_

pi

).~_ ,~llCu;;lu
.1S'_

~lic91I!jI'" ~ll(Oi<l.,I~ ~jmr'l.,. de .• • •. 1"tt.:.dcr"-O_I'M,iu,,~ .. ... flc"illn"_[~,

4.1.~. "1i<oilW,, d'rnidal~ ~licoid"Je

1..gl,~I~ 1111n plllllllt •.TII.,. 4.1.:1,.1. 4, 1.2.~. Ge~~.r.lllllll_ Noji".~l e.t.z.r.r. ~.I,Z,2_~., 4.1.2..2_"'_

c

••

,....

4, ..J ••

.\rclI.riL" J.'.I.1.

C}"!iik .... ,, <.1", f'~""rc •. ,.

'\rc"ril~
ar:"ri

J,"
J.j.1. r'" .I.fj. J.6.1. J.~_2_ i\ra~riLe

l.~. Ar<;",i]~

prilfLn" fell"~lllJl~l~ l)clio,ijie ..••• ,

l:i"lem~lJ.,dc bim&""jke (:~nc.amlili C~lc,,[~1 ;1.6.~.1.

J:no;:,-.;w

lI!II;m~ de "l""""~re. •. ..

0(_1.2,2.:l.1'rfll:a.eaLil.lirr.icJ. l'.l·Il(:;,-"", !ldd~ I!i/ll~talko. "'_I,Z.2 ..~. l"r~"".CB M,,","ofll ••. de "".Iogcbrc

M~",'il": Th!tc;,L\i";"",, J~

s::-.,g.,iil •
ap.;l.~u..

J,ti,2.~. Forin ,:[,7. ~Iombra"~l,,, ).1, I. G~ner;l.lil:tli, 3,1,2. ),I~"'l.>ranl!.le J.7.1. J.i.l.J.

+tt

4. Ll.}.

t..... ~nh" i

mlc¥>ra,~3. I.~d,-i.i ~i I'd;'~~r<:a ·~~L1rii .. C~ra(.tmi,ar~_ CRJcul~i ..ri~~ . l 1>I.1~'-;~lc _ .••• !edial~ ""llile,. f"lllrilur ~ l"gll.Il!<lo-r ci!in,

1.1.~.4. L~~lIr!lh ci1illLl(ite

J.6.2.3. {;i,ku.l", I~ [O~;""tn;"'" ~t;..~ilic-t.r~ pL;",~ D~al"'--;a11l -eerauee nomela!l.:;c .••. (!1!!~ibi!cJ •. ~.I.:.j.

e.r.z.e.i.
~_1.2.1.J.

~. L.Z,iL

Ca.lc~1111 la(::lrdOI oo.~<tr"c\i·, lal!b-e!o. rtlu """~

~.lJind:icc .. all'

laJ[Jirclo.t· dli:lil,-lc"

01..1.2,-1.-1_ l'ortt,,,lc .j.I.Z.~_,_ p,.e~lti",

1. C1s5;;i~i~. Jol~onbn.Mle

,1.?_~_2. M~tl\hr"L1~IG "C1.1 ..1. Mcru.bf"'I~I~

J.7.'I. }
l.S.I. J.&.2. J.~.j..

.,mc~
QUdul,;,.l ..

4, 1.2.1.~. La~"rclo Ll,JI;~",,1e ((i~k., ~.1.2 ..1_~_ ",,:.role

lI.I"mbm~ele }.7_~.\,

4_1.z..~. 1. C~n<:1"a1il:.~i eentce Umple O"dllwt"' __ 1/5 0(,1.2.$.J, C-'1h~jeJ.~

G;;~~rilliC~\i.• ~IML{l..:il.r~ m"mlmo.ceh}r ••• ,,~JlIlill-O arupm . , ••.•••.... lllbll"iloT (I!ldu\;l'~ c"l.;nlului

~.i.~.<:.CalCIJIu.!

_l.8.1'\J""J'itl:Il~.;Iu]a;t",[.'lfll.il.no:l.c)

c.. ... cteri~
1'c~ri.l Illll~~"f.o-

.. re. G<'m...-alilll.li Il1bu<iID' Lucilcdhii

@

~l cllk"[,,L

""crntrice Il"d~bt~ .

'" '"
\'>2 ;~~ [~1 19')

~.1.2.'_~. n~I>I.-,j"l
• 4.1.2_~ .. I.a~;i.n:l~ "'4.1.2.7, 'L.agn,de 4,12.7.1. 4.1.2-.7.2, 4.1.2.1.J, ~.J,2.'_~, 'I, 1,2:i_~. p~nlTll Calc."lul Cal(rulll C",l"ul~l

lilgjh~JlIT c<>n1ce •. CU ~Ilpr:il~e ruerico ..

virtu,:. ...
• pent-r<L "'<inri ·'<:rrIC&M •••• ••. l~1 '~;_[!UJi 29! ~9i l,,~b-e'i"

C"T-'l.thd"'XD

-.l.S'.

~:e~~i~l:~L~;:~~;:,'iI.or

~.~.I, C~J';!l.I:l~,i",ue_ C~ccralLliiti 3.~.2. l.~.1. C~]i:tJl~l ;g!S~~i' lublll !"tml~i '}.9.J. FO~ld~ dill

l~,~I-or Jl~~tru ,,;~.r\lri ~.iw"t'\k trodi ((J.U~-'Itt de jce . penrru R,.h~:",~ ee ~;lkul.. cO:L.tn,cli·~e

Bow-tlcp. .••. ID(\IlllmetriC.... ''''''m'mletric~ ale"l...!

~,1.2.i.~. R"'X>~un~Ari l'mtJJe",~

B~tJ.f(_lo",.

206

EJ~ 1~~,~lQI pf:nITU

J.9c,',
3.10. .UIl. 1.

!I~;c,~~. ~.i:";nd~al~uh,l
din c:au<;.i(,(•. Prop'i.o:llili calc"I
1fIijt,j,wO'T

(;u_1~u]ll.Il3. re"L.tCl,Ill",

!I'~rilo!'

i"i.;oJe.~Iiwidala

Z08

au

4, I..).. l-"-~~Tck ~.I.j..1.

ell

IL''''''1lJ"¢

il.rcllrlJe-

G."lI',,~h:.ri~are. r.ng'Lr~k G'ill;~<liu"'nke h\clN
(.j

;tl)) JOli . Ii,,,,,,~~tk~. .•. .j17 :lLS ;:;11 .. 331 3.il . h}r:tt!.l~o.lirJ r"]Jl".~~I' JJ~ )1(1 dil; rI,hnCllt gir<l"CD"i~ )I~

""

~Oj.

L. c:.o.,,~c!~rilar-;,. <4 ,io-idaN<I ~I ,,,bod! C.. leul"i ~.I.t.:I_'I. ~,I, t.az. 1.!,[,3.'!. i_l.I.Z.j. 1. I, I,-t. Mbol'," ~_I,1.i.1. 1.1.1.1.2.

•. t .. ....,,"'lieu /i-..4 •.

~.1.3,2. 1_-D.!l1l.re1~ t. L,],:I. 1.I.J,~. l._ul:,ifimtia 4,1.).1.Z, ~.1.3.~ __J.. 21oi'1.1.3,.'i.

,. 1I;L~, E:I~nl~~m

•• ,1.. -r-olat·i~ .

P.J."' .... j,'~pe,,~t'lI
".\,

f'!II"'. L L

EIMialll-cre

;>WIlru IIt,W(J.""'" rnilC-lidl d.up~i.: CIa.HLt<"lJ"e o!iiklr

~.1.1.~_ L, C~"'~leri~.ora

ostue
~.l_

f-"'-~5x<:I~ hidm"wtic.....

~.I,I, I. UO'Ii'Lill.:.

I..-u.g~rcle

S"N;;t"lio",...

1.2.

"o~iuni pthind. prirl

si.;;t~",el~ de "ng~.~...

~.l.l.J.

C~lenl~l ."boTj\.;;.r

dre[1i, Ia;

."

220

+.
'l(~-1.1.

L,J,ii, l.ab~.d~

!i~te,il<lI'e... r051<'>1!ollf<!- •• l'riviml ~in~malk",~;

A"b,,::aleulul ArLe~a-.I':"lul \'~i!i~I"".1. V""i1ica<~ tl~xibili . • Ca"lC:!I':,iuf6.

1.On;.\"""

.
etlll\,!ibil~ • 21\

l~g:U-ele "'.1.1.1. 1.1.1.2.

P'" b,a:m tl)nsillnilc,· la. lu""_~io .:-.-ld&.\., ta. riA<tlilale. . Conruuet:i<Ilw;lblJJ... •

Co_l·"~ttJ:i~:J.r"_". Clils.iik'Lre Ek!ulenm i.I. ...2.2, ~.1.'.'.3,

".I.1.J,).Y.,.-ificare.;,la.ob~:L.

....

:lz~ zzs

•. L.'1.:/, I. C~lleml<tiC;L nlln'~utilor ,\fom<,.nlu] ll"'I" ,lin til de f,-~",-","o 'Jin r"l~lt"'ll.. fi ~(c~llli .. ce~erifug.~ rulrnll.,,~i, .•• ruul'~"li

z.u

1.1.'.J.

T~nl;u~ilo

CM:o.Lui ",rbo.rilu~

'I, 1.'1.4. J~curlla

valonle dcvcnind mai marl en cresterea varh~tjcl sarcinii) : k~ - coeficlcnt ce tine s~ama de sensu! de rotatie. fiind cgol cu 1 la rotatia in sens invcrs tnH1~urani ultimului strat si cuprins fntre 1,4 ... 1,8 Ja rota tie in ambele sensuri (creste cu ,diametrul arborelui}: k3 - coeficient ce depinde de tipul tubului .~jde modul de fixare a acestuia (cuprins tntre 0,8 ~i 1,4, valorile mid fiind valabile pentru tubul rigid, iar cele mari pentru intervale de fixare mai mari); 1) - randamentul transmisiei care" s-a determinat pentru turatia de 3000 rotJmin, temperatura mediului de (20 ... 30j<'C, raza de curbura minima indicate pentru arbore in timpul exploatarii, iar ungerea fiind efectuata cu lubrifiantul indicat pentru transmisia respectiva : valorile randamentului scad eu numarul tndoirilor arborelui si cu micsorarea razelor lui de curbura. Pe Ibaza momentului de calcul ,M!e, tintnd seama de raza de ccrbura P sub care Iucreaza arborele, deci de pozijia punctelor undc stnt amplasate elcmcntul motor si eel condus, si pc baza turatiei de regim Jl a motorului, fie alcge tipul transmisiei, astfel ea

4.1.2. LAGARELE PRIN ALUNICA"e 1,1.2.1. GENERALIIA.T!, CLASIFI.cAR~,

Una dintre problemele constructive importante ale mecanicii 'fine 0 repreainta sprijinirea partllor mobile-ale apa~atelor. Elementele co~structive, care au rolul sa asigure mlscarea relattvatritredoua piese, sustintnd sistemele mobile, se numesc, dupa cae. Iagare saul'ghidaje de translatie. ' , In miscarea de rotatier elementelede sprijin sau rezemare sint Iagarele' in care osiile si arborii se sprijina prin'intermediulfusurilor ~i pivotilor', Rezulta, deci, di fusurile si pivotii stnt parti.componente 'ale osiilor ~i arborilorv'fiiad construite 'dintr-o singura 'bucata cu ace~tia' reprtd:ntind_poJ1:iunile pe care. osiile si arborii se reazem~, in -lagare. Ca o-consecinta 'a' rolilluil fuhctional, fusurile si Iagarele se studiaza de regula tmpreuna ';,in plus.' dimensiunile

ri

f~~~~~al:a~l:

:t~e~;l~;~e1~:~~~terit~lstr~5tlv~~~,inflllen~~rlalt-~,' ',3etiprdc, este

unde: J.1i", este mornentul pe care-l poate transmite arborelc : .', turatia maxima pentru transmisia data. .. Razade curbura minima admisibila se poate determina cu ajutorul rela1'01 p, ~ (15 ... 30.) D. ~le'gerea c?mponentelor .arborelui Incepe ell tubul de protcctie. Forma acesttna se stabileste concomiteut eu arborele, deoarece paramctr ii cinematiel si functionali ai sai stnt conditionati de acesta. Trebuie in vederc eft rapcrtul dintre diametrul interior al tubului de protectie diarnetrul arbcrelui

'1:il raport cu nallJr,a freciirii din: Iagare, acestea so. sub'divizeaz~' in lagd-rd prill, alwnecare (ftecare de alunecare) ~1"ldgay'J pi-in rul~re sau cu. r'lumen;l (frecare de rostogolire). 1 I , 1_J., '1)< ! Tintndu-se seama de directia sarcinii principale f<ita de axa de: rota~le.

'» ,sa

fie!!i::;= 1,2, .. 1,3, pentru

0

asarnblare

corcspunzatoarc a

La definitivarea diametrelor srrmelor din care sc tine scama de indicele de infasurare spirelor

celbr den a parti co~~onente.

.:».
D" undc, d., estc diametrul sfrmei pc stratul i; D", - diametrul mediu al stratului i, Trebuie. de asemenea, sa se tina seama de alungirea relative 8,;. Dad. so neglijeazh unghiul de infasurarc a spirelor. <:i se poate determina cu relatia:

a

~!!~~;eti~~ a c~~~~~~~ c~~p~~~~:~ac!r~~~~rn~ap~~~~~c~~~; axei fusului, care, in acest caz , se numeste jus axial [Sau Pivot. IDcoal·(;!ctl\ In executia practica, rareori exista 0 directie-unica a sarcinii, este necesur !In 61i1 asigure posibilitateaipreluarii attt .a fortelcr radiale, <Cit si.a celor axiale. 1 Sprijinirea se poate executa la capetele arborelui unilateral sau bilateral, prin fusuri frontale sau Pe cor_pul arborelui; prin fusuri il.}terrnediare. Ghidajele de, transla~ie, sprijin~, glislerele, clemente ce sustin par~ile mobile aflate in miscare de trans1atie.,tlrrap6~~\cu p.atura frecarii ~ighid~jc1e de tran~latie pot fi prin alunecare saiiprin rostogollre (c~ b¥'J'~au Cill rol~). DIU categoria elementelor de rezemare pentru ~i~ar~a, Ide' rotatie mal fac parte si Iagarele cu elemente elastica, cu mercer. _~agnetice san electro-statice, aplicatc excluslv tn constructiile mecanicii fine. In ultimul au tnceput sa fie "utiliz<l;te Xi sprijinirile pe, ban~a., ' ; .: \ PrincipaWe conditfi pe clare trebuie sa Ie indeplineasca elementele do rezemarc, utilizate in meeanica fina, slnt : frecare ~it ma i mica : asigururen unei preciaii maximo pentru deplasarea elementului mobil; 'functlonare sigura pentru un joc cit mai mic ~i pentru un domeniu cit mai mare de varia tie a temperaturii : capacitate buna de preluare a: sarcinilor.vsi de functionare ~n, regimurlle vibratorii sau cu soc : uzura minima si posibilitatea compensartl ei; executie usoara. montaj ~i demontaj rapid: constructie simpla -?i ieftin!\. Cerintele majore stnt desigur. in ultima instanta , micsorarea fredi.rii si a uzurii ; deoi fenomenul fiaic caracteristic, legat de functionarea Iagarelcr si ghidajelor, il constituie frecarea ~i Iegat de aceasta uzur a.

/~~i~::;~'

I£~e~~

titrtP

unde : I"",e cste lungimea cercului exterior al stratului: 1m Iungirnea culu i mediu al stratului. De la caz la caz ex~sUi pre,scriptii pentru c{ ~i E:j. Stratul exterior, care c::;te eel mai important ill ceea co. prive~te transmitcl-ea lUi~dirii, v<l:avea. dcsigur cel mai mare indite de f\JH'i~urare.
-c

4.1.2.2. NOTIUNI

PRIVIND FENOMENELE DE FRECARE

4.1.2.2. L Defini!ie. De~i, in general, fenomenele de frecare nu se difcrentiaza pe~tru, diferitele domen:! ale tehnicii, totu~i pot prezenta, de la caz la caz, anUlpitc particularitflti izvorite din conditii geometrice, dimensionale ~i de precizie functiona15. 23~

234

valorilc devenind mai mati

~~JJ~~~a~ri~l~\l~~I~~n;~td~i ~~~l, sur! (creste Cl.I diametrul arborclu i) : k3 - coencleat ce ,(1epindc d~ tipul tubului ~l de modul de fixarc a acesmia [cuprins tntre O,S .~l 1,4, valorile mici fiind valabile pentru tubul rigid, iar cele mari p€ntru intervale de fixare mai marl): Yj - randamentul rransmisiei care. s-a dctcrminat penrru turatia de 3000 rot/mill, temperatura medinhii de (20 ... 30tC. raza de CUTbuT3 minima illdiea,ta pentru ,nrborc in tunpul exploatarii. iar ungerea Hind efecll.l.ltti en lubrifiantul indicat pentrn transmisia respectiva : valcr-ile randameniului scad cu l1um.arul Indoirilor arborelui *i cu micsorarea razelor lui de curbura. Pe baza monientului de calcul .ilf1e, tintnd seama de raza de curbura p sub tnrc lucreaza arborele. dec! de pozitta punctelor uncle sinf amplasate elcmentul motor si eel ~ondus:, si pe baza turajiei de regitn a motorultu, 11(1lcge tipnl transmisici, astfel ca u
ii·

rC~lt;U~ ~~~ j~{:Ztt:i~~a~;~~l~n:·~~~ i :~1\.~ ~~

ell

cresterea

varia1ici

sarcinii) :

k2 -

coeficicnt

1.1.2. LACiARELEPRIN .\.VNIiC
.01.1.1.1. GENEMl.l1)\TI,

.. ",E

CLA.SlfICAREI

Una dintre problemelc constructive lrnportante a:~e mecanicii fine 0 rcprezinta sprijinlrea partilor mobile ale aparatelor , Elemcntele constructive, care au rolul sa aslgcre miscarca relattva lntre dona picse, sustiuind sistemele mobile, se numesc, dupa caa. lag-are san ghidhje de translatie. .

unde : Jim este momentul pe care-I pccte tr ansmitc arbcrele : I".,.,,-~ - turatia maxima pentru trnnsrnisia (lata. RELzade curburf minima admisibila se poate determine ell ajutcrul relutiel p, - ([5 ... 30) D t~egerea componentclor arborelui .tncepe en tubul de protecjte. Forrnn acestuia _~e$tabnq~e concomltent ell arborele, deoarccc p~r;)mC:tTii cinemat ieli ~i tunctiouali ai sai stnt conditionati de acesta. Trcbule avut in vedere ell mpcrtul dintre diametml interior al uibulul de protectie d~ ]i diamerrul Ii.J·borcluj r.D .sii. fie!!!:_ = 1,2 ... l,~;, peutru 0 asamblare corespunaatonre a D odor dcua p;5rti componcntc. La dcf'initivarea diametrelor strmelor din care se contecticnrazd :J.rborii .:;0 tine scamu de indicele de iDHL~umrea spirclor C". rlat. ric Taportlil:

ill deci. ca Jusurile ~i ptvotii sint parti.ccmponente ale oslllor ~l arborilor, fiind ccnstruite dintr-o singura bucata ell acestia !?i rcpreaenttnd portiunlle pe care osiile ~i arbor-ii se reazcma in Jagare. Ca o 'consecurta a rotului-funcjional, fusurilc :;.i lagarele sc scudiaza de regula tmpreuna : in plus.tdlmebslunile principale ale ucestor clemente ccnstructlve, intjuenttntlu-se-treciproc. este indicae su fie stabilite concomitent. ,.. "ln raport cu natura f:red.rii din Iagtire. acestca se subdivieeaza in lagdr~ pffn ahl11-et;are (frecare de alunecare) si' ldgt1rt prin ndere sau cu roi1HtlJtjt (Irecarc de rostogolire). " I Tinindu-se scama de directia sarcinii principale fa~a de axa de- rot.a.Ue,
I' I',!

car!~~r~~r:;b~:~ir~t:~~iji~l~;~~;~~c~!:a;~!i;t:l~;il~~?~ei~:t~t!t. ~~:dr!~:

.!~~t::t~~;L~i~a~~~l~~li\~l~ru~~~~t;~~~~t ti~~t.~~~ tncepct sa fie utilizatc si sprijinirile p;; banda. .'
I.
I

axei fusului, care, 'in acest Cat, se numeste im: axial sa'Upivot. JD~oal'OC(l\tn execupia practfca, rarcori exists 0 direcpe -unica a sarcinii, este n(:(;c$a.~·1\ :iO 8 asigure pcsibilitatea preluarii erte a Iortelor radiale, ctt ~i a celor axiale, Sprijinirca se poate executa Ia capetele arborelui unilateral eau bilateral, prin fusuri trontale sau pe corpu~ _&I'borel~i\V.in, fusuri intermediare. Chidajele de translatle sprijina g1i~~erck~ clemente ce sustin J?!iTlile mobile aflate in mi~caT? de translatie. !~ raport'cu natura ire~~ii ~igludajcle de translajie pet fi prill alunecare sau prlri rostogollre (cu bile sau cu rOle). Din catcgoria elementetor de rczemare pentru miscurea de rotajic mal

~a.f~ti!eacru~~i~~ ;'~~i;:;:;~' c~:p~:~::,ac~;~·~ap;i~cf;~~d~~~

,Jhe~ii:

undo, tnlui
50

Trebnie, de asemenca. s:i sc tina searaa de aluugirea relativa ~. Dad, ncglijea~;j ungbiul de tnfasurare a spirelor, E:t se POHt<:',determine eu relatia ~

a'i eete diametrul sirmci pc stratnl i; t.

D!; -

diametrul

mediu al stra-

€1---------;;:;---------;;zD,~
unde: l:ului

_'~~I-lm _ r.(l\rt!!lJ-r.Dn -I~---

_

D~t+d,,'

d

j,

Principalcle condltif pe care trebu ie sa Ie indeplineasca elementele do rezcmare, utillzate in mecanica fina, ::;int: frecare cit rnui m.ic~; aslgurarea unci precizii mexime pcntru deplasarea elemenhilni mobil; functlonare sigu.nJ.pcntru un joe ctt mai mlc ~i pentru un dcmesnu cit mai mare de vudllli-.: a tempcraturii : capacitate bunJ. de prelnarc a. sarcinilcr ~ide Juncnonare In regimudle v-ibratorii sau cu sec: minima _~i posibnitatea com~cn$atil ei: cxecutie uscara, montaj '}i dcmontaj rapid; ccnstructie slmpl:'i ~i leitiu~, Ceri:~*':le majore sint .de!)igl,lr. in ultima instanta. micsorarea trec-l'i.rii ~-j a uzurii; doei ienomemd fide c::a.l:acteristk" legat de fUllctionartil. Iagarclot ~ ghidHjelO:rT U canstitui~ frt:carea ~i Ie-gut de il,:caSta u,;'ur3..
Ui:-UIa

dOt>il;:'(lr ma.lm,are;.
234

l.~t_c~tc lungimeB: cereu]ui exterior al stratului; t", ~ lungimea CCrr rnCdll1 al stratulUi. Dc 1a cal. 1" Cal, exist a prcsc6p~ii PClltru C ~i £,. Stratul exterior, care C:{lc;eel mai ~port<lnt in ceea C~ pr~vc~tG t.rELnsmiccrc:lm~~drii, va avea. 1;6:1 indice de fJl.f~?ura.rc.
j

.Ij.1.:2 __ NOTlUNI 2_

PRIVIND

FENOMENEL.E

OE. FP.!;_CARE

1.1.2.2.1. Definijie. De!}i.lll general, fenomenelc de frecate nu se difcrentL<LZa pentm diferitele domcraH al;;! tehnidi, t[)tu~i pot prezenia, de la ca~ la I;a,Z, anumitc .PJl'ticularitati din condL")ii geotn<:!trice, dimensionah
~i de prBeizic fl.l nc~jonaH'1.

i:.o:vOI'1lc

-I.i"t" deoarece legtle care determlna ace stc fcncrncne stnt in general iasufidoni' cunoscute.mtre dpJ..i' l. c'!nd fOI~dc de fr~car~ pot devwi chiar illdcp(mdente de deci de 'N. (hia[ 3. Exccptiile de Ia aceste legi slnt-cu totnl nelasemnate ¢ detectebile Ia scara microscopica (apar $i Ia repaus uncle deplasarrtnngentiale Ioartc mici. (i. 11.teo~L"i mol~cllla. .dat~l de contJ... '_ " '.1 c) F()'(~a frec.ori.sa explice ccmplexitatea fenomenelcr care intervin ~i divergenta rC1-i.. « Q fOjc)o(.njvel111 celor doua snprafete. ~i unghiul de Irecare e.15 _ SclLt!!lEl rogii lul )on~ .le rnecankc ~i muiccculaJ'e..eteior hi conta...ltatclOl· cantitative obtilJllte.cn~a care . 1 . tcorii care all Inccrcat. putut it incA Iamurit pe deplin. teflonul). ridicarea precizdei ji madrca Iiabilitatii.. ceea cc n~ cste ndevarat. prezentind ahu. }-=IJ.!di{erefl~e de poten{ial clp.~i in constructra de aparatc st apinirea Icgtlcr frecarii este una din cailc fundamentale pcntru imbunatatirea lx.2. cum ar Ii difuzi~ particulclor ·.).. ca IITI reeultat al tnvingern interncjlunii atomo-mclecularc.atc do'.~tric 1:1. fQr~a de Irecare este ega)! b) forta de frecare actionoaaa futotdeauna peo aceeasi dlrE~c~i~. ncccsara pentru a-I mentine in mlscarc til .rtf':. .i curate. legllc similirndinii au D lUlliti de aplica. Astfer. dt 'j-i alrc illfiwmte.'illpr. contrar rczultantei fO[~BIQrangential€: aplicate : II..'-<'1. '~ Dlntre acestea !!. nu a. Au fest elaborate. unor punti de suJurfl.i\ P r. cea mat veche. intre dirccti a de miscare :}i dircctia Iortei de frecerc}.superflcial ~).rB V {fapt care.dar in sens opus mi~dl.u~ este indcpcndcnta. [n ce pnvt!1tt: Irecarea. ur impllca cgalitatea dintre Iorta ncccsara pentm a pU~le corpul !nJI11I~c(lr6 ~i fortil.vcare considcrf frecarea ca 0 reztsteuta Il~ rnaintare datorifA asperltaplor suprafetelor in. worl~i ~'~C.3» uudc: l' - o constunts : P == 0.f.75 . ~o~ltactul pe .. Prlmele doua lcgi an 0 va.·o.··diadsorbtiei "au. .1. 1.'J.s{t scada continmi cu netezirea I_"Ugm.subHd~nulnl't"Clil. ~enOlll(:~ele frecarll apar. 'Ulterior'.tc nde-de . se dcfotmeaza elastic sac cjasto-plastic .ate ahmec.til!'! ca elcmcutc rigine care se rup .ua conseclnta a contactului supcrfi.cI.li1b~tatc dcstul <i? la'I\ga. care conduc la Incgalitati lntre forjele aplicate t3..itl'ltilm. teoria mecanica nu a mai consider-at a~perita.tta cu prccautie si ~tre iL~umiti2 Jilmt. aria l:':upraft'tei de contact aparente A. lntr-o forma mai gcncrald..omeniual tehnicii. de n rr~~. de repaus) miscaree relative [de alu nceare xau de rostogolirc) 3.a. Tcoril}L.d'I~''''~~~111! sint pietrele pl'eiioa~e... depinde de materiatul suprnfetel. Abaieri de la a dOU3 lege apar irl c.[11.)3. la lIivellli·supnf.:rformalJtdor.In mecanicn fina.15). frtneaaa [frccarea cinctica) snu tmpicdica {frecure staeica.IJJ~~QI ~icanlitative ale fred'irii tI:I. -1.I" Fig. se poate scric . b) Forte de frecarc cstc independents de. {. c::on~1ITI.1. In grade. . iar cxttapolarea obsejvatiilorcgenernle privind acestc tenomene pentru dirncnsiunilo mid.fJ. Dupa 113tUT..~ rncl'gind mai . (fig. cornercialn.rid' .. (". prima lege.ian nastere fenomcne nuxlltare. cxcQ.tui foarte mici . Sc stie eli.ede dectl·{Jstatice. 1."'7'T~~P ~-~1t~ I" l'ig.ayt': se I"Up Ia deplasaren . de topografla supratetelcr de Irccare.rc.depa. _ .l5.Yntde retinut urmatoarclc: Teoria m.i de scm.rji relative a cclcr dtll.s~ prcduc sc~iil:!l~an ale prcprieratilor HloicO-lhecamce si de structurf ale stratului .l~e~ Iegtlor simiiitudinii va fi de~~ur .<':.. llld I Ilt!ta timp cit nu poate fi definita riguros to~ogra1ia acestor s. 38. care considera frecal-ea.u. Ienomenele fred'irii ~i a!c uzurii stnt rnai grcu de aprec. (U2) rda~ii care deflncsc coclicientul de frecare .ngen~iale ~i Iorja de frocare .or rol.nic. ~1~viteaa de C1.="N. . l1n~1'iprin A s-a notat aria supraf~~el gecmctriceaparente. Precaree usceta de afunecare. corpun.zi iall ·llL considCT3re atit ·sfcdr. "free-area cstc reaist.lL'c.r:. (4. Deftnita potrivit unor nor~e internationalc actuu.).le.14) .iar frecarca este lcgara de energia !lC(~csari deprl~irii microasperitajilor su praQ' :.lat ca.r~ " r. 5n cncare ait ~q. ca~n'. ' 04. de frecure F .:UU" <I" "r''''''~R~''''' [.l~ corpun..l.uJ7ll'<l:f(. ar trebu i ca forta.ul suprafe~elor de COlltad foa.-FL.ic' care cstc lcgata~ 'in principal.U. dona corpuri".2.. 'l'c.1.~i cele fcartu mot cum stnt ~l1lele matcrialc plastice (politetrafluorctilcna san .1uI~cp. De inl'ere5 pradic siJlt leg-iie (aJitoati"e I"J{C. specifice mecanicii fine.. • La lcgi cuntitative se pot cuunta : .urn se stic.ct (fig. t Ca ICf.2.-ariu sll:~)l'afetelelective A~1~ A(A'f'~ lO'-~ A)..U ap<U'itia u_nui gradient de t~mperatur!!. cum ar (i c.tc:~ . - &1.FrecaTea CstI'! 0 consecinta a TUp<.:::UlP: este de: multe ori t:lllll Jn rnecanica Iina.-'111\0. de asU.L miscarii relative a CelOTdona corpun freoarca poate fi de ahanccure sau de rostogclire. utiJ.l a) Lcgea lui Amontcns-Coulomb. (di~man~uL safi~-ll1.tWa. rublnul :}_a. . pnma Iege-fac matcrialele foartc.i pl"Opol"tiona1~ ~l' supr.viteza 'Ii).eca·l:ici'i. Ou¢ '. ." I :5il"rdnrt. al db:.d'l.ptie de 1<.:ifll d.cl 237 230 .CD. Ca.lativa. s. Daca tc~ria nr fi perfecta.r. :.S~]j~Il!lJ..~i sub.31'e arata di forta de' frecare F cste proporfionala cu forta normala N (fig. C1ca parti" care. tgc?="N' F '. contact. adsorbtici lllok'CIlLare..i ralitative se pot emmta: a) daca supcafctelc in c?ntact aint :In repaus...!.p03unumite suprafete riatc san J a cristale pot aparca dilcrcnje. nu conduce intotdeauna 1:1 reaultate vatablle.Coulomb .1: 1}&0!~. ~.B) .c. H..forma: (~<'.hil lI.

1. determinate experimental.l.e Foprictitp de .J. J::~ish'i [n prezent 0 serie de lllcercari de a dcrernuna r-oeficicirtul de fre~<lre I1c cale tcoretke.:.m~nQm()icetl1~re de lnbrtfiant ndsOl'iJl!t': pe suprafeje. l"cClll'tll.'tta~i ( cli!~'gorie sc pot conslderJ d fa\: part~ ~I lubl"jfJan~ii so1izi (grafilul {it bi~1.l. Nu cste insa 0 concordanta deplina tntre valorile stabilite tecrenc ~i t. Acest rcgim de ung-ere este legat strtna de multe npllcatii dine mecanica fiIDi. stnt reenc reduse.i~.. zona AB cor~sPlJllde fredl_rii mixte 13 Hmita.::itconccmitent cu frecaree Jluida a_pare ::. Acesrea au Jest stabilite experimental.. molcculere.pr-irnele dOll~ k~i ~lllt Jonrte rare.forta de treeare tn. FI .)sigm-a dm<ll)ilitate~. pot fi neglljate.de tcgllJ:i hnpiedica contnctul direct 03..J.tn~~ ~:~:~l~ ~h~~rnL: !:r:u!t~~= ptlng acest srrat (fig.. d_e~icoeficicntul de Irecare este rodns de numai ctteva crt.rbe. l ~~r~~af~c:r~ ~kra~~t~'r~t~. preclll~! ~i ("s:I'TI ai acE::stora. 1O~ale vlteeei. 1. al lag&relor hidrodi.{. ·U.!. decarece stratul ~~:t:f~:~: fuft{~~:~ed::j~\e~'~~~~~~~. E.17)..~ de exemplu. ~.. unde. Ccuditiile de existents a fredi~ii Huide impun ca asperit~~ilesuprafetelor sa fie complet separate prin lubntlant. 4.17 _ So. In uceasta situatic Iubrif'iantul reduce. 4. independent de sarcina st de suprafata de contact.i.13). Diu forte de frecare.d~.lJ. ~~~i~ d~c~~~~~~~nlt~~.' De U irnportanta deosebita p"ntm calcuful de prorcctare sdnt desigur valcrile coeficieumhn de Irecare. ~enhu snprafetc In l:"l:Ii'Ciln::. Acesti coeficieuti au sine oonstanti mer ei: primul deplnatud de tm1P\11 cit supr afctele au stat in contact.citate ~i 3-i .ho:ma !re~!irii fh. pentru vitezele imilnite practic in mod trccvent. Proprietatii luhriiianpJor fie a forma s!rarul limita (onctuozttatea).. E~ esre caracterizatn piin interpunerea UTI'li. asttel co. se considcra ce ea Sf: ?-at()~ n·~to ]~roprictRti]Qr particularc ale straturilcr. ~i~~~r~na:~r~~ (fig.l)rll'f' abaterlle de 1:.lupa nllll ~ ( Iltie lubnfianfl en bun. Pi.~1 238 . ·V<Lrl<J." pcntru suprnfete ill rcpaus.2. de Irccare uscattl.C + t' -")F. ungerca fluida nu poare fi abordata (ca.[IJura de rnolibden).tn). deriva din reduccrea substantiala a usurii. diagrameie d~ mai sus sc repreLlnti1 sub formi de familli de tT. cit .lt~ fi observata pe diagrama de variatie a roeficientului d~ ftecn!': (cmba lili Strihcck). iar restul pentru tnvingerea rcaisteajei de forfecare din filmul de lubrifiant : F _ . fiuidrt. Frecarca sau ungerea la limit. 0 asemenea frecare apm-e tntotdeauna Jn regirnul tranzitoria..1elor doua. i-an Icst consacrute numeroase studii peurru dcterrninarca rnodalittitilor de Coeficientul de frecare. care :. capriiic).d~~SCtntr-ua studiu fizic similar celui OIi:naSC1 llrhide ~i a! straumlor de molecule polare orientate. chiar in acest regim incomplet.] se poate d.PL1ndul C carui~ U core>ipunde valoarcn tninind '" (cl2ficir2ntlllui de f(ecare~ este \Hl pnnc-t cntlc care pre<:edc frecare:t fiuida.16)... A!rt.2. '1. pelltru un Iag~r radiul de alunecare (fig. ~i altnl cineric ~.cfilli ca 0 stare de Jubriiiere in care '[recaren duure cele do-.li'i suprafete csre determinata de proprietatile suprafetei ?i de celc ale Iulu-ifiantnlui. In re prlvestc pr0 cca . Precarea la Hmlta.. modificiirilc Iortei de Irecare fund nnmai de citeva procente la c..te anteriOl· pQ. el se rupe ill uncle zone datorita rugozita}ii supralejelor. (. wnJ. .complet diferitii ca natura de cca uscata -t'in afarl de stratul li ml'iri a~e<tsta cap. prclucrarca necetcra. Frecarea fluid~. S~ poate vorbi de 0 Irecare mixla la Iimita.mgere la..U111 ~int acizii gr:. CD frecariL ffiixtc fluide. Astfel.."iI clanva a r cetor dO\l~ suprafete.16). Fiind date pl':ntru diferite materia Ie.l3. rouctii Iogaritmice de viteza. de: Iubrifiant . 4.51::g... (M~) uade: este cceticient subunitar (lit < 0.2.l:~i stratnl de lubrifiant are 0 grosime corespunzaroare ungerti Iluide. de poruirc-coprirc. Din al.e intind dincolo do straful adsorblt sau chenusorbit (fiS".3.t:lamice. Jar al doilca de vJ1e7.F.1tel~ dectt viscozitatee. sau a ma x mutter stratur i sub'[iri. . La limita este destul de greu de realizat.tearic. depinde de rezlstenta Ia Icrfecare a Iluidului dimre fc~c ~i cste cuprms tntre 0._ iar ZOna DE frecurii iJuide. c In ceea ce privcste natura Irecarii la Iimita.. datorita vitezclor redusc.. FI>.f'iJle coeficientilor de Irecare.i cca uscata (cauaata de contactul direct tntre suprafeje) si denamit&~frecare mixtii. In valorile tabetare ale cceficientuor de fl"'f:-cd. Iuate In consldcrare srnt numai materlalcle ~i ungerea suprafetelor.o.~1 'fll~"I":'i~i ~. . care.2). df.. Fortele de frecare dm stratal de Inbrifiant stnt datorate viscozitatii acestina ~i se determina pe baza Icgii lui Newton releritoare Ia c\!rgerea fluidelor.torte.. 0 parte eSLI2 necesara pentru mvusgecea rezistentel rezultate din ccntactul direct dintre cele doua suprafcte. Delimitarea zonelor diferiielor forme de ircdri mention.016. Impcrtanta deosebita a ungerii 1<1Iimtta. snprafc]c. astfel i:m.. studiile tecrerice. lau~ic. lntre cele dona straturl solido. ' Frecarea pur.srratul de Iubntiant.i.2A.['1. astfel incit . rnecanismele de ceasoroic].0 J ••• 0. star~il de nngere ~i lllle?i ~~ presiunea si viteza relative. pJecind din pUlletul A (Irecare usca.1 ccle expcrimentalc au aratat Illsa col valoarea ceefkientului de frecare depinde de: marerialul suprafctelor. ~ . dar elimina cu totul ccntactul dintrc cele dcuii suprafcte.rc~tcl·iale timpclui de contact respcctiv ia cresterea de ordirrnl 10 . care. f fluid~ . Legat de frecarea Iluida cxista ~i 0 frecarc denumita mixta. li:n1ta. ill care.. 1(1.tc-a rrcia estc »ecesar sa fie ccnsiderat! doi coeficlenti de frecare: unul stutlc 1-1-. ca permite micsorarca uzurii de mii de or.

(4. rcaclvare care preainff greutati rnatcmatice fcarte mario De aceea.t. Fcnornenul Iiako-mecauic al Irecarii til' rosrogolire estc cxplirat tot priutr-o rrccnre !If! alunccare. care diJ debitl. oeea ce.i a ccuatiei gcnerale de transrnisia chldurii: la acestca se :\d:l. in conditiile unej curged plane. srnt ariU.. de In:ciLTCde " fie alunccure ell hH":j:iB.1. Forrnoren peliculei lie lubrifiant fntrc cele dOLI.D~uhirt.4") l1nrlc '1' C. schema de tncarcarc aparc ca in figura 4. ceea cc se rcaliaeeza .te" gaeelor ?_i eil ~('{'. defonmltl._.:. frecarea de rostogolire va fi: p=LN. dup:\ natura Jubriflautulu i. ctt ~i capacirarea de aderare Ia suprafcjele solide (onetuozitatc) .l. Conditiile »ccesarc . ·US. "1.19. 24.o:-..5posede attt proprictatea de viscositate.prill deplasarea sup]. cit :. lIt".20.Ill I'I"acLic.2.lllLli care sc rostogolestc. in caxul LllIgt'.sa existe 0 viteza relativ~ intre partrculcle de lubrifiant.curbet de varintie a t~nsil)nilcr nu cste simetrica in rupert en directla lui N. datcrita C1Ktuoz. . .i scficieutc pentru nastcrr..amil:. fie prin vuriatta densitatii lubL"ifiantuiui. interstitiului. fie cchilibrata surciua extcrtonrh ~i!'. Fcnomenc I cstc calitativ similar si [n cuzul ungcrii gazodinarnlce.k..o!.:<i. . .l1oillcTlului iTeciir. Intructt caanl real prusupunn gradientul de viteza sa variabil de-a lungJl. La II11gerca bidro-gaaostauca.ll.ibili. pentru :V =. He prin modifkarea.. tensiunilor ~~ va gasi deplasara cu ciishlllta..I' FrecEllo.attt pe baaa ccuajiei de nuscare a fluidelor vtscoasc (eClHl. Rezultanta R a. : .ljCl(~ trebuic filcutH III cczul cel.f. de J?roiX'~til ':.de~floTIimhrofe.ii de rostogolire. bncr.ill uncle jr:-ste = t». ludrodlcamh-ti 8a~1 gazodinmruca.1. tmprcuna en diagramele teneiuni . un corp rigid co. unde s-a presupus c~ elementul 1 se rostogoleste in senst~] dar de Din cauza aniaotropiei materialelor.antitativl presupune rezclvateu srmultann a ecuajtilor respectfvc. Aprucicrea cantitattva J..ieIJiulu.!... asttel tnctt policula de Iubrifiant se illtmd(~ p'" (ooHI 1'. Aprecieren cantltativa a l[. .'ltcaadmit "jlJ"esiuni neg~ltive". daroritii prcprieth'[Ilor c]f'lstO·I~Jfl5t!c:.~ t. denumita . hidrostatica san gal.. Frecaren de rostcgolire.. tn 1l111LaF de lcngnuc}..fhlid.il fit: exclns 17!. forta I' ce trclmie aplieah"1 clcmentului mobil pentru <I produce. (4.:. '1.~lhli rlc mnrerinh Contacrelc dinrrc doua corpuri perfect rigide. d~lp5 natura lubrifiantului. existtnd .a aici trelmie [inut seama de con~Iues.tlil~ lui Navicr-Srokcs).rii hidrodlnamiec. ru J(.111 brifiantul trcbnie :.dpc onctuoaitatcn ~i viscozitatec lubrifiantuiui. i'ndt Sf.}trf'sluni n~>lth·e.t::t.sisternul de ungcrc adoptat trebuie Srl usigure 0 canritate suficienta dvIubrifianr.?l de lubrifiant ce trebuie iutrcdus in interstit!n J'tlllf."i ~'..tte ill fisur:t '1.. de *i defcnnatii clastice Ia ambelc clemente in contact.-I/////lfi} tatii. se rcalir.1.ljc~. ru 0 astfcl de presiune. .~Z:l priu introducereu Iubrifiantului in interstitiul dintrc cele dona suprafete.(' materialelor vn fi mai accentuata :In directia de ch..L7.Ipl. fata th: !i~ja de actiline a lui N.40 cod:icienlul Irccfu-ii de r{l~t()g(llirc [sc ~na~nar3.l stratulu i Iu brifiant .\ ow considcrfi stfiri aproximative HtH In cc pnvcstc l""l!gimllIcrnuc.45) FiJ. Cnuritativ. _ \-aTla~ia (. pelicula continr a Je lubriflant se form1. se tece dctcrmintnd momentul de Irccare M ( care cste: iLl..\lgii ccuapa continuitatii ~i cuajja destinderii pclitrope (in cazul gilzeIqtJ" e Aprccierca (. unul perfect elastic ~i un corp rigid (.deformatie. aprecierca ungerii hidro-gaaostatice se bee pe bazc ecuatici llli Poiscullle.'n7. sectiunii transversale a spa.1 . t dt in cc prtveste scnrgerea.i a asigura Irecarea flmuii.:r.1.:.~.mai gt:lv.C ale c'.l ponte n-nlizn pc JOII~ ("h: prhttr-un cfrct clh1. dtfuaoare. in sensul depjnsarii. suprafcte. Irecarii (11.§.0113.itlJtii si viscoel!j. lonna .tiu1ui de curgere. mai mid.\. altu~ perfect pla~tie.a unui gradient de presiune in intcriorul stratulci de Iubrifiaut stnt: . N astfel d." In zona.5. (1~llumit~.1.. la lim itil .t8 raza ckm('nl..2°01: F~\:~~Qlf:enll ul [reetlr i CUIII!lch11 direct.~i priutr-un efect static.plasar8.

pc..0" J_~ + l'l~.. <L. estC_.J ? '=!L p ge nurneste viscozitete •cluematlcti: (01) < ~ sc produce alunecarea (~A8) pure: 11> 1. ior~a 'de frecarc elemen~.Lin¥a rolul ?ea micsom frecarea.. ~. conditffjcr cinematicI.aC:I:~te cfornn-l stnr date ue relatia lui Newton' obtinuta pe baza stuoiului frecarii in lubrifiant. in principal.'i~I'~teJ~cier:J:~~~= :~~r~~. sub ac~il1nea propriel sale greut5!i. asa cum s-a s '.cu aJutorullubrifiar'~ilo(.r.h". 0 u dOlla gnLpa 0 ~ollsti[Ule PI'Q)?~'let:1~i1~ e~ dau mdicatii asupra posibilita~:LIm cleo.~ ungerea III xl~.a~za agcntilor agresivl din lubrifiant.. A treia gl"llpfl s<' rdedi Iii (.dori~care contribute.19) <IF dv -:-=-=y~. mOfficlltuL renetent ln rostogcllrc s.:IT-tI1·i.:~ub tonte aapectele sale produce usura. Din cam. onctuozrtatee ?J.rescaza in procesul ungerii stl1t \'I~ozlt~[ea.. 17rcc'LJ:t.-zcc din (. Cum structurn mnleculara depinde de temperatura (Intre limite Ioartc Jar~l) :0. 4. punttul d(: ardere (temperatm-a 101 care uleiul aprins continua sa ardfi de la sine. lj Raportul dlntre !ii densitatca . Pmprietatile fizlco-chimice ale lubrifial1-~ilQrpo~ fi impartit~ m trei gru. .rpentru -!l ~m_e:':'15l~Irecarc de alunecare. ~ . adlca: = 1. dA. ~'lS~~:oZ_ltatea r('-'pn~l.. protejeaza suprafetelc ont~~ UZU~II ~l cQllt. 70(0) urmhtcarea 'relatie : ·f)F=A.21-S~tICl1lj p<:-ntm 1~£ll-l lui ""~'.mUCEREA.C poate uriiiaa (la tcmpcraturi de "'-00. ~i k stnt constaute pcntrn un ununut Up de Iubriflant : T ..n~ capitolul Z.!..~~.un stra. In mecanica iinl prcdomina ungerea miXL~ ell preca derc ungerea l~ limit.Spectiv ~: dv. 50) 2~2 ..j 'i Vi~ozitatea nnui Iubrlfiant depinde de natura chimica.Itura 1a care tl}ciul inciliit intr-un vas deschis se aprindeJ.liltrehullltftre a 111bnf1<UlLlllm l?1 ao(:estca 51nt d<J.r) a 2-00ern" de ulei Ia temperatura expertentel sl timpul de scurgen\t~ s.U~er~~ ~u~raf~t~o~ !)l.pe . Pentru a cxist~ ffccar~ de rcstogollrc puri1 trcbute ca. UZUf\1I . i!}~'ers. sau Ia ImutiA_ponte S3 ~p. este str-lns ll:!gaia de cforturilc unitare tangcntlale din Iubritiant In ca~ul Iluidelor VI:. de (fig.mta reacjiunca fIuidului Ia scbimbarca forme] 1 i VIH-.S~ deplaseaza ell viteza ». Influenta presiunii p asupra visc. . dA ' d'l- de uncle cfrwtHI de frccan: este (•. structuru ~i greutatea.t~ta au ~OSl~ de asemel~ea. La no] in t~r:i. Inprima grupa intra densitatea. "'.Ja limit.ECAKIJ:}l R.ub~iant ~i_ ccrpnl solid. ll.': 501 propnct~~ilor lub:ifi. <I.a_ fQ~ei Interstitiulm.COCl.:.'i~lZI.!!! d.:mpe-ratu~.47) ~i (4.:~~~~:. • '.lrl1.:._ vtscozitatea sc exprimii conventional p~in uuitatca de trmp uoecsara scurgerii unu i vnlum det1"rmifl. IlU mai potl-~Q CUI"gc in mad vizibjl)..sa fie mar mare dectt fort a de actionare : F = "N > P. .~~:H. calitatea Lttb"if:~al~fl}. valon relativ man (j > daN/em'). care. :-.EA Fr't. . = va L r uxlstn rostogclire eu alunccare. Stabilltatea chimica repreaintd un critcriu . . La u":lg-erea fluhl~ pot aparea u1iU~1COfOSIV-!J~ec~r.~lll fenomen m:dorit.Jt de Iichid.. Intrc viscontatea cinematica ~i viscozitateu in grade Engler ("E) exista relatia: \ = O..'" (H7) ~il.>t fle egal ell mcmentul de actionare. clUdura spcciiica ~l CO. ~urlita de intrebuurtare a unui Iubrlfiant coincide cu timpul in care acesta t~l pastreaza propnetatlle fizico-chimice. ta~a dF rntre doun stratur r de Iubrifiant. IU mujoritatca cazurilcr de: In funcflon~re a aparatelor.. tutc principalelec:'ii pcntru micsoraura .Jt<l. gI\Z?~1 Jl.ozitatca . care .moleculara medie (dcn3Hate~) a lubrJfianntlu~. Din. care pot Ii Iichiai. /1. Dill n::1afiile ('1. l.. iar dace r.:1~Jproccsul de lucru.1.O..3. uncle: 7] este vlsccaitutea dinamicf {i '0(': mascara In l\'5!m3 sau n ICGfs/m~.. aceasta cauza onctuozitatca estc 0 prcprietatc indispensubila pcntru ca un Iichid sa se ponta Intrebuluta ca lubrifiant.u-~ 0 anumita jnte_ractiunt: m •• cane-molecuhw1u snpra[e~~i(Jl. J_ndl r C!ct.1. va fi : so masoari'l in m~is. . r pure. prin care sc apreciazd ln~sura in care Iubrifiantui t?i pastreaza proprietatile sale de exproatare. term:c~. Smt cxceptare uuelc aparntc Ja care actiunea for ~Ior de rrecare ~eterrnina in.1 de presiuue (tnli'i) limite rna] resutnsc).aprem:re a acc.t. CAl f'ENTRU MlqORAR. exprfmarea conventionala a Vi5COZ!t&ii~ se race in grade: Engler (STA~ 8'71:-:-~8! *1 ~(~ define~t~ ca uu raport Intre timpul de scurgcrc ~ll sccunde {pria orificiul calibrut al viecozimetrului Engll'. .temperatura absolul~. In nnele (. l'"n..dlCaacele proprietati care influcnteaaa visccaitatca {'1 den.!l unde: .1 ~i aparc desiglr! frecarea in regrm uscat" ~~1 mlxt.antull~i.41l. (are inte. dec! cste reznltatul Jnteractnmn moleculare dintre l.t d~ lubeifiant pctemic aderent pc 0 suprafa~ii.nbu~e 14 racirea accstora...L"l{]11 (4. Onctuceitatea reprezinta capacitatea unui fluid de a forma.) rezulta couditia rcstogolirii Daca.ndm'. aratato Ia capitclul 2.m:ilatii ::. 2UOcm3 de ap:1 distilata Ia t.: plmctnl d~ (_:ongclare (temperatura la care uleiul.te de: punctnl de inflamabihtate (ternp.eresimte 1<1.ollllxni!ia ~i conCenll"~tj(i .'r. gradientul de \:iteza.at. Formele de uzt:ra ~i moda= l1. !.tC:l.no.21) €. Ia rcducerea uzarii stet: Iubrifiantii 1~J::!J~~et~rede5~:~:-::~ uugere a saprafejelcr : cuptul de materiale .tac~. trelmie ca fort-a rezistenta Ia nlo necare 1.li.11t:il~ ll(e de ungere ale Iubrifiantului. IN . Proprieratilc Iubrjfiantilor. ~I se ana It distanta d». stabilitatea chimica.a de 2O~C.c~ de . I. '1.C3.0'731Y"'J::.

acoperite {j)rin scufundare sau ell pensnla] eu 0 SQIUtlt de'toluen ~ietol. iar pentrn presium foarte marr ~i viteze mici pictrele pretioase (rubinul. Ia 1. In.5co])u:ri sccundare. cure ". agatul Matenalele prezinth 0 impor+anta de marc ~i In ungerea fh.ia bgil:tului e-ar asigura.c.a"a de molibden Pentru .pl. 'pentru a. de copitc] ~± vcgetale (cc maslme) au 0 buna capacitate de a [amine in loccrile de linger~. ali 0 temperaturii lie congelare Fourte jua~. pe cind uleiurile minerale. de exeu"l. derormatlllor daeorate fncarcarli.at uzurii mai bine ueclt aItej".lucru .1f1.I viscozitutea lui S~l fie midi pentru micsorareu-frecarii. micsora tntinderea uleiuluisi oxidarea lui..fetclor in contact. sint . dat~ aceasta din urma este nnpregnata cuigratit .u. cazur-i. a . accste cazuri :.taa rupere pentru l a impiediea contaetul direct lntre supraletclc solldc. pcntru :n::zistcnla Ia oxidare Jll~r~si pentru a [amiIw strict Ia lccul de ungcrc: trcbu ie rncntionat d -nleiurjle animale (de: case. 0..ement::l. ca o1ciuh pI.ra.t~ -sc ~ Intructt cantitatea de lubrifiant este fcarte mica.fetelot!de . presiuni foarte mid se folosesc rcnteie. iar elastice ~i lubrifiantul 245 .i.• 2. rru marl Irccarca : din acest pum:::t de vedere un rol tnsemnat n joaca ~i aspentatlle supratetei (de nceen rn unele cuzuri.U bisu. "\ib:'1:~':. c. ~fl fr~c:itrea·ll). minerale si vegetalc (ulciuri compound).001 _urn). conliguratia si gC(J~i microgeometne). I pe de alt~ ":11 (tad\' abaten de maCJD~ ar exista ~<. sufirur..111 interval care variaza pentru aparatele obisnuite 'intrc 1 ~i 2 ani (Ia alte aparB. se face periodic.pelicula de lubrifiant trebuie sa fie f(lark [C2.uugerea nu nre un caracter contmuu .00 .v-suprafata se nioheleaza ~i se polizeasd}: ..al~ixilor "iii a crorilor de prelucrare.:J. 0 compcrture huna arc ~i cupful metal pe mesa plastica. d~formatii pe de 0 metria ideala a suprafetelor parte. 1<1.:an~ se executa l:±~Stul nu le-ar ii necesera decrt reaistenta mecanjca pcntm a suporta sarcina. de annifricpiune.5. este.cmai bine condltiile de mai sus. care 1n~cpl~ncs.l1 pe alamii. punctul de vedere at micscrarii frecarii i uzurii. ~i:nd presiunilede contact acinI. Trebnie mm~tionat din unelr. inl.3xel~e ahmerarc ar Iuncticna numai 11i rcgim de fr ecarc rluida. nu intluentcaza cocncientuu de Ireeaec . deville nerationula. tndeosebi.g. C1Jp1111 cit flw·ttfial:J prceinta 0 deosebita irnportnntn din. . trebuie C.limi"lli ~ chiar ·mca.ta.:onst:n. {de ordinul ~J.r::: comporia din pullet de vcdcre . iar penrm miC~Qrgrc:a fr"-(:arii ~\ uzurii sc msrcstc duritatea superhciala it sup. presiuni ~i automat va aparca un regim de frecare uscat. d Ia iar h. a::.:i.:areigrosime nind Jace Ia intervale mal mari): Ioarte mid.l. a. In conditiile reale (it.1iJi Dad ·1.-.rmicE.50 da!S/r1U:Il~i. dimpotriva.iti. I~ ar Ii strain de once impurit.. fnsa se oxideazn repede. dar ~>.. ungereR. maien.CU1:P.i.~ mlxtu. sllyrfl. ~ stratul 'de lubrifiant dintrc suprafctc rrebuie sa fie foarte subtim ..Catii ~il. Iagarele pem:m virfuri. prezinta 0 rezistentu relativ mnre ra oxiuare.Zi$tC::r.ct. : pentru 3. sau parte..l~ll)r din I.~ valori Ioartc man {de peste 2. f~:Lnction31:c ~ide eonstrucjic a lagaTXlloLsitueuile Slut iosS diterite din cauea uparitiei reglmunlor de freoare mixt~ 1.' bronz sau 0Wl1.ind user pc suprarcte : de aceea sc intr{lbuinteaza anicstecuri de uleiurj animalc.8 l'Lefcr:i func'[iouarca in regtm uscar. experimental s-a constarat cii o':'XISt(~ anUIrlltH cnplur i de uiatcriale. intructt uleiurile obismute nu rezista 13.. int.

1rg utilieatc. pentru a usigura stabilitatea lor dimensicnala. Pentru lagan~ln cu gaze._ se mcntloneaza necesitatea unci o~~ ra~~1 periodice de curatire a graiitnIlll care .).. Aceste otelurt au propnetati s1abc de alunecare. Dlutre duaavantajcle acestor m.sten~a lu Uludi ~i corcziune : afiuitate fata de lubrifiant (pEnt~ fcrmarea peliculei) : capacitate buna de rodare : comportare buaa in regimurile tranaitorii : ccuductivitate ternnca bun5. ~~t?r~ta c~fi~icnt~or. Dinrre matcrialele feroose. toate otehmle trebuie supuse unu i tratament termic do detensionarc.>1. cu stratur! supcrflciale depose prin difertre procedce (galvanice.coroziune si asigurl diflcil 0 fiuisaro :lnalt~ a supratetei. snlflzare. ctelurile ncaliate all 0 utiliaare lirnitatf ca material pentru Iagare. ~i coeficienr de dilatare reclus: grcutatc specified mica.Propriet. cemcntarc. S~ ~Itiliz:eazj insa pc Iarg metale # al.'1 Ia oboseala buna. pentru Iagarelc lubriIicate cu uleinri.U termochimice [calire. datorita continutului 101' de grnfit.')e Interpune tntre suprafetc ))1 fLr.).Cttcva din proprietatllc cele mal impcrtante P"'"care trebuie sa Ie indepllneescn matcrlalele Iagarelor stnt: rezistenta statica :. care dunncate au proprtetaji de trccarc buae In contact ell nlte suprafete dure. cum ar fi de pilcta suprafctele din materiale ccramicc. care aSlguri''l.iafl> dure ~i rejraotarc pe baza de crom.1. fund folosite numai in cazul unor soficltari reduse (dlJ cxempla la lagaTe1e alimentate sub presiuue]. de peste I OI)Q°C. bronsurile. Trebuie sublinlat d. SI': recomanda indC?sebi £011te11': pcrliticc cu eutectic fos~ros.i. In _special de dl. materlalele neferoase : materialele metaloccremice ~i materialele plastice.}. Proprietati supencare preziuta ~telurile slab abate atlt in ceea en privcste comportarea 18 alunccare. 0 tmbunatatire a proprietajilor este posibila prin tratamonte termice SIl.de molibden. In «azul utillzarii pcntru Iagare cu ~ilZC. . stnt susceptibile 10.liajc. nkhe~.'l pasrrea7.cmai ales. Datorita dificu.itaFLor de prelucrare ~i din considerento cconomi~e. prealntd buue proprictati de :mtiirictiune. Pentru lagare!e CIl gaze se utilizcaza otdud incxidabile martensittce. In plus. l astfel fuclt usura IQr este dccsebit de rtdusa. Fontele. compozij.~enale rrebuic mentio~t!i_ slabu rcaistenta III ceroziune ~i propriet~~ile m_ecamc~ scazute. nitrurare s.scnsi0 bilitate redusa Ia irnpuri~ati ~totitll capacitatii de Ingtobare a particulelor durc care ll!itrund in spajiul dintre Ins si cusinct. posi~ilitatea d-e utilizare a acestor materlale este redusa..mensmni mlci. cobalt (excmplu mconel. stellite) sau a.a temperaturi ndkate. presare] sau la rece : pret scazut ~i sa nu fie deflcitar.!J: de preIucrare la cald (turnare. acestc materiale se _faIose!. U{iUr!I.a. ca Diutrc ma tenalelc 1MJeyoase stnt l. cit ~1 caracterlsticile mecantce.hclor stnt: materialele teroase . de dllatarc mario apar probleme priviud compensarea dilatarllor ~l distorsiunilor tcrmicc. Ojelurile nealiate sc utilixeaza adesea ca suport pcntru placaeca laga~elor cu ~ctale ~u materiale duro. chiar 11\ couditule unor temperaturi ridicate : feJ.iile de Iagar ~i aliajcle u~re. meta240 .a duntatea pi:n.u/praindlzi. fostatare.J:e~!. care f:.:i~c _impusc. pe linga cornportarea buna la rodaj si Ia s. Principaleie catcgorii de materlale care pot fi utilizate pentru constructia Lag.tilc cdc mill bune dintre aceste materiale lc prealnta c~mpoziFa pe bazii d~ stamu. sudare.:1:loneaza impuritate. decarece ele nu au proprietati bunc de Jrecarc uscata ~i fund mol ~1I prelucreazf grell la pret:j. tungsten crc.

Caklt!ul Ia prcsiune de contact ccnstituic 11)1 critenu simpliffcat de 1)1('t'11. . Calcutul Ia tncovoiere cousidera Jusul (fig. corespuuzator couditiilor de exploatare.Li tus-cuaiuet preswpune mcntajul cu JOo'.54) Dimcnsiouarea Iusului Sf: I~(). iar la vrtezu 1l'11CI. prt sill? d9~pr2! = Pmd!·. conditiile mentionate anterior.2.f. Dlmensiuulle prmcipate ale 1.2-.const. in general. .:il'doclfindncc se uleg tnh~:n-ctie de . condlpilor de Iucru .. 6) tum- da~ . cornbinatiilc de 111. ~l. corindonul. Ijt'. raportmui: ~i (4.en.3.I d " l. Sc recomauda. cu Jnarea in COnSldCf<tri.l~unlWL"I: 22' Pentru calculul.". ungerca acestcr materiale se face eu uloi...: picuelc prctioase (rubiuct.54> n~7.rt > J ram.fllltctionue ill cazul frccfrf uscatc).?lcC"~intde impuse aper. lhc5. Gal = (1. vulorile optimo Iiind CUPE!D.S ~i 1. ell 0 sarcina ccnccntratn Ia mijloc. de uceca.ni man stvitezc mcdil : fouta de :Ul~JI'j. .~taj Iarg Ob2}.:. .) pentru lag§.? marl aiu. astfcl cA tensiuuea de incovoiere am.garull1i.' a vltczei. Pentru cualnet (bucsa care lie in -rcatact cu Iusul suu ClJ pivoful]..-. Se (~llnsc~L.'1"1! uzurii. ~e tntrcbututeaza: bronze! pSLltnr sarci. din rclatia ~4. 11-t. rch' cu u 11 diamotru .ecamca fina.::.Z2) en 0 grinda tncastrcta ~II urbort-.. preslune de contact.r (jC~.ue determina ~i Iungimea fusuiu i. Incalzire.~IC~ uzuru fil~d dt punct de vedcrc calitativ asemanatoare CU. in n. poaitia Iagamnn in an-aunblu :.5 ".. (l!1.i a presiunii. Pentru fusul cxecutat din otel se r . jda). rezulta: p =~ liN sin9=~.<l.iJ. safirul. diumetrui d ul accstuia nr urrnn siJ fie . textile (te:s:tolil)..:151.natura -.J.. . practic se ia in {:pn~lde~are pnm~ ~!ternatJ\·a '~'. agaml ~. stubilesc din calculul fusului pe care H sustine S.-"'" !.~ de n nde : (1. cea a Pl'Cs.. .' }.uulu' ~i in concordauta ell. !_ = 0.?l viteze mici ~i mutenalcle rnetaloceramico suiten~"lt('. Ultimelc mater-inle se comportn bale Ia ungerea cu apa ~i realizeaza o r!'icir~ lo~llla. Fusul se poatc rxecuta din oteluri tramte tcrmic.53) HapQl'lUl so alege couslructiv .: 12 .SC hure O. OnLL" (06) I'~t(. cu Icmn [lignofolj : lemn presat ~j caucinc. Calculul lagdrelor ciitndrice radiale.baza relafiilor (-i. jCJ): la yite7..i cure cstc eolicitat Ia tucovolerc.1. .11j_ta I~P(05) d~\l~. peurru prcstuui Ionrte..It· uncle rlHIllltft: (4. din ecuapa de echilibru pe vcrticala admittnd p = P..omidcra.t~ I HUlL ."i. ruici : maselc plastice [poliaruideic}.. Fe de altrl parte. Alcgerca tolcrantelor se face In sistemul alezaj uunar.. Oclata calculut diametrul.sdc de repartiz.It-:'-=~. ajustaj scmilitcr (jd1. dar peneru (J preclaie ridicata. Funcjtcnarea genernla a s-ist(:!m~lll.{In porulrc ~iin .. micscrarea . L~.(-!r) . fie ~ ~~l ar ti ie uniforrn. fie o repartitie cosinusoidala. . Se reccmanda Ia viteze rr:iL"i ~i medii ajustaj . pln~~tke ell fibre. . valoarcu prcsinnii medii den . po. 2 O)da"':. ~i pe baea presiunii de contact tn acest seep. unde. tu general. 4.2.an~a presiuuii specificc tntre ~us iii _cu~in~t.53) CR Iusnl sa Iucreze la limitE'! 13 ambelc solicitart.M~ p_! 2 P..:}iuac pentru presiuni -. Este lusa nccesarn protejarea urborelui contra coroziunii si.sibiHta~ii sistcmulut mobil al aparatnlui.lib::. man<l~· i.. La calculnl lugaru lui t'llilltll'lC so arc 111 vedcre.'1.5} ~i plll~imILl-sc :Q~ldi~~~ sc po~ne determma HI. _S~c!.i prccialei.g. In rcgil1\ul de freenrc nscet.210 .)t~ efe~ctua.1 diametrul Iusului..Il'~" (02 G.!.

momcntul de rre<.1P"=fJ.uprafafa semici~l lJrldnd mft'I'IOaf. ell joe Fill' . 0 anurmta dircctlc [directia ab. 4..6<). 11au zonelc in CLlI'C presiunile speclflcc stnt rnai rnari.·0 dF = 2f!l\T ~I)o lliV= 2?}L\2 A.£ Rczult'5 prin urmare ca . ~ 5L1f)J"af:~.57: 1. 4.0 era de asteptat. YdF=2r\~TiJ. Lrebuie de. ~L prm urmare: t.PtldY=. 'O'Q ell notatiile din figm'a.i11i. ritmul maio acccntunt de uzudi.:. inlocllit p = _!!_. = 1: 1. Dcoarece fJ:=tg'P. ca Jrecarea tntr-un fus nerodat estc mal marc dectt in 11111. c IT Momentul de frecare In acest caz va Ii: n {:/.l. se ponte ccnsidcra ca sin'lf' ~ tg 'P = r.21][J. = 2ya{&Ip.63) " f-lll ('.La !uIIUr!ICnOl.arii) Sf.=i. pentru cele trci cazurl considerate.11) sau pe proiectia ortogonata loneitudinala drl"apt5.'rP. tJ La Iusurilc rodate. 2 nude S-. = Pr sin (HI) adica. n aeestct suprafete. 2. JI.24.pa~itrl etapa rodajului.I.7.: (i.: M..58) Pm~~ = care. In general..6. pentru trecerea la o U~. momentclc de frecare se g. ucrcdate. Compartnd relatiile (4. M.ulU.I<e!la.1]. (4..).rtd1p.60) ~ntr~dt unghiul de frecare este mic.:.va fi : lI-'1..2. ccea (.2'1.11 !J:rI'. u.i rcdat Jfi =zr\~ . 2P ~ir ' momentului de frecare da : 1.. uzura maxima (pe direc'[ia 'ind. (4. 261 ano .3) S~ constata do. 4.t-5 en pl'?!ilumlc sint reparttzate uniform pc . IT = p". poate sene: Pc.~~~. !"~1'1 nerodnt.~~os . xottnd prin (7l: uzura dupa. dcct ~i a uzurii..re .62) Ar. 0 lege de vadati(: cosinusoidala a presiunii de contact.61).:p.: ill.r si se defectueaza calculul. re:. (4.3).!: . rodat.":rP. .oJ. fig. t se Iacc pe baza nprcx cierii cocfiuicntului de Irocnre (tab..27~.57 !ifP deci = II.P= unde s-a notat (i.::l. ca. fiind cea mai aprcpiat5 de realitate.a (fIg. = 1. S~ admlte.rc.rti~arl:apresiauii specifice I..illlocuit~ ill re1<lpa.. Diterenta dintrc regimuJ de Irccarc use_:at~j Illl. Sf!poate considera c5 contactul nrc Ioc dupfi.~ Dad:" sc tnlocuieste (07) P. De aceca.58) ~i(4.lll~ normals dclucru .59) Illltk = ~t-t = 1. c) ~i p-in U"'~. (1.fJ-:r.=2\~ .ascsc in rapoartele: M.

r._. ~. l mIll "- = 000 . ~i ~ezu.- Relatia (4.necesara a fusului pentru ca solicitarea la !ndi12:irc __ ...fi P_.m.dm protcctia longirndinala drcapta : C<1lCul~l de Nj.TrlOslulof_3 Vlllorll.•~ (1'. ccnsumata umle s-a notat prin W raportul: \.:-.·l ~~~~~ [da)!· ml~].gil[ <"st_c n~cc.iI pcntnl gabarite mid.. Iungtmea duce Verificarea Ja tncalaire lot Ia tm~"'.s=. se recornanda: {P"lJ-zl)~a = Pcntru Iusul dill otcl ~icuzinetul _ (40 .aH *i 1. eonndon). 111/SJ..6~) rezulta lnn1::imea minima :. din bronx.ndell. pentru Il 1r. Inloccind rezulta P"I -1i (4.. produce grtparee. frccarc ~\'f. so vn cbpne: ».~"2 = 60' mlnirna: lLEllnrl senrna dimensionare. - = !1~ }~?-=~ £ = roC nIl = {!J. de scule OSC Hl . Po<! (j. (are Inviegcrea frecarii estc: con- . (4. unde: P este forja radiala totala .69) unde prin N.ntl in caIliIHa rtdicfnd te~peC"atura. 5(: tnlccuiestc in dai'\!qn~ ~i » In mis. [caKm. (<7Q) "Tt1. PC~ltru a putea Introduce direct valoarea cocficiencului de frccare se eOl\slder<~.v < ] m."1' de produscl p.('·tlOnalii a Ini 1\"'.frecar-opl~~~~~~:n~:du~:)eu pcrire:tk:~ m:k:1.V m~mit .OJ> produsa :.. .on. CU11l pu terea se tralldm::.L.H !}i Itl ~fi'['~in1.65). (otel snfir..a:.V.65) poate senti ~i.. C cmr!. = Ft~ = P"'"t' ~dil... vertlicarca Ia tnctilnre S~ face P'-' baaa acestui produs: ' = _0 aoo "[1. (U?) r s-a.L mlna~ cocficient detacalxire _~ll'u:".ll~ ~Islfel dep(._)J.jl'i.")0" ' !n I"-:ati:~ (4. In acest caa.spr:cifidi pentru n..1:1 poate conscmata pt':ntHI fate i. Din canan poslbilitaeilor foarte limitate de ungere. v ... = 1-'fl unde raza nu ~ 6~~):~O= P..!. )[daN.>1 Cl:4 degajatal.lI~ ('. rezultted: . JY (<.i r= albi calc.wast .. p~l't~n 1I~1 a..1 orifleiulul am 2~3 . s-a notat putcrea t. Din pn terea .~'(a asigurarea tcmuc [intre catdmu care este: inc:i1h:i. fnn.i1:m2.. iI V 12:.ului ~i_ ale rilru i vulon admlsibile stut decor{aport CII t.l OSC 12). tW.'ii a anumita stare de 11ng~rc. d~r ~i_pentnl a mi(:~of<t cit mal mult momentul de frecare..tile dLC m'isurri.. diauietrul criflciului fiind marlt la im:C(lutuL I. II mod pi act LC. 80)[ da~ . materiale fuartc dure {rubin. tnca d~ la p~c1~lcrarc. .nd~ri''']ul lie.~ la.~i!."!!. Iusul se executa din. introdus "in em. Iorma ciltndrica a lagat"ului cstc uistol"sionat!'!.. prin Irccure.iii IlU file pren marc: .":. t.. p. em:!·!:..c pno.65) J.1tcnplu dol':'mate~jaJ . ' tn101~11ifl(1 viteza pcrlierich In raport en turatia si raza fusului.rl3 se f~c~ plecrnd de la determinarca putcrii specincc l~l~rdllt. [ar cuztnetul din ptetrc prcticase agat . fUSWUl i. Lagarde radiale ell d < "1 rnm sc l:ntr~huin~e.viteZ:L periierica: .otalii. eenilibrulul NI.66) " de unHi'i.1IT1.. Pntf'n~a a [1181]1111.lii1ule de racirc ale Iusului considcrat.m.' = t.m].i'''l!J.coefieientul de trecarc.r" »dica de ln pnterea l:e revine unitiltri de supraIll.

. ejcmente}: ndmisibilh.3). uuch(HI) -. cind fusul fUllclioncaza in rogirn vibratorlu.. de arcele oj. se tint!..][ llentru d/J It ..[lmt'o cunnrea ~(Jclidl)l:I~llllil Jl:"lILl IlU L!~l~1 .:l<''ltiva "~axima care M~ obtine ell rclatia empirtca 8.upLlllrnticr.. cstc ruodulul de elasticitate echivalent (E" E2-modll- I? diametru 1 (01.cj.'76) &+~ .' .!.7.im~ pentrn un contact teorctic punctiform: Q rt1.l~' rflre prin .l= de balansare a {usului in la. S"iHQ./']..."i-anctat jocul orificiulu i lagarnhl:i.tensiuuca VPEI... Rnza de curbura echivalentti F sc determine ell relajia: ".atia lui Hertz" dctennintndu-se tensiuaca a).ultii 2 2 _!_=_3__~ ? d dD' si ~=_i__~. se poate determina cu relatia: d = ~. =--1 ' 1:- r.:':1jcullll laS'i1l'lllui. De aceasta trcbi1ic s!l.J. -"'--R d d.i .5 Be ponte scric: R'=II?-~i'-I-(I)" »s=] B (A) 1:-'f. rz&.8/x 'I". sc objine I {2G _ Di. 255 1 + . . (02) de : Ji """ 2ElE'J.lfuJu i cste lifnitat:"i.82 ~ ~"l f' "Illlt:l<:l..cclor dow:. cit' elasticitate ale matcrialek». Dimcnsiunlle principale ale lagarului (lli'i d) S~ stabilesc constructiv. scctiuuea longihHliJ). ..gftr ~i [1'11111.. ·U. In unele cazcri. B . gl unde O"'~'" estc viteza n.erc avtud raaa It eu notatiile din Iigura 4.lll!.l In l.1) pprt CHI'C (ace se (ftr. = Ii ~~ ~~ _2-" Ii d 1.. verificere cu rcl..15 a orificinlui lag.2.t1 R (1..(n~.. I 2 2 }"!:. Pre)o.

I'e baza rclanei smbilill' ~t' c. 0.i.ria71l.28.) • • 1'1 26000 JO(lOO (!.~~U utilizn]! praetic in cole mal multo cazuri..tl1~~~ ~ I~.re de Jucru.~ I'e calc expcrimentala HI.. ["'111 ill~I~. uniform distribulta pe snprafatn de lucru.1. en notajiilc din 'ns.1 "..~l~~~~!~~~~{l~jjh~ d~~~~ L:_Iptvotul ell suprafnta inf"ladi (fig..li~d ecbilibrul Iortei exterioare P ell Jcrta reznltata dill \. '1. Dacli pivotul are o suprafafa de Iucru ciruulara .2'PFi" .".i1l 1:U '" pr. cl va.~l) ~~II'~l~I.\.i:lilrl!:1 a.1de contact. stabilit di Ia pivc]i produsul dint rc pl<. 1.·'). rapidti .78) i ~ ~~ .lnl'~ I'ulenlul cccstora in llaz:'i prcsiunea de contact ~i tncaleirea.~ : xima'tic.. se observjl di presiunen millima se obtluc pentrn P = t ~i este: (UI) p. (<1.Pe \' d? . )'1 = 0.ltlid1. In1:r-o :prim_a apro'.' In acest ca.IL ol 0:.tWII1iv!'o a IlIO:nt!n" dad'.w In 1~. 1.. I" ILl'" ~l)t~t".r. In ccnrrnl pivc~~Jbdsc produce 0 uZ1Hr.'(suprate]ci rnni pU'Un durc ~iuutoma t suprafrlta de Iucru devine in«l a dL Acesta cste motivu l Illilir. II'oi". [11-(.""..\IIW: P (). l mm f 'II' '1..11'1' . hiperbolic P pc suprafata de 1m'! II. prcsiunea specifics 1> se considerit.trccc: J). adica pp "= ccnst.~~~. . iar presiuuca maxima va uvea lac pontru p = 0 ~i va Ii .79) dlLnd.28. ~ IH1'sILlne..uL1:!.(Ir ron~~~~c r.' Studiul varia~iei presiunii specifice se pcate efectua ~.!!hi11l'h Iru r-un pl\~lct pe suprafata pivotulul ~l distanta acest~1i pouct . ~l nil cstc const~lltil.1 se noteuzn cu dA arla supra£e~~i -e e.z.'.1 ar:Hata in figura 4.L\ = 2r.. 11.~ .7 _ SCll!3Lll.graIllH do vnriat ic 1. estc: crj rIP = pdA '= p2:::rdp.llui este constant..-(r-Yl)rll' pentru P = l' ~i pentru p = rl ~i avind 0 din. .-.l.. tntructt nceste ~olicit~d stnt nill1t mai impcrtantc decft comprcshmee ~i tncovoierea.lcl1wltt3..~ ~ .111.19 Obfimttc ~'I'. DiLc.[ .1 ~I~· rO~lll:\~. }~ccad . presiunea speciticf Hind teorctic in£illit~. picsiunea Sc "cdc.28). (4. solicitarea 13 prcsiunca d~ contact se peats exprima pr-in relapa: P=~(d'~:dl)P.~ _ llt-O. cei eLL supra'f:lt~ de luau illc.1 P'iI!J~ =Z.l\rii cu prccadcrc .2.di aceastb variape are locotntre douil limite: P"'4~ = 2:-::(1-1"1)11 P.ll. Io-ta elernentara dP.. l!1_o. U~-l'I'IIJI fl~t1ra 4.~i \~~~l)~~B~~·I~~·~l~.

dill ])1. dP = IJ. Cceficierrtul U::~~~ql.. cu d ~~ :I mm . a).!(. fur:. iiipn1Jo~cl_in('hrlJ ! de JiH:i..lllC C(i'pm. . de-a Junj:. p~ dr: = 2.2 'Fm.15.~.ca.filP~ curr' Ie mareste durabilitnten.l.tran')mi~ de sistemul IInhll"l aparatulu i si Be d5 eronrea admisibim t. .-~. Pcntru aparatele care hlcTeaz~:in regim vibratonu 51: foleseste f!"!sl1'~l}1Lr. ~.1!il_ pentru materialele utiliaare.77) il" (~.e_ dimensiuni Gl In fusurile ~. scm I~Llflc:~.lIWI cu 'iii 1 mrn.{ > Vig.e dill integrala: (1-~'1' . in _g-(:Jl.lIZClt.].82) a pivotnlui.dOf prin nlunccare cihnduce atnr Elr:"itatl.]1I:nl h. cgale se obtme M.JO ~ }l""s"j"j " cnrndoce j" n dtnle c.J.30.de racire a pl1rotilor. VCnf1Ca1"8<L incalaire S(' mal poate face . sarcina lTccan".1-' a.6 .tt n!JIl"!c:utul de frec.hil"lt corespuncator (fig.3. i ....+! ~m/l)Jeste ~{1.. VCrifLC-t1. oate ~i .-t .fl 'p{K.J. a (4. dyp~ etectuarcn calculclor. In vederea miqOI.enat s ell Iinie Intrerupta). ca tn figura 4. 1(1{)fJ.llp. OJ car..1 sllp[af.l·C3 incrilzire se fnee plcctnd de Ia momcntul de Ia fOI'~-~L de frccare clernentare: i:J.r:loc..a t"'CUSOn11t:.ist.urilc de diametre rrnci(f:l'Ub 1 rrrrn] ELU -0 fonuii de .83) . Principalelo '(01"'(0" constructive ale ]Jg..-'. jll Iusurilc radiale. 4.=_~= __ i~~ 'Jr dti.CI! . p =~ = 0.a ~ cunoaste mornent»f . t::1 _ rl: exlcriQ." are 0 rer. c .. f(lr~a c'::)J)..ul urborelui (fi1..a.:1 rerca specifica piiO'nJuti1 prtn [recare.~rii concentrarn teusiunilor Ia schirnbarea de sectiunc.c.30..a prcsiunj specltice constautc unci Momentu) de tor':il~l1C'. cxccutia se Jnce din otel traS precis (cicci ru. 1'S.az1:.frompcta".l tmprirtindu-l prin (1'~~ rr) r~ - if) se gasC-. fl.Sh:l!cti'I. arborelc) si prcsat intr-un arbore c. Dac. = ~. o ..~re.J'~{1 0_ 3y.wismdu de ~i3.~!. luindu-se drept baz. 0.~1cu relatia: Ja !i~.:ap.nl. P!J.J('o:!~·-c(.5 mm].M. pentru asigurarca Iubrifiantului ~l pe :illpraJata latcrala.r(r2 3. LJc~ vez-ificanea Ia tnoalairc. cu sclatia (1.i'nd1~i7CYV are :ir~s5 valon ceva IIIai 11111. {fig'.2) (U6) ~ll~e(Wc~tc1. diu relatia d= torsiene al jar pentru IRgr:. A rc(r2_r~) 0 ~V. I! < 1 rem _ . pentrn a evita ca Jubrlfiantul sa se 'intind1i.. :Iupa mariren diametrulwi.u (nllifol'miz.1 radiale. 1'(:..:i. Fonnele constructive ale laghelm sint foarte variate depinalnd de dimensiuni. Ob-tillll..1:1.r~..3 .t" rcdos rlin nou . care art: forma relatie similara ·LL2AA.ClkUhd lagdrclcr mi_'::l din aparate so poate fac~. p 'in rigura 4.1:1.::I. Asemenea cons-rocni se rolcsesc [u t.f. -'i'.~:lt~le-?.t~ dctcrmina cliamctrul fusnlui.r£z.ob~in.lra M! =l:.'1. b.I)~b..0 ali IDEL:L marc dcctt n (m\Ulll. lll'C)01n~c~ [.llillll. ell 0'<1.0.t. prcsienea speclfica C1. rl> din relatin IU4j [n construcpia \H11Jra_lXLrattl lectrice.-pp dA '-'" ~i 2'.pWELpe de 1. '. Forte mele constructive ale fusurilor depind de manmea diametrului lor. cu valoarea lui AI.uri d· cu . este.8:SJ inelar ==...11 fO:r\CL de frecare :..l> rnal midi.e t..:f-lp (" ..J.lrCO se executa run u]JJJ1{J san <Lltrrp.1:~lP(l2 CU dp.rele »xiale dl'1.1. c). In mutte o..=c~Ol"lil __:::_='. P~("T~ -if) "" I' r:pre~iilla Cuuosctndu-se puterea plcrdu+a prm Nr=ll--IloJ. 0. sau in uuelc cazun.. J ") J- L~nJ{'.j t .5h! 11 Pu r:l-.··".29.'. ~.~nt5..i~u ~i este g..i de Irecare.t.' rnmultimlll-l = 2.11'i. (·1.1".~(p. G.i cflindr-ic obismrit (d.1_=!_ (~.29. IJo[l[.re de P".. tude Vm ""'" 1t:.T la veri- f'. r'ifl. !1!..1 ilili acecasi bucata cu.l in ccle (C urmcaza.1 presiunij de ccntacr).F d ~~~Ji' de tucru 1-~.S·f"LTCk radiale ...2!l- vrtcza corespunzsitoare diametrului Jl\~u> Hnrlrice > "i'itli~l"" I rum tt = d+d!:.~L. Astfel. sellcitare iii cennjele locului de utilizare Pentru Insurile l"adialt. pentru fusurile de diametre fcartc e mici (d = 0. . _ Formelc constructi v ~le fusuri~or ~i I~ga[elo:r ~ndrict':.j. IIC:lI'C tl"eb.

31.. pentru ca la transportul aparatelor sau 111 C01H:htn decscbitc de functionare sa se trnpiedlce clidcrea fusurilor In afara jagarelor. prinl. fif{ma ".1.iI. .:tl'.g~lre~.. cuzinctnl cste ccnfecticnat din pi~tra (fiG.ti\.i.1 bucse din mater-ial sinterizat.lca suporrtu cstc e:.t7. mtrcdusa peutru prelunrea sarcinilor . lnsi1 in acest (.~nl (j ~g.:~ii . Nealinierea <Inum din lag:<t{c in ru port' u n\lril:~lt sal! jocul dintre arbore *i cuzicet provoaca luclinarea axel urboncul .i printr-c biB'l de o~l'lpi L·: [IIII. Folcsindu-se principiul uctiurui independentc ~ . preclzre iagardQr rilindrice.'I.111 0 llltletllJ£l e C(:l1tI11U.li~.:1 uneori lagarcle scctioaate.~( Jag.Uldic~ti :. se utilireazf IIl.2.u dcptssarcu i until puner A.an asiale dar put ind prclua ~l sarewn radiale crapcdiuch-. dud prcsiunca pe bg-:l. Ia care cuzinetul :>.>H (fig.l.: ll'~T~ b"I:'Ir" FiZ_ ~.r.Ul'UC H1.RZ t~ebL11e p~.tlizl. eel m<li sfmpln 1.5.n1:1 \111 UII lagar ~xial hln~plt1 penuu pivoti I:U ~•.~ sc PQ.I~I' crcri. de poaitin init.33.5!:: i1~~g~l'fl l)I:~n efect de l'apilaril.~a 1Iwt~tlk5.nle1 rcgi:Lt.L: .inet . bJ.:n. i in plus. .'L·tJr..'.arc .1 ~I (4'.ir a..1.1r5(.rMo dcgajnrc in ccrpul . Se VOr 11C\~lja dlmcnsianile lag·amll1i d .separa~. ~_y.l~lgra1'Uh.1 punctului A "or fi: .~1.~ii.. cutat din material tumat S~l1 materiel plastic.~upii o pcrioada de Iunctionnre se ovalizcaxs ~i aparatul nu lII:U p.o.U ff'ld cuz. Fig. rOImate diu corpul lagar~llui. de ~p3. sail.i~ elml 1I.e 'It~]ir. he reglabi.b).·.I'lI . ·1.~.3'7). (l) ~1 eventcal ovtnd 1111.Pcnnn fU".JJ_ • t.i dacj.~).3'7).'cl.\J.5.. capacnl aceatuia prius CU ~unlbun de corp sl cuztncntl conlecjionat eel putin din doua bucati care string fusul.r ~" pl'afata.:.. /\c ... de J"'g. DI: aL~(~<3fl. ..4 ..re ClI (:mi"Cj' din phtr.~.ill('l."oJicitatc de forte sustiuerea pivojilnr f. P1"ind~rea eu. 111 ftgura 4.R'7/ ~:. { pentru a se putea l'l:::a~a dcmontarea arborelni fih:a dcplasarea tntregulul l.i in mccnnlca fm~ 1':~ \LI. 4.d (P(lti(J..10 _ Ie '(I:::::tgfl"=T ~I 61=-{l·'C.l.--. ca !11 ..A distanta de la 1. '!.11demontarijcr repctate. plill jrn-lu (1("pbl~' S<11.l~ placii ~ii. ht::.C(.~t ~i prcluarea s. ' de lucru • ~j e:ilc·1l1liJ~ rill II o pl:lr:l cuainct p(~..l A. H'.~te functiona normal. sau mat l11uU". 4.. deoarece aceasea solutio realiseaaa .~~t~~ g ~1~p~~:. schematic reprezentate in fi$lU·a ". cu ajutond orificiilor prncticate la par-tea Iagarului m.o. Ungerca la_g:ll'cl('f radial. ccie doc a efectc [nealirrierea ~i jocul] vos Ii tratate .'<"if cstc _Ull alezaj realizat in r..J!)..'jsesc la supraIntn d!.U dexavanrajul ca .J.e~al de r. l'"i.{1 sc lIotena cu {.H -L'"-J:. dar in e! se introducc 0 b\lc.Ttucreaaa permanent intr-o a m)tnit~. deonrecc jocul dintre tus ~i cuxiect devine prea marc ~1 lagiird sau CII.' dcmontubil de snport.Sch~lllil.u'casa aparntului (fig. r1'} fixata nedemontabil Sin: Cloel am c bed t: I "' !oC)~iciu. 4.l RllJUI ilor !iCC.~:!}71::.C:-cf1. cuz_!Iletll! e se introduce sub tQrmrt de t1al1:.'i Uucori. . llllllilJ~l'Itateac~z\1J'ilor'"a!fiC1.rdni12[ a_xi~lc: 4.. 09.::e~e a_~i.gar.n pll\:111 ~ic'..~1.t'litlle. dupa eliminarea unor ada. .:'. e). adica descentrarca :l1'brJ n-lui (fig'.36 stnt aratate solujii constructive pentru J<lg~re co nl"'lW't~ dlu Jli~cr{t care l'M!ml.nd plin cu ltlL"lf!ulll a Uad! crapodina trebuie .2 .1.35. ltlg.:illetl)i trcbuie tnlocuiti. Gnd :'u~illl'tul sc ovalizeaaa. 1:.[c.~. 1. co~~id.1.i l In rapcrt C:11 distanta L dintre cdc douf lrll). mijlcace nedemontabite se rcalizcaza :. confectionatf din una. la acest lagar estc posibila reglarea jcoului pmi strin· ~('rca cnpacului... a gar" b ". aj..i"a"cu.. buca~l (fig.31.ntru 5arC:~llil(:'~xiale. 4.·oustrueti'-!e d" lag3. '1. gC'l'.31. 1).f. Fig. ~.~~ spcciale. uncle Ie CH(r' dcp]aSl!l"_'.?S1. adica tnclinarea 2-2 bt5.orificio pentru ungerc.11'i (foite) care sc ~.alt::.1 C~ liUp.lale {llg-.cJ-e~·ill:ta. Sectlonarca tagarului e. Lagarcle expuse lmplllltnlil(}1' iii IllCP!~~..'lrdc pot v~\:l:"ltc n. neajinleren {fig. La&arele de tip suport.la..i In c~.}{.:~rnlde jos Iu puuctu. onainntul.. dud nu este r.r.lte.lI"C asiguru in difcrite 1ll~(l1n. face pc: dOI1R lag.poalf' !ulot:~..rlltiO} ~"U. nnghiul de jnctinare ':'1 p .-af"t~ oJ..sigllr:lri Dac.t ~:.:'1~~tL:a~7af~~n~-~t:·~~~ f~~:~d ~.g.'ir sa ponte utillxa ~i 1<\ soljc~tRri ruai mari. cu 53.ialit 1-1). i~:::~~.111111. dirccfl complet deschise (f1r:~ copac}.> _ Soll...it t> !nJ'>OI·t'Lnta simplincare a rnontajului.fataFl..) separatie a capaculul de corp.

~ 8(.t.1 IimitaI! 11 l1i'l'.O('flli"itu 11I"ld irrdll.:.9.!..1) A de tlcfcl'inta !. 4.= L ~rJ ..puduhrii' In.diFlI c1iu l:. IlrrlL~rl(iilr' clnsticc s~ sevmicsoreac....ll 0 ~i <lit = i)c. Iugatclcr..'l~:lr (foig.I.o("udlc.rC'l .di\al. astfcl C:L.:cElre sc ia tit.[e r"i'rrol· puncte de contact cu . I [.1i1t ~i. lagilL dintre i[lgt<'" fb.\1:11':1lnr .39) se ccnsidertt \ t I.IIIlI·r. 4.?IL'(' ~i IlLL III .~rllltl-l s-au notat L"1. _ jocllri1e rr. r·o..'urborclc este fixat intr-un '"\ 11111. Pentru calculul [ui 3' ~i Y.89)' in tare.e-ll... 0.c 1II111!tL ·~tc ~~ 11~llrlll ~ntl\' h1t. «alculnl dezax(u'ii ~i 111.-'.-1)' 'cos-r + (YL + r~)' t~n' A.1 lV] ~i N. inlluentei Ye s= /II ""111("11 lIIiq('i'rrr'('(l 111·)o. se ponte aila 0 valoare lnuuctt Ul~biul . c ii iJ. astfcl ca ~i .l.:o}. Q11h. .Ui' {I dczuxarc marc.( este rnic.fl.'.:iati_ilc. / 1):11'._~c)I. 11'.1dbJ IDSlIllJi l~ig..17- .1Ia punctului A vor fi: ~i (4..p:~L"aH~a tohlJ. a I. care dcplasarca a(~" 8~) sa fie nulfi.~~~~~. (iii: 2 fl L(-'.:lrii ~i a deplasarf 1'11111lului .. -I. I)ill.rul clii.89) . -rltt..tnuu-sc rclatiilc (4. la P1t1h. pcntru valoere midi .:m cifiadric ..'1 Ar "11 st-t r'llnO~I'II~l: IIHIII"I.90) cosy +(l.= 11+n=(..w ~Ir ~I AI' dirk colo rlnll~ bg~m. . se poate -r~~' Dcplasarea ~ a pnuctulul &.I rc obtinc:: printr-o rigi. Dcplasarea punctnlui A L l:i-' to· Pcntru valori fixe ale . !. dad cclclalte msirimi riunln aceleasi.lAr = scr. Din relii.' mrd runre a.d 8f. dc~. _}t'U5 ell = r'lil'.1"oa d_'st..).r}'siny (~.[inir..~1) Ntltl.::r'-.::: I \lUIlI • "I pul J'Ig..+2L~\I) «.i prin nrmare a dcplesarii ~ hi' III ili/.r 1111 t: :-:Oil b actLllllC::~ unci forte Q (I. sc obfine s..m(eJ L se rnicsoreaza dczaxarca.l.. pi rr~ rn~rr.r.fllr".dill ri~~rl~.l.T~\~Cr~~..~S) rC. nllll/..llll dr II h:dllP ~...f'~'III"~lil. In ~lbsEmta suprafejelor inelarc H ~i C.89) rr+ rz cstc (·). ('III~~ ~Il' ~~ :.39). FD = _L_+ cosy V'l + rll) tg-r jccu) axiili C\ll'ag~l·~lhli"rr~~.:1.38) L..tllt{\ di. Pcnt11. 2L ('l.=~ ~ 1'.!':. ~k][~tlrk [".r:ill.':1' I a.lQI'a:.Ldl~ 111111nuII'5C ~A =t - L.•.~e* -ISo +2~~)tc! lL ~.)ij. care repreaintn ~l+Sn'= .-ll ~= ~. ('1. t ...1·~dlse poatc face estfel: t = [ncfiuarca 10taiS a a xei *i dl.r~o.111· J.ie (HZ) tkpmJI~ de It ..pa (-1. '1.9~) .. {.-t<> n_licliFlt dL'"II' )ac:a snprafetcle frontalc stnt preeente (fig.. ll'1ch vatcrilc lul Ie *i L stnt date.' si <I=8li(2tC---:.. !til' ru punctul de contact dintre fi(.a suprafetele inelare B If-~ " :. . il'.

dac~ ."iUl. Din figura 4. "considerfndu-se uughiul Ioartc mic.imii :lni. de corpnt Iagarului pnn Iipire.~ . ~tifturi sau suruburi . (l'viml :J..' limitata la. Pcliamidele. 9(f'C..c.dacd se alege jocul axial diu l.~a mateii~l yc>ntru lag5.oomifabricatulni.rc'L _dupe dorinta a. prlll posLblllbtca. ).lltllizeaza inscrtii de fibre de sucla. s€ Ccmparfndu-sc relatiile (·1.!\lIpl':lf~tele A ~i 8.l. = 0. !-"':t !TIul)IUj 50 VOl'Iimita jOCll. ~-tL creat lin 1WII tip :ll ace~tcl Olfl. de bare.. m<L~iv.re n.2A.:tiI)Jl:l[I' e fiilld 80 .me~lc:1orconstructive ale ar:i.95) [ocul radial intra ius ~i cuainet.'ia. . penrm laganc!le din ucestc marcrlalc. 'jccul rclativ poate fi de circa ·fI/M' Inclircarea Il'l_giil'elol' d1Jt tClo:colit atc lhuituta de 1ucal:dl'ca acestula. jar tn j-erioada de exploatare.~ de Iagar. H.95).. cum ar Xl prC!sard.L"X.-=ctic. 20) mm $~ fie de (V. 5<l1..1ubfanna de fulgi S:lU tib~e. _.::.Ifl r.a Jagarulul trebuie S3.:. Dada din S\.uzare.:I'} radial. cu directia ~ asczare a inserpiei...ice pen.15 .~e folos"sc j.. .~i ilLtn\~~tt y cste fonrtc role..lni'ltll.:t ~+ 2 ~lc' T] +1"2 (4. lllc~l'ciln.func~ic de _tlput . .:t~phca1ii. daca se (11.otel nelubrificat.. cunoscutc sub numelc de dd"$t. structurf ei Iamelare se uzeaz1i putcrnic (de_rdrca ZOOo~i nmi nmlt d.! <ll~ Jch'lI~lIhJ'i s~au 1lI1hz:Lt m!J. = 0. dimenionol!'t in til'11p {"turgerea" rnater.: sc l-ealizeaz\i:. gnl. Pot sa ditere. Dis.Ele ~i.j.rLI~corc.. lar pentru nucscrarca frecarii III matert!ll SC ~nglobcaz~ bisulfura de molibden sau grafit. ~cnt~ Imb. de oneatare al Iuserpiei. uncle aparate aC~lstJce {mugnetofoane. altf~. tn 1.t'l.d5.:. este nccesar _sa se far. prill mi.oht ~entTL1Iag~r . re1.lte ~tt!1'"~le p!as~ice ail _capatat uti~i~~ri tot mal Iargi.a ~e dc!.o.. prin Irecarc e5t_~!)J'oblomu CI'1l mai delicattt.39 S8 mar poate sene: 2(1' 7") '"":II"'" KM=Ljtg'Y+__!!_____ <i21"'.bucsele uiraple ~e fixcazii pnu stifturi sau suruburi.'' tesaturr sau ~Lbre. pi ~1. ceasurilc de dlfcrite tlp\l~ jl altele '. marc. cuno~cut~ ~i de .ip:'lrea ~ldu~ii tlt:gajate. . 10-3) Ii.flt. So pot orclucra prin aechiere •. de pn:JLlcr. temperatura maxima do tlll'u. aparatc c~[e tind sfl urilizezc aproape in mod exclusiv Iaghre (lin mase plastice. prezinta orcaistenta buna 10.. Lagarele din mase plastice. siml~li sau ell iusertic.l1icehun!?.'02 mui IlIk. jocului axial cu I...~:~I~~~. L.aperioada. afara de stabilirca rnlirunilor tntr-un Inter\'~l "arc~. diJata:r<:.ll pentm rll~ d~inilc Iormaldehidlce ell In'loC~W..k. DH.id tnglotJatl = H' sa (I . conductlvltatea tern:l1c'i v Pcntnl lilIlitarea.lttlde marC produchvitatc:. .xc~ ~rb~rcJ~i."C])..Acestea sc reflecta III COl1stll. ~iritI'eccl"'l. aCCsto[ ncajunsuri s-au \ntn:prins cer<:et~ri ~l\stinut<::: CijJ\:luu (jus Ja..93} cbtlne ~i (4. 0.a.pot fi simple suu co guler.'i.n~ C~l1~osc\lte sub ..'?i-all gasi..riP.1 b denumlrea comerciala de U-xl.1i. fibrele trebuie $.0S'in <lite mase plnsticc pCnll"U iJnbun5tii. Semifabricatele textclitului sc prealnta sub forrn.2) d • C~f[Iportarca Ia alunccare ~1 uzarc a materialului estemai buna II~sensei . cif. Acestc matcrialc au propr. pickup-uri).re.1\1 i. cuuoscuta coraercial sub dcnumirca de I. RC7.96).cial a. Progresele realizate fn domcnial IIm~ lor plasticc ~i extinderea acestora Pe 0 s[.di. s {O. este posibila lll..:aarborelul ~i prm urrnarc d~ direC~l'a.") :lC.1:10 jccul axial ~o'. dircctiile stratuTilOl:.-uadaosun de fIbre de sbcla. ¥i sensul reacriunilor .. presare.textile. Potitctrafluoretileua.:re.gti'i'lll tie: allln~care pnve_sc. mecauismele pcnrru transportwj (111111. 1.'. apfltut.~ir('a pr'OpfJ(!tJ~or de antlfnctlUl1l..\!um:al{)r :~!·in~.stora.. 2 J.e~tc alc~tmt dlU.4 [kcal/m. exccltnd.a.96) 't (4. textolitului (E~ ~8. utilizarca unOr cnpJuri de motcri"lle sau mai lJ1tllt01' stnlturi de ITIn1c'l'ia.. care . Bucsele so fixcalC. 1. Iacut 11l:CC: m "ilr~. polkiluida).. apli<~atiii~te inlp~l·tantei:ngeneral t tn conStrLlc~la elcmcntdor do. Pozijia puuctelor lit! CDr:t.±relemaslvc stnt cxecutate in tntregime din masa plastid'!.lqora..'i1.·Iasele plastic£:: din familia poliacetalului (POM).1.dlttvi rlrim.. L~ Pl'CSllN\ fl.f'r~1l ell fibr(! tic. prcsinta avantaje legate de reaistenta chiruic'l.HC J.l. ~ cons~ata ca. prafde bronz.lct ale urborchu c~ eel doi cuxmcp deplmte ~l 1.injectlC. 1.ro. iZ()la_r(:~l eleetrid'll?i umi ales avaIl~_3j~lee(. .. tn ultil~1. ~firel-o[".h."liZal:(:.. 103 N{mm:l). mstabi1ita"(~il.C rccomaeda ca strtngcrea neccsara pentru d = (J .. 1 e!lonLiI M ~\llol-osc~tc foarlc ~cs .: + yi~.a termic.. de~i au lin coeficiect de frecare rclativ mare (pentru cuplul PA . .. Cuplul de mate~iale i~l acest c~z. decarece conductivitatea termica estc cu circa .l existrud pericclul C~ la ~xecutle se desprinda guterul de corput buc.intllun coeficient de frecare redus.l 0. iar grosimea ~t1.e/1m.'J iar raeele Yl ~i r~ slut suficient de man.lk.r:ttifio. m.:cH.91) ell (4.dovr _l~ui de urilizare. poliamidele (PA. consacrarea accstui pacagraf independent.la ajoritatea el~.llrg~rii.i:tlului la presilll1i ridic.istcnj. trobuie executatc bucse Cl~ guler. ~1.ict~ p IUl)c<l..H(: phl~I·. De 'a~~c<u.93") jl (4.. dezaxarii ~i dcsn'~traTii .:mecanidi fll1.oIQ. Pentrc 1mbuniitali-ite::1·sta?i~-jt~t'ii me_canic:~ (im'Piedicar~~. tnsa datet·ill. buna rezistcnja terrnica. Jlt· dir ·.trrea llroprictaWor de a.re la pnlsarea. far!! tntrejinere.~ iI11d.a~ii tcacte l:ugti 111 ~:mstruC1.e {lupa ami I 19GO. :In. :..~ cos v Din l'eialillc (. politetrafluoretllcna (P'ff'E) ~i pcliacetalul (POM).2). Pentru IIC(.~rnifa:t>r.111.lctii1e a~tuale carli.d~nu..Plast. COUlCi. Este iecomandabila prelucmrea bncselor din bara.O~1. Paremetml gocmetnc poate f Iuat till = o 5 . ca ade1.a prill .). teflon.onunllce. practic.a 0 coordcnare a.l.1.CO.a ~i til spt:!=.Ti~...!. capacitatca de o Un10I.ta du Ilj~~LJ·at\l.~ fie perpendiculare pe axa Iagarulni.tnl IJ. Sint de montionat astfel: masinilc de birou si de calcul.o se ~olasc9t~ t~flO~I~ll sm1.l dcctt Ja metale (A.lltifnctiune ale acestora. In constructia lagarclor. msa avanmje economice prezinta presarea prin ~n~ }t·Cfic. cap~bile sa I'lln~tionezt:!=.fill depaseasca rostogclirea fusulni in lag1't·r. aparare electrccasnice..pill. sal! jeava.tmosl'criCIil}.l o~~.lgar ~i sc consldera . aparatele clectricc de regll!j. la montajul bucselor se va asigura i"ncijrearea !~e toatlL Junguuea lor pentre ~ cvita defcrmarile de tucovoierc. 2 . . l'-TI1I. Unele problcrn~ pc care Ie ddica utiIizarc:a rnasclnr . . Iilnitca~i'I viteza de Iucru.e.:at((lin mai mllHcl11rllCI'blc) sau Ctl pelicula d~ alune'I. H x ista. ceea ce desigur c:l.a.l ma.5C pot utiliza compensaton. Avfndu-se in vedere' modulul de elasticitate scaaut al.111t)j astfel cH. s~nsihl:rjtatea.mirea comcr~i<ll.fll.2.. tcvi sau placi lil se prelucrcaza pria ascbiere IJ~L'. rndialii san p~ dirccjia axl~tlll.i~atul placli.

'. Pentm hnb1. forta axialfi.. 0.te l:ls~rl! pot prelua sarcini axiale ~i radiale. I"eziste!l~1 I:)..multo O1.2. 4.l~lperatl.. Gcnern. ..>:auumar un strat subtire pc 0 baz. A~casj. pe 11M di~ suprafete 51:'. Up.prQprit.~IC rczfsteu]a Ia uzarc.arl :illS1inute in acest dome. 0 temperatura de 280 .. *i p •• r ~.M) en grosime de crdinul accimilor J!. ~ care iutt suprafa~a Jusului..lnaal~ire<t compo~ta:rii Ia Irccarc ~iware a. I !r~. '1. gr:dit. orientate direct asupra apncatiilor m~selor _plasl-lc('.6 mm. _f<l.1. pclicnla de alunecare se aplicll a h. Ia sarctni ~irotutii rnici. Lagacele eunice simple. precum ~ipentru evitarea gripajului si posibilitatea reglarii joeului la vn.j pc snpraraja fu. L2. pro:priu-zici. Prima vartanta se u lilizeazh de 'rcg~lla pentru rezernarea arborelui la UII capat.t. fnrnle<L.~le cu suprafetc cilindrice. I\hi rrcbuic remarcat modnlul de elasticitate H"q.pacitatea ei calorica e acopers C::IJ un strar topit de masa plastid de 0.cul de contac:t: favo:ri:<:f:~p:bi. Pulberea de masa plastics se g3~t6 lit r-u 11 recipient in care este permanent agitata printr-uu curent de aer.cl dcformatiile mai man dinlo.bi. In raport ru <.. In totalitate sau numai Lagfircle ccnice 'Simple preeinth.40. cu .2-.rel1. ~ ~i d). 480 C ( v aloarca €ucili. .1c~o~ru:ea. de 1"egula smgura data pe {mt:" durata de functionare a aparatuhii. entru climensiunile redusc caracter-isrice mecanicii fine.(l\mti...rii sau pe masura uzurii suprafetelor. 0 solutie deschisa . Inerccn. iar ~Ldoua pentru rezemare Itt ambele capete 4. mni ales 13 Iuaurile lung-i.ulu~. testt in zona de contact. ~i care prciau .cste conica.UtIi1i.'"<c buno (J11"FE sau POM). a ~i b).r bncselor este diiidI~.:t~\i u'ibologice deosebite. rezetnarea partlala a accstorc (tlg.. masclcr plasfice. La ia.inel1.lizRrc a acestul tip de lagare.l mm. se determina PI-in focer'iii III functie de tipul masei plasticc).sli plasl'k5. Piesclc mctalice bine cucitate :.:J...riEli'ia j[. I 1'\.51)0 . urmatcarcle avanra]e: ccutrure prccis1'i :I fusulni In cuaiuet.11. C('. strnctiv.c lagjr~ ell suprafete conicc.HI)m plastid).3. ~)~ I ~~t li~:r!:~. tapt Cafe cxplica lll. 4.:1 ialjarcle cu pelicula de alunecare. in special in cc pril'.1. 1I'l~:o.. n tdfu'?Lde tnccrporarea de substante de antif~ictiu~e (~1oS~. Jubriftcat.t:t~1~1::D~~l-{) g'ama COII.gi1rclc st.in"rll~a (':u1. Ptcsa ndh:iUi sc introduce tn recipient.l5 variante constructive: lagjnele couice siraplc (fig.~~tr:~! 1. Sc Iolosesc la aparatele optice-mecauice..i. mo. Q f~~~:t s~~n~i!:~dfz~~~Sf~~ ~.Ll.ill. . d) sa~ arcur'i (fig.~tabiijreu I:ElS'i~lIlJlui le frccnre J'Juidii hjorudinal1"lk~ la ""lor_i ale "'ltc~_ci :pe. a).ri[cq-1C~ umlt m~:Lreduse kdt ln Jag:. care constnu din sprljiulrca fusului pe bile I) {I. lagarclc ?e prevad ell dispoxifivc de descilrcare.~.1rde din metal ell aceleasi dimensiuni.a sc face 1:1 montaj.i degresate sint i:ncamte O!. Iusul 51.. cf ~i Sll(.1. ponte prceenta in rcgim de Juncjionarc uscata uzur-i mai min dectt uri upiu metnl-ruetul. cite ori elirninarea [oculu i d:intre ius si cuzitt prezillta 0 deosebitri importanta SoC folo'>l:l. cuztnctul fiincl . ~at pe sinteriaere.l1ui stnt conice.'imtm: ullgerea oblsnulta prln iuterpunerea Inbrifiantnlui Iichid tntre supraClldc de frccare.t reeultutele bune cs: se pot obtine prm ungere.5. UI'. reglabile.L 267 .. . ca •.1.afiflcate. ·L..III alczaj cilindric. In executia practica Sf Inatc vorbi de d01.CL}.{lllllenabil lll~.. fibre .2 .hi care numai suprafata fusuiui.'-cct. en ~prietati tri1OIol. 4.1. LAGARE: CON ICE i. 4. 4A I. pJi"tstidl-mE!tal 0 ungereobisnaita duce la l IIILI'!}QI'<tI'e a cocficrcntulu: de frecure d(' p1na 1a W~ fai-r_ de cuplurile reuuse. Din acelcasi motive. IJ) IXLrti. .j. Pentru micsorarea frecsrii se recomanda. acoperirea inecrioara l11ih)J'Il'la suprCLfc-:te1o.S. gs~c de rcmarcat Japtul (:1 un ~upiu metal-mesa piastici c. Procedeul tehnologic adecvat pentru aceas:t~i acoperire estc "sillte-iznrcu prin vtrtej"."11" c :?l d). undo.a lld~lK_[I care asigura rezlstenta mccauica a lagarului ~i disipare a caklurii. ~icentra- I (fig. n. posibiliratca pnslr!hii jscumi 1l'liti:l.oIO. Q jclc (fig.2..in snccanica tina. aplidi uti nrat subtire de masa plasrica (fA seu PO. Pentru cuphar ile m:i I1J nui. direct p~ corpul kl{{1l'l11ui (tig. I)).elft" .4!. nstroncrnicc 'iii geodezi~e.~n de t.1.de "finn) san a unor aditivi chiroici. contnctele electrice ~i alte dispcaifive de prccizic. .un1.l.'d. Prcccdcul Ichnolog-ic de . iar Ia sarcini mario pe bucsa-cuzinct {t'iJo. ca Incaznl delnnului Seu Ct. tit (II:! spectaculoash a uzurrlor.' poate rezema..US al mnselor plastice.

ungluulni IR virl.~~~rJt =. deci si momentul de frccare !Vi r.11.4. tin)u..tl~a.1 presiunca de contact ?i detcrmioarca momentului de hecate. pentm compensarea dilutatiilor sau coruracfiilor. acestea hl!1ctioncad in regim uscat sau mjxt.nitatc mere (opel de aculc OSC '!.a). pentru lucar-carea obisuuita.1. datorita jccurilor mid dm~[e fus ~~cuainet.101) (4. /30' . caw] cuz inetu lui tntreg.2.iirin~aunghiului «.Odaca cxista \1lI contact uurnei pC 0 parte din suprafata Lilgomlui (fig_ 4.anla~c sc pot sublinia : . al. iar pcntru cuzinet.. Dad'i sc Ioloseste un cuzinet partial S:l. lie de alta parte. Suprafata de contact foarce !Ilici dilltre ius ~i cuainec da un moment de Irecare.a ru nccastu crcste posibilitatea de lntepeniTc a fusului 111Iagar.5.' eentact se face en relatia: ~~~!~:~:t~f::i~.. So observf ca prin rulcsorarea unghiulni x.. dar functioneaza 13 turatii l}i sarcini foarte . vcrificarca III prcsiune de cnmct se face cu rela~i'l: p= .99) = oil . Q -1.li"..m) a arborelui sau osiei sis2 temolui mobil al tnecauismului. sistemul este foartc scnsibil Ia varia[iilc d~ tcmperatu. fig. C'-Idc".d~ s-a nctat diametrul medic. 4. ~6.a\.102) ~cnh:u micsorarea uzur'ii.t. . De aceea. 7. .. In majontatea cazurilcc..in~ r.. care ate forma' l'cLntia (~. . J.Q (v.::. Din relatule de mai sus se obscrva d. L~I 0 di~tribu~ie uniforma.98) lar dacb sarcina cste radialf I'._ [j~ - la rezemarile prac tic fixe (contactele elecrrice].descarcare.-Mu$C (pinl ja 2 daN). 4.~~Ji~ ::r~~t~ c~~:fc~:W~~ ~a~~~:a~p:~~~:t~~~~ r~~~~I.. productnd.. tnsi"l.. Sprijinirile conicc cunoscute sub aceasta denumlre asigt:di 0 centrare foartc pred5l (ptnn 1<1.1 suprafetelor srertce de contact. axialli.(1"i--rzi pontru lungtmea de contact l = tl 12 Momcntul de frecare. bronzul fosforos san alama. dec]. liaca asupm iagal"uiui Jucreaza s~u:~.lltfl precizle Ia care s.IOl) uude R este raza suprafejei de contact care se deter-nina cu relajia lui Herta.1.pentru Ius. :f.1i: turatiilor redu seIa care se folosesc. La var ia'[ii in"ellmat~ de t. ceo. are vaIonrca: + + (4. mcmc»lui de Irecare \'. prcslunii de contact ~~ pentru c sarcina fI~irlill. La mccauismcle f~tal-te precise sc foloseste cuzinet diu pi~tre. datorit. " ~p". otelunle OSC 7 ~i OSC 8.:u. iar Ci! jl1ll1r.1 J? ~p" (1.momentul de frecare mal mare. uzuri putcrnicc ~i chiar gripa].z < r) se ponte produce gdpajul.1. fcarte rmc..'. Se foloscsc la mecanisme de ceasorntc.J. ..')5.3..'11.JOO) (UOJ) cste coeficicnnil de frecare. sc utilizcaza mcmenrului de Ircoare pentru suprafcte sferice mici.il1nC 111.creste ell Iu. deci calculc.1i diner-o verificnrc Ia presiune de coutnct si dill duturminarea mumuntului de Jrccare. :S. calite prrLa Ia ut«: 50 . la mecanismclc de in. ". cu relatia: p~ unde prin d". lOj. Dace rezernarea se face pe uu umar (fig. AC~5t dezavantaj !acc inutilizabil centrajul.-4. ~= 8~ >. conndon}. undc ('. T30' -la rezcmarilc mobile 2 a. (agat.ra"Aceste motive ccnduc Ia necesitatea reglarii axiele a l'u5111lU. Calculul centrajelor cor{i. lubrifiantut nu se poate mentine pe suprafaja de contact.40. momeutul de freeare fi: (4.. reactiunea }. lagarele conice simple sln~ Ctnd se foloseste dtspczitivul de descarcarc ell bila. ceea ce duce evident ~i 1<1 crestere a jocului radial.J.iP (tjg. Q. cJ. In ustfel de ccnditii. uugere. (ortfl. verificarca 1a _PT(!. fusu l cuaiuetul se constrnieso din materiale CU d.d Sf:':ul1a de conditiile de. ~ =" *i .u. si cuzjnet. Datonta jocului mie dintre fns. fi: [J. Centrajele. Datonta prcsiunilor mari.. Ia forte axialc man !j-i tn lipsa unor dispczitive de . aparatc optice s.. Iiteramra de specielltate recomanda: ~::. 'in. (.e cere un joe Q radial foat-te mie. de asemcnca.p{J. Diu cauza jocului mIC dintre fus ~i cuztnct.l consta dintr-o vt'riIicarc 1. Ia valori mtei nle unghi~llwi 1t. b)..Q. asttel incH Ia aceste reazcrue Ill! se ponte efectua practic o ungere. Calculnl accstor Iagare trebuie facut.hi. '1. raasini de ealcul.(f~-12) .I III care: Er ~:i Ee stIlt modclele de elasticitate ale materialclor fusului ~i cuzinctnhn: . dHite Ia duritatea HRC = 50 .a. sensibilitate mar mare la vartatia tcmpm·alurj_i. apare pceibiIltatea grlpajulut : executte mai scurn. datorita p[<:~iunpor de contact mnri.. creste ~i od.empcraLlJrl este necesara 0 madre a jocuhd axial.raza de curbura cchivalcnth .

1. uncle trill d.5 0. 4.42.J.L.-R. tar ce~ alr tc!}itu1'i~ = cm::metului. . cit 1~ C.0 2.-'. Ta!JeluJ 1. 0:: (()5. Presiunca adruisibijn se ia: tJ~n = JG"~.s . ruzn de rurburri a fusului este infinitri [dec i inversul raz ci nul) ~i rasa echivalenra va ii ega.) . virf al fusnlui este Zt. Dad! indrclitura cste exclusiv nxialit. Jowl rildiH.::ru~S~~tr:~:i~ua~t~~}~ri1~~tr~at~~~er a~It Inversul razei de curbura cum urmeaea: ¥- raportul !!.. Y Ra R] atunci _!_= 2_ P r ~i. provenitc din dislccerea unor par+icule din ma.'lltal~ au aratat ell rcomentul..rii a u unci suostante adezlvc.illn.j Jrlcnrca£ Ts(iial o verificare peutrn lagarul eel mai Incarcat. conform notatiilor din figura 4. 2 11:108) nude: E:] E~ liu)l.75 :w ._t~li. pentrn ca pivotul conic ~:5 .40.. Tclatia Ini Hertz ell care se cnlculeaza siuucn de contact.-12:..F'.taa~ti. EI E2 Pcntrn calculul momcntului de frl!'!curC so va considera :montajul din fig-IJnl 4.o U· 1.106) mule E] ~i E'l stnr modulele .mcn.8 1. cilindrlce. 105) > 2·c(ltg2" elasticttate clemente./ t (1Q 1 / 2:tn·o -+-.niall'L. il' . 1 I 2 •. undc "". 2. ca 0 COll!lCcip.5 Prin".0 1. .2 2.s~ sprijinc pc.fig.:!. 4. [iunea vcrticalace revine uuuj lagtrr. I'l'~~ • {~.OS4 reactiunea normaHi Ia suprata]a de contuct .. se poatc scrlc relatia lui Hertz pcntru contactul punctiform (4.coeficientul numeric dependent de r~portui1 (v..l:inetl ccnfectiouaf din acelasi material (ctel pcntru scule].m eu ruxa de curbura r a supratetei Iagarulu i. d::1. PI = p~ -rellc- Cercetririle cxpcrimr. Experientele au lost cfectnute pc fusuri ~l cU. o: . se deterrnlna 8 _I_ (f4. 2~ = 90".5 _:j i. b. fig. rmare a fOl"m~.!_ rRoRl _ .4}.coroaiunii.' 270 271 .------'-----'--~ 10 t.. prin d~ de contact.rnza de curbura echivalcnta : 11-0 . este nccesar sa Fie Jndcpl"'lt~ conditia: ) sin ~ 03'. OP. 0 2.ter-iulcle cclor dona elementc.' 1. de Jrecare minim fie ?btlnc.>gaura dlindrl(..:. fignra 4. 4. 1 1 I===:_..1.2 1. acecu ~ maniCc-:-.Pentru D lncnrcare . iardu-diame- gnurii Muehia de contact este rotunJil5 Ia raza r (fig.l se reglcaza prin surub. M. DOle:'!ncsrcarea este radiale se va face t 211"'.aj.I_r cstc: et Mf= iar I_ladi cste numai radiala 2~~~:O~ .1nt moi. Sc observll cil.• .Ce"I._ este limita de curgere a matcrlalului en cea mai midi duritatc.'1. daca Incarcarca totala t!~teP(v. >_.=~12.«CI' len- == 0.J. Principulele di.l ale ccntrajclcr s'iut date t!t tabeiul 4.5 "I() 0.44.L. fi1t:ut <:<11. cstc: n'h.26).ca de tcrta Q.11~j\i:l~:t dJa:'ff:.5 ell tcsitura conicti.iulolc de elastlcitato E == 2EIE2 + este modu1ul de clasticitate ale rnaterialelor • echivalent JOlla (EL ~i E~ fiind N-! = color clemente}: ll+t'! _Jj_ <. Folosind notatiilc din figura -:1. suprafctc in contact at-e 0 importanta infiuen~a asupra momerrtulu i do freUZIl"(.'10.-1. 4.r.42) dupa dupti . (4.107) I'.ldoT celor dcua II = 21':1'11 ~H! notat lunghnea l' este lunqimea. =_r 1J __ 1 I R" b) Ollca' R. detuliul A}.0 u. mgim.izi lli tendmta de a conIectiona cuainetii din matori~le rcdstentc Iu coroaiune.1{\ rn. (bca uaghiul 10.o: 60°.~upnre. se poate scrie rnomentul de frecare J. lltund_!_=__!__-_2_~ ~RoRl13 3_=~!j.3. dar ale carer promee de uzurd :.59 ··l.pa1e1e dllII~llsiulli ale c~n_trnj~lnr a} Daca : __!_~__!___J_.

44.~ ~i cOl"Ltn~pjlLh~n 2.1. . IX uude . = :m~. p~ = Pd..jo cuzmem Ul sint : 2:x ~a !}laici = valonle cptime pcrrtrn unghiurile la vh'i 60 ~i Zf3._ + ----"1L = 1": (__!.. ale f E~p?ri_~lita ~ aril1ta.cnta Ia tncovoierc a fusului esrc controlata de r(>:lctilLllC.Pd".Forme coustrcceivc de centrn. marc prccixie.4:5).Ontact.J d~Ic:~. doilea (Ja :x = :'iO rezistenta fusului conk esre .~. 2 RCt'cht.. momenrul de frecare va fi: (fig .=~cotgct.351('. La aparatclc de.~ rW.~_S-CeatnLj coetc ell .!n? dectt al. Dupa snruburi.:~~~ti~~.'LI:111 s.f. AI nll~hl permite ca prin_ intcrmediul lor sa fie sprijirate f!lBITIcntc.~ ~~~!~d~T~.0 tn care iOfta de frecare elementarji carc : Fig.5. a). c.(:." punctul de (.j.i arfitat..~O~~~f~l~edc?ll..if1. I eactiunca normala.-.raje tilllp si ~OZi~~t~..nottnd pun D:H:.a. sin ct (4109) M. 0 cum . Irecl1.. "'.I'.."i uniform pe 2. Sprijinir-lle conicc de roate ttpurile slut utilisate la mecanisuu-lv PH"II~I' dill apurute si pentru faptul (. rczlstente Ia socun Q fJ_e~a~~~l.IlagR:r~ 'ccmce {~Ucontact pL~:mp:rafafa {fig. am (I 'lr.:~r. practic.4.' tnlocutcsre J\ = _!__ rCZlllt:i (. 4. celui cilindrdc]..16-Rliglajullilsiin:lor a oonit':n ~ Se objlne astfel: A~a dnph cum s-a rna..I11) Fig.~~+ dml!.(1'.lf1='.arr.\ ·n (1:1'1 dF = Z~P.. r~~r.3. • (.. In In i .'1:'1).. ~~~~~~:. se obtine: Z CO$ IX MI ~ --":!!'_ 2 cos r).· 'i. ArJ:nit.1(' IIJlI~"~l'll 8 cr i nmi marc dectt a. ."~ va fi Peotg ~ = 1.p dF .C.-a_e. ~I dad'i "I.)'".J.~6 ~'! vcdc ca..~ ~~~_./ = 2plr Fie. ca~n POt Sl~purta Ia contnctulfeorcttc liniar stnt ~c uhll~e~_1.=' '1t".in.:" _ 2 .110) 4. ceca ce nu sc .timpla Ia spnjininle cili1)dri{ c.2... undo cstc raza tesitm-ii Introductnd in Iocnl r conicc .' I'' -I~' d~=fJ. iar tensiunea maxima de tncovoiere (~.~_ centrajului oeste uttt .:. La ]as~rl1l dill Iigul'rL. (f". prin s-a uotet diametrul mediu Hi suprafctci trcnronirc .a. cam etnt ill a-::ela:. emu aint aparatele opticc.t usu u~ ~l ~. 01. P I'al't' se aplica 13 mijloculIungimii sepratetei de contact it cuainctnlui (fig. = d.rc iar reacnunea uormnla : l1.~II:. .OSo: .~tnlc~ive df! ceni.i radialf 1\.pmr'lfrt.liiljZilllilc la viteee ridk:dt· ~I pentru variatii mali de temperatura. 3:mC de asemenea.. cstc toarte importantf modnlitntea lit.e ea. rcglaj n jo :~lIJjI. nu sfnt 1.axiuI.'I..pt. jocurile sr regleaaa ( . cos.III) b ~ "I ~l~ marc m.H . Sectiunea transversaln pertculoasa va ij situatti fa distanfl x de ""I remit 'I tee strngn a suprafetei de contact..rtc sint evirate III lWJl.:lrcl(1J' ..t 4. cc ~'XCI'lIt1\ Illh \ miscari oseilatorii. I . se poate l'm 0 prcsiunc di~tri~tlit.jLI! si in functionare.. UZlIra va fi proportionala cu preshruea ~~f:I~~~a~ M1= ~~~a:nf:l1~~a~~~a%li~~. 111(12 272 .~ ~'.'~:~I~~~~~ ~r~i~zi~enl~ l~il~~~~~?~ie.a~·~inile.In figtlr. IX _2_). dad I:jOrouse pilllit. . (11 m~'" ~'1. Reglaj\~ll:1. sarcina ~lxialii ~i cea radiala.conlee. 1~)_ Elemente coneuucuve rte mctafiltrl Jlnl!.~te /D se~ s~"~~~ttt S~~~\?t::~l~~e...~a. 1.1-iV. cit .' . cursele mor.~IC~t pna 5~nt aratate ._ + 2 sin. (1<.

. ell care trcbuie sa fie rotira piulita pentru climinurea [ccului f. l..111ui. cxecujia fusulu i Irebuie sa se rcaiizeae astfel. tran~m. ~2) i Rul 1 '.c sc f~~:(!~OIL<. iar pentru cuziTlc::~i sc fcl~s9ite bronzul d~ :. (fi~. retire atit de micfl melt este abia pcrceptibila.Jnlllat lin joc de j [-'-lU. ~ . l~lLl)~ cum se vede.3 [a 0..te. '1. Ca exemplu.ri~e rior al lagarului ~i actionea7.\\:' Se llt-ilizeaza la aparate mecanooptice. Lagarcle sfcrke aslgura 0 centra. \In. • Cuainctul sfei-ic estc mal dificil .diferite pl):z. Calculut arc dcsigur in vedere ~l fOl"~a cuzinetului. Q se (:on.1 c~ cit este mat mic p ~i<lllg-hilll a.sI~I~rn. !j-a admis r-a fllr? de fTQCaTC ~ste ccncentrntli tn pun lui In t1~ 4. in Iimitele jocului. altfel.. fu.5 ~~ fusnl COllie t . pcntru pasu l p {). Pentru cmiudul e[eric..7. go <it.lC(l rodn(ll-I }.( ~P. C Fif:. dupii uaarea euler douf clemente ~i rcglajul jU("."). iar Ci1. De aceen la apa. Ultima VllriRnt..~iird~r ilf.ali existii pericolul de bloca]..lr~l!lulI('il (1\1 uncle: f< este ruz. rnasam de ralcul.·16. suprafetele conicc trebnie executate cu foarte mare prccieie . dar asigl][~lpresiuni ~ ~T de contact mai mid 91 0 durabilitate ma i marc. reductad asttel jocol dintrc cuzmetul .1 lil. directin fOI'I:ci ~i avtnd tfl.~:l~~~~~~~~' sfcric este tncarcat cu 0 sarcina radiaUi.'i este mai ieftillrl si tchnologic mai 'u¥ll" de rcalieat.. = P..11 axial. aparate electric de m~~~l~~~~i~~ea lag}i.6.aria p[(ll~(1iei sectiunii: a cont..\pc j"Kwj. tritr-uu Iocck Pl·e!IH . I. contactul puncLiform in JJ Ill.1.. tlncrca contactunn dintre cele d~u~.4!1 _ Sch~me l~ntru 1. sticle speciala ~1l piatra (agatul.i~iirelat~vc dO!"lte. otelul 1i1. Mat trebuie adaugat dIn cueinetul conk estc posibil rcglejul dupn u:zuci. fusului : A .t~UCtiv.U_oO.a.sji Ia carcasa upararolru prin Hlclui. Prin_ ~tif{llr.fe~el de Iucru tnlr"llil p plan c s-=-_· 2 tg IX {4. . In timp ce eel a b c conic se ccnfectioncaea mai 1.8 se face asigurarea tmpotriva rotiril a cuaincrulni 5.0 piullp 4.4.ea de dinmctru mlc sri iasa In afaru cuainctnhu (fig.'rcsinnca axialn PI": cuziuetul 3 se os.:.it mai sen5ihi. 0 I~~ta pcatru m~I~. . oj $U conic (fig. a).10.1.. wntaetul se va tace numai p~ 0 por[iuuc de lungimc <= :.4~. deplcsarea axia...4. presume de contac:t~!:ic race. 'J. momentul de Irccarc sc dctcrruina CIl rclapa de Ia Iusurlle cllmOr. va ti: II: -- Lagarelc sferice SI1It de t ip deschis. 56 sau otelnl de -nlmcnt 0 billi. Iolc axa de rotatle a acestuia.~+ . sau <Llama. (ii1~tI lI:ccs:u·.c.l[P. -1. ~lOmcntllhJl d rrc ja care.jccul din Iagdr . care va fi un ajustaj abmecator in carcasa 6.. 111(1.1. . Ele . pji. e proiectia sllpra. 04. Constructiv.duntatea HR.t.1 presiunc de conta~t l}1 dclcrm~l1area. pentru fusnri. in' timp cc I::.de trebuie evitat jO(:I. de eMit ustc gh~~~~~:ri~~ic 4i~~s~)~ sint .in z 2y + R'l.a.:a cll7.l.ltI S a fusului. In cure cstc plasata . 4c17.Urcprezinta simple bile introdusc pnn string-ere. 1l'}3.ratele de masllra:re.i~ii\ arborelui certlta de Iunctionarea slstemulUi mobil se fo oscse p.re sufU:l~n~ de buua.a.eel. 9. ccnstructia in sine pcrmlrtnd.. de ordlaul u 10 1-'. ._ de prclucrat. _j_.::.distanta R.1l3) 1)(':de alta pane.erkii.n:::Jm' SICTil.i = 3~30' se obtinc un unghi l3 = 3"'..jocul :'_Xi3L rcgtcaaa In valoarea dorirb.FETE SfEI\JCe Lagarele eu suprafele stericc au fnsurile de forma sf... este: t~~~~~~~l~!~ fi~~':~1~\~~rl~l~cla~ia p~J:'_ A de calcul va fi: unde.i. clemente.u.C='jZ .-12 dad'.. c.at~CI_I 214 .. egala cu r. faja ei sc sp"!"i:jin..:-:a IJ bunl\.. inelului 9. corindonul).l n~'o ~l~ vcdcre verific:.. ca part . dura cste ueccsur 5H lie €i. H. Dad) pmlitu 4 csre stfin:.. estc cccficientul de Irecare adoptat pentru cnlcul.lii) l. calculul la.1~1I1u.iUl\e:3 intcrioarii a.l = 1.th:o:~. Limp cc 1:. P~)ntru a fl~[~ ?oz.egliljul este cu at. a. Tat in arbore. _ .'R. Dad Iagarul sterfc este !ndircnt cu c sarcina axiam. 4. c) SIl. La unghiurl miei. .ngunt~l i"11I~h.in'(:~ii (''1Jnki Dtn <-4"..cute (~SC 8.27 !J. pnn care sc etiminti jocut radial. Insa prcsiunile de contact stntmult mai marf. udmljtud o reparti~ie ll?iforma a ind"lI~arii l'~'. - ({.CLLm sc vedc. reglajul jocului. uughiul ~.1 uugcturi .Tc:.. cu c . Fusurile pot n confecjionnte din aceeasi bucata cu arborclc (fig.-:16 cste fol()'Sit Ia trunsmiterea fortelcr radiale. II_).p este pasul filetului piulitei.1)1Htatc unghiularii puHn(t OCllPn.. f uadc J. . lAGARELE CU SUPRA..a pivotulni. Ul.ag<'irul din tig'nFl ''1. otelul ~~1~~11 c~hl. 10.~Qr. I Cuzinetul poate fi steric (fig. sferic accasta nil sc pcate reatea.5 inm :. se lltilizea1. 4. 2 R' F R.a. -:::. Daca se noteaaa pnn jumatatea uug-hillilli la vlrf al Iusului conic (fig.

_l~ 0 inc:.1. J'entru cteluri.in dcptnsnn f'~:~l~l: dintrc lagare.'~) IIII' l)O~1l1. CfL ordin de rnarimc. '{P" !J~cos~.. Iungtrncn Ia cercul cit' contact. .~'"".r" dt rnai molt erorile de indicane."...l~cll:i~~~~~:'~ dl~'t:~C d~~'v."{" moruente de frccare foarto mici.1.10. C.~lirc alcrlce ""··'''-''. =-.1 :Jldb':::ari ~IQr:c tncsrc. de j. R cos x . uudc rietice. adn'it~c1 -q di~tI·lbl.)."elor ~I aparan-Ior de pn::C1zle Po" l. ~. 4.7. dcourcce R~ =.lg:\re S(CriC... va fi : it =2-:rRt. 0.-1~~.~\I1}11J~~~I~:.1) • .e ~i~:r. .ii (. [. ~!7.~~~ll~T~:i 111<11~nl'. 3dil.. Se ~n[rd.1n~ln1Dti·/-o rle l(o.d-"'H. sprc rl. dar raza virfuhii "'J.!20) unde sc C€. b). =.:: -.'<.ltj(. _ Poutru (.. P =? Rw::.-g:r~~~~ii1~~T~~" I (~.~":l/--'Q 1-' IIRsm_"'(. 1)~ caT*:~ se Q uniform.~r.(4.LlJUi.J.QR(. = y.. va fi: "···'~~":'l//" .. ~o~~t~~~l[~~~.R!)!\· .~ :l~lIl:. cUZ-luetlllui IIIr' rnzn cclnvalenta vu fi t:gaH.ilZh!-dul !:(jm:c.~1 vtrlului csre de (0.mIX..pozitie POt functicna vertical (fig.:-:-l'h. 1.U ~~l~J~allulfigurii Mt=!J. 12!i . cuz! nctului de (0.·I/I~ Q~. Tenslunea i c-onsidcni disnibuitn . 4.50 Peutru evitarea tntepemrilcr datorate vnriatiilor de temperatura.l. '..' ... dwpa cfectuarea calculelor se cbtine (<. pentru 0 !ndlrmre axiaHi Q.(p.11_'~C"J_-(: radinla '.: ma~ marl se poate cu s~rcJna radials P. ('L12.i. unnia a un joe li _ __!. (4.. centraje.1/-" . si.-1).llILS'[ln8:.1tt.\'"Ro c.J.: --:-----:-) / "R2 ~i1l2o)'.t:' rezulta ({. "k"!<r:!" (HI?) thtta mr tensiunca de coutacr meximlt fisk de relajia l"i_..lIltl\. esre irdinihi (deci Inversa IIUt..[---:-+~) 1 £1 F~ CI E2 razci. Daca lagarul ~'~k .f-> (fiK..z~ Ja sprijinirca P:'J...~·f~i mobile a dispoz-iti.j 15) pcntru 0 Inc'ircare radialf 'M.~:~rt~~c ~~~~e~~~~..1·1l oteluri. L. . ia.Z.· 1(")11'111 punctiform.50.. de CHrb~U"1i a fusuhu. calculu l ja presiune de conmct 5t: va LIce en rolaha lui I ~erl! penttu un contact hniar.118! '.rt de mcovoicre vn 1.4S.119) 4.\Iull1("lltlll de M! Irecare.:ll sarcina Q..Rcosc... <:"..8-2) mm.~ pentru "arein! ~i t\l~ r::q:ii rcla tiv redusc..'01.. R cos z ~i N = "it: = pXRo=. ell '-. i<lI ran.r.:aoo.ilti. uniforrca a senricercnlui inferior de razil ~. dar stnt Iuatc astfcl tnctt rezutte un mporf : a:--. li : 3:.1_ Earaeterizare.\oll'..0:1.'. . Se !!tiliz_ca..~!J Soiuf..:.~". fact: sl Q vcrificare la 1LlCnVQicrt':R fusulu in secnune avtnd diametrul d.. intre vlrf ~i cuzinct J ~» n i~ a ~~I Sf': ]._. ire valori fcarre mit! ~i ult mat HI lei dedr m raza cuainetnlai P2.~.'os-a: ~+_I : E~ El "1:.).:Xi'o=r.)Uin~ea7.~:Ia!. I-Hl. a) '}i orizomal {fig.oLg = r:.t~~O~J~t s~~renz'~':~~~:·:Zl~nft~r. dllpa etectuarca calculclor re7.y .I!lC<l}-ca. Lag~rel~ pentru virfuri all tot supraf('~t\ 1111 contact stericc.:>. l~~i~~'r.~..2:2.:.lsa care se I"cgl~~l?J' pr.r contactal dintre cele doua elcurentc PSt.5) mm . fi ]·cdlJ::.2. similar ell Ce'R de 13.de aCf'~sl5 dati ntz~.:i" maxima tcusiunea de contact £1 t.

suprafata de contact va avca forma unui cerc de T:va R..a cteturile de scale OSC to ~i OSC 12:. care c\'idelll !:iC ..:x I.1carei CCHll'U coincide cu axa vtrfului. 4.irfUJ. 451. 1' Jt+~ / 1 . ]~ cos a d« = Olel pcnjr1l scule Aliaj e.\ii. care se pol ILIadin tabelul 4. Icn~ill~lil. =~: = 0.) pCl'lil'U _i: x=R. bronaul eu beriliu :.:~~~7tnlni.!..~.:. Valoaren <l..C 60.in~.:t d.__. j()~ . pina la Iimita cim:l~ril a suprafetei de c.oj..S.12.. rubinul. se pot consideru distribuitc dupf 0.r. ~ ~ .-. ' dealtfcl.2 'W 2 . ".'i 0 forFI elementarn: cJi" ~)'dA. a rnomeneului . dar creste in dnectic raiiia)5..s. falculul lagaI:J reler pentru vtrfur! vertlcale.(' p ('.de hecate..t:._iete~OT sferice.iR~R= x~ .(." I = 0. care actiolle<t"l". 1 .\: de.5.ezc clcmenmrc . tensiu nea de contact maxima. mcu.7.J . ..11tnc(!. uu be-iliu "\li"j'-'olLiclJl:lcI11\crHlu \.:dP R ~ 0881 \ .tul de [recare Intr-o sprijintre verticela.Ca matcrlnlc.) Dad. tar pentru lagareje care hn. Caiculnl 11garelor pcntru vtrhHi urmarcste sa se determine momentul de frecerc..entul de frecare S~ poatc cnlcula pentru nceastri ipotel-~. nu 3<: poate stabili.. agat~l)."'oc.thlprell:lt po:Mnl . eJipsi' c:~re are axa marc cgala (.3·1(11 1 . :notatine din Jtgura '1. = rl uncle'£J ~i E~ stnt modulcle de elasticitate nctnlui. \1. a).'j 1 .~ npu'nc miscarii de rotatie a Iusului. Considerindu-se suprH{atll circulara clementara: I) (L4 pe = 2".o~ rate tortct concentrate P.](I" 1111mcl1 50 ponte face tnlocuirea: ~il'~ ~co.~i':ilr.i weljrnm Robin. dH.."\ detonni'lrii.ont~Ct. determine cu relatia lui Hertz pentru conta('tul dintre doua 'ifen': CCmf01'111nnor ipul. :II" iillll"rlalr.1 tel: .1.51. 'LSI. Ecuatia clipsci. sa.C df.6. )Joti"nd prin u coeficientul de Irccare corCIPUllzfllO!'.::azflin regimurt vibratorti. C~I. avind ceutrul tn axa de rctatte a fnsului (hg'. erorile Ia indicatorul aparatului cauzate de jocul din l.2. W' 4. Pcntru cuainefi 50 Ioicsesc picty~lc pretioase {safirul.l""" .}( produs de d]"1 \'. rleei e = ~= ~_ va f li111~1it superioarli Q a inteS'r~l'H. specifica. ale materialului vlrfului ~i cuai- iar pentru x Sc va T<l~{TlI1. grcntnten sistcmului mobil.illoc= 1. () tmFI de frecal~e.. Din l..all1.\: = r~ = va f limite infertoara R~. SoC va delcrmina tnQ-nlen.L fi: dil.agar. Se crmareste do regula ca duritntea cuxinetulu i sa fie eu 1 . dcci . sin rezolva intcgrala 0..'I't"'~.Accastn situatte coruepunde unel for~e concentr-ate P..'-.. (lP va deternriua.:HC.. Sil-prafetck infinit mid de P!"C8iunc cgala _:".bso!'\~tti.=~~~~Si~:!.fir Agll-t -~--I ].l·. (..\:~d.i aliajele de niche! C11 bcrili.12:. .~~«= Iln:'lIr."! . c!ilitc pln~ Ia 0 duritatc de H R.iamclJ'ul Sllpnl:ret~1circulnre de contact. a illtcl::l'~l'i_i.1. Antecatculul momentului de frecarc se bazcaza Pe ip(ltCl .111.' momcntul de frccarc d... din cauaa naturii Ioarte complicate a fenomenelor ce au Icc in lcgarele de dimensiuni mici. la rutatia vh-Iului.IHcle~lLli:~~~ de trecare ill La tnceput.onC!l. temperatura ~ieventual de deplasarea vtrmlui.\1.Ln2".r.lin LC~Mii1. care se POt1tc.. pcntru vtrfurl se utllizcaz. Ia rotatia vlrfului in juruJ axel sale se menpne in supratata de contact 0 situatie similara celei de :C:CPC1US. Viteza de nlunecare in punctul B ~st~ nula. actiontnd axial (fig. -FIIo1. II-IGdulclcde elastldtate r~ R. 2 urntati de duritate romeratogtca mai mare dedi cea a vtrfului.IQ.:!!!_~.va fi: -s E +--..2.pi votarii pu['€:'.' Cl'>b"lt... S'tlpr:J. san aliajele cu cobalt si wol!Fi\nl care nil se oxideasa ~i reduc considerabil uzura fusului.cdispcn pc (.!.~_ I. 'i.

in~ ?+d .u:!.H51:.+ IJ. iar presinnea se ccnsiderri const.rii de pivotare pentru dimensianile limita ale suprafejcide presiune 1mb-":..prHrqclor Fortclc de Irecare stnt concentrate 'in centrcle de: 1'1'1a~~ale arlilur clementarc dAl ?i dA~.~~ so cbtlne in final M-= 4tJ-N" \"..~·--. ~i iJ.\. relatia (4.'~ ~_:.d~ sill~ o:p (I~~ - d~ + ·j./a~~. relntia (1.i se ia de douu ori.)d1l' (I (4..__.1 rapoarte d -c a mrci.1{1'-ca:.s:.mlu pc: suprafata: l{I_'.i _ Dislrillt.=rl:~-=Yl 1 ~'(S'-I"P') JJ =~dN. . + dM~.-~r-~!.'}lpuntnd Irl~1!\' lr.130). ./a.:os o:p Inlocuinda-sc dM D~di sc tn (L1'[' se olAil1e: = fJ. Illnllirc~tlt la vnlcr l uuci nlc lui!.7ft. r' uude de unde : dec! M. Din gcometria figu:rii. :.~ . care uu considcra Irccarca de pivotarc.\1 rz Retana se face in jurul Jui 0 {fig.t 2 CO:.'lte~t.~'ft+ M=-}PlIa3~~.:a de Ia 0 Ia T:.2 CPJd1" inte.(4 O~~4~J.f) + ·. " deoarccc S scndc ell «.*~ b rilo! .fJ ~II· p~+ S'~ =.131) SQ Abatenlc de 1<1.<..'2Vl_~Sil2q.:. rezultti: ~co.~ s~.t"Tdl:'L p = . 101 = . constant.-*)drp . astfel ca reznlt'i: dM = d.siIl f('1 a 2 ~COii:':q. '~.t:\a t"'t"'ll'!li]OT!'If! ~CJIl51"lJU Co)lLtd~1: ill lll-sl\nlT peujs-u ~i '''''-'-ire oc pivotere -~i"hJJ'i (.129) devine: Detcrminarea momentului (r~d. a . dec! ~i (..c preciaia calculului 1. 4.54). VS'~1' e'P' fL~ sau pcntru 0 presiune uniform distribllit::J..3~ .

c. FIg.~~:~rt~it penn ~~I. Iutr-un at doilca c. 1<·1. atlt regirnul static. .iu('t dill ccrludon :1:111 :I!)~II.:~}~:'.:~~~ l~lic~n~'i. accstu se va roti In jurul axel slstcmulul 0. Dc~compl1nt))du·SL3_ vrteza unghlUl"~~ dupl'L normala .1I In care :}i defcrmatia prcvocata de aceasta. ~l1dc "'~ I...Ni'~sirl(l ('t.~:~ic. de ft1U(. b). constautn.J ~J rostogolir« (:Un) pe axa virfulni.t A = . In mrn : cccfictent de rc\'cllin.6).'i::b~f~~)~.5. au !03t respectate urmatoarelc douf conditu: tortn lutcrala cere Illld\ in raport cu cca axiala : Iagaru! vertical.:az. c considers Icrta lu.. ~_ 0.. J[I"I'#~()n'>til!)t. vibraf in Hz : \: 0).1'1 llillhilij.f=f--I-ND-=rJ. las~r.:..:"l: 1 !l..PfL l'L!)an-' frecarca de alu nccare (a se vedea !'Lumarii.iu11t'"'L I1Il!o~blli1 de contact r. frec. rnlitat iv.tlWi: similar ell situ. s Intrnrit 5 impillge virfu.J1r.:folll~ntu] de frecarc total N[. dup. are un joe axial !'uficicnt de man' run~a·i asigure un grud de Iibertatc dupa accasta directie.~ --. Daca se admite ca lag. atta precedenta de la fortu lateran. deoarece: iutcrvinc ungbiul variabil :S:'P~iIC~J~'.considera. -: pentru S < P .':lltr.vclIta.:'I de pc caleta lag-irullli {ell ~·itC?CL vjr("htiJ Puectul de contact so modifica numni pe cuzinct. 4.lrd.. ulfimul caz.H~'I=Si!-.""" •.5}.\7) IIHilldal'. ~ondul.113) ~i prccedlod Ic:r.ll Iracjici cc SLl\) Tadlcal). relatia Iui Hertz va face lcgjuurn [nlro tlh.ul il!$l11Ul va descne un cere de diarnetm OOJ.'rmcdiullui N).~sc p. . aparc 0 Irecare de pivotarc en rusrogofire.1leuruiatoarele: .in importnntf care sc dc::.l iii exterior.wlulla re.z. rn0111~l1t de fre-nre constant cstc ifl dcrcrminh I'lJ rctatta empirica . de :::r_preda.~ dcfor-ma]!c (pentru vlr-f dill 1I~['1 ~i w7.mf:hu OlB..tl~ide Ireccre in l~I!!. - + .::lo. 1:1 este dar de relajia: varisbil 9i dec! greu . 'in r-are: 'ii. ll"m.jOl:1I1 axial....o!.'' 1. cf. ~. "" pentm S::. Jar puectul de ~r~~I~i~~~.0 (fig.Sc pot spl1. »iodifir-trnlu-sc numai Sl1pralal. {fig.r?a ea.jsh~tltt1 plead tot de: la relatiile lui Hertz pcuuu (.Sf'· 1 iilcr.~'~~i.~)C)J_1are.g.j in regim_ static. cit ~i(.((J.j.51 taegenta (n~t':« viteza _WIi' iar pivota_l:ea (_oJIJ' La nceeasi direttie LI.:[.I). (U.55.pCllllll 5= 0 apare frecarca de pivot are : ..n-: \.' vcrticale.. priviud dctcnuinarea mom~i:_~...ob~c. til mnterialufu i <:dtl i mal 1I10ill(.'J.. 2g uncle ~-~ t.<.~omp1~A <ie ' r.5. deci.prilldl~ de aici P1"~'(li':ltj.onmrtlll u-crctic PlIHctlt01T1L Sc VOl..nsidera~m()rt\~llntld<lt (~eforta de Irccare {Se} ~i proicctiile mrunen1clcr PI"ot.132) undc P~'.H) 111 toate ipotezele. mi~carea ccmplexa de "fixare a (::'>l(: ..va fi: b.: in _)3: rostogolirea \'~ In nltimn l caz are loe 0 miscare cO~lplexa de rostogclire ~i pivotarc 4 .jI" Iclosirea vtrfurllor ~111 pcutru dumeniu) S < iJ-P.:(!TC1m. MRr~ino:.~ .. J1/j ~l M« dcpind de ee (priri intE.leraIrI S de dlrectie va1"i:)"hil!l../). Su_prafata de contact de pc vlrf r'tmtnc acceasi. Apare.J[1l1 functionea.I11I:cos(l!+ (-4. .tofl. ! cste .~'(L~ . It . (.~~~~~n:~I~~~~. 111 111m. nsrful t.~:. i31' " . en Ja apnratele de rm este reco- amplltudinea "ibr:I\ii]()I.

uTil(l virfl. astfel di pnnctul de contact ~i axa virfului vor OCUp:l.. .~. Ia tntreaga Jnnglme a scarii t. (1..L fi : Similar 5C poate detcrmina eroarea ~i pc porjiunea de raccrdare I.l~z) unde: ~i «i strrt cocficientii de dilatare al mate~ialului Juaului ~i cunnctulul: mu:. i. llclid\. to unde ~ 10 estc lungimea arborelui cu J1. Ii..: Evident di 2-.ea.2. Lagjtrele orizcntalc 5ie utiiiz~a:da..: '.'i da<.n aparatul..micsorarca llIir~. r se poate micsora reducerca lui Is [asamblarca acului indicator .~ 286 Z87 . ecnsiderfndu-se nnghiul conului la.118} for- tad. fata de la. .5'7. 9i miuirea Iungimii scalei 1. Din relaj ia (4.lo~~.'7. Pentru deterrninaren 1H01Hsnt.c: ~ jo(. Eroarea y se micsoreaza en [ocul. este cazur pe cea cOnir.stabilirea cste Iirnitat de variatiile de temperatura..3_ Calculul Iagarelor pcntru vtrfurl orizontale.1])1 ""rti~ill o. 4. 190[%:. .1. adica sa existe ~i in urma dilatiirii fusulul ~i cuzinetuhti. ~ Deviana fl vn da 0 eroare relatlva T.iu. Inlocuind in relatia (--t. fi~ sensibij f~llcti()na!C'a ansamblcPI: portiunile sfericc fusulu~ ~ aJl!. =!!.Ul4~ol11$jJ(le"'dr~du-s.a). Call. ~a sa st: realizcze contnctul zcnele sfcrice ale celor d01l5 eltmC:tl~~t(~.e eo~bctul pe n!zultl'i ~ a).3: l"D = f'J - Y1• s = 'I'a(2ra .i C{l:l conica. .~ic~~~~lide t~~~~ 101.1 racordaren ?intre 'po~~iunc\l sferka':.S'ill'lli1:1l de 90° ~1 cel al fusului de 60°.i stabilire.140) sc vedc d.. . dec! greutatea sistemulul mobil devine 0 forp radials. dnd acul indicator ocupa 0 pozitie vcrticald.~hml 010.1.tJllj~i ~:. nu trebuie s{J depa":.itii (fig. estc: joe ce trcl)Uir:cccrnperat ell eel admisibil..~~.fi.a sudsfacs ~i venficarea terrnica. :. d.J.o~~l. de regula.e lucru : to . -1 .~iJ..:. Situatta Iimitn <kpare~n figure 4..temperatura kl.inBtuhli..:imr. Este necesar sa se evite COh~~f.58).care (i. j(x.1 surilc fiale. 2sh. valcarea prescrlsa pentru aparatu l in cauaa.140) 2h.. care raporrurr. cind ee vede cil [ccnl axial limit a {/.l38) I~ 100 [%!.. care ap. ln accst S(OP sc ale e tuleta t .i~r~ntIi('~torul. It. J Eroarea stnbilitii estc 0 component d a ~1(»"ii d~'~m:a II: r'lpa. care nr modilui. ~.utm· d~ [recare se considers C3 vtrful se wu rostogof pc suprafutu sfe:rica a ('ur.tu.!.. verificarea La :clistellp.lpc portiunl':1 conicli a vtrfutui peutru :..fie Hkuta cit mal los). virful sc ro- ~ Enmrca I. deci a lui. erorii de indicntie ~ .. produse de variatia ternperaturil.j7-1)ej)11l.rafutu''':.1 chiur a cuzinctuhij.p<&:an... Concomitent.I'l~l(:lU. care so !..i~ tm~J' . iunicatllrui '1.A=!!!.distant" la care ~~. (-U39) $I:' obfine: (<. diferite po7. ctnd contactwl sc produce 1<.llui verticat b unde se vedc 1..temperatura a..~el. b.02 b Fig. '6 ~:~r~n~: .:u:e ~n ccnditii ncrmale de functionare ~i care design.Yz ~i: deci a raportulut prin Y=J=t. .. !">.a_<. \'.'ul a mal trebnie ::.tI. In trlUl!.:ului urmareste detcrminarea rnomcntului de frecarc. ~~ =- s" + (r() _ a}2 Fig oj.

.·"It" . Fcmy iar dacii Iu = N' ~il1t¥.: Dill conditia l~a.II' J"olta tk Ire-nrc de aluuccru c. I. sm « I'~. pel~t~1 N.!' nl'lln.rdor t~. stare SCi mentina vlrful pe snprafata tnclinata. . \q~:Iij'iml abutcrca reactumn cuuzata (1'(:(:..j (4.."_(Z.) '.lI.~gr.a vlrfului r{jllltm'.r~ or1"J'1 .. ~i -? int ind arcim .116) 2110 .rcstogolirca. considcrtr«l c:a Joclli_axlal a 5C 1·(.1<'1) pnu _i?l'~a de fr:.tuafia din cupla de rota tie cu joe.. l.VI c"I'-B mai 111.b ..I.~u..\-' reactiunea ill p(:m vertical se poate aerie N' Sc <. ultima relatic sc lnl0C1.~ ·l.(l JIr' .fl 1'11111' Monu-ntul dat .i ro~togolin::.care .'n'. io: rr. in :ro~l~ii1. scade ell dcci CI.t care incepe alunecarea.. fix.. Trectnda-se Ia analiza 1IIatcln!l~idia Irecarii de rostogolirc ~ialuuccare.14» (i. .jr'.]...l~':lI·L~I·~" ll\~r-. se poare 'seric' pura.. puntnd condittlle Ju echilibm.60 sr detcrmina 5. ~l . uncks~ \F .I reducercn jocvloi ~~:iaJ N 7...1."' -1.'. lor{'spUn:r.]9 _ T. c -1.N~ in l~g!jrf.ctl unghiul tV. I·ilz.{.11.: ~ Xz = si~~z~ '-¥.1.\ -=~I.'~.'. UIII h~III..OJO~.F: ~ostog"Olirea va continua ~ljna clnd forta de Irccare 10.l mobil. cmcucn.I!I"II "'. Il/.H') ..ll'/". = ~VS.-isltJltc. mentiatndu-ee in accst punct "\1:1 .l« fn!lltt" -J. \1:1 tl: 11.. iar «.). ca rezultat al rctajlei axei cu_unghml..rh.l.. Similar cu si. [utul nxci sale.a.I1I..prin Q pute<l: ce revine nnui Jagtir din grentatea sistnmnlui mobil. dadi sc noteaza prin . ~·1..~. ~ll~ <1. 2\ ::: ('.t.hul 1.io~tc ~i h. j{}cl1l. . apar reectiunile X.J. b actiunca gn-lnatii Q a s.j.J. rezulta : Q '= F sill .. ~ (4.xocuainenuui.~t(-mllh. a rosrogclirea I I'galr.t ~itncepc alunccnrca.dou'i J.!.re.Q-:?__ 6 Q~= 9 _b_. 111'1\t'llllll !.. tll(:el·mlJ.Inl:J·ll. ._ uughiul dintre dreapta ccntrelcr celor dall~ e~CJnent:~.\ l. acelasi ~. (If' 9.ll eel 11l:li "i1]("~I' .. l' II~ {il . se face pentrn l~lg.r-E: {calculul estc.1 I Crdc!t-. .N=ij_~.I ~i.1 :. undc N estc reactiunea ncnuala pe snprafetc.'il). unghiurilc tj. virful se dcplascaaa . I Ul1jL111I1 lI"ulii .'.1ie~t~ torta de frecare F cu vajearea sa F='.Fi£. Daca sc uoteaza . II 1111.¥.lnghi~ll1!i'f nude inl>('t.h'-.)..!!_).1"1'. normnh I'p.~) (4. considel'~d di dupa deplasarea c~ unghllli 't' tncepe alunccarea. Se pcate sene din trilJ1lghllll hasurar O~OJO.'1. La u :l1111!l1it5 lII~rim.1 J ur-horelui. + N' ~O:O. s.("n'[1 {")'I rnomcntul de Irecare scadc ell 'L' Jed e~l mrirlrcn lui !. .'.c a ullgbjulu~ r.PAL11/.1111HI '1'11!11111M cr\lo:nll[.di."'--. dlu . c+b u .C'azl'lll~lll I" \"('h..1<5) ~i prin urmarc unghiul limitii v. cste PI v~~11iunind ci"'!.

7.r. gr~lltate~ sls~cm'lllli mobil }-.:k'.1_5:1).1lnrnmrc ~i de Ilnghinl de . (•.I\'elor pentru vlrfnr i sc poate utiliza l. .13'7). lncepe alunecarca ~ep]a!-i.agl:':Jl functioneaza ill regim vibrctonu ma.151) unde: it = N~"-'g~"-' este cucrgia maxima de ciocnire {~oc).-este eroarea relafiva admisiblla pentru aparatul Yilt. Pcntru . LZ.-7.152) -1. 'urctndn-se pe cuzinet.. cnrc lnrrcnxf asnpra aeborelui. S-a ccnstatat ca pcntru uparatele care au lin ullghi pentru scala de..m) j Q • Pint.15·'1 s C:St8 jocul radial.ld~1 CLi eel a Jorjei.a \'lbl_-a~!l.. Ia ndicarea eli oi. Daca lag(ln:d n.edetenll~n.:~~i :)h~:! alegc raporurl ". uumai (n:(::u'crl din lll~~rttl diu Jag~. n1~m(:':tl1h_. Er'Oan2J.'. interior (I.CI4~ 11-1 I'.s~elllUhU ".150} nude S·'! contact Dad! tnlocuit P cu Xl' dsn de rclatia (4..') daee mitlalc de calcul se tXl~ luu mOfi\e"j_~'L de tOJ3l1.-'1..'{I erorii iu Indicator sc plead de 1:1 relatia (4.:im.t.61). \~ fuaului dat[t de relatia_ (4.L~·jlc: ':'oint. (4. j.!iJ'c:l{: V(.". in raport ell axa cuainetului.de culcul. pr~blc'~~fl~ "'I t'omplic-fi. tcnsiun-a de (4.91se poate xim6.lghiul'~ va ({l~.11le.ilT:_. 4.i.I:{l -WB Y_j. sau Q ~t croareu admh.::\1 modiflcartle de calcul ccrespun{I C .~pc!.149) fi: -5(' {act~[n zonele lor sferice.r]n~lto.nrr:J/Ilt't. rle frecnrea din Jagnre.L. fiind neceear ca "(~ y~.lre al Sl. Lalculul erotH ceozete de joe. 4. data de relapn (4.. cu l·cl'qia de Ia vtrfurilc vcrticale r.. y11'f!l1sc va rostcgoli.. A:i~l arborelc i i~i scblmba pozitia ~i sc vu afla.1. 1'4..rlll supcncr S~ ponte neg-hp). '"I.A("e~stft discu [ie estc v ._'~lc sc V~~consiclcr.lcte.:'lpa~:::ttului.dent.ft nlunecarca fnccpe numai pcutru ungbiuri de .depIaSii~Jl~' nteralc .~l stc datn de relatia c -:.in care so inlocuieste 0 prin valoarea 5.':lIQ.mltanta ~ va Fi: c== 1 + ~t.1.. Eroarca relativa y se caiculceza cu relajia (·tHO) de la vlrfurile verricalc. preciaic I~TI ja~.~iectalc srnt vanabiie cu 9.n'a rr~.IJad\ contactul l1\r~'c51!praft'te "a (4. care uepindc de clcsu dc. \. deci se cunoastc un~1Jiul ? de rotatie a acului indicator. directia forte! ~i hi di!::ltan~3 /J pc 0 direcfie parj).<:.rot. unde y. Ctnd acul indicator cste hxat 1?e ar. La distantc a pc 0 dlrectie perpendicularii p~. ll} . unghiu! ~ ~~ Y. jocul :radial Cu 'accasta sc poate deterrnina tensiu nca de contact maxima rllllC~ioll&rea in regan static.~f' stabilesc £1 ~\ I. H'J) l.~t.u ~e afll\. deri ..) ~l pcntru eV(!ntll"L~ lui contact pc parrea coruca a. va fi astfel :n.~f)re.1<1 ?11.)r'/G'l -- viteza uta- D(1)lHs.i.10~d 'f'.)t~. . Recomeudari pentru s~bem:::.\1 Jag.148-).'t·t.)tg:Xt rezulta din expresm cnergiei rnaxlme de ciocnlre pentru 13garul oriacntat..:mrc.pr:~cta~ .2.HITic: (4. unre zero ~!± A.:trea succesinnc ~ Opelatl1JOr_.ibili1"1 eallz.. Pentru calcuilll . rcspectrv Jntre .i.. !OO 21)1 .t~e ~lImtele JOCUII .I{)~1en 11IJ~r-lllitri est€O rta~3 de unghiul de rC)ta~ic ai arborclui.) I'll dilllu ~r~ltt: de relatia 1-1.. • b tnde = ..aLl. 90 'in l:lgitr sc produce rostogcJil''': ~t r.nJe. diu care se dercrrnina ~' ~i pentru 0 valoare cunoscuta a lui k se culcuteazsi unghiu1'1l de rotape :c sistemului mobil. dc. C.). d."i. deoarece arborele ponte Iua oTic: pOZlt:ie ill.C!io olnl. Din Iigura -1. a) C."l~o- pcntrn : (4..lkg matcrialele virfului ~i cmdllt'tnll1. depinzind de nuscarea arl~:m"~ul :I: ~i_ 1111poa!e (i compcns. Factorul . sub ~Illlucul!u unor vibratii extenoare.caEi mal man de 90¢.uell soc.145).

· H'Jl1d In Cilll~t 0 supla.111..>i alcgerca lui h sc poate dcrermlna valoare» 1n rr. 4. d).tiS..'7).).1~I\Hd 11111\1 stc Iixat de b1. de piida..a ~l"lpr.11d'i 111\01' ('IIIIIC·It.5. Astfcl.lZ'~raza cercului do COntact R cu formula (4. 4_J. prin d~. se verilit5. Cuzinetul dnblu este 0 terminatic 1n forma piatra d. ~.127)_ La l:lg~!"cle orlzontale se calculeaaa momentul de pucct sc dctcrmina unglnul Q frccare cu relatia (4.. R1 nnci constrnctia unui l<Igar vertical pentrn acul 1. .j de berilin) se proIf'jl.JUto lltu(Jlc I\['(ll·lttc pe.!50l.: se vede di. 11llllo. ~'111.62. c).j(l1l.. Montajul in corpul lagrl11dlli hl' Imfl.1'l1'. magfl.d\.'. II) Inlocuind .i1l'> ~l dirnensiunilc l"'Inl <irritate in tigurn 4.tll' (1-+) F dlilllll'ic \'11 o 1('I'I'l'Lin".eD.c7''A---7>.150)..tf. Se al. btl sole. e) Se adcpta toleranta T a ajustajuju: [de pl'ecit:iej' . pcntru sprijil1i1'{. de.'t~iQn:lt dill o~el-~lia... prm rl"'l~ ~i ra prrn 12. b estc 11'1111·..s~ cnlculeaza eroarea yet! figl.(i3 _ Fcrute (10 f)1. 4. ln fig-lira 4. lagan11 vertical inferior J {I t)1lfr.14l)~taf!o_i. '1.65 stnt prcxentate cftcvu virfur-i.~ise ralculeaza t'l~ .62. e de Iagare · Asttel.I..'I'il'~l clc-!'.j IlU exclude ~i alto variante de calenl.115) 58 detcnnioti raan li+ijcr.tc {:II'(: priu prosarc (fig.:.lmd:r:i. u arc elicoidal. In ""':('mpk I' de vedcre rennie Cll rdoformula (4. --i. (.te de t ~~'''\.6-1. unde se tnlocuicstc 1'.hndllC l Penbu bg~rd" oriaoutale sc foloseste relatia {"'.1.(ru tablonri de CClllw.·~il·'~l uvtnd I .63.l1r{. Mcnta]ul tului sc Iace. L1.~ "I.(~2. vM"..124). ~J:.7. din li. bobinelor undc mobile ale uucr 3_P:lTJ.&.'IFL ~3_\I sfertca sfericj.w~'11 Eormelc pnncipale cn.ti.-.o tie bil.( lagltml oriaontal rcglabi13.li\:~ fcartc mi(_~.:'1 .11 njutcrul uuei foite (fig. b).'147)'. slcfnitf scu 0 or-pul cilindric.~q. 4.unnlndcar~'{~. . d). raze mai mari. 'Ui1.·IIIfl.' . dOl. -1.~.l.f('rica 0 moutili"'] a~5t"G.... ~vind.. Metodica flr~t3t.oI.'::C t-lll1~ "1'1I..fnitri sau pcleitli.lI~: 1-. Fig.=!! 'in ccuntia lui " lkL(:< (-1.. -e: ln continuarc calculul urmeaza acoeasi schema lncepind de Ia pcnctul c. insorubate (fig-.ln\·ll( ~(.140).. in functic de runrlmea razei vj"rfl1lui~ acesta p'0at~ fi !II beblnci vtrfurilc 2 Hint fixate dc cadrul ~istnt crtcuratc SVr(! exterior..6~..Z_ ['\1~ul in form!!.a2 In care sc g:ise~tc J.Hpi~-(: -::.:t m!\sur:lt.. dup.65. Probl.o. Ui4. d sau cu rondca ~ireaemarc elastica (lig.lt:'L constructia ansamblului pentru j1P 1\1~IJ·t1te Oil precieie ~11Il[j\11l <Ill L!1.ti~U'. (".I{i} :.1e ccnstructlvc ale lag3.«-" ~i upo! se determinit momcntul de frecaru I'U ell s) formula rOIlTIllh'1.conform dntelor cxperunentalc (tab."!\ tmpotnva sccurilor pnnrr-un sistem . ·1.nd:l. 4. fl1etnt pcntru reglajul jocuntor uxiale san pri» prelur rnrea directa a accstui suport (fig . penrru in ftgura undc III utilizarca nrutf IL(-'1I1mflgnctic 1I1'11r' i lor practice.'.. f) Sc calcu~c. 1I11~llliilto de tnregistrare de 1. o este "I~I.. fWi\ll poatc fi <:1.65.:.. tntr-un suport Peutr» Iagiirelc oriaontale calculnl se face co reiaj ia (. (1.]1.62.. de I C'gli\~l.. dupa care se calculeaza i'o.>ge joeul axial a. tntregul sistem mobil so afl5 in ecbilagarul fix 4.~If"' conlca (fig..IP..i (4..1 masiuilo de cal. c I'll figuru 4.z. prin incleicre {fig. construcri 4. f"~m~'" ~i rl!r.)S~"'~ 'iJlI ~dil1c.re]Qr pentru \'~rfUIL Din pcnct de vcderc constructtv. b}. ~" 7i'lct 1do::lugilrclor I llh'.sfrlngere (lilo(. ~l. d.