_

pi

).~_ ,~llCu;;lu
.1S'_

~lic91I!jI'" ~ll(Oi<l.,I~ ~jmr'l.,. de .• • •. 1"tt.:.dcr"-O_I'M,iu,,~ .. ... flc"illn"_[~,

4.1.~. "1i<oilW,, d'rnidal~ ~licoid"Je

1..gl,~I~ 1111n plllllllt •.TII.,. 4.1.:1,.1. 4, 1.2.~. Ge~~.r.lllllll_ Noji".~l e.t.z.r.r. ~.I,Z,2_~., 4.1.2..2_"'_

c

••

,....

4, ..J ••

.\rclI.riL" J.'.I.1.

C}"!iik .... ,, <.1", f'~""rc •. ,.

'\rc"ril~
ar:"ri

J,"
J.j.1. r'" .I.fj. J.6.1. J.~_2_ i\ra~riLe

l.~. Ar<;",i]~

prilfLn" fell"~lllJl~l~ l)clio,ijie ..••• ,

l:i"lem~lJ.,dc bim&""jke (:~nc.amlili C~lc,,[~1 ;1.6.~.1.

J:no;:,-.;w

lI!II;m~ de "l""""~re. •. ..

0(_1.2,2.:l.1'rfll:a.eaLil.lirr.icJ. l'.l·Il(:;,-"", !ldd~ I!i/ll~talko. "'_I,Z.2 ..~. l"r~"".CB M,,","ofll ••. de "".Iogcbrc

M~",'il": Th!tc;,L\i";"",, J~

s::-.,g.,iil •
ap.;l.~u..

J,ti,2.~. Forin ,:[,7. ~Iombra"~l,,, ).1, I. G~ner;l.lil:tli, 3,1,2. ),I~"'l.>ranl!.le J.7.1. J.i.l.J.

+tt

4. Ll.}.

t..... ~nh" i

mlc¥>ra,~3. I.~d,-i.i ~i I'd;'~~r<:a ·~~L1rii .. C~ra(.tmi,ar~_ CRJcul~i ..ri~~ . l 1>I.1~'-;~lc _ .••• !edial~ ""llile,. f"lllrilur ~ l"gll.Il!<lo-r ci!in,

1.1.~.4. L~~lIr!lh ci1illLl(ite

J.6.2.3. {;i,ku.l", I~ [O~;""tn;"'" ~t;..~ilic-t.r~ pL;",~ D~al"'--;a11l -eerauee nomela!l.:;c .••. (!1!!~ibi!cJ •. ~.I.:.j.

e.r.z.e.i.
~_1.2.1.J.

~. L.Z,iL

Ca.lc~1111 la(::lrdOI oo.~<tr"c\i·, lal!b-e!o. rtlu """~

~.lJind:icc .. all'

laJ[Jirclo.t· dli:lil,-lc"

01..1.2,-1.-1_ l'ortt,,,lc .j.I.Z.~_,_ p,.e~lti",

1. C1s5;;i~i~. Jol~onbn.Mle

,1.?_~_2. M~tl\hr"L1~IG "C1.1 ..1. Mcru.bf"'I~I~

J.7.'I. }
l.S.I. J.&.2. J.~.j..

.,mc~
QUdul,;,.l ..

4, 1.2.1.~. La~"rclo Ll,JI;~",,1e ((i~k., ~.1.2 ..1_~_ ",,:.role

lI.I"mbm~ele }.7_~.\,

4_1.z..~. 1. C~n<:1"a1il:.~i eentce Umple O"dllwt"' __ 1/5 0(,1.2.$.J, C-'1h~jeJ.~

G;;~~rilliC~\i.• ~IML{l..:il.r~ m"mlmo.ceh}r ••• ,,~JlIlill-O arupm . , ••.•••.... lllbll"iloT (I!ldu\;l'~ c"l.;nlului

~.i.~.<:.CalCIJIu.!

_l.8.1'\J""J'itl:Il~.;Iu]a;t",[.'lfll.il.no:l.c)

c.. ... cteri~
1'c~ri.l Illll~~"f.o-

.. re. G<'m...-alilll.li Il1bu<iID' Lucilcdhii

@

~l cllk"[,,L

""crntrice Il"d~bt~ .

'" '"
\'>2 ;~~ [~1 19')

~.1.2.'_~. n~I>I.-,j"l
• 4.1.2_~ .. I.a~;i.n:l~ "'4.1.2.7, 'L.agn,de 4,12.7.1. 4.1.2-.7.2, 4.1.2.1.J, ~.J,2.'_~, 'I, 1,2:i_~. p~nlTll Calc."lul Cal(rulll C",l"ul~l

lilgjh~JlIT c<>n1ce •. CU ~Ilpr:il~e ruerico ..

virtu,:. ...
• pent-r<L "'<inri ·'<:rrIC&M •••• ••. l~1 '~;_[!UJi 29! ~9i l,,~b-e'i"

C"T-'l.thd"'XD

-.l.S'.

~:e~~i~l:~L~;:~~;:,'iI.or

~.~.I, C~J';!l.I:l~,i",ue_ C~ccralLliiti 3.~.2. l.~.1. C~]i:tJl~l ;g!S~~i' lublll !"tml~i '}.9.J. FO~ld~ dill

l~,~I-or Jl~~tru ,,;~.r\lri ~.iw"t'\k trodi ((J.U~-'Itt de jce . penrru R,.h~:",~ ee ~;lkul.. cO:L.tn,cli·~e

Bow-tlcp. .••. ID(\IlllmetriC.... ''''''m'mletric~ ale"l...!

~,1.2.i.~. R"'X>~un~Ari l'mtJJe",~

B~tJ.f(_lo",.

206

EJ~ 1~~,~lQI pf:nITU

J.9c,',
3.10. .UIl. 1.

!I~;c,~~. ~.i:";nd~al~uh,l
din c:au<;.i(,(•. Prop'i.o:llili calc"I
1fIijt,j,wO'T

(;u_1~u]ll.Il3. re"L.tCl,Ill",

!I'~rilo!'

i"i.;oJe.~Iiwidala

Z08

au

4, I..).. l-"-~~Tck ~.I.j..1.

ell

IL''''''1lJ"¢

il.rcllrlJe-

G."lI',,~h:.ri~are. r.ng'Lr~k G'ill;~<liu"'nke h\clN
(.j

;tl)) JOli . Ii,,,,,,~~tk~. .•. .j17 :lLS ;:;11 .. 331 3.il . h}r:tt!.l~o.lirJ r"]Jl".~~I' JJ~ )1(1 dil; rI,hnCllt gir<l"CD"i~ )I~

""

~Oj.

L. c:.o.,,~c!~rilar-;,. <4 ,io-idaN<I ~I ,,,bod! C.. leul"i ~.I.t.:I_'I. ~,I, t.az. 1.!,[,3.'!. i_l.I.Z.j. 1. I, I,-t. Mbol'," ~_I,1.i.1. 1.1.1.1.2.

•. t .. ....,,"'lieu /i-..4 •.

~.1.3,2. 1_-D.!l1l.re1~ t. L,],:I. 1.I.J,~. l._ul:,ifimtia 4,1.).1.Z, ~.1.3.~ __J.. 21oi'1.1.3,.'i.

,. 1I;L~, E:I~nl~~m

•• ,1.. -r-olat·i~ .

P.J."' .... j,'~pe,,~t'lI
".\,

f'!II"'. L L

EIMialll-cre

;>WIlru IIt,W(J.""'" rnilC-lidl d.up~i.: CIa.HLt<"lJ"e o!iiklr

~.1.1.~_ L, C~"'~leri~.ora

ostue
~.l_

f-"'-~5x<:I~ hidm"wtic.....

~.I,I, I. UO'Ii'Lill.:.

I..-u.g~rcle

S"N;;t"lio",...

1.2.

"o~iuni pthind. prirl

si.;;t~",el~ de "ng~.~...

~.l.l.J.

C~lenl~l ."boTj\.;;.r

dre[1i, Ia;

."

220

+.
'l(~-1.1.

L,J,ii, l.ab~.d~

!i~te,il<lI'e... r051<'>1!ollf<!- •• l'riviml ~in~malk",~;

A"b,,::aleulul ArLe~a-.I':"lul \'~i!i~I"".1. V""i1ica<~ tl~xibili . • Ca"lC:!I':,iuf6.

1.On;.\"""

.
etlll\,!ibil~ • 21\

l~g:U-ele "'.1.1.1. 1.1.1.2.

P'" b,a:m tl)nsillnilc,· la. lu""_~io .:-.-ld&.\., ta. riA<tlilale. . Conruuet:i<Ilw;lblJJ... •

Co_l·"~ttJ:i~:J.r"_". Clils.iik'Lre Ek!ulenm i.I. ...2.2, ~.1.'.'.3,

".I.1.J,).Y.,.-ificare.;,la.ob~:L.

....

:lz~ zzs

•. L.'1.:/, I. C~lleml<tiC;L nlln'~utilor ,\fom<,.nlu] ll"'I" ,lin til de f,-~",-","o 'Jin r"l~lt"'ll.. fi ~(c~llli .. ce~erifug.~ rulrnll.,,~i, .•• ruul'~"li

z.u

1.1.'.J.

T~nl;u~ilo

CM:o.Lui ",rbo.rilu~

'I, 1.'1.4. J~curlla

valonle dcvcnind mai marl en cresterea varh~tjcl sarcinii) : k~ - coeficlcnt ce tine s~ama de sensu! de rotatie. fiind cgol cu 1 la rotatia in sens invcrs tnH1~urani ultimului strat si cuprins fntre 1,4 ... 1,8 Ja rota tie in ambele sensuri (creste cu ,diametrul arborelui}: k3 - coeficient ce depinde de tipul tubului .~jde modul de fixare a acestuia (cuprins tntre 0,8 ~i 1,4, valorile mid fiind valabile pentru tubul rigid, iar cele mari pentru intervale de fixare mai mari); 1) - randamentul transmisiei care" s-a determinat pentru turatia de 3000 rotJmin, temperatura mediului de (20 ... 30j<'C, raza de curbura minima indicate pentru arbore in timpul exploatarii, iar ungerea fiind efectuata cu lubrifiantul indicat pentru transmisia respectiva : valorile randamentului scad eu numarul tndoirilor arborelui si cu micsorarea razelor lui de curbura. Pe Ibaza momentului de calcul ,M!e, tintnd seama de raza de ccrbura P sub care Iucreaza arborele, deci de pozijia punctelor undc stnt amplasate elcmcntul motor si eel condus, si pc baza turatiei de regim Jl a motorului, fie alcge tipul transmisiei, astfel ea

4.1.2. LAGARELE PRIN ALUNICA"e 1,1.2.1. GENERALIIA.T!, CLASIFI.cAR~,

Una dintre problemele constructive importante ale mecanicii 'fine 0 repreainta sprijinirea partllor mobile-ale apa~atelor. Elementele co~structive, care au rolul sa asigure mlscarea relattvatritredoua piese, sustintnd sistemele mobile, se numesc, dupa cae. Iagare saul'ghidaje de translatie. ' , In miscarea de rotatier elementelede sprijin sau rezemare sint Iagarele' in care osiile si arborii se sprijina prin'intermediulfusurilor ~i pivotilor', Rezulta, deci, di fusurile si pivotii stnt parti.componente 'ale osiilor ~i arborilorv'fiiad construite 'dintr-o singura 'bucata cu ace~tia' reprtd:ntind_poJ1:iunile pe care. osiile si arborii se reazem~, in -lagare. Ca o-consecinta 'a' rolilluil fuhctional, fusurile si Iagarele se studiaza de regula tmpreuna ';,in plus.' dimensiunile

ri

f~~~~~al:a~l:

:t~e~;l~;~e1~:~~~terit~lstr~5tlv~~~,inflllen~~rlalt-~,' ',3etiprdc, este

unde: J.1i", este mornentul pe care-l poate transmite arborelc : .', turatia maxima pentru transmisia data. .. Razade curbura minima admisibila se poate determina cu ajutorul rela1'01 p, ~ (15 ... 30.) D. ~le'gerea c?mponentelor .arborelui Incepe ell tubul de protcctie. Forma acesttna se stabileste concomiteut eu arborele, deoarece paramctr ii cinematiel si functionali ai sai stnt conditionati de acesta. Trebuie in vederc eft rapcrtul dintre diametrul interior al tubului de protectie diarnetrul arbcrelui

'1:il raport cu nallJr,a freciirii din: Iagare, acestea so. sub'divizeaz~' in lagd-rd prill, alwnecare (ftecare de alunecare) ~1"ldgay'J pi-in rul~re sau cu. r'lumen;l (frecare de rostogolire). 1 I , 1_J., '1)< ! Tintndu-se seama de directia sarcinii principale f<ita de axa de: rota~le.

'» ,sa

fie!!i::;= 1,2, .. 1,3, pentru

0

asarnblare

corcspunzatoarc a

La definitivarea diametrelor srrmelor din care sc tine scama de indicele de infasurare spirelor

celbr den a parti co~~onente.

.:».
D" undc, d., estc diametrul sfrmei pc stratul i; D", - diametrul mediu al stratului i, Trebuie. de asemenea, sa se tina seama de alungirea relative 8,;. Dad. so neglijeazh unghiul de infasurarc a spirelor. <:i se poate determina cu relatia:

a

~!!~~;eti~~ a c~~~~~~~ c~~p~~~~:~ac!r~~~~rn~ap~~~~~c~~~; axei fusului, care, in acest caz , se numeste jus axial [Sau Pivot. IDcoal·(;!ctl\ In executia practica, rareori exista 0 directie-unica a sarcinii, este necesur !In 61i1 asigure posibilitateaipreluarii attt .a fortelcr radiale, <Cit si.a celor axiale. 1 Sprijinirea se poate executa la capetele arborelui unilateral sau bilateral, prin fusuri frontale sau Pe cor_pul arborelui; prin fusuri il.}terrnediare. Ghidajele de, transla~ie, sprijin~, glislerele, clemente ce sustin par~ile mobile aflate in miscare de trans1atie.,tlrrap6~~\cu p.atura frecarii ~ighid~jc1e de tran~latie pot fi prin alunecare saiiprin rostogollre (c~ b¥'J'~au Cill rol~). DIU categoria elementelor de rezemare pentru ~i~ar~a, Ide' rotatie mal fac parte si Iagarele cu elemente elastica, cu mercer. _~agnetice san electro-statice, aplicatc excluslv tn constructiile mecanicii fine. In ultimul au tnceput sa fie "utiliz<l;te Xi sprijinirile pe, ban~a., ' ; .: \ PrincipaWe conditfi pe clare trebuie sa Ie indeplineasca elementele do rezemarc, utilizate in meeanica fina, slnt : frecare ~it ma i mica : asigururen unei preciaii maximo pentru deplasarea elementului mobil; 'functlonare sigura pentru un joc cit mai mic ~i pentru un domeniu cit mai mare de varia tie a temperaturii : capacitate buna de preluare a: sarcinilor.vsi de functionare ~n, regimurlle vibratorii sau cu soc : uzura minima si posibilitatea compensartl ei; executie usoara. montaj ~i demontaj rapid: constructie simpla -?i ieftin!\. Cerintele majore stnt desigur. in ultima instanta , micsorarea fredi.rii si a uzurii ; deoi fenomenul fiaic caracteristic, legat de functionarea Iagarelcr si ghidajelor, il constituie frecarea ~i Iegat de aceasta uzur a.

/~~i~::;~'

I£~e~~

titrtP

unde : I"",e cste lungimea cercului exterior al stratului: 1m Iungirnea culu i mediu al stratului. De la caz la caz ex~sUi pre,scriptii pentru c{ ~i E:j. Stratul exterior, care c::;te eel mai important ill ceea co. prive~te transmitcl-ea lUi~dirii, v<l:avea. dcsigur cel mai mare indite de f\JH'i~urare.
-c

4.1.2.2. NOTIUNI

PRIVIND FENOMENELE DE FRECARE

4.1.2.2. L Defini!ie. De~i, in general, fenomenele de frecare nu se difcrentiaza pe~tru, diferitele domen:! ale tehnicii, totu~i pot prezenta, de la caz la caz, anUlpitc particularitflti izvorite din conditii geometrice, dimensionale ~i de precizie functiona15. 23~

234

valorilc devenind mai mati

~~JJ~~~a~ri~l~\l~~I~~n;~td~i ~~~l, sur! (creste Cl.I diametrul arborclu i) : k3 - coencleat ce ,(1epindc d~ tipul tubului ~l de modul de fixarc a acesmia [cuprins tntre O,S .~l 1,4, valorile mici fiind valabile pentru tubul rigid, iar cele mari p€ntru intervale de fixare mai marl): Yj - randamentul rransmisiei care. s-a dctcrminat penrru turatia de 3000 rot/mill, temperatura medinhii de (20 ... 30tC. raza de CUTbuT3 minima illdiea,ta pentru ,nrborc in tunpul exploatarii. iar ungerea Hind efecll.l.ltti en lubrifiantul indicat pentrn transmisia respectiva : valcr-ile randameniului scad cu l1um.arul Indoirilor arborelui *i cu micsorarea razelor lui de curbura. Pe baza monientului de calcul .ilf1e, tintnd seama de raza de curbura p sub tnrc lucreaza arborele. dec! de pozitta punctelor uncle sinf amplasate elcmentul motor si eel ~ondus:, si pe baza turajiei de regitn a motorultu, 11(1lcge tipnl transmisici, astfel ca u
ii·

rC~lt;U~ ~~~ j~{:Ztt:i~~a~;~~l~n:·~~~ i :~1\.~ ~~

ell

cresterea

varia1ici

sarcinii) :

k2 -

coeficicnt

1.1.2. LACiARELEPRIN .\.VNIiC
.01.1.1.1. GENEMl.l1)\TI,

.. ",E

CLA.SlfICAREI

Una dintre problemelc constructive lrnportante a:~e mecanicii fine 0 rcprezinta sprijinlrea partilor mobile ale aparatelor , Elemcntele constructive, care au rolul sa aslgcre miscarca relattva lntre dona picse, sustiuind sistemele mobile, se numesc, dupa caa. lag-are san ghidhje de translatie. .

unde : Jim este momentul pe care-I pccte tr ansmitc arbcrele : I".,.,,-~ - turatia maxima pentru trnnsrnisia (lata. RELzade curburf minima admisibila se poate determine ell ajutcrul relutiel p, - ([5 ... 30) D t~egerea componentclor arborelui .tncepe en tubul de protecjte. Forrnn acestuia _~e$tabnq~e concomltent ell arborele, deoarccc p~r;)mC:tTii cinemat ieli ~i tunctiouali ai sai stnt conditionati de acesta. Trcbule avut in vedere ell mpcrtul dintre diametml interior al uibulul de protectie d~ ]i diamerrul Ii.J·borcluj r.D .sii. fie!!!:_ = 1,2 ... l,~;, peutru 0 asamblare corespunaatonre a D odor dcua p;5rti componcntc. La dcf'initivarea diametrelor strmelor din care se contecticnrazd :J.rborii .:;0 tine scamu de indicele de iDHL~umrea spirclor C". rlat. ric Taportlil:

ill deci. ca Jusurile ~i ptvotii sint parti.ccmponente ale oslllor ~l arborilor, fiind ccnstruite dintr-o singura bucata ell acestia !?i rcpreaenttnd portiunlle pe care osiile ~i arbor-ii se reazcma in Jagare. Ca o 'consecurta a rotului-funcjional, fusurilc :;.i lagarele sc scudiaza de regula tmpreuna : in plus.tdlmebslunile principale ale ucestor clemente ccnstructlve, intjuenttntlu-se-treciproc. este indicae su fie stabilite concomitent. ,.. "ln raport cu natura f:red.rii din Iagtire. acestca se subdivieeaza in lagdr~ pffn ahl11-et;are (frecare de alunecare) si' ldgt1rt prin ndere sau cu roi1HtlJtjt (Irecarc de rostogolire). " I Tinindu-se scama de directia sarcinii principale fa~a de axa de- rot.a.Ue,
I' I',!

car!~~r~~r:;b~:~ir~t:~~iji~l~;~~;~~c~!:a;~!i;t:l~;il~~?~ei~:t~t!t. ~~:dr!~:

.!~~t::t~~;L~i~a~~~l~~li\~l~ru~~~~t;~~~~t ti~~t.~~~ tncepct sa fie utilizatc si sprijinirile p;; banda. .'
I.
I

axei fusului, care, 'in acest Cat, se numeste im: axial sa'Upivot. JD~oal'OC(l\tn execupia practfca, rarcori exists 0 direcpe -unica a sarcinii, este n(:(;c$a.~·1\ :iO 8 asigure pcsibilitatea preluarii erte a Iortelor radiale, ctt ~i a celor axiale, Sprijinirca se poate executa Ia capetele arborelui unilateral eau bilateral, prin fusuri trontale sau pe corpu~ _&I'borel~i\V.in, fusuri intermediare. Chidajele de translatle sprijina g1i~~erck~ clemente ce sustin J?!iTlile mobile aflate in mi~caT? de translatie. !~ raport'cu natura ire~~ii ~igludajcle de translajie pet fi prill alunecare sau prlri rostogollre (cu bile sau cu rOle). Din catcgoria elementetor de rczemare pentru miscurea de rotajic mal

~a.f~ti!eacru~~i~~ ;'~~i;:;:;~' c~:p~:~::,ac~;~·~ap;i~cf;~~d~~~

,Jhe~ii:

undo, tnlui
50

Trebnie, de asemenca. s:i sc tina searaa de aluugirea relativa ~. Dad, ncglijea~;j ungbiul de tnfasurare a spirelor, E:t se POHt<:',determine eu relatia ~

a'i eete diametrul sirmci pc stratnl i; t.

D!; -

diametrul

mediu al stra-

€1---------;;:;---------;;zD,~
unde: l:ului

_'~~I-lm _ r.(l\rt!!lJ-r.Dn -I~---

_

D~t+d,,'

d

j,

Principalcle condltif pe care trebu ie sa Ie indeplineasca elementele do rezcmare, utillzate in mecanica fina, ::;int: frecare cit rnui m.ic~; aslgurarea unci precizii mexime pcntru deplasarea elemenhilni mobil; functlonare sigu.nJ.pcntru un joe ctt mai mlc ~i pentru un dcmesnu cit mai mare de vudllli-.: a tempcraturii : capacitate bunJ. de prelnarc a. sarcinilcr ~ide Juncnonare In regimudle v-ibratorii sau cu sec: minima _~i posibnitatea com~cn$atil ei: cxecutie uscara, montaj '}i dcmontaj rapid; ccnstructie slmpl:'i ~i leitiu~, Ceri:~*':le majore sint .de!)igl,lr. in ultima instanta. micsorarea trec-l'i.rii ~-j a uzurii; doei ienomemd fide c::a.l:acteristk" legat de fUllctionartil. Iagarclot ~ ghidHjelO:rT U canstitui~ frt:carea ~i Ie-gut de il,:caSta u,;'ur3..
Ui:-UIa

dOt>il;:'(lr ma.lm,are;.
234

l.~t_c~tc lungimeB: cereu]ui exterior al stratului; t", ~ lungimea CCrr rnCdll1 al stratulUi. Dc 1a cal. 1" Cal, exist a prcsc6p~ii PClltru C ~i £,. Stratul exterior, care C:{lc;eel mai ~port<lnt in ceea C~ pr~vc~tG t.rELnsmiccrc:lm~~drii, va avea. 1;6:1 indice de fJl.f~?ura.rc.
j

.Ij.1.:2 __ NOTlUNI 2_

PRIVIND

FENOMENEL.E

OE. FP.!;_CARE

1.1.2.2.1. Definijie. De!}i.lll general, fenomenelc de frecate nu se difcrentL<LZa pentm diferitele domcraH al;;! tehnidi, t[)tu~i pot prezenia, de la ca~ la I;a,Z, anumitc .PJl'ticularitati din condL")ii geotn<:!trice, dimensionah
~i de prBeizic fl.l nc~jonaH'1.

i:.o:vOI'1lc

31'e arata di forta de' frecare F cste proporfionala cu forta normala N (fig. contrar rczultantei fO[~BIQrangential€: aplicate : II.2..i ralitative se pot emmta: a) daca supcafctelc in c?ntact aint :In repaus.f.i\ P r. Daca tc~ria nr fi perfecta.vcare considcrf frecarea ca 0 reztsteuta Il~ rnaintare datorifA asperltaplor suprafetelor in. Astfer. al db:.Coulomb .ate ahmec.. '_ " '.atc do'..2. 'Ulterior'.l~ corpun.lativa.omeniual tehnicii.le rnecankc ~i muiccculaJ'e.1.eca·l:ici'i. _ .1uI~cp.:::UlP: este de: multe ori t:lllll Jn rnecanica Iina. Abaieri de la a dOU3 lege apar irl c.14) .In mecanicn fina.eteior hi conta.mtre dpJ. ~i unghiul de Irecare e. care conduc la Incgalitati lntre forjele aplicate t3. de repaus) miscaree relative [de alu nceare xau de rostogolirc) 3. lntr-o forma mai gcncrald.-ariu sll:~)l'afetelelective A~1~ A(A'f'~ lO'-~ A). b) Forte de frecarc cstc independents de. cornercialn. depinde de materiatul suprnfetel..til!'! ca elcmcutc rigine care se rup . (U2) rda~ii care deflncsc coclicientul de frecare . ' 04..'J. pnma Iege-fac matcrialele foartc.15).-FL. C1ca parti" care. 1. iar cxttapolarea obsejvatiilorcgenernle privind acestc tenomene pentru dirncnsiunilo mid. }-=IJ. de frecure F .ayt': se I"Up Ia deplasaren .ede dectl·{Jstatice.ori.S~]j~Il!lJ.ngen~iale ~i Iorja de frocare .r:. ridicarea precizdei ji madrca Iiabilitatii.a.).). ~..'-<'1..njvel111 celor doua snprafete.cI.r. {.:rformalJtdor. "free-area cstc reaist.urn se stic. . cum ar Ii difuzi~ particulclor ·. .rc.teo~L"i mol~cllla. ca~n'.I" Fig. . legllc similirndinii au D lUlliti de aplica. specifice mecanicii fine. ca IITI reeultat al tnvingern interncjlunii atomo-mclecularc.rB V {fapt care. unor punti de suJurfl...Yntde retinut urmatoarclc: Teoria m.ct (fig. . 11. :.i pl"Opol"tiona1~ ~l' supr. De inl'ere5 pradic siJlt leg-iie (aJitoati"e I"J{C.:ifll d. (4..lat ca.)3. contact.FrecaTea CstI'! 0 consecinta a TUp<.~i in constructra de aparatc st apinirea Icgtlcr frecarii este una din cailc fundamentale pcntru imbunatatirea lx.[11.L miscarii relative a CelOTdona corpun freoarca poate fi de ahanccure sau de rostogclire.1 c) F()'(~a frec.U. Deftnita potrivit unor nor~e internationalc actuu.~tric 1:1. -1. teoria mecanica nu a mai consider-at a~perita. de n rr~~.rji relative a cclcr dtll. 38..!.uJ7ll'<l:f(. cum ar (i c. teflonul)..nic.~ rncl'gind mai .="N. Precaree usceta de afunecare." I :5il"rdnrt. Prlmele doua lcgi an 0 va.superflcial ~).r~ " r. Dupa 113tUT."'7'T~~P ~-~1t~ I" l'ig. cxcQ.l.. frtneaaa [frccarea cinctica) snu tmpicdica {frecure staeica. Ienomenele fred'irii ~i a!c uzurii stnt rnai grcu de aprec.1: 1}&0!~. 'l'c.1.d'l. [n ce pnvt!1tt: Irecarea.ic' care cstc lcgata~ 'in principal.fJ.-'111\0.~i sub. ncccsara pentru a-I mentine in mlscarc til . tgc?="N' F '.i' l.s{t scada continmi cu netezirea I_"Ugm.'illpr. 5n cncare ait ~q. s. . t Ca ICf.lL'c.·o.tc nde-de . -I. corpun.CD. c'!nd fOI~dc de fr~car~ pot devwi chiar illdcp(mdente de deci de 'N. cea mat veche.itl'ltilm. • La lcgi cuntitative se pot cuunta : . '~ Dlntre acestea !!. de topografla supratetelcr de Irccare. Sc stie eli.ltatclOl· cantitative obtilJllte. (". .l a) Lcgea lui Amontcns-Coulomb..ua conseclnta a contactului supcrfi.li1b~tatc dcstul <i? la'I\ga.cl 237 230 .ptie de 1<.75 .. c::on~1ITI. ~enOlll(:~ele frecarll apar. . 1.2. la lIivellli·supnf.rid' . prima lege.hil lI. nu conduce intotdeauna 1:1 reaultate vatablle.tta cu prccautie si ~tre iL~umiti2 Jilmt. ~o~ltactul pe .··diadsorbtiei "au. aria l:':upraft'tei de contact aparente A. intre dirccti a de miscare :}i dircctia Iortei de frecerc}.:UU" <I" "r''''''~R~''''' [. ar trebu i ca forta.IJJ~~QI ~icanlitative ale fred'irii tI:I. de asU.s~ prcduc sc~iil:!l~an ale prcprieratilor HloicO-lhecamce si de structurf ale stratului . utiJ.zi iall ·llL considCT3re atit ·sfcdr.. worl~i ~'~C.i"t" deoarece legtle care determlna ace stc fcncrncne stnt in general iasufidoni' cunoscute. adsorbtici lllok'CIlLare.!di{erefl~e de poten{ial clp.iar frecarca este lcgara de energia !lC(~csari deprl~irii microasperitajilor su praQ' :. - &1.ian nastere fenomcne nuxlltare.dar in sens opus mi~dl. tcorii care all Inccrcat. Ou¢ '. l1n~1'iprin A s-a notat aria supraf~~el gecmctriceaparente.u. Ca..tc:~ . prezentind ahu. fQr~a de Irecare este ega)! b) forta de frecare actionoaaa futotdeauna peo aceeasi dlrE~c~i~. (fig. Exccptiile de Ia aceste legi slnt-cu totnl nelasemnate ¢ detectebile Ia scara microscopica (apar $i Ia repaus uncle deplasarrtnngentiale Ioartc mici.B) . dt 'j-i alrc illfiwmte.d'I~''''~~~111! sint pietrele pl'eiioa~e.sa explice ccmplexitatea fenomenelcr care intervin ~i divergenta rC1-i. dona corpuri".subHd~nulnl't"Clil.. Au fest elaborate.U ap<U'itia u_nui gradient de t~mperatur!!. (di~man~uL safi~-ll1. se dcfotmeaza elastic sac cjasto-plastic . nu a. (hia[ 3.c.forma: (~<'.viteza 'Ii).le.cn~a care . In grade.tWa..<':.1.. llld I Ilt!ta timp cit nu poate fi definita riguros to~ogra1ia acestor s.l5.l~e~ Iegtlor simiiitudinii va fi de~~ur ..3» uudc: l' - o constunts : P == 0. (i...tui foarte mici . ~1~viteaa de C1.u~ este indcpcndcnta. Tcoril}L.~i cele fcartu mot cum stnt ~l1lele matcrialc plastice (politetrafluorctilcna san . 1 .depa.or rol... H.ul suprafe~elor de COlltad foa.p03unumite suprafete riatc san J a cristale pot aparca dilcrcnje. « Q fOjc)o(...rtf':. ur impllca cgalitatea dintre Iorta ncccsara pentm a pU~le corpul !nJI11I~c(lr6 ~i fortil. putut it incA Iamurit pe deplin.i de scm. rublnul :}_a. se poate scric .i curate.dat~l de contJ. care considera frecal-ea. ceea cc n~ cste ndevarat.15 _ SclLt!!lEl rogii lul )on~ .

~ ." pcntru suprnfete ill rcpaus. ~i altnl cineric ~.['1.citate ~i 3-i . '1.C + t' -")F. S~ poate vorbi de 0 Irecare mixla la Iimita. 4.tn~~ ~:~:~l~ ~h~~rnL: !:r:u!t~~= ptlng acest srrat (fig.o. rouctii Iogaritmice de viteza. Iuate In consldcrare srnt numai materlalcle ~i ungerea suprafetelor.complet diferitii ca natura de cca uscata -t'in afarl de stratul li ml'iri a~e<tsta cap.!. f fluid~ . ca permite micsorarca uzurii de mii de or.PL1ndul C carui~ U core>ipunde valoarcn tninind '" (cl2ficir2ntlllui de f(ecare~ este \Hl pnnc-t cntlc care pre<:edc frecare:t fiuida.pr-irnele dOll~ k~i ~lllt Jonrte rare. E~ esre caracterizatn piin interpunerea UTI'li.i. el se rupe ill uncle zone datorita rugozita}ii supralejelor.. E.~1 238 . Delimitarea zonelor diferiielor forme de ircdri mention. Fiind date pl':ntru diferite materia Ie.2A.1 ccle expcrimentalc au aratat Illsa col valoarea ceefkientului de frecare depinde de: marerialul suprafctelor.li'i suprafete csre determinata de proprietatile suprafetei ?i de celc ale Iulu-ifiantnlui.l:~i stratnl de lubrifiant are 0 grosime corespunzaroare ungerti Iluide. care. J::~ish'i [n prezent 0 serie de lllcercari de a dcrernuna r-oeficicirtul de fre~<lre I1c cale tcoretke..)sigm-a dm<ll)ilitate~. de: Iubrifiant .16)..lJ.~1 'fll~"I":'i~i ~. . capriiic). ungerca fluida nu poare fi abordata (ca.. Impcrtanta deosebita a ungerii 1<1Iimtta. prclucrarca necetcra. Precarea la Hmlta. Din al. Diu forte de frecare. independent de sarcina st de suprafata de contact. Acesti coeficieuti au sine oonstanti mer ei: primul deplnatud de tm1P\11 cit supr afctele au stat in contact. ~enhu snprafetc In l:"l:Ii'Ciln::.J.. ·V<Lrl<J.lupa nllll ~ ( Iltie lubnfianfl en bun. Proprietatii luhriiianpJor fie a forma s!rarul limita (onctuozttatea).1. cit . pentru vitezele imilnite practic in mod trccvent.te anteriOl· pQ. ~~~i~ d~c~~~~~~~nlt~~.tearic.0 J ••• 0..2.] se poate d. FI>. CD frecariL ffiixtc fluide.13). li:n1ta.1elor doua. 4._ iar ZOna DE frecurii iJuide. In re prlvestc pr0 cca . unde. In uceasta situatic Iubrif'iantul reduce.. studiile tecrerice. A!rt.. La limita este destul de greu de realizat. ' Frecarea pur. de poruirc-coprirc. i-an Icst consacrute numeroase studii peurru dcterrninarca rnodalittitilor de Coeficientul de frecare. fiuidrt. d_e~icoeficicntul de Irecare este rodns de numai ctteva crt.l3. ~.. dar elimina cu totul ccntactul dintrc cele dcuii suprafcte. ill care.l)rll'f' abaterlle de 1:. Frecarea fluid~.cfilli ca 0 stare de Jubriiiere in care '[recaren duure cele do-.2.i~..srratul de Iubntiant. Fortele de frecare dm stratal de Inbrifiant stnt datorate viscozitatii acestina ~i se determina pe baza Icgii lui Newton releritoare Ia c\!rgerea fluidelor. determinate experimental. l ~~r~~af~c:r~ ~kra~~t~'r~t~. df.e intind dincolo do straful adsorblt sau chenusorbit (fiS".51::g. astfel incit .ho:ma !re~!irii fh.i cca uscata (cauaata de contactul direct tntre suprafeje) si denamit&~frecare mixtii. al lag&relor hidrodi. ~i~~~r~na:~r~~ (fig. In valorile tabetare ale cceficientuor de fl"'f:-cd. deriva din reduccrea substantiala a usurii.. decarece stratul ~~:t:f~:~: fuft{~~:~ed::j~\e~'~~~~~~~. 0 asemenea frecare apm-e tntotdeauna Jn regirnul tranzitoria.{.:. 1. lntre cele dona straturl solido.2. modificiirilc Iortei de Irecare fund nnmai de citeva procente la c. chiar in acest regim incomplet."iI clanva a r cetor dO\l~ suprafete. pelltru un Iag~r radiul de alunecare (fig. . rnecanismele de ceasoroic]. zona AB cor~sPlJllde fredl_rii mixte 13 Hmita.tc-a rrcia estc »ecesar sa fie ccnsiderat! doi coeficlenti de frecare: unul stutlc 1-1-.. lau~ic.l.m~nQm()icetl1~re de lnbrtfiant ndsOl'iJl!t': pe suprafeje.mgere la. Legat de frecarea Iluida cxista ~i 0 frecarc denumita mixta.d~~SCtntr-ua studiu fizic similar celui OIi:naSC1 llrhide ~i a! straumlor de molecule polare orientate. wnJ. Jar al doilca de vJ1e7.~ de exemplu.. FI . (.forta de treeare tn.2).d~.F.de tcgllJ:i hnpiedica contnctul direct 03.l. 0 parte eSLI2 necesara pentru mvusgecea rezistentel rezultate din ccntactul direct dintre cele doua suprafcte.t:lamice. Acest rcgim de ung-ere este legat strtna de multe npllcatii dine mecanica fiIDi.16).rbe. se considcra ce ea Sf: ?-at()~ n·~to ]~roprictRti]Qr particularc ale straturilcr..17 _ So. care. preclll~! ~i ("s:I'TI ai acE::stora. 1(1.i.rc~tcl·iale timpclui de contact respcctiv ia cresterea de ordirrnl 10 . star~il de nngere ~i lllle?i ~~ presiunea si viteza relative. ·U. diagrameie d~ mai sus sc repreLlnti1 sub formi de familli de tT.::itconccmitent cu frecaree Jluida a_pare ::. Frecarca sau ungerea la limit..torte..e Foprictitp de . Nu cste insa 0 concordanta deplina tntre valorile stabilite tecrenc ~i t. (M~) uade: este cceticient subunitar (lit < 0.f'iJle coeficientilor de Irecare..lt~ fi observata pe diagrama de variatie a roeficientului d~ ftecn!': (cmba lili Strihcck).. asttel co. depinde de rezlstenta Ia Icrfecare a Iluidului dimre fc~c ~i cste cuprms tntre 0. de Irccare uscattl. pot fi neglljate. Astfel. l"cClll'tll. snprafc]c.. 1O~ale vlteeei. care :.3.J. pJecind din pUlletul A (Irecare usca.. 4.1tel~ dectt viscozitatee. Acesrea au Jest stabilite experimental. .U111 ~int acizii gr:. astfel i:m. molcculere. sau a ma x mutter stratur i sub'[iri.. Pi. iar restul pentru tnvingerea rcaisteajei de forfecare din filmul de lubrifiant : F _ . stnt reenc reduse.. Ccuditiile de existents a fredi~ii Huide impun ca asperit~~ilesuprafetelor sa fie complet separate prin lubntlant.016.'tta~i ( cli!~'gorie sc pot conslderJ d fa\: part~ ~I lubl"jfJan~ii so1izi (grafilul {it bi~1.[IJura de rnolibden).' De U irnportanta deosebita p"ntm calcuful de prorcctare sdnt desigur valcrile coeficieumhn de Irecare. c In ceea ce privcste natura Irecarii la Iimita.tn).17). datorita vitezclor redusc.

~Z:l priu introducereu Iubrifiantului in interstitiul dintrc cele dona suprafete. . unul perfect elastic ~i un corp rigid (. altu~ perfect pla~tie.Ipl. Intructt caanl real prusupunn gradientul de viteza sa variabil de-a lungJl.. dtfuaoare. '1.. (1~llumit~. Aprecieren cantltativa a l[. in conditiile unej curged plane. Cnuritativ. daroritii prcprieth'[Ilor c]f'lstO·I~Jfl5t!c:.l ponte n-nlizn pc JOII~ ("h: prhttr-un cfrct clh1.~i priutr-un efect static.D~uhirt.i a asigura Irecarea flmuii. asttel tnctt policula de Iubrifiant se illtmd(~ p'" (ooHI 1'.sa existe 0 viteza relativ~ intre partrculcle de lubrifiant. interstitiului. tmprcuna en diagramele teneiuni .111 brifiantul trcbnie :.rii hidrodlnamiec.dpc onctuoaitatcn ~i viscozitatec lubrifiantuiui..Ill I'I"acLic. in caxul LllIgt'. unde s-a presupus c~ elementul 1 se rostogoleste in senst~] dar de Din cauza aniaotropiei materialelor. Fcnornenul Iiako-mecauic al Irecarii til' rosrogolire estc cxplirat tot priutr-o rrccnre !If! alunccare..0113. tn 1l111LaF de lcngnuc}.:.o!.i scficieutc pentru nastcrr.t::t.'ltcaadmit "jlJ"esiuni neg~ltive".ill uncle jr:-ste = t». care diJ debitl. bncr.~lhli rlc mnrerinh Contacrelc dinrrc doua corpuri perfect rigide.a aici trelmie [inut seama de con~Iues.l stratulu i Iu brifiant .40 cod:icienlul Irccfu-ii de r{l~t()g(llirc [sc ~na~nar3.2°01: F~\:~~Qlf:enll ul [reetlr i CUIII!lch11 direct.ll. srnt ariU..t. . : .l1oillcTlului iTeciir.:r. forta I' ce trclmie aplieah"1 clcmentului mobil pentru <I produce. i'ndt Sf. . ceea cc se rcaliaeeza .. se tece dctcrmintnd momentul de Irccare M ( care cste: iLl.1. un corp rigid co..te" gaeelor ?_i eil ~('{'. 24.~ t. fie cchilibrata surciua extcrtonrh ~i!'. d~lp5 natura lubrifiantului. . . (4. ·US.?l de lubrifiant ce trebuie iutrcdus in interstit!n J'tlllf.:. ludrodlcamh-ti 8a~1 gazodinmruca.5. schema de tncarcarc aparc ca in figura 4.1. mai mid. _ \-aTla~ia (.. denumita .plasar8.deformatie. ctt ~i capacirarea de aderare Ia suprafcjele solide (onetuozitatc) ..45) FiJ. frecarea de rostogolire va fi: p=LN..k. de *i defcnnatii clastice Ia ambelc clemente in contact.1.ibili.o:-.ljc~.. . lonna . datcrita C1Ktuoz.a unui gradient de presiune in intcriorul stratulci de Iubrifiaut stnt: .itlJtii si viscoel!j.il fit: exclns 17!. in sensul depjnsarii. (4.i a ccuatiei gcnerale de transrnisia chldurii: la acestca se :\d:l. Fcnomenc I cstc calitativ similar si [n cuzul ungcrii gazodinarnlce.mai gt:lv.sisternul de ungcrc adoptat trebuie Srl usigure 0 canritate suficienta dvIubrifianr..antitativl presupune rezclvateu srmultann a ecuajtilor respectfvc. La II11gerca bidro-gaaostauca.prill deplasarea sup].. N astfel d. ru J(. ru 0 astfcl de presiune." In zona. tensiunilor ~~ va gasi deplasara cu ciishlllta.amil:. Forrnoren peliculei lie lubrifiant fntrc cele dOLI.~.l. Conditiile »ccesarc .!. Rezultanta R a.C ale c'.:.tlil~ lui Navicr-Srokcs).f.(' materialelor vn fi mai accentuata :In directia de ch. t dt in cc prtveste scnrgerea. Aprucicrea cantitattva J._..L7. aprecierca ungerii hidro-gaaostatice se bee pe bazc ecuatici llli Poiscullle. fata th: !i~ja de actiline a lui N.1 .4") l1nrlc '1' C. Frecaren de rostcgolire. He prin modifkarea.1..\lgii ccuapa continuitatii ~i cuajja destinderii pclitrope (in cazul gilzeIqtJ" e Aprccierca (.attt pe baaa ccuajiei de nuscare a fluidelor vtscoasc (eClHl. rcaclvare care preainff greutati rnatcmatice fcarte mario De aceea.ljCl(~ trebuic filcutH III cczul cel.lllLli care sc rostogolestc. existtnd .t8 raza ckm('nl. lIt".curbet de varintie a t~nsil)nilcr nu cste simetrica in rupert en directla lui N.:<i.\ ow considcrfi stfiri aproximative HtH In cc pnvcstc l""l!gimllIcrnuc.2.}trf'sluni n~>lth·e. oeea ce.ieIJiulu.1. cit :..\. de In:ciLTCde " fie alunccure ell hH":j:iB.I' FrecEllo.fhlid.'n7.de~floTIimhrofe. pentru :V =. fie prin vuriatta densitatii lubL"ifiantuiui.-I/////lfi} tatii.19.5posede attt proprictatea de viscositate.. defonmltl. de J?roiX'~til ':.20. pelicula continr a Je lubriflant se form1. sectiunii transversale a spa.§. "1. hidrostatica san gal. suprafcte. la lim itil . dup:\ natura Jubriflautulu i. se rcalir..tiu1ui de curgere.tte ill fisur:t '1. Irecarii (11."i ~'.ii de rostogolire.

m:ilatii ::. adlca: = 1.. l'"n. /1.C poate uriiiaa (la tcmpcraturi de "'-00. Dill n::1afiile ('1.li.. protejeaza suprafetelc ont~~ UZU~II ~l cQllt.'" (H7) ~il. Proprieratilc Iubrjfiantilor. :-. gI\Z?~1 Jl.. ~ . • '. . ~urlita de intrebuurtare a unui Iubrlfiant coincide cu timpul in care acesta t~l pastreaza propnetatlle fizico-chimice. Pentru a cxist~ ffccar~ de rcstogollrc puri1 trcbute ca.47) ~i (4.:. La u":lg-erea fluhl~ pot aparea u1iU~1COfOSIV-!J~ec~r. 50) 2~2 .': 501 propnct~~ilor lub:ifi..t~ta au ~OSl~ de asemel~ea. mOfficlltuL renetent ln rostogcllrc s.liltrehullltftre a 111bnf1<UlLlllm l?1 ao(:estca 51nt d<J. !.41l. trelmie ca fort-a rezistenta Ia nlo necare 1. care. estC_.at.nbu~e 14 racirea accstora.:IT-tI1·i. . Formele de uzt:ra ~i moda= l1. IU mujoritatca cazurilcr de: In funcflon~re a aparatelor. dA ' d'l- de uncle cfrwtHI de frccan: este (•. IN . dA. .. care .j 'i Vi~ozitatea nnui Iubrlfiant depinde de natura chimica.pc.'r. ~I se ana It distanta d». calitatea Lttb"if:~al~fl}. valon relativ man (j > daN/em'). <I. ior~a 'de frecarc elemen~. in principal.aC:I:~te cfornn-l stnr date ue relatia lui Newton' obtinuta pe baza stuoiului frecarii in lubrifiant. 2UOcm3 de ap:1 distilata Ia t. de (fig.a de 2O~C. conditffjcr cinematicI.1. Din cam..t d~ lubeifiant pctemic aderent pc 0 suprafa~ii. punttul d(: ardere (temperatm-a 101 care uleiul aprins continua sa ardfi de la sine. I. 17rcc'LJ:t.:mpe-ratu~.rescaza in procesul ungerii stl1t \'I~ozlt~[ea.dori~care contribute. UZUf\1I . Intrc viscontatea cinematica ~i viscozitateu in grade Engler ("E) exista relatia: \ = O...O.eresimte 1<1. care pot Ii Iichiai.moleculara medie (dcn3Hate~) a lubrJfianntlu~...pe ._ vtscozitatea sc exprimii conventional p~in uuitatca de trmp uoecsara scurgerii unu i vnlum det1"rmifl. A treia gl"llpfl s<' rdedi Iii (..0" J_~ + l'l~.c~ de . 4.ollllxni!ia ~i conCenll"~tj(i .11t:il~ ll(e de ungere ale Iubrifiantului. stabilitatea chimica.~~.h".n~ capitolul Z. prin care sc apreciazd ln~sura in care Iubrifiantui t?i pastreaza proprietatile sale de exproatare. gradientul de \:iteza.no. ta~a dF rntre doun stratur r de Iubrifiant.-zcc din (.un stra. iar dace r.>t fle egal ell mcmentul de actionare..t.: plmctnl d~ (_:ongclare (temperatura la care uleiul. Stabilltatea chimica repreaintd un critcriu .Lin¥a rolul ?ea micsom frecarea. r pure. J_ndl r C!ct. <L.Jt de Iichid.!!! d. .Jt<l.~ ungerea III xl~.cu aJutorullubrifiar'~ilo(. Pmprietatile fizlco-chimice ale lubrifial1-~ilQrpo~ fi impartit~ m trei gru.rpentru -!l ~m_e:':'15l~Irecarc de alunecare.J ? '=!L p ge nurneste viscozitete •cluematlcti: (01) < ~ sc produce alunecarea (~A8) pure: 11> 1.. l..S~ deplaseaza ell viteza ».3. clUdura spcciiica ~l CO.Spectiv ~: dv.. = va L r uxlstn rostogclire eu alunccare. 70(0) urmhtcarea 'relatie : ·f)F=A.'i~lZI. onctuozrtatee ?J. sub ac~il1nea propriel sale greut5!i.dlCaacele proprietati care influcnteaaa visccaitatca {'1 den.sa fie mar mare dectt fort a de actionare : F = "N > P. In mecanica iinl prcdomina ungerea miXL~ ell preca derc ungerea l~ limit.L"l{]11 (4. exprfmarea conventionala a Vi5COZ!t&ii~ se race in grade: Engler (STA~ 8'71:-:-~8! *1 ~(~ define~t~ ca uu raport Intre timpul de scurgcrc ~ll sccunde {pria orificiul calibrut al viecozimetrului Engll'. Smt cxceptare uuelc aparntc Ja care actiunea for ~Ior de rrecare ~eterrnina in.:1~Jproccsul de lucru. . (are inte.!. Cum structurn mnleculara depinde de temperatura (Intre limite Ioartc Jar~l) :0. va fi : so masoari'l in m~is.ub~iant ~i_ ccrpnl solid. term:c~. tutc principalelec:'ii pcntru micsoraura . Inprima grupa intra densitatea.21) €. uncle: 7] este vlsccaitutea dinamicf {i '0(': mascara In l\'5!m3 sau n ICGfs/m~. i!}~'ers. aceasta cauza onctuozitatca estc 0 prcprietatc indispensubila pcntru ca un Iichid sa se ponta Intrebuluta ca lubrifiant. dec! cste reznltatul Jnteractnmn moleculare dintre l.ndm'.. ~.antull~i. Din.0'731Y"'J::.te de: punctnl de inflamabihtate (ternp.u-~ 0 anumita jnte_ractiunt: m •• cane-molecuhw1u snpra[e~~i(Jl.COCl. ll. asa cum s-a s '.. CAl f'ENTRU MlqORAR.21-S~tICl1lj p<:-ntm 1~£ll-l lui ""~'.mUCEREA.~~:H.:. aratato Ia capitclul 2.lrl1. structuru ~i greutatea.a~za agcntilor agresivl din lubrifiant.!l unde: ..'i~I'~teJ~cier:J:~~~= :~~r~~.:~ub tonte aapectele sale produce usura. este str-lns ll:!gaia de cforturilc unitare tangcntlale din Iubritiant In ca~ul Iluidelor VI:. 0 u dOlla gnLpa 0 ~ollsti[Ule PI'Q)?~'let:1~i1~ e~ dau mdicatii asupra posibilita~:LIm cleo.r) a 2-00ern" de ulei Ia temperatura expertentel sl timpul de scurgen\t~ s. '1. sau Ia ImutiA_ponte S3 ~p.EA Fr't.Ja limit.) rezulta couditia rcstogolirii Daca. ~'lS~~:oZ_ltatea r('-'pn~l. "'.Itura 1a care tl}ciul inciliit intr-un vas deschis se aprindeJ.1 ~i aparc desiglr! frecarea in regrm uscat" ~~1 mlxt. lj Raportul dlntre !ii densitatca . ~i k stnt constaute pcntrn un ununut Up de Iubriflant : T .:~~~~:.ECAKIJ:}l R.U~er~~ ~u~raf~t~o~ !)l.19) <IF dv -:-=-=y~.1 de presiuue (tnli'i) limite rna] resutnsc).1.aprem:re a acc.tC:l.r. Ia rcducerea uzarii stet: Iubrifiantii 1~J::!J~~et~rede5~:~:-::~ uugere a saprafejelcr : cuptul de materiale . Onctuceitatea reprezinta capacitatea unui fluid de a forma. . .~lll fenomen m:dorit.temperatura absolul~.tac~.. IlU mai potl-~Q CUI"gc in mad vizibjl). La no] in t~r:i. In nnele (.C3.ozitatca .mta reacjiunca fIuidului Ia scbimbarca forme] 1 i VIH-.a_ fQ~ei Interstitiulm. Influenta presiunii p asupra visc.

• 2.1iJi Dad ·1. experimental s-a constarat cii o':'XISt(~ anUIrlltH cnplur i de uiatcriale. minerale si vegetalc (ulciuri compound).acoperite {j)rin scufundare sau ell pensnla] eu 0 SQIUtlt de'toluen ~ietol.ra. dat~ aceasta din urma este nnpregnata cuigratit . nu intluentcaza cocncientuu de Ireeaec . ~ stratul 'de lubrifiant dintrc suprafctc rrebuie sa fie foarte subtim . Trebnie mm~tionat din unelr. ungereR. sllyrfl.rmicE.. a::. I~ ar Ii strain de once impurit. se face periodic.-.:areigrosime nind Jace Ia intervale mal mari): Ioarte mid. deville nerationula.ind user pc suprarcte : de aceea sc intr{lbuinteaza anicstecuri de uleiurj animalc.5co])u:ri sccundare. ~fl fr~c:itrea·ll).3xel~e ahmerarc ar Iuncticna numai 11i rcgim de fr ecarc rluida.8 l'Lefcr:i func'[iouarca in regtm uscar.I viscozitutea lui S~l fie midi pentru micsorareu-frecarii.111 interval care variaza pentru aparatele obisnuite 'intrc 1 ~i 2 ani (Ia alte aparB. "\ib:'1:~':. 1<1. d~formatii pe de 0 metria ideala a suprafetelor parte. : pentru 3.:J. derormatlllor daeorate fncarcarli. maien.i. de annifricpiune. sufirur. C1Jp1111 cit flw·ttfial:J prceinta 0 deosebita irnportnntn din. ~i:nd presiunilede contact acinI. iar penrm miC~Qrgrc:a fr"-(:arii ~\ uzurii sc msrcstc duritatea superhciala it sup. a ..fetclor in contact.. sau parte. In conditiile reale (it.l~ll)r din I. rru marl Irccarca : din acest pum:::t de vedere un rol tnsemnat n joaca ~i aspentatlle supratetei (de nceen rn unele cuzuri.:onst:n..5.al~ixilor "iii a crorilor de prelucrare. iar elastice ~i lubrifiantul 245 . cure ".. presiuni foarte mid se folosesc rcnteie.taa rupere pentru l a impiediea contaetul direct lntre supraletclc solldc. de copitc] ~± vcgetale (cc maslme) au 0 buna capacitate de a [amine in loccrile de linger~.:i. micsora tntinderea uleiuluisi oxidarea lui. cazur-i.1f1.iti.l1 pe alamii. sint .cmai bine condltiile de mai sus. Iagarele pem:m virfuri.' bronz sau 0Wl1. 'pentru a.ement::l. ca o1ciuh pI. inl.. prezinta 0 rezistentu relativ mnre ra oxiuare.t~ -sc ~ Intructt cantitatea de lubrifiant este fcarte mica. dimpotriva.. dar ~>.U bisu.CU1:P. c. I pe de alt~ ":11 (tad\' abaten de maCJD~ ar exista ~<.. 0. trebuie C. punctul de vedere at micscrarii frecarii i uzurii.Catii ~il.001 _urn).~ valori Ioartc man {de peste 2. a.at uzurii mai bine ueclt aItej".ct. {de ordinul ~J. pcntru :n::zistcnla Ia oxidare Jll~r~si pentru a [amiIw strict Ia lccul de ungcrc: trcbu ie rncntionat d -nleiurjle animale (de: case.i.g..fetelot!de .r::: comporia din pullet de vcdcre .l.50 da!S/r1U:Il~i. d Ia iar h. f~:Lnction31:c ~ide eonstrucjic a lagaTXlloLsitueuile Slut iosS diterite din cauea uparitiei reglmunlor de freoare mixt~ 1. iar pentrn presium foarte marr ~i viteze mici pictrele pretioase (rubinul. In.:an~ se executa l:±~Stul nu le-ar ii necesera decrt reaistenta mecanjca pcntm a suporta sarcina. este. conliguratia si gC(J~i microgeometne).Zi$tC::r. int.~ mlxtu.a"a de molibden Pentru .00 .pelicula de lubrifiant trebuie sa fie f(lark [C2. agatul Matenalele prezinth 0 impor+anta de marc ~i In ungerea fh. .c. presiuni ~i automat va aparca un regim de frecare uscat. ali 0 temperaturii lie congelare Fourte jua~.ia bgil:tului e-ar asigura.pl.v-suprafata se nioheleaza ~i se polizeasd}: .ta. fnsa se oxideazn repede. pe cind uleiurile minerale. de exeu"l.lucru . care 1n~cpl~ncs. Ia 1.uugerea nu nre un caracter contmuu . 0 compcrture huna arc ~i cupful metal pe mesa plastica. accste cazuri :.limi"lli ~ chiar ·mca.u. intructt uleiurile obismute nu rezista 13. tndeosebi.

a. cum ar fi de pilcta suprafctele din materiale ccramicc. care dunncate au proprtetaji de trccarc buae In contact ell nlte suprafete dure.iafl> dure ~i rejraotarc pe baza de crom.!J: de preIucrare la cald (turnare. Datorita dificu. toate otehmle trebuie supuse unu i tratament termic do detensionarc.tilc cdc mill bune dintre aceste materiale lc prealnta c~mpoziFa pe bazii d~ stamu.J:e~!. SI': recomanda indC?sebi £011te11': pcrliticc cu eutectic fos~ros. cemcntarc.')e Interpune tntre suprafetc ))1 fLr. de dllatarc mario apar probleme priviud compensarea dilatarllor ~l distorsiunilor tcrmicc. Principaleie catcgorii de materlale care pot fi utilizate pentru constructia Lag.i. Ojelurile nealiate sc utilixeaza adesea ca suport pcntru placaeca laga~elor cu ~ctale ~u materiale duro. care f:. Proprietati supencare preziuta ~telurile slab abate atlt in ceea en privcste comportarea 18 alunccare. ca Diutrc ma tenalelc 1MJeyoase stnt l. sudare. care aSlguri''l. datorita continutului 101' de grnfit.>1.de molibden.'1 Ia oboseala buna. Trebuie sublinlat d.:i~c _impusc.U termochimice [calire. bronsurile. pentru a usigura stabilitatea lor dimensicnala.'l pasrrea7. Pentru lagare!e CIl gaze se utilizcaza otdud incxidabile martensittce.a temperaturi ndkate.. ~i coeficienr de dilatare reclus: grcutatc specified mica.u/praindlzi. .scnsi0 bilitate redusa Ia irnpuri~ati ~totitll capacitatii de Ingtobare a particulelor durc care ll!itrund in spajiul dintre Ins si cusinct. nitrurare s. tungsten crc.). Aceste otelurt au propnetati s1abc de alunecare.iile de Iagar ~i aliajcle u~re..1rg utilieatc.sten~a lu Uludi ~i corcziune : afiuitate fata de lubrifiant (pEnt~ fcrmarea peliculei) : capacitate buna de rodare : comportare buaa in regimurile tranaitorii : ccuductivitate ternnca bun5. decarece ele nu au proprietati bunc de Jrecarc uscata ~i fund mol ~1I prelucreazf grell la pret:j.mensmni mlci. meta240 .).hclor stnt: materialele teroase . ctelurile ncaliate all 0 utiliaare lirnitatf ca material pentru Iagare. fostatare. pe linga cornportarea buna la rodaj si Ia s. nkhe~.coroziune si asigurl diflcil 0 fiuisaro :lnalt~ a supratetei.itaFLor de prelucrare ~i din considerento cconomi~e. compozij.Cttcva din proprietatllc cele mal impcrtante P"'"care trebuie sa Ie indepllneescn matcrlalele Iagarelor stnt: rezistenta statica :.a duntatea pi:n. Fontele. de peste I OI)Q°C. acestc materiale se _faIose!.1. pentru Iagarelc lubriIicate cu uleinri. Dlutre duaavantajcle acestor m._ se mcntloneaza necesitatea unci o~~ ra~~1 periodice de curatire a graiitnIlll care . In plus. U{iUr!I. cit ~1 caracterlsticile mecantce.liajc.~enale rrebuic mentio~t!i_ slabu rcaistenta III ceroziune ~i propriet~~ile m_ecamc~ scazute. fund folosite numai in cazul unor soficltari reduse (dlJ cxempla la lagaTe1e alimentate sub presiuue].cmai ales. chiar 11\ couditule unor temperaturi ridicate : feJ. presare] sau la rece : pret scazut ~i sa nu fie deflcitar.:1:loneaza impuritate. cobalt (excmplu mconel. S~ ~Itiliz:eazj insa pc Iarg metale # al. In «azul utillzarii pcntru Iagare cu ~ilZC. Pentru lagan~ln cu gaze. l astfel fuclt usura IQr este dccsebit de rtdusa. stnt susceptibile 10.}. ~~t?r~ta c~fi~icnt~or. 0 tmbunatatire a proprietajilor este posibila prin tratamonte termice SIl. stellite) sau a. prealntd buue proprictati de :mtiirictiune. Dinrre matcrialele feroose. cu stratur! supcrflciale depose prin difertre procedce (galvanice. materlalele neferoase : materialele metaloccremice ~i materialele plastice. posi~ilitatea d-e utilizare a acestor materlale este redusa. snlflzare. In _special de dl.Propriet.

Se (~llnsc~L. agaml ~.~ de n nde : (1.Z2) en 0 grinda tncastrcta ~II urbort-. rch' cu u 11 diamotru .-"'" !. Este lusa nccesarn protejarea urborelui contra coroziunii si. Gal = (1.g. practic se ia in {:pn~lde~are pnm~ ~!ternatJ\·a '~'... Funcjtcnarea genernla a s-ist(:!m~lll.. valoarcu prcsinnii medii den . Ijt'.i a presiunii. ~l.2. po.omidcra. Fusul se poatc rxecuta din oteluri tramte tcrmic. 4. textile (te:s:tolil). preslune de contact.:il'doclfindncc se uleg tnh~:n-ctie de .54) Dimcnsiouarea Iusului Sf: I~().~taj Iarg Ob2}. stubilesc din calculul fusului pe care H sustine S. In rcgil1\ul de freenrc nscet. Calculul lagdrelor ciitndrice radiale. in general.uulu' ~i in concordauta ell.210 .sdc de repartiz.?l viteze mici ~i mutenalcle rnetaloceramico suiten~"lt('. raportmui: ~i (4.: picuelc prctioase (rubiuct.: 12 . Ultimelc mater-inle se comportn bale Ia ungerea cu apa ~i realizeaza o r!'icir~ lo~llla.ecamca fina.ue determina ~i Iungimea fusuiu i. astfcl cA tensiuuea de incovoiere am.'1"1! uzurii.I d " l. . conditiile mentionate anterior.Li tus-cuaiuet preswpune mcntajul cu JOo'. ~i pe baea presiunii de contact tn acest seep.:}iuac pentru presiuni -. Dlmensiuulle prmcipate ale 1. 6) tum- da~ . ~e tntrcbututeaza: bronze! pSLltnr sarci.f. Calcutul Ia tncovoiere cousidera Jusul (fig.rt > J ram..53) CR Iusnl sa Iucreze la limitE'! 13 ambelc solicitart.' }. Se reccmanda Ia viteze rr:iL"i ~i medii ajustaj .'1. corespuuzator couditiilor de exploatare.!.S ~i 1. pln~~tke ell fibre.J.iJ.~IC~ uzuru fil~d dt punct de vedcrc calitativ asemanatoare CU... Caklt!ul Ia prcsiune de contact ccnstituic 11)1 critenu simpliffcat de 1)1('t'11.. . 2 O)da"':.?lcC"~intde impuse aper. !_ = 0. ell 0 sarcina ccnccntratn Ia mijloc.. cea a Pl'Cs.sibiHta~ii sistcmulut mobil al aparatnlui.3. man<l~· i.) pentru lag§..? marl aiu. ajustaj scmilitcr (jd1.natura -.2.r (jC~.M~ p_! 2 P. in n... 11-t. cu Icmn [lignofolj : lemn presat ~j caucinc. corindonul. fie o repartitie cosinusoidala. jda). safirul. din ecuapa de echilibru pe vcrticala admittnd p = P.."i. L~. _S~c!.' a vltczei.i cure cstc eolicitat Ia tucovolerc.garull1i.an~a presiuuii specificc tntre ~us iii _cu~in~t. Sc recomauda. cu Jnarea in COnSldCf<tri..-. .It· uncle rlHIllltft: (4.:. .baza relafiilor (-i.::. condlpilor de Iucru .5} ~i plll~imILl-sc :Q~ldi~~~ sc po~ne determma HI. din rclatia ~4.<l.fllltctionue ill cazul frccfrf uscatc). dar peneru (J preclaie ridicata. Oclata calculut diametrul..(-!r) . OnLL" (06) I'~t(. diumetrui d ul accstuia nr urrnn siJ fie .5 ".1.2-. . Alcgerca tolcrantelor se face In sistemul alezaj uunar. unde.{In porulrc ~iin . Incalzire. ruici : maselc plastice [poliaruideic}.t~ I HUlL .)t~ efe~ctua. tu general.Il'~" (02 G.en.l~unlWL"I: 22' Pentru calculul.53) HapQl'lUl so alege couslructiv . fie ~ ~~l ar ti ie uniforrn. lhc5. .ni man stvitezc mcdil : fouta de :Ul~JI'j. Pentru cualnet (bucsa care lie in -rcatact cu Iusul suu ClJ pivoful]. vulorile optimo Iiind CUPE!D. La calculnl lugaru lui t'llilltll'lC so arc 111 vedcre. rezulta: p =~ liN sin9=~. poaitia Iagamnn in an-aunblu :. peurru prcstuui Ionrte. . . jCJ): la yite7. Pentru fusul cxecutat din otel se r . iar la vrtezu 1l'11CI.. micscrarea . (l!1.:151.const.It-:'-=~. ungerca acestcr materiale se face eu uloi... prt sill? d9~pr2! = Pmd!·.54> n~7. .".11j_ta I~P(05) d~\l~..SC hure O.i prccialei. Fe de altrl parte. de uceca. cornbinatiilc de 111.1 diametrul Iusului.lib::.

I.11) sau pe proiectia ortogonata loneitudinala drl"apt5. 'O'Q ell notatiile din figm'a. M. u.62) Ar. c) ~i p-in U"'~.61). ~ 5L1f)J"af:~.P= unde s-a notat (i.!: . ccea (.2. 4. ca Jrecarea tntr-un fus nerodat estc mal marc dectt in 11111. (4. fig. = 1.: (i.i rcdat Jfi =zr\~ .3) S~ constata do. In general. Dcoarece fJ:=tg'P. 0 anurmta dircctlc [directia ab.rtd1p. De aceca..: M.PtldY=. rodat. ca.·0 dF = 2f!l\T ~I)o lliV= 2?}L\2 A. pentru cele trci cazurl considerate. ritmul maio acccntunt de uzudi. xottnd prin (7l: uzura dupa. dcct ~i a uzurii. n aeestct suprafete. 2P ~ir ' momentului de frecare da : 1.6<). (4. ~L prm urmare: t. re:.uprafafa semici~l lJrldnd mft'I'IOaf. 0 lege de vadati(: cosinusoidala a presiunii de contact. 261 ano .l.21][J.1P"=fJ.11 !J:rI'..re .i11i.arii) Sf. c IT Momentul de frecare In acest caz va Ii: n {:/. poate sene: Pc. Diterenta dintrc regimuJ de Irccarc use_:at~j Illl. momcntul de rre<. S~ admlte.:. momentclc de frecare se g.6.rti~arl:apresiauii specifice I.58) Pm~~ = care.57: 1.1].63) " f-lll ('.: ill.. Sf!poate considera c5 contactul nrc Ioc dupfi.57 !ifP deci = II. se ponte ccnsidcra ca sin'lf' ~ tg 'P = r. inlocllit p = _!!_. 2. JI. uzura maxima (pe direc'[ia 'ind. (4. . IT = p". ucrcdate.oJ.a (fIg..59) Illltk = ~t-t = 1.t-5 en pl'?!ilumlc sint reparttzate uniform pc .~~os . pentru trecerea la o U~. ell joe Fill' .":rP.60) ~ntr~dt unghiul de frecare este mic.fJ-:r.. t se Iacc pe baza nprcx cierii cocfiuicntului de Irocnre (tab.lll~ normals dclucru .27~..La !uIIUr!ICnOl.). Lrebuie de.=i.::l. 2 nude S-. tJ La Iusurilc rodate..~~~. 4. Compartnd relatiile (4.~ Dad:" sc tnlocuieste (07) P.58) ~i(4.pa~itrl etapa rodajului.3).. YdF=2r\~TiJ.24.ulU.r si se defectueaza calculul..ascsc in rapoartele: M. 4.va fi : lI-'1.0 era de asteptat. 11au zonelc in CLlI'C presiunile speclflcc stnt rnai rnari. = 2ya{&Ip. !"~1'1 nerodnt. = 1: 1.rc.£ Rczult'5 prin urmare ca .:.'rP..2'1. = Pr sin (HI) adica.=2\~ .7.:p.illlocuit~ ill re1<lpa. fiind cea mai aprcpiat5 de realitate. (1.I<e!la.

. materiale fuartc dure {rubin. rezultted: .r" »dica de ln pnterea l:e revine unitiltri de supraIll."!!. p.i1:m2.' = t.lii1ule de racirc ale Iusului considcrat. produce grtparee.V. 80)[ da~ .69) unde prin N. (U?) r s-a.":.lI~ ('..fi P_.. Iorma ciltndrica a lagat"ului cstc uistol"sionat!'!. iI V 12:..nd~ri''']ul lie..~"2 = 60' mlnirna: lLEllnrl senrna dimensionare. tW. vertlicarca Ia tnctilnre S~ face P'-' baaa acestui produs: ' = _0 aoo "[1. Po<! (j.·l ~~~~~ [da)!· ml~].wast . Inloccind rezulta P"I -1i (4.. II mod pi act LC.ului ~i_ ale rilru i vulon admlsibile stut decor{aport CII t. )[daN.66) " de unHi'i. Pntf'n~a a [1181]1111....ll~ ~Islfel dep(.iii IlU file pren marc: .a:.coefieientul de trecarc. In acest caa..1IT1. (<7Q) "Tt1. 111/SJ._)J. = 1-'fl unde raza nu ~ 6~~):~O= P."1' de produscl p. JY (<.viteZ:L periierica: . - = !1~ }~?-=~ £ = roC nIl = {!J.6~) rezulta lnn1::imea minima :. introdus "in em.aH *i 1.1tcnplu dol':'mate~jaJ . (4.rl3 se f~c~ plecrnd de la determinarca putcrii specincc l~l~rdllt..frecar-opl~~~~~~:n~:du~:)eu pcrire:tk:~ m:k:1...necesara a fusului pentru ca solicitarea la !ndi12:irc __ ..!. Din pn terea .~'(a asigurarea tcmuc [intre catdmu care este: inc:i1h:i. frccarc ~\'f. so vn cbpne: ».. em:!·!:. [caKm.")0" ' !n I"-:ati:~ (4.65) J.~i!.jl'i. ~. t. C cmr!. se recornanda: {P"lJ-zl)~a = Pcntru Iusul dill otcl ~icuzinetul _ (40 .ndell.dm protcctia longirndinala drcapta : C<1lCul~l de Nj..65) poate senti ~i. CU11l pu terea se tralldm::. tnca d~ la p~c1~lcrarc.v < ] m. pentru Il 1r.OJ> produsa :. fnn. [ar cuztnetul din ptetrc prcticase agat .•~ (1'. Din canan poslbilitaeilor foarte limitate de ungere.spr:cifidi pentru n.l OSC 12). ccnsumata umle s-a notat prin W raportul: \.on. PC~ltru a putea Introduce direct valoarea cocficiencului de frccare se eOl\slder<~. d~r ~i_pentnl a mi(:~of<t cit mal mult momentul de frecare. (are Inviegcrea frecarii estc: con- . unde: P este forja radiala totala . v . s-a notat putcrea t.L mlna~ cocficient detacalxire _~ll'u:". fUSWUl i. ~i ~ezu...r. = Ft~ = P"'"t' ~dil.tile dLC m'isurri. Lagarde radiale ell d < "1 rnm sc l:ntr~huin~e.('·tlOnalii a Ini 1\"'. ' tn101~11ifl(1 viteza pcrlierich In raport en turatia si raza fusului.65)..s=.m].1:1 poate conscmata pt':ntHI fate i.H !}i Itl ~fi'['~in1..ntl in caIliIHa rtdicfnd te~peC"atura. 5(: tnlccuiestc in dai'\!qn~ ~i » In mis.~ la.V m~mit .:-.>1 Cl:4 degajatal. Iusul se executa din. p~l't~n 1I~1 a.otalii. eonndon).1 orifleiulul am 2~3 . eenilibrulul NI.- Relatia (4.gil[ <"st_c n~cc.L.i'''l!J. . Iungtmea duce Verificarea Ja tncalaire lot Ia tm~"'. de scule OSC Hl .c pno._.TrlOslulof_3 Vlllorll. diauietrul criflciului fiind marlt la im:C(lutuL I...i r= albi calc. din bronx..'ii a anumita stare de 11ng~rc. l mIll "- = 000 .iI pcntnl gabarite mid..m. prin Irccure.m. (otel snfir.

. rz&. De aceasta trcbi1ic s!l. (02) de : Ji """ 2ElE'J.1) pprt CHI'C (ace se (ftr.. scctiuuea longihHliJ).][ llentru d/J It .3)..lll!. cstc ruodulul de elasticitate echivalent (E" E2-modll- I? diametru 1 (01.atia lui Hertz" dctennintndu-se tensiuaca a). ·U. uuch(HI) -.cclor dow:.8/x 'I"..15 a orificinlui lag./'].l= de balansare a {usului in la. Pre)o. de arcele oj.82 ~ ~"l f' "Illlt:l<:l. B . cit' elasticitate ale matcrialek».l~' rflre prin .erc avtud raaa It eu notatiile din Iigura 4.t1 R (1. sc objine I {2G _ Di.i . 255 1 + . -"'--R d d...J.l In l. se tint!.ultii 2 2 _!_=_3__~ ? d dD' si ~=_i__~. In unele cazcri."i-anctat jocul orificiulu i lagarnhl:i..(n~. ejcmente}: ndmisibilh. se poate determina cu relatia: d = ~.7.upLlllrnticr.5 Be ponte scric: R'=II?-~i'-I-(I)" »s=] B (A) 1:-'f. =--1 ' 1:- r. .:':1jcullll laS'i1l'lllui..:l<''ltiva "~axima care M~ obtine ell rclatia empirtca 8.'76) &+~ ... Dimcnsiunlle principale ale lagarului (lli'i d) S~ stabilesc constructiv.!. gl unde O"'~'" estc viteza n.. verificere cu rcl. = Ii ~~ ~~ _2-" Ii d 1.2. S"iHQ...cj...lfuJu i cste lifnitat:"i. cind fusul fUllclioncaza in rogirn vibratorlu. I 2 2 }"!:.im~ pentrn un contact teorctic punctiform: Q rt1.tensiuuca VPEI. .' ..gftr ~i [1'11111.[lmt'o cunnrea ~(Jclidl)l:I~llllil Jl:"lILl IlU L!~l~1 . Rnza de curbura echivalentti F sc determine ell relajia: ".

. cl va. 1.. se observjl di presiunen millima se obtluc pentrn P = t ~i este: (UI) p.ltlid1.l\rii cu prccadcrc .~~~. rapidti .l. '1. tntructt nceste ~olicit~d stnt nill1t mai impcrtantc decft comprcshmee ~i tncovoierea.1.L\ = 2r. In ccnrrnl pivc~~Jbdsc produce 0 uZ1Hr.\IIW: P (). estc: crj rIP = pdA '= p2:::rdp.llui este constant.78) i ~ ~~ . 1.' In acest ca. prcsiunea specifics 1> se considerit. (4.Pe \' d? . ~ IH1'sILlne.i:lilrl!:1 a..-. iar presiuuca maxima va uvea lac pontru p = 0 ~i va Ii .~ I'e calc expcrimentala HI.2.' Studiul varia~iei presiunii specifice se pcate efectua ~.·'). 11.\. Dacli pivotul are o suprafafa de Iucru ciruulara . In1:r-o :prim_a apro'.~~U utilizn]! praetic in cole mal multo cazuri.1 ~I~· rO~lll:\~.tl1~~~ ~ I~. ["'111 ill~I~. solicitarea 13 prcsiunca d~ contact se peats exprima pr-in relapa: P=~(d'~:dl)P. adica pp "= ccnst. en notajiilc din 'ns. II'oi"..1 ".~i \~~~l)~~B~~·I~~·~l~.IL ol 0:.trccc: J)..graIllH do vnriat ic 1.li~d ecbilibrul Iortei exterioare P ell Jcrta reznltata dill \. .i.lcl1wltt3. (<1.tWII1iv!'o a IlIO:nt!n" dad'..1de contact.r..~ : xima'tic. )'1 = 0.. presiunea speciticf Hind teorctic in£illit~..[ .'(suprate]ci rnni pU'Un durc ~iuutoma t suprafrlta de Iucru devine in«l a dL Acesta cste motivu l Illilir. cei eLL supra'f:lt~ de luau illc. [11-(. I'e baza rclanei smbilill' ~t' c. uniform distribulta pe snprafatn de lucru.79) dlLnd.!!hi11l'h Iru r-un pl\~lct pe suprafata pivotulul ~l distanta acest~1i pouct . stabilit di Ia pivc]i produsul dint rc pl<.lnl'~ I'ulenlul cccstora in llaz:'i prcsiunea de contact ~i tncaleirea.'.111.~l~~~~!~~~~{l~jjh~ d~~~~ L:_Iptvotul ell suprafnta inf"ladi (fig.~ ~ . DiLc. }~ccad ..w In 1~..1 P'iI!J~ =Z.ria71l.2'PFi" ...28."". ~l nil cstc const~lltil.uL1:!.7 _ SCll!3Lll..1 se noteuzn cu dA arla supra£e~~i -e e.11'1' .~ .". Io-ta elernentara dP. hiperbolic P pc suprafata de 1m'! II.1 ar:Hata in figura 4. 0.28).-(r-Yl)rll' pentru P = l' ~i pentru p = rl ~i avind 0 din. I" ILl'" ~l)t~t".ll.i1l 1:U '" pr. . l!1_o.(Ir ron~~~~c r.di aceastb variape are locotntre douil limite: P"'4~ = 2:-::(1-1"1)11 P. picsiunea Sc "cdc.re de Jucru.) • • 1'1 26000 JO(lOO (!.~l) ~~II'~l~I. U~-l'I'IIJI fl~t1ra 4.28.z. l mm f 'II' '1.~ _ llt-O.19 Obfimttc ~'I'.

M. ca tn figura 4. c .1 sllp[af. b. ~.-'.1 ilili acecasi bucata cu.lrCO se executa run u]JJJ1{J san <Lltrrp. care art: forma relatie similara ·LL2AA. diu relatia d= torsiene al jar pentru IRgr:. Principalelo '(01"'(0" constructive ale ]Jg. cxccutia se Jnce din otel traS precis (cicci ru.~.r:loc. cu d ~~ :I mm ... cu sclatia (1.:ap.1.2 'Fm. 4.1-' a..29.~!.rele »xiale dl'1. !1!.=_~= __ i~~ 'Jr dti.llp.~1cu relatia: Ja !i~. luindu-se drept baz..u (nllifol'miz.enat s ell Iinie Intrerupta).'1. dyp~ etectuarcn calculclor.'.hil"lt corespuncator (fig.1:1.llillll.i cflindr-ic obismrit (d...··".a ~ cunoaste mornent»f ..-pp dA '-'" ~i 2'.5h! 11 Pu r:l-. a (4.. VCnf1Ca1"8<L incalaire S(' mal poate face .i~u ~i este g. pentrn a evita ca Jubrlfiantul sa se 'intind1i.::I. = ~.Sh:l!cti'I. arborelc) si prcsat intr-un arbore c. .JO ~ }l""s"j"j " cnrndoce j" n dtnle c. pentru asigurarca Iubrifiantului ~l pe :illpraJata latcrala.30.:i.filP~ curr' Ie mareste durabilitnten.=c~Ol"lil __:::_='. I! < 1 rem _ .{ > Vig.de racire a pl1rotilor.lIZClt. In mutte o. (·1. fl.11 fO:r\CL de frecare :.~L. LJc~ vez-ificanea Ia tnoalairc.82) a pivotnlui.. J ") J- L~nJ{'.]. 0.lra M! =l:.frompcta".urilc de diametre rrnci(f:l'Ub 1 rrrrn] ELU -0 fonuii de .l> rnal midi. :Iupa mariren diametrulwi. dP = IJ.dOf prin nlunccare cihnduce atnr Elr:"itatl. rl> din relatin IU4j [n construcpia \H11Jra_lXLrattl lectrice. 1(1{)fJ. 1'S..t" rcdos rlin nou . de-a Junj:.lIWI cu 'iii 1 mrn.0 ali IDEL:L marc dcctt n (m\Ulll..c.-~.-t .1".nl. r'ifl.lllC C(i'pm.15.F d ~~~Ji' de tucru 1-~.0.tt n!JIl"!c:utul de frec.a prcsiunj specltice constautc unci Momentu) de tor':il~l1C'. Dac.uri d· cu .t. este.T la veri- f'.~(p. Pcntru aparatele care hlcTeaz~:in regim vibratonu 51: foleseste f!"!sl1'~l}1Lr. iiipn1Jo~cl_in('hrlJ ! de JiH:i. '.i de Irecare.I)~b.77) il" (~. -'i'.3 ..e_ dimensiuni Gl In fusurile ~...re de P". P~("T~ -if) "" I' r:pre~iilla Cuuosctndu-se puterea plcrdu+a prm Nr=ll--IloJ. ~.tran')mi~ de sistemul IInhll"l aparatulu i si Be d5 eronrea admisibim t.S·f"LTCk radiale .30.2!l- vrtcza corespunzsitoare diametrului Jl\~u> Hnrlrice > "i'itli~l"" I rum tt = d+d!:. A rc(r2_r~) 0 ~V.1:~lP(l2 CU dp." are 0 rer.. o .. fur:.l in ccle (C urmcaza. In vederea miqOI. p 'in rigura 4.ClkUhd lagdrclcr mi_'::l din aparate so poate fac~.~re. _ Formelc constructi v ~le fusuri~or ~i I~ga[elo:r ~ndrict':. 0.e t. P!J. Ob-tillll. .29. tude Vm ""'" 1t:.83) . OJ car..~:lt~le-?. dill ])1.1_=!_ (~.8:SJ inelar ==. cgale se obtme M.:f-lp (" . p~ dr: = 2. Cceficierrtul U::~~~ql.t~ dctcrmina cliamctrul fusnlui. .r(r2 3. oate ~i . jll Iusurilc radiale. sellcitare iii cennjele locului de utilizare Pentru Insurile l"adialt. a).!(.~rii concentrarn teusiunilor Ia schirnbarea de sectiunc.t. pentru fusurile de diametre fcartc e mici (d = 0.l tmprirtindu-l prin (1'~~ rr) r~ - if) se gasC-.a t"'CUSOn11t:.6 .2) (U6) ~ll~e(Wc~tc1. in _g-(:Jl...3.5 mm]..f.i'nd1~i7CYV are :ir~s5 valon ceva IIIai 11111...1 presiunij de ccntacr).a.l·C3 incrilzire se fnee plcctnd de Ia momcntul de Ia fOI'~-~L de frccare clernentare: i:J.j.ob~in.1 radiale. f(lr~a c'::)J).:1 rerca specifica piiO'nJuti1 prtn [recare. ell 0'<1. sarcina lTccan".wismdu de ~i3...CI! .J.r~.. Astfel. c).... i . p =~ = 0.J.j t ..r£z. 1'(:.fl 'p{K.~nt5.ist.1!il_ pentru materialele utiliaare.. scm I~Llflc:~. Forte mele constructive ale fusurilor depind de manmea diametrului lor. G.l.. {fig'.ca. sau in uuelc cazun.J'~{1 0_ 3y. lll'C)01n~c~ [.pWELpe de 1. Asemenea cons-rocni se rolcsesc [u t.' rnmultimlll-l = 2. Fonnele constructive ale laghelm sint foarte variate depinalnd de dimensiuni. IJo[l[.J('o:!~·-c(. cu valoarea lui AI.ul urborelui (fi1.1:1.az1:. prcsienea speclfica C1.11'i. IIC:lI'C tl"eb. t::1 _ rl: exlcriQ.]1I:nl h.e dill integrala: (1-~'1' ..J. VCrifLC-t1.+! ~m/l)Jeste ~{1.

gC'l'. cutat din material tumat S~l1 materiel plastic.lale {llg-.nle1 rcgi:Lt. 1:.31.~nl (j ~g. Se VOr 11C\~lja dlmcnsianile lag·amll1i d .i dacj. ca !11 .rMo dcgajnrc in ccrpul . buca~l (fig. 4.2 .. Fig.:tl'..~ sc PQ.. Nealinierea <Inum din lag:<t{c in ru port' u n\lril:~lt sal! jocul dintre arbore *i cuzicet provoaca luclinarea axel urboncul . ' de lucru • ~j e:ilc·1l1liJ~ rill II o pl:lr:l cuainct p(~.separa~. dud prcsiunca pe bg-:l.> _ Soll.:illetl)i trcbuie tnlocuiti.::e~e a_~i.f.r ~" pl'afata. confectionatf din una. de J"'g.t'litlle.. bJ. Lagarcle expuse lmplllltnlil(}1' iii IllCP!~~.re ClI (:mi"Cj' din phtr.1 C~ liUp.'jsesc la supraIntn d!. adica tnclinarea 2-2 bt5.: ll'~T~ b"I:'Ir" FiZ_ ~.~~ spcciale.i printr-c biB'l de o~l'lpi L·: [IIII.1 punctului A "or fi: . Gnd :'u~illl'tul sc ovalizeaaa. '!.ill('l."oJicitatc de forte sustiuerea pivojilnr f. nnghiul de jnctinare ':'1 p . ~..:. ltlg.e~al de r.~.. preclzre iagardQr rilindrice.' dcmontubil de snport. ht::.:'1~~tL:a~7af~~n~-~t:·~~~ f~~:~d ~.5. aj.1.Ul'UC H1.. (l) ~1 eventcal ovtnd 1111.Ttucreaaa permanent intr-o a m)tnit~.:~ii . 4.. l'"i.?S1.~).31.rdni12[ a_xi~lc: 4.\J.'i Uucori. deoarece aceasea solutio realiseaaa .u dcptssarcu i until puner A. 111 ftgura 4.'lrdc pot v~\:l:"ltc n..r.iI. '1. 4.·oustrueti'-!e d" lag3.}{.. schematic reprezentate in fi$lU·a ". mtrcdusa peutru prelunrea sarcinilor .~( Jag.n1:1 \111 UII lagar ~xial hln~plt1 penuu pivoti I:U ~•.C(.. onainntul. de ~p3. neajinleren {fig.~a 1Iwt~tlk5. cu 53. .t ~:.4 .Sch~lllil.RZ t~ebL11e p~.inet .C:-cf1.b).fataFl. Fig.111 0 llltletllJ£l e C(:l1tI11U.n pll\:111 ~ic'..J.e 'It~]ir.an asiale dar put ind prclua ~l sarewn radiale crapcdiuch-. face pc: dOI1R lag.ir a.--.~~t~~ g ~1~p~~:.~.A distanta de la 1.>H (fig.li~.1r5(.it t> !nJ'>OI·t'Lnta simplincare a rnontajului. ·1.. capacnl aceatuia prius CU ~unlbun de corp sl cuztncntl conlecjionat eel putin din doua bucati care string fusul.J!).5.la. ccie doc a efectc [nealirrierea ~i jocul] vos Ii tratate .gar. cuz_!Iletll! e se introduce sub tQrmrt de t1al1:.11'i (foite) care sc ~.lI"C asiguru in difcrite 1ll~(l1n.g.:~rnlde jos Iu puuctu. pentru ca la transportul aparatelor sau 111 C01H:htn decscbitc de functionare sa se trnpiedlce clidcrea fusurilor In afara jagarelor.1 ~I (4'. sail. 1.t7. mijlcace nedemontabite se rcalizcaza :. eel m<li sfmpln 1. lnsi1 in acest (.ialit 1-1).R'7/ ~:.l RllJUI ilor !iCC. cuzinctnl cste ccnfecticnat din pi~tra (fiG. llllllilJ~l'Itateac~z\1J'ilor'"a!fiC1.L: .) separatie a capaculul de corp.g~lre~.1.. e). .U ff'ld cuz.35.10 _ Ie '(I:::::tgfl"=T ~I 61=-{l·'C.{1 sc lIotena cu {.[c.cJ-e~·ill:ta.I'lI . Folcsindu-se principiul uctiurui independentc ~ .~upii o pcrioada de Iunctionnre se ovalizcaxs ~i aparatul nu lII:U p. rOImate diu corpul lagar~llui.Pcnnn fU".:'.lca suporrtu cstc e:.l A..poalf' !ulot:~. dar in e! se introducc 0 b\lc.1. . dirccfl complet deschise (f1r:~ copac}. .'. uncle Ie CH(r' dcp]aSl!l"_'. 4.~:!}71::..~ii.. .3'7). 1).. plill jrn-lu (1("pbl~' S<11.ti\.'<"if cstc _Ull alezaj realizat in r.. Sectlonarca tagarului e. fif{ma ".~1.11demontarijcr repctate.1.l~ placii ~ii.. de poaitin init.:1 uneori lagarcle scctioaate.. La&arele de tip suport. Ungerca la_g:ll'cl('f radial.alt::.l.5!:: i1~~g~l'fl l)I:~n efect de l'apilaril.o.i.H -L'"-J:.~1.111111.ntru 5arC:~llil(:'~xiale.2.'ir sa ponte utillxa ~i 1<\ soljc~tRri ruai mari.Uldic~ti :. la acest lagar estc posibila reglarea jcoului pmi strin· ~('rca cnpacului.. P1"ind~rea eu..u'casa aparntului (fig..i l In rapcrt C:11 distanta L dintre cdc douf lrll). Ia care cuzinetul :>.i in mccnnlca fm~ 1':~ \LI. dud nu este r. DI: aL~(~<3fl.1 bucse din mater-ial sinterizat. i~:::~~. i in plus. cu ajutond orificiilor prncticate la par-tea Iagarului m.~te functiona normal.·.i~ elml 1I. ~_y.'I.I~I' crcri.. 09. a gar" b "...sigllr:lri Dac. sau mat l11uU".'L·tJr.. prinl. dupa eliminarea unor ada.33. se utilireazf IIl.lte.arc .. deonrecc jocul dintre tus ~i cuxiect devine prea marc ~1 lagiird sau CII.~t ~i prcluarea s.tlizl.-af"t~ oJ.orificio pentru ungerc.o.i In c~.3'7).i"a"cu..rlltiO} ~"U. { pentru a se putea l'l:::a~a dcmontarea arborelni fih:a dcplasarea tntregulul l. /\c .~. he reglabi. r1'} fixata nedemontabil Sin: Cloel am c bed t: I "' !oC)~iciu. adica descentrarca :l1'brJ n-lui (fig'. H'.'cl.l~lgra1'Uh.36 stnt aratate solujii constructive pentru J<lg~re co nl"'lW't~ dlu Jli~cr{t care l'M!ml.31.l.JJ_ • t.:n. co~~id.U dexavanrajul ca .nd plin cu ltlL"lf!ulll a Uad! crapodina trebuie .r..d (P(lti(J.

-ll ~= ~. il'.!.dill ri~~rl~.t..1dbJ IDSlIllJi l~ig.~~~~~.39).~S) rC.lAr = scr.c 1II111!tL ·~tc ~~ 11~llrlll ~ntl\' h1t..( este rnic.90) cosy +(l.l. astfcl C:L.lQI'a:.diFlI c1iu l:. _}t'U5 ell = r'lil'.d 8f.. nllll/.':1' I a.IIIlI·r..o("udlc.1"oa d_'st..!':. Dcplasarea punctnlui A L l:i-' to· Pcntru valori fixe ale . 2L ('l.'.'urborclc este fixat intr-un '"\ 11111. !. a I.1 IimitaI! 11 l1i'l'. '1. dad cclclalte msirimi riunln aceleasi.~ 8(.-1)' 'cos-r + (YL + r~)' t~n' A..1Ia punctului A vor fi: ~i (4. «alculnl dezax(u'ii ~i 111.:cElre sc ia tit.p:~L"aH~a tohlJ.ie (HZ) tkpmJI~ de It . 11'.9~) .I..l. -rltt.[e r"i'rrol· puncte de contact cu .~1) Ntltl.l.di\al. In ~lbsEmta suprafejelor inelarc H ~i C. c ii iJ... FD = _L_+ cosy V'l + rll) tg-r jccu) axiili C\ll'ag~l·~lhli"rr~~..= L ~rJ . 4.'1 Ar "11 st-t r'llnO~I'II~l: IIHIII"I.:1.O('flli"itu 11I"ld irrdll.-t<> n_licliFlt dL'"II' )ac:a snprafetcle frontalc stnt preeente (fig.f'~'III"~lil..=~ ~ 1'. _ jocllri1e rr. 4. Pentru calculul [ui 3' ~i Y. Iugatclcr.1i1t ~i. .1 lV] ~i N.Ui' {I dczuxarc marc.17- .a suprafetele inelare B If-~ " :.i prin nrmare a dcplesarii ~ hi' III ili/.._~c)I.T~\~Cr~~.. ll'1ch vatcrilc lul Ie *i L stnt date.r~o.w ~Ir ~I AI' dirk colo rlnll~ bg~m.::: I \lUIlI • "I pul J'Ig.tnuu-sc rclatiilc (4.. .+2L~\I) «.Ldl~ 111111nuII'5C ~A =t - L.e-ll.•.:iati_ilc.:lrii ~i a deplasarf 1'11111lului .). pcntru valoere midi .puduhrii' In.:o}. -I. .?IL'(' ~i IlLL III . astfcl ca ~i . inlluentei Ye s= /II ""111("11 lIIiq('i'rrr'('(l 111·)o. ('III~~ ~Il' ~~ :..I rc obtinc:: printr-o rigi. la P1t1h.. 0.89)' in tare.r}'siny (~.9..llll dr II h:dllP ~. I)ill.' si <I=8li(2tC---:. lagilL dintre i[lgt<'" fb..:. / 1):11'..= 11+n=(.fllr"..ll 0 ~i <lit = i)c. Q11h.~e* -ISo +2~~)tc! lL ~.:m cifiadric .r..'l~:lr (foig.38) L...m(eJ L se rnicsoreaza dczaxarca. IlrrlL~rl(iilr' clnsticc s~ sevmicsoreac..89) .111· J. sc obfine s.1·~dlse poatc face estfel: t = [ncfiuarca 10taiS a a xei *i dl. pi rr~ rn~rr.-'.fl.' mrd runre a.. Pcnt11. care dcplasarca a(~" 8~) sa fie nulfi.39) se ccnsidertt \ t I. {. dc~.rul clii.~rllltl-l s-au notat L"1..r:ill.r 1111 t: :-:Oil b actLllllC::~ unci forte Q (I..::r'-.rC'l ..pa (-1. !til' ru punctul de contact dintre fi(. r·o. se ponte aila 0 valoare lnuuctt Ul~biul ..)ij..tllt{\ di.\1:11':1lnr .89) rr+ rz cstc (·). ~k][~tlrk ["..[inir. care repreaintn ~l+Sn'= . ('1. (iii: 2 fl L(-'.1) A de tlcfcl'inta !. se poate -r~~' Dcplasarea ~ a pnuctulul &. I [. t . Din relii.

ca ade1.~ de Iagar..flt. Potitctrafluoretileua. :In. Unele problcrn~ pc care Ie ddica utiIizarc:a rnasclnr . mstabi1ita"(~il.l dcctt Ja metale (A.trrea llroprictaWor de a.tnl IJ.Plast. In constructia lagarclor. aparare electrccasnice. Pot sa ditere..1. ~1.Ifl r.96)."iUl. 10-3) Ii.. de~i au lin coeficiect de frecare rclativ mare (pentru cuplul PA . Paremetml gocmetnc poate f Iuat till = o 5 . De 'a~~c<u. Avfndu-se in vedere' modulul de elasticitate scaaut al.riP. la montajul bucselor se va asigura i"ncijrearea !~e toatlL Junguuea lor pentre ~ cvita defcrmarile de tucovoierc.l 0. . Pentrc 1mbuniitali-ite::1·sta?i~-jt~t'ii me_canic:~ (im'Piedicar~~.n~ C~l1~osc\lte sub ..-=ctic. de corpnt Iagarului pnn Iipire.' limitata la.stora. far!! tntrejinere. Jlt· dir ·.:at((lin mai mllHcl11rllCI'blc) sau Ctl pelicula d~ alune'I. cum ar Xl prC!sard.C rccomaeda ca strtngcrea neccsara pentru d = (J . ~-tL creat lin 1WII tip :ll ace~tcl Olfl. rndialii san p~ dirccjia axl~tlll. !-"':t !TIul)IUj 50 VOl'Iimita jOCll.1 b denumlrea comerciala de U-xl.a prill . prcsinta avantaje legate de reaistenta chiruic'l.e/1m.. afara de stabilirca rnlirunilor tntr-un Inter\'~l "arc~.injectlC.lte ~tt!1'"~le p!as~ice ail _capatat uti~i~~ri tot mal Iargi. ).~ .91) ell (4.c. . re1. apfltut.o.. capacitatca de o Un10I. practic.93") jl (4.:t ~+ 2 ~lc' T] +1"2 (4. lllc~l'ciln. altf~. teflon.l.. 'jccul rclativ poate fi de circa ·fI/M' Inclircarea Il'l_giil'elol' d1Jt tClo:colit atc lhuituta de 1ucal:dl'ca acestula. pickup-uri).111.j. penrm laganc!le din ucestc marcrlalc.ta du Ilj~~LJ·at\l.oht ~entTL1Iag~r .oIQ. uncle aparate aC~lstJce {mugnetofoane.1:10 jccul axial ~o'. decarece conductivitatea termica estc cu circa .. Lagarele din mase plastice.!\lIpl':lf~tele A ~i 8.. 5<l1.1ubfanna de fulgi S:lU tib~e.") :lC. .dlttvi rlrim.~i ilLtn\~~tt y cste fonrtc role.onunllce.a ~e dc!. = 0. pi ~1.~rnifa:t>r..e~tc alc~tmt dlU.ro.'.. cu directia ~ asczare a inserpiei.t'l..a. ~tifturi sau suruburi .~ir('a pr'OpfJ(!tJ~or de antlfnctlUl1l.. _. ¥i sensul reacriunilor . poliamidele (PA.:.2A.:cH.. (l'viml :J. .a Jagarulul trebuie S3. = 0.lqora.::. presare.pill.~ iI11d.:tiI)Jl:l[I' e fiilld 80 .:mecanidi fll1. de bare. lar pentru nucscrarca frecarii III matert!ll SC ~nglobcaz~ bisulfura de molibden sau grafit."C]). Cuplul de mate~iale i~l acest c~z.lgar ~i sc consldera .l o~~.HC J.dacd se alege jocul axial diu l. COUlCi. tnsa datet·ill. Este iecomandabila prelucmrea bncselor din bara. Pozijia puuctelor lit! CDr:t.: sc l-ealizeaz\i:. :.~ cos v Din l'eialillc (. Din figura 4.39 S8 mar poate sene: 2(1' 7") '"":II"'" KM=Ljtg'Y+__!!_____ <i21"'..\!um:al{)r :~!·in~. jocului axial cu I. L. temperatura maxima do tlll'u.o se ~olasc9t~ t~flO~I~ll sm1. H.H(: phl~I·.lct ale urborchu c~ eel doi cuxmcp deplmte ~l 1.Ele ~i. iZ()la_r(:~l eleetrid'll?i umi ales avaIl~_3j~lee(.uzare.me~lc:1orconstructive ale ar:i.~a mateii~l yc>ntru lag5. msa avanmje economice prezinta presarea prin ~n~ }t·Cfic.'i1. buna rezistcnja terrnica. prezinta orcaistenta buna 10. marc.95).intllun coeficient de frecare redus.gti'i'lll tie: allln~care pnve_sc. So pot orclucra prin aechiere •.0S'in <lite mase plnsticc pCnll"U iJnbun5tii. 1.2) d • C~f[Iportarca Ia alunccare ~1 uzarc a materialului estemai buna II~sensei ..otel nelubrificat.l ma. exccltnd. diJata:r<:.l. utilizarca unOr cnpJuri de motcri"lle sau mai lJ1tllt01' stnlturi de ITIn1c'l'ia.lttlde marC produchvitatc:..d5.. iar grosimea ~t1.lni'ltll.93} cbtlne ~i (4.re la pnlsarea.lctii1e a~tuale carli.. 103 N{mm:l). dircctiile stratuTilOl:..fll..:re. 0.O~1. "considerfndu-se uughiul Ioartc mic.4 [kcal/m. L~ Pl'CSllN\ fl. dimenionol!'t in til'11p {"turgerea" rnater..1i.~ fie perpendiculare pe axa Iagarulni.xc~ ~rb~rcJ~i. Sint de montionat astfel: masinilc de birou si de calcul. cap~bile sa I'lln~tionezt:!=. ceea ce desigur c:l. dezaxarii ~i dcsn'~traTii .1\1 i..±relemaslvc stnt cxecutate in tntregime din masa plastid'!.l1icehun!?. ceasurilc de dlfcrite tlp\l~ jl altele '. Iilnitca~i'I viteza de Iucru. cuno~cut~ ~i de .ice pen. 2 . siml~li sau ell iusertic. trobuie executatc bucse Cl~ guler.-uadaosun de fIbre de sbcla.func~ic de _tlput . de pn:JLlcr. m.:.cial a.h.. cunoscutc sub numelc de dd"$t. Iacut 11l:CC: m "ilr~..l existrud pericclul C~ la ~xecutle se desprinda guterul de corput buc.·Iasele plastic£:: din familia poliacetalului (POM).a termic.lltifnctiune ale acestora. ~cnt~ Imb.f'r~1l ell fibr(! tic. politetrafluoretllcna (P'ff'E) ~i pcliacetalul (POM).CO. H x ista. s€ Ccmparfndu-sc relatiile (·1...'ia.'i.la ajoritatea el~. 20) mm $~ fie de (V. Pentru IIC(.bucsele uiraple ~e fixcazii pnu stifturi sau suruburi.re.a~ii tcacte l:ugti 111 ~:mstruC1.a 0 coordcnare a.Ti~.:t~phca1ii. este nccesar _sa se far.! <ll~ Jch'lI~lIhJ'i s~au 1lI1hz:Lt m!J.'02 mui IlIk.id tnglotJatl = H' sa (I . . Dada din S\. care .'J iar raeele Yl ~i r~ slut suficient de man. l'-TI1I. polkiluida). textolitului (E~ ~8..oomifabricatulni.L"X. tcvi sau placi lil se prelucrcaza pria ascbiere IJ~L'.. DH. apli<~atiii~te inlp~l·tantei:ngeneral t tn conStrLlc~la elcmcntdor do..111t)j astfel cH.:I'} radial.rc'L _dupe dorinta a.llrg~rii.95) [ocul radial intra ius ~i cuainet. s~nsihl:rjtatea.5C pot utiliza compensaton...).aperioada.~:~I~~~... prafde bronz..textile.Acestea sc reflecta III COl1stll.: + yi~. sal! jeava. . Bucsele so fixcalC.. gnl.mirea comcr~i<ll. ~iritI'eccl"'l. Dis.!.rLI~corc. jar tn j-erioada de exploatare. cif.a ~i til spt:!=. prill mi.ll pentm rll~ d~inilc Iormaldehidlce ell In'loC~W. prin Irecarc e5t_~!)J'oblomu CI'1l mai delicattt.pot fi simple suu co guler. de oneatare al Iuserpiei.."liZal:(:. ~firel-o[".~e folos"sc j.l.. .di.re n.dovr _l~ui de urilizare. aparatc c~[e tind sfl urilizezc aproape in mod exclusiv Iaghre (lin mase plastice.15 .ict~ p IUl)c<l.96) 't (4.1. aCCsto[ ncajunsuri s-au \ntn:prins cer<:et~ri ~l\stinut<::: CijJ\:luu (jus Ja.. Acestc matcrialc au propr.i:tlului la presilll1i ridic..d~nu. Semifabricatele textclitului sc prealnta sub forrn. s {O.lk. aparatele clectricc de regll!j.. 1.istcnj.fill depaseasca rostogclirea fusulni in lag1't·r.k. tn 1. m<L~iv.:aarborelul ~i prm urrnarc d~ direC~l'a. Pcliamidele.e {lupa ami I 19GO. RC7.2). 1. consacrarea accstui pacagraf independent.e. mecauismele pcnrru transportwj (111111.2.imii :lni. prlll posLblllbtca. 2 J. 1 e!lonLiI M ~\llol-osc~tc foarlc ~cs . conductlvltatea tern:l1c'i v Pcntnl lilIlitarea. tn ultil~1. structurf ei Iamelare se uzeaz1i putcrnic (de_rdrca ZOOo~i nmi nmlt d. Progresele realizate fn domcnial IIm~ lor plasticc ~i extinderea acestora Pe 0 s[.a.'' tesaturr sau ~Lbre. fibrele trebuie $.i~atul placli. .tmosl'criCIil}.ip:'lrea ~ldu~ii tlt:gajate. este posibila lll. ~ cons~ata ca. cuuoscuta coraercial sub dcnumirca de I.a. .r:ttifio. daca se (11.lltllizeaza inscrtii de fibre de sucla. dac~ .'?i-all gasi. 9(f'C.

i degresate sint i:ncamte O!.1. strnctiv. cu .'imtm: ullgerea oblsnulta prln iuterpunerea Inbrifiantnlui Iichid tntre supraClldc de frccare.'d. reglabile. *i p •• r ~.t:t~1~1::D~~l-{) g'ama COII. 4.M) en grosime de crdinul accimilor J!. ca •.S.~le cu suprafetc cilindrice. 480 C ( v aloarca €ucili.. 4. La ia. Lagacele eunice simple.. ~at pe sinteriaere. IJ) IXLrti.. ponte prceenta in rcgim de Juncjionarc uscata uzur-i mai min dectt uri upiu metnl-ruetul.l mm. Q f~~~:t s~~n~i!:~dfz~~~Sf~~ ~.1. Gcnern. 4. lagarclc ?e prevad ell dispoxifivc de descilrcare.2-. In executia practica Sf Inatc vorbi de d01.Ll. Piesclc mctalice bine cucitate :.2. aplidi uti nrat subtire de masa plasrica (fA seu PO. In totalitate sau numai Lagfircle ccnice 'Simple preeinth. pro:priu-zici. _f<l.l5 variante constructive: lagjnele couice siraplc (fig.~IC rczfsteu]a Ia uzarc. entru climensiunile redusc caracter-isrice mecanicii fine. 0. .rii sau pe masura uzurii suprafetelor. iar ~Ldoua pentru rezemare Itt ambele capete 4. I"eziste!l~1 I:).t.. d) sa~ arcur'i (fig.:1 ialjarcle cu pelicula de alunecare.un1.i..1.gi1rclc st.ulu~. fnrnle<L.HI)m plastid).r bncselor este diiidI~.a lld~lK_[I care asigura rezlstenta mccauica a lagarului ~i disipare a caklurii. Pentru cuphar ile m:i I1J nui.11. tapt Cafe cxplica lll. pJi"tstidl-mE!tal 0 ungereobisnaita duce la l IIILI'!}QI'<tI'e a cocficrcntulu: de frecure d(' p1na 1a W~ fai-r_ de cuplurile reuuse. n. Din acelcasi motive.hi care numai suprafata fusuiui.t reeultutele bune cs: se pot obtine prm ungere.'"<c buno (J11"FE sau POM)..UtIi1i. in special in cc pril'.arl :illS1inute in acest dome.oIO... de 1"egula smgura data pe {mt:" durata de functionare a aparatuhii. I)). ~icentra- I (fig. .~tabiijreu I:ElS'i~lIlJlui le frccnre J'Juidii hjorudinal1"lk~ la ""lor_i ale "'ltc~_ci :pe..riEli'ia j[. masclcr plasfice.in snccanica tina. Ptcsa ndh:iUi sc introduce tn recipient. Prima vartanta se u lilizeazh de 'rcg~lla pentru rezernarea arborelui la UII capat. ~ care iutt suprafa~a Jusului. gr:dit. pclicnla de alunecare se aplicll a h.ri[cq-1C~ umlt m~:Lreduse kdt ln Jag:. Inerccn. Pentru micsorarea frecsrii se recomanda. contnctele electrice ~i alte dispcaifive de prccizic. Pulberea de masa plastics se g3~t6 lit r-u 11 recipient in care este permanent agitata printr-uu curent de aer. 0 solutie deschisa . Up.' poate rezema.'-cct.de "finn) san a unor aditivi chiroici. cite ori elirninarea [oculu i d:intre ius si cuzitt prezillta 0 deosebitri importanta SoC folo'>l:l.elft" . I !r~. direct p~ corpul kl{{1l'l11ui (tig.cul de contac:t: favo:ri:<:f:~p:bi.ill.prQprit. UI'.c lagjr~ ell suprafete conicc.lizRrc a acestul tip de lagare. ~)~ I ~~t li~:r!:~.l. cuztnctul fiincl . ..6 mm. testt in zona de contact.1c~o~ru:ea. LAGARE: CON ICE i... ca Incaznl delnnului Seu Ct. iar Ia sarcini mario pe bucsa-cuzinct {t'iJo.{lllllenabil lll~. posibiliratca pnslr!hii jscumi 1l'liti:l. nstroncrnicc 'iii geodezi~e.l1ui stnt conice.. mo. a ~i b). 0 temperatura de 280 . Pentm hnb1.j.:t~\i u'ibologice deosebite. I\hi rrcbuic remarcat modnlul de elasticitate H"q. '1. urmatcarcle avanra]e: ccutrure prccis1'i :I fusulni In cuaiuet.~n de t.1.:J.. .'.1. a).lnaal~ire<t compo~ta:rii Ia Irccarc ~iware a.~~tr:~! 1. 4.51)0 . 1I'l~:o.>:auumar un strat subtire pc 0 baz. n tdfu'?Lde tnccrporarea de substante de antif~ictiu~e (~1oS~. Procedeul tehnologic adecvat pentru aceas:t~i acoperire estc "sillte-iznrcu prin vtrtej". orientate direct asupra apncatiilor m~selor _plasl-lc('.3. Q jclc (fig.1rde din metal ell aceleasi dimensiuni. In raport ru <.1. rezetnarea partlala a accstorc (tlg. acoperirea inecrioara l11ih)J'Il'la suprCLfc-:te1o. gs~c de rcmarcat Japtul (:1 un ~upiu metal-mesa piastici c."11" c :?l d). ~ ~i d). 4A I. en ~prietati tri1OIol.CL}. L2. C('. pe 11M di~ suprafete 51:'.rel1. se determina PI-in focer'iii III functie de tipul masei plasticc).2 .bi. Prcccdcul Ichnolog-ic de . undo. ~i care prciau .j pc snpraraja fu.sli plasl'k5.4!. forta axialfi..(l\mti.~.a sc face 1:1 montaj.in"rll~a (':u1..cl dcformatiile mai man dinlo..l~lperatl. fibre . . precum ~ipentru evitarea gripajului si posibilitatea reglarii joeului la vn. mni ales 13 Iuaurile lung-i.te l:ls~rl! pot prelua sarcini axiale ~i radiale.L 267 ..US al mnselor plastice. Iusul 51..multo O1.III alczaj cilindric.inel1. care constnu din sprljiulrca fusului pe bile I) {I. tit (II:! spectaculoash a uzurrlor. Ia sarctni ~irotutii rnici. I 1'\.2.afiflcate.40.pacitatea ei calorica e acopers C::IJ un strar topit de masa plastid de 0..5. . ·L. Sc Iolosesc la aparatele optice-mecauice. Jubriftcat.cste conica. A~casj. cf ~i Sll(.

2.pentru Ius. asttel incH Ia aceste reazcrue Ill! se ponte efectua practic o ungere.1i diner-o verificnrc Ia presiune de coutnct si dill duturminarea mumuntului de Jrccare.. verificarca 1a _PT(!.il1nC 111. are vaIonrca: + + (4. tnsi"l.(1"i--rzi pontru lungtmea de contact l = tl 12 Momcntul de frecare..descarcare. iar pcntru cuzinet. care ate forma' l'cLntia (~. :S.a\. acestea hl!1ctioncad in regim uscat sau mjxt..')5.-4.creste ell Iu. productnd.p{J. Datonta prcsiunilor mari.1 suprafetelor srertce de contact. lagarele conice simple sln~ Ctnd se foloseste dtspczitivul de descarcarc ell bila. (. So observf ca prin rulcsorarea unghiulni x.102) ~cnh:u micsorarea uzur'ii._ [j~ - la rezemarile prac tic fixe (contactele elecrrice].empcraLlJrl este necesara 0 madre a jocuhd axial. ~= 8~ >. sensibilitate mar mare la vartatia tcmpm·alurj_i.1.in~ r.5. pentru lucar-carea obisuuita.d Sf:':ul1a de conditiile de.Q. datorit. dec]. prcslunii de contact ~~ pentru c sarcina fI~irlill. undc ('. :f. Din relatule de mai sus se obscrva d. caw] cuz inetu lui tntreg. pentm compensarea dilutatiilor sau coruracfiilor.z < r) se ponte produce gdpajul.' eentact se face en relatia: ~~~!~:~:t~f::i~.. T30' -la rezcmarilc mobile 2 a.hi. sc utilizcaza mcmenrului de Ircoare pentru suprafcte sferice mici. (agat. Q. AC~5t dezavantaj !acc inutilizabil centrajul. cJ. apare pceibiIltatea grlpajulut : executte mai scurn. Suprafata de contact foarce !Ilici dilltre ius ~i cuainec da un moment de Irecare. ceo.li".m) a arborelui sau osiei sis2 temolui mobil al tnecauismului..11.t.99) = oil ... /30' . bronzul fosforos san alama. Diu cauza jocului mIC dintre fus ~i cuztnct. deci si momentul de frccare !Vi r... mcmc»lui de Irecare \'. Se foloscsc la mecanisme de ceasorntc.:u.Q (v. otelunle OSC 7 ~i OSC 8.. Ia forte axialc man !j-i tn lipsa unor dispczitive de . Centrajele.1.1i: turatiilor redu seIa care se folosesc. ~6.tl~a. tin)u.I III care: Er ~:i Ee stIlt modclele de elasticitate ale materialclor fusului ~i cuzinctnhn: . axialli. L~I 0 di~tribu~ie uniforma.1 presiunca de contact ?i detcrmioarca momentului de hecate..IOl) uude R este raza suprafejei de contact care se deter-nina cu relajia lui Herta.momentul de frecare mal mare. reactiunea }. Iiteramra de specielltate recomanda: ~::.lltfl precizle Ia care s... fcarte rmc. lubrifiantut nu se poate mentine pe suprafaja de contact. ". 4. In ustfel de ccnditii. momeutul de freeare fi: (4.(f~-12) .J.98) lar dacb sarcina cste radialf I'. In majontatea cazurilcc. de asemcnca. uugere.l consta dintr-o vt'riIicarc 1. lOj. cu relatia: p~ unde prin d".a.J. Sprijinirile conicc cunoscute sub aceasta denumlre asigt:di 0 centrare foartc pred5l (ptnn 1<1.ra"Aceste motive ccnduc Ia necesitatea reglarii axiele a l'u5111lU.. datorita p[<:~iunpor de contact mnri.'11. dHite Ia duritatea HRC = 50 . vcrificarca III prcsiune de cnmct se face cu rela~i'l: p= .d~ s-a nctat diametrul medic. . sistemul este foartc scnsibil Ia varia[iilc d~ tcmperatu. creste ~i od. liaca asupm iagal"uiui Jucreaza s~u:~.a).4. fig.~~~rJt =. Q -1.raza de curbura cchivalcnth .1.3. Calculul centrajelor cor{i.40. . Ia valori mtei nle unghi~llwi 1t.. Dace rezernarea se face pe uu umar (fig. Datonta jocului mie dintre fns.~~Ji~ ::r~~t~ c~~:fc~:W~~ ~a~~~:a~p:~~~:t~~~~ r~~~~I.. uzuri putcrnicc ~i chiar gripa].a ru nccastu crcste posibilitatea de lntepeniTc a fusului 111Iagar.iP (tjg.e cere un joe Q radial foat-te mie.anla~c sc pot sublinia : . raasini de ealcul. La mccauismcle f~tal-te precise sc foloseste cuzinet diu pi~tre. La var ia'[ii in"ellmat~ de t. la mecanismclc de in. fi: [J. (ortfl. J. fusu l cuaiuetul se constrnieso din materiale CU d.JOO) (UOJ) cste coeficicnnil de frecare... 'in. al.1 J? ~p" (1. calite prrLa Ia ut«: 50 . Calculnl accstor Iagare trebuie facut.. dar functioneaza 13 turatii l}i sarcini foarte . ceea ce duce evident ~i 1<1 crestere a jocului radial. si cuzjnet.-Mu$C (pinl ja 2 daN). 4.Odaca cxista \1lI contact uurnei pC 0 parte din suprafata Lilgomlui (fig_ 4.101) (4. De aceea. datorita jccurilor mid dm~[e fus ~~cuainet. '1.'. " ~p". lie de alta parte.::. . C'-Idc". Dad'i sc Ioloseste un cuzinet partial S:l.iirin~aunghiului «. conndon}.u. . b). 7. iar Ci! jl1ll1r. deci calculc. ~ =" *i . aparatc optice s.nitatc mere (opel de aculc OSC '!.ungluulni IR virl.

=~12.42. mgim. . PI = p~ -rellc- Cercetririle cxpcrimr.j Jrlcnrca£ Ts(iial o verificare peutrn lagarul eel mai Incarcat. 4. se poate scrie rnomentul de frecare J.. [iunea vcrticalace revine uuuj lagtrr.1.75 :w . Sc observll cil. =_r 1J __ 1 I R" b) Ollca' R.!_ rRoRl _ . b.J. 4.5 _:j i.0 1.l ale ccntrajclcr s'iut date t!t tabeiul 4.-1.------'-----'--~ 10 t. iardu-diame- gnurii Muehia de contact este rotunJil5 Ia raza r (fig. (4.:!.. undc "".. 2~ = 90".fig.l:inetl ccnfectiouaf din acelasi material (ctel pcntru scule]. DOle:'!ncsrcarea este radiale se va face t 211"'.s .~upnre.>gaura dlindrl(. (bca uaghiul 10. Ta!JeluJ 1.1nt moi.0 u.. prin d~ de contact. il' .5 ell tcsitura conicti. 2.'lltal~ au aratat ell rcomentul. suprafctc in contact at-e 0 importanta infiuen~a asupra momerrtulu i do freUZIl"(.pa1e1e dllII~llsiulli ale c~n_trnj~lnr a} Daca : __!_~__!___J_. Dad! indrclitura cste exclusiv nxialit. dar ale carer promee de uzurd :.59 ··l..mcn.J.l se reglcaza prin surub.coroaiunii..8 1./ t (1Q 1 / 2:tn·o -+-.2 2. este nccesar sa Fie Jndcpl"'lt~ conditia: ) sin ~ 03'.coeficientul numeric dependent de r~portui1 (v.L. 1 1 I===:_. OP. 4. cit 1~ C. Presiunca adruisibijn se ia: tJ~n = JG"~.5 Prin". 4..1{\ rn.Pentru D lncnrcare .-12:.::ru~S~~tr:~:i~ua~t~~}~ri1~~tr~at~~~er a~It Inversul razei de curbura cum urmeaea: ¥- raportul !!. Principulele di.izi lli tendmta de a conIectiona cuainetii din matori~le rcdstentc Iu coroaiune.1.-'. ruzn de rurburri a fusului este infinitri [dec i inversul raz ci nul) ~i rasa echivalenra va ii ega.ldoT celor dcua II = 21':1'11 ~H! notat lunghnea l' este lunqimea.s~ sprijinc pc.3. se poatc scrlc relatia lui Hertz pcntru contactul punctiform (4. 0 2. 2 11:108) nude: E:] E~ liu)l.rnza de curbura echivalcnta : 11-0 .42) dupa dupti .107) I'.0 2. cilindrlce.-R.'1..ter-iulcle cclor dona elementc. conform notatiilor din figura 4. rmare a fOl"m~. EI E2 Pcntrn calculul momcntului de frl!'!curC so va considera :montajul din fig-IJnl 4. 1 I 2 •.F'. Jowl rildiH._t~li. fig. acecu ~ maniCc-:-.niall'L.5 0. o: . 105) > 2·c(ltg2" elasticttate clemente. Folosind notatiilc din figura -:1.Ce"I. Tclatia Ini Hertz ell care se cnlculeaza siuucn de contact. ca 0 COll!lCcip.5 "I() 0.:. pentrn ca pivotul conic ~:5 . provenitc din dislccerea unor par+icule din ma.I_r cstc: et Mf= iar I_ladi cste numai radiala 2~~~:O~ .rii a u unci suostante adezlvc. daca Incarcarca totala t!~teP(v. d::1. 0:: (()5. se deterrnlna 8 _I_ (f4. Experientele au lost cfectnute pc fusuri ~l cU. .o U· 1.4}. lltund_!_=__!__-_2_~ ~RoRl13 3_=~!j.iulolc de elastlcitato E == 2EIE2 + este modu1ul de clasticitate ale rnaterialelor • echivalent JOlla (EL ~i E~ fiind N-! = color clemente}: ll+t'! _Jj_ <. M.' 1.ca de tcrta Q. virf al fusnlui este Zt.r.aj.26). uncle trill d.o: 60°.._ este limita de curgere a matcrlalului en cea mai midi duritatc.) .taa~ti.106) mule E] ~i E'l stnr modulele . de Jrecare minim fie ?btlnc.40. fignra 4. Y Ra R] atunci _!_= 2_ P r ~i.11~j\i:l~:t dJa:'ff:.m eu ruxa de curbura r a supratetei Iagarulu i.L. cstc: n'h.'10.illn. fi1t:ut <:<11.44.OS4 reactiunea normaHi Ia suprata]a de contuct .2 1.«CI' len- == 0.• . I'l'~~ • {~. >_. detuliul A}.' 270 271 . tar ce~ alr tc!}itu1'i~ = cm::metului.

e ea.16-Rliglajullilsiin:lor a oonit':n ~ Se objlne astfel: A~a dnph cum s-a rna.'~:~I~~~~~ ~r~i~zi~enl~ l~il~~~~~?~ie.C.H .1.j.I'. doilea (Ja :x = :'iO rezistenta fusului conk esre .pt.)'".~. ~~~~~~:. . rczlstente Ia socun Q fJ_e~a~~~l.' I'' -I~' d~=fJ. 2 RCt'cht.~a.0 tn care iOfta de frecare elementarji carc : Fig.110) 4.IlagR:r~ 'ccmce {~Ucontact pL~:mp:rafafa {fig.44.-.rtc sint evirate III lWJl. AI nll~hl permite ca prin_ intcrmediul lor sa fie sprijirate f!lBITIcntc... p~ = Pd..jo cuzmem Ul sint : 2:x ~a !}laici = valonle cptime pcrrtrn unghiurile la vh'i 60 ~i Zf3.a. Irecl1.raje tilllp si ~OZi~~t~. = d.~II:.~~+ dml!. IX uude .cnta Ia tncovoierc a fusului esrc controlata de r(>:lctilLllC.... cam etnt ill a-::ela:.In figtlr. ale f E~p?ri_~lita ~ aril1ta.timpla Ia spnjininle cili1)dri{ c.. .~ ~~~!~d~T~.~_S-CeatnLj coetc ell .OSo: . sarcina ~lxialii ~i cea radiala.' . cit .. ca~n POt Sl~purta Ia contnctulfeorcttc liniar stnt ~c uhll~e~_1. Reglaj\~ll:1..' tnlocutcsre J\ = _!__ rCZlllt:i (.lf1='._ + ----"1L = 1": (__!...~IC~t pna 5~nt aratate .5.:~~~ti~~. dad I:jOrouse pilllit.~ ~~~_.a. emu aint aparatele opticc./ = 2plr Fie. nu sfnt 1. rcglaj n jo :~lIJjI.'I.4:5).a~·~inile. ~I dad'i "I.~ ~i cOl"Ltn~pjlLh~n 2.. a). • (. P I'al't' se aplica 13 mijloculIungimii sepratetei de contact it cuainctnlui (fig. UZlIra va fi proportionala cu preshruea ~~f:I~~~a~ M1= ~~~a:nf:l1~~a~~~a%li~~. se obtine: Z CO$ IX MI ~ --":!!'_ 2 cos r). am (I 'lr..t 4.~te /D se~ s~"~~~ttt S~~~\?t::~l~~e.~ ~'.4.'1:'1). (11 m~'" ~'1."i uniform pe 2.axiuI. 1.~O~~~f~l~edc?ll. Sprijinir-lle conicc de roate ttpurile slut utilisate la mecanisuu-lv PH"II~I' dill apurute si pentru faptul (. I eactiunca normala. iar tensiunea maxima de tncovoiere (~.(1'.=' '1t".· 'i. .if1.!n? dectt al..~6 ~'! vcdc ca. = :m~. 0 cum .. practic. (1<. (f". celui cilindrdc].liiljZilllilc la viteee ridk:dt· ~I pentru variatii mali de temperatura. Sectiunea transversaln pertculoasa va ij situatti fa distanfl x de ""I remit 'I tee strngn a suprafetei de contact.3.I11) Fig.1(' IIJlI~"~l'll 8 cr i nmi marc dectt a.jLI! si in functionare.conlee. cc ~'XCI'lIt1\ Illh \ miscari oseilatorii.J.rc iar reacnunea uormnla : l1. sin ct (4109) M. cstc toarte importantf modnlitntea lit.:. r~~r. 01.\ ·n (1:1'1 dF = Z~P..~ rW.:lrcl(1J' . "'.f.2. cos.in.. In In i . 111(12 272 .i radialf 1\. La aparatclc de."~ va fi Peotg ~ = 1. . Dupa snruburi.t usu u~ ~l ~. I .Pd".:~r.. 3:mC de asemenea.J d~Ic:~.nottnd pun D:H:.Forme coustrcceivc de centrn.=~cotgct.~_ centrajului oeste uttt .i arfitat.-a_e.. c. 4. se poate l'm 0 prcsiunc di~tri~tlit.p dF ..III) b ~ "I ~l~ marc m. momenrul de frecare va fi: (fig . jocurile sr regleaaa ( .." punctul de (. ArJ:nit. marc prccixie. cursele mor.351('..Ontact. 1~)_ Elemente coneuucuve rte mctafiltrl Jlnl!. La ]as~rl1l dill Iigul'rL. IX _2_).1-iV. undo cstc raza tesitm-ii Introductnd in Iocnl r conicc . ceca ce nu sc .'LI:111 s.arr.._ + 2 sin.(:. prin s-a uotet diametrul mediu Hi suprafctci trcnronirc .pmr'lfrt.:" _ 2 .~tnlc~ive df! ceni.

de ordlaul u 10 1-'. La unghiurl miei..in'(:~ii (''1Jnki Dtn <-4".1~1I1u.u. ~ . iar pentru cuziTlc::~i sc fcl~s9ite bronzul d~ :. sticle speciala ~1l piatra (agatul. reductad asttel jocol dintrc cuzmetul .. Ultima VllriRnt. _ .a. ca part . 111(1. udmljtud o reparti~ie ll?iforma a ind"lI~arii l'~'.c sc f~~:(!~OIL<. e proiectia sllpra.ag<'irul din tig'nFl ''1.jccul din Iagdr .jocul :'_Xi3L rcgtcaaa In valoarea dorirb. clemente. va ti: II: -- Lagarelc sferice SI1It de t ip deschis..·16.~:l~~~~~~~~' sfcric este tncarcat cu 0 sarcina radiaUi.5 ~~ fusnl COllie t . presume de contac:t~!:ic race.t~UCtiv. oj $U conic (fig.l[P. Pentru cmiudul e[eric.Jnlllat lin joc de j [-'-lU. c. Calculut arc dcsigur in vedere ~l fOl"~a cuzinetului. faja ei sc sp"!"i:jin. (fi~.a pivotulni.4. 4c17.ngunt~l i"11I~h.27 !J. care va fi un ajustaj abmecator in carcasa 6.lr~l!lulI('il (1\1 uncle: f< este ruz.a. ccnstructia in sine pcrmlrtnd.. deplcsarea axia... fusului : A .~+ . Prin_ ~tif{llr.i~iirelat~vc dO!"lte. Mat trebuie adaugat dIn cueinetul conk estc posibil rcglejul dupn u:zuci..7.1.10. estc cccficientul de Irecare adoptat pentru cnlcul..1)1Htatc unghiularii puHn(t OCllPn.. 2 R' F R. momentul de Irccarc sc dctcrruina CIl rclapa de Ia Iusurlle cllmOr. pentru fusnri.eel. 9.\pc j"Kwj. uughiul ~.. .Urcprezinta simple bile introdusc pnn string-ere.n:::Jm' SICTil. este: t~~~~~~~l~!~ fi~~':~1~\~~rl~l~cla~ia p~J:'_ A de calcul va fi: unde. In timp ce eel a b c conic se ccnfectioncaea mai 1. a).6. 4.i. fu. . iar Ci1. _j_.Tc:. se lltilizea1.'R.ea de dinmctru mlc sri iasa In afaru cuainctnhu (fig. ell care trcbuie sa fie rotira piulita pentru climinurea [ccului f. \In.in z 2y + R'l. sferic accasta nil sc pcate reatea...l n~'o ~l~ vcdcre verific:.erkii. reglajul jocului. pcntru pasu l p {). Ca exemplu._ de prclucrat. egala cu r. f uadc J. . Daca se noteaaa pnn jumatatea uug-hillilli la vlrf al Iusului conic (fig. altfel.ratele de masllra:re.ri~e rior al lagarului ~i actionea7. I.1l3) 1)(':de alta pane.~Qr.4~..\\:' Se llt-ilizeaza la aparate mecanooptice. .8 se face asigurarea tmpotriva rotiril a cuaincrulni 5.fe~el de Iucru tnlr"llil p plan c s-=-_· 2 tg IX {4. • Cuainctul sfei-ic estc mal dificil .a. Ul.'rcsinnca axialn PI": cuziuetul 3 se os. contactul puncLiform in JJ Ill.at~CI_I 214 . corindonul). a. 0 I~~ta pcatru m~I~. cu c . 4.it mai sen5ihi. . sau <Llama.-:16 cste fol()'Sit Ia trunsmiterea fortelcr radiale. dura cste ueccsur 5H lie €i. ~lOmcntllhJl d rrc ja care.5 inm :. retire atit de micfl melt este abia pcrceptibila. . otelul 1i1.aria p[(ll~(1iei sectiunii: a cont. aparate electric de m~~~l~~~~i~~ea lag}i.iUl\e:3 intcrioarii a..te. 56 sau otelnl de -nlmcnt 0 billi.. Lagarcle sfcrke aslgura 0 centra.ltI S a fusului. II_). = P. '1. De aceen la apa. dar asigl][~lpresiuni ~ ~T de contact mai mid 91 0 durabilitate ma i marc. in' timp cc I::.( ~P. -1... - ({.i = 3~30' se obtinc un unghi l3 = 3"'. in Iimitele jocului. cxecujia fusulu i Irebuie sa se rcaiizeae astfel. inelului 9.ali existii pericolul de bloca].3 [a 0..diferite pl):z.111ui. de eMit ustc gh~~~~~:ri~~ic 4i~~s~)~ sint . -:::.1 c~ cit este mat mic p ~i<lllg-hilll a. Fusurile pot n confecjionnte din aceeasi bucata cu arborclc (fig.:a cll7.th:o:~. calculul la.CLLm sc vedc.. wntaetul se va tace numai p~ 0 por[iuuc de lungimc <= :.lC(l rodn(ll-I }.l = 1.. pji. suprafetele conicc trebnie executate cu foarte mare prccieie .-12 dad'. C Fif:. l~lLl)~ cum se vede.. P~)ntru a fl~[~ ?oz.p este pasul filetului piulitei. tlncrca contactunn dintre cele d~u~.. Dad Iagarul sterfc este !ndircnt cu c sarcina axiam. tran~m.re sufU:l~n~ de buua..duntatea HR.. 04.1.0 piullp 4.sI~I~rn.11 axial. Constructiv.i~ii\ arborelui certlta de Iunctionarea slstemulUi mobil se fo oscse p.U_oO. In cure cstc plasata .c.sji Ia carcasa upararolru prin Hlclui. rnasam de ralcul.:-:a IJ bunl\.~iird~r ilf.t.4!1 _ Sch~me l~ntru 1. I Cuzinetul poate fi steric (fig. tritr-uu Iocck Pl·e!IH .de trebuie evitat jO(:I. Dad) pmlitu 4 csre stfin:... 'J.a. Ele . pnn care sc etiminti jocut radial.FETE SfEI\JCe Lagarele eu suprafele stericc au fnsurile de forma sf."). !j-a admis r-a fllr? de fTQCaTC ~ste ccncentrntli tn pun lui In t1~ 4. go <it. ~2) i Rul 1 '. Q se (:on..1 lil. 1l'}3.. l.cute (~SC 8.. Tat in arbore.l.distanta R.egliljul este cu at.:.1 presiunc de conta~t l}1 dclcrm~l1area.::. Insa prcsiunile de contact stntmult mai marf. lAGARELE CU SUPRA. Limp cc 1:.1. Iolc axa de rotatle a acestuia.lii) l. dupii uaarea euler douf clemente ~i rcglajul jU(". otelul ~~1~~11 c~hl.4. (ii1~tI lI:ccs:u·.C='jZ . directin fOI'I:ci ~i avtnd tfl. 10. c) SIl.1 uugcturi . H.'i este mai ieftillrl si tchnologic mai 'u¥ll" de rcalieat.

b)..:: -.lsa care se I"cgl~~l?J' pr.~.:. Daca lagarul ~'~k .118! '.lIltl\.~~~ll~T~:i 111<11~nl'.).~":l/--'Q 1-' IIRsm_"'(.t:' rezulta ({.:-:-l'h.. 12!i .mIX.:>. similar ell Ce'R de 13.ilti. intre vlrf ~i cuzinct J ~» n i~ a ~~I Sf': ]. ~.~'"".:Xi'o=r. J'entru cteluri..[---:-+~) 1 £1 F~ CI E2 razci.. va fi: "···'~~":'l//" . = y.ii (.-1~~.~:~rt~~c ~~~~e~~~~. cuz! nctului de (0.R!)!\· .."elor ~I aparan-Ior de pn::C1zle Po" l.j 15) pcntru 0 Inc'ircare radialf 'M.4S. ire valori fcarre mit! ~i ult mat HI lei dedr m raza cuainetnlai P2.11_'~C"J_-(: radinla '.~!J Soiuf.. uudc rietice.. 4.J.1.\Iull1("lltlll de M! Irecare.(p.).1) • .".r" dt rnai molt erorile de indicane.pozitie POt functicna vertical (fig.!20) unde sc C€. calculu l ja presiune de conmct 5t: va LIce en rolaha lui I ~erl! penttu un contact hniar.· 1(")11'111 punctiform. cUZ-luetlllui IIIr' rnzn cclnvalenta vu fi t:gaH...10.~\I1}11J~~~I~:.oLg = r:. .2. R cos z ~i N = "it: = pXRo=.8-2) mm..·I/I~ Q~. CfL ordin de rnarimc. C.~:Ia!..l. sprc rl.-g:r~~~~ii1~~T~~" I (~. Iungtrncn Ia cercul cit' contact. Tenslunea i c-onsidcni disnibuitn . l~~i~~'r.~ pentru "arein! ~i t\l~ r::q:ii rcla tiv redusc.1 :Jldb':::ari ~IQr:c tncsrc. <:".l~cll:i~~~~~:'~ dl~'t:~C d~~'v...f-> (fiK.7.ilZh!-dul !:(jm:c. i<lI ran.lg:\re S(CriC.. adn'it~c1 -q di~tI·lbl. 0.\'"Ro c.1_ Earaeterizare.~·f~i mobile a dispoz-iti.1. fi ]·cdlJ::. ~!7. va fi : it =2-:rRt. dar raza virfuhii "'J. (4.:i" maxima tcusiunea de contact £1 t. uniforrca a senricercnlui inferior de razil ~.t~~O~J~t s~~renz'~':~~~:·:Zl~nft~r... de CHrb~U"1i a fusuhu.~. .~1 vtrlului csre de (0.de aCf'~sl5 dati ntz~.. esre irdinihi (deci Inversa IIUt.' .QR(. "k"!<r:!" (HI?) thtta mr tensiunca de coutacr meximlt fisk de relajia l"i_. Lag~rel~ pentru virfuri all tot supraf('~t\ 1111 contact stericc.:ll sarcina Q. ~o~~t~~~l[~~~. pentru 0 !ndlrmre axiaHi Q..'.. centraje.~lirc alcrlce ""··'''-''. .. ('L12.I!lC<l}-ca. 1)~ caT*:~ se Q uniform.\oll'....2:2.d-"'H. unnia a un joe li _ __!.50 Peutru evitarea tntepemrilcr datorate vnriatiilor de temperatura. si.: --:-----:-) / "R2 ~i1l2o)'..Z. fact: sl Q vcrificare la 1LlCnVQicrt':R fusulu in secnune avtnd diametrul d.'~) IIII' l)O~1l1. dcourcce R~ =.'os-a: ~+_I : E~ El "1:. '{P" !J~cos~. '.U ~~l~J~allulfigurii Mt=!J. 3dil.y .:.5) mm . ia."{" moruente de frccare foarto mici. dwpa cfectuarea calculelor se cbtine (<..in dcptnsnn f'~:~l~l: dintrc lagare..r.'<..~r.ltj(.. =.llILS'[ln8:. a) '}i orizomal {fig. Se !!tiliz_ca. _ Poutru (. 4.1n~ln1Dti·/-o rle l(o. dar stnt Iuatc astfcl tnctt rezutte un mporf : a:--._. [. P =? Rw::.)Uin~ea7. 1.J.1/-" ..~ :l~lIl:.~".1·1l oteluri.'01.. ell '-.:aoo.r contactal dintre cele doua elcurentc PSt. . _l~ 0 inc:.: ma~ marl se poate cu s~rcJna radials P.z~ Ja sprijinirca P:'J.Rcosc.0:1.. =-. de j. I-Hl..-1).119) 4. li : 3:. Se ~n[rd. R cos x .(4.rt de mcovoicre vn 1.1tt.e ~i~:r.i.50.LlJUi. dllpa etectuarca calculclor re7. L.

:notatine din Jtgura '1.iR~R= x~ . 1 .agar. SoC va delcrmina tnQ-nlen.in~. tar pentru lagareje care hn. j()~ ..~_ I. 2 urntati de duritate romeratogtca mai mare dedi cea a vtrfului.lin LC~Mii1.illoc= 1.:t d... Considerindu-se suprH{atll circulara clementara: I) (L4 pe = 2"..va fi: -s E +--.S. Caiculnl 11garelor pcntru vtrhHi urmarcste sa se determine momentul de frecerc. avind ceutrul tn axa de rctatte a fnsului (hg'.7..all1.:!!!_~. uu be-iliu "\li"j'-'olLiclJl:lcI11\crHlu \.!.IQ.) Dad.(' p ('.-..:HC. dH. erorile Ia indicatorul aparatului cauzate de jocul din l.__. Se crmareste do regula ca duritntea cuxinetulu i sa fie eu 1 . specifica. Valoaren <l. .'i 0 forFI elementarn: cJi" ~)'dA..51.\ii..:dP R ~ 0881 \ . (lP va deternriua.2.\: = r~ = va f limite infertoara R~. Pcntru cuainefi 50 Ioicsesc picty~lc pretioase {safirul.}( produs de d]"1 \'. determine cu relatia lui Hertz pentru conta('tul dintre doua 'ifen': CCmf01'111nnor ipul. c!ilitc pln~ Ia 0 duritatc de H R.i aliajele de niche! C11 bcrili. care actiolle<t"l".~.111. temperatura ~ieventual de deplasarea vtrmlui. Icn~ill~lil. ". 'i. grcntnten sistcmului mobil. 1' Jt+~ / 1 .. :II" iillll"rlalr."'oc.1.onC!l. a illtcl::l'~l'i_i.iamclJ'ul Sllpnl:ret~1circulnre de contact. pcntru vtrfurl se utllizcaz. ale materialului vlrfului ~i cuai- iar pentru x Sc va T<l~{TlI1.t:. rleei e = ~= ~_ va f li111~1it superioarli Q a inteS'r~l'H.'I't"'~. a rnomeneului .l""" .fir Agll-t -~--I ].pi votarii pu['€:'.C 60.:~~~7tnlni. -FIIo1.thlprell:lt po:Mnl . ~ ~ ." I = 0.. Sil-prafetck infinit mid de P!"C8iunc cgala _:".. =~: = 0. Antecatculul momentului de frecarc se bazcaza Pe ip(ltCl ..5.Accastn situatte coruepunde unel for~e concentr-ate P.L fi: dil.\1. pina la Iimita cim:l~ril a suprafetei de c. ' dealtfcl.(..entul de frecare S~ poatc cnlcula pentru nceastri ipotel-~. se pot consideru distribuitc dupf 0.a cteturile de scale OSC to ~i OSC 12:. Ia rotatia vlrfului in juruJ axel sale se menpne in supratata de contact 0 situatie similara celei de :C:CPC1US.Ca matcrlnlc.r.:x I. Ecuatia clipsci. \1.::azflin regimurt vibratorti."! .cdispcn pc (. = rl uncle'£J ~i E~ stnt modulcle de elasticitate nctnlui. 'LSI.2 'W 2 .de hecate.11tnc(!. care se pol ILIadin tabelul 4.) pCl'lil'U _i: x=R. suprafata de contact va avca forma unui cerc de T:va R.1 tel: .. Din l.](I" 1111mcl1 50 ponte face tnlocuirea: ~il'~ ~co.\: de.oj. sin rezolva intcgrala 0.\:~d.C df.s. falculul lagaI:J reler pentru vtrfur! vertlcale.. 4.. dar creste in dnectic raiiia)5.:. nu 3<: poate stabili. II-IGdulclcde elastldtate r~ R. S'tlpr:J.2. bronaul eu beriliu :.~ npu'nc miscarii de rotatie a Iusului. )Joti"nd prin u coeficientul de Irccare corCIPUllzfllO!'.12. rubinul.Ln2". actiontnd axial (fig..IHcle~lLli:~~~ de trecare ill La tnceput. san aliajele cu cobalt si wol!Fi\nl care nil se oxideasa ~i reduc considerabil uzura fusului. sa. care se POt1tc.tul de [recare Intr-o sprijintre verticela.=~~~~Si~:!.. din cauaa naturii Ioarte complicate a fenomenelor ce au Icc in lcgarele de dimensiuni mici.irfUJ.'-.. dcci .' Cl'>b"lt. tensiu nea de contact maxima.!. care c\'idelll !:iC . agat~l). eJipsi' c:~re are axa marc cgala (. a)._iete~OT sferice.. mcu.3·1(11 1 .ezc clcmenmrc .J .~i':ilr. C~I.l·.. W' 4. () tmFI de frecal~e.12:.6.~~«= Iln:'lIr.bso!'\~tti.1carei CCHll'U coincide cu axa vtrfului. la rutatia vh-Iului... ."\ detonni'lrii.o~ rate tortct concentrate P.' momcntul de frccarc d.1. Viteza de nlunecare in punctul B ~st~ nula.i weljrnm Robin.. (. 451. ]~ cos a d« = Olel pcnjr1l scule Aliaj e.r.ont~Ct.'j 1 ..

care uu considcra Irccarca de pivotarc.'}lpuntnd Irl~1!\' lr.~~ so cbtlne in final M-= 4tJ-N" \".~·--.t 2 CO:..(4 O~~4~J. Illnllirc~tlt la vnlcr l uuci nlc lui!. astfel ca reznlt'i: dM = d.d~ sill~ o:p (I~~ - d~ + ·j.siIl f('1 a 2 ~COii:':q.t:\a t"'t"'ll'!li]OT!'If! ~CJIl51"lJU Co)lLtd~1: ill lll-sl\nlT peujs-u ~i '''''-'-ire oc pivotere -~i"hJJ'i (.'2Vl_~Sil2q./a.3~ .-*)drp .2 CPJd1" inte.prHrqclor Fortclc de Irecare stnt concentrate 'in centrcle de: 1'1'1a~~ale arlilur clementarc dAl ?i dA~. + dM~.<.131) SQ Abatenlc de 1<1..~ .u:!. relatia (4.~'ft+ M=-}PlIa3~~.'~ ~_:. a .mlu pc: suprafata: l{I_'.'lte~t.. VS'~1' e'P' fL~ sau pcntru 0 presiune uniform distribllit::J. 101 = .~ s~. " deoarccc S scndc ell «.*~ b rilo! .c preciaia calculului 1. .__.\1 rz Retana se face in jurul Jui 0 {fig.:..54).:os o:p Inlocuinda-sc dM D~di sc tn (L1'[' se olAil1e: = fJ. rezultti: ~co.t"Tdl:'L p = .+ IJ.H51:. Din gcometria figu:rii.s:..:a de Ia 0 Ia T:. :.)d1l' (I (4.130). 4.7ft.1{1'-ca:.\.i se ia de douu ori. dec! ~i (.-~r-~!.fJ ~II· p~+ S'~ =. constant.f) + ·./a~~.rii de pivotare pentru dimensianile limita ale suprafejcide presiune 1mb-":.129) devine: Detcrminarea momentului (r~d.. r' uude de unde : dec! M. .in~ ?+d .1 rapoarte d -c a mrci.i _ Dislrillt. '~. ~i iJ. relntia (1. iar presinnea se ccnsiderri const.=rl:~-=Yl 1 ~'(S'-I"P') JJ =~dN.

tl~ide Ireccre in l~I!!.lrd.5}.: in _)3: rostogolirea \'~ In nltimn l caz are loe 0 miscare cO~lplexa de rostogclire ~i pivotarc 4 .vclIta.c. -: pentru S < P . .f=f--I-ND-=rJ. Apare. ~ondul. 111 111m.51 taegenta (n~t':« viteza _WIi' iar pivota_l:ea (_oJIJ' La nceeasi direttie LI.'rmcdiullui N). In mrn : cccfictent de rc\'cllin. .pCllllll 5= 0 apare frecarca de pivot are : . b). aparc 0 Irecare de pivotarc en rusrogofire.o!.5.. It . 1<·1. »iodifir-trnlu-sc numai Sl1pralal. atlt regirnul static.ll Iracjici cc SLl\) Tadlcal).~'~~i.~omp1~A <ie ' r..Sc pot spl1.'' 1.H) 111 toate ipotezele.~~:~rt~it penn ~~I..132) undc P~'.((J... deoarece: iutcrvinc ungbiul variabil :S:'P~iIC~J~'. 4.. 1:1 este dar de relajia: varisbil 9i dec! greu . Su_prafata de contact de pc vlrf r'tmtnc acceasi..leraIrI S de dlrectie va1"i:)"hil!l.tofl.H~'I=Si!-.~:~ic.~)C)J_1are.~'(L~ . en Ja apnratele de rm este reco- amplltudinea "ibr:I\ii]()I.. MRr~ino:. ! cste .considera.1leuruiatoarele: .mf:hu OlB.ob~c. Daca se admite ca lag.:.. . c considers Icrta lu. are un joe axial !'uficicnt de man' run~a·i asigure un grud de Iibertatc dupa accasta directie.5. ulfimul caz.. vibraf in Hz : \: 0). {fig. deci. frec.~~~~~n:~I~~~~.. nsrful t..prilldl~ de aici P1"~'(li':ltj. rn0111~l1t de fre-nre constant cstc ifl dcrcrminh I'lJ rctatta empirica .PfL l'L!)an-' frecarca de alu nccare (a se vedea !'Lumarii. Dc~compl1nt))du·SL3_ vrteza unghlUl"~~ dupl'L normala .:(!TC1m.wlulla re.~:.6). Iutr-un at doilca c. constautn.I). ~. i31' " .g. de ft1U(. J[I"I'#~()n'>til!)t. accstu se va roti In jurul axel slstcmulul 0. "" pentm S::. (U. 2g uncle ~-~ t.onmrtlll u-crctic PlIHctlt01T1L Sc VOl.r?a ea.J ~J rostogolir« (:Un) pe axa virfulni. au !03t respectate urmatoarelc douf conditu: tortn lutcrala cere Illld\ in raport cu cca axiala : Iagaru! vertical. atta precedenta de la fortu lateran.:'I de pc caleta lag-irullli {ell ~·itC?CL vjr("htiJ Puectul de contact so modifica numni pe cuzinct..z.~sc p. ~l1dc "'~ I.t A = .':lltr.113) ~i prccedlod Ic:r. de :::r_preda.jsh~tltt1 plead tot de: la relatiile lui Hertz pcuuu (. rnlitat iv.~ .Sf'· 1 iilcr.j in regim_ static. dup. ~_ 0.n-: \..j.nsidera~m()rt\~llntld<lt (~eforta de Irccare {Se} ~i proicctiile mrunen1clcr PI"ot. priviud dctcnuinarea mom~i:_~.' vcrticale.1'1 llillhilij. - + ./). cf.<.ul il!$l11Ul va descne un cere de diarnetm OOJ.\7) IIHilldal'.in importnntf care sc dc::.:"l: 1 !l.:folll~ntu] de frecarc total N[.J[1l1 functionea.. ll"m. Jar puectul de ~r~~I~i~~~.jI" Iclosirea vtrfurllor ~111 pcutru dumeniu) S < iJ-P. las~r.'J. FIg.:~}~:'... cit ~i(.jOl:1I1 axial.J1r.I11I:cos(l!+ (-4.l iii exterior..1I In care :}i defcrmatia prcvocata de aceasta.::lo..va fi: b.0 (fig. s Intrnrit 5 impillge virfu.Ni'~sirl(l ('t.tlWi: similar ell situ.iu('t dill ccrludon :1:111 :I!)~II.iu11t'"'L I1Il!o~blli1 de contact r. mi~carea ccmplexa de "fixare a (::'>l(: . til mnterialufu i <:dtl i mal 1I10ill(.:[. J1/j ~l M« dcpind de ee (priri intE.55.'i::b~f~~)~. 'in r-are: 'ii. (.~ dcfor-ma]!c (pentru vlr-f dill 1I~['1 ~i w7.""" •. relatia Iui Hertz va face lcgjuurn [nlro tlh..~ --.:~~~ l~lic~n~'i.:az.

:.tu. Concomitent.2.118} for- tad..1. ~. care so !.. j(x. 190[%:. llclid\. ~~ =- s" + (r() _ a}2 Fig oj.~ 286 Z87 ..distant" la care ~~... '6 ~:~r~n~: .1 chiur a cuzinctuhij.rafutu''':.i C{l:l conica.!. Este necesar sa se evite COh~~f.stabilirea cste Iirnitat de variatiile de temperatura. =!!.n aparatul.temperatura kl. fata de la.. verificarea La :clistellp.A=!!!.l~z) unde: ~i «i strrt cocficientii de dilatare al mate~ialului Juaului ~i cunnctulul: mu:.. dec! greutatea sistemulul mobil devine 0 forp radials.02 b Fig. d.5'7.tI. ~a sa st: realizcze contnctul zcnele sfcrice ale celor d01l5 eltmC:tl~~t(~.3_ Calculul Iagarelor pcntru vtrfurl orizontale. J Eroarea stnbilitii estc 0 component d a ~1(»"ii d~'~m:a II: r'lpa.l38) I~ 100 [%!. In trlUl!. (1..i~ tm~J' . (-U39) $I:' obfine: (<.58). care nr modilui. :. Din relaj ia (4. care ap.~ic~~~~lide t~~~~ 101.ea. adica sa existe ~i in urma dilatiirii fusulul ~i cuzinetuhti.itii (fig.: '.a_<. diferite po7. i. 2sh. Ia tntreaga Jnnglme a scarii t.. -1 .~iJ. .3: l"D = f'J - Y1• s = 'I'a(2ra ..:u:e ~n ccnditii ncrmale de functionare ~i care design..i~r~ntIi('~torul.1. b.llui verticat b unde se vedc 1. produse de variatia ternperaturil.i stabilire. iunicatllrui '1. 4.~.p<&:an.L fi : Similar 5C poate detcrmina eroarea ~i pc porjiunea de raccrdare I. estc: joe ce trcl)Uir:cccrnperat ell eel admisibil. fi~ sensibij f~llcti()na!C'a ansamblcPI: portiunile sfericc fusulu~ ~ aJl!.Ul4~ol11$jJ(le"'dr~du-s.: Evident di 2-. de regula.1])1 ""rti~ill o. r se poate micsora reducerca lui Is [asamblarca acului indicator . care raporrurr. ~ Deviana fl vn da 0 eroare relatlva T.S'ill'lli1:1l de 90° ~1 cel al fusului de 60°. Situatta Iimitn <kpare~n figure 4.J.. dnd acul indicator ocupa 0 pozitie vcrticald.140) 2h. .:imr.I'l~l(:lU. virful sc ro- ~ Enmrca I. ctnd contactwl sc produce 1<.~el. .e eo~bctul pe n!zultl'i ~ a).uTil(l virfl. \'.micsorarca llIir~.o~~l.1 surilc fiale..iu. Inlocuind in relatia (--t. Ii. !">. Pentru deterrninaren 1H01Hsnt. . ln accst S(OP sc ale e tuleta t . astfel di pnnctul de contact ~i axa virfului vor OCUp:l..tJllj~i ~:. .fi..'ul a mal trebnie ::. It.a sudsfacs ~i venficarea terrnica..~hml 010. Lagjtrele orizcntalc 5ie utiiiz~a:da.. Call..a).lo~~. este cazur pe cea cOnir.e lucru : to .utm· d~ [recare se considers C3 vtrful se wu rostogof pc suprafutu sfe:rica a ('ur.temperatura a.:ului urmareste detcrminarea rnomcntului de frecarc.'i da<.j7-1)ej)11l. erorii de indicntie ~ . ecnsiderfndu-se nnghiul conului la.~~. nu trebuie s{J depa":. valcarea prescrlsa pentru aparatu l in cauaa.inBtuhli.1 racordaren ?intre 'po~~iunc\l sferka':. 9i miuirea Iungimii scalei 1.140) sc vedc d.Yz ~i: deci a raportulut prin Y=J=t..lpc portiunl':1 conicli a vtrfutui peutru :. deci a lui.'7.care (i. to unde ~ 10 estc lungimea arborelui cu J1. .fie Hkuta cit mal los). Eroarea y se micsoreaza en [ocul.. cind ee vede cil [ccnl axial limit a {/.c: ~ jo(...

.!' nl'lln.i ro~togolin::.1 J ur-horelui.I1I.I.J.1"1'.rdor t~.ctl unghiul tV..1<'1) pnu _i?l'~a de fr:.jr'. considcrtr«l c:a Joclli_axlal a 5C 1·(.l mobil. mentiatndu-ee in accst punct "\1:1 . uncks~ \F .'.. ultima relatic sc lnl0C1. Il/.11.\-' reactiunea ill p(:m vertical se poate aerie N' Sc <. I Ul1jL111I1 lI"ulii .r-E: {calculul estc.{..) '. ~·1.Fi£."' -1. in :ro~l~ii1.I reducercn jocvloi ~~:iaJ N 7. Se pcate sene din trilJ1lghllll hasurar O~OJO.ll'/".·"It" ...N=ij_~... La u :l1111!l1it5 lII~rim. unghiurilc tj. fix.Inl:J·ll.C'azl'lll~lll I" \"('h.j.!!_).1 :. [utul nxci sale.\ -=~I.1111HI '1'11!11111M cr\lo:nll[.~.. dadi sc noteaza prin .tuafia din cupla de rota tie cu joe. pel~t~1 N.a vlrfului r{jllltm'.'n'.N~ in l~g!jrf. 111'1\t'llllll !. . . . I·ilz. \q~:Iij'iml abutcrca reactumn cuuzata (1'(:(:. se poare 'seric' pura. virful se dcplascaaa . \1:1 tl: 11."_(Z...t ~itncepc alunccnrca. acelasi ~.1 I Crdc!t-.'il).'.fl 1'11111' Monu-ntul dat .~t(-mllh.dou'i J.r~ or1"J'1 . .t...PAL11/.l« fn!lltt" -J.¥. normnh I'p. + N' ~O:O. Trectnda-se Ia analiza 1IIatcln!l~idia Irecarii de rostogolirc ~ialuuccare. se face pentrn l~lg.hul 1.l~':lI·L~I·~" ll\~r-. = ~VS. 2\ ::: ('.'. ~ll~ <1.lnghi~ll1!i'f nude inl>('t. I.F: ~ostog"Olirea va continua ~ljna clnd forta de Irccare 10.: ~ Xz = si~~z~ '-¥. ~i -? int ind arcim . Daca sc uoteaza . undc N estc reactiunea ncnuala pe snprafetc.'1.1ie~t~ torta de frecare F cu vajearea sa F='.. l..t care incepe alunecarea.(l JIr' .~gr.). stare SCi mentina vlrful pe snprafata tnclinata.]9 _ T. (If' 9."'--.xocuainenuui.rh...~u.H') . dlu . c+b u . b actiunca gn-lnatii Q a s.prin Q pute<l: ce revine nnui Jagtir din grentatea sistnmnlui mobil.14» (i. cmcucn. l' II~ {il ...care . Fcmy iar dacii Iu = N' ~il1t¥.di.j (4.\ l.I!I"II "'. considel'~d di dupa deplasarea c~ unghllli 't' tncepe alunccarea..'~.60 sr detcrmina 5. ~ (4.I ~i.("n'[1 {")'I rnomcntul de Irecare scadc ell 'L' Jed e~l mrirlrcn lui !..b .1. scade ell dcci CI. lor{'spUn:r.h'-.. puntnd condittlle Ju echilibm. iar «.~) (4.).].OJO~. c -1.c a ullgbjulu~ r.ll eel 11l:li "i1]("~I' . .J. a rosrogclirea I I'galr.rcstogolirca. tll(:el·mlJ...1<5) ~i prin urmarc unghiul limitii v. ~l .Q-:?__ 6 Q~= 9 _b_.a.lI.!.II' J"olta tk Ire-nrc de aluuccru c.'.l. cste PI v~~11iunind ci"'!. ca rezultat al rctajlei axei cu_unghml. s. UIII h~III.116) 2110 ._ uughiul dintre dreapta ccntrelcr celor dall~ e~CJnent:~. rezulta : Q '= F sill .VI c"I'-B mai 111.1. j{}cl1l.re. .. apar reectiunile X.~ ·l. II 1111.: Dill conditia l~a. sm « I'~. io: rr.io~tc ~i h. Similar cu si.-isltJltc..

.~f' stabilesc £1 ~\ I. sub ~Illlucul!u unor vibratii extenoare.I:{l -WB Y_j.) ~l pcntru eV(!ntll"L~ lui contact pc parrea coruca a. cnrc lnrrcnxf asnpra aeborelui.. Pentru calcuilll . . Eroarca relativa y se caiculceza cu relajia (·tHO) de la vlrfurile verricalc.148-). !OO 21)1 .depIaSii~Jl~' nteralc .2.lghiul'~ va ({l~. unre zero ~!± A. Recomeudari pentru s~bem:::. directia forte! ~i hi di!::ltan~3 /J pc 0 direcfie parj). uumai (n:(::u'crl din lll~~rttl diu Jag~.edetenll~n. • b tnde = . n1~m(:':tl1h_.ilT:_..r]n~lto. Daca lag(ln:d n. d.'t·t. deoarece arborele ponte Iua oTic: pOZlt:ie ill. pr~blc'~~fl~ "'I t'omplic-fi. Pcntru ..i. lncepe alunecarca ~ep]a!-i. Ctnd acul indicator cste hxat 1?e ar.:im.13'7).). cu l·cl'qia de Ia vtrfurilc vcrticale r.15·'1 s C:St8 jocul radial.. Din Iigura -1.HITic: (4.. y11'f!l1sc va rostcgoli.\1 Jag. diu care se dercrrnina ~' ~i pentru 0 valoare cunoscuta a lui k se culcuteazsi unghiu1'1l de rotape :c sistemului mobil.s~elllUhU ".a \'lbl_-a~!l.lcte.149) fi: -5(' {act~[n zonele lor sferice.m) j Q • Pint. tcnsiun-a de (4. deri .A("e~stft discu [ie estc v .1_5:1).151) unde: it = N~"-'g~"-' este cucrgia maxima de ciocnire {~oc).152) -1.CI4~ 11-1 I'.)tg:Xt rezulta din expresm cnergiei rnaxlme de ciocnlre pentru 13garul oriacntat.) I'll dilllu ~r~ltt: de relatia 1-1. depinzind de nuscarea arl~:m"~ul :I: ~i_ 1111poa!e (i compcns."l~o- pcntrn : (4. . LZ.~t. 1'4..150} nude S·'! contact Dad! tnlocuit P cu Xl' dsn de rclatia (4.in care so inlocuieste 0 prin valoarea 5. A:i~l arborelc i i~i scblmba pozitia ~i sc vu afla. unde y. data de relapn (4.mltanta ~ va Fi: c== 1 + ~t.-'1. Lalculul erotH ceozete de joe. La distantc a pc 0 dlrectie perpendicularii p~. 4.. '"I.1. unghiu! ~ ~~ Y.<:.145).~pc!.'. ll} .~iectalc srnt vanabiie cu 9. va fi astfel :n. deci se cunoastc un~1Jiul ? de rotatie a acului indicator.)r'/G'l -- viteza uta- D(1)lHs..7..'{I erorii iu Indicator sc plead de 1:1 relatia (4.nJe. 'urctndn-se pe cuzinet.1lnrnmrc ~i de Ilnghinl de .L. preciaic I~TI ja~. 90 'in l:lgitr sc produce rostogcJil''': ~t r.caEi mal man de 90¢.ld~1 CLi eel a Jorjei. C.rot.t~e ~lImtele JOCUII .n'a rr~. fiind neceear ca "(~ y~.C!io olnl.".~l stc datn de relatia c -:.-7. gr~lltate~ sls~cm'lllli mobil }-.t."i. \~ fuaului dat[t de relatia_ (4.:'lpa~:::ttului.lkg matcrialele virfului ~i cmdllt'tnll1. sau Q ~t croareu admh.agl:':Jl functioneaza ill regim vibrctonu ma.~f)re.i.i.. \. S-a ccnstatat ca pcntru uparatele care au lin ullghi pentru scala de..nrr:J/Ilt't. interior (I. dc.':lIQ.I{)~1en 11IJ~r-lllitri est€O rta~3 de unghiul de rC)ta~ic ai arborclui.!iJ'c:l{: V(.1<1 ?11.::\1 modiflcartle de calcul ccrespun{I C . (•. in raport ell axa cuainetului.r.pr:~cta~ .:~~i :)h~:! alegc raporurl ".dent.ibili1"1 eallz. care uepindc de clcsu dc. rle frecnrea din Jagnre.. jocul :radial Cu 'accasta sc poate deterrnina tensiu nca de contact maxima rllllC~ioll&rea in regan static.-este eroarea relafiva admisiblla pentru aparatul Yilt.10~d 'f'._'~lc sc V~~consiclcr.lre al Sl.1. Factorul .de culcul.91se poate xim6. 4. Ia ndicarea eli oi. a) C.:k'.rlll supcncr S~ ponte neg-hp). (4.u ~e afll\.:mrc.61)..)t~.aLl..11le. Er'Oan2J. rcspectrv Jntre .') daee mitlalc de calcul se tXl~ luu mOfi\e"j_~'L de tOJ3l1.IJad\ contactul l1\r~'c51!praft'te "a (4..I\'elor pentru vlrfnr i sc poate utiliza l.uell soc.. H'J) l.:trea succesinnc ~ Opelatl1JOr_.L~·jlc: ':'oint.ft nlunecarca fnccpe numai pcutru ungbiuri de . j.

1'l1'.140).)S~"'~ 'iJlI ~dil1c.li\:~ fcartc mi(_~. -e: ln continuarc calculul urmeaza acoeasi schema lncepind de Ia pcnctul c.'. 4. Metodica flr~t3t.i1l'> ~l dirnensiunilc l"'Inl <irritate in tigurn 4. R1 nnci constrnctia unui l<Igar vertical pentrn acul 1.63.hndllC l Penbu bg~rd" oriaoutale sc foloseste relatia {"'.6~. (1. --i..l1r{.65 stnt prcxentate cftcvu virfur-i.:'1 ...124).( lagltml oriaontal rcglabi13.eD.·~il·'~l uvtnd I .fnitri sau pcleitli.tc {:II'(: priu prosarc (fig. tntr-un suport Peutr» Iagiirelc oriaontale calculnl se face co reiaj ia (. Astfcl.a2 In care sc g:ise~tc J.~ "I...z.62.(ru tablonri de CClllw.nd:l. din li.ti~U'.. d sau cu rondca ~ireaemarc elastica (lig. f"~m~'" ~i rl!r.]1.tf.sfrlngere (lilo(. lagan11 vertical inferior J {I t)1lfr..(~2.'::C t-lll1~ "1'1I. ~'111..: se vede di..ln\·ll( ~(.11 njutcrul uuei foite (fig.oI. fl1etnt pcntru reglajul jocuntor uxiale san pri» prelur rnrea directa a accstui suport (fig . (". construcri 4. vM".(i3 _ Fcrute (10 f)1.I{i} :.IP.f('rica 0 moutili"'] a~5t"G.tll' (1-+) F dlilllll'ic \'11 o 1('I'I'l'Lin".Z_ ['\1~ul in form!!.:t m!\sur:lt. f) Sc calcu~c.te de t ~~'''\.1 masiuilo de cal.JUto lltu(Jlc I\['(ll·lttc pe. d...1. c)..65. ·1. de. e de Iagare · Asttel. in functic de runrlmea razei vj"rfl1lui~ acesta p'0at~ fi !II beblnci vtrfurilc 2 Hint fixate dc cadrul ~istnt crtcuratc SVr(! exterior. b}. btl sole. magfl.a ~l"lpr.s~ cnlculeaza eroarea yet! figl.'t~iQn:lt dill o~el-~lia. -1.lI~: 1-. pcntru sprijil1i1'{. dupa care se calculeaza i'o. e) Se adcpta toleranta T a ajustajuju: [de pl'ecit:iej' .=!! 'in ccuntia lui " lkL(:< (-1.unnlndcar~'{~."!\ tmpotnva sccurilor pnnrr-un sistem .127)_ La l:lg~!"cle orlzontale se calculeaaa momentul de pucct sc dctcrmina unglnul Q frccare cu relatia (4. de I C'gli\~l.. c I'll figuru 4. Mcnta]ul tului sc Iace.lmd:r:i. unde se tnlocuicstc 1'. Montajul in corpul lagrl11dlli hl' Imfl. ~J:. 4_J.). tntregul sistem mobil so afl5 in ecbilagarul fix 4.j(l1l. Cuzinetul dnblu este 0 terminatic 1n forma piatra d.62.«-" ~i upo! se determinit momcntul de frecaru I'U ell s) formula rOIlTIllh'1.65..~.'IFL ~3_\I sfertca sfericj. ~vind.' . ~l..j de berilin) se proIf'jl.o.d\.5. Se al.14l)~taf!o_i. insorubate (fig-..!50l.ti.1e ccnstructlvc ale lag3. penrru in ftgura undc III utilizarca nrutf IL(-'1I1mflgnctic 1I1'11r' i lor practice.·IIIfl. 4.j IlU exclude ~i alto variante de calenl. Ui4. bobinelor undc mobile ale uucr 3_P:lTJ...:. prm rl"'l~ ~i ra prrn 12.re]Qr pentru \'~rfUIL Din pcnct de vcderc constructtv.'I'il'~l clc-!'. II) Inlocuind . dup. o este "I~I. 'Ui1.'7). .. In ""':('mpk I' de vedcre rennie Cll rdoformula (4.>ge joeul axial a.>i alcgerca lui h sc poate dcrermlna valoare» 1n rr. prin incleicre {fig. 4.conform dntelor cxperunentalc (tab.I.:.-. ln fig-lira 4. prin d~. dOl.i (4..· H'Jl1d In Cilll~t 0 supla.. fWi\ll poatc fi <:1..lt:'L constructia ansamblului pentru j1P 1\1~IJ·t1te Oil precieie ~11Il[j\11l <Ill L!1.w~'11 Eormelc pnncipale cn. ~" 7i'lct 1do::lugilrclor I llh'..'.~ise ralculeaza t'l~ . ~.c7''A---7>. Probl.111. L1...~q. 4.o tie bil. de piida.tiS. Fig..~If"' conlca (fig.1~I\Hd 11111\1 stc Iixat de b1. . b).150). b estc 11'1111·.'147)'. 11llllo.. u arc elicoidal. d). d). slcfnitf scu 0 or-pul cilindric.11d'i 111\01' ('IIIIIC·It.62.6-1.115) 58 detcnnioti raan li+ijcr.&.lZ'~raza cercului do COntact R cu formula (4.l.. raze mai mari. (. '1.. 1I11~llliilto de tnregistrare de 1.Hpi~-(: -::.7. se verilit5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful