmul prezent.label).dim. { Prin analiza acestui operator se constată că matricea rezultată păstrează structura de matrice rară (zerourile apărute au fost eliminate). q=new MR(this->n. Krîlov a demonstrat că după parcurgerea celor n paşi. q->e[D]=p->e[i]. Sortare (q->1. q->dim. R++.label).1).{ p->1[R]=this->1[i]. Bn este o matrice idenitic nulă. AfxMessageBox(“Inversare”). *B. T(n. n-1 An-1 = A*Bn-2 p n −1 = pn = 1 tr(A n −1 ) B n −1 = I − p n −1 * A n −1 n −1 Bn = I − p n * A n n: An = A* Bn-1 1 tr(A) n Prin tr (A) se înţelege urma matricei A (suma elementelor diagonale) iar I reprezintă matricea unitate de aceeaşi dimensiune cu matricea A. i++) if(p->e[i]) { D. p->c[R]x. } } else if(this->c[i] <x. B=new MR(n. q->c. . Pentru implementarea operatorului de inversare s-a folosit algoritmul lui Krîlov. for(i=0. float P. p->e[R]=this->e[i] *x.e[j]. // Se scot zerourile şi se sortează D=p->dim.dim. i++) if (!p->e[i]) D.n.. dim..D. } delete p. label).dim.c[j]. q->e.1[j])) // x e totusi sortat j=x. i<p->dim.. i<p->dim.-. q->c[D]=p->c[i].. this->label-x. Acesta constă în parcurgerea unui număr de paşi egal cu dimensiunile matricei: 1 p1 = tr(A 1 ) B1 = I − p1 * A 1 1 1: A1 = A 1 p 2 = tr ( A2 ) 2 2: A2 = A*B1 B2 = I – p2 * A2 . label). return *q.E(n. MR & MR::operator ! () { MR A(n. for(i=0. E=this->I(n). q->1[D]=p->1[i].

6. (*B). P=((float)1/(float)n*Atras(). Se doreşte determinarea unei funcţii care să caracterizeze dependenţa dintre productivitate şi celelalte două variabile considerate independente (număr de utilaje şi venituri suplimentare). Dacă simbolizăm “ specificăm modelul astfel: y ” valorile “ajustate”. y=f(x2) • x x2 • Întrucât norul de puncte din fiecare reprezentare grafică sugerează o linie dreaptă.k++) { A=T*(*B).FileWrite(“B.txt”). lei) 1 1 3 5 5 Pentru a specifica forma funcţiei. factori care din diverse motive nu pot fi luaţi în considerare. al numărului de utilaje de mare performanţă deţinute (x1) şi al veniturilor suplimentare acordate salariaţilor (x2). A.FileWrite (“A. y • • • • • y • • • x x1 Figura 1 – Dependenţa y=f(x1). for(int k=2.txt”). A. B=(B*)((float) 1/(float)P. P=((float) 1/ float)K)*A.Tras().txt”). P=T. datorată folosirii unui număr redus de operaţii de împărţire.txt”). FileWrite(“B. T. rezultând: . return *B.FileWrite(A”. rezultate în urma aplicării modelului liniar.txt”).FileWrite(“B.Tras().txt”). (*). Estimarea parametrilor unei regresii statistice folosind clasa MR Se consideră datele din tabelul 1 ce caracterizează cinci întreprinderi din punctul de vedere al productivităţii (y).T<=*this. se analizează pe cale grafică dependenţa variabilei – efect (y) în raport cu fiecare dintre variabilele cauzale. specificăm modelul astfel: yi = a0 + a1x1i + a2x2i + ui (11) unde ui reprezintă o variabilă “reziduală” ce caracterizează influenţa altori factori asupra variabilei efect y. B=A-EP. } A=T*(*B). Tabelul 1 y – productivitatea muncii (creşteri procentuale) 1 2 5 6 7 x1 – utilaje de mare randament (bucăţi) 2 4 4 4 5 x2 – venituri suplimentare (mil. } Avantajele acestui algoritm constau în simplitatea implementării şi precizia rezultatelor. (*B). B=T-E*P. k<n.FileWrite(“A. A.txt”).FileWrite(“A. y i = a 0 + a1x 1i + a 2 x 2i (12) Relaţia (12) se scrie pentru fiecare set de valori prezentate în tabelul 1.

în cadrul unui sistem în care timpul reprezintă o resursă critică. fie nu se punea problema determinării lor. În multe cazuri practice valorile acestor date sunt nule. iar x 21   a0   u1       x 2 2   a1   u2  ⋅ +            x 2 n   a n   un       (13) (14) (15) Y = XA + U Y = XA Determinarea dependenţei dintre variabila efect şi variabilele cauză însemnă determinarea valorilor numerice ale parametrilor metoda celor mai mici pătrate. Având deja definiţii operatorii de transpunere. se dovedeşte a fi tot mai mult o resursă critică. în concordanţă cu dinamica crescândă a sistemelor actuale. ′ U ′U = ( Y − XA ) ( Y − XA ) A = ( X ′X ) X ′Y −1 (17) O determinare cât mai precisă a matricei parametrilor unei regresii presupune existenţa unui număr foarte mare de date (număr mare de linii în matricea X). În [3] se demonstrează că prin minimizarea relaţiei (16) se ajunge la expresia: a 0 . se poate imagina un soft care să facă o evaluare anterioară calculelor asupra densităţii matricei. U U. pentru aflarea matricei A sunt necesare două operaţii de transpunere. Concluzii Asistăm în prezent la un fenomen care tinde să atingă tot mai multe domenii de activitate: necesitatea de a cunoaşte cît mai precis anumiţi factori sau parametri ce caracterizează domeniul respectiv. să decidă asupra structurilor de date ce vor fi folosite pentru memorare şi efectuarea calculelor. care până nu de mult erau fie consideraţi aleatori. a1 şi a 2 . 7. şi. Matricele X şi Y asupra cărora se operează au în multe dintre cazurile practice o densitate foarte mică. justifică pe deplin introducerea în aplicaţiile informatice asociate a unor structuri de date adaptate acestor particularităţi. Caracterul de raritate al structurilor implicate în rezolvarea problemelor. odată cu apariţia sistemelor în timp real. permiţând în acest fel o mai bună activitate de control şi comandă a acestuia. . astfel încât timpul afectat calculelor să fie minim. matriceal. fapt ce justifică implementarea relaţiei (17) pe o structură de matrice rare. trei înmulţiri şi o inversare. datorat caracteristicilor reale ale sistemelor. În cele mai multe dintre cazuri baza de calcul a acestor factori o constituie statistică matematică şi teoria probabilităţilor. ceea ce conduce la necesitatea rezolvării unor probleme liniare de foarte mari dimensiuni. Softul orientat spre lucrul cu matrice rare exploatează caracterul de raritate al structurilor manipulate. la care se adaugă necesitatea unei rezolvări rapide. implementarea relaţiei (17) presupune scrierea unei singure linii de cod: A = (! ( ( + + X ) * X ) ) * ( + + X ) * Y (18) Aşadar. Dar (16) unde prin U' s-a notat transpusa matricei U. În ultimii ani memoria nu mai constituie o problemă. Referitor la lucrul cu matrice în general. Cunoaşterea acestor factori oferă o descriere mai detaliată a sistemului în care se lucrează. înmulţire şi inversare. y1   1 x11     y 2   1 x12    =       y   1 x1 n  n  Aşadar. oferind un dublu avantaj: memorie şi timp. însă timpul necesar calculelor. considerată a fi imposibilă. [3] Această metodă presupune minimizarea expresiei adică. În acest scop se utilizează ∑ u 2t t . astfel că este pe deplin justificată folosirea unor structuri de memorare specifice matricelor rare. în funcţie de aceasta.

int *vl2.Parcurgerea vectorilor primei matrice. rangul coloanei. P6-Alocarea si initializarea celei de-a doua matrice prin procedura “incarcare”. O matrice rara este o matrice ce contine mai mult de doua treimi valori nule. Programul urmeaza urmatorul algoritm: P1-Introducerea de la tastatura a dimensiunilor matricelor( matricele trebuie sa aiba aceleasi dimensiuni pentru a le putea aduna sau scadea) . primiti prin referinta .int *&vlr) avand aceiasi parametri de intrare si returnand tot dimensiunea vectorilor rezultati.float *&v3) care primeste ca parametri un pointer la matrice.int *&vcr.int n) care primeste ca parametri un pointer la matrice transmis prin referinta si dimensiunile ei.int m.int m. P4-Compresia primei matrice prin procedura “ matrar“ .int m. in al doilea vector si elementul nenul din matrice in cel de-al treilea vector. P3-Verificarea primei matrice daca este rara prin procedura “ ifrar” si daca nu este se afiseaza ca nu este rara si se incheie rularea programului. O astfel de matrice se poate comprima foarte simplu prin inlocuirea sa in memorie cu trei vectori cu dimensiuni egale cu numarul de elemente nenule din matrice .int n2. . P2-Alocarea si initializarea primei matrice prin procedura “incarcare”.int *vl1. P10-Suma celor doua matrice prin procedura “ adunare”.float *vel2.int m. Al treilea vector va fi ordonat dupa primul vector si dupa cel de-al doilea vector. P8-Compresia celei de-a doua matrice prin procedura “ matrar“ .int *&v1.int *&vcr. • O procedura care calculeaza diferenta dintre doua matrice rare comprimate in prealabil: int scadere(float *vel1. • O procedura care verifica daca o matrice este rara: int ifrar(float **a. dimensiunile matricei. Programul contine urmatoarele proceduri : • O procedura de alocare si initiere de la tastatura a unei matrice: void incarcare(float **&a.int n2. P3. trei pointeri catre cei trei vectori corespunzatori celei de-a doua matrice si dimensiunea lor si trei pointeri catre trei vectori corespunzatori matricei rezultate si returneaza dimensiunea vectorilor rezultati.Parcurgerea vectorilor celei de-a doua matrice pana la egalarea rangului liniei si coloanei elementului curent din prima matrice si copierea lor in vectorii rezultanti.int *vc1.int n) care primeste ca parametri un pointer catre o matrice de numere reale prin referinta pentru a permite modificarea sa si dimensiunile matricei.int *vc1.float *vel2. Procedura “ adunare” are urmatorii pasi: P1-Alocarea celor trei vectori corespunzatori rezultatului. P7-Verificarea celei de-a doua matrice daca este rara prin procedura “ ifrar” si daca nu este se afiseaza ca nu este rara si se incheie rularea programului. iar pentru fiecare iteratie se parcurg pasii P3-P5. • O procedura care dezaloca o matrice alocata dinamic: void distruge(float **&a.int k. • O procedura care transforma o matrice rara in cei trei vectori despre care am vorbit mai sus: void matrara(float **a.int n1. numarul de elemente nenule din matrice si cate un pointer la fiecare din cei trei vectori care rezulta.int *&v2.int *&vlr) care primeste ca parametri trei pointeri catre cei trei vectori corespunzatori primei matrice si dimensiunea lor. in primul vector.int *vl2. P5-Dezalocarea primei matrice prin procedura “ distruge“.float *&velr. P2.float *&velr. • O procedura care aduna doua matrice rare ce au fost in prealabil comprimate : int adunare(float *vel1.int *vc2. P11-Diferenta celor doua matrice prin procedura “ scadere”. iar daca este se trece la pasul urmator.int *vl1.Suma si diferenţa matricelor rare Tendinta de a micsora spatiul ocupat de anumite date in memoria unui calculator a dus la proiectarea si dezvoltarea a multor algoritmi de compresie . P9-Dezalocarea celei de-a doua matrice prin procedura “ distruge“.int n) care primeste ca parametri un pointer la matrice si dimensiunile matricei si returneaza numarul de elemente nenule din matrice daca aceasta este rara sau 0 daca nu.int n.int *vc2.int n1. Pe fiecare pozitie din cei trei vectori se vor gasi rangul liniei. iar daca este se trece la pasul usmator.

int m.h> //procedura de compresie a unei matrice rare(normalizarea sa) void matrara(float a[10][10]. #include<iostream. luate cu semn schimbat. P6-Dupa ce se termina de parcurs vectorii primei matrice.j<m.i<n. P2-Efectuarea diferentei prin adunarea primei matrice cu matricea a doua inmultita cu -1.int m.int n.int v1[34].j++) { cout<<"Introduceti elementul:"<<i+1<<".i++) //contorizarea for(int j=0. P5-daca nu exista in cea de-a doua matrice element nenul pe linia si coloana corespunzatoare elementului curent din prima matrice se copiaza acest element si pozitia sa in matrice in vectorii rezultanti. } .j<m.int m. //cu elementele nenule ale matricei k++. //initiere v2[k]=j. //nule if(k>m*n*2/3) return m*n-k. //returneaza numarul de elemente nenule else return 0. //vectorilor v3[k]=a[i][j].int n) { int k=0. } } //procedura de verificare a unei matrice daca este rara int ifrar(float a[10][10].int v2[34].P4-Daca rangul liniei si coloanei sunt aceleasi la elementele curente din cele doua matrice se aduna elementele si se introduce rezultatul in vectorii rezultanti si se sare la P6.j++) //elementelor if(!a[i][j]) k++.i<n. Procedura “ scadere” urmeaza pasii: P1-Alocarea si initializarea unui vector auxiliar cu valorile vectorului de elemente corespunzator celei de-a doua matrice.i++) for(int j=0. //introducerea datelor de la tastatura cin>>a[i][j]. for(int i=0. } } //procedura dealocare si incarcare de la tastatura a unei matrice void incarcare(float a[10][10].i++) for(int j=0.int n) { for(int i=0. P3-Returnarea lungimii vectorilor rezultati.float v3[34]) { int k=0.j<m. for(int i=0.j++) if(a[i][j]) { v1[k]=i.i<n. P7-Se returneaza lungimea vectorilor rezultati. se verifica daca in cea de-a doua matrice sunt elemente de rang al liniei sau coloanei mai mare decat al ultimului element din vectorii primei matrice si daca exista astfel de elemente se vor memora aceste elemente in continuare in vectorii matricei rezultate."<<j+1<<" : ". altfel se trece prin pasul P5.

matrice l++.int n2. l++. for(int i=0.int vcr[67].float velr[67].int *vl2.float *vel2. } k++.//procedura de adunare a doua matrici rare memorate in vectori int adunare(float *vel1. rezultate vcr[l]=vc2[i]. } if((vl1[i]==vl2[j])&&(vc1[i]==vc2[j])) //daca rangul liniei si coloanei sunt { // aceleasi se aduna elementele a=vel1[i]+vel2[j].j++. //returneaza lungimea vectorilor rezultati } //procedura de scadere a doua matrice rare memorate fiecare in cate trei vectori //daca in cea //rang al liniei sau // vectorii primei //pe linia si coloana //daca nu exista in cea de-a doua //se vor memora aceste elemente //vectorii matricei .int vlr[67]) { int l=0.i<n2. if(a) { velr[l]=a. vcr[l]=vc2[j].(vl1[i]>vl2[j])||((vl1[i]==vl2[j])&&(vc1[i]>vc2[j])). in continuare in vlr[l]=vl2[i].int *vc1. } } if(k!=n2) de-a doua matrice sunt elemente de for(i=k.int *vc2. } return l.int n1. l++.int *vl1.l+ +. corespunzatoare elementului din vcr[l]=vc1[i]. } else { velr[l]=vel1[i].i++) // parcurgerea vectorilor primei matrice { for(int j=k. float a.k++) //parcurgerea vectorilor { // celei de-a doua matrice //pana la egalarea rangului velr[l]=vel2[j].i++) coloanei mai mare decat al { //ultimului element din vectorii primei matrice velr[l]=vel2[i].k=0. matrice element nenul vlr[l]=vl1[i]. //primei matrice vcr[l]=vc2[j].i<n1. vlr[l]=vl2[j]. //liniei si coloanei elementului vlr[l]=vl2[j].

float *vel2.n1.vela[67].m.vlr).int vcr[67].int *vl1.vla[67].vc1.vcr.n2.i<l1.int scadere(float *vel1.// se aloca si se initializeaza de la tastatura prima matrice int l1=ifrar(x.vaux.int n2.int vlr[67]) { float *vaux=new float[n2].n).// se aloca si se initializeaza de la tastatura "<<vc1[i]<<" //se afiseaza cei trei .vc2. //numarul de linii si cout<<"Introduceti numarul de coloane(<=10) :".int *vc1.m.//se verifica daca prima matrice este rara if(l1) { matrara(x.vel2[34]. introduc de la tastatura cin>>n.float velr[67].vel1[34].int *vc2.vc1[34].n. //se foloseste un vector auxiliar in care se introduc //valor ile nenule cu semn schimbat din prima matrice for(int i=0.int n1.i++) vaux[i]=-vel2[i].vc2[34].m.n).//se verifica daca a doua matrice este rara if(l2) { matrara(y. int k=adunare(vel1.y[10][10].//se dezaloca vectorul auxiliar return k.vl1.//se returneaza dimensiunea vectorilor rezultati } //************************************************************** void main () { float x[10][10].i<n2.m.n).vl1.vl2[34].vl1[34].vc2.n).//se face scaderea prin //adunare: a-b=a+(-b) delete [n2]vaux.vel1).n.//se transforma a doua matrice //in trei vectori //primei matrice incarcare(y.vl2.i++) vectori corespunzatori cout<<"\n"<<vl1[i]<<" "<<vel1[i].vca[67].velr.//se declara dimansiunile matricelor //si pointerii la vetorii de ranguri ale liniilor si cocloanelor cout<<"Introduceti numarul de linii(<=10) :".vl2.//se declara pointerii la cele doua matrice initiale //si la vectorii de elemente int n. cin>>m.m.vels[67].vel2).vcs[67].int *vl2. //se // de coloane incarcare(x. a doua matrice int l2=ifrar(y.m.//se transforma prima matrice in trei vectori for(int i=0.vls[67].vc1.m.

i++)//se afiseaza cei trei vectori corespunzatori celei cout<<"\n"<<vl2[i]<<" "<<vel2[i].vl2.j<m. for( i=0.l1.i++) //se afiseaza vectorii rezultati cout<<"\n"<<vla[i]<<" "<<vca[i]<<" "<<vela[i].vc2.int m.i++) for(int j=0.vl2.int *&v2. k=0.// vectori v3=new float[l].vel2.h> //procedura de compresie a unei matrice rare(normalizarea sa) void matrara(float **a.float *&v3) { int l=m*n-k.vl1.vc1.i++) //se afiseaza vectorii rezultati cout<<"\n"<<vls[i]<<" "<<vcs[i]<<" "<<vels[i]. //initiere .//se verifica daca //matricea rezultata este rara cout<<"\n".i<n.//se aduna //cele doua matrice rezultand tot trei vectori in care va //fi memorata if(!(la<m*n/3))cout<<"Matricea suma nu este rara ".//de-a doua matrice int la=adunare(vel1.vls).l2.//se verifica daca //matricea rezultata este rara cout<<"\n".//se scad //cele doua matrice rezultand tot trei vectori in care va //fi memorata if(!(ls<m*n/3))cout<<"Matricea diferenta nu este rara ".int n.vels. } else cout<<"Nu este matrice rara!!!".int *&v1. v1=new int[l].l1.vc2.i<la.vl1.//alocare v2=new int[l].j++) if(a[i][j]) { v1[k]=i.// rezultati for(int i=0. for( i=0. } else cout<<"Nu este matrice rara!!!".for(int i=0.i<ls.vca. } "<<vc2[i]<<" #include<iostream.vla).vc1.vela. int ls=scadere(vel1.vel2.int k.vcs.i<l2.l2.

(vl1[i]>vl2[j])||((vl1[i]==vl2[j])&&(vc1[i]>vc2[j])).float *vel2.l+ +. vlr=new int[n1+n2].int *vl2. //nule if(k>m*n*2/3) return m*n-k. float a.float *&velr.j<m. for(i=0.int n) { int k=0.i<n. a=new float*[n].v2[k]=j.int n) { for(int i=0.int m.j++. velr=new float[n1+n2].int n2.int *&vlr) { int l=0.i++) //matricei a[i]=new float[m]. //datelor de la tastatura } } //procedura de verificare a unei matrice daca este rara int ifrar(float **a.i<n.j<m. //alocarea for(int i=0. for(int i=0.int *vc2.int n) { int k=0.i++) delete [m]a[i]. //returneaza numarul de elemente nenule else return 0. } //procedura de dezalocare a unei matrice void distruge(float **&a."<<j+1<<" : ".int *vc1. delete [n]a.//cu elementele nenule ale matricei k++.i<n1.i++) for(int j=0.j++) //elementelor if(!a[i][j]) k++.int *&vcr.j++) { cout<<"Introduceti elementul:"<<i+1<<". } } //procedura dealocare si incarcare de la tastatura a unei matrice void incarcare(float **&a.i++) //contorizarea for(int j=0.k=0. vcr=new int[n1+n2].int n1. } //procedura de adunare a doua matrici rare memorate in vectori int adunare(float *vel1.i<n.i++)// parcurgerea vectorilor primei matrice { for(int j=k.int *vl1. //vectorilor v3[k]=a[i][j].int m.//introducerea cin>>a[i][j].int m. for(int i=0.k++)//parcurgerea vectorilor { // celei de-a doua matrice //pana la egalarea rangului .i<n.

/*delete [k](vlr+l).float *&velr.i++) vaux[i]=-vel2[i].int *vc2.i<n2.int n2.*/ return l. //liniei si coloanei elementului vlr[l]=vl2[j].i++) coloanei mai mare decat al { //ultimului element din vectorii primei matrice velr[l]=vel2[i].int *vl1. vlr[l]=vl2[j]. delete [k](vcr+l). } if((vl1[i]==vl2[j])&&(vc1[i]==vc2[j])) liniei si coloanei sunt { // aceleasi se aduna elementele a=vel1[i]+vel2[j]. if(a) { velr[l]=a. l++. delete [k](velr+l). //returneaza lungimea vectorilor rezultati } //daca rangul //daca nu exista in cea de-a doua //pe linia si coloana // vectorii primei //daca in cea //rang al liniei sau //se vor memora aceste elemente //vectorii matricei //procedura de scadere a doua matrice rare memorate fiecare in cate trei vectori int scadere(float *vel1.float *vel2. matrice element nenul vlr[l]=vl1[i]. //primei matrice vcr[l]=vc2[j]. matrice l++. } k++. l++. vcr[l]=vc2[j].int *vl2. rezultate vcr[l]=vc2[i]. } } if(k!=n2) de-a doua matrice sunt elemente de for(i=k. //se foloseste un vector auxiliar in care se introduc //valor ile nenule cu semn schimbat din prima matrice for(int i=0.int *&vlr) { float *vaux=new float[n2].int *vc1.int n1. in continuare in vlr[l]=vl2[i].i<n2.velr[l]=vel2[j]. } k=n1+n2-l.int *&vcr. } else { velr[l]=vel1[i]. corespunzatoare elementului din vcr[l]=vc1[i]. .

//se declara dimansiunile matricelor //si pointerii la vetorii de ranguri ale liniilor si cocloanelor cout<<"Introduceti numarul de linii:".n).*vla.*vls.//de-a doua matrice "<<vc2[i]<<" //primei matrice incarcare(y. //se dezaloca prima matrice for(int i=0.vc2.m.m.i<l1.//se transforma a doua matrice //in trei vectori distruge(y.vcr.m.//se verifica daca prima matrice este rara if(l1) { matrara(x.velr.vc2.m. // de coloane //se introduc de incarcare(x.n.*vl2.//se verifica daca a doua matrice este rara if(l2) { matrara(y.*vela.vc1.int k=adunare(vel1.n).vl2.vc1. a doua matrice int l2=ifrar(y.*vels.//se transforma prima matrice in trei vectori distruge(x.*vel1.**y.i++)//se afiseaza cei trei vectori corespunzatori celei cout<<"\n"<<vl2[i]<<" "<<vel2[i].*vl1.*vc1.vl1.m.i++) vectori corespunzatori cout<<"\n"<<vl1[i]<<" "<<vel1[i].vel1).// se aloca si se initializeaza de la tastatura "<<vc1[i]<<" //se afiseaza cei trei .n2.n.vlr).m.vaux.n).m.l2.m.vel2).//se returneaza dimensiunea vectorilor rezultati } //*************************************************************************** ****************** void main () { float **x. cin>>m.n).//se face scaderea prin //adunare: a-b=a+(-b) delete [n2]vaux.//se declara pointerii la cele doua matrice initiale //si la vectorii de elemente int n.*vel2.*vc2.n1. la tastatura cin>>n.m. //numarul de linii si cout<<"Introduceti numarul de coloane:".vl2.*vcs.//se dezaloca vectorul auxiliar return k.i<l2.l1.// se aloca si se initializeaza de la tastatura prima matrice int l1=ifrar(x.//se dezaloca a doua matrice for(int i=0.n).vl1.*vca.n).

} else cout<<"Nu este matrice rara!!!".l2.//se verifica daca //matricea rezultata este rara cout<<"\n".vel2.i<la.vl2.vc1.//se aduna //cele doua matrice rezultand tot trei vectori in care va //fi memorata if(!(la<m*n/3))cout<<"Matricea suma nu este rara ".i<ls.vc2.l2. } .vl1.vl2.vc2.i++) //se afiseaza vectorii rezultati cout<<"\n"<<vla[i]<<" "<<vca[i]<<" "<<vela[i].vel2.i++) //se afiseaza vectorii rezultati cout<<"\n"<<vls[i]<<" "<<vcs[i]<<" "<<vels[i].vc1.int la=adunare(vel1.vls).vels.l1. for( i=0.//se scad //cele doua matrice rezultand tot trei vectori in care va //fi memorata if(!(ls<m*n/3))cout<<"Matricea diferenta nu este rara ".vca. for( i=0.l1.vcs.vl1.vela. int ls=scadere(vel1.vla). } else cout<<"Nu este matrice rara!!!".//se verifica daca //matricea rezultata este rara cout<<"\n".

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->