Sunteți pe pagina 1din 14

SIF OLTENIA

Bucureti, 27 ianuarie 2012

OVERVIEW
SIF5 Pre pia : 1,228 RON Pre int 12 luni: 1,40 RON Recomandare: MEN INERE PER: 8,52 P/BV: 1,09

Numr de ac iuni: 580 165 714 Valoare nominal: 0,10 RON

PREZENTARE EMITENT
- nfiin at n 1996 prin transformarea Fondului Propriet ii Private Oltenia (conform legii 133/1996); - Listat la Bursa de Valori Bucureti din noiembrie 1999; - Compania este membr a Asocia iei Administratorilor de Fonduri, a Asocia iei Ac ionarilor (AAR) i Asocia iei Europene a Capitalului Privat si de Risc (EVCA); - Capital social: 58 016 571,4 RON; - Activele totale au crescut de la 615 mil. RON n 2006 la 814 mil. RON n 2010; la finele lunii septembrie 2011 volumul activelor se situa la 880 mil. RON; - Profitul net s-a majorat de la 79 mil. RON n 2006 la 81 mil. RON n 2010; la 9 luni din 2011 SIF 5 a realizat un profit de aproximativ 67 mil. RON; - Conform rezultatelor preliminare pe 2011, SIF5 a realizat un profit net de aproximativ 84 mil. RON (cretere cu 3,2% y/y).
3

PREZENTARE EMITENT
- La finele lunii decembrie valoarea activelor nete administrate de companie se situa la 1,42 mld. RON; - Cea mai mare pondere n structura portofoliului SIF5 o de in companiile listate (68%); companiile necotate de in o pondere de 30% din activul net al SIF5; - SIF Oltenia are participa ii la 110 companii (46 listate, 64 necotate); - Pe segmentul companiilor listate, 73% din portofoliu este format din participa iile la BRD, SNP, TLV, BIO i UARG; - Pe segmentul companiilor necotate cea mai mare pondere o de inea participa ia la Banca Comercial Romn (18,4% din activul net al SIF5 la finele lunii septembrie); - n prezent se afl n derulare negocierile cu Erste Group privind vnzarea participa iei de inut la BCR. - La finele anului 2011 SIF5 a participat la majorarea de capital a BCR cu 37,15 mil. RON.
4

PREZENTARE EMITENT
- Evolu ia valorii unitare a activului net (VUAN) pentru SIF5 este prezentat n graficul alturat. Parcursul VUAN este dependent de evolu ia titlurilor din portofoliul administrat de companie; - La rndul lor, performan a titlurilor aflate n administrare este dependent de climatul macro-bursier interna ional i intern; - n a II-a jumtate din 2007 VUAN a ini iat un trend descendent, evolu ie determinat de deteriorarea - Din iunie 2011 VUAN a revenit pe panta descendent, n contextul intensificrii, propagrii i persisten ei crizei datoriilor tendin a suverane din economiile dezvoltate (manifestat n principal n Europa) valul II al crizei economico-financiare mondiale.
5

climatului macro-bursier interna ional, n contextul primului val al celei mai severe crize economicofinanciare mondiale din ultimele decenii; - Din martie 2009 VUAN a ntrerupt

descendent, ca urmare a ameliorrii climatului macrobursier interna ional, pe fondul resim irii politicilor macroeconomice expansioniste;

SITUA II FINANCIARE
- Veniturile din activitatea curent au crescut n perioada 2003-2010 cu un ritm mediu anual de 17%, evolu ie determinat n principal de avansul veniturilor din investi ii financiare cedate (rat medie anual de 21%). Veniturile din imobilizri financiare au cunoscut o cretere cu un ritm mediu anual de 11%; - Cheltuielile din activitatea curent au crescut n acest interval cu o rat medie anual de 18%, pe fondul evolu iei cheltuielilor privind investi iile financiare cedate (ritm mediu anual de 16%). Cheltuielile cu amortizri, provizioane, pierderi din crean e i debitori diveri i alte cheltuieli au consemnat ritmuri anuale de evolu ie de 49%, respectiv 20%; - Prin urmare, rezultatul curent s-a apreciat n perioada 2003-2010 cu un ritm mediu anual de 16%; - Profitul net a crescut n acest interval cu o rat medie anual de 16%.

SITUA II FINANCIARE
- n perioada ianuarie-septembrie 2011 veniturile din activitatea curent au sczut cu 32% y/y, evolu ie determinat n principal de declinul veniturilor din investi ii financiare cedate (cu 18% y/y), dar i de scderea veniturilor din imobilizri financiare (cu 45% y/y). - Cheltuielile din activitatea curent s-au contractat cu 65% y/y n perioada analizat, evolu ie determinat de declinul cheltuielilor privind investi iile financiare cedate (cu 76% y/y), dar i a altor cheltuieli (cu 45% y/y). - Prin urmare, rezultatul curent s-a diminuat cu 5% y/y, pn la 75,4 mil. RON. - Compania a ncheiat primele 9 luni ale anului cu un profit net de 66,8 mil. RON, n scdere cu 9% y/y.

PERSPECTIVE SECTORIALE
- Economia mondial se confrunt n prezent cu valul II al celei mai severe crize economico-financiare din ultimele decenii criza datoriilor suverane din rile dezvoltate; - Economia S.U.A. pare mai rezistent la acest val de criz, dac observm evolu ia recent a indicatorilor economici. Iar FED s-a artat dispus pentru noi msuri monetare expansioniste de natur neconven ional; Cu toate acestea, se pune problema consolidrii bugetare pe termen mediu; - Situa ia este mai critic n Zona Euro, unde criza datoriilor suverane persist, iar deocamdat nu s-au identificat solu ii credibile (pentru pie ele financiare) pentru contracarare; - De asemenea, economiile emergente au prezentat recent semnale de decelerare; - Cu alte cuvinte, se men in riscuri ridicate pentru climatul macro-bursier mondial n perioada urmtoare.
8

Indice MSCI World

Indice volatilitate bursier VIX

EVALUARE DCF
- Analiza DCF are la baz urmtoarele ipoteze (pentru perioada 2012-2016): - evolu ia veniturilor din activitatea curent la un ritm mediu anual de 21,4%; - o marj medie anual a profitului net de 68%; - un cost mediu ponderat al capitalului n scdere de la 26,9% n 2012 la 20,6% n 2016; - o rat de cretere a profitului pe termen lung de 3%; - pre ul stabilit prin metoda DCF pentru titlurile SIF5 este 1,106 RON.

ANALIZA COMPARATIV
- Pentru analiza comparativ am selectat societ ile de investi ii financiare listate la Bursa de Valori Bucureti (SIF1, SIF2, SIF3, SIF4); - Din punct de vedere al indicatorului PER, SIF Oltenia este supraevaluat raportat la companiile analizate (prezint un PER de 8,52 superior mediei de 5,73 a celorlalte SIF-uri); - Compania este supraevaluat i din punct de vedere al indicatorului P/BV (nivel de 1,09 superior mediei de 0,88 a celorlalte SIF-uri).

10

EVALUARE ALTERNATIV
- ntr-o abordare alternativ, am considerat portofoliul administrat de SIF Oltenia; - Am calculat valoarea ac iunilor listate i a unit ilor de fond aflate n portofoliu pe baza pre ului din 27 ianuarie (sau de la cea mai recent tranzac ie); - De asemenea, am inclus valoarea unei posibile tranzac ii cu pachetul de la BCR, utiliznd ca variabil proxy rezultatul tranzac iei ncheiate de alte SIF-uri cu Erste Group. - Pentru celelalte companii nelistate am utilizat la evaluare metoda multiplilor (PER, P/BV): pornind de la rezultatele acestor societ i n exerci iul financiar 2010 am considerat un PER mediu de 5 i un P/BV mediu de 1.

11

EVOLU IA BURSIER
- Compania este listat la Bursa de Valori Bucureti din noiembrie 1999 (categoria I), fiind inclus n indicele sectorial BET-FI; - SIF Oltenia se numr printre cele mai lichide companii tranzac ionate la Bursa de Valori Bucureti; - Evolu ia cota iei SIF5 este dependent n primul rnd de climatul macro-bursier interna ional, dar i de climatul macroeconomic intern; - De asemenea, factori specifici, precum problema pragului la SIF-uri, au avut n ultima perioad impact temporar asupra evolu iei ac iunilor SIF5; - Cum se poate observa n graficul alturat, SIF5 a prezentat n ultimii ani o performan mai bun comparativ cu cea a indicelui BET-FI (coeficient de corela ie de 99,2%).
12

CONCLUZII
- Date fiind incertitudinile cu privire la evolu ia economiei mondiale i a pie elor interna ionale de capital, precum i riscurile din plan intern, recomandm o atitudine rezervat n luarea deciziilor de investi ie n titlurile SIF5; - Pre ul int pentru urmtoarele 12 luni pentru cota iile SIF5, stabilit prin ponderarea rezultatelor din analizele DCF, comparativ i alternativ, este 1,40 RON. - Cu toate acestea, men ionm 2 scenarii alternative: - n cazul unui climat macro-bursier interna ional i intern nefavorabil n perioada urmtoare, titlurile SIF5 ar putea scdea pn la 0,83 RON (cu etape intermediare la 1,11 RON, respectiv 0,99 RON); - n cazul unei ameliorri semnificative a climatului macro-bursier interna ional i intern n perioada urmtoare, titlurile SIF5 ar putea crete pn la 2,81 RON (cu etape intermediare la 1,40 RON, 1,83 RON, 2,45 RON, respectiv 2,57 RON); - Avnd n vedere riscurile din plan macro-bursier interna ional, supraevaluarea companiei (comparativ cu celelalte SIF-uri), dar i faptul c este singura SIF care nu a ajuns la un acord cu Erste Group privind vnzarea participa iei la BCR, recomandm men inerea titlurilor SIF5.

dr. Andrei Rdulescu


13

DISCLAIMER
Acest raport nu este destinat pentru a fi distribuit sau utilizat de catre orice persoana sau entitate care este cetatean sau rezident, situat in Romania sau in orice alta jurisdictie, in cazul in care o astfel de distributie, publicare sau utilizare ar fi contrara unei legi sau regulament, sau care ar putea face obiectul SSIF Broker SA. Toate materialele prezentate in acest raport, cu exceptia cazurilor indicate distinct, sunt in conformitate cu drepturile de autor ale SSIF Broker SA. Niciunul dintre materialele, sau continutul acestora, sau orice copie a acestora, nu pot fi modificate, transmise, copiate sau distribuite pentru orice alta parte, fara permisiunea scrisa a SSIF Broker SA. Toate marcile comerciale, marcile de servicii, si logo-urile utilizate in acest raport sunt marci comerciale sau marci de servicii sau marci comerciale inregistrate ale SSIF Broker SA. Materialele ce contin recomandari de investitii realizate de catre SSIF Broker SA au un scop informativ, SSIF Broker SA nu isi asuma responsabilitatea pentru tranzactiile efectuate pe baza acestor informatii. Datele obtinute pentru redactarea materialului au fost obtinute din surse considerate de incredere, corectitudinea si completitudinea lor neputand fi totusi garantata. Materialul poate include informatii publicate de societatea emitenta prin diferite mijloace (rapoarte ale companiei, comunicate de presa, hotarari AGA) si date obtinute de pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. SSIF Broker SA ar putea detine in diferite momente valori mobiliare la care se face referire in aceste materiale sau ar putea actiona ca formator de piata pentru acestea. Informatiile cuprinse in acest raport exprima anumite opinii legate de o clasa de valori mobiliare. Decizia finala de cumparare sau vanzare a acestora trebuie luata in mod independent de fiecare investitor in parte, pe baza unui numar cat mai mare de opinii si analize. SSIF Broker SA si realizatorii acestui raport nu isi asuma niciun fel de obligatie pentru eventuale pierderi suferite in urma folosirii acestor informatii. De asemenea nu sunt raspunzatori pentru veridicitatea si calitatea informatiilor obtinute din surse publice sau direct de la emitenti. Daca prezentul raport include recomandari, acestea se refera la investitii in actiuni pe termen mediu si lung. SSIF Broker SA avertizeaza clientul ca performantele anterioare nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare. Istoricul rapoartelor publicate si a recomandarilor formulate de SSIF Broker SA se gaseste pe site-ul www.ssifbroker.ro, sectiunea analize. Rapoartele de analiza se pot actualiza sau modifica pe parcurs, la momentul la care SSIF Broker SA considera necesar. Data la care se publica sau se modifica un raport este identificata in continutul acestuia si/sau in canalul de distributie folosit. SSIF Broker SA aplica masuri de ordin administrativ si organizatoric pentru prevenirea si evitarea conflictelor de interese in ceea ce priveste recomandarile, inclusiv modalitati de protectie a informatiilor, prin separarea activitatilor de analiza si research de alte activitati ale companiei, prezentarea tuturor informatiilor relevante despre potentiale conflicte de interese in cadrul rapoartelor, pastrarea unei obiectivitati permanente in rapoartele si recomandarile prezentate. Investitorii sunt avertizati ca orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degraba forme de estimare si nu pot garanta un profit cert. Investitia in valori mobiliare este caracterizata prin riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori. Autoritatea cu atributii de supraveghere a SSIF Broker SA este Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, http://www.cnvmr.ro. Aceste informatii sunt prezentate in conformitate cu Regulamentul CNVM 15/2006 privind recomandarile pentru investitii in instrumente financiare. 14