Sunteți pe pagina 1din 16

TEHNOLOGII DE RECICLARE A DE EURILOR

DE EURI ORGANICE DIN AGRICULTUR I INDUSTRIA AGROALIMENTAR

NO IUNI INTRODUCTIVE
1. 2. 3.

4.

Defini ia de eurilor Caracteristici ale de eurilor Sectoare economice care genereaz de euri organice Aspecte generale privind produc ia i economia de eurilor

1. DEFINI IA de euriLOR
de euri: de eurile sunt produse rezultate n urma unor procese de produc ie sau n urma altor activit i productive, care pot fi revalorificate, cu ob inerea de plus-valoare, pn la reziduu ultim. de euri ORGANICE: de eurile organice provin, n general, din procesele de produc ie sau de prelucrare a materialelor biologice concretizate n plante, animale i produse ale acestora (materii prime) sau din alte activit i antropice productive.

2. CARACTERISTICI ALE DE EURILOR


FIZICE: Consisten Umiditate CHIMICE: pH; MO (%); Compu i minerali (N, P, K, Na, Fe, Ca, Mg, Cu, Zn, Pb, B, Mn, Cr, Ni, Cd...) ; Compu i organici HPA, al i compu i toxici; BIOLOGICE: Microorganisme vegetale i animale patogene sau nu.

3. SECTOARE ECONOMICE CARE GENEREAZ DE EURI ORGANICE


a. b. c. d.

e.

f.

Agricultura Industria agro-alimentar Industria vinului i a produselor derivate Laboratoarele de biotehnologie, biologie i microbiologie; Sectoarele de colectare i tratare a de eurilor municipale Sectoarele de colectare i tratare a apelor reziduale urbane

3.a. AGRICULTURA
Zootehnie:
Cre terea bovinelor (b legar, n mol, ape uzate...) Cre terea ovinelor i caprinelor (b legar); Cre terea suinelor (b legar, n mol, ape uzate); Cre terea cabalinelor (b legar, dejec ii lichide); Cre terea p s rilor (b legar); Cre terea altor specii (iepuri, stru , animale de blan ...);

3.a. AGRICULTURA
Produc-ia culturilor de cmp:

Paie; Frunze i colete de sfecl ; Vreji de leguminoase i cartof; Tulpini de la diferite specii (porumb, floarea soarelui, rapi pentru boabe, tutun ...); Calatidii de la floarea soarelui; de euri de la trierea/selectarea semin elor; ...

3.a. AGRICULTURA
Produc-ia culturilor horticole:
de euri de la producerea r sadurilor i ntre inerea culturilor de legume i flori; T ieri de la culturile de arbori i arbu ti fructiferi i ornamentali; T ieri de la planta iile de vi de vie i de la ntre inerea acestora n perioada de vegeta ie; de euri de la ntre inerea spa iilor verzi (iarb tocat , t ieri de la arbori i arbu ti ornamentali); ...

3.b. INDUSTRIA AGRO-ALIMENTAR


Industria de mor rit i panifica ie (de euri de la selectarea boabelor gozuri, ape uzate); Industria de prelucrare a laptelui (ape uzate); Industria de prelucrare a c rnii (de euri solide de abator, ape uzate, alte de euri); Industria de prelucrare a gr similor t l li t (t t d i

3.c. INDUSTRIA VINULUI I A PRODUSELOR DERIVATE


Raceme Tescovina Borhot Drojdie Reziduu de la ob inerea vinurilor spumante ...

3.d. Laboratoare de biotehnologie, biologie i microbiologie:


Reziduu vegetal Reziduu animal Microorganisme Materiale organice folosite n experiment ri, produc ie sau alte tipuri de aplica ii; ATEN IE! A nu se amesteca tipurile de de euri, mai ales din laboratoarele de microbiologia patogenilor (de euri ale mediilor de cultur care con in substan e toxice).

3.e. SECTOARELE DE COLECTARE I TRATARE A DE EURILOR MUNICIPALE 3.f. SECTOARELE DE COLECTARE I TRATARE A APELOR UZATE URBANE
De euri menajere urbane cu component majoritar organic Ape uzate N moluri de epurare

Imagini sta-ie de epurare

Imagini sta-ie de epurare

Imagini sta-ie de epurare

Imagini sta-ie de epurare