Sunteți pe pagina 1din 22

Prefixoid -element de compunere acroacva-, acviaden(o)adip(o)aeroagroaleuroalgo-1 algo-2,-algie aloaltiambliamfi-1 amfi-2 amfoambiampel(o)androanemoangi(o)-

Origine <fr. acro-,gr. akros <fr.aqui-, aqua-, lat. aqua <fr.aden(o)-,gr. aden <fr. adip(o)-,lat.adeps,-ipis <fr. aero-,gr.aer,-os <fr. agro-, gr.agros <fr.aleur(o)-,gr.aleuron <lat.alga <fr.algo-,gr.algos <fr.allo-,gr.allos <fr.alti-,lat.altus <fr.ambly,gr.amblys <fr.amphi-,gr.amphi

Semnificaii ascuit, extrem, vrf ap gland grsime aer cmp fin alg durere diferit nlime ters,diminuat de jur mprejur doi doi amndoi vi de vie brbat vnt vas, canal, receptacul

Cuvinte n care apare acrofobie, acrobat, acromegalie etc. acvicultur, acvifaun adenoid, adenom, adenopatie, adenotomie adipogenez, adipos aeroamfibiu, aerob etc. agrobiologie etc. aleurometru, algocultur, algologie nevralgie etc. alogen, alohton, alopatie etc. altimetru, altocumulus ambliopie amfiteatru amfibiu, amfibrah etc. amfocit ambidextru,ambigen ampelidacee, ampelografie androfobie,androgin, andropauz, androsteron anemocor, anemofil, anemometru, anemoscop angiectazie, angiocolit, angiografie, angiologie, angiom, angiopatie anizometropie, anizotropie

<fr.ambi-,lat.ambos <fr.ampel(o)-,gr.ampelos <fr.andro-,gr.ander,-dros <fr.anemo,gr.anemos <fr.angi(o)-, gr.angeion

anizo-

<fr.aniso, gr.an(fr), isos (egal)

inegal

antoantrac(o)antrop(o)-, -antrop, -antropie

<fr.antho-,gr.anthos <fr.anthrac(o) ,gr.anthrax <fr.anthrop(o)- , anthrope, -anthropie, gr.anthropos

floare crbune om

antologie, antozoare antracen, antracit antropocentrism, antropofag, antropogenez, antropoid, antropolatrie, antropologie arahnide, arahnologie oligarhie, monarh etc. arheologie, arheopterix aristocrat, aristocraie aritmetic, aritmogrif, aritmometru arteriografie, arterioscleroz artrografie, artrologie, artropatie, artropode asteroid, astrobiologie, astrofizic, astrometrie pentatlon audiofrecven, audiometru autoaprare, autocritic, autocefal, autocraie, autograf, autoblindat etc. bacteriofag, bacteriologie, bacteriostatic balneologie, balneoterapie, barometru, baroscop, barotropism, barimetrie, barisfer batimetru, batipelagic, batiscaf, batisfer, batofobie, batometru

arahn(o)-arh,-arhie arheoaristoaritm(o)arterioartr(o)aster(o)-, astro-atlon audioauto-

<fr.arachn(o)-, gr.arachne <fr.-arque,archie,gr.archein( a comanda) <fr.archeo-,gr.archaios <fr.aristo-, gr.aristos <fr.arithm(o)-,gr.arithmos <fr.arterio-, gr. arteria <fr.arthr(o)-,gr.arthron <fr.astro-,aster(o)-,lat.astru m <gr.athlon <fr.audio-,lat.audire ( a auzi) <fr.auto-, gr.autos

pianjen mai mare peste vechi nobil numr arter articulaie stea prob auz 1.nsui, singur 2.automobil bacterie de bi greutate presiune adncime

bacteri(o)balne(o)bar(i)-,bar(o)bati-,bato-

<fr.bacteri(o)-, gr.bakteria <fr.balne(o)-,lat. balneum (baie) <fr.baro-,bary-,gr.baros,rys <fr.bathy-,batho-,gr.bathys

bi-,bis-

<fr.bi-,lat.bis

doi, de dou ori, dublu carte

biblio-

<fr.biblio-,gr. biblion

bio-,-biotic, -bioz blast(o)-,-blast blefar(o)blenobradi-

<fr.bio-,-biotique,biose,gr.bios <fr.blast(o)-,-blaste, gr.blastos <fr.blephar(o)-,gr.blepharo n <fr.blenno-,gr.blenna <fr.brady-,gr.bradyus

via germen, embrion pleoap mucoas lent, rar

biacid, biatlon, biatomic, biaxial, bibazic, bisexuat, bisilabic, bisector bibliobuz, bibliofil, bibliografie, bibliologie, bibliotec, bibliotehnic etc. biobibliografie, biopsie, biotip, biotop blastoderm, blastogenez blefaroconjunctivit, (blefarit) blenoragie bradicardie, bradichinezie, bradifazie, bradilalie, bradipepsie etc. brahilogie brahiopod, amfibrah briofite, briologie, briozoare bronhografie, bronhopatie, bronhopneumonie, bronhoscopie butirin, butirometru autobuz cacofonie, cacosmie (percepere exagerat a mirosurilor urte) caligrafie, calofil, anticalofil carbonifer, carbonat carcinologie, carcinom cardialgie, cardiospasm,

brahi-1 brahi2(o)-, -brah briobronh(o)-

<fr.brachy-,gr.brachys <fr.brachi*o(/,/braque,gr.b rakhion, lat.brachium <fr.brye-,gr.bryon <fr.bronch(o)-, gr. bronches <fr.butyr(o)-, lat.butyrum, gr.butyron <fr.-bus ,lat.(omni)bus , pentru toi,<omnis-toi <fr.caco-,gr.kakos <fr.calli-,callo-,gr.kallos <fr.carb(o)-,lat.carbo,-nis <fr.carcino-,gr.karkinos <fr.cardi(o)-,-carde,cardie,gr.kardia

scurt, ngust bra muchi, plant bronhie

butir(o)-buz cacocali-, calocarb(o)carcino-card, cardi(o)-,-

unt vehicul de transport n comun urt, ru, greit frumos carbon cancer inim

cardie cariocarpo-,-carp cartocaul(i)-,-caul caust(o)-,caust cefal(o)-,cefal,-cefalie <fr.caryo-,gr.karyon nucleu

cardiopatie, bradicardie cariogenez,cariologie carpofag, carpologie cartografie, cartogram caulescent, cauliflor, holocaust, caustobiolit cefalografie, cafalometru, cefalopode, cefalorahidian, cefalotorace, autocefal (bis.ort.:cu conducere proprie) caleocen, cenogenetic, cenozoic cenotaf (mormnt gol) cenestezie, cenotip centigram, centimetru, centilitru, procent centrosfer, epicentru, centrozom cercopitec cerebrospinal cerografie, ceroplastic cheilit, cheiloplastie cheiroptere (chiroptere) mamifere cu aripi membranoase), chiromanie, chirografie, cheiromegalie cianoficee, cianoz (colorare n albastru a pielii)

<fr.carpo-,-carpe, gr.karpos fruct <fr.carto-,lat.cartha hart, carte de joc <fr.caul(i)-,-caule, tulpin lat.caulis <fr.caust(o)-,-causte, arsur gr.kaustis,-tikos <fr.cephal(o)-,-cephale,cap cephalie,gr.kephale

-cen cen(o)-1 cen(o)-2 centi-, -cent

<fr.cene,gr.kainos <fr.ceno-,gr.kenos <fr.ceno-,gr.koinos <fr.centi-, -cent,lat.centum

recent gol general, comun a suta parte centru coad creier cear buz mn, membran

centro-,centri-, <fr.centro-, centri,-centru centre,lat.centrum cerco-, -cerc <fr.cerco-, -cerque , gr.kerkos cereb(o)<fr.cerebr(o)- , lat.cerebrum cero-,ceri<fr.cero-, ceri-,lat. cera,gr. kero cheil(o)<fr.cheil(o)-,gr.kheilos cheir(o)-, chir(o)<fr.cheiro-, chir(o)-, gr.kheir

cian(o)-

<fr.cyan(o)-,gr. kyanos

albastru

cicl(o)-, -ciclu -cid cifocine-,cinemat( o)-, -chinez cinocist(o)cito-, -cit

<fr.cycl(o)-, -cycle,gr.kyklos <fr.-cide,lat.caedere,(a ucide) <fr.cypho-,gr.kyphos <fr.cine-,cinemat(o)-,kinese,gr.kinematos, kinesis <fr.cyno-,gr.kyon, kynos <fr.cyst(o)-,gr.kystis <fr.cyto-,-cyte, gr.kytos

cerc, ciclu care ucide curbur, cocoa micare cine vezic celul

ciclomorfoz, ciclotron fratricid, paricid, matricid, suicid cifoz, cifoscolioz cinematec, cineclub, cinematograf cinologie, cinocefal, cistectomie, cistografie, cistoscopie citobiologie, citostatic, citochimie, citodiagnostic, citogenetic clastocarst, clastomanie, iconoclast clorhidric, clorofil, cloroplast condrit,condroblast, condrologie coprofag, coprocultur corticosteron, corticoterapie craniologie, craniometrie crenobiologie, crenoterapie democrat, democraie cosmogonie, cosmografie, cosmonaut, cosmologie creodonte crioanestezie, criobiologie, cricauter, criologie criptogram, criptologie, criptonim

clast(o)-, -clast clor(o)-coc condr(o)coprocortic(o)craniocreno-crat, -craie cosmo-,-cosm

<fr.clast(o)-, -claste,gr. klastos <fr.chlor(o)-,gr.khloros <fr.-coque,gr.kokkos <fr.chondr(o)-,gr.khondros <fr.copro-, gr.kopros <fr.cortic(o)-,lat.cortex <fr.cranio-,gr.kranion <fr.creno-,gr.krene <fr.-crate,-cratie, gr.kratos <fr.cosmo-,cosme,gr.kosmos <fr.creo-, gr.kreas <fr.cryo-,gr.kryos <fr.crypto-,gr.kryptos

a sfrma verde, clor grunte, boab cartilaj excrement scoar craniu izvor putere univers

creocriocript(o)-

carne frig ascuns, secret

cris(o), criz(o)cron(o)-, -cron cvadri-, cvadrucvasidacriodactilo-, -dactil decadecidem(o)demidendr(o)dermat(o)-,derm,-dermie desmodextro-, dextru didialidigitdihodinam(o)-,dinamie, -din -dinie dipl(o)dipso-,-dipsie

<fr.chrys(o),gr.khrysos <fr.chron(o)-,chrone,gr.khronos <fr.quadri-,quadru- , lat.quator <lat.quasi <fr.dacryo-,gr.dakryon <fr. dactylo-,-dactyle, gr.daktylos <fr.deca-,gr.deka <fr.deci-,lat.decem <fr.dem(o)-, gr, demos <fr.demi<fr.dendr(o)-,gr. dendron <fr.dermat(o), -derme,dermie,gr.derma <fr.desmo-,gr.desmos <fr.dextru,-dextre, lat.dextra <fr.di-,lat.dis <fr.dialy-,gr.dialyein(a separa) <fr.digit-,lat.digitus <fr.dicho-,gr.dicha <fr.dinam(o)-,dynamie,dyne,gr.dynamis <gr.odyne <fr.dipl(o)-,gr.diploos <fr.dipso-,-dipsie, gr.dipsa

aur timp patru aproximativ, cam, aproape lacrim deget zece a zecea parte popor, populaie jumtate arbore piele legtur, ligament dreapta doi, de dou ori separat deget n dou for, energie, dinam durere dublu sete

crisografie, crisoterapie cronograf, cronologic, cronometru, anacronic cvadricentenar, cvadrienal, cvadrig cvasiunanim, cvasiuman dacrioadenit, dacriocistit dactilograf, dactiloscopie, dactilogram decametru, decad, decagon, decatlon decimetru, decigram demografie, democraie demisol dendrologie, dendrometrie dermatologie, dematit, dermatoz, desmologie dextrocardie, dextrogir, ambidextru diachen dialipetal digital, digitaie, digitigrad dihotomie (diviziune n dou pri) dinamie, dinamism, dinamologie (teorie a forelor) diplegie (paralizie bilateral a corpului) dipsomanie

disdodecadoliho-

<fr.dys-, gr.dys <fr.dodeca-,gr.dodeka <fr.dolcho-,gr.dolichos

dificil, greoi, anormal doisprezece alungit drum rou fierbere egal arici cas, mediu ablaiune, extirpare fa, baz electricitate embrion unsprezece nou vin intestin insect de nceput, cel mai vechi activitate, energie rou senzaie, sensibilitate alt, diferit popor

disartrie dodecaedru dolihocefal dromomanie drosometru ebuliometru, ebuliie echidistant echinide ecologie colecistectomie poliedru electrocardiogram embriologie endecasilab eneacord, eneagon enologie enteralgie, enterit entomofag, entomofil, entomologie eocen, eolitic ergograf, ergometrie, eritrodermie esteziologie, sinestezie anestezie eterogen, eteroinfecie, eterosugestie, etnogenez, etnologie, etnografie

dromo-,<fr.dromo-,-drome, drom,-drom() gr.dromos droso<fr.droso-,gr.drosos ebulioechiechin(o)eco-ectomie -edru electroembrioendecaeneaenoenter(o)-,enter entomoeoergo-,-ergie eritroestezio-,estezie etero-,heteroetn(o)<fr.ebulio-,lat.ebullire ( a fierbe) <fr.equi-, lat. aequus <fr.echin(o)-,gr.echinos <fr.eco-,gr.oikia <fr.-ectomie, gr.ektome <fr.-edre, gr.hedra <fr.electro-,gr.elektron (chihihlimbar) <fr.embryo-,gr.embryon <fr.hendeca-,gr.hendeka <fr.ennea-,gr.ennea <fr.oeno-,gr.oinos <fr.enter(o)-,entere,gr.enteron <fr.entomo-,gr.entomon <fr.eo-,gr.eos(auror) <fr.ergo-,-ergie,gr.ergon <fr.erytro-,gr.erythros <fr.esthesio-,esthesie,gr.aisthesis <fr.hetero-,gr.heteros <fr.ethn(o)-,gr.ethnos

etoeueurieurofag(o)-,-fag,fagie fanerofaringofarmac(o)-fazie feno-fer ferifibro-fia,-fica

<fr.etho-,gr.ethos <fr.eu-,gr.eu <fr.eury,gr.eurys <fr.euro<fr.phag(o)-,-phage,phagie, gr.phagein <fr.phanero-,gr.phaneros <fr.pharyng(o)-,gr. phaeynx <fr.pharmac(o)-,gr.pharma kon <fr./phasie,gr.phasis <fr.pheno-,gr. phainen <fr.-fere,lat.fere, a purta <fr.ferri-,lat.ferrum <fr.fibro-,lat.fibra

caracter, morav frumos larg din Europa a mnca vizibil faringe medicament vorbire apariie care poart, care produce fier(trivalent) fibr a face, a produce prieten frunz plant natur, funciile organismului ven floare

etologie, (etos) eufonie,euritmie euribiont, euroviziune fagocit, energofag, fitofag fanerogam faringoscop farmacologie afazie, fenotip, carbonifer, aurifer, petrolifer ferimagnetism fibrolemnos electrifica filantrop, calofil filodendron, filogenie fitogenetic fiziologie, fizionomie, fiziopatologie flebotomie, flebit

<fr.-fier,lat.-ificare (facerea face) fil(o)1-,-fil,-filie <fr.phil(o),-phile,philie,gr.philos filo-2,-fil <fr.phyll(o)-,phylle,gr.phyllon fito-,-fit <fr.phyto-,-phyte,gr.phyton fizio<fr.physio-,gr.physis fleb(o)flori-fob,-fobie fon(o)-,-fon,fonie -for -form <fr.phleb(o)-,gr.phleps <fr.flori-,lat.flos,-oris <fr.phobe,-,phobie,gr.phobos <fr.phon(o)-,-phon,phonie,gr.phone <fr.phore,gr.phoros <fr.-forme,lat.forma

floricultur, florifer, floricol, florilegiu aversiune, team fobie, acrofob, batofob, agorafobie etc. sunet, voce fonologie, fonotec, fonograf care poart hidrofor form fusiform

fotofrigoftizio-ftong -fug1 -fug2 fungigalact(o)-gam, gamo-,gamie gastr(o)-,gaste r(o)-genez,-genie geno-,-gen geogerontogigagimnogin-,-gin,ginecogir(o)-,-gir glic(o)-,gluc(o) -,glicer(o)glipt(o)glos(o)-,glos,glot(o)-,glot -gnostic,gnoz,-gnozie gonio-,-gon gono-,-gon,gonie -grad

<fr.photo-,gr.phos,-tos <fr.frigo-,lat.frigus <fr.phtisio-,gr.phtisisdistrugere <gr.phthongos <fr.-fuge,lat.fugere-a fugi <fr.-fuge,lat.fugare- a alunga <fr.fongi-,lat.fungus <fr.galact(o)-,gr.gala-ktos <fr.gamo-,-game,-gamie, gr.gamos

lumin frig tuberculoz sunet care fuge care alung ciuperc lapte cstorie

fotofobie, fotocromie frigorie, frigorifer ftiziologie, ftizioterapie diftong, triftong hidrofug febrifug fungicid, fungiform galactoree, galactoz bigam, bigamie, monogam, monogamie gastrologie, gasteropode cosmogenez genocid, genotip geografie, geocentrism gerontologie, gerontofobie, gerontofilie gigacalorie gimnosperme androgin, ginecologie girofar, giroscop glicemie, glicogen gliptografie, gliptotec glosolalie, glosologie, poliglot gnoseologie goniometrie, poligon cosmogonie, gonocit

<fr.gastr(o)-,gaster(o)-, stomac gr.gaste,-tros <fr.genese,-genie,gr.genesis formare, natere <fr.geno-,-gene,gr.genon natere, specie, gen, fel, familie, neam <fr.geo-,gr.ge pmnt <fr.geronto-,gr.geron,-ntos <fr.giga, gr.gigas-gigant <fr.gymno-,gr.gymnos <fr.gyn-,-gyne,gyneco-, gr. gyne,-aikos <fr.gyr(o)-,-gyre,gr.gyros <fr.glyc(o)-,gluc(o)-,glycer( o)-,gr.glykys,-keros <fr.glypt(o)-,gr.glyptos <fr.gloss(o)-,-glosse, glott(o)-,-glotte,gr. glossa, glotta <fr.-gnostique,-gnose,gnosie,gr.gnosis <fr.gonio-,-gone,gr.gonia <fr.gono,-gone,gonie,gr.gonos <fr.-grade,lat.gradi-a btrn de un miliard de ori deschis, gol femeie cerc dulce gravat limb cunoatere unghi smn care merge

graf(o)-,-graf,grafie hagiohalohaplohebdomahebehecat(o)-,hect( o)helio-

merge <fr.graph(o)-,-graphe,graphie, gr.graphein-a scrie <fr.hagio-,gr.hagios <fr.halo-,gr.hals,-los <fr-haplo-,gr.haploos <fr.hebdoma-,gr.hebdomas <fr.hebe-,gr.hebe <fr.hect(o)-,hecat(o)-,gr.he katon <fr.helio-,gr.helios

scriere, descriere sfnt sare jumtate sptmn pubertate o sut soare snge zi jumtate ficat apte ase sticl ap sfnt umiditate cal somn nlime uter esut

hema-,hemat(o <fr.hema-,hemat(o)-,hemo-, )-, hemo-,-emie gr.haima hemer(o)<fr.hemer(o)-,gr.hemera hemi-,emihepat(o)heptahexahial(o)hidr(o)-,-hidru hier(o)higrohip(o)hipn(o)hipsohister(o)histo<fr.hemi-,gr.hemi <fr.hepat(o)-,gr.hepar,-atos <fr.hepta,gr.hepta <fr.hexa-,gr.hex <fr.hyal(o)-,gr.hyalos <fr.hydr(o)-,hydre,gr.hydor <fr.hier(o)-,gr.hieros <fr.hygro-,gr.hygros <fr.hipp(o)-,gr.hippos <fr.hypn(o)-,gr.hypnos <fr.hypso-,gr. hypsos <fr.hyster(o)-,gr.hystera <fr.histo-,gr.histos

grafofobie, grafologie, grafomanie hagiografie halogen, halomorf, halografie haplologie (suprimare a unei silabe n interiorul unui cuvnt) hebdomadar (sptmnal) hebelogie (psihologia adolescenei) hecatomb (sacrificiu de o sut de animale), hectogram heliocentrism, helioterapie hematologie, alcoolemie hemeralopie, hemerotec hemiatrofie hepatalgie heptaedru, heptagon hexagon hialograf, hialoid hidrocentral, hidrofob, hidrofil, hidrofug hieratic (referitor la lucruri sfinte) higrofil, higologie, higrometru hipologie, hipodrom hipnagogic hipsografie, hipsometru histeralgie histologie, histopatologie

holo-

<fr.holo-,gr.holos

ntreg asemntor pmnt medic icoan, imagine idee propriu foc pete egal o mie buz lapte pronunare, vorbire ln abdomen laringe adoraie, cult solz alb lexic, dicionar limf lac

homeo-,homo-, <fr.homeo-,homo-,gr.homoi omoos, homos -hton <gr.chthon iatr(o)-,iatrie,-iatru icon(o)ideoidioigniihtioizo-,isokilolabi(o)lact(o)-lalie -lan laparolaring(o)-latrie,-latru lepidoleuc(o)lexico-,-lexie limf(o)limni-,limno<fr.iatr(o)-,-iatrie,iatre,gr.iatros <fr.icon(o)-,gr.eikon <fr.ideo-,gr.idea <fr.idio-,gr.idios <fr.igni-,lat.ignis <fr.ichtyo-,gr.ichtys <fr.iso-,gr.isos <fr.kilo-,gr.khilioi <fr.labi(o)-,lat.labium <fr.lact(o)-,lat.lac,-ctis <fr.lalie,gr.lalein( a vorbi) <lat.lana <fr.laparo-,gr.lapara <fr.larying(o)-,gr.larynx <fr.ltrie,ltre,gr. latreuein ( a servi) <fr.lepido-,gr.lepis,-idos <fr.leuc(o)-,gr.leukos <fr.lexico-,-lexie,gr.lexikon <fr.lymph(o)-,lat.limpha (ap) <fr.limni-,limno-,gr.limne

holocaust, holocristalin homeopatie, homosexual htonian, autohton, alohton pediatru, iatrochimie iconoclast ideogram, ideografie, ideologie idiolect, idiosincrasie ignifug antropoihtiomorf, ihtiofag, ihtiologie izobar,izocor,izoedric kilometru, kilowatt labiodental (sunet articulat cu buzele i dinii) lactalbumin, lactovegetarian

laparoscopie, laparotomie laringologie, laringoscopie, laringotomie idolatrie lepidodendron leucemie, leucodermie lexicografie, lexicologie limfocit limnobiologie, limnimetru

lip(o)lit(o)-,-lit,-litic -liz locologo-,-log,logie macromagnet(o)-mahie malaco-,malacie -man1,-manie -man2 mano-manie mast(o)maximecanomegamegal(o)-,megalie melan(o)melo-mer,-merie metalometro-1,-metric,metrie,-metru metro-2 mez(o)mic(o)-

<fr.lip(o)-,gr.lipos <fr.lith(o)-,-lithe,lithique,gr.lithos <fr.-lyse,gr.lysis <fr.loco-,lat.locus <fr.logo-,-logue,logie,gr.logos <fr.macro-,gr.makros <fr.magnet(o)-, gr.magnes,etos <fr.-machie,gr.makhe <fr.malaco-,malacie , gr.malakos <fr.man-,-manie,gr.manianebunie <engl.man <fr.mano-,gr.manos-puin dens <fr.mantie,gr.manteia <fr.mast(o)-,gr.mastos <fr.maxi-,lat.maximus <fr.mecano-,gr.mekhane <fr.mega-,gr.megas-mare <fr.megal(o)-,megalie,gr.megas, megale <fr.melan(o)-,gr.melas,-nos <fr.melo-,gr.melos <fr.-mere,-merie,gr.meros <fr.metallo-,lat.metallum <fr.metro-,metrique,metrie,-metre,gr.metron <fr.metro-,gr.metra <fr.mes(o)-,gr.mesos <fr.myc(o)-,gr.mykes

grsime piatr descompunere loc cuvnt, vorbire, tiin mare magnet lupt moale pasionat, obsesie om, brbat densitate divinaie , previziune, ghicire mamel foarte mare (m)ain un milion mare negru muzic parte metal msur uter de mijloc, mijlociu ciuperc

liposolubil litologie electroliz locomobil logopedie, etnolog macrocosm magnetoscop tauromahie malacoderm (cu pielea moale) piroman, meloman tenisman, manometru chiromanie mastit maxijup mecanoterapie megahertz megalomanie melanhidroz melodram izomerie metalochimie metrologie metroanexit mezanin, mezolitic micologie

micromiel(o)miliminimi(o)mirmeco-

<fr.micro-,gr.mikros <fr.myel(o)-,gr.myelos <fr.milli-,lat.mille-o mie <fr.mini-,lat.mini <fr.myo-,gr.mys,myos

mic, a milioana parte mduv a mia parte foarte mic muchi furnic ur memorie singur, unic form motor numeros pitic, a miliarda parte navigator mort, cadavru nor rinichi nou neuron noapte salpetru zpad lege spirit, intelect

microbuz, microamper mieloblast, mielopatie miliamper minijup miocard, miologie mirmecofil misogin, mizantrop mnemotehnic, amnezie, anamnez monolog, monocrom, monogam morfologie motociclet multicolor nanism, nanomelie, nanofarad acvanaut necropol, necrolog, necromanie, necrofag nefelometrie, nefoscop nefralgie, nefrectomie neoclasicism nevralgie, nevrectomie, neurastenie nictalofobie, nictalopie nitroglicerin nivometru nomogram, agronomie noocraie (conducere a statului de ctre intelectuali)

<fr.myrmeco-,gr.myrmeks,kos mis(o)-,miz(o)- <fr.mis(o)-,gr.misein-a ur mnemo-,<fr.mnemo-,-mnes,mnezie,-mnez mnesie,gr.mneme mon(o)<fr.mon(o)-,gr.monos morf(o)-,morf,-morfism motomultinano-naut,-nautic necronefelo-,nefonefr(o)neoneur(o)-,nevr( o)nict-,nictal(o)nitr(o)niv(o)nomo-,-nom,nomie noo<fr.morph(o)-,-morphe,morphisme,gr.morphe <fr.moto-,lat. motum<movere-a mica <fr.multi-,lat.multus <fr.nano-,gr.nanos <fr.naute,-nautique, gr.nautes <fr.necro-,gr.nekros <fr.nephelo-,nepho- , gr.nephele, nephos <fr.nephr(o)-,gr.nephros <fr.neo-,gr.neos <fr.neur(o)-,nevr(o)- , gr.neuron <fr.nyct-,nyctal(o)-, gr.nyx,ktos, nyktalops <fr.nitr(o)-,lat.nitrum <fr.niv(o)-,lat.nix,-vis <fr.nomo-,-nome,nomie,gr.nomos <gr.nous

nosonucle(o)oct(o)-,octaodoodont(o)ofi(o)oftalm(o)-,oftalmie -oid,-oidal -ole(o)-,-ol oligo-om omfal(o)omniomo1-,v.homeo omo-2 oncoonicoonir(o)onoma-,onim,-onimie ont(o)oo-op,-opie,opsie,optoopoor(o)-oram

<fr.noso-,gr.nosos <fr.nucle(o)-,lat.nucleus <fr.oct(o)-,octa-, lat.octo , gr.okto <fr.odo-,gr.hodos <fr.odont(o)-,gr.odous,ontos <fr.ophi(o)-,gr.ophis <fr.ophtalm(o)-,ophtalmie,gr.ophtalmos <fr.oide,oidal,gr.eidos <fr.ole(o)-,-ol,lat.oleum <fr.olig(o)-,gr.oligos <fr.-ome,gr.-oma <fr.omphal(o)-, gr. omphalos <fr.omni-,lat.omnis

boal nucleu opt drum dinte arpe ochi aspect ulei puin tumoare ombilic tot

nosofobie, nosologie nuclear octaedru, octogenar odograf odontalgie, odontologie ofiolatrie, ofiologie oftalmolog, oftalmologie ovoid oleografie oligarhie, oligofrenie hematom omfalotomie omniscient, omniprezent omofag

<fr.omo-,gr.omos <fr.onco-,gr.onkos <fr.onycho-,gr. onyx,onykhos <fr.onir(o)-,gr.oneiros <fr.onoma-,-onyme,onymie,gr.onoma,-onymos <fr.ont(o)-,gr.on,-tos <fr.oo-,gr.oon <fr.-ope,-opie,opsie,opto- ,gr.ops,optos <fr.opo-,gr.opos <fr.or(o)-,lat.os,oris <fr.-orama,gr.orama

crud

volum,mas,tum oncologie oare unghie onicofagie vis nume fiin ou ochi, vedere suc gur privelite oniromanie, onirism onomasiologie, onomastic ontogenie, ontogenez, ontologie oocit, oogamie, oogenez optic, ambliopie opoterapie oral, oralitate panoram

organoorhi-,orhid(o)ornit(o)oroortoosmooste(o)-,-ost ostreiot(o)ovo-,ovioxi-oz1(sufix) -oz2(sufix) pahipaleopalinpan-, pant(o) paremioparipartenopato-,-pat,patie patri-, patro-

<fr.organo-,lat .organum gr.organon <fr.orchi-,gr.orkhis,-idos <fr.ornith(o)-,gr.ornis,ithos <fr.oro-,gr.oros <fr.ortho-,gr.orthos <fr.osmo-,gr.osmos <fr.oste(o)-,-oste,gr.osteon <fr.ostrei-,lat.ostrea ,gr.ostreon <fr.ot(o)-,gr.ous,otos <fr.ovo-,ovi-,lat.ovum <fr.oxy-,gr.oxys <fr.-ose <fr.-ose,gr.-osis <fr.pachy-,gr.pachys <fr.paleo-,gr.palaios <fr.palin-,gr.palin <fr.pan-,pant(o)-,gr.pas,ntos <it.pari-,lat.par <fr.partheno-,gr.parthenos <fr.patho-,-pathe,pathe,gr.pathos <fr.patri-,patro-,lat.pater, -tris

organ(ic) testicul pasre munte drept, corect impuls os stridie ureche ou ascuit, muctor glucide boal neinflamatorie gros vechi din nou tot, universal proverb egal fecioar boal printe, tat

organogenez, orhialgie, orhidectomie ornitologie orogenez, orografie ortoepie, ortografie, ortopedie osmometru ostealgie, osteologie ostreicultur otalgie, otorinolaringologie ovogenez, ovoscop

fructoz spondiloz pahiderm paleoclimat, paleografie palindrom, palingenez panaceu, panatenee, panteism paremiologie parisilabic partenogenez patogen, patogenie, patologie patriarhat, patrimoniu (avere motenit de la prini, bunuri ale unei persoane sau colectiviti) pedichiur,, pediculoz, ortoped,

pedi-1,-ped,pedie

<fr.pedi-,-pede,pedie,lat.pes, pedis

picior

pedi- ,pedo -,pedie pedo-2 -penie pent(a)-

<fr.pedi-,pedo-,-pedie , gr.pais, paidos, paideiainstruire <fr.pedo-,gr.pedon <fr.-penie,gr.penia <fr.pent(a)-,gr.pente

copil

sol lips cinci

ortopedie pediatrie, logoped, logopedie, pedagogie, pedologie (tiin despre copil) pedologie (studiul solurilor) pentatlon, pentadactil, pentad (perioad de cinci zile) -din german

-pepsie peripetri-,petro-pexie picnopicopiel(o)piezopinacopiopiropiscipitec(o)-,-pitec plan(i)-,-plan plasm(o)-,plasm plast-,-plast,plastie -plazie

<fr.pepsie,gr.pepsis <fr.peri-,gr.peri <fr.petro-,gr.petros <fr.-pexie,gr.pexis <fr.pycno-,gr.pyhnos <fr.pico-,it. picoolo-mic <fr.pyel(o)-,gr.pyelos <fr.piezo-,gr.piezein <fr.pinaco-,gr.pinax,-akostablou <fr.pyo-,gr.pyon <fr.pyro-,gr.pyr,-os <fr.pisci-,lat.piscis <fr.pithec(o)-,pitheque,gr.pithekos <fr.plan(i)-,-plane ,lat. planus <fr.plasm(o)-,plasme, gr.plasma <fr.plast-,-plaste,plastie,gr.plastos <fr.plaisie,gr.plasisformaie

digestie n jurul piatr fixare dens, compact, frecvent de un bilion de ori mai mic bazinet presiune tablou puroi foc pete maimu plan plasm modelat alterare de esut pericard, pericarp (nveli al unui fruct) petrografie picnometru, picnomorf picofarad pielografie, pielonefrit piezometru pinacotec piodermit pirofobie, piromanie, piromanie piscicultur pitecantrop planiglob plasmochimie plastifiant, leucoplast

-plegie pleio-,pleisto-, pleo-,plioplesiopleur(o)pluriplutopluviopnee,pneum(o) -, pneumat(o)pod(o)-,-pod poichilo-poiez -pol poliportposopotamo-,potam primi-,primoproctoprot(o)proter(o)pseud(o)psih(o)pter(o)-,-pter pteridopueriradici-

<fr.plegie,gr.plessein-a lovi <fr.pleio-,pleisto-,pleo-,plio -,gr.pleion <fr.plesio-,gr.plesios <fr.pleur(o)-,gr.pleuron <fr.pluri-,lat.plures <fr.plouto-,gr.ploutos <fr.pluvio-,lat.pluvia <fr.-pnee,pneum(o)-, pneumat(o)-,gr.pneumon , pneuma,-atos <fr.pod(o)-,-pode,gr.pous, podos <fr.poikilo-,gr.poikilos <fr.poiese,gr.poiein-a face <fr.pole,gr.polis <fr.poly-,gr.polys <fr.porte<fr.poso-,gr.posos <fr.potamo-,-potame, gr.potamos <fr.primi-,primo-,lat.primu s <fr.procto-,gr.proktos <fr.prot(o)-,gr.protos <fr.proter(o)-,gr.proteros <fr.pseud(o)-,gr.pseudos <fr.psych(o)-,gr.psyche <fr.pter(o)-,-ptere , gr.pteron <fr.pterido-,gr.pteris,-idos <fr.pueri-,lat. puer <fr.radici-,lat.radix,-icis

paralizie (mai) mult, numeros vecin, aproape coast, pleur mai muli bogie ploaie aer, respiraie, plmn picior variat formare ora numeros care poart, duce doz fluviu primul anus primul anterior fals psihic arip ferig copil rdcin

hemiplegie pleonasm?, pleiad

pleurectomie, pleurezie pluricelular plutocraie pluvial, pluviometru, pluviograf pneumatic, pneumograf, pneumoragie podometru, gasteropode poichiloterm

metropol polinuclear portavion posologie potamologie primipar (femeie la prima natere) proctalgie, proctologie protagonist, prototip proterozoic pseudonim psihanaliz pterozaurieni pteridofite puericultur radiciform

radio-rafie -ragie rahirect(i)-ree,reorin(o)rizo-,-riz salisaprosarcosaur(o)-,-zaur scaf(o)-,-scaf scatoschizoscinti-,scintil(o )scler(o)seism(o)selen(o)selfsemasemisemio-,semeiosept-,-sepsie

<fr.radio-,lat.radius <fr.raphie <fr.-rhagie,gr.rhage <fr.rachi-,gr.rachis <fr.rect(i)-,lat.rectus <fr.-rhee,rheo-,gr.rhein <fr.rhin(o)-,gr.rhis,-nos <fr.rhizo-,-rhize,gr.rhiza <fr.sali<fr.sapro-,gr.sapros <fr.sarco-,gr.sarks,-kos <fr.saur(o)-,-saure, gr.sauros <fr.scaph(o)-,-scaphe, gr.skaphe <fr.scato-,gr.skor, skatos <fr.schizo-,gr.skhizein-a despica <fr.scinti-,scintill(o)-, lat.scintilla <fr.scler(o)-,gr.skleros <fr.seism(o)-,gr.seismos <fr.selen(o)-,gr.selene <fr.self-,engl.self <fr.sema-,gr.sema <fr.semi-,lat.semi <fr.semio-,semeio-,gr.semei on <fr.engl.sept-,sepsie,gr.septikos, sepsis

raz sutur chirurgical fisur,curgere coloan vertebral drept a curge, curent nas rdcin sare putred carne reptil barc excrement mprit scnteie rigid, dur cutremur, vibraie Lun, lunar nsui semn jumtate semn infecie

radiografie

hemoragie rahialgie rectangular, rectiliniu reologie, reometru rinalgie rizoderm, rizosfer salifer saprofag, saprofit sarcofag, sarcom saurieni scafandru scatologie schizofite scintilaie, scintigram sclerodermie, scleroscop seismograf selenografie selfinducie semafor semicentenar semiologie (studiul semnelor unor boli) septicemie (infecie generalizat a sngelui)

serosfer(o)-,-sfer sfigmosial(o)sider(o)silv(i)-,silvosimilisin(o)sinistro-

<fr.sero-,lat.serum <fr.spher(o)-,-sphere, lat.sphaera,gr.sphaira <fr.sphygmo-,gr.sphygmos <fr.sial(o)-,gr.sialon <fr.sider(o)-,gr.sideros <fr.sylv(i)-,sylvo-,lat.silva <fr.simili-,lat.similis <fr.sin(o)-,lat.Sina-China <fr.sinistro-,lat.sinister

ser glob puls saliv fier pdure asemntor China stng societate corp spectru peter smn spiral viscere splin smn ciorchine care st oprire grsime acoperi strmt solid,n relief piept coloan gur saiu

serologie sferometru sfigmograf sialalog, sialoree siderografie silvestru similigravur sinologie, sinantrop sinistrocardie sociolingvistic somatologie spectrofotometrie speologie spermatogenez spirochet splanhnologie splenografie sporifer stafilococ statoscop hemostaz steatoliz stegozaur stenobiont, stenogram stereogram stetoscop stilobat stomatologie strabotomie

socio<fr.socio-,lat.socius-tovar somat(o)-,-zom <fr.somat(o)-,-some, gr.soma,-tos spectr(o)<fr.spectr(o)-,lat.spectrum spe(o)<fr.speo-,gr.speos spermat(o)-,<fr.spermat(o)-,-sperme sperm,spermo- ,spermo-,gr.sperma,-tos spiro<fr.spiro-,gr.speira splanhnosplen(o)spor(o)stafilostato-,-stat -staz,-stazie stear(o)-,steat( o)stego-,-stegie stenostereostetostilostomat(o)-,stom,-stomie strab(o)<fr.splanchno-, gr. splanchna <fr.splen(o)-,lat.,gr.splen <fr.spor(o)-,gr.sporos <fr.staphylo-,gr.staphyle <fr.stato-,-state,gr.statos <fr-stase,-stasie,gr.stasis <fr.stear(o)-,-steato-, gr.stear,-atos <fr.stego-,-stegie,gr.stegos <fr.steno-,gr.stenos <fr.stereo <fr.stetho-,gr.stethos <fr.stylo-,gr.stylos <fr.stomat(o)-,-stome,stomie,gr.stoma,-tos <fr.strab(o)-,gr.strabos

strato-,stratistreptostrobo-taf tahi-,taheo-,ta hotalasotanatotaumattautotaxi-,taxie-,taxo-tec tehn(o)-,tehnie teleteleotenoteo-terapie terato-teriu term(o)-,term,-termie tetr(a)-tez tifl(o)-

<fr.strato-,strati-,lat. stratum <fr.strepto-,gr.streptos <fr.strobo-,gr.strobos <fr.-taphe,gr.taphos <fr.tachy-,tacheo-, germ.tacho-,gr.takhys, takheos <fr.thalasso-,gr.thalassa <fr.thanato-,gr.tanathos <fr.thaumat-,gr.thauma,-tos <fr.tauto-,gr.tauto <fr.taxi-,-taxie,-taxo-, gr.taxis <fr.theque,gr.theke <fr.techn(o)-,-technie,gr.tekhne <fr.tele-,gr.tele <fr.teleo-,gr.teleos <fr.teno-,gr.tenon <fr.theo-,gr.theos <fr.-therapie,gr. therapeia <fr.terato-,gr.tera,-atos <fr.-therium,gr.therion <fr.therm(o)-,-therme,thermie,gr.thermos <fr.tetr(a)-,gr.tetra <fr.-these,gr.thesis <fr.typhl(o)-,gr.typhlos

strat rsucit rotaie mormnt rapid mare moarte minune acelai ordine, clasificare dulap, cutie, colecie meserie, tehnic departe, televiziune scop tendon zeu, divinitate ngrijire monstru fiar cald patru aezare, susinere, prezentare orb, cec (parte a intestinului

stratosfer streptococ stroboscop cenotaf, epitaf tahiaritmie, tahicardie, tahipnee, tahometru talasofobie, talasoterapie tanatofobie, tanatologie taumaturg tautologie, tautocron taxonomie (tiina clasificrii organismelor vii) pinacotec, bibliotec tehnocrat, tehnologie, zootehnie telecomand, telecabin teleologie (teoria finalitii) tenotomie teocraie, teofanie, teozofie talasoterapie teratogen, teratologie

termocentral, hipotermie tetralogie, tetravalent

tiflologie, tiflopedagogie

gros) tiotip(o)-,-tip,tipie tomo-,-tom,tomie tono-,-tonie topotritribotricotrihotrof(o)-,-trof,trofie troglotrombo-tron <fr.thio-,gr.theion <fr.typ(o)-,-type,-typie,gr. typos <fr.tomo-,-tome,tomie,gr.tomos, tomia <fr.tono-,-tonie,gr.tonos <fr.topo-,gr.topos <fr.tri-,gr.,lat.tri <fr.tribo-,gr.tribein,-a freca <fr.tricho-,gr.thrix,-khos <fr.tricho-,gr.tricha <fr.troph(o)-,-trophe,trophie,gr.trophe <fr.troglo-,gr.trogle <fr.thrombo-,gr.thrombos <engl.-tron sulf model, care imprim tiere, incizie tensiune loc trei frecare pr n trei hran peter cheag de snge tub cu vid, accelerator de particule elementare ntoarcere turbin unul singur care face, creator urin vas, canal vierme viu mnctor

(educarea nevztorilor) tioalcool tipologie, prototip, stereotipie tomografie, nefrectomie, toracotomie tonometrie topografie triatlon tribologie, tribometrie tricofiie (chelire) trihotomie trofopatie, trofism troglobie, troglodit tromboflebit, trombopoiez

trop(o)-,-trop,tropie,tropism turbouni-urg,-urgie uro-,-urez,urie vas(o)verm(i)vivi-vor

<fr.trop(o)-,-trop,-tropie,tropisme,gr.tropos <fr.turbo-,lat.turbo-vrtej <fr.uni-,lat.unus <fr.urge,-urgie,gr.ourgos, ourgia <fr.uro-,-urese,-urie, gr.ouron <fr.vas(o)-,lat.vas <fr.verm(i)-,lat.vermis <fr.vivi-,lat.vivus <fr.-vore,lat.vorare-a mnca

turbogenerator unicelular taumaturg, dramaturg urografie, urologie vasoconstrictor vermicid vivipar, vivisecie carnivor, omnivor

xant(o)xen(o)xer(o)xif(o)xil(o)zahar(o)zigozim(o)zo(o)-,-zoar,zoic -zof,-zofie/sof,-sofie

<fr.xanth(o)-,gr.xanthos <fr.xen(o)-,gr.xenos <fr.xer(o)-,xeros <fr.xipho-,gr.xiphos <fr.xyl(o)-,gr.xylon <fr.sacchar(o)-,lat. saccharum,gr. sakkharon <fr.zygo-,gr.zygon <fr.zym(o)-,gr.zyme <fr.zo(o)-,-zoire,zoique,gr.zoon <fr.-sophe, -sophie ,gr.sophos, sophia

galben strin uscat sabie lemn zahr jug drojdie, ferment animal nelept, nelepciune

xantocromie, xantoderm xenofob, xenofil xerodermie, xerofit xifoid xilofag, xilologie zaharimetrie zigomorf zimotehnie zoantropie, zoologie, zoolatrie filozof, filozofie/filosof, filosofie