P. 1
Intrarea României in primul război mondial

Intrarea României in primul război mondial

|Views: 569|Likes:
Published by Sabau Adrian

More info:

Published by: Sabau Adrian on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

pdf

text

original

Intrarea României în primul război mondial.

Student: Tivadar Nicu-Vlăduț. An: II. Secția:Istorie. Profesor: Nicoale Bocșan.

.

editura Ager-economistul. Viena reacționează prompt beneficiind și de sprijinul Germaniei. a deschis posibilitatea apropierii dintre Marea Britanie si Franța. Anglia se confrunta și ea cu mari probleme. 54. acel uragan era Germania. sociale si politice dintre marile puteri ale lumii de la sfarșitul secolului al XIX-lea și inceputul secolului douăzeci. a piețelor de desfacere. atîat Franța cat si Anglia și mai ales Rusia aveau să reacționeze. Majoritatea istoricilor sunțin că primul război mondial nu a fost urmarea unui incident de moment ca cel petrecut de pildă la Sarajevo in iunie 1914. moștenitorul tronului Austriei. știa sigur de unde vine uraganul care amenința insula. 2005. cancelarul von Bismarck in urma undei diplomații de un rafinament extraordinar incheie in anul 1879 un tratat cu Austro-Ungaria.acest acord conține și o convenție militară3. a teritorilor coloniale1.25. . aceasta inmânează un ultimatul guvernului sârb. București. Agravarea rivalității dintre Anglia si Germania a grăbit la declașarea conflagrației mondiale2. cauzele lui sunt mult mai profunde și își au izvorul în complexitatea raporturilor economice. 2 Ibidem. 11 Emil Răcilă. Franța și Rusia incheie un acord politic in anul 1893. se ajunge astfel la alianța dintre cele doua concretizată in aprilie 1914. 1973. i-a naștere astfel Tripla Ințelegere in 1907. 33 Jacques Madaule. In ziua de 15 iunie 1914 la Sarajevo este asasinat Francisc Ferdinand. în lupta pentru reîmparțirea sferelor de influență. Izbucnirea războiului. această politică o găsim in constituirea de tabere beligerante cu mult timp inainte de război. aderând și Italia in anul 1882 la acest accord se pun bazele Triplei Alianțe. Istoria Frantei. pp.2425. vol III. Primind un răspuns nesatisfăcător in 15 iulie AustroUngaria declară război Serbiei. in ascuțirea acerbă a contradicților dintre ele. marea problema a fost alegerea partenerului. Editura Politică. pp. La sfarsitul secolului al XIX-lea marile puteri duc o politică războinică foarte profundă. cedarea Franței in cazul conflictului de la Fashoda. fapt care face posibilă incheierea unui acord intre englezi si ruși prin mijlocirea Franței. Tensiunile dintre Anglia si Rusia scad dupa infrangerea țarismului in războiul cu Japonia (1905). pp. Prima tabără formată a fost Tripla Alianță. Bucuresti. in 1898.Intrarea României in primul război mondial. In fața acestui iminent pericol german. Romania in primul razboi mondial 1916-1918. puțin neutralitate intr-un eventual conflict cu un alt stat.

regele nu s-a bucurat de susținere din partea oamenilor politici. p 294-295. susținută de rege. Odată cu moartea lui Carol in 10 octombire temerile Germaniei și Austro-Ungariei erau și mai mari. Dezideratul unirii aparea ca cel mai insemnat imperativ al momentului.Czernin știa că dacă Puterile Centrale sunt oprite pe campul de luptă nici-o forță din lume nu o să impiedice România să atace Austro-Ungaria.Tratatul a rămas secret datorită caracterului sau nepopular fiind cunoscut de rege si un grup restrans de oameni. de rezolvarea căruia depindea soarta intregirii neamului6. Izbucnirea războiului a pus România in fața unor eveniment de a dreptul ingrijorătoare. pe de o parte. Op cit. Brătianu spunându-i regelui că guvernul țării” nu-și poate lua răspunderea pentru hotărîri atat de grave„ și dorește să se convoace un consiliu de coroană7. p 31. op cit. O puternică politcă de rezistență duceau românii din Transilvania a cărei ecou se transmitea pâna in regat la ” frații lor de peste Carpați”. editura Humanitas. regele a acceptat hotărârile de a rămâne neutrii8. 7 Ibidem. care influnețați de faptul că Italia s-a declarat neutră și Brătianu aducea argumente solide in favoare neutralității. op cit. O problemă care se dorea cu ardoare să fie rezovată era unirea tuturor teritorilor locuite de români. Neutralitatea României. 293. opinie publică care se pronunța in favoarea Antantei5. si majoritatea politicienilor sustinuti de opinia publică pe de cealaltă parte. Keith. p 28. Bucuresti. p 31. p. 2004. 6 Răcilă. acest tratat prevedea că in cazut atacării României fară nici o provocare din partea sa. 8 Hitchins. România aflându-se in mijlocul unui conflict care risca să ia o mare amploare.Urmează un adevarat sir de declarații de război in urma cărora odată cu declarației Japoniei impotriva Germaniei conflictul atingand conte mondiale4. România era legată formal de Puterile centrale prin tratatul incheiat in anul 1883. in primul rând poziția era una de maxim risc . Hitchins.C. primul ministru Ion I I. Era insă dificil de luat o masură atât de crucială pentru popor. România. exista o breșă politică serioasă intre Rege și un mic grup de germanofilii. țara era pe departe de a fi unită. La consiliu de coroană ținut in data de 3 august s-au spus in balanță două opțiuni:prima-intrarea imediată in război de partea Puterilor Centrale. la fel si România in cazul Austro-ungariei. . Pe moment nici Regele Ferdinand nici Brătianu nu aveau nici-o intentie să strice intelegerea pănă când cursul 4 5 Răcilă. AustroUngaria se vede obligată să ii ofere ajutor.

de asemenea se obliga ca acest angajament să fie ratificat de cabinetele de la Londra și Paris. In data de 10 septembrie 1914. Se formează o puternică mișcare unionistă care alinia valoroase pesrsonalități ale vremii atât din regat cât și din Transilvania.războiului nu va devenii clar. S-a căzut de acord asupra informării reciproce și a adoptării măsurilor impuse de eventualităti. Ceea ce le ridică probleme este problema intrării in acțiune. sub președinția lui V. Ionescu. Aceștia se bucurau de o puternică sustinere publică iar pentru o mai bună propagandă foloseau presa antantofilă in paginile careia se publicau articole mobilizatoare unioniste9. a fost incheiat un nou acord valabil pe 4 luni in care se convenea ca ambele țări să acționeze solidar in caz de un eventual atac din partea Austro-Ungariei. Lucaciu. In data de 15 februarie 1915 s-a desfășurat o mare intrunire a Ligii pentru unitatea politică a tuturor românilor. 1985. s-a semnat un acord prin care ambele guverne se angajau să nu părăsească politica de neutralitate decît printr-un preaviz de 8 zile. aceste acorduri au reprezentat succese importante ale dimplomației românești12. interpelări in Parlament la care de multe ori prim-ministrul refuza să raspundă10. pp 458-459. va sprijinii activ lupta de unire. Ulterior la 24 ianuarie 1915. in virtutea căreia in schimbul neutralității binevoitoare. animată de acceași dorință de unire. La aceasta s-au adaugat manifestatiile dirijate de Actiunea Natională organizată la 15 martie si adunari organizate de Federația Unionistă. Istoria moderna a Romaniei. după o vizită a unei misiuni române in Italia. aceștia doreau intrarea imediată in război de partea Antantei. op cit. Răcilă. Liga culturală a jucat si ea un rol destul de important care dupa inlăturarea germanofilului Virgil Arion. Rusia recunoaște dreptul legitim al României asupra Transilvaniei și asupra celorlalte teritorii locuite de români din Dubla Monarhie. se angajaseră 9 ”Adevaru„ „Dimineața„ „Epoca„. 11 Gh Platon. Diplomația românească. acuzații. 10 . Un alt acord foarte important a fost semnat cu Rusia. București . p 37-38. comitetul care i-a urmat la conducere format din mari personalități ale vremii precum Iorga. O grupare cu multă autoritate. a manifestat o mai mare ințelegere față de aceasta orientare11. chiar inainte de declarația de neutralitate a României. Lucaciu. dar care promova o politică extrem de prundentă s-a format in jurul lui Brătianu. de aici numeroase discuții. la București.Acordul cu Rusia a avut o istorie mai lungă. regere Ferdinand insuși sub influența și a Reginei Maria. 12 Ibidem. p 456. Goga.

Toate aceste acțiuni putea să pericliteze politica dusă de guvernul Brătianu14. Publicația „Giornale d Italia” insera constatarea unui ziarist italia in conformitatea cu care ”marea majoritate din Romania care intrase in actiune impotriva Austro-Ungariei pentru mantuirea Transilvaniei si a Bucovinei„ . Keith. In ceea ce privește acțiunile militare de care Brătianu a condiționat alierea cu Antanta. Humanitas. 1515 Hitchins. P 458. De asemenea la București in data de 11 februarie 1915 populația capitalei făcea o entuziastă primire generalului francez Pau.totusi in ciuda rezervelor lor aceștia au sprijinit inițiativa Franței de a atrage România in război15. op cit. Politicienii români erau conștienți că dată fiind poziția geografică a țării neutralitatea nu va putea fi menținută prea mult timp. acest curent era reprezentat de : ziarul ”Ziua„ Al Marghiloman și președintele partidului conservator P. Puterile Centrale. dar doreau insă ca momentul intrării să fie decis in raport cu interesele țării. Nu a lipsit din cuprinsul aceste frământate perioade nici luările de poziție in favoarea Puterilor Centrale. Platon. România. Nu se deciseseră incă cu privire la desfințarea dublei Monarhii deoarece doreau să păstreze un stat puternic care să contrabalanseze puterea Rusiei. dar aceasta opinie nu s-a bucurat de o susținere in masă. intrunea adeziuni izolate fiind lipsit de influență si sprijin politic. Marea Britanie. aceasta pozitie iși consolida opinia pe ideea că Rusia dorea o mare extindere. Carp. . Acestă mare putere sa pronunțat pentru intrarea imediată a României in război. dar avea dubii serioase cu privre la capacitatea armatei române de a duce un război susținut impotriva Puterilor Centrale. Manifestările romanilor cu privire la război au fost consemnate in paginile ziarelor italine „La Gazeeta del Popolo„.Viena și Berlinul au incercat tot felul de metode pentru al atrage de partea lor.op cit. Bucuresti. p 275. Au făcut mari presiuni asupra prim-ministrului ungar Istvan Tisza pentru a acorda concesii românilor din Transilvania sau chiar să permită armatei 13 14 Hitchins. mai mul decat atât nu aveau inteția să sacrifice pretențile Serbiei in Banat. 1994. p 277. intr-o situație favorabilă. P.negocieri intre cele două părți13. Relatiile politice cu Puterile Centrale au devenit din ce in ce mai incordate din cauza refuzului lui Brătianu de a renunța la neutralitate. britanicii au arătat putin interes pentru organizarea unei ofensive aliate pe frontul de la Salonic. liderii britanici aveau la rândul lor rezerve in privința pretenților teritoriale ale României față de Austro-Ungaria.

Blocarea strâmtorilor a creat grave probleme comerțului exterior a României .Tisza dorea să se adopte o politică mai dură. 18 Platon. 1978. .române să ocupe o parte din aceasta sub pretextul apărării in caz de un atac al Rusiei. pp 460. 1373-1390. Neutralitatea nu putea proteja economia românească impotriva războiului. Puterile Centrale au incercat să joace din nou cartea bulgară susținănd că Bulgaria e gata să intre in război de partea lor și astfel avea să recupereze sudul Dobrogei. disponibilitatea de credite s-a limitat. pp. p 459. precum și comisia pentru exportul vinului si comisia pentru export care reprezentau interesele exportatori. blocate la banca din Berlin au fost pierdute de statul român19. majoritatea sumelor. pp 279-280. 20 Ema Nastovici. acoperirea nevoilor armatei și furnizarea de materii prime pentru industrie.Industria a fost incet-incet orientată spre satisfacerea necesităților militare. pp 277-278. a fost creată Comisia centrală pentru vînzarea și exportul cerealelor si al derivatelor. Economia și agricultura. In octombrie 1915. in special in metalurgie și in ramurile conexe. 31/8. intrucât guvernul se străduia să pregătească armata de luptă. toate ramurile au fost afectate. precum și lipsa de mână de lucru calificată se făceau acut simțite.Czernin in schimb a actionat pentru inlocuirea guvernului liberal cu unul conservator dar nu i-a reușit nimic. Dar nivelu scăzut al industrializării. 19 Ibidem. la fel si importul18. dar Tisza nici nu vroia să audă susținînd că românii vor dorii și mai mult. deoarece băncile străine si-au retras sume mari de capital.Brătianu era de neclintit16.op cit.Prețul total al cerealelor vândute s-a ridicat la suma de 566390967 lei.20 Principalele sale preocupări au fost asigurarea unei cantităti suficente de alimente pentru consumul intern.Guvernul s-a confruntat de asemenea cu efectele financiare ale războiului. in Revista de Istorie. iar noile investiții incetaseră aproape cu totul. Agricultura a fost afectată negativ de distrugerea pietelor traditionale din strainatate si de pregatirile pentru razboi pe plan intern. ca atare liberalii au fost nevoți să comande urgent echipamentul militar din străinătate17. In disperare de 16 17 Ibidem.cantitatea de porumb cultivat de țărani a scăzut de la 30500000 la 23000000 kintale. Ibidem. „Măsuri de reglementare a situației economice interne in anii 1914-1916 și urmările lor”. Pentru a rezolva criza economica in ce in ce mai serioasă guvernul si-a intensificat interventia in domeniul economiei.

academiei de inalte studii militare. vol. 24 Colonel Vasile Rudeanu. Ca țară nouă și săracă. constituirea de unităti si mari unităti care sa inglobeze batalioanele teritoriale. Istoria razboiului pentru intregirea României 1916-1919. să raporteze primului ministru Ion I. razboiul balcanic…. guvernul Romaniei trebuia să instruiască. op cit. vol I. România in anii 1914-1916. cartușelor și grenadelor21. transformarea batalioanelor de rezervă cadre in regimente. Brătianu că ” armata noastră e departe de a fi gata pentru război și pregătirea ei n-ar putea fi realizată decat cu mari greutăti și după un timp relativ lung24”. aveam atâtea de organizat. p 79. s-a depus o muncă uriasă s-au cheltuit sume mari de bani pentru opera de mărire. incat socoteam că este mai cuminte să ne ținem banii pentru alte trebuințe care ni se păreau mai urgente.cauză guvernul s-a orientat pentru imprumuturi catre Italia și Marea Britanie. 23 Victor Atanasiu. p. pp 280-281. In 1915 a infințat Comisia Tehnică Industrială menită să supravegheze producția de echipament militar și direcția Generală a muniților pentru a obține materialele prime necesare pentru realizarea obuzelor. C. Timp de doi ani . instruire si inzestrare a armatei”22 Cert este că armata României a cunoscut o mare dezvoltare de la războiul de indepență până la primul război mondial23.Amploarea activităților privind organizarea și inzestrarea armatei in timpul neutralității. organizarea de noi școli și cursuri pentru pregătirea cadrelor active și de 21 22 Hitchins. p 152. crearea servicilor de stat major pe langă directile de intendență și sanitară. editia a II-a. Memorii. si la momentul oportun mobilizeze 1 milion de oameni. editura Casei școalelor. Referitor la puterea de pregătire a armatei române o opinie interesantă intalnim la C. ne-a surprins cu o armată care se resimțea de numeroase lipsuri… In cei aproape trei ani care au precedat intrarea noastră in război. Sporirea efectivelor a dus la crearea de noi unitati și comandamente. ed. 1997. apar in chip real dacă ne gandim doar la cateva din conditile angajării României in conflict. Kirițescu:„ Nici in urmă nu am putut să ținem armata pregătită pentru război in orice moment. Armata. ca și greutățile care s-au ivit in cale. . acest fapt a determinat pe colonelul Vasile Rudeanu. Cea din urmă a acordat două imprumuturi de cinci respectiv șapte milioane de lire pentru cumpărarea de echipament militar de la firme britanicecinci respectiv șapte milioane de lire pentru cumpărarea de echipament militar de la firme britanice.cat a durat neutralitatea României.Considerații de ordin politic-legatura noastră cu puterile triplei alianțe. ingreuiată de crize periodice. echipeze.o făceau să pară imposibilă. I. Bucuresti. De accea. București. Constantin Kirițescu. 188-191.

Pe măsura desfășurării razboiului. a creat multe controverse. munitie de razboi nu a fost dată. Datorită schimbării de orientare politică a României.tocmai de accea el cere o serie de conditii Antantei: el dorea un angajament comun din partea Rusiei și a Italiei de aprovizionare cu 300 de tone de muniții zilnic pe intreaga durată a războiului. op cit. mai ales sub presiunea evenimentelor grave din 1916 au căutat să justifice esecurile prin lipsa de armament . Totuși Brătianu nu era convins că aliați ii putea asigura un ajutor potrivit. munitii si alte materiale necesare pentru razboi a devenit de o greutate exceptională. Este cunoscut faptul ca independența politică și economică a României era mult ingradită de clauzele tratatului din anul 1883 si de practica relatiilor cu Puterile Centrale. pp 114-115. o ofensivă 25 26 Victor Atanasiu. s-au intensificat si presiunile diplomatice asupra lui Brătianu. care nu a fost procurat in perioade neutralitătii. Franța și Rusia au folosit toate mijloacele pentru a câstiga adeziunea României la Antanta in timp util. Ca urmare la inceputul războiului armata română insuma: 246 de batalioane cu 260 de mitraliere. Bratianu cere un răgaz dar si-a dat seama că nu va mai putea să mențină politica de neutralitate. In data de 16 iunie ministrul Frantei la București l-a informat sec pe Brătianu că a venit momentul pentru o decizie. problema aprovizionării cu armament . astfel ca ea să coincidă cu actiunea generală a Aliaților.pp 112-113. 27 Ibidem.rezervă. In consecintă doua au fost pe care trebuia mers pentru gasirea solutilor: aprovizionarea de la aliati si concomitent organizarea unei productii in țară27.ca și a comandamentele divizilor de cavalerie și brigăzilor de călărași. Anul 1916.Unii sefii militari si oameni politici. ele s-au extins si asupra laturii militare a țării. Interesul diplomatic și material al acestora.inca din 1912 se sustine ca nici o noua comanda de armament. Din primăvara anului 1914 s-au luat măsuri pentru crearea a 5 comandamente teritoriale –corespunzătoare celor 5 corpuri de armată. pp 106-107. pentru al convinge să renunțe la neutralitate. Problema aprovizionării armatei cu armament si muniții a dat nastere la multe discuții. . Ibidem. Sunt și păreri care suntin că problema este mult mai veche. 87 escadroane cu 22 mitraliere. ca si permanenta supraveghere ce o exercitau asupra activitătii romanesti au oprit dezvoltarea stabilimentelor de fabricare a armamentului26. 193 baterii( din care două grele) si 9 batalioane de pioneri și comunicații25. o ofensivă generală aliată pe toate fronturile pentru a coincide cu atacul României impotriva Austro-Ungariei. Era conștient cat de expus era in sud odată cu intrarea Bulgariei in război de partea Puterilor Centrale.

.rusească in Galitia si Bucovina pentru a asigura flancul de nord al Romaniei. 28 29 Hitchins.Bratianu si reprezentantii diplomatici ai Frantei. știa ca va avea nevoie de sprijinul Franței și Marii Britanii dacă vrea să obtina Transilvania de la Austro-Ungaria. Franța a oferit o formulă flexibilă potrivit căreia Rusia acorda deocamdată pe hartie tot ceea ce dorea Bratianu. Rusiei si Italiei la Bucuresti au semnat conventii politice si militare. p 283. de asemenea a insistat asupra incheierii unui tratat politic care să garanteze unirea Transilvaniei si Bucovinei cu Romania28. I-au urmat Turcia. si Bulgaria la 1 septembrie29. dar dacă la sfarsitul razboiului se dovedea că toate conditiile Romaniei nu puteau fi indeplinite. trimiterea de trupe rusesti in Dobrobea pentru a proteja sudul Romaniei in fata unui atac bulgar sau daca acest lucru nu era posibil o ofensivă comună impotriva Bulgariei care să pornească de la Salonic. Rusia ezita să satisfacă toate cererile lui Brătianu. in ziua următoare Germania a declarat război României. Consiliul de Coroană a aprobat formal tratatele si a declarat război Austro-Ungariei la 27 august. intervenția Franței susținută de Italia și Marea Britanie a infrînt in cele din urma retinerea Rusiei. In cele din urmă la 17 august 1916. la 30 august. Franta propunea ca principalii aliati să forteze Romania sa accepte mai putin decat i se promisese. Ibidem. Marii Britanii. op cit. imprejurare care a blocat o intelegere pana la inceputul lunii august. stipulînd conditiile intrarii României in razboi. pp 281-282. Brătianu se temea că dacă se ajunge la un acord intre combatanți inainte să intre România in război ocazia de a forma România mare v-a fi pierdută.

„Măsuri de reglementare a situației economice interne in anii 1914-1916 și urmările lor”. 1978. I. Bucuresti. ed. Jacques Madaule. Colonel Vasile Rudeanu. Bucuresti. vol III. București. 1973. București. Keith.Bibliografie: Victor Atanasiu. România. Bucuresti. Emil Răcilă. I. editura Ager-economistul. Gh Platon. 1985. Istoria razboiului pentru intregirea României 1916-1919. București . . Istoria Frantei. vol. 31/8. Romania in primul razboi mondial 1916-1918. in Revista de Istorie. Humanitas. 1997 Constantin Kirițescu. Istoria moderna a Romaniei. România in anii 1914-1916. editia a II-a. 2005. 1994. Editura Politică. Ema Nastovici. Hitchins. Memorii vol. academiei de inalte studii militare. editura Casei școalelor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->