Sunteți pe pagina 1din 3

www.referat.

ro

Analiza situatiei financiar-patrimoniale a firmei


Situatia financiara-patrimoniala reprezinta o anumita stare a capitalului din punct de vedere al existentei, al structurii materiale si al rezultatelor financiare obtinute. Ea reprezinta si o consecinta a desfasurarii proceselor care formeaza obiectul de activitate al firmei constituind cadrul financiar al acesteia. Sunt interesati in cunoasterea situatiei patrimonial-financiare a firmei : - proprietarii care vor sa cunoasca evolutia averii si a castigului - conducerea firmei pentru depistarea eventualelor situatii de dezechilibru financiar - bancile interesate sa cunoasca bonitatea firmei ( bonitate : lichiditatea, solvabilitatea, rentabilitatea, capitalul imprumutat ) - institutiile statului deoarece fiecare firma reprezinta o sursa de venit pentru buget - organele judecatoresti : daca unitatea este data in judecata, organul judecatoresc poate lua decizii ( sechestru ) - sindicatele : daca activitatea are un sens pozitiv, sindicatele pot cere mariri de salarii Analiza patrimoniului firmei se realizeaza cu ajutorul informatiilor oferite de bilantul contabil. Analiza structurii patrimoniale are ca obiect dinamica acesteia precum si raporturile dintre diferitele elemente ale balantei si schimbarile intervenite in situatia mijloacelor si surselor determinate de activitatea desfasurata pe parcursul activitatii.
Nr. Crt. 1 2 Specificatie P0 % P1 %

Activele imobilizate Active circulante dintre - stocuri - creante - disponibilitati Total active Capital social Rezerve Fonduri proprii, provizioane Capital propriu Creditori Impr. pe termen scurt Impr. pe termen mediu, scurt Total pasiv

1200 780 320 240 220 1980 1020 45 80 1145 530 150 155 1980

60,6 39.4 16.2 12.1 11.1 100 51.5 2.3 4 57.8 26.8 7.6 7.8 100

1010 1620 860 510 250 2630 1020 55 280 1355 995 60 220 2630

38.4 61,6 32.7 19.4 9.5 100 28.8 2 10.6 51.4 37.9 2.2 8.5 100

3.1 3.2 3.3 3 4 5 6

Datele din tabel ne dau posibilitatea de a formula concluzii referitoare la proiectarea firmei in raport cu situatia generala a ramurei din care face parte firma si a concurentei. Ponderea fiecarui element patrimonial si a surselor au o anume semnificatie si o importanta practica. In exemplul dat, s-a inregistrat o crestere a activului firmei cu peste 32% cea ce in principiu constituie un rezultat pozitiv, acesta marcand dezvoltarea firmei. Este necesar insa, de a lua in considerare elementele specifice perioadei si ale firmei. In primul rand, se are in vedere evolutia preturilor ca efect al inflatiei. Luand in considerare elementele specifice, se retine faptul ca s-au produs schimbari importante in structura elementelor patrimoniale. Astfel : in inregistrarea unei scaderi insemnate a imobilizarilor ponderii, scaderea poate constitui un fenomen normal daca de principiu s-a produs : - in urma vanzarii activelor devenite disponibile ca urmare a modificarii profitului de activitate - ca efect al inregistrarii deprecierii valorii activelor fixe corporale - ca urmare a reevaluarii activelor corporale in conformitate cu prevederile legale sau cu piata La activele circulante, remarcam o crestere a stocurilor. O asemenea situatie este considerata a fi normala : - in cazul firmelor cu caracter sezonier - atunci cand sunt stocuri de produse finite retinute pentru a fi promovate pe alte piete - in cazul constituirii deliberate a unor rezerve de materii prime in conditii de fluctuatie a preturilor - in cazul schimbarilor in profitul de fabricatie cu efecte asupra duratei ciclului de productie si implicit asupra volumului pe parcurs In cazul de fata, majorarea creantelor in paralel cu diminuarea disponibilitatilor fapt ce constituie un prim semnal asupra solvabilitatii firmei. In cazul pasivului, ca fenomen pozitiv, putem remarca sporirea capitalului propriu. Se inregistreaza si in pasiv o majorare a datoriilor totale fapt ce confirma situatia referitoare la solvabilitate. Situatia firmei analizate impune detalierea si in functie de scopul urmarit : pentru conducerea firmei, obiectivul esential trebuie sa il constituie valorificarea elementelor patrimoniale, adica reducerea stocurilor de produse finite si accelerarea procesului de incasare a creantelor pentru crearea disponibilitatilor banesti in vederea achitarii datoriilor scadente. Analiza patrimoniului net

- patrimoniul net al firmei reprezinta averea acesteia la un moment dat. Analiza lui presupune determinarea pe baza de bilant a patrimoniului net si explicarea modificarilor intervenite prin prisma elementelor componente.
Nr. crt 1 2 3 4 5 Elemente de calcul Perioada Precedenta Active imobilizate Active circulante Total active Datorii totale Patrimoniu net (3-4) 1200 780 1980 835 1745 Curenta 1010 1620 2630 1275 1355 -190 +840 +650 +440 +210 Diferenta

Rezulta o crestere fata de perioada precedenta a patrimoniului net cu 210 mii lei ( 19 % ) determinata in principal de cresterea elementelor de activ. De retinut, situatia privind gradul de indatorare al firmei.

Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate