Sunteți pe pagina 1din 4

Grila 1 1. Dreptul proprietatii intelectuale reprezinta acea ramura de drept care studiaza normele juridice ce reglementeaza: a.

creatiile intelectuale cu caracter industrial. b. creatiile intelectuale originale cu privire la inventii si marci; c. creatile intelectuale din domeniul literar, artistic sau stiintific si creatiile intelectuale cu aplicabilitate industriala; 2. Subramurile dreptului proprietatii intelectuale sunt: a. drepturile de autor si drepturile conexe; b.dreptul de autor si dreptul proprietatii industriale; c. dreptul de suita si drepturile industriale; 3. Dreptul de autor inseamna ca: a. nu exista numai daca operele artistice au fost materializate intr-un suport fizic; b. nu apara titularul impotriva celor ce ii copiaza opera; c. protejeaza numai forma de exprimare a ideilor, nu si ideile insele; 4.Calitatea de autor al unei opere o poate avea: a. numai o persoana juridica; b. numai o persoana fizica sau persoanele fizice; c. fie o persoana fizica, fie o persoana juridica; 5. Potrivit legii, calitatea de subiect al dreptului de autor poate apartine: a.numai autorului operei. b. numai persoanei fizice sau juridice ce a creat opera; c. persoanei fizice sau juridice prin a carei contributie opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub pseudonim care nu permit identificarea autorului/ 6. Dovada calitatii de autor, cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub nume...... persoane se face prin: a.proba veritatii; b. prezumtia ca autorul este persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru prima data la cunostinta publica; c. recunoasterea din grup. 7. Opera comuna se deosebeste de opera colectiva prin: a. opera comuna are caracter unitar, in timp ce opera colectiva nu prezinta acest caracter; b. in cazul operei colective este imposibil sa se atribuie vreun drept distinct . vreunuia dintre autori asupra ansamblului operei create; c. opera comuna are un singur autor, in timp ce opera colectiva are o .. 8. Sunt opere postume, conform legislatiei in vigoare: a.operele pentru care autorul nu si-a manifestat in timpul vietii vointa cu privire la divulgarea acesteia; b. operele pentru care autorul a decis in timpul vietii aducerea lor la cunostinta, dar a carei publicare are loc dupa decesul autorului; c. operele pentru care autorul a decis in timpul vietii sa nu fie publicate;

9. Exploatarea unei opere colective: a. se face de catre pesoana din initiativa, sub responsabilitatea si sub numele careia s-a realizat opera; b. apartine autorului principal; c. se face numai in aceeasi unitate de timp; 10. Literatura de specialitate a formulat 3 conditii necesare pentru protectia dreptului de autor,care rezulta implicit din lege. Acestea sunt: a. opera sa imbrace o forma concreta de exprimare, sa fie susceptibila de aducere la cunostinta publica si sa fie originala; b. opera sa fie susceptibila de imbunatatiri , sa fie utila si reprezentativa; c. opera sa fie prioritara, susceptibila de a fi adusa la cunostinta publica si cazuta in... public; Rezolvare 1. c) ; 2. b) ; 3.? 4. b) 5.c); 6.b); 7. b) 8.a); 9.a); 10. ? GRILA 2 1. Enumerarea operelor originale de creatie intelectuala protejate prin L 8/1996(art 7): a. are caracter exemplificativ; b. are caracter limitativ; c. cuprinde si operele derivate; 2. Protectia juridica a discursului politic opereaza daca: a. are caracter oficial; b. este tinut in nume propriu; c. are caracter literar; 3. Pledoariile avocatilor sunt: a. excluse de la protectia drepturilor de autor; b. aduse la cunostinta publica fara consimtamantul autorului, de catre presa scrisa sau audiovizuala, daca sedintele de judecata sunt publice; c. protejate expres prin legea drepturilor de autor; 4. Drepturile morale de autor au urmatoarele caracteristici: a. nu asigura protectia personalitatii autorului; b. sunt prescriptibile; c. preced drepturile patrimoniale , exercita autoritate asupra lor si le supravietuiesc; 5. Caracterul strict personal al drepturilor morale de autor inseamna: a. ca aceste drepturi nu pot fi exercitate decat de autorul operei; b. posibilitatea personala a autorului de a le transmite oricarei persoane; c. exercitarea lor de catre terte persoane; 6. Caracterul inalienabil al drepturilor de autor consta in: a. posibilitatea autorului de a le transmite unui tert; b. echivaleaza cu autodistrugerea sa morala; c. interzicerea oricarei renuntari sau sau instrainari ale acestor drepturi; 7. Caracterul insesizabil al drepturilor morale de autor inseamna:

a. posibilitatea creditorilor autorului de a impune divulgarea operei; b. reprezinta dreptul creditorului autorului de a exploata opera pentru a-si satisface creanta; c. imprejurarea ca aceastea nu pot fi urmarite de creditorii autorului operei; 8. Exceptia de la principiul insesizabilitatii drepturilor morale de autor este reprezentata de: a. operele legate indisolubil de suportul material(operele de arta plastica); b. operele cinematografice; c. operele de arhitectura; 9. Caracterul perpetuu al drepturilor morale de autor: a. nu asigura protectia personalitatii autorului; b. se aplica si drepturilor patrimoniale de autor; c. consta in existenta si exercitarea lor de catre succesorii autorului, ori de catre terti,dupa decesul titularului; 10. Caracterul imprescriptibil al drepturilor morale de autor: a. consta in faptul ca dreptul la actiune al autorului unei opere intelectuale pentru apararea drepturilor sale morale nu se stinge niciodata; b. reprezinta imprejurarea conform careia dreptul la actiune nu poate fi exercitat decat dupa un timp de la incalcarea drepturilor morale de autor; c. se aplica si drepturilor patrimoniale de autor; Raspunsuri: 1.?; 2.b); 3.c); 4.c); 5.a); 6.c); 7. c); 8.a?; 9.c); 10.a) GRILA 3

1.Transmiterea dreptului la paternitatea operei:


a. este interzisa prin acte intre vii ; b. nu se poate face prin mostenire legala sau testamentara; c. apartine organismului de gestiune legala care a administrat drepturile autorului;

2. Dreptul la nume:
a. este numit in doctrina si dreptul autorului de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publicului; b. este dreptul autorului de a-si publica opera sub numele altui autor; c. presupune doar respectul numelui sub care este publicata opera si nu si al formei de reproducere a numelui ceruta de autor

3. Dreptul la inviolabilitatea operei,constand in posibilitatea juridica a autorului de a se opune oricarei modificari,suprimari sau completari precum si oricarei atingeri adusa operei care prejudiciaza onoarea sau reputatia autorului,mai este cunoscut in doctrina si sub numele de:
a. dreptul la interzicerea modificarii operei; b. dreptul la retractarea operei; c. dreptul la integritatea operei ;

4.Dreptul de retractare a operei:


a. nu poate fi exercitat in orice moment care survine divulgarii,avand caracter exclusiv;

b. nu ofera posibilitatea tertilor care exploateaza opera retractatata de a fi despagubiti,in cazul in care au fost prejudiciati; c. nu poate opera in cazul programelor pentru calculatoare;

5. Caracterul temporar al drepturilor patrimoniale de autor inseamna ca:


a. aceste drepturi sunt imprescriptibile; b. aceste drepturi sunt netransmisibile; c. durata acestor drepturi se intinde pe durata vietii autorului;

6. Drepturilor patrimoniale de autor al unei opere literare,artistice sau stiintifice sunt:


a.dreptul de a decide utilizarea operei si dreptul de suita; b. dreptul de divulgare si dreptul de exploatare a operei; c. dreptul de a dispune de opera si dreptul de retractare

7. Dreptul de a decide utilizarea operei se mai numeste si:


a. dreptul de exploatare a operei; b. dreptul de divulgare; c. dreptul la integritatea operei;

8. Dreptul de suita reprezinta:


a. drepturile recunoscute artistilor interpreti si executanti ; b. posibilitatea autorului de a primi o parte din pretul vanzarilor ulterioare ale operei sale si dreptul autorului de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa; c. dreptul de preemtiune al autorului;

9. Suportul material in care este incorporata o opera artistica, stiintifica sau literara care a fost create pe timpul casatoriei ,apartine:
a. categoriei de bunuri proprii ale autorului; b. categoriei de bunuri commune ale sotilor; c. succesorilor autorului, chiar pe timpul vietii acestuia;

10. Titularii drepturilor conexe de autor pot fi:


a. artistii interpreti sau executanti pentru propriile lor interpretari sau executii; b. organismele de gestiune colectiva pentru propriile inregistrari; c. succesorii conventionali ai autorului pentru propriile emisiuni.

Raspunsuri grila 3: 1)a; 2)a; 3)c; 4)c; 5)c; 6)a; 7)a; 8)b; 9) a; 10) a.