Sunteți pe pagina 1din 10

Regulamentul privind organizarea i func ionarea Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional de pe lng Camera de Comer i Industrie a Romniei

Capitolul I Dispozi ii generale Definirea i sediul Cur ii de Arbitraj Art. 1 (1) Curtea de Arbitraj Comercial Interna ional de pe lng Camera de Comer i Industrie a Romniei, denumit n continuare Curtea de Arbitraj, este o institu ie permanent de arbitraj, neguvernamental, fr personalitate juridic, independent n exercitarea atribu iilor ce i revin, organizat i func ionnd n conformitate cu Legea camerelor de comer din Romnia nr. 335/2007 cu modificrile i completrile ulterioare i n conformitate cu prezentul Regulament. (2) Sediul Cur ii de Arbitraj este n Romnia, municipiul Bucureti, bd. Octavian Goga nr. 2, sector 3. Misiunea Cur ii de Arbitraj Art. 2. Curtea de Arbitraj are misiunea de a promova arbitrajul intern i interna ional i de a organiza func ionarea arbitrajului, precum i alte modalit i alternative de solu ionare a litigiilor. Capitolul II Atribu ii Organizarea arbitrajului a) organizeaz i administreaz solu ionarea litigiilor interne i interna ionale prin arbitraj institu ionalizat i prin arbitraj ad-hoc, n condi iile prevzute de 1 Art. 3. Curtea de Arbitraj ndeplinete urmtoarele atribu ii:

prezentul Regulament, de Regulamentul de organizare i func ionare a Colegiului Cur ii de Arbitraj, de Regulile de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional, denumite n continuare Regulile de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj, de dispozi iile Codului de procedur civil, de legile speciale n domeniu i de conven iile interna ionale la care Romnia este parte; b) nominalizarea sau individualizarea unei institu ii permanente de arbitraj inserat n conven ia arbitral cu privire la solu ionarea litigiilor determin competen a exclusiv a acestei institu ii i aplicarea Regulamentului i Regulilor de procedur arbitral proprii, independent de restul prevederilor consemnate n conven ia arbitral de ctre pr i; c) n cazul n care institu ia permanent de arbitraj nu este nominalizat sau individualizat i pr ile au convenit n conven ia arbitral solu ionarea litigiilor pe calea arbitrajului, competen a va fi determinat de Regulamentul i Regulile de procedur arbitral ale institu iei permanente de arbitraj de la locul unde s-a nregistrat cererea/ac iunea de arbitrare; d) dac pr ile au inserat n conven ia arbitral c litigiile lor vor fi solu ionate pe calea arbitrajului ad-hoc, pr ile vor avea dreptul: - de a desemna arbitrii sau de a stabili modalit ile potrivit crora acetia vor fi desemna i; - de a desemna locul desfurrii arbitrajului; - de a fixa regulile de procedur pe care le vor urma arbitrii; arbitrajul va fi supus regulilor de procedur prevzute n Codul de procedur civil, n Normele Conven iei Europene de arbitraj comercial interna ional, ncheiat la Geneva la 21 aprilie 1961 i n Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Na iunilor Unite pentru Drept Comercial Interna ional (UNCITRAL) adoptat la 15 decembrie 1976. Modele de conven ii arbitrale Probleme de arbitraj f) dezbate problematica general a arbitrajului intern i interna ional, aspectele de drept, precum i cele ale practicii arbitrale; e) elaboreaz modele de conven ii arbitrale pe care le disemineaz n mediul de afaceri;

Promovarea activit ii de arbitraj Unificarea regulilor de procedur

g) colaboreaz cu celelalte entit i arbitrale de pe lng fiecare camer de comer jude ean, n vederea desfurrii unor ac iuni comune de promovare a arbitrajului, intern i interna ional; h) urmrete aplicarea unitar a Regulilor de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj, de ctre tribunalele arbitrale care sunt organizate i func ioneaz n cadrul camerelor de comer jude ene din Romnia;

Eviden a practicii i) ine eviden a practicii arbitrale, ntocmete culegeri de practic arbitral i arbitrale mbunt irea activit ii de arbitraj Evolu ia institu iei arbitrajului Organizarea modalit ilor alternative de solu ionare a litigiilor ndeplinirea altor m) ndeplinete atribu iile prevzute n Regulile de procedur arbitral ale Cur ii atribu ii Asisten la cerere pentru organizarea arbitrajului ad-hoc Capitolul III Organizare i func ionare Componen a Art. 4 (1) Curtea de Arbitraj se compune din arbitri, aproba i de ctre Colegiul continuare Camera Na ional), la propunerea Preedintelui Camerei Na ionale, cu consultarea Preedintelui Cur ii de Arbitraj, dintre persoanele care 3 de Arbitraj; n) asist pr ile, la cererea lor expres i scris, n organizarea arbitrajului ad-hoc. l) organizeaz, la cerere, alte modalit i alternative de solu ionare a litigiilor, respectiv concilierea prealabil i medierea n conformitate cu dispozi iile prevzute n legi speciale; k) colaboreaz cu alte institu ii permanente de arbitraj din strintate i urmrete evolu ia arbitrajului n Uniunea European i pe plan interna ional; asigur documentarea n domeniul arbitrajului intern i interna ional; j) face propuneri privind mbunt irea organizrii i desfurrii arbitrajului intern i interna ional;

Cur ii de Arbitraj de Conducere al Camerei de Comer i Industrie a Romniei (denumit n

ndeplinesc condi iile prevzute n prezentul Regulament. Voca ia de a deveni arbitru (2) Poate fi arbitru orice persoan, cet ean romn sau strin, care are capacitatea deplin de exerci iu al drepturilor sale, se bucur de o reputa ie netirbit i are o nalt calificare i experien profesional. nscrierea pe Lista de arbitri (3) nscrierea pe Lista de arbitri, a arbitrilor romni, se face n urmtoarele condi ii: a) cerere scris; b) o adeverin din care s rezulte dovada studiilor superioare juridice; c) curriculum vitae; d) o recomandare dat de un arbitru care figureaz pe Lista de arbitri i are o vechime de peste 5 ani n aceast calitate; e) declara ie pe propria rspundere c a luat cunotin de Regulile de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj privind rspunderea arbitrilor; f) n cazul avocatului, o declara ie pe propria rspundere c a luat cunotin de Regulile de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj cu privire la incompatibilit i; g) aprobarea de ctre Colegiul de Conducere al Camerei Na ionale. (4) Dosarul cu actele de nscriere se depune la Secretariatul Cur ii de Arbitraj, cel mai trziu cu 5 zile naintea sesiunii Colegiului de Conducere al Camerei Na ionale i, dup ob inerea avizului consultativ al Preedintelui sau Primvicepreedintelui Cur ii de Arbitraj, se nainteaz Cancelariei Camerei Na ionale.

Arbitri strini

(5) Pot fi nscrii pe Lista de arbitri, n condi iile alin. (1) i (2) arbitri strini, cu acordul scris al persoanelor n cauz, cu condi ia asumrii obliga iilor ce le revin n aceast calitate cuprinse n Regulamentele i Regulile Cur ii de Arbitraj.

Examinarea cererilor de nscriere

(6) Colegiul de Conducere al Camerei Na ionale examineaz cererile de nscriere n Lista de arbitri o singur dat pe an, de regul n prima sesiune ordinar din an. 4

ntocmirea Listei (7) Enumerarea arbitrilor n Lista de arbitri se face n ordinea alfabetic a de arbitri numelui acestora, specificndu-se pentru fiecare arbitru titlurile tiin ifice pe care le de ine i activitatea profesional care l definete, iar pentru arbitrii romni care au domiciliul n alt localitate dect sediul Cur ii de Arbitraj se va men iona i localitatea corespunztoare. (8) Prin excep ie, se trec la nceputul Listei de arbitri Preedintele Camerei Na ionale n situa ia n care are calitatea de arbitru sau este persoana desemnat ca Autoritate de nominare i membrii Colegiului Cur ii de Arbitraj. Nominalizarea arbitrilor (9) Nominalizarea ca arbitru/supraarbitru al unui tribunal arbitral

institu ionalizat se face numai cu respectarea condi iilor prevzute n prezentul Regulament i n Regulile de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj care se aplic tuturor arbitrilor de pe Lista de arbitri.

Radierea arbitrilor de pe Lista de arbitri. Proceduri

Art. 5. (1) ndeprtarea arbitrilor din Lista de arbitri se poate face n cazul nclcrii obliga iilor ce incumb misiunii de arbitru, de ctre Biroul de Conducere al Camerei Na ionale n urma unui raport al Colegiului Cur ii de Arbitraj. (2) Rezolu ia Biroului de Conducere al Camerei Na ionale poate fi atacat de ctre persoana vizat n termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Colegiul de Conducere al Camerei Na ionale care va lua o decizie definitiv ce va fi comunicat de ndat petentului. (3) Pentru cauze de incompatibilitate n legtur cu calitatea de arbitru survenite ulterior nscrierii pe Lista de arbitri se dispune suspendarea acestuia de ctre Colegiul Cur ii de Arbitraj n baza referatului asistentului arbitral ef. (4) Pentru fapte grave, arbitrul poate fi exclus din Lista de arbitri de ctre Colegiul de Conducere al Camerei Na ionale. (5) Fapte grave n n elesul alin. (4) sunt considerate: a) incorectitudinea n exercitarea misiunii de arbitru prin nclcarea principiului impar ialit ii dovedit prin orice mijloace de prob admise de lege; b) atingerea adus onoarei ori reputa iei unui arbitru din Lista de arbitri a Cur ii de Arbitraj sau adus unui membru al Colegiului de Conducere al Camerei Na ionale prin afirma ii, verbale ori scrise, ce imput fapte care, dac ar fi 5

adevrate, ar expune persoana dispre ului public; c) condamnarea penal printr-o hotrre judectoreasc definitiv pentru infrac iuni svrite cu inten ie. (6) Decizia definitiv a Colegiului de Conducere al Camerei Na ionale privind msura excluderii din Lista de arbitri va fi adus la cunotin tuturor cur ilor de arbitraj din ar i strintate. (7) Decizia Colegiului de Conducere al Camerei Na ionale este definitiv i poate fi atacat, n termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, la Adunarea General a Camerei Na ionale. (8) Hotrrea Adunrii Generale a Camerei Na ionale prin care s-a reexaminat decizia este irevocabil. Colegiul Cur ii de Arbitraj Art. 6 (1) Activitatea Cur ii de Arbitraj este coordonat de ctre un Colegiu alctuit din Preedinte, Prim-vicepreedinte, Vicepreedinte, Secretar tiin ific, Arbitru coordonator i 4 membri, aprobat pentru un mandat de 3 ani i care poate fi rennoit de Colegiul de Conducere al Camerei Na ionale, la propunerea Preedintelui acesteia. (2) Colegiul Cur ii de Arbitraj i desfoar activitatea n baza unui Regulament aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei Na ionale, la propunerea Preedintelui acesteia. Plenul Cur ii de Arbitraj Atribu ii ale Plenului Cur ii de Arbitraj Art. 7. Totalitatea arbitrilor nscrii n Lista de arbitri constituie Plenul Cur ii de Arbitraj. Art. 8 (1) Plenul Cur ii de Arbitraj dezbate informrile Colegiului Cur ii de Arbitraj, cu privire la activitatea desfurat de acesta, precum i probleme de drept care, rezolvate diferit de tribunalele arbitrale, pot duce la o practic neunitar. Convocarea Sesiunilor Arbitraj i prezidarea lor Obliga ia de (3) n cazul n care la lucrrile Plenului Cur ii de Arbitraj particip Autoritatea de nominare, acesta prezideaz edin a. (4) Nicio persoan nscris n Lista de arbitri nu poate absenta nemotivat de la 6 (2) Sesiunile Plenului Cur ii de Arbitraj sunt convocate n termen de 5 zile de la data hotrrii Colegiului Cur ii de Arbitraj i sunt conduse de ctre Preedintele

Plenului Cur ii de Cur ii de Arbitraj.

prezen la Cur ii de Arbitraj

sesiunea Plenului Cur ii de Arbitraj. Lipsa la dou sesiuni ale Plenului Cur ii de

Sesiunile Plenului Arbitraj atrage ndeprtarea din Lista de arbitri. (5) Sesiunile Plenului Cur ii de Arbitraj sunt bianuale, respectiv o sesiune de primvar i o sesiune de toamn. Secretariatul Art. 9 (1) Curtea de Arbitraj are un secretariat propriu n cadrul Direc iei Drept

Cur ii de Arbitraj i Legisla ie a Camerei Na ionale. (2) Secretariatul Cur ii de Arbitraj func ioneaz pe baza Regulamentului de organizare i func ionare al Camerei Na ionale i a Circularei privind organizarea i func ionarea Secretariatului Cur ii de Arbitraj emis de eful Cancelariei Camerei Na ionale. (3) Asistentul arbitral este ncadrat n func ia de consilier juridic. Definirea tribunalului arbitral Obliga ii de neimixtiune Art. 10 (1) n n elesul prezentului Regulament, tribunalul arbitral este format dintr-un arbitru unic desemnat, sau din totalitatea arbitrilor desemna i n conformitate cu Regulile de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj. (2) Camera Na ional i Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca, prin organizarea i administrarea arbitrajului, s intervin n solu ionarea litigiului sau s influen eze n vreun fel tribunalul arbitral. Solu ionarea litigiului (3) Solu ionarea litigiului apar ine exclusiv tribunalului arbitral i se desfoar dup Regulile de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj, conform cu legile n vigoare aplicabile litigiului. Desemnarea arbitrilor Art. 11 (1) Desemnarea arbitrilor ntr-un litigiu determinat i constituirea tribunalului arbitral se efectueaz n conformitate cu prezentul Regulament i cu Regulile de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj. Autoritatea de nominare (2) Autoritatea de nominare a arbitrilor apar ine unei persoane membr a Plenului Cur ii de Arbitraj desemnat prin Rezolu ia Biroului de Conducere al Camerei Na ionale pentru un mandat de 7 ani i care poate fi rennoit. Revocarea mandatului Autorit ii de nominare Lista de supraarbitri (4) Din Lista de arbitri, Autoritatea de nominare, cu consultarea Preedintelui Cur ii de Arbitraj, alctuiete Lista de supraarbitri. 7 (3) Mandatul nceteaz prin demisie sau din cauze naturale i poate fi revocat pentru faptele prevzute n art. 5 alin. (5) din prezentul Regulament.

Obliga ii ale arbitrului / supraarbitrului

Art. 12 (1)Arbitrul/Supraarbitrul i exercit activitatea cu titlu individual, fiind independent i impar ial, supus numai legii i probelor administrate n cauz. Aprecierea probelor se face pe baza convingerii intime a arbitrului. (2) Arbitrul/Supraarbitrul care intr n compunerea tribunalului arbitral trebuie s manifeste disponibilitatea cerut de exerci iul competen elor arbitrale, n termen util, dup agenda Secretariatului Cur ii de Arbitraj, cu bun-credin i profesionalism.

Prioritatea activit ii de arbitru / supraarbitru Sanc iuni

(3) Activitatea de arbitrare, cu referire la cauzele n care a fost desemnat i a acceptat, devine pentru arbitru/supraarbitru prioritar fa de orice alt activitate a acestuia, fie ea izvort din baze contractuale, fie voluntar.

(4) Nendeplinirea sau ndeplinirea cu ntrziere a obliga iilor izvorte din calitatea de arbitru se sanc ioneaz cu re inerea din onorariul cuvenit a unei cote de 5% pentru fiecare zi de ntrziere. (5) Sumele rezultate revin n propor ie de 60% Camerei Na ionale i n propor ie de 40% intr n fondul Colegiului Cur ii de Arbitraj.

nlocuirea arbitrilor / supraarbitrilor

Art. 13. nlocuirea unui arbitru/supraarbitru se face pentru motivele i n condi iile prevzute n Regulile de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj.

Capitolul IV Resurse Compunerea resurselor Cur ii de Arbitraj Stabilirea taxelor (2) Taxa de nregistrare i taxa arbitral sunt stabilite prin Normele privind taxele i cheltuielile arbitrale, aprobate de Colegiul de Conducere al Camerei Na ionale, la propunerea Colegiului Cur ii de Arbitraj. Destina ia taxelor (3) Taxa de nregistrare acoper costurile de ini iere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral. Taxa arbitral acoper cheltuielile legate de activitatea de organizare, desfurare i solu ionare a litigiilor, pl ii onorariilor arbitrilor i documentrii acestora, cheltuielilor de secretariat i suportarea altor cheltuieli necesare func ionrii Cur ii de Arbitraj. 8 Art. 14 (1) Resursele Cur ii de Arbitraj se asigur din taxa de nregistrare i taxa arbitral ncasate pentru serviciile prestate.

Indemniza ii pentru membrii de Arbitraj i asisten ii arbitrali

(4) Preedintele Cur ii de Arbitraj are dreptul la o indemniza ie lunar egal cu jumtate din indemniza ia Vicepreedintelui Camerei Na ionale. Primindemniza ie egal cu jumtate din indemniza ia Preedintelui Cur ii de Arbitraj. (5) Membrii Colegiului Cur ii de Arbitraj beneficiaz de o indemniza ie de edin egal cu o treime din indemniza ia pe sesiune a membrilor Colegiului de Conducere al Camerei Na ionale. (6) Asisten ii arbitrali primesc o indemniza ie n raport cu volumul de activitate depus, la propunerea Prim-vicepreedintelui Cur ii de Arbitraj avizat de eful Cancelariei Camerei Na ionale.

Colegiului Cur ii vicepreedintele i Vicepreedintele Cur ii de Arbitraj au dreptul la o

Constituirea fondului

(7) La nivelul Cur ii de Arbitraj se instituie un fond constituit dintr-o cot de 10% din onorariile arbitrilor, care este destinat pl ii indemniza iilor prevzute la alin. (4) (6), precum i pentru acoperirea altor cheltuieli.

Indemniza ia Autorit ii de nominare Asigurarea condi iilor

(8) Pentru activitatea desfurat n legtur cu arbitrajul Autoritatea de nominare primete o indemniza ie egal cu 10% din valoarea taxei arbitrale.

Art. 15. Camera Na ional asigur condi iile corespunztoare desfurrii activit ii Cur ii de Arbitraj. Capitolul V Dispozi ii finale

Obliga ia de confiden ialitate Obiectul de reglementare al Regulamentului

Art. 16. Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum i personalul Camerei Na ionale au obliga ia s asigure confiden ialitatea arbitrajului. Art. 17 (1) Prevederile prezentului Regulament guverneaz organizarea Cur ii de Arbitraj, precum i a tribunalului arbitral.

Sediul materiei n (2) Raporturile dintre pr ile litigante, pe de o parte, i Curtea de Arbitraj i raporturile dintre tribunalul arbitral, pe de alt parte, n ceea ce privete litigiile supuse arbitrajului pr i sunt reglementate prin prezentul Regulament, prin Regulile de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj i prin dispozi iile Codului de procedur civil, compatibile, n conformitate cu art. 4 din Conven ia European de arbitraj comercial interna ional, ncheiat la Geneva la 21aprilie 1961, i Regulamentul

de Arbitraj al Comisiei Na iunilor Unite pentru Drept Comercial Interna ional, adoptat la 15 decembrie 1976 (UNCITRAL). Elaborarea Regulilor de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj Aprobarea i intrarea n vigoare a Regulamentului Art. 19 (1) Prezentul Regulament a fost aprobat la data de 16 ianuarie 2012 n sesiunea a XXIII-a de ctre Colegiul de Conducere al Camerei Na ionale, conform art. 29 alin. (3) din Legea nr. 335/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, i intr n vigoare la data aprobrii, abrognd orice dispozi ie Art. 18. Regulile de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj se elaboreaz de ctre Biroul de Conducere al Camerei Na ionale i se propun spre aprobare Colegiului Cur ii de Arbitraj, n conformitate cu dispozi iile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 335/2007, cu modificrile i completrile ulterioare.

Cur ii de Arbitraj contrar. Codexul Arbitral (2) Dispozi iile relevante din Legea nr. 335/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cele din Conven ia European de arbitraj comercial interna ional, ncheiat la Geneva la 21 aprilie 1961 i din Regulamentul de Arbitraj al Comisiei Na iunilor Unite pentru Drept Comercial Interna ional (UNCITRAL), adoptat la 15 decembrie 1976, precum i Regulamentul de organizare i func ionare al Cur ii de Arbitraj, Regulamentul Colegiului Cur ii de Arbitraj, Regulile de procedur arbitral ale Cur ii de Arbitraj i Normele privind taxele i cheltuielile arbitrale alctuiesc Codexul Arbitral. Comunicarea Codexului Arbitral (3) Direc ia Drept i Legisla ie din cadrul Camerei Na ionale va asigura prin grija Secretariatului Cur ii de Arbitraj comunicarea ctre cei interesa i, la solicitarea acestora, a Codexului Arbitral. (4) Prezentul Regulament se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

10

S-ar putea să vă placă și