Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA A7.3

RAPORTUL DINTRE ARIA FERESTRELOR I ARIA PARDOSELII ÎNC PERILOR ÎN FUNC IE DE DESTINA IA ACESTORA/FUNC IUNI (document recomandat STAS 6221-89)

 

Destina ia înc perilor

Raportul dintre aria ferestrelor i aria pardoselii înc perii

Înc peri la locuin e:

 

-

de locuit

1/6

1/8

-

celelalte înc peri

1/8

1/10

-

sc ri

1/10

1/14

Înc peri de lucru:

 

- birou, laborator, bibliotec , atelier, cabinet medical

1/5

1/7

- la laboratoare de cercet ri i control

1/3

1/4

Înc peri de înv mînt:

 

-

s li de clas , s li de desen sau lucru manual, laboratoare

1/3

1/4

-

coridoare

1/8

1/10

Înc peri de cre e, gr dini e, c mine:

 

- s li de joc la gr dini e

1/3

1/4

- sp l tor, camer du , WC, vestiar, coridor

1/8

1/10

- magazii de efecte, depozit combustibil

1/10

1/12

Înc peri de spitale i institu ii medicale:

 

- saloane bolnavi, camere de zi, camere de a teptate, camere personal, s li de tratament

1/6

1/7

- saloane bolnavi TBC, saloane copii bolnavi

1/5

1/6

- s li de na tere, interven ii i pansamente, laboratoare – farmacii

1/4

1/5

1/7

1/9

- alte înc peri afar de s lile de opera ii cu anexele lor

 

Înc peri la cl diri administrative

1/6

1/10

Biblioteci – s li de lectur

1/5

1/6

S li de sport:

 

- s li de gimnastic i sport

1/5

1/6

- s li de haltere, box, scrim , ping-pong

1/4

1/5

- vestiare, du uri

1/10

1/12

- cabinet medical

1/5

1/7

Înc peri de restaurante, cantine:

 

- s li de mese

1/6

1/8

- laboratoare de preparare

1/4

1/6

Înc peri la hoteluri:

 

-

camere, s li comune

1/6

1/8

95