Sunteți pe pagina 1din 3

A. 1) Explicati semnigicatia urmatoarelor notiuni: elipsoid de referinta, priectie topografica, proiectie cartografica. 2) Definiti notiunile: curba de nivel, echidistante.

Clasificarea curbelor de nivel. 3) Masurarea unghiurilor orizontale prin metoda seriilor. Exemplu. 4) Principiul nivelmentului geometric. Tipuri de nivelment geometric. 5) Transmiterea cotelor si groapa de fundatie. 6) Trasarea lungimilor prin masurarea directa. 7) Determinarea inclinarii constructilor cu ajutorul firului reticular vertical al teodolitului. 8) Elemente geometrice ale curbelor circulare. B. 1) 2) 3) 4) 5) Care este proiectia conforma? Dar o proiectie echivalenta? Priectia GAUSS? Enumerati formele tip de inaltimi. Dealul reprezentare. Explicati: punerea la punt a lunetei, punctarea obiectelor vizate. Princiupiul tahimetriei paralatice; mira orizontala de invat descriere. Calculul volumul de terasamente principiu; calculul terasamentelor de planuri cu curbe de nivel. 6) Trasarea unghiurilor. 7) Clasificarea deplasarilor si deformatiilor constructiilor 8) Metoda coordonatelor rectangulare pe tangente C. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) D. 1) Definiti urmatoarele elemente: unghi orizontal, unghi de panta, orientare topografica. Grafic; 2) Plan topografic. Harta topografica. Definitii, caracteristici 3) enumerati tipuri de dispozitive de citire la teodolit, exemple de metode de citire la microscopul cu scarita; 4) Determinarea distantelor pe cale stadimetrica(axa de vizare paralela cu linia terenului); 5) Trasarea unei platforme orizontale; 6) Trasarea cotelor prin nivelment trigonometric; 7) Masurarea deplasarii orizontale prin metoda poligonometrica; 8) Trasarea arcelor de elipsa Care sunt elementele topografice ale terenului schita, enumerare; 2. Enumerati formele tip de adancituri. Valea reprezentare; 3. definiti axele teodolitului. Reprezentare grafica 4. Detereminarea distantelor pe cale tahimetrica axa de vizare, mira. 5. Trasarea unei cote la un punct inalt de pe constructie 6. trasarea cotelor pe terasament geometric 7. determinarea inclinarii constructiilor prin masurarea unchiurilor orizontale 8.Metoda coordonatelor rectangulare pe coarda

E. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Definiti latitudinea si longitudinea geografica schita. Scara planurilor si hartilor topografice. Asezarea in statie a teodolitului. Principiul nivelmentului trigonometric. Trasarea unui plan de panta data. Trasarea punctelor constructilor prin metoda coordonatelor polare. Determinarea inclinarii cosurilor de fum prin masurarea unghiurilor oraizontale si masurarea tasarilor. 8) Trasarea curbelor curculare prin metoda coordonatelor polare F. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) G. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) H. 1) Definiti notiunile de eroare reala, eroare aparenta, ecart, toleranta. 2) Deteminarea suprafetelor pe planuri si harti topografice (grafic, mecanic) 3) Enumerati corectiile aplicate lungimilor masurate cu panglica. Corectia de etalonare, corectia de reducere la orizont. 4) Determinarea punctelor prin intersectia inainte. 5) Lucrari topografice la montarea stalpilor din beton armat. 6) Determinarea inaltimii constrauctilor (nu se poate masura distanta) 7) Trasarea aliniamentelor prin procedeul aliniamentelor succesive. 8) Trasarea Curbelor circulare prin metoda tranpentelor succesive. Clasificarea masuratorilor. Determinarea coord rect ale unui punct de pe planuri si harti. Masurarea unghiurilor verticale cu teodolitul. Calcuylul si compensarea unei drumuiri de nicelment geometric sprijinita la capete. Trasarea gropilor de fundatie. Determinarea inaltimii constructilor (se poate masura distanta) Tipuri de retele de sprijin pentru ridicarea detaliilor. Calculul tasarii si deformatiti findatiilor constructilor. Definitia erorii; clasificarea erorilor. Semne convenrionale pentru planimetrie; tipuri, exemple. Masurarea unghiurilor orizontale prin metoda simpla si prin metoda repetitiei. Calculul si compensarea unei drumuri planimetrice sprijinite la capete. Tipuri de imprejmuiri folosite la trasarea axelor constructilor. Trasarea linilor de panta data. Ridicarea retelelor tehnice subterane. Masurarea tasaraului prin nivelment geometric.

I. 1) Elementele topografice ale terenului. 2) Trasarea de planuri si harti ale unei linii de panta data. 3) Care sunt erorile de reglaj ale teodolituluil cum se verifica si se rectifica eroarea de colimatie orizontala. 4) Nivelmentul suprafetelor prin metoda patratelor. 5) Lucrarile topografice la montarea stalpilor metalici. 6) Trasarea punctelor caracteristice ale constructilor prin metoda intersectiei repetate. 7) Trasarea unui punct intermediar untilizand punctele de la capetele aliniamentelor. 8) Trasarea curberlor circulare prin metoda corzilor prelungite. J. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Erori de masurare; definitii, clasificare. Construirea profilului topografic pe o anumita directie. Principiul masurarii distantelor prin unde electromagnetice. Verificarea si rectificarea erorilor de orizontalizare a axei de vizare la instrumentele de nivelment geometric. Trasarea elementelor curbe ale constructilor. Trasarea punctelor constructilor prin metoda coordonatelor rectangulare. Trasarea pe teren a elementelor principale ale curbelor. Elemente principale ale curbelor circulare.