Sunteți pe pagina 1din 6

Notiuni primare de transfer de c ldur

Transferul de c ldur reprezent transferul de energie datorat existen ei unei diferen e de temperatur ntre dou corpuri sau ntre p r i adiacente ale aceluia i corp. Transferul de c ldur are loc ntotdeauna de la temperatura mai ridicat c tre cea mai sc zut . Exist trei mecanisme prin care acest transfer poate fi efectuat: conduc ie, convec ie i radia ie. Conduc ia c ldurii reprezint mecanismul prin care transferul de caldur este

determinat de diferen a de temperatur dintre p rti adiacente ale unui corp. Transferul c ldurii prin conduc ie este propor ional cu gradientul temperaturii. Convec ia c ldurii reprezint transferul c ldurii datorat mi c rii unui fluid sau a

mi c rii unui fluid pe suprafa a unui corp. Fluxul de c ldur transferat, depinde de un coeficient de convec ie i de diferen a de temperatur pe suprafa a de separa ie. Radia ia reprezint fenomenul de transfer de c ldur datorit fotonilor pe care

suprafa a unui solid i poate absorbi sau reflecta. Radia ia poate avea loc de la o suprafa la alta sau de la o suprafa la mediul ambiant.

Ecua ia c ldurii

Legea care guverneaz

transferul de c ldur

este cunoscut

ca principiul I al

termodinamicii (sau principiul conserv rii energiei): Varia ia energiei interne a unui sistem, U, este egal cu diferen a dintre c ldura, Q,

schimbat de sistem i energia cedat sistemului prin lucru mecanic, W.

Q W

Conven ia de semne considerat n aplica ii este urm toarea: c ldura Q este considerat pozitiv dac sistemul prime te c ldur iar W este considerat pozitiv dac sistemul

efectueaz lucru mecanic. Ca o consecin a principiului I, n absen a unei surse de energie, c ldura se conserv .

Distribu ia temperaturii, T, poate depinde att de coordonatele spa iale (x, y, z) ct i de timp, t. In interiorul unui corp, cmpul valorilor temperaturii poate fi vizualizat cu ajutorul unor suprafe e izoterme, caracterizate de aceea i valoare a temperaturii. Suprafe ele izoterme nu se pot intersecta deoarece nici un punct al corpului cu poate avea simultan dou temperaturi. 1

In corpurile cu proprietati isotrope, transferul de c ldur

de face pe direc ii

perpendiculare pe suprafe ele izoterme. Acest lucru nu este neaparat necesar a se ntmpla n corpurile anisotrope.

Pentru varia ii infinitezimale, ecua ia c ldurii pentru transferul prin conduc ie ntr-un solid, se poate scrie sub forma:

Cp
cu urm toarele nota ii folosite: = densitatea materialului [kg/m3]

dT dt

( k T) Q

Cp= caldura specific la presiune constant [J/kgK] T = temperatura [K] k = conductivitatea termic a materialului [W/m K] Q = densitatea volumic de c ldur [W/m3]

1. Substan ele difer

una fa

de alta prin c ldura necesar

pentru a produce o

cre tere dat a temperaturii unui corp de mas dat . Raportul dintre c ldura, Q, transmis unui corp i cre terea corespunzatoare a temperaturii, capacitate caloric , C T, se nume te

Q , [J/ K] T

Capacitatea caloric pe unitatea de mas se nume te c ldura specific , c, i este o caracteristic de material

Q , [J/kg K] m T

Valorile capacit ii calorice i ale c ldurii specifice depind de condi iile n care se face schimbul de c ldur . Astfel se definesc valori la presiune constant , Cp respectiv cp i la volum constant, Cv , respectiv cv. 2. Legea fundamental a conduc iei (legea lui Fourier) Considernd-se o suprafa conduc iei (numit izoterm cu elementul de arie dA i normala n , legea

i legea lui Fourier), se scrie:

dQ
Fluxul de c ldur

kA

T n

dQ/A, are direc ia normalei n a elementului de arie dA, n sensul

de cresterii temperaturii, adic a unui gradient de temperatur negativ. Semnul minus 2

din rela ie, asigur un flux de c ldur pozitiv atunci cnd gradientul de temperatur este negativ. Constanta de proportionalitate k se nume te conductibilitate termic [J/m2K]. Ea este o proprietate de material conductivitatea termic i prezint o u oar varia ie cu temperatura. Intr-un solid,

poate fi diferit

pe diferite direc ii. In acest caz ea trebuie

exprimat sub forma tensorial . Notnd cu q [J/m2], fluxul de c ldur transmis prin conduc ie, rezult c pe direc ia n acesta este:

T n

In coordonate carteziene, fluxul pe cele trei direc ii poate fi exprimat ca proiec ii pe aceste direc ii ale fluxului transmis pe direc ia normalei la suprafa .

qx
sau

T cos ; n

qy
q i qx

T cos ; n
k qz

qz

T cos n

j qy

Fluxul de c ldura este o m rime vectorial , caracterizat prin m rime i direc ie. Obs: Pentru regimurile tranzitorii n care valorile cmpului de temperaturi nu sunt stabilizate, viteza de transfer al c ldurii prin conduc ie, printr-o plac infintezimal dx, cu aria sec iunii transversale A i pe care exist de grosime

un gradient de

temperatura pe directia x, dT/dx, este:

dQ dt
Transferul c ldurii prin conve ie

kA

dT dx

Se consider cazul unui material conductor termic de grosime d i conductivitate termic k, care separ dou medii fluide de temperatur T1 i T2. Transferul de c ldur dintre cele dou medii se face, n placa conductoare, prin conduc ie. C derea de temperatur dintre cele dou suprafe e exterioare este liniar , dac valoarea conductivit ii termice a pl cii se consider independent de temperatur . La interfa a dintre fluide i materialul conductor se observ grosimi 1 , 2 n care gradientul de temperatur este diferit fa temperatur dintre straturile adiacente nu se mai observ . La interfa a dintre materialul conductor i fluid, fluxul de c ldur transferat prin peretele desp r itor de grosime 1 este: 3 un strat foarte sub ire de de cel din plac . diferen de

La o dep rtare mai mare de materialul conductor termic, aceast

Q
In tehnic grosimilor aceast

k
1

A T1 T perete1
pentru a elimina impedimentul necunoa terii

expresie se modific

pentru care gradientul de temperatur le stratul superficial se schimb . Se raportul k/ . Rela ia

introduce coeficientul de conve ie h [J/m2K] care nglobeaz anterioar devine:


Q h A T1 T perete1

Coeficientul h se consider a fi o proprietate de material caracteristic unui fluid sau unui gaz n curgere. Valorile sale depind de fluid, de viteza de curgere a fluidului care preia c ldura prin conve ie fluidului. Deoarece gazele au conductivit i termice mai mici dect lichidele, atunci i coeficien ii termici prin convec ie sunt mai mici la gaze dect la lichide. Conve ia natural caracterizeaz situa ia n care un obiect nc lzit se g se te nconjurat de un fluid n repaus. Transferul de c ldur c tre fluid se face n imediata apropiere a interfe ei. Datorit nc lzirii fluidului n straturile imediat adiacente suprafe ei nc lzite a obiectului, densitatea fluidului scade. Aceste straturi se ridic n mod natural, eliminnd c ldura primit . i de pozi ia suprafe ei de cedare a c ldurii fa de curgerea

Transferul de c ldur prin radia ie Energia sub form de c ldur este transportat de unde electromagnetice cu frecven e n domeniul infraro u. Din punctul de vedere al transferului de c ldur se urm re te

energia transferat prin radia ie. Radia ia parcurge traiectorii rectilinii n vid i n medii omogene. La trecerea prin vid, energia radia iei se conserv . La trecerea prin alte medii ea se diminuaz ca urmare a absorb iei sau a mpr tierii. Exist i medii emitente care

majoreaz energia transportat pe direc ia de radia ie. In aer i n multe gaze, absorb ia i emisia radia iilor este att de slab nct ele sunt considerate non-absorbante i nonemitente. Energia transmis unei suprafe e n unitatea de timp i pe unitatea de suprafa sau iradian , G. O parte a radia iei este reflectat se de

nume te radia ie incident suprafa

napoi n mediul din care provine. Energia care p r se te interfa a odat cu

radia ia reflectat , n unitatea de timp i pe unitatea de suprafa , este G ( reprezint propor ia n care radia ia incident este reflectat ). 4

Restul radia iei p trunde n mediul 2, o parte fiind absorbit iar restul este transmis mai departe. Propor ia din energia iradiant absortivitate, transmisivitate, care este absorbit de mediul 2 se nume te mai departe se nume te

. Propor ia din energia incident , transmis .

Din legea conserv rii energiei rezult c :

G
sau cu alte cuvinte:

G
1

Solidele i lichidele absorb practic ntreaga energie incident , ntr-o grosime extrem de mic de la suprafa a lor. In majoritatea aplica iilor curente grosimea materialului este
0.

mult mai mare dect aceast adncime i de aceea

1
Pe de alt parte, gazele reflect foarte pu in i n mod preponderent transmit radia ia (

0 ),

1
Considend un corp solid cu transmitan radia ie. Energia emis nul , dar care pe lng iradian a G, emite i i n unitatea de timp se nume te i din cea emis intrinsec de corp. .

pe unitatea de suprafa

radiositate, J. Ea este format din energia reflectat

Fluxul de energie emis depinde de temperatura corpului i de emisivitatea lui, J G T4

Fluxul net de c ldur din corp, q este diferen a dintre fluxul iradiant, G, i cel emis, J: q G J G (1 ) T4

Referitor la radia ia unei suprafe e c tre mediul ambiant, acesta se comport ca un corp negru pentru care reflexivitatea este zero iar emisivitatea si absorbtivitatea sunt egale cu 1, Rezult c
1.

4 Tamb

4 Tamb

T4

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.