_

pi

).~_ ,~llCu;;lu
.1S'_

~lic91I!jI'" ~ll(Oi<l.,I~ ~jmr'l.,. de .• • •. 1"tt.:.dcr"-O_I'M,iu,,~ .. ... flc"illn"_[~,

4.1.~. "1i<oilW,, d'rnidal~ ~licoid"Je

1..gl,~I~ 1111n plllllllt •.TII.,. 4.1.:1,.1. 4, 1.2.~. Ge~~.r.lllllll_ Noji".~l e.t.z.r.r. ~.I,Z,2_~., 4.1.2..2_"'_

c

••

,....

4, ..J ••

.\rclI.riL" J.'.I.1.

C}"!iik .... ,, <.1", f'~""rc •. ,.

'\rc"ril~
ar:"ri

J,"
J.j.1. r'" .I.fj. J.6.1. J.~_2_ i\ra~riLe

l.~. Ar<;",i]~

prilfLn" fell"~lllJl~l~ l)clio,ijie ..••• ,

l:i"lem~lJ.,dc bim&""jke (:~nc.amlili C~lc,,[~1 ;1.6.~.1.

J:no;:,-.;w

lI!II;m~ de "l""""~re. •. ..

0(_1.2,2.:l.1'rfll:a.eaLil.lirr.icJ. l'.l·Il(:;,-"", !ldd~ I!i/ll~talko. "'_I,Z.2 ..~. l"r~"".CB M,,","ofll ••. de "".Iogcbrc

M~",'il": Th!tc;,L\i";"",, J~

s::-.,g.,iil •
ap.;l.~u..

J,ti,2.~. Forin ,:[,7. ~Iombra"~l,,, ).1, I. G~ner;l.lil:tli, 3,1,2. ),I~"'l.>ranl!.le J.7.1. J.i.l.J.

+tt

4. Ll.}.

t..... ~nh" i

mlc¥>ra,~3. I.~d,-i.i ~i I'd;'~~r<:a ·~~L1rii .. C~ra(.tmi,ar~_ CRJcul~i ..ri~~ . l 1>I.1~'-;~lc _ .••• !edial~ ""llile,. f"lllrilur ~ l"gll.Il!<lo-r ci!in,

1.1.~.4. L~~lIr!lh ci1illLl(ite

J.6.2.3. {;i,ku.l", I~ [O~;""tn;"'" ~t;..~ilic-t.r~ pL;",~ D~al"'--;a11l -eerauee nomela!l.:;c .••. (!1!!~ibi!cJ •. ~.I.:.j.

e.r.z.e.i.
~_1.2.1.J.

~. L.Z,iL

Ca.lc~1111 la(::lrdOI oo.~<tr"c\i·, lal!b-e!o. rtlu """~

~.lJind:icc .. all'

laJ[Jirclo.t· dli:lil,-lc"

01..1.2,-1.-1_ l'ortt,,,lc .j.I.Z.~_,_ p,.e~lti",

1. C1s5;;i~i~. Jol~onbn.Mle

,1.?_~_2. M~tl\hr"L1~IG "C1.1 ..1. Mcru.bf"'I~I~

J.7.'I. }
l.S.I. J.&.2. J.~.j..

.,mc~
QUdul,;,.l ..

4, 1.2.1.~. La~"rclo Ll,JI;~",,1e ((i~k., ~.1.2 ..1_~_ ",,:.role

lI.I"mbm~ele }.7_~.\,

4_1.z..~. 1. C~n<:1"a1il:.~i eentce Umple O"dllwt"' __ 1/5 0(,1.2.$.J, C-'1h~jeJ.~

G;;~~rilliC~\i.• ~IML{l..:il.r~ m"mlmo.ceh}r ••• ,,~JlIlill-O arupm . , ••.•••.... lllbll"iloT (I!ldu\;l'~ c"l.;nlului

~.i.~.<:.CalCIJIu.!

_l.8.1'\J""J'itl:Il~.;Iu]a;t",[.'lfll.il.no:l.c)

c.. ... cteri~
1'c~ri.l Illll~~"f.o-

.. re. G<'m...-alilll.li Il1bu<iID' Lucilcdhii

@

~l cllk"[,,L

""crntrice Il"d~bt~ .

'" '"
\'>2 ;~~ [~1 19')

~.1.2.'_~. n~I>I.-,j"l
• 4.1.2_~ .. I.a~;i.n:l~ "'4.1.2.7, 'L.agn,de 4,12.7.1. 4.1.2-.7.2, 4.1.2.1.J, ~.J,2.'_~, 'I, 1,2:i_~. p~nlTll Calc."lul Cal(rulll C",l"ul~l

lilgjh~JlIT c<>n1ce •. CU ~Ilpr:il~e ruerico ..

virtu,:. ...
• pent-r<L "'<inri ·'<:rrIC&M •••• ••. l~1 '~;_[!UJi 29! ~9i l,,~b-e'i"

C"T-'l.thd"'XD

-.l.S'.

~:e~~i~l:~L~;:~~;:,'iI.or

~.~.I, C~J';!l.I:l~,i",ue_ C~ccralLliiti 3.~.2. l.~.1. C~]i:tJl~l ;g!S~~i' lublll !"tml~i '}.9.J. FO~ld~ dill

l~,~I-or Jl~~tru ,,;~.r\lri ~.iw"t'\k trodi ((J.U~-'Itt de jce . penrru R,.h~:",~ ee ~;lkul.. cO:L.tn,cli·~e

Bow-tlcp. .••. ID(\IlllmetriC.... ''''''m'mletric~ ale"l...!

~,1.2.i.~. R"'X>~un~Ari l'mtJJe",~

B~tJ.f(_lo",.

206

EJ~ 1~~,~lQI pf:nITU

J.9c,',
3.10. .UIl. 1.

!I~;c,~~. ~.i:";nd~al~uh,l
din c:au<;.i(,(•. Prop'i.o:llili calc"I
1fIijt,j,wO'T

(;u_1~u]ll.Il3. re"L.tCl,Ill",

!I'~rilo!'

i"i.;oJe.~Iiwidala

Z08

au

4, I..).. l-"-~~Tck ~.I.j..1.

ell

IL''''''1lJ"¢

il.rcllrlJe-

G."lI',,~h:.ri~are. r.ng'Lr~k G'ill;~<liu"'nke h\clN
(.j

;tl)) JOli . Ii,,,,,,~~tk~. .•. .j17 :lLS ;:;11 .. 331 3.il . h}r:tt!.l~o.lirJ r"]Jl".~~I' JJ~ )1(1 dil; rI,hnCllt gir<l"CD"i~ )I~

""

~Oj.

L. c:.o.,,~c!~rilar-;,. <4 ,io-idaN<I ~I ,,,bod! C.. leul"i ~.I.t.:I_'I. ~,I, t.az. 1.!,[,3.'!. i_l.I.Z.j. 1. I, I,-t. Mbol'," ~_I,1.i.1. 1.1.1.1.2.

•. t .. ....,,"'lieu /i-..4 •.

~.1.3,2. 1_-D.!l1l.re1~ t. L,],:I. 1.I.J,~. l._ul:,ifimtia 4,1.).1.Z, ~.1.3.~ __J.. 21oi'1.1.3,.'i.

,. 1I;L~, E:I~nl~~m

•• ,1.. -r-olat·i~ .

P.J."' .... j,'~pe,,~t'lI
".\,

f'!II"'. L L

EIMialll-cre

;>WIlru IIt,W(J.""'" rnilC-lidl d.up~i.: CIa.HLt<"lJ"e o!iiklr

~.1.1.~_ L, C~"'~leri~.ora

ostue
~.l_

f-"'-~5x<:I~ hidm"wtic.....

~.I,I, I. UO'Ii'Lill.:.

I..-u.g~rcle

S"N;;t"lio",...

1.2.

"o~iuni pthind. prirl

si.;;t~",el~ de "ng~.~...

~.l.l.J.

C~lenl~l ."boTj\.;;.r

dre[1i, Ia;

."

220

+.
'l(~-1.1.

L,J,ii, l.ab~.d~

!i~te,il<lI'e... r051<'>1!ollf<!- •• l'riviml ~in~malk",~;

A"b,,::aleulul ArLe~a-.I':"lul \'~i!i~I"".1. V""i1ica<~ tl~xibili . • Ca"lC:!I':,iuf6.

1.On;.\"""

.
etlll\,!ibil~ • 21\

l~g:U-ele "'.1.1.1. 1.1.1.2.

P'" b,a:m tl)nsillnilc,· la. lu""_~io .:-.-ld&.\., ta. riA<tlilale. . Conruuet:i<Ilw;lblJJ... •

Co_l·"~ttJ:i~:J.r"_". Clils.iik'Lre Ek!ulenm i.I. ...2.2, ~.1.'.'.3,

".I.1.J,).Y.,.-ificare.;,la.ob~:L.

....

:lz~ zzs

•. L.'1.:/, I. C~lleml<tiC;L nlln'~utilor ,\fom<,.nlu] ll"'I" ,lin til de f,-~",-","o 'Jin r"l~lt"'ll.. fi ~(c~llli .. ce~erifug.~ rulrnll.,,~i, .•• ruul'~"li

z.u

1.1.'.J.

T~nl;u~ilo

CM:o.Lui ",rbo.rilu~

'I, 1.'1.4. J~curlla

valonle dcvcnind mai marl en cresterea varh~tjcl sarcinii) : k~ - coeficlcnt ce tine s~ama de sensu! de rotatie. fiind cgol cu 1 la rotatia in sens invcrs tnH1~urani ultimului strat si cuprins fntre 1,4 ... 1,8 Ja rota tie in ambele sensuri (creste cu ,diametrul arborelui}: k3 - coeficient ce depinde de tipul tubului .~jde modul de fixare a acestuia (cuprins tntre 0,8 ~i 1,4, valorile mid fiind valabile pentru tubul rigid, iar cele mari pentru intervale de fixare mai mari); 1) - randamentul transmisiei care" s-a determinat pentru turatia de 3000 rotJmin, temperatura mediului de (20 ... 30j<'C, raza de curbura minima indicate pentru arbore in timpul exploatarii, iar ungerea fiind efectuata cu lubrifiantul indicat pentru transmisia respectiva : valorile randamentului scad eu numarul tndoirilor arborelui si cu micsorarea razelor lui de curbura. Pe Ibaza momentului de calcul ,M!e, tintnd seama de raza de ccrbura P sub care Iucreaza arborele, deci de pozijia punctelor undc stnt amplasate elcmcntul motor si eel condus, si pc baza turatiei de regim Jl a motorului, fie alcge tipul transmisiei, astfel ea

4.1.2. LAGARELE PRIN ALUNICA"e 1,1.2.1. GENERALIIA.T!, CLASIFI.cAR~,

Una dintre problemele constructive importante ale mecanicii 'fine 0 repreainta sprijinirea partllor mobile-ale apa~atelor. Elementele co~structive, care au rolul sa asigure mlscarea relattvatritredoua piese, sustintnd sistemele mobile, se numesc, dupa cae. Iagare saul'ghidaje de translatie. ' , In miscarea de rotatier elementelede sprijin sau rezemare sint Iagarele' in care osiile si arborii se sprijina prin'intermediulfusurilor ~i pivotilor', Rezulta, deci, di fusurile si pivotii stnt parti.componente 'ale osiilor ~i arborilorv'fiiad construite 'dintr-o singura 'bucata cu ace~tia' reprtd:ntind_poJ1:iunile pe care. osiile si arborii se reazem~, in -lagare. Ca o-consecinta 'a' rolilluil fuhctional, fusurile si Iagarele se studiaza de regula tmpreuna ';,in plus.' dimensiunile

ri

f~~~~~al:a~l:

:t~e~;l~;~e1~:~~~terit~lstr~5tlv~~~,inflllen~~rlalt-~,' ',3etiprdc, este

unde: J.1i", este mornentul pe care-l poate transmite arborelc : .', turatia maxima pentru transmisia data. .. Razade curbura minima admisibila se poate determina cu ajutorul rela1'01 p, ~ (15 ... 30.) D. ~le'gerea c?mponentelor .arborelui Incepe ell tubul de protcctie. Forma acesttna se stabileste concomiteut eu arborele, deoarece paramctr ii cinematiel si functionali ai sai stnt conditionati de acesta. Trebuie in vederc eft rapcrtul dintre diametrul interior al tubului de protectie diarnetrul arbcrelui

'1:il raport cu nallJr,a freciirii din: Iagare, acestea so. sub'divizeaz~' in lagd-rd prill, alwnecare (ftecare de alunecare) ~1"ldgay'J pi-in rul~re sau cu. r'lumen;l (frecare de rostogolire). 1 I , 1_J., '1)< ! Tintndu-se seama de directia sarcinii principale f<ita de axa de: rota~le.

'» ,sa

fie!!i::;= 1,2, .. 1,3, pentru

0

asarnblare

corcspunzatoarc a

La definitivarea diametrelor srrmelor din care sc tine scama de indicele de infasurare spirelor

celbr den a parti co~~onente.

.:».
D" undc, d., estc diametrul sfrmei pc stratul i; D", - diametrul mediu al stratului i, Trebuie. de asemenea, sa se tina seama de alungirea relative 8,;. Dad. so neglijeazh unghiul de infasurarc a spirelor. <:i se poate determina cu relatia:

a

~!!~~;eti~~ a c~~~~~~~ c~~p~~~~:~ac!r~~~~rn~ap~~~~~c~~~; axei fusului, care, in acest caz , se numeste jus axial [Sau Pivot. IDcoal·(;!ctl\ In executia practica, rareori exista 0 directie-unica a sarcinii, este necesur !In 61i1 asigure posibilitateaipreluarii attt .a fortelcr radiale, <Cit si.a celor axiale. 1 Sprijinirea se poate executa la capetele arborelui unilateral sau bilateral, prin fusuri frontale sau Pe cor_pul arborelui; prin fusuri il.}terrnediare. Ghidajele de, transla~ie, sprijin~, glislerele, clemente ce sustin par~ile mobile aflate in miscare de trans1atie.,tlrrap6~~\cu p.atura frecarii ~ighid~jc1e de tran~latie pot fi prin alunecare saiiprin rostogollre (c~ b¥'J'~au Cill rol~). DIU categoria elementelor de rezemare pentru ~i~ar~a, Ide' rotatie mal fac parte si Iagarele cu elemente elastica, cu mercer. _~agnetice san electro-statice, aplicatc excluslv tn constructiile mecanicii fine. In ultimul au tnceput sa fie "utiliz<l;te Xi sprijinirile pe, ban~a., ' ; .: \ PrincipaWe conditfi pe clare trebuie sa Ie indeplineasca elementele do rezemarc, utilizate in meeanica fina, slnt : frecare ~it ma i mica : asigururen unei preciaii maximo pentru deplasarea elementului mobil; 'functlonare sigura pentru un joc cit mai mic ~i pentru un domeniu cit mai mare de varia tie a temperaturii : capacitate buna de preluare a: sarcinilor.vsi de functionare ~n, regimurlle vibratorii sau cu soc : uzura minima si posibilitatea compensartl ei; executie usoara. montaj ~i demontaj rapid: constructie simpla -?i ieftin!\. Cerintele majore stnt desigur. in ultima instanta , micsorarea fredi.rii si a uzurii ; deoi fenomenul fiaic caracteristic, legat de functionarea Iagarelcr si ghidajelor, il constituie frecarea ~i Iegat de aceasta uzur a.

/~~i~::;~'

I£~e~~

titrtP

unde : I"",e cste lungimea cercului exterior al stratului: 1m Iungirnea culu i mediu al stratului. De la caz la caz ex~sUi pre,scriptii pentru c{ ~i E:j. Stratul exterior, care c::;te eel mai important ill ceea co. prive~te transmitcl-ea lUi~dirii, v<l:avea. dcsigur cel mai mare indite de f\JH'i~urare.
-c

4.1.2.2. NOTIUNI

PRIVIND FENOMENELE DE FRECARE

4.1.2.2. L Defini!ie. De~i, in general, fenomenele de frecare nu se difcrentiaza pe~tru, diferitele domen:! ale tehnicii, totu~i pot prezenta, de la caz la caz, anUlpitc particularitflti izvorite din conditii geometrice, dimensionale ~i de precizie functiona15. 23~

234

valorilc devenind mai mati

~~JJ~~~a~ri~l~\l~~I~~n;~td~i ~~~l, sur! (creste Cl.I diametrul arborclu i) : k3 - coencleat ce ,(1epindc d~ tipul tubului ~l de modul de fixarc a acesmia [cuprins tntre O,S .~l 1,4, valorile mici fiind valabile pentru tubul rigid, iar cele mari p€ntru intervale de fixare mai marl): Yj - randamentul rransmisiei care. s-a dctcrminat penrru turatia de 3000 rot/mill, temperatura medinhii de (20 ... 30tC. raza de CUTbuT3 minima illdiea,ta pentru ,nrborc in tunpul exploatarii. iar ungerea Hind efecll.l.ltti en lubrifiantul indicat pentrn transmisia respectiva : valcr-ile randameniului scad cu l1um.arul Indoirilor arborelui *i cu micsorarea razelor lui de curbura. Pe baza monientului de calcul .ilf1e, tintnd seama de raza de curbura p sub tnrc lucreaza arborele. dec! de pozitta punctelor uncle sinf amplasate elcmentul motor si eel ~ondus:, si pe baza turajiei de regitn a motorultu, 11(1lcge tipnl transmisici, astfel ca u
ii·

rC~lt;U~ ~~~ j~{:Ztt:i~~a~;~~l~n:·~~~ i :~1\.~ ~~

ell

cresterea

varia1ici

sarcinii) :

k2 -

coeficicnt

1.1.2. LACiARELEPRIN .\.VNIiC
.01.1.1.1. GENEMl.l1)\TI,

.. ",E

CLA.SlfICAREI

Una dintre problemelc constructive lrnportante a:~e mecanicii fine 0 rcprezinta sprijinlrea partilor mobile ale aparatelor , Elemcntele constructive, care au rolul sa aslgcre miscarca relattva lntre dona picse, sustiuind sistemele mobile, se numesc, dupa caa. lag-are san ghidhje de translatie. .

unde : Jim este momentul pe care-I pccte tr ansmitc arbcrele : I".,.,,-~ - turatia maxima pentru trnnsrnisia (lata. RELzade curburf minima admisibila se poate determine ell ajutcrul relutiel p, - ([5 ... 30) D t~egerea componentclor arborelui .tncepe en tubul de protecjte. Forrnn acestuia _~e$tabnq~e concomltent ell arborele, deoarccc p~r;)mC:tTii cinemat ieli ~i tunctiouali ai sai stnt conditionati de acesta. Trcbule avut in vedere ell mpcrtul dintre diametml interior al uibulul de protectie d~ ]i diamerrul Ii.J·borcluj r.D .sii. fie!!!:_ = 1,2 ... l,~;, peutru 0 asamblare corespunaatonre a D odor dcua p;5rti componcntc. La dcf'initivarea diametrelor strmelor din care se contecticnrazd :J.rborii .:;0 tine scamu de indicele de iDHL~umrea spirclor C". rlat. ric Taportlil:

ill deci. ca Jusurile ~i ptvotii sint parti.ccmponente ale oslllor ~l arborilor, fiind ccnstruite dintr-o singura bucata ell acestia !?i rcpreaenttnd portiunlle pe care osiile ~i arbor-ii se reazcma in Jagare. Ca o 'consecurta a rotului-funcjional, fusurilc :;.i lagarele sc scudiaza de regula tmpreuna : in plus.tdlmebslunile principale ale ucestor clemente ccnstructlve, intjuenttntlu-se-treciproc. este indicae su fie stabilite concomitent. ,.. "ln raport cu natura f:red.rii din Iagtire. acestca se subdivieeaza in lagdr~ pffn ahl11-et;are (frecare de alunecare) si' ldgt1rt prin ndere sau cu roi1HtlJtjt (Irecarc de rostogolire). " I Tinindu-se scama de directia sarcinii principale fa~a de axa de- rot.a.Ue,
I' I',!

car!~~r~~r:;b~:~ir~t:~~iji~l~;~~;~~c~!:a;~!i;t:l~;il~~?~ei~:t~t!t. ~~:dr!~:

.!~~t::t~~;L~i~a~~~l~~li\~l~ru~~~~t;~~~~t ti~~t.~~~ tncepct sa fie utilizatc si sprijinirile p;; banda. .'
I.
I

axei fusului, care, 'in acest Cat, se numeste im: axial sa'Upivot. JD~oal'OC(l\tn execupia practfca, rarcori exists 0 direcpe -unica a sarcinii, este n(:(;c$a.~·1\ :iO 8 asigure pcsibilitatea preluarii erte a Iortelor radiale, ctt ~i a celor axiale, Sprijinirca se poate executa Ia capetele arborelui unilateral eau bilateral, prin fusuri trontale sau pe corpu~ _&I'borel~i\V.in, fusuri intermediare. Chidajele de translatle sprijina g1i~~erck~ clemente ce sustin J?!iTlile mobile aflate in mi~caT? de translatie. !~ raport'cu natura ire~~ii ~igludajcle de translajie pet fi prill alunecare sau prlri rostogollre (cu bile sau cu rOle). Din catcgoria elementetor de rczemare pentru miscurea de rotajic mal

~a.f~ti!eacru~~i~~ ;'~~i;:;:;~' c~:p~:~::,ac~;~·~ap;i~cf;~~d~~~

,Jhe~ii:

undo, tnlui
50

Trebnie, de asemenca. s:i sc tina searaa de aluugirea relativa ~. Dad, ncglijea~;j ungbiul de tnfasurare a spirelor, E:t se POHt<:',determine eu relatia ~

a'i eete diametrul sirmci pc stratnl i; t.

D!; -

diametrul

mediu al stra-

€1---------;;:;---------;;zD,~
unde: l:ului

_'~~I-lm _ r.(l\rt!!lJ-r.Dn -I~---

_

D~t+d,,'

d

j,

Principalcle condltif pe care trebu ie sa Ie indeplineasca elementele do rezcmare, utillzate in mecanica fina, ::;int: frecare cit rnui m.ic~; aslgurarea unci precizii mexime pcntru deplasarea elemenhilni mobil; functlonare sigu.nJ.pcntru un joe ctt mai mlc ~i pentru un dcmesnu cit mai mare de vudllli-.: a tempcraturii : capacitate bunJ. de prelnarc a. sarcinilcr ~ide Juncnonare In regimudle v-ibratorii sau cu sec: minima _~i posibnitatea com~cn$atil ei: cxecutie uscara, montaj '}i dcmontaj rapid; ccnstructie slmpl:'i ~i leitiu~, Ceri:~*':le majore sint .de!)igl,lr. in ultima instanta. micsorarea trec-l'i.rii ~-j a uzurii; doei ienomemd fide c::a.l:acteristk" legat de fUllctionartil. Iagarclot ~ ghidHjelO:rT U canstitui~ frt:carea ~i Ie-gut de il,:caSta u,;'ur3..
Ui:-UIa

dOt>il;:'(lr ma.lm,are;.
234

l.~t_c~tc lungimeB: cereu]ui exterior al stratului; t", ~ lungimea CCrr rnCdll1 al stratulUi. Dc 1a cal. 1" Cal, exist a prcsc6p~ii PClltru C ~i £,. Stratul exterior, care C:{lc;eel mai ~port<lnt in ceea C~ pr~vc~tG t.rELnsmiccrc:lm~~drii, va avea. 1;6:1 indice de fJl.f~?ura.rc.
j

.Ij.1.:2 __ NOTlUNI 2_

PRIVIND

FENOMENEL.E

OE. FP.!;_CARE

1.1.2.2.1. Definijie. De!}i.lll general, fenomenelc de frecate nu se difcrentL<LZa pentm diferitele domcraH al;;! tehnidi, t[)tu~i pot prezenia, de la ca~ la I;a,Z, anumitc .PJl'ticularitati din condL")ii geotn<:!trice, dimensionah
~i de prBeizic fl.l nc~jonaH'1.

i:.o:vOI'1lc

Ienomenele fred'irii ~i a!c uzurii stnt rnai grcu de aprec.. fQr~a de Irecare este ega)! b) forta de frecare actionoaaa futotdeauna peo aceeasi dlrE~c~i~...i curate. {.). (U2) rda~ii care deflncsc coclicientul de frecare . ~. (i. c'!nd fOI~dc de fr~car~ pot devwi chiar illdcp(mdente de deci de 'N. :. Daca tc~ria nr fi perfecta. teflonul).·o.l~ corpun. utiJ.rB V {fapt care.~i in constructra de aparatc st apinirea Icgtlcr frecarii este una din cailc fundamentale pcntru imbunatatirea lx.til!'! ca elcmcutc rigine care se rup . -1..In mecanicn fina. de topografla supratetelcr de Irccare.CD. • La lcgi cuntitative se pot cuunta : . (4. 1.-FL..hil lI. . ~i unghiul de Irecare e.~ rncl'gind mai .[11.r. Ca. In grade. (fig.lL'c. cea mat veche. .r~ " r. de frecure F . (hia[ 3. cxcQ.urn se stic.. contrar rczultantei fO[~BIQrangential€: aplicate : II.i de scm. ca~n'.vcare considcrf frecarea ca 0 reztsteuta Il~ rnaintare datorifA asperltaplor suprafetelor in. Astfer. dt 'j-i alrc illfiwmte.u~ este indcpcndcnta..forma: (~<'. H.tWa."'7'T~~P ~-~1t~ I" l'ig.1: 1}&0!~. de n rr~~.cI..a. ncccsara pentru a-I mentine in mlscarc til .:ifll d. « Q fOjc)o(. dona corpuri". nu conduce intotdeauna 1:1 reaultate vatablle..:UU" <I" "r''''''~R~''''' [. 'Ulterior'.l5.-'111\0.s{t scada continmi cu netezirea I_"Ugm.'J. tgc?="N' F '. worl~i ~'~C.rc.'illpr.31'e arata di forta de' frecare F cste proporfionala cu forta normala N (fig. nu a.. pnma Iege-fac matcrialele foartc. ur impllca cgalitatea dintre Iorta ncccsara pentm a pU~le corpul !nJI11I~c(lr6 ~i fortil.dat~l de contJ.u.ede dectl·{Jstatice. Abaieri de la a dOU3 lege apar irl c.="N.ul suprafe~elor de COlltad foa. 11.'-<'1.i"t" deoarece legtle care determlna ace stc fcncrncne stnt in general iasufidoni' cunoscute. 5n cncare ait ~q. _ . 'l'c. corpun.sa explice ccmplexitatea fenomenelcr care intervin ~i divergenta rC1-i. b) Forte de frecarc cstc independents de.<':. unor punti de suJurfl. Dupa 113tUT.ct (fig.l. adsorbtici lllok'CIlLare.I" Fig. ar trebu i ca forta. aria l:':upraft'tei de contact aparente A.14) . .le rnecankc ~i muiccculaJ'e. cornercialn.tc:~ .U ap<U'itia u_nui gradient de t~mperatur!!. (".U.l~e~ Iegtlor simiiitudinii va fi de~~ur . prima lege.i' l.. prezentind ahu.or rol. "free-area cstc reaist. Au fest elaborate.rtf':. 38. intre dirccti a de miscare :}i dircctia Iortei de frecerc}.:rformalJtdor.75 . s.. t Ca ICf.Coulomb .subHd~nulnl't"Clil." I :5il"rdnrt. ca IITI reeultat al tnvingern interncjlunii atomo-mclecularc. .1.l a) Lcgea lui Amontcns-Coulomb. '~ Dlntre acestea !!.1 c) F()'(~a frec..zi iall ·llL considCT3re atit ·sfcdr.2.Yntde retinut urmatoarclc: Teoria m.fJ.ptie de 1<.nic..i pl"Opol"tiona1~ ~l' supr. care considera frecal-ea.f.. frtneaaa [frccarea cinctica) snu tmpicdica {frecure staeica. Deftnita potrivit unor nor~e internationalc actuu.li1b~tatc dcstul <i? la'I\ga.tui foarte mici . C1ca parti" care. De inl'ere5 pradic siJlt leg-iie (aJitoati"e I"J{C.~i cele fcartu mot cum stnt ~l1lele matcrialc plastice (politetrafluorctilcna san . la lIivellli·supnf.ic' care cstc lcgata~ 'in principal.:::UlP: este de: multe ori t:lllll Jn rnecanica Iina. care conduc la Incgalitati lntre forjele aplicate t3.eca·l:ici'i.le. ceea cc n~ cste ndevarat.i ralitative se pot emmta: a) daca supcafctelc in c?ntact aint :In repaus.ngen~iale ~i Iorja de frocare . -I.2. se dcfotmeaza elastic sac cjasto-plastic . de asU. l1n~1'iprin A s-a notat aria supraf~~el gecmctriceaparente. }-=IJ.~i sub.ltatclOl· cantitative obtilJllte. cum ar (i c. [n ce pnvt!1tt: Irecarea.S~]j~Il!lJ. c::on~1ITI. ~1~viteaa de C1..superflcial ~). teoria mecanica nu a mai consider-at a~perita.d'l. Exccptiile de Ia aceste legi slnt-cu totnl nelasemnate ¢ detectebile Ia scara microscopica (apar $i Ia repaus uncle deplasarrtnngentiale Ioartc mici.omeniual tehnicii.cl 237 230 . Tcoril}L. al db:.··diadsorbtiei "au.-ariu sll:~)l'afetelelective A~1~ A(A'f'~ lO'-~ A).itl'ltilm.p03unumite suprafete riatc san J a cristale pot aparca dilcrcnje..rid' . cum ar Ii difuzi~ particulclor ·.15).ate ahmec.L miscarii relative a CelOTdona corpun freoarca poate fi de ahanccure sau de rostogclire..tta cu prccautie si ~tre iL~umiti2 Jilmt.i\ P r.r:.tc nde-de .1..rji relative a cclcr dtll.1uI~cp.ian nastere fenomcne nuxlltare. (di~man~uL safi~-ll1.mtre dpJ.c. ~enOlll(:~ele frecarll apar. 1.ayt': se I"Up Ia deplasaren .2. se poate scric . iar cxttapolarea obsejvatiilorcgenernle privind acestc tenomene pentru dirncnsiunilo mid.B) . Ou¢ '.ua conseclnta a contactului supcrfi. 1 .!di{erefl~e de poten{ial clp. . ' 04..atc do'.)3.njvel111 celor doua snprafete. putut it incA Iamurit pe deplin... Sc stie eli.3» uudc: l' - o constunts : P == 0. contact. lntr-o forma mai gcncrald. ~o~ltactul pe .eteior hi conta.. de repaus) miscaree relative [de alu nceare xau de rostogolirc) 3. .d'I~''''~~~111! sint pietrele pl'eiioa~e.viteza 'Ii).FrecaTea CstI'! 0 consecinta a TUp<.). llld I Ilt!ta timp cit nu poate fi definita riguros to~ogra1ia acestor s. rublnul :}_a.lativa.teo~L"i mol~cllla.lat ca.1.dar in sens opus mi~dl..ori. specifice mecanicii fine. tcorii care all Inccrcat. .s~ prcduc sc~iil:!l~an ale prcprieratilor HloicO-lhecamce si de structurf ale stratului .!. ridicarea precizdei ji madrca Iiabilitatii..uJ7ll'<l:f(. Prlmele doua lcgi an 0 va. '_ " '.cn~a care . legllc similirndinii au D lUlliti de aplica..iar frecarca este lcgara de energia !lC(~csari deprl~irii microasperitajilor su praQ' :.~tric 1:1. - &1. depinde de materiatul suprnfetel..IJJ~~QI ~icanlitative ale fred'irii tI:I.depa.15 _ SclLt!!lEl rogii lul )on~ . Precaree usceta de afunecare.

. Acesti coeficieuti au sine oonstanti mer ei: primul deplnatud de tm1P\11 cit supr afctele au stat in contact.~1 'fll~"I":'i~i ~. zona AB cor~sPlJllde fredl_rii mixte 13 Hmita. In re prlvestc pr0 cca . E. unde. independent de sarcina st de suprafata de contact. star~il de nngere ~i lllle?i ~~ presiunea si viteza relative.~1 238 . astfel incit .i. .complet diferitii ca natura de cca uscata -t'in afarl de stratul li ml'iri a~e<tsta cap.l. Precarea la Hmlta. . d_e~icoeficicntul de Irecare este rodns de numai ctteva crt.tearic. 1.lJ.F.2A.l)rll'f' abaterlle de 1:.tc-a rrcia estc »ecesar sa fie ccnsiderat! doi coeficlenti de frecare: unul stutlc 1-1-.!.mgere la.'tta~i ( cli!~'gorie sc pot conslderJ d fa\: part~ ~I lubl"jfJan~ii so1izi (grafilul {it bi~1. Fiind date pl':ntru diferite materia Ie. iar restul pentru tnvingerea rcaisteajei de forfecare din filmul de lubrifiant : F _ . S~ poate vorbi de 0 Irecare mixla la Iimita..51::g.o. Ccuditiile de existents a fredi~ii Huide impun ca asperit~~ilesuprafetelor sa fie complet separate prin lubntlant._ iar ZOna DE frecurii iJuide.i cca uscata (cauaata de contactul direct tntre suprafeje) si denamit&~frecare mixtii.l3. se considcra ce ea Sf: ?-at()~ n·~to ]~roprictRti]Qr particularc ale straturilcr.2).' De U irnportanta deosebita p"ntm calcuful de prorcctare sdnt desigur valcrile coeficieumhn de Irecare. li:n1ta.[IJura de rnolibden). al lag&relor hidrodi. Diu forte de frecare.::itconccmitent cu frecaree Jluida a_pare ::.. 1O~ale vlteeei. Proprietatii luhriiianpJor fie a forma s!rarul limita (onctuozttatea)."iI clanva a r cetor dO\l~ suprafete. stnt reenc reduse.. FI . Impcrtanta deosebita a ungerii 1<1Iimtta. diagrameie d~ mai sus sc repreLlnti1 sub formi de familli de tT. CD frecariL ffiixtc fluide. '1.2. datorita vitezclor redusc. care.16).. Legat de frecarea Iluida cxista ~i 0 frecarc denumita mixta.srratul de Iubntiant.0 J ••• 0..i~. Delimitarea zonelor diferiielor forme de ircdri mention. ~.f'iJle coeficientilor de Irecare.pr-irnele dOll~ k~i ~lllt Jonrte rare.l.d~~SCtntr-ua studiu fizic similar celui OIi:naSC1 llrhide ~i a! straumlor de molecule polare orientate.lt~ fi observata pe diagrama de variatie a roeficientului d~ ftecn!': (cmba lili Strihcck).. lau~ic." pcntru suprnfete ill rcpaus..016.. deriva din reduccrea substantiala a usurii..{. ~~~i~ d~c~~~~~~~nlt~~.li'i suprafete csre determinata de proprietatile suprafetei ?i de celc ale Iulu-ifiantnlui. (. capriiic).J. 4. La limita este destul de greu de realizat. FI>. modificiirilc Iortei de Irecare fund nnmai de citeva procente la c. care. ' Frecarea pur. Frecarca sau ungerea la limit. 4.. ~enhu snprafetc In l:"l:Ii'Ciln::. J::~ish'i [n prezent 0 serie de lllcercari de a dcrernuna r-oeficicirtul de fre~<lre I1c cale tcoretke. depinde de rezlstenta Ia Icrfecare a Iluidului dimre fc~c ~i cste cuprms tntre 0. f fluid~ . . Pi. Nu cste insa 0 concordanta deplina tntre valorile stabilite tecrenc ~i t. prclucrarca necetcra.. l"cClll'tll. 4. lntre cele dona straturl solido. 1(1. de: Iubrifiant .e Foprictitp de . pJecind din pUlletul A (Irecare usca.rbe. Frecarea fluid~.] se poate d. de Irccare uscattl. pentru vitezele imilnite practic in mod trccvent. ~i~~~r~na:~r~~ (fig.ho:ma !re~!irii fh.t:lamice. Acest rcgim de ung-ere este legat strtna de multe npllcatii dine mecanica fiIDi. i-an Icst consacrute numeroase studii peurru dcterrninarca rnodalittitilor de Coeficientul de frecare. Iuate In consldcrare srnt numai materlalcle ~i ungerea suprafetelor.)sigm-a dm<ll)ilitate~.3.. In valorile tabetare ale cceficientuor de fl"'f:-cd. care :.m~nQm()icetl1~re de lnbrtfiant ndsOl'iJl!t': pe suprafeje.['1. cit .:.lupa nllll ~ ( Iltie lubnfianfl en bun. astfel i:m.l:~i stratnl de lubrifiant are 0 grosime corespunzaroare ungerti Iluide. de poruirc-coprirc.13). Jar al doilca de vJ1e7.J. (M~) uade: este cceticient subunitar (lit < 0. In uceasta situatic Iubrif'iantul reduce. 0 parte eSLI2 necesara pentru mvusgecea rezistentel rezultate din ccntactul direct dintre cele doua suprafcte. ~ .tn~~ ~:~:~l~ ~h~~rnL: !:r:u!t~~= ptlng acest srrat (fig.. ·V<Lrl<J... chiar in acest regim incomplet.. ~i altnl cineric ~. ungerca fluida nu poare fi abordata (ca.1. determinate experimental. df.d~.17). preclll~! ~i ("s:I'TI ai acE::stora. 0 asemenea frecare apm-e tntotdeauna Jn regirnul tranzitoria.C + t' -")F. pot fi neglljate.2.U111 ~int acizii gr:. ca permite micsorarca uzurii de mii de or.2.. rouctii Iogaritmice de viteza. c In ceea ce privcste natura Irecarii la Iimita.1elor doua. Astfel.~ de exemplu.te anteriOl· pQ. Fortele de frecare dm stratal de Inbrifiant stnt datorate viscozitatii acestina ~i se determina pe baza Icgii lui Newton releritoare Ia c\!rgerea fluidelor.1 ccle expcrimentalc au aratat Illsa col valoarea ceefkientului de frecare depinde de: marerialul suprafctelor. rnecanismele de ceasoroic]. studiile tecrerice.i.rc~tcl·iale timpclui de contact respcctiv ia cresterea de ordirrnl 10 . molcculere.citate ~i 3-i . Acesrea au Jest stabilite experimental. A!rt... fiuidrt.forta de treeare tn.e intind dincolo do straful adsorblt sau chenusorbit (fiS". sau a ma x mutter stratur i sub'[iri.17 _ So.tn). ill care.1tel~ dectt viscozitatee.PL1ndul C carui~ U core>ipunde valoarcn tninind '" (cl2ficir2ntlllui de f(ecare~ este \Hl pnnc-t cntlc care pre<:edc frecare:t fiuida.cfilli ca 0 stare de Jubriiiere in care '[recaren duure cele do-.torte. asttel co. E~ esre caracterizatn piin interpunerea UTI'li. pelltru un Iag~r radiul de alunecare (fig. el se rupe ill uncle zone datorita rugozita}ii supralejelor. Din al. snprafc]c. dar elimina cu totul ccntactul dintrc cele dcuii suprafcte.de tcgllJ:i hnpiedica contnctul direct 03.. l ~~r~~af~c:r~ ~kra~~t~'r~t~. decarece stratul ~~:t:f~:~: fuft{~~:~ed::j~\e~'~~~~~~~.. ·U.16). wnJ.

k.. ru J(.il fit: exclns 17!..ljCl(~ trebuic filcutH III cczul cel.Ipl.19. Irecarii (11... schema de tncarcarc aparc ca in figura 4.. unul perfect elastic ~i un corp rigid (. ru 0 astfcl de presiune. pentru :V =. cit :.prill deplasarea sup]. interstitiului.te" gaeelor ?_i eil ~('{'.C ale c'.deformatie.amil:. ctt ~i capacirarea de aderare Ia suprafcjele solide (onetuozitatc) .dpc onctuoaitatcn ~i viscozitatec lubrifiantuiui.plasar8.itlJtii si viscoel!j. _ \-aTla~ia (..\lgii ccuapa continuitatii ~i cuajja destinderii pclitrope (in cazul gilzeIqtJ" e Aprccierca (.0113._.t. Conditiile »ccesarc .:. de In:ciLTCde " fie alunccure ell hH":j:iB.. de *i defcnnatii clastice Ia ambelc clemente in contact. Fcnomenc I cstc calitativ similar si [n cuzul ungcrii gazodinarnlce.?l de lubrifiant ce trebuie iutrcdus in interstit!n J'tlllf.antitativl presupune rezclvateu srmultann a ecuajtilor respectfvc. hidrostatica san gal..a aici trelmie [inut seama de con~Iues. tensiunilor ~~ va gasi deplasara cu ciishlllta..l ponte n-nlizn pc JOII~ ("h: prhttr-un cfrct clh1. "1.mai gt:lv. existtnd . (4.i scficieutc pentru nastcrr.sisternul de ungcrc adoptat trebuie Srl usigure 0 canritate suficienta dvIubrifianr.ll. in sensul depjnsarii. t dt in cc prtveste scnrgerea." In zona. Rezultanta R a. tmprcuna en diagramele teneiuni .1..:.~ t.5posede attt proprictatea de viscositate.!. . dup:\ natura Jubriflautulu i. Aprecieren cantltativa a l[. in caxul LllIgt'.Ill I'I"acLic. (4.i a asigura Irecarea flmuii.2.-I/////lfi} tatii. defonmltl. care diJ debitl. 24.2°01: F~\:~~Qlf:enll ul [reetlr i CUIII!lch11 direct.I' FrecEllo. Intructt caanl real prusupunn gradientul de viteza sa variabil de-a lungJl. mai mid. de J?roiX'~til ':.§.o:-.20.L7. daroritii prcprieth'[Ilor c]f'lstO·I~Jfl5t!c:. asttel tnctt policula de Iubrifiant se illtmd(~ p'" (ooHI 1'.tiu1ui de curgere. lIt"..l. Fcnornenul Iiako-mecauic al Irecarii til' rosrogolire estc cxplirat tot priutr-o rrccnre !If! alunccare. .ill uncle jr:-ste = t»."i ~'.1. oeea ce.~lhli rlc mnrerinh Contacrelc dinrrc doua corpuri perfect rigide.. i'ndt Sf. fata th: !i~ja de actiline a lui N.\ ow considcrfi stfiri aproximative HtH In cc pnvcstc l""l!gimllIcrnuc.. suprafcte. ludrodlcamh-ti 8a~1 gazodinmruca. la lim itil . denumita . se tece dctcrmintnd momentul de Irccare M ( care cste: iLl..fhlid. .\. Cnuritativ. forta I' ce trclmie aplieah"1 clcmentului mobil pentru <I produce.ieIJiulu.. .curbet de varintie a t~nsil)nilcr nu cste simetrica in rupert en directla lui N.. in conditiile unej curged plane.5.45) FiJ.:. (1~llumit~. dtfuaoare. tn 1l111LaF de lcngnuc}. srnt ariU.1. ·US.ibili.o!. : .ii de rostogolire.}trf'sluni n~>lth·e.attt pe baaa ccuajiei de nuscare a fluidelor vtscoasc (eClHl. altu~ perfect pla~tie.t8 raza ckm('nl. se rcalir.1 .D~uhirt.~i priutr-un efect static. d~lp5 natura lubrifiantului. Frecaren de rostcgolire. sectiunii transversale a spa.tlil~ lui Navicr-Srokcs).i a ccuatiei gcnerale de transrnisia chldurii: la acestca se :\d:l.l1oillcTlului iTeciir. .f. ceea cc se rcaliaeeza . N astfel d.~Z:l priu introducereu Iubrifiantului in interstitiul dintrc cele dona suprafete.. Forrnoren peliculei lie lubrifiant fntrc cele dOLI.l stratulu i Iu brifiant . frecarea de rostogolire va fi: p=LN.'ltcaadmit "jlJ"esiuni neg~ltive".(' materialelor vn fi mai accentuata :In directia de ch. fie cchilibrata surciua extcrtonrh ~i!'.ljc~.4") l1nrlc '1' C.111 brifiantul trcbnie :.:<i. '1.de~floTIimhrofe.:r.t::t.. aprecierca ungerii hidro-gaaostatice se bee pe bazc ecuatici llli Poiscullle. unde s-a presupus c~ elementul 1 se rostogoleste in senst~] dar de Din cauza aniaotropiei materialelor.40 cod:icienlul Irccfu-ii de r{l~t()g(llirc [sc ~na~nar3. He prin modifkarea. datcrita C1Ktuoz.tte ill fisur:t '1.1. rcaclvare care preainff greutati rnatcmatice fcarte mario De aceea. . La II11gerca bidro-gaaostauca.'n7.lllLli care sc rostogolestc.rii hidrodlnamiec.a unui gradient de presiune in intcriorul stratulci de Iubrifiaut stnt: . fie prin vuriatta densitatii lubL"ifiantuiui. pelicula continr a Je lubriflant se form1.sa existe 0 viteza relativ~ intre partrculcle de lubrifiant.~. lonna . un corp rigid co. Aprucicrea cantitattva J. bncr.1.

0" J_~ + l'l~.dlCaacele proprietati care influcnteaaa visccaitatca {'1 den.li.. "'.r. Influenta presiunii p asupra visc. = va L r uxlstn rostogclire eu alunccare. Din cam. <I.t~ta au ~OSl~ de asemel~ea. punttul d(: ardere (temperatm-a 101 care uleiul aprins continua sa ardfi de la sine. La no] in t~r:i. Inprima grupa intra densitatea.3.:~~~~:.'" (H7) ~il. Cum structurn mnleculara depinde de temperatura (Intre limite Ioartc Jar~l) :0.Spectiv ~: dv.~lll fenomen m:dorit.. Smt cxceptare uuelc aparntc Ja care actiunea for ~Ior de rrecare ~eterrnina in.Ja limit. In mecanica iinl prcdomina ungerea miXL~ ell preca derc ungerea l~ limit.. conditffjcr cinematicI.>t fle egal ell mcmentul de actionare.mUCEREA.nbu~e 14 racirea accstora.no. aratato Ia capitclul 2. ~i k stnt constaute pcntrn un ununut Up de Iubriflant : T . Onctuceitatea reprezinta capacitatea unui fluid de a forma. estC_.aC:I:~te cfornn-l stnr date ue relatia lui Newton' obtinuta pe baza stuoiului frecarii in lubrifiant.J ? '=!L p ge nurneste viscozitete •cluematlcti: (01) < ~ sc produce alunecarea (~A8) pure: 11> 1. lj Raportul dlntre !ii densitatca ._ vtscozitatea sc exprimii conventional p~in uuitatca de trmp uoecsara scurgerii unu i vnlum det1"rmifl.': 501 propnct~~ilor lub:ifi.C3. 2UOcm3 de ap:1 distilata Ia t. '1.t. iar dace r. adlca: = 1. Din. r pure.un stra. 4.~~:H. ta~a dF rntre doun stratur r de Iubrifiant. .a~za agcntilor agresivl din lubrifiant. asa cum s-a s '. l.ozitatca .C poate uriiiaa (la tcmpcraturi de "'-00. Pmprietatile fizlco-chimice ale lubrifial1-~ilQrpo~ fi impartit~ m trei gru...sa fie mar mare dectt fort a de actionare : F = "N > P. ~I se ana It distanta d».1 ~i aparc desiglr! frecarea in regrm uscat" ~~1 mlxt. IlU mai potl-~Q CUI"gc in mad vizibjl). mOfficlltuL renetent ln rostogcllrc s..n~ capitolul Z.:1~Jproccsul de lucru.'i~I'~teJ~cier:J:~~~= :~~r~~. trelmie ca fort-a rezistenta Ia nlo necare 1. I.:.mta reacjiunca fIuidului Ia scbimbarca forme] 1 i VIH-. structuru ~i greutatea. ior~a 'de frecarc elemen~.. de (fig.!l unde: .U~er~~ ~u~raf~t~o~ !)l.21-S~tICl1lj p<:-ntm 1~£ll-l lui ""~'. IU mujoritatca cazurilcr de: In funcflon~re a aparatelor.lrl1.a de 2O~C. gI\Z?~1 Jl. dec! cste reznltatul Jnteractnmn moleculare dintre l... valon relativ man (j > daN/em').Itura 1a care tl}ciul inciliit intr-un vas deschis se aprindeJ..ndm'.a_ fQ~ei Interstitiulm. ~ . .at. IN .41l. J_ndl r C!ct.cu aJutorullubrifiar'~ilo(. va fi : so masoari'l in m~is.!. onctuozrtatee ?J.19) <IF dv -:-=-=y~.antull~i. aceasta cauza onctuozitatca estc 0 prcprietatc indispensubila pcntru ca un Iichid sa se ponta Intrebuluta ca lubrifiant. ll.:IT-tI1·i.. ..EA Fr't. /1.~ ungerea III xl~. ~urlita de intrebuurtare a unui Iubrlfiant coincide cu timpul in care acesta t~l pastreaza propnetatlle fizico-chimice.1. ~'lS~~:oZ_ltatea r('-'pn~l.'i~lZI. . Stabilltatea chimica repreaintd un critcriu . <L.t d~ lubeifiant pctemic aderent pc 0 suprafa~ii.ub~iant ~i_ ccrpnl solid. Ia rcducerea uzarii stet: Iubrifiantii 1~J::!J~~et~rede5~:~:-::~ uugere a saprafejelcr : cuptul de materiale ..Lin¥a rolul ?ea micsom frecarea. este str-lns ll:!gaia de cforturilc unitare tangcntlale din Iubritiant In ca~ul Iluidelor VI:. clUdura spcciiica ~l CO..c~ de .pe .aprem:re a acc.!!! d.21) €. CAl f'ENTRU MlqORAR..m:ilatii ::. prin care sc apreciazd ln~sura in care Iubrifiantui t?i pastreaza proprietatile sale de exproatare. sub ac~il1nea propriel sale greut5!i.j 'i Vi~ozitatea nnui Iubrlfiant depinde de natura chimica. uncle: 7] este vlsccaitutea dinamicf {i '0(': mascara In l\'5!m3 sau n ICGfs/m~. Intrc viscontatea cinematica ~i viscozitateu in grade Engler ("E) exista relatia: \ = O.. . term:c~.1.S~ deplaseaza ell viteza ». !. calitatea Lttb"if:~al~fl}. Formele de uzt:ra ~i moda= l1.-zcc din (. dA ' d'l- de uncle cfrwtHI de frccan: este (•. gradientul de \:iteza. protejeaza suprafetelc ont~~ UZU~II ~l cQllt. Proprieratilc Iubrjfiantilor. 70(0) urmhtcarea 'relatie : ·f)F=A. . exprfmarea conventionala a Vi5COZ!t&ii~ se race in grade: Engler (STA~ 8'71:-:-~8! *1 ~(~ define~t~ ca uu raport Intre timpul de scurgcrc ~ll sccunde {pria orificiul calibrut al viecozimetrului Engll'. tutc principalelec:'ii pcntru micsoraura .r) a 2-00ern" de ulei Ia temperatura expertentel sl timpul de scurgen\t~ s. dA.liltrehullltftre a 111bnf1<UlLlllm l?1 ao(:estca 51nt d<J.u-~ 0 anumita jnte_ractiunt: m •• cane-molecuhw1u snpra[e~~i(Jl.'r. Dill n::1afiile ('1. sau Ia ImutiA_ponte S3 ~p.rpentru -!l ~m_e:':'15l~Irecarc de alunecare. care.O. In nnele (.tC:l. 50) 2~2 .:mpe-ratu~.) rezulta couditia rcstogolirii Daca.temperatura absolul~. ~. 17rcc'LJ:t.0'731Y"'J::.11t:il~ ll(e de ungere ale Iubrifiantului.1 de presiuue (tnli'i) limite rna] resutnsc). La u":lg-erea fluhl~ pot aparea u1iU~1COfOSIV-!J~ec~r. Pentru a cxist~ ffccar~ de rcstogollrc puri1 trcbute ca.47) ~i (4.rescaza in procesul ungerii stl1t \'I~ozlt~[ea..dori~care contribute..Jt<l. • '.te de: punctnl de inflamabihtate (ternp. stabilitatea chimica.tac~. :-.COCl. i!}~'ers. UZUf\1I .pc.moleculara medie (dcn3Hate~) a lubrJfianntlu~. A treia gl"llpfl s<' rdedi Iii (.:~ub tonte aapectele sale produce usura. 0 u dOlla gnLpa 0 ~ollsti[Ule PI'Q)?~'let:1~i1~ e~ dau mdicatii asupra posibilita~:LIm cleo.L"l{]11 (4. in principal. care .: plmctnl d~ (_:ongclare (temperatura la care uleiul. l'"n.Jt de Iichid.eresimte 1<1. care pot Ii Iichiai.~~..ECAKIJ:}l R. .h".:. (are inte.ollllxni!ia ~i conCenll"~tj(i .

cure ". sint . In conditiile reale (it. Trebnie mm~tionat din unelr. dimpotriva. sllyrfl. de copitc] ~± vcgetale (cc maslme) au 0 buna capacitate de a [amine in loccrile de linger~. : pentru 3.fetclor in contact.I viscozitutea lui S~l fie midi pentru micsorareu-frecarii. este.' bronz sau 0Wl1.ta..uugerea nu nre un caracter contmuu . se face periodic..cmai bine condltiile de mai sus.a"a de molibden Pentru .pelicula de lubrifiant trebuie sa fie f(lark [C2.3xel~e ahmerarc ar Iuncticna numai 11i rcgim de fr ecarc rluida. de exeu"l. accste cazuri :.limi"lli ~ chiar ·mca. deville nerationula. ungereR.rmicE. care 1n~cpl~ncs. iar elastice ~i lubrifiantul 245 . pcntru :n::zistcnla Ia oxidare Jll~r~si pentru a [amiIw strict Ia lccul de ungcrc: trcbu ie rncntionat d -nleiurjle animale (de: case. "\ib:'1:~':.i. 0. presiuni ~i automat va aparca un regim de frecare uscat.ra. trebuie C.5.:J.u.00 . Ia 1.CU1:P. experimental s-a constarat cii o':'XISt(~ anUIrlltH cnplur i de uiatcriale. conliguratia si gC(J~i microgeometne). tndeosebi. 'pentru a.l~ll)r din I. sau parte.~ mlxtu. ~i:nd presiunilede contact acinI. int. minerale si vegetalc (ulciuri compound). fnsa se oxideazn repede..t~ -sc ~ Intructt cantitatea de lubrifiant este fcarte mica.:an~ se executa l:±~Stul nu le-ar ii necesera decrt reaistenta mecanjca pcntm a suporta sarcina.ement::l.1iJi Dad ·1. presiuni foarte mid se folosesc rcnteie. rru marl Irccarca : din acest pum:::t de vedere un rol tnsemnat n joaca ~i aspentatlle supratetei (de nceen rn unele cuzuri. d~formatii pe de 0 metria ideala a suprafetelor parte. f~:Lnction31:c ~ide eonstrucjic a lagaTXlloLsitueuile Slut iosS diterite din cauea uparitiei reglmunlor de freoare mixt~ 1. ~ stratul 'de lubrifiant dintrc suprafctc rrebuie sa fie foarte subtim .111 interval care variaza pentru aparatele obisnuite 'intrc 1 ~i 2 ani (Ia alte aparB..v-suprafata se nioheleaza ~i se polizeasd}: . agatul Matenalele prezinth 0 impor+anta de marc ~i In ungerea fh. sufirur.taa rupere pentru l a impiediea contaetul direct lntre supraletclc solldc.. iar penrm miC~Qrgrc:a fr"-(:arii ~\ uzurii sc msrcstc duritatea superhciala it sup. cazur-i. ca o1ciuh pI.i.:areigrosime nind Jace Ia intervale mal mari): Ioarte mid.iti.fetelot!de . .001 _urn).50 da!S/r1U:Il~i. dar ~>.pl. a::. dat~ aceasta din urma este nnpregnata cuigratit . Iagarele pem:m virfuri.:i.:onst:n. micsora tntinderea uleiuluisi oxidarea lui. pe cind uleiurile minerale.c. ~fl fr~c:itrea·ll).~ valori Ioartc man {de peste 2.ct.at uzurii mai bine ueclt aItej". maien.ind user pc suprarcte : de aceea sc intr{lbuinteaza anicstecuri de uleiurj animalc..lucru .5co])u:ri sccundare. iar pentrn presium foarte marr ~i viteze mici pictrele pretioase (rubinul.l1 pe alamii.• 2.1f1. ali 0 temperaturii lie congelare Fourte jua~.l. I~ ar Ii strain de once impurit.acoperite {j)rin scufundare sau ell pensnla] eu 0 SQIUtlt de'toluen ~ietol. I pe de alt~ ":11 (tad\' abaten de maCJD~ ar exista ~<.-.ia bgil:tului e-ar asigura. 1<1.8 l'Lefcr:i func'[iouarca in regtm uscar.g. derormatlllor daeorate fncarcarli.Zi$tC::r. nu intluentcaza cocncientuu de Ireeaec . {de ordinul ~J. d Ia iar h. punctul de vedere at micscrarii frecarii i uzurii. 0 compcrture huna arc ~i cupful metal pe mesa plastica.Catii ~il.U bisu..al~ixilor "iii a crorilor de prelucrare. prezinta 0 rezistentu relativ mnre ra oxiuare.. intructt uleiurile obismute nu rezista 13. inl. C1Jp1111 cit flw·ttfial:J prceinta 0 deosebita irnportnntn din. a. de annifricpiune. a . c.. In.r::: comporia din pullet de vcdcre .

sten~a lu Uludi ~i corcziune : afiuitate fata de lubrifiant (pEnt~ fcrmarea peliculei) : capacitate buna de rodare : comportare buaa in regimurile tranaitorii : ccuductivitate ternnca bun5. care f:. In _special de dl. Dlutre duaavantajcle acestor m.J:e~!.a temperaturi ndkate. Datorita dificu. tungsten crc. bronsurile. nkhe~. Proprietati supencare preziuta ~telurile slab abate atlt in ceea en privcste comportarea 18 alunccare._ se mcntloneaza necesitatea unci o~~ ra~~1 periodice de curatire a graiitnIlll care . U{iUr!I. pe linga cornportarea buna la rodaj si Ia s.cmai ales. cemcntarc. fostatare.~enale rrebuic mentio~t!i_ slabu rcaistenta III ceroziune ~i propriet~~ile m_ecamc~ scazute.'1 Ia oboseala buna.1. S~ ~Itiliz:eazj insa pc Iarg metale # al.')e Interpune tntre suprafetc ))1 fLr. chiar 11\ couditule unor temperaturi ridicate : feJ. ctelurile ncaliate all 0 utiliaare lirnitatf ca material pentru Iagare. l astfel fuclt usura IQr este dccsebit de rtdusa. presare] sau la rece : pret scazut ~i sa nu fie deflcitar.:1:loneaza impuritate.iafl> dure ~i rejraotarc pe baza de crom. Dinrre matcrialele feroose. In «azul utillzarii pcntru Iagare cu ~ilZC.liajc.a duntatea pi:n. materlalele neferoase : materialele metaloccremice ~i materialele plastice. pentru Iagarelc lubriIicate cu uleinri.i. ~~t?r~ta c~fi~icnt~or.}.de molibden. cobalt (excmplu mconel.itaFLor de prelucrare ~i din considerento cconomi~e. decarece ele nu au proprietati bunc de Jrecarc uscata ~i fund mol ~1I prelucreazf grell la pret:j. ~i coeficienr de dilatare reclus: grcutatc specified mica. care dunncate au proprtetaji de trccarc buae In contact ell nlte suprafete dure.hclor stnt: materialele teroase .. posi~ilitatea d-e utilizare a acestor materlale este redusa. .!J: de preIucrare la cald (turnare. acestc materiale se _faIose!. nitrurare s.). ca Diutrc ma tenalelc 1MJeyoase stnt l. de dllatarc mario apar probleme priviud compensarea dilatarllor ~l distorsiunilor tcrmicc.iile de Iagar ~i aliajcle u~re. cit ~1 caracterlsticile mecantce. prealntd buue proprictati de :mtiirictiune. pentru a usigura stabilitatea lor dimensicnala. care aSlguri''l..Propriet. Pentru lagare!e CIl gaze se utilizcaza otdud incxidabile martensittce.mensmni mlci.:i~c _impusc.>1. Aceste otelurt au propnetati s1abc de alunecare. sudare. toate otehmle trebuie supuse unu i tratament termic do detensionarc. SI': recomanda indC?sebi £011te11': pcrliticc cu eutectic fos~ros. cum ar fi de pilcta suprafctele din materiale ccramicc.).scnsi0 bilitate redusa Ia irnpuri~ati ~totitll capacitatii de Ingtobare a particulelor durc care ll!itrund in spajiul dintre Ins si cusinct.'l pasrrea7.a.U termochimice [calire.Cttcva din proprietatllc cele mal impcrtante P"'"care trebuie sa Ie indepllneescn matcrlalele Iagarelor stnt: rezistenta statica :.tilc cdc mill bune dintre aceste materiale lc prealnta c~mpoziFa pe bazii d~ stamu.1rg utilieatc. Fontele. cu stratur! supcrflciale depose prin difertre procedce (galvanice.u/praindlzi. fund folosite numai in cazul unor soficltari reduse (dlJ cxempla la lagaTe1e alimentate sub presiuue]. compozij.coroziune si asigurl diflcil 0 fiuisaro :lnalt~ a supratetei. snlflzare. datorita continutului 101' de grnfit. Ojelurile nealiate sc utilixeaza adesea ca suport pcntru placaeca laga~elor cu ~ctale ~u materiale duro. Principaleie catcgorii de materlale care pot fi utilizate pentru constructia Lag. Trebuie sublinlat d. Pentru lagan~ln cu gaze. 0 tmbunatatire a proprietajilor este posibila prin tratamonte termice SIl. meta240 . de peste I OI)Q°C. stellite) sau a. stnt susceptibile 10. In plus.

6) tum- da~ . L~.53) CR Iusnl sa Iucreze la limitE'! 13 ambelc solicitart.rt > J ram.fllltctionue ill cazul frccfrf uscatc).iJ.M~ p_! 2 P. cea a Pl'Cs. ~l. micscrarea . . 2 O)da"':.lib::. vulorile optimo Iiind CUPE!D. Pentru fusul cxecutat din otel se r .-.~IC~ uzuru fil~d dt punct de vedcrc calitativ asemanatoare CU.an~a presiuuii specificc tntre ~us iii _cu~in~t.. dar peneru (J preclaie ridicata. Ultimelc mater-inle se comportn bale Ia ungerea cu apa ~i realizeaza o r!'icir~ lo~llla.'1. practic se ia in {:pn~lde~are pnm~ ~!ternatJ\·a '~'. lhc5. .J. corindonul.omidcra.f. ruici : maselc plastice [poliaruideic}.. . Calculul lagdrelor ciitndrice radiale. fie ~ ~~l ar ti ie uniforrn. . .sdc de repartiz.baza relafiilor (-i. din ecuapa de echilibru pe vcrticala admittnd p = P. in n..: picuelc prctioase (rubiuct. iar la vrtezu 1l'11CI. prt sill? d9~pr2! = Pmd!·. rch' cu u 11 diamotru .It· uncle rlHIllltft: (4.. rezulta: p =~ liN sin9=~. in general..i a presiunii. .natura -. ell 0 sarcina ccnccntratn Ia mijloc. jCJ): la yite7.~taj Iarg Ob2}.ni man stvitezc mcdil : fouta de :Ul~JI'j. corespuuzator couditiilor de exploatare.garull1i. textile (te:s:tolil).const.?lcC"~intde impuse aper. OnLL" (06) I'~t(. 4.uulu' ~i in concordauta ell.: 12 .2. Este lusa nccesarn protejarea urborelui contra coroziunii si...l~unlWL"I: 22' Pentru calculul. (l!1. jda).g.!.. . ungerca acestcr materiale se face eu uloi.2. diumetrui d ul accstuia nr urrnn siJ fie . Gal = (1.:. Caklt!ul Ia prcsiune de contact ccnstituic 11)1 critenu simpliffcat de 1)1('t'11. de uceca. cornbinatiilc de 111.) pentru lag§. Funcjtcnarea genernla a s-ist(:!m~lll. Fusul se poatc rxecuta din oteluri tramte tcrmic.i cure cstc eolicitat Ia tucovolerc. Se (~llnsc~L..5 ". safirul. In rcgil1\ul de freenrc nscet.ue determina ~i Iungimea fusuiu i. din rclatia ~4."i.. Pentru cualnet (bucsa care lie in -rcatact cu Iusul suu ClJ pivoful]. condlpilor de Iucru . preslune de contact.~ de n nde : (1.en. ajustaj scmilitcr (jd1. astfcl cA tensiuuea de incovoiere am.)t~ efe~ctua.5} ~i plll~imILl-sc :Q~ldi~~~ sc po~ne determma HI. unde. po. Alcgerca tolcrantelor se face In sistemul alezaj uunar.<l. .. Calcutul Ia tncovoiere cousidera Jusul (fig. stubilesc din calculul fusului pe care H sustine S.:il'doclfindncc se uleg tnh~:n-ctie de . Sc recomauda. poaitia Iagamnn in an-aunblu :.2-.{In porulrc ~iin . valoarcu prcsinnii medii den .Il'~" (02 G. Incalzire. cu Icmn [lignofolj : lemn presat ~j caucinc. Dlmensiuulle prmcipate ale 1. cu Jnarea in COnSldCf<tri.11j_ta I~P(05) d~\l~....t~ I HUlL . La calculnl lugaru lui t'llilltll'lC so arc 111 vedcre.::. agaml ~..ecamca fina.Z2) en 0 grinda tncastrcta ~II urbort-.r (jC~. fie o repartitie cosinusoidala. tu general. ~e tntrcbututeaza: bronze! pSLltnr sarci. . !_ = 0. Oclata calculut diametrul.It-:'-=~.sibiHta~ii sistcmulut mobil al aparatnlui. raportmui: ~i (4.I d " l.1.3. Fe de altrl parte.' }.? marl aiu.54> n~7.54) Dimcnsiouarea Iusului Sf: I~()..i prccialei.210 .:}iuac pentru presiuni -. _S~c!..".' a vltczei.(-!r) . peurru prcstuui Ionrte. pln~~tke ell fibre.S ~i 1.-"'" !. Se reccmanda Ia viteze rr:iL"i ~i medii ajustaj . 11-t.?l viteze mici ~i mutenalcle rnetaloceramico suiten~"lt('. ~i pe baea presiunii de contact tn acest seep.1 diametrul Iusului. Ijt'. man<l~· i.:151.Li tus-cuaiuet preswpune mcntajul cu JOo'.53) HapQl'lUl so alege couslructiv . conditiile mentionate anterior..SC hure O.'1"1! uzurii.

57 !ifP deci = II.r si se defectueaza calculul. inlocllit p = _!!_. pentru trecerea la o U~. 0 anurmta dircctlc [directia ab.21][J.La !uIIUr!ICnOl. u.1P"=fJ. YdF=2r\~TiJ.arii) Sf.11 !J:rI'. n aeestct suprafete. se ponte ccnsidcra ca sin'lf' ~ tg 'P = r. (1.~ Dad:" sc tnlocuieste (07) P.fJ-:r. ell joe Fill' .pa~itrl etapa rodajului. 0 lege de vadati(: cosinusoidala a presiunii de contact.24. ca Jrecarea tntr-un fus nerodat estc mal marc dectt in 11111.=i.I<e!la. momentclc de frecare se g.!: .57: 1. fiind cea mai aprcpiat5 de realitate. Lrebuie de. 4.6.i rcdat Jfi =zr\~ . 2P ~ir ' momentului de frecare da : 1.t-5 en pl'?!ilumlc sint reparttzate uniform pc .58) ~i(4.2'1. ritmul maio acccntunt de uzudi. 261 ano .63) " f-lll ('. ~L prm urmare: t. 2 nude S-. xottnd prin (7l: uzura dupa. ccea (.":rP. In general.va fi : lI-'1. ca.. c IT Momentul de frecare In acest caz va Ii: n {:/.ascsc in rapoartele: M. 'O'Q ell notatiile din figm'a.59) Illltk = ~t-t = 1.. JI.PtldY=.~~os . . = 1: 1.'rP.=2\~ . uzura maxima (pe direc'[ia 'ind. pentru cele trci cazurl considerate.i11i.0 era de asteptat. fig.£ Rczult'5 prin urmare ca .2. M.27~. Dcoarece fJ:=tg'P.1].·0 dF = 2f!l\T ~I)o lliV= 2?}L\2 A. ucrcdate. S~ admlte. = 2ya{&Ip..6<).:p.uprafafa semici~l lJrldnd mft'I'IOaf. (4.: ill.3) S~ constata do. (4. De aceca. rodat.:.11) sau pe proiectia ortogonata loneitudinala drl"apt5. (4. 11au zonelc in CLlI'C presiunile speclflcc stnt rnai rnari.a (fIg. c) ~i p-in U"'~..re .).. Compartnd relatiile (4. poate sene: Pc. 4. tJ La Iusurilc rodate.illlocuit~ ill re1<lpa.::l. = 1.rtd1p.58) Pm~~ = care. re:.oJ..I.:.7. momcntul de rre<..lll~ normals dclucru ..P= unde s-a notat (i. = Pr sin (HI) adica. dcct ~i a uzurii. !"~1'1 nerodnt..60) ~ntr~dt unghiul de frecare este mic. Diterenta dintrc regimuJ de Irccarc use_:at~j Illl.: (i.rc. 4.rti~arl:apresiauii specifice I.l.61).62) Ar. Sf!poate considera c5 contactul nrc Ioc dupfi. 2.ulU.~~~. IT = p"..: M.3). t se Iacc pe baza nprcx cierii cocfiuicntului de Irocnre (tab. ~ 5L1f)J"af:~.

JY (<...~ la. d~r ~i_pentnl a mi(:~of<t cit mal mult momentul de frecare.!.69) unde prin N.ntl in caIliIHa rtdicfnd te~peC"atura.~i!. t.L.. . p.frecar-opl~~~~~~:n~:du~:)eu pcrire:tk:~ m:k:1. p~l't~n 1I~1 a. [ar cuztnetul din ptetrc prcticase agat . materiale fuartc dure {rubin.OJ> produsa :. In acest caa.on. = Ft~ = P"'"t' ~dil. II mod pi act LC. ' tn101~11ifl(1 viteza pcrlierich In raport en turatia si raza fusului. diauietrul criflciului fiind marlt la im:C(lutuL I.. Lagarde radiale ell d < "1 rnm sc l:ntr~huin~e.. introdus "in em.i r= albi calc. em:!·!:. (are Inviegcrea frecarii estc: con- ."1' de produscl p.m]. CU11l pu terea se tralldm::.66) " de unHi'i. 80)[ da~ . (otel snfir. frccarc ~\'f.iI pcntnl gabarite mid.~'(a asigurarea tcmuc [intre catdmu care este: inc:i1h:i.")0" ' !n I"-:ati:~ (4... eenilibrulul NI.i'''l!J. so vn cbpne: ».1IT1.65) poate senti ~i.r. din bronx.wast . prin Irccure.necesara a fusului pentru ca solicitarea la !ndi12:irc __ . C cmr!..v < ] m. Pntf'n~a a [1181]1111. s-a notat putcrea t.nd~ri''']ul lie. PC~ltru a putea Introduce direct valoarea cocficiencului de frccare se eOl\slder<~.otalii.' = t. ~i ~ezu.m. (U?) r s-a.. produce grtparee.1:1 poate conscmata pt':ntHI fate i.:-. Din pn terea . (<7Q) "Tt1. tnca d~ la p~c1~lcrarc. fUSWUl i.. de scule OSC Hl . 111/SJ.L mlna~ cocficient detacalxire _~ll'u:". rezultted: .ului ~i_ ale rilru i vulon admlsibile stut decor{aport CII t. Din canan poslbilitaeilor foarte limitate de ungere. pentru Il 1r.dm protcctia longirndinala drcapta : C<1lCul~l de Nj. l mIll "- = 000 . Po<! (j."!!..1 orifleiulul am 2~3 . Iusul se executa din.1tcnplu dol':'mate~jaJ .tile dLC m'isurri. Iungtmea duce Verificarea Ja tncalaire lot Ia tm~"'.a:.coefieientul de trecarc.aH *i 1.gil[ <"st_c n~cc.spr:cifidi pentru n.s=.65) J. (4.>1 Cl:4 degajatal.·l ~~~~~ [da)!· ml~].- Relatia (4.jl'i. )[daN. vertlicarca Ia tnctilnre S~ face P'-' baaa acestui produs: ' = _0 aoo "[1.lI~ ('.'ii a anumita stare de 11ng~rc._. v . ccnsumata umle s-a notat prin W raportul: \. tW. Inloccind rezulta P"I -1i (4.":.... iI V 12:..m.~"2 = 60' mlnirna: lLEllnrl senrna dimensionare.. eonndon).c pno.H !}i Itl ~fi'['~in1. se recornanda: {P"lJ-zl)~a = Pcntru Iusul dill otcl ~icuzinetul _ (40 . ~.. ..fi P_._)J.6~) rezulta lnn1::imea minima :.iii IlU file pren marc: .V m~mit .i1:m2.•~ (1'. Iorma ciltndrica a lagat"ului cstc uistol"sionat!'!..lii1ule de racirc ale Iusului considcrat.TrlOslulof_3 Vlllorll.l OSC 12).viteZ:L periierica: .('·tlOnalii a Ini 1\"'..r" »dica de ln pnterea l:e revine unitiltri de supraIll. unde: P este forja radiala totala .V.. [caKm.rl3 se f~c~ plecrnd de la determinarca putcrii specincc l~l~rdllt.ll~ ~Islfel dep(. - = !1~ }~?-=~ £ = roC nIl = {!J. fnn.ndell. = 1-'fl unde raza nu ~ 6~~):~O= P.65). 5(: tnlccuiestc in dai'\!qn~ ~i » In mis...

l In l.. sc objine I {2G _ Di.15 a orificinlui lag.:':1jcullll laS'i1l'lllui.. se tint!. Rnza de curbura echivalentti F sc determine ell relajia: ". ·U.. S"iHQ. ejcmente}: ndmisibilh.3).. . se poate determina cu relatia: d = ~. rz&..8/x 'I".'76) &+~ .7.5 Be ponte scric: R'=II?-~i'-I-(I)" »s=] B (A) 1:-'f."i-anctat jocul orificiulu i lagarnhl:i./'].t1 R (1.upLlllrnticr.. = Ii ~~ ~~ _2-" Ii d 1.cj. gl unde O"'~'" estc viteza n. Pre)o. =--1 ' 1:- r.82 ~ ~"l f' "Illlt:l<:l.1) pprt CHI'C (ace se (ftr.' . uuch(HI) -. de arcele oj.2.. verificere cu rcl..erc avtud raaa It eu notatiile din Iigura 4.lll!. 255 1 + .][ llentru d/J It .[lmt'o cunnrea ~(Jclidl)l:I~llllil Jl:"lILl IlU L!~l~1 ..l~' rflre prin .cclor dow:.J.!. B . I 2 2 }"!:. -"'--R d d..(n~.ultii 2 2 _!_=_3__~ ? d dD' si ~=_i__~.gftr ~i [1'11111. Dimcnsiunlle principale ale lagarului (lli'i d) S~ stabilesc constructiv. De aceasta trcbi1ic s!l.. In unele cazcri....i . scctiuuea longihHliJ).tensiuuca VPEI.atia lui Hertz" dctennintndu-se tensiuaca a).:l<''ltiva "~axima care M~ obtine ell rclatia empirtca 8.lfuJu i cste lifnitat:"i.. cit' elasticitate ale matcrialek». (02) de : Ji """ 2ElE'J.l= de balansare a {usului in la. cstc ruodulul de elasticitate echivalent (E" E2-modll- I? diametru 1 (01. cind fusul fUllclioncaza in rogirn vibratorlu..im~ pentrn un contact teorctic punctiform: Q rt1. .

7 _ SCll!3Lll.~ I'e calc expcrimentala HI...1 ar:Hata in figura 4.'(suprate]ci rnni pU'Un durc ~iuutoma t suprafrlta de Iucru devine in«l a dL Acesta cste motivu l Illilir.28. DiLc. (<1.11'1' .1 ".' Studiul varia~iei presiunii specifice se pcate efectua ~. presiunea speciticf Hind teorctic in£illit~.~ : xima'tic. ~ IH1'sILlne. hiperbolic P pc suprafata de 1m'! II.z.28).IL ol 0:. uniform distribulta pe snprafatn de lucru.ria71l..i:lilrl!:1 a.!!hi11l'h Iru r-un pl\~lct pe suprafata pivotulul ~l distanta acest~1i pouct . stabilit di Ia pivc]i produsul dint rc pl<. )'1 = 0.(Ir ron~~~~c r. 1.li~d ecbilibrul Iortei exterioare P ell Jcrta reznltata dill \.tWII1iv!'o a IlIO:nt!n" dad'.-(r-Yl)rll' pentru P = l' ~i pentru p = rl ~i avind 0 din.~ ~ . 0.. '1..~l~~~~!~~~~{l~jjh~ d~~~~ L:_Iptvotul ell suprafnta inf"ladi (fig.'.111.~i \~~~l)~~B~~·I~~·~l~.i.i1l 1:U '" pr.28. cl va. 1.di aceastb variape are locotntre douil limite: P"'4~ = 2:-::(1-1"1)11 P.r. 11..·').graIllH do vnriat ic 1."".lcl1wltt3.~~~. I" ILl'" ~l)t~t". Dacli pivotul are o suprafafa de Iucru ciruulara . ~l nil cstc const~lltil.' In acest ca. .l\rii cu prccadcrc .re de Jucru.79) dlLnd.1 se noteuzn cu dA arla supra£e~~i -e e.l.tl1~~~ ~ I~.w In 1~.. In1:r-o :prim_a apro'.~ .78) i ~ ~~ . tntructt nceste ~olicit~d stnt nill1t mai impcrtantc decft comprcshmee ~i tncovoierea..-.~~U utilizn]! praetic in cole mal multo cazuri.llui este constant.2. prcsiunea specifics 1> se considerit. estc: crj rIP = pdA '= p2:::rdp.~ _ llt-O. U~-l'I'IIJI fl~t1ra 4.) • • 1'1 26000 JO(lOO (!. (4.1..trccc: J).1de contact. en notajiilc din 'ns.19 Obfimttc ~'I'.1 ~I~· rO~lll:\~.~l) ~~II'~l~I. In ccnrrnl pivc~~Jbdsc produce 0 uZ1Hr. solicitarea 13 prcsiunca d~ contact se peats exprima pr-in relapa: P=~(d'~:dl)P. se observjl di presiunen millima se obtluc pentrn P = t ~i este: (UI) p.[ ..". iar presiuuca maxima va uvea lac pontru p = 0 ~i va Ii . picsiunea Sc "cdc. II'oi". I'e baza rclanei smbilill' ~t' c.. }~ccad .ll.1 P'iI!J~ =Z.L\ = 2r. [11-(. rapidti .\IIW: P (). l mm f 'II' '1. .. Io-ta elernentara dP.2'PFi" . l!1_o..uL1:!.ltlid1. adica pp "= ccnst.Pe \' d? . cei eLL supra'f:lt~ de luau illc..\.lnl'~ I'ulenlul cccstora in llaz:'i prcsiunea de contact ~i tncaleirea. ["'111 ill~I~.

~L.. oate ~i . OJ car.~:lt~le-?.l.. In vederea miqOI.. fl.0 ali IDEL:L marc dcctt n (m\Ulll.1 ilili acecasi bucata cu. a (4.r~... J ") J- L~nJ{'. 1(1{)fJ.re de P".~1cu relatia: Ja !i~.29.r:loc..29. (·1..c. Ob-tillll.1".~.8:SJ inelar ==. {fig'.uri d· cu .filP~ curr' Ie mareste durabilitnten. fur:... IJo[l[. lll'C)01n~c~ [.S·f"LTCk radiale ..~(p. ~. Forte mele constructive ale fusurilor depind de manmea diametrului lor. care art: forma relatie similara ·LL2AA. A rc(r2_r~) 0 ~V. 1'(:. b. Pcntru aparatele care hlcTeaz~:in regim vibratonu 51: foleseste f!"!sl1'~l}1Lr. -'i'.i'nd1~i7CYV are :ir~s5 valon ceva IIIai 11111. In mutte o.~re.ist.1:1. Cceficierrtul U::~~~ql.. cgale se obtme M.:f-lp (" .'1. iiipn1Jo~cl_in('hrlJ ! de JiH:i. 0.JO ~ }l""s"j"j " cnrndoce j" n dtnle c.tt n!JIl"!c:utul de frec.CI! .. scm I~Llflc:~.e_ dimensiuni Gl In fusurile ~.J('o:!~·-c(. sellcitare iii cennjele locului de utilizare Pentru Insurile l"adialt.1-' a. :Iupa mariren diametrulwi. cu valoarea lui AI..~!.dOf prin nlunccare cihnduce atnr Elr:"itatl.82) a pivotnlui. G.-pp dA '-'" ~i 2'.llillll. tude Vm ""'" 1t:.urilc de diametre rrnci(f:l'Ub 1 rrrrn] ELU -0 fonuii de ..5 mm].77) il" (~.3.enat s ell Iinie Intrerupta).11 fO:r\CL de frecare :.J.u (nllifol'miz.fl 'p{K.1 presiunij de ccntacr). p~ dr: = 2. VCrifLC-t1.{ > Vig.lIZClt.6 ..t~ dctcrmina cliamctrul fusnlui.=_~= __ i~~ 'Jr dti. .]1I:nl h.I)~b.a t"'CUSOn11t:.1:1. Dac.rele »xiale dl'1.t" rcdos rlin nou .t. dyp~ etectuarcn calculclor.. f(lr~a c'::)J)..-'.-t .hil"lt corespuncator (fig.tran')mi~ de sistemul IInhll"l aparatulu i si Be d5 eronrea admisibim t.wismdu de ~i3.'.30.T la veri- f'. i .ul urborelui (fi1. este. luindu-se drept baz.3 . sau in uuelc cazun.:ap.Sh:l!cti'I. '.2!l- vrtcza corespunzsitoare diametrului Jl\~u> Hnrlrice > "i'itli~l"" I rum tt = d+d!:.." are 0 rer..M.e dill integrala: (1-~'1' .. Astfel.f.1_=!_ (~.pWELpe de 1..J.5h! 11 Pu r:l-.0.. in _g-(:Jl...r(r2 3.··". IIC:lI'C tl"eb. pentru asigurarca Iubrifiantului ~l pe :illpraJata latcrala. pentrn a evita ca Jubrlfiantul sa se 'intind1i. P!J.83) .30. rl> din relatin IU4j [n construcpia \H11Jra_lXLrattl lectrice.lrCO se executa run u]JJJ1{J san <Lltrrp. cxccutia se Jnce din otel traS precis (cicci ru.ClkUhd lagdrclcr mi_'::l din aparate so poate fac~. pentru fusurile de diametre fcartc e mici (d = 0. p =~ = 0.:1 rerca specifica piiO'nJuti1 prtn [recare.j. sarcina lTccan". LJc~ vez-ificanea Ia tnoalairc. c . Principalelo '(01"'(0" constructive ale ]Jg.ob~in. ca tn figura 4. cu d ~~ :I mm . jll Iusurilc radiale. prcsienea speclfica C1.2) (U6) ~ll~e(Wc~tc1. P~("T~ -if) "" I' r:pre~iilla Cuuosctndu-se puterea plcrdu+a prm Nr=ll--IloJ. _ Formelc constructi v ~le fusuri~or ~i I~ga[elo:r ~ndrict':.frompcta"..11'i.1 radiale. ~..e t.~nt5.J. VCnf1Ca1"8<L incalaire S(' mal poate face .i cflindr-ic obismrit (d. c).lra M! =l:.a prcsiunj specltice constautc unci Momentu) de tor':il~l1C'.J'~{1 0_ 3y. dP = IJ. 1'S. r'ifl.l·C3 incrilzire se fnee plcctnd de Ia momcntul de Ia fOI'~-~L de frccare clernentare: i:J.nl.:i.i~u ~i este g.az1:.~rii concentrarn teusiunilor Ia schirnbarea de sectiunc. Asemenea cons-rocni se rolcsesc [u t. dill ])1. 4.]. 0. ell 0'<1.. p 'in rigura 4.ca. I! < 1 rem _ .a..F d ~~~Ji' de tucru 1-~.1!il_ pentru materialele utiliaare.1:~lP(l2 CU dp. de-a Junj:..l tmprirtindu-l prin (1'~~ rr) r~ - if) se gasC-.1.l> rnal midi.t.llp. arborelc) si prcsat intr-un arbore c.de racire a pl1rotilor.2 'Fm.lllC C(i'pm. = ~.::I...+! ~m/l)Jeste ~{1. diu relatia d= torsiene al jar pentru IRgr:.' rnmultimlll-l = 2. o .. t::1 _ rl: exlcriQ.15. .=c~Ol"lil __:::_='.r£z. .j t .i de Irecare. Fonnele constructive ale laghelm sint foarte variate depinalnd de dimensiuni.1 sllp[af. cu sclatia (1.-~. a).lIWI cu 'iii 1 mrn.a ~ cunoaste mornent»f .!(.l in ccle (C urmcaza. !1!.

. eel m<li sfmpln 1. 09.orificio pentru ungerc..~:!}71::. ltlg.l.U ff'ld cuz.~nl (j ~g. uncle Ie CH(r' dcp]aSl!l"_'.33. 1:..e~al de r.{1 sc lIotena cu {.Sch~lllil.:n.ntru 5arC:~llil(:'~xiale..1 bucse din mater-ial sinterizat.. mtrcdusa peutru prelunrea sarcinilor .) separatie a capaculul de corp. pentru ca la transportul aparatelor sau 111 C01H:htn decscbitc de functionare sa se trnpiedlce clidcrea fusurilor In afara jagarelor.. ' de lucru • ~j e:ilc·1l1liJ~ rill II o pl:lr:l cuainct p(~.>H (fig.poalf' !ulot:~. '!.tlizl.r.l~lgra1'Uh..fataFl.:'1~~tL:a~7af~~n~-~t:·~~~ f~~:~d ~. r1'} fixata nedemontabil Sin: Cloel am c bed t: I "' !oC)~iciu. adica tnclinarea 2-2 bt5.1.. se utilireazf IIl. prinl.'<"if cstc _Ull alezaj realizat in r. Folcsindu-se principiul uctiurui independentc ~ . buca~l (fig.31. co~~id.'L·tJr.. de ~p3..:tl'.31.l A..'i Uucori.~ sc PQ...5!:: i1~~g~l'fl l)I:~n efect de l'apilaril. la acest lagar estc posibila reglarea jcoului pmi strin· ~('rca cnpacului. 4.' dcmontubil de snport.~.~( Jag.i in mccnnlca fm~ 1':~ \LI.g~lre~.Ttucreaaa permanent intr-o a m)tnit~.1.2 . fif{ma ".arc .'ir sa ponte utillxa ~i 1<\ soljc~tRri ruai mari.l RllJUI ilor !iCC.rdni12[ a_xi~lc: 4.1 punctului A "or fi: . Fig. Nealinierea <Inum din lag:<t{c in ru port' u n\lril:~lt sal! jocul dintre arbore *i cuzicet provoaca luclinarea axel urboncul . (l) ~1 eventcal ovtnd 1111.1.'.u'casa aparntului (fig.i"a"cu. 4.Uldic~ti :. /\c .i~ elml 1I. i in plus.ir a.. e). Ungerca la_g:ll'cl('f radial.i dacj.L: ..~~t~~ g ~1~p~~:.t'litlle.an asiale dar put ind prclua ~l sarewn radiale crapcdiuch-. confectionatf din una.4 .alt::.·oustrueti'-!e d" lag3.R'7/ ~:.2.lca suporrtu cstc e:.gar.u dcptssarcu i until puner A.f... neajinleren {fig.g.11'i (foite) care sc ~. Ia care cuzinetul :>. nnghiul de jnctinare ':'1 p .1.I'lI .~1.i In c~.r ~" pl'afata.lte. sail. Se VOr 11C\~lja dlmcnsianile lag·amll1i d .~.> _ Soll.111111.36 stnt aratate solujii constructive pentru J<lg~re co nl"'lW't~ dlu Jli~cr{t care l'M!ml.J!). cu ajutond orificiilor prncticate la par-tea Iagarului m. ..lale {llg-. dirccfl complet deschise (f1r:~ copac}. dar in e! se introducc 0 b\lc.3'7).::e~e a_~i. '1. de J"'g.Pcnnn fU". adica descentrarca :l1'brJ n-lui (fig'.[c. rOImate diu corpul lagar~llui.n1:1 \111 UII lagar ~xial hln~plt1 penuu pivoti I:U ~•. 1. cuz_!Iletll! e se introduce sub tQrmrt de t1al1:.3'7). { pentru a se putea l'l:::a~a dcmontarea arborelni fih:a dcplasarea tntregulul l.JJ_ • t. preclzre iagardQr rilindrice.C:-cf1.inet .b).-af"t~ oJ. a gar" b ".~upii o pcrioada de Iunctionnre se ovalizcaxs ~i aparatul nu lII:U p.~ii.cJ-e~·ill:ta. Gnd :'u~illl'tul sc ovalizeaaa. 1). cu 53. sau mat l11uU".C(. deonrecc jocul dintre tus ~i cuxiect devine prea marc ~1 lagiird sau CII.--.'jsesc la supraIntn d!.:illetl)i trcbuie tnlocuiti.t7.Ul'UC H1.: ll'~T~ b"I:'Ir" FiZ_ ~.U dexavanrajul ca .r.re ClI (:mi"Cj' din phtr. Lagarcle expuse lmplllltnlil(}1' iii IllCP!~~.11demontarijcr repctate.'lrdc pot v~\:l:"ltc n.. capacnl aceatuia prius CU ~unlbun de corp sl cuztncntl conlecjionat eel putin din doua bucati care string fusul. . cutat din material tumat S~l1 materiel plastic.lI"C asiguru in difcrite 1ll~(l1n. Fig. cuzinctnl cste ccnfecticnat din pi~tra (fiG..e 'It~]ir.. ~_y.}{. mijlcace nedemontabite se rcalizcaza :.:1 uneori lagarcle scctioaate. gC'l'.i.. lnsi1 in acest (. llllllilJ~l'Itateac~z\1J'ilor'"a!fiC1.i l In rapcrt C:11 distanta L dintre cdc douf lrll). La&arele de tip suport. 4.J. de poaitin init. he reglabi.10 _ Ie '(I:::::tgfl"=T ~I 61=-{l·'C. deoarece aceasea solutio realiseaaa . dupa eliminarea unor ada..o. ~.la. plill jrn-lu (1("pbl~' S<11.~t ~i prcluarea s.it t> !nJ'>OI·t'Lnta simplincare a rnontajului.1 ~I (4'.l.d (P(lti(J.nd plin cu ltlL"lf!ulll a Uad! crapodina trebuie .5.i printr-c biB'l de o~l'lpi L·: [IIII.rMo dcgajnrc in ccrpul .n pll\:111 ~ic'. . dud prcsiunca pe bg-:l. i~:::~~.:'.~1.~~ spcciale.RZ t~ebL11e p~. aj. H'.ti\.111 0 llltletllJ£l e C(:l1tI11U.li~.·.nle1 rcgi:Lt.rlltiO} ~"U. DI: aL~(~<3fl.. 111 ftgura 4.:.~.1 C~ liUp.'cl.?S1.~a 1Iwt~tlk5.H -L'"-J:. bJ. P1"ind~rea eu."oJicitatc de forte sustiuerea pivojilnr f.ialit 1-1).5.~)..A distanta de la 1. ht::. .l~ placii ~ii.t ~:.:~ii .35.:~rnlde jos Iu puuctu.. ca !11 . ·1... 4. . dud nu este r..o. Sectlonarca tagarului e.separa~.iI.I~I' crcri.ill('l. face pc: dOI1R lag.\J..1r5(. schematic reprezentate in fi$lU·a ".sigllr:lri Dac. ccie doc a efectc [nealirrierea ~i jocul] vos Ii tratate .'I.31. onainntul.~te functiona normal. l'"i..

.= L ~rJ .m(eJ L se rnicsoreaza dczaxarca.:o}.1Ia punctului A vor fi: ~i (4.::: I \lUIlI • "I pul J'Ig.'..~~~~~.rC'l .. t .~1) Ntltl... inlluentei Ye s= /II ""111("11 lIIiq('i'rrr'('(l 111·)o. care repreaintn ~l+Sn'= . !til' ru punctul de contact dintre fi(.'urborclc este fixat intr-un '"\ 11111.89)' in tare. _ jocllri1e rr.ll 0 ~i <lit = i)c. se ponte aila 0 valoare lnuuctt Ul~biul .( este rnic. '1.).p:~L"aH~a tohlJ...1dbJ IDSlIllJi l~ig.T~\~Cr~~. r·o.Ldl~ 111111nuII'5C ~A =t - L. -rltt. sc obfine s..!.llll dr II h:dllP ~. Pentru calculul [ui 3' ~i Y._~c)I..r~o.:m cifiadric . (iii: 2 fl L(-'.:lrii ~i a deplasarf 1'11111lului .I rc obtinc:: printr-o rigi. IlrrlL~rl(iilr' clnsticc s~ sevmicsoreac..l.tnuu-sc rclatiilc (4.':1' I a.o("udlc.[e r"i'rrol· puncte de contact cu . !. dad cclclalte msirimi riunln aceleasi.:cElre sc ia tit.diFlI c1iu l:.di\al.puduhrii' In. 11'. astfcl ca ~i .. care dcplasarca a(~" 8~) sa fie nulfi.. ('1..[inir. Q11h. se poate -r~~' Dcplasarea ~ a pnuctulul &. In ~lbsEmta suprafejelor inelarc H ~i C..IIIlI·r.\1:11':1lnr .O('flli"itu 11I"ld irrdll.:.r.r}'siny (~. I)ill. -I.= 11+n=(.:1.1i1t ~i.-'....c 1II111!tL ·~tc ~~ 11~llrlll ~ntl\' h1t.'l~:lr (foig.90) cosy +(l.89) ..~rllltl-l s-au notat L"1..:iati_ilc..'1 Ar "11 st-t r'llnO~I'II~l: IIHIII"I. 0.fllr". il'. .39) se ccnsidertt \ t I.. {. ll'1ch vatcrilc lul Ie *i L stnt date. ~k][~tlrk [".d 8f.r 1111 t: :-:Oil b actLllllC::~ unci forte Q (I.e-ll. / 1):11'.' mrd runre a.38) L..-t<> n_licliFlt dL'"II' )ac:a snprafetcle frontalc stnt preeente (fig. nllll/.pa (-1. la P1t1h. .1) A de tlcfcl'inta !.. pcntru valoere midi . dc~. Iugatclcr.r:ill.tllt{\ di...Ui' {I dczuxarc marc.rul clii.!':.. c ii iJ. ('III~~ ~Il' ~~ :.::r'-.~S) rC.1·~dlse poatc face estfel: t = [ncfiuarca 10taiS a a xei *i dl. lagilL dintre i[lgt<'" fb.~e* -ISo +2~~)tc! lL ~.1 lV] ~i N. 2L ('l.fl.l. _}t'U5 ell = r'lil'.I.' si <I=8li(2tC---:..?IL'(' ~i IlLL III . FD = _L_+ cosy V'l + rll) tg-r jccu) axiili C\ll'ag~l·~lhli"rr~~.. . 4.. Dcplasarea punctnlui A L l:i-' to· Pcntru valori fixe ale .lAr = scr.t.l.39). Pcnt11.1 IimitaI! 11 l1i'l'. 4.17- . Din relii.9.•.-1)' 'cos-r + (YL + r~)' t~n' A.w ~Ir ~I AI' dirk colo rlnll~ bg~m. astfcl C:L.f'~'III"~lil.89) rr+ rz cstc (·).dill ri~~rl~.9~) .=~ ~ 1'.lQI'a:. «alculnl dezax(u'ii ~i 111.ie (HZ) tkpmJI~ de It .i prin nrmare a dcplesarii ~ hi' III ili/..+2L~\I) «.1"oa d_'st. pi rr~ rn~rr.)ij.a suprafetele inelare B If-~ " :.-ll ~= ~..~ 8(. a I.111· J. I [.

. este posibila lll.'J iar raeele Yl ~i r~ slut suficient de man. de~i au lin coeficiect de frecare rclativ mare (pentru cuplul PA .:.l dcctt Ja metale (A."liZal:(:.rLI~corc.C rccomaeda ca strtngcrea neccsara pentru d = (J .tnl IJ.. ceasurilc de dlfcrite tlp\l~ jl altele '. polkiluida). cunoscutc sub numelc de dd"$t. "considerfndu-se uughiul Ioartc mic.'ia. este nccesar _sa se far.lct ale urborchu c~ eel doi cuxmcp deplmte ~l 1. de pn:JLlcr.::. s {O."iUl..:re.39 S8 mar poate sene: 2(1' 7") '"":II"'" KM=Ljtg'Y+__!!_____ <i21"'. Pentrc 1mbuniitali-ite::1·sta?i~-jt~t'ii me_canic:~ (im'Piedicar~~.trrea llroprictaWor de a.ll pentm rll~ d~inilc Iormaldehidlce ell In'loC~W.ro. Sint de montionat astfel: masinilc de birou si de calcul. dimenionol!'t in til'11p {"turgerea" rnater.dovr _l~ui de urilizare.l o~~...-=ctic.otel nelubrificat.~ fie perpendiculare pe axa Iagarulni. Progresele realizate fn domcnial IIm~ lor plasticc ~i extinderea acestora Pe 0 s[..fill depaseasca rostogclirea fusulni in lag1't·r..riP. prill mi.1\1 i.:tiI)Jl:l[I' e fiilld 80 .95).). ~firel-o[". 1 e!lonLiI M ~\llol-osc~tc foarlc ~cs . prcsinta avantaje legate de reaistenta chiruic'l. prafde bronz. 1. L~ Pl'CSllN\ fl. 2 J.93} cbtlne ~i (4....mirea comcr~i<ll. 20) mm $~ fie de (V. cap~bile sa I'lln~tionezt:!=. ~ cons~ata ca.'02 mui IlIk. . apfltut.~ iI11d. tn ultil~1.. lllc~l'ciln.n~ C~l1~osc\lte sub .lctii1e a~tuale carli.Ti~. 10-3) Ii. = 0. Pcliamidele.a ~e dc!.fll.~ . textolitului (E~ ~8. aparare electrccasnice. Unele problcrn~ pc care Ie ddica utiIizarc:a rnasclnr .id tnglotJatl = H' sa (I .H(: phl~I·.. Cuplul de mate~iale i~l acest c~z.... tn 1.pill. rndialii san p~ dirccjia axl~tlll. ~cnt~ Imb.:mecanidi fll1.lgar ~i sc consldera . mstabi1ita"(~il. H x ista.e~tc alc~tmt dlU. 0.func~ic de _tlput .h. ~-tL creat lin 1WII tip :ll ace~tcl Olfl.istcnj.O~1.o.stora.. aparatc c~[e tind sfl urilizezc aproape in mod exclusiv Iaghre (lin mase plastice. sal! jeava. Iilnitca~i'I viteza de Iucru.l existrud pericclul C~ la ~xecutle se desprinda guterul de corput buc. 1. . poliamidele (PA.91) ell (4.1. de bare.96).Ifl r. conductlvltatea tern:l1c'i v Pcntnl lilIlitarea.l 0.oIQ.re n.pot fi simple suu co guler..: + yi~.i~atul placli.93") jl (4. ceea ce desigur c:l. exccltnd.a.r:ttifio.. !-"':t !TIul)IUj 50 VOl'Iimita jOCll..bucsele uiraple ~e fixcazii pnu stifturi sau suruburi.o se ~olasc9t~ t~flO~I~ll sm1.intllun coeficient de frecare redus.dlttvi rlrim. _.la ajoritatea el~.1 b denumlrea comerciala de U-xl. 'jccul rclativ poate fi de circa ·fI/M' Inclircarea Il'l_giil'elol' d1Jt tClo:colit atc lhuituta de 1ucal:dl'ca acestula. pickup-uri). marc.d5.15 .L"X. 9(f'C. daca se (11.e {lupa ami I 19GO. trobuie executatc bucse Cl~ guler.5C pot utiliza compensaton. aCCsto[ ncajunsuri s-au \ntn:prins cer<:et~ri ~l\stinut<::: CijJ\:luu (jus Ja.. dac~ .aperioada. dezaxarii ~i dcsn'~traTii ..ict~ p IUl)c<l. de oneatare al Iuserpiei..lk.\!um:al{)r :~!·in~.j.a. cuuoscuta coraercial sub dcnumirca de I..a. COUlCi.CO.HC J. gnl. cu directia ~ asczare a inserpiei. :.imii :lni.. care . Dada din S\. Dis.·Iasele plastic£:: din familia poliacetalului (POM).di. decarece conductivitatea termica estc cu circa .l. de corpnt Iagarului pnn Iipire.a 0 coordcnare a. far!! tntrejinere. pi ~1. Semifabricatele textclitului sc prealnta sub forrn. 103 N{mm:l).ip:'lrea ~ldu~ii tlt:gajate. Pentru IIC(.injectlC. capacitatca de o Un10I.~a mateii~l yc>ntru lag5. buna rezistcnja terrnica.:.111t)j astfel cH.~:~I~~~..l1icehun!?. prlll posLblllbtca. L.~ir('a pr'OpfJ(!tJ~or de antlfnctlUl1l.a~ii tcacte l:ugti 111 ~:mstruC1.oht ~entTL1Iag~r . altf~.2) d • C~f[Iportarca Ia alunccare ~1 uzarc a materialului estemai buna II~sensei . presare. iar grosimea ~t1. Acestc matcrialc au propr.~ cos v Din l'eialillc (. ~iritI'eccl"'l.l.. l'-TI1I. :In.tmosl'criCIil}. re1.lni'ltll.~rnifa:t>r. cif.:I'} radial.~e folos"sc j..k. consacrarea accstui pacagraf independent.: sc l-ealizeaz\i:..2. Pozijia puuctelor lit! CDr:t.:cH.l ma.Ele ~i.llrg~rii. . fibrele trebuie $.rc'L _dupe dorinta a. Iacut 11l:CC: m "ilr~.2A.a Jagarulul trebuie S3. politetrafluoretllcna (P'ff'E) ~i pcliacetalul (POM).'' tesaturr sau ~Lbre. penrm laganc!le din ucestc marcrlalc.!\lIpl':lf~tele A ~i 8.:aarborelul ~i prm urrnarc d~ direC~l'a.~i ilLtn\~~tt y cste fonrtc role. mecauismele pcnrru transportwj (111111.!. H.. ).. Avfndu-se in vedere' modulul de elasticitate scaaut al.0S'in <lite mase plnsticc pCnll"U iJnbun5tii. Din figura 4.. So pot orclucra prin aechiere •. Este iecomandabila prelucmrea bncselor din bara.. Lagarele din mase plastice. .lltifnctiune ale acestora. lar pentru nucscrarca frecarii III matert!ll SC ~nglobcaz~ bisulfura de molibden sau grafit.ta du Ilj~~LJ·at\l."C]).2)..1ubfanna de fulgi S:lU tib~e.95) [ocul radial intra ius ~i cuainet.-uadaosun de fIbre de sbcla. tcvi sau placi lil se prelucrcaza pria ascbiere IJ~L'. . m. s~nsihl:rjtatea.onunllce. Bucsele so fixcalC.uzare. apli<~atiii~te inlp~l·tantei:ngeneral t tn conStrLlc~la elcmcntdor do.i:tlului la presilll1i ridic.±relemaslvc stnt cxecutate in tntregime din masa plastid'!. teflon. ~1.d~nu.ice pen. In constructia lagarclor.lltllizeaza inscrtii de fibre de sucla.cial a.c.! <ll~ Jch'lI~lIhJ'i s~au 1lI1hz:Lt m!J. ¥i sensul reacriunilor .4 [kcal/m. afara de stabilirca rnlirunilor tntr-un Inter\'~l "arc~..lqora. (l'viml :J.re la pnlsarea. Jlt· dir ·. RC7.e/1m.l.me~lc:1orconstructive ale ar:i. De 'a~~c<u.textile. msa avanmje economice prezinta presarea prin ~n~ }t·Cfic.' limitata la.t'l... Paremetml gocmetnc poate f Iuat till = o 5 . dircctiile stratuTilOl:.Plast. utilizarca unOr cnpJuri de motcri"lle sau mai lJ1tllt01' stnlturi de ITIn1c'l'ia.'i.a prill . prin Irecarc e5t_~!)J'oblomu CI'1l mai delicattt. diJata:r<:. 1.f'r~1l ell fibr(! tic. cum ar Xl prC!sard.xc~ ~rb~rcJ~i. siml~li sau ell iusertic. la montajul bucselor se va asigura i"ncijrearea !~e toatlL Junguuea lor pentre ~ cvita defcrmarile de tucovoierc.1i.1:10 jccul axial ~o'.re. Pot sa ditere.:t ~+ 2 ~lc' T] +1"2 (4.. ca ade1.lttlde marC produchvitatc:. s€ Ccmparfndu-sc relatiile (·1. practic. Potitctrafluoretileua.111.:t~phca1ii. jocului axial cu I. ~tifturi sau suruburi ..1.oomifabricatulni. prezinta orcaistenta buna 10. 5<l1.flt. 2 .'i1. . structurf ei Iamelare se uzeaz1i putcrnic (de_rdrca ZOOo~i nmi nmlt d.dacd se alege jocul axial diu l.. temperatura maxima do tlll'u.Acestea sc reflecta III COl1stll. . m<L~iv. cuno~cut~ ~i de .'.~ de Iagar. ..:at((lin mai mllHcl11rllCI'blc) sau Ctl pelicula d~ alune'I. uncle aparate aC~lstJce {mugnetofoane.'?i-all gasi. = 0.lte ~tt!1'"~le p!as~ice ail _capatat uti~i~~ri tot mal Iargi...e.") :lC.gti'i'lll tie: allln~care pnve_sc.96) 't (4.a ~i til spt:!=. tnsa datet·ill. aparatele clectricc de regll!j. jar tn j-erioada de exploatare. DH.a termic. iZ()la_r(:~l eleetrid'll?i umi ales avaIl~_3j~lee(.

_f<l. I"eziste!l~1 I:). Pentm hnb1.1..11.1.2. 480 C ( v aloarca €ucili.2-. .t reeultutele bune cs: se pot obtine prm ungere. pro:priu-zici.elft" .{lllllenabil lll~.'d. Jubriftcat.arl :illS1inute in acest dome.1. de 1"egula smgura data pe {mt:" durata de functionare a aparatuhii. I !r~. ponte prceenta in rcgim de Juncjionarc uscata uzur-i mai min dectt uri upiu metnl-ruetul. UI'. pclicnla de alunecare se aplicll a h.. 4A I. ."11" c :?l d).rii sau pe masura uzurii suprafetelor. 1I'l~:o.ulu~.. lagarclc ?e prevad ell dispoxifivc de descilrcare.l. 0 temperatura de 280 . La ia. . In totalitate sau numai Lagfircle ccnice 'Simple preeinth.a sc face 1:1 montaj. pJi"tstidl-mE!tal 0 ungereobisnaita duce la l IIILI'!}QI'<tI'e a cocficrcntulu: de frecure d(' p1na 1a W~ fai-r_ de cuplurile reuuse. cuztnctul fiincl . Pulberea de masa plastics se g3~t6 lit r-u 11 recipient in care este permanent agitata printr-uu curent de aer. . nstroncrnicc 'iii geodezi~e.:t~\i u'ibologice deosebite. strnctiv. se determina PI-in focer'iii III functie de tipul masei plasticc). cite ori elirninarea [oculu i d:intre ius si cuzitt prezillta 0 deosebitri importanta SoC folo'>l:l.'"<c buno (J11"FE sau POM).lnaal~ire<t compo~ta:rii Ia Irccarc ~iware a.S.t:t~1~1::D~~l-{) g'ama COII.CL}.cl dcformatiile mai man dinlo. 4.l5 variante constructive: lagjnele couice siraplc (fig. Sc Iolosesc la aparatele optice-mecauice. I\hi rrcbuic remarcat modnlul de elasticitate H"q.ri[cq-1C~ umlt m~:Lreduse kdt ln Jag:. a). '1.oIO. fnrnle<L. iar ~Ldoua pentru rezemare Itt ambele capete 4. Procedeul tehnologic adecvat pentru aceas:t~i acoperire estc "sillte-iznrcu prin vtrtej".cul de contac:t: favo:ri:<:f:~p:bi.4!. ca Incaznl delnnului Seu Ct. entru climensiunile redusc caracter-isrice mecanicii fine.l mm.inel1. Iusul 51.. LAGARE: CON ICE i.~~tr:~! 1.t. direct p~ corpul kl{{1l'l11ui (tig. Inerccn..UtIi1i.riEli'ia j[. Prcccdcul Ichnolog-ic de ..5. urmatcarcle avanra]e: ccutrure prccis1'i :I fusulni In cuaiuet.. care constnu din sprljiulrca fusului pe bile I) {I.rel1. Q jclc (fig.. ~)~ I ~~t li~:r!:~.~tabiijreu I:ElS'i~lIlJlui le frccnre J'Juidii hjorudinal1"lk~ la ""lor_i ale "'ltc~_ci :pe.afiflcate. In executia practica Sf Inatc vorbi de d01.~n de t. .gi1rclc st.1rde din metal ell aceleasi dimensiuni. mni ales 13 Iuaurile lung-i. 4.. iar Ia sarcini mario pe bucsa-cuzinct {t'iJo.te l:ls~rl! pot prelua sarcini axiale ~i radiale.. fibre . Pentru micsorarea frecsrii se recomanda.'. d) sa~ arcur'i (fig.multo O1..3. ca •. Prima vartanta se u lilizeazh de 'rcg~lla pentru rezernarea arborelui la UII capat. a ~i b). 0. pe 11M di~ suprafete 51:'.~le cu suprafetc cilindrice. testt in zona de contact. tit (II:! spectaculoash a uzurrlor. aplidi uti nrat subtire de masa plasrica (fA seu PO.Ll.M) en grosime de crdinul accimilor J!.c lagjr~ ell suprafete conicc. undo.US al mnselor plastice. Gcnern. acoperirea inecrioara l11ih)J'Il'la suprCLfc-:te1o. *i p •• r ~.:1 ialjarcle cu pelicula de alunecare. n. Lagacele eunice simple. ~icentra- I (fig.6 mm.lizRrc a acestul tip de lagare.sli plasl'k5. cf ~i Sll(. ~i care prciau .1.l~lperatl.1. ~ care iutt suprafa~a Jusului.cste conica. gs~c de rcmarcat Japtul (:1 un ~upiu metal-mesa piastici c.HI)m plastid).de "finn) san a unor aditivi chiroici. 0 solutie deschisa .2 .' poate rezema. C('. precum ~ipentru evitarea gripajului si posibilitatea reglarii joeului la vn..>:auumar un strat subtire pc 0 baz. n tdfu'?Lde tnccrporarea de substante de antif~ictiu~e (~1oS~.'imtm: ullgerea oblsnulta prln iuterpunerea Inbrifiantnlui Iichid tntre supraClldc de frccare.. cu . . ~ ~i d). I)). Ia sarctni ~irotutii rnici. contnctele electrice ~i alte dispcaifive de prccizic. ·L. masclcr plasfice.pacitatea ei calorica e acopers C::IJ un strar topit de masa plastid de 0.. 4. orientate direct asupra apncatiilor m~selor _plasl-lc('.hi care numai suprafata fusuiui. Q f~~~:t s~~n~i!:~dfz~~~Sf~~ ~..40. forta axialfi.1.j pc snpraraja fu. in special in cc pril'. posibiliratca pnslr!hii jscumi 1l'liti:l.l1ui stnt conice.bi.(l\mti.prQprit.. Piesclc mctalice bine cucitate :.a lld~lK_[I care asigura rezlstenta mccauica a lagarului ~i disipare a caklurii. reglabile.51)0 . gr:dit.j. tapt Cafe cxplica lll.. en ~prietati tri1OIol.~IC rczfsteu]a Ia uzarc.1c~o~ru:ea.r bncselor este diiidI~.~.2.i degresate sint i:ncamte O!. ~at pe sinteriaere... IJ) IXLrti. A~casj.ill. 4.in"rll~a (':u1. In raport ru <. Pentru cuphar ile m:i I1J nui. Din acelcasi motive.. mo.:J.'-cct.un1. I 1'\.i. Ptcsa ndh:iUi sc introduce tn recipient.in snccanica tina.L 267 .III alczaj cilindric. L2. rezetnarea partlala a accstorc (tlg. Up.

40. la mecanismclc de in. (ortfl.5. '1. lie de alta parte. Q -1..momentul de frecare mal mare.li". momeutul de freeare fi: (4..I III care: Er ~:i Ee stIlt modclele de elasticitate ale materialclor fusului ~i cuzinctnhn: .a\. Se foloscsc la mecanisme de ceasorntc.. uzuri putcrnicc ~i chiar gripa]. T30' -la rezcmarilc mobile 2 a. ".1 presiunca de contact ?i detcrmioarca momentului de hecate. al. La mccauismcle f~tal-te precise sc foloseste cuzinet diu pi~tre. .ra"Aceste motive ccnduc Ia necesitatea reglarii axiele a l'u5111lU. dec].p{J.' eentact se face en relatia: ~~~!~:~:t~f::i~.1. Dace rezernarea se face pe uu umar (fig. AC~5t dezavantaj !acc inutilizabil centrajul.in~ r.ungluulni IR virl. /30' .creste ell Iu.J. verificarca 1a _PT(!. Centrajele. aparatc optice s. deci si momentul de frccare !Vi r.pentru Ius. tnsi"l.J.JOO) (UOJ) cste coeficicnnil de frecare.il1nC 111. " ~p". sc utilizcaza mcmenrului de Ircoare pentru suprafcte sferice mici. caw] cuz inetu lui tntreg.empcraLlJrl este necesara 0 madre a jocuhd axial. 4.t.. ~ =" *i . lagarele conice simple sln~ Ctnd se foloseste dtspczitivul de descarcarc ell bila. datorita p[<:~iunpor de contact mnri.. apare pceibiIltatea grlpajulut : executte mai scurn. Diu cauza jocului mIC dintre fus ~i cuztnct. ~6..'11. datorita jccurilor mid dm~[e fus ~~cuainet. Q.~~~rJt =. prcslunii de contact ~~ pentru c sarcina fI~irlill. pentm compensarea dilutatiilor sau coruracfiilor. acestea hl!1ctioncad in regim uscat sau mjxt. 'in. ceea ce duce evident ~i 1<1 crestere a jocului radial.~~Ji~ ::r~~t~ c~~:fc~:W~~ ~a~~~:a~p:~~~:t~~~~ r~~~~I. (. otelunle OSC 7 ~i OSC 8. De aceea. ~= 8~ >. ceo.d~ s-a nctat diametrul medic. deci calculc. Ia valori mtei nle unghi~llwi 1t. productnd. iar Ci! jl1ll1r. conndon}. In ustfel de ccnditii.1i diner-o verificnrc Ia presiune de coutnct si dill duturminarea mumuntului de Jrccare. bronzul fosforos san alama.. uugere.(1"i--rzi pontru lungtmea de contact l = tl 12 Momcntul de frecare. de asemcnca..4. Calculul centrajelor cor{i.101) (4.Q (v. dar functioneaza 13 turatii l}i sarcini foarte .d Sf:':ul1a de conditiile de.a). .Odaca cxista \1lI contact uurnei pC 0 parte din suprafata Lilgomlui (fig_ 4. . L~I 0 di~tribu~ie uniforma.raza de curbura cchivalcnth .3.1 suprafetelor srertce de contact.a ru nccastu crcste posibilitatea de lntepeniTc a fusului 111Iagar. Datonta jocului mie dintre fns. si cuzjnet. fusu l cuaiuetul se constrnieso din materiale CU d.lltfl precizle Ia care s.l consta dintr-o vt'riIicarc 1. sistemul este foartc scnsibil Ia varia[iilc d~ tcmperatu. Ia forte axialc man !j-i tn lipsa unor dispczitive de ..1. fcarte rmc. datorit. tin)u. ._ [j~ - la rezemarile prac tic fixe (contactele elecrrice].98) lar dacb sarcina cste radialf I'.tl~a. dHite Ia duritatea HRC = 50 . Datonta prcsiunilor mari...::. liaca asupm iagal"uiui Jucreaza s~u:~.-4. asttel incH Ia aceste reazcrue Ill! se ponte efectua practic o ungere. sensibilitate mar mare la vartatia tcmpm·alurj_i. calite prrLa Ia ut«: 50 . raasini de ealcul.1 J? ~p" (1. C'-Idc".')5.:u. Iiteramra de specielltate recomanda: ~::.1i: turatiilor redu seIa care se folosesc.e cere un joe Q radial foat-te mie. fi: [J. creste ~i od.z < r) se ponte produce gdpajul. J. (agat.-Mu$C (pinl ja 2 daN). iar pcntru cuzinet. axialli.. fig. lOj. pentru lucar-carea obisuuita. cu relatia: p~ unde prin d".. 4. lubrifiantut nu se poate mentine pe suprafaja de contact. Din relatule de mai sus se obscrva d.nitatc mere (opel de aculc OSC '!. Dad'i sc Ioloseste un cuzinet partial S:l.. So observf ca prin rulcsorarea unghiulni x. cJ.1. care ate forma' l'cLntia (~.'.. vcrificarca III prcsiune de cnmct se face cu rela~i'l: p= .11.99) = oil .. reactiunea }. La var ia'[ii in"ellmat~ de t. Sprijinirile conicc cunoscute sub aceasta denumlre asigt:di 0 centrare foartc pred5l (ptnn 1<1.anla~c sc pot sublinia : . Suprafata de contact foarce !Ilici dilltre ius ~i cuainec da un moment de Irecare.2..iirin~aunghiului «.descarcare.IOl) uude R este raza suprafejei de contact care se deter-nina cu relajia lui Herta.u.hi. undc ('.Q.102) ~cnh:u micsorarea uzur'ii.a. mcmc»lui de Irecare \'. 7. In majontatea cazurilcc. are vaIonrca: + + (4..iP (tjg.m) a arborelui sau osiei sis2 temolui mobil al tnecauismului. b).(f~-12) . Calculnl accstor Iagare trebuie facut. :S. :f..

Pentru D lncnrcare . provenitc din dislccerea unor par+icule din ma. Experientele au lost cfectnute pc fusuri ~l cU. 2~ = 90".::ru~S~~tr:~:i~ua~t~~}~ri1~~tr~at~~~er a~It Inversul razei de curbura cum urmeaea: ¥- raportul !!.42.2 2. fig.l ale ccntrajclcr s'iut date t!t tabeiul 4.. Y Ra R] atunci _!_= 2_ P r ~i.s~ sprijinc pc._t~li. 0 2.:!. tar ce~ alr tc!}itu1'i~ = cm::metului.izi lli tendmta de a conIectiona cuainetii din matori~le rcdstentc Iu coroaiune.75 :w .pa1e1e dllII~llsiulli ale c~n_trnj~lnr a} Daca : __!_~__!___J_. cilindrlce.4}. dar ale carer promee de uzurd :..coeficientul numeric dependent de r~portui1 (v. Jowl rildiH.40. [iunea vcrticalace revine uuuj lagtrr._ este limita de curgere a matcrlalului en cea mai midi duritatc. prin d~ de contact. b..>gaura dlindrl(.coroaiunii. >_. acecu ~ maniCc-:-.iulolc de elastlcitato E == 2EIE2 + este modu1ul de clasticitate ale rnaterialelor • echivalent JOlla (EL ~i E~ fiind N-! = color clemente}: ll+t'! _Jj_ <..o: 60°.:. Presiunca adruisibijn se ia: tJ~n = JG"~.11~j\i:l~:t dJa:'ff:. 4.taa~ti. M.0 u.'lltal~ au aratat ell rcomentul.' 270 271 . PI = p~ -rellc- Cercetririle cxpcrimr. rmare a fOl"m~.1.niall'L.«CI' len- == 0.1nt moi.59 ··l.mcn.' 1.J. undc "".42) dupa dupti .=~12. suprafctc in contact at-e 0 importanta infiuen~a asupra momerrtulu i do freUZIl"(.!_ rRoRl _ .'1. . 4.-12:.-'.-R. de Jrecare minim fie ?btlnc.L.I_r cstc: et Mf= iar I_ladi cste numai radiala 2~~~:O~ .m eu ruxa de curbura r a supratetei Iagarulu i.. . 2. este nccesar sa Fie Jndcpl"'lt~ conditia: ) sin ~ 03'./ t (1Q 1 / 2:tn·o -+-. =_r 1J __ 1 I R" b) Ollca' R..l se reglcaza prin surub.fig.. ca 0 COll!lCcip.0 2.J. 105) > 2·c(ltg2" elasticttate clemente.1. 4.1{\ rn.. detuliul A}.3. fi1t:ut <:<11. DOle:'!ncsrcarea este radiale se va face t 211"'.ter-iulcle cclor dona elementc.0 1. pentrn ca pivotul conic ~:5 . 1 1 I===:_. 0:: (()5.F'. Folosind notatiilc din figura -:1.OS4 reactiunea normaHi Ia suprata]a de contuct .) .rii a u unci suostante adezlvc.s .26). ruzn de rurburri a fusului este infinitri [dec i inversul raz ci nul) ~i rasa echivalenra va ii ega.illn. lltund_!_=__!__-_2_~ ~RoRl13 3_=~!j.aj.107) I'. d::1.106) mule E] ~i E'l stnr modulele .l:inetl ccnfectiouaf din acelasi material (ctel pcntru scule]. cit 1~ C.j Jrlcnrca£ Ts(iial o verificare peutrn lagarul eel mai Incarcat.Ce"I. daca Incarcarca totala t!~teP(v.. 4.------'-----'--~ 10 t. o: . EI E2 Pcntrn calculul momcntului de frl!'!curC so va considera :montajul din fig-IJnl 4. I'l'~~ • {~.-1. virf al fusnlui este Zt. cstc: n'h. il' . Tclatia Ini Hertz ell care se cnlculeaza siuucn de contact.rnza de curbura echivalcnta : 11-0 . fignra 4.5 Prin". 2 11:108) nude: E:] E~ liu)l. Ta!JeluJ 1. OP.5 "I() 0. Dad! indrclitura cste exclusiv nxialit.5 0. conform notatiilor din figura 4.5 ell tcsitura conicti.ldoT celor dcua II = 21':1'11 ~H! notat lunghnea l' este lunqimea.44. se poate scrie rnomentul de frecare J. (bca uaghiul 10.ca de tcrta Q.r. Sc observll cil. se deterrnlna 8 _I_ (f4. uncle trill d. 1 I 2 •.L.8 1.'10.• .2 1. mgim. iardu-diame- gnurii Muehia de contact este rotunJil5 Ia raza r (fig. Principulele di.o U· 1.~upnre. se poatc scrlc relatia lui Hertz pcntru contactul punctiform (4. (4.5 _:j i.

j. UZlIra va fi proportionala cu preshruea ~~f:I~~~a~ M1= ~~~a:nf:l1~~a~~~a%li~~. se obtine: Z CO$ IX MI ~ --":!!'_ 2 cos r).. Reglaj\~ll:1.44.' .." punctul de (.a. I .)'".. La aparatclc de. ale f E~p?ri_~lita ~ aril1ta.jo cuzmem Ul sint : 2:x ~a !}laici = valonle cptime pcrrtrn unghiurile la vh'i 60 ~i Zf3.=~cotgct.axiuI.~ ~i cOl"Ltn~pjlLh~n 2.:~r. marc prccixie. rcglaj n jo :~lIJjI.t 4.I11) Fig."i uniform pe 2.lf1='. se poate l'm 0 prcsiunc di~tri~tlit.a~·~inile.4. cursele mor.. 2 RCt'cht.if1. rczlstente Ia socun Q fJ_e~a~~~l.i radialf 1\. "'.. P I'al't' se aplica 13 mijloculIungimii sepratetei de contact it cuainctnlui (fig.H . 4.110) 4.~O~~~f~l~edc?ll. AI nll~hl permite ca prin_ intcrmediul lor sa fie sprijirate f!lBITIcntc. = :m~.I'.~ rW.f. (11 m~'" ~'1. c. ~~~~~~:. 1~)_ Elemente coneuucuve rte mctafiltrl Jlnl!.~a.:~~~ti~~. momenrul de frecare va fi: (fig . ArJ:nit.Ontact. doilea (Ja :x = :'iO rezistenta fusului conk esre ..i arfitat..liiljZilllilc la viteee ridk:dt· ~I pentru variatii mali de temperatura.In figtlr. p~ = Pd..~II:. La ]as~rl1l dill Iigul'rL. (f".(:. r~~r.cnta Ia tncovoierc a fusului esrc controlata de r(>:lctilLllC.~ ~~~!~d~T~. In In i . .~.III) b ~ "I ~l~ marc m.'I. a)..16-Rliglajullilsiin:lor a oonit':n ~ Se objlne astfel: A~a dnph cum s-a rna.:lrcl(1J' .' tnlocutcsre J\ = _!__ rCZlllt:i (.p dF .~~+ dml!.. sin ct (4109) M.' I'' -I~' d~=fJ.rc iar reacnunea uormnla : l1. ceca ce nu sc .\ ·n (1:1'1 dF = Z~P._ + ----"1L = 1": (__!.~ ~'.~IC~t pna 5~nt aratate ._ + 2 sin..~tnlc~ive df! ceni.0 tn care iOfta de frecare elementarji carc : Fig. 0 cum .3.!n? dectt al.timpla Ia spnjininle cili1)dri{ c.jLI! si in functionare.~ ~~~_. nu sfnt 1..a.in.~_ centrajului oeste uttt ."~ va fi Peotg ~ = 1./ = 2plr Fie.:.~_S-CeatnLj coetc ell . .· 'i.... ~I dad'i "I. IX uude .t usu u~ ~l ~..=' '1t".'1:'1). undo cstc raza tesitm-ii Introductnd in Iocnl r conicc .J.rtc sint evirate III lWJl..pmr'lfrt. emu aint aparatele opticc. am (I 'lr.C.. 111(12 272 . I eactiunca normala. cc ~'XCI'lIt1\ Illh \ miscari oseilatorii. cos. = d..conlee.-.raje tilllp si ~OZi~~t~. Sprijinir-lle conicc de roate ttpurile slut utilisate la mecanisuu-lv PH"II~I' dill apurute si pentru faptul (.e ea... (1<.Pd". cit . cstc toarte importantf modnlitntea lit.~6 ~'! vcdc ca.'~:~I~~~~~ ~r~i~zi~enl~ l~il~~~~~?~ie. 1.IlagR:r~ 'ccmce {~Ucontact pL~:mp:rafafa {fig..:" _ 2 .Forme coustrcceivc de centrn. jocurile sr regleaaa ( .arr.-a_e. cam etnt ill a-::ela:.5. practic.J d~Ic:~.(1'. sarcina ~lxialii ~i cea radiala. 3:mC de asemenea. iar tensiunea maxima de tncovoiere (~.1. IX _2_). ca~n POt Sl~purta Ia contnctulfeorcttc liniar stnt ~c uhll~e~_1.'LI:111 s..~te /D se~ s~"~~~ttt S~~~\?t::~l~~e. . Dupa snruburi. Irecl1.351('.4:5). . • (.OSo: .pt. dad I:jOrouse pilllit.1(' IIJlI~"~l'll 8 cr i nmi marc dectt a. prin s-a uotet diametrul mediu Hi suprafctci trcnronirc . celui cilindrdc]. 01. Sectiunea transversaln pertculoasa va ij situatti fa distanfl x de ""I remit 'I tee strngn a suprafetei de contact.1-iV.2.nottnd pun D:H:.

~iird~r ilf.Tc:. de eMit ustc gh~~~~~:ri~~ic 4i~~s~)~ sint .1)1Htatc unghiularii puHn(t OCllPn. rnasam de ralcul.iUl\e:3 intcrioarii a. Ca exemplu.a.:-:a IJ bunl\. fusului : A .sI~I~rn. reglajul jocului.10.1. pnn care sc etiminti jocut radial. cxecujia fusulu i Irebuie sa se rcaiizeae astfel.aria p[(ll~(1iei sectiunii: a cont. suprafetele conicc trebnie executate cu foarte mare prccieie .( ~P. _ .1 lil. oj $U conic (fig.. corindonul).c.i = 3~30' se obtinc un unghi l3 = 3"'. dar asigl][~lpresiuni ~ ~T de contact mai mid 91 0 durabilitate ma i marc. Q se (:on.0 piullp 4. pentru fusnri. c) SIl. Fusurile pot n confecjionnte din aceeasi bucata cu arborclc (fig.in'(:~ii (''1Jnki Dtn <-4".CLLm sc vedc.ea de dinmctru mlc sri iasa In afaru cuainctnhu (fig. Calculut arc dcsigur in vedere ~l fOl"~a cuzinetului. pji.a. lAGARELE CU SUPRA.. retire atit de micfl melt este abia pcrceptibila. H. fu.n:::Jm' SICTil. '1..i~ii\ arborelui certlta de Iunctionarea slstemulUi mobil se fo oscse p. go <it.. 4.t. ca part .. tritr-uu Iocck Pl·e!IH ..egliljul este cu at.\\:' Se llt-ilizeaza la aparate mecanooptice. I Cuzinetul poate fi steric (fig.27 !J.ratele de masllra:re. c.ag<'irul din tig'nFl ''1.4.i. P~)ntru a fl~[~ ?oz."). 'J. dupii uaarea euler douf clemente ~i rcglajul jU(". .l n~'o ~l~ vcdcre verific:. Iolc axa de rotatle a acestuia.jccul din Iagdr . Ul. Prin_ ~tif{llr.11 axial..1~1I1u..... 9. presume de contac:t~!:ic race. = P..1 uugcturi . deplcsarea axia.3 [a 0.'i este mai ieftillrl si tchnologic mai 'u¥ll" de rcalieat.. care va fi un ajustaj abmecator in carcasa 6. otelul ~~1~~11 c~hl. . iar pentru cuziTlc::~i sc fcl~s9ite bronzul d~ :. . ell care trcbuie sa fie rotira piulita pentru climinurea [ccului f. In timp ce eel a b c conic se ccnfectioncaea mai 1. estc cccficientul de Irecare adoptat pentru cnlcul.1 presiunc de conta~t l}1 dclcrm~l1area. momentul de Irccarc sc dctcrruina CIl rclapa de Ia Iusurlle cllmOr. Daca se noteaaa pnn jumatatea uug-hillilli la vlrf al Iusului conic (fig.-:16 cste fol()'Sit Ia trunsmiterea fortelcr radiale.7. sticle speciala ~1l piatra (agatul.i~iirelat~vc dO!"lte. . Limp cc 1:. ~lOmcntllhJl d rrc ja care.. Constructiv. faja ei sc sp"!"i:jin.1 c~ cit este mat mic p ~i<lllg-hilll a. cu c . ... De aceen la apa. contactul puncLiform in JJ Ill. ccnstructia in sine pcrmlrtnd. otelul 1i1. udmljtud o reparti~ie ll?iforma a ind"lI~arii l'~'.at~CI_I 214 .distanta R.. La unghiurl miei. dura cste ueccsur 5H lie €i. 111(1. de ordlaul u 10 1-'.fe~el de Iucru tnlr"llil p plan c s-=-_· 2 tg IX {4. In cure cstc plasata .. Ultima VllriRnt. calculul la.c sc f~~:(!~OIL<. a).1.5 inm :. iar Ci1. wntaetul se va tace numai p~ 0 por[iuuc de lungimc <= :. • Cuainctul sfei-ic estc mal dificil .4~. Dad) pmlitu 4 csre stfin:.ali existii pericolul de bloca].111ui.U_oO. 2 R' F R.. (ii1~tI lI:ccs:u·.ri~e rior al lagarului ~i actionea7.erkii.. !j-a admis r-a fllr? de fTQCaTC ~ste ccncentrntli tn pun lui In t1~ 4.::. se lltilizea1.u. e proiectia sllpra.FETE SfEI\JCe Lagarele eu suprafele stericc au fnsurile de forma sf.5 ~~ fusnl COllie t .4.1.lii) l. Pentru cmiudul e[eric. va ti: II: -- Lagarelc sferice SI1It de t ip deschis. - ({. Lagarcle sfcrke aslgura 0 centra.ltI S a fusului.diferite pl):z..-12 dad'.in z 2y + R'l.Urcprezinta simple bile introdusc pnn string-ere..a.~+ . II_).lC(l rodn(ll-I }._ de prclucrat.·16.lr~l!lulI('il (1\1 uncle: f< este ruz.jocul :'_Xi3L rcgtcaaa In valoarea dorirb.1l3) 1)(':de alta pane.~:l~~~~~~~~' sfcric este tncarcat cu 0 sarcina radiaUi. tran~m. l~lLl)~ cum se vede. 1l'}3. Dad Iagarul sterfc este !ndircnt cu c sarcina axiam. uughiul ~.te.a. egala cu r.8 se face asigurarea tmpotriva rotiril a cuaincrulni 5. I. a.a pivotulni. f uadc J. 04. .p este pasul filetului piulitei.ngunt~l i"11I~h.de trebuie evitat jO(:I.:. l.sji Ia carcasa upararolru prin Hlclui.l[P.Jnlllat lin joc de j [-'-lU.t~UCtiv. este: t~~~~~~~l~!~ fi~~':~1~\~~rl~l~cla~ia p~J:'_ A de calcul va fi: unde.. ~ .:a cll7.it mai sen5ihi..l = 1. Ele .. -:::. _j_.'R.l.. tlncrca contactunn dintre cele d~u~. sferic accasta nil sc pcate reatea.6. in Iimitele jocului. Mat trebuie adaugat dIn cueinetul conk estc posibil rcglejul dupn u:zuci. aparate electric de m~~~l~~~~i~~ea lag}i. clemente. (fi~. in' timp cc I::. pcntru pasu l p {).\pc j"Kwj.4!1 _ Sch~me l~ntru 1.. directin fOI'I:ci ~i avtnd tfl. 0 I~~ta pcatru m~I~.. 56 sau otelnl de -nlmcnt 0 billi..cute (~SC 8.duntatea HR.re sufU:l~n~ de buua. -1. 10. 4. 4c17. \In. reductad asttel jocol dintrc cuzmetul .C='jZ . ~2) i Rul 1 '. altfel.th:o:~. Insa prcsiunile de contact stntmult mai marf. Tat in arbore.eel.~Qr. inelului 9. C Fif:. sau <Llama.'rcsinnca axialn PI": cuziuetul 3 se os.

Tenslunea i c-onsidcni disnibuitn .y .7.ltj(.pozitie POt functicna vertical (fig. CfL ordin de rnarimc.R!)!\· . ire valori fcarre mit! ~i ult mat HI lei dedr m raza cuainetnlai P2. 4.2. [.\Iull1("lltlll de M! Irecare. Daca lagarul ~'~k . J'entru cteluri.. b).l.t~~O~J~t s~~renz'~':~~~:·:Zl~nft~r. centraje.1) • .4S.).~".. dcourcce R~ =. va fi : it =2-:rRt. esre irdinihi (deci Inversa IIUt..mIX... C.'01.'<..·I/I~ Q~.f-> (fiK. 0.in dcptnsnn f'~:~l~l: dintrc lagare.'.lIltl\.~~~ll~T~:i 111<11~nl'.:i" maxima tcusiunea de contact £1 t.5) mm . unnia a un joe li _ __!.z~ Ja sprijinirca P:'J. similar ell Ce'R de 13. Se !!tiliz_ca.~r... fi ]·cdlJ::.. i<lI ran.(p.:-:-l'h. ~.. calculu l ja presiune de conmct 5t: va LIce en rolaha lui I ~erl! penttu un contact hniar.t:' rezulta ({. si.oLg = r:. va fi: "···'~~":'l//" ..-g:r~~~~ii1~~T~~" I (~. cUZ-luetlllui IIIr' rnzn cclnvalenta vu fi t:gaH. dar stnt Iuatc astfcl tnctt rezutte un mporf : a:--.~:~rt~~c ~~~~e~~~~. intre vlrf ~i cuzinct J ~» n i~ a ~~I Sf': ]. _l~ 0 inc:.1/-" .11_'~C"J_-(: radinla '. R cos z ~i N = "it: = pXRo=.de aCf'~sl5 dati ntz~. I-Hl.. ia. 3dil. . "k"!<r:!" (HI?) thtta mr tensiunca de coutacr meximlt fisk de relajia l"i_. L.. Lag~rel~ pentru virfuri all tot supraf('~t\ 1111 contact stericc. a) '}i orizomal {fig. dwpa cfectuarea calculelor se cbtine (<."{" moruente de frccare foarto mici.1. <:".ilti.ii (. adn'it~c1 -q di~tI·lbl.~ pentru "arein! ~i t\l~ r::q:ii rcla tiv redusc.r.~·f~i mobile a dispoz-iti. 12!i .. de j.10. =-.j 15) pcntru 0 Inc'ircare radialf 'M._.\oll'..8-2) mm..QR(.Rcosc. de CHrb~U"1i a fusuhu.2:2. pentru 0 !ndlrmre axiaHi Q. Se ~n[rd. . ~o~~t~~~l[~~~.r contactal dintre cele doua elcurentc PSt.. uudc rietice. Iungtrncn Ia cercul cit' contact.Z.".1_ Earaeterizare.ilZh!-dul !:(jm:c..lsa care se I"cgl~~l?J' pr.e ~i~:r. .'os-a: ~+_I : E~ El "1:. cuz! nctului de (0.J. P =? Rw::.J.r" dt rnai molt erorile de indicane. = y.d-"'H.:. dar raza virfuhii "'J. ('L12. 1. =. (4.:>. sprc rl.1tt.:.1 :Jldb':::ari ~IQr:c tncsrc.: --:-----:-) / "R2 ~i1l2o)'.[---:-+~) 1 £1 F~ CI E2 razci.. dllpa etectuarca calculclor re7. 1)~ caT*:~ se Q uniform.50.: ma~ marl se poate cu s~rcJna radials P. '.:Xi'o=r. '{P" !J~cos~..!20) unde sc C€.~\I1}11J~~~I~:. uniforrca a senricercnlui inferior de razil ~.~'"".0:1..1.50 Peutru evitarea tntepemrilcr datorate vnriatiilor de temperatura.U ~~l~J~allulfigurii Mt=!J.~.1n~ln1Dti·/-o rle l(o.I!lC<l}-ca.rt de mcovoicre vn 1..· 1(")11'111 punctiform.i.\'"Ro c.~ :l~lIl:.~!J Soiuf..1·1l oteluri. fact: sl Q vcrificare la 1LlCnVQicrt':R fusulu in secnune avtnd diametrul d...)Uin~ea7.~1 vtrlului csre de (0.~:Ia!.~lirc alcrlce ""··'''-''.l~cll:i~~~~~:'~ dl~'t:~C d~~'v.(4.118! '.:ll sarcina Q. ~!7. ..llILS'[ln8:."elor ~I aparan-Ior de pn::C1zle Po" l.. R cos x ..~":l/--'Q 1-' IIRsm_"'(.'~) IIII' l)O~1l1. 4.lg:\re S(CriC. ell '-.-1).).119) 4. _ Poutru (. l~~i~~'r.' .LlJUi...:: -..-1~~.:aoo. li : 3:.~..

) Dad.IHcle~lLli:~~~ de trecare ill La tnceput. specifica. )Joti"nd prin u coeficientul de Irccare corCIPUllzfllO!'... bronaul eu beriliu :. C~I.s. care se POt1tc. Considerindu-se suprH{atll circulara clementara: I) (L4 pe = 2". j()~ . tensiu nea de contact maxima. temperatura ~ieventual de deplasarea vtrmlui. 1' Jt+~ / 1 .t:.~i':ilr.."! .. -FIIo1. pina la Iimita cim:l~ril a suprafetei de c. Caiculnl 11garelor pcntru vtrhHi urmarcste sa se determine momentul de frecerc. (.1. 'LSI.\1.C 60.-.J .' momcntul de frccarc d.IQ.S.2.a cteturile de scale OSC to ~i OSC 12:.. falculul lagaI:J reler pentru vtrfur! vertlcale.(.ezc clcmenmrc .::azflin regimurt vibratorti.12:. erorile Ia indicatorul aparatului cauzate de jocul din l. Viteza de nlunecare in punctul B ~st~ nula.:~~~7tnlni.l·. san aliajele cu cobalt si wol!Fi\nl care nil se oxideasa ~i reduc considerabil uzura fusului.6..:!!!_~.:.~~«= Iln:'lIr. a illtcl::l'~l'i_i.}( produs de d]"1 \'. S'tlpr:J...lin LC~Mii1. a).~_ I.pi votarii pu['€:'. SoC va delcrmina tnQ-nlen.. nu 3<: poate stabili. din cauaa naturii Ioarte complicate a fenomenelor ce au Icc in lcgarele de dimensiuni mici. actiontnd axial (fig. Valoaren <l. dH.in~.'i 0 forFI elementarn: cJi" ~)'dA.. 451.:HC.2 'W 2 .\: de.va fi: -s E +--. :II" iillll"rlalr.all1. ' dealtfcl.. Se crmareste do regula ca duritntea cuxinetulu i sa fie eu 1 . ".1carei CCHll'U coincide cu axa vtrfului. 1 ._iete~OT sferice.\: = r~ = va f limite infertoara R~. suprafata de contact va avca forma unui cerc de T:va R.(' p ('.ont~Ct.. sa.:dP R ~ 0881 \ ."'oc.i aliajele de niche! C11 bcrili.Ln2". (lP va deternriua.entul de frecare S~ poatc cnlcula pentru nceastri ipotel-~.!.thlprell:lt po:Mnl ..51.o~ rate tortct concentrate P.i weljrnm Robin.bso!'\~tti.l""" ..irfUJ. care actiolle<t"l".'j 1 .\ii.fir Agll-t -~--I ]. 'i. Antecatculul momentului de frecarc se bazcaza Pe ip(ltCl .iamclJ'ul Sllpnl:ret~1circulnre de contact.12. care se pol ILIadin tabelul 4. grcntnten sistcmului mobil. ]~ cos a d« = Olel pcnjr1l scule Aliaj e. dcci ."\ detonni'lrii.' Cl'>b"lt.. Ecuatia clipsci.5. tar pentru lagareje care hn. Sil-prafetck infinit mid de P!"C8iunc cgala _:".de hecate.1 tel: . agat~l).11tnc(!. eJipsi' c:~re are axa marc cgala (. () tmFI de frecal~e. ~ ~ . Icn~ill~lil.~ npu'nc miscarii de rotatie a Iusului. determine cu relatia lui Hertz pentru conta('tul dintre doua 'ifen': CCmf01'111nnor ipul. . la rutatia vh-Iului.L fi: dil.:x I. avind ceutrul tn axa de rctatte a fnsului (hg'.. a rnomeneului .111.7.onC!l.. sin rezolva intcgrala 0.1. rubinul. :notatine din Jtgura '1. =~: = 0...r.'I't"'~. Din l.Accastn situatte coruepunde unel for~e concentr-ate P. ale materialului vlrfului ~i cuai- iar pentru x Sc va T<l~{TlI1.Ca matcrlnlc.iR~R= x~ .oj.~.](I" 1111mcl1 50 ponte face tnlocuirea: ~il'~ ~co. W' 4. = rl uncle'£J ~i E~ stnt modulcle de elasticitate nctnlui. II-IGdulclcde elastldtate r~ R. care c\'idelll !:iC . 2 urntati de duritate romeratogtca mai mare dedi cea a vtrfului..C df.:t d. uu be-iliu "\li"j'-'olLiclJl:lcI11\crHlu \. se pot consideru distribuitc dupf 0.r.) pCl'lil'U _i: x=R. pcntru vtrfurl se utllizcaz.tul de [recare Intr-o sprijintre verticela.agar. rleei e = ~= ~_ va f li111~1it superioarli Q a inteS'r~l'H.2.3·1(11 1 . c!ilitc pln~ Ia 0 duritatc de H R.." I = 0. . \1.'-..!. Pcntru cuainefi 50 Ioicsesc picty~lc pretioase {safirul.cdispcn pc (.=~~~~Si~:!.__.. 4.\:~d.illoc= 1... mcu. dar creste in dnectic raiiia)5. Ia rotatia vlrfului in juruJ axel sale se menpne in supratata de contact 0 situatie similara celei de :C:CPC1US.

VS'~1' e'P' fL~ sau pcntru 0 presiune uniform distribllit::J. :.t"Tdl:'L p = .~·--.f) + ·. '~.3~ .:..131) SQ Abatenlc de 1<1.:a de Ia 0 Ia T:..in~ ?+d .~'ft+ M=-}PlIa3~~.-~r-~!.mlu pc: suprafata: l{I_'. ~i iJ.u:!. " deoarccc S scndc ell «. 101 = .~~ so cbtlne in final M-= 4tJ-N" \".t 2 CO:.+ IJ.__. relatia (4./a~~. dec! ~i (.s:.. rezultti: ~co.7ft.d~ sill~ o:p (I~~ - d~ + ·j.~ s~.\.*~ b rilo! .(4 O~~4~J.prHrqclor Fortclc de Irecare stnt concentrate 'in centrcle de: 1'1'1a~~ale arlilur clementarc dAl ?i dA~.H51:.2 CPJd1" inte.i _ Dislrillt. .rii de pivotare pentru dimensianile limita ale suprafejcide presiune 1mb-":.'~ ~_:. constant.1 rapoarte d -c a mrci.i se ia de douu ori.54)..c preciaia calculului 1.'lte~t..fJ ~II· p~+ S'~ =.~ .siIl f('1 a 2 ~COii:':q.\1 rz Retana se face in jurul Jui 0 {fig.. a .129) devine: Detcrminarea momentului (r~d.'}lpuntnd Irl~1!\' lr. iar presinnea se ccnsiderri const. Din gcometria figu:rii. Illnllirc~tlt la vnlcr l uuci nlc lui!./a. 4.t:\a t"'t"'ll'!li]OT!'If! ~CJIl51"lJU Co)lLtd~1: ill lll-sl\nlT peujs-u ~i '''''-'-ire oc pivotere -~i"hJJ'i (.1{1'-ca:. r' uude de unde : dec! M. + dM~.'2Vl_~Sil2q. astfel ca reznlt'i: dM = d.=rl:~-=Yl 1 ~'(S'-I"P') JJ =~dN.:os o:p Inlocuinda-sc dM D~di sc tn (L1'[' se olAil1e: = fJ. .-*)drp . relntia (1. care uu considcra Irccarca de pivotarc.)d1l' (I (4.130).<.

constautn. 4.I). ulfimul caz.prilldl~ de aici P1"~'(li':ltj.5. rn0111~l1t de fre-nre constant cstc ifl dcrcrminh I'lJ rctatta empirica .ll Iracjici cc SLl\) Tadlcal). It .:folll~ntu] de frecarc total N[. i31' " .r?a ea. .~ .. vibraf in Hz : \: 0).::lo. FIg.o!.mf:hu OlB.0 (fig. (.1leuruiatoarele: .'rmcdiullui N).onmrtlll u-crctic PlIHctlt01T1L Sc VOl.5.. are un joe axial !'uficicnt de man' run~a·i asigure un grud de Iibertatc dupa accasta directie.~omp1~A <ie ' r. 'in r-are: 'ii. 1<·1.jI" Iclosirea vtrfurllor ~111 pcutru dumeniu) S < iJ-P. -: pentru S < P .'i::b~f~~)~. (U. In mrn : cccfictent de rc\'cllin. Jar puectul de ~r~~I~i~~~.':lltr. au !03t respectate urmatoarelc douf conditu: tortn lutcrala cere Illld\ in raport cu cca axiala : Iagaru! vertical. frec.'J.. de ft1U(.' vcrticale.'' 1..51 taegenta (n~t':« viteza _WIi' iar pivota_l:ea (_oJIJ' La nceeasi direttie LI.:"l: 1 !l..l iii exterior.iu('t dill ccrludon :1:111 :I!)~II.\7) IIHilldal'.Sf'· 1 iilcr. relatia Iui Hertz va face lcgjuurn [nlro tlh. aparc 0 Irecare de pivotarc en rusrogofire. rnlitat iv.g.j./).5}.:'I de pc caleta lag-irullli {ell ~·itC?CL vjr("htiJ Puectul de contact so modifica numni pe cuzinct.:~}~:'.n-: \.tlWi: similar ell situ..Ni'~sirl(l ('t.. deci.wlulla re.~:~ic.iu11t'"'L I1Il!o~blli1 de contact r.~)C)J_1are.. ~. Apare.:[. deoarece: iutcrvinc ungbiul variabil :S:'P~iIC~J~'. accstu se va roti In jurul axel slstcmulul 0.~~~~~n:~I~~~~.H~'I=Si!-.J1r.pCllllll 5= 0 apare frecarca de pivot are : . c considers Icrta lu. 111 111m.:~~~ l~lic~n~'i. ~l1dc "'~ I. MRr~ino:.<. til mnterialufu i <:dtl i mal 1I10ill(.:az.tofl.f=f--I-ND-=rJ. {fig. Daca se admite ca lag. Su_prafata de contact de pc vlrf r'tmtnc acceasi. 1:1 este dar de relajia: varisbil 9i dec! greu .~'~~i.113) ~i prccedlod Ic:r.H) 111 toate ipotezele.lrd. J[I"I'#~()n'>til!)t.z.nsidera~m()rt\~llntld<lt (~eforta de Irccare {Se} ~i proicctiile mrunen1clcr PI"ot. ..Sc pot spl1...:.PfL l'L!)an-' frecarca de alu nccare (a se vedea !'Lumarii. Dc~compl1nt))du·SL3_ vrteza unghlUl"~~ dupl'L normala .~~:~rt~it penn ~~I.~sc p.vclIta. J1/j ~l M« dcpind de ee (priri intE.considera. - + .6).~ --. nsrful t.~'(L~ . atta precedenta de la fortu lateran. de :::r_preda. cit ~i(.~:.:(!TC1m. s Intrnrit 5 impillge virfu. mi~carea ccmplexa de "fixare a (::'>l(: . cf. ! cste .in importnntf care sc dc::. .""" •. en Ja apnratele de rm este reco- amplltudinea "ibr:I\ii]()I..va fi: b..1I In care :}i defcrmatia prcvocata de aceasta.tl~ide Ireccre in l~I!!.: in _)3: rostogolirea \'~ In nltimn l caz are loe 0 miscare cO~lplexa de rostogclire ~i pivotarc 4 . 2g uncle ~-~ t. ll"m.132) undc P~'. atlt regirnul static.J ~J rostogolir« (:Un) pe axa virfulni. ~_ 0...leraIrI S de dlrectie va1"i:)"hil!l.55. b)..~ dcfor-ma]!c (pentru vlr-f dill 1I~['1 ~i w7. priviud dctcnuinarea mom~i:_~. "" pentm S::. las~r..I11I:cos(l!+ (-4.ul il!$l11Ul va descne un cere de diarnetm OOJ.((J.c. dup.jsh~tltt1 plead tot de: la relatiile lui Hertz pcuuu (. Iutr-un at doilca c.1'1 llillhilij...t A = .ob~c.. ~ondul. »iodifir-trnlu-sc numai Sl1pralal.j in regim_ static.jOl:1I1 axial.J[1l1 functionea.

.distant" la care ~~.itii (fig. care raporrurr..tI.'7. Inlocuind in relatia (--t.~el. Concomitent.:.~. de regula.c: ~ jo(. ecnsiderfndu-se nnghiul conului la.140) 2h.58). care nr modilui.5'7. astfel di pnnctul de contact ~i axa virfului vor OCUp:l. fata de la. valcarea prescrlsa pentru aparatu l in cauaa.1])1 ""rti~ill o. estc: joe ce trcl)Uir:cccrnperat ell eel admisibil. (1..02 b Fig.e lucru : to .stabilirea cste Iirnitat de variatiile de temperatura..1 chiur a cuzinctuhij.p<&:an. J Eroarea stnbilitii estc 0 component d a ~1(»"ii d~'~m:a II: r'lpa.a_<.. In trlUl!. 4.: '. .. !">.uTil(l virfl.:imr. ctnd contactwl sc produce 1<.fi.1.140) sc vedc d.i stabilire. d. adica sa existe ~i in urma dilatiirii fusulul ~i cuzinetuhti. ~~ =- s" + (r() _ a}2 Fig oj... 2sh.i~r~ntIi('~torul.A=!!!.i~ tm~J' .S'ill'lli1:1l de 90° ~1 cel al fusului de 60°. llclid\.i C{l:l conica.:ului urmareste detcrminarea rnomcntului de frecarc.~iJ.llui verticat b unde se vedc 1.tJllj~i ~:.temperatura kl.utm· d~ [recare se considers C3 vtrful se wu rostogof pc suprafutu sfe:rica a ('ur..2. virful sc ro- ~ Enmrca I.~hml 010. b. dnd acul indicator ocupa 0 pozitie vcrticald.'i da<.j7-1)ej)11l.: Evident di 2-. Ia tntreaga Jnnglme a scarii t.'ul a mal trebnie ::. fi~ sensibij f~llcti()na!C'a ansamblcPI: portiunile sfericc fusulu~ ~ aJl!. erorii de indicntie ~ . nu trebuie s{J depa":. ~ Deviana fl vn da 0 eroare relatlva T. Este necesar sa se evite COh~~f..iu. .Ul4~ol11$jJ(le"'dr~du-s.. diferite po7.1 surilc fiale.l38) I~ 100 [%!.a sudsfacs ~i venficarea terrnica. Ii. . ~.fie Hkuta cit mal los).rafutu''':.o~~l.care (i. :.n aparatul.. It.L fi : Similar 5C poate detcrmina eroarea ~i pc porjiunea de raccrdare I..lo~~. Situatta Iimitn <kpare~n figure 4. . este cazur pe cea cOnir.lpc portiunl':1 conicli a vtrfutui peutru :.e eo~bctul pe n!zultl'i ~ a). iunicatllrui '1.. verificarea La :clistellp.. deci a lui. r se poate micsora reducerca lui Is [asamblarca acului indicator ..micsorarca llIir~.. produse de variatia ternperaturil. care ap.J.ea.I'l~l(:lU.. cind ee vede cil [ccnl axial limit a {/.3_ Calculul Iagarelor pcntru vtrfurl orizontale. Din relaj ia (4. Pentru deterrninaren 1H01Hsnt.~~.a)...tu.. Call.1.:u:e ~n ccnditii ncrmale de functionare ~i care design. care so !. \'. . to unde ~ 10 estc lungimea arborelui cu J1. i. '6 ~:~r~n~: . ~a sa st: realizcze contnctul zcnele sfcrice ale celor d01l5 eltmC:tl~~t(~. 190[%:. (-U39) $I:' obfine: (<.Yz ~i: deci a raportulut prin Y=J=t. ln accst S(OP sc ale e tuleta t . Eroarea y se micsoreaza en [ocul. dec! greutatea sistemulul mobil devine 0 forp radials.temperatura a.. 9i miuirea Iungimii scalei 1. .l~z) unde: ~i «i strrt cocficientii de dilatare al mate~ialului Juaului ~i cunnctulul: mu:.3: l"D = f'J - Y1• s = 'I'a(2ra .~ic~~~~lide t~~~~ 101.inBtuhli. Lagjtrele orizcntalc 5ie utiiiz~a:da. j(x.1 racordaren ?intre 'po~~iunc\l sferka':.!. =!!.~ 286 Z87 . -1 .118} for- tad.

h'-.)..io~tc ~i h.c a ullgbjulu~ r. I Ul1jL111I1 lI"ulii .di... l' II~ {il .. considcrtr«l c:a Joclli_axlal a 5C 1·(. cmcucn. undc N estc reactiunea ncnuala pe snprafetc.]9 _ T.t care incepe alunecarea..("n'[1 {")'I rnomcntul de Irecare scadc ell 'L' Jed e~l mrirlrcn lui !. sm « I'~.·"It" . .care .1.lI. (If' 9.j.I reducercn jocvloi ~~:iaJ N 7.1 I Crdc!t-.l« fn!lltt" -J.'il)..I.~u.. se poare 'seric' pura.1111HI '1'11!11111M cr\lo:nll[.rcstogolirca."' -1.dou'i J.1<5) ~i prin urmarc unghiul limitii v.~.. puntnd condittlle Ju echilibm.'.I1I.¥.N=ij_~. apar reectiunile X.ll eel 11l:li "i1]("~I' .. I. .t. ~ (4.C'azl'lll~lll I" \"('h..\ l. lor{'spUn:r.1<'1) pnu _i?l'~a de fr:.(l JIr' .\ -=~I.'~.N~ in l~g!jrf.Q-:?__ 6 Q~= 9 _b_.I!I"II "'. uncks~ \F .. Se pcate sene din trilJ1lghllll hasurar O~OJO. l.) '.tuafia din cupla de rota tie cu joe.II' J"olta tk Ire-nrc de aluuccru c. II 1111.~) (4.1 J ur-horelui. Similar cu si. stare SCi mentina vlrful pe snprafata tnclinata.{..].. b actiunca gn-lnatii Q a s.Inl:J·ll.fl 1'11111' Monu-ntul dat . considel'~d di dupa deplasarea c~ unghllli 't' tncepe alunccarea. ~ll~ <1.1. \q~:Iij'iml abutcrca reactumn cuuzata (1'(:(:. ~i -? int ind arcim .).~ ·l. s. virful se dcplascaaa .J.'1..l mobil.116) 2110 .re.'n'.1"1'..PAL11/. iar «.60 sr detcrmina 5. in :ro~l~ii1.I ~i.r-E: {calculul estc.a. scade ell dcci CI. 111'1\t'llllll !.-isltJltc. UIII h~III.1ie~t~ torta de frecare F cu vajearea sa F='..l. La u :l1111!l1it5 lII~rim..a vlrfului r{jllltm'. unghiurilc tj. + N' ~O:O. pel~t~1 N. ~l .H') . acelasi ~. ~·1.ctl unghiul tV. 2\ ::: ('.OJO~.jr'. tll(:el·mlJ.. Fcmy iar dacii Iu = N' ~il1t¥.. .hul 1..'. dlu . j{}cl1l..r~ or1"J'1 . io: rr."'--.xocuainenuui. I·ilz.'. .t ~itncepc alunccnrca.'. \1:1 tl: 11. a rosrogclirea I I'galr..14» (i. mentiatndu-ee in accst punct "\1:1 .11.~gr. = ~VS.F: ~ostog"Olirea va continua ~ljna clnd forta de Irccare 10. fix."_(Z. . [utul nxci sale.b .J.j (4.!. ultima relatic sc lnl0C1.l~':lI·L~I·~" ll\~r-.: ~ Xz = si~~z~ '-¥.ll'/".rdor t~. c -1. normnh I'p.lnghi~ll1!i'f nude inl>('t.i ro~togolin::. Il/.~t(-mllh. c+b u ._ uughiul dintre dreapta ccntrelcr celor dall~ e~CJnent:~.!!_).\-' reactiunea ill p(:m vertical se poate aerie N' Sc <. cste PI v~~11iunind ci"'!..!' nl'lln.1 :. Trectnda-se Ia analiza 1IIatcln!l~idia Irecarii de rostogolirc ~ialuuccare.. se face pentrn l~lg.: Dill conditia l~a.. rezulta : Q '= F sill .rh.. Daca sc uoteaza . dadi sc noteaza prin . ca rezultat al rctajlei axei cu_unghml.VI c"I'-B mai 111. .prin Q pute<l: ce revine nnui Jagtir din grentatea sistnmnlui mobil.Fi£.

mltanta ~ va Fi: c== 1 + ~t. 4.149) fi: -5(' {act~[n zonele lor sferice.IJad\ contactul l1\r~'c51!praft'te "a (4. Factorul . deoarece arborele ponte Iua oTic: pOZlt:ie ill. .') daee mitlalc de calcul se tXl~ luu mOfi\e"j_~'L de tOJ3l1.) ~l pcntru eV(!ntll"L~ lui contact pc parrea coruca a.A("e~stft discu [ie estc v . in raport ell axa cuainetului.152) -1.61).I:{l -WB Y_j.caEi mal man de 90¢.uell soc.)r'/G'l -- viteza uta- D(1)lHs. sub ~Illlucul!u unor vibratii extenoare.. a) C. Pcntru .lghiul'~ va ({l~.-7.r]n~lto.s~elllUhU ".11le. lncepe alunecarca ~ep]a!-i. sau Q ~t croareu admh.'t·t.lcte.1<1 ?11..~pc!. unde y.rot..1. directia forte! ~i hi di!::ltan~3 /J pc 0 direcfie parj).10~d 'f'. cu l·cl'qia de Ia vtrfurilc vcrticale r. gr~lltate~ sls~cm'lllli mobil }-.ibili1"1 eallz. La distantc a pc 0 dlrectie perpendicularii p~.agl:':Jl functioneaza ill regim vibrctonu ma.91se poate xim6.'. '"I.rlll supcncr S~ ponte neg-hp). A:i~l arborelc i i~i scblmba pozitia ~i sc vu afla. preciaic I~TI ja~. 90 'in l:lgitr sc produce rostogcJil''': ~t r. deci se cunoastc un~1Jiul ? de rotatie a acului indicator.)tg:Xt rezulta din expresm cnergiei rnaxlme de ciocnlre pentru 13garul oriacntat.i.:trea succesinnc ~ Opelatl1JOr_.. Eroarca relativa y se caiculceza cu relajia (·tHO) de la vlrfurile verricalc. 4.'{I erorii iu Indicator sc plead de 1:1 relatia (4.)t~.depIaSii~Jl~' nteralc . (4. uumai (n:(::u'crl din lll~~rttl diu Jag~.. d. jocul :radial Cu 'accasta sc poate deterrnina tensiu nca de contact maxima rllllC~ioll&rea in regan static.~l stc datn de relatia c -:.~iectalc srnt vanabiie cu 9.."l~o- pcntrn : (4.ld~1 CLi eel a Jorjei..:k'. .nrr:J/Ilt't."i. diu care se dercrrnina ~' ~i pentru 0 valoare cunoscuta a lui k se culcuteazsi unghiu1'1l de rotape :c sistemului mobil.aLl.1_5:1). Lalculul erotH ceozete de joe.I\'elor pentru vlrfnr i sc poate utiliza l. (•. n1~m(:':tl1h_. tcnsiun-a de (4.i.':lIQ.i..t~e ~lImtele JOCUII .t...pr:~cta~ . Pentru calcuilll ..CI4~ 11-1 I'.lkg matcrialele virfului ~i cmdllt'tnll1. interior (I.HITic: (4.edetenll~n.13'7). rle frecnrea din Jagnre. 1'4. cnrc lnrrcnxf asnpra aeborelui. Daca lag(ln:d n.:~~i :)h~:! alegc raporurl "..nJe.:im. rcspectrv Jntre . j. Recomeudari pentru s~bem:::. Ia ndicarea eli oi.145). pr~blc'~~fl~ "'I t'omplic-fi.. H'J) l..C!io olnl.n'a rr~. \.lre al Sl.151) unde: it = N~"-'g~"-' este cucrgia maxima de ciocnire {~oc).~t. \~ fuaului dat[t de relatia_ (4. 'urctndn-se pe cuzinet.) I'll dilllu ~r~ltt: de relatia 1-1.:'lpa~:::ttului.dent.). LZ.!iJ'c:l{: V(. data de relapn (4.". Ctnd acul indicator cste hxat 1?e ar. deri .in care so inlocuieste 0 prin valoarea 5.a \'lbl_-a~!l. !OO 21)1 . C.::\1 modiflcartle de calcul ccrespun{I C . va fi astfel :n.~f)re..u ~e afll\.15·'1 s C:St8 jocul radial.L~·jlc: ':'oint.<:. unre zero ~!± A.. ll} .-este eroarea relafiva admisiblla pentru aparatul Yilt.150} nude S·'! contact Dad! tnlocuit P cu Xl' dsn de rclatia (4.:mrc. fiind neceear ca "(~ y~.r. Er'Oan2J. depinzind de nuscarea arl~:m"~ul :I: ~i_ 1111poa!e (i compcns.\1 Jag.ft nlunecarca fnccpe numai pcutru ungbiuri de ._'~lc sc V~~consiclcr.1lnrnmrc ~i de Ilnghinl de . dc.2.7.. unghiu! ~ ~~ Y.de culcul.L.I{)~1en 11IJ~r-lllitri est€O rta~3 de unghiul de rC)ta~ic ai arborclui. Din Iigura -1. care uepindc de clcsu dc.148-).-'1. S-a ccnstatat ca pcntru uparatele care au lin ullghi pentru scala de.1.m) j Q • Pint. • b tnde = .~f' stabilesc £1 ~\ I. y11'f!l1sc va rostcgoli.ilT:_.

. ln fig-lira 4.(i3 _ Fcrute (10 f)1. 4_J.1~I\Hd 11111\1 stc Iixat de b1.62... Ui4. Se al. Astfcl. lagan11 vertical inferior J {I t)1lfr. fWi\ll poatc fi <:1. (..lmd:r:i. L1.oI.'147)'.·IIIfl. b}..l..«-" ~i upo! se determinit momcntul de frecaru I'U ell s) formula rOIlTIllh'1.j(l1l. -1..-.111.lZ'~raza cercului do COntact R cu formula (4. de.:t m!\sur:lt. se verilit5. e) Se adcpta toleranta T a ajustajuju: [de pl'ecit:iej' .11 njutcrul uuei foite (fig.). magfl.c7''A---7>. Probl. btl sole..150). c I'll figuru 4.. bobinelor undc mobile ale uucr 3_P:lTJ.1e ccnstructlvc ale lag3.11d'i 111\01' ('IIIIIC·It. II) Inlocuind .JUto lltu(Jlc I\['(ll·lttc pe..nd:l. d sau cu rondca ~ireaemarc elastica (lig.I{i} :.63. (1..te de t ~~'''\. dup. pcntru sprijil1i1'{. ~.5.w~'11 Eormelc pnncipale cn.6-1.· H'Jl1d In Cilll~t 0 supla. 4..1'l1'.'t~iQn:lt dill o~el-~lia.i1l'> ~l dirnensiunilc l"'Inl <irritate in tigurn 4. b estc 11'1111·.a ~l"lpr.l1r{..(~2. u arc elicoidal. de I C'gli\~l. o este "I~I..14l)~taf!o_i. Metodica flr~t3t.j de berilin) se proIf'jl.&.lI~: 1-.124).( lagltml oriaontal rcglabi13.'.. ·1.ln\·ll( ~(.. in functic de runrlmea razei vj"rfl1lui~ acesta p'0at~ fi !II beblnci vtrfurilc 2 Hint fixate dc cadrul ~istnt crtcuratc SVr(! exterior.: se vede di. b). de piida. Fig. dupa care se calculeaza i'o.d\. construcri 4. ~l. ..lt:'L constructia ansamblului pentru j1P 1\1~IJ·t1te Oil precieie ~11Il[j\11l <Ill L!1.'IFL ~3_\I sfertca sfericj.65.. prin incleicre {fig.i (4. 4. penrru in ftgura undc III utilizarca nrutf IL(-'1I1mflgnctic 1I1'11r' i lor practice..7.fnitri sau pcleitli.eD. In ""':('mpk I' de vedcre rennie Cll rdoformula (4.tc {:II'(: priu prosarc (fig.. dOl."!\ tmpotnva sccurilor pnnrr-un sistem ..o..~If"' conlca (fig. tntregul sistem mobil so afl5 in ecbilagarul fix 4.. fl1etnt pcntru reglajul jocuntor uxiale san pri» prelur rnrea directa a accstui suport (fig .1 masiuilo de cal.ti~U'. tntr-un suport Peutr» Iagiirelc oriaontale calculnl se face co reiaj ia (.62.z.=!! 'in ccuntia lui " lkL(:< (-1. vM".f('rica 0 moutili"'] a~5t"G.sfrlngere (lilo(. f"~m~'" ~i rl!r. -e: ln continuarc calculul urmeaza acoeasi schema lncepind de Ia pcnctul c.~.65.tll' (1-+) F dlilllll'ic \'11 o 1('I'I'l'Lin". ~J:.115) 58 detcnnioti raan li+ijcr. f) Sc calcu~c. e de Iagare · Asttel.Hpi~-(: -::..~ "I.~q.6~.j IlU exclude ~i alto variante de calenl. Mcnta]ul tului sc Iace. prm rl"'l~ ~i ra prrn 12.65 stnt prcxentate cftcvu virfur-i.re]Qr pentru \'~rfUIL Din pcnct de vcderc constructtv. ~" 7i'lct 1do::lugilrclor I llh'.!50l..(ru tablonri de CClllw. slcfnitf scu 0 or-pul cilindric.tiS...Z_ ['\1~ul in form!!. d). unde se tnlocuicstc 1'.·~il·'~l uvtnd I . .'I'il'~l clc-!'.s~ cnlculeaza eroarea yet! figl.tf. (".:.a2 In care sc g:ise~tc J.:. ~'111.>ge joeul axial a.conform dntelor cxperunentalc (tab.li\:~ fcartc mi(_~.'::C t-lll1~ "1'1I. prin d~.. 1I11~llliilto de tnregistrare de 1. d).I. '1.hndllC l Penbu bg~rd" oriaoutale sc foloseste relatia {"'. insorubate (fig-. c).'7). 4. din li.o tie bil. --i..1. R1 nnci constrnctia unui l<Igar vertical pentrn acul 1. raze mai mari.IP. 11llllo. ~vind.'. Cuzinetul dnblu este 0 terminatic 1n forma piatra d. d. 'Ui1.62.unnlndcar~'{~.)S~"'~ 'iJlI ~dil1c.127)_ La l:lg~!"cle orlzontale se calculeaaa momentul de pucct sc dctcrmina unglnul Q frccare cu relatia (4.:'1 .~ise ralculeaza t'l~ .' .ti.>i alcgerca lui h sc poate dcrermlna valoare» 1n rr.]1.140). 4. Montajul in corpul lagrl11dlli hl' Imfl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful