Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIA NR. 102/27.04.

2012 D-na Sneatinschi Alice, reprezentant legal al SC SAM GPL SRL cu sediul in Slobozia, Soseaua Brailei, nr. 9,inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J21/218/2002, cod fiscal 14813712,in calitate de angajator; DECIDE: Art. 1 Incepand cu data de 27.04.2012, Dl. Musoiu Gheorghe se numeste in functia de manager de transport marfa in cadrul SC SAM GPL SRL. Prezenta decizie se va comunica salariatului n cauz. Decizia se ntocmeste n dou exemplare, un exemplar se nmneaz persoanei nominalizate care semneaz de luarea la cunotin pe exemplarul care se arhiveaz la dosarul personal. Data: 27.04.2012 Administrator Sneatinschi Alice

S-ar putea să vă placă și