Sunteți pe pagina 1din 6

Cheltuielile directe cuprind: costul de achizitie al materialelor directe consumate, energia consumata in scopuri tehnologice, manopera directa (salarii,

asigurari si protectia sociala etc.), alte cheltuieli directe. Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu se pot identifica si atribui direct pe un anumit obiect de calculatie. Ele privesc intreaga productie a unei sectii sau a unei persoane juridice in ansamblul ei. Cheltuielile indirecte ar fi: - Cheltuieli cu retributiile personalului de conducere, tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de deservire si paza, (impozitul, contributia la asigurarile sociale si la fondul de somaj, aferente acestor atributii) - Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe de interes general/ chirii pentru mijloacelor fixe de interes general - Cheltuieli pentru proiectare,agrementari, studii, cercetari, incercari experimentari, creatii, inventii si inovatii, pentru conducere si asigurarea calitatii - Cheltuieli cu protectia muncii - Dobanzi bancare - Cheltuieli pentru prelucrarea prin mijloace proprii de calcul automat sau prin unitati specializate - Perisabilitatile stabilite prin norme aprobate de organele competente, care nu se pot localiza pe lucrari, produse, servicii - Cheltuieli cu retributiile suplimentare ale muncitorilor direct productivi impozitul, contributia la asigurarile sociale si la fondul de somaj, asupra retributiilor) - Cheltuieli cu utilaje de mica mecanizare, scule si dispozitive folosite la lucrarile de constructii - Cheltuieli pentru amenajarea si intretinerea santierului - Cheltuieli legate de predarea lucrarilor, inclusiv evacuarea santierului - Cheltuieli legate de cazarea si transportul periodic al personalului, exclusiv cheltuielile cu transportul personalului nelocalnic de la locul de munca la spatiile de cazare, puse la dispozitie de antrepriza, care se suporta din fondul pentru organizarea de santier - Cheltuieli pentru efectuarea remedierilor si refacerilor de lucrari, neimputabile - Cheltuieli de protocol - Cheltuieli pentru publicitate (reclame, pliante) - Cheltuieli pentru pregatire (calificare), cresterea competentelor - Alte cheltuieli de interes general si de executare a lucrarilor

Dupa cum cunoasteti, costul de productie este reglementat de pct. 52 din OMFP 3055/2009 privind contabilitatea si cuprinde materiale directe, manopera directa, alte cheltuieli directe, precum si o cota de cheltuieli indirecte de productie repartizate rational in costul de productie.
Chiar daca acest act este ultimul adoptat in domeniul costului de productie si transpune Directiva a IV-a a Comunitatii europene, in opinia noastra prevederi mult mai clare si mai exacte sunt prevazute in OMFP 1826/2003 privind contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor, act normativ ce respecta si acesta directivele comunitare. De asemenea, OMFP 1826/2003 prevede obligatia repartizarii in costuri a unor cheltuieli indirecte de productie, legate rational de procesul de productie si detaliaza punctiform anumite cheltuieli ce nu fac parte din costul de productie.

In plus, introduce ca si procedura structurarea cheltuielilor pe categorii: - cheltuieli de productie - cheltuieli indirecte - cheltuieli generale de administrare - cheltuieli de desfacere. Nici unul dintre aceste acte normative nu stabileste baza la care se vor repartiza cheltuielile indirecte de productie, nici nu ar avea cum avand in vedere multitudinea de situatii din practica, lasand profesionistului contabil adoptarea unei solutii ce poate fi instituita numai in unitatea respectiva.

Nu consideram eronata repartizarea cheltuielilor indirecte prin cheie asupra suprafetei de productie, insa noi consideram ca cea mai reprezentativa metoda de repartizare a cheltuielilor indirecte este repartizarea asupra bazei formate din cheltuielile directe de productie. Exemplu: O societate inregistreaza cheltuieli indirecte de productie in suma de 1.000 lei. Pentru 1 ha de cultura A inregistreaza costuri cu aratul 500 lei, manopera 200 lei si seminte 800 lei. Total cheltuieli directe cultura A = 1.500 lei. Pentru 1 ha de cultura B inregistreaza costuri cu aratul 500 lei, manopera 700 lei si seminte 800 lei. Total cheltuieli directe cultura B = 2.000 lei. Total costuri directe productie pentru cultura A si B = 3.500 lei. Coeficient de repartizare a cheltuielilor indirecte = 1.000 / 3.500 = 0,2857. Determinare cost de productie 1 ha cultura A : 1.500 x ( 1 + 0,2857) = 1.928,55 lei. Determinare cost de productie 1 ha cultura B : 2.000 x ( 1 + 0,2857) = 2.571,45 lei. Total cost de productie = 1.928,55 + 2.571,45 = 4.500 lei, corespunzator sumei de 1.000 lei cheltuieli indirecte plus 3.500 lei cheltuieli directe. Consideram ca aceasta cheie de repartizare a cheltuielilor indirecte raportate la cheltuielile directe de productie se poate utiliza si in lunile de iarna, cu observatia ca nu toate cheltuielile inregistrate de societate sunt cheltuieli de productie ce trebuiesc reflectate in costuri. Din punctul nostru de vedere, repartizarea subventiei se face pentru determinarea pretului de vanzare in cazul unei analize ce are ca obiect vanzarea sub costurile de productie sau un profit peste costurile de productie. Aceasta se va analiza raportata direct la culturile pentru care s-a primit subventia. Exemplu : S-a incasat o subventie pentru productia de grau, aceste venituri vor fi analizate la cultura de grau. Daca analizam o subventie aferenta costurilor cu motorina, atunci acest venit se poate analiza luand in considerare toate culturile la care s-a utilizat motorina subventionata. Ca si incheiere, va recomandam sa va structurati cu atentie costurile de productie avand in vedere ca ambele acte normative amintite de noi enunta cateva structuri de cheltuieli ce nu vor fi incluse in costul de productie avand in vedere si dinamica reala a activitatii. De exemplu, un salariat in perioada de vara participa direct la realizarea unei recolte, iar costurile salariale vor fi inregistrate in costul de productie, iar in iarna aceeasi persoana poate sa nu participe la productie, iar costurile salariale nu se vor regasi in costul de productie.

COTE DE CHELTUIELI INDIRECTE SI PROFIT LA RECAPITULATIA DEVIZELOR DE LUCRARI


indirecte si profit la oferte pentru lucrari de constructii si instalatii, oferte pentru licitatii publice, proiectare CHELTUIELI INDIRECTE :

Cheltuieli indirecte: intre 7,00% - 12,00% pt. lucrari de constructii, in functie de marimea si importanta lucrarii si intre 9,00% - 15,00% pentru lucrari de instalatii care au valoarea mai mica datorita valorii reduse a materialelor. Pentru subantreprenori care preiau executia partiala sau totala de lucrari, atunci cand materialele sunt procurate de antreprenorul general (se intocmeste devizul cu pret zero la materiale) cota de cheltuieli indirecte se negociaza intre 45% - 60%.

PROFIT (BENEFICIU ) :

intre 4,00% - 7,00% pentru lucrari de constructii intre 6,00% - 10,00% pentru devizele de instalatii.

CE INSEAMNA CHELTUIELI INDIRECTE ?


Cheltuieli de interes general si de executare a lucrarilor

Cheltuieli cu retributiile personalului de conducere, tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de deservire si paza, (impozitul, contributia la asigurarile sociale si la fondul de somaj, aferente acestor atributii) Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe de interes general/ chirii pentru mijloacelor fixe de interes general Cheltuieli pentru proiectare,agrementari, studii, cercetari, ncercari experimentari, creatii, inventii si inovatii, pentru conducere si asigurarea calitatii Cheltuieli cu protectia muncii Dobnzi bancare Cheltuieli pentru prelucrarea prin mijloace proprii de calcul automat sau prin unitati specializate Perisabilitatile stabilite prin norme aprobate de organele competente, care nu se pot localiza pe lucrari, produse, servicii Cheltuieli cu retributiile suplimentare ale muncitorilor direct productivi impozitul, contributia la asigurarile sociale si la fondul de somaj, asupra retributiilor) Cheltuieli cu utilaje de mica mecanizare, scule si dispozitive folosite la lucrarile de constructii Cheltuieli pentru amenajarea si ntretinerea santierului Cheltuieli legate de predarea lucrarilor, inclusiv evacuarea santierului Cheltuieli legate de cazarea si transportul periodic al personalului, exclusiv cheltuielile cu transportul personalului nelocalnic de la locul de munca la spatiile de cazare, puse la dispozitie de antrepriza, care se suporta din fondul pentru organizarea de santier Cheltuieli pentru efectuarea remedierilor si refacerilor de lucrari, neimputabile Cheltuieli de protocol Cheltuieli pentru publicitate (reclame, pliante) Cheltuieli pentru pregatire (calificare), cresterea competentelor Alte cheltuieli de interes general si de executare a lucrarilo

CHELTUIELI INDIRECTE SI PROFIT

COTE DE CHELTUIELI INDIRECTE SI PROFIT LA RECAPITULATIA DEVIZELOR DE LUCRARI


indirecte si profit la oferte pentru lucrari de constructii si instalatii, oferte pentru licitatii publice, proiectare

CHELTUIELI INDIRECTE :

Cheltuieli indirecte: intre 7,00% - 12,00% pt. lucrari de constructii, in functie de marimea si importanta lucrarii si intre 9,00% - 15,00% pentru lucrari de instalatii care au valoarea mai mica datorita valorii reduse a materialelor. Pentru subantreprenori care preiau executia partiala sau totala de lucrari, atunci cand materialele sunt procurate de antreprenorul general (se intocmeste devizul cu pret zero la materiale) cota de cheltuieli indirecte se negociaza intre 45% - 60%. PROFIT (BENEFICIU ) :

intre 4,00% - 7,00% pentru lucrari de constructii intre 6,00% - 10,00% pentru devizele de instalatii.

CE INSEAMNA CHELTUIELI INDIRECTE ?


Cheltuieli de interes general si de executare a lucrarilor

Cheltuieli cu retributiile personalului de conducere, tehnic, economic, de alta specialitate, administrativ, de deservire si paza, (impozitul, contributia la asigurarile sociale si la fondul de somaj, aferente acestor atributii) Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe de interes general/ chirii pentru mijloacelor fixe de interes general Cheltuieli pentru proiectare,agrementari, studii, cercetari, ncercari experimentari, creatii, inventii si inovatii, pentru conducere si asigurarea calitatii Cheltuieli cu protectia muncii Dobnzi bancare Cheltuieli pentru prelucrarea prin mijloace proprii de calcul automat sau prin unitati specializate

Perisabilitatile stabilite prin norme aprobate de organele competente, care nu se pot localiza pe lucrari, produse, servicii Cheltuieli cu retributiile suplimentare ale muncitorilor direct productivi impozitul, contributia la asigurarile sociale si la fondul de somaj, asupra retributiilor) Cheltuieli cu utilaje de mica mecanizare, scule si dispozitive folosite la lucrarile de constructii Cheltuieli pentru amenajarea si ntretinerea santierului Cheltuieli legate de predarea lucrarilor, inclusiv evacuarea santierului Cheltuieli legate de cazarea si transportul periodic al personalului, exclusiv cheltuielile cu transportul personalului nelocalnic de la locul de munca la spatiile de cazare, puse la dispozitie de antrepriza, care se suporta din fondul pentru organizarea de santier Cheltuieli pentru efectuarea remedierilor si refacerilor de lucrari, neimputabile Cheltuieli de protocol Cheltuieli pentru publicitate (reclame, pliante) Cheltuieli pentru pregatire (calificare), cresterea competentelor Alte cheltuieli de interes general si de executare a lucrarilor

Cheltuieli administrativ gospodaresti


Cheltuieli cu achizitia de furnituri de birou Cheltuieli cu achizitia de documentatii de specialitate (carti, publicatii, cataloage etc.) Cheltuieli legate de plata unor servicii de tip PTTR Alte cheltuieli legate de plata unor servicii de birou, executate de terti Cheltuieli determinate de detasarile/transferarile n interes de serviciu ale personalului Cheltuieli cu deplasarile n tara Cheltuieli cu deplasarile n strainatate Cheltuieli cu ntretinerea si curatenia cladirilor si a altor mijloace fixe Cheltuieli cu reparatiile Cheltuieli pentru functionarea, ntretinerea si repararea mijloacelor de transport Cheltuieli pentru ntretinerea si repararea obiectelor de inventar de mica valoare sau cu durata de viata scurta, care au caracter administrativ gospodaresc Cheltuieli pentru asigurarea ncalzirii spatiilor Cheltuieli cu energie electrica pentru iluminatul spatiilor si de forta (ascensoare, pompe, echipamente de calcul) Cheltuieli cu apa, canalizarea si salubritatea Cheltuieli pentru ntretinere si gospodarie, executate prin terti

Cheltuielile neproductive

Cheltuieli generate de ntreruperi ale activitatii productive; se au n vedere si sumele recuperate Lipsuri de inventar la mijloacele circulante din magaziile unitatii peste normele legale de perisabilitati.

Cheltuieli privind asigurarea lucrarilor de constructii

Cheltuieli privind asigurarea obligatorie prevazuta prin contracte la conditiile speciale de contractare a lucrarilor de constructii pe perioada executiei