COMPETIVITATEA INTREPRINDERII CUPRINS INTRODUCERE........................................................................................................ ...........

2 CAPITOLUL 1 CALITATEA - FACTOR ÎNTREPRINDERII DETERMINANT AL COMPETITIVITĂŢII

1.1 Definirea calitatii si importanta ridicarii calitatii în economia de piata....................................4 1.2 Managementul calitatii strategii.................................................... 5 -definire, functii, principii,

1.3 Managementul calitatii totale-concept , etape de implementare, metode de evaluare............ 9 1.4 Standardele ISO 9000-instrumente crestere.................................................................. 11 1.5 Particularitatile calitatii servicii........................................................................................ 14 CAPITOLUL 2 ANALIZA CALITĂŢII SERVICIILOR LA S.C. SORITRADE S.A 2.1 Prezentarea societatii si organizatorice........................................................17 a structurii sale obiectivele servicii livrare de a de în

2.2 Politica si calitatii.............................................................................................. 18 2.3 Evaluarea furnizorilor cerinta calitate..........................................21 2.4 Controlul proceselor de produselor.............................................. 22 a realizarii unor si

aprovizionare

2.5 Resursele umane-factor principal servicii............................................24

al a

realizarii

calitatii

în

2.6 Evaluarea satisfactiei clientului-cerinta serviciilor................................27 2.7 Impactul managementului financiare..........................28 CAPITOLUL 3 calitatii asupra

îmbunatatirii rezultatelor

calitatii

economico-

DIRECŢII DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII SERVICIILOR LA S.C. SORITRADE S.A 3.1 Analiza SWOT a managementului S.A................................. 32 3.2 Metode de îmbunatatire a clientii..................................................... 33 calitatii relatiilor la S.C. cu calitatii de SORITRADE furnizorii si

3.3 Cai de crestere a umane......................................................................... 35 3.4 Directii de perfectiune a livrare............................................ 36 proceselor

resurselor si

aprovizionare

CONCLUZII................................................................................................................ ............ 38 BIBLIOGRAFIE....................................................................................................... .............. 39 ANEXE....................................................................................................................... ............. 40

Introducere

Importanta crescânda a sectorului serviciilor în economiile nationala si mondiala este evidenta. La nivel de economie nationala, sectorul serviciilor participa cu aprox. 50% în PIB si este un mare generator în materie de creare de noi locuri de munca. Pe de alta parte, dezvoltarea cererii de servicii, amploarea investitiilor angajate în acest sector si cresterea rolului sau economic, impune ameliorarea calitatii serviciilor, aceasta constituindu-se într-un atu decisiv al competitivitatii companiilor, oricare ar fi marimea si activitatea lor. Elaborarea referentialelor normative de calitate a serviciului le ajuta pe acestea sa-si construiasca performanta si prestatiile proprii, referitor la clientii lor. Exigentele unui serviciu trebuie a fi clar definite, în termeni de caracteristici observabile si susceptibile de a fi evaluate de client. În majoritatea cazurilor, administrarea caracteristicilor serviciului si prestatiei lui nu poate fi obtinuta decât stapânind procedeul care îl furnizeaza. Masura si administrarea rezultatelor procedeului sunt deci esentiale pentru a obtine si mentine calitatea ceruta a serviciului. Astfel, în acest domeniu, normalizarea a dezvoltat o paleta de mijloace, care merg de la terminologie la formalizarea expresiei ofertei sau cererii, trecând prin redactarea de contracte si controlul calitatii. Grija majora a companiilor care opereaza în activitatile de servicii este de a oferi servicii de un nivel constant ridicat, ceea ce da facilitati privind adoptarea unei organizari eficace, în vederea administrarii calitatii si clarificarii elementelor obiective si cuantificabile, permitând astfel evaluarea conformitatii serviciului cu normele care îl privesc. Normalizarea poate fi utilizata la definirea modelelor, esentiale pentru a facilita transmisia de date, care constituie baza întregii ameliorari a serviciilor clientilor. Din punctul de vedere al producatorului, exista un set de criterii care definesc calitatea serviciului, multe referindu-se la unele aspecte

invizibile pentru client. Referitor la masurarea si controlul calitatii serviciilor, asa cum este perceputa de clienti, ea este importanta din punct de vedere al sesizarii deficientelor (si încercarii unor masuri de "compensare" a clientilor nemultumiti) precum si al cautarii unor cai de îmbunatatire a furnizarii serviciului. În acest scop, metoda cea mai folosita este aceea a chestionarelor adresate clientilor care ar trebui sa puncteze exact unde a esuat serviciul pentru atingerea standardelor producatorului si/sau asteptarilor clientilor. Scopul lucrarii este acela de a scoate în evidenta importanta aplicarii managementului calitatii în sectorul serviciilor, mai precis cel tertiar, prin aplicarea celor trei procese principale de management: planificarea calitatii, tinerea sub control a calitatii (quality control) si îmbunatatire calitatii. Prin sistemul de management al calitatii se doreste eficacitatea proceselor desfasurate în cadrul organizatiei, prin care sa ofere clientilor garantia ca livreaza în mod constant CALITATEA dorita. În ceea ce priveste structura lucrarii de licenta, continutul acesteia este expus în trei capitole si 13 anexe, la care se adauga concluziile privind atât domeniul abordat, cât si studiul de caz care îl însoteste. In capitolul I este studiata calitatea ca factor determinant al competitivitatii întreprinderii. În acest capitol sunt analizate importanta calitatii în economia nationala, managementul calitatii, managementului calitatii totale, standardele ISO9000 ca instrumente de crestere precum si particularitatile calitatii în servicii. În capitolul II se face analiza calitatii serviciilor la S.C. SORITRADE S.A. În capitol este prezentata structura organizatorica, politica si obiectivele calitatii, evaluarea furnizorilor, controlul proceselor de aprovizionare si livrare, resursele umane, evaluarea satisfactiei clientului si impactul

A. . asupra rezultatelor economico- Capitolul III prezinta directiile de îmbunatatire a calitatii serviciilor la S.C. SORITRADE S.managementului calitatii financiare. a societatii.

FACTOR DETERMINANT AL COMPETIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII Ţelul este îndeplinirea sau depasirea cerintelor si asteptarilor clientului. Scopul managementului calitatii este în primul rând întelegerea asteptarilor clientului în ceea ce priveste calitatea. de cele mai multe ori clientul nici nu asteapta si nici nu îsi poate permite o solutie perfecta. Conformitatea cu un model dat. Juran[2]. Gradul de satisfacere al consumatorului. 1. etc. parintele managementului calitatii. Conformitatea fata de specificatie. Atractivitatea unui produs de pe piata si care determina consumatorul sa-l cumpere. pornind de la utilizarea produsului defineste calitatea "aptitudine pentru utilizare". cel mai bun echipament si absolut zero defecte. Cu toate acestea. În schimb. clientul poate totusi sa spuna ca solutia a fost livrata la un nivel înalt de calitate. o solutie cu vicii de proiectare dar fara defecte care nu îndeplineste nevoile clientului nu este considerata de calitate înalta.CAPITOLUL 1 CALITATEA . Uneori exista tendinta de a considera "calitatea" ca fiind cel mai bun material. . Un cost mic pentru o utilizare data. Chiar daca sunt câteva imperfectiuni în proiect. Capacitatea de a îndeplini o trebuinta. Acesta este un concept decisiv despre calitate. apoi alcatuirea unui plan si a unui proces proactiv pentru îndeplinirea acestor asteptari [1]. Ansamblul mijloacelor pentru realizarea unui produs viabil.1 Definirea calitatii si importanta ridicarii calitatii în economia de piata În prezent în literatura de specialitate exista diverse definitii ale calitatii: Satisfacerea unei necesitati.

confort si ambianta la locul de munca.concretizeaza unele aspect cu caracter estetic al produselor. care se asigura prin nivelul tehnic si organizatoric mai superior Marirea numarului de proprietati. Cresterea în continuu a calitatii productiei este o necesitate obiectiva. De disponibilitate .exprima proprietatile de a fi apt de folosire la diferite solicitari.Deming: "pretul nu îsi are rostul fara calitate.produsele trebuie astfel concepute ca în procesul de utilizare sa permita usurarea muncii. proces sau sistem. organoleptice sau de exploatare Ergonomice . care se cuvine necesare în produsul fabricat. Importanta cresterii calitatii productiei în economia nationala consta în faptul ca în orice conditii identice productia de o calitate mai înalta în primul rând mai bine satisface cerintele cantitative si în al doilea rând mai bine satisface si cerintele care nu pot fi masurate si apreciate cantitativ. În vederea masurarii si aprecierii calitatii unui produs se folosesc caracteristicile de calitate. iar calitatea este la rândul ei lipsita de sens daca ea nu reflecta cerintele consumatorilor". Conform ISO 9000:2000 calitatea este gradul în care totalitatea caracteristicilor definite îndeplinesc cerintele fata de produs. c. Cresterea volumului productiei ce duce la cresterea satisfacerii cerintelor sociale de prima necesitate Obiectivizarea procesului de productie. Exista unele premise care determina aceasta necesitate si anume: a. b. care reprezinta acele însusiri ce confera calitatea acestuia: Functionale legate de folosirea produsului si la aspectele tehnice si economice Psihosenzoriale si sociale . .

1. prin utilizarea optima a resurselor. În opinia lui Kelada. functii. asigurarea calitatii si îmbunatatirea calitatii. managementul calitatii reprezinta în general procesul de identificare si administrare a activitatii necesare pentru realizarea obiectului de calitate ale unei organizatii[3]. Deci. Pentru o organizatie asigurarea calitatii înalte este foarte importanta. control si asigurare a calitatii. managementul calitatii reprezinta un ansamblu de activitati având ca scop realizarea unor obiective. Juran defineste managementul calitatii prin functiile acestuia în termenii trilogiei calitatii. tinerea sub control a calitatii (quality control) si îmbunatatire calitatii. organizare. În literatura de specialitate sunt formulate mai multe definitii ale managementului calitatii. strategii Conform standardului ISO 9000:2000 managementul calitatii coordoneaza activitatile pentru a directiona si controla o organizatie cu privire la calitate. cât si clientii. planificarea calitatii. investitorii potentiali.2 Managementul calitatii . controlul calitatii. în asigurarea calitatii înalte a productiei sunt interesate atât întreprinderile. Încercari de definire a conceptului de managementul calitatii au evidentiat urmatoarele aspecte: este o politica sau o strategie a organizatiei în domeniul calitatii este o filosofie care descrie obiectivele organizatiei în domeniul calitatii . deoarece în acest caz obtinem costuri minime ale calitatii. Asadar. Procesul de adâncire a diviziunii internationale a muncii. dezvoltarea comertului exterior cu toate cerintele lui de calitate. coordonare. alte organizatii. Coordonare si control cu privire la calitate include în general stabilirea politicii în domeniul calitatii si a obiectivelor calitatii. cu care conlucreaza organizatia.definire. pierderi si defecte mai putine si ca consecinta si o eficienta economica mai înalta. În opinia sa managementul calitatii cuprinde trei procese principale de management: planificarea calitatii. principii. Acest ansamblu cuprinde activitati de planificare.d.

rezulta trei functii principale ale managementului calitatii:planificarea. coordonarea. Ţinând seama de succesiunea etapelor corespunzatoare procesului managerial în general si de specificul managementului calitatii. definit de Juran. Organizarea si coordonarea activitatilor referitoare la calitate . În literatura de specialitate sunt exprimate puncte de vedere diferite în ceea ce priveste functiile managementului calitatii. asigurarea si îmbunatatirea calitatii. Planificarea calitatii consta din ansamblul proceselor prin intermediul carora se determina principalele obiective ale firmei în domeniul calitatii. O forma specifica de organizare în domeniul calitatii sunt cercurile calitatii. luând în consideratie factorii motivationali. tinerea sub control. tinerea sub control si îmbunatatirea calitatii. Functia de coordonare consta din ansamblul proceselor prin care se armonizeaza deciziile si actiunile firmei referitoare la calitate în scopul realizarii obiectivelor definite în cadrul sistemului calitatii stabilit anterior. Luând în consideratie conceptul de trilogie a calitatii.reprezinta o strategie globala a calitatii reprezinta politica organizatiei prin care aceasta tinde sa-si mobilizeze toti membrii pentru îmbunatatirea calitatii produselor reprezinta satisfacerea nevoilor clientilor în ceea ce priveste calitatea produsului. antrenarea personalului. Asigurarea unei coordonari eficiente este conditionata de existenta unei comunicari adecvate în toate procesele managementului calitatii. organizarea.defineste ansamblul activitatilor desfasurate în organizatie pentru realizarea obiectivelor stabilite în domeniul calitatii. Antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calitatii .se refera la totalitatea proceselor prin care personalul întreprinderii este atras si determinat sa participe la realizarea obiectivelor planificate în domeniul calitatii. se considera ca functiile acestuia sunt: planificarea. . precum si resursele si mijloacele necesare realizarii lor[4].

Procesul . Se recomanda ca organizatia sa implementeze un asemenea sistem al calitatii. în raport cu obiectivele si standardele prestabilite.angajatii de toate nivelele constituie baza organizatiei si implicarea lor completa permite utilizarea capacitatilor lor spre beneficiul organizatiei.rezultatul dorit se atinge mai eficient atunci când activitatea si resursele corespunzatoare sunt tratate ca procese. Îmbunatatirea calitatii[5] se refera la activitatile desfasurate în fiecare din etapele traiectoriei produsului în vederea îmbunatatirii performantelor tuturor proceselor si rezultatelor acestor procese pentru a asigura satisfacerea mai buna a nevoilor clientilor în conditii de eficienta.liderii stabilesc unitatea scopului si directiei organizatiei. de aceea trebuie sa tina cont de necesitatile lor curente si viitoare. în care angajatii ar fi implicati în atingerea obiectivelor organizatiei. organizarea. tot mai mult. Orientarea la procese . O dovada în acest sens o reprezinta si faptul ca standardele ISO seria 9000 pun un accent deosebit pe îmbunatatirea calitatii. antrenare si tinere sub control în scopul de a garanta obtinerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit. Aceste activitati se desfasoara în paralel cu activitatile corespunzatoare celorlalte functii ale managementului calitatii si în mod continuu. Implicarea personalului . Aceasta functie a managementului calitatii este considerata. ca fiind cea mai importanta. Aici un rol important îi revine auditului calitatii si analizei sistemului efectuat de conducere. Unul dintre cei mai importanti indicatori de tinere sub control a calitatii îl reprezinta costurile referitoare la calitate Asigurarea calitatii se refera la ansamblul activitatilor preventive prin care se urmareste în mod sistematic sa se asigure corectitudinea si eficacitatea activitatilor de planificare. Ei creeaza si sustin un mediu intern.Ţinerea sub control a calitatii se refera la ansamblul activitatilor de supraveghere a desfasurarii proceselor si de evaluare a rezultatelor în domeniul calitatii în fiecare din etapele traiectoriei produsului. în scopul eliminarii deficientelor si prevenirii aparitiei lor în procesele ulterioare. Managementul Calitatii se bazeaza pe urmatoarele principii: Orientarea la consumatori .organizatia depinde de consumatorii sai. Leadership . coordonare .capacitatea de a conduce . sa se conforme cerintelor lor si sa tinda la întrecerea asteptarilor consumatorilor. care sa favorizeze îmbunatatirea continua a calitatii proceselor si rezultatelor acestora.

În cadrul unei întreprinderi se pot elabora si aplica o mare varietate de strategii si politici de dezvoltare având în vedere cerintele de calitate ce trebuie îndeplinite. adoptate de organizatie si anume de strategiile de proiectare-dezvoltare de produse. productie.îmbunatatirea continua a activitatii organizatiei trebui sa devina un scop permanent. . metoda celor 3S si 5S. Strategia îmbunatatirii calitatii pe cale extensiva presupune cresterea numarului caracteristicilor de calitate a produselor în scopul asigurarii. tehnici si instrumente: planuri de actiuni PDCA (Ciclul lui Deming[7]). grupe mici de lucru. Strategia Kaizen se bazeaza pe o serie de metode. iar relatiile reciproc avantajoase contribuie la capacitatea ambelor parti de a crea valori[6]. Daca se fac referiri la strategia de produs. care produc un rezultat final concret pentru consumatorii interni si externi. cu participarea întregului personal. Decizii bazate pe date .identificarea. O atentie deosebita se acorda în prezent strategiei îmbunatatirii continue. Strategia îmbunatatirii calitatii pe cale intensiva presupune modificarea favorabila a caracteristicilor de calitate a produsului. deoarece misiunea calitatii este astazi în general aceea de a face fata concurentei. Kanban. a unui confort sporit în utilizare. zen-pentru mai bine). etc. de exemplu.este o serie de activitati logic dependente. Aceasta strategie are în vedere îmbunatatirea treptata. Strategia calitatii este considerata o strategie concurentiala. mentenanta. productivitate totala. Îmbunatatire continua . cercurile calitatii. Ea depinde de celelalte strategii concurentiale. întelegerea si managementul sistemului de procese interdependente pentru un scop bine definit contribuie la cresterea productivitatii si eficientei organizatiei în atingerea scopurilor sale. În Japonia se numeste Kaizen. Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii . sistemul de sugestii.organizatia si furnizorii ei sunt interdependenti. marketing. Abordarea managementului ca sistem . se face distinctia între strategia îmbunatatirii calitatii pe cale intensiva si extensiva.(kai-schimbare. continua a calitatii produselor si serviciilor. ca si a productivitatii si competitivitatii.deciziile eficiente se bazeaza pe analiza datelor si informatiei.

înseamna satisfacerea continua a cerintelor clientilor în conditiile unor costuri minime Prin TQM se asigura satisfacerea acestor cerinte în conditiile unor costuri minime cu implicarea întregului personal al întreprinderii.înseamna satisfacerea continua a cerintelor clientilor Calitate totala . etape de implementare.3 Managementul calitatii totale . iar managementul total al calitatii mijlocul pentru realizarea ei. Luând în consideratie opiniile exprimate în literatura de specialitate se poate de pus în evidenta urmatoarele orientari principale în definirea calitatii totale: Calitatea totala este o politica sau o strategie a întreprinderii în domeniul calitatii Calitatea totala este o filosofie Conceptul de calitate totala si managementul total sunt echivalente Calitatea totala reprezinta scopul. Caracteristici comparative calitate totala fata de calitate Calitate Calitate totala Se ocupa de toate activitatile din Se ocupa numai de produse organizatie Defectele sunt constatate dupa Defectele sunt prevenite producerea lor Se defineste un nivel de calitate Zero defecte acceptabil Controlul calitatii este atribuit Controlul calitatii este problema persoanei speciale fiecarui salariat Clientul plateste costurile suplimentare Costurile calitatii sunt tinute sub implicate de controlul calitatii control Calitatea este scumpa Calitatea este rentabila . calitate totala si TQM în urmatorii termeni[8]: Calitate .1. metode de evaluare În ultimii ani conceptul de calitate totala a capatat o larga extindere.concept. În literatura de specialitate se defineste relatia dintre calitate.

Scopuri pe termen lung. Recunoasterea ca sistemul si nu oamenii cauzeaza ineficienta. având scopul de a orienta spre client toate activitatile si procesele acesteia si de ale optimiza. TQM este un sistem de îmbunatatire continua orientat spre necesitatile clientului care include: Implicarea angajatilor si instruire. Lucrul în echipa pentru solutionarea problemelor. Faza 1 Constientizarea importantei calitatii: Evaluarea initiala a nivelului de constientizare a importantei Calitatii. bazat pe participarea tuturor membrilor sai si vizând succesul pe termen lung prin satisfacerea clientului. b. Cercetari în vederea determinarii tipului de cultura a întreprinderii. astfel încât sa-i aduca beneficii pe termen lung. Deci. Se considera ca succesul acestui sistem de management este conditionat de implicarea puternica si permanenta a conducerii de vârf si de formarea si educarea permanenta a întregului personal din organizatie. o noua filosofie. documentarea cu exemple si materiale pentru estimarea activitatilor necesare si planificarea proiectului . precum si avantaje pentru toti membrii organizatiei si pentru societate. Implementarea tehnicilor de îmbunatatire a calitatii la locurile de munca. un nou model de cultura a întreprinderii. Constientizarea importantei calitatii. Exista doua faze distincte în implementarea TQM în organizatie[9]: a. Marea majoritate autorilor sunt de acord ca TQM este. înainte de toate.Calitatea rezulta din produs Calitatea se concepe si se fabrica odata cu produsul Managementul calitatii totale reprezinta un mod de management/conducere a unei organizatii axat pe calitate.

. studii de caz si referinte necesare. Asistenta proiectelor. Faza 2 Implementarea tehnicilor de îmbunatatire a calitatii la locurile de munca. Acordarea acestui premiu înseamna recunoasterea succeselor în implementarea controlului calitatii în întreaga companie. reprezentând si o recunoastere a unor realizari deosebite în construirea Sistemului Calitatii. înfiintat în anul 1951 de catre Uniunea Oamenilor de stiinta si inginerilor japonezi. Premiul Deming. Instruirea membrilor Cercurilor Calitatii în paralel cu realizarea proiectelor pilot. si suport în implementarea si managementul Analize periodice bazate pe costurile calitatii. Instruirea responsabililor de asigurarea calitatii din subdiviziunile întreprinderii privind principiile calitatii. practicile si instrumentele de asigurare a Calitatii si Strategiile de implementare a îmbunatatirilor continue. servicii si mici afaceri. implementarea si îmbunatatirea calitatii în trei domenii: productie. un premiu rasplateste activitatea unei întreprinderi în domeniul asigurarii calitatii. În principal. Selectarea si lansarea proiectelor pilot de implementare a TQM care urmeaza a fi realizate de catre Cercurile Calitatii. Pentru a recompensa activitatea agentilor economici care demonstreaza excelenta în managementul calitatii si pentru a stimula dezvoltarea activitatilor de îmbunatatire a calitatii produselor s-au instituit "premii pentru calitate". Crearea cercurilor calitatii si determinarea locurilor înguste si a necesitatilor imediate de îmbunatatire. Premiul National Malcolm Baldrige a fost instituit în 1987 în SUA si se acorda companiilor cu rezultate deosebite în promovarea.Elaborarea unui Manual al Îmbunatatirii calitatii specific pentru Companie care ar contine exemple concrete.

producatorii si furnizorii de echipamente militare. de ce este atât de important în lumea afacerilor de azi si de ce exista în forma actuala. Necesitatea introducerii sistemelor calitatii si a unui standard prin care furnizorii ar fi putut sa fie controlati a fost simtita si în alte industrii producatoare. În 1970 Standardele Apararii au fost incluse în standardele AQAP. Aceasta a facut ca în 1979 sa fie lansat standardul BS 5750.instrumente de crestere a calitatii Pentru a întelege ce este ISO 9000. . Principalele obiective ale acestui premiu sunt urmatoarele: Orientarea angajatilor asupra activitatilor managementul calitatii totale si efectelor acestuia implicate de Stimularea companiilor si angajatilor pentru îmbunatatirea continua a calitatii Demonstrarea rezultatelor benefice ce pot fi obtinute de companie prin implementarea TQM Companiile înscrise pentru obtinerea premiului sunt analizate si evaluate prin chestionare si inspectii. este necesar ca mai întâi sa trecem în revista istoria lui. 1.4 Standardele ISO 9000 . Rezultatul analizei se concretizeaza în puncte acordate pentru 9 criterii cuprinse în asa-numitul model european al TQM. ca o masura de recunoastere a sistemelor calitatii pentru industrii neasociate cu furnizarea echipamentelor de aparare. care sunt înca folosite si azi de tarile din Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) pentru furnizarea de echipamente destinate apararii. Ministerul Apararii a introdus ceea ce este cunoscut sub denumirea de Standardele Apararii. adica proceduri de calitate care trebuie sa fie documentate si implementate de proiectantii. Între anii 1950 si începutul anilor 1960 Ministerul Apararii din Marea Britanie a avut mai multe probleme legate de defectarea echipamentelor livrate de fabricanti si furnizori.Premiul European al Calitatii (EQA) a fost lansat în 1991 de catre Fundatia Europeana pentru Managementul Calitatii (EFQM) si urmareste promovarea industriei si comertului european prin întarirea rolului strategic pe care îl joaca îmbunatatirea calitatii. De aceea.

în anul 2000 ISO a revizuit aceasta familia de standarde si a aprobat o noua versiune a acestor standarde la 15 decembrie 2000. prin care s-a dorit sa se corecteze unele discrepante si erori ce au fost puse în evidenta în cursul aplicarii sale în întreaga lume. editia specifica anului 2000. În România. .Datorita cererii la nivel international. ISO 9003 si ISO 9004. Standardele acestei familii cuprindeau 4 standarde de baza: ISO 9001. Standardele ISO 9000:1994 aveau unele neajunsuri: erau orientate spre fabricatie erau orientate functional si nu spre procese erau incompatibile cu alte sisteme de management erau neadecvate pentru întreprinderile mici Pentru a elimina aceste neajunsuri. La începutul anilor 90 ISO 9000 a trecut printr-un proces de revizuire. inclusiv cele mici si organizatii prestatoare de servicii. fiind cunoscut sub titulatura SR EN ISO 9000:2001. companiile urmeaza sa devina mai orientate la consumator si sa determine modul de îmbunatatire continua ce ar asigura obtinerea unui nivel înalt de satisfacere a clientilor sai. Pâna în anul 2000 erau în vigoare standardele reviziei 2 adoptate în 1994. ISO 9002. Acesta a fost echivalent cu versiunea veche a standardului BS 5750 (1987) si a câstigat rapid teren prin acceptarea sa ca standard mondial unanim recunoscut pentru sistemele calitatii. sa se îmbunatateasca limbajul standardului si sa-l faca aplicabil si altor firme decât cele angajate în domeniul productiei. acest standard a fost publicat în anul 2001. Noua versiune a standardului va fi mai usor de aplicat de catre toate companiile. în 1987 a fost elaborat standardul international pentru sistemele calitatii ISO 9000. Trebuie retinut ca terminologia "ISO 9000:2000" se refera la familia de standarde ISO 9000. Noul standard prevede o implicare mult mai activa. mai energica a topmanagementului în dezvoltarea sistemului calitatii. Standardul revizuit a fost adoptat oficial în 1994 de Organizatia Internationala de Standardizare ISO si de BSI (Institutul Britanic de Standardizare) si a fost redenumit (în Marea Britanie) BS EN ISO 9000. La elaborarea actualei editii s-a tinut cont de recomandarile venite din partea companiilor. fapt ce necesita în multe companii o schimbare considerabila a mentalitatii. Conform noii versiuni. Noua versiune pune accentul pe îmbunatatirea continua a performantelor companiei.

ofera îndrumari cu privire la dezvoltarea sub toate aspectele a unui sistem de management al calitatii.prevede principii de baza privind auditul. Principii fundamentale si vocabular .prezinta îndrumari referitor la principiile si conceptele de management al calitatii.o reunire a standardelor ISO 9001. executarea si documentarea auditurilor SMC si al mediului.Linii directoare pentru auditarea Sistemelor de management al Calitatii si al mediului .Sisteme de Management al Calitatii. În scopul asigurarii interne a calitatii: organizatia urmareste satisfacerea cerintelor referitoare la calitate. Standardele seriei ISO 9000 prezinta familia de standarde internationale ce contin recomandari pentru implementarea si asigurarea functionarii unor Sisteme eficiente de Management al Calitatii la întreprinderi indiferent de tipul si marimea lor. practici si linii directoare pentru stabilirea. ISO 9002 si ISO 9003 (versiunea anului 1994) în unul singur cu o structura bazata pe procese. criterii. care are ca scop îmbunatatirea performantelor de ansamblu ale unei organizatii în domeniul calitatii si deschide o cale eficienta spre managementul calitatii. ISO 9004:2001 . Acest standard are un caracter mai cuprinzator decât vechea structura si adopta conceptul de managementul proceselor. Seria ISO 9000 cuprinde standardele: ISO 9000:2000 . Cerinte .Sisteme de Management al Calitatii. ISO 9001:2001 . Deja au fost elaborate peste 12. Linii directoare pentru îmbunatatirea performantei . în conditii de rentabilitate. - - - Standardele ISO 9000 pot fi utilizate în urmatoarele 4 situatii: 1.Sisteme de Management al Calitatii.500 standarde internationale în diferite domenii. misiunea ei fiind unificarea standardelor la nivel international. planificarea. La aceasta organizatie au aderat 135 tari. .Organizatia internationala de Standardizare ISO a fost fondata în anul 1947 în calitate de organizatie neguvernamentala cu sediul în Geneva. ISO 19011:2000 . care stau la baza standardelor ISO 9001 si ISO 9004.

internet si pret. educatia si obiceiurile personale ale consumatorului.2.5 Particularitatile calitatii în servicii În privinta serviciilor. furnizorul mentinând acest sistem pentru toti clientii sai. Adoptarea unei asemenea solutii este avantajoasa. Experienta trecuta în legatura cu prestarea unui serviciu pot influenta asteptarile si informatiile externe cu referire directa la publicitate. 3. 1. În situatii contractuale. specificând un model de asigurare al calitatii. Asteptarile consumatorilor sunt determinate de o multitudine de factori dintre care se evidentiaza comunicatiile verbale cu rol determinat în formarea unei prime imagini în legatura cu serviciile unei companii. . strategice: calitatea face parte tot mai mult din imaginea de marca a întreprinderii. calitatea implica de regula o comparatie între serviciul furnizat si cel asteptat de consumatori[10]. În scopul certificarii sau înregistrarii de catre o terta parte: Sistemul Calitatii este evaluat de catre organismele de certificare. efectuate de clienti. Cerintele standardului ISO 9001:2000 sunt cuprinse în Anexa 1. Se urmareste în prezent obtinerea calitatii totale a unui produs. 4. Pentru obtinerea unei aprobari sau în scopul înregistrarii de catre o secunda parte: Sistemul Calitati furnizorului este evaluat de catre client. cu exceptia situatiilor în care. în scopul recunoasterii conformitatii acestuia cu standardul de referinta. între furnizor si client: clientul prevede prin contract anumite cerinte privind sistemul calitatii furnizorului. se stabilesc alte cerinte. exigentele personale care pot influenta într-o anumita masura asteptarile acestora în mare masura depinzând de personalitatea. În aprecierea de catre clienti a calitatii serviciilor o mare importanta o au impresiile ca si împrejurarile în care sunt prestate serviciile. pentru ca permite reducerea numarului evaluarilor Sistemului Calitatii întreprinderii. prin contract. care sa acopere mai multe componente: economice: calitatea totala evita pierderile si cheltuielile care rezulta dintr-o calitate proasta a produselor.

. care trebuie cât mai exact operatiile din care este alcatuit un serviciu si succesiunea lor. Pentru ca CTC se bazeaza pe schimbul de informatii între toate nivelurile ierarhice ale firmei. fiind importanta pentru manager cât si pentru personalul firmei. Controlul total al calitatii (CTC) se refera la auto-controlul calitatii la nivelul fiecarei faze a procesului de productie si al fiecarui angajat al firmei. Aceasta consta în aceea ca tehnicile sau metodele de control al calitatii trebuiesc aplicate pentru ridicarea nivelului calitatii pentru fiecare activitate a întreprinderii având ca efect eficienta si productivitate înalta si costuri joase. internalizate si externalizate) cu cele ale non-calitatii. analiza relevând ca aproape 80% din efecte (defecte) provin de la 20% din cauze. acesta schimbând rolul controlului de la acela de a selecta produsele bune si cele la acela de a conduce procesul de productie evaluând daca acest proces este sub control si determinând capacitatea procesului când se afla sub control. identificati sunt: necunoasterea asteptarilor clientului absenta normelor privind calitatea serviciilor discordanta între serviciul oferit si norme Din punct de vedere al producatorului. permitând firmei sa se concentreze asupra lor si sa adopte masuri de înlaturare. O alta metoda aplicata pentru controlul statistic al procesului este analiza cauza-efect. calitatea poate fi analizata sub forma unor balante. calitatea serviciilor poate fi masurata si controlata utilizând metodele: incidentului critic. Diagrama porneste de la depistarea efectelor. Din punct de vedere a consumatorului. comparându-se costurile calitatii (de asigurare. Primul pas este de a elabora harta serviciului sub forma unui tabel sau grafic. se poate utiliza analiza Pareto pentru selectarea acestora. ancheta de satisfactii. Factorii principali ai non-calitatii serviciilor. de prevenire. Un important avans în controlul calitatii îl reprezinta controlul statistic de proces[11]. gestiunea reclamatiilor. numita si diagrama "schelet de peste" (Iashikawa)[12]. urmata de investigarea cauzelor care au provocat efectele respective. lista de comentarii. el depinde de informare. Odata depistate cauzele. gândirea si aplicarea angajatilor. clientul misterios.organizatorice si umane: calitatea trebuie sa fie total acceptata si integrata de toti membrii întreprinderii.

apoi categorisirea lor si furnizarea de raspunsuri precise. sa se diagnostice cauzele interne responsabile de îmbunatatirea calitatii. Ancheta de satisfactie permite. Îmbunatatirea calitatii serviciilor[13] poate fi realizata prin perfectionarea echipamentelor. întreprinderii sa se pozitioneze în raport cu concurenta referitor la perceptia calitatii. Relatiile între calitate si eficienta se refera la calitate pe de o parte. limitate la evenimentele negative sau pozitive în cazul utilizarii serviciului sau serviciilor. permitând reclamatiile. . Gestiunea reclamantilor consta în înregistrarea plângerilor clientilor. si costul. sa testeze eficacitatea programelor de îmbunatatire a calitatii si sa conceapa un indicator de performanta. utilizarea si eficienta utilizarii resurselor. sa precizeze dificultatile întâmpinate de consumatori. Clientul misterios face parte din personalul întreprinderii si e cel care verifica diferite servicii si observa conditiile reale în care clientii sunt serviti. complimentele sau sugestiile. îmbunatatirea pregatirii si comportamentului personalului si realizarea unui echilibru între aceste grupe de elemente. pe de alta parte. Scopul întreprinderilor de servicii este obtinerea unei calitatii ridicate a serviciilor cu utilizarea superioara si maxima eficienta a resurselor. Lista de comentarii este un chestionar pus la dispozitia clientilor în camera de hotel sau receptie.Metoda incidentului critic consta în culegerea de informatii cu ajutorul interviurilor individuale asupra clientilor.

articole diverse de divertisment. în care aportul investitorilor francezi este de 61% iar aportul asociatilor români este 39%.A.C. Forma juridica sub care firma îsi desfasoara activitatea este cea de societate pe actiuni. cu preponderenta birotica. Promptitudinea serviciilor. astfel cum prevad dispozitiile articolului 2. materiale de ambalat. oferta fiind extinsa în ultimii ani cu accesorii pentru tehnica de calcul si alte consumabile. ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Firma SC SORITRADE SA si-a început activitatea în România sub aceasta denumire si în aceasta forma organizatorica din anul 2000. calitatea produselor si nu în ultimul rând grija fata de clienti au impus marca PaperLand la nivelul sistemelor de referinta ale consumatorilor. actionarii fiind obligati numai la plata actiunilor lor. Conceptul PaperLand include o gama sortimentala foarte variata. 31/1990. papetarie. din Legea nr. . articole de birou. birotica si rechizitescolare. Capitalul social al companiei SC SORITRADE SA este subscris si varsat integral la data încheierii contractului de societate în suma de 125.1 Prezentarea societatii si a structurii sale organizatorice Domeniul de activitate al SC SORITRADE SA Târgu Mures este: Intermedieri în comertul cu produse de papetarie. articole de divertisment si decorative. furnituri de birou. Obiectul de activitate a societatii consta în desfasurarea de operatiuni de import si distribuire de bunuri de investitii si marfuri generale. rechizite scolare. Pe piata româneasca marca PaperLand se bucura de un grad ridicat de cautare si acceptare datorita calitatii si varietatii foarte mari de produse si nivelului ridicat de inovatie si design.468 RON. consumabile.CAPITOLUL 2 ANALIZA CALITĂŢII SERVICIILOR LA S. 2. SORITRADE S.000 articole de papetarie. precum si articole pentru decor si party & picnic. litera d. cuprinzând peste 5.

dispune de compartimente dezvoltate de marketing .A. Responsabilitatile în cadrul sistemului de management al calitatii ale principalelor functii din SC SORITRADE SA sunt prezentate în continuare: Director General: Stabileste politica si obiectivele în domeniul calitatii. tehnicainformatica. etc. .vânzari. etc. Timisoara. SORITRADE S. Asigura resursele necesare derularii optime a tuturor proceselor din cadrul SC SORITRADE SA Numeste reprezentantul pentru managementul calitatii. cu sediul central în municipiul Tg. Malpet Prod SRL. Aproba organigrama organizatiei. clienti consumatori finali: Primaria Municipiului Tg. organizând activitatea în cele 5 sucursale (puncte de lucru): Bucuresti.C. Societatea si-a extins activitatea pe teritoriul tarii. BIOVENT (Bucuresti).mama din Franta care asigura necesarul pentru societatea noastra. clientii fiind împartiti în doua mari categorii: clienti revânzatori si din aceasta categorie amintim: Metro Cash&Carry. Hiproma SA. compartimente care asigura o servire rapida si prompta a clientilor. Cluj . Real Hypermarket. Frish SRL si alti. Structura organizatorica este documentata în organigrama aprobata de Directorul General si prezentata în Anexa 2. încheie contracte si cu aproximativ 25 furnizori interni dintre care amintim: Harda Birotica. Mures. Sibiu. 6M România. Selgros Cash& Carry. Furnizorul principal al produselor PaperLand este firma .SC SORITRADE SA. Mures. logistica si parc auto propriu. Oradea. Editura Hyperion. Produsele PaperLand se bucura de o mare cautare.Napoca. Pe piata româneasca S. precum si în fisele posturilor elaborate pe aceasta baza de coordonatorii compartimentelor. OMV România.

Propune auditorii sefi si componenta echipelor de audit. Aproba actiunile preventive/de îmbunatatire necesare. Întocmeste programele anuale de instruire pe teme de calitate. RMC (Reprezentantul Managementului Calitatii): o Asigura ca procesele necesare sistemului de management al calitatii sunt stabilite. PO. Participa la analizele efectuate de catre management asupra sistemului de management al calitatii pentru a se asigura continua adecvare si eficacitate ale acestuia. Gestioneaza documentele auditurilor de calitate. o Elaboreaza. Asigura instruirea pe teme de managementul calitatii a personalului organizatiei. o Asigura ca este promovata în cadrul organizatiei constientizarea referitoare la cerintele clientului. o Raporteaza Directorului General despre functionarea sistemului de management al calitatii si despre orice necesitate de îmbunatatire. Aproba graficul anual de efectuare a auditurilor interne. o o o o o o . o Reprezinta organizatia în relatia cu parti externe în chestiuni legate de sistemul de management al calitatii. documentele sistemului de management al calitatii (MMC. C) si coordoneaza actualizarea acestora. în colaborare cu coordonatorii de compartimente implicate. Aproba planul anual de instruire. PS. rezultate în urma analizelor efectuate de management. F. Coordoneaza si urmareste efectuarea auditurilor interne. implementate si mentinute. procedurile de sistem.Aproba manualul calitatii. Verifica documentele auditurilor interne.

Înregistreaza si difuzeaza controlat rezultatele analizelor efectuate de management asupra sistemului de management al calitatii. o o Departamentul Marketing: Centralizeaza planul de aprovizionare si urmareste realizarea acestuia. . Întocmeste necesarul de produse pe sortimente. conform solicitarilor clientilor. Informeaza permanent furnizorii despre cerintele si asteptarile clientilor referitoare la produsele furnizate. în cazul în care se constata neconformitati la produsele achizitionate. dupa caz. Întocmeste "Fisele de apreciere furnizor" în baza Chestionarelor de evaluare furnizori si apoi "Lista furnizorilor acceptati". Comunica cu furnizorii pentru solutionarea problemelor de calitate sesizate la receptie. Analizeaza si aproba comenzile/contractele transmise de client. efectuata de catre echipa de receptie aflata în depozit. Monitorizeaza derularea proceselor de aprovizionare produse si completeaza electronic "Fisa urmarire furnizor". Coordonator Departament Vânzari Efectueaza studiul de piata si identifica potentialii clienti. Proceseaza datele referitoare la produsele aprovizionate. introducând în sistemul informatic cerintele acestora. Supervizeaza receptia cantitativa si calitativa a produselor aprovizionate.o Organizeaza periodic sedinte de analiza a sistemului de management al calitatii cu managementul de vârf al organizatiei. Întocmeste procesul verbal al analizei efectuate de management. propune actiunile corective/preventive/de îmbunatatire necesare.

Pregateste si distribuie. dupa caz produsele solicitate de client prin comanda/contract. Coordoneaza organizarea cursurilor de instruire interna. Coordoneaza activitatea de elaborare a fiselor de post. Aceasta este implementata si aplicata la toate nivelurile structurii organizatorice ale organizatiei. Urmareste încasarea creantelor in relatia cu clientii. pusa în aplicare si mentinuta la toate nivelurile organizatiei.2 Politica si obiectivele calitatii Managementul de vârf al SC SORITRADE SA a definit si documentat politica în domeniul managementului calitatii. Managementul de vârf asigura ca aceasta politica este înteleasa. Comunica permanent cu clientul. Toti angajatii organizatiei. Coordonator Compartiment Resurse Umane: Ţine evidenta si urmareste procesul de recrutare de personal în functie de nevoile si exigentele SC SORITRADE SA. Urmareste derularea comenzilor/contractelor. Coordoneaza evaluarea performantelor profesionale ale personalului. sunt instruiti astfel încât sa înteleaga politica si obiectivele în domeniul calitatii. respectând cerintele prevazute în standardul de referinta SR EN ISO 9001:2001. inclusiv noii angajati. Identifica necesarul de instruire profesionala pentru personalul organizatiei si întocmeste planul anual de instruire . 2. Obiectivele referitoare la managementul calitatii sunt clar definite si stabilite de catre managementul de vârf al organizatiei si au alocate toate resursele necesare pentru îndeplinire.Transmite clientilor si potentialilor clienti ofertele cu produsele noi. precum si angajamentul cerut pentru a atinge aceste obiective. pentru a se asigura ca acesta percepe în mod favorabil tranzactia. .

Atunci când a stabilit politica în domeniul calitatii. Obiectivele generale si specifice ale calitatii sunt stabilite de catre managementul de vârf al SC SORITRADE SA si sunt precizate în Anexa 4. iar revizia acesteia poate atrage o revizuire a obiectivelor calitatii. Gradul de adecvare al politicii în domeniul calitatii este analizat în cadrul sedintelor de analiza efectuata de management. Pentru realizarea obiectivelor calitatii au fost definite responsabilitati corespunzatoare pentru toate compartimentele organizatiei. feedback-ul de la clienti etc. nivelul asteptat sau dorit al satisfactiei clientului. în primul rând prin implicarea tuturor angajatilor la îmbunatatirea si supravegherea continua a calitatii activitatilor organizatiei. contributia potentiala a furnizorilor la succesul organizatiei. Obiectivele în domeniul calitatii sunt masurabile si compatibile cu politica în domeniul calitatii. dar le pune în aplicare întregul personal al organizatiei. Obiectivele sistemului de management al calitatii sunt formulate de Directorul General al organizatiei si reflecta preocuparea constanta a SC SORITRADE SA în cresterea calitatii produselor/serviciilor oferite. Pentru stabilirea obiectivelor sunt luate în considerare rezultatele analizelor efectuate de management. managementul de vârf a tinut cont de urmatoarele elemente: nivelul si tipul îmbunatatirilor viitoare necesare pentru ca organizatia sa aiba succes. resursele necesare pentru a îndeplini cerintele SR EN ISO 9001:2001. . Obiectivele sunt periodic analizate si actualizate în cadrul sedintelor de analiza efectuate de management. precum si responsabilitatile si mijloacele pentru îndeplinirea acestora sunt "serviciile" pe care le "furnizeaza" managementul de vârf al organizatiei.Politica si obiectivele în domeniul calitatii. Politica în domeniul calitatii a SC SORITRADE SA se gasesc în Anexa 3. dezvoltarea angajatilor.

Pentru verificarea modului în care decurge relatia cu furnizorii si problemele care apar pe parcurs. se întocmeste electronic "Fisa urmarire furnizor".4-03(Anexa 7). procesele de aprovizionare tin seama de urmatoarele activitati: . cod: F-7.4-01 (Anexa 6).4-05 (Anexa 9) din care. cod: F-7. Înregistrarile sunt utilizate pentru întocmirea "Lista furnizorilor acceptati". se asigura selectarea furnizorilor pe baza aptitudinii lor de a satisface conditiile specificate în documentele de aprovizionare (conform declaratiilor din chestionar). cod: C-7. pentru a optimiza comunicarea cerintelor.3 Evaluarea furnizorilor . cod: F-7.4-02 (Anexa 5) lista deschisa. Evaluarea acestora se face pentru minim top 30 a principalilor furnizori. Pentru asigurarea functionarii eficace si eficiente a organizatiei. individuala pe furnizor stau Notele de constatare întocmite de catre echipa de receptie la receptionarea marfii completata cu diferentele care au aparut sau alte neconformitati. în scopul ca produsele aprovizionate sa satisfaca necesitatile si cerintele organizatiei si implicit pe cele ale clientilor. "Fisa apreciere furnizor servicii". Evaluarea furnizorilor si întocmirea listei cu furnizorii acceptati se face anual si ori de câte ori în relatiile contractuale intervin furnizori noi care au potentialul sa ajunga în topul furnizorilor companiei. cod: F-7. Functie de tipul produselor/serviciilor aprovizionate si de constatarile anterioare de la evaluarea furnizorilor. 2. Este implementata legatura electronica cu furnizorii. a definit si implementat procese de aprovizionare eficace si eficiente pentru evaluarea si controlul produselor aprovizionate.cerinta a realizarii unor servicii de calitate Pentru stabilirea aptitudinii furnizorilor de a satisface cerintele specificate pentru produsele comandate. prin acordarea punctajului stabilit pentru fiecare informatie.2. cod: F-7. Departamentul Marketing-Achizitii.4 Controlul proceselor de aprovizionare si livrare a produselor Managementul de la cel mai înalt nivel al organizatiei. Evaluarea furnizorilor de produse/servicii se face pe baza "Chestionarului de evaluare furnizori". Informatiile comunicate sunt transcrise în "Fisa apreciere furnizor". stabileste amploarea controlului la receptie.4-02. La baza acestei liste. organizatia efectueaza evaluarea acestora si întocmeste "Lista furnizorilor acceptati".404 (Anexa 8).

dupa caz.identificarea în timp util. astfel încât acestia sa ajute în activitatile de control si disponibilizare a stocurilor. identificarea produsului si trasabilitatea acestuia. fac referiri la standarde de produs nationale si/sau internationale iar atunci când este cazul. evaluarea costului produsului aprovizionat. documentatie. formuleaza cerinte privind calificarea personalului. înlocuirea în garantie a produselor neconforme aprovizionate. tinând seama de performanta. Documentele de aprovizionare produse/servicii sunt analizate si aprobate înainte de comunicarea acestora catre furnizor. accesul în locatiile furnizorilor. Pasii în aprovizionarea externa sunt urmatorii : . pretul si livrarea produsului. inclusiv înregistrarile. Previziunile se fac cu câteva luni înainte de a avea marfa. procesele cu furnizorul unic. de catre responsabilul direct din cadrul Departamentului Marketing-Achizitii. marea majoritate a informatiilor primite cu privire la necesarul de aprovizionare sunt înregistrate electronic în sistem. dotarea mijlocului de transport. cerinte logistice. în baza solicitarilor primite de la Departamentul Vânzari si a datelor referitoare la stocurile existente în programul informatic. necesitatile si criteriile organizatiei pentru verificarea produselor aprovizionate. Organizatia implica furnizorii în procesul de aprovizionare. Departamentul Marketing-Achizitii întocmeste. Documentele de aprovizionare (comenzi/contracte de aprovizionare) descriu în detaliu produsul de aprovizionat. pastrarea produsului. eficace si precisa a necesitatilor si a specificatiilor pentru produsul aprovizionat. unde modalitatea de lucru este cu previziuni pentru fiecare sezon important de vânzare. forma de transport si cerinte privind sistemul de management al calitatii. Cel mai mare volum de marfa soseste de la furnizorii externi. tocmai pentru ca de exemplu PaperLand Franta lucreaza cu stocuri putine si multe previziuni. Aprovizionarea este de doua tipuri: de la furnizori externi si furnizori interni. necesarul de aprovizionat la nivelul organizatiei.

ea se realizeaza în special pe baza comenzilor deja existente si preluate de catre Departamentul Vânzari. Sunt ocazii când clientii comanda si articole care nu sunt în oferta si atunci acestea se includ în comenzile catre furnizori. De asemenea pentru stoc se comanda articolele în baza cunostintelor de piata acumulate anterior. dupa ce au fost întocmite comenzile se trimit în format electronic catre furnizor. - - Aprovizionarea de la furnizorii interni nu necesita asa de multa activitate de previzionare. Atunci când cel putin un produs din lotul aprovizionat nu corespunde cerintelor specificate. si pe baza statisticilor existente cu privire la anumite articole. documentele însotitoare. unde sunt incluse articolele pentru care trebuie sa existe stocuri. dupa cum este specificat în comanda/contract. în spatii special amenajate. comenzi care sunt preluate si introduse în sistemul informatic de catre Departamentul de Vânzari validarea de catre Departamentul Logistic . pâna la solutionarea de catre referentul de relatie a situatiei respective. documentatia specifica. iar produsele sunt depozitate în conditii adecvate.Procesare Date a tuturor receptiilor si facturilor aferente marfii care a plecat (pentru o evidenta corecta a stocurilor) elaborarea comenzilor se face pe baza comenzilor existente în sistem sau având în vedere istoricul articolelor în perioade similare din anii precedenti. acesta se izoleaza si se identifica precis. de catre personal specializat si competent.- verificarea comenzilor din IDS. cantitatea vânduta în trecut în anumite perioade ale anului si a clientilor existenti sau a clientilor noi si a cerintelor acestora. sau la sediul furnizorului. Produsele aprovizionate se verifica din punct de vedere cantitativ si calitativ în conformitate cu documentele de aprovizionare. În cazul în care marfa este de la un furnizor extern diferentele si problemele constatate se vor comunica cu acesta în . standarde pentru produse. care le analizeaza si se confirma cantitatile comandate. functia responsabila întocmeste «Nota interna de receptie». Când întregul lot de produse aprovizionate este corespunzator cantitativ si calitativ cu cerintele specificate si cu documentele de însotire. la sediul SC SORITRADE SA. Aprovizionarea se face si pe baza ofertelor de preturi care au fost întocmite la începutul fiecarui sezon de vânzare.

În vederea derularii si tinerii sub control a procesului de livrare a produselor.factor principal al realizarii calitatii serviciilor Managementul de vârf al SC SORITRADE SA asigura resursele umane. personal de executie si control instruit corespunzator si competent. la manipulare. Verificarea produsului aprovizionat si constatarea de neconformitati poate avea loc la receptie. efectuarea controalelor în timpul pregatirii produselor înaintea livrarii. d) e) 2. asigurarea unui mediu de munca corespunzator reglementarilor în vigoare.5 Resursele umane . abilitat sa efectueze acest control. . verificarea produselor si a înregistrarilor din documentele care însotesc produsele la livrare. materiale si financiare necesare pentru: a) b) a mentine si a îmbunatati continuu sistemul de management al calitatii. presupun: asigurarea de personal instruit si calificat pentru activitatile în domeniul calitatii. a asigura satisfacerea cerintelor clientilor. mod de ambalare si de încarcare în mijlocul de transport) de catre personal calificat. respectiv a îndeplinirii obiectivelor propuse. (integritate produse.termen de 5 zile lucratoare de la data receptiei marfii. SC SORITRADE SA planifica livrarea produselor în conditii controlate. când deja marfa este pe stoc in locatiile specifice. la livrare sau la client. sunt desfasurate urmatoarele activitati: a) b) c) elaborarea si implementarea procedurii documentate care defineste modalitatea de livrare a produselor. Solutionarea este diferita de la caz la caz. Resursele necesare derularii optime a tuturor proceselor din cadrul SC SORITRADE SA.

cod: F-6.2.- asigurarea de personal calificat pentru efectuarea auditurile interne ale calitatii. care prin activitatea desfasurata influenteaza calitatea produselor/serviciilor oferite. lectorul/firma care va asigura instruirea. pentru toate categoriile de personal. cod: F-6. Necesitatea asigurarii resurselor.2-02 prevede: domeniul de instruire. calificarii. Personalul de conducere.2-02 (Anexa 10). al instruirii. competentei si a experientei în domeniu. costurile estimative ale instruirii pentru situatiile când aceste instruiri nu se fac prin fortele proprii ale organizatiei. rezulta din planificarea sistemului de management al calitatii si al furnizarii serviciilor. formulate în «Fisa postului». alocarea timpului necesar derularii optime a proceselor. în conformitate cu cerintele functiei. cât si cel de executie. completarea experientei prin instruirea periodica a întregului personal participant la realizarea proceselor din cadrul SMC. . perioada de instruire. Personalul organizatiei este instruit pe baza «Programului de instruire». «Programul de instruire». numirea în functiile de conducere si a activitatilor de executie numai a personalului competent în domeniu. ca urmare a solicitarilor managerilor de procese.2. întocmit de Compartimentul Resurse Umane în colaborare cu RMC. asigurarea infrastructurii si a mediului de lucru adecvate. este selectat pe baza studiilor efectuate. conform ofertelor. numarul de persoane propuse de compartimente. elaborarea de proceduri documentate pentru efectuarea activitatilor cu influenta asupra calitatii. care constituie date de intrare pentru acest proces.

2-04(Anexa 11) care constituie date de intrare obiective ale analizei referitoare la promovarea/retrogradarea personalului organizatiei. Aceasta se realizeaza de catre conducatorul fiecarui departament pentru personalul din subordine. Gestionarea înregistrarilor privind studiile. pe baza «Fisei de evaluare personal».2. Instruirile cu protectia muncii. participari la simpozioane cu caracter profesional. impactul semnificativ. rolul si responsabilitatile lor. Adecvarea resurselor este analizata în cadrul analizelor efectuate de management. cod: F-6.«Programul de instruire». Instruirea profesionala se face si la nivelul fiecarui departament din cadrul societatii folosind aceleasi formulare ca si instruirea din cadrul managementului calitatii si anume programul anual de instruire si procesul verbal de instruire. Angajatii de pe orice functie sau nivel relevant. beneficiile pe care le aduce îmbunatatirea performantei activitatii individuale. în realizarea conformitatii SMC cu politica si procedurile calitatii si cu cerintele sistemului de management al calitatii.2. conferinte de specialitate. cod: F-6. calificarile personalului organizatiei este asigurata de Departamentul Resurse Umane. este aprobat de catre Directorul General în caz ca sunt implicate nevoi de resurse materiale. În functie de necesarul de instruire identificat. sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri de instruire.2-02 astfel documentat. sunt constientizati fata de: importanta conformitatii activitatii desfasurate cu politica în domeniul calitatii si cu cerintele sistemului de management al calitatii. pe care îl are activitatea lor asupra calitatii. Sunt efectuate evaluari anuale ale rezultatelor profesionale ale personalului. real sau potential. PSI sunt realizate de asemenea prin personalul calificat din cadrul Soritrade SA. . instruirile.

este asigurata infrastructura necesara. de ventilatie. grup PSI). Aceste informatii referitoare la relatia cu clientul sunt: .consecintele potentiale ale nerespectarii documentelor SMC specifice. Managementul a stabilit procese de colectare. utilajele si mijloacele de transport din dotare sunt supuse unui program preventiv de mentenanta.cerinta a îmbunatatirii calitatii serviciilor Masurarea si monitorizarea satisfactiei clientului se bazeaza pe analiza informatiilor din relatia cu clientul. Pentru oferirea produselor/serviciilor de calitate solicitate de catre clienti. Organizatia a identificat sursele de informatii despre client si utilizatorul final. - Echipamentele. caldura. fax. în scopul de a asigura: realizarea performantelor functionale si satisfacerea cerintelor clientilor. în scopul îmbunatatirii performantei organizatiei. respectiv: cladirile si spatiile de lucru. birouri. costuri minime pentru întretinere si aprovizionare cu piese de schimb. disponibile sub forma scrisa si/sau verbala.6 Evaluarea satisfactiei clientului . telefoane mobile. 2. timpi minimi de nefunctionare. retea canalizare ape menajere si ape pluviale. realizarea de calitate a operatiilor pentru care sunt utilizate. analiza si utilizare a acestor informatii. Colectarea unor astfel de informatii poate fi activ sau pasiva. calculatoare. apa. din surse interne sau externe. centrala telefonica. parc auto . retea informatica. utilitatile asociate acestor spatii de lucru (sursa de energie electrica.

1-02 (Anexa 13) si sunt . necesitatile de piata. cod: C-8. Pentru a monitoriza permanent gradul de satisfactie al clientilor privind produsele/serviciile furnizate sau relatiile stabilite. Informatiile colectate prin acest chestionar.-01 (Anexa 12) elaborat de catre RMC si transmis clientilor. cod F-8. Procesul organizatiei de masurare si monitorizare a feedback-ului satisfactiei clientului furnizeaza informatii pe o baza continua. cerintele clientului si informatii despre contract.1. SC SORITRADE SA considera ca una din modalitatile de masurare a performantei sistemului de management al calitatii o reprezinta monitorizarea informatiilor privind perceptia clientului asupra tranzactiei. anual. informati referitoare la concurenta.2. Pentru colectarea informatiilor se utilizeaza "Chestionarul privind evaluarea satisfactiei clientului". sugestiile clientilor.2. informatii referitoare la nevoile pietei. precum si de pretul si livrare a produsului. organizatia colecteaza si analizeaza urmatoarele informatii: reclamatiile. Acest proces tine seama de conformitatea cu cerintele pentru satisfacerea necesitatilor si asteptarilor clientilor. comunicarea directa cu clientul. Organizatia a stabilit si utilizeaza surse de informatii referitoare la satisfactia clientului si coopereaza cu clientii. în scopul de a anticipa asteptarile si necesitatile viitoare ale acestora. sunt analizate în baza "Fisei de evaluare a gradului de satisfactie al clientului".sondaje în rândul clientilor si/sau utilizatorilor. Managementul utilizeaza masurarea satisfactiei clientului ca pe un instrument esential. chestionarele de evaluare a gradului de satisfactie al clientilor. feedback asupra aspectelor produsului. informatii referitoare la concurenta.

birotica si rechizite scolare. Cifra de afaceri trebuie sa se raporteze permanent la strategia de dezvoltare a firmei pe o perioada data. în fiecare an au crescut cheltuielile din exploatare. mai accentuate fiind: cresterea cu 48% a veniturilor din exploatare în 2005 fata de 2006 în primul rând datorita cresterii vânzarilor la articole de papetarie. Analiza cifrei de afaceri este esentiala pentru agentii economici pentru ca permite aprecierea locului acestora în sectorul de piata pe care achizitioneaza.utilizate ca date de intrare pentru analiza efectuata de management.Care este evolutia veniturilor în ultimii ani? . trebuie sa se utilizeze o analiza diagnostic care reprezinta o îmbinare a analizei postfactum (care priveste trecutul si prezentul) si a celei previzionale (care se refera la evolutia viitoare a activitatii firmei). 2006) se înregistreaza o crestere a tuturor categoriilor de venituri. în vederea stabilirii masurilor necesare cresterii satisfactiei si încrederii clientilor în produsele/serviciile furnizate de organizatie. - - De asemenea. Aceasta analiza trebuie sa raspunda la urmatoarele întrebari: . cele financiare si cele exceptionale. cresterea cu 122% a veniturilor financiare în 2006 fata de 2005 s-a datorat în special unor venituri din dobânzi si diferente favorabile din cursuri valutare. 2. În evaluarea situatie economico-financiare a unei firme. pozitia pe piata si performantele economico-financiare.Care sunt principalele surse de venituri? . Analizând bilantul contabil la sfârsitul fiecarui an (2005.7 Impactul managementului calitatii asupra rezultatelor economicofinanciare Orice agent economic trebuie sa-si cunoasca viabilitatea. cresterea de aproape 17 ori a veniturilor exceptionale ca urmare în special a realizarii unor venituri din distributie si comercializarea produselor accesoriilor pentru tehnica de calcul.

ceea ce reprezinta un aspect pozitiv în ceea ce priveste viteza de recuperare a fondurilor.Cât de stabile sunt sursele de venituri si cum vor evolua în viitor? . crestere a productivitatii muncii în 2006 ceea ce dovedeste o legatura strânsa existenta între gradul de înzestrare tehnica si calitatea factorului uman.Ce influenta are inflatia asupra veniturilor? Cresterea în 2006 a cifrei de afaceri cu 38. a acestuia în 2006 fata de 2004.. folosirea unor cote de adaos adecvate segmentului de piata pe care actioneaza societatea. al utilizarii intensive a capacitatilor de distributie. optimizarea raportului dintre diferite forme de vânzari practicate. diminuarea cheltuielilor cu transportul.4 mii lei/pers.14% în 2006 fata de 2005. eliminarea cheltuielilor neeconomicoase si cresterea calitatii serviciilor. nivelurilor cheltuielilor existente si a scaderii ponderii rezultatului din exploatare în cifra de afaceri a societatii. depozitarea produselor comercializate.39% se datoreaza cresterii productivitatii muncii. Profitul net pe salariat reflecta în fapt nivelul productivitatii muncii. Aceasta scadere se datoreaza în special scaderii ratei profitului chiar daca cifra de afaceri a crescut în 2006 Masurile ce se impun a fi luate sunt: cresterea productivitatii muncii prin folosirea completa a timpului de lucru. Rentabilitatea (cel mai sintetic indicator de eficienta) reprezinta capacitatea unui agent economic de a obtine profit. acest lucru se datoreaza politicii de preturi. Rata rentabilitatii comerciale a avut o crestere de 80. Analiza factoriala a profitului net pe salariat a demonstrat o scadere cu 7589. si mai ales gradului de valorificare a produselor si serviciilor care a fost si el crescut. aprovizionari ritmice si în raport cu cererea. .

Mentinerea unui sistem al managementului calitatii operativ, functional si eficient are un impact pozitiv asupra rezultatelor activitatii companiei, masurate la fiecare departament al acesteia. Fiecare departament îsi propune obiective pe care trebuie sa le atinga în cursul unei perioade de timp stabilite de management, de obicei pe o perioada de 1 an de zile. Aceste obiective sunt urmarite si analizat stadiul îndeplinirii acestora o data sau de 2 ori pe an. Daca obiectivele nu sunt îndeplinite se iau masuri de corectie si actiune asupra lor astfel ca acestea sa se îndeplineasca cu efortul echipei respective. Având în vedere ca obiectivele sunt masurate la nivelul fiecarui departament are un impact pozitiv asupra activitatii generale a companiei din fiecare departament tocmai din cauza urmaririi îndeplinirii obiectivelor managementului prin analiza de management efectuata periodic. Astfel departamentul de vânzari îsi propune obiectivul de a creste cifra de afaceri a companiei, cresterea numarului de clienti, rata încasarilor tot mai ridicata, mentinerea pozitiei pe piata regionala în domeniul de activitate. Stadiul realizarii obiectivelor calitatii Responsabil Stadiul realizarii obiectivului de proces Cresterea cifrei de afaceri Coord. Cifrei de afaceri a înregistrat o crestere cu 35% în dec. 2006 fata dptm. cu 38,39% în 2006 fata de de dec. 2005 Economic 2005. Obiectiv îndeplinit. Cresterea numarului Daca în anul 2005 fata de 2004 s-a clientilor cu 17% în dec. înregistrat o crestere cu 23,4%, si în 2007 fata de dec. 2005. anul 2006 fata de 2005 s-a înregistrat o scadere a numarului clientilor cu 10.23% a acestora, în oct. 2007 fata de Coord. dec. 2005 s-a înregistrat o scadere de dptm. 3.32%, rezultând o crestere a nr. Vânzari clientilor în 2007 fata de 2006. Motivul fiind orientarea în mod special pe clientii mari, revânzatori care s-au dezvoltat foarte mult în ultimul an si siau marit reteaua de distributie, astfel au fost marite eforturile pentru asistarea Obiectiv cuntificabil

Reducerea valorica a restantelor clientilor cu 12% în anul 2006 fata de anul 2005.

Coord. dptm. Vânzari

acestor clienti. Se constata ca contravaloarea creantelor la 31.12.2006 a scazut fata de aceeasi data a anului 2005 cu 2.83%. Obiectiv atins numai în sensul de reducere a restantelor clientilor nu si valoric. La sfârsitul anului 2006 s-a vândut multa marfa de sezon care avea termen de încasare în Ian. 2007 Cota de piata detinuta de societate este de 12.11% (din clientii potentiali în zona de activitate) la data analizei, urmând a fi reevaluat cu ocazia urmatoarei analize.

Acoperirea a minim 15% din piata regionala la sfârsitul anului 2007

Coord. dptm. Vânzari

Departamentul de achizitii îsi propune sa elimine tot mai mult din produsele neconforme si sa solutioneze diferentele aparute în relatia cu furnizorii. Obiectiv cuntificabil Reducerea nr. produselor neconforme receptionate, depistate cu ocazia verificarilor sau la client, cu 20% în dec. 2007 fata de dec. 2005 Responsabil Stadiul realizarii obiectivului de proces Responsabil La data de 01.10.2007 ponderea achizitii produselor neconforme în nr. total produse este de 0.003% fata de 0.008% la sfârsitului anului 2005. Se observa o scadere a nr. de produse neconforme de 2.66 ori, înregistrând o depasire foarte buna a obiectivului.

Departamentul de livrare va avea obiective de natura eficientizarii timpilor de reactie de la data primirii comenzii si eficientizarii fluxului marfii si informatiei în cadrul departamentului logistic. Cei din celelalte departamente în mod similar îsi vor eficientiza munca prin a-si masura obiectivele periodic si a le duce la îndeplinire prin stabilirea de pasi concreti si activitati care sa faciliteze acest aspect. Actiunile corective au rolul de a identifica erorile de proces si de a propune noi modalitati care vor facilita îndeplinirea obiectivelor. Actiunile preventive au rolul de a identifica unele posibile probleme înainte de a aparea si sa aduca solutii de a eficientiza munca în departamente sau intradepartamente.

CAPITOLUL 3 DIRECŢII DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII SERVICIILOR LA SC SORITRADE SA 3.1 Analiza SWOT a managementului calitatii la SC SORITRADE SA În economia moderna, firmele reprezinta "forta motrica" a progresului, a dezvoltarii, sunt cele ce asigura necesarul de supravietuire al societatii. Metoda SWOT este una dintre cele mai frecvent utilizate metodologii de analiza a nivelului de performanta al unei organizatii având ca scop analiza pozitiei unei organizatii sau a unui departament în relatie cu competitorii sai si de a identifica factorii majori care afecteaza desfasurarea activitatii, în scopul elaborarii unei strategii viitoare. SWOT este un instrument extrem de simplu de aplicare si poate fi adaptat la cerintele diverselor organizatii. SWOT reprezinta acronimul pentru cuvintele englezesti "Strengths" (Forte, Puncte forte), "Weaknesses" (Slabiciuni, Puncte slabe),"Opportunities" (Oportunitati, sanse) si "Threats" (Amenintari). Primele doua privesc firma si reflecta situatia acesteia, iar urmatoarele doua privesc mediul si oglindesc impactul acestuia asupra activitatii firmei. "Strengths" - Punctele forte - Produse competitive; - Furnizori cu conditii bune la plata; - Angajati profesionisti; - Preturi competitive; - Acoperire locala si nationala; - Societatea beneficiaza de un management modern; - Societatea prin produsele sale si preturile atractive ale acestora, are o imagine favorabila pe piata, situându-se - Logistica insuficienta (mijloace de transport multe închiriate); - Infrastructura de distributie slab dezvoltata; - Depozitul care devine insuficient; - Vânzari mai scazute în sezonul de vara. "Weaknesses"- Punctele slabe - Concurenta ridicata; - Taxe multiple si mari pentru listarea la raftul hipermagazinelor;

printre liderii de piata. "Opportunities" - Oportunitati - Cautarea de noi furnizori de produse pe piata din est; - Asocierea cu alte firme indirect concurente pentru importul de unele produse; - Diversificarea portofoliului si ofertei; - Îmbunatatirea serviciilor post servire fata de client; - Educarea consumatorului cu privire la produsele care sunt în avantaj în portofoliu fata de alte produse similare ale firmelor concurente; - Astfel câstigarea unor cote de piata noi.

"Threats" - Amenintari - Cresterea preturilor de materii prime a produselor din plastic pe piata mondiala; - Unele produse nu aduc marja (profit) sunt doar produse de intrare în portofoliul clientului; - Câstigurile din ce în ce mai reduse pentru aceleasi produse din cauza concurentei ridicate, acelasi profit se poate realiza prin cresterea volumului de produse vândute; - Pierderea clientului de gen consumator final - în favoarea hipermagazinelor care acapareaza tot mai mult din cota de piata; - Costurile din ce în ce mai ridicate cu service-ul la client; - Fluctuatiile monedei nationale fata de moneda EURO sau DOLAR.

În urma identificarii punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunitatilor si a amenintarilor se poate concluziona ca societatea S.C. SORITRADE S.A.: este o societate profitabila; are un management modern; are o structura organizatorica optima; are produse diversificate si de buna calitate; are un pret de cost al produselor competitiv; are o piata de desfacere stabila si este posibila largirea ei;

a directiilor strategice si a obiectivelor de dezvoltare (unde se vrea sa se ajunga).C. 3. are posibilitatea de a se mentine printre liderii de piata zonali si chiar nationali. ierarhizarea obiectivelor de dezvoltare.. În urma analizei concluziilor de catre conducerea la vârf a societatii se poate realiza: redefinirea misiunii. Pentru mentinerea si accentuarea dezvoltarii societatii S. în loc sa astepte aparitia unor probleme care sa indice oportunitatile de îmbunatatire.A. se poate actiona prin: dezvoltarea sectorului de desfacere si desfacerea directa catre clienti a produselor. În SC SORITRADE SA este asigurata îmbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii. prin valorificarea: o o analizei datelor.2 Metoda de îmbunatatire a relatiilor cu furnizorii si clientii Managementul de vârf al SC SORITRADE SA cauta continuu sa îmbunatateasca eficacitatea proceselor organizatiei. elaborarea masurilor de dezvoltare si stabilirea indicatorilor de realizat. rezultatelor auditurilor interne si externe.- a obtinut profit constant. . are posibilitatea si conditiile de diversificare a produselor. marirea parcului auto altele. SORITRADE S.

realizare si implementare a actiunilor corective este descris în procedura de sistem "Actiuni corective".o o oportunitatilor de îmbunatatire identificate prin audituri sau propuse de angajati. Îmbunatatirile întreprinse difera ca amploare si complexitate. determinarea cauzelor neconformitatilor. personalul organizatiei. înregistrarile rezultatelor actiunilor întreprinse. Modul de stabilire. notele de constatare. analizelor efectuate de management. rapoartele de audit intern si extern. notele de neconformitate. determinarea si implementarea actiunilor necesare. . de la îmbunatatirile continue cu pasi mici. în care se stabilesc cerinte pentru: analiza neconformitatilor (inclusiv a reclamatiilor clientilor). respectiv prin aplicarea de actiuni corective/preventive. datele de iesire ale analizelor efectuate de management. Eliminarea cauzelor care au generat neconformitatile se realizeaza prin actiuni corective. analiza actiunilor corective întreprinse. Sursele de informatii pentru a întreprinde actiuni corective includ: reclamatiile clientilor. evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni reaparitia neconformitatilor. sau chiar a SMC. pâna la proiecte strategice de îmbunatatire radicala care au ca rezultat modificarea proceselor. Managementul de vârf se asigura ca actiunile corective sunt utilizate ca instrumente de îmbunatatire.

Eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale în vederea prevenirii aparitiei acestora. masurari ale gradului de satisfactie a clientilor. respectiv a unor formulare si înregistrari. Actiunile preventive propuse pot fi: revizuirea unor proceduri ale SMC. evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor.monitorizarea proceselor etc. Sursele de informatii pentru a întreprinde actiuni preventive includ: analiza necesitatilor si asteptarilor clientilor. instruirea suplimentara a personalului organizatiei. analiza actiunilor preventive întreprinse. implementare si evaluare a actiunilor preventive este descris în procedura de sistem "Actiuni preventive". rapoartele de audit intern si extern. . concluzii rezultate din experiente anterioare etc. Modul de stabilire. înregistrarile rezultatelor actiunilor întreprinse. analiza pietii. realizare. revizuirea sistemului de management al calitatii. determinarea si implementarea actiunilor necesare. monitorizarea proceselor.în care se stabilesc cerinte pentru: determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora. evaluarea permanenta a performantelor furnizorilor. datele de iesire ale analizelor efectuate de management. se realizeaza prin actiuni preventive.

crearea unui mediu de lucru care sa stimuleze creativitatea si performantele angajatilor. caile de crestere a calitatii. drept pentru care managementul organizatiei se preocupa de: selectarea personalului în functie de capabilitatea acestuia pentru satisfacerea atributiilor prezentate în fisa postului. constientizarea întregului personal privind rolul acestuia în realizarea nivelului calitativ al serviciului cerut de client. 1). Datele statistice asupra perceptiei calitatii prezinta. Resursa umana este capitalul cel mai important dintr-o organizatie.3. în ordinea importantei. pe primele locuri aflându-se instruirea personalului (76%).3 Cai de crestere a calitatii resurselor umane Un sistem de management al calitatii vizeaza în primul rând factorul uman. controlul de proces (45%) si schimbarea mentalitatii la nivel de firma (41%) (fig. . din perspectiva tratarii calitatii nu numai ca o problema tehnica. Managementul organizatiei este preocupat în permanenta de ridicarea nivelului de pregatire a resursei umane si de asigurarea cu resurse materiale necesare prestarii serviciului. ci ca un demers complex în care schimbata mentalitatea începând de la manageri pâna la ultimul angajat. stimularea personalului creator prin folosirea celor mai noi tehnici de motivare.

analize periodice ale stadiului de implementare a SMC. Managementul organizatiei realizeaza ca numai educatia constientizeaza nevoia de schimbare si furnizeaza mijloacele prin care schimbarea si dezvoltarea pot fi realizate. efectuate de managementul de vârf al organizatiei. realizarea unor programe de constientizare a rolului calitatii pentru organizatie. încurajarea si permanentizarea lucrului în echipa. sedinte operative. în cadrul carora se analizeaza: stadiul derularii contractelor. încurajarea în directia destinderii comunicarii între toate nivelurile organizatiei. prin audituri interne. asigurarea conditiilor de munca. 3.evaluarea periodica a factorilor ce contribuie la motivarea personalului. realizarea unor programe privind mentinerea si îmbunatatirea nivelului profesional al personalului din organizatie.4 Directii de perfectionare a proceselor de aprovizionare si livrare Monitorizarea si masurarea proceselor se realizeaza prin urmatoarele metode: auto-evaluarea periodica efectuata de managerii de procese. verificari efectuate de personal specializat. realizarea unor standarde în baza carora sa se faca promovarile în cadrul organizatiei. necesarul de aprovizionat produse. . evaluari efectuate de clienti .

în depozitele proprii . nu sunt livrate produse depistate ca neconforme pe durata ciclului de viata. Prin activitatile de monitorizare si masurare organizatia se asigura ca: nu sunt aprovizionate/livrate produse care nu au fost documentate clar în anexele la contract. respectiv compararea acestora cu indicatorii de performanta stabiliti. sunt mentinute toate înregistrarile stabilite pentru a demonstra conformitatea produsului. s-a respectat termenul de livrare stabilit în comanda/contract. stabilit în comanda/contract. SC SORITRADE SA asigura monitorizarea si masurarea produselor aprovizionate/livrate. nu sunt aprovizionate/livrate produse neconforme cu cerintele specificate.rezolvarea operativa a problemelor curente aparute Monitorizarea proceselor se realizeaza prin urmarirea si prelucrarea de catre compartimentele implicate a datelor aferente proceselor. însotite de documentele de însotire corespunzatoare. s-a respectat pretul produsului. se aprovizioneaza/livreaza numai produse conforme. sunt nominalizate. persoanele care verifica conditiile produsului aprovizionat/livrat si confirma acceptarea produsului / eliberarea produsului în vederea livrarii. . SC SORITRADE SA considera ca procesul de livrare a produsului catre clientului este declarat conform când sunt îndeplinite simultan urmatoarele: calitatea produsului livrat corespunde cerintelor clientului.

analiza continua a serviciului pentru depistarea modalitatilor de îmbunatatire calitatii acestuia. Primele corespund perceptiilor despre ce asteapta clientii fata de fiecare aspect al serviciului oferit. reglementari etc. în timp ce al doilea tip se refera la standardele pe care le gândeste producatorul serviciului. în scopul de a construi o reala performanta si a creste valoarea prestatiilor de service catre clienti. aspectele ce tin de eficienta prestarii acelui tip de serviciu.) referitoare la protectia mediului si sanatatea consumatorilor. continua îmbunatatire a serviciilor oferite acestora. Organizatia prestatoare de servicii ar trebui sa urmareasca satisfacerea clientilor. a abordat cu succes toate elementele managementului calitatii. Managementul organizatiei ar trebui sa actioneze pentru definirea clara a necesitatilor clientilor. diminuarea efectelor negative produse de serviciul respectiv asupra societatii si mediului înconjurator. Având în vedere aceasta comparatie. Nightingale (1987) a propus pentru masurarea calitatii serviciilor si referirea la "standardele de calitate ale clientului" si "standardele de serviciu ale producatorului". optimizarea costurilor referitoare la calitatea serviciului din punct de vedere al clasei si prestatiei cerute. calitatea implica de regula o comparatie între serviciul furnizat si cel asteptat de consumatori. Este deci vitala optiunea de abordare globala. .CONCLUZII Calitatea managementului diferitelor procese si calitatea serviciilor au devenit carti decisive ale competitivitatii firmelor. respectarea cerintelor societatii (obligatiile rezultate din legi. evitarea insatisfactiei clientilor prin actiuni de prevenire si control al activitatilor ce contribuie la realizarea serviciului respectiv. În privinta serviciilor. societatea comerciala analizata în aceasta lucrare. Astfel prin politica si strategia organizatiei în domeniul calitatii. Organizatiile profesionale asista la elaborarea si la aplicarea unor referinte normative. Firmele de service sunt determinate sa utilizeze demersurile de management al calitatii drept elemente motoare ale dezvoltarii lor economice. respectiv SORITRADE.

.. 10. Bacau. . Editura Economica. 6. .Calitatea produselor.Sisteme de management al calitatii . Bucuresti. D. st. 7.Principii fundamentale si vocabular SR EN ISO 9004:2001 . 1999 Rusu. . Bucuresti. B.Marketingul serviciilor. 2001 SR EN ISO 9001:2001 . Editura Casa Cartii de stiinta.Bibliografie 1.. 1992 si specializarea Ioncica. . Cetina. 1989 Dogan. Bucuresti.Economia mixta. Angelescu. . Bucuresti.. Tehnici si instrumente. Editura Politica. Jula. C.Sisteme de management al calitatii . 2006 Juran. 8. J. Pellasy. Expert. . Editura Tehnica. .. C. Bucuresti. Cluj-Napoca. V. P. Bucuresti. Editura Uranus.Cetina. Maria .Partea a 4-a: Ghid pentru îmbunatatirea calitatii. M.Economia serviciilor-abordari teoretice si implicatii practice. Editura Alternative. 5. 2.Managementul calitatii totale în firmele mici si mijlocii. S.1992 Grigorescu. Mihai. 1994 Popescu. 9. . 3. Coeditie Marketer.A1 . Editura Academiei Române. 1996 Rusu. 1999 Olteanu.Dezvoltarea serviciilor..Managementul calitatii.Linii directoare pentru îmbunatatirea performantelor. I. M.Dezvoltarea serviciilor pentru populatie si timpul liber.Economia serviciilor. Bucuresti. 4. SR EN ISO 9004 . . Editura Univ. Bucuresti.Bazele managementului calitatii.Managementul Calitatii si elemente ale sistemelor calitatii .M. Editura ASE. D. 1973 Olaru. I.Sisteme de management al calitatii Cerinte SR EN ISO 9000:2001 .

ro .tenstep.SR ISO 10013:2003 .Ghid pentru documentatia sistemului de management al calitatii. www.

Referinte normative Standardul "ISO 9000:2000 . Atunci când sunt facute excluderi. constituie prevederi ale prezentului standard. Principii fundamentale si vocabular" cuprinde prevederi care.Sisteme de Management al Calitatii.2 Aplicare Toate cerintele prezentului Standard sunt generice si sunt destinate aplicarii de catre toate organizatiile.ANEXA 1 Cerintelor standardului ISO 9001:2000 1. aceasta poate fi luat în calcul pentru excludere. indiferent de tipul. . declararea conformitatii cu prezentul standard nu este acceptata decât daca aceste excluderi sunt limitate la cerintele din capitolul 7. prin referire în acest text. Atunci când una sau mai multe cerinte ale prezentului nu pot fi aplicate datorita naturii organizatiei sau datorita produsului sau. Aceste excluderi nu trebuie sa afecteze abilitatea sau responsabilitatea organizatiei de a furniza un produs care sa satisfaca cerintele clientului si ale reglementarilor aplicabile. Domeniul de aplicare 1.1 Generalitati Prezentul standard stabileste cerintele pentru un sistem de management al calitatii atunci când: a) b) o organizatie are nevoie sa demonstreze abilitatea sa de a furniza produse care sa satisfaca cerintele clientului si cerintele reglementarilor aplicabile o organizatie doreste sa mareasca satisfactia clientului prin aplicarea eficace a sistemului. 2. inclusiv a proceselor de îmbunatatire continua a sistemului si prin asigurarea conformitatii cu cerintele clientului si a celor de reglementare aplicabile 1. marimea si produsul furnizat.

3. Termene si definitii Pentru scopul prezentului standard se aplica termenii si definitiile din standardul ISO 9000 .

Sistem de management al calitatii Clauza 4. cunostinte) necesare desfasurarii si monitorizarii acestor procese .determinarea metodelor prin care functionarea si controlul acestor procese se asigura .identificarea proceselor necesare activitatilor sistemului calitatii îndeplinirii .documente necesare pentru planificarea.manual al calitatii .determinarea succesiunii. masurarea si analiza acestor procese 4. implementarea si îmbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii: .4.monitorizarea.declaratii ale politicii si obiectivelor calitatii . operarea si controlul eficace al proceselor organizatiei .asigurarea resurselor (materiale.1 Cerinte generale Comentarii Dezvoltarea.proceduri documentate. echipamente. interactiunii si a modului în care aceste activitati sunt aplicate în organizatie .îmbunatatirea continua a acestor procese Dezvoltarea documentelor sistemului calitatii: .2 Cerinte 4.2. personal. cerute de standard .înregistrari cerute de standard .1 referitoare la Generalitati documentatie .

manualul calitatii trebuind sa contina toate cerintele standardului.2.prevenirea folosirii accidentale a documentelor învechite .Clauza 4. . Unde este cazul.3 Controlul documentelor .descrierea interactiunii dintre procesele sistemului de management al calitatii Documentelor sistemului de management al calitatii trebuie controlate: . manualul trebuie sa precizeze motivele pentru care anumite clauze nu sunt aplicate organizatiei.2.aprobarea documentelor înainte de distribuirea si folosirea lor .specificarea versiunii documentelor care trebuie folosita .includerea sau referire în cadrul manualului calitatii a procedurilor documentate stabilite pentru sistemul de management al calitatii sau o referire la acestea .monitorizarea documentelor care provin din surse externe 4.revizia si reaprobarea documentelor ori de câte ori sunt reactualizate .2 Manualul calitatii Comentarii Pregatirea manualului calitatii: .definirea scopului sistemului de management al calitatii.

identificarea.Controlul înregistrarilor sistemului calitatii: 4.2 Orientarea catre client .4 Controlul înregistrarilor .îmbunatatirea satisfactiei clientului . depozitarea si protejarea înregistrarilor .stabilirea unei politici a calitatii . a cerintelor legale si a celor de reglementare .stabilirea duratei de functionare si eliminare 5. Responsabilitatea managementului Clauza 5. întelegerea si îndeplinirea cerintelor clientului .comunicarea în organizatie a importantei satisfacerii clientului.stabilirea obiectivelor calitatii .efectuarea analizelor de management 5.regasirea înregistrarilor .definirea înregistrarilor necesare .identificarea.furnizarea resurselor adecvate Satisfacerea clientilor prin: .2.1 Angajamentul managementului Comentarii Suportul managementului de vârf pentru dezvoltarea si îmbunatatirea sistemului calitatii: .

comunicarea si întelegerea politicii de catre întreaga organizatie 5.1 Obiectivele calitatii .4 Planificare 5.1 Responsabilitate Responsabilitate .corespunzatoare scopului organizatiei: .4.Clauza 5.analizarea politicii pentru adecvarea ei continua Stabilirea obiectivelor calitatii: .4.5 5.3 Politica referitoare la calitate Comentarii Definirea politicii referitoare la calitate: .asigurarea cadrului pentru stabilirea si analizarea obiectivelor calitatii .definirea responsabilitatilor si autoritatii în cadrul autoritate si si autoritate organizatiei comunicare .obiectivele trebuie stabilite pentru toate functiile si nivelele relevante Planificarea sistemului de management al calitatii: .asigurarea continuitatii functionarii sistemului de management al calitatii în momentul efectuarii unor schimbari de sistem Definirea responsabilitatilor si autoritatii: 5.5.includerea tuturor cerintelor pentru sistemul de management al calitatii .obiectivele trebuie stabilite în concordanta cu politica calitatii.2 Planificarea sistemului de management al calitatii 5. sa faciliteze realizarea produsului si sa poata fi masurate .includere angajamentului de satisfacere a cerintelor clientului si de îmbunatatire continua .comunicarea responsabilitatilor si autoritatii în întreaga organizatie .

6 Analiza efectuata de management 5.5.a asigura ca sistemul este corespunzator.2 Este numit de catre managementul de vârf.1 Generalitati .asigurarea ca procesele de management al calitatii sunt stabilite.Clauza Comentarii 5. la intervale planificate. având Reprezentantul urmatoarele responsabilitati si autoritati: managementului .a evalua posibilitatile de îmbunatatire 5.constientizarea în cadrul organizatiei.identificarea si raportarea catre managementul de vârf a oricarei necesitati de îmbunatatire a sistemului de management al calitatii . pentru: .3 Comunicare interna 5. adecvat si eficient .6. implementate si mentinute . a sistemului de management al calitatii. a cerintelor clientului Suport pentru o comunicare corespunzatoare în întreaga organizatie Analiza de catre managementul de vârf .5.prezentarea managementul de vârf a performantelor sistemului .

stadiul actiunilor corective si preventive .feedback de la clienti .îmbunatatirea eficientei sistemului de management al calitatii .rezultate ale audit-urilor .2 Datele de intrare ale analizei Comentarii Definirea si examinarea informatilor de intrare ale analizei: .6.schimbari care ar putea influenta sistemul de management al calitatii 5.Clauza 5. pentru: .performantele produselor .recomandari pentru îmbunatatire Definirea iesirilor analizelor efectuate.stabilirea resurselor necesare .6.functionarea proceselor si conformitatea produselor .actiuni de urmarire de la analizele anterioare .îmbunatatirea produsului pentru o mai buna satisfacere a cerintelor clientului .3 Datele de iesire ale analizei .

Managementul resurselor umane Clauza 6.identificarea nivelelor de competenta cerute pentru fiecare activitate care influenteaza calitatea produsului .furnizarea instruirii necesare .2 Competenta.4 Mediu de lucru 7.2.2. abilitatii si experientei adecvate Suport pentru competenta: .constientizarea personalului de relevanta si importanta activitatilor sale si de modul în care el contribuie la realizarea obiectivelor calitatii . furnizarea si întretinerea infrastructurii necesare: cladiri.evaluarea eficientei instruirilor efectuate .6.îmbunatatirea satisfactiei clientului Folosirea unui personal cu competent din punct de vedere al studiilor.1 umane Generalitati 6.1 Asigurarea resurselor Comentarii Identificarea si furnizarea resurselor necesare pentru: . constientizare si instruire . servicii suport Identificarea si furnizarea mediului de lucru necesar obtinerii conformitatii cu cerintelor specificate ale produsului 6.mentinerea unor înregistrari ale cunostintelor si experientei instruirii Identificarea. al instruire.3 Infrastructura 6. Realizarea produsului Clauza Comentarii . spatii de lucru.implementarea. mentinerea si îmbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii 6.2 Resurse 6. echipamente necesare (hardware si software).

stabilirea proceselor.2 Procese referitoare la relatia cu clientul 7.dezvoltarea unui sistem de pastrare a înregistrarilor. monitorizare.2.identificarea necesitatilor realizarii produsului si cerintelor .2 Analiza cerintelor referitoare la produs . validare. prin: . documentelor si alocarea resurselor specifice produsului .2.definirea clara a cerintelor clientului .organizatia dispune de resursele necesare realizarii produsului cerintelor 7.cerintele din contract sau comanda care difera de cele exprimate anterior sunt documentate si rezolvate .alte cerinte aditionale Organizatia trebuie sa analize clientului referitor la produs : .Clauza Comentarii 7. care sa dovedeasca ca produsul a fost realizat corespunzator Identificarea cerintelor clientului referitor la produs: .planificarea metodelor de verificare.cerinte nespecificate . inspectie si testare .cerinte specificate de catre client .1 Planificarea realizarii produsului Planificarea proceselor de realizare a produsului.1 Determinarea cerintelor referitoare la produs .cerinte legale si garantii 7.

2.Clauza 7.informatii despre produs .cereri de oferta.1 Planificarea si dezvoltare proiectarii si dezvoltarii .3 Comunicarea cu clientul Comentarii Stabilirea comunicarii cu clientul.feedback al clientului Planificarea proceselor dezvoltare: de proiectare si .3 Proiectare 7. care sa includa: dezvoltarii . contracte sau comenzi 7.3.managementul interactiunilor dintre echipele de proiectare si dezvoltare .3.cerinte legale .alte cerinte esentiale pentru proiectare si dezvoltare .orice cerinta functionala si de performanta .informatii derivate din proiecte anterioare(unde este aplicabil) .2 Date de intrare Definirea elementelor de intrare ale proiectarii si ale proiectarii si dezvoltarii crearea unor elemente de intrare clare.stabilirea responsabilitatilor si autoritatii pentru proiectare si dezvoltare 7.definirea etapelor de proiectare si dezvoltare . referitor la: .

pentru asigurarea ca produsul functioneaza corect.6 Validarea proiectarii si dezvoltarii 7.sa defineasca caracteristicile produsului esentiale pentru utilizarea si functionarea sigura a acestuia Analiza activitatilor de proiectare la diferite momente ale proiectarii pentru: . aprobata si înregistrata.4 Analiza proiectarii si dezvoltarii 7.identificarea problemelor actiunilor necesare si propunerea 7. Este necesara pastrarea unor înregistrari ale verificarilor Realizarea validarii proiectarii si dezvoltarii.sa contina sau sa faca referiri la criteriile de acceptare ale produsului . pentru a se asigura ca datele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii au satisfacut cerintele cuprinse în datele de intrare.3.5 Verificarea proiectarii si dezvoltarii 7.3.) care trebuie: .7 Controlul modificarilor în proiectare si dezvoltare Este necesara pastrarea unor înregistrari ale acestor analize Verificarea proiectarii si dezvoltarii. Trebuie mentinute înregistrarile rezultatelor analizei modificarilor si ale oricaror actiuni necesare . scheme. Este necesara pastrarea unor înregistrari ale acestor validari Orice modificare a proiectului este analizata.sa furnizeze informatii referitoare aprovizionare.3 Date de iesire ale proiectarii si dezvoltarii Comentarii Crearea cerintelor de iesire ale proiectarii (planuri.3.sa îndeplineasca cerintele cuprinse în datele de intrare ale proiectului si dezvoltarii .evaluarea capabilitatilor rezultatelor proiectarii si dezvoltarii de a satisface cerintele .3. productie si service la .3. desene etc.Clauza 7. verificata.

1 Procesul de Aprovizionare aprovizionare Comentarii Controlul procesului de aprovizionare: . înainte de livrarea acestuia.3 Verificarea produsului aprovizionat .Clauza 7.cerinte pentru calificarea personalului .stabilirea criteriilor de selectare a furnizorilor.4.stabilirea criteriilor de evaluare si reevaluare a furnizorilor Documentarea aprovizionarii. pe baza capacitatii acestora de a satisface cerintele . procedurilor.cerinte pentru sistemul de management al calitatii Organizatia trebuie sa asigure verificarea corectitudinii acestor documente înainte de transmiterea lor spre furnizor Verificarea produselor achizitionate: .4 7. 7. contracte). proceselor si echipamentelor .2 Informatii referitoare la aprovizionare 7.verificarea produsului la sediul furnizorului. informatiile pentru aprovizionare (comenzi. inclusiv: .cerinte pentru aprobarea produsului.4. trebuie sa descrie clar ceea ce se doreste a se achizitiona.4.verificarea corectitudinii livrarii produselor comandate .

punere în functiune si service corespunzatoare .echipamente de lucru.dispozitive de monitorizare si masurare corespunzatoare .5.2 Validarea Validarea proceselor care produc bunuri ce nu proceselor de pot fi testate direct.3 Identificare si trasabilitate .5.stabilirea trasabilitatii produsului .identificarea.stabilirea înregistrarilor care se pastreaza 7.informatii care sa specifice caracteristicile produsului . analiza si validarea acestor procese speciale de productie . livrare si post-livrare 7.aprobarea echipamentelor si a personalului implicat în aceste procese .utilizarea unor metode corespunzatoare de identificare a stadiului produsului în raport cu cerintele de masurare si monitorizare .1 Controlul Controlul modului de realizare al produselor sau serviciilor: si furnizare de productiei si al servicii furnizarii serviciului .disponibilitatea procedurilor de eliberare.indicarea metodelor si procedurilor specifice care trebuiesc folosite în cadrul acestor procese .instructiuni de lucru documentate .5 Productie 7.5.Clauza Comentarii 7.revalidarea Identificarea si trasabilitatea produselor: . pentru care deficientele productie si devin evidente numai dupa ce produsul se afla în furnizare de servicii exploatare: .

depozitarii si manipularii acestuia .protejarea produsului în timpul transportarii catre client Controlul dispozitivelor de monitorizare si masurare: . protejarea si asigurarea sigurantei produsului furnizat de client .identificarea.identificarea si calibrarea dispozitivelor de monitorizare si masurare la intervale regulate .protejarea dispozitivelor de monitorizare si masurare .5.Clauza 7.4 Proprietatea clientului Comentarii Protejarea produsului primit de la client: .pastrarea înregistrarilor de calibrare 7.prevenirea deteriorarii produsului în timpul ambalarii.6 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare .5. pt.înregistrarea si raportarea catre client a oricarei deteriorari a produsului primit Pastrarea produsului: . verificarea.identificarea lor.ajustarea sau reajustarea acestora dupa cum este necesar .5 Pastrarea produsului 7. determinarea stadiului de etalonare .

testare.demonstrarea capacitatii de a obtine rezultatele prevazute .determinarea modului în care sunt monitorizate. Masurare. analiza si îmbunatatire Clauza 8.1 Satisfactia clientului 8. inclusiv a tehnicilor statistice Masurarea satisfactiei clientului: .actiuni corective si preventive când aceste rezultate lipsesc 8.planificarea si efectuarea auditului intern. pentru raportarea rezultatelor si mentinerea înregistrarilor trebuie definite într-o procedura documentata Existenta metodelor corespunzatoare validarii proceselor: . monitorizare si masurare pentru: .a demonstra conformitatea produsului . masurate si utilizate informatiile referitoare la satisfactia clientului Efectuarea auditului intern: . frecventa si metodele Responsabilitatile si cerintele pentru planificarea si efectuarea auditurilor. precum si criteriile auditului. pentru a se asigura ca sistemul calitatii satisface cerintele standardului.3 Monitorizare a si masurarea proceselor .8.2 Monitorizare si masurare 8. respectiv daca este implementat si mentinut eficace Trebuie planificat un program de audit.2.2. domeniul de aplicare.a asigura conformitatea si îmbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii Aceasta trebuie sa includa determinarea tehnicilor aplicative.2.1 Generalitati Comentarii Identificarea si planificarea actiunilor de inspectie.2 Audit intern 8.

indicarea autoritatii care a eliberat produsul .3 Controlul produsului neconform definirea modului în care produsul neconform poate fi identificat repararea sau eliminarea produsului neconform reverificarea produsului neconform care a fost reparat sau reconditionat controlul livrare neconformitatii produsului pentru dupa înregistrarea actiunilor neconformitatilor îndepartarea Metodele de control. testelor si masuratorilor produsului.4 Monitorizare a si masurarea produsului Comentarii Planificarea si efectuarea inspectiilor. înainte de transferul produsului la urmatoarea faza Dovezile conformitatii cu acceptabilitate trebuie mentinute Controlul produsului neconform: criteriile de 8.2.Clauza 8. la toate momentele adecvate a realizarii produsului: . responsabilitatile si autoritatile asociate pentru tratarea produsului neconform trebuie definite printr-o procedura documentata .completarea tuturor documentelor monitorizarii si masurarii.

examinarea efectelor actiunilor corective .4 Analiza datelor Comentarii Colectarea si analiza datelor care sa asigure functionarea corespunzatoare a sistemului calitatii: .înregistrarea rezultatele actiunii întreprins . caracteristicile si tendintele proceselor si produselor (inclusiv oportunitati pentru actiuni preventive).5 Îmbunatatire .2 Actiuni . analiza datelor de calitate.politicii si obiectivelor calitatii. conformitatea cu cerintele clientului. etc. actiunilor corective si preventive. furnizori.5.evalua unde se poate aplica îmbunatatirea sistemului calitatii 8. utilizarea auditurilor.identificarea. analiza si stabilirea corective cauzelor neconformitatilor . a analizei efectuate de management Trebuie stabilita o procedura documentata pentru: 8. care ar trebui sa provina de la masurarea satisfactiei clientului. 8. planificarea si efectuarea acestor actiuni .1 Îmbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de Îmbunatatire management al calitatii: continua .colectarea datelor. înregistrarea.evaluarea necesitatii actiunilor corective.5.Clauza 8.

examinarea eficacitatii acestor actiuni .3 Actiuni preventive Comentarii Trebuie stabilita o procedura documentata pentru prevenirea aparitiei neconformitatilor: .Clauza 8.înregistrarea rezultatele actiunii întreprins .evaluarea necesitatilor actiunilor preventive .detectarea si identificarea cauzelor posibilelor neconformitati .planificarea si efectuarea actiunilor preventive .5.

.

Ea este prevazuta si inclusa în produsele/serviciile oferite si este parte componenta a culturii organizatiei. Recunoastem calitatea ca fiind responsabilitatea tuturor angajatilor. cerintele legale si de reglementare aplicabile. cresterea cifrei de afaceri. respectiv de a satisface cerintele contractuale. analiza în care se îmbunatatesc si se stabilesc noi obiective ale calitatii. încasarea sumelor datorate de catre client. inclusiv prevederile standardului SR EN ISO 9001:2001.    Îmbunatatirea continua a calitatii se face prin implementarea. performant si în concordanta cu toate normele legale de mediu. mentinerea pozitiei pe piata regionala în domeniul de activitate. procedurile de sistem. Principalul scop este de a deveni leader regional al calitatii în serviciile de comercializare si distributie a produselor de birotica si papetarie. protectia muncii si P. Obiectivele generale ale societatii vizeaza în primul rând procesele principale.S. Organizatia urmareste îmbunatatirea continua a eficientei si eficacitatii Sistemului de Management al C alitatii. cresterea segmentului de piata.I. iar dintre acestea amintim: certificarea SMC.POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII  MMC-01 Anexa 3  Este politica SC SORITRADE SA de a oferi clientilor sai produse/servicii de înalta calitate. Documentele sistemului de management al calitatii: manualul calitatii. Urmarim dezvoltarea unui mediu de lucru corect. cresterea calitatii produselor aprovizionate. etc. mentinerea si îmbunatatirea sistemului de management al calitatii. care este analizat în cadrul sedintelor de Analiza efectuata de Management. prin specializarea continua a personalului si competenta acestuia de a tine sub control procesele. cresterea grad ului de satisfactie a clientilor. procedurile operationale. precum si întreaga documentatie specifica sunt concepute sa sustina aceasta politica si sa fie în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2001. . îmbunatatirea constientizarii si competentelor angajatilor organizatiei.

asigurându -i totodata si mijloacele materiale. flexibilitatea. financiare precum si resursele umane necesare acestui scop. furnizori). Data: Director General. caruia îi transfera întreaga autoritate. competenta. . corectitudinea si respectul reciproc sunt atributele de baza ale relatiilordintre noi si partenerii nostri de afaceri (c lienti.  Promptitudinea. Directorul General al SC SORITRADE SA este responsabil pentru implementarea si mentinerea prezentei politici si numeste un Reprezentant al Managementului cu Calitatea.

prod. Cresterea Cresterea numarului clientilor cu 40% Numar clien segmentului de piata în dec 2007 fata de dec 2005. depistate cu ocazia verificarilor sau la client. 2007 fata de dec. cu 20% în dec. 05 Instruirea externa a responsabilului cu Diploma partic Resursele Umane. neconforme receptionate. Reducerea nr. 2005/Numar clien Cresterea cifrei de Cresterea cifrei de afaceri cu 25% în Vânzari an afaceri dec 2005 fata de dec 2004 Vânzari an p Mentinerea pozitiei pe piata regionala în domeniul de activitate Cresterea gradului de satisfactie al clientilor Încasarea sumelor datorate de catre client Cresterea calitatii produselor aprovizionate Acoperirea a minim 15% din piata regionala la sfârsitul anului 2005 Numar clienti Nici un client nesatisfacut la 31.pâna cursul de in la sfârsitul Sept.05. (Maxim 1% clienti nesatisfacuti) Reducerea valorica a restantelor clientilor cu 10% în anul 2005 fata de anul 2004. în domeniul specific adeveri activitatii desfasurate. Efectuarea pâna la sfârsitul anului Procese ver 2005 a cel putin 2 instruiri în domeniul instruire co personal a personalului din fiecare programului d departament. 2005 Logistica/ Achizitii din zona / Nu clienti potentia Numar c nesatisfacuti/ N clien Creante la 2005/ creante 2004 Numar pr neconforme produse apro .12.ANEXA 4 Compartiment Reprezentant Management OBIECTIVELE ÎN DOMENIUL CALITĂŢII Obiectiv general Certificarea sistemului de management al calitatii Îmbunatatirea constientizarii si competentelor angajatilor organizatiei Obiectiv specific Certificarea sistemului de management al calitatii pâna în trimestrul IV al anului 2005 Indicato perform Certifica conformitate Resurse Umane Vânzari Formarea si instruirea a 3 persoane Diplome de pa responsabile cu Protectia Muncii .

4-02. Cod: F-7.ANEXA 5 LISTA FURNIZORILOR ACCEPTAŢI Nr. rev.0 Produs/serviciu aprovizionat Observatii ÎNTOCMIT. Denumire furnizor Domeniul crt. Responsabil Achizitii .

...ANEXA 6 Cod: C-7. Telefon/fax..0 Nr....... dintre care în domeniul calitatii :. 1... Numarul total de angajati :.. e-mail :...... 1......... 1..............în curs de documentare Standard referinta . Gama de produse/ servicii ...3....... de transmiteti o copie a Certificatului de .....4....5.........1.2..4-01..... ____ / ____________ CHESTIONAR DE EVALUARE A FURNIZORULUI 1. Persoana de contact: Nume si prenume Functia: Semnatura: 1......... DATE GENERALE : 1.....7.... 1... rev.. si Conformitate NU Precizati stadiul sistemului calitatii: ... Adresa :....................... Aveti un sistem al calitatii certificat ? DA Precizati numele organismului de certificare : .......... Denumire furnizor..6.........în curs de implementare 2.... 1.. Precizati modul de plata pe care-l agreati : ... Înreg.

la livrare. la ordin. 4. bilet Ce documente de calitate eliberati la livrarea produsului /serviciului ? Certificat conformitate. 6. despre restituirea noi Informati clientii dumneavoastra furnizate de organizatie ? produsele/serviciile . Declaratie de Precizati termenul de tratare a reclamatiilor : 24 ore. de calitate / garantie . dupa caz. mai mult. dupa caz. CEC. compensare . în cazul produselor livrate si reclamate de client: înlocuire produs. 3. 5. Precizati modalitatea de solutionare a reclamatiilor. remediere. 48 ore. la 30 zile. contravalorii.

.....ANEXA 7 FIsĂ APRECIERE FURNIZOR Cod F-7.... Denumire furnizor: nou Produse furnizate: Nr...... Bilet ordin 3 30zile 2 3 Facilitati de plata Livrare 1 Compensare 0 Criterii suplimentare pentru evaluare furnizori traditionali 24 ore 3 Termen de solutionare 4 48 ore 2 reclamatii Mai mult 1 Înlocuire 3 Modul de solutionare a 5 Returnare contravaloare 2 reclamatiilor Remediere 1 Furnizori noi: Furnizori traditionali ...................... vechi Tip Criterii de evaluare crt.4-03.......... Punctaj Observatii Certificat 3 În curs de implementare 2 1 Sistemul calitatii În curs de documentare 1 Certificat de calitate si 3 garantie Declaratie de 2 Documente calitate 2 conformitate Nu emite document 0 calitate CEC............ rev0 Data ........ furnizor:...

5 pct... Data.. neacceptat CONCLUZIE: Efectuat evaluarea: Serv. acceptat B 4-6 (rezerva) pct. Aprovizionare Nume. ... acceptat Punctaj maxim: 15 puncte A 10 - pct..... Semnatura...9 acceptat C 0 - C 0 3 pct.. acceptat (rezerva) neacceptat B 6 .Punctaj maxim: 9 puncte A 6 9 15 pct..

rev. FURNIZAT OBSERVAŢII REFERITOARE LA FURNIZOR DATA Solutionare .-04.ANEXA 8 FIsĂ URMĂRIRE FURNIZOR cod :F -7. 0 DENUMIRE FURNIZOR: _______________________________________________________ PRODUS/SERVICIU Nr.4.crt.

.... acceptat Punctaj maxim: 12 puncte A 9 Punctaj Observatii .............4-05........... Nr. Cod F-7......................... Criterii de evaluare crt. vechi Tip Servicii furnizate: ...................................ANEXA 9 FIsĂ APRECIERE FURNIZOR SERVICII Data .....aceeasi zi 0 Criterii suplimentare pentru evaluare furnizori traditionali 24 ore 3 Termen de solutionare 4 48 ore 2 reclamatii Mai mult 1 Furnizori noi: Furnizori traditionali Competitivitate pe piata (pret în raport cu serviciile oferite) Punctaj maxim: 9 puncte A 6 9 pct.................. ......................... rev0 Denumire furnizor: nou furnizor:... Foarte buna/Buna 3 Nivel mediu 2 1 Nesatisfacator 1 In maxim 24 ore 3 Promptitudinea prestarii La 3 zile 2 2 serviciilor La o saptamâna sau mai 0 mult La 30 zile 3 In 15 zile 2 3 Facilitati de plata La 5 zile 1 Imediat .....

12 pct. neacceptat 4 pct.. Data .8 acceptat C 0 - C 0 3 pct. neacceptat CONCLUZIE: Efectuat evaluarea: Semnatura ... acceptat (rezerva) B 5 .... . ..... acceptat B 4-6 (rezerva) pct.

0 PROGRAM DE INSTRUIRE PE ANUL . Nr. de Responsabil Perioada Costuri Obs solicitata solicitant cursanti curs /Firma de estimate crt desfasurare Responsabilul de departament _____________________________ Data __________________ Locul ____________________________ (dptm.2 -02..ANEXA 10 6.2. rev.) . Cod: F- Nr Instruire Compart...

Cum evaluati însusirea informatiilor din curs de catre personalul din subordine ? Slab Acceptabil Bine Foarte bine Excelent 2. Cum apreciati în ansamblu rezultatul cursului de instruire ? Slab Acceptabil Bine Foarte bine Excelent Compartiment beneficiar : Reprezentant compartiment beneficiar : Semnatura : Data : .0 CHESTIONAR PRIVIND SATISFACŢIA INSTRUIREA PERSONALULUI Cod: REFERITOARE CLA Denumire curs: 1. Cum evaluati aplicarea informatiilor din curs de catre personalul din subordine ? Slab Acceptabil Bine Foarte bine Excelent 3.2-04. Cum evaluati dezvoltarea abilitatilor existente de catre personalul din subordine ? Slab Acceptabil Bine Foarte bine Excelent 4.2. Cum evaluati dobândirea de noi abilitati de catre personalul din subordine ? Slab Acceptabil Bine Foarte bine Excelent 5.Cum evaluati impactul responsabilului de curs asupra comportamentului personalului din subordine Slab Acceptabil Bine Foarte bine Excelent 7. Cum evaluati schimbarea atitudinii pe termen scurt a personalul din subordine ? Slab Acceptabil Bine Foarte bine Excelent 6.Cum evaluati impactul cursantilor asupra calitatii activitatii? Slab Acceptabil Bine Foarte bine Excelent 8.ANEXA 11 6. rev.

... 1.. DATE GENERALE : 1. de la din presa.4.. 1....... Telefon/fax... e-mail :...... rev... Produse/servicii achizitionate: ...8... înreg...0 CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACŢIEI CLIENTULUI 7.. fara experienta... Adresa :......... Persoana de contact: Nume si prenume 8.1....... Considerati SC SORITRADE SA o organizatie: cu experienta..2..5..ANEXA 12 Nr. 1. Functia: Semnatura: Precizati cum ati aflat de existenta organizatiei noastre: TV de la colaboratorii dvs.................. 1.3.......... care va satisface asteptarile...... colaboratorii nostri 9......... Denumire client:... care nu va satisface asteptarile..2.. Pentru furnizarea produselor/serviciilor ati contactat organizatia noastra: Direct sau prin intermediari... 10...1-01. . ___ / __________ Cod: C.

satisfacatoare buna buna nesatisfacatoare . Apreciati promptitudinea cu care organizatia solutioneaza orice reclamatii transmise de dvs.11.bun excelent bun f.buna buna satisfacatoare nesatisfa 14. referitoare la produsul/serviciul furnizat ca fiind : excelenta catoare f. Solicitudinea personalului organizatiei este perceputa ca fiind: excelenta acatoare f.buna buna satisfacatoare nesatisfa 12.buna buna satisfacatoare referitoare la nesatisfac 15. satisfacator nesatisfacator 16.Apreciati profesionalismul personalului care va furnizeaza serviciul ca fiind : f.buna buna satisfacatoare nesatisf 13.. Apreciati activitatea organizatiei respectarea clauzelor contractuale ca fiind: excelenta atoare f. Percepeti tranzactia cu organizatia noastra ca fiind : excelenta f. Calitatea produselor/serviciilor oferite de organizatia noastra este : excelenta catoare f.

... .... sugestii aveti pentru organizatia noastra? Va rugam sa le precizati: ....17.......Ce recomandari.....

........5.3-01) nr.. Calitatea produselor/serviciilor reprezentând % Total clienti: Total clienti "da" Actiuni corective/ preventive: S-a emis DAP (COD: PS-8. Solutionarea sesizarilor / reclamatiilor reprezentând % .... Modul în care au fost respectate clauzele contractuale Total clienti: Total clienti "da" Actiuni corective/ preventive: S-a emis DAP (COD: PS-8..3-01) nr... C.. ..5...ANEXA 13 FIsĂ DE EVALUARE A GRADULUI DE SATISFACŢIE A CLIENTULUI Chestionare analizate: Perioada: A. B.

..Semnatura.. D...8.5.Functia:.0 [1] Coltul Calitatii http//www.3-01) nr.htm TenStep - [2] Juran.2QualityCornerLibrary.Data.. . Editura Tehnica..........5....... cod: F-8. Comportarea personalului reprezentând % Total clienti: Total clienti"da" reprezentând % Actiuni corective/ preventive: S-a emis DAP (COD: PS-8. J... ... Aprecieri generale Comentarii si actiuni corective/ preventive Fisa a fost completata de: .Total clienti: Total clienti "da" Actiuni corective/ preventive: S-a emis DAP (COD: PS-8.. Bucuresti...3-01) nr. D.. 1973. Calitatea produselor.M.1-02. p. rev..95 ..ro/miscpages/98.2....tenstep..

Cetina. P. Bucuresti. Bucuresti. 230 [11] Angelescu. I. 1994. 1999. .Dezvoltarea si specializarea serviciilor. 2006. Bucuresti. 230 [8] Rusu. p. 1992 teoretice si implicatii .Marketingul serviciilor. Editura Univ..Dezvoltarea serviciilor pentru populatie si timpul liber. Jula. S. Casa Carti de Stiinta. .Sisteme de management al calitatii . 156 [9] Rusu. . I. Pellasy. Tehnici si instrumente. St. D. 1992 [6] SR EN ISO 9000:2001 . ASE.. 122. Bucuresti. p. . Editura Academiei Române. . Ed. 1989 [12] Prima aplicare a diagramei "schelet de peste" realizata de Kaion Ishikawa de la Universitatea din Tokyo. [5] Dogan.Bazele managementului calitatii.Managementul calitatii totale în firmele mici si mijlocii.Principii fundamentale si vocabular [7] Olteanu. M.. Ed. 1996. p.Managementul calitatii. p. . Bucuresti.. Coeditie Marketer. Politica. Editura Economica. 176 [10] Maria Ioncica. Expert. V. p. Editura Uranus. Bacau. . Editura Alternative.Economia mixta . Bucuresti. M. 1999. [13] Grigorescu. Hihai. 98 [4] Olaru.[3] Popescu. p. în 1953. Cetina. B. Economia serviciilor-abordari practice. ClujNapoca.. C. . Bucuresti. Ed. D. 2001.Economia serviciilor. C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful