Sunteți pe pagina 1din 3

Conatbilitate aprofundata

14.11.2007

Fuziunea prin contopire presupune ca doua sau mai multe societati care-si pierd personalitatea juridica prin dizolvare isi unesc elementele patrimoniale rezultand o noua societate care pana la fuziune nu a existat. Raportul de schimb a activelor se detrmina fie pe baza valorii matematice si contabile fie pe baza raportului net evaluat. Capitalul social nou constituit este egal cu suma aporturilor nete ale societatilorfuzionale. Etapele fuziunii prin contopire: 1.Inventarierea si evaluarea activului si a pasivului 2Intocmirea situatiilor financiare de fuziune, determinarea capitalului propriu 3.Constituirea noii societati constituite pe baza capitalului propriu al societatilor ce se fuzioneaza si det nr de actiuni sau parti sociale prin raportul capitalului propriu la valoarea nominala a unei actiuni 4.Reflectarea in contabilitate a societatii nou infiintate a capitalurilor aportate, a drepturilor si obligatiilor societatii care isi inceteaza existenta. 5.Reflectarea in contabilitata societatilor comerciale ce s-au dizolvat a elementelor de activ si pasiv transmise societatii nou infiintate Tratamentul fiscal a)In cazul fuziunii prin contopire la societatile ce-si inceteaza existenta 1.Veniturile provenite din transferul actuvului sunt venituri neimpozabile iar cheltuielile privind activele cedate sunt nedeductibile. 2.Societatea ce se divizeaza trebuie sa stabileasca valoarea fiscala a fiecarui element de activ si pasiv transformat si sa o comunice societatii nou infiintate. Valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile transferabile se determina luand in considerare valoarea utilizata pentru calculul amortizarii pentru a folosi datele din contabilitate sau reevaluarile contabile a acestor active. 3.Reducerea sau anularea orcariu provizion pentru deprecierea ori a rezervei care aiu fost ulterior deduse la determinarea profitului impozabil se include in veniturile impozabile ale socetatii ce-si inceteaza existenta cu exceptia in care societatea ce ia fiinta preia aceste reduceri sau anulari. 4.Societatea ce-si inceteaza existenta are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile de la data inregistarii incetarii existentei la Registrul Comertului. b)Fuzine prin contopire la societatea nou infiintata 1.Pierderea fiscala inregistrata la societatea ce-si inceteaza existenta nu se recupereaza de societatea nou infiintata 2.Societarea ce ia finta foloseste la determinarea profitului impozabil caloarea activleor si pasivelor transmise de societatea ce-si inceteaza existenta, amortizarea mijloacelor fixe se face potrivit ergulilor utilizate ca si cum fuziunea nu ar fi avut loc. In cazul in caee societatea noua nu recunoaste valoarea fiscala ale activelor si pasivelor transferabile la societatea ce-si inceteaza existenta la societatea noua este 0 3.In cazul in care se preiau de la societatea ce-si inceteaza existenta rezervele provizionele care au fost deductiblile la determinarea profitului impozabil acesta urmeaza reg stab de cadrul fiscal. 4.In sist in care valoarea rezervei legale rezultate in uurma fuziunii depaseste5% sin capitalul social al societatii, diferenta se trateaza ca un venit impozabil atata timp cat rezerva se mentine la valoarea rez valoarea din rez reprezeinta venituri impozabile iar reconstituirea ei ulterioara nefiind deductibila la determinarea pasivului. 5.Valoarea titulurilor de part permite de persoane ce contribuie cu A este egala cu valoarea fiscala a act aduse drept contrde pers respt si se inreg in reg fiscal.

Divizarea Operatiunea de divizare se realizeaza de grupurile industriale in general si are ca rezultat fie explozia grupului in unitati mai mici, fie desprinderea unei singure activitati, fie explozia grupului si teunirea soietatii pe departamente si unitai distincte. Divizarea se poate realiza in: 1.Divizare propriu-zisa se dizolva societatea dicizata si se creaza noi societati comerciale 2.Divizare prin absorptie se transfera elemetele patrimoniale ale societatii divizate la societatea deja existenta si se dizolva societatea divizata 3.Divizare partiala se transmit o parte din elementele patrimoniale la o societate deja existenta sau unei societati noi fra dizolvarea societatii divizate. Etape: 1.Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv inregistrarea rez inv si evaluare 2.a)Intocmirea sist financ inainte de divizare de catre toate societatile ce se divizeaza si aplica regulamentarile contabile armonizate cu directiva 4 a EU si standardele internationale de contabilitate aprobate de minstrul de finante. 2b)Intocmirea sistemelor financiare inainte.... si care aplica reglementarile specificate armonizate cu directivele EU aprobate de MF 96/2002 3.Impartirea el de activ si pasiv ale societatii ce se dicvizeze si sa transimite societatii pe baza protocolului de tredare primie. 4.Stab realitatea creantelor provizioanelor, ajustarea si altor el de activ si pasiv 5.Calculul primei de divizre ca dif intre venituri si cheltuieli act sau p sociale si a vlaorii matematice a acestora. 6.Reflecatrea in contabilitate a societatii a el de activ si pasiv primite de la societatile ce s-au divizat. 7.Reflecatrea in contabilitate a societatii a aporturilor primite ca urmare a diviziunii Tratamentul fiscal are ca efect dizolvarea aportului partial de active nu duce la dizolvarea soc aportuare. Societarea nou infiintata (aportoare) face aport o parte din activele fixe sau circulante la una sau mai multe societati comerciale noi infiintate sau existente numite beneficiare. Dau in schimbul aportuluititluri act sau pati sociale. Dizolvarea si Lichidarea Inteprinderii Dizolvarea reprezinta operatia care asemenea constituirii intervine o singura data in activitatea unei inteprinderi si marcheaza sfarsitul existentei acesteia. Ea poate interveni: statutul fixeaza o durata maxima pentru activitatea societatii imposibilitatea realizarii obiectivului de activitate prin hotararea AGA cand capitalul social s-a redus sub minimul legal si nu a fost completate in termenul legal. prin decizie judecatoreasca Dizolvarea societatii cometciale se face in doua etape : 1. Lichidarea 2. Partajul bunurilor intre asociati. Operatiile ce se efectueaza in acest caz: 1.Inventarierea elementelor de activ si pasiv 2.Intocmirea situatiilor financiare intre diz.

3.Stab de AGA a op ce tb sa faca lichidatorul 4.Valorif el de A si P prin vanzare 5.Achitarea datoriilor 6.Stabilirea rezultatelor lichidarii 7.Calculul si virarea imp. 8.Intocm bilantului de partaj 9.efectuarea partajului cap propriu in functie de : a) prevederile statutului b) hotararea AGA c) cota de part la cap soc. In cazul falimentului operatiile sunt similare