Sunteți pe pagina 1din 7
Condi ţ iile ini ţ iale: - la momentul pornirii ventilatorului se evalueazã parametrii hidrodinamici;

Condiţiile iniţiale:

- la momentul pornirii ventilatorului se evalueazã parametrii hidrodinamici;

- la interfeţele aer-solid, aer-lichid şi la infinit se precizeazã condiţiile la limitã:

- condiţii iniţiale: dacã ventilatorul are o funcţionare variabilã (debit variabil), atunci la diferite momente de timp, condiţiile la infinit se schimbã.

OBSERVAŢIE: Acest aspect poate fi luat în discuţie, dar în cele ce urmeazã va fi neglijat.

Semnificaţia practicã a acestei observaţii este cã sistemele tehnice se dimensioneazã la regimuri permanente, pentru comportamentul în regimuri tranzitorii abordarea fiind mai complicată. - Condiţiile la limitã la contactul dintre aer si profil:

Avem 2 cazuri:

1) fluidul ideal – fluidul nu se desprinde de profil, ci alunecã faţã de acesta.

2) fluidul real – condiţia de aderenþã: fluidul real vâscos aderã (în strat molecular) peretele solid.

la

2) fluidul real – condi ţ ia de aderenþã: fluidul real vâscos aderã (în strat molecular)

Diagrama lui Moody

Diagrama lui Moody