Sunteți pe pagina 1din 12

Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel./Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.

ro

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

I. Comisii pentru examenul de licen: A. DEPARTAMENTUL ECONOMIE, CONTABILITATE SI AFACERI INTERNATIONALE Centrul universitar Craiova Comisia 1- ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE Conf.univ.dr. DRAGOMIR Laureniu - presedinte Prof. univ.dr. LOLESCU Elena - membru Conf.univ.dr. TOB Daniel - membru Conf.univ.dr. CIOBANU George - membru Asist.univ.dr. BUDIC BOGDAN - secretar Comisia 2- ECONOMIE SI AFACERI INTERNATIONALE Conf.univ.dr. PRVU Ramona - preedinte Conf.univ.dr. TOB Leana - membru Conf.univ.dr. FRATOTIEANU Cosmin - membru Lect.univ.dr. TNASIE Anca - membru Lect.univ.dr. CIOBANU Andreea - secretar Comisia 3- CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE Prof. univ. dr. Marian SIMINIC - preedinte Prof. univ. dr. Sorinel DOMNIORU - membru Conf. univ. dr. Radu BLUN - membru Asist. univ. drd. Sorin VNTORU - secretar Comisia 4- CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE Prof. univ. dr. Magdalena MIHAI - preedinte Prof. univ. dr. Valentin LIOIU - membru Conf. univ. dr. Cristian DRGAN - membru Conf. Univ. dr.Valeriu BRABETE - secretar Comisia 5- CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE Prof. univ. dr. Maria SANDU - preedinte Prof. univ. dr. Constana IACOB - membru Prof. univ. dr. Cerasela PRVU - membru
1

Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel./Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

Asist. univ. drd. Oana SNDULESCU

- secretar

Comisia 6- CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE Prof. univ. dr. Maria CRIVEANU -preedinte Prof. univ. dr. Ion IONESCU - membru Conf. univ. dr. Luminia VOCHI - membru Lect. Univ. dr. Daniel GOAGR - secretar

Centrul universitar Drobeta Turnu Severin Comisia 7 CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE Prof.univ.dr. Marioara Avram preedinte Lect.univ.dr. Monica Ptruescu membru Lect.univ.dr. Drago Stuparu membru Asist.univ.drd.Mihaela Nstasie - secretar Comisia 8 CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE Lect.univ.dr. Ovidia Doinea preedinte Conf.univ.dr.Marieta Stanciu membru Lect.univ.dr. Daniel Avram membru Lect.univ.dr. Dumitru Bl - secretar

B. DEPARTAMENTUL MANAGEMENT-MARKETING-ADMINISTRAREA AFACERILOR Centrul universitar Craiova Comisia 1 MANAGEMENT Prof. univ. dr. Tudor Nistorescu Prof. univ. dr. Georgeta oav Lect. univ. dr. Radu Ogarc Asist. univ. drd. Silvia Pavel preedinte membru membru secretar
2

Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel./Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

Comisia 2 MANAGEMENT Conf. univ. dr. Liviu Crciun Conf. univ. dr. Catalina Sitnikov Prof. univ. dr. Gheorghe Dragomir Asist. univ. dr. Silvia Puiu Comisia 3 MANAGEMENT Prof. univ. dr. Adriana B. chiopoiu Prof. univ. dr. Ilie Budic Prof. univ. dr. Ion Criveanu Asist. univ. drd. Oana Popa Comisia 4 MANAGEMENT Prof. univ. dr. Tudor Nistorescu Conf. univ. dr. Adriana Scrioteanu Conf. univ. dr. Marius Mitrache Lect. univ. dr. Radu Ogarc Lect. univ. dr. Catalin Barbu Comisia 5 MANAGEMENT Conf. univ. Liviu Crciun Prof. univ. dr. Marian Siminic Prof. univ. dr. Georgeta oav Conf. univ. dr. George Ciobanu Lect. univ. dr. Daniel Goagr Comisia 6 MANAGEMENT Prof. univ. dr. Ilie Budic Prof. univ. dr. Ion Criveanu Prof. univ. dr. Mihai Vrzaru Lect. univ. dr. Claudiu Bocean Asist. univ. dr. Cosmin Bloi Comisia 7 MARKETING Prof. univ. dr. Ion Stancu Prof. univ. dr. Daniela Popescu Conf. univ. dr. Sorina Grboveanu Asist. univ. dr. Madalina Meghian

- presedinte - membru - membru - secretar preedinte membru membru secretar preedinte membru membru - membru secretar preedinte membru membru membru secretar preedinte membru - membru membru - secretar preedinte membru membru secretar

Comisia 8 MARKETING Universitatea Lucian Blaga Sibiu Prof. univ. dr. Ion Stancu preedinte Prof. univ. dr. Daniela Popescu membru
3

Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel./Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

Conf. univ. dr. Sorina Grboveanu Lect. univ. dr. Catalin Barbu Asist. univ. dr. Madalina Meghian

membru - membru secretar

Comisia 9 ECONOMIA COMERTULUI TURISMULUI SI SERVICIILOR Prof. univ. dr. Mihai Vrzaru preedinte Conf. univ. dr. Marius Mitrache membru Lect. univ. dr. Claudiu Bocean membru Asist. univ. drd. Adina Constantinescu secretar Comisia 10 ECONOMIA COMERTULUI TURISMULUI SI SERVICIILOR Conf. univ. dr. Adriana Scrioteanu Conf. univ. dr. Liviu Ciora Lect. univ. dr. Catalin Barbu Asist. univ. dr. Cosmin Bloi preedinte - membru membru secretar

Centrul universitar Drobeta Turnu Severin Comisia 11 ECONOMIA TURISMULUI I SERVICIILOR -DTS Conf.univ.dr. Mirela Sirbu preedinte Prof.univ.dr. Mirela Mazilu - membru Conf.univ.dr. Carmen Puiu membru Asist.univ.dr.Roxana Marinescu secretar Comisia 12 MANAGEMENT -DTS Conf.univ.dr. Constantin Zaharia Conf.univ.dr. Virgil Popescu Lect.univ.dr. Maria Enescu Asist.univ.dr. Valentina Robu Comisia 13 MANAGEMENT -DTS Conf.univ.dr. Luminia Popescu Conf.univ.dr. Ioana Zaharia Lect.univ.dr. Natalia Sperdea Asist.univ.dr.Anca Vrzaru preedinte membru membru - secretar preedinte - membru membru - secretar

Comisia 14 ADMINISTRAREA AFACERILOR - DTS Conf.univ.dr. Anica Iancu - preedinte Lect.univ.dr.Mdlina Mangra - membru Lect.univ.dr. Marian Enescu - membru
4

Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel./Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

Asist.univ.drd. Claudiu erban

- secretar

C. DEPARTAMENTUL DE FINANE, BANCI SI ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA Centrul universitar Craiova Comisia 1, FINANTE BANCI Prof.dr. Marcel Drcea Prof.dr. tefan Bratu Conf.dr.Raluca Drcea Asist.drd. Adriana Ioa Comisia 2, FINANTE BANCI Prof.dr. Nicolae Sichigea Prof.dr. Jenica Popescu Prof.dr. Ion Enea Asist.dr. Nicoleta Drcea Comisia 3, FINANTE BANCI Conf.dr. Anca Bndoi Conf.dr. Mirela Cristea Conf.dr. Narcis Mitu Asist.dr. Radu Lolescu Comisia 4, FINANTE BANCI Prof.dr. Cristi Spulbr Prof.dr. Ana Popa Conf.dr. Roxana Bdrcea Asist.dr. Mihai Nioi Comisia 5, FINANTE BANCI Prof.dr. Gheorghe Matei Conf.dr. Laura Giurc Vasilescu Lect.dr. Cristi Stanciu Asist.dr. Mirela Ganea Comisia 6, FINANTE BANCI Prof.dr. Dorel Berceanu Conf.dr. Radu Buziernescu Lect.dr. Oana Gherghinescu - preedinte - membru - membru - secretar - preedinte - membru - membru - secretar - preedinte - membru - membru - secretar - preedinte - membru - membru - secretar

- preedinte - membru - membru - secretar - preedinte - membru - membru


5

Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel./Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

Lect.dr. Alina Manta Comisia 7, FINANTE BANCI Prof.dr. Nicolae Sichigea Prof.dr. Gheorghe Matei Prof.dr. Jenica Popescu Conf.dr. Roxana Bdrcea Comisia 8, FINANTE BANCI Prof.dr. Marcel Drcea Conf.dr. Dorel Berceanu Prof.dr. Cristi Spulbr Conf.dr. Roxana Bdrcea

- secretar - preedinte - membru - membru - secretar - preedinte - membru - membru - secretar

Centrul universitar Drobeta Turnu Severin Comisia 9 FINANE I BNCI -DTS Conf.univ.dr. Lavinia Neoiu Conf.univ.dr. Dalia Simion Lect.univ.dr. Roxana Ispas Asist.univ.drd. Nicolae Naidan Comisia 10 FINANE I BNCI -DTS Prof.univ.dr. Veronel Avram Conf.univ.dr. Tomi Vasile Lect.univ.dr. Alexandra Daea Asist.univ.drd. Loredana Mei preedinte - membru membru secretar preedinte membru membru - secretar

D. DEPARTAMENTUL STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA Centrul universitar Craiova Comisia 1 Statistic i previziune economic Conf.univ.dr. Costel IONACU preedinte Prof.univ.dr. Carmen RADU membru Prof.univ.dr. Vasile GEORGESCU membru Conf.univ.dr. Ilie MURRIA membru Lect.univ.dr. Radu CRIVEANU secretar
6

Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel./Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

Comisia 2 Informatic economic Conf.univ.dr. Sorin POPA Conf.univ.dr. Amelia BDIC Lect.univ.dr. Ion BULIGIU Lect.univ.dr. Adina BLAN Comisia 3 Informatic economic Prof.univ.dr. Georgeta OAV Prof.univ.dr. Valentin TRBUJARU Conf.univ.dr. Anca MEHEDINU Conf.univ.dr. Rzvan BUE

preedinte membru membru secretar preedinte membru membru secretar

II. COMISII pentru examenul de DISERTAIE A. DEPARTAMENTUL ECONOMIE, CONTABILITATE SI AFACERI INTERNATIONALE Centrul universitar Craiova COMISIA 1 - Economie i Afaceri Europene prof. univ.dr. LOLESCU Elena
7

- preedinte

Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel./Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

conf.univ.dr. DRAGOMIR Laureniu conf.univ.dr. PRVU Ramona conf.univ.dr. FRATOTIEANU Cosmin lect.univ.dr. TNASIE Anca asist.univ.dr. BRATU RDUCU

- membru - membru - membru - membru - secretar

COMISIA 2 -International Economics and Business Administration conf. univ.dr. VOCHIA Luminia - presedinte prof. univ.dr. STANCU Ion - membru conf.univ.dr. CIOBANU George - membru conf.univ.dr. GRBOVEANU Sorina - membru asist.univ.dr. GIN Andra - secretar COMISIA 3 - Dezvoltare Regional i Proiecte Europene conf.univ.dr. CIOBANU George - presedinte conf. univ.dr. VOCHIA Luminia - membru conf.univ.dr. TOB Daniel - membru lect.univ.dr. GHERGHINESCU Oana - membru asist.univ.dr. GIN Andra - secretar Comisia 4 AMFC Prof. univ. dr. Ion IONESCU Prof. univ. dr. Maria SANDU Prof. univ. dr. Maria CRIVEANU Lect. univ. dr. Daniel GOAGR Comisia 5 CRFI Prof. univ. dr. Constana IACOB Prof. univ. dr. Magdalena MIHAI Prof. univ. dr. Sorinel DOMNIORU Conf. univ. dr. Cristian DRGAN - presedinte - membru - membru - secretar - presedinte - membru - membru - secretar

Centrul universitar Drobeta Turnu Severin Comisia 6 MANAGEMENT CONTABIL EXPERTIZ CONTABIL I AUDIT -DTS Conf.univ.dr. Dalia Simion preedinte Lect.univ.dr.Monica Ptruescu - membru Lect.univ.dr. Ovidia Doinea membru Lect.univ.dr. Drago Stuparu secretar
8

Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel./Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

B. DEPARTAMENTUL MANAGEMENT-MARKETING-ADMINISTRAREA AFACERILOR Centrul universitar Craiova

Comisia 1 MANAGEMENTUL AFACERILOR Conf. univ. dr. Liviu Crciun preedinte Conf. univ. dr. Catalina Sitnikov - membru Prof. univ. dr. Daniela Popescu membru Asist. univ. dr. Silvia Puiu - secretar Comisia 2 MANAGEMENTUL AFACERILOR Conf. univ. dr. Maroius Mitrache preedinte Prof. univ. dr. Tudor Nistorescu membru Lect. univ. dr. Radu Ogarc - membru Asist. univ. dr. Cristina Ploscaru - secretar Comisia 3 MANAGEMENTUL AFACERILOR Prof. univ. dr. Tudor Nistorescu preedinte Conf. univ. dr. Liviu Crciun membru Conf. univ. dr. Costel Ionacu membru Conf. univ. dr. Adriana Scrioteanu membru Lect. univ. dr. Catalin Barbu secretar Comisia 4 MANAGEMENTUL ORGANIZATIILOR PUBLICE Prof. univ. dr. Ion Criveanu preedinte Prof. univ. dr. Ilie Budic membru Prof. univ. dr. Mihai Vrzaru - membru Asist. univ. dr. Cosmin Bloi - secretar Comisia 5 MARKETING I COMUNICARE N AFACERI Conf. univ. dr. Sorina Grboveanu preedinte Prof. univ. dr. Ion Stancu membru Conf. univ. dr. Adriana Scrioteanu membru Lect. univ. dr. Catalin Barbu membru Asist. univ. dr. Madalina Meghian - secretar Comisia 6 MANAGEMENTUL I DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Prof. univ. dr. Adriana. Burlea chiopoiu preedinte Prof. univ. dr. Gheorghe Dragomir membru
9

Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel./Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

Lect. univ. dr. Claudiu Bocean Asist. univ. drd. Adina Constantinescu

membru - secretar

Comisia 7 MANAGEMENTUL I DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Prof. univ. dr. Mihai Vrzaru - preedinte Prof. univ. dr. Ion Criveanu membru Prof. univ. dr. Ilie Budic membru Asist. univ. dr. Cosmin Bloi - secretar Comisia 8 ANTREPRENORIAT I ADMINISTRAREA AFACERILOR Prof. univ. dr. Tudor Nistorescu preedinte Conf. univ. dr. Marius Mitrache membru Lect. univ. dr. Radu Ogarc - membru Asist. univ. dr. Cristina Ploscaru - secretar Centrul universitar Drobeta Turnu Severin Comisia 9 ADMINISTRAREA AFACERILOR N COMER, TURISM I SERVICII -DTS Conf.univ.dr. Carmen Puiu preedinte Conf.univ.dr. Luminia Popescu membru Conf.univ.dr. Anica Iancu membru Lect. univ. dr. Daniel Avram - secretar Comisia 10 ADMINISTRAREA AFACERILOR N COMER, TURISM I SERVICII - DTS Prof.univ.dr.Marioara Avram preedinte Conf.univ.dr.Sirbu Mirela membru Lect.univ.dr. Natalia Sperdea - membru Lect.univ.dr. Roxana Ispas - secretar

C. DEPARTAMENTUL DE FINANE, BANCI SI ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA Centrul universitar Craiova Comisia 1- MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR Prof.dr. Nicolae Sichigea - preedinte Prof.dr.Marcel Drcea - membru Prof.dr. Cristi Spulbr - membru Asist.dr. Radu Lolescu - secretar
10

Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel./Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

Comisia 2 -MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR Prof.dr. Gheorghe Matei - preedinte Conf.dr. Roxana Bdrcea - membru Conf.dr. Anca Bndoi - membru Asist.dr. Mihai Nioi - secretar Comisia 3- ANALIZA I EVALUAREA FINANCIAR A ORGANIZAIILOR Prof.dr. Marian Siminic - preedinte Prof.dr. Nicolae Sichigea - membru Prof.dr. Georgeta oav - membru Lect. dr. Daniel Crciumaru - membru Asist.dr. Mirela Ganea - secretar Comisia 4 - ANALIZA I EVALUAREA FINANCIAR A ORGANIZAIILOR Prof.dr. Costel Ionacu - preedinte Prof.dr. Ion Enea - membru Prof.dr. Carmen Radu - membru Prof.dr. Carmen Rocoreanu - membru Conf.dr. Ilie Murria - secretar Comisia 5 - FINANE I ADMINISTRAREA AFACERILOR Conf.dr. Dorel Berceanu - preedinte Prof.dr. tefan Bratu - membru Lect dr. Oana Gherghinescu - membru Lect.dr. Alina Manta - secretar Comisia 6- FINANE I ADMINISTRAREA AFACERILOR Prof.dr. Ana Popa - preedinte Conf.dr. Mirela Cristea - membru Conf.dr. Laura Giurc Vasilescu - membru Asist.dr. Nicoleta Drcea - secretar Comisia 7 -FINANE I ADMINISTRAREA AFACERILOR Prof.dr. Jenica Popescu - preedinte Conf.dr. Raluca Drcea - membru Lect. dr. Cristi Stanciu - membru Asist.dr. Radu Lolescu - secretar Centrul universitar Drobeta Turnu Severin Comisia 8 MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR-DTS
11

Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel./Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

Prof.univ.dr. Veronel Avram Conf.univ.dr. Tomi Vasile Lect.univ.dr. Mdlina Mangra Lect.univ.dr.Alexandra Daea

preedinte membru membru secretar

D. DEPARTAMENTUL DE STATISTICA SI INFORMATIC ECONOMIC Centrul universitar Craiova Comisia 1 Managementul afacerilor electronice Prof.univ.dr. Valentin TRBUJARU - preedinte Prof.univ.dr. Georgeta OAV - membru Prof.univ.dr. Valentin LIOIU membru Conf.univ.dr. Anca MEHEDINU membru Lect.univ.dr. Ion BULIGIU - secretar DECAN, Prof. univ. dr. Marian SIMINIC

12

S-ar putea să vă placă și