P. 1
4 Suprastructura Caii Ferate

4 Suprastructura Caii Ferate

|Views: 537|Likes:
Published by Atti Tamás

More info:

Published by: Atti Tamás on Jun 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2014

pdf

text

original

4.

SUPRASTRUCTURA CĂII FERATE

Alcătuirea suprastructurii căii ferate este bazată pe principiul tehnic al succesiunii unor elemente din ce în ce mai pu in rezistente (şine, traverse, prisma căii), suportând aproximativ aceleaşi sarcini (din materialul rulant), repartizate pe suprafe e din ce în ce mai mari, astfel încât presiunile reduse corespunzător să nu depăşească rezisten ele admise de materialele din elementele suprastructurii (o el, lemn sau beton, piatră spartă). În ansamblul său, suprastructura căii ferate preia şi repartizează pe suprafe e mai mari sarcinile de la materialul rulant pe care le predă infrastructurii, în limita capacită ii portante a acesteia. De asemenea, suprastructura căii ferate preia şi amortizează şocurile şi vibra iile ce se produc în timpul circula iei.

4.1. Elementele suprastructurii căii ferate
Suprastructura căii ferate este alcătuită în principiu din şine, traverse, material mărunt de cale şi prisma căii (fig. 4.1).

Fig. 4.1. Alcătuirea suprastructurii căii ferate. De asemenea, în cadrul suprastructurii căii ferate sunt incluse aparatele de cale (schimbătoare, bretele, traversări etc.).

153

4.1.1. Şina de cale ferată
Şinele constituie elementele principale ale suprastructurii căii ferate. Ele sunt bare lungi, laminate din o eluri speciale, având un profil adecvat scopului pe care trebuie să-l servească. Şinele sus in şi ghidează ro ile materialului rulant, ele preluând sarcini mari transmise de vehicule aproape concentrat pe care le repartizează corespunzător pentru a fi preluate de traverse. Şina de cale ferată este solicitată static şi dinamic de for e verticale şi orizontale (transversale şi longitudinale) şi este supusă permanent ac iunii factorilor climaterici. Forma şi dimensiunile şinei de cale ferată trebuie să asigure rezisten ă şi stabilitate fa ă de toate solicitările, să fie economice şi să prezinte o repartizare ra ională a materialului. Forma profilului transversal al şinei de cale ferată a evoluat în timp (formă de U, de cornier, de U întors etc.), ajungând la forma de dublu T, considerată în prezent cea mai avantajoasă din punct de vedere al rezisten ei, stabilită ii, ghidării materialului rulant, frecărilor care apar între şină şi bandajul ro ilor şi al utilizării ra ionale a materialului. Forma de dublu T, care rezistă foarte bine la încovoiere din sarcini verticale, are talpa superioară astfel realizată încât să poată servi pentru ghidarea circula iei materialului rulant iar talpa inferioară să poată fi uşor fixată de traverse. Acest tip de şină "cu talpă" este cunoscut sub denumirea de şină tip Vignole şi este adoptată şi de căile ferate române. Şina tip Vignole este formată din trei păr i (fig. 4.2): - o parte superioară, numită ciupercă, care con ine cca 45 % din materialul şinei; - o parte inferioară, numită talpă, care con ine cca 35 % din materialul şinei; - o parte intermediară, numită inima şinei, cu cca 20 % din material. Ciuperca şinei este delimitată de suprafa a de rulare, fe ele laterale ale ciupercii şi umerii ciupercii şinei (fe ele inferioare ale ciupercii, fig. 4.2). Suprafa a de rulare este curbată pentru ca între bandajul ro ilor şi şină să existe un contact optim, astfel încât frecările materializate la acest nivel să fie Fig. 4.2. Şina tip Vignole. minime şi să se elimine inconvenientele care pot apare din cauza diferen elor de conicitate a bandajelor, din cauza uzurii şinei şi bandajelor, din cauza diferen ei de înclinare a şinei din montaj etc. Fe ele laterale ale ciupercii pot fi verticale la şinele mai uşoare (de exemplu: la şinele tip 34,5; 40 sau 45) sau înclinate la tipurile de şină mai grele. Umerii ciupercii şinei servesc, împreună cu fe ele superioare ale tălpii şinei, ca suprafa ă de rezemare pentru eclise. Eclisele se folosesc pentru legarea capetelor a două şine consecutive pentru a asigura continuitatea acestora (perechea de legături realizate din eclise şi 154

denumite şine cu lungime scurtă (de exemplu.50. talpa şinei trebuie să fie suficient de lată. folosit în Fran a. se mai livrează şine de lungimi subnormale şi şine de lungimi speciale. Tipul şinei reprezintă masa unui metru din şina respectivă (de exemplu: şina tip 49 cântăreşte 49 kg/m).00 m. respectiv de 14. din beton armat sau din metal.). legând şinele între ele şi formând cu acestea cadrul şină . stabilitatea căii în plan vertical şi în plan orizontal. plop.şine de tip uşor (tip 40 şi 45). reprezentând distan a între fe ele laterale interioare ale celor două şine măsurată la 14 mm sub planul tangent comun la suprafa a de rulare. 22. brad. prin intermediul elementelor de prindere. gârni ă. În condi iile unor solicitări alternative. micşorate corespunzător. ecartamentul căii.2. Traversele de cale ferată Traversele de cale ferată sunt elemente care intră în alcătuirea suprastructurii căii ferate şi au rolul principal de a prelua sarcinile primite de la şine şi de a le transmite. Lungimile normale ale şinelor de cale ferată au următoarele valori: 15. Rezultă că. gorun. prin sudură. iar fa a inferioară a tălpii este necesar să fie plană.şine de tip greu (tip 60 şi 65).buloane pe ambele fire de şină pentru asigurarea continuită ii şinelor consecutive se numeşte joantă).şine de tip mediu (tip 49 şi 54). de regulă. prismei căii. molid.traversă. permite realizarea prinderii şinei de traversă cu ajutorul materialului mărunt de cale şi asigură stabilitatea şinei la răsucire. Racordările inimii cu ciuperca şi cu talpa şinei sunt. între lucrări de artă importante etc. 4. . dintre care aici se re in ca semnificative tipul şi lungimea şinei. ea este supusă la eforturi unitare importante de întindere şi compresiune. Talpa şinei asigură transmiterea sarcinilor asupra traverselor pe suprafeşe suficient de mari pentru a putea fi preluate de traverse. Traversele din lemn pot fi executate din lemn de esen ă moale (pin.00 m se folosesc şine scurte cu lungimea de 14. care intră în construc ia aparatelor de cale. se folosesc următoarele tipuri de şine: . pentru o lungime normală de 15. Pe firul interior în curbe se folosesc şine de lungimi mai mici. precum şi de încovoiere şi de forfecare. fag. traversele asigură. ulm etc. La calea cu joante.00 şi 30. Traversele de cale ferată pot fi executate din lemn. cer etc.97 m). Inima şinei este cuprinsă între linia de intersec ie a umerilor ciupercii şinei şi linia de intersec ie a fe elor superioare ale tălpii şinei. 25. folosit în Australia). Pentru caracterizarea şinelor de cale ferată se folosesc mai multe elemente. lungimile pot ajunge la valori mari. la capetele şinei. prin rezemarea şi încastrarea lor elastică în prisma căii.) sau din lemn de esen ă specială (gabonul. În cazul căii fără joante. Traversele mai asigură. . larices. De asemenea.00. Ecartamentul este lărgimea reglementată a căii ferate în aliniament. 155 .93 m.). Ecartamentul normal este de 1 435 mm (acesta este adoptat şi de căile ferate române). din lemn de esen ă tare (stejar. Lungimea şinei pentru calea ferată cu joante se livrează de regulă pentru temperatura de 20 oC. simetrice (aceeaşi rază sau aceleaşi succesiuni de raze). salcâm. În afara lungimilor normale. În ara noastră. uneori la mai mul i kilometri (distan e între sta ii.1. pe re eaua SNCFR. inima se găureşte în apropierea axei neutre pentru prinderea ecliselor de şinele consecutive cu ajutorul buloanelor.

la calea pe poduri metalice şi la aparatele de cale. • tip C. 4. la care plăcile metalice sunt cu grosime constantă. După forma şi modul de prelucrare a sec iunii transversale. Pentru şinele tip 40. Aceatea sunt traverse de tip A1 cu lungimea de 280…560 cm.traverse pentru căi ferate cu ecartament îngust. iar a celelalte două fe e au curbura naturală a lemnului. Fig. 49 şi 54. care sunt alcătuite din două blocuri. traversele din fiecare categorie se pot livra în patru tipuri. utilizate pentru linii cu ecartament normal. indiferent de ecartament (traverse de tip A1 cu diferite dimensiuni standardizate). bretele). • tip B. de culoare portocaliu închis.Traversele din lemn se folosesc pe re eaua SNCFR obligatoriu în curbele cu raze mai mici de 500 m. Cel mai bun este creozotul de huilă care este un lichid uleios. Pentru prelungirea duratei de exploatare. vâscos. traversele din lemn pot fi: . Lă imea acestor traverse este de 21…26 cm şi înăl imea de 14…16 cm. la care plăcile metalice au o înclinare de 1:20. iar pentru şinele tip 60 şi 65. cu substan e antiseptice care împiedică dezvoltarea ciupercilor şi microorganismelor şi deci putrezirea lemnului. . 156 . numite impropriu antretoaze. fe ele superioare ale bloche ilor au înclinarea de 1:20 (fig. solidarizate între ele printr-un profil metalic sau prin grinzişoare din beton armat. numite bloche i. 4. lă imea de 26 cm şi înăl imea de 16 cm. fe ele superioare ale bloche ilor traverselor din beton sunt sunt orizontale.4). • tip A2. 4.traverse pentru poduri. 4. care au muchiile superioare teşite la 45 o şi sunt prelucrate pe patru fe e. Traversele din beton armat utilizate în ara noastră sunt monobloc cu sec iune variabilă. traversele din lemn se impregnează. şi anume (fig. insolubil în apă. Traversele din beton armat (fig. traversări.traversele normale. După locul de întrebuin are. utilizate la aparatele de cale (schimbătoare. ob inut prin distilarea gudroanelor de cărbune (huilă) la temperaturi înalte. care sunt prelucrate pe trei fe e. Forma lor a rezultat din condi ii constructive şi de rezisten ă. iar a patra fa ă are curbura naturală a lemnului. În alte ări (de exemplu: Fran a) se mai utilizează traverse bibloc. de regulă. Traversele normale din lemn se livrează în două categorii: categoria I (cu lungimea de 250 cm sau 260 cm) şi categoria a II-a (cu lungimea de 240 cm). Tipuri de traverse din lemn.3. care sunt prelucrate pe două fe e.3): • tip A1.traverse speciale. . .4) utilizate în prezent sunt realizate cu armătură pretensionată (beton precomprimat). cu un miros caracteristic. care au sec iunea dreptunghiulară şi sunt prelucrate pe patru fe e. 45.

precum şi unele dispozitive specifice căii ferate (contra deripării căii şi contra fugirii şinelor). iar pe liniile industriale se folosesc traversele tip Ti şi Tsi. .material mărunt trefilat (tirfoane). crampoane. pe cuprinsul aparatelor de cale. care sunt înglobate în beton. T 16 şi T 17. cele patru tirfoane se introduc în dibluri de lemn sau din material plastic. iar armătura este alcătuită din 10…12 toroane care sunt formate din 3 corzi cu diametrul de 3 mm răsucite între ele.alte materiale mărunte (inele resort. Pentru prinderea plăcii metalice de traversă. dispozitive contra fugirii şinelor). Traversele metalice nu se folosesc decât foarte rar şi. plăci metalice.3. TS 13. Traversele din beton armat nu pot fi folosite în curbele cu supralărgire. Traversă din beton precomprimat. Materialul mărunt metalic de cale poate fi clasificat astfel: . .4. la trecerile de nivel şi în cazul terasamentelor susceptibile de tasări după darea liniei în exploatare.material mărunt filetat (buloane verticale şi orizontale. buloane la aparatele de cale). Traversele din beton se confec ionează din betoane de clasă superioară. atunci când se urmăreşte recuperarea lor.Fig.material mărunt laminat (eclise. eventual. cleşti). 4.1. . 4. Materialul mărunt de cale Material mărunt de cale cuprinde toate elementele destinate legării şinelor între ele şi prinderii şinelor de traverse. Pe re eaua SNCFR se folosesc traverse din beton de tipul T 13. 157 .

Exemplu de prindere indirectă. 4. pentru exempificare. cu materialul de cale necesar. traverse. iar apoi placa este prinsă de traversă prin intermediul tirfoanelor.Având în vedere marea varietate de tipuri de şine. rezultă şi o mare diversitate a materialului mărunt de cale care nu va putea fi prezentată detaliat. 4. inelele resort şi piuli ele. apoi cleştii. 60 şi 65). în fig.5. se introduc şuruburile. 54. după ce şinele sunt aşezate pe placă. 158 . În acest sistem de prindere. În aceste condi ii. prinderi etc. Fig.5 este prezentată prinderea indirectă (specifică tipurilor de şină 49.

amortizarea par ială a zgomotului produs de circula ia materialului rulant. . 159 . Tirfoanele sunt şuruburi speciale fabricate din o el moale care servesc la prinderea şinelor de traverse. Plăcile sunt piese metalice care se aşază între talpa şinei şi traversă.aşezarea mai bine a şinei pe placă. Tirfonul este alcătuit din două păr i: capul şi tija tirfonului. De asemenea. Plăcu ele intermediare sunt piese din lemn.repartizarea presiunilor date de şină pe o suprafa ă mai mare. Acestea servesc la legarea şinelor cap la cap prin joante (buloane orizontale) şi pentru prinderea şinei de placa suport la prinderea indirectă (buloane verticale). Cleştii servesc la prinderea şinei de traversă cu ajutorul tirfonului sau a bulonului vertical la prinderile indirecte. Se utilizează la realizarea joantelor şi la prinderea şinelor de traverse. asigurând o bună elasticitate ansamblului şină . micşorându-se efectele lipsei de planeitate dintre talpa şinei şi fa a plăcii. . .sporirea elasticită ii ansamblului şină – traversă – prisma căii. în special la traversele din beton. la traversele care au fe ele superioare ale bloche ilor orizontale.asigurarea unei mai bune solidarizări a şinei de traversă. iar pe suprafa a lor au şăn ule e paralele pentru sporirea elasticită ii şi prevenirea uzurii. Plăcile pot fi cu grosime constantă sau cu înclinare de 1:20. îndeplinind următoarele roluri: . Plăcile metalice folosite la joante se sprijină pe două traverse alăturate. cauciuc sau material plastic care se introduc între talpa şinei şi placa metalică la prinderile indirecte cu următoarele scopuri: . au aceeaşi sec iune cu placa simplă. sporesc mai bine rezisten a la deplasare a şinei pe placă şi au o durată de exploatare mai îndelungată. . Plăcile izolatoare au dimensiuni cu 10 mm mai mari pe contur decât plăcile metalice.îmbunătă irea elasticită ii suprastructurii. iar corpul tirfonului trebuie să fie filetat complet. buloanele mai servesc la asamblarea unor piese în cadrul aparatelor de cale. . La aparatele de cale se folosesc cleşti de formă specială.Buloanele sunt piese metalice formate din şuruburi şi piuli e.îmbunătă irea izolării electrice între cele două fire de şină. . .aşezarea mai bine a plăcii metalice pe traversa din beton. determinând ac ionarea solidară a tuturor pieselor de prindere la solicitările transversale. Capul trebuie să nu fie deformat pentru ca titfonul să poată fi strâns şi destrâns în condi ii bune.traversă – prisma căii. Sunt preferabile plăcu ele de cauciuc care au o elasticitate mai bună. Cleştii trebuie să rezeme cu toată lungimea lor pe placă sau pe şină.asigurarea înclinării tălpii şinei cu 1:20 corespunzătoare înclinării bandajului materialului rulant. Plăcile izolatoare sunt piese confec ionate din cauciuc sau material plastic pentru a se interpune între placa metalică şi traversa din beton Plăcile izolatoare au următoarele scopuri: . Inelele resort servesc la împiedicarea deşurubării piuli elor de pe buloane sub influen a ac iunii sarcinilor variabile produse de circula ia materialului rulant. dar sunt mai lungi.sporirea rezisten ei la alunecare a şinei pe placa metalică.

prinderi elastice. . caz în care prinderea se bazează pe deformarea elastică ini ială a elementelor prinderii.6. Elementele prinderii sunt par ial diferite de cele men ionate la prinderea rigidă. Un 160 . Aceste piese se montează pe talpa şinei şi se sprijină pe traversă (fig. . Un alt procedeu de realizare a continuită ii şinelor de cale ferată este prin sudare cap la cap.să sprijine pe toată suprafa a pe fa a inferioară a ciupercii şinei şi pe partea superioară a tălpii şinei.găurile eclisei să corespundă ca pozi ie şi ca diametru cu găurile din şină. Pe de altă parte. 4. 4.b).6). Pentru o prindere indirectă. atunci fiecare capăt de şină reazemă pe o traversă de lemn (fig. Dispozitiv contra fugirii şinelor. Func ie de tipul şinei. în timp ce pe partea opusă şina este prinsă într-o grifă a plăcii metalice de tip special iar placa este prinsă de traversă prin tirfon (se foloseşte la şinele tip 45). realizarea joantelor necesită folosirea şi a altor componente ale materialului mărunt de cale. . caz în care prinderea şinei de placa metalică se face separat şi apoi separat se prinde placa de traversă. . Dacă joantele rămân definitive.7 (sec iune prin joantă şi vedere laterală). sprijinirea realizându-se numai pe umerii eclisei. Eclisele sunt piese metalice care servesc la solidarizarea şinelor care se aşază una în continuarea celeilalte cu scopul de a realiza continuitatea firelor de şină. Firul de şină ob inut prin sudarea şinelor între ele se numeşte tronson. Tipurile de prinderi folosite la căile ferate sunt în general următoarele: . • prinderea mixtă. modul de realizare a joantei este prezentat în fig. caz în care cramponul sau tirfonul prind direct talpa şinei de traverse (se foloseşte la şinele tip 40). capetele de şină se reazemă la joantă pe plăci pod cu înclinare. astfel încât să se asigure rostul de dilata ie prevăzut şi să se evite solicitarea la încovoiere a bulonului. Eclisele trebuie să îndeplinească următoarele condi ii: . În acest caz.să suporte sarcini egale cu cele ale şinei. 4. 4. caz în care pe partea interioară (spre axa căii) şina este prinsă direct prin intermediul tirfonului sau clestelui.să asigure continuitatea fără praguri a fe elor active ale ciupercii şinei.7. care sunt piese metalice de formă specială ce asigură legătura dintre şină şi traversă cu scopul de a împiedica deplasarea uneia fa ă de cealaltă. cu şinele pe traverse din lemn. iar tronsoanele sunt separate între ele prin rosturi de dialta ie. • prinderea indirectă. Sudare se execută cu instala ii speciale prin procedeul electric cu topire intermediară şi presiune. ob inându-se aşa-numita cale fără joante. care sunt următoarele: • prinderea directă. .prinderi rigide. iar înainte şi după aceste traverse joantive se mai amplasează căte o traversă din lemn numită ajutătoare. deci nu se inten ionează sudarea şinelor. cum sunt eclisele. eclisele pot fi de mai multe tipuri. Tot în cadrul materialului mărunt de cale se încadrează şi dispozitivele contra fugirii şinelor.Fig.fa a interioară a eclisei să nu ajungă la inima şinei.

preluarea sarcinilor de la acestea şi transmiterea lor.4. terasamentelor. Fig.7. 4. 161 . Principalele roluri ale prismei căii sunt următoarele: .tronon de cale ferată fără joante este alcătuit dintr-o zonă centrală care nu suportă deplasări din varia ii de temperatură şi două zone laterale. care suferă deplasări din varia ii de temperatură. prin intermediul stratului de reparti ie. 4. Prisma căii La calea ferată clasică traversele sunt înglobate într-un strat de piatră spartă (mai rar pietriş ciuruit) numit prisma căii. . denumite zone de respira ie.1. reduse corespunzător şi cât mai uniform. b – vedere laterală). Exemplu de joantă pentru prindere indirectă (a – sec iune.sus inerea traverselor.asigurarea stabilită ii căii în plan transversal şi longitudinal.

Traversare. înainte de a fi predate platformei căii.9) şi schimbătoarele de cale (fig. 4. asigurând legătura în toate Fig. la linii cu ecartament normal. prin care se realizează devierea materialului 162 . Sfârşitul schimbătorului este în dreptul în dreptul joantelor care leagă piesele inimii de încrucişare de şinele liniilor care se ramifică din schimbător (linia directă şi linia abătută). . La liniile curente. bretelele (fig. având distan a între axe de max.1. 4..30 m pentru traverse din beton.asigurarea acumulării deforma iilor căii într-un ritm mai lent.drenarea căii şi platformei căii prin asigurarea scurgerii rapide a apelor de suprafa ă. Această instala ie este cea mai răspândită în domeniul căilor ferate (de exemplu. în dreptul şinei. Traversarea este o instala ie care serveşte la traversarea a două linii ce se încrucişează la acelaşi nivel şi permite trecerea de pe o linie pe altă linie în ambele sensuri.9. iar în caz contrar se prevăd prisme ale căii separate. sensurile.10).. Grosimea prismei căii sub talpa traversei.0. ascu ite rabotare la vârf. 4. contraace. 4. Bretea. un aparat de cale reprezintă o instala ie fixă a căii construită pentru ramificarea şi încrucişarea la nivel a liniilor de cale ferată. Breteaua este o instala ie care realizează legătura între două linii paralele. 4... a vibra iilor şi a tuturor eforturilor dinamice transmise de materialul rulant. .. Aparate de cale În general. prisma căii este unică.20 m.20.macazul sau schimbătorul propriu-zis. Schimbătorul de cale este alcătuit din: .8. 4. func ie de trafic şi de destina ia liniei. este de 0. .25 m pentru traverse din lemn şi de 0.10 m.micşorarea posibilită ilor de înghe a platformei căii. cu sau fără joante. Principalele categorii de aparate de cale sunt traversările (fig. de cale sunt de tipul schimbătoarelor de cale).10). Macazul este alcătuit din ace. Începutul schimbătorului se află în dreptul joantelor care leagă contraacele de şinele liniei care duce spre schimbător şi se numeşte vârful schimbătorului. 4.8). la SNCFR.şinele de legătură între macaz şi inima de încrucişare. este schimbătorul de cale (fig. peste 90 % din totalul aparatelor Fig. şinele şi contraşinele. . duble.25. care asigură continuitatea firelor de şină şi permite trecerea liberă a buzei bandajului ro ii în punctul de intersec ie a şinelor. Pentru linii înguste grosimea prismei căii sub talpa traversei din lemn este de 0. Cel mai simplu aparat de cale.0. Acele sunt şine mobile.amortizarea şocurilor.inima de încrucişare.5. 4. traverse speciale şi elemente de asamblare. .

Inima de încrucişare este alcătuită din şinele de rulare. de care se lipesc acele. 4. de mărfuri sau mixte. sau necesită ilor exploatării. Sta iile sunt păr i ale re elei de cale ferată.rulant de pe o linie pe alta.sta ii de exploatare. Sta iile de cale ferată se pot clasifica după mai multe criterii. şi anume: a. prin conducte) din cadrul sistemului na ional de transport. care servesc nevoile de trafic. naval. care asigură mişcarea acelor. Cele două aripi împreună cu vârful inimii alcătuiesc inima propriu-zisă a schimbătorului. cu profil normal sau par ial rabotat. traverse speciale şi elemente de asamblare. prevăzute cu construc ii speciale. Linia curentă este por iunea de linie situată între vârfurile ramifica iilor extreme ale două sta ii învecinate. Schimbător de cale simplu. aerian. Capătul acului dinspre şinele de legătură se numeşte călcâiul acului.6. remize). care servesc nevoile de între inere (triaje. Acestre construc ii sunt dispuse în lungul liniilor de cale ferată cu scopul de a crea puncte de legătură cu celelalte sisteme de transport (rutier. b. după scopul pe care îl servesc: . 4. cu articula ie sau flexibile. denumită inimă simplă. vârful inimii. aripile. depouri. Sta ii şi triaje de cale ferată O cale ferată este alcătuită din linii curente şi sta ii.sta ii de călători. Aceste piese sunt rezemate pe nişte plăci metalice denumite alunecători. Contraacele sunt şine de tipul celor din linie curentă. Ele pot fi drepte sau curbe. . Fig. contraşinele. destinate satisfacerii cerin elor de trafic de mărfuri şi călători. după importan a lor: 163 . Şinele de legătură sunt şine normale de tipul celor din cale curentă care leagă macazul de inima de încrucişare.1.10.

4.11).00 m în sta iile cu trafic mare de călători. . Cea mai simplă sta ie de cale ferată este formată dintr-o linie directă şi o linie abătută (fig. 4.00 m. În cadrul sta iilor de călători. .linii de încărcare – descărcare mărfuri (linia VII).expediere a trenurilor de marfă (liniile V şi VI).linii de primire . Între celelalte linii din sta ii. o sta ie de cale ferată intermediară se compune din următoarele tipuri de linii (fig. . . Distan a dintre liniile din sta ii la care sunt prevăzute peroane este de 6. Fig. Lungimea utilă a unei linii este por iunea din linia respectivă pe care pot sta iona trenurile fără a stânjeni circula ia pe celelalte linii.11).halte. . 4. iar celălalt capătul de ieşire din sta ie (capătul B). iar lungimea liniei între ultimile joante ale aparatelor de cale din care se ramifică linia respectivă poartă denumirea de lungime reală (fig. .00 m în sta iile cu trafic redus de călători şi de 9. Pe liniile prevăzute cu semnal de ieşire. lungimea utilă este cuprinsă între semnalul de ieşire şi marca de siguran ă.. distan a este de 5. diferen a de nivel dintre peron şi partea superioară a ciupercii şinei trebuie să fie de 150 mm. iar pe liniile fără semnal de ieşire.triaje.sta ii tehnice (între două sta ii tehnice este cuprinsă o por iune de linie numită sec ie de circula ie pe lungimea căreia sunt amplasate mai multe sta ii intermediare sau halte). Prin conven ie. În general. Aparatele de cale din capătul A sunt numeraotate cu numere impare.12): .50 m). Lungimea liniei între primele joante ale aparatelor de cale de unde începe ramificarea liniei se numeşte lungime constructivă. func ie de necesită ile pe care le servesc. acolo unde distan a dintre axele liniilor convergente este de minimum 3. la toate sta iile capătul dinspre Bucureşti este considerat capătul de intrare ăn sta ie (capătul A). 164 .11.linii de evitare (liniile VIII şi IX).linii de primire .expediere a trenurilor de călători (liniile I şi II). de mărfuri sau mixte se amenajează diferite linii cu anumite scopuri. iar cele din capătul B cu numere pare. 4. lungimea utilă este dată de distan a măsurată între mărcile de siguran ă (marca de siguran ă este o bornă specială care se aşază între linii.sta ii intermediare. . iar la peroanele de descărcare a mărfurilor această diferenşă de nivel trebuie să fie de 1 100 mm. Sta ie de cale fereată de mică importan ă. În cazul amenajării peroanelor pentru călători.linii directe (liniile III şi IV).

4. 4. Trenurile se primesc în grupa A de linii. Triaj de cale fereată. alimentare etc. De exemplu. între inere. care se numeşte grupă de primire.13). un triaj este alcătuit din patru grupe de linii (grupele A. depouri. care cuprind complexe de linii. de mai mică importan ă decât depourile. 165 . În cadrul sta iilor de exploatare se amenajează triaje. Vagoanele se leagă apoi în ordinea sta iilor de destina ie şi se formează o garnitură de tren ce se deplasează pe o linie a grupei D (grupă de expediere a renurilor).12. care sunt complexe de linii. C şi D). clădiri şi instala ii necesare pentru men inerea în bună stare de func ionare a locomotivelor (control. în care se execută compunerea şi descompunerea trenurilor de marfă. numită grupă de triere a vagoanelor. o cocoaşă de triere şi o cocoaşă de retriere (fig. între inerii şi reparării locomotivelor. după care vagoanele sunt împinse spre cocoaşa de triere şi sunt repartizate după cerin e şi direc ii pe liniile grupei B. amenajate în scopul garării.) şi remize.Fig. Vagoanele de pe o anumită linie sunt trecute apoi peste cocoaşa de retriere şi trimise spre grupa de linii C (grupă de retriere). unde vagoanele sunt aranjate în ordinea sta iilor de destina ie în sensul de mers al trenului. Fig. clădiri şi instala ii. Sta ie de cale fereată intermediară. B. 4. repara ii.13.

precum şi pentru consolidarea ei în vederea desfăşurării circula iei cu viteza proiectată.14) se compune din linia I în aliniament care serveşte pentru descărcarea şinelor. Executarea suprastructurii din panouri prefabricate În principiu. Pe lângă linia de montaj. Baza de montare a panourilor (fig.14. iar în cazul folosirii automacaralelor această distan ă trebuie să fie de minimum 16. Modernizarea suprastructurii căilor ferate existente se poate realiza numai în cadrul lucrărilor de repara ii capitale. materialului mărunt de cale. a şinelor. Şuruburile şi piuli ele se cură ă în prealabil de rugină şi se ung cu ulei mineral. 166 . tehnologia de realizare a suprastructurii căii ferate din panouri prefabricate constă în executarea panourilor într-o bază.1. cu caracteristici corespunzătoare acestei opera ii. şi anume: tehnologia cu panouri realizate în baze specializate sau tehnologia de realizare a panourilor direct în cale. 4. Panourile se lansează în cale cu macarale .finisarea găurilor de eclisare şi însemnarea diagramei traverselor pe inima şinei. de unde acestea sunt transportate la locul de punere în operă cu ajutorul unor boghiuri de construc ie specială.50 m. Bază pentru montarea panourilor. 4. coaxial.portal mobile pentru transportul în lungul liniei I de montare. Procesul tehnologic de asamblare a panourilor cuprinde lucrări pregătitoare şi lucrări de asamblare propriu-zise. 4. Tehnologii de construc ie şi de între inere Pentru construc ia suprastructurii căii ferate se aplică în mod curent două procedee.pregătirea ecliselor prin cură area ruginei de pe umeri şi asamblarea lor în perechi cu toate buloanele şi inelele . Lungimea utilă a liniei de montare trebuie să fie egală cu jumătate din lungimea panourilor prevăzute a se monta maxim într-o zi. După lansarea panourilor se execută ansamblul de lucrări pentru aşezarea liniei la nivel şi în plan. Fig. Lucrările pregătitoare constau în: . panourilor executate şi eventual a traverselor. traverselor din lemn şi pentru montarea panourilor.4. care constituie calea de rulare a macaralelor . .portal mobile. Linia II serveşte pentru descărcarea traverselor din beton. cu un spor de 5.2.resort necesare. Distan a dintre liniile I şi II se stabileşte func ie de caracteristicile macaralelor folosite pentru manipularea materialelor.2. se construieşte o linie cu ecartament de 3 180 mm.00 m pentru fiecare panou. sau cu lungimea rezultată din depozitarea traverselor necesare pentru produc ie timp de 30 de zile.

După retragerea trenului din care s-a descărcat piatra spartă. Pe vagonul special amenajat se pot încărca şi macaralele . tirfoanelor şi inelelor . Pe un ansamblu de trei boghiuri se pot încărca cel mult patru rânduri de panouri alcătuite cu traverse din lemn. un vagon special amenajat în acest scop şi din boghiuri speciale.. Transportarea şinelor în lungul liniei de montare cu macarale .legarea panoului lansat de panoul precedent cu eclise şi cu cel pu in două buloane. urmată de introducerea dopului de polietilenă cu aripioare în gaura diblului. nivelarea. După retragerea trenului special se descarcă piatra spartă pentru executarea prismei căii la capetele traverselor şi între traverse. .resort la capătul traverselor şi fixarea plăcilor metalice de traverse.montarea căii de rulare pentru macaralele .ridicarea şi deplasarea panourilor de pe trenul special cu ajutorul macaralelor . urmată de descărcarea macaralelor . . capacitatea de ridicare a unei macarale fiind de 65 kN.. Panourile se încarcă pe boghiuri special construite. se ridică linia la nivelul definitiv şi se realizează prisma căii la dimensiunile proiectate.portal pe lungimea pe care s-a prevăzut lansarea panourilor în ziua respectivă.încărcarea panoului pe boghiuri pentru expediere. Durata unui ciclu de lansare este de 4. Lucrările de lansare a panourilor în cale constau în principal din: .aducerea şinelor din stivă pe linia de montare cu ajutorul unor macarale sau al unui plan înclinat. apoi se execută un nou buraj şi o nouă ripare cu maşina de burat şi ripat calea.resort introdus şi cu piuli a înşurubată par ial. .transportarea plăcilor metalice.aducerea trenului cu boghiuri speciale până la punctul unde începe lansarea panourilor.verificarea ecartamentului panoului şi a alcătuirii lui. .portal mobile. . 167 .50 m cu traverse din beton sunt necesare trei macarale. se rectifică poza traverselor şi se strâng prinderile.portal pe calea de rulare. .materializarea direc iei liniei şi a nivelului ciupercii şinei cu ajutorul unor ăruşi conform proiectului. . vagonul fiind numit şi vagon port-macara.manipularea traverselor din beton din stivă în lungul liniei de montare cu ajutorul unei automacarale pe pneuri sau pe şenile. iar pentru lungimi mai mari sunt necesare patru macarale. Trenul cu boghiuri speciale se compune din: locomotivă.asamblarea cleştilor cu bulonul vertical care se trece prin cleşte. Lucrările de asamblare propriu-zisă a panourilor constau în: . În acelaşi timp panoul se ripează cu ajutorul vinciurilor la pozi ia stabilită prin proiect. fără a se depăşi capacitatea boghiului. .alinierea traverselor astfel încât plăcile metalice să fie pe aceeaşi linie. .portal mobile şi aşezarea lor pe plăci. Pe măsura avansării trenului cu boghiuri se completează buloanele la joante. În continuare se procedează la verificarea prismei căii cu maşina de profilat pentru eventualele redistribuiri şi completări de piatră spartă. Pentru un panou de 22. cu inelul .8 minute.portal şi lansarea lor în cale. .. burarea şi riparea liniei cu ajutorul unui utilaj special. iar restul se strâng uşor pentru a se permite o înscriere mai uşoară a trenului cu boghiuri pentru transport. cu asigurarea ecartamentului prescris. urmează ridicarea liniei la cota definitivă.lărgirea găurii diblului din lemn. . în ordinea lansării lor în cale.strângerea buloanelor verticale definitiv la fiecare a şasea traversă.

Restul opera iilor sunt identice cu cele ale metodei panourilor prefabricate. .înlocuirea aparatelor de cale corespunzător tipului de şină şi îmbunătă irea caracteristicilor acestora. traverselor şi materialului mărunt de cale. iar traversele din lemn se înlocuiesc cu traverse din beton. . Şinele şi materialul mărunt de cale se descarcă pe banchetă. După 10. iar pe inima lor se înseamnă diagrama traverselor şi se şanfronează găurile de eclisare. Lucrările de refac ie au un caracter de renovare şi de modernizare şi fac parte din lucrările de repara ii capitale ale liniei. precum şi cură area pietrei sparte şi completarea acesteia cu material nou pentru a se realiza o prismă a căii corespunzătoare condi iilor de circula ie de perspectivă.se ripează şi se aliniază lateral traversele în lungul liniei conform diagramei. 120. cu excep ia sectoarelor unde este necesară păstrarea lor. Executarea suprastructurii prin montarea căii in situ Materialele pentru alcătuirea panourilor (şine.se aşază plăcu ele şi apoi şinele pe plăci.2.2.înlocuirea integrală a şinelor. .se eclisează şinele. câte două. Traversele în prealabil placate sunt transportate cu vagoane pe linia existentă şi se descarcă pe stratul de piatră spartă al prismei căii ce se construieşte. după care se sporeşte viteza de circula ie la 50 km/h. materialul fiind transportat şi depozitat pe capătul traverselor. după care linia poate fi deschisă circula iei trenurilor cu o viteză de 30 km/h.15 zile se execută un nou buraj şi o nouă ripare a liniei. Viteza se poate ridica treptat la 70. Eclisele şi cleştii se asamblează încă din baza de materiale. . Refac ia liniei de cale ferată se execută atunci când: 168 . 100. De regulă. Această tehnologie se aplică în special atunci când este posibilă descărcarea materialelor de pe o linie existentă (dublări de linie. se verifică pozi ia traverselor. după care şinele se aşază cap la cap.Se efectuează o recep ie a liniei. 140 km/h pe măsura stabilizării liniei. 4. Prinderea se face definitiv. prin refac ie şinele şi materialul mărunt de cale se înlocuiesc cu altele noi şi foarte frecvent de tip superior.2. folosind macarale care circulă pe lângă platformă. Înaintea fiecărei ameliorări de viteză se execută un buraj şi o ripare.îmbunătă irea profilului longitudinal şi aşezarea liniei în plan în axa teoretică. . precum şi îmbunătă irea condi iilor de circula ie prin micşorarea declivită ilor.. sporirea numărului de linii în sta ii).. cu eventuale completări de ale prismei căii. iar panourile se asamblează pe loc. traverse şi material mărunt de cale) se descarcă direct pe şantier.se ripează panourile la axa proiectată prin măsurarea distan elor de la ăruşii de reper pe banchetă. folosind o lată de lungimea şinei pe care este marcată diagrama traverselor. 4. în limita terasamentelor existente. sporirea lungimii curbelor progresive şi a razei racordărilor. se introduc cleştii şi se strâng buloanele verticale. Pentru alcătuirea panourilor se procedează astfel: .3. Refac ia căii ferate Prin refac ia căii ferate se în elege un ansamblu de lucrări care cuprinde următoarele opera ii: .

Ritmul de lucru al unui şantier de refac ie este de cca 60.30 noiembrie).900 m de linie pe zi. Distan a dintre linii se stabileşte func ie de macaralele folosite pentru manipularea traverselor din beton.15). se execută pe linii în circula ie.1.70 km/an. Refac iile. pentru 400. 4. Desfăşurarea lucrărilor de asamblare este similară cu cea descrisă la punctul 4. Procesul tehnologic se simplifică în mare măsură atunci când traversele din beton primite sunt deja placate şi au o bună izolare electrică din fabrică. într-un interval de câteva ore când circula ia se întrerupe (linia este închisă). care se efectuează pe linia II. Baza pentru montarea panourilor la refac ia liniei este similară cu cea pentru construc ii de linii noi. 4. spre deosebire de construc iile de linii noi. nefiind stânjenită de descărcarea traverselor din beton. Bază pentru montarea panourilor la refac ia liniei. Lungimea utilă a liniilor trebuie să fie corespunzătoare pentru depozitarea a 40 % din traversele din beton necesare pentru un an.... însă adaptată unui ritm de asamblare sporit.portal mobile. în perioada când prisma căii nu înghea ă (15 martie..o elul din şină a ajuns la limita de oboseală admisă.2. Refac iile se execută prin metoda panourilor prefabricate.. Panourile vechi se scot din cale cu ajutorul macaralelor . care circulă pe calea de rulare cu ecartament de 3 180 mm... ceea ce se manifestă printr-un număr mare de şine degradate şi cu defec iuni. Refac ia în linie curentă necesită următoarele categorii de lucrări: 169 . . Panourile se amplasează într-o bază de produc ie şi se transportă la locul de montare cu boghiuri speciale. Fig. Panourile vechi se încarcă pe boghiuri speciale cu care se transportă în baza pentru demontarea panourilor. condi iile de securitate a circula iei trenurilor fiind afectate.uzura şinelor a ajuns la limita admisă sau tipul şinelor nu mai corespunde noilor condi ii de circula ie. Asamblarea panourilor se execută pe liniile I şi III (fig.15.

ciocane electrice de burat. iar piatra măruntă şi impurită ile sunt evacuate în afara liniei.lucrări de consolidare şi de finisare a liniei.portal mobile. .maşina de ridicat linia. În timpul închiderii liniei se execută următoarele lucrări (fig. transportul şi montarea căii de rulare pentru macaralele .descărcarea pietrei sparte noi în cantită i suficiente.împrăştierea pietrei sparte la capetele traverselor. . stabilite pe baza unor probe de ciuruire şi pe baza necesită ilor de ridicare a niveletei căii.plăci vibratoare.maşini de strâns tirfoane. . după ciuruirea ei. Şantierele de refac ii de linii sunt dotate cu următoarele maşini şi utilaje: .maşina de profilat. în vederea montării căii de rulare pentru macaralele .demontarea. . . . 4. . buloane orizontale şi verticale. care se execută înainte de închiderea liniei. Procesul tehnologic de refac ie a liniei de cale ferată.macarale .materializarea prin ăruşi a profilului longitudinal şi a pozi iei liniei în plan pe baza retrasării curbelor. . cu ajutorul căreia se scoate piatra spartă din prisma căii şi se cură ă prin ciuruire.. 170 . Lucrările pregătitoare constau în: . . în aceeaşi zi.lucrări pregătitoare. .maşina de nivelat.maşina de ciuruit.boghiuri speciale pentru transportul panourilor noi şi vechi scoase din cale. . .lucrări ce se execută la închiderea liniei (lucrări de refac ie propriu-zisă).lucrări care trebuie executate imediat după deschiderea liniei. . apoi piatra spartă curată este repusă în linie. burat şi ripat linia.portal mobile.portal. .16. 4.16): Fig.

nivelat. 4. .. . Pe măsura ridicării panourilor. . În sensul de înaintare a lucrărilor utilajele sosesc în următoarea ordine: trenul cu boghiuri neîncărcate şi macaralele .17.16). trenul cu boghiuri încărcate cu panouri noi şi celelalte maşini corespunzătoare planului de lucru (fig. Fig. ele fiind următoarele: . care se execută cel mai târziu a doua zi. urmată_de burarea pietrei sparte sub traverse cu ciocane electrice.introducerea pietrei sparte în cale astfel încât umărul prismei căii să fie cel pu in de 20 cm.16). 4. . în limita toleran elor admise la exploatare. Linia înainte de sosirea trenurilor se prezintă ca în fig.aplanarea banchetei şi cură area şan urilor din profilul transversal.completarea şi strângerea buloanelor de eclisare şi strângerea definitivă a celor verticale. Lucrările de consolidare încep cu burajul şi riparea I. Lucrările care se execută imediat după redeschiderea liniei au ca scop asigurarea unei stări a liniei care să permită circula ia trenurilor până la executarea burajului I. .compactarea stratului de piatră spartă cu plăci vibratoare. Lucrările de consolidare şi finisare se execută pentru a aduce linia în starea de a asigura circula ia cu viteza prevăzută în proiect (lungimea Lcf din fig. piatra spartă existentă se nivelează. 4.ciuruirea pietrei sparte cu maşina de ciuruit şi repartizarea pietrei sparte curate cât mai uniform pe lă imea liniei (lungimea Lc din fig. Se completează prisma căii cu piatră spartă prin introducerea ei în cale cu maşina de profilat. . după care se trece la burajul al II-lea şi la riparea a II-a ale liniei. 171 . . iar între traverse cel pu in pe jumătate din înăl imea lor. iar după retragerea utilajelor se redeschide circula ia cu viteza de 30 km/h. .ridicarea liniei cu maşina de ridicat. . . 4. Concomitent cu burarea şi riparea se execută şi ridicarea liniei la nivelul definitiv.remedierea deforma iilor apărute după primele treceri ale trenurilor. 4. burat şi ripat.portal ca la construc ii noi.17.verificarea stării liniei. . după care se deplasează la primul panou care se ridică şi se încarcă pe primul grup de boghiuri. cu verificarea ecartamentului.descărcarea macaralelor .schimbarea panourilor pe por iunea Lr. Viteza de circula ie se sporeşte la 70 km/h.portal mobile.riparea liniei cu vinciuri.ridicarea şi nivelarea liniei cu maşina de ridicat.16). cu maşina de ridicat.portal mobile pe calea de rulare. Linia înainte de refac ia propriu-zisă.lansarea panourilor noi cu ajutorul macaralelor . Materialul necorespunzător este evacuat şi folosit la completarea terasamentelor.

completarea şi revopsirea indicatoarelor de cale. montarea dispozitivelor contra fugirii şinelor etc. Lucrările de refac ie se execută numai de unită i specializate din cadrul SNCFR şi numai în perioade când prisma căii nu este înghe ată. În final. care nu se încadrează în toleran ele admise. După alte două zile. vor fi eliminate prin lucrări de remediere corespunzătoare. iar în aliniament se efectuează acolo unde este necesar. Lucrările de finisare se execută în intervalul dintre burajul I şi burajul al II-lea şi constau în: plantarea reperilor definitivi. După burajul al III-lea se execută profilarea prismei căii. Acesta este obligatoriu în curbe. completarea şi revopsirea indicatoarelor de cale. se execută burajul al III-lea. De asemenea. în cadrul lucrărilor de refac ie sunt incluse şi unele lucrări de finisare cum sunt: reararea trecerilor de nivel.După burajul al II-lea. se descarcă piatră spartă din vagoane dozatoare şi se introduce în cale pentru aducerea prismei căii la dimensiunile prescrise. viteza de circula ie se sporeşte la cea normală. iar toate defec iunile apărute. după care se execută profilarea prismei căii. Zilnic întreaga por iune de linie pe care se circulă cu restric ie de viteză de 30 km/h se va măsura cu tiparul sau căruciorul de măsurat calea. 172 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->