Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIOARA FACULTATEA DE ECONOMIE I DE ADMINISTRARE A AFACERILOR SPECIALIZAREA: FINANE I STRATEGII FINANCIARE ALE COMPANIILOR, AN II

ETAPELE NFPTUIRII RAPORTULUI DE AUDIT INTERN

PROFESOR COORDONATOR: Lector Dr. Alin-Constantin Dumitrescu

MASTERAND: Visan Andreea

TIMIOARA 2012

ETAPELE NFPTUIRII RAPORTULUI DE AUDIT INTERN


Prin Audit, se intelege examinarea profesional a unei informaii n vederea exprimrii unei opinii responsabile i independente, prin raportarea la un criteriu (standard, norm) de calitate. Termenul de Audit este larg utilizat, el a avut iniial semnificaia de Audit Financiar pentru a verifica situaiile financiare, procesele i tranzaciile unei societi. n prezent termenul de Audit are n plus sisemnificaia de Audit Operaional pentru a ameliora performanele societii i de Audit de Gestiune pentru a face o judecat asupra gestiunii, sau alte tipuri de Audit n funcie de nevoile societilor, ca: Audit Fiscal, de Calitate, de Mediu, etc. n legislaia european n Directiva a VIII a, n noul proiect de modernizare a acesteia din 2004, exista un singur tip de Audit: Auditul Statutar (audit legal, control legal) prevzut de regula prin Legea companiilor i prin actele constitutive ale acestora. n functie de obiectivele urmrite de societate, n Romnia se regsesc urmtoarele tipuri de AUDIT: Audit intern Audit extern A. AUDITUL INTERN examineaz respectarea regulilor de funcionare stabilite de societate, a deciziilor conducerii, repartizarea sarcinilor, proceduri de lucru, planificri, etc) cauzele i eventualele consecine; examineaz ansamblul sistemului de control intern (preventive, de gestiune, ierarhic operativ, etc) i a sistemului contabil identific slbiciunile sistemului de conducere i de control intern, a riscurilor asociate acestora i face propuneri pentru ameliorarea acestor sisteme;- utilizarea eficace, eficient, precum i protejarea resurselor financiare, materiale i umane, sesizeaz cazurile de gestiune defectuoas, risipa, frauda, face propuneri de prevenire, eliminarea cauzelor, responsabiliti. Reglementarea AUDITULUI INTERN n Romnia este facut prin: - audit public intern Legea nr. 672/2002 i OG nr. 37/2004; - audit intern al entitilor n domeniul privat OUG nr. 75/1999 republicat i Legea nr.133/2002; B. AUDITUL EXTERN este realizat de ctre un auditor financiar (statutar), numit de Adunarea General a Acionarilor (Asociailor) ( Legea nr. 31/1990 republicat, art. 160), sau de ctre un auditor contractual adic un ter, n baza unui contract cu societatea. Metodologia de derulare a misiunii de audit presupune parcurgerea urmtoarelor etape: 1. Planificarea misiunii de audit 2. Pregtirea misiunii de audit intern 3. Intervenia la faa locului 4. Elaborarea raportului de audit 5. Urmrirea recomandrilor.

n continuare ne vom concentra pe etapa: Elaborarea raportului de audit intern. Aceast etapa consta n elaborarea, transmiterea si difuzarea raportului de audit intern prin parcurgerea urmatoarelor proceduri: 1. Elaborarea proiectului de raport de audit intern 2. Transmiterea proiectului de raport de audit intern 3. Reuniunea de concliere 4. ntocmirea raportului de audit intern final 5. Difuzarea raportului de audit intern. Activitatea de audit intern se ncheie cu ntocmirea Raportului de audit intern. Acest document este structurat n concordan cu Tematica n detaliu a misiunii de audit obinut n etapa de elaborare a Analizei riscurilor. Raportul se ntocmete ntr-o manier standardizat, pentru a facilita utilizarea acestuia de ctre managementul entitii. n cazul n care apar neconformiti cu standardele de referin, se ntocmete un Raport de neconformitate (Anexa 1). 1. Elaborarea proiectului de raport de audit intern (Anexa 2) Proiectul Raportului de audit intern concretizeaz activitatea auditorilor interni prin prezentarea cadrului general de desfurare a activitii entitii, obiectivelor, aria i metodologia de audit, tehnicile de colectare i de analiz a dovezilor de audit utilizate, constatrile, recomandrile i concluziile misiunii de audit realizate. Elaborarea proiectului raportului de audit intern, care mai poarta numele de raport intermediar, presupune respectarea urmatoarelor cerinte: a) constatarile trebuie sa apartina domeniului (obiectivelor) misiunii de audit intern si sa fie sustinute prin documente justificative corespunzatoare; b) recomandarile trebuie sa fie n concordanta cu constatarile si sa determine reducerea riscurilor potentiale; c) raportul trebuie sa exprime opinia auditorului intern, bazata pe constatarile efectuate; d) raportul se ntocmeste pe baza FIAP si a celorlalte documente de lucru. Proiectul Raportului de audit intern trebuie s fie complet, exact, obiectiv, convingtor, clar i concis. Trebuie sa fie respectate urmatoarele principii: constatarile sa fie prezentate ntr-o maniera pertinenta si incontestabila evitarea utilizarii expresiilor imprecise ("se pare", "n general", "uneori", "evident"), a stilului eliptic de exprimare si a limbajului abstract; promovarea unui stil de exprimare concret si a unui limbaj ct mai uzual; evitarea tonului polemic, jignitor, tendentios; ierarhizarea constatarilor (numai cele importante vor fi prezentate n sinteza sau la concluzii); evidentierea aspectelor pozitive si a mbunatatirilor constatate de la ultima misiune de audit intern. Scopul elaborarii proiectului raportului de audit intern este de a prezenta cadrul general, obiectivele, constatarile, concluziile si recomandarile auditorilor interni. Pentru elaborarea acestuia auditorii au n vedere dovezile de audit raportate n FIAP, FCRI, daca este cazul, si n celelalte documente de lucru.

Procedura de realizarea a proiectului raportului presupune parcurgerea urmatoarelor faze: Auditorii: - redacteaza proiectul raportului de audit intern; - indica pentru fiecare constatare din proiect dovada corespunzatoare; - transmite sefului structurii de audit intern proiectul, mpreuna cu dovezile constatarilor. Supervizorul: - analizeaza proiectul raportului de audit intern si formuleaza propuneri de modificare, daca este cazul; - stabileste daca proiectul n ntregime sau doar parti din el trebuie sa fie transmise la compartimentul juridic pentru revizuire. Auditorii: - efectueaza schimbarile propuse de catre supervizor, pe care le-au acceptat; - ndosariaza proiectul raportului de audit intern n dosarul permanent, sectiunea A.

2. Transmiterea proiectului de raport de audit intern Proiectul de Raport de audit intern se transmite structurii auditate, cu scopul de a-i oferi posibilitatea analizrii constatrilor nscrise i de a formula punctele sale de vedere cu privire la recomandrile auditorilor. Structura auditat va transmite, echipei de auditori, n maxim 15 zile propriile puncte de vedere. Punctele de vedere primite de la entitatea auditat se analizeaz de ctre auditorii interni, care n termen de 10 zile convoac Reuniunea de conciliere. Dac structura auditat nu are observaii, sau nu transmite, n termenul menionat, punctele sale de vedere echipa de auditori va considera c entitatea auditat a acceptat tacit proiectul de raport, respectiv constatrile i recomandrile formulate. n aceste condiii, Reuniunea de conciliere nu se va mai organiza, iar Proiectul Raportului de audit privat intern se va transforma n Raport de audit final. Scopul transmiterii proiectului raportului de audit intern entitatii (structurii) auditate este de a-i da posibilitatea acesteia de a analiza si formula un punct de vedere la constatarile si recomandarile auditorilor. Procedura de transmitere a proiectului raportului de audit intern parcurge urmatorii pasi: seful structurii de audit intern transmite proiectul raportului la entitatea (structura) auditata; entitatea (structura) auditata realizeaza mai multe activitati: analizeaza proiectul raportului de audit intern; solocita, daca este cazul, reuniunea de conciliere; transmite punctul de vedere asupra proiectului raportului de audit intern n termen de 15 zile de la primirea acestuia. auditorii si supervizorul revad raspunsurile de la entitatea (structura) auditata si pregatesc reuniunea de conciliere, daca este cazul; auditorii precizeaza n proiectul raportului de audit intern, aspectele retinute din punctul de vedere al entitatii (structurii) auditate, daca se impune, si ndosariaza punctul de vedere al entitatii (structurii) auditate n dosarul permanent, sectiunea A.

3. Reuniunea de conciliere n termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere, auditorii interni organizeaza reuniunea de conciliere cu structura auditata, n cadrul careia se analizeaza constatarile si concluziile, n vederea acceptarii recomandarilor formulate, ocazie cu care se ntocmeste minuta reuniunii de conciliere. Scopul reuniunii de conciliere l constituie discutarea, respectiv acceptarea i/ sau retragerea/respingerea constatarilor si recomandarilor formulate de catre auditori n proiectul raportului de audit intern si prezentarea calendarului de implementarea a recomandarilor. Rolul pregatirii reuniunii de conciliere revine n totalitate auditorilor, care au n vedere urmatorii pasi: pregatesc ntlnirea de 10 zile de la primirea punctului de vedere al entitatii (structurii) auditate; informeaza entitatea (structura) auditata asupra locului si datei reuniunii, la care va participa si supervizorul; analizeaza constatarile si concluziile din proiectul raportului de audit intern n vederea acceptarii recomandarilor formulate; discuta situatia privind recomandarile ce urmeaza a fi implementate de serviciul contabilitate. Auditorii ntocmesc minuta reuniunii de conciliere si o ndosariaza n dosarul permanent, sectiunea B. Procedura se concretizeaza n ntocmirea si semnarea minutei reuniunii de conciliere. 4. ntocmirea raportului de audit intern Raportul de audit intern trebuie sa includa modificarile discutate si convenite din cadrul reuniunii de conciliere. Raportul de audit intern va fi nsotit de o sinteza a acestuia. eful structurii de audit intern trebuie sa informeze UCAAPI sau organul ierarhic imediat superior despre recomandarile care nu au fost avizate de conducatorul entitatii private. Aceste recomandari vor fi nsotite de documentatia de sustinere. Scopul acestei proceduri este prelucrarea proiectului raportului de audit intern n vederea redactarii finale dupa discutiile din cadrul reuniunii de conciliere, cnd el devine complet prin includerea punctului de vedere al entitatii (structurii) auditate. n aceasta faza auditorii interni trebuie sa asigure o prezentare riguroasa a concluziilor si recomandarilor formulate pe baza unor probe de audit pertinente, corecte si complete. Procedura de ntocmire a raportului de audit intern este realizata de catre auditori, care: constata introducerea n raport a tuturor modificarilor aprobate n proiectul raportului de audit intern; finalizeaza raportul de audit intern; constata existenta unei liste complete si corecte pentru difuzarea raportului de audit intern; semneaza raportul de audit intern pe fiecare pagina. Supervizorul are n vedere activitatile efectuate de catre auditori si semneaza raportul de audit intern pe ultima pagina.

C. Difuzarea Raportului de audit intern Seful compartimentului de audit privat intern trimite Raportul de audit intern, finalizat, impreuna cu rezultatele concilierii si punctul de vedere al entitatii/structurii auditate conducatorului entitatii private care a aprobat misiunea, pentru analiza si avizare. Pentru instituia privat mic, Raportul de audit intern este transmis spre avizare conducatorului acesteia. Dupa avizarea recomandarilor cuprinse in Raportul de audit intern, acestea vor fi comunicate structurii auditate. Curtea de Conturi are acces la Raportul de audit public intern n timpul verificrilor pe care le efectueaz.

CONCLUZII Obiectivul principal al lucrrii este prezentarea etapelor nfptuirii raportului de audit intern la o entitate privat: Elaborarea proiectului de raport de audit intern Prezinta cadrul general, obiectivele, constatarile, concluziile si recomandarile auditorilor interni. Transmiterea proiectului de raport de audit intern Are ca scop sa-i asigure entitatii/structurii auditate posibilitatea de a analiza Proiectul raportului de audit si de a formula un punct de vedere la constatarile si recomandarile auditului. Reuniunea de concliere Are ca scop acceptarea constatarilor si recomandarilor formulate de catre auditori in Proiectul raportului de audit intern si prezentarea calendarului de implementare arecomandarilor. ntocmirea raportului de audit intern final Are ca scop aa prelucreze raportul de audit pentru redactarea finala si pentru tiparire. Sa constate ca raportul de audit este complet, incluzind si punctul de vedere al entitatii/structurii auditate. Difuzarea raportului de audit intern. Are ca scop analizarea si avizarea recomandarilor din Raportul de audit.

BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr.133/2002 orivind auditul privat intern al entitilor private 2. www.biblioteca.ase.ro

ANEXA 1

RAPORT DE NCONFORMITATE

ANEXA 2

RAPORT DE AUDIT INTERN

SOCIETATEA AUDITAT..

Misiunea de audit intern .. (n conformitate cu cadrul legislative i mormativ)

TIMIOARA

10

I. INTRODUCERE Echipa de auditori: .. .. .. .. Baza legal a aciunii de auditare: - Plaul de audit intern pe anul ../..... - OUG nr. 75/1999 republicata si Legea nr.133/2002 privind auditul intern al entitilor din domeniul privat Scopul aciunii de auditare: Societatea ............................................................. n conformitate cu cadrul normativ i legislativ. Perioada auditat: ................. Durata misiunii de audit: Tipul de audit privat
II. OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT INTERN Obiectivele aciunii de auditare : 1. 2. 3. 4. III. MODUL DE DESFURARE A ACIUNII DE AUDIT INTERN Caracterul misiunii de audit public intern:................. Tehnici de audit intern utilizate: a) b) c) Instrumente de audit utilizate: 1. 2. 3. Documente i materiale examinate n cadrul activitii desfurate la nivelul Societii ......................................................... a) b) c) Materiale ntocmite pe timpul auditrii: 1. 2. 3. IV. CONCLUZII PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

ntocmit, Auditori ............................


11

Director, ................................

S-ar putea să vă placă și