Sunteți pe pagina 1din 5

ANALIZA COMERTULUI EXTERIOR CU BUNURI AL ROMANIEI CU SLOVENIA

Comertul exterior al Romaniei cuprinde toate bunurile materiale care se schimba intre Romania si alte tari, avand ca obiect: importul de marfuri direct pentru consum; marfurile importate scoase din antrepozitele vamale sau zonele libere pentru a fi puse in consum; exportul de produse nationale, precum si exportul de marfuri importate declarate pentru consumul intern. De semenea se cuprind: importurile temporare de bunuri straine pentru prelucrare in interiorul tarii (prelucrare activa), exporturile de produse compensatoare dupa prelucrarea in tara, exporturile temporare de bunuri pentru prelucrare in alte tari, (prelucrare pasiva), importurile de produse compensatoare dupa prelucrarea in afara tarii si importurile si exporturile de bunuri in leasing financiar. Marfurile care fac obiectul comertului exterior sunt clasificate potrivit Nomenclatorului Combinat (NC), care sta la baza tarifului vamal. Datele valorice se exprima in preturi externe efective FOB pentru exporturi si CIF pentru importuri. INS evalueaza importurile CIF in preturi FOB pe baza unui coeficient de transformare CIF/FOB de 1,0834, stabilit in urma unei cercetari efectuate la principalele societati comerciale de profil. Indicii valorici ai exporturilor si importurilor se determina pe baza datelor exprimate in dolari. - Pretul FOB (engl. Free on Board - liber la bord) reprezinta pretul la frontiera tarii exportatoare, care include valoarea marfii, toate cheltuielile de transport pana la punctul de imbarcare, precum si toate taxele pe care marfa trebuie sa le suporte pentru a fi incarcata la bord. - Pretul CIF (engl. Cost, Insurance, Freight - cost, asigurare, navlu) reprezinta pretul la frontiera tarii importatoare, care cuprinde atat elementele componente ale pretului FOB cat si costul asigurarii si transportului international. Datele privind exporturile si importurile sectorului privat se refera la operatiunile derulate de intermediarii de comert exterior cu capital privat si producatorii privati care desfasoara in mod direct activitate de comert exterior. Sursa datelor de comert exterior este Directia Generala a Vamilor (DGV), care realizeaza prelucrarea declaratiilor vamale de export si import, precum si a rapoartelor statistice intocmite pentru unele categorii de marfuri transportate prin cablu, conducte (energie electrica si gaze naturale). Datele lunare comunicate operativ sunt susceptibile de rectificari succesive din partea DGV, ca urmare a sosirii cu intarziere, a modificarii sau anularii unor declaratii vamale intocmite in lunile anterioare. In exporturi si importuri nu sunt cuprinse marfurile in tranzit, marfurile temporar admise scoase, in/din tara (cu exceptia celor pentru prelucrare), marfurile achizitionate de organizatii internationale pentru utilizari proprii in Romania si marfurile pentru reparatii. Valoarea marfurilor exportate si importate se stabileste pe baza preturilor efective FOB la export si a preturilor efective CIF la import. Transformarea importurilor CIF in importuri

FOB pentru calculul soldului s-a realizat prin aplicarea coeficientului de transformare CIFFOB (1,0834) stabilit printr-o cercetare efectuata la principalele societati comerciale de profil. Datele cantitative sunt exprimate in general in tone, iar pentru unele marfuri in unitati de masura specifice (bucati, m.c., kWh. etc.). Exporturile si importurile pe forme de proprietate se stabilesc in functie de forma de proprietate a agentilor economici care realizeaza activitatea de comert exterior. Marfurile exportate si importate se inregistreaza pe baza Nomenclatorului Combinat (N.C.). Datele statistice aferente sunt prezentate in acest buletin si in alte publicatii editate de INSTITUTUL NATIONAL de STATISTICA si pe grupele de marfuri din Clasificarea Standard de Comert International (CSCI, Rev.3) si Marile Categorii Economice (MCE), pe baza unor chei de trecere intre aceste clasificari. Comertul exterior cu fiecare tara partenera se determina pe baza principiului "tara de destinatie" (la export) si "tara de origine" (la import). Se considera "tara de destinatie" tara in care marfurile vor fi consumate, si "tara de origine" tara in care a fost produsa marfa sau in care marfa a suferit ultima transformare. ANALIZA COMERTULUI EXTERIOR CU BUNURI AL ROMANIEI CU SLOVENIA Analiza comertului bilateral Evolutia exportului Romaniei in Slovenia in perioada 1999-2001. Anul EXPORT FOB in mil $ Cresterea/descresterea in valori absolute fara anul precedent cumulat Ritmul de crestere/descrestere (in procente) fara anul precedent cumulat

1999 2000 2001

43 55 66

12 11

12 23

27.91% 20%

27.91% 7.17%

Sursa: Anuarul statistic al Romaniei 2002 Comentariu: Exporturile FOB realizate in 2001 au avut o crestere spectaculoasa fata de 2000, respectiv 1999.

2. Evolutia importului Romaniei in Slovenia in perioada 1999-2001. 36713uyl32rhf6o Anul IMPORT CIF in mil $ Cresterea/descresterea in valori absolute fara anul precedent cumulat Ritmul de crestere/descrestere (in procente) fara anul precedent cumulat

1999 2000 2001

47 56 67

9 11

9 20

19.15% 19.64%

19.15% 8.5%

Sursa:Anuarul statistic al Romaniei 2002; Oficiul de Statistica al Republicii Slovenia,aprilie 2000 Comentariu : Importurile CIF realizate in cursul anului 2001 au fost de 67 mil dolari SUA, mai mari decat in anii precedenti Importurile CIF realizate in 2001 au inregistrat o crestere fata de 2000 si o crestere si mai mare fata de anul 1999. 3.Evolutia soldului balantei comerciale si a gradului de acoperire a importului cu export in comertul exterior dintre Romania si Slovenia in perioada 1999-2001. yh713u6332rhhf Export FOB in mil $ 1999 2000 2001 43 55 66 47 56 67 Import CIF in mil $ Soldul balantei comerciale -4 -1 -1 Gradul de acoperire a importului cu export ( in procente) 91.49% 98.21% 98.51%

Anul

Sursa: Anuarul statistic al Romaniei 2002 Comentariu: Gradul de acoperire a importului cu exportul a crescut in anul 2000 fata de anul 1999 cu 6.72%,iar in anul 2001 fata de anul 2000 cu 0.3%.

4. Analiza in structura fizica a comertului exterior dintre Romania si Slovenia a gradului de acoperire cumulate a importului cu export in perioada 1999-2001 Nr. sectiuni i Denumirea sectiunii de bunuri Gradul de Valoarea Valoarea acoperire a exportulu importului importului cu i cumulat cumulat export (in mii $) (in mii $) ( in procente)

Produse agricole I II III IV Animale vii si produse ale regnului animal Produse ale regnului vegetal Grasimi si uleiuri vegetale de origine animala sau vegetala Produse ale industriei alimentare, bauturi, tutun Produse industriale V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Produse minerale Produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe Materiale plastice si articole din material plastic, cauciuc sintetic Piei brute, piei tabacite, blanuri si produse artificiale, et. Lemn, carbine de lemn sau alte articole, pluta, impletituri din fibre Pasta de lemn sau ale materiale, hirtie, carton Materiale textile si articole Incaltaminte si alte obiecte diverse Articole din piatra, ciment, produse ceramice si de sticla Perle naturale, pietre pretioase, metale pretioase 102.015 238 444 10.903 707 2.945 121 24 68.002 15.681 1.813 17.148 9.208 3.702 425062.5 0.35 2.83 601.38 4.12 31.98 3.27 199 8.319 307 4.103 894 2.254 4.85 930.54 13.62