P. 1
Inflatia Si Politici Antiinflationiste Original

Inflatia Si Politici Antiinflationiste Original

|Views: 512|Likes:
Published by g.m

More info:

Published by: g.m on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2014

pdf

text

original

INFLAŢIA ŞI POLITICI ANTIINFLAŢIONISTE

1

CUPRINS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Inflaţia. Concept şi instrumente de măsurare……………….3 Factorii determinanţi şi cauzele inflaţiei…………………….5 Tipuri de inflaţie. Criterii de clasificare……………………..6 Efectele (costurile inflaţiei)…………………………………...9 Politici şi măsuri antiinflaţioniste…………………………...10 Ţintirea directă a inflaţiei…………………………………...12 Selecţie de grafice……………………………………………17 BIBLIOGRAFIE…………………………………………….21

2

şi anume: 1.2 1. 2000. Editura Economică. cantitatea de bani (fizici şi de cont) creşte. se manifestă ca „fenomen bănesc”. Dacă şomajul apare când există o cerere excesivă de bani. 4.” Milton Friedman Fenomenul inflaţionist s-a făcut simţit în viaţa oamenilor încă de la începuturi sub diverse forme. Macroeconomie.W. Carmen Boghean. care au afectat într-o mare măsură bunul mers al vieţii economice.„ Inflaţia este acea formă de impozitare care poate fi impusă fără legiferare. Parkin definesc inflaţia ca fiind „fenomenul de creştere continuă a preţurilor sau de depreciere continuă a valorii banilor”. Acest lucru se exprimă în termeni monetari prin faptul că preţurile bunurilor şi serviciilor cresc. Anterior. teorii şi politici economice. 2. Laidler şi M. Inflaţia reprezintă o scădere a valorii banilor în raport cu alte monede. p.J. 2008. Bronfenbrener şi F. Mihai Popescu. fie pe cap de locuitor. inflaţia este indusă. A. Liviu Scutariu.de creştere generalizată a preţurilor. fenomenul numit inflaţie s-a definit. Frisch în lucrarea sa. În literatura de specialitate. sociale şi politice. De la începuturile manifestării sale şi până în zilele noastre. Inflaţia. dimpotivă. 3. Concept şi instrumente de măsurare. Editura Didactică şi Pedagogică. D. Inflaţia reprezintă o creştere a nivelului preţurilor având şi următoarele caracteristici sau condiţii adiţionale: este anticipată de precizie. inflaţia se defineşte ca fiind o creştere generalizată a preţurilor în condiţiile în care puterea de cumpărare a actorilor pe piaţă scade. se măsoară prin preţuri nete. D. Holzman prezentaseră patru definiţii preluate de H. prin această trăsătură esenţială. p. În 1975. Bucureşti. 1 2 Alexandru Ţugui. sub raportul conţinutului şi formei de manifestare. măsurată prin cursurile de schimb valutar ori prin preţul aurului sau indicată de un exces de cerere pentru aur sau pentru valută la cursurile oficiale.9 Carmen Năstase. fie în sumă totală.E. în care ‚prea mulţi bani aleargă după prea puţine lucruri”. iar puterea de cumpărare a unei unităţi monetare scade. este mai rapidă decât o aşa-numită „rată inofensivă”. de un exces al ofertei de monedă. 1 Studiul ştiinţific asupra fenomenului inflaţionist a fost realizat mult după ce procesul deprecierii banilor şi al creşterii preţurilor s-a instalat în societate. adică prin preţuri din care au fost scăzute impozitele şi/sau este reversibilă.Concepte fundamentale. nu sporeşte gradul de ocupare a forţei de muncă şi nici producţia reală. Inflaţia este o stare de generalizare a excesului de cerere. INFLAŢIA-Concepte. Inflaţia reprezintă o creştere a rezervelor băneşti sau a veniturilor. M. duce (prin creşterea costurilor) la noi creşteri de preţuri. în 1963. Bucureşti.201 3 .

4 Natura inflaţiei contemporane poate fi evidenţiată şi prin compararea procesului respectiv cu cel al deflaţiei şi cu cel al dezinflaţiei. reducere datorată unui ansamblu de măsuri care vizează restrângerea cererii nominale pentru a diminua presiunile asupra creşterilor preţurilor.12 Carmen Năstase. Editura Economică. În prezent inflaţia este măsurată (adesea doar apreciată) prin următorii indici şi coeficienţi: 3 4 Alexandru Ţugui. Dar nu orice creştere a preţurilor este sinonimă cu inflaţia. fiecare din ele scoţând în evidenţă atât aspecte diferite. la un raport de stabilitate socotit normal. deoarece:  este vorba de o creştere puternică. 2) deprecierea monetară (scăderea puterii de cumpărare a banilor) 3) creşterea anormală. Curs de MACROECONOMIE ŞI POLITICI MACROECONOMICE. 2007. Bucureşti. Măsurarea inflaţiei are ca scop:  estimarea ratei medii a inflaţiei. Acest lucru este important pentru că de indicatorii folosiţi ne putem forma o imagine asupra mărimii inflaţiei şi asupra trendului acesteia care poate fi crescător. controlată şi autoîntreţinută a ratei de creştere a nivelului general al preţului (preţurile continuă să crească. 2000.  creşterea preţurilor trebuie să fie permanentă.64 4 . Deflaţia reprezintă procesul monetaro-material ce se caracterizează prin reducerea pe termen lung a nivelului preţurilor. ea este expresia unui dezechilibru dintre banii depreciaţi şi nevoile circulaţiei bunurilor economice.3 Inflaţia reprezintă un dezechilibru macroeconomic monetaro-real reflectat prin următoarele aspecte: 1) creşterea masei monetare din circulaţie peste nevoile economice. Dezinflaţia reprezintă un proces de reducere durabilă. descrescător sau stabil. Se raportează creşterea la un sistem de referinţă.  identificarea principalelor „victime”. acela că inflaţia se face cunoscută prin bani şi prin preţ la nivelul consumatorului şi prin dezechilibre cronice la nivel macroeconomic. cumulativă şi generalizată a preţului Fenomenul denumit inflaţie constituie o problemă complexă de analiză macroeconomică şi una dintre cele mai importante forme ale dezechilibrului economico-social.Aceste definiţii acoperă majoritatea aspectelor inflaţiei. anormală foarte puternică a preţurilor. Una dintre cele mai dificile probleme pe care economiştii trebuie să o rezolve este măsurarea adevăratelor dimensiuni ale inflaţiei. teorii şi politici economice. Inflaţia contemporană constă în deprecierea banilor de hârtie şi a banilor de credit. care se exprimă prin creşterea generalizată a preţurilor şi prin lipsa de încredere a agenţilor economici în moneda existentă. dar într-un ritm mai lent). p.  creşterea preţurilor se produce neuniform şi nu afectează în aceeaşi măsură toate bunurile şi serviciile. permanentă. şi anume. INFLAŢIA-Concepte. cât şi un aspect comun. p.

PN. Creşterea dobânzilor descurajează investiţiile private. în timp ce. A. Răspunsul dat de Friedman cu privire la creşterea masei monetare în circulaţie. A doua cauză a inflaţiei este dorinţa guvernului de a reduce şomajul şi a atinge „ocuparea deplină”. PIB p1 PIB p 0 100 Factorii determinanţi şi cauzele inflaţiei. între masa monetară excedentară în comparaţie cu volumul bunurilor şi serviciilor destinate pieţei. Se poate calcula un indice general de creştere a preţurilor care să ne dea măsura inflaţiei pe întreaga economie. indicele costului vieţii. care a dat naştere politicii cu acelaşi nume. VN) de către masa monetară existentă în circulaţie şi care este disponibilă spre a fi cheltuită. modificarea puterii de cumpărare a banilor. adică de a creşte cheltuielile publice fără a creşte impozitele. deci fără a beneficia de venituri suplimentare. Liviu Scutariu. se consideră drept cauză imediată a inflaţiei dezechilibrul pe care îl marchează inflaţia. Mihai Popescu. Pornind de la această cauză. apare inflaţia. reflectă concepţia monetaristă cu privire la inflaţie: Prima cauză este dorinţa guvernului de a cheltui mai mult decât încasează. o asemenea cauză nu a influenţat procesul în cauză.• • • • • • indicele general al preţurilor sau deflatorul PIB (PNB). evoluţia masei monetare şi a vitezei de rotaţie a monedelor. deoarece statul măreşte cheltuielile la cererea acesteia. Se raportează PIB socotit în preţurile perioadei curente la acelaşi indicator calculat în preţurile perioadei de bază. Astfel Banca Centrală în dorinţa de a menţine rata dobânzii în anumite limite. se emite monedă pentru acoperirea deficitului bugetar.Concepte fundamentale.204-205 5 . 5 Carmen Năstase. devansarea creşterii indicatorilor macroeconomici rezultativi (PNB. PIB. p. Cauzele şi factorii inflaţiei se individualizează în maniere diferite pe ţări şi grupe de ţări. o anumită cauză a jucat rolul principal în declanşarea unei inflaţii puternice autoîntreţinute.5 I PIB = 2. Editura Didactică şi Pedagogică. iar şomajul creşte. Carmen Boghean. Cea de-a treia cauză în opinia lui Friedman este politica greşită a Băncii Centrale. indicele preţurilor de consum. în unele ţări. măreşte masa monetară şi provoacă inflaţie. Pe termen scurt. ar putea fi acuzat populaţia de inflaţie. Pentru că impozitele nu pot să crească. Dacă guvernul creşte cheltuielile publice pentru a crea locuri de muncă. De fiecare dată când economia intră în recesiune. Bucureşti. Milton Friedman face o distincţie între cauzele imediate şi cauzele pe termen lung ale inflaţiei. Macroeconomie. în alte ţări. Se poate constata că. 2008. inflaţie care ajunge să mărească dobânzile mai mult decât dacă nu s-ar fi apelat la emisiunea monetară. se spune că guvernul trebuie să facva.

h) Modificările specifice ale salariului nominal. Nu orice creştere a costurilor duce însă la inflaţie. K. în sensul că sporirea veniturilor nu este compensată de o creştere a producţiei de mărfuri obiectuale şi nonobiectuale a cărei urmare este inflaţia prin ofertă. a productivităţii factorilor de producţie şi/sau ratei profitului sunt considerate de economiştii neokeynesişti cauze ale inflaţiei. Cauzele declanşării şi desfăşurării inflaţiei sunt numeroase. c) Insuficienţa ofertei.iar reducerea acestora antrenează reducerea venitului. Aceştia departajează cauzelel inflaţiei în raport cu timpul: inflaţia pe termen scurt şi inflaţia pe termen lung. i) Creşterea preţurilor internaţionale la materii prime.6 Cu siguranţă este greu de epuizat toate cauzele inflaţiei.  Evoluţia preţului ţiţeiului. fenomen cunoscut sub numele de efect de avicţiune. picătura de apă care le împinge pe celelalte”.208-209 6 . aşa cum aprecia Michel Didier „a căuta vinovatul pentru inflaţie seamănă puţin cu a întreba care este. e) Creşterea costurilor care duce la creşterea preţurilor determină inflaţia prin costuri. dar se impune a explica care este mecanismul de declanşare şi desfăşurare a inflaţiei în funcţie de cauzele şi legăturile care există între aceste cauze şi formele de inflaţie generate de ele. Creşterea datorată îmbunătăţirii procesului tehnologic nu duce la inflaţie. precum şi modul în care se reflectă în gândirea economică modernă şi contemporană obligă la stabilirea clară a acestora precum şi forma de inflaţie generată de fiecare dintre aceste cauze: a) Creşterea masei monetare prin emisiune excesivă de semne băneşti generează inflaţia prin bani. d) Creşterea substanţială a creditului determină inflaţia prin credit. b) Excesul de cerere solvabilă are ca efect inflaţia prin cerere.pâinea ale cărei preţuri au un impact important asupra inflaţiei). Galbraith o cauză a inflaţiei care duce la creşterea costurilor salariale şi la apariţia inflaţiei prin salarii. p. Principalii factori de influenţă asupra evoluţiei inflaţiei în România:  Evoluţia preţurilor produselor agro-alimentare. într-un râu. varietatea şi eterogenitatea lor.  Evoluţia preţurilor produselor alimentare la produsele de bază (ex. f) Cauzele care se află în afara pieţei duc la apariţia inflaţiei structurale. 6 Idem. g) Variaţia salariului nominal este considerată de economistul american J.  Evoluţia cursului de schimb. combustibil şi energie duce la apariţia inflaţiei importate.

inflaţia importată şi inflaţia structurală. Bucureşti. 2007. fie la modul relativ. inflaţia prin costuri.65 Teodor Roşca. energie electrică.7 3. 1996. Inflaţia se poate măsura fie la modul absolut. apă. p. etc.214-215 8 9 Carmen Năstase. scăderea bruscă şi masivă a ofertei / producţiei etc. Editura Didactică şi Pedagogică.8 a) Din punct de vedere al cauzelor care determină inflaţia se pot delimita: inflaţia prin cerere. reorientarea structurii cererii de consum etc. Cluj-Napoca. Curs de MACROECONOMIE ŞI POLITICI MACROECONOMICE. lipsa resurselor. a excedentelor balanţei de plăţi. gaze naturale. Aceasta apare în fapt drept principala cauză a inflaţiei • 7 Carmen Năstase. care depind la rândul lor de situaţia economică şi social-politică a ţării. p. 2008. Cererea globală (de consum şi de investiţii) nu depinde numai de factori economici ci şi de factori social-politici.Concepte fundamentale. după teoria” bulgărelui de zăpadă”. a creşterilor de venit. Aceasta poate avea la bază modificarea relativă a sistemului de preţuri (modificare nu neapărat de natură inflaţionistă). respectiv creşterea înclinaţiei spre consum inclusiv prin detezaurizare (populaţia recurge la cheltuirea economiilor anterioare). Macroeconomie. veniturile sau remunerarea economiilor. Casa de editură „SARMIS”.  Inflaţia prin cerere îşi are izvorul în dezechilibrul între cerere şi ofertă. Liviu Scutariu. Carmen Boghean.269 7 . Monedă şi credit. respectiv schimbări în structura cererii neacoperite de mutaţii corespunzătoare şi imediate în structura ofertei / producţiei (ca urmare a unor grave dezechilibre existente în economie. Inflaţia este un fenomen cumulativ în sensul că o creştere prezentă a preţurilor se adaugă unei creşteri anterioare. A. îmbogăţirea conjuncturală a anumitor grupuri sociale sau schimbări bruşte şi esenţiale ale anticipărilor privind preţurile. cererea de consum depinde şi de nivelul de cultură şi civilizaţie. Criterii de clasificare.). cerere ce este determinată la rândul ei de creşterea veniturilor băneşti ale populaţiei.9 Inflaţia prin cerere este acea formă a infaţiei care este determinată de sporirea cererii agregate. Evoluţia preţurilor reglementate cu impact direct asupra consumului populaţiei (ex. insuficienţa capacităţilor de producţie. Adică. p. constituindu-se într-un punct de plecare pentru o nouă creştere. în care creşterea cererii globale are la bază o majorare a ofertei de monedă (a creaţiei monetare) datorită creşterii creditelor în economie.)  Evoluţia produselor care compun inflaţia de bază. Incapacitatea aparatului productiv de a răspunde cererii. energie termică. Mihai Popescu. Tipuri de inflaţie. Principalele cauze ale inflaţiei prin cerere: • Scăderea înclinaţiei spre economisire.

Concepte fundamentale. Liviu Scutariu. cu atât impactul asupra inflaţiei interne va fi mai mare.10  Inflaţia prin costuri se caracterizează prin faptul că apare ca urmare a măririi costurilor pentru intrările din economie (creştere datorată pretenţiilor salariale sau anumite situaţii conjucturale la preţurile materiilor prime.219-225 8 . Bucureşti. p.221-223 11 Alexandru Ţugui. 12 Inflaţia importată pătrunde pe următoarele căi: ∼ Importurile de produse şi îndeosebi de materii prime. teorii şi politici economice. 2008. Dacă agenţii economici se confruntă cu o inflaţie prin costuri. În condiţiile în care cererea este constantă. Astfel. Bucureşti. pentru că într-o atare situaţie reglarea cererii şi a ofertei nu se mai poate face prin cantităţi.Concepte fundamentale. 10 Carmen Năstase. p. Editura Economică. pentru a diminua costurile totale. Editura Didactică şi Pedagogică. Deoarece salariile reprezintă un element al costului. Principalele cauze care determină apariţia inflaţiei prin costuri sunt: • Creşterea salariilor nominale: sub presiunea marilor sindicate. ci numai prin preţ. • Creşterea preţurilor la materiile prime şi la energie determină creşterea costurilor totale şi a preţurilor. 11 Inflaţia prin costuri (prin ofertă) apare în situaţia în care costurile de producţie cresc independent de cererea agregată. majorarea salariilor de sindicat determină ulterior creşterea salariilor şi celorlalţi salariaţi (care nu sunt membri ai marilor sindicate). A. Macroeconomie. etc. Mihai Popescu. energiei.42 12 Carmen Năstase. Carmen Boghean. diminuarea ofertei va antrena creşterea preţurilor. consumatorul şi partenerii din aval / amonte acceptă în fapt creşterea preţurilor. fără a putea fi anticipată această evoluţie. Carmen Boghean. firmele vor fi obligate să reducă nivelul output-ului lor oferit pieţei.prin cerere. Liviu Scutariu. A. sau preponderent prin cantităţi. apare spirala preţ – salariu (susţinută de negocierile cu sindicatele) şi tendinţa de transfer al acestor influenţe ale costurilor către consumatorul final sau partenerul din aval.). Bucureşti. 2000. Situaţia căpătând caracter de generalizare la scara întregii economii. 2008. Editura Didactică şi Pedagogică.  Inflaţia importată presupune faptul că odată cu creşterea preţurilor materiilor prime şi bunurilor finale importate va avea loc concomitent şi creşterea preţurilor interne. ∼ Variaţia cursurilor de schimb. Mihai Popescu. De asemenea cu cât cererea pentru bunurile importate este mai inelastică. INFLAŢIA-Concepte. p. ele vor răspunde parţial prin creşterea preţului de vânzare şi parţial prin reducerea volumului activităţii. Impactul asupra creşterii preţurilor este cu atât mai mare cu cât ponderea bunurilor importate (sau a bunurilor autohtone ce folosesc materii prime importate) în oferta totală este mai mare. care duc la creşterea preţurilor ca urmare a preţurilor de import. Macroeconomie. ∼ Circulaţia liberă a capitalurilor între ţări etc.

ţărilor dezvoltate şi doar sporadic în ţările dezvoltate. caracteristică unor creşteri de preţuri de peste 15% anual şi care este specifică. care apare atunci când creşterea economică vizează utilizarea deplină a forţei de muncă şi a capacităţilor de producţie. în general. iar pe de altă parte. Cluj-Napoca. În condiţiile acestei forme de inflaţie se manifestă o mare încredere în monedă. pe de o parte.această formă este caracteristică ţărilor slab dezvoltate.13 b) După locul şi modul de manifestare:  Inflaţie a abundenţei . putând conduce chiar la dublarea preţurilor în decurs de un an (deci creşteri de 100%). 13 Teodor Roşca. viteza de rotaţie a banilor se accelerează.  c) După intensitatea cu care se manifestă procesul inflaţionist:  Inflaţie târâtoare (latentă) – exprimată printr-un ritm mediu anual de creştere a preţurilor de consum de până la 3%. Inflaţia penuriei presupune existenţa unei cantităţi insuficiente a ofertei. fiind însă un criteriu de performanţă pentru ţările slab dezvoltate şi pentru cele în tranziţie. printr-o dezvoltare prea rapidă a economiei.  Inflaţia deschisă (moderată). Monedă şi credit. iar ca regulă generală productivitatea factorului muncă depăşeşte creşterea salariilor este o formă a inflaţiei care permite creşterea economică neinflaţionistă şi este specifică ţărilor foarte dezvoltate. Evoluţia economiei devine preocupantă pentru toate categoriile de agenţi economici. Eliminarea efectelor generate reclamă eforturi financiare mari. În ţările dezvoltate se manifestă doar episodic. o parte din economii sunt sustrase investiţiilor productive şi orientate spre operaţiuni speculative.269-270 9 . Inflaţia structurală determinată de dispariţia mecanismelor obiective de reglare a economiei şi introducerea unor mecanisme subiective în politica economică. prin susţinerea unor sectoare.  Inflaţia galopantă (cu două cifre). Agenţii economici au tendinţa de a încheia contracte pe termen lung. printr-o rigiditate a economiei. surplusul de bani apare la o cantitate mică de bunuri şi sevicii. Inflaţie a penuriei . fiind convinşi că preţurile bunurilor pe care le vând şi le cumpără vor cunoaşte evoluţii previzibile şi moderate. 1996. Casa de editură „SARMIS”. Acest fenomen presupune existenţa în circulaţie a unei cantităţi prea mari de bani în raport cu o cantitate mare de bunuri şi servicii.această formă a inflaţiei este caracteristică ţărilor dezvoltate având la origine îndeosebi cauze monetare. rata medie a dobânzii creşte vertiginos. Aceasta se manifestă. caracterizată printr-o creştere generalizată a preţurilor de 5-10% anual. În asemenea situaţie moneda naţională cunoaşte o rapidă scădere a puterii de cumpărare. Această formă de inflaţie este sursa unor ample dezechilibre în economie. p.

deoarece nominal are loc o creştere a cantităţii de bani la populaţie. de efectele inflaţiei moderate şi controlate.14 4. În acest caz cererea de monedă naţională scade considerabil. Ca şi recesiunea economică. Megainflaţia. proces ce afectează diferit şi inegal agenţii economici. Efectele (costurile inflaţiei) Efectele inflaţiei diferă de la o perioadă la alta. Ea face aceasta prin presiunea permanentă pe care o exercită în avans. denumire relativ nouă. În aceiaşi termeni. Liviu Scutariu. Inflaţia îndepărtează din circuitul activ o parte a banilor. populaţia creditoare rămânând cu obligaţiile de stat devalorizate. de politicile economice promovate. Macroeconomie. acestea fiind rezultatul unor schimbări radicale în viaţa economică şi politică a unei ţări. apărut atunci când inflaţia depăşeşte pragul inflaţiei gaopante. Acest efect se manifestă doar în termeni reali. p. procesul antrenează fuga de lichidităţi şi preferinţa exagerată pentru plasamente în bunuri durabile neproductive. Salariul real al unei persoane în condiţii de hiperinflaţie se poate reduce cu până la 50%. Inflaţia redistribuie avuţiile existente şi schimbă sensurile utilizării lor. Specialiştii susţin şi argumentează că inflaţia galopantă (hiperinflaţia) cu trend crescător de durată şi insuficient controlată reprezintă un factor dezorganizator al oricărei economii. concomitent cu scăderea puterii de cumpărare. Hiperinflaţia viciază corelaţiile dintre preţurile diferitelor mărfuri. după ce s-a încasat un beneficiu real. pozitive. Mihai Popescu. efecte. Creşterile de preţuri se situează între 100% şi 500% anual. ca şi de capacitatea guvernelor de a cunoaşte şi a controla procesul. Pornindu-se de la principiul conform căruia procesele economice se definesc prin funcţiile lor.Concepte fundamentale. A. în primul rând. caracterizată prin creşteri ameţitoare ale preţurilor. se poate spune că orice formă de inflaţie are o serie de efecte generale. în general. în funcţie de forma şi intensitatea acesteia. Este vorba. se pune şi problema împrumuturilor de stat. peste care nu se poate trece cel puţin un an. Bucureşti. Un prim astfel de efect constă în diminuarea puterii de cumpărare a monedei.  Hiperinflaţia. asupra resurselor productive. ce reflectă un fenomen inflaţionist foarte accentuat şi greu de stăpânit de către autorităţile guvernamentale. îngreunând 14 Carmen Năstase. Inflaţia deblochează (sau poate debloca) mecanismul economic. inflaţia pune de acord capacităţile de producţie existente cu nevoile reale de consum. Eliminând unităţile parazit sau capacităţile uzate moral. procesul inflaţionist favorizează adaptarea unităţilor rămase la exigenţele impuse de progresul tehnic şi de mecanismele pieţei. Restituirea creditelor se face în bani devalorizaţi. 2008. În condiţiile unei deprecieri inflaţioniste a banilor – egală sau mai mare decât rata dobânzii – cei care îşi desfăşoară activitatea cu resurse împrumutate ajung să folosească creditele în mod gratuit. o parte importantă din tranzacţii efectuându-se sub formă de troc modern (barter) sau în monedă alternativă. Editura Didactică şi Pedagogică. Carmen Boghean. În acest mod. ea favorizează înclinaţia spre consum şi restricţionează înclinaţia spre economii.226-227 10 . menite să asigure mersul normal al economiei de piaţă. Hiperinflaţia începe în luna în care creşterea preţurilor depăşeşte 50% şi se determină în luna anterioară scăderii preţurilor sub această limită.

va accepta o creştere a costurilor salariale cu cel mult 5%. o societate decade atunci când clasele de mijloc îşi pierd locul şi rolul lor de factor de echilibru. După cum se ştie. ceea ce ar însemna menţinerea salariului real la nivelul anterior. Rata anticipată a inflaţiei este unul din parametri de care ţin seama agenţii economici în dimensiunea activităţilor. Avându-se în vedere faptul că procesul inflaţionist presupune treceri permanente de la inflaţie moderată la hiperinflaţie. cu atât firmele vor întâmpina dificultăţi în procesul de previzionare a costurilor şi încasărilor. inflaţia redistribuie veniturile şi avuţia de la persoanele cu venituri fixe şi cu poziţii slabe în sistemul economic spre cele care deţin puterea economică şi o folosesc pentru a obţine venituri mari. Având ritmuri inegale pe ţări şi timpi diferiţi de declanşare. fiecare în parte. Liviu Scutariu. ca şi de anticipările sale proprii. Numai că ei pot să gestioneze. acestea având un impact notabil asupra producţiei.sau anulând posibilitatea efectuării calculelor de eficienţă şi de rentabilitate. Agenţii economici pot însă să-şi adapteze comportamentul la starea şi sensul procesului şi să ia decizii privind afacerile lor în raport de anticipările ce se conturează în societate. Macroeconomie. unii analişti ai fenomenului au arătat că este «dezordinea dezordinilor oricărei economii». procesele inflaţioniste accentuează oscilaţiile cursurilor valutare. generează corupţie şi degradare în cadrul instituţiilor sociale. hiperinflaţia subminează sistemul de impunere fiscală.Concepte fundamentale. Editura Didactică şi Pedagogică. p.15 Politici şi măsuri antiinflaţioniste Inflaţia a fost şi a rămas un proces preponderent negativ. cu efecte negative pentru economiile naţionale cu monede neconvertibile. generând dezechilibre în plan mondial şi zonal. Patronatul. Inflaţia excesivă duce la decăderea societăţii civile în general. Carmen Boghean. Să mai presupunem că ambele părţi – sindicatul şi patronatul – anticipează o rată a inflaţiei. de la inflaţie galopantă la una lentă şi controlată de factorii responsabili mandataţi. În aceste condiţii. preocupaţi să evite efectele negative ale procesului. deteriorarea cursului monedei sale. capacitatea unităţilor de a-şi adapta deciziile la noile situaţii apărute sau aşteptate face parte din regulile generale de joc ce definesc economia de piaţă contemporană. Cu cât rata inflaţiei este mai mare şi înregistrează fluctuaţii mai puternice. Efectul general negativ al unei asemenea orientări a economiilor este evident. Dacă inflaţia dintr-o ţară este mai mare. Politicile antiinflaţioniste se grupează după mai multe criterii: (a) După intensitatea şi sensul procesului: 15 Carmen Năstase. Inflaţia potenţează incertitudinea şi riscul în economie. ca şi posibilitatea comparării acestora în timp şi spaţiu. dimpotrivă. Referindu-se la o asemenea formă de inflaţie. Agenţii economici individuali şi agregaţi sunt. doar segmente ale dezechilibrului macroeconomic arătat.228-229 11 . Nici unul dintre agenţii economici nu poate controla inflaţia în ansamblu. 2008. Antrenând sărăcirea clasei de mijloc. ca respectivele costuri să nu fie majorate în termeni reali şi să nu afecteze profitul. Inflaţia galopantă cu trend crescător descurajează investiţiile productive şi orientează resursele băneşti spre acţiuni speculative curente. Să presupunem că într-un sector se derulează o negociere de salarii. de 5%. de la deflaţie la inflaţie. comparativ cu partenerii ei comerciali. A. Bucureşti. astfel. un dezechilibru monetar cu efecte de antrenare în economia reală. Mihai Popescu. sindicatul negociator va fi dispus să accepte o creştere de salarii de cel puţin 5%. deci şi profiturilor. Oricare ar fi forma ei. atunci rezultatul ei va fi deteriorarea balanţei de plăţi a acelei ţări.

 Politicile fiscale de combatere a inflaţiei presupun modificarea cheltuielilor publice şi sau a veniturilor din impozite şi taxe. respectiv cu hiperinflaţia şi efectele ei. politici de promovare a concurenţei şi de control al concentrărilor economice. Cererea agregată poate fi redusă prin diminuarea şi temporizarea cheltuielilor guvernamentale sau prin ridicarea nivelului impozitelor şi taxelor. o asemenea multiplicare maschează. Procesul poate fi demarat şi întreţinut prin restrângerea influenţelor monopolurilor asupra preţurilor şi veniturilor. paradoxal. astfel încât să rezulte mai puţină lichiditate. fie a celor monetare. Aceasta contribuie la oprirea diminuării ofertei agregate şi chiar la creşterea acesteia. Politicile cererii agregate se derulează cu folosirea preponderentă fie a instrumentelor fiscale. dintre debitori şi creditori etc. moneda naţională pierde orice valoare în comparaţie cu monedele-valute. politici de luptă cu criza inflaţionistă. Politica antiinflaţionistă de stimulare a ofertei are drept scop reducerea ritmului de creştere a costurilor. la acelaşi efect. fie pe cea a ratei dobânzii. este vorba de măsuri de politică economică menite să asigure revenirea la confruntarea “normală” dintre vânzători. în aceste condiţii se folosesc într-o măsură mai mare instrumentele macroeconomice de normalizare a procesului. În plus. Deci. imprimeriile lucrând zi şi noapte pentru a furniza în cantităţi industriale bilete de bancă din ce în ce mai devalorizate. care îşi propun să stabilizeze procesele macroeconomice şi să deschidă calea relansării creşterii şi dezvoltării economice. monedă care nu mai inspiră nici o încredere din partea cetăţenilor. Restrângerea arătată se poate obţine printr-o serie de căi: diferite forme de control asupra preţurilor. Se au în vedere îndeosebi acele măsuri de protecţie socială cum sunt: indexarea salariilor la inflaţie. conform căreia hiperinflaţia se caracterizează prin următoarele: deficitul bugetar atinge sume colosale. De asemenea. Totodată. se poate ajunge şi prin ridicarea ratei dobânzii şi scumpirea creditului. În asemenea condiţii. Autoritatea monetară poate reduce cererea agregată prin diminuarea ofertei de monedă. (c) După metodele şi instrumentele folosite etc. măsuri menite să restrângă activitatea şi puterea sindicatelor. factorii care intervin sunt agenţii macroeconomici specializaţi. devalorizarea luând proporţii vertiginoase şi necontrolate. ridicare ce are ca efect reducerea cheltuielilor de consum personal (partea principală a cererii agregate).  Politicile monetare se bazează fie pe modificarea ofertei de monedă. Măsurile arătate sunt tipice pentru politica deflaţionistă. atunci şi cheltuielile de consum vor fi mai mici. Dacă împrumuturile scad. semidispariţia monedei legale. suplimentarea veniturilor categoriilor defavorizate.  politici de prevenire a hiperinflaţiei şi de menţinere a inflaţiei moderate (normale) sub controlul factorilor responsabili. procesul arătat poate fi susţinut prin demararea unor politici de 12 . tipărirea biletelor de bancă alimentând peste 95% bugetul de stat. a pensiilor etc. Să acceptăm ideea cu largă circulaţie. (b) După doctrina social-economică ce stă la baza lor:  Politicile de control a cererii agregate (demand-side)  Politicile de stimulare a ofertei agregate (supply-side). cantitatea de monedă creşte exponenţial. creşterea indemnizaţiilor de şomaj.

2007. Concomitent au fost satisfăcute şi celelalte cerinţe şi criterii care condiţionează eficacitatea acestei strategii:  coborârea ratei anuale a inflaţiei sub nivelul de 10 la sută.5 4.ro/Raportul-asupra-inflatiei-3342. precum şi a ariei şi intensităţii comunicării BNR cu publicul şi pieţele financiare.0 .0 4. martie 2005: Preparations and Prerequisites for the Introduction of Inflation Targeting in Romania).  acumularea unui câştig de credibilitate de către banca centrală şi consolidarea acestuia.6. după finalizarea unui proces de pregătire.8.16 Ţintirea directă a inflaţiei Strategia de politică monetară a BNR este ţintirea directă a inflaţiei.  întărirea independenţei de jure (prin intrarea în vigoare la 30 iulie 2004 a noului Statut al BNR) şi de facto a BNR.5 5. încurajarea cercetării-dezvoltării.aspx 13 .ţintele de inflaţie sunt anuale (decembrie/ decembrie) şi se stabilesc pe un orizont de timp de doi ani.  sporirea transparenţei şi a responsabilităţii băncii centrale. Aceasta a fost adoptată în august 2005.5. inclusiv în ceea ce priveşte aspectele legate de noua strategie de politică monetară şi de pregătirea adoptării ei. Ţintele de inflaţie În condiţiile în care economia românească se află într-un proces de dezinflaţie .  însănătoşirea şi întărirea sistemului bancar şi relativa creştere a intermedierii bancare.0 17 Carmen Năstase.0 3.).  restrângerea dominanţei fiscale. Demersurile BNR de creare a cadrului organizatoric şi tehnic necesar implementării noii strategii de politică monetară au durat 16 luni şi au beneficiat de asistenţă tehnică acordată de Fondul Monetar Internaţional şi de Banca Naţională a Cehiei.  relativa flexibilizare a cursului de schimb al leului şi reducerea gradului de vulnerabilitate a economiei la fluctuaţiile acestei variabile.0 . p.0 Intervalul de variaţie 6.ritmul de inflaţie sustenabil pe termen mediu şi compatibil cu definiţia cantitativă a stabilităţii preţurilor nefiind deocamdată atins .bnro.5 . 17 2005 2006 2007 16 Ţinta de inflaţie 7. derularea procesului de consolidare fiscală şi ameliorarea coordonării dintre politica fiscală şi cea monetară. a cărei ultimă etapă a constituit-o crearea şi testarea funcţionării cadrului de analiză economică şi de decizie a politicii monetare specific ţintirii directe a inflaţiei (Prezentare.69-70 http://www.creştere a productivităţii (stimulente fiscale. acordarea de subvenţii firmelor ce investeşte în utilaje performante etc.  conturarea mai clară a comportamentelor macroeconomice şi a mecanismelor de funcţionare a economiei necesară identificării şi creşterii eficacităţii canalelor de transmisie monetară. Curs de MACROECONOMIE ŞI POLITICI MACROECONOMICE.

0 * Ţinta asumată va fi discutată cu guvernul Cine împiedică BNR să atingă ţinta de inflaţie şi cine o ajută? Raportul asupra inflaţiei.5 3. în contextul restrângerii resurselor financiare dar şi al deteriorării aşteptărilor populaţiei.4. volumul depozitelor la termen nou constituite fiind de peste 2 ori mai mare decât cel din perioada corespunzătoare a anului precedent". în privinţa deficitului.5 2. • Băncile se tem să crediteze. pe scurt. "Climatul politic instabil".5 2.0 .18 De împiedicat în lupta cu preţurile. Din păcate. se spune în raportul BNR.2008 2009 2010 2011* 3. BNR se simte cea mai neputincioasă în faţa incoerenţei politicilor fiscale şi a bătăliei politice. "Perspectivele financiare incerte şi nivelul atractiv al dobânzilor bancare au reorientat populaţia către instrumente de economisire pe termen mai lung.4. 18 http://economie. cu tot ce presupune mai rău asta.5 . În lipsa unui program ferm de redresare ne putem aştepta la inflamarea aşteptărilor de depreciere a monedei naţionale". În fapt.ro/stiri-finante_banci-6427701-cine-impiedica-bnr-atinga-tinta-inflatie-cine-ajutaraportul-asupra-inflatiei-scurt.5 3. iar oamenii se feresc să se îndatoreze Cauza? Prudenţa băncilor.hotnews.5 . anualizat. se spune în Raportul Băncii Naţionale. rezultat fără precedent în ultimii 8 ani.2% în termeni anuali. după cum îi spune guvernatorul Isărescu.8 3. De ce trebuie să ne temem? • Riscul politic Abateri semnificative de la contractele de finanţare încheiate cu FMI şi UE reprezintă un factor de risc major. evoluţiile bugetare recente confirmă creşterea dificultăţilor de realizare a ţintelor programate. spun autorii Raportului asupra inflaţiei. a structurii cheltuielilor şi a accesului la surse de finanţare.htm 14 .8 2. mai spune Isărescu. Datele oficiale confirmă că venitul disponibil al populaţiei a scăzut în termeni reali cu -6. Românii şi-au pierdut încrederea că situaţia se va repara în grabă.5 %. riscurile ca preţurile să crească sunt mai mari decât şansele de scădere a lor. • Veniturile reale ale populaţiei au scăzut la un nivel fără precedent în ultimii 8 ani Scăderea veniturilor populaţiei a înregistrat 13. inconştienţa politicienilor noştri poate lăsa economia în off-side.0 2. dar şi a populaţiei cu privire la ameliorarea propriei situaţii financiare. se mai arată în raport.8 . "Climatul politic instabil de pe parcursul ultimelor săptămâni poate genera derapaje ale politicii fiscale şi de venituri şi poate întârzia adoptarea reformelor structurale necesare.4. Deşi nu îşi permite să o spună explicit. Dar să le luăm pe rând.4.

presiunile de depreciere au fost cauzate de sporirea incertitudinilor economiei. în contextul amplificării tensiunilor sociale şi. rulajul pieţei valutare interbancare s-a comprimat. În cazul leului. menţinerea cererii de bunuri şi servicii la niveluri scăzute a inhibat crearea de noi locuri de muncă şi absorbţia de personal.• Construcţiile . Scăderea numărului de locuri de muncă vacante reiese atât din declaraţiile agenţiilor private de recrutare. a celor politice. Astfel. Cauzele sunt scăderea accesului sectorului nebancar la finanţarea externă. relativa temperare a volatilităţii cursului de schimb. scăderea ratelor dobânzilor la majoritatea împrumuturilor noi ale populaţiei şi ale societăţilor nefinanciare. în vederea reducerii costurilor aferente. cât şi din datele statistice furnizate de ANOFM. ulterior. • Somajul . atingând în august cea mai mică valoare din ultimele şapte luni. fără a mai face publică intenţia de angajare. apetitul global pentru risc a crescut în această perioadă. din cauza adâncirii recesiunii din România şi a scăderii substanţiale a interesului pentru tranzacţii financiare în valută. • Creditele acordate companiilor Datele furnizate de CRB sugerează însă faptul că volumul creditelor noi a continuat să se mărească în raport cu perioada precedentă în toate domeniile de activitate. Acestora li s-a asociat majorarea la un nivel record a deficitului tranzacţiilor valutare ale rezidenţilor. cu excepţia agriculturii. Mişcările cursului de schimb nu au fost perturbate de reducerile succesive ale ratei dobânzii de politică monetară şi nici de împrumuturile în valută efectuate în acest interval de MFP pe piaţa internă. În acest context. cursul de schimb leu/euro a oscilat într-o bandă extrem de îngustă de variaţie – evoluţie decuplată de trendul de întărire faţă de euro pe care l-au urmat principalele monede din regiune – volatilitatea sa rămânând semnificativ mai redusâ decât cea consemnatâ în zona Europei Centrale şi de Est. • Cursul de schimb Cursul de schimb leu/euro s-a menţinut relativ stabil în iulie şi august. dinamica valorii adăugate brute coborând la -14. având în vedere faptul că a fost observată extinderea practicii companiilor de a derula activităţi de recrutare prin utilizarea bazei de date proprii. pe de o parte. 15 .2 % – prima variaţie anuală negativă începând cu trimestrul IV 1999. dar mai ales continuarea practicii de renegociere a contractelor. evoluţia reflectând impactul opus al factorilor care îl determină. Pe de altă parte.majorarea numărului de angajări fără forme legale În lunile iulie-august 2009. pe fondul persistenţei riscului deteriorării portofoliului de credite al băncilor. atribuibil în mare parte operaţiunilor de repatriere a profiturilor de către unele mari companii prezente pe piaţa locală. ca efect al ieşirii din recesiune al unor economii din Vest.cea mai abruptă traiectorie Construcţiile au descris cea mai abruptă traiectorie descendentă. Evoluţia ar putea fi însă supraestimată într-o anumită măsură.

Şi creditarea populaţiei pare să se fi ameliorat. în condiţiile unei evoluţii mai favorabile a cererii externe pentru produsele româneşti este posibilă o redresare mai rapidă a activităţii economice interne decât cea presupusă în scenariul de bază al proiecţiei. necesare pentru a determina creşterea veniturilor bugetare. Pe partea de venituri. soluţiile pentru redresarea deficitului bugetar sunt reprezentate de majorarea unor categorii de impozite şi taxe... Într-o astfel de situaţie. fie iniţierea unor măsuri compensatorii. valoarea înregistrată în cazul primelor două sectoare atingând chiar două recorduri absolute consecutive (în lunile iunie şi iulie). dar şi a inflaţiei din ţările ieşite din recesiune.o redresare mai lentă. din cauza presiunilor în creştere ale cererii. s-au observat semnele unui reviriment al activităţii economice la nivel global. măsurile corective s-ar putea referi de exemplu la majorarea taxei pe valoarea adaugată (o astfel de soluţie a fost adoptată recent în Germania.soluţia să fie majorarea unor taxe? Necesarul de resurse pentru finanţarea unor deficite bugetare excesive ar impune fie apelarea într-o mai mare măsură la piaţa internă. nivelul acestor tranzacţii s-a menţinut la o valoare de circa patru ori mai mică decât cele înregistrate în urmă cu un an. exercitând presiuni dezinflaţioniste suplimentare. 16 . Un astfel de scenariu ar putea încetini scăderea preţurilor. este încă prea devreme pentru a anticipa dacă aceste evoluţii recente vor conduce spre o redresare susţinută şi într-un ritm alert a activitătii economice la nivel mondial sau dacă efectele crizei financiare globale vor persista o perioadă mai lungă de timp conducând la o revenire mai lentă. În ceea ce priveşte majorarea impozitelor şi taxelor. creşterea economică internă ar putea să cunoască o redresare mai lentă. dar. în condiţiile unei cereri externe mai reduse pentru produsele autohtone. • Economia românească. volumul împrumuturilor noi acordate acestui segment în lunile iunie şi iulie fiind cel mai mare de la începutul anului 2009. Există posibilitatea ca instituţiile financiare şi investitorii să îşi păstreze aversiunea relativ ridicată la risc şi să contribuie astfel la menţinerea unui nivel relativ scăzut al activităţii economice la nivel mondial.Firmele din industrie. servicii şi construcţii au consemnat cele mai consistente fluxuri de credite noi din luna octombrie 2008 până în prezent. Cu toate acestea. Lituania şi Estonia). În perioada recentă. Ungaria şi ţările baltice – Letonia. totuşi. ceea ce poate avea un impact nefavorabil asupra potenţialului de creditare a sectorului privat (efect de evicţiune). Pe de o parte. • Criza globala e pe sfârşite. • Bugetul. îmbunătăţirea colectării acestora sau modificarea bazei de impozitare. Este de aşteptat că adoptarea unei astfel de măsuri să aibă un impact nefavorabil imediat asupra inflaţiei IPC.

Selecţie de grafice Proiecţia inflaţiei anuale a preţurilor IPC şi intervalul de incertitudine asociat 17 . În eventualitatea unui reviriment susţinut al cererii la nivel global şi într-o perioadă de timp mai scurtă decât se anticipează în prezent se poate produce o creştere suplimentară a preţului proiectat al petrolului şi implicit a preţurilor combustibililor.În strânsă legătură cu incertitudinile cu privire la intervalul de timp necesar relansării economiei mondiale şi cu intensitatea acestui proces se află şi modul în care vor evolua pe perioada proiecţiei preţurile petrolului şi ale altor materii prime pe piaţa internaţională.

4 * Sfârşit de perioadă Sursa: INS.2 2.3 ± 2.5 ± 0.Perioada Ţinta Efectiv/Prognoză* (% ) Interval de incertitudine (%) T1 200 9 6. 5 T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4 2010 3.6 ± 1.9 T4 2009 3.1 ± 2. 5 2.7 ± 1. calcule BNR Inflaţia anuală Core2 18 . 8 2.2 2.7 T2 200 9 5.2 ± 1.9 T3 200 9 4.5 4.5 2.1 ± 2.6 T1 2011 T2 2011 T3 2011 3.2 ± 2. 1 2.

7 T1 2011 2.8 ) * Medie trimestrială Sursa: INS.0 T2 200 9 6.4 Inflaţia anuală a preţurilor administrate Perioada T1 2009 T2 2009 7. calcule BNR T1 200 9 7.8 T4 200 9 4.3 T2 2010 2.9 T3 201 0 2.3 T3 2011 2.9 T1 201 0 3.4 T2 201 0 2.2 T3 2010 2.3 T2 201 1 1. calcule BNR Inflaţia anuală a preţurilor combustibililor 19 .4 T3 200 9 5.Perioada Efectiv/Prognoză* (% ) * Medie trimestrială Sursa: INS.3 T3 2011 1.3 T1 2010 2.7 T3 2009 4.3 Efectiv/Prognoză* (% 7.9 T4 2010 2.7 T4 201 0 1.4 T2 2011 2.4 T4 2009 4.7 T1 201 1 1.

5 T3 2010 -1.0 T2 2009 3.3 T2 2010 9.1 Inflaţia anuală a preţurilor LFO Perioada Efectiv/Prognoză* (%) * Medie trimestrială Sursa: INS.4 T3 2010 8.3 T3 2009 1.9 T2 2011 10.2 T3 2009 3.0 T3 2011 2. calcule BNR T1 2009 4.9 T4 2009 6.6 Deviaţia PIB 20 .9 T1 2011 9.2 T1 2011 1.7 T2 2011 3.8 T1 2010 -4.0 T4 2010 2.1 T2 2010 -4.Perioada Efectiv/Prognoză* (%) * Medie trimestrială Sursa: INS.1 T4 2009 -2.5 T4 2010 10. calcule BNR T1 2009 3.4 T2 2009 1.7 T1 2010 10.5 T3 2011 11.

5 T3 2010 -7.3 BIBLIOGRAFIE: 21 .7 T2 2010 -7.2 T1 2010 -7.1 T3 2011 -4.0 T2 2009 -6.Perioada Estimat/Prognoză (%) Sursa: calcule BNR T1 2009 -5.1 T4 2010 -6.6 T1 2011 -5.4 T4 2009 -8.9 T2 2011 -5.1 T3 2009 -7.

Bucureşti. 4. Monedă şi credit. Curs de MACROECONOMIE ŞI POLITICI MACROECONOMICE Teodor Roşca.1. A. INFLAŢIA-Concepte. 3. Editura Economică. Macroeconomie. Carmen Boghean.Concepte fundamentale. http://economie. 1996 http://www. 2000 Carmen Năstase. Mihai Popescu.ro/stiri-finante_banci-6427701-cine-impiedica- 22 . ClujNapoca.ro/Raportul-asupra-inflatiei-3342. Alexandru Ţugui. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. 2008 Carmen Năstase.bnro. Liviu Scutariu. teorii şi politici economice.htm 2. Casa de editură „SARMIS”.aspx bnr-atinga-tinta-inflatie-cine-ajuta-raportul-asupra-inflatiei-scurt. 5. 6.hotnews.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->