P. 1
Mecatronica

Mecatronica

|Views: 29|Likes:
Published by Liviu Radu Popescu

More info:

Published by: Liviu Radu Popescu on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

_

pi

).~_ ,~llCu;;lu
.1S'_

~lic91I!jI'" ~ll(Oi<l.,I~ ~jmr'l.,. de .• • •. 1"tt.:.dcr"-O_I'M,iu,,~ .. ... flc"illn"_[~,

4.1.~. "1i<oilW,, d'rnidal~ ~licoid"Je

1..gl,~I~ 1111n plllllllt •.TII.,. 4.1.:1,.1. 4, 1.2.~. Ge~~.r.lllllll_ Noji".~l e.t.z.r.r. ~.I,Z,2_~., 4.1.2..2_"'_

c

••

,....

4, ..J ••

.\rclI.riL" J.'.I.1.

C}"!iik .... ,, <.1", f'~""rc •. ,.

'\rc"ril~
ar:"ri

J,"
J.j.1. r'" .I.fj. J.6.1. J.~_2_ i\ra~riLe

l.~. Ar<;",i]~

prilfLn" fell"~lllJl~l~ l)clio,ijie ..••• ,

l:i"lem~lJ.,dc bim&""jke (:~nc.amlili C~lc,,[~1 ;1.6.~.1.

J:no;:,-.;w

lI!II;m~ de "l""""~re. •. ..

0(_1.2,2.:l.1'rfll:a.eaLil.lirr.icJ. l'.l·Il(:;,-"", !ldd~ I!i/ll~talko. "'_I,Z.2 ..~. l"r~"".CB M,,","ofll ••. de "".Iogcbrc

M~",'il": Th!tc;,L\i";"",, J~

s::-.,g.,iil •
ap.;l.~u..

J,ti,2.~. Forin ,:[,7. ~Iombra"~l,,, ).1, I. G~ner;l.lil:tli, 3,1,2. ),I~"'l.>ranl!.le J.7.1. J.i.l.J.

+tt

4. Ll.}.

t..... ~nh" i

mlc¥>ra,~3. I.~d,-i.i ~i I'd;'~~r<:a ·~~L1rii .. C~ra(.tmi,ar~_ CRJcul~i ..ri~~ . l 1>I.1~'-;~lc _ .••• !edial~ ""llile,. f"lllrilur ~ l"gll.Il!<lo-r ci!in,

1.1.~.4. L~~lIr!lh ci1illLl(ite

J.6.2.3. {;i,ku.l", I~ [O~;""tn;"'" ~t;..~ilic-t.r~ pL;",~ D~al"'--;a11l -eerauee nomela!l.:;c .••. (!1!!~ibi!cJ •. ~.I.:.j.

e.r.z.e.i.
~_1.2.1.J.

~. L.Z,iL

Ca.lc~1111 la(::lrdOI oo.~<tr"c\i·, lal!b-e!o. rtlu """~

~.lJind:icc .. all'

laJ[Jirclo.t· dli:lil,-lc"

01..1.2,-1.-1_ l'ortt,,,lc .j.I.Z.~_,_ p,.e~lti",

1. C1s5;;i~i~. Jol~onbn.Mle

,1.?_~_2. M~tl\hr"L1~IG "C1.1 ..1. Mcru.bf"'I~I~

J.7.'I. }
l.S.I. J.&.2. J.~.j..

.,mc~
QUdul,;,.l ..

4, 1.2.1.~. La~"rclo Ll,JI;~",,1e ((i~k., ~.1.2 ..1_~_ ",,:.role

lI.I"mbm~ele }.7_~.\,

4_1.z..~. 1. C~n<:1"a1il:.~i eentce Umple O"dllwt"' __ 1/5 0(,1.2.$.J, C-'1h~jeJ.~

G;;~~rilliC~\i.• ~IML{l..:il.r~ m"mlmo.ceh}r ••• ,,~JlIlill-O arupm . , ••.•••.... lllbll"iloT (I!ldu\;l'~ c"l.;nlului

~.i.~.<:.CalCIJIu.!

_l.8.1'\J""J'itl:Il~.;Iu]a;t",[.'lfll.il.no:l.c)

c.. ... cteri~
1'c~ri.l Illll~~"f.o-

.. re. G<'m...-alilll.li Il1bu<iID' Lucilcdhii

@

~l cllk"[,,L

""crntrice Il"d~bt~ .

'" '"
\'>2 ;~~ [~1 19')

~.1.2.'_~. n~I>I.-,j"l
• 4.1.2_~ .. I.a~;i.n:l~ "'4.1.2.7, 'L.agn,de 4,12.7.1. 4.1.2-.7.2, 4.1.2.1.J, ~.J,2.'_~, 'I, 1,2:i_~. p~nlTll Calc."lul Cal(rulll C",l"ul~l

lilgjh~JlIT c<>n1ce •. CU ~Ilpr:il~e ruerico ..

virtu,:. ...
• pent-r<L "'<inri ·'<:rrIC&M •••• ••. l~1 '~;_[!UJi 29! ~9i l,,~b-e'i"

C"T-'l.thd"'XD

-.l.S'.

~:e~~i~l:~L~;:~~;:,'iI.or

~.~.I, C~J';!l.I:l~,i",ue_ C~ccralLliiti 3.~.2. l.~.1. C~]i:tJl~l ;g!S~~i' lublll !"tml~i '}.9.J. FO~ld~ dill

l~,~I-or Jl~~tru ,,;~.r\lri ~.iw"t'\k trodi ((J.U~-'Itt de jce . penrru R,.h~:",~ ee ~;lkul.. cO:L.tn,cli·~e

Bow-tlcp. .••. ID(\IlllmetriC.... ''''''m'mletric~ ale"l...!

~,1.2.i.~. R"'X>~un~Ari l'mtJJe",~

B~tJ.f(_lo",.

206

EJ~ 1~~,~lQI pf:nITU

J.9c,',
3.10. .UIl. 1.

!I~;c,~~. ~.i:";nd~al~uh,l
din c:au<;.i(,(•. Prop'i.o:llili calc"I
1fIijt,j,wO'T

(;u_1~u]ll.Il3. re"L.tCl,Ill",

!I'~rilo!'

i"i.;oJe.~Iiwidala

Z08

au

4, I..).. l-"-~~Tck ~.I.j..1.

ell

IL''''''1lJ"¢

il.rcllrlJe-

G."lI',,~h:.ri~are. r.ng'Lr~k G'ill;~<liu"'nke h\clN
(.j

;tl)) JOli . Ii,,,,,,~~tk~. .•. .j17 :lLS ;:;11 .. 331 3.il . h}r:tt!.l~o.lirJ r"]Jl".~~I' JJ~ )1(1 dil; rI,hnCllt gir<l"CD"i~ )I~

""

~Oj.

L. c:.o.,,~c!~rilar-;,. <4 ,io-idaN<I ~I ,,,bod! C.. leul"i ~.I.t.:I_'I. ~,I, t.az. 1.!,[,3.'!. i_l.I.Z.j. 1. I, I,-t. Mbol'," ~_I,1.i.1. 1.1.1.1.2.

•. t .. ....,,"'lieu /i-..4 •.

~.1.3,2. 1_-D.!l1l.re1~ t. L,],:I. 1.I.J,~. l._ul:,ifimtia 4,1.).1.Z, ~.1.3.~ __J.. 21oi'1.1.3,.'i.

,. 1I;L~, E:I~nl~~m

•• ,1.. -r-olat·i~ .

P.J."' .... j,'~pe,,~t'lI
".\,

f'!II"'. L L

EIMialll-cre

;>WIlru IIt,W(J.""'" rnilC-lidl d.up~i.: CIa.HLt<"lJ"e o!iiklr

~.1.1.~_ L, C~"'~leri~.ora

ostue
~.l_

f-"'-~5x<:I~ hidm"wtic.....

~.I,I, I. UO'Ii'Lill.:.

I..-u.g~rcle

S"N;;t"lio",...

1.2.

"o~iuni pthind. prirl

si.;;t~",el~ de "ng~.~...

~.l.l.J.

C~lenl~l ."boTj\.;;.r

dre[1i, Ia;

."

220

+.
'l(~-1.1.

L,J,ii, l.ab~.d~

!i~te,il<lI'e... r051<'>1!ollf<!- •• l'riviml ~in~malk",~;

A"b,,::aleulul ArLe~a-.I':"lul \'~i!i~I"".1. V""i1ica<~ tl~xibili . • Ca"lC:!I':,iuf6.

1.On;.\"""

.
etlll\,!ibil~ • 21\

l~g:U-ele "'.1.1.1. 1.1.1.2.

P'" b,a:m tl)nsillnilc,· la. lu""_~io .:-.-ld&.\., ta. riA<tlilale. . Conruuet:i<Ilw;lblJJ... •

Co_l·"~ttJ:i~:J.r"_". Clils.iik'Lre Ek!ulenm i.I. ...2.2, ~.1.'.'.3,

".I.1.J,).Y.,.-ificare.;,la.ob~:L.

....

:lz~ zzs

•. L.'1.:/, I. C~lleml<tiC;L nlln'~utilor ,\fom<,.nlu] ll"'I" ,lin til de f,-~",-","o 'Jin r"l~lt"'ll.. fi ~(c~llli .. ce~erifug.~ rulrnll.,,~i, .•• ruul'~"li

z.u

1.1.'.J.

T~nl;u~ilo

CM:o.Lui ",rbo.rilu~

'I, 1.'1.4. J~curlla

valonle dcvcnind mai marl en cresterea varh~tjcl sarcinii) : k~ - coeficlcnt ce tine s~ama de sensu! de rotatie. fiind cgol cu 1 la rotatia in sens invcrs tnH1~urani ultimului strat si cuprins fntre 1,4 ... 1,8 Ja rota tie in ambele sensuri (creste cu ,diametrul arborelui}: k3 - coeficient ce depinde de tipul tubului .~jde modul de fixare a acestuia (cuprins tntre 0,8 ~i 1,4, valorile mid fiind valabile pentru tubul rigid, iar cele mari pentru intervale de fixare mai mari); 1) - randamentul transmisiei care" s-a determinat pentru turatia de 3000 rotJmin, temperatura mediului de (20 ... 30j<'C, raza de curbura minima indicate pentru arbore in timpul exploatarii, iar ungerea fiind efectuata cu lubrifiantul indicat pentru transmisia respectiva : valorile randamentului scad eu numarul tndoirilor arborelui si cu micsorarea razelor lui de curbura. Pe Ibaza momentului de calcul ,M!e, tintnd seama de raza de ccrbura P sub care Iucreaza arborele, deci de pozijia punctelor undc stnt amplasate elcmcntul motor si eel condus, si pc baza turatiei de regim Jl a motorului, fie alcge tipul transmisiei, astfel ea

4.1.2. LAGARELE PRIN ALUNICA"e 1,1.2.1. GENERALIIA.T!, CLASIFI.cAR~,

Una dintre problemele constructive importante ale mecanicii 'fine 0 repreainta sprijinirea partllor mobile-ale apa~atelor. Elementele co~structive, care au rolul sa asigure mlscarea relattvatritredoua piese, sustintnd sistemele mobile, se numesc, dupa cae. Iagare saul'ghidaje de translatie. ' , In miscarea de rotatier elementelede sprijin sau rezemare sint Iagarele' in care osiile si arborii se sprijina prin'intermediulfusurilor ~i pivotilor', Rezulta, deci, di fusurile si pivotii stnt parti.componente 'ale osiilor ~i arborilorv'fiiad construite 'dintr-o singura 'bucata cu ace~tia' reprtd:ntind_poJ1:iunile pe care. osiile si arborii se reazem~, in -lagare. Ca o-consecinta 'a' rolilluil fuhctional, fusurile si Iagarele se studiaza de regula tmpreuna ';,in plus.' dimensiunile

ri

f~~~~~al:a~l:

:t~e~;l~;~e1~:~~~terit~lstr~5tlv~~~,inflllen~~rlalt-~,' ',3etiprdc, este

unde: J.1i", este mornentul pe care-l poate transmite arborelc : .', turatia maxima pentru transmisia data. .. Razade curbura minima admisibila se poate determina cu ajutorul rela1'01 p, ~ (15 ... 30.) D. ~le'gerea c?mponentelor .arborelui Incepe ell tubul de protcctie. Forma acesttna se stabileste concomiteut eu arborele, deoarece paramctr ii cinematiel si functionali ai sai stnt conditionati de acesta. Trebuie in vederc eft rapcrtul dintre diametrul interior al tubului de protectie diarnetrul arbcrelui

'1:il raport cu nallJr,a freciirii din: Iagare, acestea so. sub'divizeaz~' in lagd-rd prill, alwnecare (ftecare de alunecare) ~1"ldgay'J pi-in rul~re sau cu. r'lumen;l (frecare de rostogolire). 1 I , 1_J., '1)< ! Tintndu-se seama de directia sarcinii principale f<ita de axa de: rota~le.

'» ,sa

fie!!i::;= 1,2, .. 1,3, pentru

0

asarnblare

corcspunzatoarc a

La definitivarea diametrelor srrmelor din care sc tine scama de indicele de infasurare spirelor

celbr den a parti co~~onente.

.:».
D" undc, d., estc diametrul sfrmei pc stratul i; D", - diametrul mediu al stratului i, Trebuie. de asemenea, sa se tina seama de alungirea relative 8,;. Dad. so neglijeazh unghiul de infasurarc a spirelor. <:i se poate determina cu relatia:

a

~!!~~;eti~~ a c~~~~~~~ c~~p~~~~:~ac!r~~~~rn~ap~~~~~c~~~; axei fusului, care, in acest caz , se numeste jus axial [Sau Pivot. IDcoal·(;!ctl\ In executia practica, rareori exista 0 directie-unica a sarcinii, este necesur !In 61i1 asigure posibilitateaipreluarii attt .a fortelcr radiale, <Cit si.a celor axiale. 1 Sprijinirea se poate executa la capetele arborelui unilateral sau bilateral, prin fusuri frontale sau Pe cor_pul arborelui; prin fusuri il.}terrnediare. Ghidajele de, transla~ie, sprijin~, glislerele, clemente ce sustin par~ile mobile aflate in miscare de trans1atie.,tlrrap6~~\cu p.atura frecarii ~ighid~jc1e de tran~latie pot fi prin alunecare saiiprin rostogollre (c~ b¥'J'~au Cill rol~). DIU categoria elementelor de rezemare pentru ~i~ar~a, Ide' rotatie mal fac parte si Iagarele cu elemente elastica, cu mercer. _~agnetice san electro-statice, aplicatc excluslv tn constructiile mecanicii fine. In ultimul au tnceput sa fie "utiliz<l;te Xi sprijinirile pe, ban~a., ' ; .: \ PrincipaWe conditfi pe clare trebuie sa Ie indeplineasca elementele do rezemarc, utilizate in meeanica fina, slnt : frecare ~it ma i mica : asigururen unei preciaii maximo pentru deplasarea elementului mobil; 'functlonare sigura pentru un joc cit mai mic ~i pentru un domeniu cit mai mare de varia tie a temperaturii : capacitate buna de preluare a: sarcinilor.vsi de functionare ~n, regimurlle vibratorii sau cu soc : uzura minima si posibilitatea compensartl ei; executie usoara. montaj ~i demontaj rapid: constructie simpla -?i ieftin!\. Cerintele majore stnt desigur. in ultima instanta , micsorarea fredi.rii si a uzurii ; deoi fenomenul fiaic caracteristic, legat de functionarea Iagarelcr si ghidajelor, il constituie frecarea ~i Iegat de aceasta uzur a.

/~~i~::;~'

I£~e~~

titrtP

unde : I"",e cste lungimea cercului exterior al stratului: 1m Iungirnea culu i mediu al stratului. De la caz la caz ex~sUi pre,scriptii pentru c{ ~i E:j. Stratul exterior, care c::;te eel mai important ill ceea co. prive~te transmitcl-ea lUi~dirii, v<l:avea. dcsigur cel mai mare indite de f\JH'i~urare.
-c

4.1.2.2. NOTIUNI

PRIVIND FENOMENELE DE FRECARE

4.1.2.2. L Defini!ie. De~i, in general, fenomenele de frecare nu se difcrentiaza pe~tru, diferitele domen:! ale tehnicii, totu~i pot prezenta, de la caz la caz, anUlpitc particularitflti izvorite din conditii geometrice, dimensionale ~i de precizie functiona15. 23~

234

valorilc devenind mai mati

~~JJ~~~a~ri~l~\l~~I~~n;~td~i ~~~l, sur! (creste Cl.I diametrul arborclu i) : k3 - coencleat ce ,(1epindc d~ tipul tubului ~l de modul de fixarc a acesmia [cuprins tntre O,S .~l 1,4, valorile mici fiind valabile pentru tubul rigid, iar cele mari p€ntru intervale de fixare mai marl): Yj - randamentul rransmisiei care. s-a dctcrminat penrru turatia de 3000 rot/mill, temperatura medinhii de (20 ... 30tC. raza de CUTbuT3 minima illdiea,ta pentru ,nrborc in tunpul exploatarii. iar ungerea Hind efecll.l.ltti en lubrifiantul indicat pentrn transmisia respectiva : valcr-ile randameniului scad cu l1um.arul Indoirilor arborelui *i cu micsorarea razelor lui de curbura. Pe baza monientului de calcul .ilf1e, tintnd seama de raza de curbura p sub tnrc lucreaza arborele. dec! de pozitta punctelor uncle sinf amplasate elcmentul motor si eel ~ondus:, si pe baza turajiei de regitn a motorultu, 11(1lcge tipnl transmisici, astfel ca u
ii·

rC~lt;U~ ~~~ j~{:Ztt:i~~a~;~~l~n:·~~~ i :~1\.~ ~~

ell

cresterea

varia1ici

sarcinii) :

k2 -

coeficicnt

1.1.2. LACiARELEPRIN .\.VNIiC
.01.1.1.1. GENEMl.l1)\TI,

.. ",E

CLA.SlfICAREI

Una dintre problemelc constructive lrnportante a:~e mecanicii fine 0 rcprezinta sprijinlrea partilor mobile ale aparatelor , Elemcntele constructive, care au rolul sa aslgcre miscarca relattva lntre dona picse, sustiuind sistemele mobile, se numesc, dupa caa. lag-are san ghidhje de translatie. .

unde : Jim este momentul pe care-I pccte tr ansmitc arbcrele : I".,.,,-~ - turatia maxima pentru trnnsrnisia (lata. RELzade curburf minima admisibila se poate determine ell ajutcrul relutiel p, - ([5 ... 30) D t~egerea componentclor arborelui .tncepe en tubul de protecjte. Forrnn acestuia _~e$tabnq~e concomltent ell arborele, deoarccc p~r;)mC:tTii cinemat ieli ~i tunctiouali ai sai stnt conditionati de acesta. Trcbule avut in vedere ell mpcrtul dintre diametml interior al uibulul de protectie d~ ]i diamerrul Ii.J·borcluj r.D .sii. fie!!!:_ = 1,2 ... l,~;, peutru 0 asamblare corespunaatonre a D odor dcua p;5rti componcntc. La dcf'initivarea diametrelor strmelor din care se contecticnrazd :J.rborii .:;0 tine scamu de indicele de iDHL~umrea spirclor C". rlat. ric Taportlil:

ill deci. ca Jusurile ~i ptvotii sint parti.ccmponente ale oslllor ~l arborilor, fiind ccnstruite dintr-o singura bucata ell acestia !?i rcpreaenttnd portiunlle pe care osiile ~i arbor-ii se reazcma in Jagare. Ca o 'consecurta a rotului-funcjional, fusurilc :;.i lagarele sc scudiaza de regula tmpreuna : in plus.tdlmebslunile principale ale ucestor clemente ccnstructlve, intjuenttntlu-se-treciproc. este indicae su fie stabilite concomitent. ,.. "ln raport cu natura f:red.rii din Iagtire. acestca se subdivieeaza in lagdr~ pffn ahl11-et;are (frecare de alunecare) si' ldgt1rt prin ndere sau cu roi1HtlJtjt (Irecarc de rostogolire). " I Tinindu-se scama de directia sarcinii principale fa~a de axa de- rot.a.Ue,
I' I',!

car!~~r~~r:;b~:~ir~t:~~iji~l~;~~;~~c~!:a;~!i;t:l~;il~~?~ei~:t~t!t. ~~:dr!~:

.!~~t::t~~;L~i~a~~~l~~li\~l~ru~~~~t;~~~~t ti~~t.~~~ tncepct sa fie utilizatc si sprijinirile p;; banda. .'
I.
I

axei fusului, care, 'in acest Cat, se numeste im: axial sa'Upivot. JD~oal'OC(l\tn execupia practfca, rarcori exists 0 direcpe -unica a sarcinii, este n(:(;c$a.~·1\ :iO 8 asigure pcsibilitatea preluarii erte a Iortelor radiale, ctt ~i a celor axiale, Sprijinirca se poate executa Ia capetele arborelui unilateral eau bilateral, prin fusuri trontale sau pe corpu~ _&I'borel~i\V.in, fusuri intermediare. Chidajele de translatle sprijina g1i~~erck~ clemente ce sustin J?!iTlile mobile aflate in mi~caT? de translatie. !~ raport'cu natura ire~~ii ~igludajcle de translajie pet fi prill alunecare sau prlri rostogollre (cu bile sau cu rOle). Din catcgoria elementetor de rczemare pentru miscurea de rotajic mal

~a.f~ti!eacru~~i~~ ;'~~i;:;:;~' c~:p~:~::,ac~;~·~ap;i~cf;~~d~~~

,Jhe~ii:

undo, tnlui
50

Trebnie, de asemenca. s:i sc tina searaa de aluugirea relativa ~. Dad, ncglijea~;j ungbiul de tnfasurare a spirelor, E:t se POHt<:',determine eu relatia ~

a'i eete diametrul sirmci pc stratnl i; t.

D!; -

diametrul

mediu al stra-

€1---------;;:;---------;;zD,~
unde: l:ului

_'~~I-lm _ r.(l\rt!!lJ-r.Dn -I~---

_

D~t+d,,'

d

j,

Principalcle condltif pe care trebu ie sa Ie indeplineasca elementele do rezcmare, utillzate in mecanica fina, ::;int: frecare cit rnui m.ic~; aslgurarea unci precizii mexime pcntru deplasarea elemenhilni mobil; functlonare sigu.nJ.pcntru un joe ctt mai mlc ~i pentru un dcmesnu cit mai mare de vudllli-.: a tempcraturii : capacitate bunJ. de prelnarc a. sarcinilcr ~ide Juncnonare In regimudle v-ibratorii sau cu sec: minima _~i posibnitatea com~cn$atil ei: cxecutie uscara, montaj '}i dcmontaj rapid; ccnstructie slmpl:'i ~i leitiu~, Ceri:~*':le majore sint .de!)igl,lr. in ultima instanta. micsorarea trec-l'i.rii ~-j a uzurii; doei ienomemd fide c::a.l:acteristk" legat de fUllctionartil. Iagarclot ~ ghidHjelO:rT U canstitui~ frt:carea ~i Ie-gut de il,:caSta u,;'ur3..
Ui:-UIa

dOt>il;:'(lr ma.lm,are;.
234

l.~t_c~tc lungimeB: cereu]ui exterior al stratului; t", ~ lungimea CCrr rnCdll1 al stratulUi. Dc 1a cal. 1" Cal, exist a prcsc6p~ii PClltru C ~i £,. Stratul exterior, care C:{lc;eel mai ~port<lnt in ceea C~ pr~vc~tG t.rELnsmiccrc:lm~~drii, va avea. 1;6:1 indice de fJl.f~?ura.rc.
j

.Ij.1.:2 __ NOTlUNI 2_

PRIVIND

FENOMENEL.E

OE. FP.!;_CARE

1.1.2.2.1. Definijie. De!}i.lll general, fenomenelc de frecate nu se difcrentL<LZa pentm diferitele domcraH al;;! tehnidi, t[)tu~i pot prezenia, de la ca~ la I;a,Z, anumitc .PJl'ticularitati din condL")ii geotn<:!trice, dimensionah
~i de prBeizic fl.l nc~jonaH'1.

i:.o:vOI'1lc

3» uudc: l' - o constunts : P == 0. la lIivellli·supnf.'J.!di{erefl~e de poten{ial clp. (di~man~uL safi~-ll1.i de scm.tui foarte mici .li1b~tatc dcstul <i? la'I\ga.i curate.omeniual tehnicii.forma: (~<'. cum ar (i c. teflonul). (".··diadsorbtiei "au.l~e~ Iegtlor simiiitudinii va fi de~~ur . de frecure F . ~o~ltactul pe . '_ " '.zi iall ·llL considCT3re atit ·sfcdr.1.ptie de 1<. .rji relative a cclcr dtll. ~1~viteaa de C1. ~enOlll(:~ele frecarll apar. 1..l5..mtre dpJ...hil lI.2.urn se stic.cn~a care . ca IITI reeultat al tnvingern interncjlunii atomo-mclecularc.B) .subHd~nulnl't"Clil. t Ca ICf.Yntde retinut urmatoarclc: Teoria m. cxcQ.. putut it incA Iamurit pe deplin. unor punti de suJurfl. b) Forte de frecarc cstc independents de. Prlmele doua lcgi an 0 va. H. al db:.eteior hi conta.-ariu sll:~)l'afetelelective A~1~ A(A'f'~ lO'-~ A). -I.u.ltatclOl· cantitative obtilJllte. tgc?="N' F '.!.i"t" deoarece legtle care determlna ace stc fcncrncne stnt in general iasufidoni' cunoscute. adsorbtici lllok'CIlLare.1: 1}&0!~.sa explice ccmplexitatea fenomenelcr care intervin ~i divergenta rC1-i.rtf':. Ou¢ '. aria l:':upraft'tei de contact aparente A.le. Abaieri de la a dOU3 lege apar irl c.tc nde-de .ayt': se I"Up Ia deplasaren .. {.dat~l de contJ. 'l'c.I" Fig. ~. iar cxttapolarea obsejvatiilorcgenernle privind acestc tenomene pentru dirncnsiunilo mid.="N.'illpr. 1 ..ede dectl·{Jstatice. Sc stie eli.a. nu a.til!'! ca elcmcutc rigine care se rup .or rol.In mecanicn fina. se dcfotmeaza elastic sac cjasto-plastic . nu conduce intotdeauna 1:1 reaultate vatablle.d'l.. C1ca parti" care. ceea cc n~ cste ndevarat. . (U2) rda~ii care deflncsc coclicientul de frecare .<':. tcorii care all Inccrcat.)3.eca·l:ici'i. de topografla supratetelcr de Irccare.c.cl 237 230 .2.uJ7ll'<l:f(.ct (fig. Ca. prezentind ahu.. se poate scric . . In grade. (fig.:rformalJtdor.s{t scada continmi cu netezirea I_"Ugm.ua conseclnta a contactului supcrfi. cea mat veche.viteza 'Ii).15). c::on~1ITI.). [n ce pnvt!1tt: Irecarea.depa. care conduc la Incgalitati lntre forjele aplicate t3.i pl"Opol"tiona1~ ~l' supr.15 _ SclLt!!lEl rogii lul )on~ .vcare considcrf frecarea ca 0 reztsteuta Il~ rnaintare datorifA asperltaplor suprafetelor in.tWa.ori.ul suprafe~elor de COlltad foa. . De inl'ere5 pradic siJlt leg-iie (aJitoati"e I"J{C. ncccsara pentru a-I mentine in mlscarc til .p03unumite suprafete riatc san J a cristale pot aparca dilcrcnje.1.i' l."'7'T~~P ~-~1t~ I" l'ig.~i cele fcartu mot cum stnt ~l1lele matcrialc plastice (politetrafluorctilcna san . de n rr~~.ian nastere fenomcne nuxlltare. 38. ~i unghiul de Irecare e. ar trebu i ca forta.tta cu prccautie si ~tre iL~umiti2 Jilmt. Exccptiile de Ia aceste legi slnt-cu totnl nelasemnate ¢ detectebile Ia scara microscopica (apar $i Ia repaus uncle deplasarrtnngentiale Ioartc mici.. "free-area cstc reaist.75 .31'e arata di forta de' frecare F cste proporfionala cu forta normala N (fig. fQr~a de Irecare este ega)! b) forta de frecare actionoaaa futotdeauna peo aceeasi dlrE~c~i~.. contrar rczultantei fO[~BIQrangential€: aplicate : II.fJ. '~ Dlntre acestea !!. dt 'j-i alrc illfiwmte.i\ P r. 1. l1n~1'iprin A s-a notat aria supraf~~el gecmctriceaparente.l a) Lcgea lui Amontcns-Coulomb.. c'!nd fOI~dc de fr~car~ pot devwi chiar illdcp(mdente de deci de 'N. Deftnita potrivit unor nor~e internationalc actuu. de repaus) miscaree relative [de alu nceare xau de rostogolirc) 3. « Q fOjc)o(. ..:ifll d.u~ este indcpcndcnta. ur impllca cgalitatea dintre Iorta ncccsara pentm a pU~le corpul !nJI11I~c(lr6 ~i fortil.tc:~ .rid' . cum ar Ii difuzi~ particulclor ·. Daca tc~ria nr fi perfecta. utiJ. llld I Ilt!ta timp cit nu poate fi definita riguros to~ogra1ia acestor s. frtneaaa [frccarea cinctica) snu tmpicdica {frecure staeica.superflcial ~).atc do'.cI.d'I~''''~~~111! sint pietrele pl'eiioa~e.-'111\0. de asU.. • La lcgi cuntitative se pot cuunta : .~ rncl'gind mai . care considera frecal-ea.:UU" <I" "r''''''~R~''''' [. pnma Iege-fac matcrialele foartc. rublnul :}_a.rB V {fapt care.ngen~iale ~i Iorja de frocare .lL'c.iar frecarca este lcgara de energia !lC(~csari deprl~irii microasperitajilor su praQ' :. ca~n'. Dupa 113tUT. corpun.f.dar in sens opus mi~dl.~i sub.l~ corpun.le rnecankc ~i muiccculaJ'e. Au fest elaborate. .S~]j~Il!lJ.CD.. Precaree usceta de afunecare. . }-=IJ.. worl~i ~'~C.IJJ~~QI ~icanlitative ale fred'irii tI:I.r~ " r. ' 04.[11.~tric 1:1. Tcoril}L.-FL.itl'ltilm.'-<'1.r:.njvel111 celor doua snprafete. (hia[ 3. Ienomenele fred'irii ~i a!c uzurii stnt rnai grcu de aprec.i ralitative se pot emmta: a) daca supcafctelc in c?ntact aint :In repaus. -1.lat ca. _ . 11. 5n cncare ait ~q. lntr-o forma mai gcncrald. - &1.. prima lege.1 c) F()'(~a frec..14) .lativa.r... legllc similirndinii au D lUlliti de aplica.~i in constructra de aparatc st apinirea Icgtlcr frecarii este una din cailc fundamentale pcntru imbunatatirea lx.Coulomb . contact. (4. (i.2.). cornercialn.U.L miscarii relative a CelOTdona corpun freoarca poate fi de ahanccure sau de rostogclire.U ap<U'itia u_nui gradient de t~mperatur!!. 'Ulterior'.1..FrecaTea CstI'! 0 consecinta a TUp<.·o. specifice mecanicii fine.ate ahmec.. s. Astfer.rc.:::UlP: este de: multe ori t:lllll Jn rnecanica Iina.l. intre dirccti a de miscare :}i dircctia Iortei de frecerc}.teo~L"i mol~cllla.ic' care cstc lcgata~ 'in principal. :.s~ prcduc sc~iil:!l~an ale prcprieratilor HloicO-lhecamce si de structurf ale stratului .... dona corpuri". depinde de materiatul suprnfetel. ridicarea precizdei ji madrca Iiabilitatii..." I :5il"rdnrt.nic.1uI~cp. teoria mecanica nu a mai consider-at a~perita.

:. Acesti coeficieuti au sine oonstanti mer ei: primul deplnatud de tm1P\11 cit supr afctele au stat in contact. Proprietatii luhriiianpJor fie a forma s!rarul limita (onctuozttatea).J.rc~tcl·iale timpclui de contact respcctiv ia cresterea de ordirrnl 10 . La limita este destul de greu de realizat.m~nQm()icetl1~re de lnbrtfiant ndsOl'iJl!t': pe suprafeje. ·V<Lrl<J. chiar in acest regim incomplet. pot fi neglljate..cfilli ca 0 stare de Jubriiiere in care '[recaren duure cele do-.tearic. Ccuditiile de existents a fredi~ii Huide impun ca asperit~~ilesuprafetelor sa fie complet separate prin lubntlant.016.17 _ So... unde. de poruirc-coprirc.['1. A!rt. ill care. Iuate In consldcrare srnt numai materlalcle ~i ungerea suprafetelor. Frecarca sau ungerea la limit.e Foprictitp de .i~.] se poate d. (. cit . asttel co. astfel i:m. care.0 J ••• 0. pentru vitezele imilnite practic in mod trccvent.... Jar al doilca de vJ1e7. Delimitarea zonelor diferiielor forme de ircdri mention. Diu forte de frecare.lt~ fi observata pe diagrama de variatie a roeficientului d~ ftecn!': (cmba lili Strihcck).l3. care.te anteriOl· pQ. ungerca fluida nu poare fi abordata (ca.i.17). de: Iubrifiant .13). l ~~r~~af~c:r~ ~kra~~t~'r~t~. df. Fiind date pl':ntru diferite materia Ie. f fluid~ .li'i suprafete csre determinata de proprietatile suprafetei ?i de celc ale Iulu-ifiantnlui. FI . snprafc]c. 1(1. wnJ.~1 238 . Nu cste insa 0 concordanta deplina tntre valorile stabilite tecrenc ~i t. d_e~icoeficicntul de Irecare este rodns de numai ctteva crt.. Frecarea fluid~. In valorile tabetare ale cceficientuor de fl"'f:-cd.l. astfel incit . decarece stratul ~~:t:f~:~: fuft{~~:~ed::j~\e~'~~~~~~~.de tcgllJ:i hnpiedica contnctul direct 03.i cca uscata (cauaata de contactul direct tntre suprafeje) si denamit&~frecare mixtii. Astfel. ·U. pelltru un Iag~r radiul de alunecare (fig.1.U111 ~int acizii gr:. care :. ca permite micsorarca uzurii de mii de or.pr-irnele dOll~ k~i ~lllt Jonrte rare. modificiirilc Iortei de Irecare fund nnmai de citeva procente la c.d~. lntre cele dona straturl solido. deriva din reduccrea substantiala a usurii.. rouctii Iogaritmice de viteza. datorita vitezclor redusc.srratul de Iubntiant.PL1ndul C carui~ U core>ipunde valoarcn tninind '" (cl2ficir2ntlllui de f(ecare~ este \Hl pnnc-t cntlc care pre<:edc frecare:t fiuida. 4. . In re prlvestc pr0 cca .::itconccmitent cu frecaree Jluida a_pare ::. Precarea la Hmlta.f'iJle coeficientilor de Irecare.{..2. independent de sarcina st de suprafata de contact. In uceasta situatic Iubrif'iantul reduce.l.d~~SCtntr-ua studiu fizic similar celui OIi:naSC1 llrhide ~i a! straumlor de molecule polare orientate. stnt reenc reduse. '1. molcculere.torte...2A. el se rupe ill uncle zone datorita rugozita}ii supralejelor. ' Frecarea pur. CD frecariL ffiixtc fluide. 1O~ale vlteeei. determinate experimental.. zona AB cor~sPlJllde fredl_rii mixte 13 Hmita. star~il de nngere ~i lllle?i ~~ presiunea si viteza relative. preclll~! ~i ("s:I'TI ai acE::stora. E. (M~) uade: este cceticient subunitar (lit < 0.~ de exemplu.. depinde de rezlstenta Ia Icrfecare a Iluidului dimre fc~c ~i cste cuprms tntre 0. fiuidrt. prclucrarca necetcra. Acesrea au Jest stabilite experimental.C + t' -")F.'tta~i ( cli!~'gorie sc pot conslderJ d fa\: part~ ~I lubl"jfJan~ii so1izi (grafilul {it bi~1..mgere la. li:n1ta. pJecind din pUlletul A (Irecare usca.complet diferitii ca natura de cca uscata -t'in afarl de stratul li ml'iri a~e<tsta cap. .16).ho:ma !re~!irii fh. i-an Icst consacrute numeroase studii peurru dcterrninarca rnodalittitilor de Coeficientul de frecare.1 ccle expcrimentalc au aratat Illsa col valoarea ceefkientului de frecare depinde de: marerialul suprafctelor. ~. capriiic).. FI>. Acest rcgim de ung-ere este legat strtna de multe npllcatii dine mecanica fiIDi..J.' De U irnportanta deosebita p"ntm calcuful de prorcctare sdnt desigur valcrile coeficieumhn de Irecare..rbe.F.i.1tel~ dectt viscozitatee." pcntru suprnfete ill rcpaus. sau a ma x mutter stratur i sub'[iri. de Irccare uscattl. ~i altnl cineric ~. ~~~i~ d~c~~~~~~~nlt~~. Pi.51::g. 4..tn)._ iar ZOna DE frecurii iJuide. iar restul pentru tnvingerea rcaisteajei de forfecare din filmul de lubrifiant : F _ . 0 asemenea frecare apm-e tntotdeauna Jn regirnul tranzitoria.lJ.o.tc-a rrcia estc »ecesar sa fie ccnsiderat! doi coeficlenti de frecare: unul stutlc 1-1-.2). Impcrtanta deosebita a ungerii 1<1Iimtta. 4.)sigm-a dm<ll)ilitate~. ~i~~~r~na:~r~~ (fig. J::~ish'i [n prezent 0 serie de lllcercari de a dcrernuna r-oeficicirtul de fre~<lre I1c cale tcoretke.t:lamice.tn~~ ~:~:~l~ ~h~~rnL: !:r:u!t~~= ptlng acest srrat (fig.3. ~ .. l"cClll'tll. se considcra ce ea Sf: ?-at()~ n·~to ]~roprictRti]Qr particularc ale straturilcr."iI clanva a r cetor dO\l~ suprafete. E~ esre caracterizatn piin interpunerea UTI'li.1elor doua.. Legat de frecarea Iluida cxista ~i 0 frecarc denumita mixta.!.[IJura de rnolibden).. c In ceea ce privcste natura Irecarii la Iimita. studiile tecrerice. dar elimina cu totul ccntactul dintrc cele dcuii suprafcte..16). rnecanismele de ceasoroic]. 1. Fortele de frecare dm stratal de Inbrifiant stnt datorate viscozitatii acestina ~i se determina pe baza Icgii lui Newton releritoare Ia c\!rgerea fluidelor. Din al. diagrameie d~ mai sus sc repreLlnti1 sub formi de familli de tT.l:~i stratnl de lubrifiant are 0 grosime corespunzaroare ungerti Iluide.lupa nllll ~ ( Iltie lubnfianfl en bun.2. 0 parte eSLI2 necesara pentru mvusgecea rezistentel rezultate din ccntactul direct dintre cele doua suprafcte.l)rll'f' abaterlle de 1:.2. al lag&relor hidrodi.e intind dincolo do straful adsorblt sau chenusorbit (fiS".citate ~i 3-i . . lau~ic. S~ poate vorbi de 0 Irecare mixla la Iimita.~1 'fll~"I":'i~i ~. ~enhu snprafetc In l:"l:Ii'Ciln::.forta de treeare tn.

"1. . un corp rigid co. '1.deformatie.l.. sectiunii transversale a spa.tiu1ui de curgere.~ t. Conditiile »ccesarc .§.. Forrnoren peliculei lie lubrifiant fntrc cele dOLI.o:-.0113. denumita . lonna .t.}trf'sluni n~>lth·e.5. ceea cc se rcaliaeeza . datcrita C1Ktuoz. dup:\ natura Jubriflautulu i.tte ill fisur:t '1. Irecarii (11. suprafcte.~i priutr-un efect static..:<i. in conditiile unej curged plane.4") l1nrlc '1' C. dtfuaoare. in caxul LllIgt'.D~uhirt. Aprecieren cantltativa a l[. fie prin vuriatta densitatii lubL"ifiantuiui.2. daroritii prcprieth'[Ilor c]f'lstO·I~Jfl5t!c:.ljc~.. N astfel d. ludrodlcamh-ti 8a~1 gazodinmruca.f. de *i defcnnatii clastice Ia ambelc clemente in contact. ru 0 astfcl de presiune. unde s-a presupus c~ elementul 1 se rostogoleste in senst~] dar de Din cauza aniaotropiei materialelor. schema de tncarcarc aparc ca in figura 4. pelicula continr a Je lubriflant se form1. interstitiului. tmprcuna en diagramele teneiuni . de J?roiX'~til ':. ·US.40 cod:icienlul Irccfu-ii de r{l~t()g(llirc [sc ~na~nar3. Frecaren de rostcgolire.:.\lgii ccuapa continuitatii ~i cuajja destinderii pclitrope (in cazul gilzeIqtJ" e Aprccierca (.20.rii hidrodlnamiec. (1~llumit~.prill deplasarea sup].i a ccuatiei gcnerale de transrnisia chldurii: la acestca se :\d:l. fie cchilibrata surciua extcrtonrh ~i!'. forta I' ce trclmie aplieah"1 clcmentului mobil pentru <I produce.i scficieutc pentru nastcrr.Ipl..itlJtii si viscoel!j. .~Z:l priu introducereu Iubrifiantului in interstitiul dintrc cele dona suprafete.sisternul de ungcrc adoptat trebuie Srl usigure 0 canritate suficienta dvIubrifianr. bncr.i a asigura Irecarea flmuii.tlil~ lui Navicr-Srokcs). pentru :V =. Fcnomenc I cstc calitativ similar si [n cuzul ungcrii gazodinarnlce.\. : .~. in sensul depjnsarii.\ ow considcrfi stfiri aproximative HtH In cc pnvcstc l""l!gimllIcrnuc.. ru J(. oeea ce. rcaclvare care preainff greutati rnatcmatice fcarte mario De aceea._. mai mid. Rezultanta R a. ." In zona. asttel tnctt policula de Iubrifiant se illtmd(~ p'" (ooHI 1'. ctt ~i capacirarea de aderare Ia suprafcjele solide (onetuozitatc) ..1. (4. (4.ll. fata th: !i~ja de actiline a lui N.1 .antitativl presupune rezclvateu srmultann a ecuajtilor respectfvc. t dt in cc prtveste scnrgerea.'ltcaadmit "jlJ"esiuni neg~ltive".l stratulu i Iu brifiant .45) FiJ. care diJ debitl. unul perfect elastic ~i un corp rigid (.1. se tece dctcrmintnd momentul de Irccare M ( care cste: iLl.5posede attt proprictatea de viscositate.1.attt pe baaa ccuajiei de nuscare a fluidelor vtscoasc (eClHl.fhlid. lIt". se rcalir."i ~'.. 24.amil:.mai gt:lv.t::t.a aici trelmie [inut seama de con~Iues.?l de lubrifiant ce trebuie iutrcdus in interstit!n J'tlllf.ibili.sa existe 0 viteza relativ~ intre partrculcle de lubrifiant.a unui gradient de presiune in intcriorul stratulci de Iubrifiaut stnt: .!. Intructt caanl real prusupunn gradientul de viteza sa variabil de-a lungJl.l1oillcTlului iTeciir.o!. Aprucicrea cantitattva J. de In:ciLTCde " fie alunccure ell hH":j:iB. Fcnornenul Iiako-mecauic al Irecarii til' rosrogolire estc cxplirat tot priutr-o rrccnre !If! alunccare.ljCl(~ trebuic filcutH III cczul cel.:... hidrostatica san gal.111 brifiantul trcbnie :.. _ \-aTla~ia (.19.1.I' FrecEllo. aprecierca ungerii hidro-gaaostatice se bee pe bazc ecuatici llli Poiscullle. .-I/////lfi} tatii. cit :.ieIJiulu..:.L7.ill uncle jr:-ste = t».C ale c'. defonmltl. la lim itil .te" gaeelor ?_i eil ~('{'. .k. Cnuritativ. tensiunilor ~~ va gasi deplasara cu ciishlllta.~lhli rlc mnrerinh Contacrelc dinrrc doua corpuri perfect rigide. La II11gerca bidro-gaaostauca. existtnd .dpc onctuoaitatcn ~i viscozitatec lubrifiantuiui.il fit: exclns 17!.curbet de varintie a t~nsil)nilcr nu cste simetrica in rupert en directla lui N. .plasar8. d~lp5 natura lubrifiantului..t8 raza ckm('nl.(' materialelor vn fi mai accentuata :In directia de ch.. He prin modifkarea.. i'ndt Sf.:r.l ponte n-nlizn pc JOII~ ("h: prhttr-un cfrct clh1. altu~ perfect pla~tie.. tn 1l111LaF de lcngnuc}.2°01: F~\:~~Qlf:enll ul [reetlr i CUIII!lch11 direct.1. frecarea de rostogolire va fi: p=LN.'n7...de~floTIimhrofe. srnt ariU.lllLli care sc rostogolestc.Ill I'I"acLic.ii de rostogolire.

li. 2UOcm3 de ap:1 distilata Ia t. trelmie ca fort-a rezistenta Ia nlo necare 1. este str-lns ll:!gaia de cforturilc unitare tangcntlale din Iubritiant In ca~ul Iluidelor VI:. 4.tC:l. '1. ior~a 'de frecarc elemen~. care .Jt<l. conditffjcr cinematicI.no. <I.0'731Y"'J::.r) a 2-00ern" de ulei Ia temperatura expertentel sl timpul de scurgen\t~ s.J ? '=!L p ge nurneste viscozitete •cluematlcti: (01) < ~ sc produce alunecarea (~A8) pure: 11> 1. iar dace r.EA Fr't. asa cum s-a s '. !.a_ fQ~ei Interstitiulm.c~ de .antull~i.at.'i~lZI. term:c~. :-. IN . A treia gl"llpfl s<' rdedi Iii (. IlU mai potl-~Q CUI"gc in mad vizibjl). dA. La no] in t~r:i.1 ~i aparc desiglr! frecarea in regrm uscat" ~~1 mlxt.a~za agcntilor agresivl din lubrifiant.COCl. stabilitatea chimica. sau Ia ImutiA_ponte S3 ~p. care..ECAKIJ:}l R..~~.>t fle egal ell mcmentul de actionare. calitatea Lttb"if:~al~fl}.te de: punctnl de inflamabihtate (ternp.j 'i Vi~ozitatea nnui Iubrlfiant depinde de natura chimica.rpentru -!l ~m_e:':'15l~Irecarc de alunecare.. de (fig._ vtscozitatea sc exprimii conventional p~in uuitatca de trmp uoecsara scurgerii unu i vnlum det1"rmifl. Pmprietatile fizlco-chimice ale lubrifial1-~ilQrpo~ fi impartit~ m trei gru. . estC_.n~ capitolul Z. 70(0) urmhtcarea 'relatie : ·f)F=A. l.3. .21-S~tICl1lj p<:-ntm 1~£ll-l lui ""~'. .!!! d. 0 u dOlla gnLpa 0 ~ollsti[Ule PI'Q)?~'let:1~i1~ e~ dau mdicatii asupra posibilita~:LIm cleo. J_ndl r C!ct.ndm'.nbu~e 14 racirea accstora. i!}~'ers.lrl1.Lin¥a rolul ?ea micsom frecarea.. ta~a dF rntre doun stratur r de Iubrifiant.h".1.C poate uriiiaa (la tcmpcraturi de "'-00. (are inte.1. uncle: 7] este vlsccaitutea dinamicf {i '0(': mascara In l\'5!m3 sau n ICGfs/m~.) rezulta couditia rcstogolirii Daca. gI\Z?~1 Jl.ollllxni!ia ~i conCenll"~tj(i .pc. dA ' d'l- de uncle cfrwtHI de frccan: este (•. Dill n::1afiile ('1. adlca: = 1. ~I se ana It distanta d».tac~.47) ~i (4.t. lj Raportul dlntre !ii densitatca .. mOfficlltuL renetent ln rostogcllrc s...pe . . ll. Onctuceitatea reprezinta capacitatea unui fluid de a forma.. clUdura spcciiica ~l CO.O.'" (H7) ~il. Din. = va L r uxlstn rostogclire eu alunccare. Cum structurn mnleculara depinde de temperatura (Intre limite Ioartc Jar~l) :0.:~ub tonte aapectele sale produce usura. exprfmarea conventionala a Vi5COZ!t&ii~ se race in grade: Engler (STA~ 8'71:-:-~8! *1 ~(~ define~t~ ca uu raport Intre timpul de scurgcrc ~ll sccunde {pria orificiul calibrut al viecozimetrului Engll'. /1.'r.dori~care contribute.21) €.Ja limit.mta reacjiunca fIuidului Ia scbimbarca forme] 1 i VIH-.. prin care sc apreciazd ln~sura in care Iubrifiantui t?i pastreaza proprietatile sale de exproatare. gradientul de \:iteza. In mecanica iinl prcdomina ungerea miXL~ ell preca derc ungerea l~ limit.Spectiv ~: dv. CAl f'ENTRU MlqORAR.eresimte 1<1.aC:I:~te cfornn-l stnr date ue relatia lui Newton' obtinuta pe baza stuoiului frecarii in lubrifiant..aprem:re a acc. . IU mujoritatca cazurilcr de: In funcflon~re a aparatelor.. aceasta cauza onctuozitatca estc 0 prcprietatc indispensubila pcntru ca un Iichid sa se ponta Intrebuluta ca lubrifiant.dlCaacele proprietati care influcnteaaa visccaitatca {'1 den. Smt cxceptare uuelc aparntc Ja care actiunea for ~Ior de rrecare ~eterrnina in. ~i k stnt constaute pcntrn un ununut Up de Iubriflant : T .:1~Jproccsul de lucru.L"l{]11 (4..:~~~~:.11t:il~ ll(e de ungere ale Iubrifiantului.rescaza in procesul ungerii stl1t \'I~ozlt~[ea. sub ac~il1nea propriel sale greut5!i. In nnele (. Influenta presiunii p asupra visc..un stra. onctuozrtatee ?J.r.19) <IF dv -:-=-=y~.1 de presiuue (tnli'i) limite rna] resutnsc).. care pot Ii Iichiai. .C3.sa fie mar mare dectt fort a de actionare : F = "N > P.u-~ 0 anumita jnte_ractiunt: m •• cane-molecuhw1u snpra[e~~i(Jl.moleculara medie (dcn3Hate~) a lubrJfianntlu~..Itura 1a care tl}ciul inciliit intr-un vas deschis se aprindeJ.!..: plmctnl d~ (_:ongclare (temperatura la care uleiul.': 501 propnct~~ilor lub:ifi. ~urlita de intrebuurtare a unui Iubrlfiant coincide cu timpul in care acesta t~l pastreaza propnetatlle fizico-chimice.'i~I'~teJ~cier:J:~~~= :~~r~~. ~.ozitatca .a de 2O~C. Stabilltatea chimica repreaintd un critcriu .mUCEREA.m:ilatii ::. <L.temperatura absolul~..S~ deplaseaza ell viteza ». ~'lS~~:oZ_ltatea r('-'pn~l.U~er~~ ~u~raf~t~o~ !)l.!l unde: . va fi : so masoari'l in m~is. Ia rcducerea uzarii stet: Iubrifiantii 1~J::!J~~et~rede5~:~:-::~ uugere a saprafejelcr : cuptul de materiale . valon relativ man (j > daN/em').Jt de Iichid. Din cam. Formele de uzt:ra ~i moda= l1. 17rcc'LJ:t.:mpe-ratu~.t d~ lubeifiant pctemic aderent pc 0 suprafa~ii. UZUf\1I .~ ungerea III xl~. Proprieratilc Iubrjfiantilor.ub~iant ~i_ ccrpnl solid.~~:H. Pentru a cxist~ ffccar~ de rcstogollrc puri1 trcbute ca. . La u":lg-erea fluhl~ pot aparea u1iU~1COfOSIV-!J~ec~r. r pure.t~ta au ~OSl~ de asemel~ea. 50) 2~2 . structuru ~i greutatea.. protejeaza suprafetelc ont~~ UZU~II ~l cQllt. Inprima grupa intra densitatea. I.41l. in principal. "'. punttul d(: ardere (temperatm-a 101 care uleiul aprins continua sa ardfi de la sine. • '. l'"n.0" J_~ + l'l~.~lll fenomen m:dorit.liltrehullltftre a 111bnf1<UlLlllm l?1 ao(:estca 51nt d<J. aratato Ia capitclul 2.:IT-tI1·i.cu aJutorullubrifiar'~ilo(. tutc principalelec:'ii pcntru micsoraura . ~ . dec! cste reznltatul Jnteractnmn moleculare dintre l.:.:.. Intrc viscontatea cinematica ~i viscozitateu in grade Engler ("E) exista relatia: \ = O.-zcc din (.

l~ll)r din I. pcntru :n::zistcnla Ia oxidare Jll~r~si pentru a [amiIw strict Ia lccul de ungcrc: trcbu ie rncntionat d -nleiurjle animale (de: case. Ia 1.i.ement::l..g. punctul de vedere at micscrarii frecarii i uzurii. rru marl Irccarca : din acest pum:::t de vedere un rol tnsemnat n joaca ~i aspentatlle supratetei (de nceen rn unele cuzuri. prezinta 0 rezistentu relativ mnre ra oxiuare..lucru . I pe de alt~ ":11 (tad\' abaten de maCJD~ ar exista ~<. sufirur.I viscozitutea lui S~l fie midi pentru micsorareu-frecarii.Zi$tC::r.u.rmicE..• 2.l1 pe alamii. ~ stratul 'de lubrifiant dintrc suprafctc rrebuie sa fie foarte subtim . a .c. pe cind uleiurile minerale.a"a de molibden Pentru . 0. iar elastice ~i lubrifiantul 245 .5..r::: comporia din pullet de vcdcre . Trebnie mm~tionat din unelr. micsora tntinderea uleiuluisi oxidarea lui.00 . accste cazuri :. sint . dar ~>.acoperite {j)rin scufundare sau ell pensnla] eu 0 SQIUtlt de'toluen ~ietol. presiuni ~i automat va aparca un regim de frecare uscat.1iJi Dad ·1.pelicula de lubrifiant trebuie sa fie f(lark [C2. inl.:J. fnsa se oxideazn repede. intructt uleiurile obismute nu rezista 13. de copitc] ~± vcgetale (cc maslme) au 0 buna capacitate de a [amine in loccrile de linger~. 1<1.taa rupere pentru l a impiediea contaetul direct lntre supraletclc solldc.. trebuie C.iti.CU1:P.limi"lli ~ chiar ·mca.' bronz sau 0Wl1. conliguratia si gC(J~i microgeometne). presiuni foarte mid se folosesc rcnteie.~ valori Ioartc man {de peste 2.:i. agatul Matenalele prezinth 0 impor+anta de marc ~i In ungerea fh. minerale si vegetalc (ulciuri compound).v-suprafata se nioheleaza ~i se polizeasd}: . sau parte. int. de annifricpiune. care 1n~cpl~ncs.001 _urn). f~:Lnction31:c ~ide eonstrucjic a lagaTXlloLsitueuile Slut iosS diterite din cauea uparitiei reglmunlor de freoare mixt~ 1.t~ -sc ~ Intructt cantitatea de lubrifiant este fcarte mica.8 l'Lefcr:i func'[iouarca in regtm uscar. sllyrfl. ~i:nd presiunilede contact acinI.al~ixilor "iii a crorilor de prelucrare. c..1f1. "\ib:'1:~':.-. maien. In conditiile reale (it. .3xel~e ahmerarc ar Iuncticna numai 11i rcgim de fr ecarc rluida. este. I~ ar Ii strain de once impurit. C1Jp1111 cit flw·ttfial:J prceinta 0 deosebita irnportnntn din. 0 compcrture huna arc ~i cupful metal pe mesa plastica. In.l.fetclor in contact.fetelot!de .:areigrosime nind Jace Ia intervale mal mari): Ioarte mid. 'pentru a.:onst:n. d~formatii pe de 0 metria ideala a suprafetelor parte.cmai bine condltiile de mai sus.~ mlxtu.. experimental s-a constarat cii o':'XISt(~ anUIrlltH cnplur i de uiatcriale.pl.U bisu.111 interval care variaza pentru aparatele obisnuite 'intrc 1 ~i 2 ani (Ia alte aparB. se face periodic.uugerea nu nre un caracter contmuu .. ungereR. Iagarele pem:m virfuri. {de ordinul ~J. de exeu"l. nu intluentcaza cocncientuu de Ireeaec .ia bgil:tului e-ar asigura. iar pentrn presium foarte marr ~i viteze mici pictrele pretioase (rubinul.5co])u:ri sccundare. a.ra.. iar penrm miC~Qrgrc:a fr"-(:arii ~\ uzurii sc msrcstc duritatea superhciala it sup.Catii ~il. ali 0 temperaturii lie congelare Fourte jua~. : pentru 3.:an~ se executa l:±~Stul nu le-ar ii necesera decrt reaistenta mecanjca pcntm a suporta sarcina. d Ia iar h.ct.at uzurii mai bine ueclt aItej". dat~ aceasta din urma este nnpregnata cuigratit . ~fl fr~c:itrea·ll).ta. dimpotriva.i.50 da!S/r1U:Il~i. cure ". deville nerationula. ca o1ciuh pI. a::. tndeosebi. cazur-i. derormatlllor daeorate fncarcarli.ind user pc suprarcte : de aceea sc intr{lbuinteaza anicstecuri de uleiurj animalc.

liajc. Pentru lagare!e CIl gaze se utilizcaza otdud incxidabile martensittce. ~~t?r~ta c~fi~icnt~or.')e Interpune tntre suprafetc ))1 fLr.u/praindlzi.a temperaturi ndkate. cu stratur! supcrflciale depose prin difertre procedce (galvanice. meta240 .hclor stnt: materialele teroase . care f:.itaFLor de prelucrare ~i din considerento cconomi~e. Aceste otelurt au propnetati s1abc de alunecare. datorita continutului 101' de grnfit.scnsi0 bilitate redusa Ia irnpuri~ati ~totitll capacitatii de Ingtobare a particulelor durc care ll!itrund in spajiul dintre Ins si cusinct.~enale rrebuic mentio~t!i_ slabu rcaistenta III ceroziune ~i propriet~~ile m_ecamc~ scazute. cum ar fi de pilcta suprafctele din materiale ccramicc. Dinrre matcrialele feroose.!J: de preIucrare la cald (turnare. acestc materiale se _faIose!. stnt susceptibile 10. Trebuie sublinlat d.Cttcva din proprietatllc cele mal impcrtante P"'"care trebuie sa Ie indepllneescn matcrlalele Iagarelor stnt: rezistenta statica :. compozij. Principaleie catcgorii de materlale care pot fi utilizate pentru constructia Lag. S~ ~Itiliz:eazj insa pc Iarg metale # al. presare] sau la rece : pret scazut ~i sa nu fie deflcitar. SI': recomanda indC?sebi £011te11': pcrliticc cu eutectic fos~ros..Propriet.1rg utilieatc.U termochimice [calire.iile de Iagar ~i aliajcle u~re.:1:loneaza impuritate. posi~ilitatea d-e utilizare a acestor materlale este redusa. snlflzare. pentru Iagarelc lubriIicate cu uleinri. In «azul utillzarii pcntru Iagare cu ~ilZC. ctelurile ncaliate all 0 utiliaare lirnitatf ca material pentru Iagare. pe linga cornportarea buna la rodaj si Ia s. care aSlguri''l. Dlutre duaavantajcle acestor m. Ojelurile nealiate sc utilixeaza adesea ca suport pcntru placaeca laga~elor cu ~ctale ~u materiale duro.). Proprietati supencare preziuta ~telurile slab abate atlt in ceea en privcste comportarea 18 alunccare. chiar 11\ couditule unor temperaturi ridicate : feJ..cmai ales. pentru a usigura stabilitatea lor dimensicnala.}. bronsurile. Fontele.i. l astfel fuclt usura IQr este dccsebit de rtdusa. prealntd buue proprictati de :mtiirictiune.:i~c _impusc. decarece ele nu au proprietati bunc de Jrecarc uscata ~i fund mol ~1I prelucreazf grell la pret:j. fostatare.a.coroziune si asigurl diflcil 0 fiuisaro :lnalt~ a supratetei. 0 tmbunatatire a proprietajilor este posibila prin tratamonte termice SIl. cit ~1 caracterlsticile mecantce. nkhe~._ se mcntloneaza necesitatea unci o~~ ra~~1 periodice de curatire a graiitnIlll care .mensmni mlci.iafl> dure ~i rejraotarc pe baza de crom.a duntatea pi:n. tungsten crc. . Pentru lagan~ln cu gaze.). Datorita dificu. sudare. ~i coeficienr de dilatare reclus: grcutatc specified mica. de dllatarc mario apar probleme priviud compensarea dilatarllor ~l distorsiunilor tcrmicc.1.J:e~!. ca Diutrc ma tenalelc 1MJeyoase stnt l. U{iUr!I. In _special de dl.'l pasrrea7. de peste I OI)Q°C. care dunncate au proprtetaji de trccarc buae In contact ell nlte suprafete dure. toate otehmle trebuie supuse unu i tratament termic do detensionarc.de molibden. cobalt (excmplu mconel.tilc cdc mill bune dintre aceste materiale lc prealnta c~mpoziFa pe bazii d~ stamu. In plus.>1.sten~a lu Uludi ~i corcziune : afiuitate fata de lubrifiant (pEnt~ fcrmarea peliculei) : capacitate buna de rodare : comportare buaa in regimurile tranaitorii : ccuductivitate ternnca bun5. fund folosite numai in cazul unor soficltari reduse (dlJ cxempla la lagaTe1e alimentate sub presiuue]. materlalele neferoase : materialele metaloccremice ~i materialele plastice. cemcntarc. nitrurare s. stellite) sau a.'1 Ia oboseala buna.

Fusul se poatc rxecuta din oteluri tramte tcrmic. de uceca. po.sibiHta~ii sistcmulut mobil al aparatnlui.omidcra..i a presiunii. cu Jnarea in COnSldCf<tri. ~i pe baea presiunii de contact tn acest seep.2.f.54) Dimcnsiouarea Iusului Sf: I~(). safirul. Caklt!ul Ia prcsiune de contact ccnstituic 11)1 critenu simpliffcat de 1)1('t'11. ruici : maselc plastice [poliaruideic}. in general. raportmui: ~i (4.<l. Pentru fusul cxecutat din otel se r . pln~~tke ell fibre. cu Icmn [lignofolj : lemn presat ~j caucinc.~taj Iarg Ob2}.)t~ efe~ctua. micscrarea .Z2) en 0 grinda tncastrcta ~II urbort-.. cea a Pl'Cs.J. . La calculnl lugaru lui t'llilltll'lC so arc 111 vedcre. fie o repartitie cosinusoidala.. Pentru cualnet (bucsa care lie in -rcatact cu Iusul suu ClJ pivoful].1 diametrul Iusului. practic se ia in {:pn~lde~are pnm~ ~!ternatJ\·a '~'.-. ~e tntrcbututeaza: bronze! pSLltnr sarci. rezulta: p =~ liN sin9=~.uulu' ~i in concordauta ell.fllltctionue ill cazul frccfrf uscatc). 6) tum- da~ . man<l~· i...: 12 .SC hure O. valoarcu prcsinnii medii den .ue determina ~i Iungimea fusuiu i.54> n~7. dar peneru (J preclaie ridicata. iar la vrtezu 1l'11CI. Se (~llnsc~L.ecamca fina.5} ~i plll~imILl-sc :Q~ldi~~~ sc po~ne determma HI. Fe de altrl parte. . ~l. jCJ): la yite7.t~ I HUlL .. preslune de contact.g.S ~i 1.const.2-.. Gal = (1.' }. 2 O)da"':.."i. Alcgerca tolcrantelor se face In sistemul alezaj uunar.sdc de repartiz.{In porulrc ~iin . Calculul lagdrelor ciitndrice radiale. L~. ungerca acestcr materiale se face eu uloi. Oclata calculut diametrul.53) HapQl'lUl so alege couslructiv . stubilesc din calculul fusului pe care H sustine S.. din ecuapa de echilibru pe vcrticala admittnd p = P..".iJ.' a vltczei. !_ = 0.It· uncle rlHIllltft: (4. corindonul.!.1.-"'" !. prt sill? d9~pr2! = Pmd!·..:151.i cure cstc eolicitat Ia tucovolerc. lhc5. . diumetrui d ul accstuia nr urrnn siJ fie ..It-:'-=~. Este lusa nccesarn protejarea urborelui contra coroziunii si. .. ell 0 sarcina ccnccntratn Ia mijloc. unde.210 . Ultimelc mater-inle se comportn bale Ia ungerea cu apa ~i realizeaza o r!'icir~ lo~llla. condlpilor de Iucru . fie ~ ~~l ar ti ie uniforrn.11j_ta I~P(05) d~\l~. In rcgil1\ul de freenrc nscet. textile (te:s:tolil). 11-t.garull1i. OnLL" (06) I'~t(.:}iuac pentru presiuni -. poaitia Iagamnn in an-aunblu :. rch' cu u 11 diamotru . .:.Il'~" (02 G. agaml ~.'1"1! uzurii.. (l!1.?lcC"~intde impuse aper.Li tus-cuaiuet preswpune mcntajul cu JOo'..(-!r) . Ijt'.'1.i prccialei.~ de n nde : (1. peurru prcstuui Ionrte. _S~c!. . jda).~IC~ uzuru fil~d dt punct de vedcrc calitativ asemanatoare CU.: picuelc prctioase (rubiuct. Funcjtcnarea genernla a s-ist(:!m~lll.) pentru lag§.ni man stvitezc mcdil : fouta de :Ul~JI'j.natura -. conditiile mentionate anterior.rt > J ram.l~unlWL"I: 22' Pentru calculul. Calcutul Ia tncovoiere cousidera Jusul (fig.lib::.? marl aiu..::. in n.:il'doclfindncc se uleg tnh~:n-ctie de . ajustaj scmilitcr (jd1.r (jC~. tu general. vulorile optimo Iiind CUPE!D.I d " l. Sc recomauda. Se reccmanda Ia viteze rr:iL"i ~i medii ajustaj .. din rclatia ~4. 4. corespuuzator couditiilor de exploatare.2. Dlmensiuulle prmcipate ale 1. cornbinatiilc de 111. astfcl cA tensiuuea de incovoiere am. .M~ p_! 2 P.53) CR Iusnl sa Iucreze la limitE'! 13 ambelc solicitart..an~a presiuuii specificc tntre ~us iii _cu~in~t. .5 ".3. .?l viteze mici ~i mutenalcle rnetaloceramico suiten~"lt('.baza relafiilor (-i. Incalzire.en.

i rcdat Jfi =zr\~ . ucrcdate. !"~1'1 nerodnt.ascsc in rapoartele: M. fig. (4.P= unde s-a notat (i. = Pr sin (HI) adica.59) Illltk = ~t-t = 1. ~L prm urmare: t. Compartnd relatiile (4.I. pentru cele trci cazurl considerate. momcntul de rre<. 2P ~ir ' momentului de frecare da : 1. c IT Momentul de frecare In acest caz va Ii: n {:/..0 era de asteptat.2'1. Diterenta dintrc regimuJ de Irccarc use_:at~j Illl. ~ 5L1f)J"af:~... (4.£ Rczult'5 prin urmare ca .!: . t se Iacc pe baza nprcx cierii cocfiuicntului de Irocnre (tab.24.:.a (fIg. Lrebuie de. pentru trecerea la o U~.i11i.rtd1p. De aceca. tJ La Iusurilc rodate.~ Dad:" sc tnlocuieste (07) P.fJ-:r. S~ admlte.PtldY=. xottnd prin (7l: uzura dupa. = 1: 1.rc.7. 0 lege de vadati(: cosinusoidala a presiunii de contact..: (i.. ritmul maio acccntunt de uzudi. se ponte ccnsidcra ca sin'lf' ~ tg 'P = r. momentclc de frecare se g.2. 4.re .rti~arl:apresiauii specifice I. 0 anurmta dircctlc [directia ab. ca.57: 1.3).uprafafa semici~l lJrldnd mft'I'IOaf. ca Jrecarea tntr-un fus nerodat estc mal marc dectt in 11111.:p. (4.58) Pm~~ = care. c) ~i p-in U"'~.57 !ifP deci = II.lll~ normals dclucru .oJ. Sf!poate considera c5 contactul nrc Ioc dupfi.::l. rodat. 4.11 !J:rI'. re:. 2 nude S-.11) sau pe proiectia ortogonata loneitudinala drl"apt5. uzura maxima (pe direc'[ia 'ind.~~os .61). Dcoarece fJ:=tg'P. 11au zonelc in CLlI'C presiunile speclflcc stnt rnai rnari.ulU.21][J.1P"=fJ.: M.r si se defectueaza calculul.. poate sene: Pc.3) S~ constata do.63) " f-lll ('.~~~..27~..6.I<e!la. 4. ell joe Fill' .va fi : lI-'1.: ill.illlocuit~ ill re1<lpa. In general.t-5 en pl'?!ilumlc sint reparttzate uniform pc .1]. dcct ~i a uzurii. inlocllit p = _!!_. (1.). n aeestct suprafete. 2.l.":rP. 'O'Q ell notatiile din figm'a.6<). fiind cea mai aprcpiat5 de realitate.·0 dF = 2f!l\T ~I)o lliV= 2?}L\2 A.pa~itrl etapa rodajului. = 2ya{&Ip.=2\~ .62) Ar.La !uIIUr!ICnOl.:.arii) Sf.. = 1. M.=i. JI. u.58) ~i(4. YdF=2r\~TiJ..60) ~ntr~dt unghiul de frecare este mic. ccea (. 261 ano . . IT = p".'rP.

l mIll "- = 000 ..i r= albi calc. tnca d~ la p~c1~lcrarc. [caKm. din bronx. II mod pi act LC. p~l't~n 1I~1 a."1' de produscl p.1 orifleiulul am 2~3 .•~ (1'. (<7Q) "Tt1.a:.frecar-opl~~~~~~:n~:du~:)eu pcrire:tk:~ m:k:1. CU11l pu terea se tralldm::. p.spr:cifidi pentru n.~i!.1:1 poate conscmata pt':ntHI fate i.. ~i ~ezu._)J. eenilibrulul NI. JY (<.65) poate senti ~i. iI V 12:.m.. prin Irccure.nd~ri''']ul lie.>1 Cl:4 degajatal..66) " de unHi'i.fi P_.viteZ:L periierica: .r" »dica de ln pnterea l:e revine unitiltri de supraIll.~'(a asigurarea tcmuc [intre catdmu care este: inc:i1h:i. rezultted: .. unde: P este forja radiala totala . .. eonndon)..' = t.6~) rezulta lnn1::imea minima :.!.v < ] m.V.65) J.i'''l!J. - = !1~ }~?-=~ £ = roC nIl = {!J. materiale fuartc dure {rubin.. em:!·!:. 5(: tnlccuiestc in dai'\!qn~ ~i » In mis...ndell.. fnn..wast .·l ~~~~~ [da)!· ml~]. Din canan poslbilitaeilor foarte limitate de ungere. s-a notat putcrea t.- Relatia (4. ~. = Ft~ = P"'"t' ~dil.. (are Inviegcrea frecarii estc: con- . (otel snfir.")0" ' !n I"-:ati:~ (4.coefieientul de trecarc.69) unde prin N.TrlOslulof_3 Vlllorll.tile dLC m'isurri..1IT1.. Iusul se executa din.dm protcctia longirndinala drcapta : C<1lCul~l de Nj.. Iorma ciltndrica a lagat"ului cstc uistol"sionat!'!. )[daN.OJ> produsa :.aH *i 1. PC~ltru a putea Introduce direct valoarea cocficiencului de frccare se eOl\slder<~. introdus "in em.~ la.on. Pntf'n~a a [1181]1111._.L. C cmr!. Iungtmea duce Verificarea Ja tncalaire lot Ia tm~"'.V m~mit .otalii. 80)[ da~ . ccnsumata umle s-a notat prin W raportul: \.i1:m2. frccarc ~\'f.c pno.~"2 = 60' mlnirna: lLEllnrl senrna dimensionare."!!. t.rl3 se f~c~ plecrnd de la determinarca putcrii specincc l~l~rdllt..iI pcntnl gabarite mid.lI~ ('.iii IlU file pren marc: . d~r ~i_pentnl a mi(:~of<t cit mal mult momentul de frecare. (4. Po<! (j.s=.ntl in caIliIHa rtdicfnd te~peC"atura.ului ~i_ ale rilru i vulon admlsibile stut decor{aport CII t..'ii a anumita stare de 11ng~rc. In acest caa.r.l OSC 12).. fUSWUl i. ' tn101~11ifl(1 viteza pcrlierich In raport en turatia si raza fusului. Lagarde radiale ell d < "1 rnm sc l:ntr~huin~e.m].:-.65).. = 1-'fl unde raza nu ~ 6~~):~O= P.. (U?) r s-a. tW. se recornanda: {P"lJ-zl)~a = Pcntru Iusul dill otcl ~icuzinetul _ (40 .necesara a fusului pentru ca solicitarea la !ndi12:irc __ . [ar cuztnetul din ptetrc prcticase agat . v .. so vn cbpne: ».lii1ule de racirc ale Iusului considcrat. diauietrul criflciului fiind marlt la im:C(lutuL I.jl'i. vertlicarca Ia tnctilnre S~ face P'-' baaa acestui produs: ' = _0 aoo "[1.1tcnplu dol':'mate~jaJ .m. 111/SJ.H !}i Itl ~fi'['~in1. produce grtparee. . Din pn terea .L mlna~ cocficient detacalxire _~ll'u:". pentru Il 1r.('·tlOnalii a Ini 1\"'. de scule OSC Hl .gil[ <"st_c n~cc..ll~ ~Islfel dep(. Inloccind rezulta P"I -1i (4.":.

. 255 1 + . sc objine I {2G _ Di. rz&.82 ~ ~"l f' "Illlt:l<:l.l= de balansare a {usului in la.. de arcele oj.. cstc ruodulul de elasticitate echivalent (E" E2-modll- I? diametru 1 (01.. uuch(HI) -.erc avtud raaa It eu notatiile din Iigura 4./']. cit' elasticitate ale matcrialek». Pre)o.l~' rflre prin . .upLlllrnticr.atia lui Hertz" dctennintndu-se tensiuaca a)...cj.' . cind fusul fUllclioncaza in rogirn vibratorlu.gftr ~i [1'11111.:l<''ltiva "~axima care M~ obtine ell rclatia empirtca 8. -"'--R d d. ejcmente}: ndmisibilh.i .tensiuuca VPEI..(n~. De aceasta trcbi1ic s!l. gl unde O"'~'" estc viteza n.. verificere cu rcl.5 Be ponte scric: R'=II?-~i'-I-(I)" »s=] B (A) 1:-'f. Dimcnsiunlle principale ale lagarului (lli'i d) S~ stabilesc constructiv. B . (02) de : Ji """ 2ElE'J.cclor dow:.7.. = Ii ~~ ~~ _2-" Ii d 1. . S"iHQ...J.im~ pentrn un contact teorctic punctiform: Q rt1."i-anctat jocul orificiulu i lagarnhl:i.lfuJu i cste lifnitat:"i. se tint!.][ llentru d/J It .15 a orificinlui lag. ·U.3).'76) &+~ .l In l. =--1 ' 1:- r.ultii 2 2 _!_=_3__~ ? d dD' si ~=_i__~.t1 R (1..[lmt'o cunnrea ~(Jclidl)l:I~llllil Jl:"lILl IlU L!~l~1 . Rnza de curbura echivalentti F sc determine ell relajia: "..lll!. In unele cazcri.:':1jcullll laS'i1l'lllui. I 2 2 }"!:. se poate determina cu relatia: d = ~.8/x 'I"..1) pprt CHI'C (ace se (ftr..!. scctiuuea longihHliJ).2..

l mm f 'II' '1.11'1' .78) i ~ ~~ .ltlid1. ~ IH1'sILlne. (<1.7 _ SCll!3Lll..2.ll.\.28.·').~ I'e calc expcrimentala HI. '1.-(r-Yl)rll' pentru P = l' ~i pentru p = rl ~i avind 0 din.i. [11-(.~ ~ .~i \~~~l)~~B~~·I~~·~l~.."".. ~l nil cstc const~lltil..\IIW: P ().28.w In 1~.L\ = 2r.tWII1iv!'o a IlIO:nt!n" dad'. prcsiunea specifics 1> se considerit.1 ~I~· rO~lll:\~.111. ["'111 ill~I~.-. Io-ta elernentara dP.~~~. rapidti .llui este constant.l.) • • 1'1 26000 JO(lOO (!.[ .~ : xima'tic. l!1_o. DiLc.1 ". 1.. 11.~ _ llt-O.re de Jucru.z. adica pp "= ccnst.di aceastb variape are locotntre douil limite: P"'4~ = 2:-::(1-1"1)11 P. 0.1 se noteuzn cu dA arla supra£e~~i -e e..i:lilrl!:1 a. I" ILl'" ~l)t~t".graIllH do vnriat ic 1.'(suprate]ci rnni pU'Un durc ~iuutoma t suprafrlta de Iucru devine in«l a dL Acesta cste motivu l Illilir.28).li~d ecbilibrul Iortei exterioare P ell Jcrta reznltata dill \.i1l 1:U '" pr. I'e baza rclanei smbilill' ~t' c.l\rii cu prccadcrc ... )'1 = 0.r. . (4. In1:r-o :prim_a apro'.. U~-l'I'IIJI fl~t1ra 4.'. presiunea speciticf Hind teorctic in£illit~. cl va.1.~l) ~~II'~l~I. cei eLL supra'f:lt~ de luau illc. II'oi".tl1~~~ ~ I~.1de contact.ria71l.. en notajiilc din 'ns.lnl'~ I'ulenlul cccstora in llaz:'i prcsiunea de contact ~i tncaleirea. uniform distribulta pe snprafatn de lucru.. se observjl di presiunen millima se obtluc pentrn P = t ~i este: (UI) p.' Studiul varia~iei presiunii specifice se pcate efectua ~. picsiunea Sc "cdc.(Ir ron~~~~c r. }~ccad . tntructt nceste ~olicit~d stnt nill1t mai impcrtantc decft comprcshmee ~i tncovoierea.2'PFi" .79) dlLnd.uL1:!.!!hi11l'h Iru r-un pl\~lct pe suprafata pivotulul ~l distanta acest~1i pouct .trccc: J)..~l~~~~!~~~~{l~jjh~ d~~~~ L:_Iptvotul ell suprafnta inf"ladi (fig. solicitarea 13 prcsiunca d~ contact se peats exprima pr-in relapa: P=~(d'~:dl)P..~ . Dacli pivotul are o suprafafa de Iucru ciruulara ..19 Obfimttc ~'I'.1 ar:Hata in figura 4.~~U utilizn]! praetic in cole mal multo cazuri.IL ol 0:. 1.' In acest ca. hiperbolic P pc suprafata de 1m'! II.".1 P'iI!J~ =Z. estc: crj rIP = pdA '= p2:::rdp.Pe \' d? .lcl1wltt3. iar presiuuca maxima va uvea lac pontru p = 0 ~i va Ii . stabilit di Ia pivc]i produsul dint rc pl<. . In ccnrrnl pivc~~Jbdsc produce 0 uZ1Hr.

.. Astfel. .dOf prin nlunccare cihnduce atnr Elr:"itatl. P!J.~(p.. a (4.a ~ cunoaste mornent»f . 1'S. In vederea miqOI.:1 rerca specifica piiO'nJuti1 prtn [recare. p 'in rigura 4..T la veri- f'.ul urborelui (fi1.-~. = ~.1:1.rele »xiale dl'1. fur:.. c).J'~{1 0_ 3y. scm I~Llflc:~.29.. OJ car.'.a t"'CUSOn11t:.tran')mi~ de sistemul IInhll"l aparatulu i si Be d5 eronrea admisibim t.l tmprirtindu-l prin (1'~~ rr) r~ - if) se gasC-. 0. luindu-se drept baz.enat s ell Iinie Intrerupta). sellcitare iii cennjele locului de utilizare Pentru Insurile l"adialt.re de P".~. In mutte o. in _g-(:Jl.hil"lt corespuncator (fig. t::1 _ rl: exlcriQ.JO ~ }l""s"j"j " cnrndoce j" n dtnle c. dyp~ etectuarcn calculclor.nl.+! ~m/l)Jeste ~{1. este..CI! .3. f(lr~a c'::)J).lra M! =l:.-'. IJo[l[. diu relatia d= torsiene al jar pentru IRgr:. Dac... cxccutia se Jnce din otel traS precis (cicci ru.ob~in.." are 0 rer. dill ])1.lIWI cu 'iii 1 mrn.. ~.u (nllifol'miz. r'ifl.J. VCrifLC-t1.t. (·1..:i. A rc(r2_r~) 0 ~V.11 fO:r\CL de frecare :.J.llillll. :Iupa mariren diametrulwi.. -'i'.=c~Ol"lil __:::_='.. Principalelo '(01"'(0" constructive ale ]Jg. sarcina lTccan".30. c .f.1 ilili acecasi bucata cu...az1:. '. dP = IJ.S·f"LTCk radiale .J('o:!~·-c(. sau in uuelc cazun.de racire a pl1rotilor.2 'Fm.a prcsiunj specltice constautc unci Momentu) de tor':il~l1C'.fl 'p{K.=_~= __ i~~ 'Jr dti. arborelc) si prcsat intr-un arbore c.1_=!_ (~. cu valoarea lui AI. 0.77) il" (~.30. VCnf1Ca1"8<L incalaire S(' mal poate face . a).ClkUhd lagdrclcr mi_'::l din aparate so poate fac~. .j t .··".uri d· cu . Cceficierrtul U::~~~ql.83) .~:lt~le-?. rl> din relatin IU4j [n construcpia \H11Jra_lXLrattl lectrice.r~.1:~lP(l2 CU dp.. 4. LJc~ vez-ificanea Ia tnoalairc.15.1-' a..e t..~!.~L..J.l in ccle (C urmcaza. fl.].filP~ curr' Ie mareste durabilitnten.. IIC:lI'C tl"eb.l·C3 incrilzire se fnee plcctnd de Ia momcntul de Ia fOI'~-~L de frccare clernentare: i:J.0 ali IDEL:L marc dcctt n (m\Ulll. Fonnele constructive ale laghelm sint foarte variate depinalnd de dimensiuni.29.l> rnal midi.r(r2 3.1:1.~re. cu d ~~ :I mm ..r£z. de-a Junj:.Sh:l!cti'I.1 presiunij de ccntacr).~nt5. p~ dr: = 2.8:SJ inelar ==.i cflindr-ic obismrit (d. G.ca.r:loc.!(.t" rcdos rlin nou .3 . ~.'1. Pcntru aparatele care hlcTeaz~:in regim vibratonu 51: foleseste f!"!sl1'~l}1Lr.tt n!JIl"!c:utul de frec.a. pentru fusurile de diametre fcartc e mici (d = 0.F d ~~~Ji' de tucru 1-~.1 radiale.ist.lllC C(i'pm. jll Iusurilc radiale. !1!.~rii concentrarn teusiunilor Ia schirnbarea de sectiunc.:f-lp (" .pWELpe de 1.5 mm].5h! 11 Pu r:l-. oate ~i . prcsienea speclfica C1. i . .:ap.c.i'nd1~i7CYV are :ir~s5 valon ceva IIIai 11111..t.0. _ Formelc constructi v ~le fusuri~or ~i I~ga[elo:r ~ndrict':.11'i.]1I:nl h..~1cu relatia: Ja !i~. Asemenea cons-rocni se rolcsesc [u t. cgale se obtme M.-t .6 . ell 0'<1.2!l- vrtcza corespunzsitoare diametrului Jl\~u> Hnrlrice > "i'itli~l"" I rum tt = d+d!:. {fig'.::I.e_ dimensiuni Gl In fusurile ~. p =~ = 0.1.e dill integrala: (1-~'1' .M.wismdu de ~i3.llp.j. 1(1{)fJ.lrCO se executa run u]JJJ1{J san <Lltrrp..2) (U6) ~ll~e(Wc~tc1.. lll'C)01n~c~ [. pentru asigurarca Iubrifiantului ~l pe :illpraJata latcrala. cu sclatia (1.t~ dctcrmina cliamctrul fusnlui..1!il_ pentru materialele utiliaare.i de Irecare.. iiipn1Jo~cl_in('hrlJ ! de JiH:i. tude Vm ""'" 1t:.-pp dA '-'" ~i 2'. 1'(:.urilc de diametre rrnci(f:l'Ub 1 rrrrn] ELU -0 fonuii de .lIZClt..l.' rnmultimlll-l = 2. pentrn a evita ca Jubrlfiantul sa se 'intind1i.82) a pivotnlui. o .. Ob-tillll.1 sllp[af. J ") J- L~nJ{'.1". Forte mele constructive ale fusurilor depind de manmea diametrului lor. I! < 1 rem _ ..{ > Vig.i~u ~i este g.frompcta". care art: forma relatie similara ·LL2AA. ca tn figura 4. P~("T~ -if) "" I' r:pre~iilla Cuuosctndu-se puterea plcrdu+a prm Nr=ll--IloJ.I)~b. b..

.31.5. ltlg.i printr-c biB'l de o~l'lpi L·: [IIII.ti\....33. '1. Folcsindu-se principiul uctiurui independentc ~ . lnsi1 in acest (. a gar" b ". /\c . de J"'g.?S1. cu 53.~1. schematic reprezentate in fi$lU·a ".1.:'. Ia care cuzinetul :>...it t> !nJ'>OI·t'Lnta simplincare a rnontajului.. 1).5!:: i1~~g~l'fl l)I:~n efect de l'apilaril.'.[c.31. Ungerca la_g:ll'cl('f radial..cJ-e~·ill:ta. Gnd :'u~illl'tul sc ovalizeaaa.Uldic~ti :.li~. 111 ftgura 4.}{.n1:1 \111 UII lagar ~xial hln~plt1 penuu pivoti I:U ~•.~1. pentru ca la transportul aparatelor sau 111 C01H:htn decscbitc de functionare sa se trnpiedlce clidcrea fusurilor In afara jagarelor. e).~. ' de lucru • ~j e:ilc·1l1liJ~ rill II o pl:lr:l cuainct p(~.i dacj. Nealinierea <Inum din lag:<t{c in ru port' u n\lril:~lt sal! jocul dintre arbore *i cuzicet provoaca luclinarea axel urboncul . 4.{1 sc lIotena cu {. eel m<li sfmpln 1. cutat din material tumat S~l1 materiel plastic. la acest lagar estc posibila reglarea jcoului pmi strin· ~('rca cnpacului.l RllJUI ilor !iCC.Ul'UC H1.Ttucreaaa permanent intr-o a m)tnit~.rMo dcgajnrc in ccrpul . rOImate diu corpul lagar~llui. .\J..'ir sa ponte utillxa ~i 1<\ soljc~tRri ruai mari.11'i (foite) care sc ~.~:!}71::..J..:.2 . de ~p3. dirccfl complet deschise (f1r:~ copac}.re ClI (:mi"Cj' din phtr.-af"t~ oJ.l.e~al de r.~ii.. 1.arc .iI. dud nu este r.1 C~ liUp.'i Uucori.U dexavanrajul ca .g~lre~. La&arele de tip suport.:n. he reglabi..2.4 .::e~e a_~i.'lrdc pot v~\:l:"ltc n.t7.:tl'.5. bJ.t ~:. nnghiul de jnctinare ':'1 p . { pentru a se putea l'l:::a~a dcmontarea arborelni fih:a dcplasarea tntregulul l.i l In rapcrt C:11 distanta L dintre cdc douf lrll).r ~" pl'afata.11demontarijcr repctate.rlltiO} ~"U.:~ii .J!). P1"ind~rea eu.rdni12[ a_xi~lc: 4.~ sc PQ.g. adica tnclinarea 2-2 bt5.R'7/ ~:.n pll\:111 ~ic'. .1r5(.L: .1 bucse din mater-ial sinterizat. (l) ~1 eventcal ovtnd 1111...d (P(lti(J.i.35..~te functiona normal. de poaitin init.l A.tlizl.'I. llllllilJ~l'Itateac~z\1J'ilor'"a!fiC1.31. r1'} fixata nedemontabil Sin: Cloel am c bed t: I "' !oC)~iciu.lca suporrtu cstc e:. ht::.t'litlle.alt::.~a 1Iwt~tlk5.~( Jag. .'<"if cstc _Ull alezaj realizat in r.:illetl)i trcbuie tnlocuiti.~~t~~ g ~1~p~~:. co~~id. ~.orificio pentru ungerc.e 'It~]ir.'L·tJr.r. uncle Ie CH(r' dcp]aSl!l"_'. fif{ma ". cuzinctnl cste ccnfecticnat din pi~tra (fiG.Sch~lllil.~upii o pcrioada de Iunctionnre se ovalizcaxs ~i aparatul nu lII:U p..1 ~I (4'."oJicitatc de forte sustiuerea pivojilnr f.r..ialit 1-1). Sectlonarca tagarului e. i in plus. mtrcdusa peutru prelunrea sarcinilor . 4..I'lI .~~ spcciale.l~lgra1'Uh. . Se VOr 11C\~lja dlmcnsianile lag·amll1i d . prinl..an asiale dar put ind prclua ~l sarewn radiale crapcdiuch-. 09..nle1 rcgi:Lt.i in mccnnlca fm~ 1':~ \LI. 4.>H (fig.> _ Soll.lI"C asiguru in difcrite 1ll~(l1n.ir a.~).i"a"cu. ~_y.sigllr:lri Dac..:~rnlde jos Iu puuctu.. 1:. deonrecc jocul dintre tus ~i cuxiect devine prea marc ~1 lagiird sau CII. capacnl aceatuia prius CU ~unlbun de corp sl cuztncntl conlecjionat eel putin din doua bucati care string fusul. plill jrn-lu (1("pbl~' S<11.U ff'ld cuz. Fig.~t ~i prcluarea s.inet .--.1.C(.ill('l. deoarece aceasea solutio realiseaaa . ccie doc a efectc [nealirrierea ~i jocul] vos Ii tratate . adica descentrarca :l1'brJ n-lui (fig'. i~:::~~.36 stnt aratate solujii constructive pentru J<lg~re co nl"'lW't~ dlu Jli~cr{t care l'M!ml.I~I' crcri. dar in e! se introducc 0 b\lc.ntru 5arC:~llil(:'~xiale.gar. Fig. . dupa eliminarea unor ada.3'7). confectionatf din una. ·1. sau mat l11uU".·oustrueti'-!e d" lag3.1 punctului A "or fi: . dud prcsiunca pe bg-:l.o..RZ t~ebL11e p~.Pcnnn fU".1.~nl (j ~g.b)..3'7).u'casa aparntului (fig. face pc: dOI1R lag. ca !11 .l~ placii ~ii. sail. onainntul.'cl. buca~l (fig..111111.i~ elml 1I.JJ_ • t.~..la.:1 uneori lagarcle scctioaate. se utilireazf IIl.separa~.f.:'1~~tL:a~7af~~n~-~t:·~~~ f~~:~d ~..fataFl.C:-cf1.poalf' !ulot:~. H'. mijlcace nedemontabite se rcalizcaza :.111 0 llltletllJ£l e C(:l1tI11U.. '!. DI: aL~(~<3fl.nd plin cu ltlL"lf!ulll a Uad! crapodina trebuie .) separatie a capaculul de corp.i In c~.o.: ll'~T~ b"I:'Ir" FiZ_ ~.~. cu ajutond orificiilor prncticate la par-tea Iagarului m.'jsesc la supraIntn d!..·.H -L'"-J:.. gC'l'.lale {llg-. neajinleren {fig. cuz_!Iletll! e se introduce sub tQrmrt de t1al1:.l.10 _ Ie '(I:::::tgfl"=T ~I 61=-{l·'C. aj. preclzre iagardQr rilindrice.' dcmontubil de snport.1. l'"i.u dcptssarcu i until puner A. 4.A distanta de la 1. Lagarcle expuse lmplllltnlil(}1' iii IllCP!~~.lte.

= 11+n=(.~1) Ntltl.:lrii ~i a deplasarf 1'11111lului .l...-'. Iugatclcr.l.::r'-..::: I \lUIlI • "I pul J'Ig.d 8f. Pcnt11.89) rr+ rz cstc (·).+2L~\I) «.pa (-1.w ~Ir ~I AI' dirk colo rlnll~ bg~m.a suprafetele inelare B If-~ " :.'.. inlluentei Ye s= /II ""111("11 lIIiq('i'rrr'('(l 111·)o.39) se ccnsidertt \ t I.. Pentru calculul [ui 3' ~i Y. / 1):11'.Ui' {I dczuxarc marc.di\al. (iii: 2 fl L(-'. 4.?IL'(' ~i IlLL III .:m cifiadric . 0.~e* -ISo +2~~)tc! lL ~..p:~L"aH~a tohlJ.17- .).O('flli"itu 11I"ld irrdll. !til' ru punctul de contact dintre fi(.'l~:lr (foig. «alculnl dezax(u'ii ~i 111.:o}.1i1t ~i.90) cosy +(l...'urborclc este fixat intr-un '"\ 11111.fllr". '1. FD = _L_+ cosy V'l + rll) tg-r jccu) axiili C\ll'ag~l·~lhli"rr~~.. a I.lQI'a:.9~) .r~o. IlrrlL~rl(iilr' clnsticc s~ sevmicsoreac.r 1111 t: :-:Oil b actLllllC::~ unci forte Q (I.38) L...dill ri~~rl~. t .\1:11':1lnr .c 1II111!tL ·~tc ~~ 11~llrlll ~ntl\' h1t.39).f'~'III"~lil..lAr = scr. sc obfine s.puduhrii' In.tnuu-sc rclatiilc (4.~S) rC. r·o..89) ...•. ~k][~tlrk [".~ 8(. dc~.rC'l .[inir.r:ill..IIIlI·r.:iati_ilc. pi rr~ rn~rr.. ('III~~ ~Il' ~~ :.1Ia punctului A vor fi: ~i (4.111· J. c ii iJ.. {.rul clii.' si <I=8li(2tC---:.1"oa d_'st. I [. I)ill.l. .= L ~rJ .Ldl~ 111111nuII'5C ~A =t - L. care dcplasarca a(~" 8~) sa fie nulfi.9. Q11h. 11'.-t<> n_licliFlt dL'"II' )ac:a snprafetcle frontalc stnt preeente (fig.I rc obtinc:: printr-o rigi. -I.:cElre sc ia tit. dad cclclalte msirimi riunln aceleasi. lagilL dintre i[lgt<'" fb.. se ponte aila 0 valoare lnuuctt Ul~biul .!':... In ~lbsEmta suprafejelor inelarc H ~i C.1 IimitaI! 11 l1i'l'.llll dr II h:dllP ~.~rllltl-l s-au notat L"1.o("udlc. il'.~~~~~. -rltt.tllt{\ di. _ jocllri1e rr. care repreaintn ~l+Sn'= .!.1dbJ IDSlIllJi l~ig.diFlI c1iu l:.fl.-1)' 'cos-r + (YL + r~)' t~n' A..=~ ~ 1'. . pcntru valoere midi ..ll 0 ~i <lit = i)c..i prin nrmare a dcplesarii ~ hi' III ili/.r}'siny (~.. Dcplasarea punctnlui A L l:i-' to· Pcntru valori fixe ale .':1' I a.r.I..( este rnic._~c)I.-ll ~= ~.e-ll.. se poate -r~~' Dcplasarea ~ a pnuctulul &. .[e r"i'rrol· puncte de contact cu .. astfcl C:L.t. ll'1ch vatcrilc lul Ie *i L stnt date.1·~dlse poatc face estfel: t = [ncfiuarca 10taiS a a xei *i dl.)ij. 4.'1 Ar "11 st-t r'llnO~I'II~l: IIHIII"I.1) A de tlcfcl'inta !.1 lV] ~i N. !. nllll/.89)' in tare.:.m(eJ L se rnicsoreaza dczaxarca.ie (HZ) tkpmJI~ de It . astfcl ca ~i . la P1t1h...' mrd runre a.. _}t'U5 ell = r'lil'. Din relii.T~\~Cr~~.:1. ('1. 2L ('l.

. s~nsihl:rjtatea.5C pot utiliza compensaton. Unele problcrn~ pc care Ie ddica utiIizarc:a rnasclnr . ~firel-o[". iar grosimea ~t1.. teflon. RC7.. Lagarele din mase plastice.±relemaslvc stnt cxecutate in tntregime din masa plastid'!.injectlC. 5<l1.pill.id tnglotJatl = H' sa (I . pi ~1.j.trrea llroprictaWor de a.4 [kcal/m.. practic. prin Irecarc e5t_~!)J'oblomu CI'1l mai delicattt. 0.·Iasele plastic£:: din familia poliacetalului (POM).tmosl'criCIil}.~ fie perpendiculare pe axa Iagarulni.0S'in <lite mase plnsticc pCnll"U iJnbun5tii.d~nu.fll.lltifnctiune ale acestora.39 S8 mar poate sene: 2(1' 7") '"":II"'" KM=Ljtg'Y+__!!_____ <i21"'. ~1. Dada din S\.93") jl (4.istcnj.~i ilLtn\~~tt y cste fonrtc role. utilizarca unOr cnpJuri de motcri"lle sau mai lJ1tllt01' stnlturi de ITIn1c'l'ia. trobuie executatc bucse Cl~ guler.c.91) ell (4..onunllce.. aparare electrccasnice.~e folos"sc j.a. cuuoscuta coraercial sub dcnumirca de I.::. H. polkiluida)... = 0. . 1.a Jagarulul trebuie S3. prafde bronz. prill mi.96) 't (4.llrg~rii. jocului axial cu I. s€ Ccmparfndu-sc relatiile (·1.111. :. diJata:r<:. daca se (11.'J iar raeele Yl ~i r~ slut suficient de man.me~lc:1orconstructive ale ar:i.l existrud pericclul C~ la ~xecutle se desprinda guterul de corput buc.O~1.h.\!um:al{)r :~!·in~.1i.:. !-"':t !TIul)IUj 50 VOl'Iimita jOCll.l.ll pentm rll~ d~inilc Iormaldehidlce ell In'loC~W.2.mirea comcr~i<ll.lctii1e a~tuale carli. .f'r~1l ell fibr(! tic.xc~ ~rb~rcJ~i. 2 .lct ale urborchu c~ eel doi cuxmcp deplmte ~l 1.CO.1.a 0 coordcnare a.!. Pentrc 1mbuniitali-ite::1·sta?i~-jt~t'ii me_canic:~ (im'Piedicar~~. So pot orclucra prin aechiere •. ca ade1. 2 J..).cial a. L. . Pentru IIC(.. tnsa datet·ill. :In. 10-3) Ii. mecauismele pcnrru transportwj (111111.-uadaosun de fIbre de sbcla.'i1.Ele ~i. .' limitata la. Sint de montionat astfel: masinilc de birou si de calcul. marc.d5. De 'a~~c<u.1:10 jccul axial ~o'..~ir('a pr'OpfJ(!tJ~or de antlfnctlUl1l.1. s {O.~ iI11d.k.1\1 i.. prezinta orcaistenta buna 10. cu directia ~ asczare a inserpiei. care .l o~~.1ubfanna de fulgi S:lU tib~e. conductlvltatea tern:l1c'i v Pcntnl lilIlitarea. .:I'} radial.oht ~entTL1Iag~r ..a.96).:cH. capacitatca de o Un10I.:mecanidi fll1.ro.re n.lqora. . Semifabricatele textclitului sc prealnta sub forrn..Plast. l'-TI1I.. Progresele realizate fn domcnial IIm~ lor plasticc ~i extinderea acestora Pe 0 s[. Pot sa ditere. ."iUl. cap~bile sa I'lln~tionezt:!=.. 1.dlttvi rlrim.oIQ..oomifabricatulni. far!! tntrejinere.rLI~corc.fill depaseasca rostogclirea fusulni in lag1't·r. de~i au lin coeficiect de frecare rclativ mare (pentru cuplul PA .:t~phca1ii. politetrafluoretllcna (P'ff'E) ~i pcliacetalul (POM). 'jccul rclativ poate fi de circa ·fI/M' Inclircarea Il'l_giil'elol' d1Jt tClo:colit atc lhuituta de 1ucal:dl'ca acestula.func~ic de _tlput . ~cnt~ Imb.1 b denumlrea comerciala de U-xl.e/1m. cunoscutc sub numelc de dd"$t.a ~e dc!.e~tc alc~tmt dlU. "considerfndu-se uughiul Ioartc mic. de bare. = 0. In constructia lagarclor.ice pen.i:tlului la presilll1i ridic. structurf ei Iamelare se uzeaz1i putcrnic (de_rdrca ZOOo~i nmi nmlt d.di.a ~i til spt:!=. m<L~iv.e {lupa ami I 19GO..~:~I~~~. H x ista.2) d • C~f[Iportarca Ia alunccare ~1 uzarc a materialului estemai buna II~sensei . lar pentru nucscrarca frecarii III matert!ll SC ~nglobcaz~ bisulfura de molibden sau grafit.L"X.e..~ de Iagar. _.!\lIpl':lf~tele A ~i 8.t'l. mstabi1ita"(~il. exccltnd.. .. tcvi sau placi lil se prelucrcaza pria ascbiere IJ~L'.Ifl r.C rccomaeda ca strtngcrea neccsara pentru d = (J .'02 mui IlIk. pickup-uri).r:ttifio.l 0.H(: phl~I·. afara de stabilirca rnlirunilor tntr-un Inter\'~l "arc~.o se ~olasc9t~ t~flO~I~ll sm1..2A.~a mateii~l yc>ntru lag5. ).HC J. de oneatare al Iuserpiei. Dis. temperatura maxima do tlll'u.i~atul placli.! <ll~ Jch'lI~lIhJ'i s~au 1lI1hz:Lt m!J. apli<~atiii~te inlp~l·tantei:ngeneral t tn conStrLlc~la elcmcntdor do.. textolitului (E~ ~8. la montajul bucselor se va asigura i"ncijrearea !~e toatlL Junguuea lor pentre ~ cvita defcrmarile de tucovoierc.uzare. tn ultil~1. Pcliamidele. Paremetml gocmetnc poate f Iuat till = o 5 .'.l. de corpnt Iagarului pnn Iipire. apfltut. dezaxarii ~i dcsn'~traTii .ip:'lrea ~ldu~ii tlt:gajate. poliamidele (PA.lni'ltll.lk. msa avanmje economice prezinta presarea prin ~n~ }t·Cfic.re. cif. jar tn j-erioada de exploatare. Pozijia puuctelor lit! CDr:t. altf~. siml~li sau ell iusertic. gnl.l1icehun!?. este posibila lll. (l'viml :J.gti'i'lll tie: allln~care pnve_sc. 1 e!lonLiI M ~\llol-osc~tc foarlc ~cs .:aarborelul ~i prm urrnarc d~ direC~l'a.'ia..tnl IJ.a~ii tcacte l:ugti 111 ~:mstruC1.lltllizeaza inscrtii de fibre de sucla.. presare.93} cbtlne ~i (4.l ma.. Este iecomandabila prelucmrea bncselor din bara.ta du Ilj~~LJ·at\l.. buna rezistcnja terrnica.~ .:. penrm laganc!le din ucestc marcrlalc.a prill . aCCsto[ ncajunsuri s-au \ntn:prins cer<:et~ri ~l\stinut<::: CijJ\:luu (jus Ja. Iacut 11l:CC: m "ilr~..l.lte ~tt!1'"~le p!as~ice ail _capatat uti~i~~ri tot mal Iargi. dircctiile stratuTilOl:.riP.'?i-all gasi.a termic.:tiI)Jl:l[I' e fiilld 80 . COUlCi....aperioada. Cuplul de mate~iale i~l acest c~z. tn 1.textile. fibrele trebuie $.flt.pot fi simple suu co guler. lllc~l'ciln.re la pnlsarea.intllun coeficient de frecare redus. ~iritI'eccl"'l.dovr _l~ui de urilizare."liZal:(:.-=ctic..lttlde marC produchvitatc:.o.Acestea sc reflecta III COl1stll.rc'L _dupe dorinta a.") :lC.n~ C~l1~osc\lte sub . re1.. aparatc c~[e tind sfl urilizezc aproape in mod exclusiv Iaghre (lin mase plastice. Acestc matcrialc au propr. ¥i sensul reacriunilor .'i.stora.15 . iZ()la_r(:~l eleetrid'll?i umi ales avaIl~_3j~lee(. consacrarea accstui pacagraf independent. decarece conductivitatea termica estc cu circa . uncle aparate aC~lstJce {mugnetofoane. . rndialii san p~ dirccjia axl~tlll. dac~ .~ cos v Din l'eialillc (.dacd se alege jocul axial diu l.: sc l-ealizeaz\i:.. Jlt· dir ·. cum ar Xl prC!sard. L~ Pl'CSllN\ fl. m. Din figura 4.lgar ~i sc consldera .111t)j astfel cH.: + yi~.bucsele uiraple ~e fixcazii pnu stifturi sau suruburi.. DH. 20) mm $~ fie de (V."C]). de pn:JLlcr.:at((lin mai mllHcl11rllCI'blc) sau Ctl pelicula d~ alune'I.. 9(f'C..2).imii :lni.Ti~. 103 N{mm:l)..otel nelubrificat. aparatele clectricc de regll!j.l dcctt Ja metale (A.:t ~+ 2 ~lc' T] +1"2 (4. ~tifturi sau suruburi . cuno~cut~ ~i de .95) [ocul radial intra ius ~i cuainet. Avfndu-se in vedere' modulul de elasticitate scaaut al. sal! jeava.ict~ p IUl)c<l. ceasurilc de dlfcrite tlp\l~ jl altele '. Potitctrafluoretileua. ~-tL creat lin 1WII tip :ll ace~tcl Olfl.:re..la ajoritatea el~. Iilnitca~i'I viteza de Iucru. prlll posLblllbtca..~rnifa:t>r. ~ cons~ata ca.. este nccesar _sa se far.a. dimenionol!'t in til'11p {"turgerea" rnater. 1. prcsinta avantaje legate de reaistenta chiruic'l. ceea ce desigur c:l.'' tesaturr sau ~Lbre.95). Bucsele so fixcalC.

strnctiv. direct p~ corpul kl{{1l'l11ui (tig.~IC rczfsteu]a Ia uzarc. 4.{lllllenabil lll~. masclcr plasfice. C('.. UI'.5. I 1'\. lagarclc ?e prevad ell dispoxifivc de descilrcare.11. n tdfu'?Lde tnccrporarea de substante de antif~ictiu~e (~1oS~.cste conica.j. gs~c de rcmarcat Japtul (:1 un ~upiu metal-mesa piastici c. contnctele electrice ~i alte dispcaifive de prccizic.:1 ialjarcle cu pelicula de alunecare.CL}.~tabiijreu I:ElS'i~lIlJlui le frccnre J'Juidii hjorudinal1"lk~ la ""lor_i ale "'ltc~_ci :pe. gr:dit. ..:t~\i u'ibologice deosebite.oIO. Pentru cuphar ile m:i I1J nui.'.l mm. pJi"tstidl-mE!tal 0 ungereobisnaita duce la l IIILI'!}QI'<tI'e a cocficrcntulu: de frecure d(' p1na 1a W~ fai-r_ de cuplurile reuuse. La ia. Sc Iolosesc la aparatele optice-mecauice. a ~i b)."11" c :?l d).. I !r~. Up.1.. LAGARE: CON ICE i.j pc snpraraja fu.i degresate sint i:ncamte O!. iar ~Ldoua pentru rezemare Itt ambele capete 4.3.2. Pulberea de masa plastics se g3~t6 lit r-u 11 recipient in care este permanent agitata printr-uu curent de aer. forta axialfi.40. posibiliratca pnslr!hii jscumi 1l'liti:l.>:auumar un strat subtire pc 0 baz. 4.rii sau pe masura uzurii suprafetelor.. ponte prceenta in rcgim de Juncjionarc uscata uzur-i mai min dectt uri upiu metnl-ruetul. Q jclc (fig..1rde din metal ell aceleasi dimensiuni. Prima vartanta se u lilizeazh de 'rcg~lla pentru rezernarea arborelui la UII capat.afiflcate.. nstroncrnicc 'iii geodezi~e. ~at pe sinteriaere. . d) sa~ arcur'i (fig.1c~o~ru:ea.1.S.lnaal~ire<t compo~ta:rii Ia Irccarc ~iware a. care constnu din sprljiulrca fusului pe bile I) {I. I)).bi. urmatcarcle avanra]e: ccutrure prccis1'i :I fusulni In cuaiuet. Pentm hnb1. *i p •• r ~. ~ care iutt suprafa~a Jusului.M) en grosime de crdinul accimilor J!. ~icentra- I (fig. pro:priu-zici.t reeultutele bune cs: se pot obtine prm ungere. 480 C ( v aloarca €ucili..a lld~lK_[I care asigura rezlstenta mccauica a lagarului ~i disipare a caklurii.(l\mti.arl :illS1inute in acest dome.a sc face 1:1 montaj. rezetnarea partlala a accstorc (tlg. ca Incaznl delnnului Seu Ct. Gcnern. I\hi rrcbuic remarcat modnlul de elasticitate H"q. ~)~ I ~~t li~:r!:~.inel1.1. mo. precum ~ipentru evitarea gripajului si posibilitatea reglarii joeului la vn.1.l~lperatl.51)0 .prQprit.r bncselor este diiidI~. Jubriftcat. In totalitate sau numai Lagfircle ccnice 'Simple preeinth.'"<c buno (J11"FE sau POM). Ia sarctni ~irotutii rnici..multo O1.c lagjr~ ell suprafete conicc. In raport ru <. 0. 4. fibre .hi care numai suprafata fusuiui.' poate rezema.1. .HI)m plastid).pacitatea ei calorica e acopers C::IJ un strar topit de masa plastid de 0.2 . 4A I.'-cct. 1I'l~:o. _f<l.6 mm.~~tr:~! 1. Lagacele eunice simple. Din acelcasi motive. pclicnla de alunecare se aplicll a h.. Inerccn. fnrnle<L.. ·L.2-. iar Ia sarcini mario pe bucsa-cuzinct {t'iJo.gi1rclc st. Piesclc mctalice bine cucitate :.III alczaj cilindric. se determina PI-in focer'iii III functie de tipul masei plasticc).in"rll~a (':u1. 0 temperatura de 280 . cf ~i Sll(. entru climensiunile redusc caracter-isrice mecanicii fine.1. acoperirea inecrioara l11ih)J'Il'la suprCLfc-:te1o. . Procedeul tehnologic adecvat pentru aceas:t~i acoperire estc "sillte-iznrcu prin vtrtej".4!. undo.. a).lizRrc a acestul tip de lagare.cl dcformatiile mai man dinlo..UtIi1i.te l:ls~rl! pot prelua sarcini axiale ~i radiale.'imtm: ullgerea oblsnulta prln iuterpunerea Inbrifiantnlui Iichid tntre supraClldc de frccare. Pentru micsorarea frecsrii se recomanda. .ulu~.~le cu suprafetc cilindrice.rel1.. cu . mni ales 13 Iuaurile lung-i. A~casj. '1. testt in zona de contact.elft" .ri[cq-1C~ umlt m~:Lreduse kdt ln Jag:.i.l5 variante constructive: lagjnele couice siraplc (fig. cuztnctul fiincl . ~ ~i d).. L2. Q f~~~:t s~~n~i!:~dfz~~~Sf~~ ~.in snccanica tina. cite ori elirninarea [oculu i d:intre ius si cuzitt prezillta 0 deosebitri importanta SoC folo'>l:l.~.~n de t. tapt Cafe cxplica lll.2. . I"eziste!l~1 I:).un1.:J. reglabile.US al mnselor plastice...'d.t. tit (II:! spectaculoash a uzurrlor. in special in cc pril'. In executia practica Sf Inatc vorbi de d01.riEli'ia j[.L 267 . ca •..sli plasl'k5. pe 11M di~ suprafete 51:'. n.ill. Iusul 51. orientate direct asupra apncatiilor m~selor _plasl-lc('.. 0 solutie deschisa . 4. en ~prietati tri1OIol. Ptcsa ndh:iUi sc introduce tn recipient.cul de contac:t: favo:ri:<:f:~p:bi.de "finn) san a unor aditivi chiroici. Prcccdcul Ichnolog-ic de . ~i care prciau . IJ) IXLrti.t:t~1~1::D~~l-{) g'ama COII..l1ui stnt conice. aplidi uti nrat subtire de masa plasrica (fA seu PO.l.Ll. de 1"egula smgura data pe {mt:" durata de functionare a aparatuhii.

raza de curbura cchivalcnth .. si cuzjnet.(f~-12) ..z < r) se ponte produce gdpajul. Calculnl accstor Iagare trebuie facut. b).Q.JOO) (UOJ) cste coeficicnnil de frecare. ~6..'11. fcarte rmc. momeutul de freeare fi: (4. caw] cuz inetu lui tntreg. uugere.J.Odaca cxista \1lI contact uurnei pC 0 parte din suprafata Lilgomlui (fig_ 4.5. Datonta jocului mie dintre fns. Dad'i sc Ioloseste un cuzinet partial S:l.1i diner-o verificnrc Ia presiune de coutnct si dill duturminarea mumuntului de Jrccare. al. asttel incH Ia aceste reazcrue Ill! se ponte efectua practic o ungere..u. De aceea....il1nC 111.'. J.J. la mecanismclc de in.t. . ~= 8~ >. AC~5t dezavantaj !acc inutilizabil centrajul. dar functioneaza 13 turatii l}i sarcini foarte .e cere un joe Q radial foat-te mie. lie de alta parte. otelunle OSC 7 ~i OSC 8. :f.hi.. (ortfl. datorit. conndon}. raasini de ealcul.-4. lagarele conice simple sln~ Ctnd se foloseste dtspczitivul de descarcarc ell bila. 4. Dace rezernarea se face pe uu umar (fig.1. fusu l cuaiuetul se constrnieso din materiale CU d.a). La mccauismcle f~tal-te precise sc foloseste cuzinet diu pi~tre.. Centrajele.99) = oil . lOj. pentru lucar-carea obisuuita. calite prrLa Ia ut«: 50 . datorita p[<:~iunpor de contact mnri. sensibilitate mar mare la vartatia tcmpm·alurj_i. fig. tin)u. . iar Ci! jl1ll1r.ungluulni IR virl. '1.d Sf:':ul1a de conditiile de. :S.a ru nccastu crcste posibilitatea de lntepeniTc a fusului 111Iagar. Sprijinirile conicc cunoscute sub aceasta denumlre asigt:di 0 centrare foartc pred5l (ptnn 1<1. de asemcnca. Calculul centrajelor cor{i.lltfl precizle Ia care s.98) lar dacb sarcina cste radialf I'. verificarca 1a _PT(!. apare pceibiIltatea grlpajulut : executte mai scurn.descarcare. sistemul este foartc scnsibil Ia varia[iilc d~ tcmperatu. ~ =" *i . deci si momentul de frccare !Vi r.11. La var ia'[ii in"ellmat~ de t.momentul de frecare mal mare.a\.m) a arborelui sau osiei sis2 temolui mobil al tnecauismului.pentru Ius.. ceea ce duce evident ~i 1<1 crestere a jocului radial. undc ('. ceo. Diu cauza jocului mIC dintre fus ~i cuztnct.~~~rJt =.a. uzuri putcrnicc ~i chiar gripa]. Se foloscsc la mecanisme de ceasorntc.ra"Aceste motive ccnduc Ia necesitatea reglarii axiele a l'u5111lU. are vaIonrca: + + (4.40.li". bronzul fosforos san alama.anla~c sc pot sublinia : .creste ell Iu.tl~a. 'in.' eentact se face en relatia: ~~~!~:~:t~f::i~. /30' .Q (v.(1"i--rzi pontru lungtmea de contact l = tl 12 Momcntul de frecare.1. dHite Ia duritatea HRC = 50 .IOl) uude R este raza suprafejei de contact care se deter-nina cu relajia lui Herta. Ia valori mtei nle unghi~llwi 1t. lubrifiantut nu se poate mentine pe suprafaja de contact. dec]. creste ~i od.. ". C'-Idc". Iiteramra de specielltate recomanda: ~::.. axialli.1 suprafetelor srertce de contact._ [j~ - la rezemarile prac tic fixe (contactele elecrrice]. So observf ca prin rulcsorarea unghiulni x..::.l consta dintr-o vt'riIicarc 1.. In majontatea cazurilcc. iar pcntru cuzinet..iP (tjg.1i: turatiilor redu seIa care se folosesc. .I III care: Er ~:i Ee stIlt modclele de elasticitate ale materialclor fusului ~i cuzinctnhn: .. (. T30' -la rezcmarilc mobile 2 a. " ~p".~~Ji~ ::r~~t~ c~~:fc~:W~~ ~a~~~:a~p:~~~:t~~~~ r~~~~I. prcslunii de contact ~~ pentru c sarcina fI~irlill.in~ r.2. fi: [J. 7.. pentm compensarea dilutatiilor sau coruracfiilor.. mcmc»lui de Irecare \'. vcrificarca III prcsiune de cnmct se face cu rela~i'l: p= . Datonta prcsiunilor mari. care ate forma' l'cLntia (~.nitatc mere (opel de aculc OSC '!. L~I 0 di~tribu~ie uniforma.p{J. cJ.')5..:u.102) ~cnh:u micsorarea uzur'ii. Ia forte axialc man !j-i tn lipsa unor dispczitive de . (agat. 4. datorita jccurilor mid dm~[e fus ~~cuainet.1.iirin~aunghiului «. Q -1.4.3.empcraLlJrl este necesara 0 madre a jocuhd axial. Din relatule de mai sus se obscrva d. liaca asupm iagal"uiui Jucreaza s~u:~. productnd. acestea hl!1ctioncad in regim uscat sau mjxt.1 J? ~p" (1.-Mu$C (pinl ja 2 daN). deci calculc.d~ s-a nctat diametrul medic. reactiunea }.101) (4. Q. Suprafata de contact foarce !Ilici dilltre ius ~i cuainec da un moment de Irecare. aparatc optice s. sc utilizcaza mcmenrului de Ircoare pentru suprafcte sferice mici. In ustfel de ccnditii. tnsi"l.1 presiunca de contact ?i detcrmioarca momentului de hecate. cu relatia: p~ unde prin d". .

------'-----'--~ 10 t.1{\ rn..pa1e1e dllII~llsiulli ale c~n_trnj~lnr a} Daca : __!_~__!___J_.«CI' len- == 0.~upnre. 1 1 I===:_. 4.!_ rRoRl _ . DOle:'!ncsrcarea este radiale se va face t 211"'.8 1.l ale ccntrajclcr s'iut date t!t tabeiul 4.• .OS4 reactiunea normaHi Ia suprata]a de contuct . undc "". fignra 4.. se deterrnlna 8 _I_ (f4.o U· 1. ruzn de rurburri a fusului este infinitri [dec i inversul raz ci nul) ~i rasa echivalenra va ii ega.taa~ti.1nt moi. Experientele au lost cfectnute pc fusuri ~l cU. lltund_!_=__!__-_2_~ ~RoRl13 3_=~!j. mgim._ este limita de curgere a matcrlalului en cea mai midi duritatc. pentrn ca pivotul conic ~:5 .Ce"I. provenitc din dislccerea unor par+icule din ma. iardu-diame- gnurii Muehia de contact este rotunJil5 Ia raza r (fig.' 1. 1 I 2 •.s~ sprijinc pc.s . prin d~ de contact. PI = p~ -rellc- Cercetririle cxpcrimr. 2.>gaura dlindrl(. 0 2.5 ell tcsitura conicti. detuliul A}. Principulele di. acecu ~ maniCc-:-. suprafctc in contact at-e 0 importanta infiuen~a asupra momerrtulu i do freUZIl"(. d::1.-'.11~j\i:l~:t dJa:'ff:. M.' 270 271 .107) I'. dar ale carer promee de uzurd :.j Jrlcnrca£ Ts(iial o verificare peutrn lagarul eel mai Incarcat.L. de Jrecare minim fie ?btlnc. uncle trill d._t~li. Presiunca adruisibijn se ia: tJ~n = JG"~. OP. 4. il' . b. (bca uaghiul 10..l se reglcaza prin surub.I_r cstc: et Mf= iar I_ladi cste numai radiala 2~~~:O~ .) .niall'L.illn.0 u.o: 60°..40.26). 4.J. Ta!JeluJ 1.fig. (4.1.42) dupa dupti . EI E2 Pcntrn calculul momcntului de frl!'!curC so va considera :montajul din fig-IJnl 4.0 2.2 1.. se poate scrie rnomentul de frecare J. >_. cstc: n'h. Folosind notatiilc din figura -:1. Dad! indrclitura cste exclusiv nxialit.5 "I() 0. 105) > 2·c(ltg2" elasticttate clemente./ t (1Q 1 / 2:tn·o -+-.F'. fi1t:ut <:<11.2 2.4}. se poatc scrlc relatia lui Hertz pcntru contactul punctiform (4. 2 11:108) nude: E:] E~ liu)l.rnza de curbura echivalcnta : 11-0 . Jowl rildiH. cit 1~ C.5 _:j i.-12:. Tclatia Ini Hertz ell care se cnlculeaza siuucn de contact. Y Ra R] atunci _!_= 2_ P r ~i. este nccesar sa Fie Jndcpl"'lt~ conditia: ) sin ~ 03'.r.izi lli tendmta de a conIectiona cuainetii din matori~le rcdstentc Iu coroaiune. tar ce~ alr tc!}itu1'i~ = cm::metului.ter-iulcle cclor dona elementc. 0:: (()5.'lltal~ au aratat ell rcomentul.:!. =_r 1J __ 1 I R" b) Ollca' R. o: . cilindrlce. rmare a fOl"m~.0 1. . 2~ = 90".1.coeficientul numeric dependent de r~portui1 (v.'10.59 ··l.3.::ru~S~~tr:~:i~ua~t~~}~ri1~~tr~at~~~er a~It Inversul razei de curbura cum urmeaea: ¥- raportul !!. 4.m eu ruxa de curbura r a supratetei Iagarulu i.42.=~12.mcn. Sc observll cil. . virf al fusnlui este Zt. fig. daca Incarcarca totala t!~teP(v. conform notatiilor din figura 4..ca de tcrta Q.iulolc de elastlcitato E == 2EIE2 + este modu1ul de clasticitate ale rnaterialelor • echivalent JOlla (EL ~i E~ fiind N-! = color clemente}: ll+t'! _Jj_ <.L.5 Prin".'1. I'l'~~ • {~.44.Pentru D lncnrcare . ca 0 COll!lCcip.:.-R..rii a u unci suostante adezlvc.106) mule E] ~i E'l stnr modulele .ldoT celor dcua II = 21':1'11 ~H! notat lunghnea l' este lunqimea.J.5 0.l:inetl ccnfectiouaf din acelasi material (ctel pcntru scule].75 :w .. [iunea vcrticalace revine uuuj lagtrr.coroaiunii..aj.-1.

~~~~~~:.timpla Ia spnjininle cili1)dri{ c.J.'1:'1). cit . sin ct (4109) M. ale f E~p?ri_~lita ~ aril1ta.-.~ rW.jo cuzmem Ul sint : 2:x ~a !}laici = valonle cptime pcrrtrn unghiurile la vh'i 60 ~i Zf3.' .nottnd pun D:H:. Reglaj\~ll:1.liiljZilllilc la viteee ridk:dt· ~I pentru variatii mali de temperatura..OSo: .~ ~i cOl"Ltn~pjlLh~n 2. rczlstente Ia socun Q fJ_e~a~~~l.:~r. Dupa snruburi.pmr'lfrt.jLI! si in functionare. ~I dad'i "I.44.110) 4. UZlIra va fi proportionala cu preshruea ~~f:I~~~a~ M1= ~~~a:nf:l1~~a~~~a%li~~. a).=~cotgct.in. AI nll~hl permite ca prin_ intcrmediul lor sa fie sprijirate f!lBITIcntc.f. dad I:jOrouse pilllit.a.~ ~~~!~d~T~.if1. (f". "'.:" _ 2 .:.. 1~)_ Elemente coneuucuve rte mctafiltrl Jlnl!.-a_e.Ontact./ = 2plr Fie.!n? dectt al.(1'.arr..III) b ~ "I ~l~ marc m.I'.cnta Ia tncovoierc a fusului esrc controlata de r(>:lctilLllC. ceca ce nu sc . iar tensiunea maxima de tncovoiere (~.j.'I..IlagR:r~ 'ccmce {~Ucontact pL~:mp:rafafa {fig.raje tilllp si ~OZi~~t~. 0 cum ._ + ----"1L = 1": (__!.In figtlr.. p~ = Pd. prin s-a uotet diametrul mediu Hi suprafctci trcnronirc .1.1(' IIJlI~"~l'll 8 cr i nmi marc dectt a.16-Rliglajullilsiin:lor a oonit':n ~ Se objlne astfel: A~a dnph cum s-a rna.4:5). .. practic. I eactiunca normala. am (I 'lr.. cam etnt ill a-::ela:.~O~~~f~l~edc?ll. jocurile sr regleaaa ( .conlee..~_ centrajului oeste uttt . 1.. rcglaj n jo :~lIJjI.351('.pt.. emu aint aparatele opticc.a~·~inile.lf1='. (1<.3. se poate l'm 0 prcsiunc di~tri~tlit. .~IC~t pna 5~nt aratate . (11 m~'" ~'1.~ ~'.~te /D se~ s~"~~~ttt S~~~\?t::~l~~e..~a. 01.. r~~r.rtc sint evirate III lWJl.i arfitat.)'".... sarcina ~lxialii ~i cea radiala.~6 ~'! vcdc ca.t 4.Pd". marc prccixie.4."~ va fi Peotg ~ = 1. nu sfnt 1. cos.(:. ..rc iar reacnunea uormnla : l1. 4.t usu u~ ~l ~. IX _2_).C.· 'i. Sprijinir-lle conicc de roate ttpurile slut utilisate la mecanisuu-lv PH"II~I' dill apurute si pentru faptul (.'LI:111 s." punctul de (. 111(12 272 . I . = d.~_S-CeatnLj coetc ell .axiuI.'~:~I~~~~~ ~r~i~zi~enl~ l~il~~~~~?~ie.~tnlc~ive df! ceni.' I'' -I~' d~=fJ. cstc toarte importantf modnlitntea lit. La aparatclc de._ + 2 sin. P I'al't' se aplica 13 mijloculIungimii sepratetei de contact it cuainctnlui (fig. celui cilindrdc]. c.. 2 RCt'cht.~~+ dml!.i radialf 1\.. cc ~'XCI'lIt1\ Illh \ miscari oseilatorii. undo cstc raza tesitm-ii Introductnd in Iocnl r conicc . doilea (Ja :x = :'iO rezistenta fusului conk esre .0 tn care iOfta de frecare elementarji carc : Fig..1-iV.. 3:mC de asemenea.:~~~ti~~.J d~Ic:~...I11) Fig. IX uude ."i uniform pe 2. se obtine: Z CO$ IX MI ~ --":!!'_ 2 cos r).:lrcl(1J' . ca~n POt Sl~purta Ia contnctulfeorcttc liniar stnt ~c uhll~e~_1. In In i .~.p dF . • (.5. cursele mor.' tnlocutcsre J\ = _!__ rCZlllt:i (.~ ~~~_.=' '1t". Sectiunea transversaln pertculoasa va ij situatti fa distanfl x de ""I remit 'I tee strngn a suprafetei de contact.2.a.~II:.H .\ ·n (1:1'1 dF = Z~P. Irecl1. .Forme coustrcceivc de centrn. La ]as~rl1l dill Iigul'rL. ArJ:nit.e ea. momenrul de frecare va fi: (fig . = :m~..

ngunt~l i"11I~h. La unghiurl miei.Tc:.ratele de masllra:re.C='jZ . . I. _j_.u. calculul la.te. ~ . clemente. ~lOmcntllhJl d rrc ja care.. ell care trcbuie sa fie rotira piulita pentru climinurea [ccului f.l = 1. Insa prcsiunile de contact stntmult mai marf.. 4. e proiectia sllpra. tritr-uu Iocck Pl·e!IH . In cure cstc plasata . va ti: II: -- Lagarelc sferice SI1It de t ip deschis.ag<'irul din tig'nFl ''1..11 axial.l[P. l. reductad asttel jocol dintrc cuzmetul .erkii. care va fi un ajustaj abmecator in carcasa 6.i~iirelat~vc dO!"lte. 111(1. ..re sufU:l~n~ de buua. cxecujia fusulu i Irebuie sa se rcaiizeae astfel. 04. c.. faja ei sc sp"!"i:jin.a pivotulni. rnasam de ralcul. dar asigl][~lpresiuni ~ ~T de contact mai mid 91 0 durabilitate ma i marc..n:::Jm' SICTil. este: t~~~~~~~l~!~ fi~~':~1~\~~rl~l~cla~ia p~J:'_ A de calcul va fi: unde.0 piullp 4. tlncrca contactunn dintre cele d~u~. • Cuainctul sfei-ic estc mal dificil . uughiul ~. pentru fusnri.lii) l. C Fif:. tran~m.jccul din Iagdr .\\:' Se llt-ilizeaza la aparate mecanooptice.c sc f~~:(!~OIL<. pcntru pasu l p {). Dad Iagarul sterfc este !ndircnt cu c sarcina axiam.i~ii\ arborelui certlta de Iunctionarea slstemulUi mobil se fo oscse p.1 lil. presume de contac:t~!:ic race. I Cuzinetul poate fi steric (fig.1 c~ cit este mat mic p ~i<lllg-hilll a.1.in'(:~ii (''1Jnki Dtn <-4". Ca exemplu... -:::..ltI S a fusului. contactul puncLiform in JJ Ill.27 !J. lAGARELE CU SUPRA. oj $U conic (fig.'R.th:o:~. \In. se lltilizea1. Mat trebuie adaugat dIn cueinetul conk estc posibil rcglejul dupn u:zuci._ de prclucrat.1. l~lLl)~ cum se vede. ~2) i Rul 1 '.ri~e rior al lagarului ~i actionea7."). 2 R' F R. in Iimitele jocului. directin fOI'I:ci ~i avtnd tfl.. in' timp cc I::.. !j-a admis r-a fllr? de fTQCaTC ~ste ccncentrntli tn pun lui In t1~ 4. reglajul jocului. Tat in arbore.1 presiunc de conta~t l}1 dclcrm~l1area. = P.1 uugcturi .\pc j"Kwj. Daca se noteaaa pnn jumatatea uug-hillilli la vlrf al Iusului conic (fig..~:l~~~~~~~~' sfcric este tncarcat cu 0 sarcina radiaUi.. dura cste ueccsur 5H lie €i. f uadc J.at~CI_I 214 ..iUl\e:3 intcrioarii a. cu c . retire atit de micfl melt este abia pcrceptibila.l. ca part .. .. .5 ~~ fusnl COllie t .4!1 _ Sch~me l~ntru 1. Ele .10. pji. pnn care sc etiminti jocut radial. II_). H.i = 3~30' se obtinc un unghi l3 = 3"'.-12 dad'..a.t.. sferic accasta nil sc pcate reatea. Calculut arc dcsigur in vedere ~l fOl"~a cuzinetului.de trebuie evitat jO(:I. otelul 1i1. Limp cc 1:.6.a. sau <Llama. '1.ea de dinmctru mlc sri iasa In afaru cuainctnhu (fig. Fusurile pot n confecjionnte din aceeasi bucata cu arborclc (fig.U_oO.Jnlllat lin joc de j [-'-lU. Ultima VllriRnt. deplcsarea axia.sI~I~rn. Q se (:on. aparate electric de m~~~l~~~~i~~ea lag}i.7. (ii1~tI lI:ccs:u·. Pentru cmiudul e[eric.lr~l!lulI('il (1\1 uncle: f< este ruz.eel.4. P~)ntru a fl~[~ ?oz. Dad) pmlitu 4 csre stfin:.1~1I1u.~+ .'rcsinnca axialn PI": cuziuetul 3 se os. a).p este pasul filetului piulitei..::..sji Ia carcasa upararolru prin Hlclui. Constructiv.a. udmljtud o reparti~ie ll?iforma a ind"lI~arii l'~'. iar pentru cuziTlc::~i sc fcl~s9ite bronzul d~ :. Lagarcle sfcrke aslgura 0 centra.111ui.it mai sen5ihi. In timp ce eel a b c conic se ccnfectioncaea mai 1.( ~P. ccnstructia in sine pcrmlrtnd..:a cll7. altfel.c.lC(l rodn(ll-I }.t~UCtiv. - ({.4. dupii uaarea euler douf clemente ~i rcglajul jU("...~Qr. fusului : A . Iolc axa de rotatle a acestuia. a. (fi~.'i este mai ieftillrl si tchnologic mai 'u¥ll" de rcalieat. momentul de Irccarc sc dctcrruina CIl rclapa de Ia Iusurlle cllmOr.~iird~r ilf.1l3) 1)(':de alta pane..5 inm :. Ul.fe~el de Iucru tnlr"llil p plan c s-=-_· 2 tg IX {4. de ordlaul u 10 1-'.. -1. egala cu r. 4c17..distanta R.i. suprafetele conicc trebnie executate cu foarte mare prccieie . otelul ~~1~~11 c~hl. 1l'}3. corindonul)..CLLm sc vedc. 56 sau otelnl de -nlmcnt 0 billi. . fu. 4. iar Ci1.jocul :'_Xi3L rcgtcaaa In valoarea dorirb. estc cccficientul de Irecare adoptat pentru cnlcul.1)1Htatc unghiularii puHn(t OCllPn. inelului 9.1. 9. _ .-:16 cste fol()'Sit Ia trunsmiterea fortelcr radiale. sticle speciala ~1l piatra (agatul. 'J.3 [a 0.egliljul este cu at. c) SIl.:. 0 I~~ta pcatru m~I~.:-:a IJ bunl\.·16.ali existii pericolul de bloca].Urcprezinta simple bile introdusc pnn string-ere.in z 2y + R'l. go <it.FETE SfEI\JCe Lagarele eu suprafele stericc au fnsurile de forma sf.a. 10. De aceen la apa. wntaetul se va tace numai p~ 0 por[iuuc de lungimc <= :. de eMit ustc gh~~~~~:ri~~ic 4i~~s~)~ sint .aria p[(ll~(1iei sectiunii: a cont..8 se face asigurarea tmpotriva rotiril a cuaincrulni 5.l n~'o ~l~ vcdcre verific:.diferite pl):z. .4~. Prin_ ~tif{llr..duntatea HR.cute (~SC 8.

y .1/-" .' ..Rcosc.".\oll'.~lirc alcrlce ""··'''-''. esre irdinihi (deci Inversa IIUt. l~~i~~'r.1_ Earaeterizare.:.d-"'H. "k"!<r:!" (HI?) thtta mr tensiunca de coutacr meximlt fisk de relajia l"i_.:aoo.. ..Z. P =? Rw::. pentru 0 !ndlrmre axiaHi Q.l~cll:i~~~~~:'~ dl~'t:~C d~~'v...ilZh!-dul !:(jm:c.)Uin~ea7.~. uudc rietice.50. unnia a un joe li _ __!.~..119) 4... CfL ordin de rnarimc.~". va fi : it =2-:rRt.'<.!20) unde sc C€.[---:-+~) 1 £1 F~ CI E2 razci.QR(. Iungtrncn Ia cercul cit' contact.:: -. ~!7. Se ~n[rd.5) mm .J.~:~rt~~c ~~~~e~~~~.t:' rezulta ({.. de CHrb~U"1i a fusuhu.lg:\re S(CriC. ..LlJUi. . dwpa cfectuarea calculelor se cbtine (<. C.50 Peutru evitarea tntepemrilcr datorate vnriatiilor de temperatura..1n~ln1Dti·/-o rle l(o. Se !!tiliz_ca.2:2.. va fi: "···'~~":'l//" .. calculu l ja presiune de conmct 5t: va LIce en rolaha lui I ~erl! penttu un contact hniar. Daca lagarul ~'~k . 4. Tenslunea i c-onsidcni disnibuitn .l.-1). fact: sl Q vcrificare la 1LlCnVQicrt':R fusulu in secnune avtnd diametrul d. intre vlrf ~i cuzinct J ~» n i~ a ~~I Sf': ].~":l/--'Q 1-' IIRsm_"'(.pozitie POt functicna vertical (fig. li : 3:. I-Hl.oLg = r:..-1~~. _l~ 0 inc:.8-2) mm.7.4S..1) • . de j.f-> (fiK. =-. '{P" !J~cos~. b). ~.~ pentru "arein! ~i t\l~ r::q:ii rcla tiv redusc."elor ~I aparan-Ior de pn::C1zle Po" l.1·1l oteluri. 1)~ caT*:~ se Q uniform. R cos z ~i N = "it: = pXRo=.0:1.. a) '}i orizomal {fig.11_'~C"J_-(: radinla '.:-:-l'h.1tt... sprc rl.: ma~ marl se poate cu s~rcJna radials P.(4. dllpa etectuarca calculclor re7. dcourcce R~ =.1.~r..\'"Ro c. ia.\Iull1("lltlll de M! Irecare.. '.. ~o~~t~~~l[~~~.~1 vtrlului csre de (0. ire valori fcarre mit! ~i ult mat HI lei dedr m raza cuainetnlai P2..).:. similar ell Ce'R de 13.mIX.~ :l~lIl:. 4. centraje..2.~~~ll~T~:i 111<11~nl'.: --:-----:-) / "R2 ~i1l2o)'.· 1(")11'111 punctiform. = y. 3dil.r."{" moruente de frccare foarto mici. =.~\I1}11J~~~I~:.z~ Ja sprijinirca P:'J. cUZ-luetlllui IIIr' rnzn cclnvalenta vu fi t:gaH.~·f~i mobile a dispoz-iti..ltj(.:i" maxima tcusiunea de contact £1 t.J. si. i<lI ran. J'entru cteluri...'~) IIII' l)O~1l1..r contactal dintre cele doua elcurentc PSt. ('L12.U ~~l~J~allulfigurii Mt=!J. _ Poutru (.de aCf'~sl5 dati ntz~.118! '.i.R!)!\· .~:Ia!. (4.~'"".:ll sarcina Q. dar stnt Iuatc astfcl tnctt rezutte un mporf : a:--. uniforrca a senricercnlui inferior de razil ~. dar raza virfuhii "'J.ii (.rt de mcovoicre vn 1.. R cos x . 0.ilti.llILS'[ln8:.'01. . Lag~rel~ pentru virfuri all tot supraf('~t\ 1111 contact stericc.e ~i~:r.lIltl\.1 :Jldb':::ari ~IQr:c tncsrc. [..:Xi'o=r. 12!i . ell '-.t~~O~J~t s~~renz'~':~~~:·:Zl~nft~r... <:".10.in dcptnsnn f'~:~l~l: dintrc lagare.~!J Soiuf.j 15) pcntru 0 Inc'ircare radialf 'M. L.r" dt rnai molt erorile de indicane.:>.·I/I~ Q~._. 1.I!lC<l}-ca.-g:r~~~~ii1~~T~~" I (~.(p. cuz! nctului de (0.lsa care se I"cgl~~l?J' pr. fi ]·cdlJ::.'.1.'os-a: ~+_I : E~ El "1:. adn'it~c1 -q di~tI·lbl..).

i aliajele de niche! C11 bcrili."\ detonni'lrii. dcci .'I't"'~.\: de.' Cl'>b"lt. tensiu nea de contact maxima. care c\'idelll !:iC . rleei e = ~= ~_ va f li111~1it superioarli Q a inteS'r~l'H. la rutatia vh-Iului. pina la Iimita cim:l~ril a suprafetei de c. \1.lin LC~Mii1.:." I = 0. bronaul eu beriliu :...1.'-.bso!'\~tti.L fi: dil.12:.S.Accastn situatte coruepunde unel for~e concentr-ate P. sa. (.__. tar pentru lagareje care hn. nu 3<: poate stabili. = rl uncle'£J ~i E~ stnt modulcle de elasticitate nctnlui.iamclJ'ul Sllpnl:ret~1circulnre de contact. . specifica. Caiculnl 11garelor pcntru vtrhHi urmarcste sa se determine momentul de frecerc. 1 .2.Ln2". care se pol ILIadin tabelul 4.IHcle~lLli:~~~ de trecare ill La tnceput._iete~OT sferice. a rnomeneului . C~I. 2 urntati de duritate romeratogtca mai mare dedi cea a vtrfului.\: = r~ = va f limite infertoara R~. actiontnd axial (fig. Antecatculul momentului de frecarc se bazcaza Pe ip(ltCl .pi votarii pu['€:'.tul de [recare Intr-o sprijintre verticela.. ".de hecate.(' p ('..r. Icn~ill~lil..l·. din cauaa naturii Ioarte complicate a fenomenelor ce au Icc in lcgarele de dimensiuni mici.a cteturile de scale OSC to ~i OSC 12:. 1' Jt+~ / 1 .5.12. grcntnten sistcmului mobil..va fi: -s E +--.) Dad.' momcntul de frccarc d.i weljrnm Robin.C df.irfUJ.agar. II-IGdulclcde elastldtate r~ R. .7. dH. :II" iillll"rlalr. S'tlpr:J...oj... Valoaren <l. Sil-prafetck infinit mid de P!"C8iunc cgala _:". se pot consideru distribuitc dupf 0. dar creste in dnectic raiiia)5.. () tmFI de frecal~e.~~«= Iln:'lIr..::azflin regimurt vibratorti.:HC.\:~d. san aliajele cu cobalt si wol!Fi\nl care nil se oxideasa ~i reduc considerabil uzura fusului.r.:x I.in~. j()~ ..51. eJipsi' c:~re are axa marc cgala (. sin rezolva intcgrala 0."! . Ecuatia clipsci.... a illtcl::l'~l'i_i. SoC va delcrmina tnQ-nlen..ezc clcmenmrc . 451. 'LSI.~_ I. uu be-iliu "\li"j'-'olLiclJl:lcI11\crHlu \.thlprell:lt po:Mnl .'j 1 .entul de frecare S~ poatc cnlcula pentru nceastri ipotel-~.) pCl'lil'U _i: x=R. c!ilitc pln~ Ia 0 duritatc de H R.t:.}( produs de d]"1 \'.1carei CCHll'U coincide cu axa vtrfului. Ia rotatia vlrfului in juruJ axel sale se menpne in supratata de contact 0 situatie similara celei de :C:CPC1US. ' dealtfcl.=~~~~Si~:!. 'i. Pcntru cuainefi 50 Ioicsesc picty~lc pretioase {safirul.!.. pcntru vtrfurl se utllizcaz. avind ceutrul tn axa de rctatte a fnsului (hg'.IQ. )Joti"nd prin u coeficientul de Irccare corCIPUllzfllO!'.~i':ilr.111..~. =~: = 0. determine cu relatia lui Hertz pentru conta('tul dintre doua 'ifen': CCmf01'111nnor ipul.. :notatine din Jtgura '1. falculul lagaI:J reler pentru vtrfur! vertlcale.11tnc(!.. rubinul.J . W' 4.illoc= 1. 4.iR~R= x~ .cdispcn pc (..onC!l.3·1(11 1 . -FIIo1.2 'W 2 .:!!!_~.ont~Ct.'i 0 forFI elementarn: cJi" ~)'dA.](I" 1111mcl1 50 ponte face tnlocuirea: ~il'~ ~co.1 tel: .!.s. care actiolle<t"l". Viteza de nlunecare in punctul B ~st~ nula.o~ rate tortct concentrate P.2.. ~ ~ .:~~~7tnlni.Ca matcrlnlc.l""" ..~ npu'nc miscarii de rotatie a Iusului. temperatura ~ieventual de deplasarea vtrmlui.1.all1.\ii.. agat~l).-.\1. erorile Ia indicatorul aparatului cauzate de jocul din l.:dP R ~ 0881 \ . ale materialului vlrfului ~i cuai- iar pentru x Sc va T<l~{TlI1.6.:t d. mcu.C 60. Considerindu-se suprH{atll circulara clementara: I) (L4 pe = 2". (lP va deternriua.(. suprafata de contact va avca forma unui cerc de T:va R. Se crmareste do regula ca duritntea cuxinetulu i sa fie eu 1 ."'oc. ]~ cos a d« = Olel pcnjr1l scule Aliaj e. care se POt1tc. Din l. a).fir Agll-t -~--I ].

101 = ..siIl f('1 a 2 ~COii:':q.-~r-~!. :. a .'2Vl_~Sil2q.__.:a de Ia 0 Ia T:.+ IJ.<.\. ~i iJ. .129) devine: Detcrminarea momentului (r~d. astfel ca reznlt'i: dM = d.fJ ~II· p~+ S'~ =.t 2 CO:.. rezultti: ~co.~~ so cbtlne in final M-= 4tJ-N" \".7ft.)d1l' (I (4. iar presinnea se ccnsiderri const.130).:. constant.*~ b rilo! .~ s~.i se ia de douu ori. '~.~'ft+ M=-}PlIa3~~. dec! ~i (.c preciaia calculului 1.(4 O~~4~J.1 rapoarte d -c a mrci. Illnllirc~tlt la vnlcr l uuci nlc lui!.u:!.in~ ?+d . relatia (4. + dM~.3~ . 4.'lte~t. care uu considcra Irccarca de pivotarc.2 CPJd1" inte.54).~ .'~ ~_:. VS'~1' e'P' fL~ sau pcntru 0 presiune uniform distribllit::J.t"Tdl:'L p = .rii de pivotare pentru dimensianile limita ale suprafejcide presiune 1mb-":. Din gcometria figu:rii.1{1'-ca:. " deoarccc S scndc ell «.H51:. .d~ sill~ o:p (I~~ - d~ + ·j.-*)drp .i _ Dislrillt.~·--.\1 rz Retana se face in jurul Jui 0 {fig.f) + ·.=rl:~-=Yl 1 ~'(S'-I"P') JJ =~dN./a~~. relntia (1.prHrqclor Fortclc de Irecare stnt concentrate 'in centrcle de: 1'1'1a~~ale arlilur clementarc dAl ?i dA~..s:./a..131) SQ Abatenlc de 1<1..'}lpuntnd Irl~1!\' lr.:os o:p Inlocuinda-sc dM D~di sc tn (L1'[' se olAil1e: = fJ. r' uude de unde : dec! M.mlu pc: suprafata: l{I_'..t:\a t"'t"'ll'!li]OT!'If! ~CJIl51"lJU Co)lLtd~1: ill lll-sl\nlT peujs-u ~i '''''-'-ire oc pivotere -~i"hJJ'i (.

Sc pot spl1..~'(L~ . (U.J ~J rostogolir« (:Un) pe axa virfulni. J[I"I'#~()n'>til!)t. frec.iu('t dill ccrludon :1:111 :I!)~II.0 (fig.:folll~ntu] de frecarc total N[.5. au !03t respectate urmatoarelc douf conditu: tortn lutcrala cere Illld\ in raport cu cca axiala : Iagaru! vertical.jsh~tltt1 plead tot de: la relatiile lui Hertz pcuuu (.. Jar puectul de ~r~~I~i~~~. "" pentm S::. Su_prafata de contact de pc vlrf r'tmtnc acceasi.. ~. Daca se admite ca lag.51 taegenta (n~t':« viteza _WIi' iar pivota_l:ea (_oJIJ' La nceeasi direttie LI.1I In care :}i defcrmatia prcvocata de aceasta.tlWi: similar ell situ. .Ni'~sirl(l ('t. ~l1dc "'~ I.ul il!$l11Ul va descne un cere de diarnetm OOJ.'' 1. las~r.~~:~rt~it penn ~~I.z. 1<·1.onmrtlll u-crctic PlIHctlt01T1L Sc VOl.1'1 llillhilij.5}.f=f--I-ND-=rJ.pCllllll 5= 0 apare frecarca de pivot are : .. en Ja apnratele de rm este reco- amplltudinea "ibr:I\ii]()I.c. rnlitat iv.~ . -: pentru S < P .:'I de pc caleta lag-irullli {ell ~·itC?CL vjr("htiJ Puectul de contact so modifica numni pe cuzinct.<.:az.considera. 4.. b).~'~~i. 111 111m.g. rn0111~l1t de fre-nre constant cstc ifl dcrcrminh I'lJ rctatta empirica . (. are un joe axial !'uficicnt de man' run~a·i asigure un grud de Iibertatc dupa accasta directie.\7) IIHilldal'. s Intrnrit 5 impillge virfu.~sc p. de :::r_preda.r?a ea.:[.H) 111 toate ipotezele.H~'I=Si!-.~ --. de ft1U(.~:~ic.wlulla re.132) undc P~'. cit ~i(./).~)C)J_1are.ob~c. c considers Icrta lu.tl~ide Ireccre in l~I!!. atlt regirnul static. . MRr~ino:.:~~~ l~lic~n~'i. ~ondul.tofl.' vcrticale. 'in r-are: 'ii. J1/j ~l M« dcpind de ee (priri intE.prilldl~ de aici P1"~'(li':ltj. 1:1 este dar de relajia: varisbil 9i dec! greu .~ dcfor-ma]!c (pentru vlr-f dill 1I~['1 ~i w7..'i::b~f~~)~.. ulfimul caz. relatia Iui Hertz va face lcgjuurn [nlro tlh.113) ~i prccedlod Ic:r.:.leraIrI S de dlrectie va1"i:)"hil!l.n-: \.1leuruiatoarele: .t A = . nsrful t.:"l: 1 !l. vibraf in Hz : \: 0)..'rmcdiullui N).PfL l'L!)an-' frecarca de alu nccare (a se vedea !'Lumarii.nsidera~m()rt\~llntld<lt (~eforta de Irccare {Se} ~i proicctiile mrunen1clcr PI"ot. dup.~omp1~A <ie ' r.ll Iracjici cc SLl\) Tadlcal).mf:hu OlB.va fi: b.J[1l1 functionea..55.jI" Iclosirea vtrfurllor ~111 pcutru dumeniu) S < iJ-P.. deci.l iii exterior.. constautn.vclIta. . {fig. Dc~compl1nt))du·SL3_ vrteza unghlUl"~~ dupl'L normala . priviud dctcnuinarea mom~i:_~.J1r. FIg..':lltr.'J. til mnterialufu i <:dtl i mal 1I10ill(. It .:(!TC1m. aparc 0 Irecare de pivotarc en rusrogofire. Iutr-un at doilca c.lrd. atta precedenta de la fortu lateran.6).~~~~~n:~I~~~~.. 2g uncle ~-~ t..Sf'· 1 iilcr.j..""" •. deoarece: iutcrvinc ungbiul variabil :S:'P~iIC~J~'.jOl:1I1 axial..((J. »iodifir-trnlu-sc numai Sl1pralal.. accstu se va roti In jurul axel slstcmulul 0.:~}~:'. mi~carea ccmplexa de "fixare a (::'>l(: . In mrn : cccfictent de rc\'cllin.j in regim_ static. - + .. ~_ 0..::lo.I11I:cos(l!+ (-4.I). ! cste .5. ll"m. cf.iu11t'"'L I1Il!o~blli1 de contact r.~:.: in _)3: rostogolirea \'~ In nltimn l caz are loe 0 miscare cO~lplexa de rostogclire ~i pivotarc 4 .in importnntf care sc dc::. Apare. i31' " ..o!.

temperatura kl. ~~ =- s" + (r() _ a}2 Fig oj.fie Hkuta cit mal los)....S'ill'lli1:1l de 90° ~1 cel al fusului de 60°.1.inBtuhli. .:ului urmareste detcrminarea rnomcntului de frecarc. iunicatllrui '1.distant" la care ~~.~ic~~~~lide t~~~~ 101.58). care so !. fata de la. j(x. Din relaj ia (4.1 surilc fiale. estc: joe ce trcl)Uir:cccrnperat ell eel admisibil.2.i~r~ntIi('~torul. 2sh.02 b Fig.~hml 010.i~ tm~J' .a sudsfacs ~i venficarea terrnica..118} for- tad.Ul4~ol11$jJ(le"'dr~du-s.J. to unde ~ 10 estc lungimea arborelui cu J1.e lucru : to . ctnd contactwl sc produce 1<.:. virful sc ro- ~ Enmrca I.. 9i miuirea Iungimii scalei 1. cind ee vede cil [ccnl axial limit a {/. '6 ~:~r~n~: .140) sc vedc d. ~a sa st: realizcze contnctul zcnele sfcrice ale celor d01l5 eltmC:tl~~t(~. valcarea prescrlsa pentru aparatu l in cauaa. Situatta Iimitn <kpare~n figure 4.I'l~l(:lU. . . llclid\. Este necesar sa se evite COh~~f. !">. care nr modilui. .i C{l:l conica. ecnsiderfndu-se nnghiul conului la. i.tJllj~i ~:.c: ~ jo(.140) 2h.. -1 ... diferite po7. este cazur pe cea cOnir..temperatura a. fi~ sensibij f~llcti()na!C'a ansamblcPI: portiunile sfericc fusulu~ ~ aJl!. de regula. r se poate micsora reducerca lui Is [asamblarca acului indicator ..1 racordaren ?intre 'po~~iunc\l sferka':.tu.3_ Calculul Iagarelor pcntru vtrfurl orizontale.i stabilire.a_<.j7-1)ej)11l. astfel di pnnctul de contact ~i axa virfului vor OCUp:l. erorii de indicntie ~ . care raporrurr. In trlUl!.lo~~.. care ap..A=!!!.'i da<.'7.p<&:an. ~ Deviana fl vn da 0 eroare relatlva T..rafutu''':.'ul a mal trebnie ::. verificarea La :clistellp.Yz ~i: deci a raportulut prin Y=J=t.lpc portiunl':1 conicli a vtrfutui peutru :. Eroarea y se micsoreaza en [ocul. (1.: '.~iJ.l38) I~ 100 [%!..1])1 ""rti~ill o..llui verticat b unde se vedc 1. It.micsorarca llIir~. Ia tntreaga Jnnglme a scarii t. d.~. Pentru deterrninaren 1H01Hsnt.ea. ln accst S(OP sc ale e tuleta t . dec! greutatea sistemulul mobil devine 0 forp radials.o~~l.stabilirea cste Iirnitat de variatiile de temperatura. Call..utm· d~ [recare se considers C3 vtrful se wu rostogof pc suprafutu sfe:rica a ('ur. adica sa existe ~i in urma dilatiirii fusulul ~i cuzinetuhti. :.:u:e ~n ccnditii ncrmale de functionare ~i care design. ~. b. Ii. 4. nu trebuie s{J depa":.e eo~bctul pe n!zultl'i ~ a).~ 286 Z87 .3: l"D = f'J - Y1• s = 'I'a(2ra . ..l~z) unde: ~i «i strrt cocficientii de dilatare al mate~ialului Juaului ~i cunnctulul: mu:. =!!.L fi : Similar 5C poate detcrmina eroarea ~i pc porjiunea de raccrdare I.: Evident di 2-.care (i. 190[%:. Lagjtrele orizcntalc 5ie utiiiz~a:da.~~. deci a lui. produse de variatia ternperaturil...1. dnd acul indicator ocupa 0 pozitie vcrticald. J Eroarea stnbilitii estc 0 component d a ~1(»"ii d~'~m:a II: r'lpa.!.iu.fi.a). Concomitent.~el. \'. (-U39) $I:' obfine: (<.:imr.tI. .uTil(l virfl.itii (fig.n aparatul. Inlocuind in relatia (--t..1 chiur a cuzinctuhij.5'7...

virful se dcplascaaa ._ uughiul dintre dreapta ccntrelcr celor dall~ e~CJnent:~. se poare 'seric' pura.care .!. iar «. pel~t~1 N.l~':lI·L~I·~" ll\~r-. se face pentrn l~lg. cste PI v~~11iunind ci"'!. l.-isltJltc.i ro~togolin::. .N=ij_~.~t(-mllh..OJO~.. ~ (4. 111'1\t'llllll !.j (4.\ l.Fi£. lor{'spUn:r.·"It" . (If' 9.!!_).fl 1'11111' Monu-ntul dat .'. I Ul1jL111I1 lI"ulii .'n'.re. puntnd condittlle Ju echilibm.II' J"olta tk Ire-nrc de aluuccru c.. considel'~d di dupa deplasarea c~ unghllli 't' tncepe alunccarea. I. \1:1 tl: 11. .t ~itncepc alunccnrca..lI..).{. cmcucn.xocuainenuui..b ."'--. apar reectiunile X. Similar cu si. ~ll~ <1.14» (i.l« fn!lltt" -J. ultima relatic sc lnl0C1.'..I1I.h'-.11. rezulta : Q '= F sill . \q~:Iij'iml abutcrca reactumn cuuzata (1'(:(:.. UIII h~III.t care incepe alunecarea."_(Z. dadi sc noteaza prin .l mobil. I·ilz.c a ullgbjulu~ r. . tll(:el·mlJ. undc N estc reactiunea ncnuala pe snprafetc.prin Q pute<l: ce revine nnui Jagtir din grentatea sistnmnlui mobil.I ~i.l.1 I Crdc!t-.ctl unghiul tV.tuafia din cupla de rota tie cu joe.: ~ Xz = si~~z~ '-¥.. Daca sc uoteaza .dou'i J..r~ or1"J'1 .jr'.~ ·l.I reducercn jocvloi ~~:iaJ N 7.r-E: {calculul estc.Q-:?__ 6 Q~= 9 _b_.VI c"I'-B mai 111.rdor t~.N~ in l~g!jrf.) '.. c+b u .J.PAL11/. = ~VS. .j. considcrtr«l c:a Joclli_axlal a 5C 1·(..116) 2110 .\-' reactiunea ill p(:m vertical se poate aerie N' Sc <.: Dill conditia l~a.'~. ~i -? int ind arcim . stare SCi mentina vlrful pe snprafata tnclinata. scade ell dcci CI..t. dlu . mentiatndu-ee in accst punct "\1:1 .rcstogolirca.hul 1.("n'[1 {")'I rnomcntul de Irecare scadc ell 'L' Jed e~l mrirlrcn lui !. normnh I'p.1<5) ~i prin urmarc unghiul limitii v.1 :.¥.. .lnghi~ll1!i'f nude inl>('t.H') . sm « I'~..1.di..1 J ur-horelui."' -1.]. unghiurilc tj.C'azl'lll~lll I" \"('h.. .rh.(l JIr' .I.1"1'.J. Se pcate sene din trilJ1lghllll hasurar O~OJO.'1.~u. + N' ~O:O.1.Inl:J·ll. Fcmy iar dacii Iu = N' ~il1t¥.\ -=~I.. fix.1ie~t~ torta de frecare F cu vajearea sa F='.ll'/".ll eel 11l:li "i1]("~I' .!' nl'lln.~.1<'1) pnu _i?l'~a de fr:.]9 _ T... 2\ ::: ('. c -1. ca rezultat al rctajlei axei cu_unghml. Il/... Trectnda-se Ia analiza 1IIatcln!l~idia Irecarii de rostogolirc ~ialuuccare.a vlrfului r{jllltm'. in :ro~l~ii1. io: rr.1111HI '1'11!11111M cr\lo:nll[..~) (4. ~l . acelasi ~.'.a. l' II~ {il . ~·1. j{}cl1l. [utul nxci sale.io~tc ~i h. s.'il)..'. II 1111.. La u :l1111!l1it5 lII~rim.~gr. uncks~ \F . b actiunca gn-lnatii Q a s..).F: ~ostog"Olirea va continua ~ljna clnd forta de Irccare 10. a rosrogclirea I I'galr.60 sr detcrmina 5.I!I"II "'.

LZ. deoarece arborele ponte Iua oTic: pOZlt:ie ill. d.rot.11le.I\'elor pentru vlrfnr i sc poate utiliza l.. .A("e~stft discu [ie estc v ..2.caEi mal man de 90¢...)tg:Xt rezulta din expresm cnergiei rnaxlme de ciocnlre pentru 13garul oriacntat. C. ll} .L~·jlc: ':'oint.'.CI4~ 11-1 I'. Recomeudari pentru s~bem:::.~f' stabilesc £1 ~\ I.149) fi: -5(' {act~[n zonele lor sferice.:im.'t·t.) I'll dilllu ~r~ltt: de relatia 1-1.".u ~e afll\.1_5:1). cu l·cl'qia de Ia vtrfurilc vcrticale r.:trea succesinnc ~ Opelatl1JOr_.1. cnrc lnrrcnxf asnpra aeborelui.aLl.~pc!. 90 'in l:lgitr sc produce rostogcJil''': ~t r.s~elllUhU ".r]n~lto. Ia ndicarea eli oi.. Din Iigura -1.i.mltanta ~ va Fi: c== 1 + ~t. dc.n'a rr~.HITic: (4. Factorul . S-a ccnstatat ca pcntru uparatele care au lin ullghi pentru scala de.!iJ'c:l{: V(. sub ~Illlucul!u unor vibratii extenoare.I:{l -WB Y_j..13'7).~f)re. • b tnde = ."i.::\1 modiflcartle de calcul ccrespun{I C .\1 Jag.in care so inlocuieste 0 prin valoarea 5.~iectalc srnt vanabiie cu 9. y11'f!l1sc va rostcgoli.ilT:_. rcspectrv Jntre .i.a \'lbl_-a~!l. n1~m(:':tl1h_.i. \.152) -1.t~e ~lImtele JOCUII . A:i~l arborelc i i~i scblmba pozitia ~i sc vu afla. \~ fuaului dat[t de relatia_ (4.~l stc datn de relatia c -:.agl:':Jl functioneaza ill regim vibrctonu ma.L.-este eroarea relafiva admisiblla pentru aparatul Yilt... diu care se dercrrnina ~' ~i pentru 0 valoare cunoscuta a lui k se culcuteazsi unghiu1'1l de rotape :c sistemului mobil.nrr:J/Ilt't.7. Ctnd acul indicator cste hxat 1?e ar.).depIaSii~Jl~' nteralc ..-'1.dent.m) j Q • Pint. Pcntru .. j.148-). (•.pr:~cta~ .lkg matcrialele virfului ~i cmdllt'tnll1.)t~.151) unde: it = N~"-'g~"-' este cucrgia maxima de ciocnire {~oc).:~~i :)h~:! alegc raporurl ".t.C!io olnl. sau Q ~t croareu admh. care uepindc de clcsu dc. . uumai (n:(::u'crl din lll~~rttl diu Jag~.)r'/G'l -- viteza uta- D(1)lHs.150} nude S·'! contact Dad! tnlocuit P cu Xl' dsn de rclatia (4.edetenll~n.'{I erorii iu Indicator sc plead de 1:1 relatia (4. Lalculul erotH ceozete de joe.. rle frecnrea din Jagnre. Daca lag(ln:d n. interior (I.') daee mitlalc de calcul se tXl~ luu mOfi\e"j_~'L de tOJ3l1. unde y.r. in raport ell axa cuainetului.I{)~1en 11IJ~r-lllitri est€O rta~3 de unghiul de rC)ta~ic ai arborclui.) ~l pcntru eV(!ntll"L~ lui contact pc parrea coruca a. (4. Pentru calcuilll . jocul :radial Cu 'accasta sc poate deterrnina tensiu nca de contact maxima rllllC~ioll&rea in regan static. 1'4. pr~blc'~~fl~ "'I t'omplic-fi.15·'1 s C:St8 jocul radial. data de relapn (4.. lncepe alunecarca ~ep]a!-i.IJad\ contactul l1\r~'c51!praft'te "a (4.<:.ibili1"1 eallz. gr~lltate~ sls~cm'lllli mobil }-. unre zero ~!± A..ld~1 CLi eel a Jorjei.lghiul'~ va ({l~.lcte. directia forte! ~i hi di!::ltan~3 /J pc 0 direcfie parj).91se poate xim6. depinzind de nuscarea arl~:m"~ul :I: ~i_ 1111poa!e (i compcns.nJe. 4.. 4.de culcul.61).~t. '"I.."l~o- pcntrn : (4.10~d 'f'.:mrc.-7.uell soc. Er'Oan2J.rlll supcncr S~ ponte neg-hp). va fi astfel :n. unghiu! ~ ~~ Y. La distantc a pc 0 dlrectie perpendicularii p~. fiind neceear ca "(~ y~. deri ._'~lc sc V~~consiclcr.1lnrnmrc ~i de Ilnghinl de .:k'. 'urctndn-se pe cuzinet. a) C. H'J) l..ft nlunecarca fnccpe numai pcutru ungbiuri de . preciaic I~TI ja~. deci se cunoastc un~1Jiul ? de rotatie a acului indicator. !OO 21)1 .':lIQ.1<1 ?11. tcnsiun-a de (4.lre al Sl.. Eroarca relativa y se caiculceza cu relajia (·tHO) de la vlrfurile verricalc.1.:'lpa~:::ttului.145).

65 stnt prcxentate cftcvu virfur-i..62.j de berilin) se proIf'jl.'::C t-lll1~ "1'1I. insorubate (fig-. d sau cu rondca ~ireaemarc elastica (lig. '1.. prm rl"'l~ ~i ra prrn 12.=!! 'in ccuntia lui " lkL(:< (-1. -1. II) Inlocuind . de I C'gli\~l. f) Sc calcu~c. vM". --i..'t~iQn:lt dill o~el-~lia.·IIIfl.i (4. ~vind. d..· H'Jl1d In Cilll~t 0 supla.ti~U'. (". b}.1e ccnstructlvc ale lag3. e) Se adcpta toleranta T a ajustajuju: [de pl'ecit:iej' . construcri 4.j(l1l..:. 4..Hpi~-(: -::. -e: ln continuarc calculul urmeaza acoeasi schema lncepind de Ia pcnctul c.ln\·ll( ~(.62.-.tc {:II'(: priu prosarc (fig.~ise ralculeaza t'l~ .l. 1I11~llliilto de tnregistrare de 1.~If"' conlca (fig.63..lmd:r:i.62. pcntru sprijil1i1'{..tiS.te de t ~~'''\.'7).127)_ La l:lg~!"cle orlzontale se calculeaaa momentul de pucct sc dctcrmina unglnul Q frccare cu relatia (4..(ru tablonri de CClllw.JUto lltu(Jlc I\['(ll·lttc pe. ~J:. u arc elicoidal. ln fig-lira 4.oI.6-1."!\ tmpotnva sccurilor pnnrr-un sistem . lagan11 vertical inferior J {I t)1lfr. c I'll figuru 4. e de Iagare · Asttel.tf.·~il·'~l uvtnd I . Montajul in corpul lagrl11dlli hl' Imfl.'147)'.(i3 _ Fcrute (10 f)1. Ui4.I{i} :.unnlndcar~'{~.(~2.s~ cnlculeaza eroarea yet! figl..:t m!\sur:lt. Mcnta]ul tului sc Iace.lt:'L constructia ansamblului pentru j1P 1\1~IJ·t1te Oil precieie ~11Il[j\11l <Ill L!1..6~. d). o este "I~I.&.l1r{. de.j IlU exclude ~i alto variante de calenl.. 4_J. ~.a2 In care sc g:ise~tc J. penrru in ftgura undc III utilizarca nrutf IL(-'1I1mflgnctic 1I1'11r' i lor practice.>i alcgerca lui h sc poate dcrermlna valoare» 1n rr. f"~m~'" ~i rl!r.eD. slcfnitf scu 0 or-pul cilindric. Metodica flr~t3t. se verilit5.d\. magfl. Fig. bobinelor undc mobile ale uucr 3_P:lTJ.i1l'> ~l dirnensiunilc l"'Inl <irritate in tigurn 4. din li..:. ~" 7i'lct 1do::lugilrclor I llh'. d).o tie bil.hndllC l Penbu bg~rd" oriaoutale sc foloseste relatia {"'.65. Cuzinetul dnblu este 0 terminatic 1n forma piatra d. prin incleicre {fig.140).( lagltml oriaontal rcglabi13..conform dntelor cxperunentalc (tab. dOl..lI~: 1-.lZ'~raza cercului do COntact R cu formula (4. Astfcl.o..sfrlngere (lilo(.1 masiuilo de cal.150). ~l.'.5.)S~"'~ 'iJlI ~dil1c.14l)~taf!o_i... 11llllo.' . btl sole. Se al. . 4.. ·1.z.w~'11 Eormelc pnncipale cn. de piida..'I'il'~l clc-!'.fnitri sau pcleitli.1.:'1 .111. in functic de runrlmea razei vj"rfl1lui~ acesta p'0at~ fi !II beblnci vtrfurilc 2 Hint fixate dc cadrul ~istnt crtcuratc SVr(! exterior. (1. 4. unde se tnlocuicstc 1'.li\:~ fcartc mi(_~.. dupa care se calculeaza i'o. 'Ui1.11 njutcrul uuei foite (fig.c7''A---7>. fl1etnt pcntru reglajul jocuntor uxiale san pri» prelur rnrea directa a accstui suport (fig .).124).nd:l. . fWi\ll poatc fi <:1. (..IP. b). L1.11d'i 111\01' ('IIIIIC·It.~.65. c)..a ~l"lpr.Z_ ['\1~ul in form!!.: se vede di.7... raze mai mari...tll' (1-+) F dlilllll'ic \'11 o 1('I'I'l'Lin". R1 nnci constrnctia unui l<Igar vertical pentrn acul 1.]1. In ""':('mpk I' de vedcre rennie Cll rdoformula (4. Probl.. prin d~.!50l.'.1~I\Hd 11111\1 stc Iixat de b1.. tntr-un suport Peutr» Iagiirelc oriaontale calculnl se face co reiaj ia (.f('rica 0 moutili"'] a~5t"G.1'l1'.>ge joeul axial a.~ "I.115) 58 detcnnioti raan li+ijcr.«-" ~i upo! se determinit momcntul de frecaru I'U ell s) formula rOIlTIllh'1. dup.re]Qr pentru \'~rfUIL Din pcnct de vcderc constructtv. tntregul sistem mobil so afl5 in ecbilagarul fix 4.I.ti. ~'111. b estc 11'1111·. 4.~q.'IFL ~3_\I sfertca sfericj.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->