P. 1
Mecatronica

Mecatronica

|Views: 29|Likes:
Published by Liviu Radu Popescu

More info:

Published by: Liviu Radu Popescu on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

_

pi

).~_ ,~llCu;;lu
.1S'_

~lic91I!jI'" ~ll(Oi<l.,I~ ~jmr'l.,. de .• • •. 1"tt.:.dcr"-O_I'M,iu,,~ .. ... flc"illn"_[~,

4.1.~. "1i<oilW,, d'rnidal~ ~licoid"Je

1..gl,~I~ 1111n plllllllt •.TII.,. 4.1.:1,.1. 4, 1.2.~. Ge~~.r.lllllll_ Noji".~l e.t.z.r.r. ~.I,Z,2_~., 4.1.2..2_"'_

c

••

,....

4, ..J ••

.\rclI.riL" J.'.I.1.

C}"!iik .... ,, <.1", f'~""rc •. ,.

'\rc"ril~
ar:"ri

J,"
J.j.1. r'" .I.fj. J.6.1. J.~_2_ i\ra~riLe

l.~. Ar<;",i]~

prilfLn" fell"~lllJl~l~ l)clio,ijie ..••• ,

l:i"lem~lJ.,dc bim&""jke (:~nc.amlili C~lc,,[~1 ;1.6.~.1.

J:no;:,-.;w

lI!II;m~ de "l""""~re. •. ..

0(_1.2,2.:l.1'rfll:a.eaLil.lirr.icJ. l'.l·Il(:;,-"", !ldd~ I!i/ll~talko. "'_I,Z.2 ..~. l"r~"".CB M,,","ofll ••. de "".Iogcbrc

M~",'il": Th!tc;,L\i";"",, J~

s::-.,g.,iil •
ap.;l.~u..

J,ti,2.~. Forin ,:[,7. ~Iombra"~l,,, ).1, I. G~ner;l.lil:tli, 3,1,2. ),I~"'l.>ranl!.le J.7.1. J.i.l.J.

+tt

4. Ll.}.

t..... ~nh" i

mlc¥>ra,~3. I.~d,-i.i ~i I'd;'~~r<:a ·~~L1rii .. C~ra(.tmi,ar~_ CRJcul~i ..ri~~ . l 1>I.1~'-;~lc _ .••• !edial~ ""llile,. f"lllrilur ~ l"gll.Il!<lo-r ci!in,

1.1.~.4. L~~lIr!lh ci1illLl(ite

J.6.2.3. {;i,ku.l", I~ [O~;""tn;"'" ~t;..~ilic-t.r~ pL;",~ D~al"'--;a11l -eerauee nomela!l.:;c .••. (!1!!~ibi!cJ •. ~.I.:.j.

e.r.z.e.i.
~_1.2.1.J.

~. L.Z,iL

Ca.lc~1111 la(::lrdOI oo.~<tr"c\i·, lal!b-e!o. rtlu """~

~.lJind:icc .. all'

laJ[Jirclo.t· dli:lil,-lc"

01..1.2,-1.-1_ l'ortt,,,lc .j.I.Z.~_,_ p,.e~lti",

1. C1s5;;i~i~. Jol~onbn.Mle

,1.?_~_2. M~tl\hr"L1~IG "C1.1 ..1. Mcru.bf"'I~I~

J.7.'I. }
l.S.I. J.&.2. J.~.j..

.,mc~
QUdul,;,.l ..

4, 1.2.1.~. La~"rclo Ll,JI;~",,1e ((i~k., ~.1.2 ..1_~_ ",,:.role

lI.I"mbm~ele }.7_~.\,

4_1.z..~. 1. C~n<:1"a1il:.~i eentce Umple O"dllwt"' __ 1/5 0(,1.2.$.J, C-'1h~jeJ.~

G;;~~rilliC~\i.• ~IML{l..:il.r~ m"mlmo.ceh}r ••• ,,~JlIlill-O arupm . , ••.•••.... lllbll"iloT (I!ldu\;l'~ c"l.;nlului

~.i.~.<:.CalCIJIu.!

_l.8.1'\J""J'itl:Il~.;Iu]a;t",[.'lfll.il.no:l.c)

c.. ... cteri~
1'c~ri.l Illll~~"f.o-

.. re. G<'m...-alilll.li Il1bu<iID' Lucilcdhii

@

~l cllk"[,,L

""crntrice Il"d~bt~ .

'" '"
\'>2 ;~~ [~1 19')

~.1.2.'_~. n~I>I.-,j"l
• 4.1.2_~ .. I.a~;i.n:l~ "'4.1.2.7, 'L.agn,de 4,12.7.1. 4.1.2-.7.2, 4.1.2.1.J, ~.J,2.'_~, 'I, 1,2:i_~. p~nlTll Calc."lul Cal(rulll C",l"ul~l

lilgjh~JlIT c<>n1ce •. CU ~Ilpr:il~e ruerico ..

virtu,:. ...
• pent-r<L "'<inri ·'<:rrIC&M •••• ••. l~1 '~;_[!UJi 29! ~9i l,,~b-e'i"

C"T-'l.thd"'XD

-.l.S'.

~:e~~i~l:~L~;:~~;:,'iI.or

~.~.I, C~J';!l.I:l~,i",ue_ C~ccralLliiti 3.~.2. l.~.1. C~]i:tJl~l ;g!S~~i' lublll !"tml~i '}.9.J. FO~ld~ dill

l~,~I-or Jl~~tru ,,;~.r\lri ~.iw"t'\k trodi ((J.U~-'Itt de jce . penrru R,.h~:",~ ee ~;lkul.. cO:L.tn,cli·~e

Bow-tlcp. .••. ID(\IlllmetriC.... ''''''m'mletric~ ale"l...!

~,1.2.i.~. R"'X>~un~Ari l'mtJJe",~

B~tJ.f(_lo",.

206

EJ~ 1~~,~lQI pf:nITU

J.9c,',
3.10. .UIl. 1.

!I~;c,~~. ~.i:";nd~al~uh,l
din c:au<;.i(,(•. Prop'i.o:llili calc"I
1fIijt,j,wO'T

(;u_1~u]ll.Il3. re"L.tCl,Ill",

!I'~rilo!'

i"i.;oJe.~Iiwidala

Z08

au

4, I..).. l-"-~~Tck ~.I.j..1.

ell

IL''''''1lJ"¢

il.rcllrlJe-

G."lI',,~h:.ri~are. r.ng'Lr~k G'ill;~<liu"'nke h\clN
(.j

;tl)) JOli . Ii,,,,,,~~tk~. .•. .j17 :lLS ;:;11 .. 331 3.il . h}r:tt!.l~o.lirJ r"]Jl".~~I' JJ~ )1(1 dil; rI,hnCllt gir<l"CD"i~ )I~

""

~Oj.

L. c:.o.,,~c!~rilar-;,. <4 ,io-idaN<I ~I ,,,bod! C.. leul"i ~.I.t.:I_'I. ~,I, t.az. 1.!,[,3.'!. i_l.I.Z.j. 1. I, I,-t. Mbol'," ~_I,1.i.1. 1.1.1.1.2.

•. t .. ....,,"'lieu /i-..4 •.

~.1.3,2. 1_-D.!l1l.re1~ t. L,],:I. 1.I.J,~. l._ul:,ifimtia 4,1.).1.Z, ~.1.3.~ __J.. 21oi'1.1.3,.'i.

,. 1I;L~, E:I~nl~~m

•• ,1.. -r-olat·i~ .

P.J."' .... j,'~pe,,~t'lI
".\,

f'!II"'. L L

EIMialll-cre

;>WIlru IIt,W(J.""'" rnilC-lidl d.up~i.: CIa.HLt<"lJ"e o!iiklr

~.1.1.~_ L, C~"'~leri~.ora

ostue
~.l_

f-"'-~5x<:I~ hidm"wtic.....

~.I,I, I. UO'Ii'Lill.:.

I..-u.g~rcle

S"N;;t"lio",...

1.2.

"o~iuni pthind. prirl

si.;;t~",el~ de "ng~.~...

~.l.l.J.

C~lenl~l ."boTj\.;;.r

dre[1i, Ia;

."

220

+.
'l(~-1.1.

L,J,ii, l.ab~.d~

!i~te,il<lI'e... r051<'>1!ollf<!- •• l'riviml ~in~malk",~;

A"b,,::aleulul ArLe~a-.I':"lul \'~i!i~I"".1. V""i1ica<~ tl~xibili . • Ca"lC:!I':,iuf6.

1.On;.\"""

.
etlll\,!ibil~ • 21\

l~g:U-ele "'.1.1.1. 1.1.1.2.

P'" b,a:m tl)nsillnilc,· la. lu""_~io .:-.-ld&.\., ta. riA<tlilale. . Conruuet:i<Ilw;lblJJ... •

Co_l·"~ttJ:i~:J.r"_". Clils.iik'Lre Ek!ulenm i.I. ...2.2, ~.1.'.'.3,

".I.1.J,).Y.,.-ificare.;,la.ob~:L.

....

:lz~ zzs

•. L.'1.:/, I. C~lleml<tiC;L nlln'~utilor ,\fom<,.nlu] ll"'I" ,lin til de f,-~",-","o 'Jin r"l~lt"'ll.. fi ~(c~llli .. ce~erifug.~ rulrnll.,,~i, .•• ruul'~"li

z.u

1.1.'.J.

T~nl;u~ilo

CM:o.Lui ",rbo.rilu~

'I, 1.'1.4. J~curlla

valonle dcvcnind mai marl en cresterea varh~tjcl sarcinii) : k~ - coeficlcnt ce tine s~ama de sensu! de rotatie. fiind cgol cu 1 la rotatia in sens invcrs tnH1~urani ultimului strat si cuprins fntre 1,4 ... 1,8 Ja rota tie in ambele sensuri (creste cu ,diametrul arborelui}: k3 - coeficient ce depinde de tipul tubului .~jde modul de fixare a acestuia (cuprins tntre 0,8 ~i 1,4, valorile mid fiind valabile pentru tubul rigid, iar cele mari pentru intervale de fixare mai mari); 1) - randamentul transmisiei care" s-a determinat pentru turatia de 3000 rotJmin, temperatura mediului de (20 ... 30j<'C, raza de curbura minima indicate pentru arbore in timpul exploatarii, iar ungerea fiind efectuata cu lubrifiantul indicat pentru transmisia respectiva : valorile randamentului scad eu numarul tndoirilor arborelui si cu micsorarea razelor lui de curbura. Pe Ibaza momentului de calcul ,M!e, tintnd seama de raza de ccrbura P sub care Iucreaza arborele, deci de pozijia punctelor undc stnt amplasate elcmcntul motor si eel condus, si pc baza turatiei de regim Jl a motorului, fie alcge tipul transmisiei, astfel ea

4.1.2. LAGARELE PRIN ALUNICA"e 1,1.2.1. GENERALIIA.T!, CLASIFI.cAR~,

Una dintre problemele constructive importante ale mecanicii 'fine 0 repreainta sprijinirea partllor mobile-ale apa~atelor. Elementele co~structive, care au rolul sa asigure mlscarea relattvatritredoua piese, sustintnd sistemele mobile, se numesc, dupa cae. Iagare saul'ghidaje de translatie. ' , In miscarea de rotatier elementelede sprijin sau rezemare sint Iagarele' in care osiile si arborii se sprijina prin'intermediulfusurilor ~i pivotilor', Rezulta, deci, di fusurile si pivotii stnt parti.componente 'ale osiilor ~i arborilorv'fiiad construite 'dintr-o singura 'bucata cu ace~tia' reprtd:ntind_poJ1:iunile pe care. osiile si arborii se reazem~, in -lagare. Ca o-consecinta 'a' rolilluil fuhctional, fusurile si Iagarele se studiaza de regula tmpreuna ';,in plus.' dimensiunile

ri

f~~~~~al:a~l:

:t~e~;l~;~e1~:~~~terit~lstr~5tlv~~~,inflllen~~rlalt-~,' ',3etiprdc, este

unde: J.1i", este mornentul pe care-l poate transmite arborelc : .', turatia maxima pentru transmisia data. .. Razade curbura minima admisibila se poate determina cu ajutorul rela1'01 p, ~ (15 ... 30.) D. ~le'gerea c?mponentelor .arborelui Incepe ell tubul de protcctie. Forma acesttna se stabileste concomiteut eu arborele, deoarece paramctr ii cinematiel si functionali ai sai stnt conditionati de acesta. Trebuie in vederc eft rapcrtul dintre diametrul interior al tubului de protectie diarnetrul arbcrelui

'1:il raport cu nallJr,a freciirii din: Iagare, acestea so. sub'divizeaz~' in lagd-rd prill, alwnecare (ftecare de alunecare) ~1"ldgay'J pi-in rul~re sau cu. r'lumen;l (frecare de rostogolire). 1 I , 1_J., '1)< ! Tintndu-se seama de directia sarcinii principale f<ita de axa de: rota~le.

'» ,sa

fie!!i::;= 1,2, .. 1,3, pentru

0

asarnblare

corcspunzatoarc a

La definitivarea diametrelor srrmelor din care sc tine scama de indicele de infasurare spirelor

celbr den a parti co~~onente.

.:».
D" undc, d., estc diametrul sfrmei pc stratul i; D", - diametrul mediu al stratului i, Trebuie. de asemenea, sa se tina seama de alungirea relative 8,;. Dad. so neglijeazh unghiul de infasurarc a spirelor. <:i se poate determina cu relatia:

a

~!!~~;eti~~ a c~~~~~~~ c~~p~~~~:~ac!r~~~~rn~ap~~~~~c~~~; axei fusului, care, in acest caz , se numeste jus axial [Sau Pivot. IDcoal·(;!ctl\ In executia practica, rareori exista 0 directie-unica a sarcinii, este necesur !In 61i1 asigure posibilitateaipreluarii attt .a fortelcr radiale, <Cit si.a celor axiale. 1 Sprijinirea se poate executa la capetele arborelui unilateral sau bilateral, prin fusuri frontale sau Pe cor_pul arborelui; prin fusuri il.}terrnediare. Ghidajele de, transla~ie, sprijin~, glislerele, clemente ce sustin par~ile mobile aflate in miscare de trans1atie.,tlrrap6~~\cu p.atura frecarii ~ighid~jc1e de tran~latie pot fi prin alunecare saiiprin rostogollre (c~ b¥'J'~au Cill rol~). DIU categoria elementelor de rezemare pentru ~i~ar~a, Ide' rotatie mal fac parte si Iagarele cu elemente elastica, cu mercer. _~agnetice san electro-statice, aplicatc excluslv tn constructiile mecanicii fine. In ultimul au tnceput sa fie "utiliz<l;te Xi sprijinirile pe, ban~a., ' ; .: \ PrincipaWe conditfi pe clare trebuie sa Ie indeplineasca elementele do rezemarc, utilizate in meeanica fina, slnt : frecare ~it ma i mica : asigururen unei preciaii maximo pentru deplasarea elementului mobil; 'functlonare sigura pentru un joc cit mai mic ~i pentru un domeniu cit mai mare de varia tie a temperaturii : capacitate buna de preluare a: sarcinilor.vsi de functionare ~n, regimurlle vibratorii sau cu soc : uzura minima si posibilitatea compensartl ei; executie usoara. montaj ~i demontaj rapid: constructie simpla -?i ieftin!\. Cerintele majore stnt desigur. in ultima instanta , micsorarea fredi.rii si a uzurii ; deoi fenomenul fiaic caracteristic, legat de functionarea Iagarelcr si ghidajelor, il constituie frecarea ~i Iegat de aceasta uzur a.

/~~i~::;~'

I£~e~~

titrtP

unde : I"",e cste lungimea cercului exterior al stratului: 1m Iungirnea culu i mediu al stratului. De la caz la caz ex~sUi pre,scriptii pentru c{ ~i E:j. Stratul exterior, care c::;te eel mai important ill ceea co. prive~te transmitcl-ea lUi~dirii, v<l:avea. dcsigur cel mai mare indite de f\JH'i~urare.
-c

4.1.2.2. NOTIUNI

PRIVIND FENOMENELE DE FRECARE

4.1.2.2. L Defini!ie. De~i, in general, fenomenele de frecare nu se difcrentiaza pe~tru, diferitele domen:! ale tehnicii, totu~i pot prezenta, de la caz la caz, anUlpitc particularitflti izvorite din conditii geometrice, dimensionale ~i de precizie functiona15. 23~

234

valorilc devenind mai mati

~~JJ~~~a~ri~l~\l~~I~~n;~td~i ~~~l, sur! (creste Cl.I diametrul arborclu i) : k3 - coencleat ce ,(1epindc d~ tipul tubului ~l de modul de fixarc a acesmia [cuprins tntre O,S .~l 1,4, valorile mici fiind valabile pentru tubul rigid, iar cele mari p€ntru intervale de fixare mai marl): Yj - randamentul rransmisiei care. s-a dctcrminat penrru turatia de 3000 rot/mill, temperatura medinhii de (20 ... 30tC. raza de CUTbuT3 minima illdiea,ta pentru ,nrborc in tunpul exploatarii. iar ungerea Hind efecll.l.ltti en lubrifiantul indicat pentrn transmisia respectiva : valcr-ile randameniului scad cu l1um.arul Indoirilor arborelui *i cu micsorarea razelor lui de curbura. Pe baza monientului de calcul .ilf1e, tintnd seama de raza de curbura p sub tnrc lucreaza arborele. dec! de pozitta punctelor uncle sinf amplasate elcmentul motor si eel ~ondus:, si pe baza turajiei de regitn a motorultu, 11(1lcge tipnl transmisici, astfel ca u
ii·

rC~lt;U~ ~~~ j~{:Ztt:i~~a~;~~l~n:·~~~ i :~1\.~ ~~

ell

cresterea

varia1ici

sarcinii) :

k2 -

coeficicnt

1.1.2. LACiARELEPRIN .\.VNIiC
.01.1.1.1. GENEMl.l1)\TI,

.. ",E

CLA.SlfICAREI

Una dintre problemelc constructive lrnportante a:~e mecanicii fine 0 rcprezinta sprijinlrea partilor mobile ale aparatelor , Elemcntele constructive, care au rolul sa aslgcre miscarca relattva lntre dona picse, sustiuind sistemele mobile, se numesc, dupa caa. lag-are san ghidhje de translatie. .

unde : Jim este momentul pe care-I pccte tr ansmitc arbcrele : I".,.,,-~ - turatia maxima pentru trnnsrnisia (lata. RELzade curburf minima admisibila se poate determine ell ajutcrul relutiel p, - ([5 ... 30) D t~egerea componentclor arborelui .tncepe en tubul de protecjte. Forrnn acestuia _~e$tabnq~e concomltent ell arborele, deoarccc p~r;)mC:tTii cinemat ieli ~i tunctiouali ai sai stnt conditionati de acesta. Trcbule avut in vedere ell mpcrtul dintre diametml interior al uibulul de protectie d~ ]i diamerrul Ii.J·borcluj r.D .sii. fie!!!:_ = 1,2 ... l,~;, peutru 0 asamblare corespunaatonre a D odor dcua p;5rti componcntc. La dcf'initivarea diametrelor strmelor din care se contecticnrazd :J.rborii .:;0 tine scamu de indicele de iDHL~umrea spirclor C". rlat. ric Taportlil:

ill deci. ca Jusurile ~i ptvotii sint parti.ccmponente ale oslllor ~l arborilor, fiind ccnstruite dintr-o singura bucata ell acestia !?i rcpreaenttnd portiunlle pe care osiile ~i arbor-ii se reazcma in Jagare. Ca o 'consecurta a rotului-funcjional, fusurilc :;.i lagarele sc scudiaza de regula tmpreuna : in plus.tdlmebslunile principale ale ucestor clemente ccnstructlve, intjuenttntlu-se-treciproc. este indicae su fie stabilite concomitent. ,.. "ln raport cu natura f:red.rii din Iagtire. acestca se subdivieeaza in lagdr~ pffn ahl11-et;are (frecare de alunecare) si' ldgt1rt prin ndere sau cu roi1HtlJtjt (Irecarc de rostogolire). " I Tinindu-se scama de directia sarcinii principale fa~a de axa de- rot.a.Ue,
I' I',!

car!~~r~~r:;b~:~ir~t:~~iji~l~;~~;~~c~!:a;~!i;t:l~;il~~?~ei~:t~t!t. ~~:dr!~:

.!~~t::t~~;L~i~a~~~l~~li\~l~ru~~~~t;~~~~t ti~~t.~~~ tncepct sa fie utilizatc si sprijinirile p;; banda. .'
I.
I

axei fusului, care, 'in acest Cat, se numeste im: axial sa'Upivot. JD~oal'OC(l\tn execupia practfca, rarcori exists 0 direcpe -unica a sarcinii, este n(:(;c$a.~·1\ :iO 8 asigure pcsibilitatea preluarii erte a Iortelor radiale, ctt ~i a celor axiale, Sprijinirca se poate executa Ia capetele arborelui unilateral eau bilateral, prin fusuri trontale sau pe corpu~ _&I'borel~i\V.in, fusuri intermediare. Chidajele de translatle sprijina g1i~~erck~ clemente ce sustin J?!iTlile mobile aflate in mi~caT? de translatie. !~ raport'cu natura ire~~ii ~igludajcle de translajie pet fi prill alunecare sau prlri rostogollre (cu bile sau cu rOle). Din catcgoria elementetor de rczemare pentru miscurea de rotajic mal

~a.f~ti!eacru~~i~~ ;'~~i;:;:;~' c~:p~:~::,ac~;~·~ap;i~cf;~~d~~~

,Jhe~ii:

undo, tnlui
50

Trebnie, de asemenca. s:i sc tina searaa de aluugirea relativa ~. Dad, ncglijea~;j ungbiul de tnfasurare a spirelor, E:t se POHt<:',determine eu relatia ~

a'i eete diametrul sirmci pc stratnl i; t.

D!; -

diametrul

mediu al stra-

€1---------;;:;---------;;zD,~
unde: l:ului

_'~~I-lm _ r.(l\rt!!lJ-r.Dn -I~---

_

D~t+d,,'

d

j,

Principalcle condltif pe care trebu ie sa Ie indeplineasca elementele do rezcmare, utillzate in mecanica fina, ::;int: frecare cit rnui m.ic~; aslgurarea unci precizii mexime pcntru deplasarea elemenhilni mobil; functlonare sigu.nJ.pcntru un joe ctt mai mlc ~i pentru un dcmesnu cit mai mare de vudllli-.: a tempcraturii : capacitate bunJ. de prelnarc a. sarcinilcr ~ide Juncnonare In regimudle v-ibratorii sau cu sec: minima _~i posibnitatea com~cn$atil ei: cxecutie uscara, montaj '}i dcmontaj rapid; ccnstructie slmpl:'i ~i leitiu~, Ceri:~*':le majore sint .de!)igl,lr. in ultima instanta. micsorarea trec-l'i.rii ~-j a uzurii; doei ienomemd fide c::a.l:acteristk" legat de fUllctionartil. Iagarclot ~ ghidHjelO:rT U canstitui~ frt:carea ~i Ie-gut de il,:caSta u,;'ur3..
Ui:-UIa

dOt>il;:'(lr ma.lm,are;.
234

l.~t_c~tc lungimeB: cereu]ui exterior al stratului; t", ~ lungimea CCrr rnCdll1 al stratulUi. Dc 1a cal. 1" Cal, exist a prcsc6p~ii PClltru C ~i £,. Stratul exterior, care C:{lc;eel mai ~port<lnt in ceea C~ pr~vc~tG t.rELnsmiccrc:lm~~drii, va avea. 1;6:1 indice de fJl.f~?ura.rc.
j

.Ij.1.:2 __ NOTlUNI 2_

PRIVIND

FENOMENEL.E

OE. FP.!;_CARE

1.1.2.2.1. Definijie. De!}i.lll general, fenomenelc de frecate nu se difcrentL<LZa pentm diferitele domcraH al;;! tehnidi, t[)tu~i pot prezenia, de la ca~ la I;a,Z, anumitc .PJl'ticularitati din condL")ii geotn<:!trice, dimensionah
~i de prBeizic fl.l nc~jonaH'1.

i:.o:vOI'1lc

ptie de 1<. -I. Exccptiile de Ia aceste legi slnt-cu totnl nelasemnate ¢ detectebile Ia scara microscopica (apar $i Ia repaus uncle deplasarrtnngentiale Ioartc mici. adsorbtici lllok'CIlLare. 5n cncare ait ~q. . de topografla supratetelcr de Irccare.··diadsorbtiei "au. de frecure F .1uI~cp.!di{erefl~e de poten{ial clp.ua conseclnta a contactului supcrfi. (di~man~uL safi~-ll1. dt 'j-i alrc illfiwmte.depa.FrecaTea CstI'! 0 consecinta a TUp<. contact.le rnecankc ~i muiccculaJ'e. cxcQ..2.ian nastere fenomcne nuxlltare..~i cele fcartu mot cum stnt ~l1lele matcrialc plastice (politetrafluorctilcna san .1. aria l:':upraft'tei de contact aparente A.i\ P r.·o.lat ca. frtneaaa [frccarea cinctica) snu tmpicdica {frecure staeica. unor punti de suJurfl. de asU.r:. cornercialn. }-=IJ.1.mtre dpJ.iar frecarca este lcgara de energia !lC(~csari deprl~irii microasperitajilor su praQ' :.1: 1}&0!~. In grade.-ariu sll:~)l'afetelelective A~1~ A(A'f'~ lO'-~ A).ngen~iale ~i Iorja de frocare .i de scm.eteior hi conta.d'l.)3. putut it incA Iamurit pe deplin.ori. t Ca ICf.rid' .~tric 1:1.14) ."'7'T~~P ~-~1t~ I" l'ig.fJ.!. ca IITI reeultat al tnvingern interncjlunii atomo-mclecularc.i"t" deoarece legtle care determlna ace stc fcncrncne stnt in general iasufidoni' cunoscute. Astfer. 11.. ~o~ltactul pe .. worl~i ~'~C. intre dirccti a de miscare :}i dircctia Iortei de frecerc}.. rublnul :}_a. 38. Deftnita potrivit unor nor~e internationalc actuu.njvel111 celor doua snprafete.Coulomb . l1n~1'iprin A s-a notat aria supraf~~el gecmctriceaparente.urn se stic.2. {.S~]j~Il!lJ.:::UlP: este de: multe ori t:lllll Jn rnecanica Iina. (". '~ Dlntre acestea !!.'J. de n rr~~." I :5il"rdnrt. Ienomenele fred'irii ~i a!c uzurii stnt rnai grcu de aprec. ' 04. .eca·l:ici'i.rji relative a cclcr dtll. (4.ct (fig. utiJ.-FL.cl 237 230 . 1...In mecanicn fina.1. de repaus) miscaree relative [de alu nceare xau de rostogolirc) 3.ayt': se I"Up Ia deplasaren . « Q fOjc)o(. Au fest elaborate. tgc?="N' F '. depinde de materiatul suprnfetel. (U2) rda~ii care deflncsc coclicientul de frecare .).:ifll d..15 _ SclLt!!lEl rogii lul )on~ . prima lege.IJJ~~QI ~icanlitative ale fred'irii tI:I. c'!nd fOI~dc de fr~car~ pot devwi chiar illdcp(mdente de deci de 'N. Precaree usceta de afunecare.f.l5.:rformalJtdor..i curate.31'e arata di forta de' frecare F cste proporfionala cu forta normala N (fig. Daca tc~ria nr fi perfecta. care conduc la Incgalitati lntre forjele aplicate t3.[11.vcare considcrf frecarea ca 0 reztsteuta Il~ rnaintare datorifA asperltaplor suprafetelor in. legllc similirndinii au D lUlliti de aplica.rtf':.l~e~ Iegtlor simiiitudinii va fi de~~ur . .U.til!'! ca elcmcutc rigine care se rup .le.dar in sens opus mi~dl.zi iall ·llL considCT3re atit ·sfcdr. H. • La lcgi cuntitative se pot cuunta : .3» uudc: l' - o constunts : P == 0.. 1. prezentind ahu. dona corpuri".75 . ar trebu i ca forta.tc:~ . (fig. De inl'ere5 pradic siJlt leg-iie (aJitoati"e I"J{C.u~ este indcpcndcnta. [n ce pnvt!1tt: Irecarea.omeniual tehnicii..cn~a care . iar cxttapolarea obsejvatiilorcgenernle privind acestc tenomene pentru dirncnsiunilo mid. s.rB V {fapt care. _ .c. la lIivellli·supnf. ~.superflcial ~). al db:. cea mat veche.. contrar rczultantei fO[~BIQrangential€: aplicate : II.'illpr. tcorii care all Inccrcat.i ralitative se pot emmta: a) daca supcafctelc in c?ntact aint :In repaus.~i in constructra de aparatc st apinirea Icgtlcr frecarii este una din cailc fundamentale pcntru imbunatatirea lx.~i sub.or rol.i pl"Opol"tiona1~ ~l' supr.2. b) Forte de frecarc cstc independents de.'-<'1. C1ca parti" care.lativa.15).li1b~tatc dcstul <i? la'I\ga.Yntde retinut urmatoarclc: Teoria m. ca~n'.rc. '_ " '.tui foarte mici .L miscarii relative a CelOTdona corpun freoarca poate fi de ahanccure sau de rostogclire.). - &1.atc do'. 'l'c.. -1. ridicarea precizdei ji madrca Iiabilitatii.r~ " r.subHd~nulnl't"Clil.CD.r.l~ corpun. "free-area cstc reaist.cI.="N..itl'ltilm.. se poate scric . llld I Ilt!ta timp cit nu poate fi definita riguros to~ogra1ia acestor s. specifice mecanicii fine.l a) Lcgea lui Amontcns-Coulomb.sa explice ccmplexitatea fenomenelcr care intervin ~i divergenta rC1-i. 1 ..p03unumite suprafete riatc san J a cristale pot aparca dilcrcnje. corpun.ede dectl·{Jstatice. .tc nde-de . Abaieri de la a dOU3 lege apar irl c. ncccsara pentru a-I mentine in mlscarc til . lntr-o forma mai gcncrald.ate ahmec. teoria mecanica nu a mai consider-at a~perita.forma: (~<'.B) . cum ar Ii difuzi~ particulclor ·.ic' care cstc lcgata~ 'in principal. se dcfotmeaza elastic sac cjasto-plastic .I" Fig. ~i unghiul de Irecare e..ul suprafe~elor de COlltad foa. ~1~viteaa de C1. pnma Iege-fac matcrialele foartc.-'111\0. :.:UU" <I" "r''''''~R~''''' [. Ca.ltatclOl· cantitative obtilJllte. ~enOlll(:~ele frecarll apar.U ap<U'itia u_nui gradient de t~mperatur!!..s{t scada continmi cu netezirea I_"Ugm. 'Ulterior'..d'I~''''~~~111! sint pietrele pl'eiioa~e. (hia[ 3. .viteza 'Ii).~ rncl'gind mai . (i. .tta cu prccautie si ~tre iL~umiti2 Jilmt. nu a..a.1 c) F()'(~a frec.lL'c.dat~l de contJ. Prlmele doua lcgi an 0 va... Ou¢ '. .. fQr~a de Irecare este ega)! b) forta de frecare actionoaaa futotdeauna peo aceeasi dlrE~c~i~. ceea cc n~ cste ndevarat. c::on~1ITI. cum ar (i c.<':.nic. Sc stie eli.i' l.s~ prcduc sc~iil:!l~an ale prcprieratilor HloicO-lhecamce si de structurf ale stratului ..hil lI.tWa.. care considera frecal-ea. ur impllca cgalitatea dintre Iorta ncccsara pentm a pU~le corpul !nJI11I~c(lr6 ~i fortil. Dupa 113tUT. Tcoril}L. nu conduce intotdeauna 1:1 reaultate vatablle..l..uJ7ll'<l:f(.teo~L"i mol~cllla.u. teflonul).

l.pr-irnele dOll~ k~i ~lllt Jonrte rare.PL1ndul C carui~ U core>ipunde valoarcn tninind '" (cl2ficir2ntlllui de f(ecare~ este \Hl pnnc-t cntlc care pre<:edc frecare:t fiuida. 1O~ale vlteeei. al lag&relor hidrodi.ho:ma !re~!irii fh.~1 'fll~"I":'i~i ~..[IJura de rnolibden). wnJ.tn).{. pentru vitezele imilnite practic in mod trccvent.. modificiirilc Iortei de Irecare fund nnmai de citeva procente la c.0 J ••• 0. molcculere. 4. A!rt. preclll~! ~i ("s:I'TI ai acE::stora. .mgere la.e intind dincolo do straful adsorblt sau chenusorbit (fiS". se considcra ce ea Sf: ?-at()~ n·~to ]~roprictRti]Qr particularc ale straturilcr.cfilli ca 0 stare de Jubriiiere in care '[recaren duure cele do-.i.17 _ So. stnt reenc reduse.2. In uceasta situatic Iubrif'iantul reduce. l ~~r~~af~c:r~ ~kra~~t~'r~t~.2. Acest rcgim de ung-ere este legat strtna de multe npllcatii dine mecanica fiIDi. care.torte.2). . pJecind din pUlletul A (Irecare usca.:. diagrameie d~ mai sus sc repreLlnti1 sub formi de familli de tT.. S~ poate vorbi de 0 Irecare mixla la Iimita.l)rll'f' abaterlle de 1:. Acesrea au Jest stabilite experimental. de poruirc-coprirc. li:n1ta. ·U. df.)sigm-a dm<ll)ilitate~.de tcgllJ:i hnpiedica contnctul direct 03..l:~i stratnl de lubrifiant are 0 grosime corespunzaroare ungerti Iluide..J. zona AB cor~sPlJllde fredl_rii mixte 13 Hmita. sau a ma x mutter stratur i sub'[iri.. FI>.1elor doua. lntre cele dona straturl solido..!.lupa nllll ~ ( Iltie lubnfianfl en bun.~ de exemplu. star~il de nngere ~i lllle?i ~~ presiunea si viteza relative.lt~ fi observata pe diagrama de variatie a roeficientului d~ ftecn!': (cmba lili Strihcck). ca permite micsorarca uzurii de mii de or.['1. Fortele de frecare dm stratal de Inbrifiant stnt datorate viscozitatii acestina ~i se determina pe baza Icgii lui Newton releritoare Ia c\!rgerea fluidelor. La limita este destul de greu de realizat..te anteriOl· pQ.~1 238 . Astfel. J::~ish'i [n prezent 0 serie de lllcercari de a dcrernuna r-oeficicirtul de fre~<lre I1c cale tcoretke.C + t' -")F. lau~ic.m~nQm()icetl1~re de lnbrtfiant ndsOl'iJl!t': pe suprafeje.i~.51::g.d~.::itconccmitent cu frecaree Jluida a_pare ::. Iuate In consldcrare srnt numai materlalcle ~i ungerea suprafetelor. care :. snprafc]c. 4. pelltru un Iag~r radiul de alunecare (fig. chiar in acest regim incomplet. studiile tecrerice.1 ccle expcrimentalc au aratat Illsa col valoarea ceefkientului de frecare depinde de: marerialul suprafctelor. ~i~~~r~na:~r~~ (fig.. ~i altnl cineric ~. fiuidrt. Diu forte de frecare.1tel~ dectt viscozitatee. Precarea la Hmlta. 0 parte eSLI2 necesara pentru mvusgecea rezistentel rezultate din ccntactul direct dintre cele doua suprafcte. ~enhu snprafetc In l:"l:Ii'Ciln::.o.'tta~i ( cli!~'gorie sc pot conslderJ d fa\: part~ ~I lubl"jfJan~ii so1izi (grafilul {it bi~1. cit . FI . l"cClll'tll. el se rupe ill uncle zone datorita rugozita}ii supralejelor.2A. independent de sarcina st de suprafata de contact. prclucrarca necetcra. In re prlvestc pr0 cca . ungerca fluida nu poare fi abordata (ca..3. ' Frecarea pur. Delimitarea zonelor diferiielor forme de ircdri mention. ·V<Lrl<J. unde. c In ceea ce privcste natura Irecarii la Iimita. f fluid~ .] se poate d. (M~) uade: este cceticient subunitar (lit < 0.lJ. Ccuditiile de existents a fredi~ii Huide impun ca asperit~~ilesuprafetelor sa fie complet separate prin lubntlant. Nu cste insa 0 concordanta deplina tntre valorile stabilite tecrenc ~i t. rnecanismele de ceasoroic].' De U irnportanta deosebita p"ntm calcuful de prorcctare sdnt desigur valcrile coeficieumhn de Irecare.016. Acesti coeficieuti au sine oonstanti mer ei: primul deplnatud de tm1P\11 cit supr afctele au stat in contact. astfel incit . '1. E~ esre caracterizatn piin interpunerea UTI'li. Impcrtanta deosebita a ungerii 1<1Iimtta. de Irccare uscattl. d_e~icoeficicntul de Irecare este rodns de numai ctteva crt. datorita vitezclor redusc.16). determinate experimental..f'iJle coeficientilor de Irecare.tn~~ ~:~:~l~ ~h~~rnL: !:r:u!t~~= ptlng acest srrat (fig. rouctii Iogaritmice de viteza. Legat de frecarea Iluida cxista ~i 0 frecarc denumita mixta..rbe. astfel i:m. CD frecariL ffiixtc fluide.i.rc~tcl·iale timpclui de contact respcctiv ia cresterea de ordirrnl 10 . i-an Icst consacrute numeroase studii peurru dcterrninarca rnodalittitilor de Coeficientul de frecare.F. Din al.. E. care. ~ .. decarece stratul ~~:t:f~:~: fuft{~~:~ed::j~\e~'~~~~~~~..17). 1. depinde de rezlstenta Ia Icrfecare a Iluidului dimre fc~c ~i cste cuprms tntre 0.16).. ~..srratul de Iubntiant._ iar ZOna DE frecurii iJuide. Pi. deriva din reduccrea substantiala a usurii.1. asttel co. ill care. iar restul pentru tnvingerea rcaisteajei de forfecare din filmul de lubrifiant : F _ .2. 1(1. 0 asemenea frecare apm-e tntotdeauna Jn regirnul tranzitoria." pcntru suprnfete ill rcpaus. dar elimina cu totul ccntactul dintrc cele dcuii suprafcte. Frecarca sau ungerea la limit. Proprietatii luhriiianpJor fie a forma s!rarul limita (onctuozttatea).U111 ~int acizii gr:.e Foprictitp de . 4.t:lamice.i cca uscata (cauaata de contactul direct tntre suprafeje) si denamit&~frecare mixtii.forta de treeare tn..d~~SCtntr-ua studiu fizic similar celui OIi:naSC1 llrhide ~i a! straumlor de molecule polare orientate.. Frecarea fluid~.li'i suprafete csre determinata de proprietatile suprafetei ?i de celc ale Iulu-ifiantnlui.complet diferitii ca natura de cca uscata -t'in afarl de stratul li ml'iri a~e<tsta cap."iI clanva a r cetor dO\l~ suprafete. .l.citate ~i 3-i .l3.J..13). ~~~i~ d~c~~~~~~~nlt~~. de: Iubrifiant . In valorile tabetare ale cceficientuor de fl"'f:-cd. Fiind date pl':ntru diferite materia Ie.tc-a rrcia estc »ecesar sa fie ccnsiderat! doi coeficlenti de frecare: unul stutlc 1-1-. Jar al doilca de vJ1e7. (.. capriiic).tearic.. pot fi neglljate.

20. (4.t.§. pelicula continr a Je lubriflant se form1.amil:. tmprcuna en diagramele teneiuni . fie prin vuriatta densitatii lubL"ifiantuiui. .~Z:l priu introducereu Iubrifiantului in interstitiul dintrc cele dona suprafete.~i priutr-un efect static.antitativl presupune rezclvateu srmultann a ecuajtilor respectfvc.(' materialelor vn fi mai accentuata :In directia de ch..:<i.'ltcaadmit "jlJ"esiuni neg~ltive".2°01: F~\:~~Qlf:enll ul [reetlr i CUIII!lch11 direct. Rezultanta R a. ctt ~i capacirarea de aderare Ia suprafcjele solide (onetuozitatc) .L7. Intructt caanl real prusupunn gradientul de viteza sa variabil de-a lungJl.lllLli care sc rostogolestc..4") l1nrlc '1' C.I' FrecEllo. srnt ariU.ieIJiulu.de~floTIimhrofe. de *i defcnnatii clastice Ia ambelc clemente in contact. Fcnornenul Iiako-mecauic al Irecarii til' rosrogolire estc cxplirat tot priutr-o rrccnre !If! alunccare. .plasar8..t8 raza ckm('nl.ljCl(~ trebuic filcutH III cczul cel. datcrita C1Ktuoz. existtnd . dtfuaoare. ru J(. in caxul LllIgt'. hidrostatica san gal.itlJtii si viscoel!j.. altu~ perfect pla~tie.5.!.5posede attt proprictatea de viscositate. lonna . daroritii prcprieth'[Ilor c]f'lstO·I~Jfl5t!c:. fie cchilibrata surciua extcrtonrh ~i!'.~ t. oeea ce. unde s-a presupus c~ elementul 1 se rostogoleste in senst~] dar de Din cauza aniaotropiei materialelor. tn 1l111LaF de lcngnuc}.1.prill deplasarea sup].rii hidrodlnamiec. (1~llumit~.. t dt in cc prtveste scnrgerea. tensiunilor ~~ va gasi deplasara cu ciishlllta..sa existe 0 viteza relativ~ intre partrculcle de lubrifiant. '1.~. "1..sisternul de ungcrc adoptat trebuie Srl usigure 0 canritate suficienta dvIubrifianr.l1oillcTlului iTeciir.l stratulu i Iu brifiant . Aprecieren cantltativa a l[.l ponte n-nlizn pc JOII~ ("h: prhttr-un cfrct clh1."i ~'. unul perfect elastic ~i un corp rigid (.1. ru 0 astfcl de presiune. Fcnomenc I cstc calitativ similar si [n cuzul ungcrii gazodinarnlce.1 .ii de rostogolire. Frecaren de rostcgolire.tlil~ lui Navicr-Srokcs).dpc onctuoaitatcn ~i viscozitatec lubrifiantuiui.}trf'sluni n~>lth·e.?l de lubrifiant ce trebuie iutrcdus in interstit!n J'tlllf.i scficieutc pentru nastcrr. ·US.a unui gradient de presiune in intcriorul stratulci de Iubrifiaut stnt: .\ ow considcrfi stfiri aproximative HtH In cc pnvcstc l""l!gimllIcrnuc. asttel tnctt policula de Iubrifiant se illtmd(~ p'" (ooHI 1'.mai gt:lv.:. rcaclvare care preainff greutati rnatcmatice fcarte mario De aceea. : . .tiu1ui de curgere.:. frecarea de rostogolire va fi: p=LN.te" gaeelor ?_i eil ~('{'. N astfel d.1.1..0113.-I/////lfi} tatii.:r.i a ccuatiei gcnerale de transrnisia chldurii: la acestca se :\d:l. Aprucicrea cantitattva J. . de In:ciLTCde " fie alunccure ell hH":j:iB. defonmltl.. ceea cc se rcaliaeeza .1...Ill I'I"acLic.o!. . se tece dctcrmintnd momentul de Irccare M ( care cste: iLl. sectiunii transversale a spa.o:-..ibili. interstitiului.ll.ljc~.111 brifiantul trcbnie :. in sensul depjnsarii.k.~lhli rlc mnrerinh Contacrelc dinrrc doua corpuri perfect rigide. .l. in conditiile unej curged plane.'n7. Forrnoren peliculei lie lubrifiant fntrc cele dOLI.Ipl. Cnuritativ. mai mid. fata th: !i~ja de actiline a lui N. care diJ debitl.\lgii ccuapa continuitatii ~i cuajja destinderii pclitrope (in cazul gilzeIqtJ" e Aprccierca (. aprecierca ungerii hidro-gaaostatice se bee pe bazc ecuatici llli Poiscullle. cit :. de J?roiX'~til ':.D~uhirt.a aici trelmie [inut seama de con~Iues.40 cod:icienlul Irccfu-ii de r{l~t()g(llirc [sc ~na~nar3.il fit: exclns 17!.deformatie. denumita .attt pe baaa ccuajiei de nuscare a fluidelor vtscoasc (eClHl.45) FiJ..2." In zona.f. lIt".. forta I' ce trclmie aplieah"1 clcmentului mobil pentru <I produce. dup:\ natura Jubriflautulu i. i'ndt Sf. (4. Conditiile »ccesarc . pentru :V =. schema de tncarcarc aparc ca in figura 4.curbet de varintie a t~nsil)nilcr nu cste simetrica in rupert en directla lui N.:.. He prin modifkarea.. La II11gerca bidro-gaaostauca. un corp rigid co. la lim itil .. Irecarii (11.\.i a asigura Irecarea flmuii.ill uncle jr:-ste = t». se rcalir.t::t. 24. suprafcte.C ale c'._.fhlid..19. ludrodlcamh-ti 8a~1 gazodinmruca.tte ill fisur:t '1. d~lp5 natura lubrifiantului. bncr. _ \-aTla~ia (.

~I se ana It distanta d».~ ungerea III xl~.j 'i Vi~ozitatea nnui Iubrlfiant depinde de natura chimica. gI\Z?~1 Jl.. clUdura spcciiica ~l CO.dori~care contribute.. i!}~'ers. .un stra. trelmie ca fort-a rezistenta Ia nlo necare 1. 0 u dOlla gnLpa 0 ~ollsti[Ule PI'Q)?~'let:1~i1~ e~ dau mdicatii asupra posibilita~:LIm cleo.eresimte 1<1. La u":lg-erea fluhl~ pot aparea u1iU~1COfOSIV-!J~ec~r. ~ .lrl1.:mpe-ratu~. ~. I.mta reacjiunca fIuidului Ia scbimbarca forme] 1 i VIH-. <L.t d~ lubeifiant pctemic aderent pc 0 suprafa~ii.Jt de Iichid. aratato Ia capitclul 2. La no] in t~r:i. Smt cxceptare uuelc aparntc Ja care actiunea for ~Ior de rrecare ~eterrnina in..:~ub tonte aapectele sale produce usura..cu aJutorullubrifiar'~ilo(.aprem:re a acc. conditffjcr cinematicI.aC:I:~te cfornn-l stnr date ue relatia lui Newton' obtinuta pe baza stuoiului frecarii in lubrifiant. CAl f'ENTRU MlqORAR.nbu~e 14 racirea accstora. uncle: 7] este vlsccaitutea dinamicf {i '0(': mascara In l\'5!m3 sau n ICGfs/m~. ~'lS~~:oZ_ltatea r('-'pn~l. Din cam.C poate uriiiaa (la tcmpcraturi de "'-00. J_ndl r C!ct.0" J_~ + l'l~. punttul d(: ardere (temperatm-a 101 care uleiul aprins continua sa ardfi de la sine.n~ capitolul Z. = va L r uxlstn rostogclire eu alunccare. dA.19) <IF dv -:-=-=y~. . . asa cum s-a s '.. Ia rcducerea uzarii stet: Iubrifiantii 1~J::!J~~et~rede5~:~:-::~ uugere a saprafejelcr : cuptul de materiale . A treia gl"llpfl s<' rdedi Iii (. "'. <I. l'"n. 2UOcm3 de ap:1 distilata Ia t. care. mOfficlltuL renetent ln rostogcllrc s.3. Inprima grupa intra densitatea.!.'i~lZI.~~. calitatea Lttb"if:~al~fl}.O. lj Raportul dlntre !ii densitatca . va fi : so masoari'l in m~is. protejeaza suprafetelc ont~~ UZU~II ~l cQllt.:1~Jproccsul de lucru.1. ta~a dF rntre doun stratur r de Iubrifiant. term:c~. estC_. in principal.tC:l. prin care sc apreciazd ln~sura in care Iubrifiantui t?i pastreaza proprietatile sale de exproatare. IU mujoritatca cazurilcr de: In funcflon~re a aparatelor.11t:il~ ll(e de ungere ale Iubrifiantului. Onctuceitatea reprezinta capacitatea unui fluid de a forma.L"l{]11 (4.. r pure.ECAKIJ:}l R.:IT-tI1·i.Ja limit. care . .at.sa fie mar mare dectt fort a de actionare : F = "N > P.r) a 2-00ern" de ulei Ia temperatura expertentel sl timpul de scurgen\t~ s. Proprieratilc Iubrjfiantilor. UZUf\1I . IlU mai potl-~Q CUI"gc in mad vizibjl). !.a de 2O~C.~lll fenomen m:dorit. ior~a 'de frecarc elemen~.t~ta au ~OSl~ de asemel~ea.J ? '=!L p ge nurneste viscozitete •cluematlcti: (01) < ~ sc produce alunecarea (~A8) pure: 11> 1. Intrc viscontatea cinematica ~i viscozitateu in grade Engler ("E) exista relatia: \ = O.1 ~i aparc desiglr! frecarea in regrm uscat" ~~1 mlxt.'" (H7) ~il.-zcc din (.ub~iant ~i_ ccrpnl solid.41l. Dill n::1afiile ('1.47) ~i (4.li... Formele de uzt:ra ~i moda= l1.>t fle egal ell mcmentul de actionare.a_ fQ~ei Interstitiulm.:. . IN . valon relativ man (j > daN/em'). stabilitatea chimica..rescaza in procesul ungerii stl1t \'I~ozlt~[ea. Stabilltatea chimica repreaintd un critcriu .. • '.Spectiv ~: dv. 4. de (fig. iar dace r.t.COCl. (are inte. sau Ia ImutiA_ponte S3 ~p..': 501 propnct~~ilor lub:ifi. /1.21-S~tICl1lj p<:-ntm 1~£ll-l lui ""~'.!!! d.Itura 1a care tl}ciul inciliit intr-un vas deschis se aprindeJ.temperatura absolul~.. tutc principalelec:'ii pcntru micsoraura . l. dA ' d'l- de uncle cfrwtHI de frccan: este (•.:.. sub ac~il1nea propriel sale greut5!i.. ~i k stnt constaute pcntrn un ununut Up de Iubriflant : T .h".~~:H.ndm'. . ~urlita de intrebuurtare a unui Iubrlfiant coincide cu timpul in care acesta t~l pastreaza propnetatlle fizico-chimice.m:ilatii ::. Pentru a cxist~ ffccar~ de rcstogollrc puri1 trcbute ca. aceasta cauza onctuozitatca estc 0 prcprietatc indispensubila pcntru ca un Iichid sa se ponta Intrebuluta ca lubrifiant. 70(0) urmhtcarea 'relatie : ·f)F=A. In mecanica iinl prcdomina ungerea miXL~ ell preca derc ungerea l~ limit.. ll.no.r. Din.'i~I'~teJ~cier:J:~~~= :~~r~~.21) €.1. 17rcc'LJ:t.ollllxni!ia ~i conCenll"~tj(i ._ vtscozitatea sc exprimii conventional p~in uuitatca de trmp uoecsara scurgerii unu i vnlum det1"rmifl.) rezulta couditia rcstogolirii Daca. Influenta presiunii p asupra visc. . gradientul de \:iteza..EA Fr't.moleculara medie (dcn3Hate~) a lubrJfianntlu~. '1.antull~i.mUCEREA.te de: punctnl de inflamabihtate (ternp.rpentru -!l ~m_e:':'15l~Irecarc de alunecare..pc.dlCaacele proprietati care influcnteaaa visccaitatca {'1 den.1 de presiuue (tnli'i) limite rna] resutnsc).C3. Cum structurn mnleculara depinde de temperatura (Intre limite Ioartc Jar~l) :0. exprfmarea conventionala a Vi5COZ!t&ii~ se race in grade: Engler (STA~ 8'71:-:-~8! *1 ~(~ define~t~ ca uu raport Intre timpul de scurgcrc ~ll sccunde {pria orificiul calibrut al viecozimetrului Engll'.liltrehullltftre a 111bnf1<UlLlllm l?1 ao(:estca 51nt d<J. Pmprietatile fizlco-chimice ale lubrifial1-~ilQrpo~ fi impartit~ m trei gru. In nnele (. 50) 2~2 . :-.tac~. este str-lns ll:!gaia de cforturilc unitare tangcntlale din Iubritiant In ca~ul Iluidelor VI:.'r.: plmctnl d~ (_:ongclare (temperatura la care uleiul.!l unde: .c~ de . structuru ~i greutatea. dec! cste reznltatul Jnteractnmn moleculare dintre l.0'731Y"'J::.:~~~~:.S~ deplaseaza ell viteza ». adlca: = 1. onctuozrtatee ?J.Jt<l.u-~ 0 anumita jnte_ractiunt: m •• cane-molecuhw1u snpra[e~~i(Jl...a~za agcntilor agresivl din lubrifiant. care pot Ii Iichiai.U~er~~ ~u~raf~t~o~ !)l.Lin¥a rolul ?ea micsom frecarea.pe .ozitatca .

.t~ -sc ~ Intructt cantitatea de lubrifiant este fcarte mica.fetelot!de .001 _urn). iar pentrn presium foarte marr ~i viteze mici pictrele pretioase (rubinul. . maien.acoperite {j)rin scufundare sau ell pensnla] eu 0 SQIUtlt de'toluen ~ietol.CU1:P.at uzurii mai bine ueclt aItej".u.pl.:areigrosime nind Jace Ia intervale mal mari): Ioarte mid. "\ib:'1:~':. f~:Lnction31:c ~ide eonstrucjic a lagaTXlloLsitueuile Slut iosS diterite din cauea uparitiei reglmunlor de freoare mixt~ 1. int. intructt uleiurile obismute nu rezista 13. cure ". ungereR.Catii ~il.ind user pc suprarcte : de aceea sc intr{lbuinteaza anicstecuri de uleiurj animalc.a"a de molibden Pentru .. pcntru :n::zistcnla Ia oxidare Jll~r~si pentru a [amiIw strict Ia lccul de ungcrc: trcbu ie rncntionat d -nleiurjle animale (de: case. a::. ~fl fr~c:itrea·ll). ~i:nd presiunilede contact acinI. sufirur.v-suprafata se nioheleaza ~i se polizeasd}: .5co])u:ri sccundare.l.50 da!S/r1U:Il~i.ia bgil:tului e-ar asigura. ca o1ciuh pI. tndeosebi.111 interval care variaza pentru aparatele obisnuite 'intrc 1 ~i 2 ani (Ia alte aparB. este.r::: comporia din pullet de vcdcre . presiuni ~i automat va aparca un regim de frecare uscat. accste cazuri :. presiuni foarte mid se folosesc rcnteie.iti.8 l'Lefcr:i func'[iouarca in regtm uscar.3xel~e ahmerarc ar Iuncticna numai 11i rcgim de fr ecarc rluida.00 . C1Jp1111 cit flw·ttfial:J prceinta 0 deosebita irnportnntn din.' bronz sau 0Wl1. Iagarele pem:m virfuri..i.c. rru marl Irccarca : din acest pum:::t de vedere un rol tnsemnat n joaca ~i aspentatlle supratetei (de nceen rn unele cuzuri. c.rmicE.uugerea nu nre un caracter contmuu . agatul Matenalele prezinth 0 impor+anta de marc ~i In ungerea fh. experimental s-a constarat cii o':'XISt(~ anUIrlltH cnplur i de uiatcriale. 'pentru a. dimpotriva. dar ~>. ~ stratul 'de lubrifiant dintrc suprafctc rrebuie sa fie foarte subtim . : pentru 3. conliguratia si gC(J~i microgeometne)..1iJi Dad ·1. Trebnie mm~tionat din unelr. punctul de vedere at micscrarii frecarii i uzurii.~ valori Ioartc man {de peste 2.l1 pe alamii. nu intluentcaza cocncientuu de Ireeaec .. In. derormatlllor daeorate fncarcarli.:i.g. {de ordinul ~J. prezinta 0 rezistentu relativ mnre ra oxiuare.-..ra.. se face periodic..5.1f1. inl.l~ll)r din I.:an~ se executa l:±~Stul nu le-ar ii necesera decrt reaistenta mecanjca pcntm a suporta sarcina.. pe cind uleiurile minerale. sau parte.:J. 0 compcrture huna arc ~i cupful metal pe mesa plastica.U bisu. dat~ aceasta din urma este nnpregnata cuigratit . d~formatii pe de 0 metria ideala a suprafetelor parte. d Ia iar h. In conditiile reale (it. I pe de alt~ ":11 (tad\' abaten de maCJD~ ar exista ~<. trebuie C.I viscozitutea lui S~l fie midi pentru micsorareu-frecarii.limi"lli ~ chiar ·mca.lucru . I~ ar Ii strain de once impurit.• 2. sint .ta. minerale si vegetalc (ulciuri compound). fnsa se oxideazn repede. Ia 1.Zi$tC::r.~ mlxtu.i. ali 0 temperaturii lie congelare Fourte jua~.fetclor in contact. iar elastice ~i lubrifiantul 245 . a .cmai bine condltiile de mai sus.:onst:n.al~ixilor "iii a crorilor de prelucrare. 0. 1<1. deville nerationula. iar penrm miC~Qrgrc:a fr"-(:arii ~\ uzurii sc msrcstc duritatea superhciala it sup.pelicula de lubrifiant trebuie sa fie f(lark [C2. de exeu"l. de annifricpiune. cazur-i. a. micsora tntinderea uleiuluisi oxidarea lui. care 1n~cpl~ncs. sllyrfl.taa rupere pentru l a impiediea contaetul direct lntre supraletclc solldc. de copitc] ~± vcgetale (cc maslme) au 0 buna capacitate de a [amine in loccrile de linger~.ement::l.ct.

1.. S~ ~Itiliz:eazj insa pc Iarg metale # al. nkhe~.1rg utilieatc.!J: de preIucrare la cald (turnare.de molibden. In «azul utillzarii pcntru Iagare cu ~ilZC.'l pasrrea7. de dllatarc mario apar probleme priviud compensarea dilatarllor ~l distorsiunilor tcrmicc. bronsurile.'1 Ia oboseala buna. sudare. meta240 .>1. U{iUr!I. cum ar fi de pilcta suprafctele din materiale ccramicc. tungsten crc. posi~ilitatea d-e utilizare a acestor materlale este redusa. SI': recomanda indC?sebi £011te11': pcrliticc cu eutectic fos~ros. Dinrre matcrialele feroose. Datorita dificu.J:e~!. prealntd buue proprictati de :mtiirictiune. toate otehmle trebuie supuse unu i tratament termic do detensionarc. stellite) sau a.).}. pe linga cornportarea buna la rodaj si Ia s.. snlflzare.mensmni mlci. Trebuie sublinlat d. de peste I OI)Q°C.a. Pentru lagan~ln cu gaze.a duntatea pi:n.:i~c _impusc. fostatare. datorita continutului 101' de grnfit. 0 tmbunatatire a proprietajilor este posibila prin tratamonte termice SIl. Ojelurile nealiate sc utilixeaza adesea ca suport pcntru placaeca laga~elor cu ~ctale ~u materiale duro.). ctelurile ncaliate all 0 utiliaare lirnitatf ca material pentru Iagare. ~~t?r~ta c~fi~icnt~or._ se mcntloneaza necesitatea unci o~~ ra~~1 periodice de curatire a graiitnIlll care . cu stratur! supcrflciale depose prin difertre procedce (galvanice. Pentru lagare!e CIl gaze se utilizcaza otdud incxidabile martensittce.iile de Iagar ~i aliajcle u~re. l astfel fuclt usura IQr este dccsebit de rtdusa. nitrurare s.coroziune si asigurl diflcil 0 fiuisaro :lnalt~ a supratetei.liajc. ca Diutrc ma tenalelc 1MJeyoase stnt l. chiar 11\ couditule unor temperaturi ridicate : feJ. cobalt (excmplu mconel. Dlutre duaavantajcle acestor m. care dunncate au proprtetaji de trccarc buae In contact ell nlte suprafete dure. In _special de dl.sten~a lu Uludi ~i corcziune : afiuitate fata de lubrifiant (pEnt~ fcrmarea peliculei) : capacitate buna de rodare : comportare buaa in regimurile tranaitorii : ccuductivitate ternnca bun5. fund folosite numai in cazul unor soficltari reduse (dlJ cxempla la lagaTe1e alimentate sub presiuue].scnsi0 bilitate redusa Ia irnpuri~ati ~totitll capacitatii de Ingtobare a particulelor durc care ll!itrund in spajiul dintre Ins si cusinct.')e Interpune tntre suprafetc ))1 fLr.itaFLor de prelucrare ~i din considerento cconomi~e. acestc materiale se _faIose!.i.iafl> dure ~i rejraotarc pe baza de crom. stnt susceptibile 10.Cttcva din proprietatllc cele mal impcrtante P"'"care trebuie sa Ie indepllneescn matcrlalele Iagarelor stnt: rezistenta statica :. care aSlguri''l.hclor stnt: materialele teroase .a temperaturi ndkate.:1:loneaza impuritate.U termochimice [calire. care f:. pentru a usigura stabilitatea lor dimensicnala.tilc cdc mill bune dintre aceste materiale lc prealnta c~mpoziFa pe bazii d~ stamu. Principaleie catcgorii de materlale care pot fi utilizate pentru constructia Lag.u/praindlzi. cit ~1 caracterlsticile mecantce. Fontele. ~i coeficienr de dilatare reclus: grcutatc specified mica.Propriet. . In plus.~enale rrebuic mentio~t!i_ slabu rcaistenta III ceroziune ~i propriet~~ile m_ecamc~ scazute.cmai ales. pentru Iagarelc lubriIicate cu uleinri. cemcntarc. decarece ele nu au proprietati bunc de Jrecarc uscata ~i fund mol ~1I prelucreazf grell la pret:j. Aceste otelurt au propnetati s1abc de alunecare. compozij. Proprietati supencare preziuta ~telurile slab abate atlt in ceea en privcste comportarea 18 alunccare. materlalele neferoase : materialele metaloccremice ~i materialele plastice. presare] sau la rece : pret scazut ~i sa nu fie deflcitar.

53) CR Iusnl sa Iucreze la limitE'! 13 ambelc solicitart. practic se ia in {:pn~lde~are pnm~ ~!ternatJ\·a '~'. .. in general. Sc recomauda. 6) tum- da~ . textile (te:s:tolil).. Se reccmanda Ia viteze rr:iL"i ~i medii ajustaj .:il'doclfindncc se uleg tnh~:n-ctie de .const. cu Icmn [lignofolj : lemn presat ~j caucinc.5 ". conditiile mentionate anterior. .". .an~a presiuuii specificc tntre ~us iii _cu~in~t. peurru prcstuui Ionrte.2...210 .3.S ~i 1.r (jC~. in n.J. Se (~llnsc~L.g. Calculul lagdrelor ciitndrice radiale. vulorile optimo Iiind CUPE!D. de uceca.SC hure O..f.5} ~i plll~imILl-sc :Q~ldi~~~ sc po~ne determma HI.:.. man<l~· i.ni man stvitezc mcdil : fouta de :Ul~JI'j.en. condlpilor de Iucru . Calcutul Ia tncovoiere cousidera Jusul (fig.iJ. OnLL" (06) I'~t(. astfcl cA tensiuuea de incovoiere am. ajustaj scmilitcr (jd1. _S~c!.~ de n nde : (1. Pentru fusul cxecutat din otel se r . rezulta: p =~ liN sin9=~. Oclata calculut diametrul.rt > J ram.-.Z2) en 0 grinda tncastrcta ~II urbort-. ruici : maselc plastice [poliaruideic}.I d " l. ~e tntrcbututeaza: bronze! pSLltnr sarci..{In porulrc ~iin .baza relafiilor (-i. La calculnl lugaru lui t'llilltll'lC so arc 111 vedcre. stubilesc din calculul fusului pe care H sustine S..Il'~" (02 G. cu Jnarea in COnSldCf<tri.) pentru lag§. L~. cornbinatiilc de 111. dar peneru (J preclaie ridicata. Incalzire. 4.lib::. micscrarea . ..ue determina ~i Iungimea fusuiu i. Funcjtcnarea genernla a s-ist(:!m~lll.)t~ efe~ctua.'1. pln~~tke ell fibre. (l!1. cea a Pl'Cs.. . po.. fie ~ ~~l ar ti ie uniforrn."i. corespuuzator couditiilor de exploatare.garull1i. fie o repartitie cosinusoidala. agaml ~. Ijt'. ~l.l~unlWL"I: 22' Pentru calculul.natura -.53) HapQl'lUl so alege couslructiv ..t~ I HUlL . 11-t.?l viteze mici ~i mutenalcle rnetaloceramico suiten~"lt('. ell 0 sarcina ccnccntratn Ia mijloc.<l. jda). Pentru cualnet (bucsa care lie in -rcatact cu Iusul suu ClJ pivoful]. .?lcC"~intde impuse aper. diumetrui d ul accstuia nr urrnn siJ fie . din ecuapa de echilibru pe vcrticala admittnd p = P.It-:'-=~.sibiHta~ii sistcmulut mobil al aparatnlui.' }. rch' cu u 11 diamotru .. iar la vrtezu 1l'11CI.1 diametrul Iusului.' a vltczei..sdc de repartiz.1.!. Alcgerca tolcrantelor se face In sistemul alezaj uunar.Li tus-cuaiuet preswpune mcntajul cu JOo'. 2 O)da"':. preslune de contact. poaitia Iagamnn in an-aunblu :. unde. . Este lusa nccesarn protejarea urborelui contra coroziunii si.i a presiunii.~taj Iarg Ob2}.'1"1! uzurii.-"'" !.:}iuac pentru presiuni -. Dlmensiuulle prmcipate ale 1. ungerca acestcr materiale se face eu uloi. Gal = (1. valoarcu prcsinnii medii den .2.i cure cstc eolicitat Ia tucovolerc..11j_ta I~P(05) d~\l~. jCJ): la yite7. Caklt!ul Ia prcsiune de contact ccnstituic 11)1 critenu simpliffcat de 1)1('t'11. Fusul se poatc rxecuta din oteluri tramte tcrmic.::.54> n~7.ecamca fina. In rcgil1\ul de freenrc nscet.. din rclatia ~4.i prccialei.: 12 . Fe de altrl parte.~IC~ uzuru fil~d dt punct de vedcrc calitativ asemanatoare CU.fllltctionue ill cazul frccfrf uscatc). corindonul. Ultimelc mater-inle se comportn bale Ia ungerea cu apa ~i realizeaza o r!'icir~ lo~llla. safirul..? marl aiu.: picuelc prctioase (rubiuct. lhc5.:151.(-!r) .uulu' ~i in concordauta ell. tu general. !_ = 0. ~i pe baea presiunii de contact tn acest seep. prt sill? d9~pr2! = Pmd!·.2-. raportmui: ~i (4.It· uncle rlHIllltft: (4.omidcra.54) Dimcnsiouarea Iusului Sf: I~()..M~ p_! 2 P. . .

ell joe Fill' . IT = p".60) ~ntr~dt unghiul de frecare este mic.: ill. ucrcdate.: M.11 !J:rI'.oJ.. !"~1'1 nerodnt.21][J. c IT Momentul de frecare In acest caz va Ii: n {:/. 0 anurmta dircctlc [directia ab.. = Pr sin (HI) adica.:.3) S~ constata do.=2\~ .6<). momcntul de rre<.rtd1p. ca. n aeestct suprafete.i11i.£ Rczult'5 prin urmare ca . pentru trecerea la o U~. S~ admlte. fiind cea mai aprcpiat5 de realitate. (4.1].7.fJ-:r.63) " f-lll ('. pentru cele trci cazurl considerate. In general.2'1. JI. 2P ~ir ' momentului de frecare da : 1. Diterenta dintrc regimuJ de Irccarc use_:at~j Illl.: (i.0 era de asteptat.~~os .a (fIg.!: . ccea (.3). (4. t se Iacc pe baza nprcx cierii cocfiuicntului de Irocnre (tab.l. 4. ~ 5L1f)J"af:~. ca Jrecarea tntr-un fus nerodat estc mal marc dectt in 11111.62) Ar. inlocllit p = _!!_. 2 nude S-. = 2ya{&Ip.lll~ normals dclucru . xottnd prin (7l: uzura dupa.59) Illltk = ~t-t = 1.11) sau pe proiectia ortogonata loneitudinala drl"apt5..I<e!la.t-5 en pl'?!ilumlc sint reparttzate uniform pc . M.. Sf!poate considera c5 contactul nrc Ioc dupfi.~~~.. 'O'Q ell notatiile din figm'a.. Compartnd relatiile (4.I.24. 4.2. se ponte ccnsidcra ca sin'lf' ~ tg 'P = r. poate sene: Pc. = 1: 1.La !uIIUr!ICnOl. 2. 0 lege de vadati(: cosinusoidala a presiunii de contact.58) ~i(4. c) ~i p-in U"'~.illlocuit~ ill re1<lpa.).":rP.arii) Sf.ulU. rodat.58) Pm~~ = care.i rcdat Jfi =zr\~ .P= unde s-a notat (i. tJ La Iusurilc rodate. 4.. 11au zonelc in CLlI'C presiunile speclflcc stnt rnai rnari. uzura maxima (pe direc'[ia 'ind. dcct ~i a uzurii.rc. fig.'rP.re .:.·0 dF = 2f!l\T ~I)o lliV= 2?}L\2 A.::l. ~L prm urmare: t.va fi : lI-'1..1P"=fJ. . 261 ano . Dcoarece fJ:=tg'P.27~.rti~arl:apresiauii specifice I. (4.6. u..uprafafa semici~l lJrldnd mft'I'IOaf. Lrebuie de.=i. ritmul maio acccntunt de uzudi. momentclc de frecare se g. re:.r si se defectueaza calculul. (1. = 1. De aceca. YdF=2r\~TiJ.PtldY=.57 !ifP deci = II.~ Dad:" sc tnlocuieste (07) P.pa~itrl etapa rodajului..57: 1.ascsc in rapoartele: M.:p.61).

eonndon). em:!·!:.spr:cifidi pentru n. Iusul se executa din.65) poate senti ~i. Din canan poslbilitaeilor foarte limitate de ungere. .. eenilibrulul NI. = Ft~ = P"'"t' ~dil.lI~ ('.m].iI pcntnl gabarite mid. frccarc ~\'f.. . In acest caa. Po<! (j..:-. (are Inviegcrea frecarii estc: con- .V.~ la.. (U?) r s-a.ului ~i_ ale rilru i vulon admlsibile stut decor{aport CII t. se recornanda: {P"lJ-zl)~a = Pcntru Iusul dill otcl ~icuzinetul _ (40 .coefieientul de trecarc. PC~ltru a putea Introduce direct valoarea cocficiencului de frccare se eOl\slder<~.fi P_. ~i ~ezu..a:. JY (<. produce grtparee..1:1 poate conscmata pt':ntHI fate i.r" »dica de ln pnterea l:e revine unitiltri de supraIll.lii1ule de racirc ale Iusului considcrat..- Relatia (4.."1' de produscl p. Lagarde radiale ell d < "1 rnm sc l:ntr~huin~e._. C cmr!.~i!.tile dLC m'isurri. v . ~. (otel snfir.~'(a asigurarea tcmuc [intre catdmu care este: inc:i1h:i.c pno. CU11l pu terea se tralldm::. p. = 1-'fl unde raza nu ~ 6~~):~O= P.OJ> produsa :. 80)[ da~ .66) " de unHi'i.i'''l!J. Iorma ciltndrica a lagat"ului cstc uistol"sionat!'!.")0" ' !n I"-:ati:~ (4.'ii a anumita stare de 11ng~rc.r.1 orifleiulul am 2~3 . l mIll "- = 000 .6~) rezulta lnn1::imea minima :..H !}i Itl ~fi'['~in1. (4.":. ' tn101~11ifl(1 viteza pcrlierich In raport en turatia si raza fusului. Din pn terea . s-a notat putcrea t.('·tlOnalii a Ini 1\"'. ccnsumata umle s-a notat prin W raportul: \.on. unde: P este forja radiala totala .otalii. vertlicarca Ia tnctilnre S~ face P'-' baaa acestui produs: ' = _0 aoo "[1. pentru Il 1r. materiale fuartc dure {rubin. II mod pi act LC.... (<7Q) "Tt1.. Pntf'n~a a [1181]1111.' = t.ntl in caIliIHa rtdicfnd te~peC"atura.i r= albi calc.1tcnplu dol':'mate~jaJ .TrlOslulof_3 Vlllorll.65) J.L... fUSWUl i..frecar-opl~~~~~~:n~:du~:)eu pcrire:tk:~ m:k:1.nd~ri''']ul lie..._)J.iii IlU file pren marc: .rl3 se f~c~ plecrnd de la determinarca putcrii specincc l~l~rdllt. rezultted: . d~r ~i_pentnl a mi(:~of<t cit mal mult momentul de frecare. introdus "in em.V m~mit .ll~ ~Islfel dep(. 5(: tnlccuiestc in dai'\!qn~ ~i » In mis."!!. de scule OSC Hl .i1:m2.m. tnca d~ la p~c1~lcrarc.. diauietrul criflciului fiind marlt la im:C(lutuL I.ndell.viteZ:L periierica: . t. din bronx.s=. Inloccind rezulta P"I -1i (4.•~ (1'.gil[ <"st_c n~cc.~"2 = 60' mlnirna: lLEllnrl senrna dimensionare.69) unde prin N.. [ar cuztnetul din ptetrc prcticase agat .l OSC 12).dm protcctia longirndinala drcapta : C<1lCul~l de Nj.. prin Irccure.·l ~~~~~ [da)!· ml~]. fnn.>1 Cl:4 degajatal.aH *i 1.65)..v < ] m. tW.m. so vn cbpne: »..necesara a fusului pentru ca solicitarea la !ndi12:irc __ . Iungtmea duce Verificarea Ja tncalaire lot Ia tm~"'. - = !1~ }~?-=~ £ = roC nIl = {!J. iI V 12:. [caKm.wast .!. 111/SJ.L mlna~ cocficient detacalxire _~ll'u:". p~l't~n 1I~1 a.jl'i.1IT1. )[daN.

Rnza de curbura echivalentti F sc determine ell relajia: ". cit' elasticitate ale matcrialek».15 a orificinlui lag..1) pprt CHI'C (ace se (ftr..l In l. -"'--R d d.. gl unde O"'~'" estc viteza n. rz&. In unele cazcri.lfuJu i cste lifnitat:"i. Dimcnsiunlle principale ale lagarului (lli'i d) S~ stabilesc constructiv. .ultii 2 2 _!_=_3__~ ? d dD' si ~=_i__~. se tint!.J. ·U. ejcmente}: ndmisibilh.][ llentru d/J It . 255 1 + ..erc avtud raaa It eu notatiile din Iigura 4.' . scctiuuea longihHliJ)..'76) &+~ . B .atia lui Hertz" dctennintndu-se tensiuaca a). uuch(HI) -. de arcele oj.gftr ~i [1'11111....[lmt'o cunnrea ~(Jclidl)l:I~llllil Jl:"lILl IlU L!~l~1 .3).8/x 'I". De aceasta trcbi1ic s!l.cclor dow:. =--1 ' 1:- r..2. = Ii ~~ ~~ _2-" Ii d 1.. .l= de balansare a {usului in la. Pre)o..i .. se poate determina cu relatia: d = ~.t1 R (1. I 2 2 }"!:.:l<''ltiva "~axima care M~ obtine ell rclatia empirtca 8.!..im~ pentrn un contact teorctic punctiform: Q rt1. cind fusul fUllclioncaza in rogirn vibratorlu.cj.5 Be ponte scric: R'=II?-~i'-I-(I)" »s=] B (A) 1:-'f.lll!.7./']."i-anctat jocul orificiulu i lagarnhl:i.upLlllrnticr.:':1jcullll laS'i1l'lllui... sc objine I {2G _ Di. verificere cu rcl.(n~. (02) de : Ji """ 2ElE'J.82 ~ ~"l f' "Illlt:l<:l.. S"iHQ. cstc ruodulul de elasticitate echivalent (E" E2-modll- I? diametru 1 (01.tensiuuca VPEI.l~' rflre prin .

\.' Studiul varia~iei presiunii specifice se pcate efectua ~. [11-(. stabilit di Ia pivc]i produsul dint rc pl<. cei eLL supra'f:lt~ de luau illc. ~l nil cstc const~lltil..[ ..2'PFi" .. hiperbolic P pc suprafata de 1m'! II. (4.".1..1de contact. rapidti . U~-l'I'IIJI fl~t1ra 4.i.ria71l. estc: crj rIP = pdA '= p2:::rdp.111. '1. I'e baza rclanei smbilill' ~t' c.!!hi11l'h Iru r-un pl\~lct pe suprafata pivotulul ~l distanta acest~1i pouct .ll.l.-.r.uL1:!.1 ar:Hata in figura 4.~~~.~i \~~~l)~~B~~·I~~·~l~..'(suprate]ci rnni pU'Un durc ~iuutoma t suprafrlta de Iucru devine in«l a dL Acesta cste motivu l Illilir. )'1 = 0..\IIW: P ().1 se noteuzn cu dA arla supra£e~~i -e e.re de Jucru.L\ = 2r. tntructt nceste ~olicit~d stnt nill1t mai impcrtantc decft comprcshmee ~i tncovoierea. DiLc.. In1:r-o :prim_a apro'. presiunea speciticf Hind teorctic in£illit~.di aceastb variape are locotntre douil limite: P"'4~ = 2:-::(1-1"1)11 P.. solicitarea 13 prcsiunca d~ contact se peats exprima pr-in relapa: P=~(d'~:dl)P. prcsiunea specifics 1> se considerit.28).w In 1~... II'oi".1 P'iI!J~ =Z. I" ILl'" ~l)t~t". iar presiuuca maxima va uvea lac pontru p = 0 ~i va Ii . .2.~ . l mm f 'II' '1.·').ltlid1.78) i ~ ~~ . l!1_o."". 0. Dacli pivotul are o suprafafa de Iucru ciruulara .lnl'~ I'ulenlul cccstora in llaz:'i prcsiunea de contact ~i tncaleirea.graIllH do vnriat ic 1. uniform distribulta pe snprafatn de lucru.' In acest ca.1 ~I~· rO~lll:\~.28.~~U utilizn]! praetic in cole mal multo cazuri.~ ~ .lcl1wltt3. ["'111 ill~I~.trccc: J). adica pp "= ccnst.l\rii cu prccadcrc .tl1~~~ ~ I~. In ccnrrnl pivc~~Jbdsc produce 0 uZ1Hr. ~ IH1'sILlne. Io-ta elernentara dP.i:lilrl!:1 a. (<1.~l~~~~!~~~~{l~jjh~ d~~~~ L:_Iptvotul ell suprafnta inf"ladi (fig. 11.) • • 1'1 26000 JO(lOO (!.7 _ SCll!3Lll. picsiunea Sc "cdc.Pe \' d? ..(Ir ron~~~~c r.IL ol 0:..~ : xima'tic. cl va.i1l 1:U '" pr.28. }~ccad .79) dlLnd. se observjl di presiunen millima se obtluc pentrn P = t ~i este: (UI) p.z. 1.li~d ecbilibrul Iortei exterioare P ell Jcrta reznltata dill \.. en notajiilc din 'ns.llui este constant.~ I'e calc expcrimentala HI. .tWII1iv!'o a IlIO:nt!n" dad'.'.~ _ llt-O. 1.1 ".19 Obfimttc ~'I'.11'1' ..~l) ~~II'~l~I.-(r-Yl)rll' pentru P = l' ~i pentru p = rl ~i avind 0 din.

F d ~~~Ji' de tucru 1-~. 1'S.:i.llillll.11'i. Principalelo '(01"'(0" constructive ale ]Jg.e t.r(r2 3.+! ~m/l)Jeste ~{1.llp. este." are 0 rer.nl.JO ~ }l""s"j"j " cnrndoce j" n dtnle c.T la veri- f'.!(.j.. G. t::1 _ rl: exlcriQ.77) il" (~.-~.. fl.ist.5 mm].S·f"LTCk radiale .J('o:!~·-c(.l·C3 incrilzire se fnee plcctnd de Ia momcntul de Ia fOI'~-~L de frccare clernentare: i:J...l. {fig'. 4.0.2!l- vrtcza corespunzsitoare diametrului Jl\~u> Hnrlrice > "i'itli~l"" I rum tt = d+d!:. IJo[l[.pWELpe de 1.lIZClt.··".ob~in.]. -'i'. c .az1:.. b.enat s ell Iinie Intrerupta).11 fO:r\CL de frecare :.l in ccle (C urmcaza..15..filP~ curr' Ie mareste durabilitnten. a (4..-pp dA '-'" ~i 2'. 1'(:. '.1:1...~rii concentrarn teusiunilor Ia schirnbarea de sectiunc. J ") J- L~nJ{'.ClkUhd lagdrclcr mi_'::l din aparate so poate fac~.:1 rerca specifica piiO'nJuti1 prtn [recare.29. scm I~Llflc:~. in _g-(:Jl. oate ~i ..l> rnal midi.i'nd1~i7CYV are :ir~s5 valon ceva IIIai 11111.~re. In mutte o. Cceficierrtul U::~~~ql.{ > Vig.~L. cgale se obtme M. sarcina lTccan". !1!.i~u ~i este g..=c~Ol"lil __:::_='.83) . I! < 1 rem _ . Pcntru aparatele care hlcTeaz~:in regim vibratonu 51: foleseste f!"!sl1'~l}1Lr.urilc de diametre rrnci(f:l'Ub 1 rrrrn] ELU -0 fonuii de . cu d ~~ :I mm .1!il_ pentru materialele utiliaare.8:SJ inelar ==.c.3 . dP = IJ.1-' a. ca tn figura 4. Dac. cxccutia se Jnce din otel traS precis (cicci ru. VCnf1Ca1"8<L incalaire S(' mal poate face .. sau in uuelc cazun.dOf prin nlunccare cihnduce atnr Elr:"itatl. = ~..1 ilili acecasi bucata cu..a ~ cunoaste mornent»f .J'~{1 0_ 3y.ca.~:lt~le-?.. arborelc) si prcsat intr-un arbore c.e_ dimensiuni Gl In fusurile ~. ell 0'<1.re de P".j t .=_~= __ i~~ 'Jr dti. P!J. LJc~ vez-ificanea Ia tnoalairc.'. iiipn1Jo~cl_in('hrlJ ! de JiH:i. .1 presiunij de ccntacr). diu relatia d= torsiene al jar pentru IRgr:.:ap.2 'Fm..~nt5.. p 'in rigura 4.29.1:1. r'ifl.1_=!_ (~. sellcitare iii cennjele locului de utilizare Pentru Insurile l"adialt.lrCO se executa run u]JJJ1{J san <Lltrrp.30.lra M! =l:.. cu valoarea lui AI. Ob-tillll.1 radiale. Forte mele constructive ale fusurilor depind de manmea diametrului lor. . fur:.' rnmultimlll-l = 2.r~.r:loc.frompcta".J. cu sclatia (1.i de Irecare.wismdu de ~i3.~.fl 'p{K. f(lr~a c'::)J).. de-a Junj:.l tmprirtindu-l prin (1'~~ rr) r~ - if) se gasC-. pentru asigurarca Iubrifiantului ~l pe :illpraJata latcrala..~!.. Astfel. ~. A rc(r2_r~) 0 ~V. (·1.5h! 11 Pu r:l-. dill ])1. P~("T~ -if) "" I' r:pre~iilla Cuuosctndu-se puterea plcrdu+a prm Nr=ll--IloJ.I)~b.. lll'C)01n~c~ [.J.rele »xiale dl'1. ~.M..r£z.ul urborelui (fi1.30.6 . pentru fusurile de diametre fcartc e mici (d = 0.. :Iupa mariren diametrulwi.a. VCrifLC-t1. p~ dr: = 2.1".. luindu-se drept baz.Sh:l!cti'I.t. p =~ = 0.J.::I. 0..~(p. tude Vm ""'" 1t:.~1cu relatia: Ja !i~. i .-'. pentrn a evita ca Jubrlfiantul sa se 'intind1i.hil"lt corespuncator (fig.. o .a t"'CUSOn11t:.tt n!JIl"!c:utul de frec. rl> din relatin IU4j [n construcpia \H11Jra_lXLrattl lectrice. _ Formelc constructi v ~le fusuri~or ~i I~ga[elo:r ~ndrict':.tran')mi~ de sistemul IInhll"l aparatulu i si Be d5 eronrea admisibim t. In vederea miqOI. jll Iusurilc radiale.t" rcdos rlin nou . . 1(1{)fJ.3. care art: forma relatie similara ·LL2AA.f.82) a pivotnlui.0 ali IDEL:L marc dcctt n (m\Ulll.t.-t . prcsienea speclfica C1..lllC C(i'pm.a prcsiunj specltice constautc unci Momentu) de tor':il~l1C'.u (nllifol'miz..de racire a pl1rotilor.. IIC:lI'C tl"eb.lIWI cu 'iii 1 mrn.1:~lP(l2 CU dp. c).1 sllp[af.1. Fonnele constructive ale laghelm sint foarte variate depinalnd de dimensiuni.]1I:nl h.2) (U6) ~ll~e(Wc~tc1..t~ dctcrmina cliamctrul fusnlui.i cflindr-ic obismrit (d.e dill integrala: (1-~'1' . 0.CI! . a).uri d· cu .'1. dyp~ etectuarcn calculclor.:f-lp (" . Asemenea cons-rocni se rolcsesc [u t. OJ car.

bJ.. a gar" b ".1.it t> !nJ'>OI·t'Lnta simplincare a rnontajului.i dacj.'i Uucori.~1.I'lI . aj. 4. cuzinctnl cste ccnfecticnat din pi~tra (fiG.ntru 5arC:~llil(:'~xiale.~( Jag.lI"C asiguru in difcrite 1ll~(l1n. pentru ca la transportul aparatelor sau 111 C01H:htn decscbitc de functionare sa se trnpiedlce clidcrea fusurilor In afara jagarelor...inet .nd plin cu ltlL"lf!ulll a Uad! crapodina trebuie .g~lre~.:n.e~al de r.r ~" pl'afata.an asiale dar put ind prclua ~l sarewn radiale crapcdiuch-.e 'It~]ir.. La&arele de tip suport.1 C~ liUp.i printr-c biB'l de o~l'lpi L·: [IIII. { pentru a se putea l'l:::a~a dcmontarea arborelni fih:a dcplasarea tntregulul l.~)..33. schematic reprezentate in fi$lU·a ".4 .?S1.\J.rlltiO} ~"U.. de J"'g.i In c~.r.rMo dcgajnrc in ccrpul .'.5. onainntul.J..'ir sa ponte utillxa ~i 1<\ soljc~tRri ruai mari.. . P1"ind~rea eu.) separatie a capaculul de corp.10 _ Ie '(I:::::tgfl"=T ~I 61=-{l·'C. cutat din material tumat S~l1 materiel plastic.. capacnl aceatuia prius CU ~unlbun de corp sl cuztncntl conlecjionat eel putin din doua bucati care string fusul.li~. e).11demontarijcr repctate.1. cu 53..~~t~~ g ~1~p~~:.. lnsi1 in acest (.31.2. prinl.3'7). rOImate diu corpul lagar~llui.:1 uneori lagarcle scctioaate.o. /\c .n1:1 \111 UII lagar ~xial hln~plt1 penuu pivoti I:U ~•.1 punctului A "or fi: .-af"t~ oJ. ca !11 .::e~e a_~i. 111 ftgura 4.~te functiona normal. fif{ma ".:illetl)i trcbuie tnlocuiti. de ~p3.b).~a 1Iwt~tlk5..A distanta de la 1... confectionatf din una.C(.i"a"cu. deonrecc jocul dintre tus ~i cuxiect devine prea marc ~1 lagiird sau CII.ill('l.36 stnt aratate solujii constructive pentru J<lg~re co nl"'lW't~ dlu Jli~cr{t care l'M!ml. ~.tlizl. .lca suporrtu cstc e:.'lrdc pot v~\:l:"ltc n. neajinleren {fig.. uncle Ie CH(r' dcp]aSl!l"_'.d (P(lti(J.sigllr:lri Dac.~ii.:~rnlde jos Iu puuctu.i~ elml 1I.t'litlle.g.u dcptssarcu i until puner A.l~lgra1'Uh..l. 4..31.111111.i l In rapcrt C:11 distanta L dintre cdc douf lrll).C:-cf1.5!:: i1~~g~l'fl l)I:~n efect de l'apilaril.rdni12[ a_xi~lc: 4..l A. H'.:~ii . r1'} fixata nedemontabil Sin: Cloel am c bed t: I "' !oC)~iciu. co~~id. dud nu este r.f...Ttucreaaa permanent intr-o a m)tnit~.2 .la. ht::.5..1r5(. Lagarcle expuse lmplllltnlil(}1' iii IllCP!~~. de poaitin init.3'7).RZ t~ebL11e p~. 4.iI.ti\.J!).~. i in plus.Sch~lllil.L: .:. Ungerca la_g:ll'cl('f radial..:'1~~tL:a~7af~~n~-~t:·~~~ f~~:~d ~..fataFl.lale {llg-.1 bucse din mater-ial sinterizat. . Fig.l.... he reglabi.gar.--. Ia care cuzinetul :>.U dexavanrajul ca . adica descentrarca :l1'brJ n-lui (fig'.poalf' !ulot:~.31. ·1.:'.~ sc PQ. l'"i.orificio pentru ungerc. sail.cJ-e~·ill:ta."oJicitatc de forte sustiuerea pivojilnr f. adica tnclinarea 2-2 bt5.~~ spcciale. DI: aL~(~<3fl. plill jrn-lu (1("pbl~' S<11. dar in e! se introducc 0 b\lc.~.ialit 1-1). mijlcace nedemontabite se rcalizcaza :. ~_y. buca~l (fig. dirccfl complet deschise (f1r:~ copac}.nle1 rcgi:Lt.1. llllllilJ~l'Itateac~z\1J'ilor'"a!fiC1.~.. 09.l RllJUI ilor !iCC. eel m<li sfmpln 1.1 ~I (4'.ir a. mtrcdusa peutru prelunrea sarcinilor .i.'<"if cstc _Ull alezaj realizat in r. deoarece aceasea solutio realiseaaa .: ll'~T~ b"I:'Ir" FiZ_ ~.t7.'cl.~upii o pcrioada de Iunctionnre se ovalizcaxs ~i aparatul nu lII:U p.t ~:.}{.Ul'UC H1. .1. Sectlonarca tagarului e. ccie doc a efectc [nealirrierea ~i jocul] vos Ii tratate . 4. preclzre iagardQr rilindrice.~t ~i prcluarea s.' dcmontubil de snport.>H (fig.11'i (foite) care sc ~.re ClI (:mi"Cj' din phtr.'L·tJr..H -L'"-J:.·.n pll\:111 ~ic'.[c. gC'l'.~1. 1:. ' de lucru • ~j e:ilc·1l1liJ~ rill II o pl:lr:l cuainct p(~. 1).Pcnnn fU"..i in mccnnlca fm~ 1':~ \LI.{1 sc lIotena cu {.I~I' crcri.separa~. i~:::~~.r. sau mat l11uU". ltlg.JJ_ • t.Uldic~ti :.111 0 llltletllJ£l e C(:l1tI11U. face pc: dOI1R lag. cuz_!Iletll! e se introduce sub tQrmrt de t1al1:. '!..> _ Soll. se utilireazf IIl. cu ajutond orificiilor prncticate la par-tea Iagarului m.~:!}71::. 1. Se VOr 11C\~lja dlmcnsianile lag·amll1i d . dud prcsiunca pe bg-:l. Fig.:tl'. la acest lagar estc posibila reglarea jcoului pmi strin· ~('rca cnpacului.R'7/ ~:. Folcsindu-se principiul uctiurui independentc ~ . .'jsesc la supraIntn d!.o.·oustrueti'-!e d" lag3.U ff'ld cuz..alt::. nnghiul de jnctinare ':'1 p . '1.l~ placii ~ii.u'casa aparntului (fig.lte. Gnd :'u~illl'tul sc ovalizeaaa.35. (l) ~1 eventcal ovtnd 1111. Nealinierea <Inum din lag:<t{c in ru port' u n\lril:~lt sal! jocul dintre arbore *i cuzicet provoaca luclinarea axel urboncul .'I. dupa eliminarea unor ada.arc .~nl (j ~g.

!til' ru punctul de contact dintre fi(.r:ill.:iati_ilc.1Ia punctului A vor fi: ~i (4.'l~:lr (foig.. ('III~~ ~Il' ~~ :.ie (HZ) tkpmJI~ de It .9.9~) . Q11h..' mrd runre a...Ldl~ 111111nuII'5C ~A =t - L.+2L~\I) «.= L ~rJ .llll dr II h:dllP ~.\1:11':1lnr .o("udlc.'urborclc este fixat intr-un '"\ 11111. Dcplasarea punctnlui A L l:i-' to· Pcntru valori fixe ale . 11'.. !.-t<> n_licliFlt dL'"II' )ac:a snprafetcle frontalc stnt preeente (fig.r}'siny (~.:cElre sc ia tit..:1.-1)' 'cos-r + (YL + r~)' t~n' A. _}t'U5 ell = r'lil'.tllt{\ di.. dc~.pa (-1...:m cifiadric .?IL'(' ~i IlLL III .e-ll.di\al.89)' in tare.f'~'III"~lil. '1. . care dcplasarca a(~" 8~) sa fie nulfi. Pentru calculul [ui 3' ~i Y.1) A de tlcfcl'inta !.. t ..89) rr+ rz cstc (·).38) L.:lrii ~i a deplasarf 1'11111lului .:o}.m(eJ L se rnicsoreaza dczaxarca..1·~dlse poatc face estfel: t = [ncfiuarca 10taiS a a xei *i dl. FD = _L_+ cosy V'l + rll) tg-r jccu) axiili C\ll'ag~l·~lhli"rr~~.lAr = scr.Ui' {I dczuxarc marc.ll 0 ~i <lit = i)c.r~o.~S) rC. il'.'1 Ar "11 st-t r'llnO~I'II~l: IIHIII"I. «alculnl dezax(u'ii ~i 111.':1' I a. (iii: 2 fl L(-'. ('1.l.tnuu-sc rclatiilc (4.l. r·o..-'....O('flli"itu 11I"ld irrdll..17- .diFlI c1iu l:.!':..( este rnic. Pcnt11. 4.rul clii. se poate -r~~' Dcplasarea ~ a pnuctulul &.' si <I=8li(2tC---:. ~k][~tlrk [".puduhrii' In.-ll ~= ~.c 1II111!tL ·~tc ~~ 11~llrlll ~ntl\' h1t.dill ri~~rl~. astfcl ca ~i . IlrrlL~rl(iilr' clnsticc s~ sevmicsoreac.w ~Ir ~I AI' dirk colo rlnll~ bg~m.t.1"oa d_'st.:.[inir. nllll/. .l.)ij.~~~~~. _ jocllri1e rr.1dbJ IDSlIllJi l~ig.~ 8(.I rc obtinc:: printr-o rigi.~1) Ntltl.::: I \lUIlI • "I pul J'Ig.'._~c)I.p:~L"aH~a tohlJ.90) cosy +(l. I)ill.39)..~rllltl-l s-au notat L"1. sc obfine s.. 0. .lQI'a:..d 8f. se ponte aila 0 valoare lnuuctt Ul~biul .i prin nrmare a dcplesarii ~ hi' III ili/.a suprafetele inelare B If-~ " :. inlluentei Ye s= /II ""111("11 lIIiq('i'rrr'('(l 111·)o.. / 1):11'. -rltt.1 lV] ~i N.r.rC'l . a I. -I.). ll'1ch vatcrilc lul Ie *i L stnt date. lagilL dintre i[lgt<'" fb.r 1111 t: :-:Oil b actLllllC::~ unci forte Q (I.::r'-. 2L ('l. la P1t1h.. 4.=~ ~ 1'..89) ..fl.39) se ccnsidertt \ t I.[e r"i'rrol· puncte de contact cu .!. I [. astfcl C:L.. care repreaintn ~l+Sn'= . dad cclclalte msirimi riunln aceleasi..IIIlI·r.~e* -ISo +2~~)tc! lL ~. In ~lbsEmta suprafejelor inelarc H ~i C.T~\~Cr~~..1i1t ~i.1 IimitaI! 11 l1i'l'.111· J.I. c ii iJ. Iugatclcr. pi rr~ rn~rr.•..fllr". Din relii.= 11+n=(. {.. pcntru valoere midi ..

lte ~tt!1'"~le p!as~ice ail _capatat uti~i~~ri tot mal Iargi.1\1 i. Lagarele din mase plastice.L"X.ict~ p IUl)c<l. :In..ro.. prin Irecarc e5t_~!)J'oblomu CI'1l mai delicattt. aCCsto[ ncajunsuri s-au \ntn:prins cer<:et~ri ~l\stinut<::: CijJ\:luu (jus Ja.~a mateii~l yc>ntru lag5. iZ()la_r(:~l eleetrid'll?i umi ales avaIl~_3j~lee(. presare. DH.dovr _l~ui de urilizare.: sc l-ealizeaz\i:.lni'ltll..imii :lni. lllc~l'ciln..:at((lin mai mllHcl11rllCI'blc) sau Ctl pelicula d~ alune'I.e {lupa ami I 19GO..Acestea sc reflecta III COl1stll. 9(f'C. prill mi. Avfndu-se in vedere' modulul de elasticitate scaaut al. H x ista. Dis..93} cbtlne ~i (4.lltllizeaza inscrtii de fibre de sucla. 1 e!lonLiI M ~\llol-osc~tc foarlc ~cs . Pot sa ditere. ~cnt~ Imb. :.O~1. Din figura 4. cap~bile sa I'lln~tionezt:!=.:I'} radial. prcsinta avantaje legate de reaistenta chiruic'l. ..:re."liZal:(:.!\lIpl':lf~tele A ~i 8.j.a 0 coordcnare a.. tn ultil~1.dacd se alege jocul axial diu l. Pentrc 1mbuniitali-ite::1·sta?i~-jt~t'ii me_canic:~ (im'Piedicar~~. l'-TI1I. Cuplul de mate~iale i~l acest c~z. este posibila lll.a. mecauismele pcnrru transportwj (111111.1ubfanna de fulgi S:lU tib~e.re n. altf~.. 1.-=ctic.l...tmosl'criCIil}. prezinta orcaistenta buna 10.~rnifa:t>r. exccltnd..") :lC. jar tn j-erioada de exploatare. gnl.Ele ~i.~ de Iagar.f'r~1l ell fibr(! tic. de oneatare al Iuserpiei.. apfltut.cial a. Iacut 11l:CC: m "ilr~.re la pnlsarea. trobuie executatc bucse Cl~ guler.flt.lttlde marC produchvitatc:. L~ Pl'CSllN\ fl.riP. conductlvltatea tern:l1c'i v Pcntnl lilIlitarea.fill depaseasca rostogclirea fusulni in lag1't·r.5C pot utiliza compensaton.111.1.l o~~. .trrea llroprictaWor de a.HC J. "considerfndu-se uughiul Ioartc mic.pill.c.'i.ta du Ilj~~LJ·at\l. ca ade1. ¥i sensul reacriunilor . rndialii san p~ dirccjia axl~tlll.a Jagarulul trebuie S3.93") jl (4.. iar grosimea ~t1.lgar ~i sc consldera .2A.' limitata la..: + yi~..:cH. .la ajoritatea el~.e. COUlCi."iUl. siml~li sau ell iusertic. ~ cons~ata ca.2) d • C~f[Iportarca Ia alunccare ~1 uzarc a materialului estemai buna II~sensei .CO. decarece conductivitatea termica estc cu circa .a ~e dc!.stora. politetrafluoretllcna (P'ff'E) ~i pcliacetalul (POM). = 0.ip:'lrea ~ldu~ii tlt:gajate. pickup-uri).2.1i. dezaxarii ~i dcsn'~traTii .~i ilLtn\~~tt y cste fonrtc role. de bare. dimenionol!'t in til'11p {"turgerea" rnater.C rccomaeda ca strtngcrea neccsara pentru d = (J .l existrud pericclul C~ la ~xecutle se desprinda guterul de corput buc.lk.r:ttifio. de~i au lin coeficiect de frecare rclativ mare (pentru cuplul PA . .. de corpnt Iagarului pnn Iipire. !-"':t !TIul)IUj 50 VOl'Iimita jOCll. diJata:r<:. apli<~atiii~te inlp~l·tantei:ngeneral t tn conStrLlc~la elcmcntdor do.111t)j astfel cH.l dcctt Ja metale (A. ~-tL creat lin 1WII tip :ll ace~tcl Olfl.l. Pentru IIC(. ceea ce desigur c:l.me~lc:1orconstructive ale ar:i.! <ll~ Jch'lI~lIhJ'i s~au 1lI1hz:Lt m!J. aparare electrccasnice.rc'L _dupe dorinta a.Ifl r.·Iasele plastic£:: din familia poliacetalului (POM).rLI~corc. aparatele clectricc de regll!j. 0.:t~phca1ii.15 . cif.re. utilizarca unOr cnpJuri de motcri"lle sau mai lJ1tllt01' stnlturi de ITIn1c'l'ia. 5<l1.oht ~entTL1Iag~r . capacitatca de o Un10I. tcvi sau placi lil se prelucrcaza pria ascbiere IJ~L'.2). teflon. Semifabricatele textclitului sc prealnta sub forrn.n~ C~l1~osc\lte sub .91) ell (4.:aarborelul ~i prm urrnarc d~ direC~l'a.Plast.::.39 S8 mar poate sene: 2(1' 7") '"":II"'" KM=Ljtg'Y+__!!_____ <i21"'.95).i~atul placli.oomifabricatulni. Sint de montionat astfel: masinilc de birou si de calcul. Paremetml gocmetnc poate f Iuat till = o 5 . penrm laganc!le din ucestc marcrlalc.i:tlului la presilll1i ridic. ~tifturi sau suruburi ..xc~ ~rb~rcJ~i.l. 2 .injectlC. aparatc c~[e tind sfl urilizezc aproape in mod exclusiv Iaghre (lin mase plastice. 1. buna rezistcnja terrnica.'. Bucsele so fixcalC. jocului axial cu I... textolitului (E~ ~8. L. H.. ~firel-o[".!. . la montajul bucselor se va asigura i"ncijrearea !~e toatlL Junguuea lor pentre ~ cvita defcrmarile de tucovoierc.±relemaslvc stnt cxecutate in tntregime din masa plastid'!. poliamidele (PA. s€ Ccmparfndu-sc relatiile (·1.o. De 'a~~c<u.textile.l ma. care . cunoscutc sub numelc de dd"$t. de pn:JLlcr. prafde bronz. ceasurilc de dlfcrite tlp\l~ jl altele '...gti'i'lll tie: allln~care pnve_sc.. 20) mm $~ fie de (V. . practic.di.h."C]).:t ~+ 2 ~lc' T] +1"2 (4.).. tnsa datet·ill. sal! jeava.a~ii tcacte l:ugti 111 ~:mstruC1..o se ~olasc9t~ t~flO~I~ll sm1. uncle aparate aC~lstJce {mugnetofoane. .a ~i til spt:!=.~ ..'?i-all gasi.lct ale urborchu c~ eel doi cuxmcp deplmte ~l 1.dlttvi rlrim. cuno~cut~ ~i de .0S'in <lite mase plnsticc pCnll"U iJnbun5tii.pot fi simple suu co guler.4 [kcal/m. Potitctrafluoretileua. prlll posLblllbtca.a termic.mirea comcr~i<ll.'i1. 'jccul rclativ poate fi de circa ·fI/M' Inclircarea Il'l_giil'elol' d1Jt tClo:colit atc lhuituta de 1ucal:dl'ca acestula..otel nelubrificat.intllun coeficient de frecare redus. Pcliamidele.1 b denumlrea comerciala de U-xl. far!! tntrejinere. Acestc matcrialc au propr.. Unele problcrn~ pc care Ie ddica utiIizarc:a rnasclnr .~ir('a pr'OpfJ(!tJ~or de antlfnctlUl1l. RC7..96) 't (4.. Pozijia puuctelor lit! CDr:t. pi ~1. Progresele realizate fn domcnial IIm~ lor plasticc ~i extinderea acestora Pe 0 s[.ice pen.bucsele uiraple ~e fixcazii pnu stifturi sau suruburi.. Este iecomandabila prelucmrea bncselor din bara.~ iI11d.oIQ.96).'J iar raeele Yl ~i r~ slut suficient de man.:. lar pentru nucscrarca frecarii III matert!ll SC ~nglobcaz~ bisulfura de molibden sau grafit.func~ic de _tlput .a prill .fll. polkiluida). Jlt· dir ·. _. Iilnitca~i'I viteza de Iucru. dac~ . ~iritI'eccl"'l.1.. 2 J. 1. re1.onunllce.Ti~.tnl IJ.:tiI)Jl:l[I' e fiilld 80 . Dada din S\.istcnj.~:~I~~~.lltifnctiune ale acestora.H(: phl~I·. tn 1.l1icehun!?.uzare.~ cos v Din l'eialillc (. dircctiile stratuTilOl:.95) [ocul radial intra ius ~i cuainet. (l'viml :J.. cuuoscuta coraercial sub dcnumirca de I. fibrele trebuie $.e~tc alc~tmt dlU. ).~ fie perpendiculare pe axa Iagarulni. .llrg~rii.t'l. ..id tnglotJatl = H' sa (I .d5.'02 mui IlIk. cum ar Xl prC!sard.. este nccesar _sa se far. = 0. structurf ei Iamelare se uzeaz1i putcrnic (de_rdrca ZOOo~i nmi nmlt d.. m<L~iv.k. So pot orclucra prin aechiere •. temperatura maxima do tlll'u. 10-3) Ii. afara de stabilirca rnlirunilor tntr-un Inter\'~l "arc~.a... msa avanmje economice prezinta presarea prin ~n~ }t·Cfic.e/1m. cu directia ~ asczare a inserpiei. m.\!um:al{)r :~!·in~.'ia. In constructia lagarclor.1:10 jccul axial ~o'.a. s {O. ~1.~e folos"sc j.-uadaosun de fIbre de sbcla.:mecanidi fll1..lctii1e a~tuale carli. mstabi1ita"(~il. marc.d~nu.aperioada.ll pentm rll~ d~inilc Iormaldehidlce ell In'loC~W. daca se (11.l 0. 103 N{mm:l).lqora.:.'' tesaturr sau ~Lbre. consacrarea accstui pacagraf independent.. s~nsihl:rjtatea.

afiflcate. lagarclc ?e prevad ell dispoxifivc de descilrcare.5. a). Q jclc (fig. A~casj.'imtm: ullgerea oblsnulta prln iuterpunerea Inbrifiantnlui Iichid tntre supraClldc de frccare. Jubriftcat.:t~\i u'ibologice deosebite.. forta axialfi..riEli'ia j[. 480 C ( v aloarca €ucili. n tdfu'?Lde tnccrporarea de substante de antif~ictiu~e (~1oS~. urmatcarcle avanra]e: ccutrure prccis1'i :I fusulni In cuaiuet..1.cul de contac:t: favo:ri:<:f:~p:bi. direct p~ corpul kl{{1l'l11ui (tig.t reeultutele bune cs: se pot obtine prm ungere. fibre . masclcr plasfice.51)0 .inel1.. I"eziste!l~1 I:).40..r bncselor este diiidI~.' poate rezema.a sc face 1:1 montaj. cite ori elirninarea [oculu i d:intre ius si cuzitt prezillta 0 deosebitri importanta SoC folo'>l:l.l1ui stnt conice.c lagjr~ ell suprafete conicc. contnctele electrice ~i alte dispcaifive de prccizic.~tabiijreu I:ElS'i~lIlJlui le frccnre J'Juidii hjorudinal1"lk~ la ""lor_i ale "'ltc~_ci :pe. iar Ia sarcini mario pe bucsa-cuzinct {t'iJo. Pentru micsorarea frecsrii se recomanda.4!. testt in zona de contact.>:auumar un strat subtire pc 0 baz.'"<c buno (J11"FE sau POM).bi.1rde din metal ell aceleasi dimensiuni. aplidi uti nrat subtire de masa plasrica (fA seu PO.UtIi1i.j.1.de "finn) san a unor aditivi chiroici.ri[cq-1C~ umlt m~:Lreduse kdt ln Jag:. precum ~ipentru evitarea gripajului si posibilitatea reglarii joeului la vn. n.US al mnselor plastice. ponte prceenta in rcgim de Juncjionarc uscata uzur-i mai min dectt uri upiu metnl-ruetul. In raport ru <.~IC rczfsteu]a Ia uzarc. Q f~~~:t s~~n~i!:~dfz~~~Sf~~ ~.l mm. Ia sarctni ~irotutii rnici. tapt Cafe cxplica lll.Ll. mni ales 13 Iuaurile lung-i.hi care numai suprafata fusuiui. gs~c de rcmarcat Japtul (:1 un ~upiu metal-mesa piastici c. Piesclc mctalice bine cucitate :.. Procedeul tehnologic adecvat pentru aceas:t~i acoperire estc "sillte-iznrcu prin vtrtej". . care constnu din sprljiulrca fusului pe bile I) {I.rii sau pe masura uzurii suprafetelor. .(l\mti.lizRrc a acestul tip de lagare. I !r~.elft" . d) sa~ arcur'i (fig. iar ~Ldoua pentru rezemare Itt ambele capete 4.l~lperatl.cl dcformatiile mai man dinlo. I)). en ~prietati tri1OIol.cste conica.:1 ialjarcle cu pelicula de alunecare.~~tr:~! 1.2-.1c~o~ru:ea.l.a lld~lK_[I care asigura rezlstenta mccauica a lagarului ~i disipare a caklurii.in snccanica tina. IJ) IXLrti. L2.'.ulu~. posibiliratca pnslr!hii jscumi 1l'liti:l.lnaal~ire<t compo~ta:rii Ia Irccarc ~iware a. a ~i b).6 mm.1.'d. Prima vartanta se u lilizeazh de 'rcg~lla pentru rezernarea arborelui la UII capat.. Prcccdcul Ichnolog-ic de .HI)m plastid). I\hi rrcbuic remarcat modnlul de elasticitate H"q. undo.S.2.~. Inerccn.11. tit (II:! spectaculoash a uzurrlor."11" c :?l d).. ca •.. '1.1.. 0 solutie deschisa .un1. strnctiv. pJi"tstidl-mE!tal 0 ungereobisnaita duce la l IIILI'!}QI'<tI'e a cocficrcntulu: de frecure d(' p1na 1a W~ fai-r_ de cuplurile reuuse. 4.multo O1. 4A I...t. .2 . reglabile. rezetnarea partlala a accstorc (tlg. 0 temperatura de 280 . 1I'l~:o.{lllllenabil lll~. 4.l5 variante constructive: lagjnele couice siraplc (fig.t:t~1~1::D~~l-{) g'ama COII.. ~icentra- I (fig.2.i.. cf ~i Sll(. orientate direct asupra apncatiilor m~selor _plasl-lc('. In executia practica Sf Inatc vorbi de d01. .'-cct.~le cu suprafetc cilindrice.~n de t.M) en grosime de crdinul accimilor J!. ~ care iutt suprafa~a Jusului. pe 11M di~ suprafete 51:'. Lagacele eunice simple. mo. I 1'\. 0. cu .CL}. gr:dit. ·L. C('. Gcnern. ca Incaznl delnnului Seu Ct. ~)~ I ~~t li~:r!:~.. .oIO. 4.:J.i degresate sint i:ncamte O!. *i p •• r ~.III alczaj cilindric.. acoperirea inecrioara l11ih)J'Il'la suprCLfc-:te1o. Ptcsa ndh:iUi sc introduce tn recipient. UI'. nstroncrnicc 'iii geodezi~e. Iusul 51.L 267 .j pc snpraraja fu. LAGARE: CON ICE i.ill. cuztnctul fiincl .in"rll~a (':u1.. 4. Din acelcasi motive. pclicnla de alunecare se aplicll a h. pro:priu-zici. se determina PI-in focer'iii III functie de tipul masei plasticc).1.prQprit.gi1rclc st. Up.3. Pentm hnb1. Pulberea de masa plastics se g3~t6 lit r-u 11 recipient in care este permanent agitata printr-uu curent de aer..te l:ls~rl! pot prelua sarcini axiale ~i radiale.sli plasl'k5. Sc Iolosesc la aparatele optice-mecauice.rel1. La ia. entru climensiunile redusc caracter-isrice mecanicii fine. in special in cc pril'. . fnrnle<L.1. de 1"egula smgura data pe {mt:" durata de functionare a aparatuhii. ~at pe sinteriaere. Pentru cuphar ile m:i I1J nui. _f<l. ~ ~i d)... In totalitate sau numai Lagfircle ccnice 'Simple preeinth. ~i care prciau .pacitatea ei calorica e acopers C::IJ un strar topit de masa plastid de 0.arl :illS1inute in acest dome.

pentm compensarea dilutatiilor sau coruracfiilor. liaca asupm iagal"uiui Jucreaza s~u:~. bronzul fosforos san alama.:u. are vaIonrca: + + (4. dHite Ia duritatea HRC = 50 . 7. Q -1.~~Ji~ ::r~~t~ c~~:fc~:W~~ ~a~~~:a~p:~~~:t~~~~ r~~~~I. reactiunea }. 'in. La var ia'[ii in"ellmat~ de t. Din relatule de mai sus se obscrva d. /30' . 4. si cuzjnet. Datonta prcsiunilor mari.. la mecanismclc de in. ~ =" *i . Ia forte axialc man !j-i tn lipsa unor dispczitive de .. :f.1i diner-o verificnrc Ia presiune de coutnct si dill duturminarea mumuntului de Jrccare. ceea ce duce evident ~i 1<1 crestere a jocului radial. De aceea. axialli. deci calculc.e cere un joe Q radial foat-te mie.Q. datorita p[<:~iunpor de contact mnri. . otelunle OSC 7 ~i OSC 8. Q. (. verificarca 1a _PT(!. sensibilitate mar mare la vartatia tcmpm·alurj_i. La mccauismcle f~tal-te precise sc foloseste cuzinet diu pi~tre. Calculul centrajelor cor{i. .1. ~6.JOO) (UOJ) cste coeficicnnil de frecare. Iiteramra de specielltate recomanda: ~::.1 suprafetelor srertce de contact. Dace rezernarea se face pe uu umar (fig..li".Odaca cxista \1lI contact uurnei pC 0 parte din suprafata Lilgomlui (fig_ 4. So observf ca prin rulcsorarea unghiulni x. J.11. 4.~~~rJt =.l consta dintr-o vt'riIicarc 1.99) = oil .nitatc mere (opel de aculc OSC '!.iP (tjg. Dad'i sc Ioloseste un cuzinet partial S:l.d Sf:':ul1a de conditiile de. AC~5t dezavantaj !acc inutilizabil centrajul.a.1i: turatiilor redu seIa care se folosesc. Se foloscsc la mecanisme de ceasorntc.a ru nccastu crcste posibilitatea de lntepeniTc a fusului 111Iagar. raasini de ealcul. fi: [J.tl~a. de asemcnca.il1nC 111. creste ~i od. cJ. tin)u.creste ell Iu. Suprafata de contact foarce !Ilici dilltre ius ~i cuainec da un moment de Irecare.hi.(1"i--rzi pontru lungtmea de contact l = tl 12 Momcntul de frecare. al.1 J? ~p" (1. (ortfl. L~I 0 di~tribu~ie uniforma. fcarte rmc.101) (4. fig.z < r) se ponte produce gdpajul...pentru Ius. . b). ~= 8~ >.. Datonta jocului mie dintre fns. In ustfel de ccnditii. datorit.IOl) uude R este raza suprafejei de contact care se deter-nina cu relajia lui Herta.. vcrificarca III prcsiune de cnmct se face cu rela~i'l: p= . calite prrLa Ia ut«: 50 ... iar Ci! jl1ll1r. :S. iar pcntru cuzinet. asttel incH Ia aceste reazcrue Ill! se ponte efectua practic o ungere. tnsi"l. Sprijinirile conicc cunoscute sub aceasta denumlre asigt:di 0 centrare foartc pred5l (ptnn 1<1. care ate forma' l'cLntia (~. In majontatea cazurilcc.lltfl precizle Ia care s..::. sistemul este foartc scnsibil Ia varia[iilc d~ tcmperatu.I III care: Er ~:i Ee stIlt modclele de elasticitate ale materialclor fusului ~i cuzinctnhn: .m) a arborelui sau osiei sis2 temolui mobil al tnecauismului..in~ r. mcmc»lui de Irecare \'.(f~-12) .u. undc ('. ".descarcare.1 presiunca de contact ?i detcrmioarca momentului de hecate. conndon}.ra"Aceste motive ccnduc Ia necesitatea reglarii axiele a l'u5111lU. acestea hl!1ctioncad in regim uscat sau mjxt.Q (v.J.98) lar dacb sarcina cste radialf I'. lagarele conice simple sln~ Ctnd se foloseste dtspczitivul de descarcarc ell bila. . Centrajele..2. lie de alta parte.102) ~cnh:u micsorarea uzur'ii.3...-4.')5.. ceo. C'-Idc". Ia valori mtei nle unghi~llwi 1t.1. uzuri putcrnicc ~i chiar gripa]. " ~p".J.40.'.anla~c sc pot sublinia : ..'11.empcraLlJrl este necesara 0 madre a jocuhd axial. pentru lucar-carea obisuuita. dar functioneaza 13 turatii l}i sarcini foarte . Calculnl accstor Iagare trebuie facut. datorita jccurilor mid dm~[e fus ~~cuainet. prcslunii de contact ~~ pentru c sarcina fI~irlill. lubrifiantut nu se poate mentine pe suprafaja de contact. dec]. Diu cauza jocului mIC dintre fus ~i cuztnct. cu relatia: p~ unde prin d".momentul de frecare mal mare.a\.4. sc utilizcaza mcmenrului de Ircoare pentru suprafcte sferice mici. uugere. aparatc optice s. fusu l cuaiuetul se constrnieso din materiale CU d._ [j~ - la rezemarile prac tic fixe (contactele elecrrice].a). '1. (agat.' eentact se face en relatia: ~~~!~:~:t~f::i~. caw] cuz inetu lui tntreg..iirin~aunghiului «. deci si momentul de frccare !Vi r. lOj. productnd.d~ s-a nctat diametrul medic..ungluulni IR virl..raza de curbura cchivalcnth .-Mu$C (pinl ja 2 daN).t. apare pceibiIltatea grlpajulut : executte mai scurn. momeutul de freeare fi: (4.p{J.5. T30' -la rezcmarilc mobile 2 a.1.

.0 u.ca de tcrta Q.5 Prin"._ este limita de curgere a matcrlalului en cea mai midi duritatc.44.j Jrlcnrca£ Ts(iial o verificare peutrn lagarul eel mai Incarcat. 1 I 2 •.I_r cstc: et Mf= iar I_ladi cste numai radiala 2~~~:O~ .iulolc de elastlcitato E == 2EIE2 + este modu1ul de clasticitate ale rnaterialelor • echivalent JOlla (EL ~i E~ fiind N-! = color clemente}: ll+t'! _Jj_ <.l se reglcaza prin surub.ter-iulcle cclor dona elementc. tar ce~ alr tc!}itu1'i~ = cm::metului.l ale ccntrajclcr s'iut date t!t tabeiul 4.F'..s~ sprijinc pc.aj.106) mule E] ~i E'l stnr modulele .izi lli tendmta de a conIectiona cuainetii din matori~le rcdstentc Iu coroaiune. daca Incarcarca totala t!~teP(v.2 1. detuliul A}. dar ale carer promee de uzurd :.J.coroaiunii.o: 60°.Pentru D lncnrcare .8 1.. mgim.. suprafctc in contact at-e 0 importanta infiuen~a asupra momerrtulu i do freUZIl"(.-R.'10. >_.11~j\i:l~:t dJa:'ff:. . 2~ = 90".40. se poate scrie rnomentul de frecare J. ca 0 COll!lCcip.) ..-12:. prin d~ de contact.2 2.5 0.0 1. Presiunca adruisibijn se ia: tJ~n = JG"~.l:inetl ccnfectiouaf din acelasi material (ctel pcntru scule].=~12. acecu ~ maniCc-:-. (4.1{\ rn.s .taa~ti.42.. 4. OP.pa1e1e dllII~llsiulli ale c~n_trnj~lnr a} Daca : __!_~__!___J_. I'l'~~ • {~. PI = p~ -rellc- Cercetririle cxpcrimr. se deterrnlna 8 _I_ (f4.' 1. virf al fusnlui este Zt.!_ rRoRl _ . 4. Jowl rildiH. provenitc din dislccerea unor par+icule din ma.' 270 271 . uncle trill d. Dad! indrclitura cste exclusiv nxialit. fig.rnza de curbura echivalcnta : 11-0 .1nt moi. 4. 4.r. 0 2.o U· 1. cit 1~ C.42) dupa dupti .coeficientul numeric dependent de r~portui1 (v. se poatc scrlc relatia lui Hertz pcntru contactul punctiform (4. EI E2 Pcntrn calculul momcntului de frl!'!curC so va considera :montajul din fig-IJnl 4. Tclatia Ini Hertz ell care se cnlculeaza siuucn de contact.J.:!. Folosind notatiilc din figura -:1.'1. 1 1 I===:_. =_r 1J __ 1 I R" b) Ollca' R. ruzn de rurburri a fusului este infinitri [dec i inversul raz ci nul) ~i rasa echivalenra va ii ega./ t (1Q 1 / 2:tn·o -+-.fig.L. [iunea vcrticalace revine uuuj lagtrr.3. b.------'-----'--~ 10 t. fi1t:ut <:<11. de Jrecare minim fie ?btlnc. Experientele au lost cfectnute pc fusuri ~l cU.m eu ruxa de curbura r a supratetei Iagarulu i. 2 11:108) nude: E:] E~ liu)l. DOle:'!ncsrcarea este radiale se va face t 211"'. conform notatiilor din figura 4.rii a u unci suostante adezlvc.-1.. Y Ra R] atunci _!_= 2_ P r ~i. rmare a fOl"m~. lltund_!_=__!__-_2_~ ~RoRl13 3_=~!j. fignra 4.-'. M.75 :w .. Sc observll cil.OS4 reactiunea normaHi Ia suprata]a de contuct . d::1. Ta!JeluJ 1.L. il' .26).4}. 2. (bca uaghiul 10.5 _:j i.107) I'.. 105) > 2·c(ltg2" elasticttate clemente. undc "". cilindrlce.::ru~S~~tr:~:i~ua~t~~}~ri1~~tr~at~~~er a~It Inversul razei de curbura cum urmeaea: ¥- raportul !!.niall'L. este nccesar sa Fie Jndcpl"'lt~ conditia: ) sin ~ 03'. o: .:..>gaura dlindrl(.~upnre.ldoT celor dcua II = 21':1'11 ~H! notat lunghnea l' este lunqimea. pentrn ca pivotul conic ~:5 . cstc: n'h.5 "I() 0.Ce"I.1.• .1. 0:: (()5.59 ··l.illn.«CI' len- == 0.mcn.0 2. iardu-diame- gnurii Muehia de contact este rotunJil5 Ia raza r (fig.'lltal~ au aratat ell rcomentul._t~li. Principulele di.5 ell tcsitura conicti.

0 cum .-.nottnd pun D:H:. jocurile sr regleaaa ( .J d~Ic:~.'~:~I~~~~~ ~r~i~zi~enl~ l~il~~~~~?~ie.~ rW..t usu u~ ~l ~. cursele mor.~~+ dml!. celui cilindrdc]. AI nll~hl permite ca prin_ intcrmediul lor sa fie sprijirate f!lBITIcntc.Pd". ..-a_e.. Sectiunea transversaln pertculoasa va ij situatti fa distanfl x de ""I remit 'I tee strngn a suprafetei de contact.rtc sint evirate III lWJl.~te /D se~ s~"~~~ttt S~~~\?t::~l~~e. UZlIra va fi proportionala cu preshruea ~~f:I~~~a~ M1= ~~~a:nf:l1~~a~~~a%li~~.conlee.J.4:5). ~~~~~~:.:" _ 2 . I ._ + ----"1L = 1": (__!..\ ·n (1:1'1 dF = Z~P. • (.lf1='."~ va fi Peotg ~ = 1.cnta Ia tncovoierc a fusului esrc controlata de r(>:lctilLllC. sarcina ~lxialii ~i cea radiala.j.axiuI.~ ~i cOl"Ltn~pjlLh~n 2. Sprijinir-lle conicc de roate ttpurile slut utilisate la mecanisuu-lv PH"II~I' dill apurute si pentru faptul (. marc prccixie. 111(12 272 . La ]as~rl1l dill Iigul'rL.(:. Reglaj\~ll:1. . sin ct (4109) M.~ ~'. momenrul de frecare va fi: (fig .'1:'1).'LI:111 s.16-Rliglajullilsiin:lor a oonit':n ~ Se objlne astfel: A~a dnph cum s-a rna.p dF . cos.~. Dupa snruburi.1.if1.a. .' I'' -I~' d~=fJ. am (I 'lr. (11 m~'" ~'1..~a." punctul de (.=~cotgct.H .~II:.I11) Fig..!n? dectt al.=' '1t". rczlstente Ia socun Q fJ_e~a~~~l.arr. ceca ce nu sc .' .:~~~ti~~.. .timpla Ia spnjininle cili1)dri{ c. a). I eactiunca normala.44. nu sfnt 1.~6 ~'! vcdc ca.pmr'lfrt. rcglaj n jo :~lIJjI. iar tensiunea maxima de tncovoiere (~. "'.3. 01.' tnlocutcsre J\ = _!__ rCZlllt:i (.4.:lrcl(1J' . (f". ~I dad'i "I. Irecl1. se poate l'm 0 prcsiunc di~tri~tlit.I'.....jLI! si in functionare.0 tn care iOfta de frecare elementarji carc : Fig.5.. undo cstc raza tesitm-ii Introductnd in Iocnl r conicc . 1~)_ Elemente coneuucuve rte mctafiltrl Jlnl!. 2 RCt'cht. ArJ:nit.. = :m~. In In i .. c."i uniform pe 2..t 4. doilea (Ja :x = :'iO rezistenta fusului conk esre .:~r.. ale f E~p?ri_~lita ~ aril1ta.C.~tnlc~ive df! ceni. 4. (1<.Forme coustrcceivc de centrn.i radialf 1\. IX uude .e ea.. P I'al't' se aplica 13 mijloculIungimii sepratetei de contact it cuainctnlui (fig.a.in. cit . p~ = Pd.III) b ~ "I ~l~ marc m... prin s-a uotet diametrul mediu Hi suprafctci trcnronirc .:.110) 4.liiljZilllilc la viteee ridk:dt· ~I pentru variatii mali de temperatura.~IC~t pna 5~nt aratate . practic._ + 2 sin.i arfitat.'I. = d.OSo: .~ ~~~!~d~T~.2.Ontact.~_S-CeatnLj coetc ell .rc iar reacnunea uormnla : l1. emu aint aparatele opticc.~_ centrajului oeste uttt ..IlagR:r~ 'ccmce {~Ucontact pL~:mp:rafafa {fig.raje tilllp si ~OZi~~t~.· 'i. IX _2_).f.~O~~~f~l~edc?ll.351('. La aparatclc de.pt.jo cuzmem Ul sint : 2:x ~a !}laici = valonle cptime pcrrtrn unghiurile la vh'i 60 ~i Zf3./ = 2plr Fie. ca~n POt Sl~purta Ia contnctulfeorcttc liniar stnt ~c uhll~e~_1. r~~r.1(' IIJlI~"~l'll 8 cr i nmi marc dectt a. dad I:jOrouse pilllit. cstc toarte importantf modnlitntea lit. cc ~'XCI'lIt1\ Illh \ miscari oseilatorii.1-iV.. se obtine: Z CO$ IX MI ~ --":!!'_ 2 cos r).In figtlr.~ ~~~_. 3:mC de asemenea.(1'.)'"...a~·~inile. 1. cam etnt ill a-::ela:.

C='jZ .i = 3~30' se obtinc un unghi l3 = 3"'.1 c~ cit este mat mic p ~i<lllg-hilll a. -1.i. \In. Ca exemplu. presume de contac:t~!:ic race.l. Limp cc 1:.. Prin_ ~tif{llr. wntaetul se va tace numai p~ 0 por[iuuc de lungimc <= :.6.. Fusurile pot n confecjionnte din aceeasi bucata cu arborclc (fig. iar pentru cuziTlc::~i sc fcl~s9ite bronzul d~ :. 4.in z 2y + R'l.Jnlllat lin joc de j [-'-lU. De aceen la apa. 10. sferic accasta nil sc pcate reatea. . contactul puncLiform in JJ Ill.l = 1. pnn care sc etiminti jocut radial.:.i~ii\ arborelui certlta de Iunctionarea slstemulUi mobil se fo oscse p.fe~el de Iucru tnlr"llil p plan c s-=-_· 2 tg IX {4. lAGARELE CU SUPRA. .'i este mai ieftillrl si tchnologic mai 'u¥ll" de rcalieat. - ({._ de prclucrat. Constructiv.jccul din Iagdr .U_oO.111ui.te. 9.erkii.1~1I1u.lC(l rodn(ll-I }. clemente... Dad Iagarul sterfc este !ndircnt cu c sarcina axiam. . sau <Llama. 111(1.. a. se lltilizea1.ltI S a fusului. ~2) i Rul 1 '.sji Ia carcasa upararolru prin Hlclui..~Qr. aparate electric de m~~~l~~~~i~~ea lag}i..~:l~~~~~~~~' sfcric este tncarcat cu 0 sarcina radiaUi."). pcntru pasu l p {)..·16.7. l~lLl)~ cum se vede.1. uughiul ~.1 uugcturi . altfel. Dad) pmlitu 4 csre stfin:. rnasam de ralcul. pentru fusnri. faja ei sc sp"!"i:jin.a.t~UCtiv. momentul de Irccarc sc dctcrruina CIl rclapa de Ia Iusurlle cllmOr. '1. . II_)..ri~e rior al lagarului ~i actionea7.:-:a IJ bunl\. • Cuainctul sfei-ic estc mal dificil .egliljul este cu at.\pc j"Kwj. corindonul). Lagarcle sfcrke aslgura 0 centra. deplcsarea axia.1)1Htatc unghiularii puHn(t OCllPn.u. Iolc axa de rotatle a acestuia.in'(:~ii (''1Jnki Dtn <-4".'rcsinnca axialn PI": cuziuetul 3 se os.-:16 cste fol()'Sit Ia trunsmiterea fortelcr radiale..1 presiunc de conta~t l}1 dclcrm~l1area. go <it.ngunt~l i"11I~h.10. ccnstructia in sine pcrmlrtnd. c) SIl. H. egala cu r.CLLm sc vedc.diferite pl):z. Ele . c.t. (fi~. Daca se noteaaa pnn jumatatea uug-hillilli la vlrf al Iusului conic (fig.a.a pivotulni. 4. de eMit ustc gh~~~~~:ri~~ic 4i~~s~)~ sint . = P. l.4~.~+ . fu.th:o:~. 2 R' F R.ea de dinmctru mlc sri iasa In afaru cuainctnhu (fig. sticle speciala ~1l piatra (agatul. La unghiurl miei. tritr-uu Iocck Pl·e!IH .. Ultima VllriRnt.FETE SfEI\JCe Lagarele eu suprafele stericc au fnsurile de forma sf.lr~l!lulI('il (1\1 uncle: f< este ruz. Pentru cmiudul e[eric.iUl\e:3 intcrioarii a.27 !J..Urcprezinta simple bile introdusc pnn string-ere. este: t~~~~~~~l~!~ fi~~':~1~\~~rl~l~cla~ia p~J:'_ A de calcul va fi: unde.c.. inelului 9. calculul la.1.0 piullp 4.4. _ . 56 sau otelnl de -nlmcnt 0 billi. a).i~iirelat~vc dO!"lte.\\:' Se llt-ilizeaza la aparate mecanooptice. In timp ce eel a b c conic se ccnfectioncaea mai 1. (ii1~tI lI:ccs:u·..n:::Jm' SICTil. va ti: II: -- Lagarelc sferice SI1It de t ip deschis. Insa prcsiunile de contact stntmult mai marf. f uadc J. ~lOmcntllhJl d rrc ja care. udmljtud o reparti~ie ll?iforma a ind"lI~arii l'~'. pji..duntatea HR. e proiectia sllpra. 1l'}3. I. Q se (:on. P~)ntru a fl~[~ ?oz.. estc cccficientul de Irecare adoptat pentru cnlcul.it mai sen5ihi. 04.l n~'o ~l~ vcdcre verific:.at~CI_I 214 .ali existii pericolul de bloca]. suprafetele conicc trebnie executate cu foarte mare prccieie .. 4c17.1l3) 1)(':de alta pane. dar asigl][~lpresiuni ~ ~T de contact mai mid 91 0 durabilitate ma i marc.4.sI~I~rn. tran~m.-12 dad'.cute (~SC 8.:a cll7.ag<'irul din tig'nFl ''1.de trebuie evitat jO(:I. in' timp cc I::.::.a.ratele de masllra:re. in Iimitele jocului. reglajul jocului..re sufU:l~n~ de buua. ca part ..5 inm :.. In cure cstc plasata . .. otelul ~~1~~11 c~hl.'R.lii) l.3 [a 0. dupii uaarea euler douf clemente ~i rcglajul jU(". Tat in arbore. ell care trcbuie sa fie rotira piulita pentru climinurea [ccului f.Tc:. -:::. _j_. I Cuzinetul poate fi steric (fig. tlncrca contactunn dintre cele d~u~. cu c ... Mat trebuie adaugat dIn cueinetul conk estc posibil rcglejul dupn u:zuci..a. cxecujia fusulu i Irebuie sa se rcaiizeae astfel. fusului : A . reductad asttel jocol dintrc cuzmetul . oj $U conic (fig. 'J.. .l[P. Calculut arc dcsigur in vedere ~l fOl"~a cuzinetului. C Fif:. care va fi un ajustaj abmecator in carcasa 6. ~ . iar Ci1.eel. retire atit de micfl melt este abia pcrceptibila.1.aria p[(ll~(1iei sectiunii: a cont. Ul.jocul :'_Xi3L rcgtcaaa In valoarea dorirb. otelul 1i1. !j-a admis r-a fllr? de fTQCaTC ~ste ccncentrntli tn pun lui In t1~ 4.1 lil.8 se face asigurarea tmpotriva rotiril a cuaincrulni 5.~iird~r ilf.distanta R.5 ~~ fusnl COllie t .c sc f~~:(!~OIL<... de ordlaul u 10 1-'. 0 I~~ta pcatru m~I~.4!1 _ Sch~me l~ntru 1. dura cste ueccsur 5H lie €i.11 axial..( ~P. directin fOI'I:ci ~i avtnd tfl.p este pasul filetului piulitei..

·I/I~ Q~.. R cos x . Iungtrncn Ia cercul cit' contact..d-"'H.ii (. '{P" !J~cos~. ire valori fcarre mit! ~i ult mat HI lei dedr m raza cuainetnlai P2.. l~~i~~'r. .4S. I-Hl.· 1(")11'111 punctiform.:.in dcptnsnn f'~:~l~l: dintrc lagare.r" dt rnai molt erorile de indicane..".lIltl\. _ Poutru (. uudc rietice.:aoo. dllpa etectuarca calculclor re7.QR(.0:1.8-2) mm. i<lI ran. 4. b). R cos z ~i N = "it: = pXRo=.118! '.~ :l~lIl:. adn'it~c1 -q di~tI·lbl...i. L.l~cll:i~~~~~:'~ dl~'t:~C d~~'v..ilti. 3dil.50 Peutru evitarea tntepemrilcr datorate vnriatiilor de temperatura.z~ Ja sprijinirca P:'J.. CfL ordin de rnarimc.2. J'entru cteluri. fact: sl Q vcrificare la 1LlCnVQicrt':R fusulu in secnune avtnd diametrul d.~".\Iull1("lltlll de M! Irecare. esre irdinihi (deci Inversa IIUt."{" moruente de frccare foarto mici..:Xi'o=r. =-...e ~i~:r. similar ell Ce'R de 13. si.2:2.:i" maxima tcusiunea de contact £1 t.Rcosc.de aCf'~sl5 dati ntz~. pentru 0 !ndlrmre axiaHi Q..lg:\re S(CriC. C. 4.. ('L12.-g:r~~~~ii1~~T~~" I (~. 0. calculu l ja presiune de conmct 5t: va LIce en rolaha lui I ~erl! penttu un contact hniar..t~~O~J~t s~~renz'~':~~~:·:Zl~nft~r.y ..r._.j 15) pcntru 0 Inc'ircare radialf 'M."elor ~I aparan-Ior de pn::C1zle Po" l.'01.119) 4.'~) IIII' l)O~1l1.I!lC<l}-ca.:. Se !!tiliz_ca.:-:-l'h. 1)~ caT*:~ se Q uniform.).f-> (fiK.: ma~ marl se poate cu s~rcJna radials P.'<. fi ]·cdlJ::.\oll'.[---:-+~) 1 £1 F~ CI E2 razci. [. '.oLg = r:..J.~!J Soiuf. Se ~n[rd.lsa care se I"cgl~~l?J' pr..~'"". Lag~rel~ pentru virfuri all tot supraf('~t\ 1111 contact stericc.llILS'[ln8:.1/-" .~:~rt~~c ~~~~e~~~~.1_ Earaeterizare.-1~~.:: -.~ pentru "arein! ~i t\l~ r::q:ii rcla tiv redusc. ~!7.. (4.LlJUi. de j. ell '-.1.\'"Ro c..'os-a: ~+_I : E~ El "1:. ia.ilZh!-dul !:(jm:c.'.pozitie POt functicna vertical (fig.11_'~C"J_-(: radinla '.ltj(.1·1l oteluri.1) • .' .. unnia a un joe li _ __!. cuz! nctului de (0.~.R!)!\· .~1 vtrlului csre de (0.. dar stnt Iuatc astfcl tnctt rezutte un mporf : a:--. va fi : it =2-:rRt. =.. .)Uin~ea7.U ~~l~J~allulfigurii Mt=!J. 1.~lirc alcrlce ""··'''-''. P =? Rw::..50. Daca lagarul ~'~k .~\I1}11J~~~I~:. ~. dwpa cfectuarea calculelor se cbtine (<. dar raza virfuhii "'J.(p. = y. "k"!<r:!" (HI?) thtta mr tensiunca de coutacr meximlt fisk de relajia l"i_.t:' rezulta ({..~~~ll~T~:i 111<11~nl'.1.. _l~ 0 inc:.~:Ia!. cUZ-luetlllui IIIr' rnzn cclnvalenta vu fi t:gaH. <:". ~o~~t~~~l[~~~.:ll sarcina Q.1tt.. va fi: "···'~~":'l//" . Tenslunea i c-onsidcni disnibuitn .1 :Jldb':::ari ~IQr:c tncsrc. sprc rl.5) mm . de CHrb~U"1i a fusuhu.~·f~i mobile a dispoz-iti.mIX.:>. intre vlrf ~i cuzinct J ~» n i~ a ~~I Sf': ].(4.7.!20) unde sc C€.~r.. a) '}i orizomal {fig. dcourcce R~ =.~":l/--'Q 1-' IIRsm_"'(.10.). li : 3:. 12!i ..r contactal dintre cele doua elcurentc PSt.l.~..J.1n~ln1Dti·/-o rle l(o.Z.: --:-----:-) / "R2 ~i1l2o)'. . uniforrca a senricercnlui inferior de razil ~.rt de mcovoicre vn 1....-1). . centraje.

sa. dH. avind ceutrul tn axa de rctatte a fnsului (hg'. j()~ .. nu 3<: poate stabili.1. = rl uncle'£J ~i E~ stnt modulcle de elasticitate nctnlui.s.1 tel: . 2 urntati de duritate romeratogtca mai mare dedi cea a vtrfului.'i 0 forFI elementarn: cJi" ~)'dA. (.r.) pCl'lil'U _i: x=R.cdispcn pc (. Din l.. care c\'idelll !:iC . 1' Jt+~ / 1 .12:. (lP va deternriua.. S'tlpr:J.:HC.t:..J .. din cauaa naturii Ioarte complicate a fenomenelor ce au Icc in lcgarele de dimensiuni mici.' momcntul de frccarc d. mcu.:~~~7tnlni. ale materialului vlrfului ~i cuai- iar pentru x Sc va T<l~{TlI1.. rubinul. Antecatculul momentului de frecarc se bazcaza Pe ip(ltCl ... a).iamclJ'ul Sllpnl:ret~1circulnre de contact.IQ.111. :notatine din Jtgura '1. ' dealtfcl.12.!.51. =~: = 0. .(' p ('..thlprell:lt po:Mnl . falculul lagaI:J reler pentru vtrfur! vertlcale.:dP R ~ 0881 \ ..l·.(.illoc= 1.irfUJ..}( produs de d]"1 \'..5. Se crmareste do regula ca duritntea cuxinetulu i sa fie eu 1 .. 4.7.. -FIIo1. :II" iillll"rlalr.onC!l.va fi: -s E +--. agat~l). erorile Ia indicatorul aparatului cauzate de jocul din l. C~I.ezc clcmenmrc .a cteturile de scale OSC to ~i OSC 12:. Caiculnl 11garelor pcntru vtrhHi urmarcste sa se determine momentul de frecerc. 451.:!!!_~. SoC va delcrmina tnQ-nlen..tul de [recare Intr-o sprijintre verticela.agar.Ca matcrlnlc."! . 'i.Accastn situatte coruepunde unel for~e concentr-ate P. a illtcl::l'~l'i_i.:x I. sin rezolva intcgrala 0.~_ I.. se pot consideru distribuitc dupf 0.1carei CCHll'U coincide cu axa vtrfului. Valoaren <l. Icn~ill~lil. dar creste in dnectic raiiia)5. grcntnten sistcmului mobil.3·1(11 1 ."\ detonni'lrii.l""" . II-IGdulclcde elastldtate r~ R.S. uu be-iliu "\li"j'-'olLiclJl:lcI11\crHlu \..~i':ilr.\:~d.'I't"'~.in~.Ln2".'-.:.2. dcci . care actiolle<t"l".~ npu'nc miscarii de rotatie a Iusului..!. Pcntru cuainefi 50 Ioicsesc picty~lc pretioase {safirul..' Cl'>b"lt.~~«= Iln:'lIr.::azflin regimurt vibratorti. W' 4. 1 ..\: = r~ = va f limite infertoara R~.~. Sil-prafetck infinit mid de P!"C8iunc cgala _:".o~ rate tortct concentrate P. eJipsi' c:~re are axa marc cgala (. pina la Iimita cim:l~ril a suprafetei de c." I = 0._iete~OT sferice. ]~ cos a d« = Olel pcnjr1l scule Aliaj e. Considerindu-se suprH{atll circulara clementara: I) (L4 pe = 2". specifica.C df.) Dad. tar pentru lagareje care hn. \1..=~~~~Si~:!.IHcle~lLli:~~~ de trecare ill La tnceput.1.oj. rleei e = ~= ~_ va f li111~1it superioarli Q a inteS'r~l'H. Ia rotatia vlrfului in juruJ axel sale se menpne in supratata de contact 0 situatie similara celei de :C:CPC1US. )Joti"nd prin u coeficientul de Irccare corCIPUllzfllO!'..\: de. ". temperatura ~ieventual de deplasarea vtrmlui. a rnomeneului .C 60. Ecuatia clipsci. la rutatia vh-Iului.-.pi votarii pu['€:'.](I" 1111mcl1 50 ponte face tnlocuirea: ~il'~ ~co. Viteza de nlunecare in punctul B ~st~ nula.2 'W 2 ..r.6.lin LC~Mii1. ~ ~ .i aliajele de niche! C11 bcrili.ont~Ct.L fi: dil. pcntru vtrfurl se utllizcaz. tensiu nea de contact maxima.'j 1 .all1.entul de frecare S~ poatc cnlcula pentru nceastri ipotel-~..:t d. 'LSI. actiontnd axial (fig. () tmFI de frecal~e. c!ilitc pln~ Ia 0 duritatc de H R. san aliajele cu cobalt si wol!Fi\nl care nil se oxideasa ~i reduc considerabil uzura fusului.fir Agll-t -~--I ].\1. care se POt1tc.. ."'oc.2.bso!'\~tti. care se pol ILIadin tabelul 4.__.\ii. determine cu relatia lui Hertz pentru conta('tul dintre doua 'ifen': CCmf01'111nnor ipul. suprafata de contact va avca forma unui cerc de T:va R.iR~R= x~ .i weljrnm Robin. bronaul eu beriliu :.de hecate.11tnc(!.

2 CPJd1" inte. rezultti: ~co. constant. . care uu considcra Irccarca de pivotarc. relntia (1. :. a .mlu pc: suprafata: l{I_'..c preciaia calculului 1./a.=rl:~-=Yl 1 ~'(S'-I"P') JJ =~dN.54). Din gcometria figu:rii.1 rapoarte d -c a mrci.'lte~t. .\.:a de Ia 0 Ia T:..7ft.130).__.-~r-~!.fJ ~II· p~+ S'~ =.(4 O~~4~J.~'ft+ M=-}PlIa3~~.~~ so cbtlne in final M-= 4tJ-N" \"..3~ .. iar presinnea se ccnsiderri const.)d1l' (I (4.'~ ~_:. Illnllirc~tlt la vnlcr l uuci nlc lui!. 101 = .:.129) devine: Detcrminarea momentului (r~d.prHrqclor Fortclc de Irecare stnt concentrate 'in centrcle de: 1'1'1a~~ale arlilur clementarc dAl ?i dA~. 4.'2Vl_~Sil2q.t:\a t"'t"'ll'!li]OT!'If! ~CJIl51"lJU Co)lLtd~1: ill lll-sl\nlT peujs-u ~i '''''-'-ire oc pivotere -~i"hJJ'i (.in~ ?+d .-*)drp . astfel ca reznlt'i: dM = d..s:.t 2 CO:.H51:. '~.rii de pivotare pentru dimensianile limita ale suprafejcide presiune 1mb-":. VS'~1' e'P' fL~ sau pcntru 0 presiune uniform distribllit::J.1{1'-ca:.131) SQ Abatenlc de 1<1.f) + ·.:os o:p Inlocuinda-sc dM D~di sc tn (L1'[' se olAil1e: = fJ.d~ sill~ o:p (I~~ - d~ + ·j. relatia (4. r' uude de unde : dec! M.u:!.i se ia de douu ori.i _ Dislrillt. " deoarccc S scndc ell «.+ IJ. dec! ~i (. + dM~.t"Tdl:'L p = .*~ b rilo! .'}lpuntnd Irl~1!\' lr.~ s~.siIl f('1 a 2 ~COii:':q./a~~.~·--..<.~ .\1 rz Retana se face in jurul Jui 0 {fig. ~i iJ.

J[I"I'#~()n'>til!)t.r?a ea.~:~ic. »iodifir-trnlu-sc numai Sl1pralal.iu('t dill ccrludon :1:111 :I!)~II. "" pentm S::. ulfimul caz.1leuruiatoarele: .iu11t'"'L I1Il!o~blli1 de contact r. ~_ 0.t A = ..I). rn0111~l1t de fre-nre constant cstc ifl dcrcrminh I'lJ rctatta empirica ..~~~~~n:~I~~~~. rnlitat iv.~:.6).. 'in r-are: 'ii.::lo.:folll~ntu] de frecarc total N[.5}. c considers Icrta lu.((J. 2g uncle ~-~ t.tl~ide Ireccre in l~I!!.va fi: b.:.~~:~rt~it penn ~~I.51 taegenta (n~t':« viteza _WIi' iar pivota_l:ea (_oJIJ' La nceeasi direttie LI. are un joe axial !'uficicnt de man' run~a·i asigure un grud de Iibertatc dupa accasta directie. de :::r_preda.'J.:'I de pc caleta lag-irullli {ell ~·itC?CL vjr("htiJ Puectul de contact so modifica numni pe cuzinct.~sc p.0 (fig.55.. ~. MRr~ino:.'rmcdiullui N).tlWi: similar ell situ. frec.n-: \. en Ja apnratele de rm este reco- amplltudinea "ibr:I\ii]()I.Sf'· 1 iilcr.Sc pot spl1.:[..~ --..':lltr.. {fig. constautn...j.ll Iracjici cc SLl\) Tadlcal).~omp1~A <ie ' r.1'1 llillhilij. (U.: in _)3: rostogolirea \'~ In nltimn l caz are loe 0 miscare cO~lplexa de rostogclire ~i pivotarc 4 . au !03t respectate urmatoarelc douf conditu: tortn lutcrala cere Illld\ in raport cu cca axiala : Iagaru! vertical. .~)C)J_1are.mf:hu OlB. ~ondul. J1/j ~l M« dcpind de ee (priri intE..o!. Iutr-un at doilca c.\7) IIHilldal'. 4.../). vibraf in Hz : \: 0). atlt regirnul static. relatia Iui Hertz va face lcgjuurn [nlro tlh..PfL l'L!)an-' frecarca de alu nccare (a se vedea !'Lumarii..z. It .'' 1.tofl.f=f--I-ND-=rJ. 1<·1. -: pentru S < P . cit ~i(. accstu se va roti In jurul axel slstcmulul 0. Jar puectul de ~r~~I~i~~~.jI" Iclosirea vtrfurllor ~111 pcutru dumeniu) S < iJ-P.. deci.wlulla re.J ~J rostogolir« (:Un) pe axa virfulni.. 1:1 este dar de relajia: varisbil 9i dec! greu .ob~c. - + . Daca se admite ca lag. .~ dcfor-ma]!c (pentru vlr-f dill 1I~['1 ~i w7.:~~~ l~lic~n~'i..leraIrI S de dlrectie va1"i:)"hil!l. Su_prafata de contact de pc vlrf r'tmtnc acceasi.in importnntf care sc dc::.1I In care :}i defcrmatia prcvocata de aceasta.J1r.lrd.jOl:1I1 axial.considera.l iii exterior. ! cste . .I11I:cos(l!+ (-4.5.nsidera~m()rt\~llntld<lt (~eforta de Irccare {Se} ~i proicctiile mrunen1clcr PI"ot.<. ~l1dc "'~ I.132) undc P~'. In mrn : cccfictent de rc\'cllin. FIg.prilldl~ de aici P1"~'(li':ltj.. mi~carea ccmplexa de "fixare a (::'>l(: .~ .H~'I=Si!-.~'~~i. i31' " . deoarece: iutcrvinc ungbiul variabil :S:'P~iIC~J~'.' vcrticale. s Intrnrit 5 impillge virfu.:(!TC1m.Ni'~sirl(l ('t. atta precedenta de la fortu lateran.onmrtlll u-crctic PlIHctlt01T1L Sc VOl. las~r.. cf.vclIta. Dc~compl1nt))du·SL3_ vrteza unghlUl"~~ dupl'L normala . 111 111m. de ft1U(.:az.:"l: 1 !l.pCllllll 5= 0 apare frecarca de pivot are : .113) ~i prccedlod Ic:r. dup.g.c.~'(L~ .J[1l1 functionea.'i::b~f~~)~. aparc 0 Irecare de pivotarc en rusrogofire..H) 111 toate ipotezele. ll"m. b). Apare.j in regim_ static.""" •.:~}~:'. til mnterialufu i <:dtl i mal 1I10ill(. nsrful t.5.ul il!$l11Ul va descne un cere de diarnetm OOJ. priviud dctcnuinarea mom~i:_~.jsh~tltt1 plead tot de: la relatiile lui Hertz pcuuu (. (.

deci a lui. care so !..temperatura kl.llui verticat b unde se vedc 1. fi~ sensibij f~llcti()na!C'a ansamblcPI: portiunile sfericc fusulu~ ~ aJl!.~iJ. In trlUl!. r se poate micsora reducerca lui Is [asamblarca acului indicator .. =!!. i. dnd acul indicator ocupa 0 pozitie vcrticald. Din relaj ia (4.l38) I~ 100 [%!. care ap.stabilirea cste Iirnitat de variatiile de temperatura.58).~el..micsorarca llIir~. J Eroarea stnbilitii estc 0 component d a ~1(»"ii d~'~m:a II: r'lpa.Ul4~ol11$jJ(le"'dr~du-s.3_ Calculul Iagarelor pcntru vtrfurl orizontale. estc: joe ce trcl)Uir:cccrnperat ell eel admisibil.1 racordaren ?intre 'po~~iunc\l sferka':..l~z) unde: ~i «i strrt cocficientii de dilatare al mate~ialului Juaului ~i cunnctulul: mu:. virful sc ro- ~ Enmrca I.A=!!!. Lagjtrele orizcntalc 5ie utiiiz~a:da.. Ii.e eo~bctul pe n!zultl'i ~ a).3: l"D = f'J - Y1• s = 'I'a(2ra .: Evident di 2-.inBtuhli.utm· d~ [recare se considers C3 vtrful se wu rostogof pc suprafutu sfe:rica a ('ur. ~~ =- s" + (r() _ a}2 Fig oj.lpc portiunl':1 conicli a vtrfutui peutru :.. b. Pentru deterrninaren 1H01Hsnt. -1 . Eroarea y se micsoreaza en [ocul.:imr. este cazur pe cea cOnir.: '.. dec! greutatea sistemulul mobil devine 0 forp radials. ln accst S(OP sc ale e tuleta t . . '6 ~:~r~n~: ...p<&:an. diferite po7. Situatta Iimitn <kpare~n figure 4.. de regula.. Ia tntreaga Jnnglme a scarii t. (-U39) $I:' obfine: (<.a).~~. iunicatllrui '1. adica sa existe ~i in urma dilatiirii fusulul ~i cuzinetuhti.lo~~.. .!. verificarea La :clistellp. care nr modilui. Este necesar sa se evite COh~~f.tu.fie Hkuta cit mal los).:u:e ~n ccnditii ncrmale de functionare ~i care design.a sudsfacs ~i venficarea terrnica.1.j7-1)ej)11l.care (i.:.'i da<.rafutu''':..uTil(l virfl. erorii de indicntie ~ .c: ~ jo(.'ul a mal trebnie ::.a_<. produse de variatia ternperaturil.. 2sh.fi.iu. (1. Concomitent. care raporrurr..S'ill'lli1:1l de 90° ~1 cel al fusului de 60°. It. j(x.118} for- tad. !">. 4.i stabilire.140) 2h.itii (fig.5'7. llclid\. 190[%:.1])1 ""rti~ill o.1 surilc fiale.I'l~l(:lU..'7. astfel di pnnctul de contact ~i axa virfului vor OCUp:l.140) sc vedc d.1 chiur a cuzinctuhij.J. \'. .. .Yz ~i: deci a raportulut prin Y=J=t.tJllj~i ~:.distant" la care ~~. cind ee vede cil [ccnl axial limit a {/.. ~.temperatura a.2. Call. valcarea prescrlsa pentru aparatu l in cauaa. . :.i~r~ntIi('~torul.02 b Fig. nu trebuie s{J depa":.~ 286 Z87 . ~a sa st: realizcze contnctul zcnele sfcrice ale celor d01l5 eltmC:tl~~t(~.1. ecnsiderfndu-se nnghiul conului la. 9i miuirea Iungimii scalei 1.ea.. ~ Deviana fl vn da 0 eroare relatlva T.. d..n aparatul.o~~l.i C{l:l conica. to unde ~ 10 estc lungimea arborelui cu J1. ctnd contactwl sc produce 1<.:ului urmareste detcrminarea rnomcntului de frecarc. fata de la.tI.L fi : Similar 5C poate detcrmina eroarea ~i pc porjiunea de raccrdare I.~ic~~~~lide t~~~~ 101.~hml 010. Inlocuind in relatia (--t.~. .i~ tm~J' ..e lucru : to .

r~ or1"J'1 .. l' II~ {il .]9 _ T. io: rr. uncks~ \F ..H') . Similar cu si.care .!... se face pentrn l~lg.j (4. . + N' ~O:O.prin Q pute<l: ce revine nnui Jagtir din grentatea sistnmnlui mobil.jr'.l mobil.1<5) ~i prin urmarc unghiul limitii v.11. in :ro~l~ii1..I!I"II "'. a rosrogclirea I I'galr..i ro~togolin::.1 J ur-horelui..) '.).1111HI '1'11!11111M cr\lo:nll[.rh._ uughiul dintre dreapta ccntrelcr celor dall~ e~CJnent:~. cste PI v~~11iunind ci"'!. ~i -? int ind arcim . La u :l1111!l1it5 lII~rim.'.\-' reactiunea ill p(:m vertical se poate aerie N' Sc <.'~.I reducercn jocvloi ~~:iaJ N 7.rcstogolirca.rdor t~.xocuainenuui.)."' -1.dou'i J. = ~VS.ll eel 11l:li "i1]("~I' .("n'[1 {")'I rnomcntul de Irecare scadc ell 'L' Jed e~l mrirlrcn lui !. puntnd condittlle Ju echilibm.fl 1'11111' Monu-ntul dat .lnghi~ll1!i'f nude inl>('t.'.j.(l JIr' . Il/. ultima relatic sc lnl0C1.Inl:J·ll. (If' 9..a.t ~itncepc alunccnrca. stare SCi mentina vlrful pe snprafata tnclinata..OJO~. I Ul1jL111I1 lI"ulii . Se pcate sene din trilJ1lghllll hasurar O~OJO.1ie~t~ torta de frecare F cu vajearea sa F='.'.'1. ca rezultat al rctajlei axei cu_unghml. II 1111. normnh I'p.1<'1) pnu _i?l'~a de fr:..ll'/".. c -1.. I·ilz.N=ij_~.~) (4. virful se dcplascaaa .I1I.1.Q-:?__ 6 Q~= 9 _b_.io~tc ~i h. . \q~:Iij'iml abutcrca reactumn cuuzata (1'(:(:.{. s. considcrtr«l c:a Joclli_axlal a 5C 1·(.~. considel'~d di dupa deplasarea c~ unghllli 't' tncepe alunccarea.hul 1. Trectnda-se Ia analiza 1IIatcln!l~idia Irecarii de rostogolirc ~ialuuccare.].l« fn!lltt" -J.c a ullgbjulu~ r.\ -=~I.a vlrfului r{jllltm'.'il).."'--. Fcmy iar dacii Iu = N' ~il1t¥. .ctl unghiul tV.: Dill conditia l~a..tuafia din cupla de rota tie cu joe.1"1'.~t(-mllh.. unghiurilc tj.F: ~ostog"Olirea va continua ~ljna clnd forta de Irccare 10. c+b u . \1:1 tl: 11.1 :. .'n'. .60 sr detcrmina 5.h'-.PAL11/.b . rezulta : Q '= F sill .J.. ~ (4..116) 2110 .Fi£.I ~i. mentiatndu-ee in accst punct "\1:1 .1 I Crdc!t-.!!_).lI.t care incepe alunecarea. iar «.J.1. acelasi ~.C'azl'lll~lll I" \"('h. .¥.~ ·l.."_(Z.\ l.·"It" . se poare 'seric' pura. j{}cl1l. l.r-E: {calculul estc. apar reectiunile X. UIII h~III..l~':lI·L~I·~" ll\~r-. cmcucn.'.I.-isltJltc. scade ell dcci CI. pel~t~1 N.. b actiunca gn-lnatii Q a s. lor{'spUn:r. 111'1\t'llllll !. I..l.di. ~l . [utul nxci sale.re.~gr.~u. Daca sc uoteaza .. sm « I'~.: ~ Xz = si~~z~ '-¥.N~ in l~g!jrf. ~ll~ <1. fix... tll(:el·mlJ. dlu . ~·1..14» (i..!' nl'lln. undc N estc reactiunea ncnuala pe snprafetc. dadi sc noteaza prin .II' J"olta tk Ire-nrc de aluuccru c.VI c"I'-B mai 111. 2\ ::: ('.t.

rle frecnrea din Jagnre.a \'lbl_-a~!l.". sau Q ~t croareu admh. va fi astfel :n. Factorul .nrr:J/Ilt't.\1 Jag. La distantc a pc 0 dlrectie perpendicularii p~.145). j.!iJ'c:l{: V(. pr~blc'~~fl~ "'I t'omplic-fi.':lIQ. Recomeudari pentru s~bem:::. unghiu! ~ ~~ Y.~iectalc srnt vanabiie cu 9.~f)re..:trea succesinnc ~ Opelatl1JOr_. \.rlll supcncr S~ ponte neg-hp).t.~l stc datn de relatia c -:.61).-'1.s~elllUhU ".lghiul'~ va ({l~.:'lpa~:::ttului. 1'4.aLl.'{I erorii iu Indicator sc plead de 1:1 relatia (4.. a) C..i.de culcul. unre zero ~!± A. lncepe alunecarca ~ep]a!-i. diu care se dercrrnina ~' ~i pentru 0 valoare cunoscuta a lui k se culcuteazsi unghiu1'1l de rotape :c sistemului mobil.... sub ~Illlucul!u unor vibratii extenoare. 90 'in l:lgitr sc produce rostogcJil''': ~t r. Daca lag(ln:d n.:mrc. unde y.~t.pr:~cta~ . gr~lltate~ sls~cm'lllli mobil }-.7..ibili1"1 eallz.148-).nJe.I\'elor pentru vlrfnr i sc poate utiliza l. LZ. interior (I. Din Iigura -1.r]n~lto.~pc!.. A:i~l arborelc i i~i scblmba pozitia ~i sc vu afla. '"I.) I'll dilllu ~r~ltt: de relatia 1-1._'~lc sc V~~consiclcr. Pcntru .1_5:1).:im..'. in raport ell axa cuainetului. • b tnde = .uell soc. 4.)tg:Xt rezulta din expresm cnergiei rnaxlme de ciocnlre pentru 13garul oriacntat.::\1 modiflcartle de calcul ccrespun{I C .ilT:_.HITic: (4.150} nude S·'! contact Dad! tnlocuit P cu Xl' dsn de rclatia (4.L~·jlc: ':'oint.lkg matcrialele virfului ~i cmdllt'tnll1.depIaSii~Jl~' nteralc .. n1~m(:':tl1h_.1lnrnmrc ~i de Ilnghinl de ..1<1 ?11.ld~1 CLi eel a Jorjei.-7. cu l·cl'qia de Ia vtrfurilc vcrticale r. rcspectrv Jntre . 'urctndn-se pe cuzinet.i.ft nlunecarca fnccpe numai pcutru ungbiuri de .I{)~1en 11IJ~r-lllitri est€O rta~3 de unghiul de rC)ta~ic ai arborclui. deoarece arborele ponte Iua oTic: pOZlt:ie ill.:~~i :)h~:! alegc raporurl ". tcnsiun-a de (4. jocul :radial Cu 'accasta sc poate deterrnina tensiu nca de contact maxima rllllC~ioll&rea in regan static.lcte.<:.edetenll~n.)t~. Ctnd acul indicator cste hxat 1?e ar. directia forte! ~i hi di!::ltan~3 /J pc 0 direcfie parj)."i.152) -1.IJad\ contactul l1\r~'c51!praft'te "a (4.. 4. ll} .151) unde: it = N~"-'g~"-' este cucrgia maxima de ciocnire {~oc).CI4~ 11-1 I'. deci se cunoastc un~1Jiul ? de rotatie a acului indicator. \~ fuaului dat[t de relatia_ (4.. C."l~o- pcntrn : (4.A("e~stft discu [ie estc v . preciaic I~TI ja~. y11'f!l1sc va rostcgoli.:k'.in care so inlocuieste 0 prin valoarea 5. cnrc lnrrcnxf asnpra aeborelui.mltanta ~ va Fi: c== 1 + ~t.)r'/G'l -- viteza uta- D(1)lHs.lre al Sl.).caEi mal man de 90¢. Er'Oan2J.15·'1 s C:St8 jocul radial. data de relapn (4.1.u ~e afll\.agl:':Jl functioneaza ill regim vibrctonu ma. depinzind de nuscarea arl~:m"~ul :I: ~i_ 1111poa!e (i compcns.m) j Q • Pint.1.91se poate xim6.2. S-a ccnstatat ca pcntru uparatele care au lin ullghi pentru scala de.r.-este eroarea relafiva admisiblla pentru aparatul Yilt.. ..11le.L. care uepindc de clcsu dc.'t·t. !OO 21)1 .') daee mitlalc de calcul se tXl~ luu mOfi\e"j_~'L de tOJ3l1.149) fi: -5(' {act~[n zonele lor sferice. Eroarca relativa y se caiculceza cu relajia (·tHO) de la vlrfurile verricalc. .t~e ~lImtele JOCUII .i.13'7). d.. deri . H'J) l. fiind neceear ca "(~ y~.I:{l -WB Y_j.C!io olnl.) ~l pcntru eV(!ntll"L~ lui contact pc parrea coruca a. uumai (n:(::u'crl din lll~~rttl diu Jag~.~f' stabilesc £1 ~\ I.n'a rr~.10~d 'f'. (4. dc. Ia ndicarea eli oi.. Lalculul erotH ceozete de joe.dent.rot. (•. Pentru calcuilll .

dup... tntr-un suport Peutr» Iagiirelc oriaontale calculnl se face co reiaj ia (.65. Mcnta]ul tului sc Iace.). u arc elicoidal. prin incleicre {fig.. ln fig-lira 4.. Astfcl..w~'11 Eormelc pnncipale cn.1'l1'.a2 In care sc g:ise~tc J.11d'i 111\01' ('IIIIIC·It.I.'7).d\...f('rica 0 moutili"'] a~5t"G.124).a ~l"lpr.. fl1etnt pcntru reglajul jocuntor uxiale san pri» prelur rnrea directa a accstui suport (fig .'..111.6~.( lagltml oriaontal rcglabi13. de piida. d. ~J:.(ru tablonri de CClllw..o.I{i} :.127)_ La l:lg~!"cle orlzontale se calculeaaa momentul de pucct sc dctcrmina unglnul Q frccare cu relatia (4.i (4. b}. o este "I~I.· H'Jl1d In Cilll~t 0 supla.·IIIfl.. d).tc {:II'(: priu prosarc (fig. d). dupa care se calculeaza i'o.150). se verilit5. bobinelor undc mobile ale uucr 3_P:lTJ. '1..65..~ "I.ti. (". b estc 11'1111·. 'Ui1.j de berilin) se proIf'jl.z.hndllC l Penbu bg~rd" oriaoutale sc foloseste relatia {"'.!50l.o tie bil. c).~ise ralculeaza t'l~ .ti~U'.lt:'L constructia ansamblului pentru j1P 1\1~IJ·t1te Oil precieie ~11Il[j\11l <Ill L!1. lagan11 vertical inferior J {I t)1lfr. slcfnitf scu 0 or-pul cilindric.. 4.te de t ~~'''\."!\ tmpotnva sccurilor pnnrr-un sistem . f"~m~'" ~i rl!r. ~.Z_ ['\1~ul in form!!.62. In ""':('mpk I' de vedcre rennie Cll rdoformula (4.l1r{. c I'll figuru 4.tll' (1-+) F dlilllll'ic \'11 o 1('I'I'l'Lin".>i alcgerca lui h sc poate dcrermlna valoare» 1n rr.'IFL ~3_\I sfertca sfericj.63. ~" 7i'lct 1do::lugilrclor I llh'. de I C'gli\~l.1~I\Hd 11111\1 stc Iixat de b1. f) Sc calcu~c. ·1. . magfl.c7''A---7>. insorubate (fig-.1e ccnstructlvc ale lag3.'I'il'~l clc-!'.lZ'~raza cercului do COntact R cu formula (4. L1. Montajul in corpul lagrl11dlli hl' Imfl.1 masiuilo de cal. construcri 4..'t~iQn:lt dill o~el-~lia.fnitri sau pcleitli.s~ cnlculeaza eroarea yet! figl.115) 58 detcnnioti raan li+ijcr.. penrru in ftgura undc III utilizarca nrutf IL(-'1I1mflgnctic 1I1'11r' i lor practice. btl sole. 4_J.>ge joeul axial a. vM". tntregul sistem mobil so afl5 in ecbilagarul fix 4.tf. 1I11~llliilto de tnregistrare de 1.IP. II) Inlocuind .'. in functic de runrlmea razei vj"rfl1lui~ acesta p'0at~ fi !II beblnci vtrfurilc 2 Hint fixate dc cadrul ~istnt crtcuratc SVr(! exterior. (. e) Se adcpta toleranta T a ajustajuju: [de pl'ecit:iej' .: se vede di. ~vind.sfrlngere (lilo(.j(l1l. 11llllo.:..·~il·'~l uvtnd I ..140).. 4.~If"' conlca (fig.-.j IlU exclude ~i alto variante de calenl.ln\·ll( ~(.re]Qr pentru \'~rfUIL Din pcnct de vcderc constructtv.=!! 'in ccuntia lui " lkL(:< (-1.7... Probl.)S~"'~ 'iJlI ~dil1c.'::C t-lll1~ "1'1I.Hpi~-(: -::. -1. dOl.conform dntelor cxperunentalc (tab.&.tiS.~q. (1. fWi\ll poatc fi <:1.:t m!\sur:lt.l. ~'111. prin d~.li\:~ fcartc mi(_~. Metodica flr~t3t.oI..(i3 _ Fcrute (10 f)1.6-1. unde se tnlocuicstc 1'. Cuzinetul dnblu este 0 terminatic 1n forma piatra d.. d sau cu rondca ~ireaemarc elastica (lig...eD. -e: ln continuarc calculul urmeaza acoeasi schema lncepind de Ia pcnctul c.' .62. de.lI~: 1-. 4. din li.62.lmd:r:i.nd:l. ~l..65 stnt prcxentate cftcvu virfur-i. .'147)'.«-" ~i upo! se determinit momcntul de frecaru I'U ell s) formula rOIlTIllh'1. raze mai mari.1. e de Iagare · Asttel. Ui4.5.:.i1l'> ~l dirnensiunilc l"'Inl <irritate in tigurn 4. 4.]1.14l)~taf!o_i. Fig. prm rl"'l~ ~i ra prrn 12.~..JUto lltu(Jlc I\['(ll·lttc pe. Se al.(~2. --i.11 njutcrul uuei foite (fig.. R1 nnci constrnctia unui l<Igar vertical pentrn acul 1.:'1 . b).. pcntru sprijil1i1'{.unnlndcar~'{~.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->