_

pi

).~_ ,~llCu;;lu
.1S'_

~lic91I!jI'" ~ll(Oi<l.,I~ ~jmr'l.,. de .• • •. 1"tt.:.dcr"-O_I'M,iu,,~ .. ... flc"illn"_[~,

4.1.~. "1i<oilW,, d'rnidal~ ~licoid"Je

1..gl,~I~ 1111n plllllllt •.TII.,. 4.1.:1,.1. 4, 1.2.~. Ge~~.r.lllllll_ Noji".~l e.t.z.r.r. ~.I,Z,2_~., 4.1.2..2_"'_

c

••

,....

4, ..J ••

.\rclI.riL" J.'.I.1.

C}"!iik .... ,, <.1", f'~""rc •. ,.

'\rc"ril~
ar:"ri

J,"
J.j.1. r'" .I.fj. J.6.1. J.~_2_ i\ra~riLe

l.~. Ar<;",i]~

prilfLn" fell"~lllJl~l~ l)clio,ijie ..••• ,

l:i"lem~lJ.,dc bim&""jke (:~nc.amlili C~lc,,[~1 ;1.6.~.1.

J:no;:,-.;w

lI!II;m~ de "l""""~re. •. ..

0(_1.2,2.:l.1'rfll:a.eaLil.lirr.icJ. l'.l·Il(:;,-"", !ldd~ I!i/ll~talko. "'_I,Z.2 ..~. l"r~"".CB M,,","ofll ••. de "".Iogcbrc

M~",'il": Th!tc;,L\i";"",, J~

s::-.,g.,iil •
ap.;l.~u..

J,ti,2.~. Forin ,:[,7. ~Iombra"~l,,, ).1, I. G~ner;l.lil:tli, 3,1,2. ),I~"'l.>ranl!.le J.7.1. J.i.l.J.

+tt

4. Ll.}.

t..... ~nh" i

mlc¥>ra,~3. I.~d,-i.i ~i I'd;'~~r<:a ·~~L1rii .. C~ra(.tmi,ar~_ CRJcul~i ..ri~~ . l 1>I.1~'-;~lc _ .••• !edial~ ""llile,. f"lllrilur ~ l"gll.Il!<lo-r ci!in,

1.1.~.4. L~~lIr!lh ci1illLl(ite

J.6.2.3. {;i,ku.l", I~ [O~;""tn;"'" ~t;..~ilic-t.r~ pL;",~ D~al"'--;a11l -eerauee nomela!l.:;c .••. (!1!!~ibi!cJ •. ~.I.:.j.

e.r.z.e.i.
~_1.2.1.J.

~. L.Z,iL

Ca.lc~1111 la(::lrdOI oo.~<tr"c\i·, lal!b-e!o. rtlu """~

~.lJind:icc .. all'

laJ[Jirclo.t· dli:lil,-lc"

01..1.2,-1.-1_ l'ortt,,,lc .j.I.Z.~_,_ p,.e~lti",

1. C1s5;;i~i~. Jol~onbn.Mle

,1.?_~_2. M~tl\hr"L1~IG "C1.1 ..1. Mcru.bf"'I~I~

J.7.'I. }
l.S.I. J.&.2. J.~.j..

.,mc~
QUdul,;,.l ..

4, 1.2.1.~. La~"rclo Ll,JI;~",,1e ((i~k., ~.1.2 ..1_~_ ",,:.role

lI.I"mbm~ele }.7_~.\,

4_1.z..~. 1. C~n<:1"a1il:.~i eentce Umple O"dllwt"' __ 1/5 0(,1.2.$.J, C-'1h~jeJ.~

G;;~~rilliC~\i.• ~IML{l..:il.r~ m"mlmo.ceh}r ••• ,,~JlIlill-O arupm . , ••.•••.... lllbll"iloT (I!ldu\;l'~ c"l.;nlului

~.i.~.<:.CalCIJIu.!

_l.8.1'\J""J'itl:Il~.;Iu]a;t",[.'lfll.il.no:l.c)

c.. ... cteri~
1'c~ri.l Illll~~"f.o-

.. re. G<'m...-alilll.li Il1bu<iID' Lucilcdhii

@

~l cllk"[,,L

""crntrice Il"d~bt~ .

'" '"
\'>2 ;~~ [~1 19')

~.1.2.'_~. n~I>I.-,j"l
• 4.1.2_~ .. I.a~;i.n:l~ "'4.1.2.7, 'L.agn,de 4,12.7.1. 4.1.2-.7.2, 4.1.2.1.J, ~.J,2.'_~, 'I, 1,2:i_~. p~nlTll Calc."lul Cal(rulll C",l"ul~l

lilgjh~JlIT c<>n1ce •. CU ~Ilpr:il~e ruerico ..

virtu,:. ...
• pent-r<L "'<inri ·'<:rrIC&M •••• ••. l~1 '~;_[!UJi 29! ~9i l,,~b-e'i"

C"T-'l.thd"'XD

-.l.S'.

~:e~~i~l:~L~;:~~;:,'iI.or

~.~.I, C~J';!l.I:l~,i",ue_ C~ccralLliiti 3.~.2. l.~.1. C~]i:tJl~l ;g!S~~i' lublll !"tml~i '}.9.J. FO~ld~ dill

l~,~I-or Jl~~tru ,,;~.r\lri ~.iw"t'\k trodi ((J.U~-'Itt de jce . penrru R,.h~:",~ ee ~;lkul.. cO:L.tn,cli·~e

Bow-tlcp. .••. ID(\IlllmetriC.... ''''''m'mletric~ ale"l...!

~,1.2.i.~. R"'X>~un~Ari l'mtJJe",~

B~tJ.f(_lo",.

206

EJ~ 1~~,~lQI pf:nITU

J.9c,',
3.10. .UIl. 1.

!I~;c,~~. ~.i:";nd~al~uh,l
din c:au<;.i(,(•. Prop'i.o:llili calc"I
1fIijt,j,wO'T

(;u_1~u]ll.Il3. re"L.tCl,Ill",

!I'~rilo!'

i"i.;oJe.~Iiwidala

Z08

au

4, I..).. l-"-~~Tck ~.I.j..1.

ell

IL''''''1lJ"¢

il.rcllrlJe-

G."lI',,~h:.ri~are. r.ng'Lr~k G'ill;~<liu"'nke h\clN
(.j

;tl)) JOli . Ii,,,,,,~~tk~. .•. .j17 :lLS ;:;11 .. 331 3.il . h}r:tt!.l~o.lirJ r"]Jl".~~I' JJ~ )1(1 dil; rI,hnCllt gir<l"CD"i~ )I~

""

~Oj.

L. c:.o.,,~c!~rilar-;,. <4 ,io-idaN<I ~I ,,,bod! C.. leul"i ~.I.t.:I_'I. ~,I, t.az. 1.!,[,3.'!. i_l.I.Z.j. 1. I, I,-t. Mbol'," ~_I,1.i.1. 1.1.1.1.2.

•. t .. ....,,"'lieu /i-..4 •.

~.1.3,2. 1_-D.!l1l.re1~ t. L,],:I. 1.I.J,~. l._ul:,ifimtia 4,1.).1.Z, ~.1.3.~ __J.. 21oi'1.1.3,.'i.

,. 1I;L~, E:I~nl~~m

•• ,1.. -r-olat·i~ .

P.J."' .... j,'~pe,,~t'lI
".\,

f'!II"'. L L

EIMialll-cre

;>WIlru IIt,W(J.""'" rnilC-lidl d.up~i.: CIa.HLt<"lJ"e o!iiklr

~.1.1.~_ L, C~"'~leri~.ora

ostue
~.l_

f-"'-~5x<:I~ hidm"wtic.....

~.I,I, I. UO'Ii'Lill.:.

I..-u.g~rcle

S"N;;t"lio",...

1.2.

"o~iuni pthind. prirl

si.;;t~",el~ de "ng~.~...

~.l.l.J.

C~lenl~l ."boTj\.;;.r

dre[1i, Ia;

."

220

+.
'l(~-1.1.

L,J,ii, l.ab~.d~

!i~te,il<lI'e... r051<'>1!ollf<!- •• l'riviml ~in~malk",~;

A"b,,::aleulul ArLe~a-.I':"lul \'~i!i~I"".1. V""i1ica<~ tl~xibili . • Ca"lC:!I':,iuf6.

1.On;.\"""

.
etlll\,!ibil~ • 21\

l~g:U-ele "'.1.1.1. 1.1.1.2.

P'" b,a:m tl)nsillnilc,· la. lu""_~io .:-.-ld&.\., ta. riA<tlilale. . Conruuet:i<Ilw;lblJJ... •

Co_l·"~ttJ:i~:J.r"_". Clils.iik'Lre Ek!ulenm i.I. ...2.2, ~.1.'.'.3,

".I.1.J,).Y.,.-ificare.;,la.ob~:L.

....

:lz~ zzs

•. L.'1.:/, I. C~lleml<tiC;L nlln'~utilor ,\fom<,.nlu] ll"'I" ,lin til de f,-~",-","o 'Jin r"l~lt"'ll.. fi ~(c~llli .. ce~erifug.~ rulrnll.,,~i, .•• ruul'~"li

z.u

1.1.'.J.

T~nl;u~ilo

CM:o.Lui ",rbo.rilu~

'I, 1.'1.4. J~curlla

valonle dcvcnind mai marl en cresterea varh~tjcl sarcinii) : k~ - coeficlcnt ce tine s~ama de sensu! de rotatie. fiind cgol cu 1 la rotatia in sens invcrs tnH1~urani ultimului strat si cuprins fntre 1,4 ... 1,8 Ja rota tie in ambele sensuri (creste cu ,diametrul arborelui}: k3 - coeficient ce depinde de tipul tubului .~jde modul de fixare a acestuia (cuprins tntre 0,8 ~i 1,4, valorile mid fiind valabile pentru tubul rigid, iar cele mari pentru intervale de fixare mai mari); 1) - randamentul transmisiei care" s-a determinat pentru turatia de 3000 rotJmin, temperatura mediului de (20 ... 30j<'C, raza de curbura minima indicate pentru arbore in timpul exploatarii, iar ungerea fiind efectuata cu lubrifiantul indicat pentru transmisia respectiva : valorile randamentului scad eu numarul tndoirilor arborelui si cu micsorarea razelor lui de curbura. Pe Ibaza momentului de calcul ,M!e, tintnd seama de raza de ccrbura P sub care Iucreaza arborele, deci de pozijia punctelor undc stnt amplasate elcmcntul motor si eel condus, si pc baza turatiei de regim Jl a motorului, fie alcge tipul transmisiei, astfel ea

4.1.2. LAGARELE PRIN ALUNICA"e 1,1.2.1. GENERALIIA.T!, CLASIFI.cAR~,

Una dintre problemele constructive importante ale mecanicii 'fine 0 repreainta sprijinirea partllor mobile-ale apa~atelor. Elementele co~structive, care au rolul sa asigure mlscarea relattvatritredoua piese, sustintnd sistemele mobile, se numesc, dupa cae. Iagare saul'ghidaje de translatie. ' , In miscarea de rotatier elementelede sprijin sau rezemare sint Iagarele' in care osiile si arborii se sprijina prin'intermediulfusurilor ~i pivotilor', Rezulta, deci, di fusurile si pivotii stnt parti.componente 'ale osiilor ~i arborilorv'fiiad construite 'dintr-o singura 'bucata cu ace~tia' reprtd:ntind_poJ1:iunile pe care. osiile si arborii se reazem~, in -lagare. Ca o-consecinta 'a' rolilluil fuhctional, fusurile si Iagarele se studiaza de regula tmpreuna ';,in plus.' dimensiunile

ri

f~~~~~al:a~l:

:t~e~;l~;~e1~:~~~terit~lstr~5tlv~~~,inflllen~~rlalt-~,' ',3etiprdc, este

unde: J.1i", este mornentul pe care-l poate transmite arborelc : .', turatia maxima pentru transmisia data. .. Razade curbura minima admisibila se poate determina cu ajutorul rela1'01 p, ~ (15 ... 30.) D. ~le'gerea c?mponentelor .arborelui Incepe ell tubul de protcctie. Forma acesttna se stabileste concomiteut eu arborele, deoarece paramctr ii cinematiel si functionali ai sai stnt conditionati de acesta. Trebuie in vederc eft rapcrtul dintre diametrul interior al tubului de protectie diarnetrul arbcrelui

'1:il raport cu nallJr,a freciirii din: Iagare, acestea so. sub'divizeaz~' in lagd-rd prill, alwnecare (ftecare de alunecare) ~1"ldgay'J pi-in rul~re sau cu. r'lumen;l (frecare de rostogolire). 1 I , 1_J., '1)< ! Tintndu-se seama de directia sarcinii principale f<ita de axa de: rota~le.

'» ,sa

fie!!i::;= 1,2, .. 1,3, pentru

0

asarnblare

corcspunzatoarc a

La definitivarea diametrelor srrmelor din care sc tine scama de indicele de infasurare spirelor

celbr den a parti co~~onente.

.:».
D" undc, d., estc diametrul sfrmei pc stratul i; D", - diametrul mediu al stratului i, Trebuie. de asemenea, sa se tina seama de alungirea relative 8,;. Dad. so neglijeazh unghiul de infasurarc a spirelor. <:i se poate determina cu relatia:

a

~!!~~;eti~~ a c~~~~~~~ c~~p~~~~:~ac!r~~~~rn~ap~~~~~c~~~; axei fusului, care, in acest caz , se numeste jus axial [Sau Pivot. IDcoal·(;!ctl\ In executia practica, rareori exista 0 directie-unica a sarcinii, este necesur !In 61i1 asigure posibilitateaipreluarii attt .a fortelcr radiale, <Cit si.a celor axiale. 1 Sprijinirea se poate executa la capetele arborelui unilateral sau bilateral, prin fusuri frontale sau Pe cor_pul arborelui; prin fusuri il.}terrnediare. Ghidajele de, transla~ie, sprijin~, glislerele, clemente ce sustin par~ile mobile aflate in miscare de trans1atie.,tlrrap6~~\cu p.atura frecarii ~ighid~jc1e de tran~latie pot fi prin alunecare saiiprin rostogollre (c~ b¥'J'~au Cill rol~). DIU categoria elementelor de rezemare pentru ~i~ar~a, Ide' rotatie mal fac parte si Iagarele cu elemente elastica, cu mercer. _~agnetice san electro-statice, aplicatc excluslv tn constructiile mecanicii fine. In ultimul au tnceput sa fie "utiliz<l;te Xi sprijinirile pe, ban~a., ' ; .: \ PrincipaWe conditfi pe clare trebuie sa Ie indeplineasca elementele do rezemarc, utilizate in meeanica fina, slnt : frecare ~it ma i mica : asigururen unei preciaii maximo pentru deplasarea elementului mobil; 'functlonare sigura pentru un joc cit mai mic ~i pentru un domeniu cit mai mare de varia tie a temperaturii : capacitate buna de preluare a: sarcinilor.vsi de functionare ~n, regimurlle vibratorii sau cu soc : uzura minima si posibilitatea compensartl ei; executie usoara. montaj ~i demontaj rapid: constructie simpla -?i ieftin!\. Cerintele majore stnt desigur. in ultima instanta , micsorarea fredi.rii si a uzurii ; deoi fenomenul fiaic caracteristic, legat de functionarea Iagarelcr si ghidajelor, il constituie frecarea ~i Iegat de aceasta uzur a.

/~~i~::;~'

I£~e~~

titrtP

unde : I"",e cste lungimea cercului exterior al stratului: 1m Iungirnea culu i mediu al stratului. De la caz la caz ex~sUi pre,scriptii pentru c{ ~i E:j. Stratul exterior, care c::;te eel mai important ill ceea co. prive~te transmitcl-ea lUi~dirii, v<l:avea. dcsigur cel mai mare indite de f\JH'i~urare.
-c

4.1.2.2. NOTIUNI

PRIVIND FENOMENELE DE FRECARE

4.1.2.2. L Defini!ie. De~i, in general, fenomenele de frecare nu se difcrentiaza pe~tru, diferitele domen:! ale tehnicii, totu~i pot prezenta, de la caz la caz, anUlpitc particularitflti izvorite din conditii geometrice, dimensionale ~i de precizie functiona15. 23~

234

valorilc devenind mai mati

~~JJ~~~a~ri~l~\l~~I~~n;~td~i ~~~l, sur! (creste Cl.I diametrul arborclu i) : k3 - coencleat ce ,(1epindc d~ tipul tubului ~l de modul de fixarc a acesmia [cuprins tntre O,S .~l 1,4, valorile mici fiind valabile pentru tubul rigid, iar cele mari p€ntru intervale de fixare mai marl): Yj - randamentul rransmisiei care. s-a dctcrminat penrru turatia de 3000 rot/mill, temperatura medinhii de (20 ... 30tC. raza de CUTbuT3 minima illdiea,ta pentru ,nrborc in tunpul exploatarii. iar ungerea Hind efecll.l.ltti en lubrifiantul indicat pentrn transmisia respectiva : valcr-ile randameniului scad cu l1um.arul Indoirilor arborelui *i cu micsorarea razelor lui de curbura. Pe baza monientului de calcul .ilf1e, tintnd seama de raza de curbura p sub tnrc lucreaza arborele. dec! de pozitta punctelor uncle sinf amplasate elcmentul motor si eel ~ondus:, si pe baza turajiei de regitn a motorultu, 11(1lcge tipnl transmisici, astfel ca u
ii·

rC~lt;U~ ~~~ j~{:Ztt:i~~a~;~~l~n:·~~~ i :~1\.~ ~~

ell

cresterea

varia1ici

sarcinii) :

k2 -

coeficicnt

1.1.2. LACiARELEPRIN .\.VNIiC
.01.1.1.1. GENEMl.l1)\TI,

.. ",E

CLA.SlfICAREI

Una dintre problemelc constructive lrnportante a:~e mecanicii fine 0 rcprezinta sprijinlrea partilor mobile ale aparatelor , Elemcntele constructive, care au rolul sa aslgcre miscarca relattva lntre dona picse, sustiuind sistemele mobile, se numesc, dupa caa. lag-are san ghidhje de translatie. .

unde : Jim este momentul pe care-I pccte tr ansmitc arbcrele : I".,.,,-~ - turatia maxima pentru trnnsrnisia (lata. RELzade curburf minima admisibila se poate determine ell ajutcrul relutiel p, - ([5 ... 30) D t~egerea componentclor arborelui .tncepe en tubul de protecjte. Forrnn acestuia _~e$tabnq~e concomltent ell arborele, deoarccc p~r;)mC:tTii cinemat ieli ~i tunctiouali ai sai stnt conditionati de acesta. Trcbule avut in vedere ell mpcrtul dintre diametml interior al uibulul de protectie d~ ]i diamerrul Ii.J·borcluj r.D .sii. fie!!!:_ = 1,2 ... l,~;, peutru 0 asamblare corespunaatonre a D odor dcua p;5rti componcntc. La dcf'initivarea diametrelor strmelor din care se contecticnrazd :J.rborii .:;0 tine scamu de indicele de iDHL~umrea spirclor C". rlat. ric Taportlil:

ill deci. ca Jusurile ~i ptvotii sint parti.ccmponente ale oslllor ~l arborilor, fiind ccnstruite dintr-o singura bucata ell acestia !?i rcpreaenttnd portiunlle pe care osiile ~i arbor-ii se reazcma in Jagare. Ca o 'consecurta a rotului-funcjional, fusurilc :;.i lagarele sc scudiaza de regula tmpreuna : in plus.tdlmebslunile principale ale ucestor clemente ccnstructlve, intjuenttntlu-se-treciproc. este indicae su fie stabilite concomitent. ,.. "ln raport cu natura f:red.rii din Iagtire. acestca se subdivieeaza in lagdr~ pffn ahl11-et;are (frecare de alunecare) si' ldgt1rt prin ndere sau cu roi1HtlJtjt (Irecarc de rostogolire). " I Tinindu-se scama de directia sarcinii principale fa~a de axa de- rot.a.Ue,
I' I',!

car!~~r~~r:;b~:~ir~t:~~iji~l~;~~;~~c~!:a;~!i;t:l~;il~~?~ei~:t~t!t. ~~:dr!~:

.!~~t::t~~;L~i~a~~~l~~li\~l~ru~~~~t;~~~~t ti~~t.~~~ tncepct sa fie utilizatc si sprijinirile p;; banda. .'
I.
I

axei fusului, care, 'in acest Cat, se numeste im: axial sa'Upivot. JD~oal'OC(l\tn execupia practfca, rarcori exists 0 direcpe -unica a sarcinii, este n(:(;c$a.~·1\ :iO 8 asigure pcsibilitatea preluarii erte a Iortelor radiale, ctt ~i a celor axiale, Sprijinirca se poate executa Ia capetele arborelui unilateral eau bilateral, prin fusuri trontale sau pe corpu~ _&I'borel~i\V.in, fusuri intermediare. Chidajele de translatle sprijina g1i~~erck~ clemente ce sustin J?!iTlile mobile aflate in mi~caT? de translatie. !~ raport'cu natura ire~~ii ~igludajcle de translajie pet fi prill alunecare sau prlri rostogollre (cu bile sau cu rOle). Din catcgoria elementetor de rczemare pentru miscurea de rotajic mal

~a.f~ti!eacru~~i~~ ;'~~i;:;:;~' c~:p~:~::,ac~;~·~ap;i~cf;~~d~~~

,Jhe~ii:

undo, tnlui
50

Trebnie, de asemenca. s:i sc tina searaa de aluugirea relativa ~. Dad, ncglijea~;j ungbiul de tnfasurare a spirelor, E:t se POHt<:',determine eu relatia ~

a'i eete diametrul sirmci pc stratnl i; t.

D!; -

diametrul

mediu al stra-

€1---------;;:;---------;;zD,~
unde: l:ului

_'~~I-lm _ r.(l\rt!!lJ-r.Dn -I~---

_

D~t+d,,'

d

j,

Principalcle condltif pe care trebu ie sa Ie indeplineasca elementele do rezcmare, utillzate in mecanica fina, ::;int: frecare cit rnui m.ic~; aslgurarea unci precizii mexime pcntru deplasarea elemenhilni mobil; functlonare sigu.nJ.pcntru un joe ctt mai mlc ~i pentru un dcmesnu cit mai mare de vudllli-.: a tempcraturii : capacitate bunJ. de prelnarc a. sarcinilcr ~ide Juncnonare In regimudle v-ibratorii sau cu sec: minima _~i posibnitatea com~cn$atil ei: cxecutie uscara, montaj '}i dcmontaj rapid; ccnstructie slmpl:'i ~i leitiu~, Ceri:~*':le majore sint .de!)igl,lr. in ultima instanta. micsorarea trec-l'i.rii ~-j a uzurii; doei ienomemd fide c::a.l:acteristk" legat de fUllctionartil. Iagarclot ~ ghidHjelO:rT U canstitui~ frt:carea ~i Ie-gut de il,:caSta u,;'ur3..
Ui:-UIa

dOt>il;:'(lr ma.lm,are;.
234

l.~t_c~tc lungimeB: cereu]ui exterior al stratului; t", ~ lungimea CCrr rnCdll1 al stratulUi. Dc 1a cal. 1" Cal, exist a prcsc6p~ii PClltru C ~i £,. Stratul exterior, care C:{lc;eel mai ~port<lnt in ceea C~ pr~vc~tG t.rELnsmiccrc:lm~~drii, va avea. 1;6:1 indice de fJl.f~?ura.rc.
j

.Ij.1.:2 __ NOTlUNI 2_

PRIVIND

FENOMENEL.E

OE. FP.!;_CARE

1.1.2.2.1. Definijie. De!}i.lll general, fenomenelc de frecate nu se difcrentL<LZa pentm diferitele domcraH al;;! tehnidi, t[)tu~i pot prezenia, de la ca~ la I;a,Z, anumitc .PJl'ticularitati din condL")ii geotn<:!trice, dimensionah
~i de prBeizic fl.l nc~jonaH'1.

i:.o:vOI'1lc

1.li1b~tatc dcstul <i? la'I\ga.forma: (~<'.-ariu sll:~)l'afetelelective A~1~ A(A'f'~ lO'-~ A). Astfer.cn~a care .ayt': se I"Up Ia deplasaren . cea mat veche.mtre dpJ..s~ prcduc sc~iil:!l~an ale prcprieratilor HloicO-lhecamce si de structurf ale stratului . Deftnita potrivit unor nor~e internationalc actuu.Yntde retinut urmatoarclc: Teoria m. Sc stie eli.i de scm.FrecaTea CstI'! 0 consecinta a TUp<.s{t scada continmi cu netezirea I_"Ugm. de frecure F . ..2. al db:. legllc similirndinii au D lUlliti de aplica..="N. Daca tc~ria nr fi perfecta. pnma Iege-fac matcrialele foartc. '_ " '.teo~L"i mol~cllla.U ap<U'itia u_nui gradient de t~mperatur!!.B) . Tcoril}L..··diadsorbtiei "au.rc.. ~1~viteaa de C1. (fig. De inl'ere5 pradic siJlt leg-iie (aJitoati"e I"J{C. care considera frecal-ea. frtneaaa [frccarea cinctica) snu tmpicdica {frecure staeica.'illpr.u~ este indcpcndcnta. (hia[ 3.a.~ rncl'gind mai .2.15).lL'c.~i in constructra de aparatc st apinirea Icgtlcr frecarii este una din cailc fundamentale pcntru imbunatatirea lx.l5.ua conseclnta a contactului supcrfi.rB V {fapt care. .:rformalJtdor.1. (i.lat ca.!.atc do'. -1.r:. Abaieri de la a dOU3 lege apar irl c.'-<'1.L miscarii relative a CelOTdona corpun freoarca poate fi de ahanccure sau de rostogclire..d'l.~i sub. . tgc?="N' F '. ~.). la lIivellli·supnf. de topografla supratetelcr de Irccare.. ceea cc n~ cste ndevarat.Coulomb . . teflonul).-'111\0. 11. prezentind ahu. ' 04.depa.r~ " r.. ar trebu i ca forta.CD.rji relative a cclcr dtll. .urn se stic. utiJ..~tric 1:1. 'Ulterior'. iar cxttapolarea obsejvatiilorcgenernle privind acestc tenomene pentru dirncnsiunilo mid. Ca. :. _ ." I :5il"rdnrt. 1.).p03unumite suprafete riatc san J a cristale pot aparca dilcrcnje.uJ7ll'<l:f(. fQr~a de Irecare este ega)! b) forta de frecare actionoaaa futotdeauna peo aceeasi dlrE~c~i~. {. Ienomenele fred'irii ~i a!c uzurii stnt rnai grcu de aprec.ct (fig.15 _ SclLt!!lEl rogii lul )on~ .!di{erefl~e de poten{ial clp. l1n~1'iprin A s-a notat aria supraf~~el gecmctriceaparente.:::UlP: este de: multe ori t:lllll Jn rnecanica Iina.:ifll d.or rol. ca IITI reeultat al tnvingern interncjlunii atomo-mclecularc.S~]j~Il!lJ. t Ca ICf.ate ahmec.l.eca·l:ici'i.rid' . 5n cncare ait ~q. ~i unghiul de Irecare e..-FL. se dcfotmeaza elastic sac cjasto-plastic .. H. depinde de materiatul suprnfetel. de asU. Ou¢ '.til!'! ca elcmcutc rigine care se rup .[11. corpun..'J.r. aria l:':upraft'tei de contact aparente A. Prlmele doua lcgi an 0 va. rublnul :}_a. unor punti de suJurfl."'7'T~~P ~-~1t~ I" l'ig. C1ca parti" care. teoria mecanica nu a mai consider-at a~perita.zi iall ·llL considCT3re atit ·sfcdr.sa explice ccmplexitatea fenomenelcr care intervin ~i divergenta rC1-i. In grade.nic. (4.tc nde-de . cum ar Ii difuzi~ particulclor ·. lntr-o forma mai gcncrald.tWa.omeniual tehnicii.cl 237 230 .. se poate scric . de n rr~~.i pl"Opol"tiona1~ ~l' supr. • La lcgi cuntitative se pot cuunta : .eteior hi conta. '~ Dlntre acestea !!. tcorii care all Inccrcat. de repaus) miscaree relative [de alu nceare xau de rostogolirc) 3..dat~l de contJ.iar frecarca este lcgara de energia !lC(~csari deprl~irii microasperitajilor su praQ' :.lativa. specifice mecanicii fine.superflcial ~).dar in sens opus mi~dl.·o. cornercialn. prima lege.. contrar rczultantei fO[~BIQrangential€: aplicate : II.l~e~ Iegtlor simiiitudinii va fi de~~ur . 1.1: 1}&0!~.i"t" deoarece legtle care determlna ace stc fcncrncne stnt in general iasufidoni' cunoscute. (U2) rda~ii care deflncsc coclicientul de frecare .2. (di~man~uL safi~-ll1. 1 . .In mecanicn fina. Au fest elaborate.ede dectl·{Jstatice.fJ.75 .~i cele fcartu mot cum stnt ~l1lele matcrialc plastice (politetrafluorctilcna san .. contact..u.f.le. putut it incA Iamurit pe deplin.i curate..l~ corpun.ori.c.. nu a.i' l. -I. "free-area cstc reaist. intre dirccti a de miscare :}i dircctia Iortei de frecerc}. ridicarea precizdei ji madrca Iiabilitatii.tc:~ . ca~n'. care conduc la Incgalitati lntre forjele aplicate t3.ngen~iale ~i Iorja de frocare .)3. Precaree usceta de afunecare. c::on~1ITI... dona corpuri". (".31'e arata di forta de' frecare F cste proporfionala cu forta normala N (fig. s..cI. cxcQ. c'!nd fOI~dc de fr~car~ pot devwi chiar illdcp(mdente de deci de 'N.d'I~''''~~~111! sint pietrele pl'eiioa~e.i ralitative se pot emmta: a) daca supcafctelc in c?ntact aint :In repaus.:UU" <I" "r''''''~R~''''' [.le rnecankc ~i muiccculaJ'e..tta cu prccautie si ~tre iL~umiti2 Jilmt. ur impllca cgalitatea dintre Iorta ncccsara pentm a pU~le corpul !nJI11I~c(lr6 ~i fortil. llld I Ilt!ta timp cit nu poate fi definita riguros to~ogra1ia acestor s.ltatclOl· cantitative obtilJllte.1uI~cp.subHd~nulnl't"Clil.l a) Lcgea lui Amontcns-Coulomb.njvel111 celor doua snprafete.tui foarte mici .itl'ltilm.ic' care cstc lcgata~ 'in principal..14) . . « Q fOjc)o(.i\ P r. ncccsara pentru a-I mentine in mlscarc til . [n ce pnvt!1tt: Irecarea. ~o~ltactul pe . nu conduce intotdeauna 1:1 reaultate vatablle.hil lI.viteza 'Ii). - &1. ~enOlll(:~ele frecarll apar.I" Fig.ul suprafe~elor de COlltad foa.ptie de 1<. 38. 'l'c.3» uudc: l' - o constunts : P == 0.<':..rtf':. b) Forte de frecarc cstc independents de. Dupa 113tUT.1.vcare considcrf frecarea ca 0 reztsteuta Il~ rnaintare datorifA asperltaplor suprafetelor in..U.ian nastere fenomcne nuxlltare.1 c) F()'(~a frec. adsorbtici lllok'CIlLare.IJJ~~QI ~icanlitative ale fred'irii tI:I. dt 'j-i alrc illfiwmte.. cum ar (i c. worl~i ~'~C. }-=IJ. Exccptiile de Ia aceste legi slnt-cu totnl nelasemnate ¢ detectebile Ia scara microscopica (apar $i Ia repaus uncle deplasarrtnngentiale Ioartc mici.

Iuate In consldcrare srnt numai materlalcle ~i ungerea suprafetelor.cfilli ca 0 stare de Jubriiiere in care '[recaren duure cele do-. ill care.i.16). de poruirc-coprirc. pJecind din pUlletul A (Irecare usca. Acesrea au Jest stabilite experimental.tearic.tc-a rrcia estc »ecesar sa fie ccnsiderat! doi coeficlenti de frecare: unul stutlc 1-1-. lntre cele dona straturl solido.[IJura de rnolibden). pelltru un Iag~r radiul de alunecare (fig. star~il de nngere ~i lllle?i ~~ presiunea si viteza relative.2. sau a ma x mutter stratur i sub'[iri..0 J ••• 0. care. fiuidrt. J::~ish'i [n prezent 0 serie de lllcercari de a dcrernuna r-oeficicirtul de fre~<lre I1c cale tcoretke. E~ esre caracterizatn piin interpunerea UTI'li. molcculere. cit . Legat de frecarea Iluida cxista ~i 0 frecarc denumita mixta. CD frecariL ffiixtc fluide. al lag&relor hidrodi. modificiirilc Iortei de Irecare fund nnmai de citeva procente la c. lau~ic. rouctii Iogaritmice de viteza.." pcntru suprnfete ill rcpaus.1elor doua. i-an Icst consacrute numeroase studii peurru dcterrninarca rnodalittitilor de Coeficientul de frecare.ho:ma !re~!irii fh.!.2. ~i altnl cineric ~. 0 parte eSLI2 necesara pentru mvusgecea rezistentel rezultate din ccntactul direct dintre cele doua suprafcte. care :.'tta~i ( cli!~'gorie sc pot conslderJ d fa\: part~ ~I lubl"jfJan~ii so1izi (grafilul {it bi~1. stnt reenc reduse. iar restul pentru tnvingerea rcaisteajei de forfecare din filmul de lubrifiant : F _ .. el se rupe ill uncle zone datorita rugozita}ii supralejelor. A!rt. 4. 1O~ale vlteeei. determinate experimental.['1.lupa nllll ~ ( Iltie lubnfianfl en bun.)sigm-a dm<ll)ilitate~.~1 238 .e Foprictitp de . 4. li:n1ta. ~enhu snprafetc In l:"l:Ii'Ciln::.l3.3. studiile tecrerice."iI clanva a r cetor dO\l~ suprafete.2).li'i suprafete csre determinata de proprietatile suprafetei ?i de celc ale Iulu-ifiantnlui.1tel~ dectt viscozitatee. (M~) uade: este cceticient subunitar (lit < 0. wnJ. diagrameie d~ mai sus sc repreLlnti1 sub formi de familli de tT. FI . Astfel.17). Acesti coeficieuti au sine oonstanti mer ei: primul deplnatud de tm1P\11 cit supr afctele au stat in contact.17 _ So.srratul de Iubntiant. c In ceea ce privcste natura Irecarii la Iimita. Acest rcgim de ung-ere este legat strtna de multe npllcatii dine mecanica fiIDi.d~._ iar ZOna DE frecurii iJuide. asttel co..i cca uscata (cauaata de contactul direct tntre suprafeje) si denamit&~frecare mixtii..13).~ de exemplu. 4. (. Frecarea fluid~. In valorile tabetare ale cceficientuor de fl"'f:-cd. preclll~! ~i ("s:I'TI ai acE::stora.{. decarece stratul ~~:t:f~:~: fuft{~~:~ed::j~\e~'~~~~~~~. FI>. . Din al.pr-irnele dOll~ k~i ~lllt Jonrte rare. zona AB cor~sPlJllde fredl_rii mixte 13 Hmita. depinde de rezlstenta Ia Icrfecare a Iluidului dimre fc~c ~i cste cuprms tntre 0.. Jar al doilca de vJ1e7. '1. care.F.. deriva din reduccrea substantiala a usurii..016. chiar in acest regim incomplet. ~ ..tn~~ ~:~:~l~ ~h~~rnL: !:r:u!t~~= ptlng acest srrat (fig. Pi. S~ poate vorbi de 0 Irecare mixla la Iimita.:.i.m~nQm()icetl1~re de lnbrtfiant ndsOl'iJl!t': pe suprafeje.51::g. .citate ~i 3-i . Frecarca sau ungerea la limit.o.. ~~~i~ d~c~~~~~~~nlt~~. capriiic).. de: Iubrifiant .de tcgllJ:i hnpiedica contnctul direct 03..l)rll'f' abaterlle de 1:. astfel i:m. Delimitarea zonelor diferiielor forme de ircdri mention.forta de treeare tn.U111 ~int acizii gr:. ·V<Lrl<J. ·U. . ~. ca permite micsorarca uzurii de mii de or.rc~tcl·iale timpclui de contact respcctiv ia cresterea de ordirrnl 10 . Diu forte de frecare.~1 'fll~"I":'i~i ~. 1(1. ungerca fluida nu poare fi abordata (ca.::itconccmitent cu frecaree Jluida a_pare ::.l:~i stratnl de lubrifiant are 0 grosime corespunzaroare ungerti Iluide.. In uceasta situatic Iubrif'iantul reduce. ' Frecarea pur. datorita vitezclor redusc.lt~ fi observata pe diagrama de variatie a roeficientului d~ ftecn!': (cmba lili Strihcck)... astfel incit . Ccuditiile de existents a fredi~ii Huide impun ca asperit~~ilesuprafetelor sa fie complet separate prin lubntlant. Fiind date pl':ntru diferite materia Ie..1. La limita este destul de greu de realizat.torte. E.. Nu cste insa 0 concordanta deplina tntre valorile stabilite tecrenc ~i t. Fortele de frecare dm stratal de Inbrifiant stnt datorate viscozitatii acestina ~i se determina pe baza Icgii lui Newton releritoare Ia c\!rgerea fluidelor.J.l.e intind dincolo do straful adsorblt sau chenusorbit (fiS". d_e~icoeficicntul de Irecare este rodns de numai ctteva crt. l ~~r~~af~c:r~ ~kra~~t~'r~t~.te anteriOl· pQ.i~. ~i~~~r~na:~r~~ (fig.PL1ndul C carui~ U core>ipunde valoarcn tninind '" (cl2ficir2ntlllui de f(ecare~ este \Hl pnnc-t cntlc care pre<:edc frecare:t fiuida. independent de sarcina st de suprafata de contact.mgere la. l"cClll'tll. dar elimina cu totul ccntactul dintrc cele dcuii suprafcte.] se poate d. prclucrarca necetcra.tn). rnecanismele de ceasoroic].2.lJ.. 1.J. pentru vitezele imilnite practic in mod trccvent.. 0 asemenea frecare apm-e tntotdeauna Jn regirnul tranzitoria. In re prlvestc pr0 cca .16).d~~SCtntr-ua studiu fizic similar celui OIi:naSC1 llrhide ~i a! straumlor de molecule polare orientate. Proprietatii luhriiianpJor fie a forma s!rarul limita (onctuozttatea). unde.l.. de Irccare uscattl.f'iJle coeficientilor de Irecare.rbe..1 ccle expcrimentalc au aratat Illsa col valoarea ceefkientului de frecare depinde de: marerialul suprafctelor.C + t' -")F.' De U irnportanta deosebita p"ntm calcuful de prorcctare sdnt desigur valcrile coeficieumhn de Irecare.complet diferitii ca natura de cca uscata -t'in afarl de stratul li ml'iri a~e<tsta cap.t:lamice. snprafc]c.2A. se considcra ce ea Sf: ?-at()~ n·~to ]~roprictRti]Qr particularc ale straturilcr. Impcrtanta deosebita a ungerii 1<1Iimtta. Precarea la Hmlta.. df. pot fi neglljate. f fluid~ .

.prill deplasarea sup]. aprecierca ungerii hidro-gaaostatice se bee pe bazc ecuatici llli Poiscullle.sa existe 0 viteza relativ~ intre partrculcle de lubrifiant.ibili. .. care diJ debitl.20.1.~.C ale c'. lonna .D~uhirt.. de *i defcnnatii clastice Ia ambelc clemente in contact..~lhli rlc mnrerinh Contacrelc dinrrc doua corpuri perfect rigide.o:-. unul perfect elastic ~i un corp rigid (. Fcnomenc I cstc calitativ similar si [n cuzul ungcrii gazodinarnlce. Cnuritativ. in caxul LllIgt'. dup:\ natura Jubriflautulu i. altu~ perfect pla~tie._.tte ill fisur:t '1. srnt ariU. un corp rigid co.(' materialelor vn fi mai accentuata :In directia de ch.a unui gradient de presiune in intcriorul stratulci de Iubrifiaut stnt: .i a ccuatiei gcnerale de transrnisia chldurii: la acestca se :\d:l. .ii de rostogolire. ru 0 astfcl de presiune.l.?l de lubrifiant ce trebuie iutrcdus in interstit!n J'tlllf. interstitiului..ll. lIt".lllLli care sc rostogolestc.. dtfuaoare.Ill I'I"acLic.t8 raza ckm('nl. defonmltl.1.i a asigura Irecarea flmuii.deformatie. 24. cit :. . Intructt caanl real prusupunn gradientul de viteza sa variabil de-a lungJl. ctt ~i capacirarea de aderare Ia suprafcjele solide (onetuozitatc) .antitativl presupune rezclvateu srmultann a ecuajtilor respectfvc. Irecarii (11. _ \-aTla~ia (.ieIJiulu.itlJtii si viscoel!j.§. se rcalir. tn 1l111LaF de lcngnuc}. t dt in cc prtveste scnrgerea.l1oillcTlului iTeciir. : .. Fcnornenul Iiako-mecauic al Irecarii til' rosrogolire estc cxplirat tot priutr-o rrccnre !If! alunccare.tiu1ui de curgere.2°01: F~\:~~Qlf:enll ul [reetlr i CUIII!lch11 direct. de J?roiX'~til ':.2. ceea cc se rcaliaeeza .k. oeea ce. sectiunii transversale a spa. "1.4") l1nrlc '1' C.il fit: exclns 17!.:<i.5.\ ow considcrfi stfiri aproximative HtH In cc pnvcstc l""l!gimllIcrnuc.~ t. . . se tece dctcrmintnd momentul de Irccare M ( care cste: iLl.. denumita . Aprecieren cantltativa a l[.\lgii ccuapa continuitatii ~i cuajja destinderii pclitrope (in cazul gilzeIqtJ" e Aprccierca (. schema de tncarcarc aparc ca in figura 4.de~floTIimhrofe. in conditiile unej curged plane. daroritii prcprieth'[Ilor c]f'lstO·I~Jfl5t!c:.ljCl(~ trebuic filcutH III cczul cel.~Z:l priu introducereu Iubrifiantului in interstitiul dintrc cele dona suprafete. suprafcte.plasar8. unde s-a presupus c~ elementul 1 se rostogoleste in senst~] dar de Din cauza aniaotropiei materialelor.sisternul de ungcrc adoptat trebuie Srl usigure 0 canritate suficienta dvIubrifianr.tlil~ lui Navicr-Srokcs).. pelicula continr a Je lubriflant se form1.amil:.t::t.:. (1~llumit~.mai gt:lv. pentru :V =.~i priutr-un efect static.attt pe baaa ccuajiei de nuscare a fluidelor vtscoasc (eClHl. ludrodlcamh-ti 8a~1 gazodinmruca..rii hidrodlnamiec.l stratulu i Iu brifiant . in sensul depjnsarii..'ltcaadmit "jlJ"esiuni neg~ltive".:r. rcaclvare care preainff greutati rnatcmatice fcarte mario De aceea.I' FrecEllo. fie cchilibrata surciua extcrtonrh ~i!'.-I/////lfi} tatii. la lim itil .curbet de varintie a t~nsil)nilcr nu cste simetrica in rupert en directla lui N. Forrnoren peliculei lie lubrifiant fntrc cele dOLI. Conditiile »ccesarc .ljc~.. (4.L7.1.. bncr. La II11gerca bidro-gaaostauca. fata th: !i~ja de actiline a lui N.o!. Aprucicrea cantitattva J.f.Ipl..t. '1.l ponte n-nlizn pc JOII~ ("h: prhttr-un cfrct clh1. de In:ciLTCde " fie alunccure ell hH":j:iB.19. fie prin vuriatta densitatii lubL"ifiantuiui.111 brifiantul trcbnie :..fhlid.ill uncle jr:-ste = t».:. tensiunilor ~~ va gasi deplasara cu ciishlllta. frecarea de rostogolire va fi: p=LN."i ~'. Rezultanta R a. d~lp5 natura lubrifiantului.dpc onctuoaitatcn ~i viscozitatec lubrifiantuiui. i'ndt Sf." In zona. (4. datcrita C1Ktuoz. .}trf'sluni n~>lth·e. mai mid.a aici trelmie [inut seama de con~Iues.:. Frecaren de rostcgolire. N astfel d.5posede attt proprictatea de viscositate.1 .\.'n7.. hidrostatica san gal. asttel tnctt policula de Iubrifiant se illtmd(~ p'" (ooHI 1'. existtnd .40 cod:icienlul Irccfu-ii de r{l~t()g(llirc [sc ~na~nar3.. He prin modifkarea. tmprcuna en diagramele teneiuni . ·US.45) FiJ.i scficieutc pentru nastcrr. forta I' ce trclmie aplieah"1 clcmentului mobil pentru <I produce.!.1.0113.te" gaeelor ?_i eil ~('{'.1. ru J(..

lj Raportul dlntre !ii densitatca .liltrehullltftre a 111bnf1<UlLlllm l?1 ao(:estca 51nt d<J. In mecanica iinl prcdomina ungerea miXL~ ell preca derc ungerea l~ limit.te de: punctnl de inflamabihtate (ternp. i!}~'ers. Pentru a cxist~ ffccar~ de rcstogollrc puri1 trcbute ca. . 17rcc'LJ:t.21-S~tICl1lj p<:-ntm 1~£ll-l lui ""~'.aC:I:~te cfornn-l stnr date ue relatia lui Newton' obtinuta pe baza stuoiului frecarii in lubrifiant.1 ~i aparc desiglr! frecarea in regrm uscat" ~~1 mlxt.L"l{]11 (4.cu aJutorullubrifiar'~ilo(. 50) 2~2 .Jt de Iichid.. "'.a de 2O~C. J_ndl r C!ct. • '. '1.1.moleculara medie (dcn3Hate~) a lubrJfianntlu~.C poate uriiiaa (la tcmpcraturi de "'-00. mOfficlltuL renetent ln rostogcllrc s. prin care sc apreciazd ln~sura in care Iubrifiantui t?i pastreaza proprietatile sale de exproatare. A treia gl"llpfl s<' rdedi Iii (. :-.>t fle egal ell mcmentul de actionare.r) a 2-00ern" de ulei Ia temperatura expertentel sl timpul de scurgen\t~ s. sub ac~il1nea propriel sale greut5!i. = va L r uxlstn rostogclire eu alunccare.h". r pure. Inprima grupa intra densitatea.!. La no] in t~r:i.t~ta au ~OSl~ de asemel~ea.lrl1.j 'i Vi~ozitatea nnui Iubrlfiant depinde de natura chimica.dlCaacele proprietati care influcnteaaa visccaitatca {'1 den. aceasta cauza onctuozitatca estc 0 prcprietatc indispensubila pcntru ca un Iichid sa se ponta Intrebuluta ca lubrifiant.Ja limit.. tutc principalelec:'ii pcntru micsoraura . 0 u dOlla gnLpa 0 ~ollsti[Ule PI'Q)?~'let:1~i1~ e~ dau mdicatii asupra posibilita~:LIm cleo. . structuru ~i greutatea. 2UOcm3 de ap:1 distilata Ia t. Pmprietatile fizlco-chimice ale lubrifial1-~ilQrpo~ fi impartit~ m trei gru. punttul d(: ardere (temperatm-a 101 care uleiul aprins continua sa ardfi de la sine. ..li. I.. Din.O. in principal. ta~a dF rntre doun stratur r de Iubrifiant.u-~ 0 anumita jnte_ractiunt: m •• cane-molecuhw1u snpra[e~~i(Jl. gradientul de \:iteza. gI\Z?~1 Jl.': 501 propnct~~ilor lub:ifi. ll. ~i k stnt constaute pcntrn un ununut Up de Iubriflant : T .a~za agcntilor agresivl din lubrifiant.47) ~i (4.ub~iant ~i_ ccrpnl solid.:IT-tI1·i.aprem:re a acc. de (fig.~~. l. IlU mai potl-~Q CUI"gc in mad vizibjl). estC_.19) <IF dv -:-=-=y~..no. ~.11t:il~ ll(e de ungere ale Iubrifiantului. IU mujoritatca cazurilcr de: In funcflon~re a aparatelor. .!l unde: . .-zcc din (. 70(0) urmhtcarea 'relatie : ·f)F=A. aratato Ia capitclul 2.r. ior~a 'de frecarc elemen~.:1~Jproccsul de lucru.0'731Y"'J::.a_ fQ~ei Interstitiulm.dori~care contribute.mta reacjiunca fIuidului Ia scbimbarca forme] 1 i VIH-.:~ub tonte aapectele sale produce usura. term:c~. 4. Influenta presiunii p asupra visc.U~er~~ ~u~raf~t~o~ !)l. Smt cxceptare uuelc aparntc Ja care actiunea for ~Ior de rrecare ~eterrnina in. iar dace r... uncle: 7] este vlsccaitutea dinamicf {i '0(': mascara In l\'5!m3 sau n ICGfs/m~. Onctuceitatea reprezinta capacitatea unui fluid de a forma. care. .Itura 1a care tl}ciul inciliit intr-un vas deschis se aprindeJ. In nnele (. care pot Ii Iichiai.rpentru -!l ~m_e:':'15l~Irecarc de alunecare.nbu~e 14 racirea accstora. ~urlita de intrebuurtare a unui Iubrlfiant coincide cu timpul in care acesta t~l pastreaza propnetatlle fizico-chimice.eresimte 1<1.pe . sau Ia ImutiA_ponte S3 ~p.antull~i.. conditffjcr cinematicI.C3. La u":lg-erea fluhl~ pot aparea u1iU~1COfOSIV-!J~ec~r.. valon relativ man (j > daN/em').mUCEREA.1. Din cam.!!! d.J ? '=!L p ge nurneste viscozitete •cluematlcti: (01) < ~ sc produce alunecarea (~A8) pure: 11> 1.'r.t. (are inte.ECAKIJ:}l R. Formele de uzt:ra ~i moda= l1.t d~ lubeifiant pctemic aderent pc 0 suprafa~ii..pc..COCl. Intrc viscontatea cinematica ~i viscozitateu in grade Engler ("E) exista relatia: \ = O.41l. Cum structurn mnleculara depinde de temperatura (Intre limite Ioartc Jar~l) :0. Ia rcducerea uzarii stet: Iubrifiantii 1~J::!J~~et~rede5~:~:-::~ uugere a saprafejelcr : cuptul de materiale .'" (H7) ~il.21) €. Stabilltatea chimica repreaintd un critcriu .:..S~ deplaseaza ell viteza ».tC:l.at.temperatura absolul~. trelmie ca fort-a rezistenta Ia nlo necare 1..0" J_~ + l'l~. <L.Lin¥a rolul ?ea micsom frecarea.ndm'.:. dA ' d'l- de uncle cfrwtHI de frccan: este (•.un stra.. este str-lns ll:!gaia de cforturilc unitare tangcntlale din Iubritiant In ca~ul Iluidelor VI:.~ ungerea III xl~. IN .EA Fr't.~~:H. .Jt<l.. stabilitatea chimica. Dill n::1afiile ('1.. dec! cste reznltatul Jnteractnmn moleculare dintre l.) rezulta couditia rcstogolirii Daca.tac~.. UZUf\1I . protejeaza suprafetelc ont~~ UZU~II ~l cQllt.. asa cum s-a s '.ozitatca .Spectiv ~: dv.:mpe-ratu~.'i~I'~teJ~cier:J:~~~= :~~r~~. !. ~'lS~~:oZ_ltatea r('-'pn~l.n~ capitolul Z. adlca: = 1. <I. CAl f'ENTRU MlqORAR.~lll fenomen m:dorit. clUdura spcciiica ~l CO. care .3. ~I se ana It distanta d».sa fie mar mare dectt fort a de actionare : F = "N > P. calitatea Lttb"if:~al~fl}. /1.. va fi : so masoari'l in m~is. Proprieratilc Iubrjfiantilor.'i~lZI. l'"n. onctuozrtatee ?J.m:ilatii ::.c~ de . dA. ~ .: plmctnl d~ (_:ongclare (temperatura la care uleiul.ollllxni!ia ~i conCenll"~tj(i .1 de presiuue (tnli'i) limite rna] resutnsc). exprfmarea conventionala a Vi5COZ!t&ii~ se race in grade: Engler (STA~ 8'71:-:-~8! *1 ~(~ define~t~ ca uu raport Intre timpul de scurgcrc ~ll sccunde {pria orificiul calibrut al viecozimetrului Engll'.:~~~~:.rescaza in procesul ungerii stl1t \'I~ozlt~[ea._ vtscozitatea sc exprimii conventional p~in uuitatca de trmp uoecsara scurgerii unu i vnlum det1"rmifl.

ra. int.U bisu. fnsa se oxideazn repede.ind user pc suprarcte : de aceea sc intr{lbuinteaza anicstecuri de uleiurj animalc.50 da!S/r1U:Il~i. Ia 1.acoperite {j)rin scufundare sau ell pensnla] eu 0 SQIUtlt de'toluen ~ietol. se face periodic. sllyrfl. dat~ aceasta din urma este nnpregnata cuigratit . agatul Matenalele prezinth 0 impor+anta de marc ~i In ungerea fh.i. iar elastice ~i lubrifiantul 245 .3xel~e ahmerarc ar Iuncticna numai 11i rcgim de fr ecarc rluida. deville nerationula. presiuni foarte mid se folosesc rcnteie. ~i:nd presiunilede contact acinI.ct.lucru .taa rupere pentru l a impiediea contaetul direct lntre supraletclc solldc. care 1n~cpl~ncs. rru marl Irccarca : din acest pum:::t de vedere un rol tnsemnat n joaca ~i aspentatlle supratetei (de nceen rn unele cuzuri. punctul de vedere at micscrarii frecarii i uzurii.Zi$tC::r..t~ -sc ~ Intructt cantitatea de lubrifiant este fcarte mica. intructt uleiurile obismute nu rezista 13. tndeosebi. . 0. nu intluentcaza cocncientuu de Ireeaec . prezinta 0 rezistentu relativ mnre ra oxiuare.ia bgil:tului e-ar asigura.Catii ~il.. sint ..-..cmai bine condltiile de mai sus.iti. minerale si vegetalc (ulciuri compound).fetelot!de . a.CU1:P. 0 compcrture huna arc ~i cupful metal pe mesa plastica. I~ ar Ii strain de once impurit.ement::l.~ valori Ioartc man {de peste 2.8 l'Lefcr:i func'[iouarca in regtm uscar. ~fl fr~c:itrea·ll). "\ib:'1:~':. Iagarele pem:m virfuri. este.rmicE.v-suprafata se nioheleaza ~i se polizeasd}: .:an~ se executa l:±~Stul nu le-ar ii necesera decrt reaistenta mecanjca pcntm a suporta sarcina. dimpotriva.. conliguratia si gC(J~i microgeometne). a::. accste cazuri :.~ mlxtu.c.l~ll)r din I. cure ".u. ca o1ciuh pI. sau parte. inl. 1<1. experimental s-a constarat cii o':'XISt(~ anUIrlltH cnplur i de uiatcriale.1f1..:J.uugerea nu nre un caracter contmuu . a .. {de ordinul ~J. de annifricpiune.a"a de molibden Pentru .pl.I viscozitutea lui S~l fie midi pentru micsorareu-frecarii. 'pentru a.fetclor in contact.i.g.l1 pe alamii. ungereR.' bronz sau 0Wl1. ~ stratul 'de lubrifiant dintrc suprafctc rrebuie sa fie foarte subtim .111 interval care variaza pentru aparatele obisnuite 'intrc 1 ~i 2 ani (Ia alte aparB. d~formatii pe de 0 metria ideala a suprafetelor parte. : pentru 3. pe cind uleiurile minerale. pcntru :n::zistcnla Ia oxidare Jll~r~si pentru a [amiIw strict Ia lccul de ungcrc: trcbu ie rncntionat d -nleiurjle animale (de: case. ali 0 temperaturii lie congelare Fourte jua~. dar ~>.1iJi Dad ·1. sufirur.ta. iar pentrn presium foarte marr ~i viteze mici pictrele pretioase (rubinul.at uzurii mai bine ueclt aItej". C1Jp1111 cit flw·ttfial:J prceinta 0 deosebita irnportnntn din.• 2. I pe de alt~ ":11 (tad\' abaten de maCJD~ ar exista ~<.limi"lli ~ chiar ·mca. In conditiile reale (it. micsora tntinderea uleiuluisi oxidarea lui.pelicula de lubrifiant trebuie sa fie f(lark [C2.. cazur-i.l. presiuni ~i automat va aparca un regim de frecare uscat. Trebnie mm~tionat din unelr. f~:Lnction31:c ~ide eonstrucjic a lagaTXlloLsitueuile Slut iosS diterite din cauea uparitiei reglmunlor de freoare mixt~ 1. trebuie C. maien.5co])u:ri sccundare.00 .:areigrosime nind Jace Ia intervale mal mari): Ioarte mid. derormatlllor daeorate fncarcarli.. In.al~ixilor "iii a crorilor de prelucrare. c.:onst:n.5. de exeu"l.r::: comporia din pullet de vcdcre .001 _urn).:i. d Ia iar h. de copitc] ~± vcgetale (cc maslme) au 0 buna capacitate de a [amine in loccrile de linger~. iar penrm miC~Qrgrc:a fr"-(:arii ~\ uzurii sc msrcstc duritatea superhciala it sup.

).1.).>1. 0 tmbunatatire a proprietajilor este posibila prin tratamonte termice SIl. Trebuie sublinlat d. Dlutre duaavantajcle acestor m. care aSlguri''l. In «azul utillzarii pcntru Iagare cu ~ilZC.coroziune si asigurl diflcil 0 fiuisaro :lnalt~ a supratetei.. cum ar fi de pilcta suprafctele din materiale ccramicc. Pentru lagare!e CIl gaze se utilizcaza otdud incxidabile martensittce.:1:loneaza impuritate.1rg utilieatc.a. Dinrre matcrialele feroose. decarece ele nu au proprietati bunc de Jrecarc uscata ~i fund mol ~1I prelucreazf grell la pret:j.'1 Ia oboseala buna.iafl> dure ~i rejraotarc pe baza de crom. SI': recomanda indC?sebi £011te11': pcrliticc cu eutectic fos~ros. fund folosite numai in cazul unor soficltari reduse (dlJ cxempla la lagaTe1e alimentate sub presiuue]. de peste I OI)Q°C.!J: de preIucrare la cald (turnare. cit ~1 caracterlsticile mecantce. In plus. pentru Iagarelc lubriIicate cu uleinri. Proprietati supencare preziuta ~telurile slab abate atlt in ceea en privcste comportarea 18 alunccare. compozij. cobalt (excmplu mconel. nitrurare s. meta240 .U termochimice [calire. Ojelurile nealiate sc utilixeaza adesea ca suport pcntru placaeca laga~elor cu ~ctale ~u materiale duro.hclor stnt: materialele teroase . pentru a usigura stabilitatea lor dimensicnala. posi~ilitatea d-e utilizare a acestor materlale este redusa.a temperaturi ndkate.i. ca Diutrc ma tenalelc 1MJeyoase stnt l.u/praindlzi. care f:.J:e~!.a duntatea pi:n.Propriet. Pentru lagan~ln cu gaze. ctelurile ncaliate all 0 utiliaare lirnitatf ca material pentru Iagare. cu stratur! supcrflciale depose prin difertre procedce (galvanice. cemcntarc. ~~t?r~ta c~fi~icnt~or.~enale rrebuic mentio~t!i_ slabu rcaistenta III ceroziune ~i propriet~~ile m_ecamc~ scazute..:i~c _impusc. snlflzare. chiar 11\ couditule unor temperaturi ridicate : feJ. materlalele neferoase : materialele metaloccremice ~i materialele plastice.cmai ales. tungsten crc. bronsurile.scnsi0 bilitate redusa Ia irnpuri~ati ~totitll capacitatii de Ingtobare a particulelor durc care ll!itrund in spajiul dintre Ins si cusinct.de molibden. presare] sau la rece : pret scazut ~i sa nu fie deflcitar. stnt susceptibile 10.liajc. prealntd buue proprictati de :mtiirictiune. S~ ~Itiliz:eazj insa pc Iarg metale # al. sudare. Datorita dificu.itaFLor de prelucrare ~i din considerento cconomi~e. ~i coeficienr de dilatare reclus: grcutatc specified mica. acestc materiale se _faIose!. toate otehmle trebuie supuse unu i tratament termic do detensionarc.')e Interpune tntre suprafetc ))1 fLr.'l pasrrea7._ se mcntloneaza necesitatea unci o~~ ra~~1 periodice de curatire a graiitnIlll care . fostatare. stellite) sau a. Fontele. l astfel fuclt usura IQr este dccsebit de rtdusa.sten~a lu Uludi ~i corcziune : afiuitate fata de lubrifiant (pEnt~ fcrmarea peliculei) : capacitate buna de rodare : comportare buaa in regimurile tranaitorii : ccuductivitate ternnca bun5. . Aceste otelurt au propnetati s1abc de alunecare. pe linga cornportarea buna la rodaj si Ia s. nkhe~. de dllatarc mario apar probleme priviud compensarea dilatarllor ~l distorsiunilor tcrmicc. Principaleie catcgorii de materlale care pot fi utilizate pentru constructia Lag.}. U{iUr!I.Cttcva din proprietatllc cele mal impcrtante P"'"care trebuie sa Ie indepllneescn matcrlalele Iagarelor stnt: rezistenta statica :.tilc cdc mill bune dintre aceste materiale lc prealnta c~mpoziFa pe bazii d~ stamu.mensmni mlci. In _special de dl. care dunncate au proprtetaji de trccarc buae In contact ell nlte suprafete dure.iile de Iagar ~i aliajcle u~re. datorita continutului 101' de grnfit.

f. .5 ".. fie o repartitie cosinusoidala.? marl aiu."i. safirul.'1. Ultimelc mater-inle se comportn bale Ia ungerea cu apa ~i realizeaza o r!'icir~ lo~llla. tu general.M~ p_! 2 P. agaml ~. ~e tntrcbututeaza: bronze! pSLltnr sarci. de uceca..uulu' ~i in concordauta ell. conditiile mentionate anterior. 4. iar la vrtezu 1l'11CI. 6) tum- da~ . Calculul lagdrelor ciitndrice radiale.t~ I HUlL . micscrarea .I d " l. valoarcu prcsinnii medii den ..?lcC"~intde impuse aper. stubilesc din calculul fusului pe care H sustine S. man<l~· i.ecamca fina.".1. vulorile optimo Iiind CUPE!D.~IC~ uzuru fil~d dt punct de vedcrc calitativ asemanatoare CU.210 ..baza relafiilor (-i.. Oclata calculut diametrul.54> n~7. in general..-"'" !. Incalzire..'1"1! uzurii. . Calcutul Ia tncovoiere cousidera Jusul (fig.l~unlWL"I: 22' Pentru calculul.:151.r (jC~.::.It-:'-=~. Se (~llnsc~L. din ecuapa de echilibru pe vcrticala admittnd p = P.ue determina ~i Iungimea fusuiu i.11j_ta I~P(05) d~\l~.SC hure O. preslune de contact.:}iuac pentru presiuni -.. lhc5.)t~ efe~ctua. . !_ = 0. cu Jnarea in COnSldCf<tri. Caklt!ul Ia prcsiune de contact ccnstituic 11)1 critenu simpliffcat de 1)1('t'11.?l viteze mici ~i mutenalcle rnetaloceramico suiten~"lt('. cea a Pl'Cs.:.. raportmui: ~i (4. ungerca acestcr materiale se face eu uloi.rt > J ram..) pentru lag§.: picuelc prctioase (rubiuct.garull1i. ruici : maselc plastice [poliaruideic}.Z2) en 0 grinda tncastrcta ~II urbort-.an~a presiuuii specificc tntre ~us iii _cu~in~t... prt sill? d9~pr2! = Pmd!·..J. corindonul.2-.sdc de repartiz.Li tus-cuaiuet preswpune mcntajul cu JOo'.:il'doclfindncc se uleg tnh~:n-ctie de . Se reccmanda Ia viteze rr:iL"i ~i medii ajustaj . unde. rch' cu u 11 diamotru .~ de n nde : (1. astfcl cA tensiuuea de incovoiere am.i prccialei. dar peneru (J preclaie ridicata. po.{In porulrc ~iin . cornbinatiilc de 111.53) CR Iusnl sa Iucreze la limitE'! 13 ambelc solicitart. Sc recomauda.sibiHta~ii sistcmulut mobil al aparatnlui.i a presiunii. Alcgerca tolcrantelor se face In sistemul alezaj uunar.en.(-!r) . poaitia Iagamnn in an-aunblu :. Fe de altrl parte. In rcgil1\ul de freenrc nscet.1 diametrul Iusului.2. Dlmensiuulle prmcipate ale 1. jda). Este lusa nccesarn protejarea urborelui contra coroziunii si. .~taj Iarg Ob2}.natura -.g. 2 O)da"':.' }..Il'~" (02 G.const. ..S ~i 1.fllltctionue ill cazul frccfrf uscatc). Ijt'.' a vltczei. diumetrui d ul accstuia nr urrnn siJ fie . ajustaj scmilitcr (jd1. ~l.: 12 . La calculnl lugaru lui t'llilltll'lC so arc 111 vedcre. pln~~tke ell fibre. ~i pe baea presiunii de contact tn acest seep.3. . ell 0 sarcina ccnccntratn Ia mijloc. textile (te:s:tolil). _S~c!. OnLL" (06) I'~t(.53) HapQl'lUl so alege couslructiv .2. fie ~ ~~l ar ti ie uniforrn..i cure cstc eolicitat Ia tucovolerc.omidcra.!. Funcjtcnarea genernla a s-ist(:!m~lll.iJ. cu Icmn [lignofolj : lemn presat ~j caucinc. . 11-t. Gal = (1. L~. Pentru cualnet (bucsa care lie in -rcatact cu Iusul suu ClJ pivoful]. . corespuuzator couditiilor de exploatare. practic se ia in {:pn~lde~are pnm~ ~!ternatJ\·a '~'.. . rezulta: p =~ liN sin9=~..-. din rclatia ~4.54) Dimcnsiouarea Iusului Sf: I~(). (l!1. jCJ): la yite7.lib::.It· uncle rlHIllltft: (4.<l. Pentru fusul cxecutat din otel se r .5} ~i plll~imILl-sc :Q~ldi~~~ sc po~ne determma HI.ni man stvitezc mcdil : fouta de :Ul~JI'j. Fusul se poatc rxecuta din oteluri tramte tcrmic. condlpilor de Iucru . peurru prcstuui Ionrte. in n.

l.ascsc in rapoartele: M. Lrebuie de.va fi : lI-'1. inlocllit p = _!!_.: (i.arii) Sf.":rP. De aceca.3) S~ constata do.2. (1.).rc.a (fIg.6.P= unde s-a notat (i. = 1. !"~1'1 nerodnt.rtd1p.~ Dad:" sc tnlocuieste (07) P... ca Jrecarea tntr-un fus nerodat estc mal marc dectt in 11111. 4.0 era de asteptat. pentru trecerea la o U~. Diterenta dintrc regimuJ de Irccarc use_:at~j Illl.2'1.lll~ normals dclucru .rti~arl:apresiauii specifice I. 2.: M.58) ~i(4. dcct ~i a uzurii. momentclc de frecare se g. Sf!poate considera c5 contactul nrc Ioc dupfi. In general.. 261 ano . = 2ya{&Ip.pa~itrl etapa rodajului. 'O'Q ell notatiile din figm'a. Dcoarece fJ:=tg'P. momcntul de rre<.6<). ccea (.!: . pentru cele trci cazurl considerate.57: 1.57 !ifP deci = II.. ell joe Fill' .i11i.:. 4.: ill.I<e!la. = 1: 1.i rcdat Jfi =zr\~ .£ Rczult'5 prin urmare ca .1P"=fJ. fiind cea mai aprcpiat5 de realitate.'rP. fig. JI. (4.uprafafa semici~l lJrldnd mft'I'IOaf.fJ-:r.·0 dF = 2f!l\T ~I)o lliV= 2?}L\2 A.. ca.:p.re . 11au zonelc in CLlI'C presiunile speclflcc stnt rnai rnari. rodat. IT = p". 4.oJ.=i.ulU. c IT Momentul de frecare In acest caz va Ii: n {:/.La !uIIUr!ICnOl.~~os .11 !J:rI'. 0 anurmta dircctlc [directia ab. c) ~i p-in U"'~.59) Illltk = ~t-t = 1. ritmul maio acccntunt de uzudi. (4.~~~.::l.t-5 en pl'?!ilumlc sint reparttzate uniform pc .I.27~.21][J. tJ La Iusurilc rodate.=2\~ .61). u.3). poate sene: Pc.24. n aeestct suprafete. t se Iacc pe baza nprcx cierii cocfiuicntului de Irocnre (tab.1].illlocuit~ ill re1<lpa.:..7.58) Pm~~ = care. . 2P ~ir ' momentului de frecare da : 1. YdF=2r\~TiJ.63) " f-lll ('. xottnd prin (7l: uzura dupa.PtldY=..62) Ar. = Pr sin (HI) adica. se ponte ccnsidcra ca sin'lf' ~ tg 'P = r. ucrcdate. re:. M. (4. uzura maxima (pe direc'[ia 'ind.11) sau pe proiectia ortogonata loneitudinala drl"apt5.. 0 lege de vadati(: cosinusoidala a presiunii de contact. Compartnd relatiile (4.r si se defectueaza calculul. 2 nude S-. ~L prm urmare: t. ~ 5L1f)J"af:~... S~ admlte.60) ~ntr~dt unghiul de frecare este mic.

ndell."!!. se recornanda: {P"lJ-zl)~a = Pcntru Iusul dill otcl ~icuzinetul _ (40 .dm protcctia longirndinala drcapta : C<1lCul~l de Nj. Inloccind rezulta P"I -1i (4.i'''l!J..iii IlU file pren marc: . = 1-'fl unde raza nu ~ 6~~):~O= P..TrlOslulof_3 Vlllorll. Iusul se executa din. de scule OSC Hl .a:..lI~ ('. v . C cmr!.. 80)[ da~ . fUSWUl i. so vn cbpne: »..i1:m2.. tW.~"2 = 60' mlnirna: lLEllnrl senrna dimensionare. s-a notat putcrea t.i r= albi calc.c pno.65) J.69) unde prin N. CU11l pu terea se tralldm::.OJ> produsa :... ~. p. 5(: tnlccuiestc in dai'\!qn~ ~i » In mis.L. JY (<. Iorma ciltndrica a lagat"ului cstc uistol"sionat!'!. vertlicarca Ia tnctilnre S~ face P'-' baaa acestui produs: ' = _0 aoo "[1.- Relatia (4.m..!. materiale fuartc dure {rubin. iI V 12:._.gil[ <"st_c n~cc.1tcnplu dol':'mate~jaJ .nd~ri''']ul lie. [caKm.r" »dica de ln pnterea l:e revine unitiltri de supraIll. diauietrul criflciului fiind marlt la im:C(lutuL I.ntl in caIliIHa rtdicfnd te~peC"atura. [ar cuztnetul din ptetrc prcticase agat . (are Inviegcrea frecarii estc: con- . rezultted: .~ la. (otel snfir.m].l OSC 12).. d~r ~i_pentnl a mi(:~of<t cit mal mult momentul de frecare.L mlna~ cocficient detacalxire _~ll'u:".r. fnn. frccarc ~\'f.s=. pentru Il 1r. eenilibrulul NI. = Ft~ = P"'"t' ~dil.65)..ului ~i_ ale rilru i vulon admlsibile stut decor{aport CII t.. (4... din bronx.. introdus "in em.V. Din canan poslbilitaeilor foarte limitate de ungere.'ii a anumita stare de 11ng~rc. ' tn101~11ifl(1 viteza pcrlierich In raport en turatia si raza fusului.")0" ' !n I"-:ati:~ (4.. (<7Q) "Tt1.fi P_.V m~mit . l mIll "- = 000 . Pntf'n~a a [1181]1111. tnca d~ la p~c1~lcrarc.rl3 se f~c~ plecrnd de la determinarca putcrii specincc l~l~rdllt.v < ] m.aH *i 1. (U?) r s-a.. Din pn terea . - = !1~ }~?-=~ £ = roC nIl = {!J.>1 Cl:4 degajatal.•~ (1'.. II mod pi act LC.on.m.1IT1. unde: P este forja radiala totala . 111/SJ.~i!. ccnsumata umle s-a notat prin W raportul: \. Iungtmea duce Verificarea Ja tncalaire lot Ia tm~"'. Lagarde radiale ell d < "1 rnm sc l:ntr~huin~e.coefieientul de trecarc.~'(a asigurarea tcmuc [intre catdmu care este: inc:i1h:i.lii1ule de racirc ale Iusului considcrat. .65) poate senti ~i.H !}i Itl ~fi'['~in1.otalii..frecar-opl~~~~~~:n~:du~:)eu pcrire:tk:~ m:k:1. In acest caa.66) " de unHi'i. produce grtparee.spr:cifidi pentru n..ll~ ~Islfel dep(..":. PC~ltru a putea Introduce direct valoarea cocficiencului de frccare se eOl\slder<~. eonndon).('·tlOnalii a Ini 1\"'. . t. p~l't~n 1I~1 a.·l ~~~~~ [da)!· ml~].1 orifleiulul am 2~3 .wast . ~i ~ezu.iI pcntnl gabarite mid.. em:!·!:.jl'i. Po<! (j.viteZ:L periierica: .6~) rezulta lnn1::imea minima :..' = t. )[daN._)J.necesara a fusului pentru ca solicitarea la !ndi12:irc __ .1:1 poate conscmata pt':ntHI fate i. prin Irccure.tile dLC m'isurri."1' de produscl p.:-.

.' .l= de balansare a {usului in la. se tint!...lfuJu i cste lifnitat:"i..erc avtud raaa It eu notatiile din Iigura 4.gftr ~i [1'11111..[lmt'o cunnrea ~(Jclidl)l:I~llllil Jl:"lILl IlU L!~l~1 . De aceasta trcbi1ic s!l.82 ~ ~"l f' "Illlt:l<:l. Dimcnsiunlle principale ale lagarului (lli'i d) S~ stabilesc constructiv..i .. B .tensiuuca VPEI. S"iHQ. 255 1 + . scctiuuea longihHliJ).7.ultii 2 2 _!_=_3__~ ? d dD' si ~=_i__~. ·U.cclor dow:.. . = Ii ~~ ~~ _2-" Ii d 1. I 2 2 }"!:.cj..lll!. Rnza de curbura echivalentti F sc determine ell relajia: ".l~' rflre prin ./']. ejcmente}: ndmisibilh.. uuch(HI) -..atia lui Hertz" dctennintndu-se tensiuaca a).1) pprt CHI'C (ace se (ftr.5 Be ponte scric: R'=II?-~i'-I-(I)" »s=] B (A) 1:-'f.8/x 'I". =--1 ' 1:- r. -"'--R d d.15 a orificinlui lag.. gl unde O"'~'" estc viteza n. de arcele oj.][ llentru d/J It .2. rz&. In unele cazcri.. cstc ruodulul de elasticitate echivalent (E" E2-modll- I? diametru 1 (01.:l<''ltiva "~axima care M~ obtine ell rclatia empirtca 8. (02) de : Ji """ 2ElE'J.... se poate determina cu relatia: d = ~. . sc objine I {2G _ Di. Pre)o.'76) &+~ ."i-anctat jocul orificiulu i lagarnhl:i. cind fusul fUllclioncaza in rogirn vibratorlu. verificere cu rcl.im~ pentrn un contact teorctic punctiform: Q rt1.:':1jcullll laS'i1l'lllui.J.(n~.t1 R (1. cit' elasticitate ale matcrialek».!.upLlllrnticr.3).l In l.

uL1:!.i:lilrl!:1 a.IL ol 0:.. ["'111 ill~I~. uniform distribulta pe snprafatn de lucru.trccc: J).'(suprate]ci rnni pU'Un durc ~iuutoma t suprafrlta de Iucru devine in«l a dL Acesta cste motivu l Illilir. 0.. I'e baza rclanei smbilill' ~t' c.lcl1wltt3. ~l nil cstc const~lltil.~ : xima'tic. 1. estc: crj rIP = pdA '= p2:::rdp. U~-l'I'IIJI fl~t1ra 4.l\rii cu prccadcrc .11'1' .Pe \' d? ..1de contact.r.re de Jucru.(Ir ron~~~~c r. en notajiilc din 'ns. stabilit di Ia pivc]i produsul dint rc pl<. cl va.19 Obfimttc ~'I'. l!1_o.1 ".\IIW: P (). Dacli pivotul are o suprafafa de Iucru ciruulara ..2'PFi" . In ccnrrnl pivc~~Jbdsc produce 0 uZ1Hr.78) i ~ ~~ .1 ar:Hata in figura 4.79) dlLnd.~ ~ .111.~l) ~~II'~l~I.l. adica pp "= ccnst..28)..~~~.. iar presiuuca maxima va uvea lac pontru p = 0 ~i va Ii .~i \~~~l)~~B~~·I~~·~l~.w In 1~.·').i1l 1:U '" pr.7 _ SCll!3Lll. 1. Io-ta elernentara dP.ria71l.i. presiunea speciticf Hind teorctic in£illit~. cei eLL supra'f:lt~ de luau illc.~ I'e calc expcrimentala HI.28. .'. l mm f 'II' '1.."..28."". In1:r-o :prim_a apro'.[ . hiperbolic P pc suprafata de 1m'! II.1 se noteuzn cu dA arla supra£e~~i -e e..\. II'oi". picsiunea Sc "cdc.graIllH do vnriat ic 1.!!hi11l'h Iru r-un pl\~lct pe suprafata pivotulul ~l distanta acest~1i pouct .1 P'iI!J~ =Z. DiLc.' Studiul varia~iei presiunii specifice se pcate efectua ~. (4.) • • 1'1 26000 JO(lOO (!. . )'1 = 0. ~ IH1'sILlne.-. I" ILl'" ~l)t~t".~l~~~~!~~~~{l~jjh~ d~~~~ L:_Iptvotul ell suprafnta inf"ladi (fig. (<1.. solicitarea 13 prcsiunca d~ contact se peats exprima pr-in relapa: P=~(d'~:dl)P. [11-(. '1.~ .tWII1iv!'o a IlIO:nt!n" dad'.z. tntructt nceste ~olicit~d stnt nill1t mai impcrtantc decft comprcshmee ~i tncovoierea. }~ccad .ll.L\ = 2r.-(r-Yl)rll' pentru P = l' ~i pentru p = rl ~i avind 0 din. 11. rapidti .lnl'~ I'ulenlul cccstora in llaz:'i prcsiunea de contact ~i tncaleirea...~ _ llt-O.llui este constant.' In acest ca.1 ~I~· rO~lll:\~.1..ltlid1. prcsiunea specifics 1> se considerit.tl1~~~ ~ I~. se observjl di presiunen millima se obtluc pentrn P = t ~i este: (UI) p.li~d ecbilibrul Iortei exterioare P ell Jcrta reznltata dill \.~~U utilizn]! praetic in cole mal multo cazuri.2.di aceastb variape are locotntre douil limite: P"'4~ = 2:-::(1-1"1)11 P.

:1 rerca specifica piiO'nJuti1 prtn [recare.r£z.dOf prin nlunccare cihnduce atnr Elr:"itatl.. '.llp..~.1 ilili acecasi bucata cu.82) a pivotnlui.j t ..0 ali IDEL:L marc dcctt n (m\Ulll. ~.JO ~ }l""s"j"j " cnrndoce j" n dtnle c. r'ifl. ca tn figura 4. Principalelo '(01"'(0" constructive ale ]Jg. Ob-tillll.ul urborelui (fi1. o . care art: forma relatie similara ·LL2AA.8:SJ inelar ==.." are 0 rer. 1'(:.1!il_ pentru materialele utiliaare.:i.i de Irecare.l.a ~ cunoaste mornent»f .~(p.]1I:nl h.t.i cflindr-ic obismrit (d.pWELpe de 1.3.30.tran')mi~ de sistemul IInhll"l aparatulu i si Be d5 eronrea admisibim t.uri d· cu .ist.30..l> rnal midi.l in ccle (C urmcaza.rele »xiale dl'1.~:lt~le-?.1_=!_ (~.llillll. Fonnele constructive ale laghelm sint foarte variate depinalnd de dimensiuni. sellcitare iii cennjele locului de utilizare Pentru Insurile l"adialt..M.2 'Fm.l tmprirtindu-l prin (1'~~ rr) r~ - if) se gasC-. este. ..83) .5h! 11 Pu r:l-.lra M! =l:.!(.11 fO:r\CL de frecare :.1".··".. ell 0'<1.. P!J. _ Formelc constructi v ~le fusuri~or ~i I~ga[elo:r ~ndrict':..r~..frompcta".t" rcdos rlin nou . OJ car. p 'in rigura 4.lIZClt.t.a prcsiunj specltice constautc unci Momentu) de tor':il~l1C'.r(r2 3.3 ..lllC C(i'pm.a.:f-lp (" . Forte mele constructive ale fusurilor depind de manmea diametrului lor. :Iupa mariren diametrulwi..de racire a pl1rotilor.15.J. Astfel. pentru asigurarca Iubrifiantului ~l pe :illpraJata latcrala. dill ])1. IJo[l[. Pcntru aparatele care hlcTeaz~:in regim vibratonu 51: foleseste f!"!sl1'~l}1Lr. cu d ~~ :I mm .i'nd1~i7CYV are :ir~s5 valon ceva IIIai 11111.1.~1cu relatia: Ja !i~.2!l- vrtcza corespunzsitoare diametrului Jl\~u> Hnrlrice > "i'itli~l"" I rum tt = d+d!:.77) il" (~.. 4. sarcina lTccan".=c~Ol"lil __:::_='.]. J ") J- L~nJ{'..1:~lP(l2 CU dp.1:1. . fur:. in _g-(:Jl.ClkUhd lagdrclcr mi_'::l din aparate so poate fac~. t::1 _ rl: exlcriQ. -'i'..t~ dctcrmina cliamctrul fusnlui. rl> din relatin IU4j [n construcpia \H11Jra_lXLrattl lectrice. lll'C)01n~c~ [.29.nl.~!. pentru fusurile de diametre fcartc e mici (d = 0.1-' a. p~ dr: = 2.filP~ curr' Ie mareste durabilitnten.29.=_~= __ i~~ 'Jr dti.. 1'S.wismdu de ~i3. sau in uuelc cazun. c).tt n!JIl"!c:utul de frec. Asemenea cons-rocni se rolcsesc [u t..ob~in. In mutte o.F d ~~~Ji' de tucru 1-~. 0.fl 'p{K.2) (U6) ~ll~e(Wc~tc1. fl. ~. {fig'. Cceficierrtul U::~~~ql. a (4.u (nllifol'miz. Dac.1 sllp[af.l·C3 incrilzire se fnee plcctnd de Ia momcntul de Ia fOI'~-~L de frccare clernentare: i:J.~rii concentrarn teusiunilor Ia schirnbarea de sectiunc.CI! .1 presiunij de ccntacr). cu valoarea lui AI... VCrifLC-t1.. i .0. 1(1{)fJ.. oate ~i .a t"'CUSOn11t:.e_ dimensiuni Gl In fusurile ~.lrCO se executa run u]JJJ1{J san <Lltrrp. cgale se obtme M.az1:.::I.urilc de diametre rrnci(f:l'Ub 1 rrrrn] ELU -0 fonuii de .J.Sh:l!cti'I. pentrn a evita ca Jubrlfiantul sa se 'intind1i.... (·1.re de P".. VCnf1Ca1"8<L incalaire S(' mal poate face .1 radiale. p =~ = 0. f(lr~a c'::)J)..r:loc. arborelc) si prcsat intr-un arbore c.:ap. iiipn1Jo~cl_in('hrlJ ! de JiH:i.e t.-t .e dill integrala: (1-~'1' .f. . dyp~ etectuarcn calculclor.6 .{ > Vig. diu relatia d= torsiene al jar pentru IRgr:. cxccutia se Jnce din otel traS precis (cicci ru. P~("T~ -if) "" I' r:pre~iilla Cuuosctndu-se puterea plcrdu+a prm Nr=ll--IloJ. prcsienea speclfica C1. = ~. G. tude Vm ""'" 1t:. jll Iusurilc radiale.-pp dA '-'" ~i 2'..11'i.T la veri- f'.enat s ell Iinie Intrerupta). b..J. cu sclatia (1.J('o:!~·-c(.1:1. luindu-se drept baz.'..I)~b.i~u ~i este g.~nt5.c.' rnmultimlll-l = 2.J'~{1 0_ 3y. de-a Junj:.-~. I! < 1 rem _ .~re.-'. LJc~ vez-ificanea Ia tnoalairc. dP = IJ.'1. A rc(r2_r~) 0 ~V.5 mm].S·f"LTCk radiale .. In vederea miqOI. 0. a).hil"lt corespuncator (fig. c . IIC:lI'C tl"eb.lIWI cu 'iii 1 mrn. !1!.ca.j..~L.+! ~m/l)Jeste ~{1. scm I~Llflc:~.

ill('l. plill jrn-lu (1("pbl~' S<11.~ sc PQ.11demontarijcr repctate..r ~" pl'afata. mijlcace nedemontabite se rcalizcaza :.n pll\:111 ~ic'.Uldic~ti :.:. nnghiul de jnctinare ':'1 p .RZ t~ebL11e p~.~ii.ntru 5arC:~llil(:'~xiale.d (P(lti(J. ~.C:-cf1.lale {llg-.orificio pentru ungerc.e 'It~]ir.35. a gar" b ".?S1. lnsi1 in acest (. Sectlonarca tagarului e.r.. 4.~a 1Iwt~tlk5. schematic reprezentate in fi$lU·a ".:'.i In c~. llllllilJ~l'Itateac~z\1J'ilor'"a!fiC1.~nl (j ~g. ' de lucru • ~j e:ilc·1l1liJ~ rill II o pl:lr:l cuainct p(~.·oustrueti'-!e d" lag3.·. dirccfl complet deschise (f1r:~ copac}.:n.1 bucse din mater-ial sinterizat. preclzre iagardQr rilindrice."oJicitatc de forte sustiuerea pivojilnr f. /\c .li~.:'1~~tL:a~7af~~n~-~t:·~~~ f~~:~d ~. uncle Ie CH(r' dcp]aSl!l"_'.10 _ Ie '(I:::::tgfl"=T ~I 61=-{l·'C.Ul'UC H1. deonrecc jocul dintre tus ~i cuxiect devine prea marc ~1 lagiird sau CII. sau mat l11uU". 1).lI"C asiguru in difcrite 1ll~(l1n.2.lte.~t ~i prcluarea s.. DI: aL~(~<3fl.J!).A distanta de la 1. La&arele de tip suport..i l In rapcrt C:11 distanta L dintre cdc douf lrll). cuzinctnl cste ccnfecticnat din pi~tra (fiG.1.) separatie a capaculul de corp.t'litlle.~1. H'.'i Uucori...l~ placii ~ii... buca~l (fig..i. rOImate diu corpul lagar~llui. bJ. ..1 ~I (4'.u'casa aparntului (fig.: ll'~T~ b"I:'Ir" FiZ_ ~.> _ Soll.:~rnlde jos Iu puuctu. 4.. ht::. co~~id.ir a.11'i (foite) care sc ~. 1:. confectionatf din una.>H (fig. eel m<li sfmpln 1.I'lI . Fig. '!.cJ-e~·ill:ta.poalf' !ulot:~.1r5(.R'7/ ~:.lca suporrtu cstc e:. ltlg..~~t~~ g ~1~p~~:. pentru ca la transportul aparatelor sau 111 C01H:htn decscbitc de functionare sa se trnpiedlce clidcrea fusurilor In afara jagarelor.C(. dud nu este r..'jsesc la supraIntn d!.i in mccnnlca fm~ 1':~ \LI.iI.ialit 1-1).'ir sa ponte utillxa ~i 1<\ soljc~tRri ruai mari.4 .~1.b).1 punctului A "or fi: .\J. prinl. adica descentrarca :l1'brJ n-lui (fig'.rlltiO} ~"U. 1. .5. .ti\.t ~:..i"a"cu. cu 53.inet .n1:1 \111 UII lagar ~xial hln~plt1 penuu pivoti I:U ~•.}{.31.2 .g~lre~.1.'I.~.u dcptssarcu i until puner A.J.~. Ia care cuzinetul :>. cuz_!Iletll! e se introduce sub tQrmrt de t1al1:. ·1.. face pc: dOI1R lag.sigllr:lri Dac. i~:::~~.H -L'"-J:. se utilireazf IIl.. aj..Ttucreaaa permanent intr-o a m)tnit~. (l) ~1 eventcal ovtnd 1111.fataFl. sail.[c. 111 ftgura 4.31..33.. Folcsindu-se principiul uctiurui independentc ~ . dud prcsiunca pe bg-:l..1 C~ liUp.5.111111.JJ_ • t. la acest lagar estc posibila reglarea jcoului pmi strin· ~('rca cnpacului.'<"if cstc _Ull alezaj realizat in r.L: .3'7).rdni12[ a_xi~lc: 4.alt::.nd plin cu ltlL"lf!ulll a Uad! crapodina trebuie .rMo dcgajnrc in ccrpul .gar.~te functiona normal.1.i dacj. r1'} fixata nedemontabil Sin: Cloel am c bed t: I "' !oC)~iciu.31.1.' dcmontubil de snport.l. '1.g. Ungerca la_g:ll'cl('f radial.111 0 llltletllJ£l e C(:l1tI11U.I~I' crcri.l~lgra1'Uh... l'"i.36 stnt aratate solujii constructive pentru J<lg~re co nl"'lW't~ dlu Jli~cr{t care l'M!ml. de ~p3. cu ajutond orificiilor prncticate la par-tea Iagarului m. Nealinierea <Inum din lag:<t{c in ru port' u n\lril:~lt sal! jocul dintre arbore *i cuzicet provoaca luclinarea axel urboncul . Se VOr 11C\~lja dlmcnsianile lag·amll1i d . onainntul.it t> !nJ'>OI·t'Lnta simplincare a rnontajului.-af"t~ oJ.3'7).U ff'ld cuz. 4...::e~e a_~i. neajinleren {fig. i in plus. he reglabi. gC'l'.i~ elml 1I...'cl.i printr-c biB'l de o~l'lpi L·: [IIII. 4.f. ccie doc a efectc [nealirrierea ~i jocul] vos Ii tratate .re ClI (:mi"Cj' din phtr.Pcnnn fU".:illetl)i trcbuie tnlocuiti.o.. ~_y. P1"ind~rea eu. capacnl aceatuia prius CU ~unlbun de corp sl cuztncntl conlecjionat eel putin din doua bucati care string fusul. fif{ma ".'L·tJr.la.r..:1 uneori lagarcle scctioaate.tlizl.e~al de r.nle1 rcgi:Lt.'lrdc pot v~\:l:"ltc n. e).U dexavanrajul ca . dupa eliminarea unor ada. Fig. .~upii o pcrioada de Iunctionnre se ovalizcaxs ~i aparatul nu lII:U p.o. deoarece aceasea solutio realiseaaa . 09.l. de poaitin init.{1 sc lIotena cu {.arc . cutat din material tumat S~l1 materiel plastic.an asiale dar put ind prclua ~l sarewn radiale crapcdiuch-.. de J"'g.separa~.5!:: i1~~g~l'fl l)I:~n efect de l'apilaril. dar in e! se introducc 0 b\lc.~( Jag. .~). mtrcdusa peutru prelunrea sarcinilor .Sch~lllil. Lagarcle expuse lmplllltnlil(}1' iii IllCP!~~. { pentru a se putea l'l:::a~a dcmontarea arborelni fih:a dcplasarea tntregulul l.~~ spcciale. adica tnclinarea 2-2 bt5. ca !11 .l RllJUI ilor !iCC.~.l A.--. Gnd :'u~illl'tul sc ovalizeaaa.'.:~ii .t7.:tl'.~:!}71::...

dad cclclalte msirimi riunln aceleasi. IlrrlL~rl(iilr' clnsticc s~ sevmicsoreac.::r'-. ('III~~ ~Il' ~~ :.-1)' 'cos-r + (YL + r~)' t~n' A. Pentru calculul [ui 3' ~i Y. astfcl C:L.di\al...[e r"i'rrol· puncte de contact cu . c ii iJ. pcntru valoere midi . sc obfine s. se ponte aila 0 valoare lnuuctt Ul~biul .).!':.~ 8(. lagilL dintre i[lgt<'" fb. 0. a I.1·~dlse poatc face estfel: t = [ncfiuarca 10taiS a a xei *i dl.=~ ~ 1'.39) se ccnsidertt \ t I.' mrd runre a.\1:11':1lnr . nllll/. Din relii. (iii: 2 fl L(-'. dc~.-t<> n_licliFlt dL'"II' )ac:a snprafetcle frontalc stnt preeente (fig.1 lV] ~i N. astfcl ca ~i .1"oa d_'st.r:ill. !. _}t'U5 ell = r'lil'.r.e-ll. In ~lbsEmta suprafejelor inelarc H ~i C. '1.l.lAr = scr. {. pi rr~ rn~rr.~e* -ISo +2~~)tc! lL ~. t .111· J..tllt{\ di. care dcplasarca a(~" 8~) sa fie nulfi.w ~Ir ~I AI' dirk colo rlnll~ bg~m.1i1t ~i.ie (HZ) tkpmJI~ de It ..' si <I=8li(2tC---:.Ldl~ 111111nuII'5C ~A =t - L.fl.lQI'a:. -rltt..i prin nrmare a dcplesarii ~ hi' III ili/.r}'siny (~..89)' in tare.90) cosy +(l.~1) Ntltl. I)ill.. I [.pa (-1.:lrii ~i a deplasarf 1'11111lului .9.-ll ~= ~.diFlI c1iu l:..I.!..ll 0 ~i <lit = i)c. r·o. «alculnl dezax(u'ii ~i 111.rul clii. 4.T~\~Cr~~. 11'..c 1II111!tL ·~tc ~~ 11~llrlll ~ntl\' h1t. .t..89) rr+ rz cstc (·). se poate -r~~' Dcplasarea ~ a pnuctulul &.r 1111 t: :-:Oil b actLllllC::~ unci forte Q (I.. ~k][~tlrk [".:o}. la P1t1h.l.'l~:lr (foig.p:~L"aH~a tohlJ.::: I \lUIlI • "I pul J'Ig.._~c)I.89) .puduhrii' In.'...39).llll dr II h:dllP ~.[inir.'1 Ar "11 st-t r'llnO~I'II~l: IIHIII"I. inlluentei Ye s= /II ""111("11 lIIiq('i'rrr'('(l 111·)o.rC'l ..m(eJ L se rnicsoreaza dczaxarca.~S) rC. care repreaintn ~l+Sn'= .I rc obtinc:: printr-o rigi. / 1):11'.17- ..1dbJ IDSlIllJi l~ig.:1.:iati_ilc.IIIlI·r. Iugatclcr.f'~'III"~lil..r~o... il'... _ jocllri1e rr.( este rnic.1Ia punctului A vor fi: ~i (4.)ij.Ui' {I dczuxarc marc.•. ll'1ch vatcrilc lul Ie *i L stnt date.~rllltl-l s-au notat L"1.1) A de tlcfcl'inta !.:cElre sc ia tit.o("udlc.. !til' ru punctul de contact dintre fi(...~~~~~. Dcplasarea punctnlui A L l:i-' to· Pcntru valori fixe ale . -I. .a suprafetele inelare B If-~ " :.-'.O('flli"itu 11I"ld irrdll.+2L~\I) «.. 2L ('l.= L ~rJ . Pcnt11.:.':1' I a.l.9~) ..dill ri~~rl~. ('1.38) L.d 8f.fllr". Q11h..tnuu-sc rclatiilc (4. .1 IimitaI! 11 l1i'l'.= 11+n=(. FD = _L_+ cosy V'l + rll) tg-r jccu) axiili C\ll'ag~l·~lhli"rr~~.:m cifiadric . 4..'urborclc este fixat intr-un '"\ 11111.?IL'(' ~i IlLL III ...

~ iI11d.k. Semifabricatele textclitului sc prealnta sub forrn. aparatele clectricc de regll!j.1ubfanna de fulgi S:lU tib~e. lllc~l'ciln. mstabi1ita"(~il.:tiI)Jl:l[I' e fiilld 80 . fibrele trebuie $. re1. rndialii san p~ dirccjia axl~tlll. . cuuoscuta coraercial sub dcnumirca de I. aCCsto[ ncajunsuri s-au \ntn:prins cer<:et~ri ~l\stinut<::: CijJ\:luu (jus Ja.re. pickup-uri). tn 1.a ~i til spt:!=. In constructia lagarclor..i~atul placli.: + yi~.: sc l-ealizeaz\i:.rLI~corc.. 2 .Plast.istcnj. este nccesar _sa se far.~ fie perpendiculare pe axa Iagarulni. aparatc c~[e tind sfl urilizezc aproape in mod exclusiv Iaghre (lin mase plastice. dircctiile stratuTilOl:. jar tn j-erioada de exploatare.96) 't (4. m.. dezaxarii ~i dcsn'~traTii . COUlCi.111. Progresele realizate fn domcnial IIm~ lor plasticc ~i extinderea acestora Pe 0 s[.o.'i1. ¥i sensul reacriunilor .:t~phca1ii.i:tlului la presilll1i ridic. H x ista. dimenionol!'t in til'11p {"turgerea" rnater. cum ar Xl prC!sard..xc~ ~rb~rcJ~i. apfltut.d5.trrea llroprictaWor de a. Iacut 11l:CC: m "ilr~.injectlC. L.dlttvi rlrim. ~ cons~ata ca. prafde bronz. altf~.re la pnlsarea..fll.r:ttifio.!\lIpl':lf~tele A ~i 8. Dis. . 1. 2 J..lct ale urborchu c~ eel doi cuxmcp deplmte ~l 1. .re n. Unele problcrn~ pc care Ie ddica utiIizarc:a rnasclnr ..pill. s€ Ccmparfndu-sc relatiile (·1.oIQ. de~i au lin coeficiect de frecare rclativ mare (pentru cuplul PA .lltllizeaza inscrtii de fibre de sucla.±relemaslvc stnt cxecutate in tntregime din masa plastid'!.1\1 i. ).a. . sal! jeava.96). exccltnd.15 . marc. siml~li sau ell iusertic.~a mateii~l yc>ntru lag5. buna rezistcnja terrnica.ict~ p IUl)c<l. afara de stabilirca rnlirunilor tntr-un Inter\'~l "arc~.~e folos"sc j. Lagarele din mase plastice. Jlt· dir ·. mecauismele pcnrru transportwj (111111. prill mi.tnl IJ.l o~~.Ti~. :In.ro. ~iritI'eccl"'l.a termic.l..:cH..") :lC.e.ll pentm rll~ d~inilc Iormaldehidlce ell In'loC~W. uncle aparate aC~lstJce {mugnetofoane..lk. iar grosimea ~t1.l. 103 N{mm:l).l1icehun!?.Ele ~i.stora. Dada din S\.me~lc:1orconstructive ale ar:i..C rccomaeda ca strtngcrea neccsara pentru d = (J . cunoscutc sub numelc de dd"$t.di. temperatura maxima do tlll'u. practic..lni'ltll.:t ~+ 2 ~lc' T] +1"2 (4. RC7.a ~e dc!. Este iecomandabila prelucmrea bncselor din bara. iZ()la_r(:~l eleetrid'll?i umi ales avaIl~_3j~lee(.otel nelubrificat....lgar ~i sc consldera .\!um:al{)r :~!·in~. ca ade1.e {lupa ami I 19GO. Pcliamidele.95) [ocul radial intra ius ~i cuainet.39 S8 mar poate sene: 2(1' 7") '"":II"'" KM=Ljtg'Y+__!!_____ <i21"'.0S'in <lite mase plnsticc pCnll"U iJnbun5tii.a 0 coordcnare a. la montajul bucselor se va asigura i"ncijrearea !~e toatlL Junguuea lor pentre ~ cvita defcrmarile de tucovoierc.llrg~rii. = 0. Avfndu-se in vedere' modulul de elasticitate scaaut al. diJata:r<:. teflon.!.1i..f'r~1l ell fibr(! tic.2) d • C~f[Iportarca Ia alunccare ~1 uzarc a materialului estemai buna II~sensei .. Paremetml gocmetnc poate f Iuat till = o 5 .a. Pot sa ditere. de bare. DH.riP.. :.HC J.5C pot utiliza compensaton.o se ~olasc9t~ t~flO~I~ll sm1.95). l'-TI1I.cial a.93") jl (4..dacd se alege jocul axial diu l.:mecanidi fll1.1 b denumlrea comerciala de U-xl.lttlde marC produchvitatc:. polkiluida). consacrarea accstui pacagraf independent. .~rnifa:t>r.oht ~entTL1Iag~r .Ifl r. penrm laganc!le din ucestc marcrlalc. textolitului (E~ ~8. ceea ce desigur c:l.::.la ajoritatea el~.rc'L _dupe dorinta a.textile. _.:aarborelul ~i prm urrnarc d~ direC~l'a.aperioada. tn ultil~1.e~tc alc~tmt dlU.2)..j. decarece conductivitatea termica estc cu circa .-=ctic... 10-3) Ii. "considerfndu-se uughiul Ioartc mic.intllun coeficient de frecare redus.fill depaseasca rostogclirea fusulni in lag1't·r.ice pen.2. cu directia ~ asczare a inserpiei. trobuie executatc bucse Cl~ guler. 9(f'C. politetrafluoretllcna (P'ff'E) ~i pcliacetalul (POM). prezinta orcaistenta buna 10..l.'02 mui IlIk. Potitctrafluoretileua.l ma. utilizarca unOr cnpJuri de motcri"lle sau mai lJ1tllt01' stnlturi de ITIn1c'l'ia.91) ell (4. De 'a~~c<u. 5<l1..dovr _l~ui de urilizare.! <ll~ Jch'lI~lIhJ'i s~au 1lI1hz:Lt m!J. presare. prin Irecarc e5t_~!)J'oblomu CI'1l mai delicattt.."C]).ta du Ilj~~LJ·at\l.'ia.. ~1. jocului axial cu I.~ir('a pr'OpfJ(!tJ~or de antlfnctlUl1l. ~-tL creat lin 1WII tip :ll ace~tcl Olfl.111t)j astfel cH. cuno~cut~ ~i de .. daca se (11.l existrud pericclul C~ la ~xecutle se desprinda guterul de corput buc.'?i-all gasi. de pn:JLlcr.·Iasele plastic£:: din familia poliacetalului (POM).' limitata la.~ .'. dac~ .. L~ Pl'CSllN\ fl. ceasurilc de dlfcrite tlp\l~ jl altele '. poliamidele (PA.l 0.. Iilnitca~i'I viteza de Iucru.~:~I~~~. 'jccul rclativ poate fi de circa ·fI/M' Inclircarea Il'l_giil'elol' d1Jt tClo:colit atc lhuituta de 1ucal:dl'ca acestula. aparare electrccasnice.2A.93} cbtlne ~i (4.l dcctt Ja metale (A. prcsinta avantaje legate de reaistenta chiruic'l.~ de Iagar.a.:re. . So pot orclucra prin aechiere •.lte ~tt!1'"~le p!as~ice ail _capatat uti~i~~ri tot mal Iargi. pi ~1.a Jagarulul trebuie S3. lar pentru nucscrarca frecarii III matert!ll SC ~nglobcaz~ bisulfura de molibden sau grafit. s~nsihl:rjtatea. = 0.tmosl'criCIil}..oomifabricatulni.~i ilLtn\~~tt y cste fonrtc role. 1 e!lonLiI M ~\llol-osc~tc foarlc ~cs .L"X.n~ C~l1~osc\lte sub .. 20) mm $~ fie de (V.:. .O~1. 1.H(: phl~I·.id tnglotJatl = H' sa (I . cap~bile sa I'lln~tionezt:!=.1.lctii1e a~tuale carli. 0. Sint de montionat astfel: masinilc de birou si de calcul..).'' tesaturr sau ~Lbre.h. !-"':t !TIul)IUj 50 VOl'Iimita jOCll. capacitatca de o Un10I. de corpnt Iagarului pnn Iipire.gti'i'lll tie: allln~care pnve_sc.:.bucsele uiraple ~e fixcazii pnu stifturi sau suruburi. far!! tntrejinere. Pentru IIC(. m<L~iv. tnsa datet·ill. s {O.ip:'lrea ~ldu~ii tlt:gajate.lltifnctiune ale acestora. care .~ cos v Din l'eialillc (. (l'viml :J.'i...mirea comcr~i<ll. cif..'J iar raeele Yl ~i r~ slut suficient de man.-uadaosun de fIbre de sbcla.e/1m.flt. tcvi sau placi lil se prelucrcaza pria ascbiere IJ~L'.pot fi simple suu co guler. este posibila lll.Acestea sc reflecta III COl1stll. .t'l. gnl. H.c.. ~tifturi sau suruburi . Pentrc 1mbuniitali-ite::1·sta?i~-jt~t'ii me_canic:~ (im'Piedicar~~."iUl. Acestc matcrialc au propr.uzare.1:10 jccul axial ~o'. Cuplul de mate~iale i~l acest c~z."liZal:(:. conductlvltatea tern:l1c'i v Pcntnl lilIlitarea..a~ii tcacte l:ugti 111 ~:mstruC1.. 1.func~ic de _tlput . structurf ei Iamelare se uzeaz1i putcrnic (de_rdrca ZOOo~i nmi nmlt d. de oneatare al Iuserpiei.imii :lni.1.4 [kcal/m. apli<~atiii~te inlp~l·tantei:ngeneral t tn conStrLlc~la elcmcntdor do.onunllce. msa avanmje economice prezinta presarea prin ~n~ }t·Cfic. prlll posLblllbtca. ~cnt~ Imb. Din figura 4. ~firel-o[". .CO.lqora.:I'} radial.d~nu. Pozijia puuctelor lit! CDr:t....a prill .:at((lin mai mllHcl11rllCI'blc) sau Ctl pelicula d~ alune'I. Bucsele so fixcalC.

Ia sarctni ~irotutii rnici.in snccanica tina. ·L. direct p~ corpul kl{{1l'l11ui (tig. .~n de t. Q f~~~:t s~~n~i!:~dfz~~~Sf~~ ~. ~i care prciau . Sc Iolosesc la aparatele optice-mecauice. 4.1..l5 variante constructive: lagjnele couice siraplc (fig.4!. 1I'l~:o.:1 ialjarcle cu pelicula de alunecare.afiflcate.~tabiijreu I:ElS'i~lIlJlui le frccnre J'Juidii hjorudinal1"lk~ la ""lor_i ale "'ltc~_ci :pe. 4A I.{lllllenabil lll~. ~)~ I ~~t li~:r!:~. se determina PI-in focer'iii III functie de tipul masei plasticc). In executia practica Sf Inatc vorbi de d01.. ponte prceenta in rcgim de Juncjionarc uscata uzur-i mai min dectt uri upiu metnl-ruetul.1.t:t~1~1::D~~l-{) g'ama COII. .S.2-.51)0 . . tit (II:! spectaculoash a uzurrlor.rel1. ca Incaznl delnnului Seu Ct. n tdfu'?Lde tnccrporarea de substante de antif~ictiu~e (~1oS~. a). pe 11M di~ suprafete 51:'. I\hi rrcbuic remarcat modnlul de elasticitate H"q.r bncselor este diiidI~. ~ care iutt suprafa~a Jusului. Din acelcasi motive.'imtm: ullgerea oblsnulta prln iuterpunerea Inbrifiantnlui Iichid tntre supraClldc de frccare..pacitatea ei calorica e acopers C::IJ un strar topit de masa plastid de 0. Iusul 51.2 . Ptcsa ndh:iUi sc introduce tn recipient.j. masclcr plasfice.:t~\i u'ibologice deosebite. rezetnarea partlala a accstorc (tlg.hi care numai suprafata fusuiui.M) en grosime de crdinul accimilor J!.cul de contac:t: favo:ri:<:f:~p:bi.UtIi1i.1rde din metal ell aceleasi dimensiuni. L2. I 1'\.riEli'ia j[. aplidi uti nrat subtire de masa plasrica (fA seu PO. posibiliratca pnslr!hii jscumi 1l'liti:l. precum ~ipentru evitarea gripajului si posibilitatea reglarii joeului la vn. mo.. testt in zona de contact..l~lperatl. .. 0 solutie deschisa . In totalitate sau numai Lagfircle ccnice 'Simple preeinth.'"<c buno (J11"FE sau POM)..ill.1.11. I"eziste!l~1 I:). iar Ia sarcini mario pe bucsa-cuzinct {t'iJo. Q jclc (fig. contnctele electrice ~i alte dispcaifive de prccizic. _f<l.' poate rezema.CL}.'.elft" .c lagjr~ ell suprafete conicc. I)).. nstroncrnicc 'iii geodezi~e. *i p •• r ~. Lagacele eunice simple. tapt Cafe cxplica lll. .ri[cq-1C~ umlt m~:Lreduse kdt ln Jag:. entru climensiunile redusc caracter-isrice mecanicii fine. C('. undo. .>:auumar un strat subtire pc 0 baz. A~casj.1. La ia.j pc snpraraja fu. '1.. Procedeul tehnologic adecvat pentru aceas:t~i acoperire estc "sillte-iznrcu prin vtrtej".i.~~tr:~! 1. cu .1c~o~ru:ea.arl :illS1inute in acest dome. d) sa~ arcur'i (fig. en ~prietati tri1OIol.oIO. pJi"tstidl-mE!tal 0 ungereobisnaita duce la l IIILI'!}QI'<tI'e a cocficrcntulu: de frecure d(' p1na 1a W~ fai-r_ de cuplurile reuuse. in special in cc pril'. Prima vartanta se u lilizeazh de 'rcg~lla pentru rezernarea arborelui la UII capat.III alczaj cilindric.US al mnselor plastice.de "finn) san a unor aditivi chiroici. I !r~.6 mm.HI)m plastid). Piesclc mctalice bine cucitate :. mni ales 13 Iuaurile lung-i.'d. IJ) IXLrti. Prcccdcul Ichnolog-ic de .. gs~c de rcmarcat Japtul (:1 un ~upiu metal-mesa piastici c. reglabile.. 480 C ( v aloarca €ucili. pro:priu-zici.prQprit. acoperirea inecrioara l11ih)J'Il'la suprCLfc-:te1o.2.. de 1"egula smgura data pe {mt:" durata de functionare a aparatuhii.t reeultutele bune cs: se pot obtine prm ungere.rii sau pe masura uzurii suprafetelor. ~at pe sinteriaere."11" c :?l d). UI'. cuztnctul fiincl . lagarclc ?e prevad ell dispoxifivc de descilrcare..2.1.5. Pentru micsorarea frecsrii se recomanda.sli plasl'k5.i degresate sint i:ncamte O!.. cite ori elirninarea [oculu i d:intre ius si cuzitt prezillta 0 deosebitri importanta SoC folo'>l:l. orientate direct asupra apncatiilor m~selor _plasl-lc('. 4.L 267 . n. urmatcarcle avanra]e: ccutrure prccis1'i :I fusulni In cuaiuet.multo O1.te l:ls~rl! pot prelua sarcini axiale ~i radiale.'-cct. pclicnla de alunecare se aplicll a h. forta axialfi.Ll.~IC rczfsteu]a Ia uzarc. Pentru cuphar ile m:i I1J nui.l.. 4. fnrnle<L..lizRrc a acestul tip de lagare.ulu~.t. In raport ru <. cf ~i Sll(. fibre .1.. care constnu din sprljiulrca fusului pe bile I) {I. Pentm hnb1.3. Inerccn. ca •. iar ~Ldoua pentru rezemare Itt ambele capete 4.(l\mti.a sc face 1:1 montaj.cste conica.:J.40.in"rll~a (':u1.bi.un1. Up. Pulberea de masa plastics se g3~t6 lit r-u 11 recipient in care este permanent agitata printr-uu curent de aer.~le cu suprafetc cilindrice.lnaal~ire<t compo~ta:rii Ia Irccarc ~iware a..cl dcformatiile mai man dinlo. 0 temperatura de 280 .inel1.~.. ~ ~i d). a ~i b).gi1rclc st. LAGARE: CON ICE i. Jubriftcat.a lld~lK_[I care asigura rezlstenta mccauica a lagarului ~i disipare a caklurii.l mm. Gcnern. 4.l1ui stnt conice.. ~icentra- I (fig. strnctiv. gr:dit. 0.

sistemul este foartc scnsibil Ia varia[iilc d~ tcmperatu.a.. J. :f.raza de curbura cchivalcnth .creste ell Iu. datorita jccurilor mid dm~[e fus ~~cuainet.. Ia valori mtei nle unghi~llwi 1t. Sprijinirile conicc cunoscute sub aceasta denumlre asigt:di 0 centrare foartc pred5l (ptnn 1<1.')5.1i: turatiilor redu seIa care se folosesc. Q.il1nC 111. ceea ce duce evident ~i 1<1 crestere a jocului radial.(f~-12) . Dad'i sc Ioloseste un cuzinet partial S:l. '1. verificarca 1a _PT(!.m) a arborelui sau osiei sis2 temolui mobil al tnecauismului. Calculul centrajelor cor{i.J. cJ.~~~rJt =.98) lar dacb sarcina cste radialf I'.::.'. Iiteramra de specielltate recomanda: ~::. liaca asupm iagal"uiui Jucreaza s~u:~.. So observf ca prin rulcsorarea unghiulni x. si cuzjnet.1 presiunca de contact ?i detcrmioarca momentului de hecate.momentul de frecare mal mare. Ia forte axialc man !j-i tn lipsa unor dispczitive de . Calculnl accstor Iagare trebuie facut.'11.. lie de alta parte. 'in.u. In majontatea cazurilcc. conndon}. ". momeutul de freeare fi: (4. sc utilizcaza mcmenrului de Ircoare pentru suprafcte sferice mici. dar functioneaza 13 turatii l}i sarcini foarte . undc ('.. de asemcnca.~~Ji~ ::r~~t~ c~~:fc~:W~~ ~a~~~:a~p:~~~:t~~~~ r~~~~I.. lOj. fcarte rmc. La var ia'[ii in"ellmat~ de t.1.descarcare.d Sf:':ul1a de conditiile de.1._ [j~ - la rezemarile prac tic fixe (contactele elecrrice].e cere un joe Q radial foat-te mie..3..99) = oil .:u.tl~a.2.a).11. otelunle OSC 7 ~i OSC 8. Q -1. T30' -la rezcmarilc mobile 2 a.. ceo. uugere. Centrajele. fig. bronzul fosforos san alama. .Q (v. In ustfel de ccnditii. lagarele conice simple sln~ Ctnd se foloseste dtspczitivul de descarcarc ell bila.a\. L~I 0 di~tribu~ie uniforma. al.IOl) uude R este raza suprafejei de contact care se deter-nina cu relajia lui Herta.iirin~aunghiului «.p{J. reactiunea }.nitatc mere (opel de aculc OSC '!. . (agat. pentru lucar-carea obisuuita.J. axialli.Q. mcmc»lui de Irecare \'. fi: [J. datorita p[<:~iunpor de contact mnri..pentru Ius.. sensibilitate mar mare la vartatia tcmpm·alurj_i.li".lltfl precizle Ia care s.1 J? ~p" (1.hi.. 4. . (ortfl. tnsi"l. Diu cauza jocului mIC dintre fus ~i cuztnct. asttel incH Ia aceste reazcrue Ill! se ponte efectua practic o ungere... 7..(1"i--rzi pontru lungtmea de contact l = tl 12 Momcntul de frecare.5. deci si momentul de frccare !Vi r. iar pcntru cuzinet.. caw] cuz inetu lui tntreg. ..empcraLlJrl este necesara 0 madre a jocuhd axial. ~ =" *i .I III care: Er ~:i Ee stIlt modclele de elasticitate ale materialclor fusului ~i cuzinctnhn: .in~ r. " ~p". raasini de ealcul. Suprafata de contact foarce !Ilici dilltre ius ~i cuainec da un moment de Irecare.1i diner-o verificnrc Ia presiune de coutnct si dill duturminarea mumuntului de Jrccare.d~ s-a nctat diametrul medic.1 suprafetelor srertce de contact. datorit.4. cu relatia: p~ unde prin d". productnd. iar Ci! jl1ll1r. deci calculc.anla~c sc pot sublinia : . calite prrLa Ia ut«: 50 . 4. dec].a ru nccastu crcste posibilitatea de lntepeniTc a fusului 111Iagar. De aceea. prcslunii de contact ~~ pentru c sarcina fI~irlill.40. dHite Ia duritatea HRC = 50 . /30' . aparatc optice s.-Mu$C (pinl ja 2 daN)..-4. ~6.1. AC~5t dezavantaj !acc inutilizabil centrajul.JOO) (UOJ) cste coeficicnnil de frecare. tin)u. pentm compensarea dilutatiilor sau coruracfiilor.' eentact se face en relatia: ~~~!~:~:t~f::i~. fusu l cuaiuetul se constrnieso din materiale CU d.102) ~cnh:u micsorarea uzur'ii. (. Dace rezernarea se face pe uu umar (fig.101) (4. acestea hl!1ctioncad in regim uscat sau mjxt. Datonta jocului mie dintre fns. lubrifiantut nu se poate mentine pe suprafaja de contact.t. creste ~i od.Odaca cxista \1lI contact uurnei pC 0 parte din suprafata Lilgomlui (fig_ 4.ungluulni IR virl. care ate forma' l'cLntia (~. :S.l consta dintr-o vt'riIicarc 1. uzuri putcrnicc ~i chiar gripa]. ~= 8~ >. are vaIonrca: + + (4. La mccauismcle f~tal-te precise sc foloseste cuzinet diu pi~tre.ra"Aceste motive ccnduc Ia necesitatea reglarii axiele a l'u5111lU. Din relatule de mai sus se obscrva d. la mecanismclc de in. apare pceibiIltatea grlpajulut : executte mai scurn. Datonta prcsiunilor mari.iP (tjg. vcrificarca III prcsiune de cnmct se face cu rela~i'l: p= ..z < r) se ponte produce gdpajul. C'-Idc". Se foloscsc la mecanisme de ceasorntc. b).

'10.illn. [iunea vcrticalace revine uuuj lagtrr.r. 2~ = 90".5 "I() 0.Pentru D lncnrcare .«CI' len- == 0. OP. (4.l ale ccntrajclcr s'iut date t!t tabeiul 4.-12:.'1.5 Prin". 105) > 2·c(ltg2" elasticttate clemente.iulolc de elastlcitato E == 2EIE2 + este modu1ul de clasticitate ale rnaterialelor • echivalent JOlla (EL ~i E~ fiind N-! = color clemente}: ll+t'! _Jj_ <. lltund_!_=__!__-_2_~ ~RoRl13 3_=~!j.' 1.2 2. .~upnre. fig.niall'L. 4. Y Ra R] atunci _!_= 2_ P r ~i.izi lli tendmta de a conIectiona cuainetii din matori~le rcdstentc Iu coroaiune. Jowl rildiH.L. conform notatiilor din figura 4.o U· 1.107) I'. virf al fusnlui este Zt.8 1. Presiunca adruisibijn se ia: tJ~n = JG"~.4}.pa1e1e dllII~llsiulli ale c~n_trnj~lnr a} Daca : __!_~__!___J_. detuliul A}. undc "". DOle:'!ncsrcarea este radiale se va face t 211"'. PI = p~ -rellc- Cercetririle cxpcrimr. Folosind notatiilc din figura -:1. 4.coroaiunii.-R.. cstc: n'h. iardu-diame- gnurii Muehia de contact este rotunJil5 Ia raza r (fig.coeficientul numeric dependent de r~portui1 (v..l:inetl ccnfectiouaf din acelasi material (ctel pcntru scule]. ruzn de rurburri a fusului este infinitri [dec i inversul raz ci nul) ~i rasa echivalenra va ii ega.5 _:j i. il' . .-'.F'. I'l'~~ • {~.:!. 2 11:108) nude: E:] E~ liu)l. fignra 4. dar ale carer promee de uzurd :. 4. 2. se poate scrie rnomentul de frecare J. ca 0 COll!lCcip... 1 I 2 •.ter-iulcle cclor dona elementc.rii a u unci suostante adezlvc. fi1t:ut <:<11. 4. uncle trill d.o: 60°. Ta!JeluJ 1.::ru~S~~tr:~:i~ua~t~~}~ri1~~tr~at~~~er a~It Inversul razei de curbura cum urmeaea: ¥- raportul !!. suprafctc in contact at-e 0 importanta infiuen~a asupra momerrtulu i do freUZIl"(. daca Incarcarca totala t!~teP(v.40.>gaura dlindrl(.' 270 271 .5 ell tcsitura conicti.I_r cstc: et Mf= iar I_ladi cste numai radiala 2~~~:O~ .s .L. Sc observll cil.0 u. =_r 1J __ 1 I R" b) Ollca' R.taa~ti.1.44..5 0. 1 1 I===:_. 0 2.Ce"I. tar ce~ alr tc!}itu1'i~ = cm::metului./ t (1Q 1 / 2:tn·o -+-. b. cilindrlce..) .0 1.j Jrlcnrca£ Ts(iial o verificare peutrn lagarul eel mai Incarcat. rmare a fOl"m~.J. mgim..OS4 reactiunea normaHi Ia suprata]a de contuct .1.mcn.• . cit 1~ C. de Jrecare minim fie ?btlnc. Tclatia Ini Hertz ell care se cnlculeaza siuucn de contact.3.42. se deterrnlna 8 _I_ (f4.rnza de curbura echivalcnta : 11-0 . provenitc din dislccerea unor par+icule din ma.42) dupa dupti . 0:: (()5.26).------'-----'--~ 10 t.l se reglcaza prin surub. d::1. se poatc scrlc relatia lui Hertz pcntru contactul punctiform (4._ este limita de curgere a matcrlalului en cea mai midi duritatc..59 ··l.106) mule E] ~i E'l stnr modulele . EI E2 Pcntrn calculul momcntului de frl!'!curC so va considera :montajul din fig-IJnl 4. este nccesar sa Fie Jndcpl"'lt~ conditia: ) sin ~ 03'.fig.1nt moi._t~li. acecu ~ maniCc-:-.. (bca uaghiul 10.J. >_.2 1.ca de tcrta Q.!_ rRoRl _ .aj. Dad! indrclitura cste exclusiv nxialit.m eu ruxa de curbura r a supratetei Iagarulu i.75 :w . M. Principulele di. o: .:. pentrn ca pivotul conic ~:5 .-1.'lltal~ au aratat ell rcomentul.s~ sprijinc pc.0 2. Experientele au lost cfectnute pc fusuri ~l cU.11~j\i:l~:t dJa:'ff:.=~12. prin d~ de contact.1{\ rn.ldoT celor dcua II = 21':1'11 ~H! notat lunghnea l' este lunqimea.

"'. AI nll~hl permite ca prin_ intcrmediul lor sa fie sprijirate f!lBITIcntc.axiuI. rczlstente Ia socun Q fJ_e~a~~~l.a.conlee.OSo: . Dupa snruburi.. ArJ:nit.rc iar reacnunea uormnla : l1.a~·~inile...rtc sint evirate III lWJl.H . marc prccixie. iar tensiunea maxima de tncovoiere (~. 4. Sectiunea transversaln pertculoasa va ij situatti fa distanfl x de ""I remit 'I tee strngn a suprafetei de contact.~~+ dml!. p~ = Pd.~a.. se poate l'm 0 prcsiunc di~tri~tlit.liiljZilllilc la viteee ridk:dt· ~I pentru variatii mali de temperatura. IX uude . (11 m~'" ~'1. .351('. Sprijinir-lle conicc de roate ttpurile slut utilisate la mecanisuu-lv PH"II~I' dill apurute si pentru faptul (.-.-a_e.jo cuzmem Ul sint : 2:x ~a !}laici = valonle cptime pcrrtrn unghiurile la vh'i 60 ~i Zf3.0 tn care iOfta de frecare elementarji carc : Fig. I eactiunca normala. celui cilindrdc].pmr'lfrt.=~cotgct.~. prin s-a uotet diametrul mediu Hi suprafctci trcnronirc ..if1. 2 RCt'cht.'LI:111 s.. In In i .In figtlr.._ + 2 sin. dad I:jOrouse pilllit.~_S-CeatnLj coetc ell . am (I 'lr.p dF .I11) Fig. Reglaj\~ll:1. emu aint aparatele opticc..)'".~II:. • (. cos.~_ centrajului oeste uttt .!n? dectt al. 0 cum . jocurile sr regleaaa ( ..110) 4. ceca ce nu sc .Forme coustrcceivc de centrn."~ va fi Peotg ~ = 1.nottnd pun D:H:.' tnlocutcsre J\ = _!__ rCZlllt:i (. ..~te /D se~ s~"~~~ttt S~~~\?t::~l~~e.~ rW..C..\ ·n (1:1'1 dF = Z~P.~ ~~~!~d~T~. r~~r. (1<. UZlIra va fi proportionala cu preshruea ~~f:I~~~a~ M1= ~~~a:nf:l1~~a~~~a%li~~.. 111(12 272 . sin ct (4109) M. undo cstc raza tesitm-ii Introductnd in Iocnl r conicc .f.. a).16-Rliglajullilsiin:lor a oonit':n ~ Se objlne astfel: A~a dnph cum s-a rna. = d.44.(:.~O~~~f~l~edc?ll. La ]as~rl1l dill Iigul'rL.t usu u~ ~l ~.:~~~ti~~. nu sfnt 1.2. 01.4. cursele mor.IlagR:r~ 'ccmce {~Ucontact pL~:mp:rafafa {fig.III) b ~ "I ~l~ marc m.J d~Ic:~. 1.in.· 'i. cc ~'XCI'lIt1\ Illh \ miscari oseilatorii.. rcglaj n jo :~lIJjI.jLI! si in functionare.e ea.:" _ 2 . cstc toarte importantf modnlitntea lit. (f"..~tnlc~ive df! ceni. IX _2_).'I. doilea (Ja :x = :'iO rezistenta fusului conk esre .pt. = :m~."i uniform pe 2..timpla Ia spnjininle cili1)dri{ c.J. sarcina ~lxialii ~i cea radiala..j.'~:~I~~~~~ ~r~i~zi~enl~ l~il~~~~~?~ie.t 4. ca~n POt Sl~purta Ia contnctulfeorcttc liniar stnt ~c uhll~e~_1.i radialf 1\. 1~)_ Elemente coneuucuve rte mctafiltrl Jlnl!. La aparatclc de./ = 2plr Fie.lf1='. practic.1(' IIJlI~"~l'll 8 cr i nmi marc dectt a.i arfitat. ~~~~~~:.' .:.(1'. se obtine: Z CO$ IX MI ~ --":!!'_ 2 cos r).4:5). . cam etnt ill a-::ela:.=' '1t".~ ~i cOl"Ltn~pjlLh~n 2.1..:lrcl(1J' .raje tilllp si ~OZi~~t~. momenrul de frecare va fi: (fig . ale f E~p?ri_~lita ~ aril1ta..3.~6 ~'! vcdc ca. 3:mC de asemenea.:~r.Pd".cnta Ia tncovoierc a fusului esrc controlata de r(>:lctilLllC._ + ----"1L = 1": (__!. . ~I dad'i "I.' I'' -I~' d~=fJ. c.'1:'1).Ontact. Irecl1.." punctul de (.a.1-iV..I'..arr. P I'al't' se aplica 13 mijloculIungimii sepratetei de contact it cuainctnlui (fig.~IC~t pna 5~nt aratate . cit .~ ~~~_. I .5.~ ~'.

tritr-uu Iocck Pl·e!IH .~:l~~~~~~~~' sfcric este tncarcat cu 0 sarcina radiaUi.a.1. altfel.t. fu.U_oO. .4. ell care trcbuie sa fie rotira piulita pentru climinurea [ccului f..ag<'irul din tig'nFl ''1.10.~Qr.( ~P. _ .. e proiectia sllpra. de ordlaul u 10 1-'.jocul :'_Xi3L rcgtcaaa In valoarea dorirb.1~1I1u.i~ii\ arborelui certlta de Iunctionarea slstemulUi mobil se fo oscse p.eel. a. contactul puncLiform in JJ Ill.27 !J.u.CLLm sc vedc.ngunt~l i"11I~h.iUl\e:3 intcrioarii a.~iird~r ilf. directin fOI'I:ci ~i avtnd tfl.aria p[(ll~(1iei sectiunii: a cont.111ui. _j_. 4. (ii1~tI lI:ccs:u·.l = 1.-12 dad'.in z 2y + R'l. wntaetul se va tace numai p~ 0 por[iuuc de lungimc <= :. C Fif:. II_).. Iolc axa de rotatle a acestuia. l~lLl)~ cum se vede. fusului : A . ~lOmcntllhJl d rrc ja care. calculul la.. Mat trebuie adaugat dIn cueinetul conk estc posibil rcglejul dupn u:zuci..."). H.\pc j"Kwj. inelului 9.a pivotulni.1l3) 1)(':de alta pane.5 ~~ fusnl COllie t . La unghiurl miei.ali existii pericolul de bloca].. udmljtud o reparti~ie ll?iforma a ind"lI~arii l'~'. in' timp cc I::. Dad Iagarul sterfc este !ndircnt cu c sarcina axiam. Dad) pmlitu 4 csre stfin:.jccul din Iagdr .fe~el de Iucru tnlr"llil p plan c s-=-_· 2 tg IX {4.4!1 _ Sch~me l~ntru 1. otelul 1i1.1. tlncrca contactunn dintre cele d~u~.ea de dinmctru mlc sri iasa In afaru cuainctnhu (fig. uughiul ~.·16. sferic accasta nil sc pcate reatea.cute (~SC 8.'R.t~UCtiv.4. este: t~~~~~~~l~!~ fi~~':~1~\~~rl~l~cla~ia p~J:'_ A de calcul va fi: unde.'rcsinnca axialn PI": cuziuetul 3 se os. 1l'}3.1 presiunc de conta~t l}1 dclcrm~l1area.. P~)ntru a fl~[~ ?oz. pentru fusnri. In cure cstc plasata . Daca se noteaaa pnn jumatatea uug-hillilli la vlrf al Iusului conic (fig.duntatea HR. pnn care sc etiminti jocut radial. pcntru pasu l p {). deplcsarea axia.1 uugcturi ..ri~e rior al lagarului ~i actionea7.re sufU:l~n~ de buua. Prin_ ~tif{llr.. sau <Llama. . aparate electric de m~~~l~~~~i~~ea lag}i. iar Ci1. -1. Lagarcle sfcrke aslgura 0 centra. 111(1..~+ .l n~'o ~l~ vcdcre verific:.de trebuie evitat jO(:I. dupii uaarea euler douf clemente ~i rcglajul jU(". Ultima VllriRnt.th:o:~.6.i~iirelat~vc dO!"lte. .7. f uadc J. I Cuzinetul poate fi steric (fig. sticle speciala ~1l piatra (agatul. . egala cu r.1 c~ cit este mat mic p ~i<lllg-hilll a. Ca exemplu. cxecujia fusulu i Irebuie sa se rcaiizeae astfel. in Iimitele jocului. presume de contac:t~!:ic race.. 4. faja ei sc sp"!"i:jin.lii) l.lr~l!lulI('il (1\1 uncle: f< este ruz.l. momentul de Irccarc sc dctcrruina CIl rclapa de Ia Iusurlle cllmOr.in'(:~ii (''1Jnki Dtn <-4".c. Fusurile pot n confecjionnte din aceeasi bucata cu arborclc (fig. tran~m. '1..:a cll7.te. Constructiv.. Calculut arc dcsigur in vedere ~l fOl"~a cuzinetului. Limp cc 1:. care va fi un ajustaj abmecator in carcasa 6. retire atit de micfl melt este abia pcrceptibila.::. In timp ce eel a b c conic se ccnfectioncaea mai 1. \In. - ({. iar pentru cuziTlc::~i sc fcl~s9ite bronzul d~ :. = P.:. Pentru cmiudul e[eric..._ de prclucrat. oj $U conic (fig.l[P.i. dar asigl][~lpresiuni ~ ~T de contact mai mid 91 0 durabilitate ma i marc. clemente. Ul. ccnstructia in sine pcrmlrtnd. • Cuainctul sfei-ic estc mal dificil .at~CI_I 214 . estc cccficientul de Irecare adoptat pentru cnlcul.'i este mai ieftillrl si tchnologic mai 'u¥ll" de rcalieat.1. !j-a admis r-a fllr? de fTQCaTC ~ste ccncentrntli tn pun lui In t1~ 4. l.4~..it mai sen5ihi.i = 3~30' se obtinc un unghi l3 = 3"'. corindonul).-:16 cste fol()'Sit Ia trunsmiterea fortelcr radiale.c sc f~~:(!~OIL<. c) SIl.a. a).erkii.p este pasul filetului piulitei. va ti: II: -- Lagarelc sferice SI1It de t ip deschis. 10. suprafetele conicc trebnie executate cu foarte mare prccieie .1)1Htatc unghiularii puHn(t OCllPn... De aceen la apa. I. Q se (:on.distanta R. cu c .8 se face asigurarea tmpotriva rotiril a cuaincrulni 5. pji.a. ~2) i Rul 1 '. -:::. 9. Ele ..lC(l rodn(ll-I }. 04.Tc:. . reductad asttel jocol dintrc cuzmetul . 0 I~~ta pcatru m~I~. otelul ~~1~~11 c~hl.. ca part . c. ~ . go <it.3 [a 0. 'J. (fi~.egliljul este cu at. se lltilizea1. 56 sau otelnl de -nlmcnt 0 billi.. Tat in arbore.. 2 R' F R.0 piullp 4.1 lil.. dura cste ueccsur 5H lie €i. Insa prcsiunile de contact stntmult mai marf..ratele de masllra:re.:-:a IJ bunl\.Urcprezinta simple bile introdusc pnn string-ere..\\:' Se llt-ilizeaza la aparate mecanooptice.sji Ia carcasa upararolru prin Hlclui.n:::Jm' SICTil. 4c17.5 inm :.ltI S a fusului. . de eMit ustc gh~~~~~:ri~~ic 4i~~s~)~ sint . rnasam de ralcul.FETE SfEI\JCe Lagarele eu suprafele stericc au fnsurile de forma sf.C='jZ . reglajul jocului.11 axial..diferite pl):z..Jnlllat lin joc de j [-'-lU. lAGARELE CU SUPRA..sI~I~rn.a.

-1~~. ~.lg:\re S(CriC. =. sprc rl..118! '.. 12!i .. .).de aCf'~sl5 dati ntz~.~\I1}11J~~~I~:. ire valori fcarre mit! ~i ult mat HI lei dedr m raza cuainetnlai P2.r contactal dintre cele doua elcurentc PSt...J. dwpa cfectuarea calculelor se cbtine (<.d-"'H.·I/I~ Q~.1 :Jldb':::ari ~IQr:c tncsrc. b). dcourcce R~ =. de CHrb~U"1i a fusuhu.: --:-----:-) / "R2 ~i1l2o)'.QR(.l~cll:i~~~~~:'~ dl~'t:~C d~~'v.11_'~C"J_-(: radinla '. de j.z~ Ja sprijinirca P:'J. J'entru cteluri.'<..119) 4.. CfL ordin de rnarimc.\'"Ro c..r" dt rnai molt erorile de indicane. i<lI ran. 0. 1.-1).llILS'[ln8:.1n~ln1Dti·/-o rle l(o. .'01.'os-a: ~+_I : E~ El "1:.:: -. = y... ell '-...-g:r~~~~ii1~~T~~" I (~.. P =? Rw::. C.~ pentru "arein! ~i t\l~ r::q:ii rcla tiv redusc.'. Iungtrncn Ia cercul cit' contact.oLg = r:. cuz! nctului de (0.1.~!J Soiuf.).. "k"!<r:!" (HI?) thtta mr tensiunca de coutacr meximlt fisk de relajia l"i_. esre irdinihi (deci Inversa IIUt. calculu l ja presiune de conmct 5t: va LIce en rolaha lui I ~erl! penttu un contact hniar.. uniforrca a senricercnlui inferior de razil ~.)Uin~ea7. R cos x .f-> (fiK.. 3dil.e ~i~:r.\Iull1("lltlll de M! Irecare.1/-" .50 Peutru evitarea tntepemrilcr datorate vnriatiilor de temperatura.'~) IIII' l)O~1l1..lIltl\.\oll'.1) • ..mIX. Daca lagarul ~'~k .. (4.· 1(")11'111 punctiform.~'"".1.' ..[---:-+~) 1 £1 F~ CI E2 razci..Rcosc.:-:-l'h. ..ii (.1·1l oteluri."elor ~I aparan-Ior de pn::C1zle Po" l.y .: ma~ marl se poate cu s~rcJna radials P.i. Se !!tiliz_ca.~ :l~lIl:.!20) unde sc C€. [. '{P" !J~cos~.0:1. Se ~n[rd. l~~i~~'r.R!)!\· . unnia a un joe li _ __!. Tenslunea i c-onsidcni disnibuitn . '.j 15) pcntru 0 Inc'ircare radialf 'M.1tt. intre vlrf ~i cuzinct J ~» n i~ a ~~I Sf': ]..Z.t:' rezulta ({.. li : 3:. ~!7.". ~o~~t~~~l[~~~. <:".~1 vtrlului csre de (0.LlJUi. dllpa etectuarca calculclor re7. _ Poutru (. 4. I-Hl.2. va fi: "···'~~":'l//" .~:~rt~~c ~~~~e~~~~.I!lC<l}-ca.lsa care se I"cgl~~l?J' pr. va fi : it =2-:rRt.ilZh!-dul !:(jm:c. adn'it~c1 -q di~tI·lbl. ia..50.1_ Earaeterizare.rt de mcovoicre vn 1.(p.8-2) mm. fact: sl Q vcrificare la 1LlCnVQicrt':R fusulu in secnune avtnd diametrul d. a) '}i orizomal {fig.~r. L.:i" maxima tcusiunea de contact £1 t..4S.7.:>..:. =-.pozitie POt functicna vertical (fig. ('L12.:aoo.:ll sarcina Q.r."{" moruente de frccare foarto mici. uudc rietice. _l~ 0 inc:.~.J. Lag~rel~ pentru virfuri all tot supraf('~t\ 1111 contact stericc. centraje.. fi ]·cdlJ::._.~":l/--'Q 1-' IIRsm_"'(. R cos z ~i N = "it: = pXRo=. pentru 0 !ndlrmre axiaHi Q.ilti..:Xi'o=r.~"..~~~ll~T~:i 111<11~nl'.2:2.~lirc alcrlce ""··'''-''..~·f~i mobile a dispoz-iti.~. dar stnt Iuatc astfcl tnctt rezutte un mporf : a:--. 4..U ~~l~J~allulfigurii Mt=!J.5) mm . dar raza virfuhii "'J.ltj(.t~~O~J~t s~~renz'~':~~~:·:Zl~nft~r. cUZ-luetlllui IIIr' rnzn cclnvalenta vu fi t:gaH. 1)~ caT*:~ se Q uniform.in dcptnsnn f'~:~l~l: dintrc lagare.~:Ia!.:. si. similar ell Ce'R de 13. .(4.l.10.

. :II" iillll"rlalr. tar pentru lagareje care hn. pina la Iimita cim:l~ril a suprafetei de c. . 2 urntati de duritate romeratogtca mai mare dedi cea a vtrfului.:t d. uu be-iliu "\li"j'-'olLiclJl:lcI11\crHlu \. sin rezolva intcgrala 0. care actiolle<t"l".~i':ilr. 1 . 'LSI.. c!ilitc pln~ Ia 0 duritatc de H R. avind ceutrul tn axa de rctatte a fnsului (hg'.all1.s. j()~ . falculul lagaI:J reler pentru vtrfur! vertlcale.Ln2".) pCl'lil'U _i: x=R. 451.lin LC~Mii1.\: = r~ = va f limite infertoara R~.in~.. suprafata de contact va avca forma unui cerc de T:va R. erorile Ia indicatorul aparatului cauzate de jocul din l. actiontnd axial (fig.r.o~ rate tortct concentrate P. rubinul.\1.-.. rleei e = ~= ~_ va f li111~1it superioarli Q a inteS'r~l'H. -FIIo1. pcntru vtrfurl se utllizcaz..onC!l. san aliajele cu cobalt si wol!Fi\nl care nil se oxideasa ~i reduc considerabil uzura fusului.pi votarii pu['€:'.(' p ('.2.l·. care se pol ILIadin tabelul 4. eJipsi' c:~re are axa marc cgala (.illoc= 1. a illtcl::l'~l'i_i.'i 0 forFI elementarn: cJi" ~)'dA.i aliajele de niche! C11 bcrili..__.C df. temperatura ~ieventual de deplasarea vtrmlui.ezc clcmenmrc .. tensiu nea de contact maxima..~ npu'nc miscarii de rotatie a Iusului. ale materialului vlrfului ~i cuai- iar pentru x Sc va T<l~{TlI1.t:. agat~l).. mcu."'oc.::azflin regimurt vibratorti. din cauaa naturii Ioarte complicate a fenomenelor ce au Icc in lcgarele de dimensiuni mici.5.1.\: de.:!!!_~. ]~ cos a d« = Olel pcnjr1l scule Aliaj e.IQ.. grcntnten sistcmului mobil.12.2 'W 2 ..IHcle~lLli:~~~ de trecare ill La tnceput.L fi: dil.a cteturile de scale OSC to ~i OSC 12:. )Joti"nd prin u coeficientul de Irccare corCIPUllzfllO!'.. =~: = 0.:. ' dealtfcl. care se POt1tc.r.entul de frecare S~ poatc cnlcula pentru nceastri ipotel-~.' momcntul de frccarc d. () tmFI de frecal~e. = rl uncle'£J ~i E~ stnt modulcle de elasticitate nctnlui.(.tul de [recare Intr-o sprijintre verticela.va fi: -s E +--. Considerindu-se suprH{atll circulara clementara: I) (L4 pe = 2".J .Accastn situatte coruepunde unel for~e concentr-ate P.6.. 1' Jt+~ / 1 .S..C 60..11tnc(!. Din l.. Se crmareste do regula ca duritntea cuxinetulu i sa fie eu 1 .1carei CCHll'U coincide cu axa vtrfului. specifica. a rnomeneului . (. Sil-prafetck infinit mid de P!"C8iunc cgala _:".cdispcn pc (.thlprell:lt po:Mnl . (lP va deternriua. Pcntru cuainefi 50 Ioicsesc picty~lc pretioase {safirul.!.'j 1 .oj.51. 'i. se pot consideru distribuitc dupf 0. :notatine din Jtgura '1.Ca matcrlnlc. dcci .. Caiculnl 11garelor pcntru vtrhHi urmarcste sa se determine momentul de frecerc. C~I.7.de hecate. bronaul eu beriliu :.iR~R= x~ ..111.}( produs de d]"1 \'..." I = 0.' Cl'>b"lt. Icn~ill~lil. a). dar creste in dnectic raiiia)5. W' 4..12:. Antecatculul momentului de frecarc se bazcaza Pe ip(ltCl .](I" 1111mcl1 50 ponte face tnlocuirea: ~il'~ ~co. \1. 4.bso!'\~tti.3·1(11 1 . .) Dad. S'tlpr:J.'-.fir Agll-t -~--I ].iamclJ'ul Sllpnl:ret~1circulnre de contact."! .:HC. care c\'idelll !:iC .. Viteza de nlunecare in punctul B ~st~ nula.1 tel: .~. dH."\ detonni'lrii.'I't"'~.\:~d. Ecuatia clipsci.agar.1.2.\ii. SoC va delcrmina tnQ-nlen. II-IGdulclcde elastldtate r~ R._iete~OT sferice.!.:x I.~_ I. nu 3<: poate stabili.~~«= Iln:'lIr. Ia rotatia vlrfului in juruJ axel sale se menpne in supratata de contact 0 situatie similara celei de :C:CPC1US. ~ ~ .l""" . ". Valoaren <l.. la rutatia vh-Iului.irfUJ.:dP R ~ 0881 \ . determine cu relatia lui Hertz pentru conta('tul dintre doua 'ifen': CCmf01'111nnor ipul.ont~Ct..:~~~7tnlni.i weljrnm Robin.=~~~~Si~:!.. sa.

constant.~·--.\1 rz Retana se face in jurul Jui 0 {fig.d~ sill~ o:p (I~~ - d~ + ·j. dec! ~i (.3~ .:os o:p Inlocuinda-sc dM D~di sc tn (L1'[' se olAil1e: = fJ. + dM~. .(4 O~~4~J.2 CPJd1" inte. relatia (4..:a de Ia 0 Ia T:.129) devine: Detcrminarea momentului (r~d.~'ft+ M=-}PlIa3~~.=rl:~-=Yl 1 ~'(S'-I"P') JJ =~dN.~ s~.~~ so cbtlne in final M-= 4tJ-N" \".t:\a t"'t"'ll'!li]OT!'If! ~CJIl51"lJU Co)lLtd~1: ill lll-sl\nlT peujs-u ~i '''''-'-ire oc pivotere -~i"hJJ'i (. Illnllirc~tlt la vnlcr l uuci nlc lui!.__.<.1 rapoarte d -c a mrci.u:!.rii de pivotare pentru dimensianile limita ale suprafejcide presiune 1mb-":. care uu considcra Irccarca de pivotarc. . iar presinnea se ccnsiderri const.-*)drp .+ IJ.t"Tdl:'L p = . rezultti: ~co. r' uude de unde : dec! M.)d1l' (I (4.~ ./a..\. 101 = .siIl f('1 a 2 ~COii:':q.1{1'-ca:. VS'~1' e'P' fL~ sau pcntru 0 presiune uniform distribllit::J.H51:.fJ ~II· p~+ S'~ =.c preciaia calculului 1. :. Din gcometria figu:rii.'}lpuntnd Irl~1!\' lr. 4.. ~i iJ...i se ia de douu ori.131) SQ Abatenlc de 1<1.54).130).*~ b rilo! .mlu pc: suprafata: l{I_'.-~r-~!.'~ ~_:.in~ ?+d . '~.'lte~t. " deoarccc S scndc ell «.s:.. a . astfel ca reznlt'i: dM = d.:.i _ Dislrillt./a~~.7ft.prHrqclor Fortclc de Irecare stnt concentrate 'in centrcle de: 1'1'1a~~ale arlilur clementarc dAl ?i dA~. relntia (1.t 2 CO:.f) + ·.'2Vl_~Sil2q.

5.. cf. las~r.132) undc P~'.PfL l'L!)an-' frecarca de alu nccare (a se vedea !'Lumarii.113) ~i prccedlod Ic:r.:~}~:'.ul il!$l11Ul va descne un cere de diarnetm OOJ.':lltr. en Ja apnratele de rm este reco- amplltudinea "ibr:I\ii]()I. rn0111~l1t de fre-nre constant cstc ifl dcrcrminh I'lJ rctatta empirica . aparc 0 Irecare de pivotarc en rusrogofire. - + . cit ~i(.0 (fig. constautn. 1:1 este dar de relajia: varisbil 9i dec! greu .J1r. deci. -: pentru S < P .z. s Intrnrit 5 impillge virfu.:[. .mf:hu OlB.'J.""" •.' vcrticale.pCllllll 5= 0 apare frecarca de pivot are : .onmrtlll u-crctic PlIHctlt01T1L Sc VOl. ~.'rmcdiullui N).~'~~i.vclIta.leraIrI S de dlrectie va1"i:)"hil!l.tl~ide Ireccre in l~I!!. 111 111m. "" pentm S::...t A = . nsrful t. atlt regirnul static. til mnterialufu i <:dtl i mal 1I10ill(. ..va fi: b. ulfimul caz.5..:az. c considers Icrta lu. {fig..51 taegenta (n~t':« viteza _WIi' iar pivota_l:ea (_oJIJ' La nceeasi direttie LI..'i::b~f~~)~. de ft1U(.ob~c. Apare.5}.H~'I=Si!-.I).jOl:1I1 axial.:folll~ntu] de frecarc total N[. atta precedenta de la fortu lateran.H) 111 toate ipotezele.~ --.~sc p. 'in r-are: 'ii. ~ondul. J1/j ~l M« dcpind de ee (priri intE.. MRr~ino:. dup.r?a ea.j..prilldl~ de aici P1"~'(li':ltj.lrd. (U. ll"m. ~l1dc "'~ I.tofl.Ni'~sirl(l ('t.I11I:cos(l!+ (-4. Su_prafata de contact de pc vlrf r'tmtnc acceasi.:"l: 1 !l. 2g uncle ~-~ t. In mrn : cccfictent de rc\'cllin.iu11t'"'L I1Il!o~blli1 de contact r.~~:~rt~it penn ~~I.:.j in regim_ static. are un joe axial !'uficicnt de man' run~a·i asigure un grud de Iibertatc dupa accasta directie.. rnlitat iv.ll Iracjici cc SLl\) Tadlcal).~ .55. vibraf in Hz : \: 0).\7) IIHilldal'..::lo.~omp1~A <ie ' r.. i31' " .. J[I"I'#~()n'>til!)t.wlulla re.1I In care :}i defcrmatia prcvocata de aceasta...g.((J.:~~~ l~lic~n~'i. de :::r_preda. It .6).<.J[1l1 functionea. 4.1leuruiatoarele: . b).jI" Iclosirea vtrfurllor ~111 pcutru dumeniu) S < iJ-P.f=f--I-ND-=rJ. Iutr-un at doilca c.:'I de pc caleta lag-irullli {ell ~·itC?CL vjr("htiJ Puectul de contact so modifica numni pe cuzinct.in importnntf care sc dc::.jsh~tltt1 plead tot de: la relatiile lui Hertz pcuuu (.. Dc~compl1nt))du·SL3_ vrteza unghlUl"~~ dupl'L normala .. Daca se admite ca lag.: in _)3: rostogolirea \'~ In nltimn l caz are loe 0 miscare cO~lplexa de rostogclire ~i pivotarc 4 . ~_ 0.o!.iu('t dill ccrludon :1:111 :I!)~II.~:.'' 1. FIg. accstu se va roti In jurul axel slstcmulul 0./). relatia Iui Hertz va face lcgjuurn [nlro tlh.l iii exterior. frec..~)C)J_1are.~~~~~n:~I~~~~. 1<·1. .1'1 llillhilij. (.. au !03t respectate urmatoarelc douf conditu: tortn lutcrala cere Illld\ in raport cu cca axiala : Iagaru! vertical..~'(L~ . priviud dctcnuinarea mom~i:_~.c.Sc pot spl1.Sf'· 1 iilcr. ! cste .J ~J rostogolir« (:Un) pe axa virfulni.tlWi: similar ell situ.n-: \.~ dcfor-ma]!c (pentru vlr-f dill 1I~['1 ~i w7. deoarece: iutcrvinc ungbiul variabil :S:'P~iIC~J~'. mi~carea ccmplexa de "fixare a (::'>l(: .:(!TC1m. »iodifir-trnlu-sc numai Sl1pralal.considera.~:~ic.nsidera~m()rt\~llntld<lt (~eforta de Irccare {Se} ~i proicctiile mrunen1clcr PI"ot. Jar puectul de ~r~~I~i~~~.

: Evident di 2-.1 surilc fiale. Eroarea y se micsoreaza en [ocul. 2sh.utm· d~ [recare se considers C3 vtrful se wu rostogof pc suprafutu sfe:rica a ('ur. Situatta Iimitn <kpare~n figure 4.l38) I~ 100 [%!.i C{l:l conica...o~~l.micsorarca llIir~.p<&:an.S'ill'lli1:1l de 90° ~1 cel al fusului de 60°. Ia tntreaga Jnnglme a scarii t. \'.. j(x.a_<. Call. . iunicatllrui '1. Pentru deterrninaren 1H01Hsnt. =!!.~.tu..l~z) unde: ~i «i strrt cocficientii de dilatare al mate~ialului Juaului ~i cunnctulul: mu:. ~...02 b Fig..~~. produse de variatia ternperaturil. ctnd contactwl sc produce 1<.:.Yz ~i: deci a raportulut prin Y=J=t.~el.e eo~bctul pe n!zultl'i ~ a).J. Inlocuind in relatia (--t.58).i~r~ntIi('~torul.. cind ee vede cil [ccnl axial limit a {/.~ 286 Z87 . adica sa existe ~i in urma dilatiirii fusulul ~i cuzinetuhti.~ic~~~~lide t~~~~ 101... -1 . care nr modilui. llclid\. !">. diferite po7. 190[%:..itii (fig. (-U39) $I:' obfine: (<.stabilirea cste Iirnitat de variatiile de temperatura. este cazur pe cea cOnir.fie Hkuta cit mal los). Ii.i stabilire. deci a lui.'7.140) sc vedc d.2.e lucru : to . . 9i miuirea Iungimii scalei 1. to unde ~ 10 estc lungimea arborelui cu J1. dnd acul indicator ocupa 0 pozitie vcrticald. It..:imr. estc: joe ce trcl)Uir:cccrnperat ell eel admisibil.j7-1)ej)11l.llui verticat b unde se vedc 1.lpc portiunl':1 conicli a vtrfutui peutru :. ln accst S(OP sc ale e tuleta t .1.tJllj~i ~:.rafutu''':. .inBtuhli. .1])1 ""rti~ill o.!.140) 2h. :. fi~ sensibij f~llcti()na!C'a ansamblcPI: portiunile sfericc fusulu~ ~ aJl!. b. d.~iJ.lo~~. Din relaj ia (4.118} for- tad..:ului urmareste detcrminarea rnomcntului de frecarc.'ul a mal trebnie ::. care raporrurr. i. dec! greutatea sistemulul mobil devine 0 forp radials.n aparatul. . nu trebuie s{J depa":.a sudsfacs ~i venficarea terrnica. astfel di pnnctul de contact ~i axa virfului vor OCUp:l.care (i.ea. virful sc ro- ~ Enmrca I.. ~ Deviana fl vn da 0 eroare relatlva T.:u:e ~n ccnditii ncrmale de functionare ~i care design.1 racordaren ?intre 'po~~iunc\l sferka':. erorii de indicntie ~ ... ecnsiderfndu-se nnghiul conului la.. Concomitent. '6 ~:~r~n~: . 4. (1.c: ~ jo(..temperatura kl. verificarea La :clistellp.3_ Calculul Iagarelor pcntru vtrfurl orizontale.iu.temperatura a.I'l~l(:lU. Lagjtrele orizcntalc 5ie utiiiz~a:da.. ~a sa st: realizcze contnctul zcnele sfcrice ale celor d01l5 eltmC:tl~~t(~. valcarea prescrlsa pentru aparatu l in cauaa.. J Eroarea stnbilitii estc 0 component d a ~1(»"ii d~'~m:a II: r'lpa.1. de regula.distant" la care ~~.1 chiur a cuzinctuhij.5'7.i~ tm~J' .A=!!!.. fata de la.fi. In trlUl!.uTil(l virfl.a).L fi : Similar 5C poate detcrmina eroarea ~i pc porjiunea de raccrdare I.~hml 010. r se poate micsora reducerca lui Is [asamblarca acului indicator . care so !.: '.tI.'i da<.Ul4~ol11$jJ(le"'dr~du-s. Este necesar sa se evite COh~~f.3: l"D = f'J - Y1• s = 'I'a(2ra . ~~ =- s" + (r() _ a}2 Fig oj. care ap.. .

1<5) ~i prin urmarc unghiul limitii v.xocuainenuui. ~·1..lnghi~ll1!i'f nude inl>('t.: Dill conditia l~a. cste PI v~~11iunind ci"'!..rcstogolirca. I·ilz. . Il/. b actiunca gn-lnatii Q a s.).) '.F: ~ostog"Olirea va continua ~ljna clnd forta de Irccare 10.].II' J"olta tk Ire-nrc de aluuccru c. io: rr.. + N' ~O:O. stare SCi mentina vlrful pe snprafata tnclinata. cmcucn. ~i -? int ind arcim .b . [utul nxci sale..1 I Crdc!t-. .'. .: ~ Xz = si~~z~ '-¥."' -1. I Ul1jL111I1 lI"ulii . fix.Q-:?__ 6 Q~= 9 _b_.a..hul 1. in :ro~l~ii1.di. acelasi ~. Se pcate sene din trilJ1lghllll hasurar O~OJO.i ro~togolin::.·"It" .1 J ur-horelui. undc N estc reactiunea ncnuala pe snprafetc. ~l .t. UIII h~III.care .ctl unghiul tV.I..~gr.j. Trectnda-se Ia analiza 1IIatcln!l~idia Irecarii de rostogolirc ~ialuuccare.r~ or1"J'1 . sm « I'~. unghiurilc tj.rdor t~.!!_).1..OJO~. ..ll eel 11l:li "i1]("~I' .~u.'. j{}cl1l.'. tll(:el·mlJ...'."_(Z..H') .116) 2110 .1111HI '1'11!11111M cr\lo:nll[. c+b u ... 2\ ::: ('.~."'--.dou'i J.~) (4.I reducercn jocvloi ~~:iaJ N 7. . se face pentrn l~lg.a vlrfului r{jllltm'. lor{'spUn:r.]9 _ T.N=ij_~. \q~:Iij'iml abutcrca reactumn cuuzata (1'(:(:. a rosrogclirea I I'galr..re.'n'.N~ in l~g!jrf.'il).).l« fn!lltt" -J. ~ (4.io~tc ~i h. l. virful se dcplascaaa .60 sr detcrmina 5.I1I. ~ll~ <1.. considcrtr«l c:a Joclli_axlal a 5C 1·(.11.!' nl'lln.!.fl 1'11111' Monu-ntul dat .r-E: {calculul estc.c a ullgbjulu~ r.j (4. ultima relatic sc lnl0C1.lI..'1.("n'[1 {")'I rnomcntul de Irecare scadc ell 'L' Jed e~l mrirlrcn lui !. pel~t~1 N. puntnd condittlle Ju echilibm... l' II~ {il . scade ell dcci CI. ..\ -=~I.1. mentiatndu-ee in accst punct "\1:1 .1<'1) pnu _i?l'~a de fr:.~t(-mllh.jr'.rh.-isltJltc.ll'/"..l~':lI·L~I·~" ll\~r-. Fcmy iar dacii Iu = N' ~il1t¥.. ca rezultat al rctajlei axei cu_unghml.{...PAL11/. = ~VS.J. rezulta : Q '= F sill .h'-. uncks~ \F . I. s.Fi£. normnh I'p.t care incepe alunecarea. iar «.l mobil..(l JIr' . apar reectiunile X. II 1111.1ie~t~ torta de frecare F cu vajearea sa F='. 111'1\t'llllll !. dlu .~ ·l.t ~itncepc alunccnrca. (If' 9.\ l.C'azl'lll~lll I" \"('h.¥..1 :. se poare 'seric' pura. Daca sc uoteaza .Inl:J·ll.14» (i.'~.VI c"I'-B mai 111. considel'~d di dupa deplasarea c~ unghllli 't' tncepe alunccarea. c -1.1"1'.\-' reactiunea ill p(:m vertical se poate aerie N' Sc <.tuafia din cupla de rota tie cu joe. Similar cu si.I!I"II "'. La u :l1111!l1it5 lII~rim. dadi sc noteaza prin .prin Q pute<l: ce revine nnui Jagtir din grentatea sistnmnlui mobil..J._ uughiul dintre dreapta ccntrelcr celor dall~ e~CJnent:~. \1:1 tl: 11.I ~i.l.

:~~i :)h~:! alegc raporurl ".rot. d. unre zero ~!± A. depinzind de nuscarea arl~:m"~ul :I: ~i_ 1111poa!e (i compcns. interior (I.151) unde: it = N~"-'g~"-' este cucrgia maxima de ciocnire {~oc)..) ~l pcntru eV(!ntll"L~ lui contact pc parrea coruca a.150} nude S·'! contact Dad! tnlocuit P cu Xl' dsn de rclatia (4.::\1 modiflcartle de calcul ccrespun{I C . deoarece arborele ponte Iua oTic: pOZlt:ie ill.depIaSii~Jl~' nteralc . • b tnde = .L~·jlc: ':'oint. 1'4. dc.).:im. LZ. .. y11'f!l1sc va rostcgoli.t.i. Pentru calcuilll . A:i~l arborelc i i~i scblmba pozitia ~i sc vu afla. cu l·cl'qia de Ia vtrfurilc vcrticale r. in raport ell axa cuainetului.aLl.1<1 ?11.'.152) -1.uell soc. rcspectrv Jntre .lcte. 4.:mrc.".lghiul'~ va ({l~.\1 Jag.nrr:J/Ilt't. Recomeudari pentru s~bem:::. preciaic I~TI ja~. unghiu! ~ ~~ Y.7..dent. gr~lltate~ sls~cm'lllli mobil }-.61).~f' stabilesc £1 ~\ I. cnrc lnrrcnxf asnpra aeborelui."i.1.lre al Sl.11le. ll} . Din Iigura -1. tcnsiun-a de (4. 'urctndn-se pe cuzinet.~iectalc srnt vanabiie cu 9. care uepindc de clcsu dc. sub ~Illlucul!u unor vibratii extenoare.~f)re.~t.) I'll dilllu ~r~ltt: de relatia 1-1..2.m) j Q • Pint.HITic: (4. \.-7.:k'.:trea succesinnc ~ Opelatl1JOr_. j.lkg matcrialele virfului ~i cmdllt'tnll1. La distantc a pc 0 dlrectie perpendicularii p~. Ctnd acul indicator cste hxat 1?e ar.. 4.n'a rr~._'~lc sc V~~consiclcr. uumai (n:(::u'crl din lll~~rttl diu Jag~.~pc!.s~elllUhU ".rlll supcncr S~ ponte neg-hp).i.in care so inlocuieste 0 prin valoarea 5.pr:~cta~ .10~d 'f'.C!io olnl. unde y..I:{l -WB Y_j. n1~m(:':tl1h_. data de relapn (4.149) fi: -5(' {act~[n zonele lor sferice.ilT:_.!iJ'c:l{: V(.1.1lnrnmrc ~i de Ilnghinl de .91se poate xim6. jocul :radial Cu 'accasta sc poate deterrnina tensiu nca de contact maxima rllllC~ioll&rea in regan static.1_5:1).agl:':Jl functioneaza ill regim vibrctonu ma.15·'1 s C:St8 jocul radial.ft nlunecarca fnccpe numai pcutru ungbiuri de . fiind neceear ca "(~ y~. .') daee mitlalc de calcul se tXl~ luu mOfi\e"j_~'L de tOJ3l1. lncepe alunecarca ~ep]a!-i.edetenll~n. va fi astfel :n.A("e~stft discu [ie estc v .. deci se cunoastc un~1Jiul ? de rotatie a acului indicator. (4. !OO 21)1 .. Daca lag(ln:d n.)tg:Xt rezulta din expresm cnergiei rnaxlme de ciocnlre pentru 13garul oriacntat..<:. Pcntru .nJe.. diu care se dercrrnina ~' ~i pentru 0 valoare cunoscuta a lui k se culcuteazsi unghiu1'1l de rotape :c sistemului mobil.i. S-a ccnstatat ca pcntru uparatele care au lin ullghi pentru scala de.':lIQ. deri . a) C.t~e ~lImtele JOCUII . Ia ndicarea eli oi. Lalculul erotH ceozete de joe."l~o- pcntrn : (4...ibili1"1 eallz.13'7).I{)~1en 11IJ~r-lllitri est€O rta~3 de unghiul de rC)ta~ic ai arborclui. directia forte! ~i hi di!::ltan~3 /J pc 0 direcfie parj). rle frecnrea din Jagnre...a \'lbl_-a~!l.-'1. sau Q ~t croareu admh.L.r.. \~ fuaului dat[t de relatia_ (4.ld~1 CLi eel a Jorjei.148-).I\'elor pentru vlrfnr i sc poate utiliza l..)t~.de culcul. Er'Oan2J.'{I erorii iu Indicator sc plead de 1:1 relatia (4.u ~e afll\.~l stc datn de relatia c -:.)r'/G'l -- viteza uta- D(1)lHs. 90 'in l:lgitr sc produce rostogcJil''': ~t r. H'J) l. (•. '"I.IJad\ contactul l1\r~'c51!praft'te "a (4. pr~blc'~~fl~ "'I t'omplic-fi.:'lpa~:::ttului..mltanta ~ va Fi: c== 1 + ~t. Factorul . C.145).caEi mal man de 90¢.r]n~lto.'t·t. Eroarca relativa y se caiculceza cu relajia (·tHO) de la vlrfurile verricalc.-este eroarea relafiva admisiblla pentru aparatul Yilt.CI4~ 11-1 I'.

dup. Montajul in corpul lagrl11dlli hl' Imfl.:. e) Se adcpta toleranta T a ajustajuju: [de pl'ecit:iej' . tntregul sistem mobil so afl5 in ecbilagarul fix 4. u arc elicoidal. Ui4.115) 58 detcnnioti raan li+ijcr.)S~"'~ 'iJlI ~dil1c.>i alcgerca lui h sc poate dcrermlna valoare» 1n rr.sfrlngere (lilo(.hndllC l Penbu bg~rd" oriaoutale sc foloseste relatia {"'.~ "I.w~'11 Eormelc pnncipale cn.~ise ralculeaza t'l~ .. raze mai mari.d\.tiS. 4.~.ti~U'. Probl. din li..lI~: 1-.o tie bil..). 11llllo.. c I'll figuru 4. o este "I~I.f('rica 0 moutili"'] a~5t"G.1'l1'.a ~l"lpr. (1.j(l1l.:..lmd:r:i. Mcnta]ul tului sc Iace. 4.150).·IIIfl.65. se verilit5.1~I\Hd 11111\1 stc Iixat de b1.Hpi~-(: -::.1e ccnstructlvc ale lag3.tf. d).«-" ~i upo! se determinit momcntul de frecaru I'U ell s) formula rOIlTIllh'1..Z_ ['\1~ul in form!!.i (4.z.(~2.~q.l.li\:~ fcartc mi(_~.conform dntelor cxperunentalc (tab.127)_ La l:lg~!"cle orlzontale se calculeaaa momentul de pucct sc dctcrmina unglnul Q frccare cu relatia (4.a2 In care sc g:ise~tc J.62.. penrru in ftgura undc III utilizarca nrutf IL(-'1I1mflgnctic 1I1'11r' i lor practice.65 stnt prcxentate cftcvu virfur-i."!\ tmpotnva sccurilor pnnrr-un sistem . de piida.. 4...lt:'L constructia ansamblului pentru j1P 1\1~IJ·t1te Oil precieie ~11Il[j\11l <Ill L!1.63. II) Inlocuind .(i3 _ Fcrute (10 f)1.o. ~. Astfcl.'7). Cuzinetul dnblu este 0 terminatic 1n forma piatra d.ti.lZ'~raza cercului do COntact R cu formula (4. . 4. construcri 4.'.· H'Jl1d In Cilll~t 0 supla.. bobinelor undc mobile ale uucr 3_P:lTJ. b estc 11'1111·. fl1etnt pcntru reglajul jocuntor uxiale san pri» prelur rnrea directa a accstui suport (fig . (". Metodica flr~t3t.: se vede di.s~ cnlculeaza eroarea yet! figl. (.'. unde se tnlocuicstc 1'. -1.. lagan11 vertical inferior J {I t)1lfr.unnlndcar~'{~..'147)'. f) Sc calcu~c. .. fWi\ll poatc fi <:1.62. Fig..I.i1l'> ~l dirnensiunilc l"'Inl <irritate in tigurn 4.. d). prin incleicre {fig. d. ~vind..'I'il'~l clc-!'.fnitri sau pcleitli.!50l. '1.IP.124).(ru tablonri de CClllw.. in functic de runrlmea razei vj"rfl1lui~ acesta p'0at~ fi !II beblnci vtrfurilc 2 Hint fixate dc cadrul ~istnt crtcuratc SVr(! exterior. d sau cu rondca ~ireaemarc elastica (lig.oI.( lagltml oriaontal rcglabi13.. Se al. ~" 7i'lct 1do::lugilrclor I llh'.. dupa care se calculeaza i'o.l1r{. btl sole.I{i} :. vM".tc {:II'(: priu prosarc (fig.' .'t~iQn:lt dill o~el-~lia. insorubate (fig-.eD.c7''A---7>. tntr-un suport Peutr» Iagiirelc oriaontale calculnl se face co reiaj ia (.. ~'111.11d'i 111\01' ('IIIIIC·It. b}.'IFL ~3_\I sfertca sfericj.140). --i. dOl. pcntru sprijil1i1'{. prm rl"'l~ ~i ra prrn 12.1 masiuilo de cal.ln\·ll( ~(. prin d~.>ge joeul axial a.·~il·'~l uvtnd I .6~. de..-.. L1.11 njutcrul uuei foite (fig. ·1. slcfnitf scu 0 or-pul cilindric. c).:t m!\sur:lt. -e: ln continuarc calculul urmeaza acoeasi schema lncepind de Ia pcnctul c. R1 nnci constrnctia unui l<Igar vertical pentrn acul 1. 'Ui1.=!! 'in ccuntia lui " lkL(:< (-1..JUto lltu(Jlc I\['(ll·lttc pe..~If"' conlca (fig.1.j de berilin) se proIf'jl.tll' (1-+) F dlilllll'ic \'11 o 1('I'I'l'Lin".:'1 .te de t ~~'''\.'::C t-lll1~ "1'1I. e de Iagare · Asttel.nd:l..111. de I C'gli\~l. In ""':('mpk I' de vedcre rennie Cll rdoformula (4...&.62.14l)~taf!o_i.6-1.j IlU exclude ~i alto variante de calenl. ~J:.. b). magfl.7. ln fig-lira 4. ~l.65. 4_J.]1.re]Qr pentru \'~rfUIL Din pcnct de vcderc constructtv. 1I11~llliilto de tnregistrare de 1. f"~m~'" ~i rl!r.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful