Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea Valahia Targoviste Facultatea de Stiinte Economice

PIATA ASIGURARILOR DIN ROMANIA

Tudose AnaMaria-Bianca ECTS,anul II, grupa 2

Cuprins 1. Cap I-Istoric al asigurarilor in Romania.pag 3


2.Cap II- Piata asigurarilor in Romania 2.1Cererea si oferta pe piata asigurarilor..pag 4 2.2Concurenta pe piata asigurarilor..pag 5 2.3 Caracterizarea pietei asigurarilorpag 6 2.4 Elementele asigurarilorpag 7 3.Capitolul III-Piata asigurarilor in context European..pag 8 4.Capitolul IV-Studiu de caz Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA-UNIQA 4.1 Infiintare,privatizare,momentul Uniqa. .. pag 10 a.Infiintare b.Privatizare c.Momentul UNIQA 4.2 ASTRA-UNIQA la sase luni de parteneriat..pag 11 4.3 Portofoliul de asigurari al firmei.pag 12 4.3.1 asigurari pentru persoane fizice 4.3.2 asigurari pentru persoane juridice 4.4 Clasamentul primelor 10 companii de asigurare din Romania pentru trimestrul 3 din 2007(Revista de Specialitate Insurance Profile).pag 14

Cap I-Istoric al asigurarilor in Romania

Desfasurata de aproximativ 120 de ani pe teritoriul tarii noastre activitatea societatilor de asigurare a fost subimpartita de catre specialisti in trei etape,distincte ca mod de manifestare,cu diverse proprietati si modalitati de gestionare a afacerilor.Momente definitorii: 1871-1948 :in 1871 prima societate de asigurari din Romania cu un capital social de 3 milioane de lei;in 1948 toate societatile de asigurari din tara sunt nationalizate; 1949-1991:in 1949 se lichideaza societatile de asigurari,intregul lor portofoliu fiind preluat de societatea sovieto-romana pe actiuni Sovromasigurare infiintata in acelasi an;tot in 1949 ia fiinta Intreprinderea de Stat pentru Reasigurari;in 1952 se infiinteaza Administratia Asigurarilor De Stat(ADAS) ce preia activitatea Intreprinderii de Stat pentru Reasigurari,iar in 1953 si portofoliul Sovromasigurare care se desfiinteaza;monopol complet al statului in domeniul asigurarilor. 1991:dupa 1989 piata asigurarilor devine concurentiala,insa o serie de companii nu fac fata regulilor impuse de o economie concurentiala si sunt eliminate datorita falimentului (Ex:Avia,Mondragon) iar altele sunt marginalizate;la 1 ianuarie 1991 ADAS isi inceteaza activitatea portofoliul de asigurari si patrimonial fiind preluat de primele trei societati pe actiuni,nou constituite,cu capital integral de stat ASIROM,ASTRA si CAROM.(Cetina Iuliana(coord),Brandabur Ecaterina Ralca,Constantinescu Mihaela,Marketingul serviciilor teorie si aplicatii,Editura Uranus,2006,p 268). Actuala situatie a asigurarilor in Romania reflecta fidel experienta acumulata pe parcursul celor zece ani de tranzitie,perioada in care s-au creat conditiile transformarii structurale a pietei asigurarilor. Piata internationala de asigurari se afla intr-o continua schimbare,in special in tarile din Europa Centrala si de Est astfel incat,obligate sa actioneze intr-un cadru legislativ,marcat de neconcordante semnificative fata de sistemul international,societatile de asigurari au trebuit sa rezolve atat probleme aferente castigarii unei pozitii pe piata cat si probleme legate de existenta unei piete de capital putin dezvoltata,instabila si marcata de numeroase evenimente negative-ceea ce a ingreunat functionarea resurselor atrase.

Piata asigurarilor din Romania este o piata imatura insa competitiva.Pe piata actioneaza un numar important de societati de asigurari,insa oferta este vasta doar in aparenta,capacitatea lor financiara fiind insa prea redusa,fapt datorat in mare parte actionariatului constituit in majoritate din personae fizice,comparativ cu riscurile cu care se confrunta potentialii asigurati. O alta deficienta a actualului sistem de asigurari o reprezinta lipsa unui personal specializat in domeniu.Aceasta isi pune amprenta asupra intregii organizari si a modalitatilor de lucru adoptate,lipsindu-le asistenta tehnica si programele de reasigurare necesare,ceea ce se reflecta in calitatea serviciilor oferite si implicit in viitoarea dezvoltare a pietei.

Cap II- Piata asigurarilor in Romania 2.1Cererea si oferta pe piata asigurarilor Piata ocupa locul central in mecanismul de functionare al unei economii moderne pentru ca pe informatiile furnizate de aceasta se fundamenteaza deciziile agentilor economici,ale producatorilor si consumatorilor de bunuri materiale si servicii,indiferent de forma economico-sociala pe care acesta o imbraca,de forma de proprietate pe care se intemeiaza. In Sistemul European al Conturilor Economice Integrate(SEC),specific statelor dezvoltate din punct de vedere economic activitatea si respectiv,intreprinderile de asigurari constituie un sector institutional distinct.Abordarea problematicii pietei asigurarilor de persoane ,de bunuri si de raspundere civila trebuie sa fie precedata de analiza sferei de cuprindere a acestui sector,care prefigureaza continutul pietei respective. Sectorul institutional al intreprinderilor de asigurari regrupeaza riscurile individuale in riscuri colective.Resursele prinicpale ale acestor intreprinderi sunt formate din primele de asigurare,prime care cuprind doua parti:una,care reprezinta remunerator serviciului de asigurare si alta care finanteaza indemnizatiile datorate si rezervele tehnice de asigurare. Unitatile grupate in acest sector institutional sunt urmatoarele: a) Societatile de capital,a caror functie principala este de asigurare. b) Societatile cooperative si asociatiile cu personalitate juridica-cu functie principala de asigurare. c) Istitutiile publice cu statut de persoane juridice cu functie principala de asigurare

d) Organizatiile fara scop lucrativ cu personalitate juridica,cu functia principala de asigurare. e) Cvasi-societatile de asigurari-intreprinderi individuale,asociatiile si intreprinderile publice,altele decat cele din primele categorii mentionate,care dispun de o contabilitate completa si care au in principal activitate de asigurare sunt considerate ca unitati institutionale numite cvasi-societati de asigurare(casele de pensii fara autonomie si fara contabilitate completa nu sunt unitati institutionale). f) Companii mama care asigura coordonarea unui grup de societati grupate in majoritate,cu intreprinderile de asigurari. 2.2Concurenta pe piata asigurarilor Concurenta este un model de comportament al agentilor economico-sociali in economia de piata,liberalizata:in cazul asigurarilor,este vorba de comportamentul purtatorilor cererii si ofertei de asigurare. In principiu,concurenta semnifica o rivalitate intre participantii la actul de vanzarecumparare,un raport de forte dintre acestia,o opozitie.In cazul asigurarilor de persoane,de bunuri si de raspundere civila,vanzatorii sunt ofertantii de asigurare,cei care isi ofera serviciile in acest domeniu al activitatii economico-sociale,iar cumparatorii sunt potentialii asigurati,cei care solicita asemenea servicii.Actul de vanzare-cumparare in inseamna de fapt,asumarea unei obligatii din partea asiguratorului,care reprezinta,de fapt,produsul de asigurare,cum ar fi plata unei sume de bani la producerea unui eveniment inscris in contractul de asigurae,acoperirea unei daune provocate unui bun de catre un eveniment cuprins in asigurare,acoperirea unei sume de bani fata de o terta persoana pentru prejudiciul pe care il sufera din cauza asiguratului. Exista doua tipuri de concurenta: Piata cu concurenta perfecta Piata cu concurenta imperfecta

Concurenta perfecta este concurenta purificata de orice element de monopol.Ea presupune in principiu,ca toate unitatile producatoare sunt capabile sa-si vada integral productia obtinuta la pretul pietei,fara a-l influenta intr-un fel,iar toti cumparatorii pot sa cumpere la pretul pietei atat cat doresc fara a influenta piata.

2.3 Caracterizarea pietei asigurarilor Asigurarea inseamna garantare,punere in siguranta ,incredintare,promisiune ferma,masura de prevedere luata de cei interesati pentru conservarea contravalorii bunurilor pe care le poseda,pentru ocrotirea persoanelor fizice in cazul diminuarii sau pierderii capacitatiide munca,datorita unor boli,accidente sau atingerii unei anumite limite de varsta,precum si pentru apararea unor drepturi supuse,eventual pierderii(Bistriceanu Gh.D,Bercea F,Macovei E, Lexicon de protectie sociala,asigurari si reasigurari,Editura Karat,Bucuresti,1997, p.52). Piata cu concurenta perfecta are o serie de caracteristici,dintre cele mai semnificative sunt urmatoarele: Atomicitatea participantilor-inseamna existenta unui numar mare de producatori si cumparatori,respectiv ofertanti sau prestatori de servicii si de solicitanti efectivi de asigurari pe piata astfel incat niciunul dintre acestia sa nu dispuna de o asemenea pozitie care sa-i permita sa exercite influente asupra cantitatilor produse sau asupra pretului de vanzare,respectiv asupra volumului obligatiilor asumate incheiate si asupra nivelului primelor de asigurare. Fluiditatea pietei apare atunci cand cumparatorii pot sa-si aleaga in mod liber furnizorii lor,iar producatorii pot in mod liber sa intre ,sa iasa dintr-o piata anume.In acest caz nu exista bariere juridice sau institutionale la intrarea unor noi producatori concurenti pe piata unui anumit produs. Mobilitatea perfecta a factorilor de productie este o conditie care presupune ca factorii de productie,munca si capital sunt ,sunt orientati spre utilizarile unde se asigura cel mai mare profit posibil.Agentii economici producatori pot parasi pietele in care ei obtin pierderi si se pot orienta spre cele unde pot realize profit. Transparenta pietei inseamna ca toti agentii economici sunt perfect infromati,cunosc complet elementele pietei si schimbarile care pot interveni pe aceasta.De obicei,potentiali asigurabili,persoane juridice si fizice,nu sesizeaza usor avantajele asigurarilor de persoane,bunuri si raspundere civila,raportul care exista intre prima de asigurare platita si indemnizatia ce poate fi obtinuta in caz de sinistru. Omogenitatea produselor inseamna ca produsele sunt identice,astfel incat celor ce cumpara sa le fie indiferent de la ce producatori obtin produsul.(Iosif Gh.N,Gherasim Al,Crisan

N,Galiceanu I,Sauer G,Tanasescu P,Sistemul de asigurari in Romania,Editor Tribuna Economica,Bucuresti,1997,p 106). Concurenta imperfecta concurenta poate fi considerata pura sau perfecta daca cele cinci trasaturi analizate ar fi prezente simultan pe o piata.Daca cel putin una dintre ele nu este prezenta se vrobeste de concurenta impura,cunoscuta cel mai adesea sub denumirea de concurenta imperfecta. 2.4 Elementele asigurarilor Elemetele asigurarilor sunt: Asiguratorul Asiguratul Contractantul asigurarii Beneficarul asigurarii Tertul despagubit Brokerul de asigurare Brokerul de reasigurare Contractul de asigurare Obiectul asigurarii Riscul Evaluarea in vederea asigurarii Norma de asigurare Valoarea(suma) cuprinsa in asigurare Prima de asigurare Cazul asigurat (sinistrul) Paguba sau dauna Despagubirea de asigurare Fransiza Fondul de asigurare Varsta de asigurare Durata asigurarii

Polita de asigurare Reasigurarea Prima de reasigurare Coasigurarea .(Bistriceanu D.Gheroghe,Asigurari si reasigurari in Romania,Editura Universitara,Bucuresti 2006,p 223-254).

Capitolul III-Piata asigurarilor in context european Economia de piata libera este aceea n care resursele ( materiale, financiare si umane) sunt alocate fara nici o interventie, preturile se stabilesc in functie de cerere si oferta, iar echilibrul economic are loc prin autoreglare. n economia de piata, asigurarile constituie un sector de prestatii al economiei naturale a fiecarei tari care contribuie la protectia bunurilor si a persoanelor impotriva diferitelor riscuri preluate in asigurare. Mai mult au un rol crescand in sporirea produsului intern brut, plasamente de investitii, etc. Pe de alta parte intr-o economie de incertitudini, asigurarile favorizeaza atragerea economiilor populatiei catre piata financiara, intrucat contractul de asigurare apare ca o creanta conditionata emisa de asigurator i cumparata de asigurat. Identificarea unor coordonate ale integrarii europene a Romaniei in domeniul asigurarilor implica analiza acestui sector in tarile CEE si in Europa Centrala i de Est. n anul 1999 volumul total de prime pentru Europa Centrala i de Est a ajuns la 15,2 miliarde USD, din care 7 tari au totalizat 90% din volumul de prime : Polonia, Rusia, Rep.Ceh, Ungaria, Slovenia, Croatia si Slovacia. Gradul mediu de penetrare a asigurarilor, respectiv volumul de prime ca procent din produsul intern brut a fost de 1,7% pentru asigurarile generale, respectiv cam jumatate din nivelul pentru Europa de Vest i 0,7% pentru asigurarile de viata, doar aproximativ 1/7 din nivelul pentru Europa de Vest. Sectorul asigurarilor a cunoscut o dezvoltare dinamica din momentul depasirii crizei provocate de trecerea la economie de piata la inceputul anilor 90.n decursul perioadei 1993-1999 volumul de prime incasate la asigurarile de viata a crescut cu mai mult de 17% pe an, n medie, luandu-se in considerare si inflatia. Cele 5 tari centrale si est-europene in care asigurarile de viata au inregistrat

cea mai puternica expansiune au avut toate rate de crestere dinamice, stabile in mai multe cazuri mai mari de 20% pe an. n aceste tari, sectorul asigurarilor de viata a putut beneficia de mediul macroeconomic stabil si de stimulente fiscale pentru promovarea sistemului de pensii private individuale. n schimb cresterea economica in statele baltice, tarile din Europa de Sud- Est si Rusia a fost extrem de redusa, conditiile de inceput fiind destul de dure. Dezvoltarea asigurarilor generale a fost de asemenea destul de satisfacatoare, cresterea medie anuala a fost de 7,6% corectata cu inflatia. Principalii factori care au stat la baza dezvoltarii acestui sector au fost introducerea si extinderea asigurarilor obligatorii de raspundere civila auto si cererea dinamica pentru asigurarile de sanatate si de accidente. n prezent climatul macroeconomic este extrem de favorabil dezvoltarii industriei asigurarilor. Tendinta pozitiva se va manifesta si in viitor stimuland cresterea cererii pentru produsele de asigurare. Introducerea stimulentelor fiscale si a altor tipuri de asigurari obligatorii ar trebui sa garanteze industriei asigurarilor rate de crestere consistente in urmatorii ani. n tarile Vest-europene in sectorul asigurarilor, asa cum reiese din prognozele Comunitatii Economice Europene, pentru anii urmatori, au drept coordonate: accelerarea procesului de constituire a pietei unice in domeniul asigurarilor liberalizarea prestatiilor de asigurare indiferent de tara de referinta ( in cazul in care compania de asigurare isi asuma asigurarea unor riscuri grele) pentru riscuri de masa unificarea pietei asigurarilor acordarea unor facilitati pentru companiile de asigurari care doresc a-si extinde sfera de prestatii, fara licenta, in alte tari, daca solicitarea se manifesta de catre asiguraii potentiali din tara respectiva. Altfel spus, se preconizeaza cresterea unei libertati de actiune a companiilor de asigurari, incat fiind stabilite intr-o anumita tara, ele sa poata opera in celelalte tari fara a mai fi abilitate in prealabil de autoritatile tarii respective. Controlul asupra acestor reprezentante ar urma sa fie realizat doar de catre societatea mama. crearea unui cadru comun pentru a definii si determina rezervele tehnice, plasamentele de active, reglementari legislative.(*www.asigura.ro) n ultimii ani se produce o regrupare de forte pe piata europeana a asigurarilor, punandu- se in discutie atragerea Japoniei i Americii. Se pune problema unor aliante si fuziuni.

De asemenea se preconizeaza ca sectorul de asigurari va inregistra un asalt notabil din partea bancilor. Are loc o intensificare a transmiterii riscului din sectorul bancar inspre cel al asigurarilor. n Anglia exista o traditie in sectorul banca-asigurare, dar si in alte tari europene bancile se lanseaza tot mai mult n asigurarile de viata situandu-se la mijlocul drumului intre o asigurare ( cu acoperirea riscului) si un venit din investitii clasice. Bancile servind drept intermediari ai companiilor de asigurari, constituie deja o practica in asigurarea liniilor de credit. Vanzarea asigurarilor prin intermediul bancilor are avantajul fidelitatii fata de clienti asigurand si cresterea productivitatii si rentabilitatii in retea. Exista si unele dezavantaje intre care instabilitatea fiscala a regimului asigurarilor de viata si a formelor de economisire inrudite, pierderea clientului din cauza unor dezacorduri n reglementarea riscurilor, etc. Aliantele intre companiile de asigurare si banci sunt puternice deja n Franta, Germania ,Anglia, Suedia, in Tarile de Jos dar si la noi.

Capitolul IV-Studiu de caz Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA-UNIQA 4.1 Infiintare,privatizare,momentul Uniqa(www.uniqa.ro) a.Infiintare Astra a fost infiintata in 1991.Principalii actionari ai companiei sunt Nova Trade-73%,unul dintre cele mai mari holding-uri romanesti,si Uniqa Group-27% liderul pietei austriece de asigurari si jucator international important,cu interese in 16 tari.ASTRA-UNIQA are cel mai mare capital social din piata romaneasca de asigurari,in suma de 55 mil euro.ASTRA-UNIQA are o strategie de afaceri bazata pe flexibilitate si modernizare si isi doreste sa devina una dintre cele mai puternice companii de asigurari din Romania.ASTRA-UNIQA se bazeaza astazi pe acoperire teritoriala completa(peste 200 de sucursale si agentii in toata tara),putere financiara ridicata(Mercer Oliver Wyman a evaluat Uniqa drept compania de asigurari cu cea mai ridicata eficienta investitionala din Europa),flexibilitate la nivelul protofoliului de produse(peste 70 de tipuri de asigurari si o echipa de profesionisti). b.Privatizare

10

ASTRA afost privatizata de catre AVAS in anul 2002 prin vanzarea pachetului majoritar de actiuni detinut de catre stat catre SC.NOVA TRADE S.A Bucuresti,societate comerciala din domeniul asigurarilor de pe piata romaneasca privatizata cu un investitor strategic,S.C NOVA TRADE S.A,in calitate de cumparator si actionar majoritar al societatii,si-a asumat pe langa obligatia de plata a pretului si alte obligatii care au conditionat tranzactia.In prima faza,S.C NOVA TRADE S.A a investit in ASTRA o suma de 37 milioane dolari fata de 36 miloane dolari,cat s-a angajat pentru prima transa investitionala,realizand in avans si o parte din suma aferenta anului doi investitional. In anul 2006 suma totala angajata pentru realizarea de investitii,respectiv 43.660.064 USD,se gasea in totalitate investita in ASTRA.Ultima majorare de capital social,hotarata de catre actionarii ASTRA la sfarsitul lunii iulie 2006,in aproximativ 10 milioane Euro,majorare initiata de catre S.C NOVA TRADE S.A in scopul realizarii obligatiilor de investitii de contract,a insemnat un aport de capital adus in societate de catre actionarul majoritar de aproximativ 8 milioane Euro,diferenta de 2 miloane fiind adusa de catre UNIQA GROUP. c.Momentul UNIQA Un element care a contribuit la succesul acestei privatizari,il constituie cooptarea ca actionar semnificativ al ASTRA,Grupul UNIQA,un mare grup de pe piata asigurarilor din Europa,liderul pe piata asigurarilor din Austria.Aceasta importanta etapa din viata societatii ASTRA a avut loc in anul 2005,in urma unei tranzactii transparente pe piata de capital.De la intrarea Grupului UNIQA,un prim pas in aceasta directie fiind aprobarea de catre AGA a noii sigle care cuprinde numele ASTRA ca membra a Grupului UNIQA.Participarea UNIQA la majorarea de capital demonstreaza,de asemenea,realizarea inca unui pas in procesul complex si de durata a configurarii existentei ,pe piata romaneasca a asigurarilor,a companiei. 4.2 ASTRA-UNIQA la sase luni de parteneriat UNIQA este cel mai mare grup de asigurari din Austria,cu o cota internationala de piata de 28%,estimata la 35% pentru 2006.Anul trecut a insemnat pentru companie o crestere de 25% a primelor subscrise,91,9% din aceasta crestere reprezentand contributii internationale.Din acest punct de vedere,Romania s-a clasat pe pozitia a saptea in topul reprezentantelor companiei. ASTRA-UNIQA si-a majorat capitalul social cu 35,14 mil Ron.Decizia de majorare a fost publicata pe 14 august 2006 in Monitorul Oficial al Romaniei.In prezent,capitalizarea companiei se ridica la 192,82 mil Ron.

11

ASTRA-UNIQA a inregistrat in primele sase luni ale anului 2006,prime brute subscrise totale(viata si non viata)in valoare de 52,96 mil euro,cu 91,6% mai mult decat in aceeasi perioada a anului precedent(27,11 mil euro),dintre care 51,62milioane euro non viata si 323,887 euro viata. Cea mai mare crestere,cu 122% a fost inregistrata la primele brute subscrise pentru asigurarile de raspunderi generale,care in primul semestru 2006 au insumat 1,022,339 miloane Euro,fata de 459.865 in semetrul I din 2005. Ocrestere importanta s-a obtinut si la asigurari pentru cladiri si bunuri(cu 119,3%) care de la 1,1 milioane Euro prime subscrise in semestrul I 2005,ating in aceeasi perioada a anului 2006, 2,4 milioane Euro. Asigurarile CASCO au inregistrat o crestere cu 86,1% ,atingand la finele lunii iunie 2006 valoarea de 8,53 milioane Euro,fata de 4,58 Milioane Euro in aceeasi perioada a anului trecut. Asigurarile de raspundere civila auto obligatorie au inregistrat o crestere cu 67%,atingand la finele lunii iulie 2006 valoarea de 27,8 milioane Euro. Daunele platite de companie au inregistrat in primul semestru 2006 o crestere cu 37%,de la 11,63 milioane Euro,la 15,97 milioane Euro.Cea mai mare crestera a fost inregistrata la plata daunelor pentru viata,cu 32,1%. De asemenea,cresteri importante a obtinut si sectorul asigurari de cladiri si bunuri,respectiv cu 78% 4.3 Portofoliul de asigurari al firmei Potofoliul de asigurari al firmei este impartit in doua cate gorii: 4.3.1 asigurari pentru persoane fizice 4.3.2 asigurari pentru persoane juridice 4.3.1 .Asigurarile pentru persoane fizice se impart de asemenea in doua categorii: a)asigurari generale b)asigurari de viata a.Asigurarile generale cuprind mai multe tipuri de asigurari din care amintim: 1.EURO CASCO 2.Asigurarea de raspundere civila auto. 3.Asigurarea complea a locuintei IMOBILIA 4.Asigurari agricole 5.Asigurarea de raspundere civila

12

6.Asigurarea de locuinta CasaAsigura 7.Pachetul CasaAsiguraPlus 8.Asigurari de persoane altele decat viata b)Asigurari de viata 1.Asigurarea VIITOR 2.Asigurarea Tezaur 3.Asigurarea de deces GARANT-Credit Bancar 4.3.2Asigurari persoane juridice 1.Asigurarea pentru protectia afacerii sau PRIMMA Afacere 2.Asigurare de raspundere civila fata de terti 3.Conventia de asigurare transport international rutier(TIR) 4.Asigurarea echipamentelor electronice 5.Asigurarea constructiilor si a raspunderii constructorului 6.Asigurarea facultativa Casco a navelor maritime si fluviale, precum si a altor ambarcatiuni,instalatii si utilaje plutitoare asimilate navelor. 7.Asigurarea bunurilor pe timpul transportului CARGO 8.Asigurarea aeronavelor de aviatie civile 9.Asigurarea colectiva de accidente de persoane 10.Asigurarea creditelor bancare 11.Asigurarea privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre turisti,in cazul insolvabilitatii sau falimenutlui agentiei de turism.

13

4.4 Clasamentul primelor 10 companii de asigurare din Romania pentru trimestrul 3 din 2007(Revista de Specialitate Insurance Profile) Clasament General Nume companie 1.Allianza-Tiriac 2.Omniasig 3.Asirom 4.BCR Asigurari 5.Asiban 6.ING Asigurari de Viata 7.Unita 8.Astra-Uniqa 9.Generali 10.BT Asigurari Prime brute subscrise/ron mil 916,70 617,70 476,60 454,75 446,10 364,85 336,85 281,20 281.00 209,20

Clasament Asigurari Non Viata Nume companie 1.Allianz Tiriac 2.Ominiasig 3.BCR Asigurari 4.Asirom 5.Asiban 6.Unita 7.Astra Uniqa 8.Generali 9.BT Asigurari 10.Ardaf Prime brute subscrise/ron mil 847,55 617,75 454,75 410,45 389,05 336,85 276,30 238,60 196,95 109,95

Clasament Asigurari de Viata Nume companie 1.ING Asigurari de Viata 2.AIG Life 3.Allianz Tiriac 4.Asirom 5.BCR Asigurari de Viata Prime brute subscrise 362,05 150,00 69,15 66,15 60,50 14

6.Aviva 7.Asiban 8.Grawe 9.Generali 10.Omniasig Life

58,70 57,05 52,85 42,45 34,60

Bibliografie
1.Bistriceanu Gh.D,Bercea F,Macovei E, Lexicon de protectie sociala,asigurari si reasigurari,Editura Karat,Bucuresti,1997). 2.Cetina Iuliana(coord),Brandabur Ecaterina Ralca,Constantinescu Mihaela,Marketingul serviciilor teorie si aplicatii,Editura Uranus,2006,p 268). 3.Iosif Gh.N,Gherasim Al,Crisan N,Galiceanu I,Sauer G,Tanasescu P,Sistemul de asigurari in Romania,Editor Tribuna Economica,Bucuresti,1997,p 106).

15

3.***www. asigura.ro 4.***www. uniqa.ro 5.***Revista de Specialitate Insurance Profile

16