P. 1
Plan Dezvoltare Prahova

Plan Dezvoltare Prahova

|Views: 254|Likes:
Published by Gin Adi

More info:

Published by: Gin Adi on Jun 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

Sections

 • INTRODUCERE
 • CAP. I. DESCRIEREA JUDEŢULUI PRAHOVA
 • CAP. II. SITUAŢIA ECONOMICĂ
 • II.1. Structura economică sectorială
 • II.2. Investiţii străine
 • II.3. Agricultura
 • II.4. Industria
 • II.5. Sectorul serviciilor
 • Telecomunicaţii
 • II.7. Câştigurile salariale6
 • II.8. Indicii preţurilor de consum6
 • CAP. III. CAPITALUL SOCIAL
 • III.1. Populaţia judeţului Prahova
 • III.2. Resursele de muncă
 • III.3. Şomajul
 • III.4. Populaţia şcolară
 • CAP. IV. INFRASTRUCTURA
 • IV.1. Infrastructura de transport
 • Reţeaua de căi ferate
 • IV.2. Infrastructura de utilităţi
 • Reţeaua de alimentare cu apă
 • Reţeaua de canalizare
 • Reţele de distribuţie a gazelor naturale
 • Alimentarea cu energie termică
 • Alimentarea cu energie electrică
 • Sănătate
 • Asistenţă socială
 • Educaţie
 • Cultură
 • IV.4. Locuinţe
 • IV.5. Infrastructura de sprijinire a afacerilor
 • Parcuri industriale
 • CAP. V. FACTORII DE MEDIU
 • V.1. Calitatea factorilor de mediu
 • Calitatea aerului
 • Calitatea apei
 • V.2. Managementul deşeurilor
 • V.3. Zone critice
 • CAP. VI. ANALIZA SWOT
 • PRIORITATEA 2: Protecţia mediului
 • PRIORITATEA 3. Dezvoltarea urbană
 • PRIORITATEA 4. Dezvoltarea rurală
 • PRIORITATEA 5. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
 • PRIORITATEA 6. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
 • PRIORITATEA 8. Dezvoltarea resurselor umane
 • CAP. VIII. PROIECŢIA BUGETULUI
 • ANEXE

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

cultură Sănătate Asistenţă socială Educaţie Cultură IV.7. Locuinţe IV. DESCRIEREA JUDEŢULUI PRAHOVA SITUAŢIA ECONOMICĂ II. educaţie.2.2.3. Câştigurile salariale II.2.4.6. Infrastructura pentru sănătate.8 Indicii preţurilor de consum CAPITALUL SOCIAL III. Structura economică sectorială II. VI.Cuprins Introducere CAP. Infrastructura de sprijinire a afacerilor Parcuri industriale FACTORII DE MEDIU V. Populaţia judeţului Prahova III. CAP.3. Zone critice ANALIZA SWOT 1 3 4 6 6 7 8 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 19 19 21 23 23 23 28 28 28 32 35 35 36 36 36 38 39 41 42 43 43 45 45 45 45 53 46 52 53 CAP. IV.5.3.4. Sectorul serviciilor Telecomunicaţii Radio şi televiziune Activitatea poştală Sistemul bancar Comerţ II. III.2.1. Investiţii străine II. Calitatea factorilor de mediu Calitatea aerului Calitatea apei Calitatea solului V. Infrastructura de utilităţi Reţeaua de alimentare cu apă Reţeaua de canalizare Reţele de distribuţie a gazelor naturale Alimentarea cu energie termică Alimentarea cu energie electrică IV. Managementul deşeurilor V. CAP. Industria II.4. Populaţia şcolară INFRASTRUCTURA IV. I. II. 1 . asistenţă socială. Resursele de muncă III. CAP.3.5. V. CAP. Agricultura II. Şomajul III.1. Infrastructura de transport Reţeaua de căi rutiere Reţeaua de căi ferate IV. Turism II.1.1.

Dezvoltarea urbană Prioritatea 4. Dezvoltarea rurală Prioritatea 5. 2: POLUL DE CREŞTERE PLOIEŞTI-PRAHOVA ANEXA nr. VIII. 3: PACHETUL DE PROIECTE CARE AJUTǍ DEZVOLTAREA POLULUI DE CREŞTERE ANEXA nr. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii locale de transport Prioritatea 2: Protecţia mediului Prioritatea 3. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului Prioritatea 7. 2 . Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri judeţean şi local Prioritatea 8. IX. CAP. 4: STAREA DRUMURILOR COMUNALE 60 63 75 92 98 113 121 137 140 148 154 155 157 159 173 183 CAP.CAP. PLANUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI PRAHOVA ÎN PERIOADA 2007-2013 Prioritatea 1. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Prioritatea 6. Dezvoltarea resurselor umane PROIECŢIA BUGETULUI MODALITĂŢI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI PRAHOVA ANEXE ANEXA nr. VII. 1: LISTA INDICATIVĂ A PROIECTELOR MAJORE PENTRU POS MEDIU ANEXA nr.

INTRODUCERE Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a judeţului Prahova reprezintă pentru Consiliul judeţean dezideratul fundamental al activităţii sale astfel încât această entitate administrativă a României să devină o zonă competitivă la nivel regional. La fundamentarea „Planului de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova în perioada 2007-2013”. pentru perioada de post aderare la Uniunea Europeană. utilităţile şi celelalte servicii publice care. Obiectivele specifice se încadrează în prevederile Programului Operaţional Regional şi a Programelor Operaţionale Sectoriale iar priorităţile şi măsurile precum şi detalierea acţiunilor în cadrul acestora s-au stabilit ţinând cont de necesităţile judeţului. care să conducă pe termen lung la armonizarea coeziunii economice şi sociale. pentru a asigura locuitorilor judeţului şansa afirmării personale şi accesul la o viaţă decentă şi pentru a îmbunătăţi climatul de afaceri. Orientarea de bază a planului o constituie potenţarea punctelor tari în vederea valorificării capacităţii de creştere a acestora şi minimizarea efectelor punctelor slabe prin eliminarea factorilor care frânează dezvoltarea. Obiectivul strategic: utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice şi umane în scopul dezvoltării unei economii performante în corelaţie cu conservarea mediului şi patrimoniului. Modernizarea infrastructurii judeţului este cu siguranţă cel mai valoros lucru pe care administraţia judeţeană îl poate face pentru atenuarea disparităţilor existente între mediul urban şi cel rural. În esenţă. Creşterea economică este cel mai important indicator pentru gradul de dezvoltare al judeţului. cu o economie dinamică şi diversificată. creând condiţii favorabile mediului de afaceri şi accesibilitate pentru toţi locuitorii judeţului la o viaţă civilizată. intră în competenţele directe ale administraţiei judeţene şi locale. 215/2001. Din acest motiv crearea unei economii competitive este factorul cheie în modernizarea judeţului. Infrastructura adecvată dinamizează dezvoltarea economiei şi integrarea în pieţele naţionale şi internaţionale. fiind un instrument de prioritizare a investiţiilor publice. naţional şi european. prin acest plan se urmăreşte implementarea unui sistem coerent de măsuri care să permită o dezvoltare echilibrată a judeţului prin promovarea prioritară a proiectelor relevante de infrastructură şi utilităţi publice pentru zonele în dificultate. 3 . Consiliul Judeţean Prahova porneşte de la premisa îndeplinirii standardelor pe care trebuie să le atingă infrastructura. Planul de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova este conceput şi elaborat cu respectarea obiectivelor strategice stabilite la nivel naţional şi la nivel regional. în conformitate cu prevederile Legii nr. Raţiunea elaborării Planului este aceea de a stabili direcţiile de alocare a fondurilor publice pentru investiţii cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale.

Fauna este bogată şi diversă ca număr şi specii: urşi. Vălenii de Munte. Muntele de sare de la Slănic. Resursele de apă ale judeţului au sporit considerabil prin realizarea lacurilor de acumulare Paltinu (Valea Doftanei) şi Măneciu-Izvoare (Valea Teleajenului). la 45 km. marne calcaroase. Mizil. tufuri vulcanice. de nuanţă continentală. Situat pe pantele sudice ale Carpaţilor. Arii protejate: Parcul Naţional Bucegi . Structura administrativă: 104 localităţi din care: 2 municipii.350 km2.Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Otopeni şi la 110 km.CAP. 12 oraşe şi 90 comune cu 405 Tipologia localităţilor. Municipiul Ploieşti.. Sinaia. 4 . ce scad în altitudine de la nord la sud: Munţi: 1. mrene.1.786 km. iar suprafaţa bazinului hidrografic este de 3.municipiile de interes judeţean – municipiul Câmpina (38. financiar-bancare). bibani şi crapi). .Abruptul prahovean Bucegi. . păsări (cocoşul de munte. în funcţie de climă şi dispunerea treptelor de relief.0%) cu înălţimi cuprinse între 400-900 m. reptile (vipera comună şi şopârla de munte). de municipiul Braşov.0%). cercetare-dezvoltare. Clima. Varietatea formelor de relief şi complexitatea geologică a acestora fac ca resursele naturale ale judeţului să fie diversificate: petrol. Slănic. Tigăile din Ciucaş. Arinişul de la Sinaia . se află la 60 km. Câmpii: 1.507 m.Cumpătul. Vegetaţia. gaze naturale. ceea ce reprezintă aproximativ 2% din suprafaţa ţării. Vălenii de Munte.oraşe staţiuni turistice. . la Est de judeţul Buzău. sate. reşedinţă de judeţ – principal centru economico-social cu funcţiuni complexe industriale şi terţiare (administrative. fauna şi flora sunt variate. Lungimea cursurilor de apă care traversează judeţul este de 1. cărbune.228 km2 (26. capre negre. limitat la Nord de judeţul Braşov. politice. de cel mai mare aeroport al României . DESCRIEREA JUDEŢULUI PRAHOVA Judeţul Prahova se situează în sudul lanţului carpatic. Formaţiunile geologice oferă numeroase substanţe minerale utile: calcare masive. Boldeşti-Scăieni. sare. Munţii Colţii lui Barbeş .000 . reşedinţa judeţului Prahova. gips. dispus în trepte proporţional repartizate. Locul fosilifer Plaiul Hoţilor Sinaia. iar valorile precipitaţiilor se situează între 600 mm. se întretaie cele două coordonate esenţiale ale continentului – paralela 45º latitudine nordică şi meridianul 26º longitudine estică. Buşteni. mierla.200 mm. Breaza. mistreţi.Sinaia. gresie de kliwa. cinteza. cu activităţi industriale şi dotări de servicii de importanţă locală: Azuga. la munte. căprioare. pe direcţia NNV-SSE. capitala ţării. În nordul municipiului Ploieşti. cultură. ştiuci. acesta a fost desemnat polul de creştere. acvila de munte. pe raza comunei Blejoi. diferă destul de mult pe verticală şi de la o zonă la alta. vulturul). lupi. la câmpie şi 1.744 km2 (37. învăţământ. aproape de curbura acestora. fauna acvatică (păstrăvi. Dealuri subcarpatice: 1. temperatura medie anuală variind între –20C şi +100C. alte minerale şi materii prime utile. cerbi carpatini. comerţ.0%) altitudine de până la 2. uliul. potrivit criteriilor specifice Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Prahova: Localităţi urbane: municipii de importanţă interjudeţeană – municipiul Ploieşti (230. I. de Bucureşti.240 locuitori). urmând a beneficia de un program special de dezvoltare şi echipare urbană prin alocări de fonduri structurale cu această destinaţie.017 locuitori) – centru economico-social cu profil dominant industrial-terţiar şi dotări cu rol teritorial. judeţul Prahova are un relief complex. El constituie un important nod de comunicaţii având şi o mare concentrare de dotări publice (ocrotirea sănătăţii. Comarnic. Flora: pădurile de conifere.716 km2. sport. Suprafaţa este de 4.oraşe cu profil dominant industrial-agrar dotate cu unităţi de servire teritorială: Băicoi. jderi. Pentru aceste considerente şi având în vedere că municipiul Ploieşti este comunitatea urbană cea mai importantă a Regiunii Sud Muntenia. foioase şi păşuni alpine. la Vest de judeţul Dîmboviţa şi la Sud de judeţele Ilfov şi Ialomiţa.744 km2 (37. învăţământ superior).

Ialomiţa şi Teleorman. Poiana Câmpina. comune cu activităţi agricole–industriale–terţiare: Ariceştii Rahtivani. 5 . Călugăreni. Tinosu. comune cu activităţi predominant industriale: Brazi. Drajna. Giurgiu. Filipeştii de Pădure. Izvoarele. oraş cu activităţi dominant industriale şi dotări de servicii de importanţă locală: Plopeni. Bucov. Judeţul Prahova face parte din Regiunea Sud Muntenia alături de judeţele Argeş. Gura Vadului. Măgureni. Floreşti. Blejoi. Păuleşti. comune cu activităţi predominant turistice: Valea Doftanei. Valea Călugărească. Călăraşi. Berceni. Localităţi rurale: comune cu activităţi predominant agricole. Bălţeşti.- oraş cu activităţi agro-industriale şi dotări de servicii de importanţă locală: Urlaţi. Dîmboviţa. Măneciu. Telega. Măneciu. Filipeştii de Pădure. comune cu activităţi mixte agricole-terţiare.

514 624 896 2.1. în judeţul Prahova. SITUAŢIA ECONOMICĂ II.6% Cele mai multe unităţi economice din judeţul Prahova activează în sectorul comerţului cu ridicata şi cu amănuntul. 3. pe clase de mărime microîntreprinderi 85.578 7. sunt prezentate în tabelul de mai jos:            industrie extractivă: industrie prelucrătoare: energie electrică şi termică.051 47 36 1. depozitare şi comunicaţii: tranzacţii imobiliare. închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor (14.1%). II. repararea şi întreţinerea autovehiculelor.9%). închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor: învăţământ*: sănătate şi asistenţă socială*: alte activităţi de servicii colective.7%) şi în industria prelucrătoare (13. deţinând o pondere de 85. reprezentând circa 32% din numărul unităţilor active ale Regiunii Sud Muntenia şi cca. comerţ şi alte servicii.3% din totalul unităţilor din România.8% din numărul total al unităţilor active. sociale şi personale: 6 2. Structura economică sectorială În judeţul Prahova sunt operaţionali 15. Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă 13.6% întreprinderi mici şi mijlocii 13. construcţii. gaze şi apă: construcţii: comerţ cu ridicata şi cu amănuntul.8% întreprinderi mari 0. Structura unităţilor locale active din judeţul Prahova. iar cele mari (peste 250 de salariaţi) doar 0. Unităţile locale active1 din industrie. repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice: hoteluri şi restaurante: transport. sunt predominante microîntreprinderile (0-9 salariaţi).6601 agenţi economici. în sectorul tranzacţiilor imobiliare.298 62 249 305 . pe activităţi ale economiei naţionale. În ceea ce priveşte distribuţia întreprinderilor pe clase de mărime.CAP.6%. a bunurilor personale şi casnice (47.6%.

CALSONIC KANSEI ROMANIA S. 3. PROFI. OMV. 2.6 În anul 2007.775. ceea ce reprezintă cca.7 2 mil.810 7. RON.558 255 1.798. Datorită politicii coerente de atragere a capitalului străin pe teritoriul judeţului îşi desfăşoară activitatea firme precum: UNILEVER.8 8. 6. S.9 822. în judeţul Prahova au fost înregistrate peste 2. JOHNSON CONTROLS. 7. INTERBREWEFES BREWERY. Judeţul 1. INTERREX. gaze şi apă: construcţii: comerţ cu ridicata şi cu amănuntul.3 444. CARREFOUR. De asemenea.8 495. COCA COLA.. societăţi comerciale 1. CRAMELE PRAHOVA HALEWOOD.915. cca. organizate ca societăţi comerciale II. sociale şi personale: 1. TIMKEN.399.6 39.696. în judeţul Prahova au fost înmatriculate peste 300 societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social2. închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor: învăţământ*: sănătate şi asistenţă socială*: alte activităţi de servicii colective. PRAKTIKER. INTERHOME de tip supermarket: BILLA.R.024.2.L etc.Cifra de afaceri a unităţilor locale active pe activităţi ale economiei naţionale (mil. KAUFLAND. şi-au consolidat prezenţa marile magazine comerciale de tip hipermarket: METRO CASH&CARRY.228 341 745 395 333 2. YAZAKI.200 societăţi comerciale cu participare străină la capital2.024. pentru a corespunde celor mai înalte cerinţe ale comerţului modern şi standardelor europene de comercializare şi expunere.401 14.022 1. BRICOSTORE.lei RON preţuri curente):            industrie extractivă: industrie prelucrătoare: energie electrică şi termică. Valoarea capitalului social subscris al acestor societăţi comerciale a fost de 822. LUKOIL.9 mii lei RON.C.897 1. UPC. BRITISH AMERICAN TOBACCO.6 83.864. 5. 7 .421.847. Valoarea capitalului social total subscris de aceste societăţi a fost de 5. În perioada 1991-2007.4% din numărul societăţilor existente în Regiunea Sud Muntenia. LA FESTA. 9. PENNY şi de tip mall: WINMARKT şi PRIMĂVARA.489. Argeş Călăraşi Dîmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman TOTAL REGIUNE Nr.7 97. 4. SELGROS. MOL. Investiţii străine Poziţionarea judeţului în vecinătatea municipiului Bucureşti şi ponderea ridicată a personalului calificat au determinat unele companii străine să realizeze investiţii în condiţii avantajoase. 40. repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice: hoteluri şi restaurante: transport depozitare şi comunicaţii: tranzacţii imobiliare.247 842 18 25 175 * sunt incluse numai unităţile locale de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială.944.29% din valoarea capitalului la nivel regional.596 Valoarea capitalului social subscris (mil. lei) 6.262 292 5.

587 % 58. S. Alexandrion Grup România S. În funcţie de numărul societăţilor comerciale cu participare străină la capital.3% 100 Suprafaţa agricolă Păduri şi terenuri cu vegetaţie forestieră Ape şi bălţi Drumuri şi căi ferate Curţi şi construcţii Terenuri neproductive Total fond funciar Structura fondului funciar al judeţului Prahova Suprafaţa agricolă 58. Agricultura Judeţul Prahova este situat într-o zonă în care legumicultura. iar în funcţie de valoarea capitalului social total exprimat în valută.9% 1.. Calsonic Kansei Romania S. Structura fondului funciar3: ha 275.9% Păduri şi terenuri cu vegetaţie forestieră 31.L.9% Ape şi bălţi 1. Kaufland România S. II. Samrock Comimpex S.R.L.L.L. UPC Romania S.C. pomicultura.895 21. judeţul Prahova s-a situat pe locul 11 la nivel naţional. viticultura şi zootehnia reprezintă activităţi economice importante. pe locul 8.692 6.244 150..L.9% 1.436 9.061 8. în concordanţă cu potenţialul natural.C.C.R.6% 1.. S. Dural S. (pe locul 1 fiind municipiul Bucureşti urmat de judeţul Timiş).9% 4. etc.R.C.. economic şi uman de care dispune judeţul Prahova.C. Obiectivul fundamental care stă la baza desfăşurării activităţii în agricultură îl reprezintă redresarea şi asigurarea condiţiilor pentru relansarea agriculturii.6% Drumuri şi căi ferate 1.R.3% Curţi şi construcţii 4. S.R. S.4% Terenuri neproductive 1.L.C. în scopul asigurării securităţii alimentare a populaţiei şi crearea disponibilului pentru export.R. în anul 2006.9% 8 .3.S.259 471.În clasamentul primelor 40 de societăţi comerciale după participarea străină la capitalul social subscris se află firme care activează în judeţul Prahova: S.. (pe locul 1 situându-se municipiul Bucureşti urmat de judeţul Ilfov).4 31.. Lukoil România S.

789 6. îngrăşăminte naturale pe 10. insecticide.480 ha. legume. fertilizări(organice şi chimice).099.. din care: îngrăşăminte chimice pe 91.. în zona montană.608 Principalele culturi: cereale pentru boabe.6 100 Structura suprafeţei agricole pe categorii de folosinţă Teren arabil 150000 Păşuni 120000 90000 60000 30000 71.829 12. cartofi.860 2. din care matcă Păsări din care ouătoare Cabaline Iepuri Familii albine capete 48.829 12.842 36..244 % 52. fungicide şi erbicide pe 74.003 2.1 13.253 ha.. sfeclă de zahăr.467 ha. Efectivele de animale pe specii: Bovine.088 Vii şi pepiniere viticole Livezi şi pepiniere pomicole 0 8. însămânţări şi supraînsămânţări pe 107.597 1. soia boabe. tomate.391 151..403 24.2 4.842 36.Suprafaţa agricolă a judeţului Prahova pe categorii de folosinţă3: Teren arabil Păşuni Fâneţe Vii şi pepiniere viticole Livezi şi pepiniere pomicole Total suprafaţa agricolă ha 145.088 71. amendamente pe 200 ha.679 ha.356 15. din care matcă Porcine. plante furajere şi furaje verzi. floarea soarelui. din care 62.434 9 .553 ha. din care matcă Ovine.877 8. S-au executat lucrări de întreţinere. Aplicarea îngrăşămintelor în anul 2007 s-a realizat pe 176.441 33.4 3.718 101.048 ha.608 275.133 59. ceapă. varză şi pepeni.7 26.877 Fâneţe 145.367.

PCC STEROM. industria materialelor de construcţii. motorine.L. industria alimentară s-a dezvoltat în toate zonele judeţului. componentă a PETROM-OMV care este cel mai mare producător-distribuitor din domeniu în România. Agrisol Internaţional Ro S.Ceptura. INTERBREWEFES BREWERY.4.A. filiala Urlaţi . din Câmpina. Industria Dezvoltarea unui sector industrial dinamic şi puternic capabil să facă faţă cerinţelor unei economii de piaţă constituie un punct central al planului de dezvoltare. În prelucrarea cauciucului. Foarte dinamice sunt industria textilă şi a produselor textile reprezentate de: BRITANIC WORLD. S. rulmenţi grei. păcură. extractivă.L. urmată de cea a industriei alimentare.TOTAL . Compania transnaţională MICHELLIN a preluat societatea de anvelope VICTORIA S. etc. Unicom Production S. alte produse din minerale nemetalice. cum sunt: S. – Filipeştii de Pădure. S. carton şi poligrafie şi alte activităţi industriale.A . După o perioadă de câţiva ani de declin şi de incertitudini. creator de noi locuri de muncă.R. Moldvin Trading S. industria este reprezentată prin toate ramurile ei.A. Producţia destinată exportului a reprezentat 31. Cramele Prahova S.5 4.0 66.C. Principal Construct S. – Ploieşti. din Ploieşti şi STEAUA ROMÂNĂ S.A. CRAMELE PRAHOVA HALEWOOD.A.alimentară şi băuturi (inclusiv tutun) . prelucrarea lemnului (inclusiv mobilier).3 4. .L. mobilă şi cartoane.) este o activitate de tradiţie. industria petrolieră din judeţul Prahova a redobândit o dinamică bună. Gura Vadului.R.chimică şi prelucrarea cauciucului . celuloză.L. Ponderea cea mai mare în producţia industrială o deţine ramura prelucrării ţiţeiului. S.C.L.Sinaia. detergenţi: UNILEVER.C. competitivităţii şi îndeplinirii cerinţelor de ecologizare a mediului.C.este cea de maşini şi echipamente (utilaj petrolier. S.Boldeşti Scăieni. intrând într-un amplu proces de retehnologizare şi modernizare.2 11. utilaje şi instalaţii).R. În această ramură funcţionează importante unităţi. Dispunând de materii prime. S. unitate de producţie.R.2% din totalul producţiei livrate.alte activităţi industriale . Prelucrarea petrolului (benzine...R. uleiuri minerale.A. metalurgie. minier şi chimic. chimică şi prelucrarea cauciucului.R. maşini şi echipamente. construcţii metalice şi produse din metal (exclusiv maşini.C.0 6.L. – Ceptura.C. echipamente şi piese de schimb) reprezentată în ceea ce priveşte investiţiile străine de firme de marcă: TIMKEN Ploieşti. S.maşini şi echipamente . industria sticlei.. Producţia de băuturi şi tutun este realizată în principal de către societăţile cu participare importantă de capital străin: COCA COLA.L. – Ceptura. BRITISH AMERICAN TOBACCO.C. Ladrisi Group S.C Recunoştinţa Prodcom Impex S. În ultimii ani şi-au dezvoltat activitatea un număr important de unităţi de prelucrare a cărnii. etc. S.C. LA FESTA INTERNATIONAL ROMÂNIA. S.C. SAHINLER.C. Domeniile Viticole S. hârtie. O altă ramură importantă a industriei judeţului Prahova – pe locul trei din punct de vedere al producţiei industriale . Complexă şi diversificată. MILAPATH. fiind un sector economic important.A.5 10 INDUSTRIE . din Floreşti. – Filipeştii de Pădure. rafinăriile ROMPETROL VEGA S.. cu tehnologii la standarde europene: S. PETROBRAZI S. a băuturilor şi tutunului. textile şi produse textile. Structura economică a judeţului Prahova este caracterizată de dominarea industriei. prima rafinărie de petrol din lume fiind pusă în funcţiune în anul 1856 la Ploieşti.prelucrarea ţiţeiului . pe fondul unui management privat care îşi pune amprenta asupra calităţii produselor.II. etc. Structura producţiei industriale4 realizată pe principalele ramuri ale economiei judeţului Prahova se prezintă astfel: Structura -%100. PETROTEL-LUKOIL S. SALSI S. S.R. laptelui şi de vinificaţie prin implementarea unor proiecte cu finanţare prin programul SAPARD.

circuite închiriate ISDN-BRA. parte importantă a infrastructurii naţionale s-a dezvoltat continuu. În judeţul Prahova.alte produse din minerale nemetalice . numărul abonaţilor telefonici depăşeşte 148. utilaje şi instalaţii) .7% extractivă 3.celuloză.2% alimentară şi băuturi (inclusiv tutun) 11.0% alte activităţi industriale 4. Brazi. construcţii metalice şi produse din metal (exclusiv maşini.prelucrarea lemnului (inclusiv mobilier) . poligrafie 0.8 0. hârtie. Sectorul serviciilor Telecomunicaţii Sectorul telecomunicaţiilor. carton.textile şi produse textile . utilaje şi instalaţii) 1.5% celuloză. Începând din anul 2006 operatorul Romtelecom S. În parcurile industriale Ploieşti.4% chimică şi prelucrarea cauciucului 4..500.5.8 0. În felul acesta s-a creat posibilitatea ca abonaţii să comunice la nivel naţional şi internaţional.extractivă .8% textile şi produse textile 0. TELVERDE şi circuite închiriate de mare viteză.1 Structura producţiei industriale prelucrarea ţiţeiului 66.3% prelucrarea lemnului (inclusiv mobilier) 0.8% II.A asigură televiziune digitală totală şi serviciul bazat pe tehnologia ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) care oferă acces de bandă largă la Internet.7% maşini şi echipamente 6. hârtie. construcţii metalice şi produse din metal (exclusiv maşini. 11 . poligrafie 3. abordând în funcţie de necesităţi atât soluţii calitative cât şi cantitative.7 0.5% metalurgie. centrale telefonice digitale (nu mai există centrale telefonice manuale).metalurgie.4 1. Judeţul este racordat prin magistrale de fibră optică la reţeaua interurbană şi internaţională. Reţelele locale şi interurbane sunt noi şi funcţionează la parametrii proiectaţi. În toate localităţile urbane şi în reşedinţele de comună din judeţul Prahova sunt instalate. Plopeni şi Vălenii de Munte este creată infrastructura de telecomunicaţii caracteristică necesităţilor de servicii moderne. de către principalul operator de telefonie fixă.7 0.1% alte produse din minerale nemetalice 0. carton.

Valea Slănicului şi zona Drajna – Ceraşu – Starchiojd care fac parte din arealul montan şi submontan. ORANGE. şi-a constituit o infrastructură turistică deosebită atât cantitativ. 14 cabane. 32 ghişee. PROFI. internet şi date şi televiziune. Se înregistrează o diversificare permanentă a produselor bancare de operaţiuni curente şi de credit care răspund nevoilor unei pieţe dinamice. 2 popasuri turistice şi 1 hotel pentru tineret. Sistemul bancar Este reprezentat printr-un număr de 35 instituţii bancare (inclusiv CEC) cu peste 130 sucursale/agenţii. telefonie şi internet prin cablu precum şi televiziune digitală prin satelit. 270 abonamente/1000 locuitori şi la televiziune. Activitatea poştală Se desfăşoară într-o structură care permite funcţionarea la standarde optime de eficienţă pe întreg teritoriul judeţului. 38 vile turistice. recunoscut ca zonă cu destinaţie turistică încă de la sfârşitul sec. în Ploieşti. Valea Doftanei. care îl situează pe un loc important în oferta turistică naţională şi internaţională a României. BRICOSTORE. Astfel. ZAPP acoperă şi segmentul de telefonie fixă. 1 camping. servicii de curierat rapid intern.000 locuitori: la radio. şi-au consolidat poziţia marile magazine comerciale de tip hipermarket: METRO CASH&CARRY.200. 1 bungalou. municipiul Ploieşti. PENNY şi de tip mall: WINMARKT şi PRIMĂVARA. de tip supermarket: BILLA. comerţul a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă. INTERREX. 14 moteluri. ZAPP. servicii de telefonie fixă naţională şi internaţională. iar la televiziune 230. precum şi bogăţia valorilor culturale prezente conferă judeţului Prahova un potenţial turistic remarcabil.300.6. PRAKTIKER. Numărul abonamentelor ce revin la 1. Comerţ Datorită poziţiei geografice de care beneficiază judeţul Prahova şi în special. Radio şi televiziune În judeţul Prahova sunt 19 staţii de radioemisie şi 15 staţii de televiziune5. 84 agenţii şi 1 Punct Judeţean Prelucrare Curierat Rapid. încasări şi plăţi. RCS & RDS oferă în prezent. pe lângă o reţea dezvoltată de magazine en-detail. 280 abonamente/1000 locuitori. curier electronic. al XIX-lea. servicii financiare. Principalele zone turistice sunt: Valea Prahovei. KAUFLAND. oferind servicii tradiţionale (corespondenţă şi mesagerie internă şi externă). 3 hosteluri. SELGROS. 4 oficii poştale rurale mecanizate.La sfârşitul anului 2006. II. INTERHOME. UPC a încheiat procesul de integrare a companiei Astral Telecom în grupul UPC asigurând servicii de televiziune digitală şi analogică. filatelie. cât şi calitativ. servicii bancare şi asigurări şi alte servicii suplimentare pentru clienţi. toate bazate pe infrastructuri de fibră optică şi sisteme digitale performante. Valea Cricovului Sărat aparţinând zonei colinare şi zona Ploieşti – Balta Doamnei situată în câmpia prahoveană. care răspund bine cerinţelor actuale ale turiştilor. pentru clienţi. Operatorii de sisteme de telefonie mobilă VODAFONE. Valea Teleajenului. 12 . din care: 53 hoteluri. 2 tabere pentru elevi. CARREFOUR. Reţeaua turistică7 pusă la dispoziţia turiştilor în judeţul Prahova cuprinde (247 structuri de primire turistică. COSMOTE acoperă toată aria prahoveană. Judeţul Prahova. Numărul abonamentelor la radio depăşeşte 222. prin cele 175 oficii poştale informatizate din care: 54 oficii poştale. în principal în ultimii ani. 120 pensiuni turistice (86 pensiuni urbane). Turism6 Frumuseţea şi varietatea cadrului natural.

Se poate practica sub mai multe forme: turismul de sejur şi agrement. 1. afaceri. turismul tematic (ex.274 turişti români şi 56. cât şi accesibilităţii şi apropierii de capitală.5%) în Austria. pe ţări de provenienţă: 10.220.917 persoane (8.159 persoane (5. congrese. Munţii Baiului şi Munţii Ciucaş. turismul rural..0%) au venit din Israel.5 zile la turiştii români şi 3.Numărul sosirilor în principalele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică6 a fost de 416.470 (38. turismul intinerant cu valenţe culturale.4%) în alte ţări din Europa.1 zile la cei străini).0%) în Turcia.192 persoane (5.17%). Câştigurile salariale6 Câştigul salarial mediu brut realizat în luna decembrie 2007 a fost de 1.5%) din Regatul Unit. 3. b) Turism de odihnă şi recreere în zone care.2%) s-au deplasat în Bulgaria. cu 129 lei RON mai mare faţă de luna precedentă (+8. c) Turism de circulaţie. d) Turism de vânătoare şi pescuit sportiv.. cu precădere în zona subcarpatică şi în cea montană.). Dezvoltarea turismului rural. Asia. iar restul de 3.uval). a dus la înregistrarea unui număr în creştere de pensiuni rurale şi ferme agroturistice. etc.165 persoane (+12. 735 (3. 4. Din analiza elementelor potenţialului turistic al judeţului rezultă existenţa condiţiilor favorabile dezvoltării următoarelor forme de turism: a) Turism montan în arealul nordic al judeţului care include Munţii Bucegi.7. alături de un cadru natural pitoresc oferă un microclimat reconfortant şi posibilităţi de practicare a unor activităţi recreative de-a lungul întregului an. zonă care oferă condiţii pentru drumeţii montane pe trasee variate şi pentru practicarea sporturilor de iarnă. iar numărul celor care s-au deplasat în străinătate a crescut cu 7.078 lei RON.3%). Sejurul mediu înregistrat în anul 20076 a fost de 2. dotări specifice (echipamente de sonorizare şi traducere. 3. majoritatea (88.8%) în Grecia.8%) în Franţa. 19. 4.6%) din Spania.562 turişti prahoveni au efectuat excursii în străinătate: 7. turismul balnear.5%) fiind cazaţi în hoteluri. 680 (3.6%) din Germania. în principalele staţiuni montane Sinaia şi Buşteni (bază turistică la standarde internaţionale.6%). datorită atât frumuseţii peisajului montan. Faţă de anul 2006 numărul persoanelor care au efectuat excursii prin cele 35 agenţii de turism din judeţul Prahova (din care: 2 proprietate publică şi 33 proprietate integral privată). sub mai multe forme: turismul de tranzit.4%. 642 (3.777 persoane (8. din care 359.578 lei RON. săli modulare în funcţie de numărul participanţilor etc. Indicele de utilizare netă a capacităţii în funcţiune a fost de 32.0%) din SUA. e) Turism de reuniuni.3%) în Spania. Zona cea mai solicitată în acest sens este Valea Prahovei. Africa. cu 91 lei RON (+8. Statistica turiştilor străini.062. Bogatul fond cinegetic prezent în zona montană a judeţului. a crescut cu 13. 5.361 (7.4%) din Italia. iar numărul înnoptărilor a fost de 1.6 zile (2.527. precum şi cursurile de apă cu lacurile de agrement oferă condiţii favorabile de practicare a acestui tip de turism.255 persoane (18.436 turişti (17.238 (26.946 turişti străini.752 persoane (+65. II.404 persoane (6. 13 . câştigul salarial mediu net fiind de 1.44%) mai mare faţă de luna noiembrie 2007. turismul de sfârşit de săptămână. etc. 3. indicatori în progres comparativ cu anii anteriori.

030 1.Câştigul mediu realizat depăşeşte media pe judeţ în special în ramurile: finanţe-bănci.14 103.68 104.023 1.90 105.28 alimentare mărfuri 99.55 Total mărfuri 100.730 1.332 998 1.51 oct 104. realizat este mai mic decât cel înregistrat la nivel naţional. industria alimentară şi a băuturilor. construcţii.89 108.83 100. în anul 2007.023 1.204 906 1. asigurări.Anuarul Statistic al Judeţului Prahova 2007 6 Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova . producţia.Capacitatea de cazare turistică existentă .078 1. prelucrării lemnului.20 febr 100.91 101. comerţ cu ridicata..57 109.92 101.15 103.60 108. II.63 101.Situaţia statistică a terenurilor în anul 2007 4 Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova .72 2007 iun iul 101. extracţia petrolului şi a gazelor naturale.57 106.57% faţă de luna decembrie 2006.77 101.Buletin Statistic Lunar .181 889 1.121 1. mobilei.471 1. Indicii preţurilor de consum6 Indicii preţurilor de consum în luna decembrie 2007.79 103.38 mai 101.283 967 1.Societăţi comerciale cu capital străin .24 101.58 apr 100.31 100.54 nov 105.084 1.391 1. sănătate.522 1. pielăriei.Buletin Statistic Lunar .04 Rata inflaţiei în luna decembrie 2007 a fost de 6.80 nealimentare servicii 101. poştă şi telecomunicaţii.53 101.03 sept 103.040 1. câştigul mediu.377 1. salubritate.83 dec.20 99.027 1.264 941 1.361 1. comparativ cu luna decembrie a anului 2006: ian 100. 106.232 918 1.31 Iulie 2008 14 . textilă şi a confecţiilor.Sinteza statistică a datelor din Registrul Central al Comerţului la 31 decembrie 2007 3 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Prahova .266 lei RON/persoană JUDEŢUL PRAHOVA Câştigul Câştigul salarial mediu salarial mediu brut net 1. celulozei şi hârtiei. transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice.342 1.387 1. Câştigurile salariale medii nominale (lei RON): TOTAL ECONOMIE Câştigul Câştigul salarial mediu salarial mediu brut net 1.81 101. etc.90 101.25 99.395 1.046 1.8.012 1. cercetare.90 102.368 1.013 1.20 107.310 982 1.319 986 1.038 1.48 100.42 mar 100.449 1.169 Anul Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 2007 Se poate constata că în judeţul Prahova.94 aug 102.69 100. prelucrarea petrolului.411 1.60 102.74 101. industria tutunului.91 106.411 1.040 1.87 105.001 1.Ianuarie 2008 7 Institutul Naţional de Statistică .62 101. industria chimică.402 1.15 103.Statistică Teritorială 2008 Oficiul naţional al Registrului Comerţului .07 103.578 1.364 1. cultură.24 100. administraţie publică şi înregistrează valori sub medie îndeosebi în: agricultură. învăţământ. atât brut cât şi net. comerţ cu amănuntul. i 1 2 Institutul Naţional de Statistică . hoteluri şi restaurante.52 101.Decembrie 2007 5 Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova .

raportul între sexe pe total judeţ fiind de 94 persoane de sex masculin la 100 persoane de sex feminin. gradul de urbanizare fiind de 50.5% la 14.526 204.238 locuitori. III. populaţia se caracterizează printr-o uşoară predominare a populaţiei feminine (51. Raportată la suprafaţa judeţului.738 15 .3%.4%.624 Feminin 422.238 405.001 – 20. comparativ cu anul 1990 proporţia persoanelor vârstnice (60 ani şi peste) a crescut de la 15.001 – 4. iar în mediul rural 405. Astfel.000 locuitori 10.001 – 8.000 locuitori 20. În mediul urban trăiesc 414. III. Din punct de vedere al structurii pe sexe.001 – 6.8 locuitori/km2.000 locuitori 6. Începând din anul 1990 populaţia judeţului a înregistrat o continuă scădere. fapt ce a condus la pierderea în anul 2007 a primei poziţii între judeţele ţării.CAP. accentuându-se procesul de îmbătrânire demografică. în total populaţie.000 locuitori 2.1.000 locuitori 4.5%. CAPITALUL SOCIAL Populaţia judeţului Prahova Populaţia judeţului Prahova la 1 ianuarie 20081 era de 819.712 200. În funcţie de populaţia stabilă la 1 ianuarie 2008 gruparea localităţilor judeţului se prezintă astfel: din care: municipii şi oraşe 104 15 27 28 11 8 13 1 1 14 1 1 1 9 1 1 TOTAL LOCALITĂŢI TOTAL din care: până la 2.001 locuitori şi peste Total judeţ Total mediul urban Total mediul rural 819.000 locuitori 201.1% din populaţia judeţului.600 414.000 locuitori 40.000 locuitori 8.000 locuitori 30. respectiv 230. în favoarea judeţului Iaşi.362 locuitori.001 – 10. Populaţia municipiului Ploieşti reprezintă 28. rezultă o densitate a populaţiei de 173.839 217. în timp ce proporţia populaţiei tinere (0-14 ani) a scăzut de la 22.336 196.640 locuitori.362 Total judeţ Mediul urban Mediul rural Total 819.238 405.001 – 40.001 – 200.362 Masculin 397.600 414. Scăderea populaţiei a fost însoţită de o mutaţie semnificativă în structura pe vârste.6%.001 – 30.6%). Numărul de locuitori situează judeţul pe primul loc în ierarhia judeţelor.8% la 20.600 locuitori. într-un ritm mediu anual de -0.

574 5.6% Masculin 48.129 16.547 8.5% Populaţia judeţului Prahova pe sexe la 1 ianuarie 2008 Feminin 51.712 108.921 2.621 10.601 10.671 2.327 17.336 196.429 17.4% POPULAŢIA STABILĂ PE MUNICIPII.836 6.404 9.526 122. COMUNE ŞI SEXE LA 1 IANUARIE 2008 persoane FEMININ 422.598 4.780 9.252 16 MASCULIN 397.095 5.Populaţia judeţului Prahova pe medii la 1 ianuarie 2008 mediul urban 50.592 5.005 19.5% mediul rural 49.679 8. ORAŞE.249 6.600 414.238 230.085 13.211 19.669 11.640 37.264 217.450 7.472 PRAHOVA MEDIU URBAN MUNICIPIUL PLOIEŞTI MUNICIPIUL CÂMPINA ORAŞ AZUGA ORAŞ BĂICOI ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂIENI ORAŞ BREAZA ORAŞ BUŞTENI ORAŞ COMARNIC ORAŞ MIZIL TOTAL 819.780 .023 5.

624 1.854 1.206 1.892 1.894 6.767 2.749 3.897 964 2.296 8.132 5.717 2.765 1.154 6.542 3.362 405.133 4.084 3.549 1.519 2.384 1.151 1.896 2.584 2.070 3.183 3.074 5.193 1.388 13.446 316 4.691 3.158 7.103 3.566 1.124 5.639 1.880 1.226 1.232 1.623 11.362 2.274 3.091 3.ORAŞ ORAŞ ORAŞ ORAŞ ORAŞ PLOPENI SINAIA SLĂNIC URLAŢI VĂLENII DE MUNTE 9.495 5.581 6.157 3.362 200.543 3.163 4.284 1.300 4.674 2.258 690 958 2.389 8.170 1.056 2.732 2.875 5.729 5.404 3.836 7.568 1.830 625 17 4.354 7.397 1.794 971 2.068 2.000 204.061 1.263 3.658 3.513 2.299 3.100 3.457 6.738 1.478 2.295 585 2.829 2.088 3.661 4.794 5.589 1.807 7.078 2.446 5.728 3.788 1.347 8.158 5.036 4.967 8.503 2.579 9.130 650 2.704 11.051 3.292 10.714 4.769 2.160 5.117 2.865 4.352 4.555 2.209 5.307 2.179 573 2.851 1.853 1.300 4.729 5.317 1.945 931 4.609 938 3.154 702 2.935 5.530 707 917 2.384 309 MEDIU RURAL ADUNAŢI ALBEŞTI-PALEOLOGU ALUNIŞ APOSTOLACHE ARICEŞTII RAHTIVANI ARICEŞTII ZELETIN BABA ANA BALTA DOAMNEI BĂLŢEŞTI BĂNEŞTI BĂRCĂNEŞTI BĂTRÂNI BERCENI BERTEA BLEJOI BOLDEŞTI-GRĂDIŞTEA BRAZI BREBU BUCOV CĂLUGĂRENI CĂRBUNEŞTI CEPTURA CERAŞU CHIOJDEANCA CIORANI COCORĂŞTII COLT COCORĂŞTII MISLII COLCEAG CORNU COSMINELE DRĂGĂNEŞTI DRAJNA DUMBRAVA DUMBRĂVEŞTI FÂNTÂNELE FILIPEŞTII DE PĂDURE FILIPEŞTII DE TÂRG FLOREŞTI FULGA GHERGHITA GORGOTA GORNET GORNET.623 3.583 2.679 2.772 1.841 6.039 1.307 1.591 1.137 1.407 6.047 4.CRICOV GURA VADULUI GURA VITIOAREI IORDĂCHEANU IZVOARELE JUGURENI .474 1.162 5.626 4.584 898 3.730 2.598 5.281 1.927 3.523 10.087 5.820 1.037 3.598 1.879 1.448 1.035 1.691 1.

689 2.192 1.090 1.657 1.728 1.1%) şi o creştere a numărului căsătoriilor (+26.242 persoane.079 4.746 3.544 595 2.915 5.248 4.7%).616 1.045 2.337 5.249 2.038 1.193 1.237 968 564 4.735 2.048 1.211 2.238 882 569 4.087 4.782 2.997 1.762 2.293 5.048 1.927 Decedaţi 9.097 4.522 1.060 5.051 2.0%).418 2.181 2.443 2.340 7.809 5.687 2.992 5.295 1.973 2.234 1.013 3.817 7.902 2.200 5.386 4.965 1.426 2.304 2. a divorţurilor (-7.548 11.015 2.313 2.651 2.983 648 2.820 4.174 Căsătorii 6.181 2.182 1.7%). 18 .515 3.403 3.158 3.054 1.690 1.236 645 2. se observă o scădere a numărului deceselor sub un an (-37.705 2.299 4.814 548 1.480 1.133 9. a născuţilor vii (-7.270 923 2.597 1.579 2.231 3.250 1.101 Spor natural -2.182 2.559 2.481 2.313 Decedaţi sub 1 an 66 106 În anul 2007 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.4%).044 5.392 4.320 5.219 1.638 563 1.095 3.414 3.659 669 2.174 persoane în aceeaşi perioadă a anului precedent.600 Principalele fenomene demografice din judeţul Prahova în anul 20072 comparativ cu anul 2006: Anul 2007 Anul 2006 Născuţi vii 7.520 6.467 4.850 1. a deceselor (-5.972 Divorţuri 1.425 3.404 5.881 6.284 1.532 1.036 10.156 2.096 2.528 6.260 2.LAPOŞ LIPĂNEŞTI MĂGURELE MĂGURENI MĂNECIU MĂNEŞTI OLARI PĂCUREŢI PĂULEŞTI PLOPU PODENII NOI POIANA CÂMPINA POIENARII BURCHII POSEŞTI PREDEAL-SĂRARI PROVIŢA DE JOS PROVIŢA DE SUS PUCHENII MARI RÂFOV SALCIA SĂLCIILE SÂNGERU SCORŢENI SECĂRIA ŞIRNA ŞOIMARI ŞOTRILE STARCHIOJD ŞTEFEŞTI SURANI TALEA TÂRGŞORU VECHI TĂTARU TEIŞANI TELEGA TINOSU TOMŞANI VADU SĂPAT VÂLCĂNEŞTI VALEA CĂLUGĂREASCĂ VALEA DOFTANEI VĂRBILĂU 1.348 5.421 4.242 -2.475 1.128 2.582 10.008 1.166 8. de -2. faţă de -2. Sporul natural înregistrat în anul 2007 a fost în continuare negativ.366 3.574 1.170 3.259 735 2.221 1.505 2.731 5.172 2.327 897 1.708 634 1.633 2.

1 mii persoane şomeri şi alte persoane aflate în evidenţă pentru un loc de muncă (3.124 şomeri din care 6.124 5.leziuni traumatice.0% din populaţia activă civilă) şi 12.009 95. otrăviri (4.3%). Populaţia activă civilă. În totalul populaţiei ocupate. 76/2002 .6% din decese). .5% din totalul resurselor de muncă şi 35. din care: populaţie ocupată 291.056 89.50% Şomeri neindemnizaţi Repartiţia şomerilor după nivelul de instruire: Primar. Resursele de muncă Resursele de muncă3 ale judeţului Prahova în luna decembrie 2007 au fost de 535.787 4.0 mii persoane (57.boli ale aparatului respirator (4.9% din populaţia activă civilă).056 2. la aceeaşi dată.124 9.1% (189.502 persoane Femei 5.622 4. . .087 III. Şomajul La sfârşitul anului 2007 erau înregistraţi 12.915 707 6. reprezentând 65.524 544 Femei: 5. calculată în funcţie de populaţia activă.904 2. a fost de 3. Situaţia şomerilor înregistraţi3 la sfârşitul anului 2007: Total 12.5%).960 1.961 TOTAL ŞOMERI Şomeri indemnizaţi Indemnizaţi Legea nr.787 persoane).75% Indemnizaţi Legea nr.2. era de 310.9%.5 mii persoane (94.boli ale aparatului circulator (64. vânătoare şi servicii anexe.596 348 . Silvicultură şi Piscicultură Industrie şi construcţii Servicii dec.352 5. Rata şomajului2 în judeţul Prahova.9% din resursele de muncă). profesional Liceal şi postliceal Universitar 19 Total: 12.502 nu beneficiau de drepturi băneşti.boli ale aparatului digestiv (6.2% din populaţia judeţului.904 3. 2007 189.3.Principalele cauze de deces în anul 2007 au fost următoarele: . . Populaţia ocupată reprezintă 54.1%).358 dec. 2006 186.985 85. ponderea salariaţilor este de 65. Efectivul salariaţilor în judeţul Prahova2 Agricultură.tumori (16. III.943 2.1%).535 408 2.0 mii persoane. gimnazial.644 96. 76/2002 .5% din populaţia judeţului.

904 < 25 ani 25-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-55 ani > 55 ani 2.003 7.000 Rata şomaj (%) 1.8 2.2% < 25 ani 25-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-55 ani > 55 ani 20 .1% 0.Şomerii.091 970 821 202 Repartiţia şomerilor pe grupe de vârstă 0. după nivelul de instruire 100% 80% 60% 9056 544 2524 40% 20% 0% Primar.979 1.124 Populaţia activă 282.1% 47.151 898 428 2.2% 0.038 1.650 2.9 3. profesional Liceal şi postliceal Universitar Repartiţia şomerilor pe medii de provenienţă: Total şomeri 5.214 243.9% 0.121 12.5% 51.503 3.124 5. gimnazial.234 310.297 1.9 Urban Rural Total judeţ Repartiţia şomerilor pe grupe de vârstă: total Total şomeri Femei 12.

483 elevi în învăţământul special (0.4%).823 5. tehnic şi de maiştri 6. dec.882 elevi în învăţământul de arte şi meserii.580 11.4% elevi în învăţământul de arte şi meserii.148 12. Comparativ cu anul şcolar precedent.770 7.627 5.174 5.250 10.2%). mar.342 6. nov.243 5. sep.152 5.2% elevi în învăţământul special 0. Ponderea populaţiei şcolare: 16.904 ian.127 persoane. feb. III.2% studenţi 7. Populaţia şcolară În anul şcolar 2007-2008.779 10. apr. postliceal.898 6.290 12.454 elevi în învăţământul liceal (21. 10.250 6. iul.073 5.220 Femei 6.Evoluţia numărului de şomeri înregistraţi aug.607 studenţi (7.1%).997 10.012 6. 9.973 14. Total 15.4.124 judeţ Bărbaţi 9. Structura populaţiei şcolare copii în grădiniţe 15.173 5.8%.633 13.2% elevi în învăţământul liceal 21.568 5.342 copii în grădiniţe (15.3% în populaţia totală a judeţului.115 8.035 5. tehnic şi de maiştri (8.077 5.470 6. mai 2007 iun.9%).713 11.9% elevi în învăţământul primar-gimnazial 47. populaţia şcolară a înregistrat o scădere cu 1.843 12.2%). populaţia şcolară2 a fost de 134.858 6.2%).251 6. 28. oct.401 12.359 elevi în învăţământul primar-gimnazial (47.291 7. din care:       21.366 6.1% 21 . postliceal.039 5. 63.

116 cadre în învăţământul de arte şi meserii. Faţă de anul şcolar precedent s-a înregistrat o scădere cu 1. 4.Numărul cadrelor didactice2 din învăţământul de toate gradele: 8. i 1 2 Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova – Populaţia pe medii şi sexe la 1 ianuarie 2008 Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova – Buletin Statistic Lunar – Decembrie 2007 3 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova – Indicatori specifici decembrie 2007 22 . Numărul elevilor ce revin la un cadru didactic este de 15 (la fel ca în anul şcolar precedent). 364 cadre în învăţământul superior. 200 cadre în învăţământul special. Bucureşti. iar al studenţilor ce revin la un cadru didactic este de 26 (în scădere faţă de 28 studenţi în anul şcolar precedent).5% a numărului cadrelor didactice. din care:       1.227 cadre în învăţământul primar şi gimnazial.025 educatori. situat în sudul judeţului. în neconcordanţă cu solicitările pieţei muncii. tehnic şi de maiştri. precum şi posibilitatea găsirii unui loc de muncă. 2.309 persoane. Colegiul Universitar Câmpina şi în alte instituţii de învăţământ superior particulare este suplimentată şi susţinută de instituţiile celui mai mare centru universitar din ţară.377 cadre în învăţământul liceal. postliceal. Orientarea profesională a unor instituţii. Educaţia superioară realizată în Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti. influenţează gradul de pregătire al elevilor.

IV.CAP. IV.8% din totalul drumurilor publice din România.4%) drumuri naţionale. 207 trasee de drumuri comunale. INFRASTRUCTURA În cadrul echipărilor de infrastructură de transport.  747.896 235 985 46. din care: .).8 km/100 km2 teritoriu). reţeaua de căi feroviare. densitatea fiind peste media pe ţară care este de 33. reţeaua de căi de comunicaţie şi transport. Densitatea drumurilor publice în judeţul Prahova de 46. Drumurile naţionale sunt modernizate în totalitate (293 km. .  LUNGIMEA DRUMURILOR PUBLICE CLASIFICATE–km. 2. Reţeaua de căi rutiere Infrastructura de transport Reţeaua de drumuri cuprinde: 6 trasee de drumuri naţionale. reprezentând 2.1. Lungimea drumurilor publice clasificate din judeţul Prahova este de 2.1%) drumuri comunale. 70 trasee de drumuri judeţene.  1.4 Modernizate Cu îmbrăcăminte uşoară rutieră  Drumuri naţionale  Modernizate  Cu îmbrăcăminte uşoară rutieră  Drumuri judeţene şi comunale  Modernizate  Cu îmbrăcăminte uşoară rutieră DENSITATEA DRUMURILOR PUBLICE .km.5 trasee de drumuri naţionale principale. fiind compusă din: reţeaua de căi rutiere.   23 . E 60.5%) drumuri judeţene. la 100 km² teritoriu Drumurile publice clasificate:  293 km (13.148.5 km (52.5 km/100 km2teritoriu şi peste densitatea din Regiunea Sud Muntenia (34.1 traseu de drum european.189 528 985 293 293 1. situează judeţul pe locul doi din ţară.4 km/100 km 2teritoriu.6 km (34.189 km. ocupă un loc important.

lăţimea platformei drumului nu este corespunzătoare.8 km.148. 24 . Braşov. drumuri pietruite. datorită frontului îngust al limitei de proprietate.Administrarea drumurilor judeţene este asigurată de către consiliul judeţean – excepţie făcând sectoarele de drum judeţean situate în intravilanul localităţilor urbane. viteza de circulaţie fiind redusă pe aceste sectoare. Există legături rutiere funcţionale cu oraşele: Bucureşti.  34. Buzău. inclusiv lucrările de artă.5 km. din care:  109.  15. drumuri de pământ.1 km. De asemenea. Între localităţile judeţului transportul este realizat de operatori privaţi şi de regii locale de transport rutier. drumuri cu pavaj.5 km. Lungimea totală a drumurilor judeţene este de 1. drumuri cu îmbrăcăminţi asfaltice.  864.  4. traversează localităţi.8 km.2 km.  120. Urziceni şi Slobozia. amenajările şi accesoriile aferente care sunt administrate de către consiliile locale.. Tîrgovişte.1 km. Drumurile publice. drumuri de asfalt tip beton. în cea mai mare parte. drumuri de beton de ciment.

22 2.78 2. drumuri de asfalt tip beton.89 2.982.93 3.89 Măneşti Rîfov Sîngeru 4. Acestea au o stare tehnică bună. 2+800 şi DS 234 Rafiroiu.) 7.909.57 4.108.04 32.020.467. 0+000 până la km.371. Submăsura 2.544.6 km. Măsura 2.  354.84 3.700 4. 8+750 Modernizare drumuri de interes local în satele Ploieştiori şi Ţânţăreni Modernizare DC 9 Cocorăştii MisliiVîlcăneşti Modernizare drumuri de interes local existente pe raza comunei Drăgăneşti Modernizare DC 60 şi reţea de drumuri locale Modernizare DC 20 Izvoarele-Crasna. Au fost realizate lucrări de îmbunătăţire a infrastructurii rurale finanţate prin programul SAPARD. lei RON. poduri şi podeţe). Strada Şcolii Modernizare DC 71. creşterea debitelor râurilor/pârâurilor precum şi de alunecările de teren declanşate de regimul pluviometric) care au contribuit la distrugerea unor sectoare de drumuri judeţene şi comunale. tramvaie şi troleibuze. 0+000 şi km.54 3.56 2. DC 82.500 Valoare Proiect (mil.. km. DC 86. Lungimea drumurilor comunale este de 747.. de beton de ciment.În 8 oraşe transportul se realizează cu microbuze.220 4.626.590.07 4.612.95 3.322.568.350 5. precipitaţii abundente.122 9.698.09 3.60 2.8 km.359.541. judeţul Prahova. simultan fiind elaborate şi proiectele de execuţie a lucrărilor de aducere a drumurilor la starea tehnică iniţială. iar în municipiul Ploieşti cu autobuze.505. 25 .000 79.1. fondurile destinate lucrărilor de extindere şi modernizare fiind alocate lucrărilor de punere în siguranţă a drumurilor. care au presupus restricţii de circulaţie.41 1.  119. Localitatea Albeşti Paleologu Barcăneşti Berceni Blejoi Cocorăştii Mislii Drăgăneşti Iordăcheanu Izvoarele Măgurele Denumire proiect Modernizare drumuri comunale (DC 68.544.1 km.500 12. drumuri de pământ.034. DC 75) şi de interes local Modernizare drumuri în comuna Bărcăneşti Modernizare drum local între km.600 11.216.55 3.49 2. „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale”.79 1. drumuri pietruite.900 3.7+400 la km. lei RON) Totală 4. Infrastructura rutieră a fost afectată de fenomene meteorologice nefavorabile (topirea zăpezilor.1.180 3.622 3.364.1.26 4.1.808.514.77 Total submăsura 2.103.57 2.001.800 8.229.12+000 (DJ 101A) Amenajare drumuri comuna Rîfov. amenajări de variante ocolitoare şi chiar lucrări minime pentru asigurarea platformei drumurilor. Pe reţeaua de drumuri naţionale şi locale există lucrări de artă (pasaje.Drumuri în zone rurale în 12 localităţi.202. Consiliul judeţean a dezvoltat programe complexe de lucrări pentru infrastructura rutieră finanţate atât din fonduri publice cât şi prin programul de preaderare SAPARD.10 1.51 38. din care:  273. în valoare de 38. dar nu toate sunt la clasa de încărcare E. modernizare DC 21 Crasna-Schiuleşti Modernizare DC 44A Măgurele-Iazu spre DJ 217 tronsonul km.519.84 3.96 Eligibilă 3.7 km. sat Mireşu MareMireşu Mic Lungime (km. DC 83. DC 90.56 mil.până la DN 1A km 0+700 Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare pe DC 25A între Coada Izvorului şi Măneşti.1.750 4.44 1. cu pavaj şi îmbrăcăminţi asfaltice.

prin „Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural” (O.607 505.495.739. podeţe şi punţi Podeţe tubulare şi consolidări mal pe drumurile comunale Reparaţie capitală punte pietonală peste râul Teleajen între comuna Măgurele şi satul Fundeni Construire pod peste pârâul Proviţa pe DC 115B Pod şi punţi carosabile peste pârâul Matiţa Construire 3 poduri peste Pârâul Dâmbu Construire pod beton armat peste pârâul Oghiza Pod de beton armat peste pârâul Stupineanca Punte metalică peste raul Proviţa – punct Horjeşti Podeţe peste pârâul Schiopota Pod peste râul Teleajen sat Buda pe DC 83 Punte carosabilă peste pârâul Cricovul Sărat sat Tisa Construire poduri şi reconstituire punţi pietonale carosabile Punti carosabile şi podeţ tubular sat Magula şi Lopatniţa Pod în punctul Biserica Baptistă – Ivan.R.1+750 şi pod peste râul Proviţa Ştefeşti Modernizare drumuri locale Şotrile Modernizare drum comunal de intres local Şotrile . 7/2006).98 889.848.693 993. În anul 2007.86 512. podeţ. în valoare de 6.680.280. au primit finanţare prin programul SAPARD încă 8 proiecte de reabilitare a infrastructurii rutiere în zonele rurale în localităţile Adunaţi.ADET’’ Punte pietonală peste pârâul Teleajen Pod peste pârâul Baliţa Execuţie poduri şi podeţe-31 podeţe Construcţie poduri.739.1.548 926.Valea Pietrei zona periurbană Urlaţi Amenajare pod.1. au primit finanţare 30 proiecte de construire/modernizare/ reabilitare/ consolidare poduri.24 6. punte şi apărare mal pârâu Tohăneanca şi pârâu Budureasca Construire pod peste pârâul Vărbilău pe DC 8.25 €uro. Proviţa de Jos.În anul 2006.G. DJ 100E . Cărbuneşti. pentru proiectare şi execuţie: Aluniş Ariceştii Zeletin Azuga Bătrâni Brebu Cărbuneşti Ceraşu Cocorăştii Mislii Cornu Gorgota Gornet-Cricov Jugureni Măgurele Măgureni Păcureţi Păuleşti Podenii Noi Poseşti Proviţa de Jos Proviţa de Sus Râfov Sângeru Surani Şoimari Ştefeşti Telega Urlaţi Vadu Săpat Vâlcăneşti Vărbilău Pod definitiv din beton armat peste pârâul Aluniş pe drumul de acces spre centrul civic format din DJ 214 Reabilitare poduri Consolidare pod Sorica Pod beton armat peste pârâul Bătrâni pe DC 34 în punctul Negoiţă Poduri.25 Localizare Adunaţi Cărbuneşti Gherghiţa Proviţa de Jos Proviţa de Sus Denumire proiect Modernizare drumuri comunale Modernizare drumuri comunale şi de interes local Modernizare DC 93 şi DC 15A Modernizare drumuri de interes local Modernizare DC 124. pod punctul Pârvulescu Construire poduri peste pârâul Sărata în punctele Grădiniţa 2 şi Vărari. Şotrile şi Surani. Ştefeşti.678.Valea Fiarelor Surani Modernizare drumuri de interes local Total submăsura 2.280. podeţe şi punţi pietonale Poduri în comună Pod din beton armat peste pârâul Drajna în punctul ‚. sat Telega Pod peste Cricovul Sărat pe drum Urlaţi . km 0+000 . 4+730 Reconstrucţie pod peste pârâul Vărbilău pe DC 13 satul Livadea 26 . km. Proviţa de Sus. podeţe şi punţi. €uro Valoare proiect 811. nr.17 965. Gherghiţa.188 675. pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat.Plaiu.

componentă a culoarului IX Paneuropean.Albiţa. 6 oraşe. variantă a culoarului IV Paneuropean de transport rutier şi Bucureşti .Albiţa.2 municipii. Pe teritoriul judeţului Prahova traseul va însuma 111.Comarnic.7 km în zona urbană şi 53. 27 . Predeal .6 km în zona rurală) şi va străbate 22 de localităţi . care vor fluidiza traficul.Braşov. vor îmbunătăţi în mod real infrastructura de acces rutier. Ploieşti .Predeal. componentă a culoarului IX Paneuropean pe o lungime de 417 km. Pe teritoriul judeţului Prahova cele 2 autostrăzi Bucureşti – Ploieşti – Braşov şi Bucureşti Albiţa au acelaşi traseu până la km. vor asigura legături optime cu cele două porţi aeriene: Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Otopeni şi Aeroportul Internaţional Băneasa şi vor oferi noi oportunităţi.3 kilometri (57. 14 comune. Autostrada Bucureşti – Braşov împărţită în patru sectoare (Bucureşti .3 kilometri şi o lăţime variabilă cuprinsă între 23 şi 33 de metri.Cristian) va avea o lungime de circa 173. Autostrada Bucureşti . asigură legătura între Moldova şi sudul României.Foarte important pentru dezvoltarea judeţului Prahova este proiectul de realizare a arterelor de importanţă naţională şi europeană Autostrăzile Bucureşti – Ploieşti .Ploieşti. Comarnic . 45.

cale ferată dublă electrificată . Programul de modernizare a căii ferate Bucureşti – Ploieşti – Braşov. reţeaua de căi ferate din judeţul Prahova reprezintă 1. linia 302: Ploieşti Vest – Tîrgovişte . Starea tehnică a reţelei de cale ferată din judeţul Prahova este în general bună. Submăsura 2. Reţeaua de căi ferate din judeţul Prahova: Lungime CF (km. Lucrările de artă întâlnite pe reţeaua de căi ferate a judeţului sunt: viaductele. magistrala 500: Bucureşti – Ploieşti – Buzău – Focşani – Bacău – Suceava –Vicşani .80 km/h.sectorul Ploieşti Vest .sectorul Zănoaga .sectorul Bucureşti – Ploieşti – Buzău. IV./1.6 km/1000 km2teritoriu. dar şi modernizarea infrastructurii de comunicaţii CF pentru culoarul IX Paneuropean. componentă a Culoarului IV Paneuropean de transport feroviar. . Există unele sectoare afectate de fenomene ale naturii cum sunt inundaţiile. precum şi erodări şi tasări ale terasamentelor căii ferate. şi cea din Regiunea Sud Muntenia (36. de: magistrala 300: Bucureşti – Predeal – Braşov – Blaj – Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor .2.I.6 Teritoriul judeţului este deservit. Infrastructura de utilităţi Reţeaua de alimentare cu apă În acest domeniu s-au realizat lucrări ample pentru extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă în toate localităţile judeţului. Reţeaua feroviară ramificată sporeşte gradul de accesibilitate al localităţilor judeţului. podurile cu deschideri mai mari de 10 m şi podeţe cu deschideri între 0.cale ferată dublă electrificată .cale ferată simplă neelectrificată .) 163 din care: Electrificate 111 Din care: Linii cu ecartament normal Linie cu o cale 11 Linie cu două căi desfăşurată 152 Densitate (km.4 km/1000 km2 teritoriu). Lungimea totală simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile este de peste 2.Prahova Ciorani. 28 .cale ferată simplă neelectrificată. aceasta devenind Eurostaţie la standarde europene. L.Reţeaua de căi ferate Din punct de vedere al lungimii.5 şi 10 m.47% din reţeaua de căi ferate a României (11. Caragiale. linia 304: Ploieşti Sud – Măneciu . Nivelul dotărilor şi starea tehnică a liniilor nu permit viteze mai mari de 60 . a transformat acest sector în cale ferată de mare viteză.2. Densitatea căilor ferate de 34.cale ferată simplă neelectrificată . În cadrul aceluiaşi program a fost inclusă şi modernizarea Gării de Sud a municipiului Ploieşti. linia 701: Ploieşti Sud – Armăşeşti – Urziceni – Ţăndărei .Drăgăneşti . linia 306: Buda – Slănic .sectorul Bucureşti – Predeal – Braşov. sectorul Drăgăneşti . în prezent.1. situează judeţul sub densitatea pe ţară (45.sectorul Dîmbu .1. Măsura 2.Zănoaga. Demarat în anul 2002. „Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale”.910 km.053 km).cale ferată dublă neelectrificată .cale ferată simplă neelectrificată.3 km/1000km2teritoriu).000km2 teritoriu) 34. reprezentând o investiţie de aproximativ 240 milioane USD din surse guvernamentale şi externe. ceea ce a implicat nu numai reabilitarea staţiei şi a spaţiului adiacent. Reţeaua de alimentare cu apă a fost extinsă în 6 localităţi prin proiectele selectate şi finanţate prin programul SAPARD.Prahova.

Cosminele comuna Dumbrăveşti Total submăsura 2.650 23.799 2. Total submăsura 2.09 2.865.483 3.07 3. lei RON. satele Brebu Mănăstirei şi Brebu Megieşesc Chiojdeanca Extindere reţele distribuţie apă Extindere şi modernizare reţele de distribuţie Cornu a apei Fîntînele Investiţie nouă alimentare cu apă Sistem zonal de alimentare cu apă în Jugurenicomuna Jugureni.) 26. Perşunari şi Tohani Construire sistem zonal de alimentare cu apă Vîlcăneştiîn comuna Vîlcăneşti.84 km.000 Valoare Proiect ( mil.336.105.57 1. prin „Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural” (O.1.21 În anul 2006 au primit finanţare prin programul SAPARD încă trei proiecte de alimentare cu apă.09 mil.staţie de clorinare . .500 20.394. satele Jugureni şi Gura Vadului Marginea Pădurii şi comuna Gura Vadului. Poiana Câmpina şi Valea Doftanei.4 km Valea Doftanei Modernizare şi extindere sistem alimentare cu apă .983. €uro Valoare Proiect 968. .15 19. 717.686.38 2.87 2. .686 Localitatea Baba Ana Denumirea proiectului Alimentare cu apă: .000 16. pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat.897. nr.492. Valoarea totală a lucrărilor a fost de 19. în localităţile Baba Ana.1.Alimentări cu apă în sistem centralizat în zonele rurale.74 3.900 123. lei RON) Totală 3.reţea de aducţiune şi distribuţie cu lungime totală de 23.955.două gospodării de apă.433 9.G.2.35 15.703 999.485. au primit finanţare 34 proiecte de înfiinţare/modernizare/ reabilitare/extindere a reţelelor de apă.999.720. în valoare de 2.amenajări ale surselor de apă existente. satele Gura Vadului. atât pentru proiectare cât şi pentru execuţie: Apostolache Ariceştii Rahtivani Bălţeşti Băneşti Bărcăneşti Bătrâni Berceni Bertea Bucov Călugăreni Extindere alimentare cu apă Extindere reţea distribuţie şi îmbunătăţire alimentare cu apă sat Buda Modernizare şi extindere reţea distribuţie apă Extindere alimentare cu apă Reabilitare reţea apă Alimentare cu apă Extindere şi modernizare alimentare cu apă Extindere şi modernizare alimentare cu apă Alimentare cu apă în sat Chiţorani Alimentare cu apă 29 .686.65 Eligibilă 3. comuna Cosminele.reţea de aducţiune şi de distribuţie în lungime totală de 28 km.188 €uro.R.2. 27.485.31 1.extindere şi modernizare reţea de alimentare pe o lungime de 15. 7/2006).gospodărie de apă cu staţie de clorinare.188 În anul 2007.375.55 2.705.10 2. Poiana Extindere şi modernizare reţele distribuţie apă Câmpina .326. Lungime reţea (km.56 Localitatea Denumirea proiectului Extindere reţele de distribuţie a apei în Brebu comuna Brebu.

Localităţi cu fântâni:  27 comune.  29 comune. Varniţa. Şirna.  12 oraşe. Plopu şi Gâlmeia Modernizare şi extindere alimentare cu apă potabilă Extindere şi modernizare sistem alimentare cu apă Extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă satele Tăriceni. Reabilitare reţele apă potabilă Alimentare cu apă satele Hârsa. Vitioara de Sus. Poienile şi comuna Gura Vitioarei cu satul Poiana Copăceni Reabilitare şi extindere reţele alimentare cu apă Modernizare extindere sistem alimentare cu apă Alimentare cu apă cartier nou – reţea 700 ml.Cocorăştii Colţ Drajna Drăgăneşti Dumbrava Dumbrăveşti Fântânele Fulga Gura Vitioarei Predeal Sărari Iordăcheanu Izvoarele Lipăneşti Măneciu Plopu Scorţeni Secăria Şirna Talea Târgşoru Vechi Tătaru Teişani Tinosu Tomşani Valea Călugărească Alimentare cu apă în comună Extindere şi modernizare sistem alimentare cu apă Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satul Cornu de Jos Extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă Modernizare şi extindere sistem alimentare cu apă Extindere alimentare cu apă Extindere şi modernizare sistem alimentare cu apă Sistem zonal de distribuţie a apei în comunele Predeal Sărari cu satele Predeal Sărari. Hăbud şi Brăteşti Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă Reabilitare şi extindere sistem de alimentare cu apă Alimentare cu apă Extindere reţea distribuţie apă potabilă sat Teişani Alimentare cu apă Sistem de alimentare cu apă potabilă Reabilitare şi extindere reţea apă potabilă Situaţia localităţilor alimentate cu apă din judeţul Prahova:  Localităţi cu reţea de alimentare cu apă în sistem centralizat:  43 localităţi.   30 . din care:  2 municipii. Bobiceşti. Localităţi parţial alimentate cu apă:  34 comune. Sărăţel. Nisipoasa.

31 . Buşteni. îmbunătăţirii calităţii şi presiunii apei şi mai ales reducerii substanţiale a pierderilor de apă în reţea. prin proiecte mature şi viabile. Consiliul Judeţean Prahova a promovat acest proiect în calitate de lider al Asociaţiei Oraşelor Mici şi Mijlocii din judeţul Prahova. respectiv TVA. Finanţarea se face din trei surse: 50% împrumut extern BEI. dobânzi şi comisioane). Implementarea acestui proiect va avea un impact pozitiv în oraşele beneficiare. Plopeni. Mizil. contorizării consumului. răspunde cerinţelor privind atragerea fondurilor structurale.5% fonduri de la bugetul de stat (costuri neeligibile. Slănic şi Urlaţi. Ceptura. nr. Bertea. Reabilitarea sistemului de transport şi distribuţie a apei în oraşele mici şi mijlocii din judeţul Prahova . 37.Pentru continuarea lucrărilor de alimentare cu apă în localităţile Adunaţi. respectiv Azuga. în sensul modernizării reţelelor de transport şi distribuţie. De asemenea. Băicoi. Sinaia. Zona Cărbuneşti-Şoimari s-au alocat fonduri potrivit prevederilor H.5% fonduri PHARE şi 12. Băneşti. Comarnic. legată direct de crearea operatorului unic de apă.Program SAMTID. construcţia instituţională impusă de acest program. Breaza.G. Proiectul a fost selectat pentru finanţare în etapa a II-a a programului. 577/1997.

G.Z. Drajna.G.577/1997.000 mc.Gornet. Gura Vitioarei (sat Copăceni). Floreşti.  Sistemul microzonal Azuga:  Deserveşte sistemele de alimentare cu apă din localităţile: Azuga. Ceptura.  Urlaţi .  Sistemul deservit de sursa Măneciu:  Deserveşte sistemele de alimentare cu apă din localităţile: Măneciu. Plopeni. nr. Brazi şi Strejnic. Măgurele.Coeziune Economică şi Socială. Surani. La acestea s-au adăugat fonduri alocate prin H. Bălţeşti.Mizil.Movila Vulpii. din care 19 situate în mediul rural.  Front captare puţuri forate Bălţeşti (9 buc.R.  Staţia Bălţeşti . Vălenii de Munte. Lipăneşti.  Barajul Măneciu şi Staţia de tratare a apei Măneciu.S. Sursele de apă pentru sistemele zonale şi microzonale:  Sursele de apă în administrarea E. La sfârşitul anului 2005 a fost finalizat proiectul „Reabilitarea economică şi ecologică a bazinului râului Teleajen” finanţat prin programul PHARE 2000 . Buşteni (parţial). având ca obiectiv alimentarea cu apă a localităţilor: Cărbuneşti. Gura Vitioarei (parţial). deservite parţial de reţea de canalizare şi staţii de epurare.  Sistemul microzonal Bălţeşti:  Deserveşte sistemele de alimentare cu apă din localităţile: Gornet.7/2006. au fost alocate fonduri prin formula parteneriatului între Consiliul Judeţean Prahova şi localităţile menţionate.„Sistem de alimentare cu apă pentru zona Cărbuneşti”. Prahova  Barajul Paltinu şi Staţia de tratare a apei Voila.Bălţeşti . Dumbrăveşti.Movila Vulpii.capacitate 60.Buşteni . Finanţarea acestui obiectiv va continua în ritm susţinut până la finalizarea în anul 2009 a sistemului de aducţiune şi de stocare. reprezentând 27. Băneşti. prin care a fost 32 . Sinaia (parţial). Urlaţi (parţial). Reţeaua de canalizare În judeţul Prahova sunt 33 de localităţi.). Comunele Gura Vitioarei şi Predeal Sărari au în implementare proiecte finanţate prin O. Vîlcăneşti şi Cosminele. Sistemele de epurare existente sunt cu treaptă mecanică sau mecanică şi biologică. Ariceştii Zeletin. Întrucât pentru această lucrare/investiţie nu a fost posibilă finanţarea prin Programul SAPARD.  Conducte de transport:  Paltinu . Gornet-Cricov. Telega. În anul 2003.  Staţia Bălţeşti . Mizil. Băicoi (parţial)..7% din lungimea reţelelor la nivel regional.  Măneciu .Podenii Vechi . promovate spre finanţare în cadrul FEADR.Urlaţi.  Sistemele zonale şi microzonale existente şi dezvoltate pentru alimentarea cu apă a localităţilor prahovene: Sisteme existente:  Sistemul deservit de sursa Paltinu:  Deserveşte sistemele de alimentare cu apă din localităţile: Câmpina.  Conducte de transport:  Staţie tratare Azuga . au început lucrările la conducta de aducţiune din sursa Măneciu. Şoimari.Sinaia. Păcureţi. Surse de apă proprietatea Consiliului Judeţean Prahova:  Captarea Azuga. Cornu. Băicoi. Brebu. nr. Predeal Sărari. Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare publică este de 617 km. iar reţelele de distribuţie în localităţile cuprinse în sistem se vor realiza prin proiecte proprii..  Sistem de stocare comun Movila Vulpii . privind instituirea „Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural”.

07 10.25 În anul 2006 a primit finanţare prin programul SAPARD proiectul de realizare a reţelei de canalizare şi construirea staţiei de epurare în satele Bucov şi Pleaşa din comuna Bucov în valoare de 979.840 3.Retehnologizare staţie existentă la Floreşti şi modernizare reţea de colectare pe o lungime de 2.84 km. Călineşti).reabilitată şi mărită capacitatea staţiei de epurare a apelor uzate Vălenii de Munte şi au fost realizate două staţii de epurare şi sistemul de canalizare în comuna Măneciu (satele Măneciu Pământeni şi Măneciu Ungureni). .820 €uro.Reţea de colectare cu o lungime de 6. €uro Canalizare şi staţie de epurare în comuna Bucov – satele Bucov şi Pleaşa Investiţie nouă compusă din: . Lungime reţea (km. Floreşti 4.319. cu două trepte de epurare: mecanică şi biologică.232. lei ) Totală Eligibilă Localitatea Denumire proiect Canalizări şi staţii de epurare Floreşti-Călineşti . .968.800 3.Reţea de colectare – 8.089.140 12. Canalizare şi staţie de epurare . sporindu-i atractivitatea economică şi turistică.02 3.227.68 Păuleşti 8.5 km. .820 33 . .73 3. Realizarea acestora contribuie la soluţionarea problemelor majore de poluare pentru zona Teleajenului.4 km.4 km Investiţie nouă canalizare şi staţie de epurare .Reţea de colectare cu o lungime totală de 10 km.500 4.061.3.05 Total submăsura 2.Staţie de epurare cu capacitate de 15 l/s cu trepte de epurare: mecanică şi biologică.) Valoare Proiect ( mil. Bucov 979.1.52 Valea Călugărească 6.Statie de epurare corespunzătoare unui debit de 34 l/s cu două trepte de epurare: mecanică şi biologică. Păuleşti şi Valea Călugărească. Extinderea reţelelor de canalizare s-a realizat şi prin investiţii cu finanţare prin programul SAPARD în localităţile Floreşti (Floreşti.Călineşti – staţie de epurare nouă şi reţea de colectare nouă în lungime de 2.32 3.865. 20.537.Staţie de epurare având capacitatea de 15 l/s.

pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat. Drajna (Modernizare reţea canalizare sanatoriu Drajna).G. atât pentru proiectare cât şi pentru execuţie: Baba Ana (Canalizare comuna Baba Ana.În anul 2007. au primit finanţare 6 proiecte de realizare/modernizare/ reabilitare a reţelelor de canalizare. 7/2006). Conduratu şi Cireşanu). iar pentru Poiana Câmpina (Modernizare şi extindere sistem de canalizare) au fost alocate fonduri doar pentru proiectare. nr.R. Brazi (Construire canalizare satele Brazii de Sus şi Brazii de Jos). satele Baba Ana. Puchenii Mari (Sistem canalizare şi epurare ape uzate menajere). 34 . Fântânele (Sistem centralizat de canalizare). prin „Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural” (O.

responsabilitatea autorităţilor locale fiind legată de punerea la dispoziţie a terenurilor aferente obiectivelor sistemului de distribuţie. Alimentarea cu energie termică Alimentarea cu energie termică în sistem centralizat s-a restrâns. Localităţile care beneficiază de gaze naturale pot rezolva mai uşor şi eficient problema încălzirii utilizând. Numărul abonaţilor depăşeşte 126. într-o mai mare măsură în prezent. Numărul localităţilor alimentate cu gaze naturale este de 49 (13 localităţi urbane) din care 26 localităţi parţial. 35 . Lungimea totală a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale este de 2.180 mii m3.105 km. eficiente energetic şi ecologice.000 locuitori. moderne.Reţele de distribuţie a gazelor naturale Lucrările de alimentare cu gaze naturale sunt realizate de către operatorii licenţiaţi. centrale termice individuale sau pentru un număr restrâns de consumatori. Volumul gazelor naturale distribuite a fost de 631. eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire.

elaborează strategia de dezvoltare a serviciilor de sănătate locale şi stabileşte pe baza evaluării. centre de sănătate. 18 GWh/an) şi Măneciu (2 x 5 MW. 14.000 apartamente din Ploieşti.86 GWh). reorganizarea structurilor sanitare din teritoriu. Alimentarea cu energie electrică În judeţul Prahova energia electrică este furnizată pentru cca 320. educaţie. identifică principalele probleme de sănătate publică şi alocă prioritar resursele. Asistenţa medicală a populaţiei se asigură în principalele unităţi sanitare: Spitale Ambulatorii de spital şi de specialitate 36 Unităţi sanitare 15 12 . sistemul de termoficare existent. licee. a monitorizării stării de sănătate.distribuţie. pentru a asigura servicii la cei mai înalţi parametri calitativi. 59. cât şi pe reţelele de transport şi distribuţie. Izvoarele (2 x 8 MW. staţii • 30 Potenţialul hidroenergetic al râurilor din judeţ este valorificat printr-o serie de centrale hidroelectrice de medie şi mică putere (puteri între 200 şi 3. Instalaţiile în întreţinere: Linii electrice aeriene (LEA) (km) • 110 kV .600 kw) şi microhidrocentrale (puteri mai mici de 200 kw). Dalkia Termo Prahova este rezultatul unui parteneriat între Dalkia România. precum şi a planificării şi derulării investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate. instituţii publice (grădiniţe. Dalkia Termo Prahova a demarat un intens program de investiţii şi reparaţii. Serviciile de sănătate furnizate în judeţul Prahova sunt destinate promovării sănătăţii şi asigurării asistenţei medicale a populaţiei.3. Autoritatea de Sănătate Publică Prahova coordonează şi răspunde de întreaga activitate de sănătate publică din judeţ.456 • Medie Tensiune (MT)– 2. 300. policlinici. precum şi alte societăţi private. gestionat şi administrat de către S. inclusiv prin recuperare şi îngrijiri paleative. Consiliul Local al Municipiului Ploieşti şi Consiliul Judeţean Prahova.). IV. farmacii. Centrale hidroelectrice de medie putere sunt la Paltinu (2 x 5 MW. cabinete medicale particulare.transport .144 Nr. Infrastructura pentru sănătate. respectând în acelaşi timp mediul înconjurător.785 Linii electrice subterane (LES) (km. cultură Sănătate În judeţul Prahova reţeaua sanitară existentă este alcătuită din spitale. DALKIA TERMO PRAHOVA S. spitale. etc.000 casnici. a activităţii de medicină preventivă şi a inspecţiei sanitare de stat.1. evaluează starea de sănătate a populaţiei din judeţ.065 • Joasă Tensiune (JT) – 1.000 abonaţi din care cca. asistenţă socială. De asemenea. şcoli.7 GWh/an).L. realizat pentru delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public al judeţului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem de producţie .R. Societatea produce energie electrică şi termică în regim de cogenerare la Centrala Termoelectrică de la Brazi.) • Medie Tensiune (MT).228 • Joasă Tensiune (JT) – 3.În municipiul Ploieşti.. 3. centre de permanenţă şi sanatorii. asigură alimentarea cu energie termică a cca.C. în scopul implementării politicilor şi programelor naţionale de sănătate publică. atât la unităţile de producţie. fiind unicul furnizor de apă caldă şi căldură pentru locuitorii oraşului Ploieşti.898 Nr. posturi transformare (PT) • 1.

Scăieni Slănic Brazi Filipeştii de Pădure Măneciu Sîngeru 2 1 2 1 1 1 1 5 622 296 222 73 91 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova.Socială Boldeşti–Scăieni Centre de permanenţă: Centrul Centrul Centrul Centrul Centrul Centrul de de de de de de Permanenţă Permanenţă Permanenţă Permanenţă Permanenţă Permanenţă Boldeşti . Ploieşti 37 .Policlinici Centre de diagnostic şi tratament Centre de sănătate Sanatorii balneare Sanatorii TBC Preventorii Unităţi medico-sociale Dispensare medicale Cabinete medicale Cabinete stomatologice Farmacii şi puncte farmaceutice Laboratoare medicale Laboratoare de tehnică dentară Spitale pentru îngrijiri acute: Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti Spitalul Municipal Ploieşti Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploieşti Spitalul de Pediatrie Ploieşti Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga Spitalul orăşenesc Băicoi Spitalul de boli pulmonare Breaza Spitalul municipal Câmpina Spitalul orăşenesc Sinaia Spitalul orăşenesc Mizil Spitalul orăşenesc Vălenii de Munte Centrul de sănătate Bălţeşti Centrul de sănătate Plopeni Centrul de sănătate Urlaţi Spitale pentru îngrijiri de lungă durată: Spitalul de psihiatrie Voila Câmpina Spitalul de pneumoftiziologie Floreşti Spitalul de pneumoftiziologie Drajna Preventoriul TBC Poiana Ţapului Unităţi medico-sociale: Unitatea de Asistenţă Medico .

asigurând protecţie. vârstnici bolnavi. de protecţie a copiilor aflaţi în dificultate şi de prevenire a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială.Centru de plasament pentru copilul cu handicap. persoane cu mulţi copii şi cu venituri reduse sau fără venit). în următoarele instituţii: Pentru copiii aflaţi în dificultate: CENTRE DE PLASAMENT/COMPLEXE DE SERVICII COMUNITARE/SERVICII ALTERNATIVE DE PROTECŢIE – COPII  Complexul de Servicii Comunitare „Sf.Cabinet de consiliere şi asistenţă socială. 1907 personal sanitar mediu. materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie. . .Centru de zi pentru copiii cu dizabilităţi. . .Centru de resurse şi asistenţă socială. persoane cu handicap.Centru de zi pentru copiii cu dizabilităţi.Serviciul de Ambulanţă Băicoi Serviciul de Ambulanţă Câmpina Serviciul de Ambulanţă Sinaia Staţia de salvare Vălenii de Munte Serviciul de Ambulanţă Slănic Serviciul de Ambulanţă Mizil Serviciul de Ambulanţă Urlaţi Serviciul de Ambulanţă Ciorani Numărul paturilor în spital este de 4375 locuri.2004 a fost înfiinţată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. . 38      . găzduire. îngrijire. prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.Centru de zi pentru copiii cu dizabilităţi. .Centru maternal. având ca obiect coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţia copilului la nivelul judeţului asigurând mijloacele umane. . Complexul de Servicii Comunitare „Raza de soare” Băicoi: . persoane cu handicap. Administraţia judeţeană acordă protecţiei sociale un rol deosebit. .Serviciul prevenire/recuperare pentru copilul abuzat/neglijat. Filofteia” Câmpina: .Serviciu de consiliere şi sprijin integrare/reintegrare familială a copiilor cu handicap aflaţi în dificultate. Personalul medical: 1123 medici. Centrul de plasament Sinaia Complexul de servicii comunitare „Sf. Centrul rezidenţial de tip familial Izvoarele Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Obiectivul principal în domeniul protecţiei sociale îl reprezintă crearea unui sistem de protecţie şi suport continuu şi integrat în vederea creşterii calităţii vieţii beneficiarilor de servicii (categoriile defavorizate ale populaţiei . ocrotire. stabilind măsuri de intervenţie în sprijinul persoanelor în nevoie. 281 stomatologi şi 307 farmacişti.copii aflaţi în dificultate. . activităţi de recuperare şi reintegrare socială pentru copii.132/29.Centru de plasament.12. Maria” Vălenii de Munte: . în funcţie de nevoile specifice.Centru de plasament.Centru de plasament. persoane vârstnice şi alte categorii de persoane. precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective.Centru de îngrijire de zi. . vârstnici cu venituri mici sau fără venituri.Serviciul de consiliere şi sprijin pentru integrare/reintegrare familială a copiilor cu handicap aflaţi în dificultate. Asistenţă socială Serviciile sociale la nivel judeţean trebuie să răspundă nevoilor tuturor grupurilor dezavantajate.Andrei” Ploieşti: .

De asemenea. 39 . . Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi: . Centrul Pilot de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap “Casa Rozei” Urlaţi: .        . Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor Adulte cu SINDROMUL DOWN Câmpina Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională pentru Persoane Adulte cu Handicap Tătărăi Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Nedelea: .Centru de Recuperare şi Reabilitare. .Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică.Centru de resurse şi asistenţă socială. Structura reţelei unităţilor de învăţământ din judeţul Prahova în anul şcolar 2007-2008 a fost următoarea:  295 unităţi.Centru de Îngrijire şi Asistenţă. comunicare şi acţiuni specifice.Centru de Îngrijire pentru Persoane cu Alzheimer. Centrul rezidenţial de tip familial Brebu Centrul de plasament şi îngrijire de zi Breaza Centrul rezidenţial de tip familial Secăria Centrul de plasament şi îngrijire de zi Filipeştii de Tîrg Centrul de plasament şi îngrijire de zi Plopeni Centrul de primire în regim de urgenţă „Cireşarii” Ploieşti Serviciul de protecţie şi îngrijire de zi copii şcoli speciale Ploieşti Centrul rezidenţial de tip familial Ploieşti. .Centru de Îngrijire şi Asistenţă.Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională.Centru de Zi. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Lilieşti – Băicoi Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Călineşti: .Centru de Recuperare şi Reabilitare. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi: . . Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Puchenii Mari. prin mijloace de informare. .Centru de Îngrijire pentru Persoane cu Alzheimer. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova colaborează şi monitorizează activitatea celor 7 organisme private autorizate care asigură protecţia copilului în dificultate în centre de tip familial sau centre de plasament de tip clasic. . Pentru persoanele adulte: INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ADULŢI  Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea:          Educaţie . Educaţia tinerilor se realizează în instituţii de învăţământ.  186 şcoli primare şi gimnaziale (inclusiv şcolile pentru copii cu deficienţe). din care:  55 grădiniţe. cultură şi artă.Centru de Recuperare şi Reabilitare.Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică.Centru de Recuperare şi Reabilitare.

462 săli de clasã şi cabinete şcolare.7% 18. 1 institut de învăţământ superior. Finanţarea activităţilor din sistemul educaţional se realizează prin bugetele localităţilor. Dotarea acestora influenţează practicarea unui proces educaţional şi de formare modern şi performant.6% 0. actul educaţional se desfăşoară printr-o reţea care asigură şcolarizarea la toate nivelurile. 604 laboratoare. 147 săli de gimnasticã.3% 2. 2 şcoli de arte şi meserii.1% şcoli primare şi gimnaziale (inclusiv şcolile pentru copii cu deficienţe) şcoli postliceale licee institut de învăţământ superior grădiniţe şcoli profesionale Baza materială a învăţământului de toate gradele este formatã din: 3. diferenţa fiind asigurată din bugetele localităţilor. Programul se finalizează în cursul anului 2008 şi a beneficiat de o susţinere financiară de peste 90% din fonduri.215/2001. alocate de la bugetul propriu al judeţului. Reţeaua unităţilor şcolare din judeţul Prahova în anul şcolar 2007-2008 0. consiliul judeţean a promovat şi implementat un Program special de asigurare a utilităţilor publice pentru unităţile de învăţământ constând în modernizarea căilor de acces şi introducerea grupurilor sanitare care dispun de sisteme de alimentare cu apă şi de evacuare a apelor uzate.    45 licee. 251 ateliere şcolare. În spiritul exercitării atribuţiilor prevăzute în Legea nr. 6 şcoli postliceale. care în conformitate cu principiile descentralizării administrative şi financiare dispun de alocări bugetare cu această destinaţie la care se adaugă fonduri din alte surse ale bugetelor locale. privind administraţia publică locală.     40 .0% 63. Analizat în contextul numărului de instituţii de învăţământ existente în judeţul Prahova.3% 15.

precum şi cheltuielile de capital destinate modernizării infrastructurii. reabilitări şi modernizări de unităţi de învătământ. cu un volum de carte de 4. Instituţiile culturale de interes local beneficiază de finanţare de la bugetele localităţilor. în finanţarea în parteneriat cu o serie de localităţi a lucrărilor de investiţii noi. modernizarea şi reabilitarea căminelor culturale din mediul rural. 41 .000 cititori înscrişi. Instituţiile judeţene de cultură sunt finanţate de la bugetul judeţului. apreciind aceasta ca o necesitate pentru revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor de la sate. Prin intermediul parteneriatelor. astfel încât. Cultură În localităţile prahovene există 177 unităţi culturale (cămine culturale şi săli de festivităţi) şi 423 biblioteci din care 101 publice. care asigură resursele financiare necesare funcţionării. care le asigură baza materială şi resursele financiare necesare. consiliul judeţean a alocat sume importante pentru construirea. acestea să răspundă cerinţelor unui proces educaţional modern şi adaptat nevoilor pieţei dinamice a muncii.000 exemplare şi circa 169.Preocuparea Consiliului Judeţean pentru modernizarea infrastructurii şcolare se regăseşte de asemenea. Bibliotecile publice se află sub autoritatea administrativă a consiliilor locale.587.

Ploieşti. Ploieşti.Scăieni.Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”. Teatrul pentru copii Ciufulici. Comarnic.Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” – Buşteni. Boldeşti .Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”.Muzeul Memorial „I. Sinaia. . .Muzeul Conacul Bellu – Urlaţi. Plopeni. . 88 cămine culturale în satele reşedinţă de comună şi 87 în celelalte sate.Muzeul Casa Domnească „Matei Basarab şi Vasile Lupu” – Brebu. Instituţii culturale de importanţă locală: Muzeul Municipal „B. Locuinţe Fondul de locuinţe existent în judeţul Prahova este de 311. .„Muzeul Ţinutului” Plopeni. Buşteni. 11 case de cultură orăşeneşti .Expoziţia permanentă Tohani Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii – Ploieşti. Caragiale”. Mizil. Urlaţi. .Muzeul sătesc – Sîngeru. Haşdeu” Câmpina. Muzeul Cinegetic Posada.Muzeul „Omului” şi „Acvariul”. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale .Ploieşti. .Rezervaţia Arheologică Budureasca –Vadu Săpat.Conacul „Pană Filipescu” – Filipeştii de Tîrg. Vălenii de Munte.270 locuinţe din care 770 în mediul rural în anul 2006 şi 1. . Muzee de importanţă judeţeană: Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova – Ploieşti cu secţiile: . Slănic. ceea ce demonstrează tendinţa de valorificare a potenţialului mediului rural 42 .Muzeul Memorial „Constantin Stere”. . Breaza. Şcoala de Arte şi Meserii .Muzeul „Văii Teleajenului”. Teatrul Municipal „Toma Caragiu” Ploieşti. Ritmul de construire este mai mare în mediul rural.Muzeul Memorial „Nicolae Grigorescu” Câmpina. Slănic. Ritmul de creştere a numărului locuinţelor a fost de peste 1. Ploieşti. .Casa Hagi Prodan – Ploieşti. Instituţii culturale de interes judeţean: Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” Ploieşti. . Expoziţia de artă religioasă. .Ploieşti. .Complexul Muzeal „Nicolae Iorga” – Vălenii de Munte. muzeu de interes naţional. . Muzeul Judeţean de Artă – Ploieşti cu secţia: .Principalele instituţii culturale din judeţul Prahova sunt: Instituţii culturale de importanţă naţională: 3 muzee de importanţă naţională: Muzeul Naţional Peleş – Sinaia. Vălenii de Munte. . Ploieşti. Măneciu. .4.Băicoi. Muzeul Naţional al Petrolului – Ploieşti.046 locuinţe în anul 2007).P.Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”. 2 case de cultură municipale: Ploieşti şi Câmpina.Grădina Botanică Bucov.Muzeul „Flori de mină” şi „Casa Rainer” Cheia. Muzeul sătesc: Muzeul Istorico-etnografic Cornu. (subsecţii: Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”. Ploieşti. . Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploieşti. . Ploieşti. cu secţiile: . Muzeul de Etnografie al Văii Teleajenului). .Muzeul Sării („Casa Cămărăşiei”). .000 locuinţe anual (1.627 proprietate privată. IV.Muzeul „Rezervaţia Bucegi” – Sinaia.L.747 locuinţe din care 305.

747 305..(construcţia de locuinţe secundare şi de vacanţă în zonele agroturistice cu mare atractivitate. promovarea dezvoltării regionale durabile. S.C. PIRITEX S.R. acces direct la DN 72 şi la viitoarea autostradă Bucureşti-Braşov. BAUMASCHINEN S.) . sistem de supraveghere şi înregistrare video. Consiliul Judeţean Prahova participă la aceste proiecte cu realizarea planurilor urbanistice zonale şi cu finanţarea lucrărilor de infrastructură rutieră (căi de acces) şi de utilităţi (alimentare cu apă. acces la calea ferată .C.L. clădiri de producţie cu suprafeţe între 250 şi 2. crearea de locuri de muncă. YAZAKI. respectiv 4 ha situate în intravilanul celor două localităţi. WIM BOSMAN S.) Numărul locuinţelor. JOHNSON CONTROLS.5 şi 10 m.parcul dispune de cale ferată uzinală în lungime de 3 km. La 8 km. dotate cu toate utilităţile necesare (energie electrică.A. iluminat perimetral pe întreg teritoriul. fapt ce a determinat un interes sporit pentru realizarea/actualizarea planurilor urbanistice generale şi zonale menite să satisfacă cerinţele investitorilor din domeniul imobiliar...315. iar în comuna Păuleşti vor fi construite blocuri P+2 şi P+4 cu 200 apartamente. etc. gradul redus de poluare.. din care Proprietate majoritar privată Numărul camerelor de locuit Suprafaţa locuibilă (m2) 310. Infrastructura de sprijinire a afacerilor Parcuri industriale În judeţul Prahova funcţionează 4 parcuri industriale. (inclusiv locaţiile de la Urlaţi şi Ciorani) Avantaje. 43 . spre vest de municipiul Ploieşti. spaţii verzi 5.C. gaze. din care 3 sub autoritatea Consiliului Judeţean. având ca scop primordial crearea infrastructurii şi utilităţilor necesare pentru atragerea investiţiilor autohtone şi străine.7 ha. S. utilităţi şi servicii: drumuri de acces interioare.5. PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC S.L.A. urmând a asigura fondurile necesare în bugetul propriu începând cu anul 2009.000 mp. Consiliul Judeţean Prahova în parteneriat cu comunele Bărcăneşti şi Păuleşti s-au asociat în vederea realizării de locuinţe pentru tineri şi locuinţe de serviciu În acest scop comunele Bărcăneşti şi Păuleşti au identificat şi vor pune la dispoziţie două terenuri în suprafaţă de 4.484 12. reţea comunicaţii). direcţiile subordonate acestuia şi primării.R. suprafaţa parcului = 168. KAUFLAND.627 827. S. şi un parc sub autoritatea Consiliului local Vălenii de Munte. cu 8 rampe de încărcare-descărcare cu legătură la gara Crîngul lui Bot. şi înălţimi între 4. Pentru creşterea funcţionalităţii instituţiilor administrative prin atragerea de forţă de muncă bine pregătită şi facilitarea accesului la locuinţe (de serviciu sau locuinţe proprietate personală) a funcţionarilor publici tineri din Consiliul Judeţean. IV.000 Atât consiliul judeţean cât şi consiliile locale se confruntă cu solicitări multiple în domeniul urbanistic. Numărul societăţilor care funcţionează în parcul industrial: 57 (Ex: CALSONIC KANSEI ROMÂNIA S. În comuna Bărcăneşti vor fi construite blocuri P+2 şi P+4 cu 327 apartamente. canalizare. canalizare. alimentare cu gaze).L.5 ha. dotările tehnico-edilitare.R. hale de producţie cu acces pe ambele laturi.200 mp..

energie electrică. Plopeni şi 40 ha. spre nord de municipiul Ploieşti. pe linia de centură de Est. utilităţi şi servicii: permite legături imediate cu municipiul Ploieşti. Pe DJ 102 Plopeni-Slănic. S. faţă de autostradă şi E 60.C. PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S. zonă instituţională de învăţământ. Avantaje. 800 m. drumuri de acces interioare. Numărul societăţilor care funcţionează în parcul industrial: 36. faţă de calea ferată.0321 ha. linia de centură Vest a municipiului spre Tîrgovişte şi Braşov. agrement.: baze sportive. utilităţi şi servicii: 15 km. acces la DN 1A. Avantaje.: ansamblu rezidenţial şi dotări complementare. linia de centură Est spre Buzău şi Urziceni. suprafaţa parcului = 31.38 ha. suprafaţa parcului =220. suprafaţa parcului = 76. parcul dispune de cale ferată uzinală cu rampe de încărcare-descărcare. gaze naturale.  pe o suprafaţă de 89 ha.1 ha.S. hotel cu 300 de locuri. energie electrică. S. În sud-vestul municipiului Ploieşti suprafaţa parcului = 46. parcuri şi dotări tehnicoedilitare.000 m2. parcare.A. drum betonat la fiecare obiectiv. locaţia de la Ciuperceasca) Avantaje.. respectiv 7. (36. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S. ANSAMBLUL REZIDENŢIAL ŞI DE AFACERI BĂRCĂNEŞTI-TĂTĂRANI În sud . 32 locaţii interne. dotări tehnico-edilitare. apă curentă. apă curentă. nord-vest de Ploieşti. VĂLENII DE MUNTE Acţionar unic Consiliul local al oraşului Vălenii de Munte. canalizare. distanţă faţă de autostrada Bucureşti-Braşov. la 15 km.7 ha. 44 . utilităţi şi servicii: acces la DN 1. birouri.5 ha. spaţii de producţie şi clădiri. La 29 km. la 700 m faţă de DN1.A. 12 locaţii exterioare.800 de locuinţe în construcţii individuale şi colective. aria amenajată 4. În acest parc se dezvoltă 2 mari categorii de investiţii:  pe o suprafaţă de circa 102 ha. telecomunicaţii.C.estul municipiului Ploieşti. Avantaje.C. în partea de nord-est la 500 m se află staţia CFR Ghighiu. 70 km. spaţii verzi. acces la calea ferată. acces la calea ferată. telecomunicaţii. Numărul societăţilor care funcţionează în parcul industrial: 14. 2 km. iluminat perimetral pe întreg teritoriul. complex comercial de tip Mall pe 100. drum betonat. faţă de aeroportul Otopeni. DN 1A şi autostrada Bucureşti-Braşov.A. aeroportul Otopeni la 90 km.5 ha. utilităţi şi servicii: spaţii de producţie amenajate pentru activităţi de producţie variate. spaţii de închiriat (comerciale şi birouri).. BRAZI INDUSTRIAL PARC S.

construirea unor staţii de epurare a apelor uzate folosind procedee tehnologice moderne de epurare biologică. cât şi a calităţii cursurilor de apă din zonă. V. prin reabilitarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente. Dintre consumatorii industriali. mai ales pe Valea Prahovei. Calitatea apei Satisfacerea necesarului de apă pentru alimentarea cu apă potabilă. zona poluată. comparabile cu cele pentru industrie.. gestiunea deşeurilor urbane şi industriale. conduce la numeroase probleme legate de gospodărirea apelor. a diversităţii biologice. instalarea unui sistem de aerare pneumatică la bazinul de aerare. Activitatea obiectivelor din petrochimie a dus.CES implementat în localităţile Măneciu-Ungureni şi Măneciu-Pământeni . amenajarea unui laborator de analize fizico-chimice şi bacteriologice. în general. ca efect al diferitelor activităţi antropice. prin asigurarea cofinanţării. colectarea apelor uzate realizându-se printr-un sistem separativ de canalizare . apărarea împotriva calamităţilor naturale şi accidentelor. nivelul de poluare din zonă. aplicarea fermă a legislaţiei de mediu. cunoscută fiind densitatea mare a populaţiei. numărul mare de localităţi din judeţ şi turismul bine reprezentat. Păuleşti şi Valea Călugărească) şi de asemenea proiectul finanţat prin Programul PHARE 2000 . Consumul pentru populaţie are valori considerabile. dezvoltarea managementului durabil al resurselor de apă. încă de la punerea lor în funcţiune la deteriorarea calităţii apei din pânza freatică din zonele adiacente. dezvoltarea şi administrarea reţelei de arii protejate.şi Vălenii de Munte pentru modernizarea staţiei de epurare (treaptă mecanică şi biologică) existentă. aceasta devenind improprie utilizării ca resursă de apă. a condus la tasarea solului şi afectarea structurii acestuia.CAP. În domeniul calităţii apei. evacuarea apelor uzate de la unităţile petrochimice afectează calitatea receptorilor acestora. şi de poluarea acestora în particular. Consiliul Judeţean a sprijinit financiar. Agenţia de Protecţie a Mediului Prahova are atribuţii privind protecţia şi conservarea naturii. precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice. Dezvoltarea turistică în zonele muntoase din nord. La amplasarea staţiilor de monitorizare s-a ţinut cont de o serie de factori: sursa de poluare.1. se află în directă relaţie cu resursele de apă. Calitatea factorilor de mediu Calitatea aerului Atmosfera este unul dintre cele mai fragile subsisteme ale mediului. 45 . Totodată. Faptul că ponderea în judeţ o reprezintă industria petrochimică. concentraţiile de scurtă durată. dar şi pe Valea Teleajenului. etc. cum ar fi: mecanizarea lucrărilor agricole folosite neraţional. proiectele de realizare a staţiilor noi de epurare finanţate prin programul SAPARD (implementate în localităţile Floreşti. scopul urmărit prin determinare. pentru activitatea industrială şi agricolă se realizează prin reţeaua de râuri şi lacuri cu aportul lacurilor de acumulare Paltinu şi Măneciu. aria de răspândire a poluanţilor. cea mai reprezentativă este petrochimia. concentraţiile medii zilnice. FACTORII DE MEDIU Protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. natura poluanţilor. Calitatea solului Solul prezintă unele probleme de poluare. V. atât în ceea ce priveşte asigurarea cerinţei. Calitatea aerului este monitorizată printr-o reţea de supraveghere (10 staţii de monitorizare numai în municipiul Ploieşti) stabilită în funcţie de impactul marilor poluatori asupra mediului înconjurător.

101. utilizarea excesivă şi neadecvată a produselor de uz fitosanitar.000 persoane 15 ani 3 mil.2.000 mc. ruperea conductelor de alimentare cu apă.15 ha. acoperind necesarul pentru populaţia judeţului. utilizarea şi exploatarea sistemelor de irigaţii fără folosirea concomitentă a sistemelor de salinizare şi înmlăştinire secundară.000 mc. având ca scop depozitarea controlată a deşeurilor. Vălenii de Munte. €uro 7.000 persoane 0.000 persoane 15 ani 7 mil. 145. 10. 5 ha. 515. 5 ha. €uro .000 mc. €uro 110.utilizarea unor cantităţi de îngrăşăminte chimice pentru a contracara dezechilibrele nutritive. doborârea arborilor. Readucerea acestora la funcţionalitatea normală s-a realizat cu alocări financiare însemnate. deteriorări de locuinţe. Situaţia actuală a gestiunii deşeurilor în judeţul Prahova: Rampa BOLDEŞTI SCĂIENI: Capacitate: Suprafaţa: Populaţie deservită: Durată exploatare proiectată: Cost investiţie: Rampa BĂNEŞTI: Capacitate: Suprafaţa: Populaţie deservită: Durata exploatare proiectată: Cost investiţie: Rampa BĂICOI: Capacitate: Suprafaţa: Populaţie deservită: Durata exploatare proiectată: Cost investiţie: Rampa VĂLENII DE MUNTE: Capacitate: Suprafaţa: Populaţie deservită: Durata exploatare proiectată: Cost investiţie: Staţia de transfer BUŞTENI: Capacitate: Suprafaţa: Populaţie deservită: Cost investiţie: 46 300. deversarea unor poluanţi industriali în cursurile de apă contribuie la poluarea pânzelor de apă freatică precum şi a solului prin folosirea apei la irigaţii. deşeuri de pesticide. Acestea deservesc întreg teritoriul judeţului.5 mil. care au provocat numeroase şi masive alunecări de teren. Managementul deşeurilor O altă coordonată pe care Consiliul Judeţean Prahova a desfăşurat acţiuni de protecţie a calităţii mediului a fost articulată pe implementarea programului de management al deşeurilor. 0.07 mil.000 persoane 10 ani 0. dereglarea regimului hidric şi hidrogeologic al solului.500 persoane 10 ani 1. €uro 170.2 mil. dislocări şi deplasări de tronsoane de drum. degradarea terenurilor prin ocuparea cu halde de depozitare deşeuri industriale. Băneşti. În judeţul Prahova există 4 rampe ecologice: Boldeşti Scăieni. platforme de deşeuri menajere şi gunoi de grajd.5 . 7.000 mc. €uro 135. ignorând studiile de specialitate pedologice şi agrochimice. Băicoi şi staţia de transfer de la Buşteni. La unele probleme privind degradarea solului în judeţul Prahova au contribuit şi precipitaţiile abundente.08 ha. 3 ha. 48. modificări substanţiale ale pânzei freatice.000 mc. V.

Extinderea colectării selective. ARICEŞTII ZELETIN. în rampa Băicoi a fost sistată depozitarea. la Boldeşti Scăieni se execută a treia alveolă. Astfel. Realizarea staţiilor de transfer. Principalul motiv al situaţiei existente îl reprezintă lipsa selectării deşeurilor la sursă ori în incinta rampelor. iar la Băneşti se impune execuţia în termen foarte scurt a unei noi alveole de mare capacitate. prin racordarea la staţiile de transfer. conducând la diminuarea sensibilă a duratei de exploatare.2010 cantitatea de deşeu biodegradabil depozitat trebuie redusă la 75% din cantitatea depozitată în 1995 (an de referinţă). Prin acelaşi program este finanţat un proiect destinat colectării selective şi transportului deşeurilor din localităţile CĂRBUNEŞTI. Extinderea zonelor deservite de serviciile de salubritate (extinderea colectării deşeurilor municipale).07.07. Închiderea şi ecologizarea spaţiilor de depozitare din zonele rurale până la 16. – – – – – – – Directiva privind depozitarea deşeurilor prevede ca cerinţe generale: Conformarea depozitelor de deşeuri municipale (Boldeşti-Scăieni.000 €uro.2009 şi realizarea punctelor de colectare pentru aceste zone.000 €uro. ŞI SURANI.Este de remarcat faptul că ritmul de depozitare în rampele ecologice. Realizarea de campanii de informare şi conştientizare/educare. Până la 16. ŞOIMARI. În curs de realizare: Staţia de transfer DRAGĂNEŞTI finanţată prin Programul PHARE 2004 Coeziune Economică şi Socială „Schema de Investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor” (Faza extinsă) în valoare de 800. acest proces fiind demarat destul de timid abia în ultima periadă. Băneşti. 47 . cantităţile de deşeuri şi volumul acestora au depăşit cu mult valorile prognozate în documentaţiile de execuţie. proiect în valoare de 400. Băicoi).

1 2 3 Localitatea PLOIEŞTI CÂMPINA AZUGA Arondare la rampa ecologică Boldeşti-Scăieni Băneşti Boldeşti-Scăieni 48 Operatorul de salubrizare S.A. precum şi preselectarea şi organizarea reciclării deşeurilor. CÂMPINA S.R. VEOLIA SERVICII PENTRU MEDIU S. colectare. În judeţul Prahova sunt 83 de localităţi (din care 69 comune) în care este organizat serviciul de salubrizare. SINAIA .Consiliile locale coordonează serviciile de salubrizare care cuprind activităţi de precolectare. transport. depozitare şi sortare a deşeurilor.C. MONTSIN S. Nr.C. crt. FLORICON SALUB S.A. În 62 de localităţi este concesionat unor operatori privaţi cu licenţă pentru colectare şi transport deşeuri.C.L. S.

GOSPODARIE LOCALĂ S. 27. S. 49.A. SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.C.L.R. SALUB S.C.A. S.4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. TERMOELECTRICA PLOIEŞTI S. S. ITECOL TH. 40.C.L. S.A. 36.C.L.A. 20. CÂMPINA S. PLOIEŞTI COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S. TERMOELECTRICA PLOIEŞTI S.R. ITECOL TH S.L.L. S. S.R. 44. BĂICOI S.L.C. VEOLIA SERVICII PENTRU MEDIU S.R.A. S. 46. PLOIEŞTI COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S. 22. 42.C.C.C. S. 24. PLOIEŞTI S.R. 38.A.C.A.R.A. 31.R. 50.A. FLORICON SALUB S. 23. SALUB S. 28. 17. 39.C. SERVICIUL PUBLIC APĂ CANAL SALUBRITATE BRAZI S. VEOLIA SERVICII PENTRU MEDIU S.C.L.L. S.C. ITECOL TH. MONTSIN S. S.A.C. ITECOL TH. TERMOELECTRICA PLOIEŞTI S.A. S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S. FLORICON SALUB S.C. TERMOELECTRICA PLOIEŞTI S.C.Scăieni Boldeşti -Scăieni Vălenii de Munte Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Vălenii de Munte Boldeşti -Scăieni Vălenii de Munte Vălenii de Munte Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Vălenii de Munte Vălenii de Munte Băneşti Vălenii de Munte Vălenii de Munte Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Vălenii de Munte Boldeşti -Scăieni S. COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S. 45. 33. TERMOELECTRICA PLOIEŞTI S. S.A. S. S.A. COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S. 19. ITECOL TH.Scăieni Boldeşti . 35. S. 43.C.R.C. S. S. 47.L. FLORICON SALUB S.C.L.A.C. 25. 30.Scăieni Vălenii de Munte Boldeşti -Scăieni Boldeşti-Scăieni Boldeşti-Scăieni Băneşti Boldeşti-Scăieni Vălenii de Munte Vălenii de Munte Boldeşti -Scăieni Boldeşti . S. GOSPODĂRIE LOCALĂ BĂICOI S.R. 26. SALUB S.A.C. 18.R. BUŞTENI BREAZA BĂICOI BOLDEŞTI SCĂIENI COMARNIC MIZIL PLOPENI SINAIA SLĂNIC URLAŢI VĂLENII DE MUNTE ADUNAŢI ALBEŞTI PALEOLOGU ALUNIŞ APOSTOLACHE ARICEŞTII RAHTIVANI ARICEŞTII ZELETIN BABA ANA BALTA DOAMNEI BĂLŢEŞTI BĂNEŞTI BĂRCĂNEŞTI BĂTRÂNI BERTEA BERCENI BLEJOI BOLDEŞTI GRĂDIŞTEA BRAZI BREBU BUCOV CĂLUGĂRENI CĂRBUNEŞTI CEPTURA CERAŞU CHIOJDEANCA CIORANI COCORĂŞTII COLŢ COCORĂŞTII MISLI COLCEAG CORNU COSMINELE DRAJNA DRĂGĂNEŞTI DUMBRAVA DUMBRĂVEŞTI FILIPEŞTII DE PĂDURE FILIPEŞTI DE TÂRG FÎNTÎNELE FLOREŞTI Boldeşti-Scăieni Băneşti Băneşti Boldeşti -Scăieni Băneşti Boldeşti.L.A.A. PLOIEŞTI S.C.A. S.Scăieni Boldeşti . S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S.C. 52.R. 51.L.C. 29. S. 48. FLORICON SALUB S.C. 21. 16. TERMOELECTRICA PLOIEŞTI S. SERVICIUL PUBLIC GOSPODĂRIE LOCALĂ FLOREŞTI 49 . S. 41. 32.C.A.R.Scăieni Vălenii de Munte Băneşti Boldeşti .C.C. FLORICON SALUB S. ITECOL TH.C.Scăieni Vălenii de Munte Boldeşti .L. S.A. COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S. ITECOL TH. S.A. GOSPODĂRIE LOCALĂ PLOPENI S. CÂMPINA S.A.C. S.Scăieni Boldeşti-Scăieni Boldeşti-Scăieni Vălenii de Munte Boldeşti . TERMOELECTRICA PLOIEŞTI S. S. CÂMPINA S.R. FLORICON SALUB S. S.A. SALUB S. 37.A. 34.L. FLORICON SALUB S. SINAIA COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S.R.

S. 86. S. 60.R.L. COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S. COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S. TERMOELECTRICA PLOIEŞTI S.A. S.A. 83.A. 95. 84.R.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S. 57.A.A.A. FLORICON SALUB S. 67. S.L. 64. ITECOL TH. 94. S. S. 74.L. 55. S. S.A.C.R. 75. SALUB S. 91. FLORICON SALUB S. ITECOL TH.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S.C.R. 68. S. 56. GOSPODĂRIE LOCALĂ S.C.R. ITECOL TH.C. PLOIEŞTI S. ITECOL TH. 92. S. 77. COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S.C. 99.R. S. 70.L. TERMOELECTRICA PLOIEŞTI S. COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S.R. S.L.C.C.L.S.L. 100 101 102 103 104 FULGA GHERGHIŢA GORGOTA GORNET GORNET CRICOV GURA VADULUI GURA VITIOAREI IORDĂCHEANU IZVOARELE JUGURENI LAPOŞ LIPĂNEŞTI MĂGURELE MĂGURENI MĂNECIU MĂNEŞTI OLARI PĂCUREŢI PĂULEŞTI PLOPU PODENII NOI POIENARII BURCHI POIANA CÂMPINA POSEŞTI PREDEAL SĂRARI PROVIŢA DE JOS PROVIŢA DE SUS PUCHENII MARI RÂFOV SALCIA SĂLCIILE SCORŢENI SECĂRIA SÂNGERU STARCHIOJD SURANI ŞIRNA ŞOIMARI ŞOTRILE ŞTEFEŞTI TALEA TĂTARU TEIŞANI TELEGA TÎRGŞORU VECHI TINOSU TOMŞANI VALEA CĂLUGĂREASCĂ VALEA DOFTANEI VADU SĂPAT VĂRBILĂU VÂLCĂNEŞTI Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Vălenii de Munte Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Vălenii de Munte Boldeşti -Scăieni Vălenii de Munte Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Vălenii de Munte Boldeşti -Scăieni Vălenii de Munte Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Boldeşti-Scăieni Boldeşti -Scăieni Boldeşti-Scăieni Băneşti Vălenii de Munte Vălenii de Munte Băneşti Băneşti Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Băneşti Băneşti Vălenii de Munte Vălenii de Munte Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Băneşti Vălenii de Munte Băneşti Boldeşti -Scăieni Vălenii de Munte Băneşti Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Băneşti Boldeşti -Scăieni Vălenii de Munte Vălenii de Munte S. S.A. 69. 87. FLORICON SALUB S. BĂICOI S. S. 79.A. GOSPODĂRIE LOCALĂ S.L. S.A.R. TERMOELECTRICA PLOIEŞTI S.C. TERMOELECTRICA PLOIEŞTI S. 76. COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S.L. 71. 59. ITECOL TH. 66.A.53.A.A. S. COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S. 97.R.C. BĂICOI S. ITECOL TH. S. 93.L.A. 61.R. ITECOL TH. 78.C. ITECOL TH. RÂMNICU VÂLCEA S.C. S. TERMOELECTRICA PLOIEŞTI S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S.C.R.A.C.C.C.C.C.A. PLOIEŞTI S.A. S. 80. 58. 82. 63. 98. COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S.C. S. 89. 54.A. 96. ITECOL TH.C. 81. TERMOELECTRICA PLOIEŞTI S.A. FLORICON SALUB S.L. S.R.A. 50 . ITECOL TH. 85. 73.A. S. ITECOL TH. JOVILA CONSTRUCT S. 90.L. S. S.R.A. 88.L.S. 72.C. SALUB S. 62.C.R. S. S.L. S.L.R.R. URBAN S.S.C.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S. S.L. 65.C. S.

S-a sistat depozitarea deşeurilor în rampele vechi. zone montane). prima (parcursă în perioada 2004-2006) de experimentare (proiecte pilot) şi conştientizare de către populaţie. 51 . Implementarea colectării selective se realizează în etape. sticlă. biodegradabile. mediul rural. acestea urmând a fi închise şi ecologizate. A doua: 2007-2017: extinderea colectării selective. plastic.Pentru gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje la nivelul judeţului tebuie să se implementeze sistemul de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaţie. pe tipuri de deşeu: hârtie. A treia: 2017-2022: implementarea colectării selective în zone mai dificile (locuinţe colective.

toluenul. Astra Română şi Petrobrazi. De asemenea. Poluarea principală.C. iar impactul fostei fabrici de acid sulfuric şi îngrăşăminte chimice continuă să se manifeste. coroziunii şi alunecărilor de teren. Din punct de vedere al calităţii solului. ROMFOSFOCHIM S. Mic. Produsul petrolier are compoziţia diferită. care necesită reconstrucţie ecologică: zona Sucursalei Petrom . în general predomină componenţii grei. Categoria de folosinţă a terenurilor afectate este diversă: terenuri agricole. pădure. a subsolului şi apei subterane se află în aria urbană şi periurbană a municipiului Ploieşti. etilbenzenul şi xilenii. Aici sunt delimitate trei nuclee de origine a poluării.V. Zona ROMFOSFOCHIM . corespunzând celor trei mari unităţi de prelucrare petrolieră: Petrotel-Lukoil.A. batalele Bucea şi Turnătorie). Cenuşa este antrenată de vânt şi contaminează terenurile învecinate. precum şi zone cu conducte de transport pentru produse petroliere.. cultivate. suprafeţe care sunt refăcute prin metode biochimice. Bărcăneşti) şi în municipiul Câmpina. Gara Brazi. 52 . zinc. cadmiu) în zona DN1. zona Rafinăria Steaua Română S. dar în unele zone precum Brazi. terenuri necultivate. datorită spargerilor provocate. zonele critice care necesită reconstrucţia ecologică sunt situate în sudul judeţului (Brazi. cu produse petroliere. în funcţie de distanţa faţă de sursă creşte concentraţia de amoniu şi fosfaţi. deşi activitatea industrială a fost încheiată.irigaţie. De asemenea. care ocupă o suprafaţă de circa 11 ha. cupru. datorită traficului auto intens.3.Petrobrazi (Batalele Mare. Ca urmare a activităţii S. În toată zona de sud a haldelor şi batalurilor. canale de desecare. calitatea solului şi vegetaţiei este afectată de poluarea cu metale grele (plumb. Câmpina (zonele amplasamentelor unde solul prezintă o poluare istorică. Zone critice I n regiunil e cu den si t at e mare de popu l a t i e si o i n du st ri e dezvol t at a (Pl oi În judeţul Prahova există câteva zone critice sub aspectul degradării solului. s-a acumulat o cantitate de peste 2 milioane tone cenuşă piritică depozitată într-o haldă cu înălţimea de circa 20 m.A. căi de acces sau izlazuri. Bărcăneşti sunt prezente în cantităţi cel puţin egale şi hidrocarburi aromatice mononucleare volatile precum benzenul.Valea Călugărească este cunoscută ca un centru al poluării mediului. soluri poluate sunt în zona de activitate a schelelor de extracţie Băicoi şi BoldeştiScăieni. Triaj Ploieşti). Soluri poluate apar în zona conductelor de ţiţei.

deja intrată în practica elaborării strategiilor şi programelor de dezvoltare. Weaknesses/Puncte critice. competitive existente în Uniunea Predominarea producţiei cu valoare Europeană. Atractivitate faţă de investitori. Lipsa marketingului şi promovării. Condiţii naturale favorabile dezvoltării economice. Economie. Îmbunătăţirea nivelului de atractivitate al judeţului. Analiza teritorială Puncte tari Accesibilitate. Îmbunătăţirea calităţii mediului de afaceri. utilajului petrolier precum şi zootehniei şi viticulturii. Mediul Rural. Existenţa unor firme private reprezentative cu capital străin sau mixt. Puncte slabe Ameninţări Existenţa de zone monoindustriale. a obiectivelor specifice şi domeniilor majore de intervenţie. adăugată mică. dacă la nivel regional analiza SWOT vizează patru domenii importante – Infrastructură locală şi regională. ANALIZA SWOT Informaţiile cuprinse în capitolele privind starea economică. Calitate scăzută a managementului Cooperare redusă între cercetare şi industrial şi agricol. De menţionat că. fabricarea utilajului petrolier şi chimic. Zona de nord -zonă turistică renumită. VI. Existenţa bazei de cercetare în domeniile petrochimiei. Situarea în zona seismică. 53 . punctele slabe. infrastructura şi factorii de mediu. Dezvoltarea sectorului de servicii. Existenţa unor zone expuse la risc natural (alunecări de teren. inundaţii. Oportunităţi Cooperarea între mediul de afaceri şi administraţia publică. Municipiul Ploieşti este desemnat pol de creştere. Infrastructură rutieră suprasolicitată. Dezvoltarea urbanistică influenţată de zona industrială. Accesul la piaţa internă a Uniunii Europene. . industrie. culturale şi comerciale oferite de capitală. este un instrument de bază în procesul de identificare a celor mai importante direcţii strategice şi priorităţi care să conducă la dezvoltarea economică şi coeziunea socială a judeţului în perioada 2007-2013. oportunităţile şi ameninţările (SWOT–Strengths/Puncte tari. Creşterea potenţialului oferit de domeniul cercetării şi mediul universitar. Ameninţări Grad de sănătate afectat de poluare. Oportunităţi Judeţ de rang I. Dezvoltarea infrastructurii de susţinere a activităţilor economice. Resursele Umane. Lipsa capitalului de susţinere a investiţiilor în economie. Trafic intens. Bogăţia şi varietatea resurselor naturale. constituie suportul pentru efectuarea unei analize diagnostic de specialitate (SWOT). Această metodă. Opportunities/Oportunităţi şi Threats/Ameninţări).CAP. Analiza va permite astfel identificarea şi stabilirea fundamentată a obiectivului general. Pondere mică a tehnologiilor moderne în Riscul de a nu face faţă presiunii industrie şi agricultură. eroziuni) care necesită măsuri specifice. Distanţă mică faţă de Bucureşti. Puncte critice Zone afectate de poluare. operează după repere cuantificabile care evidenţiază punctele tari. Parcul Natural Bucegi situat în nordvestul judeţului. resurselor minerale. Structura Puncte tari economică Sectoare industriale tradiţionale bine dezvoltate precum: extracţia şi prelucrarea petrolului. Analiza SWOT nu este o simplă prezentare a factorilor care descriu situaţia economică şi socială şi condiţiile de potenţial ale judeţului Prahova. Accesul facil la serviciile educaţionale.la nivelul judeţului Prahova ne propunem detalierea domeniilor analizate astfel încât să fie identificate direcţiile strategice şi priorităţile care vor conduce la dezvoltarea economică şi socială a judeţului în perioada 2007-2013. în concordanţă cu cele stabilite de Planul Naţional de Dezvoltare şi cu Planul Regional de Dezvoltare. socială.

individuale. cu activităţi în Practicarea. 54 . a judeţului. de terenuri agricole conduce la Ineficienţa terenurilor datorită parcelării imposibilitatea cultivării suprafeţelor. Puncte tari Oportunităţi Suprafaţa arabilă reprezintă baza de Iniţierea şi dezvoltarea unor activităţi de dezvoltare a unei agriculturi capabile să punere în valoare şi de dezvoltare a obţină produse ecologice. Potenţial forestier ridicat în partea de nord Diversificarea producţiei agricole. Sisteme antigrindină. a agriculturii domeniul prelucrării şi valorificării de subzistenţă.M. în unităţile economice Participarea la Programele cu finanţare active. meşteşugurilor. performant. Puncte critice Ameninţări Exploatarea necorespunzătoare a Slaba putere financiară a proprietarilor terenurilor agricole. muncă. Puncte tari Oportunităţi Forţă de muncă calificată în sectoarele Utilizarea patrimoniului industrial industriale tradiţionale.M. diversificare a economiei rurale. atragerea investitorilor. Puncte critice Ameninţări Gruparea activităţilor economice în special Calificare unidirecţională a forţei de în jurul municipiului Ploieşti. Procesul lent de modernizare şi Nivel scăzut privind procesarea şi restructurare a agriculturii. Universitatea cu profil tehnic din Ploieşti Retehnologizarea unor întreprinderi pregăteşte specialişti pentru industria de crează cadrul favorizant pentru utilaj şi foraj petrolier şi chimică. Mediu economic deschis. Capital investiţional redus în agricultură. Implementarea unor proiecte de Potenţial agricol şi zootehnic ridicat modernizare a infrastructurii în mediul preponderent în partea de sud a judeţului. Fragmentarea exploataţiilor agricole. superioare a produselor agroalimentare. Subestimarea rolului I.M. în multe zone. Accentuarea ponderii industriei de Dominanţa industrială. Puncte critice Ameninţări Nivel scăzut al spiritului întreprinzător al Pregătirea managerială şi economică populaţiei.M. Puncte tari Oportunităţi Prezenţa I. sectorului I.M. rural.M. deficitară a întreprinzătorilor.Agricultura Industria Întreprinderile Mici şi Mijlocii Protecţie scăzută a pieţelor indigene. noile locaţii. externă. Creşterea ponderii industriei alimentare şi Revitalizarea activităţilor economice în de băuturi în producţia industrială.M. care angajează şomeri. în economia Facilităţi reduse pentru dezvoltarea judeţului. prelucrarea a petrolului în cadrul ramurilor Dimensionare redusă a sectorului privat industriale. Fertilitate ridicată a pământului. Subestimarea rolului IMM-urilor în economia judeţului. existent.M. Dezvoltarea agriculturii ecologice.M. Cadrul legislativ complex. marketingul produselor agricole.M. Număr redus al I. Competitivitate şi eficienţă scăzută a Încetinirea procesului de dezvoltare şi agriculturii. Dezvoltarea activităţilor în parcurile Credite cu dobândă avantajoasă oferite industriale. Industrii poluante. Contacte reduse cu parteneri de afaceri externi. cadrul parcurilor industriale situate în Promovarea unei imagini performante a zona centrală a judeţului precum şi în judeţului. pentru I.

Prezenţa unor investitori străini importanţi. Capital de forţă de muncă feminină creativă şi relativ ieftină. Subestimarea problemelor sistemului Sporul natural negativ. forţă de muncă calificată disponibile. turiştilor. turistic veniturile populaţiei ar scădea. a bune. pentru diversificarea serviciilor turistice. Oportunităţi Diversificarea activităţilor în localităţile judeţului. Raportul dintre preţul şi calitatea populaţia ocupată s-ar diminua şi serviciilor turistice oferite. Existenţa politicilor active de angajare. turism de tranzit. turism tematic Concesionarea terenurilor disponibile etc. Scăderea populaţiei active şi ocupate. Venituri reduse. Puncte critice Ameninţări Infrastructura de sport-agrement slab În lipsa investitorilor. pentru industria uşoară şi servicii. adaptabilă. angajărilor. turism cultural. Dezechilibrul pieţei muncii. Puncte critice Focalizarea investiţiilor străine pe ramura industriei uşoare şi în comerţ. formării. Pondere ridicată a populaţiei ocupate în Dezvoltarea formelor de stimulare a sectorul serviciilor. Puncte tari Oportunităţi Forţă de muncă calificată. creşterea numărului de turişti. Turismul Capitalul social Ameninţări Mentalitatea anti-investiţie străină. Eficienţă scăzută a activităţilor de atragere a investiţiilor străine. Condiţii favorabile pentru dezvoltarea Posibilitatea dezvoltării turismului de diferitelor forme de turism: montan. cultural şi istoric pentru calităţii serviciilor turistice determină dezvoltarea turismului. datorită drumurilor naţionale agroturism. Lipsa oportunităţilor egale pentru Necorelarea educaţiei şi instruirii cu persoanele supuse excluziunii sociale. educaţional. Potenţialul turistic şi îmbunătăţirea Potenţial natural. Rata şomajului. degradării bazei turistice existente Probleme la infrastructura tehnicodeterminând scăderea numărului edilitară în localităţile cu resurse turistice. liber. Pondere ridicată a populaţiei vârstnice. Programe de includere socială în mod Resurse de educare.Investiţiile cu capital străin Puncte tari Surse importante la bugetele locale. profesională. toate acestea în contextul special pensionari şi din mediul rural). Nivel scăzut al investiţiilor angajatorilor Nivel scăzut al oportunităţilor de angajare în perfecţionarea şi pregătirea în special în mediul rural. clădiri. Migrarea forţei de muncă cu înaltă Scăderea interesului pentru instruirea calificare. Puncte tari Oportunităţi Cadru natural deosebit. Creşterea gradului de angajare în sectorul Cooperarea în domeniul educaţiei şi serviciilor. Terenuri. formare şi instruire egal pe piaţa forţei de muncă. rurale. Aport important de capital şi tehnologie. Posibilitatea înfiinţării de baze de Reţea de cazare şi dotări pentru primirea agrement şi de petrecere a timpului turiştilor. 55 . turism de care traversează judeţul. rămânerii în anonimat a zonei. femeilor şi bărbaţilor. Stimularea competiţiei. Adâncirea dezechilibrului pe piaţa Nivel educaţional scăzut al populaţiei muncii între cerere şi ofertă.. cerinţele pieţei muncii. tranzit. există pericolul dezvoltată. Tabere şcolare în zone atractive. Lipsa oportunităţilor de angajare. implicit bugetul localităţilor ar fi afectat Venituri relativ reduse ale populaţiei (în simţitor. resurselor umane. Puncte critice Ameninţări Declinul general al populaţiei. week-end. Căile de acces aglomerate către localităţile Fără utilizarea potenţialului turistice din zonele montane.

Oportunităţi Gruparea zonală a operatorilor de servicii publice pentru a fi mai competitivi în raport cu alţi operatori. Oportunităţi Creşterea atractivităţii judeţului.C. Localităţi rurale alimentate cu apă prin lucrări finanţate prin programul SAPARD. precum şi gestionarea apei uzate.). Vechimea şi gradul de uzură a reţelelor de alimentare cu apă din mediul urban.Infrastructura tehnico-edilitară: Căile de Puncte tari comunicaţie Reţele de drumuri naţionale şi europene (Coridorul IV şi IX) modernizate. de către operatori privaţi şi de către regiile locale de transport rutier. transportul şi distribuţia apei potabile. Extinderea ariei de operare a operatorului unic şi în localităţile rurale. Programul de construire a autostrăzilor Bucureşti-Braşov şi Bucureşti-Albiţa. Resursele limitate ale localităţilor pentru realizarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare. Asigurarea transportului rutier între unele localităţi prahovene precum şi între judeţ şi judeţele limitrofe. Devierea traficului din oraşele aflate pe traseul viitoarei autostrăzi. Existenţa operatorului unic S. Utilizarea eficientă a fondurilor interne şi externe. Capacitatea portantă calculată pentru un anumit număr de autovehicule şi un anumit tonaj pe osie este depăşită pe unele drumuri publice. Imaginea localităţilor deteriorată de starea infrastructurii. 56 . Puncte critice 27 comune nu sunt racordate la sistemele de alimentare cu apă. Puncte critice Neutilizarea reţelelor de căi ferate la întreaga capacitate. Oportunităţi Surse de alimentare cu apă disponibile. în curs de valorificare. Proiecte de alimentare/extindere/ modernizare/reabilitare a reţelelor de apă în execuţie sau depuse în vederea obţinerii finanţării. Alimentarea cu Puncte tari apă Reţea de alimentare cu apă potabilă în 77 localităţi (74%) din care 43 alimentate în totalitate şi 34 de comune (101 sate) alimentate parţial. Ameninţări Pericolul neconformării Directivelor Uniunii Europene privind gestiunea completă a apei. Reţea rutieră şi feroviară. Proiecte în pregătire pentru fondurile structurale. Ameninţări Surse financiare insuficiente pentru dezvoltarea infrastructurii locale. Reţele de alimentare cu apă reabilitate prin programul SAMTID. HIDRO PRAHOVA S. Surse de apă aflate în proprietatea Consiliului Judeţean. Ameninţări Interesul capitalului privat este insuficient comparativ cu nevoile de investiţii în acest sector. Staţii de tratare a apei care necesită modernizare. Situarea la intersecţia celor mai importante căi de comunicaţie. Programe de îmbunătăţire a circulaţiei pe drumurile judeţene. având ca obiect de activitate: producerea. Deprecierea infrastructurii rutiere pe unele sectoare. Puncte critice Slaba dezvoltare a reţelei de canalizare a apelor uzate în mediul rural (în 20 localităţi rurale funcţionează sisteme de canalizare cu lungimea sub 10 km.A. Pericolul neconformării cu Directivele în domeniu. Reţeaua de Puncte tari canalizare şi Localităţi rurale în care s-au realizat staţii de epurare reţelele de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate finanţate prin programele PHARE şi SAPARD. Alocări financiare pentru investiţii în infrastructura rutieră.

găzduire. Educaţia Puncte tari Oportunităţi Programe speciale pentru modernizarea Programe de asfaltare a drumurilor unităţilor de învăţământ. să îşi dezvolte propriile handicap. pentru a asigura în permanenţă servicii la cei mai înalţi parametri calitativi. Alimentarea cu Puncte tari Oportunităţi energie electrică Electrificare totală a localităţilor judeţului. păcură. publice până la unităţile şcolare. Puncte critice Ameninţări Implementarea dificilă a Programului de Neutilizarea energiilor neconvenţionale reabilitare termică datorită posibilităţilor pentru eficientizarea sistemelor de financiare limitate. Neimplicarea comunităţii în atragerea şi Atragerea de surse financiare pentru stabilirea medicilor în mediul rural. Limitarea utilizării sistemului Preponderenţa serviciilor curative faţă de informaţional medical. centralele termoelectrice pe cărbune şi Aport scăzut al energiilor neconvenţionale. persoane vârstnice şi alte capacităţi şi competenţe pentru Puncte tari Constituirea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică Produsă Centralizat al municipiului Ploieşti în sistem producţie –transport–distribuţie. Şcoli aflate în programul de instalare a Programe de informatizare. atât la unităţile de producţie. centralelor termice. unităţilor de învăţământ. economice şi dezvoltării societăţii bazate Existenţa învăţământului postliceal şi pe cunoaştere. Insuficienţa infrastructurii de sănătate. satele izolate. sectorul medical. Asistenţă socială Puncte tari Oportunităţi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protejarea persoanelor care. persoane cu sociale. Tehnici moderne de educaţie. psihică sau socială. datorită Protecţia Copilului Prahova asigură unor motive de natură economică. Posibilităţi de producere a tuturor formelor de energie. cât şi la reţelele de transport şi distribuţie. Dalkia Termo Prahova S. Puncte critice Ameninţări Resurse financiare limitate ale autorităţilor Desfiinţarea unităţilor şcolare în unele locale pentru realizarea unor lucrări ample localităţi pe fondul scăderii numărului de de reabilitare şi consolidare a clădirilor copii. protecţie. Subfinanţarea sistemului sanitar. îngrijire. Unităţi şcolare racordate la reţeaua de Microbuze pentru transportul elevilor din alimentare cu apă şi canalizare. Consiliul Judeţean Prahova şi consiliile Implementarea sistemului informatic în locale. încălzire. sistemul sanitar la nivel local.Producerea. Puncte critice Ameninţări Slaba valorificare a potenţialului energetic Pondere mare a energiei produse de existent. POS DRU oferă cadrul educaţiei şi Existenţa tuturor nivelurilor de educaţie şi formării profesionale în sprijinul creşterii formare. nu au activităţi de recuperare şi reintegrare posibilitatea să îşi asigure nevoile socială pentru copii.A Ploieşti. Puncte critice Ameninţări Număr redus de farmacii în mediul rural.C. universitar privat. respectând în acelaşi timp mediul înconjurător. având ca gestionar operatorul unic S. Sănătatea Puncte tari Oportunităţi Preluarea unităţilor medicale de către Reforma sistemului sanitar. Neacordarea importanţei procesului de învăţământ va avea consecinţe negative asupra pregătirii viitoarelor generaţii. Îmbunătăţirea calităţii actului medical prin apariţia şi dezvoltarea sectorului medical şi farmaceutic privat. fizică. 57 . serviciile preventive şi de reabilitare. transportul şi distribuţia energiei termice Oportunităţi Intens program de investiţii şi reparaţii. ocrotire.

Fază incipientă la selectarea deşeurilor Depăşirea nivelului pentru anumiţi înainte de depozitare în tomberoane/ indicatori ai factorilor de mediu. rurale.M. epurare şi a reţelelor de canalizare în Proiecte cu finanţare externă pentru localităţile judeţului. asistenţă. Putere financiară scăzută a populaţiei Migraţia tinerilor. Puncte critice Ameninţări Poluare sonoră majoră. ameliorarea factorilor de mediu. pe principiul persoanelor cu handicap. containere. Atractivitate pentru sectorul privat. Puncte critice Ameninţări Localităţi în care nu sunt organizate servicii Majorarea tarifelor de salubritate pentru de salubrizare. Reţele de energie electrică dezvoltate în Cererea pentru produse ecologice. investiţiilor. minime din punct de vedere al „Planul judeţean de gestionare a impactului asupra mediului. Multiple surse de poluare. toate localităţile rurale. cu efecte deşeuri şi a staţiilor de transfer. performante. deşeurilor” aprobat. Puncte tari Oportunităţi Existenţa a 4 rampe zonale ecologice de Tehnologii noi. Dezvoltarea lentă a economiei rurale. în domenii productive şi de Existenţa unor structuri în domeniul servicii. dezvoltare a agroturismului şi protejarea Patrimoniu cultural. Accesibilitate bună la reţelele de telecomunicaţii. Lipsa unor politici locale pentru colectarea Lipsa educaţiei ecologice a cetăţenilor. rurale. Dezvoltarea activităţilor nonagricole. Capacitate redusă a serviciilor sociale. recuperarea investiţiilor. Puncte tari Oportunităţi Condiţii naturale favorabile. Puncte critice Ameninţări Alinierea cu dificultate la standardele Soluţii insuficiente pentru integrarea moderne de îngrijire. Programe pentru dezvoltarea sectorului Agricultură de tradiţie în zona de sud.M. 58 . specifice mediului rural (PNDR). I. folcloric şi istoric tradiţiilor istorice şi culturale. în funcţie de nevoile integrare socială. între mediul rural şi mediul urban. Puncte tari Oportunităţi Proiecte pentru realizarea staţiilor de Rampe ecologice în funcţiune. serviciilor şi utilităţilor publice. existent. Puncte slabe Ameninţări Starea reţelei de drumuri comunale.Mediul rural Mediul înconjurător Activitatea de salubrizare categorii de persoane. Surse de finanţare pentru proiecte de Mediu de viaţă nepoluat. Lipsa oportunităţilor de angajare. Activităţi pentru protecţia mediului şi Tradiţii istorice şi culturale.-urilor.M. Existenţa solurilor poluate. Lipsa de interes acordată educaţiei. deosebit. agroturismului. Condiţii de viaţă dificile în localităţile Creşterea disparităţilor între comunităţile izolate. Subestimarea importanţei mediului rural Nivelul de dezvoltare al infrastructurii în dezvoltarea generală a judeţului. handicap. Forţă de muncă disponibilă. selectivă a deşeurilor. a copiilor aflaţi demedicalizării şi dezinstituţionalizării în dificultate şi a persoanelor vârstnice în Centrelor de protecţie a persoanelor cu comunitatea din care provin. sociale. Tendinţa migrării populaţiei din mediul urban către mediul rural. integrare şi îngrijire. Valorificarea insuficientă a potenţialului Lipsa forţei de muncă specializate.M. Lipsa capitalului pentru susţinerea Număr redus al I. reducerea poluării. specifice. Demararea unor proiecte de modernizare a centrelor de recuperare.

Relaţii de cooperare şi asociere. Existenţa unor strategii proprii. Plan de amenajare a teritoriului judeţului. administraţiei publice locale pentru a Putere financiară scăzută a localităţilor. 59 . Oportunităţi Centrul de Informare Europa. susţine cofinanţarea mai multor proiecte din fondurile structurale. Puncte critice Ameninţări Relaţii de cooperare cu localităţile europene Bugete insuficiente ale autorităţilor înfrăţite nefructificate pe plan economic. Convergenţa factorilor de decizie locali. centru de diseminare a informaţiilor privind fondurile structurale şi oportunităţile de finanţare ale proiectelor.Administraţia publică în context european Puncte tari Programe finanţate cu fonduri europene în domeniul modernizării administraţiei publice. Transparenţa deciziilor. Sistem informatic integrat în administraţia locală în dezvoltare.

VIZIUNEA DE DEZVOLTARE a judeţului Prahova se constituie pe oportunităţile pe care integrarea europeană le oferă pentru valorificarea potenţialului local. de protecţie şi de valorificare a mediului construit şi natural. disparităţi zonale etc. Reducerea disparităţilor socio-economice. „Planul de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova în perioada 2007-2013” reprezintă elementul care fundamentează accesul la instrumentele structurale ale Uniunii Europene (fonduri structurale şi de coeziune) după data aderării României. Prioritate în alocarea fondurilor o vor avea acele măsuri şi proiecte care au o influenţă directă şi puternică asupra dezvoltării locale:     Dezvoltarea infrastructurii locale Reabilitarea centrelor urbane cu potenţial de creştere economică. 60 . Creşterea competitivităţii judeţului ca locaţie pentru afaceri. urban-rural. în contextul respectării capitolelor din Acquis-ul comunitar încheiate de România în vederea aderării la Uniunea Europeană.CAP. Fondul de Coeziune) şi de asemenea. regional şi local. a principiului planificării orientate către rezolvarea problemelor comunităţilor în contextul eficienţei. identificate în Planul Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013. durabilităţii şi implicării comunităţii în luarea deciziilor privind dezvoltarea locală. în parteneriat cu administraţiile locale şi serviciile deconcentrate la nivelul judeţului are în politica proprie realizarea Planului de dezvoltare durabilă a judeţului pornind de la premisa îndeplinirii standardelor pe care trebuie să le atingă infrastructura.). Formularea planului se face cu respectarea principiului obligativităţii integrării în planurile elaborate la nivel naţional. în Programul Operaţional Regional „Dezvoltare Regională 2007-2013” şi în Planul de Dezvoltare al Regiunii Sud Muntenia. rezultate dintr-o planificare coordonată a politicilor publice şi o creştere a capacităţii organizaţionale şi umane. nu pot fi realizate numai prin mobilizarea resurselor locale ale entităţilor administrative. Coordonarea politicilor economice şi sociale solicită noi modele de management şi noi instrumente de planificare. care într-un cadru concurenţial. reprezintă un instrument de prioritizare şi coordonare a investiţiilor publice pentru dezvoltarea durabilă a judeţului. PLANUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEŢULUI PRAHOVA ÎN PERIOADA 2007-2013 În vederea accesării fondurilor structurale planificate pentru perioada 2007-2013 prin programele finanţate de Uniunea Europeană. Fondul Social European. VII. De asemenea. în concordanţă cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. Consiliul Judeţean Prahova urmăreşte realizarea unui pachet de proiecte. Cele PATRU DOMENII care prin structură contribuie la definirea provocărilor de dezvoltare pentru judeţul Prahova sunt: Infrastructura de transport Infrastructura de mediu Economic Social PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE sunt concentrate pe domeniile eligibile pentru intervenţiile structurale (Fondul European pentru Dezvoltare Regională. ca stat membru. în scopul diminuării decalajelor existente faţă de entităţi similare din statele Uniunii Europene cât şi a disparităţilor interne (ex. utilităţile şi serviciile publice pentru perioada post aderare. Raţiunea elaborării Planului este de a stabili direcţiile de alocare a fondurilor publice pentru investiţiile cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale a judeţului. În acest sens Consiliul Judeţean Prahova. Cadrul legislativ existent oferă administraţiei publice locale posibilitatea realizării de planuri de dezvoltare durabilă a localităţilor în conformitate cu competenţele de planificare şi instrumentele cu care administraţia poate atinge obiectivele de dezvoltare economico-socială. agreate de Comisia Europeană. sunt formulate pornind de la priorităţile naţionale.

având la bază următoarele politici: Atragerea fondurilor europene regional/judeţean/zonal. prin dezvoltare durabilă şi echilibrată. nerambursabile prin proiecte viabile de interes Sporirea aportului propriu în finanţarea investiţiilor ca urmare a stimulării dezvoltării economice locale. asigurându-se în acelaşi timp protecţia mediului. Planul estimează necesarul de finanţare a judeţului. se concentrează pe provocările şi oportunităţile de dezvoltare existente în judeţul Prahova. un nivel adecvat al ofertei de servicii. valorilor şi principiilor identificate şi furnizează o abordare echilibrată şi integrată privind dezvoltarea judeţului cu accent pe: îmbunătăţirea infrastructurii de bază. îmbunătăţirea serviciilor sociale la nivelul comunităţilor rurale şi urbane şi creşterea gradului de ocupare. Promovarea parteneriatului public. urmărind totodată eliminarea barierelor cu privire la progresul economic şi social şi răspunde punctelor de vedere ale comunităţilor referitoare la factorii dominanţi ai dezvoltării pe termen lung. Utilizarea împrumuturilor bancare ca suport alternativ în susţinerea cofinanţării unor proiecte relevante. promovarea dezvoltării echilibrate a tuturor localităţilor. De asemenea. facilitarea creşterii economice. între zonele atractive pentru investitori şi cele neatractive) şi creşterea coeziunii economice şi sociale. Elementele constitutive ale planului urmăresc obţinerea unei dezvoltări echilibrate a tuturor localităţilor judeţului. El constituie baza dezvoltării planurilor de acţiune pentru organizaţiile partenere şi pentru programele cu finanţare naţionale şi europene care sprijină dezvoltarea regională. În vederea dezvoltării echilibrate a localităţilor şi pentru a răspunde nevoilor comunităţilor. protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu. fiind instrumentul prin care sunt promovate priorităţile şi interesele în domeniul economic şi social. au fost evaluate domeniile de interes public. în domeniile de intervenţie ale fondurilor structurale. SCOPUL STRATEGIC 61 . având ca punct de plecare găsirea unui obiectiv comun pentru toate părţile implicate.Consiliul Judeţean Prahova împreună cu autorităţile administraţiei publice locale iau decizii comune privind locul unde investiţiile publice trebuie realizate cu prioritate şi creşterea economică trebuie încurajată. Planul de dezvoltare al judeţului Prahova a fost elaborat având la bază nevoile desprinse din Analiza socio-economică a judeţului şi din Analiza SWOT şi trebuie privit ca un cadru de planificare strategic care defineşte căile prin care sectorul public poate acţiona eficient prin folosirea resurselor locale. Planul este o expresie a viziunii. cu riscuri şi beneficii împărţite. Astfel au fost selectate priorităţile care asigură concentrarea resurselor disponibile pentru realizarea acelor obiective şi măsuri cu impact maxim asupra dezvoltării locale şi care sunt compatibile cu priorităţile şi măsurile din POR 2007-2013. a promovării oportunităţilor de afaceri care să conducă la creşterea veniturilor proprii ale localităţilor şi în acest context a sumelor alocate obiectivelor publice necesare. a comunităţilor urbane şi rurale şi oferirea de oportunităţi egale pentru toţi locuitorii acesteia. Creşterea atractivităţii judeţului Prahova. creşterea prosperităţii şi standardului de viaţă al locuitorilor judeţului. prin reducerea disparităţilor (între mediul urban şi rural. între centrele urbane şi arealele adiacente. iar în cadrul oraşelor. OBIECTIVUL GENERAL: Dezvoltarea economică şi socială durabilă şi echilibrată a judeţului. ca instrument important în dinamica proiectelor de dezvoltare pentru sectorul public.

62 .PRIORITĂŢI:         Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii locale de transport Protecţia mediului Dezvoltarea urbană Dezvoltarea rurală Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sociale Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri judeţean şi local Dezvoltarea resurselor umane Operaţionalizarea planului de dezvoltare al judeţului Prahova privind dezvoltarea echilibrată a tuturor localităţilor judeţului se va realiza printr-o abordare integrată bazată pe combinarea investiţiilor publice în infrastructura locală. politici active de stimulare a mediului de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale.

îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale. prevăzută a se realiza prin POR. oraşul (consiliile locale). cooperarea interregională şi va contribui semnificativ la creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor şi a mobilităţii forţei de muncă. oraşul şi comuna (consiliile locale). economisirea de energie şi timp. Dezvoltarea reţelelor de transport va facilita. Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a bunurilor. Conectarea drumurilor judeţene la reţeaua drumurilor naţionale şi la reţeaua TEN. Alocarea financiară. municipiul. atrăgând în circuitul economic zone cu o dezvoltare structurală deficitară. creşterea eficienţei activităţilor economice. prin POR se vor finanţa proiecte de reabilitare/ modernizare a străzilor care conectează magistralele orăşeneşti cu drumul naţional ce traversează oraşul (străzi de categoria I). elementul vital în localizarea companiilor. Se urmăreşte ca aceste reţele de drumuri să contribuie.76 mil. înfiinţată de unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice constituite în baza Legii administraţiei publice locale nr. Întrucât reţeaua rutieră se caracterizează printr-o calitate care afectează siguranţa. de asemenea. pe termen mediu. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI). a accesibilităţii spre şi în interiorul ţării. - - - Solicitanţi eligibili pentru proiecte: Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale): judeţul (consiliile judeţene). Parteneri pot fi unităţile administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale): judeţul (consiliul judeţean). a mobilităţii forţei de muncă. pentru Axa 2 a POR. de drept privat. a străzilor urbane. reiese necesitatea stringentă de modernizare a întregului sistem de drumuri judeţene şi locale. timpul şi gradul de confort al călătoriei. municipiul. reducerea timpului de transport. precum şi construcţia/reabilitarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean şi/sau urban. eliminarea blocajelor rutiere în punctele de acces către oraş. 215/2001. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii locale de transport Modernizarea infrastructurii locale de transport reprezintă domeniul cel mai important din sfera de competenţă a Consiliului judeţean. şi. reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători.23% în totalul fondurilor alocate la nivel naţional. 63 . al mobilităţii populaţiei. implicit. Reabilitarea şi modernizarea străzilor urbane prevăzute a se realiza prin POR. cu persoanele fizice sau juridice române ori străine. Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) în parteneriat. dezvoltarea mediului de afaceri şi turismului. Programul Operaţional Regional nominalizează dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii locale de transport ca axă prioritară a dezvoltării regionale care vizează creşterea gradului de accesibilitate a regiunilor. la o dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu. precum şi în justiţie. de asemenea. prin urmare. are implicaţii asupra dezvoltării regionale. ceea ce reprezintă 14. determinând o dezvoltare durabilă a acesteia şi.PRIORITATEA 1. realizarea coeziunii teritoriale la nivel judeţean şi regional. cu modificările şi completările ulterioare. €uro. În acest sens. va contribui la fluidizarea traficului urban. Construirea şi modernizarea prin POR a şoselelor de centură (cu statut de drum judeţean şi/sau urban) va contribui la fluidizarea traficului urban. la nivelul Regiunii Sud Muntenia este de: 124. crearea de noi oportunităţi de locuri de muncă. zonele funcţionale de cele rezidenţiale (străzi de categoria a II-a) precum şi zonele funcţionale şi rezidenţiale de străzile de legătură sau magistrale (străzi de categoria a III-a). dar şi a fiecărei regiuni în parte. În cazul consiliilor locale. Entitate cu personalitate juridică. reducerea timpului de transport. primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice. creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive. bunurilor şi serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice durabile prin reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene. eliminarea blocajelor rutiere şi traversarea localităţilor în condiţii de siguranţă. Calitatea drumurilor de acces către orice localitate sau obiectiv situat în judeţ este. Sunt eligibile toate oraşele judeţului Prahova. la creşterea fluxurilor de capital. inclusiv în zonele rurale.

drumuri cu îmbrăcăminţi asfaltice. Facilităţi de transport.Gura Vitioarei (DN 1A).Băneşti (DN1). drumuri cu pavaj.km 10+000 DJ 100 G Poiana Vărbilău (DJ 102) .Bordeni .8 Beton de ciment 15.. Creşterea mobilităţii populaţiei şi a forţei de muncă.Băicoi .Balta Doamnei .675 - - - 20.Ţintea Găgeni (DJ 102).675 - - 34. km 0+ lungime 1.  120.Lacu Turcului Gherghiţa .  34.200 - - 34.900 0.1 Îmbrăcăminţi asfaltice 864. km 0+000 .Telega Câmpina .000 10.670 - - - 18.000 lei. Îmbunătăţirea accesului spre zonele economice şi comerciale.8 Împietruite 120. Scop: o o o o o o o Conectarea localităţilor şi a diferitelor zone la drumurile naţionale/europene.204 - - - - - 64 .5 km.148.Mislea -Urleta . Dezvoltarea relaţiilor de cooperare economică între localităţi. reţeaua de drumuri judeţene cuprinde 70 de trasee care totalizează 1.1 km.Fulga (DJ 100C). INFRASTRUCTURĂ. km 0+000 .1 km.1 Pavaj 4.Fulga de Sus Mizil (DJ 102D).148.km 36+647 DJ 100 C Sălciile (DJ 102D) . km 0+ 000 .5 km.km 18+670 DJ 100 D Plopeni (DJ 102)Cocorăştii Mislii . drumuri de beton de ciment.148.000 - - - - - 5.000 lei şi maxim 134. km 0+000 .Fulga de Jos . Aşa cum s-a evidenţiat în Capitolul IV.8 km.Pădurea Cazacu .Proviţa de Jos . km 0+000 . Lungimea totală a drumurilor judeţene este de 1.Dragăneşti Bărăitaru .Tufeni .670 - - 20.5 Asfalt tip beton 109.Proviţa de Sus -Adunaţi (DJ 710).647 - - - 36.  4.2 Pământ 34.Poiana Câmpina .  864.2 km.000. drumuri de asfalt tip beton.8 km. Structura drumurilor judeţene la sfârşitul anului 2007: Tipul structurii Drum judeţean Total DJ 100 B Potigrafu (DN 1) .700 - - 10.Valoarea totală a unui proiect este cuprinsă între minim 3. din care:  109.647 - - 18. Dezvoltarea turismului. drumuri pietruite.km 34+900 DJ 100 F DN 1 .000.  15. drumuri de pământ.5 km.Mislea .5 36. Reducerea impactului transportului asupra mediului.km 20+675 DJ 100 E Băicoi (DJ 100F) .204 5.

km 0+000 .870 - - - 26.km 19+840 DJ 100 L Halta CF Măgurele Sud (DN 1A) .096 - 26.DJ 100B.300 - - 21.085 - - 27.840 1. km 0+000 .Olari Olarii Vechi .750 - - 11. km 0+000 .Cărbunari Pioreşti .Zalhana Brătăşanca (DN 72).410 - - 12.450 - - 21.km 5+204 DJ 100 H Mizil (DN 1B) .Diţeşti (DJ 720).809 2.Măneşti .Dârvari .650 - - 0.Brazii de Jos Tinosu .Tîrleşti (DJ 102B).Cornu de Jos .880 - 11.Buda .850 - 21.345 6.532 - 28.Teişani Drajna (DJ 230).020 0.335 1.Şoimari .050 6.000 7.km 13+104 DJ 101 A Limită judeţ Ilfov Poienarii Burchii .394 - - 24.km 23+680 DJ 101 P Brătăşanca (DN 72) - 19.078 4.Perşunari .256 21.Fânari . km 18+600 .Minieri .km 21+763 DJ 100 N Slănic (DJ 102) . km 0+000 .km 28+050 DJ 101 E Poienarii Burchii (DJ 101A) .170 0.Coşlegi Dumbrava .020 0.Poienarii Noi Poienarii Apostoli Gorgota . km 0+000 .Ciupelniţa Cornu de Sus .km 45+470 DJ 101 D Ploieşti Centru .450 - - - 11.Jugureni Limită Judeţ Buzău.104 1.000 .085 - 22.250 - - 65 .020 2.km 24+020 DJ 101 I Ploieşti Centru .Palanca .Cheşnoiu Cocorăştii Colţ . km 0+000 .Hăbud Limită judeţ Dâmboviţa.Meri Mehedinţa . km 0+000 .Surani Cărbuneşti .248 7.km 21+650 DJ 101 G Tătărani (DJ 101D) Brazi .870 - - - 22.763 - - - 21. km 0+000 – km 11+ 450 DJ 101 F Valea Călugărească (DN 1B) .Potigrafu (DN 1).763 - - 13.700 - 23.Şirna .Şirna Colţu de Jos .Jercălăi (DJ 102E).Filipeştii de Târg .700 - 28.211 0.km 22+870 DJ 100 M Podenii Noi (DJ 102M) Matiţa .Drăgăneşti (DJ 100B).719 0.680 4.Buda Nedelea . km 0+000 .511 - - 18.Gura Vadului .Valea Cucului .Râfov Moara Domnească .

500 - 3.200 - - 33.876 - 66 .Nisipoasa – Vărbila .Nucşoara de Jos Poseştii Ungureni.835 15.Târleşti .760 - 43.825 23. km 0+ 000 – km 17+ 835 DJ 101 S Comarnic (DN 1) Secăria . km 0+000 km 33+832 DJ 102 D DN 1D .800 2.685 - 1.354 - - - 15.km 10+800 DJ 102 I 17.Boldeşti .Bertea .950 - - 21.647 3.Păuleşti Găgeni .Urlaţi .Mârlogea .910 32.Poseştii Pământeni Bodeşti .Limită judeţ Buzău.Ogretin .Gura Beliei .050 1.842 - 1.200 - - - 23.800 49.400 51.km 51+647 DJ 102 B Vălenii de Munte (DN 1A) .Filipeştii de Târg Călineşti . km.Satu Nou Limită judeţ Buzău.882 - - 31.150 1. km 0+000 .Slănic .200 - - 11. km 0+000 – km 11+500 DJ 101 T Valea Doftanei (DJ 102I) .Comarnic (DN1).km 31+960 DJ 102 E Centru Ploieşti .Bobolia .Sângeru .220 2. km 0+000 .Jercălăi .Baba Ana Mizil (DN 1B).Coţofeneşti Vărbilău .500 - 28.Schiuleşti .900 4.Plopeni Găvănel .950 0.Urlaţi (DJ 102C).832 2.Novăceşti Lunca Prahovei Cocorăştii Caplii .Gornet Cricov -Valea Cricovului .054 8. km 0+000 .Podu Vadului (DJ 101R).Grădiştea .Poiana Câmpina .300 - - 10.950 - - 30.Tisa .Sălciile .Limită judeţ Buzău.Plavia Iordăcheanu .Drajna de Jos .010 31. km 0+000 km 21+400 DJ 102 H Mizil (DN 1B) .234 14.960 - - 0.Bucov Plopu .100 - - 18. km 0+000 km 23+200 DJ 102 C Albeşti Paleologu (DN 1B) .Groşani .400 3.Homorâciu (DN 1A).Breaza Breaza de Sus .km 28+354 DJ 102 Centru Ploieşti . 0+000km 28+335 DJ 101 R Câmpina (DJ 102 I) Podu Vadului . km 0+000 .800 5.800 - - 10.Aluniş Vărbilău (DJ 102G).Apostolache .Valea Doftanei (DJ 102 I).Pietrişu .

603 5.700 1.500 4.Ceptura de Jos Fântânele .355 - 67 .000 2.km 5+500 DJ 104N Limită judeţ Buzău Jugureni (DJ 102D).km 4+500 DJ 104P Ploieşti (DN 1) .800 - 3.Măneşti (DJ 101A).Tătaru Călugăreni .Gura Vadului (DJ 100H).091 5.DN 1D.500 - - - - 1.265 - - 26.Ungureni Mizil (DN 1B).239 2.Negoieşti (DJ 140).km 13+265 DJ 102 N Ţărculeşti (DJ 102C) Rotari .km 24+091 DJ 140 DN 1. km 0+000 km 49+910 DJ 102 K Urlaţi (DJ 102C) .200 - - - 23.Cherba . km 2+000 .Lunca Mare Teşila .500 - - - 0.Crivina .Limită judeţ Braşov.719 - 24.Goga Râfov .Centura Est . km 0+000 .Brazi .Limită judeţ Buzău. km 0+000 km 9+904 DJ 102 M DJ 100L .Ceptura de Sus Ceptura de Jos . km 0+000 .Popeşti Apostolache (DJ 102C). km 0+000 . km 0+000 .km 22.904 - - - 9.Strejnic Târgşoru Nou .591 - - 24.100 - - 6.015 0.Parepa Ruşani .463 - - - 3.904 - - 13.069 - - - 21.463 - - 17. km 0+000 .265 - - - 13.061 4.Colceag .561 4.km 26+200 DJ 102R Priseaca (DJ 102C) Dobrota .012 - - 9.000 - 21.258 0.km 3+463 DJ 129 Ploieşti .734 - - - 6.Inoteşti . km 0+000 .069 - - 5.Tinosu (DJ 101G).161 6. km 0+000 km 21+069 DJ 103S Măgula (DJ 146) – Colceag (DJ 102N).km 22+012 DJ 102 L Nucşoara (DJ 102B) Valea Plopului Starchiojd .Bălţeşti .Pietroşani .Valea Dulce .300 - - 18. km 0+000 – km 17+ 061 DJ 130A Poienarii Apostoli (DJ 101E) .DN 1.Câmpina .Strejnic Târgşoru Vechi .200 3. km 0+000 km 6+734 DJ 139 Centru Ploieşti .Stoieneşti (DN 72).Trăisteni .Berceni .500 - - 18.Popeşti Negoieşti . km 0+000 .012 - - - 22.

DN 1D.568 - - 6.Lilieşti .400 4.000 3.100 2.700 - - - 6.Măgula .km 9+000 DJ 207 Nistoreşti (DN1) .Gara Crângul lui Bot .000 4.400 - 0. 12.Pietriceaua .000 3.000 - - - 4.630 1. km 0+000 .km 4+000 DJ 156 Ploieşti .400 1.km 23+250 DJ 205 G Câmpina (DJ 101R)Cornu de Jos.Brebu .000 - - - 7.400 - - - 2.Baba Ana (DJ 102D).730 - - - 16. km 0+000 .000 5.km 6+700 DJ 149 Fântânele (DJ 102K) Conduratu .km 3+000 DJ 206 Breaza (DJ 101R) .200 - - 10. km 18+750 .530 1.000 - - - 3.Gară Ciorani .577 3.128 - - - 6. km 0+000 .Bordeni Scorţeni (DJ 100D). km 0+000 .Şotrile .Plaiu –Talea.Gherghiţa (DJ 100B).000 - 4. km 0+000 .24+258 DJ 144 Stoieneşti (DN 72) Ariceştii Rahtivani Floreşti (DJ 720).953 - 6.625 - 20.200 - - - 6.km 16+000 DJ 216A Livadea (DJ 101T) Ştefeşti . km 0+000-km 8+000 DJ 155 DN 1.774 - - - 12.774 - - 5.000 10.Strejnic (DJ 140).km 10+128 DJ 148 Ciorani (DN 1D) .200 - - 16.870 - - 6.500 - - - 1.260 - 15.Slănic (DJ 102).Aluniş (DJ 101 T).Vistieru .200 - - - 20.Unitatea Militară.000 - - 9.175 3. km 0+000 .740 1. km 0+000 km 5+870 DJ 146 Loloiasca (DN 1B) Tomşani . km 0+000 . km 0+000 .km 20+200 DJ 215 DN 1.245 - 13.700 - - 8. km 0+000 .Păuleşti (DJ102).km 6+400 DJ 201A Limită judeţ Ialomiţa Cioranii de Jos (DN 1D).Câmpina (DJ 102 I).523 68 .km 6+200 DJ 147 Drăgăneşti (DJ 100B) – Hătcărău . km 0+000 .432 4. km 0+000 – km 12+774 DJ 145 Călineşti (DJ 101P) Măgureni.km 15+400 DJ 214 Telega (DJ 100E) .870 - - - 5.

km 30+400 DJ 713 Sinaia (DN 71) .700 - 0.864 - 14.410 - - 17.Ariceştii Zeletin (DJ 233).Cosminele km 0+000 .km 17+000 DJ 219 Teişani (DJ 100N) . km 0+000 .km 3+000 Limită judeţ Dâmboviţa Şaua Dichiului.km 6+100 DJ 238 Sîngeru (DJ 102C) – Tătaru . km 0+000 .840 6.Scăieni .450 11.Boldeşti (DJ 232).km 11+536 DJ 231 Măgurele (DN 1A) Gornet Cuib . km 0+000 .187 4.900 - - - 10.720 4.410 - - - 3.km 0+000 – km 10+730 DJ 217 Lipăneşti (DN 1A) Zamfira .Limită judeţ Dâmboviţa.963 5.km 27+700 DJ 230 Drajna (DJ 102B) Ceraşu.km 8+000 DJ 234 Apostolache (DJ 102C) Chiojdeanca . km 0+000 .500 0.DJ 102.km 8+230 DJ 710 Limită judeţ Dâmboviţa Adunaţi -Breaza (DJ 101R).536 - - - 11. km 0+000 .Lapoş.150 - 8.280 - 13. km 0+000 .423 6.470 - - - 9. km 8+700 .000 - - - 4.km 17+000 DJ 232 DN 1A .Boldeşti Scăieni Seciu .000 - - - - 10.608 3. km 0+000 .500 - 27.100 - - - 6. km 0+000 .000 - 69 . km 19+500 .443 0.392 - 14.km 16+000 DJ 713 B 3.km 3+410 DJ 218 Dumbrăveşti (DJ 102) Vâlcăneşti .900 - - 10.200 6. km 0+000 .300 8.Nucet Salcia .Malu Roşu Fântânele (DJ 102K) km 0+000 – km 18+100 DJ 250 Bucov (DJ 102E) – Balaca .300 1. km 0+000 .km 13+200 DJ 233 Surani (DJ 100M) Ariceştii Zeletin Gogeasca (DJ 100M).000 - - - 16.km 14+470 DJ 235 Sofronia (DJ 102C) Lăpoşel .230 - - 10.230 - - - 8.100 - - - 10.100 - - 18.DJ 102E.Sângeru (DJ 102C).Păcureţi Bălţeşti (DJ 102 M).536 - - 17.300 1.050 - - - 7.800 7.000 - - - 12.Olteni -Vălenii de Munte Predeal Sărari .

Călineşti Floreşti .012 10.900 2. 27. 5.876 6.5 36.900 10.381 2. 24.10 9.265 3. 3. 36.870 21.00 5. 6.111 2.613 13.840 22.km 3+950 Total 14.078 10.680 28.200 33.000 13.167 1.372 Bună 414.898 15. 26.020 23.950 864.800 4.703 24.712 1. 25. 31.128 23.265 26.200 21.007 4. 13.DJ 713 . 33.8 15.5 109.67 9.650 4.450 21.100 10.347 3.126 6.324 15.486 6.303 11.910 22.992 15.000 5. 9.294 2.204 10.000 0.832 31. 23.960 21.30 34.500 28.500 1.5 Starea de viabilitate: Starea de viabilitate Drum judeţean Total DJ 100 B DJ 100 C DJ 100 D DJ 100 E DJ 100 F DJ 100 G DJ 100 H DJ 100 L DJ 100 M DJ 100 N DJ 101 A DJ 101 D DJ 101 E DJ 101 F DJ 101 G DJ 101 I DJ 101 P DJ 101 R DJ 101 S DJ 101 T DJ 102 DJ 102 B DJ 102 C DJ 102 D DJ 102 E DJ 102 H DJ 102 I DJ 102 K DJ 102 L DJ 102 M DJ 102 N DJ 102 R DJ 103 S DJ 104 N DJ 104 P DJ 129 DJ 130 A Lungime 1148.835 11.1 3.2 34.104 26.00 19.Piatra Arsă.650 24. 28.734 Foarte bună 227.350 12.004 16.463 9. 34.511 3.509 10.354 51. km 0+000 – km 1+000 DJ 720 Limită judeţ Dâmboviţa Diţeşti .888 0.200 33. km 15+ 500 .320 15.335 17.050 11.500 3.412 8.000 - - 14.647 18.618 18. 8.984 0.8 120.463 Mediocră 277. 4.00 6.719 Impracticabil - 1.022 3.000 7.354 4.675 4.000 12. 32.822 4.00 6.835 11. 37.000 18.800 6.270 6. 17.500 0.00 2. 21. 30.400 10.400 4.015 Rea 228.200 9. 7.713 1.293 18.061 6.500 - - 3.000 5. 11.454 2.500 2.1 4. 18.800 12. 19.550 1.034 2.900 9.870 28. 29.843 12.000 10.Filipeştii de Pădure .500 33.950 1148. 10.763 11.000 9.012 9.026 3.800 49.770 21. 2.904 13.647 23.740 3.463 17.204 19.00 10.763 13.782 7. 15.370 2. 35.DN 1. 22.670 20. 20.000 5. 16.161 4.km 30+000 DJ 720D Diţeşti (DJ 101 I) – Limită judeţ Dâmboviţa km 0+000 .675 34. 70 .507 15.832 13.700 3.500 10.069 5. 12. 14.904 4.

50 14.594 1.900 1.400 5.000 14.604 0. 71 .. 54.500 3.000 1.140 0.470 6. Aducerea la parametrii corespunzători de circulaţie şi siguranţă a tronsoanelor de drum cu stare de viabilitate rea care însumează 228.590 1.128 6.000 6. podeţelor şi lucrărilor de artă. 66.870 0.000 277.900 10.400 4.870 6.300 1. Îmbunătăţirea calităţii îmbrăcăminţilor asfaltice cu stare mediocră de viabilitate care totalizează 277.000 6.000 3.950 414.758 5.655 3. 58.000 4.700 8.100 4. Nominalizarea drumurilor care urmează a fi modernizate anual cu finanţare din fondurile cu destinaţie specială alocate de Guvern. 48. 41. 67.178 2.400 7.394 7.500 3.850 1. Expertizarea stării tehnice a podurilor. 70.822 - Pentru orizontul 2013 ne propunem implementarea unui program amplu de reabilitare a stării de viabilitate având ca ţinte: ‼ ‼ ‼ ‼ Asfaltarea drumurilor de pământ.000 10.500 3.429 11.99 km.400 11.004 10. Avem în vedere atingerea acestor ţinte prin următoarele instrumente:     Promovarea cererilor de finanţare pentru proiectele de interes major prin Axele prioritare ale POR. 60.200 8.820 8. 44.700 11.000 15.000 8.378 9. 59.536 17.703 6.191 2.677 11. Prevederi corespunzătoare în bugetele anuale proprii ale consiliului judeţean. 50. 61.960 1. 52.536 3. 55. Utilizarea împrumuturilor bancare contractate la cofinanţarea unor proiecte de interes judeţean.845 7.100 2.380 1.411 2.200 16.100 18.230 5.274 5.00 3.100 4.523 0.000 10. 57.860 9. 47.700 12.950 1148. 39.000 1.5 5.500 5. 56. 53.000 1.000 2. 51.000 14.000 13.829 12. 68.992 7.550 6.200 5. 69.258 12. 63.300 228. 65.38.800 13. DJ 139 DJ 140 DJ 144 DJ 145 DJ 146 DJ 147 DJ 148 DJ 149 DJ 155 DJ 156 DJ 201 A DJ 205 G DJ 206 DJ 207 DJ 214 DJ 215 DJ 216 A DJ 217 DJ 218 DJ 219 DJ 230 DJ 231 DJ 232 DJ 233 DJ 234 DJ 235 DJ 238 DJ 250 DJ 710 DJ 713 DJ 713 B DJ 720 DJ 720 D TOTAL 24.000 27. 49. 62.000 8.091 24.500 3.5 3.730 3.950 4.185 3.774 5.100 8. 40.710 9.000 4.950 0. 46.000 9. pietruite şi pavate.000 4.515 5.207 2.500 2. 45.756 4.200 10. 43. 64. aferente reţelei de drumuri judeţene şi intervenţii pentru punerea în siguranţă a celor care prezintă pericol în exploatare. 42.396 2.500 227.930 4.500 6.000 5.400 20.230 10.410 17.150 2.82 km..00 8.022 4.

Evaluarea costurilor: Pentru orizontul 2013, costurile pentru pregătirea şi finanţarea/cofinanţarea proiectelor propuse sunt de cca. 200 mil. €uro.

Portofoliul de proiecte care întruneşte condiţiile de eligibilitate pentru a obţine finanţare pe Axele prioritare ale POR:

 Îmbunătăţirea legăturii rutiere cu judeţul Dâmboviţa - reabilitarea drumului judeţean DJ 101G (Tătărani
(DJ 101D) - Brazi - Brazii de Jos - Tinosu - Şirna - Hăbud - Limită judeţ Dâmboviţa).
Consiliul Judeţean Prahova în asociere cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa a promovat cererea de finanţare pentru reabilitarea DJ 101G în lungime de 30 km. (24 km. în judeţul Prahova şi 6 km. în judeţul Dâmboviţa). Pentru acest proiect s-a actualizat Studiul de Fezabilitate (SF) în conformitate cu cerinţele noului conţinut cadru al documentaţiilor tehnice. Cererea de finanţare a parcurs toate etapele de evaluare şi a fost aprobată de Comitetul Regional de Evaluare Strategică şi Coordonare cu punctajul maxim. Urmează etapa de evaluare a proiectului tehnic şi contractarea finanţării din fondurile structurale. 

Reabilitare DJ 713 Sinaia (DN 71) – Cabana Cuibul Dorului - Şaua Dichiului – Cabana Babele (16 km.)

proiect al Consiliului Judeţean Prahova în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa. Lucrarea are ca scop realizarea unui acces modernizat către toate obiectivele turistice naturale şi utilităţile din această zonă, precum şi efectuarea lucrărilor de artă destinate preîntâmpinării alunecărilor de teren, inundării carosabilului, etc., în condiţiile protejării ecosistemului care face parte din Parcul Naţional Bucegi, oferind oportunităţi pentru dezvoltarea durabilă a zonei. Modernizarea acestui traseu deschide oportunităţi deosebit de generoase pentru dezvoltarea turistică durabilă a uneia din cele mai atractive zone montane din România. Totodată, investiţia propusă va contribui la asigurarea logisticii necesare desfăşurării în anul 2013, în zona Bucegi, a Jocurilor Olimpice de Iarnă ale Tineretului.

 Drum judeţean DJ 236, km. 0+000 - km. 0+821, [paralel cu DN1 (Bucureşti-Braşov), de la intersecţia

cu DN 1B (Ploieşti-Buzău) până la limita cu comuna Păuleşti; km. 0+000 - km.1+010 paralel cu DN1, de la limita cu comuna Blejoi, până la intersecţia cu De 763; km. 0+000 - km.0+344, perpendicular pe DN 1 de la intersecţia cu DN 1 până la intersecţia cu De 773/69]. Pentru pregătirea acestui proiect în vederea obţinerii finanţării externe, consiliul judeţean a beneficiat de asistenţă tehnică în conformitate cu H.G.R. 811/2006. S-a realizat actualizarea Studiului de Fezabilitate şi a studiilor de teren aferente, precum şi documentaţiile de avizare de specialitate, fiind în curs procedurile pentru exproprierea suprafeţelor de teren necesare. Condiţia impusă de finanţator este ca la data promovării cererii de finanţare consiliul judeţean să deţină în patrimoniul public întreaga suprafaţă necesară acestui drum. Având în vedere costurile ridicate ale drumului, cca 9 mil €uro, proiectul va fi promovat pentru obţinerea finanţării nerambursabile în cadrul POR pe Axa prioritară 1 ca investiţie majoră de infrastructură în arealul Polului de Creştere Ploieşti-Prahova. dezvoltarea potenţialului turistic al Văii râului Doftana. Promovat pe programul PHARE 2004-2006 deşi declarat eligibil nu a primit finanţare datorită insuficienţei fondurilor PHARE. Pentru acest proiect consiliul judeţean a semnat cu MDLPL un contract de asistenţă tehnică, ministerul asigurând fondurile necesare actualizării SF-ului şi elaborării documentaţiei de execuţie. Se derulează activităţile legate de determinarea suprafeţelor de teren care sunt necesare modernizării drumului şi efectuarea schimburilor între administraţia locală şi Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva. În perspectiva demarării lucrărilor la tronsonul de autostradă Comarnic-Braşov care vor afecta în mare masură capacitatea de trafic pe DN1 în zona cea mai dificilă şi aglomerată a traseului, DJ 102I va reprezenta o variantă de preluare pentru o parte din traficul uşor de autoturisme. În aceste condiţii se analizează posibilitatea asigurării finanţării printr-un program special guvernamental gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, care să soluţioneze modernizarea DJ 102I pe întregul traseu din judeţele Prahova şi Braşov cu varianta ocolitoare a municipiului Săcele.

 Drumul judeţean DJ 102I, care va lega judeţul Prahova de judeţul Braşov (Săcele), contribuind la

72

 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş Mizil

Proiectul are ca scop reabilitarea şi modernizarea a 10 străzi urbane însumând o lungime de 4,71 km. Au fost parcurse toate fazele de evaluare inclusiv aprobarea în CRESC urmând a se elabora PT în vederea contractării finanţării. Construirea unui pasaj rutier suprateran la intersecţia cu DN1 în municipiul Câmpina care va contribui la descongestionarea traficului şi îmbunătăţirea accesului înspre şi dinspre municipiul Câmpina, la reducerea timpului de transport, la eliminarea blocajelor rutiere în zona de acces către DN1, facilitând mobilitatea populaţiei şi a bunurilor. Cererea de finanţare cu documentaţia aferentă se află în procedurile de evaluare tehnico-economică. finanţare a fost depusă la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în vederea obţinerii finanţării. În tema de proiectare este prevăzută reabilitarea şi modernizarea a 23 de străzi (20,80 km) şi două parcări la şcolile din cartierele Breaza de Jos şi Nistoreşti, ce fac parte din reţeaua stradală urbană a localităţii Breaza. Tema de proiectare vizează reabilitarea şi modernizarea a 7,5 km. străzi din staţiunea Slănic.

 Modernizare Calea Daciei - municipiul Câmpina

 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane, oraş Breaza, judeţul Prahova. Cererea de

 Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră (străzi) în staţiunea balneo-climaterică Slănic Prahova.


     

Portofoliul de investiţii finanţat prin utilizarea Fondurilor de la Guvernul României şi din fonduri PHARE

Reabilitare pod peste râul Prahova pe DJ 101 I, Nedelea, km.17+940, valoare 800.000 €uro, finanţat prin programul PHARE 2005 – linia de buget RO 2005/017-690.01.03.04. Investiţia este în curs de realizare; Modernizare DJ 101T, Valea Doftanei (DJ 102I) – Bertea – Vărbilău (DJ 102G), 10,454 km; Lărgire la patru benzi pe DJ 101D - Ploieşti Centru – Râfov - Olarii Vechi - DJ 100B, pe tronsonul km 4+300 - km 6+300, pasaj CF pe DJ 101D; Pod Zona Metro – Carrefour; Reabilitare pod pe DJ 217, peste râul Teleajen, Zamfira; L = 202,45 m; Reabilitare pod pe DJ 720 peste râul Prahova, Floreşti; L = 271,0 m.


                   

Portofoliul de investiţii publice de interes judeţean sau local finanţat prin fonduri de la bugetul propriu (45,695 km. de drum şi alte lucrări):

Amenajare intersecţie DJ 100C cu DJ 100B cu drumuri laterale şi şanţuri pereate; Reabilitare DJ 219, comuna Teişani, km. 0+600- km.1+400; Reparaţii suprastructură pod pe DJ 101R, Câmpina - Breaza, km 5+270; Punere în siguranţă a DJ 102 I, Trăisteni, km 30+000; Întreţinere curentă a podurilor situate pe drumuri judeţene, reparaţii şi igienizări, parapete pod; Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară DJ 102R, Tătaru - Călugăreni, km 7+365 – km. 9+365; Amenajare intersecţie sens giratoriu DJ 205G cu DJ 101R comuna Cornu; Lucrări pentru siguranţa circulaţiei pe DJ 146, Tomşani - Demolare podeţ km 0+410; Reabilitare DJ 234 comuna Chiojdeanca, km 0+000 şi km 3+010; Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 101 I sat Buda, km 4+900 - km 8+930; Consolidare DJ 100G, Pădurea Cazacu, km 0+400; km 0+800; km 0+900; Amenajare rigole şi trotuare pe str. Carol I (DJ 205 ) comuna Cornu; Reabilitare DJ 101S, Secăria, km 8+100 – km. 8+917; Reabilitare DJ 207, Nistoreşti - Şotrile, km 0+000 – km.3+018; Consolidare DJ 206 Talea, km 4+030; Consolidare DJ 234, km 12+770, Sângeru; Amenajare scurgeri ape pe DJ 102 I Valea Doftanei şanţuri şi rigole, km 17+707 – km 20+182; Reabilitare DJ 207, Vistieru - Şotrile, km 5+828 – km 8+378; Ranforsare DJ 206 Plaiu - Talea, km 6+740 - km 7+740; Consolidare DJ 102L, Poseşti, km 0+700; 73

                   

Amenajare albie pârâul Vărbilău pod pe DJ 101T, km 22+092, comuna Vărbilău; Reparaţii pod pe DJ 147, km 5+268 sat Hătcărău; Lucrări pentru aducerea drumului la starea tehnică iniţială DJ 102 I, Valea Doftanei - Trăisteni, km 34+450 – km 34+750; Balastare DJ 102N Ţărculeşti - Rotari - Ceptura, km 2+540 – km 3+000; Punere în siguranţă DJ 101T, Lutu Roşu – Bertea, km 15+604 – km 16+064; Refacere podeţ pe DJ 234 Sângeru, km 13+270; Ranforsare DJ 101A Poienarii Burchii, km 21+080 – km 25+285; Ranforsare DJ 148, km 2+130 – km 4+465, comuna Ciorani; Îmbrăcăminte asfaltică uşoară pe DJ 231, Păcureţi, km 9+740 – km 11+051; Îmbrăcăminte asfaltică uşoară pe DJ 100L, Mehedinţa - Valea Cucului, km 16+909 – km 17+730; Punere în siguranţă pod peste Doftana pe DJ 100E, km 14+025, Telega; Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 234, km 3+350 – km 5+850, Chiojdeanca; Reabilitare DJ 101A, comuna Poienarii Burchii, km 18+840 – km 19+780; Ranforsare sistem rutier DJ 218, Cosminele, km 14+500 – km 17+000; Lucrări accidentale-refaceri după inundaţii DJ 217, Lipăneşti - Zamfira, şanţuri pereate; Îmbrăcăminte asfaltică uşoară pe DJ 238, Sângeru, km 0+000 – km 1+205; Îmbrăcăminte asfaltică uşoară pe DJ 140, Strejnic, km 15+981 – km 18+981; Îmbrăcăminte asfaltică uşoară pe DJ 156, Crângul lui Bot, km 4+400 – km 6+400; Îmbrăcăminte asfaltică uşoară pe DJ 102N, Ţărculeşti, km 0+000 – km 3+558; Lucrări pentru aducerea drumului şi podului la starea tehnică iniţială. Reparat canal pereat DJ 100N, Teişani, km 7+800 şi km 8+200

Investiţiile de modernizare, reabilitare a reţelei de drumuri şi poduri judeţene prevăzute în portofoliul de proiecte cu finanţare din bugetul propriu vor putea fi transferate pe alte surse (externe/programe guvernamentale) în condiţiile în care vor exista alocări suplimentare la aceste programe.

Portofoliul de investiţii publice de interes judeţean sau local finanţate prin utilizarea împrumuturilor bancare (301,878 km. de drum şi alte lucrări):

Consiliul Judeţean Prahova a contractat un împrumut de 40 milioane €uro care va fi utilizat în implementarea unor proiecte relevante de infrastructură publică la nivelul judeţului:

 DJ 100E, Băicoi - Tufeni - Mislea - Telega - Câmpina - Poiana Câmpina - Proviţa de Jos - Proviţa de Sus                 

- Adunaţi, 31,200 km.; DJ 100L, Halta Măgurele Sud (DN 1A) - Intersecţie DJ 102M, 6,770 km.; DJ 215, DN 1 Lilieşti - Bordeni - Scorţeni (DN 1), 16,000 km.; DJ 102, Ploieşti - Păuleşti - Plopeni - Slănic, 29,520 km.; DJ 102M, Bălţeşti - Valea Dulce - Popeşti - Apostolache, 13,265 km.; DJ 102B, Vălenii de Munte - Ogretin - Poseşti - Limită judeţ Buzău, 23,200 km.; DJ 102C, DN1B - Albeşti Paleologu - Sângeru - Limită judeţ Buzău, 28,621 km.; DJ 720, Limită judeţ Dâmboviţa - Floreşti - DN 1, 14,500 km.; DJ 100M, Podenii Noi - Matiţa - Şoimari - Surani - Cărbuneşti - Târleşti, 22,100 km.; DJ 101A, Limită Jud Ilfov - Poienarii Burchii - Şirna - Măneşti - Cocorăştii Colţ - Perşunari - Zalhana – Brătăşanca, 26,870 km.; DJ 101P, Brătăşanca - Filipeştii de Târg - Călineşti - Novăceşti - Lunca Prahovei - Bobolia - Poiana Câmpina, 28,335 km.; DJ 100B, Potigrafu (DN 1) - Balta Doamnei - Lacu Turcului - Gherghiţa - Drăgăneşti - Bărăitaru - Fulga (DJ 100C), 36,647 km.; DJ 102 I, Câmpina - Lunca Mare - Teşila - Trăisteni - Limită judeţ Braşov, 24,850 km.; DJ 720 cu DJ 101P, Amenajare intersecţie giratorie Călineşti, comuna Floreşti; DJ 100 E cu DJ 100D, Amenajare intersecţie giratorie Scorţeni; DJ 102 cu DJ 218, Amenajare intersecţie giratorie Dumbrăveşti; DJ 720 cu DJ 101 I, Amenajare intersecţie giratorie Filipeştii de Pădure; DJ 102 cu DJ 100 D, Amenajare intersecţie giratorie Plopeni.

74

PRIORITATEA 2: Protecţia mediului

Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013 (POS Mediu) este unul dintre cele mai importante programe operaţionale din punct de vedere al alocării financiare şi reprezintă cea mai importantă sursă de finanţare pentru sectorul de mediu. Programul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC) - cu o valoare de aproximativ 4,5 miliarde €uro, la care se adaugă cofinanţarea naţională de aproximativ 1 miliard €uro. Obiectivul global al POS Mediu vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la Uniunea Europeană cu privire la protecţia mediului. Totodată programul vizează reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”. Obiectivele specifice POS Mediu sunt:

1. Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată. 2. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015. 3. Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015. 4. Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000. 5. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.
Pentru perioada 2007-2013 acestor obiective le corespund 6 axe prioritare care reglementează categoriile de activităţi ce pot fi finanţate din fondurile structurale şi de coeziune. * * * Axa prioritară 1: Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată; Axa prioritară 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric; Axa prioritară 3: Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare; Axa prioritară 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii; Axa prioritară 5: Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc; Axa prioritară 6: Asistenţă Tehnică.

* * *

Ca urmare a negocierilor pentru Capitolul 22 – Mediu, România are o serie de angajamente ferme ce implică investiţii considerabile în sectorul de apă şi apă uzată, în decursul unor perioade de tranziţie relativ scurte. În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obţinut perioade de tranziţie pentru conformarea cu Acquis-ul pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate municipale – până în 2015 pentru aglomerări mai mari de 10.000 locuitori echivalenţi şi până în 2018 pentru aglomerări între 2.000 şi 10.000 locuitori echivalenţi. Perioade de tranziţie au fost obţinute, de asemenea, şi pentru calitatea apei potabile până în 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83 privind „Calitatea apei destinate consumului uman”. Mai mult, în urma negocierilor de aderare, România a declarat întregul său teritoriu drept zonă sensibilă, acest aspect presupunând obligaţia ca toate aglomerările umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenţi să fie prevăzute cu staţii de epurare cu grad avansat de epurare. Ca urmare, costuri suplimentare sunt necesare pentru conformare în majoritatea aglomerărilor urbane cu peste 100.000 locuitori echivalenţi, care beneficiază de programele de pre-aderare pentru construcţii/reabilitare de staţii de epurare a apei, astfel încât să se asigure tratarea avansată (eliminarea azotului şi fosforului). 75

În sectorul de apă, regionalizarea este o condiţie de bază. Principalul obiectiv al acestui proces a fost crearea unor companii performante în sectorul de apă, care să poată implementa nu numai finanţarea UE, cât şi să preia funcţionarea facilităţilor din aglomerările învecinate, în care nu există un operator capabil să furnizeze acestora o structură potrivită de implementare care să absoarbă fondurile UE. Procesul de regionalizare reprezintă un element esenţial pentru îndeplinirea cerinţelor din Acquis-ul privind protecţia mediului în sectorul apă şi apă uzată, întrucât este nevoie de companii de apă experimentate care să realizeze obiectivele investiţionale şi să garanteze calitatea funcţionării facilităţilor construite. Furnizarea de granturi sectorului de apă şi apă uzată este condiţionată de înfiinţarea Companiilor Regionale de Apă (operatori regionali) şi a Asociaţiilor de Municipalităţi. Fără finanţare sub formă de grant, majoritatea operatorilor mici nu vor fi capabili să se conformeze Acquis-ului. Din punct de vedere instituţional, regionalizarea este realizată prin reorganizarea serviciilor publice existente deţinute de municipalităţi. Municipalităţile incluse în program vor forma împreună aşa numita Asociaţie a Municipalităţilor sau o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI), reprezentând o structură colaborativă, ce va permite autorităţilor locale să monitorizeze şi supravegheze implementarea măsurilor de investiţii. Municipalităţile individuale vor fi acţionari ai Companiilor Regionale de Apă şi vor stabili în paralel o Asociaţie a Municipalităţilor şi a Consiliului Judeţean (ADI) căreia îi deleagă exercitarea drepturilor de acţionari. Se va acorda prioritate proiectelor mari de infrastructură, care acoperă mai multe aglomerări la nivel regional/judeţean şi care: - vor aduce o contribuţie importantă în conformarea cu directivele de apă şi apă uzată; - vor avea un impact considerabil în ceea ce priveşte dezvoltarea regională prin rezolvarea unor nevoi de dezvoltare urgente ale comunităţilor mari, pe baza unei strategii pe termen lung şi prin îmbunătăţirea capacităţii instituţionale locale în elaborarea şi implementarea politicilor din sectorul de apă. Pentru a realiza acest lucru, comunităţile din ariile geografice clar definite (de ex. dintr-un bazin hidrografic) sunt încurajate să se grupeze şi să dezvolte un program de investiţii comun, pe termen lung, pentru dezvoltarea sectorului de apă (Master Planuri pentru apă/apă uzată). Investiţiile prioritare urmăresc să ofere populaţiei utilităţi corespunzătoare de apă şi apă uzată, la calitatea cerută şi la tarife acceptabile. Proiectele regionale se vor adresa iniţial nevoilor din sectorul de apă din aglomerările urbane, acolo unde impactul asupra mediului este de obicei mai mare şi unde populaţia beneficiară este mai numeroasă. Unele dintre zonele rurale pot fi de asemenea integrate în proiectul regional dacă au impact semnificativ asupra mediului justificat şi/sau dacă componente eficiente din punct de vedere al costului pot îmbunătăţi sustenabilitatea investiţiei în ansamblu. Un obiectiv esenţial este de a promova o mai mare eficienţă şi calitate în oferirea de servicii publice locale, prin investiţii şi promovarea de operaţiuni independente, bine coordonate şi sustenabile din punct de vedere financiar. Prima axă prioritară a POS Mediu „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” vizează unul dintre sectoarele în care necesităţile investiţionale sunt foarte ridicate, având în vedere accesul redus al comunităţilor din România la infrastructura de apă şi apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile şi lipsa, în multe zone, a facilităţilor de canalizare şi epurare a apelor uzate. Această axă urmăreşte totodată îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice de apă. Autorităţile Locale (Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale) prin Operatorii Regionali sunt beneficiarii operaţiunilor acestei axe. Beneficiarii deţin rolul principal în managementul şi implementarea proiectelor aprobate în cadrul POS Mediu. Solicitantul eligibil face parte din categoria de beneficiari menţionată (Operatorii Regionali).

Măsura 1: Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată
Obiectiv: Asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile; Asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane; Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă; Îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate; Crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei. 76

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

În cadrul proiectelor majore finanţate prin Axa prioritară 1 POS Mediu este inclus şi proiectul dezvoltat la nivelul judeţului Prahova privind „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Prahova”.

În sprijinul acestui capitol de mediu este elaborat Master Planul în domeniul apei şi apei uzate pentru Judeţul Prahova, prin finanţare cu asistenţă tehnică ISPA. Master Planul efectuează analiza critică a situaţiei sistemelor de apă, apă uzată din judeţul Prahova, situaţia actuală a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, nevoia de reabilitare şi estimarea costurilor, utilizând metode ştiinţifice consacrate pentru acest domeniu. El elaborează scenarii de prioritizare a zonelor urbane şi rurale conform specificului de dezvoltare socio-economică, urmând ca deciziile privind promovarea proiectelor de finanţare să aparţină administraţiei publice judeţene şi locale. În faza următoare se vor elabora documentaţiile tehnice inclusiv cererile de finanţare pentru localităţile care vor fi selectate în prioritatea 1. 

Investiţiile prioritare în sectorul de apă şi apă uzată sunt cuprinse în Master Planul în domeniul apei şi apei uzate pentru Judeţul Prahova.

Alocarea financiară a Master Planului în domeniul apei şi apei uzate pentru Judeţul Prahova se ridică la valoarea de cca. 146 milioane €uro. Din valoarea totală a proiectelor cca. 68% urmează a fi alocate proiectelor de colectare şi tratare a apelor uzate iar diferenţa pentru alimentarea cu apă. În materie de protecţie a mediului judeţul Prahova are obligaţia respectării riguroase a directivelor europene (angajamente asumate de România în negocierile pentru Capitolul 22):

Directiva 98/83/CEE privind calitatea apei destinate consumului uman:

Obiectivele Directivei:  Protejarea sănătăţii populaţiei de efectele oricărui tip de contaminare a apei destinate consumului uman;  Asigurarea calităţii apei destinate consumului uman. ‼

Pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, fier, pesticide, mangan pentru localităţile cu populaţie peste 100.000 locuitori echivalenţi Localităţi cu populaţie peste 100.000 locuitori: municipiul Ploieşti.

 până la 31 decembrie 2010:

Pentru oxidabilitate şi turbiditate pentru localităţile cu populaţie cuprinsă între 10.000 şi 100.000 locuitori echivalenţi Localităţi cu populaţie cuprinsă între 10.000 şi 100.000 locuitori: municipiul Câmpina, oraşele Băicoi, Boldeşti-Scăieni, Breaza, Buşteni, Comarnic, Mizil, Plopeni, Sinaia, Vălenii de Munte, Urlaţi şi comunele Bărcăneşti, Bucov, Filipeştii de Pădure, Măneciu, Valea Călugărească.
 până la 31 decembrie 2010:

Pentru oxidabilitate pentru localităţile sub 10.000 locuitori echivalenţi Localităţi cu populaţie sub 10.000 locuitori: oraşele Azuga, Slănic şi comunele Adunaţi, Albeşti-Paleologu, Aluniş, Apostolache, Ariceştii Rahtivani, Ariceştii Zeletin, Baba Ana, Balta Doamnei, Bălţeşti, Băneşti, Bătrâni, Berceni, Bertea, Blejoi, Boldeşti-Grădiştea, Brazi, Brebu, Călugăreni, Cărbuneşti, Ceptura, Ceraşu, Chiojdeanca, Ciorani, Cocorăştii Colţ, Cocorăştii Mislii, Colceag, Cornu, Cosminele, Drăgăneşti, Drajna, Dumbrava, Dumbrăveşti, Fântânele, Filipeştii de Târg, Floreşti, Fulga, Gherghiţa, Gorgota, Gornet, Gornet-Cricov, Gura Vadului, Gura Vitioarei, Iordăcheanu, Izvoarele, Jugureni, Lapoş, Lipăneşti, Măgurele, Măgureni, Măneşti, Olari, Păcureţi, Păuleşti, Plopu, Podenii Noi, Poiana Câmpina, Poienarii Burchii, Poseşti, Predeal-Sărari, Proviţa de Jos, Proviţa de Sus, Puchenii Mari, Râfov, Salcia, Sălciile, Sângeru, Scorţeni, Secăria, Şirna, Şoimari, Şotrile, Starchiojd, Ştefeşti, Surani, Talea, Târgşoru Vechi, Tătaru, Teişani, Telega, Tinosu, Tomşani, Vadu Săpat, Vâlcăneşti, Valea Doftanei, Vărbilău.
77  până la 31 decembrie 2010:

E. Slănic şi comunele Adunaţi. Proviţa de Sus. Bertea. nitraţi. Tomşani. Staţiile de epurare a apelor uzate urbane necesare vor fi realizate eşalonat. Predeal-Sărari.000 locuitori echivalenţi. Dumbrava. Ceptura.000 locuitori echivalenţi Localităţi cu populaţie sub 10. Berceni. Bălţeşti. Păcureţi. Gorgota.000 şi 10. Sistemele de colectare necesare vor fi asigurate eşalonat. Jugureni. Aluniş. Tinosu. Gura Vitioarei. Blejoi. Lipăneşti. Puchenii Mari. Baba Ana. Bătrâni. Valea Călugărească.000 locuitori echivalenţi. ‼ Epurarea apelor uzate:  până la 31 decembrie 2015: Pentru aglomerările cu mai mult de 10. Sîngeru. 3.000 locuitori echivalenţi. Salcia. Filipeştii de Pădure. Sălciile. Cărbuneşti.  până la 31 decembrie 2015: ‼ Pentru amoniu.E Staţie de epurare-E. pesticide şi mangan pentru localităţile cu populaţie cuprinsă între 10. turbiditate.: Reţea de canalizare (km) existentă 285 60 14. Colceag. Lapoş. Drajna. Măneşti. Bucov. Olari.M Staţie de epurare-R. Şoimari. Brazi. Surani. Ariceştii Zeletin. Măgurele.  până la 31 decembrie 2018: Pentru aglomerările cu populaţie între 2000 şi 10. Valea Doftanei. Apostolache. Vadu Săpat. Teişani. Cocorăştii Colţ. Gherghiţa. Dumbrăveşti.M Nr. Păuleşti.e. Talea. Aglomerare Populaţie echivalentă 1. ‼ Colectarea apelor uzate:  până la 31 decembrie 2015: Pentru aglomerările cu mai mult de 10. Şotrile. Cocorăştii Mislii.000 locuitori: oraşele Azuga. aluminiu.5 22 necesară 230R 120E 25E 15N E8 E10 Staţie de epurare existentă Me Me+B Me+B Me+B necesară Epurare Terţiara Epurare Terţiara Epurare Terţiară Epurare Terţiară Lucrări/acţiuni necesare implementării Directivei 91/271/CEE Reţea de canalizare-R. Plopeni. Sinaia. Fântânele. Gura Vadului. Vărbilău. Şirna. Boldeşti-Scăieni. Cornu. Brebu. Gornet. Ciorani.E Staţie de epurare-R.M Reţea de canalizareR. Izvoarele. Ariceştii Rahtivani. Măgureni. cadmiu. Filipeştii de Tîrg.M Reţea de canalizare-R. Ploieşti I (municipiu) Câmpina (municipiu) Băicoi (oraş) Breaza (oraş) 298500 41471 23000 19200 78 . Floreşti. Proviţa de Jos.  până la 31 decembrie 2015:  Directiva Consiliului Europei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate Obiectivul Directivei  Protecţia mediului împotriva efectelor negative ale evacuărilor de ape uzate şi de ape uzate din anumite sectoare industriale (în special industria alimentară). Telega. Poienarii Burchii.000 locuitori: Municipiul Câmpina. Scorţeni. Măneciu. plumb.‼ Pentru amoniu.000 locuitori echivalenţi Localităţi cu populaţie cuprinsă între 10. Breaza. fier. Starchiojd. 2. plumb. Ştefeşti. Chiojdeanca. Poiana Câmpina. 4. aluminiu. crt. Poseşti. Călugăreni. Băneşti. Ceraşu.000 locuitori echivalenţi. nitraţi.M Reţea de canalizare-E Staţie de epurare-E. cadmiu şi pesticide pentru localităţile sub 10. Gornet-Cricov. Cosminele. Tătaru. Comarnic. Fulga. Boldeşti-Grădiştea. Balta Doamnei. Drăgăneşti. AlbeştiPaleologu. Vălenii de Munte. Urlaţi şi comunele Bărcăneşti.000 şi 100.  până la 31 decembrie 2018 Pentru aglomerările cu populaţie între 2. fier. Buşteni. Plopu. Iordăcheanu. Plopeni.000 şi 100. Secăria. Râfov. Mizil. Târgşoru Vechi. Podenii Noi. Vîlcăneşti. oraşele Băicoi. Colectarea şi epurarea apelor uzate în judeţul Prahova pentru localităţile cu peste 2000 l.

25.2 17 16. 29.5 3. M Reţea de canalizareR.E Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-E Staţie de epurare-R.2 28. 16.M Reţea de canalizare-E Staţie de epurare-R. Mizil (oraş) Vălenii de Munte (oraş) Comarnic (oraş) Sinaia (oraş) Urlaţi (oraş) Boldeşti Scăieni (oraş) Filipeştii de Pădure (comuna) BucovS (comună) Valea CălugăreascăS (comună) Măneciu (comună) Plopeni (oraş) Buşteni (oraş) Bărcăneşti (comună) Puchenii Mari (comună) Ariceştii Rahtivani (comună) Brazi (comună) Blejoi (comună) Slănic (oraş) Târgşoru Vechi (comună) Valea Doftanei (comună) Floreşti S (comună) Filipeştii de Târg (comună) Brebu (comună) Ciorani (comună) Măneşti (comună) Vărbilău (comună) Băneşti (comună) Izvoarele (comună) Starchiojd (comună) S 16400 15200 13700 12900 12500 13.8 4. 33. 12100 11800 11700 11400 11200 10685 10100 9900 9900 8800 8764 8600 8599 8 2.2 - 10 5E 2R 16 8 E9 8 8 10 10 16 Me Me+B Me - 79 .M Reţea de canalizare-E Staţie de epurare-E.R Staţie de epurare-R Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-E Staţie de epurare-E. 27. 21.E Staţie de epurare-R.E Staţie de epurare-R.M Reţea de canalizare-E Staţie de epurare-R. 19.M Reţea de canalizare-R.M Reţea de canalizare-E.5 2E 4R 3N 5R 14E 14N 12N 15R 2N 5R E8 Me+B Me+B Me+B Me+B Epurare Terţiară Epurare Terţiară Epurare Terţiară Epurare Terţiară Epurare Terţiară Epurare Terţiară Epurare Terţiară Epurare Terţiară Epurare Terţiară Epurare Terţiară Epurare Terţiară Epurare Terţiară Epurare Terţiară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Reţea de canalizare-R. 15.5 10 - E8 10 16E 1R E6 2N 4R 15 6 10N 4E E18 14 5 3N 5R 12 Me+B Me+B Me+B Me Me Me+B - 24.5 0.R Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N 10. 12500 10. 30.M Reţea de canalizare-E Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-R. 8500 8200 8070 7822 7700 7523 7417 7100 6949 6701 2 6.E Staţie de epurare -E.M Reţea de canalizare-E Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-E Staţie de epurare-E. 18. 7.5 2.8 1. 26.R Staţie de epurare-R.2 60 16.M Reţea de canalizare-E. 9.M Reţea de canalizare-E Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-E. 17.5 4. 31. 23. 6. 14. 28. 20.M Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-R.E Staţie de epurare-R. 12. 22.5 Me+B 11.5.R Staţie de epurare-R Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-E Staţie de epurare-E. 13. 32. 8.

5 - 14 5 E8 11 4 14 14 10 14 7 8 E22 12 E7 8 16 6 6 6 14 6 6 Me - 80 .R Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-E Staţie de epurare-E. 39. 44. 63. 62. 59. 53.6 2 6 14 8 12 5 8 6 Me Me 43. 5775 5562 5549 5421 5419 5404 5400 5358 5293 5189 5184 4900 4720 4700 4625 4466 4315 4287 4120 4100 4033 3989 3. 58.M Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-E Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N 36. 45. 52. 48. 60. 41. 42. 64. 49. 51. 6468 6463 6094 6074 6050 5810 5800 7. 40. 57.5 16 E12 Me Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-E Staţie de epurare-E. 46.M Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-E Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-E Staţie de epurare-R. 35. 47. 50. 61. 37.M Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-E Staţie de epurare-R. 54.34. 55. 38. Măgureni (comună) AlbeştiPaleologu (comună) Gura Vitioarei (comună) Telega (comună) Scorţeni (comună) Berceni (comună) Azuga (oraş) Drajna (comună) Poiana Câmpina (comună) Poienarii Burchii (comună) Râfov (comună) Gorgota (comună) Lipăneşti (comună) Şirna (comună) Ceptura (comună) PăuleştiS (comună) Sângeru (comună) Drăgăneşti (comună) Ceraşu (comună) Iordăcheanu (comună) Cornu (comună) Podenii Noi (comună) Baba – Ana (comună) Tomşani (comună) Dumbrava (comună) Teişani (comună) Poseşti (comună) Fântânele (comună) Aluniş (comună) Gherghiţa (comună) Vâlcăneşti (comună) 6622 6500 2.2 12 0. 56.

Investiţiile din sectorul de apă. M=modernizare. 70.Programul Guvernamental pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Zonele Rurale în perioada 2006-2008 prevede investiţii în infrastructura de apă şi apă uzată.9 - 9 6 1. sunt sensibil mai mari decât cele care pot fi implementate în cadrul POS Mediu în perioada 2007-2013. Investiţii importante în sectorul infrastructurii de apă sunt de asemenea planificate după 2013. 67. B=tratare biologică. 81 . 79. 350 milioane €uro.6E 1R 6 8 4 6 4 2 2 4 5 4 2 3 Me+B - Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Epurare Secundară Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-E. I= Proiect ISPA Evaluarea globală a costurilor pentru implementarea acestui program este estimată la cca. Investiţii suplimentare în sectorul de apă sunt planificate din alte surse: - Programe Guvernamentale pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu şi apă 2006 – 2009 care includ investiţii prioritare conform Planurilor Naţionale pentru Implementarea Acquis-ului de Mediu . 75. din motive de eficienţă către aglomerările medii şi mari şi de asemenea este orientat către crearea unor poli de bunăstare şi activităţi care să aibă un impact pozitiv pe termen mediu asupra dezvoltării localităţilor rurale din împrejurimi. 72. 66. necesare pentru conformarea cu Acquis-ul comunitar. - Zonele rurale vor continua să primească sprijin guvernamental din bugetele locale şi o contribuţie substanţială este aşteptată pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 finanţat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. co-finanţat de UE în perioada 2007-2013 şi coordonat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).M Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Reţea de canalizare-N Staţie de epurare-N Me=tratare mecanică. 73. 74. va include investiţii în infrastructura de apă în zonele rurale. R=reabilitare. Bălţeşti (comună) Fulga (comună) Predeal Sărari (comună) Dumbrăveşti (comună) Şotrile (comună) Sălciile (comună) Plopu (comună) Păcureţi (comună) Gura Vadului (comună) Apostolache (comună) Adunaţi (comună) Chiojdeanca (comună) Boldeşti Grădiştea (comună) Cărbuneşti (comună) Surani (comună) 3900 3882 3800 3724 3588 2394 2390 2358 2625 2419 2344 2089 2044 2035 2017 12.65. S= Proiect SAPARD. Fondul Naţional de Mediu asigură co-finanţarea unor investiţii limitate în sectorul de apă. 68. E=extindere.R Staţie de epurare-R. 69. 71. 76. - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală. POS Mediu se concentrează. 78. din care 250 milioane €uro pentru perioada 2007-2013. N=nou. Împrumuturi externe sau diferite forme de Parteneriate Public-Private (PPP) sunt de asemenea soluţii avute în vedere pentru anumite aglomerări urbane. în vederea conformării totale cu Acquis-ul UE. 77.

provocată de depozitarea neadecvată a deşeurilor. Practicile dobândite în gestionarea inadecvată a deşeurilor au condus la neconformarea unui număr mare de depozite şi la depozitarea necontrolată a unor cantităţi considerabile de deşeuri care continuă să fie produse. în vederea protejării mediului. la nivel judeţean/regional. valorificare şi reciclare. aerului. Scopul îl constituie crearea unui sistem modern de management al deşeurilor care să contribuie la reducerea cantităţii de deşeuri depozitate în respectivele zone. Proiectele integrate de management al deşeurilor vor avea în vedere. prin stabilirea unui sistem adecvat care să trateze fiecare tip de deşeu în parte. statut. Cea mai frecventă metodă de eliminare a deşeurilor rămâne depozitarea. Colectarea selectivă este făcută doar în anumite centre . Creşterea cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate. refolosire. Axa prioritară 2 a POS Mediu va fi finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională. După finalizarea proiectului de investiţii. în paralel cu închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. Cea de a doua axă prioritară a POS Mediu – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” abordează aspecte de mediu critice . Prin acestea se intervine în situaţia construirii noilor facilităţi de tratare şi eliminare sau în cazul concesiunii de servicii de colectare. Doar o mică parte din acestea sunt folosite ca materie primă secundară şi reciclate. operarea serviciilor de salubritate se acordă prin licitaţie publică.Măsura 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric Politicile UE din domeniul managementului deşeurilor evidenţiază importanţa unei abordări integrate în gestionarea deşeurilor. POS Mediu se va concentra îndeosebi asupra îmbunătăţirii practicilor de gestionare a deşeurilor municipale şi va promova cu prioritate proiecte integrate de management al deşeurilor.pilot şi multe din materialele reciclabile sunt pierdute prin depozitare. Investiţii complementare necesare în sectorul de deşeuri vor fi asigurate din bugetul de stat. Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate. Deşeurile biodegradabile şi alte tipuri de deşeuri (hârtie. Solicitantul eligibil este entitatea care face parte din categoria de beneficiari menţionată mai sus (Consiliul Judeţean) sau face dovada unui cadru instituţional funcţional pentru implementarea proiectului Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (dovedită prin hotărâri de CL şi CJ. recuperarea deşeurilor prin reciclare. solului. transport şi depozitare a deşeurilor. la sisteme de colectare neselectivă şi la transport. care include construcţia facilităţilor de eliminare a deşeurilor împreună cu măsuri de prevenire a producerii deşeurilor şi reciclare. Gropile de gunoi necontrolate din zonele rurale se caracterizează prin cantităţi reduse de deşeuri depozitate pe o suprafaţa mare. Se va pune accentul pe creşterea conştientizării populaţiei asupra beneficiilor serviciilor de management al deşeurilor. Beneficiarii intervenţiilor din cadrul axei prioritare 2 a POS Mediu sunt Consiliile Judeţene. de asemenea. 82 . lemn) sunt folosite în gospodării. Proiectele respective vor acoperi aglomerările urbane şi rurale. gropile de gunoi necontrolate existente în zonele rurale şi extinderea serviciilor de colectare a deşeurilor în aceste zone. act constitutiv. care să reflecte politica UE şi principiile din acest sector de mediu şi care sunt în conformitate cu Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi cu Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor. O a doua arie de intervenţie va viza extinderea/finalizarea sistemelor de management al deşeurilor în acele zone în care se derulează prima fază a unui sistem integrat de management al deşeurilor sau în care investiţiile anterioare s-au limitat la construirea unui depozit nou de deşeuri. colectare selectivă.poluarea apei. certificat de înregistrare la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor). ▪ ▪ ▪ Obiective: Creşterea gradului de acoperire a populaţiei care beneficiază de colectarea deşeurilor municipale şi de serviciile de management de calitate corespunzătoare şi la tarife acceptabile. tratare şi eliminare). Îmbunătăţirea serviciilor de management al deşeurilor este o condiţie care trebuie legată de investiţiile din cadrul acestei axe prioritare. reciclare. Autorităţile locale din aria de acoperire a proiectului trebuie să se constituie într-o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) cu scopul realizării proiectului integrat de gestionare a deşeurilor. conforme cu ierarhia principiilor: prevenirea producţiei de deşeuri şi a impactului negativ al acesteia. depozitarea finală sigură a deşeurilor acolo unde nu există posibilitatea recuperării. Programele de investiţii vor include activităţi legate de ierarhia în ceea ce priveşte managementul deşeurilor (prevenire. din Fondul de Mediu sau în cadrul unor Parteneriate Public-Private (PPP).

care să continue şi după perioada de programare 2007-2013. etc.2010 cantitatea de deşeu biodegradabil depozitat trebuie redusă la 75% din cantitatea depozitată în 1995 (an de referinţă). . Construirea unor facilităţi adecvate pentru deşeurile periculoase (deşeuri medicale. compostare şi reciclare. Slănic. publicitate şi campanii de conştientizare a publicului (în legătură cu colectarea selectivă.). reciclarea.3 depozite realizate (Boldeşti-Scăieni. licitarea şi contractarea operatorilor de servicii de salubritate. Închiderea şi ecologizarea spaţiilor de depozitare din zonele rurale până la 16. România a obţinut în cadrul procesului de negociere perioade de tranziţie până în 2017 pentru anumite tipuri de depozite de deşeuri. Reabilitarea zonelor poluate istoric Activităţi: Achiziţionarea şi instalarea sistemelor de colectare selectivă. Alte obiective specifice implementării Directivei privind depozitarea deşeurilor municipale: Depozite municipale conforme noi. îmbunătăţirea guvernării instituţionale. în vederea conformării cu Directivele UE: . a) Depozite deşeuri municipale şi rurale – neconforme: An de închidere 2009 2009 2017 Depozite municipale Autorităţi responsabile Autorităţile publice locale Existente Mizil Urlaţi Vălenii de Munte Observaţii: . etc. stabilite prin PNGD: 4 Până la 16. management şi supervizare. Reducerea numărului de situri contaminate istoric. sortarea. acolo unde este cazul.       Legislaţia din domeniul managementului deşeurilor este în conformitate cu Acquis-ul comunitar.stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase – 2009.1 are aplicaţie PPP (în construcţie). Campanii de informare şi conştientizare/educare.2009 şi realizarea punctelor de colectare pentru aceste zone. prin racordarea la staţiile de transfer. Băneşti. Construcţia staţiilor de transfer şi a facilităţilor de eliminare a deşeurilor municipale.  Închiderea depozitelor neconforme.) şi alte tipuri specifice de deşeuri (deşeuri provenite din construcţii şi demolări.depozite de deşeuri industriale nepericuloase – perioade de tranziţie până în 2013. . Vălenii de Munte) .07. Sinaia. Construcţia facilităţilor de sortare. pe termen lung.depozite de deşeuri municipale – perioade de tranziţie până în 2017. Depozite clasice cu activitate sistată: Ploieşti. Câmpina.  Asistenţă tehnică pentru pregătire de proiecte. Achiziţionarea vehiculelor de transport al deşeurilor. Realizarea staţiilor de transfer.▪ ▪ Înfiinţarea unor structuri eficiente de management al deşeurilor. Conformarea cu politicile de mediu în sectorul de management al deşeurilor presupune o abordare sistematică. Extinderea zonelor deservite de serviciile de salubritate (extinderea colectării deşeurilor municipale). 83 . Domenii de intervenţie: Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor. deşeuri provenite din echipamente electrice şi electronice. Implementarea directivelor europene referitoare la deşeuri la nivelul judeţului Prahova:  Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor. compostarea). Băicoi. Recuperarea gazului provenit din depozite. Extinderea colectării selective.07.

pe teritoriul judeţului Prahova. mediu rural dispersat. unor sisteme de colectare comune sau individuale a acestor deşeuri. a cărui capacitate de procesare să acopere necesităţile judeţului Prahova şi a unuia sau două din judeţele vecine. colectare. Proiectul va oferi o soluţie pentru procesarea fracţiei organice şi de asemenea.500. existenţa. amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate. Măsuri: identificarea/reabilitarea spaţiilor de depozitare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice de către autorităţile locale. pe tipuri de deşeu: hârtie.2008. existenţa.  Se află în pregătire proiectul privind „Înfiinţarea unei staţii de obţinere a compostului din deşeuri biodegradabile în comuna Balta Doamnei” promovat în parteneriat de către Consiliul Judeţean Prahova şi consiliul local Balta Doamnei. ca greutate. a unui amplasament pentru construcţia unui incinerator de deşeuri periculoase. Implementarea colectării selective: 2007–2017: extinderea colectării selective.2008.  Directiva 94/62/CE privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje modificată prin Directiva 2004/12/CE: La nivelul judeţului trebuie să se implementeze sistemul de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaţie.  Directiva 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice. sticlă. Proiecte pilot privind colectarea selectivă. a cel putin: 84 . plastic. transport şi prelucrare a deşeurilor. 2.  Ploieşti) Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor: Crematorii din unităţile medicale (Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti şi Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Alternativa pentru închiderea crematoriilor: sterilizare termică. precum şi preselectarea şi organizarea reciclării deşeurilor. Reutilizare.12. electronice modificată prin Directiva 2003/108/CE: Obiective ce trebuie atinse: - 1. Responsabilităţi şi obligaţii ale consiliilor locale: 1. a deşeurilor municipale biodegradabile produse în 1995) până în 2013. România trebuie să reducă cantitatea anuală de deşeuri biodegradabile depozitate (50% din cantitatea totală. formarea unei baze de experienţă şi de cunoaştere pentru multiplicarea platformelor de compostare în judeţ şi în Regiune. zone montane). 3.Conform Directivei. incineratoarele existente autorizate şi incinerarea deşeurilor medicale împreună cu deşeurile periculoase industriale în capacităţi noi care trebuie să se realizeze până la 31. biodegradabile. Împreună cu agenţi economici care introduc pe piaţă ambalaje şi produse ambalate (entitate economică autorizată) vor realiza: a. Valoarea proiectului este de cca 1. reciclare şi valorificare o reutilizarea/reciclarea şi valorificarea totală până la 31. Acţiuni de conştientizare a populaţiei.12. 2. Trebuie să realizeze sisteme moderne de colectare. Obiectivul proiectului este de reducere a cantităţii de deşeuri depozitate la rampa ecologică şi a impactului asupra mediului produs de deşeurile biodegradabile. depozitare.000 €uro. 2017–2022: implementarea colectării selective în zone mai dificile (locuinţe colective. Trebuie să coordoneze serviciile de salubrizare care cuprind activităţi de precolectare. Este în curs identificarea.2008. b. transport şi depozitare a reziduurilor solide.12. Colectare o 4 kg deşeu /locuitor/an până la 31.

cât şi Planul Regional de Management al Deşeurilor. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor este un document amplu şi complex realizat conform Directivelor Europene în materie.000 locuitori: o o municipiul Câmpina. Se impune continuarea activităţii de colectare şi recuperare a uleiurilor uzate. La nivelul judeţului Prahova este elaborat şi adoptat Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. PJGD dezvoltă un plan de monitorizare a implementării sale. . prelucrare. 85 .Obţinerea permisului de aplicare a nămolului. judeţul Prahova se află la acest moment într-un stadiu relativ bun în ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor în rampe ecologice zonale. amendată de 87/101/CEE. din Planul de Dezvoltare Durabilă. Acţiunile majore din acesta prevăzute a fi realizate în judeţul Prahova în perioada 2008-2015 se concentrează pe etapele de colectare. presupunând iniţiative concrete adaptate. . Factorii de Mediu.  Directiva 75/439/EEC privind uleiurile uzate. . eliminare finală. PJGD prevede o serie de măsuri ce vizează minimizarea impactului negativ asupra mediului în judeţul Prahova. 91/692/CEE şi de Directiva 2000/76/CE Directiva În cursul anului 2004. prelucrarea deşeurilor biodegradabile. de Directiva nr. reciclare. au fost elaborate în cadrul unui proces de consultare partenerială cu factorii interesaţi regionali.Anunţarea Agenţiei de Protecţie a Mediului Prahova şi a utilizatorului de nămol în cazul apariţiei unor poluanţi în nămol. Planul Naţional de Management al Deşeurilor. monitorizare. însă ritmul deosebit de rapid de umplere a alveolelor în funcţiune impune investiţii imediate în amenajarea altor alveole la rampele existente. Atribuţiile şi responsabilităţile autorităţilor locale se regăsesc în Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Toate acestea sunt obligaţii directe ale comunităţilor locale. transport. Acesta respectă cerinţele Directivei europene şi se integrează în Planul Regional şi în prevederile acestuia. Pentru a asigura o durată cât mai mare de exploatare a acestora este necesară implementarea Directivei Europene privind depozitarea deşeurilor. au fost înfiinţate centre de colectare a uleiului uzat în staţiile de distribuţie a carburanţilor. un punct de colectare în fiecare oraş cu peste 100.un punct de colectare judeţean.Identificarea utilizatorului de nămol şi a suprafeţelor agricole.000 de locuitori: municipiul Ploieşti. precum şi în incintele unităţilor care asigură service-ul auto. echipamente specifice şi acţiuni care intră în atribuţiile consiliului judeţean şi ale consiliilor locale. structurat în jurul obiectivelor urmărite de acesta. Evaluarea Strategică de Mediu a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor (documentul cheie care stabileşte cadrul pentru îmbunătăţirea perfomanţelor de mediu ale PJGD) identifică şi o serie de măsuri suplimentare ce pot conduce la sporirea impactului de mediu pozitiv a implementării PJGD.Elaborarea planurilor de îmbunătăţire a activităţii staţiilor de epurare.Contactarea utilizatorului de nămol pentru stabilirea posibilităţilor de utilizare a nămolului.  Directiva 86/278/EEC privind protecţia mediului şi în particular a solului. modificată prin Directiva 91/692/CEE şi Regulamentul (CE) 807/2003 Responsabilităţi şi obligaţii: În funcţie de deţinătorul staţiei de epurare se impun următoarele: . cu respectarea unui parcurs de proceduri succesive de dezbatere publică. atunci când nămolul de la staţiile de epurare este utilizat în agricultură. fiind detaliate categoriile de construcţii. o un punct de colectare în fiecare oraş cu peste 20. care au identificat şi prioritizat nevoile de investiţii la nivel regional în scopul îndeplinirii angajamentelor asumate pentru acest sector. confirmate de evaluarea strategică de mediu. Aşa cum a fost reflectat în Capitolul V. .

a. până în 2013 trebuie înregistrate reduceri majore ale emisiilor de SO2. în scopul sprijinirii dezvoltării afacerilor. sunt avute în vedere şi măsuri pilot de închidere/reabilitare a siturilor poluate istoric în cele mai afectate zone. degradarea calităţii aerului atunci când condiţiile de dispersie atmosferică sunt precare. cărbunele. Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei în localităţile afectate. care utilizează în cele mai multe cazuri gazele naturale – mai puţin poluante decât combustibilii tradiţionali – nu sunt accesibile pentru o mare parte a populaţiei. În acest scop. ▪ ▪ ▪ Reducerea emisiilor poluante în atmosferă rămâne un domeniu în care sunt necesare investiţii substanţiale. chiar reprezintă un risc pentru mediu şi pentru sănătatea oamenilor. Măsura 3. Ameliorarea nivelului minim de concentraţie a poluanţilor în localităţile vizate. în plus faţă de reabilitarea şi ecologizarea zonei. în timp ce nevoia de teren pentru utilităţile publice sau pentru dezvoltarea afacerilor este mare. construirea utilităţilor publice şi a infrastructurii de afaceri. respectiv 2017 pentru emisii (dioxid de sulf. Se pot finanţa următoarele activităţi indicative:  Reabilitarea şi ecologizarea terenurilor prin utilizarea măsurilor adecvate pentru categorii specifice de situri contaminate.).Domeniu de intervenţie: Reabilitarea zonelor poluate istoric Activităţile economice dublate de o nerespectare a legislaţiei de mediu.  Asistenţă tehnică pentru pregătirea de proiecte. Centralele private. Pentru implementarea unor proiecte de reabilitare a zonelor poluate din judeţul Prahova sunt vizate Valea Călugărească. în vederea conformării cu Directiva 2001/80/CE. au condus la existenţa unor situri contaminate. Băicoi. ş. Municipalităţile. în vederea reutilizării zonei în scopuri economice şi sociale. care prezintă un impact negativ asupra mediului şi sănătăţii umane. proiectele ce vor fi finanţate în cadrul POR vor include. Boldeşti Scăieni. Berceni şi Brazi precum şi zonele limitrofe exploatărilor petroliere (Câmpina. management şi supervizare şi publicitate. în vederea derulării unor investiţii publice viitoare sau a utilizării economice ori pur şi simplu pentru reabilitarea peisajului. Mai mult decât atât. în scopul reducerii impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii umane. 86 . oxizi de azot şi pulberi) pentru anumite instalaţii ce intră sub incidenţa Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni mari (IMA). Poluarea atmosferică provenită de la sistemele de încălzire urbană are mari consecinţe de mediu: schimbările climatice prin emisiile de gaze cu efect de seră. Ca intervenţie complementară celor din POS Mediu referitoare la închiderea/ ecologizarea siturilor contaminate/poluate istoric. Aşa cum se prevede în Strategia naţională în domeniul eficienţei energetice. România a obţinut perioade de tranziţie până în anul 2013. consiliile locale sau asociaţiile de municipalităţi sunt beneficiarii intervenţiilor. nu au nici o folosinţă. transportul poluanţilor pe distanţe lungi. România este încă în mod semnificativ dependentă de combustibilii tradiţionali precum păcura. prin Programul Operaţional Regional se are în vedere finanţarea reabilitării siturilor industriale abandonate. NOx şi pulberi provenite de la instalaţiile mari de ardere (IMA). Pe lângă închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme. studii de opţiune. care produc un nivel crescut de emisii în atmosferă şi apă conducând la o degradare excesivă a solului şi a peisajului în multe cazuri. zona de sud a municipiului Ploieşti şi localităţile Bărcăneşti. utilizaţi pentru a furniza populaţiei din marile aglomerări servicii de încălzire şi apă caldă. Desulfurarea emisiilor este singura modalitate care asigură folosirea acestor combustibili astfel încât să fie realizată conformarea cu cerinţele Directivei 2001/80/CE. Majoritatea acestor situri sunt abandonate. Se urmăreşte valorificarea zonelor afectate. Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare Obiective: Reducerea efectelor schimbărilor climatice şi reducerea emisiilor de poluanţi proveniţi de la sistemele de încălzire urbană în localităţile cele mai afectate de poluare.

acolo unde este posibil. Arinişul de la Sinaia . căldură şi confort” şi pentru eficientizarea sistemului centralizat de producere.).G.T. Tigăile din Ciucaş-Măneciu-Cheia. Munţii Colţii lui Barbeş Sinaia. prin eliminarea pierderilor din reţelele de transport şi cele interioare de alimentare cu apă caldă şi căldură. Această politică pentru restructurarea sistemelor de producere şi distribuţie a energiei termice este stabilită în programul „Termoficare 2006–2015. introducerea contorizării.A. etc. asigurând folosirea durabilă a acestei resurse naturale de valoare. proiectele pot include investiţii în vederea îmbunătăţirii managementului deşeurilor lichide şi solide provenind de la sistemele de încălzire urbană în strânsă legătură cu investiţiile pentru reducerea poluării aerului (în mod particular. Măsurile de eficienţă energetică se vor axa pe reabilitarea sistemelor de distribuţie. a florei şi faunei sălbatice este stabilit prin O.Cumpătul (conform Legii nr. POS Mediu acordă sprijin IMA în cadrul sistemului municipal de încălzire în vederea reducerii emisiilor de gaze la nivelul instalaţiei. operatorii de servicii de încălzire urbană deţinuţi de acestea. precum şi pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice la nivelul instalaţiei şi a reţelei de distribuţie. Beneficiarii axei prioritare 3 a POS Mediu sunt autorităţile locale din municipalităţile selectate sau. Apa necesară încălzirii municipale este asigurată din reţelele de apă. prin retehnologizare şi reducerea pierderilor de apă caldă. Regimul ariilor naturale protejate. ca urmare a presiunilor antropice tot mai intense (în mod deosebit în Parcul Natural Bucegi) care constau din: . POS Creşterea Competitivităţii Economice finanţează IMA care furnizează curent electric în sistemul naţional de energie. pe principalul tip de infrastructură şi pe tipul de beneficiari. Infrastructura precară a reţelelor de încălzire municipală cauzează pierderi importante în reţelele de distribuţie a apei. Intervenţiile se vor baza pe o strategie de încălzire locală pe termen mediu/lung. Municipiul Ploieşti a actualizat Strategia locală de alimentare cu energie termică în vederea încadrării în „Programul Termoficare 2006-2015. Obiectivele acestui program sunt ca sistemul centralizat de producere şi distribuţie să atingă un randament termic de cel puţin 80%. utilizarea surselor de energie regenerabilă şi a celor mai puţin poluante surse de energie pentru sistemele de încălzire urbană.5/2000 privind aprobarea P. conservarea habitatelor naturale. Măsura 4: Protecţia naturii Pe teritoriul judeţului Prahova există Parcul Natural Bucegi (parţial – 8. Brazi. 236/2000 care constituie garantarea conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural. transport şi distribuţie a energiei termice. Starea ecologică a acestor zone naturale protejate se află într-un echilibru fragil. construcţii private. în anumite cazuri. Abruptul Prahovean Bucegi. căldură şi confort”. Distincţia dintre intervenţiile privind IMA (Instalaţii Mari de Ardere) în cadrul POS Mediu şi al POS pentru Creşterea Competitivităţii Economice se bazează pe caracterul serviciilor furnizate. Surse adiţionale de finanţare pentru sistemele municipale de încălzire vor fi atrase prin intermediul împrumuturilor externe şi a PPP-urilor. nr.N. Principalul scop îl constituie utilizarea eficientă a surselor de energie neregenerabile şi. – Secţiunea a III-a – Zone protejate). Locul fosilifer Plaiul Hoţilor Sinaia. Blejoi. Se va acorda o atenţie deosebită activităţilor de modernizare a instalaţiilor mari de ardere ce au ca ţintă reducerea emisiilor de SO2. Investiţiile pentru reabilitarea acestor două tipuri de reţea vor reduce consumul de apă.322 ha) şi şase arii protejate cu statut de zonă naturală protejată: Muntele de Sare Slănic Prahova. Investiţiile în sistemele de încălzire municipală vor avea o importanţă deosebită şi pentru sistemul de distribuţie a apei. Poiana Câmpina. NOx şi pulberi în localităţile afectate de poluare precum municipiile Ploieşti şi Câmpina şi comunele Bărcăneşti.U. mijloace de transport pe cablu. 87 . În conformitate cu abordarea integrată a aspectelor de protecţia mediului.Sistemele municipale de încălzire aparţin unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt gestionate de administraţia publică locală care este responsabilă pentru furnizarea de energie termică pentru populaţie. Berceni. de extindere sau reamenajare a numeroase obiective (cabane.declanşarea unor fenomene de degradare a terenurilor ca urmare a defrişărilor şi a unor lucrări de construcţie. reabilitarea depozitelor de zgură şi cenuşă). Axa prioritară 3 a POS Mediu va fi finanţată din Fondul de Coeziune. în vederea îmbunătăţirii eficienţei acestora şi a reducerii emisiilor de gaze. obiectivul fiind siguranţa alimentării cu energie electrică pentru economie. în conformitate cu politica guvernamentală a României.

88 . a speciilor de floră şi faună sălbatică. Având în vedere că reţeaua NATURA 2000 va fi strâns legată de reţeaua naţională de arii protejate. a habitatelor naturale. în strânsă legătură cu Reţeaua Natura 2000. în strânsă legătură cu înfiinţarea reţelei Natura 2000. Domeniul de intervenţie: Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000. Creşterea gradului de conştientizare în ceea ce priveşte protecţia mediului şi comportamentul prietenos pentru mediu – ca bază pentru dezvoltarea durabilă – este de asemenea un element cheie luat în considerare. Axa prioritară 4 a POS Mediu va contribui la conformarea cu Directivele Păsări şi Habitate. zone de protecţie integrală. Academia Română. instrumente şi măsuri de planificare. la care se adaugă o infrastructură bine dezvoltată. zone-tampon. în conformitate cu prevederile Directivelor Uniunii Europene privind Păsările şi Habitatele şi să pregătească măsuri relevante de protecţie pentru siturile de importanţă comunitară. Se vor finanţa acţiuni privind delimitarea în teren (bornarea) şi zonarea internă a ariilor naturale protejate conform legislaţiei în vigoare. România trebuie să asigure înfiinţarea Reţelei NATURA 2000. management şi monitorizare a habitatelor (planuri. Asociaţii şi Fundaţii. Autorităţi publice locale (Consilii locale reprezentate prin Primar. cu prioritate pentru siturile de importanţă comunitară şi ariile speciale de conservare. Din perspectivă europeană. 26/2000. Acţiunile vor fi coordonate între POS Mediu şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Muzee. inventariere (caracteristici naturale şi informaţii socioeconomice). Biodiversitate şi Biosecuritate. Asigurarea managementului eficient al ariilor protejate. investiţii în infrastructură pentru refacerea habitatelor şi speciilor şi în infrastructura pentru accesul public. revizuirea şi implementarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate. ONG –urilor de profil şi a Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii. POS Mediu va încuraja implicarea acestora ca potenţiali beneficiari ai operaţiunilor finanţate prin această Axă Prioritară. Potenţiali beneficiari ai acestei axe prioritare pot fi administratorii şi custozii ariilor naturale protejate care au personalitate juridică proprie. Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului. care necesită o protecţie strictă.- transportul auto şi circulaţia turistică pe o reţea haotică şi densă de drumuri şi poteci. în conformitate cu Regulamentul 1698/2005 referitor la activităţile care conduc la conservarea mediului. Universităţi. Întrucât ONG-urile de mediu pot juca un rol foarte important în asigurarea managementului în cadrul ariilor protejate. Axa prioritară 4 POS Mediu va fi finanţată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională. este oportună elaborarea unei aplicaţii/unui proiect cu finanţare prin POS Mediu cu participarea catedrelor specializate din universităţi. Având în vedere importanţa Parcului Natural Bucegi şi a celor 6 arii naturale protejate din zona montană a judeţului Prahova. inclusiv NATURA 2000. prin asigurarea plăţilor compensatorii. observatoare etc. inclusiv pentru siturile Natura 2000. constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. Scop: Sprijinirea conservării biodiversităţii şi a naturii prin acţiuni de dezvoltare a cadrului de management pentru ariile protejate. recoltarea unor specii de plante şi animale din perimetrul acestor zone protejate. este necesar un sistem adecvat de management şi monitorizare. Agenţia pentru Protecţia Mediului. Organizaţii neguvernamentale. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. ce va fi implementat în întreaga reţea de arii protejate. stabileşte ca obiective: ▪ ▪ Conservarea diversităţii biologice. zone cu protecţie strictă. Se acordă sprijin financiar pentru elaborarea. studii. Consilii Judeţene având ca reprezentant legal Preşedintele CJ). echipamente). Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile – Direcţia Protecţia Naturii. inclusiv siturile Natura 2000. Institute de cercetare. Axa prioritară 4 a Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013: Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii. zone de dezvoltare durabilă a activităţilor umane).

Programul Operaţional Sectorial Mediu stabileşte a cincea axă prioritară: „Implementarea infrastructurii Obiectiv: ▪ Contribuţia la un management durabil al inundaţiilor în zonele cele mai expuse la risc Domeniul de intervenţie: Protecţia împotriva inundaţiilor Operaţiunile ce vor fi dezvoltate în cadrul acestui domeniu de intervenţie vor finanţa următoarele activităţi indicative: . de mediu. Solicitantul eligibil este ANAR. Cauzele antropice care au favorizat fenomenul sunt: depozitarea diverselor materiale şi gunoaie în albia minoră a cursurilor de apă. ce prezintă risc de inundaţii.Măsura 5: Protecţia împotriva inundaţiilor Ultimii ani s-au caracterizat în anumite perioade printr-un regim cu excedent pluviometric care a condus la grave alunecări de teren. Sprijinul pentru această axă prioritară se va concentra pe investiţiile care să furnizeze un nivel adecvat al protecţiei împotriva inundaţiilor prin îmbunătăţirea stării economice. Această axă prioritară va fi finanţată din Fondul de Coeziune. Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) va beneficia de intervenţiile din cadrul Axei prioritare 5 POS Mediu. instituţie publică de interes naţional. în corelare cu Planul de management la nivel de bazin. afuieri ale fundaţiilor de poduri şi prăbuşiri de ziduri de sprijin.Infrastructură pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor. Scopul elaborării Master Planului este acela de a evalua situaţia existentă. neîngrijirea vegetaţiei astfel încât aceasta a crescut necontrolat pe malul râurilor. care au fost realizate special pentru atenuarea viiturilor şi combaterea inundaţiilor.Elaborarea unor hărţi de pericol şi risc al inundaţiilor. Prioritizarea componentelor de investiţii în programe pe termen mediu şi lung trebuie argumentată. adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”. . care au afectat reţeaua de drumuri şi prăbuşiri ale platformei acestora. neîntreţinerea lucrărilor hidrotehnice existente. Programul Operaţional Regional va sprijini acţiuni pentru eficientizarea intervenţiilor după inundaţii şi alte riscuri naturale (cutremure. propagarea viiturilor din amonte suprapusă peste viiturile locale. care trebuie să elaboreze un Master Plan (MP) privind managementul inundaţiilor pe bazin/subbazin hidrografic care să acopere o perioadă de 30 de ani. Master Planul va oferi soluţii pentru situaţiile critice apărute în sistemul de management al inundaţiilor. eroziune).Asistenţă tehnică pentru pregătire de proiecte. POS Mediu intervine numai asupra cursurilor de apă naţionale. prin crearea unor unităţi speciale de intervenţie şi furnizarea de echipament pentru acestea în fiecare judeţ. care se află în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române. supervizare şi publicitate. Este necesar ca fiecare Stat Membru al UE să elaboreze planuri de management privind riscul inundaţiilor şi hărţi de risc pentru fiecare bazin hidrografic în care sănătatea umană. management. prin lucrări specifice. mediul înconjurător şi activităţile economice pot fi afectate de inundaţii. planuri şi măsuri. ANAR va transmite cereri de finanţare în conformitate cu priorităţile naţionale şi cu prevederile şi cerinţele detaliate indicate de Autoritatea de Management. ecologice şi de conservare a celor mai vulnerabile regiuni. va asigura conformarea cu Directivele UE şi va include măsuri prioritare cu impact pozitiv asupra populaţiei şi asupra protecţiei mediului. Acţiuni complementare în domeniul managementului riscului pentru inundaţii sunt prevăzute în cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală care finanţează intervenţii la nivelul cursurilor de apă locale şi mai mici. de a identifica necesarul de investiţii în domeniul protecţiei împotriva inundaţiilor şi de a le ierarhiza. Zonele ţintă pentru intervenţie vor fi selectate în concordanţă cu strategiile relevante la nivel regional şi naţional. 89 . inclusiv informare publică şi instruire în domeniul reducerii riscurilor. În calitate de beneficiar unic. Cauzele naturale ale producerii fenomenului au fost: ploi abundente de lungă durată. .

Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional delimitează, în judeţul Prahova, zonele/unităţile administrativ-teritoriale expuse la riscuri naturale [inundaţii (datorate revărsării unui curs de apă/ scurgeri pe torenţi), alunecări de teren (primare, reactivate)]. Delimitarea geograficã a zonelor de risc natural se bazeazã pe studii şi cercetări specifice elaborate de instituţii specializate, materializate prin hărţi de risc natural avizate de organele de specialitate ale administraţiei publice locale şi centrale, competente potrivit legii În zonele de risc natural, delimitate geografic şi declarate astfel conform legii, se instituie măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor, care se cuprind în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, constituind totodată şi baza întocmirii planurilor de protecţie şi intervenţie împotriva dezastrelor:  Măsuri pentru eliminarea efectelor fenomenului de inundaţii: întreţinerea albiilor cursurilor de apă prin îngrijirea vegetaţiei de pe malurile apei; controlul strict asupra depozitării gunoaielor şi a altor materiale; întreţinerea şi repararea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor imediat după producerea fenomenului; realizarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor în zonele vulnerabile la acest fenomen natural.  Măsuri împotriva alunecărilor de teren: urmărirea caracteristicilor terenurilor în vederea cunoaşterii tendinţelor de evoluţie a proceselor de alunecare mai ales în zonele afectate de activitatea umană; avertizarea în cazul extinderii şi intensificării proceselor de degradare; întocmirea studiilor geotehnice care să ofere soluţiile tehnice de consolidare a versanţilor instabili prin lucrări de artă speciale (ziduri de sprijin etc.); măsuri de reducere a instabilităţii terenurilor şi a declanşării fenomenelor de alunecare din cauze naturale; măsuri de reducere a instabilităţii versanţilor şi a declanşării fenomenelor de alunecare din cauze antropice (defrişarea abuzivă a pădurilor, arături transversale etc.).

Măsura 6: Valorificarea resurselor energetice regenerabile
Având în vedere creşterea consumului de energie în România şi uzura ridicată a echipamentelor în funcţiune, se impune modernizarea şi reabilitarea centralelor existente şi construcţia de noi capacităţi de producţie. Extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei va conduce la crearea infrastructurii pentru dezvoltarea activităţilor economice şi în acelaşi timp la scăderea pierderilor de energie şi evitarea situaţiilor de criză, ceea ce în final va duce la performanţe economice şi standarde de calitate adecvate pentru consumatorii de energie. POS Creşterea Competitivităţii Economice reprezintă principalul instrument pentru realizarea primei priorităţi tematice a Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013: Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere. Domenii majore de interventie:

a) Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru operatorii industriali, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice; b) Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport a energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de transport si distribuţie; c) Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru instalaţiile mari de ardere din grupuri modernizate/retehnologizate.

Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului):

Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi: a) Investiţii în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie: biomasă, resurse hidroenergetice (în capacităţi de mică putere <10 MW), solare, eoliene, biocombustibili, resurse geotermale şi alte resurse regenerabile de energie. Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei:
90

b) Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport a energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene. Obiectivul general al POS CCE este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. Finanţarea acestui program se realizează din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul obiectivului Convergenţă a Politicii de Coeziune a UE. Beneficiile obţinute ca urmare a producerii şi utilizării „energiei verzi” vor fi: reducerea poluării aerului, stimularea dezvoltării economiilor locale, reducerea pe termen lung a costurilor pentru energia regenerabilă. Implicarea Consiliului Judeţean în domeniul energiei regenerabile a debutat prin asocierea cu Consiliului local Ploieşti cu alte instituţii publice şi operatori economici din sfera serviciilor publice comunitare la înfiinţarea Agenţiei de Eficienţă Energetică şi Energie Regenerabilă, structură care se va integra în reţeaua naţională şi europeană a agenţiilor (Hotărârea Consiliului Judeţean 78/25.07.2008). Agenţia îşi propune să promoveze spre finanţare din fonduri europene şi/sau private proiecte pentru producerea de energie verde şi/sau de creştere a eficienţei energetice. Totodată Agenţia va promova acţiuni de conştientizare a populaţiei şi instituţiilor publice cu privire la beneficiile utilizării energiei regenerabile şi va participa la elaborarea politicilor şi strategiilor regionale în domeniu. Consiliul judeţean pregăteşte, de asemenea, un proiect original pentru producerea energiei verzi în incinta Parcului de agrement Constantin Stere Bucov, care va fi promovat spre finanţare. Centrul pentru energie verde de la Bucov, primul de acest gen din judeţ, va cuprinde o construcţie de bază cât şi echipamente necesare pentru producerea energiei electrice şi termice, prin folosirea tuturor surselor de energie neconvenţională. Clădirea în care va funcţiona centrul va fi acoperită, în proporţie de 40%, cu panouri fotovoltaice care vor asigura energia necesară funcţionării parcului. În acest centru vor fi pregătiţi specialişti, din întreaga ţară, în domeniul energiilor regenerabile. Sistemele care folosesc surse de energie neconvenţionale (energie fotovoltaică, energie termică solară, energie eoliană, energia solului-pompe de căldură şi biomasă) pentru producerea energiei electrice, termice şi a apei calde pot face obiectul unor proiecte finanţate atât prin programe externe, fondul pentru mediu precum şi prin alte programe guvernamentale. Consiliul Judeţean Prahova va promova asemenea proiecte pentru clădirile din patrimoniul public, instituţiile publice aflate sub autoritatea sa şi va sprijini localităţile din judeţ în pregătirea şi promovarea acestui tip de proiecte. La Valea Doftanei va fi instalată o centrală de măsurare a vântului, urmând ca în anul 2009, să se monteze centrale eoliene. Se studiază posibilitatea instalării de centrale eoliene pe dealurile de la Tohani şi Tătaru, după ce vor fi măsurate culoarele de vânt din zonă. Va fi experimentat primul parc de centrale fotovoltaice în zona deluroasă. Sunt studiate locaţii la Valea Călugărească, Ceptura, Urlaţi, Tohani, Dumbrăveşti şi Cornu.

91

PRIORITATEA 3. Dezvoltarea urbană

POLUL DE CREŞTERE
Dezvoltarea durabilă urbană este abordată de Programul Operaţional Regional ca primă axă prioritară. Aceasta are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Ca pol de creştere pentru Regiunea Sud Muntenia a fost selectat municipiul Ploieşti împreună cu zona sa de influenţă (arealul de antrenare), pe baza unor analize cantitative şi calitative a unor domenii relevante pentru potenţialul marilor centre urbane de a deveni poli de creştere: Arealul de influenţă al oraşului; Potenţial de dezvoltare; Mărimea şi structura populaţiei; Accesibilitatea; Dezvoltarea economică; Investiţii majore existente sau în curs de implementare şi infrastructura de afaceri; Existenţa şi profilarea centrelor de învăţământ superior pe domenii de vârf, în special în sectoare tehnice; Infrastructura de Cercetare & Dezvoltare & Inovare; Accesul populaţiei la servicii publice urbane de bază; Structura forţei de muncă; Infrastructura de sănătate şi infrastructura culturală. Acest statut conferă, pentru perioada 2007-2013, municipiului Ploieşti şi arealului de antrenare (alcătuit din 3 oraşe (Băicoi, Boldeşti-Scăieni şi Plopeni) şi 10 comune (Ariceştii Rahtivani, Bărcăneşti, Berceni, Blejoi, Brazi, Bucov, Dumbrăveşti, Păuleşti, Tîrgşoru Vechi şi Valea Călugărească) - 58 sate), posibilitatea de a realiza proiecte complexe însumând 97 mil €uro, pentru sprijinirea simultană a activităţilor de creare, dezvoltare, modernizare, echipare a infrastructurii urbane, de imbunătăţire a infrastructurii de transport public urban şi a infrastructurii serviciilor sociale, precum şi acţiuni pentru crearea şi dezvoltarea mediului de afaceri, pe fondul protejării mediului şi creşterii numărului de locuri de muncă. În vederea promovării şi implementării proiectelor aferente polului de creştere, Axa prioritară 1 impune constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ca formă asociativă de drept privat cu personalitate juridică având la bază Actul Constitutiv şi Statutul de funcţionare propriu. S-a realizat această formulă instituţională sub denumirea Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară „Polul de creştere Ploieşti-Prahova”, având ca membri localităţile Ploieşti, Băicoi, Boldeşti-Scăieni, Plopeni, Ariceştii Rahtivani, Bărcăneşti, Berceni, Blejoi, Brazi, Bucov, Dumbrăveşti, Păuleşti, Tîrgşoru Vechi şi Valea Călugărească şi Consiliul Judeţean Prahova. În Anexa nr.2 este prezentat în detaliu documentarul statistic socio-economic al unităţilor administrativ-teritoriale care compun Polul de creştere Ploieşti-Prahova. Este esenţială sprijinirea polului de creştere în îndeplinirea funcţiilor urbane şi de polarizator al arealului înconjurător dependent în dezvoltare de acesta, prin implementarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere care va avea impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a oraşului, cât şi a zonei înconjurătoare.

92

economice. document de planificare comprehensivă a dezvoltării. trebuie să vizeze rezolvarea simultană a unei serii de probleme între care există relaţii de interdependenţă şi care afectează atât zona de acţiune urbană avută în vedere. Planul integrat de dezvoltare al Polului de creştere Ploieşti-Prahova (PIDPC). transport. în scopul realizării unei dezvoltări durabile.). corelează politicile sectoriale . care se finanţează din mai multe surse (fonduri europene. etc. alte surse publice şi/sau private. de mediu. cât şi arealele adiacente. sociale.cu politicile teritoriale. de 93 . fonduri proprii.După parcurgerea procedurilor juridice. impuse de legislaţie şi după elaborarea şi aprobarea de către toţi membrii Asociaţiei a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploieşti-Prahova (PIDPC) pot fi promovate spre finanţare proiecte specifice. etc. . Planul integrat se va implementa prin proiecte individuale. Pentru a fi selectat. logistice şi financiare. şi se implementează printr-o succesiune de proiecte individuale. împrumuturi bancare.

naţional şi local. domeniul major de intervenţie 1. trotuare. tabele interactive etc. etc). Crearea. Reabilitarea siturilor poluate şi neutilizate şi pregătirea lor pentru noi utilizări economice şi/sau sociale. a iluminatului de siguranţă precum şi a celui decorativ. picturilor murale exterioare. Dezvoltarea şi/sau modernizarea infrastructurii utilităţilor publice urbane (iluminat public. zone pietonale.1 al POR. Amenajarea terenurilor degradate şi/sau neutilizate şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice şi/sau sociale. pasaje sub şi supraterane. Proiectele individuale. Sisteme pentru managementul traficului (lucrări de infrastructură şi dotarea cu echipamente specifice pentru managementul traficului). construirea de terminale intermodale în scopul îmbunătăţirii integrării diferitelor moduri de transport public urban. cu precădere IMM-uri. extinderea. consolidarea.  Crearea/modernizarea/extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de afaceri: staţii de tratare a apei. precum şi acţiuni de reabilitare a infrastructurii sociale şi de îmbunătăţire a serviciilor sociale. frescelor. etc. centre de asistenţă pentru persoanele cu deficienţe. conectarea la reţele broadband (Internet). din mediul urban: Restaurarea. Construirea şi/sau amenajarea de culoare speciale pentru mijloace de transport în comun şi/sau piste pentru biciclete. parcări. incluse în Planul integrat de dezvoltare al Polului de creştere. amenajarea terenurilor rezultate şi pregătirea lor pentru noi destinaţii economice şi/sau sociale.  Refacerea/amenajarea căilor de acces (pietonale şi carosabile) către obiectivele reabilitate.).  Amenajarea zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul). cablarea clădirii. care nu aparţin patrimoniului naţional cultural. modernizarea structurilor regionale/locale de sprijinire a afacerilor:  Construirea/modernizarea/extinderea de clădiri şi anexe aferente. sistemul de canalizare. inclusiv transportul urban:         ▪ ▪ ▪  a) infrastructura publică urbană: Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor degradate şi/sau neutilizate şi pregătirea lor pentru noi tipuri de activităţi economice şi sociale. trebuie să se încadreze în următoarele categorii de operaţiuni şi activităţi eligibile:  Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane. care vor fi utilizate de operatorii economici.  Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri:   Reabilitarea infrastructurii sociale: ▪ Reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate serviciilor sociale (centre de îngrijire a copiilor. parcuri. tramvaie şi troleibuze şi/sau modernizarea celor existente. pentru activităţi de producţie şi/sau servicii. pasarele. b) transport şi mobilitatea populaţiei: Construirea de staţii pentru autobuze.  Dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/modernizate/extinse. protejarea şi conservarea monumentelor istorice.  Construirea utilităţilor anexe (parcări. centre pentru 94 . protejarea şi conservarea picturilor interioare. Achiziţionarea de echipamente de informare şi comunicare pentru accesul larg al cetăţenilor la informaţii de interes public (ex: tabele electronice de afişaj. scuaruri. în interiorul zonei de protecţie a acestora.. Extinderea şi/sau modernizarea reţelei liniilor de tramvai şi troleibuz şi a infrastructurii aferente. Demolarea clădirilor şi/sau a structurilor aflate într-o stare avansată de degradare. c) patrimoniu cultural mondial (UNESCO). grupuri sanitare. Crearea şi modernizarea spaţiilor publice urbane: străzi orăşeneşti. centre pentru persoane vârstnice. indicatoare etc).  Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior. crearea /modernizarea spaţiilor verzi (grădini publice. cablare broadband.reabilitare a infrastructurii urbane degradate. inclusiv prin:  Restaurarea. poduri. unităţile de furnizare a energiei şi a gazului. de dezvoltare a activităţilor antreprenoriale pentru ocuparea forţei de muncă. mobilier urban). ce vor fi finanţate prin intermediul Axei prioritare 1.  Construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de afaceri şi a drumurilor de acces.

parcări.000 lei.700.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Centre urbane. Boldeşti-Scăieni. Proiectele incluse în Planul integrat de dezvoltare al Polului de creştere acoperă cel puţin două dintre categoriile de acţiuni eligibile. amenajarea terenurilor rezultate şi pregătirea lor pentru noi destinaţii economice şi/sau sociale. Vălenii de Munte. inclusiv echipamente de informare şi comunicare. s-a conturat un portofoliu de proiecte şi idei de proiecte care constituie un pachet relevant pentru dezvoltarea viitoare a polului de creştere.000 locuitori . În Anexa nr. între 1.▪ tineret. Urlaţi . inclusiv transportul urban”.000 lei şi 85. economice.700. Buşteni. Planul integrat de dezvoltare al Polului de creştere cuprinde cel puţin două proiecte individuale. între 350. făcute împreună cu membrii asociaţiei. trotuare.respectiv proiectele individuale prin care se urmăreşte implementarea acestuia pot primi finanţare nerambursabilă în cadrul Axei prioritare 1 . Achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii (sisteme de supraveghere etc). CENTRE URBANE Entităţile urbane prahovene cu o populaţie peste 10.000 lei şi 90.. politici şi programe în conformitate cu cerinţele PIDPC acoperind domeniile infrastructurii locale.000 lei.000.000 lei şi 3. Amenajarea terenurilor degradate şi/ sau neutilizate şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice şi/sau sociale. Planul integrat de dezvoltare al Polului de creştere cuprinde obligatoriu un proiect care se încadrează în categoria de operaţiuni eligibile privind reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane. Planul integrat de dezvoltare al Polului de creştere propus prin cererea de finanţare poate fi considerat eligibil în cadrul POR .000. inclusiv transportul urban: a) infrastructura publică urbană:     Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor degradate şi/sau neutilizate şi pregătirea lor pentru noi tipuri de activităţi economice şi sociale. Băicoi. Mizil. care se încadrează în două categorii diferite de operaţiuni eligibile.Câmpina. capitole. pasaje sub şi supraterane. Sinaia. astfel:  pentru proiecte care se încadrează în categoria de operaţiuni „Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane. 95 . scuaruri. persoane aflate în dificultate) şi dotarea acestora cu echipamente specifice. Breaza.000 lei.3 este redat portofoliul de proiecte/idei de proiecte care poate fi completat/îmbunătăţit în vederea accesării fondurilor corespunzătoare Axei prioritare 1. Comarnic. care nu aparţin patrimoniului naţional cultural.dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii: Planul integrat de dezvoltare al Polului de creştere are ca obiectiv reabilitarea unei „zone de acţiune urbană” clar delimitată în cadrul unui oraş/municipiu. pasarele. poduri. resurse umane şi dezvoltarea capacităţii administrative. Demolarea clădirilor şi/sau a structurilor aflate într-o stare avansată de degradare. Operaţiunile eligibile în cadrul proiectelor individuale componente ale Planului integrat de dezvoltare urbană acoperă:  Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane. Crearea şi modernizarea spaţiilor publice urbane: străzi orăşeneşti. Acestea au fost sistematizate/încadrate pe secţiuni.  pentru proiecte care se încadrează în categoria de operaţiuni „Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri”. inclusiv transportul urban. zone pietonale. În urma analizei. de mediu.  pentru proiecte care se încadrează în categoria de operaţiuni respectiv „Reabilitarea infrastructurii sociale”.500. între 1. etc. Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între limitele minime şi maxime prevăzute pentru tipul de proiect respectiv.sunt eligibile pentru Axa Prioritară 1 a POR: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie 1.

inclusiv prin:  Restaurarea.  Dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate/ extinse. în domeniile finanţabile. crearea /modernizarea spaţiilor verzi (grădini publice. etc). Crearea. pentru activităţi de producţie şi/sau servicii. În acest sens. grupuri sanitare.        Dezvoltarea şi/sau modernizarea infrastructurii utilităţilor publice urbane (iluminat public. Achiziţionarea de echipamente de informare şi comunicare pentru accesul larg al cetăţenilor la informaţii de interes public (ex: tabele electronice de afişaj.  Amenajarea zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul). Sisteme pentru managementul traficului (lucrări de infrastructură şi dotarea cu echipamente specifice pentru managementul traficului). în sensul asigurării încadrării acestora în categoriile de activităţi eligibile pentru Axă prioritară 1 a POR. sistemul de canalizare.  Construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de afaceri şi a drumurilor de acces. planul integrat de dezvoltare urbană este un document de planificare a dezvoltării limitat la zona de acţiune urbană identificată. trebuie acordată o atenţie specială activităţilor proiectelor respective. frescelor. modernizarea structurilor regionale/locale de sprijinire a afacerilor:  Construirea/modernizarea/extinderea de clădiri şi anexe aferente. Achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii (sisteme de supraveghere etc). centre ▪ pentru persoane vârstnice.  Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri   Reabilitarea infrastructurii sociale ▪ Reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate serviciilor sociale (centre de îngrijire a copiilor. În vederea accesării fondurilor este necesară pregătirea proiectelor. cablare broadband. cu precădere IMM-uri. extinderea. centre de asistenţă pentru persoanele cu deficienţe. protejarea şi conservarea monumentelor istorice. Extinderea şi/sau modernizarea reţelei liniilor de tramvai şi troleibuz şi a infrastructurii aferente. Planul integrat se implementează printr-o serie de proiecte individuale. cablarea clădirii. 96 . c) patrimoniu cultural mondial – UNESCO . unităţile de furnizare a energiei şi a gazului. consolidarea.  Refacerea/amenajarea căilor de acces (pietonale şi carosabile) către obiectivele reabilitate. în interiorul zonei de protecţie a acestora. a iluminatului de siguranţă precum şi a celui decorativ.). în scopul realizării unei dezvoltări durabile. care vor fi utilizate de operatorii economici. protejarea şi conservarea picturilor interioare.  Construirea utilităţilor anexe (parcări.  Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior. b) transport şi mobilitatea populaţiei: Construirea de staţii pentru autobuze. tramvaie şi troleibuze şi/sau modernizarea celor existente.  Crearea/modernizarea/extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de afaceri: staţii de tratare a apei. indicatoare etc). picturilor murale exterioare. centre pentru tineret. Pentru centrele urbane. precum şi elaborarea şi aprobarea de către consiliul local a planului de dezvoltare urbană ca o precondiţie pentru asigurarea sustenabilităţii.naţional şi local din mediul urban: Restaurarea. mobilier urban). inclusiv echipamente de informare şi comunicare. Reabilitarea siturilor poluate şi neutilizate şi pregătirea lor pentru noi utilizări economice şi/sau sociale. persoane aflate în dificultate) şi dotarea acestora cu echipamente specifice. conectarea la reţele broadband (Internet). Construirea şi/sau amenajarea de culoare speciale pentru mijloace de transport în comun şi/sau piste pentru biciclete. parcuri. tabele interactive etc. construirea de terminale intermodale în scopul îmbunătăţirii integrării diferitelor moduri de transport public urban.

cu excepţia acelor proiecte care sunt incluse în Planul integrat pentru dezvoltare urbană.000 lei şi 3. între 350.Finanţarea proiectelor individuale incluse în planul integrat al oraşului ..000 lei şi 90. Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între limitele minime şi maxime prevăzute pentru tipul de proiect respectiv.  pentru proiecte care se încadrează în categoria de operaţiuni. între 1. 97 . pot depune cereri de finanţare pentru proiecte individuale şi în cadrul altor Axe prioritare ale Programului Operaţional Regional. între 1.centru urban se va realiza în integralitate din Axa prioritară 1.700. Plopeni şi Slănic pot promova proiecte pe axele prioritare ale POR precum şi ale POS Mediu. Oraşele/municipiile – centre urbane. respectiv „Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane.000 lei.000.1 al POR.000 lei.000.000 lei.  pentru proiecte care se încadrează în categoria de operaţiuni.700. în funcţie de calitatea şi de maturitatea proiectelor prin care se va implementa planul.500.000 lei şi 85. pentru care se poate solicita finanţare doar în cadrul Axei prioritare 1. Oraşele Azuga. respectiv „Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri”. astfel:  pentru proiecte care se încadrează în categoria de operaţiuni. inclusiv transportul urban”. domeniul major de intervenţie 1. respectiv „Reabilitarea infrastructurii sociale”.

Dezvoltarea economică şi socială durabilă a spaţiului rural este indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii rurale existente şi a serviciilor de bază. resurselor naturale şi umane pe care le deţin. Servicii pentru comunitatea rurală Infrastructura fizică de bază slab dezvoltată.7 50.4% din drumurile comunale sunt în stare bună) drumurile fiind afectate în perioadele cu precipitaţii. centrele rezidenţiale pentru copii şi centrele de îngrijire şi asistenţă socială pentru adulţi sunt reduse numeric în mediul rural. doar 15. Aceasta impune dezvoltarea cu prioritate a infrastructurii fizice rurale de bază.4 26.9 Alimentarea cu apă şi tratarea apelor uzate. Alimentarea cu energie electrică/termică/gaz/deşeuri. acestea sunt slab dezvoltate sau în unele cazuri. asigurând totodată şi furnizarea unor condiţii de viaţă adecvate şi servicii sociale necesare comunităţii. Infrastructura de drumuri.8 199.F. într-o abordare integrată care presupune combinarea activităţilor şi operaţiunilor astfel încât să rezolve problemele şi nevoile locale. de asemenea.2007: Categoria şi nr. aproape inexistente. În majoritatea comunelor şi satelor. infrastructura de drumuri comunale care deserveşte populaţia rurală are o viabilitate mediocră/rea pentru traficul rutier (doar 22.00 km Starea de viabilitate Bună Mediocră Rea 167. În mod evident. de îngrijire a copiilor şi bătrânilor. expusă în Capitolul 4 INFRASTRUCTURA şi în Anexa nr. Sistemul de colectare şi depozitare a deşeurilor solide este în extindere în zona rurală.12. În prezent spaţiile de depozitare a deşeurilor existente în spaţiul rural nu corespund normelor de mediu. 13 comune au reţele de gaze naturale cu acoperire integrală iar 23 sunt racordate parţial la acest sistem. Această stare de fapt se datorează în special extinderii intravilanului acestor localităţi. Starea de viabilitate a drumurilor comunale la 31. nu reprezintă o problemă a spaţiului rural. noile amplasamente urmând a fi electrificate conform soluţiilor stabilite de către S. una dintre cauzele care limitează dezvoltarea serviciilor de bază în spaţiul rural (facilităţi culturale. drumului Total drumuri comunale % Lungime totală 747. 98 . aceste aspecte afectează sănătatea şi bunăstarea familiilor din comunităţile rurale. a serviciilor pentru comunităţile rurale precum şi menţinerea şi păstrarea identităţii culturale. servicii de transport public etc). Potrivit analizei situaţiei existente.D. culturale şi economice şi implicit. Totodată.4 22. Serviciul de alimentare cu energie termică în mediul rural nu există. Conectarea la reţeaua publică de furnizare a energiei electrice. Renovarea şi dezvoltarea satelor reprezintă o cerinţă esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii.6% din numărul de comune beneficiază parţial de reţea publică de canalizare. Modernizarea şi extinderea infrastructurii fizice rurale de bază influenţează în mod direct dezvoltarea activităţilor sociale. În ceea ce priveşte accesul la sistemul de canalizare.E. social şi din punct de vedere al dimensiunii lor. F. creşele nu funcţionează în mediul rural. diversităţii. stabileşte ca axă prioritară Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale. creşterii atractivităţii şi interesului pentru zonele rurale. în majoritatea comunelor este. În judeţul Prahova mai sunt localităţi unde unele gospodării nu sunt racordate la reţele electrice de joasă tensiune. Electrica Muntenia Nord. urmând ca acestea să fie închise şi ecologizate. În ceea ce priveşte alimentarea cu gaze naturale.6 100.4 380.4.C.PRIORITATEA 4. crearea de oportunităţi ocupaţionale. recreaţionale. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. situaţie care se răsfrânge şi asupra accesului mamelor pe piaţa muncii. 29 comune beneficiază de reţea de alimentare cu apă în sistem centralizat în toate satele componente iar 34 comune sunt alimentate parţial. În toate comunele prahovene există unităţi şcolare dar nu în toate satele. Dezvoltarea rurală Zonele rurale prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic.E. Pe viitor zonele rurale trebuie să poată concura efectiv în atragerea de investiţii.

de amploare. necesităţile de renovare şi dezvoltare a satelor sunt încă destul de mari. forma de proprietate sau modul de organizare. dotarea acestora este nesatisfăcătoare pentru ele. Totuşi. dezvoltare şi modernizare a localităţilor rurale reclamă necesitatea unei abordări integrate care presupune combinarea activităţilor şi operaţiunilor a patru măsuri oferite de 99 . ca model pentru a fi reproduse la o scară mai largă printr-un program de dezvoltare rurală. suspendă şi retrage autorizaţiile de transport pentru serviciile de transport public local la nivel de judeţ. piste de biciclete. Consiliul judeţean are responsabilitatea organizării optime a acestui serviciu public. Mai mult decât atât. 51/2006 şi prin prezenta lege”).7 km reţea de alimentare cu apă. centre istorice etc. finanţat prin FEADR şi contribuţia naţională. Cu toate că tradiţiile şi obiceiurile sunt influenţate de poziţia geografică a zonei şi de prezenţa resurselor naturale.Spaţiile recreaţionale (locuri de joacă pentru copii.) şi adăpostesc o bogată cultură tradiţională. inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi a persoanelor transportate. Pe fondul lipsei de mijloace financiare. Programul judeţean de transport de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze include traseele şi localităţile intermediare. Deşi prin implementarea Programului SAPARD s-au realizat proiecte de infrastructură rurală (108. protecţia mediului şi calităţii transportului public local. De asemenea. care pentru localităţile respective au soluţionat problema infrastructurii. accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport. Organizarea şi efectuarea activităţilor specifice serviciilor de transport public local trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale. programul de circulaţie. identitatea culturală nu este definită doar de o simplă locaţie. există oportunitatea de a duce la îndeplinire şi de a folosi cu succes aceste proiecte. Localităţile rurale din judeţ beneficiază de servicii de transport public care să le asigure legătura cu alte localităţi sau cu centrul administrativ al comunei. numărul de curse planificate. indiferent de modalitatea de gestiune adoptată. a obiceiurilor. Conform reglementărilor actuale (art. Complexitatea nevoilor de renovare. 9 pentru apă şi 4 pentru canalizare. având drept cauză aceleaşi lipsuri financiare. În privinţa spaţiilor pentru practicarea activităţilor sportive nu există cluburi sportive. 190. parcuri. o arhitectură diversă şi un mod de viaţă bazat pe valori tradiţionale. arta meşteşugurilor.4 staţii de epurare) precum şi proiecte axate pe activităţi meşteşugăreşti. deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort. precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări. Numărul comunelor care au beneficiat de proiecte de infrastructură fizică de bază (drum. activitatea culturală este organizată în jurul căminului/centrului cultural al comunei/satului. atribuţiile şi competenţele acordate prin Legea nr. ansambluri de biserici. Consiliul Judeţean este autoritatea care cooperează cu consiliile locale cu privire la asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de persoane la nivelul localităţilor. acordă. situri arheologice. reprezentând o posibilitate de promovare a satelor cu efect pozitiv asupra turiştilor şi populaţiei locale. În unele localităţi rurale căminele culturale. Satele reprezintă importante centre ale moştenirii culturale (păstrarea tradiţiilor. sunt în pericol de degradare. capacitatea de transport a mijlocului de transport şi zilele de circulaţie. apă şi canalizare) cu finanţare SAPARD a fost de 33 din care 20 au beneficiat de proiecte pentru drumuri. optimizarea funcţionării pieţei transportului public local prin asigurarea unui cadru concurenţial normal. care a devenit tot mai important pentru cetăţeni în condiţiile diminuării evidente a transportului pe calea ferată. dinamic şi loial. Obiectivele de patrimoniu. respectiv transportatorilor autorizaţi la piaţa transportului public local. Menţinerea şi păstrarea moştenirii rurale şi a identităţii culturale În spaţiul rural. casele de cultură şi alte aşezăminte culturale nu oferă servicii culturale pentru populaţia rurală. satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativteritoriale. satele nu reuşesc să utilizeze cu succes aceste resurse unice în avantajul economic al populaţiei. Păstrarea şi conservarea moştenirii rurale sunt esenţiale pentru dezvoltarea turismului rural.20 alin. terenuri de sport) sunt de asemenea slab dezvoltate.6 din Legea 92/2007 a Serviciilor de transport public local: „Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene sunt autorităţi de reglementare în domeniul transportului public local şi prin autorităţile de autorizare îsi exercită faţă de toţi operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi. de prelucrare şi marketing a produselor agricole şi piscicole. Consiliul judeţean prin instrumentul parteneriatelor a participat efectiv la finanţarea majoritară a unui număr important de lucrări de construire/modernizare/reabilitare a aşezămintelor culturale. În acest moment.4 km drumuri construite şi modernizate.14 km reţea de canalizare. aşezămintele culturale din unele comune nu şi-au mai putut desfăşura activitatea din cauza stării înaintate de degradare. îmbunătăţirea siguranţei rutiere. aspect ce se răsfrânge şi asupra situaţiei educaţionale a acesteia. modifică. 30. prelungeşte.

extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă. bătrâni şi persoane cu nevoi speciale). O astfel de abordare are la bază două motive importante. . extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă uzată. ci trebuie să aibă în vedere un anumit domeniu. spaţii pentru organizarea de târguri. etc. îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” şi „Conservarea şi punerea în valoare a moştenirii rurale”. etc. înfiinţare şi extindere reţele publice locale de alimentare cu gaz. spaţii de joacă pentru copii. în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive. microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală. renovării şi revitalizării satelor. „Renovarea. În acest context. să coopereze şi să se asocieze. Aceasta va permite comunităţilor locale să rezolve într-un cadru integrat problemele şi nevoile locale. Această formă de asociere reprezintă un instrument important. „Servicii de bază pentru economia şi populaţia rurală”. etc... scopul. arbori seculari. recondiţionarea echipamentelor şi utilajelor. Dezvoltarea activităţilor turistice în mediul rural: centre locale de informare în scopul promovării. utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire. Menţinerea şi păstrarea identităţii culturale: Restaurarea. reţele publice de joasă tensiune şi/sau a reţele publice de iluminat. investiţii în staţii de transfer pentru deşeuri. terenuri de sport . Toate acele activităţi care au menirea de a stimula dezvoltarea socio-economică a mediului rural. construcţia de grădiniţe şi dotarea acestora. înfiinţare. refugii turistice de utilitate publică etc.).cadrul legal de dezvoltare rurală: „Încurajarea activităţilor turistice”. Conform prevederilor legale în vigoare: „Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca. elaborare de materiale promoţionale în scopul promovării acţiunilor turistice. piste de biciclete etc). respectiv.. refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust.). Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile.. Beneficiile asocierii sunt multiple şi transcend scopul iniţial (de exemplu: crearea unei asociaţii de tip intercomunitar garantează apariţia unei strategii de dezvoltare a localităţilor. amenajare de marcaje turistice. formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară“. Rolul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară O atenţie deosebită se va acorda încurajării investiţiilor iniţiate de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitare al căror rol în dezvoltarea comunităţilor rurale devine din ce în ce mai important. cascade etc. dezvoltarea satelor. înfiinţare pompieri etc. înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice. a amenajărilor complementare acestora.Infrastructura fizică de bază: extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local. Deşi bine definit. etc. pieţe. care realizează asocierea). prezentării şi vizitării turistice.inclusiv săli de sport. corelând intervenţiile astfel încât să fie eficiente şi în armonie cu peisajul. renovare. are la bază un scop bine definit şi se realizează în vederea atingerii aceluiaşi obiectiv. - - Pentru toate domeniile de aplicabilitate toate localităţile rurale din judeţ sunt eligibile să promoveze proiecte care să contribuie la ridicarea standardului de viaţă al populaţiei din mediul rural. gradul înalt de interdependenţă a acţiunilor şi necesitatea modernizării. întreţinere spaţii verzi. consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural şi natural din spaţiul rural (peşteri. amenajare spaţii publice de recreere (parcuri. în condiţiile legii.Dezvoltarea serviciilor pentru comunitatea rurală: Înfiinţare. primării) şi parcări. înfiinţare. Renovarea clădirilor publice (ex. infrastructură aferentă serviciilor sociale (centre de îngrijire copii (creşe şi alte centre de asigurare a serviciilor sociale). consiliul judeţean consideră ca fiind prioritară dezvoltarea rurală în toată complexitatea sa: . modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale.. 100 . nu trebuie să se limiteze la o singură acţiune sau activitate.

a) Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază. Prima înfiinţare.e. Beneficiari . aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale în vigoare. pentru populaţia locală. . ci şi un element foarte important pentru dezvoltarea activităţilor economice şi pentru protecţia mediului. îmbunătăţirea infrastructurii. . O infrastructură modernă reprezintă punctul de pornire cheie în transformarea zonelor rurale în zone atractive. . alimentare) pentru localităţile rurale având sub 10. cât şi pentru o dezvoltare echilibrată pe plan regional. extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apa uzată (canalizare. vicinale şi străzi din interiorul comunei). Un proiect integrat presupune combinarea în acelaşi proiect a cel puţin 2 acţiuni din cadrul aceleiaşi componente sau din componente diferite ale măsurii. ameliorarea calităţii aerului şi apei nu sunt doar o cerinţă esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea atractivităţii zonelor rurale.).ONG-uri.e). c) Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural. îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale Construcţia şi modernizarea unei infrastructuri durabile sunt esenţiale atât pentru dezvoltarea economică şi socială a zonelor rurale. Renovarea şi dezvoltarea satelor şi mai ales. ▪ Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia rurală.Măsura 1: Renovarea. staţii de tratare.Autorităţile locale (comune) sau asociaţii de dezvoltare intercomunitare prin operatorii regionali pentru investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată. Prima înfiinţare. Prima înfiinţare şi extindere a reţelei publice de joasă tensiune şi/sau a reţelei publice de iluminat. Satele şi zonele rurale trebuie să ajungă în situaţia de a putea concura eficient pentru atragerea de investiţii. Obiectiv specific: creşterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătăţite.Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare. . extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local (drumuri comunale. în paralel cu asigurarea unor servicii adecvate pentru comunitate şi a altor servicii sociale aferente. b) Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populaţia rurală.Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local şi care aplică pentru componenta Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural. Principalele domenii:  Infrastructura fizică de bază: Înfiinţarea de drumuri noi. în care cetăţenii să-şi desfăşoare activitatea economică şi să trăiască.000 populaţie echivalentă (p. extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă (captare. dezvoltarea satelor.Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare. staţii de epurare) pentru localităţile rurale având sub 10. ▪ Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural sprijinite. asigurarea accesului la serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile. Prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice locale de alimentare cu gaz 101 Sunt vizate investiţii în spaţiul rural pentru: . Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice din zonele rurale şi creşterea gradului de ocupare prin dezvoltarea întreprinderilor şi crearea locurilor de muncă constituie elementul esenţial pentru menţinerea şi bunăstarea populaţiei rurale. Obiectiv general: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie. Obiectivele operaţionale ale acestei măsuri vizează: ▪ Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural.000 populaţie echivalentă (p. ▪ Creşterea numărului de sate renovate.

Sistem: staţie de pompare amplasată în vecinătatea comunei Brebu. Şoimari. Vitioara de Sus. Poiana Vărbilău.către alte localităţi rurale sau către zone rurale care nu sunt conectate la reţea. Baba Ana. . Sărăţel. Distribuţie gravitaţională în localităţile: Din rezervorul Predeal Sărari: Predeal. Coţofeneşti). . Conducta de transport (gravitaţional) până la Surani. Albinari. Promovarea spre finanţare a sistemelor de alimentare cu apă:  Sistemul microzonal Şoimari-Cărbuneşti - -   Realizarea unei conducte magistrale de apă potabilă pe traseul Ploieşti-Mizil (din sursa Paltinu) care crează condiţiile realizării distribuţiilor de apă în comunele adiacente acestui traseu: Sistemul microzonal Movila Vulpii-Mizil Sursa: sistem de stocare Movila Vulpii. Drăgăneşti.000 locuitori echivalenţi neidentificate prin Master Plan. Boldeşti-Grădiştea. comuna Ştefeşti şi bazin înmagazinare apă şi reabilitare sistem captare – transport din sursa Crasna. Sărari.Staţie de repompare în Aluniş până la staţia de tratare Ştefeşti. Toate localităţile rurale vor avea obiective de investiţii care să conducă la îmbunătăţirea substanţială a infrastructurii fizice de bază. Din rezervorul Surani: Surani. Cărbuneşti. Rezervor de stocare Predeal Sărari. Păcureţi (Matiţa). . Distribuţie gravitaţională către: Aluniş. Sistem: Staţie de pompare Vălenii de Munte. Rezervor de stocare la Vârful Stânei. Sistem: conductă de transport LUKOIL (Poarta 4) – Vadu Săpat. Valea Călugărească. Albeşti-Paleologu. investiţiile în reţeaua de alimentare cu apă se vor realiza numai împreună cu reţeaua de canalizare şi staţii de epurare. . Distribuţie gravitaţională către Slănic. Se detaşează drept ţinte importante: ‼ Înfiinţarea.Rezervor de stocare la staţia Ştefeşti.Stocare în Vadu Săpat.000 locuitori echivalenţi care de asemenea vor beneficia de sprijin FEADR prin 102 . Investiţii în staţii de transfer pentru deşeuri şi dotarea cu echipamente de gestionare a deşeurilor. Tomşani.Conductă aducţiune din punct „Vulpea”. Rezervor stocare Surani. Conducta de transport Vălenii de Munte-Predeal Sărari. Gura Vitioarei (Poiana Copăceni). Vărbilău (Vărbilău. . inclusiv localităţile sub 2. Dumbrava şi Berceni. Staţie de repompare 1 Predeal Sărari. - Pentru localităţile rurale identificate prin Master Plan şi eligibile prin PNDR. Păcuri. În cazul în care pentru celelalte localităţi rurale sub 10. Din rezervorul Vârful Stânii: Ariceştii Zeletin. Distribuţie gravitaţională în localităţile: Mizil (se disponibilizează un debit suplimentar din sursa Bălţeşti). Colceag.   Magistrala de apă potabilă Brazi-Gorgota din sursa Paltinu pentru alimentarea localităţilor din sudul judeţului Alimentarea cu apă a zonei Aluniş-Brebu-Vărbilău-Slănic din sursa Paltinu: Sistemul microzonal Brebu-Aluniş-Vărbilău-Slănic Sursa: sistemul Paltinu în zona Telega. extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă şi apă uzată  Finalizarea în anul 2009 a sistemului de alimentare cu apă: Sursa: staţia de tratare a apei Vălenii de Munte.Conductă de aducţiune până la o cotă superioară în localitatea Pietriceaua. Conducta de transport Predeal Sărari – Vârful Stânei.

Gorgota. inclusiv dotarea acestora. Poienarii Burchii. care a cunoscut o serioasă scădere ca urmare a reducerii activităţii industriale a Uzinei Mecanice Plopeni. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.100 obiective social culturale şi agenţi economici. spaţii de joacă pentru copii. Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferentă serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii (creşe şi alte centre de asigurare a serviciilor sociale). Populaţia ce urmează să beneficieze de alimentarea cu gaze este de aproximativ 39.  Păstrarea şi conservarea patrimoniului rural şi a identităţii culturale. alimentare. instituţii publice şi obiective social culturale. Studii privind patrimoniul cultural (material şi 103 Înfiinţări şi extinderi distribuţie gaze naturale în zona Plopeni-Slănic obiectiv: Extindere SRM Plopeni şi reţea de repartiţie gaze medie presiune . Este necesar a se promova măsuri corespunzătoare pentru atragerea de noi investitori care să fructifice importantul potenţial natural şi uman din zonă. arbori seculari. Gherghiţa. Bertea. în zona comunei Poienarii Burchii.inclusiv săli de sport. modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale (prima achiziţie de cărţi. rezultate din Studiul de Fezabilitate actualizat. colectare şi epurare a apei uzate. bătrâni şi persoane cu nevoi speciale.5% din suprafaţa judeţului. Posibilităţile tehnice ce condiţionează realizarea investiţiei. Avându-se în vedere condiţiile specifice zonei. Drăgăneşti. Dumbrăveşti.  Prin asocierea Judeţului Prahova cu localităţile Plopeni. Posibilităţile tehnice ce condiţionează realizarea investiţiei rezultate din studiul de fezabilitate actualizat. Vâlcăneşti. este necesar a se promova o serie de măsuri corespunzătoare pentru atragerea de noi investitori cu forţă economică ridicată.). întreţinere spaţii verzi.  Servicii comunitare de bază: Înfiinţarea. Investiţii de renovare. Investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii. Vărbilău. achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial). amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri.000 locuitori ceea ce reprezintă aproximativ 13. Cosminele. primării) şi amenăjări de parcări. infiinţare pompieri etc. Suprafaţa totală a localităţilor ce se vor alimenta cu gaze naturale reprezintă aproximativ 14.700 gospodării şi circa 950 agenţi economici. ‼ Înfiinţarea şi extinderea reţelei publice locale de alimentare cu gaz  Dezvoltarea distribuţiei de gaze naturale în zona de Sud a Judeţului Prahova Acest sistem realizat prin asocierea Judeţului Prahova cu localităţile Balta Doamnei. trebuie identificată soluţia tehnică adecvată pentru colectarea şi epurarea apei uzate. Renovarea clădirilor publice (ex. cascade etc.). Aluniş.000 gospodării şi circa 1.). iar în cazul în care există sistemul de captare. tradiţiilor şi obiceiurilor: Restaurarea. pieţe. constau în asigurarea sursei de alimentare cu gaze din conducta magistrală de gaze MediaşBucureşti. piste de biciclete etc). Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire. Cocorăştii Mislii. conform cerinţelor Directivei Cadru Apă transpusă în legislaţia românească prin Legea Apelor nr. Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală. Brazi. terenuri de sport . Stefeşti s-a hotărât realizarea investiţiei în vederea ridicării potenţialului economic al zonei Plopeni-Slănic. Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componentă a unui proiect integrat (în situaţia în care este vorba de un proiect de renovare a unei clădiri publice). Olari. Slănic. materiale audio. Puchenii Mari. Şirna şi Tinosu are ca scop înfiinţarea şi organizarea unor societăţi comerciale performante. constau în asigurarea sursei de alimentare cu gaze din staţia de predare gaze naturaleBuda pe o conductă de medie presiune. spaţii pentru organizarea de târguri etc. care să fructifice importantul potenţial uman şi natural din zonă. Sistemul poate fi interconectat cu sistemele adiacente permiţând amplificarea lui pe Valea superioară a Teleajenului. ceea ce reprezintă circa 15. Populaţia ce urmează a beneficia de alimentarea cu gaze a zonei este de 48. trebuie găsite soluţii neconvenţionale de captare.000 locuitori.PNDR nu se poate respecta soluţia tehnică standard. consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural şi natural din spaţiul rural (peşteri.

în perioada 2007-2013 TIP DE INVESTIŢIE Nr. 20. 25. 30. Localitate Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 104 Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populaţia rurală x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1. 7. 2. 16. 4. 11. 28. 39. vitrine. 36. Adunaţi Albeşti-Paleologu Aluniş Apostolache Ariceştii Rahtivani Ariceştii Zeletin Baba Ana Balta Doamnei Bălţeşti Băneşti Bărcăneşti Bătrâni Berceni Bertea Blejoi Boldeşti-Grădiştea Brazi Brebu Bucov Călugăreni Cărbuneşti Ceptura Ceraşu Chiojdeanca Ciorani Cocorăştii Colţ Cocorăştii Mislii Colceag Cornu Cosminele Drăgăneşti Drajna Dumbrava Dumbrăveşti Fântânele Filipeştii de Pădure Filipeştii de Târg Floreşti Fulga . 13. 6. 21. Priorităţi de promovare a proiectelor care vizează obiective de dezvoltare a localităţilor judeţului Prahova. 33. este atestată prezenţa tuturor comunelor ca beneficiari eligibili ai acestei măsuri. 26. 14. 15. Prin intermediul Planului de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Prahova în perioada 2007-2013. 10. 34. 3. 37. 8. Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural (ex. 18. 31. 22. 12.).imaterial). sisteme de alarmă etc. 5. 27. 38. 32. crt. 29. postamente. 19. 35. 17. 9. 23. 24.

49. 88. 90. 45. 50. 63. 82. 74. 41. 47. proiectele depuse de către autorităţile locale (comune) sau asociaţii de dezvoltare intercomunitare cu gradul de sărăcie mai mare de 40% vor beneficia de un punctaj mai mare. 55. 72. 57. 48. 77. 73. 42. 51. 43. 67. 69. 71. 78. 53. 61. 86. 84. 59. 65. 81. 46. 105 . 75. 66. 56. 70. 60. 83. 64. 76. 87. 85. 52. 62.40. 80. 79. 44. 54. Gherghiţa Gorgota Gornet Gornet-Cricov Gura Vadului Gura Vitioarei Iordăcheanu Izvoarele Jugureni Lapoş Lipăneşti Măgurele Măgureni Măneciu Măneşti Olari Păcureţi Păuleşti Plopu Podenii Noi Poiana Câmpina Poienarii Burchii Poseşti Predeal-Sărari Proviţa de Jos Proviţa de Sus Puchenii Mari Râfov Salcia Sălciile Sângeru Scorţeni Secăria Şirna Şoimari Şotrile Starchiojd Ştefeşti Surani Talea Târgşoru Vechi Tătăru Teişani Telega Tinosu Tomşani Vadu Săpat Vâlcăneşti Valea Călugărească Valea Doftanei Vărbilău x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x La solicitarea finanţărilor prin FEADR. 89. 58. 68.

Localitatea Apostolache Ariceştii Zeletin Baba Ana Bălţeşti Boldeşti Grădiştea Călugăreni Cărbuneşti Ceptura Chiojdeanca Colceag Drăgăneşti Cosminele Dumbrava Fântânele Gherghiţa Gornet Cricov Gura Vadului

Rata sărăciei 40,1 42,8 38,8 40,0 39,4 55,2 44,1 38,9 45,6 39,3 40,3 39,8 38,9 39,6 42,3 38,7 38,2

Localitatea Iordăcheanu Jugureni Lapoş Păcureţi Podenii Noi Poseşti Predeal - Sărari Proviţa de Jos Salcia Sălciile Sângeru Starchiojd Surani Şoimari Şotrile Tătaru Vâlcăneşti

% Rata sărăciei 45,5 53,9 64,0 43,4 45,6 41,3 50,1 39,3 62,2 41,6 58,2 39,6 44,9 52,4 44,7 48,0 40,4

Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul Măsurii 322 a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 va fi:  100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit (Proiectele depuse de unităţile administrativ teritoriale - comunele  1 milion €uro/proiect individual în cazul unui proiect de investiţii în infrastructura de bază al cărui beneficiar este un Consiliu Local;  3 milioane €uro/proiect în cazul unui proiect individual de investiţii în infrastructura de bază al cărui beneficiar este o asociaţie de dezvoltare intercomunitară;  2,5 milioane €uro/proiect în cazul unui proiect integrat al cărui beneficiar este un Consiliu Local;  6 milioane €uro/proiect în cazul unui proiect integrat al cărui beneficiar este o asociaţie de dezvoltare intercomunitară;  500.000 €uro/proiect individual pentru celelalte tipuri de acţiuni vizate de această măsură, altele decât cele mai sus menţionate.  de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit.

- şi asociaţiile acestora se încadrează în categoria proiectelor negeneratoare de profit şi sunt de utilitate publică), dar valoarea totală eligibilă a proiectului nu va depăşi:

Măsura 2: Încurajarea activităţilor turistice în mediul rural
Turismul rural, componentă a turismului prahovean, este un sub-sector cu potenţial deosebit de dezvoltare, reprezentând astfel o alternativă ocupaţională pentru forţa de muncă rurală, o modalitate de diversificare a activităţilor economice din mediul rural şi un factor de stabilizare a populaţiei rurale. Dezvoltarea turismului poate contribui la atenuarea dezechilibrelor apărute între diverse zone, constituind şi o sursă de creştere a veniturilor populaţiei rurale. Peisajul natural, oferă posibilităţi excelente pentru practicarea turismului rural, aspect ce permite recreerea în decorul mediului rural, experimentarea unor activităţi inedite, participarea la diverse evenimente reprezentative sau vizitarea unor puncte de atracţie care nu sunt disponibile în zonele urbane. Un segment important al turismului rural este reprezentat de agroturism, dată fiind prezenţa unui număr ridicat de gospodării agricole, localizate în zone cu valoare peisagistică ridicată unde sunt păstrate tradiţiile şi obiceiurile străvechi. Având în vedere necesitatea reorientării unora dintre aceste gospodării către activităţi non-agricole şi de obţinere a veniturilor suplimentare, agroturismul poate fi o bună alternativă. Agroturismul este în general practicat de micii proprietari din zonele rurale/gospodăriile rurale, ca activitate secundară. Prin această formă de turism se oferă posibilitatea turiştilor de a reveni în mijlocul naturii, asigurând acestora confortul fizic şi spiritual, precum şi accesul la bucătăria autentică specifică fiecărei zone. 106

Urmărind evoluţia turismului rural prahovean, se observă că la nivelul anului 2004 existau 15 pensiuni turistice rurale iar la nivelul anului 2008, în spaţiul rural, numărul pensiunilor turistice a ajuns la 32 (400 locuri), ceea ce reprezintă un potenţial considerabil la nivelul acestui sub-sector. În general, turismul rural nu este dezvoltat conform cererii pieţei turistice interne şi internaţionale; infrastructura turistică existentă nu răspunde pe deplin cerinţelor turiştilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ al spaţiilor de cazare şi a locurilor de recreere, confruntându-se în prezent cu dificultăţi sub aspect tehnic, financiar şi educaţional. Această situaţie necesită măsuri de susţinere şi impulsionarea dezvoltării acestui sector, în mod deosebit, promovarea şi marketing-ul turismului rural care sunt slab dezvoltate şi acoperă doar anumite zone. La construirea de noi structuri de primire se va acorda o atenţie deosebită investiţiilor al căror obiectiv principal îl reprezintă calitatea. Activitatea de turism va fi orientată către zonele rurale cu potenţial turistic, precum şi asupra posibilităţilor de dezvoltare a activităţilor recreaţionale (activităţi sportive, plimbări în aer liber, odihnă, vizionarea de spectacole cu caracter tradiţional şi participarea la sărbătorile locale). Susţinerea infrastructurii şi a serviciilor turistice este necesară din două motive: unul pentru crearea şi promovarea unui turism competitiv în spaţiul rural, iar cel de-al doilea pentru înfiinţarea unor reţele locale de promovare şi furnizare a acestor servicii, cu implicarea activă a populaţiei rurale, în special a femeilor şi a tinerilor. Turismul rural, mai mult decât alte tipuri de turism, este orientat spre auto-conservare astfel încât dezvoltarea acestuia să nu aibă un impact negativ asupra mediului. Obiectiv general: Dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural. Obiective specifice: Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în special pentru tineri şi femei; Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism; Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice; Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor. Obiective operaţionale: ▪ Creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistice la scară mică; ▪ Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică; ▪ Crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic. Investiţii în spaţiul rural: ▪ ▪ ▪ ▪

a) Investiţii în infrastructura de primire turistică; b) Investiţii în activităţi recreaţionale; c) Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.; d) Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.

Domeniul de aplicabilitate şi acţiuni prevăzute:  Investiţii în infrastructura de primire turistică: Construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice (structuri agro-turistice şi alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) având până la 15 camere: Pentru investiţii în structuri de primire turistice altele decât cele de agroturism, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 3 margarete/stele; Pentru investiţiile în agroturism structura de primire turistică, nivelul de confort şi calitate a serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 1 margaretă. Modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice în cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic; Investiţii de racordare la utilităţile publice, achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibilii, ca parte componentă a proiectelor.  Investiţii în activităţi recreaţionale; Investiţii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de primire turistică precum spaţii de campare, amenajări de ştranduri şi piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie inclusiv prima achiziţie de cai în scop 107

-

-

turistic (cu excepţia celor pentru curse şi competiţii) şi asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului), rafting etc.  -

-

Construirea, modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării, prezentării şi vizitării turistice; Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spaţiul rural, conectate la sistemele regionale şi naţionale; Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică etc.; Investiţii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust, a amenajărilor complementare acestora (ex: construcţii, plan înclinat etc.), recondiţionarea echipamentelor şi utilajelor; Investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: „Drumul vinului”, „Drumul fructelor”, „Drumul Voievozilor”, etc.).  Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Elaborare de materiale promoţionale precum prima editare a materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, etc.

Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.;

-

Beneficiari: - Micro-întreprinderile; - Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere; - Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare; - ONG-uri. Pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi valoarea de 200.000 €uro/proiect; Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la: - 70% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 70.000 €uro/proiect în cazul proiectelor de investiţii în agroturism; - 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 €uro/proiect pentru alte tipuri de investiţii în turismul rural.

Măsura 3: Dezvoltarea echilibrată a teritoriilor rurale
În interesul promovării unui număr cât mai mare de proiecte eligibile pentru mediul rural, Consiliul Judeţean Prahova asigură prin compartimentele de specialitate asistenţă tehnică permenentă consiliilor locale şi potenţialilor investitori privaţi. Asistenţa vizează în principal identificarea ideilor de proiect, prioritizarea acestora, asocierea activităţilor în proiecte integrate care să asigure şanse cât mai bune de finanţare în condiţiile soluţionării problemelor majore ale localităţilor. Totodată se pune accent pe componenta metodologică şi pe cea instituţională care condiţionează eligibilitatea proiectelor. Astfel într-o primă etapă s-au efectuat analize aprofundate cu primarii localităţilor şi personalul tehnic urmărindu-se identificarea ideilor de proiecte şi asocierea acestora în proiecte integrate care să conducă prin scenariile conforme cu Ghidurile Solicitantului la realizarea unui punctaj optim în viitoarele proceduri de evaluare. Acestă etapă a fost continuată cu o Caravană de informare la nivelul tuturor comunelor din judeţ susţinută de personal de specialitate din Consiliul Judeţean Prahova, OJCA, DADR, ADR şi instituţii bancare. Cu ajutorul unor materiale grafice relevante pentru domeniile finanţabile şi beneficiind de o logistică informatică, au fost expuse detaliat, atât autorităţilor locale cât şi potenţialilor investitori din mediul privat, 108

000 €uro/1 UDE dar nu va putea depăşi 25. Beneficiarii sunt fermierii (persoane fizice sau juridice. obţinere de produse locale de calitate superioară. prelucrării lemnului şi valorificării eficiente a produselor pădurii. Sprijinul pentru instalare este de 10. Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri nu va depăşi 50% din totalul cheltuielilor eligibile. În zonele defavorizate (LFA) şi în siturile Natura 2000 sprijinul public va fi limitat la 60% din totalul cheltuielilor eligibile. contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi reducerea şomajului în zonele rurale. creare de locuri de muncă şi creştere economică în mediul rural. Generaţia tânără de fermieri poate să îndeplinească mai uşor cerinţele pe care societatea le solicită profesiei de agricultor şi totodată şi pe cele cerute prin regulamentele Politicii Agricole Comune: securitate alimentară. Furnizorii de formare profesională. tinerii din mediul rural rămân în comunităţile din care fac parte pentru a ajuta la efectuarea unor activităţi agricole.000 €uro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE (unitate de dimensiune economică). creşterea calităţii managementului la nivel de fermă. care practică în principal activităţi agricole) a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării. iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate creşte cu 2. 109 . Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi. Procentul sprijinului nerambursabil este de 50%. Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. igienă şi bunăstare a animalelor. neavând alte surse de venit. ‼ Măsura 122: Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii Prin această măsură se sprijină investiţiile în pădurile care se supun regimului silvic. silvic sau alimentar conformă cu obiectivele măsurii. proceduri de urmat şi exemple de succes urmărindu-se sporirea interesului pentru demararea de proiecte finanţabile. sunt ocupaţi în agricultură. silvic sau alimentar. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în activităţi forestiere pentru practicarea unui management durabil al pădurilor în vederea creşterii suprafeţelor forestiere. restructurarea şi modernizarea în sectoarele de procesare şi comercializare pentru produsele agricole şi forestiere. biodiversitate. pentru care s-au elaborat planuri de amenajare silvică. informare şi difuzare de cunoştinţe inovative adresate persoanelor adulte care activează în sectoarele agricol.oportunităţi.Entităţi publice: . conştientizare a rolului pe care îl joacă agricultura în combaterea schimbărilor de climă (utilizarea energiei regenerabile. reducerea emisiilor de dioxid de carbon). diversificare. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiţii corporale şi/sau necorporale. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect va fi de 4. informare şi difuzare de cunoştinţe Acţiunile de formare. silvic şi alimentar.000 €uro. cu vârsta cuprinsă între 24 şi 44 de ani.persoane juridice care au competenţă în domeniul agricol. pentru dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante vor permite gospodărirea durabilă a terenurilor agricole şi forestiere. . ‼ Măsura 121: Modernizarea exploataţiilor agricole Obiectivul general îl reprezintă creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.000 €uro în funcţie de tipul proiectului. Plafonul maxim al sprijinului pentru un proiect nu poate depăşi 1.000. are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE. Au fost prezentate măsurile prioritare ale PNDR cu impact asupra populaţiei din mediul rural: ‼ Măsura 111: Formare profesională (training).Entităţi private . ‼ Măsura 112: Instalarea tinerilor fermieri Un procent relativ mare de tineri. vizând creşterea valorii economice a pădurilor ţinând cont de rolul multifuncţional.000 €uro/exploataţie. . Această situaţie este cauzată de faptul că.Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă.Instituţii de învăţământ: licee şi colegii cu profil agricol. conştientizare a efectelor negative determinate de abandonul terenurilor agricole. informare şi difuzare de cunoştinţe pot fi: . Beneficiarii finali nu vor suporta nici un fel de taxe pentru a participa la activităţile sprijinite prin măsură.000.

etc. − lucrările de corectarea torenţilor din bazinele hidrografice torenţiale situate în pădure. Plafonul maxim al cofinanţării publice este de 3. realizându-se. lucrările de corectare a torenţilor.‼ Măsura 123: Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere Obiectiv general: creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agroalimentare şi forestiere. Consilii locale şi asociaţii ale acestora. Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Shema XS 13/123A/2008 este de 5.000.000 €uro/proiect. pe această cale. − modernizarea drumurilor forestiere şi a căilor ferate forestiere. ‼ Schema de ajutor de stat „Stimularea microîntreprinderilor din domeniul prelucrării primare a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase” aferentă măsurii 123 – „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” Obiectivul general: creşterea competivităţii microîntreprinderilor din domeniul prelucrării primare a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase şi obţinerea de surse regenerabile de energie din biomasa forestieră.000 €uro – această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.000 €uro. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Măsura 141 sunt persoanele fizice în vârsta de până la 62 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare). Valoarea maximă a ajutorului în cadrul schemei nu va depăşi 2. lucrări de apărare împotriva inundaţiilor.000 €uro – aceasta sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. Consilii locale şi asociaţii ale acestora deţinătoare de pădure. prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere. Beneficiari: Proprietari/deţinători privaţi de pădure şi asociaţiile acestora. Submăsura 125b: Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea silviculturii Acţiunile sprijinite sunt: − crearea accesului la pădurile din zone cu accesibilitate redusă. Intensitatea maximă a ajutorului de stat acordat beneficiarilor este 50% din totalul cheltuielilor eligibile. ‼ Măsura 125: Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii Măsura cuprinde două submăsuri: Submăsura 125a: Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii Obiectiv: Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de acces şi drumurile agricole de exploataţie.000. ‼ Schema de ajutor de stat XS 13/123A/2008 pentru Stimularea IMM–urilor care procesează produse agricole Obiectivul general vizează creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare şi marketing a produselor agricole prin diversificarea produselor obţinute şi prin obţinerea şi utilizarea surselor de energie regenerabilă şi a biocombustibililor.Regia Naţională a Pădurilor Romsilva.000 €uro/proiect. persoană juridică care administrează fondul forestier proprietate publică a statului. Modernizarea şi/sau retehnologizarea sistemelor de irigaţii şi a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare (drenaje. ce funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. situate în fondul funciar agricol. Valoarea maximă a ajutorului în cadrul schemei nu vă depaşi 3. Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat este de 5. care desfăşoară activităţi 110 . Administratorul fondului forestier de stat . Beneficiari: Organizaţii/federaţii de utilitate publică ale proprietarilor/deţinătorilor de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare. îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din domeniu. Diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi produse. ‼ Măsura 141: Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă Vizează: Creşterea volumului producţiei destinate comercializării pentru ca fermele de semi-subzistenţă să devină viabile economic.).000. printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie.

situat în cadrul zonelor defavorizate – altele decât zona montană.altele decât zona montană. prin menţinerea. 111 . creşterii calităţii aerului. tricotaje. menţinându-se astfel viabilitatea spaţiului rural şi. încălţăminte. de asemenea. sau.Industria uşoară (articole de pielărie. Finanţarea se face din cheltuială publică în proporţie de 100%.Valoarea sprijinului anual este de 50 €uro. produse odorizante etc.500 €uro/an/ferma de semi – subzistenţă. după caz. blană. inclusiv masă lemnoasă de calitate. menţinându-se şi susţinându-se activităţile agricole durabile. ‼ Măsura 142: Înfiinţarea grupurilor de producători Obiectiv: încurajarea înfiinţării grupurilor de producători din sectorul agricol şi silvic în vederea obţinerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare. crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi. ‼ Măsura 211: Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată Obiectiv: Să contribuie în zona montană defavorizată la utilizarea continuă a terenurilor agricole. a peisajului şi caracteristicilor sale. ‼ Măsura 312: Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi Obiectivul măsurii vizează dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor nonagricole. a resurselor naturale. Plăţile acordate prin această măsură trebuie să încurajeze fermierii să deservească societatea ca întreg prin introducerea sau continuarea aplicării metodelor de producţie agricolă compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea mediului. Se acordă sprijin public nerambursabil de 1. în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale. produse de uz gospodăresc. menţinându-se astfel şi viabilitatea spaţiului rural şi.). ‼ Măsura 221: Prima împădurire a terenurilor agricole Această măsură este destinată prevenirii pagubelor produse de factorii naturali dăunători. prin aplicarea unor tehnologii de producţie unitare şi sprijinirea accesului la piaţă a propriilor membri. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de cinci ani.economice. Sprijinul financiar este oferit sub forma unei plăţi anuale fixe (60 €uro. Beneficiarii acestei măsuri sunt fermierii care desfăşoară activităţi agricole pe terenurile agricole situate în zona semnificativ defavorizată. ‼ Măsura 214: Plăţi de Agro-mediu Plăţile de agro-mediu sunt necesare pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a zonelor rurale şi pentru a răspunde cererii din ce în ce mai mari a societăţii pentru servicii de mediu. cu impact asupra ameliorării generale a rezultatelor (output-urilor) acestor exploataţii. ‼ Măsura 143: Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori Obiectiv: îmbunătăţirea managementului general al exploataţiilor agricole şi atingerea performanţei. lână. de asemenea. Acţiunile prevăd: ▪ Investiţii în activităţi non-agricole productive: . producerii de biomasă. Sprijinul financiar este oferit sub forma unei plăţi anuale fixe pe hectar de teren agricol utilizat situat în cadrul zonei montane defavorizate. Finanţarea se face din cheltuială publică în proporţie de 100%. îmbunătăţirii capacităţii de retenţie a apei. identificarea cerinţelor necesare respectării standardelor comunitare privind siguranţa profesională la locul de muncă şi protecţia mediului. menţinându-se şi susţinându-se activităţile agricole durabile. diversificarea activităţilor fermelor. ‼ Măsura 212: Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană Să contribuie în zonele defavorizate . creşterea biodiversităţii. respectiv în zonele defavorizate de condiţii naturale specifice. la utilizarea continuă a terenurilor agricole. reducerii eroziunii solurilor. a solului şi a diversităţii genetice. în principal activităţi agricole.90 €uro/ hectar de teren agricol utilizat).

Proiectele ce vor fi implementate prin axa LEADER vor fi proiecte mici care vor trebui să respecte un plafon de maxim 200. promovarea şi monitorizarea proiectelor Comunităţile locale vor determina în urma unor studii care sunt nevoile zonei în care trăiesc. numai ca parte componentă a proiectelor. olăritul.000 €uro. unelte şi obiecte casnice. . De asemenea. Din aria de acoperire a unui GAL (Grupul de Acţiune Locală este responsabil pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală. transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport) protecţie fitosanitară. 112 . producerea de ambalaje etc. cizmărie.Servicii de mecanizare. precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi). care sunt modalităţile de satisfacere a acestora şi cum poate fi pus în valoare potenţialul endogen. . Axa LEADER urmează a fi implementată „pas cu pas”. iar valoarea totală a investiţiei nu va depăşi 400. masa critică necesară din punct de vedere al resurselor umane. va fi sprijinită achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii. Totodată. acţiuni în urma cărora spaţiul rural va evolua în folosul comunităţilor locale.Mecanică fină.Servicii reparaţii maşini. Spaţiul eligibil pentru implementarea axei LEADER îl constituie spaţiul rural definit conform legislaţiei din România (comune şi sate) la care se adaugă oraşe mici (care nu depăşesc 20. care sprijină direct identificarea. organizaţi în Grupuri de Acţiune Locală.000 locuitori).începând de la stadiul de cherestea (ex. Beneficiari: .000 €uro co-finanţare publică. populaţia din oraşele mici nu poate depăşi 25% din numărul total de locuitori dintr-un GAL. ▪ Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi: . însămânţare artificială a animalelor. brodatul. frizerie. Includerea oraşelor în teritoriul eligibil LEADER va asigura coerenţa teritorială. de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului. implementarea acesteia şi selecţia proiectelor) va putea să facă parte un singur oraş. ▪ Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti.Persoane fizice autorizate. confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc. elaborate de actorii locali.Servicii de conectare şi difuzare internet. Sprijinul nerambursabil va fi acordat pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală. ce vor trebui argumentate în conformitate cu principiile abordării LEADER. .În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase .Servicii de croitorie. financiare şi economice. pentru a susţine o strategie de dezvoltare locală viabilă. . - ‼ Axa 4 Leader: Demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală Abordarea LEADER urmăreşte îndeplinirea obiectivelor celor trei axe ale PNDR prin intermediul strategiilor integrate de dezvoltare. mobilă).000 de locuitori.Micro-întreprinderile. iar în condiţii excepţionale. asamblare maşini.). vor fi acceptate două sau mai multe oraşe. . dar care să nu însumeze mai mult de 20. lânii. Procesul de informare şi consultanţă continuă prin desemnarea personalului de specialitate din aparatul propriu. unelte şi obiecte casnice. orientându-se la început pe activităţi de instruire a actorilor locali şi de sprijinire a teritoriilor în vederea realizării strategiilor de dezvoltare.

este necesară îmbunătăţirea infrastructurii clădirilor în care se acordă servicii de sănătate. Accesul la serviciile de sănătate şi sociale a fost şi continuă să fie dificil. Creşterea constantă a numărului de studenţi exercită o presiune sporită asupra infrastructurii universitare. Orientările Strategice Comunitare pentru perioada 2007-2013 prevăd necesitatea reducerii disparităţilor în ceea ce priveşte calitatea şi gradul de acces al populaţiei la servicii de sănătate şi servicii sociale la nivel regional. nivelul local fiind actorul principal în rezolvarea problemelor grupurilor sociale vulnerabile. În acelaşi timp. inclusiv pentru intervenţii prespitaliceşti nu este dotat cu echipamente suficiente şi. Studiile au demonstrat că rata rentabilităţii investiţiilor în educaţie şi formare s-a dovedit a fi ridicată şi creşterea participării la educaţie a forţei de muncă se traduce prin creştere economică. De aceea se impune extinderea şi/sau reabilitarea/modernizarea şi dotarea corespunzătoare a infrastructurii şcolare astfel încât copiii să beneficieze de condiţii adecvate. calitatea acestora situându-se în multe cazuri sub standardele în materie. ceea ce impune achiziţionarea echipamentelor necesare. Educaţia reprezintă un element de bază în dezvoltarea unui individ şi a unei societăţi pe ansamblu. Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Starea de sănătate a populaţiei este determinată de factori genetici. calificată. culturali şi de mediu care influenţează contextul economic în care o ţară evoluează. contribuind la dezvoltarea economică. care să funcţioneze conform standardelor în domeniu. sociale. pentru ca acestea să fie în conformitate cu standardele în materie. Educaţia contribuie în unele situaţii. respectiv de starea şi calitatea infrastructurii. În acelaşi timp. Datorită stării în care se află. ca urmare a insuficienţei dotărilor pentru intervenţii eficiente şi rapide. Au fost efectuate modernizări ale sălilor de curs şi a echipamentelor din surse de la bugetul de stat şi din resursele proprii ale universităţilor. Trebuie menţionat şi faptul că această arie de intervenţie va lua în considerare principiul dezinstituţionalizării promovat de politicile europene şi naţionale în domeniul social. Serviciile sociale la nivel local trebuie să răspundă nevoilor tuturor grupurilor dezavantajate. Strategia naţională pentru servicii sociale (elaborată în 2004) propune reorganizarea sistemului de la acordarea asistenţei în urma producerii efectelor de excludere socială la intervenţii pro-active. Toate aceste date evidenţiază faptul că populaţia este vulnerabilă în faţa unor dezastre/accidente. fiind etichetate „de mâna a doua”. precum şi în ceea ce priveşte gradul general de atractivitate al regiunilor. prin urmare.PRIORITATEA 5. precum şi înlocuirea echipamentelor medicale uzate cu unele la nivelul standardelor în domeniu. nu poate face faţă cerinţelor în timp util. Legea pentru reforma în domeniul sănătăţii îşi propune eficientizarea sistemului de acordare a asistenţei medicale de sănătate. investiţiile realizate au ca scop îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea acestor servicii la standarde europene. În acest context. în mod surprinzător. sunt necesare investiţii în infrastructură şi echipamente. Strategia naţională în domeniu prevede eficientizarea activităţii astfel încât timpul de răspuns în situaţii de urgenţă să fie aliniat standardelor în domeniul intervenţiilor de urgenţă. Pentru a atinge acest obiectiv. economici. de conştientizare şi de prevenire la nivelul populaţiei şi al potenţialelor grupuri dezavantajate. existenţa acestor tipuri de infrastructuri.în strictă corelare cu operaţiunile tehnice de salvare. în comparaţie cu necesarul real. De aceea. Perioada lungă de subfinanţare precum şi fenomenele naturale din ultimii ani au condus la creşterea nevoii de reabilitare. a serviciilor de siguranţă publică şi asistenţă pentru situaţii de urgenţă acordate populaţiei. la fenomene de marginalizare şi excluziune socială în loc să favorizeze diminuarea lor. Sistemul de intervenţii pentru situaţii de urgenţă. capacitatea de răspuns nu este garantată. ceea ce îndepărtează şi profesorii calificaţi. precum şi necesitatea unor activităţi concrete pentru creşterea calităţii şi eficacităţii sistemului educaţional şi de training. depăşind fondurile disponibile. Astfel. în cazul accidentelor grave. Strategia naţională în domeniul educaţiei a identificat dezvoltarea campusurilor educaţionale ca o soluţie pentru rezolvarea acestei probleme. dar acestea au fost nesemnificative. unele şcoli au devenit mai puţin atrăgătoare pentru copii. Dezvoltarea economică este influenţată de calitatea serviciilor de sănătate. calitatea serviciilor educaţionale este influenţată de condiţiile de învăţare. forţa de muncă pregătită. riscul fiind crescut în cazul accidentelor de masă. De aceea. crescând aşadar pericolul pierderilor umane şi materiale. cu implicaţii asupra gradului de sănătate şi al participării populaţiei la piaţa muncii. 113 . Ca urmare a extinderii învăţământului obligatoriu de la opt la zece ani a crescut cererea şi concomitent suprasolicitarea infrastructurii liceelor şi a şcolilor tehnice şi profesionale. educaţie. unde este nevoie de un număr mare de personal şi echipamente pentru intervenţii medicale de urgenţă . constituie o precondiţie pentru realizarea obiectivului Strategiei Lisabona privind creşterea economică şi gradul de ocupare al populaţiei. sociali.

Operaţiuni orientative:  Modernizarea şi echiparea spitalelor judeţene. afectate de evoluţia sistemului sanitar din ultimii ani. Viziunea care stă la baza acestei strategii este de a obţine. modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate Strategia Naţională de Sănătate Publică (O. unde costurile sunt mari. precum şi a unui sistem eficient de servicii de urgenţă. educaţie.M. universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. luând în considerare faptul că cea mai mare parte a infrastructurii spitaliceşti este veche (majoritatea spitalelor având peste 50 sau chiar 100 de ani vechime). respectiv a clădirilor şi echipamentelor. preuniversitare. pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate. un rol important îl are dezvoltarea serviciilor ambulatorii (de spital şi de specialitate). accesibil tuturor categoriilor de persoane afectate. recuperare şi fizioterapie şi chiar de tratament. iar internările să se facă numai pentru cazurile grave. nr. Infrastructura acestor servicii se situează mult sub standardele europene. precum şi prin reabilitarea şi echiparea ambulatoriilor. Strategia Naţională de Sănătate Publică prevede îmbunătăţirea infrastructurii spitaliceşti. durata spitalizării reducându-se sensibil. Strategia Naţională de Sănătate Publică îşi propune să stabilească şi să contureze mecanisme şi linii directoare ce au ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din România şi asigurarea unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane prin implementarea unor măsuri care vizează transformarea structurilor actuale din domeniul sănătăţii publice spre cele adecvate noilor concepţii şi abordări de la nivel internaţional. 114 . precum şi de a asigura un înalt nivel de echitate în accesul la serviciile de sănătate publică. contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale. Obiectivul specific: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi repartizarea teritorial regională echilibrată a acestora pe teritoriul ţării. Măsura 1: Reabilitarea. Pentru a eficientiza sistemul de sănătate din România. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă. Domenii de intervenţie: Programul Operaţional Regional susţine investiţiile în infrastructura socială prin Axa Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.S. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. chirurgicale şi pe cât posibil cât mai aproape de ziua intervenţiei. astfel încât majoritatea cazurilor să fie rezolvate în ambulatorii. Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale.Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale. Programul Operaţional Regional sprijină implementarea strategiei naţionale în domeniul sănătăţii. 923/16 iulie 2004) vizează dezvoltarea unui sistem de prevenire şi tratare modern. Obiectiv: ▪ Crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale.  Modernizarea. performant. pentru eficientizarea serviciilor de sănătate. prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate. prin reabilitarea şi dotarea infrastructurii spitaliceşti. acestea asigurând latura preventivă a serviciilor de sănătate. mintală şi socială a populaţiei. iar lipsa unui management adecvat şi a investiţiilor a condus la un proces continuu de deteriorare. Este de aşteptat ca reabilitarea şi dotarea ambulatoriilor cu aparatură modernă de investigaţii. Pentru refacerea echilibrului între serviciile de medicină primară şi cele de medicină secundară. să mute centrul de greutate al tratamentului din spitale. dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor (din spitale şi de specialitate). menţine şi promova o bună stare de sănătate fizică.

pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii. dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale Obiectiv: Îmbunătăţirea calităţii şi a capacităţii serviciilor sociale acordate.000 lei şi maxim 85.).Autorităţi ale administraţiei publice locale proprietar/administrator al imobilului care face obiectul investiţiei: . terenurile şi utilităţile Spitalului Judeţean de Urgenţă.Asociaţii de dezvoltare intercomunitară (A. Pentru Regiunea Sud Muntenia au fost stabilite spitalele judeţene din Dîmboviţa. Solicitanţii pot fi: . Centrele sociale cu destinaţie multifuncţională pot acoperi o gamă variată de servicii.000 – 25.  Achiziţionare echipamente pentru spitale/ambulatorii. Evaluarea Ministerului Sănătăţii Publice asupra situaţiei spitalelor din România a identificat spitalele judeţene propuse spre reabilitare prin POR (inclusiv ambulatoriile). fiind în schimb aprobată construirea unui nou spital judeţean de urgenţă cu finanţare de la Ministerul Sănătăţii Publice şi asigurarea infrastructurii de acces şi a utilităţilor de către autorităţile locale. această situaţie afectează şi desfăşurarea în condiţii normale a activităţilor de pe piaţa muncii din două motive: pe de o parte din cauza faptului că nu se acordă asistenţă calificată şi suficientă persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. Oportunităţile oferite de POR vor fi valorificate. În acelaşi timp. respectivele unităţi spitaliceşti având o activitate normală. fiind în pregătire proiecte care vizează dotarea/ echiparea şi modernizarea ambulatoriilor. Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie Ploieşti şi Spitalului de Pediatrie Ploieşti. dar insuficient şi necalificat. În multe situaţii. care nu beneficiază de îngrijire specializată permanentă. modernizarea. calitatea slabă a infrastructurii şi lipsa dotărilor cu echipamente obligă persoanele aparţinând grupurilor sociale defavorizate să apeleze la serviciile sociale din alte zone. care ar putea fi reintegrate pe piaţa muncii. cât şi asupra calităţii muncii şi vieţii persoanelor care au în familie membri cu diferite dizabilităţi. îşi asumă responsabilitatea asigurării stării tehnice şi funcţionalităţii normale a acestora în interesul pacienţilor. fapt dovedit şi în perioadele anterioare. Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 700. cât şi a celor dependenţi.000. ▪ Analizele POR au evidenţiat situaţia precară a infrastructurii serviciilor sociale şi necesitatea realizării de investiţii în modernizarea şi dotarea clădirilor în care se desfăşoară acestea. Teleorman. Alocările bugetare pentru cheltuielile curente şi fondurile destinate investiţiilor/reparaţiilor capitale vor fi dimensionate anual astfel încât să răspundă cerinţelor impuse de reforma sistemului de sănătate publică.  Crearea/modernizarea în spitale/ambulatorii. Ialomiţa.I.  Modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale spitalelor/ambulatoriilor.000. În program nu este inclusă şi modernizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti. Întrucât Consiliul Judeţean Prahova are în proprietate şi gestionează clădirile.000 lei (echivalentul aproximativ a 200.Activităţi eligibile:  Modernizarea clădirilor spitalelor şi ambulatoriilor. fără sincope în finanţare.Liderul desemnat printr-un acord de parteneriat între unităţi administrative-teritoriale. de grija persoanelor dependente pe perioada orelor de lucru şi la creşterea calităţii muncii şi vieţii atât a celor activi. Măsura 2: Reabilitarea. începând cu acceptarea lor în centru.000 €uro). până la rezolvarea problemelor specifice 115 . cu repercusiuni atât asupra celui dependent. cu scopul de a ajuta persoanele în dificultate. Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor sociale oferite de centrele multifuncţionale şi rezidenţiale poate contribui la degrevarea membrilor activi ai familiilor. sau a persoanelor singure care au în îngrijire copii minori. Totodată. necesitatea investiţiilor apare şi ca urmare a stabilirii unor standarde minime de calitate pentru serviciile sociale ce trebuie să fie îndeplinite de centrele rezidenţiale. îndepărtate de domiciliu.D. a facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi fizice. . pe de altă parte persoanele active care au în familie membri dependenţi alocă un timp important îngrijirii acestora.

temporar sau permanent (materiale. culturale. Îmbunătăţirea managementului şi organizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale. asigurându-se astfel un cadru adecvat de găzduire şi îngrijire a persoanelor aflate în dificultate. printr-un suport specializat. modernizare şi dotare a infrastructurii centrelor sociale şi rezidenţiale se va realiza în concordanţă cu priorităţile stabilite prin Strategia Naţională privind Serviciile Sociale.investiţii în centrele rezidenţiale care asigură servicii de cazare de lungă durată. sau după caz.  Modernizarea/extinderea clădirilor pentru înfiinţarea de noi centre sociale. medicale). soluţionarea acesteia. Operaţiuni orientative:  Modernizarea. Prin urmare.prin serviciile publice de asistenţă socială din subordine . Orice serviciu social trebuie să pornească de la o analiză concretă a nevoii de asistenţă socială. juridice şi administrative. . dezvoltarea şi echiparea clădirilor în care funcţionează centre sociale multifuncţionale.Consiliul judeţean prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. Prin Programul Operaţional Regional se are în vedere finanţarea unor proiecte vizând: centre sociale cu destinaţie multifuncţională care pot acoperi o gamă variată de servicii. Principalele linii directoare de dezvoltare a serviciilor sociale: Îmbunătăţirea comunicării şi informării asupra drepturilor şi beneficiilor serviciilor sociale. precum şi cu nevoile identificate prin Strategia Judeţeană în Domeniul Protecţiei Integrării şi Incluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap şi a Persoanelor Vârstnice. Identificarea la nivelul judeţului Prahova a proiectelor de reabilitare. judeţul Prahova 2007-2013 şi prin Strategia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova. Dezvoltarea acestor centre sociale va fi completată de investiţii în centrele rezidenţiale deja existente. . asigurându-se astfel un cadru adecvat de găzduire şi îngrijire a persoanelor aflate în dificultate. relaţionale. O atenţie specială va fi acordată populaţiei de etnie Rromă.  Modernizarea şi echiparea clădirilor în care funcţionează centre sociale rezidenţiale.  Modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale centrelor sociale. cantine. Facilitarea participării tuturor actorilor sociali la dezvoltarea sistemului de servicii sociale.  Amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale. - Orice serviciu social trebuie să răspundă unei nevoi individuale sau de grup şi să acopere. capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile. cât şi din punct de vedere al reinserţiei pe piaţa muncii a numeroase persoane aflate în dificultate. financiare. grupuri sanitare etc). 116 . cu scopul de a ajuta persoanele în dificultate. Activităţi eligibile:  Modernizarea/extinderea clădirilor centrelor sociale (spaţii de cazare. Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale.  Crearea/modernizarea facilităţilor de acces pentru persoane cu dizabilităţi. care asigură servicii de cazare de lungă durată. ocupaţionale. inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independente şi a competenţelor profesionale. precum şi să contribuie la creşterea calităţii vieţii persoanei.  Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilităţi. temporar. serviciu. atât din punct de vedere umanitar. implementarea unor astfel de proiecte va avea rezultate pozitive.Autoritate a administraţiei publice locale . inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independente şi a competenţelor profesionale.Consiliile locale prin serviciul public de asistenţă socială din subordine înfiinţat la nivel de direcţie. Solicitant eligibil: . până la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confruntă.cu care acestea se confruntă. începând cu acceptarea lor în centru. are în vedere stabilirea liniilor directoare şi a unui cadru instituţional coerent în scopul de a crea un sistem unitar şi comprehensiv de servicii sociale.

cu excepţia componentei de salvare aeriană. De asemenea autorităţile publice locale pot depune cereri de finanţare pentru unităţile medico-sanitare din subordine. Este de aşteptat ca dezvoltarea acestui sistem organizatoric. atât pentru dezvoltarea celor 8 baze operaţionale regionale care vor înlesni intervenţii integrate în caz de dezastre sau accidente (rutiere. reanimare şi descarcerare. concomitent cu îmbunătăţirea dotărilor cu echipamente. Categoriile de echipamente necesare pentru dotarea serviciilor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă finanţabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013: 1. Autoritate a administraţiei publice locale desemnată lider al unui parteneriat încheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept public sau privat. Furnizori de servicii sociale. să conducă la creşterea gradului de siguranţă a populaţiei şi la primirea ajutorului de urgenţă calificat în timpul cel mai scurt. eroziunii). de unde vor fi coordonate intervenţii integrate în caz de dezastre majore. Îmbunătăţirea dotărilor cu echipamente va conduce la creşterea gradului de siguranţă a populaţiei şi la primirea ajutorului de urgenţă calificat în timpul cel mai scurt. În vederea pregătirii şi promovării proiectelor de modernizare/extindere a unităţilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu nevoi speciale (copii cu dizabilităţi.). persoane cu handicap şi bătrâni) la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova au fost demarate acţiuni privind identificarea obiectivelor care necesită lucrări de modernizare şi dotări specifice. Programul Operaţional Regional va susţine acest obiectiv strategic prin investiţii în achiziţionarea de echipamente specifice. Măsura 3: Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă Obiectiv: Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.48/2007. Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă. Concomitent se desfăşoară activităţi privind cuantificarea nevoilor de dotări specifice cu echipamente adecvate vârstei. Operaţiuni orientative:  Achiziţionare vehicule şi echipamente specifice necesare bazelor operaţionale regionale şi judeţene. Se procedează la intabularea proprietăţilor. ▪ Conceptul Strategic Naţional privind organizarea intervenţiilor în situaţii de urgenţă. în funcţie de specificul diferitelor zone (expuse cutremurelor.127/2007. Acestea vor fi localizate la nivel regional. pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. sunt coordonate operativ de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă. 117 . în judeţul cu cea mai multă experienţă în acest domeniu. expertizarea construcţiilor şi elaborarea Studiilor de Fezabilitate ca etape obligatorii care condiţionează depunerea cererilor de finanţare. de acordare a asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat prevede îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului siguranţei publice prin crearea a opt baze regionale. fie serviciile publice de asistenţă socială din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale. etc. integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap şi a persoanelor vârstnice adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. cât şi pentru îmbunătăţirea dotării (vehicule şi echipamente) bazelor judeţene existente. Serviciile mobile de urgenţă. Obiectivele operaţionale şi programele privind protecţia copilului sunt cuprinse în Strategia Judeţeană în domeniul protecţiei copilului aflat în dificultate şi a copilului cu dizabilităţi 2007-2013 adoptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. acreditat în condiţiile legii. publici şi privaţi.- Pot depune cereri de finanţare fie autorităţile administraţiei publice locale. acreditaţi în condiţiile legii. inundaţiilor. Priorităţile şi obiectivele privind persoanele cu handicap şi persoanele vârstnice sunt evidenţiate în Strategia Judeţeană în domeniul protecţiei. dizabilităţilor şi nevoilor ocupaţionale. Autospeciale de intervenţie la accidente colective şi pentru salvări urbane. respectiv de Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă. 2.

activităţi educaţionale recreative). Prin POR se va susţine dezvoltarea acestor campusuri preuniversitare pe nucleele unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic. fiind necesare investiţii pentru reabilitarea. Campusul este rezultatul grupării activităţilor educaţionale în clădiri care pot fi: şcoală cu săli de clasă. biologic.B. cantină. Autospeciale pentru descarcerări grele. activităţi didactice sociale.R. Multe şcoli necesită lucrări de reabilitare şi dotare cu echipamente educaţionale IT.3. se impune finanţare pentru investiţii şi reabilitare. PLAI).D. iar echipa tehnică formată din specialişti desemnaţi de judeţele componente ale regiunii realizează aplicaţia în conformitate cu cerinţele Ghidului Solicitantului. ateliere.I. Autospeciale complexe de intervenţie. Prin urmare. Aceste investiţii vor asigura premisele creşterii capacităţii de şcolarizare a unităţilor din învăţământul obligatoriu.). 8. Măsura 4: Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare. 4. pentru un număr de cel puţin 4-5 calificări profesionale. a structurilor de cazare pentru studenţi şi a centrelor pentru formare profesională pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia se află în procedură de constituire. împrumuturi externe. regională. laboratoare. chimic. a devenit o prioritate crearea şi dezvoltarea de campusuri preuniversitare. (nuclear. de 14. Banca Mondială).16 milioane €uro. „atelierele şcoală” şi laboratoarele fiind echipate astfel încât să asigure pregătirea profesională în cel puţin 2 domenii de pregătire. Intervenţiile POR 2007-2013 vor fi complementare intervenţiilor realizate din alte surse. radiologic). constituită la nivel regional din toate Consiliile Judeţene ale judeţelor Regiunii de dezvoltare Sud Muntenia. sală de sport. Acestea vor fi denumite Campusuri pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic (CIPT) şi vor reuni în aceeaşi arie toate clădirile în care se realizează procesul educaţional (predare teoretică. Centre de comandă şi control şi echipamente de comunicaţii aferente. Ambulanţe de reanimare. CIPT vor asigura condiţii adecvate de acces la educaţie şi de calificare/profesionalizare. bibliotecă. 5. descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă. Deşi au fost atrase importante fonduri externe (ex. insuficienţei mijloacelor de transport. 6. 7.C. a dotării şcolilor. din mediile urban şi rural. conform Planurilor Regionale şi Locale de Acţiune în Domeniul Învăţământului profesional şi tehnic (PRAI. cu o valoare totală a echipamentelor incluse în proiecte. 118 . respectiv bugetul de stat. În completarea acestora Consiliul Judeţean Prahova va aloca prin bugetul propriu anual fondurile necesare unei activităţi cât mai competitive şi eficiente a Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” Prahova. Calamităţile naturale din ultimii ani au crescut necesarul de reabilitate a infrastructurii şcolare. Domeniile de pregătire şi calificările profesionale oferite în cadrul campusului vor fi corelate cu necesităţile de dezvoltare economică locală. universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă Obiectiv: Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale. laboratoare. îmbunătăţind astfel condiţiile de acces la educaţie. bugetele locale. Autospeciale de cercetare N. în special din mediul rural. Solicitant eligibil: Asociaţia de dezvoltare intercomunitară (A. a distanţelor mari până la cele mai apropiate şcoli. Ambulanţe de prim ajutor. în conformitate cu exigenţele actualei perioade. spaţii de cazare elevi şi cadre didactice. a unor spaţii şcolare de cazare în apropierea şcolilor. materiale specifice pentru documentare etc. şcoală cu ateliere. ▪ Starea şi accesibilitatea infrastructurii educaţionale şi a dotărilor aferente contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor specifice privind asigurarea calităţii şi a accesului la educaţie. Se resimte o cerere crescută pentru spaţii de învăţământ. Accesul la educaţie al copiilor din localităţile cu economie în declin. îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii educaţionale din învăţământul obligatoriu. şi medii sociale vulnerabile (în special rromi) este dificil din cauza infrastructurii şcolare mai slabe. cărţi.

extinderea clădirilor Centrelor de Formare Profesională Continuă. extinderea. În categoriile de operaţiuni ale domeniului major de intervenţie 3. diferite facilităţi pentru activităţi didactice. ceea ce va permite universităţilor să-şi îndeplinească rolul în dezvoltarea regională şi naţională. cantine. 119 . Starea uneori precară a clădirilor. consolidarea. dotarea laboratoarelor didactice şi de cercetare. extinderea clădirilor (toate tipurile de infrastructură pentru învăţământul obligatoriu. diferite facilităţi pentru acces şi activităţi didactice. pot sprijini atingerea obiectivelor dezvoltării regionale a României privind sănătatea. în special în zone dezavantajate.  Modernizarea utilităţilor. infrastructura necesară „centrelor de învăţare continuă”. În cazul campusurilor universitare.Reabilitarea. De asemenea sunt eligibile spre finanţare centrele de formare continuă. . echiparea infrastructurii educaţionale pre-universitare şi universitare. al Axei prioritare 3 a POR. modernizarea. Unele componente ale campusului (ex.  Consolidarea. modernizarea. o atenţie deosebită a fost acordată şi spaţiilor de rezidenţă. cantină. modernizarea clădirilor Campusurilor pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic. şcoli şi facilităţi de ucenicie) pot fi folosite nu doar pentru formare iniţială. În proiectele Campusurilor pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic (CIPT) vor putea fi finanţate centre de învăţământ preuniversitar.000. echiparea Centrelor de Formare Profesională Continuă. .000 lei şi maxim 67. inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu dizabilităţi. prin facilităţile de predare şi cercetare. cantine. vor putea fi finanţate centre de învăţământ universitar. extinderea şi dotarea clădirilor şcolilor speciale: spaţii de învăţământ. inovarea afacerilor. pentru toate tipurile de infrastructură educaţională. alături de investiţiile în spaţiile de învăţământ necesare.4. Centrele de formare continuă pentru adulţi sunt eligibile spre finanţare. Solicitanţi eligibili pentru proiecte adresate unităţilor şcolare din învăţământul obligatoriu (inclusiv pentru învăţământul special) şi pentru proiectele adresate Campusurilor pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic (CIPT) sunt unităţile administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale): Municipii (Consilii locale municipale). Valoarea totală a proiectului: minim 500.Crearea şi dezvoltarea campusurilor preuniversitare. echipamente pentru pregătirea profesională. în perspectivă. modernizarea. exceptând Campusurile pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic). Comune (Consilii locale comunale). dacă lucrările de reabilitare/modernizare a clădirilor s-au realizat deja din alte surse. În învăţământul superior românesc. practicile de management.  Consolidarea. echipamente IT.000 lei. spaţii de cazare. Intervenţiile POR vor presupune lucrări specifice pentru toate componentele unui CIPT sau numai dotarea acestora. cu excepţia facilităţilor pentru desfăşurarea procesului de învăţământ (de exemplu: cămine. pentru infrastructură şi dotări. condiţiile de rezidenţă ale studenţilor nefiind asigurate la un nivel adecvat de calitate.  Dotări cu echipamente didactice. spaţii de cazare. sunt cuprinse: . a echipamentelor şi a facilităţilor. dar şi pentru activităţi de formare continuă sau formarea adulţilor. bibliotecă). Activităţile eligibile:  Consolidarea.Reabilitarea.Facilităţile campusului preuniversitar pot asigura.  Consolidarea. Instituţiile de învăţământ superior. modernizarea. Oraşe (Consilii locale orăşeneşti). modernizarea. Campusurile şi centrele de formare sunt complementare acţiunilor implementate prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane. extinderea şi dotarea clădirilor din campusurile universitare de stat: spaţii de învăţământ. localizate în cel mult două amplasamente. modernizarea. Creşterea numărului de studenţi a fost mai mare decât gradul de extindere a infrastructurii universitare.  Construirea. care asigură cel puţin trei facilităţi fiecare. justifică investiţiile pentru consolidarea şi modernizarea condiţiilor de rezidenţă.

la finele acestei perioade toate categoriile de elevi şi preşcolari.Consiliul judeţean va acorda în perioada 2007-2013 un important sprijin financiar şi logistic. astfel încât. 120 . consiliilor locale din judeţ (deţinătorii de drept ai infrastructurii de învăţământ). atât din mediul urban cât şi din mediul rural să beneficieze de condiţii decente pentru procesul educaţional propriu-zis şi din punct de vedere al infrastructurii de acces şi a utilităţilor aferente spaţiilor şcolare. în special prin intermediul parteneriatelor.

Dezvoltarea turismului este în deplină concordanţă cu Orientările Strategice Comunitare deoarece contribuie la îmbunătăţirea gradului de atractivitate a regiunilor şi la crearea de noi locuri de muncă. Implementarea acestei axe prioritare a POR. lacuri amenajate pentru agrement şi pescuit. ape minerale. ceea ce justifică ca prioritate a perioadei 2007-2013. ca destinaţie turistică europeană. la standarde europene. Turismul crează oportunităţi de creştere economică zonală şi locală şi contribuie la crearea de noi locuri de muncă prin valorificarea patrimoniului cultural şi natural. transporturi. Crearea. datorită îmbunătăţirii infrastructurii în zonele turistice şi a serviciilor de cazare şi agrement. construcţii. Pentru România este deosebit de important să se conserve ceea ce a rămas din moştenirea culturală a diferitelor regiuni ale ţării (clădiri istorice. industria alimentară. inclusiv bunuri şi servicii produse de alte sectoare economice (comerţ. cu impact direct asupra creşterii cererii de turism pentru România. concentrarea în teritoriu a resurselor turistice care determină tipul de turism prin care se pot valorifica: obiective cultural-istorice (monumente de arhitectură. volum şi grad de modernizare. dezvoltarea. teatre. Potenţialul turistic prahovean este caracterizat de: existenţa unor capacităţi turistice variate ca structură. va determina creşterea calitativă. lucrări istorice de artă). situri arheologice. Aceste iniţiative de conservare culturală. cu resurse naturale de o mare diversitate şi armonios repartizate. infrastructura generală a teritoriului: reţea de căi rutiere şi feroviare. modernizarea infrastructurii de turism în vederea valorificării resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice. Cercetările au indicat că turiştii care practică turismul cultural cheltuiesc cu 38% mai mult pe zi şi au o durată a sejurului cu 34% mai lungă decât turiştii care practică forme tradiţionale de turism. să se menţină stilul arhitectonic tradiţional. specific fiecărui judeţ. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. Axa Prioritară 5 a Programului Operaţional Regional 2007-2013: „Dezvoltarea durabilă a turismului regional şi local”. confecţii şi încălţăminte. a ansamblului condiţiilor de practicare a turismului. zone împădurite. surse de energie.. precum şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice de cazare şi agrement. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului Prin poziţia sa geografică. etc. - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe. dezavantajate din punct de vedere economic şi social. ecoturism. balnear. vor trebui însoţite de o planificare consistentă prin care să se conserve (şi unde este posibil să se restaureze) centrele istorice ale oraşelor. elemente naturale cu valoare ştiinţifică (rezervaţii şi monumente ale naturii) forme de relief spectaculoase. calitatea mediului înconjurător şi starea de conservare a resurselor naturale. telecomunicaţii. Principalele domenii de intervenţie: 121 . muzee.PRIORITATEA 6. care dau posibilitatea practicării întregii game de forme de turism (montan. religios) până la noutăţile de ultimă cerere în oferta turistică (rural. achiziţionate ulterior de turişti şi companii de turism. cultural. industria mică şi de artizanat). monumente. o parte importantă din noile locuri de muncă create constituie o oportunitate regională pentru ocuparea forţei de muncă feminine. are ca obiectiv valorificarea şi promovarea durabilă a patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic. inclusiv din zonele marginale. clădiri şi case memoriale. judeţul Prahova dispune de un potenţial turistic. turism uval). mijloace de transport. în vederea creşterii atractivităţii regiunilor. Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii judeţului ca destinaţie turistică. propuse de autorităţile locale. valori etnografice). De asemenea. infrastructură tehnico-edilitară. Activitatea turistică crează cerere pentru o gamă largă de bunuri şi servicii. Măsura 1: Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe Turismul cultural reprezintă unul dintre domeniile importante ale turismului. dezvoltării economiilor locale şi creării de noi locuri de muncă.

protecţia.646/2004) şi Legea nr. prin valorificarea potenţialului turistic cultural local şi regional pe piaţa turistică naţională şi internaţională. canalizare). ▪ ▪ ▪ Obiective: Creşterea importanţei turismului şi culturii. lipsa amenajărilor în punctele de belvedere pentru fortificaţii. echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare. asigurarea iluminatului decorativ şi de siguranţă şi alte dotări interioare. Dotări interioare (instalaţii. Construcţia utilităţilor anexe (parcaje. Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor.arhitectură specifică satelor din Muntenia. Instituţiile judeţene de cultură pregătesc proiecte corespunzător specificului fiecăreia. Modernizarea utilităţilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie electrică. monumentele de arhitectură etc. Extinderea sezonului turistic. arta decorării obiectelor de utilitate cotidiană.POR va finanţa obiectivele cu potenţial turistic (din mediul rural şi urban) care sunt incluse în patrimoniul UNESCO şi patrimoniul cultural naţional. reclame şi indicatoare). Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil. .manifestări etnoculturale şi religioase tradiţionale. Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior. respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului.) învechită şi insuficientă. reabilitarea. . grupuri sanitare. frescelor. olărit. protejarea monumentelor istorice şi modernizarea infrastructurii conexe. antiefracţie). republicată . a iluminatului de siguranţă precum şi a celui decorativ. biserici. monumente istorice şi mănăstiri. precum şi obiectivele din patrimoniul cultural local din mediul urban. consolidarea. portul popular. Restaurarea. cetăţi medievale. consolidarea. Activităţile proiectelor vizează:            Restaurarea.prelucrarea lemnului. Amenajarea/marcarea de trasee turistice/itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. protecţia şi conservarea clădirilor de patrimoniu. siguranţă la foc. Amenajări peisagistice pentru evidenţierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat. Dezvoltarea turismului cultural impune rezolvarea problemelor legate de infrastructura de acces la obiectivele turistice (siturile arheologice.monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local).comunităţi cu viaţă rurală tradiţională. Amenajarea zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul). utilităţi anexe.monumente istorice de valoare naţională şi universală şi grupa B . alimentare cu apă. .grupa A . conservarea şi realizarea picturilor interioare. Monitorul Oficial al României nr. Creşterea numărului de turişti. ca factor care stimulează creşterea economică în regiuni.2314/2004 Lista monumentelor istorice. Scopul şi realizarea activităţilor trebuie să contribuie la punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu. lipsa spaţiilor de parcare dotate cu puncte de informare şi promovare a obiectivului turistic cultural. restaurarea. 122 . În judeţul Prahova tezaurul etnografic şi folcloric se caracterizează prin: . Se pot finanţa proiecte care au ca obiectiv: conservarea. domeniul de intervenţie 5. în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare (Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr.1. picturilor murale exterioare. în vederea accesării fondurilor europene alocate prin POR Axa prioritară 5. puncte de informare.

1 camping. Turismul în natură. Judeţul Prahova. saună. care furnizează facilităţile de petrecere a timpului liber. arii naturale protejate. Populaţia tânără îşi manifestă tot mai mult dorinţa de a-şi cunoaşte ţara. cosmetică. precum şi a utilităţilor aferente. aşa cum a fost prezentat în Capitolul 2. 34 săli sau terenuri de sport. etc. implementate în mediul urban. calitativ (247 structuri de primire turistică. speo-turismul. este absolut necesară creşterea standardelor de calitate ale spaţiilor de cazare de tipul hoteluri. 14 moteluri. precum şi bogăţia valorilor culturale prezente. cabane şi hoteluri pentru tineret. 120 pensiuni turistice (86 pensiuni urbane). Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de cazare. activităţi desfăşurate în concordanţă cu planurile de management pentru reţeaua NATURA 2000. turismul de afaceri. este recunoscut ca zonă cu destinaţie turistică încă de la sfârşitul sec. unele dintre acestea chiar cu caracter de „turism de nişă” (turismul ecvestru. optând pentru turismul cultural. Crearea/extinderea structurilor de agrement turistic. prin distribuirea echilibrată a turiştilor în toate perioadele anului (reducând astfel şi efectul indus de sezonalitate). frizerie. care răspund bine cerinţelor actuale ale turiştilor). 3 hosteluri. 15 coafură. în cazul staţiunilor balneare şi balneoclimaterice. 38 vile turistice. proiectele pot fi localizate atât în mediul urban. care îl situează pe un loc important în oferta turistică naţională şi internaţională a României.000 lei şi maxim 85. 2 popasuri turistice şi 1 hotel pentru tineret. Exploatarea turistică durabilă a ariilor protejate se poate realiza prin practicarea unui turism controlat. ▪ ▪ ▪ ▪ Obiective: Valorificarea resurselor naturale în scop turistic. În plus. 25 piscină. Măsura 2: Crearea/dezvoltarea/modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice Frumuseţea şi varietatea cadrului natural. în scopul creşterii numărului turiştilor şi a duratei sejurului. turismul de pelerinaj.). se poate aprecia că turismul montan reprezintă o oportunitate pentru practicarea unor activităţi turistice pe toată durata anului. Diversificarea serviciilor turistice. Având în vedere faptul că 26% din suprafaţa judeţului este ocupată de munţi. 14 cabane. dă naştere unor activităţi variate şi permite creşterea durabilităţii ambientale şi economice a activităţilor turistice. Ţinând cont de evoluţiile globale ale pieţei turistice. în creştere. Turismul de nişă se bazează pe resursele naturale şi culturale: staţiuni balneare. 1 bungalou. turismul de aventură. cât şi. 7 săli/saloane de tratament medical. care permite atât cunoaşterea cât mai reală a numărului de turişti care doresc să viziteze o arie protejată cât şi monitorizarea permanentă a presiunii asupra mediului. în ultimii ani. Prin POR se vor finanţa proiecte de valorificare durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic şi proiecte de reabilitare. Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 1. în timp ce populaţia vârstnică.000.700.000 lei. 227 dintre unităţile turistice sunt dotate cu parcare proprie. 2 tabere pentru elevi. Construcţia/reabilitarea/amenajarea căii de acces către obiectivul turistic de patrimoniu reabilitat. turismul memorial . moteluri şi campinguri. ecoturism (de tip „întoarcere la natură”). aceste activităţi sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea obiectivului de patrimoniu restaurat este afectată de infrastructura de acces deficitară. etc. cât şi în mediul rural. Aceste structuri de primire turistică prahovene dispun de următoarele tipuri de servicii: 158 restaurante şi similare. În plus. aceleaşi atribute caracterizează şi structurile de agrement turistic. ale căror proprietăţi curative atrag inclusiv turişti străini. zone care oferă posibilitatea practicării sporturilor de iarnă. conferă judeţului Prahova un potenţial turistic remarcabil. areale silvice. modernizare şi extindere a structurilor de cazare şi a infrastructurii de agrement. al XIX-lea. dispunând de o infrastructură turistică deosebită atât cantitativ. Este necesară o varietate 123 . practicat într-o manieră durabilă. din care: 53 hoteluri. 74 săli de conferinţe. acest deziderat va fi realizat prin implementarea unui sistem eficient de rezervări online.istoric. manifestă un interes tot mai ridicat faţă de staţiunile balneo-climaterice.

Poiana Braşov. mine. . Rezultat: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport. Realizarea unui plan urbanistic integrat al microregiunii.de atracţii care poate oferi mai multe oportunităţi de vizitare.  localităţile din mediul rural în care sunt implementate proiecte cu o valoare mai mare de 1.   Consiliul Judeţean Prahova este partener pentru susţinerea cofinanţării unor proiecte de infrastructură turistică (transport pe cablu.construirea/modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale (aceste activităţi sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea obiectivului turistic este afectată de infrastructura de acces deficitară). la care se adaugă facilităţile din staţiunile localizate în judeţul Braşov (Predeal. . Rîşnov. Se află în pregătire proiecte privind dezvoltarea infrastructurii turistice în zona montană înaltă – Baza Salvamont Babele. Utilizarea şi promovarea surselor alternative de energie. crearea/modernizarea grupurilor sanitare.construirea/modernizarea punctelor (foişoare) de observare/filmare/fotografiere.  Potenţialul turistic al staţiunilor montane de pe Valea Prahovei. În sezonul de iarnă s-a impus folosirea zăpezii artificiale (din cauza lipsei de zăpadă). Dezvoltarea integrată a turismului. Operaţiuni orientative:  Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic prin: . Protejarea şi conservarea calităţii mediului. pârtii.organizaţie menită să stimuleze noi acţiuni pentru a ridica standardele serviciilor turistice. crearea punctelor de colectare a gunoiului menajer.în vederea încadrării pentru finanţare prin POR Axa 5 domeniul major de intervenţie 5.000 €uro. drumuri de acces. ventilaţie. panouri informative. POR va finanţa obiectivele cu potenţial turistic care sunt incluse în:  localităţile din mediul urban. climatice şi balneo-climatice (indiferent dacă sunt localizate în mediul rural sau urban).  Sporturile de iarnă au impus în ultimii ani dezvoltarea rapidă a facilităţilor de schi şi a altor sporturi de iarnă în zona montană a judeţului. marcarea traseelor turistice. încălzire. Conservarea patrimoniului şi a tradiţiilor culturale. . Baza Salvamont Sinaia şi Baza Salvamont Cheia . Valorificarea potenţialului turistic montan prin construcţia infrastructurii necesare: reabilitarea şi amenajarea căilor de acces către principalele obiective turistice naturale. Azuga.500. Acestea pot fi uşor accesibile fie pe itinerarul turistului. Obiectiv: Dezvoltarea durabilă a zonei turistice munţii Bucegi şi a împrejurimilor. fie într-o excursie pe care turistul o face pornind de la locul unde este cazat. promovarea şi valorificarea acestora. refugii alpine. 124 . Activităţi: . Educarea şi formarea profesională pe specificul şi necesităţile microregiunii. lacuri) prin: instalaţii de iluminat. etc. Buşteni.2.amenajarea în scop turistic a obiectivelor turistice naturale (formaţiuni geologice. puncte (foişoare) de observare/ filmare/fotografiere amenajate/construite. Bran) au motivat autorităţile judeţene şi locale din aceste staţiuni să constituie ASOCIAŢIA MICROREGIUNEA TURISTICĂ BUCEGI . echipamente urbane specifice staţiunilor montane) care urmează a fi promovate de către Consiliile Locale Sinaia.construirea/modernizarea refugiilor montane. ca zonă cu un puternic potenţial de dezvoltare.amenajarea posturilor Salvamont. posturi Salvamont. platforme de campare.  staţiunile turistice balneare. saline.

880 m). climatice şi balneo – climatice.Disponibilitatea spaţiilor de parcare. Festivalul reprezintă o oportunitate pentru completarea şi modernizarea întregii infrastructuri destinate sporturilor de iarnă. infrastructură rutieră (şi utilităţi din corpul drumului) realizate în staţiuni turistice.  Dezvoltarea turismului balnear – îmbunătăţirea. climatice şi balneo – climatice. climatice şi balneoclimatice. dezvoltarea reţelelor de captare şi transport a izvoarelor minerale şi saline. inclusiv a salinelor terapeutice. pentru autoturisme şi autocare (100 locuri). trasee de cură amenajate. lacuri şi nămoluri terapeutice. balneare.climaterice. factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor) din staţiuni turistice balneare. Activităţi: - - reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere. utilităţi şi servicii. crearea. dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de tratament din staţiunile turistice balneare. . climatice şi balneo . propunerea fiind însuşită de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. parcuri – grădină. amenajarea şi dotarea bazelor de tratament. Lucrările proiectului: . Succesul festivalului programat pentru anul 2013 va constitui un avantaj pentru organizarea JOCURILOR OLIMPICE DE IARNĂ 2022. se deschid oportunităţi noi pentru proiecte de infrastructură turistică. etc. 125  .Reţea de alimentare cu apă potabilă şi canalizare aferentă străzilor propuse spre reabilitare. modernizarea. dezvoltarea reţelelor de captare şi/sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic (ape minerale. precum şi pentru diversificarea serviciilor conexe cu specific local. .Infrastructura pentru drumurile de acces către punctele balneare (lacurile sărate) ce trebuie reabilitate (3. crearea/reabilitarea parcurilor balneare. inclusiv utilităţile din corpul drumului în staţiuni turistice balneare.Asociaţia MICROREGIUNEA TURISTICĂ BUCEGI şi-a asumat organizarea FESTIVALULUI OLIMPIC AL TINERETULUI EUROPEAN 2013. modernizarea. Este în curs de execuţie proiectul cu finanţare din programul PHARE 2004-2006 privind „Reabilitarea infrastructurii de turism în staţiunea balneo-climaterică Slănic – judeţul Prahova”. în judeţul Prahova. prin finanţări publice şi private care vor conduce la îmbogăţirea dotărilor specifice sporturilor de iarnă. inclusiv a salinelor terapeutice. asociere între Consiliul Local Slănic şi Consiliul Judeţean Prahova. gaze terapeutice.

Zonele cu resurse turistice sunt unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora există o concentrare mare şi foarte mare a resurselor naturale şi antropice. etc. alimentare cu gaze naturale. sistem de apă caldă menajeră şi izolarea termică a tuturor blocurilor. ce pot genera dezvoltarea uneia sau mai multor forme de turism. pescuit.Zona de administraţie şi servicii a parcului (cca.Anexe şi servicii aferente (alimentaţie publică.). respectiv a nivelului de dezvoltare a infrastructurii specifice şi generale. cu debarcadere. staţie de epurare cu treaptă biologică şi chimică. concursuri de navomodele.000 locuri. autoritatea publică judeţeană şi cea locală în parteneriat cu Compania Salrom S. 126 . etc.  Introducerea Salinei Slănic în circuitele turistice. terenuri de mini-golf. ştrand..Reabilitare teatru de vară . . locuri special amenajate/echipamente speciale de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă). asociere între Consiliul Judeţean Prahova.  Oraşul Breaza.Zona de cazare. . paint-ball. piste de biciclete amenajate. . cabane şi hoteluri pentru tineret. moteluri şi campinguri.. 18. etc. parcare. un punct de atracţie pentru vizitatori şi pentru tratament medical. . mediu.Grădina zoologică (cca. piscine.amfiteatru multifuncţional cu capacitatea de 5. Protecţia şi igienizarea lacurilor. . reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement. popice. locuri de recreere şi popas amenajate. parcare. Amenajarea accesului în zona Baia Verde. spaţii şi terenuri pentru practicarea sporturilor în echipă sau individual pentru amatori (teren de fotbal reamenajat şi poligon de tir. servicii anexe.00 ha). care are statut de staţiune climatică. cultură etc. cultural/cultural şi natural/natural). vor promova proiecte care vizează diversificarea serviciilor turistice specifice staţiunii Slănic. .00 ha). echitaţie.A. piste pentru role. iar investiţiile pentru dezvoltarea acestei activităţi vor fi orientate cu precădere spre unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice. etc. terase.Amenajarea lacului de agrement existent pentru plimbări cu ambarcaţiuni. Crearea. construcţii lacustre.)   Proiect privind „Reabilitarea parcului de agrement „Constantin Stere” – Bucov. zone acces. inclusiv a utilităţilor aferente (ex.15. reabilitarea reţelei de alimentare cu apă şi a celei de canalizare. turismul este considerat activitate economică prioritară. Pornind de la posibilitatea elaborării unor parteneriate între destinaţiile turistice (la nivel regional.). pensiuni.Grădina botanică (cca. se crează cadrul realizării proiectelor pentru destinaţii turistice complementare din punctul de vedere al potenţialului turistic (cultural/natural. pontoane.Amenajare plajă.. modernizarea şi extinderea structurilor de cazare precum şi a utilităţilor aferente (structuri de cazare: hoteluri.  Reabilitarea. În abordarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional secţiunea a VIII-a – Zone cu resurse turistice. skate-board. alimentare cu energie termică. parcuri amenajate. sală de conferinţe 100 locuri.). biciclete. local). alimentaţie publică şi reuniuni (cca 2. experimentarea tuturor formelor de energie neconvenţională pentru populaţie. . În afară de extracţia sării. Pentru a spori numărul de vizitatori. întruneşte condiţiile de eligibilitate pentru a promova proiecte vizând reabilitarea infrastructurii de bază şi realizarea dotărilor specifice.00 ha). 7. Consiliul Local Ploieşti şi Consiliul Local Bucov Lucrările proiectului: . mina salinei Slănic poate reprezenta şi un obiectiv turistic. precum şi de la aprobarea finanţărilor pentru axele prioritare care au legătură cu turismul (pe domeniile agricultură. .Reparaţii capitale la Casa memorială „Constantin Stere”. tenis. pentru a elabora oferte complementare pe baza patrimoniului natural şi cultural existent.00 ha) va cuprinde: hotel cu capacitate de cca 50-80 paturi. restaurant 100 locuri. etc. aparate de gimnastică. iluminat public prin utilizarea echipamentelor fotovoltaice. Proiectul „Oraşul Slănic-oraş european şi staţiune balneo– climaterică internaţională” având mai multe componente: reabilitarea infrastructurii rutiere şi a podului din zona gării Slănic. servicii.Reabilitare alei parc. .

autorităţile administraţiei publice locale vor institui măsuri specifice de protecţie a acestora. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional .U. turismul constituie o activitate economică prioritară. planurile urbanistice generale şi regulamentele locale de urbanism aferente acestora.  În unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice. nr. iar investiţiile pentru dezvoltarea acestei activităţi vor fi orientate cu precădere spre aceste zone. şi aproba conform legii.G. după caz.Zone protejate sau prin alte acte normative. de interes naţional sau local. stabilite prin Legea nr.Secţiunea a III-a . în conformitate cu legislaţia în vigoare. detaliate în tabelele de mai jos.  Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale care sunt staţiuni turistice sau pe teritoriul cărora există localităţi declarate staţiuni turistice. tehnică şi de protecţia mediului pentru zonele cu resurse turistice vor fi promovate cu prioritate.142/2008).Localităţile care sunt incluse în limita parcurilor naturale şi naţionale vor putea accesa fonduri mai uşor pentru dezvoltarea turismului cu implicaţii directe în dezvoltarea turismului. (în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a O.  În planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism vor fi evidenţiate zonele cu resurse turistice precum şi măsurile necesare punerii în valoare şi îmbunătăţirii accesibilităţii acestora. regionale şi judeţene. din următoarele considerente:  Pentru arealele considerate zone protejate. Resursă dominantă Probleme ale infrastructurii turistice Probleme ale infrastructurii tehnice Probleme ale infrastructurii Resurse Resurse Turistice Tehnice naturale antropice Unităţi administrativ-teritoriale cu resurse naturale şi antropice mari: Azuga X Comarnic X X Urlaţi X X X X Băneşti X Brazi X X X Brebu X X X X X X Bertea X X X X X Ceraşu X X X X X Cornu X X X Drajna X X X X X Gherghiţa X X X X X Izvoarele X X X Măneciu X Proviţa de Sus X X X X X X Sângeru X X X X X X Ştefeşti X X X X X Starchiojd X X X X X Teişani X X X X Telega X X X Valea X X Călugărească Valea X X X Doftanei Unităţi Administrativ-Teritoriale cu resurse naturale şi antropice foarte mari: Ploieşti X Câmpina X Breaza X Buşteni X Sinaia X Slănic X Vălenii de X X X Munte 127 . care fac parte din zonele cu resurse turistice. vor elabora/actualiza. prin programele de dezvoltare naţionale. Proiectele de infrastructură specific turistică.

7 zone turistice. Valea Cricovului Sărat aparţinând zonei colinare şi zona Ploieşti – Balta Doamnei situată în zona de câmpie a judeţului. cu grade diferite de importanţă. Valea Doftanei. precum şi relaţia cu principalele artere naţionale de circulaţie şi accese dinspre alte judeţe: Valea Prahovei. 128 . montan). delimitarea acestora având la bază evaluarea cantitativă şi calitativă a componentelor de potenţial turistic.În condiţiile unei concurenţe internaţionale din ce în ce mai acerbe. Slănic şi zona Drajna – Ceraşu – Starchiojd care fac parte din arealul montan şi submontan. turism balnear. unele elemente de infrastructură şi echipare edilitară. trebuie dezvoltate formele de turism deficitare în comparaţie cu ţările din regiune şi reducerea disparităţilor dintre ţara noastră şi alte ţări (ex. S-au identificat în judeţul Prahova. Valea Teleajenului.

în staţiunile: * Sinaia – pârtii de schi cu lungimi şi grade de dificultate diferite în ariile: Furnica.  reabilitarea şi modernizarea cabanelor şi adăposturilor montane.teren de golf.  organizarea turismului legat de alpinism şi speoturism în cooperare cu judeţele limitrofe Dâmboviţa (formele carstice din Valea Ialomiţei) şi Braşov. * DN 72 Ploieşti – Tîrgovişte. Floreşti. turism de odihnă şi recreere:  sejur. Buşteni. această zonă turistică are acces din DN 1 de la municipiul Câmpina. sisteme de transport pe cablu (telegondolă. Proviţa de Sus. Talea. Brebu. 2–3 pârtii schi plimbare.Valea Prahovei este printre cele mai vechi şi reprezentative zone turistice ale României. despărţită de Valea Prahovei prin masivul muntos Gîrbova. modernizarea şi extinderea instalaţiilor de transport pe cablu (teleschiuri şi telegondole). turism itinerant cu valenţe culturale pentru valorificarea patrimoniului cultural prin includerea obiectivelor turistice în circuite care să pună în valoare peisajul cultural:  „Drumul conacelor familiei Cantacuzine”: Ploieşti – Băicoi – Floreşti – Filipeştii de Pădure –  ‼ ‼ turism de vânătoare şi pescuit sportiv – amenajarea zonelor cu potenţial cinegetic şi piscicol. * Azuga – dezvoltarea în continuare a pârtiilor de schi şi corelarea cu capacitatea structurilor de cazare. Poiana Izvoare. Zona turistică Valea Prahovei Proviţa de Sus.pârtii de schi în ariile Valea Albă – Calinderu. Câmpina). Poiana Câmpina. Secăria. Buşteni.  balnear – dezvoltarea unei microstaţiuni de interes local la Ţintea – Băicoi. ‼ ‼ ‼ ‼ Ţinte: turism montan. Valea Zgârburei. Filipeştii de Pădure. în care se vor asigura dotările specifice (echipamente de sonorizare şi traducere. Ţinte: ‼ turism montan. Poiana Cerbului. 129 Zona turistică Valea Doftanei . Adunaţi. Comarnic. refacerea pârtiei de bob şi sanie. Telega. Pichetu Roşu.  variante de circuite montane turistice. Sinaia) şi în localităţile situate pe traseele de importanţă europeană şi naţională: * viitoarea autostradă Bucureşti – Braşov. Sinaia. * Buşteni . ‼ turism de odihnă şi recreere:  sejur. Şotrile. în localităţile Valea Doftanei şi Secăria. Valea Prahovei: Bucureşti – Ploieşti – Băneşti – Câmpina – Sinaia – Buşteni – Azuga. congrese. prin:  aducerea ofertei pentru sporturi de iarnă la standarde internaţionale prin amenajarea unor dotări performante şi diversificate care să exploateze domeniul schiabil. Câmpina. Principalul traseu în zonă este DN 1 care urmează Valea Prahovei şi constituie direcţia pe care se va realiza viitoarea autostradă Bucureşti – Braşov. Proviţa de Jos. Localităţi de interes turistic: Valea Doftanei. înfiinţarea/modernizarea unor baze de cazare. Desfăşurată pe direcţia nord-sud. Măgureni. Azuga şi Breaza. Păduchiosu. Cornu. * Valea Doftanei – 3 pârtii de coborâre. Proviţa de Jos. Babele. Localităţi cu potenţial turistic: Azuga. Buşteni. Valea Dorului. Băicoi. prin:  valorificarea ofertei pentru sporturi de iarnă prin amenajarea unor dotări performante şi diversificate care să exploateze potenţialul montan. teleschi şi baby schi) şi instalaţii de zăpadă artificială. Băneşti. etc. Filipeştii de Tîrg – Măneşti – Cocorăştii Colţ – Ploieşti.  circuite montane turistice.  turism rural – dezvoltarea ofertei specifice (pensiuni rurale asociate cu ferme/ microferme) în localităţile Cornu.). Talea. agrement şi sfârşit de săptămână – lângă lacul Paltinu. în zona colinară (Breaza . turism de circulaţie:  turism de tranzit – în principalele centre de coordonare turistică zonală (Câmpina. pe drumul judeţean DJ 207 care urmează cursul Doftanei. turism de reuniuni.  balnear – dezvoltarea unei microstaţiuni de interes local: Telega. teleschi. agrement şi sfârşit de săptămână – se propune a se dezvolta în arealul montan (staţiunile Sinaia. Vârful cu Dor. Azuga). Adunaţi. Breaza. afaceri – în staţiunile Sinaia. săli modulare în funcţie de numărul participanţilor.

Teişani. astăzi drumul naţional DN 1A.Brebu . Vărbilău. turism itinerant cu valenţe culturale pentru valorificarea patrimoniului cultural pe traseul: * Ploieşti .  Calea de acces în zonă este vechiul drum de legătură între Ţara Românească şi Transilvania. Proiectul are ca scop dezvoltarea zonei de nord a judeţului‚ recunoscută şi renumită ca producătoare de fructe şi promovarea agroturismului în zonă şi a produselor specifice.lacul Paltinu . turism de vânătoare şi pescuit sportiv – amenajarea zonelor cu potenţial cinegetic şi piscicol.Câmpina . Vălenii de Munte. prin intermediul expoziţiilor naţionale şi internaţionale. * Punerea în valoare a zonei subcarpatice acoperite cu livezi: Drumul Fructelor: Adunaţi – Breaza – Şotrile – Brebu – Aluniş – Ştefeşti – Slănic – Vălenii de Munte – Drajna – Poseşti. Ţinte: ‼ turism montan:  aducerea ofertei pentru sporturi de iarnă la standarde internaţionale prin amenajarea unor dotări performante şi diversificate care să exploateze domeniul schiabil. Măneciu-Cheia. Izvoarele. înfiinţarea/modernizarea unor baze de cazare. Gura Vitioarei.Teşila – Trăisteni.‼ ‼ turism rural – dezvoltarea ofertei specifice (pensiuni rurale asociate cu ferme/microferme) în localităţile Valea Doftanei. Lipăneşti. Şotrile şi Brebu. Măgurele. Principalele localităţi: Boldeşti-Scăieni-Seciu. în staţiunile: 130 Zona turistică Valea Teleajenului .

 turism itinerant cu valenţe culturale pentru valorificarea patrimoniului pe traseul: * „Prin dealurile şi depresiunile subcarpatice”: Vălenii de Munte . lacuri terapeutice cu apă sărată. Şaua Chiruşca. turismul de circulaţie:  turism de tranzit –în principalul centru de coordonare turistică (Vălenii de Munte) şi în localităţile situate pe traseul: * DN 1A Ploieşti – Vălenii de Munte – Cheia. ape minerale nevalorificate. Rezervaţia geologică „Muntele de sare” de la Slănic este declarată de interes naţional. reabilitarea staţiei terminus a căii ferate şi a tronsonului de la Ploieşti la Slănic. Aluniş. Localităţi: Slănic. Bertea. este o zonă de deal cu resurse balneare (nămol terapeutic. Amplasată central. * Punerea în valoare a zonei subcarpatice. cu acces din DN 1A de pe valea Teleajenului sau prin DJ 102. Localităţile de interes: Drajna.Ceraşu . Proiectul de modernizare a infrastructurii finanţat prin programul PHARE. salină terapeutică). factori climatici de tratare. Poseşti. aflat în implementare. Bătrâni.  turism itinerant cu valenţe culturale pentru valorificarea patrimoniului cultural pe traseul: * „Drumul sării”: Gura Vitioarei – Slănic – Vălenii de Munte.  turism rural – dezvoltarea ofertei specifice (pensiuni rurale asociate cu ferme/microferme) în localităţile Măneciu şi Izvoarele. Situată în partea central-estică a judeţului.‼ ‼ ‼ ‼ Cheia şi 2 – 3 teleschiuri. suplimentarea sursei de apă potabilă şi securizarea funcţionării captărilor/reţelelor de transport a apei. 131 Zona Valea Cricovului Sărat . zona face parte din arealul subcarpatic fiind străbătută de drumul judeţean DJ 102B. care face legătura cu judeţul Buzău. fiind protejată prin lege. zona este străbătută de drumul naţional DN 1B (Ploieşti – Buzău) şi drumul judeţean DJ 102C care urmează Valea Cricovului Sărat pe direcţia nord-sud dinspre judeţul Buzău.Drajna– * Zona turistică Slănic Zona turistică Drajna – Ceraşu – Starchiojd Starchiojd.  reabilitarea şi modernizarea cabanelor şi adăposturilor montane. înfiinţarea/modernizarea unor baze de cazare.  turism rural – dezvoltarea ofertei specifice (pensiuni rurale asociate cu ferme/ microferme) în localităţile Aluniş şi Ştefeşti.  * Cheia – 6 pârtii de schi în arealele Plaiul Bobu Roşu – Muntele Roşu. Punerea în valoare a zonei subcarpatice. turismul itinerant cu valenţe culturale pentru valorificarea patrimoniului cultural prin includerea obiectivelor turistice în circuitul zonal: * Valea Teleajenului: Ploieşti – Vălenii de Munte – Cheia. marcarea corespunzătoare a traseelor din Masivul Ciucaş. cu peisaje variate. este primul dintr-o serie de alte proiecte menite să aducă la Slănic un număr tot mai mare de turişti indiferent de anotimp. Ţinte: ‼ turism de odihnă şi recreere:  balnear – modernizarea şi extinderea staţiunii de interes naţional Slănic. întreţinerea şi modernizarea traseelor turistice pentru drumeţii montane. Se are în vedere îmbunătăţirea considerabilă a infrastructurii rutiere a oraşului. Cosminele şi Ştefeşti. turism de odihnă şi recreere:  sejur. reabilitarea termică a blocurilor. turism de vânătoare şi pescuit sportiv – amenajarea zonelor cu potenţial cinegetic şi piscicol. Starchiojd.Slon . Ţinte: ‼ turism de odihnă şi recreere:  turism rural – dezvoltarea ofertei specifice (pensiuni rurale asociate cu ferme/ microferme) în localităţile Ceraşu şi Starchiojd. Situată în partea estică a judeţului. alimentarea cu gaze naturale a tuturor localităţilor dispuse pe traseul Plopeni-Slănic. agrement şi sfârşit de săptămână – în arealul montan (Cheia şi complexul Muntele Roşu) şi în zona colinară (Vălenii de Munte). Ceraşu.

Jugureni.Localităţi reprezentative: Valea Călugărească. Sângeru. Urlaţi. turism itinerant cu valenţe culturale pentru valorificarea patrimoniului cultural pe traseele: * „Circuitul Bucovelului”: Ploieşti – Bucov – Albeşti-Paleologu – Urlaţi – Apostolache – * Ploieşti – Albeşti Paleologu – Cioranii de Jos. fiind o „reeditare” a drumului folosit de romani în vechime. „Drumul vinului” este unul dintre cele trei drumuri transversale ce traversează judeţul de la est la vest. Apostolache. Consiliul Judeţean Prahova asigură realizarea infrastructurii (modernizarea drumurilor ca părţi componente ale traseului). turism uval – în zonele viti-vinicole prin localităţile: „Drumul vinului”: Lapoş – Jugureni – Tohani – Gura Sângeru – Măgurele – Ploieşti. Conacul Pană Filipescu. turism de circulaţie:  turism de tranzit –în principalul centru de coordonare turistică zonal Urlaţi şi în localităţile situate pe traseul: * DN 1B Ploieşti – Buzău (viitorul drum expres). Vadu Săpat. Mânăstirea Vărbila. Albeşti–Paleologu. Ceptura. Iordăcheanu. Fântânele. ‼ ‼ ‼ Ţinte: turism de odihnă şi recreere:  turism rural – dezvoltarea ofertei specifice (pensiuni rurale asociate cu ferme/microferme) în localităţile Apostolache şi Albeşti-Paleologu. pe traseul său aflându-se mai multe puncte de atracţie cum ar fi: Conacul Bellu. Lapoş şi Gura Vadului. Plopu. dar şi Crama Matac. Tătaru. Acest proiect presupune înfiinţarea a 38 de popasuri agroturistice. începe la Lapoş şi se termină la Filipeştii de Târg. Mizil. Mânăstirea Jercălăi. 132 . „Drumul vinului” străbate podgorii şi poposeşte la castele şi curţi domneşti. Proiect îndrăzneţ în domeniul turismului. ‼ Vadului – Ceptura de Jos – Urlaţi – Valea Călugărească – Blejoi – Lipăneşti – Băicoi – Floreşti – Filipeştii de Pădure. Drumul îmbină agroturismul cu turismul cultural. Crama Urlăţeanu sau Casa Seciu.

agrement şi sfârşit de săptămână – (Bucov. tir cu arcul. Traseul transversal al acestui drum porneşte de la Mânăstirea Dealu. ciclism. a plajei. Ţinte: ‼ turism de odihnă şi recreere:  sejur. Păuleşti) Parcul de Agrement „Constantin Stere”. ▪ Zona pentru spectacole în aer liber: ▪ Amfiteatru multifuncţional. ▪ Reabilitarea amfiteatrului pentru spectacole în aer liber. a unui restaurant. ‼ turism de vânătoare şi pescuit sportiv – amenajarea zonelor cu potenţial cinegetic şi piscicol. în arealul de câmpie. Localităţi: Ploieşti. ▪ Delimitarea zonelor funcţionale (instalaţii de agrement. în care se intersectează principalele drumuri care străbat judeţul: DN 1. tenis. situat în imediata vecinătate a municipiului Ploieşti. ▪ Zona de administraţie şi servicii a parcului. Suprafaţa parcului este împărţită în zone: ▪ Zona pentru cultură: ▪ Muzeul Memorial „Constantin Stere”. în valoare de 2.). parcare. ▪ Amenajarea unui bazin olimpic finanţat prin Compania Naţională de Investiţii. ‼ turism de circulaţie:  turism de tranzit – în localităţile situate pe traseele de importanţă europeană şi naţională: * viitoarea autostradă Bucureşti – Braşov. etc. ▪ Zonificarea pe tipuri de teren. volei. ▪ Zona parcului de distracţii: ▪ Înfiinţarea unui parc de distracţii tematic (istorie. Târgşoru Vechi. ▪ Zona de agrement: ▪ Amenajarea spaţiilor de odihnă. alimentaţie publică şi reuniuni: ▪ Construirea unui hotel cu capacitatea de 50-80 locuri. DN 1B. ▪ Zona de sport: ▪ Crearea de zone pentru practicarea diferitelor sporturi (baschet. ▪ Zona de cazare. legende cu specific local). sală de conferinţe. DN 1A. judeţul Dîmboviţa‚ se intersectează cu Drumul Vinului la Filipeştii de Pădure şi continuă spre sud prin localităţile Ariceştii Rahtivani‚ Tîrgşoru Vechi‚ Brazi‚ Puchenii Mari‚ Balta Doamnei‚ Gherghiţa. servicii anexe). înfiinţarea/ modernizarea unor baze de cazare. importanţa turistică a acestei zone este marcată de municipiul Ploieşti. Puchenii Mari. Bărcăneşti. * DN 1D Ploieşti – Urziceni. * „Drumul Voievozilor”‚ proiect lansat de Academia Română‚ pune în valoare traseele străbătute de oştile voievozilor Vlad Ţepeş‚ Mihai Viteazul‚ Constantin Brâncoveanu‚ Matei Basarab şi Antonie Vodă. pavilioane.Situată în sudul judeţului. ▪ Realizarea în acest perimetru a „Centrului pentru energii regenerabile” care să asigure alimentarea parţială cu energie electrică şi apă caldă a obiectivelor din Parc. folclor. ▪ Amenajarea unui parc acvatic „Aqua land” 2-4 ha. ‼ turism itinerant cu valenţe cultural-istorice care pune în valoare cultura şi istoria prahoveană: * Ploieşti – Albeşti Paleologu – Cioranii de Jos.5 mil €uro. ▪ Asanarea şi reamenajarea lacurilor şi a ştrandului. handbal. ▪ Alei cu alveole destinate amplasării de statui ale unor personalităţi din istoria şi cultura naţională. terase.. Gherghiţa. reşedinţa de judeţ. Zona turistică Ploieşti – Gherghiţa 133 . Drăgăneşti. a mobilierului şi a locurilor de joacă. ▪ Zona pentru grădina zoologică: ▪ Reabilitarea spaţiului destinat grădinii zoologice şi reorganizarea acestuia pe principii moderne se realizează prin implementarea unui proiect cu finanţare de la Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi bugetul local Ploieşti. * DN 72 Ploieşti – Tîrgovişte. ▪ Zona pentru grădina botanică: ▪ Înfiinţarea unei grădini botanice în zona de extindere a parcului actual. ▪ Anexe şi servicii aferente. spaţii comerciale şi de alimentaţie publică.

 dezvoltarea turismului de circulaţie pe traseele existente şi modernizate. cu precădere în staţiunile montane.  dezvoltarea turismului de reuniuni şi afaceri.  continuarea programelor de formare a unei reţele de turism rural. 134 .  stimularea cooperării interjudeţene în domeniul turismului prin elaborarea unor programe comune. cât şi cel itinerant cu valenţe culturale care să pună în valoare obiectivele de interes cultural şi peisajul prahovean. drumul fructelor.  modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale şi a dotărilor turistice la standarde corespunzătoare. acţionându-se în direcţia diversificării ofertei pentru agrement. în special cu judeţele Braşov şi Dîmboviţa. atât cel de tranzit favorizat de viitoarea autostradă Bucureşti – Braşov.  promovarea turismului rural în sistem organizat în arealul submontan din zonele cu activitate turistică redusă.  corelarea dezvoltării activităţilor turistice cu capacitatea de suport a zonelor cu potenţial turistic.  extinderea bazei de cazare şi a dotărilor turistice în localităţile urbane aflate pe traseele de tranzit.  reabilitarea infrastructurii tehnice a teritoriului şi localităţilor în zonele cu potenţial turistic. drumul voievozilor).  relansarea turismului balnear prin reabilitarea şi extinderea dotării specifice în staţiunea Slănic şi dezvoltarea unor microstaţiuni locale. în staţiunile montane şi balneoclimaterice şi în zonele de agrement.Sintetic acţiunile necesare pentru dezvoltarea turismului în judeţul Prahova urmăresc punerea în valoare a potenţialului existent prin:  dezvoltarea turismului de odihnă şi recreere.  organizarea unor trasee tematice care pun în valoare resursele naturale sau culturale ale judeţului (drumul vinului.

activităţi în domeniul turismului şi are cel puţin 6 luni vechime la data depunerii Cererii de Finanţare. broşuri. Sunt vizate activităţi menite să facă din Prahova o destinaţie atractivă pentru turism şi afaceri. agroturism şi turism de aventură. manifestări cultural – ştiinţifice şi de afaceri. cărţi cu specific de turism. se dezvoltă şi turismul de afaceri în contextul dezvoltării activităţilor legate de organizarea de congrese. Trebuie sprijinită infrastructura turistică de informare şi promovare şi furnizarea de informaţii turistice către şi de la turişti şi tour operatori vizând dezvoltarea durabilă a produselor turistice şi creşterea utilizării internetului în serviciile de rezervare şi promovare turistică. realizarea de cataloage.Măsura 3: Dezvoltarea şi consolidarea turismului prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice. zone de trafic intens. Activităţi eligibile:  Marketing prin internet şi prin alte mijloace electronice (CD/DVD) precum şi alte activităţi de promovare on-line. care oferă posibilitatea practicării întregii game de forme de turism şi pe toată durata anului. zone de trafic intens etc. împreună cu dezvoltarea durabilă a produselor turistice şi creşterea utilizării internetului în serviciile de rezervare şi promovare turistică (E-turism). de tipul: distribuţie fluturaşi publicitari. conform statutului. în metrou. cataloage. pe pieţele ţintă.UAT (APL) şi UAT (APL). publicitate outdoor în ţară (afişaje.Două sau mai multe ONG-uri. pliante.G. armonios şi simetric repartizat. bannere etc.  Participarea la târguri şi alte expoziţii de turism în ţară.  Activităţi de promovare prin intermediul posturilor de televiziune care realizează emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact în creşterea circulaţiei turistice în România. precum şi alte tipuri de turism de nişă). scrisori personalizate (în cutii poştale. ▪ ▪ Obiectiv: Promovarea potenţialului turistic prahovean în străinătate. simpozioane şi expoziţii. aeroporturi. . interne şi internaţionale. la domiciliu/sediu pe liste de destinatari). Solicitant eligibil: . De asemenea.R. diverse tipărituri.  Organizare de evenimente şi misiuni cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică. Parteneriatele între: - . ghiduri şi hărţi turistice. Creşterea atractivităţii judeţului pentru turism şi afaceri.Organizaţie non-guvernamentală (ONG). publicaţii de specialitate. în ţară. panouri.Unităţi administrativ-teritoriale (Autorităţi ale administraţiei publice locale).  Acţiuni generale de publicitate şi reclamă a destinaţiilor turistice româneşti şi a produselor turistice româneşti: inserţii publicitare în presă. Privatizarea sectorului turistic a contribuit la realizarea de investiţii pentru modernizarea infrastructurii turistice şi în consecinţă a creşterii calităţii şi diversităţii serviciilor turistice oferite. inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România. creşterea notorietăţii destinaţiilor turistice româneşti sau conştientizarea importanţei turismului românesc. . Cunoaşterea produselor româneşti prin turism reprezintă un factor principal de promovare internaţională. gări.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare. 135 .  Activităţi de marketing direct. nr. postere şi foi volante. fotografii. componente „wellness” a turismului balneo-climateric. Judeţul Prahova are de promovat un potenţial turistic de o mare diversitate. Apar şi se dezvoltă noi produse turistice şi noi forme de turism (turism rural. acţiuni şi întâlniri cu caracter diplomatic. diapozitive. ghiduri turistice. Prin diverse activităţi. difuzare clipuri TV. pagini web.). respectiv asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile O.UAT (APL) şi ONG-uri. . judeţul Prahova poate deveni o destinaţie atractivă pentru turism şi afaceri. publicitatea destinaţiei şi a produselor turistice româneşti în mass-media internă. care desfăşoară. albume.

la standarde europene. Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 170.000 lei şi maxim 1. Investiţiile în turism şi cultură vor permite judeţului să folosească avantajele oferite de potenţialul turistic şi patrimoniul cultural în identificarea şi consolidarea identităţii proprii. casete. CD-uri şi DVD-uri turistice etc. filme cu specific de turism.000 lei. a serviciilor de cazare şi agrement şi printr-o promovare susţinută a imaginii judeţului să determine creşterea calitativă. ca destinaţie turistică.materiale audio – video. 136 . cu impact direct asupra creşterii cererii de turism pentru Prahova. Este de aşteptat ca implementarea unor proiecte durabile de îmbunătăţire a infrastructurii zonelor turistice. a ansamblului condiţiilor de practicare a turismului.000.

pe dezvoltarea activităţilor de cercetare în vederea dezvoltării de noi modele şi prototipuri. asistenţă la începutul activităţii respectivelor afaceri). structurile de sprijinire a afacerilor din judeţul Prahova vor fi dezvoltate în zonele în care există o cerere reală pentru locaţii de afaceri.42 milioane €uro din FEDR şi 162. diversificarea activităţilor economice din zonă şi prin urmare la creşterea PIB. reabilitarea siturilor (prin suprafeţele de teren reabilitate) va constitui un factor economic important pentru dezvoltarea locală/regională. prin utilizarea resurselor specifice. având ca scop atragerea întreprinderilor. parcuri de afaceri şi parcuri logistice) în zonele mai puţin dezvoltate şi aflate în declin economic. neutilizate sau subutilizate până în prezent şi de un potenţial productiv important. Promovarea şi definitivarea unor programe economice în judeţul Prahova dau garanţia dezvoltării şi consolidării structurilor economiei de piaţă. în special IMM. vor conduce la atragerea investitorilor care îşi vor localiza afacerile în aceste zone. Alegerea ca prioritate de dezvoltare a judeţului Prahova „ Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri judeţean şi local” are ca motivaţie faptul că premisele pentru afaceri sunt insuficient dezvoltate. Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri judeţean şi local Pornind de la baza materială existentă. alocarea financiară pentru axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” este de 795. Beneficiind de avantaje competitive. Ele contribuie la crearea de noi locuri de muncă. Măsura 1: Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor Structurile de sprijinire a afacerilor reprezintă structuri clar delimitate. mediul de afaceri local a fost consolidat şi IMM-urile au fost încurajate să desfăşoare activităţi economice în beneficiul comunităţilor locale. reabilitarea siturilor industriale şi sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale judeţene şi locale.PRIORITATEA 7. În consecinţă. care asigură o serie de facilităţi şi/sau spaţii pentru desfăşurarea unor activităţi economice de producţie/prestare servicii.65 milioane €uro. Structura poate fi localizată atât în mediul urban cât şi în mediul rural. şi un instrument cheie pentru impulsionarea mediului de afaceri regional şi local. Prin Programul Operaţional Regional. POR se concentrează pe zonele afectate de restructurarea industrială. cu potenţial de dezvoltare. oferind condiţii adecvate pentru localizarea întreprinderilor. Promovarea proiectelor adecvate identificate la nivel local şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor (parcuri industriale. la modernizarea sectoarelor productive locale şi la consolidarea mediului de afaceri. POR va sprijini autorităţile locale şi întreprinderile private. Acestea au ca scop atragerea investiţiilor pentru valorificarea potenţialului resurselor zonei (materiale şi umane) şi reprezintă un factor vital pentru creşterea atractivităţii judeţului ca locaţie pentru investiţii în activităţi economice şi sociale. economia judeţului Prahova prezintă un înalt grad de complexitate. 137 . Parcurile industriale înfiinţate în judeţul Prahova (rol important în dezvoltarea economică regională şi locală) au avut un impact pozitiv atât asupra dezvoltării economice la nivel local cât şi asupra creării de noi locuri de muncă. din care 633. ▪ Obiectiv: Înfiinţarea şi dezvoltarea structurilor de afaceri de importanţă judeţeană şi locală. pentru a crea şi/sau dezvolta structuri de afaceri operaţionale locale şi regionale. la crearea de noi locuri de muncă. pe oferirea de facilităţi pentru dezvoltarea întreprinderilor cu activitate productivă sau pe dezvoltarea de noi afaceri prin oferirea de servicii specializate (consultanţă. De asemenea. cu potenţiale posibilităţi de dezvoltare. în special microîntreprinderile. în special a IMM-urilor productive şi a serviciilor de sprijinire a acestora. Structurile de sprijinire a afacerilor pot fi axate pe dezvoltarea activităţilor de cercetare şi microproducţie. IMM-urile. pentru a facilita crearea de noi locuri de muncă şi creşterea economică durabilă.23 milioane €uro co-finanţare naţională. Structurile de sprijinire a afacerilor au ca scop dezvoltarea activităţilor economice. care vor contribui la crearea de noi locuri de muncă şi utilizarea forţei de muncă disponibilă în zonă. au dificultăţi în accesarea fondurilor în special în zonele slab dezvoltate şi în localităţile monoindustriale aflate în declin sever.

cu precădere IMM-uri. sistem de canalizare. unele nu funcţionează la capacitate maximă şi necesită asistenţă pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite IMM-urilor. Societăţi comerciale/cooperative. Activităţile eligibile în cadrul proiectului sunt:  Construirea/modernizarea/extinderea de clădiri şi anexe aferente. pentru structurile de sprijinire a afacerilor.  Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ extinse. care vor desfăşura sau beneficia de activităţi de cercetare şi se vor dezvolta şi crea noi locaţii. conectare la reţele broadband. Ţinte: ‼ ‼ ‼ Construirea/extinderea/modernizarea spaţiilor care vor fi utilizate de operatorii economici în cadrul parcurilor industriale ca structuri de sprijinire a afacerilor. Alocarea financiară orientativă a POR 2007-2013. Dezvoltarea activităţii Parcurilor Industriale în noi locaţii: Băicoi. Mizil. Vor fi sprijinite autorităţile locale să reabiliteze siturile industriale pentru a le reda activităţilor economice şi sociale. 138 . Unităţi administrativ-teritoriale (APL) în parteneriat. Şotrile. Gorgota. Numărul structurilor de sprijinire a afacerilor trebuie amplificat. €uro. Lipăneşti. - Pentru consolidarea mediului de afaceri Consiliul Judeţean Prahova are ca obiectiv atragerea de investitori şi crearea de locuri de muncă durabile atât în cadrul parcurilor industriale existente cât şi în noile structuri amplasate în zonele în care există o cerere reală pentru locaţii de afaceri. Cocorăştii Colţ.50 mil. Asociaţii care reprezintă mediul de afaceri (AS).Scopul principal constă în atragerea IMM-urilor inovative. unităţi de furnizare a energiei şi a gazului. şi altele. Solicitanţi eligibili: Unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale. precum şi logistica. prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. echipamentele. care vor fi utilizate de operatori economici. Ciorani.2 „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi ” pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia este de 33. pentru domeniul de intervenţie 4. deoarece. revigorarea şi dezvoltarea economiilor locale şi regionale. Măgurele. Olari. APL) din mediul urban sau rural. Identificarea posibilităţilor de extindere a Parcului Industrial Plopeni prin reconversia unor hale construite şi a utilităţilor aferente care aparţin UM Plopeni. echipamente şi utilităţi. Urlaţi.  Crearea/modernizarea/extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: staţii de tratare a apei. Valoarea totală a proiectului (suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile) este cuprinsă între 1.000. inclusiv cablarea clădirii. Măsura 2: Reabilitarea siturilor industriale poluate neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi O atenţie deosebită este acordată. Includerea acestei activităţi în POR pentru a fi finanţată din FEDR este susţinută prin toate analizele economice şi sociale la nivel regional şi este prevăzută în Planul de Dezvoltare Regională. pentru activităţi de producţie şi/sau prestare servicii. reabilitării siturilor industriale poluate şi neutilizate. Intervenţiile au ca scop atragerea investiţiilor.000 şi 85.000 lei.  Construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor şi a drumurilor de acces. Camera de comerţ şi industrie (CCI). utilităţile şi spaţiul necesar pentru desfăşurarea activităţilor economice.700.

îmbunătăţite şi dezvoltate.Construirea/modernizarea/extinderea clădirilor şi anexelor aferente. 139 .Demolarea clădirilor şi planarea terenului.Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/extinse. gaz.700. prin corelarea proiectelor pentru revitalizarea zonelor nefolosite şi poluate. inclusiv cablarea clădirii. Proiectul trebuie să fie implementat în 2 faze: Faza A) Reabilitarea sitului poluat Faza B) Pregătirea sitului reabilitat pentru noi activităţi Activităţile eligibile în cadrul fiecărei faze sunt: Faza A) Reabilitarea sitului poluat . faunei. conectare la reţele broadband.Decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate. APL) din mediul urban sau rural. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate rezultate în urma închiderii uneia sau mai multor întreprinderi din cadrul platformelor industriale sau siturilor poluate reprezintă o problemă fundamentală din cauza necunoaşterii poluatorului.  Din acest punct de vedere zona cea mai critică din judeţul Prahova este Valea Călugărească pentru care este imperios necesară cooperarea mai multor instituţii care să conducă în final la asanarea actualei “pete negre” şi redarea terenului pentru activităţi economice nepoluante. florei şi mediului înconjurător. Comunele (Consilii locale comunale) Unităţi administrativ-teritoriale (APL) în parteneriat (APL din mediul urban sau rural). Trebuie menţionată aici condiţia esenţială pe care trebuie să o îndeplinească solicitantul. care vor fi utilizate de operatorii economici. Faza B) Pregătirea sitului reabilitat pentru noi activităţi . introducerea acestora în circuitul economic. . unităţi de furnizare a energiei şi a gazului.000. În acest sens. Valoarea totală a proiectului (suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile) este cuprinsă între 1. POR încurajează reutilizarea siturilor industriale reabilitate pentru a menţine calitatea solului nepoluat şi a preveni impactul negativ al siturilor industriale asupra sănătăţii umane. Reabilitarea acestor situri va avea ca rezultat curăţarea mediului înconjurător şi va favoriza economiile locale prin crearea condiţiilor pentru noi investiţii pentru desfăşurarea de noi activităţi productive. Acestea sunt situate. în apropierea reţelelor de transport şi a oraşelor (servicii şi alte facilităţi) şi deţin reţele de utilităţi nefolosite (apă.000 lei.000 şi 85. . Reabilitarea siturilor industriale are ca scop revigorarea zonelor respective.Construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de afaceri şi a drumurilor de acces. Municipiile (Consilii locale municipale). economiei. . prin încurajarea investitorilor de a se localiza în zonele respective datorită costurilor reduse pentru dezvoltare. adecvate pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi înfiinţarea de noi structuri pentru sprijinirea afacerilor. sisteme de canalizare. şi nu total reînnoită. Reabilitarea siturilor industriale va avea un impact pozitiv asupra mediului. . Oraşele (Consilii locale orăşeneşti). promovarea ocupării forţei de muncă şi a măsurilor de instruire.Crearea/modernizarea/extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: staţii de tratare a apei. inclusiv ambalarea şi transportul deşeurilor. vor fi consideraţi solicitanţi eligibili: Judeţele (Consilii Judeţene). Solicitant eligibil: Unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale. sistem de canalizare. prin curăţarea zonelor poluate. inclusiv preluarea şi depozitarea substanţelor toxice şi periculoase şi îmbunătăţirea calităţii terenurilor. etc) care pot fi reabilitate. şi din punct de vedere social.Reabilitarea acestor areale industriale este necesară pentru îmbunătăţirea mediului înconjurător oferind condiţii mai bune pentru investiţii noi datorită infrastructurii existente. oferind investitorilor o imagine negativă. Siturile industriale în care nu se mai desfăşoară activităţi economice sunt prezente şi în judeţul Prahova. care trebuie doar îmbunătăţită. şi anume. deţinerea în patrimoniul public a terenului care face obiectul proiectului de decontaminare-reconstrucţie. pentru activităţi de producţie şi/sau servicii. modernizarea lor încât să devină atractive pentru investitori.

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) este finanţat din Fondul Social European şi vizează dezvoltarea capacităţii administrative. sub obiectivele convergenţă şi competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă şi în conformitate cu Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Muncă. Dezvoltarea resurselor umane În ultimii ani au avut loc schimbări semnificative în structurile administraţiei. „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice” „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice. . în cadrul politicii de coeziune. ministerele şi structurile lor deconcentrate-descentralizate. 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene şi al Parlamentului European este instrumentul financiar care.622 €uro reprezintă contribuţia Uniunii Europene şi 38. cu accentul pus pe procesul de descentralizare.Grupuri ţintă: instituţii şi/sau personal implicat în raportarea.PRIORITATEA 8. cu accentul pus pe procesul de descentralizare” Fiecare din cele două axe prioritare este organizată pe domenii de intervenţie. monitorizarea şi evaluarea performanţelor din administraţia centrală şi locală. care prevede asigurarea asistenţei tehnice pentru buna desfăşurare a managementului Programului Operational Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 1. O consecinţă a implementării strategiei de descentralizare este nevoia de reorganizare structurală. şi organismele lor subordonate (instituţii şi personalul lor). introducerea tehnologiei informaţiei şi a elementelor de reformă a funcţiei publice.1. două domenii majore de intervenţie. Domeniile de intervenţie pentru Axa 1: 1. prima axă având trei domenii majore de intervenţie.014. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice.3. Obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. Fondul Social European (FSE).002. Aceste schimbări au necesitat revizuiri structurale pentru ca organizarea administraţiei publice să fie adecvată. există şi o a treia axă prioritară.Grupuri ţintă: ministere şi autorităţi ale administraţiei publice locale. care includ şi schimbări în ceea ce priveşte competenţele şi pregătirea funcţionarilor publici de la toate nivelurile. PO DCA beneficiază de o sumă totală de 246.011. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative va contribui la managementul formulării de politici publice şi al furnizării de servicii publice. ▪ ▪ Obiective specifice: Obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului de politici publice în administraţia publică. mai ales în ceea ce priveşte crearea de noi funcţii şi structuri. 1. 140 . Aceste două obiective specifice se regăsesc în cele două axe prioritare tematice. Creşterea responsabilizării administraţiei publice . Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale. precum şi sprijinirea eforturilor de modernizare a administraţiei publice româneşti.459 €uro este contribuţia statului român. Pe lângă aceste două axe prioritare tematice. care pot fi transpuse în realitate prin mai multe tipuri de operaţiuni orientative.Grupuri ţintă: autorităţi ale administraţiei centrale şi locale. iar cea de a doua axă. Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ . funcţionari publici de conducere. reglementat prin Regulamentul nr. susţine o gamă largă de investiţii în dezvoltarea şi formarea resurselor umane.081 €uro. prima tratând Axe prioritare ale PODCA: managementul ciclului de politici publice. de mai mică întindere. iar cea de-a doua furnizarea serviciilor publice.2. din care 208.

este nevoie de asistenţă financiară pentru a implementa atât componenta de management. anchete.  Elaborarea de noi strategii de dezvoltare locală.  Dezvoltarea unei strategii pe obiectivele strategice de dezvoltare şi operaţionale. Grupurile ţintă sunt reprezentate atât de administraţia centrală.Domeniile de intervenţie pentru Axa 2: 2. cât şi componenta de bugetare pe programe a planurilor strategice care vizează stabilirea unei legături clare între politici şi elaborarea bugetului. pe creşterea motivării individuale şi a responsabilităţii. capacitatea de a scrie propuneri de politici publice clare şi propuneri legislative este considerată a fi primul pas în îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ. Prin reducerea costurilor administrative impuse de legislaţie. În domeniul planificării strategice există progrese. sprijinind reforme structurale ale sistemului de luare a deciziilor (proceduri. PO DCA îşi propune să contribuie la reforma formulării politicilor publice care se află deja în desfăşurare. vizând creşterea calităţii deciziilor în administraţia publică prin dezvoltarea mecanismelor de fundamentare a iniţiativelor de politici publice. Măsura 1: Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ Măsura abordează în principal aspecte orizontale în domeniile sistemului de luare a deciziilor. Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor 2. Strategii de dezvoltare locală ▪ Obiectiv specific: Dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice. etc). 141 . Se vor urmări şi aspecte legate de planificarea strategică vizând îmbunătăţirea coerenţei politicilor la nivel instituţional şi a reformelor privind managementul cheltuielilor publice prin alocarea fondurilor bugetare pe bază de performanţă (bugetare pe programe). Îmbunătăţirile recente ale cadrului instituţional şi legislativ al funcţiei publice reprezintă o oportunitate pentru a dezvolta o cultură de management mai puternică în administraţia publică. grupuri de lucru. bazate pe analize îmbunătăţite ale informaţiilor. Rezultatele aşteptate vor duce la o structură instituţională mai puternică în ceea ce priveşte elaborarea de politici publice. cât şi de cea locală.  Identificarea posibilităţilor de acţiune. acţiuni participative).2. dar acest lucru depinde şi de investiţiile considerabile în dezvoltarea competenţelor personalului implicat în furnizarea de servicii şi în managementul instituţiilor publice. Datorită accentului care se pune pe calitatea şi frecvenţa fundamentării iniţiativelor de politici publice. funcţii. de a realiza o mai bună reglementare şi planificare strategică. creşterea eficacităţii structurilor organizaţionale printr-o mai bună planificare şi consolidare a cadrului de responsabilizare.1. FSE sprijină dezvoltarea abilităţilor în formularea de politici publice şi în planificare strategică drept punct de plecare pentru mai bune opţiuni de politici publice. Intervenţiile includ atât îmbunătăţiri de structură şi proces. Proiectele se vor contura pe următoarele activităţi eligibile:  Colectarea informaţiilor. precum şi dezvoltarea parteneriatelor interinstituţionale. Nevoia de a moderniza prevederile pentru elaborarea de politici publice a fost recunoscută de administraţia judeţeană prahoveană prin conturarea unor strategii şi planuri. productivitatea şi competitivitatea mediului de afaceri vor fi îmbunătăţite în mod considerabil. consultări. structură care va duce la o mai mare calitate a iniţiativelor de politici publice. În consecinţă. cât şi investiţii semnificative în capitalul uman prin training.  Revizuirea/actualizarea de strategii de dezvoltare locală.  Stabilirea obiectivelor şi a criteriilor de dezvoltare. metodologii. diagnoza spaţiului (cercetare documentară-bază de date. Această capacitate îmbunătăţită se va reflecta în calitatea deciziilor luate. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice Eficacitatea administraţiei publice se axează pe îmbunătăţirea structurii organizatorice. analiza şi prelucrarea datelor pentru elaborarea situaţiei actuale. evaluări.

Acest fapt va îmbunătăţi transparenţa prin furnizarea către publicul larg a unor informaţii de mai bună calitate asupra activităţii administraţiei publice. studii şi instruire pentru elaborarea. precum şi o mai mare responsabilizare faţă de rezultatele obţinute şi faţă de contribuţia la fixarea de obiective pentru ciclurile viitoare de politici publice. Consultanţă. Obiectiv specific: Sprijinirea îmbunătăţirilor organizaţională. revizuirea. Îmbunătăţirile recente ale cadrului instituţional şi legislativ al funcţiei publice reprezintă o oportunitate pentru a dezvolta o cultură de management mai puternică în administraţia publică. implementarea şi/sau dezvoltarea de mecanisme pentru a promova şi implementa iniţiative de parteneriat la toate nivelurile. Indicatorii de rezultat caută să ridice standardele generale de cunoştinţe şi expertiză la nivelul funcţionarilor publici de conducere. pe dezvoltarea practicilor de management al resurselor umane şi pe consolidarea unei capacităţi susţinute de training pentru administraţia publică. vizite de studiu. niveluri scăzute de eficienţă administrativă. Măsura 3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale. standarde. proceduri şi a unui cadru instituţional specific unei abordări orientate către politici publice.  Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricula şi materiale didactice) pentru specialiştii implicaţi în procesul de formulare a strategiilor de dezvoltare locală. capacitate de training insuficientă. acordarea de premii în domeniul planificării strategice. care să ducă la o mai bună reglementare.  Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricula şi materiale didactice) în domeniul planificării strategice pentru personalul de conducere din administraţia publică şi locală. Măsura 2: Creşterea responsabilizării administraţiei publice Obiectiv specific: Îmbunătăţirea capacităţii în ceea ce priveşte responsabilizarea administraţiei publice. organizarea de seminarii. consultanţă şi instruire în domeniul planificării strategice pe termen mediu şi lung şi al bugetării pe programe. metode. dar acest lucru depinde şi de investiţiile considerabile în dezvoltarea competenţelor personalului implicat în furnizarea de servicii şi în managementul instituţiilor publice. ▪ de structură şi proces care contribuie la eficacitatea Se pune accentul pe sprijinirea activităţilor de reorganizare.  Studii/cercetări. precum şi instruirea funcţionarilor publici de conducere care iau decizii pe baza conţinutului rapoartelor de activitate. Sprijinul acordat capacităţii de training este legat în mod direct de 142 . inclusiv instruire pentru consiliile inter-ministeriale precum şi dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare şi de perfecţionare formatori. actualizarea. Aceste intervenţii sunt considerate relevante pentru a fi sprijinite prin FSE deoarece există nevoia unor schimbări culturale şi comportamentale la nivelurile de management din administraţia locală.  Elemente de informare şi comunicare. testarea.  Schimbul de bune practici. precum şi slaba capacitate de a pune în practică noile metodologii sau de a respecta cadrul legislativ nou stabilit. ▪ Sunt sprijinite raportarea performanţelor şi dezvoltarea unei culturi de monitorizare şi evaluare de programe. bazată pe evaluarea eficacităţii şi impactului.  Consultanţă. are ca scop creşterea calităţii analizei rezultatelor intervenţiilor de politici publice. dezvoltarea şi/sau implementarea unui set de instrumente. Problemele avute în vedere se referă la slaba capacitate de management din instituţiile publice. conferinţe. Raportarea performanţelor vizează îmbunătăţirea conţinutului rapoartelor (financiare şi nonfinanciare) prin instruirea funcţionarilor publici implicaţi în colectarea şi analiza informaţiilor în ceea ce priveşte activitatea şi pregătirea de rapoarte. politicilor publice şi implementării parteneriatelor. O investiţie în capacitatea administrativă la acest nivel este considerată foarte importantă pentru a dezvolta calităţile de leadership şi de management în administraţia publică. studii şi instruire pentru elaborarea. Introducerea evaluării de programe şi politici.

Activităţi eligibile:  Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricula şi materiale didactice) în domenii relevante pentru administraţia publică.obiectivele FSE. Ţintele abordate în perioada următoare vor viza: ‼ Participarea în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior la programe postuniversitare de dezvoltare managerială a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică Activităţi eligibile:  Consultanţă şi studii pentru elaborarea. actualizarea. Proiectul îşi propune să dezvolte un modul de pregătire în managementul proiectelor. testarea şi/sau implementarea unor programe universitare şi postuniversitare de dezvoltare managerială a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică. limbi străine. ECDL.  Crearea de cursuri (curricula). Acest lucru este accentuat de standardele înalte de instruire prevăzute pentru continuarea reformelor managementului public. în momentul de faţă nu există un profil de studii superioare în domeniul managementului programelor comunitare. licitarea şi managementul proiectelor.  Editarea de cursuri. care le vor permite să răspundă noilor exigenţe şi necesităţi exprimate de către reprezentanţii sectorului public. ‼ Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice. constituirea bazei de documentare. seminarii. dezvoltarea de proiecte. ‼ Revizuire de structuri şi implementare de instrumente moderne Grupuri ţintă: autorităţile administraţiei publice locale şi organismele lor subordonate (instituţii şi personalul acestora).  Schimbul de bune practici.  Reuniuni de coordonare între partenerii din contract. Din perspectiva obiectivului general şi a obiectivelor specifice ale proiectului studenţii (grupul ţintă) vor avea posibilitatea de a-şi pune în valoare pe piaţa muncii interne şi europene.  Vizite de studiu/Schimburi de experienţă cu instituţii similare. 143 .  Formarea profesorilor în cicluri scurte. planificarea şi gestionarea fondurilor structurale. etc. proiectul îşi propune să formeze o serie de profesionişti în măsură să se afirme pe piaţa muncii ca lideri în monitorizarea.  Consultanţă şi studii pentru realizarea de analize/diagnoze instituţionale şi implementarea propunerilor rezultate. iar îmbunătăţirea cunoştinţelor de managementul proiectelor este esenţială pentru creşterea capacităţii administraţiei de a accesa fonduri şi implementa proiecte finanţate din fondurile europene. licitarea şi managementul proiectelor etc. a iniţiativelor comunitare şi a programelor de cooperare pentru dezvoltarea Comunităţii Europene. dezvoltarea de proiecte.  Elemente de informare şi comunicare.  În raport cu grupul ţintă. o diplomă şi o calificare importante. ECDL. Ţinând cont de faptul că există o nevoie reală de consolidare a capacităţii de instruire pentru administraţia publică. al celui privat şi ai societăţii civile. cum ar fi achiziţiile publice. În special. Este în elaborare proiectul „Module de pregătire în managementul de proiect” realizat în parteneriat cu Universitatea Petrol–Gaze din Ploieşti şi promovat în calitate de solicitant eligibil de către Universitate. instituţionalizat în cadrul unei universităţi publice şi acreditat.  Selecţia de participanţi. În România. revizuirea. care să fie oferit sub forma unui pachet de curs către un grup ţintă format din aproximativ 250 funcţionari publici din administraţia locală a judeţului Prahova. necesitatea de a găsi soluţii legate de structură şi capacitate pentru a răspunde deficitului de training din administraţia publică este o prioritate de prim rang. acest proiect se poate dovedi benefic pe termen lung. limbi străine.

inclusiv livrarea şi/sau plată. Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public. studii şi instruire pentru elaborarea. Instituţii publice ce funcţionează la nivel local. 3. revizuirea.  Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora.teritoriale. Autorităţile administraţiei publice centrale. utilizând mijloace specifice TIC. studii şi instruire pentru realizarea de analize/diagnoze instituţionale şi implementarea propunerilor rezultate. Instituţii publice ce funcţionează la nivel central. acolo unde este necesar”. revizuirea. b. Măsura 4: Utilizarea Tehnologiei Informaţiei Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013 (POS CCE).„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”. vizite de studiu.  Studii şi instruire pentru implementarea unor sisteme de măsurare a performanţelor organizaţionale (indicatori de performanţă). ▪ ▪ Obiective principale: Furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică. Ideea de livrare automată a serviciului: autorităţile publice efectuează în mod automat anumite servicii ce reprezintă drepturi sociale sau economice ale cetăţenilor/mediului de afaceri.Activităţi eligibile:  Consultanţă. Interacţiune bi-direcţională: posibilitatea de a transmite online formulare completate. actualizarea. Eficientizarea activitaţilor interne ale instituţiei publice care contribuie la furnizarea respectivului serviciu. 1. actualizarea. Exemple de proactivitate: atenţionarea utilizatorilor asupra unor măsuri pe care aceştia trebuie să le ia. fără ca acesta să solicite acest lucru. Interacţiune unidirecţională: existenţa formularelor online pentru a fi descărcate. în sensul că administraţia realizează acţiuni în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor furnizate şi a atitudinii faţă de utilizator. Biblioteci de drept public cu personalitate juridică. pre-completarea unor câmpuri ale formularelor cu date deja existente în bazele de date ale administraţiei. Proiectele trebuie să conducă la furnizarea a cel puţin un serviciu public către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică la un nivel de sofisticare de minimum 3. Parteneriate între autorităţi publice centrale sau/şi instituţii publice ce funcţionează la nivel central. instrumente şi proceduri necesare pentru dezvoltarea funcţiei de management al instruirii personalului din administraţia publică.  Stagii de practică pentru dezvoltarea capacităţilor viitorilor angajaţi din administraţia publică în vederea creşterii eficienţei organizaţionale (inclusiv dezvoltarea activităţilor de mentorat). testarea şi/sau implementarea de metodologii. Domeniul Major de Intervenţie 2 . Solicitanţi eligibili: Autorităţi ale administraţiei publice locale şi unităţile administrativ.  Consultanţă. Cel de-al cincilea nivel de sofisticare introduce 2 noi concepte: a. 5. conferinţe pentru dezvoltarea capacităţilor angajaţilor din administraţia publică de creştere a eficienţei organizaţionale. Tranzacţii electronice complete. Asociaţii de dezvoltare intercomunitară. Ideea de livrare pro-activă a serviciilor. instrumente si proceduri necesare pentru crearea de noi structuri şi pentru implementarea unor instrumente moderne de management. 144 - .reflectă gradul în care serviciile disponibile online răspund necesităţilor utilizatorilor. 4. Personalizarea şi pro-activitatea . studii şi instruire pentru elaborarea.  Consultanţă. testarea şi/sau implementarea de metodologii. 2. organizarea de seminarii. Cele 5 niveluri de sofisticare posibile sunt: Postarea informaţiilor on-line. Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband.

145 .L. aplicaţii portal. disponibilitate ridicată. şi nu în ultimul rând. scalabilitate.„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”. Instituţii publice ce funcţionează la nivel local. cu aplicaţii unitare. securitate configurabilă.I. cu modificările şi completările ulterioare. Solicitanţi eligibili: Autorităţi ale administraţiei publice locale (A. Instituţii publice ce funcţionează la nivel central.  Achizitionarea serviciilor de dezvoltare şi implementare a tuturor soluţiilor software şi integrarea aplicaţiilor folosite (pentru proiectele integrate) respectând etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerinţelor. 215/2001. Consiliul judeţean a pregătit proiectul: „Sistem integrat de urbanism pentru gestionarea relaţiei cu cetăţenii” Este necesară implementarea unui sistem informatic integrat pentru gestionarea relaţiei cu cetăţenii care să înlocuiască aplicaţiile existente cu un sistem nou. Implementarea proiectului va elimina consumul excesiv de timp necesar transferului documentelor între instituţie şi cetăţean. Domeniul Major de Intervenţie 2 . Noul sistem informatic va avea următoarele avantaje tehnologice: . posibilitatea de a relaţiona rapid informaţiile conţinute în baza de date cu cele aflate în dosar se va reflecta în creşterea consistenţei şi coerenţei datelor despre contribuabil.  Achiziţionarea de aplicaţii software şi licenţele software necesare pentru realizarea proiectului. . Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public. . precum şi cu sisteme ale altor instituţii ale administraţiei locale (sau centrale). proiectare. va creşte simţitor gradul de securitate asigurat documentelor. costurile de deplasare la sediul Consiliului Judeţean. care acoperă complet toate ariile de activitate ale direcţiei de urbanism.) şi unităţile administrativ teritoriale. de tehnoredactare şi multiplicare ale aceluiaşi document. reducerea riscului de apariţie a unor erori materiale datorate tehnoredactării multiple. bazat pe o tehnologie corespunzătoare nivelului de servicii pe care Consiliul Judeţean Prahova îşi propune să le ofere. cu modificările şi completările ulterioare. . Autorităţi ale administraţiei publice centrale. definite în baza Legii administraţiei publice locale nr.Posibilitatea de a oferi un număr nelimitat de servicii electronice. De asemenea. Autorităţile administraţiei publice sunt eligibile pentru realizarea de proiecte finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013 (POS CCE). costurile de curierat. Această operaţiune are două obiective principale ce trebuie îndeplinite simultan: furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni/mediul de afaceri/administraţie publică. Parteneriate între autorităţi publice centrale sau/şi instituţii publice ce funcţionează la nivel central.Posibilitatea tehnologică de integrare cu alte aplicaţii din Consiliul Judeţean. - Activităţi eligibile:  Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea şi managementul proiectului. inclusiv asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice.P.Sistem de tip „enterprise”. . 215/2001. Operaţiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea conexiunii la broadband.).  Conectarea la infrastructura broadband (acolo unde nu există şi este necesară pentru implementarea proiectului). Biblioteci de drept public cu personalitate juridică. implementare şi testare. eficientizarea activităţilor interne ale instituţiei publice care contribuie la furnizarea respectivului serviciu utilizând mijloace specifice TIC. Asociaţii de dezvoltare intercomunitară (A.D.Tehnologie de ultimă oră: baze de date relaţionale. servere de aplicaţii (middleware). Se va finanţa interconectarea acelor sisteme electronice care sunt funcţionale la momentul depunerii proiectului. acolo unde este necesar” Proiectele finanţate în cadrul acestei operaţiuni trebuie să conducă la interoperabilitatea de sisteme electronice ale instituţiilor publice.Dezvoltarea unui sistem integrat. sunt prevăzute în Legea administraţiei publice locale nr. Prin intermediul acestei investiţii se vor rezolva o mare parte din problemele evidenţiate în activitatea curentă a instituţiei şi îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii.

migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente.  Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului. Autorităţile administraţiei publice centrale.  Construirea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului (în interiorul clădirii/clădirilor unde se implementează proiectul).  Realizarea unui website/portal.) cum sunt prevăzute în Legea administraţiei publice locale nr. definite în baza Legii administraţiei publice locale nr. implementare şi testare.  Achizitionarea serviciilor de dezvoltare şi implementare a tuturor soluţiilor software şi integrarea aplicaţiilor folosite (pentru proiectele integrate) respectând etapele clare de dezvoltare a proiectului: analiza cerinţelor.  Configurarea şi implementarea bazelor de date. inclusiv auditarea din punctul de vedere al securităţii aplicaţiei.  Auditarea parţială şi finală a proiectului.  Configurarea şi implementarea bazelor de date.  Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi care va asigura mentenanţa. inclusiv asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice.  Realizarea unui website/portal. proiectare.  Achiziţionarea de aplicaţii software şi licenţele software necesare pentru realizarea proiectului. 215/2001.D. De asemenea. Biblioteci de drept public cu personalitate juridică . Instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate.  Dezvoltarea conţinutului iniţial necesar pentru implementarea proiectului. acolo unde este necesar”. 146 .  Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi plată electronică.  Conectarea la infrastructura broadband (acolo unde nu există şi este necesară pentru implementarea proiectului). 215/2001. Asociaţii de dezvoltare intercomunitară (A. Achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică şi plată electronică.I.L. cu modificările şi completările ulterioare.  Auditarea parţială şi finală a proiectului. Instituţii publice ce funcţionează la nivel local. Solicitanţi eligibili: Autorităţi ale administraţiei publice locale (A. achiziţionarea domeniului pentru acest website. migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente.P. Activităţi eligibile:  Achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea şi managementul proiectului. achiziţionarea domeniului pentru acest website.  Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate şi cel care va asigura mentenanţa.  Construirea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului (în interiorul clădirii/clădirilor unde se implementează proiectul). Parteneriate între autorităţi publice centrale sau/şi instituţii publice ce funcţionează la nivel central.  Informare şi publicitate pentru proiect. pot primi finanţare prin POS CCE proiectele depuse pe Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice” Operaţiunea 3 „Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband. Proiectele finanţate în cadrul acestei operaţiuni trebuie să conducă la furnizarea unor soluţii de învăţământ prin mijloace electronice.) şi unităţile administrativ teritoriale. inclusiv auditarea din punctul de vedere al securităţii aplicaţiei.  Informare şi publicitate pentru proiect. disponibile on-line. Instituţii publice ce funcţionează la nivel central . cu modificările şi completările ulterioare.

se concentrează pe calitatea furnizării serviciilor publice. caracteristic unei societăţi democratice moderne. este nevoie de îmbunătăţirea şi dezvoltarea de noi instrumente. iniţiative de simplificare administrativă. dar nu exclude posibilitatea ca alte sectoare să fie sprijinite prin axa prioritară 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice. Pentru toate măsurile care se regăsesc în Prioritatea 8: Dezvoltarea resurselor umane administraţia publică judeţeană şi administraţia publică de la nivelul fiecărei localităţi dispun de posibilităţi multiple pentru a iniţia şi promova proiecte care să sporească eficienţa în relaţia cu cetăţenii şi să preia cu succes noile competenţe în procesul de descentralizare administrativă. introducerea unui sistem de calitate care să includă obiective măsurabile şi standarde de comparare pentru serviciile destinate cetăţenilor. Politica îmbunătăţirii serviciilor pentru cetăţeni se aplică tuturor agenţiilor guvernamentale de la nivel central şi local. sănătate şi asistenţă socială. Atât serviciile centralizate cât şi cele descentralizate vor beneficia de axa prioritară 2 a PO DCA. consolidarea capacităţii administrative în ceea ce priveşte managementul calităţii. promptitudinea şi evaluarea serviciilor. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice ▪ ▪ ▪ Obiective specifice: Îmbunătăţirea furnizării de servicii publice. dar cu accent pe sprijinirea priorităţilor sectoriale de descentralizare. 147 . Domeniul major de intervenţie din PO DCA „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice. Necesitatea acestor intervenţii derivă din: abordarea complexităţii proceselor şi reglementărilor din perspectiva cetăţenilor şi a mediului de afaceri. cu accentul pus pe procesul de descentralizare. mai ales instrumente bazate pe tehnologia informaţiei. Indicatorii de rezultat anticipează introducerea standardelor de cost şi calitate şi a unui mecanism de evaluare a performanţelor în ceea ce priveşte furnizarea de servicii. Acest domeniu major va sprijini atât activităţi de instruire şi asistenţă tehnică pentru iniţiativele locale de simplificare administrativă. elemente cheie în îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice. cu accentul pus pe procesul de descentralizare”. promptitudinii şi evaluării serviciilor publice. Îmbunătăţirea serviciilor furnizate către cetăţean. În mod special. cât şi analize de cost şi creştere a promptitudinii în furnizarea serviciilor publice. Îmbunătăţirea reglementărilor administrative din punctul de vedere al raportului costeficienţă.Măsura 5: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor PO DCA identifică domeniile prioritare pentru implementarea strategiilor de descentralizare şi pentru implementarea reformelor necesare: învăţământ. Acest lucru se va realiza printr-o combinaţie de training. Furnizarea serviciilor trebuie să se bazeze pe standarde şi obiective măsurabile în raport cu performanţa reală. în vederea simplificării şi reducerii barierelor administrative. monitorizarea şi reducerea timpului de furnizare a serviciilor (cu o reducere corespunzătoare a costurilor). Multe din instrumentele şi practicile simplificării administrative folosite sunt sprijinite de măsuri de îmbunătăţire a transparenţei şi de responsabilizare. intervenţii privind calitatea şi costul serviciilor publice pentru a îmbunătăţi promptitudinea furnizării acestora. Această axă pune accent pe mecanismele sectoriale de implementare a politicilor şi de furnizare a serviciilor publice prin descentralizarea fiscală şi administrativă din administraţia centrală spre cea locală şi pe îmbunătăţirea calităţii.

053 2.777 112. VIII.168 464.250.172 141.696 362.Venituri curente-total.686 111.942 impozitul pe venit 2.CAP.981 159.910 BUGETUL JUDEŢULUI PRAHOVA 1.594 2.539 1.512.278 1. 199. PROIECŢIA BUGETULUI În conformitate cu metodologia specifică a Ministerului Economiei şi Finanţelor s-a realizat o proiecţie a bugetului total al judeţului şi a bugetului propriu pentru perioada 2008-2012.159 din care: Cote şi sume defalcate din 86.925.517 467.337 367.855 BUGETUL PROPRIU AL CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA TOTAL VENITURI 253.736 101.487 108.824 475.432 362.Subvenţii 54.153.982 291.152 126.857 1.698 148 . în structura veniturilor şi a cheltuielilor din sfera de activităţi finanţate în anul 2007.150.891 371. Proiecţia elaborată pe ani. este redată în tabelele de mai jos: mii lei DENUMIREA IN D I C A T O R I L O R TOTAL VENITURI Realizat 2007 Program 2008 Propuneri 2009 Estimări 2010 Estimări 2011 Estimări 2012 2.748 483.078 108.667 50.273 240.018.821 105.

741 22. Apărare. Cheltuieli socialculturale-total.953 Program 2008 291.435 14.388 253.mii lei DENUMIREA IN D I C A T O R I L O R TOTAL CHELTUIELI 1.678 1.579 Estimări 2010 467.129 BUGETUL PROPRIU AL CONSILIULUI JUDEŢEAN PRAHOVA Diferenţele sunt mai evidente la bugetul propriu unde accentul cade pe creşterea ponderii cheltuielilor pentru activitatea de asistenţă socială (protecţia copilului).857 64. 149 .980 26.151 1. locuinţe.156 25.427 257.168 44.434 58.322 23.912 128.828 33.467 66.412 24. ordine publică şi siguranţă naţională 3. din care: -Cultură.941 25.824 60.604 782 140.300 237. Servicii şi dezvoltare publică.555 1.277 33.359 23.149 20.648 175.270 Estimări 2011 475. Servicii publice generale 2.848 Estimări 2012 483.840 193.517 20. ponderi ridicate având de asemenea cheltuielile cu întreţinerea şi modernizarea drumurilor şi cele cu funcţionarea instituţiilor de cultură. Acţiuni economice Realizat 2007 245.346 251.448 187.623 123.315 158.879 101.828 182.111 130.208 19. mediu şi ape 5.891 68.266 107.548 127.236 2.390 1.001 Propuneri 2009 464. recreere şi religie -Asigurări şi asistenţă socială 4.517 64.

26 190.45 184. 60 mil €uro pentru următorii 5 ani. efortul Consiliului Judeţean se va concentra pe obţinerea finanţării externe nerambursabile la un număr cât mai mare de proiecte.identificarea posibilităţilor de finanţare şi asigurarea cofinanţării unor proiecte prin accesarea fondurilor structurale şi ale altor instituţii internaţionale. consiliul judeţean şi autorităţile locale au obligaţia asigurării cofinanţării costurilor eligibile şi a tuturor categoriilor de cheltuieli neeligibile. igiena locurilor publice. care se situează la o cotă de cca.20 172. Consiliul Judeţean îşi propune o nouă abordare în materie de investiţii. infrastructura de turism. hrană. respectiv cca. cu participare financiară proporţională. cheltuieli de funcţionare. iar cheltuielile de capital se disipează de regulă pe mai multe lucrări concomitent şi pe un număr mare de ani. precum şi investiţiile specifice activităţilor de asistenţă socială. Evaluarea proiectelor de investiţii conţinute în plan se cifrează la aproximativ 600 milioane €uro.) şi pentru salariile personalului din toată reţeaua de unităţi finanţate de la bugetele locale. cultură. învăţământ.concentrarea fondurilor pe un număr limitat de obiective cu durată de execuţie cât mai scurtă.64 153. asistenţă socială şi servicii publice. întreţinere. Practica bugetară anuală a demonstrat că cea mai mare parte a fondurilor se utilizează pentru activităţile curente. mediu. apă curentă. bugetele anuale ale administraţiei judeţene vor cuprinde la capitolul Cheltuieli alocări corespunzătoare cotelor de cofinanţare pentru toate proiectele finanţate din fonduri europene. domeniile: infrastructură de drumuri. drumuri.89 161. apă-canalizare-epurare. 2/3 din buget. 10% din costurile totale ale investiţiilor. Prin urmare. care vizează următoarele direcţii: . protecţia mediului). fapt ce conduce la întârzierea punerii lor în funcţiune şi la creşterea nejustificată a costurilor. Promovarea proiectelor pentru finanţare externă asigură un grad mare de acoperire nerambursabilă (98%). sumă care acoperă.36 2012 172.referitor la structura cheltuielilor.97 182. sunt prevăzute sume importante pentru servicii şi dezvoltarea publică. În procesul de implementare a acestora.în privinţa veniturilor. b) alocarea anuală a fondurilor necesare infrastructurii şi lucrărilor publice – cheltuieli de capital – care prin natura şi funcţiile lor aduc un aport însemnat la îmbunătăţirea standardului de viaţă al comunităţilor locale (drumuri mai bune. . se anticipează totuşi ca aplicarea prevederilor legii finanţelor publice locale în condiţii similare cu anii precedenţi menţine dependenţa bugetelor locale de sumele de echilibrare primite de la bugetul statului. În consecinţă. în următoarea dinamică: 2007 Bugetul judeţului Prahova Bugetul propriu al Consiliului Judeţean 100 100 % faţă de anul de bază 2007 2008 2009 2010 2011 120. locuinţe cu gaze naturale. etc.52 La nivelul judeţului: . activităţi social-culturale. materiale (reparaţii. . . Realizarea obiectivelor prevăzute în Planul de dezvoltare presupune un efort financiar deosebit. administraţie publică. Fezabilitatea programului este condiţionată pe două planuri mari în “montajul financiar”: a) gestionarea unei componente de buget pentru cheltuielile curente. ponderea acestora atingând cca. 150 .03 187. pentru următorii 5 ani.98 114.Se urmăreşte o creştere temperată a veniturilor şi a cheltuielilor. diminuând simţitor efortul propriu. care soluţionează probleme zonale.promovarea parteneriatelor între Consiliul Judeţean şi consiliile locale pentru realizarea unor lucrări de anvergură. sănătate.

202.7 716.053.9 749.2 571.3 724.8 1.910. 10.775. 14. 24. 16. 21. 5. 19. 12.Analiza situaţiei financiare a localităţilor judeţului Privită comparativ (2007/2012) analiza situaţiei financiare a localităţilor judeţului. 8.4 707. 5. 29. 27. 31.6 2. 3. 36.467.6 577. 1.1 1.5 926.6 Nr. 39. 1. 40.0 603.7 685.4 1.7 746.779.0 717. 18.0 893.389. 6.8 691.1 890. 36.1 903. 19. pune în evidenţă.4 1.6 1. 34. 10.3 587.518.048. 26. 35.0 1. 21.2 928.3 1. 22.3 1. 9.5 462. 29.138.2 650.7 512.9 708. 13. 20. 18.5 791. 13. Crt. 11. 11.8 2. 17. 41. 28. 33. 15.4 709. 2.018. 35. 37. 40. 37. poziţia fiecărei localităţi a judeţului în perspectiva dezvoltării viitoare: Nr.6 1.7 2.2 1.7 1. 28.4 524.468. 30.3 2. 33.4 1. 151 Localitatea SINAIA BUŞTENI BRAZI TALEA PĂULEŞTI SECĂRIA BLEJOI MIZIL PROVIŢA DE JOS FLOREŞTI PLOIEŞTI AZUGA CÂMPINA PLOPENI FILIPEŞTII DE PĂDURE BOLDEŞTI-SCĂIENI GORNET TĂTARU VĂLENII DE MUNTE OLARI URLAŢI SÂNGERU ARICEŞTII RAHTIVANI CORNU TELEGA BUCOV BĂICOI PUCHENII MARI BĂNEŞTI POSEŞTI BREAZA GORGOTA TOMŞANI FILIPEŞTII DE TÂRG SLĂNIC MĂGURENI DRAJNA TEIŞANI JUGURENI GHERGHIŢA PROVIŢA DE SUS lei 2012 Venitul/cap de locuitor 3. Localitatea BRAZI PĂULEŞTI SINAIA SECĂRIA AZUGA BUŞTENI FLOREŞTI BLEJOI PLOIEŞTI CÂMPINA CĂLUGĂRENI COSMINELE JUGURENI GHERGHIŢA URLAŢI VĂLENII DE MUNTE CIORANI CORNU SĂLCIILE FILIPEŞTII DE PĂDURE PROVIŢA DE JOS GORNET ŞOIMARI BOLDEŞTI-SCĂIENI FÂNTÂNELE COCORĂŞTII COLŢ VADU SĂPAT ARICEŞTII RAHTIVANI TĂTARU PLOPU RÂFOV TINOSU GORGOTA OLARI GORNET-CRICOV PREDEAL-SĂRARI SURANI TOMŞANI BALTA DOAMNEI POIANA CÂMPINA MĂGURELE 2007 Venitul/cap de locuitor 1.544.9 1.0 730. 31.7 454.771.2 516. prin ierarhizarea descrescătoare a veniturilor proprii pe locuitor.024. 39.993.8 830. 16. 25.4 .293. 7.9 621. 30.380. 38.0 994.7 641. 12.4 760.7 1.579.6 498. 8.2 724.169.4 772.1 530. 2.9 2.3 612.8 550.8 713. 4.7 1. 27.161. Crt.6 491. 3.7 592.2 779. 23.892.0 724.3 1.312.6 2.8 791.3 946. 22. 38.233. 34.5 2.6 505. 7. 32. 4. 6.3 714. 15.4 889. 14.7 791. 32. 23.0 823. 41.6 870.1 1. 9. 17.6 548.7 896.4 492.5 646. 25.102.2 666. 24. 26. 20.169.

0 319.1 495. 81.7 584.6 606.5 437. 73. 54.4 342.1 408.0 549. 55.7 307.8 473. 49. 71. 66. 48.1 457. 84. 52.0 697.2 506. 89.1 315. 70.1 544. 82. 55.4 480.0 340. POIANA CÂMPINA PĂCUREŢI RÂFOV BERCENI GURA VADULUI COCORĂŞTII MISLII TÂRGŞORU VECHI CEPTURA SĂLCIILE BREBU IZVOARELE PLOPU MĂNECIU BĂRCĂNEŞTI POIENARII BURCHII VALEA CĂLUGĂREASCĂ COLCEAG CIORANI MĂGURELE DUMBRĂVEŞTI LIPĂNEŞTI TINOSU BOLDEŞTI-GRĂDIŞTEA DUMBRAVA MĂNEŞTI FÂNTÂNELE CĂLUGĂRENI ALUNIŞ VALEA DOFTANEI SURANI BABA ANA COMARNIC IORDĂCHEANU VADU SĂPAT ALBEŞTI-PALEOLOGU CĂRBUNEŞTI LAPOŞ ŞIRNA ŞTEFEŞTI BERTEA COSMINELE DRĂGĂNEŞTI ŞOIMARI VĂRBILĂU ARICEŞTII ZELETIN VÂLCĂNEŞTI PODENII NOI CERAŞU FULGA BALTA DOAMNEI COCORĂŞTII COLŢ STARCHIOJD 698. 81.6 508. 47. 75.7 317.4 611.0 399. 84.3 370. 72.0 447. 45. 67. 57. 47.4 415.4 323. 63.3 427.5 152 42.0 464. 87. 46. 45. 67. 58. 85. 92.1 477. 88.1 445.0 567. 56. 46.0 469.7 300.0 341.4 632.8 451.4 328. 60.2 444.6 349.5 522. FULGA BĂNEŞTI BREAZA LAPOŞ MIZIL PĂCUREŢI PLOPENI DUMBRĂVEŞTI BABA ANA GURA VADULUI ALUNIŞ DUMBRAVA BĂICOI TALEA SLĂNIC COCORĂŞTII MISLII SALCIA POIENARII BURCHII POSEŞTI CHIOJDEANCA CEPTURA PROVIŢA DE SUS TEIŞANI VÂLCĂNEŞTI COLCEAG LIPĂNEŞTI BOLDEŞTI-GRĂDIŞTEA ALBEŞTI-PALEOLOGU MĂNECIU TÂRGŞORU VECHI BERCENI ŞIRNA PUCHENII MARI BREBU BERTEA VĂRBILĂU BUCOV ŞOTRILE VALEA DOFTANEI IZVOARELE BĂRCĂNEŞTI MĂNEŞTI MĂGURENI DRĂGĂNEŞTI PODENII NOI GURA VITIOAREI CĂRBUNEŞTI ARICEŞTII ZELETIN SCORŢENI APOSTOLACHE CERAŞU ADUNAŢI 452.4 397. 80.2 572. 48. 90. 61.2 476.8 .2 689. 77.5 518. 76. 92. 56. 63.4 364.2 568.7 404.1 392.4 450.0 532. 74. 43.4 620. 69.9 317. 78. 87.6 573.2 530. 59. 91. 78. 50. 83. 80. 79. 62. 64. 74. 75.6 519.5 436. 89. 44.6 445. 86.42.2 521. 77. 70.0 314.4 639.7 525.3 371. 71.9 390.7 347. 52.0 548.0 442. 73. 85.5 414. 86.0 429.3 395. 65.7 471. 57. 53. 44.4 433.8 433. 60.8 313. 65.2 353. 93.6 381. 51. 51.1 692.8 506.2 445.1 404.0 334.6 573.0 560.6 599. 90.2 606. 59. 62. 91.6 535.9 318. 93.9 294. 68. 82.3 339. 83.1 609.7 501. 43. 88.6 519. 76.2 296. 61.0 336. 53. 68.9 642.7 353.4 591.8 325.8 616.3 612. 49.5 517. 50. 69. 72. 58. 64. 66.7 375.6 356. 79. 54.

Soluţia pentru realizarea unui buget corespunzător care să asigure atât finanţarea activităţii curente cât şi susţinerea unor programe de investiţii în infrastructură. 100. IORDĂCHEANU 292. 98. 104. 153 .8 267.2 420. 96. astfel încât la finele perioadei echilibrarea bugetară să opereze pentru un număr cât mai redus de localităţi. COMARNIC 97. TELEGA 99. lungimea drumurilor.6 Este de precizat că veniturile pe cap de locuitor sunt influenţate în mod direct de două componente:  Veniturile proprii la nivelul localităţii care au drept surse de bază impozitele şi taxele locale (terenuri.1 260.1 267.8 283.4 94.7 231. 97.2 332. mijloace de transport) precum şi vărsămintele din impozitul pe venit pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în localitate. 99. ŞTEFEŞTI 96. BĂLŢEŞTI 95. Cu cât numărul locuitorilor este mai mare cu atât venitul mediu/cap de locuitor scade şi invers.5 284. numărul de elevi. DRAJNA 102. În perioada următoare.9 430.  Numărul locuitorilor localităţii.2 270. 101.9 425.6 304. clădiri.0 288. SÂNGERU 103. utilităţi publice şi servicii pentru cetăţeni. personalul din administraţie.7 408. SCORŢENI SALCIA PREDEAL-SĂRARI ADUNAŢI CHIOJDEANCA GURA VITIOAREI BĂTRÂNI GORNET-CRICOV ŞOTRILE APOSTOLACHE 443. 102. etc.7 279. Consiliul Judeţean Prahova va promova o politică de descentralizare financiară. pentru a reduce dependenţa faţă de judeţ a localităţilor.94. BĂLŢEŞTI 104. Acest indicator (venitul/cap de locuitor) nu este concludent pentru situaţia efectivă a bugetului de care dispune fiecare localitate.1 341.1 440. FILIPEŞTII DE TÂRG 100. este creşterea veniturilor din activităţile economice bazate pe resursele locale şi pe utilizarea potenţialului uman.8 330. STARCHIOJD 101.9 260. 103. întrucât nevoile de finanţare sunt determinate şi de alţi indicatori importanţi precum suprafaţa localităţii.6 431. VALEA CĂLUGĂREASCĂ 95. BĂTRÂNI 98.

precum şi a impactului şi durabilităţii rezultatelor obţinute. reprezintă o activitate care nu poate fi separată de managementul planului şi de sistemele de implementare. naţional şi european.independenţă în procesul de luare a deciziilor.monitorizarea şi autoevaluarea activităţilor planificate.transparenţa în managementul general şi în relaţii cu partenerii. Sistemul de monitorizare se bazează pe o examinare periodică a contextului. . . . De asemenea. cele mai importante fiind: . de o poziţie geografică de intersecţie a fluxurilor naţionale şi internaţionale de comerţ. *** ** Obiectivele planului sunt nu numai dezirabile.stimularea procesului de realizare a consensului în judeţ. ne propunem elaborarea unei Strategii de dezvoltare durabilă a judeţului Prahova pentru orizontul 2030 în concordanţă cu Strategia naţională elaborată recent pentru acest orizont. Prezentul document va fi actualizat în funcţie de apariţia unor oportunităţi. în confirmarea progresului şi de asemenea în determinarea atingerii ţintelor şi obiectivelor stabilite iniţial. IX.coordonarea şi colaborarea cu alte programe din judeţ şi regiune. societatea civilă şi mediu.management financiar. ca judeţ de prim rang al României. resurselor şi rezultatelor. Managementul programului se va face în baza unor reguli bine definite care sunt în concordanţă cu practicile U. Se va avea în vedere totodată corelarea Planului de dezvoltare durabilă a judeţului cu documentele europene şi naţionale în materie. regional. Trebuie identificate problemele potenţiale astfel încât să se acţioneze cu corecţile necesare.colaborarea interjudeţeană.. . ci şi realiste în condiţiile atragerii fondurilor structurale. interregională şi europeană. reglementări importante de natură legislativă. Monitorizarea programului va fi realizată de Consiliul Judetean şi va avea ca scop asistarea procesului de luare a deciziilor prin asigurarea credibilităţii asupra realizării obiectivelor propuse şi fundamentarea corecţiilor ce se impun pe parcurs. prin care se va cuantifica efectul acţiunilor programate. la finele anului 2013.CAP. Rolul Consiliului Judeţean este de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării Planului de Dezvoltare Durabilă. Sperăm ca prin implementarea Planului de dezvoltare durabilă în toate componentele sale. de capacităţi productive potenţial competitive. bazată pe informaţii coerente cu privire la indicatorii fizici şi financiari. . Evaluarea relevanţei şi a eficienţei.E. Judeţul Prahova dispune de importante resurse naturale şi un capital uman apt de performanţă.responsabilitate. situaţii economicofinanciare. Monitorizarea este un proces continuu şi are un rol important în managementul Planului. . . Toate aceste avantaje competitive oferă numeroase oportunităţi atractive pentru capitalul autohton şi străin. astfel încât să fie un instrument de lucru eficient şi un suport pentru activităţile propuse. 154 . MODALITĂŢI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ Cheia succesului pentru implementarea planului o constituie promovarea şi finanţarea unor proiecte durabile cât şi dezvoltarea unor parteneriate inovatoare la nivel local. care pot modifica în măsură însemnată conţinutul şi obiectivele sale. să fie consolidată şi promovată imaginea judeţului Prahova.

ANEXE 155 .

1 Sursa POS MEDIU 2007 157 .ANEXA nr.

158 .

2 POLUL DE CREŞTERE PLOIEŞTI-PRAHOVA Municipiul Ploieşti este situat la o distanţă de 60 km. capitala ţării şi la 110 km. de municipiul Braşov.ANEXA nr. 10 comune – 58 sate: PLOIEŞTI BĂICOI BOLDEŞTI. de municipiul Bucureşti. pol de creştere al Regiunii Centru. Zona de influenţă: 3 oraşe.SCĂIENI PLOPENI ARICEŞTII RAHTIVANI Ariceştii – Rahtivani Buda Nedelea Stoeneşti Tîrgşoru – Nou BERCENI Berceni Cartier Dîmbu Cătunu Corlăteşti Moara Nouă BRAZI Brazii de Sus Băteşti Brazii de Jos Negoieşti Popeşti Stejaru PĂULEŞTI Păuleşti Cocoşeşti Găgeni Păuleştii Noi DUMBRĂVEŞTI Dumbrăveşti Găvănel Mălăieştii de Jos Mălăieştii de Sus Plopeni Sfîrleanca TÎRGŞORU VECHI Tîrgşoru Vechi Strejnic Stănceşti Zahanaua BĂRCĂNEŞTI Bărcăneşti Ghighiu Puşcaşi Româneşti Tătărani BLEJOI Blejoi Ploieştiori Tînţăreni BUCOV Bucov Bighiliu Chiţorani Pleaşa Valea Orlei VALEA CĂLUGĂREASCĂ Valea Călugărească Arva Coslegi Dîrvari Pantazi Rachieri Radila Schiau Valea Largă Valea Mantei Valea Nicovani Valea Poienii Valea Popii Valea Ursoi Vîrfurile 159 .

498 FÂNEŢE 6 19 109 1 2 0 0 0 0 103 96 272 0 124 732 VII 13 54 262 0 1 34 15 13 9 728 0 48 0 1.303 150 292 185 212 326 672 700 124 165 263 353 6.398 4.097 3.441 871 1.537 160 .996 905 3.176 1.199 8 7.363 2.SUPRAFAŢA : ha Localitatea PLOIEŞTI BĂICOI BOLDEŞTISCĂIENI PLOPENI ARICEŞTII RAHTIVANI BĂRCĂNEŞTI BERCENI BLEJOI BRAZI BUCOV DUMBRĂVEŞTI PĂULEŞTI TÎRGŞORU VECHI VALEA CĂLUGĂREASCĂ Total : SUPRAFAŢĂ TOTALĂ 5.957 3.400 2.975 4.903 2.802 1.167 44.380 3.411 3.365 DRUMURI CURŢI TERENURI ŞI CĂI ŞI NEPRODUCTIVE FERATE CONSTRUCŢII 733 2.584 1.844 1 48 0 0 7 3 27 30 1 0 102 371 TOTAL NEAGRICOL 3757 1586 1291 465 884 325 740 505 1.710 34.654 APE 32 15 81 8 223 0 99 85 56 171 235 88 110 162 1.519 3.041 16.435 LIVEZI 16 1.163 70 0 14 3 0 7 4 22 318 185 0 57 1.024 4.547 4.951 5.950 2.627 ha Localitatea PLOIEŞTI BĂICOI BOLDEŞTISCĂIENI PLOPENI ARICEŞTII RAHTIVANI BĂRCĂNEŞTI BERCENI BLEJOI BRAZI BUCOV DUMBRĂVEŞTI PĂULEŞTI TÎRGŞORU VECHI VALEA CĂLUGĂREASCĂ Total: PĂDURI 285 905 706 285 177 0 345 19 300 229 704 1.103 PĂŞUNI 267 573 762 3 506 0 218 119 313 735 456 355 173 1.775 3.102 2.056 396 247 5.362 1.258 2.136 1.658 49 213 420 33 110 324 70 21 144 140 84 68 105 192 83 131 102 177 2.071 4.846 5.859 TOTAL AGRICOL 2.726 3.018 5.085 1.536 3.141 996 4 6.208 61.725 3.129 1.828 6.769 3.249 3.319 1.164 TERENURI ARABILE 1.133 3.490 473 8.

4% 161 .435 7.623 8.106 7.7 2.8 1.130 5.866 3.8 1.478 6.694 Rata şomajului 1.3 1.POPULAŢIA: Localitatea PLOIEŞTI BĂICOI BOLDEŞTI-SCĂIENI PLOPENI ARICEŞTII RAHTIVANI BĂRCĂNEŞTI BERCENI BLEJOI BRAZI BUCOV DUMBRĂVEŞTI PĂULEŞTI TÎRGŞORU VECHI VALEA CĂLUGĂREASCĂ TOTAL 230640 19669 11327 9623 8284 9478 6100 8151 8354 10788 3732 5260 9182 10520 351108 MASCULIN 108429 9574 5547 4729 4130 4598 3061 3945 4091 5258 1853 2532 4638 5095 167480 FEMININ 122211 10095 5780 4894 4154 4880 3039 4206 4263 5530 1879 2728 4544 5425 183628 POPULAŢIA ACTIVĂ ŞI ŞOMAJUL ( mai 2008) Localitatea PLOIEŞTI BĂICOI BOLDEŞTISCĂIENI PLOPENI ARICEŞTII RAHTIVANI BĂRCĂNEŞTI BERCENI BLEJOI BRAZI BUCOV DUMBRĂVEŞTI PĂULEŞTI TÎRGŞORU VECHI VALEA CĂLUGĂREASCĂ Populatia 230.0 4.379 6.669 11.3 3.1 1.100 8.520 351.788 3.4 Ponderea populaţiei active în total populaţie: 67.354 10.640 19.327 9.046 5.0% Rata şomajului: 1.744 217 174 284 85 104 38 66 98 69 95 59 85 80 3.7 1.9 1.153 Şomeri neindemnizaţi total femei 603 286 55 24 92 38 50 49 12 18 46 37 45 25 38 44 1.843 2.151 8.1 1.141 724 162 75 82 246 35 55 26 48 52 32 50 34 47 36 2.265 5.108 Populaţia activă 158.284 9.743 5.0 1.046 47 98 14 32 11 27 30 23 17 13 23 19 1.260 9.544 235.300 3.182 10.732 5.8 1.015 13.198 femei 1010 99 94 118 40 56 16 37 49 39 27 21 41 47 1.2 1.6 1.152 47 20 26 24 5 10 19 16 10 8 18 28 541 Total 1.098 6.167 Şomeri indemnizaţi total femei 1.397 5.

258 km.9 km.3 km.1 km.67 km. DJ 101D 4 km.5 km.427 km.5 km.5 km. 5.4 km.52 km. 0. DJ 102E 4. 3 km. Drumuri locale: 42. Drumuri locale: 30 km. DJ 232 3.625 km. DJ 104P 3.71 km.INFRASTRUCTURA: INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ: DRUMURI JUDEŢENE NUME LUNGIME(km) DJ 129 4.5 km. 1. DJ 101G 7. DJ 101D DJ 139 1. DJ 102 2.850 km 1.6 km. 2. DJ 102 3 km.92 km. 1. DJ 101I 4.5 km. 1.250 km. 3 km. 4. DJ 102E 3. 3 km. DJ 139 5.463 km. Lungime străzi: 17 km. DJ 140 10 km.774 km. 0. 3. Drumuri locale: 35 km. DJ 218 3. Lungime străzi: 326 km.5 km.5 km. DJ 101G 2 km.4 km. 0. 4. Drumuri locale: 45 km. Drumuri locale: 20 km. 3. BOLDEŞTI SCĂIENI PLOPENI ARICEŞTII RAHTIVANI BĂRCĂNEŞTI Lungime străzi: 54 km. DJ 102 11 km.872 km.218 km.250 km. 4. DJ 101I 0.9 km. DJ 156 4.700 km. DJ 101D 1 km. DJ 101I 9.75 km. DJ 144 8. 1..3 km. DJ 140 5. DJ 250 8. 4.275 km. Lungime străzi: 100 km. DJ 217 0.1 km.5 km. Drumuri locale: 21 km. DRUMURI COMUNALE NUME LUNGIME(km) LOCALITATE PLOIEŞTI BĂICOI DC 8A DC 7 DC 58 DC 58A DC 55B DC 55C DC 56 Dc 59 3 km. DJ 102 4. 1 km.52 km. DJ 250 4. BERCENI BLEJOI BRAZI BUCOV Drumuri locale: 20 km.358 km. DJ 100D 0. 9.8 km. DC 91 DC 92A DC 108 DC 87 DC 62 DC 157 DC 10A DC 107 DC 103 DC 108 DC 54 DC 57 DC 58 DC 9 DC 16 DC 16A DC 55A 2. DJ 100F 10 km.5 km. 3. DJ 100E 5 km. 0. DUMBRĂVEŞTI 162 .5 km.25 km. DJ 215 7 km. 1 km.5 km.7 km.

DJ 129 10 km. 4 km. 4 km. 0. Drumuri locale: 43 km. 4 m.562 km.75 km.PĂULEŞTI TÎRGŞORU VECHI VALEA CĂLUGĂREASCĂ DJ 101I 3.5 km. DC 10A DC 138 DC 105 DC 63 DC 64 DC 66 DC 66A DC 67A DC 68 DC 87 DC 89 DC 145 DC 146. DJ 101F 9 km. 1.7 km. DJ 140 6 km. DC 147 DC 154 DC 155 1. 2.5 km. 2.5 km.04 km. 2 km. 2.25 km. 163 . Drumuri locale: 12 km.5 km.5 km Drumuri locale: 89 km. 3. DJ 102 6. DJ 155 4 km.6 km. 2 km.2 km. 2. 1. 3. 3.4 km.

8 13.7 15.C.5 1.C. HIDRO PRAHOVA S.5 10 Nu Mecanică şi biologică Da Nu S.A S.C.2 10.ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE-EPURARE: LOCALITATEA/ sate componente PLOIEŞTI Sursa TOTAL reţea distribuţie apă potabilă (Km) 419 Lungime reţea canalizare (km) 247 Staţie epurare (tip) Mecanică Operator BĂICOI BOLDEŞTI-SCĂIENI PLOPENI ARICEŞTII RAHTIVANI Ariceştii Rahtivani Nedelea Buda Tîrgşoru – Nou Stoeneşti BĂRCĂNEŞTI Bărcăneşti Româneşti Tătărani Ghighiu Puşcaşi BERCENI Berceni Corlăteşti Dîmbu Moara Nouă BLEJOI Blejoi Ploieştiori Ţînţăreni puţurile de captare aflate în gestiunea societăţii Apa Nova Ploieşti şi Compania Naţională Apele Române.A Serviciul public alimentare cu apă Ariceştii Rahtivani Sursa Tinosu şi sursa Petrobrazi (apă de puţ industrială) Foraje 38 12 10 12 4 fântâni 35 35 1 km (Zona Blocuri – 210 apartamente) Mecanică.47 Nu S.. HIDRO PRAHOVA S.1 10. Paltinu. Vălenii de Munte.R. CAPOLES SERV. S.C. MecanoBiologică S.R. Ploieşti Nu Nu S. APA NOVA 105 55 20 29. JOVILA CONSTRUCT Ploieşti 164 .5 5 1.C.3 9 8.C.3 11.C. JOVILA CONSTRUCT S.L S. Siliştea. reţeaua Schelei şi alte surse locale puţuri forate Foraje de adâncime zona . JOVILA CONSTRUCT Ploieşti Foraje subterane de mare adâncime şi din sursa Exploatare sistem zonal Prahova 29.L.Recea” Măneciu Foraje S.

7/2006) “Canalizare şi staţie epurare” Proiect SAPARD în execuţie Nu SERVICIUL PUBLIC APĂ CANAL SALUBRIZARE Brazi 8. nr.C.1 9 4 – Valea Călugărească 3 – Arva 2 – Valea Poienii Nu Mecanică şi biologică Serviciul Public de Gospodărie Comunală al Consiliului local S.45 1 0.25 2.8 8 3.BRAZI Brazii de Sus Băteşti Brazii de Jos Negoieşti Popeşti Stejaru BUCOV Bucov Chiţorani Pleaşa DUMBRĂVEŞTI Dumbrăveşti Găvănel Mălăieştii de Jos Sfîrleanca Plopeni Mălăieştii de Sus PĂULEŞTI Păuleşti Cocoşeşti Găgeni Păuleştii Noi TÂRGŞORU VECHI Strejnic VALEA CĂLUGĂREASCĂ Valea Popii Valea Călugărească Valea Mantei Arva Valea Poienii Valea Ursoii Nicovani Valea Largă Răchieri Pantazi Sistemul hidrotehnic Prahova aducţiune Movila Vulpii foraj subteran Sursa: Sistemul naţional Măneciu-Movila Vulpii (DN 1000). JOVILA CONSTRUCT Ploieşti 165 .3 7.85 5. HIDRO PRAHOVA S.4 S.8 15 7. JOVILA CONSTRUCT Ploieşti S.8 11 1.C.C.R.3 7.5 32. PAMA S. Sursa – Magistrala Apele Române Maneciu 44.L.G. Păuleştii Noi.3 14.4 7. foraje Puţuri forate= 7(5+2 nisipate) 33. PLOIEŞTI Aducţiune : Movila Vulpii.42 2. Nu 8 (Păuleşti. Apa este tratată la staţia de livrare Vălenii de Munte.5 2.R.3 fântâni 47 În execuţie Construire canalizare satele Brazii de Sus şi Brazii de Jos (O.4 23 8 1 4.6 2.A.4 2.92 2.3 29.C. Cocoşeşti) MecanoBiologică S.3 8.73 2.

C. CÂMPINA S.R.C.C.C. SALUB S.SCĂIENI PLOPENI ARICEŞTII RAHTIVANI BĂRCĂNEŞTI BERCENI BLEJOI BRAZI BUCOV DUMBRĂVEŞTI PĂULEŞTI TÎRGŞORU VECHI VALEA CĂLUGĂREASCĂ ALIMENTARE CU GAZE NATURALE: PLOIEŞTI BĂICOI BOLDEŞTI .A.R. S. ITECOL TH. PLOIEŞTI S.C. S.A.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S.A.SALUBRIZARE: Localitatea PLOIEŞTI BĂICOI BOLDEŞTI .C.C. SERVICIUL PUBLIC APĂ CANAL SALUBRITATE BRAZI S.Scăieni Boldeşti-Scăieni Boldeşti -Scăieni Boldeşti .L. ITECOL TH.C.A. S.L.Scăieni Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Boldeşti -Scăieni Operatorul de salubrizare S. SALUB S.C. FLORICON SALUB S. SALUB S. S. S.A. S. GOSPODĂRIE LOCALĂ S. BĂICOI S.SCĂIENI PLOPENI ARICEŞTII RAHTIVANI BĂRCĂNEŞTI BERCENI Da Da Da Da Da Parţial Parţial BLEJOI BRAZI BUCOV DUMBRĂVEŞTI PĂULEŞTI TÎRGŞORU VECHI VALEA CĂLUGĂREASCĂ Da Parţial Parţial Nu Da Parţial Parţial Arondare la rampa ecologică Boldeşti-Scăieni Băneşti Boldeşti -Scăieni Boldeşti-Scăieni Boldeşti . VEOLIA SERVICII PENTRU MEDIU S.R.A. S. PLOIEŞTI 166 .L. GOSPODĂRIE LOCALĂ PLOPENI COMPANIA ROMPREST SERVICE BUCUREŞTI S.L. PLOIEŞTI S. VEOLIA SERVICII PENTRU MEDIU S.R.A.A.C. ITECOL TH. S.

313 14.000 459 70 902 880 258 984 544 215 504 123 797 107 297 85 245 16 40 46 60 148 70 124 105 231 918 70 157 37 95 339 90 181 30 26 65 53 167 .143 542 21.476 192 10.805 7.143 4.INVĂŢĂMÂNT: Localitatea PLOIEŞTI UNITĂŢI ŞCOLARE Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII Licee Colegii naţionale Şcoli de arte şi meserii Grupuri şcolare Şcoli postliceale Universităţi BĂICOI Grădiniţe Şcoli cu clasele I-IV Şcoli cu clasele I-VIII Grup şcolar Grădiniţe BOLDEŞTIŞcoli cu clasele I-VIII SCĂIENI Grupuri şcolare Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII PLOPENI Şcoli de arte şi meserii Grupuri şcolare ARICEŞTII RAHTIVANI Ariceştii Rahtivani Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII Nedelea Grădiniţe Şcoli generale cu clasele IVIII Buda Grădiniţe Tîrgşoru – Nou Grădiniţe Şcoli generale cu clasele IIV Stoeneşti Grădiniţe Şcoli generale cu clasele IVIII BĂRCĂNEŞTI Tătărani Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII Bărcăneşti Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII Grupul Şcolar Agricol Bărcăneşti Româneşti Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII Ghighiu Grădiniţe BERCENI Berceni Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII Corlăteşti Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII Cătunu Grădiniţe Şcoli cu clasele I-IV Moara Nouă Grădiniţe Şcoli cu clasele I-IV Număr unităţi 42 29 5 5 1 7 2 1 6 2 3 1 6 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Număr elevi/ studenţi 5.

BLEJOI Blejoi Ploieştiori Ţînţăreni BRAZI Băteşti Popeşti Negoieşti Stejaru Brazi Colonie Brazi BUCOV Bucov Pleaşa Chiţorani DUMBRĂVEŞTI Dumbrăveşti Mălăieştii de Jos Plopeni Sfîrleanca PĂULEŞTI Păuleşti Găgeni Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII Grădiniţe Grădiniţe Şcoli cu clasele Grădiniţe Şcoli cu clasele Grădiniţe Şcoli cu clasele Grădiniţe Şcoli cu clasele Grădiniţe Şcoli cu clasele Grădiniţe Grădiniţe Şcoli cu clasele Grădiniţe Şcoli cu clasele Şcoli cu clasele Grădiniţe Şcoli cu clasele Grădiniţe Şcoli cu clasele Grădiniţe Şcoli cu clasele Grădiniţe Şcoli cu clasele Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII I-VIII I-VIII I-IV I-VIII 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 95 308 75 285 44 54 168 50 195 50 159 13 13 50 154 13 110 426 136 41 195 40 162 23 136 15 15 61 140 16 8 54 126 50 104 25 170 494 74 328 29 30 128 415 770 58 141 50 170 I-VIII I-IV I-VIII I-VIII I-VIII I-VIII I-VIII I-IV Cocoşeşti TÎRGŞORU VECHI Strejnic Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII Tîrgşoru Vechi Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII Stănceşti Grădiniţe Şcoli generale cu clasele IIV VALEA CĂLUGĂREASCĂ Valea Călugărească Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII Şcoli de arte şi meserii Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII 168 Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII Grădiniţe Dârvari Răchieri .

R.Ginecologie Ploieşti Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti Spitalul de Pediatrie Ploieşti Spitalul C.F. Centrul de Diagnostic şi Tratament Cina Centrul Medical Praga Centrul de Transfuzie Sanguină Serviciul Judeţean de Ambulanţă Policlinica cu Plată Centrul de Transfuzie Sanguină Cabinete medicale individuale Farmacii / puncte farmaceutice Spitale Cabinete medicale individuale Farmacii / puncte farmaceutice Cabinete medicale individuale Farmacii / puncte farmaceutice Unitate de Asistenţă Medico-Socială Spitale Policlinici Farmacii / puncte farmaceutice Cabinete medicale individuale Cabinete medicale individuale Farmacii / puncte farmaceutice Cabinete medicale individuale Cabinete medicale individuale Farmacii / puncte farmaceutice Cabinete medicale individuale Farmacii / puncte farmaceutice Cabinete medicale individuale Cabinete medicale individuale Farmacii / puncte farmaceutice Cabinete medicale individuale Farmacii / puncte farmaceutice Cabinet veterinar Cabinete medicale individuale Cabinete medicale individuale Cabinete medicale individuale Cabinete medicale individuale Farmacii / puncte farmaceutice BĂICOI BOLDEŞTI-SCĂIENI PLOPENI Număr unităţi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 101 9 Publice şi 80 private 1 11 4 9 2 1 1 1 2 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 ARICEŞTII RAHTIVANI Stoeneşti Ariceştii Rahtivani Nedelea BĂRCĂNEŞTI Comuna Bărcăneşti BERCENI Berceni Corlăteşti BLEJOI Blejoi Ploieştiori Ţînţăreni BRAZI Brazi Popeşti Negoieşti BUCOV Bucov 169 .Nicovani Pantazi SĂNĂTATE: Localitatea PLOIEŞTI Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII Grădiniţe Şcoli cu clasele I-VIII 1 1 1 1 45 115 43 53 UNITĂŢI SANITARE Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti Spitalul Municipal Ploieşti Spitalul de Obstetrică .

L.Pleaşa Chiţorani DUMBRĂVEŞTI Dumbrăveşti PĂULEŞTI Păuleşti Găgeni TÎRGŞORU VECHI Strejnic Cabinete medicale individuale Farmacii / puncte farmaceutice Cabinete medicale individuale Cabinete medicale individuale Cabinete medicale individuale Cabinet stomatolagic Farmacii / puncte farmaceutice Cabinete medicale individuale Cabinet stomatolagic Farmacii / puncte farmaceutice 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cabinete medicale individuale Farmacii / puncte farmaceutice Tîrgşoru Vechi Cabinete medicale individuale VALEA CĂLUGĂREASCĂ Valea Călugărească Dispensar Răchieri Dispensar Dârvari Dispensar CULTURA: Localitatea PLOIEŞTI UNITĂŢI CULTURALE Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Muzeul Judeţean de Artă Muzeul Ceasului „Nicole Simache” Muzeul Petrolului Muzeul memorial I. Caragiale Muzeul memorial Paul Constantinescu Muzeul Hagi Prodan Casă memorială Nichita Stănescu Palatul Culturii Casă de Cultură a Sindicatelor Teatrul dramatic Toma Caragiu Teatrul de revistă Majestic Teatrul pentru copii Teatrul Equinox Filarmonica Paul Constantinescu Biblioteca Nicolae Iorga Cinematograful Patria Număr unităţi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 PLOIEŞTI BĂICOI Casă de cultură Bibliotecă BOLDEŞTICasă de cultură SCĂIENI Bibliotecă Casă de cultură PLOPENI Bibliotecă ARICEŞTII RAHTIVANI Ariceştii Rahtivani Cămin cultural Bibliotecă Nedelea Cămin cultural Tîrgşoru – Nou Cămin cultural Stoeneşti Cămin cultural BĂRCĂNEŞTI Bibliotecă 170 .

61 351.89 290.00 335.619 2.23 1.63 580.50 349.686 8.152 3.313.942 15.055.16 611.755 9.371 6.231.651 8.57 1.879.810.056.614.317 4.50 416.405 VENITURI/CAP DE LOCUITOR lei/locuitor 926.134.015.44 171 .631.BERCENI Berceni Corlăteşti Cătunu Dâmbu BLEJOI Ploieştiori BRAZI Brazi BUCOV Bucov DUMBRĂVEŞTI Dumbrăveşti Plopeni PĂULEŞTI Păuleşti Bibliotecă Cămin cultural Bibliotecă Cămin cultural Cămin cultural Cămin cultural Bibliotecă Casă de cultură Bibliotecă Casa memorială Constantin Stere Bibliotecă Cămin cultural Sală utilitate publică 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cămin cultural Bibliotecă Găgeni Cămin cultural Cocoşeşti Cămin cultural TÎRGŞORU VECHI Strejnic Bibliotecă VALEA CĂLUGĂREASCĂ Dârvari Cămin cultural Valea Cămin cultural Călugărească Bibliotecă VENITURI : (dec.770.277.2007) Localitatea PLOIEŞTI BĂICOI BOLDEŞTI SCĂIENI PLOPENI ARICEŞTII RAHTIVANI BĂRCĂNEŞTI BERCENI BLEJOI BRAZI BUCOV DUMBRĂVEŞTI PĂULEŞTI TÎRGŞORU VECHI VALEA CĂLUGĂREASCĂ VENITURI PROPRII lei 213.092 3.687.94 1.40 435.430 3.925.112 4.185.02 437.697.72 322.192.157 1.697 3.

00 1. 4.619 3. 6.371 3.72 437. 10.40 580.755 4.055.092 2.015.44 172 .157 3.317 4.313. 12.942 213.277.405 VENITURI/CAP DE LOCUITOR lei/locuitor 1.50 611.631.94 335. 2. 8. 5.152 9.23 435.879. 3.810.16 351.63 416.134.651 3.02 322.112 8.57 926.430 8.056. 14. Crt. 9.697. 13.770.61 1.89 349.50 290. 7.Ierarhizare după venitul pe cap de locuitor: Nr. 1.231.697 1.185.192.925.614.687.686 6. Localitatea BRAZI PĂULEŞTI BLEJOI PLOIEŞTI BOLDEŞTI SCĂIENI ARICEŞTII RAHTIVANI DUMBRĂVEŞTI PLOPENI BĂICOI TÎRGŞORU VECHI BERCENI BUCOV BĂRCĂNEŞTI VALEA CĂLUGĂREASCĂ VENITURI PROPRII lei 15. 11.

REABILITARE ŞI RENOVARE A INFRASTRUCTURII LOCALE (în coordonare cu POR.ANEXA nr. Reabilitarea domeniului public dintre blocurile cu locuinţe în zonele urbane ale polului de creştere. de-a lungul pârâului Dâmbu. material rulant. Realizarea parcului Ploieşti vest b. Reabilitarea. incluzând lucrǎri de artǎ conexe. Pasaj subteran strada Mǎrǎşeşti-Magistrala CF Bucureşti-Braşov pentru îmbunǎtǎţirea gradului de accesibilitate şi mobilitate în zona de Vest dinspre Coridorul European TEN-IV b. Extinderea şi reabilitarea drumurilor dinspre municipiul Ploieşti şi oraşele şi comunele din polul de creştere conform traseelor de transport în comun a. precum pasaj Râfov şi pod peste pârâul Dâmbu cǎtre zona de agrement a municipiului şi cǎtre coridorul European TEN-IX d. inclusiv lucrǎri de artǎ conexe pasaj CF Cartier Mimiu c. Realizarea cǎilor de acces cǎtre cartierul Bereasca dinspre Gara de Sud. dezvoltarea şi valorificarea parcului „Constantin Stere” Bucov. inclusiv căile de acces şi utilităţile publice c. inclusiv spaţiile de joacă a. Realizarea şi reabilitarea pieţelor agro-alimentare inclusiv cele volante a. Protejarea şi urmărirea stării arborilor din lista monumentelor naturii SI-1A-2: REALIZAREA UNUI SISTEM DE TRAFIC INTERMODAL SI-1A-3: EXTINDEREA FORMELOR DE FOLOSIRE DE MODURI DE TRAFIC NEPOLUANTE SI-1B: CREŞTEREA ATRACTIVITĂŢII ŞI FUNCŢIONALITĂŢII DOMENIULUI PUBLIC SI-1B-1: REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SPAŢIULUI DINTRE BLOCURI SI-1B-2: MODERNIZAREA PIEŢELOR AGRO-ALIMENTARE DE CARTIER SI-1B-3: CREŞTEREA SUPRAFEŢEI ZONELOR VERZI. PARCURI ŞI GRĂDINI 173 . staţii. Legǎturǎ rutierǎ şi de transport public între Gara de Vest şi Gara de Sud. Construcţie terminal autogarǎ incluzând spaţii de parcare pentru moduri de transport automobile şi biciclete a.3 PACHETUL DE PROIECTE CARE AJUTǍ DEZVOLTAREA POLULUI DE CREŞTERE PLOIEŞTI-PRAHOVA SECŢIUNEA I: CONSTRUCŢIE. conţinând calea de rulare. elemente de semnalizare şi automatizare a. Fondul de Mediu) CAPITOLUL SI-1: POLITICI ŞI PROGRAME PRIVIND îMBUNǍTǍŢIREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONALE ŞI LOCALE POLITICA SI-1A: CREŞTEREA ACCESIBILITǍŢII ŞI MOBILITǍŢII TRANSPORTULUI DE PERSOANE ŞI MǍRFURI IN CONDIŢII DE SIGURANŢǍ PROGRAMUL SI-1A-1: REABILITAREA/ MODERNIZAREA REŢELEI DE DRUMURI LOCALE INCLUSIV PASAJE ŞI PODURI PROIECTE a. Extinderea transportului public din municipiul Ploieşti în zona sa de influenţǎ folosind mijloace auto nepoluante. cuprinzând staţii şi mijloace de transport b. Reabilitarea şi completarea sistemului de transport public tramvai.

INSTALAŢIILOR. pentru persoane în ÎNCURAJAREA ŞI DEZVOLTAREA vârstă sau cu handicap COOPERĂRII CU SECTORUL PRIVAT. FACILITĂŢI. ONG-uri. ECHIPAT ŞI IGIENIC PROGRAMUL SI-3: POLITICI ŞI PROGRAME PRIVIND REABILITAREA/ MODERNIZAREA/ DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR SOCIALE SI-3A: ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE ŞI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR PENTRU PERSOANE SAU GRUPURI DE PERSOANE AFLATE ÎN CONDIŢII DE DIFICULTATE ŞI RISC SI-2A-1: REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA CLĂDIRILOR. CONSTRUCŢII. Realizarea unei reţele de servicii la domiciliu. Spălătorie socială pentru persoane cu dizabilităţi. Realizarea de programe de perfecţionare specializată pentru cadre CREŞTEREA CAPACITĂŢII medicale OPERAŢIONALE A SERVICIILOR b. Realizarea unui centru rezidenţial pentru persoane de vârsta a III-a ECHIPAMENTE. Asigurarea condiţiilor de acces a persoanelor cu dizabilităţi în clădirile publice 174 . c. realizarea instalaţiilor şi a echipării locuinţelor PENTRU PERSOANE CU sociale DIZABILITĂŢI SI-3A-2: a. ECHIPAMENTELOR ŞI A FACILITĂŢILOR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE SI-2A-2: a. Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii şi a serviciilor de sănătate ASIGURAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE SĂNĂTATE PENTRU LOCUITORII DIN POLUL DE CREŞTERE SI-3A-1: a. b. CU ACTIVITĂŢI ÎN OPERAREA SERVICIILOR SOCIALE SI-3A-3: a. bătrâni fără familie ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR şi familii cu mulţi copii DE VIAŢĂ.CAPITOLUL SI-2: POLITICI ŞI PROGRAME PRIVIND REABILITAREA/ MODERNIZAREA/ ECHIPAREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE POLITICA SI-2A: OFERIREA CETĂŢENILOR DE SERVICII MEDICALE DE CALITATE ÎNTR-UN SPAŢIU SIGUR. Eficientizarea termică. Realizarea de programe de perfecţionare specializată pentru asistenţii DE SĂNĂTATE ŞI SOCIALE sociali şi maternali PROIECTE şi plantarea de noi arbori în zone lipsite de vegetaţie a.

PRECUM ŞI CREAREA/ MODERNIZAREA POLITICA SI-4A: REALIZAREA UNUI SISTEM DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ DIN FACTORI ENTROPICI SI-5A: DEZVOLTAREA UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL COMPETITIV DESFĂŞURAT ÎN CONDIŢII OPTIME DE ECHIPARE ŞI FUNCŢIONARE PROGRAMUL SI-4A-1: CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE MONITORIZARE. Punerea în siguranţă din punct de vedere seismic şi echiparea şi mobilarea grădiniţelor din polul de creştere a.Colegiul „Virgil Madgearu” b. Campus şcolar. RESTAURAREA ŞI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL ŞI A INFRASTRUCTURILOR CONEXE SI-6A-1: REABILITAREA ŞI PROMOVAREA CLĂDIRILOR CU VALOARE DE PATRIMONIU SI-6A-2: CONSERVAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A SITURILOR ARHEOLOGICE 175 . PREVENIRE ŞI DE INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ GENERATE DE RAFINĂRII SI-5A-1: ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII DE EDUCAŢIE UNIVERSITARĂ ŞI CERCETARE SI-5A-2: REABILITAREA. MODERNIZAREA ŞI DIVERSIFICAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PREUNIVERSITARE SI-5A-3: REABILITAREA. Modernizarea şi echiparea sălilor de sport a. MODERNIZAREA. CONSERVAREA.CAPITOLUL SI-4: POLITICI ŞI PROGRAME PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA DOTĂRII CU ECHIPAMENTE A BAZELOR OPERAŢIONALE PENTRU INTERVENŢII ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ SI-5: POLITICI ŞI PROGRAME PRIVIND REABILITAREA. MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA GRĂDINIŢELOR PROIECTE a. Crearea unui complex cultural bazat pe tehnologia extragerii şi prelucrării petrolului a. Realizarea şi echiparea de laboratoare necesare susţinerii cercetării. Modernizarea şi echiparea laboratoarelor şi a spaţiilor specializate în şcoli şi licee c. Dezvoltarea sistemului actual de urmărire a situaţiilor de urgenţă prin investiţii în informatizare şi tehnologizare a. Modernizare imobil Halele Centrale Ploieşti b. în domeniul poluării solului a. în parteneriat cu sectorul privat. DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PREUNIVERSITARE. Realizarea lucrărilor de conservare şi de punere în valoare a siturilor arheologice existente în polul de creştere Ploieşti SI-6A: REABILITAREA. UNIVERSITARE ŞI A INFRASTRUCTURII PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ SI-6: POLITICI SI PROGRAME PRIVIND RESTAURAREA ŞI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL.

Realizarea unui punct de informare privind implementarea proiectelor propuse finanţării prin instrumente financiare ale UE a. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SPECIFICE DE TURISM ŞI PENTRU VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE ŞI CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR TURISTICE SI-7A: VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE PENTRU DIVERSIFICAREA CONDIŢIILOR DE RECREERE PROGRAMUL SI-6B-1: PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A COOPERĂRII CULTURALE DURABILE LA NIVEL EUROPEAN SI-6B-2: PROGRAMUL DE COOPERARE MEDIA 2007-2013 SI-6B-3: COOPERARE ÎN CUNOAŞTEREA PATRIMONIULUI CULTURAL EUROPA PENTRU CETĂŢENI SI-6B-4: PARTICIPAREA TINERETULUI ÎN VIAŢA CULTURALĂ A COMUNITĂŢII SI-7A-1: CONSERVAREA PATRIMONIULUI NATURAL PROIECTE a. DEZVOLTAREA. Reabilitarea Hipodromului din municipiul Ploieşti 176 . Realizarea unui program anual de schimb de experienţă în domeniul practicii managementului siturilor arheologice a. Protejarea şi conservarea zonelor aparţinând patrimoniului natural SI-7A-2: DIVERSIFICAREA INFRASTRUCTURII PENTRU ACTIVITĂŢI HIPICE a. Instituirea unui premiu anual pentru cea mai valoroasă iniţiativă a tineretului în domeniul promovării culturii polului la nivel european a.CAPITOLUL INFRASTRUCTURILOR CONEXE ÎN SCOPUL PROMOVĂRII TURISMULUI POLITICA SI-6B: DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI CULTURAL EUROPEAN SI-7: POLITICI ŞI PROGRAME PRIVIND CREAREA. Dezvoltarea unui traseu de galerii şi expoziţii în zona centrală a municipiului ca bază a unui schimb de evenimente culturale europene a.

Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare din municipiul Ploieşti şi din oraşele şi comunele din polul de creştere b. construcţii şi demolări de construcţii provenite de la persoane fizice şi juridice a. Implementarea unui sistem integrat de colectare şi reciclare a deşeurilor menajere casnice a. Realizarea separării apelor uzate industriale colectate de la agenţii economici prin sistemul de canalizare de ape uzate menajere din municipiul Ploieşti a. electronice.SECŢIUNEA II: INFRASTRUCTURA DE MEDIU CAPITOLUL SII-1: POLITICI ŞI PROGRAME PRIVIND EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ POLITICA SII-1A: ÎNLĂTURAREA DISPARITĂŢILOR TERITORIALE LEGATE DE ECHIPAREA EDILITARĂ PROGRAMUL SII-1A-1: ASIGURAREA CAPACITĂŢII DE ALIMENTARE CU APĂ LA STANDARDE EUROPENE SII-1A-2: EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA REŢELEI DE DISTRIBUŢIE A APEI POTABILE SII-1A-3: EXTINDEREA ŞI REABILITAREA REŢELEI DE CANALIZARE PENTRU APA UZATĂ SII-1B-1: IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI UE PRIVIND UTILIZAREA NĂMOLURILOR DIN STAŢIILE DE EPURARE SII-2A-1: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEŞEURILOR MENAJERE SII-2A-2: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COLECTARE A DEŞEURILOR PERICULOASE SII-2B-1: REABILITAREA SITURILOR POLUATE CA URMARE A INTERVENŢIILOR ENTROPICE PROIECTE a. Instituirea prin împrejmuire a zonei de protecţie severă pentru fronturile de captare de apă potabilă din partea de Nord şi Nord-Est a municipiului Ploieşti a. Reabilitarea terenurilor poluate cu produse petroliere SII-2B: ECOLOGIZAREA TERENURILOR CONTAMINATE 177 . Realizarea sistemului de identificare a terenurilor şi transferarea nămolurilor pe aceste terenuri SII-1B: REDUCEREA FACTORILOR DE POLUARE A TERENULUI ŞI A PÂNZEI DE APĂ FREATICĂ SII-2: POLITICI ŞI PROGRAME PRIVIND DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ŞI REABILITAREA SITURILOR CONTAMINATE SII-2A: REALIZAREA ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE FUNCŢIONARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL COLECTĂRII DEŞEURILOR a. Extinderea alimentării cu apă potabilă în zonele urbane şi rurale ale polului de creştere a. Realizarea de sisteme de transfer pentru deşeuri provenite din echipamente electrice.

Bleaja şi a râului Teleajen SII-5: POLITICI ŞI PROGRAME PRIVIND IMPLEMENTAREA INFRASTRUCTURII ADECVATE DE PREVENIRE A RISCURILOR NATURALE ÎN ZONELE CELE MAI EXPUSE LA RISC SII-5A: PREVENIREA ŞI REDUCEREA CONDIŢIILOR DE RISC NATURAL SII-5A-1: REGULARIZAREA ŞI ECOLOGIZAREA CURSURILOR DE APĂ 178 . Achiziţionarea şi montarea unei instalaţii de ardere cu NOX redus la Cazanul 6 de 420 t/h. tip TGM 84B din Termocentrala Brazi b. prin asigurarea consumului propriu de energie electrică pe timp de vară şi susţinerea furnizării serviciilor tehnologice de sistem pe timp de iarnă a.CAPITOLUL SII-3: POLITICI ŞI PROGRAME PRIVIND CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI A SECURITĂŢII FURNIZĂRII ÎN CONTEXTUL COMBATERII SCHIMBĂRILOR CLIMATICE SII-4: POLITICI ŞI PROGRAME PRIVIND REDUCEREA POLUĂRII ŞI DIMINUAREA EFECTELOR SCHIMBĂRILOR CLIMATICE POLITICA SII-3A: FOLOSIREA DE SURSE DE ENERGIE ALTERNATIVE PROGRAMUL SII-3A-1: IDENTIFICAREA ŞI VALORIFICAREA RESURSELOR PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE „VERDE” PROIECTE a. Implementarea la CET Brazi a unei unităţi complete de cogenerare pentru creşterea eficienţei sistemului centralizat de producere a energiei termice. Realizarea unui studiu de cercetare privind utilizarea de energii neconvenţionale SII-4A: REABILITAREA SISTEMELOR URBANE DE ÎNCĂLZIRE SII-4A-1: REABILITAREA REŢELELOR DE APĂ CALDĂ ŞI DE TERMOFICARE SII-4A-2: INTRODUCEREA DE TEHNOLOGII AVANSATE ÎN FUNCŢIONAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE a. Bucova. Înlocuirea reţelei termice de transport si de distribuţie a agentului termic a. Reabilitarea şi ecologizarea albiei pârâurilor Dâmbu.

Ecologizare terenuri poluate şi transformarea acestora în spaţiu verde cu funcţiune de agrement SIII-4A: DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR DE INFORMARE COMUNICARE a. POR) CAPITOLUL SIII-1: POLITICI ŞI PROGRAME PRIVIND SPRIJINIREA STRUCTURILOR DE SPRIJIN AL AFACERILOR DE INTERES LOCAL. Conectarea autorităţilor publice din polul de creştere în vederea operaţionalizării în comun a datelor şi informaţiilor 179 . NEUTILIZATE PRECUM ŞI PREGĂTIREA ACESTORA PENTRU NOI ACTIVITĂŢI SIII-4A-1: REALIZAREA REŢELELOR BROADBAND ŞI A PUNCTELOR DE ACCES PUBLIC LA INTERNET PROIECTE a.SECŢIUNEA III: INFRASTRUCTURA ECONOMICĂ (în coordonare cu POS CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE. Crearea unui parc de cercetare prin colaborarea dintre UPG şi sectorul privat a. REGIONAL. Reconversia funcţională a spaţiilor în folosul dezvoltării sectorului IMM-uri SIII-2A: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII CERCETAREDEZVOLTARE SIII-3A: REVITALIZAREA ZONELOR INDUSTRIALE DEGRADATE a. INCLUSIV EXTINDEREA UTILITĂŢILOR DE BAZĂ NECESARE SIII-2A-1: DEZVOLTAREA DE POLI DE EXCELENŢĂ SIII-3A-1: REABILITAREA SITURILOR POLUATE. NATIONAL ŞI INTERNAŢIONAL SIII-2: POLITICI ŞI PROGRAME PRIVIND REALIZAREA INVESTIŢIILOR ÎN INFRASTRUCTURA CDI SIII-3: POLITICI ŞI PROGRAME PRIVIND REABILITAREA SITURILOR INDUSTRIALE POLUATEŞI NEUTILIZATE ŞI PREGĂTIREA ACESTORA PENTRU NOI ACTIVITĂŢI SIII-4: POLITICI ŞI PROGRAME PRIVIND PROMOVAREA TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI POLITICA SIII-1A: CONSOLIDAREA STRUCTURILOR ECONOMICE LOCALE PROGRAMUL SIII-1A-1: CONSTRUIREA/ MODERNIZAREA/ EXTINDEREA DE CLĂDIRI.

Realizarea de evenimente periodice de prezentare a ofertei de locuri de muncă b. Realizarea de programe de formare profesională realizate pe baza unei analize pe domenii de formare a. Instituirea unui premiu anual municipal pentru firme care implementează cu succes politici în favoarea angajaţilor 180 . Identificarea şi realizarea unui „produs de cercetare” în domeniul măsurilor/metodelor de reciclare funcţională a terenurilor poluate a. Instituirea unor burse pentru absolvenţi de licee din ţară în scopul continuării studiilor universitare în Ploieşti a. POS DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE) CAPITOLUL SIV-1: POLITICI ŞI PROGRAME PRIVIND EDUCAŢIA ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ ÎN SPRIJINUL CREŞTERII ECONOMICE ŞI DEZVOLTĂRII SOCIETĂŢII BAZATE PE CUNOAŞTERE POLITICA SIV-1A: ACCES LA EDUCAŢIE ŞI FORMARE INIŢIALĂ DE CALITATE PROGRAMUL SIII-1A-1: CREŞTEREA ŞI DIVERSIFICAREA OFERTEI DE EDUCAŢIE LA NIVELUL POLULUI DE CREŞTERE SIII-1A-2: CREŞTEREA ŞI DIVERSIFICAREA OFERTEI ÎN SERVICII DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ SIV-1B-1: DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE ATRAGERE DE RESURSE UMANE CU POTENŢIAL ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ SIV-1C-1: DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ÎNTRE SISTEMUL UNIVERSITAR. ACTIVITATEA PROIECTE a. POS CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE. Orientare şi consiliere profesională în domenii de interes pentru dezvoltarea economică a polului de creştere SIV-1B: PROMOVAREA INFRASTRUCTURII UNIVERSITARE ÎN COMPETIŢIA REGIONALĂ SIV-1C: SPRIJINIREA CERCETĂRII ÎN SCOPUL VALORIFICĂRII INFRASTRUCTURII UNIVERSITARE SIV-2: POLITICI ŞI PROGRAME PRIVIND CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII FORŢEI DE MUNCĂ ŞI A ÎNTREPRINDERILOR ÎN COMPETIŢIA REGIONALĂ SIV-2A: SUSŢINEREA ŞI PROMOVAREA INIŢIATIVELOR ŞI ACŢUNILOR DE ADAPTARE LA O ECONOMIE COMPETITIVĂ a. CENTRELE DE CERCETARE ŞI AGENŢI ECONOMICI SIV-2A-1: RECUNOAŞTEREA MERITELOR ÎNTREPRINDERILOR CARE PROMOVEZĂ ORGANIZAREA FLEXIBILĂ A MUNCII ŞI SERVICII PENTRU FACILITAREA RECONCILIERII VIEŢII DE FAMILIE.SECŢIUNEA IV: DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA RESURSELOR UMANE ŞI A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE (în coordonare cu POS DEZVOLTARE RESURSE UMANE.

d. c.I. Sistemul Integrat pentru Managementul Interacţiunii cu Cetăţenii (S.C. Monitorizarea implementării marilor investiţii de capital realizate din fonduri publice. Realizarea de către instituţiile furnizoare de bunuri şi servicii către cetăţeni a pachetului de indicatori de performanţă pentru fiecare din serviciile oferite b. PROIECTE Susţinerea sectorului de IMM-uri ca bază pentru marile firme localizate în polul de creştere Dezvoltarea de servicii de producţie legat de procesarea. etc.) 181 .I. b. ambalarea şi distribuţia produselor agricole Construirea unui târg regional Dezvoltarea de mici servicii de deservire a populaţiei rezidente pe baza unei analize de nevoi (ex.CAPITOLUL POLITICA SIV-2B: DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE SIV-3: POLITICI ŞI PROGRAME PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA STRUCTURII ŞI PROCESULUI ALE MANAGEMENTULUI CICLULUI DE POLITICI PUBLICE SIV-4: POLITICI ŞI PROGRAME PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI EFICIENŢEI FURNIZĂRII SERVICIILOR PUBLICE SIV-3A: CREŞTEREA CAPACITĂŢII OPERAŢIONALE A FORMELOR DE ASOCIERE ÎN CADRUL POLULUI DE CREŞTERE SIV-4A: INTRODUCEREA UNUI SISTEM DE CALITATE ÎN FURNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE PROGRAMUL PROFESIONALĂ SIV-2B-1: DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR ŞI ÎNCURAJAREA INIŢIATIVELOR PENTRU PARTENERII SOCIALI ŞI SOCIETATEA CIVILĂ SIV-3A-1: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI PROIECTELOR PROPUSE SPRE FINANŢARE SIV-4A-1: REALIZAREA SISTEMULUI DE INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICII PUBLICE PROIECTE a. inclusiv cele europene. frizerie.M.) a. Dezvoltarea resurselor umane implicate în formele de management operaţionale în domeniul politicilor şi a fondurilor structurale (Unităţile de Implementare) a. Întreţinere-reparaţii proprietăţi. prin camere video SECŢIUNEA V: POLITICI COMPLEMENTARE (în coordonare cu PNDR) CAPITOLUL SV-1: CREŞTEREA ATRACTIVITĂŢII ZONELOR RURALE ŞI DIVERSIFICAREA ECONOMIEI RURALE POLITICA SV-1A: CREŞTEREA FACTORILOR DE LOCALIZARE ÎN ZONA RURALĂ A POLULUI DE CREŞTERE PROGRAMUL SV-1A-1: SPRIJIN PENTRU CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE MICROÎNTREPRINDERI ÎN COMUNE a.

o valoare complementară a zonelor urbane g. Achiziţionare utilaje pentru deszăpeziri. echipare d.CAPITOLUL POLITICA PROGRAMUL SV-1A-2: ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE SV-1A-3: ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR DE BAZĂ SV-1B: PROTEJAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE PRIN CREŞTEREA SUPRAFEŢEI VERZI SV-1A-4: PUNEREA ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT RURAL SV-1B-1: REALIZAREA DE CENTURI VERZI PE TEREN NON-AGRICOL ŞI NECONSTRUIBIL PROIECTE a. Realizarea unei centuri verzi în partea de nord-est a polului de creştere prin împădurirea terenurilor de bonitate scăzută 182 . Firme. Realizarea de spaţii de cazare pentru turismul de nişă (ex. Reabilitarea patrimoniului tangibil şi intangibil listat „grupa B” aflat în zona de influenţă a municipiului Ploieşti b. Extinderea şcolilor cu spaţii educaţionale adaptate nevoilor locale: atelier/laborator/clasă de muzică/sală de sport e. Dezvoltarea şi promovarea internaţională a Drumului Vinului b. Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate prin reabilitarea ambulatoriilor şi a centrelor de permanenţă b. prăbuşiri copaci precum şi de stingere a incendiilor a. consolidare. Introducerea procedurii de diagnosticare de urgenţă prin sistemul „tele-medicină” c. circuit regional) a. Amenajarea unui centru multifuncţional pentru promovarea activităţilor rurale cu caracter cultural a. Promovarea valorilor rurale. Îmbunătăţirea pieţelor şi parcurilor ca valoare socială adăugată f. Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie preuniversitară prin lucrări de igienizare.

000 5.000 1.000 2. km 0+000 .900 - 4.Valea Oprii.4 STAREA DRUMURILOR COMUNALE LA 31.Buştenari (DC 133).km 3+000 DC 6B Băneşti (DC 4A) .500 3.000 4.km 1+100 DC 10A 3. km 0+000 .200 1.800 0.DC 9 (Ţipăreşti).100 4. Categoria şi nr.150 2. km 0+000 .km 2+700 DC 4 Pietriceaua (DJ 214) .km 6+600 DC 2C Vistieru (DJ 207) .12.DJ 100D (Urleta).km 1+500 DC 6A DN 1 .DJ 100F (Băicoi).156 6.800 0.Valea Oprii .600 7. km 0+000 .Bosilceşti.350 0.600 3.100 2.Meliceşti.800 1.570 0.500 4.750 1.Secăria (DJ 101S). km 0+000 .DJ 100D (Urleta).km 5+100 DC 4A Băneşti (DN 1) . km 0+000 .Podul Cheii.800 1.350 3.000 2.900 4.460 5.500 3.km 5+000 DC 6 DJ 205 (Cornu) . km 0+000 . km 0+000 – km 7+000 DC 1F Comarnic (DN 1) . km 0+000 .km 3+000 DC 9 DJ 100 D (Cocorăştii Mislii) .600 0.930 1.800 3. drumului Localităţi importante pe traseu Lungime totală (km) Asfalt tip beton.Câmpina (DJ 102 I).DN 1.650 6. km 0+000 . km 0+000 . îmbracăminţi asfaltice Împietruite Pământ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DC 1 Cornu de Jos (DJ 205G) .000 6. km 0+000 km 4+900 DC 5B DC 133 . beton de ciment.000 3. km 0+000 .300 0.000 6. pavaj.350 1. km 0+000 .Podul Corbului (DN 1).400 - 183 . km 0+000 .km 2+000 DC 5 DJ 100E (Telega) .Cabana Pădurarului.500 1.000 4. km 0+000 .500 2.900 2.200 0.ANEXA nr. Lungimea sectoarelor pe tipuri de îmbrăcăminţi Nr.480 0.DJ 218 (Vîlcăneşti).000 0.km 4+000 DC 2 DJ 207 (Vistieru) Şotrile .km 5+000 DC 10 DN 1A (Măneciu) .km 2+800 DC 8A DN 1 .km 3+480 DC 1B Secăria (DJ 101S) .700 5.DJ 101S (Poiana Comarnic).km 2+460 DC 5C DJ 100 D (Mislea) Tonţeşti .200 1.200 4.Posada (DN 1). Crt.Făcăieni.2007 km. km 0+000 .500 1.000 4.480 7.km 2+000 DC 7 DJ 100F (Băicoi) .800 0. km 0+000 .460 3. km 0+000 km 6+500 DC 8 DC 9 (Goruna) .000 1.Doftana .700 2.km 7+000 DC 3 DJ 214 (Brebu) .844 0.Bordenii Mici (DJ 215).500 2.

000 3.900 2.700 1.100 0.DJ 219. km 0+000 .km 8+000 DC 16A Mălăieşti (DJ 102) .500 3. km 0+000 – km 1+500 DC 11C DC 133 Buştenari . km 0+000 .000 1.700 2.400 2.DC 23 (Valea Brădetului).Valea Borului.000 2.Valea Brădetului.km 2+200 DC 25A Limită Judeţ Dâmboviţa -Coada Izvorului .km 1+600 DC 27 DJ 230 (Ceraşu) .km 12+700 DC 26 Ceraşu (DJ 230) . km 0+000 – km 0+600 DC 23 DJ 230 (Ceraşu) .000 2.DC 16.km 3+000 DC 17 Gura Vitioarei (DJ 100G)-Bughea de Sus.600 2.500 0.600 1.Podul Ursului .km 3+500 DC 20 DJ 102 . km 3+750 . km 0+000 . km 0+000 .km 1+300 DC 19A Homoriciu (DN 1A) .500 7.km 2+500 DC 21 Izvoare (DN 1A) .500 2.422 1.300 0.500 1.Malamuc (DJ 147). km 0+000 .700 1.Chiciureni.670 2.km 3+700 DC 22A Cheia (DN 1A) .Muntele Roşu km 0+000 .Mănăstirea Suzana.Mănăstirea Crasna.km 6+000 DC 13 Vărbilău (DJ 101T) .000 3.700 2.200 4.500 2.600 1.800 1.800 2.200 0.200 0.000 2.km 2+000 1.000 5.21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 DN 1A (Blejoi) .700 0.200 3.078 3.650 1. km 0+000 .km 0+000 . km 0+000 .km 2+300 DC 22B DN 1A .km 3+000 DC 19 DJ 230 (Drajna) .Piatra. km 0+000 .500 1. km 0+000 . km 0+000 .Plăieţu.500 0. km 0+000 .Schiulesti.700 1.DN 1.120 2.600 12.Valea Lespezii.200 4.000 6.400 1. km 0+000 . km 0 +000 – km 1+500 DC 18A DN 1A .km 2+670 DC 15 DJ 102B (Drajna) .500 2.Cocoşeşti .km 5+000 DC 14 Ştefeşti (DJ 216A) .700 8.km 1+700 DC 24 DN 1A (Măneciu Ungureni) .500 6. km 0+000 .000 3.180 0.000 - 1. km 0+000 km 2+000 DC 25 Ceraşu (DJ 230) .200 0.Poiana Trestiei .Valea Tocii . km 8+000 .500 0.500 1.Fundeni (DJ 102).600 1.500 184 .Măneşti (DJ 101A). km 0+000 .350 0.km 7+200 DC 22 DN 1A .670 1.km 2+000 DC 15A Limită Judeţ Ialomiţa .500 0.700 6.DJ 218 (Cosmina de Jos).km 5+450 DC 16 DN 1A (Făget) .000 1.km 6+000 DC 12 Vâlcăneşti (DJ 218) -Trestioara – Poiana Vărbilău (DJ 102).Ciocrac.Podurile.600 2.300 3.500 1. km 0+000km 12+500 DC 18 DJ 102B (Drajna) .500 5. km 0+000 .800 3.Cernesti.000 2.Scurteşti.000 12. km 0+000 .Păuleşti (DJ 102) km 0+000 -km 4+500 DC 11 DN 1A (Măneciu) .DJ 218.

km 0+000 .200 1. km 1+600 .km 1+337 Conform ridicare topo DC 46 2. km 0+000 .Poiana Mare.km 4+000 DC 45 DJ 231 (Măgurele) .740 2. km 0+000 . km 0+000 .Cătunu.Valea Stupinei.800 4.900 1.000 5. km 1+540 -km 6+840 DC 36 DJ 102B (Bodeşti) – DC 59A (Valea Anei).464 1.Poiana Mierlei.km 1+300 DC 32 DJ 102B (Ogretin) . km 0+000 .Slon.740 4.460 2. km 0+000 .100 1.000 2. km 0+000 .Vitioara de Sus. km 0+000 .km 3+100 DC 40 DN 1A (Lipăneşti) .000 0.800 1. km 0+000 .km 3+464 DC 31 DJ 102B (Ogretin) .DJ 102M. km 0+000 .500 2.675 6.Podenii Vechi – DJ 100L (Podenii Vechi).46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 DC 28 DJ 102B (Drajna) .400 2.964 2.000 0.000 7.km 2+200 DC 42 DJ 219 .DJ 217.km 7+086 DC 45° DJ 100L (Meri) .000 2.000 3.000 2.Tulburea.000 3.km 2+400 DC 29 Făget (DJ 100N) .Vitioara de Sus (DC 42).Poiana Copăceni -Vitioara de Sus -Poienile.300 2.600 7.400 3.800 4.800 2.500 1.km 7+300 DC 44A DN 1A (Măgurele) .000 3.Chiriţeşti.300 7.500 2.900 0.DJ 102B.200 2.300 0.km 7+000 DC 37 DJ 102B (Poseşti) .086 2.km 3+000 DC 35 DJ 102B (Poseşti) .km 2+400 DC 39 DJ 102L (Starchiojd) -Brădet.000 4.300 5.Gornet Cuib . km 0+000 .Iazu .Bogdăneşti.000 2.400 1.Merdeala.Cuib .400 1. km 0+000 .700 2.200 2.km 5+000 DC 34A Limită Judeţ Dâmboviţa .600 2.km 2+600 DC 44 DJ 231 (Gornet) .Drajna de Sus (DJ 230).Valea Screzii. km 0+000 .675 2.000 3.700 1. km 0+000 . km 0+000 .Brăteşti (DC 106).000 4.000 1.Satu Nou.500 1.400 3.486 4.km 3+000 DC 30 DJ 230 (Ceraşu) .Plai.300 3.319 1. km 0+000 .000 0.Tătărăi .700 2. km 0+000 .000 2.300 - 185 .400 5. km 0+000 .300 2.Valea Plopului (DJ 102L) km 0+000 -km 4+000 DC 35A Limită Judeţ Dâmboviţa .km 1+900 DC 41 DN 1A . km 0+000 .km 2+000 DC 38 DJ 102B (Poseşti) .km 7+000 DC 43 DJ 231.300 4.km 3+700 DC 33 DJ 102B .300 3. km 0+000 .681 0.km 2+300 DC 34 DJ 102L (Bătrâni) .km 3+600 DC 34B DJ 102L .000 1.200 7.860 4.000 2.km 1+300 DC 41A DJ 219 (Predeal Sărari) . km 0+000 . km 0+000 km 2+500 DC 41B DJ 219 (Predeal Sărari) .000 2.Ologeni.

km 0+000 .Balaca (DJ 250).km 0+900 DC 63 DN 1B (Valea Călugărească) .000 6.DC 55B.Plopeni (DJ 102).km 8+000 DC 60 DJ 102 C . km 3+000 .900 0.800 3.600 5. km 0+000 .km 4+600 DC 55B DN 1A (Lipăneşti) .000 0.000 10.Şoimari (DJ 100M). km 0+000 .km 3+800 DC 58 DJ 102E .200 0.km 1+427 DC 59A Limită Judeţ Buzău .km 1+500 DC 65 8. (Boldeşti).250 1.Podgoria (DJ 102R).km 6+000 DC 51 Chiojdeanca (DJ 234) .km 5+700 DC 55C DN 1A (Lipăneşti) .400 2. km 0+000 .Valea Mantei. km 0+000 .500 3. km 0+000 .620 0.500 1.150 3. km 7+500 .km 1+500 DC 57 DN 1B . km 0+000 km 6+200 DC 47 DC 48 (Şoimari) .km 6+000 DC 52 DJ 219 (Ariceştii Zeletin) .700 1. km 0+000 .600 3.000 0.Matiţa (DJ 100M).200 0.000 0. km 0+000 .300 6.000 3.Rotarea .000 2.300 - 4.Scăieni (DJ 232) -DC 55B.300 1.100 1. km 0+000 km 2+000 DC 64 DN 1B (Valea Călugărească) .000 1. km 0+000 .Hârşa.900 2.000 3.200 - 4.72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 DJ 231 (Păcureţi) .DJ 100L (Valea Cucului).000 3.Chiţorani .Bighilin.km 10+000 DC 49 DJ 102R (Valea Seacă) .980 0.Plaiul Lupului.Dobrota.000 2.000 3.800 8.km 8+000 DC 58A Boldeşti .Pleaşa .km 9+700 DC 55A DN 1A .500 1.km 3+000 DC 50 DJ 102C (Valea Cricovului) .000 3.DJ 250 (Boldeşti Scăieni) km 0+000 .427 5.km 3+000 DC 62 Centură Est – Moara Nouă.000 1.700 1.500 2.Valea Orlei.Cărbuneşti (DJ 100M).500 1. km 0+000 .000 2.850 1.000 6.Lopatniţa DC 55.km 2+500 DC 53 Salcia (DJ 234) . km 0+000 km 1+300 DC 56 DN 1A .000 3.Rachieri.700 1. km 0+000 .100 1. km 0+000 .km 8+000 DC 48 DJ 102M (Popeşti) . km 0+000 .750 1.000 3.DJ102L.700 4. km 0+000 .750 2.Seciu (DJ 232).km 2+000 DC 61 DJ 102 E .km 1+000 DC 54 DN 1B .200 1.200 4.000 2.900 0.250 0.km 1+000 DC 55 Limită Judeţ Buzău .000 6. km 0+000 – km 3+000 DC 59 Boldeşti – Scăieni (DJ 250) – DN 1A. km 0+000 .Albinari.000 186 . km 0+000 .Trenu.000 0.000 2.300 1.Starchiojd . km 0+000 .427 1.000 1.800 4.

km 0+000 .200 1.800 2. km 0+000 km 3+200 DC 69A DJ 102R (Călugăreni) .Vâlcele.DJ 102D.000 2.km 2+667.km 2+500 DC 77 DJ 102D (Baba Ana) .km 2+500 DC 67B DN 1D .700 2.DJ 102H.Gara Albeşti.000 2. km 0+000 .km 4+000 DC 66A DN 1B (Valea Călugărească) . km 0+000 .km 3+500 DC 78 4.500 0.Valea Mieilor .000 3. km 0+000 .DJ 102R.km 2+000 DC 75A DJ 102N .000 0. km 0+000 . km 0+000.km 4+000 DC 72 DJ 100H (Jugureni) – Băile Boboci .500 1.500 0. km 0+000 km 2+900.200 4.000 6.500 - 3.500 1.km 4+000 DC 70 B DN 1B (Loloiasca) .500 3.500 1.650 1. km 0+000 – km 1+000 DC 66 DN 1B (Valea Călugărească) . km 0+000 . km 0+000 . Conform proiect DC 71B DJ 235 . Conform proiect DC 74 DJ 100C (Fulga de Sus) .000 4.Cireşanu. km 0+000 . km 0+000 .Urlaţi (DJ 102C).800 187 .000 2.000 - 1. km 0+000 .900 1.Valea Unghiului (DJ 100H). km 0+000 .Valea Urloi.500 2. km 0+000 .000 4.Vadul Părului .Cioceni.500 0.500 1.DJ 102K (Vadu Săpat).500 0.000 1.541 3.000 4.800 2.km 5+000 DC 67 A DN 1B (Valea Călugărească) .Muru .Malu Roşu (DJ 238).Valea Nicovani.Tohani (DJ 100H).Pietricica.667 2.000 2.Lapoş .DJ 102R.042 2.000 8.000 5.000 0.000 2.000 3.000 4.900 8.000 2.000 2.km 3+000 DC 73° DC 73 (Perşunari) .km 8+200 DC 69 DJ 102N .km 0+800 DC 76 DJ 102D .DJ 101F (Dârvari).900 2.800 1. km 0+000 .650 4.km 8+700 DC 71A DJ 235 .Gara Valea Călugărească.Perşunari.659 1.385 4.km 0+900 DC 68 DN 1B (Albeşti) .km 4+000 DC 73 DJ 100H (Gura Vadului) .Baza CFR Inoteşti.96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 DC 73B .500 2. km 0+000 .000 4. km 0+000 . km 0+000 .800 1.km 4+000 DC 67 DN 1B .km 4+000 DC 71 DJ 102R (Valea Scheilor) -DJ 102C (Sîngeru) km 0+000 .000 5.Ghinoaica. km 0+000 .615 1.Colonia Banciu.km 4+500 DC 74B DJ 102N (Colceag) .000 1. km 0+000km 3+000 DC 73B DJ 102K (Vadu Săpat) .km 2+042 DC 75 DN 1D . km 0+000 .km 1+000 DC 76A DJ 102D .Valea Poienii.Rotari .500 3.500 3.667 4.042 2.200 3.

000 2.145 0.Gherghiţa (DJ 100B). km 0+000 .Cireşanu.000 0.km 2+500 DC 77 DJ 102D (Baba Ana) .000 3. Ialomiţa.km 6+000 6.km 6+000 DC 79 DJ 102H .Limita Jud.000 1. km 0+000 .km 1+816 DC 90 DJ 101D (Buda) -DJ 139 (Pietroşani).500 2.Independenţa . km 0+000 .500 3. km 0+000 km 2+604 DC 92A DN 1B .000 0.000 6. km 0+000 .Crângurile.350 2.km 0+800 DC 78A DJ 100C .000 1.Zănoaga.700 1.km 8+000 DC 76A DJ 102D .Belciug (DC 81). km 0+000 . km 0+000 .800 6.500 0.000 1.Cioceni. km 0+000 – km 1+400 DC 80A DJ 147 (Hătcărău) .250 3.000 2.000 1.020 2.000 8.000 4.500 1.500 1. km 0+000 -km 1+250 DC 82 DC 83 (Sicrita) -DJ 101F (Dumbrava).000 3.km 8+500 DC 85 DJ 101F (Dumbrava) . km 0+000 .500 3.Gara Hătcărău – Cioranii de Jos (DN 1D).DJ 139. km 0+000 .800 1. km 0+000 . km 0+000 .020 3.km 1+400 DC 80A DJ 147 (Hătcărău) .500 2.500 3.145 0.800 2.100 2.000 2.km 3+000 DC 84A DJ 101F .km 6+000 DC 79 DJ 102H .Cioranii de Jos (DN 1D). km 0+000 – km 3+800 DC 86 DJ 139 (Dumbrava) .km 5+100 DC 91 DN 1 (Româneşti) . km 0+000 .Cioranii de Jos (DN 1D).835 2.700 1. km 0+000 km 3+000 DC 83 DJ 101D (Buda) .DJ 139 (Goga).DJ 102H.835 4.Ghighiu (DJ 101D).Cioranii de Jos (DN 1D).500 1.000 4.km 4+500 DC 81A DJ 100B .km 2+500 DC 87 DJ 101F (Dârvari) . km 0+000 . km 0+000 .DJ 101F.300 1.Trestienii de Jos.km 3+000 DC 89 DJ 101F (Coslegii) .250 3. km 0+000 .Limita Jud.DJ 101D (Moara Domnească).km 8+000 DC 81 Palanca (DJ 101D) .604 3.km 4+000 DC 84 DJ 101F . km 0+000 .Antofiloaia .400 6.400 6.500 1.500 2.300 0.Gara Hătcărău .000 4. km 0+000 .120 121 122 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 Unitatea Militară (DJ 148) .Trestienii de Sus.000 8.500 1.300 1.000 3. km 0+000 .km 3+500 DC 78 Unitatea Militară (DJ 148) .716 2. km 0+000 .Pietroşani (DJ 139).Crângurile.500 1.000 1.km 0+800 DC 78A DJ 100C .750 3.816 5.400 8.km 3+000 DC 93 DJ 101D (Fânari) .Cornu de Sus (DJ 101F).100 - 188 . Ialomiţa km 0+000 .400 8.604 4.

878 8.814 1.000 2.km 3+500 DC 96 DJ 100B (Balta Doamnei) . km 0+000 – km 4+000 DC 98 DJ 101 E (Poienarii Burchii) – Mănăstirea Pissiota – DC 102 Predeşti. km 0+000 – km 3+989 DC 111A DJ 101A (Zalhana) – Limită judeţ Dâmboviţa km 0+000 – km 2+000 DC 112 DJ 710 (Adunaţi) – Ocina de Sus. km 0+000 – km 4+000 DC 112B Filipeşti (DJ 101 P)-Mărgineni de Jos (DJ 720D) 2. km 0+000 – km 8+100 DC 104 DN 1 A (Cheşnoiu) – Satu de Sus.600 1. km 0+000 km 3+620 DC 109B DJ 101A (Măneşti) .300 3. km 0+000 – km 1+900 DC 111 DJ 720 (Floreşti) – DN 1.740 3.241 - 6.814 2.620 4.989 2. km 0+000 – km 7+221.117 3.000 - 6.520 1.000 2. km 0+000 .300 3.520 3. km 0+000 – km 3+520 DC 109A DJ 101 A (Măneşti) – Gura Crivăţului.800 3.617 3. km 0+000 – km 6+617 DC 107 DJ 101 G (Pisculeşti) – Stejaru (DC 103).800 2. km 0+000 .Independenţa (DC 93).300 4.000 - 2.000 1.820 4.300 3.900 3. km 0+000 .500 1. km 0+000 – km 1+300 DC 97 DN 1 – Fânari – Crivina (DJ 130A).000 4.621 3.Piatra – Stejaru – Popeşti – (DC 140).040 4. km 0+000 – km 4+000 DC 110 DJ 101A (Cocorăştii Colţ) – Ghioldum. km 0+000 – km 3+040 DC 106 DN 1A – Brăteşti – Hăbud (DJ 101G).621 2. km 0+000 – km 2+621 DC 102 DJ 101 G – Gara Prahova.km 3+500 DC 96A DJ 100 B – Lupăria.500 3.100 1.000 - 0.000 6.600 0.100 2.500 3.DN 1.844 2. Conform masuratori topo DC 101A DJ 101 G (Poienarii Burchii) – DJ 101A.Olari (DJ 101D).300 1.000 1.137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 DC 94 DJ 101D (Olarii Vechi). km 0+000 – km 3+000 DC 112ª DJ 101 P – Mărginenii de Jos.000 1.500 3.Limită judeţ Dâmboviţa.800 2.500 0.000 2.500 1.km 2+500 DC 95 DJ 100B (Lacu Turcului) .500 5.000 6. km 0+000 – km 1+800 DC 105 DJ 129 (Târgşoru Vechi) .000 3.500 0.378 2.Băltiţa .Bâra. km 0+000 – km 3+878 DC 103 DN 1A .040 6.900 - 189 .145 2.000 2.760 1. km 0+000 – km 3+300 DC 108 DN 1 (Bărcăneşti) – DJ 140. km 0+000 – km 6+000 DC 100 DJ 101E (Poienarii Apostoli) – Poienarii Rali – Poienarii Burchii (DJ 101E).241 - 2.

150 1.000 17.200 4.km 3+000 DC 120 DN 71 (Sinaia) – Sinaia Peleş.250 1.300 3.500 4.850 5.450 1.400 1.800 2. km 0+000 – km 2+000 DC 128 DJ 102 M (Podenii Noi) – Sfăcărău.715 0. km 0+000 . km 0+000 – km 12+000 1. km 0+000 – km 1+730 DC 114 DJ 720 (Filipeştii de Pădure) – Mina Palanca.530 2.375 13.000 6. km 0+000 – km 3+500 DC 116A DJ 145 – DJ 720 (Filipeştii de Pădure).700 2.800 0. km 0+000 – km 11+600 DC 130 DJ 102C (Sângeru) – Tisa.400 1.100 1.500 3.800 1.300 3.000 5.400 2. km 0+000 – km 1+500 DC 131 DJ 231 (Surani) .300 0.945 0.000 1.800 1.215 2. km 0+000 – km 3+200 DC 132 DN 1 – Cabana Gura Diham.000 3.600 1. km 0+000 – km 3+400 DC 129 A Azuga (DC 129)–Valea Azuga – Limită judeţ Braşov.500 1. km 0+000 – km 3+300 DC 129 Gara Azuga – Complexul Sportiv de Iarnă Sorica Azuga.400 11.625 4.855 0.800 4.150 0.160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 km 0+000 – km 2+814 DC 113 DN 1 – Staţia CF Floreşti.600 0. km 0+000 – km 3+400 DC 115A Lunca Prahovei (DJ 101 P) – Măgureni (DJ 145) km 0+000 – km 1+550 DC 115B Măgureni (DJ 145) .550 5. km 0+000 – km 1+000 DC 126 DJ 140 – Puchenii Mici. km 0+000 – km 0+800 DC 125 DJ 100 E (Proviţa de Sus) – Izvoru.220 12.300 0.300 0.Păcuri. km 0+000 .000 4. km 0+000 – km 1+300 DC 119 DN 1 (Comarnic) – Ghioşeşti.500 3. km 0+000 – km 17+220 DC 134 Sinaia (DN 1) – Cota 1400.km 5+500 DC 121 DJ 101P (Brătăşanca) – Ungureni. km 0+000 – km 1+300 DC 124 DJ 100 E (Proviţa de Sus) – Plaiu. km 0+000 – km 6+000 DC 118 DJ 101I – Minieri. km 0+000 – km 5+130 DC 116 DN 1 – Bobolia (DJ 101P).km 1+800 DC 127 DN 1 (Odăile)–DJ 140 (Moară).070 2.500 2.100 1.730 3.600 1.000 1.130 3.300 0.014 12. km 0+000 .km 4+000 DC 133 Cocorăştii Mislii (DJ 100D). km 0+000 – km 4+000 DC 117 Proviţa de Jos (DJ 100E) – DJ 101P (Poiana Câmpina). km 0+000 – km 1+100 DC 123 DC 117 (Drăgăneasa)–Piatra.Limita Judeţ Dâmboviţa.000 1.206 - 1.000 3.000 1.200 - 190 .550 0.730 3.150 10.200 1.DJ 100E (Telega). km 0+000 .

km 0+000 .500 1.Vârfuri (DC 66A).Valea Popii .184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 DC 135 DJ 231(Păcureţi) .500 2. km 0+000 – km 2+500 DC 144 DJ 219 (Olteni) – Ştubeiu – Valea Stâlpului – DJ 219. km 0+000 .400 5.Slavu.200 2.500 2.500 4.700 2.km 1+300 DC 138 DC 10A (Cocoşeşti) – DJ 102 (Păuleşti).800 3.700 4. km 0+000 -km 5+500 DC 140 DC 139 (Starchiojd) – Gresia.000 1. km 0+000 .500 2. km 0+000 .Orzoaia de Sus .km 4+000 DC 148 DN 1 – Frăsinet.700 1.000 2.300 0.Costeni Ceraşu .000 1.km 2+500 DC 156 DJ 235 – Butuci.000 1.km 3+500 DC 153 DJ 102K (Cherba) – Valea Seman.Predeşti (DC 102).DJ 102B (Nucşoara de Sus).000 0.700 0. km 0+000 km 2+400 DC 139 DJ 102L (Starchiojd) – Zmeuret.875 2.000 1.Valea Nicovani.km 2+000 DC 155 Rachieri – Pantazi. km 0+000 – km 2+000 DC 152 DJ 102 C (Urlaţi) – Valea Nucetului.000 1. km 0+000 – km 3+200 DC 143 DJ 101T (Bertea) – DC 14 (Ştefeşti).000 6. km 0+000 . km 0+000 .200 2.km 1+200 DC 151 DC 149 (Arioneştii Noi) – Schiau.800 1.800 3.km 6+000 DC 150 Urlaţi (DJ 102K) – Mărunţiş.km 4+800 3.Orzoaia de Jos .100 2.500 1.500 1. km 0+000 – km 2+500 DC 142 DJ 207 (Şotrile) – Seciuri.200 1.500 0.300 1.km 1+700 DC 158 Măneciu Pământeni (DN 1A) .700 1.900 1. km 0+000 – km 1+000 DC 149 DC 67 (Ulmi) -Arioneştii Noi . km 0+000 . km 0+000 – km 3+500 DC 136 DJ 102B (Nucşoara de Jos) .200 2.500 2. km 0+000 – km 1+800 DC 157 DN 1B – Unitatea Militară Berceni (DJ 139).km 2+200 DC 145 DN 1B .600 1. km 0+000 .300 2.000 3.DJ 102E (Jercălăi).500 3.700 4. km 0+000 – km 1+700 DC 147 DN 1B .925 1.Râncezi . km 0+000 – km 2+500 DC 141 DJ 101 A (Tăriceni) .800 1.500 2.500 3.000 6.Valea Poienii.730 1.700 0.070 1.000 3.200 3.500 2.100 2.km 4+000 DC 137 DC 41B (Predealul Sărari) – Bobiceşti (DJ 219). km 0+000 .500 1.700 2. km 0+000 .Valea Largă. km 0+000 km 3+600 DC 146 DN 1B .600 - 191 .500 1.Valea Pietrei .600 1. km 0+000 .Valea Ursoii .200 0. km 0+000 – km 2+500 DC 154 DN 1B .(DJ 230).500 2.000 2.

050 0.700 Mediocră 199.600 4.000 6.000 4.900 2.650 2.500 1.040 0.000 2.000 5.000 1.000 12.100 2.000 6.700 2.208 Clasificat prin HG 750/01.500 3. Crt.730 119.2007 din DJ 239 Total drumuri comunale 747.844 2.000 6.200 0.000 6.000 2.12.460 3.460 3.300 1. drumului Total drumuri comunale DC 1 DC 1B DC 1F DC 2 DC 2C DC 3 DC 4 DC 4A DC 5 DC 5B DC 5C DC 6 DC 6A DC 6B DC 7 DC 8 DC 8A DC 9 DC 10 DC 10A DC 11 DC 11C DC 12 DC 13 DC 14 DC 15 DC 15A DC 16 DC 16A DC 17 DC 18 DC 18A DC 19 DC 19A DC 20 DC 21 DC 22 DC 22A DC 22B DC 23 DC 24 DC 25 DC 25A DC 26 DC 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 .500 2.800 1.000 2. Categoria şi nr.700 5.500 4.400 2.000 2.859 354.460 5.800 0.2007 Lungime totală (km) 747.900 6.500 2.600 1.560 2.000 3.100 4.500 Nr.200 3.000 1.700 1.100 1.700 8.200 2.000 5.468 0.200 3.300 1.150 3.100 2.410 4.700 2.800 0.200 1.500 0.600 7.670 2.400 4.500 1.000 4.500 3.500 2.200 3.670 1.000 1.920 0.600 0.000 1.200 1.661 273.500 7.600 2.100 2.600 2.156 1.783 2.000 1.500 1.480 7.500 Rea 380.300 0.500 2.700 2.661 3.500 1.000 2.600 7.500 1.000 1.200 4.000 1.950 5.350 1.350 2.000 2.000 1.000 3.300 0.000 4.600 3.000 192 Starea de viabilitate Bună 167.700 5.700 0.100 0.000 1.600 0.500 7.700 1.500 2.500 2.900 2.500 0.000 4.800 1.500 6.072 STAREA DE VIABILITATE A DRUMURILOR COMUNALE LA 31.08.000 3.700 3.300 3.

600 5.300 3.000 1.200 8.000 2.000 0.100 1.200 0.719 2.740 1.500 1.500 0.400 3.300 5.000 1.300 3.600 7.500 4.000 2.000 3.46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 DC 28 DC 29 DC 30 DC 31 DC 32 DC 33 DC 34 DC 34A DC 34B DC 35 DC 35A DC 36 DC 37 DC 38 DC 39 DC 40 DC 41 DC 41A DC 41B DC 42 DC 43 DC 44 DC 44A DC 45 DC 45A DC 46 DC 47 DC 48 DC 49 DC 50 DC 51 DC 52 DC 53 DC 54 DC 55 DC 55A DC 55B DC 55C DC 56 DC 57 DC 58 DC 58A DC 59 DC 59A DC 60 DC 61 DC 62 DC 63 DC 64 DC 65 DC 66 DC 66A DC 67 DC 67A DC 67B DC 68 DC 69 2.181 3.000 4.800 2.300 1.675 6.200 1.427 5.000 0.000 2.000 3.000 7.000 0.800 1.464 1.500 1.000 4.900 0.620 4.500 1.000 4.300 3.000 8.000 5.600 1.300 2.500 2.300 2.000 2.300 7.000 0.200 2.900 8.800 3.500 1.900 5.700 6.000 2.300 2.000 2.400 1.780 0.000 3.500 2.500 0.500 1.700 1.800 1.200 3.000 3.500 3.400 2.000 4.300 1.460 1.900 2.000 2.000 2.100 0.200 1.300 3.000 0.100 0.300 1.000 3.000 2.360 - 2.786 2.200 .900 1.800 3.570 0.000 10.000 6.450 1.000 2.200 0.800 8.964 1.700 1.300 4.000 3.700 2.000 2.000 6.700 1.000 6.000 2.300 2.500 0.000 3.977 1.000 4.659 - 2.900 2.700 2.000 3.981 2.250 3.675 4.500 1.000 5.500 0.100 1.500 0.000 0.900 1.300 4.200 4.000 2.200 4.000 1.750 2.200 7.000 1.000 0.600 2.400 0.000 1.000 1.000 0.000 7.430 2.500 3.000 4.500 2.200 193 4.400 1.400 3.086 2.

000 2.667 2.000 4.600 3.989 2.650 4.000 2.250 1.000 4.500 8.800 2.000 1.000 0.000 0.621 1.500 2.500 1.800 5.100 2.000 0.650 3.000 3.520 3.000 3.000 0.000 4.000 1.000 1.000 4.000 6.500 2.500 3.500 1.000 2.000 2.400 6.000 6.700 2.500 0.300 4.000 0.300 4.620 4.500 3.241 2.500 0.800 2.042 2.500 3.500 2.814 194 2.050 3.740 1.040 5.000 3.500 4.816 5.000 - 4.000 1.000 6.945 2.500 3.500 2.000 0.814 1.000 1.600 2.000 6.000 8.300 1.500 3.900 3.000 8.604 3.800 6.500 0.000 3.817 1.300 3.800 1.250 1.000 3.500 1.100 1.000 4.000 2.000 - .000 4.800 2.500 0.520 1.042 2.000 1.900 3.250 2.241 2.500 1.800 2.800 1.667 4.400 8.800 3.621 3.040 6.500 3.000 2.000 3.800 2.604 2.000 3.820 1.844 2.000 1.760 1.000 2.000 2.500 1.500 0.000 1.000 4.000 2.100 1.900 1.100 0.900 2.100 1.617 3.500 2.800 0.103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 DC 69A DC 70 B DC 71 DC 71A DC 71B DC 72 DC 73 DC 73A DC 73B DC 74 DC 74B DC 75 DC 75A DC 76 DC 76A DC 77 DC 78 DC 78A DC 79 DC 80A DC 81 DC 81A DC 82 DC 83 DC 84 DC 84A DC 85 DC 86 DC 87 DC 89 DC 90 DC 91 DC 92A DC 93 DC 94 DC 95 DC 96 DC 96A DC 97 DC 98 DC 100 DC 101A DC 102 DC 103 DC 104 DC 105 DC 106 DC 107 DC 108 DC 109A DC 109B DC 110 DC 111 DC 111A DC 112 DC 112A DC 112B 4.000 6.850 2.500 3.000 5.216 0.878 8.555 3.250 3.000 1.145 2.700 1.378 3.800 6.

506 2.700 0.000 0.945 0.530 2.400 11.855 2.500 2.625 8.500 3.000 6.200 2.000 5.500 1.000 17.700 0.000 6.200 1.500 3.500 3.000 1.000 6.100 1.000 1.000 4.800 0.200 2.450 0.375 8.200 4.150 1.300 2.300 0.400 1.300 0.500 1.800 1.300 3.070 10.200 2.130 3.600 1.468 1.550 3.000 2.800 747.000 1.894 12.800 1.000 1.160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 DC 113 DC 114 DC 115A DC 115 B DC 116 DC 116A DC 117 DC 118 DC 119 DC 120 DC 121 DC 123 DC 124 DC 125 DC 126 DC 127 DC 128 DC 129 DC 129A DC 130 DC 131 DC 132 DC 133 DC 134 DC 135 DC 136 DC 137 DC 138 DC 139 DC 140 DC 141 DC 142 DC 143 DC 144 DC 145 DC 146 DC 147 DC 148 DC 149 DC 150 DC 151 DC 152 DC 153 DC 154 DC 155 DC 156 DC 157 DC 158 Total drumuri comunale 1.220 12.200 2.700 2.500 4.500 2.800 2.800 2.200 3.500 1.285 1.500 2.000 1.700 0.000 5.550 5.000 3.200 2.500 2.300 0.500 2.700 4.700 1.875 2.730 3.500 2.326 3.330 1.600 1.400 4.800 1.500 2.500 2.100 1.500 4.783 1.000 1.000 1.500 1.800 1.715 0.344 2.300 1.500 2.700 4.200 199.700 4.200 2.600 0.000 3.800 0.400 5.500 1.661 0.000 3.000 1.000 167.000 3.500 2.410 195 .000 3.000 1.150 1.730 3.925 1.800 380.300 3.300 2.600 1.500 3.500 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->