Sunteți pe pagina 1din 242
DAN OBREJA LUCIAN MANOLACHE GABRIEL POPESCU BAZELE _ PROIECTARII PRELIMINARE A NAVE! BAZELE PROIECTARII PRELIMINARE A NAVEL Editura ACADEMICA BAZELE PROIECTARII PRELIMINARE A NAVEI Referenti stiintifici Prof. univ. dr. ing. OVID POPOVICI Universitatea ” Dunarea de Jos ” din Galati Prof. univ. dr. ing. VALERIU CEANGA ICEPRONAV S.A. Galati Editura ACADEMICA Str. Domneasca, Nr. 111 GALATI, 2003 Copyright © Editura ACADEMICA 2003 Toate drepturile rezervate Tehnoredactare : Lucretia Fatu, Universitatea ” Dundrea de Jos ” din Galati Tiparita la S.C. ZIGOTTO S.RLL. Galati, Str. Libertatii, nr 66 BAZELE PROIECTARII PRELIMINARE A NA! ISBN 973-8316-66-9 La peste jumdtate de secol de invétdmdnt superior naval romanesc, dedicdm aceasta lucrare in memoria distinsilor profesori, trecuti in marea nefiinta. PREFATA Activititile specifice proiectarii unei nave depind de obiectivul prescris. Totusi, pot fi definite etapele majore ale proiectarii navei, care sunt caracteristice fiecdrui tip de project: proiectul preliminar (conceptual), proiectul tehnic si proiectul de executie. Scopul proiectului preliminar il constituie determinarea variantei optime, care rispunde cerinfelor temei de proiectare. /dentificarea variantei optime este 0 conditie necesaré pentru asigurarea succesului intregului proiect Proiectul tehnic realizeazi compromisul intre toate cerinfele asupra performanjelor navei. Finalitatea proiectului tehnic este aceea de a-l asigura pe armator cd elementele proiectului navei formeazii un tot unitar, un set potrivit, care satisface cerinjele majore ale temei de proiectare. Finalitatea proiectului de execujie 0 constituie realizarea tuturor planurilor necesare pentru constructia navei, in general, activitatea de proiectare reprezinté un proces creator, iterativ, desfagurat in scopul realizairii unui obiectiv restrictionat. Cea mai clari reprezentare a acestui proces convergent este spirala proieciarii Solutia final se poate obtine revenind mereu la fiecare parametru de proiectare, pana la punerea lor in deplin acord. Continutul cartii, reflect preocuparea autorilor de a transpune principiile proiectérii preliminare a navei in sensul indicat de spirala proiectarii, cu accent asupra studiului performanyelor hidrostatice i hidrodinamice ale navei pe baza dimensiunilor principale Idea de baza a cartii este aceea ci planul de forme al unei nave se realizeazai in cadrul proiectului preliminar abia dupa ce ne-am convins ci dimensiunile principale adoptate asiguraoptimizarea_performanelor_hidrostatice i hidrodinamice in fazele ulterioare ale proiectarii.

S-ar putea să vă placă și