Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTE EXAMEN DREPT CIVIL- SUCCESIUNI 1.Carcterele juridice ale transmisiunii succesorale.

Prezentati cu titlu de exemplu o exceptie de la caracterul unitar al acestei transmisiuni. 2.Care este data deschiderii mostenirii si in ce constau elementele de interes din punct de vedere juridic al cunoasterii sale? 3.Ce este capacitatea succesorala si care sunt categoriile de persoane care au capacitate succesorala? 4.Ce este capacitatea succesorala si care sunt categoriile de persoane care nu au capacitate succesorala? 5.Ce este vocatia succesorala; particularitatile capacitatii succesorale in cadrul mostenirii legale. 6.Nedemnitate succesorala. Notiune, feluri, particularitatile regimului sau juridic in functie de felul nedemnitatii. 7.Efectele nedemnitatii succesorale. 8.Principiile generale ale devolutiunii succesorale legale. Exceptiile de la aceste principii. 9.Reprezentare succesorala. Notiune , conditii pentru a opera, efecte. 10.Enumerati drepturile pe care sotul supravietuitor le are ca mostenitor legal si precizati care sunt conditiile de existenta si obiectul dreptului special de mostenire al sotului supravietuitor , reglementat de art 974 C.civ. 11.Din cine sunt formate cele 4 clase de mostenitori legali si care sunt caracterele juridice ale drepturilor succesorale ale mostenitorilor din fiecare clasa. 12.Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor. 13.Definitia si caracterele juridice ale testamentului. 14.Cuprinsul testamentului. 15.Testamentul olograf. 16.Testamentul autentic. 17.Notiunea si clasificarea legatelor. 18.Revocarea voluntara a legatelor. 19.Notiunea de caducitate a legatelor. Cauzele de caducitate a legatelor. 20.Notiunea de dezmostenire. Felurile dezmostenirii. 21.Notiunea si caracterele juridice ale rezervei succesorale. 22.Reductiunea liberalitatilor excesive. Notiune, caile procedurale de exercitare a reductiunii. 23.Notiunea de reductiune a liberalitatilor excesive. Ordinea reductiunii leberalitatilor excesive. 24.Raportul donatiilor. Notiune, conditiile obligatiei legale de raport al donatiei. 25.Notiunea de optiune succesorala. Subiectele dreptului de optiune succesorale . 26.Caracterele juridice al actului de optiune succesorala. 27.Termenul de optiune succesorala, momentul de la care curge, regula si exceptii . 28.Acceptarea voluntara tacita a mostenirii. 29.Acceptarea fortata a mostenirii. 30.Efectele acceptarii mostenirii (efectele generale si comune; efectele specifice ale acceptarii fortate). 31.Renuntarea la mostenire. 32.Ce este sezina? Care sunt efectele acesteia? Care sunt mostenitorii ce au beneficiul sezinei?