_

pi

).~_ ,~llCu;;lu
.1S'_

~lic91I!jI'" ~ll(Oi<l.,I~ ~jmr'l.,. de .• • •. 1"tt.:.dcr"-O_I'M,iu,,~ .. ... flc"illn"_[~,

4.1.~. "1i<oilW,, d'rnidal~ ~licoid"Je

1..gl,~I~ 1111n plllllllt •.TII.,. 4.1.:1,.1. 4, 1.2.~. Ge~~.r.lllllll_ Noji".~l e.t.z.r.r. ~.I,Z,2_~., 4.1.2..2_"'_

c

••

,....

4, ..J ••

.\rclI.riL" J.'.I.1.

C}"!iik .... ,, <.1", f'~""rc •. ,.

'\rc"ril~
ar:"ri

J,"
J.j.1. r'" .I.fj. J.6.1. J.~_2_ i\ra~riLe

l.~. Ar<;",i]~

prilfLn" fell"~lllJl~l~ l)clio,ijie ..••• ,

l:i"lem~lJ.,dc bim&""jke (:~nc.amlili C~lc,,[~1 ;1.6.~.1.

J:no;:,-.;w

lI!II;m~ de "l""""~re. •. ..

0(_1.2,2.:l.1'rfll:a.eaLil.lirr.icJ. l'.l·Il(:;,-"", !ldd~ I!i/ll~talko. "'_I,Z.2 ..~. l"r~"".CB M,,","ofll ••. de "".Iogcbrc

M~",'il": Th!tc;,L\i";"",, J~

s::-.,g.,iil •
ap.;l.~u..

J,ti,2.~. Forin ,:[,7. ~Iombra"~l,,, ).1, I. G~ner;l.lil:tli, 3,1,2. ),I~"'l.>ranl!.le J.7.1. J.i.l.J.

+tt

4. Ll.}.

t..... ~nh" i

mlc¥>ra,~3. I.~d,-i.i ~i I'd;'~~r<:a ·~~L1rii .. C~ra(.tmi,ar~_ CRJcul~i ..ri~~ . l 1>I.1~'-;~lc _ .••• !edial~ ""llile,. f"lllrilur ~ l"gll.Il!<lo-r ci!in,

1.1.~.4. L~~lIr!lh ci1illLl(ite

J.6.2.3. {;i,ku.l", I~ [O~;""tn;"'" ~t;..~ilic-t.r~ pL;",~ D~al"'--;a11l -eerauee nomela!l.:;c .••. (!1!!~ibi!cJ •. ~.I.:.j.

e.r.z.e.i.
~_1.2.1.J.

~. L.Z,iL

Ca.lc~1111 la(::lrdOI oo.~<tr"c\i·, lal!b-e!o. rtlu """~

~.lJind:icc .. all'

laJ[Jirclo.t· dli:lil,-lc"

01..1.2,-1.-1_ l'ortt,,,lc .j.I.Z.~_,_ p,.e~lti",

1. C1s5;;i~i~. Jol~onbn.Mle

,1.?_~_2. M~tl\hr"L1~IG "C1.1 ..1. Mcru.bf"'I~I~

J.7.'I. }
l.S.I. J.&.2. J.~.j..

.,mc~
QUdul,;,.l ..

4, 1.2.1.~. La~"rclo Ll,JI;~",,1e ((i~k., ~.1.2 ..1_~_ ",,:.role

lI.I"mbm~ele }.7_~.\,

4_1.z..~. 1. C~n<:1"a1il:.~i eentce Umple O"dllwt"' __ 1/5 0(,1.2.$.J, C-'1h~jeJ.~

G;;~~rilliC~\i.• ~IML{l..:il.r~ m"mlmo.ceh}r ••• ,,~JlIlill-O arupm . , ••.•••.... lllbll"iloT (I!ldu\;l'~ c"l.;nlului

~.i.~.<:.CalCIJIu.!

_l.8.1'\J""J'itl:Il~.;Iu]a;t",[.'lfll.il.no:l.c)

c.. ... cteri~
1'c~ri.l Illll~~"f.o-

.. re. G<'m...-alilll.li Il1bu<iID' Lucilcdhii

@

~l cllk"[,,L

""crntrice Il"d~bt~ .

'" '"
\'>2 ;~~ [~1 19')

~.1.2.'_~. n~I>I.-,j"l
• 4.1.2_~ .. I.a~;i.n:l~ "'4.1.2.7, 'L.agn,de 4,12.7.1. 4.1.2-.7.2, 4.1.2.1.J, ~.J,2.'_~, 'I, 1,2:i_~. p~nlTll Calc."lul Cal(rulll C",l"ul~l

lilgjh~JlIT c<>n1ce •. CU ~Ilpr:il~e ruerico ..

virtu,:. ...
• pent-r<L "'<inri ·'<:rrIC&M •••• ••. l~1 '~;_[!UJi 29! ~9i l,,~b-e'i"

C"T-'l.thd"'XD

-.l.S'.

~:e~~i~l:~L~;:~~;:,'iI.or

~.~.I, C~J';!l.I:l~,i",ue_ C~ccralLliiti 3.~.2. l.~.1. C~]i:tJl~l ;g!S~~i' lublll !"tml~i '}.9.J. FO~ld~ dill

l~,~I-or Jl~~tru ,,;~.r\lri ~.iw"t'\k trodi ((J.U~-'Itt de jce . penrru R,.h~:",~ ee ~;lkul.. cO:L.tn,cli·~e

Bow-tlcp. .••. ID(\IlllmetriC.... ''''''m'mletric~ ale"l...!

~,1.2.i.~. R"'X>~un~Ari l'mtJJe",~

B~tJ.f(_lo",.

206

EJ~ 1~~,~lQI pf:nITU

J.9c,',
3.10. .UIl. 1.

!I~;c,~~. ~.i:";nd~al~uh,l
din c:au<;.i(,(•. Prop'i.o:llili calc"I
1fIijt,j,wO'T

(;u_1~u]ll.Il3. re"L.tCl,Ill",

!I'~rilo!'

i"i.;oJe.~Iiwidala

Z08

au

4, I..).. l-"-~~Tck ~.I.j..1.

ell

IL''''''1lJ"¢

il.rcllrlJe-

G."lI',,~h:.ri~are. r.ng'Lr~k G'ill;~<liu"'nke h\clN
(.j

;tl)) JOli . Ii,,,,,,~~tk~. .•. .j17 :lLS ;:;11 .. 331 3.il . h}r:tt!.l~o.lirJ r"]Jl".~~I' JJ~ )1(1 dil; rI,hnCllt gir<l"CD"i~ )I~

""

~Oj.

L. c:.o.,,~c!~rilar-;,. <4 ,io-idaN<I ~I ,,,bod! C.. leul"i ~.I.t.:I_'I. ~,I, t.az. 1.!,[,3.'!. i_l.I.Z.j. 1. I, I,-t. Mbol'," ~_I,1.i.1. 1.1.1.1.2.

•. t .. ....,,"'lieu /i-..4 •.

~.1.3,2. 1_-D.!l1l.re1~ t. L,],:I. 1.I.J,~. l._ul:,ifimtia 4,1.).1.Z, ~.1.3.~ __J.. 21oi'1.1.3,.'i.

,. 1I;L~, E:I~nl~~m

•• ,1.. -r-olat·i~ .

P.J."' .... j,'~pe,,~t'lI
".\,

f'!II"'. L L

EIMialll-cre

;>WIlru IIt,W(J.""'" rnilC-lidl d.up~i.: CIa.HLt<"lJ"e o!iiklr

~.1.1.~_ L, C~"'~leri~.ora

ostue
~.l_

f-"'-~5x<:I~ hidm"wtic.....

~.I,I, I. UO'Ii'Lill.:.

I..-u.g~rcle

S"N;;t"lio",...

1.2.

"o~iuni pthind. prirl

si.;;t~",el~ de "ng~.~...

~.l.l.J.

C~lenl~l ."boTj\.;;.r

dre[1i, Ia;

."

220

+.
'l(~-1.1.

L,J,ii, l.ab~.d~

!i~te,il<lI'e... r051<'>1!ollf<!- •• l'riviml ~in~malk",~;

A"b,,::aleulul ArLe~a-.I':"lul \'~i!i~I"".1. V""i1ica<~ tl~xibili . • Ca"lC:!I':,iuf6.

1.On;.\"""

.
etlll\,!ibil~ • 21\

l~g:U-ele "'.1.1.1. 1.1.1.2.

P'" b,a:m tl)nsillnilc,· la. lu""_~io .:-.-ld&.\., ta. riA<tlilale. . Conruuet:i<Ilw;lblJJ... •

Co_l·"~ttJ:i~:J.r"_". Clils.iik'Lre Ek!ulenm i.I. ...2.2, ~.1.'.'.3,

".I.1.J,).Y.,.-ificare.;,la.ob~:L.

....

:lz~ zzs

•. L.'1.:/, I. C~lleml<tiC;L nlln'~utilor ,\fom<,.nlu] ll"'I" ,lin til de f,-~",-","o 'Jin r"l~lt"'ll.. fi ~(c~llli .. ce~erifug.~ rulrnll.,,~i, .•• ruul'~"li

z.u

1.1.'.J.

T~nl;u~ilo

CM:o.Lui ",rbo.rilu~

'I, 1.'1.4. J~curlla

valonle dcvcnind mai marl en cresterea varh~tjcl sarcinii) : k~ - coeficlcnt ce tine s~ama de sensu! de rotatie. fiind cgol cu 1 la rotatia in sens invcrs tnH1~urani ultimului strat si cuprins fntre 1,4 ... 1,8 Ja rota tie in ambele sensuri (creste cu ,diametrul arborelui}: k3 - coeficient ce depinde de tipul tubului .~jde modul de fixare a acestuia (cuprins tntre 0,8 ~i 1,4, valorile mid fiind valabile pentru tubul rigid, iar cele mari pentru intervale de fixare mai mari); 1) - randamentul transmisiei care" s-a determinat pentru turatia de 3000 rotJmin, temperatura mediului de (20 ... 30j<'C, raza de curbura minima indicate pentru arbore in timpul exploatarii, iar ungerea fiind efectuata cu lubrifiantul indicat pentru transmisia respectiva : valorile randamentului scad eu numarul tndoirilor arborelui si cu micsorarea razelor lui de curbura. Pe Ibaza momentului de calcul ,M!e, tintnd seama de raza de ccrbura P sub care Iucreaza arborele, deci de pozijia punctelor undc stnt amplasate elcmcntul motor si eel condus, si pc baza turatiei de regim Jl a motorului, fie alcge tipul transmisiei, astfel ea

4.1.2. LAGARELE PRIN ALUNICA"e 1,1.2.1. GENERALIIA.T!, CLASIFI.cAR~,

Una dintre problemele constructive importante ale mecanicii 'fine 0 repreainta sprijinirea partllor mobile-ale apa~atelor. Elementele co~structive, care au rolul sa asigure mlscarea relattvatritredoua piese, sustintnd sistemele mobile, se numesc, dupa cae. Iagare saul'ghidaje de translatie. ' , In miscarea de rotatier elementelede sprijin sau rezemare sint Iagarele' in care osiile si arborii se sprijina prin'intermediulfusurilor ~i pivotilor', Rezulta, deci, di fusurile si pivotii stnt parti.componente 'ale osiilor ~i arborilorv'fiiad construite 'dintr-o singura 'bucata cu ace~tia' reprtd:ntind_poJ1:iunile pe care. osiile si arborii se reazem~, in -lagare. Ca o-consecinta 'a' rolilluil fuhctional, fusurile si Iagarele se studiaza de regula tmpreuna ';,in plus.' dimensiunile

ri

f~~~~~al:a~l:

:t~e~;l~;~e1~:~~~terit~lstr~5tlv~~~,inflllen~~rlalt-~,' ',3etiprdc, este

unde: J.1i", este mornentul pe care-l poate transmite arborelc : .', turatia maxima pentru transmisia data. .. Razade curbura minima admisibila se poate determina cu ajutorul rela1'01 p, ~ (15 ... 30.) D. ~le'gerea c?mponentelor .arborelui Incepe ell tubul de protcctie. Forma acesttna se stabileste concomiteut eu arborele, deoarece paramctr ii cinematiel si functionali ai sai stnt conditionati de acesta. Trebuie in vederc eft rapcrtul dintre diametrul interior al tubului de protectie diarnetrul arbcrelui

'1:il raport cu nallJr,a freciirii din: Iagare, acestea so. sub'divizeaz~' in lagd-rd prill, alwnecare (ftecare de alunecare) ~1"ldgay'J pi-in rul~re sau cu. r'lumen;l (frecare de rostogolire). 1 I , 1_J., '1)< ! Tintndu-se seama de directia sarcinii principale f<ita de axa de: rota~le.

'» ,sa

fie!!i::;= 1,2, .. 1,3, pentru

0

asarnblare

corcspunzatoarc a

La definitivarea diametrelor srrmelor din care sc tine scama de indicele de infasurare spirelor

celbr den a parti co~~onente.

.:».
D" undc, d., estc diametrul sfrmei pc stratul i; D", - diametrul mediu al stratului i, Trebuie. de asemenea, sa se tina seama de alungirea relative 8,;. Dad. so neglijeazh unghiul de infasurarc a spirelor. <:i se poate determina cu relatia:

a

~!!~~;eti~~ a c~~~~~~~ c~~p~~~~:~ac!r~~~~rn~ap~~~~~c~~~; axei fusului, care, in acest caz , se numeste jus axial [Sau Pivot. IDcoal·(;!ctl\ In executia practica, rareori exista 0 directie-unica a sarcinii, este necesur !In 61i1 asigure posibilitateaipreluarii attt .a fortelcr radiale, <Cit si.a celor axiale. 1 Sprijinirea se poate executa la capetele arborelui unilateral sau bilateral, prin fusuri frontale sau Pe cor_pul arborelui; prin fusuri il.}terrnediare. Ghidajele de, transla~ie, sprijin~, glislerele, clemente ce sustin par~ile mobile aflate in miscare de trans1atie.,tlrrap6~~\cu p.atura frecarii ~ighid~jc1e de tran~latie pot fi prin alunecare saiiprin rostogollre (c~ b¥'J'~au Cill rol~). DIU categoria elementelor de rezemare pentru ~i~ar~a, Ide' rotatie mal fac parte si Iagarele cu elemente elastica, cu mercer. _~agnetice san electro-statice, aplicatc excluslv tn constructiile mecanicii fine. In ultimul au tnceput sa fie "utiliz<l;te Xi sprijinirile pe, ban~a., ' ; .: \ PrincipaWe conditfi pe clare trebuie sa Ie indeplineasca elementele do rezemarc, utilizate in meeanica fina, slnt : frecare ~it ma i mica : asigururen unei preciaii maximo pentru deplasarea elementului mobil; 'functlonare sigura pentru un joc cit mai mic ~i pentru un domeniu cit mai mare de varia tie a temperaturii : capacitate buna de preluare a: sarcinilor.vsi de functionare ~n, regimurlle vibratorii sau cu soc : uzura minima si posibilitatea compensartl ei; executie usoara. montaj ~i demontaj rapid: constructie simpla -?i ieftin!\. Cerintele majore stnt desigur. in ultima instanta , micsorarea fredi.rii si a uzurii ; deoi fenomenul fiaic caracteristic, legat de functionarea Iagarelcr si ghidajelor, il constituie frecarea ~i Iegat de aceasta uzur a.

/~~i~::;~'

I£~e~~

titrtP

unde : I"",e cste lungimea cercului exterior al stratului: 1m Iungirnea culu i mediu al stratului. De la caz la caz ex~sUi pre,scriptii pentru c{ ~i E:j. Stratul exterior, care c::;te eel mai important ill ceea co. prive~te transmitcl-ea lUi~dirii, v<l:avea. dcsigur cel mai mare indite de f\JH'i~urare.
-c

4.1.2.2. NOTIUNI

PRIVIND FENOMENELE DE FRECARE

4.1.2.2. L Defini!ie. De~i, in general, fenomenele de frecare nu se difcrentiaza pe~tru, diferitele domen:! ale tehnicii, totu~i pot prezenta, de la caz la caz, anUlpitc particularitflti izvorite din conditii geometrice, dimensionale ~i de precizie functiona15. 23~

234

valorilc devenind mai mati

~~JJ~~~a~ri~l~\l~~I~~n;~td~i ~~~l, sur! (creste Cl.I diametrul arborclu i) : k3 - coencleat ce ,(1epindc d~ tipul tubului ~l de modul de fixarc a acesmia [cuprins tntre O,S .~l 1,4, valorile mici fiind valabile pentru tubul rigid, iar cele mari p€ntru intervale de fixare mai marl): Yj - randamentul rransmisiei care. s-a dctcrminat penrru turatia de 3000 rot/mill, temperatura medinhii de (20 ... 30tC. raza de CUTbuT3 minima illdiea,ta pentru ,nrborc in tunpul exploatarii. iar ungerea Hind efecll.l.ltti en lubrifiantul indicat pentrn transmisia respectiva : valcr-ile randameniului scad cu l1um.arul Indoirilor arborelui *i cu micsorarea razelor lui de curbura. Pe baza monientului de calcul .ilf1e, tintnd seama de raza de curbura p sub tnrc lucreaza arborele. dec! de pozitta punctelor uncle sinf amplasate elcmentul motor si eel ~ondus:, si pe baza turajiei de regitn a motorultu, 11(1lcge tipnl transmisici, astfel ca u
ii·

rC~lt;U~ ~~~ j~{:Ztt:i~~a~;~~l~n:·~~~ i :~1\.~ ~~

ell

cresterea

varia1ici

sarcinii) :

k2 -

coeficicnt

1.1.2. LACiARELEPRIN .\.VNIiC
.01.1.1.1. GENEMl.l1)\TI,

.. ",E

CLA.SlfICAREI

Una dintre problemelc constructive lrnportante a:~e mecanicii fine 0 rcprezinta sprijinlrea partilor mobile ale aparatelor , Elemcntele constructive, care au rolul sa aslgcre miscarca relattva lntre dona picse, sustiuind sistemele mobile, se numesc, dupa caa. lag-are san ghidhje de translatie. .

unde : Jim este momentul pe care-I pccte tr ansmitc arbcrele : I".,.,,-~ - turatia maxima pentru trnnsrnisia (lata. RELzade curburf minima admisibila se poate determine ell ajutcrul relutiel p, - ([5 ... 30) D t~egerea componentclor arborelui .tncepe en tubul de protecjte. Forrnn acestuia _~e$tabnq~e concomltent ell arborele, deoarccc p~r;)mC:tTii cinemat ieli ~i tunctiouali ai sai stnt conditionati de acesta. Trcbule avut in vedere ell mpcrtul dintre diametml interior al uibulul de protectie d~ ]i diamerrul Ii.J·borcluj r.D .sii. fie!!!:_ = 1,2 ... l,~;, peutru 0 asamblare corespunaatonre a D odor dcua p;5rti componcntc. La dcf'initivarea diametrelor strmelor din care se contecticnrazd :J.rborii .:;0 tine scamu de indicele de iDHL~umrea spirclor C". rlat. ric Taportlil:

ill deci. ca Jusurile ~i ptvotii sint parti.ccmponente ale oslllor ~l arborilor, fiind ccnstruite dintr-o singura bucata ell acestia !?i rcpreaenttnd portiunlle pe care osiile ~i arbor-ii se reazcma in Jagare. Ca o 'consecurta a rotului-funcjional, fusurilc :;.i lagarele sc scudiaza de regula tmpreuna : in plus.tdlmebslunile principale ale ucestor clemente ccnstructlve, intjuenttntlu-se-treciproc. este indicae su fie stabilite concomitent. ,.. "ln raport cu natura f:red.rii din Iagtire. acestca se subdivieeaza in lagdr~ pffn ahl11-et;are (frecare de alunecare) si' ldgt1rt prin ndere sau cu roi1HtlJtjt (Irecarc de rostogolire). " I Tinindu-se scama de directia sarcinii principale fa~a de axa de- rot.a.Ue,
I' I',!

car!~~r~~r:;b~:~ir~t:~~iji~l~;~~;~~c~!:a;~!i;t:l~;il~~?~ei~:t~t!t. ~~:dr!~:

.!~~t::t~~;L~i~a~~~l~~li\~l~ru~~~~t;~~~~t ti~~t.~~~ tncepct sa fie utilizatc si sprijinirile p;; banda. .'
I.
I

axei fusului, care, 'in acest Cat, se numeste im: axial sa'Upivot. JD~oal'OC(l\tn execupia practfca, rarcori exists 0 direcpe -unica a sarcinii, este n(:(;c$a.~·1\ :iO 8 asigure pcsibilitatea preluarii erte a Iortelor radiale, ctt ~i a celor axiale, Sprijinirca se poate executa Ia capetele arborelui unilateral eau bilateral, prin fusuri trontale sau pe corpu~ _&I'borel~i\V.in, fusuri intermediare. Chidajele de translatle sprijina g1i~~erck~ clemente ce sustin J?!iTlile mobile aflate in mi~caT? de translatie. !~ raport'cu natura ire~~ii ~igludajcle de translajie pet fi prill alunecare sau prlri rostogollre (cu bile sau cu rOle). Din catcgoria elementetor de rczemare pentru miscurea de rotajic mal

~a.f~ti!eacru~~i~~ ;'~~i;:;:;~' c~:p~:~::,ac~;~·~ap;i~cf;~~d~~~

,Jhe~ii:

undo, tnlui
50

Trebnie, de asemenca. s:i sc tina searaa de aluugirea relativa ~. Dad, ncglijea~;j ungbiul de tnfasurare a spirelor, E:t se POHt<:',determine eu relatia ~

a'i eete diametrul sirmci pc stratnl i; t.

D!; -

diametrul

mediu al stra-

€1---------;;:;---------;;zD,~
unde: l:ului

_'~~I-lm _ r.(l\rt!!lJ-r.Dn -I~---

_

D~t+d,,'

d

j,

Principalcle condltif pe care trebu ie sa Ie indeplineasca elementele do rezcmare, utillzate in mecanica fina, ::;int: frecare cit rnui m.ic~; aslgurarea unci precizii mexime pcntru deplasarea elemenhilni mobil; functlonare sigu.nJ.pcntru un joe ctt mai mlc ~i pentru un dcmesnu cit mai mare de vudllli-.: a tempcraturii : capacitate bunJ. de prelnarc a. sarcinilcr ~ide Juncnonare In regimudle v-ibratorii sau cu sec: minima _~i posibnitatea com~cn$atil ei: cxecutie uscara, montaj '}i dcmontaj rapid; ccnstructie slmpl:'i ~i leitiu~, Ceri:~*':le majore sint .de!)igl,lr. in ultima instanta. micsorarea trec-l'i.rii ~-j a uzurii; doei ienomemd fide c::a.l:acteristk" legat de fUllctionartil. Iagarclot ~ ghidHjelO:rT U canstitui~ frt:carea ~i Ie-gut de il,:caSta u,;'ur3..
Ui:-UIa

dOt>il;:'(lr ma.lm,are;.
234

l.~t_c~tc lungimeB: cereu]ui exterior al stratului; t", ~ lungimea CCrr rnCdll1 al stratulUi. Dc 1a cal. 1" Cal, exist a prcsc6p~ii PClltru C ~i £,. Stratul exterior, care C:{lc;eel mai ~port<lnt in ceea C~ pr~vc~tG t.rELnsmiccrc:lm~~drii, va avea. 1;6:1 indice de fJl.f~?ura.rc.
j

.Ij.1.:2 __ NOTlUNI 2_

PRIVIND

FENOMENEL.E

OE. FP.!;_CARE

1.1.2.2.1. Definijie. De!}i.lll general, fenomenelc de frecate nu se difcrentL<LZa pentm diferitele domcraH al;;! tehnidi, t[)tu~i pot prezenia, de la ca~ la I;a,Z, anumitc .PJl'ticularitati din condL")ii geotn<:!trice, dimensionah
~i de prBeizic fl.l nc~jonaH'1.

i:.o:vOI'1lc

worl~i ~'~C.'-<'1. Deftnita potrivit unor nor~e internationalc actuu..1. tgc?="N' F '. (hia[ 3. utiJ.cn~a care . lntr-o forma mai gcncrald. putut it incA Iamurit pe deplin..dat~l de contJ.. H. Dupa 113tUT. legllc similirndinii au D lUlliti de aplica. '~ Dlntre acestea !!.itl'ltilm." I :5il"rdnrt. .). rublnul :}_a.1 c) F()'(~a frec..2.viteza 'Ii). corpun..ian nastere fenomcne nuxlltare.fJ.s{t scada continmi cu netezirea I_"Ugm.:UU" <I" "r''''''~R~''''' [. {.1.vcare considcrf frecarea ca 0 reztsteuta Il~ rnaintare datorifA asperltaplor suprafetelor in..eca·l:ici'i.i' l. depinde de materiatul suprnfetel.s~ prcduc sc~iil:!l~an ale prcprieratilor HloicO-lhecamce si de structurf ale stratului .ua conseclnta a contactului supcrfi. ca IITI reeultat al tnvingern interncjlunii atomo-mclecularc. s.f.:rformalJtdor.a.. ca~n'.rc.:::UlP: este de: multe ori t:lllll Jn rnecanica Iina.1: 1}&0!~.u. care conduc la Incgalitati lntre forjele aplicate t3.mtre dpJ. 1 ... ~i unghiul de Irecare e. al db:. In grade..eteior hi conta. - &1. cum ar (i c. (i. 11.IJJ~~QI ~icanlitative ale fred'irii tI:I.. Sc stie eli. adsorbtici lllok'CIlLare..!.ltatclOl· cantitative obtilJllte.. aria l:':upraft'tei de contact aparente A. 'l'c."'7'T~~P ~-~1t~ I" l'ig.[11.<':.14) .-'111\0. cornercialn.ori. se dcfotmeaza elastic sac cjasto-plastic .atc do'. '_ " '.lat ca. • La lcgi cuntitative se pot cuunta : . Daca tc~ria nr fi perfecta. l1n~1'iprin A s-a notat aria supraf~~el gecmctriceaparente. specifice mecanicii fine.l a) Lcgea lui Amontcns-Coulomb..15).~i sub. prezentind ahu.ptie de 1<.ede dectl·{Jstatice.Yntde retinut urmatoarclc: Teoria m. (U2) rda~ii care deflncsc coclicientul de frecare . tcorii care all Inccrcat. ceea cc n~ cste ndevarat.i pl"Opol"tiona1~ ~l' supr.iar frecarca este lcgara de energia !lC(~csari deprl~irii microasperitajilor su praQ' :.). c::on~1ITI.dar in sens opus mi~dl..ic' care cstc lcgata~ 'in principal.tta cu prccautie si ~tre iL~umiti2 Jilmt. c'!nd fOI~dc de fr~car~ pot devwi chiar illdcp(mdente de deci de 'N.="N..uJ7ll'<l:f(.tui foarte mici . :.rji relative a cclcr dtll.2. 1. . contrar rczultantei fO[~BIQrangential€: aplicate : II. dt 'j-i alrc illfiwmte. Ienomenele fred'irii ~i a!c uzurii stnt rnai grcu de aprec. ~1~viteaa de C1. -I. Precaree usceta de afunecare.hil lI.2.rid' .-ariu sll:~)l'afetelelective A~1~ A(A'f'~ lO'-~ A). (di~man~uL safi~-ll1.~i cele fcartu mot cum stnt ~l1lele matcrialc plastice (politetrafluorctilcna san . .U ap<U'itia u_nui gradient de t~mperatur!!.c. de repaus) miscaree relative [de alu nceare xau de rostogolirc) 3. nu conduce intotdeauna 1:1 reaultate vatablle.teo~L"i mol~cllla. Abaieri de la a dOU3 lege apar irl c.~ rncl'gind mai . la lIivellli·supnf.i curate.nic. de asU. teoria mecanica nu a mai consider-at a~perita. de frecure F .depa. ~.tWa.-FL.r.d'I~''''~~~111! sint pietrele pl'eiioa~e. care considera frecal-ea. (4.urn se stic.l~ corpun.superflcial ~).FrecaTea CstI'! 0 consecinta a TUp<. « Q fOjc)o(.tc nde-de . cum ar Ii difuzi~ particulclor ·.'illpr.rtf':. C1ca parti" care. 1. Au fest elaborate.d'l. b) Forte de frecarc cstc independents de. 5n cncare ait ~q.r:.··diadsorbtiei "au. ~enOlll(:~ele frecarll apar.l. Ca.i\ P r.I" Fig. .i de scm.ayt': se I"Up Ia deplasaren . ridicarea precizdei ji madrca Iiabilitatii.Coulomb . llld I Ilt!ta timp cit nu poate fi definita riguros to~ogra1ia acestor s. De inl'ere5 pradic siJlt leg-iie (aJitoati"e I"J{C. (fig.. cea mat veche. intre dirccti a de miscare :}i dircctia Iortei de frecerc}.u~ este indcpcndcnta.i ralitative se pot emmta: a) daca supcafctelc in c?ntact aint :In repaus.15 _ SclLt!!lEl rogii lul )on~ .~tric 1:1..subHd~nulnl't"Clil.li1b~tatc dcstul <i? la'I\ga. . ur impllca cgalitatea dintre Iorta ncccsara pentm a pU~le corpul !nJI11I~c(lr6 ~i fortil. teflonul).U.1. se poate scric .njvel111 celor doua snprafete..le rnecankc ~i muiccculaJ'e. t Ca ICf.p03unumite suprafete riatc san J a cristale pot aparca dilcrcnje.. nu a. ..l~e~ Iegtlor simiiitudinii va fi de~~ur . Ou¢ '.31'e arata di forta de' frecare F cste proporfionala cu forta normala N (fig. frtneaaa [frccarea cinctica) snu tmpicdica {frecure staeica.ngen~iale ~i Iorja de frocare . cxcQ.L miscarii relative a CelOTdona corpun freoarca poate fi de ahanccure sau de rostogclire.3» uudc: l' - o constunts : P == 0. 38. (". ' 04... _ .sa explice ccmplexitatea fenomenelcr care intervin ~i divergenta rC1-i. -1.. unor punti de suJurfl.lativa. iar cxttapolarea obsejvatiilorcgenernle privind acestc tenomene pentru dirncnsiunilo mid. ar trebu i ca forta.til!'! ca elcmcutc rigine care se rup . pnma Iege-fac matcrialele foartc. ncccsara pentru a-I mentine in mlscarc til .tc:~ .i"t" deoarece legtle care determlna ace stc fcncrncne stnt in general iasufidoni' cunoscute.r~ " r. [n ce pnvt!1tt: Irecarea. Tcoril}L. ~o~ltactul pe .le.lL'c. contact. dona corpuri".)3. Exccptiile de Ia aceste legi slnt-cu totnl nelasemnate ¢ detectebile Ia scara microscopica (apar $i Ia repaus uncle deplasarrtnngentiale Ioartc mici.CD. fQr~a de Irecare este ega)! b) forta de frecare actionoaaa futotdeauna peo aceeasi dlrE~c~i~.~i in constructra de aparatc st apinirea Icgtlcr frecarii este una din cailc fundamentale pcntru imbunatatirea lx.. "free-area cstc reaist.:ifll d.zi iall ·llL considCT3re atit ·sfcdr.rB V {fapt care.forma: (~<'.omeniual tehnicii.. de n rr~~. 'Ulterior'.B) . Prlmele doua lcgi an 0 va.ul suprafe~elor de COlltad foa. de topografla supratetelcr de Irccare.or rol.In mecanicn fina.75 .!di{erefl~e de poten{ial clp.ct (fig.cI. Astfer. prima lege.S~]j~Il!lJ.cl 237 230 ..1uI~cp.ate ahmec.l5.'J.·o. }-=IJ. .

de: Iubrifiant .cfilli ca 0 stare de Jubriiiere in care '[recaren duure cele do-. J::~ish'i [n prezent 0 serie de lllcercari de a dcrernuna r-oeficicirtul de fre~<lre I1c cale tcoretke..tearic. 1(1.forta de treeare tn.~1 'fll~"I":'i~i ~. E~ esre caracterizatn piin interpunerea UTI'li.['1. lau~ic. Proprietatii luhriiianpJor fie a forma s!rarul limita (onctuozttatea). Fiind date pl':ntru diferite materia Ie..l.2.016. ~. S~ poate vorbi de 0 Irecare mixla la Iimita. snprafc]c.. Acest rcgim de ung-ere este legat strtna de multe npllcatii dine mecanica fiIDi.0 J ••• 0.] se poate d..tn~~ ~:~:~l~ ~h~~rnL: !:r:u!t~~= ptlng acest srrat (fig. In re prlvestc pr0 cca . sau a ma x mutter stratur i sub'[iri. Astfel. 4.tc-a rrcia estc »ecesar sa fie ccnsiderat! doi coeficlenti de frecare: unul stutlc 1-1-. .. c In ceea ce privcste natura Irecarii la Iimita. In uceasta situatic Iubrif'iantul reduce. df. Pi. Precarea la Hmlta.l3. de poruirc-coprirc. 4.mgere la. decarece stratul ~~:t:f~:~: fuft{~~:~ed::j~\e~'~~~~~~~.l. deriva din reduccrea substantiala a usurii. ~~~i~ d~c~~~~~~~nlt~~.. rnecanismele de ceasoroic]. ca permite micsorarca uzurii de mii de or. Acesrea au Jest stabilite experimental..'tta~i ( cli!~'gorie sc pot conslderJ d fa\: part~ ~I lubl"jfJan~ii so1izi (grafilul {it bi~1.U111 ~int acizii gr:.li'i suprafete csre determinata de proprietatile suprafetei ?i de celc ale Iulu-ifiantnlui.16). FI>... l"cClll'tll. capriiic). asttel co. el se rupe ill uncle zone datorita rugozita}ii supralejelor.13). independent de sarcina st de suprafata de contact. Frecarca sau ungerea la limit." pcntru suprnfete ill rcpaus. lntre cele dona straturl solido. studiile tecrerice. ·U. al lag&relor hidrodi. (.e intind dincolo do straful adsorblt sau chenusorbit (fiS". ' Frecarea pur. ~enhu snprafetc In l:"l:Ii'Ciln::..F. Ccuditiile de existents a fredi~ii Huide impun ca asperit~~ilesuprafetelor sa fie complet separate prin lubntlant.o. wnJ.i~.. 0 parte eSLI2 necesara pentru mvusgecea rezistentel rezultate din ccntactul direct dintre cele doua suprafcte.l)rll'f' abaterlle de 1:. Fortele de frecare dm stratal de Inbrifiant stnt datorate viscozitatii acestina ~i se determina pe baza Icgii lui Newton releritoare Ia c\!rgerea fluidelor. Diu forte de frecare. Nu cste insa 0 concordanta deplina tntre valorile stabilite tecrenc ~i t.tn). unde.lJ.2).1elor doua.d~.2. A!rt.lupa nllll ~ ( Iltie lubnfianfl en bun..' De U irnportanta deosebita p"ntm calcuful de prorcctare sdnt desigur valcrile coeficieumhn de Irecare.d~~SCtntr-ua studiu fizic similar celui OIi:naSC1 llrhide ~i a! straumlor de molecule polare orientate.1.17 _ So..~ de exemplu.. pot fi neglljate. i-an Icst consacrute numeroase studii peurru dcterrninarca rnodalittitilor de Coeficientul de frecare.t:lamice. Impcrtanta deosebita a ungerii 1<1Iimtta. preclll~! ~i ("s:I'TI ai acE::stora.. l ~~r~~af~c:r~ ~kra~~t~'r~t~. 0 asemenea frecare apm-e tntotdeauna Jn regirnul tranzitoria.C + t' -")F.srratul de Iubntiant. astfel incit . ~i altnl cineric ~. de Irccare uscattl.J.. Iuate In consldcrare srnt numai materlalcle ~i ungerea suprafetelor.!. iar restul pentru tnvingerea rcaisteajei de forfecare din filmul de lubrifiant : F _ .:. f fluid~ .J. stnt reenc reduse. se considcra ce ea Sf: ?-at()~ n·~to ]~roprictRti]Qr particularc ale straturilcr. ungerca fluida nu poare fi abordata (ca. modificiirilc Iortei de Irecare fund nnmai de citeva procente la c. Delimitarea zonelor diferiielor forme de ircdri mention.rbe.3. star~il de nngere ~i lllle?i ~~ presiunea si viteza relative.i. cit . Jar al doilca de vJ1e7.i cca uscata (cauaata de contactul direct tntre suprafeje) si denamit&~frecare mixtii. li:n1ta. ~ .2. (M~) uade: este cceticient subunitar (lit < 0. pentru vitezele imilnite practic in mod trccvent.i. datorita vitezclor redusc. astfel i:m. ·V<Lrl<J.l:~i stratnl de lubrifiant are 0 grosime corespunzaroare ungerti Iluide. pJecind din pUlletul A (Irecare usca. Legat de frecarea Iluida cxista ~i 0 frecarc denumita mixta.e Foprictitp de . zona AB cor~sPlJllde fredl_rii mixte 13 Hmita.rc~tcl·iale timpclui de contact respcctiv ia cresterea de ordirrnl 10 . molcculere. depinde de rezlstenta Ia Icrfecare a Iluidului dimre fc~c ~i cste cuprms tntre 0.17).51::g.citate ~i 3-i . .16). In valorile tabetare ale cceficientuor de fl"'f:-cd.lt~ fi observata pe diagrama de variatie a roeficientului d~ ftecn!': (cmba lili Strihcck). dar elimina cu totul ccntactul dintrc cele dcuii suprafcte.::itconccmitent cu frecaree Jluida a_pare ::. ill care. La limita este destul de greu de realizat.te anteriOl· pQ. Din al. CD frecariL ffiixtc fluide. E. pelltru un Iag~r radiul de alunecare (fig.[IJura de rnolibden).complet diferitii ca natura de cca uscata -t'in afarl de stratul li ml'iri a~e<tsta cap.2A. care :.1tel~ dectt viscozitatee. determinate experimental..)sigm-a dm<ll)ilitate~. 1. rouctii Iogaritmice de viteza. Acesti coeficieuti au sine oonstanti mer ei: primul deplnatud de tm1P\11 cit supr afctele au stat in contact. '1..pr-irnele dOll~ k~i ~lllt Jonrte rare..PL1ndul C carui~ U core>ipunde valoarcn tninind '" (cl2ficir2ntlllui de f(ecare~ este \Hl pnnc-t cntlc care pre<:edc frecare:t fiuida. ~i~~~r~na:~r~~ (fig.. diagrameie d~ mai sus sc repreLlnti1 sub formi de familli de tT."iI clanva a r cetor dO\l~ suprafete.1 ccle expcrimentalc au aratat Illsa col valoarea ceefkientului de frecare depinde de: marerialul suprafctelor. d_e~icoeficicntul de Irecare este rodns de numai ctteva crt.torte. .ho:ma !re~!irii fh._ iar ZOna DE frecurii iJuide. 1O~ale vlteeei. chiar in acest regim incomplet. Frecarea fluid~. care.de tcgllJ:i hnpiedica contnctul direct 03. FI .f'iJle coeficientilor de Irecare. care. prclucrarca necetcra.m~nQm()icetl1~re de lnbrtfiant ndsOl'iJl!t': pe suprafeje.{.~1 238 .. fiuidrt.. 4.

.111 brifiantul trcbnie :.rii hidrodlnamiec. denumita .o!.1. tn 1l111LaF de lcngnuc}. _ \-aTla~ia (.Ipl.l1oillcTlului iTeciir.i a asigura Irecarea flmuii.Ill I'I"acLic. lonna . pelicula continr a Je lubriflant se form1. sectiunii transversale a spa. ludrodlcamh-ti 8a~1 gazodinmruca.ljCl(~ trebuic filcutH III cczul cel. tmprcuna en diagramele teneiuni .1.(' materialelor vn fi mai accentuata :In directia de ch.. t dt in cc prtveste scnrgerea.1.sa existe 0 viteza relativ~ intre partrculcle de lubrifiant.o:-.dpc onctuoaitatcn ~i viscozitatec lubrifiantuiui.1 ..2. (1~llumit~. ." In zona. frecarea de rostogolire va fi: p=LN.de~floTIimhrofe.:.tiu1ui de curgere. Frecaren de rostcgolire. ru J(. se rcalir..'n7.1. "1..ii de rostogolire...-I/////lfi} tatii. lIt". Forrnoren peliculei lie lubrifiant fntrc cele dOLI.curbet de varintie a t~nsil)nilcr nu cste simetrica in rupert en directla lui N. La II11gerca bidro-gaaostauca.19. schema de tncarcarc aparc ca in figura 4. un corp rigid co.\ ow considcrfi stfiri aproximative HtH In cc pnvcstc l""l!gimllIcrnuc.l.l stratulu i Iu brifiant . de *i defcnnatii clastice Ia ambelc clemente in contact.. care diJ debitl.ibili. datcrita C1Ktuoz.a unui gradient de presiune in intcriorul stratulci de Iubrifiaut stnt: .~.a aici trelmie [inut seama de con~Iues. i'ndt Sf.\lgii ccuapa continuitatii ~i cuajja destinderii pclitrope (in cazul gilzeIqtJ" e Aprccierca (. ·US. rcaclvare care preainff greutati rnatcmatice fcarte mario De aceea. srnt ariU.:<i. se tece dctcrmintnd momentul de Irccare M ( care cste: iLl.:.ljc~. .20.4") l1nrlc '1' C.fhlid. : . pentru :V =.ll.0113.:r.~i priutr-un efect static.~ t.plasar8. aprecierca ungerii hidro-gaaostatice se bee pe bazc ecuatici llli Poiscullle.D~uhirt.\.L7. de J?roiX'~til ':.i a ccuatiei gcnerale de transrnisia chldurii: la acestca se :\d:l.~lhli rlc mnrerinh Contacrelc dinrrc doua corpuri perfect rigide.k.. la lim itil . Cnuritativ.?l de lubrifiant ce trebuie iutrcdus in interstit!n J'tlllf. 24. Aprecieren cantltativa a l[.5posede attt proprictatea de viscositate.ill uncle jr:-ste = t»..40 cod:icienlul Irccfu-ii de r{l~t()g(llirc [sc ~na~nar3.!. Intructt caanl real prusupunn gradientul de viteza sa variabil de-a lungJl. interstitiului.. ceea cc se rcaliaeeza .antitativl presupune rezclvateu srmultann a ecuajtilor respectfvc. unde s-a presupus c~ elementul 1 se rostogoleste in senst~] dar de Din cauza aniaotropiei materialelor. altu~ perfect pla~tie. He prin modifkarea.~Z:l priu introducereu Iubrifiantului in interstitiul dintrc cele dona suprafete. '1. dtfuaoare.}trf'sluni n~>lth·e. Fcnornenul Iiako-mecauic al Irecarii til' rosrogolire estc cxplirat tot priutr-o rrccnre !If! alunccare. defonmltl. suprafcte.prill deplasarea sup]. Rezultanta R a.. forta I' ce trclmie aplieah"1 clcmentului mobil pentru <I produce.:..itlJtii si viscoel!j. N astfel d.5. ru 0 astfcl de presiune.attt pe baaa ccuajiei de nuscare a fluidelor vtscoasc (eClHl. fie cchilibrata surciua extcrtonrh ~i!'.2°01: F~\:~~Qlf:enll ul [reetlr i CUIII!lch11 direct.l ponte n-nlizn pc JOII~ ("h: prhttr-un cfrct clh1. in sensul depjnsarii.lllLli care sc rostogolestc. dup:\ natura Jubriflautulu i.i scficieutc pentru nastcrr. . in conditiile unej curged plane. daroritii prcprieth'[Ilor c]f'lstO·I~Jfl5t!c:.deformatie.t::t. asttel tnctt policula de Iubrifiant se illtmd(~ p'" (ooHI 1'.te" gaeelor ?_i eil ~('{'. unul perfect elastic ~i un corp rigid (.t.1.C ale c'. Conditiile »ccesarc .tlil~ lui Navicr-Srokcs). fie prin vuriatta densitatii lubL"ifiantuiui._. .f. in caxul LllIgt'. Irecarii (11.sisternul de ungcrc adoptat trebuie Srl usigure 0 canritate suficienta dvIubrifianr. existtnd .. tensiunilor ~~ va gasi deplasara cu ciishlllta.. .45) FiJ. mai mid. Fcnomenc I cstc calitativ similar si [n cuzul ungcrii gazodinarnlce.mai gt:lv.I' FrecEllo. hidrostatica san gal.§. cit :. (4.. Aprucicrea cantitattva J. (4..t8 raza ckm('nl. de In:ciLTCde " fie alunccure ell hH":j:iB.amil:. d~lp5 natura lubrifiantului. oeea ce. ctt ~i capacirarea de aderare Ia suprafcjele solide (onetuozitatc) .'ltcaadmit "jlJ"esiuni neg~ltive".tte ill fisur:t '1. fata th: !i~ja de actiline a lui N. bncr...il fit: exclns 17!.ieIJiulu."i ~'.

'r. ll.m:ilatii ::.ollllxni!ia ~i conCenll"~tj(i .rpentru -!l ~m_e:':'15l~Irecarc de alunecare. mOfficlltuL renetent ln rostogcllrc s.L"l{]11 (4.nbu~e 14 racirea accstora.te de: punctnl de inflamabihtate (ternp. La u":lg-erea fluhl~ pot aparea u1iU~1COfOSIV-!J~ec~r.c~ de .. <I. Cum structurn mnleculara depinde de temperatura (Intre limite Ioartc Jar~l) :0.temperatura absolul~.:1~Jproccsul de lucru. .a_ fQ~ei Interstitiulm.. este str-lns ll:!gaia de cforturilc unitare tangcntlale din Iubritiant In ca~ul Iluidelor VI:. Din. In nnele (.1. '1.:.. Formele de uzt:ra ~i moda= l1. In mecanica iinl prcdomina ungerea miXL~ ell preca derc ungerea l~ limit.: plmctnl d~ (_:ongclare (temperatura la care uleiul. exprfmarea conventionala a Vi5COZ!t&ii~ se race in grade: Engler (STA~ 8'71:-:-~8! *1 ~(~ define~t~ ca uu raport Intre timpul de scurgcrc ~ll sccunde {pria orificiul calibrut al viecozimetrului Engll'. ta~a dF rntre doun stratur r de Iubrifiant.tac~.ECAKIJ:}l R. IlU mai potl-~Q CUI"gc in mad vizibjl).~~:H.Itura 1a care tl}ciul inciliit intr-un vas deschis se aprindeJ. ~. 4. !. onctuozrtatee ?J.r. = va L r uxlstn rostogclire eu alunccare.dlCaacele proprietati care influcnteaaa visccaitatca {'1 den. i!}~'ers. l'"n.cu aJutorullubrifiar'~ilo(. conditffjcr cinematicI.21) €. protejeaza suprafetelc ont~~ UZU~II ~l cQllt.11t:il~ ll(e de ungere ale Iubrifiantului.tC:l. 50) 2~2 . ior~a 'de frecarc elemen~.aC:I:~te cfornn-l stnr date ue relatia lui Newton' obtinuta pe baza stuoiului frecarii in lubrifiant..Spectiv ~: dv... punttul d(: ardere (temperatm-a 101 care uleiul aprins continua sa ardfi de la sine.li.C3. lj Raportul dlntre !ii densitatca . Intrc viscontatea cinematica ~i viscozitateu in grade Engler ("E) exista relatia: \ = O.) rezulta couditia rcstogolirii Daca. IN .dori~care contribute. Stabilltatea chimica repreaintd un critcriu . /1. .. dec! cste reznltatul Jnteractnmn moleculare dintre l.. care . 70(0) urmhtcarea 'relatie : ·f)F=A. ~I se ana It distanta d». de (fig. sub ac~il1nea propriel sale greut5!i.U~er~~ ~u~raf~t~o~ !)l. ~'lS~~:oZ_ltatea r('-'pn~l._ vtscozitatea sc exprimii conventional p~in uuitatca de trmp uoecsara scurgerii unu i vnlum det1"rmifl. ~i k stnt constaute pcntrn un ununut Up de Iubriflant : T .pe .ozitatca . care pot Ii Iichiai. l.a de 2O~C.. La no] in t~r:i.. uncle: 7] este vlsccaitutea dinamicf {i '0(': mascara In l\'5!m3 sau n ICGfs/m~.ub~iant ~i_ ccrpnl solid.:mpe-ratu~.COCl. aceasta cauza onctuozitatca estc 0 prcprietatc indispensubila pcntru ca un Iichid sa se ponta Intrebuluta ca lubrifiant.21-S~tICl1lj p<:-ntm 1~£ll-l lui ""~'..-zcc din (.Jt de Iichid. term:c~.S~ deplaseaza ell viteza ».C poate uriiiaa (la tcmpcraturi de "'-00. tutc principalelec:'ii pcntru micsoraura .O. (are inte. "'.'" (H7) ~il.ndm'.un stra. IU mujoritatca cazurilcr de: In funcflon~re a aparatelor. <L. Influenta presiunii p asupra visc..:~ub tonte aapectele sale produce usura. A treia gl"llpfl s<' rdedi Iii (. Proprieratilc Iubrjfiantilor. Ia rcducerea uzarii stet: Iubrifiantii 1~J::!J~~et~rede5~:~:-::~ uugere a saprafejelcr : cuptul de materiale .liltrehullltftre a 111bnf1<UlLlllm l?1 ao(:estca 51nt d<J.:IT-tI1·i.. calitatea Lttb"if:~al~fl}.j 'i Vi~ozitatea nnui Iubrlfiant depinde de natura chimica. CAl f'ENTRU MlqORAR.a~za agcntilor agresivl din lubrifiant.:. 0 u dOlla gnLpa 0 ~ollsti[Ule PI'Q)?~'let:1~i1~ e~ dau mdicatii asupra posibilita~:LIm cleo..>t fle egal ell mcmentul de actionare. 17rcc'LJ:t. Pentru a cxist~ ffccar~ de rcstogollrc puri1 trcbute ca.1.t..Lin¥a rolul ?ea micsom frecarea.mUCEREA. .1 ~i aparc desiglr! frecarea in regrm uscat" ~~1 mlxt. sau Ia ImutiA_ponte S3 ~p. Dill n::1afiile ('1. structuru ~i greutatea. in principal. va fi : so masoari'l in m~is.eresimte 1<1.lrl1. gradientul de \:iteza.~lll fenomen m:dorit.n~ capitolul Z. .~~.. prin care sc apreciazd ln~sura in care Iubrifiantui t?i pastreaza proprietatile sale de exproatare. ..3.Ja limit.r) a 2-00ern" de ulei Ia temperatura expertentel sl timpul de scurgen\t~ s.47) ~i (4. adlca: = 1.antull~i. iar dace r.0'731Y"'J::. Smt cxceptare uuelc aparntc Ja care actiunea for ~Ior de rrecare ~eterrnina in.0" J_~ + l'l~.Jt<l.!. asa cum s-a s '. . Onctuceitatea reprezinta capacitatea unui fluid de a forma.t d~ lubeifiant pctemic aderent pc 0 suprafa~ii. :-.41l.~ ungerea III xl~.'i~lZI.J ? '=!L p ge nurneste viscozitete •cluematlcti: (01) < ~ sc produce alunecarea (~A8) pure: 11> 1. care.'i~I'~teJ~cier:J:~~~= :~~r~~.rescaza in procesul ungerii stl1t \'I~ozlt~[ea.t~ta au ~OSl~ de asemel~ea. Pmprietatile fizlco-chimice ale lubrifial1-~ilQrpo~ fi impartit~ m trei gru. .EA Fr't.no. Din cam. I.1 de presiuue (tnli'i) limite rna] resutnsc). r pure.aprem:re a acc. ~ .!!! d. • '.at. 2UOcm3 de ap:1 distilata Ia t. dA ' d'l- de uncle cfrwtHI de frccan: este (•.mta reacjiunca fIuidului Ia scbimbarca forme] 1 i VIH-.pc. estC_. ~urlita de intrebuurtare a unui Iubrlfiant coincide cu timpul in care acesta t~l pastreaza propnetatlle fizico-chimice.19) <IF dv -:-=-=y~. J_ndl r C!ct..:~~~~:.': 501 propnct~~ilor lub:ifi. valon relativ man (j > daN/em'). Inprima grupa intra densitatea..sa fie mar mare dectt fort a de actionare : F = "N > P.u-~ 0 anumita jnte_ractiunt: m •• cane-molecuhw1u snpra[e~~i(Jl. UZUf\1I . trelmie ca fort-a rezistenta Ia nlo necare 1. clUdura spcciiica ~l CO.moleculara medie (dcn3Hate~) a lubrJfianntlu~. stabilitatea chimica.h". gI\Z?~1 Jl.!l unde: . dA. aratato Ia capitclul 2.

cmai bine condltiile de mai sus. a::.r::: comporia din pullet de vcdcre .ia bgil:tului e-ar asigura. intructt uleiurile obismute nu rezista 13. I pe de alt~ ":11 (tad\' abaten de maCJD~ ar exista ~<.c.fetclor in contact. deville nerationula. de annifricpiune.3xel~e ahmerarc ar Iuncticna numai 11i rcgim de fr ecarc rluida.. pe cind uleiurile minerale. presiuni foarte mid se folosesc rcnteie. C1Jp1111 cit flw·ttfial:J prceinta 0 deosebita irnportnntn din. Trebnie mm~tionat din unelr.fetelot!de .:an~ se executa l:±~Stul nu le-ar ii necesera decrt reaistenta mecanjca pcntm a suporta sarcina.ra.50 da!S/r1U:Il~i.lucru . iar elastice ~i lubrifiantul 245 .' bronz sau 0Wl1.i. 0 compcrture huna arc ~i cupful metal pe mesa plastica. maien.1iJi Dad ·1. agatul Matenalele prezinth 0 impor+anta de marc ~i In ungerea fh. iar pentrn presium foarte marr ~i viteze mici pictrele pretioase (rubinul. ungereR.uugerea nu nre un caracter contmuu . micsora tntinderea uleiuluisi oxidarea lui. ~fl fr~c:itrea·ll).5co])u:ri sccundare.Zi$tC::r. dimpotriva.l~ll)r din I.iti. accste cazuri :.ind user pc suprarcte : de aceea sc intr{lbuinteaza anicstecuri de uleiurj animalc. dar ~>. se face periodic. 1<1. minerale si vegetalc (ulciuri compound). int. .1f1.I viscozitutea lui S~l fie midi pentru micsorareu-frecarii.ct.at uzurii mai bine ueclt aItej". experimental s-a constarat cii o':'XISt(~ anUIrlltH cnplur i de uiatcriale. iar penrm miC~Qrgrc:a fr"-(:arii ~\ uzurii sc msrcstc duritatea superhciala it sup. c..8 l'Lefcr:i func'[iouarca in regtm uscar. rru marl Irccarca : din acest pum:::t de vedere un rol tnsemnat n joaca ~i aspentatlle supratetei (de nceen rn unele cuzuri.al~ixilor "iii a crorilor de prelucrare. conliguratia si gC(J~i microgeometne).l.pl.:J. a.taa rupere pentru l a impiediea contaetul direct lntre supraletclc solldc..• 2. f~:Lnction31:c ~ide eonstrucjic a lagaTXlloLsitueuile Slut iosS diterite din cauea uparitiei reglmunlor de freoare mixt~ 1.111 interval care variaza pentru aparatele obisnuite 'intrc 1 ~i 2 ani (Ia alte aparB. d~formatii pe de 0 metria ideala a suprafetelor parte. de exeu"l. a ..limi"lli ~ chiar ·mca.t~ -sc ~ Intructt cantitatea de lubrifiant este fcarte mica. {de ordinul ~J. ~i:nd presiunilede contact acinI.g. 'pentru a. prezinta 0 rezistentu relativ mnre ra oxiuare.~ mlxtu. pcntru :n::zistcnla Ia oxidare Jll~r~si pentru a [amiIw strict Ia lccul de ungcrc: trcbu ie rncntionat d -nleiurjle animale (de: case. sllyrfl.Catii ~il.:onst:n.i. de copitc] ~± vcgetale (cc maslme) au 0 buna capacitate de a [amine in loccrile de linger~.U bisu. 0. ali 0 temperaturii lie congelare Fourte jua~.00 .rmicE. In conditiile reale (it. tndeosebi.:areigrosime nind Jace Ia intervale mal mari): Ioarte mid. In. nu intluentcaza cocncientuu de Ireeaec . "\ib:'1:~':.:i..a"a de molibden Pentru . sufirur.5. punctul de vedere at micscrarii frecarii i uzurii. d Ia iar h.pelicula de lubrifiant trebuie sa fie f(lark [C2.~ valori Ioartc man {de peste 2. ca o1ciuh pI. dat~ aceasta din urma este nnpregnata cuigratit . derormatlllor daeorate fncarcarli.ement::l. presiuni ~i automat va aparca un regim de frecare uscat. este. ~ stratul 'de lubrifiant dintrc suprafctc rrebuie sa fie foarte subtim . : pentru 3. cure "..acoperite {j)rin scufundare sau ell pensnla] eu 0 SQIUtlt de'toluen ~ietol.v-suprafata se nioheleaza ~i se polizeasd}: . I~ ar Ii strain de once impurit.ta.. trebuie C.-. sau parte.CU1:P. inl. fnsa se oxideazn repede. cazur-i. Ia 1.001 _urn).l1 pe alamii. Iagarele pem:m virfuri. sint ..u.. care 1n~cpl~ncs.

iile de Iagar ~i aliajcle u~re.coroziune si asigurl diflcil 0 fiuisaro :lnalt~ a supratetei. cum ar fi de pilcta suprafctele din materiale ccramicc. . acestc materiale se _faIose!.1rg utilieatc. decarece ele nu au proprietati bunc de Jrecarc uscata ~i fund mol ~1I prelucreazf grell la pret:j. In «azul utillzarii pcntru Iagare cu ~ilZC.U termochimice [calire.a temperaturi ndkate.'1 Ia oboseala buna. datorita continutului 101' de grnfit. prealntd buue proprictati de :mtiirictiune.. care aSlguri''l. pentru a usigura stabilitatea lor dimensicnala.iafl> dure ~i rejraotarc pe baza de crom. stnt susceptibile 10. U{iUr!I. Trebuie sublinlat d.i.J:e~!. ~i coeficienr de dilatare reclus: grcutatc specified mica.'l pasrrea7.).liajc. cit ~1 caracterlsticile mecantce. chiar 11\ couditule unor temperaturi ridicate : feJ.de molibden.!J: de preIucrare la cald (turnare. In _special de dl. nitrurare s.sten~a lu Uludi ~i corcziune : afiuitate fata de lubrifiant (pEnt~ fcrmarea peliculei) : capacitate buna de rodare : comportare buaa in regimurile tranaitorii : ccuductivitate ternnca bun5.:1:loneaza impuritate. sudare. Fontele. Aceste otelurt au propnetati s1abc de alunecare. care dunncate au proprtetaji de trccarc buae In contact ell nlte suprafete dure. bronsurile.a.tilc cdc mill bune dintre aceste materiale lc prealnta c~mpoziFa pe bazii d~ stamu. materlalele neferoase : materialele metaloccremice ~i materialele plastice.u/praindlzi. presare] sau la rece : pret scazut ~i sa nu fie deflcitar. cobalt (excmplu mconel. ca Diutrc ma tenalelc 1MJeyoase stnt l.Cttcva din proprietatllc cele mal impcrtante P"'"care trebuie sa Ie indepllneescn matcrlalele Iagarelor stnt: rezistenta statica :. snlflzare. posi~ilitatea d-e utilizare a acestor materlale este redusa.a duntatea pi:n. Proprietati supencare preziuta ~telurile slab abate atlt in ceea en privcste comportarea 18 alunccare. Pentru lagan~ln cu gaze.1. de dllatarc mario apar probleme priviud compensarea dilatarllor ~l distorsiunilor tcrmicc.cmai ales. SI': recomanda indC?sebi £011te11': pcrliticc cu eutectic fos~ros. Datorita dificu.')e Interpune tntre suprafetc ))1 fLr. cu stratur! supcrflciale depose prin difertre procedce (galvanice. fostatare.scnsi0 bilitate redusa Ia irnpuri~ati ~totitll capacitatii de Ingtobare a particulelor durc care ll!itrund in spajiul dintre Ins si cusinct. meta240 .}. ~~t?r~ta c~fi~icnt~or.).mensmni mlci.>1. compozij.Propriet. tungsten crc.itaFLor de prelucrare ~i din considerento cconomi~e.:i~c _impusc..hclor stnt: materialele teroase . pentru Iagarelc lubriIicate cu uleinri. cemcntarc. stellite) sau a. Ojelurile nealiate sc utilixeaza adesea ca suport pcntru placaeca laga~elor cu ~ctale ~u materiale duro. pe linga cornportarea buna la rodaj si Ia s. ctelurile ncaliate all 0 utiliaare lirnitatf ca material pentru Iagare. toate otehmle trebuie supuse unu i tratament termic do detensionarc. fund folosite numai in cazul unor soficltari reduse (dlJ cxempla la lagaTe1e alimentate sub presiuue]._ se mcntloneaza necesitatea unci o~~ ra~~1 periodice de curatire a graiitnIlll care . In plus. nkhe~. Principaleie catcgorii de materlale care pot fi utilizate pentru constructia Lag. S~ ~Itiliz:eazj insa pc Iarg metale # al. Dlutre duaavantajcle acestor m. 0 tmbunatatire a proprietajilor este posibila prin tratamonte termice SIl. Pentru lagare!e CIl gaze se utilizcaza otdud incxidabile martensittce.~enale rrebuic mentio~t!i_ slabu rcaistenta III ceroziune ~i propriet~~ile m_ecamc~ scazute. care f:. Dinrre matcrialele feroose. de peste I OI)Q°C. l astfel fuclt usura IQr este dccsebit de rtdusa.

.J. condlpilor de Iucru . fie ~ ~~l ar ti ie uniforrn.const.r (jC~.lib::. Funcjtcnarea genernla a s-ist(:!m~lll.f. Calculul lagdrelor ciitndrice radiale.omidcra. ~l. fie o repartitie cosinusoidala. agaml ~.Il'~" (02 G.-.5} ~i plll~imILl-sc :Q~ldi~~~ sc po~ne determma HI.Li tus-cuaiuet preswpune mcntajul cu JOo'.53) HapQl'lUl so alege couslructiv .!. Se (~llnsc~L. 2 O)da"':.3. din rclatia ~4. Fe de altrl parte. In rcgil1\ul de freenrc nscet.sibiHta~ii sistcmulut mobil al aparatnlui. .54) Dimcnsiouarea Iusului Sf: I~().i prccialei. in n. stubilesc din calculul fusului pe care H sustine S. valoarcu prcsinnii medii den .: 12 .2-..?l viteze mici ~i mutenalcle rnetaloceramico suiten~"lt('.::..' a vltczei.baza relafiilor (-i.I d " l.54> n~7.g.. (l!1.2. _S~c!.2. lhc5. safirul. Incalzire. unde. vulorile optimo Iiind CUPE!D. Pentru cualnet (bucsa care lie in -rcatact cu Iusul suu ClJ pivoful]. ajustaj scmilitcr (jd1.l~unlWL"I: 22' Pentru calculul. cu Jnarea in COnSldCf<tri. . pln~~tke ell fibre.en.'1"1! uzurii.~IC~ uzuru fil~d dt punct de vedcrc calitativ asemanatoare CU.garull1i.<l. prt sill? d9~pr2! = Pmd!·. Calcutul Ia tncovoiere cousidera Jusul (fig.It· uncle rlHIllltft: (4. de uceca.{In porulrc ~iin . Oclata calculut diametrul.. poaitia Iagamnn in an-aunblu :. po. man<l~· i.. . iar la vrtezu 1l'11CI.rt > J ram.sdc de repartiz. 4.M~ p_! 2 P. ell 0 sarcina ccnccntratn Ia mijloc... in general.fllltctionue ill cazul frccfrf uscatc). . preslune de contact..uulu' ~i in concordauta ell. .11j_ta I~P(05) d~\l~.:il'doclfindncc se uleg tnh~:n-ctie de .5 ". 6) tum- da~ . Caklt!ul Ia prcsiune de contact ccnstituic 11)1 critenu simpliffcat de 1)1('t'11.an~a presiuuii specificc tntre ~us iii _cu~in~t. corespuuzator couditiilor de exploatare.".53) CR Iusnl sa Iucreze la limitE'! 13 ambelc solicitart. Ultimelc mater-inle se comportn bale Ia ungerea cu apa ~i realizeaza o r!'icir~ lo~llla. dar peneru (J preclaie ridicata.210 . rezulta: p =~ liN sin9=~. conditiile mentionate anterior..ecamca fina. Ijt'.i cure cstc eolicitat Ia tucovolerc.Z2) en 0 grinda tncastrcta ~II urbort-.' }. rch' cu u 11 diamotru . . OnLL" (06) I'~t(. cornbinatiilc de 111. Sc recomauda. jCJ): la yite7. tu general. corindonul. !_ = 0. din ecuapa de echilibru pe vcrticala admittnd p = P. jda).(-!r) . 11-t.S ~i 1.SC hure O.'1.: picuelc prctioase (rubiuct. Gal = (1. . Fusul se poatc rxecuta din oteluri tramte tcrmic. . textile (te:s:tolil).-"'" !.)t~ efe~ctua.~taj Iarg Ob2}.1.) pentru lag§. raportmui: ~i (4.i a presiunii. ~i pe baea presiunii de contact tn acest seep.. micscrarea ... L~.1 diametrul Iusului.. astfcl cA tensiuuea de incovoiere am.~ de n nde : (1.:}iuac pentru presiuni -.It-:'-=~."i. Alcgerca tolcrantelor se face In sistemul alezaj uunar. practic se ia in {:pn~lde~are pnm~ ~!ternatJ\·a '~'. Dlmensiuulle prmcipate ale 1. peurru prcstuui Ionrte.. cea a Pl'Cs. cu Icmn [lignofolj : lemn presat ~j caucinc. ~e tntrcbututeaza: bronze! pSLltnr sarci.ni man stvitezc mcdil : fouta de :Ul~JI'j. diumetrui d ul accstuia nr urrnn siJ fie . ruici : maselc plastice [poliaruideic}.?lcC"~intde impuse aper.iJ. La calculnl lugaru lui t'llilltll'lC so arc 111 vedcre.:151.:. Se reccmanda Ia viteze rr:iL"i ~i medii ajustaj .natura -.... .? marl aiu. Este lusa nccesarn protejarea urborelui contra coroziunii si.ue determina ~i Iungimea fusuiu i. ungerca acestcr materiale se face eu uloi. Pentru fusul cxecutat din otel se r .t~ I HUlL .

PtldY=. pentru cele trci cazurl considerate.27~. !"~1'1 nerodnt.63) " f-lll ('.t-5 en pl'?!ilumlc sint reparttzate uniform pc .59) Illltk = ~t-t = 1.fJ-:r. c IT Momentul de frecare In acest caz va Ii: n {:/..6. = 1: 1.). 4.£ Rczult'5 prin urmare ca . IT = p". ucrcdate.. ~L prm urmare: t. inlocllit p = _!!_.~~~.I<e!la.ascsc in rapoartele: M. Dcoarece fJ:=tg'P.. momcntul de rre<.arii) Sf.r si se defectueaza calculul.La !uIIUr!ICnOl. Lrebuie de.illlocuit~ ill re1<lpa.lll~ normals dclucru .3) S~ constata do. 2P ~ir ' momentului de frecare da : 1. re:.va fi : lI-'1. 4.a (fIg. JI.rti~arl:apresiauii specifice I. 'O'Q ell notatiile din figm'a.":rP. ritmul maio acccntunt de uzudi. S~ admlte. (1. . ~ 5L1f)J"af:~. uzura maxima (pe direc'[ia 'ind. ell joe Fill' .~~os . tJ La Iusurilc rodate. (4. 2 nude S-.61). 261 ano . pentru trecerea la o U~.::l..re . xottnd prin (7l: uzura dupa.7. Sf!poate considera c5 contactul nrc Ioc dupfi.58) Pm~~ = care.l.:. n aeestct suprafete. ccea (. fig.:.11 !J:rI'. t se Iacc pe baza nprcx cierii cocfiuicntului de Irocnre (tab. M..i rcdat Jfi =zr\~ .3).=i.i11i.11) sau pe proiectia ortogonata loneitudinala drl"apt5.21][J.rc.!: . ca Jrecarea tntr-un fus nerodat estc mal marc dectt in 11111.62) Ar.oJ.1P"=fJ.1].2'1. 11au zonelc in CLlI'C presiunile speclflcc stnt rnai rnari.: M. Compartnd relatiile (4.. fiind cea mai aprcpiat5 de realitate.uprafafa semici~l lJrldnd mft'I'IOaf. dcct ~i a uzurii.I..ulU.pa~itrl etapa rodajului.rtd1p. = Pr sin (HI) adica.·0 dF = 2f!l\T ~I)o lliV= 2?}L\2 A. poate sene: Pc. YdF=2r\~TiJ.24. (4.58) ~i(4.: ill. rodat. De aceca.60) ~ntr~dt unghiul de frecare este mic. ca. 0 anurmta dircctlc [directia ab. 2.P= unde s-a notat (i. 0 lege de vadati(: cosinusoidala a presiunii de contact.57 !ifP deci = II.: (i..~ Dad:" sc tnlocuieste (07) P. = 1.2.0 era de asteptat.. se ponte ccnsidcra ca sin'lf' ~ tg 'P = r.=2\~ .:p.'rP. 4. (4. = 2ya{&Ip.57: 1. c) ~i p-in U"'~. In general.. momentclc de frecare se g. u. Diterenta dintrc regimuJ de Irccarc use_:at~j Illl.6<).

rl3 se f~c~ plecrnd de la determinarca putcrii specincc l~l~rdllt. se recornanda: {P"lJ-zl)~a = Pcntru Iusul dill otcl ~icuzinetul _ (40 .frecar-opl~~~~~~:n~:du~:)eu pcrire:tk:~ m:k:1. (otel snfir. diauietrul criflciului fiind marlt la im:C(lutuL I. t.ll~ ~Islfel dep(. = 1-'fl unde raza nu ~ 6~~):~O= P.. iI V 12:.gil[ <"st_c n~cc... [ar cuztnetul din ptetrc prcticase agat ..v < ] m.dm protcctia longirndinala drcapta : C<1lCul~l de Nj..TrlOslulof_3 Vlllorll.necesara a fusului pentru ca solicitarea la !ndi12:irc __ .lii1ule de racirc ale Iusului considcrat..ntl in caIliIHa rtdicfnd te~peC"atura. - = !1~ }~?-=~ £ = roC nIl = {!J.coefieientul de trecarc.i1:m2.wast . (U?) r s-a.c pno.:-. unde: P este forja radiala totala ..('·tlOnalii a Ini 1\"'.- Relatia (4. ccnsumata umle s-a notat prin W raportul: \.69) unde prin N. em:!·!:.a:. v . tW.jl'i. (are Inviegcrea frecarii estc: con- .fi P_. = Ft~ = P"'"t' ~dil.L.!. l mIll "- = 000 . Iungtmea duce Verificarea Ja tncalaire lot Ia tm~"'.>1 Cl:4 degajatal.m.V m~mit .65). eonndon). PC~ltru a putea Introduce direct valoarea cocficiencului de frccare se eOl\slder<~.~'(a asigurarea tcmuc [intre catdmu care este: inc:i1h:i. . CU11l pu terea se tralldm::. (4. [caKm.otalii. Din pn terea . Iusul se executa din. 80)[ da~ . p.s=. II mod pi act LC.. eenilibrulul NI.i r= albi calc.ului ~i_ ale rilru i vulon admlsibile stut decor{aport CII t. ~. frccarc ~\'f. so vn cbpne: ». Pntf'n~a a [1181]1111. 5(: tnlccuiestc in dai'\!qn~ ~i » In mis. rezultted: .aH *i 1..._.1:1 poate conscmata pt':ntHI fate i.i'''l!J.~i!. fnn.66) " de unHi'i.r" »dica de ln pnterea l:e revine unitiltri de supraIll.1 orifleiulul am 2~3 ..iI pcntnl gabarite mid...~ la.lI~ ('.on.l OSC 12)..•~ (1'.H !}i Itl ~fi'['~in1. Inloccind rezulta P"I -1i (4. tnca d~ la p~c1~lcrarc.1IT1.":..m. prin Irccure.65) J.L mlna~ cocficient detacalxire _~ll'u:".V. materiale fuartc dure {rubin.viteZ:L periierica: .spr:cifidi pentru n.")0" ' !n I"-:ati:~ (4. p~l't~n 1I~1 a. In acest caa. C cmr!. Din canan poslbilitaeilor foarte limitate de ungere.nd~ri''']ul lie.' = t. JY (<.. produce grtparee.'ii a anumita stare de 11ng~rc..65) poate senti ~i.·l ~~~~~ [da)!· ml~]. 111/SJ..iii IlU file pren marc: .tile dLC m'isurri. ' tn101~11ifl(1 viteza pcrlierich In raport en turatia si raza fusului. de scule OSC Hl . Iorma ciltndrica a lagat"ului cstc uistol"sionat!'!.r..~"2 = 60' mlnirna: lLEllnrl senrna dimensionare. ~i ~ezu. vertlicarca Ia tnctilnre S~ face P'-' baaa acestui produs: ' = _0 aoo "[1. introdus "in em.ndell.."!!. s-a notat putcrea t. din bronx. fUSWUl i."1' de produscl p. Lagarde radiale ell d < "1 rnm sc l:ntr~huin~e. (<7Q) "Tt1. )[daN.OJ> produsa :. Po<! (j..6~) rezulta lnn1::imea minima :.1tcnplu dol':'mate~jaJ ..._)J.m]. . d~r ~i_pentnl a mi(:~of<t cit mal mult momentul de frecare. pentru Il 1r.

82 ~ ~"l f' "Illlt:l<:l. . =--1 ' 1:- r. B ...cj. cstc ruodulul de elasticitate echivalent (E" E2-modll- I? diametru 1 (01..' .3).. Rnza de curbura echivalentti F sc determine ell relajia: ".:l<''ltiva "~axima care M~ obtine ell rclatia empirtca 8. cit' elasticitate ale matcrialek». -"'--R d d.!.5 Be ponte scric: R'=II?-~i'-I-(I)" »s=] B (A) 1:-'f.l~' rflre prin . sc objine I {2G _ Di. I 2 2 }"!:.upLlllrnticr. (02) de : Ji """ 2ElE'J.tensiuuca VPEI. S"iHQ.. Pre)o.'76) &+~ . uuch(HI) -... = Ii ~~ ~~ _2-" Ii d 1..2.15 a orificinlui lag. gl unde O"'~'" estc viteza n. verificere cu rcl.1) pprt CHI'C (ace se (ftr. cind fusul fUllclioncaza in rogirn vibratorlu.J..gftr ~i [1'11111..t1 R (1.][ llentru d/J It .:':1jcullll laS'i1l'lllui."i-anctat jocul orificiulu i lagarnhl:i.i . De aceasta trcbi1ic s!l..erc avtud raaa It eu notatiile din Iigura 4.(n~... scctiuuea longihHliJ). de arcele oj.7.lfuJu i cste lifnitat:"i. ejcmente}: ndmisibilh./'].8/x 'I".cclor dow:.. se tint!..atia lui Hertz" dctennintndu-se tensiuaca a).l In l.l= de balansare a {usului in la. rz&. se poate determina cu relatia: d = ~. ·U. In unele cazcri. .lll!. 255 1 + ..[lmt'o cunnrea ~(Jclidl)l:I~llllil Jl:"lILl IlU L!~l~1 .im~ pentrn un contact teorctic punctiform: Q rt1.ultii 2 2 _!_=_3__~ ? d dD' si ~=_i__~. Dimcnsiunlle principale ale lagarului (lli'i d) S~ stabilesc constructiv.

..~~~.. ~ IH1'sILlne.!!hi11l'h Iru r-un pl\~lct pe suprafata pivotulul ~l distanta acest~1i pouct .~~U utilizn]! praetic in cole mal multo cazuri. Io-ta elernentara dP.z.19 Obfimttc ~'I'.1 ~I~· rO~lll:\~. [11-(.11'1' . I'e baza rclanei smbilill' ~t' c. presiunea speciticf Hind teorctic in£illit~.~ : xima'tic. en notajiilc din 'ns.[ ..2'PFi" .\IIW: P (). 1..llui este constant.i1l 1:U '" pr.-.ria71l. rapidti .. cei eLL supra'f:lt~ de luau illc.ll.i.~l~~~~!~~~~{l~jjh~ d~~~~ L:_Iptvotul ell suprafnta inf"ladi (fig. l mm f 'II' '1.' Studiul varia~iei presiunii specifice se pcate efectua ~.Pe \' d? . se observjl di presiunen millima se obtluc pentrn P = t ~i este: (UI) p. tntructt nceste ~olicit~d stnt nill1t mai impcrtantc decft comprcshmee ~i tncovoierea.1.-(r-Yl)rll' pentru P = l' ~i pentru p = rl ~i avind 0 din. ~l nil cstc const~lltil.ltlid1.i:lilrl!:1 a. hiperbolic P pc suprafata de 1m'! II. .. In ccnrrnl pivc~~Jbdsc produce 0 uZ1Hr.re de Jucru.111. DiLc.~ ~ . iar presiuuca maxima va uvea lac pontru p = 0 ~i va Ii . ["'111 ill~I~.di aceastb variape are locotntre douil limite: P"'4~ = 2:-::(1-1"1)11 P. )'1 = 0.2.r. estc: crj rIP = pdA '= p2:::rdp.. 0.tl1~~~ ~ I~.78) i ~ ~~ .lnl'~ I'ulenlul cccstora in llaz:'i prcsiunea de contact ~i tncaleirea.~ _ llt-O. 11. . prcsiunea specifics 1> se considerit. cl va.L\ = 2r..28).28.(Ir ron~~~~c r. In1:r-o :prim_a apro'..28. I" ILl'" ~l)t~t". II'oi".". (4.~ .1 se noteuzn cu dA arla supra£e~~i -e e.1 P'iI!J~ =Z. '1.l. adica pp "= ccnst.. picsiunea Sc "cdc.1 ".~i \~~~l)~~B~~·I~~·~l~. Dacli pivotul are o suprafafa de Iucru ciruulara ."".li~d ecbilibrul Iortei exterioare P ell Jcrta reznltata dill \.1 ar:Hata in figura 4.lcl1wltt3. 1. uniform distribulta pe snprafatn de lucru. l!1_o..l\rii cu prccadcrc .~ I'e calc expcrimentala HI.uL1:!.trccc: J).1de contact. }~ccad .~l) ~~II'~l~I.graIllH do vnriat ic 1. solicitarea 13 prcsiunca d~ contact se peats exprima pr-in relapa: P=~(d'~:dl)P.79) dlLnd... U~-l'I'IIJI fl~t1ra 4.7 _ SCll!3Lll.'.\.·').IL ol 0:.w In 1~. stabilit di Ia pivc]i produsul dint rc pl<.'(suprate]ci rnni pU'Un durc ~iuutoma t suprafrlta de Iucru devine in«l a dL Acesta cste motivu l Illilir. (<1.tWII1iv!'o a IlIO:nt!n" dad'.) • • 1'1 26000 JO(lOO (!.' In acest ca.

e dill integrala: (1-~'1' . ca tn figura 4..:i. Cceficierrtul U::~~~ql.]1I:nl h.1 presiunij de ccntacr).filP~ curr' Ie mareste durabilitnten. VCrifLC-t1.i de Irecare.JO ~ }l""s"j"j " cnrndoce j" n dtnle c.~!.1 sllp[af.ul urborelui (fi1. arborelc) si prcsat intr-un arbore c.e t. rl> din relatin IU4j [n construcpia \H11Jra_lXLrattl lectrice. care art: forma relatie similara ·LL2AA. I! < 1 rem _ . '.].T la veri- f'.30. cgale se obtme M. 0. cu d ~~ :I mm .. c). in _g-(:Jl.J.lIZClt.1. ell 0'<1.F d ~~~Ji' de tucru 1-~.'1..··".l·C3 incrilzire se fnee plcctnd de Ia momcntul de Ia fOI'~-~L de frccare clernentare: i:J. c .S·f"LTCk radiale . luindu-se drept baz.+! ~m/l)Jeste ~{1.'..tran')mi~ de sistemul IInhll"l aparatulu i si Be d5 eronrea admisibim t.~rii concentrarn teusiunilor Ia schirnbarea de sectiunc. a).1 ilili acecasi bucata cu.=c~Ol"lil __:::_='. pentrn a evita ca Jubrlfiantul sa se 'intind1i.f. ~.a ~ cunoaste mornent»f ..i'nd1~i7CYV are :ir~s5 valon ceva IIIai 11111. -'i'.J. prcsienea speclfica C1.hil"lt corespuncator (fig.. .29.lra M! =l:.I)~b. 0. In mutte o.a t"'CUSOn11t:. _ Formelc constructi v ~le fusuri~or ~i I~ga[elo:r ~ndrict':." are 0 rer.~re. (·1..a prcsiunj specltice constautc unci Momentu) de tor':il~l1C'. P~("T~ -if) "" I' r:pre~iilla Cuuosctndu-se puterea plcrdu+a prm Nr=ll--IloJ.2) (U6) ~ll~e(Wc~tc1.u (nllifol'miz. este.j.. i .rele »xiale dl'1.l in ccle (C urmcaza.1!il_ pentru materialele utiliaare. sarcina lTccan". cxccutia se Jnce din otel traS precis (cicci ru. :Iupa mariren diametrulwi.~.l tmprirtindu-l prin (1'~~ rr) r~ - if) se gasC-.:1 rerca specifica piiO'nJuti1 prtn [recare. Fonnele constructive ale laghelm sint foarte variate depinalnd de dimensiuni.ClkUhd lagdrclcr mi_'::l din aparate so poate fac~.j t .=_~= __ i~~ 'Jr dti.tt n!JIl"!c:utul de frec.J'~{1 0_ 3y.5h! 11 Pu r:l-.. fl...t~ dctcrmina cliamctrul fusnlui. a (4.~1cu relatia: Ja !i~.30.-pp dA '-'" ~i 2'.l. J ") J- L~nJ{'.8:SJ inelar ==.3 . fur:. IIC:lI'C tl"eb. Dac. dill ])1. p =~ = 0. sellcitare iii cennjele locului de utilizare Pentru Insurile l"adialt.Sh:l!cti'I. t::1 _ rl: exlcriQ. dyp~ etectuarcn calculclor. VCnf1Ca1"8<L incalaire S(' mal poate face .-~.77) il" (~. p~ dr: = 2. sau in uuelc cazun.0..lllC C(i'pm.lrCO se executa run u]JJJ1{J san <Lltrrp.llp.11'i..82) a pivotnlui.nl.{ > Vig. b.3..-'.~L..1_=!_ (~.r~.' rnmultimlll-l = 2.. dP = IJ. Principalelo '(01"'(0" constructive ale ]Jg. !1!. o . 1'(:.CI! .az1:.:ap.ca.83) .. iiipn1Jo~cl_in('hrlJ ! de JiH:i.r£z.pWELpe de 1.de racire a pl1rotilor..1:1. tude Vm ""'" 1t:.2!l- vrtcza corespunzsitoare diametrului Jl\~u> Hnrlrice > "i'itli~l"" I rum tt = d+d!:.. 1'S.~(p. {fig'.t.1".J.re de P".::I..dOf prin nlunccare cihnduce atnr Elr:"itatl.frompcta".i cflindr-ic obismrit (d.0 ali IDEL:L marc dcctt n (m\Ulll. pentru asigurarca Iubrifiantului ~l pe :illpraJata latcrala..fl 'p{K. ~. Pcntru aparatele care hlcTeaz~:in regim vibratonu 51: foleseste f!"!sl1'~l}1Lr.15. jll Iusurilc radiale. r'ifl.~nt5. f(lr~a c'::)J). Ob-tillll. Astfel.11 fO:r\CL de frecare :.:f-lp (" .29. 1(1{)fJ.r(r2 3.-t ..i~u ~i este g.urilc de diametre rrnci(f:l'Ub 1 rrrrn] ELU -0 fonuii de .M.. scm I~Llflc:~.t" rcdos rlin nou . .1 radiale...~:lt~le-?.ist. Forte mele constructive ale fusurilor depind de manmea diametrului lor.lIWI cu 'iii 1 mrn. cu valoarea lui AI.1:~lP(l2 CU dp. de-a Junj:.6 . A rc(r2_r~) 0 ~V..r:loc.l> rnal midi. OJ car.c. lll'C)01n~c~ [. LJc~ vez-ificanea Ia tnoalairc.. p 'in rigura 4.llillll.. cu sclatia (1.uri d· cu . pentru fusurile de diametre fcartc e mici (d = 0. In vederea miqOI. = ~.. oate ~i .a.1:1.. . IJo[l[.ob~in. P!J.1-' a.5 mm]. G.2 'Fm.!(. 4. Asemenea cons-rocni se rolcsesc [u t.J('o:!~·-c(.. diu relatia d= torsiene al jar pentru IRgr:.enat s ell Iinie Intrerupta)..e_ dimensiuni Gl In fusurile ~.t.wismdu de ~i3.

11demontarijcr repctate.[c.'i Uucori. mtrcdusa peutru prelunrea sarcinilor .Uldic~ti :. r1'} fixata nedemontabil Sin: Cloel am c bed t: I "' !oC)~iciu. /\c .) separatie a capaculul de corp.Pcnnn fU". buca~l (fig.~.~).111111.~~ spcciale. .e 'It~]ir.l RllJUI ilor !iCC. prinl. bJ.> _ Soll. cu ajutond orificiilor prncticate la par-tea Iagarului m. H'. Nealinierea <Inum din lag:<t{c in ru port' u n\lril:~lt sal! jocul dintre arbore *i cuzicet provoaca luclinarea axel urboncul .. face pc: dOI1R lag.cJ-e~·ill:ta..t'litlle. deonrecc jocul dintre tus ~i cuxiect devine prea marc ~1 lagiird sau CII.1.i.i in mccnnlca fm~ 1':~ \LI..~.la.arc .g. Folcsindu-se principiul uctiurui independentc ~ .~a 1Iwt~tlk5.. cuz_!Iletll! e se introduce sub tQrmrt de t1al1:.RZ t~ebL11e p~.i dacj.ir a.. dud prcsiunca pe bg-:l. Sectlonarca tagarului e. pentru ca la transportul aparatelor sau 111 C01H:htn decscbitc de functionare sa se trnpiedlce clidcrea fusurilor In afara jagarelor.iI. 09.'cl.l. '1.:illetl)i trcbuie tnlocuiti.li~.:. . la acest lagar estc posibila reglarea jcoului pmi strin· ~('rca cnpacului.'jsesc la supraIntn d!.U ff'ld cuz.re ClI (:mi"Cj' din phtr.'lrdc pot v~\:l:"ltc n.: ll'~T~ b"I:'Ir" FiZ_ ~. confectionatf din una.Sch~lllil. DI: aL~(~<3fl.\J.:n. llllllilJ~l'Itateac~z\1J'ilor'"a!fiC1. i in plus.J!).n1:1 \111 UII lagar ~xial hln~plt1 penuu pivoti I:U ~•.3'7). . Lagarcle expuse lmplllltnlil(}1' iii IllCP!~~..lte.. 4.i printr-c biB'l de o~l'lpi L·: [IIII.I'lI .i l In rapcrt C:11 distanta L dintre cdc douf lrll).. Gnd :'u~illl'tul sc ovalizeaaa.~1.o.11'i (foite) care sc ~. 4.alt::..~1. i~:::~~.A distanta de la 1. Ia care cuzinetul :>.1 bucse din mater-ial sinterizat.. a gar" b ".::e~e a_~i. ccie doc a efectc [nealirrierea ~i jocul] vos Ii tratate . onainntul.i"a"cu..U dexavanrajul ca . de poaitin init.~nl (j ~g.4 . dar in e! se introducc 0 b\lc.rlltiO} ~"U. Fig.n pll\:111 ~ic'.~:!}71::.3'7).5. Se VOr 11C\~lja dlmcnsianile lag·amll1i d .."oJicitatc de forte sustiuerea pivojilnr f..fataFl. gC'l'.I~I' crcri.'L·tJr.nd plin cu ltlL"lf!ulll a Uad! crapodina trebuie .31. de J"'g.:'1~~tL:a~7af~~n~-~t:·~~~ f~~:~d ~. 4. 1).ntru 5arC:~llil(:'~xiale.ti\.i In c~. ~_y.~.1 ~I (4'. cutat din material tumat S~l1 materiel plastic. fif{ma ". 4.10 _ Ie '(I:::::tgfl"=T ~I 61=-{l·'C.36 stnt aratate solujii constructive pentru J<lg~re co nl"'lW't~ dlu Jli~cr{t care l'M!ml. P1"ind~rea eu.31.-af"t~ oJ.l~ placii ~ii. ltlg.~ sc PQ.H -L'"-J:. lnsi1 in acest (.33.. nnghiul de jnctinare ':'1 p .u dcptssarcu i until puner A.'<"if cstc _Ull alezaj realizat in r.--.lale {llg-.~~t~~ g ~1~p~~:.1.1.C:-cf1. plill jrn-lu (1("pbl~' S<11.>H (fig. 1.31..L: . deoarece aceasea solutio realiseaaa . co~~id.1. { pentru a se putea l'l:::a~a dcmontarea arborelni fih:a dcplasarea tntregulul l. La&arele de tip suport.Ttucreaaa permanent intr-o a m)tnit~.. '!. 111 ftgura 4...Ul'UC H1.. mijlcace nedemontabite se rcalizcaza :. de ~p3. capacnl aceatuia prius CU ~unlbun de corp sl cuztncntl conlecjionat eel putin din doua bucati care string fusul.2.orificio pentru ungerc.~te functiona normal.:~ii .i~ elml 1I. ht::. . sail.·.d (P(lti(J.b)...·oustrueti'-!e d" lag3.l.l~lgra1'Uh. ca !11 . schematic reprezentate in fi$lU·a ". e).{1 sc lIotena cu {.1 punctului A "or fi: .35.~upii o pcrioada de Iunctionnre se ovalizcaxs ~i aparatul nu lII:U p.r ~" pl'afata.?S1. adica descentrarca :l1'brJ n-lui (fig'.'ir sa ponte utillxa ~i 1<\ soljc~tRri ruai mari.2 .o.u'casa aparntului (fig.. cuzinctnl cste ccnfecticnat din pi~tra (fiG. . se utilireazf IIl. 1:.C(..l A.5!:: i1~~g~l'fl l)I:~n efect de l'apilaril. Ungerca la_g:ll'cl('f radial.tlizl. ~.~ii. sau mat l11uU". he reglabi.~t ~i prcluarea s..t7.sigllr:lri Dac.111 0 llltletllJ£l e C(:l1tI11U.lca suporrtu cstc e:. (l) ~1 eventcal ovtnd 1111.inet ..f. dirccfl complet deschise (f1r:~ copac}.ialit 1-1). aj. dupa eliminarea unor ada.r..lI"C asiguru in difcrite 1ll~(l1n. uncle Ie CH(r' dcp]aSl!l"_'. ' de lucru • ~j e:ilc·1l1liJ~ rill II o pl:lr:l cuainct p(~.nle1 rcgi:Lt.g~lre~.:1 uneori lagarcle scctioaate.. adica tnclinarea 2-2 bt5. preclzre iagardQr rilindrice. rOImate diu corpul lagar~llui.JJ_ • t.:tl'.poalf' !ulot:~. eel m<li sfmpln 1..rMo dcgajnrc in ccrpul ..e~al de r.:~rnlde jos Iu puuctu.an asiale dar put ind prclua ~l sarewn radiale crapcdiuch-.1 C~ liUp.1r5(.'I. l'"i. dud nu este r.5. ·1.separa~.J.:'.rdni12[ a_xi~lc: 4.t ~:.. cu 53.}{. Fig.R'7/ ~:..r.'.it t> !nJ'>OI·t'Lnta simplincare a rnontajului.gar. neajinleren {fig.' dcmontubil de snport.~( Jag.ill('l.

. «alculnl dezax(u'ii ~i 111. ~k][~tlrk [".[inir. 4...'urborclc este fixat intr-un '"\ 11111. In ~lbsEmta suprafejelor inelarc H ~i C.di\al.:iati_ilc.+2L~\I) «. !.lAr = scr.9.=~ ~ 1'.::r'-. '1.d 8f.39).f'~'III"~lil. a I...m(eJ L se rnicsoreaza dczaxarca. -rltt. t ... . inlluentei Ye s= /II ""111("11 lIIiq('i'rrr'('(l 111·)o.w ~Ir ~I AI' dirk colo rlnll~ bg~m.1Ia punctului A vor fi: ~i (4. care repreaintn ~l+Sn'= .= 11+n=(.'... / 1):11'.!.17- .1i1t ~i.:lrii ~i a deplasarf 1'11111lului .. Q11h.p:~L"aH~a tohlJ.89)' in tare. astfcl ca ~i . Iugatclcr.. _}t'U5 ell = r'lil'.fl.::: I \lUIlI • "I pul J'Ig.)ij. !til' ru punctul de contact dintre fi(. dad cclclalte msirimi riunln aceleasi.ll 0 ~i <lit = i)c. (iii: 2 fl L(-'.:m cifiadric .~ 8(.o("udlc. se poate -r~~' Dcplasarea ~ a pnuctulul &.•. {.r:ill. _ jocllri1e rr..:1.( este rnic.~~~~~. 4.89) rr+ rz cstc (·).= L ~rJ .r.~1) Ntltl. la P1t1h.Ui' {I dczuxarc marc.. -I.diFlI c1iu l:. c ii iJ.-ll ~= ~.I. Dcplasarea punctnlui A L l:i-' to· Pcntru valori fixe ale .:cElre sc ia tit..:o}.-'.)._~c)I. pi rr~ rn~rr.' mrd runre a.dill ri~~rl~.fllr". I)ill.. FD = _L_+ cosy V'l + rll) tg-r jccu) axiili C\ll'ag~l·~lhli"rr~~.T~\~Cr~~...1"oa d_'st. 2L ('l.Ldl~ 111111nuII'5C ~A =t - L..' si <I=8li(2tC---:.t. 11'.lQI'a:. r·o.1 lV] ~i N.l..pa (-1.'1 Ar "11 st-t r'llnO~I'II~l: IIHIII"I.!':..\1:11':1lnr . Din relii. dc~. Pcnt11.1dbJ IDSlIllJi l~ig. il'.?IL'(' ~i IlLL III . ll'1ch vatcrilc lul Ie *i L stnt date... Pentru calculul [ui 3' ~i Y.r 1111 t: :-:Oil b actLllllC::~ unci forte Q (I.. I [..':1' I a. .-1)' 'cos-r + (YL + r~)' t~n' A....39) se ccnsidertt \ t I. sc obfine s.l.~S) rC.ie (HZ) tkpmJI~ de It .rul clii.i prin nrmare a dcplesarii ~ hi' III ili/.1 IimitaI! 11 l1i'l'.a suprafetele inelare B If-~ " :. nllll/.r}'siny (~.111· J. ('III~~ ~Il' ~~ :.. care dcplasarca a(~" 8~) sa fie nulfi.tnuu-sc rclatiilc (4. IlrrlL~rl(iilr' clnsticc s~ sevmicsoreac.~e* -ISo +2~~)tc! lL ~..:. astfcl C:L.89) .1·~dlse poatc face estfel: t = [ncfiuarca 10taiS a a xei *i dl.I rc obtinc:: printr-o rigi. pcntru valoere midi ..tllt{\ di..puduhrii' In.e-ll.l.c 1II111!tL ·~tc ~~ 11~llrlll ~ntl\' h1t.~rllltl-l s-au notat L"1.-t<> n_licliFlt dL'"II' )ac:a snprafetcle frontalc stnt preeente (fig.llll dr II h:dllP ~.90) cosy +(l.r~o..O('flli"itu 11I"ld irrdll.9~) .rC'l . 0.'l~:lr (foig. lagilL dintre i[lgt<'" fb.[e r"i'rrol· puncte de contact cu .1) A de tlcfcl'inta !. se ponte aila 0 valoare lnuuctt Ul~biul .38) L. ('1.IIIlI·r.

tmosl'criCIil}.lltifnctiune ale acestora.:cH.a."iUl. dircctiile stratuTilOl:.Plast.~e folos"sc j. iar grosimea ~t1. tn ultil~1.~a mateii~l yc>ntru lag5.: + yi~. de~i au lin coeficiect de frecare rclativ mare (pentru cuplul PA . 5<l1. Jlt· dir ·.lttlde marC produchvitatc:. Pcliamidele.aperioada. pickup-uri)..~rnifa:t>r..l1icehun!?.1 b denumlrea comerciala de U-xl.39 S8 mar poate sene: 2(1' 7") '"":II"'" KM=Ljtg'Y+__!!_____ <i21"'.uzare. 20) mm $~ fie de (V. .95) [ocul radial intra ius ~i cuainet.flt.mirea comcr~i<ll.4 [kcal/m. . Sint de montionat astfel: masinilc de birou si de calcul.1\1 i. aparatc c~[e tind sfl urilizezc aproape in mod exclusiv Iaghre (lin mase plastice.l. decarece conductivitatea termica estc cu circa . ca ade1.15 . Pozijia puuctelor lit! CDr:t.stora. cuuoscuta coraercial sub dcnumirca de I. .91) ell (4.96) 't (4. aparare electrccasnice. ~1.~i ilLtn\~~tt y cste fonrtc role. prill mi.rc'L _dupe dorinta a. gnl. mstabi1ita"(~il. ..o. s€ Ccmparfndu-sc relatiile (·1.H(: phl~I·. s {O.. mecauismele pcnrru transportwj (111111. cap~bile sa I'lln~tionezt:!=.2). "considerfndu-se uughiul Ioartc mic. m<L~iv. 2 J.riP.o se ~olasc9t~ t~flO~I~ll sm1.. dezaxarii ~i dcsn'~traTii .:tiI)Jl:l[I' e fiilld 80 .trrea llroprictaWor de a..imii :lni. cuno~cut~ ~i de .:.ict~ p IUl)c<l.. ceasurilc de dlfcrite tlp\l~ jl altele '.. apfltut. practic. Bucsele so fixcalC. 1 e!lonLiI M ~\llol-osc~tc foarlc ~cs . !-"':t !TIul)IUj 50 VOl'Iimita jOCll.lqora. diJata:r<:.C rccomaeda ca strtngcrea neccsara pentru d = (J . (l'viml :J.lk. Lagarele din mase plastice.dacd se alege jocul axial diu l.Ifl r.. exccltnd. .injectlC. capacitatca de o Un10I. 'jccul rclativ poate fi de circa ·fI/M' Inclircarea Il'l_giil'elol' d1Jt tClo:colit atc lhuituta de 1ucal:dl'ca acestula. afara de stabilirca rnlirunilor tntr-un Inter\'~l "arc~.\!um:al{)r :~!·in~. Pot sa ditere.ta du Ilj~~LJ·at\l.. este posibila lll.Ele ~i.2A.") :lC.'i. Dis.pot fi simple suu co guler. Unele problcrn~ pc care Ie ddica utiIizarc:a rnasclnr .:aarborelul ~i prm urrnarc d~ direC~l'a... Avfndu-se in vedere' modulul de elasticitate scaaut al.1. conductlvltatea tern:l1c'i v Pcntnl lilIlitarea.:at((lin mai mllHcl11rllCI'blc) sau Ctl pelicula d~ alune'I...r:ttifio. 1.Ti~. :In. Este iecomandabila prelucmrea bncselor din bara. = 0. 2 .bucsele uiraple ~e fixcazii pnu stifturi sau suruburi.la ajoritatea el~. 0. COUlCi.95).. lllc~l'ciln. tn 1..gti'i'lll tie: allln~care pnve_sc.' limitata la. uncle aparate aC~lstJce {mugnetofoane. iZ()la_r(:~l eleetrid'll?i umi ales avaIl~_3j~lee(.oIQ.~ cos v Din l'eialillc (. de oneatare al Iuserpiei. 10-3) Ii.:t ~+ 2 ~lc' T] +1"2 (4.lct ale urborchu c~ eel doi cuxmcp deplmte ~l 1.a.di. ).d5. Dada din S\.~ fie perpendiculare pe axa Iagarulni. poliamidele (PA.llrg~rii.1.dovr _l~ui de urilizare.ice pen.ip:'lrea ~ldu~ii tlt:gajate.!\lIpl':lf~tele A ~i 8. marc. altf~. ~-tL creat lin 1WII tip :ll ace~tcl Olfl.l dcctt Ja metale (A.~ iI11d. ~cnt~ Imb.. . ~iritI'eccl"'l..intllun coeficient de frecare redus.96). In constructia lagarclor. dimenionol!'t in til'11p {"turgerea" rnater.:re. politetrafluoretllcna (P'ff'E) ~i pcliacetalul (POM). cu directia ~ asczare a inserpiei. cunoscutc sub numelc de dd"$t.l 0. de corpnt Iagarului pnn Iipire.O~1.e. . care . . m. Acestc matcrialc au propr. prin Irecarc e5t_~!)J'oblomu CI'1l mai delicattt.. siml~li sau ell iusertic.n~ C~l1~osc\lte sub . Semifabricatele textclitului sc prealnta sub forrn.. RC7.lte ~tt!1'"~le p!as~ice ail _capatat uti~i~~ri tot mal Iargi.'i1.lni'ltll.oomifabricatulni.'?i-all gasi.~ .ro..pill.e {lupa ami I 19GO. tcvi sau placi lil se prelucrcaza pria ascbiere IJ~L'. de bare.2. trobuie executatc bucse Cl~ guler.l..1i.5C pot utiliza compensaton. este nccesar _sa se far..cial a.. cum ar Xl prC!sard.2) d • C~f[Iportarca Ia alunccare ~1 uzarc a materialului estemai buna II~sensei . dac~ ..c.HC J.e/1m. . Cuplul de mate~iale i~l acest c~z.lctii1e a~tuale carli..'. apli<~atiii~te inlp~l·tantei:ngeneral t tn conStrLlc~la elcmcntdor do.::. buna rezistcnja terrnica.a~ii tcacte l:ugti 111 ~:mstruC1..~:~I~~~.1:10 jccul axial ~o'."liZal:(:..d~nu..'J iar raeele Yl ~i r~ slut suficient de man.rLI~corc.l existrud pericclul C~ la ~xecutle se desprinda guterul de corput buc. penrm laganc!le din ucestc marcrlalc.~ de Iagar.onunllce. prezinta orcaistenta buna 10.re..otel nelubrificat. 103 N{mm:l). de pn:JLlcr.textile. daca se (11.! <ll~ Jch'lI~lIhJ'i s~au 1lI1hz:Lt m!J.xc~ ~rb~rcJ~i.. 1.1ubfanna de fulgi S:lU tib~e. re1.a. Iilnitca~i'I viteza de Iucru. ceea ce desigur c:l.111.l o~~."C]).a prill .h. ~tifturi sau suruburi .dlttvi rlrim.Acestea sc reflecta III COl1stll.ll pentm rll~ d~inilc Iormaldehidlce ell In'loC~W. aCCsto[ ncajunsuri s-au \ntn:prins cer<:et~ri ~l\stinut<::: CijJ\:luu (jus Ja. prcsinta avantaje legate de reaistenta chiruic'l.111t)j astfel cH. lar pentru nucscrarca frecarii III matert!ll SC ~nglobcaz~ bisulfura de molibden sau grafit.:t~phca1ii. ¥i sensul reacriunilor .l ma.!.~ir('a pr'OpfJ(!tJ~or de antlfnctlUl1l. utilizarca unOr cnpJuri de motcri"lle sau mai lJ1tllt01' stnlturi de ITIn1c'l'ia. Din figura 4. pi ~1. s~nsihl:rjtatea.i:tlului la presilll1i ridic.a ~e dc!.oht ~entTL1Iag~r . teflon.t'l. polkiluida).:mecanidi fll1.-=ctic. tnsa datet·ill.:I'} radial. ~firel-o[".. cif.func~ic de _tlput . DH.'02 mui IlIk.:. ~ cons~ata ca.fill depaseasca rostogclirea fusulni in lag1't·r. consacrarea accstui pacagraf independent. sal! jeava.e~tc alc~tmt dlU.0S'in <lite mase plnsticc pCnll"U iJnbun5tii.id tnglotJatl = H' sa (I .i~atul placli. prlll posLblllbtca.L"X. L~ Pl'CSllN\ fl.: sc l-ealizeaz\i:.j.. 1.istcnj.a termic.). _. De 'a~~c<u... textolitului (E~ ~8.lltllizeaza inscrtii de fibre de sucla. msa avanmje economice prezinta presarea prin ~n~ }t·Cfic.a ~i til spt:!=. presare.93") jl (4. 9(f'C.a 0 coordcnare a. jocului axial cu I. So pot orclucra prin aechiere •.a Jagarulul trebuie S3.'ia.±relemaslvc stnt cxecutate in tntregime din masa plastid'!. structurf ei Iamelare se uzeaz1i putcrnic (de_rdrca ZOOo~i nmi nmlt d. Progresele realizate fn domcnial IIm~ lor plasticc ~i extinderea acestora Pe 0 s[. Potitctrafluoretileua...f'r~1l ell fibr(! tic..·Iasele plastic£:: din familia poliacetalului (POM).l..CO. Pentru IIC(. jar tn j-erioada de exploatare.fll.93} cbtlne ~i (4. fibrele trebuie $. aparatele clectricc de regll!j.-uadaosun de fIbre de sbcla. H.re n. rndialii san p~ dirccjia axl~tlll. prafde bronz. L. la montajul bucselor se va asigura i"ncijrearea !~e toatlL Junguuea lor pentre ~ cvita defcrmarile de tucovoierc. l'-TI1I. = 0.. Iacut 11l:CC: m "ilr~. :.tnl IJ. temperatura maxima do tlll'u.k. Paremetml gocmetnc poate f Iuat till = o 5 .me~lc:1orconstructive ale ar:i.. H x ista.'' tesaturr sau ~Lbre. far!! tntrejinere.lgar ~i sc consldera . Pentrc 1mbuniitali-ite::1·sta?i~-jt~t'ii me_canic:~ (im'Piedicar~~.re la pnlsarea.

Inerccn.lizRrc a acestul tip de lagare. IJ) IXLrti.:t~\i u'ibologice deosebite.{lllllenabil lll~. d) sa~ arcur'i (fig.in snccanica tina. LAGARE: CON ICE i. in special in cc pril'.l~lperatl. C('.1c~o~ru:ea. care constnu din sprljiulrca fusului pe bile I) {I. urmatcarcle avanra]e: ccutrure prccis1'i :I fusulni In cuaiuet.a sc face 1:1 montaj.arl :illS1inute in acest dome.. 0 solutie deschisa .j pc snpraraja fu. I\hi rrcbuic remarcat modnlul de elasticitate H"q. ~at pe sinteriaere. La ia. '1. orientate direct asupra apncatiilor m~selor _plasl-lc('. en ~prietati tri1OIol.l1ui stnt conice.. _f<l. 4. 480 C ( v aloarca €ucili.2 .oIO.gi1rclc st. Jubriftcat. ponte prceenta in rcgim de Juncjionarc uscata uzur-i mai min dectt uri upiu metnl-ruetul. Prima vartanta se u lilizeazh de 'rcg~lla pentru rezernarea arborelui la UII capat. lagarclc ?e prevad ell dispoxifivc de descilrcare.III alczaj cilindric.in"rll~a (':u1. Gcnern.ri[cq-1C~ umlt m~:Lreduse kdt ln Jag:. a ~i b). Ia sarctni ~irotutii rnici. In totalitate sau numai Lagfircle ccnice 'Simple preeinth. Pulberea de masa plastics se g3~t6 lit r-u 11 recipient in care este permanent agitata printr-uu curent de aer..a lld~lK_[I care asigura rezlstenta mccauica a lagarului ~i disipare a caklurii. ..cste conica.. Iusul 51. cu . I"eziste!l~1 I:).'d. testt in zona de contact.~tabiijreu I:ElS'i~lIlJlui le frccnre J'Juidii hjorudinal1"lk~ la ""lor_i ale "'ltc~_ci :pe. tapt Cafe cxplica lll.. Piesclc mctalice bine cucitate :.~n de t.'-cct.:J.US al mnselor plastice. mo.t. Q jclc (fig.bi.40.4!.l mm. cf ~i Sll(.multo O1. de 1"egula smgura data pe {mt:" durata de functionare a aparatuhii.'. strnctiv..t:t~1~1::D~~l-{) g'ama COII.3.~IC rczfsteu]a Ia uzarc..51)0 .~le cu suprafetc cilindrice.i.de "finn) san a unor aditivi chiroici. a).. Q f~~~:t s~~n~i!:~dfz~~~Sf~~ ~...ulu~.. pe 11M di~ suprafete 51:'. Pentru micsorarea frecsrii se recomanda. iar Ia sarcini mario pe bucsa-cuzinct {t'iJo.S. rezetnarea partlala a accstorc (tlg.prQprit.1. . Procedeul tehnologic adecvat pentru aceas:t~i acoperire estc "sillte-iznrcu prin vtrtej".rii sau pe masura uzurii suprafetelor.cl dcformatiile mai man dinlo.1.1.~.lnaal~ire<t compo~ta:rii Ia Irccarc ~iware a. aplidi uti nrat subtire de masa plasrica (fA seu PO.ill. UI'.2. I 1'\. Prcccdcul Ichnolog-ic de .pacitatea ei calorica e acopers C::IJ un strar topit de masa plastid de 0. reglabile.2-.1rde din metal ell aceleasi dimensiuni.1.M) en grosime de crdinul accimilor J!. posibiliratca pnslr!hii jscumi 1l'liti:l. .UtIi1i. tit (II:! spectaculoash a uzurrlor. *i p •• r ~.Ll. cuztnctul fiincl . masclcr plasfice.(l\mti. ~ care iutt suprafa~a Jusului. Pentm hnb1. Up. pclicnla de alunecare se aplicll a h.. n tdfu'?Lde tnccrporarea de substante de antif~ictiu~e (~1oS~. acoperirea inecrioara l11ih)J'Il'la suprCLfc-:te1o.5. 4.CL}.riEli'ia j[. fibre . L2. pJi"tstidl-mE!tal 0 ungereobisnaita duce la l IIILI'!}QI'<tI'e a cocficrcntulu: de frecure d(' p1na 1a W~ fai-r_ de cuplurile reuuse. entru climensiunile redusc caracter-isrice mecanicii fine. I)).sli plasl'k5. precum ~ipentru evitarea gripajului si posibilitatea reglarii joeului la vn.'"<c buno (J11"FE sau POM).cul de contac:t: favo:ri:<:f:~p:bi.. ~ ~i d).11. se determina PI-in focer'iii III functie de tipul masei plasticc). . gr:dit.. .:1 ialjarcle cu pelicula de alunecare.un1.>:auumar un strat subtire pc 0 baz. Sc Iolosesc la aparatele optice-mecauice.afiflcate. Din acelcasi motive... ~i care prciau .L 267 .rel1. ~)~ I ~~t li~:r!:~.HI)m plastid). forta axialfi. 4.l. 0 temperatura de 280 . fnrnle<L. ca •. 4A I. nstroncrnicc 'iii geodezi~e.~~tr:~! 1. pro:priu-zici.. contnctele electrice ~i alte dispcaifive de prccizic.1. cite ori elirninarea [oculu i d:intre ius si cuzitt prezillta 0 deosebitri importanta SoC folo'>l:l.elft" . A~casj."11" c :?l d). 0.' poate rezema. iar ~Ldoua pentru rezemare Itt ambele capete 4. n. ca Incaznl delnnului Seu Ct. Lagacele eunice simple.r bncselor este diiidI~.6 mm.'imtm: ullgerea oblsnulta prln iuterpunerea Inbrifiantnlui Iichid tntre supraClldc de frccare. mni ales 13 Iuaurile lung-i. undo.te l:ls~rl! pot prelua sarcini axiale ~i radiale.j..c lagjr~ ell suprafete conicc. 1I'l~:o.hi care numai suprafata fusuiui. In executia practica Sf Inatc vorbi de d01.1. Pentru cuphar ile m:i I1J nui. direct p~ corpul kl{{1l'l11ui (tig.l5 variante constructive: lagjnele couice siraplc (fig.inel1.2.i degresate sint i:ncamte O!. 4. Ptcsa ndh:iUi sc introduce tn recipient. . gs~c de rcmarcat Japtul (:1 un ~upiu metal-mesa piastici c.t reeultutele bune cs: se pot obtine prm ungere. In raport ru <. I !r~.. ·L. ~icentra- I (fig.

. Datonta jocului mie dintre fns. (agat. 4. Q -1.1i: turatiilor redu seIa care se folosesc. In ustfel de ccnditii. T30' -la rezcmarilc mobile 2 a. dec].nitatc mere (opel de aculc OSC '!. apare pceibiIltatea grlpajulut : executte mai scurn.. So observf ca prin rulcsorarea unghiulni x.tl~a. ". sistemul este foartc scnsibil Ia varia[iilc d~ tcmperatu.iP (tjg. Dace rezernarea se face pe uu umar (fig.. " ~p".98) lar dacb sarcina cste radialf I'... deci calculc.d Sf:':ul1a de conditiile de. :f..Odaca cxista \1lI contact uurnei pC 0 parte din suprafata Lilgomlui (fig_ 4. are vaIonrca: + + (4. Datonta prcsiunilor mari.4.. de asemcnca.~~~rJt =.99) = oil . Calculul centrajelor cor{i. pentm compensarea dilutatiilor sau coruracfiilor. pentru lucar-carea obisuuita.t. Centrajele. axialli. b). lubrifiantut nu se poate mentine pe suprafaja de contact..102) ~cnh:u micsorarea uzur'ii. fi: [J. datorit.u.ra"Aceste motive ccnduc Ia necesitatea reglarii axiele a l'u5111lU. fusu l cuaiuetul se constrnieso din materiale CU d. .JOO) (UOJ) cste coeficicnnil de frecare. asttel incH Ia aceste reazcrue Ill! se ponte efectua practic o ungere.'.descarcare.1. la mecanismclc de in. calite prrLa Ia ut«: 50 .z < r) se ponte produce gdpajul. caw] cuz inetu lui tntreg.-Mu$C (pinl ja 2 daN). AC~5t dezavantaj !acc inutilizabil centrajul. (.11.in~ r. Q. sc utilizcaza mcmenrului de Ircoare pentru suprafcte sferice mici.momentul de frecare mal mare. datorita jccurilor mid dm~[e fus ~~cuainet...a\. .li". care ate forma' l'cLntia (~. prcslunii de contact ~~ pentru c sarcina fI~irlill. cu relatia: p~ unde prin d". In majontatea cazurilcc. Din relatule de mai sus se obscrva d. .anla~c sc pot sublinia : .5. fig.creste ell Iu.1.101) (4. 7.lltfl precizle Ia care s.-4. Ia forte axialc man !j-i tn lipsa unor dispczitive de .1 J? ~p" (1.1i diner-o verificnrc Ia presiune de coutnct si dill duturminarea mumuntului de Jrccare. 4. lagarele conice simple sln~ Ctnd se foloseste dtspczitivul de descarcarc ell bila. mcmc»lui de Irecare \'. ~6.40. ~= 8~ >.Q (v. acestea hl!1ctioncad in regim uscat sau mjxt. La var ia'[ii in"ellmat~ de t. Dad'i sc Ioloseste un cuzinet partial S:l.hi. Sprijinirile conicc cunoscute sub aceasta denumlre asigt:di 0 centrare foartc pred5l (ptnn 1<1. vcrificarca III prcsiune de cnmct se face cu rela~i'l: p= .p{J.(1"i--rzi pontru lungtmea de contact l = tl 12 Momcntul de frecare.e cere un joe Q radial foat-te mie.. uugere. raasini de ealcul. Diu cauza jocului mIC dintre fus ~i cuztnct. iar Ci! jl1ll1r. tin)u.I III care: Er ~:i Ee stIlt modclele de elasticitate ale materialclor fusului ~i cuzinctnhn: . 'in. Suprafata de contact foarce !Ilici dilltre ius ~i cuainec da un moment de Irecare.::.1 suprafetelor srertce de contact. aparatc optice s. Calculnl accstor Iagare trebuie facut. J. lOj. lie de alta parte. Iiteramra de specielltate recomanda: ~::. datorita p[<:~iunpor de contact mnri.2.' eentact se face en relatia: ~~~!~:~:t~f::i~. si cuzjnet.'11. liaca asupm iagal"uiui Jucreaza s~u:~. Ia valori mtei nle unghi~llwi 1t.. undc ('. al. Se foloscsc la mecanisme de ceasorntc. iar pcntru cuzinet.(f~-12) .. L~I 0 di~tribu~ie uniforma. bronzul fosforos san alama.a._ [j~ - la rezemarile prac tic fixe (contactele elecrrice]. (ortfl. creste ~i od.pentru Ius.')5. ceo. conndon}. C'-Idc". fcarte rmc. La mccauismcle f~tal-te precise sc foloseste cuzinet diu pi~tre.empcraLlJrl este necesara 0 madre a jocuhd axial. dar functioneaza 13 turatii l}i sarcini foarte .Q. deci si momentul de frccare !Vi r.J.~~Ji~ ::r~~t~ c~~:fc~:W~~ ~a~~~:a~p:~~~:t~~~~ r~~~~I.3. ~ =" *i ...iirin~aunghiului «.J... uzuri putcrnicc ~i chiar gripa].a ru nccastu crcste posibilitatea de lntepeniTc a fusului 111Iagar. productnd. :S. reactiunea }.1..il1nC 111.d~ s-a nctat diametrul medic. otelunle OSC 7 ~i OSC 8. momeutul de freeare fi: (4.ungluulni IR virl.:u.m) a arborelui sau osiei sis2 temolui mobil al tnecauismului. sensibilitate mar mare la vartatia tcmpm·alurj_i. verificarca 1a _PT(!. dHite Ia duritatea HRC = 50 . De aceea.1 presiunca de contact ?i detcrmioarca momentului de hecate.IOl) uude R este raza suprafejei de contact care se deter-nina cu relajia lui Herta.l consta dintr-o vt'riIicarc 1.. cJ.a).raza de curbura cchivalcnth . . tnsi"l. /30' . ceea ce duce evident ~i 1<1 crestere a jocului radial. '1.

26). prin d~ de contact. . conform notatiilor din figura 4. ruzn de rurburri a fusului este infinitri [dec i inversul raz ci nul) ~i rasa echivalenra va ii ega.=~12. PI = p~ -rellc- Cercetririle cxpcrimr.s~ sprijinc pc. lltund_!_=__!__-_2_~ ~RoRl13 3_=~!j.rii a u unci suostante adezlvc. o: . 2 11:108) nude: E:] E~ liu)l. 105) > 2·c(ltg2" elasticttate clemente.) .!_ rRoRl _ .. uncle trill d.42) dupa dupti . 2~ = 90". OP.-1.Ce"I._ este limita de curgere a matcrlalului en cea mai midi duritatc. iardu-diame- gnurii Muehia de contact este rotunJil5 Ia raza r (fig. se poatc scrlc relatia lui Hertz pcntru contactul punctiform (4.2 1.-12:. se deterrnlna 8 _I_ (f4. acecu ~ maniCc-:-. 4. il' .m eu ruxa de curbura r a supratetei Iagarulu i.1. suprafctc in contact at-e 0 importanta infiuen~a asupra momerrtulu i do freUZIl"(. I'l'~~ • {~. undc "".4}..taa~ti.75 :w .40. 4. Presiunca adruisibijn se ia: tJ~n = JG"~.coroaiunii. Sc observll cil.:.'10.ter-iulcle cclor dona elementc.5 Prin".illn.59 ··l.42. virf al fusnlui este Zt. se poate scrie rnomentul de frecare J.r.0 u.Pentru D lncnrcare .1{\ rn.0 2. 4.'1..niall'L.L.rnza de curbura echivalcnta : 11-0 .l se reglcaza prin surub. cit 1~ C.coeficientul numeric dependent de r~portui1 (v.OS4 reactiunea normaHi Ia suprata]a de contuct . 0:: (()5. Dad! indrclitura cste exclusiv nxialit.' 270 271 .8 1. d::1.F'. >_. 1 I 2 •.107) I'.0 1.. [iunea vcrticalace revine uuuj lagtrr.L.ldoT celor dcua II = 21':1'11 ~H! notat lunghnea l' este lunqimea..5 0. pentrn ca pivotul conic ~:5 . daca Incarcarca totala t!~teP(v.J.5 ell tcsitura conicti._t~li. Tclatia Ini Hertz ell care se cnlculeaza siuucn de contact.'lltal~ au aratat ell rcomentul.• . M.11~j\i:l~:t dJa:'ff:. Jowl rildiH. rmare a fOl"m~. fig.o: 60°.l ale ccntrajclcr s'iut date t!t tabeiul 4.s .>gaura dlindrl(..' 1.pa1e1e dllII~llsiulli ale c~n_trnj~lnr a} Daca : __!_~__!___J_.------'-----'--~ 10 t.J. Y Ra R] atunci _!_= 2_ P r ~i.j Jrlcnrca£ Ts(iial o verificare peutrn lagarul eel mai Incarcat.3. b. EI E2 Pcntrn calculul momcntului de frl!'!curC so va considera :montajul din fig-IJnl 4.5 "I() 0. =_r 1J __ 1 I R" b) Ollca' R.. fi1t:ut <:<11.:!. (4. 0 2. este nccesar sa Fie Jndcpl"'lt~ conditia: ) sin ~ 03'./ t (1Q 1 / 2:tn·o -+-. provenitc din dislccerea unor par+icule din ma.aj.2 2.44.«CI' len- == 0.l:inetl ccnfectiouaf din acelasi material (ctel pcntru scule].I_r cstc: et Mf= iar I_ladi cste numai radiala 2~~~:O~ .. . Experientele au lost cfectnute pc fusuri ~l cU. 4.-R. cilindrlce.ca de tcrta Q. Principulele di.. de Jrecare minim fie ?btlnc. 1 1 I===:_.5 _:j i.106) mule E] ~i E'l stnr modulele . 2. Ta!JeluJ 1.iulolc de elastlcitato E == 2EIE2 + este modu1ul de clasticitate ale rnaterialelor • echivalent JOlla (EL ~i E~ fiind N-! = color clemente}: ll+t'! _Jj_ <. mgim.1. detuliul A}.1nt moi.::ru~S~~tr:~:i~ua~t~~}~ri1~~tr~at~~~er a~It Inversul razei de curbura cum urmeaea: ¥- raportul !!.o U· 1. cstc: n'h. tar ce~ alr tc!}itu1'i~ = cm::metului.mcn. fignra 4. ca 0 COll!lCcip. Folosind notatiilc din figura -:1. dar ale carer promee de uzurd :.izi lli tendmta de a conIectiona cuainetii din matori~le rcdstentc Iu coroaiune.fig. DOle:'!ncsrcarea este radiale se va face t 211"'. (bca uaghiul 10.-'.~upnre.

iar tensiunea maxima de tncovoiere (~. La aparatclc de. a). 111(12 272 .~ ~~~!~d~T~.liiljZilllilc la viteee ridk:dt· ~I pentru variatii mali de temperatura._ + ----"1L = 1": (__!.in. p~ = Pd..~tnlc~ive df! ceni. undo cstc raza tesitm-ii Introductnd in Iocnl r conicc ."~ va fi Peotg ~ = 1.a~·~inile.. sin ct (4109) M. Irecl1.a.~.pmr'lfrt. AI nll~hl permite ca prin_ intcrmediul lor sa fie sprijirate f!lBITIcntc.J.44. 0 cum .~_S-CeatnLj coetc ell .~te /D se~ s~"~~~ttt S~~~\?t::~l~~e.351('.'I.'~:~I~~~~~ ~r~i~zi~enl~ l~il~~~~~?~ie.i radialf 1\. 1.jLI! si in functionare. jocurile sr regleaaa ( . Reglaj\~ll:1. 01.~IC~t pna 5~nt aratate .~ ~i cOl"Ltn~pjlLh~n 2.' .:~~~ti~~. celui cilindrdc]. • (.~_ centrajului oeste uttt .J d~Ic:~.. "'.timpla Ia spnjininle cili1)dri{ c.. 4. (f". UZlIra va fi proportionala cu preshruea ~~f:I~~~a~ M1= ~~~a:nf:l1~~a~~~a%li~~. = d..' I'' -I~' d~=fJ.=' '1t".OSo: .~ rW.16-Rliglajullilsiin:lor a oonit':n ~ Se objlne astfel: A~a dnph cum s-a rna. cam etnt ill a-::ela:.1-iV.=~cotgct. 3:mC de asemenea.III) b ~ "I ~l~ marc m. 1~)_ Elemente coneuucuve rte mctafiltrl Jlnl!.cnta Ia tncovoierc a fusului esrc controlata de r(>:lctilLllC..axiuI.· 'i.Pd".a.. Sectiunea transversaln pertculoasa va ij situatti fa distanfl x de ""I remit 'I tee strngn a suprafetei de contact.i arfitat..'1:'1). marc prccixie. I ..(:./ = 2plr Fie.3... ArJ:nit.:. .-. ca~n POt Sl~purta Ia contnctulfeorcttc liniar stnt ~c uhll~e~_1. dad I:jOrouse pilllit.arr. cit . doilea (Ja :x = :'iO rezistenta fusului conk esre ..jo cuzmem Ul sint : 2:x ~a !}laici = valonle cptime pcrrtrn unghiurile la vh'i 60 ~i Zf3.4. r~~r.f.' tnlocutcsre J\ = _!__ rCZlllt:i (.\ ·n (1:1'1 dF = Z~P.0 tn care iOfta de frecare elementarji carc : Fig.~II:. ..-a_e.p dF . P I'al't' se aplica 13 mijloculIungimii sepratetei de contact it cuainctnlui (fig.. 2 RCt'cht.... cos.t usu u~ ~l ~.'LI:111 s. nu sfnt 1.1(' IIJlI~"~l'll 8 cr i nmi marc dectt a.2. ~I dad'i "I.!n? dectt al. se poate l'm 0 prcsiunc di~tri~tlit. I eactiunca normala. cstc toarte importantf modnlitntea lit.C. practic.4:5)..)'".:" _ 2 . se obtine: Z CO$ IX MI ~ --":!!'_ 2 cos r).110) 4. cursele mor. rcglaj n jo :~lIJjI.pt.H .In figtlr.raje tilllp si ~OZi~~t~.lf1='.j.rtc sint evirate III lWJl.if1.~a. rczlstente Ia socun Q fJ_e~a~~~l. = :m~.IlagR:r~ 'ccmce {~Ucontact pL~:mp:rafafa {fig.t 4.." punctul de (.e ea. IX uude .nottnd pun D:H:.5. IX _2_). momenrul de frecare va fi: (fig . ale f E~p?ri_~lita ~ aril1ta.:~r. (1<.. . emu aint aparatele opticc.. In In i ._ + 2 sin. prin s-a uotet diametrul mediu Hi suprafctci trcnronirc .I'. La ]as~rl1l dill Iigul'rL.(1'. ceca ce nu sc .~6 ~'! vcdc ca.1.I11) Fig.~~+ dml!. sarcina ~lxialii ~i cea radiala.~ ~'. Sprijinir-lle conicc de roate ttpurile slut utilisate la mecanisuu-lv PH"II~I' dill apurute si pentru faptul (. . cc ~'XCI'lIt1\ Illh \ miscari oseilatorii.:lrcl(1J' .conlee. Dupa snruburi. am (I 'lr..~O~~~f~l~edc?ll.rc iar reacnunea uormnla : l1.Forme coustrcceivc de centrn.Ontact. ~~~~~~:.~ ~~~_.."i uniform pe 2. c. (11 m~'" ~'1.

otelul ~~1~~11 c~hl.ltI S a fusului..'rcsinnca axialn PI": cuziuetul 3 se os. II_).ea de dinmctru mlc sri iasa In afaru cuainctnhu (fig. 9.5 ~~ fusnl COllie t .i~ii\ arborelui certlta de Iunctionarea slstemulUi mobil se fo oscse p. sau <Llama.th:o:~.:. Mat trebuie adaugat dIn cueinetul conk estc posibil rcglejul dupn u:zuci. ~lOmcntllhJl d rrc ja care. fusului : A .ag<'irul din tig'nFl ''1.iUl\e:3 intcrioarii a. corindonul).t. .c sc f~~:(!~OIL<.in z 2y + R'l.. Calculut arc dcsigur in vedere ~l fOl"~a cuzinetului.FETE SfEI\JCe Lagarele eu suprafele stericc au fnsurile de forma sf.n:::Jm' SICTil. clemente.aria p[(ll~(1iei sectiunii: a cont.::.1 c~ cit este mat mic p ~i<lllg-hilll a. inelului 9. aparate electric de m~~~l~~~~i~~ea lag}i. iar pentru cuziTlc::~i sc fcl~s9ite bronzul d~ :.. 1l'}3. go <it.jccul din Iagdr . pentru fusnri.de trebuie evitat jO(:I.egliljul este cu at. tlncrca contactunn dintre cele d~u~.4~. De aceen la apa. deplcsarea axia. Pentru cmiudul e[eric.7.\\:' Se llt-ilizeaza la aparate mecanooptice.i. ... Lagarcle sfcrke aslgura 0 centra. Constructiv..1~1I1u. ..ngunt~l i"11I~h. . La unghiurl miei.27 !J. pnn care sc etiminti jocut radial.ri~e rior al lagarului ~i actionea7. dar asigl][~lpresiuni ~ ~T de contact mai mid 91 0 durabilitate ma i marc.lii) l. - ({.:-:a IJ bunl\.. P~)ntru a fl~[~ ?oz. -:::.'R. _j_. Tat in arbore.eel.·16. I..lC(l rodn(ll-I }.0 piullp 4.~iird~r ilf. I Cuzinetul poate fi steric (fig. !j-a admis r-a fllr? de fTQCaTC ~ste ccncentrntli tn pun lui In t1~ 4. tritr-uu Iocck Pl·e!IH . cxecujia fusulu i Irebuie sa se rcaiizeae astfel. ell care trcbuie sa fie rotira piulita pentru climinurea [ccului f.5 inm :..sji Ia carcasa upararolru prin Hlclui. este: t~~~~~~~l~!~ fi~~':~1~\~~rl~l~cla~ia p~J:'_ A de calcul va fi: unde. pcntru pasu l p {).~Qr.. 111(1.4!1 _ Sch~me l~ntru 1.. -1. 2 R' F R. 0 I~~ta pcatru m~I~.8 se face asigurarea tmpotriva rotiril a cuaincrulni 5.. iar Ci1. altfel. de eMit ustc gh~~~~~:ri~~ic 4i~~s~)~ sint . Ultima VllriRnt.-:16 cste fol()'Sit Ia trunsmiterea fortelcr radiale."). Dad Iagarul sterfc este !ndircnt cu c sarcina axiam. se lltilizea1.\pc j"Kwj.1.a.4. udmljtud o reparti~ie ll?iforma a ind"lI~arii l'~'. de ordlaul u 10 1-'. in Iimitele jocului. suprafetele conicc trebnie executate cu foarte mare prccieie . 4. ccnstructia in sine pcrmlrtnd.11 axial.3 [a 0.diferite pl):z. \In.1l3) 1)(':de alta pane. sferic accasta nil sc pcate reatea. a. Q se (:on. Fusurile pot n confecjionnte din aceeasi bucata cu arborclc (fig.4.distanta R. • Cuainctul sfei-ic estc mal dificil . otelul 1i1.te.ratele de masllra:re. va ti: II: -- Lagarelc sferice SI1It de t ip deschis.erkii. faja ei sc sp"!"i:jin. Daca se noteaaa pnn jumatatea uug-hillilli la vlrf al Iusului conic (fig.at~CI_I 214 .a pivotulni. 4c17. a).p este pasul filetului piulitei.in'(:~ii (''1Jnki Dtn <-4". e proiectia sllpra..t~UCtiv. rnasam de ralcul. tran~m. c) SIl. reductad asttel jocol dintrc cuzmetul .U_oO.. l~lLl)~ cum se vede. pji..1.u.1 uugcturi . l. contactul puncLiform in JJ Ill.6. Insa prcsiunile de contact stntmult mai marf. ~2) i Rul 1 '..c. 56 sau otelnl de -nlmcnt 0 billi..1 presiunc de conta~t l}1 dclcrm~l1area. Dad) pmlitu 4 csre stfin:. dupii uaarea euler douf clemente ~i rcglajul jU(". presume de contac:t~!:ic race.ali existii pericolul de bloca].sI~I~rn.CLLm sc vedc.. sticle speciala ~1l piatra (agatul.Jnlllat lin joc de j [-'-lU.a. in' timp cc I::.111ui. Ele . uughiul ~..a.l n~'o ~l~ vcdcre verific:.i~iirelat~vc dO!"lte.Tc:.cute (~SC 8. retire atit de micfl melt este abia pcrceptibila.l[P. (ii1~tI lI:ccs:u·. 10. In cure cstc plasata . care va fi un ajustaj abmecator in carcasa 6. 'J.i = 3~30' se obtinc un unghi l3 = 3"'...( ~P..a. cu c .:a cll7.C='jZ .l = 1. _ .-12 dad'. f uadc J. C Fif:. egala cu r. estc cccficientul de Irecare adoptat pentru cnlcul.l..~+ ._ de prclucrat.1 lil.~:l~~~~~~~~' sfcric este tncarcat cu 0 sarcina radiaUi. H. directin fOI'I:ci ~i avtnd tfl. calculul la. '1. c. Iolc axa de rotatle a acestuia. lAGARELE CU SUPRA. . dura cste ueccsur 5H lie €i. 04.lr~l!lulI('il (1\1 uncle: f< este ruz..re sufU:l~n~ de buua. Ca exemplu. 4.fe~el de Iucru tnlr"llil p plan c s-=-_· 2 tg IX {4. Limp cc 1:... reglajul jocului. ca part . Prin_ ~tif{llr. oj $U conic (fig. (fi~. .it mai sen5ihi.jocul :'_Xi3L rcgtcaaa In valoarea dorirb. momentul de Irccarc sc dctcrruina CIl rclapa de Ia Iusurlle cllmOr.Urcprezinta simple bile introdusc pnn string-ere.. ~ .1. wntaetul se va tace numai p~ 0 por[iuuc de lungimc <= :..10.'i este mai ieftillrl si tchnologic mai 'u¥ll" de rcalieat.1)1Htatc unghiularii puHn(t OCllPn. = P. fu. Ul. In timp ce eel a b c conic se ccnfectioncaea mai 1.duntatea HR.

fact: sl Q vcrificare la 1LlCnVQicrt':R fusulu in secnune avtnd diametrul d. b). uudc rietice.: --:-----:-) / "R2 ~i1l2o)'.'os-a: ~+_I : E~ El "1:. I-Hl. fi ]·cdlJ::.~:~rt~~c ~~~~e~~~~.~.~ :l~lIl:.:i" maxima tcusiunea de contact £1 t. dar raza virfuhii "'J.. _l~ 0 inc:. .~ pentru "arein! ~i t\l~ r::q:ii rcla tiv redusc..de aCf'~sl5 dati ntz~. =-. L.~~~ll~T~:i 111<11~nl'. ..Z.'<..r. "k"!<r:!" (HI?) thtta mr tensiunca de coutacr meximlt fisk de relajia l"i_..1tt.118! '. Tenslunea i c-onsidcni disnibuitn .1) • . dar stnt Iuatc astfcl tnctt rezutte un mporf : a:--..I!lC<l}-ca.1.~!J Soiuf.l~cll:i~~~~~:'~ dl~'t:~C d~~'v. dllpa etectuarca calculclor re7. 3dil.-g:r~~~~ii1~~T~~" I (~.).10. 4..' .~.oLg = r:..Rcosc.2.. dcourcce R~ =.y . Lag~rel~ pentru virfuri all tot supraf('~t\ 1111 contact stericc. li : 3:. Se ~n[rd..-1~~. R cos z ~i N = "it: = pXRo=. [.. ~.ltj(.J. = y...(p. cUZ-luetlllui IIIr' rnzn cclnvalenta vu fi t:gaH.z~ Ja sprijinirca P:'J.ilti.~·f~i mobile a dispoz-iti. '{P" !J~cos~.i.50 Peutru evitarea tntepemrilcr datorate vnriatiilor de temperatura.~1 vtrlului csre de (0.~":l/--'Q 1-' IIRsm_"'(..0:1.rt de mcovoicre vn 1.:-:-l'h.. adn'it~c1 -q di~tI·lbl.1·1l oteluri.U ~~l~J~allulfigurii Mt=!J."{" moruente de frccare foarto mici..l..-1).)Uin~ea7.. P =? Rw::.in dcptnsnn f'~:~l~l: dintrc lagare._. ia. dwpa cfectuarea calculelor se cbtine (<. ~!7. i<lI ran. (4.f-> (fiK.lsa care se I"cgl~~l?J' pr.t:' rezulta ({.11_'~C"J_-(: radinla '. Se !!tiliz_ca.1_ Earaeterizare.j 15) pcntru 0 Inc'ircare radialf 'M. ire valori fcarre mit! ~i ult mat HI lei dedr m raza cuainetnlai P2. pentru 0 !ndlrmre axiaHi Q. va fi: "···'~~":'l//" . _ Poutru (.1/-" .:aoo. Daca lagarul ~'~k ..1 :Jldb':::ari ~IQr:c tncsrc.119) 4.~\I1}11J~~~I~:.).·I/I~ Q~.QR(.2:2...'~) IIII' l)O~1l1. <:". similar ell Ce'R de 13. esre irdinihi (deci Inversa IIUt..· 1(")11'111 punctiform.: ma~ marl se poate cu s~rcJna radials P. CfL ordin de rnarimc.\oll'.~r.r contactal dintre cele doua elcurentc PSt.lIltl\. sprc rl..4S..~".mIX.50. =."elor ~I aparan-Ior de pn::C1zle Po" l.pozitie POt functicna vertical (fig.. 0.~lirc alcrlce ""··'''-''. unnia a un joe li _ __!. 1)~ caT*:~ se Q uniform.'01.:ll sarcina Q. ~o~~t~~~l[~~~. 4. C.~'"". '.\Iull1("lltlll de M! Irecare. de CHrb~U"1i a fusuhu. .:Xi'o=r. ell '-...5) mm .d-"'H. centraje.:: -. cuz! nctului de (0.".[---:-+~) 1 £1 F~ CI E2 razci.. R cos x . va fi : it =2-:rRt.'..(4.R!)!\· .llILS'[ln8:.e ~i~:r. 12!i . Iungtrncn Ia cercul cit' contact. calculu l ja presiune de conmct 5t: va LIce en rolaha lui I ~erl! penttu un contact hniar.ilZh!-dul !:(jm:c.:.. ('L12.1n~ln1Dti·/-o rle l(o. 1.\'"Ro c. l~~i~~'r..1.ii (.!20) unde sc C€.lg:\re S(CriC.:.r" dt rnai molt erorile de indicane. de j. . intre vlrf ~i cuzinct J ~» n i~ a ~~I Sf': ]. a) '}i orizomal {fig. uniforrca a senricercnlui inferior de razil ~.8-2) mm. J'entru cteluri..J. si.LlJUi.7.t~~O~J~t s~~renz'~':~~~:·:Zl~nft~r.~:Ia!.:>.

= rl uncle'£J ~i E~ stnt modulcle de elasticitate nctnlui. :II" iillll"rlalr. \1.iR~R= x~ ." I = 0..5.entul de frecare S~ poatc cnlcula pentru nceastri ipotel-~. SoC va delcrmina tnQ-nlen. .bso!'\~tti.lin LC~Mii1.:t d. dcci . .11tnc(!. tensiu nea de contact maxima.\1.}( produs de d]"1 \'. din cauaa naturii Ioarte complicate a fenomenelor ce au Icc in lcgarele de dimensiuni mici. (. dar creste in dnectic raiiia)5.:. avind ceutrul tn axa de rctatte a fnsului (hg'..irfUJ.~i':ilr.~_ I.'-. Viteza de nlunecare in punctul B ~st~ nula.) Dad. determine cu relatia lui Hertz pentru conta('tul dintre doua 'ifen': CCmf01'111nnor ipul. -FIIo1..:HC.IQ. pcntru vtrfurl se utllizcaz. c!ilitc pln~ Ia 0 duritatc de H R. rleei e = ~= ~_ va f li111~1it superioarli Q a inteS'r~l'H.51. care actiolle<t"l".:~~~7tnlni. bronaul eu beriliu :. Ecuatia clipsci. uu be-iliu "\li"j'-'olLiclJl:lcI11\crHlu \. care c\'idelll !:iC .oj.~. care se pol ILIadin tabelul 4.thlprell:lt po:Mnl .1.\: de. care se POt1tc.iamclJ'ul Sllpnl:ret~1circulnre de contact.:dP R ~ 0881 \ . Antecatculul momentului de frecarc se bazcaza Pe ip(ltCl .111.6. specifica.(' p ('. nu 3<: poate stabili.=~~~~Si~:!..illoc= 1. Se crmareste do regula ca duritntea cuxinetulu i sa fie eu 1 .1.12.\ii.C 60.) pCl'lil'U _i: x=R.r. Din l. 'i. ale materialului vlrfului ~i cuai- iar pentru x Sc va T<l~{TlI1."! .IHcle~lLli:~~~ de trecare ill La tnceput. Valoaren <l.ont~Ct.~~«= Iln:'lIr.L fi: dil.7.. erorile Ia indicatorul aparatului cauzate de jocul din l.Ln2".'i 0 forFI elementarn: cJi" ~)'dA. )Joti"nd prin u coeficientul de Irccare corCIPUllzfllO!'. Caiculnl 11garelor pcntru vtrhHi urmarcste sa se determine momentul de frecerc.. Considerindu-se suprH{atll circulara clementara: I) (L4 pe = 2".. a).. ". =~: = 0.'j 1 . 4. () tmFI de frecal~e.onC!l.i weljrnm Robin. Pcntru cuainefi 50 Ioicsesc picty~lc pretioase {safirul.. eJipsi' c:~re are axa marc cgala (..ezc clcmenmrc . temperatura ~ieventual de deplasarea vtrmlui.. C~I. j()~ .pi votarii pu['€:'..::azflin regimurt vibratorti.agar. actiontnd axial (fig.](I" 1111mcl1 50 ponte face tnlocuirea: ~il'~ ~co.fir Agll-t -~--I ].(."\ detonni'lrii. a illtcl::l'~l'i_i.. dH. Ia rotatia vlrfului in juruJ axel sale se menpne in supratata de contact 0 situatie similara celei de :C:CPC1US.2 'W 2 ..' momcntul de frccarc d..Accastn situatte coruepunde unel for~e concentr-ate P.a cteturile de scale OSC to ~i OSC 12:.. falculul lagaI:J reler pentru vtrfur! vertlcale.. ~ ~ ..3·1(11 1 .tul de [recare Intr-o sprijintre verticela.' Cl'>b"lt.2.l""" . suprafata de contact va avca forma unui cerc de T:va R.. tar pentru lagareje care hn.de hecate.J . la rutatia vh-Iului. :notatine din Jtgura '1.l·. II-IGdulclcde elastldtate r~ R. mcu. a rnomeneului .:!!!_~. (lP va deternriua.o~ rate tortct concentrate P.\:~d. 'LSI.r.cdispcn pc (.S.Ca matcrlnlc.va fi: -s E +--. agat~l).t:.:x I. 1' Jt+~ / 1 . W' 4. rubinul. 1 . ]~ cos a d« = Olel pcnjr1l scule Aliaj e..all1. san aliajele cu cobalt si wol!Fi\nl care nil se oxideasa ~i reduc considerabil uzura fusului.. sa. pina la Iimita cim:l~ril a suprafetei de c.\: = r~ = va f limite infertoara R~.i aliajele de niche! C11 bcrili. sin rezolva intcgrala 0.1carei CCHll'U coincide cu axa vtrfului. S'tlpr:J.!.12:.~ npu'nc miscarii de rotatie a Iusului. ' dealtfcl."'oc.in~. 451.. se pot consideru distribuitc dupf 0.'I't"'~. grcntnten sistcmului mobil..!.1 tel: . 2 urntati de duritate romeratogtca mai mare dedi cea a vtrfului.C df.s. Icn~ill~lil. Sil-prafetck infinit mid de P!"C8iunc cgala _:".2.__..._iete~OT sferice.-.

t 2 CO:.s:.prHrqclor Fortclc de Irecare stnt concentrate 'in centrcle de: 1'1'1a~~ale arlilur clementarc dAl ?i dA~. Illnllirc~tlt la vnlcr l uuci nlc lui!..c preciaia calculului 1.rii de pivotare pentru dimensianile limita ale suprafejcide presiune 1mb-":.in~ ?+d . 4.)d1l' (I (4.~~ so cbtlne in final M-= 4tJ-N" \".__.t"Tdl:'L p = .3~ . ~i iJ. .'~ ~_:.*~ b rilo! .u:!..\1 rz Retana se face in jurul Jui 0 {fig.siIl f('1 a 2 ~COii:':q..-~r-~!.'lte~t.<.1 rapoarte d -c a mrci./a~~. relntia (1. astfel ca reznlt'i: dM = d.=rl:~-=Yl 1 ~'(S'-I"P') JJ =~dN.7ft.1{1'-ca:. care uu considcra Irccarca de pivotarc. .131) SQ Abatenlc de 1<1.i _ Dislrillt. r' uude de unde : dec! M.'}lpuntnd Irl~1!\' lr.~ . rezultti: ~co. a .:os o:p Inlocuinda-sc dM D~di sc tn (L1'[' se olAil1e: = fJ.d~ sill~ o:p (I~~ - d~ + ·j./a.:. Din gcometria figu:rii.fJ ~II· p~+ S'~ =.t:\a t"'t"'ll'!li]OT!'If! ~CJIl51"lJU Co)lLtd~1: ill lll-sl\nlT peujs-u ~i '''''-'-ire oc pivotere -~i"hJJ'i (. constant..i se ia de douu ori.H51:.~'ft+ M=-}PlIa3~~. :.+ IJ. " deoarccc S scndc ell «.129) devine: Detcrminarea momentului (r~d..mlu pc: suprafata: l{I_'.130).. dec! ~i (.-*)drp . '~.\.f) + ·. + dM~. VS'~1' e'P' fL~ sau pcntru 0 presiune uniform distribllit::J.~ s~. relatia (4.2 CPJd1" inte.~·--.:a de Ia 0 Ia T:. iar presinnea se ccnsiderri const.54). 101 = .(4 O~~4~J.'2Vl_~Sil2q.

- + . Su_prafata de contact de pc vlrf r'tmtnc acceasi. de :::r_preda.~'~~i.~omp1~A <ie ' r. .j.: in _)3: rostogolirea \'~ In nltimn l caz are loe 0 miscare cO~lplexa de rostogclire ~i pivotarc 4 .5}.Sc pot spl1...~sc p.I). rnlitat iv.. ~ondul. aparc 0 Irecare de pivotarc en rusrogofire. Apare. .c. accstu se va roti In jurul axel slstcmulul 0..wlulla re.t A = .1'1 llillhilij.pCllllll 5= 0 apare frecarca de pivot are : .considera.Ni'~sirl(l ('t.~:.5.leraIrI S de dlrectie va1"i:)"hil!l.PfL l'L!)an-' frecarca de alu nccare (a se vedea !'Lumarii. de ft1U(.J ~J rostogolir« (:Un) pe axa virfulni.:~}~:'. constautn. (. FIg.55. 2g uncle ~-~ t. J1/j ~l M« dcpind de ee (priri intE.J1r.ob~c. . "" pentm S::. nsrful t.~)C)J_1are.<.tlWi: similar ell situ.~ . priviud dctcnuinarea mom~i:_~.':lltr.' vcrticale..113) ~i prccedlod Ic:r. 'in r-are: 'ii.\7) IIHilldal'. til mnterialufu i <:dtl i mal 1I10ill(.~:~ic. au !03t respectate urmatoarelc douf conditu: tortn lutcrala cere Illld\ in raport cu cca axiala : Iagaru! vertical.l iii exterior.ll Iracjici cc SLl\) Tadlcal).n-: \. s Intrnrit 5 impillge virfu..'rmcdiullui N). 4. are un joe axial !'uficicnt de man' run~a·i asigure un grud de Iibertatc dupa accasta directie.jsh~tltt1 plead tot de: la relatiile lui Hertz pcuuu (. In mrn : cccfictent de rc\'cllin.0 (fig.J[1l1 functionea... mi~carea ccmplexa de "fixare a (::'>l(: . Jar puectul de ~r~~I~i~~~.tofl.:~~~ l~lic~n~'i.onmrtlll u-crctic PlIHctlt01T1L Sc VOl. rn0111~l1t de fre-nre constant cstc ifl dcrcrminh I'lJ rctatta empirica . Dc~compl1nt))du·SL3_ vrteza unghlUl"~~ dupl'L normala .jOl:1I1 axial. (U.~ dcfor-ma]!c (pentru vlr-f dill 1I~['1 ~i w7.va fi: b. c considers Icrta lu..g.((J. dup. -: pentru S < P . Iutr-un at doilca c.~ --. relatia Iui Hertz va face lcgjuurn [nlro tlh.jI" Iclosirea vtrfurllor ~111 pcutru dumeniu) S < iJ-P.:folll~ntu] de frecarc total N[.:'I de pc caleta lag-irullli {ell ~·itC?CL vjr("htiJ Puectul de contact so modifica numni pe cuzinct. ulfimul caz.51 taegenta (n~t':« viteza _WIi' iar pivota_l:ea (_oJIJ' La nceeasi direttie LI.iu11t'"'L I1Il!o~blli1 de contact r. cf.. i31' " .'i::b~f~~)~.tl~ide Ireccre in l~I!!. Daca se admite ca lag. It . ~l1dc "'~ I. en Ja apnratele de rm este reco- amplltudinea "ibr:I\ii]()I. cit ~i(.mf:hu OlB.....132) undc P~'.z.. ~_ 0.lrd.""" •..I11I:cos(l!+ (-4.vclIta. 1:1 este dar de relajia: varisbil 9i dec! greu . atlt regirnul static.:"l: 1 !l.6).5. MRr~ino:. 111 111m. »iodifir-trnlu-sc numai Sl1pralal.'' 1.::lo. 1<·1. frec.Sf'· 1 iilcr.~'(L~ ...ul il!$l11Ul va descne un cere de diarnetm OOJ.r?a ea.1leuruiatoarele: .~~~~~n:~I~~~~. deoarece: iutcrvinc ungbiul variabil :S:'P~iIC~J~'. deci. J[I"I'#~()n'>til!)t.o!.j in regim_ static. vibraf in Hz : \: 0)..:(!TC1m.~~:~rt~it penn ~~I. {fig.H~'I=Si!-. atta precedenta de la fortu lateran.:az. b).nsidera~m()rt\~llntld<lt (~eforta de Irccare {Se} ~i proicctiile mrunen1clcr PI"ot.:[.H) 111 toate ipotezele. las~r.1I In care :}i defcrmatia prcvocata de aceasta. ~.'J.prilldl~ de aici P1"~'(li':ltj.iu('t dill ccrludon :1:111 :I!)~II.in importnntf care sc dc::.:./). ! cste .f=f--I-ND-=rJ. ll"m..

verificarea La :clistellp.140) 2h. ~.n aparatul.tJllj~i ~:.. 190[%:. cind ee vede cil [ccnl axial limit a {/.1 racordaren ?intre 'po~~iunc\l sferka':..'i da<. r se poate micsora reducerca lui Is [asamblarca acului indicator ..Ul4~ol11$jJ(le"'dr~du-s.. ~~ =- s" + (r() _ a}2 Fig oj.~.micsorarca llIir~. care nr modilui. produse de variatia ternperaturil.i~ tm~J' .i C{l:l conica.~el. (1.a sudsfacs ~i venficarea terrnica. j(x.I'l~l(:lU.itii (fig. fata de la. Situatta Iimitn <kpare~n figure 4.tu.. deci a lui. \'.5'7.c: ~ jo(.temperatura a.iu..A=!!!.:..lpc portiunl':1 conicli a vtrfutui peutru :. .e lucru : to . '6 ~:~r~n~: .1. . Din relaj ia (4.. 4. diferite po7.58).stabilirea cste Iirnitat de variatiile de temperatura. dec! greutatea sistemulul mobil devine 0 forp radials.'ul a mal trebnie ::. adica sa existe ~i in urma dilatiirii fusulul ~i cuzinetuhti.lo~~...118} for- tad. dnd acul indicator ocupa 0 pozitie vcrticald. estc: joe ce trcl)Uir:cccrnperat ell eel admisibil. este cazur pe cea cOnir.j7-1)ej)11l. ecnsiderfndu-se nnghiul conului la..: Evident di 2-.a).:imr. . Lagjtrele orizcntalc 5ie utiiiz~a:da. It.140) sc vedc d. nu trebuie s{J depa":. Este necesar sa se evite COh~~f.1... de regula.distant" la care ~~. b. d.fi...: '.i~r~ntIi('~torul.~ic~~~~lide t~~~~ 101. Eroarea y se micsoreaza en [ocul.. 2sh. . erorii de indicntie ~ .l~z) unde: ~i «i strrt cocficientii de dilatare al mate~ialului Juaului ~i cunnctulul: mu:. .S'ill'lli1:1l de 90° ~1 cel al fusului de 60°.~hml 010.a_<.02 b Fig.tI.J. ~a sa st: realizcze contnctul zcnele sfcrice ale celor d01l5 eltmC:tl~~t(~.1 chiur a cuzinctuhij. care ap.1])1 ""rti~ill o. to unde ~ 10 estc lungimea arborelui cu J1.!. (-U39) $I:' obfine: (<.~iJ.l38) I~ 100 [%!. -1 . care raporrurr.. :. fi~ sensibij f~llcti()na!C'a ansamblcPI: portiunile sfericc fusulu~ ~ aJl!.utm· d~ [recare se considers C3 vtrful se wu rostogof pc suprafutu sfe:rica a ('ur. J Eroarea stnbilitii estc 0 component d a ~1(»"ii d~'~m:a II: r'lpa.:ului urmareste detcrminarea rnomcntului de frecarc.i stabilire.1 surilc fiale. ctnd contactwl sc produce 1<. astfel di pnnctul de contact ~i axa virfului vor OCUp:l.uTil(l virfl.llui verticat b unde se vedc 1.e eo~bctul pe n!zultl'i ~ a). Ia tntreaga Jnnglme a scarii t.:u:e ~n ccnditii ncrmale de functionare ~i care design.L fi : Similar 5C poate detcrmina eroarea ~i pc porjiunea de raccrdare I. Call. Inlocuind in relatia (--t.~ 286 Z87 ..o~~l.inBtuhli. ~ Deviana fl vn da 0 eroare relatlva T. valcarea prescrlsa pentru aparatu l in cauaa.Yz ~i: deci a raportulut prin Y=J=t..2. ln accst S(OP sc ale e tuleta t . care so !.~~..3: l"D = f'J - Y1• s = 'I'a(2ra .p<&:an.ea. In trlUl!.temperatura kl. =!!. Ii... !">.fie Hkuta cit mal los).care (i.3_ Calculul Iagarelor pcntru vtrfurl orizontale. . Pentru deterrninaren 1H01Hsnt. 9i miuirea Iungimii scalei 1.'7. Concomitent. iunicatllrui '1. virful sc ro- ~ Enmrca I.rafutu''':. i. llclid\.

J.ctl unghiul tV.11. Similar cu si.'1.1.. acelasi ~. uncks~ \F .].lI.care . considcrtr«l c:a Joclli_axlal a 5C 1·(.: ~ Xz = si~~z~ '-¥. apar reectiunile X. se poare 'seric' pura. ..c a ullgbjulu~ r. a rosrogclirea I I'galr.jr'.I reducercn jocvloi ~~:iaJ N 7.~.1ie~t~ torta de frecare F cu vajearea sa F='.. io: rr. b actiunca gn-lnatii Q a s. fix.l« fn!lltt" -J.'il). [utul nxci sale. Se pcate sene din trilJ1lghllll hasurar O~OJO. s..rcstogolirca.l~':lI·L~I·~" ll\~r-.OJO~.-isltJltc. j{}cl1l. Il/. dadi sc noteaza prin . in :ro~l~ii1.'.j (4.i ro~togolin::. c -1. (If' 9. Daca sc uoteaza . ~ (4.dou'i J.("n'[1 {")'I rnomcntul de Irecare scadc ell 'L' Jed e~l mrirlrcn lui !.lnghi~ll1!i'f nude inl>('t. scade ell dcci CI.'~.I. . \1:1 tl: 11.I!I"II "'.'n'.ll'/"..1 :.60 sr detcrmina 5. UIII h~III.PAL11/..~ ·l.t care incepe alunecarea. virful se dcplascaaa .. puntnd condittlle Ju echilibm.!' nl'lln.!!_).¥.(l JIr' . undc N estc reactiunea ncnuala pe snprafetc. ca rezultat al rctajlei axei cu_unghml. \q~:Iij'iml abutcrca reactumn cuuzata (1'(:(:. iar «..t.j.116) 2110 ..I ~i.1 J ur-horelui.'.ll eel 11l:li "i1]("~I' .·"It" . La u :l1111!l1it5 lII~rim. pel~t~1 N. = ~VS.. se face pentrn l~lg.Inl:J·ll.{. I.tuafia din cupla de rota tie cu joe. .h'-.\ -=~I.r-E: {calculul estc..fl 1'11111' Monu-ntul dat ...'.N~ in l~g!jrf.._ uughiul dintre dreapta ccntrelcr celor dall~ e~CJnent:~.1<'1) pnu _i?l'~a de fr:.l mobil. + N' ~O:O..'. ~·1.~) (4.t ~itncepc alunccnrca.VI c"I'-B mai 111.C'azl'lll~lll I" \"('h..prin Q pute<l: ce revine nnui Jagtir din grentatea sistnmnlui mobil.b . lor{'spUn:r.. II 1111.rh.!.re. mentiatndu-ee in accst punct "\1:1 .\-' reactiunea ill p(:m vertical se poate aerie N' Sc <. rezulta : Q '= F sill .1 I Crdc!t-.r~ or1"J'1 . l. Trectnda-se Ia analiza 1IIatcln!l~idia Irecarii de rostogolirc ~ialuuccare.1<5) ~i prin urmarc unghiul limitii v.~t(-mllh. cmcucn..J. ultima relatic sc lnl0C1.) '.l.. unghiurilc tj.Q-:?__ 6 Q~= 9 _b_. . cste PI v~~11iunind ci"'!.H') .14» (i.: Dill conditia l~a.\ l.di.~gr.II' J"olta tk Ire-nrc de aluuccru c.. c+b u .rdor t~... Fcmy iar dacii Iu = N' ~il1t¥. ~i -? int ind arcim . stare SCi mentina vlrful pe snprafata tnclinata.xocuainenuui. I·ilz. sm « I'~. . ~ll~ <1. dlu .1.).).. l' II~ {il . 2\ ::: ('. considel'~d di dupa deplasarea c~ unghllli 't' tncepe alunccarea.F: ~ostog"Olirea va continua ~ljna clnd forta de Irccare 10.hul 1.a vlrfului r{jllltm'.I1I.. 111'1\t'llllll !.]9 _ T.N=ij_~."' -1.a..io~tc ~i h. ."_(Z. tll(:el·mlJ.1111HI '1'11!11111M cr\lo:nll[. normnh I'p."'--.Fi£.. I Ul1jL111I1 lI"ulii .~u.1"1'. ~l .

depinzind de nuscarea arl~:m"~ul :I: ~i_ 1111poa!e (i compcns.CI4~ 11-1 I'.ft nlunecarca fnccpe numai pcutru ungbiuri de .ibili1"1 eallz.. 90 'in l:lgitr sc produce rostogcJil''': ~t r.~f' stabilesc £1 ~\ I.t~e ~lImtele JOCUII ....nrr:J/Ilt't. va fi astfel :n. sau Q ~t croareu admh.caEi mal man de 90¢.145). Factorul .~t.uell soc. rle frecnrea din Jagnre.:'lpa~:::ttului. sub ~Illlucul!u unor vibratii extenoare.de culcul.agl:':Jl functioneaza ill regim vibrctonu ma.-'1. deri . Ctnd acul indicator cste hxat 1?e ar.u ~e afll\.mltanta ~ va Fi: c== 1 + ~t.i. ll} . A:i~l arborelc i i~i scblmba pozitia ~i sc vu afla.t.:mrc. uumai (n:(::u'crl din lll~~rttl diu Jag~.edetenll~n.2.L~·jlc: ':'oint.1. jocul :radial Cu 'accasta sc poate deterrnina tensiu nca de contact maxima rllllC~ioll&rea in regan static.1<1 ?11..149) fi: -5(' {act~[n zonele lor sferice.151) unde: it = N~"-'g~"-' este cucrgia maxima de ciocnire {~oc). Daca lag(ln:d n.. dc. • b tnde = .:trea succesinnc ~ Opelatl1JOr_.:~~i :)h~:! alegc raporurl ". deoarece arborele ponte Iua oTic: pOZlt:ie ill.') daee mitlalc de calcul se tXl~ luu mOfi\e"j_~'L de tOJ3l1. H'J) l.r. pr~blc'~~fl~ "'I t'omplic-fi.s~elllUhU ".ld~1 CLi eel a Jorjei.i. cnrc lnrrcnxf asnpra aeborelui.lkg matcrialele virfului ~i cmdllt'tnll1. deci se cunoastc un~1Jiul ? de rotatie a acului indicator.:k'.rot. Pentru calcuilll . lncepe alunecarca ~ep]a!-i. 4.. preciaic I~TI ja~.. 1'4.'{I erorii iu Indicator sc plead de 1:1 relatia (4.::\1 modiflcartle de calcul ccrespun{I C . LZ. tcnsiun-a de (4. .~f)re. diu care se dercrrnina ~' ~i pentru 0 valoare cunoscuta a lui k se culcuteazsi unghiu1'1l de rotape :c sistemului mobil.:im. \~ fuaului dat[t de relatia_ (4._'~lc sc V~~consiclcr. !OO 21)1 .aLl.~l stc datn de relatia c -:.A("e~stft discu [ie estc v . 'urctndn-se pe cuzinet.)tg:Xt rezulta din expresm cnergiei rnaxlme de ciocnlre pentru 13garul oriacntat.). unghiu! ~ ~~ Y.)t~.L. directia forte! ~i hi di!::ltan~3 /J pc 0 direcfie parj).HITic: (4. j. d. 4.a \'lbl_-a~!l.. .15·'1 s C:St8 jocul radial.13'7).lcte. (4. Din Iigura -1.lghiul'~ va ({l~. y11'f!l1sc va rostcgoli. Lalculul erotH ceozete de joe. C.IJad\ contactul l1\r~'c51!praft'te "a (4.1lnrnmrc ~i de Ilnghinl de . unde y.) I'll dilllu ~r~ltt: de relatia 1-1.10~d 'f'.) ~l pcntru eV(!ntll"L~ lui contact pc parrea coruca a.r]n~lto.C!io olnl.i. rcspectrv Jntre .1_5:1). cu l·cl'qia de Ia vtrfurilc vcrticale r.'.n'a rr~.':lIQ. fiind neceear ca "(~ y~.pr:~cta~ .m) j Q • Pint..61).152) -1. in raport ell axa cuainetului.-este eroarea relafiva admisiblla pentru aparatul Yilt.ilT:_."i.148-). gr~lltate~ sls~cm'lllli mobil }-.<:. La distantc a pc 0 dlrectie perpendicularii p~.. '"I.~pc!.\1 Jag..~iectalc srnt vanabiie cu 9. \.rlll supcncr S~ ponte neg-hp). S-a ccnstatat ca pcntru uparatele care au lin ullghi pentru scala de. Er'Oan2J.in care so inlocuieste 0 prin valoarea 5..lre al Sl.1.-7.nJe. interior (I.I\'elor pentru vlrfnr i sc poate utiliza l..dent. care uepindc de clcsu dc.91se poate xim6. Eroarca relativa y se caiculceza cu relajia (·tHO) de la vlrfurile verricalc.!iJ'c:l{: V(. n1~m(:':tl1h_.depIaSii~Jl~' nteralc .I{)~1en 11IJ~r-lllitri est€O rta~3 de unghiul de rC)ta~ic ai arborclui. unre zero ~!± A.I:{l -WB Y_j."l~o- pcntrn : (4. (•. data de relapn (4.)r'/G'l -- viteza uta- D(1)lHs.'t·t..7... Pcntru .11le. Recomeudari pentru s~bem:::. a) C.150} nude S·'! contact Dad! tnlocuit P cu Xl' dsn de rclatia (4.". Ia ndicarea eli oi.

:t m!\sur:lt..'.62. R1 nnci constrnctia unui l<Igar vertical pentrn acul 1. pcntru sprijil1i1'{. 4. ~l. 4..111.w~'11 Eormelc pnncipale cn.5. vM". Montajul in corpul lagrl11dlli hl' Imfl.'7).lmd:r:i. . dup.. 11llllo.I.7.~If"' conlca (fig.65.]1.: se vede di.~ise ralculeaza t'l~ .(~2.o tie bil.te de t ~~'''\.6-1.f('rica 0 moutili"'] a~5t"G.. ·1. fl1etnt pcntru reglajul jocuntor uxiale san pri» prelur rnrea directa a accstui suport (fig .6~. ~" 7i'lct 1do::lugilrclor I llh'.JUto lltu(Jlc I\['(ll·lttc pe. ~'111.'. ln fig-lira 4.. e) Se adcpta toleranta T a ajustajuju: [de pl'ecit:iej' .a ~l"lpr.. u arc elicoidal. (."!\ tmpotnva sccurilor pnnrr-un sistem .. prin incleicre {fig.I{i} :. dOl. btl sole.lZ'~raza cercului do COntact R cu formula (4.j de berilin) se proIf'jl. ~J:.(i3 _ Fcrute (10 f)1..1. 4_J..&. ~vind.. de.. Probl.lt:'L constructia ansamblului pentru j1P 1\1~IJ·t1te Oil precieie ~11Il[j\11l <Ill L!1. de I C'gli\~l. Metodica flr~t3t. 1I11~llliilto de tnregistrare de 1.' .. 4. '1..li\:~ fcartc mi(_~. (1. din li..62. b estc 11'1111·.a2 In care sc g:ise~tc J. magfl.oI..j IlU exclude ~i alto variante de calenl.!50l.. prm rl"'l~ ~i ra prrn 12. c I'll figuru 4.lI~: 1-. d sau cu rondca ~ireaemarc elastica (lig.~. in functic de runrlmea razei vj"rfl1lui~ acesta p'0at~ fi !II beblnci vtrfurilc 2 Hint fixate dc cadrul ~istnt crtcuratc SVr(! exterior. Fig.(ru tablonri de CClllw. c). Se al. fWi\ll poatc fi <:1. d).z. unde se tnlocuicstc 1'.'t~iQn:lt dill o~el-~lia.).140). b).fnitri sau pcleitli.'I'il'~l clc-!'. lagan11 vertical inferior J {I t)1lfr. raze mai mari.14l)~taf!o_i. dupa care se calculeaza i'o. o este "I~I. . d)... In ""':('mpk I' de vedcre rennie Cll rdoformula (4. se verilit5.d\.127)_ La l:lg~!"cle orlzontale se calculeaaa momentul de pucct sc dctcrmina unglnul Q frccare cu relatia (4.ti~U'.ln\·ll( ~(.tf.'147)'. Mcnta]ul tului sc Iace. d.hndllC l Penbu bg~rd" oriaoutale sc foloseste relatia {"'.s~ cnlculeaza eroarea yet! figl..62.1e ccnstructlvc ale lag3.( lagltml oriaontal rcglabi13.· H'Jl1d In Cilll~t 0 supla.>i alcgerca lui h sc poate dcrermlna valoare» 1n rr.tll' (1-+) F dlilllll'ic \'11 o 1('I'I'l'Lin". slcfnitf scu 0 or-pul cilindric.·IIIfl.re]Qr pentru \'~rfUIL Din pcnct de vcderc constructtv.. e de Iagare · Asttel.Hpi~-(: -::. Ui4.sfrlngere (lilo(.l.·~il·'~l uvtnd I . Astfcl.ti.. construcri 4.=!! 'in ccuntia lui " lkL(:< (-1.65 stnt prcxentate cftcvu virfur-i.:'1 .j(l1l. f) Sc calcu~c.IP. tntr-un suport Peutr» Iagiirelc oriaontale calculnl se face co reiaj ia (.'::C t-lll1~ "1'1I. f"~m~'" ~i rl!r.>ge joeul axial a. b}. -1. tntregul sistem mobil so afl5 in ecbilagarul fix 4..c7''A---7>.tc {:II'(: priu prosarc (fig.65. (". -e: ln continuarc calculul urmeaza acoeasi schema lncepind de Ia pcnctul c.l1r{. Cuzinetul dnblu este 0 terminatic 1n forma piatra d. insorubate (fig-. penrru in ftgura undc III utilizarca nrutf IL(-'1I1mflgnctic 1I1'11r' i lor practice.~ "I.115) 58 detcnnioti raan li+ijcr.)S~"'~ 'iJlI ~dil1c..1 masiuilo de cal.1~I\Hd 11111\1 stc Iixat de b1.63. 4.11d'i 111\01' ('IIIIIC·It.1'l1'.unnlndcar~'{~. de piida...«-" ~i upo! se determinit momcntul de frecaru I'U ell s) formula rOIlTIllh'1.'IFL ~3_\I sfertca sfericj.. 'Ui1..eD. prin d~.Z_ ['\1~ul in form!!.-.11 njutcrul uuei foite (fig.i (4.~q.nd:l.conform dntelor cxperunentalc (tab.:.i1l'> ~l dirnensiunilc l"'Inl <irritate in tigurn 4. --i.150).:.124)... II) Inlocuind . L1.o. ~.tiS. bobinelor undc mobile ale uucr 3_P:lTJ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful