P. 1
Competivitatea Intreprinderii - Valentin

Competivitatea Intreprinderii - Valentin

|Views: 18|Likes:

More info:

Published by: Crauciuc Bujor Vasilica on Jun 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2012

pdf

text

original

COMPETIVITATEA INTREPRINDERII CUPRINS INTRODUCERE........................................................................................................ ...........

2 CAPITOLUL 1 CALITATEA - FACTOR ÎNTREPRINDERII DETERMINANT AL COMPETITIVITĂŢII

1.1 Definirea calitatii si importanta ridicarii calitatii în economia de piata....................................4 1.2 Managementul calitatii strategii.................................................... 5 -definire, functii, principii,

1.3 Managementul calitatii totale-concept , etape de implementare, metode de evaluare............ 9 1.4 Standardele ISO 9000-instrumente crestere.................................................................. 11 1.5 Particularitatile calitatii servicii........................................................................................ 14 CAPITOLUL 2 ANALIZA CALITĂŢII SERVICIILOR LA S.C. SORITRADE S.A 2.1 Prezentarea societatii si organizatorice........................................................17 a structurii sale obiectivele servicii livrare de a de în

2.2 Politica si calitatii.............................................................................................. 18 2.3 Evaluarea furnizorilor cerinta calitate..........................................21 2.4 Controlul proceselor de produselor.............................................. 22 a realizarii unor si

aprovizionare

2.5 Resursele umane-factor principal servicii............................................24

al a

realizarii

calitatii

în

2.6 Evaluarea satisfactiei clientului-cerinta serviciilor................................27 2.7 Impactul managementului financiare..........................28 CAPITOLUL 3 calitatii asupra

îmbunatatirii rezultatelor

calitatii

economico-

DIRECŢII DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII SERVICIILOR LA S.C. SORITRADE S.A 3.1 Analiza SWOT a managementului S.A................................. 32 3.2 Metode de îmbunatatire a clientii..................................................... 33 calitatii relatiilor la S.C. cu calitatii de SORITRADE furnizorii si

3.3 Cai de crestere a umane......................................................................... 35 3.4 Directii de perfectiune a livrare............................................ 36 proceselor

resurselor si

aprovizionare

CONCLUZII................................................................................................................ ............ 38 BIBLIOGRAFIE....................................................................................................... .............. 39 ANEXE....................................................................................................................... ............. 40

Introducere

Importanta crescânda a sectorului serviciilor în economiile nationala si mondiala este evidenta. La nivel de economie nationala, sectorul serviciilor participa cu aprox. 50% în PIB si este un mare generator în materie de creare de noi locuri de munca. Pe de alta parte, dezvoltarea cererii de servicii, amploarea investitiilor angajate în acest sector si cresterea rolului sau economic, impune ameliorarea calitatii serviciilor, aceasta constituindu-se într-un atu decisiv al competitivitatii companiilor, oricare ar fi marimea si activitatea lor. Elaborarea referentialelor normative de calitate a serviciului le ajuta pe acestea sa-si construiasca performanta si prestatiile proprii, referitor la clientii lor. Exigentele unui serviciu trebuie a fi clar definite, în termeni de caracteristici observabile si susceptibile de a fi evaluate de client. În majoritatea cazurilor, administrarea caracteristicilor serviciului si prestatiei lui nu poate fi obtinuta decât stapânind procedeul care îl furnizeaza. Masura si administrarea rezultatelor procedeului sunt deci esentiale pentru a obtine si mentine calitatea ceruta a serviciului. Astfel, în acest domeniu, normalizarea a dezvoltat o paleta de mijloace, care merg de la terminologie la formalizarea expresiei ofertei sau cererii, trecând prin redactarea de contracte si controlul calitatii. Grija majora a companiilor care opereaza în activitatile de servicii este de a oferi servicii de un nivel constant ridicat, ceea ce da facilitati privind adoptarea unei organizari eficace, în vederea administrarii calitatii si clarificarii elementelor obiective si cuantificabile, permitând astfel evaluarea conformitatii serviciului cu normele care îl privesc. Normalizarea poate fi utilizata la definirea modelelor, esentiale pentru a facilita transmisia de date, care constituie baza întregii ameliorari a serviciilor clientilor. Din punctul de vedere al producatorului, exista un set de criterii care definesc calitatea serviciului, multe referindu-se la unele aspecte

invizibile pentru client. Referitor la masurarea si controlul calitatii serviciilor, asa cum este perceputa de clienti, ea este importanta din punct de vedere al sesizarii deficientelor (si încercarii unor masuri de "compensare" a clientilor nemultumiti) precum si al cautarii unor cai de îmbunatatire a furnizarii serviciului. În acest scop, metoda cea mai folosita este aceea a chestionarelor adresate clientilor care ar trebui sa puncteze exact unde a esuat serviciul pentru atingerea standardelor producatorului si/sau asteptarilor clientilor. Scopul lucrarii este acela de a scoate în evidenta importanta aplicarii managementului calitatii în sectorul serviciilor, mai precis cel tertiar, prin aplicarea celor trei procese principale de management: planificarea calitatii, tinerea sub control a calitatii (quality control) si îmbunatatire calitatii. Prin sistemul de management al calitatii se doreste eficacitatea proceselor desfasurate în cadrul organizatiei, prin care sa ofere clientilor garantia ca livreaza în mod constant CALITATEA dorita. În ceea ce priveste structura lucrarii de licenta, continutul acesteia este expus în trei capitole si 13 anexe, la care se adauga concluziile privind atât domeniul abordat, cât si studiul de caz care îl însoteste. In capitolul I este studiata calitatea ca factor determinant al competitivitatii întreprinderii. În acest capitol sunt analizate importanta calitatii în economia nationala, managementul calitatii, managementului calitatii totale, standardele ISO9000 ca instrumente de crestere precum si particularitatile calitatii în servicii. În capitolul II se face analiza calitatii serviciilor la S.C. SORITRADE S.A. În capitol este prezentata structura organizatorica, politica si obiectivele calitatii, evaluarea furnizorilor, controlul proceselor de aprovizionare si livrare, resursele umane, evaluarea satisfactiei clientului si impactul

a societatii. SORITRADE S. asupra rezultatelor economico- Capitolul III prezinta directiile de îmbunatatire a calitatii serviciilor la S.A.managementului calitatii financiare. .C.

Conformitatea fata de specificatie. pornind de la utilizarea produsului defineste calitatea "aptitudine pentru utilizare". apoi alcatuirea unui plan si a unui proces proactiv pentru îndeplinirea acestor asteptari [1]. .CAPITOLUL 1 CALITATEA .1 Definirea calitatii si importanta ridicarii calitatii în economia de piata În prezent în literatura de specialitate exista diverse definitii ale calitatii: Satisfacerea unei necesitati. Juran[2]. cel mai bun echipament si absolut zero defecte. Acesta este un concept decisiv despre calitate. de cele mai multe ori clientul nici nu asteapta si nici nu îsi poate permite o solutie perfecta. o solutie cu vicii de proiectare dar fara defecte care nu îndeplineste nevoile clientului nu este considerata de calitate înalta. Gradul de satisfacere al consumatorului. Atractivitatea unui produs de pe piata si care determina consumatorul sa-l cumpere. Chiar daca sunt câteva imperfectiuni în proiect. Ansamblul mijloacelor pentru realizarea unui produs viabil.FACTOR DETERMINANT AL COMPETIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII Ţelul este îndeplinirea sau depasirea cerintelor si asteptarilor clientului. Cu toate acestea. Conformitatea cu un model dat. În schimb. Scopul managementului calitatii este în primul rând întelegerea asteptarilor clientului în ceea ce priveste calitatea. parintele managementului calitatii. clientul poate totusi sa spuna ca solutia a fost livrata la un nivel înalt de calitate. 1. etc. Capacitatea de a îndeplini o trebuinta. Un cost mic pentru o utilizare data. Uneori exista tendinta de a considera "calitatea" ca fiind cel mai bun material.

În vederea masurarii si aprecierii calitatii unui produs se folosesc caracteristicile de calitate.exprima proprietatile de a fi apt de folosire la diferite solicitari. care reprezinta acele însusiri ce confera calitatea acestuia: Functionale legate de folosirea produsului si la aspectele tehnice si economice Psihosenzoriale si sociale . proces sau sistem. confort si ambianta la locul de munca. care se cuvine necesare în produsul fabricat. Cresterea în continuu a calitatii productiei este o necesitate obiectiva.concretizeaza unele aspect cu caracter estetic al produselor.Deming: "pretul nu îsi are rostul fara calitate. . Exista unele premise care determina aceasta necesitate si anume: a. care se asigura prin nivelul tehnic si organizatoric mai superior Marirea numarului de proprietati. De disponibilitate . b. Conform ISO 9000:2000 calitatea este gradul în care totalitatea caracteristicilor definite îndeplinesc cerintele fata de produs. iar calitatea este la rândul ei lipsita de sens daca ea nu reflecta cerintele consumatorilor". organoleptice sau de exploatare Ergonomice . Cresterea volumului productiei ce duce la cresterea satisfacerii cerintelor sociale de prima necesitate Obiectivizarea procesului de productie. Importanta cresterii calitatii productiei în economia nationala consta în faptul ca în orice conditii identice productia de o calitate mai înalta în primul rând mai bine satisface cerintele cantitative si în al doilea rând mai bine satisface si cerintele care nu pot fi masurate si apreciate cantitativ.produsele trebuie astfel concepute ca în procesul de utilizare sa permita usurarea muncii. c.

pierderi si defecte mai putine si ca consecinta si o eficienta economica mai înalta. Acest ansamblu cuprinde activitati de planificare. în asigurarea calitatii înalte a productiei sunt interesate atât întreprinderile. Pentru o organizatie asigurarea calitatii înalte este foarte importanta. În opinia lui Kelada. control si asigurare a calitatii. organizare. planificarea calitatii. Asadar. cu care conlucreaza organizatia. dezvoltarea comertului exterior cu toate cerintele lui de calitate. coordonare. prin utilizarea optima a resurselor.d. functii. managementul calitatii reprezinta în general procesul de identificare si administrare a activitatii necesare pentru realizarea obiectului de calitate ale unei organizatii[3]. investitorii potentiali.definire. Coordonare si control cu privire la calitate include în general stabilirea politicii în domeniul calitatii si a obiectivelor calitatii. În opinia sa managementul calitatii cuprinde trei procese principale de management: planificarea calitatii. managementul calitatii reprezinta un ansamblu de activitati având ca scop realizarea unor obiective. principii. Încercari de definire a conceptului de managementul calitatii au evidentiat urmatoarele aspecte: este o politica sau o strategie a organizatiei în domeniul calitatii este o filosofie care descrie obiectivele organizatiei în domeniul calitatii . controlul calitatii. Juran defineste managementul calitatii prin functiile acestuia în termenii trilogiei calitatii. deoarece în acest caz obtinem costuri minime ale calitatii. tinerea sub control a calitatii (quality control) si îmbunatatire calitatii. cât si clientii. asigurarea calitatii si îmbunatatirea calitatii. Procesul de adâncire a diviziunii internationale a muncii. 1. alte organizatii. strategii Conform standardului ISO 9000:2000 managementul calitatii coordoneaza activitatile pentru a directiona si controla o organizatie cu privire la calitate.2 Managementul calitatii . Deci. În literatura de specialitate sunt formulate mai multe definitii ale managementului calitatii.

Ţinând seama de succesiunea etapelor corespunzatoare procesului managerial în general si de specificul managementului calitatii.reprezinta o strategie globala a calitatii reprezinta politica organizatiei prin care aceasta tinde sa-si mobilizeze toti membrii pentru îmbunatatirea calitatii produselor reprezinta satisfacerea nevoilor clientilor în ceea ce priveste calitatea produsului. Luând în consideratie conceptul de trilogie a calitatii. tinerea sub control. Asigurarea unei coordonari eficiente este conditionata de existenta unei comunicari adecvate în toate procesele managementului calitatii. precum si resursele si mijloacele necesare realizarii lor[4]. . rezulta trei functii principale ale managementului calitatii:planificarea.se refera la totalitatea proceselor prin care personalul întreprinderii este atras si determinat sa participe la realizarea obiectivelor planificate în domeniul calitatii. organizarea. coordonarea. tinerea sub control si îmbunatatirea calitatii.defineste ansamblul activitatilor desfasurate în organizatie pentru realizarea obiectivelor stabilite în domeniul calitatii. asigurarea si îmbunatatirea calitatii. Antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calitatii . definit de Juran. O forma specifica de organizare în domeniul calitatii sunt cercurile calitatii. Functia de coordonare consta din ansamblul proceselor prin care se armonizeaza deciziile si actiunile firmei referitoare la calitate în scopul realizarii obiectivelor definite în cadrul sistemului calitatii stabilit anterior. antrenarea personalului. luând în consideratie factorii motivationali. Organizarea si coordonarea activitatilor referitoare la calitate . Planificarea calitatii consta din ansamblul proceselor prin intermediul carora se determina principalele obiective ale firmei în domeniul calitatii. se considera ca functiile acestuia sunt: planificarea. În literatura de specialitate sunt exprimate puncte de vedere diferite în ceea ce priveste functiile managementului calitatii.

Ţinerea sub control a calitatii se refera la ansamblul activitatilor de supraveghere a desfasurarii proceselor si de evaluare a rezultatelor în domeniul calitatii în fiecare din etapele traiectoriei produsului. Ei creeaza si sustin un mediu intern. Se recomanda ca organizatia sa implementeze un asemenea sistem al calitatii. Aici un rol important îi revine auditului calitatii si analizei sistemului efectuat de conducere. ca fiind cea mai importanta.rezultatul dorit se atinge mai eficient atunci când activitatea si resursele corespunzatoare sunt tratate ca procese. Îmbunatatirea calitatii[5] se refera la activitatile desfasurate în fiecare din etapele traiectoriei produsului în vederea îmbunatatirii performantelor tuturor proceselor si rezultatelor acestor procese pentru a asigura satisfacerea mai buna a nevoilor clientilor în conditii de eficienta.liderii stabilesc unitatea scopului si directiei organizatiei. în raport cu obiectivele si standardele prestabilite. sa se conforme cerintelor lor si sa tinda la întrecerea asteptarilor consumatorilor. de aceea trebuie sa tina cont de necesitatile lor curente si viitoare. Managementul Calitatii se bazeaza pe urmatoarele principii: Orientarea la consumatori . tot mai mult. Unul dintre cei mai importanti indicatori de tinere sub control a calitatii îl reprezinta costurile referitoare la calitate Asigurarea calitatii se refera la ansamblul activitatilor preventive prin care se urmareste în mod sistematic sa se asigure corectitudinea si eficacitatea activitatilor de planificare. Leadership .capacitatea de a conduce . în care angajatii ar fi implicati în atingerea obiectivelor organizatiei. Aceste activitati se desfasoara în paralel cu activitatile corespunzatoare celorlalte functii ale managementului calitatii si în mod continuu. în scopul eliminarii deficientelor si prevenirii aparitiei lor în procesele ulterioare. coordonare .angajatii de toate nivelele constituie baza organizatiei si implicarea lor completa permite utilizarea capacitatilor lor spre beneficiul organizatiei. Aceasta functie a managementului calitatii este considerata.organizatia depinde de consumatorii sai. care sa favorizeze îmbunatatirea continua a calitatii proceselor si rezultatelor acestora. Implicarea personalului . organizarea. antrenare si tinere sub control în scopul de a garanta obtinerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit. O dovada în acest sens o reprezinta si faptul ca standardele ISO seria 9000 pun un accent deosebit pe îmbunatatirea calitatii. Orientarea la procese . Procesul .

cu participarea întregului personal.este o serie de activitati logic dependente. Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii .organizatia si furnizorii ei sunt interdependenti. Aceasta strategie are în vedere îmbunatatirea treptata. productivitate totala. În Japonia se numeste Kaizen. Strategia calitatii este considerata o strategie concurentiala. grupe mici de lucru. . Ea depinde de celelalte strategii concurentiale.îmbunatatirea continua a activitatii organizatiei trebui sa devina un scop permanent. Strategia îmbunatatirii calitatii pe cale extensiva presupune cresterea numarului caracteristicilor de calitate a produselor în scopul asigurarii. productie. cercurile calitatii. metoda celor 3S si 5S. Strategia Kaizen se bazeaza pe o serie de metode. mentenanta.identificarea. zen-pentru mai bine). ca si a productivitatii si competitivitatii. etc. Daca se fac referiri la strategia de produs. Îmbunatatire continua . adoptate de organizatie si anume de strategiile de proiectare-dezvoltare de produse. iar relatiile reciproc avantajoase contribuie la capacitatea ambelor parti de a crea valori[6]. a unui confort sporit în utilizare. care produc un rezultat final concret pentru consumatorii interni si externi.(kai-schimbare. Decizii bazate pe date . se face distinctia între strategia îmbunatatirii calitatii pe cale intensiva si extensiva. Kanban. de exemplu. Abordarea managementului ca sistem . tehnici si instrumente: planuri de actiuni PDCA (Ciclul lui Deming[7]). marketing. sistemul de sugestii. deoarece misiunea calitatii este astazi în general aceea de a face fata concurentei.deciziile eficiente se bazeaza pe analiza datelor si informatiei. Strategia îmbunatatirii calitatii pe cale intensiva presupune modificarea favorabila a caracteristicilor de calitate a produsului. În cadrul unei întreprinderi se pot elabora si aplica o mare varietate de strategii si politici de dezvoltare având în vedere cerintele de calitate ce trebuie îndeplinite. continua a calitatii produselor si serviciilor. O atentie deosebita se acorda în prezent strategiei îmbunatatirii continue. întelegerea si managementul sistemului de procese interdependente pentru un scop bine definit contribuie la cresterea productivitatii si eficientei organizatiei în atingerea scopurilor sale.

înseamna satisfacerea continua a cerintelor clientilor în conditiile unor costuri minime Prin TQM se asigura satisfacerea acestor cerinte în conditiile unor costuri minime cu implicarea întregului personal al întreprinderii. Caracteristici comparative calitate totala fata de calitate Calitate Calitate totala Se ocupa de toate activitatile din Se ocupa numai de produse organizatie Defectele sunt constatate dupa Defectele sunt prevenite producerea lor Se defineste un nivel de calitate Zero defecte acceptabil Controlul calitatii este atribuit Controlul calitatii este problema persoanei speciale fiecarui salariat Clientul plateste costurile suplimentare Costurile calitatii sunt tinute sub implicate de controlul calitatii control Calitatea este scumpa Calitatea este rentabila . iar managementul total al calitatii mijlocul pentru realizarea ei.înseamna satisfacerea continua a cerintelor clientilor Calitate totala . Luând în consideratie opiniile exprimate în literatura de specialitate se poate de pus în evidenta urmatoarele orientari principale în definirea calitatii totale: Calitatea totala este o politica sau o strategie a întreprinderii în domeniul calitatii Calitatea totala este o filosofie Conceptul de calitate totala si managementul total sunt echivalente Calitatea totala reprezinta scopul. În literatura de specialitate se defineste relatia dintre calitate.3 Managementul calitatii totale . calitate totala si TQM în urmatorii termeni[8]: Calitate .concept. etape de implementare. metode de evaluare În ultimii ani conceptul de calitate totala a capatat o larga extindere.1.

Recunoasterea ca sistemul si nu oamenii cauzeaza ineficienta. Implementarea tehnicilor de îmbunatatire a calitatii la locurile de munca. având scopul de a orienta spre client toate activitatile si procesele acesteia si de ale optimiza. Deci. Lucrul în echipa pentru solutionarea problemelor. înainte de toate. Faza 1 Constientizarea importantei calitatii: Evaluarea initiala a nivelului de constientizare a importantei Calitatii. documentarea cu exemple si materiale pentru estimarea activitatilor necesare si planificarea proiectului . un nou model de cultura a întreprinderii. Scopuri pe termen lung. Constientizarea importantei calitatii. b.Calitatea rezulta din produs Calitatea se concepe si se fabrica odata cu produsul Managementul calitatii totale reprezinta un mod de management/conducere a unei organizatii axat pe calitate. TQM este un sistem de îmbunatatire continua orientat spre necesitatile clientului care include: Implicarea angajatilor si instruire. astfel încât sa-i aduca beneficii pe termen lung. Exista doua faze distincte în implementarea TQM în organizatie[9]: a. Se considera ca succesul acestui sistem de management este conditionat de implicarea puternica si permanenta a conducerii de vârf si de formarea si educarea permanenta a întregului personal din organizatie. bazat pe participarea tuturor membrilor sai si vizând succesul pe termen lung prin satisfacerea clientului. o noua filosofie. precum si avantaje pentru toti membrii organizatiei si pentru societate. Marea majoritate autorilor sunt de acord ca TQM este. Cercetari în vederea determinarii tipului de cultura a întreprinderii.

Premiul National Malcolm Baldrige a fost instituit în 1987 în SUA si se acorda companiilor cu rezultate deosebite în promovarea. un premiu rasplateste activitatea unei întreprinderi în domeniul asigurarii calitatii. studii de caz si referinte necesare. . Asistenta proiectelor. Instruirea responsabililor de asigurarea calitatii din subdiviziunile întreprinderii privind principiile calitatii. Faza 2 Implementarea tehnicilor de îmbunatatire a calitatii la locurile de munca. înfiintat în anul 1951 de catre Uniunea Oamenilor de stiinta si inginerilor japonezi. implementarea si îmbunatatirea calitatii în trei domenii: productie. Premiul Deming. Instruirea membrilor Cercurilor Calitatii în paralel cu realizarea proiectelor pilot. Acordarea acestui premiu înseamna recunoasterea succeselor în implementarea controlului calitatii în întreaga companie. si suport în implementarea si managementul Analize periodice bazate pe costurile calitatii. În principal. servicii si mici afaceri.Elaborarea unui Manual al Îmbunatatirii calitatii specific pentru Companie care ar contine exemple concrete. Pentru a recompensa activitatea agentilor economici care demonstreaza excelenta în managementul calitatii si pentru a stimula dezvoltarea activitatilor de îmbunatatire a calitatii produselor s-au instituit "premii pentru calitate". practicile si instrumentele de asigurare a Calitatii si Strategiile de implementare a îmbunatatirilor continue. reprezentând si o recunoastere a unor realizari deosebite în construirea Sistemului Calitatii. Selectarea si lansarea proiectelor pilot de implementare a TQM care urmeaza a fi realizate de catre Cercurile Calitatii. Crearea cercurilor calitatii si determinarea locurilor înguste si a necesitatilor imediate de îmbunatatire.

Aceasta a facut ca în 1979 sa fie lansat standardul BS 5750.Premiul European al Calitatii (EQA) a fost lansat în 1991 de catre Fundatia Europeana pentru Managementul Calitatii (EFQM) si urmareste promovarea industriei si comertului european prin întarirea rolului strategic pe care îl joaca îmbunatatirea calitatii. Necesitatea introducerii sistemelor calitatii si a unui standard prin care furnizorii ar fi putut sa fie controlati a fost simtita si în alte industrii producatoare. .4 Standardele ISO 9000 . este necesar ca mai întâi sa trecem în revista istoria lui. de ce este atât de important în lumea afacerilor de azi si de ce exista în forma actuala. Între anii 1950 si începutul anilor 1960 Ministerul Apararii din Marea Britanie a avut mai multe probleme legate de defectarea echipamentelor livrate de fabricanti si furnizori. adica proceduri de calitate care trebuie sa fie documentate si implementate de proiectantii. Ministerul Apararii a introdus ceea ce este cunoscut sub denumirea de Standardele Apararii. De aceea. 1. Rezultatul analizei se concretizeaza în puncte acordate pentru 9 criterii cuprinse în asa-numitul model european al TQM. producatorii si furnizorii de echipamente militare.instrumente de crestere a calitatii Pentru a întelege ce este ISO 9000. ca o masura de recunoastere a sistemelor calitatii pentru industrii neasociate cu furnizarea echipamentelor de aparare. În 1970 Standardele Apararii au fost incluse în standardele AQAP. care sunt înca folosite si azi de tarile din Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) pentru furnizarea de echipamente destinate apararii. Principalele obiective ale acestui premiu sunt urmatoarele: Orientarea angajatilor asupra activitatilor managementul calitatii totale si efectelor acestuia implicate de Stimularea companiilor si angajatilor pentru îmbunatatirea continua a calitatii Demonstrarea rezultatelor benefice ce pot fi obtinute de companie prin implementarea TQM Companiile înscrise pentru obtinerea premiului sunt analizate si evaluate prin chestionare si inspectii.

La începutul anilor 90 ISO 9000 a trecut printr-un proces de revizuire. Trebuie retinut ca terminologia "ISO 9000:2000" se refera la familia de standarde ISO 9000. . fapt ce necesita în multe companii o schimbare considerabila a mentalitatii. Standardele ISO 9000:1994 aveau unele neajunsuri: erau orientate spre fabricatie erau orientate functional si nu spre procese erau incompatibile cu alte sisteme de management erau neadecvate pentru întreprinderile mici Pentru a elimina aceste neajunsuri. în anul 2000 ISO a revizuit aceasta familia de standarde si a aprobat o noua versiune a acestor standarde la 15 decembrie 2000. La elaborarea actualei editii s-a tinut cont de recomandarile venite din partea companiilor. fiind cunoscut sub titulatura SR EN ISO 9000:2001. Noua versiune pune accentul pe îmbunatatirea continua a performantelor companiei. inclusiv cele mici si organizatii prestatoare de servicii. acest standard a fost publicat în anul 2001. editia specifica anului 2000. Conform noii versiuni. ISO 9003 si ISO 9004. mai energica a topmanagementului în dezvoltarea sistemului calitatii. companiile urmeaza sa devina mai orientate la consumator si sa determine modul de îmbunatatire continua ce ar asigura obtinerea unui nivel înalt de satisfacere a clientilor sai. Pâna în anul 2000 erau în vigoare standardele reviziei 2 adoptate în 1994. Noul standard prevede o implicare mult mai activa. Acesta a fost echivalent cu versiunea veche a standardului BS 5750 (1987) si a câstigat rapid teren prin acceptarea sa ca standard mondial unanim recunoscut pentru sistemele calitatii. în 1987 a fost elaborat standardul international pentru sistemele calitatii ISO 9000.Datorita cererii la nivel international. În România. Noua versiune a standardului va fi mai usor de aplicat de catre toate companiile. Standardul revizuit a fost adoptat oficial în 1994 de Organizatia Internationala de Standardizare ISO si de BSI (Institutul Britanic de Standardizare) si a fost redenumit (în Marea Britanie) BS EN ISO 9000. prin care s-a dorit sa se corecteze unele discrepante si erori ce au fost puse în evidenta în cursul aplicarii sale în întreaga lume. Standardele acestei familii cuprindeau 4 standarde de baza: ISO 9001. ISO 9002. sa se îmbunatateasca limbajul standardului si sa-l faca aplicabil si altor firme decât cele angajate în domeniul productiei.

. Linii directoare pentru îmbunatatirea performantei . - - - Standardele ISO 9000 pot fi utilizate în urmatoarele 4 situatii: 1.prevede principii de baza privind auditul. ISO 9002 si ISO 9003 (versiunea anului 1994) în unul singur cu o structura bazata pe procese. criterii.prezinta îndrumari referitor la principiile si conceptele de management al calitatii.Sisteme de Management al Calitatii.ofera îndrumari cu privire la dezvoltarea sub toate aspectele a unui sistem de management al calitatii.500 standarde internationale în diferite domenii. în conditii de rentabilitate. executarea si documentarea auditurilor SMC si al mediului. ISO 9004:2001 . care stau la baza standardelor ISO 9001 si ISO 9004.o reunire a standardelor ISO 9001.Linii directoare pentru auditarea Sistemelor de management al Calitatii si al mediului . care are ca scop îmbunatatirea performantelor de ansamblu ale unei organizatii în domeniul calitatii si deschide o cale eficienta spre managementul calitatii.Sisteme de Management al Calitatii. ISO 19011:2000 . Deja au fost elaborate peste 12. Principii fundamentale si vocabular . Standardele seriei ISO 9000 prezinta familia de standarde internationale ce contin recomandari pentru implementarea si asigurarea functionarii unor Sisteme eficiente de Management al Calitatii la întreprinderi indiferent de tipul si marimea lor. În scopul asigurarii interne a calitatii: organizatia urmareste satisfacerea cerintelor referitoare la calitate. Seria ISO 9000 cuprinde standardele: ISO 9000:2000 .Sisteme de Management al Calitatii. Acest standard are un caracter mai cuprinzator decât vechea structura si adopta conceptul de managementul proceselor. misiunea ei fiind unificarea standardelor la nivel international. Cerinte . ISO 9001:2001 . La aceasta organizatie au aderat 135 tari. practici si linii directoare pentru stabilirea.Organizatia internationala de Standardizare ISO a fost fondata în anul 1947 în calitate de organizatie neguvernamentala cu sediul în Geneva. planificarea.

În scopul certificarii sau înregistrarii de catre o terta parte: Sistemul Calitatii este evaluat de catre organismele de certificare.2. . în scopul recunoasterii conformitatii acestuia cu standardul de referinta. În aprecierea de catre clienti a calitatii serviciilor o mare importanta o au impresiile ca si împrejurarile în care sunt prestate serviciile. specificând un model de asigurare al calitatii. Adoptarea unei asemenea solutii este avantajoasa. strategice: calitatea face parte tot mai mult din imaginea de marca a întreprinderii. Experienta trecuta în legatura cu prestarea unui serviciu pot influenta asteptarile si informatiile externe cu referire directa la publicitate. 1. furnizorul mentinând acest sistem pentru toti clientii sai. cu exceptia situatiilor în care. 3. prin contract. pentru ca permite reducerea numarului evaluarilor Sistemului Calitatii întreprinderii. Pentru obtinerea unei aprobari sau în scopul înregistrarii de catre o secunda parte: Sistemul Calitati furnizorului este evaluat de catre client. efectuate de clienti. Se urmareste în prezent obtinerea calitatii totale a unui produs. În situatii contractuale. educatia si obiceiurile personale ale consumatorului. 4. Cerintele standardului ISO 9001:2000 sunt cuprinse în Anexa 1. calitatea implica de regula o comparatie între serviciul furnizat si cel asteptat de consumatori[10]. se stabilesc alte cerinte. internet si pret. care sa acopere mai multe componente: economice: calitatea totala evita pierderile si cheltuielile care rezulta dintr-o calitate proasta a produselor. exigentele personale care pot influenta într-o anumita masura asteptarile acestora în mare masura depinzând de personalitatea. între furnizor si client: clientul prevede prin contract anumite cerinte privind sistemul calitatii furnizorului. Asteptarile consumatorilor sunt determinate de o multitudine de factori dintre care se evidentiaza comunicatiile verbale cu rol determinat în formarea unei prime imagini în legatura cu serviciile unei companii.5 Particularitatile calitatii în servicii În privinta serviciilor.

organizatorice si umane: calitatea trebuie sa fie total acceptata si integrata de toti membrii întreprinderii. urmata de investigarea cauzelor care au provocat efectele respective. Aceasta consta în aceea ca tehnicile sau metodele de control al calitatii trebuiesc aplicate pentru ridicarea nivelului calitatii pentru fiecare activitate a întreprinderii având ca efect eficienta si productivitate înalta si costuri joase. gândirea si aplicarea angajatilor. acesta schimbând rolul controlului de la acela de a selecta produsele bune si cele la acela de a conduce procesul de productie evaluând daca acest proces este sub control si determinând capacitatea procesului când se afla sub control. identificati sunt: necunoasterea asteptarilor clientului absenta normelor privind calitatea serviciilor discordanta între serviciul oferit si norme Din punct de vedere al producatorului. el depinde de informare. fiind importanta pentru manager cât si pentru personalul firmei. Un important avans în controlul calitatii îl reprezinta controlul statistic de proces[11]. O alta metoda aplicata pentru controlul statistic al procesului este analiza cauza-efect. de prevenire. gestiunea reclamatiilor. ancheta de satisfactii. permitând firmei sa se concentreze asupra lor si sa adopte masuri de înlaturare. calitatea poate fi analizata sub forma unor balante. Odata depistate cauzele. Diagrama porneste de la depistarea efectelor. analiza relevând ca aproape 80% din efecte (defecte) provin de la 20% din cauze. numita si diagrama "schelet de peste" (Iashikawa)[12]. internalizate si externalizate) cu cele ale non-calitatii. Din punct de vedere a consumatorului. Pentru ca CTC se bazeaza pe schimbul de informatii între toate nivelurile ierarhice ale firmei. care trebuie cât mai exact operatiile din care este alcatuit un serviciu si succesiunea lor. Controlul total al calitatii (CTC) se refera la auto-controlul calitatii la nivelul fiecarei faze a procesului de productie si al fiecarui angajat al firmei. se poate utiliza analiza Pareto pentru selectarea acestora. . clientul misterios. comparându-se costurile calitatii (de asigurare. calitatea serviciilor poate fi masurata si controlata utilizând metodele: incidentului critic. lista de comentarii. Factorii principali ai non-calitatii serviciilor. Primul pas este de a elabora harta serviciului sub forma unui tabel sau grafic.

Metoda incidentului critic consta în culegerea de informatii cu ajutorul interviurilor individuale asupra clientilor. si costul. Scopul întreprinderilor de servicii este obtinerea unei calitatii ridicate a serviciilor cu utilizarea superioara si maxima eficienta a resurselor. Lista de comentarii este un chestionar pus la dispozitia clientilor în camera de hotel sau receptie. Clientul misterios face parte din personalul întreprinderii si e cel care verifica diferite servicii si observa conditiile reale în care clientii sunt serviti. sa testeze eficacitatea programelor de îmbunatatire a calitatii si sa conceapa un indicator de performanta. apoi categorisirea lor si furnizarea de raspunsuri precise. Gestiunea reclamantilor consta în înregistrarea plângerilor clientilor. complimentele sau sugestiile. sa se diagnostice cauzele interne responsabile de îmbunatatirea calitatii. îmbunatatirea pregatirii si comportamentului personalului si realizarea unui echilibru între aceste grupe de elemente. sa precizeze dificultatile întâmpinate de consumatori. întreprinderii sa se pozitioneze în raport cu concurenta referitor la perceptia calitatii. . limitate la evenimentele negative sau pozitive în cazul utilizarii serviciului sau serviciilor. Relatiile între calitate si eficienta se refera la calitate pe de o parte. Îmbunatatirea calitatii serviciilor[13] poate fi realizata prin perfectionarea echipamentelor. utilizarea si eficienta utilizarii resurselor. pe de alta parte. permitând reclamatiile. Ancheta de satisfactie permite.

000 articole de papetarie. litera d. Conceptul PaperLand include o gama sortimentala foarte variata. consumabile.468 RON. din Legea nr. oferta fiind extinsa în ultimii ani cu accesorii pentru tehnica de calcul si alte consumabile. în care aportul investitorilor francezi este de 61% iar aportul asociatilor români este 39%. actionarii fiind obligati numai la plata actiunilor lor. Forma juridica sub care firma îsi desfasoara activitatea este cea de societate pe actiuni. cu preponderenta birotica. precum si articole pentru decor si party & picnic. 2. papetarie. articole de birou. articole diverse de divertisment. cuprinzând peste 5. birotica si rechizitescolare.C. Pe piata româneasca marca PaperLand se bucura de un grad ridicat de cautare si acceptare datorita calitatii si varietatii foarte mari de produse si nivelului ridicat de inovatie si design. Capitalul social al companiei SC SORITRADE SA este subscris si varsat integral la data încheierii contractului de societate în suma de 125. Promptitudinea serviciilor.A. 31/1990. astfel cum prevad dispozitiile articolului 2. furnituri de birou. calitatea produselor si nu în ultimul rând grija fata de clienti au impus marca PaperLand la nivelul sistemelor de referinta ale consumatorilor.1 Prezentarea societatii si a structurii sale organizatorice Domeniul de activitate al SC SORITRADE SA Târgu Mures este: Intermedieri în comertul cu produse de papetarie. ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social.CAPITOLUL 2 ANALIZA CALITĂŢII SERVICIILOR LA S. SORITRADE S. rechizite scolare. articole de divertisment si decorative. materiale de ambalat. Obiectul de activitate a societatii consta în desfasurarea de operatiuni de import si distribuire de bunuri de investitii si marfuri generale. Firma SC SORITRADE SA si-a început activitatea în România sub aceasta denumire si în aceasta forma organizatorica din anul 2000. .

SC SORITRADE SA. BIOVENT (Bucuresti). clientii fiind împartiti în doua mari categorii: clienti revânzatori si din aceasta categorie amintim: Metro Cash&Carry. Hiproma SA. Aproba organigrama organizatiei. Asigura resursele necesare derularii optime a tuturor proceselor din cadrul SC SORITRADE SA Numeste reprezentantul pentru managementul calitatii. SORITRADE S. Sibiu. Real Hypermarket.vânzari. compartimente care asigura o servire rapida si prompta a clientilor.mama din Franta care asigura necesarul pentru societatea noastra. Mures. Furnizorul principal al produselor PaperLand este firma . organizând activitatea în cele 5 sucursale (puncte de lucru): Bucuresti. Structura organizatorica este documentata în organigrama aprobata de Directorul General si prezentata în Anexa 2. . Cluj . Timisoara. tehnicainformatica. etc. Mures. 6M România. Pe piata româneasca S. Editura Hyperion. dispune de compartimente dezvoltate de marketing . OMV România. etc. Oradea.Napoca. Responsabilitatile în cadrul sistemului de management al calitatii ale principalelor functii din SC SORITRADE SA sunt prezentate în continuare: Director General: Stabileste politica si obiectivele în domeniul calitatii.A. clienti consumatori finali: Primaria Municipiului Tg. Malpet Prod SRL. logistica si parc auto propriu.C. Frish SRL si alti. Selgros Cash& Carry. încheie contracte si cu aproximativ 25 furnizori interni dintre care amintim: Harda Birotica. Societatea si-a extins activitatea pe teritoriul tarii. precum si în fisele posturilor elaborate pe aceasta baza de coordonatorii compartimentelor. cu sediul central în municipiul Tg. Produsele PaperLand se bucura de o mare cautare.

Coordoneaza si urmareste efectuarea auditurilor interne.Aproba manualul calitatii. în colaborare cu coordonatorii de compartimente implicate. o Raporteaza Directorului General despre functionarea sistemului de management al calitatii si despre orice necesitate de îmbunatatire. Aproba graficul anual de efectuare a auditurilor interne. implementate si mentinute. procedurile de sistem. PO. Asigura instruirea pe teme de managementul calitatii a personalului organizatiei. o Reprezinta organizatia în relatia cu parti externe în chestiuni legate de sistemul de management al calitatii. Participa la analizele efectuate de catre management asupra sistemului de management al calitatii pentru a se asigura continua adecvare si eficacitate ale acestuia. C) si coordoneaza actualizarea acestora. Aproba actiunile preventive/de îmbunatatire necesare. o Asigura ca este promovata în cadrul organizatiei constientizarea referitoare la cerintele clientului. rezultate în urma analizelor efectuate de management. PS. RMC (Reprezentantul Managementului Calitatii): o Asigura ca procesele necesare sistemului de management al calitatii sunt stabilite. Verifica documentele auditurilor interne. o o o o o o . Propune auditorii sefi si componenta echipelor de audit. F. Aproba planul anual de instruire. documentele sistemului de management al calitatii (MMC. Gestioneaza documentele auditurilor de calitate. Întocmeste programele anuale de instruire pe teme de calitate. o Elaboreaza.

Proceseaza datele referitoare la produsele aprovizionate. Monitorizeaza derularea proceselor de aprovizionare produse si completeaza electronic "Fisa urmarire furnizor".o Organizeaza periodic sedinte de analiza a sistemului de management al calitatii cu managementul de vârf al organizatiei. în cazul în care se constata neconformitati la produsele achizitionate. introducând în sistemul informatic cerintele acestora. Coordonator Departament Vânzari Efectueaza studiul de piata si identifica potentialii clienti. Informeaza permanent furnizorii despre cerintele si asteptarile clientilor referitoare la produsele furnizate. Întocmeste necesarul de produse pe sortimente. Analizeaza si aproba comenzile/contractele transmise de client. o o Departamentul Marketing: Centralizeaza planul de aprovizionare si urmareste realizarea acestuia. Întocmeste procesul verbal al analizei efectuate de management. Înregistreaza si difuzeaza controlat rezultatele analizelor efectuate de management asupra sistemului de management al calitatii. propune actiunile corective/preventive/de îmbunatatire necesare. Comunica cu furnizorii pentru solutionarea problemelor de calitate sesizate la receptie. Supervizeaza receptia cantitativa si calitativa a produselor aprovizionate. dupa caz. efectuata de catre echipa de receptie aflata în depozit. conform solicitarilor clientilor. Întocmeste "Fisele de apreciere furnizor" în baza Chestionarelor de evaluare furnizori si apoi "Lista furnizorilor acceptati". .

Managementul de vârf asigura ca aceasta politica este înteleasa. precum si angajamentul cerut pentru a atinge aceste obiective. Coordoneaza evaluarea performantelor profesionale ale personalului. . Toti angajatii organizatiei. Aceasta este implementata si aplicata la toate nivelurile structurii organizatorice ale organizatiei. Comunica permanent cu clientul. Obiectivele referitoare la managementul calitatii sunt clar definite si stabilite de catre managementul de vârf al organizatiei si au alocate toate resursele necesare pentru îndeplinire. pentru a se asigura ca acesta percepe în mod favorabil tranzactia. respectând cerintele prevazute în standardul de referinta SR EN ISO 9001:2001. dupa caz produsele solicitate de client prin comanda/contract. sunt instruiti astfel încât sa înteleaga politica si obiectivele în domeniul calitatii. Urmareste derularea comenzilor/contractelor.2 Politica si obiectivele calitatii Managementul de vârf al SC SORITRADE SA a definit si documentat politica în domeniul managementului calitatii. 2. Identifica necesarul de instruire profesionala pentru personalul organizatiei si întocmeste planul anual de instruire . Coordoneaza activitatea de elaborare a fiselor de post. Coordoneaza organizarea cursurilor de instruire interna. inclusiv noii angajati. Coordonator Compartiment Resurse Umane: Ţine evidenta si urmareste procesul de recrutare de personal în functie de nevoile si exigentele SC SORITRADE SA. Urmareste încasarea creantelor in relatia cu clientii. Pregateste si distribuie.Transmite clientilor si potentialilor clienti ofertele cu produsele noi. pusa în aplicare si mentinuta la toate nivelurile organizatiei.

precum si responsabilitatile si mijloacele pentru îndeplinirea acestora sunt "serviciile" pe care le "furnizeaza" managementul de vârf al organizatiei. Politica în domeniul calitatii a SC SORITRADE SA se gasesc în Anexa 3. resursele necesare pentru a îndeplini cerintele SR EN ISO 9001:2001. Gradul de adecvare al politicii în domeniul calitatii este analizat în cadrul sedintelor de analiza efectuata de management. Obiectivele sistemului de management al calitatii sunt formulate de Directorul General al organizatiei si reflecta preocuparea constanta a SC SORITRADE SA în cresterea calitatii produselor/serviciilor oferite. Obiectivele în domeniul calitatii sunt masurabile si compatibile cu politica în domeniul calitatii.Politica si obiectivele în domeniul calitatii. Obiectivele generale si specifice ale calitatii sunt stabilite de catre managementul de vârf al SC SORITRADE SA si sunt precizate în Anexa 4. Pentru realizarea obiectivelor calitatii au fost definite responsabilitati corespunzatoare pentru toate compartimentele organizatiei. dezvoltarea angajatilor. Pentru stabilirea obiectivelor sunt luate în considerare rezultatele analizelor efectuate de management. . managementul de vârf a tinut cont de urmatoarele elemente: nivelul si tipul îmbunatatirilor viitoare necesare pentru ca organizatia sa aiba succes. Obiectivele sunt periodic analizate si actualizate în cadrul sedintelor de analiza efectuate de management. în primul rând prin implicarea tuturor angajatilor la îmbunatatirea si supravegherea continua a calitatii activitatilor organizatiei. dar le pune în aplicare întregul personal al organizatiei. contributia potentiala a furnizorilor la succesul organizatiei. nivelul asteptat sau dorit al satisfactiei clientului. Atunci când a stabilit politica în domeniul calitatii. iar revizia acesteia poate atrage o revizuire a obiectivelor calitatii. feedback-ul de la clienti etc.

în scopul ca produsele aprovizionate sa satisfaca necesitatile si cerintele organizatiei si implicit pe cele ale clientilor.4 Controlul proceselor de aprovizionare si livrare a produselor Managementul de la cel mai înalt nivel al organizatiei. Este implementata legatura electronica cu furnizorii. Evaluarea furnizorilor si întocmirea listei cu furnizorii acceptati se face anual si ori de câte ori în relatiile contractuale intervin furnizori noi care au potentialul sa ajunga în topul furnizorilor companiei. 2.404 (Anexa 8).4-02 (Anexa 5) lista deschisa. cod: F-7.4-05 (Anexa 9) din care. Înregistrarile sunt utilizate pentru întocmirea "Lista furnizorilor acceptati". individuala pe furnizor stau Notele de constatare întocmite de catre echipa de receptie la receptionarea marfii completata cu diferentele care au aparut sau alte neconformitati.4-02. prin acordarea punctajului stabilit pentru fiecare informatie. pentru a optimiza comunicarea cerintelor.cerinta a realizarii unor servicii de calitate Pentru stabilirea aptitudinii furnizorilor de a satisface cerintele specificate pentru produsele comandate. se întocmeste electronic "Fisa urmarire furnizor".4-03(Anexa 7). stabileste amploarea controlului la receptie. Informatiile comunicate sunt transcrise în "Fisa apreciere furnizor".4-01 (Anexa 6). Functie de tipul produselor/serviciilor aprovizionate si de constatarile anterioare de la evaluarea furnizorilor. cod: F-7. cod: F-7. cod: F-7.3 Evaluarea furnizorilor . Pentru asigurarea functionarii eficace si eficiente a organizatiei. Evaluarea acestora se face pentru minim top 30 a principalilor furnizori. Evaluarea furnizorilor de produse/servicii se face pe baza "Chestionarului de evaluare furnizori". cod: C-7. Pentru verificarea modului în care decurge relatia cu furnizorii si problemele care apar pe parcurs. "Fisa apreciere furnizor servicii". La baza acestei liste. Departamentul Marketing-Achizitii.2. procesele de aprovizionare tin seama de urmatoarele activitati: . a definit si implementat procese de aprovizionare eficace si eficiente pentru evaluarea si controlul produselor aprovizionate. cod: F-7. se asigura selectarea furnizorilor pe baza aptitudinii lor de a satisface conditiile specificate în documentele de aprovizionare (conform declaratiilor din chestionar). organizatia efectueaza evaluarea acestora si întocmeste "Lista furnizorilor acceptati".

Documentele de aprovizionare (comenzi/contracte de aprovizionare) descriu în detaliu produsul de aprovizionat. Documentele de aprovizionare produse/servicii sunt analizate si aprobate înainte de comunicarea acestora catre furnizor. în baza solicitarilor primite de la Departamentul Vânzari si a datelor referitoare la stocurile existente în programul informatic. pretul si livrarea produsului.identificarea în timp util. astfel încât acestia sa ajute în activitatile de control si disponibilizare a stocurilor. inclusiv înregistrarile. Previziunile se fac cu câteva luni înainte de a avea marfa. înlocuirea în garantie a produselor neconforme aprovizionate. Pasii în aprovizionarea externa sunt urmatorii : . accesul în locatiile furnizorilor. necesitatile si criteriile organizatiei pentru verificarea produselor aprovizionate. unde modalitatea de lucru este cu previziuni pentru fiecare sezon important de vânzare. procesele cu furnizorul unic. Aprovizionarea este de doua tipuri: de la furnizori externi si furnizori interni. necesarul de aprovizionat la nivelul organizatiei. de catre responsabilul direct din cadrul Departamentului Marketing-Achizitii. evaluarea costului produsului aprovizionat. pastrarea produsului. marea majoritate a informatiilor primite cu privire la necesarul de aprovizionare sunt înregistrate electronic în sistem. documentatie. Organizatia implica furnizorii în procesul de aprovizionare. cerinte logistice. eficace si precisa a necesitatilor si a specificatiilor pentru produsul aprovizionat. tocmai pentru ca de exemplu PaperLand Franta lucreaza cu stocuri putine si multe previziuni. tinând seama de performanta. forma de transport si cerinte privind sistemul de management al calitatii. fac referiri la standarde de produs nationale si/sau internationale iar atunci când este cazul. Departamentul Marketing-Achizitii întocmeste. dupa caz. Cel mai mare volum de marfa soseste de la furnizorii externi. identificarea produsului si trasabilitatea acestuia. formuleaza cerinte privind calificarea personalului. dotarea mijlocului de transport.

sau la sediul furnizorului. Produsele aprovizionate se verifica din punct de vedere cantitativ si calitativ în conformitate cu documentele de aprovizionare. comenzi care sunt preluate si introduse în sistemul informatic de catre Departamentul de Vânzari validarea de catre Departamentul Logistic . Aprovizionarea se face si pe baza ofertelor de preturi care au fost întocmite la începutul fiecarui sezon de vânzare. dupa cum este specificat în comanda/contract. documentatia specifica.Procesare Date a tuturor receptiilor si facturilor aferente marfii care a plecat (pentru o evidenta corecta a stocurilor) elaborarea comenzilor se face pe baza comenzilor existente în sistem sau având în vedere istoricul articolelor în perioade similare din anii precedenti. functia responsabila întocmeste «Nota interna de receptie». în spatii special amenajate. Atunci când cel putin un produs din lotul aprovizionat nu corespunde cerintelor specificate. pâna la solutionarea de catre referentul de relatie a situatiei respective. dupa ce au fost întocmite comenzile se trimit în format electronic catre furnizor. documentele însotitoare.- verificarea comenzilor din IDS. Sunt ocazii când clientii comanda si articole care nu sunt în oferta si atunci acestea se includ în comenzile catre furnizori. unde sunt incluse articolele pentru care trebuie sa existe stocuri. standarde pentru produse. acesta se izoleaza si se identifica precis. Când întregul lot de produse aprovizionate este corespunzator cantitativ si calitativ cu cerintele specificate si cu documentele de însotire. - - Aprovizionarea de la furnizorii interni nu necesita asa de multa activitate de previzionare. la sediul SC SORITRADE SA. de catre personal specializat si competent. si pe baza statisticilor existente cu privire la anumite articole. care le analizeaza si se confirma cantitatile comandate. De asemenea pentru stoc se comanda articolele în baza cunostintelor de piata acumulate anterior. În cazul în care marfa este de la un furnizor extern diferentele si problemele constatate se vor comunica cu acesta în . iar produsele sunt depozitate în conditii adecvate. ea se realizeaza în special pe baza comenzilor deja existente si preluate de catre Departamentul Vânzari. cantitatea vânduta în trecut în anumite perioade ale anului si a clientilor existenti sau a clientilor noi si a cerintelor acestora.

respectiv a îndeplinirii obiectivelor propuse. a asigura satisfacerea cerintelor clientilor. SC SORITRADE SA planifica livrarea produselor în conditii controlate.termen de 5 zile lucratoare de la data receptiei marfii. În vederea derularii si tinerii sub control a procesului de livrare a produselor. . la livrare sau la client.5 Resursele umane . mod de ambalare si de încarcare în mijlocul de transport) de catre personal calificat. asigurarea unui mediu de munca corespunzator reglementarilor în vigoare. personal de executie si control instruit corespunzator si competent. presupun: asigurarea de personal instruit si calificat pentru activitatile în domeniul calitatii. abilitat sa efectueze acest control. d) e) 2. Solutionarea este diferita de la caz la caz. efectuarea controalelor în timpul pregatirii produselor înaintea livrarii. verificarea produselor si a înregistrarilor din documentele care însotesc produsele la livrare. Resursele necesare derularii optime a tuturor proceselor din cadrul SC SORITRADE SA. (integritate produse. la manipulare. sunt desfasurate urmatoarele activitati: a) b) c) elaborarea si implementarea procedurii documentate care defineste modalitatea de livrare a produselor. materiale si financiare necesare pentru: a) b) a mentine si a îmbunatati continuu sistemul de management al calitatii. Verificarea produsului aprovizionat si constatarea de neconformitati poate avea loc la receptie.factor principal al realizarii calitatii serviciilor Managementul de vârf al SC SORITRADE SA asigura resursele umane. când deja marfa este pe stoc in locatiile specifice.

2. competentei si a experientei în domeniu.2-02 (Anexa 10). Personalul de conducere. cod: F-6. asigurarea infrastructurii si a mediului de lucru adecvate.- asigurarea de personal calificat pentru efectuarea auditurile interne ale calitatii. numirea în functiile de conducere si a activitatilor de executie numai a personalului competent în domeniu. conform ofertelor. al instruirii. numarul de persoane propuse de compartimente. care prin activitatea desfasurata influenteaza calitatea produselor/serviciilor oferite. calificarii. ca urmare a solicitarilor managerilor de procese. formulate în «Fisa postului». în conformitate cu cerintele functiei. Necesitatea asigurarii resurselor. alocarea timpului necesar derularii optime a proceselor. costurile estimative ale instruirii pentru situatiile când aceste instruiri nu se fac prin fortele proprii ale organizatiei. completarea experientei prin instruirea periodica a întregului personal participant la realizarea proceselor din cadrul SMC.2-02 prevede: domeniul de instruire. «Programul de instruire». perioada de instruire. întocmit de Compartimentul Resurse Umane în colaborare cu RMC. elaborarea de proceduri documentate pentru efectuarea activitatilor cu influenta asupra calitatii. . este selectat pe baza studiilor efectuate.2. lectorul/firma care va asigura instruirea. cod: F-6. Personalul organizatiei este instruit pe baza «Programului de instruire». cât si cel de executie. care constituie date de intrare pentru acest proces. rezulta din planificarea sistemului de management al calitatii si al furnizarii serviciilor. pentru toate categoriile de personal.

Adecvarea resurselor este analizata în cadrul analizelor efectuate de management. sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri de instruire.2-02 astfel documentat. Aceasta se realizeaza de catre conducatorul fiecarui departament pentru personalul din subordine. în realizarea conformitatii SMC cu politica si procedurile calitatii si cu cerintele sistemului de management al calitatii.2.«Programul de instruire». Instruirea profesionala se face si la nivelul fiecarui departament din cadrul societatii folosind aceleasi formulare ca si instruirea din cadrul managementului calitatii si anume programul anual de instruire si procesul verbal de instruire. Angajatii de pe orice functie sau nivel relevant. rolul si responsabilitatile lor. instruirile.2. .2-04(Anexa 11) care constituie date de intrare obiective ale analizei referitoare la promovarea/retrogradarea personalului organizatiei. calificarile personalului organizatiei este asigurata de Departamentul Resurse Umane. real sau potential. impactul semnificativ. Gestionarea înregistrarilor privind studiile. este aprobat de catre Directorul General în caz ca sunt implicate nevoi de resurse materiale. sunt constientizati fata de: importanta conformitatii activitatii desfasurate cu politica în domeniul calitatii si cu cerintele sistemului de management al calitatii. pe care îl are activitatea lor asupra calitatii. beneficiile pe care le aduce îmbunatatirea performantei activitatii individuale. Instruirile cu protectia muncii. pe baza «Fisei de evaluare personal». În functie de necesarul de instruire identificat. PSI sunt realizate de asemenea prin personalul calificat din cadrul Soritrade SA. cod: F-6. conferinte de specialitate. cod: F-6. Sunt efectuate evaluari anuale ale rezultatelor profesionale ale personalului. participari la simpozioane cu caracter profesional.

birouri. analiza si utilizare a acestor informatii. calculatoare. Organizatia a identificat sursele de informatii despre client si utilizatorul final. de ventilatie. Pentru oferirea produselor/serviciilor de calitate solicitate de catre clienti. costuri minime pentru întretinere si aprovizionare cu piese de schimb. retea canalizare ape menajere si ape pluviale. este asigurata infrastructura necesara. Aceste informatii referitoare la relatia cu clientul sunt: . parc auto . apa.6 Evaluarea satisfactiei clientului . utilajele si mijloacele de transport din dotare sunt supuse unui program preventiv de mentenanta. realizarea de calitate a operatiilor pentru care sunt utilizate. respectiv: cladirile si spatiile de lucru. utilitatile asociate acestor spatii de lucru (sursa de energie electrica. fax. Managementul a stabilit procese de colectare. centrala telefonica. din surse interne sau externe. timpi minimi de nefunctionare. Colectarea unor astfel de informatii poate fi activ sau pasiva.consecintele potentiale ale nerespectarii documentelor SMC specifice. grup PSI). retea informatica. caldura. disponibile sub forma scrisa si/sau verbala. - Echipamentele.cerinta a îmbunatatirii calitatii serviciilor Masurarea si monitorizarea satisfactiei clientului se bazeaza pe analiza informatiilor din relatia cu clientul. în scopul de a asigura: realizarea performantelor functionale si satisfacerea cerintelor clientilor. în scopul îmbunatatirii performantei organizatiei. telefoane mobile. 2.

sunt analizate în baza "Fisei de evaluare a gradului de satisfactie al clientului". feedback asupra aspectelor produsului. Acest proces tine seama de conformitatea cu cerintele pentru satisfacerea necesitatilor si asteptarilor clientilor. chestionarele de evaluare a gradului de satisfactie al clientilor.2. Pentru colectarea informatiilor se utilizeaza "Chestionarul privind evaluarea satisfactiei clientului". Managementul utilizeaza masurarea satisfactiei clientului ca pe un instrument esential. anual. Organizatia a stabilit si utilizeaza surse de informatii referitoare la satisfactia clientului si coopereaza cu clientii.1. Pentru a monitoriza permanent gradul de satisfactie al clientilor privind produsele/serviciile furnizate sau relatiile stabilite. informatii referitoare la concurenta.-01 (Anexa 12) elaborat de catre RMC si transmis clientilor.sondaje în rândul clientilor si/sau utilizatorilor.2. informati referitoare la concurenta. Informatiile colectate prin acest chestionar. precum si de pretul si livrare a produsului. Procesul organizatiei de masurare si monitorizare a feedback-ului satisfactiei clientului furnizeaza informatii pe o baza continua. organizatia colecteaza si analizeaza urmatoarele informatii: reclamatiile. cod F-8. informatii referitoare la nevoile pietei. comunicarea directa cu clientul. SC SORITRADE SA considera ca una din modalitatile de masurare a performantei sistemului de management al calitatii o reprezinta monitorizarea informatiilor privind perceptia clientului asupra tranzactiei. în scopul de a anticipa asteptarile si necesitatile viitoare ale acestora. sugestiile clientilor. cod: C-8.1-02 (Anexa 13) si sunt . necesitatile de piata. cerintele clientului si informatii despre contract.

birotica si rechizite scolare. Aceasta analiza trebuie sa raspunda la urmatoarele întrebari: .utilizate ca date de intrare pentru analiza efectuata de management.Care sunt principalele surse de venituri? . mai accentuate fiind: cresterea cu 48% a veniturilor din exploatare în 2005 fata de 2006 în primul rând datorita cresterii vânzarilor la articole de papetarie. cresterea cu 122% a veniturilor financiare în 2006 fata de 2005 s-a datorat în special unor venituri din dobânzi si diferente favorabile din cursuri valutare. Cifra de afaceri trebuie sa se raporteze permanent la strategia de dezvoltare a firmei pe o perioada data.7 Impactul managementului calitatii asupra rezultatelor economicofinanciare Orice agent economic trebuie sa-si cunoasca viabilitatea. trebuie sa se utilizeze o analiza diagnostic care reprezinta o îmbinare a analizei postfactum (care priveste trecutul si prezentul) si a celei previzionale (care se refera la evolutia viitoare a activitatii firmei). cele financiare si cele exceptionale. cresterea de aproape 17 ori a veniturilor exceptionale ca urmare în special a realizarii unor venituri din distributie si comercializarea produselor accesoriilor pentru tehnica de calcul. 2006) se înregistreaza o crestere a tuturor categoriilor de venituri. Analizând bilantul contabil la sfârsitul fiecarui an (2005. - - De asemenea. pozitia pe piata si performantele economico-financiare. În evaluarea situatie economico-financiare a unei firme. 2. în vederea stabilirii masurilor necesare cresterii satisfactiei si încrederii clientilor în produsele/serviciile furnizate de organizatie. în fiecare an au crescut cheltuielile din exploatare. Analiza cifrei de afaceri este esentiala pentru agentii economici pentru ca permite aprecierea locului acestora în sectorul de piata pe care achizitioneaza.Care este evolutia veniturilor în ultimii ani? .

si mai ales gradului de valorificare a produselor si serviciilor care a fost si el crescut. Rata rentabilitatii comerciale a avut o crestere de 80. eliminarea cheltuielilor neeconomicoase si cresterea calitatii serviciilor. a acestuia în 2006 fata de 2004. aprovizionari ritmice si în raport cu cererea.4 mii lei/pers. depozitarea produselor comercializate. acest lucru se datoreaza politicii de preturi. nivelurilor cheltuielilor existente si a scaderii ponderii rezultatului din exploatare în cifra de afaceri a societatii..14% în 2006 fata de 2005. ceea ce reprezinta un aspect pozitiv în ceea ce priveste viteza de recuperare a fondurilor. Analiza factoriala a profitului net pe salariat a demonstrat o scadere cu 7589. al utilizarii intensive a capacitatilor de distributie. diminuarea cheltuielilor cu transportul. crestere a productivitatii muncii în 2006 ceea ce dovedeste o legatura strânsa existenta între gradul de înzestrare tehnica si calitatea factorului uman. optimizarea raportului dintre diferite forme de vânzari practicate. Profitul net pe salariat reflecta în fapt nivelul productivitatii muncii. . Rentabilitatea (cel mai sintetic indicator de eficienta) reprezinta capacitatea unui agent economic de a obtine profit.39% se datoreaza cresterii productivitatii muncii. folosirea unor cote de adaos adecvate segmentului de piata pe care actioneaza societatea.Cât de stabile sunt sursele de venituri si cum vor evolua în viitor? . Aceasta scadere se datoreaza în special scaderii ratei profitului chiar daca cifra de afaceri a crescut în 2006 Masurile ce se impun a fi luate sunt: cresterea productivitatii muncii prin folosirea completa a timpului de lucru.Ce influenta are inflatia asupra veniturilor? Cresterea în 2006 a cifrei de afaceri cu 38.

Mentinerea unui sistem al managementului calitatii operativ, functional si eficient are un impact pozitiv asupra rezultatelor activitatii companiei, masurate la fiecare departament al acesteia. Fiecare departament îsi propune obiective pe care trebuie sa le atinga în cursul unei perioade de timp stabilite de management, de obicei pe o perioada de 1 an de zile. Aceste obiective sunt urmarite si analizat stadiul îndeplinirii acestora o data sau de 2 ori pe an. Daca obiectivele nu sunt îndeplinite se iau masuri de corectie si actiune asupra lor astfel ca acestea sa se îndeplineasca cu efortul echipei respective. Având în vedere ca obiectivele sunt masurate la nivelul fiecarui departament are un impact pozitiv asupra activitatii generale a companiei din fiecare departament tocmai din cauza urmaririi îndeplinirii obiectivelor managementului prin analiza de management efectuata periodic. Astfel departamentul de vânzari îsi propune obiectivul de a creste cifra de afaceri a companiei, cresterea numarului de clienti, rata încasarilor tot mai ridicata, mentinerea pozitiei pe piata regionala în domeniul de activitate. Stadiul realizarii obiectivelor calitatii Responsabil Stadiul realizarii obiectivului de proces Cresterea cifrei de afaceri Coord. Cifrei de afaceri a înregistrat o crestere cu 35% în dec. 2006 fata dptm. cu 38,39% în 2006 fata de de dec. 2005 Economic 2005. Obiectiv îndeplinit. Cresterea numarului Daca în anul 2005 fata de 2004 s-a clientilor cu 17% în dec. înregistrat o crestere cu 23,4%, si în 2007 fata de dec. 2005. anul 2006 fata de 2005 s-a înregistrat o scadere a numarului clientilor cu 10.23% a acestora, în oct. 2007 fata de Coord. dec. 2005 s-a înregistrat o scadere de dptm. 3.32%, rezultând o crestere a nr. Vânzari clientilor în 2007 fata de 2006. Motivul fiind orientarea în mod special pe clientii mari, revânzatori care s-au dezvoltat foarte mult în ultimul an si siau marit reteaua de distributie, astfel au fost marite eforturile pentru asistarea Obiectiv cuntificabil

Reducerea valorica a restantelor clientilor cu 12% în anul 2006 fata de anul 2005.

Coord. dptm. Vânzari

acestor clienti. Se constata ca contravaloarea creantelor la 31.12.2006 a scazut fata de aceeasi data a anului 2005 cu 2.83%. Obiectiv atins numai în sensul de reducere a restantelor clientilor nu si valoric. La sfârsitul anului 2006 s-a vândut multa marfa de sezon care avea termen de încasare în Ian. 2007 Cota de piata detinuta de societate este de 12.11% (din clientii potentiali în zona de activitate) la data analizei, urmând a fi reevaluat cu ocazia urmatoarei analize.

Acoperirea a minim 15% din piata regionala la sfârsitul anului 2007

Coord. dptm. Vânzari

Departamentul de achizitii îsi propune sa elimine tot mai mult din produsele neconforme si sa solutioneze diferentele aparute în relatia cu furnizorii. Obiectiv cuntificabil Reducerea nr. produselor neconforme receptionate, depistate cu ocazia verificarilor sau la client, cu 20% în dec. 2007 fata de dec. 2005 Responsabil Stadiul realizarii obiectivului de proces Responsabil La data de 01.10.2007 ponderea achizitii produselor neconforme în nr. total produse este de 0.003% fata de 0.008% la sfârsitului anului 2005. Se observa o scadere a nr. de produse neconforme de 2.66 ori, înregistrând o depasire foarte buna a obiectivului.

Departamentul de livrare va avea obiective de natura eficientizarii timpilor de reactie de la data primirii comenzii si eficientizarii fluxului marfii si informatiei în cadrul departamentului logistic. Cei din celelalte departamente în mod similar îsi vor eficientiza munca prin a-si masura obiectivele periodic si a le duce la îndeplinire prin stabilirea de pasi concreti si activitati care sa faciliteze acest aspect. Actiunile corective au rolul de a identifica erorile de proces si de a propune noi modalitati care vor facilita îndeplinirea obiectivelor. Actiunile preventive au rolul de a identifica unele posibile probleme înainte de a aparea si sa aduca solutii de a eficientiza munca în departamente sau intradepartamente.

CAPITOLUL 3 DIRECŢII DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII SERVICIILOR LA SC SORITRADE SA 3.1 Analiza SWOT a managementului calitatii la SC SORITRADE SA În economia moderna, firmele reprezinta "forta motrica" a progresului, a dezvoltarii, sunt cele ce asigura necesarul de supravietuire al societatii. Metoda SWOT este una dintre cele mai frecvent utilizate metodologii de analiza a nivelului de performanta al unei organizatii având ca scop analiza pozitiei unei organizatii sau a unui departament în relatie cu competitorii sai si de a identifica factorii majori care afecteaza desfasurarea activitatii, în scopul elaborarii unei strategii viitoare. SWOT este un instrument extrem de simplu de aplicare si poate fi adaptat la cerintele diverselor organizatii. SWOT reprezinta acronimul pentru cuvintele englezesti "Strengths" (Forte, Puncte forte), "Weaknesses" (Slabiciuni, Puncte slabe),"Opportunities" (Oportunitati, sanse) si "Threats" (Amenintari). Primele doua privesc firma si reflecta situatia acesteia, iar urmatoarele doua privesc mediul si oglindesc impactul acestuia asupra activitatii firmei. "Strengths" - Punctele forte - Produse competitive; - Furnizori cu conditii bune la plata; - Angajati profesionisti; - Preturi competitive; - Acoperire locala si nationala; - Societatea beneficiaza de un management modern; - Societatea prin produsele sale si preturile atractive ale acestora, are o imagine favorabila pe piata, situându-se - Logistica insuficienta (mijloace de transport multe închiriate); - Infrastructura de distributie slab dezvoltata; - Depozitul care devine insuficient; - Vânzari mai scazute în sezonul de vara. "Weaknesses"- Punctele slabe - Concurenta ridicata; - Taxe multiple si mari pentru listarea la raftul hipermagazinelor;

printre liderii de piata. "Opportunities" - Oportunitati - Cautarea de noi furnizori de produse pe piata din est; - Asocierea cu alte firme indirect concurente pentru importul de unele produse; - Diversificarea portofoliului si ofertei; - Îmbunatatirea serviciilor post servire fata de client; - Educarea consumatorului cu privire la produsele care sunt în avantaj în portofoliu fata de alte produse similare ale firmelor concurente; - Astfel câstigarea unor cote de piata noi.

"Threats" - Amenintari - Cresterea preturilor de materii prime a produselor din plastic pe piata mondiala; - Unele produse nu aduc marja (profit) sunt doar produse de intrare în portofoliul clientului; - Câstigurile din ce în ce mai reduse pentru aceleasi produse din cauza concurentei ridicate, acelasi profit se poate realiza prin cresterea volumului de produse vândute; - Pierderea clientului de gen consumator final - în favoarea hipermagazinelor care acapareaza tot mai mult din cota de piata; - Costurile din ce în ce mai ridicate cu service-ul la client; - Fluctuatiile monedei nationale fata de moneda EURO sau DOLAR.

În urma identificarii punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunitatilor si a amenintarilor se poate concluziona ca societatea S.C. SORITRADE S.A.: este o societate profitabila; are un management modern; are o structura organizatorica optima; are produse diversificate si de buna calitate; are un pret de cost al produselor competitiv; are o piata de desfacere stabila si este posibila largirea ei;

rezultatelor auditurilor interne si externe. În urma analizei concluziilor de catre conducerea la vârf a societatii se poate realiza: redefinirea misiunii. În SC SORITRADE SA este asigurata îmbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii. ierarhizarea obiectivelor de dezvoltare. 3. Pentru mentinerea si accentuarea dezvoltarii societatii S. a directiilor strategice si a obiectivelor de dezvoltare (unde se vrea sa se ajunga). elaborarea masurilor de dezvoltare si stabilirea indicatorilor de realizat. marirea parcului auto altele. SORITRADE S. .C.A.. în loc sa astepte aparitia unor probleme care sa indice oportunitatile de îmbunatatire.2 Metoda de îmbunatatire a relatiilor cu furnizorii si clientii Managementul de vârf al SC SORITRADE SA cauta continuu sa îmbunatateasca eficacitatea proceselor organizatiei. are posibilitatea de a se mentine printre liderii de piata zonali si chiar nationali. are posibilitatea si conditiile de diversificare a produselor. se poate actiona prin: dezvoltarea sectorului de desfacere si desfacerea directa catre clienti a produselor.- a obtinut profit constant. prin valorificarea: o o analizei datelor.

analiza actiunilor corective întreprinse. Managementul de vârf se asigura ca actiunile corective sunt utilizate ca instrumente de îmbunatatire. datele de iesire ale analizelor efectuate de management. pâna la proiecte strategice de îmbunatatire radicala care au ca rezultat modificarea proceselor. înregistrarile rezultatelor actiunilor întreprinse. notele de neconformitate. Modul de stabilire. evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni reaparitia neconformitatilor. personalul organizatiei. Sursele de informatii pentru a întreprinde actiuni corective includ: reclamatiile clientilor. notele de constatare. rapoartele de audit intern si extern. determinarea cauzelor neconformitatilor. determinarea si implementarea actiunilor necesare. realizare si implementare a actiunilor corective este descris în procedura de sistem "Actiuni corective". în care se stabilesc cerinte pentru: analiza neconformitatilor (inclusiv a reclamatiilor clientilor). . Îmbunatatirile întreprinse difera ca amploare si complexitate. Eliminarea cauzelor care au generat neconformitatile se realizeaza prin actiuni corective. sau chiar a SMC.o o oportunitatilor de îmbunatatire identificate prin audituri sau propuse de angajati. de la îmbunatatirile continue cu pasi mici. analizelor efectuate de management. respectiv prin aplicarea de actiuni corective/preventive.

concluzii rezultate din experiente anterioare etc. se realizeaza prin actiuni preventive. Modul de stabilire. Eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale în vederea prevenirii aparitiei acestora. rapoartele de audit intern si extern. datele de iesire ale analizelor efectuate de management. monitorizarea proceselor. Sursele de informatii pentru a întreprinde actiuni preventive includ: analiza necesitatilor si asteptarilor clientilor. realizare. implementare si evaluare a actiunilor preventive este descris în procedura de sistem "Actiuni preventive". evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor. masurari ale gradului de satisfactie a clientilor. respectiv a unor formulare si înregistrari.în care se stabilesc cerinte pentru: determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora. analiza actiunilor preventive întreprinse. înregistrarile rezultatelor actiunilor întreprinse. instruirea suplimentara a personalului organizatiei. Actiunile preventive propuse pot fi: revizuirea unor proceduri ale SMC. revizuirea sistemului de management al calitatii. evaluarea permanenta a performantelor furnizorilor. determinarea si implementarea actiunilor necesare. . analiza pietii.monitorizarea proceselor etc.

crearea unui mediu de lucru care sa stimuleze creativitatea si performantele angajatilor. în ordinea importantei. Datele statistice asupra perceptiei calitatii prezinta. 1). Resursa umana este capitalul cel mai important dintr-o organizatie. constientizarea întregului personal privind rolul acestuia în realizarea nivelului calitativ al serviciului cerut de client. din perspectiva tratarii calitatii nu numai ca o problema tehnica. drept pentru care managementul organizatiei se preocupa de: selectarea personalului în functie de capabilitatea acestuia pentru satisfacerea atributiilor prezentate în fisa postului. caile de crestere a calitatii.3.3 Cai de crestere a calitatii resurselor umane Un sistem de management al calitatii vizeaza în primul rând factorul uman. controlul de proces (45%) si schimbarea mentalitatii la nivel de firma (41%) (fig. Managementul organizatiei este preocupat în permanenta de ridicarea nivelului de pregatire a resursei umane si de asigurarea cu resurse materiale necesare prestarii serviciului. . stimularea personalului creator prin folosirea celor mai noi tehnici de motivare. ci ca un demers complex în care schimbata mentalitatea începând de la manageri pâna la ultimul angajat. pe primele locuri aflându-se instruirea personalului (76%).

încurajarea în directia destinderii comunicarii între toate nivelurile organizatiei. asigurarea conditiilor de munca. 3. încurajarea si permanentizarea lucrului în echipa. efectuate de managementul de vârf al organizatiei. realizarea unor programe privind mentinerea si îmbunatatirea nivelului profesional al personalului din organizatie.evaluarea periodica a factorilor ce contribuie la motivarea personalului. în cadrul carora se analizeaza: stadiul derularii contractelor. verificari efectuate de personal specializat. realizarea unor programe de constientizare a rolului calitatii pentru organizatie. sedinte operative. necesarul de aprovizionat produse.4 Directii de perfectionare a proceselor de aprovizionare si livrare Monitorizarea si masurarea proceselor se realizeaza prin urmatoarele metode: auto-evaluarea periodica efectuata de managerii de procese. . evaluari efectuate de clienti . Managementul organizatiei realizeaza ca numai educatia constientizeaza nevoia de schimbare si furnizeaza mijloacele prin care schimbarea si dezvoltarea pot fi realizate. realizarea unor standarde în baza carora sa se faca promovarile în cadrul organizatiei. analize periodice ale stadiului de implementare a SMC. prin audituri interne.

SC SORITRADE SA asigura monitorizarea si masurarea produselor aprovizionate/livrate. se aprovizioneaza/livreaza numai produse conforme. SC SORITRADE SA considera ca procesul de livrare a produsului catre clientului este declarat conform când sunt îndeplinite simultan urmatoarele: calitatea produsului livrat corespunde cerintelor clientului. nu sunt aprovizionate/livrate produse neconforme cu cerintele specificate. stabilit în comanda/contract. nu sunt livrate produse depistate ca neconforme pe durata ciclului de viata. Prin activitatile de monitorizare si masurare organizatia se asigura ca: nu sunt aprovizionate/livrate produse care nu au fost documentate clar în anexele la contract. în depozitele proprii . sunt nominalizate. sunt mentinute toate înregistrarile stabilite pentru a demonstra conformitatea produsului. s-a respectat termenul de livrare stabilit în comanda/contract. respectiv compararea acestora cu indicatorii de performanta stabiliti. persoanele care verifica conditiile produsului aprovizionat/livrat si confirma acceptarea produsului / eliberarea produsului în vederea livrarii. însotite de documentele de însotire corespunzatoare. . s-a respectat pretul produsului.rezolvarea operativa a problemelor curente aparute Monitorizarea proceselor se realizeaza prin urmarirea si prelucrarea de catre compartimentele implicate a datelor aferente proceselor.

analiza continua a serviciului pentru depistarea modalitatilor de îmbunatatire calitatii acestuia. Firmele de service sunt determinate sa utilizeze demersurile de management al calitatii drept elemente motoare ale dezvoltarii lor economice. În privinta serviciilor.CONCLUZII Calitatea managementului diferitelor procese si calitatea serviciilor au devenit carti decisive ale competitivitatii firmelor. continua îmbunatatire a serviciilor oferite acestora. Nightingale (1987) a propus pentru masurarea calitatii serviciilor si referirea la "standardele de calitate ale clientului" si "standardele de serviciu ale producatorului". . Având în vedere aceasta comparatie. aspectele ce tin de eficienta prestarii acelui tip de serviciu. în timp ce al doilea tip se refera la standardele pe care le gândeste producatorul serviciului. respectiv SORITRADE. Este deci vitala optiunea de abordare globala.) referitoare la protectia mediului si sanatatea consumatorilor. calitatea implica de regula o comparatie între serviciul furnizat si cel asteptat de consumatori. Astfel prin politica si strategia organizatiei în domeniul calitatii. în scopul de a construi o reala performanta si a creste valoarea prestatiilor de service catre clienti. Managementul organizatiei ar trebui sa actioneze pentru definirea clara a necesitatilor clientilor. Organizatia prestatoare de servicii ar trebui sa urmareasca satisfacerea clientilor. reglementari etc. Organizatiile profesionale asista la elaborarea si la aplicarea unor referinte normative. Primele corespund perceptiilor despre ce asteapta clientii fata de fiecare aspect al serviciului oferit. societatea comerciala analizata în aceasta lucrare. respectarea cerintelor societatii (obligatiile rezultate din legi. diminuarea efectelor negative produse de serviciul respectiv asupra societatii si mediului înconjurator. evitarea insatisfactiei clientilor prin actiuni de prevenire si control al activitatilor ce contribuie la realizarea serviciului respectiv. a abordat cu succes toate elementele managementului calitatii. optimizarea costurilor referitoare la calitatea serviciului din punct de vedere al clasei si prestatiei cerute.

Editura Tehnica. Bacau. 2001 SR EN ISO 9001:2001 . Editura Politica. Bucuresti. Editura Economica. 1999 Rusu. 5.Linii directoare pentru îmbunatatirea performantelor. M. Bucuresti.Sisteme de management al calitatii Cerinte SR EN ISO 9000:2001 .Calitatea produselor.. . Cluj-Napoca. . 6. 9. Expert. 2. C. P. 10. D. Bucuresti. Maria .Dezvoltarea serviciilor pentru populatie si timpul liber. Angelescu. . Editura ASE. 4. Bucuresti.Managementul calitatii. Coeditie Marketer.M. C. J.Managementul Calitatii si elemente ale sistemelor calitatii .Cetina. 1994 Popescu. M.Managementul calitatii totale în firmele mici si mijlocii.Bibliografie 1..A1 . . 3.Partea a 4-a: Ghid pentru îmbunatatirea calitatii.Marketingul serviciilor. Editura Uranus.. S. 2006 Juran. 7. 1999 Olteanu. 1973 Olaru. D.Sisteme de management al calitatii . .Economia mixta. B. Cetina. Pellasy. Editura Alternative. Editura Univ.. Jula. . Bucuresti.Economia serviciilor. 1996 Rusu. Bucuresti.Bazele managementului calitatii.Sisteme de management al calitatii . .. I. V.Economia serviciilor-abordari teoretice si implicatii practice. Editura Academiei Române. Bucuresti. Mihai. 8. SR EN ISO 9004 . .1992 Grigorescu. 1989 Dogan. Bucuresti. 1992 si specializarea Ioncica. Tehnici si instrumente.Dezvoltarea serviciilor. Editura Casa Cartii de stiinta.Principii fundamentale si vocabular SR EN ISO 9004:2001 . . . I. st.

www.SR ISO 10013:2003 .ro .Ghid pentru documentatia sistemului de management al calitatii.tenstep.

indiferent de tipul. Atunci când una sau mai multe cerinte ale prezentului nu pot fi aplicate datorita naturii organizatiei sau datorita produsului sau. declararea conformitatii cu prezentul standard nu este acceptata decât daca aceste excluderi sunt limitate la cerintele din capitolul 7.2 Aplicare Toate cerintele prezentului Standard sunt generice si sunt destinate aplicarii de catre toate organizatiile. Atunci când sunt facute excluderi.Sisteme de Management al Calitatii. Domeniul de aplicare 1. prin referire în acest text. . Referinte normative Standardul "ISO 9000:2000 .ANEXA 1 Cerintelor standardului ISO 9001:2000 1.1 Generalitati Prezentul standard stabileste cerintele pentru un sistem de management al calitatii atunci când: a) b) o organizatie are nevoie sa demonstreze abilitatea sa de a furniza produse care sa satisfaca cerintele clientului si cerintele reglementarilor aplicabile o organizatie doreste sa mareasca satisfactia clientului prin aplicarea eficace a sistemului. Principii fundamentale si vocabular" cuprinde prevederi care. constituie prevederi ale prezentului standard. inclusiv a proceselor de îmbunatatire continua a sistemului si prin asigurarea conformitatii cu cerintele clientului si a celor de reglementare aplicabile 1. 2. Aceste excluderi nu trebuie sa afecteze abilitatea sau responsabilitatea organizatiei de a furniza un produs care sa satisfaca cerintele clientului si ale reglementarilor aplicabile. marimea si produsul furnizat. aceasta poate fi luat în calcul pentru excludere.

Termene si definitii Pentru scopul prezentului standard se aplica termenii si definitiile din standardul ISO 9000 .3.

Sistem de management al calitatii Clauza 4.2 Cerinte 4.2.manual al calitatii . echipamente.1 Cerinte generale Comentarii Dezvoltarea. interactiunii si a modului în care aceste activitati sunt aplicate în organizatie .monitorizarea.1 referitoare la Generalitati documentatie .înregistrari cerute de standard . cunostinte) necesare desfasurarii si monitorizarii acestor procese .asigurarea resurselor (materiale.îmbunatatirea continua a acestor procese Dezvoltarea documentelor sistemului calitatii: . operarea si controlul eficace al proceselor organizatiei .determinarea metodelor prin care functionarea si controlul acestor procese se asigura . cerute de standard .proceduri documentate.identificarea proceselor necesare activitatilor sistemului calitatii îndeplinirii .determinarea succesiunii. masurarea si analiza acestor procese 4.documente necesare pentru planificarea. personal. implementarea si îmbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii: .4.declaratii ale politicii si obiectivelor calitatii .

monitorizarea documentelor care provin din surse externe 4.2.descrierea interactiunii dintre procesele sistemului de management al calitatii Documentelor sistemului de management al calitatii trebuie controlate: . .Clauza 4.2. Unde este cazul.3 Controlul documentelor .revizia si reaprobarea documentelor ori de câte ori sunt reactualizate . manualul trebuie sa precizeze motivele pentru care anumite clauze nu sunt aplicate organizatiei.aprobarea documentelor înainte de distribuirea si folosirea lor .2 Manualul calitatii Comentarii Pregatirea manualului calitatii: .specificarea versiunii documentelor care trebuie folosita .definirea scopului sistemului de management al calitatii. manualul calitatii trebuind sa contina toate cerintele standardului.prevenirea folosirii accidentale a documentelor învechite .includerea sau referire în cadrul manualului calitatii a procedurilor documentate stabilite pentru sistemul de management al calitatii sau o referire la acestea .

stabilirea unei politici a calitatii .definirea înregistrarilor necesare .efectuarea analizelor de management 5.stabilirea obiectivelor calitatii .identificarea.2.1 Angajamentul managementului Comentarii Suportul managementului de vârf pentru dezvoltarea si îmbunatatirea sistemului calitatii: .comunicarea în organizatie a importantei satisfacerii clientului. depozitarea si protejarea înregistrarilor . întelegerea si îndeplinirea cerintelor clientului .2 Orientarea catre client .regasirea înregistrarilor .4 Controlul înregistrarilor .îmbunatatirea satisfactiei clientului . a cerintelor legale si a celor de reglementare .stabilirea duratei de functionare si eliminare 5.identificarea. Responsabilitatea managementului Clauza 5.Controlul înregistrarilor sistemului calitatii: 4.furnizarea resurselor adecvate Satisfacerea clientilor prin: .

1 Responsabilitate Responsabilitate .3 Politica referitoare la calitate Comentarii Definirea politicii referitoare la calitate: .4 Planificare 5.definirea responsabilitatilor si autoritatii în cadrul autoritate si si autoritate organizatiei comunicare .obiectivele trebuie stabilite pentru toate functiile si nivelele relevante Planificarea sistemului de management al calitatii: .4.obiectivele trebuie stabilite în concordanta cu politica calitatii.analizarea politicii pentru adecvarea ei continua Stabilirea obiectivelor calitatii: .asigurarea cadrului pentru stabilirea si analizarea obiectivelor calitatii .4.5.5 5.corespunzatoare scopului organizatiei: .1 Obiectivele calitatii .includere angajamentului de satisfacere a cerintelor clientului si de îmbunatatire continua .asigurarea continuitatii functionarii sistemului de management al calitatii în momentul efectuarii unor schimbari de sistem Definirea responsabilitatilor si autoritatii: 5. sa faciliteze realizarea produsului si sa poata fi masurate .2 Planificarea sistemului de management al calitatii 5.comunicarea si întelegerea politicii de catre întreaga organizatie 5.comunicarea responsabilitatilor si autoritatii în întreaga organizatie .includerea tuturor cerintelor pentru sistemul de management al calitatii .Clauza 5.

la intervale planificate.a evalua posibilitatile de îmbunatatire 5.identificarea si raportarea catre managementul de vârf a oricarei necesitati de îmbunatatire a sistemului de management al calitatii . a cerintelor clientului Suport pentru o comunicare corespunzatoare în întreaga organizatie Analiza de catre managementul de vârf . având Reprezentantul urmatoarele responsabilitati si autoritati: managementului .1 Generalitati .6. implementate si mentinute .5. a sistemului de management al calitatii.3 Comunicare interna 5.asigurarea ca procesele de management al calitatii sunt stabilite.prezentarea managementul de vârf a performantelor sistemului .constientizarea în cadrul organizatiei. adecvat si eficient .6 Analiza efectuata de management 5.2 Este numit de catre managementul de vârf.5.Clauza Comentarii 5.a asigura ca sistemul este corespunzator. pentru: .

6.actiuni de urmarire de la analizele anterioare .feedback de la clienti .recomandari pentru îmbunatatire Definirea iesirilor analizelor efectuate.Clauza 5. pentru: .stadiul actiunilor corective si preventive .performantele produselor .schimbari care ar putea influenta sistemul de management al calitatii 5.stabilirea resurselor necesare .rezultate ale audit-urilor .2 Datele de intrare ale analizei Comentarii Definirea si examinarea informatilor de intrare ale analizei: .functionarea proceselor si conformitatea produselor .3 Datele de iesire ale analizei .6.îmbunatatirea produsului pentru o mai buna satisfacere a cerintelor clientului .îmbunatatirea eficientei sistemului de management al calitatii .

3 Infrastructura 6.furnizarea instruirii necesare .constientizarea personalului de relevanta si importanta activitatilor sale si de modul în care el contribuie la realizarea obiectivelor calitatii .evaluarea eficientei instruirilor efectuate . furnizarea si întretinerea infrastructurii necesare: cladiri. Managementul resurselor umane Clauza 6.2. servicii suport Identificarea si furnizarea mediului de lucru necesar obtinerii conformitatii cu cerintelor specificate ale produsului 6. echipamente necesare (hardware si software).îmbunatatirea satisfactiei clientului Folosirea unui personal cu competent din punct de vedere al studiilor.2 Competenta.2.1 umane Generalitati 6.6.1 Asigurarea resurselor Comentarii Identificarea si furnizarea resurselor necesare pentru: . Realizarea produsului Clauza Comentarii . spatii de lucru. al instruire.implementarea.2 Resurse 6.identificarea nivelelor de competenta cerute pentru fiecare activitate care influenteaza calitatea produsului .mentinerea unor înregistrari ale cunostintelor si experientei instruirii Identificarea. mentinerea si îmbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii 6. constientizare si instruire .4 Mediu de lucru 7. abilitatii si experientei adecvate Suport pentru competenta: .

care sa dovedeasca ca produsul a fost realizat corespunzator Identificarea cerintelor clientului referitor la produs: .cerintele din contract sau comanda care difera de cele exprimate anterior sunt documentate si rezolvate .identificarea necesitatilor realizarii produsului si cerintelor . documentelor si alocarea resurselor specifice produsului . prin: . inspectie si testare .2 Analiza cerintelor referitoare la produs .organizatia dispune de resursele necesare realizarii produsului cerintelor 7.dezvoltarea unui sistem de pastrare a înregistrarilor.1 Planificarea realizarii produsului Planificarea proceselor de realizare a produsului.alte cerinte aditionale Organizatia trebuie sa analize clientului referitor la produs : .definirea clara a cerintelor clientului . validare.stabilirea proceselor.2 Procese referitoare la relatia cu clientul 7.planificarea metodelor de verificare.cerinte nespecificate .Clauza Comentarii 7.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la produs . monitorizare.cerinte legale si garantii 7.cerinte specificate de catre client .2.

3. care sa includa: dezvoltarii .managementul interactiunilor dintre echipele de proiectare si dezvoltare .2.Clauza 7.stabilirea responsabilitatilor si autoritatii pentru proiectare si dezvoltare 7.3 Comunicarea cu clientul Comentarii Stabilirea comunicarii cu clientul.alte cerinte esentiale pentru proiectare si dezvoltare .3 Proiectare 7.informatii derivate din proiecte anterioare(unde este aplicabil) .1 Planificarea si dezvoltare proiectarii si dezvoltarii .feedback al clientului Planificarea proceselor dezvoltare: de proiectare si . contracte sau comenzi 7.cerinte legale .3. referitor la: .cereri de oferta.orice cerinta functionala si de performanta .2 Date de intrare Definirea elementelor de intrare ale proiectarii si ale proiectarii si dezvoltarii crearea unor elemente de intrare clare.informatii despre produs .definirea etapelor de proiectare si dezvoltare .

3. scheme.) care trebuie: . desene etc.7 Controlul modificarilor în proiectare si dezvoltare Este necesara pastrarea unor înregistrari ale acestor analize Verificarea proiectarii si dezvoltarii.evaluarea capabilitatilor rezultatelor proiectarii si dezvoltarii de a satisface cerintele . Trebuie mentinute înregistrarile rezultatelor analizei modificarilor si ale oricaror actiuni necesare . aprobata si înregistrata. Este necesara pastrarea unor înregistrari ale acestor validari Orice modificare a proiectului este analizata.3 Date de iesire ale proiectarii si dezvoltarii Comentarii Crearea cerintelor de iesire ale proiectarii (planuri.6 Validarea proiectarii si dezvoltarii 7.3.4 Analiza proiectarii si dezvoltarii 7.3. verificata.sa îndeplineasca cerintele cuprinse în datele de intrare ale proiectului si dezvoltarii .sa defineasca caracteristicile produsului esentiale pentru utilizarea si functionarea sigura a acestuia Analiza activitatilor de proiectare la diferite momente ale proiectarii pentru: . pentru asigurarea ca produsul functioneaza corect.identificarea problemelor actiunilor necesare si propunerea 7.3.sa contina sau sa faca referiri la criteriile de acceptare ale produsului . pentru a se asigura ca datele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii au satisfacut cerintele cuprinse în datele de intrare.sa furnizeze informatii referitoare aprovizionare. productie si service la .3. Este necesara pastrarea unor înregistrari ale verificarilor Realizarea validarii proiectarii si dezvoltarii.Clauza 7.5 Verificarea proiectarii si dezvoltarii 7.

procedurilor.2 Informatii referitoare la aprovizionare 7.4 7. pe baza capacitatii acestora de a satisface cerintele .4.4.cerinte pentru calificarea personalului .4.stabilirea criteriilor de selectare a furnizorilor. proceselor si echipamentelor .Clauza 7.verificarea corectitudinii livrarii produselor comandate . informatiile pentru aprovizionare (comenzi. înainte de livrarea acestuia. contracte). inclusiv: .verificarea produsului la sediul furnizorului.cerinte pentru aprobarea produsului. 7.stabilirea criteriilor de evaluare si reevaluare a furnizorilor Documentarea aprovizionarii.3 Verificarea produsului aprovizionat . trebuie sa descrie clar ceea ce se doreste a se achizitiona.cerinte pentru sistemul de management al calitatii Organizatia trebuie sa asigure verificarea corectitudinii acestor documente înainte de transmiterea lor spre furnizor Verificarea produselor achizitionate: .1 Procesul de Aprovizionare aprovizionare Comentarii Controlul procesului de aprovizionare: .

5.disponibilitatea procedurilor de eliberare.informatii care sa specifice caracteristicile produsului .5.1 Controlul Controlul modului de realizare al produselor sau serviciilor: si furnizare de productiei si al servicii furnizarii serviciului .stabilirea înregistrarilor care se pastreaza 7.instructiuni de lucru documentate .identificarea.revalidarea Identificarea si trasabilitatea produselor: . analiza si validarea acestor procese speciale de productie . punere în functiune si service corespunzatoare .stabilirea trasabilitatii produsului .indicarea metodelor si procedurilor specifice care trebuiesc folosite în cadrul acestor procese .utilizarea unor metode corespunzatoare de identificare a stadiului produsului în raport cu cerintele de masurare si monitorizare .5 Productie 7.5.dispozitive de monitorizare si masurare corespunzatoare .aprobarea echipamentelor si a personalului implicat în aceste procese . pentru care deficientele productie si devin evidente numai dupa ce produsul se afla în furnizare de servicii exploatare: .3 Identificare si trasabilitate . livrare si post-livrare 7.echipamente de lucru.2 Validarea Validarea proceselor care produc bunuri ce nu proceselor de pot fi testate direct.Clauza Comentarii 7.

4 Proprietatea clientului Comentarii Protejarea produsului primit de la client: .5 Pastrarea produsului 7.identificarea si calibrarea dispozitivelor de monitorizare si masurare la intervale regulate .prevenirea deteriorarii produsului în timpul ambalarii.înregistrarea si raportarea catre client a oricarei deteriorari a produsului primit Pastrarea produsului: . protejarea si asigurarea sigurantei produsului furnizat de client . determinarea stadiului de etalonare . pt.5. depozitarii si manipularii acestuia . verificarea.protejarea dispozitivelor de monitorizare si masurare .identificarea lor.Clauza 7.identificarea.ajustarea sau reajustarea acestora dupa cum este necesar .pastrarea înregistrarilor de calibrare 7.protejarea produsului în timpul transportarii catre client Controlul dispozitivelor de monitorizare si masurare: .5.6 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare .

8.2. inclusiv a tehnicilor statistice Masurarea satisfactiei clientului: . pentru a se asigura ca sistemul calitatii satisface cerintele standardului.planificarea si efectuarea auditului intern. masurate si utilizate informatiile referitoare la satisfactia clientului Efectuarea auditului intern: . analiza si îmbunatatire Clauza 8. precum si criteriile auditului.2.2 Monitorizare si masurare 8.3 Monitorizare a si masurarea proceselor .demonstrarea capacitatii de a obtine rezultatele prevazute . frecventa si metodele Responsabilitatile si cerintele pentru planificarea si efectuarea auditurilor. domeniul de aplicare. pentru raportarea rezultatelor si mentinerea înregistrarilor trebuie definite într-o procedura documentata Existenta metodelor corespunzatoare validarii proceselor: .2.2 Audit intern 8. Masurare.1 Satisfactia clientului 8.actiuni corective si preventive când aceste rezultate lipsesc 8. respectiv daca este implementat si mentinut eficace Trebuie planificat un program de audit.determinarea modului în care sunt monitorizate.a demonstra conformitatea produsului .a asigura conformitatea si îmbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii Aceasta trebuie sa includa determinarea tehnicilor aplicative. monitorizare si masurare pentru: . testare.1 Generalitati Comentarii Identificarea si planificarea actiunilor de inspectie.

completarea tuturor documentelor monitorizarii si masurarii. la toate momentele adecvate a realizarii produsului: .4 Monitorizare a si masurarea produsului Comentarii Planificarea si efectuarea inspectiilor. testelor si masuratorilor produsului. înainte de transferul produsului la urmatoarea faza Dovezile conformitatii cu acceptabilitate trebuie mentinute Controlul produsului neconform: criteriile de 8. responsabilitatile si autoritatile asociate pentru tratarea produsului neconform trebuie definite printr-o procedura documentata .2.Clauza 8.3 Controlul produsului neconform definirea modului în care produsul neconform poate fi identificat repararea sau eliminarea produsului neconform reverificarea produsului neconform care a fost reparat sau reconditionat controlul livrare neconformitatii produsului pentru dupa înregistrarea actiunilor neconformitatilor îndepartarea Metodele de control.indicarea autoritatii care a eliberat produsul .

examinarea efectelor actiunilor corective .5 Îmbunatatire . actiunilor corective si preventive. analiza si stabilirea corective cauzelor neconformitatilor . planificarea si efectuarea acestor actiuni . a analizei efectuate de management Trebuie stabilita o procedura documentata pentru: 8. etc. 8. analiza datelor de calitate.5. care ar trebui sa provina de la masurarea satisfactiei clientului.2 Actiuni .5.colectarea datelor.înregistrarea rezultatele actiunii întreprins . conformitatea cu cerintele clientului.Clauza 8. utilizarea auditurilor.4 Analiza datelor Comentarii Colectarea si analiza datelor care sa asigure functionarea corespunzatoare a sistemului calitatii: . caracteristicile si tendintele proceselor si produselor (inclusiv oportunitati pentru actiuni preventive). înregistrarea.1 Îmbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de Îmbunatatire management al calitatii: continua .identificarea.politicii si obiectivelor calitatii. furnizori.evalua unde se poate aplica îmbunatatirea sistemului calitatii 8.evaluarea necesitatii actiunilor corective.

examinarea eficacitatii acestor actiuni .detectarea si identificarea cauzelor posibilelor neconformitati .Clauza 8.evaluarea necesitatilor actiunilor preventive .înregistrarea rezultatele actiunii întreprins .3 Actiuni preventive Comentarii Trebuie stabilita o procedura documentata pentru prevenirea aparitiei neconformitatilor: .planificarea si efectuarea actiunilor preventive .5.

.

respectiv de a satisface cerintele contractuale. procedurile operationale.S. protectia muncii si P. analiza în care se îmbunatatesc si se stabilesc noi obiective ale calitatii. Principalul scop este de a deveni leader regional al calitatii în serviciile de comercializare si distributie a produselor de birotica si papetarie.I. mentinerea si îmbunatatirea sistemului de management al calitatii. încasarea sumelor datorate de catre client. cresterea calitatii produselor aprovizionate. Urmarim dezvoltarea unui mediu de lucru corect. mentinerea pozitiei pe piata regionala în domeniul de activitate. performant si în concordanta cu toate normele legale de mediu.POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII  MMC-01 Anexa 3  Este politica SC SORITRADE SA de a oferi clientilor sai produse/servicii de înalta calitate. precum si întreaga documentatie specifica sunt concepute sa sustina aceasta politica si sa fie în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2001. Obiectivele generale ale societatii vizeaza în primul rând procesele principale. prin specializarea continua a personalului si competenta acestuia de a tine sub control procesele. cresterea segmentului de piata. cerintele legale si de reglementare aplicabile. . procedurile de sistem. iar dintre acestea amintim: certificarea SMC. Documentele sistemului de management al calitatii: manualul calitatii. Recunoastem calitatea ca fiind responsabilitatea tuturor angajatilor. îmbunatatirea constientizarii si competentelor angajatilor organizatiei. Organizatia urmareste îmbunatatirea continua a eficientei si eficacitatii Sistemului de Management al C alitatii. cresterea grad ului de satisfactie a clientilor. Ea este prevazuta si inclusa în produsele/serviciile oferite si este parte componenta a culturii organizatiei. etc.    Îmbunatatirea continua a calitatii se face prin implementarea. inclusiv prevederile standardului SR EN ISO 9001:2001. cresterea cifrei de afaceri. care este analizat în cadrul sedintelor de Analiza efectuata de Management.

Data: Director General. furnizori). corectitudinea si respectul reciproc sunt atributele de baza ale relatiilordintre noi si partenerii nostri de afaceri (c lienti. financiare precum si resursele umane necesare acestui scop.  Promptitudinea. . asigurându -i totodata si mijloacele materiale. caruia îi transfera întreaga autoritate. flexibilitatea. competenta. Directorul General al SC SORITRADE SA este responsabil pentru implementarea si mentinerea prezentei politici si numeste un Reprezentant al Managementului cu Calitatea.

Reducerea nr. (Maxim 1% clienti nesatisfacuti) Reducerea valorica a restantelor clientilor cu 10% în anul 2005 fata de anul 2004.12. 2007 fata de dec. Cresterea Cresterea numarului clientilor cu 40% Numar clien segmentului de piata în dec 2007 fata de dec 2005. depistate cu ocazia verificarilor sau la client.ANEXA 4 Compartiment Reprezentant Management OBIECTIVELE ÎN DOMENIUL CALITĂŢII Obiectiv general Certificarea sistemului de management al calitatii Îmbunatatirea constientizarii si competentelor angajatilor organizatiei Obiectiv specific Certificarea sistemului de management al calitatii pâna în trimestrul IV al anului 2005 Indicato perform Certifica conformitate Resurse Umane Vânzari Formarea si instruirea a 3 persoane Diplome de pa responsabile cu Protectia Muncii . Efectuarea pâna la sfârsitul anului Procese ver 2005 a cel putin 2 instruiri în domeniul instruire co personal a personalului din fiecare programului d departament. neconforme receptionate. cu 20% în dec. în domeniul specific adeveri activitatii desfasurate. 05 Instruirea externa a responsabilului cu Diploma partic Resursele Umane. 2005 Logistica/ Achizitii din zona / Nu clienti potentia Numar c nesatisfacuti/ N clien Creante la 2005/ creante 2004 Numar pr neconforme produse apro . 2005/Numar clien Cresterea cifrei de Cresterea cifrei de afaceri cu 25% în Vânzari an afaceri dec 2005 fata de dec 2004 Vânzari an p Mentinerea pozitiei pe piata regionala în domeniul de activitate Cresterea gradului de satisfactie al clientilor Încasarea sumelor datorate de catre client Cresterea calitatii produselor aprovizionate Acoperirea a minim 15% din piata regionala la sfârsitul anului 2005 Numar clienti Nici un client nesatisfacut la 31.05. prod.pâna cursul de in la sfârsitul Sept.

Responsabil Achizitii .4-02. Cod: F-7.ANEXA 5 LISTA FURNIZORILOR ACCEPTAŢI Nr.0 Produs/serviciu aprovizionat Observatii ÎNTOCMIT. Denumire furnizor Domeniul crt. rev.

.. si Conformitate NU Precizati stadiul sistemului calitatii: ...... Numarul total de angajati :..în curs de documentare Standard referinta .. 1................................ 1......... Aveti un sistem al calitatii certificat ? DA Precizati numele organismului de certificare : .6...... Denumire furnizor. Persoana de contact: Nume si prenume Functia: Semnatura: 1.. 1..7.5. Telefon/fax....... de transmiteti o copie a Certificatului de . DATE GENERALE : 1.. Adresa :.2..4.....1......ANEXA 6 Cod: C-7.0 Nr.............4-01...... Precizati modul de plata pe care-l agreati : ..în curs de implementare 2............... 1.... rev.. e-mail :..3..... 1...... ____ / ____________ CHESTIONAR DE EVALUARE A FURNIZORULUI 1... dintre care în domeniul calitatii :...... Înreg...... Gama de produse/ servicii ....

în cazul produselor livrate si reclamate de client: înlocuire produs. Precizati modalitatea de solutionare a reclamatiilor. de calitate / garantie . despre restituirea noi Informati clientii dumneavoastra furnizate de organizatie ? produsele/serviciile .la livrare. dupa caz. Declaratie de Precizati termenul de tratare a reclamatiilor : 24 ore. 48 ore. mai mult. contravalorii. 4. bilet Ce documente de calitate eliberati la livrarea produsului /serviciului ? Certificat conformitate. 5. 6. dupa caz. CEC. 3. remediere. compensare . la ordin. la 30 zile.

.........4-03......... rev0 Data .......... Punctaj Observatii Certificat 3 În curs de implementare 2 1 Sistemul calitatii În curs de documentare 1 Certificat de calitate si 3 garantie Declaratie de 2 Documente calitate 2 conformitate Nu emite document 0 calitate CEC.....ANEXA 7 FIsĂ APRECIERE FURNIZOR Cod F-7. furnizor:....................... Denumire furnizor: nou Produse furnizate: Nr....... Bilet ordin 3 30zile 2 3 Facilitati de plata Livrare 1 Compensare 0 Criterii suplimentare pentru evaluare furnizori traditionali 24 ore 3 Termen de solutionare 4 48 ore 2 reclamatii Mai mult 1 Înlocuire 3 Modul de solutionare a 5 Returnare contravaloare 2 reclamatiilor Remediere 1 Furnizori noi: Furnizori traditionali .. vechi Tip Criterii de evaluare crt.....

. neacceptat CONCLUZIE: Efectuat evaluarea: Serv.Punctaj maxim: 9 puncte A 6 9 15 pct...9 acceptat C 0 - C 0 3 pct.... Semnatura. acceptat Punctaj maxim: 15 puncte A 10 - pct. .. acceptat B 4-6 (rezerva) pct. Aprovizionare Nume.... Data.. acceptat (rezerva) neacceptat B 6 ... 5 pct.

FURNIZAT OBSERVAŢII REFERITOARE LA FURNIZOR DATA Solutionare .ANEXA 8 FIsĂ URMĂRIRE FURNIZOR cod :F -7.4.crt. 0 DENUMIRE FURNIZOR: _______________________________________________________ PRODUS/SERVICIU Nr.-04. rev.

......... rev0 Denumire furnizor: nou furnizor:.. Cod F-7.. vechi Tip Servicii furnizate: .......... Criterii de evaluare crt........... Nr.... Foarte buna/Buna 3 Nivel mediu 2 1 Nesatisfacator 1 In maxim 24 ore 3 Promptitudinea prestarii La 3 zile 2 2 serviciilor La o saptamâna sau mai 0 mult La 30 zile 3 In 15 zile 2 3 Facilitati de plata La 5 zile 1 Imediat ........................... acceptat Punctaj maxim: 12 puncte A 9 Punctaj Observatii .................4-05......ANEXA 9 FIsĂ APRECIERE FURNIZOR SERVICII Data ................................. ..........aceeasi zi 0 Criterii suplimentare pentru evaluare furnizori traditionali 24 ore 3 Termen de solutionare 4 48 ore 2 reclamatii Mai mult 1 Furnizori noi: Furnizori traditionali Competitivitate pe piata (pret în raport cu serviciile oferite) Punctaj maxim: 9 puncte A 6 9 pct...............

acceptat (rezerva) B 5 . acceptat B 4-6 (rezerva) pct. neacceptat CONCLUZIE: Efectuat evaluarea: Semnatura ... neacceptat 4 pct. Data .12 pct..... ....8 acceptat C 0 - C 0 3 pct.. .

Cod: F- Nr Instruire Compart..) .2 -02. rev. Nr.0 PROGRAM DE INSTRUIRE PE ANUL .2.. de Responsabil Perioada Costuri Obs solicitata solicitant cursanti curs /Firma de estimate crt desfasurare Responsabilul de departament _____________________________ Data __________________ Locul ____________________________ (dptm.ANEXA 10 6..

Cum evaluati dobândirea de noi abilitati de catre personalul din subordine ? Slab Acceptabil Bine Foarte bine Excelent 5.Cum evaluati impactul responsabilului de curs asupra comportamentului personalului din subordine Slab Acceptabil Bine Foarte bine Excelent 7. Cum evaluati aplicarea informatiilor din curs de catre personalul din subordine ? Slab Acceptabil Bine Foarte bine Excelent 3. Cum evaluati dezvoltarea abilitatilor existente de catre personalul din subordine ? Slab Acceptabil Bine Foarte bine Excelent 4.2-04. Cum apreciati în ansamblu rezultatul cursului de instruire ? Slab Acceptabil Bine Foarte bine Excelent Compartiment beneficiar : Reprezentant compartiment beneficiar : Semnatura : Data : .Cum evaluati impactul cursantilor asupra calitatii activitatii? Slab Acceptabil Bine Foarte bine Excelent 8.ANEXA 11 6.2.0 CHESTIONAR PRIVIND SATISFACŢIA INSTRUIREA PERSONALULUI Cod: REFERITOARE CLA Denumire curs: 1. Cum evaluati însusirea informatiilor din curs de catre personalul din subordine ? Slab Acceptabil Bine Foarte bine Excelent 2. Cum evaluati schimbarea atitudinii pe termen scurt a personalul din subordine ? Slab Acceptabil Bine Foarte bine Excelent 6. rev.

... 1. 1... colaboratorii nostri 9.4... care va satisface asteptarile. Produse/servicii achizitionate: ...5.... 10. e-mail :...... Persoana de contact: Nume si prenume 8... Considerati SC SORITRADE SA o organizatie: cu experienta..2.................0 CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACŢIEI CLIENTULUI 7..ANEXA 12 Nr...... 1. înreg...... ___ / __________ Cod: C... ..... Telefon/fax.... Functia: Semnatura: Precizati cum ati aflat de existenta organizatiei noastre: TV de la colaboratorii dvs...... Adresa :.. rev....8. Denumire client:...1.... DATE GENERALE : 1..3. Pentru furnizarea produselor/serviciilor ati contactat organizatia noastra: Direct sau prin intermediari..2.....1-01........ fara experienta.. 1..... de la din presa...... care nu va satisface asteptarile.

Calitatea produselor/serviciilor oferite de organizatia noastra este : excelenta catoare f. satisfacatoare buna buna nesatisfacatoare .buna buna satisfacatoare nesatisfa 14.bun excelent bun f.Apreciati profesionalismul personalului care va furnizeaza serviciul ca fiind : f. Apreciati activitatea organizatiei respectarea clauzelor contractuale ca fiind: excelenta atoare f. satisfacator nesatisfacator 16.11. Percepeti tranzactia cu organizatia noastra ca fiind : excelenta f. Apreciati promptitudinea cu care organizatia solutioneaza orice reclamatii transmise de dvs. referitoare la produsul/serviciul furnizat ca fiind : excelenta catoare f.buna buna satisfacatoare nesatisfa 12.buna buna satisfacatoare nesatisf 13. Solicitudinea personalului organizatiei este perceputa ca fiind: excelenta acatoare f..buna buna satisfacatoare referitoare la nesatisfac 15.

....... ....Ce recomandari....17... sugestii aveti pentru organizatia noastra? Va rugam sa le precizati: .....

3-01) nr..... Modul în care au fost respectate clauzele contractuale Total clienti: Total clienti "da" Actiuni corective/ preventive: S-a emis DAP (COD: PS-8..5...5.3-01) nr. C.... ... B...ANEXA 13 FIsĂ DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE A CLIENTULUI Chestionare analizate: Perioada: A. Calitatea produselor/serviciilor reprezentând % Total clienti: Total clienti "da" Actiuni corective/ preventive: S-a emis DAP (COD: PS-8.... .. Solutionarea sesizarilor / reclamatiilor reprezentând % .

rev...... cod: F-8..Semnatura.. p..2QualityCornerLibrary.. ...Total clienti: Total clienti "da" Actiuni corective/ preventive: S-a emis DAP (COD: PS-8. Editura Tehnica.M. 1973.ro/miscpages/98. Aprecieri generale Comentarii si actiuni corective/ preventive Fisa a fost completata de: ....... D. Comportarea personalului reprezentând % Total clienti: Total clienti"da" reprezentând % Actiuni corective/ preventive: S-a emis DAP (COD: PS-8.. .......Functia:..Data..... J...5..tenstep.0 [1] Coltul Calitatii http//www.5..3-01) nr..1-02.3-01) nr. Calitatea produselor. Bucuresti.htm TenStep - [2] Juran..95 . D.8.2.

. Bucuresti.Economia serviciilor. Casa Carti de Stiinta. .Managementul calitatii. 1992 teoretice si implicatii . Cetina. Tehnici si instrumente. 230 [11] Angelescu. 2006.Managementul calitatii totale în firmele mici si mijlocii.Principii fundamentale si vocabular [7] Olteanu. Expert. p.. M. C. Jula. Pellasy. . S. Editura Univ. Bucuresti. B. p. 2001. [5] Dogan. Ed. . P. 1999... 1989 [12] Prima aplicare a diagramei "schelet de peste" realizata de Kaion Ishikawa de la Universitatea din Tokyo. p. 1994.Dezvoltarea si specializarea serviciilor. V. 1999. . p. Bucuresti. Cetina. 1996. I. Bucuresti. 1992 [6] SR EN ISO 9000:2001 . Bucuresti. Editura Academiei Române. Economia serviciilor-abordari practice. D. în 1953. C. Politica.Dezvoltarea serviciilor pentru populatie si timpul liber. 176 [10] Maria Ioncica. Editura Uranus. . ASE. Hihai. 156 [9] Rusu. 98 [4] Olaru. p. Ed. I.Economia mixta . Bucuresti.Sisteme de management al calitatii .Bazele managementului calitatii. .. Editura Economica. [13] Grigorescu. D. St. . ClujNapoca. M. 230 [8] Rusu.Marketingul serviciilor. p. 122. Bacau. . Coeditie Marketer. Editura Alternative. Bucuresti.[3] Popescu. Ed.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->