LISTA DE VERIFICARE(CHECK-LIST) STAT DE PLATA SALARII/LISTA DE AVANS CHENZINAL

Nr. crt. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 3 4 3.1 3.2 3.3 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 Obiectivele verificarii Existenta actelor justificative - centralizator lunar al statelor de salarii - pontaj lunar - statul de functii - bugetul de venituri si cheltuieli - contractul colectiv de munca - referate de necesitate - alte acte justificative Existenta vizelor, certificarilor, aprobarilor, a altor semnaturi legale, dupa caz pentru: - actele justificative de la pct.1 - ordonantarea la plata Stabilirea corecta a sumei prevazuta pentru plata: Incadrarea sumei propusa pentru plata in: - limita stabilita prin bugetul de venituri si cheltuieli - limita baremelor legale si CCM - valoarea cheltuielilor lichidate Incadrarea numarului de personal din statul de salarii in: - numarul maxim de personal stabilit prin buget - numarul rezultat din statul de functii Corespondenta datelor din ordonantarea la plata cu cele din actele justificative pentru: - tipul platii - beneficiarul sumei - banca beneficiarului sumei

SEF BIROU