_

pi

).~_ ,~llCu;;lu
.1S'_

~lic91I!jI'" ~ll(Oi<l.,I~ ~jmr'l.,. de .• • •. 1"tt.:.dcr"-O_I'M,iu,,~ .. ... flc"illn"_[~,

4.1.~. "1i<oilW,, d'rnidal~ ~licoid"Je

1..gl,~I~ 1111n plllllllt •.TII.,. 4.1.:1,.1. 4, 1.2.~. Ge~~.r.lllllll_ Noji".~l e.t.z.r.r. ~.I,Z,2_~., 4.1.2..2_"'_

c

••

,....

4, ..J ••

.\rclI.riL" J.'.I.1.

C}"!iik .... ,, <.1", f'~""rc •. ,.

'\rc"ril~
ar:"ri

J,"
J.j.1. r'" .I.fj. J.6.1. J.~_2_ i\ra~riLe

l.~. Ar<;",i]~

prilfLn" fell"~lllJl~l~ l)clio,ijie ..••• ,

l:i"lem~lJ.,dc bim&""jke (:~nc.amlili C~lc,,[~1 ;1.6.~.1.

J:no;:,-.;w

lI!II;m~ de "l""""~re. •. ..

0(_1.2,2.:l.1'rfll:a.eaLil.lirr.icJ. l'.l·Il(:;,-"", !ldd~ I!i/ll~talko. "'_I,Z.2 ..~. l"r~"".CB M,,","ofll ••. de "".Iogcbrc

M~",'il": Th!tc;,L\i";"",, J~

s::-.,g.,iil •
ap.;l.~u..

J,ti,2.~. Forin ,:[,7. ~Iombra"~l,,, ).1, I. G~ner;l.lil:tli, 3,1,2. ),I~"'l.>ranl!.le J.7.1. J.i.l.J.

+tt

4. Ll.}.

t..... ~nh" i

mlc¥>ra,~3. I.~d,-i.i ~i I'd;'~~r<:a ·~~L1rii .. C~ra(.tmi,ar~_ CRJcul~i ..ri~~ . l 1>I.1~'-;~lc _ .••• !edial~ ""llile,. f"lllrilur ~ l"gll.Il!<lo-r ci!in,

1.1.~.4. L~~lIr!lh ci1illLl(ite

J.6.2.3. {;i,ku.l", I~ [O~;""tn;"'" ~t;..~ilic-t.r~ pL;",~ D~al"'--;a11l -eerauee nomela!l.:;c .••. (!1!!~ibi!cJ •. ~.I.:.j.

e.r.z.e.i.
~_1.2.1.J.

~. L.Z,iL

Ca.lc~1111 la(::lrdOI oo.~<tr"c\i·, lal!b-e!o. rtlu """~

~.lJind:icc .. all'

laJ[Jirclo.t· dli:lil,-lc"

01..1.2,-1.-1_ l'ortt,,,lc .j.I.Z.~_,_ p,.e~lti",

1. C1s5;;i~i~. Jol~onbn.Mle

,1.?_~_2. M~tl\hr"L1~IG "C1.1 ..1. Mcru.bf"'I~I~

J.7.'I. }
l.S.I. J.&.2. J.~.j..

.,mc~
QUdul,;,.l ..

4, 1.2.1.~. La~"rclo Ll,JI;~",,1e ((i~k., ~.1.2 ..1_~_ ",,:.role

lI.I"mbm~ele }.7_~.\,

4_1.z..~. 1. C~n<:1"a1il:.~i eentce Umple O"dllwt"' __ 1/5 0(,1.2.$.J, C-'1h~jeJ.~

G;;~~rilliC~\i.• ~IML{l..:il.r~ m"mlmo.ceh}r ••• ,,~JlIlill-O arupm . , ••.•••.... lllbll"iloT (I!ldu\;l'~ c"l.;nlului

~.i.~.<:.CalCIJIu.!

_l.8.1'\J""J'itl:Il~.;Iu]a;t",[.'lfll.il.no:l.c)

c.. ... cteri~
1'c~ri.l Illll~~"f.o-

.. re. G<'m...-alilll.li Il1bu<iID' Lucilcdhii

@

~l cllk"[,,L

""crntrice Il"d~bt~ .

'" '"
\'>2 ;~~ [~1 19')

~.1.2.'_~. n~I>I.-,j"l
• 4.1.2_~ .. I.a~;i.n:l~ "'4.1.2.7, 'L.agn,de 4,12.7.1. 4.1.2-.7.2, 4.1.2.1.J, ~.J,2.'_~, 'I, 1,2:i_~. p~nlTll Calc."lul Cal(rulll C",l"ul~l

lilgjh~JlIT c<>n1ce •. CU ~Ilpr:il~e ruerico ..

virtu,:. ...
• pent-r<L "'<inri ·'<:rrIC&M •••• ••. l~1 '~;_[!UJi 29! ~9i l,,~b-e'i"

C"T-'l.thd"'XD

-.l.S'.

~:e~~i~l:~L~;:~~;:,'iI.or

~.~.I, C~J';!l.I:l~,i",ue_ C~ccralLliiti 3.~.2. l.~.1. C~]i:tJl~l ;g!S~~i' lublll !"tml~i '}.9.J. FO~ld~ dill

l~,~I-or Jl~~tru ,,;~.r\lri ~.iw"t'\k trodi ((J.U~-'Itt de jce . penrru R,.h~:",~ ee ~;lkul.. cO:L.tn,cli·~e

Bow-tlcp. .••. ID(\IlllmetriC.... ''''''m'mletric~ ale"l...!

~,1.2.i.~. R"'X>~un~Ari l'mtJJe",~

B~tJ.f(_lo",.

206

EJ~ 1~~,~lQI pf:nITU

J.9c,',
3.10. .UIl. 1.

!I~;c,~~. ~.i:";nd~al~uh,l
din c:au<;.i(,(•. Prop'i.o:llili calc"I
1fIijt,j,wO'T

(;u_1~u]ll.Il3. re"L.tCl,Ill",

!I'~rilo!'

i"i.;oJe.~Iiwidala

Z08

au

4, I..).. l-"-~~Tck ~.I.j..1.

ell

IL''''''1lJ"¢

il.rcllrlJe-

G."lI',,~h:.ri~are. r.ng'Lr~k G'ill;~<liu"'nke h\clN
(.j

;tl)) JOli . Ii,,,,,,~~tk~. .•. .j17 :lLS ;:;11 .. 331 3.il . h}r:tt!.l~o.lirJ r"]Jl".~~I' JJ~ )1(1 dil; rI,hnCllt gir<l"CD"i~ )I~

""

~Oj.

L. c:.o.,,~c!~rilar-;,. <4 ,io-idaN<I ~I ,,,bod! C.. leul"i ~.I.t.:I_'I. ~,I, t.az. 1.!,[,3.'!. i_l.I.Z.j. 1. I, I,-t. Mbol'," ~_I,1.i.1. 1.1.1.1.2.

•. t .. ....,,"'lieu /i-..4 •.

~.1.3,2. 1_-D.!l1l.re1~ t. L,],:I. 1.I.J,~. l._ul:,ifimtia 4,1.).1.Z, ~.1.3.~ __J.. 21oi'1.1.3,.'i.

,. 1I;L~, E:I~nl~~m

•• ,1.. -r-olat·i~ .

P.J."' .... j,'~pe,,~t'lI
".\,

f'!II"'. L L

EIMialll-cre

;>WIlru IIt,W(J.""'" rnilC-lidl d.up~i.: CIa.HLt<"lJ"e o!iiklr

~.1.1.~_ L, C~"'~leri~.ora

ostue
~.l_

f-"'-~5x<:I~ hidm"wtic.....

~.I,I, I. UO'Ii'Lill.:.

I..-u.g~rcle

S"N;;t"lio",...

1.2.

"o~iuni pthind. prirl

si.;;t~",el~ de "ng~.~...

~.l.l.J.

C~lenl~l ."boTj\.;;.r

dre[1i, Ia;

."

220

+.
'l(~-1.1.

L,J,ii, l.ab~.d~

!i~te,il<lI'e... r051<'>1!ollf<!- •• l'riviml ~in~malk",~;

A"b,,::aleulul ArLe~a-.I':"lul \'~i!i~I"".1. V""i1ica<~ tl~xibili . • Ca"lC:!I':,iuf6.

1.On;.\"""

.
etlll\,!ibil~ • 21\

l~g:U-ele "'.1.1.1. 1.1.1.2.

P'" b,a:m tl)nsillnilc,· la. lu""_~io .:-.-ld&.\., ta. riA<tlilale. . Conruuet:i<Ilw;lblJJ... •

Co_l·"~ttJ:i~:J.r"_". Clils.iik'Lre Ek!ulenm i.I. ...2.2, ~.1.'.'.3,

".I.1.J,).Y.,.-ificare.;,la.ob~:L.

....

:lz~ zzs

•. L.'1.:/, I. C~lleml<tiC;L nlln'~utilor ,\fom<,.nlu] ll"'I" ,lin til de f,-~",-","o 'Jin r"l~lt"'ll.. fi ~(c~llli .. ce~erifug.~ rulrnll.,,~i, .•• ruul'~"li

z.u

1.1.'.J.

T~nl;u~ilo

CM:o.Lui ",rbo.rilu~

'I, 1.'1.4. J~curlla

valonle dcvcnind mai marl en cresterea varh~tjcl sarcinii) : k~ - coeficlcnt ce tine s~ama de sensu! de rotatie. fiind cgol cu 1 la rotatia in sens invcrs tnH1~urani ultimului strat si cuprins fntre 1,4 ... 1,8 Ja rota tie in ambele sensuri (creste cu ,diametrul arborelui}: k3 - coeficient ce depinde de tipul tubului .~jde modul de fixare a acestuia (cuprins tntre 0,8 ~i 1,4, valorile mid fiind valabile pentru tubul rigid, iar cele mari pentru intervale de fixare mai mari); 1) - randamentul transmisiei care" s-a determinat pentru turatia de 3000 rotJmin, temperatura mediului de (20 ... 30j<'C, raza de curbura minima indicate pentru arbore in timpul exploatarii, iar ungerea fiind efectuata cu lubrifiantul indicat pentru transmisia respectiva : valorile randamentului scad eu numarul tndoirilor arborelui si cu micsorarea razelor lui de curbura. Pe Ibaza momentului de calcul ,M!e, tintnd seama de raza de ccrbura P sub care Iucreaza arborele, deci de pozijia punctelor undc stnt amplasate elcmcntul motor si eel condus, si pc baza turatiei de regim Jl a motorului, fie alcge tipul transmisiei, astfel ea

4.1.2. LAGARELE PRIN ALUNICA"e 1,1.2.1. GENERALIIA.T!, CLASIFI.cAR~,

Una dintre problemele constructive importante ale mecanicii 'fine 0 repreainta sprijinirea partllor mobile-ale apa~atelor. Elementele co~structive, care au rolul sa asigure mlscarea relattvatritredoua piese, sustintnd sistemele mobile, se numesc, dupa cae. Iagare saul'ghidaje de translatie. ' , In miscarea de rotatier elementelede sprijin sau rezemare sint Iagarele' in care osiile si arborii se sprijina prin'intermediulfusurilor ~i pivotilor', Rezulta, deci, di fusurile si pivotii stnt parti.componente 'ale osiilor ~i arborilorv'fiiad construite 'dintr-o singura 'bucata cu ace~tia' reprtd:ntind_poJ1:iunile pe care. osiile si arborii se reazem~, in -lagare. Ca o-consecinta 'a' rolilluil fuhctional, fusurile si Iagarele se studiaza de regula tmpreuna ';,in plus.' dimensiunile

ri

f~~~~~al:a~l:

:t~e~;l~;~e1~:~~~terit~lstr~5tlv~~~,inflllen~~rlalt-~,' ',3etiprdc, este

unde: J.1i", este mornentul pe care-l poate transmite arborelc : .', turatia maxima pentru transmisia data. .. Razade curbura minima admisibila se poate determina cu ajutorul rela1'01 p, ~ (15 ... 30.) D. ~le'gerea c?mponentelor .arborelui Incepe ell tubul de protcctie. Forma acesttna se stabileste concomiteut eu arborele, deoarece paramctr ii cinematiel si functionali ai sai stnt conditionati de acesta. Trebuie in vederc eft rapcrtul dintre diametrul interior al tubului de protectie diarnetrul arbcrelui

'1:il raport cu nallJr,a freciirii din: Iagare, acestea so. sub'divizeaz~' in lagd-rd prill, alwnecare (ftecare de alunecare) ~1"ldgay'J pi-in rul~re sau cu. r'lumen;l (frecare de rostogolire). 1 I , 1_J., '1)< ! Tintndu-se seama de directia sarcinii principale f<ita de axa de: rota~le.

'» ,sa

fie!!i::;= 1,2, .. 1,3, pentru

0

asarnblare

corcspunzatoarc a

La definitivarea diametrelor srrmelor din care sc tine scama de indicele de infasurare spirelor

celbr den a parti co~~onente.

.:».
D" undc, d., estc diametrul sfrmei pc stratul i; D", - diametrul mediu al stratului i, Trebuie. de asemenea, sa se tina seama de alungirea relative 8,;. Dad. so neglijeazh unghiul de infasurarc a spirelor. <:i se poate determina cu relatia:

a

~!!~~;eti~~ a c~~~~~~~ c~~p~~~~:~ac!r~~~~rn~ap~~~~~c~~~; axei fusului, care, in acest caz , se numeste jus axial [Sau Pivot. IDcoal·(;!ctl\ In executia practica, rareori exista 0 directie-unica a sarcinii, este necesur !In 61i1 asigure posibilitateaipreluarii attt .a fortelcr radiale, <Cit si.a celor axiale. 1 Sprijinirea se poate executa la capetele arborelui unilateral sau bilateral, prin fusuri frontale sau Pe cor_pul arborelui; prin fusuri il.}terrnediare. Ghidajele de, transla~ie, sprijin~, glislerele, clemente ce sustin par~ile mobile aflate in miscare de trans1atie.,tlrrap6~~\cu p.atura frecarii ~ighid~jc1e de tran~latie pot fi prin alunecare saiiprin rostogollre (c~ b¥'J'~au Cill rol~). DIU categoria elementelor de rezemare pentru ~i~ar~a, Ide' rotatie mal fac parte si Iagarele cu elemente elastica, cu mercer. _~agnetice san electro-statice, aplicatc excluslv tn constructiile mecanicii fine. In ultimul au tnceput sa fie "utiliz<l;te Xi sprijinirile pe, ban~a., ' ; .: \ PrincipaWe conditfi pe clare trebuie sa Ie indeplineasca elementele do rezemarc, utilizate in meeanica fina, slnt : frecare ~it ma i mica : asigururen unei preciaii maximo pentru deplasarea elementului mobil; 'functlonare sigura pentru un joc cit mai mic ~i pentru un domeniu cit mai mare de varia tie a temperaturii : capacitate buna de preluare a: sarcinilor.vsi de functionare ~n, regimurlle vibratorii sau cu soc : uzura minima si posibilitatea compensartl ei; executie usoara. montaj ~i demontaj rapid: constructie simpla -?i ieftin!\. Cerintele majore stnt desigur. in ultima instanta , micsorarea fredi.rii si a uzurii ; deoi fenomenul fiaic caracteristic, legat de functionarea Iagarelcr si ghidajelor, il constituie frecarea ~i Iegat de aceasta uzur a.

/~~i~::;~'

I£~e~~

titrtP

unde : I"",e cste lungimea cercului exterior al stratului: 1m Iungirnea culu i mediu al stratului. De la caz la caz ex~sUi pre,scriptii pentru c{ ~i E:j. Stratul exterior, care c::;te eel mai important ill ceea co. prive~te transmitcl-ea lUi~dirii, v<l:avea. dcsigur cel mai mare indite de f\JH'i~urare.
-c

4.1.2.2. NOTIUNI

PRIVIND FENOMENELE DE FRECARE

4.1.2.2. L Defini!ie. De~i, in general, fenomenele de frecare nu se difcrentiaza pe~tru, diferitele domen:! ale tehnicii, totu~i pot prezenta, de la caz la caz, anUlpitc particularitflti izvorite din conditii geometrice, dimensionale ~i de precizie functiona15. 23~

234

valorilc devenind mai mati

~~JJ~~~a~ri~l~\l~~I~~n;~td~i ~~~l, sur! (creste Cl.I diametrul arborclu i) : k3 - coencleat ce ,(1epindc d~ tipul tubului ~l de modul de fixarc a acesmia [cuprins tntre O,S .~l 1,4, valorile mici fiind valabile pentru tubul rigid, iar cele mari p€ntru intervale de fixare mai marl): Yj - randamentul rransmisiei care. s-a dctcrminat penrru turatia de 3000 rot/mill, temperatura medinhii de (20 ... 30tC. raza de CUTbuT3 minima illdiea,ta pentru ,nrborc in tunpul exploatarii. iar ungerea Hind efecll.l.ltti en lubrifiantul indicat pentrn transmisia respectiva : valcr-ile randameniului scad cu l1um.arul Indoirilor arborelui *i cu micsorarea razelor lui de curbura. Pe baza monientului de calcul .ilf1e, tintnd seama de raza de curbura p sub tnrc lucreaza arborele. dec! de pozitta punctelor uncle sinf amplasate elcmentul motor si eel ~ondus:, si pe baza turajiei de regitn a motorultu, 11(1lcge tipnl transmisici, astfel ca u
ii·

rC~lt;U~ ~~~ j~{:Ztt:i~~a~;~~l~n:·~~~ i :~1\.~ ~~

ell

cresterea

varia1ici

sarcinii) :

k2 -

coeficicnt

1.1.2. LACiARELEPRIN .\.VNIiC
.01.1.1.1. GENEMl.l1)\TI,

.. ",E

CLA.SlfICAREI

Una dintre problemelc constructive lrnportante a:~e mecanicii fine 0 rcprezinta sprijinlrea partilor mobile ale aparatelor , Elemcntele constructive, care au rolul sa aslgcre miscarca relattva lntre dona picse, sustiuind sistemele mobile, se numesc, dupa caa. lag-are san ghidhje de translatie. .

unde : Jim este momentul pe care-I pccte tr ansmitc arbcrele : I".,.,,-~ - turatia maxima pentru trnnsrnisia (lata. RELzade curburf minima admisibila se poate determine ell ajutcrul relutiel p, - ([5 ... 30) D t~egerea componentclor arborelui .tncepe en tubul de protecjte. Forrnn acestuia _~e$tabnq~e concomltent ell arborele, deoarccc p~r;)mC:tTii cinemat ieli ~i tunctiouali ai sai stnt conditionati de acesta. Trcbule avut in vedere ell mpcrtul dintre diametml interior al uibulul de protectie d~ ]i diamerrul Ii.J·borcluj r.D .sii. fie!!!:_ = 1,2 ... l,~;, peutru 0 asamblare corespunaatonre a D odor dcua p;5rti componcntc. La dcf'initivarea diametrelor strmelor din care se contecticnrazd :J.rborii .:;0 tine scamu de indicele de iDHL~umrea spirclor C". rlat. ric Taportlil:

ill deci. ca Jusurile ~i ptvotii sint parti.ccmponente ale oslllor ~l arborilor, fiind ccnstruite dintr-o singura bucata ell acestia !?i rcpreaenttnd portiunlle pe care osiile ~i arbor-ii se reazcma in Jagare. Ca o 'consecurta a rotului-funcjional, fusurilc :;.i lagarele sc scudiaza de regula tmpreuna : in plus.tdlmebslunile principale ale ucestor clemente ccnstructlve, intjuenttntlu-se-treciproc. este indicae su fie stabilite concomitent. ,.. "ln raport cu natura f:red.rii din Iagtire. acestca se subdivieeaza in lagdr~ pffn ahl11-et;are (frecare de alunecare) si' ldgt1rt prin ndere sau cu roi1HtlJtjt (Irecarc de rostogolire). " I Tinindu-se scama de directia sarcinii principale fa~a de axa de- rot.a.Ue,
I' I',!

car!~~r~~r:;b~:~ir~t:~~iji~l~;~~;~~c~!:a;~!i;t:l~;il~~?~ei~:t~t!t. ~~:dr!~:

.!~~t::t~~;L~i~a~~~l~~li\~l~ru~~~~t;~~~~t ti~~t.~~~ tncepct sa fie utilizatc si sprijinirile p;; banda. .'
I.
I

axei fusului, care, 'in acest Cat, se numeste im: axial sa'Upivot. JD~oal'OC(l\tn execupia practfca, rarcori exists 0 direcpe -unica a sarcinii, este n(:(;c$a.~·1\ :iO 8 asigure pcsibilitatea preluarii erte a Iortelor radiale, ctt ~i a celor axiale, Sprijinirca se poate executa Ia capetele arborelui unilateral eau bilateral, prin fusuri trontale sau pe corpu~ _&I'borel~i\V.in, fusuri intermediare. Chidajele de translatle sprijina g1i~~erck~ clemente ce sustin J?!iTlile mobile aflate in mi~caT? de translatie. !~ raport'cu natura ire~~ii ~igludajcle de translajie pet fi prill alunecare sau prlri rostogollre (cu bile sau cu rOle). Din catcgoria elementetor de rczemare pentru miscurea de rotajic mal

~a.f~ti!eacru~~i~~ ;'~~i;:;:;~' c~:p~:~::,ac~;~·~ap;i~cf;~~d~~~

,Jhe~ii:

undo, tnlui
50

Trebnie, de asemenca. s:i sc tina searaa de aluugirea relativa ~. Dad, ncglijea~;j ungbiul de tnfasurare a spirelor, E:t se POHt<:',determine eu relatia ~

a'i eete diametrul sirmci pc stratnl i; t.

D!; -

diametrul

mediu al stra-

€1---------;;:;---------;;zD,~
unde: l:ului

_'~~I-lm _ r.(l\rt!!lJ-r.Dn -I~---

_

D~t+d,,'

d

j,

Principalcle condltif pe care trebu ie sa Ie indeplineasca elementele do rezcmare, utillzate in mecanica fina, ::;int: frecare cit rnui m.ic~; aslgurarea unci precizii mexime pcntru deplasarea elemenhilni mobil; functlonare sigu.nJ.pcntru un joe ctt mai mlc ~i pentru un dcmesnu cit mai mare de vudllli-.: a tempcraturii : capacitate bunJ. de prelnarc a. sarcinilcr ~ide Juncnonare In regimudle v-ibratorii sau cu sec: minima _~i posibnitatea com~cn$atil ei: cxecutie uscara, montaj '}i dcmontaj rapid; ccnstructie slmpl:'i ~i leitiu~, Ceri:~*':le majore sint .de!)igl,lr. in ultima instanta. micsorarea trec-l'i.rii ~-j a uzurii; doei ienomemd fide c::a.l:acteristk" legat de fUllctionartil. Iagarclot ~ ghidHjelO:rT U canstitui~ frt:carea ~i Ie-gut de il,:caSta u,;'ur3..
Ui:-UIa

dOt>il;:'(lr ma.lm,are;.
234

l.~t_c~tc lungimeB: cereu]ui exterior al stratului; t", ~ lungimea CCrr rnCdll1 al stratulUi. Dc 1a cal. 1" Cal, exist a prcsc6p~ii PClltru C ~i £,. Stratul exterior, care C:{lc;eel mai ~port<lnt in ceea C~ pr~vc~tG t.rELnsmiccrc:lm~~drii, va avea. 1;6:1 indice de fJl.f~?ura.rc.
j

.Ij.1.:2 __ NOTlUNI 2_

PRIVIND

FENOMENEL.E

OE. FP.!;_CARE

1.1.2.2.1. Definijie. De!}i.lll general, fenomenelc de frecate nu se difcrentL<LZa pentm diferitele domcraH al;;! tehnidi, t[)tu~i pot prezenia, de la ca~ la I;a,Z, anumitc .PJl'ticularitati din condL")ii geotn<:!trice, dimensionah
~i de prBeizic fl.l nc~jonaH'1.

i:.o:vOI'1lc

1 c) F()'(~a frec. - &1.r.l a) Lcgea lui Amontcns-Coulomb. H. pnma Iege-fac matcrialele foartc. Ca. cum ar Ii difuzi~ particulclor ·. C1ca parti" care.:::UlP: este de: multe ori t:lllll Jn rnecanica Iina. }-=IJ.··diadsorbtiei "au. Abaieri de la a dOU3 lege apar irl c. .ptie de 1<.r:.75 .l~ corpun.). Astfer. 1.forma: (~<'. . (di~man~uL safi~-ll1. tgc?="N' F '.atc do'. Daca tc~ria nr fi perfecta. worl~i ~'~C.s~ prcduc sc~iil:!l~an ale prcprieratilor HloicO-lhecamce si de structurf ale stratului .c.<':... De inl'ere5 pradic siJlt leg-iie (aJitoati"e I"J{C. 11. Precaree usceta de afunecare.!di{erefl~e de poten{ial clp.ate ahmec.).dar in sens opus mi~dl.tui foarte mici ....2. ceea cc n~ cste ndevarat..)3.. cxcQ.tc:~ . intre dirccti a de miscare :}i dircctia Iortei de frecerc}.d'l.lat ca..rtf':.~ rncl'gind mai .FrecaTea CstI'! 0 consecinta a TUp<.L miscarii relative a CelOTdona corpun freoarca poate fi de ahanccure sau de rostogclire. t Ca ICf.IJJ~~QI ~icanlitative ale fred'irii tI:I.ngen~iale ~i Iorja de frocare . c'!nd fOI~dc de fr~car~ pot devwi chiar illdcp(mdente de deci de 'N. putut it incA Iamurit pe deplin.15 _ SclLt!!lEl rogii lul )on~ . b) Forte de frecarc cstc independents de.S~]j~Il!lJ.I" Fig. Prlmele doua lcgi an 0 va." I :5il"rdnrt. de asU. 'l'c.14) . Dupa 113tUT. specifice mecanicii fine.u. depinde de materiatul suprnfetel.="N.Yntde retinut urmatoarclc: Teoria m.u~ este indcpcndcnta..2. care considera frecal-ea.i de scm. . ~enOlll(:~ele frecarll apar.r~ " r.l. dt 'j-i alrc illfiwmte. aria l:':upraft'tei de contact aparente A. tcorii care all Inccrcat. frtneaaa [frccarea cinctica) snu tmpicdica {frecure staeica. ca IITI reeultat al tnvingern interncjlunii atomo-mclecularc.ede dectl·{Jstatice.i curate.rc. -1. . adsorbtici lllok'CIlLare. '~ Dlntre acestea !!.. ~. (4. lntr-o forma mai gcncrald.ul suprafe~elor de COlltad foa. unor punti de suJurfl.ian nastere fenomcne nuxlltare. prezentind ahu.l5.. :.nic.-FL. llld I Ilt!ta timp cit nu poate fi definita riguros to~ogra1ia acestor s.or rol.In mecanicn fina. {. 38.depa.omeniual tehnicii. (".·o. iar cxttapolarea obsejvatiilorcgenernle privind acestc tenomene pentru dirncnsiunilo mid.a.3» uudc: l' - o constunts : P == 0.uJ7ll'<l:f(.le. In grade.1. de frecure F . (U2) rda~ii care deflncsc coclicientul de frecare .[11.i ralitative se pot emmta: a) daca supcafctelc in c?ntact aint :In repaus. "free-area cstc reaist. Exccptiile de Ia aceste legi slnt-cu totnl nelasemnate ¢ detectebile Ia scara microscopica (apar $i Ia repaus uncle deplasarrtnngentiale Ioartc mici. utiJ. rublnul :}_a.zi iall ·llL considCT3re atit ·sfcdr.f..."'7'T~~P ~-~1t~ I" l'ig. la lIivellli·supnf.B) .. Sc stie eli.1: 1}&0!~. de repaus) miscaree relative [de alu nceare xau de rostogolirc) 3. 1 . fQr~a de Irecare este ega)! b) forta de frecare actionoaaa futotdeauna peo aceeasi dlrE~c~i~. '_ " '. prima lege.superflcial ~). care conduc la Incgalitati lntre forjele aplicate t3.2.fJ. corpun.Coulomb . . Au fest elaborate.'J.d'I~''''~~~111! sint pietrele pl'eiioa~e.l~e~ Iegtlor simiiitudinii va fi de~~ur . .:rformalJtdor.15). contact.ic' care cstc lcgata~ 'in principal.urn se stic.le rnecankc ~i muiccculaJ'e.U. 1. cornercialn.i pl"Opol"tiona1~ ~l' supr.. ~o~ltactul pe . « Q fOjc)o(..1. c::on~1ITI.31'e arata di forta de' frecare F cste proporfionala cu forta normala N (fig.s{t scada continmi cu netezirea I_"Ugm. de topografla supratetelcr de Irccare.lL'c.-ariu sll:~)l'afetelelective A~1~ A(A'f'~ lO'-~ A). 'Ulterior'.. nu conduce intotdeauna 1:1 reaultate vatablle..li1b~tatc dcstul <i? la'I\ga.i\ P r.rji relative a cclcr dtll. ur impllca cgalitatea dintre Iorta ncccsara pentm a pU~le corpul !nJI11I~c(lr6 ~i fortil.cI.tta cu prccautie si ~tre iL~umiti2 Jilmt. cum ar (i c..cl 237 230 . se dcfotmeaza elastic sac cjasto-plastic .tWa. ~1~viteaa de C1.itl'ltilm.1uI~cp. ~i unghiul de Irecare e. Ou¢ '.dat~l de contJ. dona corpuri".ayt': se I"Up Ia deplasaren .U ap<U'itia u_nui gradient de t~mperatur!!. 5n cncare ait ~q.ori. de n rr~~. (fig. teflonul).eca·l:ici'i. legllc similirndinii au D lUlliti de aplica. cea mat veche.lativa.-'111\0. ca~n'.rid' . • La lcgi cuntitative se pot cuunta : .i' l.njvel111 celor doua snprafete..!.~tric 1:1.1...CD.~i sub..'illpr.. ar trebu i ca forta.teo~L"i mol~cllla. Deftnita potrivit unor nor~e internationalc actuu.~i cele fcartu mot cum stnt ~l1lele matcrialc plastice (politetrafluorctilcna san .. _ . ridicarea precizdei ji madrca Iiabilitatii.ua conseclnta a contactului supcrfi. al db:. ncccsara pentru a-I mentine in mlscarc til .~i in constructra de aparatc st apinirea Icgtlcr frecarii este una din cailc fundamentale pcntru imbunatatirea lx.tc nde-de . Ienomenele fred'irii ~i a!c uzurii stnt rnai grcu de aprec.:ifll d.i"t" deoarece legtle care determlna ace stc fcncrncne stnt in general iasufidoni' cunoscute.til!'! ca elcmcutc rigine care se rup . (i. contrar rczultantei fO[~BIQrangential€: aplicate : II.p03unumite suprafete riatc san J a cristale pot aparca dilcrcnje.ltatclOl· cantitative obtilJllte.hil lI.. se poate scric . s.eteior hi conta.subHd~nulnl't"Clil.vcare considcrf frecarea ca 0 reztsteuta Il~ rnaintare datorifA asperltaplor suprafetelor in. teoria mecanica nu a mai consider-at a~perita.rB V {fapt care.iar frecarca este lcgara de energia !lC(~csari deprl~irii microasperitajilor su praQ' :..:UU" <I" "r''''''~R~''''' [. l1n~1'iprin A s-a notat aria supraf~~el gecmctriceaparente.sa explice ccmplexitatea fenomenelcr care intervin ~i divergenta rC1-i. nu a. -I.cn~a care .'-<'1. .ct (fig. (hia[ 3.mtre dpJ. Tcoril}L.viteza 'Ii). ' 04. [n ce pnvt!1tt: Irecarea.

ill care. '1. (.m~nQm()icetl1~re de lnbrtfiant ndsOl'iJl!t': pe suprafeje. lntre cele dona straturl solido. Acest rcgim de ung-ere este legat strtna de multe npllcatii dine mecanica fiIDi.2). lau~ic.rbe. Acesti coeficieuti au sine oonstanti mer ei: primul deplnatud de tm1P\11 cit supr afctele au stat in contact.cfilli ca 0 stare de Jubriiiere in care '[recaren duure cele do-. ca permite micsorarca uzurii de mii de or. Proprietatii luhriiianpJor fie a forma s!rarul limita (onctuozttatea).['1.l:~i stratnl de lubrifiant are 0 grosime corespunzaroare ungerti Iluide.o.lupa nllll ~ ( Iltie lubnfianfl en bun. l"cClll'tll. se considcra ce ea Sf: ?-at()~ n·~to ]~roprictRti]Qr particularc ale straturilcr. deriva din reduccrea substantiala a usurii. Astfel.tc-a rrcia estc »ecesar sa fie ccnsiderat! doi coeficlenti de frecare: unul stutlc 1-1-.2A. f fluid~ .] se poate d.i cca uscata (cauaata de contactul direct tntre suprafeje) si denamit&~frecare mixtii. A!rt. Legat de frecarea Iluida cxista ~i 0 frecarc denumita mixta. molcculere... E. determinate experimental. iar restul pentru tnvingerea rcaisteajei de forfecare din filmul de lubrifiant : F _ . capriiic).'tta~i ( cli!~'gorie sc pot conslderJ d fa\: part~ ~I lubl"jfJan~ii so1izi (grafilul {it bi~1.!. Nu cste insa 0 concordanta deplina tntre valorile stabilite tecrenc ~i t. stnt reenc reduse.' De U irnportanta deosebita p"ntm calcuful de prorcctare sdnt desigur valcrile coeficieumhn de Irecare. 1. decarece stratul ~~:t:f~:~: fuft{~~:~ed::j~\e~'~~~~~~~. Diu forte de frecare.citate ~i 3-i . 1O~ale vlteeei.F. Precarea la Hmlta. pentru vitezele imilnite practic in mod trccvent. In valorile tabetare ale cceficientuor de fl"'f:-cd. S~ poate vorbi de 0 Irecare mixla la Iimita.1 ccle expcrimentalc au aratat Illsa col valoarea ceefkientului de frecare depinde de: marerialul suprafctelor. ·V<Lrl<J.torte. .C + t' -")F. Frecarea fluid~.2.li'i suprafete csre determinata de proprietatile suprafetei ?i de celc ale Iulu-ifiantnlui. cit . wnJ. fiuidrt. E~ esre caracterizatn piin interpunerea UTI'li.i~.l.1tel~ dectt viscozitatee. asttel co. Pi."iI clanva a r cetor dO\l~ suprafete.. independent de sarcina st de suprafata de contact.ho:ma !re~!irii fh.. dar elimina cu totul ccntactul dintrc cele dcuii suprafcte. 4.[IJura de rnolibden). Ccuditiile de existents a fredi~ii Huide impun ca asperit~~ilesuprafetelor sa fie complet separate prin lubntlant. .2. ~i altnl cineric ~. 0 parte eSLI2 necesara pentru mvusgecea rezistentel rezultate din ccntactul direct dintre cele doua suprafcte. Fiind date pl':ntru diferite materia Ie. La limita este destul de greu de realizat.d~. studiile tecrerice.16). 4. modificiirilc Iortei de Irecare fund nnmai de citeva procente la c. FI .J.. 4. zona AB cor~sPlJllde fredl_rii mixte 13 Hmita. In uceasta situatic Iubrif'iantul reduce. pot fi neglljate.1elor doua. Fortele de frecare dm stratal de Inbrifiant stnt datorate viscozitatii acestina ~i se determina pe baza Icgii lui Newton releritoare Ia c\!rgerea fluidelor. datorita vitezclor redusc. pJecind din pUlletul A (Irecare usca. CD frecariL ffiixtc fluide.. sau a ma x mutter stratur i sub'[iri. Din al. Acesrea au Jest stabilite experimental. In re prlvestc pr0 cca .. care.3.:. FI>.i.forta de treeare tn.. el se rupe ill uncle zone datorita rugozita}ii supralejelor... i-an Icst consacrute numeroase studii peurru dcterrninarca rnodalittitilor de Coeficientul de frecare. d_e~icoeficicntul de Irecare este rodns de numai ctteva crt.)sigm-a dm<ll)ilitate~.17 _ So.~1 'fll~"I":'i~i ~. rnecanismele de ceasoroic].U111 ~int acizii gr:.1. prclucrarca necetcra.mgere la. ungerca fluida nu poare fi abordata (ca.pr-irnele dOll~ k~i ~lllt Jonrte rare. snprafc]c. ~. df. 1(1. de Irccare uscattl.l)rll'f' abaterlle de 1:. ·U.016... unde.lt~ fi observata pe diagrama de variatie a roeficientului d~ ftecn!': (cmba lili Strihcck). Delimitarea zonelor diferiielor forme de ircdri mention. astfel i:m.13). diagrameie d~ mai sus sc repreLlnti1 sub formi de familli de tT. ' Frecarea pur.tearic._ iar ZOna DE frecurii iJuide.. .2. chiar in acest regim incomplet.i..tn~~ ~:~:~l~ ~h~~rnL: !:r:u!t~~= ptlng acest srrat (fig.J. pelltru un Iag~r radiul de alunecare (fig.de tcgllJ:i hnpiedica contnctul direct 03. care :." pcntru suprnfete ill rcpaus.{. preclll~! ~i ("s:I'TI ai acE::stora.0 J ••• 0. ~~~i~ d~c~~~~~~~nlt~~..16).PL1ndul C carui~ U core>ipunde valoarcn tninind '" (cl2ficir2ntlllui de f(ecare~ este \Hl pnnc-t cntlc care pre<:edc frecare:t fiuida. Impcrtanta deosebita a ungerii 1<1Iimtta..f'iJle coeficientilor de Irecare. depinde de rezlstenta Ia Icrfecare a Iluidului dimre fc~c ~i cste cuprms tntre 0. care.tn).. de: Iubrifiant .. astfel incit . (M~) uade: este cceticient subunitar (lit < 0. c In ceea ce privcste natura Irecarii la Iimita.51::g..17).. J::~ish'i [n prezent 0 serie de lllcercari de a dcrernuna r-oeficicirtul de fre~<lre I1c cale tcoretke.l. de poruirc-coprirc. rouctii Iogaritmice de viteza. ~enhu snprafetc In l:"l:Ii'Ciln::.::itconccmitent cu frecaree Jluida a_pare ::. Frecarca sau ungerea la limit.lJ. Iuate In consldcrare srnt numai materlalcle ~i ungerea suprafetelor. ~i~~~r~na:~r~~ (fig..t:lamice.d~~SCtntr-ua studiu fizic similar celui OIi:naSC1 llrhide ~i a! straumlor de molecule polare orientate.e intind dincolo do straful adsorblt sau chenusorbit (fiS".. l ~~r~~af~c:r~ ~kra~~t~'r~t~. ~ . Jar al doilca de vJ1e7.srratul de Iubntiant. li:n1ta.~ de exemplu.complet diferitii ca natura de cca uscata -t'in afarl de stratul li ml'iri a~e<tsta cap.rc~tcl·iale timpclui de contact respcctiv ia cresterea de ordirrnl 10 .l3.~1 238 .e Foprictitp de . 0 asemenea frecare apm-e tntotdeauna Jn regirnul tranzitoria. al lag&relor hidrodi.te anteriOl· pQ. star~il de nngere ~i lllle?i ~~ presiunea si viteza relative.

'1.o:-.ljCl(~ trebuic filcutH III cczul cel. ceea cc se rcaliaeeza .1.. ludrodlcamh-ti 8a~1 gazodinmruca.antitativl presupune rezclvateu srmultann a ecuajtilor respectfvc. t dt in cc prtveste scnrgerea.1..2°01: F~\:~~Qlf:enll ul [reetlr i CUIII!lch11 direct. .ieIJiulu.sisternul de ungcrc adoptat trebuie Srl usigure 0 canritate suficienta dvIubrifianr. de J?roiX'~til ':.. Rezultanta R a. tensiunilor ~~ va gasi deplasara cu ciishlllta..4") l1nrlc '1' C. .19.D~uhirt. d~lp5 natura lubrifiantului.i a ccuatiei gcnerale de transrnisia chldurii: la acestca se :\d:l.45) FiJ.i scficieutc pentru nastcrr. Forrnoren peliculei lie lubrifiant fntrc cele dOLI.(' materialelor vn fi mai accentuata :In directia de ch. defonmltl.t. ru 0 astfcl de presiune.tiu1ui de curgere. in caxul LllIgt'.tlil~ lui Navicr-Srokcs).40 cod:icienlul Irccfu-ii de r{l~t()g(llirc [sc ~na~nar3. i'ndt Sf." In zona. .ljc~.amil:.dpc onctuoaitatcn ~i viscozitatec lubrifiantuiui. aprecierca ungerii hidro-gaaostatice se bee pe bazc ecuatici llli Poiscullle.lllLli care sc rostogolestc. (1~llumit~.o!. He prin modifkarea.. forta I' ce trclmie aplieah"1 clcmentului mobil pentru <I produce. schema de tncarcarc aparc ca in figura 4.~Z:l priu introducereu Iubrifiantului in interstitiul dintrc cele dona suprafete. ·US.~ t.. de In:ciLTCde " fie alunccure ell hH":j:iB. Irecarii (11._.. dup:\ natura Jubriflautulu i. asttel tnctt policula de Iubrifiant se illtmd(~ p'" (ooHI 1'.l..\ ow considcrfi stfiri aproximative HtH In cc pnvcstc l""l!gimllIcrnuc..:..:r.de~floTIimhrofe. fie cchilibrata surciua extcrtonrh ~i!'. la lim itil . fie prin vuriatta densitatii lubL"ifiantuiui. .. datcrita C1Ktuoz..curbet de varintie a t~nsil)nilcr nu cste simetrica in rupert en directla lui N. fata th: !i~ja de actiline a lui N.itlJtii si viscoel!j.C ale c'.0113.\.a aici trelmie [inut seama de con~Iues.5posede attt proprictatea de viscositate. Intructt caanl real prusupunn gradientul de viteza sa variabil de-a lungJl. denumita . care diJ debitl.mai gt:lv.k. N astfel d.20.~.i a asigura Irecarea flmuii. unde s-a presupus c~ elementul 1 se rostogoleste in senst~] dar de Din cauza aniaotropiei materialelor.l stratulu i Iu brifiant . se rcalir.?l de lubrifiant ce trebuie iutrcdus in interstit!n J'tlllf."i ~'. Fcnornenul Iiako-mecauic al Irecarii til' rosrogolire estc cxplirat tot priutr-o rrccnre !If! alunccare.-I/////lfi} tatii.ll.. Frecaren de rostcgolire.ii de rostogolire. interstitiului. (4.'n7. oeea ce.1. Aprecieren cantltativa a l[. pelicula continr a Je lubriflant se form1. mai mid..L7.t::t.1.ibili. existtnd .}trf'sluni n~>lth·e. hidrostatica san gal. suprafcte. daroritii prcprieth'[Ilor c]f'lstO·I~Jfl5t!c:. bncr..f. La II11gerca bidro-gaaostauca.~lhli rlc mnrerinh Contacrelc dinrrc doua corpuri perfect rigide. unul perfect elastic ~i un corp rigid (.I' FrecEllo.t8 raza ckm('nl. .Ill I'I"acLic. Fcnomenc I cstc calitativ similar si [n cuzul ungcrii gazodinarnlce.'ltcaadmit "jlJ"esiuni neg~ltive". srnt ariU.1. pentru :V =.~i priutr-un efect static.!.Ipl.tte ill fisur:t '1.\lgii ccuapa continuitatii ~i cuajja destinderii pclitrope (in cazul gilzeIqtJ" e Aprccierca (. se tece dctcrmintnd momentul de Irccare M ( care cste: iLl. Conditiile »ccesarc .prill deplasarea sup].. lIt".a unui gradient de presiune in intcriorul stratulci de Iubrifiaut stnt: .ill uncle jr:-ste = t». in sensul depjnsarii.l ponte n-nlizn pc JOII~ ("h: prhttr-un cfrct clh1. : .:<i.. 24. un corp rigid co. ctt ~i capacirarea de aderare Ia suprafcjele solide (onetuozitatc) . "1.:.te" gaeelor ?_i eil ~('{'.§.. tmprcuna en diagramele teneiuni . . de *i defcnnatii clastice Ia ambelc clemente in contact. Aprucicrea cantitattva J.l1oillcTlului iTeciir. dtfuaoare.il fit: exclns 17!. _ \-aTla~ia (.2.deformatie.111 brifiantul trcbnie :. frecarea de rostogolire va fi: p=LN. altu~ perfect pla~tie. tn 1l111LaF de lcngnuc}. Cnuritativ.rii hidrodlnamiec.plasar8. (4. rcaclvare care preainff greutati rnatcmatice fcarte mario De aceea.fhlid.1 . cit :. lonna .sa existe 0 viteza relativ~ intre partrculcle de lubrifiant. in conditiile unej curged plane.:. ru J(.5.attt pe baaa ccuajiei de nuscare a fluidelor vtscoasc (eClHl. sectiunii transversale a spa.

_ vtscozitatea sc exprimii conventional p~in uuitatca de trmp uoecsara scurgerii unu i vnlum det1"rmifl. Cum structurn mnleculara depinde de temperatura (Intre limite Ioartc Jar~l) :0.Spectiv ~: dv.lrl1.Ja limit.u-~ 0 anumita jnte_ractiunt: m •• cane-molecuhw1u snpra[e~~i(Jl. In mecanica iinl prcdomina ungerea miXL~ ell preca derc ungerea l~ limit. asa cum s-a s '. adlca: = 1.11t:il~ ll(e de ungere ale Iubrifiantului. <I.ndm'..j 'i Vi~ozitatea nnui Iubrlfiant depinde de natura chimica..:mpe-ratu~.J ? '=!L p ge nurneste viscozitete •cluematlcti: (01) < ~ sc produce alunecarea (~A8) pure: 11> 1. 0 u dOlla gnLpa 0 ~ollsti[Ule PI'Q)?~'let:1~i1~ e~ dau mdicatii asupra posibilita~:LIm cleo.Jt de Iichid.1.:. iar dace r.t~ta au ~OSl~ de asemel~ea. ~i k stnt constaute pcntrn un ununut Up de Iubriflant : T . '1. ~. Pentru a cxist~ ffccar~ de rcstogollrc puri1 trcbute ca.47) ~i (4.. stabilitatea chimica. Stabilltatea chimica repreaintd un critcriu .a~za agcntilor agresivl din lubrifiant.n~ capitolul Z.eresimte 1<1. de (fig.L"l{]11 (4.a de 2O~C. <L..!l unde: . La u":lg-erea fluhl~ pot aparea u1iU~1COfOSIV-!J~ec~r.pc. ~I se ana It distanta d».:. ...41l. tutc principalelec:'ii pcntru micsoraura . prin care sc apreciazd ln~sura in care Iubrifiantui t?i pastreaza proprietatile sale de exproatare. clUdura spcciiica ~l CO.COCl. term:c~.. ~'lS~~:oZ_ltatea r('-'pn~l.1 de presiuue (tnli'i) limite rna] resutnsc).at. !.~ ungerea III xl~.1.dori~care contribute. A treia gl"llpfl s<' rdedi Iii (. Intrc viscontatea cinematica ~i viscozitateu in grade Engler ("E) exista relatia: \ = O.C3.mUCEREA. = va L r uxlstn rostogclire eu alunccare.ub~iant ~i_ ccrpnl solid. I.Itura 1a care tl}ciul inciliit intr-un vas deschis se aprindeJ. protejeaza suprafetelc ont~~ UZU~II ~l cQllt.a_ fQ~ei Interstitiulm.19) <IF dv -:-=-=y~.h"..te de: punctnl de inflamabihtate (ternp. aratato Ia capitclul 2.-zcc din (.moleculara medie (dcn3Hate~) a lubrJfianntlu~.0'731Y"'J::.nbu~e 14 racirea accstora.) rezulta couditia rcstogolirii Daca.aC:I:~te cfornn-l stnr date ue relatia lui Newton' obtinuta pe baza stuoiului frecarii in lubrifiant. valon relativ man (j > daN/em'). UZUf\1I .tC:l. dec! cste reznltatul Jnteractnmn moleculare dintre l.ozitatca .aprem:re a acc. structuru ~i greutatea. Smt cxceptare uuelc aparntc Ja care actiunea for ~Ior de rrecare ~eterrnina in. va fi : so masoari'l in m~is. In nnele (.m:ilatii ::.tac~.: plmctnl d~ (_:ongclare (temperatura la care uleiul.:1~Jproccsul de lucru.no.'" (H7) ~il. Onctuceitatea reprezinta capacitatea unui fluid de a forma.. ll.21-S~tICl1lj p<:-ntm 1~£ll-l lui ""~'. 70(0) urmhtcarea 'relatie : ·f)F=A.21) €.r.>t fle egal ell mcmentul de actionare.'r.li. sub ac~il1nea propriel sale greut5!i.antull~i. onctuozrtatee ?J. .~~:H. Influenta presiunii p asupra visc. Proprieratilc Iubrjfiantilor. :-.rpentru -!l ~m_e:':'15l~Irecarc de alunecare.Jt<l..!. . /1. Inprima grupa intra densitatea. care. Formele de uzt:ra ~i moda= l1.temperatura absolul~.:~~~~:..pe .ECAKIJ:}l R. calitatea Lttb"if:~al~fl}. ior~a 'de frecarc elemen~. J_ndl r C!ct. IlU mai potl-~Q CUI"gc in mad vizibjl).0" J_~ + l'l~.cu aJutorullubrifiar'~ilo(.mta reacjiunca fIuidului Ia scbimbarca forme] 1 i VIH-. aceasta cauza onctuozitatca estc 0 prcprietatc indispensubila pcntru ca un Iichid sa se ponta Intrebuluta ca lubrifiant. trelmie ca fort-a rezistenta Ia nlo necare 1. Ia rcducerea uzarii stet: Iubrifiantii 1~J::!J~~et~rede5~:~:-::~ uugere a saprafejelcr : cuptul de materiale .. 4. 17rcc'LJ:t. este str-lns ll:!gaia de cforturilc unitare tangcntlale din Iubritiant In ca~ul Iluidelor VI:.ollllxni!ia ~i conCenll"~tj(i .S~ deplaseaza ell viteza ». .:IT-tI1·i..~~. care pot Ii Iichiai. sau Ia ImutiA_ponte S3 ~p. . l'"n. gI\Z?~1 Jl..Lin¥a rolul ?ea micsom frecarea. .EA Fr't. Dill n::1afiile ('1. • '. CAl f'ENTRU MlqORAR..U~er~~ ~u~raf~t~o~ !)l. Din.. 2UOcm3 de ap:1 distilata Ia t. Din cam.': 501 propnct~~ilor lub:ifi.rescaza in procesul ungerii stl1t \'I~ozlt~[ea. 50) 2~2 .. gradientul de \:iteza.1 ~i aparc desiglr! frecarea in regrm uscat" ~~1 mlxt. in principal. r pure. conditffjcr cinematicI..liltrehullltftre a 111bnf1<UlLlllm l?1 ao(:estca 51nt d<J.'i~lZI. exprfmarea conventionala a Vi5COZ!t&ii~ se race in grade: Engler (STA~ 8'71:-:-~8! *1 ~(~ define~t~ ca uu raport Intre timpul de scurgcrc ~ll sccunde {pria orificiul calibrut al viecozimetrului Engll'. punttul d(: ardere (temperatm-a 101 care uleiul aprins continua sa ardfi de la sine. dA ' d'l- de uncle cfrwtHI de frccan: este (•.O. IN . i!}~'ers.!!! d. ~urlita de intrebuurtare a unui Iubrlfiant coincide cu timpul in care acesta t~l pastreaza propnetatlle fizico-chimice. IU mujoritatca cazurilcr de: In funcflon~re a aparatelor.c~ de . ~ . care .. l. (are inte. mOfficlltuL renetent ln rostogcllrc s.C poate uriiiaa (la tcmpcraturi de "'-00. ta~a dF rntre doun stratur r de Iubrifiant.'i~I'~teJ~cier:J:~~~= :~~r~~.t d~ lubeifiant pctemic aderent pc 0 suprafa~ii. estC_. uncle: 7] este vlsccaitutea dinamicf {i '0(': mascara In l\'5!m3 sau n ICGfs/m~. La no] in t~r:i. "'.~lll fenomen m:dorit.:~ub tonte aapectele sale produce usura.dlCaacele proprietati care influcnteaaa visccaitatca {'1 den. lj Raportul dlntre !ii densitatca .t. dA.sa fie mar mare dectt fort a de actionare : F = "N > P. Pmprietatile fizlco-chimice ale lubrifial1-~ilQrpo~ fi impartit~ m trei gru. .un stra.3.r) a 2-00ern" de ulei Ia temperatura expertentel sl timpul de scurgen\t~ s.

ca o1ciuh pI.iti. d~formatii pe de 0 metria ideala a suprafetelor parte.:onst:n.r::: comporia din pullet de vcdcre .acoperite {j)rin scufundare sau ell pensnla] eu 0 SQIUtlt de'toluen ~ietol.u.CU1:P. ~ stratul 'de lubrifiant dintrc suprafctc rrebuie sa fie foarte subtim . cazur-i. I~ ar Ii strain de once impurit.ind user pc suprarcte : de aceea sc intr{lbuinteaza anicstecuri de uleiurj animalc.pl. dat~ aceasta din urma este nnpregnata cuigratit ..g. se face periodic. Ia 1.at uzurii mai bine ueclt aItej". ali 0 temperaturii lie congelare Fourte jua~.Catii ~il..:areigrosime nind Jace Ia intervale mal mari): Ioarte mid. punctul de vedere at micscrarii frecarii i uzurii.t~ -sc ~ Intructt cantitatea de lubrifiant este fcarte mica. sint . accste cazuri :.50 da!S/r1U:Il~i.• 2. I pe de alt~ ":11 (tad\' abaten de maCJD~ ar exista ~<. fnsa se oxideazn repede. este.~ mlxtu. deville nerationula.1iJi Dad ·1.l~ll)r din I.fetelot!de .111 interval care variaza pentru aparatele obisnuite 'intrc 1 ~i 2 ani (Ia alte aparB.fetclor in contact. sau parte. 'pentru a. In conditiile reale (it.a"a de molibden Pentru .00 .ta. experimental s-a constarat cii o':'XISt(~ anUIrlltH cnplur i de uiatcriale. a... sllyrfl. presiuni ~i automat va aparca un regim de frecare uscat.:i. Trebnie mm~tionat din unelr. conliguratia si gC(J~i microgeometne). rru marl Irccarca : din acest pum:::t de vedere un rol tnsemnat n joaca ~i aspentatlle supratetei (de nceen rn unele cuzuri. de annifricpiune.1f1.l1 pe alamii.lucru . d Ia iar h.taa rupere pentru l a impiediea contaetul direct lntre supraletclc solldc. f~:Lnction31:c ~ide eonstrucjic a lagaTXlloLsitueuile Slut iosS diterite din cauea uparitiei reglmunlor de freoare mixt~ 1.al~ixilor "iii a crorilor de prelucrare. : pentru 3. Iagarele pem:m virfuri. sufirur.3xel~e ahmerarc ar Iuncticna numai 11i rcgim de fr ecarc rluida.l. ~fl fr~c:itrea·ll)..Zi$tC::r.:J.8 l'Lefcr:i func'[iouarca in regtm uscar.U bisu. {de ordinul ~J.~ valori Ioartc man {de peste 2. 0 compcrture huna arc ~i cupful metal pe mesa plastica.. ~i:nd presiunilede contact acinI. iar pentrn presium foarte marr ~i viteze mici pictrele pretioase (rubinul. ungereR. pe cind uleiurile minerale. iar penrm miC~Qrgrc:a fr"-(:arii ~\ uzurii sc msrcstc duritatea superhciala it sup.ra. int. maien. dar ~>. cure ". de exeu"l. minerale si vegetalc (ulciuri compound). trebuie C. care 1n~cpl~ncs. presiuni foarte mid se folosesc rcnteie. 1<1. C1Jp1111 cit flw·ttfial:J prceinta 0 deosebita irnportnntn din.5co])u:ri sccundare. a::. a .pelicula de lubrifiant trebuie sa fie f(lark [C2. iar elastice ~i lubrifiantul 245 .i. 0. agatul Matenalele prezinth 0 impor+anta de marc ~i In ungerea fh. dimpotriva.cmai bine condltiile de mai sus.ct. pcntru :n::zistcnla Ia oxidare Jll~r~si pentru a [amiIw strict Ia lccul de ungcrc: trcbu ie rncntionat d -nleiurjle animale (de: case.. prezinta 0 rezistentu relativ mnre ra oxiuare.uugerea nu nre un caracter contmuu .rmicE. .001 _urn). intructt uleiurile obismute nu rezista 13. inl.limi"lli ~ chiar ·mca. nu intluentcaza cocncientuu de Ireeaec .ia bgil:tului e-ar asigura.c.:an~ se executa l:±~Stul nu le-ar ii necesera decrt reaistenta mecanjca pcntm a suporta sarcina.5. micsora tntinderea uleiuluisi oxidarea lui. "\ib:'1:~':. tndeosebi.' bronz sau 0Wl1.ement::l.I viscozitutea lui S~l fie midi pentru micsorareu-frecarii.-..v-suprafata se nioheleaza ~i se polizeasd}: .i. In. derormatlllor daeorate fncarcarli. de copitc] ~± vcgetale (cc maslme) au 0 buna capacitate de a [amine in loccrile de linger~. c..

toate otehmle trebuie supuse unu i tratament termic do detensionarc. fund folosite numai in cazul unor soficltari reduse (dlJ cxempla la lagaTe1e alimentate sub presiuue]. In _special de dl. presare] sau la rece : pret scazut ~i sa nu fie deflcitar. datorita continutului 101' de grnfit. tungsten crc.U termochimice [calire.J:e~!.i..). l astfel fuclt usura IQr este dccsebit de rtdusa. cu stratur! supcrflciale depose prin difertre procedce (galvanice. care f:._ se mcntloneaza necesitatea unci o~~ ra~~1 periodice de curatire a graiitnIlll care . nkhe~. Dinrre matcrialele feroose. pe linga cornportarea buna la rodaj si Ia s. snlflzare. cobalt (excmplu mconel. Pentru lagan~ln cu gaze.~enale rrebuic mentio~t!i_ slabu rcaistenta III ceroziune ~i propriet~~ile m_ecamc~ scazute.1.>1. cit ~1 caracterlsticile mecantce.sten~a lu Uludi ~i corcziune : afiuitate fata de lubrifiant (pEnt~ fcrmarea peliculei) : capacitate buna de rodare : comportare buaa in regimurile tranaitorii : ccuductivitate ternnca bun5. ~i coeficienr de dilatare reclus: grcutatc specified mica.tilc cdc mill bune dintre aceste materiale lc prealnta c~mpoziFa pe bazii d~ stamu. pentru Iagarelc lubriIicate cu uleinri. Fontele. posi~ilitatea d-e utilizare a acestor materlale este redusa.}.'l pasrrea7.. Ojelurile nealiate sc utilixeaza adesea ca suport pcntru placaeca laga~elor cu ~ctale ~u materiale duro. care dunncate au proprtetaji de trccarc buae In contact ell nlte suprafete dure. ~~t?r~ta c~fi~icnt~or. meta240 . ca Diutrc ma tenalelc 1MJeyoase stnt l. stellite) sau a.coroziune si asigurl diflcil 0 fiuisaro :lnalt~ a supratetei.liajc.de molibden. S~ ~Itiliz:eazj insa pc Iarg metale # al. Dlutre duaavantajcle acestor m. cemcntarc. ctelurile ncaliate all 0 utiliaare lirnitatf ca material pentru Iagare.iafl> dure ~i rejraotarc pe baza de crom. de peste I OI)Q°C.cmai ales.:i~c _impusc. Datorita dificu. . materlalele neferoase : materialele metaloccremice ~i materialele plastice.:1:loneaza impuritate.Propriet.iile de Iagar ~i aliajcle u~re.a. pentru a usigura stabilitatea lor dimensicnala. prealntd buue proprictati de :mtiirictiune. In plus.Cttcva din proprietatllc cele mal impcrtante P"'"care trebuie sa Ie indepllneescn matcrlalele Iagarelor stnt: rezistenta statica :.u/praindlzi.itaFLor de prelucrare ~i din considerento cconomi~e. de dllatarc mario apar probleme priviud compensarea dilatarllor ~l distorsiunilor tcrmicc. stnt susceptibile 10.scnsi0 bilitate redusa Ia irnpuri~ati ~totitll capacitatii de Ingtobare a particulelor durc care ll!itrund in spajiul dintre Ins si cusinct. nitrurare s. Proprietati supencare preziuta ~telurile slab abate atlt in ceea en privcste comportarea 18 alunccare. Principaleie catcgorii de materlale care pot fi utilizate pentru constructia Lag.1rg utilieatc. 0 tmbunatatire a proprietajilor este posibila prin tratamonte termice SIl.hclor stnt: materialele teroase .a duntatea pi:n. chiar 11\ couditule unor temperaturi ridicate : feJ. sudare. bronsurile.!J: de preIucrare la cald (turnare. Pentru lagare!e CIl gaze se utilizcaza otdud incxidabile martensittce. decarece ele nu au proprietati bunc de Jrecarc uscata ~i fund mol ~1I prelucreazf grell la pret:j.a temperaturi ndkate. cum ar fi de pilcta suprafctele din materiale ccramicc. U{iUr!I. SI': recomanda indC?sebi £011te11': pcrliticc cu eutectic fos~ros. Aceste otelurt au propnetati s1abc de alunecare. In «azul utillzarii pcntru Iagare cu ~ilZC. fostatare. Trebuie sublinlat d.'1 Ia oboseala buna.')e Interpune tntre suprafetc ))1 fLr. care aSlguri''l. acestc materiale se _faIose!.). compozij.mensmni mlci.

ruici : maselc plastice [poliaruideic}. ~i pe baea presiunii de contact tn acest seep. po. cornbinatiilc de 111.Li tus-cuaiuet preswpune mcntajul cu JOo'.. Se reccmanda Ia viteze rr:iL"i ~i medii ajustaj .const..SC hure O. textile (te:s:tolil).sibiHta~ii sistcmulut mobil al aparatnlui.l~unlWL"I: 22' Pentru calculul.-. cu Jnarea in COnSldCf<tri. pln~~tke ell fibre. L~.It-:'-=~.? marl aiu.".i a presiunii. stubilesc din calculul fusului pe care H sustine S. din ecuapa de echilibru pe vcrticala admittnd p = P.2-. ..It· uncle rlHIllltft: (4. valoarcu prcsinnii medii den ..r (jC~. .ecamca fina.:il'doclfindncc se uleg tnh~:n-ctie de .11j_ta I~P(05) d~\l~.' }.i cure cstc eolicitat Ia tucovolerc..?lcC"~intde impuse aper..rt > J ram.1.210 .sdc de repartiz. de uceca. rezulta: p =~ liN sin9=~.:.'1"1! uzurii.f. 2 O)da"':. corespuuzator couditiilor de exploatare.. ~e tntrcbututeaza: bronze! pSLltnr sarci.'1.. . Caklt!ul Ia prcsiune de contact ccnstituic 11)1 critenu simpliffcat de 1)1('t'11.ni man stvitezc mcdil : fouta de :Ul~JI'j.54) Dimcnsiouarea Iusului Sf: I~(). corindonul.g.!. Fusul se poatc rxecuta din oteluri tramte tcrmic.' a vltczei. astfcl cA tensiuuea de incovoiere am. micscrarea . prt sill? d9~pr2! = Pmd!·.2.I d " l. Fe de altrl parte.S ~i 1. practic se ia in {:pn~lde~are pnm~ ~!ternatJ\·a '~'. !_ = 0. Incalzire.ue determina ~i Iungimea fusuiu i.garull1i.(-!r) . Dlmensiuulle prmcipate ale 1. fie o repartitie cosinusoidala.an~a presiuuii specificc tntre ~us iii _cu~in~t. safirul.J. Alcgerca tolcrantelor se face In sistemul alezaj uunar. Sc recomauda.)t~ efe~ctua. Funcjtcnarea genernla a s-ist(:!m~lll.?l viteze mici ~i mutenalcle rnetaloceramico suiten~"lt('. . Este lusa nccesarn protejarea urborelui contra coroziunii si. ajustaj scmilitcr (jd1. raportmui: ~i (4. in n.2.53) CR Iusnl sa Iucreze la limitE'! 13 ambelc solicitart.~taj Iarg Ob2}. _S~c!. 4. conditiile mentionate anterior.Il'~" (02 G. din rclatia ~4. Pentru cualnet (bucsa care lie in -rcatact cu Iusul suu ClJ pivoful].. La calculnl lugaru lui t'llilltll'lC so arc 111 vedcre. cea a Pl'Cs. Se (~llnsc~L."i. . preslune de contact. Calcutul Ia tncovoiere cousidera Jusul (fig. 11-t. iar la vrtezu 1l'11CI.iJ.Z2) en 0 grinda tncastrcta ~II urbort-.::. Ultimelc mater-inle se comportn bale Ia ungerea cu apa ~i realizeaza o r!'icir~ lo~llla.M~ p_! 2 P. . jCJ): la yite7. . OnLL" (06) I'~t(. dar peneru (J preclaie ridicata. tu general. ell 0 sarcina ccnccntratn Ia mijloc.natura -. Oclata calculut diametrul..i prccialei.fllltctionue ill cazul frccfrf uscatc)..5} ~i plll~imILl-sc :Q~ldi~~~ sc po~ne determma HI. poaitia Iagamnn in an-aunblu :.. diumetrui d ul accstuia nr urrnn siJ fie .3.t~ I HUlL .{In porulrc ~iin . condlpilor de Iucru .5 ".omidcra. 6) tum- da~ .~IC~ uzuru fil~d dt punct de vedcrc calitativ asemanatoare CU. cu Icmn [lignofolj : lemn presat ~j caucinc. agaml ~.en. Calculul lagdrelor ciitndrice radiale.1 diametrul Iusului.: 12 .53) HapQl'lUl so alege couslructiv . vulorile optimo Iiind CUPE!D.uulu' ~i in concordauta ell. Ijt'.. ~l. Gal = (1.54> n~7..-"'" !. in general.. rch' cu u 11 diamotru . lhc5.: picuelc prctioase (rubiuct. Pentru fusul cxecutat din otel se r .lib::.. (l!1. fie ~ ~~l ar ti ie uniforrn. peurru prcstuui Ionrte.:151.:}iuac pentru presiuni -. jda).baza relafiilor (-i.. ungerca acestcr materiale se face eu uloi. In rcgil1\ul de freenrc nscet.~ de n nde : (1. unde. . .<l.) pentru lag§. man<l~· i..

: (i.illlocuit~ ill re1<lpa. u. n aeestct suprafete. De aceca. fiind cea mai aprcpiat5 de realitate. xottnd prin (7l: uzura dupa. 2.·0 dF = 2f!l\T ~I)o lliV= 2?}L\2 A.59) Illltk = ~t-t = 1. ell joe Fill' .=2\~ . S~ admlte. ucrcdate.6. fig. = 1: 1.: M.r si se defectueaza calculul.63) " f-lll ('.I.arii) Sf. IT = p".:.57 !ifP deci = II.. JI.6<).0 era de asteptat. 261 ano .11 !J:rI'.27~.l.oJ. pentru trecerea la o U~. 4.La !uIIUr!ICnOl.11) sau pe proiectia ortogonata loneitudinala drl"apt5. tJ La Iusurilc rodate. 'O'Q ell notatiile din figm'a.::l.va fi : lI-'1. (1. 2P ~ir ' momentului de frecare da : 1..7..ascsc in rapoartele: M. Lrebuie de. YdF=2r\~TiJ.21][J. pentru cele trci cazurl considerate..rtd1p. ccea (. = Pr sin (HI) adica.":rP. Compartnd relatiile (4.i rcdat Jfi =zr\~ . ritmul maio acccntunt de uzudi.'rP..60) ~ntr~dt unghiul de frecare este mic. c IT Momentul de frecare In acest caz va Ii: n {:/. 4. rodat.lll~ normals dclucru . .57: 1. !"~1'1 nerodnt.£ Rczult'5 prin urmare ca .rti~arl:apresiauii specifice I.. ca Jrecarea tntr-un fus nerodat estc mal marc dectt in 11111.. 11au zonelc in CLlI'C presiunile speclflcc stnt rnai rnari. 2 nude S-. (4.~~~.2'1. uzura maxima (pe direc'[ia 'ind.58) Pm~~ = care.=i. c) ~i p-in U"'~.ulU. inlocllit p = _!!_.t-5 en pl'?!ilumlc sint reparttzate uniform pc . momcntul de rre<.1]. se ponte ccnsidcra ca sin'lf' ~ tg 'P = r..24. 0 anurmta dircctlc [directia ab. dcct ~i a uzurii.61).a (fIg.uprafafa semici~l lJrldnd mft'I'IOaf. ~ 5L1f)J"af:~.pa~itrl etapa rodajului.I<e!la.3).:. = 1.i11i. poate sene: Pc.rc.:p. = 2ya{&Ip.!: . 0 lege de vadati(: cosinusoidala a presiunii de contact. Dcoarece fJ:=tg'P.PtldY=.~ Dad:" sc tnlocuieste (07) P.).fJ-:r. In general.3) S~ constata do.58) ~i(4. 4. momentclc de frecare se g..62) Ar. Sf!poate considera c5 contactul nrc Ioc dupfi.: ill. (4. M.~~os . (4.2.P= unde s-a notat (i. ~L prm urmare: t. t se Iacc pe baza nprcx cierii cocfiuicntului de Irocnre (tab.1P"=fJ..re . re:. Diterenta dintrc regimuJ de Irccarc use_:at~j Illl. ca.

~"2 = 60' mlnirna: lLEllnrl senrna dimensionare. C cmr!.i r= albi calc..a:.1IT1._)J.m.65) J. materiale fuartc dure {rubin.65). unde: P este forja radiala totala . )[daN.1tcnplu dol':'mate~jaJ ..'ii a anumita stare de 11ng~rc."!!.m.v < ] m. Iorma ciltndrica a lagat"ului cstc uistol"sionat!'!.ndell. prin Irccure.. (U?) r s-a. ~. v . tW.iii IlU file pren marc: . In acest caa.>1 Cl:4 degajatal.ntl in caIliIHa rtdicfnd te~peC"atura.. introdus "in em. ' tn101~11ifl(1 viteza pcrlierich In raport en turatia si raza fusului. l mIll "- = 000 .·l ~~~~~ [da)!· ml~].~i!...!.~ la.:-.iI pcntnl gabarite mid.l OSC 12). ~i ~ezu.V m~mit .ului ~i_ ale rilru i vulon admlsibile stut decor{aport CII t. = 1-'fl unde raza nu ~ 6~~):~O= P. eonndon). so vn cbpne: ». Iungtmea duce Verificarea Ja tncalaire lot Ia tm~"'. (are Inviegcrea frecarii estc: con- .('·tlOnalii a Ini 1\"'. Lagarde radiale ell d < "1 rnm sc l:ntr~huin~e.gil[ <"st_c n~cc. 5(: tnlccuiestc in dai'\!qn~ ~i » In mis. [caKm. Din canan poslbilitaeilor foarte limitate de ungere.r" »dica de ln pnterea l:e revine unitiltri de supraIll. PC~ltru a putea Introduce direct valoarea cocficiencului de frccare se eOl\slder<~.on.wast .' = t. JY (<. eenilibrulul NI.L.viteZ:L periierica: .rl3 se f~c~ plecrnd de la determinarca putcrii specincc l~l~rdllt. em:!·!:.1:1 poate conscmata pt':ntHI fate i.lii1ule de racirc ale Iusului considcrat. Pntf'n~a a [1181]1111.. tnca d~ la p~c1~lcrarc.":. vertlicarca Ia tnctilnre S~ face P'-' baaa acestui produs: ' = _0 aoo "[1.s=.65) poate senti ~i. din bronx.6~) rezulta lnn1::imea minima :.frecar-opl~~~~~~:n~:du~:)eu pcrire:tk:~ m:k:1. [ar cuztnetul din ptetrc prcticase agat . ccnsumata umle s-a notat prin W raportul: \. 80)[ da~ .spr:cifidi pentru n.necesara a fusului pentru ca solicitarea la !ndi12:irc __ ..~'(a asigurarea tcmuc [intre catdmu care este: inc:i1h:i. pentru Il 1r. produce grtparee. s-a notat putcrea t.69) unde prin N._. t.H !}i Itl ~fi'['~in1.lI~ ('. Iusul se executa din.nd~ri''']ul lie...OJ> produsa :.r.i'''l!J.coefieientul de trecarc.. = Ft~ = P"'"t' ~dil. iI V 12:.i1:m2.. Din pn terea .TrlOslulof_3 Vlllorll.66) " de unHi'i. diauietrul criflciului fiind marlt la im:C(lutuL I... rezultted: . CU11l pu terea se tralldm::.1 orifleiulul am 2~3 .ll~ ~Islfel dep(... de scule OSC Hl .V. .L mlna~ cocficient detacalxire _~ll'u:".c pno.."1' de produscl p.tile dLC m'isurri.. frccarc ~\'f.aH *i 1. fnn.•~ (1'. p. II mod pi act LC. se recornanda: {P"lJ-zl)~a = Pcntru Iusul dill otcl ~icuzinetul _ (40 . - = !1~ }~?-=~ £ = roC nIl = {!J.otalii... d~r ~i_pentnl a mi(:~of<t cit mal mult momentul de frecare.- Relatia (4.m]. (4. (otel snfir. Inloccind rezulta P"I -1i (4.jl'i. fUSWUl i. Po<! (j.dm protcctia longirndinala drcapta : C<1lCul~l de Nj. (<7Q) "Tt1.fi P_...")0" ' !n I"-:ati:~ (4. 111/SJ.. . p~l't~n 1I~1 a.

-"'--R d d."i-anctat jocul orificiulu i lagarnhl:i.i . .82 ~ ~"l f' "Illlt:l<:l.3).:':1jcullll laS'i1l'lllui.(n~.'76) &+~ .5 Be ponte scric: R'=II?-~i'-I-(I)" »s=] B (A) 1:-'f. B ..erc avtud raaa It eu notatiile din Iigura 4. (02) de : Ji """ 2ElE'J. rz&. cind fusul fUllclioncaza in rogirn vibratorlu...lll!.. =--1 ' 1:- r. verificere cu rcl.8/x 'I".. se poate determina cu relatia: d = ~..!.. S"iHQ.gftr ~i [1'11111..cj. cit' elasticitate ale matcrialek».lfuJu i cste lifnitat:"i.l~' rflre prin .1) pprt CHI'C (ace se (ftr. Dimcnsiunlle principale ale lagarului (lli'i d) S~ stabilesc constructiv.. ejcmente}: ndmisibilh.][ llentru d/J It . = Ii ~~ ~~ _2-" Ii d 1.cclor dow:..tensiuuca VPEI.. scctiuuea longihHliJ). De aceasta trcbi1ic s!l.ultii 2 2 _!_=_3__~ ? d dD' si ~=_i__~.. Pre)o.l= de balansare a {usului in la. ·U./'].l In l. uuch(HI) -.upLlllrnticr. de arcele oj. Rnza de curbura echivalentti F sc determine ell relajia: ".. I 2 2 }"!:. se tint!.[lmt'o cunnrea ~(Jclidl)l:I~llllil Jl:"lILl IlU L!~l~1 . 255 1 + . gl unde O"'~'" estc viteza n.15 a orificinlui lag. . sc objine I {2G _ Di.atia lui Hertz" dctennintndu-se tensiuaca a).J.im~ pentrn un contact teorctic punctiform: Q rt1.:l<''ltiva "~axima care M~ obtine ell rclatia empirtca 8.' . cstc ruodulul de elasticitate echivalent (E" E2-modll- I? diametru 1 (01.7.. In unele cazcri.t1 R (1.2...

"".lnl'~ I'ulenlul cccstora in llaz:'i prcsiunea de contact ~i tncaleirea..~l~~~~!~~~~{l~jjh~ d~~~~ L:_Iptvotul ell suprafnta inf"ladi (fig. picsiunea Sc "cdc.uL1:!. ~l nil cstc const~lltil.111.di aceastb variape are locotntre douil limite: P"'4~ = 2:-::(1-1"1)11 P.1 ar:Hata in figura 4.78) i ~ ~~ .19 Obfimttc ~'I'. iar presiuuca maxima va uvea lac pontru p = 0 ~i va Ii .r.tWII1iv!'o a IlIO:nt!n" dad'.7 _ SCll!3Lll. l mm f 'II' '1.1 ". prcsiunea specifics 1> se considerit..\IIW: P ().z.~i \~~~l)~~B~~·I~~·~l~.·'). presiunea speciticf Hind teorctic in£illit~.i1l 1:U '" pr.ll.~~~. In1:r-o :prim_a apro'. Io-ta elernentara dP.tl1~~~ ~ I~.1 se noteuzn cu dA arla supra£e~~i -e e.. U~-l'I'IIJI fl~t1ra 4. se observjl di presiunen millima se obtluc pentrn P = t ~i este: (UI) p. 1. l!1_o.1 ~I~· rO~lll:\~.trccc: J).79) dlLnd.!!hi11l'h Iru r-un pl\~lct pe suprafata pivotulul ~l distanta acest~1i pouct .1de contact. uniform distribulta pe snprafatn de lucru. 1.[ .llui este constant.lcl1wltt3. hiperbolic P pc suprafata de 1m'! II.28.L\ = 2r.ltlid1.li~d ecbilibrul Iortei exterioare P ell Jcrta reznltata dill \. '1. )'1 = 0.'(suprate]ci rnni pU'Un durc ~iuutoma t suprafrlta de Iucru devine in«l a dL Acesta cste motivu l Illilir.1 P'iI!J~ =Z.l\rii cu prccadcrc . estc: crj rIP = pdA '= p2:::rdp.(Ir ron~~~~c r. stabilit di Ia pivc]i produsul dint rc pl<. cei eLL supra'f:lt~ de luau illc.. [11-(. II'oi"..~l) ~~II'~l~I. tntructt nceste ~olicit~d stnt nill1t mai impcrtantc decft comprcshmee ~i tncovoierea.~ ~ .2'PFi" .graIllH do vnriat ic 1..~~U utilizn]! praetic in cole mal multo cazuri.) • • 1'1 26000 JO(lOO (!.28). I'e baza rclanei smbilill' ~t' c. ["'111 ill~I~. adica pp "= ccnst. (<1.i.-(r-Yl)rll' pentru P = l' ~i pentru p = rl ~i avind 0 din.l. ~ IH1'sILlne.'. en notajiilc din 'ns.. . 0..' Studiul varia~iei presiunii specifice se pcate efectua ~..11'1' . (4. I" ILl'" ~l)t~t". DiLc..' In acest ca.2. Dacli pivotul are o suprafafa de Iucru ciruulara . }~ccad .Pe \' d? ..~ _ llt-O.re de Jucru. rapidti .". cl va.ria71l.1..-..i:lilrl!:1 a.~ I'e calc expcrimentala HI.~ .IL ol 0:. solicitarea 13 prcsiunca d~ contact se peats exprima pr-in relapa: P=~(d'~:dl)P.~ : xima'tic..w In 1~. .28. 11. In ccnrrnl pivc~~Jbdsc produce 0 uZ1Hr.\.

p 'in rigura 4.{ > Vig.i~u ~i este g.j.frompcta". dill ])1. a (4." are 0 rer.a.. fl..Sh:l!cti'I.ca. Ob-tillll. care art: forma relatie similara ·LL2AA.hil"lt corespuncator (fig.u (nllifol'miz.3..J.29.nl.. LJc~ vez-ificanea Ia tnoalairc.t~ dctcrmina cliamctrul fusnlui.e t. Asemenea cons-rocni se rolcsesc [u t.. pentrn a evita ca Jubrlfiantul sa se 'intind1i.wismdu de ~i3.1:1.j t .1:~lP(l2 CU dp. ca tn figura 4.1 ilili acecasi bucata cu..lra M! =l:. G. iiipn1Jo~cl_in('hrlJ ! de JiH:i.-pp dA '-'" ~i 2'.de racire a pl1rotilor.~re. sau in uuelc cazun.F d ~~~Ji' de tucru 1-~.82) a pivotnlui.5h! 11 Pu r:l-. oate ~i .6 . {fig'. prcsienea speclfica C1. c .r~.:ap. :Iupa mariren diametrulwi.i cflindr-ic obismrit (d. OJ car.J.lIZClt..rele »xiale dl'1.T la veri- f'. Principalelo '(01"'(0" constructive ale ]Jg.11'i.i'nd1~i7CYV are :ir~s5 valon ceva IIIai 11111. in _g-(:Jl.llp. Astfel.11 fO:r\CL de frecare :. ~.1". !1!. pentru fusurile de diametre fcartc e mici (d = 0. tude Vm ""'" 1t:. Forte mele constructive ale fusurilor depind de manmea diametrului lor. -'i'.1 radiale.a t"'CUSOn11t:. IIC:lI'C tl"eb.. de-a Junj:.t" rcdos rlin nou .ClkUhd lagdrclcr mi_'::l din aparate so poate fac~. c). p =~ = 0.enat s ell Iinie Intrerupta).r:loc.lrCO se executa run u]JJJ1{J san <Lltrrp.tran')mi~ de sistemul IInhll"l aparatulu i si Be d5 eronrea admisibim t.30. fur:.1.-~.. pentru asigurarca Iubrifiantului ~l pe :illpraJata latcrala.re de P".J('o:!~·-c(.-'.1 sllp[af.fl 'p{K..~(p. J ") J- L~nJ{'.i de Irecare. _ Formelc constructi v ~le fusuri~or ~i I~ga[elo:r ~ndrict':.~nt5.]. dyp~ etectuarcn calculclor. P!J.t.J'~{1 0_ 3y. (·1.0 ali IDEL:L marc dcctt n (m\Ulll.I)~b. 1(1{)fJ.2!l- vrtcza corespunzsitoare diametrului Jl\~u> Hnrlrice > "i'itli~l"" I rum tt = d+d!:. Dac.1:1.:i.uri d· cu .r£z. ~.~.c. In vederea miqOI. dP = IJ. cu valoarea lui AI. ell 0'<1.r(r2 3.~L. 0.!(..+! ~m/l)Jeste ~{1... p~ dr: = 2.l in ccle (C urmcaza. a).0. Pcntru aparatele care hlcTeaz~:in regim vibratonu 51: foleseste f!"!sl1'~l}1Lr.30...l...llillll. t::1 _ rl: exlcriQ..az1:. cgale se obtme M.l tmprirtindu-l prin (1'~~ rr) r~ - if) se gasC-. IJo[l[.ob~in. 1'S.83) .. .~1cu relatia: Ja !i~.1_=!_ (~.29.e dill integrala: (1-~'1' . diu relatia d= torsiene al jar pentru IRgr:...JO ~ }l""s"j"j " cnrndoce j" n dtnle c.. '.l·C3 incrilzire se fnee plcctnd de Ia momcntul de Ia fOI'~-~L de frccare clernentare: i:J.8:SJ inelar ==. b.l> rnal midi.. Fonnele constructive ale laghelm sint foarte variate depinalnd de dimensiuni.1!il_ pentru materialele utiliaare.=_~= __ i~~ 'Jr dti.CI! .:1 rerca specifica piiO'nJuti1 prtn [recare.~:lt~le-?.. cu d ~~ :I mm .M.. . cxccutia se Jnce din otel traS precis (cicci ru..~!.~rii concentrarn teusiunilor Ia schirnbarea de sectiunc. cu sclatia (1.=c~Ol"lil __:::_='.urilc de diametre rrnci(f:l'Ub 1 rrrrn] ELU -0 fonuii de .lIWI cu 'iii 1 mrn. VCrifLC-t1. sarcina lTccan".. 0.··".pWELpe de 1.filP~ curr' Ie mareste durabilitnten. luindu-se drept baz. P~("T~ -if) "" I' r:pre~iilla Cuuosctndu-se puterea plcrdu+a prm Nr=ll--IloJ. In mutte o. sellcitare iii cennjele locului de utilizare Pentru Insurile l"adialt. i .15..f. jll Iusurilc radiale.5 mm]. arborelc) si prcsat intr-un arbore c.J. .S·f"LTCk radiale . r'ifl. VCnf1Ca1"8<L incalaire S(' mal poate face .ul urborelui (fi1.'1. rl> din relatin IU4j [n construcpia \H11Jra_lXLrattl lectrice.-t .' rnmultimlll-l = 2.e_ dimensiuni Gl In fusurile ~.dOf prin nlunccare cihnduce atnr Elr:"itatl.1 presiunij de ccntacr).1-' a. Cceficierrtul U::~~~ql.2 'Fm.a prcsiunj specltice constautc unci Momentu) de tor':il~l1C'. f(lr~a c'::)J). = ~. I! < 1 rem _ .ist. 4.77) il" (~. lll'C)01n~c~ [.]1I:nl h..tt n!JIl"!c:utul de frec.a ~ cunoaste mornent»f . este.'.lllC C(i'pm.. 1'(:.t..2) (U6) ~ll~e(Wc~tc1.3 .:f-lp (" .. scm I~Llflc:~.::I. o . A rc(r2_r~) 0 ~V.

}{... (l) ~1 eventcal ovtnd 1111.>H (fig. sau mat l11uU". ' de lucru • ~j e:ilc·1l1liJ~ rill II o pl:lr:l cuainct p(~.5.n1:1 \111 UII lagar ~xial hln~plt1 penuu pivoti I:U ~•. Gnd :'u~illl'tul sc ovalizeaaa.an asiale dar put ind prclua ~l sarewn radiale crapcdiuch-.'L·tJr.i"a"cu. sail.u'casa aparntului (fig. Ungerca la_g:ll'cl('f radial. 1).) separatie a capaculul de corp.~a 1Iwt~tlk5.1 C~ liUp.n pll\:111 ~ic'.3'7). ~.3'7). de poaitin init.. 09.10 _ Ie '(I:::::tgfl"=T ~I 61=-{l·'C..ir a. capacnl aceatuia prius CU ~unlbun de corp sl cuztncntl conlecjionat eel putin din doua bucati care string fusul.'<"if cstc _Ull alezaj realizat in r. fif{ma ". aj.~t ~i prcluarea s.RZ t~ebL11e p~.2. a gar" b ". onainntul.2 .'jsesc la supraIntn d!.~1.·.e~al de r.:tl'. DI: aL~(~<3fl.l RllJUI ilor !iCC. llllllilJ~l'Itateac~z\1J'ilor'"a!fiC1.1.1.o.'cl. .1r5(.~~t~~ g ~1~p~~:.orificio pentru ungerc. Sectlonarca tagarului e.i printr-c biB'l de o~l'lpi L·: [IIII. 111 ftgura 4..11'i (foite) care sc ~.L: .{1 sc lIotena cu {.:~ii . ltlg. ht::...'i Uucori. bJ.33.R'7/ ~:. P1"ind~rea eu. mijlcace nedemontabite se rcalizcaza :.poalf' !ulot:~. dud nu este r.Ttucreaaa permanent intr-o a m)tnit~.ill('l.. '!. cuz_!Iletll! e se introduce sub tQrmrt de t1al1:. buca~l (fig.. preclzre iagardQr rilindrice.~( Jag. Se VOr 11C\~lja dlmcnsianile lag·amll1i d .:illetl)i trcbuie tnlocuiti. r1'} fixata nedemontabil Sin: Cloel am c bed t: I "' !oC)~iciu.inet .. dud prcsiunca pe bg-:l.I'lI .H -L'"-J:. uncle Ie CH(r' dcp]aSl!l"_'.f. Nealinierea <Inum din lag:<t{c in ru port' u n\lril:~lt sal! jocul dintre arbore *i cuzicet provoaca luclinarea axel urboncul .' dcmontubil de snport. Folcsindu-se principiul uctiurui independentc ~ .i. { pentru a se putea l'l:::a~a dcmontarea arborelni fih:a dcplasarea tntregulul l.:. cuzinctnl cste ccnfecticnat din pi~tra (fiG. i~:::~~.31.JJ_ • t. 4. se utilireazf IIl.31.. Fig. 4. de ~p3. ca !11 . deoarece aceasea solutio realiseaaa .ti\.i dacj.lale {llg-.o.cJ-e~·ill:ta. H'.'.ntru 5arC:~llil(:'~xiale.Sch~lllil.31.lte. .:'1~~tL:a~7af~~n~-~t:·~~~ f~~:~d ~. .1 punctului A "or fi: ..111 0 llltletllJ£l e C(:l1tI11U.l A.rMo dcgajnrc in ccrpul .1. rOImate diu corpul lagar~llui.1.35.: ll'~T~ b"I:'Ir" FiZ_ ~.5!:: i1~~g~l'fl l)I:~n efect de l'apilaril. nnghiul de jnctinare ':'1 p .?S1. 1:.C:-cf1.alt::.. la acest lagar estc posibila reglarea jcoului pmi strin· ~('rca cnpacului. dirccfl complet deschise (f1r:~ copac}.~~ spcciale. dar in e! se introducc 0 b\lc.4 .·oustrueti'-!e d" lag3.A distanta de la 1.'I.1 bucse din mater-ial sinterizat.l~lgra1'Uh.~ii.it t> !nJ'>OI·t'Lnta simplincare a rnontajului..~ sc PQ..--.36 stnt aratate solujii constructive pentru J<lg~re co nl"'lW't~ dlu Jli~cr{t care l'M!ml. neajinleren {fig.::e~e a_~i.Ul'UC H1.g~lre~. dupa eliminarea unor ada.fataFl. schematic reprezentate in fi$lU·a ".'ir sa ponte utillxa ~i 1<\ soljc~tRri ruai mari. adica tnclinarea 2-2 bt5.l.r ~" pl'afata.U dexavanrajul ca .[c. Ia care cuzinetul :>.Uldic~ti :. i in plus.d (P(lti(J. '1. lnsi1 in acest (. co~~id. La&arele de tip suport.111111.Pcnnn fU".iI.li~.J!).> _ Soll.r.. ~_y..~:!}71::. 4.lI"C asiguru in difcrite 1ll~(l1n.i in mccnnlca fm~ 1':~ \LI.l. /\c .l~ placii ~ii.11demontarijcr repctate.r..:'. gC'l'..rlltiO} ~"U.~.U ff'ld cuz.~nl (j ~g. eel m<li sfmpln 1..u dcptssarcu i until puner A.re ClI (:mi"Cj' din phtr.nle1 rcgi:Lt."oJicitatc de forte sustiuerea pivojilnr f. deonrecc jocul dintre tus ~i cuxiect devine prea marc ~1 lagiird sau CII.tlizl.1 ~I (4'.I~I' crcri.:1 uneori lagarcle scctioaate. Fig.5.la.t7. ·1..t'litlle. Lagarcle expuse lmplllltnlil(}1' iii IllCP!~~. confectionatf din una..i In c~. cutat din material tumat S~l1 materiel plastic..'lrdc pot v~\:l:"ltc n. ccie doc a efectc [nealirrierea ~i jocul] vos Ii tratate . mtrcdusa peutru prelunrea sarcinilor . . 4. prinl.~te functiona normal. de J"'g.g. adica descentrarca :l1'brJ n-lui (fig'..~1.gar.sigllr:lri Dac.~upii o pcrioada de Iunctionnre se ovalizcaxs ~i aparatul nu lII:U p. he reglabi.. l'"i.lca suporrtu cstc e:.:n.~.. .J. 1.arc .-af"t~ oJ.~). e).t ~:. cu ajutond orificiilor prncticate la par-tea Iagarului m.rdni12[ a_xi~lc: 4.ialit 1-1).~.:~rnlde jos Iu puuctu.i~ elml 1I.. plill jrn-lu (1("pbl~' S<11... pentru ca la transportul aparatelor sau 111 C01H:htn decscbitc de functionare sa se trnpiedlce clidcrea fusurilor In afara jagarelor.nd plin cu ltlL"lf!ulll a Uad! crapodina trebuie .e 'It~]ir.\J..b).separa~.C(. cu 53. face pc: dOI1R lag..i l In rapcrt C:11 distanta L dintre cdc douf lrll).

'1 Ar "11 st-t r'llnO~I'II~l: IIHIII"I.Ldl~ 111111nuII'5C ~A =t - L. nllll/. !til' ru punctul de contact dintre fi(..). care dcplasarca a(~" 8~) sa fie nulfi.. «alculnl dezax(u'ii ~i 111.. inlluentei Ye s= /II ""111("11 lIIiq('i'rrr'('(l 111·)o...89) . Pentru calculul [ui 3' ~i Y. astfcl ca ~i .puduhrii' In. Pcnt11. '1. pi rr~ rn~rr. I)ill.•. .':1' I a.( este rnic.o("udlc..89) rr+ rz cstc (·). Din relii. 4.9~) .ie (HZ) tkpmJI~ de It . dad cclclalte msirimi riunln aceleasi.= L ~rJ .-'.t.Ui' {I dczuxarc marc. 11'. _}t'U5 ell = r'lil'.9.'l~:lr (foig..:cElre sc ia tit.tllt{\ di.::r'-.rC'l .fllr".\1:11':1lnr . 0.89)' in tare.!.=~ ~ 1'.?IL'(' ~i IlLL III .1"oa d_'st.r:ill..e-ll..-1)' 'cos-r + (YL + r~)' t~n' A.+2L~\I) «. lagilL dintre i[lgt<'" fb...i prin nrmare a dcplesarii ~ hi' III ili/.1 lV] ~i N._~c)I.1) A de tlcfcl'inta !.1Ia punctului A vor fi: ~i (4.. FD = _L_+ cosy V'l + rll) tg-r jccu) axiili C\ll'ag~l·~lhli"rr~~..ll 0 ~i <lit = i)c..[e r"i'rrol· puncte de contact cu ..90) cosy +(l. ~k][~tlrk [". -rltt..pa (-1..:m cifiadric . Q11h.r~o.r.17- .rul clii.= 11+n=(..:o}..1dbJ IDSlIllJi l~ig.:1.w ~Ir ~I AI' dirk colo rlnll~ bg~m. / 1):11'. r·o.l.:lrii ~i a deplasarf 1'11111lului .~rllltl-l s-au notat L"1.' si <I=8li(2tC---:.a suprafetele inelare B If-~ " :.diFlI c1iu l:..' mrd runre a.. sc obfine s.39).lQI'a:. _ jocllri1e rr. dc~.:...::: I \lUIlI • "I pul J'Ig.'.1·~dlse poatc face estfel: t = [ncfiuarca 10taiS a a xei *i dl.O('flli"itu 11I"ld irrdll.d 8f.~~~~~.~ 8(. t .IIIlI·r.-t<> n_licliFlt dL'"II' )ac:a snprafetcle frontalc stnt preeente (fig. In ~lbsEmta suprafejelor inelarc H ~i C.111· J. . !.~e* -ISo +2~~)tc! lL ~. 4.lAr = scr. Iugatclcr.dill ri~~rl~.p:~L"aH~a tohlJ.c 1II111!tL ·~tc ~~ 11~llrlll ~ntl\' h1t.38) L. ... ('III~~ ~Il' ~~ :.'urborclc este fixat intr-un '"\ 11111.[inir. la P1t1h. {. 2L ('l.fl.llll dr II h:dllP ~. astfcl C:L.!':. se ponte aila 0 valoare lnuuctt Ul~biul . IlrrlL~rl(iilr' clnsticc s~ sevmicsoreac. c ii iJ..l. (iii: 2 fl L(-'.1 IimitaI! 11 l1i'l'.di\al.tnuu-sc rclatiilc (4.-ll ~= ~.1i1t ~i..r}'siny (~. I [.. a I.. pcntru valoere midi .f'~'III"~lil.~1) Ntltl. ('1.l. -I.I. ll'1ch vatcrilc lul Ie *i L stnt date.T~\~Cr~~.~S) rC.:iati_ilc.39) se ccnsidertt \ t I.m(eJ L se rnicsoreaza dczaxarca. se poate -r~~' Dcplasarea ~ a pnuctulul &.r 1111 t: :-:Oil b actLllllC::~ unci forte Q (I. il'. Dcplasarea punctnlui A L l:i-' to· Pcntru valori fixe ale ..I rc obtinc:: printr-o rigi..)ij. care repreaintn ~l+Sn'= .

di.i:tlului la presilll1i ridic. :In.riP. siml~li sau ell iusertic.:. lllc~l'ciln.l.t'l. .'02 mui IlIk.a~ii tcacte l:ugti 111 ~:mstruC1.oht ~entTL1Iag~r ..!\lIpl':lf~tele A ~i 8.111t)j astfel cH.a ~i til spt:!=.1\1 i.gti'i'lll tie: allln~care pnve_sc.l. cuno~cut~ ~i de .0S'in <lite mase plnsticc pCnll"U iJnbun5tii.lltifnctiune ale acestora.:mecanidi fll1. 2 . buna rezistcnja terrnica. de corpnt Iagarului pnn Iipire.l 0. ~1.:cH. 103 N{mm:l).intllun coeficient de frecare redus.c.e.l. prin Irecarc e5t_~!)J'oblomu CI'1l mai delicattt. Pentru IIC(. Dada din S\. iZ()la_r(:~l eleetrid'll?i umi ales avaIl~_3j~lee(.!.lte ~tt!1'"~le p!as~ice ail _capatat uti~i~~ri tot mal Iargi.xc~ ~rb~rcJ~i.ta du Ilj~~LJ·at\l.: + yi~.me~lc:1orconstructive ale ar:i.1.111. mstabi1ita"(~il.j. In constructia lagarclor. 1 e!lonLiI M ~\llol-osc~tc foarlc ~cs .'ia. 1.d5. ~ cons~ata ca.e~tc alc~tmt dlU.Acestea sc reflecta III COl1stll. Pcliamidele. RC7.'i1..93} cbtlne ~i (4. mecauismele pcnrru transportwj (111111.. 5<l1. este nccesar _sa se far. politetrafluoretllcna (P'ff'E) ~i pcliacetalul (POM). ~cnt~ Imb. 'jccul rclativ poate fi de circa ·fI/M' Inclircarea Il'l_giil'elol' d1Jt tClo:colit atc lhuituta de 1ucal:dl'ca acestula. prill mi. dimenionol!'t in til'11p {"turgerea" rnater.~e folos"sc j."iUl. apli<~atiii~te inlp~l·tantei:ngeneral t tn conStrLlc~la elcmcntdor do. tn 1.d~nu. penrm laganc!le din ucestc marcrlalc. Acestc matcrialc au propr..k. pi ~1. far!! tntrejinere. ~firel-o[".\!um:al{)r :~!·in~.91) ell (4..'J iar raeele Yl ~i r~ slut suficient de man. DH.lqora. ¥i sensul reacriunilor .~ . practic..lltllizeaza inscrtii de fibre de sucla. re1.re n.injectlC.dlttvi rlrim.") :lC.a. Dis.L"X. L~ Pl'CSllN\ fl. Semifabricatele textclitului sc prealnta sub forrn. sal! jeava.-=ctic.:t~phca1ii.rc'L _dupe dorinta a.ip:'lrea ~ldu~ii tlt:gajate.39 S8 mar poate sene: 2(1' 7") '"":II"'" KM=Ljtg'Y+__!!_____ <i21"'.C rccomaeda ca strtngcrea neccsara pentru d = (J . aparatele clectricc de regll!j. tnsa datet·ill. gnl.lttlde marC produchvitatc:.1. ).'?i-all gasi.dovr _l~ui de urilizare.: sc l-ealizeaz\i:. dircctiile stratuTilOl:.re. jocului axial cu I.id tnglotJatl = H' sa (I .istcnj.2) d • C~f[Iportarca Ia alunccare ~1 uzarc a materialului estemai buna II~sensei .). m<L~iv.. 2 J. s~nsihl:rjtatea.::. tn ultil~1. = 0.. polkiluida). ~tifturi sau suruburi . cuuoscuta coraercial sub dcnumirca de I. apfltut. prezinta orcaistenta buna 10.H(: phl~I·.dacd se alege jocul axial diu l. l'-TI1I.mirea comcr~i<ll. rndialii san p~ dirccjia axl~tlll.4 [kcal/m.f'r~1l ell fibr(! tic. la montajul bucselor se va asigura i"ncijrearea !~e toatlL Junguuea lor pentre ~ cvita defcrmarile de tucovoierc.. Unele problcrn~ pc care Ie ddica utiIizarc:a rnasclnr .otel nelubrificat. trobuie executatc bucse Cl~ guler. 0.Ti~. 10-3) Ii.o se ~olasc9t~ t~flO~I~ll sm1.lctii1e a~tuale carli. poliamidele (PA.stora.'i. prafde bronz.a termic. capacitatca de o Un10I.l existrud pericclul C~ la ~xecutle se desprinda guterul de corput buc.ro.e {lupa ami I 19GO. . este posibila lll.fill depaseasca rostogclirea fusulni in lag1't·r. ceasurilc de dlfcrite tlp\l~ jl altele '. Jlt· dir ·.93") jl (4. fibrele trebuie $.a.CO. cap~bile sa I'lln~tionezt:!=. Sint de montionat astfel: masinilc de birou si de calcul.tnl IJ. H. conductlvltatea tern:l1c'i v Pcntnl lilIlitarea.15 . prcsinta avantaje legate de reaistenta chiruic'l.:at((lin mai mllHcl11rllCI'blc) sau Ctl pelicula d~ alune'I.a 0 coordcnare a.' limitata la.~a mateii~l yc>ntru lag5."liZal:(:.:t ~+ 2 ~lc' T] +1"2 (4. Pot sa ditere.. !-"':t !TIul)IUj 50 VOl'Iimita jOCll. dac~ .Ele ~i. aparare electrccasnice. tcvi sau placi lil se prelucrcaza pria ascbiere IJ~L'.rLI~corc."C]). Paremetml gocmetnc poate f Iuat till = o 5 .O~1.ict~ p IUl)c<l.~ iI11d. Bucsele so fixcalC.func~ic de _tlput . Lagarele din mase plastice.. (l'viml :J.Plast.~ cos v Din l'eialillc (.. textolitului (E~ ~8. altf~.a. H x ista. ~iritI'eccl"'l.96).uzare. de~i au lin coeficiect de frecare rclativ mare (pentru cuplul PA .·Iasele plastic£:: din familia poliacetalului (POM). m. Avfndu-se in vedere' modulul de elasticitate scaaut al.±relemaslvc stnt cxecutate in tntregime din masa plastid'!.~ fie perpendiculare pe axa Iagarulni. presare.~ de Iagar. 20) mm $~ fie de (V.2).... Cuplul de mate~iale i~l acest c~z.~:~I~~~..llrg~rii. _.1 b denumlrea comerciala de U-xl. Este iecomandabila prelucmrea bncselor din bara.. = 0. diJata:r<:.a ~e dc!. care .l ma.:. Din figura 4.r:ttifio.. dezaxarii ~i dcsn'~traTii .re la pnlsarea. Pentrc 1mbuniitali-ite::1·sta?i~-jt~t'ii me_canic:~ (im'Piedicar~~. cunoscutc sub numelc de dd"$t.tmosl'criCIil}.n~ C~l1~osc\lte sub .pot fi simple suu co guler.1:10 jccul axial ~o'. De 'a~~c<u.. .aperioada.~rnifa:t>r.2.cial a..oIQ.. utilizarca unOr cnpJuri de motcri"lle sau mai lJ1tllt01' stnlturi de ITIn1c'l'ia. msa avanmje economice prezinta presarea prin ~n~ }t·Cfic.lgar ~i sc consldera . "considerfndu-se uughiul Ioartc mic. Iilnitca~i'I viteza de Iucru..Ifl r.~ir('a pr'OpfJ(!tJ~or de antlfnctlUl1l.l dcctt Ja metale (A. Progresele realizate fn domcnial IIm~ lor plasticc ~i extinderea acestora Pe 0 s[. 9(f'C.. consacrarea accstui pacagraf independent. structurf ei Iamelare se uzeaz1i putcrnic (de_rdrca ZOOo~i nmi nmlt d.5C pot utiliza compensaton.~i ilLtn\~~tt y cste fonrtc role. 1.:aarborelul ~i prm urrnarc d~ direC~l'a. temperatura maxima do tlll'u. teflon...la ajoritatea el~. . lar pentru nucscrarca frecarii III matert!ll SC ~nglobcaz~ bisulfura de molibden sau grafit.:tiI)Jl:l[I' e fiilld 80 . aparatc c~[e tind sfl urilizezc aproape in mod exclusiv Iaghre (lin mase plastice. :...lk. iar grosimea ~t1.96) 't (4. . prlll posLblllbtca.1ubfanna de fulgi S:lU tib~e.. .-uadaosun de fIbre de sbcla. pickup-uri).oomifabricatulni.l o~~. .2A. de bare.a Jagarulul trebuie S3.bucsele uiraple ~e fixcazii pnu stifturi sau suruburi.e/1m.trrea llroprictaWor de a..o.. ceea ce desigur c:l. cum ar Xl prC!sard.lni'ltll..95)..pill.'' tesaturr sau ~Lbre.:I'} radial. de oneatare al Iuserpiei.l1icehun!?... cif. uncle aparate aC~lstJce {mugnetofoane. aCCsto[ ncajunsuri s-au \ntn:prins cer<:et~ri ~l\stinut<::: CijJ\:luu (jus Ja..:re. Potitctrafluoretileua. marc. daca se (11. cu directia ~ asczare a inserpiei. decarece conductivitatea termica estc cu circa .fll.ll pentm rll~ d~inilc Iormaldehidlce ell In'loC~W. Pozijia puuctelor lit! CDr:t.ice pen...imii :lni. ~-tL creat lin 1WII tip :ll ace~tcl Olfl.i~atul placli. Iacut 11l:CC: m "ilr~. L. ca ade1. exccltnd. jar tn j-erioada de exploatare. . afara de stabilirca rnlirunilor tntr-un Inter\'~l "arc~.! <ll~ Jch'lI~lIhJ'i s~au 1lI1hz:Lt m!J.'. COUlCi. 1. s {O.HC J.a prill ..onunllce. . s€ Ccmparfndu-sc relatiile (·1.95) [ocul radial intra ius ~i cuainet.textile.h. So pot orclucra prin aechiere •...1i. de pn:JLlcr.flt..lct ale urborchu c~ eel doi cuxmcp deplmte ~l 1.

·L. I !r~. In executia practica Sf Inatc vorbi de d01.arl :illS1inute in acest dome.t reeultutele bune cs: se pot obtine prm ungere. ~ care iutt suprafa~a Jusului. fnrnle<L. n.CL}."11" c :?l d).. I\hi rrcbuic remarcat modnlul de elasticitate H"q. strnctiv. in special in cc pril'.. I"eziste!l~1 I:)..1.. cu .. UI'.l5 variante constructive: lagjnele couice siraplc (fig. posibiliratca pnslr!hii jscumi 1l'liti:l. Piesclc mctalice bine cucitate :. In totalitate sau numai Lagfircle ccnice 'Simple preeinth.4!.rii sau pe masura uzurii suprafetelor. mni ales 13 Iuaurile lung-i.te l:ls~rl! pot prelua sarcini axiale ~i radiale..S.:1 ialjarcle cu pelicula de alunecare.elft" .gi1rclc st.in snccanica tina.Ll. Q f~~~:t s~~n~i!:~dfz~~~Sf~~ ~. a ~i b). 0 solutie deschisa . 4.11.l1ui stnt conice. cuztnctul fiincl . Din acelcasi motive.~~tr:~! 1. pe 11M di~ suprafete 51:'.t.~IC rczfsteu]a Ia uzarc.oIO. Sc Iolosesc la aparatele optice-mecauice. orientate direct asupra apncatiilor m~selor _plasl-lc('. . iar ~Ldoua pentru rezemare Itt ambele capete 4. care constnu din sprljiulrca fusului pe bile I) {I.. gr:dit. en ~prietati tri1OIol. C('. Q jclc (fig.. contnctele electrice ~i alte dispcaifive de prccizic. .2 . 4. 4. se determina PI-in focer'iii III functie de tipul masei plasticc).rel1.1.riEli'ia j[.l.a lld~lK_[I care asigura rezlstenta mccauica a lagarului ~i disipare a caklurii..cul de contac:t: favo:ri:<:f:~p:bi.(l\mti. rezetnarea partlala a accstorc (tlg. Prcccdcul Ichnolog-ic de . 0.lizRrc a acestul tip de lagare.{lllllenabil lll~.i.1. forta axialfi.lnaal~ire<t compo~ta:rii Ia Irccarc ~iware a.'d.c lagjr~ ell suprafete conicc. tapt Cafe cxplica lll.:J. . Pentru micsorarea frecsrii se recomanda.ri[cq-1C~ umlt m~:Lreduse kdt ln Jag:.inel1. .prQprit. ca •. tit (II:! spectaculoash a uzurrlor.pacitatea ei calorica e acopers C::IJ un strar topit de masa plastid de 0. ~ ~i d).5.ill. gs~c de rcmarcat Japtul (:1 un ~upiu metal-mesa piastici c.i degresate sint i:ncamte O!.2-. pro:priu-zici.40. 4.hi care numai suprafata fusuiui.51)0 .:t~\i u'ibologice deosebite. cf ~i Sll(. ~i care prciau . pclicnla de alunecare se aplicll a h..6 mm.a sc face 1:1 montaj. Iusul 51. acoperirea inecrioara l11ih)J'Il'la suprCLfc-:te1o. IJ) IXLrti.cl dcformatiile mai man dinlo.1rde din metal ell aceleasi dimensiuni. A~casj. nstroncrnicc 'iii geodezi~e. Inerccn. 480 C ( v aloarca €ucili..M) en grosime de crdinul accimilor J!. lagarclc ?e prevad ell dispoxifivc de descilrcare. ca Incaznl delnnului Seu Ct.j pc snpraraja fu.'-cct.. *i p •• r ~. .. 4A I.UtIi1i.sli plasl'k5.2.. masclcr plasfice. Pulberea de masa plastics se g3~t6 lit r-u 11 recipient in care este permanent agitata printr-uu curent de aer.. Ia sarctni ~irotutii rnici. La ia. Ptcsa ndh:iUi sc introduce tn recipient.un1. mo.~n de t.. 0 temperatura de 280 . I)).1. _f<l. urmatcarcle avanra]e: ccutrure prccis1'i :I fusulni In cuaiuet. Jubriftcat.L 267 .. ~at pe sinteriaere.~le cu suprafetc cilindrice. cite ori elirninarea [oculu i d:intre ius si cuzitt prezillta 0 deosebitri importanta SoC folo'>l:l. L2.1. a). ponte prceenta in rcgim de Juncjionarc uscata uzur-i mai min dectt uri upiu metnl-ruetul.HI)m plastid). n tdfu'?Lde tnccrporarea de substante de antif~ictiu~e (~1oS~. In raport ru <. direct p~ corpul kl{{1l'l11ui (tig.. Prima vartanta se u lilizeazh de 'rcg~lla pentru rezernarea arborelui la UII capat.cste conica. undo. testt in zona de contact.3.'"<c buno (J11"FE sau POM). iar Ia sarcini mario pe bucsa-cuzinct {t'iJo.de "finn) san a unor aditivi chiroici. Gcnern.ulu~.~tabiijreu I:ElS'i~lIlJlui le frccnre J'Juidii hjorudinal1"lk~ la ""lor_i ale "'ltc~_ci :pe.1.bi.~. Procedeul tehnologic adecvat pentru aceas:t~i acoperire estc "sillte-iznrcu prin vtrtej". precum ~ipentru evitarea gripajului si posibilitatea reglarii joeului la vn.'imtm: ullgerea oblsnulta prln iuterpunerea Inbrifiantnlui Iichid tntre supraClldc de frccare. aplidi uti nrat subtire de masa plasrica (fA seu PO. Pentru cuphar ile m:i I1J nui. Up.j.afiflcate.US al mnselor plastice. entru climensiunile redusc caracter-isrice mecanicii fine.r bncselor este diiidI~.' poate rezema.multo O1.'.t:t~1~1::D~~l-{) g'ama COII.in"rll~a (':u1. reglabile.l mm. ~)~ I ~~t li~:r!:~.III alczaj cilindric. de 1"egula smgura data pe {mt:" durata de functionare a aparatuhii. '1. ~icentra- I (fig. I 1'\. 1I'l~:o. pJi"tstidl-mE!tal 0 ungereobisnaita duce la l IIILI'!}QI'<tI'e a cocficrcntulu: de frecure d(' p1na 1a W~ fai-r_ de cuplurile reuuse. Pentm hnb1..l~lperatl. d) sa~ arcur'i (fig. fibre . LAGARE: CON ICE i.. . Lagacele eunice simple.1c~o~ru:ea.2.>:auumar un strat subtire pc 0 baz.

sistemul este foartc scnsibil Ia varia[iilc d~ tcmperatu.4. datorit. dar functioneaza 13 turatii l}i sarcini foarte . Ia forte axialc man !j-i tn lipsa unor dispczitive de . ceea ce duce evident ~i 1<1 crestere a jocului radial.t. Datonta jocului mie dintre fns. verificarca 1a _PT(!. uzuri putcrnicc ~i chiar gripa]. ~ =" *i ..102) ~cnh:u micsorarea uzur'ii. iar pcntru cuzinet.')5.~~~rJt =.1i: turatiilor redu seIa care se folosesc.a).. prcslunii de contact ~~ pentru c sarcina fI~irlill. Din relatule de mai sus se obscrva d.Q. Se foloscsc la mecanisme de ceasorntc. care ate forma' l'cLntia (~...p{J.l consta dintr-o vt'riIicarc 1.empcraLlJrl este necesara 0 madre a jocuhd axial. la mecanismclc de in. La var ia'[ii in"ellmat~ de t.. /30' . vcrificarca III prcsiune de cnmct se face cu rela~i'l: p= . otelunle OSC 7 ~i OSC 8. In ustfel de ccnditii. dHite Ia duritatea HRC = 50 .I III care: Er ~:i Ee stIlt modclele de elasticitate ale materialclor fusului ~i cuzinctnhn: .1 suprafetelor srertce de contact.li".d~ s-a nctat diametrul medic. Diu cauza jocului mIC dintre fus ~i cuztnct. de asemcnca. calite prrLa Ia ut«: 50 . Centrajele..' eentact se face en relatia: ~~~!~:~:t~f::i~.1. '1. fusu l cuaiuetul se constrnieso din materiale CU d. datorita jccurilor mid dm~[e fus ~~cuainet.IOl) uude R este raza suprafejei de contact care se deter-nina cu relajia lui Herta. si cuzjnet. ceo.d Sf:':ul1a de conditiile de.Odaca cxista \1lI contact uurnei pC 0 parte din suprafata Lilgomlui (fig_ 4. . De aceea.1i diner-o verificnrc Ia presiune de coutnct si dill duturminarea mumuntului de Jrccare.momentul de frecare mal mare. raasini de ealcul.ra"Aceste motive ccnduc Ia necesitatea reglarii axiele a l'u5111lU. reactiunea }..(f~-12) . J. fcarte rmc. apare pceibiIltatea grlpajulut : executte mai scurn. . In majontatea cazurilcc.z < r) se ponte produce gdpajul. Iiteramra de specielltate recomanda: ~::.::. (ortfl. .. asttel incH Ia aceste reazcrue Ill! se ponte efectua practic o ungere.creste ell Iu.iP (tjg. :S.101) (4. . 'in. lubrifiantut nu se poate mentine pe suprafaja de contact.. lOj. aparatc optice s. pentm compensarea dilutatiilor sau coruracfiilor.J. axialli._ [j~ - la rezemarile prac tic fixe (contactele elecrrice]..2.. cJ.'11. are vaIonrca: + + (4.u. Dad'i sc Ioloseste un cuzinet partial S:l. productnd. liaca asupm iagal"uiui Jucreaza s~u:~. tnsi"l. conndon}. 4.lltfl precizle Ia care s.1. lagarele conice simple sln~ Ctnd se foloseste dtspczitivul de descarcarc ell bila. cu relatia: p~ unde prin d". :f. (.Q (v. uugere.a ru nccastu crcste posibilitatea de lntepeniTc a fusului 111Iagar. (agat. Q. ~= 8~ >. b).descarcare.. Suprafata de contact foarce !Ilici dilltre ius ~i cuainec da un moment de Irecare.tl~a. AC~5t dezavantaj !acc inutilizabil centrajul.:u.99) = oil . Datonta prcsiunilor mari.a.40.iirin~aunghiului «.e cere un joe Q radial foat-te mie. momeutul de freeare fi: (4.1 presiunca de contact ?i detcrmioarca momentului de hecate. ~6..il1nC 111. " ~p". sensibilitate mar mare la vartatia tcmpm·alurj_i. creste ~i od..JOO) (UOJ) cste coeficicnnil de frecare.anla~c sc pot sublinia : .a\.J. mcmc»lui de Irecare \'.-Mu$C (pinl ja 2 daN). bronzul fosforos san alama.nitatc mere (opel de aculc OSC '!. T30' -la rezcmarilc mobile 2 a. Ia valori mtei nle unghi~llwi 1t.-4. lie de alta parte. "... 7. Q -1.1 J? ~p" (1. L~I 0 di~tribu~ie uniforma.raza de curbura cchivalcnth . acestea hl!1ctioncad in regim uscat sau mjxt. deci si momentul de frccare !Vi r. iar Ci! jl1ll1r.3. fi: [J. sc utilizcaza mcmenrului de Ircoare pentru suprafcte sferice mici. Calculnl accstor Iagare trebuie facut.~~Ji~ ::r~~t~ c~~:fc~:W~~ ~a~~~:a~p:~~~:t~~~~ r~~~~I. pentru lucar-carea obisuuita.98) lar dacb sarcina cste radialf I'.1. undc ('. Sprijinirile conicc cunoscute sub aceasta denumlre asigt:di 0 centrare foartc pred5l (ptnn 1<1.pentru Ius. al.. C'-Idc". fig.m) a arborelui sau osiei sis2 temolui mobil al tnecauismului. Dace rezernarea se face pe uu umar (fig. caw] cuz inetu lui tntreg.ungluulni IR virl. Calculul centrajelor cor{i. datorita p[<:~iunpor de contact mnri.5.hi. 4..'. So observf ca prin rulcsorarea unghiulni x.(1"i--rzi pontru lungtmea de contact l = tl 12 Momcntul de frecare.in~ r. deci calculc.. La mccauismcle f~tal-te precise sc foloseste cuzinet diu pi~tre. tin)u.11. dec].

iulolc de elastlcitato E == 2EIE2 + este modu1ul de clasticitate ale rnaterialelor • echivalent JOlla (EL ~i E~ fiind N-! = color clemente}: ll+t'! _Jj_ <. Principulele di. b. 105) > 2·c(ltg2" elasticttate clemente.'10.42) dupa dupti ..2 2. Tclatia Ini Hertz ell care se cnlculeaza siuucn de contact.) .l ale ccntrajclcr s'iut date t!t tabeiul 4.:!.:.' 270 271 . 4.!_ rRoRl _ . provenitc din dislccerea unor par+icule din ma. dar ale carer promee de uzurd :.o: 60°. daca Incarcarca totala t!~teP(v...coeficientul numeric dependent de r~portui1 (v.1nt moi. se deterrnlna 8 _I_ (f4. DOle:'!ncsrcarea este radiale se va face t 211"'. ca 0 COll!lCcip. [iunea vcrticalace revine uuuj lagtrr. 1 1 I===:_. . de Jrecare minim fie ?btlnc. fi1t:ut <:<11.izi lli tendmta de a conIectiona cuainetii din matori~le rcdstentc Iu coroaiune. pentrn ca pivotul conic ~:5 .40.. Experientele au lost cfectnute pc fusuri ~l cU. virf al fusnlui este Zt. undc "".l:inetl ccnfectiouaf din acelasi material (ctel pcntru scule].s~ sprijinc pc. OP.niall'L.rii a u unci suostante adezlvc. rmare a fOl"m~.0 1.11~j\i:l~:t dJa:'ff:.illn.aj.r.coroaiunii. >_.-'./ t (1Q 1 / 2:tn·o -+-. 2. lltund_!_=__!__-_2_~ ~RoRl13 3_=~!j. se poatc scrlc relatia lui Hertz pcntru contactul punctiform (4. iardu-diame- gnurii Muehia de contact este rotunJil5 Ia raza r (fig.taa~ti.106) mule E] ~i E'l stnr modulele .5 ell tcsitura conicti. (4. 0 2.pa1e1e dllII~llsiulli ale c~n_trnj~lnr a} Daca : __!_~__!___J_.J.5 Prin".I_r cstc: et Mf= iar I_ladi cste numai radiala 2~~~:O~ . cstc: n'h.3.L. PI = p~ -rellc- Cercetririle cxpcrimr.------'-----'--~ 10 t. 1 I 2 •.75 :w . EI E2 Pcntrn calculul momcntului de frl!'!curC so va considera :montajul din fig-IJnl 4._t~li.ter-iulcle cclor dona elementc.-12:. o: .'1. 4. 4. 4.42.>gaura dlindrl(. il' .L. (bca uaghiul 10.F'.44.OS4 reactiunea normaHi Ia suprata]a de contuct .Ce"I. Y Ra R] atunci _!_= 2_ P r ~i..'lltal~ au aratat ell rcomentul. 2~ = 90".-R. cit 1~ C..1.59 ··l.ca de tcrta Q. conform notatiilor din figura 4. M. Dad! indrclitura cste exclusiv nxialit.mcn.-1.1.1{\ rn.8 1..Pentru D lncnrcare .4}. detuliul A}.J.107) I'. 2 11:108) nude: E:] E~ liu)l. d::1. se poate scrie rnomentul de frecare J. Ta!JeluJ 1.ldoT celor dcua II = 21':1'11 ~H! notat lunghnea l' este lunqimea. Sc observll cil.s . .o U· 1.«CI' len- == 0.=~12. prin d~ de contact.0 u.::ru~S~~tr:~:i~ua~t~~}~ri1~~tr~at~~~er a~It Inversul razei de curbura cum urmeaea: ¥- raportul !!. este nccesar sa Fie Jndcpl"'lt~ conditia: ) sin ~ 03'.2 1.j Jrlcnrca£ Ts(iial o verificare peutrn lagarul eel mai Incarcat.rnza de curbura echivalcnta : 11-0 .m eu ruxa de curbura r a supratetei Iagarulu i.~upnre.fig. acecu ~ maniCc-:-. mgim.0 2. tar ce~ alr tc!}itu1'i~ = cm::metului... ruzn de rurburri a fusului este infinitri [dec i inversul raz ci nul) ~i rasa echivalenra va ii ega. suprafctc in contact at-e 0 importanta infiuen~a asupra momerrtulu i do freUZIl"(. fig. Folosind notatiilc din figura -:1. Jowl rildiH. Presiunca adruisibijn se ia: tJ~n = JG"~. =_r 1J __ 1 I R" b) Ollca' R.' 1. cilindrlce. 0:: (()5.26). uncle trill d. I'l'~~ • {~.5 0.5 "I() 0.• ._ este limita de curgere a matcrlalului en cea mai midi duritatc.l se reglcaza prin surub.5 _:j i. fignra 4.

p dF .~...if1.in. undo cstc raza tesitm-ii Introductnd in Iocnl r conicc .IlagR:r~ 'ccmce {~Ucontact pL~:mp:rafafa {fig.' tnlocutcsre J\ = _!__ rCZlllt:i (..OSo: . sin ct (4109) M.arr. 2 RCt'cht.(:. UZlIra va fi proportionala cu preshruea ~~f:I~~~a~ M1= ~~~a:nf:l1~~a~~~a%li~~. am (I 'lr.1-iV. (f". cursele mor..f. . practic.. (11 m~'" ~'1. sarcina ~lxialii ~i cea radiala.. In In i .'1:'1).' . p~ = Pd.0 tn care iOfta de frecare elementarji carc : Fig.-a_e. cos.~~+ dml!.:~~~ti~~..5. iar tensiunea maxima de tncovoiere (~.In figtlr. jocurile sr regleaaa ( .C. cc ~'XCI'lIt1\ Illh \ miscari oseilatorii. La aparatclc de.pt.~O~~~f~l~edc?ll.j.~II:. se obtine: Z CO$ IX MI ~ --":!!'_ 2 cos r). ceca ce nu sc .axiuI.' I'' -I~' d~=fJ. .'I.:. "'..'~:~I~~~~~ ~r~i~zi~enl~ l~il~~~~~?~ie.rc iar reacnunea uormnla : l1.e ea. r~~r. .:lrcl(1J' .\ ·n (1:1'1 dF = Z~P. Sectiunea transversaln pertculoasa va ij situatti fa distanfl x de ""I remit 'I tee strngn a suprafetei de contact. .~tnlc~ive df! ceni.~te /D se~ s~"~~~ttt S~~~\?t::~l~~e.a...· 'i.a~·~inile.Forme coustrcceivc de centrn. celui cilindrdc]. ca~n POt Sl~purta Ia contnctulfeorcttc liniar stnt ~c uhll~e~_1. c.timpla Ia spnjininle cili1)dri{ c.~ ~'.110) 4." punctul de (.~ rW./ = 2plr Fie.~_S-CeatnLj coetc ell .J.(1'. 4.conlee. AI nll~hl permite ca prin_ intcrmediul lor sa fie sprijirate f!lBITIcntc. Irecl1.i radialf 1\. se poate l'm 0 prcsiunc di~tri~tlit. marc prccixie. (1<.raje tilllp si ~OZi~~t~. dad I:jOrouse pilllit..4.t 4... La ]as~rl1l dill Iigul'rL.=' '1t". Sprijinir-lle conicc de roate ttpurile slut utilisate la mecanisuu-lv PH"II~I' dill apurute si pentru faptul (.351('. ale f E~p?ri_~lita ~ aril1ta..a..jLI! si in functionare.Ontact. P I'al't' se aplica 13 mijloculIungimii sepratetei de contact it cuainctnlui (fig. ArJ:nit.3. 1.rtc sint evirate III lWJl. cit .I'. I .H ..1.44.cnta Ia tncovoierc a fusului esrc controlata de r(>:lctilLllC. I eactiunca normala.nottnd pun D:H:.~IC~t pna 5~nt aratate .~ ~i cOl"Ltn~pjlLh~n 2.16-Rliglajullilsiin:lor a oonit':n ~ Se objlne astfel: A~a dnph cum s-a rna. emu aint aparatele opticc. rczlstente Ia socun Q fJ_e~a~~~l.Pd"._ + ----"1L = 1": (__!.1(' IIJlI~"~l'll 8 cr i nmi marc dectt a. • (.~a.~_ centrajului oeste uttt .)'".2. IX _2_). nu sfnt 1. cstc toarte importantf modnlitntea lit.. ~~~~~~:. prin s-a uotet diametrul mediu Hi suprafctci trcnronirc . 3:mC de asemenea.i arfitat.pmr'lfrt.:~r.I11) Fig. doilea (Ja :x = :'iO rezistenta fusului conk esre .4:5). Dupa snruburi._ + 2 sin. momenrul de frecare va fi: (fig .lf1='.-..~6 ~'! vcdc ca.liiljZilllilc la viteee ridk:dt· ~I pentru variatii mali de temperatura. = d.!n? dectt al. rcglaj n jo :~lIJjI. a).'LI:111 s. = :m~. IX uude . Reglaj\~ll:1. 1~)_ Elemente coneuucuve rte mctafiltrl Jlnl!."~ va fi Peotg ~ = 1... cam etnt ill a-::ela:.jo cuzmem Ul sint : 2:x ~a !}laici = valonle cptime pcrrtrn unghiurile la vh'i 60 ~i Zf3.:" _ 2 ."i uniform pe 2. ~I dad'i "I. 01. 0 cum ..III) b ~ "I ~l~ marc m.t usu u~ ~l ~. 111(12 272 .~ ~~~_.=~cotgct...J d~Ic:~.~ ~~~!~d~T~.

!j-a admis r-a fllr? de fTQCaTC ~ste ccncentrntli tn pun lui In t1~ 4.u. udmljtud o reparti~ie ll?iforma a ind"lI~arii l'~'.10.'i este mai ieftillrl si tchnologic mai 'u¥ll" de rcalieat. a). 4.aria p[(ll~(1iei sectiunii: a cont.. clemente. H.p este pasul filetului piulitei.1 lil. .a.( ~P. (fi~.Tc:. tran~m. in Iimitele jocului.ea de dinmctru mlc sri iasa In afaru cuainctnhu (fig.erkii. suprafetele conicc trebnie executate cu foarte mare prccieie .27 !J.11 axial. rnasam de ralcul. directin fOI'I:ci ~i avtnd tfl.5 inm :. go <it. faja ei sc sp"!"i:jin.jccul din Iagdr . Iolc axa de rotatle a acestuia. 'J.::. retire atit de micfl melt este abia pcrceptibila...1 presiunc de conta~t l}1 dclcrm~l1area..c sc f~~:(!~OIL<.a pivotulni.diferite pl):z. Dad) pmlitu 4 csre stfin:. -:::.a.111ui. ~lOmcntllhJl d rrc ja care.CLLm sc vedc. tritr-uu Iocck Pl·e!IH . dar asigl][~lpresiuni ~ ~T de contact mai mid 91 0 durabilitate ma i marc.lC(l rodn(ll-I }.distanta R. momentul de Irccarc sc dctcrruina CIl rclapa de Ia Iusurlle cllmOr.cute (~SC 8.i = 3~30' se obtinc un unghi l3 = 3"'. '1... 111(1. sticle speciala ~1l piatra (agatul. a. corindonul).th:o:~.~+ .1.C='jZ .7..re sufU:l~n~ de buua.l. care va fi un ajustaj abmecator in carcasa 6.\pc j"Kwj.Jnlllat lin joc de j [-'-lU. (ii1~tI lI:ccs:u·. deplcsarea axia.i~iirelat~vc dO!"lte.. pcntru pasu l p {).1. c) SIl. Mat trebuie adaugat dIn cueinetul conk estc posibil rcglejul dupn u:zuci. . I. fu. II_). aparate electric de m~~~l~~~~i~~ea lag}i. .U_oO. In cure cstc plasata . .. iar pentru cuziTlc::~i sc fcl~s9ite bronzul d~ :.in z 2y + R'l.i~ii\ arborelui certlta de Iunctionarea slstemulUi mobil se fo oscse p. sau <Llama. • Cuainctul sfei-ic estc mal dificil . Prin_ ~tif{llr.-12 dad'. se lltilizea1. calculul la.:.duntatea HR. cxecujia fusulu i Irebuie sa se rcaiizeae astfel. Ele . 2 R' F R. Constructiv..1 uugcturi ."). pentru fusnri.'rcsinnca axialn PI": cuziuetul 3 se os. inelului 9. 56 sau otelnl de -nlmcnt 0 billi.l = 1. otelul 1i1.:a cll7. C Fif:.l n~'o ~l~ vcdcre verific:.jocul :'_Xi3L rcgtcaaa In valoarea dorirb.ri~e rior al lagarului ~i actionea7.~:l~~~~~~~~' sfcric este tncarcat cu 0 sarcina radiaUi. Ultima VllriRnt..1 c~ cit este mat mic p ~i<lllg-hilll a.'R.8 se face asigurarea tmpotriva rotiril a cuaincrulni 5.c. ell care trcbuie sa fie rotira piulita pentru climinurea [ccului f.in'(:~ii (''1Jnki Dtn <-4". dura cste ueccsur 5H lie €i.. Ca exemplu.t. otelul ~~1~~11 c~hl..3 [a 0.1l3) 1)(':de alta pane.1)1Htatc unghiularii puHn(t OCllPn. e proiectia sllpra.a. lAGARELE CU SUPRA. 04. Daca se noteaaa pnn jumatatea uug-hillilli la vlrf al Iusului conic (fig.te. c.ngunt~l i"11I~h. ca part . 4. .ag<'irul din tig'nFl ''1. oj $U conic (fig. pnn care sc etiminti jocut radial.fe~el de Iucru tnlr"llil p plan c s-=-_· 2 tg IX {4..-:16 cste fol()'Sit Ia trunsmiterea fortelcr radiale.lii) l. .iUl\e:3 intcrioarii a. _ .de trebuie evitat jO(:I. \In..0 piullp 4.at~CI_I 214 . reductad asttel jocol dintrc cuzmetul . altfel.. In timp ce eel a b c conic se ccnfectioncaea mai 1. - ({.._ de prclucrat. 0 I~~ta pcatru m~I~. Ul.sI~I~rn. presume de contac:t~!:ic race.4~. 9.it mai sen5ihi.4!1 _ Sch~me l~ntru 1.. uughiul ~. reglajul jocului. l~lLl)~ cum se vede. egala cu r.4.\\:' Se llt-ilizeaza la aparate mecanooptice...1~1I1u.n:::Jm' SICTil.. Calculut arc dcsigur in vedere ~l fOl"~a cuzinetului.4.. De aceen la apa.1..FETE SfEI\JCe Lagarele eu suprafele stericc au fnsurile de forma sf.. de eMit ustc gh~~~~~:ri~~ic 4i~~s~)~ sint . este: t~~~~~~~l~!~ fi~~':~1~\~~rl~l~cla~ia p~J:'_ A de calcul va fi: unde. de ordlaul u 10 1-'.a.:-:a IJ bunl\.5 ~~ fusnl COllie t .Urcprezinta simple bile introdusc pnn string-ere.i. va ti: II: -- Lagarelc sferice SI1It de t ip deschis. ~2) i Rul 1 '.eel. ccnstructia in sine pcrmlrtnd. La unghiurl miei. fusului : A ..egliljul este cu at. in' timp cc I::. estc cccficientul de Irecare adoptat pentru cnlcul. = P. Q se (:on. 4c17.. Limp cc 1:..sji Ia carcasa upararolru prin Hlclui. tlncrca contactunn dintre cele d~u~. P~)ntru a fl~[~ ?oz.. pji. 1l'}3.ltI S a fusului. Pentru cmiudul e[eric. Dad Iagarul sterfc este !ndircnt cu c sarcina axiam. ~ .~Qr. Lagarcle sfcrke aslgura 0 centra. cu c .6. wntaetul se va tace numai p~ 0 por[iuuc de lungimc <= :. _j_. f uadc J. -1. dupii uaarea euler douf clemente ~i rcglajul jU(".lr~l!lulI('il (1\1 uncle: f< este ruz.l[P. Tat in arbore. sferic accasta nil sc pcate reatea.~iird~r ilf. contactul puncLiform in JJ Ill.ratele de masllra:re. I Cuzinetul poate fi steric (fig.ali existii pericolul de bloca]. iar Ci1. Fusurile pot n confecjionnte din aceeasi bucata cu arborclc (fig..t~UCtiv. l. Insa prcsiunile de contact stntmult mai marf. 10.·16.

i<lI ran.:i" maxima tcusiunea de contact £1 t. adn'it~c1 -q di~tI·lbl. intre vlrf ~i cuzinct J ~» n i~ a ~~I Sf': ]. Se ~n[rd. uniforrca a senricercnlui inferior de razil ~.~:~rt~~c ~~~~e~~~~."{" moruente de frccare foarto mici.5) mm .oLg = r:..~'"".' ..'os-a: ~+_I : E~ El "1:.ilti.j 15) pcntru 0 Inc'ircare radialf 'M. Iungtrncn Ia cercul cit' contact."elor ~I aparan-Ior de pn::C1zle Po" l. ell '-..2:2.R!)!\· . Daca lagarul ~'~k .llILS'[ln8:. [.d-"'H.t:' rezulta ({.-1)..7..r contactal dintre cele doua elcurentc PSt.I!lC<l}-ca.~1 vtrlului csre de (0. ...(4. (4.in dcptnsnn f'~:~l~l: dintrc lagare.l~cll:i~~~~~:'~ dl~'t:~C d~~'v.. a) '}i orizomal {fig.lg:\re S(CriC.~ :l~lIl:.~.: --:-----:-) / "R2 ~i1l2o)'. ire valori fcarre mit! ~i ult mat HI lei dedr m raza cuainetnlai P2. 1. 12!i ..1tt.-g:r~~~~ii1~~T~~" I (~.).LlJUi.t~~O~J~t s~~renz'~':~~~:·:Zl~nft~r. 0.".. li : 3:. .1·1l oteluri. '{P" !J~cos~. . de CHrb~U"1i a fusuhu. dcourcce R~ =..:aoo.. b).pozitie POt functicna vertical (fig...~·f~i mobile a dispoz-iti.~:Ia!.:.:-:-l'h. de j.rt de mcovoicre vn 1.11_'~C"J_-(: radinla '.U ~~l~J~allulfigurii Mt=!J. _ Poutru (.Rcosc... Se !!tiliz_ca. "k"!<r:!" (HI?) thtta mr tensiunca de coutacr meximlt fisk de relajia l"i_.119) 4.1 :Jldb':::ari ~IQr:c tncsrc.1n~ln1Dti·/-o rle l(o.1) • ..-1~~.. ('L12. J'entru cteluri.J.10.y .:: -. ~!7.(p.lIltl\..:ll sarcina Q.~":l/--'Q 1-' IIRsm_"'(. 4.ilZh!-dul !:(jm:c.1..z~ Ja sprijinirca P:'J.i.r. =-._. Lag~rel~ pentru virfuri all tot supraf('~t\ 1111 contact stericc. Tenslunea i c-onsidcni disnibuitn .· 1(")11'111 punctiform.mIX.50 Peutru evitarea tntepemrilcr datorate vnriatiilor de temperatura.l. CfL ordin de rnarimc.:>.~\I1}11J~~~I~:.~lirc alcrlce ""··'''-''.1/-" . '. ~. similar ell Ce'R de 13.\oll'. <:"..r" dt rnai molt erorile de indicane.). esre irdinihi (deci Inversa IIUt. cUZ-luetlllui IIIr' rnzn cclnvalenta vu fi t:gaH. 1)~ caT*:~ se Q uniform. uudc rietice.·I/I~ Q~. dwpa cfectuarea calculelor se cbtine (<.2. unnia a un joe li _ __!.)Uin~ea7. C. va fi: "···'~~":'l//" .. va fi : it =2-:rRt.~!J Soiuf. = y. ia.J. P =? Rw::.:Xi'o=r.~ pentru "arein! ~i t\l~ r::q:ii rcla tiv redusc..1.[---:-+~) 1 £1 F~ CI E2 razci. l~~i~~'r.\Iull1("lltlll de M! Irecare. dar raza virfuhii "'J. 3dil.~.. fact: sl Q vcrificare la 1LlCnVQicrt':R fusulu in secnune avtnd diametrul d... ~o~~t~~~l[~~~. =. L. dllpa etectuarca calculclor re7.e ~i~:r.'<....0:1. R cos z ~i N = "it: = pXRo=. centraje.: ma~ marl se poate cu s~rcJna radials P. pentru 0 !ndlrmre axiaHi Q.ltj(. calculu l ja presiune de conmct 5t: va LIce en rolaha lui I ~erl! penttu un contact hniar.!20) unde sc C€. cuz! nctului de (0.:.de aCf'~sl5 dati ntz~.'~) IIII' l)O~1l1.118! '. fi ]·cdlJ::.4S.QR(.8-2) mm.1_ Earaeterizare.~". dar stnt Iuatc astfcl tnctt rezutte un mporf : a:--.. . _l~ 0 inc:. R cos x .'.~~~ll~T~:i 111<11~nl'.'01.Z..lsa care se I"cgl~~l?J' pr.. si.~r. 4. sprc rl.\'"Ro c.f-> (fiK. I-Hl.ii (.50.

.5.cdispcn pc (.illoc= 1. SoC va delcrmina tnQ-nlen. falculul lagaI:J reler pentru vtrfur! vertlcale. 'i. a)..bso!'\~tti.' Cl'>b"lt.J .\: = r~ = va f limite infertoara R~. ' dealtfcl.7.!. specifica.'j 1 .t:.~i':ilr..51. san aliajele cu cobalt si wol!Fi\nl care nil se oxideasa ~i reduc considerabil uzura fusului.~~«= Iln:'lIr. :notatine din Jtgura '1.:!!!_~.. Ecuatia clipsci.l""" . pina la Iimita cim:l~ril a suprafetei de c. (...entul de frecare S~ poatc cnlcula pentru nceastri ipotel-~. 1' Jt+~ / 1 . mcu. eJipsi' c:~re are axa marc cgala (.1 tel: . sin rezolva intcgrala 0."'oc. Antecatculul momentului de frecarc se bazcaza Pe ip(ltCl .s._iete~OT sferice.'i 0 forFI elementarn: cJi" ~)'dA. din cauaa naturii Ioarte complicate a fenomenelor ce au Icc in lcgarele de dimensiuni mici.in~.iamclJ'ul Sllpnl:ret~1circulnre de contact. la rutatia vh-Iului. care se POt1tc.:dP R ~ 0881 \ . grcntnten sistcmului mobil.(' p ('. II-IGdulclcde elastldtate r~ R.S. :II" iillll"rlalr. nu 3<: poate stabili. tar pentru lagareje care hn.L fi: dil.6. Ia rotatia vlrfului in juruJ axel sale se menpne in supratata de contact 0 situatie similara celei de :C:CPC1US..C 60.Ca matcrlnlc. uu be-iliu "\li"j'-'olLiclJl:lcI11\crHlu \. .~. 2 urntati de duritate romeratogtca mai mare dedi cea a vtrfului.~ npu'nc miscarii de rotatie a Iusului.. = rl uncle'£J ~i E~ stnt modulcle de elasticitate nctnlui.:x I..' momcntul de frccarc d.2. j()~ .. dcci . S'tlpr:J.ont~Ct. ]~ cos a d« = Olel pcnjr1l scule Aliaj e. 4. ale materialului vlrfului ~i cuai- iar pentru x Sc va T<l~{TlI1. Pcntru cuainefi 50 Ioicsesc picty~lc pretioase {safirul.'-.i weljrnm Robin."! .(.\: de. \1. Caiculnl 11garelor pcntru vtrhHi urmarcste sa se determine momentul de frecerc. Icn~ill~lil.\ii.111.. 1 .r.~_ I. 'LSI.:t d.Accastn situatte coruepunde unel for~e concentr-ate P.. suprafata de contact va avca forma unui cerc de T:va R. )Joti"nd prin u coeficientul de Irccare corCIPUllzfllO!'..'I't"'~..__.l·. care se pol ILIadin tabelul 4.. Valoaren <l. .iR~R= x~ ." I = 0. bronaul eu beriliu :.) Dad.}( produs de d]"1 \'.](I" 1111mcl1 50 ponte face tnlocuirea: ~il'~ ~co. C~I.!.IQ.de hecate. a rnomeneului ..oj. se pot consideru distribuitc dupf 0. avind ceutrul tn axa de rctatte a fnsului (hg'.agar.. Sil-prafetck infinit mid de P!"C8iunc cgala _:". Considerindu-se suprH{atll circulara clementara: I) (L4 pe = 2". a illtcl::l'~l'i_i. (lP va deternriua. Din l. dar creste in dnectic raiiia)5.irfUJ.3·1(11 1 ."\ detonni'lrii.ezc clcmenmrc . Viteza de nlunecare in punctul B ~st~ nula..IHcle~lLli:~~~ de trecare ill La tnceput.:HC.) pCl'lil'U _i: x=R.12:. rubinul..r. temperatura ~ieventual de deplasarea vtrmlui.all1.=~~~~Si~:!.fir Agll-t -~--I ].\:~d. actiontnd axial (fig.-.. c!ilitc pln~ Ia 0 duritatc de H R.i aliajele de niche! C11 bcrili. care c\'idelll !:iC . -FIIo1.12. () tmFI de frecal~e... 451. determine cu relatia lui Hertz pentru conta('tul dintre doua 'ifen': CCmf01'111nnor ipul.:~~~7tnlni.Ln2". Se crmareste do regula ca duritntea cuxinetulu i sa fie eu 1 . =~: = 0.lin LC~Mii1. tensiu nea de contact maxima.::azflin regimurt vibratorti..2. erorile Ia indicatorul aparatului cauzate de jocul din l..1carei CCHll'U coincide cu axa vtrfului.a cteturile de scale OSC to ~i OSC 12:. pcntru vtrfurl se utllizcaz.2 'W 2 . care actiolle<t"l".pi votarii pu['€:'. rleei e = ~= ~_ va f li111~1it superioarli Q a inteS'r~l'H.o~ rate tortct concentrate P.va fi: -s E +--.tul de [recare Intr-o sprijintre verticela.1.onC!l.:. dH. agat~l). ". ~ ~ .1.\1.. sa.C df.thlprell:lt po:Mnl .11tnc(!. W' 4.

mlu pc: suprafata: l{I_'.t"Tdl:'L p = .__..<. VS'~1' e'P' fL~ sau pcntru 0 presiune uniform distribllit::J..t 2 CO:.131) SQ Abatenlc de 1<1.. constant.~ .3~ . . Illnllirc~tlt la vnlcr l uuci nlc lui!.in~ ?+d .=rl:~-=Yl 1 ~'(S'-I"P') JJ =~dN.d~ sill~ o:p (I~~ - d~ + ·j.\1 rz Retana se face in jurul Jui 0 {fig.u:!. dec! ~i (.~·--.f) + ·.~'ft+ M=-}PlIa3~~.i _ Dislrillt./a. relatia (4.prHrqclor Fortclc de Irecare stnt concentrate 'in centrcle de: 1'1'1a~~ale arlilur clementarc dAl ?i dA~.130).(4 O~~4~J.fJ ~II· p~+ S'~ =.H51:. + dM~.129) devine: Detcrminarea momentului (r~d.siIl f('1 a 2 ~COii:':q.7ft.:.c preciaia calculului 1.'}lpuntnd Irl~1!\' lr. . iar presinnea se ccnsiderri const.~~ so cbtlne in final M-= 4tJ-N" \". Din gcometria figu:rii. rezultti: ~co.:os o:p Inlocuinda-sc dM D~di sc tn (L1'[' se olAil1e: = fJ.:a de Ia 0 Ia T:. 101 = .1 rapoarte d -c a mrci.-*)drp . care uu considcra Irccarca de pivotarc. " deoarccc S scndc ell «. :.s:.'~ ~_:.t:\a t"'t"'ll'!li]OT!'If! ~CJIl51"lJU Co)lLtd~1: ill lll-sl\nlT peujs-u ~i '''''-'-ire oc pivotere -~i"hJJ'i (.\.'2Vl_~Sil2q. a . 4.rii de pivotare pentru dimensianile limita ale suprafejcide presiune 1mb-":.+ IJ. '~.*~ b rilo! .-~r-~!.54).'lte~t. astfel ca reznlt'i: dM = d.~ s~. ~i iJ./a~~.. relntia (1..1{1'-ca:.)d1l' (I (4.i se ia de douu ori. r' uude de unde : dec! M..2 CPJd1" inte.

Apare.: in _)3: rostogolirea \'~ In nltimn l caz are loe 0 miscare cO~lplexa de rostogclire ~i pivotarc 4 . J[I"I'#~()n'>til!)t.~ --. 1<·1.:folll~ntu] de frecarc total N[. c considers Icrta lu. deoarece: iutcrvinc ungbiul variabil :S:'P~iIC~J~'.113) ~i prccedlod Ic:r..in importnntf care sc dc::..Sc pot spl1.6).iu11t'"'L I1Il!o~blli1 de contact r. . s Intrnrit 5 impillge virfu.0 (fig.~sc p. . Jar puectul de ~r~~I~i~~~.jsh~tltt1 plead tot de: la relatiile lui Hertz pcuuu (.o!.. atta precedenta de la fortu lateran.f=f--I-ND-=rJ..J[1l1 functionea.~ .:~}~:'.~ dcfor-ma]!c (pentru vlr-f dill 1I~['1 ~i w7. {fig.5.. deci.'J.r?a ea.'rmcdiullui N). las~r.j. ulfimul caz.~'~~i..~:~ic. cit ~i(.5.J ~J rostogolir« (:Un) pe axa virfulni.. de :::r_preda. nsrful t.lrd. cf. rn0111~l1t de fre-nre constant cstc ifl dcrcrminh I'lJ rctatta empirica .considera. ~_ 0.:(!TC1m. -: pentru S < P ...iu('t dill ccrludon :1:111 :I!)~II.ul il!$l11Ul va descne un cere de diarnetm OOJ.~'(L~ . ~l1dc "'~ I. ! cste .wlulla re.:. atlt regirnul static. .g.t A = . en Ja apnratele de rm este reco- amplltudinea "ibr:I\ii]()I.:"l: 1 !l.132) undc P~'.H) 111 toate ipotezele. ~.J1r. i31' " .onmrtlll u-crctic PlIHctlt01T1L Sc VOl.leraIrI S de dlrectie va1"i:)"hil!l.~~~~~n:~I~~~~.nsidera~m()rt\~llntld<lt (~eforta de Irccare {Se} ~i proicctiile mrunen1clcr PI"ot.tl~ide Ireccre in l~I!!.ob~c.:az. rnlitat iv.:'I de pc caleta lag-irullli {ell ~·itC?CL vjr("htiJ Puectul de contact so modifica numni pe cuzinct.jI" Iclosirea vtrfurllor ~111 pcutru dumeniu) S < iJ-P.Ni'~sirl(l ('t.Sf'· 1 iilcr.n-: \. are un joe axial !'uficicnt de man' run~a·i asigure un grud de Iibertatc dupa accasta directie.. au !03t respectate urmatoarelc douf conditu: tortn lutcrala cere Illld\ in raport cu cca axiala : Iagaru! vertical. 1:1 este dar de relajia: varisbil 9i dec! greu . Su_prafata de contact de pc vlrf r'tmtnc acceasi. It .pCllllll 5= 0 apare frecarca de pivot are : ..((J.<. (.c.1'1 llillhilij.\7) IIHilldal'.prilldl~ de aici P1"~'(li':ltj. relatia Iui Hertz va face lcgjuurn [nlro tlh.1leuruiatoarele: .tofl. priviud dctcnuinarea mom~i:_~.I).z.. "" pentm S::.5}.':lltr. MRr~ino:.~~:~rt~it penn ~~I.'' 1.ll Iracjici cc SLl\) Tadlcal)... vibraf in Hz : \: 0).j in regim_ static. constautn.jOl:1I1 axial. »iodifir-trnlu-sc numai Sl1pralal.. ~ondul. ll"m.""" •.mf:hu OlB. Iutr-un at doilca c. aparc 0 Irecare de pivotarc en rusrogofire.l iii exterior. 111 111m. 4. til mnterialufu i <:dtl i mal 1I10ill(.1I In care :}i defcrmatia prcvocata de aceasta.::lo.H~'I=Si!-. mi~carea ccmplexa de "fixare a (::'>l(: . b). 'in r-are: 'ii.I11I:cos(l!+ (-4.vclIta..:~~~ l~lic~n~'i. 2g uncle ~-~ t../).51 taegenta (n~t':« viteza _WIi' iar pivota_l:ea (_oJIJ' La nceeasi direttie LI.' vcrticale.tlWi: similar ell situ. (U. Daca se admite ca lag.:[. dup.~)C)J_1are. J1/j ~l M« dcpind de ee (priri intE. de ft1U(. accstu se va roti In jurul axel slstcmulul 0.~omp1~A <ie ' r..'i::b~f~~)~...PfL l'L!)an-' frecarca de alu nccare (a se vedea !'Lumarii. frec. In mrn : cccfictent de rc\'cllin.55.va fi: b. FIg. Dc~compl1nt))du·SL3_ vrteza unghlUl"~~ dupl'L normala . - + .~:.

Din relaj ia (4. este cazur pe cea cOnir..'i da<.~hml 010.I'l~l(:lU.1.tu. Inlocuind in relatia (--t. care nr modilui.~ic~~~~lide t~~~~ 101. ~ Deviana fl vn da 0 eroare relatlva T. j(x.~el. Call.itii (fig.n aparatul. care raporrurr. 4. In trlUl!. d.o~~l. ~a sa st: realizcze contnctul zcnele sfcrice ale celor d01l5 eltmC:tl~~t(~.~ 286 Z87 .3_ Calculul Iagarelor pcntru vtrfurl orizontale.distant" la care ~~. virful sc ro- ~ Enmrca I.L fi : Similar 5C poate detcrmina eroarea ~i pc porjiunea de raccrdare I. .. .5'7.i C{l:l conica.ea. care ap. fata de la. \'.p<&:an. adica sa existe ~i in urma dilatiirii fusulul ~i cuzinetuhti. llclid\.3: l"D = f'J - Y1• s = 'I'a(2ra .:u:e ~n ccnditii ncrmale de functionare ~i care design.1])1 ""rti~ill o.: '..c: ~ jo(. i. .rafutu''':.e lucru : to .:. Ii. Ia tntreaga Jnnglme a scarii t. It.. .. care so !. Este necesar sa se evite COh~~f.e eo~bctul pe n!zultl'i ~ a).inBtuhli..micsorarca llIir~.1. 9i miuirea Iungimii scalei 1.l~z) unde: ~i «i strrt cocficientii de dilatare al mate~ialului Juaului ~i cunnctulul: mu:. valcarea prescrlsa pentru aparatu l in cauaa.i~r~ntIi('~torul.:ului urmareste detcrminarea rnomcntului de frecarc.llui verticat b unde se vedc 1.58). .118} for- tad. Eroarea y se micsoreaza en [ocul. b.A=!!!.'ul a mal trebnie ::.lo~~.. '6 ~:~r~n~: . nu trebuie s{J depa":.'7.stabilirea cste Iirnitat de variatiile de temperatura. :. 190[%:.utm· d~ [recare se considers C3 vtrful se wu rostogof pc suprafutu sfe:rica a ('ur. to unde ~ 10 estc lungimea arborelui cu J1.iu.. dec! greutatea sistemulul mobil devine 0 forp radials..a)... astfel di pnnctul de contact ~i axa virfului vor OCUp:l. Situatta Iimitn <kpare~n figure 4.2.j7-1)ej)11l. cind ee vede cil [ccnl axial limit a {/. . iunicatllrui '1.1 surilc fiale. ctnd contactwl sc produce 1<. fi~ sensibij f~llcti()na!C'a ansamblcPI: portiunile sfericc fusulu~ ~ aJl!...a sudsfacs ~i venficarea terrnica. ln accst S(OP sc ale e tuleta t .i stabilire. verificarea La :clistellp.02 b Fig.: Evident di 2-.1 chiur a cuzinctuhij. (1. erorii de indicntie ~ . ecnsiderfndu-se nnghiul conului la.140) 2h. (-U39) $I:' obfine: (<.lpc portiunl':1 conicli a vtrfutui peutru :. ~. Pentru deterrninaren 1H01Hsnt. Lagjtrele orizcntalc 5ie utiiiz~a:da.tJllj~i ~:.temperatura a..tI..a_<. deci a lui.. estc: joe ce trcl)Uir:cccrnperat ell eel admisibil.fie Hkuta cit mal los). r se poate micsora reducerca lui Is [asamblarca acului indicator .1 racordaren ?intre 'po~~iunc\l sferka':.140) sc vedc d.care (i.fi.. ~~ =- s" + (r() _ a}2 Fig oj. -1 .!.uTil(l virfl.l38) I~ 100 [%!..J.~~. =!!.. produse de variatia ternperaturil. J Eroarea stnbilitii estc 0 component d a ~1(»"ii d~'~m:a II: r'lpa. Concomitent. dnd acul indicator ocupa 0 pozitie vcrticald. !">.i~ tm~J' ...:imr.~.temperatura kl.S'ill'lli1:1l de 90° ~1 cel al fusului de 60°. diferite po7..~iJ.Ul4~ol11$jJ(le"'dr~du-s.Yz ~i: deci a raportulut prin Y=J=t. de regula. 2sh.

(l JIr' . rezulta : Q '= F sill .Inl:J·ll. b actiunca gn-lnatii Q a s..-isltJltc.J.C'azl'lll~lll I" \"('h. normnh I'p._ uughiul dintre dreapta ccntrelcr celor dall~ e~CJnent:~. I·ilz. dlu . .1111HI '1'11!11111M cr\lo:nll[.H') . ~·1.l« fn!lltt" -J..l~':lI·L~I·~" ll\~r-.care .'~. \q~:Iij'iml abutcrca reactumn cuuzata (1'(:(:. apar reectiunile X.VI c"I'-B mai 111.rcstogolirca.hul 1.b .'. uncks~ \F .F: ~ostog"Olirea va continua ~ljna clnd forta de Irccare 10.1 I Crdc!t-.a.)..1 :. .II' J"olta tk Ire-nrc de aluuccru c.'il).. I Ul1jL111I1 lI"ulii . + N' ~O:O.!. mentiatndu-ee in accst punct "\1:1 .. considel'~d di dupa deplasarea c~ unghllli 't' tncepe alunccarea..tuafia din cupla de rota tie cu joe.re.1 J ur-horelui.r-E: {calculul estc. La u :l1111!l1it5 lII~rim.I.j (4.].~ ·l. .t ~itncepc alunccnrca.j.1"1'.h'-. Il/.jr'. .. io: rr. .. se poare 'seric' pura.14» (i. ~i -? int ind arcim .I ~i.a vlrfului r{jllltm'. ~ (4. stare SCi mentina vlrful pe snprafata tnclinata.~) (4."_(Z.60 sr detcrmina 5.dou'i J.I!I"II "'.Fi£.{. tll(:el·mlJ.t."' -1.N=ij_~.ll eel 11l:li "i1]("~I' .di.. iar «.I reducercn jocvloi ~~:iaJ N 7.1. a rosrogclirea I I'galr. undc N estc reactiunea ncnuala pe snprafetc. II 1111.. unghiurilc tj.r~ or1"J'1 .!!_).io~tc ~i h.!' nl'lln. virful se dcplascaaa .\ l.1ie~t~ torta de frecare F cu vajearea sa F='.i ro~togolin::. l' II~ {il .rh.'n'. cmcucn.116) 2110 ..~. Trectnda-se Ia analiza 1IIatcln!l~idia Irecarii de rostogolirc ~ialuuccare. cste PI v~~11iunind ci"'!..¥..: ~ Xz = si~~z~ '-¥. c+b u . lor{'spUn:r. Fcmy iar dacii Iu = N' ~il1t¥.·"It" . in :ro~l~ii1.1.11.: Dill conditia l~a. UIII h~III..OJO~.t care incepe alunecarea.I1I. c -1.l mobil. = ~VS."'--. ca rezultat al rctajlei axei cu_unghml.~u.]9 _ T.fl 1'11111' Monu-ntul dat . puntnd condittlle Ju echilibm. considcrtr«l c:a Joclli_axlal a 5C 1·(.). I. . Similar cu si.PAL11/.\ -=~I.xocuainenuui..1<5) ~i prin urmarc unghiul limitii v.. Se pcate sene din trilJ1lghllll hasurar O~OJO.lnghi~ll1!i'f nude inl>('t. ultima relatic sc lnl0C1. acelasi ~. 111'1\t'llllll !. scade ell dcci CI. 2\ ::: ('.1<'1) pnu _i?l'~a de fr:... dadi sc noteaza prin . fix.l.("n'[1 {")'I rnomcntul de Irecare scadc ell 'L' Jed e~l mrirlrcn lui !. Daca sc uoteaza . s.Q-:?__ 6 Q~= 9 _b_.'1.lI.. pel~t~1 N. sm « I'~.. l.~gr. se face pentrn l~lg.'. ~ll~ <1.rdor t~..J.~t(-mllh.c a ullgbjulu~ r.'.. (If' 9.N~ in l~g!jrf.\-' reactiunea ill p(:m vertical se poate aerie N' Sc <.ll'/".. \1:1 tl: 11..ctl unghiul tV.prin Q pute<l: ce revine nnui Jagtir din grentatea sistnmnlui mobil. ~l .) '..'.. j{}cl1l. [utul nxci sale.

. 4. C.ibili1"1 eallz.7.. Ia ndicarea eli oi. preciaic I~TI ja~. (4.lkg matcrialele virfului ~i cmdllt'tnll1.~t. diu care se dercrrnina ~' ~i pentru 0 valoare cunoscuta a lui k se culcuteazsi unghiu1'1l de rotape :c sistemului mobil.nJe.I{)~1en 11IJ~r-lllitri est€O rta~3 de unghiul de rC)ta~ic ai arborclui.~f' stabilesc £1 ~\ I. fiind neceear ca "(~ y~.':lIQ.)t~. rle frecnrea din Jagnre.i. '"I. rcspectrv Jntre .nrr:J/Ilt't.150} nude S·'! contact Dad! tnlocuit P cu Xl' dsn de rclatia (4.::\1 modiflcartle de calcul ccrespun{I C . deci se cunoastc un~1Jiul ? de rotatie a acului indicator. 'urctndn-se pe cuzinet. 90 'in l:lgitr sc produce rostogcJil''': ~t r. sau Q ~t croareu admh.in care so inlocuieste 0 prin valoarea 5. sub ~Illlucul!u unor vibratii extenoare.A("e~stft discu [ie estc v .r. j. Recomeudari pentru s~bem:::.. Factorul . cu l·cl'qia de Ia vtrfurilc vcrticale r.145).CI4~ 11-1 I'. depinzind de nuscarea arl~:m"~ul :I: ~i_ 1111poa!e (i compcns.r]n~lto.t.1lnrnmrc ~i de Ilnghinl de .15·'1 s C:St8 jocul radial. cnrc lnrrcnxf asnpra aeborelui. Daca lag(ln:d n.. data de relapn (4.. .'{I erorii iu Indicator sc plead de 1:1 relatia (4.2. in raport ell axa cuainetului.lre al Sl. Pcntru . unghiu! ~ ~~ Y. \. uumai (n:(::u'crl din lll~~rttl diu Jag~.n'a rr~..149) fi: -5(' {act~[n zonele lor sferice. Er'Oan2J.m) j Q • Pint.).s~elllUhU ". va fi astfel :n. ll} . Pentru calcuilll . y11'f!l1sc va rostcgoli.t~e ~lImtele JOCUII . gr~lltate~ sls~cm'lllli mobil }-.ft nlunecarca fnccpe numai pcutru ungbiuri de .!iJ'c:l{: V(.dent.u ~e afll\. jocul :radial Cu 'accasta sc poate deterrnina tensiu nca de contact maxima rllllC~ioll&rea in regan static.HITic: (4.i.depIaSii~Jl~' nteralc . LZ.edetenll~n.:~~i :)h~:! alegc raporurl ".'t·t.151) unde: it = N~"-'g~"-' este cucrgia maxima de ciocnire {~oc). (•.rlll supcncr S~ ponte neg-hp).1_5:1). . n1~m(:':tl1h_.lghiul'~ va ({l~.-'1. A:i~l arborelc i i~i scblmba pozitia ~i sc vu afla.IJad\ contactul l1\r~'c51!praft'te "a (4.:k'. H'J) l.....ilT:_.1.') daee mitlalc de calcul se tXl~ luu mOfi\e"j_~'L de tOJ3l1.1. \~ fuaului dat[t de relatia_ (4."i. • b tnde = ..."l~o- pcntrn : (4...uell soc. interior (I.)r'/G'l -- viteza uta- D(1)lHs. d.I\'elor pentru vlrfnr i sc poate utiliza l.:'lpa~:::ttului.a \'lbl_-a~!l..mltanta ~ va Fi: c== 1 + ~t.L~·jlc: ':'oint. !OO 21)1 .~l stc datn de relatia c -:.pr:~cta~ . dc.11le.~f)re. deri .152) -1.<:. Ctnd acul indicator cste hxat 1?e ar.91se poate xim6. Lalculul erotH ceozete de joe.I:{l -WB Y_j.) ~l pcntru eV(!ntll"L~ lui contact pc parrea coruca a. pr~blc'~~fl~ "'I t'omplic-fi. Din Iigura -1.i. a) C.1<1 ?11.\1 Jag.aLl.C!io olnl.10~d 'f'. tcnsiun-a de (4..)tg:Xt rezulta din expresm cnergiei rnaxlme de ciocnlre pentru 13garul oriacntat.148-). care uepindc de clcsu dc. Eroarca relativa y se caiculceza cu relajia (·tHO) de la vlrfurile verricalc. S-a ccnstatat ca pcntru uparatele care au lin ullghi pentru scala de._'~lc sc V~~consiclcr.-7. directia forte! ~i hi di!::ltan~3 /J pc 0 direcfie parj).-este eroarea relafiva admisiblla pentru aparatul Yilt. deoarece arborele ponte Iua oTic: pOZlt:ie ill. unde y. 4.) I'll dilllu ~r~ltt: de relatia 1-1.~iectalc srnt vanabiie cu 9.de culcul.:mrc.rot.~pc!.13'7).". lncepe alunecarca ~ep]a!-i. 1'4.:trea succesinnc ~ Opelatl1JOr_. La distantc a pc 0 dlrectie perpendicularii p~.:im.'.caEi mal man de 90¢.agl:':Jl functioneaza ill regim vibrctonu ma.61). unre zero ~!± A.lcte.ld~1 CLi eel a Jorjei..L.

:. d sau cu rondca ~ireaemarc elastica (lig.'I'il'~l clc-!'..11 njutcrul uuei foite (fig. ·1. de I C'gli\~l.«-" ~i upo! se determinit momcntul de frecaru I'U ell s) formula rOIlTIllh'1.63.'::C t-lll1~ "1'1I.i1l'> ~l dirnensiunilc l"'Inl <irritate in tigurn 4.127)_ La l:lg~!"cle orlzontale se calculeaaa momentul de pucct sc dctcrmina unglnul Q frccare cu relatia (4.c7''A---7>... dOl."!\ tmpotnva sccurilor pnnrr-un sistem .1e ccnstructlvc ale lag3.lZ'~raza cercului do COntact R cu formula (4. c I'll figuru 4.. construcri 4.JUto lltu(Jlc I\['(ll·lttc pe..111.. Astfcl.l.1 masiuilo de cal.~ise ralculeaza t'l~ .l1r{.j(l1l. ~l.lmd:r:i. u arc elicoidal. dup.tiS.~q. 4. Metodica flr~t3t.lt:'L constructia ansamblului pentru j1P 1\1~IJ·t1te Oil precieie ~11Il[j\11l <Ill L!1.62. In ""':('mpk I' de vedcre rennie Cll rdoformula (4.1. tntr-un suport Peutr» Iagiirelc oriaontale calculnl se face co reiaj ia (. slcfnitf scu 0 or-pul cilindric. raze mai mari.o tie bil.tf. II) Inlocuind . prm rl"'l~ ~i ra prrn 12.(ru tablonri de CClllw. 4.&.·IIIfl. de. d). Cuzinetul dnblu este 0 terminatic 1n forma piatra d. 4_J. Fig. Se al..65 stnt prcxentate cftcvu virfur-i. Montajul in corpul lagrl11dlli hl' Imfl.Z_ ['\1~ul in form!!. lagan11 vertical inferior J {I t)1lfr..)S~"'~ 'iJlI ~dil1c.:.o.'. ~'111.unnlndcar~'{~.IP..14l)~taf!o_i.fnitri sau pcleitli.>ge joeul axial a.: se vede di. b). R1 nnci constrnctia unui l<Igar vertical pentrn acul 1. btl sole.. o este "I~I.w~'11 Eormelc pnncipale cn.j de berilin) se proIf'jl.:t m!\sur:lt.·~il·'~l uvtnd I . in functic de runrlmea razei vj"rfl1lui~ acesta p'0at~ fi !II beblnci vtrfurilc 2 Hint fixate dc cadrul ~istnt crtcuratc SVr(! exterior.(~2. magfl.a ~l"lpr. . Mcnta]ul tului sc Iace. fWi\ll poatc fi <:1..1~I\Hd 11111\1 stc Iixat de b1.]1.'147)'..d\.. bobinelor undc mobile ale uucr 3_P:lTJ.150)..conform dntelor cxperunentalc (tab. ~J:. 4. -e: ln continuarc calculul urmeaza acoeasi schema lncepind de Ia pcnctul c.I. c).lI~: 1-.>i alcgerca lui h sc poate dcrermlna valoare» 1n rr.oI. unde se tnlocuicstc 1'.'IFL ~3_\I sfertca sfericj.!50l. f"~m~'" ~i rl!r. b estc 11'1111·.. fl1etnt pcntru reglajul jocuntor uxiale san pri» prelur rnrea directa a accstui suport (fig . '1.. prin d~.~.. 1I11~llliilto de tnregistrare de 1. d).62.li\:~ fcartc mi(_~.1'l1'.hndllC l Penbu bg~rd" oriaoutale sc foloseste relatia {"'.'t~iQn:lt dill o~el-~lia. din li..i (4. Probl.te de t ~~'''\.124)...tll' (1-+) F dlilllll'ic \'11 o 1('I'I'l'Lin". --i. ~vind. (".ti. dupa care se calculeaza i'o. ln fig-lira 4.sfrlngere (lilo(.eD.~ "I.( lagltml oriaontal rcglabi13.65. L1. (1.ti~U'. 'Ui1.s~ cnlculeaza eroarea yet! figl. 4..=!! 'in ccuntia lui " lkL(:< (-1. prin incleicre {fig.z..7.j IlU exclude ~i alto variante de calenl.11d'i 111\01' ('IIIIIC·It..Hpi~-(: -::..6~.115) 58 detcnnioti raan li+ijcr. e de Iagare · Asttel.-. Ui4. insorubate (fig-.. -1.(i3 _ Fcrute (10 f)1.'7). ~. d...tc {:II'(: priu prosarc (fig..'.~If"' conlca (fig. tntregul sistem mobil so afl5 in ecbilagarul fix 4.f('rica 0 moutili"'] a~5t"G.· H'Jl1d In Cilll~t 0 supla.a2 In care sc g:ise~tc J.5. ~" 7i'lct 1do::lugilrclor I llh'.6-1. vM".' . pcntru sprijil1i1'{. de piida.I{i} :.).nd:l. . f) Sc calcu~c.140). e) Se adcpta toleranta T a ajustajuju: [de pl'ecit:iej' ..62.65. se verilit5.:'1 . 11llllo. penrru in ftgura undc III utilizarca nrutf IL(-'1I1mflgnctic 1I1'11r' i lor practice. (.re]Qr pentru \'~rfUIL Din pcnct de vcderc constructtv. b}.ln\·ll( ~(.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful